Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2006

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

1. Το Ριζβάν 2006 είναι μια στιγμή φορτισμένη με ένα πνεύμα θριάμβου και προσμονής. Οι οπαδοί του Μπαχάολλα παντού μπορούν να είναι δίκαια υπερήφανοι για το μέγεθος των επιτευγμάτων τους κατά την διάρκεια του Πενταετούς Σχεδίου που φτάνει στη λήξη του. Και προς το μέλλον μπορούν να ατενίζουν με μια βεβαιότητα που απονέμεται μόνο σε εκείνους , των οποίων η αποφασιστικότητα χαλυβδώθηκε μέσα από την εμπειρία. Ολόκληρος ο Μπαχάι κόσμος σείεται παρατηρώντας την έκταση του πενταετούς εγχειρήματος που απλώνεται εμπρός, το βάθος της αφοσίωσης που θα απαιτήσει και τα αποτελέσματα που είναι προορισμένο να επιφέρει. Οι προσευχές μας συντροφεύουν τις δικές σας καθώς στρέφεστε προς τον Μπαχάολλα με ευγνωμοσύνη για το προνόμιο να είστε μάρτυρες της φανέρωσης του σκοπού Του για την ανθρωπότητα.

2. Στο μήνυμά μας της 27 Δεκεμβρίου 2005 προς τους συγκεντρωμένους στους Αγίους Τόπους Συμβούλους, που διαβιβάστηκε την ίδια μέρα σ’όλα τα Εθνικά Πνευματικά Συμβούλια, σκιαγραφήσαμε τα χαρακτηριστικά στοιχεία του Πενταετούς Σχεδίου που εκτείνεται από το 2006 έως το 2011. Οι φίλοι και οι θεσμοί τους κλήθηκαν να μελετήσουν ενδελεχώς το μήνυμα και το περιεχόμενό του είναι αναμφιβόλως γνωστό σε σας. Καλούμε τώρα τον κάθε ένα και όλους σας να επικεντρώσετε τις ενέργειές σας στην εξασφάλιση της επιτυχούς εκπλήρωσης του στόχου της καθιέρωσης, κατά την διάρκεια των επόμενων πέντε ετών, εντατικών προγραμμάτων ανάπτυξης σε όχι λιγότερα από 1500 συμπλέγματα παγκοσμίως. Η προεργασία για το ξεκίνημα του Σχεδίου που έγινε γοργά και συστηματικά σε κάθε χώρα, κατά τους μήνες μετά την αποχώρηση των Συμβούλων από το Παγκόσμιο Κέντρο, είναι μια ένδειξη του ενθουσιασμού με τον οποίο η Μπαχάι κοινότητα ασχολείται με την πρόκληση που αντιμετωπίζει. Ενώ για μας δεν υπάρχει ανάγκη να αναπτύξουμε περεταίρω τις απαιτήσεις του Σχεδίου εδώ, αισθανόμαστε την υποχρέωση να εκθέσουμε, για δική σας μελέτη, μερικά σχόλια πάνω στο παγκόσμιο πλαίσιο όπου θα κινηθούν οι ατομικές και συλλογικές σας προσπάθειες.

3. Εβδομήντα και πλέον χρόνια πριν, ο Σόγι Εφέντι έγραψε τις επιστολές «Παγκόσμια Τάξη» όπου πρόβαλε μια διεισδυτική ανάλυση των δυνάμεων που επενεργούν στον κόσμο. Με την μοναδική του ευγλωττία, περιέγραψε τις δύο μεγάλες διαδικασίες που τέθηκαν σε κίνηση με την Αποκάλυψη του Μπαχάολλα, η μια καταστρεπτική και η άλλη ενοποιητική, αμφότερες προωθούσες την ανθρωπότητα προς την Παγκόσμια Τάξη που Εκείνος συνέλαβε. Ο Φύλακας μάς προειδοποιεί να μην «οδηγηθούμε λανθασμένα από την επώδυνη αργοπορία που χαρακτηρίζει το ξεδίπλωμα του πολιτισμού» που εγκαθιδρύεται με μόχθο, ή να «πλανηθούμε από τις εφήμερες εκδηλώσεις της περιοδικής ευημερίας οι οποίες εμφανίζονται κατά καιρούς ικανές να διακόπτουν την αποδιοργανωτική επίδραση των χρόνιων ασθενειών που πλήττουν τους θεσμούς μιας παρακμάζουσας εποχής.» Καμία θεώρηση της πορείας των γεγονότων των πρόσφατων δεκαετιών δεν μπορεί παρά να αναγνωρίσει την αυξανόμενη ορμή των διαδικασιών που εκείνος ανέλυσε τότε με τόση ακρίβεια.

