Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2016

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Баяр наадмын Хаан заларч буйтай зэрэгцэн дэлхий дахиныг хамарсан дараачийнтөлөвлөгөөнд бэлтгэх үе шат өндөрлөлөө. Одоо бид Бурханы анд нөхдийг эр зориг, шийдэмгий сэтгэл, нөөц боломжоо дайчлан зориулах шинэ таван жилд урин дуудаж байна.

Бахауллагийн үнэнч дагалдагч нарын нийт бүрэлдэхүүн бэлэн байдалд байна. Сүүлийн хэдэн сарын туршид дэлхий даяар хуран чуулсан институц байгууллагуудын уулзалт цуглаанууд энэхүү хүчирхэг хөдөлгөөнийг эхлүүлэх хүсэл эрмэлзэл хичнээн их байгааг удаа дараалан харууллаа. Зөвлөхүүдийн Зөвлөгөөнд хандсан илгээлт захидалд агуулаастай чухал заалтууд нь аль хэдийнэ үйл ажиллагааны шийдэмгий төлөвлөгөө болон хувирч байна. Олон арван жилийн баатарлаг хүчин зүтгэл нь нийгэмлэгийг бүрэлдүүлэн төлөвшүүлсэн төдийгүй түүнд өсөлтийг хөхүүлэн дэмжих нотлогдсон чадварын тодорхой хэмжээг хайрлаж, яг энэ мөчид зориулан түүнийг бэхжүүлэн хурцалжээ. Маш их хүсэн хүлээж байсан энэ ур чадвар хуримтлагдах явдал ялангуяа сүүлийн хоёр арван жилд дорвитойгоор хурдассан юм.

