Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2013

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

1. «Το Βιβλίο του Θεού είναι ορθάνοιχτο και ο Λόγος Του καλεί την ανθρωπότητα προς Αυτόν.» Με τέτοιους συναρπαστικούς όρους περιγράφει η Υπέρτατη Πένα την έλευση της ημέρας της ένωσης και της συλλογικότητας. Ο Μπαχαολλά συνεχίζει: «Ακούστε προσεχτικά, ω φίλοι του Θεού, τη φωνή Εκείνου τον Οποίο έχει αδικήσει ο κόσμος και κρατηθείτε γερά από οτιδήποτε εξυψώνει την Υπόθεσή Του.» Προτρέπει περαιτέρω τους οπαδούς Του: «Με απόλυτη φιλικότητα και με πνεύμα τέλειας αδελφοσύνης συσκεφθείτε και αφιερώστε τις πολύτιμες μέρες της ζωής σας στη βελτίωση του κόσμου και την προώθηση της Υπόθεσης Εκείνου ο Οποίος είναι ο Πανάρχαιος και Υπέρτατος Κύριος των πάντων.»

2. Αγαπημένοι συνεργάτες: Αυτή η συγκλονιστική διακήρυξη έρχεται στο νου αυθόρμητα όταν βλέπουμε τις αφοσιωμένες προσπάθειές σας σε όλο τον κόσμο ως ανταπόκριση στο κάλεσμα του Μπαχαολλά. Η θαυμάσια ανταπόκριση στις εκκλήσεις Του μπορεί να παρατηρηθεί παντού. Εκείνοι που κάνουν μια παύση για να στοχαστούν το ξεδίπλωμα του Θεϊκού Σχεδίου, είναι αδύνατον να αγνοήσουν το πώς η δύναμη που διαθέτει ο Λόγος του Θεού κυριαρχεί στις καρδιές γυναικών και αντρών, παιδιών και νέων, στη μια χώρα μετά την άλλη, στο ένα σύμπλεγμα μετά το άλλο.

3. Μια παγκόσμια κοινότητα εξευγενίζει την ικανότητά της να διαβάζει την άμεση πραγματικότητά της, να αναλύει τις δυνατότητές της και να εφαρμόζει συνετά τις μεθόδους και τα όργανα του Πενταετούς Σχεδίου. Όπως προβλεπόταν, συσσωρεύονται πολύ γρήγορα εμπειρίες σε συμπλέγματα όπου τα όρια της μάθησης διευρύνονται συνειδητά. Σε τέτοια μέρη, τα μέσα που καθιστούν ικανό έναν ολοένα αυξανόμενο αριθμό ατόμων να ενισχύσουν την ικανότητά τους για υπηρεσία είναι πλήρως κατανοητά. Ένα παλλόμενο εκπαιδευτικό ινστιτούτο λειτουργεί ως έρεισμα για τις προσπάθειες της κοινότητας να προωθήσει το Σχέδιο και, όσο το δυνατόν συντομότερα,, οι δεξιότητες και οι ικανότητες που αναπτύσσονται μέσω της συμμετοχής στις σειρές μαθημάτων του ινστιτούτου εφαρμόζονται στο πεδίο [δράσης]. Μερικοί, μέσω των καθημερινών τους κοινωνικών συναναστροφών, συναντούν ψυχές που είναι ανοιχτές στην εξερεύνηση πνευματικών ζητημάτων που διεξάγεται σε ποικίλα περιβάλλοντα. Άλλοι είναι σε θέση να ανταποκριθούν στη δεκτικότητα ενός χωριού ή μιας γειτονιάς πιθανόν μετακομίζοντας στην περιοχή. Όλο και μεγαλύτεροι αριθμοί ανθρώπων εγείρονται για να επωμιστούν ευθύνες, διογκώνοντας τον αριθμό εκείνων που υπηρετούν ως επιμελητές, εμψυχωτές, και δάσκαλοι παιδιών, εκείνων που διαχειρίζονται και συντονίζουν, ή που μοχθούν με άλλους τρόπους υποστηρίζοντας το έργο. Η δέσμευση των φίλων στη μάθηση εκφράζεται μέσω της σταθερότητας στις δικές τους προσπάθειες και μιας προθυμίας να συνοδεύουν άλλους στις δικές τους. Επιπλέον, είναι ικανοί να λαμβάνουν σταθερά υπόψη δύο συμπληρωματικές απόψεις του σχεδίου δράσης που αναπτύσσεται στο σύμπλεγμα: πρώτον, τους τριμηνιαίους κύκλους δραστηριοτήτων –το ρυθμικό παλμό του προγράμματος ανάπτυξης- και δεύτερον τα διακριτά στάδια μιας διαδικασίας εκπαίδευσης για παιδιά, εφήβους, νέους και ενήλικες. Ενώ κατανοούν ξεκάθαρα τη σχέση που συνδέει αυτά τα τρία στάδια, οι φίλοι είναι ενήμεροι ότι το καθένα έχει τη δική του δυναμική, τις δικές του προϋποθέσεις και τη δική του έμφυτη αξία. Πάνω απ’ όλα, έχουν επίγνωση της λειτουργίας ισχυρών πνευματικών δυνάμεων, των οποίων οι ενέργειες μπορούν να διακριθούν τόσο στα ποσοτικά στοιχεία που αντανακλούν την πρόοδο της κοινότητας όσο και στο πλήθος των αφηγήσεων που περιγράφουν τα επιτεύγματά της. Αυτό που είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρο είναι ότι πολλά από αυτά τα διακριτά και προεξέχοντα γνωρίσματα που χαρακτηρίζουν τα πιο ανεπτυγμένα συμπλέγματα είναι επίσης εμφανή και σε κοινότητες [που βρίσκονται] σε πολύ πιο αρχικά στάδια της ανάπτυξής τους.

