Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2022

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

1. Ένας χρόνος προετοιμασίας και περισυλλογής, καθώς και σπουδαίας προσπάθειας, έφτασε στο πέρας του, αφού διακρίθηκε από τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι φίλοι παντού για να τιμήσουν την εκατονταετηρίδα της ανάληψης του Αμπντολ-Μπαχά, συμπεριλαμβάνοντας την αποστολή αντιπροσώπων προκειμένου να συμμετάσχουν σε μία ειδική εκδήλωση τίμησής Του στους Αγίους Τόπους. Μέσω αυτών των προσπαθειών, η έμπνευση που πρόσφερε η ζωή του Αμπντολ-Μπαχά έγινε αισθητή από αμέτρητες ψυχές και όχι μόνο από τους μπαχάι. Το ενδιαφέρον Του για κάθε μέλος της ανθρώπινης οικογένειας, το διδασκαλικό Του έργο, η προώθηση από την πλευρά Του έργων για τη μόρφωση και την κοινωνική ευημερία, οι σπουδαίες συνεισφορές Του σε διαλόγους τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση, η ολόκαρδη υποστήριξή Του στα σχέδια οικοδόμησης Οίκων Λατρείας, η συμβολή Του στον σχηματισμό των πρώτων μορφών της μπαχάι διαχείρισης, η φροντίδα Του να καλλιεργηθούν οι ποικίλες πτυχές της κοινοτικής ζωής- όλες αυτές οι συμπληρωματικές πλευρές της ζωής Του υπήρξαν μία αντανάκλαση της διαρκούς και ολοκληρωτικής αφοσίωσής Του στην υπηρεσία του Θεού και στην υπηρεσία προς την ανθρωπότητα. Πέραν του ότι ήταν μία δεσπόζουσα μορφή ηθικής εξουσίας και ανυπέρβλητης πνευματικής διορατικότητας, ο ΑμπντολΜπαχά ήταν ένας αγνός αγωγός μέσω του οποίου οι δυνάμεις που είχαν απελευθερωθεί από την Αποκάλυψη του Μπαχαολλά μπορούσαν να επιδράσουν πάνω στον κόσμο. Για να κατανοήσει κανείς τη δύναμη οικοδόμησης κοινότητας που διαθέτει η Πίστη, δε χρειάζεται παρά να κοιτάξει τα επιτεύγματα του Αμπντολ-Μπαχά στη διάρκεια της θητείας Του και τις μεταμορφωτικές επιδράσεις της καθοδήγησης που έρρεε ακατάπαυστα από την πένα Του. Πολλές από τις θαυμάσιες προόδους που έχουν σημειωθεί από την τωρινή μπαχάι κοινότητα- που εξετάστηκαν στο μήνυμά μας σε σας το περασμένο Ρεζβάν- ανάγουν την προέλευσή τους στις δράσεις, αποφάσεις και οδηγίες του Αμπντολ-Μπαχά.

2. Πόσο άρμοζε, λοιπόν, που η έκφραση φόρου τιμής της μπαχάι κοινότητας στο Τέλειο Υπόδειγμά της αποτέλεσε το πρελούδιο για το ξεκίνημα ενός μείζονος εγχειρήματος εστιασμένου στην απελευθέρωση της δύναμης οικοδόμησης κοινότητας που διαθέτει η Πίστη, σε όλο και μεγαλύτερα μεγέθη. Οι τομείς προσπάθειας που εντάσσονται στο πλαίσιο του Εννεαετούς Σχεδίου, και της τωρινής σειράς Σχεδίων, κατευθύνονται προς την εκπλήρωση αυτού του υπέρτερου σκοπού. Αποτελεί επίσης το επίκεντρο των πάνω από 10.000 συνεδρίων που γίνονται ανά την υφήλιο για να σηματοδοτήσουν το ξεκίνημα αυτού του σπουδαίου πνευματικού εγχειρήματος. Αυτά τα συνέδρια, που αναμένεται να υποδεχτούν έναν άνευ προηγουμένου αριθμό συμμετεχόντων, φέρνουν κοντά όχι μόνο μπαχάι αλλά και πολλούς άλλους που θέλουν το καλό της ανθρωπότητας και που μοιράζονται μαζί τους έναν πόθο να καλλιεργήσουν την ενότητα και να καλυτερεύσουν τον κόσμο. Η αποφασιστικότητά τους και η ισχυρή αίσθηση σκοπού αντανακλώνται στο πνεύμα που παράγεται στις συγκεντρώσεις που έχουν ήδη γίνει, όπου οι συμμετέχοντες έχουν εμψυχωθεί τόσο από τις δυναμικές συζητήσεις στις οποίες έχουν συνεισφέρει όσο και από το συλλογικό όραμα που διερευνάται σε αυτές τις ευχάριστες περιστάσεις. Προσβλέπουμε με ανυπομονησία σ’ αυτό που θα φέρουν οι ερχόμενοι μήνες και τα ερχόμενα χρόνια.

