Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2014

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Бахауллагийн дагалдагсдыг нэгдмэл нэгэн оюун санаанлаг хүчин зүтгэлд нэгтгэх үйл хэрэг болсон Тэнгэрлэг Төлөвлөгөөний өнөөгийн үе шат эхэлснээс хойш гурван жил өнгөрчээ. Төлөвлөгөөдуусах тогтсон хугацаа хүртэл анд нөхдөд хоёр жилийн хугацаа үлдээд байна. Өсөлтийн үйл явцад түлхэц өгсөөр байгаа хоёр амин чухал хөдөлгөөн болох, нэг талаас сургалтын институтын цуврал сургалтаар дамжин суралцаж буй оролцогчдын тогтмол урсгал, нөгөө талаас хөгжлийн континумын дагуу урагшлах кластеруудын хөдөлгөөнийаль алийгөнгөрсөн жил зохиогдсон залуучуудын чуулга уулзалтуудаас ундран гарсан эрч хүчийн давалгаа хүч нэмэн өдөөжээ. Олон тооны залуучуудыг үйлчилгээний талбарт дайчлахталаар Бахай ертөнцийнхүү чадавхаа нэмэгдүүлэн тэлсэн явдал нь цаашид улам үр жимсээ өгөх нь дамжиггүй. Учир нь, үлдэж буй энэ хугацаанд одоо явагдаж буй өсөлтийн хөтөлбөрүүдийг улам бэхжүүлэх, мөн үүний сацуу шинэ хөтөлбөрүүд эхлүүлэх эгзэгтэй тулгамдсан даалгаврууд биднийг даллаж байна. Хамгаас Агуу Алдарын нийгэмлэгтөлөвлөгөөний хугацаа дуусахаас өмнө уг хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа кластерууд дээр нэмж зорилтын үлдсэн хэсэг болох 2000 хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх бүрэн боломжтой байна.

Энэ хүчин зүтгэл дэлхийн бөмбөрцгийн өнцөг булан бүрт, янз бүрийн орчин, нөхцөл байдалд, тооны хувьд хэдийн 3000 давсан кластеруудад эрч хүчтэйгээр урагшилж байгааг харахдаа бид туйлын баяртай байна. Олон кластерт үйл ажиллагааны цөөн хэдэн энгийн чиглэлийг хэрэгжүүлснээр өсөлтийн эрч хурдац улам нэмэгдэх шатанд хүрээд байна. Өөр бусад кластерт үйл ажиллагаагаа хэд хэдэн мөчлөг дамжуулан хэрэгжүүлснээрТөлөвлөгөөний зорилгын хүрээнд санаачлага гарган хэрэгжүүлж байгаа сүсэгтэн анд нөхдийн тоо нэмэгдэж, үйл ажиллагааны цар хүрээ улам эрчимтэйгээр тэлсэн бөгөөдбодит туршлагын ачаар оюун санааны боловсролын үйл явц чанаржихын хэрээр улам олон хүн уг үйл явцад сэтгэл татагдан оролцох болсон байна. Үйл ажиллагаа намжин буурах юмуу урагшлах замд саад тотгор тохиолдох явдал үе үе гарч болох юм, гэхдээ мухардалд орсон учир шалтгааныг эрэлхийлсэн өрнүүн зөвлөлдөөн нь тэвчээр, эр зориг, уйгагүй зүтгэлтэй хосолсноор эрч хүчээ дахин сэргээх боломж бүрддэг ажээ. Улам олон тооны кластерт өсөлтийн хөтөлбөрүүд цар хүрээний хувьд урьдаас илүү өргөн, нарийн цогц болон хөгжиж байгаа нь Төлөвлөгөөний гурван оролцогч болох сүсэгтэн хувь хүн, нийгэмлэг, байгууллагын харилцан бие биенээ дэмжсэн тийм уур амьсгалыг бүрдүүлэх чадавх дээшилж буйтай дүйцэж байгаа юм.Бидний хүсэн хүлээж байсныдагуу,оюун санаанлаг, динамик эрч хүч агуулсан, хувьсган өөрчлөх чадалтай амьдралын хэв маягийг бүтээн цоглуулах үйлсэд мянга ба түүнээс ч олон хүмүүсийн оролцоог зуу ба түүнээс дээш тооны хүмүүс дэмжиж байгаа кластерын тоо өссөөр байгаад бид туйлын баяртай байна. Уг үйл явцын үндэс суурийг бүр эхнээс нь бүрдүүлж байгаа зүйл бол Дэлхийд Амьдрал хайрлагч Түүний зөгнөсөн материаллаг болон оюун санааны хөгжил цэцэглэлтийн зөн хараа руу чиглэсэн хамтын хөдөлгөөн билээ.Гэвч энэхүү хөдөлгөөнд ийм олон хүн хамрагдаад эхлэхээр тухайн хүн ам тэр аяараа урагшлах хөдөлгөөн улам товруун харагдаж эхэлдэг байна.

