Return   Facebook   Zip File

Obligatory

Recitiramo jo enkrat na štiriindvajset ur.

Po umivanju rok in obraza se obrnemo proti Qiblihu.

Kdor želi izreči to molitev, naj vstane in se obrne k Bogu; medtem ko stoji na svojem mestu, naj pogleda na desno in levo, kot da pričakuje milost svojega Gospoda, Najusmiljenejšega, Sočutnega. Nato naj reče: O Ti, ki si Gospod vseh imen in Stvarnik nebes! Rotim Te, pri njih, ki so Izvir Tvojega nevidnega Bistva, Najvzvišenejši, Vseslavljeni, naj postane moja molitev ogenj, ki bo požgal vse tančice, ki so mi zastrle pogled pred Tvojo lepoto, in luč, ki me bo vodila do Oceana Tvoje Prisotnosti.

Nato naj dvigne obe roki v ponižni prošnji proti Bogu – Blagoslovljen in Vzvišen bodi On – in reče: O Ti Hrepenenje sveta in Ljubljeni narodov! Vidiš me, kako se obračam Nate, brez vseh navezanosti na kogarkoli razen Tebe, oprijemajoč se Tvoje vrvi, z gibanjem katere se je celotno stvarstvo prebudilo. Jaz sem Tvoj služabnik, o moj Gospod, in sin Tvojega služabnika. Poglej me, kako stojim pripravljen, da izpolnim Tvojo voljo in Tvoje hrepenenje, in želeč nič drugega razen Tvojega veselja. Milo Te prosim, pri Oceanu Tvojega usmiljenja in zvezdi Danici Tvoje milosti, da storiš s Svojimi služabniki, kot želiš in Ti je po volji. Pri Tvoji moči, ki je daleč nad vsako omembo in slavo! Vse, kar si razodel, je hrepenenje mojega srca in ljubljeno moje duše. O Bog, moj Bog! Ne glej na moja upanja in dejanja, ne, rajši glej na Svojo voljo, ki je obdala nebesa in zemljo. Pri Tvojem Največjem Imenu, o Ti Gospod vseh narodov! Hrepenim le po tistem, po čemer Ti hrepeniš, in ljubim le tisto, kar ljubiš Ti.

Nato naj poklekne, skloni svojo glavo do tal in reče: Vzvišen si nad vsemi opisi kogarkoli razen Sebe in nad razumevanjem česarkoli razen Sebe.

Nato naj vstane in reče: Naredi mojo molitev, o moj Gospod, za vodnjak živih voda, s pomočjo katerega bom lahko živel tako dolgo, kolikor bo trajala Tvoja vladavina, in bom lahko omenjal Tebe v vsakem od Tvojih svetov.

Nato naj zopet dvigne svoje roke v ponižno prošnjo in reče: O Ti, v Čigar odsotnosti so se stopila srca in duše in Čigar Ogenj Ljubezni je zanetil celoten svet! Rotim Te, pri Tvojem imenu, s katerim si podvrgel celotno stvarstvo, ne zadrži proč od mene tega, kar je Tvoje, o Ti, ki vladaš vsem ljudem. Ti vidiš, o moj Gospod, ta tujec hiti k svojemu najbolj vzvišenemu domu pod baldahinom Tvojega veličanstva in v krogu Tvojega usmiljenja; ta prestopnik, ki išče Ocean Tvojega odpuščanja; ta ponižni išče dvor Tvoje slave; to ubogo bitje išče vzhod Tvojega bogastva. Tvoja je moč, da ukažeš, karkoli želiš. Jaz sem priča, da Te je potrebno slaviti v Tvojih dejanjih in biti pokoren Tvojim zapovedim in ostati neustrašen v Tvojih ukazih.

Nato naj dvigne svoji roki in 3-krat ponovi Največje Ime1. Nato naj se skloni, z rokami počivajočimi na kolenih, pred Bogom – Blagoslovljen in Vzvišen bodi On – in reče: 1 Alláh'u'Abhá Ti vidiš, o moj Bog, kako se je moj duh zbudil v mojih udih in členkih, v svojem hrepenenju po čaščenju Tebe in svojem koprnenju po Tvojem obhajanju in Tvojem poveličevanju; kako priča o tem, o čemer je pričal Jezik Tvoje Zapovedi v Kraljestvu Tvojega govora in v nebesih Tvoje vednosti. Na tem mestu, o moj Gospod, Te z ljubeznijo prosim za vse tisto, kar je s Teboj, da lahko pokažem svoje uboštvo in poveličujem Tvoje bogastvo in obilje, da lahko naznanim svojo nemoč in dokažem Tvojo moč in Tvojo veličino.

Nato naj vstane in dvigne svoji roki 2-krat v ponižni prošnji in reče: Ni drugega Boga razen Tebe, Vsemogočni, Vseradodarni. Ni drugega Boga razen Tebe, Ukazovalec, tako na začetku kakor na koncu. O Bog, moj Bog! Tvoje odpuščanje me je opogumilo in Tvoje usmiljenje me je okrepilo in Tvoj klic me je prebudil, Tvoja milost me je dvignila in me privedla do Tebe. Kdo sem drugače jaz, da si drznem stati ob vratih mesta Tvoje bližine, ali dvigniti svoj obraz proti svetlobi, ki sije z nebes Tvoje volje? Ti vidiš, o moj Gospod, to ubogo bitje, kako trka na vrata Tvoje milosti, in to bežno dušo, ki išče reko večnega življenja iz rok Tvojega obilja. Tvoja je zapoved za vse čase, o Ti, ki si Gospod vseh imen; moja je predaja in prostovoljna uklonitev Tvoji volji, o Stvarnik nebes!

Nato naj 3-krat dvigne svoji roki in reče: Večji je Bog kot vsak veliki!

Nato naj poklekne, skloni glavo do tal in reče: Previsoko si, da bi se hvala tistih, ki so Ti blizu, dvignila v nebesa Tvoje bližine, ali da bi ptice src tistih, ki so Ti vdani, dosegle vrata Tvojega vhoda. Izpričujem, da si bil posvečen nad vse lastnosti in si svetejši od vseh imen. Ni Boga razen Tebe, Najvzvišenejši, Vseslavljeni.

Nato naj sede in reče: Priča sem temu, čemur so pričale vse ustvarjene stvari in Shodi na višavah in prebivalci vzvišenega raja ter preko njih Jezik Veličine same iz vseslavnega Obzorja, da si Bog, da ni drugega Boga razen Tebe in da je On, ki je bil razodet, Skrita Skrivnost, Cenjeno Znamenje, preko Katerega sta se črki S in I (SI) združili in spojili. Izpričujem, da je on Tisti, Katerega ime je bilo poslano po Peresu Najvišjega, in ki je bil omenjen v Knjigah Boga, Gospoda Prestola višav in zemlje spodaj.

Nato naj pokončno stoji in reče: O Gospod vseh bitij in Lastnik vseh stvari, vidnih in nevidnih. Ti vidiš moje solze in vzdihovanja in slišiš moje stokanje in tarnanje in tožbe mojega srca. Pri Tvoji mogočnosti!

Moji prestopki mi niso pustili, da bi se približal Tebi, in moji grehi so me zadržali daleč od dvora Tvoje svetosti. Tvoja ljubezen, o moj Gospod, me je obogatila, ločitev od Tebe me je uničila, oddaljenost od Tebe me je izčrpala. Rotim te, pri Tvojih stopinjah v tej divjini in pri besedah “Tukaj sem. Tukaj sem,” ki so jih izrekli Tvoji izbranci v tej neskončnosti, in pri sapicah Tvojega Razodetja in nežnih vetričih Zarje Tvoje Razglasitve; ukaži, da bom mogel uzreti Tvojo Lepoto in se držal vsega, kar je v Tvoji Knjigi.

Nato naj 3-krat ponovi Največje ime in se prikloni z rokama, počivajočima na kolenih, in reče: Slavljen bodi, o moj Bog, da si mi pomagal spominjati se Tebe in Te slaviti, da sem mogel spoznati Njega, ki je Izvir Tvojih znamenj, in si povzročil, da se poklonim pred Tvojim Gospostvom in sem ponižen pred Tvojim Božanstvom ter da potrdim tisto, kar je izrekel Jezik Tvoje veličine.

Nato naj vstane in reče: O Bog, moj Bog! Moj hrbet se šibi pod bremenom mojih grehov in moja brezbrižnost me je uničila. Kadarkoli razmišljam o svojih zlih dejanjih in Tvoji dobrohotnosti, se moje srce topi v meni in moja kri zavre v mojih žilah. Pri Tvoji Lepoti, o Ti Hrepenenje sveta! Zardevam, ko dvigam svoj obraz k Tebi, in moje hrepeneče roke je sram stegniti se proti nebesom Tvojega obilja. Ti vidiš, o moj Bog, kako mi solze ne dopustijo, da bi se Te spominjal in hvalil Tvoje vrline, o Ti Gospod Prestola v višavi in na zemlji! Rotim Te, pri znamenjih Tvojega Kraljestva in skrivnostih Tvojega Gospostva, da storiš s Svojimi ljubljenimi, kot pritiče Tvoji blaginji, o Gospod vseh bitij, in je vredno Tvoje miline, o Kralj vidnega in nevidnega!

Nato naj 3-krat ponovi Največje ime in poklekne s čelom na tleh in reče: Slavljen bodi, o naš Bog, da si nam poslal tisto, kar nas kliče bliže k Tebi in nas oskrbuje z vsako dobro stvarjo, ki jo pošiljaš v Svojih Knjigah in Spisih. Zaščiti nas, prosimo Te, o moj Gospod, pred množico ničevih umišljanj in praznih utvar. Ti, v resnici, si Mogočni, Vsevedni.

Nato naj dvigne svojo glavo, sede in reče: Pričam, o moj Bog, temu, čemur so pričali Tvoji Izbranci, in priznavam tisto, kar so priznali prebivalci vzvišenega Raja in tisti, ki so krožili okoli Tvojega svetega Prestola. Kraljestva zemlje in nebes so Tvoja, o Gospod svetov!

#3874
- Bahá'u'lláh

 

Molimo jo enkrat na dan med poldnevom in sončnim zahodom. Po umivanju rok in obraza, obrnjeni proti Qiblihu: Izpričujem, o moj Bog: ustvaril si me, da Te spoznam in častim. V tem trenutku pričam svoji nemoči in Tvoji moči, svoji bedi in Tvojemu bogastvu.

Ni drugega Boga razen Tebe, Pomočnik v sili, Samobitni.

#3872
- Bahá'u'lláh

 

Recitira se jo dnevno zjutraj, opoldne in zvečer.

Kdor želi moliti, naj si umije roke, pri umivanju rok naj govori: Okrepi mojo roko, o moj Bog, da se bo lahko tako čvrsto oprijela Tvoje knjige, da niti trume sveta ne bodo imele nikakršne moči nad njo. Varuj jo, da se ne bo vmešavala v nič, kar ji ne pripada. Ti si, resnično, Mogočni, Najmočnejši. Pri umivanju obraza govori: Svoj obraz sem obrnil k Tebi, o Gospod! Razsvetli ga z lučjo Svojega obličja in obvaruj ga pred obračanjem h komurkoli drugemu razen k Tebi.

Nato naj vstane in obrnjen proti Qiblihu (kraju čaščenja, Bahjí, 'Akká) reče: Bog izpričuje, da ni drugega Boga razen Njega. Njegovi sta Kraljestvi Razodetja in stvarstva.

V resnici je On razodel tistega, ki je Izvir Razodetja, ki se je pogovarjal na Sinaju, preko Katerega je Vrhovno Obzorje zasijalo in je Lotusovo Drevo, onkraj katerega ni prehoda, spregovorilo in preko Katerega je bil vsem, ki so v nebesih in na zemlji, razglašen klic: “Glej, Vseposedujoči je prišel. Zemlja in nebesa, slava in gospostvo so od Boga, Gospoda vseh ljudi in Lastnika Prestola v višavah in zemlje spodaj.« Naj se nato prikloni in z rokami na kolenih reče: Vzvišen si nad mojo hvalo in hvalo kogarkoli poleg mene, nad mojim opisom in opisom vseh, ki so v nebesih, in vseh, ki so na zemlji!

Nato naj stoje z odprtimi rokami in dlanmi, obrnjenimi proti obrazu, reče: Ne razočaraj, o moj Bog, tistega, ki se je z rotečimi prsti oprijel roba Tvojega usmiljenja in Tvoje milosti. O Ti, ki si od vseh, ki izkazujejo usmiljenje, Najusmiljenejši!

Nato naj sede in reče: Priča sem Tvoji enotnosti in Tvoji edinosti in temu, da si Bog in da ni drugega Boga razen Tebe. Ti si, resnično, razodel Svojo Stvar, izpolnil Svojo Zavezo, odprl na stežaj vrata Svoje milosti vsem, ki bivajo v nebesih in na zemlji. Blagoslov in mir, pozdravi in slava so s Tvojimi ljubljenimi, katerih spremembe in slučajnosti sveta niso odvrnile od obračanja Nate in ki so dali vse od sebe v upanju, da bodo dosegli Tisto, kar je s Teboj. Ti si, v resnici, Vednoodpuščajoči, Vseradodarni.

(Če želi kdo namesto dolgega verza izreči te besede: “Bog izpričuje, da ni drugega Boga razen Njega, Pomoč v sili, Samobitni,” bo to zadostovalo, in prav tako bo zadostovalo, če takrat, ko sedi, izreče te besede: “Priča sem Tvoji enotnosti in edinosti in temu, da si Bog in da ni drugega Boga razen Tebe.”)

#3873
- Bahá'u'lláh

 

General

Človeštvo

Moj Bog, ki ga častim in obožujem! Izpričujem Tvojo enotnost in Tvojo edinstvenost in se Ti zahvaljujem za Tvoje darove, tako v preteklosti kot v sedanjosti. Ti si Najradodarnejši, Čigar obilno deževje usmiljenja je deževalo tako na močne kot šibke in Čigar sijaji milosti so sijali tako na poslušne kot na neposlušne.

O Bog usmiljenja, pred Čigar vrati se je priklonilo tudi bistvo milosti in okrog Čigar svetišča Stvari je krožil najgloblji duh ljubeče dobrote; rotimo Te, milo prosimo Tvojo starodavno milost, iščoč Tvojo naklonjenost, da bi imel usmiljenje do vseh, ki so manifestacija sveta bivanja, in jim ne bi odtegnil v Svojih dneh izlivov Svoje milosti. Vsi so le revni in ubožni, Ti pa si, resnično, Vseposedujoči, Vseobvladujoči, Vsemočni.

#3746
- Bahá'u'lláh

 

O Ti sočutni Gospod, Ti, ki si velikodušen in zmožen! Mi smo Tvoji služabniki, v zavetju pod Tvojo previdnostjo. Vrzi Svoj bežen pogled naklonjenosti na nas. Daj svetlobo našim očem, sluh našim ušesom in razumevanje in ljubezen našim srcem. Naredi naše duše radostne in srečne s Svojimi veselimi vestmi. O Gospod! Pokaži nam stezo Svojega Kraljestva in obudi nas s sapo svetega Duha. Podari nam večno življenje in podeli neskončno čast. Poenoti ljudi in razsvetli svet človeštva.

Naj mi vsi sledimo Tvoji stezi, koprnimo za Tvojo dobro voljo in iščemo skrivnosti Tvojega Kraljestva. O Bog! Združi nas in poveži naša srca s Svojo neuničljivo vezjo. Resnično, Ti si Dajalec, Ti si Prijazni in Ti si Vsemogočni.

#3747
- `Abdu'l-Bahá

 

O Ti blagi Gospod! Ustvaril si vse človeštvo iz istega rodu. Odredil si, naj vsi ljudje pripadajo isti družini. V Tvoji sveti prisotnosti so vsi Tvoji služabniki in vse človeštvo je v zavetju Tvojega svetega šotora; vsi so zbrani pri Tvoji mizi Radodarnosti; vsi so razsvetljeni z lučjo Tvoje Previdnosti.

O Bog! Ti si dober do vseh, Ti skrbiš za vse, jim daješ zavetje; Ti si jim vdahnil življenje, vsakemu izmed njih si poklonil sposobnosti in darove in vsi so potopljeni v oceanu Tvoje milosti.

O Ti blagi Gospod! Združi vse! Stori, da se bodo vere med seboj spravile in da bodo narodi postali eno, tako da bodo lahko kot ena sama družina in jim bo ves svet ena sama domovina!

Naj živijo vsi v popolni slogi!

O Bog! Dvigni v višave prapor enotnosti človeštva!

O Bog! Uresniči Največji mir!

Trdno združi, o Bog, srca ljudi!

O Ti blagi Oče, Bog! Razveseli naša srca z dišavo Svoje ljubezni! Razsvetli naše oči z lučjo Svojega Vodstva! Očaraj naša ušesa z melodijo Svoje Besede in daj nam zavetje v trdnjavi Svoje Previdnosti!

Ti si Mogočni in Silni, Odpuščajoči, in Tisti si, ki spregleda slabosti vseh ljudi.

#3748
- `Abdu'l-Bahá

 

O Bog! Šibki smo; daj nam silo. Revni smo; podari nam Svoje brezmejne zaklade. Bolni smo; nakloni nam Svoje božansko zdravilo. Nemočni smo; daj nam od Svoje nebeške moči. O Gospod! Naredi nas koristne na tem svetu; osvobodi nas stanja sebičnosti in poželenja. O Gospod! Naredi nas trdne v Tvoji ljubezni in povzroči, da bomo ljubeči do celotnega človeštva. Potrdi nas v služenju svetu človeštva, tako da bomo lahko postali služabniki Tvojih služabnikov, da bomo lahko ljubili vsa Tvoja bitja in postali sočutni do vseh Tvojih ljudi, o Gospod! Ti si Vsemogočni! Ti si Milostljivi! Ti si Tisti, ki odpušča! Ti si Vsezmožni!

#3749
- `Abdu'l-Bahá

 

Družine

Slava bodi Tebi, o Gospod, moj Bog! Rotim Te, da odpustiš meni in tistim, ki podpirajo Tvojo Vero. Resnično, ti si suvereni Gospod, tisti, ki odpušča, Najradodarnejši. O moj Bog!

Omogoči tistim Svojim služabnikom, ki so prikrajšani vednosti, da vstopijo v Tvojo stvar; ker ko enkrat izvedo zate, so priča resnici Sodnega Dne in ne nasprotujejo razodetjem Tvoje radodarnosti. Pošlji nadnje darove Svoje milosti in nakloni jim, kjerkoli prebivajo, obilen del tistega, kar si odredil za pobožne med Svojimi služabniki.

Ti si, v resnici, Vrhovni Vladar, Vseradodarni, Najdobrohotnejši.

O moj Bog, naj se izlivi Tvoje radodarnosti in blagoslovov spustijo na tiste domove, katerih stanovalci so sprejeli Tvojo Vero kot znak Tvoje milosti in kot znamenje ljubeče dobrote Tvoje prisotnosti. Resnično, neprekosljiv si v podeljevanju odpuščanja. Če bi bila Tvoja radodarnost odrečena komurkoli, kako bi bil lahko štet med privržence Vere v Tvojem Času?

Blagoslovi me, o moj Bog, in tiste, ki bodo verjeli v Tvoje znake na imenovani Dan, in tiste, ki hranijo mojo ljubezen v svojih srcih, ljubezen, ki si jo Ti položil vanje. Resnično, Ti si Gospod pravičnosti, Najvzvišenejši.

#3750
- The Báb

 

Duhovna Rast

Ustvari v meni čisto srce, o moj Bog, in obnovi mirno vest znotraj mene, O moje Upanje! Z duhom moči me ojačaj v Svoji Stvari, O moj najbolj Ljubljeni, in z lučjo Svojega veličastva mi razodeni Svojo pot, o Ti Cilj mojega hrepenenja! S silo Svoje vsemogočnosti me dvigni v nebo Svoje svetosti, O Vir moje biti, in z vetričem Svoje večnosti me razveseli, o Ti, ki si moj Bog! Naj me Tvoje vsevečne melodije napolnijo z mirom, O moj Spremljevalec, in naj me bogastvo Tvojega pradavnega ob1ičja osvobodi vsega razen Tebe, O moj Učitelj, in naj me blagovest o razodetju Tvojega nepokvarljivega Bistva napolni z veseljem, o Ti, ki si najbolj očiten od očitnega in najbolj skrit od skritega!

#3751
- Bahá'u'lláh

 

O moj Gospod! Naj bo Tvoja lepota moja hrana in Tvoja prisotnost moja pijača in Tvoja volja moje upanje in hvalnica Tebi moje dejanje in misel nate moj spremljevalec in moč Tvojega vladanja moj pomočnik in Tvoje bivališče moj dom; in naj bo moje stanovanje kraj, ki si ga osvobodil omejitev, kakršne imajo domovi tistih, ki so od Tebe kakor s tančico ločeni.

Ti si, resnično, Vsemogočni, Najveličastnejši, Najsilnejši.

#3752
- Bahá'u'lláh

 

O moj Bog, Bog radodarnosti in usmiljenja! Ti si tisti Kralj, po čigar gospodovalni besedi je bilo priklicano vse stvarstvo; in Ti si tisti Vseradodarni, ki ga početje služabnikov nikoli ni zaustavilo pri izkazovanju Njegove milosti, niti ni preprečilo razodetij Njegove radodarnosti.

Dopusti temu služabniku, prosim Te, da doseže tisto, kar je vzrok njegovega odrešenja v vsakem svetu od Tvojih svetov.

Ti si, resnično, Vsemogočni, Najmočnejši, Vsevedni, Vsemodri.

#3753
- Bahá'u'lláh

 

Dopusti mi, o moj Bog, da se Ti približam in ostanem znotraj meja Tvojega dvora, kajti oddaljenost od Tebe me je skoraj uničila. Povzroči, da se ustalim v senci kril Tvoje milosti, kajti plamen ločitve od Tebe je stopil srce znotraj mene. Približaj me reki, ki je resnično življenje, kajti moja duša gori od žeje zaradi neprestanega iskanja Tebe. Moji vzdihi, o moj Bog, razkrivajo grenkobo mojega trpljenja, in solze, ki jih prelivam, izpričujejo mojo ljubezen do Tebe.

Milo Te prosim, pri hvali, s katero hvališ Samega Sebe, in slavi, s katero slaviš Svoje lastno Bistvo, da nam nakloniš, da smo šteti med tiste, ki so Te prepoznali in priznali Tvojo suverenost v Tvojih dneh. Pomagaj nam nato, da pijemo iz roke milosti vodo življenja Tvoje dobrote, da bomo lahko popolnoma pozabili na vse razen nate in bili zavzeti le s Teboj. Silen si, da storiš, kar Te je volja, ni Boga razen Tebe, Mogočni, Pomočnik v sili, Samozadostni.

Slavljeno bodi Tvoje ime, o Ti, ki si Kralj vseh Kraljev!

#3754
- Bahá'u'lláh

 

Iz sladko dišečih potokov Svoje večnosti mi daj piti, o moj Bog, in omogoči mi, da okušam sadeže z drevesa Tvojega bitja, o moje Upanje! Dovoli mi globoko piti iz kristalno čistega studenca Svoje ljubezni, o moja Slava, in pusti me prebivati v senci Svoje večne previdnosti, o moja Luč! Stori, da se bom lahko sprehajal po travnikih Tvoje bližine, pred Tvojim obličjem, o moj Ljubljeni, in posadi me na desno stran prestola Svojega usmiljenja, o moje hrepenenje! Naj zapihljajo čezme dišeče sape Tvoje radosti, o moje Stremljenje, in naj se mi odpro vrata vzvišenega raja Tvoje biti, o moj Oboževani! Dovoli, da prisluhnem gruljenju golobice Tvoje edinosti, o Sijajni, in pozivi me z duhom Svoje moči in Svoje mogočnosti, o moj Hranilec! Naj ostanem neomajen v duhu Tvoje ljubezni, o moj Pomočnik, in čvrsti naj bodo moji koraki na poti Tvoje volje, o moj Stvarnik! Dovoli mi, da večno prebivam na vrtu Tvoje nesmrtnosti, pred Tvojim obličjem, o Ti, ki si usmiljen do mene, in posadi me na sedež Svoje slave, o Ti, ki si moj Gospodar! Dvigni me do nebes Svoje ljubezni, o moj Poživitelj, in vodi me k zvezdi Danici Svojega Vodstva, o Ti moj Privlačni! Pokliči me, da bom prisoten pred razodetjem Tvojega nevidnega duha, o Ti, ki si moj Izvor in moja najvišja Želja, in daj, da se povrnem k bistvu vonjave Tvoje lepote, ki jo boš razodel, o Ti, ki si moj Bog!

