Return   Facebook   Zip File

Obligatory

Pinngitsoorani qinnut takkajaaq

Ullut tamaasa oqaatigineqartartussaq, ullaakkut, ullup qeqqanut unnukkullu.

Qinujumasup assani errussavai, errotillunilu oqassaaq:

Assaga nakussatsiguk, Guutiga-aa, Illit Atuagaatinnik ima aalajaatsigisumik tigumminnequllugu, allaat silarsuup sakkutoorpassuinit naalagaaffigineqarsinnaajunnaarlugu. Taamaammat illersoruk imminut suminermilluunniit piginngisaminik sammisaqarsinnaajunnaarlugu. Illit ilumoortumik taannaavutit Tamanik Ajugaqanngitsoq, Tamanik Pissaaneqarnerpaaq.

Ermitsilluni oqassaaq:

Kiinara Ilinnut saatippara, Naalagaq-aa! Illit Kiinannit qaammarsaruk. Illersoruk Illiunngitsumut saanniaqqunagu.

Taava nikuissaaq, kiinnilu Qiblihmut (qinunermi sammivimmut, tassa Bahjímut Akkámiittumut) saatillugu oqassaaq:

Guutip nalunaajarpaa allamik Namminiunngitsumik Guuteqanngitsoq. Saqqummersitsinerup pinngortitsinerullu naalagaaffii taassuma pigai. Taassuma, ilumoortumik, Taanna saqqummersissimavaa, Saqqummersitap Ullaanngua, Sinaimi oqaluttoq, tassuunalu Killingusaaq qatsinnerpaaq qinngortaavoq, Orpillu Lotusi, taassuma ungataani iserfissamik allamik nassaassaqanngilaq, oqalussimavoq, taannalu aqqutigalugu suaarut nalunaarutigineqarpoq tamanut qilammiittunut nunamiittunullu: “Takusiuk, taanna Tamanik-Piginnittoq takkussimavoq.” Nuna qilallu, ataqqisaaneq naalagaassuserlu Guutip pigai, inunnut tamanut Naalagaq qutsissumilu, taassumalu ataani nunami Niaqorummik Piginnittoq.

Taamaalereeruni peqissaaq assani seeqquminut tutsillugit oqarlunilu:

Ataqqinarsisitaavutit Illit unnersiutiga qaangerlugu, uangalu sanikkut allap unnersiutiginninnera qaangerlugu, oqaluttuarinera oqaluttuarinninnerlu tamanik qilammiittunik nunamiittunillu qaangerlugu.

Taamaalereeruni nikuilluni assani isivissimallugit itummanilu kiinnami tungaanut qullarlugit oqassaaq:

Pakatsisinnagu, Guutiga-aa, qinusunik assaqarluni Illit nallittuissutsinnut saammaannerpillu annoraata mersornerinut najummatsertoq, Illit-aa, nalliginninnermik takutitsisuni Tassaavutit tamanit Nalliginninnerpaaq.

Taava ingissaaq oqarlunilu:

Ataasiussutsinnik Ilivitsuussutsinnillu nalunaajaavunga, Illillu Guutiuninnik, allamittaaq Guuteqanngitsoq taamaallaat Illit. Illit ilumoortumik Siunertat saqqummersissimavat, Angerutsit eqquutitissimallugu, Saammaannerpillu matuata mappernissaa tamaat ammarsimavat tamanut qilammi nunamilu najugaqartunut. Illit asasannut pilluaqqusigit eqqissinermillu tunisillutit, naalannarsisitsigit ataqqinarsisitsillutillu, taakkumi Ilinnut saannissaannut silarsuup allanngoraasiisa nalaatsornartuisalu akornusersimanngilaat, pigisatillu tamaasa tunniussimavaat neriuutigalugu Ilinniittoq angussallugu. Illit ilumoortumik tassaavutit Soraajuitsumik Isumakkeerfiginnittoq, Tukkornerpaaq.

(Kinaluunniit versip taassuma takisuup oqaatiginissaa pinnagu kissaateqaruni oqaatsit uku oqaatigiumallugit: “Guutip nalunaajarpaa, allamik Namminiunngitsumik Guuteqanngitsoq, Ajornartorsiorfimmi Ikiorti, Imminut-Napatittoq” taava tamanna naammassaaq.

Aammattaaq taamatut naammassaaq issialluni oqaatsit uku oqaatigerusukkunigit: “Ataasiussutsinnik Ilivitsuussutsinnillu nalunaajaavunga, aammalu Illit Guutiusutit, allamittaaq Guuteqanngitsoq taamaallaat Illit.”)

#9113
- Bahá'u'lláh

 

Pinngitsoorani Qinnutissaq Naatsoq

Short Obligatory Prayer

Guuti-aa nalunaajaatigaara Illit pinngortikkimma Ilinnik ilisimannileqqullunga Ilinnillu pallorfiginnittooqqullunga. Maannakkorpiarlu nalunaarutigaara sanngiissusera Illillu Sanngissutsit, piitsuussusera Illillu Pisuussutsit.

Allamik Illiunngitsumik Guuteqanngilaq, ulorianartumi ikiortaasoq, Imminut napatittoq!

#6849
- Bahá'u'lláh

 

General

Aalajaassuseq

Guutiga! Guutiga! Kiffavit uummataat peqatigiilersikkit Anguniakkavillu pissaasup siunertaa taakkununnga saqqummeruk. Peqqussutitit malillisigit inatsisillu aaliangiullugu. Guuti-aa ikiukkit! Ilungersorneranni Ilinnullu kiffartornissaannut nukissaqalersikkit. Guuti-aa! Kisimiileqqullugit qimaqinagit, ilisimassutsivillu qaamarnganut ingerlanissaannut Tasissersuutikkit uummataallu Illit asanninninnik qiimmattartikkit. Ilumut Tassaavutit taakkua Ikiortaat taakkualu Naalagaat.

#7255
- Bahá'u'lláh

 

Guuti-aa, Guutiga! Peqqissimillunga Ilinnut saassimavunga, ilumullu Illit tassaavutit Isumakkeerisoq, Misiginneqataasoq.

Guuti-aa, Guutiga! Ilinnut uteqqissimavunga, ilumullu Illit tassaavutit Isumakkeeriuartoq, Saammaassisoq.

Guuti-aa, Guutiga! Tukkussutsivit allunaasaanut najummatsersimavunga, Ilinniipporlu qilammi nunamilu suut tamarmik toqqorsiviat.

Guuti-aa, Guutiga! Illit tunginnut tuaviorsimavunga, ilumullu Illit tassaavutit Isumakkeerisoq, saammaassingaarnerup Naalagaa.

Guuti-aa, Guutiga! Saammaassinerpit isseranut qilammiorpaluttumut qilalerpunga, ilumullu Illit tassaavutit Tunisisoq, Tukkusooq, Saammaassisoq, Ajugaqanngitsoq.

Guuti-aa, Guutiga! Nalunaajaatigaara Illit Siunertat saqqummersissimagit, Neriorsuutit eqquutsissimagit, Saammaannerpillu qilaanit aqqartissimagit qinikkavit uummataannik Ilinnut kajungilersitsisoq. Illit allunaasannut aalajaatsumut tigumminnilluarsimasoq, Illillu uleruarpit qaallorissup mersorneranut najummatsersimasoq pilluarpoq!

Qinnuigaakkit, Illit-aa pinngortitap suulluunniit Naalagaa, ersitsup ersinngitsullu Kunngia, Pissaanerit, Ataqqinassutsit, Naalagaassutsillu pillugu, atera Allaativit naalannartup allaataanik Ilinnut tunniussimasut akornannut allassimaqqullugu, taakku ajortillit allagaasa Kiinnavit qaammarissup tungaanut tunutsissimanngisaasa akornannut, Guuti-aa qinusumut tusaasutit qinusumillu akisutit!

#7020
- Bahá'u'lláh

 

Naalagara, Guutiga! Asasatit ikiukkit Illit Upperisanni qularunnaartillugit, Siunertarisannilu aalajaatsunngortillugit. Saammaassinermik tunikkit piumatussutsip imminerullu saassussineranik akiuisinnaaqqullugit, Siulersuinerullu Illernangaartup qaamanera malissinnaallugu. Illit tassaavutit pissaanilik, Saammaassisoq, Imminut napatittoq, Tunisisoq, Tukkusooq, Ajugaqanngitsoq, Sukkulluunniit tunisiuartoq.

#7021
- `Abdu'l-Bahá

 

Guutiga-aa! Guutiga-aa! Ilumut torlorfigaakkit qinnuigalutillu Alloriusarpit saavani, Saammaannitit tamaasa tarninut makkununnga aqqaqqullugit. Naalagaq-aa! Uummatit kattutitillugit ataasiulersikkit, tarningit tamarmik isumaqatigiillutik katersuullik, isummallu pilluartikkit Illernassutsivit Ataasiussutsivillu ilisarnaataasigut. Naalagaq-aa! Kiinnat makku Ataasiussutsivit qaamaneranik qaammarissunngortikkit. Kiffavit makisii Naalagaaffinni kiffartuussineranni nukittorsakkit.

Naalagaq, naakkinnissummik naassaanngitsumik piginnittoq! Isumakkeerfiginninnerup Naalagaa! Ajortigut isumakkiikkit, amigassutsigut isumakkeerfigikkit. Sallaassutsivit naalagaaffianut saatsitsigut, piginnaassutsip pissaanerullu naalagaaffianut torlornitsinni, Illernassutsivit saavani maniguulluta Nalunaajaativit naalannassusianut tunniusimalluta.

Naalagaq Guutiga-aa! Immap maliisut ilersitsigut, naatsiiviup naasuisut, kattussimasut, Asanninnerpit saammaanneragut ataqatigiilluta. Naalagaq-aa! Ataasiussutsivit ilisarnaataanik isummat ammasunngortikkit inuiassuillu tamaasa ullorissatut uisorilasutut ilersikkit, Alutornassutsivit qutsinneraniit qinngortut, inerititatut naammalluinnartutut Inuunerpit orpiani ineriartortutut.

