Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2000

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Сүр жавхлангийн энэхүү Баяр наадмаар эдүгээ өндөрлөж буй дэлхий дахины Төлөвлөгөө анх эхэлснээсээ хойшхи дөрвөн жилийн хугацаанд ямар их гайхамшигтай өөрчлөлт бий болгосныг гэрчлэн зүрх сэтгэлээрээ баясан цэнгэж, Эздийн Эзэн тэнгэртээ талархал дүүрэн тэргүүнээ бөхийлгөн ёсолном, бид. Энэ хугацаанд гарсан хөгжил дэвшил үнэнхүү гарамгай байсан ба манай дэлхий дахины нийгэмлэг шинэ өндөрлөгт хүрч, энэхүү өндөрлөг дээрээс түүний ирээдүйн тэнгэрийн хаяа тодоос тодхон харагднам.

Тооны өөрчлөлт нь голчлон түүнээс илүүтэй чухал чанарын өөрчлөлтийн үр дүнгээс үүдэлтэй байлаа. Бахайн нийгэмлэгийн соёл ч бас өөрчлөлтөнд автсан байна. Чадвар чадавхи өргөжин дээшилж, үйл ажиллагаа нь тодорхой арга барилтай болж, Төлөвлөгөөний гол гурван оролцогч болох хувь хүн, институц байгууллага ба орон нутгийн нийгэмлэг гурвын итгэл улам гүнзгийрснээс энэхүү өөрчлөлт тодорхой байна. Үүний шалтгаан нь анд нөхөд Тэнгэрлэг Сургаалын тухай өөрсдийн мэдлэгийг улам гүнзгийрүүлж, урьд урьдынхаас илүү системтэйгээр тэдгээр Үйл хэргийг түгээн дэлгэрүүлэх, өөрсдийн хувийн болон хамтын үйл ажиллагааг удирдан жолоодох, хөрш анд нартайгаа хамтран ажиллахдаа хэрхэн ашиглах талаар ихийг мэдэж сурсан байна. Нэг үгээр хэлбэл, тэд суралцах сэтгэлгээг эзэмшиж, улмаар үйл ажиллагаа нь тодорхой зорилготой болж иржээ. Энэхүү өөрчлөлтийн гол хөшүүрэг нь дэлхий даяар асар их эрч хүчтэйгээр байгуулагдсан сургалтын институтын тогтолцоо байсан бөгөөд энэ нь Дөрвөн Жилийн Төлөвлөгөөний үед өргөжүүлэлт, бэхжүүлэлтийн талбарт гарсан хамгийн агуу амжилт байсан юм.

Хувь хүний санаачлага өрнөснөөс үүдэн хувь сүсэгтнүүд шүтлэгээ зааж түгээх чадвараа нэмсэн; Оюун Санааны Чуулгууд, Зөвлөлүүд болон Хороод нь анд нөхдийн хүчин чармайлтыг удирдан чиглүүлэхдээ илүү чадварлаг болсон; бодол санаа, үйл ажиллагааны шинэ загварууд нэвтрэн орон нутгийн нийгэмлэгийн хамтын төрх байдалд нөлөөлсөн зэрэг нь бүхий л асуудалд сургалтын институт нь түм бумаар нэгдэн орох явцын гарцаагүй гол хөдөлгүүр юм гэдгийг харуулсан билээ. Орон нутагт байгуулагдсан сургаал судлах дугуйлангуудаар дамжуулан олон институт нь үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж, хөтөлбөрийнхөө хүрээнд өргөн олон газар хамрах чадавхиа нэмэгдүүлсэн байна. Жишээлбэл, Монголд сургаал судлах 106 дугуйлан байгуулагдсаны ачаар шинэ сүсэгтний тоо дорвитойгоор нэмэгджээ. Энэ мэтийн үйл явдлын хажуугаар манай дэлхий дахины нийгэмлэгийн гишүүд мөргөлийн хүчинд итгэх, ариун Сургаал үгсийг бясалгах, мөргөлийн цушлаанд оролцсоноор оюун санааны ашиг тусыг хүртэх явдалд илүү их анхаарал хандуулсан байна. Чухамдаа хувь хүний болон хамтын хувьсал өөрчлөлтийг илтгэсэн эдгээр элементүүдийн нөлөөллөөр нийгэмлэгийн цар хүрээ өргөжин тэлжээ. Шинэ сүсэгтний тоо хэдийгээр сүүлийн жилүүдийн тоон үзүүлэлтээс яльгүй давсан ч энэхүү өсөлт нь газар зүйн хувьд илүү тархаж, нийгэмлэгийн томоохон хэсгүүдийг хамарч, Шүтлэгт элсэн орсноо шинээр тунхаглан зарлагчдыг Үйл хэргийн амьдралд амжилттай нэгтгэх болсон байна.

Шүтлэгийн маань байдал ийм гайхамшигтай, ийм итгэл хайрласан байгаа нь Зөвлөхүүдийн албаны нөлөөтэй зөвлөгөө, хамтын ажиллагааны үүрэг болон оновчтой үйл ажиллагааны ач байсан гэдгийг зүй ёсоор үнэлэхийн аргагүй билээ. Зөвлөхүүдийн үүрэг институтыг байгуулан ажиллуулахтай холбоотой улам өндөрссөн бөгөөд энэ нь ямагт эрч хүчтэй, ямагт сонор сэрэмжтэй Олон Улсын Сургалтын Төвөөс гаргасан цаг үеэ олсон шийдвэр байсан юм.

Дөрвөн Жилийн Төлөвлөгөөний гол сэдэв болох түм бумаар нэгдэн орох явцыг урагшлуулах зорилго нь бодол санаа, үйл ажиллагаа хоёрын улам өндөр түвшний нэгдэл нягтралыг бий болгосон бөгөөд Бүрэлдэн тогтох Үед хүрэх ёстой Бахайн нийгэмлэгийн өсөлт хөгжлийн томоохон үе шатад анхаарлаа хандуулсан байна. Учир нь түм бумаар нэгдэн орох үйл явц илүү өргөн хүрээнд тогтворжихоос нааш Шоги Эффендигийн сургаал бичмэлдээ амласан үй олноор элсэн орох тэрхү эргэлтийн мөч ирэх нөхцөл бүрэлдэж чадахгүй билээ. Төлөвлөгөөний гол сэдэв нь Бахайн үйл ажиллагааны бүхий л салбарт ач холбогдлоо өгч байсан бөгөөд стратегийн төлөвлөлтийг хувийн ба хамтын үйл ажиллагааны гол угтвар нөхцөл болох ёстой гэсэн ойлголтыг тодорхой болгох юм. Нийгэмлэгийн гишүүд улмаар системчлэл нь өсөлт, хөгжлийн үйл явдлыг хэрхэн түргэсгэн дэмжиж болох талаар аажим аажмаар ухамсарлах болсон байна. Ийнхүү ухамсрыг дээшлүүлсэн явдал нь болбоос сургаал дэлгэрүүлэх үйл ажиллагааны түвшинг өндөрсгөх, нийгэмлэгийн соёлд өөрчлөлт гаргахад хөтөлсөн аварга том алхам байлаа.