4. Καθώς έχει βαθύνει η εμπειρία των φίλων, η ικανότητά τους να καλλιεργούν ένα πλούσιο και πολύπλοκο πρότυπο ζωής μέσα στο σύμπλεγμα, αγκαλιάζοντας εκατοντάδες ή ακόμη και χιλιάδες ανθρώπους, έχει αυξηθεί. Πόσο ευχαριστημένοι είμαστε που παρατηρούμε πόση ενόραση αποκτούν οι φίλοι από τις προσπάθειές τους. Εκτιμούν, για παράδειγμα, ότι το σταδιακό ξεδίπλωμα του Σχεδίου στο επίπεδο του συμπλέγματος είναι μια δυναμική διαδικασία, μία που είναι κατ’ ανάγκη σύνθετη και δεν επιδέχεται γρήγορη απλοποίηση. Βλέπουν πώς προχωράει προς τα εμπρός καθώς αυξάνουν την ικανότητά τους να προάγουν ανθρώπινους πόρους και να συντονίζουν και να οργανώνουν καλά τις πράξεις εκείνων που εγείρονται. Οι φίλοι αντιλαμβάνονται πως καθώς βελτιώνονται αυτές οι ικανότητες, θα είναι δυνατόν να ενσωματώσουν ένα ευρύτερο φάσμα πρωτοβουλιών. Ομοίως, έχουν φτάσει στην αναγνώριση ότι όταν εισάγεται ένα καινούριο στοιχείο απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή για κάποιο διάστημα, αλλά αυτό με κανέναν τρόπο δεν μειώνει τη σπουδαιότητα άλλων πτυχών στις προσπάθειες τους στη διαδικασία οικοδόμησης κοινοτήτων. Διότι καταλαβαίνουν ότι αν πρέπει να γίνει η μάθηση τρόπος λειτουργίας τους, πρέπει να βρίσκονται σε επιφυλακή ως προς τις δυνατότητες που προσφέρονται από οποιοδήποτε όργανο του Σχεδίου που αποδεικνύεται ιδιαίτερα κατάλληλο για μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, και όπου τους ζητείται, να επενδύουν μεγαλύτερη ενέργεια στην ανάπτυξή του. Δεν συνεπάγεται, ωστόσο, ότι κάθε άτομο πρέπει να απασχολείται με την ίδια πτυχή του Σχεδίου. Οι φίλοι έχουν επίσης μάθει ότι δεν είναι απαραίτητο ο κύριος στόχος της φάσης εξάπλωσης κάθε κύκλου ενός προγράμματος ανάπτυξης να κατευθύνεται προς τον ίδιο σκοπό. Οι συνθήκες μπορεί να απαιτούν ώστε σε ένα δεδομένο κύκλο, για παράδειγμα, η προσοχή να στοχεύει κυρίως στο να προσκαλέσουμε ψυχές να ασπαστούν την Πίστη μέσω εντατικών διδασκαλικών προσπαθειών που γίνονται είτε ατομικά είτε συλλογικά. Σε άλλον κύκλο, ο στόχος θα μπορούσε να είναι ο πολλαπλασιασμός μιας συγκεκριμένης κεντρικής δραστηριότητας.