4. Χρειάζεται μόνο να στοχαστεί κανείς την βαθύνουσα ηθική κρίση η οποία κατακλύζει την ανθρωπότητα για να αποτιμήσει την έκταση του ρήγματος που έχει επέλθει στον κοινωνικό ιστό από τις δυνάμεις της διάσπασης. Δεν έχουν άραγε οι μαρτυρίες του εγωισμού, της καχυποψίας, του φόβου και της απάτης, τις οποίες με τόση ευκρίνεια αντιλήφθηκε ο Φύλακας, γίνει τόσο διαδεδομένες ώστε να είναι φανερές ακόμα και σε έναν τυχαίο παρατηρητή; Δεν διακρίνεται άραγε η απειλή της τρομοκρατίας τόσο μεγάλη στη διεθνή σκηνή ώστε να προκαταλάβει τη σκέψη τόσο των νέων όσο και των παλαιοτέρων σε κάθε γωνιά του πλανήτη; Η άσβεστη δίψα -και το πυρετώδες κυνήγι- για τις γήινες ματαιότητες, πλούτη και απολαύσεις δεν έχουν ενισχύσει τόσο την δύναμη και επιρροή τους ώστε να αποκτούν εξουσία πάνω σε πανανθρώπινες αξίες όπως χαρά, αφοσίωση και αγάπη; Η εξασθένιση της οικογενειακής αλληλεγγύης και η ανεύθυνη διάθεση προς τον γάμο δεν έχουν φθάσει σε τέτοιες αναλογίες ώστε να θέτουν σε κίνδυνο την ύπαρξη αυτής της θεμελιώδους κοινωνικής μονάδας; «Η διαστροφή της φύσης του ανθρώπου, η κατάπτωση της ανθρώπινης συμπεριφοράς, η διαφθορά και διάλυση των ανθρώπινων θεσμών,» σχετικά με τις οποίες ο Σόγι Εφέντι προειδοποίησε, αποκαλύπτονται –και είναι λυπηρό- «με τις χειρότερες και τις πιο απεχθείς όψεις τους.»

5. Ο Φύλακας αποδίδει το μεγαλύτερο μερίδιο της ευθύνης για την ηθική κατάπτωση της ανθρωπότητας στον εκφυλισμό της θρησκείας ως κοινωνικής δύναμης. «Αν το φως της θρησκείας σβηστεί,» εστιάζει την προσοχή μας στον λόγο του Μπαχάολλα, «χάος και σύγχυση θα ακολουθήσουν και το φως της εντιμότητας και δικαιοσύνης, της ηρεμίας και ειρήνης θα πάψει να λάμπει.» Οι δεκαετίες που ακολούθησαν μετά τη συγγραφή των επιστολών του ήταν μάρτυρες όχι μόνο μιας συνεχιζόμενης επιδείνωσης της ικανότητας της θρησκείας να εξασκεί ηθική επιρροή, αλλά και της προδοσίας των μαζών με την ανάρμοστη συμπεριφορά των θρησκευτικών θεσμών. Οι απόπειρες αναζωογόνησής της έχουν ξεσηκώσει τέτοιο φανατισμό που αν μείνει ανεξέλεγκτος θα μπορούσε να καταστρέψει τα θεμέλια πολιτισμένων σχέσεων μεταξύ των λαών. Ο διωγμός των Μπαχάι στο Ιράν, εντεινόμενος προσφάτως, είναι ικανότατη μαρτυρία μόνο για την αποφασιστικότητα των δυνάμεων του σκότους να κατασβήσουν την φλόγα της πίστης οπουδήποτε καίει λαμπρά. Παρόλο που είμαστε βέβαιοι για τον τελικό θρίαμβο της Υπόθεσης, δεν τολμούμε να λησμονήσουμε την προειδοποίηση του Φύλακα ότι η Πίστη θα έχει να μάχεται με εχθρούς πιο ισχυρούς και πιο ύπουλους από όσους την έπληξαν στο παρελθόν.