3. Από τότε που απευθύναμε το μήνυμά μας της 30ης Δεκεμβρίου 2021 στο Συνέδριο των Συμβούλων, τα Εθνικά Πνευματικά Συμβούλια και Περιφερειακά Μπαχάι Συμβούλια αποτιμούν επιμελώς τις δυνατότητες για εντατικοποίηση της διαδικασίας ανάπτυξης στα συμπλέγματα της δικαιοδοσίας τους στη διάρκεια του Εννεαετούς Σχεδίου. Πιστεύουμε πως θα βοηθούσε, για τον σκοπό του υπολογισμού της προόδου που έχει σημειωθεί με τον καιρό, να δούμε το Σχέδιο να ξεδιπλώνεται σε δύο φάσεις διάρκειας τεσσάρων ή πέντε ετών, και τα Εθνικά Συμβούλια κλήθηκαν να εξετάσουν τις προόδους που περιμένουν να δουν στις αντίστοιχες κοινότητές τους μέχρι το Ρεζβάν του 2026 και μετά μέχρι το Ρεζβάν του 2031. Αυτή η άσκηση περιελάμβανε επίσης μία επανεκτίμηση των ορίων του κάθε συμπλέγματος, και το αποτέλεσμα αυτών των αναπροσαρμογών ήταν ο συνολικός αριθμός των συμπλεγμάτων ν’ αυξηθεί κατά ένα τέταρτο και τώρα ανέρχεται στα τουλάχιστον 22.000. Κρίνοντας από τις προβλέψεις που έχουν ληφθεί, εκτιμάται ότι, μέχρι το τέλος του Σχεδίου, θα υπάρχει ένα πρόγραμμα ανάπτυξης σε κάποιο επίπεδο εξέλιξης σε περίπου 14.000 από αυτά τα συμπλέγματα. Μεταξύ αυτών, ο αριθμός όπου το πρόγραμμα ανάπτυξης θα μπορούσε να θεωρηθεί εντατικό φαίνεται να σκαρφαλώνει στα 11.000 στην ίδια χρονική περίοδο. Και από αυτά, αναμένεται ο αριθμός συμπλεγμάτων όπου θα έχει περαστεί το τρίτο ορόσημο ν’ ανέλθει σε πάνω από 5.000 μέχρι το 2031. Αναμφισβήτητα, για να γίνουν τέτοιες πρόοδοι θα χρειαστούν κολοσσιαίες προσπάθειες σε όλη τη διάρκεια του Σχεδίου. Ωστόσο θεωρούμε ότι αξίζει να γίνουν προσπάθειες για αυτές τις υψηλόφρονες επιδιώξεις, διότι αυτές αντιπροσωπεύουν μία φιλόδοξη αλλά σοβαρή εκτίμηση των όσων μπορούν να επιτευχθούν.

4. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Δε θα μπορούσαμε να συλλογιστούμε ρεαλιστικά τέτοιους στόχους αν δεν είχαν εξελιχτεί αξιοσημείωτα οι διαχειριστικοί θεσμοί και φορείς, αποκτώντας έτσι σημαντικά αυξημένη ικανότητα να διαχειρίζονται τις υποθέσεις μιας κοινότητας της οποίας οι δράσεις έχουν πολλαπλασιαστεί τόσο γρήγορα, αγκαλιάζοντας έναν τεράστιο και συνεχώς αυξανόμενο αριθμό αδελφών ψυχών. Δε θα ήταν δυνατόν να αποβλέπουμε σε τέτοια ανάπτυξη αν μια επιθυμία για μάθηση –δράση, περισυλλογή, απόκτηση γνώσεων και αφομοίωση γνώσεων που αναδύονται αλλού- δεν είχε καλλιεργηθεί σε όλα τα επίπεδα, επεκτεινόμενη ως τη βάση της κοινότητας. Και η προσπάθεια που εξυπακούεται από αυτές τις εκτιμήσεις δε θα ήταν σχεδόν καθόλου εφικτή αν δεν είχε γίνει όλο και πιο εμφανής στον μπαχάι κόσμο μία συστηματική προσέγγιση στο διδασκαλικό έργο και στην ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων. Όλο αυτό έχει συντελέσει στο ν’ αυξήσει η μπαχάι κοινότητα την επίγνωση της δικής της ταυτότητας και του σκοπού της. Η αποφασιστικότητα να είναι εξωστρεφής στη διαδικασία οικοδόμησης κοινότητας είχε ήδη γίνει μία καθιερωμένη πλευρά της κουλτούρας σε πάρα πολλά μέρη. Αυτό τώρα έχει εξελιχτεί, σ’ έναν αυξανόμενο αριθμό κοινοτήτων, σε μία αίσθηση πραγματικής ευθύνης για την πνευματική και υλική πρόοδο όλο και μεγαλύτερων ομάδων μέσα στην κοινωνία, πέρα από τα μέλη της ίδιας της μπαχάι κοινότητας. Οι προσπάθειες των φίλων να οικοδομούν κοινότητες, να ενασχολούνται με την κοινωνική δράση και να συνεισφέρουν στους επικρατούντες διαλόγους της κοινωνίας έχουν συνενωθεί σε ένα παγκόσμιο εγχείρημα, συνδέοντάς τους σε ένα κοινό πλαίσιο δράσης που εστιάζει στο να βοηθά την ανθρωπότητα να εδραιώνει τις υποθέσεις της πάνω σε μια βάση πνευματικών αρχών. Η σπουδαιότητα των εξελίξεων που έχουμε περιγράψει και που φτάνουν σ’ αυτό το σημείο εκατό χρόνια μετά την εγκαινίαση της Διαχειριστικής Τάξης, δεν μπορεί να παραβλεφθεί. Μέσα στην ασυνήθιστη αύξηση ικανότητας που έχει συμβεί στις δύο τελευταίες δεκαετίες –και η οποία έχει δώσει τη δυνατότητα στον μπαχάι κόσμο να βλέπει τις προσπάθειές του σε σχέση με την απελευθέρωση της δύναμης οικοδόμησης κοινότητας που διαθέτει η Πίστη- διακρίνουμε αδιάσειστες ενδείξεις ότι η Υπόθεση του Θεού έχει εισέλθει στην έκτη περίοδο της Διαμορφωτικής της Εποχής. Ανακοινώσαμε το περασμένο Ρεζβάν ότι το ευρέως διαδεδομένο φαινόμενο να συμμετέχουν μεγάλοι αριθμοί [ανθρώπων] σε μπαχάι δραστηριότητες, να παρακινούνται από την πίστη [τους] και ν’ αποκτούν τις δεξιότητες και τις ικανότητες για να υπηρετούν τις κοινότητές τους, σήμανε το ξεκίνημα της τρίτης περιόδου του Θεϊκού Σχεδίου του Αμπντολ-Μπαχά. Συνεπώς, το Μονοετές Σχέδιο, κατά την έναρξή του τότε και στη λήξη του τώρα, έχει σηματοδοτήσει μία σειρά από ιστορικές προόδους που έχουν επιτελεστεί από τη συντροφιά των πιστών. Και στο κατώφλι ενός νέου, ισχυρού εγχειρήματος, αυτό το ενωμένο σώμα πιστών στέκεται έτοιμο ν’ αρπάξει τις δυνατότητες που παρουσιάζονται διάπλατα μπροστά του.