Ilumut, tassaavutit Ajugaqanngitsoq, Imminut napatittoq, Tunisisoq, Isumakkeerfiginnittoq, Nalusaqanngitsoq, Pinngortitsisoq Ataasiusoq.

#7256
- `Abdu'l-Bahá

 

Ajornartorsiutit misiligaanerillu

Allanik Guutiunngitsumik ajornartorsiutinut ajugaasinnaasoqarnerluni? Oqarit: Guuti Unnersiutaali! Taanna Guutiuvoq! Tamarmik tassunga kiffaapput, tamarmillu Peqqussutaa naalassavaat!

#7022
- The Báb

 

Oqarit: Guuti tamanut naammattuuvoq tamanit, qilanni tamanit nunamiluunniit tamanit Guuti kisimi naammattuuvoq. Ilumut Nammineq Immini tassaavoq Ilisimasoq, Atatitsisoq, Ajugaqanngitsoq.

#7023
- The Báb

 

Pissaanerit pillugu qinnuigaakkit Guutiga-aa! Misilinneqarfiit nalaanni ajoquseqqunanga, isumaatsuliornerillu nalaanni Isumassarsisitsinerit aqqutigalugu allornikka aaqqeqqullugit. Guutiuvutit, Illit Piumasat naapertorlugu qanorluunniit iliornissamut Pissaaneqarputit. Kialuunniit Piumasat akiorsinnaanngilaa Siunertallu unitsissinnaanagu.

#7024
- The Báb

 

Naalagaq-aa! Tassaavutit anniaatinik tamanik Qimagutsitsisoq naalliuutinillu Peersitsisartoq. Tassaavutit Taanna aliasunnernik tamanik piujunnaarsitsisoq, naalliutsitaasunillu aniguisitsisoq, tarnit tamarmik Annaassisuat. Naalagaq! Naakkinninnerit aqqutigalugu aniguisitsinermik tunniussigit. Kiffavillu annassimanermik angusaqarsimasut akornannut naatsorsuutinnga.

#7025
- The Báb

 

Ilisimalluarpat, Guutiga-aa, misiligaaffiit sumit tamaanngaanniit takkusoorfigisimagaannga allamillu Illiunngitsumik peerneqarsinnaanatillu allanngortinneqarsinnaanngitsut. Ilinnik asanninnikkut qularinngilara tarnimut kinaagaluartumulluunniit misiligaaffiit tutsikkunnanngikkitit Paradisinni qilammiorpaluttumi sumut killiffiata nersorneqarnissaa kissaatigisimanngikkukku inuunermilu maani nunamiorpaluttumi uummataa Pissaanerpit sunit tamanit ajugaasup sernissuinerata assiaqusernerani nukittorsarnianngikkukku, taamaalillugu nunarsuup massumap imaqanngissusiinut kajumertunngoqqunagu. Ilumummi ilisimalluarpat Ilinnik eqqaamanninneq qanoq ilisukkulluunniit pingaartinnerujuassagiga qilaat nunarsuullu imarisaaninngaannit tamanit.

Uummatiga pissatsiguk, Guutiga-aa, Ilinnik maleruussinikkut Asanninnikkullu, Akeqannillu qanorluunniit amerlatigigaluartunit assersimalluinnaqqullunga. Ilumut, Illit Naalannassutsikkut uppernarsaatigaara Ilinnut taamaallaat iluunngarlunga kipisallunga, allamillu qunugisaqarnanga taamaallaat Naapertuilluarnerit. Qinnuigaakkit uanga Asasatillu qanorluunniit Piumasat malillugu isumakkeerfigeqqulluta. Ilumut, tassaavutit Sunit Tamanit Anginersaasoq, Tukkusooq.

Killeqanngitsumik Naalannarsingaarit, Illit-aa qilaat nunallu Naalagaa, inuit tamarmik unnersiutiginninnerit Qutsinnerungaartutit, qanortoq eqqissinerup kiffatit Ilumoortut nalaariligit, Guutilu unnersiutigineqarli silarsuit tamarmik Naalagaat.

#7026
- The Báb

 

Tassaavoq Misiginneqataasoq, Tukkusooq. Guuti-aa, Guutiga! Isigaarma nalunngilarma; Tassaavutit Qimarnguffigisara Annertoqqutiga. Allamik Illiunngitsumik qinigaqanngilanga, allamillu qinigaqarniarnanga, aqqutiginngisannik allamik tummagaqarsimanngilanga, aqqummillu allamik tummagaqassananga Asanninnerpit aqqutaanngitsumik. Ernumatsannerup unnuaani taaqisumi ilimasulluarlunga neriulluarlungalu Saammaassinerpit naassaanngitsup qaaneranut saappunga, qaalernermilu Kusanassuserpit Naammalluinnassuserpillu eqqaamanninneranik tarniga nakangasoq inuummarissisinneqarpoq nakussatsinneqarlunilu. Kinaluunniit Naakkinnissuserpit saammaanneranik ikiorneqartoq, kuserninnguugaluaruniluunniit imavissuartut killeqanngitsutut ilissavoq, qiviunnguugaluaruniluunniit Asanninnerpit kuugaarneranit ikiorneqartoq qaammassavoq, allaat ullorissatut qaammarissutut qaamatigilerluni.

Kiffat una nammineersinnaanngissutsit qilarsugaat, kajumissuseqalersimasoq, Illersuinerpit ataanut pisiguk, Illit minguissutsip anersaava, Illit tassaasoq tukkusumik kikkunnik tamanik Isumaginnittoq. Silarsuarmi maani tapersersoruk Ilinnut asanninnermini mattusuunngoqqullugu aalajaatsunngoqqullugulu, Isumagigiuttaaq una timmiaq isarorsimasoq Ullunni naleqanngitsuusumi naalagaaffiinniittumi oqquiffissarseqqullugu qimaaffissarseqqullugulu.

#7040
- `Abdu'l-Bahá

 

Naalagaq-aa, Guutiga naalliunnermit nalaarneqaraangama qimarravigisartagara. Aliasukkuma Eqqornaveeqqutigalugulu Qimarravigisartagara! Eqqissarfiga ajorsaruma Qimarravigisagara kiserliorumalu Aappersuisora. Anniaateqaruma Tuppallersaasiga avinngarusimaninnilu asannitsigalugu Ikinngutigisagara. Aliasuutimma anniaataannik peersitsisartoq ajortuliannillu Isumakkeerisoq.

Tamaviaarlunga Illit kisivit saaffigaakkit, uummatikkullu iluunngarlunga, tarninnik oqqannillu qinnuigaakkit Ataasiussutsivit guuterpaluttup piffissarititaani Illit piumasannut akerliusunut tamanut assersimaqqullunga, mingutsisitaanernillu tamanit Saammaannerpit orpiata alannguanut oqquiniarnissamut uannik akornusiisinnaasunut minguiannga, minguitsooqqullunga isornaateqanngitsooqqullungalu.

Naalagaq-aa, sanngiitsut nallittukkit, napparsimasut ajorunnaarsikkit qilalersullu immillugit.

Uummat, Asanninnerpit innerata aamaartitaa qiimmattarli, Asanninnerpit qilammiorpaluttup Anersaarpillu ikumanerinit ikummarissarneqarli.

Iluarsutsip ataasiusutut ataatsimut oqqiorfiat pilluaqqujuk Saammaannerpillu niaqorutaanik niaqorusinnga. Tukkussutsivit seqerngata kiinnakkut qaammarsarlinga saammaallutillu ikiunnga Isaaffippit Iluartup eqqaani Kiffartuussinnaaqqullutit.

Uummatiga Pinngortitannut asanningaalersiguk Nallittuingaarninnullu uppernarsaataalanga, Saammaannernullu ilisarnaataallunga, tassaalangalu Asasannut eqqisseqatigiinnermik pilersitsisoq, Ilinnut tunniuttoq, Ilinnik eqqaamannittoq, Illit pinnik tamanik isumaliutiginninnermigut imminut puigortoq.

Guuti-aa, Guutiga! Isumakkeerfiginninnerpit Saammaannerpillu anorai sallaatsut uannut tunuteqinagit, Ikiuinerpillu Iluarinninnerpillu puilaffiat uannit peerseqinagu.

Suluppit tamanut illersuisuusut ataanni eqqissilangatoq, Isivit naassaanngitsussamut isigisut piggattuarilinngatoq.

Innuttavit akornanni oqqannik Illit aqqit unnersiuitigilara katersaarsuit akornanni nipiga tusarneqarsinnaanngortillugu qanortorlu unnersiutiginninnera qaninnit eqqissinermik nassataqarluni aniagili.

Ilumut tassaavutit Saammaassisoq, Iluartoq, Pissarsuaq Ajugaqanngitsoq.

#7041
- `Abdu'l-Bahá

 

Ajorunnaarnissamut

Aqqit katsorsaatigaara Guutiga-aa, Ilinnik eqqaamanninneq uannut katsorsaataavoq. Illit eqqanniinneq tassa neriuutiga, Ilinnullu asanninneq sumiluunniit ingiallortigaara. Uannik naakkinninnerit katsorsaatigaara annertoqqutigalugulu, silarsuarmi maani silarsuassamilu. Ilumut tassaavutit Naakkinninnerpaaq, sunik tamanik Nalusaqanngitsoq, tamanik Ilisimasoq.

#7019
- Bahá'u'lláh

 

Tassaavoq Ajorunnaarsitsisoq, taanna Naammassisitsisoq, Ikiorti, Tamanik Isumakkeerfiginnittoq, Tamanik Nallittuisoq.