Төлөвлөгөөний сэдвийн нэгтгэгч талууд нь төлөвлөх, институтуцын чадавхыг бүрдүүлэх, хүний нөөцийг хөгжүүлэх хүчин чармайлтад илэрхий байлаа. Энэ бүхнийг холбосон холбоосыг Төлөвлөгөөний эхнээс авахуулан төгсгөлийг хүртэл олж болох билээ. 1995 оны 12-р сард Ариун Газар болсон Тивийн Зөвлөхүүдийн Товчоодын бага хурлын үеэр Зөвлөхүүдийн Төлөвлөгөөний эхлэлийг тавьж, онцлог шинжүүдийг нь судалсан юм. Үүний дараагаар тэд Үндэсний Оюун Санааны Чуулгуудтай үндэсний түвшинд төлөвлөгөө гаргах талаар зөвлөлдөж, төлөвлөх явц улмаар бүс нутгийн түвшинд Туслах Зөвлөлийн Гишүүд, Орон Нутгийн Оюун Санааны Чуулгууд болон хороодыг хамруулан явагдсан билээ. Тийнхүү бүхий л түвшинд Бахайн засаг захиргааны нэгжүүд нь төлөвлөх үйл явцад оролцож, төлөвлөх шатнаасаа хэрэгжүүлэх шатанд шилжсэн ба тэр үед түм бумаар нэгдэн орох явцыг хүлээн авах институцын чадавхи бий болох ёстой байлаа. Энэ асуудалд хоёр томоохон алхам хийсэн билээ. Үүнд, нэгдүгээрт сургалтын институтийг байгуулж, хоёрдугаарт, Үндэсний Оюун Санааны Чуулгых нь хэлэлцэх шаардлагатай асуудлууд хуримтлагдаж, төвөгших болсон зарим газар орон нутгийн болон үндэсний захиргааны түвшиний хооронд дамжлага болох Бүсийн Бахайн Зөвлөлүүдийг байгуулах явдлыг өргөн нэвтрүүлсэн явдал юм. Үйл явцын үндсэн элементүүдийг нэгтгэн нэвтрүүлэхэд мөн адил чухал үүрэгтэй зүйл бол нийнэм, эдийн засгийн хөгжлийн ажилд зориулан тодорхойлсон стратегиуд бөгөөд тэдгээр нь бэхжүүлэлтийн ажил болон нуугдмал байдлаасаа ил тодрон гарсныхаа үр дагаврыг зохицуулахад нь Шүтлэг чадвар олгох гадаад харилцааны нэгэн амин чухал хүчин зүйл мөн. Уг үр дүнг тоо хэмжээгээр илэрхийлэх аваас эдгээр хуудасны хүрээнээс хавьгүй илүү хол давах буй заа. Гэсэн ч бид Төлөвлөгөөний амжилт бүтээлээс тодорхой хэдэн зүйлсийг онцлон тэмдэглэхийг хүслээ.

Ариун Газарт Дэнжин шатууд ба “Нум”-ын барилга байгууламжийг барьж байгуулах ажил Грегорийн хуанлийн энэ жилийн эцэс гэхэд дуусах ёстой хугацаандаа дуусна гэсэн бүрэн итгэл төрүүлэхүйц хурдтайгаар урагш дэвшиж байна. Түүнчлэн мөргөлчдийн тоо нэмэгдсэнтэй холбогдуулан өнгөрсөн Ризваны илгээлт бичигт бидний дурдсан Хайфагийн байшин энэ Ризванаар ашиглалтанд ороход бэлэн болоод байна. Мөн шаардлагатай уялдуулан мөргөлчид хийгээд Бахай болон Бахай бус зочдыг хүлээн авахад онц шаардлагатай болоод буй байр савыг Бахжид барих барилгын зураг төсөл батлагдлаа. Бахауллагийн Сургаал бичмэлийн хүсэн хүлээсэн шинэ ботийг орчуулах ажил дуусч, хэвлүүлэн нийтлэхэд бэлтгэгдэж байна.

Өргөжүүлэлт ба бэхжүүлэлтийн давалгаа урьд дурдсанаас бусад өөр арга замаар бас илэрч байна. Үүнд: пионерчлох, сурталчлан таниулах, ном зохиол хэвлүүлэх, урлаг соёл ашиглах, Оюун Санааны Чуулгууд байгуулах, мөн Бахай судлалын холбоодыг байгуулах зэрэг гарсан ахицыг дурдаж болно. 3 мянга 300 орчим сүсэгтэн урт хугацааны ба богино хугацааны олон улсын пионероор суурьшсан байна. Урьд ихэвчлэн пионер хүлээн авдаг байсан олон орон харин өөрсдөө гадаадад пионер илгээдэг болсон нь үндэсний нийгэмлэнүүдийн бэхжилт нэмэгдсэний бас нэгэн үзүүлэлт билээ. Өөрсдийн гишүүдэд хандан өргөн барьсан тунхаг бичигтээ үнэнчээ харуулсан Канад ба Америкийн Нэглсэн Улс нь хилийн чанадад илгээх пионеруудын тоот төлөвлөгөөг давуулан биелүүлж аялалын багш нарынхаа тоог түүнээс ч ихээр нэмэгдүүлжээ. Ялангуяа, Африк гаралтай Америкийн Нэгдсэн Улсын олон сүсэгтэн Бахай багш нар Африкт очихыг уриалсан уриалгыг хүлээн авсан явдал бол үнэнхүү тэмдэглүүштэй амжилт юм.

Үйл хэргийг сурталчлан таниулах ажлын хүрээнд төрөл бүрийн арга хэмжээ явуулсан дотор тэмдэглэлт ойн өдөр, баяр хэлэлцүүлгийн бүлгийн хуралдаан, үзэсгэлэн зэрэг олон янзын арга хэмжээ зохион байгуулж, олон тооны хүмүүст Шүтлэгийн сургаалын тухай таниулах боломжийг нээн өгсөн байна. Мөргөлийн Орднууд нь зочид гийчдийг урин залах соронзон төвүүд болж байсан агаад зочдыг тоо урьд урьдынхаасаа илүү нэмэгдэж, ялангуяа Энэтхэгт зөвхөн өнгөрсөн жил гэхэд таван сая орчим хүн Мөргөлийн Ордонд айлчилжээ. Эдгээр үйл ажиллагааны хажуугаар Бахайн сургаал илгээлтийг олон нийтэд дамжуулахад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг олонтаа ашиглаж байлаа. Америкийн Нэгдсэн Улсад Үндэсний Сургаал Дэлгэрүүлэх Хорооноос зохион байгуулсан хэвлэл мэдээллийн компанит ажлын үр дүнд 60 мянган хүн сонирхогч болсон байна. Сонин хэвлэлүүдэд гарсан эерэг өнгө аястай нийтлэлүүд өмнөхөөс ч олон удаа гарч байсны ачаар Шүтлэгийн маань тухай мэдлэг дэлхий дахинаа түгэн тархжээ. Радио, телевизийн сувгууд ч Бахайн хөтөлбөрийг тогтмол оруулах эрмэлзлэлтэй болсон нь Бүгд Найрамдах Ардчилсан Конго Улс, Либери зэрэг орны жишээнээс харагдсан юм. Ийм аз завшаантай үйл явдлын оргил нь 2000 он гарах баярыг тэмдэглэх дэлхий дахины хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн хөтөлбөрөөр олон улсын хэвлэл мэдээллийн байгууллага Ариун Газрын зургийг харуулахдаа Бабын Бунхан ба Дэнжин шатуудыг харуулах бие даасан шийдвэр гаргасан явдал байлаа.