5. Ένα εξέχον γνώρισμα της περιόδου που τώρα τελειώνει υπήρξε η ανέγερση του τελευταίου από τους ηπειρωτικούς Οίκους Λατρείας και η εγκαινίαση σχεδίων για την εγκαθίδρυση Οίκων Λατρείας σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Πολλά έχουν μάθει οι μπαχάι σε όλον τον κόσμο για την έννοια του Μασρεκολ-Ασκάρ και την ένωση λατρείας και υπηρεσίας που αυτό ενσαρκώνει. Στη διάρκεια της έκτης περιόδου της Διαμορφωτικής Εποχής, θα μάθουν πολύ περισσότερα για το μονοπάτι που οδηγεί από την ανάπτυξη εντός μιας κοινότητας μιας ανθηρής ευλαβικής ζωής –και της υπηρεσίας που αυτή εμπνέει- ως την εμφάνιση ενός Μασρεκολ-Ασκάρ. Αρχίζουν να γίνονται συζητήσεις με διάφορα Εθνικά Πνευματικά Συμβούλια, και καθώς αυτές προχωρούν, θα σας ανακοινώνουμε κατά περιόδους τα μέρη όπου πρόκειται να αναγερθεί ένας μπαχάι Οίκος Λατρείας τα ερχόμενα χρόνια.

6. Η χαρά μας βλέποντας την κοινότητα του Μεγίστου Ονόματος να γίνεται συνεχώς πιο δυναμική μετριάζεται από τη βαθιά θλίψη μας βλέποντας να συνεχίζονται επίμονα οι παγκόσμιες συνθήκες και συγκρούσεις που δημιουργούν δυστυχία και απελπιστική οδύνη –συγκεκριμένα, παρατηρώντας την επανεμφάνιση καταστροφικών δυνάμεων που έχουν διαταράξει διεθνείς υποθέσεις προξενώντας συνάμα φρίκη σε πληθυσμούς. Γνωρίζουμε καλά και είμαστε πεπεισμένοι ότι, όπως έχουν επανειλημμένα επιδείξει οι μπαχάι κοινότητες σε πολλά διαφορετικά πλαίσια, οι οπαδοί του Μπαχαολλά έχουν δεσμευτεί να προσφέρουν ανακούφιση και υποστήριξη στους γύρω τους, άσχετα με το πόσο δυσχερείς είναι οι δικές τους συνθήκες. Αλλά μέχρις ότου η ανθρωπότητα σαν σύνολο αναλάβει να στηρίξει τις υποθέσεις της πάνω σε θεμέλια δικαιοσύνης και αλήθειας, θα είναι, αλίμονο, καταδικασμένη να παραπαίει από τη μία κρίση στην άλλη. Προσευχόμαστε ώστε, αν είναι το πρόσφατο ξέσπασμα πολέμου στην Ευρώπη να διδάξει οποιοδήποτε μάθημα για το μέλλον, να χρησιμεύσει ως μία επείγουσα υπενθύμιση για την πορεία που πρέπει ν’ ακολουθήσει προκειμένου να φτάσει στη γνήσια και μόνιμη ειρήνη. Οι αρχές που εξήγγειλε ο Μπαχαολλά στους μονάρχες και στους άρχοντες της εποχής Του και οι βαρυσήμαντες ευθύνες που ανέθεσε στους ηγέτες του παρελθόντος και του παρόντος είναι ίσως πιο σχετικές και επιτακτικές σήμερα από ό,τι τότε που καταγράφτηκαν πρώτη φορά από την Πένα Του. Για τους μπαχάι, η αναπότρεπτη πρόοδος του Μείζονος Σχεδίου του Θεού -που φέρνει μαζί της δοκιμασίες και αναταραχές, αλλά τελικά ωθεί την ανθρωπότητα προς τη δικαιοσύνη, ειρήνη και ενότητα- είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο ξεδιπλώνεται το Έλασσον Σχέδιο του Θεού με το οποίο ασχολούνται κατά κύριο λόγο οι πιστοί. Η δυσλειτουργική κατάσταση της τωρινής κοινωνίας καθιστά απείρως σαφή και επιτακτική την ανάγκη ν’ απελευθερωθεί η δύναμη οικοδόμησης κοινωνίας που διαθέτει η Πίστη. Δεν μπορούμε παρά ν’ αναμένουμε ότι, προς το παρόν, οι αναταραχές και οι εξεγέρσεις θα συνεχίσουν να πλήττουν τον κόσμο. Αναμφίβολα, λοιπόν, θα συνειδητοποιήσετε γιατί κάθε ειλικρινή ικεσία που προσφέρουμε για την ανακούφιση όλων των τέκνων του Θεού από τη σύγχυση και τη σφοδρή κακουχία συνοδεύεται από εγκάρδια προσευχή για την επιτυχία τής πολύ αναγκαίας υπηρεσίας που προσφέρετε για την Υπόθεση του Πρίγκιπα της Ειρήνης.

