Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2021

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

1. Γράφτηκαν τώρα πια οι τελευταίες λέξεις του πιο αξιομνημόνευτου κεφαλαίου στην ιστορία της Υπόθεσης και η σελίδα γυρίζει. Αυτό το Ρεζβάν σηματοδοτεί την κατάληξη μιας ασυνήθιστης χρονιάς, ενός Πενταετούς Σχεδίου και μιας ολόκληρης σειράς Σχεδίων που ξεκίνησαν το 1996. Μια νέα σειρά Σχεδίων νεύει, σε αυτό που υπόσχεται να είναι μια βαρυσήμαντη δωδεκάμηνη περίοδος που θα λειτουργήσει σαν ένα πρελούδιο μιας εννεαετούς προσπάθειας που προορίζεται να αρχίσει το επόμενο Ρεζβάν. Βλέπουμε απέναντί μας μια κοινότητα που έχει τάχιστα αποκτήσει δύναμη και είναι έτοιμη να κάνει μεγάλες δρασκελιές προς τα εμπρός. Αλλά δεν πρέπει να υπάρξουν αυταπάτες για το πόσοι αγώνες απαιτήθηκαν για να φτάσει σ’ αυτό το σημείο και πόσο δυσκολοκατόρθωτες ήταν οι γνώσεις που αποκτήθηκαν στην πορεία: τα μαθήματα που πάρθηκαν θα διαμορφώσουν το μέλλον της κοινότητας και η περιγραφή τού πώς πάρθηκαν ρίχνει φως σ’ αυτό που πρόκειται να ακολουθήσει.

2. Οι δεκαετίες που οδήγησαν στο 1996, εμπλουτισμένες με δικές τους προόδους και δική τους ενόραση, δεν είχαν αφήσει καμία αμφιβολία ότι μεγάλοι αριθμοί ανθρώπων σε πολλές κοινωνίες θα ήταν έτοιμοι να προσέλθουν κάτω από το λάβαρο της Πίστης. Κι όμως, όσο ενθαρρυντικές κι αν ήταν οι περιπτώσεις μεγάλης κλίμακας εγγραφών, δεν ισοσταθμίστηκαν με τη βιώσιμη διαδικασία ανάπτυξης που μπόρεσε να καλλιεργηθεί σε ποικίλα περιβάλλοντα. Η κοινότητα ήρθε αντιμέτωπη με βαθιά ερωτήματα τα οποία, εκείνη την ώρα είχε ελλιπή εμπειρία να τα απαντήσει επαρκώς. Πώς θα μπορούσαν προσπάθειες που στόχευαν στην εξάπλωσή της να προχωρήσουν χέρι χέρι με τη διαδικασία της σταθεροποίησης και να επιλύσουν την από μακρού υφιστάμενη, φαινομενικά δυσκολομεταχείριστη πρόκληση της διατήρησης της ανάπτυξης; Πώς θα μπορούσαν να εγερθούν άτομα, θεσμοί και κοινότητες που θα μπορούσαν να μεταφράσουν τις διδασκαλίες του Μπαχαολλά σε πράξη; Και πώς θα μπορούσαν εκείνοι που είχαν προσελκυστεί από τις διδασκαλίες να γίνουν πρωταγωνιστές σ’ ένα παγκόσμιο πνευματικό εγχείρημα;

3. Έτσι λοιπόν, πριν από ένα τέταρτο του αιώνα, η μπαχάι κοινότητα, που μπορούσε ακόμη να μετρήσει τρία Χέρια της Υπόθεσης του Θεού στις πρώτες γραμμές των στρατιωτών της, ξεκίνησε ένα Τετραετές Σχέδιο, που διακρινόταν από εκείνα που είχαν προηγηθεί αυτού, λόγω της εστίασής του σε έναν μοναδικό στόχο: μια σημαντική πρόοδο στη διαδικασία εισόδου κατά στρατιές. Αυτός ο στόχος προσδιόρισε τελικά τη σειρά των Σχεδίων που ακολούθησαν. Η κοινότητα είχε ήδη φτάσει στο σημείο να καταλαβαίνει ότι αυτή η διαδικασία δεν ήταν απλώς η είσοδος μεγάλων ομάδων στην Πίστη, αλλά ούτε και θα προέκυπτε αυτό αυθόρμητα. Υποδήλωνε στοχευμένη, συστηματική, επιταχυνόμενη εξάπλωση και σταθεροποίηση. Αυτό το έργο θα απαιτούσε τη συνειδητή συμμετοχή πολλών ψυχών, και το 1996, ο μπαχάι κόσμος κλήθηκε να αναλάβει την τεράστια εκπαιδευτική πρόκληση που αυτό συνεπαγόταν. Του ζητήθηκε να εγκαταστήσει ένα δίκτυο εκπαιδευτικών ινστιτούτων που θα επικεντρώνονταν στο να παραγάγουν μια αυξανόμενη ροή ατόμων προικισμένων με τις απαραίτητες ικανότητες για τη στήριξη της διαδικασίας ανάπτυξης.