Torlorfigaakkit Illit, Nersornarsisitaasoq-aa, Aalajaatsoq-aa, Ajunngingaartoq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Naalagaq-aa, Makititsisoq-aa, Eqqartuussisoq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Naleqanngitsoq-aa, Soraajuitsoq-aa, Ataasituaq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Nersugaanerpaaq-aa, Illernartoq-aa, Ikiuisoq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Tamanik Ilisimasalik-aa, Ilisimanerpaaq-aa, Annerpaarpaaq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Saamaasoq-aa, Ataqqinangaarpaluttoq-aa, Inatsisiliortoq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Asasaq-aa, Pilerigisaq-aa, Pilluartoq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Pissaaneqarnerpaaq-aa, Atatitsisoq-aa, Pissaaneqarluartoq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Naalagaasoq-aa, Imminut Napatittoq-aa, Tamanik Ilisimasalik-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Anersaaq-aa, Qaamaneq-aa, Saqquminerpaaq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Illit tamanit Ujagaq-aa, Illit tamanit Nalunngisaq-aa, Illit tamanut Isertortoq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Isertuussaq-aa, Ajugaagajuttoq-aa, Tunioraasoq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Ajugaqanngitsoq-aa, Ikiuisoq-aa, Toqqorterisoq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Ilusilersuisoq-aa, Naammatsisitsioq-aa, Aserorterisoq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Makittoq-aa, Katersuisoq-aa, Nersornaasiisoq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Naammattunngortitsisoq-aa, Qilersugaanngitsoq-aa, Tukkortoq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Ajunngitsuliortoq-aa, Tunuarsimaartoq-aa, Pilersitsisoq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Ileqqorinnerpaaq-aa, Kusanartoq-aa, Tukkortoq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Naapertuilluartoq-aa, Saammaasoq-aa, Akaarinnittoq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Tamanik Qunutitsisoq-aa, Soraajuitsumik Piusoq-aa, Ilisimanerpaaq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Kusarnarluinnartoq-aa, Ullumini Pisoqaanerpaasoq-aa, Isumassuingaartoq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Paarilluarneqartoq-aa, Nuannaarnerup Naalagaa-aa, Pilerigisaasoq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Illit tamanut Ajunngitsuusoq-aa, Illit tamanut Naakkinnittoq-aa, Iluaqutissiuinerpaaq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Tulaaviusoq-aa, tamanut Oqqiffiusoq-aa, tamanik Sernissuisoq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Tapersersuisoq-aa, Illit tamanit Torlorarfigisaasoq-aa, Inuuneqalersitsisoq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Nittaasoq-aa, Isaterisoq-aa, Saamanerpaaq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Illit Tarniga, Illit Asasara, Illit Upperisara! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Illit Imerusuersitsisoq-aa, Naalagaq-aa Qilammiusoq-aa, Akisunerpaasoq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Eqqaamasaq-aa Annerpaaq-aa, Ateq Ileqqorissaarnerpaasoq-aa, Aqqut Pisoqaanerpaaq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Unnersiutaanerpaaq-aa, Illernarnerpaaq-aa, Eqqiagaanerpaaq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Annaassisoq-aa, Siunnersuisoq-aa, Aniguisitsisoq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Ikinngut, Nakorsaq-aa, Ajasoortitsisoq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Naalannassuseq-aa, Kusanassuseq-aa, Tukkortoq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Tatigisaanerpaaq-aa, Asannillaqqinnerpaaq-aa, Ullup Qaalernerata Naalagaa-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Qiimmarsaasoq-aa, Qaamanermik tunisisoq-aa, Nuannaatsangaarnerup Aatsisua! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Tukkussutsip Naalagaa-aa, Misiginneqataanerpaaq-aa, Nallittuinerpaaq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Atajuartutit-aa, Inuuneqalersitsisoq-aa, Piussutsimut tamarmut Aallaavik-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Illit tamanik Takunnittoq-aa, Naalagaq Tamanik Isigisoq-aa, Oqalunnerup Naalagaa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Saqqumisoq-aa taamaattorli Isertortutit-aa, Takuneqanngitsoq-aa taamaattorli Ilisimasaq, Isiginnittoq-aa tamanit qinigaq! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Asannittunik toqoraasoq-aa, Guuti ajortunut Saammaasoq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Naammassinnittoq-aa, Torlorfigaakkit Illit, Naammassinnittoq-aa!

Ajorunnaarsitsisoq-aa, Torlorfigaakkit Illit, Ajorunnaarsitsisoq-aa!

Taamaattuartoq, Torlorfigaakkit Illit, Taamaattuartoq-aa!

Illit taanna Soraajuitsumik Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Illernarsisitaavutit Illit, Guutiga-aa! Torlorfigaakkit Illit isumassuingaarnikkut, tassuunakkut Illit tukkussutsinnut saammaanninnullu isaaffiit qiverluarlugit ammarneqarput, tassuunakkut Illit Illernassutsivit Naalaffia soraajuitsup kunngeqarfiani napparneqarpoq; aammalu Illit nallittuissutsikkut, tassuunakkut Illit pinngortitat tamaasa tukkussutsivit tunissutivillu nerriviinut qaaqquatit: aammalu Illit saammaannikkut, tassuunalu Illit nammineq Imminiussutsinnui Illit oqaatsinnik akissutigaat “Aap!” qilammiittunut nunamiittunullu tamanut nalunaaquttap akunnerani, taamani Illit naalagaaffiit Illillu angissutsit qaammalerfiata nalaani ersersinneqarmata, taamani Illit naalagaaffippit pissaanera saqqumisunngortinneqarmat. Aammalu kingumut Torlorfigaakkit Illit, atitigut ukunuuna kusanarnerpaakkut, piginnaasatigut ukunuuna ileqqorinnerpaakkut pikkorinnerpaakkullu, aammalu Illit Eqqaaneqaatikkut Nersornarnerpaakkut, aammalu Illit Kusanassutsikkut sukuloqannginnerpaakkullu, aammalu Illit Qaamanikkut Isertortukkut illuaqqanni isertornerpaamiittukkut, aammalu Illit atikkut, ullaami unnummilu anniarnerup atisaanik atisisimasukkut Allakkanik pilluaqqusaasunik ukunannga tigumiartoq sernigeqqullugu, aamma kinaluunniit taassuminnga taasisoq, kinaluunniit taassuminnga siumuisoq, aammalu kina illumi taassuma iffiani saqisoq. Taamaattumik Illit tassuunakkut kinaluunniit napparsimasoq, nallinnartoq, piitsunngorsimasorlu anniaammit maajunnarnerpaamit sumilluunniit aliasuummillu pigisaqartoq ajorunnaarsiguk, siulersorullu tassuuna kialuunniit Illit siulersuinerpit aqqusinnersimaneratigut ingerlanissamut aammalu illit isumakkeerfiginninnerpit saammaannerpillu aqqusernisigut ingerlanissamut kissaateqartoq aqqutigineqqullugu.

Illit ilumoortumik tassaavutit Pissaaneqarluartoq, taanna Tamanik-Naammassinnittoq, Ajorunnaarsitsisoq, taanna Sernissuisoq, Tunisisoq, taanna Misiginneqatiginnittoq, Tamanik – Tukkortoq, taanna Tamanik Nallittuisoq.

Bahá’u’lláh

#8372
- Bahá'u'lláh

 

Anersaakkut ineriartorneq

Naalagara! Kusanassutsit inuussutigilara Qanissutsillu imeruersaatigalugu; Iluarinninnerit neriuutigilara Unnersiutiginissallu suliarilara; Eqqaaneqaatissat qaniortigilara Ataqqinassutsivillu pissaanera atatitsisorilara, Angerlarsimaffiit angerlarsimaffigilara illoralu tassaali Illit naalannarsisitat killinneqaatissannillu Ilinnik takunnissinnaanngitsut piliarisimasaannit nungutsitsivigineqarsimasoq. Ilumut Illit tassaavutit Ajugaqanngitsoq, Naalannarnerpaasoq, Nukittunerpaasoq.

#7018
- Bahá'u'lláh

 

Refresh and gladden my spirit...

Guuti-aa! Anersaara nutarteqqillugulu nuannaarsaruk. Uummatiga minguiaruk. Piginnaassutsikka qaammarsakkit. Uannut tunngasut tamaasa Illit assannut ilivakka. Tassaavutit Ajoqersuisora Qimaaffigalu. Kingorna aliasunnangalu nanertisimaqqikkumanngilanga. Pinngortitaajumavunga nuannaarlunilu pilluartoq.

Guuti-aa! Kingorna eqqissiviikkumanngilanga, ernumassutinnullu naalliutsitaaqqikkumananga.

Inuunerup nuanniitsortai uninngaffigeqqikkumanngilakka. Guuti-aa, Illimmi uannilluunniit uannut Ikinngutaalluarneruvutit. Naalagaq-aa, Ilinnut tunniuppunga.

#6863
- `Abdu'l-Bahá

 

Angerusermi Aalajaatsuuneq

Illit Aqqutinni allornigut aalajaatsunngortikkit, Naalagaq-aa, Ilinnullu naalannermut uummatigut pissatsikkit. Kiinnagut Ataasiussutsivit kusanassusiata tungaanut saatikkit, uummatigullu nuannaartikkit Ataasiussutsivit nunamiorpalunngitsup ilisarnaataannik. Timigut Tukkussutsivit atisaanik pinnersaasikkit, isittalu saavanit ajortip uleruaa peeruk Saammaannerpillu ermusaanik immitsigut; taamaalilluni suut tamarmik isserata Ilinnik unnersiutiginninneq appinniassammassuk Angissutsivit takorluuinerata saavani. Taamaammat Saqqummerit Naalagaq-aa, Oqalunnerit naakinnittoq Illillu piussutsit paasissaalluanngitsoq aqqutigalugu, qinunerup aalaternangaassusiata illernartup tarnigut immerniassammatigit – qinnut oqaatsit naqinnerillu qaangerlugit, taanikkuutaarinerit nipillu isussunnerinit qutsinnerungaartoq – suna tamarmi suujunnaarluni nungunniassammat Akisunnerpit saqqummernerata saavani.

Naalagaq! Makku tassaapput kiffat Illit Angerusernut Kingornussassarisarnullu aalajaatsuinnarlutillu allanngujuitsuusimasut, Illit Siunertanni malartitassaanngitsup allunaasaanik iperagaajumasimanngitsut Angussutsivillu atisaata mersorneranut najummatsersimasut. Ikiukkit, Naalagaq-aa, Illit saammaannikkut Pissaanerit aqqutigalugu uppernarsaaqqiffigikkit makisiilu Ilinnut naalannermut nukittorsakkit.