Урлаг ашиглах нь дэлхийн нийгэмлэгийн маань сурталчлан таниулах, сургаал дэлгэрүүлэх, гүнзгийрүүлэх болон мөргөл бишрэлийн үйл ажиллагааны чухал онцлог болсон билээ. Урлаг нь залуу хүмүүсийн сонирхлыг татаж, тэд ертөнцийн олон оронд жүжиг, бүжгийн үй олон тоглолтоороо дамжуулан урлагийг өөрсдийн сургаал түгээх, гүнзгийрүүлэх үйл ажиллагаандаа ашигласан байна. Гэхдээ урлаг соёлын үйл ажиллагаа нь зөвхөн дуулж бүжиглэхээс хальж, хүмүүсийг Үйл Хэрэгт татан гүнзгийрүүлэх төрөл бүрийн бүтээлч сэтгэлгээ бүхий үйл ажиллагааг хамарч байлаа. Ардын язгуур урлагийг ашигласнаар сургаал дэлгэрүүлэх ажлын эрч хүч нэмэгдэж байсан нь ялангуяа Африкт илэрч байв. Жишээлбэл, Гана, Либери улсуудад урлагаар дэмжуулан сургаал түгээх “Эв нэгдлийн гэрэл гэгээ” төсөл хэрэгжүүлсан бөгөөд Энэтхэгт мөн адил зорилготойгоор “Хамтын эвсэл” хамтлаг байгуулжээ.

Ихэнхдээ зөвлөхүүдийн уриалга, Тивийн Сангийн дэмжлэгтэйгээр Африк болон Азид Бахайн утга зохиолыг орчуулан хэвлүүлэх ажилд огцом ахиц гарчээ. Мөн “Китаби-Акдас” судар нь Араб хэл дээр бүрэн нийтлэгдэж, мөн бусад олон хэлээр хэвлэгдсэн байна.

1997 оноос эхлэн Орон Нутгийн Оюун Санааны Чуулгуудыг зөвхөн Ризваны анхны өдөр сонгож байх хязгаарлалтыг нэвтрүүлсний үр дүнд эдгээр институтын тоо таамаглаж байсны дагуу буурсан хэдий ч энэ бууралт төдийлөн огцом биш байлаа. Түүнээс хойш энэ тоо нь нэг түвшинд байсан бөгөөд бэхжүүлэлтийн үйл чвц тонтворжив. Энэ үед Даян Дэлхийн Шударга Ёсны Ордны найман шинэ түшээ багана нэмэгдэж, Үндэсний Оюун Санааны Чуулгуудын тоо 181-т хүрсэн юм.

Энэ дөрвөн жилд биднйи талархлыг хүлээсэн амжилт нь Шүтлэгийн оюуны үндэс суурийг бэхжүүлэх амин чухал үүрэг даалгавартайгаар урагш дэвшсэн Бахай сургаалын эрдмийн үйл ажиллагаа байсан билээ. Үнэлж барашгүй хоёр үр дүн гарсан нь Бахайн утга зохиолын сан гайхамшигтай ихээр баяжиж, Бахайн зарчмын үүднээс орчин үеийн төрөл бүрийн тулгамдсан явдал юм. Энэ жил хорин таван жилийн ойгоо тэмдэглэж буй Бахай судлалын хобоодын сулжээнд Төлөвлөгөөний үед таван шинэ холбоо элссн байна. Үйлчилгээний шинэ чиглэлийн олон талт, бүтээлч тусгал нь Папуа, ШинэГвинейд болсон Бахай судлалын анхны бага хурал, Ядоны Бахай судлалын холбоо Японы уламжлалт эрдмийн оюун санааны гарал үүслийг төвлөрүүлэн судалсан зэрэгт илэрсэн юм.

Нийгэм, эдийн засгийн хөгжлйин салбарт гарсан хөгжил дэвшил чанарын хувьд туйлын дорвитой байсны сацуу төслийн тоо ч гайхалтай ихээр нэмэгдсэн билээ. Нэг жилд хэрэгжүүлсэн төслийн тоо Төлөьлөгөөнйи эхэнд 1 мянга 800-д хүрсэн байна. Энэ хугацаанд хийсэн ажлын давамгай онцлог нь илүү системтэй арга барилыг ашиглах чиглэлд ахиц гаргасан явдал байв. Нйигэм, эдийн засгийн хөгжлйин зарчмууд дээр тулгуурласан зөвлөлдөөн ба үйл ажиллагааг хөхүүлэн дэмжихийн үүднээс Бахайн Дэлхйин Төв дэх Нийгэм, эдийн засгйин хөгжлийн албанаас бүс нутгйин 13 семинарыг ивээн тэтгэн явуулсан ба эдгээр семинэр 60 орны 700 орчим хүн оролцсон байна. Энэхүү алба нь түүнчлэн залуучуудыг чадваржуулах, бичиг үсэгт суралцуулах, хамт олны эрүүл мэндийн ажилтныг сургах, эмэгтэйчүүдийг хөгжүүлэх, ёс суртахууны боловсролыг нэмэгдүүлэх салбарт зохион байгуулах комданит ажлуудыг эхлүүлэхэд тохиромжтой туршилтын төсөл, материал боловсруулахад туслалцаа үзүүлжээ. Жтшээлбэл, Гайана улсад хэрэгжүүлсэн хөөтөлбөрийн хүрээнд бичиг үсгийн соёлын 1500 гаруй зохицууулагчдыг сурган бэлтгэсэн, Малайзад эмэгтэйчүүдийг хөгжүүлэх сургалтын найман модулийг боловсруулж, түүнийг Африк, ази, Латин Америкт явуулсан сургалтын суурь болгон ашигласан байна. Бахайн радио станцыг сургалтын институтын ажилтай нэгтгэх төлөвлөгөө Панам улсын Гуайми бүсэд санаачлагдсан байна. Институт нь нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн талаар сургалт явуулах боломж бололцоотой байдгйиг харгалзан үзэж, энэ чиглэд арваад институт алхам хийсэн баа тэдгээр нь бичиг үсгийн соёл, нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтны сургалт, техник мэргэжлийн сургалтын чиглэлээр туршилт явуулж байна. Бахайн ивээн тэтгэлгээр болон Бахайн уриатайгаар байгуулагдсан хэд хэдэн байгууллага төсөл хэрэгжүүлэх ажил эрч хүчээ чиглүүлсэн бөгөөд үүн дотор Камерун улсад ийм нэгэн байгууллага нь Дэлхийн Эрүүл мэндийн Байгууллагатай хамтран сохрох өвчинтэй тэмцэх төсөл хэрэгжүүлсний үр дүнд 30 мянга гаруй хүн энэхүү Бахайн төслийн ачаар эмнэлгйин эмчилгээ хийлгэсэн байна. Бас нэгэн жишээ нь Этиодт “Эв нэгдэл” хувийн коллеж байгуулагдсан, суралцаж буй оюутны тоо 8 мянга давав. Фүвейцар улсад бас нэгэн дээд сургууль байгуулагдсан нь “Ландегг” Акедеми бөгөөд тус акедеми нь сургалтын хөтөлбөрөө өргөжүүлэн бэхжүүлэх замаар Балканд болж буй зөрчил тэмцлээс үүдэх нийгмийн аймшигт сөрөг үр дагаврыг арилгах арга замыг эрэлхийлэх явдалд туслалцаа үзүүлсэн нь өндөр үнэлгээ хүртсэн юм. Үүнээс гадна бас нэгэн жишээ нь, Боливи улс дахь “Нур” Их сургууль нь Эквадор улстай хаитран сургуулийн мянга гаруй багш нөрыг ёс суртахууны манлайллын хөтөлбөрт хамрулсан явдал юм. Нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн энэ салбарт чадавхи дээшилснийг харуулсан эдгээр илэрхийлэл нь Төлөвлөгөөний зорилгыг биелүүлэхэд асар их ач тустай байлаа.