Silen si, da storiš, kar Te je volja. Ti si, resnično, najbolj Vzvišeni, Najsvetejši, Najvišji.

#3755
- Bahá'u'lláh

 

Reci: o Bog, moj Bog! Okrasi mojo glavo s krono pravičnosti in moja senca z okrasjem nepristranosti. Ti si, resnično, Lastnik vseh darov in obilja.

#3761
- Bahá'u'lláh

 

O Bog! Poživi in razveseli moj duh! Očisti moje srce! Razsvetli moje sposobnosti! Vse svoje zadeve polagam v Tvoje roke. Ti si moj Vodič in moje Zatočišče. Ne bom več zaskrbljen in žalosten; srečen in radosten bom. O Bog! Ne bom več poln strahu, niti ne bom dopustil, da me mučijo tegobe. Ne bom se zadrževal pri nadlogah življenja.

O Bog! Ti si mi večji prijatelj, kot sem si sam. Tebi posvečam sebe, o Gospod.

#3756
- `Abdu'l-Bahá

 

O moj Gospod! O moj Gospod! To je svetilka, prižgana z ognjem Tvoje ljubezni in goreča s plamenom, ki je vnet v drevesu Tvojega usmiljenja, o moj Gospod! Povečaj njegovo razžaritev, vročino in plamen z ognjem, ki je vžgan v Sinaju Tvoje Manifestacije. Resnično, Ti si Potrjevalec, Pomočnik, Močni, Radodarni, Ljubeči.

#3757
- `Abdu'l-Bahá

 

O moj Bog! O moj Bog! Ta Tvoj služabnik se je približal Tebi, strastno tava po puščavi Tvoje ljubezni, hodi po stezi Tvojega služenja, pričakujoč Tvoje naklonjenosti, upajoč na Tvojo radodarnost, zanašajoč se na Tvoje kraljestvo, in je omamljen od vina Tvojega darila. O moj Bog! Povečaj gorečnost njegove vdanosti Tebi, stanovitnost njegove hvale Tebe in žar njegove ljubezni do Tebe.

Resnično, Ti si Najvelikodušnejši, Gospod izobilne milosti. Ni drugega Boga razen Tebe, Odpuščajoči, Usmiljeni.

#3758
- `Abdu'l-Bahá

 

O Gospod! Šibki smo, ojačaj nas. O Bog! Nevedni smo, naredi nas bistre. O Gospod! Revni smo, naredi nas bogate. O Bog! Mrtvi smo, oživi nas. O Gospod! Smo ponižanje samo, slavi nas v Svojem Kraljestvu. Če nam boš Ti pomagal, o Gospod, bomo postali kot iskreče zvezde.

Če nam Ti ne boš pomagal, bomo postali nižji od zemlje. O Gospod! Ojačaj nas. O Bog!

Podeli nam zmago. O Bog! Omogoči nam osvojiti naš lastni jaz in premagati hrepenenje. O Gospod! Osvobodi nas vezi materialnega sveta, o Gospod! Oživi nas s sapo Svetega Duha, da se bomo lahko z največjo odkritosrčnostjo dvignili v služenju Tebi, se udejstvovali v čaščenju Tebe in se trudili v Tvojem Kraljestvu. O Gospod! Ti si Silni! O Bog, Ti si Odpuščajoči! O Gospod, Ti si Sočutni!

#3759
- `Abdu'l-Bahá

 

O moj Gospod, moj Ljubljeni, moje Hrepenenje! Postani moj prijatelj v moji osamljenosti in spremljaj me v mojem izgnanstvu. Odstrani mojo žalost. Povzroči, da bom predana Tvoji Lepoti. Umakni med pred vsem razen pred Seboj. Pritegni me s Svojo dišavo svetosti.

Povzroči, da se bom v Tvojem kraljestvu družila s tistimi, ki so nenavezani na vse razen nate, ki koprnijo po služenju Tvojemu svetemu pragu in vztrajajo pri delu za Tvojo stvar. Omogoči mi, da bom ena izmed Tvojih služabnic, ki so dosegle Tvojo dobro voljo. Resnično, Ti si Milostni, Radodarni.

#3760
- `Abdu'l-Bahá

 

Duhovni Svèt

Ti Gospod Kraljestva! Čeprav so naša telesa tukaj zbrana, je Tvoja ljubezen odnesla naša očarana srca, in prevzeti smo od žarkov Tvojega sijočega obraza. Čeprav smo šibki, pričakujemo razodetje Tvoje mogočnosti in moči. Čeprav smo revni, brez imetja in brez sredstev, vseeno jemljemo iz zakladov Tvojega Kraljestva. Čeprav smo kaplje, črpamo iz Tvojega oceana globin. Čeprav smo drobci prahu, vseeno žarimo od slave Tvojega veličastnega Sonca.

O Ti naš Oskrbovalec! Pošlji Svojo pomoč, da bo vsak od zbranih tukaj lahko postal prižgana sveča, vsak središče privlačnosti, vsak pozivalec k Tvojim nebeškim domenam, dokler končno ne naredimo tega spodnjega sveta v zrcalno podobo Tvojega Raja.

#3762
- `Abdu'l-Bahá

 

O Bog! O Bog! Iz nevidenega Kraljestva Tvoje edinosti nas uzri zbrane v tem duhovnem srečanju, verujoče vate, prepričane v Tvoje znake, trdne v Tvoji Zavezi in Zakonu, očarane s Teboj, žareče z ognjem Tvoje ljubezni in iskrene v Tvoji Stvari. Mi smo služabniki v Tvojem vinogradu, razširjevalci Tvoje religije, vdani častilci Tvojega obličja, ponižni do Tvojih bitij, pokorni pred Tvojimi vrati in proseči Tebe, da nas potrdiš v služenju Tvojim izbranim, da nas podpreš s Svojo nevidno vojsko, da ojačaš naša ledja v služenju Tebi in da nas narediš za pokorne in obožujoče podložnike, govoreče s Teboj.

O naš Gospod! Mi smo šibki in Ti si Mogočni, Silni. Mi smo brez življenja in Ti si veliki življenje vdihujoči duh. Mi smo ubožni, Ti si Hranitelj, Močni.

O naš Gospod! Obrni naše obraze k Svojemu milostnemu obličju, nahrani nas s Svoje nebeške mize s Svojim obilnim usmiljenjem, pomagaj nam z vojsko Svojih vrhovnih angelov in potrdi nas s pomočjo svetih Kraljestva Abhá.

Resnično, Ti si Velikodušni, Milostni. Ti si Posedovalec velikega bogastva in, resnično, Ti si Dobrotljivi, Usmiljeni.

#3763
- `Abdu'l-Bahá

 

O Bog, moj Bog! Mi smo Tvoji služabniki, z vdanostjo smo se na ta veličastni Dan obrnili k Tvojemu Svetemu Obrazu, se ločili od vsega razen od Tebe. Zbrali smo se v Duhovnem Svetu, enotni v naših pogledih in mislih, z našimi nameni v harmoniji, da bi poveličevali Tvojo Besedo med človeštvom.

O Gospod, naš Bog! Naredi nas za znake Svojega Božanskega Vodstva, Merila Svoje poveličane Vere med ljudmi, služabnike Svoji mogočni Zavezi, o Ti, naš najvišji Gospod, manifestacije Svoje Božanske Enotnosti, v Svojem Kraljestvu Abhá, in blesteče zvezde, ki sijejo nad vsemi pokrajinami. Gospod! Pomagaj nam, da postanemo morja, ki valovijo z velikimi valovi Tvojega čudežnega Usmiljenja, potoki, ki izvirajo iz Tvojih vseslavnih Višav, čudoviti sadeži na Drevesu Tvoje nebeške Stvari, drevesa, ki šelestijo v vetru Tvoje Radodarnosti v Tvojem nebesnem Vinogradu. O Bog! Naredi naše duše odvisne od verzov Svoje Božanske Enotnosti, naša srca razveseljena z izlivi Svoje Milosti, da se bomo zlili skupaj kot valovi enega morja in postali združeni kot žarki Tvoje blesteče Luči; da bodo naše misli, naši pogledi, naša čustva lahko postali kot ena resničnost, razodevajoč duh sloge povsod po svetu. Ti si Milostni, Radodarni, Obdarovalec, Vsemogočni, Usmiljeni, Sočutni.

#3764
- `Abdu'l-Bahá

 

Enotnost

O moj Bog! O moj Bog! Združi srca Svojih služabnikov in razodeni jim Svojo veliko namero!

Naj sledijo Tvojim ukazom in ostanejo zvesti Tvojemu zakonu! Pomagaj jim, o Bog, v njihovem prizadevanju in daj jim moč, da služijo Tebi! O Bog! Ne prepusti jih samim sebi, temveč vodi njihove korake z lučjo Svoje vsevednosti in razveseli njihova srca s Svojo ljubeznijo. Resnično, ti si njihov Pomočnik in njihov Gospodar.

#3765
- Bahá'u'lláh

 

Bog, dopusti, da bo luč enotnosti zaobjela celotno zemljo in da bo pečat »Kraljestvo je od Boga« vtisnjen na čela vseh njenih ljudi

#3766
- Bahá'u'lláh

 

Slava bodi Tebi, o Bog, za Tvoj izraz ljubezni človeštvu! O Ti, ki si naše Življenje in Luč, vodi Svoje služabnike po Svoji poti, naredi nas bogate v Tebi in osvobojene vsega razen Tebe.

O Bog, nauči nas Svoje Edinstvenosti in pokloni nam uresničitev Svoje Enotnosti, da ne bomo uzrli nikogar razen Tebe. Ti si Usmiljeni in Darovalec radodarnosti!

O Bog, ustvari v srcih Svojih ljubljenih ogenj Svoje ljubezni, da bo lahko uničil vsako misel razen misli Nate.

Razodeni nam, o Bog, Svojo vzvišeno večnost – da si vedno bil in vedno boš in da ni drugega Boga razen Tebe. Resnično, v Tebi bomo našli tolažbo in moč.

#3767
- Bahá'u'lláh

 

O Ti, ki si Gospod vseh Gospodov. Izpričujem, da si Gospod vsega stvarstva in Vzgojitelj vseh bitij, vidnih in nevidnih. Izpričujem, da je Tvoja moč prevzela celotno vesolje in da Te vojske zemlje nikoli ne morejo prestrašiti, niti Te prevlada vseh narodov ne more odvrniti od tega, da bi izpolnil Svoj veliki namen. Priznavam, da nimaš druge želje kot obnoviti celotno stvarstvo in vzpostaviti enotnost njegovih ljudi in rešiti vse njih, ki bivajo v njem.

#3768
- Bahá'u'lláh

 

O moj Bog! O moj Bog! Resnično, kličem Te in moledujem pred Tvojim pragom, Te prosim, da se vse Tvoje milosti spustijo na Te duše. Opolnomoči jih za Svoje naklonjenosti in Svojo resnico.

O Gospod! Poenoti in poveži srca, združi v harmoniji vse duše in razveseli duhove z znaki Svoje svetosti in enosti. O Gospod! Naredi te obraze bleščeče s svetlobo Svoje edinstvenosti.

Ojačaj ledja Svojih služabnikov v služenju Tvojemu Kraljestvu.

O Gospod, Ti, ki si lastnik neskončne usmiljenosti! O Gospod odpuščanja in oprostitve!

Odpusti nam naše grehe, oprosti nam naše napake in povzroči, da se obrnemo h Kraljestvu Tvoje miline, pozivajoči Kraljestvo mogočnosti in moči, ponižni ob Tvojem svetišču in vdani slavi Tvojih dokazov.

O Gospod Bog! S pomočjo radodarnosti Svoje ljubezni nas naredi za valove morja in cvetje vrta, enotne, soglasne. O Gospod! Razširi prsi z znaki Svoje edinstvenosti, in naj bo celotno človeštvo kot zvezde, sijoče iz iste višave Slave, kot popolni sadeži, ki rastejo na Tvojem drevesu življenja.

Resnično, Ti si Vsemogočni, Samobitni, Darovalec, Odpuščajoči, Tisti, ki oprosti, Vsemodri, Edini Stvarnik.

#3769
- `Abdu'l-Bahá

 

Hvala in Zahvala

Vsa hvala, o moj Bog, bodi Tebi, ki si Vir vse slave in veličanstva, veličine in dostojanstva, suverenosti in oblasti, vzvišenosti in milosti, strahu in moči. Za kogarkoli želiš, povzročiš, da se približa Največjemu Oceanu, in komurkoli hočeš, podeliš čast prepoznanja Svojega Najstarodavnejšega Imena. Od vseh, ki so v nebesih in na zemlji, se nihče ne more zoperstaviti delovanju Tvoje suverene Volje. Od vse večnosti si vladal vsemu stvarstvu in za vedno boš nadaljeval z izvrševanjem Svojega gospostva nad vsemi ustvarjenimi stvarmi. Ni drugega Boga razen Tebe, Vsemogočni, Najvzvišenejši, Vsemočni, Vsemodri.

Razsvetli, o Gospod, obraze Svojih služabnikov, da bodo uzrli Tebe; in očisti njihova srca, da se bodo lahko obrnili k dvoru Tvoje nebeške naklonjenosti in prepoznali Njega, ki je Manifestacija Tebe Samega in izvir Tvojega Bistva. Resnično, Ti si Gospod vseh svetov. Ni drugega razen Tebe, Neomejeni, Vseobvladujoči.

#3770
- Bahá'u'lláh

 

Slavljen si, o Gospod, moj Bog! Prinašam Ti zahvalo, ker si mi omogočil, da prepoznam Manifestacijo Tebe samega, in ker si me odtrgal od Svojih sovražnikov in razgalil pred mojimi očmi njihova hudodelstva in zla dejanja v Svojih dneh in ker si me rešil vse navezanosti nanje in povzročil, da se popolnoma obrnem k Tvoji milosti in radodarni naklonjenosti. Prav tako se Ti zahvaljujem, ker si poslal nadme iz oblakov Svoje volje tisto, kar me je obvarovalo pred zavajanjem nevernikov in namigovanji krivovercev, da sem ustalil svoje srce trdno v Tebi in zbežal od tistih, ki so zanikali svetlobo Tvojega obličja. Ponovno se Ti zahvaljujem, ker si me opolnomočil, da sem neomajen v Tvoji ljubezni in razglašam Tvojo hvalo in visoko povzdigujem Tvoje vrline, in ker si mi dal piti iz kupe Svojega usmiljenja, ki je preseglo vse stvari, vidne in nevidne.

Ti si Vsemogočni, Najvzvišenejši, Vseslavni, Vseljubeči.

#3771
- Bahá'u'lláh

 

Moj Bog, moj Oboževani, moj Kralj, moje Hrepenenje! Kateri jezik lahko izrazi mojo hvaležnost Tebi? Bil sem brezbrižen, Ti si me prebudil. Obrnil sem se bil stran od Tebe, Ti si mi milostno pomagal, da sem se obrnil k Tebi. Bil sem kot mrtev, Ti si me oživil z vodo življenja. Bil sem ovenel, Ti si me obudil z nebeškim potokom Svojih besednih izlivov, ki so iztekali iz Peresa Vseusmiljenega.

O Božanska Previdnost! Vse življenje je povzročeno od Tvoje radodarnosti; ne odreci mu vode Svoje velikodušnosti; niti ga ne zadržuj od oceana Svojega usmiljenja. Milo Te prosim, da mi pomagaš in me podpreš vedno in pod vsemi pogoji, in prosim od nebes Tvoje milosti Tvojo starodavno naklonjenost. Ti si, v resnici, Gospod radodarnosti in Vladar Kraljestva večnosti.

#3772
- Bahá'u'lláh

 

Hvala bodi Tebi, o Gospod, moj Bog! Izpričujem, da si bil od večnosti poveličan v Svoji nadčutni veličastnosti in mogočnosti in boš v večnost ostal v Svoji presegajoči moči in slavi.

Nihče v Kraljestvih zemlje in nebes ne more preprečiti Tvojega namena; nihče, v domenah razodetja in stvarjenja, ne more prevladati nad Teboj. Po Svoji zapovedi delaš, kot Te je volja, in pri moči Svoje suverenosti vladaš, kot želiš.

Rotim Te, o Ti, ki povzročaš pojav svita s Svojo svetilko, ki si jo prižgal z Ognjem Svoje ljubezni pred vsemi, ki so v nebesih in na zemlji, in katere plamen si hranil z gorivom Svoje modrosti v Kraljestvu Svojega stvarjenja, da me spremeniš v enega izmed tistih, ki so se dvignili v Tvojo atmosfero in predali svojo voljo Tvojemu odloku.

Jaz sem nesrečnik, o moj Gospod, in Ti si Najmočnejši, Vsemogočni. Imej usmiljenje z menoj, pri Tvojem usmiljenju in radodarni naklonjenosti, in mi milostno pomagaj, da služim Tebi in tistim, ki so Ti dragi. Silen si, da storiš, kar Te je volja. Ni Boga razen Tebe, Bog sile, slave in modrosti.

#3773
- Bahá'u'lláh

 

Posvečeno bodi Tvoje ime, o Gospod, moj Bog! Ti si Tisti, ki ga častijo vse stvari in ki ne časti nikogar, ki je Gospodar vseh stvari in ni nikogar vazal, ki pojmuje vse stvari in ga nihče ne pojmuje. Želel si se narediti znanega človeku; zatorej si z eno samo besedo iz Svojih ust obudil stvarstvo v življenje ter oblikoval vesolje. Ni drugega Boga razen Tebe, Oblikovalec, Stvarnik, Vsemogočni, Najmočnejši.

Prosim Te, pri tej resnični besedi, ki je zasvetila nad obzorjem Tvoje volje, omogoči, da bom lahko pil žive vode, s katerimi si vlil življenje v srca Svojih izvoljencev in navdihnil duše tistih, ki Te ljubijo; stori, da bom obračal svoje obličje zmeraj in povsod k Tebi.

Ti si Bog moči, slave in radodarnosti. Ni Boga razen Tebe, Najvišji vladar, Najveličastnejši, Vsevedni.

#3774
- Bahá'u'lláh

 

Bog, moj Bog! Moj ljubljeni, hrepenenje mojega srca!

#3775
- The Báb

 

Jutro

Prebudil sem se v Tvojem zatočišču, o moj Bog, za tistega, ki išče to zatočišče, se spodobi, da ostane znotraj svetišča Tvoje zaščite in trdnjave Tvoje obrambe. Razsvetli mojo notranjost, o moj Bog, s sijaji zore Svojega razodetja, kot si razsvetlil mojo zunanjost z jutranjo svetlobo Svoje naklonjenosti.

#3776
- Bahá'u'lláh

 

O moj Bog in moj Gospodar! Jaz sem Tvoj služabnik in sin Tvojega služabnika. Vstal sem s svojega ležišča ob tem času svita, ko je zvezda Danica zasijala izza Zarje Tvoje volje in posijala svoj blišč na celoten svet, kot je bilo odrejeno v Knjigah Tvojega Odloka.

Hvala bodi Tebi, o moj Bog, da smo se zbudili ob sijaju svetlobe Tvoje vednosti. Pošlji nad nas, o moj Gospod, kar nam bo omogočilo, da ne bomo potrebovali nikogar razen Tebe in se znebili vseh navezanosti na karkoli razen nate. Zapiši, vrh tega, zame in za tiste, ki so mi dragi in za moje sorodstvo, tako moške kot ženske, dobro tega sveta in sveta, ki bo prišel.

Ohrani nas varne s Svojo neizčrpno zaščito, o Ti Ljubljeni vsega stvarstva in Hrepenenje celotnega vesolja, pred tistimi, ki si jih napravil za manifestacije Zlobnega Šepetalca, ki šepeta v prsih ljudi. Sposoben si, da delaš po Svoji volji. Ti si, resnično, Vsemogočni, Pomočnik v sili, Samozadostni.

Blagoslovi, o Gospod, moj Bog, Njega, ki si Ga postavil nad Svoje odlične Nazive in s pomočjo Katerega si ločil med pobožnimi in brezbožnimi, in nam milostljivo pomagaj, da naredimo, kar Ti ljubiš in želiš. Blagoslovi, poleg tega, o moj Bog, Tiste, ki so Tvoje Besede in Tvoje Črke, in tiste, ki so obrnili svoje obraze proti Tebi in se ozrli k Tvojemu obrazu in prisluhnili Tvojemu klicu.

Ti si, resnično, Gospod in Kralj ljudi in si prevladujoč nad vsemi stvarmi.

#3777
- Bahá'u'lláh

 

Izkazujem Ti hvalo, o moj Bog, ker si me prebudil iz mojega spanca in me odkril po mojem izginotju in me vzdignil iz mojega sna. Prebudil sem se to jutro z obrazom, obrnjenim k sijaju zvezde Danice Tvojega Razodetja, s Katerim so bila nebesa Tvoje moči in Tvojega veličanstva razsvetljena; priznavajoč Tvoje znake, verujoč v Tvojo Knjigo in držeč se trdno Tvoje Vezi.

Rotim Te, pri sili Tvoje volje in nepremagljivi moči Tvojega namena, da narediš iz tistega,, kar si mi razodel v mojem snu, najtrdnejši temelj za dvorce Tvoje ljubezni, ki so znotraj src Tvojih ljubljenih in najboljše sredstvo za razkrivanje znakov Tvoje milosti in ljubeče prijaznosti.

Odredi zame s Svojim najbolj vzvišenim Peresom, o moj Gospod, dobro tega sveta in prihodnjega. Izpričujem, da so v Tvojem prijemu vajeti vseh stvari. Spreminjaš, kot Te je volja. Ni drugega Boga razen Tebe, Silni, Zvesti.

Ti si Tisti, ki spremeni s Svojo zapovedjo ponižanje v slavo, šibkost v krepkost, nemoč v moč, strah v mir, dvom v gotovost. Ni Boga razen Tebe, Mogočni, Blagodejni.

Ne razočaraš nikogar, ki Te je iskal, niti ne zadržuješ od Sebe tistega, ki je hrepenel po Tebi.

Odredi zame, kar se spodobi za nebesa Tvoje Velikodušnosti in Ocean Tvoje radodarnosti. Ti si, resnično, Vsemogočni, Najmočnejši.

#3778
- Bahá'u'lláh

 

Mladina

O Gospod! Naredi, da bo ta mladost žarela, in podeli Svojo radodarnost temu ubogemu bitju.

Podari mu vednost, nakloni mu dodatno moč ob vsaki jutranji zarji in varuj ga znotraj zavetja Svoje zaščite, tako da bo lahko osvobojen zmot, da bo lahko posvetil sebe služenju Tvoji Stvari, da bo lahko usmerjal trmaste, vodil nesrečne, osvobodil ujete in prebudil brezbrižne, da bo lahko vse posvečeno s Tvojim spominjanjem in slavo. Ti si Mogočni in Silni.

#3779
- `Abdu'l-Bahá

 

O Ti ljubeznivi Gospod. Na obzorju nenavezanosti si ustvaril duše, ki so kot svetleča luna razlile blišč na kraljevino srca in duše, se osvobodile lastnosti sveta obstoja in pohitele v kraljestvo nesmrtnosti. S kapljo iz oceana Svoje ljubeče dobrote si pogosto orosil vrtove njihovih src, dokler niso dosegli svežine in lepote brez primere. Sveta dišava Tvoje božanske enotnosti je bila razpršena daleč naokrog, razširjajoč svoj sladki vonj preko celotnega sveta, povzročajoč prijeten duh pokrajin zemlje.

O duh Nedolžnosti, povzdigni duše, ki bodo nato kot tista posvečena bitja postale svobodne in čiste, ogrnile svet bivanja z novim oblačilom in čudovitim ogrinjalom, ne bodo iskale drugega kot Tebe, ne bodo hodile po drugi poti kot po poti Tvoje dobre volje in ne bodo govorile o ničemer razen o skrivnostih Tvoje Stvari.