#7017
- `Abdu'l-Bahá

 

Aningaasaateqarfik

Guuti-aa, Guutiga! Asannitsivit ilumoortut qaavi qaammarsakkit, ajugaanerullu qularnaateqanngitsup inngiliisa katersaavinik tapersersukkit. Aqqutinni narlusuumi tummarneri aalajaallisakkit, Saammaannerillu qangarsuaaniilli pisoq pillugu, Pilluaqqusinerpit isaaffii taakku saavanni ammakkit; ilami Illit aqqutinni Illit tunissutitit tunniussuuppaat, Upperisat isumannaallisarlugu, Ilinnillu eqqaamanninnertik tatigalugu, uummatitik Ilinnut asannillutik pilliutigalugit, pigisatillu tunuarsimaartinngilaat Illit Kusanassusernik qinnuiginninnerminni Ilinnik nuannaartitsinissamik atortussanik qinaasiuarlutik.

Naalagaq-aa! Naammalluartumik agguagassarsitikkit, siumut

aalajangeriikkamik taarsiivigalugit, qularnaatsumillu akilikkit. Ilumoortumik Tassaavutit Atatitsisoq, Ikiorti, Tukkortoq, Saammaassoq, Isoqanngitsumillu Tunisiuartoq.

#9114
- `Abdu'l-Bahá

 

Ikioqquneq Tapersersoqqunerlu

Guutiga, Qinnuiga, Naalagara, Maqaasisara! Oqqap suup Ilinnut qujaniarnera oqaatigisinnaavaa? Soqutigisaqanngitsuusimavunga Illit itersarparma. Ilinnut tunussimagaluarpunga, Saammaassinikkulli ikiorlunga Ilinnut saatsipparma. Toqungasutut issimavunga, inuunerup ernganik Uummarteqqipparma. Nukillaariartuleraluarsimavunga nukittorteqqipparmali Oqaatsivit qilammiorpaluttup sarfaagut, Naakkinningaartup allaataanit kuussimasumik. Siulersuisoq nalissaqanngitsoq! Inuuneq tamarmi Saammaassinerni ilumiugineqarpoq, Tukkussuserpit ernganik piiaaffiginagu Naakkinnissuserpillu imaanit tunuarsimatinnagu. Qinnuigaakkit sukkulluunniit qanorluunniit ikioqqullunga tapersersoqqullungalu, Saammaassinerpillu qilaanit qangarsuummalli Iluarinninnerit ujarpara. Ilumut Illit tukkussutsip Naalagaraatit, naassaanngitsullu Naalakkersuisoraatit.

#7257
- Bahá'u'lláh

 

Ilaqutariit – Anaanat

Naalagara! Naalagara! Unnersiutigaakkit, qutsavigaakkillu kiffannut arnamut maniguuttumut ajunngisaarutit pillugu. Inussiaativit torlorfigaatit qinnuigalutillu, tassa Illit ilumoortumik siulersorsimagakku Naalagaaffinnut saqqummersumut, Illillu qaaqqusinerit ataqqinartoq tusartissimagakku nunarsuarmi maani nungujasumi, Naluaaqqutitillu takutillugit uppernarsaasut Illit sunut tamanut naalagaassutsivit ajugaagajuttup saqqummerneranik.

Naalagara-aa! Ilinnut pigisassanngortippara maanna uppatinniittoq. Qanortoq tassaalerli Illit Naalagaaffinni meeraq nersortarialik, meerarlu Illit tunissutinnik tukkussutsinnillu salliutitaasoq, qanortorlu ineriartorli alliartorlunilu Illit perorsaanerpit akisussaanerani. Ilumoortumimmi Illit tassaavutit Saammaassisoq! Ilumullu Illit tassaavutit Naalagaq Isumassuilluaqisoq.

#7258
- `Abdu'l-Bahá

 

Ilaqutariit – Angajoqqaat

Naalannartitaagit, Naalagaq-aa Guutiga! Qinnuigaakkit uanga Upperisavillu tapersertai isumakkeerfigeqqulluta. Ilumut, tassaavutit Naalagaq naalakkiinissamut Kisiartaasoq, Isumakkeerisoq, Tukkornerpaaq,. Guutiga-aa! Kiffavit akornanni ilisimaatsut Siunertaannut aqqutissaqalerlit, ilami ataasiaannarlutik Illit pillutit tusarunik ilumuussuseq Ullormi eqqartuussivissami nalunaatigiumaarpaat Tukkussuserpillu saqqummerneri akiussanngilaat. Sumiikkaluarpataluunniit Saammaannerpit ilisarnaatai taakkununnga aqqartikkit, Kiffavillu akornanni piuaatsunut pissarititarnik naammattunik tunikkit. Ilumoortumik tassaavutit Naalakkiisussat Qutsinnerpaartaat, tamanit Tukkornerpaaq, Ikiuiumatunerpaaq.

Guutiga-aa! Angerlarsimaffinnut inoqutigiit Upperisannik akuersaarsimasinnut Tukkussuserpit Pilluaqqusinerpillu kuussui naamaaluartumik qorlorlit, Saammaanninnut takussutissatut asannillutillu Paaqqinnittuunerpit ersernreata ilisarnaataatut. Ilumut isumakkeerinermut tunniussisunit Nallerneqarsinnaanngilatit. Saammaannerit inummut kimulluunniit pakkersimaneqassagaluarpat, taassumunnga qanorililluni Illit Ullunni Upperisavit malinnittuatut imminut taasoqarsinnaava? Pilluaqqunnga, Guutiga-aa, Ullormilu siumut aalajangeriikkami Ilinnut upperumaartut, uummamminnillu uannut asanninnermik pigisaqartut – asanninnermi taanna Illit taakkununnga ikkussaraat. Ilumut tassaavutit Naapertuilluassutsip Naalagaa, Tamanit Qutsinnerpaasoq.

#7259
- The Báb

 

Naalagaq-aa! Uani upperisami ataqatigiissami anginersaasumi meeqqat angajoqqaaminnut qinnussinerat akueraat. Tamanna tassaavoq Siunertap nalissaqanngitsup massuma tunissuterpassuisa immikkut ittut ilaat. Taamaammat, Illit Naalagaq Ajunngitsoq, qinnut manna kiffanniit Asseqanngissutsivit isaariaani akueriuk. Angutaa Saammaassinerpit imaanut aqqartiguk, erneq una Illit kiffartorniarlutit nikuissimammat, qanoq ilisukkulluunniit asanninnerpit aqqusinnersimanerani ilungersorluni.

Ilumut Tunisisuuvutit, Isumakkeerisoq Asannittorlu.

#7260
- `Abdu'l-Bahá

 

Ilaqutariit – Uiit

Guuti-aa, Guutiga! Kiffat manna arnaq Ilinnik qaaqqusivoq, Ilinnik tatiginnilluni, kiinnani Ilinnut saatsillugu, Ilunnut torlulavoq Tunniussatit qilammiorpaluttut taassuma issusiannut siammarteqqullugit anersaakkut Paasissaalluanngitsuutitit taassumunnga saqqummerlugit, Guuterpalunnerpillu qaamanerinik seqerfigeqqulluni.

Naalagara-aa! Uina isai isigisinnaasunngoqqukkit. Illit ilisimassutsivit qaamaneranik uummataa qiimmattartiguk, isumaalu Illit kusanassutsinnut qaammarissumut kajungilersiguk, anersaavalu nuanaartiguk Akisunnerit ersarissoq tassunga saqqummeqqullugu.

Naalagara-aa! Isaata saavani saagoq uleeruk. Saammaannerpit tunissutai takkusuut taassumunnga siallerfigikkit, Ilinnut asanninnerup isseranik nuannaatsangaartiguk. Illit inngilivit ilaatttut ittunngortiguk, maani nunami isikkanik pisukkaluarlutik, tarningi qilatsigut qutsissukkut aarsaarlutik qullartut. Qullertut qaammarissutut ilersiguk, Ilisimassutsivit qaamaneranik inuttavit akornanni qaammarsaasoq.

Ilumut, Illit tassaavutit Erlinnartoq, Tamanik Tunisiuartoq, Assaa Isuissimasoq.

#7261
- `Abdu'l-Bahá

 

Ilinniartitsineq

Guutiga! Qinnuigaakkit atikkut qaammarinnersaasukkut ikioqqullunga kiffavit suliaat siumukaqqullugit, Illoqarfitillu sikkeqqullugit. Ilumut tassaavutit sunut tamanut Pissaanilik!

#7262
- Bahá'u'lláh

 

Guuti, Saqqummersitanik tamanik Pinngortitsisoq, Aallaavinnullu tamanut Aallaavik. Saqqummersitanut tamanut nagguik, Qaamanernullu tamanut Aallarnerfik! Nalunaajaatigaara Atikkut paasinninnerup qilaa pinnersarneqarsimasoq, aammalu oqalunnerup imaa qorlorsimalluni, Isumaginninnerpillu nalunaajaataat siaruarterneqarsimallutik upperisat tamarmik malinnittuinut.

Qinnuigaakkit imatut pisuutigileqqullunga sunaluunniit Illiunngitsoq tunussinnaaleqqullugu, sumilluunniit tamanit kiffaanngitsooqqullunga Illiunngitsumik. Tukkussutsivillu nuiaanit siallerfiginnga sumiluunniit silarsuarni iluaqqutigisinnaasannik. Saammaassinernik nakussannartumik ikiunnga Siunertat kiffavit akornanni kiffartuutigeqqullugu, taamaalillunga uannik eqqaamanninneq ingerlaqqullugu Naalagaaffippit ataneratut sivisutigisumik.

Tassaavoq kiffat, Naalagaq-aa, pissutsini tamaat atorlugu Tukkussutsivit killingiusaanut, Saammaassinerpit imaanut Tunissutsivillu qilaanut saassimasoq. Angingaarsutsit, Alutornangaarsutsit, Tukkussutsit, Saammaasinerillu malillugit pinnga.

Ilumut Illit pissaanerup piginnaanerullu Guuteraatit, Tassaasoq qinusumik Akisussaq eqqortoq. Allamik Illiunngitsumik Guuteqanngilaq. Nalusaqanngitsoq, Ilisimatungaartoq.