6. Δεν υπάρχει ανάγκη εκτεταμένων σχολίων για την ανικανότητα της πολιτικής ηγεσίας, άλλο ένα θέμα που επεξεργάζεται τόσο αριστοτεχνικά ο Φύλακας στις επιστολές «Παγκόσμια Τάξη». Το διευρυνόμενο οικονομικό χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών, η εμμονή της αιώνιας έχθρας μεταξύ των εθνών, ο αυξανόμενος αριθμός των προσφύγων, η ασυνήθιστη άνοδος του οργανωμένου εγκλήματος και βίας, το διάχυτο συναίσθημα ανασφάλειας, η αποτυχία βασικών υπηρεσιών σε τόσες πολλές περιφέρειες, η αδιάκριτη υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων –αυτά είναι μερικά μόνο από τα σημάδια της αδυναμίας των ηγετών του κόσμου να δημιουργήσουν βιώσιμα σχήματα για να περιορίσουν τις ασθένειες της ανθρωπότητας. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν γίνει ειλικρινείς προσπάθειες, αντιθέτως πολλαπλασιάστηκαν κάθε δεκαετία. Και όμως αυτές οι προσπάθειες, ανεξάρτητα από την ευφυΐα τους, απέχουν μακράν της εξάλειψης της «ριζικής αιτίας του κακού που έχει τόσο βίαια διαταράξει την ισορροπία της σημερινής κοινωνίας.» «Ούτε ακόμη» ισχυρίστηκε ο Φύλακας «η ίδια η πράξη της επινόησης του μηχανισμού που απαιτείται για την πολιτική και οικονομική ενοποίηση του κόσμου… θα παρείχε από μόνη της το αντίδοτο κατά του δηλητηρίου που σταθερά υποσκάπτει τη ζωτικότητα των οργανωμένων λαών και εθνών.» «Τι άλλο,» με βεβαιότητα δηλώνει «εκτός από την ανεπιφύλακτη αποδοχή του Θείου Προγράμματος» εκπεφρασμένο από τον Μπαχάολλα «που ενσωματώνει στα ουσιώδη του το εκ Θεού καθορισμένο σχέδιο για την ενοποίηση της ανθρωπότητας σ'αυτή την εποχή, συνδυασμένο με την ακατάβλητη πεποίθηση στην αλάνθαστη αποτελεσματικότητα καθενός και όλων των όρων του, είναι τελικά ικανό να αντισταθεί στις δυνάμεις της εσωτερικής διάσπασης οι οποίες αν μείνουν ανεξέλεγκτες σίγουρα θα συνεχίσουν να φθείρουν τα ουσιώδη μιας απεγνωσμένης κοινωνίας»