5. Επιπλέον, οι φίλοι έχουν συναίσθηση ότι το έργο της Υπόθεσης προχωράει με διαφορετικές ταχύτητες σε διαφορετικά μέρη και εύλογα –αφού πρόκειται για ένα οργανικό φαινόμενο- και παίρνουν χαρά και ενθάρρυνση από κάθε στιγμή προόδου που βλέπουν. Πράγματι, αναγνωρίζουν το όφελος που προκύπτει από τη συνεισφορά κάθε ατόμου στην πρόοδο του συνόλου, και συνεπώς η υπηρεσία που προσφέρεται από τον καθένα, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες που δημιουργούνται από τις συνθήκες του ατόμου, καλωσορίζεται από όλους. Οι συναντήσεις περισυλλογής βλέπονται όλο και περισσότερο σαν περιστάσεις όπου οι προσπάθειες της κοινότητας, στην ολότητά τους, γίνονται το αντικείμενο ειλικρινούς και εμψυχωτικής συζήτησης. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν τι έχει επιτευχθεί γενικά, κατανοούν τους δικούς τους μόχθους υπό το πρίσμα αυτό, και αυξάνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τη διαδικασία ανάπτυξης αφομοιώνοντας τις συμβουλές των θεσμών και αντλώντας από την εμπειρία των υπόλοιπων πιστών. Μια τέτοια εμπειρία μοιράζεται επίσης σε αναρίθμητους άλλους χώρους που προκύπτουν για συζήτηση ανάμεσα στους φίλους που είναι έντονα απασχολημένοι σε συγκεκριμένες προσπάθειες, είτε ακολουθούν μια κοινή γραμμή δράσης είτε υπηρετούν σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι του συμπλέγματος. Όλη αυτή η ενόραση εντάσσεται σε μια ευρύτερη εκτίμηση ότι η πρόοδος επιτυγχάνεται πολύ εύκολα σε ένα περιβάλλον διαποτισμένο από αγάπη –ένα στο οποίο τα ελαττώματα παραβλέπονται με ανεκτικότητα, τα εμπόδια ξεπερνιούνται με υπομονή, και οι δοκιμασμένες προσεγγίσεις αγκαλιάζονται με ενθουσιασμό. Και είναι έτσι που, μέσω της σοφής οδηγίας των θεσμών και φορέων της Πίστης που λειτουργούν σε κάθε επίπεδο, οι προσπάθειες των φίλων, όσο μετριοπαθείς κι αν είναι σαν άτομα, συγχωνεύονται σε μια συλλογική προσπάθεια έτσι ώστε η δεκτικότητα στο κάλεσμα της Ευλογημένης Ωραιότητας να αναγνωριστεί γρήγορα και να γαλουχηθεί αποτελεσματικά. Ένα σύμπλεγμα που βρίσκεται σ’αυτή την κατάσταση είναι σαφώς εκείνο στο οποίο οι σχέσεις ανάμεσα στο άτομο, τους θεσμούς και την κοινότητα –τους τρεις πρωταγωνιστές του Σχεδίου- εξελίσσονται υγιώς.

