Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2004

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

СВЕТОВЕН ДОМ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА

Резван 2004

До бахаите по света

Скъпи приятели,

Изминаха три години от Петгодишния план. Процесите, задействани по време на Четиригодишния план, засилени чрез специалното внимание, оказано на бахайското детско възпитание по време на Дванадесетмесечния план и следвани неотклонно през последните години, вече оправдават големите надежди, с които бяха започнати. Във всяка част на света тримата участници в Плана – отделният вярващ, общността и институциите – всеки изпълняващ своята специфична роля, подкрепят взаимно своите действия. Основните дейности – учебните кръгове, занятията с деца и молитвените срещи се превърнаха в съществени страни и взаимно допълващи се постижения, водещи до по-голяма жизненост и успех на всички други елементи на бахайския обществен живот. Укрепват човешките ресурси, а местните духовни съвети откликват на новите изисквания на тази нарастваща жизненост.

Изключително впечатляват изградените възможности за бахайско детско възпитание из целия свят. Началните усилия за духовното израстване на юношите водят до успех. Скоро предстои преминаването на районните групи от едно ниво на дейност към по-високо ниво, а своевременно към ядрото от открито обявили се за вярващи се присъединява по-широк кръг от хора, които все още не са бахаи, но с ентусиазъм се включват в дейностите на Плана. В някои напреднали райони вече се появяват структури за направляване на интензивния растеж. Грижейки се за нуждите на всички райони в своите страни, националните духовни съвети съзнават колко важно е да се отделя специално внимание на отделни приоритетни и многообещаващи райони, които да бъдат насърчавани и развивани дотогава, докато събраният чрез образователните школи човешки ресурс не им даде възможност да се превърнат в центрове на бърз и устойчив растеж.

Както се предвиждаше образователните школи се доказаха като двигател на растеж. Правейки преценка на възможностите и нуждите на съответните им общности повечето национални духовни съвети решиха да възприемат курсовите материали, изработени от школата Рухи, тъй като видяха, че те най-добре отговарят на нуждите на Плана. Това доведе до още по-голяма полза, тъй като едни и същи материали бяха преведени на много езици, и където и да пътуват, бахаите срещат други приятели, които следват същата пътека и са запознати със същите книги и методи.

Изпадналото в хаос международно общество, раздирано от противоречащи си разбирания и интереси, е връхлетяно от надигащ се тероризъм, беззаконие и корупция и е разяждано от икономически упадък, бедност и страдания. Сред него все повече се откроява бахайската общност, вдъхновявана от божествено разкрити идеи, градяща върху здрави основи, укрепваща чрез настоящите процеси и неустрашима пред привидни трудности. Пример за възможностите на бахаите по света да отговорят на непредвидени обстоятелства бе даден преди година, когато многобройни опасности наложиха отлагането на Международния бахайски събор – изборът на Световния дом на справедливостта беше надлежно проведен и Планът продължи без пропусната стъпка. Междувременно, въпреки безредието и хаоса на живота в Ирак, стана възможно да се осъществи връзка с бахаите в тази страна и да се възстановят техните местни духовни съвети. Сега, по време на този Резван, с голяма радост обявяваме избора на Национален духовен съвет на бахаите в Ирак, възстановен след повече от тридесет години потискащ гнет, който ще заеме полагащото му се място в Международната бахайска общност.

Това, което на този етап изисква от нас Божественият план, е да продължим уверено и енергично в сегашната посока, невъзпирани от бурите, връхлитащи човечеството. Бъдете уверени, че Благословената красота ще води стъпките ви, а Силите на множеството от висините ще подкрепят всяко ваше усилие за напредъка на Неговата Вяра.

/подпис: Световен дом на справедливостта /

 

Windows / Mac