7. Διεισδυτική είναι πράγματι η περιγραφή του Σόγι Εφέντι για την διαδικασία διάσπασης στον κόσμο. Εξίσου εντυπωσιακή είναι η ακρίβεια με την οποία αναλύει τις συνδεδεμένες με την διαδικασία ενοποίησης δυνάμεις. Συζητά για μια «σταδιακή διάχυση του πνεύματος της παγκόσμιας αλληλεγγύης το οποίο αναδύεται μέσα από την σύγχυση μιας αποδιοργανωμένης κοινωνίας» ως έμμεση αποκάλυψη του κανόνα της ενότητας της ανθρωπότητας όπως τον συνέλαβε ο Μπαχάολλα. Αυτό το πνεύμα αλληλεγγύης διαδίδεται συνεχώς για δεκαετίες τώρα, και σήμερα η επίδρασή του είναι φανερή σε ένα φάσμα εξελίξεων, από την απόρριψη των βαθιά ριζωμένων φυλετικών προκαταλήψεων μέχρι την χαραυγή της συνείδησης για παγκόσμια ιθαγένεια, από την αυξημένη επίγνωση των περιβαλλοντικών ζητημάτων μέχρι την συλλογική προσπάθεια για την δημόσια υγεία, από την ανησυχία για τα ανθρώπινα δικαιώματα μέχρι την συστηματική επιδίωξη της καθολικής εκπαίδευσης, από την καθιέρωση των διαθρησκευτικών δραστηριοτήτων μέχρι την άνθιση εκατοντάδων χιλιάδων τοπικών, εθνικών και διεθνών οργανώσεων ταγμένων σε κάποια μορφή κοινωνικής δράσης.

8. Όμως για τους οπαδούς του Μπαχάολλα οι πιο σημαίνουσες εξελίξεις στην διαδικασία ενοποίησης είναι εκείνες που συσχετίζονται άμεσα με την Πίστη, πολλές από τις οποίες ανατράφηκαν από τον Φύλακα τον ίδιο και έχουν τώρα αναπτυχθεί εντυπωσιακά σε σχέση με το λιτό τους ξεκίνημα. Από τον μικρό πυρήνα πιστών στους οποίους κοινοποίησε τα πρώτα του σχέδια διδασκαλίας έχει αναπτυχθεί μια παγκόσμια κοινότητα με παρουσία σε χιλιάδες περιοχές, η κάθε μια εκ των οποίων ακολουθεί ένα καλά εδραιωμένο πρότυπο δραστηριοτήτων το οποίο ενσωματώνει τις αρχές και προσδοκίες της Πίστης. Πάνω στο θεμέλιο της Διοικητικής Τάξης που τόσο επιμελημένα τοποθέτησε κατά την διάρκεια των αρχικών δεκαετιών της θητείας του, ορθώνεται ένα εκτεταμένο και πυκνό δίκτυο Εθνικών και Τοπικών Πνευματικών Συμβουλίων που φιλόπονα διοικούν τα ζητήματα της Υπόθεσης σε περισσότερες από εκατόν ογδόντα χώρες. Από τα πρώτα αποσπάσματα των μελών του Βοηθητικού Σώματος για την Προστασία και την Διάδοση της Πίστης που δημιούργησε εκείνος έχει προέλθει μια λεγεώνα χιλίων περίπου ρωμαλέων εργατών υπηρετούντων επί τόπου υπό την διοίκηση των ογδόντα ενός Συμβούλων καθοδηγουμένων επιδέξια από το Διεθνές Κέντρο Διδασκαλίας. Η ανάπτυξη του Παγκόσμιου Διοικητικού Κέντρου της Πίστης σε γειτνίαση με το Παγκόσμιο Πνευματικό της Κέντρο, μια διαδικασία στην οποία ο Φύλακας αφιέρωσε τόση ενέργεια, έχει με την εγκατάσταση του Παγκόσμιου Οίκου Δικαιοσύνης στην Έδρα του στον Όρο Κάρμηλο και την μετέπειτα αποπεράτωση του Κτιρίου του Παγκόσμιου Κέντρου Διδασκαλίας και του Κέντρου Μελέτης των Γραφών, περάσει ένα κρίσιμο κατώφλι. Η σταθερή πρόοδος του θεσμού του Χοκούκολλα υπό την διαχείριση του Χεριού της Υπόθεσης του Θεού Δρ. Αλή-Μοχάμμαντ Βαρκά, διορισμένου από τον Σόγι Εφέντι προ πεντηκονταετίας σαν Θεματοφύλακα, αποκορυφώθηκε με την ίδρυση, το 2005, ενός παγκόσμιου σώματος προορισμένου να προωθήσει την συνεχιζόμενη γενίκευση της εφαρμογής αυτού του ισχυρού νόμου, μια πηγή ανεκτίμητης ευλογίας για όλη την ανθρωπότητα. Οι προσπάθειες του Φύλακα να ανυψώσει την παρουσία της Πίστης στους διεθνείς κύκλους έχει εξελιχθεί σε ένα εκτεταμένο σύστημα εξωτερικών υποθέσεων, ικανό να υπερασπίζεται τα συμφέροντα καθώς και να διακηρύττει το παγκόσμιο μήνυμά της Πίστης. Η εκτίμηση που χαίρει η Πίστη στο διεθνές πεδίο, οποτεδήποτε οι εκπρόσωποί της ομιλούν, είναι ένα πολύ αξιοπρόσεκτο επίτευγμα. Η πίστη και η ευλάβεια που τα μέλη μιας κοινότητας η οποία αντανακλά την διαφορετικότητα όλης της ανθρώπινης φυλής καταδεικνύουν προς τη Συνθήκη του Μπαχάολλα, εδραιώνει ένα αποθεματικό ισχύος όμοιο του οποίου καμία άλλη οργανωμένη ομάδα δεν θα μπορούσε να διεκδικήσει.