O Ti Prijazni Gospod! Dovoli, da ta mladost doseže, kar je najvišja težnja svetih. Obdari jo s krili Svoje krepilne milosti – krili nenavezanosti in božanske pomoči – da se bo lahko povzdignila v ozračje Tvojega nežnega usmiljenja, bila deležna Tvojih nebeških darov, postala znak božanskega vodstva in prapor Množice višav.

Ti si Silni, Močni, Tisti, ki vidi, in Tisti, ki sliši.

'Abdu'l-Baha MOŽ O Bog, moj Bog! Ta Tvoja služabnica kliče k Tebi, zaupa vate, obrača svoj obraz k Tebi, roti, da ji podeliš Svoje nebeške radodarnosti in ji razkriješ duhovne skrivnosti in posvetiš nanjo s svetlobo Svojega Božanstva.

O moj Gospod! Naj oči mojega moža spregledajo. Vzradosti njegovo srce s svetlobo vednosti o Tebi, pritegni njegov um k Svoji svetleči lepoti, razveseli njegov duh tako, da mu razodeneš Svoje očitne sijaje.

O moj Gospod! Dvigni tančico izpred njegovega pogleda. Naj dežujejo nanj Tvoji obilni darovi, omami ga z vinom ljubezni do Tebe, naredi ga za enega izmed Svojih angelov, čigar noge hodijo po tej zemlji, čeprav se njihove duše dvigajo v višave nebes. Povzroči, da bo postal bleščeča svetilka, ki sveti z lučjo Tvoje modrosti sredi Tvojih ljudi.

Resnično, Ti si Dragoceni, Vednoradodarni, Tisti odprtih rok.

#3780
- `Abdu'l-Bahá

 

Nenavezanost

Čaščeno bodi Tvoje ime, o moj Bog! Milo Te prosim, pri dišavah oblačila Tvojega usmiljenja, ki so bile po Tvoji zapovedi in v soglasju s Tvojimi željami razširjene preko celotnega stvarstva, in pri zvezdi Danici Tvoje volje, ki je svetlo sijala z močjo Tvoje mogočnosti in Tvoje vladavine, nad obzorjem Tvoje milosti, da izbrišeš iz mojega srca prazne želje in ničeva umišljanja, zato da se bom lahko, z vso svojo naklonjenostjo, obrnil k Tebi, o Ti Gospod vsega človeštva!

Jaz sem Tvoj služabnik in sin Tvojega služabnika, o moj Bog! Oprijel sem se ročaja Tvojega usmiljenja in se držal vrvi Tvoje nežne milosti. Odredi mi dobre stvari, ki so pri Tebi, in hrani me z Mize, ki si jo poslal z oblakov Svoje radodarnosti in nebes Svoje naklonjenosti.

Ti, v čisti resnici, si Gospod svetov in Bog vseh, ki so v nebesih, in vseh, ki so na zemlji.

#3781
- Bahá'u'lláh

 

Mnogo hladnih src, o moj Bog, je bilo v plamenih ognja Tvoje Stvari, mnogi speči so bili zbujeni s sladkim vonjem Tvojega glasu. Koliko je tujcev, ki so poiskali zavetišče pod senco drevesa Tvoje enosti, in kako številčni so žejni, ki so v Tvojih dneh hrepeneli po vodnjaku Tvojih živih voda.

Blagoslovljen je tisti, ki se je obrnil k Tebi in pohitel, da bi dosegel Dnevni Izvir svetlobe Tvojega Obraza. Blagoslovljen je tisti, ki se je z vso svojo naklonjenostjo obrnil k Mestu Vzhoda Tvojega Razodetja in k Viru Tvojega navdiha. Blagoslovljen je tisti, ki je porabil na Tvoji poti, kar si mu podaril s Svojo radodarnostjo in naklonjenostjo. Blagoslovljen je tisti, ki je v bolečem koprnenju po Tebi odvrgel vse razen Tebe. Blagoslovljen je tisti, ki je užil intimni pogovor s Teboj in se znebil vseh vezi z vsem razen s Tabo.

Milo Te prosim, o moj Gospod, pri Njem, ki je Tvoje ime, ki se je z močjo Tvoje suverenosti in mogočnosti dvignil nad obzorje Svojega zapora, da odrediš vse, kar pristaja Tebi in se spodobi za Tvoje poveličevanje.

Tvoja mogočnost, v resnici, je enakovredna vsem stvarem.

#3782
- Bahá'u'lláh

 

Hvala bodi Tebi, o moj Bog! Jaz sem eden izmed Tvojih služabnikov, ki je verjel vate in v Tvoje znake. Ti vidiš, kako sem se postavil pred vrata Tvojega usmiljenja in obrnil svoj obraz v smer Tvoje ljubeče prijaznosti. Prosim Te, pri Tvojih najodličnejših nazivih in Tvojih najbolj vzvišenih lastnostih, da odpreš mojemu obrazu portal Svojih darov. Pomagaj mi nato, da bom delal tisto, kar je dobro; o Ti, ki si Lastnik vseh imen in lastnosti!

Jaz sem reven, o moj Bog, in Ti si bogat. Obrnil sem obraz k Tebi in ločil sebe od vsega razen od Tebe. Ne prikrajšaj me, rotim Te, za sape Svojega nežnega usmiljenja in ne odtegni mi tistega, kar si odredil za izbrane med Svojimi služabniki.

Odstrani tančico izpred mojih oči, o moj Gospod, da bom lahko prepoznal, kar si želel za Svoja bitja, in da bom odkril v vseh manifestacijah Tvojega ročnega dela razodetja Tvoje vsemogočne sile. Navdihni mojo dušo, o moj Gospod, s Svojimi najmogočnejšimi znaki in povleci me iz globin mojih pokvarjenih in zlih hrepenenj. Zapiši zame nato dobro tega sveta in sveta, ki bo prišel. Sposoben si, da storiš, kar Te zadovolji. Ni drugega Boga razen Tebe, Vseslavni, Čigar pomoč je iskana od vseh ljudi.

Izpričujem Ti hvaležnost, o moj Gospod, da si me prebudil iz sna in me izzval in v meni ustvaril željo, da bi dojel, kar večini Tvojih služabnikov ni uspelo doumeti. Naredi me zato sposobnega, o moj Gospod, da uvidim, zaradi ljubezni do Tebe in zavoljo Tvoje volje, po čem si hrepenel. Ti si Tisti, o moči Čigar mogočnosti in suverenosti pričajo vse stvari.

Ni drugega boga razen Tebe, Vsemogočni, Dobrodejni.

#3783
- Bahá'u'lláh

 

O moj Bog, moj Gospod in moj Gospodar. Ločil sem se od svojih bližnjih in sem poskusil preko Tebe postati neodvisen od vseh, ki bivajo na zemlji, in vedno pripravljen sprejeti tisto, kar je hvalevredno v Tvojih očeh. Podari mi tiste kreposti, ki me bodo osvobodile od vsega razen od Tebe, in podeli mi zadosten delež Svoje brezmejne naklonjenosti. Resnično, ti si Gospod izobilne milosti.

#3784
- The Báb

 

O Gospod! K Tebi se zatekam v zatočišče in proti vsem Tvojim znamenjem polagam svoje srce.

O Gospod! Naj bom na poti ali doma in pri svojem opravilu ali na delu, vse svoje zaupanje polagam Vate.

Nakloni mi torej dovolj Svoje pomoči, da me bo naredila neodvisnega od vseh stvari, o Ti, ki si nedosegljiv v Svojem usmiljenju.

Podeli mi moj delež, o Gospod, kot si želiš, in povzroči, da bom zadovoljen z vsem, kar si odredil zame.

Brezpogojna moč ukazovanja je Tvoja.

#3785
- The Báb

 

O Bog, moj Bog! Ti si moje Upanje in moj Ljubljeni, moj najvišji Cilj in Hrepenenje! Z veliko ponižnostjo in popolno predanostjo molim k Tebi, da me narediš za minaret Svoje ljubezni v Svoji deželi in svetilko Svoje vednosti med Svojimi bitji in prapor božanske radodarnosti v Svojem gospostvu.

Štej me k tistim Svojim služabnikom, ki so ločili sebe od vsega razen od Tebe, se posvetili od minljivih stvari tega sveta in se osvobodili spodbud glasnikov praznih umišljanj.

Naj se moje srce razširi z radostjo s potrditvijo iz Tvojega Kraljestva in razbistri moje oči s pogledom na vojske božanske pomoči, ki se zaporedno spuščajo nadme iz Kraljestva Tvoje vsezmožne slave.

Ti si, v resnici, Vsemogočni, Vseslavni, Vsemočni.

#3786
- `Abdu'l-Bahá

 

Neomajnost

Slavljeno bodi Tvoje Ime, o Gospod, moj Bog ! Milo Te prosim, pri Tvoji moči, ki je zaobjela vse ustvarjene stvari, in pri Tvoji suverenosti, ki je prešla celotno stvarstvo, in pri Tvoji besedi, ki je bila skrita v Tvoji modrosti, s katero si ustvaril Svoja nebesa in Svojo zemljo, omogoči nam, da smo neomajni v svoji ljubezni do Tebe in v svoji poslušnosti Tvoje volje in da osredotočimo svoje poglede na Tvoj obraz in proslavimo Tvojo slavo. Opolnomoči nas, o moj Bog, da razširjamo Tvoje znake daleč med Tvojimi bitji in da zaščitimo Tvojo Vero v Tvoji domeni. Ti si vedno obstajal, neodvisno od omembe kateregakoli Svojega bitja, in boš ostal tak, kot si bil od nekdaj.

Vate sem položil vse svoje zaupanje, k Tebi sem obrnil svoj obraz, oprijel sem se vezi Tvoje ljubeče skrbi in proti senci Tvojega usmiljenja sem pohitel. Ne vrzi me, razočaran, čez Svoj prag, o moj Bog, in ne odkloni mi Svoje milosti, kajti le Tebe iščem. Ni Boga razen Tebe, Vednoodpuščajoči, Najradodarnejši.

Hvala bodi Tebi, o Ti, ki si Ljubljeni tistih, ki so Te spoznali!

#3787
- Bahá'u'lláh

 

O Ti, Čigar bližina je moja želja, Čigar prisotnost je moje upanje, Čigar spominjanje je moje hrepenenje, Čigar dvor slave je moj cilj, Čigar prebivališče je moj namen, Čigar ime je moj lek, Čigar ljubezen je žar mojega srca, Komur služenje je moja najvišja težnja! Milo Te prosim, pri Tvojem Imenu, s katerim si omogočil tistim, ki so Te prepoznali, da se dvignejo visoko v najvzvišenejše višave vednosti o Tebi, in ojačal tiste, ki Te iskreno častijo, da se povzpnejo v bližino dvora Tvojih svetih naklonjenosti, da mi pomagaš obrniti obraz k Tvojemu obrazu, da osredotočim svoje oči nate in govorim o Tvoji slavi.

Sem tisti, o moj Gospod, ki je pozabil na vse razen nate in se obrnil k Izviru Tvoje milosti, tisti, ki je zapustil vse razen Tebe v upanju, da se bo približal Tvojemu dvoru. Uzri me torej, z očmi, uprtimi v Sedež, ki sije z veličastnostjo svetlobe Tvojega Obraza. Pošlji nato k meni, o moj Ljubljeni, tisto, kar mi bo omogočilo, da sem neomejen v Tvoji Stvari, da mi dvomi nevernikov ne bodo onemogočili, da bi se obrnil k Tebi.

Ti si, resnično, Bog Moči, Pomoč v sili, Vseslavni, Vsemogočni.

#3788
- Bahá'u'lláh

 

O Bog, moj Bog! Obrnil sem se v kesanju k Tebi in, resnično, Ti si Tisti, ki oprosti, Sočutni.

O Bog, moj Bog! Vrnil sem se k Tebi in, resnično, Ti si Vednoodpuščajoči, Milostni.

O Bog, moj Bog! Oprijel sem se vezi Tvoje radodarnosti in pri Tebi je skladišče vsega, kar je v nebesih in na zemlji.

O Bog, moj Bog! Prihitel sem k Tebi in, resnično, Ti si tisti, ki odpušča, Gospod izobilne milosti.

O Bog, moj Bog! Žejen sem po nebesnem vinu Tvoje milosti in, resnično, Ti si Darovalec, Radodarni, Milostni, Vsemogočni.

O Bog, moj Bog! Izpričujem, da si razodel Svojo Stvar, izpolnil Svojo obljubo in poslal iz nebes Svoje milosti tisto, kar je približalo k Tebi srca tistih, ki si jim naklonjen. Dobro je tistemu, ki se je trdno držal Tvoje trdne vezi in se oprijel roba Tvojega sijajnega ogrinjala!

Prosim Te, o Gospod vseh bitij in Kralj videnega in nevidnega, pri Tvoji moči, Tvojem veličanstvu in Tvoji suverenosti, da dovoliš, da se moje ime zapiše s Tvojim peresom slave med Tebi vdane, med tiste, ki jih pergament grešnih ni odvrnil od obračanja k luči Tvojega obličja, o Bog, ki sliši molitve in odgovarja na molitve!

#3789
- Bahá'u'lláh

 

Hvaljen in slavljen si, o Bog! Dovoli, da se dan dosega Tvoje svete bližine hitro približa.

Razveseli naša srca s silo Svoje ljubezni in dobre volje in podari nam neomajnost, da se bomo lahko voljno pokorili Tvoji Volji in Tvojemu Odloku. Resnično, Tvoja vednost zaobjema vse stvari, ki si jih ustvaril ali jih boš ustvaril, in Tvoja nebesna mogočnost prekosi vse, kar si pozval ali boš pozval v obstoj. Ni drugega, ki bi ga častili razen Tebe, ni drugega, po katerem bi hrepeneli razen po Tebi, ni drugega, ki bi ga oboževali poleg Tebe, in ni ničesar, kar bi ljubili razen Tvoje dobre volje.

Resnično, Ti si Vrhovni Vladar, Suverena Resnica, Pomoč v sili, Samobitni.

#3790
- The Báb

 

O Sočutni Bog! Zahvala bodi Tebi, ker si me prebudil in me naredil zavednega. Ti si mi podaril oko, ki vidi, in mi naklonil uho, ki sliši; me vodil k Svojemu Kraljestvu in me usmerjal k Svoji Stezi. Pokazal si mi pravo pot in povzročil, da sem stopil na Ladjo Odrešitve.

O Bog! Ohrani me neomajnega in naredi me trdnega in zvestega. Varuj me pred silovitimi preizkusi in zavaruj in zaščiti me v močno utrjeni trdnjavi Svoje Zaveze in Testamenta. Ti si Močni. Ti si Tisti, ki vidi. Ti si Tisti, ki sliši.

O Ti sočutni Bog! Podari mi srce, ki bo lahko kot steklo razsvetljeno s Tvojo ljubeznijo, in podeli mi misli, ki bodo lahko spremenile ta svet v rožni vrt s pomočjo izlivov nebeške milosti.

Ti si Sočutni, Usmiljeni. Ti si Veliki Dobrodelni Bog!

#3791
- `Abdu'l-Bahá

 

On je Bog! O edinstveni Gospod! Hvaljen bodi, ker si prižgal tisto luč v steklu Množice višav, ker si vodil tisto ptico zvestobe v gnezdo Kraljestva Abhá. Ti si združil dragoceno reko z mogočnim morjem, Ti si povrnil tisti razprostirajoči žarek Soncu Resnice. Ti si z veseljem sprejel ujetnika oddaljenosti v vrt snidenja in popeljal njega, ki je koprnel, da bi Te uzrl, v Svojo bližino v Svoj svetleči kraj luči.

Ti si Gospod nežne ljubezni, Ti si zadnji cilj hrepenečega srca, Ti si najdragocenejša želja mučenikove duše.

#3792
- `Abdu'l-Bahá

 

Noč

Kako naj izberem spanec, o Bog, moj Bog, ko pa oči tistih, ki koprnijo po Tebi, bdijo zaradi ločenosti od Tebe, in kako lahko ležem k počitku medtem, ko so duše Tvojih ljubečih skrajno užaloščene zaradi oddaljenosti od Tvoje prisotnosti?

Položil sem, o moj Gospod, svoj duh in svoj celotni obstoj v desno roko Tvoje mogočnosti in Tvoje zaščite in polagam svojo glavo na svojo blazino s pomočjo Tvoje moči in jo dvignem po Tvoji volji in Tvoji dobri želji. Ti si, v resnici, Zaščitnik, Čuvaj, Vsemogočni, Najmočnejši.

Pri Tvoji mogočnosti! Ne sprašujem, ali naj spim ali se zbujam, le tisto, kar Ti želiš. Jaz sem Tvoj služabnik in sem v Tvojih rokah. Milostljivo mi pomagaj, da delam tisto, kar bo razširilo dišavo Tvoje dobre volje. To, resnično, je moje upanje in upanje tistih, ki uživajo dostop do Tebe. Hvaljen bodi, o Gospod svetov.

#3793
- Bahá'u'lláh

 

O moj Bog, moj Gospodar, Cilj mojih želja! Ta, Tvoj služabnik, bi rad spal v zavetju Tvoje milosti in počival pod okriljem Tvojega usmiljenja, prosi za Tvojo skrb in Tvojo zaščito.

Prosim Te, o moj Gospod, pri Tvojih očeh, ki ne spijo, obvaruj moje oči, da ne bodo zrle nikogar drugega razen Tebe. Ojačaj nato njihov pogled, da bodo lahko spoznale Tvoja znamenja in ugledale Obzorje Tvojega Razodetja. Ti si Tisti, pred Čigar razodetjem vsezmožnosti se zatrese bistvo moči.

Ni Boga razen Tebe, Vsemogočni, Vseobvladujoči, Brezpogojni.

#3794
- Bahá'u'lláh

 

Odpuščanje

Jaz sem tisti, o moj Gospod, ki je obrnil svoj obraz k Tebi in oprl svoje upanje na čuda Tvoje miline in razodetja Tvoje radodarnosti. Molim k Tebi, da ne boš dopustil, da se obrnem razočaran stran od vrat Tvojega usmiljenja, niti me ne boš prepustil tistim Svojim bitjem, ki so zavrgla Tvojo stvar.

Jaz sem, o moj Bog, Tvoj služabnik in sin Tvojega služabnika. Prepoznal sem Tvojo resnico v Tvojih dneh in usmeril svoje korake k obalam Tvoje enosti, priznavajoč Tvojo edinstvenost, potrjujoč Tvojo enotnost, upajoč na Tvoje odpuščanje in oproščanje. Močan si, da storiš, kar Te je volja; ni Boga razen Tebe, Vseslavni, Vednoodpuščajoči.

#3797
- Bahá'u'lláh

 

Slavljen si, o Gospod, moj Bog! Rotim Te, pri Tvojih Izbranih in pri Nosilcih Tvojega Zaupanja in pri Njem, ki si ga posvetil za Pečat Svojih Prerokov in Svojih Glasnikov, naj bo obhajanje Tebe moj spremljevalec in Tvoja ljubezen moj namen in Tvoj obraz moj cilj in Tvoje ime moja svetilka in Tvoja želja moje hrepenenje in Tvoja volja moje veselje.

Jaz sem grešnik, o moj Gospod, in Ti si Vednoodpuščajoči. Takoj, ko sem Te prepoznal, sem pohitel, da bi dosegel vzvišeni dvor Tvoje ljubeče dobrote. Odpusti mi, o moj Gospod, moje grehe, ki so me zadržali pred hojo po poti Tvoje dobre volje in pred dosegom obal oceana Tvoje enosti.

Nikogar ni, o moj Gospod, ki bi lahko radodarno ravnal z menoj, h komur lahko obrnem obraz, in nikogar, ki je lahko tako sočuten do mene, da lahko hrepenim po njegovem usmiljenju. Ne spodi me izpred prisotnosti Svoje miline, niti ne zadrži pred menoj izlivov Svoje velikodušnosti in radodarnosti.

Odredi zame, o moj Gospod, kar si odredil za tiste, ki te ljubijo, in zapiši zame, kar si zapisal za Svoje izbrane. Moj pogled je bil vedno uprt na obzorje Tvoje milostne previdnosti in moje oči usmerjene v dvor Tvoje nežne usmiljenosti. Naredi z menoj, kot se Ti zdi.

Ni Boga razen Tebe, Bog moči, Bog slave, Čigar pomoč milo prosijo vsi ljudje.

#3798
- Bahá'u'lláh

 

(Molitev iz devetega veselega sporočila)

Priznanje grehov ljudem ni dovoljeno in ne vodi do Božjega odpuščanja. Grešnik mora, med seboj in Bogom, prositi za milost iz Oceana milosti, prositi odpuščanja iz nebes radodarnosti in reči: O Bog, moj Bog. Rotim Te, pri krvi Tvojih zvestih ljubljencev, ki jih je Tvoja sladka beseda tako prevzela, da so pohiteli k Višku Slave, mestu najslavnejšega mučeništva, in milo Te prosim pri skrivnostih, ki ležijo varno spravljene v Tvoji vednosti, in pri biserih, ki so shranjeni v oceanu Tvoje radodarnosti, da nakloniš odpuščanje meni, mojemu očetu in moji materi. Med tistimi, ki kažejo usmiljenje, si Ti, resnično, Najusmiljenejši. Ni Boga razen Tebe, Vednoodpuščajoči, Vseradodarni.

O Gospod! Ti vidiš to bistvo grešnosti, ki se obrača k oceanu Tvoje naklonjenosti, tega nemočnega, ki išče kraljestvo Tvoje Božanske Moči, in to ubogo bitje, ki se nagiba k zvezdi Danici Tvojega bogastva. Pri Tvojem usmiljenju in pri Tvoji milosti, ne razočaraj ga, o Gospod, ne odtegni mu razodetij Svojega izobilja v Svojih dneh, niti ga ne preženi izpred Svojih vrat, ki si jih široko odprl vsem, ki bivajo v Tvojih nebesih in na Tvoji zemlji.

Ojoj! Prejoj! Moji grehi so mi preprečili, da bi se približal Dvoru Tvoje svetosti in moji prestopki so krivi, da sem zataval daleč stran od Tabernaklja Tvojega veličanstva. Zagrešil sem to, kar si mi prepovedal početi, in zavrgel tisto, česar si mi zapovedal držati se.

Moledujem k Tebi, pri Njem, ki je vrhovni Gospod Imen, da mi s Peresom Svojega obilja zapišeš tisto, kar mi bo omogočilo, da se Ti približam, in me očistilo mojih prestopkov, ki so posegli med mene in Tvoje odpuščanje in oprostitev.

Resnično, Ti si Zmožni, Radodarni. Ni drugega Boga razen Tebe, Mogočni, Milostljivi.

#3799
- Bahá'u'lláh

 

Otroci

O Bog, vodi me, varuj me, naredi iz mene sijočo luč in bleščečo zvezdo. Ti si Mogočni in Silni.

#3800
- `Abdu'l-Bahá

 

O Bog! Neguj tega otročička v naročju Svoje ljubezni in daj mu mleka iz prsi Svoje previdnosti. Vzgajaj to mladiko v rožnem vrtu Svoje ljubezni in pomagaj ji rasti v dežju Svoje radodarnosti. Naredi iz tega deteta otroka Kraljestva in vodi ga v Svoje nebeško kraljestvo. Ti si silen in dobrotljiv in Ti si Obdarovalec, Velikodušni, Gospod nedosegljive radodarnosti.

#3801
- `Abdu'l-Bahá

 

O Bog! Vzgajaj te otroke. Ti otroci so sadike v Tvojem sadovnjaku, rože na Tvojem travniku, vrtnice na Tvojem vrtu. Naj nanje pada Tvoj dež; naj Sonce Stvarnosti sije nanje s Tvojo ljubeznijo.

Naj jih Tvoj veter osveži, da bodo uspevali, rasli in se razvijali, da bodo vzcveteli v največji lepoti. Ti si Dajalec. Ti si Sočutni.