4. Οι φίλοι καταπιάστηκαν με αυτό το έργο ενήμεροι ότι, παρά τις προηγούμενες νίκες τους στο πεδίο της διδασκαλίας, έπρεπε σαφώς να μάθουν πολλά για το ποιες ικανότητες ν’ αποκτήσουν και, το κρίσιμο, πώς να τις αποκτήσουν. Ποικιλοτρόπως, η κοινότητα θα μάθαινε από την πράξη και από τα μαθήματα που θα είχε πάρει, αφού θα είχαν διυλιστεί και εξαγνιστεί από την εφαρμογή τους με τον καιρό σε ποικίλους χώρους, και θα ενσωματώνονταν τελικά στα εκπαιδευτικά υλικά. Αναγνωρίστηκε ότι ορισμένες δραστηριότητες αποτελούσαν μια φυσική ανταπόκριση στις πνευματικές ανάγκες ενός πληθυσμού. Οι κύκλοι μελέτης, οι τάξεις παιδιών, οι ευλαβικές συναντήσεις και αργότερα οι ομάδες εφήβων ξεχώρισαν έχοντας κεντρική σημασία σ’ αυτή την περίπτωση, και όταν συνυφάνθηκαν με σχετιζόμενες δραστηριότητες, οι δυναμικές που παρήχθησαν έγιναν η αφορμή για ένα παλλόμενο πρότυπο κοινοτικής ζωής. Και καθώς μεγάλωναν οι αριθμοί των συμμετεχόντων σ’ αυτές τις κεντρικές δραστηριότητες, προστέθηκε μια νέα διάσταση στον αρχικό τους σκοπό. Κατέληξαν να χρησιμεύουν σαν πυλώνες μέσω των οποίων νέοι, ενήλικες και ολόκληρες οικογένειες από την ευρύτερη κοινωνία μπορούσαν να γνωρίσουν την Αποκάλυψη του Μπαχαολλά. Γινόταν επίσης εμφανές πόσο πρακτικό ήταν να εξεταστούν στρατηγικές για το έργο της οικοδόμησης κοινότητας στο πλαίσιο του «συμπλέγματος»: μιας γεωγραφικής περιοχής διαχειρίσιμου μεγέθους με διακριτά κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά. Άρχισε να καλλιεργείται μία ικανότητα κατάστρωσης απλών σχεδίων σε επίπεδο συμπλέγματος, και από τέτοιου είδους σχέδια προέκυψαν προγράμματα για την ανάπτυξη της Πίστης που οργανώνονταν σε περιστάσεις που θα ονομάζονταν μετά τριμηνιαίοι κύκλοι δράσης. Αναδύθηκε από νωρίς ένα σημαντικό σημείο διαύγειας: το πέρασμα ατόμων μέσα από μια ακολουθία μαθημάτων δίνει ώθηση στην κίνηση συμπλεγμάτων κατά μήκος μιας συνεχιζόμενης ανάπτυξης και παρατείνεται επ’ αόριστον από αυτήν. Αυτή η συμπληρωματική σχέση βοήθησε τους απανταχού φίλους να αποτιμήσουν τις δυναμικές της ανάπτυξης στα δικά τους περιβάλλοντα και να χαρτογραφήσουν ένα μονοπάτι προς την αύξηση της δύναμης. Με το πέρασμα του χρόνου, αποδείχτηκε καρποφόρο να δει κανείς το τι συνέβαινε σ’ ένα σύμπλεγμα τόσο από την άποψη των τριών εκπαιδευτικών καθηκόντων –την υπηρεσία προς τα παιδιά, τους εφήβους, τους νέους και τους ενήλικες- όσο και από την άποψη των κύκλων δραστηριότητας που είναι ουσιώδεις για τον ρυθμό της ανάπτυξης. Στα μισά της εικοσιπενταετούς προσπάθειας, πολλά από τα πιο αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά της διαδικασίας ανάπτυξης που βλέπουμε σήμερα άρχισαν να εδραιώνονται γερά.

5. Ενώ εντείνονταν οι προσπάθειες των φίλων, ποικίλες αρχές, έννοιες και στρατηγικές που είχαν καθολική ισχύ όσον αφορά τη διαδικασία ανάπτυξης άρχισαν να αποκρυσταλλώνονται σε ένα πλαίσιο δράσης που μπορούσε να εξελιχτεί έτσι που να εξυπηρετεί νέα στοιχεία. Αυτό το πλαίσιο αποδείχτηκε θεμελιώδες για την απελευθέρωση τρομερής ζωτικότητας. Βοήθησε τους φίλους να διοχετεύσουν την ενέργειά τους με τρόπους που, όπως είχε δείξει η εμπειρία, συνέβαλαν στην ανάπτυξη υγιών κοινοτήτων. Αλλά ένα πλαίσιο δεν είναι φόρμουλα. Λαμβάνοντας υπόψη τα ποικίλα στοιχεία του πλαισίου κατά την αποτίμηση της πραγματικότητας ενός συμπλέγματος, μιας περιοχής, ή απλώς μιας γειτονιάς, μπορούσε ν’ αναπτυχθεί ένα πρότυπο δράσης που αξιοποιούσε τα όσα μάθαινε ο υπόλοιπος μπαχάι κόσμος ενώ μπορούσε παρά ταύτα να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες εκείνης της περιοχής. Μία διχοτόμηση ανάμεσα στις αυστηρές απαιτήσεις από τη μία και τις απεριόριστες προσωπικές προτιμήσεις από την άλλη, έδωσε τη θέση της σε μια πιο λεπτή κατανόηση των ποικίλων μέσων με τα οποία μπορούσαν τα άτομα να υποστηρίξουν μία διαδικασία που, κατά βάθος, είχε συνοχή και συνεχώς εξευγενιζόταν όσο συσσωρευόταν περισσότερη εμπειρία. Ας μην υπάρχει αμφιβολία για την πρόοδο που παρατηρήθηκε από την ανάδυση αυτού του πλαισίου: οι συνέπειες για την εναρμόνιση και ενοποίηση των προσπαθειών ολόκληρου του μπαχάι κόσμου και την προώθησή του στην προς τα εμπρός πορεία του ήταν μεγάλης σημασίας.

6. Ενώ το ένα Σχέδιο διαδεχόταν το άλλο, και η ενασχόληση με το έργο της οικοδόμησης κοινότητας αποκτούσε ευρύτερη βάση, οι πρόοδοι σε πολιτισμικό επίπεδο γίνονταν πιο έκδηλες. Για παράδειγμα, η σπουδαιότητα της εκπαίδευσης των νεότερων γενιών εκτιμήθηκε εκτενέστερα, όπως και οι εξαιρετικές δυνατότητες που παρουσίασαν πιο συγκεκριμένα οι έφηβοι. Ψυχές που βοηθούσαν και συνόδευαν η μία την άλλη σε ένα κοινό μονοπάτι, διευρύνοντας συνεχώς τον κύκλο της αμοιβαίας υποστήριξης, έγιναν ένα πρότυπο στο οποίο προσέβλεπαν όλες οι προσπάθειες που αποσκοπούσαν στην ανάπτυξη ικανότητας για υπηρεσία. Ακόμη και οι αλληλεπιδράσεις των φίλων μεταξύ τους και με τους γύρω τους υπέστησαν αλλαγή, καθώς συνειδητοποίησαν τη δύναμη των ουσιαστικών συζητήσεων που εξάπτουν και αναρριπίζουν πνευματικές ευαισθησίες. Και είναι αξιοσημείωτο ότι οι μπαχάι κοινότητες υιοθέτησαν έναν ολοένα πιο εξωστρεφή προσανατολισμό. Οποιαδήποτε ψυχή ανταποκρίνεται στο όραμα της Πίστης θα μπορούσε να γίνει ένας ενεργός συμμέτοχος –ακόμη κι αυτός που προωθεί και διευκολύνει- σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, συναντήσεις λατρείας και άλλα στοιχεία του έργου οικοδόμησης κοινότητας. Πολλοί ανάμεσα σ’ αυτές τις ψυχές θα δήλωναν επίσης την πίστη τους στον Μπαχαολλά. Έτσι, αναδύθηκε η ιδέα της διαδικασίας εισόδου κατά στρατιές που βασίστηκε λιγότερο σε θεωρίες και εικασίες και περισσότερο στην πραγματική εμπειρία τού πώς θα μπορούσαν μεγάλοι αριθμοί ανθρώπων να βρουν την Πίστη, να εξοικειωθούν με αυτήν, να ταυτιστούν με τους στόχους της, να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και στις συζητήσεις της, και σε πολλές περιπτώσεις να την ενστερνιστούν. Πράγματι, ενώ η διαδικασία του ινστιτούτου ενδυναμωνόταν στη μία περιοχή μετά την άλλη, ο αριθμός των ατόμων που είχαν ένα μερίδιο στο έργο του Σχεδίου, και κατ’ επέκταση εκείνοι που είχαν πρόσφατα γνωρίσει την Πίστη, αυξήθηκε αλματωδώς. Αυτό όμως δεν ήταν απόρροια απλώς ενός ενδιαφέροντος για αριθμούς. Ένα όραμα προσωπικής και συλλογικής μεταμόρφωσης που συνέβη ταυτόχρονα, βασισμένο πάνω στη μελέτη του Λόγου του Θεού και μια εκτίμηση της ικανότητας του καθενός να γίνει πρωταγωνιστής σε ένα βαθυστόχαστο πνευματικό δράμα, έγινε αφορμή για μια αίσθηση από κοινού προσπάθειας.

7. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά και εμπνευστικά χαρακτηριστικά αυτής της εικοσιπενταετούς περιόδου υπήρξε η υπηρεσία που προσφέρθηκε από τους μπαχάι νέους, οι οποίοι με πίστη και γενναιότητα κατέλαβαν δικαιωματικά τη θέση τους στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών της κοινότητας. Ως διδάσκαλοι της Υπόθεσης και εκπαιδευτές των νέων, ως κινητοί επιμελητές και εγχώριοι σκαπανείς, ως συντονιστές συμπλεγμάτων και μέλη μπαχάι φορέων, νέοι από τις πέντε ηπείρους εγέρθηκαν για να υπηρετήσουν τις κοινότητές τους με αφοσίωση και αυτοθυσία. Η ωριμότητα που επέδειξαν, στην εκτέλεση των καθηκόντων πάνω στα οποία βασίζεται η πρόοδος του Θεϊκού Σχεδίου, εκφράζει το πνευματικό τους σφρίγος και τη δέσμευσή τους να διασφαλίσουν το μέλλον της ανθρωπότητας. Σαν αναγνώριση αυτής της ολοένα πιο εμφανούς ωριμότητας, αποφασίσαμε ώστε, αμέσως μετά από αυτό το Ρεζβάν, ενώ η ηλικία κατά την οποία γίνεται ένας πιστός εκλέξιμος για να υπηρετεί σε ένα Πνευματικό Συμβούλιο θα παραμείνει στα είκοσι ένα, η ηλικία στην οποία μπορεί να ψηφίζει ο πιστός στις μπαχάι εκλογές θα μειωθεί στα δεκαοκτώ. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι οι απανταχού μπαχάι νέοι που είναι ενήλικοι θα δικαιώσουν την εμπιστοσύνη μας στην ικανότητά τους να εκπληρώνουν «συνειδητά και επιμελώς» το «ιερό καθήκον» στο οποίο καλείται κάθε μπαχάι εκλέκτορας.

8. Έχουμε την επίγνωση ότι, φυσικά, οι πραγματικότητες των κοινοτήτων διαφέρουν πολύ. Διαφορετικές εθνικές κοινότητες και διαφορετικά μέρη μέσα σ’ εκείνες τις κοινότητες, άρχισαν αυτή τη σειρά Σχεδίων σε διαφορετικά σημεία της ανάπτυξής τους. Έκτοτε, έχουν επίσης αναπτυχθεί με διαφορετικές ταχύτητες και έχουν πετύχει διαφορετικά επίπεδα προόδου. Αυτό, από μόνο του, δεν είναι κάτι καινούργιο. Πάντα ίσχυε ότι οι συνθήκες ποικίλλουν σε κάθε μέρος, όπως και ο βαθμός δεκτικότητας που απαντάται εκεί. Όμως αντιλαμβανόμαστε, επίσης, ένα φουσκωμένο κύμα, δια του οποίου η ικανότητα, η πεποίθηση και η συσσωρευμένη εμπειρία των περισσοτέρων κοινοτήτων υψώνεται, παίρνοντας αναπτέρωση από την επιτυχία των αδελφών κοινοτήτων τους είτε κοντά είτε μακριά. Για παράδειγμα, ενώ στις ψυχές που εγέρθηκαν να εγκαινιάσουν μια νέα τοποθεσία το 1996 δεν τους έλειπαν καθόλου το θάρρος, η πίστη και η αφοσίωση, σήμερα οι απανταχού αντίστοιχες ψυχές συνδυάζουν τις ίδιες εκείνες ιδιότητες με τη γνώση, την ενόραση και τις δεξιότητες, που αποτελούν τη συσσώρευση είκοσι πέντε χρόνων προσπάθειας από ολόκληρο τον μπαχάι κόσμο, για να συστηματοποιήσουν και να εξευγενίσουν το έργο της εξάπλωσης και σταθεροποίησης.

9. Άσχετα από το σημείο εκκίνησής της, μια κοινότητα έχει προχωρήσει τη διαδικασία ανάπτυξης όταν έχει συνδυάσει τις ιδιότητες της πίστης, της επιμονής και της αφοσίωσης με μια προθυμία να μαθαίνει. Στην πραγματικότητα, μία πολύτιμη κληρονομιά αυτής της σειράς Σχεδίων είναι η ευρέως διαδεδομένη παραδοχή ότι οποιαδήποτε προσπάθεια για πρόοδο αρχίζει με έναν προσανατολισμό προς τη μάθηση. Η απλότητα αυτής της αρχής έρχεται σε αντίθεση με τη σπουδαιότητα των συνεπειών που έπονται αυτής. Δεν έχουμε αμφιβολία ότι κάθε σύμπλεγμα, όταν του δοθεί χρόνος, θα προοδεύσει στη συνεχή πορεία της ανάπτυξης. Οι κοινότητες που έχουν προοδεύσει πολύ πιο γρήγορα, σε σχέση με εκείνες των οποίων οι συνθήκες και δυνατότητες ήταν παρόμοιες, έχουν επιδείξει μια ικανότητα να καλλιεργούν ενότητα στη σκέψη και να μαθαίνουν για την αποτελεσματική δράση. Και όλα αυτά τα έκαναν χωρίς να διστάζουν να πράττουν.

