Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2008

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Χιλιάδες μετά χιλιάδων, συμπεριλαμβάνοντας την ποικιλία ολόκληρης της ανθρώπινης οικογένειας, μετέχουν στη συστηματική μελέτη του Δημιουργικού Λόγου σε ένα περιβάλλον που ταυτόχρονα αναπτερώνει και είναι σοβαρό. Όπως προσπαθούν να εφαρμόσουν μέσα από την διαδικασία της δράσης, στοχασμού και σύσκεψης τα διδάγματα που με τον τρόπο αυτό αποκομίζουν, παρατηρούν την ικανότητά τους στην υπηρεσία της Πίστης να ανέρχεται σε νέα ύψη. Σε ανταπόκριση προς την ενδόμυχη αναζήτηση κάθε καρδιάς να επικοινωνεί με τον Δημιουργό της, εκτελούν πράξεις συλλογικής λατρείας σε διαφορετικές συνθήκες, ενωμένους με άλλους στη προσευχή, αφυπνίζοντας πνευματικές ευαισθησίες, και διαμορφώνοντας ένα πρότυπο ζωής που διακρίνεται από τον ευλαβικό του χαρακτήρα. Καθώς συναντώνται στα σπίτια τους και επισκέπτονται οικογένειες, φίλους και γνωστούς, ξεκινούν σκόπιμες συζητήσεις πάνω σε θέματα με πνευματική σημασία, εμβαθύνουν τις γνώσεις τους για την Πίστη, μοιράζονται το μήνυμα του Μπαχάολλα και καλωσορίζουν ένα αυξανόμενο αριθμό να συμπράξουν μαζί τους σε ένα μεγαλειώδη εγχείρημα. Γνωρίζοντας τη λαχτάρα των παιδιών της γης και την ανάγκη τους για πνευματική εκπαίδευση, επεκτείνουν ευρέως τις προσπάθειές τους να εμπλέκουν συνεχώς αυξανόμενες μερίδες συμμετεχόντων σε τάξεις που μετατρέπονται σε κέντρα έλξης για την νεολαία και ενισχύουν τις ρίζες της Πίστης στην κοινωνία. Βοηθούν τους εφήβους να διαπλεύσουν ένα κρίσιμο στάδιο της ζωής τους και να αποκτήσουν την δύναμη να κατευθύνουν τις ενέργειές τους προς την πρόοδο του πολιτισμού. Και με το πλεονέκτημα μιας μεγαλύτερης αφθονίας των ανθρώπινων πόρων, ένας αυξανόμενος αριθμός αυτών είναι σε θέση να εκφράζει την πίστη του μέσω μιας ανερχόμενης παλίρροιας επιδιώξεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ανθρωπότητας στις πνευματικές καθώς και υλικές τους διαστάσεις. Έτσι είναι το πανόραμα ενώπιόν μας καθώς κάνουμε παύση αυτό το Ρεζβάν να παρατηρήσουμε την πρόοδο της παγκόσμιας Μπαχάι κοινότητας.