#3802
- `Abdu'l-Bahá

 

O moj Gospod! O moj Gospod! Otrok sem nežne starosti. Hrani me iz prsi Svoje milosti, poučuj me v naročju Svoje ljubezni, vzgajaj me v šoli Svojega vodstva in razvij me v senci Svoje radodarnosti. Vodi me iz teme, naredi me za bleščečo luč; osvobodi me nesreče, naredi me za cvet rožnega vrta; dovoli mi, da postanem služabnik Tvojega praga, in podeli mi nagnjenje in čut za pravičnost; stori, da bom vir bogastva za človeški svet, in okrasi mojo glavo z diademom večnega življenja.

Resnično, Ti si Silni, Mogočni, Tisti, ki vidi in sliši.

#3803
- `Abdu'l-Bahá

 

O Ti prijazni Gospod! Ti ljubki otroci so ročno delo prstov Tvoje mogočnosti in čudovitih znakov Tvoje veličine. O Bog! Zaščiti te otroke, milostno jim pomagaj, da bodo izobraženi, in omogoči jim, da se bodo predali služenju svetu človeštva. O Bog! Ti otroci so biseri, povzroči, da bodo vzgojeni v školjki Tvoje dobrote. Ti si Radodarni, Vseljubeči.

#3804
- `Abdu'l-Bahá

 

O Gospod! Oblikuj te otroke v odlične rastline. Dovoli, da rastejo in se razvijejo v Vrtu Tvoje Zaveze, in podeli svežino in lepoto z izlivi oblakov Kraljestva Abhá.

O Ti prijazni Gospod! Sem majhen otrok, povišaj me s sprejemom v Kraljestvo. Sem zemeljski, naredi me nebesnega; sem od sveta spodaj, dovoli mi pripadati v domeno zgoraj; otožen, naj postanem žareč; materialen, naredi me duhovnega, in dovoli mi, da bom lahko izražal Tvoje neskončne radodarnosti.

Ti si Močni, Vseljubeči.

#3805
- `Abdu'l-Bahá

 

O Bog, moj Bog! Moledujem za potrditev in pomoč za tiste, ki so vstali, da bi služili Tvoji Stvari in da bi vzgajali otroke, ki so bili hranjeni pri prsih Tvoje ljubezni. O Bog! Poveličaj te otroke v Svojem kraljestvu in poučuj jih iz Svoje vednosti. Ti si Močni in Mogočni.

#3806
- `Abdu'l-Bahá

 

Ozdravljenje

O Bog, moj Bog! Prosim Te, pri Oceanu Tvojega zdravila in pri blišču zvezde Danice Tvoje milosti in pri Tvojem Imenu, s katerim si obvladal Svoje služabnike, in pri vseobvladujoči moči Tvoje najbolj vzvišene besede in pri sili Tvojega najplemenitejšega Peresa in pri Tvojem usmiljenju, ki je bilo pred ustvarjenjem vsega v nebesih in na zemlji, da me očistiš z vodami Svoje radodarnosti vsega trpljenja in zmede ter vseh slabosti in šibkosti. Vidiš, o moj Gospod, Svojega prosilca, čakajočega pred vrati Tvoje radodarnosti in tistega, ki je položil Svoje upanje vate, oprijemajoč se vrvi Tvoje velikodušnosti. Ne odreci mu, prosim Te, stvari, ki jih skuša najti, iz oceana Tvoje milosti in od zvezde Danice Tvoje ljubeče dobrote.

Silen si, da storiš, kar Te je volja. Ni drugega Boga razen Tebe, Vednoodpuščajoči, Najvelikodušnejši.

#3807
- Bahá'u'lláh

 

Tvoje ime je moje zdravilo, o moj Bog, in misel nate je moj lek. Tvoja bližina je moje upanje in ljubezen do Tebe je moja spremljevalka. Tvoje usmiljenje do mene je moje ozdravljenje in moja opora tako na tem svetu kot na svetu, ki bo prišel. Ti, resnično, si Najradodarnejši, Vsevedni, Najmodrejši.

#3808
- Bahá'u'lláh

 

Slava bodi Tebi, o Gospod, moj Bog! Prosim Te, pri Tvojem Imenu, s katerim je bil On, ki je Tvoja lepota, postavljen na prestol Tvoje stvari, in pri Tvojem Imenu, s katerim spremeniš vse stvari in zbereš skupaj vse stvari in pozoveš k utemeljitvi vse stvari in nagradiš vse stvari in ohraniš vse stvari in vzdržuješ vse stvari – jaz Te prosim, da varuješ to služabnico, ki je pribežala v zavetišče k Tebi in je iskala zatočišče Njega, v katerem si Ti sam razodet, in je položila vse svoje zaupanje vate.

Slabo ji je, o moj Bog, in je stopila pod senco Drevesa Tvojega ozdravljenja; trpi in je pribežala v Mesto Tvoje zaščite; bolna je in išče Vodnjak Tvoje naklonjenosti; boleče užaloščena je in hiti doseči Izvir Tvoje umirjenosti; obremenjena z grehom je in je obrnila svoj obraz k dvoru Tvojega odpuščanja.

Obleci jo, pri Svoji suverenosti in Svoji ljubeči dobroti, o moj Bog in moj Ljubljeni, v oblačilo Svoje utehe in zdravila, in naj pije iz čaše Tvoje usmiljenosti in Tvoje naklonjenosti.

Zaščiti jo poleg tega pred vsemi tegobami in boleznimi, pred vsemi bolečinami in slabostmi in pred vsem, kar Ti je sovražno.

Ti, v resnici, si brezmejno vzdignjen nad vse razen nad Sebe. Ti si, resnično, Zdravilec, Vsezadostni, Oskrbovalec, Vednoodpuščajoči, Najbolj Milostni.

#3809
- Bahá'u'lláh

 

Ti si tisti, o moj Bog, pri čigar imenih bolni ozdravijo in si slabotni opomorejo in žejni dobijo pijačo in so trpeči pomirjeni in so izgubljeni vodeni in so ponižani povišani in so revni obogateni in so nevedni razsvetljeni in so potrti razvedreni in so nesrečni razveseljeni in so premraženi ogreti in so zatirani dvignjeni. Pri Tvojem imenu, o moj Bog, so se vse stvari prebudile in so se nebesa razprostrla in je bila zemlja osnovana in so bili oblaki dvignjeni in so namočili zemljo z dežjem. To, resnično, je dokaz Tvoje milosti do vseh Tvojih bitij.

Rotim Te zaradi tega, pri Tvojem imenu, s katerim si razodel Svoje Božanstvo in si povišal Svojo stvar nad vse stvarstvo, in pri vsakem od Tvojih vzvišenih nazivov in veličastnih lastnosti in pri vseh vrlinah, s katerimi je Tvoje nadčutno in najbolj vzdignjeno Bitje povzdignjeno, da pošlješ to noč z oblakov Svojega usmiljenja Svoje zdravilno deževje nad tega otroka, ki si ga povezal s Svojim vseslavnim Jazom v Kraljestvu Svojega stvarstva.

Obleci ga nato, o moj Bog, pri Svoji milosti, v oblačilo blagostanja in zdravja, in varuj ga, o moj Ljubljeni, pred vsem trpljenjem in neredom in pred vsem, kar Ti je neljubo.

Tvoja mogočnost, resnično, je enakovredna vsem stvarem. Ti, v resnici, si Najsilnejši, Samobitni. O moj Bog, pošlji nadenj še dobro prejšnjih in prihodnjih rodov. Tvoja mogočnost in modrost, resnično, to premoreta.

#3810
- Bahá'u'lláh

 

Slava bodi tebi, o Gospod, moj Bog! Milo Te prosim, pri Tvojem Imenu, s katerim si vzdignil prapor Svojega vodstva in si razlil blišč Svoje ljubeče dobrote in si razkril suverenost Svojega Gospostva; s katerim se je svetilka Tvojih imen pojavila znotraj niše Tvojih lastnosti in je On, ki je Tabernakelj Tvoje enotnosti in Manifestacija nenavezanosti, zasijal; s katerim so poti Tvojega vodstva postale znane in so bile steze Tvoje dobre volje označene; s katerim so bili temelji zmote zamajani in so bili znaki zlobe odpravljeni; s katerim so vodnjaki modrosti izbruhnili in je bila nebeška miza spuščena; s katerim si ohranil Svoje služabnike in si blagovolil dati Svoje zdravilo; s katerim si pokazal Svoje nežne milosti do Svojih služabnikov in razodel Svoje odpuščanje med Svojimi bitji – jaz Te rotim, da varuj njega, ki se je trdno vrnil k Tebi in se oprijel Tvoje milosti in prijel rob Tvoje ljubeče previdnosti. Pošlji nato k njemu Svoje zdravilo in naredi ga izpolnjenega in obdari ga s stanovitnostjo, ki si jo blagoslovil dati, in umirjenostjo, darovano od tvoje visokosti. Ti si, resnično, Zdravilec, Oskrbovalec, Pomočnik, Vsemogočni, Močni, Vseslavni, Vsevedni.

#3811
- Bahá'u'lláh

 

Pionirji

Ti veš, o moj Bog, in si moja priča, da nimam drugega hrepenenja v srcu razen tega, da bi dosegel Tvojo dobro voljo, da bi bil potrjen v služenju Tebi, posvetil sebe Tvoji službi, delal v Tvojem mogočnem vinogradu in žrtvoval vse na Tvoji poti. Ti si Vsevedni, Tisti, ki vse vidi.

Ne želim si drugega kot to, da usmerim svoje korake, v svoji ljubezni do Tebe, proti goram in puščavam, da glasno razglašam prihod Tvojega Kraljestva in dvigam Tvoj klic med vsemi ljudmi. O Bog! Odpri pot temu nemočnemu, podeli lek temu bolehnemu in podari Svoje zdravilo temu trpečemu. Z gorečim srcem in s solznimi očmi Te milo prosim pred Tvojim Pragom.

O Bog! Pripravljen sem vzdržati kakršnokoli hudo preizkušnjo na Tvoji poti in hrepenim z vsem srcem in dušo po srečanju z vsakršno težavo.

O Bog! Zaščiti me pred preizkusi. Ti dobro veš, da sem se obrnil stran od vseh stvari in se osvobodil vseh misli. Nimam drugega opravila kot omenjanje Tebe in nobene težnje razen služenja Tebi.

#3812
- `Abdu'l-Bahá

 

Polnoč

O Ti, ki iščeš Resnico. Če želiš, da Bog odpre tvoje oko, moraš ponižno prositi k Bogu, moliti in se pogovarjati z Njim ob polnoči, govoreč: O Gospod! Obrnil sem svoj obraz proti Tvojemu Kraljestvu edinosti in potopljen sem v morje Tvojega usmiljenja. O Gospod, razsvetli moj vid s pogledom na Tvoje luči v tej temni noči in naredi me srečnega z vinom Svoje ljubezni v tej čudoviti dobi. O Gospod, naj slišim Tvoj klic in odpri pred mojim obrazom vrata Svojih nebes, tako da bom lahko videl svetlobo Tvoje slave in postal očaran s Tvojo lepoto. Resnično, Ti si Dajalec, Velikodušni, Usmiljeni, Odpuščajoči.

#3795
- `Abdu'l-Bahá

 

NOSEČNICE Moj Gospod! Moj Gospod! Hvalim Te in se Ti zahvaljujem za to, s čimer si počastil Svojo ponižno služabnico, ki Te roti in milo prosi, ker si jo resnično vodil k Svojemu očitnemu Kraljestvu in povzročil, da sliši Tvoj poveličan klic v negotovem svetu in vidi Tvoja Znamenja, ki dokazujejo pojav Tvoje Zmagovite Vladavine nad vsemi stvarmi.

O moj Gospod! Posvečam, kar je v moji maternici, Tebi. Torej povzroči, da se bo hvalevreden otrok v Tvojem Kraljestvu, srečen v Tvoji naklonjenosti in Tvoji velikodušnosti, razvil in odrasel pod vodstvom Tvoje vzgoje.

Resnično, ti si Gospod Velike Naklonjenosti.

#3796
- `Abdu'l-Bahá

 

Pomoč

O moj Bog! Prosim Te, pri Tvojem najslavnejšem Imenu, da mi pomagaš pri vsem, kar bo povzročilo, da bodo zadeve Tvojih služabnikov uspevale in se bodo Tvoja mesta razcvetela.

Ti imaš vsekakor moč nad vsemi stvarmi.

#3813
- Bahá'u'lláh

 

O Ti, Čigar obraz je predmet mojega oboževanja, Čigar lepota je moje zatočišče, Čigar bivališče je moj cilj, Čigar hvala je moje upanje, Čigar previdnost je moj spremljevalec, Čigar ljubezen je vzrok mojega obstoja, Čigar omemba je moja uteha, Čigar bližina je moje hrepenenje, Čigar prisotnost je moja najdragocenejša želja in najvišja težnja, milo Te prosim, ne odreci mi stvari, ki si jih odredil za izbrane med Svojimi služabniki. Priskrbi mi tedaj dobro tega sveta in naslednjega.

Ti si, v resnici, Kralj vseh ljudi. Ni drugega boga razen Tebe, Vednoodpuščajoči, Najradodarnejši.

#3814
- Bahá'u'lláh

 

Čaščeno bodi Tvoje ime, o moj Bog in Bog vseh stvari, moja Slava in Slava vseh stvari, moje Hrepenenje in Hrepenenje vseh stvari, moja Moč in Moč vseh stvari, moj Kralj in Kralj vseh stvari, moj Lastnik in Lastnik vseh stvari, moj Cilj in Cilj vseh stvari, moj Povzročitelj in Povzročitelj vseh stvari! Ne dopusti, rotim Te, da bi bil zadržan proč od oceana Tvoje nežne milosti, ali da bi bil oddaljen od obal Tvoje bližine.

Nič razen Tebe, o moj Gospod, ni vir mojega blagra, in bližina nikogar drugega razen Tebe mi ne koristi. Milo Te prosim, pri obilju Tvojega bogastva, spričo katerega je vse razen Tebe nepotrebno, da me šteješ k onim, ki so obrnili svoje obličje k Tebi in se dvignili, da služijo Tebi.

Odpusti, o moj Gospod, Svojim služabnikom in Svojim služabnicam. Ti si, v resnici, Vednoodpuščajoči, Najusmiljenejši.

#3815
- Bahá'u'lláh

 

O Gospod, moj Bog! Pomagaj Svojim ljubljenim, da bodo trdni v Tvoji Veri, da bodo hodili po Tvojih poteh, da bodo neomajni v Tvoji Stvari. Daj jim Svojo milost, da se uprejo silnim napadom sebičnosti in sle, da sledijo luči božanskega vodstva. Ti si Silni, Milostni, Samozadostni, Obdarovalec, Sočutni, Vsemogočni, Vseradodarni.

#3816
- `Abdu'l-Bahá

 

Gospod! Ubogi smo, podeli nam Svojo naklonjenost; revni, pokloni nam delež iz oceana Svojega bogastva; ubožni, zadovolji nas; ponižani, daj nam Svojo slavo. Divje ptice neba in živali na polju prejemajo vsak dan hrano od Tebe in vsa bitja so deležna Tvoje skrbi in srčne dobrote.

Ne odreci temu slabotnemu Svoje čudovite milosti; blagovoli v Svoji moči tej nemočni duši Svojo radodarnost.

Daj nam naš vsakdanji kruh in pomnoži, kar potrebujemo za življenje, da ne bomo odvisni od nikogar drugega razen od Tebe, da bomo lahko občevali izključno s Teboj, da bomo hodili po Tvojih poteh in razodevali Tvojo skrivnost. Ti si Vsemogočni in Ljubeči in Oskrbovalec vsega človeštva.

#3817
- `Abdu'l-Bahá

 

Ne odstrani, o Gospod, prazničnega omizja, ki je bilo razširjeno v Tvojem imenu, in ne ugasni gorečega plamena, ki je bil prižgan s Tvojim nepogasljivim ognjem. Ne zadrži toka Svojih živih voda, ki žuborijo z melodijo Tvoje slave in Tvojega spominjanja, in ne prikrajšaj Svojih služabnikov za dišave Svojih sladkih izdihov, ki izdihujejo parfum Tvoje ljubezni.

Gospod! Spremeni boleče skrbi Svojih svetih v zadovoljstvo, njihove muke v uteho, njihovo ponižanje v slavo, njihovo žalost v blaženo radost, o Ti, ki držiš v Svojem prijemu vajeti vsega človeštva!

Ti si, resnično, En, Edini, Mogočni, Vsevedni, Vsemodri.

#3818
- `Abdu'l-Bahá

 

Post

Hvala bodi Tebi, o Gospod, moj Bog! Prosim Te, pri tem Razodetju, s katerim je bila tema spremenjena v svetlobo, zaradi katerega je bilo Obiskovano Svetišče zgrajeno in Napisana Poslanica razodeta in Razprostrti Pergament razkrit, da pošlješ nadme in nad tiste, ki so v moji družbi, tisto, kar nam bo omogočilo, da se dvignemo visoko v nebesa tvoje vzvišene slave in z nas opralo madeže tistih dvomov, ki so onemogočili nezaupljivim, da vstopijo v tabernakelj Tvoje enotnosti.

Jaz sem tisti, o moj Gospod, ki je držal vrv Tvoje ljubeče dobrote in se oprijel roba Tvoje milosti in naklonjenosti. Ti odredi zame in za moje ljubljene dobro tega sveta in sveta, ki bo prišel. Nato jim priskrbi Skriti Dar, ki si ga odredil za izbrane med Svojimi bitji.

To so, o moj Gospod, dnevi, v katerih si zapovedal Svojim služabnikom, da se držijo posta.

Blagoslovljen je tisti, ki se drži posta popolnoma zavoljo Tebe in z nedvomno nenavezanostjo na vse razen nate. Pomagaj mi in pomagaj njim, o moj Gospod, da se pokorimo Tebi in ubogamo Tvoje zapovedi. Ti, resnično, imaš moč, da storiš, kar si izbereš.

Ni Boga razen Tebe, Vsevedni, Vsemodri. Vsa hvala bodi Bogu, Gospodu vseh svetov.

#3877
- Bahá'u'lláh

 

Hvala bodi Tebi, o Gospod, moj Bog! Držali smo se Posta v skladu s Tvojim ukazom in ga zdaj prekinjamo skozi Tvojo ljubezen in dobro voljo. Blagovoli sprejeti, o moj Bog, dejanja, ki smo jih izvršili na Tvoji poti, popolnoma zavoljo Tvoje lepote, z našimi obrazi obrnjenimi proti Tvoji Stvari, osvobojeni vsega razen Tebe.

Podeli torej Svoje odpuščanje nam, našim prednikom in vsem tistim, ki so verjeli vate in Tvoja mogočna Znamenja, v tem največjem, najslavnejšem Razodetju, Zmožen si, da narediš, kar si izbereš. Ti si, resnično, Najbolj poveličani, Vsemogočni, Neprisiljeni.

#3878
- Bahá'u'lláh

 

Potovanje

O Bog, moj Bog! Odšel sem od doma, trdno oprijemajoč se vrvi Tvoje ljubezni, in se popolnoma prepustil Tvoji skrbi in zaščiti. Milo Te prosim, pri Tvoji moči, s katero si zaščitil Svoje ljubljene pred svojeglavimi in pokvarjenimi in pred vsakim trmastim tiranom in vsakim zlobnežem, ki je zašel daleč od Tebe, da me zaščitiš s Svojo radodarnostjo in Svojim usmiljenjem. Nato mi s Svojo močjo in mogočnostjo omogoči, da se vrnem v svoj dom. Ti si, v resnici, Vsemogočni, Pomočnik v sili, Samobitni.

#3819
- Bahá'u'lláh

 

Vstal sem to jutro po Tvoji milosti, o moj Bog, in odšel od doma, globoko zaupajoč vate in predan Tvoji skrbi. Pošlji nadme iz nebes Svoje milosti blagoslov s Svoje strani in omogoči, da se vrnem domov srečno, tako kot si mi omogočil, da se odpravim pod Tvojo zaščito, z mislimi, ki so neomajno naravnane Nate.

Ni ga Boga razen Tebe, Edini, Neprimerljivi, Vsevedni, Najmodrejši.

#3820
- Bahá'u'lláh

 

Poučevanje

O Gospod in moj Gospodar! O moj Zaželeni in moj Najbolj Ljubljeni! O Ti, ki si Ljubljeni vseh, ki so v nebesih in na zemlji. Prosim Te, da mi nakloniš iz oceana Svoje radodarnosti in od zvezde Danice Svoje nebeške milosti, da bom neštetokrat preklet, zmerjan in ožigosan zavoljo Tvoje ljubezni, da bodo ta moja ušesa samo enkrat blagoslovljena s tem, da bodo zaslišala Tvoje sladke besede: »Resnično, ti si od ljudstva Bahá«.

#3821
- Bahá'u'lláh

 

Poveličano bodi Tvoje ime, o moj Bog, ker si razodel Dan, ki je Kralj vseh dni, Dan, ki si ga oznanil Svojim Izbranim in Svojim Prerokom v Svojih odličnih Poslanicah, Dan, na katerega si razlil sijaje slave Svojih Imen, na vse ustvarjene stvari. Velik je blagoslov tistega, ki se je obrnil k Tebi in stopil v Tvojo prisotnost in ujel poudarke Tvojega glasu.

Rotim Te, o moj Gospod, pri Imenu Njega, okrog katerega kroži z oboževanjem Kraljestvo Tvojih Imen, milostno pomagaj tistim, ki so Ti dragi, slaviti Tvojo besedo sredi Tvojih služabnikov in razširjati daleč Tvojo hvalo med Tvojimi bitji, da bo zanos Tvojega razodetja lahko napolnil duše vseh prebivalcev Tvoje zemlje.

Ker si jih vodil, o moj Gospod, k živim vodam Svoje milosti, ne dovoli, pri Svoji radodarnosti, da bi bili zadržani od Tebe; in ker si jih pozval k bivališču Svojega prestola, jih ne odženi stran od Svoje prisotnosti, preko Svoje dobrote. Pošlji nadnje, kar jih bo popolnoma ločilo od vseh razen od Tebe, in naredi jih sposobne dvigniti se visoko v atmosfero Tvoje bližine na tak način, da jih niti premoč tirana niti predlogi tistih, ki niso verjeli v Tvojo veličastno in najmogočnejšo Osebnost, ne bodo zmožni zadržati stran od Tebe.

#3822
- Bahá'u'lláh

 

O Ti neprimerljivi Bog. O Ti Gospod Kraljestva! Te duše so Tvoja nebeška vojska. Pomagaj jim s četami Vrhovnega Zbora, naredi jih zmagovite, tako da bo vsaka izmed njih postala kot regiment in osvojila te dežele z ljubeznijo Boga in razsvetljenjem božanskih naukov.

O Bog! Bodi njihov podpornik in njihov pomočnik in v divjini, na gori, v dolini, v gozdovih, na prerijah in v morjih bodi njihov zaupnik, da bodo lahko zavpili skozi moč Kraljestva in diha Svetega Duha!

Resnično, Ti si Močni, Mogočni in Vsezmožni in Ti si Modri, Tisti, ki vidi, in Tisti, ki sliši.

#3823
- `Abdu'l-Bahá

 

O Bog, moj Bog! Pomagaj Svojim služabnikom, ki jim zaupaš, da bodo imeli ljubeča in nežna srca. Pomagaj razširjati, med vsemi narodi zemlje, svetlobo vodstva, ki prihaja od Družbe zgoraj. Resnično, Ti si Velikodušni, Nežni, Najradodarnejši.

#3824
- `Abdu'l-Bahá

 

O Bog! O Bog! To je ptica s polomljenimi krili in njen let je zelo počasen – pomagaj ji, da bo lahko letela proti vrhu blagostanja in odrešenja, preletela svojo pot z največjo radostjo in srečo, vse skozi neskončni prostor, dvignila svojo melodijo v Tvojem Vrhovnem Imenu v vseh pokrajinah, razveselila ušesa s tem klicem in razjasnila oči s pogledom na znake vodstva.

O Gospod! Sem edini, sam in skromen. Zame ni druge podpore razen Tebe, nobene pomoči razen Tebe in nobenega vzdrževalca razen Tebe. Potrdi me v Svoji službi, pomagaj mi s četami Svojih angelov, naredi me zmagovitega v razglašanju Tvoje Besede in dovoli mi glasno govoriti Tvojo modrost med Tvojimi bitji. Resnično, Ti si pomočnik šibkih in branilec majhnih in, resnično, Ti si Močni, Mogočni in Neomejeni.