7. Σε κάθε σύμπλεγμα όπου οι δραστηριότητες του Σχεδίου αποκτούν ορμή, βλέπουμε την ανάπτυξη των κοινοτήτων με τα ευγενή χαρακτηριστικά που περιγράψαμε στο μήνυμα της 30ης Δεκεμβρίου. Καθώς οι κοινωνίες βιώνουν εντάσεις διαφόρων ειδών, οι οπαδοί της Ωραιότητας του Αμπχά πρέπει να διακρίνονται όλο και περισσότερο για τις ιδιότητές τους της ανθεκτικότητας και λογικής, για το πρότυπο συμπεριφοράς τους και την προσήλωσή τους στις αρχές, και για τη συμπόνια, αποδέσμευση και μακροθυμία που επιδεικνύουν επιδιώκοντας την ενότητα. Συχνά, τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά και οι συμπεριφορές που δείχνουν οι πιστοί σε περιόδους έντονης δυσκολίας έχουν παρακινήσει τους ανθρώπους να στραφούν προς τους μπαχάι για εξήγηση, συμβουλή και υποστήριξη, ειδικά όταν η ζωή της κοινωνίας έχει διαταραχθεί από κινδύνους και απροσδόκητη αναστάτωση. Ενώ μοιραζόμαστε αυτές τις παρατηρήσεις, έχουμε στον νου ότι η ίδια η μπαχάι κοινότητα βιώνει επίσης τις επιδράσεις των δυνάμεων αποσύνθεσης που λειτουργούν στον κόσμο. Επιπλέον, έχουμε την επίγνωση ότι όσο πιο μεγάλες οι προσπάθειες των φίλων να προάγουν τον Λόγο του Θεού, τόσο πιο ισχυρές οι αντίρροπες δυνάμεις που θα αντιμετωπίσουν, αργά ή γρήγορα, από διάφορα σημεία. Πρέπει να ενισχύσουν τον νου και το πνεύμα τους ενάντια σ’ αυτές τις δοκιμασίες που είναι βέβαιο ότι θα έρθουν, έτσι που αυτές να μην εξασθενίσουν την ακεραιότητα των προσπαθειών τους. Αλλά οι πιστοί γνωρίζουν καλά ότι όποιες θύελλες κι αν επίκεινται να έρθουν, η κιβωτός της Υπόθεσης είναι επαρκής για όλους τους. Τα αλλεπάλληλα στάδια του ταξιδιού της μαρτυρούν πως ξεπερνά τις κακοκαιρίες και καβαλάει τα κύματα. Τώρα είναι προορισμένη για έναν νέο ορίζοντα. Οι επιβεβαιώσεις του Παντοδύναμου είναι οι άνεμοι που φουσκώνουν τα πανιά της και την ωθούν προς τον προορισμό της. Και η Συνθήκη είναι ο πολικός αστέρας της που διατηρεί το ιερό πλοίο σταθερό στη σίγουρη και καθορισμένη πορεία του. Ας στείλουν οι ουράνιες στρατιές ευλογίες σε όλους που πλέουν σε αυτό.

 

Windows / Mac