Энэ хугацаанд үйл ажиллагааны хувьсан хөгжих хэв загварыг авч хэрэгжүүлсэн нь анд нөхдөд нэн чухал суурь чадавхуудыг аажмаар хөхүүлэн бойжуулж, сайжруулан төгөлдөржүүлэх боломж олгосны үр дүнд эхэн үед хийгдэж байсан үйлчилгээний энгийн алхмууд нь аяндаа үйл ажиллагааны илүү өргөн цогцолбор хэв загвар луу шилжсэн бөгөөд энэ нь эргээд бүр ч илүү нарийн цогц чадавхууд хөгжүүлэх шаардлага хэрэгцээг бий болгосон байна. Ийм маягаар хүний нөөцийг хөгжүүлэх ба нийгэмлэгийг бүтээн босгох системтэй үйл явц нь мянга мянган кластерт эхэлсэн бөгөөд тэр дотор нэлээд олон кластерт бүр хол давуу хөгжсөн байна. Эрч хүч ба анхаарлыг зөвхөн хувь сүсэгтэн дээр юм уу, нийгэмлэг, эсвэл байгууллага дээр төвлөрүүлж байсангүй. Тэнгэрлэг Төлөвлөгөө хэрэгжихийн хэрээр ундран гарч ирсэн оюун санааны хүчнүүд нь Дэлхийн шинэ Эмх журмын хувьсал хөгжилд салшгүй гурван оролцогчийг гурвууланг нь эрчимжүүлэн бадрааж байгаа юм. Тэдний хөгжин дэвшиж байгаагийн шинж тэмдэг улам бүр илэрхий тод болж байна. Үүнд: тоолшгүй олон сүсэгтнүүд Бахауллагийн амьдралыг хүүрнэсэн түүхүүдээс хуваалцаж, Түүний Үүдэл нээлт ба хосгүй Гэрээсийнх нь утга учрын талаар хэлэлцэхдээ итгэл дүүрэн болсноос; үүний улмаас Түүний Үйл хэрэгт сэтгэл татагдаж, хүн төрөлхтнийг нэгтгэх Түүний зөн харааг хэрэгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулж байгаа бүлэг бүлэг хүмүүсийн тоо өргөжин тэлж байгаагаас; мөн Бахайчууд болон тэдний анд нөхөд нийгэмлэгийн бүр анхан шатанд хүртэл хүний зан төлөвийг хувьсган өөрчилж, нийгмийн оршин тогтнолын хэв маягийг бүрэлдүүлэн төлөвшүүлэх чадалтай тэр үйл явцад өөрсдийн оролцож байгаа туршлагынхаа талаар уран яруу хэлээр дүрслэн ярих чадвартай болсноос; тухайн орны улам олон уугуул иргэд Бахайн институц, агентлагын гишүүний хувьд өөрсдийн нийгэмлэгийн ажил хэргийг чиглүүлэн авч яваагаас; Шүтлэгийн хөгжил дэвшлийг тэтгэхэд амин чухал үүрэгтэй Санд найдвартай, өгөөмөр, золиослонгуй хандив орж ирж байгаагаас; нийгэмлэгийг бүтээн босгох үйл ажиллагааг дэмжсэн урьд хожид үзэгдээгүйгээр хөгжин дэлгэрч буй хувь хүний санаачлага болон хамтын идэвх зүтгэлээс; энэхүү ажил үйлсэд энгүй их эрч хүч нэмж, ялангуяа өөрөөсөө дүү залуу үеийнхний оюун санааны боловсролд санаа тавих замаар хувь нэмэр оруулж буй харамгүй сэтгэлт олон олон залуухан анд нөхдийн урам зоригоос; мөн Бурханд сүсэглэн бишрэхэд чиглэгдсэн тогтмол уулзалт цуглааны ачаар нийгэмлэгийн сүсэглэнгүй шинж чанар нэмэгдэж байгаагаас; Бахайн засаг захиргааны бүх түвшинд чадавх хөгжиж буйгаас; институц, агентлаг болон сүсэгтэн хувь хүмүүснь үйл явцаар сэтгэдэг болж, өөрсдийн нутаг орны бодит нөхцөл байдлыг уншин нөөц боломжоо үнэлж, түүн дээрээ тулгуурлан төлөвлөгөө гаргахад бэлхэн уриалгахан байгаагаас; зөнгөөрөө суралцах хандлагыг төлөвшүүлсэн судалгаа, зөвлөлдөөн, үйл ажиллагаа, эргэцүүллийн эдүгээ танил болсон динамик хөдөлгөөнөөс; нийгэмд үйлчлэх үйл ажиллагаагаар дамжуулан Сургаалыг бодитоор хэрэгжүүлэхийн утга учрыг ойлгон үнэлэх явдал хуримтлагдан нэмэгдэж байгаагаас; нийгэмд түгээмэл буй хэлэлцүүлгүүдэд Бахайн үзэл санааг тусгахын тулд эрэлхийлэн ашиглаж буй боломж бололцоо улам олширч байгаагаас; бүхий л хүчин чармайлтандаа Үйл хэрэгт шингээстэй нийгмийг бүтээн босгох хүчийг илрүүлэх замаар тэнгэрлэг соёл иргэншил үүсэн тогтох явцыг хурдасгаж буйгаа дэлхий дахины нийгэмлэг маань ухаарч байгаагаас; хүмүүний дотоод сэтгэлийн хувьсал өөрчлөлтийг хөхүүлэн тэтгэх, эв нэгдлийн хүрээг өргөжүүлэн тэлэх, үйлчлэхүйн талбарт бусадтай хамтран зүтгэх, хүн ардуудад өөрсдийн оюун санааны, нийгмийн болон эдийн засгийн хөгжлөө гартаа авахад нь туслахад чиглэгдсэн тэдний хүчин зүтгэл нь мөн энэ бүхнээр дамжуулан дэлхий ертөнцийн сайн сайхан байдлыг буй болгоход чиглэгдсэн бүхий л хүчин зүтгэл нь үнэн хэрэгтээ шашны жинхэнэ зорилгын бодит илэрхийлэл мөн болохыг анд нөхөд улам улам ухамсарлах болсон зэргээс хөгжил дэвшлийн шинж тэмдэг илэрхий харагдаж байгаа юм.

