Return   Facebook   Zip File

Obligatory

General

Gathering

Blessed is the Spot

Amu’ia se fanua, ma se fale, ma se nofoaga, ma se a’ai, ma se loto, ma se mauga, ma se lafitaga, ma se ana, ma se vanu, ma se lau’ele’ele, ma se sami, ma se motu, se laufanua laugatasi o loo faia ai le ta’uta’uina o le Atua, ma vi’ia ai Lona mamalu.

#12030
- Bahá'u'lláh

 

Healing

Thy Name is my healing O my God!

Lo’u Atua e, o Lou suafa o lo’u faamaloloina lea, ma le manatua o Lau Afio o la’u vaifofo lea. O le fa’alatalata atu ia te Oe o lo’u fa’amoemoega lea, ma le alofa ia te Oe o lo’u soatau lea. O le alofa mutimutivale o Lau Afio ia te a’u o lo’u fa’amalologa lea ma lo’u fesoasoani i lenei lalolagi ma le olaga atalī. E moni, o Lau Afio o le Foaialofa—Uma, o le Silafia—Uma, o le Poto—Uma.

#12028
- Bahá'u'lláh

 

Spiritual Growth

O my Lord! Make Thy beauty to be my food

Lo’u Alii e! Faia Lou matagofie ma a’u mea’ai, ma Lou fa’atasi mai ma o’u vai inu, ma Lou finagalo malie ma o’u fa’amoemoega, ma le vivii ia te Oe ma a’u gaoioiga, ma le manatua o Oe ma a’u ‘aumea, ma le mana o Lou mamalu ma o’u fesoasoani, ma Lou afio’aga ma o’u aiga, ma lo’u nofoaga ma afio’aga ua E faapaiaina mai tapulaa sa faaeeina atu i luga o i latou ua tapunia e se puao mai Lau Afio.

E moni o Oe le Malosi-uma , o le Mamalu-uma, o le Mamana-silisili.

#12031
- Bahá'u'lláh

 

Say God sufficeth

Fai atu: Ua fa’aatoatoaina e le Atua mea uma i luga o mea uma lava, ma e leai se mea i le lagi po o le lalolagi vagana le atoatoa o le Atua. E moni, o Ia ia te Ia lava o le Silafia, o le Lagolago, o le Malosi uma lava.

#12032
- The Báb

 

Tests and Difficulties

Is there any Remover of difficulties

Pe i ai se i si Puluvaga o mea faigata vagana le Atua? Fai atu: Ia viia le Atua. O Ia o le Atua! O tagata uma lava o Ana auauna, ma ua fusia uma i Ana afioga!

#12029
- The Báb

 

Occasional

Tablets