9. Ο Φύλακας προέβλεψε ότι σε διαδοχικές εποχές της Περιόδου Διαμόρφωσης ο Παγκόσμιος Οίκος Δικαιοσύνης θα ξεκινούσε μια σειρά παγκόσμιων εγχειρημάτων που θα «συμβόλιζαν την ενότητα και θα συντόνιζαν τις δραστηριότητες» των Εθνικών Πνευματικών Συμβουλίων. Για τρείς διαδοχικές εποχές τώρα, η Μπαχάι κοινότητα έχει εργαστεί επιμελώς στο πλαίσιο των παγκοσμίων Σχεδίων καταρτισμένων από τον Παγκόσμιο Οίκο Δικαιοσύνης και επέτυχε στην καθιέρωση ενός προτύπου Μπαχάι ζωής το οποίο προωθεί την πνευματική ανάπτυξη του ατόμου και διοχετεύει τις συλλογικές ενέργειες των μελών της προς την πνευματική αναγέννηση της κοινωνίας. Έχει αποκτήσει την ικανότητα να φέρει το μήνυμα σε μεγάλο αριθμό δεκτικών ψυχών, να τους σταθεροποιήσει και να εμβαθύνει την κατανόησή τους για τα ουσιώδη της Πίστης την οποία έχουν ασπαστεί. Έχει μάθει να μεταφράσει την διατυπωμένη από τον Ιδρυτή της, κανόνα της σύσκεψης σε ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την συλλογική λήψη αποφάσεων και την εκπαίδευση των μελών της στην χρήση του. Έχει επινοήσει προγράμματα για την πνευματική και ηθική εκπαίδευση των νεότερων μελών της και τα έχει επεκτείνει όχι μόνο στα δικά της παιδιά και εφήβους αλλά και στης ευρύτερης κοινωνίας. Με το αποθεματικό ικανοτήτων που διαθέτει έχει δημιουργήσει ένα πλούσιο σύνολο γραφών που συμπεριλαμβάνει τόμους σε πλήθος γλωσσών οι οποίοι καλύπτουν τις δικές της ανάγκες καθώς και του κοινού. Συμμετέχει όλο και περισσότερο στις υποθέσεις της ευρύτερης κοινωνίας, αναλαμβάνοντας πλήθος προγραμμάτων για κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Ειδικότερα από την έναρξη της πέμπτης εποχής το 2001, έχει κάνει σημαντικά άλματα στον πολλαπλασιασμό των ανθρωπίνων της πόρων μέσα από ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης το οποίο φθάνει την κοινωνική βάση και έχει ανακαλύψει μεθόδους και μέσα για την ίδρυση ενός βιώσιμου σχήματος ανάπτυξης.