10. Αφοσίωση στη μάθηση σήμαινε επίσης να είναι κανείς προετοιμασμένος να κάνει λάθη –και μερικές φορές, φυσικά, τα λάθη δημιουργούσαν ταλαιπωρία. Δεν προκαλεί έκπληξη που αρχικά νέες μέθοδοι και προσεγγίσεις χρησιμοποιήθηκαν αδέξια λόγω έλλειψης εμπειρίας. Περιστασιακά, κάποια ικανότητα που είχε μόλις αποκτηθεί χανόταν καθώς η κοινότητα απορροφιόταν στην ανάπτυξη μιας άλλης. Το να έχει κανείς τις καλύτερες προθέσεις δεν αποτελεί εγγύηση ότι δε θα πάρει λανθασμένα βήματα, και για να τα προσπεράσει απαιτείται ταπεινοφροσύνη και αποδέσμευση. Όταν μια κοινότητα παραμένει αποφασισμένη να δείξει μακροθυμία και να μάθει από τα λάθη που γίνονται φυσιολογικά, η πρόοδος δεν είναι ποτέ ανέφικτη.

11. Στα μέσα της σειράς των Σχεδίων, η ανάμειξη της κοινότητας στη ζωή της κοινωνίας άρχισε να γίνεται το επίκεντρο μιας πιο άμεσης προσοχής. Οι πιστοί ενθαρρύνονταν να το βλέπουν αυτό σαν δύο αλληλοσυνδεόμενους τομείς προσπάθειας –κοινωνική δράση και συμμετοχή στους επικρατούντες διαλόγους της κοινωνίας. Αυτά, βέβαια, δεν ήταν εναλλακτικές λύσεις για το έργο της εξάπλωσης και σταθεροποίησης, πόσω μάλλον αποκλίσεις από αυτό: Ήταν έμφυτα σ’ αυτό. Όσο μεγαλύτεροι ήταν οι ανθρώπινοι πόροι που μπορούσε να χρησιμοποιήσει η κοινότητα, τόσο μεγαλύτερη γινόταν η ικανότητά της να ασκεί τη σοφία που εμπεριέχεται στην Αποκάλυψη του Μπαχαολλά στις προκλήσεις της εποχής –να μεταφράζει τις διδασκαλίες Του στην πραγματικότητα. Και οι ταραγμένες υποθέσεις της ανθρωπότητας σε όλη αυτή την περίοδο φάνηκε ότι τόνιζαν το πόσο απεγνωσμένα είχε ανάγκη τη θεραπεία που έχει οριστεί από τον Θεϊκό Θεραπευτή. Μέσα σε όλο αυτό υποδηλωνόταν μια αντίληψη περί θρησκείας πολύ διαφορετική από εκείνες που επικρατούν στον κόσμο γενικότερα: μία αντίληψη που αναγνώριζε τη θρησκεία ως μια ισχυρή δύναμη που ωθεί έναν συνεχώς εξελισσόμενο πολιτισμό. Έγινε επίσης κατανοητό ότι ένας τέτοιος πολιτισμός δε θα εμφανιζόταν αυθόρμητα, από μόνος του –ήταν η αποστολή των οπαδών του Μπαχαολλά να μοχθήσουν για την ανάδυσή του. Μια τέτοια αποστολή απαιτούσε την εφαρμογή της ίδιας διαδικασίας συστηματικής μάθησης στο έργο της κοινωνικής δράσης και ενασχόληση με τον δημόσιο διάλογο.

12. Αν ειδωθεί από την προοπτική των τελευταίων δυόμιση δεκαετιών, η ικανότητα ανάληψης κοινωνικής δράσης αυξήθηκε αξιοσημείωτα, οδηγώντας σε μια ασυνήθιστη άνθηση δραστηριότητας. Σε σύγκριση με το 1996, όταν συντηρούνταν κάπου 250 προγράμματα κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης από τον ένα χρόνο στον άλλο, υπάρχουν τώρα 1.500 και ο αριθμός των μπαχάι εμπνευσμένων οργανώσεων έχει τετραπλασιαστεί ξεπερνώντας τις 160. Πάνω από 70.000 πρωτοβουλίες κοινωνικής δράσης, μικρής διάρκειας, στο επίπεδο των απλών πιστών αναλαμβάνονται κάθε χρόνο, πενηνταπλάσια αύξηση. Προσβλέπουμε σε μία συνεχιζόμενη αύξηση σε όλες αυτές τις προσπάθειες που απορρέουν από την αφοσιωμένη υποστήριξη και το ερέθισμα που παρέχεται τώρα από την Μπαχάι Διεθνή Οργάνωση Ανάπτυξης . Στο μεταξύ, η μπαχάι συμμετοχή στους επικρατούντες διαλόγους της κοινωνίας έχει επίσης αυξηθεί εξαιρετικά. Εκτός από τις πολλές περιπτώσεις όπου οι φίλοι διαπιστώνουν ότι μπορούν να προσφέρουν μια μπαχάι προοπτική σε συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα σε εργασιακό ή προσωπικό πλαίσιο, έχει αυξηθεί σημαντικά μια πιο επίσημη συμμετοχή σε διαλόγους. Έχουμε στον νου όχι μόνο τις πολύ εκτεταμένες προσπάθειες και συνεχώς πιο περίτεχνες συνεισφορές της Μπαχάι Διεθνούς Κοινότητας –που αυτή την περίοδο πρόσθεσε Γραφεία στην Αφρική, Ασία και Ευρώπη- αλλά και το έργο ενός ευρέως μεγεθυμένου, σημαντικά ενισχυμένου δικτύου εθνικών Γραφείων Εξωτερικών Υποθέσεων, για το οποίo αυτός ο τομέας προσπάθειας αποτέλεσε το βασικό επίκεντρο. Επιπρόσθετα, έγιναν ενορατικές και αξιοσημείωτες συνεισφορές από πιστούς σε συγκεκριμένα πεδία. Όλα αυτά δικαιολογούν κάπως τον σεβασμό, την εκτίμηση, και τον θαυμασμό που έχουν εκφράσει ξανά και ξανά για την Πίστη, τους οπαδούς της και τις δραστηριότητές τους, ηγέτες του πνεύματος και άλλες εξέχουσες μορφές σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας.