1994 онд Үндэсний Оюун Санааны Чуулгуудад дэвшүүлсэн гадаад харилцааны стратегийг даган мөрдсөнөөр нийгэмлэгийн дипломат ба олон нийтийн салбарт ажиллах чадавхи мөн адил гайхалтай их хурдтайгаар өргөжин тэлж, Бахайн нийгэмлэг нь Нэгдсэн Үндэстнйи Байгууллага, засгийн газрууд, засгийн газрын бус байгууллагууд болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдтэй үр бүтээлтэй холбоо харилцаатай болж чадсан байна. Энэхүү стратеги нь олон улсын ба үндэсний түвшинд явуулах үйл ажиллагааг хоёр гол зорилт дээр төвлөрүүлэхийг заасан байдаг. Үүнд: дэлхийн энх тайванд хүргэх үйл явцад нөлөөлөх ба Шүтлэгийг хамгаалах явдал юм. Иранд амьдарч буй шашин нэгт хайрт анд нөхдийгөө өмгөөлөн хамгаалаахын төлөө авсан арага хэмжээгээр дамжуулан Бахайн Олон Улсын Нийгэмлэг нь улам их хүндэтгэл дэмжлэг хүртсэн бөгөөд энэ нь стратеги дэх бусад зорилтуудыг биелүүлэх боломж бололцоог нээж өглөө. Иран улсад ойлгомжгүй бүрхэг байдал бий болсон бэрхшээлйиг даван туулахын тулд манай институцууд болон гадаад харилцааны агентлагууд засгийн газрууд болон Нэглсэн Үндэстний Байгууллагын мэдэлд буй арага хэрэгслйиг ашиглах шинэ арга барилыг боловсруулжээ. Иранд болж буй хяхан хавчих явдал гараг дэлхийн хамгийн дээд эрх мэдэлт байгууллагуудын ахгаарлыг татсан билээ. Ираны шүүх манай хоёр нөхөрт ноогдуулсан цаазаар авах ялыг дахин баталж, гурав дахь хүнд ийм ял ноогдуулсан явдал Америкийн Нэгдсэн Улсын Ерөнхийлөгчийн зүгээс огцом ширүүн хариу илгээхэд хүргэсэн билээ. Дэлхийн удирдагч Нэгдсэн Үндэстний байгууллагын оорлцооны үр дүнд Ираны Бахайчуудыг хяхан хавчих явдал бараг зогссон ба урт хугацаагаар хоригдох ял авсан хүмүүсийн тоо огцом буурсан билээ.

Эдгээр оролцоог бид баяртайгаар хүлээн авахын сацуу Иранд буй ах эгч дүү нарынхаа биеэ огоорсон сэтгэл, хатан зориг ба гуйвашгүй итгнл бишрэл нь чухамдаа дээрх хүчин чармайлтыг амжилттай болоход хүч нэмсэн гэдгийг бид хүлээн зөвшөөрч, бахдан биширч байна. Тэдний эсрэг тийм харгис заналтай, хайр найргүйгээр халдан довтолж буй явдлыг тэд ямар их хүч тэвчээртэйгээр тэвчиж буйг, тэдний зүрх сэтгэлийн хүч чадлыг сүсэг нэгт анд нөхөд нь бахданх биширч байна. Эс бөгөөс тийм цөөхүүлээ мөртөө ийм их зовлонг ийм удаан хугацаанд тэвчин өнгөрүүлж байгааг өөрөөр яаж тайлбарлах билээ? Тэдний нэг хүн ч байтугай үхэх аюулд өртөхөд дэлхий даяараа сэтгэл санаа тавих тийм их сонирхлыг тэд өөрөөр яаж төрүүлэх байсан юм бэ? Ираны эрх баригчдын эмгэнэл бол тэдэнд хавчигдан дарлуулж буй хүмүүс өөрсдийн эд хөрөнгө, тэр ч бүү хэл амь насаа өнөөг хүртэл золиослож буй тэдгээр тэнгэрлэг зарчмууд нь хүн амын сэтгэл алдран мухардах мөчид хүсэл тэмүүллийг нь биелүүлэх тэр шийдлийг олгож байгаа юм гэдгйиг ойлгон ухаарах чадалгүйд байгаа юм. Гэхдээ Ираны анд нөхдөд маань харгис хэрцгийгээр тулгарч буй системтэй дарангуйлал нь эцэс сүүлдээ бүхий л амлагдсан сүр жавхлангаар дүүрэн тэдний итгэлт хувь тавиланд хөтлөх далдын оньсого мэт үйл явдалд хүргэх Бүхнээс хүчит Хүч чадлыг бий болгох билээ.

Гадаад харилцааны стратегийн өөр нэгэн зорилтын тухайд гэвэл, үйл ажиллагааны чиглэл нь хүний эрх, эмэгтэйчүүдийн байр суурь, дэлхий дахины элбэг хангалуун байдал, ёс суртахууны хөгжил гэсэн дөрвөн сэдэвт чиглэсэн байлаа. Хүнйи эрх, эмэгтэйчүүдийн байр суурийн чиглэлээр хийсэн ажил асар их алхам урагшилсан гэсэн мэдээлэл бидэнд ирсэн билээ. Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагаас хүний эрхийн тухай боловсролын бүтээлч хөтөлбөрийг боловсруулсан бөгөөд энэхүү хөтөлбөрийн үрээр Үндэсний Оюун Санаанны 99 Чуулга нь дипломат ажил явуулах талаар чадавхиа дээшлүүлж чаджээ. Эмэгтэйчүүдийн байр суурийн тухайд гэвэл, мэгтэйчүүдийн хөгжил дэвшлийн тухайд гэвэл, эмэгтэйчүүдийн хөгжил дэвлийн үндэсний 52 алба ажиллаж байгаагийн сацуу олон олон Бахай эмэгтэйчүүд ба эрэгтэйчүүд бүхий л түвшинд зохиогдож байсан хурал, семинарт хувь нэмрээ оруулж, мөн засгийн газрын бус байгууллагуудын гол хороодын чухал албан тушаалд Бахайн төлөөлөгчдийг сонгосон, тухайлбал НҮБ-ын Эмэгтэйчүүдийн төлөө хөгжлийн сангийн дэргэд ажилладаг хороонд Бахайн төлөөлөгчийг сонгосон зэрэг нь Бахауллагийн дагалдагчид эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийн тэгш эрхийн зарчмыг их эрчимтэйгээр хөхүүлэн дэмжиж буйг илтгэж байгаа билээ.

Үүнээс гадна олон нийтийн янз бүрийн бүлгүүдэд Бахай Шүтлэгийн тухай мэдээллйиг түгээн дэлгэрүүлж буй асар олон санаачилгууд гарч байна. Шинийг санаачлагч олон үйл ажиллагаанаы дотор “Бахайн ертөнц” веб хуудас бий болж, түүнд сар бүр ойролцоогоор 25 мянган хүн нэвтэрдэг, дэлхийн аль ч оронд орчин үеийн асуудлын талаар ярихад нь анд нөхөд тусалж буй “Ирээдүйг хэн бичиж байна вэ?” мэдэгдэл гарсан, өнгөрсөн арван нэгдүгээр сард интернетэд “Панам-э-Дууст” хэмээх перс хэлний радио хөтөлбөрийг Вашингтон хотод долоо хоногт нэг цаг нэвтрүүлсэн ба интернетийн ертөнц дэх энэхүү хөтөлбөрт хэзээ ч хамаагүй нэвтэрч болдог, ёс суртахуны зарчмуудыг өдөр тутмын тулгамдсан асуудалтай холбогдон авч үзсэн туйлын сонирхолтой телевизийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, түүнийг Албани, Босни-Герцеговин, Болгар, Хорват, Унгар, Словени болон хуучнаар Югославын Бүгд Найрамдах Улс Македонийн засгийн газраас халуун дулаанаар хүлээн авч, сайшаасан зэргийг дурдаж болох юм.

