Return   Facebook   Zip File

Obligatory

HE KARAKIA POTO

Me matua inoi ia rua tekau ma wha haora i te ranui.

Ko tāku whakaaturanga e tōku Atua, Nāu ahau i hanga kia mōhio ki a Koe, ā, kia koropiko atu ki a Koe. Ko tāku whakaaturanga i tenei wā tonu nei i taku ngoikoretanga, i Tōu kaha, i taku pōharatanga, ā, i Tōu whairawa.

Kāhore he Atua i tua atu i a Koe, te Kaiāwhina i ngā wā o te wharanga, te Oranga Tonutanga.

#6348
- Bahá'u'lláh

 

General

Assistance

MŌ TE TONO AWHINA

E inoi atu ana ahau ki a Koe mā Tō kaha E tōku Atua! Kaua ahau e tukua kia whara i ngā wā o te whakawai, ā, i ngā wā o te arokore, arahina mai aku hīkoinga mā Tō hiringa. Ko Koe tonu te Atua, Nōu te kaha e taea ai ko Tāu e hiahia ai Koe. E kore e taea e wai rānei te haukoti i Ōu hiahia, te karo rānei i Tō Kaupapa.

#6354
- The Báb

 

Children

MŌ TE HUNGA TAMARIKI

E te Ariki tōku Atua! Ko ia nei tētahi tamaiti kua hua mai i ngā hope o tētahi o Āu pononga Nāu i whakatū ki tētahi tūranga nui ki ngā Pukapuka o Ō Kupu Whakapūmau ki ngā Pukapuka Nāu i tohu. E inoi atu nei au ki a Koe mā Tōu Ingoa, i te mea ka taea e wai rānei tāna e hiahia ai, kia tupu tēnei tamaiti kia pakeke ake tana wairua ki waenga o Āu pononga; mā te mana o Tōu ingoa ia e tiaho mai ai, kai āhei ai ia ki te whākī i Tō nui, kia ū ai tāna titiro ki a Koe, ā, kia tata atu ai ia ki a Koe. Tūturu, Nōu te kaha, mai rā anō, ki Tāu e hiahia ai Koe, Nōu anō te mana, mō ake tonu atu, ki tāu e whakaaro ai Koe. Kāhore he Atua tua atu i a Koe, te Whakahirahira, te Tūnga Rangatira, te Pou Tuku Mārire, te Kaha Rawa, te Autō-ite- katoa.

#6353
- `Abdu'l-Bahá

 

Forgiveness

MŌ TE MURUNGA HARA

E Koe e Te Atua Tohu! Ko Koe hoki te rūruhau o ēnei katoa Āu pononga. E mōhio ana Koe ki ngā mea huna, e mātau ana ki ngā mea katoa. Kāore ō mātou āheinga, ko Koe rā te Māia me te Kaha Rawa. He hunga hara katoa mātou, ko Koe rā te Kaimuru i ngā hara katoa, te Atua Tohu, Atawhai hoki. E Te Atua! Kauaka ā mātou hapa e tirohia. Whakawāngia mātou e ai ki Tō aroha tohu, me Tō Whairawa. He nui ā mātou hara, engari, ko te Mōana o Tōu Aroha noa he mutungakore. He taimaha tō mātou ngoikore, ēngari, ko ngā taunakitanga o Tāu āwhina mai me Tō atawhai he marama. Nō reira, whakatūturutia, whakamanawanuitia mai mātou. Whakakahangia mai mātou kia ahei ai ki ta Tau Paepae e tau ai. Whakamaramatia mai ō mātou ngākau, tukua mai ki a mātou he karu, he taringa arohaehae. Whakahauorangia te hunga mate, whakaorahia mai te hunga māuiui. Tukua ki te hunga pōhara he whairawa, ki te hunga wehi, te rangimārie me te whaimaru. Pōwhiritia mātou ki Tōu Kīngitanga, whakamāramatia mai hoki mātou ki te rama o te aratakinga. Ko Koe te Tino Kaha me te Kaha Rawa. Ko Koe te Kaingākaunui. Ko Koe te Kaihora i te marino. Ko Koe te Atawhai.

#6352
- `Abdu'l-Bahá

 

Healing

MŌ TE WHAKAORA I TE TINANA I TE WAIRUA

Ko Tōu ingoa he oranga mōku, e tōku Atua, ā, ko te maumahara ki a Koe tōku rongoā. Ko te whakatata atu ki a Koe taku tumanako, ko taku aroha ki a Koe he hoa mōku. Ko Tōu tohu aroha noa ki ahau he oranga, he kaiāwhina mōku i tēnei ao, a, me te ao kei te heke mai. Tūturu ko Koe te Whai Rawa, te Matautau, te Whaiwhakaaronui.

#6355
- Bahá'u'lláh

 

Journey

MŌ TE ARATAKI HAERENGA

E te Atua, tōku Atua! Kua wehe mai au i tōku kāinga, e pupuri tonu ana ki te taura o Tōu aroha noa, a, kua kūpapa atu ahau ki raro i Tāu maru me Tāu rūrūhau. E inoi atu ana au ki a Koe mā Tō mana Nāu anō Ō tau i atawhai mai i te pōrori me te āweke, mai i ngā kaipēhi whakatuturi, mai i te hunga hara kua kōtiti atu i a Koe, kia noho mārire au mā Tōu whairawa me Tōu aroha noa. Whakakahangia mai ahau, he oti rā, kia hoki ki taku kāinga mā Tōu mana me Tōu kaha. Tūturu ko Koe te Kaha Rawa, te Kaiāwhina i te wā o te wharanga, te Mutunga kore.

