Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2005

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Οι κατακτήσεις που απαντώνται στον Μπαχάι κόσμο από την έναρξη της πέμπτης εποχής της Περιόδου Διάπλασης μας έχουν φέρει μεγάλη χαρά. Οι προηγούμενοι δώδεκα μήνες δεν αποτελούν εξαίρεση. Η Μπαχάι κοινότητα συνέχισε τη συστηματική της πρόοδο και τώρα, καθώς εισέρχεται στο τελευταίο έτος του Πενταετούς Σχεδίου, βρίσκεται σε θέση αξιόλογης ισχύος –μια ισχύς αποκτημένη μέσω του σθεναρού και ηθελημένου μόχθου των φίλων παντού να προωθούν την διαδικασία της εισόδου κατά στρατιές.

Τα στατιστικά στοιχεία αν και αδυνατούν να καταδεικνύουν την πλήρη σημασία των εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα, σκιαγραφούν κατά κάποιο τρόπο την έκταση των επιτευγμάτων. Οι ανθρώπινοι πόροι της Πίστης έχουν σταθερά πολλαπλασιαστεί. Συνολικά περισσότεροι από 200’000 παγκοσμίως έχουν ολοκληρώσει το Βιβλίο1 του Ινστιτούτου Ρούχι, και πολλές χιλιάδες έχουν φτάσει σε επίπεδο να λειτουργούν αποτελεσματικά ως επιμελητές των κύκλων μελέτης οι οποίοι οργανώνονται με αυξανόμενη συχνότητα σε κάθε σημείο της υδρογείου· κατά την τελευταία μέτρηση πάνω από 10’000. Ο αριθμός αναζητητών που συμμετέχουν στις κεντρικές δραστηριότητες έχει συνεχώς αυξηθεί ξεπερνώντας το όριο των 100’000 πριν από μερικούς μήνες. Εν τω μεταξύ περίπου 150 συμπλέγματα έχουν φτάσει στο σημείο εξέλιξής τους όπου είτε έχουν ήδη ξεκινήσει εντατικά προγράμματα ανάπτυξης ή είναι έτοιμα να ξεκινήσουν. Ο αριθμός αυτός θα ξεπεραστεί κατά πολύ στο τέλος του σχεδίου σύμφωνα με όλες τις υπάρχουσες ενδείξεις.

Εορτάζοντας τα επιτεύγματα αυτά θα πρέπει κανείς να εκτιμήσει εξίσου τις προόδους στη μάθηση, οι οποίες τα δημιούργησαν. Εντατικές εκστρατείες ινστιτούτου που δίνουν την αρμόζουσα προσοχή στην απαιτούμενη πρακτική, έχουν παραμείνει το κινητήριο όχημα ανάπτυξης σε επίπεδο συμπλέγματος. Καθώς οι αναγκαίες συνθήκες έχουν με τον τρόπο αυτό διαμορφωθεί, έχουν εγκαινιαστεί ανάλογα συστηματικά προγράμματα επέκτασης και σταθεροποίησης της Πίστης. Συγκεντρώνεται ένας πολύτιμος όγκος γνώσεων σχετικών με τη φύση των εντατικών προγραμμάτων ανάπτυξης, ενώ ορισμένες ιδιομορφίες αυτών των προσπαθειών είναι τώρα κατανοητές. Τα προγράμματα αυτά τείνουν να απαρτίζονται από μια σειρά κύκλων, διάρκειας μερικών μηνών ο κάθε ένας, αφιερωμένος στο σχεδιασμό, την επέκταση και τη σταθεροποίηση. Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού που προχωρά αδιάκοπα από τον ένα κύκλο στον επόμενο, διασφαλίζει όχι μόνο τη συνέχιση της εξάπλωσης αλλά και τη σταδιακή αύξηση της επιτάχυνσής της. Ενώ υπάρχουν βεβαιότατα πολλά διδάγματα που πρέπει ακόμα να αποκομίζονται, η εμπειρία που έχει ήδη αποκτηθεί κάνει εφικτή την επανάληψη της ίδιας προσέγγισης σε ένα συνεχώς αυξανόμενο αριθμό συμπλεγμάτων σ’όλο τον κόσμο.