Πολλές φορές έχουμε υποδείξει ότι ο στόχος της σειράς των παγκόσμιων Σχεδίων τα οποία θα φέρουν τον Μπαχάι κόσμο στον εορτασμό του πρώτου αιώνα της Εποχής Διάπλασης της Πίστης το 2021 θα επιτευχθεί μέσω εμφανούς προόδου στις δραστηριότητες και την ανάπτυξη του ατόμου, των θεσμών και της κοινότητας. Στο σημείο αυτό, το μέσον του ενός τετάρτου του αιώνα συνεπούς, εστιασμένης σθεναρής προσπάθειας, οι αποδείξεις της αυξανόμενης ικανότητας είναι παντού φανερές. Ιδιαίτερης σπουδαιότητας είναι η ευρυνόμενη επίδραση του δυναμισμού που πηγάζει από την αλληλεπίδραση μεταξύ των τριών συμμετεχόντων στο Σχέδιο. Οι θεσμοί από το εθνικό έως το τοπικό επίπεδο βλέπουν με μεγαλύτερη από ποτέ σαφήνεια πώς να δημιουργήσουν συνθήκες που συμβάλλουν στην έκφραση της πνευματικής ενέργειας ενός αυξανόμενου αριθμού πιστών σε αναζήτηση ενός κοινού στόχου. Η κοινότητα γίνεται όλο και περισσότερο ένα περιβάλλον στο οποίο η μεμονωμένη προσπάθεια και η συλλογική δράση, με την βοήθεια του ινστιτούτου, μπορούν να συμπληρώνουν η μια την άλλη προκειμένου να επιτευχθεί η πρόοδος. Η ένταση που φανερώνει και η ενότητα του σκοπού που ζωντανεύει τις προσπάθειές της σύρει στις αυξανόμενες τάξεις της άτομα από κάθε κοινωνική τάξη πρόθυμα να αφιερώσουν το χρόνο και τις ενέργειές τους στην ευημερία της ανθρωπότητας. Ότι οι πόρτες της κοινότητας είναι διάπλατα ανοικτές για οποιαδήποτε δεκτική ψυχή να εισέλθει και να λάβει τροφή από την Αποκάλυψη του Μπαχαολλά είναι σαφές. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη για την αποτελεσματικότητα των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των τριών συμμετεχόντων του Σχεδίου από τη δραματική επιτάχυνση στο ρυθμό της διδασκαλίας που παρατηρήθηκε κατά την διάρκεια του προηγουμένου έτους. Η πρόοδος που σημειώθηκε στη διαδικασία της εισόδου κατά στρατιές ήταν πραγματικά σημαντική.

Εντός της σφαίρας αυτών των ενισχυμένων αλληλεπιδράσεων, η ατομική πρωτοβουλία γίνεται όλο και περισσότερο αποτελεσματική. Σε προηγούμενα μηνύματα έχουμε αναφερθεί στην ώθηση που η διαδικασία του ινστιτούτου δίδει στην άσκηση πρωτοβουλίας από μεμονωμένους πιστούς. Οι φίλοι σε κάθε ήπειρο συμμετέχουν στη μελέτη των Γραφών για το ρητό σκοπό να μάθουν να εφαρμόζουν τις διδασκαλίες στην ανάπτυξη της Πίστης. Ένας αξιόλογος αριθμός ατόμων επωμίζεται τώρα την ευθύνη για την πνευματική ζωτικότητα των κοινοτήτων τους και ενεργητικά πραγματοποιεί εκείνες τις πράξεις υπηρεσίας που αρμόζουν σε ένα υγιές σχέδιο ανάπτυξης. Καθώς έχουν εμείνει στον τομέα της υπηρεσίας στην Πίστη, διατηρώντας μια ταπεινή στάση εκμάθησης, το θάρρος και η σοφία τους, ο ζήλος και η οξύτητά τους, η θέρμη και η προσοχή τους, η εμμονή και η εμπιστοσύνη τους στο Θεό έχουν συνδυαστεί ακόμα περισσότερο ώστε να ενισχύσουν το ένα το άλλο. Στην παρουσίασή τους του μηνύματος του Μπαχάολλα και στην έκθεση των αληθειών του, έχουν δεχτεί στις καρδιές τους τα λόγια του Σόγκι Εφέντι ότι θα πρέπει ούτε να «διστάζουν» ούτε να «κομπάζουν», ούτε να «δίνουν υπερβολική έμφαση» ούτε να «περικόβουν» την αλήθεια που υπερασπίζονται. Ούτε να είναι «φανατικοί» ούτε «υπερβολικά φιλελεύθεροι». Μέσω της σταθερότητάς τους στη διδασκαλία, έχουν αυξήσει τη ικανότητά τους να αποφασίσουν εάν η δεκτικότητα του ακροατή τους απαιτεί να είναι «επιφυλακτικοί» ή «τολμηροί», να «ενεργήσουν γρήγορα» ή να κάνουν «βήμα σημειωτόν», να είναι «άμεσοι» ή «έμμεσοι» στις μεθόδους που υιοθετούν.