#3825
- `Abdu'l-Bahá

 

O moj Bog, pomagaj Svojim služabnikom, da bodo povzdignili Tvojo Besedo in ovrgli, kar je ničevo in varljivo, dognali resnico, razširili daleč svete verze in razkrili sijaje, in povzroči, da bo svetloba jutra vzšla v srcih pravičnih.

Ti si, resnično, Velikodušni, Odpuščajoči.

#3826
- `Abdu'l-Bahá

 

O moj Bog, o moj Bog! Resnično, ta sadika je obrodila sadove in stoji pokončno na svojem steblu. Resnično je osupnila kmete in vznemirila nevoščljive. O Bog, zalivaj jo z dežjem iz oblakov Svojih naklonjenosti in povzroči, da rodi sijajne pridelke, nakopičene kot v mogočne hribe na Tvoji zemlji.

Razžari srca z žarkom, sijočim iz Svojega Kraljestva Edinosti, razsvetli oči s pogledom na znamenja Tvoje milosti in zadovolji ušesa s poslušanjem melodij ptic Tvoje potrditve, ki pojejo v Tvojih nebesnih vrtovih, tako da bodo te duše lahko postale kot žejne ribe, ki plavajo v ribnikih Tvojega vodstva, in kot rjavorumeni levi, ki romajo v gozdovih Tvoje radodarnosti.

Resnično, Ti si Velikodušni, Milostni, Slavni, Obdarovalec.

#3827
- `Abdu'l-Bahá

 

Preminuli

Ta molitev naj se uporabi za Bahá'íje, starejše od 15 let. Je edina obvezna molitev Bahá'í, ki se recitira v zboru; recitira naj jo en vernik, medtem ko vsi prisotni stojijo. Ni se obvezno obrniti proti Qiblihu, ko se molitev recitira.

Za moške: O moj Bog! To je Tvoj služabnik in sin Tvojega služabnika, ki je verjel vate in v Tvoje znake in obrnil svoj obraz k Tebi, popolnoma ločen od vsega razen od Tebe. Ti si, resnično, od tistih, ki izkazujejo usmiljenje, najbolj usmiljeni.

Ravnaj z njim, o Ti, ki odpuščaš grehe ljudi in skrivaš njihove napake, kot je primerno za nebesa Tvoje radodarnosti in ocean Tvoje milosti. Dovoli mu vstopiti v okolico Tvojega nadčutnega usmiljenja, ki je obstajalo pred osnovanjem zemlje in nebes. Ni drugega Boga razen Tebe, Vednoodpuščajoči, Najradodarnejši.

Naj nato šestkrat ponovi pozdrav: »Alláh'u'Abhá« In zatem devetnajstkrat ponovi vsakega od sledečih verzov: Mi vsi, resnično, častimo Boga.

Mi vsi se, resnično, klanjamo Bogu.

Mi vsi smo, resnično, vdani Bogu.

Mi vsi, resnično, slavimo Boga.

Mi vsi, resnično, izkazujemo zahvalo Bogu.

Mi vsi smo, resnično, potrpežljivi v Bogu.

#3828
- Bahá'u'lláh

 

Za ženske: O moj Bog! To je Tvoja služabnica in hči Tvoje služabnice, ki je verjela vate in v Tvoje znake in obrnila svoj obraz k Tebi, popolnoma ločena od vsega razen od Tebe. Ti si, resnično, od tistih, ki izkazujejo usmiljenje, najbolj usmiljeni.

Ravnaj z njo, o Ti, ki odpuščaš grehe ljudi in skrivaš njihove napake, kot je primerno za nebesa Tvoje radodarnosti in ocean Tvoje milosti. Dovoli ji vstopiti v okolico Tvojega nadčutnega usmiljenja, ki je obstajalo pred osnovanjem zemlje in nebes. Ni drugega Boga razen Tebe, Vednoodpuščajoči, Najradodarnejši.

Naj nato šestkrat ponovi pozdrav: »Alláh'u'Abhá« In zatem devetnajstkrat ponovi vsakega od sledečih verzov: Mi vsi, resnično, častimo Boga.

Mi vsi se, resnično, klanjamo Bogu.

Mi vsi smo, resnično, vdani Bogu.

Mi vsi, resnično, slavimo Boga.

Mi vsi, resnično, izkazujemo zahvalo Bogu.

Mi vsi smo, resnično, potrpežljivi v Bogu.

#3829
- Bahá'u'lláh

 

Slava bodi Tebi, o Gospod, moj Bog! Ne ponižaj njega, ki si ga Ti povišal z močjo Svoje večne suverenosti, in ne pošlji daleč od Sebe njega, kateremu si omogočil, da je vstopil v tabernakelj Tvoje večnosti. Ali boš odvrgel, o moj Bog, tistega, ki si ga Ti zavaroval s Svojim Gospostvom, in ali boš odvrnil od Sebe, o moje Hrepenenje, njega, kateremu si bil Ti zatočišče? Ali lahko onečastiš njega, ki si ga Ti povzdignil, in pozabiš njega, ki si mu Ti omogočil, da se Te spominja?

Slavljen, neizmerno slavljen si! Ti si Tisti, ki je bil od nekdaj Kralj vsega stvarstva in je njegova Izvirna Sila, in Ti boš vedno ostal Gospod vseh ustvarjenih stvari in njihov Posvetitelj. Slavljen si, o moj Bog! Če Ti prenehaš biti usmiljen do Svojih služabnikov, kdo drug jim bo izkazoval usmiljenje, in če jim Ti odrečeš pomoč v sili, kdo drug jim lahko nudi pomoč v sili?

Slavljen, neizmerno slavljen si! Ti si oboževani v Svoji resnici in Tebe mi vsi, resnično, častimo; in Ti si očiten v Svoji pravičnosti in o Tebi, resnično, pričamo. Ti si, v resnici, ljubljen v Svoji milosti. Ni Boga razen Tebe, Pomočnik v sili, Samobitni.

#3830
- Bahá'u'lláh

 

O moj Bog! O Ti, ki odpuščaš grehe! Darovalec daril! Razganjalec trpljenja!

Resnično, ponižno Te prosim, odpusti grehe tistim, ki so zapustili svoje telo in se dvignili v duhovni svet. O moj Gospod! Očisti jih pregreh, preženi njihove žalosti in spremeni njihovo temo v svetlobo. Naredi, da bodo vstopili v vrt sreče, očisti jih z najčistejšo vodo in dovoli jim, da zagledajo Tvojo veličastnost na najvišji gori.

#3831
- `Abdu'l-Bahá

 

Roke stvari

»Glavni oskrbniki Bahá'u'lláhove razvijajoče se Svetovne zveze dežel, katerim je bila le-ta podeljena, z nezmotljivim Peresom Središča Njegove Zaveze, z dvojno funkcijo zaščite varnosti in zagotavljanja razglaševanja Očetove Vere« Luč in slava, pozdravi in hvala bodi Rokam Njegove Stvari, s pomočjo katerih je svetloba hrabrosti zasijala in je bila resnica, da je oblast izbire z Bogom, Močnim, Mogočnim, Neomejenim, vzpostavljena, s pomočjo katerih je ocean radodarnosti vzvalovil in je dišava milostnih naklonjenosti Boga, Gospoda človeštva, bila razširjena. Rotimo Ga – Vzvišen je On – da jih zaščiti z močjo Svojih vojska, da jih varuje s sposobnostjo Svojega gospostva in jim pomaga s Svojo nepopustljivo silo, ki prevladuje nad vsemi ustvarjenimi stvarmi. Suverenost je od Boga, Stvarnika nebes in Gospoda Kraljestva Imen.

#3832
- Bahá'u'lláh

 

Služabnice

O Ti, pri Čigar strašni veličastnosti so vse stvari trepetale, v Čigar prijemu so zadeve vseh ljudi, k Čigar milosti in usmiljenju so obrnjeni obrazi vseh Tvojih bitij! Milo Te prosim, pri Tvojem Imenu, za katerega si odredil, da naj bo duh vseh imen, ki so v Kraljestvu imen, da nas ščitiš pred šepetanjem tistih, ki so se obrnili proč od Tebe in zavrgli resnico Tvojega najplemenitejšega in najbolj poveličanega Jaza, v tem Razodetju, ki je povzročilo, da se je Kraljestvo Tvojih imen zatreslo.

Jaz sem ena izmed Tvojih služabnic, o moj Gospod! Obrnila sem svoj obraz proti svetišču Tvojih milostnih naklonjenosti in okrašenemu tabernaklju Tvoje slave. Očisti me vsega, kar ni od Tebe, in ojačaj me, da Te ljubim in izpolnim Tvojo voljo, da se bom lahko radostila v opazovanju Tvoje lepote in se znebila vsakršne navezanosti na katerokoli Tvoje bitje in bom lahko v vsakem trenutku izrekla: “Poveličan bodi Bog, Gospod vseh svetov!”

Naj bo moja hrana, o moj Gospod, Tvoja Lepota in moja pijača luč Tvoje prisotnosti in moje upanje Tvoja volja in moje delo Tvoja hvala in moj spremljevalec spominjanje Tebe in moja pomoč Tvoja oblast in moje bivališče Tvoje domovanje in moj dom sedež, ki si ga Ti poveličal nad omejitve tistih, ki so kot s tančico ločeni od Tebe.

Ti si, v resnici, Bog moči, sile in slave.

#3833
- Bahá'u'lláh

 

Slava bodi Tebi, o moj Bog! Moj obraz je bil obrnjen k Tvojemu obrazu in moj obraz je, resnično, Tvoj obraz in moj klic je Tvoj klic in moje Razodetje Tvoje Razodetje in moj jaz Tvoj jaz in moja stvar Tvoja stvar in moj ukaz Tvoj ukaz in moja suverenost Tvoja suverenost in moja slava Tvoja slava in moja moč Tvoja moč.

Rotim Te, o Ti Oblikovalec narodov in Kralj večnosti, zaščiti Svoje služabnice znotraj tabernaklja Svoje čistosti in razveljavi tista njihova dejanja, ki so nevredna Tvojih dni. Očisti jih nato, o moj Bog, vseh dvomov in praznih umišljanj in posveti jih od vsega, kar se ne spodobi za Tvoje sorodstvo, o Ti, ki si Gospod imen in Vir besednih izlivov. Ti si Tisti, v Čigar prijemu so vajeti celotnega stvarstva.

Ni Boga razen Tebe, Vsemogočni, Najbolj Poveličani, Vseslavni, Samobitni.

#3834
- Bahá'u'lláh

 

O Ti najslavnejši Gospod! Naredi to Svojo malo služabnico blagoslovljeno in srečno; povzroči, da bo negovana na pragu Tvoje enosti, in dovoli ji globoko piti iz skodelice Tvoje ljubezni, da bo napolnjena z vzhičenjem in zanosom in razširjala sladko dišečo vonjavo. Ti si Mogočni in Silni in Ti si Vsevedni, Tisti, ki vse vidi.

#3835
- `Abdu'l-Bahá

 

O Ti prijazni Gospod! Podari nebeško potrditev tej hčeri kraljestva in velikodušno ji pomagaj, da bo lahko ostala trdna in neomajna v Tvoji Stvari in da bo lahko kot slavec rožnega vrta skrivnosti žvrgolela melodije kraljestva Abhá v najbolj čudovitih tonih in tako vsem prinesla srečo. Naredi jo povišano med hčerami Kraljestva in omogoči ji, da bo dosegla večno življenje.

Ti si Obdarovalec, Vseljubeči.

#3836
- `Abdu'l-Bahá

 

Srečanja

O Ti sočutni Bog, Vsemogočni! Te zbrane duše so obrnile svoje obraze k Tebi v mili prošnji.

S skrajno ponižnostjo in podložnostjo gledajo proti Tvojemu Kraljestvu in moledujejo za Tvoje odpuščanje in oproščanje. O Bog! Prikupi to zborovanje Sebi. Naredi Te Duše svete in posveti nanje z žarki Svojega vodstva. Razsvetli njihova srca in razveseli njihove duhove s Svojimi veselimi vestmi. Sprejmi vse njih v Svoje sveto Kraljestvo, podeli jim Svojo neizčrpno radodarnost, osreči jih v svetu, ki pride.

#3837
- `Abdu'l-Bahá

 

O Bog! Resnično, zbrali smo se tukaj v dišavi Tvoje ljubezni. Obrnjeni smo k Tvojemu Kraljestvu. Ničesar ne iščemo in ne hrepenimo po ničemer razen po Tvoji dobri volji. O Bog!

Naj bo ta hrana Tvoja mana z nebes in dopusti, da bo to srečanje lahko zbor Tvojih najvišjih.

Naj bodo poživljajoči povzročitelji ljubezni za človeštvo in vir razsvetljenja človeški rasi. Naj bodo sredstvo Tvojega vodstva na zemlji. Resnično, Ti si Odpuščajoči in Ti si Vsemogočni.

#3838
- `Abdu'l-Bahá

 

O Božanska Previdnost! To srečanje je sestavljeno iz Tvojih prijateljev, ki jih privlači Tvoja lepota in so v plamenih ognja Tvoje ljubezni. Spremeni te duše v nebesne angele, obudi jih s sapo Svojega Svetega Duha, nakloni jim zgovorne jezike in odločna srca, podari jim nebesne moči in milostljive dovzetnosti, povzroči, da bodo postale glasnice enotnosti ljudi in povzročiteljice ljubezni in sloge v svetu človeštva, zato da se bo nevarna tema nevednih predsodkov lahko razblinila s pomočjo svetlobe Sonca Resnice, da bo ta mrki svet lahko postal razsvetljen, ta snovna domena vsrkala žarke sveta duha, da se bodo te različne barve lahko zlile v eno barvo in da se bo melodija hvale lahko dvignila do Kraljestva Tvoje svetosti.

Resnično, Ti si Vsezmožni in Vsemogočni.

#3839
- `Abdu'l-Bahá

 

O moj Bog! O moj Bog! Resnično, ti služabniki se obračajo k Tebi, milo prosijo Tvoje Kraljestvo usmiljenja. Resnično, očarani so s Tvojo svetostjo in razžarjeni od ognja Tvoje ljubezni, iščejo potrditev Tvojega čudovitega Kraljestva in upajo na doseg Tvoje nebesne domene. Resnično, koprnijo po spustu Tvoje radodarnosti, hrepeneč po razsvetljenju Sonca Resničnosti. O Gospod! Naredi jih za žareče svetilke, usmiljene znake, rodovitna drevesa in sijoče zvezde. Naj stopijo naprej v Tvojem služenju in naj bodo povezani s Teboj z vezmi in sponami Tvoje ljubezni, koprneč po lučeh Tvoje naklonjenosti. O Gospod! Naredi jih za znake vodstva, prapore Tvojega nesmrtnega Kraljestva, valove morja Tvojega usmiljenja, ogledala svetlobe Tvojega veličanstva.

Resnično, Ti si Velikodušni! Resnično, Ti si Usmiljeni. Resnično, Ti si Dragoceni, Ljubljeni!

#3840
- `Abdu'l-Bahá

 

Starši

Ti vidiš, o Gospod, naše milo proseče roke, dvignjene proti nebesom Tvoje naklonjenosti in radodarnosti. Dopusti, da bodo napolnjene z zakladi Tvoje velike darežljivosti in radodarnih naklonjenosti. Oprosti nam in našim očetom in našim materam in izpolni vse, kar smo si zaželeli iz oceana Tvoje milosti in Božanske velikodušnosti. Sprejmi, o Ljubljeni naših src, vsa naša dela na Tvoji poti. Ti si, resnično, Najmočnejši, Najvzvišenejši, Neprimerljivi, Edini, Odpuščajoči, Milostni.

#3841
- Bahá'u'lláh

 

Prosim za Tvoje odpuščanje, o moj Bog, in Te rotim za oprostitev, tako kot želiš, da se Tvoji služabniki obračajo k Tebi. Prosim Te, da opereš naše grehe, kot je dano Tvojemu Gospostvu, in da odpustiš meni, mojim staršem in tistim, ki so po Tvoji sodbi vstopili v bivališče Tvoje ljubezni, na način, ki je vreden Tvoje nadsvetne oblasti in se spodobi za slavo Tvoje nebeške moči.

O moj Bog, Ti si navdihnil mojo dušo, da se obrača Nate s svojo ponižno prošnjo, in če ne bi bilo Tebe, se ne bi obračal Nate. Hvaljen in slavljen si, poveličujem Te, ker si se mi razodel, in Te prosim, da mi odpustiš, ker nisem dosegel svoje dolžnosti, da Te spoznam, in mi ni uspelo hoditi po poti Tvoje ljubezni.

#3842
- The Báb

 

O Gospod! V tej Najsijajnejši Uredbi sprejemaš priprošnje otrok v imenu njihovih staršev. To je eden izmed posebnih neskončnih darov te Uredbe. Torej, o Ti prijazni Gospod, sprejmi prošnjo tega Svojega služabnika na pragu Svoje edinosti in potopi njegovega očeta v Ocean Svoje milosti, ker se je ta sin dvignil, da Ti ponudi služenje in se vedno prizadevno trudi na stezi Tvoje ljubezni. Resnično, Ti si Dajatelj, Tisti, ki odpušča, in Prijazni.

#3843
- `Abdu'l-Bahá

 

Testi in težave

O Ti, Čigar preizkušnje so zdravilni lek tistim, ki so Ti blizu, Čigar meč je goreče hrepenenje vseh tistih, ki Te ljubijo, Čigar puščica je najdražja želja tistih src, ki koprnijo po Tebi, Čigar odredba je edino upanje tistih, ki so prepoznali Tvojo resnico! Rotim Te, pri Tvoji božanski milini in pri sijajih slave Tvojega obraza, pošlji nad nas iz Svojih zatočišč na višavah tisto, kar nam bo omogočilo, da se Ti približamo. Postavi torej naše noge trdno, o moj Bog, v Svojo Stvar in prosvetli naša srca z bliščem Svoje vednosti in razsvetli naše prsi s svetlostjo Svojih imen.

#3844
- Bahá'u'lláh

 

Slavljen si, o Gospod, moj Bog! Vsak človek vpogleda priznava Tvojo suverenost in gospostvo in vsako razsodno oko zazna veličino Tvojega veličanstva in silno moč Tvoje mogočnosti. Vetrovi preizkusov nemočno poskušajo odvrniti tiste, ki uživajo Tvojo bližino, od obračanja svojih obrazov proti obzorju Tvoje slave in viharne preizkušnje morajo biti neuspešne pri odtegovanju in oviranju približevanja tistih, ki so popolnoma vdani Tvoji volji, Tvojemu dvoru.

Zdi se mi, da luč Tvoje ljubezni gori v njihovih srcih in je svetloba Tvoje nežnosti prižgana v njihovih prsih. Težave so nezmožne odtujiti jih od Tvoje Stvari in spremenljivost usode nikoli ne more povzročiti, da bi zašli stran od Tvoje volje.

Milo Te prosim, o moj Bog, pri njih in pri vzdihih, ki jih izražajo njihova srca v svoji ločitvi od Tebe, da jih ohraniš varne pred zlobo Svojih nasprotnikov in neguješ njihove duše s tistim, kar si odredil za Svoje ljubljene, ki jih ne bo zajel strah in ne bodo užaloščeni.

#3845
- Bahá'u'lláh

 

Preženi mojo bridkost v Svoji radodarnosti in Svoji Velikodušnosti, o Bog, moj Bog, in razprši moj strah s Svojo najvišjo oblastjo in Svojo močjo. Ti me vidiš, o moj Bog, obrnil sem svoje obličje k Tebi v trenutku, ko me z vseh strani obdaja gorje. Prosim Te, Tebe, ki si Gospod vseh bitij in zasenčuješ vse stvari, vidne in nevidne, prosim Te, pri Tvojem imenu, s katerim obvladuješ srca in duše ljudi, in pri valovih Oceana Tvoje milosti in pri blišču zvezde Danice Tvoje radodarnosti, da me prištevaš med tiste, ki jih ne more prav nič odvrniti od tega, da bi obrnili svoje obličje k Tebi, o Ti Gospod vseh imen in Stvarnik nebes!

Vidiš, o moj Gospod, stvari, ki so se zgrnile nadme v Tvojih dneh. Milo Te prosim, pri Njem, ki je Izvir Tvojih Imen in Svit Tvojih lastnosti, da odrediš zame tisto, kar mi bo omogočilo, da vstanem v služenju Tebi in povzdigovanju Tvojih vrlin. Ti si, resnično, Vsemogočni, Najmočnejši, Tisti, ki lahko odgovori na molitve vseh ljudi!

In nazadnje Te rotim, pri svetlobi Tvojega obličja, da blagosloviš moje zadeve, me odrešiš dolgov in zadovoljiš moje potrebe. Ti si Tisti, o Čigar moči in Čigar gospostvu je pričal vsak jezik ter Čigar veličanstvo in Čigar suverenost je priznalo vsako razumevajoče srce. Ni Boga razen Tebe, ki slišiš in si pripravljen odgovoriti.

#3851
- Bahá'u'lláh

 

Bog, moj Bog! Ne bodi daleč od mene, kajti nadloga za nadlogo me tepe. O Bog, moj Bog! Ne pusti me Samega, kajti velika nesreča je prišla nadme. Daj mi piti čistega mleka iz prsi Svoje ljubeče dobrote, kajti moja žeja me je skoraj uničila. V senci kril Svojega usmiljenja mi daj zavetje, kajti vsi moji sovražniki so z vso silo planili po meni. Obdrži me blizu prestola Svojega veličanstva, da bodo videle moje oči razodetje znamenj Tvoje slave, kajti muči me bridka skrb. Nahrani me s sadeži z drevesa Svoje večnosti, kajti prešinila me je huda slabost. Podaj mi z roko Svoje nežne usmiljenosti čašo radosti in napoji me iz nje, kajti premnoge težave so se z vso silo zgrnile name. Ogrni me z zlatim plaščem Svoje vsemogočne oblasti, kajti revščina me je povsem oplenila. Dopusti, da zaspim potolažen od gruljenja golobice Tvoje večnosti, kajti name se je zgrnila najčrnejša žalost. Stori, da bom prebival pred prestolom Tvoje edinosti, v siju Tvojega čudovitega obilja, kajti premagala sta me strah in trepet. Potopi me v ocean Svojega odpuščanja, soočenega z nemirom velikana slave, kajti moji grehi so me skoraj pogubili.

#3852
- Bahá'u'lláh

 

Je še kakšen Odstranjevalec težav razen boga? Reci: hvaljen bodi Gospod! On je Bog!

Vsi so njegovi služabniki in vsi so podložni Njegovim zapovedim!

#3846
- The Báb

 

Reci: Bog zadošča vsem stvarem nad vsemi Stvarmi in razen Boga ne zadošča nič v nebesih ali na zemlji. Resnično, On sam je Tisti, ki ve, Hranitelj, Vsezmožni.

#3847
- The Báb

 

Jaz Te rotim pri Tvoji mogočnosti, o moj Bog! Naj me v času preizkusov ne obkroži zlo in v trenutkih brezbrižnosti vodi moje korake s Svojim navdihom. Ti si Bog, sposoben si, da narediš, kar želiš. Nihče se ne more zoperstaviti Tvoji Volji ali preprečiti Tvojega Namena.

#3848
- The Báb

 

O Gospod! Ti si Odstranjevalec vsakršne tesnobe in Tisti, ki razžene vse trpljenje. Ti si Tisti, ki prežene vsako žalost in osvobodi vsakega sužnja, Odrešitelj vsake duše. O Gospod! Podeli odrešitev s Svojo milostjo in štej me med tiste Svoje služabnike, ki so dosegli zveličanje.

#3849
- The Báb

 

O Gospod, moj Bog in moja nebesa v moji žalosti! Moj Zaščitnik in moj Varuh v mojih tegobah! Moje Zavetišče in Zatočišče v času stiske in moj Spremljevalec v moji osamljenosti!

V mojem strahu moj Tolažnik in v moji samoti ljubeči Prijatelj! Odstranjevalec muk mojega trpljenja in Odpustitelj mojih grehov!

Popolnoma k Tebi se obračam in Te goreče prosim z vsem srcem, dušo in jezikom, varuj me pred vsem, kar je proti Tvoji volji v tem ciklu Tvoje Božje edinosti, in očisti me vseh madežev, ki mi branijo, da neoskrunjen in čist iščem senco pod drevesom Tvoje milosti.