Το γεγονός ότι οι νίκες που κερδίθηκαν έχουν και αριθμητικές και ποιοτικές διαστάσεις είναι πραγματικά μια ικανοποίηση. Στην καρδιά αυτών των επιτευγμάτων βρίσκεται η συνεχή βελτίωση της πνευματικής ζωής των Μπαχάι κοινοτήτων παντού. Η νέα αυτή πνευματική ζωτικότητα δικαιολογεί την αύξηση συμμετοχής ανθρώπων διαφορετικής προέλευσης στις ευλαβικές συναθροίσεις, στα μαθήματα παιδιών και στους κύκλους μελέτης, με αποτέλεσμα -σε πολλές περιπτώσεις- την αναγνώριση του Μπαχάολλα ως Θεία Εμφάνιση για την Ημέρα αυτή και τη δήλωση της πίστης τους.

Νέες εξελίξεις έχουν σημειωθεί επίσης στο Παγκόσμιο Κέντρο. Έχουμε αποφασίσει ότι ο χρόνος είναι ευνοϊκός για την δημιουργία ενός Διεθνούς Σώματος των Θεματοφυλάκων του Χοκουκολλά για να διευθύνει και να επιβλέπει το έργο των Περιφερειακών και Εθνικών Σωμάτων των Θεματοφυλάκων του Χοκουκολλά σε όλο τον κόσμο. Θα λειτουργεί σε στενή συνεργασία με τον Κύριο Θεματοφύλακα, το Χέρι της Υπόθεσης το Θεού Δρ. Αλί-Μοχαμμάντ Βαρκά, και θα επωφελείται από τη γνώση και τη συμβουλή του για την περαίωση των καθηκόντων του. Τα τρία μέλη που διορίζονται τώρα στο Διεθνές Σώμα Θεματοφυλάκων του Χοκούκ-ολλά είναι Σαλυ Φου, Ραμίν Χαντέμ και Γκράντ Κβαλχάιμ . Η διάρκεια της θητείας τους θα οριστεί αργότερα. Τα μέλη του Σώματος δε θα μετεγκατασταθούν στους Αγίους Τόπους αλλά θα χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες του Γραφείου Χοκουκολλά στο Παγκόσμιο Κέντρο για την εκτέλεση του έργου τους.

Σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις κατευθύνσεις η Υπόθεση επιτυγχάνει αξιοσημείωτη πρόοδο –από κατακτήσεις στην εξάπλωση και τη σταθεροποίηση στην κοινωνική βάση έως θεσμικές εξελίξεις διεθνούς επιπέδου. Αυτές οι ενθαρρυντικές ενδείξεις της αυξανόμενης σύμπνοιας της κοινότητας έρχονται σε καιρό που οι αποδείξεις της κατάπτωσης είναι –αλίμονο- πολύ φανερές στην κοινωνία. Δε χρειάζεται να εξετάσουμε εδώ τα χαρακτηριστικά αυτής της κατάρρευσης όπου ένας απογυμνωμένος από ηθική κόσμος, βρίσκεται παγιδευμένος. Δεν πρέπει όμως να λησμονηθεί ότι αυτές ακριβώς οι συνθήκες είναι που αυξάνουν τη δεκτικότητα στις Διδασκαλίες και δημιουργούν νέες ευκαιρίες για τη διάδοσή τους.

Στο μήνυμά μας της 26ης Νοεμβρίου 1999, αναφερθήκαμε σε μια σειρά παγκόσμιων εγχειρημάτων που θα συνόδευαν την Μπαχάι κοινότητα στα τελευταία χρόνια του πρώτου αιώνα της Περιόδου Διάπλασης της Πίστης. Υποδείξαμε ότι κάθε Σχέδιο θα εστιαστεί στον κεντρικό στόχο της προώθησης της διαδικασίας της εισόδου κατά στρατιές. Το πρώτο της σειράς, το τρέχον Πενταετές Σχέδιο, θα λήξει μόλις σε δώδεκα μήνες, όταν θα καλέσουμε τους οπαδούς του Μπαχάολλα να ξεκινήσουν ένα άλλο σχέδιο πενταετούς διάρκειας. Εκείνο που ζητούμε να κάνουν οι φίλοι σε αυτό το διάστημα είναι να υποτάξουν όλη τους την ενέργεια για να κάνουν ανυποχώρητη πράξη τη συστηματική μάθηση που τόσο σθεναρά προωθεί το Παγκόσμιο Κέντρο Διδασκαλίας. Κανείς Μπαχάι δεν πρέπει να χάσει την ανεκτίμητη ευκαιρία που διατίθεται στις υπολειπόμενες ημέρες του Σχεδίου για να ενισχύσει με τον τρόπο αυτό τα θεμέλια στα οποία το ερχόμενο Ριζβάν θα ξεκινήσει ένα ακόμα πιο φιλόδοξο εγχείρημα. Οι πιο διακαείς μας προσευχές στα Ιερά Μαυσωλεία θα σας περιβάλλουν.

 

Windows / Mac