Return   Facebook   Zip File

Obligatory

General

AID AND ASSISTANCE

O Thou Whose face is the object of my adoration,…

O Oe e Ona fofoga o le sini o la’u tapuaiga, E Ona le matagofie o lo’u sulufaiga, E Ona le afioaga o lo’u sini, E Ona le viiga o lo’u faamoemoega, E Ona le tausiga o lo’u soatau, E Ona le alofa o le mafuaga o lo’u ola, E Ona le ta’uta’uina o lo’u faamafanafanaga, E Ona le faalatalata mai o lo’u manaoga, E Ona le faatasi mai o lo’u moomooga silisili ona pele ma la’u manavaga silisili ona maualuga. Ou te ole atu ia te oe ia le taofia mai ia te a’u mea ua tofia e Lau Afio mo tagata filifilia ia Au auauna. Ia faaoloaina a’u I mea lelei o lenei lalolagi ma le olaga atali.

E moni o Oe o le Tupu o tagata uma. E leai se tasi Atua na o Lau Afio, o le Faamagalo Faavavau, o le Agalelei Silisili

#12366
- Bahá'u'lláh

 

Lord! Pitiful are we, grant us Thy favor;…

Le alii e! Ua augavale i matou, foa’i mai Lou finagalo alofa; e matitiva, liligi ifo i o matou luga se vaega mai le vasa o Lou tamaoaiga; e mana’ona’o, faamalilieina I matou e Lau Afio, e faatauvaa, aumai mo i matou Lou mamalu. O loo maua pea lava e manulele o le vanimonimo ma manu vaefa o le laueleele a latou meaai i aso ta’itasi mai ia te Oe, ma o tagata uma lava o loo mau vaega i Lau tausiga ma le alofa agalelei. ‘Aua ne’i aveesea lenei tagata vaivai mai Lou alofa tunoa matagofie, ma ia auina mai e Lou malosi Lau foa’ialofa i lenei tagata mafatia.

Foa’i mai ia te i matou a matou meaai mo le aso, ma liligi mai Lau faaoloaga i mea aoga o le olaga , o le a matou le faamoemoe ai lava i se tasi a o Lau Afio, ma mafutab atoatoa ai ma Oe, savavali i Ou ala ma ta’utino atu Au mealilo. O Lau Afio o le Malosiuma ma le Agalelei ma o le Faitoaga o tagata uma.

#12367
- `Abdu'l-Bahá

 

CHILDREN

O God! Educate these children.

Le Atua e! A’oa’oina nei tamaiti. O nei tamaiti ua o ni laau o Lau faatoaga, o fugalaau o Lou fanua laugatasi, o rosa o Lou togalaau. Ia toto ifo i o latou luga Lau uaga, ma ia susulu ifo i o latou luga le La o le Upu Moni faatasi ma Lou alofa. Ia fanaufouina i latou e Au matagi malu e mafai ai ona a’oa’oina, ola, ma atiina’e, ma faaalia i le matagofie silisili i latou. O Lau Afio o le Foa’i, O Lau Afio o le Mutimutialofa.

#12368
- `Abdu'l-Bahá

 

O God, guide me, protect me,…

Le Atua e, ta’ita’i a’u, puipui a’u, faapupulaina le lamepa o lo’u loto ma faia a’u ia avea ma fetu pupula. O Lau Afio o le Malosi ma le Mamana.

#12369
- `Abdu'l-Bahá

 

O Thou Kind Lord! These lovely children are the handiwork….

O Lau Afio o le Alii agalelei! O nei tamaiti o galuega lava ia a tamatama’ia’a silisili o Lau Afio, ma fai ma faailoga ofoofogia o Lou silisiliese. Le Atua e! Puipuia nei tamaiti, taliaina i latou i Lau fesoasoani finagalo malie ina ia mafai ona a’oa’oina ma mafai ai e i latou ona tautua ma auauna atu i le lalolagi o tagata. Le Atua e! O nei tamaiti o ni penina, faia i latou ina ia ola i totonu o le li’o o Lou alofa agalelei. O Lau Afio lava o le alofafoa’ifua, o le Agaalofa uma lava.