Αυτό που εξακολουθούμε να βρίσκουμε ενθαρρυντικό είναι το πόσο καλά πειθαρχημένη είναι αυτή η ατομική πρωτοβουλία. Κοινότητες παντού αφομοιώνουν βαθμιαία τα μαθήματα που διδάσκονται από τη συστηματοποίηση, και το πλαίσιο που καθορίζεται από την τρέχουσα σειρά Σχεδίων δημιουργεί συνέπεια και ευελιξία στις προσπάθειες των φίλων. Χωρίς να τους περιορίζει, αυτό το πλαίσιο τους επιτρέπει να αδράξουν ευκαιρίες, να οικοδομούν σχέσεις και να μεταφράζουν σε πραγματικότητα ένα όραμα της συστηματικής ανάπτυξης. Δηλαδή, δίνει μορφή στις συλλογικές τους δυνάμεις.

Καθώς επισκοπούμε τα επιτεύγματα σε όλο τον κόσμο, οι καρδιές μας γεμίζουν με ιδιαίτερο θαυμασμό για τους πιστούς στο Ιράν, οι οποίοι, υπό τις πιο σκληρές συνθήκες, έχουν εγερθεί θαρραλέα να υπηρετούν τη χώρα τους και εντείνουν τις ενέργειές τους προς την αναζωογόνησή της, αν και οι ανοικτοί σε αυτούς δόμοι είναι περιορισμένοι. Και λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στη διοίκηση της Πίστης, έχουν εφορμήσει σε ατομική βάση να εξοικειώσουν τους συμπολίτες τους με τις διδασκαλίες του Μπαχάολλα, δεσμεύοντάς τους άμεσα σε συζητήσεις για το σωτήριο μήνυμά Του. Κάνοντας τούτο έχουν λάβει όχι μόνο πρωτοφανή υποστήριξη από πεφωτισμένες ψυχές, αλλά έχουν αντικρίσει μια δεκτικότητα πέρα από οτιδήποτε είχαν φανταστεί δυνατό.

Κάθε οπαδός του Μπαχάολλα που έχει συνείδηση των δυνάμεων της σύνθεσης και της αποσύνθεσης που λειτουργούν στην κοινωνία σήμερα, βλέπει τη σχέση μεταξύ της ανόδου της δεκτικότητας προς την Πίστη σε όλα τα μέρη της υφηλίου και των αποτυχιών των συστημάτων του κόσμου. Το ότι η δεκτικότητα αυτή θα αυξηθεί καθώς οι οδύνες της ανθρωπότητας μεγαλώνουν, είναι βέβαιο. Ας μην γίνει λάθος: Η δημιουργία ικανότητας που έχει τεθεί σε κίνηση για να ανταποκριθεί στην ολοένα και αυξανόμενη δεκτικότητα είναι ακόμα στα αρχικά της στάδιά. Το μέγεθος των απαιτήσεων ενός κόσμου σε αποδιάρθρωση θα δοκιμάσει στα όρια της την ικανότητα αυτή στα προσεχή έτη. Η ανθρωπότητα καταβάλεται από τις δυνάμεις της καταπίεσης, είτε παραγόμενη από τα βάθη της θρησκευτικής προκατάληψης είτε από τις κορυφές του αχαλίνωτου υλισμού. Οι Μπαχάι είναι σε θέση να διακρίνουν τις αιτίες αυτής της συμφοράς. «Ποια ‘καταπίεση’ είναι πιο σοβαρή», ρωτά ο Μπαχάολλα, «από αυτή στη οποία μια ψυχή που επιδιώκει την αλήθεια και που επιθυμεί να λάβει την γνώση του Θεού, να μην γνώριζει από που να την λάβει και από ποιόν να την αναζητήσει;» Δεν υπάρχει κανένας χρόνος για χάσιμο. Η συνεχής πρόοδος πρέπει να επιτευχθεί στη δράση και στην ανάπτυξη των τριών συμμετεχόντων στο Σχέδιο.