6. Από αυτό το τοπίο της ακμάζουσας δραστηριότητας, μια προοπτική αξίζει ιδιαίτερης αναφοράς. Στο μήνυμα που σας απευθύναμε πριν από τρία χρόνια, εκφράσαμε την ελπίδα ότι, σε συμπλέγματα όπου λειτουργεί εντατικό πρόγραμμα ανάπτυξης, οι φίλοι να προσπαθήσουν να μάθουν περισσότερα σχετικά με τους τρόπους οικοδόμησης κοινότητας αναπτύσσοντας κέντρα έντονης δραστηριότητας σε γειτονιές και χωριά. Οι ελπίδες μας ξεπεράστηκαν, διότι ακόμη και σε συμπλέγματα όπου το πρόγραμμα ανάπτυξης δεν έχει ακόμη πετύχει σε ένταση, προσπάθειες λίγων για να ξεκινήσουν κεντρικές δραστηριότητες ανάμεσα σε κατοίκους μικρών περιοχών έχουν επιδείξει την επανειλημένως την αποτελεσματικότητά. Στην ουσία, αυτή η προσέγγιση επικεντρώνεται στην ανταπόκριση στις διδασκαλίες του Μπαχαολλά από την πλευρά πληθυσμών που είναι έτοιμοι για την πνευματική μεταμόρφωση που ενθαρρύνει η Αποκάλυψή Του. Μέσω της συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία που προωθείται από το εκπαιδευτικό ινστιτούτο, παρακινούνται να απορρίψουν την απάθεια και την αδιαφορία που ενσταλάζουν οι δυνάμεις της κοινωνίας και να ακολουθήσουν, αντιθέτως, πρότυπα δράσης που αποδεικνύονται ότι αλλάζουν τη ζωή. Εκεί όπου αυτή η προσέγγιση έχει προχωρήσει για μερικά χρόνια σε μια γειτονιά ή σε ένα χωριό και οι φίλοι έχουν διατηρήσει το στόχο τους, αξιοσημείωτα αποτελέσματα γίνονται βαθμιαία αλλά σαφώς εμφανή. Οι νέοι έχουν την ικανότητα να αναλάβουν την ευθύνη για την ανάπτυξη εκείνων απο τον περίγυρω τους που είναι νεότεροι από τους ίδιους. Οι μεγαλύτερες γενιές υποδέχονται ευχάριστα τη συνεισφορά των νέων σε ουσιαστικές συζητήσεις σχετικά με τις υποθέσεις ολόκληρης της κοινότητας. Τόσο για τους νέους όσο και για τους μεγάλους, η πειθαρχία που καλλιεργείται μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας της κοινότητας χτίζει την ικανότητα για συζήτηση και αναδύονται νέοι χώροι για ωφέλιμες συνομιλίες. Κι όμως η αλλαγή δεν περιορίζεται απλά και μόνο στους Μπαχάι και σε εκείνους που εμπλέκονται στις κεντρικές δραστηριότητες που ζητάει το Σχέδιο, από τους οποίους εύλογα ίσως θα αναμέναμε να υιοθετήσουν νέους τρόπους σκέψεις με τον καιρό. Το ίδιο το πνεύμα του περιοχής επηρεάζεται. Διαμορφώνεται μια ευλαβική στάση μέσα σ’ ένα ευρύ τμήμα του πληθυσμού. Οι εκφράσεις της ισότητας αντρών και γυναικών γίνονται πιο σαφείς. Η εκπαίδευση των παιδιών, τόσο των αγοριών όσο και των κοριτσιών επιβάλλει μεγαλύτερη προσοχή. Ο χαρακτήρας των σχέσεων μέσα στις οικογένειες –που είναι πλασμένος από εικασίες πολλών αιώνων- αλλάζει αισθητά. Μία αίσθηση καθήκοντος απέναντι στην άμεση κοινότητα του ατόμου και το φυσικό του περιβάλλον αρχίζει να επικρατεί. Ακόμη και η μάστιγα της προκατάληψης που ρίχνει την ολέθρια σκιά της πάνω σε κάθε κοινωνία, αρχίζει να παραδίνεται στην ακαταμάχητη δύναμη της ενότητας. Σε συντομία, το έργο της οικοδόμησης της κοινότητας στο οποίο εμπλέκονται οι φίλοι, επηρεάζει πτυχές του πολιτισμού.