#6357
- Bahá'u'lláh

 

Midnight

MŌ WAENGANUI PŌ

E te kairapu i Te Pono! Ki te hiahia koe kia whakaarangia e Te Atua tō whatu me koropiko koe ki Te Atua, me inoi atu, me whakawhiti atu ō whakaaro ki a Ia i waenganui po ki te whākī:

E te Atua, kua anga atu taku kanohi ki Tōu kīngitanga o te kotahitanga, kua rūmakina ki te Mōana o Tōu atawhai. E te Atua whakamāramatia taku tirohanga kia kitea e au Ōu rama i tēnei pō kerekere, a, mā te waina o Tōu aroha i tēnei wā mīharo au e harakoakoa ai. E te Atua, meinga kia rongo ai au i Tōu reo, whakatūwheratia hoki ki aku kanohi ngā tatau o Tōu rangi kia kite ai ahau i te māramatanga o Tōu kororia, kia kukumea au ki Tōu ataahua.

Tūturu, ko Koe te Kaituku, te Kaingākaunui, te Pouatawhai, te Kaimuru-i-te hara.

#6351
- `Abdu'l-Bahá

 

Morning

MŌ TE ATA

Kua maranga nei ahau e tōku Atua, i raro i Tōu maru, ā, mōna e rapu ana i taua maru nei, me noho ia ki te Piringa o Tōu Manaakitanga me te Pātūwatawata o Tōu parahau. Whakamāramatia mai tōku mauritau, e tōku Atua, ki ngā Puakitanga Tapu o Tōu Whakakitenga, anō nei ko Tāu whakamāramatanga i ōku kikokiko ki te awatea o Tōu atawhai.

#6350
- Bahá'u'lláh

 

Remover of Difficulties

MŌ TE HIKI UAUATANGA

He Kaihiki i te uauatanga anō, tua atu i Te Atua? Whākīna: Whakanuia Te Atua! Ko Ia Te Atua! Katoa o tātou ko Ana pononga, katoa o tātou he mea ū ki Tāna e hiahia ai.

#6349
- The Báb

 

Spiritual Qualities

He tapu te wāhi,

te whare, te taonenui,

te ngākau, te maunga,

te piringa, te ana,

te awaawa, te whenua,

te Mōana, te Mōtu,

me te raorao i whakapuakina ake ai te Atua

i whakakororiatia ai tōna whakanuinga.

#6360
- Bahá'u'lláh

 

MŌ NGA KOUNGA WAIRUA

E te Atua! Whakahoutia, whakaharakoatia mai tōku wairua. Horoia tōku ngākau. Whakamāramatia mai ōku kaha. Tukua katoatia ana e ahau āku mea katoa ki Tōu ringa. Ko Koe tōku Kaiārahi, tōku Piringa. E kore anō ahau e rongo i te pāpōuri, i te pāmamae; ka hari, ka koa taku ngākau. E te Atua! E kore anō ahau e kīkī i te manawapā, e kore hoki e tuku kia pehia au ki ngā whakapānga weriweri o te ao.

E te Atua! Kei kō noa atu Tōu aroha mai ki ahau, i tōku ake aroha ki ahau anō. Ka tapaea atu ahau ki a Koe e Te Ariki.

#6359
- `Abdu'l-Bahá

 

Unity

MŌ TE KOTAHITANGA

E tōku Atua! E tōku Atua! Whakakotahitia ngā ngākau o Āu pononga, whakakitea mai hoki ki a rātou Tō Kaupapa nui whakaharahara. Me whai e rātou ko Āu Whakaritenga, ka noho ai ki roto o Tō Ture. Āwhinatia mai rātou e te Atua i ā rātou whāinga, ka tukua ai ki a rātou te kaha hei kaimahi Māu. E te Atua! Kaua rātou e whakarērena ki a rātou anō, ēngari, ārahina ō rātou hīkoitanga mā te mārama o Tōu matatau, ā, whakaharakoakoangia ō rātou ngākau ki Tōu aroha. Tūturu, ko Koe tō rātou Kaiawhina, tō rātou Ariki hoki.

#6356
- Bahá'u'lláh

 

Occasional

For the Departed

MŌ TE HUNGA MATE

E tōku Atua! E Koe te Kaimuru i ngā hara, te Kaituku takoha mai, te Kaihiki i ngā uauatanga! Tūturu ko tāku inoi ki a Koe kia murua e Koe ngā hara katoa o te hunga kua whakarere i te kākahu kikokiko, kua piki atu ki te ao wairua.

E tōku Atua! Horoia rātou mai i ō rātou hara, hīkina atu ō rātou toimahatanga, ā, takahurihia ō rātou pōuritanga ki te māramatanga. Meinga rātou kia kuhu atu ki te māra o te harikoa, horoia rātou ki te wai urutapu rawa, ā, tukua rātou kia kite i Ōu ahurei ki runga o te maunga teitei rawa atu.

#6358
- `Abdu'l-Bahá

 

Tablets