Ο Αμπντόλ Μπαχά έχει εξυμνήσει «δύο καλέσματα» προς «την επιτυχία και την ευημερία» που μπορούν να ακουστούν από τα «ύψη της ευτυχίας της ανθρωπότητας». Το ένα είναι το κάλεσμα του «πολιτισμού», της «προόδου του υλικού κόσμου». Περιλαμβάνει τους «νόμους», τους «κανονισμούς», «τις τέχνες και τις επιστήμες», μέσω των οποίων η ανθρωπότητα αναπτύσσεται. Το άλλο [κάλεσμα] είναι το «συγκλονιστικό κάλεσμα του Θεού», από την οποία εξαρτάται η αιώνια ευτυχία της ανθρωπότητας. «Αυτό το δεύτερο κάλεσμα», έχει εξηγήσει o Αμπντόλ-Μπαχά, «βασίζεται επάνω στις οδηγίες και τις παραινέσεις του Κυρίου και στις προειδοποιήσεις και τα αλτρουιστικά συναισθήματα που ανήκουν στη σφαίρα της ηθικής η οποία όπως ένα λαμπερό φως, λαμπρύνει και φωτίζει το λύχνος των πραγματικοτήτων της ανθρωπότητας. Η δυεισδητική της δύναμή είναι ο Λόγος του Θεού.» Καθώς συνεχίζετε να εργάζεστε στα συμπλέγματα σας, θα τραβηχτείτε όλο και περισσότερο μέσα στη ζωή της κοινωνίας γύρω σας και θα κληθείτε να επεκτείνετε τη διαδικασία της συστηματικής εκμάθησης στην οποία συμμετέχετε για να συμπεριλάβει ένα εκτεινόμενο πεδίο ανθρώπινων προσπαθειών. Στις προσεγγίσεις που παίρνετε, στις μεθόδους που υιοθετείτε και τα όργανα που χρησιμοποιείτε, θα πρέπει να επιτύχετε τον ίδιο βαθμό συνοχής που χαρακτηρίζει το σχέδιο ανάπτυξης που είναι τώρα σε εξέλιξη.

Η διατήρηση της ανάπτυξης σε κάθε σύμπλεγμα θα εξαρτηθεί από τις ιδιότητες που διακρίνουν την υπηρεσία σας στους λαούς του κόσμου. Τόσο ελεύθερες πρέπει να είναι οι σκέψεις και οι ενέργειες σας από οποιοδήποτε ίχνος προκατάληψης –φυλετική , θρησκευτική, οικονομική, εθνική, οικογενειακή , ταξική ή πολιτιστική– ώστε ακόμα και ο ξένος να σας βλέπει σαν στοργικούς φίλους. Τόσο υψηλά πρέπει να είναι τα πρότυπα τελειότητας και τόσο αγνές και αδιάφθορες οι ζωές σας ώστε η ηθική επιρροή που ασκείτε να διαπερνά τη συνείδηση της ευρύτερης κοινότητας. Μόνο εάν επιδείξετε την ορθότητα της συμπεριφοράς στην οποία οι γραφές της Πίστης καλούν κάθε ψυχή, θα είστε σε θέση να αντιμετωπίσετε τις μυριάδες μορφές διαφθοράς, απροκάλυπτη και διακριτική, που κατατρώνε τα σωθικά της κοινωνίας. Μόνο εάν αντιλαμβάνεστε την τιμή και την ευγένεια σε κάθε ανθρώπινη ύπαρξη –ανεξαρτήτως πλούτου ή φτώχειας- θα είστε σε θέση να υπερασπιστείτε την υπόθεση της δικαιοσύνης. Και στο βαθμό στο οποίο οι διοικητικές διαδικασίες των θεσμών σας κυβερνώνται από τις αρχές της Μπαχάι σύσκεψης θα μπορέσουν οι μεγάλες μάζες της ανθρωπότητας να βρουν καταφύγιο στην Μπαχάι κοινότητα.

Καθώς μοχθείτε προς τα εμπρός, να είστε βέβαιοι ότι η Θεία Σύναξη παρατάσσει τις δυνάμεις της και παραμένει έτοιμη να έρθει για βοήθειά σας. Οι συνεχείς προσευχές μας θα σας περιβάλουν.

 

Windows / Mac