Энэ хөдөлгөөн ялангуяа орон нутгийн Машрикул-Аскар баригдах болсон тэдгээр кластерт илт онцгой харагдаж байна. Ийм нэгэн кластерын жишээ Вануату улсад бий. Танна арал дээр амьдардаг анд нөхөд тэнд баригдахаар төлөвлөж буй Мөргөлийн Ордоны тухай нутгийн хүн амд таниулахын төлөө дээд зэргийн хүчин чармайлт гаргасан ба түүний ач холбогдлын талаарх улам өргөжин тэлж буй харилцан ярианд аль хэдийнэ арлын 30,000 хүн амын гуравны нэгээс илүү хувийг төрөл бүрийн арга замаар хамруулаад байна. Ийм олон хүмүүсийн дунд гүн учир утгатай харилцан яриаг тууштай өрнүүлэх тэдний чадвар олон жилийн турш Бахауллагийн сургаалыг хуваалцах, сургалтын хүчирхэг институтын үр нөлөөг өргөн хүрээнд дэлгэрүүлэх чиглэлээрхуримтлуулсан туршлага дээр нь тулгуурлан улам төгөлдөржжээ. Ялангуяа өсвөр насны залуучуудын бүлгийн оролцогчид оюун санааны хувьд хэрхэн чадавхжиж байгааг анзаарсан тосгодын ахлагч нарын дэмжлэгтэйгээр уг арал дээрх өсвөр үеийнхний бүлгүүд хөгжин цэцэглэж байна. Өөр хоорондын эв нэгдэл ба үнэнч нандин харилцаанаасаа урам зориг авсан энэ өсвөр залуучууд өөрсдийнидэвхгүй хөшүүн байдлыг даван дийлээд зогсохгүй бодитой үр дүнд хүргэсэн олон төрлийн төслүүдийг хэрэгжүүлэх замаар орон нутаг, нийгэмлэгийнхээ сайн сайхан байдалд хувь нэмэр оруулах арга замаа олсон бөгөөд үүний үрээр тэдний эцэг эхээр тогтохгүй, бүх насны хүмүүс урамшиж, бүтээлч үйл ажиллагаанд өөрсдийгөө дайчлах болсон байна. Сүсэгтэн хувь хүмүүсийн хүрээнд төдийгүйнийт хүн амын дунд удирдамж хүсэх эсвэл бэрхшээлтэй асуудалд шийдэл олж өгөхийг хүсэх зорилгоор Орон Нутгийн Оюун Санааны аль нэгэн Чуулгад хандаж болох завшааны талаар ойлголт нэмэгдсэний сацуу Орон Нутгийн Чуулгуудын гаргаж байгаа шийдвэр улам мэргэн ухаалаг бөгөөд хурц мэдрэмжтэй шинж чанартайболжээ. Төлөвлөгөөний үйл ажиллагааны суурь хүрээн дэх элементүүд хоорондоо харилцан уялдаатай нэгэн цогц болон нэгдэн хослох аваас тухайн хүн амд үзүүлэх нөлөө нь гүн гүнзгий болж чаддаг гэдгийг батлан харуулах зүйл энд олон бий. Өсөлтийн эрчимтэй хөтөлбөрийн гуч дахь мөчлөгөө саяхан дуусгасан энэ нутагт өргөжүүлэлт, бэхжүүлэлтийн үйл явц үргэлжлэн явагдсаар байгаа энэ ерөнхий зураг дээр тулгуурлан анд нөхөд арлынхаа бусад иргэдийн хамт “хүмүүсийн зүрх сэтгэлийн хамтын төв” болох Машрикул-Аскар тэдний дунд сүндэрлэн босно гэдэг нь чухамдаа юу гэсэн үг болохыг ойлгохоор идэвхийлэн чармайж байна.Нутгийн уламжлалт ахлагч нарын идэвхтэй дэмжлэгтэйгээр Танна арлынхан Мөргөлийн Ордоны хийц загварт зориулж зуу гаруй загварын санал ирүүлээд байгаа нь Мөргөлийн Ордон зон олны сэтгэл санааг хэр их татаж байгаагхаруулахаас гаднатүүний нөмөр нөөлөгт нь багтан амьдрах хүмүүсийн амьдралд үзүүлэх нь дамжиггүй тэр нөлөөний талаар сэтгэл хөдөлгөмирээдүйн төлөвийг мөн нээж өгч байна.