7. Ενώ η εξάπλωση και η σταθεροποίηση έχουν προοδεύσει σταθερά τον τελευταίο χρόνο, κι άλλοι τομείς δραστηριότητας έχουν επίσης προχωρήσει προς τα εμπρός, συχνά σχεδόν παράλληλα. Ένα βασικό παράδειγμα, οι πρόοδοι σε πολιτισμικό επίπεδο που έχουν παρατηρηθεί σε μερικά χωριά και γειτονιές οφείλονται σε μεγάλο βαθμό σε αυτό που έχει μαθευτεί από την Μπαχάι ανάμειξη στην κοινωνική δράση. Το Γραφείο μας της Κοινωνικής και Οικονομικής Ανάπτυξης ετοίμασε πρόσφατα ένα έγγραφο που εξαίρει τριάντα χρόνια εμπειρίας που έχει συγκεντρωθεί σε αυτό το πεδίο από τότε που εγκαθιδρύθηκε αυτό το Γραφείο στο Μπαχάι Παγκόσμιο Κέντρο. Ανάμεσα στις παρατηρήσεις που κάνει είναι ότι οι προσπάθειες εμπλοκής στην κοινωνική δράση έχουν δεχτεί ζωτική ώθηση από το εκπαιδευτικό ινστιτούτο. Αυτό δεν συμβαίνει απλώς μέσω της αύξησης στους ανθρώπινους πόρους που ενθαρρύνει. Η πνευματική ενόραση, οι ιδιότητες και ικανότητες που καλλιεργούνται από τη διαδικασία του ινστιτούτου έχουν αποδειχτεί ότι είναι τόσο κρίσιμα για τη συμμετοχή στην κοινωνική δράση όσο και για τη συνεισφορά στη διαδικασία της ανάπτυξης. Επιπλέον, εξηγείται πώς οι ξεχωριστοί τομείς προσπάθειας της Μπαχάι κοινότητας διέπονται από ένα κοινό, εξελισσόμενο, εννοιολογικό πλαίσιο που συνίσταται από αμοιβαίως ενισχυόμενα στοιχεία, παρόλο που αυτά καταλαμβάνουν ποικίλες εκφράσεις σε διαφορετικές σφαίρες δράσης. Το έγγραφο που έχουμε περιγράψει διανεμήθηκε στα Εθνικά Πνευματικά Συμβούλια και τα προσκαλούμε, σε σύσκεψη με τους Συμβούλους, να εξετάσουν το πώς οι ιδέες που εξερευνά μπορούν να βοηθήσουν στο να προάγουν τις υπάρχουσες προσπάθειες κοινωνικής δράσης που γίνονται υπό την αιγίδα τους και να αυξήσουν την επίγνωση αυτής της σπουδαίας διάστασης της Μπαχάι προσπάθειας. Αυτό δεν θα πρέπει να ερμηνευτεί σαν μια γενική έκκληση για ευρεία δραστηριότητα σε αυτό τον τομέα –η ανάδυση της κοινωνικής δράσης συμβαίνει φυσιολογικά, καθώς μια αναπτυσσόμενη κοινότητα συγκεντρώνει δύναμη- αλλά τώρα είναι ο καιρός οι φίλοι να στοχαστούν πιο βαθιά τις συνέπειες των προσπαθειών τους για τη μεταμόρφωση της κοινωνίας. Η αύξηση της μάθησης που συμβαίνει σε αυτό το πεδίο θέτει αυξημένες απαιτήσεις στο Γραφείο της Κοινωνικής και Οικονομικής Ανάπτυξης και λαμβάνονται μέτρα ώστε η λειτουργία του να εξελιχτεί αντίστοιχα.

8. Ένα ιδιαίτερα αξιοσημείωτο γνώρισμα των τελευταίων δώδεκα μηνών υπήρξε η συχνότητα με την οποία η Μπαχάι κοινότητα ταυτίζεται, από ποικίλες απόψεις, με προσπάθειες που επιφέρουν τη βελτίωση της κοινωνίας σε συνεργασία με ανθρώπους παρόμοιας ιδεολογίας. Από τη διεθνή αρένα ως τη βάση της ζωής σε χωριό, ηγέτες του πνεύματος σε όλων των ειδών τις θέσεις έχουν εκφράσει την επίγνωσή τους ότι οι Μπαχάι όχι μόνο νοιάζονται για την ευημερία της ανθρωπότητας, αλλά διαθέτουν και μια σαφή αντίληψη για το τι χρειάζεται να επιτευχθεί και αποτελεσματικά μέσα για την πραγματοποίηση των προσδοκιών τους. Αυτές οι εκφράσεις εκτίμησης και υποστήριξης έχουν επίσης έρθει και από σημεία που δεν θα τα περίμενε κανείς παλαιότερα. Για παράδειγμα, ακόμη και στη Γενέτειρα της Πίστης, παρά τα τρομερά εμπόδια που έχει θέσει στο δρόμο τους ο καταπιεστής, οι Μπαχάι αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο για τις βαθιές συνέπειες που φέρει το μήνυμά τους για την κατάσταση του έθνους τους και τυγχάνουν σεβασμού για την ακλόνητη αποφασιστικότητά τους να συνεισφέρουν στην πρόοδο της πατρίδας τους.

