Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 1996

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Πριν από σαράντα τρία χρόνια, όταν οι Ευρωπαίοι Μπαχάι συγκεντρώθηκαν στο συνέδριο στη Στοκχόλμη το οποίο είχε συγκαλέσει ο αγαπημένος Φύλακας για το ξεκίνημα της μεγάλης Δεκαετούς Σταυροφορίας στην ήπειρό σας, δεν είχατε παρά μόνο τρία Εθνικά Πνευματικά Συμβούλια -των Βρετανικών Νήσων, της Γερμανίας και Αυστρίας και της Ιταλίας και Ελβετίας- μαζί με αργά αναπτυσσόμενες τοπικές κοινότητες σε άλλες χώρες της δυτικής Ευρώπης. Στην ανατολή, αποκομμένα από πολιτικούς φραγμούς, υπήρχαν ελάχιστα απομεινάρια κοινοτήτων που είχαν αναπτυχθεί σε παλαιότερα χρόνια, και στη γειτονική Τουρκία, υπήρχε μια μικρή, αγωνιζόμενη εθνική κοινότητα. Καθώς οι Ευρωπαίοι πιστοί εκείνης της εποχής αναλογίζονταν τα τρομερά καθήκοντα που είχαν μπροστά τους, άκουσαν τα λόγια του Φύλακα που φώτιζαν την ιστορική σημασία της ηπείρου στην οποία προορίζονταν να ανεγείρουν τους θεσμούς της εμβρυακής Παγκόσμιας Τάξης του Μπαχαολλά:

Μια ήπειρος, που κατέχει μια τόσο κεντρική και στρατηγική θέση σε ολόκληρο τον πλανήτη, τόσο πλούσια και περιπετειώδης στην ιστορία της, τόσο ποικιλόμορφη στο πολιτισμό της, από το έδαφος της οποίας ξεπήδησε τόσο ο ελληνικός όσο και ο ρωμαϊκός πολιτισμός, η πηγή ενός πολιτισμού σε μερικά χαρακτηριστικά του οποίου ο Ίδιος ο Μπαχαολλά έχει αποδώσει φόρο τιμής, στης οποίας τις δυτικές ακτές εδραιώθηκε για πρώτη φορά ο Χριστιανισμός, στης οποίας τα ανατολικά σύνορα οι ισχυρές δυνάμεις του Σταυρού και της Ημισελήνου συγκρούστηκαν τόσο συχνά, στης οποίας το νοτιοδυτικό άκρο ένας γοργά εξελισσόμενος ισλαμικός πολιτισμός απέφερε τους ωραιότερους καρπούς του, στην καρδιά της οποίας το φως της Μεταρρύθμισης έλαμψε τόσο λαμπρά, σκορπίζοντας τις ακτίνες του μέχρι τις πιο απομακρυσμένες περιοχές της υφηλίου...

Αυτή η ήπειρός σας, της οποίας το έδαφος ευλογήθηκε από τα βήματα του Ίδιου του Μπαχαολλά, που την επισκέφτηκε δύο φορές ο Αμπτνόλ-Μπαχά στα κοσμοϊστορικά Του ταξίδια μετά την απελευθέρωσή Του από τη φυλακή, της οποίας οι ταξιδιώτες και λόγιοι ανταποκρίθηκαν νωρίς στο χάραμα της Αποκάλυψης του Μπαμπ και της οποίας δύο κυβερνήσεις άπλωσαν χέρι βοήθειας κατά την Ηρωική Εποχή της Πίστης και της οποίας τα έθνη, τα πρόσφατα χρόνια, επενέβησαν τόσο αποτελεσματικά για την υπεράσπιση των καταδιωγμένων Μπαχάι του Ιράν, έχει επιδείξει επαρκώς την ικανότητα των ανθρώπων της να συγκεντρωθούν γύρω από το λάβαρο της Υπόθεσης του Θεού μόλις συγκινηθούν οι καρδιές τους και αφυπνιστούν τα πνεύματά τους χάρη στο Μήνυμά της.