Imej usmiljenje, o Gospod, s slabotnimi, ozdravi bolne in pogasi njih gorečo žejo.

Razveseli prsi, v katerih tli žerjavica Tvoje ljubezni, in razvnemi jo z ognjem Svoje nebeške ljubezni in duha.

Ogrni tabernaklje božanske enotnosti s plaščem svetosti in položi mi na glavo krono Svoje naklonjenosti.

Razsvetli moj obraz s sijem oble Svoje radodarnosti in mi milostno pomagaj, da služim na Tvojem svetem pragu.

Naj bo moje srce prepolno ljubezni za Tvoja bitja in dovoli mi postati znamenje Tvojega usmiljenja, dokaz Tvoje milosti, podpornik sloge med Tvojimi ljubljenimi, vdan Tebi, razglašajoč Tvojo čast, nesebičen in vedno pozoren na vse, kar je Tvojega.

O Bog, moj Bog! Ne zaustavi pred menoj nežnega diha Svojega odpuščanja in Svoje milosti in ne odrini me proč od vrelca Svoje pomoči in naklonjenosti.

Dovoli mi, da se ugnezdim v senci Tvojih varujočih kril, in poglej me s pogledom Svojih vsevarujočih oči.

Razveži mi jezik, da poveličujem Tvoje Ime sredi Tvojega ljudstva, da se dvigne moj glas na velikih zborovanjih in da iz mojih ust zazveni Božji slavospev.

Ti si, v vsej resnici, Milostni, Posvečeni, Silni, Vsemogočni.

#3850
- `Abdu'l-Bahá

 

Trdnost v zavezi

On je Mogočni, Odpuščajoči, Sočutni!

O Bog, moj Bog! Ti vidiš Svoje služabnike v breznu pogube in zmot; kje je Tvoja luč božanskega vodstva, o Ti Hrepenenje sveta? Ti veš za njihovo nemoč in šibkost; kje je Tvoja moč, o Ti, v Čigar prijemu ležijo moči nebes in zemlje?

Prosim Te, o Gospod, moj Bog, pri blišču svetlobe Tvoje dobrote in valovanju oceana Tvoje vednosti in modrosti in pri Tvoji Besedi, s katero si vplival na ljudstva Svojega gospostva, dovoli, da bom lahko eden tistih, ki je spoštoval Tvoj zakon v Tvoji knjigi. In odredi zame tisto, kar si odredil njim, ki jim zaupaš, tistim, ki so pili vino božanskega navdiha iz čaše Tvojega obilja in so pohiteli k Tvoji volji in spoštovali Tvojo Zavezo in Oporoko. Zmožen si, da delaš tisto, kar želiš. Ni drugega Boga razen Tebe, Vsevedni, Vsemodri.

Odredi zame, pri Svoji radodarnosti, o Gospod, tisto, s čimer bom uspeval v tem svetu in v bodoče in kar me bo privedlo bližje k Tebi, o Ti, ki si Gospod vseh ljudi. Ni drugega Boga razen Tebe, Edini, Mogočni, Slavljeni.

#3853
- Bahá'u'lláh

 

Slavljen si, o Gospod, moj Bog! Vsakokrat, ko si drznem omenjati Te, me zadržujejo moji mogočni grehi in hudi prestopki zoper Te, in znajdem se popolnoma oropan Tvoje milosti in skrajno nemočen, da bi slavil Tvojo hvalo. Moje veliko zaupanje v Tvojo radodarnost pa oživlja mojo vero Vate in moje prepričanje, da boš radodarno ravnal z menoj, me ohrabril, da Te povzdigujem in da Te prosim za stvari, ki jih poseduješ.

Rotim Te, o moj Bog, pri Tvojem usmiljenju, ki presega vse ustvarjene stvari in o katerem pričajo vsi, ki so potopljeni v oceanu Tvojih imen, ne prepusti me samemu sebi, kajti moje srce je nagnjeno k zlu. Varuj me zato v trdnjavi Svoje zaščite in v zavetju Svoje skrbi. Tisti sem, o moj Bog, čigar edina želja je, kar si določil s silo Svoje mogočnosti. Vse, kar sem izbral zase, je podpora Tvojih milostnih imenovanj in odločitev Tvoje volje, in da mi bodo v pomoč znaki Tvoje odredbe in sodbe.

Prosim Te, o Ti, ki si Ljubljeni src, ki koprnijo po Tebi, pri Manifestacijah Tvoje stvari in Izvirih Tvojega navdiha in Zastopnikih Tvojega veličanstva in zakladnicah Tvoje vednosti, ne dopusti, da bi bil oropan Tvojega Svetega Bivališča, Tvojega Svetišča in Tvojega Tabernaklja.

Pomagaj mi, o moj Gospod, da dosežem njegov posvečeni dvor in krožim okrog Njegove osebnosti in stojim ponižno pred Njegovimi vrati.

Ti si Tisti, Čigar moč je od večnosti do večnosti. Nič ne uteče Tvoji vednosti. Ti si, resnično, Bog moči, Bog slave in modrosti.

Hvaljen bodi Bog, Gospod vseh svetov!

#3856
- Bahá'u'lláh

 

Hvala bodi Tebi, o Gospod. Odpusti nam naše grehe, imej usmiljenje do nas in omogoči nam, da se povrnemo k Tebi. Dovoli nam, da se ne bomo zanašali na nikogar razen nate in milostno nam podeli s Svojo radodarnostjo tisto, kar Ti ljubiš in želiš in karkoli se Ti zdi dobro.

Povzdigni položaj tistih, ki so resnično verjeli, in odpusti jim s Svojim milostnim odpuščanjem.

Resnično, Ti si Pomočnik v sili, Samobitni.

#3857
- The Báb

 

O moj Gospod in moje Upanje! Pomagaj Svojim ljubljenim, da bodo trdni v Tvoji mogočni Zavezi, da bodo ostali zvesti Tvoji proglašeni Stvari in da bodo izvrševali zapovedi, ki si jih poslal zanje v Svoji Knjigi Veličastnosti; da bodo postali prapori vodstva in svetilke Spremstva od zgoraj, izviri Tvoje neskončne modrosti in zvezde, ki vodijo na pravo pot, ko sijejo z božanskega neba. Resnično, Ti si Nepremagljivi, Vsemogočni, Vsesilni.

#3854
- `Abdu'l-Bahá

 

Naredi naše korake trdne, o Gospod, na Svoji poti, in ojačaj naša srca v pokorščini Tebi.

Obrni naše obraze k Lepoti Svoje edinosti in razveseli naše prsi z znaki Svoje Božanske enotnosti. Ogrni naša telesa z ogrinjalom Svoje radodarnosti in odstrani izpred naših oči tančico grešnosti in pokloni nam kelih Svoje milosti; da bo bistvo vseh bitij lahko pelo Tvojo hvalo pred vizijo Tvoje veličastnosti. Razodeni nato Sebe, o Gospod, s Svojim usmiljenim pričevanjem in skrivnostmi Svojega Božanskega Bitja, da bo sveta vznesenost molitve lahko napolnila naše duše – molitev, ki se bo dvignila nad besede in črke in prešla mrmranje zlogov in glasov – da se bodo vse stvari spojile v neobstoj pred razodetjem Tvojega sijaja.

Gospod! To so služabniki, ki so ostali stanovitni in trdni v Tvoji Zavezi in Tvojem Testamentu, ki so se trdno držali vezi neomajnosti v Tvoji stvari in se oprijeli roba ogrinjala Tvoje veličastnosti. Pomagaj jim, o Gospod, s Svojo milostjo, potrdi jih s Svojo močjo in ojačaj njihova ledja v pokornosti Tebi.

Ti si Tisti, ki oprošča, Milostni.

#3855
- `Abdu'l-Bahá

 

O Ti odpuščajoči Gospod! Ti si zatočišče vseh teh Svojih služabnikov. Ti veš skrivnosti in se zavedaš vseh stvari. Mi smo vsi nebogljeni in Ti si Mogočni, Vsezmožni. Mi smo vsi grešniki in Ti si Odpustitelj grehov, Usmiljeni, Sočutni. O Gospod! Ne glej na naše pomanjkljivosti.

Ravnaj z nami glede na Svojo milost in radodarnost. Naših pomanjkljivosti je veliko, toda ocean Tvojega odpuščanja je brezmejen. Naša nemoč je bridka, a dokazi Tvoje pomoči in podpore so jasni. Potrdi in ojačaj nas torej. Omogoči nam, da delamo tisto, kar je vredno Tvojega svetega Praga. Razsvetli naša srca, nakloni nam bistre oči in pozorna ušesa. Obudi mrtve in ozdravi bolne. Podari bogastvo revnim in pokloni mir in varnost boječim. Sprejmi nas v Svoje Kraljestvo in razsvetli nas s svetlobo vodstva. Ti si Močni in Vsezmožni. Ti si Radodarni. Ti si Mili. Ti si Prijazni.

#3858
- `Abdu'l-Bahá

 

Vodstvo

Moj Bog, Objekt mojega občudovanja, Cilj mojega hrepenenja, Vseradodarni, Najbolj Sočutni! Vse življenje je od Tebe in vsa moč leži v dosegu Tvoje vsezmožnosti. Kogarkoli poveličaš, je vzdignjen nad angele in doseže položaj: “Resnično, Mi smo ga povišali v vzvišen kraj!”; in kogarkoli ponižaš, postane manj kot prah, ne, manj kot nič.

O Božanska Previdnost! Čeprav zlobni, grešni in razuzdani, vseeno prosimo od Tebe “sedež resnice” in koprnimo po tem, da bi videli obličje Vsezmožnega Kralja. Tvoje je, da zapoveduješ, in vsa nadoblast pripada Tebi in kraljestvo mogočnosti se priklanja pred Tvojim ukazom. Vse, kar počneš, je čista pravičnost, ne, pravo bistvo milosti. En blisk od veličastnosti Tvojega Imena, Vseusmiljenega, zadostuje, da prežene in izbriše vsako sled grešnosti iz sveta, in samo dih sap Dneva Tvojega Razodetja je dovolj, da olepša vse človeštvo s svežo obleko.

Blagovoli dati Svojo krepost, o Ti Vsemogočni, Svojim šibkim bitjem in oživi tiste, ki so kot mrtvi, da Te bodo morda lahko našli in bodo odvedeni k oceanu Tvojega vodstva in bodo ostali trdni v Tvoji Stvari. Ko bi se dišava Tvoje hvale razširila povsod, s katerimkoli od raznolikih jezikov sveta, z Vzhoda ali z Zahoda, bi bila resnično hvaljena in zelo cenjena. Če pa bi bili taki jeziki oropani te dišave. bi bili zagotovo nevredni omembe, pa naj bi bili besede ali misli.

Moledujemo Te, O Previdnost, da pokažeš Svojo pot vsem ljudem in jih vodiš, kot je treba. Ti si, resnično, Vsemogočni, Najmočnejši, Vsevedni, Tisti, ki vse vidi.

#3859
- Bahá'u'lláh

 

Molimo k Bogu, da milostno pomaga tistim, ki so bili speljani s poti, da bodo pravični in pošteni in da se zavedo tistega, do česar so bili brezbrižni. On je, v resnici, Vseradodarni, Najvelikodušnejši. Ne izključi Svojih služabnikov izpred vrat Svojega usmiljenja in ne odženi jih z dvorišča Svoje prisotnosti. Pomagaj jim razbliniti meglice jalovih muh in raztrgaj tančice praznih umišljanj in upanj. Ti si, resnično, Vseposedujoči, Najvišji. Ni Boga razen Tebe, Vsemogoči, Usmiljeni.

#3860
- Bahá'u'lláh

 

Slavljen si, o Gospod, moj Bog! Naj dežuje, rotim Te, iz oblakov Tvojega prepolnega usmiljena tisto, kar bo očistilo srca Tvojih služabnikov vsega, kar lahko prepreči, da bi uzrli Tvoj obraz, in bi jim preprečilo, da bi se obrnili k Tebi, da bodo lahko vsi prepoznali Njega, ki je njihov Krojitelj in Stvarnik.

Pomagaj jim nato, o Bog, da bodo segli, z močjo Tvoje suverene mogočnosti, po takem položaju, ki jim bo omogočal, da bodo lahko voljno razločevali vsak ogaben vonj od dišave oblačila Njega, ki je Nosilec Tvojega najvišjega in poveličanega imena, da se bodo lahko obrnili z vso svojo naklonjenostjo k Tebi in bodo lahko užili tako intimno zvezo s Teboj, da četudi bi jim bilo dano vse v nebesih in na zemlji, bi to smatrali za nevredno svoje pozornosti in ne bi hoteli nehati spominjati se Tebe in povzdigovati Tvojih vrlin.

Zaščiti, molim k Tebi, O moj Ljubljeni, mojega srca Hrepenenje, Svojega služabnika, ki je iskal Tvoj obraz, pred kopji tistih, ki so Te zanikali, in pred puščicami tistih, ki so zavrgli Tvojo resnico. Povzroči, da bo popolnoma predan Tebi in bo izgovarjal Tvoje ime in uprl svoj pogled v svetišče Tvojega Razodetja. Ti si, v resnici, On, ki ni nikoli odvrnil tistih, ki so položili svoje upanje vanj, od vrat Svoje milosti in preprečil tistim, ki so Ga iskali, dosega dvora Svojega usmiljenja. Ni Boga razen Tebe, Najmočnejši, Najvišji, Pomoč v sili, Vseslavni, Vsesilni, Brezpogojni.

#3861
- Bahá'u'lláh

 

Zaščita

Čaščeno bodi Tvoje ime, o Gospod, moj Bog! Milo Te prosim, pri Tvojem imenu, pri katerem je ura odbila in se je Vstajenje dogodilo in sta se strah in trepet polastila vseh, ki so v nebesih, in vseh, ki so na zemlji, naj dežuje iz nebes Tvojega usmiljenja in oblakov Tvojega nežnega sočutja, kar bo razveselilo srca Tvojih služabnikov, ki so se obrnili k tebi in pomagali Tvoji Stvari.

Zaščiti Svoje služabnike in Svoje služabnice, o moj Gospod, pred puščicami jalovih fantazij in ničevih umišljanj, in ji daj iz rok Svoje milosti požirek mirno izlivajoče vode Svoje vednosti.

Ti, resnično, si Vsemogočni, Najvzvišenejši, Vednoodpuščajoči, Najvelikodušnejši.

#3862
- Bahá'u'lláh

 

Čaščeno bodi Tvoje ime, o Ti, v Čigar rokah je Kraljestvo vseh imen in v Čigar mogočnem prijemu so vsi, ki so v nebesih, in vsi, ki so na zemlji! Milo Te prosim, pri Njem, ki je Tvoje najbolj blesteče Ime, ki si Ga Ti naredil za tarčo puščic Svojega odloka na Svoji poti, o Ti Kralj Večnosti, da raztrgaš koprene, ki so Tvojim bitjem zastrle obzorje Tvoje slave, da bodo morda lahko obrnili svoje obraze v smer Tvoje milosti in se približali Izviru Tvoje dobrote.

Ne prepusti Svojih služabnikov samih sebi, o moj Gospod! Pritegni jih z vplivom Svojih besed h Kraju Svita Svojega navdiha in Vodnjaku Svojega Razodetja in Zakladnici Svoje modrosti. Ti si Tisti, o Čigar sili in moči so vse stvari pričale, Čigar Namena nič, prav nič, od vsega, kar je bilo ustvarjenega v Tvojih nebesih in na Tvoji zemlji, ni bilo sposobno preprečiti.

Napravi zmagoslavne, o moj Bog, Svoje služabnike, ki so obrnili obraze k Tebi, usmerili svoje korake k sedežu Tvojega usmiljenja. Pošlji nato nadnje, kar jih bo zaščitilo pred nevarnostmi obračanja h komurkoli drugemu razen k Tebi in pred tem, da bi uprli oči v kogarkoli drugega razen vate.

Silen si, da storiš, kar Te je volja, in da vladaš, kot želiš. Ni drugega Boga razen Tebe, Bog slave in modrosti.

#3863
- Bahá'u'lláh

 

Hvaljen bodi, o Gospod, moj Bog! To je Tvoj služabnik, ki je iz rok Tvojega usmiljenja z velikimi požirki pil vino Tvoje nežne milosti in okusil slast Tvoje ljubezni v Tvojih dneh.

Prosim Te, pri utelešenjih Tvojih imen, katerih nobena tegoba ne more zadržati pred veseljem v Tvoji ljubezni ali pred pogledom na Tvoj obraz in za katere so vojske brezbrižnih nezmožne povzročiti, da bi se obrnili stran od poti Tvoje volje, oskrbi ga z dobrimi stvarmi, ki jih poseduješ, in dvigni ga v take višave, da bo gledal na svet kot na senco, ki izgine hitreje kot iskra v očeh.

Zavaruj ga tudi, o moj Bog, z močjo Svoje neizmerne mogočnosti, pred vsem, kar sovražiš. Ti si, resnično, njegov Gospod in Gospod vseh svetov.

#3864
- Bahá'u'lláh

 

O moj Gospod! Ti veš, da so ljudje obkroženi z bolečino in bedo in so obdani z mukami in težavami. Vse preizkušnje se lotevajo človeka in vse strašne tegobe so ga napadle, kot napade kača. Ni zavetja in ni zavetišča zanj razen pod okriljem Tvoje zaščite, skrbi, straže in varstva.

O Ti Usmiljeni! O moj Gospod! Naj bo Tvoja zaščita moj oklep, Tvoja skrb moj ščit, ponižnost pred vrati Tvoje edinosti moja straža in Tvoje varstvo in obramba moja trdnjava in moj dom. Zaščiti me pred namigi sebičnosti in hrepenenja in varuj me pred vsako boleznijo, preizkušnjo, težavo in stisko.

Resnično, Ti si Zaščitnik, Varuh, Rešitelj, Zadostni in, resnično, Ti si Usmiljeni Najbolj usmiljenih!

#3865
- `Abdu'l-Bahá

 

O Ti Božja Previdnost, pomilovanja vredni smo, nakloni nam Svojo pomoč v sili; brezdomni vagabundi, podari nam Svoje zatočišče; razkropljeni, daj združi nas; izgubljeni, zberi nas v Svojem naročju; oropani, obdari nas z deležem in delom; žejni, vodi nas do izvira studenca življenja; šibki, ojačaj nas, da se bomo lahko dvignili v pomoč Tvoji Stvari in se žrtvovali kot odrekanje samo na Tvoji poti vodstva.

#3866
- `Abdu'l-Bahá

 

O Bog, moj Bog! Zaščiti vse Svoje služabnike, ki jim zaupaš, pred zlom sebičnosti in sle, obvaruj jih z budnim očesom Svoje ljubeče dobrote pred srdom, sovraštvom in zavistjo, daj jim zavetje v neosvojljivi trdnjavi Svoje skrbi, varne pred bodicami dvoma, naredi jih za razodetje Svojih veličastnih znamenj, razsvetli njihova lica z blestečimi žarki, sijočimi iz Zore Tvoje božanske enotnosti, razveseli njihova srca z verzi, razodetimi iz Tvojega svetega Kraljestva, okrepi njihova ledja s Svojo vseobvladujočo močjo, izvirajočo iz Tvoje kraljevine slave! Ti si Vseradodarni, Zaščitnik, Vsemogočni, Milostljivi.

#3867
- `Abdu'l-Bahá

 

Zaupanje v boga

Tisti, ki položi svoje zaupanje v Boga, mu bo Bog zadostoval. Tistemu, ki se boji Boga, bo Bog poslal olajšanje.

(ponoviti devetnajstkrat)

Bog mi zadostuje. On je, resnično, Vsezadostni. Vanj naj zaupajo zaupajoči.

#3868
- Bahá'u'lláh

 

Zmaga stvari

O Gospod! Omogoči vsem narodom sveta, da pridobijo vstop v Raj Tvoje Vere, tako da ne bo nobeno ustvarjeno bitje ostalo onkraj meja Tvoje dobre volje.

Od pradavnega časa si bil sposoben, da delaš, kar Ti ugaja, in bil vzvišen nad vsem, po čemer hrepeniš.

#3869
- The Báb

 

O Gospod! Naredi v Svojih dneh zmagovalne Svoje vzdržljive služabnike, tako da jim podeliš ustrezno zmago, ker so iskali mučeništvo na Tvoji poti. Pošlji jim tisto, kar bo prineslo uteho njihovemu umu, kar bo razveselilo njihovo notranjo bit, kar bo podelilo gotovost njihovim srcem in umirjenost njihovim telesom in omogočilo njihovim dušam, da se dvignejo v bližino Boga, Najvzvišenejšega, in dosežejo vrhovni Raj in take gaje slave, ki si jih namenil ljudem resnične vednosti in kreposti. Resnično, Ti veš za vse stvari, medtem ko smo mi le Tvoji služabniki, Tvoji podložniki, Tvoji tlačani in Tvoji siromašneži. Nobenega Gospoda razen Tebe ne pozivamo, o Bog, naš Gospod, niti ne rotimo za blagoslove ali milost nikogar drugega razen Tebe, o Ti, ki si Bog usmiljenja na tem in naslednjem svetu. Mi smo le utelešenje revščine in ničevosti, nemoči in pogube; medtem ko Tvoje celotno Bitje izkazuje bogastvo, neodvisnost, slavo, veličanstvo in neomejeno milost.

Spremeni naše povračilo v tisto, kar se Ti zdi primerno od dobrega tega sveta in naslednjega sveta in od mnogoterih radodarnosti, ki segajo od višav do zemlje spodaj.

Resnično, Ti si naš Gospod in Gospod vseh stvari. V Tvoje roke predajamo sebe, koprneč po stvareh, ki pripadajo Tebi.

#3870
- The Báb

 

On je Bog! O Gospod, moj Bog, moj nadvse Ljubljeni! To so tisti Tvoji služabniki, ki so slišali Tvoj Glas, prisluhnili Tvoji Besedi in poslušali Tvoj Klic. Verjeli so vate, bili priča Tvojim čudežem, priznali Tvoj dokaz in izpričevali Tvoja pričevanja. Hodili so po Tvojih poteh, sledili Tvojemu vodstvu, odkrili Tvoje skrivnosti, razumeli tajnosti Tvoje Knjige, verze Tvojih Pergamentov in vesti Tvojih Pisem in Poslanic. Oprijeli so se roba Tvojega oblačila in se trdno držali halje Tvoje luči in veličastnosti. Njihove stopinje so bile ojačene v Tvoji Zadevi in njihova srca okrepljena v Tvojem Testamentu. Gospod! Razvnemi v njihovih srcih plamen Svoje božanske privlačnosti in dovoli, da ptica ljubezni in razumevanja zapoje v njihovih srcih. Dovoli jim, da postanejo prepričljivi znaki in sijajni prapori in popolni kot Tvoja Beseda. Poveličaj Svojo Stvar preko njih, odvij Svoje zastave in ponesi daleč Svoja čudesa. Naredi preko njih Svojo besedo zmagoslavno in ojačaj ledja Svojih ljubljenih.

Razveži njihove jezike, da bodo peli hvalo Tvojemu imenu, in jih navdihni, da bodo ravnali po Tvoji sveti volji in želji. Razsvetli njihove obraze v Svojem Kraljestvu svetosti in dovrši njihovo radost, tako da jim pomagaš dvigniti se za zmagoslavje Svoje Stvari.

Gospod! Slabotni smo, ojačaj nas, da razširimo dišave Tvoje Svetosti; revni, obogati nas iz zakladov Svoje Božanske Enotnosti; goli, obleci nas v obleko Svoje radodarnosti; grešni, oprosti nam naše grehe s Svojo milostjo, naklonjenostjo in odpuščanjem. Ti si, resnično, Pomočnik, Pomagač, Milostni, Mogočni, Močni.

Slava slav leži z njimi, ki so zvesti in trdni.

#3871
- `Abdu'l-Bahá

 

Occasional

Devetnajstdnevni Praznik

O Bog! Razblini vse tiste elemente, ki so povzročitelji nesloge, in pripravi za nas vse tiste stvari, ko so povzročiteljice enotnosti in soglasja! O Bog! Spusti nad nas Nebeško Dišavo in spremeni to srečanje v srečanje nebes! Nakloni nam vse koristi in vso hrano! Pripravi za nas Hrano Ljubezni! Daj nam Hrano Vednosti! Podari nam Hrano Nebeškega razsvetljenja.