10. Η αναγκαιότητα της προώθησης της διαδικασίας εισόδου κατά στρατιές πρέπει να ειδωθεί στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης των δυνάμεων που περιγράφησαν εδώ. Το Πενταετές Σχέδιο που τώρα ξεκινά απαιτεί να συγκεντρώσετε τις ενέργειές σας στην διαδικασία αυτή και να εξασφαλίσετε ότι οι δυο αλληλο-συμπληρωμένες κινήσεις στην καρδιά της επιταχύνονται. Αυτή πρέπει να είναι το κυρίαρχο μέλημά σας. Καθώς οι προσπάθειές σας καρποφορούν και οι δυναμικές της ανάπτυξης ανέρχονται σε νέο επίπεδο πολυπλοκότητας, θα υπάρχουν προκλήσεις και ευκαιρίες που θα απασχολήσουν το ίδιο το Παγκόσμιο Κέντρο κατά την διάρκεια της ερχόμενης πενταετίας στους τομείς όπως είναι εξωτερικές υποθέσεις, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, διαχείριση, και της εφαρμογής των Μπαχάι νόμων. Η ανάπτυξη της κοινότητας έχει ήδη επιβάλει νέες ρυθμίσεις ώστε να διπλασιάζεται ο αριθμός των προσκυνητών σε τετρακόσιους αρχής γενομένης τον Οκτώβριο 2007. Υπάρχουν μερικές άλλες δραστηριότητες που θα πρέπει να προχωρήσουν. Μεταξύ τους είναι η περεταίρω ανάπτυξη των κήπων γύρο από το Μαυσωλείο του Μπαχάολλα, καθώς και του Κήπου Ριζβάν και το Μαζραέ٠ η αποκατάσταση του Κτιρίου του Διεθνούς Αρχείου٠ η στατική αποκατάσταση του Μαυσωλείου του Μπαμπ, η πλήρης έκταση της οποίας δεν είναι ακόμη σαφής٠ και η κατασκευή του Οίκου Λατρείας στη Χιλή όπως τον οραματίστηκε ο Φύλακας, το τελευταίο από τα ηπειρωτικά Μασρικολ-Ασκάρ. Καθώς προχωρούν οι προσπάθειες αυτές θα σας καλούμε από καιρού σε καιρό για υποστήριξη, είτε σε μορφή χρηματικής στήριξης είτε και ειδικευμένων ικανοτήτων, έχοντας υπ’όψη ότι οι πόροι της Πίστης θα πρέπει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό να διοχετεύονται στις απαιτήσεις του Σχεδίου.

11. Αγαπητοί φίλοι: Το ότι οι δυνάμεις της διάσπασης αποκτούν έκταση και ισχύ δεν μπορεί να αγνοηθεί. Είναι εξίσου σαφές ότι η κοινότητα του Μεγίστου Ονόματος έχει οδηγηθεί από το Χέρι της Πρόνοιας να έχει αυξανόμενη αντοχή και πρέπει τώρα να αυξήσει το μέγεθός της και να μεγεθύνει τους πόρους της. Ο πορεία που καθορίζει το Πενταετές Σχέδιο είναι ξεκάθαρη. Πως μπορούμε εκείνοι από μας που έχουμε επίγνωση της δεινής κατάστασης της ανθρωπότητας, και συνείδηση της κατεύθυνσης όπου η ιστορία ξεδιπλώνεται να μην εγερθούμε στο μέγιστο βαθμό των ικανοτήτων μας και να αφιερώσουμε τον εαυτό μας στο σκοπό του; Άραγε τα λόγια του Φύλακα ότι «η σκηνή έχει στηθεί» παραμένουν εν ισχύ σήμερα για μας όσο ίσχυαν τότε που τα έγραψε κατά την διάρκεια του πρώτου Επταετούς Σχεδίου; Ας ηχήσουν τα λόγια του στα αυτιά σας: «Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο.» « Δεν υπάρχει χώρος για δισταγμό.» «Μια παρόμοια ευκαιρία είναι αναντικατάστατη.» «Το να προσπαθεί κανείς, το να επιμείνει, είναι να εξασφαλίσει την τελική και την πλήρη νίκη.» Μείνετε βέβαιοι για τις συνεχιζόμενες ικεσίες μας στο Ιερό Κατώφλι για την καθοδήγηση και την προστασία σας.

 

Windows / Mac