Στη διάρκεια αυτών των σαράντα τριών χρόνων οι ευρωπαϊκές Μπαχάι κοινότητες έχουν επιδείξει τεράστια ζωτικότητα. Ο αριθμός των Εθνικών Πνευματικών Συμβουλίων έχει ανέλθει στα τριάντα τέσσερα, καλύπτοντας ολόκληρη την ήπειρο και συμπεριλαμβάνοντας στην περίπτωση της Ρωσίας, τεράστιες περιοχές μέχρι τον Ειρηνικό Ωκεανό. Σπουδαίες νίκες έχουν σημειωθεί για την Πίστη από Ευρωπαίους σκαπανείς στην Αφρική, τον Ειρηνικό, την Καραϊβική και τη Γροιλανδία. Οι θεσμοί σας έχουν διακριθεί σε θέματα εξωτερικών υποθέσεων. Οι κοινότητές σας περιλαμβάνουν εξέχοντες λογίους της Πίστης, μουσικούς, καλλιτέχνες, επιστήμονες και άτομα που ενασχολούνται με την εφαρμογή των Μπαχάι Διδασκαλιών στα οικονομικά και στον τομέα των επιχειρήσεων. Έχετε καταβάλει ιδιαίτερες προσπάθειες για την πρόοδο των γυναικών και την ενίσχυση της οικογενειακής ζωής. Το Ευρωπαϊκό Μπαχάι Συμβούλιο Νέων παρέχει μια εστία και μια πηγή ενθάρρυνσης στους νέους σε όλα τα μέρη της Ευρώπης, και συμπληρώνεται από ένα δίκτυο Εθνικών και Τοπικών Επιτροπών Νέων που συνδέονται στενά και υποστηρίζονται από Εθνικά και Τοπικά Πνευματικά Συμβούλια. Τώρα είναι ο καιρός να στηριχτείτε πάνω σε αυτές τις επιτεύξεις, εστιάζοντας σαφώς όλες τις προσπάθειες στον κεντρικό σκοπό της παράδοσης του Μηνύματος του Μπαχαολλά σε έναν πνευματικά λιμοκτονούντα πληθυσμό.

Το πρώτο καθήκον των Εθνικών Πνευματικών Συμβουλίων σας αμέσως μετά το Ριζβάν θα είναι η διαμόρφωση, μετά από συζήτηση με τους Συμβούλους, των λεπτομερειών του Τετραετούς Σχεδίου, η κάθε χώρα χωριστά. Η συμμετοχή των Τοπικών Πνευματικών Συμβουλίων και πιστών στην ανάπτυξη των δικών τους τοπικών σχεδίων και στη συνέχιση των γραμμών δράσης που θα τεθούν καθαρά, θα είναι ουσιαστική για την επιτυχή επίτευξη των υψηλών στόχων σε αυτή τη φάση της εκτέλεσης του Θεϊκού Σχεδίου του Αμπντολ-Μπαχά.

Η Ευρώπη είναι μια ήπειρος με μεγάλη πολυμορφία και το κάθε ένα από τα Εθνικά σας Συμβούλια θα μελετήσει με προσοχή τις διαδικασίες και τις επιτεύξεις που απαιτούνται για την πρόοδο της Υπόθεσης του Θεού στην περιοχή του στη διάρκεια των τεσσάρων χρόνων που έρχονται. Το κάθε ένα πρέπει να εξετάσει την τωρινή κατάσταση της κοινότητάς του, την περιοχή στην οποία εργάζεται και τους τομείς πιθανής συνεργασίας με άλλες Μπαχάι κοινότητες. Θα χρειαστεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην απόκτηση επίσημης αναγνώρισης στις χώρες εκείνες όπου οι θεσμοί της Πίστης δεν έχουν ακόμη αναγνωρισθεί νομικά και στο σχηματισμό Εθνικών Πνευματικών Συμβουλίων σε ορισμένες από αυτές τις ανεξάρτητες χώρες και μεγάλα νησιά, όπως είναι οι Νήσοι Φάροου, που δεν το έχουν ακόμη πετύχει. Υπάρχουν, εντούτοις, ορισμένα στοιχεία ενός ακόμα πιο ευρύτερου οράματος που πρέπει να εξετασθούν καθόσον ισχύουν για συγκεκριμένες χώρες, ομάδες χωρών και για ολόκληρη την ήπειρο.

