Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2014

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Πέρασαν τρία ολόκληρα χρόνια από την έναρξη του τρέχοντος σταδίου στο ξεδίπλωμα του Θεϊκού Σχεδίου, ένα εγχείρημα που συνδέει τους οπαδούς του Μπαχαολλά σε μια ενωμένη προσπάθεια. Μόνο δύο χρόνια χωρίζουν τους φίλους του Θεού από την καθορισμένη λήξη του. Οι δύο ουσιαστικές κινήσεις που εξακολουθούν να προωθούν τη διαδικασία της ανάπτυξης –η σταθερή ροή συμμετεχόντων μέσα από την ακολουθία των μαθημάτων του εκπαιδευτικού ινστιτούτου και η κίνηση των συμπλεγμάτων σε μια συνεχή σειρά ανάπτυξης- έχουν ενισχυθεί εξαιρετικά από τη διάχυση της ενέργειας που απελευθερώθηκε στα συνέδρια νέων που έλαβαν χώρα πέρυσι. Η διευρυμένη ικανότητα που έχει αποκτήσει ο Μπαχάι κόσμος για την κινητοποίηση μεγάλου αριθμού νέων ανθρώπων στο πεδίο της υπηρεσίας μπορεί τώρα να αποφέρει περαιτέρω καρπούς. Διότι στην περίοδο που απομένει, το κρίσιμο έργο της ενδυνάμωσης των υπαρχόντων προγραμμάτων ανάπτυξης και το ξεκίνημα καινούριων φαντάζει επείγον. Η κοινότητα του Μεγίστου Ονόματος είναι κάλλιστα σε θέση, πριν τη λήξη αυτής της περιόδου, να προσθέσει στα συμπλέγματα όπου ήδη έχουν αναδυθεί τέτοια προγράμματα τα δύο χιλιάδες που απομένουν για να επιτευχθεί ο στόχος.

Πόσο χαιρόμαστε που βλέπουμε ότι αυτή η προσπάθεια προωθείται ζωηρά σε εκτεταμένες περιοχές της υφηλίου, και σε ποικίλες συνθήκες και περιβάλλοντα, σε συμπλέγματα που ήδη αριθμούν κάπου τρεις χιλιάδες. Πολλά συμπλέγματα βρίσκονται σε ένα σημείο όπου η ορμή [της δραστηριότητας] δημιουργείται από την εφαρμογή μερικών απλών γραμμών δράσης. Σε άλλα, μετά από διαδοχικούς κύκλους δραστηριοτήτων, ο αριθμός των ατόμων που παίρνουν πρωτοβουλίες μέσα στα πλαίσια του Σχεδίου έχει μεγαλώσει και η ένταση της δραστηριότητας έχει αυξηθεί. Καθώς η ποιότητα της διαδικασίας της πνευματικής εκπαίδευσης βελτιώνεται μέσα από την εμπειρία, οι ψυχές ελκύονται πιο πρόθυμα να συμμετάσχουν σ’αυτήν. Από καιρό σε καιρό μπορεί να υπάρχει μια ανάπαυλα στη δραστηριότητα ή ένα εμπόδιο στον προς τα εμπρός δρόμο. Η επιδίωξη συζήτησης για τους λόγους του αδιεξόδου σε συνδυασμό με υπομονή, θάρρος και επιμονή, βοηθάει να ανακτηθεί η ορμή. Σε όλο και περισσότερα συμπλέγματα, το πρόγραμμα ανάπτυξης γίνεται πιο ευρύ και πιο σύνθετο σε αντιστοιχία με την αυξανόμενη ικανότητα των τριών πρωταγωνιστών του Σχεδίου –του ατόμου, της κοινότητας και των θεσμών της Πίστης- να δημιουργήσουν ένα αμοιβαίο περιβάλλον υποστήριξης. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που, όπως αναμενόταν, υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός συμπλεγμάτων όπου εκατό ή περισσότερα άτομα προωθούν την ενασχόληση χιλίων ή και περισσοτέρων στην ύφανση ενός σχεδίου ζωής, πνευματικής, δυναμικής, μεταμορφωτικής. Πίσω από τη διαδικασία, ακόμη και από το ξεκίνημά της βρίσκεται, βεβαίως, μια συλλογική κίνηση προς το όραμα της υλικής και πνευματικής ευημερίας που έχει παρουσιαστεί από Εκείνον ο Οποίος είναι ο Ζωοδότης του Κόσμου. Αλλά όταν πρόκειται για τόσο μεγάλους αριθμούς, γίνεται ευδιάκριτη η κίνηση ενός ολόκληρου πληθυσμού.