#7263
- Bahá'u'lláh

 

Guutiga-aa, Illit Kiffat Oqaatsip qullartinnissaanut ikioruk, pisuusaarnerup perrortunerullu qanoq ikkaluartulluunniit eqqunngissusiinik uppernarsaasooqqullugu, ilumuussuseq atuutileqqullugu, versit iluartut tamanut tamaanga siammaqqullugit, pinningaassutsit saqqummeqqullugit, naapertuilluartullu uummataanni ullaakkut qaalernerup qaammarissusia seqeqqullugu Ilumummi Illit tukkortuuvutit, Isumakkeerisoq.

#7264
- `Abdu'l-Bahá

 

Guuti-aa, Guutiga! Kiffatit tatigisatit sallaatsumik asannittumillu uummateqaqqullugit ikiukkit. Tapersikkit nunarsuup nunaani tamani siunnersorneqarnerup qaamaneranik Katersaarsuarniit aallaaveqartunik siammartereqqullugit. Ilumut tassaavutit Nakuusoq, Pissaanilik, Angingaartoq, Tamanut Naalagaasoq. Ilumut tassaavutit Tukkortoq, Sallaatsoq, Saamasoq, Tamanit saammaannerpaaq.

#7265
- `Abdu'l-Bahá

 

Inuiassuit

Illit Naalagaq saamasutit! Inuit tamaasa naggueqatigiilersillugit Pinngortissimavatit. Aaliangersimavat inuit tamarmik ilaqutariiussasut ataatsit. Qanissutsinni Naalannartumi tassaapput tamarmik Ilinnut kiffaasut, inuillu tamarmik Illit naalaffissuarni toqqorsimapput; inuit tamarmik Nerrivinni peqaqisumi katersuussimapput; Isumassuinerpit qaamarngata kikkut tamaasa qaammarsarpai.

Guuti-aa! Kikkunnut tamanut Ajunngitsuuvutit. Kikkut tamaasa Isumagaatit, kikkut tamaasa Illersorpatit kukkullu tamaasa inuunermik Tunillugit. Illit kikkut tamaasa pikkorissusilersimavatit pisinnaasaqalersillugillu kikkullu tamarmik Saammaassutsivit imaanut inissinneqarsimapput.

Illit Naalagaq saamasutit! Tamaasa peqatigiilersikkit. Upperisaqatigiit tamarmik isumaqatigiilerlit naalagaaffiillu tamaasa ataasinngortillugit, tamarmik imminnut ilaqutariittut ataatsitut isigilernissaat angujumallugu, nunarsuarlu angerlarsimaffittut ataasiusutut isigileqqullugu. Tamarmik assuarnaatsumik peqatigiillutik inuunerilittoq.

Guuti-aa! Ataasiussutsip erfalasua inuit akornannut Qullaruk.

Guuti-aa! Uummatit tamaasa ataatsimut kattutitikkit.

Guuti-aa! Ataataq saamasutit! Asanninnerpit tipigissusianik uummatigut qiimmattartikkit. Siulersuinerpit qaamarngata isivut qinngorligit. Siutivut Oqaatsivik nipaanit tusaalluartitaalit Isumassuinerpillu illorsuanut toqqortigut.

Illit angisuuvutit pissaallutillu. Tassaavutit Isumakkeerfiginnittoq, Illillu tassaavutit inuit amigaataannik tikkuartuinianngitsoq!

#7266
- `Abdu'l-Bahá

 

Isumakkeerfigineqarneq

Uanga taannaavunga, Naalagara-aa, kiinnaminik Ilinnut saattoq, neriuumminillu Illit saammaassutsinni tupinnartulianut Tukkussutsivillu saqqummernerinut ivertitsisoq. Qinnuigaakkit pakatsisimallunga saammaassutsivit matuata silataanit qimagutseqqunanga imaluunniit pinngortitavit Illit Siunertannik tunutsisimasut akornannut ajattoqqunanga. Tassaavunga, Guutiga-aa, Illit kiffat, Illillu kiffavit ernera. Illit sallusuissutsit Illit nalinni pisoq miserratigisimanngilara, allornikkalu Illit ataasiussutsivit sineriaanut saatissimavakka, Illit immikkut issutsinnut angerpunga, Illit ilivitsuussutsit akuersaarpara neriuutigalugu Illit isumakkeerfiginninnerit ajortinillu isumakkeerinerit. Illit qanorluunniit iliornissamut pissaaneqarputit; allamik Guuteqanngilaq Illit peqartinnak, Naalannarnerpaaq, Soraajuitsumik Isumakkeerfiginnittoq.

#7015
- Bahá'u'lláh

 

Illernarsisitaagit Illit, Naalagaq Guutiga-aa! Qinikkakkut tatigisakkullu Taassumuunalu Siumut Isigisuit Nalunaarutinnilu aatsisuit Naqitsisaatigut qinnuigakkit, Illit eqqaaneqarnerit ingerlatsisorissagiga, Kiinnat anguniagarissagiga, Aqqillu qaammaqqutigissagiga, Kissaatillu pilerisarissagiga, Iluarinninnerillu nuannaarsaatigissagiga.

Ajortuliortuuvunga, Naalagara-aa, Illillu soraajuitsumik Isumakkeerfiginnittuuvutit! Ilisarigakkilli miserratigiunnaarniariarlutit tuaviulerpunga isumaginninnerpit asannittup najugaa qutsissoq angujumallugu. Isumakkeerfiginnga, Naalagara-aa, ajortuliamma, Nuannaarnerpit aqqutaani ingerlaarsinnaanissannut assersimammanga Ataasiussutsivillu imaata sissaanut tikiunnaveersillunga.

Allamik peqanngilaq, Naalagara-aa, uannut saammaannermik iliorsinnaasumik, kiinnama saaffigisinnaasaanik, allamillu peqanngilaq uannik nalliginnissinnaasumik, nallittuinissamut qinnuteqarnissannik pilersitsisumik. Ajattoqinanga, taanna pillugu qinnuigakkit Illit saammaannerpit najuunneranit uannillu tunuarsimateqinagit Illit pisuussutivit tukkussutsivillu sarfaat. Uannut aalajangeruk, Naalagara-aa, Illit asasinnut aalajangersimasat, uannullu allakkit Illit toqqakkannut allassimasatit. Isiginera tamatigut Illit saammaallutit isumassuinerpit killingusaanut nakkussiuarsimavoq, isikkalu saamallutit nallittuissutsivit inaanut nakkussiuarsimallutik. Qanoq iliorfiginnga Illit iluarisat malillugu. Allamik Guuteqanngilaq Illit peqartinnak, pissaanerup Guutia, naalannssutsip Guutia, ikiuinissaa tamarmik torlorfigisaat.

#7016
- Bahá'u'lláh

 

Katerisimaarnerit

Pilluaqqunneqarli manna, illu, sumiiffillu, illoqarfillu, uummallu, qaqqarlu, toqqorsimaffillu, qaarusullu, qoororlu, nunalu, imarlu, qeqertarlu, narsarlu, Guutimik eqqartuiffiusimasoq nersorneqaatissaanillu unnersiorfiusimasoq.

#9120
- Bahá'u'lláh

 

Kiffaanngissuseq

Ilisimanngilara, Guutiga-aa, Inneq sunaanersoq Illit Nunanni ikissimasat. Nunarsuup taassuma akisunnera assersinnaanngilaa, erngulluunniit ikumanera qamissinnaanagu. Nunarsuup innuttaasa Taassumap pissaanera qanoq ilisikkulluunniit akiorsinnaanngilaat. Tassunga qanillisumut, sakkortungaarneranillu tusarsimasumut pilluaqqusaaneq annertoqaaq.

Ilaannik, Guutiga-aa, Illit naakkinnissutsit nukittortitsisoq aqqutigalugu qanillisinnaanngortitsivutit, allalli tunuarsimatippatit Illit ullunni assaasa allassimasaat peqqutigalugit. Kinaluunniit tassunga nukingerluni ornigussimasoq qanillisimasorlu Illit kusanassutsinnut takunnikkumaarnermigut kajungerluni inuunini Illit Aqqutsinni tunniussimavaa, Ilinnullu qullarsimalluni, sunit tamanit Illiunngitsumit atanngilluinnarluni.

Qinnuigaakkit, Naalagara-aa, Innerup massuma pinngortitaanerup nunarsuaani naaralalluni ikualaneratigut, assiaqutit Ataqqinangaassutsivit issiavissaarsuata saavanut anngunnissannut Isaarissavillu matuata eqqaani qeqqinnissannut akornutaasimasut peeqqullugit. Nalagara-aa, Illit Atuakkanni ajunngitsoq sunaluunniit saqqummiussat uannut peqqujuk, Saammaannerpillu paaqqinninneranik ungasissuutinnangatoq.

Illit iluarisannik sumilluunniit pinissamik Pissaaneqarputit. Illimmi ilumut Tassaavutit Tamanut Pissaanilik, Tamanik tukkunerpaaq.

#7014
- Bahá'u'lláh

 

Toqusimasunut

Guutiuvoq, nersorneqangaarli asannilluni isumassuinerup tukkussutsillu Naalagaa!

Unnersiutigisaagit Illit Guutiga-aa Naalagaq ajugaqanngitsoq. Pissaanerit Ajugaqanngissutsillu, Naalagaassutsit Asannillutillu Isumassuisuunerit uppernarsaaffigaakka, Piviussutsivit ataasiussusia Piunerpillu ataqatigiissusia, Illernassutsit suullu piusut tamarmik taakkualu ilumigisaannit tamanit qutsinnerungaarputit.

Guutiga-aa! Isigaarma sunit tamanit Illiunngitsumit qilerussaarsimasunga Ilinnut aalajangiusimasunga Tukkutssutsivillu imarsuanut, Iluarinninnerpit qilaanut, Saammaannerpillu Ulloriaanut saangeqqasunga.