Υπάρχουν περιοχές που κάνουν έκκληση για σκαπανείς και ταξιδιώτες διδασκάλους. Ο νους πηγαίνει, για παράδειγμα, στο έργο των Σάμι και άλλων λαών των περιοχών της αρκτικής και υπο-αρκτικής και νότια ως το Σπίτσμπεργκ. Αναλογιζόμαστε τη σπουδαιότητα της διδασκαλίας της Πίστης στα νησιά της Μεσογείου, του Ατλαντικού και της Βόρειας Θάλασσας. Τη σημασία που έχουν για όλη την ήπειρο οι Ατσίγγανοι που έχουν αρχίσει να δείχνουν μεγάλη δεκτικότητα στο κάλεσμα του Μπαχαολλά. Την ευκαιρία των Ευρωπαϊκών Μπαχάι κοινοτήτων να επιδείξουν τη σωτήρια φύση των Διδασκαλιών σε σχέση με τις μειονότητες κάθε είδους. Τα συγκεκριμένα καθήκοντα που περιγράφονται από το Φύλακα ως η μοίρα ορισμένων κοινοτήτων και οι ευθύνες τους σε απομακρυσμένους τόπους όπου μιλιούνται οι γλώσσες τους. Τις συνέπειες από την πρόοδο της Πίστης στην Ιταλία όπου βρίσκεται ‘η καρδιά και το προπύργιο της ηγετικής, της αρχαιότερης και ισχυρότερης Εκκλησίας του Χριστιανισμού’. Την ανάγκη για την ταχεία αύξηση του αριθμού των Μπαχάι κέντρων στις απέραντες περιοχές της Ουκρανίας και της Ευρωπαϊκής Ρωσίας, και πέρα από αυτό, τις ιδιαίτερες ευθύνες και ευκαιρίες της Μπαχάι κοινότητας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, της οποίας το μεγαλύτερο μέρος βρίσκεται στην Ασία και πρέπει να ωφεληθεί από τη συνεργασία με τις γειτονικές κοινότητες της κεντρικής, νότιας και ανατολικής Ασίας καθώς και της Αλάσκα, του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών. Όλα αυτά δεν είναι παρά μερικά παραδείγματα από τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσετε στα επόμενα χρόνια.

Ο κεντρικός στόχος του Τετραετούς Σχεδίου, η σημαντική πρόοδος στη διαδικασία της εισόδου κατά στρατιές, έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ευρώπη. Δεν πρέπει να έχετε ανησυχίες -- είναι μια διαδικασία που μπορεί να εξελιχτεί σε όλα τα μέρη της Ευρώπης, τόσο στη δύση όσο και στην ανατολή. Όλοι θα πρέπει να αποδεχτούν ότι η είσοδος κατά στρατιές είναι ένα αναπόφευκτο στάδιο στην ανάπτυξη της Υπόθεσης. Η φύση της διαδικασίας διευκρινίζεται στη συλλογή που έχει αυτό το θέμα, όπου καθίσταται φανερό ότι το επιθυμητό αποτέλεσμα, μια βιώσιμη είσοδος κατά στρατιές, δεν μπορεί να επιτευχθεί απλώς με μια σειρά από σπασμωδικές, ασυντόνιστες προσπάθειες, όσο ενθουσιώδεις κι αν είναι. Πεποίθηση, ενότητα στο όραμα, συστηματικός, ρεαλιστικός, αλλά τολμηρός σχεδιασμός, αποδοχή του γεγονότος ότι λάθη θα γίνουν, και προθυμία να μάθει κανείς από αυτά τα λάθη, και, πάνω απ’όλα, η εμπιστοσύνη στην καθοδήγηση και στις διαρκείς επιβεβαιώσεις του Μπαχαολλά θα προωθήσει αυτή τη διαδικασία.

