Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2011

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

СВЕТОВЕН ДОМ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА

Резван 2011 г.

До бахаите по света

Многообични приятели,

При откриването на този славен празничен период в годината, очите ни се ободряват и просветляват, гледайки разкриващото се в истинския си вид сияние на позлатения купол, короновал възвишения Храм на Баб. Тази величествена постройка, възстановена до предвидения от Шоги Ефенди за нея божествен блясък, отново сияе денонощно към земя, море и небе, свидетелствайки за величието и светостта на Онзи, чиито свети мощи е обгърнала.

Този радостен миг съвпада със завършването на една успешна глава от разгръщането на Божествения план. Остава само едно едничко десетилетие от първия век на Съзидателната епоха – първите сто години, прекарани под благотворната сянка на Волята и Завещанието на Абдул Баха. Приключващият сега Петгодишен план ще бъде последван от друг, чиито особености и детайли вече станаха предмет на усилено изучаване сред целия бахайски свят. Наистина сме повече от удовлетворени от отклика към нашето послание до конференцията на Континенталните тела на съветниците, както и към Посланието ни послучай Резван отпреди дванадесет месеца. Без да се задоволяват с частично осъзнаване и разбиране на съдържанието, приятелите отново и отново се връщат към тези послания - самостоятелно и в групи, по време на официални срещи или спонтанни събирания. Тяхното разбиране се обогатява чрез активно и информирано участие в програмите за растеж, поддържани в техните райони. И така Бахайската общност по целия свят съзнателно усвои в рамките на няколко месеца онова, което ѝ е необходимо, за да се придобие тласък в увереното започване на идващото десетилетие.

През същия период от време все повече и повече прояви на политически безредици и икономически вълнения разтърсваха правителства и народи в различни континенти. Цели общества бяха изправени пред прага на революции, а в някои случаи дори преминаха този предел. Държавниците вече виждат, че нито оръжията, нито богатствата гарантират сигурност. Там, където стремленията на хората остават незадоволени, се натрупва огромно негодувание. Да припомним как многозначително Бахаулла призова управниците по света: „Народите ви са вашите съкровища. Внимавайте управлението ви да не нарушава Божиите заповеди и да не предадете поверениците си в ръцете на грабителите.” Едно предупреждение: колкото и пленяващ да е спектакълът на народния плам, жар и стремеж за промяна, трябва да се помни, че има интереси, които манипулират хода на събитията. И докато не бъде приложено лекарството, предписано от Божествения лечител, злочестините на тази епоха ще продължават и ще се задълбочават. Внимателният наблюдател на тези времена лесно ще забележи ускоряващото се разпадане, протичащо с прекъсвания, но в същото време неумолимо, на един печално неизправен световен ред.

И все пак се вижда и това, което му съответства – съзидателният процес, който Пазителят свърза с „новозараждащата се Вяра на Бахаулла” и описа като „предвестник на Новия световен ред, който тази Вяра трябва скоро да установи”. Косвените последици от този процес могат да се видят в изблика на страсти, особено у младото поколение, който извира от копнежа да се допринася за развитието на обществото. Благодат за последователите на Предвечната красота е, че този копнеж, бликащ неумолимо от човешкия дух във всяка страна, може да намери такъв красноречив израз в дейността на Бахайската общност, насочена към изграждането на способности и умения сред многообразното население на планетата за предприемането на ефективни действия. Може ли друга привилегия да се сравнява с тази?

За да се разбере същността на тази дейност, нека всеки вярващ погледне към Абдул Баха, стогодишнината от Чиито „епохални пътувания“ до Египет и Запада отбелязваме сега. Той неуморно разясняваше ученията във всяко обществено пространство – в домове и мисионерски зали, църкви и синагоги, паркове и обществени площади, във влакове и на океански лайнери, в клубове и дружества, училища и университети. Безкомпромисен в защитата на истината, но в същото време безкрайно благ в подхода си, Той показваше приложението на всеобщите божествени принципи към неотложните нужди на епохата. На всички без изключение – официални лица, учени, работници, деца, родители, изгнаници, активисти, духовници, скептично настроени – Абдул Баха даваше обич, мъдрост и утеха в зависимост от съответната нужда. Той възвишаваше духа им и в същото време поставяше под съмнение приетото от тях за даденост, пренасочваше гледните им точки, разширяваше съзнанието и мисленето им и съсредоточаваше тяхната енергия и сили. С думи и дела Абдул Баха показваше такова състрадание и щедрост, че сърцата изцяло се преобразяваха. Никой не беше отпращан. Надяваме се, че през времето, когато отбелязваме тази стогодишнина, честото припомняне на несравнимите летописи на Учителя ще вдъхновява и укрепва искрените Му почитатели. Дръжте Неговия пример пред очите си и отправете взор в него; нека този пример бъде вашето естествено ръководно начало в стремежа ви да постигнете целта на Плана.

При започването на първия световен План на Бахайската общност Шоги Ефенди описва по завладяващ начин последователните етапи, през които божествената светлина пламва в Сия-Чал, засиява в лампата на откровението в Багдад, разпростира се в страни от Азия и Африка в момента, когато светва с още по-силен блясък в Адрианопол и по-късно в Акка, простира се през морета и океани над останалите континенти – етапи, през които тя постепенно се разпространява над държавите и зависимите територии по света. Последната част от този процес той обрисува като „проникването на тази светлина … във всички останали територии на земното кълбо”, говорейки за тази част като за „етапа, в който светлината на тържествуващата Божия вяра, грееща в цялото си могъщество и слава ще е покрила и обгърнала цялата планета”. Въпреки че тази цел съвсем не е изпълнена, светлината вече пламти силно в много региони по света. В някои страни тя свети във всеки район. В страната, където тази неугасима светлина бе запалена най-първо, тя пламти ярко, въпреки онези, които желаят да я потушат. Сред различни народи тя пръска постоянно своя блясък над цели квартали и селища, тъй като в сърце след сърце биват разпалвани свещица след свещица от Ръката на Провидението; на всяко ниво в човешките взаимодействия тя озарява дълбоките и внимателни разговори; разпръсква лъчите си над безброй инициативи, предприемани за благоденствието на народите по света. И винаги се излъчва от предания вярващ, от изпълнената с живот общност, от грижовния духовен съвет – всички те: пътеводни светлини в обгръщащата тъма.

Отправяме ревностни молитви пред Свещения праг за всеки един от вас, носител на безсмъртния пламък, да бъдете обгърнати от могъщата подкрепа на Бахаулла, когато предавате на други искрата на вярата.

Подпис /Световен дом на справедливостта/

 

Windows / Mac