13. Κάνοντας μία ανασκόπηση ολόκληρης της εικοσιπενταετούς περιόδου, νιώθουμε δέος από τα πολλά είδη προόδου που έχει σημειώσει ταυτόχρονα ο μπαχάι κόσμος. Η διανοητική του ζωή έχει ακμάσει, όπως δείχτηκε όχι μόνο από τις προόδους σε όλους τους τομείς προσπάθειας που ήδη συζητήθηκαν, αλλά επίσης από τον όγκο της υψηλής ποιότητας λογοτεχνίας που εκδόθηκε από μπαχάι συγγραφείς, από την ανάπτυξη χώρων για την εξερεύνηση ορισμένων κλάδων υπό το φως των διδασκαλιών και από τον αντίκτυπο των προπτυχιακών και πτυχιακών σεμιναρίων που προσφέρονταν συστηματικά από το Ινστιτούτο Μελετών για την Παγκόσμια Ευημερία , το οποίο, σε συνεργασία με τους θεσμούς της Υπόθεσης, εξυπηρετεί τώρα μπαχάι νέους από 100 τουλάχιστον χώρες. Οι προσπάθειες ανέγερσης Οίκων Λατρείας έχουν εμφανώς επιταχυνθεί. Ο τελευταίος Μητροπολιτικός Ναός χτίστηκε στο Σαντιάγκο της Χιλής και έχουν ξεκινήσει σχέδια για την οικοδόμηση δύο εθνικών και πέντε τοπικών ΜασρεκολΑσκάρ. Οι Οίκοι Λατρείας στο Basambang, στην Καμπότζη, και στο Norte del Cauca, Κολομβία, έχουν ήδη ανοίξει τις πύλες τους. Οι μπαχάι Ναοί, είτε έχουν πρόσφατα εγκαινιαστεί είτε έχουν εδραιωθεί εδώ και καιρό, καταλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερη θέση στην καρδιά της κοινοτικής ζωής. Η υλική υποστήριξη που προσφέρθηκε από όλο το σώμα των πιστών στις μυριάδες προσπάθειες που ανελήφθησαν από τους φίλους του Θεού υπήρξε αφειδής. Βλέποντάς την σαν ένα κριτήριο συλλογικής πνευματικής ζωτικότητας, η γενναιοδωρία και η αυτοθυσία με την οποία, σε μια εποχή σημαντικής οικονομικής αναστάτωσης, συνεχίστηκε, - μάλλον αναζωογονήθηκε- η κρίσιμη ροή κεφαλαίων είναι πολύ εντυπωσιακή. Στη σφαίρα της μπαχάι διαχείρισης, η ικανότητα των Εθνικών Πνευματικών Συμβουλίων να διαχειρίζονται τις υποθέσεις των κοινοτήτων τους με όλες τις αυξανόμενες περιπλοκότητές τους ενισχύθηκε σημαντικά. Ωφελήθηκαν ιδιαίτερα από νέα επίπεδα συνεργασίας με τους Συμβούλους, οι οποίοι έπαιξαν οργανικό ρόλο στη συστηματοποίηση της συλλογής γνώσεων από το γενικό σώμα των πιστών σε όλο τον κόσμο και την εξασφάλιση της ευρείας διάδοσής τους. Αυτή ήταν επίσης η περίοδος κατά την οποία το Μπαχάι Περιφερειακό Συμβούλιο αναδύθηκε ως ένας πλήρως ανεπτυγμένος θεσμός της Υπόθεσης, και τώρα σε 230 περιοχές τα Συμβούλια και εκείνα τα εκπαιδευτικά ινστιτούτα που αυτά επιβλέπουν, έχουν αποδειχτεί άκρως απαραίτητα για την προώθηση της διαδικασίας ανάπτυξης. Για να επεκταθούν στο μέλλον οι λειτουργίες του Κύριου Θεματοφύλακα του Χογουγολλά , του

Χεριού της Υπόθεσης του Θεού Αλή Μοχαμάντ Βαργά, ιδρύθηκε το 2005 το Διεθνές

Σώμα Θεματοφυλάκων του Χογουγολλά . Σήμερα συντονίζει τις προσπάθειες

τουλάχιστον 33 Εθνικών και Περιφερειακών Σωμάτων των Θεματοφυλάκων που τώρα περιβάλλουν την υφήλιο, τα οποία με τη σειρά τους καθοδηγούν το έργο τουλάχιστον 1.000 Αντιπροσώπων. Οι εξελίξεις που συνέβησαν στο Μπαχάι Παγκόσμιο Κέντρο στη διάρκεια αυτής της ίδιας περιόδου είναι πολλές: παρατηρήστε την ολοκλήρωση των Επιπέδων του Μαυσωλείου του Μπαμπ και δύο κτηρίων στο Τόξο και το ξεκίνημα της οικοδόμησης του Μαυσωλείου του Αμπντολ-Μπαχά, για να μην αναφέρουμε ένα πλήθος από σχέδια για την ενίσχυση και συντήρηση των πολύτιμων Άγιων Τόπων της Πίστης. Το Μαυσωλείο του Μπαχαολλά και το Μαυσωλείο του Μπαμπ αναγνωρίστηκαν ως μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς, μέρη ανεκτίμητης σπουδαιότητας για την ανθρωπότητα. Το κοινό συνέρρεε κατά χιλιάδες σ’ αυτές τις ιερές τοποθεσίες, φτάνοντας στους ενάμιση εκατομμύριο μέσα σε μερικά χρόνια, και το Παγκόσμιο Κέντρο υποδεχόταν τακτικά εκατοντάδες προσκυνητές τη φορά, ενίοτε πάνω από 5.000 μέσα σ’ ένα χρόνο, παράλληλα με έναν παρόμοιο αριθμό μπαχάι επισκεπτών. Χαιρόμαστε το ίδιο πολύ από τους αυξημένους αριθμούς όσο και από τα πλήθη των διαφορετικών λαών και εθνών που εκπροσωπούνται ανάμεσα σ’ εκείνους που είναι κοινωνοί του δώρου του προσκυνήματος. Η μετάφραση, έκδοση και διανομή των Ιερών Κειμένων έχει επίσης επιταχυνθεί αξιόλογα, παράλληλα με την ανάπτυξη της Μπαχάι Βιβλιοθήκης Πληροφοριακών Πηγών , ένα από τα πιο αξιοπρόσεκτα μέλη της αυξανόμενης οικογένειας ιστοτόπων που συνδέονται με το Bahai.org, που είναι από μόνο του διαθέσιμο σε δέκα γλώσσες. Έχει ιδρυθεί μια ποικιλία γραφείων και φορέων, εγκατεστημένων στο Παγκόσμιο Κέντρο και αλλού, επιφορτισμένα με το καθήκον να υποστηρίζουν τη διαδικασία μάθησης που ξεδιπλώνεται σε πολλαπλούς τομείς προσπάθειας σε ολόκληρο τον μπαχάι κόσμο. Όλα αυτά, αδέρφια μας στην πίστη, δεν είναι παρά ένα μικρό μέρος της ιστορίας που θα μπορούσαμε να αφηγηθούμε για το τι προσέφερε η αφοσίωσή σας σ’ Εκείνον ο Οποίος ήταν ο Αδικημένος του Κόσμου. Δεν μπορούμε παρά να επαναλάβουμε σαν ηχώ τα σπαραχτικά λόγια που εκφράστηκαν από τον αγαπημένο Διδάσκαλο όταν, κυριευμένος από το συναίσθημα, αναφώνησε: «Ω Μπαχαολλά! Τι έχεις κάνει;»