Энэ зуун төгсгөл рүүгээ ойртох тусам улам мх хүчээ авч буй нэгэн үзэгдэл болбоос ертөнцийн хүмүүс “иргэний нийгмийн байгууллага”-ццдаар дамжуулан өөрсдийн хүсэл тэмүүллийг улам ихээр илэрхийлэх болсон явдал юм. Засгийн газрын бус байгууллагуудаар тооцогддог хүн төрөлхтний бичил цогц болсон Олон улсын Бахайн нийгэмлэг нь хүн төрөлхтний ирээдүйг цогцлуулан бүрдүүлэх тухай томоохон хэлэлцүүлэг ярилцлагад олон талуудыг нэгтгэгч хүч болдог хэмээн итгэл хүлээх болсон нь дэлхийн хаа сайгүй ажиллаж амьдарч буй Бахайчуудын хувьд сэтгэл хангалуун бахын эх сурвалж болж байгаа нь гарцаагүй билээ. Нэгдсэн Үндэстний байгууллага дахь манай гол төлөөлөгч Эдийн засаг, нийгмийн зөвлөлийн дэргэд байгуулагдсан Засгийн газрын бус байгуулагдсан Засгийн газрын бус байгууллагуудын Хорооны ддарга болсон явдал нь Мянган жилийн Чуулга уулзалтыг зохион байгуулах ажилд Олон Улсын Бахайн нийгэмлэг тэргүүн үүрэг гүйцэтгэх болсны баталгаа байлаа. НҮБ-ын Ерөнхийн нарийн бичгйин дарга Кофи Ананы санаачилсан энэхүү чуулга уулзалт нь тавдугаар сард хуралдах бөгөөд дэлхйи лахины хамарсан тулгамдсан сауудлын талаар өөрсдийн үзэл баримтлал, санал зөвлөмжийг дэвшүүлэх боломжийг иргэний нйигмийн байгууллагуудад олгох юм. Эдгээр санал зөвлөмжүүд нь улс орнуудын төр засгийн тэргүүдийг оролцуулан энэ жилийн есдүгээр сард болох Мянган жилийн Дээд хэмжээний уулзалтын үеэр хэлэлцэгдэх юм.

Хүн төрөлхтний дэлхйи ертөнцөд болж буй өөрчлөлт шинэчлэлийн оюун санааны мөн чанарыг сонирхон ийнхүү сэргэж байгаа нь Бахайчуудын хувьд онцгой ая холбогдолтой зүйл билээ. Шашин хоорондын харилцан яриа ч эрчимжив. Дөрвөн Жилийн Төлөвлөгөөний үеэр шашин хоорондын хамтын ярилцлагад манай Шүтлэгийн зүй ёсны оролцогч хэмээн хүлээн зөвшөөрч оролцуулах болсон билээ. Кейптаун хотод болсон Дэлхийн шашнуудын Парламентийн чуулганд 6 мянга орчим хүн оролцсон дотор нэлээд хэдэн Бахайн төлөөлөгчид байлаа. Энэхүү арга хэмжээг зохион байгуулах Өмнөд Африкийн болон олон улсын Захирлуудыын Зөвлөлд Бахайчууд гишүүнээр ажилласан юм. Бахйчуудын хувьд энэ арга хэмжээ нь онцын их сонирхол татсаны нэг шалтгаан нь 1893 онд Чикаго хотноо чуулсан тус Парламентын чуулганы үеэр Бахауллагийн алдар нэрийг өрнөдөд анх удаа олон нийтийн чуулганы өмнө дурдсантай холбоотой билээ. Иорданд болсон шашин хоорондын хоёр арга хэмжээнд Бахайчуудыг урилгаар оролцуулав. Үүнд, Ойрхи Дорнод дахь зөрчил тэмцэл ба шашины асуудлаарх бага хурал, Шашин, энх тайвны Дэлхийн бага хурлын жилийн чуулган байлаа. Ромын католик сүмээс Ватикан болон Шинэ Дели хотноо зохион байгуулсан арга хэмжээнд ч Бахайн төлөөлөгчид оролцлоо. Энэтхэгт Ромын хамба лам 2 дугаар Иоанн Павелын байлцсан арга хэмжээний үеэр хурсн олонд хандаж үг хэлсэн шашины төлөөлөгчдийн дотор Зөтлөх Зена Сорабжи Бахай Шүтлэгийг төлөөлөн үг хэлсэн юм. Их Британд Вестминстерийн харш дахь хааны галерейд болсон шинэ мянган жилийг угтах олон шашины хамтарсан баяр цэнгүүнд дэлхийн найман томоохон шашины гишүүдтэй Бахайн төлөөлөгчид нийлж, олны өмнө танилцуулагдсан юм. Уг арга хэмжээнд Их Британы Ерөнхий Сайд, Кантербери мужийн Хамба лам ба бусад дээд албаны хүмүүс оролцож, уг цуглааныг “ИХ Британи дахь есөн томоохон шашины цуглаан” боллоо гэж цохон тэмдэглэж байв. Германд Бахайчууыг анх удаа шашин хоорондын харилцан ярилцлагад оролцуулав. 1981 онд нэгэн гэрээс зөрчигчийн бичсэн номыг Лютераны хэвлэлийн газраас хэвлэснээс хойш христийн олон сүмийн зүгээс манай Шүтлэгтэй холбоотой байхаас удаан хугацаанд зайлсхийж байсан юм. Эл байдлыг өөрчлөхөд тус дөхөм болсон үйл явдал бол 1995 онд гурван бахай хүн хамтран хуудас бүхий эрдмийн ажлыг бичиж, Бахай бус нэгэн тэргүүн зэргийн хэвлэлийн пүүсээр хэьлүүлсэнтэй холбоотой бөгөөд энэ нь Германы Бахай нйигэмлэгийн байгуулсан орчуулга Төлөвлөгөөний сүүлийн жилд нийтлэгдсэн байна. 1998 онд Ламбетын харшид Дэлхйин Банк болон есөн томоохон шашины төлөөлөгчдийг оролцуулсан уулзалтаар шашин хоорондын хамтын ярилцлага нь өвөрмөц хэлбэрээр явагдсаны үр дүнд “Дэлхийн шашинуудын хөгжлийн хамтын ажиллагаа” хэмээх санаачлагыг бий болгосон байна. Энэхүү хамтын ажиллагааны гол зорилго нь шашины нийгмэлэгүүд болон Дэлхийн Банкны хоорондын хөндийрлийг арилгаж, ертөнцийг ядуурлаас ангижруулахад илүү үр ашигтайгаар хамтран ажиллахад оршиж байна хэмээн зарласан юм. Шашин хоорондын уулзалт цуглаан улам ойр ойрхон явагдаж, өргөн олныг хамрах болсон нь шашинуудын хоорондын харилцаан дахь шинэ үзэгдэл болсон юм. Шашины янз бүрийн нийгэмлэгүүд хоорондоо найрсаг, нөхөрсөг уур амвсгалыг бүрдүүлэхийг эрмэлзэж байгаа нь Бахаулла дагалдагч нартаа хандан бусад шашины дагалдагч нарт найрсаг элэгсэг хандахыг захисан тэрхүү сургаалтай агаар нэг буй нь тодорхой билээ.