#3890
- `Abdu'l-Bahá

 

Dolga zdravilna molitev

On je Zdravilec, Zadostujoči, Pomočnik, Vseodpuščajoči, Vseusmiljeni.

Kličem k Tebi, o Poveličani, o Zvesti, Slavni! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!

Kličem k Tebi, o Monarh, o Dvigovalec v višave, o Sodnik! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!

Kličem k Tebi, o Edinstveni, o Večni, o Edini! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!

Kličem k Tebi, o Najbolj Hvaljeni, o Sveti, o Tisti, ki nudi Pomoč! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!

Kličem k Tebi, o Najbolj Pametni, Najbolj Modri, o Največji! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!

Kličem k Tebi, o Mili, o Dostojanstveni, o Tisti, ki ukazuje! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!

Kličem k Tebi, o Ljubljeni, o Cenjeni, o Prevzeti! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!

Kličem k Tebi, o Najmogočnejši, o Tisti, ki krepi, o Silni! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!

Kličem k Tebi, o Vladajoči, o Samobitni, o Vsevedni! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!

Kličem k Tebi, o Duh, o Svetloba, o Najočitnejši! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!

Kličem k Tebi, o Ti, Obiskan od vseh, o Tisti, za Katerega vsi vedo, o Ti, Skrit pred vsemi! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!

Kličem k Tebi, o Zamolčani, o Zmagoslavni, o Obdarujoči! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!

Kličem k Tebi, o Vsemogočni, o Tisti, ki pomaga v sili, o Tisti, ki zamolči! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!

Kličem k Tebi, o Oblikovalec, o Tisti, ki zadovolji, o Uničevalec! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!

Kličem k Tebi, o Napredujoči, o Tisti, ki združuje, o Poveličujoči! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!

Kličem k Tebi, o Izpopolnjujoči, o Neokovani, Tisti, ki je Radodaren! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!

Kličem k Tebi, o Blagodejni, o Tisti, ki prikriva, o Ustvarjalni! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!

Kličem k Tebi,, o Siloviti, o Krasni, o Radodarni! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!

Kličem k Tebi, o Pravični, o Milostljivi, o Velikodušni! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!

Kličem k Tebi, o Nepremagljivi, Vednostanovitni, o Tisti, ki največ ve! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!

Kličem k Tebi, o Veličastni, o Starodavnih Dni, o Plemeniti! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!

Kličem k Tebi, o Dobrovarovani, o Gospod Radosti, o Tisti, po katerem se hrepeni! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!

Kličem k Tebi, o Prijazni do vseh, o Sočutni do vseh, o Najbolj Dobrohotni! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!

Kličem k Tebi, o nebesa za vse, Zatočišče za vse, Vseohranjujoči! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!

Kličem k Tebi, o Pomočnik v sili vsem, Tisti, ki Ga vsi rotijo, o Poživljajoči! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!

Kličem k Tebi, o Tisti, ki razkriva, o Opustoševalec, o Najmilejši! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!

Kličem k Tebi, o Ti moja Duša, o Ti moj Ljubljeni, o Ti moja Vera! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!

Kličem k Tebi, o Gasilec žeje, o Nadčutni Gospod, o Najdragocenejši! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!

Kličem k Tebi, o Največje Obhajilo, o Najplemenitejše Ime, o Najstarodavnejša Pot! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!

Kličem k Tebi, o Najbolj Poveličani, o Najsvetejši, o Posvečeni! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!

Kličem k Tebi, o Odvezujoči, o Svetovalec, o Osvoboditelj! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!

Kličem k Tebi, o Prijatelj, o Zdravnik, o Očarljivi! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!

Kličem k Tebi, o Slava, o Lepota, o Tisti, ki je Radodaren! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!

Kličem k Tebi, o Tisti, ki se mu najbolj zaupa, o Najbolj Ljubeči, o Gospod Zarje! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!

Kličem k Tebi, o Prižigalec, o Razsvetljevalec, o Prinašalec Veselja! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!

Kličem k Tebi, o Gospod Radodarnosti, o Najbolj Sočutni, o Najusmiljenejši! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!

Kličem k Tebi, o Stalni, o Tisti, ki življenje daje, o Vir vsega obstoječega! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!

Kličem k Tebi, o Ti, ki prežemaš vse stvari, o Bog, ki vse vidi, o Gospod Pričevanja! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!

Kličem k Tebi, o Očitni, a Skriti, o Nevidni, a Sloveči, o Opazovalec, ki Ga vsi iščejo! Ti Zadostni, Ti Zdravilni, Ti Stanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!

Kličem k Tebi, o Ti, ki pogubiš Ljubeče, o Bog Milosti do zlobnih!

O Zadostujoči, kličem k Tebi, o Zadostujoči! O Zdravilec, kličem k Tebi, o Zdravilec!

O Stanovitnež, kličem k Tebi, o Stanovitnež! Ti Vednostanovitni, o Tisti, ki je Stanoviten!

Posvečen si, o moj Bog! Milo Te prosim, pri Tvoji velikodušnosti, s katero se je na široko odprl portal Tvoje radodarnosti in milosti, s katero je bil Tempelj Tvoje Svetosti osnovan na prestolu večnosti; in pri Tvojem usmiljenju, s katerim si povabil vse ustvarjene stvari k mizi Svojih radodarnosti in darov; in pri Tvoji milosti, s katero si odgovoril v samem Sebi s Svojo besedo “Da!” v imenu vseh v nebesih in na zemlji, ob uri, ko sta Tvoja suverenost in Tvoja veličastnost bili razkriti, ob svitu, ko je bila mogočnost Tvojega gospostva razodeta. In ponovno Te milo prosim, pri teh najkrasnejših imenih, pri teh najplemenitejših in silovitih lastnostih in pri Tvojem najbolj Poveličanem Obhajilu in pri Tvoji čisti in brezmadežni Lepoti in pri Tvoji skriti Svetlobi v najbolj skritem paviljonu in pri Tvojem Imenu, ogrnjenem z oblačilom trpljenja vsako jutro in večer, da zavaruješ nosilca te blagoslovljene Poslanice in vsakogar, ki jo recitira, in vsakogar, ki naleti nanjo, in vsakogar, ki gre mimo hiše, znotraj katere je. Ozdravi nato z njo vse bolne, bolehne in uboge vseh bridkosti in stisk, vsega ostudnega trpljenja in žalosti in vodi z njo, kogarkoli želiš, da stopi na poti Tvojega vodstva in steze Tvojega odpuščanja in milosti.

Ti si, resnično, Močni, Vsezadostni, Zdravilni, Varuh, Darujoči, Sočutni, Velikodušni z vsem, Vseusmiljeni.

#3889
- Bahá'u'lláh

 

Fond

O Bog, moj Bog! Razsvetli čela Tistih, ki te resnično ljubijo, in podpri jih z angelskimi vojskami zanesljivega zmagoslavja. Ojačaj njihove korake na Svoji ravni poti in iz Svoje starodavne radodarnosti jim odpri glavna vrata Svojih blagoslovov; saj delijo na Tvoji stezi tisto, kar si jim Ti poklonil, varujejo Tvojo Vero, svoje zaupanje polagajo v Tvoj spomin, ponujajo svoja srca zaradi ljubezni do Tebe in ne zadržujejo tistega, kar posedujejo, v oboževanju Tvoje lepote in iskanju načinov, da bi Ti ustregli.

O moj Gospod! Odredi jim obilen delež, usojeno povračilo in zagotovljeno nagrado.

Resnično, Ti si Podpora, Pomočnik, Velikodušni, Radodarni, Vednoobdarujoči.

#3875
- `Abdu'l-Bahá

 

Naw-ruz

Hvaljen bodi, o moj Gospod, ker si zapovedal Naw-Ruz kot festival za tiste, ki so se držali posta zaradi svoje ljubezni do Te in so se vzdržali vsega, kar Ti je neprijetno. Daj, o moj Gospod, da jih bosta ogenj Tvoje ljubezni in vročina, ki jo je ustvaril post, ki si ga predpisal, vzplamtela v Tvoji stvari, in naj bodo zaposleni s hvaljenjem Tebe in s Tvojim obhajanjem.

O moj Gospod, ker si jih okrasil z ornamentom posta, ki si ga predpisal, jih okrasi še z ornamentom Svojega sprejetja, s pomočjo Svoje milosti in radodarne ljubeznivosti. Saj so vsa človeška dejanja odvisna od Tvoje dobre volje in so pogojena s Tvojo zapovedjo. Če boš upošteval tega, ki je prenehal s postom, kot tega, ki se ga je držal, bo tak človek sodil med te, ki so se vekomaj postili. In ko bi zapovedal, da je ta, ki se je posta držal, post prekinil, bi tak človek sodil med te, ki so povzročili, da se je ogrinjalo Tvojega Razodetja umazalo s prahom, in so se močno oddaljili od kristalnih voda tega živečega studenca.

Ti si Ta, zaradi katerega je bil dvignjen prapor »Hvaljen si v Svojih delih” in se je razvil standard “Sledimo Tvojim zapovedim”. Odkrij, o moj Gospod, Svojo raven Svojim služabnikom, da se bodo zavedali, da je odličnost vseh stvari odvisna od Tvojega ukaza in besede in da je vrlina vsakega dejanja pogojena s Tvojim privoljenjem in blago voljo Tvoje odločitve, in da bodo smeli prepoznati, da so žarki človeških dejanj v dosegu Tvojega spremljanja in Tvoje zapovedi.

Odkrij jim, da jih ne sme prav nič oddaljiti od Tvoje lepote v teh dneh, v katerih Kristus vzklika: »Vse gospostvo je Tvoje, o Ti Povzročitelj Duha (Jezus),« in Tvoj Prijatelj (Mohamed) kliče: »Slava bodi Tebi, o Ti Najbolj Ljubljeni, ker si odkril Svojo Lepoto in zapisal za Svoje izbrance to, kar bo povzročilo, da bodo dosegli sedež razodetja Tvojega Največjega imena, s katerim so vsi ljudje žalovali, razen tistih, ki so se odtegnili od vsega, razen od Te, in so se sami napotili k Njemu, ki je Razodevalec Tebe in Manifestacija Tvojih lastnosti.« Ta, ki je Tvoja Veja, in vsa Tvoja družba, o moj Gospod, so danes prekinili svoj post, po tem, ko so se ga držali po Tvoji zapovedi in zato, ker so Ti želeli ustreči. Zapovej zanj in zanje in za vse, ki so vstopili v Tvojo prisotnost v teh dneh, vse dobro, kar si napovedal v Svoji Knjigi.

Oskrbi jih z vsem, kar jim bo koristilo v obeh, tem in prihodnjem življenju.

Ti si, resnično, Vsevedni, Vsemodri.

#3879
- Bahá'u'lláh

 

Poroka

On je Velikodušni, Vseradodarni!

Hvaljen bodi Bog, Starodavni, Trajni, Nespremenljiv, Večni! On, ki je pričal v Svojem Lastnem Bitju, da je, resnično, On Edini, Sam, Neovirani, Vzvišeni.

Mi pričamo, da, resnično, ni drugega Boga razen Njega; priznavamo Njegovo edinost, spovedujemo Njegovo enkratnost. Zmeraj je bival v nedosegljivih višavah, na vrhovih Svoje vzvišenosti, posvečen omembe vseh drugih razen Sebe, svoboden opisa vsega razen Njega samega.

In ko je želel pokazati milino in dobroto ljudem ter spraviti svet v red, je razkril dolžnosti in ustvaril zakone; med njimi je ustvaril zakon poroke, ga postavil za trdnjavo blaginje in odrešitve ter nam ga predpisal v tistem, kar je bilo poslano iz nebes svetosti v Njegovi Najsvetejši Knjigi. Rekel je, veličastna je Njegova slava: »Poročite se, o ljudje, da se bo lahko iz vas pojavil on, ki se bo Mene spomnil med Mojimi služabniki, to je ena izmed mojih zapovedi vam; ubogajte jo kot pomoč samim sebi.”

#3887
- Bahá'u'lláh

 

Zaobljuba poroke je verz, ki ga, kot je določeno v Kitáb-i-Aqdasu, posamično izgovorita nevesta in ženin v prisotnosti vsaj dveh prič, ki so sprejemljive Duhovnemu svetu.

»Resnično se bomo vsi ravnali po Božji volji.”

Slava bodi Tebi, o moj Bog!

Resnično, ta Tvoj služabnik in ta Tvoja služabnica sta se srečala pod senco Tvojega usmiljenja in sta združena s Tvojo naklonjenostjo in velikodušnostjo. O Gospod! Okrepi ju v služenju Tebi in pomagaj jima v Svoji službi. Dovoli, da postaneta znaka Tvojega Imena v Tvojem svetu, in zavaruj ju s Svojimi neizčrpnimi darovi, v tem svetu in svetu, ki bo prišel.

O Gospod! Milo prosita Kraljestvo Tvoje usmiljenosti in pozivata domeno Tvoje edinstvenosti. Resnično, poročena sta v pokorščini Tvoji zapovedi. Povzroči, da do konca časa postaneta znamenja harmonije in enotnosti. Resnično, Ti si Vseprisotni in Vsemogočni!

#3885
- `Abdu'l-Bahá

 

On je Bog!

O edinstveni Gospod! V Svoji vsemogočni modrosti si ljudstvom predpisal poroko, da si bodo generacije človeštva sledile v tem negotovem svetu in se, dokler bo svet obstajal, zaposlile na Pragu Tvoje enotnosti s služenjem in čaščenjem, s pozdravi, oboževanjem in hvalo. »Nisem ustvaril duha in ljudi za drugo kot čaščenje Mene.«1 Zatorej, v nebesih Svojega usmiljenja poroči ti dve ptici gnezda Svoje ljubezni in ju spremeni v povzročitelja privlačnosti večne milosti; da bo iz združitve teh dveh morij ljubezni vzvalovil val nežnosti in naplavil na obalo življenja bisere čistega in čednega izvora. »On je osvobodil ti dve morji, da srečata drug drugega: med njima pa je pregrada, ki je ne presežeta. Katero potem, od radodarnosti svojega Gospoda, boš zanikal? Iz vsakega prinese večje in manjše bisere.«2 O Ti prijazni Gospod! Naj ta zakon prinese korale in bisere. Ti si, resnično, Vsemočni, Največji, Vseodpuščajoči.

#3886
- `Abdu'l-Bahá

 

O moj Gospod, o moj Gospod!

Ti dve svetli obli sta združeni v Tvoji ljubezni, spojeni v služenju Tvojemu Svetemu Pragu, složni v podpori Tvoji Stvari. Naredi ta zakon v prepletajoči se svetlobi Tvoje izobilne milosti, o moj Gospod, Vseusmiljeni, in v razsvetljujoča žarka Tvojih darov, o Ti Blagodejni, Vednodarujoči, da bodo prek darov, ki dežujejo iz oblakov Tvoje milosti, lahko iz tega veličastnega drevesa pognale zelene in cvetoče veje.

Resnično, Ti si Velikodušni. Resnično, Ti si Vsemogočni. Resnično, Ti si Sočutni, Vseusmiljeni.

11 Koran 51:56.

22 Koran 55:19–22.

#3888
- `Abdu'l-Bahá

 

Poslanica Ridvan

Božji čas pomladi je nastopil, o Najbolj vzvišeno Pero, saj se hitro bliža praznik. Zganite se in pred celotnim stvarstvom poveličujte Božje ime in slavite Njegovo hvalo tako, da bodo vsa ustvarjena bitja prerojena in prenovljena. Govorite in ne molčite. Zvezda Danica blaženosti sije na obzorju Našega imena, Blaženega, kot se je tudi kraljestvo Božjega imena okrasilo z diko imena vašega Gospoda, Stvarnika nebes. Vstanite pred narodi sveta in se oborožite z močjo tega Največjega Imena in ne bodite eni tistih, ki se obotavljajo.

Zdi se mi, da ste se ustavili in se ne premikate po moji poslanici. Vas je zmedel sijaj Božjega obličja ali vas je puhlo govorjenje upornih napolnilo z bridkostjo in ohromilo vaše premikanje? Bodite pazljivi, da vas nič ne odvrne od tega, da bi slavili veličastnost tega dne – dne, ko je Prst vzvišenosti in moči odprl pečat vina ponovnega snidenja in je poklical vse, ki so v nebesih ali na zemlji. Se boš obotavljal, ko bo sapica, ki oznanja Božji dan, že zapihala preko te, ali si eden tistih, ki so kot s tančico od Njega ločeni?

Nobeni tančici nisem dovolil, o Gospod vseh imen in Stvarnik nebes, da bi me ločila od prepoznanja slave Tvojega dne – dne, ki je luč vodnica celemu svetu in znak Starodavnih Dni za vse, ki v njem prebivajo. Molčim zaradi tančic, ki so zaslepile oči Tvojih bitij Zate, in moja nemost je posledica ovir, ki so zadrževale Tvoje ljudi pred tem, da bi spoznali Tvojo resnico.

Veš, kaj je v meni, a jaz ne vem, kaj je v Tebi. Si Vsevedni, Vseobveščeni. Pri Tvojem imenu, ki prekaša vsa druga imena! Če bi me Tvoj gospodovalni in nepremagljivi ukaz kdajkoli dosegel, bi mi dal moč za ponovno oživitev duš vseh ljudi, s pomočjo Tvoje najbolj vzvišene besede, ki sem jo slišal izgovorjeno s Tvojim jezikom moči v Tvojem kraljestvu slave.

Omogočila bi mi, da bi razglašal razodetje Tvojega žarečega obličja, s katerim je bilo to, kar leži skrito pred očmi ljudi, manifestirano v Tvojem imenu, Razumljivi, vrhovni Zaščitnik, Samobitni.

Lahko na ta dan odkriješ še koga drugega poleg Mene, o Pero? Kaj se je zgodilo s stvarstvom in njegovimi manifestacijami? Kaj z imeni in njihovim kraljestvom? Kam so odšle vse ustvarjene stvari, vidne ali ne? Kaj je s skritimi skrivnostmi vesolja in njegovimi razodetji?

Glej, celotno stvarstvo je minilo! Nič ni ostalo razen Mojega obraza, Večnega, Sijajnega, Najveličastnejšega.

To je dan, ko ni moč videti ničesar drugega razen blišča Luči, ki sveti z obraza Tvojega Gospoda, Milostljivega, Najradodarnejšega. Resnično smo po moči Svoje nepremagljive obvladujoče oblasti povzročili, da vsaka duša premine. Nato smo poklicali v življenje novo bitje, kot Dokaz Naše milosti do ljudi. Resnično sem Najradodarnejši, sem Starodavnih Dni.

To je dan, ko nevidni svet vzklika: »Krasno je Tvoje blaženstvo, o zemlja, ker te je Bog naredil za Svoj svet in si bila izbrana za sedež Njegovega mogočnega prestola.« Kraljestvo slave vzklika: »Ko bi vsaj moje življenje lahko bilo žrtev Tebi, saj je On, ki je Ljubljeni Najbolj Usmiljenega, ustanovil to gospostvo na tebi, z močjo Svojega imena, ki je bilo obljubljeno vsem stvarem, kakor v preteklosti, tako v bodoče.« To je dan, ko je vsaka sladko dišeča stvar dobila svojo dišavo od duha Moje obleke – obleke, ki je širila svoj parfum po celem stvarstvu. To je dan, ko so drveče vode večnega življenja prekipevale iz volje Najbolj usmiljenega. Pohitite s srcem in dušo in se napojite, o zbor kraljestva zgoraj!

Recite: On, ki je manifestacija Njega, ki je Nespoznaten, Neviden nevidnih, ko bi to le lahko dojeli. On je, ki je jasno položil skriti in čuvani biser, ko bi ga le iskali. On je, ki je edini ljubljeni vseh stvari, tako v preteklosti, kot v bodoče. Ko bi vsaj usmerili svoja srca in upanje Vanj!

Slišali smo Tvoj proseč glas, o Pero, in Ti odpustimo Tvoj molk. Kaj te je tako zelo zmedlo?

Pijanost Tvoje prisotnosti, o Preljubljeni vseh svetov, se me je polastila in me obsedla.

Vstanite in razglašajte celotnemu stvarstvu vesti, da je On, ki je Najbolj usmiljeni, usmeril Svoje korake proti Ridvanu in vstopil vanj. Torej vodi ljudi do vrta radosti, ki ga je Bog naredil za prestol Svojega paradiža. Izbrali smo te, da boš naša najglasnejša fanfara, katere glas bo označeval vstajenje vsega človeštva.

Recite: To je paradiž in na njegove liste je vino govorjenja vtisnilo pričanje: ''On, ki je bil skrit pred očmi ljudi, se je razkril, opasan z gospostvom in močjo!'' To je paradiž in šelestenje njegovih listov razglaša: ''O vi, ki prebivate v nebesih in na zemlji! Pojavilo se je nekaj, kar se še nikoli ni pojavilo. On, ki je Svoje lice od vekomaj skrival pred očmi stvarstva, je sedaj prišel.'' Iz šepetajoče sapice, ki veje skozi veje paradiža, se sliši klic: ''On, ki je najvišji Gospod vsega, se je razkril. Kraljestvo je Božje,'' in iz njegovih šumečih voda lahko slišite žuborenje: »Vse oči so vzradoščene, saj je On, ki ga ni nihče videl, kogar skrivnosti nihče ni odkril, vzdignil tančico slave in razkril obličje lepote.”

V tem paradižu in z višav njegovih najimenitnejših soban so Nebeške Dekle vzklikale in kričale: »Veselite se, prebivalci kraljestev v višinah, saj prsti Njega, ki je Starodavnih Dni, zvonijo, v imenu Najveličastnejšega, z Največjim Zvoncem v središču srca nebes. Roke radodarnosti so naokrog nosile kelih večnega življenja. Približajte se in se napojite. Pijte z zdravim užitkom, o vi, ki ste učlovečenje hrepenenja, vi, ki ste utelešenje silnega poželenja!« To je dan, ko bo On, ki je Razodevalec Božjih imen, stopil s tabernaklja slave in oznanil vsem, ki so v nebesih, in vsem, ki so na zemlji: ''Odložite čaše paradiža in v njih vse vode, ki dajejo življenje, saj glej, ljudje Bahá so vstopili v blaženo prebivališče Božje bližine in pili vino združitve iz keliha lepote njihovega Gospoda, Vseposedujočega, Najvišjega.'' Pozabi svet stvarstva, o Pero, in se obrni k obrazu svojega Gospoda, Gospoda vseh imen.

Potem okrasi svet z diko naklonjenosti svojega Gospoda, Kralja večnih dni. Saj čutimo vonj dneva, na katerega je On, ki je želja vseh narodov, raztrosil na kraljestva nevidnega in vidnega blišč luči Svojih najkrasnejših imen in jih objel z žarenjem luči Svojih najmilostljivejših naklonjenosti – naklonjenosti, ki jih nihče ne more prešteti, razen Njega, ki je vsemogočni Zaščitnik vsega stvarstva.

Na Božja bitja ne glejte drugače kot z očesom prijaznosti in usmiljenja, saj je Naša ljubeča skrb napolnila vse ustvarjene stvari in Naša milost je objela zemljo in nebesa. To je dan, ko bodo resnični Božji služabniki deležni voda ponovnega snidenja, ki dajejo življenje. Dan, ko ti, ki so Mu blizu, lahko pijejo nežno žuborečo reko nesmrtnosti, in ti, ki verjamejo v Njegovo enotnost, vino Njegove prisotnosti, s pomočjo njunega spoznanja Njega, ki je Najvišji in Zadnji Konec vseh, v Čigar jeziku veličastva izgovarja klic: ''Kraljestvo je Moje. Jaz sam sem po Svoji lastni pravici njegov Vladar.''