Ямар ч хэмжүүр дангаараа Бахайн нийгэмлэгийн хөгжил дэвшлийг бүхэлд нь тусган харуулж чадахгүй хэдий ч, дэлхий даяар өсөлтийн хөтөлбөр байгуулагдсан кластерын тооноос маш ихийг дүгнэж болох бөгөөд уг тоо 5000-аас хэдийнэ даваад байгааг бид Абха-н Гоо жавхлангаас хайрласан буян хишигт талархал дүүрэн баталж байна. Ийм өргөн уудам үндэс суурь тавих нь Бахайн ертөнцөд өдгөө тулгамдаж буй өсөлтийн үйл явц эхэлсэн кластер бүрт уг үйл явцыг бэхжүүлж, нийгэмлэгийн амьдралын баялаг хэв загварыг улам өргөжүүлэн тэлэх үүрэг даалгаврыг биелүүлж эхлэхийн угтвар нөхцөл байсан юм. Үүнд шаардагдах байнгын тасралтгүй хүчин чармайлт үнэнхүү хатуу бэрх байх болно. Гэвч үр дүн нь тун гүн гүнзгий ач холбогдолтой, тэр ч бүү хэл эрин үеийг тодорхойлох ач холбогдолтой болж болзошгүй юм. Бага багахан боловч тогтмол бөгөөд хурдтай алхмууд хийвэл асар хол зайг туулан аялах боломжтой билээ. Төлөвлөгөөний эхэн үе шатанд тухайн кластерт гарах ёстой ахиц дэвшил дээр эрч хүч анхаарлаа төвлөрүүлж чадвал, тухайлбал, хоёр зуун жилийн хоёр удаагийн ойн баярын эхнийх нь тохиохын өмнөх зургаан мөчлөгийн хугацаанд эрч хүчээ төвлөрүүлж чадвал, бүхэл таван жилийн зорилгын биелэлтээ улам барьцтай дөхөм болгохын тулд ихийг хийж амжуулна. Мөчлөг бүрт урагш том алхам хийх нисэн өнгөрөх боломж бололцоо, дахин эргэж үл ирэх үнэт аз завшаан агуулаастай байгаа юм.

Харамсалтай нь, өргөн нийгэмд улам гүнзгийрч буй оюун санааны эмгэгийн шинж тэмдэг үржин олширч, доройтон муудаж байна. Дэлхийн хүмүүс жинхэнэ анагаан эдгээгч хүчийг хүсэмжлэн зовж тарчлахдаа нэг хуурамч хоосон найдвараас нөгөө рүү үсчиж байхад та бүхэн хамтаараа Бурханы мөнхийн Үгийг хүмүүний зүрх сэтгэлтэй холбох зэмсгийг улам төгөлдөржүүлэн хурцатгаж буй нь юутай гайхалтай вэ. Хаа сайгүй газар авч чангарч буй ягшмал үзэл бодол ба ашиг сонирхлын зөрчилдөөний хөггүй дуу чимээний дунд эв нэгдлийн амгалан орогнол болох нийгэмлэгийг бүтээн байгуулах үйлсэд хүмүүсийг нэгтгэн нийлүүлэхэд төвлөрөн ажиллаж байгаа тань юутай гайхалтай вэ. Газар дэлхийн атгаг сэжиг үзэл ба дайсагнал хонзогнол нь зүрхийг тань мохоох нь байтугай харин ч гагцхүү та нарын л тэдэнд өгч чадах анагаагч гавар эргэн тойронд буй хүмүүст хичнээн яаралтай хэрэгтэй байгаагийн сануулга болог.

Энэ бол дараалсан Таван Жилийн цуврал Төлөвлөгөөнүүдийн хамгийн сүүлийнх нь. Үүний төгсгөлд, Бахауллагийн нийгэмлэгийг Бахайн Эриний гутгаар зуун руу давшуулан оруулах учиртай Тэнгэрлэг Төлөвлөгөөний хувьсал хөгжлийн зам дахь шинэ үе шат нээгдэнэ. Айсуй ирээдүйд тулгарах бүр ч агуу том даалгаварт чанга ширүүн бэлтгэл болох учиртай ирэх цөөн хэдэн жилд агуулаастай амлалтыг улс орон бүр дэх Бурханы анд нөхөд ухааран үнэлэх болтугай. Өнөөгийн төлөвлөгөөний өргөн цар хүрээ нь хүн бүрт энэхүү ажлыг дэмжихэд жижиг ч атугай хувь нэмрээ оруулах боломжийг олгож байна. Бидний халуун дотно хамтран зүтгэгчид ба дэлхийн ертөнцийн Хамгаас Хайрт Түүнийг сүсэглэн бишрэгчид та нараас Тэнгэрлэг Төлөвлөгөөг дараагийнх нь нэн чухал шатанд гаргахын тулд сурч мэдсэн бүхнээ, Бурханаас заяасан авьяас чадвар, ур ухаан бүхнээ дайчлан ашиглахад хүч чармайлтаа үл хайрлахыг бид хүсч байна. Тэнгэрлэг тусламжийг хүсэмжилсэн та бүхний оргилуун халуун мөргөл залбиралтай, бүхнийг ивээн тэтгэсэн энэхүү Үйл Хэргийн төлөө хөдөлмөрлөж буй бүх хүний өмнөөс Ариун Бунхануудад үйлдэх өөрсдийн мөргөл залбирлыг бид нийлүүлж байна.

 

Windows / Mac