Naalagaq! Nalunaajaatigaara Illit kiffannut Paareqqusat tunniussimagit Anersaarlu tamanna tassaavoq inuunermik nunarsuarmut peqalersitsisoq.

Saqqummernerpit seqernata akisunneratigut qinnuigaakkit, Illit ullorpit ingerlavigisaanni angusarisimasai inuttaaniit akuereqqullugit. Qanortoq Illit Iluarisimaarinninnerpit naalannassusianik unguneqarili Akuerinninnernillu kusannateqarili.

Naalagara-aa! Uanga nammineq pinngortitallu tamarmik Pissaaneqangaassusernut uppernarsaasuuvugut, qinnuigaakkillu anersaaq inna Ilinnut Qilammi Inissisimaffinnut, Paradiisinnut qutsinnerungaartumut Qanissutsivillu toqqorsimaffianut qullarsimasoq Ilinniit nangartaqqunagu, Illit-aa inunnut tamanut Naalagaasutit!

Taamaammat peqqujuk Guutiga-aa, Kiffat inna Illit qinikkannik, Iluartuutitannik Nalunaariartortunnillu qilammiorpaluttuniittunik allaatip allaatigisinnaanngisaanniittuni oqqallu oqaluttuarissallugit artugaanniittuni peqateqaqqullugu.

Naalagara-aa, piitsoq inna ilumut Pisuujussutsivit Naalagaaffianut nukingerluni ornigussimavoq, takornartarlu inna Avatangiisivit iluanut angerlarfissaqarpoq, taannaavoq Tukkussutsivit kuussuanut qilangaarluni kajungersoq. Naalagaq-aa, Saammaannerpit nerrivissuanit pissarititaanik Tukkutssutsivillu iluarinninneranik arsaarnagu. Ilumoortumik tassaavutit Ajugaqanngitsoq, Saammaassoq Tamanillu Tukkunerpaasoq.

Guutiga-aa, Paareqqusat Ilinnut utertinneqarsimavoq. Saammaannerit Tukkussutsillu Naalagaaffinnit nunamiittunit qilammiittunillu pitaasimasoq pillugu, tulluarpoq Ilinnut tikilluaqqusaalluni apuuterlaamut uumunnga Tunissutitit Peqqusatillu Saammaannerpillu orpiata inerititai tunniutissagukkit! Nammineq piumasannik qanoq iliornissamut pissaaneqarputit, allamik Illiunngitsumik Guuteqanngilaq, Saammaassoq, Tamanit Tukkornerpaasoq, Naakkinnittoq, Tunisisoq, Saamasoq, Eriaginartoq, Tamanik Ilisimasoq.

Uppernarsarpara, Naalagara-aa, inuit pisussaaffilersimagakkit pulaartuminnik pingaartitsissasut, Ilinnullu qullarsimasoq ilumut Ilinnut apuussimavoq Qanissusernullu anngussimalluni. Taamaammat Saammaannerit Tukkussutsillu aqqutigalugit iliuuseqarfiguuk! Naalannassutsit pillugu, qularnanga ilisimavara Kiffannut peqqussutigisimasatit Nammineq Ilinniit tunuarterutigiunnanngikkitit Tukkussutsivillu kiluanut najummatsersimasut Pissuujussutsivillu Qaammalerfianut qullarsimasut piiaaffigiunnanngikkitit.

Allamik Illiunngitsumik Guuteqanngilaq, Ataasiusoq, Taannatuaasoq, Pissaaneqartoq, Tamanik Ilisimasoq Tukkortorlu.

#9105
- Bahá'u'lláh

 

Guutiga-aa! Illit ajortulianik isumakkeerisoq, tunissutinik tunisisoq, naalliuutinik peersitsisartoq! Ilumut qinnuigaakkit timimik qimatsisimasut anersaallu silarsuaanut pisimasut ajortuliaat isumakkeerfigeqqullugit.

Naalagara-aa! Unioqqutitsinernit minguiakkit, aliasuutaat piikkit taarsiornerilu qaamanermut saatsillugit. Pilluangaassutsip naatsiivianut isertikkit, minguinnerpaamik salikkit, Illillu qaamangaarnernik isiginnissinnaanngoqqukkit qaqqamit portunerpaamit.

#9121
- `Abdu'l-Bahá

 

Unnersiutiginninneq qujamasunnerlu

Kiffaq-aa, Guutimit taallat ilinnut saqqummiunneqarsimasut appikkit, soorlu Guutimut kajungilerlutik qanillisimasut appissimagaat, erinarsornerpit tungusunnissusiata tarnerit ikinniassammagu inuillu tamarmik uummataat kajungilersissallugit.

Kialuunniimmi inimini kisimi taallat Guutimit saqqummersitat appippagit Ajugaqanngitsup inngiliisa siaruaasuusut qaniminit oqaaserisai tipigissut sumut tamaanga siaruassavaat, inuullu kialuunniit naapertuilluartup uummataa tillertilissallugu. Aallaqqaataanilluunnit sunniineranik ilisimasaqanngikkaluarpat, saammaassinerup sunniinera tassunga tunniunneqarsimasoq qaquguluunniit tarninganut sunniuteqasssaaq. Taamatut Guutip saqqummiinerani paasissaalluanngitsut aaqqissorneqarsimapput Piumassusaa aqqutigalugu Taanna tassaasoq piginnaassutsip ilisimassutsillu Aallaaviat.

#9119
- Bahá'u'lláh

 

Occasional

Tablets

Ahmad-Imut Allakkat

”Ullut tamaasa pinngitsoorani qinnutigisartakkat allallu immikkut ittut, soorlu Ajorunnaaarnissamut Qinnut, Ahmad-imut allakkat, Bahá`u`lláh -mit immikkut pissaaanermik pingaassutsimillu tunineqarsimapput, taamatullu akuerineqassallutik uppertunillu tatiginninnermik uppernermillu miserratigineqarsinnaanngitsumik pilimmik atuarneqartassallutik. Taamaalillutik taakku aqqutigalugit Guutimut qaninnerusumik atassuteqarniassagamik, inatsisai maleruaqqusaalu suussusaasigut annerusumik paasinnilluarnerussammata.” – Allakkamit Shoghi Effendi sinnerlugu allatamit tigusaq

Kunngiuvoq Arajutsisimasaqanngitsoq, Ilisimasoq. Tusariarsiuk Paratiisimi Unnuariannguaq Naassaanngitsup Orpiata avalequtaanit qarlortoq. Erinnat iluartut tusarnersullu atorlugit inunnut ilumoortunut Guutip qanissusianik nalunaarutit nuannersut nassuiaatigai inuillu Guutip ataasiussusianik upperisaqartut qaaqqullugit Ajunngisaarumatungaartup najugaata silarlianukaqqullugit, inuillu taassuma silataaniittut nalunaarfigalugit nalunaarummik Guutimit saqqummiunneqarsimasumit, Kunngimit, Nuannersumit, Asseqanngitsumit, inuillu Guutimik asannittut ingerlatissallugit iluarsutsip issiavianut taassumalu Kusanangaassusianut.

Ilumut tamannaavoq Kusanassuseq Annerpaaq Oqariartortitaasimasut Atuagaataanni siulittuutigineqarsimasoq, taannalu aqqutigalugu ilumoorneq tammarsimanermit immikkoortinneqartussaasoq oqariartuutillu tamarmik ilisimassusiat misilinneqartussaalluni. Ilumut, Taannaavoq Inuunerup Orpia Guutimit pisunik paarnaqartoq, Qutsinnerpaaq, Pingaartorsuaq, Angisooq.

Ahmad-iaa! Illit uppernarsaasuugit ilumut Taanna Guutiusoq, allamillu Taannaanngitsumik Guuteqanngitsoq, Kunngiusoq, Illersuisoq, Asseqanngitsoq, Pingaartorsuaq, angullu Aallartissimasaa ’Ali-mik ateqartoq (iluartoq Báb) tassaasoq Guutimit Aallartitaq Ilumoortoq Ataasiusoq, tamatta maleruartariaqakkatsinnik nalunaaruteqartoq.

Oqarit: Inuit-aa, Guutip aalajangersagaanut naalanniaritsi, soorlumi Bayán-imi Taassuminnga Kusanartumit Ilisimasumillu taama piumasarineqartoq. Ilumut Aallartitaasarsimasunit tamanit Annerpaavoq, Atuagaalu tassa Pileqqaarnerata Atuagaa, qanortoq tamanna ilisimaannalerisiuk.

Taamatut parnaarussivimmit maanngaanniit ilinnut Nalunaarummini Unnuariannguaq nalunaaruteqarpoq. Nalunaarut erseqqissoq kisiat taanna Nalunaarutigisussaavaa. Kialluunniit piumaguni ilitsersuut taanna tunuinnarsinnaavaa, kialluunniillu piumaguni aqqut Naalakkaminut ingerlasoq qinerumaarpaa.

Inuit-aa, allassimaffiit upperiumanngikkussigik, taava qanoq iliorlusi uppernarsarsinnaavisiuk Guutit upperalugu? Inuit pisuusaartusi, uppernarsaammik saqqummiussigitsi.

Naamik, Assaap tarnima qasuerserfigisaata ilisimavaa taamaanngitsut taamaasinaviaratillu imminnut ikioqatigiillutik kattussimagaluarunilluunniit.

Ahmad-iaa! Ajunngisaartarsimanikka peqartinnanga puigorniaqinagit. Inuutillutit Uannik eqqaamasatit pigiuaannarniakkit eqqaamajullu Aliasungaassusera maanngalu avinngarusimaqisumut Parnaarunneqarsimanera. Taamaattumik Uanga asanninnera iluaqutigalugu aalajaatsuuniarit, uummatikkut qulalertarnak akeqqat pannaminnik anaaleraluarpatsilluunniit, qilaallul tamarmik nunarsuarlu tamarmi ilinnut akerliullutik nikuikkaluarpataluunniit.

Akeqqannut qanortoq innertut ikumasutut ikkina inunnullu Asasannut inuunerup naassaanngitsup sarfaatut illutit, inunnullu qulartunut akulerunniaqinak.