14. Από την πανοραμική θέση ενός ζωτικού τετάρτου του αιώνα, κατευθύνουμε τώρα το σημείο εστίασής μας στο πιο πρόσφατο Πενταετές Σχέδιο, ένα Σχέδιο αρκετά ανόμοιο με οποιοδήποτε άλλο έχει προηγηθεί από ποικίλες απόψεις. Σε αυτό το Σχέδιο προτρέψαμε τους μπαχάι του κόσμου να αξιοποιήσουν όλα όσα είχαν μάθει στα είκοσι προηγούμενα χρόνια και να τα εφαρμόσουν πλήρως. Είμαστε ενθουσιασμένοι που οι ελπίδες μας σ’ αυτή την περίπτωση εκπληρώθηκαν με το παραπάνω, αλλά ενώ φυσικά προσδοκούσαμε σπουδαία πράγματα από τους οπαδούς της Ευλογημένης Ωραιότητας, ο χαρακτήρας των όσων επιτεύχθηκαν χάρη στις ηράκλειες προσπάθειές τους μας έκοψε πραγματικά την ανάσα. Ήταν το επιστέγασμα μιας εν εξελίξει επίτευξης είκοσι πέντε χρόνων.

15. Το Σχέδιο ήταν ιδιαίτερα αξιομνημόνευτο επειδή τριχοτομήθηκε από δύο ιερές δισεκατονταετηρίδες, που η κάθε μία μετέδωσε ενθουσιασμό σε τοπικές κοινότητες όλου του κόσμου. Η συντροφιά των πιστών επέδειξε, σε μια κλίμακα που δεν είχε παρατηρηθεί προηγούμενα και με σχετική άνεση, μία ικανότητα να εμπλέκει ανθρώπους από όλα τα τμήματα της κοινωνίας στην τίμηση της ζωής μιας Φανέρωσης του Θεού. Ήταν μια ισχυρή ένδειξη για κάτι ευρύτερο: την ικανότητα να διοχετεύει την απελευθέρωση τρομερών πνευματικών ενεργειών για την πρόοδο της Υπόθεσης. Ήταν τόσο μεγαλειώδης η ανταπόκριση, που σε πολλά μέρη η Πίστη ωθήθηκε έξω από την αφάνεια σε εθνικό επίπεδο. Σε περιβάλλοντα όπου ήταν απροσδόκητο, ίσως αναπάντεχο, έγινε εμφανής μία αξιοσημείωτη δεκτικότητα προς την Πίστη. Χιλιάδες και χιλιάδες [άνθρωποι] εκστασιάστηκαν από την επαφή τους με ένα ευλαβικό πνεύμα που χαρακτηρίζει σήμερα τις απανταχού μπαχάι κοινότητες. Το όραμα τού τι μπορεί να πετύχει η τήρηση μιας μπαχάι αργίας διευρύνθηκε απεριόριστα.

16. Τα επιτεύγματα του Σχεδίου, μόνο και μόνο από αριθμητικής άποψης, επισκίασαν γρήγορα εκείνα όλων των Σχεδίων που είχαν προηγηθεί αυτού από το 1996. Στο ξεκίνημα αυτού του Σχεδίου, υπήρχε η ικανότητα να διεξαχθούν μόλις πάνω από 100.000 κεντρικές δραστηριότητες σε μια δεδομένη στιγμή, μια ικανότητα που ήταν ο καρπός είκοσι χρόνων από κοινού προσπάθειας. Τώρα, 300.000 κεντρικές δραστηριότητες συντηρούνται ταυτόχρονα. Η συμμετοχή σε αυτές τις δραστηριότητες έχει ανέλθει σε πάνω από δύο εκατομμύρια, που πλησιάζει επίσης σε τριπλάσια αύξηση. Λειτουργούν 329 εθνικά και περιφερειακά εκπαιδευτικά ινστιτούτα και η ικανότητά τους αποδεικνύεται από το γεγονός ότι τρία τέταρτα του ενός εκατομμυρίου ανθρώπων έχουν καταφέρει να ολοκληρώσουν τουλάχιστον ένα βιβλίο της ακολουθίας. Γενικώς, ο αριθμός των μαθημάτων που έχουν ολοκληρωθεί από άτομα είναι τώρα επίσης δύο εκατομμύρια – μία αύξηση της τάξεως του πάνω από ενός τρίτου μέσα σε πέντε χρόνια.

17. Η αυξανόμενη ένταση με την οποία επιδιώκονται τα προγράμματα ανάπτυξης σε όλο τον κόσμο αφηγείται από μόνη της μία εντυπωσιακή ιστορία. Σε αυτό το διάστημα των πέντε ετών, είχαμε ζητήσει να επιταχυνθεί η ανάπτυξη σε κάθε ένα από τα 5.000 συμπλέγματα όπου είχε ξεκινήσει. Αυτή η επιτακτική ανάγκη αποτέλεσε το έναυσμα για σοβαρή προσπάθεια σε ολόκληρο τον κόσμο. Ως εκ τούτου, ο αριθμός των εντατικών προγραμμάτων ανάπτυξης υπερδιπλασιάστηκε και τώρα βρίσκεται σχεδόν στα 4.000. Οι δυσκολίες που εμπεριέχονταν στην παρουσίαση της Πίστης σε καινούργια χωριά και γειτονιές στο μέσον μιας παγκόσμιας κρίσης στην υγεία, ή στην εξάπλωση δραστηριοτήτων που βρίσκονταν στα πρώτα στάδια όταν άρχισε η πανδημία, εμπόδισαν να επιτευχθεί ένα υψηλότερο ολικό άθροισμα στη διάρκεια του τελευταίου χρόνου του Σχεδίου. Ωστόσο, υπάρχουν κι άλλα να εξιστορήσει κανείς εκτός από αυτό. Στην έναρξη του Σχεδίου, είχαμε εκφράσει την ελπίδα ο αριθμός των συμπλεγμάτων όπου οι φίλοι είχαν περάσει το τρίτο ορόσημο σε μια συνεχή πορεία ανάπτυξης, σαν συνέπεια της μάθησης τού πώς να υποδέχονται μεγάλους αριθμούς στην αγκάλη των δραστηριοτήτων τους, να αυξανόταν κατά εκατοντάδες παραπάνω. Τότε ο συνολικός εκείνος αριθμός κυμαινόταν γύρω στα 200, καλύπτοντας περίπου 40 χώρες. Μετά από πέντε χρόνια, αυτός ο αριθμός έχει αυξηθεί εκπληκτικά στα 1.000 σε σχεδόν 100 χώρες –ένα τέταρτο όλων των εντατικών προγραμμάτων ανάπτυξης στον κόσμο και ένα επίτευγμα που ξεπερνάει κατά πολύ τις προσδοκίες μας. Και όμως ακόμη κι αυτοί οι αριθμοί δεν αποκαλύπτουν τα μεγαλόπρεπα ύψη στα οποία έχει ανέλθει η κοινότητα. Υπάρχουν πάνω από 30 συμπλέγματα όπου ο αριθμός των κεντρικών δραστηριοτήτων που συντηρούνται υπερβαίνει τις 1.000. Σε κάποια μέρη ο συνολικός αριθμός είναι μερικές χιλιάδες, συμπεριλαμβάνοντας τη συμμετοχή πάνω από 20.000 ανθρώπων σε ένα και μόνο σύμπλεγμα. Ένας αυξανόμενος αριθμός Τοπικών Πνευματικών Συμβουλίων επιβλέπουν το ξεδίπλωμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων που καλύπτουν τις ανάγκες όλων των παιδιών και εφήβων ενός χωριού. Η ίδια πραγματικότητα αρχίζει να αναδύεται και μέσα σε μερικές αστικές γειτονιές. Η ενασχόληση με την Αποκάλυψη του Μπαχαολλά έχει, σε αξιοσημείωτες περιπτώσεις, υπερβεί τα όρια ατόμων, οικογενειών και μακρινών συγγενών –αυτό που παρατηρείται είναι η κίνηση πληθυσμών προς ένα κοινό κέντρο. Ενίοτε, αιώνιες έχθρες μεταξύ αντίπαλων ομάδων παραμερίζονται και ορισμένες κοινωνικές δομές και δυναμικές μεταμορφώνονται υπό το φως των θείων διδασκαλιών.