Нийгэм бүхэлдээ олон янзын ашиг сонирхлын зөрчилдөөнд өртөн учраа олж ядсан энэ дөрвөн жилд харин Бахайн нйигэмлэг өөрийн хүчин чармайлтыг улам төвлөрүүлэ эрчимжүүлж байлаа. Богинохон боловч маш эрч хүчтэй энэ цаг хугацаанд Бахайн нийгэмлэг дотор таслалгүй болон лэхий ертөнц даяар үйлчилж байсан хүчнүүд нь гүйцэшгүй их хурдаар урагшилж байсан билээ. Эдгээр хүчнүүд сэрснээр Шоги Эффедигийн дурдаж байсан нйигмйн үзэгдэл урьд урьдынхаас илүү тодорхой илэрч ирсэн билээ. Одоогоос жар гаруй жилийн өмнө тэрээр “бие биедээ зогсолтгүй харилцан нөлөөлөх мандал ба уналт, нэгдэл нягтрал ба задрал, эмх журам ба замбараагүй байдлын нэгэн зэрэг ихэр үйл явц” бий болоход бидний анхаарлыг хандуулж байсан юм. Энэхүү ихэр үйл явц нь Бахайн нийгэмлэгийн онцлог болсон үйл явцаас ангид явагдаж байсангүй, харин ч заримдаа дээрд дурдсанчлан Шүтлэгийг шууд оролцуулах байдлаар өрнөж байсан юм. Энэхүү хоёр үйл явц нь цаг хугацааны нэгэн хонгилын хоёр эсрэг тал мэт санагдаж байлаа. Нэг талаас бараг 40 газар нутаг шашин, улс төр, арьсны өнгө, омог ястан хоорондын зөрчилдөөнөөс үүссэн дайн дажин дэгдэж, хэд хэдэн оронд иргэний эмх журам бүрэн нуран мөхөж, харгислал хэмээх улс төрийн зэвсэг нь халдварт өвчин лугаа адил тархаж, эрүүгийн гэмт хэрэгтний олон улсын сүлжээний давалгаа айдас түгшүүрт автуулж байлаа. Гэтэл нөгөө талаас хамтын аюулгүй байдалд хүрэх арга барилуудыг хэрэгжүүлэн, боловсронгүй болгох оролдлогууд чин сэтгэлийн үүднээс хийгдэж, энх амгалан байдлыг хадгалах тухай Бахауллагийн захиас айлдварын санагдуулж байв. Мөн олон улсын эрүүгийн шүүх байгуулах уриалга гарсан нь Бахайчуудын хүсэн хүлээж байсан бас нэгэн үйл явдал байлаа. Дэлхий дахиныг хамарсан асуудлуудыг шийдэх зүй зохистой тогтолцоо бий болох зайлшгүй шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлэх үүднээс дэлхийн удирдагчид Мянган жилийн Дээд хэмжээний уулзалтанд хуран чуулах гэж байна. Мөн үүний сацуу хүн бүр гараг дэлхий дээр байгаа хэнтэй ч хамаагүй чөлөөтэй харилцах шинэ аргууд нэвтэрч байна. Ази тив дэх эдийн засгийн задрал, хямрал нь дэлхийн эдийн засгийг доройтуулах гэж заналхийлж байсан хэдий ч тухайн нөхцөл байдлыг сайжруулж, улмаар олон улсын худалдаа, санхүүгийн салбарт тэгш байдлыг авчрах арга замуудыг хайхад түлхэц өгсөн билээ. Эдгээр нь энэ цаг мөчид үйлчилж буй хоёр тэс өөр боловч харилцан нөлөөлөлцөх чиг хандлагуудын цөөн хэдхэн жишээ бөгөөд “эцсийн зорилгодоо хүмүүн төрөлхтний эв нэгдэл, энх тайвныг бий болгох” Бурханы агуу төлөвлөгөөний үйлчлэх хүчнүүдйиг нэгэн үед Шоги Эффенди сэтгэл хөдлөм тоймлосон дүгнэлтийн нотолгоо болж байна.

Үйл явдлаар дүүрэн энэхүү дөрвөн жилийн эцэст бид Грегорийн он тооллоор ч, Бахайн эриний тооллоор ч төгсгөл ба жхлалийн сүрлэг зааг дээр тулан ирээд байна. Нэг талаас энэхүү зааг нь хоёрдугаар зуун төгсөж буйг илэрхийлж, нөгөө талаас Бүрэлдэн тогтох Үеийн шинэ үе шатыгг нээж байна. Цаг хугацаа энэхүү хоёр тооллын үүднээс аваад үзэхэд, энэ нь хоорондоо уялдан нягтарч буй дэлхийг цогцлуулан бүрдүүлэгч чиг хандлагуудыг Шоги Эффендигийн өөрийн үүсгэн бий болгосон “Нум”-ынхаа эхэнд яруу тодоор таамаглан зөгнөсөн тэрхүү гүн гүнзгий ойлголт ухамсрын үүднээс бясалган тунгаахыг биднээс уриалж байгаа юм. Кармел уулан дээрх төслүүд улам урагшилж, дэлхийн удирдагчид дэлхий дахины улс төрийн энх тайван байдлын бүтцийг тодорхойлох чиглэлд зоригтой алхам хийж, мөн орон нутгйин болон үндэсний Бахайн институцууд нь өөрсдийн хөгжил хувьслын замд шиэнэ түвшинд гарах явцад төлөвлөгөний туршид энэхүү дүр зураг нь улам тодрон гэрэлтсэн билээ. Биднйи замыг зааж, бидний эрч хүчийг тодруулсан үсгээр хоёрдугаар зууны тухай ариун нандин бөгөөд үүрд мөнх орших дурсамжаа бид сэтгэлдээ байнга тээх болно. Энэ нь Бахауллагийн Гэрээсийн Төв өөрийн хосгүй амьдрал үйлсийнхээ туршид Дэлхийн шинэ Эмх журмын зураг төслийг гаргаж, улмаар туйлын хүнд хэцүү жилүүдэд Шүтлэгийн Асран тэтгэгч өөрийн бүхий л хүч чадлаа энэ зууны эцэст жинхэнэ мөн чанараараа тодрон дэлхий ертөнцийн гайхан алмайрсан харцанд өртөх Засаг захиргааны Тогтолцооны бүтцийг байгуулах ажилд зориулж байсан тэрхүү хүн төрөлхтний түүхэн дэх эргэлтийн цаг мөч билээ. Ийнхүү бид цаг хугацааны зааг дээр тулаад байна. Агуу их Энх тайван газар дэлхийг бүрхэн авах, манай Шүтлэгйин Алтан Үед хүрэхийн тулд Бахауллагийн хуруу даран цөөхөн үнэнч хайрлагчдын тэмцэл, золиослолоор дүүрэн байсан энэ зуунд хөгжүүлсэн чадавхыг эдүгээ цуцалтгүй нөр их хөдөлмөрийн олон эрин үеүүд нь Бүрэлдэн тогтох Үед ногдон үлдсэн зайлшгүй биелүүлбээс зохих үүрэг даалгавраа биелүүлэхдээ ашиглах ёстой билээ.