Aqqutikkut ingerlatillutit atugarliortitaaleruit Uangaluunniit Pillunga nikanarsagaaleruit erloqissutiginiaqinagit. Guuti tatiginiaruk, illit Guutigisat siuaasavillu Naalagaat. Inuit-uku tammarsimanerup aqqutaatigut ingerlalersimasut, namminneq isiminnik Guutimik takunninnissaminnik piiaaffigineqarsimasut Guutilluunniit Nipaanik tusarnersumik namminneq siutiminnik tusarsinnaajunnaarsimasut. Taamatut itsillugit inuit Nassaarisimavagut, soorlumi illit tamanna uppernarsarsinnaagit.

Upperisapiloqassusiat taamaasilluni uummataannut assiussimavoq taamalu aqqusinermik Guutimut atanilimmik nanisinissaraluannik akornusersimallugit, Guuti taanna Akitsisitaasimasoq, Pingaartorsuaq.

Ilinni qularutiginiaqinagu inuk Kusanassutsimik tamatuminnga tunutsisoq aamma qangarsuarli Aallartitaasarsimasunik tunutsisuummat aammalu naassaanngitsumit naassaanngitsumullu Guutimut anneruniartunngorsimalluni.

Ahmad-iaa, Allakkat uku ilikkarluarniakkit. Inuutillutit oqaatigisarniakkit, taamaasiornissallu unitsinnaveersaariuk. Ilami ilumoorluinnarpoq Guutip aalajangersimammagu inuk tamatuminnga saqqummiussisoq upperisartik pillugu toqutaasut untritillit akissarsiassaattut angitigisumik akilerneqarumaartoq silarsuarnilu marluusuni tamani tapersersorneqarumaarluni. Ajunngequtinik tamakkuninnga Tunisimavatsigik Uagut tungitsinnit ajunngisaarutitut, Taamaasiorsimavugullu pissutigalugu qujaniartut akornanniittariaqaravit.

Guuti pillugu! Kialluunniit ajorsaateqangaartup aliasuuteqartulluunniit ilumoorluinnartumik uummateqarluni Allakkat uku atuarpagit, taava Guutip aliasuutaanik oqilisaatissavaa, ajornartorsiutaarutitillugu anniaataalu peersillugit.

Ilumut, Taanna Naakkinnittuuvoq, Misiginneqataasoq. Guuti naalannarsili, silarsuarnut tamanut Naalagaasoq.

#7610
- Bahá'u'lláh

 

Ilinniartitsinissamut Qinnutit Pilersaarutip Guuterpaluttup Allagaanit

Una qinnut ullut tamaasa atuarneqartariaqarpoq. . .

Guuti-aa! Guuti-aa! Una tassa timmiaq isarorsimasoq, timmineralu arriitsorujussuuvoq – ikioruk, timmisinnaaqqullugu pilluarnerup annaassinerullu qaqqaasa inngiinut aammalu nuannaangaarnermik qiimasunnermillu naassaanngitsukkut timminini aaqqillugu, erinarsuutini qullarlugu Atinni sunit tamanit anginersaasumi siutit nuannaartillugit isillu akisutsilerlugit aqqutissiuinermut ilisarnaatinik takunninnikkut.

Naalagara! Kisimiippunga, kiserliorlunga annikitsuullungalu. Uannut allamik tapersersuisoqanngilaq Illiunngitsumik, allamillu ikiuisoqarani Illiunngitsumik, atasoqarsinnaanngilarlu Illeqartinnak. Kiffartuunnerni nukittorsannga Inngilivillu katersaarsuit ikiorlinnga Oqaatsivit siaruarterniarnerannik ajugaasinnaanngoqqunnga Ilisimassutsillu pinngortitavit akornanni oqaatigilara.

Ilumut sanngiitsut ikiortigaatsit, minnerusunillu Illersortaallutit, ilumullu tassaavutit Pissaanilik, Annerpaaq, Ajugaaffigineqarsimanngisaannartoq.

#9115
- `Abdu'l-Bahá

 

Kialuunniit sumulluunniit ilinniartitsiartorluni angalasup, qaqqakkoortup, inoqajuitsukkoortup, nunakkoortup immakkoortullu qinnut inna atuaqqissaarliuk.

Guuti-aa! Guuti-aa! Pinngortiavit saavanni sanngiissusera nikanassusera maniguuttuussuseralu isigaat, taamaattorli Illit tatigisimavakkit Ilinniutivillu kiffavit nukittuut akornanni siammarnissaa pillugu Nukittussutsit Pissaanerillu tunaaralugu nikuissimallunga!

Naalagaq-aa! Tassaavunga timmiaq isarorsimasoq Illit qilanni isoqanngitsumi aarsaarumasoq. Qanoq ilillunga taamaasiorsinnaavunga Isumassuinerit, Saammaannerit, Nakussatsitsinerit Ikiuinerillu aqqutiginngikkukkit?

Naalagaq-aa! Sanngiissusera nallittuuguk Pissaanerillu atorlugu nakussatsinnga. Naalagaq-aa! Nukillaanganera naakkiguuk Nukittussutsit Ataqqinassutsillu aqqutigalugit ikiunnga.

Naalagaq-aa! Anersaap iluartup anersaarnerata pinngortitat sanngiinnersaat nakussatsissagaluarpagu, kipisaffigisanilu tamaasa angussagaluarpai, kissaatigisanilu tamaasa pigilissagaluarlugit. Ilumummi qangarsuaaniilli Kiffatit ikiorsimavatit, naallu taakku Pinngortitavit sanngiinnersarisimagaluarai Kiffavillu akornini nikanarnerpaajusimagaluartut, nunamilu inuusuni annikinnerpaajusimagaluartut, Akuerinninnerit Pissaanerillu aqqutigalugit Innuttavit nersornarnerpaat inuiassuarnilu ileqqorinnerpaanit salliutinneqarsimapput. Naak siornatigut sullinertut issimagaluartut kissaviarsuttut ataqqinartutut ilersimapput, naallu siornatigut kuunnguatut issimagaluartut, Illit tunisinikkut naakkinnissutsikkullu imarsuartut ilersimapput. Saammaassinerillu sunit tamanit anginersaasoq aqqutigalugu ullorissatut siunnersuinerup killingiusaani qinngortutut ilersimallutik, timmissatut toqusuissutsip naatsiiviani naasorpassualinni qarlortutut, løvitut ilisimassutsip paasisimasaqassutsillu orpippassuini qatimaluttutut, arfertut inuunerup imavissuini aqqaamasutut ilersimallutik.

Ilumut, Tassaavutit Sallaatsoq, Pissaanilik, Angisooq, Naakkinnittunit Naakkinninnerpaaq.

#9116
- `Abdu'l-Bahá

 

Illit-aa Guuti asseqanngitsutit! Illit-aa Naalagaaffiup Naalagaa! Tarnit makku tassaapput Sakkutuutit qilammiorpaluttut. Ikiukkit, Katersaarsuillu qutsinnerpaat ataatsimoortitat aqqutigalugit ajugaasinnaanngoqqukkit, taamaalillutik ataasiakkaarlutik amerlasoorsuartut ilerniassammata, nunallu makku Guutip asanninneratigut ilinniutillu guuterpaluttut qaammarsaanerisigut tiguarniassammatigit.

Guuti-aa! Illit tassaagit tapersersortaat ikiortaallu, inoqajuitsumi, qaqqami, qoorumi, orpippassuarni, narsaannarsuarni imarsuarnilu Illit tatigisarilitsit – taamaalillutik Naalagaaffiup pissaaneratigut, Anersaallu Illernartup anersaarneratigut nipitik qullarniassammatigit.

Ilumut, Tassaavutit Pissaanilik, Angisooq tamanit Anginersaasoq, Tassaavutillu Ilisimasoq, Tusaasoq Isigisorlu.

#9117
- `Abdu'l-Bahá

 

Guuti-aa, Guutiga! Isigaat qanoq taarnersuup nunat tamaasa ulissimagai, nunat tamarmik qanoq akersuunnerup inneranik ikumatiginersut, sorsunnerullu aammillu kuisinerup innera Kangiani Kitaanilu ikumasorsuusoq. Aak kuuppoq, timit nunamut eqqagaapput, niaquinnaallu akiuuffiup pujoralaanut nakkartarput.

Naalagaq-aa! Ilisimaatsut taakkua nalligikkit Isigikkillu isumakkeerfiginninnerup ajortinillu isumakkeerinerup isaanik. Inneq taanna qamiguk, taamaalilluni nuissat ussissut killingusaamik taartitsisut akullarniassammata. Piviussutsip Seqerna qinngorneqalerli saammaateqatigiinnerup qinngornerinik, taarnersuaq maanna peersitaali eqqissinerullu qaamanera alanngialasoq nunanut tamanut qinngorneqalerli.

Naalagaq-aa! Inuit uumissuinerup akeqqersimaarnerullu imaanit itisoorsuarmit qaqitikkit taarnersuarmillu isigisaqarfiunngitsumit aniguisikkit. Uummataat peqatigiilersikkit isaallu eqqissinerup saammaateqatigiinnerullu qaamanerinik nuannaaruteqalersikkit. Sorsunnerup aammillu kuisinerup qunnersuanit annaatikkit kukkuluttornerullu taarneranit qilerussaajakkit.

Isaannit saagoq peeruk uummataallu siulersuinerup qaamasuanik qaammarsakkit. Iliorfigikkit Illit nallituininnik saamasumik misigittassutsinnillu, naapertuilluarnerit kamannerillu pissaanilissuit avataannik sajulersitsisoq atornagit.

Naalagaq-aa! Sorsunnerit nangipput. Aliasunneq annilaanganerlu sakkortunerulerput, nunalu ineriartorluarsimasoq sunaluunniit piuneerussaavoq.

Naalagaq-aa! Uummatit artorsarput tarningillu navialisimapput. Tarningit nallinnartut taakkua nallittuutikkit, namminnerlu imminni suli annerungaartumik pigiumasaqarniarnerannut asiginnaqinagit.