#12370
- `Abdu'l-Bahá

 

DEPARTED

Glory be to Thee, O Lord my God! Abase not him whom…

Ia ia te oe pea le viiga le Alii e, lo’u Atua! Ia le faalumaina o ia lenei sa faaeaina e Lau afio ona o le mana o Lou mamalu faavavau, ma ia le aveesea mamao mai ia te oe le tagata na faia e Lau Afio ina ia ulufale atu i le tapeneko o Lou faavavau. Lo’u Atua e, pe tuliesea ea e Lau Afio o ia na faamalumaluina e Oe i Lou Malualii, ma pe liliu ese mai ea Lau Afio ia te ia sa avea ai Oe ma sulufaiga lo’u Manaoga e, pe toe faalumaina ea e Lau Afio le tagata sa faaeaina e Oe, po o le faagaloina o ia sa lagaina e Lau Afio ina ia manatuaina e Oe?

Ia vivii ma saga viia pea Oe! O Oe lava lea sa mai le vavau o fai ma Tupu o le foafoaga atoa ma lona Faagaoioiga Sili, ma o le a tumau pea e faavavau Oe o le Alii o mea uma na faia ma o lo latou Faitofiga. Lo’u Atua e! ia viia Lau Afio! Afai e taofia Lou Alofa Mutimutivale i Au auauna, o ai la o le a alofa mutimutivale ia te i latou; afai fo’i o le a le Finagalo Lau Afio e fesoasoani i Ou tagata peleina, o ai la e mafai ona fesoasoani atu ia te i latou?

Ia viia ma saga viia pea Oe! O loo faapaleina Oe i Lau lava upu moni, e moni o Lau Afio o loo matou tapua’i uma atu i ai; ma o loo faaalia Oe i Lau faamasinogatonu, ma e moni lava o Lau Afio matou te molimau uma atu i ai. E moni o Lau Afio e pele i Lou alofa tunoa. E leai se tasi Atua iina na o Oe, o le Fesoasoani i Puapuaga, o le Puna-o-le-ola.

#12371
- Bahá'u'lláh

 

He is God, exalted is He, the Lord of loving-kindness and bounty……

O Ia o le Atua, e silisili ese o Ia, o le Alii o le alofa-agalelei ma le foa’ialofa!

Ia ia te Oe pea le viiga, o Oe lava o lo’u Atua, o le Alii o le Malosi uma lava. Ou te molimau i Lou malosi ma Lou mata’utia, o Lou mamalu ma Lou alofa—agalelei, o Lou alofa tunoa ma Lou mana, le tafatasi ma le maualuga e silisili a’e i luga o le lalolagi o le ola ma mea uma lava o i ai.

Lo’u Atua e, ua silafia e Lau Afio lo’u vavaeese mai mea uma vagana Oe, o pipii mau atu ia te Oe ma liliu atu i le vasa o Lau foa’ialofa, i le lagi o Lou finagalo lelei ma le Fetuao o Lou alofa tunoa.

Le Alii e! Ou te molimau atu na tuuina atu e Lau Afio i Lau auauna Lou Sui, ma o le Agaga lena na tuuina atu ai le ola i le lalolagi e Lau Afio. Ou te aioi atu ia te Oe i le susulu o le Li’o o Lau Faaaliga, ina ia taliaina i le alofa mai ia te ia le mea sa mafai ona ia faia i Ou aso. Foai mai ina ia mafai ai ona faaofuina o ia i le mamalu o Lou finagalo—lelei ma faapaleina ai o ia i Lau taliaina.

Lo’u Alii e! O a’u lava ia te a’u ma mea uma na faia o loo molimau atu i Lou malosi ma ou te tatalo atu ia te Oe ina ia le liliu ese mai Lau Afio lenei tagata ua alu a’e ia te Oe i Lou afioaga faalelagi, o Lou Parataiso sili ma Ou afioaga o le latalata mai. O Oe lava o le Alii o tagata uma lava!