Η ίδρυση ινστιτούτων εκπαίδευσης σε διάφορες περιοχές τονίζεται στο Τετραετές Σχέδιο διότι οι σύγχρονες μέθοδοι, παρόλο που είναι πολύτιμες, δεν είναι επαρκείς από μόνες τους για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις αυτής της νέας φάσης στην ανάπτυξη της Υπόθεσης. Ο χαρακτήρας και η δομή των εκπαιδευτικών ινστιτούτων πρέπει να προσαρμοστεί στις συνθήκες της κάθε χώρας και περιοχής. Σαφώς η μορφή τους στην Ευρώπη δεν είναι η ίδια με εκείνη των εκπαιδευτικών ινστιτούτων στις αγροτικές περιοχές της Ινδίας. Οι ουσιαστικές τους λειτουργίες, ωστόσο, θα είναι ίδιες. Θα καλλιεργούν μια σταθερή αποδοχή της Μπαχάι ταυτότητας σε εκείνους που παίρνουν μέρος: την ικανότητα να βλέπουν τον κόσμο και τις καταστάσεις του από την οπτική γωνία των Διδασκαλιών παρά από τη σκοπιά της εθνικότητας του καθενός ή του μη-Μπαχάι παρελθόντος του. Θα συμβάλουν στο να αναπτύξουν στον καθένα από τους συμμετέχοντες μια βαθιά αγάπη για τον Μπαχαολλά, μια καλή κατανόηση των σημαντικών Διδασκαλιών Του και μια επίγνωση της σημασίας ν’αναπτυχθεί η πνευματική ζωή κάθε ατόμου μέσω της προσευχής, του διαλογισμού και της εμβάθυνσης στις Άγιες Γραφές. Θα καλύψουν επίσης πρακτικά θέματα όπως πώς να διδάσκει κανείς την Πίστη, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης στην ικανότητά τους να το κάνουν αυτό, διστάζουν να μεταδώσουν το Μήνυμα. Η μεταμόρφωση που μια τέτοια εμβάθυνση στην Πίστη παράγει θα διεγείρει σίγουρα στις καρδιές των φίλων τον πόθο να μοιραστούν αυτό το Μήνυμα με εκείνους που βρίσκονται γύρω τους, και αυτός είναι ο σπόρος κάθε επιτυχίας στη διδασκαλία. Εκείνοι που έχουν παρακολουθήσει εκπαιδευτικά ινστιτούτα θα μπορούν να βοηθήσουν τους άλλους Μπαχάι, νέους και παλιούς, να αυξήσουν τη δυνατότητά τους για διδασκαλία κι έτσι να αυξήσουν σημαντικά τους ανθρώπινους πόρους της Υπόθεσης στην οποία κάθε πιστός είναι ένας διδάσκαλος.

Η διδασκαλία της Πίστης από τους φίλους στην Ευρώπη πρέπει να αυξηθεί στο φάσμα της. Πρέπει να είναι ποικίλη, αυθόρμητη και ατομική από τη μια πλευρά, και εστιασμένη, ενωμένη και αμοιβαίως ενθαρρυντική από την άλλη. Πρέπει να είναι γεμάτη έμπνευση αλλά και πρακτική και πρέπει πάνω απ’όλα να διαπνέεται από μια καθαρή αγάπη στον Μπαχαολλά. Θα πρέπει να διευρύνετε το πεδίο του διδασκαλικού σας έργου έτσι που να περιλάβει και τους ανθρώπους της επαρχίας και τις μάζες που εργάζονται στις πόλεις, ανθρώπους χαμηλής μόρφωσης καθώς και διανοούμενους σε πανεπιστημιακές πόλεις. Θα πρέπει συνειδητά να προσεγγίσετε κάθε κοινωνική τάξη, προσαρμόζοντας τις μεθόδους, τη λογοτεχνία και τα οπτικο-ακουστικά σας υλικά στο κάθε κοινό. Και η καρδιά και ο νους χρειάζεται να τραφούν. Τόσο η πνευματική δύναμη όσο και η διανοητική διαύγεια πρέπει να αναγνωριστούν ως ζωτικά στοιχεία του διδασκαλικού έργου. Έχετε διαπρέψει στη χρησιμοποίηση των τεχνών για τη διακήρυξη, εξάπλωση και σταθεροποίηση της Πίστης. Αυτό είναι ένα κλειδί για να ανοίξουν πολλές πόρτες και πρέπει να υποστηριχτεί και να αναπτυχθεί. Η ενότητα, ο ενθουσιασμός, η πεποίθηση και η εμμονή σας, παίρνοντας ενίσχυση και καθοδήγηση από τη δύναμη της προσευχής, δεν είναι δυνατόν ν’αποτύχουν να δράσουν σαν αγωγός θείων επιβεβαιώσεων, ο οποίος θα γίνει ένας μαγνήτης για τις ψυχές που αναζητούν.

Εμείς από την πλευρά μας, θα προσευχηθούμε θερμά στο Ιερό Κατώφλι ώστε εσείς, που έχετε κερδίσει τόσο ιστορικές νίκες στις πατρίδες σας και σε ολόκληρο τον κόσμο, να περάσετε στη διάρκεια του Τετραετούς Σχεδίου σε ένα στάδιο ακόμη μεγαλύτερων επιτεύξεων, προμηνύοντας τις μέχρι τώρα αφάνταστες δόξες που προορίζονται να αποκαλυφτούν στη διάρκεια του εικοστού πρώτου αιώνα.

 

Windows / Mac