Энэхүү Ризванаар бид арван хоёр сарын төлөвлөгөөг эхлүүлж байна. Арван хоёр сар нь хэдийгээр богинохон хугацаа ч Багшийн Тэнгэрлэг Төлөвлөгөөн дэх дараачийн хорин жилийн хүчин чармайлтын үндэс суурийг тавих тодорхой хэдэн амин чухал даалгаврыг биелүүлэх шаардлагатай юм. Дөрвөн жилийн өмнө туйлын анхаарал болноомжтой эхэлсэн эрдэм мэдлэг, зан чанар, үйлчлэх ур чадварыг системтэй эзэмших ажлыг бэхжүүлэн боловсронгуй болгох шаардлагатай. Хаа ч очиж байсан үндэсний ба бүс нутгийн институт нь өөрсдийн боловсрулсан хөтөлбөр, тогтолцоогоо бүрэн дүүрэн хэрэгжүүлбээс зохино. Шаардлага хэрэгцээ тодорхойлогдсон бүрийд шинэ институт байгуулах ёстой хувь хүний санаачлага болон институцын ивээн тэтгэлгээр явуулж буй сургаал дэлгэрүүлэх ажлыг системчлэх чиглэлд илүү том алхмууд авах шаардлагатай. Чухамхүү ийм зорилготойгоор л хэд хэдэн газруудад Зөвлөхүүд болон Үндэсний Оюун Санааны Чуулгуудаас “Бүс нутгийн өсөлтийн хөтөлбөр”-үүдийг байгуулсан билээ. Эдгээр хөтөлбөрийн үр дүн нь ирээдүйн Төлөвлөгөөнүүдийг хэрэгжүүлэхэд ач тустай туршлагыг хуримтлуулж өгөх юм. Хувь сүсэгтэн, институц болон орон нутгийн нийгэмлэг нь өөрсдийн анхаарлыг эдгээр нэн чухал даалгавруудад төвлөрүүлж улмаар 2001 оны Ризванаар гараагаа эхлэх таван жилийн төлөвлөгөөндөө бүрэн бэлтгэлтэй байх ёстой агаад таван жилийн төлөвлөгөө нь Бахайн ертөнцийг түм бумаар нэгдэн орох үйл явцыг урагшлуулах ажилд дараачийн үе шатанд хүргэх болно

Гэхдээ эдгээр үүрэг даалгавартаа анхаарал хандуулахаас гадна шийдэх шаардлагатай нэгэн тулгамдсан асуудал буй нь хүүхэд багачуудаа оюун санааны хувьд бойжуулан хүмүүжүүлж, үйл хэргийн амьдралд нэвтрүүлэн оролцуулах явдал юм. Ёс суртахууны хувьд заналхийллээр дүүрэн энэ ертөнцөд тэднийг зөнд орхиж болохгүй билээ. Нийгмийн өнөөгийн нөхцөл байдалд хүүхдийг туйлын харгис ирээдүй хүлээж байна. Нэг орноос нөгөө оронд сая сая хүмүүс нийгмээсээ тасран гансарч байна. Баян чинээлэг эсвэл ядуу дорой амьдарч байгаагаас үл хамааран эцэг эх нь эргэн тойронд нь байгаа насан хүрэгсэд хүүхэд багачуудыг өөрсдөөсөө хөндийрүүлэн орхиж байна. Ийм хүйтэн хөндий үл тоомсорлох хандлага нь материализмаас үүдэн бий болсон үзэл бөгөөд чухамдаа материализм нь хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг эзэмдэж буй бурхангүй байдлыг үндсэн шалтгаан болж байна. Хүүхэд багачууд нийгмийн хувьд ийнхүү гансран ганцаардаж буй үзэгдэл нь нийгэм доройтож буйн тод илрэл бөгөөд энэ үзэгдэл нь зөвхөн тодорхой нэг үндэстэн, нэг анги давхарга, улс орон эсвэл эдийн засгийн нөхцөл байдалд хамаарахгүй харин бүхнийг хамарч байна. Дэлхийн олон оронд хүүхдүүд буу барин цэрэг болж, хүнд хүчир хөдөлмөр хийж, бараг шахуу боол мэтээр худалдагдаж, хүчээр биеэ худалдахад хүрч, садар самуунд ашиглагдаж, зөвхөн өөрсдийн дур хүсэлдээ хөтлөгдсөн эцэг эхчүүддээ хаягдаж, дурдахын ч аргагүй үй олон төрлийн хохирол амсаж байна. Ийм аймшигт хэрцгий байдалд эцэг эхчүүд өөрсдөө үр хүүхдээ татан оруулах нь олонтаа байна. Энэ бүхнээс үүдэх оюун санааны бөгөөд сэтгэл зүйн хор хөнөөлийг тооцохын ч аргагүй юм. Манай дэлхийн нийгэмлэг ийм нөхцөл байдлын үр дагавараас зугтан зайлах боломжгүй билээ. Энэ бүхнийг ухамсарлан ойлгосон бид хүүхэд багачууд, ирээдүйнхээ төлөө нэн даруй тогтвортой хүчин чармайлтаа зориулах ёстойг шаардаж байна.

Өнгөрсөн төлөвлөгөөний нэг хэсэг нь хүүхдэд зориулсан үйл ажиллагаа байсан хэдий ч бидний шаардлага хэрэгцээг хангаж чадахгүй байсан юм. Хүүхэд болон өсвөр насны залуучуудын оюун санааны боловсрол хүмүүжил нь нийгэмлэгийн цаашдын хөгжил дэвшэлд туйлын амин чухал ач холбогдолтой билээ. Тийм учраас энэ сул талаа засах шаардлагатай байна. Институт өөрсдийн хөтөлбөрт орон нутгийн нийгэмлэгт үйлчилгээ үзүүлэх хүүхдийн хичээлийн багш нарыг сургах сургалтыг багтаан оруулбаас зохино. гэхдээ хөгжүүлэх ажлын зөвхөн нэг хэсэг юм. Бүхий л түвшинд буй хувь сүсэгтэн, институцууд, өөрөөр хэлбэл, нийгэмлэг бүхлээрээ хүүхдэд зүй ёсоор хандаж, тэдний сайн сайхан байдалд анхаарлаа хандуулбаас зохино. Түргэн доройтож буй эмх журмын хандлагыг орхин хаяваас зохино.

Хүүхдүүд бол нийгэмлэгт буй хамгийн эрхэм нандин эрдэнэ билээ. Учир нь тэд бидний ирээдүйн амлалт баталгаа юм. Тэд ирээдүйн нийгмийн шинж төрхийг тодорхойлох үрс бөгөөд ирээдүйн нийгэм нь өнөөдөр нийгэмлэгийг бүрдүүлж буй насанд хүрэгсэд хүүхэд багачуудын хувьд юуг хийв, юуг хийгээгүй вэ гэдгээр ихэнхдээ тодорхойлогдох билээ. Хүүхдүүд бол аль ч нийгэмлэг хайхрамжгүйгээр үл тоомсорлож болохгүй бидний итгэл юм. Хүүхдийн бүхнийг хайрлах хайр, тэдэнд хандах байдал, тэдэнд хандуулах анхааралын чанар, насанд хүрэгсдийн зүгээс тэдэнд хандаж буй уур амьсгал нь зүй ёсоор шаардагдаж буй хандлагын чухал талууд юм. Хайрлана гэдэг бол сахилга батад сургах, хүүхдийг хэцүү бэрхшээлийг даван туулах зоригтой болгох, тэднийг өөрсдийн өчүүхэн сонирхолдоо хөтлөгддөг болгохгүй байх, эсвэл тэднийг зөнд нь орхиж, яавал яаж л байг гэсэн хандлага баримтлахгүй байхыг шаарддаг юм. Тэд бол нийгэмлэгийн гишүүд бөгөөд хүүхдүүдэд төрүүлэхүйц тийм уур амьсгалыг нийгэмлэгтээ бүрдүүлэх ёстой. Тэднийг Бахайн хэм хэмжээний дагуу амьдрах, өөрсдийн нөхцөл байдалд тааруулан Үйл хэргийг судлан, түгэн дэлгэрүүлэхэд нь эелдэгээр бөгөөд тууштайгаар чиглүүлж өгөх ёстой.