18. Δεν μπορούμε παρά να είμαστε ιδιαιτέρως χαρούμενοι για τις τόσο εντυπωσιακές προόδους. Η δύναμη οικοδόμησης κοινωνίας που διαθέτει η Πίστη του Μπαχαολλά φανερώνεται με περισσότερη διαύγεια από ποτέ και αυτή είναι μια γερή βάση πάνω στην οποία θα χτιστεί το ερχόμενο Εννεαετές Σχέδιο. Συμπλέγματα που διαθέτουν αξιοσημείωτη δύναμη, όπως ελπίζαμε, έχουν αποδειχτεί δεξαμενές γνώσεων και πόρων για τους γείτονές τους. Και περιοχές όπου υπάρχουν πάνω από ένα τέτοιο σύμπλεγμα έχουν πιο εύκολα αναπτύξει τα μέσα για να επιταχύνουν την ανάπτυξη στο ένα σύμπλεγμα μετά το άλλο. Νιώθουμε την ανάγκη να τονίσουμε πάλι, ωστόσο, ότι η πρόοδος υπήρξε σχεδόν καθολική. Η διαφορά προόδου μεταξύ ενός μέρους και ενός άλλου έχει να κάνει με τον βαθμό. Η συλλογική κατανόηση της κοινότητας αναφορικά με τη διαδικασία εισόδου κατά στρατιές και η πεποίθησή της στην ικανότητά της να παρακινεί αυτή τη διαδικασία κάτω από όλες τις συνθήκες έχουν ανέλθει σε επίπεδα αδιανόητα σε παλαιότερες δεκαετίες. Τα βαθυστόχαστα ερωτήματα που διαφαίνονταν για πολύ καιρό και στα οποία εστιαστήκαμε έντονα το 1996, έχουν απαντηθεί πειστικά από τον μπαχάι κόσμο. Υπάρχει μια γενιά πιστών των οποίων όλη η ζωή φέρει το αποτύπωμα της προόδου της κοινότητας. Αλλά η απόλυτη κλίμακα τού τι έχει συμβεί σ’ εκείνα τα πολλά συμπλέγματα όπου τα όρια της μάθησης επεκτείνονται, έχει μετατρέψει μια σπουδαία πρόοδο στη διαδικασία εισόδου κατά στρατιές σε μια βαρυσήμαντη [πρόοδο] ιστορικών διαστάσεων.

19. Πολλοί θα είναι εξοικειωμένοι με το πώς διαιρούσε ο Φύλακας τις Εποχές της Πίστης σε διαδοχικές περιόδους. Η πέμπτη περίοδος της Διαμορφωτικής Εποχής άρχισε το 2001. Λιγότερο γνωστό είναι το ότι ο Φύλακας έκανε συγκεκριμένη αναφορά στην ύπαρξη περιόδων του Θεϊκού Σχεδίου και σταδίων μέσα σ’ εκείνες τις περιόδους. Αφού τέθηκε σε αναστολή για δύο δεκαετίες ενώ δημιουργούνταν και ενισχύονταν τα τοπικά και εθνικά όργανα της Διαχειριστικής Τάξης, το Θεϊκό Σχέδιο που είχε συλλάβει ο Αμπντολ-Μπαχά εγκαινιάστηκε επίσημα το 1937 με την έναρξη του πρώτου σταδίου της πρώτης περιόδου του: Το Επταετές Σχέδιο που είχε αναθέσει ο Φύλακας στην μπαχάι κοινότητα της Βόρειας Αμερικής. Αυτή η πρώτη περίοδος έκλεισε μετά τη λήξη της Δεκαετούς Σταυροφορίας το 1963, που είχε σαν αποτέλεσμα να υψωθεί το λάβαρο της

Πίστης σε όλο τον κόσμο. Το εναρκτήριο στάδιο της δεύτερης περιόδου ήταν το πρώτο Εννεαετές Σχέδιο, και τουλάχιστον δέκα Σχέδια ακολούθησαν μετά από αυτό, Σχέδια που ποίκιλλαν σε διάρκεια από δώδεκα μήνες μέχρι επτά χρόνια. Στην αυγή αυτής της δεύτερης περιόδου, ο μπαχάι κόσμος ήδη παρατηρούσε τις απαρχές εκείνης της εισόδου στην Πίστη κατά στρατιές που είχε προβλεφθεί από τον Ιδρυτή του Θεϊκού Σχεδίου. Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, γενιές αφοσιωμένων πιστών μέσα στην κοινότητα του

Μεγίστου Ονόματος μοχθούν στον Θείο Αμπελώνα για να καλλιεργήσουν τις συνθήκες που απαιτούνται για μια υποστηριζόμενη, μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη. Και σ’ αυτή την ένδοξη εποχή του Ρεζβάν, πόσο άφθονοι είναι οι καρποί εκείνων των μόχθων! Το φαινόμενο των τεράστιων αριθμών που δίνουν όγκο στις δραστηριότητες της κοινότητας, που αρπάζουν τη σπίθα της πίστης και γρήγορα εγείρονται για να υπηρετήσουν στην πρώτη γραμμή του Σχεδίου έχει μεταβληθεί από το να είναι μια πρόβλεψη στηριζόμενη από την πίστη σε μια πραγματικότητα που επαναλαμβάνεται. Μία τέτοια καταφανής και ευαπόδεικτη πρόοδος απαιτεί να καταγραφεί στα χρονικά της

Υπόθεσης. Με καρδιές γεμάτες ενθουσιασμό, ανακοινώνουμε ότι η τρίτη περίοδος του Θεϊκού Σχεδίου του Διδασκάλου έχει ξεκινήσει. Από στάδιο σε στάδιο, από περίοδο σε περίοδο το Σχέδιό Του θα ξεδιπλώνεται, μέχρι που το φως της Βασιλείας να φωτίσει κάθε καρδιά.