Lo’u Atua e, foa’i mai ina ia mafai e Lau auauna ona nonofo faatasi ma Ou tagata filifilia, Ou tagata paia ma Au Savali i nofoaga faalelagi, e le mafai ona tusia e se peni po o le talatalaina e le laulaufaiva.

Lo’u Alii e, ua faataalise atu nei lenei tagata mativa i le Malo o Lou tamaoaiga, o le tagata ese ua alu atu i lona aiga i totonu o Lou lotoa, o le tagata galala tele i le vaitafe faalelagi o Lau foaialofa. Le Alii e, ia le aveesea o ia mai lona vaega o le taumafataga o Lou alofa tunoa, atoa ma le foai mai o Lau foa’ialofa. E moni, o Oe o le Malosiuma, o le Alofa Tunoa, o le Foa’ialofa—Uma!

Lo’u Atua e, ua toe foi atu nei Lou Sui ia te Oe. Ua tuuina atu ai lava i Lou alofa tunoa ma Lau foaifua o loo tapasa ai Ou malo i le lagi ma le lalolagi, ina ia foai mai i le alofa i Lau tagatamalo fou lenei Au meaalofa ma Lau faaoloaga, atoa ma fua o le laau o Lou alofa tunoa, e leai se isi Atua na o Oe, o le Alofa tunoa, o le Foaifua Silisili, o le Mutimutialofa, o le Foai, o le Faamagalo, o le Tāua, o le Silafia—Uma.

Lo’u Alii e, ou te molimau atu, na faatonuina e Lau Afio i tagata ia faaaloalo i o latou uso a malo, ma o ia lenei ua alu a’e i Lau Afio ua oo lelei atu ia teOe ma taunuu atu i Lou Faatasi mai. Ia faia iate ia e tusa ma Lou alofa tunoa ma le foaialofa! Ona o Lou mamalu, ua ou iloa ai ma le mautinoa o le a le taofia e Lau Afio Oe lava mai le mea na faatonuina e Oe i Au auauna, po o le aveesea foi e Lau Afio lenei tagata o loo pipii atu i le manoa o Lau foaialofa ma ua alu a’e i le Punaaso o Lou tamaoaiga.

E leai lava se i si Atua na o Oe, o le Tasi, o le Tafatasi, o le Mamana, o le Silafaga Ati, o le Foa’ialofa.

#12372
- Bahá'u'lláh

 

O my God! O Thou forgiver of sins, bestower of gifts..

Lo’u Atua e! O Oe le faamagalo agasala, o le puna o meaalofa, o le faamafanafana i puapuaga! E moni, ou te ole atu i Lau afio ina ia faamagaloina agasala a le ua tuua nei ofu faaletino ae alu a’e i le lalolagi faaleagaga.

Lo’u Alii e! faamamaina i latou mai solitulafono, faamaise i o latou faanoanoaga, ma ia liliuina lo latou pouliuli i le malamalama. Faia i latou ina ia ulufale atu i le faatoaga o le olioli, faamamaina i latou i le vai mama silisili, ma ia foa’iina ia te i latou ina ia latou vaai i Ou pupula i luga o le mauga silisiliese

#12373
- `Abdu'l-Bahá

 

DETACHMENT

Suffer me, O my God, to draw nigh unto Thee,….

Lo’u Atua e, faapologaina a’u ia avatua faalatalata ia te Oe, ma ia nofo mau ai i totonu o lotoa o Lou maota, aua o le taumamao ma Oe ua latalata mai ai le faaumatia o a’u. Faia ia ou malolo i lalo ifo o le paolo o apaau o Lou alofa tunoa, ona o le mamao o lo’u vavaeesea mai ia te Oe, ua liu suavai ai lo’u loto i totonu ia te a’u. Avatu ia sili ona ou latalata atu i le vaitafe o le olataga lava lea, ona ua mu lo’u agaga i le galala i lana sailiga le gata mai ia te Oe. Lo’u Atua e, o a’u o loo folafolaina atu ai le oona o lo’u mafatia, ma o o’u loimata maligi o loo ta’u atu ai lo’u alofa ia te Oe.