Нийгэмлэгийн бага залуу гишүүдийн дотор ойролцоогоор 12-оос 15 настай өсвөр насны гэгдэх залуучууд ордог. Тэд бол онцгой шааардлага хэрэгуээ бүхий бүлэг бөгөөд өсвөр нас нь хүүхэд нас, залуу насны хооронд завсардаж, маш олон өөрчлөлтөд өртдөөг нас юм. Тиймээс тэдний сонирхлыг татах, сургаал дэлгэрүүлэх ба үйлчлэхэд тэдний чадавхыг хөгжүүлэх, арай ахмад насны залуучудтай чөлөөтэй хамтран ажиллахад нь туслах үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тэднйиг хамруулахад бүтээлчээр анхаарал хандуулах шаардлагатай юм. Ийм үйл ажиллагаан дотор црлаг соёлын төрөл бүрийн хэлбэрийг ашинлах нь маш ач тустай байж болох билээ.

Одоо бид хүүхдээ хүмүүжүүлэн өсгөх талаар тэргүүн үүрэг хариуцлага хүлээдэг эцэг эхчүүдийн талаар хэдэн үг хэлье. Тэднйиг үр хүүхдийнхээ оюун санааны хүмүүжилд байнгын анхаарал хандуулахыг бид хүсэн уриалж байна. Зарим эцэг эхчүүд бодохдоо, энэ нь зөвхөн нийгэмлэгийн үүрэг гэж боддог, харин зарим нь хүүхдүүд үнэнийг бие даан эрэлхийлэх ёстой тул Шүтлэгийн тухай тэдэнд ззаж сургах шаардлагагүй нэж үздэг байх юм. Харин бусад нь энэ үүргээ биелүүлэх чадваргүйгээ хүлээн зөвшөөрдөг байна. Эдгээрийн альных ч зөв биш ээ. Хайрт Багш хэлэхдээ: “ эцэг эх хоёр охин ба хүүгээ сурган хүмүүжүүлэх явдлыг өөрсдийн үүрэг хэмээн үзэж, бүхий л хүч чадлаараа зүтгэх ёстой” бөгөөд “тэд энэ асуудлыг үл тоомсорлох аваас эцэстээ ширүүн Бурханы өмнө хариуцлага хүлээж, зэвлэл гэсгээл хүртэнэ” гэсэн билээ. Боловсролын түвшнээс үл хамааран эцэг эхчүүд өөрсдийн үрхүүхдийн оюун санааны хөгжлийг бүрдүүлэх эгзэгтэй чухал байр сууринд байгаа юм. Тэд үр хүүхдийнхээ ёс суртахууны зан яанарыг төлөвшүүлэх өөрсдийн чадавхаа хэзээ ч дутуу үнэлж болохгүй. Учир нь тэд Бурханд зориулсан хайр, Түүний хууль зарлигийг даган мөрдөх эрмэлзлэл тэмүүлэл, Түүний Үйл хэрэгт үйлчлэх сэтгэл зүрх, фанатик үзлээс хол ангид байгаа болон хов жив яриагаар хөөцөлдөхийн хортой нөлөөнд автахгүй байдлаараа гэртээ зохих уур амьсгалыг бүрдүүлснээр хүүхдүүддээ нөлөө үзүүлэх нь дамжиггүй юм. Адислалт Гоо жавхланд сүсэглэсэн эцэг эх хүн өүр сжргаал бичмэлд маш өндөр ач холбогдол өгсөнчлөн эцэг эхдээ өөрийн эрхгүй дуулгавартай байх хандлагыг төлөвшүүлэхүйц тийм байдлаар биеэ авч явах ёстой. Мэдээжийн хэрэг, гэрт гаргасан хүчин чармайлтаас эцэг эхчүүд нь нийгэмлэгээс зохион байгуулж буй Бахай хүүхдийн хичээлийг дэмжих ёстой. Хүүхдүүд дээр хэлсэнчлэн аймшинт явдлуудад шууд өртөх эсвэл хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулж буй зүйлсээр дамжуулан харгис хатуу бодит байдлыг тэдэнд байнга мэдүүлж буй ертөнцөд амьдарч байгаа гэдгийг байнга санаж явах хэрэгтэй юм. Тиймээс олон хүүхдүүд өөрийн эрхгүй наснаасаа эрт хэрсүүжиж байгаа бөгөөл өөрсдийн амьдралд мөхдлөг болгох хэм хэмжээ, сахилга батын тухай сургаалыг эргэн хайж байгаа юм. Нуран доройтож буй нийгмийн бүдэг харанхуй дүр зураг дотор Бахай хүүхдүүд харин илүү гэрэлтэй ирээдүйн бэлэгдэл болон гэрэлтэн гийж байх ёстой.

2001 оны нэгдүгээр сард Тивийн Зөвлөхүүд Олон Улсын Сургалтын Төв нь Бурханы уулан дээр суудлаа зассаны баярыг тэмдэглэхээр Ариун Газар хуран цугларна гэсэн бодол бидний итгэл горьдлогыг төрүүлж байна. Дэлхий даяар ажиллаж буй Туслах Зөвлөлийн Гишүүд ч Бүрэлдэн тогтох Үеийн нэгэн түүхэн үйл явдал болох нь гарцаагүй энэхүү арга хэмжээнд Зөвлөхүүдтэй хамт оролцох юм. Бахайн алба хашигчдын ийм сайхан цуглаан дахин нэг Төлөвлөгөөг дуусгаж, бас нэгэн ТӨлөьлөгөөг эхлүүлэхэд дөхөн ойртсон байх нйигэмлэгт төсөөлөхийн аргагүй ашиг тус өгөх биз ээ. Энэ бүхний ач холбогдлыг тунгаан бодохдоо бидний зүрх сэтгэлд Хайрт Асран тэтгэгчийн асаасан үйлчилгээний гэрлийг Ариун газар амьдарч буйгаар өндөрт өргөж буй Бурханы Хэргийн Мутарууд болох бидний хайрт Али Акбар Фурутан ба Али Мухаммад Варга нартаа сэтгэд зүрнийхээ талархлыг илэрхийлж байна.

Арван хоёр сарын энэхүү төлөвлөгөөгөөр бид хэзээ ч эргэж ирэхгүй нэгэн гүүрийг даван алхах билээ. Энэ Төлөвлөгөөг бид Аматул Баха Рухийя Ханум тэнгэрт хальсны дараагаар эхлүүлж байна. Тэрээр хүн төрөлхтний түүхэн дэх хосгүй энэ эрин цагийн турш гэрлийн цацраг адил бидэнтэй хорьдугаар зууны бараг эцсийг хүртэл хамт байлаа. Тэнгэрлэг Төлөвлөгөөний Илгээлт бичгүүддээ Багш Тэнгэрлэг дуудлагыг дуурсгахаар дэлхий даяар аялах хүч мөхөстөө гутрахдаа: “Бурханы тааллаар та нар үүнийг хийх болтугай!” хэмээн санаа алдан бичиж байсныг Аматул Баха сонор соргог хүлээн авч, хязгааргүй их эрч хүчээрээ дэлхийн 185 орны алс хязгаар нутгуудад хөл тавьж, тэдгээр оронд өөрийн хэмжээлшгүй их хишгээ хүртээсэн юм. Хэзээ ч сүр гэгээ нь үл харих түүний үлгэр дууриал энэ гараг дэлхийн мянга мянган хүмүүсийн зүрх сэтгэлийг гийгүүлсээр байх болно. Өөр бусад байдлаар илэрхийлж чадаагүйгээс хойш, сургаал дэлгэрүүлэх явдал амьдралынх нь тэргүүн зорилго, төгс баясгалан байсан түүний дурсгалд энэхүү Төлөвлөгөөний туршид өөрсдийн хүч мөхөс хүчин чармайлтаа зориулцгаая.

 

Windows / Mac