20. Αγαπημένοι φίλοι, καμία ανασκόπηση του πενταετούς εγχειρήματος που έκλεισε τη δεύτερη περίοδο του Θεϊκού Σχεδίου δε θα ήταν πλήρης χωρίς ιδιαίτερη αναφορά στις αναταραχές που συνόδευσαν το τελευταίο του έτος και που ακόμη συνεχίζονται. Οι περιορισμοί στις διαπροσωπικές σχέσεις που αυξήθηκαν και μειώθηκαν στις πιο πολλές χώρες αυτό το διάστημα θα μπορούσαν να είχαν καταφέρει ισχυρό πλήγμα στις συλλογικές προσπάθειες της κοινότητας, της οποίας η ανόρθωση θα μπορούσε να διαρκέσει χρόνια, αλλά υπάρχουν δύο λόγοι που δε συνέβη αυτό. Ο ένας ήταν η ευρέως διαδεδομένη συνείδηση του καθήκοντος των μπαχάι να υπηρετούν την ανθρωπότητα, ποτέ τόσο όσο σε καιρό κινδύνου και αντιξοότητας. Η άλλη ήταν η ασυνήθιστη αύξηση της ικανότητας του μπαχάι κόσμου να εκφράζει εκείνη τη συνείδηση. Οι φίλοι, συνηθισμένοι επί σειρά ετών να ακολουθούν πρότυπα συστηματικής δράσης, χρησιμοποίησαν τη δημιουργικότητα και την αίσθηση σκοπού τους σε μια απρόβλεπτη κρίση, φροντίζοντας ώστε οι νέες προσεγγίσεις που ανέπτυσσαν να έχουν συνοχή με το πλαίσιο που είχαν μοχθήσει να τελειοποιήσουν σε διαδοχικά Σχέδια. Αυτό δε σημαίνει ότι παραβλέπουμε τις σφοδρές κακουχίες που υπέστησαν οι μπαχάι, όπως και οι συμπατριώτες τους σε κάθε τόπο. Κι όμως καθ’ όλη τη διάρκεια των σοβαρών δυσκολιών, οι πιστοί παρέμειναν εστιασμένοι. Οι πόροι διοχετεύτηκαν σε κοινότητες που είχαν ανάγκη, οι εκλογές διεξήχθησαν οπουδήποτε κατέστη δυνατόν, και κάτω απ’ όλες τις συνθήκες οι θεσμοί της Υπόθεσης συνέχισαν να εκτελούν τα καθήκοντά τους. Πάρθηκαν ακόμη και τολμηρά βήματα προς τα εμπρός. Το Εθνικό Πνευματικό Συμβούλιο του Sαo Tomé and Príncipe θα επανιδρυθεί αυτό το Ρεζβάν και δύο νέοι στυλοβάτες του Παγκοσμίου Οίκου Δικαιοσύνης θα υψωθούν: το Εθνικό Πνευματικό Συμβούλιο της Κροατίας, με έδρα του στο Ζάγκρεμπ, και το Εθνικό Πνευματικό Συμβούλιο του TimorLeste, με έδρα του στο Dili.

21. Και έτσι ξεκινάει το Μονοετές Σχέδιο. Ο σκοπός και οι προϋποθέσεις του έχουν ήδη παρουσιαστεί στο μήνυμά μας που εστάλη την Ημέρα της Συνθήκης. Αυτό το Σχέδιο, αν και σύντομο, αρκεί για να προετοιμάσει τον μπαχάι κόσμο για το Εννεαετές Σχέδιο που πρόκειται να ακολουθήσει. Μία περίοδος ιδιαίτερης δυναμικής, που άρχισε εκατό χρόνια μετά την αποκάλυψη των Πινακίδων του Θεϊκού Σχεδίου, θα λήξει σύντομα με την εκατονταετηρίδα της Ανάληψης του Αμπντολ-Μπαχά, σηματοδοτώντας την

Ρεζβάν 2021 Σελίδα

κατάληξη του πρώτου αιώνα της Διαμορφωτικής Εποχής και την έναρξη του δεύτερου. Η συντροφιά των πιστών εισέρχεται σ’ αυτό το νέο Σχέδιο σε μια εποχή που η ανθρωπότητα, φρονηματισμένη από την έκθεση της ευαλωτότητάς της, φαίνεται να έχει περισσότερη συναίσθηση της ανάγκης για συνεργασία προκειμένου να ανταποκριθεί σε παγκόσμιες προκλήσεις. Ωστόσο, συνήθειες ανταγωνιστικότητας, συμφεροντολογίας, προκατάληψης και στενόμυαλης σκέψης που εξακολουθούν να υφίστανται, συνεχίζουν να παρακωλύουν την κίνηση προς την ενότητα, παρά τους αυξημένους αριθμούς [ανθρώπων] στην κοινότητα που επιδεικνύουν με λόγια και με πράξεις πόσο και εκείνοι λαχταρούν μεγαλύτερη αποδοχή της έμφυτης ενότητας της ανθρωπότητας. Προσευχόμαστε ώστε η οικογένεια των εθνών να καταφέρει να παραμερίσει τις διαφορές της για το συμφέρον του κοινού καλού. Παρά τις αβεβαιότητες που σκιάζουν τους μήνες που είναι μπροστά, εκλιπαρούμε τον Μπαχαολλά να κάνει τις επιβεβαιώσεις, που στηρίζουν εδώ και πολύ καιρό τους οπαδούς Του, ακόμη πιο άφθονες, έτσι ώστε να οδηγηθείτε προς τα εμπρός στην αποστολή σας, χωρίς να διαταράσσεται η ψυχραιμία σας από τη δίνη ενός κόσμου του οποίου η ανάγκη για το θεραπευτικό Του μήνυμα είναι πιο έντονη από ποτέ.

22. Το Θεϊκό Σχέδιο εισέρχεται σε μια νέα περίοδο και ένα νέο στάδιο. Η σελίδα έχει γυρίσει.

Ρεζβάν 2021 Σελίδα

 

Windows / Mac