Ийм урам зориг төрүүлсэн хүүрнэл түүх ньБахауллагийн сургаал бичил хороолол ба тосгоны амьдралын нөхцөл байдалд нөлөөгөө үзүүлж эхэлсэн маш олон хөгжингүй кластерт мөн адил өрнөж байна. Эдгээр хороолол ба тосгодын алинд ч Бахауллагулам танин мэдэх болсон хүн ард нь туршлага дээрээ эргэцүүлэл хийх, зөвлөлдөх, судлах замаар Түүний Үүдэл нээлтэд агуулагдсан үнэнийгхэрхэн амьдралд хэрэгжүүлэх талаар суралцаж байгаа бөгөөд байнга тэлэн өргөжиж буй оюун санааны ураг төрлийн хүрээ нь хамтын сүсэглэл ба үйлчилгээний холбоосоор улам зузааран батжиж байна.

Хөгжлөөр хамгийн түрүүнд яваа нийгэмлэгүүдийн туулж гишгэсэн зам мөр нь бусад нийгэмлэгийг мөн замаар даган алхахыг олон талаар уриалах үлгэр жишээ болж байдаг билээ. Гэхдээ тухайн кластерт үйл ажиллагааны тоо хэмжээ ямар байгаагаас үл хамааран хөгжлийн замналаар урагшлан ахихад нөлөөлж буй гол зүйл бол нийтлэг суурь хүрээн дээр тулгуурлан тухайн орон нутгийн анд нөхдийн суралцах чадавх юм. Энэ үйл хөдөлгөөнд хүн нэг бүр өөрийн гэсэн хувь нэмрээ оруулж чадах ба хүн нэг бүрийн хувь нэмэр нь нийтийг баяжуулах эх үүсвэр болдог. Хамгийн эрч хүчтэй кластеруудыг харахад, нийгэмлэгийн эзэмшиж буй нөөцийн хэр хэр хэмжээ болон явагдаж буй үйл ажиллагааны тоо хичнээн байгаагаас үл хамааран, тэндхийн анд нөхөд ахиц дэвшил гаргахад чухам юу шаардлагатай байгааг тодорхойлоход тэдний үүрэг даалгавар оршино гэдгийг ойлгон ухамсарласан байдаг байна. Тухайлбал, дөнгөж бий болсон ямар чадавхыг цаашид улам бүр бэхжүүлэх шаардлагатай, ямар ур чадварыг шинээр сурч эзэмших шаардлагатай, шинэ соргог хүчин чармайлт гаргаж буй аль анд нөхдийг дагалдан халамжлах шаардлагатай, эргэцүүлэл зөвлөлдөөний ямар орон зай бүтээн байгуулах шаардлагатай, хамтын аль хүчин чармайлтыг зохицуулах шаардлагатай зэргийг тодорхойлж, дараа нь үүнийг биелүүлэхийн тулд хэрэгцээтэй цаг хугацаа, нөөцийг хүртээл болгон хуваарилахын тулд бүтээлч арга замууд эрэн хайхад оршино гэдгийг тэд ухамсарласан байдаг байна. Аливаа газар тогтсон онцлог нөхцөл байдлын улмаас учирч байгаа сорилт бэрхшээл нь ч онцлог байдаг явдал нь нийгэмлэг бүрт Бахайн ертөнцийн бусад нийгэмлэгийн олж авсан сургамжаас суралцаад зогсохгүй мөн тэрхүү мэдлэг туршлагын сан хөмрөгт өөрийн хувь нэмрийг нэмж оруулах боломжийг олгодог байна. Уг бодит үнэнийг ойлгон ухаарах нь үйл ажиллагааны хөдөлшгүй хатуу томъёог олох гэж үр ашиггүй эрэл хайгуул хийхээс чөлөөлөх бөгөөд харин янз бүрийн орчинд хуримтлуулсан туршлагаас олж авсан ойлголтууд нь өөрийн амьдарч буй орчин тойронд онцлог маягаар бүрэлдэн өрнөж буй өсөлтийн үйл явцыг хөхиүлэн дэмжихэд түлхэц үзүүлдэг ажээ. Энэхүү арга барил нь сэтгэлийн хэт хөөрөл юмуу хүсэл зориг мохох явдлыг өдөөдөг аливааг "амжилт" ба "бүтэлгүйтэл" гэсэн үүднээс дүгнэх явцуу сэтгэлгээнээс тэр аяараа эрс ялгаатай юм. Тиймээс ангижрал шаардлагатай. Аливаа хүчин зүтгэлийг гагцхүү Бурханы төлөө гэсэн сэтгэлээр гаргах аваас болж байгаа бүх зүйл гагцхүү Бурханд л харъяалагдах бөгөөд Түүний Алдараар олж авсан ялалт бүр Түүнийг магтан мандуулах боломж завшаан болдог байна.