Naalagaq-aa! Tarningit nikanartittut naalattullu Illit nunanni saqqummerlik kiinaat siulersugaanerup qinngorneranit qaammarsagaallutik, silarsuarmit qilersugaanatik Illit atinnik nersorinninnerminni, Ilinnik unnersiutiginnipput Illernassutsivillu Tikka naamajuminartoq inuiassuarnut siaruarterlissuk.

Naalagaq-aa! Qatigaat nakussatsikkit, makisiilu nukimmik tunikkit uummataallu pilluartunngortikkit Illit asanninnerpit nalunaaqqutaanit pissaanerpaamit.

Naalagaq-aa! Ilumoortumik, sanngiitsuupput, Illillu tassaavutit Pissaaneqarluartoq, taanna Pissaasoq; pissaaneqanngillat, Illit tassaavutit Ikiortaasoq aamma Nallittuisoq.

Naalagaq-aa! Akerliuniarnerup imarsua qapuppoq, anorersuillu taakku qatsornavianngillat taamaallaat Illit saammaannikkut killeqanngitsukkut nunanik tamanik nalaassisukkut.

Naalagaq-aa! Ilumut, inuit pileritsaassaqarsutsip qunnersuani ipput, allamillu annaassisissaqanngillat taamaallaat Illit saamaannikkut tunissutinnik killeqanngitsutigut.

Naalagaq-aa! Pileritsaassat ajortut tamakkua taarmik siaruaaffigikkit uummatilli qaammarsakkit Illit asanninnerpit qullianik ungasinngitsukkut nunanik tamanik qaammarsaajumaartukkut. Annerusumilli Asasatit nukittorsakkit, taakkua Illit kusanassutsinnik asanninnertik peqqutigalugu nunaminnik, ilaquttaminnik meeqqaminnillu qimatsisut, nunanullu takornartanut aallarsimasut Illit tipiginnerit naamajuminartoq siaruarteriartorlugu Ajoqersuutillu siammartikkumallugu. Kiserliornerini Illit tassaagit taakkua ingiallortaat, nunami takornartami ikiortaat, aliasuutaannik piiaasoq, pilluaannerannilu tuppallersaasoq. Imerusunneranni imigassaagit inuummarissinartoq, nappaataannut katsorsaataagit peqqissinartoq uummataasalu ikumallutik kissarulunneranni nipaallisaataasoq.

Ilumoortumik, Illit tassaavutit Tukkornerpaasoq, Naalagaq saammaalluartoq, aammalu ilumoortumik Illit tassaavutit Misigittarnerpaaq Nallittuinerpaasorlu.

#9118
- `Abdu'l-Bahá

 

Ilinniartitsinissamut qinnutit Pilersaarutip Guuterpaluttup Allagaanit

Canadami Kalaallillu Nunaanni Bahá'í-nut

Abdu'l-Bahás prayer revealed to the Bahá'ís in Canada and Greenland in the Tablets of the Divine Plan

Nersorneqarit Illit, Guutiga-aa! Makku tassaapput kiffatit nallittuissutsivit tipigissusianut kajungilersimasut, ataasiussutsivit orpianit ikumasumit ikinneqarsimasut aammalu isaat qaamanerup Illit ataasiussutsivit Sinaianit akisuguttup qinngornerata tupinnartup qaammarsagai.

Naalagaq-aa! Oqaat qilerussaakkit Illit pillutit innuttavit akornanni oqaluuseqarniassammata, Illillu saammaassutsikkut asanninnikkullu Ilinnik unnersiutiginninneq oqaatigilissuk, inngilinnik katersaarsuarnik ikiukkit, Ilinnullu kiffartuussinerminni makisii nakussatsikkit tassaalersikkillu Illit pinngortitavit akornanni siulersuininnut nalunaaqqutit.

Ilumoortumik Illit Ajugaqanngitsuuvutit, Tamanit Nersornarnerusoq, Soraajuitsumik Isumakkeerfiginnittoq, Tamanik Nallittuisoq.

#6864
- `Abdu'l-Bahá

 

Qinnut tulliuttoq ilinniartitsisunit ikinngutinillu ullormut ataasiarluni Atuarneqartassaaq.

Illit-aa Naalagaq ajunngitsoq! Unnersiutigineqarit, Illit siulersuinerup aqqutaanik nerutuumik ajoqersuukkatsigut, kunngeqarfiup matui ammarsimagakkit Piviussutsillu Seqernatigut Illit saqqummersimagavit. Tappiitsut isigisaqalersissimavatit, tusilartut tusaasinnaalersillugit, toqusimasut uummarteqqissimavatit, piitsut

isuunngortissimallugit, tammartajaartut aqqummik ajoqersuussimavatit, panertunillu siggullit siulersorsimallugit

siulersuinerup puilasuanut, aalisagaq imeruttoq piviussutsip imaanut anngutsissimavat, timmissallu nikittartut saammaannerup ruusaanik naatsiivianut qaaqqullugit.

Illit-aa Ajugaqanngitsoq! Uagut tassaavugut Illit kiffatit aamma piitsuutitit, ungasippugut Illit najuinissannik anguniagaqarluta, imerusuppugut imermik Illit puilasunnit pisumik, napparsimavugut katsorsaanissallu qilanaaralutigu. Illit aqqusinnersimanikkut ingerlavugut, allamillu anguniagaqanngilagut neriuuteqaratalu taamaallaat Illit tipigissutsinnik siaruarterinissaq, tarningit tamarmik torlulaarut manna qullartinniassammassuk ”Guuti-aa, aqqummut narlusuumut ingerlatsigut.” Isaat uisitaalittoq qaamaneq takoqqullugu, ilisimaatsussutsip taarneranit aniguisitaalittoq. Qanortoq Illit siulersuinerpit qullianut katersuullik. Qanortoq kinaluunniit tigummisaatsoq pissarsiassamik pili. Qanortoq sumiginnakkat tassaalerlik Illit tupinnartuliannik ilisimanneqataalersut. Ajugaqanngitsoq-aa! Nallittuissutsivit qiviarnerinik isigitigut. Uppernarsagaanermik qilammeersumik tunisigut. Anersaannit Illernartumit anersaarnermik tunisigut Ilinnut kiffartornitsinni ikorfartugaaniassagatta, ullorissatullu qaamasutut nunani makkunani Illit siulersuinerpit qaamasuanik Saqqarneqarniassagatta.

Ilumut, Illit tassaavutit Pissaaneqarluartoq, Pissaasoq, Ilisimasoq Takunnittorlu.

#9122
- `Abdu'l-Bahá

 

Kinaluunniit naalagaaffinni makkunani illoqarfitsigut nunaqarfitsigullu angalasoq Guutillu tipigissusianik naamajuminartumik siaruarterinissamik ilungersuuteqartoq ullaat tamaasa qinnummik uannga

tuartassagaluarpoq.

Guutiga-aa! Guutiga-aa! Nikanassutsinni sanngiissutsinnilu isigaarma suliassamik annerpaamik ilungersuuteqartunga, aalajangersimallunga Illit oqaatsivit inuiassuarni oqalliserinissaa Ajoqersuutillu Illit innuttavit akornanni siammarternissaa. Qanoq ililluni uannut iluatsissinnaava Illit Anersaavit Illernartup anersaarneranit tapersersorneqanngikkuma, Illit Kunngeqarfinnit nuannersumit sakkutoorpassuarnit jugaanissamut ikiorneqanngikkuma, Illillu uppernarsaanitit uannut aqqartinngikkukkit, Taannatuaasutit ippernamik nattoralinngortitsisinnaasoq, kuseriarnermik kuussuanngortitsillunilu imanngortitsillunilu, suarsunnguamillu qaamaninngortitsillunilu Seqininngortitsisinnaasoq?

Naalagara-aa! Pissaaninnik ajugaagajuttumik sunniilluartartumillu ikiunnga, oqara Ilinnik nersorinnissummik appinniassammat, inuiannilu tamani Illit piginnaassutsinnik nnersiutiginninniassammat aammalu tarnigalu Illit asanninnerpit ilisimassutsivillu viinnianik nuannaaruteqangaarniassammat. Illit tassaavutit Ajugaqanngitsoq, Namminerlu piumasaminik iliorsinnaasoq.

#9123
- `Abdu'l-Bahá

 

Kikkulluunniit Guutip tipigissusianik naamajuminartumik siaruarterisut ullaat tamaasa qinnut inna oqaatigisarlissuk.

Naalagaq-aa, Guutiga! Unnersiutiginninneq qujassuteqarnerlu Ilinnut saatillakka, Illit aqqummut silittumut Kunngeqarfinnut atasumut siulersorsimagamma, aqqusinnersimanikkullu isorartuukkut narlusuukkullu ingerlatissimallunga, Qaamaninnit qinngornermik tupinnartumik isera takunnitsillugu qaammarsarsimagakku, siutiga tupinnartuliat kunngeqarfianni Illit illernassutsivit timmiaasa nipaannut saatissimagakku, uummatigalu Illit asanninnikkut naapertuilluartut akornannut

ajungilersillugu.

Naalagaq-aa! Anersaakkut Illernartukkut uppernarsaqqiiffiginnga, Illit Atikkut nipera naalagaaffiit akornanni oqaaseqartissinnaaqqullugu aammalu Illit kunngeqarfippit saqqumernera pillugu nalunaarutit nuannersut inuit akornannut tunniussinnaaqqullugit.

Naalagaq-aa! Sanngiitsuuvunga, Illit nukittussutsikkut pissaanikkullu nakussatsinnga. Oqara ilaginnaavoq, Illit unnersiutigineqarnissannik eqqaaneqaatissannillu oqalullanga. Nikanartuuvunga, Illit Kunngeqarfinnut isersinnaanissannik ataqqinarsitinnga. Ungasippunga, Nallittuissutsivit alloriusaa qanilliartorlara. Naalagaq-aa! Qullertut qaammarissutut ilersinnga, ulloriaalanga uisorilasoq, orpillu pilluaqqusaasoq inerittunik avalequtinillu pinnersagaq nunanillu makkuninnga alanngiisoq. Ilumut tassaavutit Pissaasoq, Pissaaneqarluartoq Akornusigaanngitsorlu.

#9124
- `Abdu'l-Bahá