9. Οι δοκιμασίες που υπομένουν οι αφοσιωμένοι πιστοί στο Ιράν, ιδιαίτερα στις δεκαετίες που άρχισε το πιο πρόσφατο κύμα διωγμών, έχουν παρακινήσει τα αδέλφια τους σε άλλες χώρες να σπεύσουν προς υπεράσπισή τους. Ανάμεσα στις ανεκτίμητες δωρεές που η παγκόσμια Μπαχάι κοινότητα έχει αποκτήσει, σαν συνέπεια αυτής της καρτερικότητας, αναφέρουμε μία: ένα εντυπωσιακό δίκτυο εξειδικευμένων φορέων σε εθνικό επίπεδο που έχει αποδειχτεί ικανό να αναπτύσσει συστηματικά σχέσεις με κυβερνήσεις και οργανώσεις της πολιτικής κοινωνίας. Παράλληλα με αυτό, οι διαδικασίες των διαδοχικών Σχεδίων έχουν ανυψώσει την ικανότητα της κοινότητας να συμμετέχει σε επικρατούσες συζητήσεις σε οποιοδήποτε χώρο συμβαίνουν –από προσωπικές συνομιλίες μέχρι διεθνή φόρουμ. Στο επίπεδο των απλών ανθρώπων, η ανάμειξη σε αυτού του είδους την προσπάθεια χτίζεται φυσιολογικά, μέσω της ίδιας οργανικής προσέγγισης που χαρακτηρίζει τη σταθερή αύξηση της ενασχόλησης των φίλων στην κοινωνική δράση, και δεν χρειάζεται καμιά ειδική απόπειρα από κανέναν για να την προκαλέσει. Στο εθνικό επίπεδο, ωστόσο, γίνεται πιο συχνά το επίκεντρο της προσοχής για τους ίδιους αυτούς αφοσιωμένους φορείς που ήδη λειτουργούν σε πολλές εθνικές κοινότητες και προχωράει σύμφωνα με το γνωστό και καρποφόρο πρότυπο δράσης, περισυλλογή, συζήτηση και μελέτη. Για να εντείνουμε τέτοιου είδους προσπάθειες, να διευκολύνουμε τη μάθηση σε αυτό τον τομέα και να φροντίσουμε ώστε τα βήματα που παίρνονται να έχουν συνοχή με τις άλλες προσπάθειες της Μπαχάι κοινότητας, έχουμε πρόσφατα εγκαθιδρύσει στο Μπαχάι Παγκόσμιο Κέντρο το Γραφείο της Δημόσιας Συζήτησης. Θα του ζητήσουμε να βοηθήσει τα Εθνικά Πνευματικά Συμβούλια σε αυτό το πεδίο προωθώντας βαθμιαία και συντονίζοντας δραστηριότητες και συστηματοποιώντας εμπειρίες.

10. Ενθαρρυντική πρόοδος σημειώνεται και σε άλλες περιοχές επίσης. Στο Σαντιάγκο της Χιλής, εκεί όπου χτίζεται ο Μητρικός Ναός της Νότιας Αμερικής, το οικοδομικό έργο συνεχίζεται γοργά. Η σκυροδέτηση των θεμελίων, του υπογείου, και της σήραγγας υπηρεσιών έχει ολοκληρωθεί όπως και τα υποστυλώματα που θα στηρίζουν την ανωδομή. Η προσδοκία που συνδέεται με αυτό το έργο μεγαλώνει και μια παρόμοια αίσθηση προσμονής αναδεύεται στις επτά χώρες όπου πρέπει να ανεγερθούν εθνικά ή τοπικά Μασρεκολ-Ασκάρ. Στην κάθε μία έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες, και οι συνεισφορές που κάνουν οι πιστοί στα Ταμεία των Ναών έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται. Ωστόσο, πρακτικά ζητήματα, όπως η τοποθεσία, το σχέδιο και οι πόροι, αποτελούν μόνο μία πλευρά του έργου που αναλαμβάνεται από τους φίλους. Βασικά, σε αυτούς ανήκει μια πνευματική προσπάθεια στην οποία συμμετέχει ολόκληρη η κοινότητα. Ο Αμπντολ-Μπαχά αναφέρεται στο Μασρεκολ-Ασκάρ σαν το «μαγνήτη θείων επιβεβαιώσεων», «τα ισχυρά θεμέλια του Κυρίου», και «η σταθερή κολόνα της Πίστης του Θεού». Οπουδήποτε στηθεί θα είναι φυσικά ένα αναπόσπαστο στοιχείο οικοδόμησης της κοινότητας που το περιβάλλει. Ήδη, στα μέρη εκείνα όπου πρόκειται να εγερθεί ένας Οίκος Λατρείας, η επίγνωση αυτής της αλήθειας βαθαίνει ανάμεσα σε όλο το πλήθος των πιστών, οι οποίοι αναγνωρίζουν ότι η συλλογική τους ζωή πρέπει όλο και περισσότερο να αντανακλά εκείνη την ένωση της λατρείας και υπηρεσίας που ενσωματώνει το Μασρεκολ-Ασκάρ.