Манай Шүтлэгийн Сургаал бичмэлд хүчин зүтгэл гаргах болон хариуд нь хүртэх тэнгэрлэг тусламжийн хоорондын уялдаа холбооны тухай өчнөөн дурдсан байдаг билээ. Хайрт Багш Өөрийн нэгэн Илгээлтдээ "Үнэндээ чи хүчин зүтгэл гаргаж чадах юм бол, эдгээр сүр жавхлан туяагаа цацруулж, буян хишгийн энэ үүлнүүд хур бороогоо хайрлаж, амьдрал хайрлагч энэхүү салхи сэвшин үлээж, энэхүү анхилуун заарын үнэр алс уудамд тархан түгэх болно" хэмээн батлан айлдсан билээ. Ариун Бунхануудад ойр ойрхон очихдоо бид, Бурхан та бүгдийг тэтгэн дэмжиж, хүчирхэгжүүлээсэй, тэнгэрлэг сургаалыг хараахан мэдээгүй байгаа хүмүүст хүрч тэднийг Түүний Үйл хэрэгт бат тууштай болгох хүчин чармайлт тань гойд адислагдаасай, Түүний хязгааргүй буян хишигт найдах та нарынитгэл найдвар гуйвшгүй байгаасай хэмээн Бүхнийг Чадагчаас хичээнгүйлэн та бүхний өмнөөс гуйн залбирах болно. Та бүхэн хэзээд бидний мөргөлд багтдаг агаад үнэнч тууштайчин сэтгэлийн зүтгэлийг тань бид залбиралдаа ямагт дурсан санахболно.Ирэх хоёр жилийн хугацаанд Адист Гоо Жавхлангийн дагалдагсдын өмнө байгаа үүрэг даалгаврын талаар бодон тунгаахуйд,үйл ажиллагааны талбар луу шуурхайлан орохыг уриалан дуудсан Хайрт Багшийн"Гивлүүрийг тасар татаж, саад тотгорыг зайлуулж, амьдрал хайрлагч рашаан усыг өргөн барьж, авралын зам мөрийг зааж өгөгтүн"хэмээсэндуудлага сэтгэл оюуныг урамшуулан бадраах буй заа.

 

Windows / Mac