Privlačite srca ljudi s pomočjo Njegovega klica, edinega Ljubljenega. Recite: To je Božji glas, ko bi mu le prisluhnili. To je zora Božjega razodetja, ko bi to vsaj vedeli. To je kraj zore Božje Stvari, ko bi jo le prepoznali. To je vir Božje zapovedi, ko bi ga le pravično ocenili. To je razkrita in skrita skrivnost, ko bi jo le dojeli. O ljudstva sveta! Odvrzite, v Mojem imenu, to, kar je nad vsemi drugimi imeni, stvari, ki jih posedujete, in se potopite v ta Ocean, v njegovih globinah so skriti biseri modrosti in govora, ocean, ki valovi v Mojem imenu, Vseusmiljeni.

Tako ti narekuje On, ki ima Knjigo Mati.

Najbolj Ljubljeni je prišel. V Svoji desni roki ima zapečateno Vino Svojega imena. Srečen je ta, ki se obrne k Njemu in izpije svojo mero in vzklikne: »Hvala bodi Tebi, o Razodevalec Božjih znakov!« Pri pravičnosti Vsemogočnega! Vsaka skrita stvar se je manifestirala z močjo resnice. Vse Božje naklonjenosti so bile poslane kot znak Njegove milosti. Vode večnega življenja so bile v svoji polnosti prerokovane ljudem. Vsako čašo je nosila roka Ljubljenega. Približajte se in se ne obotavljajte, niti za trenutek.

Blagoslovljeni so ti, ki so leteli na krilih nenavezanosti in ki so dosegli položaj, ki ga je zapovedal Bog, ki obsega celotno stvarstvo, kogar niso uspele odvrniti od Njegove Stvari niti domišljave predstave učenih niti množica prebivalcev zemlje. Kdo je med vami, o ljudje, ki bo zanikal svet in se približal Bogu, Gospodu vseh imen? Kje lahko najdemo njega, z močjo Mojega imena, ki je nad vsemi ustvarjenimi stvarmi, ki bo zavrgel stvari, ki jih ljudje posedujejo, in se z vso svojo močjo oklenil stvari Boga, Poznavalca nevidnega in vidnega, kot sem mu zapovedal delati? Tako je bila njegova radodarnost poslana ljudem, Njegovo pričevanje izpolnjeno in Njegov dokaz prikazan na obzorju usmiljenja. Bogata je nagrada, ki jo bo dobil ta, ki je veroval in vzklikal: »Poveličan si, o Preljubljeni vseh svetov! Poveličano bodi Tvoje ime, o Ti Hrepenenje vsakega razumevajočega srca!« Z neverjetno radostjo se veselite, o ljudje Bahá, ko se spominjate Dneva najvišje sreče, Dne, ko je Jezik Starodavnih Dni spregovoril, ko je odšel iz Svoje Hiše in odšel do Mesta, kjer je čez celotno stvarstvo razlil sijaj Svojega imena, Vseusmiljenega. Bog nam je priča. Ko bi razodeli vse skrite stvari na ta Dan, bi se vsi, ki prebivajo na zemlji in v nebesih, onesvestili in umrli, razen tistih, ki bi jih zaščitil Bog, Vsemogočni, Vsevedni, Vsemodri.

Takšen je omamljajoči učinek Božjih besed Nanj, ki je Razodevalec Njegovih nedvomnih dokazov, da se Njegovo Pero ne more več premikati. S temi besedami zaključuje Svojo Poslanico: »Ni Boga razen Mene, Najbolj Vzvišenega, Najmočnejšega, Najbolj Odličnega, Vsevednega.”

#3880
- Bahá'u'lláh

 

Prestopni dnevi (Ayyám-i-há)

Moj Bog, moj Ogenj in moja Luč!

Dnevi, ki si jih v Svoji Knjigi poimenoval Ayyam-i-Há (Dnevi Há, prestopni dnevi), so se pričeli, o Ti, ki si Kralj imen, in post, za katerega je Tvoje najbolj vzvišeno Pero odredilo vsem, ki so v Kraljestvu Tvojega stvarjenja, da se ga držijo, se približuje. Milo Te prosim, o moj Gospod, pri teh dneh in pri vseh, ki so se v tem času držali Tvojih zapovedi in se oprijeli opore Tvojih naukov, da dovoliš, da se vsaki duši dodeli mesto znotraj meja Tvojega dvora in sedež pri razodetju sijajev svetlobe Tvojega obličja.

To, o moj Gospod, so Tvoji služabniki, katerih pokvarjena nagnjenja niso zadržala pred Tem, kar si poslal v Svoji Knjigi. Poklonili so se pred Tvojo Stvarjo in sprejeli Tvojo Knjigo s tako odločnostjo, kot nastane ob Tebi, in se držali tistega, kar si jim predpisal, in so izbrali slediti tistemu, kar si jim poslal.

Ti vidiš, o moj Gospod, kako so prepoznali in priznali, karkoli si razodel v Svojih Spisih. Daj jim piti, o moj Gospod, iz rok Svoje milostljivosti vode Svoje večnosti. Zapiši zanje nato nagrado, odrejeno za tistega, ki se je potopil v Ocean Tvoje prisotnosti in dosegel izbrano vino Tvojega srečanja.

Rotim Te, o Ti Kralj kraljev in Usmiljeni zatiranih, odredi zanje dobro tega sveta in sveta, ki bo prišel. Zapiši zanje poleg tega tisto, česar nobeno od Tvojih bitij ni odkrilo, in jih štej med tiste, ki so krožili okoli Tebe in ki se gibljejo okoli Tvojega prestola v vseh svetovih od Tvojih svetov.

Ti, resnično, si Vsemogočni, Vsevedni, Vseobveščeni.

#3876
- Bahá'u'lláh

 

Tablets

Ognjena Poslanica

Poslanica, ki jo je razodel Bahá'u'lláh, naslovljena »Qad-Ihtaraqa 'l-Mukhlisun”

V imenu Boga, Najstarodavnejšega, Največjega.

Resnično, srca iskrenih so trpeča v ognju ločitve: kje je bleščeča svetloba Tvojega Obličja,o Ljubljeni svetov?

Tisti, ki so ti blizu, so bili zapuščeni v temi opustošenja: kje je sij zore Tvoje združitve, o Želja svetov?

Telesa Tvojih izbrancev leže drhteča na oddaljenih sipinah: kje je ocean Tvoje prisotnosti, o Očarljivec svetov?

Hrepeneče roke so vzdignjene k nebesom Tvoje milosti in radodarnosti: kje je deževje Tvojih darov, o Usliševalec svetov?Neverniki so vstali v tiraniji povsod naokoli: kje je nepremagljiva moč Tvojega ukazujočega peresa, o Osvajalec svetov?

Lajež psov je glasen na vseh straneh: kje je lev gozda Tvoje mogočnosti, o Kaznovalec svetov?

Hlad je stisnil vse človeštvo: kje je toplina Tvoje ljubezni, o Ogenj svetov?

Beda je dosegla svoj vrhunec: kje so znamenja Tvoje pomoči, o Odrešitelj svetov?

Tema je zaobjela večino ljudstev: kje je sijaj Tvojega blišča, o Žar svetov?

Vratovi ljudi so iztegnjeni v zlobi: kje so meči Tvojega maščevanja, o Uničevalec svetov?

Ponižanje je doseglo svoje dno: kje so znamenja Tvoje slave, o Slava svetov?

Gorja so prizadela Razodevalca Tvojega Imena, Najusmiljenejšega: kje je veselje Svita Tvojega Razodetja, o Radost svetov?

Tesnoba je doletela ljudi vsega sveta: kje so znamenja Tvoje radosti, o Veselje svetov?

Ti vidiš Kraj Jutranje zarje Svojih znamenj, zakrit z zlobnimi namigovanji: kje so prsti Tvoje moči, o Sila svetov?

Boleča žeja je prevzela vse ljudi: kje je reka Tvoje radodarnosti, o Usmiljenje svetov?

Pohlep je vse človeštvo spremenil v ujetnike: kje so utelešenja nenavezanosti, o Gospodar svetov?

Ti vidiš Tega, ki Mu je bila prizadeta krivica osamljenega v izgnanstvu: kje so nebeške vojske Tvojih Ukazov, o Vladar svetov?

Bil sem zapuščen v tuji deželi: kje so znamenja Tvoje zvestobe, o Zaupanje sveta?

Agonije smrti so se prijele vsega človeštva: kje je valovanje oceana Tvojega večnega življenja, o Življenje svetov?

Prišepetavanja Satana so bila vdihnjena v vsako bitje: kje je meteor Tvojega ognja, o Luč svetov?

Pijanost poželenja je spridila večino človeštva: kje so zore Tvoje čistosti, o Želja svetov?

Ti vidiš Tega, ki Mu je bila storjena krivica, zastrtega v tiraniji med Sirijci: kje je žarenje Tvoje vzhajajoče luči, o Luč svetov?

Ti Me vidiš, da mi je prepovedano govoriti: iz kje se bodo potem vile Tvoje melodije, o Slavec svetov?

Večina ljudi je zavitih v domišljijo in prazna umišljanja: kje je razlaga Tvojega prepričanja, o Gotovost svetov?

Bahá tone v morju bridkosti: kje je Barka Tvojega odrešenja, o Rešitelj svetov?

Ti vidiš Zoro Svojih besed v temi stvarstva: kje je sonce nebes Tvoje miline o Osvetljevalec svetov?

Luči resnice in čistosti, vdanosti in časti so bile ugasnjene: kje so znamenja Tvojega srda, o Tisti, ki premika svetove?

Mar lahko Ti vidiš koga, ki se je boril Zate ali ki razmišlja, kaj ga je doletelo na poti Tvoje ljubezni? Zdaj moje pero obmiruje, o Ljubljeni svetov.

Veje Božanskega Lotosovega Drevesa1 ležijo polomljene od navala neviht usode: Kje so prapori Tvoje pomoči, o Prvak svetov?

Ta Obraz je skrit v prahu obrekovanja: Kje so sapice Tvojega sočutja, o Usmiljenje svetov?

Obleka svetosti je oblatena od sleparjev: Kje je ogrinjalo Tvoje svetosti, o Okraševalec svetov?

Morje miline je obmirovalo zaradi tega, kar so zagrešile roke ljudi: Kje so valovi Tvoje radodarnosti, o Želja svetov?

Vrata, vodeča v prisotnost Božanske Navzočnosti, so zaklenjena zaradi tiranije Tvojih sovražnikov: Kje je ključ Tvojih darov, o Ključar svetov?

Listje je porumenelo od strupenih vetrov upora: Kje je naliv iz oblakov Tvojega obilja, o Darovalec svetov.

Vesolje je zatemnjeno s prahom greha: Kje je vetrič Tvojega odpuščanja, o Odpuščajoči svetov?

Ta Mladenič je osamljen v opustošeni deželi: Kje je dež Tvojega nebeškega usmiljenja, o Obdarovalec svetov.

O Najvišje Pero, slišali smo Tvoj najslajši klic v večnem kraljestvu: Prisluhni s Svojim ušesom temu, kar govori Jezik Veličastnosti, o Tisti, ki Mu je bila storjena krivica svetov!

Če ne bi bilo mraza, kako bi prevladala toplina Tvojih besed, o Razlagalec svetov?

Če ne bi bilo nesreče, kako bi sijalo sonce Tvojega potrpljenja, o Luč svetov?

Ne toži zaradi zlobnih. Ustvarjen si bil, da prenašaš in vztrajaš, o Potrpljenje svetov.

Kako mil je bil Tvoj svit na obzorju Zaveze, med pobudniki upora in Tvoje hrepenenje po Bogu, o Ljubezen svetov.

S Teboj je bil zasajen prapor neodvisnosti na najvišjih gorah. In morje obilja je vzvalovalo, o Vzhičenost svetov.

11 Sadratu'l-Muntahá S Tvojo samoto je sijalo Sonce Enosti in s Tvojim izgnanstvom je bila okrašena dežela Enotnosti.

Bodi potrpežljiv, o Ti Izgnani svetov.

Naredili smo ponižanje za obleko slave in trpljenje za okras Tvojega templja, o Ponos svetov.

Ti vidiš, da so srca napolnjena z mržnjo, spregledati je Tvoja lastnost, o Zamolčujoči svetov.

Ko se zabliskajo meči, ne odnehajte! Ko letijo puščice, vztrajajte!

O Ti Žrtev svetov.

Boš jokal Ti ali bom jokal Jaz? Prej Bom Jaz objokoval maloštevilnost Tvojih borcev, o Ti, ki si povzročil jok svetov.

Resnično, slišal sem Tvoj Klic, o Najslavnejši Ljubljeni; in sedaj obraz Bahá žari od vročine bridkosti in z ognjem Tvoje sijoče besede, in On je vstal v zvestobi na kraju žrtvovanja, ozirajoč se na Tvojo voljo, o Ukazovalec svetov.

O 'Alí-Akbar, zahvali se Svojemu Gospodu za to Poslanico, iz katere boš lahko vdihnil vonj Moje skromnosti, in boš vedel, kaj nas je doletelo na Božji poti, Čaščenega vseh svetov.

Če bi vsi služabniki brali in premišljevali o tem, bi se v njihovih žilah vnel ogenj, ki bi zanetil plamene v svetovih.

#3884
- Bahá'u'lláh

 

Poslanica Ahmadu

»Tem dnevnim obveznim molitvam, kakor tudi nekaterim drugim, na primer molitvi za zdravje in poslanici Ahmadu, je Baha'u'lláh podelil posebno moč in pomen, zato jih moramo kot take tudi sprejeti. Verniki naj jih molijo z neomajno vero in zaupanjem, saj bodo po njih dosegli veliko tesnejšo povezanost z Bogom in se popolneje poistovetili z Njegovimi zapovedmi in predpisi.« Shoghi Effendi On je Kralj, Vsevedni, Modri!

Glej, rajski Slavec poje na vejah drevesa večnosti svete in sladke melodije, razglašujoč vdanim blagovest o Božji bližini, kliče vernike v Božjo edinost na dvor navzočnosti Velikodušnega, prinaša omahljivim sporočilo, ki ga je razodel Bog, Kralj, Slavni, Edinstveni, vodi ljubljene pred sedež Svetosti in k tej sijoči Lepoti.

Resnično, to je največja Lepota, ki so jo napovedale knjige prerokov, ki bo ločila resnico od zmote in preizkušala modrost vsake zapovedi. Resnično, On je drevo življenja, ki obrodi Božje sadove, Povišani, Močni, Veliki.

O Ahmad! Izpričuj, da je On resnično Bog in ni drugega Boga razen Njega, Kralja, Zaščitnika, Neprimerljivega, Vsemogočnega. In da je tisti, katerega je on poslal z imenom Ali1, resnično od Boga, čigar zapovedim se vsi pokoravamo.

Reci: O ljudje, prisluhnite Božjim zapovedim, ki jih je v Bayanu predpisal Slavni, Modri.

Resnično, On je kralj prerokov in Njegova Knjiga je Knjiga Mati, ko bi le doumeli.

Tako se oglaša slavec iz te ječe. Le razposlati mora to jasno sporočilo. Kdor želi, naj odkloni ta nasvet, in kdor želi, naj izbere pot do svojega Gospoda.

O ljudje, če zanikate vrstice, s kakšnim dokazom verujete v Boga? Predložite ga, o zbor hinavcev. Ne, pri Njem v čigar roki je moja duša, niso in ne morejo biti sposobni, da bi to storili, celo če se združijo, da bi pomagali eden drugemu.

O Ahmad! Ne pozabi v moji odsotnosti Moje radodarnosti. Spomni se Mojih dni v svojih dneh in Moje stiske in pregnanstva v tej oddaljeni ječi. Bodi tako neomajen v ljubezni do Me, da tvoje srce ne bo omahovalo, tudi če bodo sovražnikovi meči udarjali po tebi in se nebo in zemlja dvigneta proti tebi.

Bodi kot ognjeni plamen za moje sovražnike in reka večnega življenja za moje ljubljene in ne bodi eden tistih, ki dvomijo.

In če te zajame žalost na Moji poti ali ponižanje zaradi Mene, ne bodi zaradi tega v skrbeh.

Zaupaj v Boga, tvojega Boga in Gospoda tvojih očetov, kajti ljudje tavajo po poteh zmot, oropani razsodnosti, da bi videli Boga s svojimi lastnimi očmi. Za take smo jih spoznali Mi, čemur si tudi ti priča.

Tako je njihovo praznoverje postalo koprena med njimi in njihovimi lastnimi srci ter jih odvrnilo od poti Boga, Vzvišenega, Velikega.

Zaupaj vase, da, resnično, kdor se odvrne od te Lepote, ta se je odvrnil tudi od prerokov iz preteklosti in se vede ošabno do Boga ne vse veke vekov.

Nauči se to poslanico, o Ahmad. Prepevaj jo v dneh svojega življenja in ne odreci se ji. Kajti, resnično, Bog je določil tistemu, ki jo prepeva, nagrado, vredno sto mučenikov, in nagrado na tem in onem svetu. Te darove smo ti naklonili kot znamenje Naše radodarnosti in milosti Naše prisotnosti, da boš lahko eden izmed hvaležnih.

Pri Bogu! Vsakemu, ki v tegobah ali potrtosti prebere to poslanico z globoko iskrenostjo, bo Bog pregnal žalost, rešil težave in odstranil tegobe.

Resnično, On je Usmiljen, Sočuten. Slava bodi Bogu, Gospodu vseh svetov.

#3883
- Bahá'u'lláh

 

Poslanica obiska 'Abdu'l-Bahá

(To molitev se bere pri 'Abdu'l-Bahá-jevem svetišču. Prav tako pa se uporablja pri zasebni molitvi.) - 'Abdu'l-Bahá pravi: »Kdorkoli bo recitiral to molitev s ponižnostjo in gorečnostjo, bo srcu tega služabnika prinesel radost in srečo; tako bo, kot bi Ga srečal iz oči v oči.”

On je Najslavnejši!

O Bog, moj Bog! Ponižen in v solzah dvigujem svoje milo proseče roke k Tebi in skrivam svoj obraz v prahu pred Tvojim Pragom, ki je vzvišen nad vednostjo učenih in hvalo vseh, ki Te slavijo. Milostno se ozri na Svojega služabnika, skromnega in ponižnega pred Tvojimi vrati, z bežnim pogledom očesa Svojega usmiljenja, in ga potopi v ocean Svoje večne milosti.

Gospod! On je Tvoj ubogi in ponižni služabnik, popolnoma prevzet in milo Te proseč, očaran v Tvoji roki, ki goreče moli k Tebi, zaupajoč vate, v solzah stoji pred Teboj, kliče k Tebi in Te roti, rekoč: O Gospod, moj Bog! Daj mi Svojo milost, da bom služil Tvojim ljubljenim, ojačaj me v moji služnosti do Tebe, razsvetli moj obraz z lučjo čaščenja na Tvojem dvoru svetosti in molitve k Tvojemu Kraljestvu veličine. Pomagaj mi, da bom nesebičen pri nebeškem vhodu Tvojih vrat in osvobojen vsega v Tvojem svetem bivališču. Gospod! Daj mi piti iz čaše nesebičnosti; obleci me v njena oblačila in potopi me v njen Ocean. Naredi, da bom kot prah na poti Tvojih služabnikov, in dopusti mi, da ponudim svojo dušo za zemljo, ki jo plemenitijo stopinje Tvojih izbrancev na Tvoji poti, o Gospod Slave na Višavah.

S to molitvijo Te kliče tvoj služabnik ob jutranjem svitu in večerni zarji. Izpolni njegovo srčno željo, o Gospod! Razsvetli njegovo srce, osreči njegovo notranjost, prižgi njegovo luč, da bo lahko služil Tvoji Stvari in Tvojim služabnikom.

Ti si Dajatelj, Sočutni, Najradodarnejši, Milostni, Usmiljeni, Prizanesljivi.

#3882
- `Abdu'l-Bahá

 

Poslanica obiska Baha'u'lláh

Hvala, ki je vzšla izza Tvojega najbolj plemenitega Jaza, in slava, ki je zasijala od Tvoje najbolj žareče Lepote, slonita na Tebi, o Ti, ki si Manifestacija Veličastnosti in Kralj Večnosti in Gospod vseh, ki so v nebesih in na zemlji! Izpovedujem, da so preko Tebe bili razodeti oblast Boga in Njegovo gospostvo, veličanstvo Boga in Njegova imenitnost in so zvezde Danice starodavnega sijaja zasvetile s svojim bliščem v nebesih Tvoje nepreklicne odredbe in je Lepota Nevidenega zasijala nad obzorjem stvarstva. Vrh tega izpovedujem, da je bil, le s premikom Tvojega Peresa, Tvoj ukaz “Bodi” uveljavljen in je bila Božja skrita Skrivnost razglašena in so bile vse ustvarjene stvari priklicane v obstoj in so bila poslana vsa Razodetja.

Vrh tega pričam, da je bila preko Tvoje lepote razkrita lepota Oboževanega in je preko Tvojega obraza zasijal obraz Zaželenega in da si se preko Svoje Besede odločil med vsemi ustvarjenimi stvarmi, povzročajoč, da so se tisti, ki so Ti vdani, povzpeli na vrh slave in so nezvesti padli v najgloblje brezno.

Pričam, da je tisti, ki je poznal Tebe, poznal Boga, in je tisti, ki je dosegel Tvojo bližino, dosegel bližino Boga. Velik je torej blagoslov tistega, ki je verjel vate in v Tvoje zanke in bil ponižen pred Tvojo oblastjo in bil počaščen s srečanjem s Teboj in je dosegel zadovoljstvo Tvoje volje in je krožil okoli Tebe in je stal pred Tvojim prestolom. Gorje tistemu, ki se je pregrešil zoper Tebe in Te zanikal in je zavrgel Tvoje zanke in ugovarjal Tvoji oblasti in se dvignil proti Tebi in stal ponosno pred Tvojim obrazom in je oporekal Tvojim pričevanjem in pobegnil pred Tvojo vladavino in gospostvom in bil štet med nevernike, katerih imena so bila vtisnjena s prsti Tvojega ukaza na Tvoje svete Poslanice.

Dahni torej proti meni, o moj Bog in moj Ljubljeni, od desne strani Tvoje milosti in Tvoje ljubeče prijaznosti, svete sape Svojih naklonjenosti, da me bodo odtegnile od mene samega in od sveta k dvorcem Tvoje bližine in Tvoje prisotnosti. Silen si, da narediš, kar Ti ugaja. Ti si, v resnici, vrhovni nad vsemi stvarmi.

Spominjanje Boga in Njegova hvala, slava Boga in Njegova veličastnost slonita na Tebi, o Ti, ki si Njegova lepota! Pričam, da oko stvarstva še nikoli ni zrlo na nekoga, ki bi se mu delala taka krivica kot Tebi. Potopljen si bil vse dneve Svojega življenja v Oceanu bridkosti. Nekdaj si bil v verigah in okovih; drugikrat so Ti grozili z meči Tvojih sovražnikov. Vendarle si kljub vsemu ukazal vsem ljudem, da se držijo tistega, kar je bilo predpisano Tebi od Njega, ki je Vsevedni, Vsemodri.

Naj bo moj duh žrtvovan za vse krivice, ki si jih Ti utrpel, in moja duša odkupnina za vse nadloge, ki si jih Ti prenašal. Rotim Boga; pri Tebi in pri tistih, katerih obrazi so bili razsvetljeni s sijaji svetlobe Tvojega obličja in ki so se, zavoljo ljubezni do Tebe, držali vsega, kar jim je bilo zapovedano; da odstraniš tančice, ki so prišle med Tebe in Tvoja bitja, in da me oskrbiš z dobrim tega sveta in sveta, ki bo prišel. Ti si, v resnici, Vsemogočni, Najvzvišenejši, Vseslavni, Vednoodpuščajoči, Najsočutnejši.

Blagoslovi, o Gospod, moj Bog, Božansko Lotosovo Drevo in njegovo listje in njegove brsti in njegove veje in njegova stebla in njegove poganjke, dokler bodo Tvoji odlični nazivi vzdržali in Tvoje najplemenitejše lastnosti trajale. Zaščiti ga torej pred zlom napadalca in vojskami tiranije. Ti si, v resnici, Vsemogočni, Najmočnejši. Blagoslovi tudi, o Gospod, moj Bog, Svoje služabnike in Svoje služabnice, ki so Te dosegli.

Ti, resnično, si Vseradodarni, Čigar milost je neskončna. Ni Boga razen Tebe, Vseodpuščajoči, Najvelikodušnejši.

#3881
- Bahá'u'lláh