Ou te ole atu ia te Oe , i viiga o loo viia ai Lau Afio e Oe lava, ma faaneetaga o loo faaneeneeina ai Oe e Lou lava Uiga, ia foa’i mai ia faanumeraina faatasi i matou ma i latou ua taliaina Oe ma iloaina Lou mamalu i Ou aso. Lo’u Atua e, fesoasoani mai ia te i matou e feinu mai tamatamailima o le alofa mutimutivale i vai ola o Lou alofa-agalelei, ina ia matou matua faagaloina ai mea uma vagana Oe, ma mafuta tumau ai pea ma Lau Afio. E leai se tasi Atua iina na o Oe, o le Malosi, le Fesoasoani i Puapuaga, o le Puna-o-le-ola.

Ia i Lou suafa le faaneetaga, o Lau Afio lava o le Tupu o Tupu uma!

#12374
- Bahá'u'lláh

 

Many a chilled heart, Om my God, hath been set ablaze with the fire……

Lo’u Atua e, e tele ni loto maalilili ua faamumuina e le afi o Lau Fuataiga, ma e to’atele tagata moegagase ua fafaguina e le leomalie o Lou Si’ufofoga. E fia tagata ese ua saili lafitaga atu i lalo o le paolo o le laau o Lou tafatasi, ma e matua manomano tagata galala sa tofao atu i le puna o Au vai ola i Ou aso! Amuia le tagata ua faamautuina o ia ia te Oe, ma faataalise atu ia taunuu i le Puna-Aso o Pupula o Ou fofoga. Amuia le tagata ua liliu atu ma lona alofa atoatoa i le Nofoaga o le Tafaoata o Lau Faaaliga ma le Aovaipuna o Lau faaoloaga faaleagaga. Amuia le tagata ua na faamuamuaina i Lou ala le mea na foa’iina atu e Lau Afio ia te ia ona o Lau foa’ialofa ma le finagalo lelei. Amuia le tagata ua ia lafoa’ia mea uma lava vagana Oe ona o lona faanaunau i Lau Afio. Amuia le tagata ua faafiafiaina ona o le mafutaga faauo ma Oe, ma faatoina ai o ia mai mea uma vagana Lau Afio.

Lo’u Alii e, ou te ole atu ia te Oe ona o Ia lea o Lou suafa, o Le na siitia a’e i luga o le tafa’ilagi o Lona falepuipui e le mana o Lou mamalu ma le malosi, ina ia foa’iina atu mo so o se tasi le mea e tatau ma Oe ma talafeagai ma Lou lava silisili.

E moni, o Lou malosi e tutusa ma le tuufaatasiga o mea uma lava.

#12375
- Bahá'u'lláh

 

Gathering

Blessed is the Spot

Amu’ia se fanua, ma se fale, ma se nofoaga, ma se a’ai, ma se loto, ma se mauga, ma se lafitaga, ma se ana, ma se vanu, ma se lau’ele’ele, ma se sami, ma se motu, se laufanua laugatasi o loo faia ai le ta’uta’uina o le Atua, ma vi’ia ai Lona mamalu.

#12030
- Bahá'u'lláh

 

Healing

Thy Name is my healing O my God!

Lo’u Atua e, o Lou suafa o lo’u faamaloloina lea, ma le manatua o Lau Afio o la’u vaifofo lea. O le fa’alatalata atu ia te Oe o lo’u fa’amoemoega lea, ma le alofa ia te Oe o lo’u soatau lea. O le alofa mutimutivale o Lau Afio ia te a’u o lo’u fa’amalologa lea ma lo’u fesoasoani i lenei lalolagi ma le olaga atalī. E moni, o Lau Afio o le Foaialofa—Uma, o le Silafia—Uma, o le Poto—Uma.