11. Σε κάθε μέτωπο, λοιπόν, βλέπουμε την Μπαχάι κοινότητα να προχωράει σταθερά μπροστά, αυξάνοντας την κατανόησή της, πρόθυμη να αποκτήσει ενόραση από τις εμπειρίες, έτοιμη να αναλάβει νέα έργα όταν οι πόροι το καθιστούν δυνατό, ευκίνητη στην αντίδρασή της σε νέες επιτακτικές ανάγκες, έχοντας συναίσθηση της ανάγκης να εξασφαλίζει τη συνοχή ανάμεσα στις ποικίλες σφαίρες δραστηριότητας με τις οποίες ενασχολείται, ολοκληρωτικά αφιερωμένη στην εκπλήρωση της αποστολής της. Ο ενθουσιασμός και η αφοσίωσή της είναι εμφανείς στην τρομερή ζέση που δημιουργήθηκε από την αναγγελία κάπου δύο μήνες πριν της σύγκλησης 95 συνεδρίων νέων σε ολόκληρο τον κόσμο. Είμαστε ικανοποιημένοι όχι μόνο από την αντίδραση των ίδιων των νέων αλλά επίσης και από τις εκφράσεις υποστήριξης που εκδηλώθηκαν από τους υπόλοιπους πιστούς, οι οποίοι εκτιμούν το πώς οι νεότεροι οπαδοί του Μπαχαολλά δρουν ως ένα ζωτικό ερέθισμα για ολόκληρο το σώμα της Υπόθεσης.

12. Είμαστε γεμάτοι από ελπίδα από τις διαδοχικές ενδείξεις που βλέπουμε της εξάπλωσης του μηνύματος του Μπαχαολλά, την έκταση της επιρροής του και την αυξανόμενη επίγνωση των ιδανικών που διαφυλάσσει. Σε αυτή την εποχή των επετείων, ανακαλούμε στη μνήμη εκείνη την «Ημέρα της υπέρτατης ευδαιμονίας», που απέχει από αυτό το Ρεζβάν ενάμισι αιώνα, όταν η Ωραιότητα του Αμπχά ανήγγειλε για πρώτη φορά την Αποστολή Του στους συντρόφους Του στον Κήπο Νατζιμπιέ. Από εκείνο το καθαγιασμένο σημείο, ο Λόγος του Θεού έχει περάσει σε κάθε πόλη και κάθε όχθη, καλώντας την ανθρωπότητα σε μια συνάντηση με τον Κύριό της. Και από εκείνη την πρωταρχική ακολουθία των ‘μεθυσμένων από Θεό’ λάτρεων, μια ποικιλόμορφη κοινότητα σκοπού έχει ανθίσει, ποικιλόχρωμα άνθη στον κήπο που Εκείνος έχει καλλιεργήσει. Με την κάθε μέρα που περνάει, όλο και μεγαλύτεροι αριθμοί άρτι αφυπνισμένων ψυχών στρέφονται ικετευτικά προς το Μαυσωλείο Του, το μέρος όπου εμείς, τιμώντας εκείνη την ευλογημένη Ημέρα και ευγνώμονες για κάθε δώρο που έχει απονεμηθεί στην κοινότητα του Μεγίστου Ονόματος, κλίνουμε τα κεφάλια μας προσευχόμενοι στο Ιερό Κατώφλι.

 

Windows / Mac