#12028
- Bahá'u'lláh

 

PROTECTION

Lauded be Thy name, O Lord my God! I entreat Thee by Thy Name through which the Hour…

Le Alii e, lo’u Atua, Ia viia Lou suafa! Ou te ole atu ia te Oe i Lou Suafa lea na ta ai le Itula, ma faataunuuina ai le Toe Tu, na maua ai i le fefe ma le matata’u tagata uma i le lagi ma i latou uma i luga o le lalolagi, ina ia toto ifo mai le lagi o Lou alofa mutimutivale ma ao o Lou mutimutialofa agamalu, le mea o le a faafiafiaina ai loto o Au auauna, o e ua liliu atu ia te Oe ma fesoasoani i Lau Fuataiga.

Lo’u Alii e, malutia Au auauna tane ma auauna fafine mai u o le manatu valea ma faufauga le aoga, ae avatu i ai latou se inumaga o vai e tafe lemu o Lou poto mai aao o Lou alofa tunoa.

E moni, o Lau Afio o le Malosiuma, o le Faaeaina Silisili, o le Faamagalo-Faavavau, o le Agalelei silisili.

#12376
- Bahá'u'lláh

 

O God, my God! I have set out from my home,..

Le Atua e, lo’u Atua! Ua ou tuua nei lo’u aiga, o pipii mau atu pea i le manoa o Lou alofa, ma ou matua tuuina atu atoatoa ai a’u i Lau tausiga ma Lau puipuiga. Ou te ole atu ia te Oe ona o Lou mana na puipuia ai e Lau Afio Ou tagata peleina mai tagata ua sese ma le finauvale, ma soo se tagata fouvale faapi’opi’o fo’i, ma soo se tagata amioleaga ua sese mamao mai ia te Oe, ina ia puipui malu mai ia te a’u e Lau foa’ialofa ma Lou alofa tunoa. Faamalosia a’u e Lou mana ma Lou malosi ou te toe fo’i atu ai i lo’u aiga.

E moni, o Lau Afio o le Malosiuma, o le fesoasoani i Puapuag, o le Puna-o-le-Ola

#12377
- Bahá'u'lláh

 

Spiritual Growth

O my Lord! Make Thy beauty to be my food

Lo’u Alii e! Faia Lou matagofie ma a’u mea’ai, ma Lou fa’atasi mai ma o’u vai inu, ma Lou finagalo malie ma o’u fa’amoemoega, ma le vivii ia te Oe ma a’u gaoioiga, ma le manatua o Oe ma a’u ‘aumea, ma le mana o Lou mamalu ma o’u fesoasoani, ma Lou afio’aga ma o’u aiga, ma lo’u nofoaga ma afio’aga ua E faapaiaina mai tapulaa sa faaeeina atu i luga o i latou ua tapunia e se puao mai Lau Afio.

E moni o Oe le Malosi-uma , o le Mamalu-uma, o le Mamana-silisili.

#12031
- Bahá'u'lláh

 

Say God sufficeth

Fai atu: Ua fa’aatoatoaina e le Atua mea uma i luga o mea uma lava, ma e leai se mea i le lagi po o le lalolagi vagana le atoatoa o le Atua. E moni, o Ia ia te Ia lava o le Silafia, o le Lagolago, o le Malosi uma lava.

#12032
- The Báb

 

O my Lord! O my Lord! This is the lamp lighted by the fire of Thy love……

Lo’u Alii e! Lo’u Alii e! O le lamepa lenei na tutuina e le afi o Lou alofa, ma mumu ai i se sasao o loo ola i le laau o Lou alofa mutimutivale. Lo’u Alii e, faateleina lona mumu, vevela ma le sasao, i le afi sa tutuina i le Sinai o Lau Faifaaaliga. E moni, o Lau Afio o le Faamautuuga, le Fesoasoani, le Mamana, le Agalelei o le Alofa.

#12365
- `Abdu'l-Bahá

 

Tests and Difficulties

Is there any Remover of difficulties

Pe i ai ea se isi Puluvaga o mea faigata vagana le Atua? Fai atu: Ia viia le Atua. O Ia o le Atua! O tagata uma lava o Ana auauna, ma ua fusia uma i Ana afioga!

#12029
- The Báb

 

Occasional

Tablets