Αυτή η κίνηση είναι ιδιαίτερα εμφανής σ’ εκείνα τα συμπλέγματα όπου πρόκειται να εγκαθιδρυθεί ένα Μασρεκολ-Ασκάρ. Ένα τέτοιο, λόγου χάρη, είναι στο Βανουάτου. Οι φίλοι που διαμένουν στο νησί Τάννα έχουν καταβάλει μια υπέρτατη προσπάθεια να αυξήσουν την ενημέρωση σχετικά με τον προγραμματισμένο Οίκο Λατρείας και έχουν ήδη εντάξει τουλάχιστον το ένα τρίτο από τους 30.000 κατοίκους του νησιού σε μια εκτεταμένη συζήτηση σχετικά με τη σπουδαιότητά του με ποικίλους τρόπους. Η ικανότητα να διατηρούν ένα ανεβασμένο επίπεδο συζήτησης ανάμεσα σε τόσο πολύ κόσμο έχει βελτιωθεί μέσα από χρόνια εμπειρίας στη διάδοση των διδασκαλιών του Μπαχαολλά και επεκτείνοντας την προσιτότητα ενός παλλόμενου εκπαιδευτικού ινστιτούτου. Οι ομάδες εφήβων στο νησί είναι ιδιαίτερα ακμαίες παρακινούμενες από την υποστήριξη των αρχηγών των χωριών που βλέπουν πώς ενδυναμώνονται πνευματικά οι συμμετέχοντες. Αυτοί οι νέοι, ενθαρρυμένοι από την ενότητα και την αφοσίωση που υπάρχει ανάμεσά τους, δεν έχουν μόνο αποβάλλει τη νωθρότητα της παθητικότητας από μέσα τους αλλά, μέσα από ποικίλα πρακτικά σχέδια, έχουν βρει τρόπους για να συμβάλουν στη βελτίωση της κοινότητάς τους, και σαν αποτέλεσμα, άτομα όλων των ηλικιών, το ίδιο και οι γονείς τους, έχουν εμψυχωθεί για να δράσουν εποικοδομητικά. Μεταξύ των πιστών και της ευρύτερης κοινωνίας, αναγνωρίζεται τώρα η ευλογία να μπορεί κανείς να στρέφεται προς ένα Τοπικό Πνευματικό Συμβούλιο για καθοδήγηση και για επίλυση δύσκολων καταστάσεων, και από την άλλη, οι αποφάσεις των Πνευματικών Συμβουλίων χαρακτηρίζονται ολοένα και περισσότερο από σοφία και ευαισθησία. Αυτό υποδηλώνει ότι, όταν τα στοιχεία του πλαισίου δράσης του Σχεδίου συνδυάζονται σε ένα συνεκτικό σύνολο, η επίδραση πάνω στον πληθυσμό δύναται να είναι βαθιά. Και έχοντας ως υπόβαθρο τη συνεχιζόμενη εξάπλωση και σταθεροποίηση –ο τριακοστός κύκλος του εντατικού προγράμματος ανάπτυξης έχει πρόσφατα ολοκληρωθεί- οι φίλοι εξερευνούν έμπρακτα, μαζί με τους υπόλοιπους κατοίκους του νησιού, το τι σημαίνει να εγερθεί ανάμεσά τους ένα Μασρεκολ-Ασκάρ, ένα «συλλογικό κέντρο για τις ψυχές των ανθρώπων». Με την έμπρακτη υποστήριξη παραδοσιακών αρχηγών, οι νησιώτες του Τάννα έχουν προσφέρει τουλάχιστον εκατό ιδέες για σχέδια για το Ναό, επιδεικνύοντας το βαθμό στον οποίο ο Οίκος Λατρείας έχει αιχμαλωτίσει τη φαντασία τους και ανοίγοντας συναρπαστικές προοπτικές για την επιρροή που προορίζεται να ασκήσει πάνω στις ζωές εκείνων που ζουν υπό τη σκιά του.

Αντίστοιχα παραδείγματα αυτής της ενθαρρυντικής περιγραφής υπάρχουν σε αναρίθμητα εξελιγμένα συμπλέγματα όπου οι επιδράσεις των διδασκαλιών του Μπαχαολλά παρουσιάζονται έτσι που να σχετίζονται με τις συνθήκες ζωής σε γειτονιές και χωριά. Σε κάθε ένα, ο κόσμος, όλο και πιο ενήμερος για το Πρόσωπο του Μπαχαολλά, μαθαίνει, μέσα από το στοχασμό πάνω στην εμπειρία, τη συζήτηση και τη μελέτη, πώς να δρα με βάση τις αλήθειες που διαφυλάσσονται στην Αποκάλυψή Του, έτσι ώστε ο διευρυνόμενος κύκλος των πνευματικών συγγενών να είναι όλο και πιο στενά συνδεδεμένος με δεσμούς συλλογικής λατρείας και υπηρεσίας.

Με πολλούς τρόπους, οι κοινότητες που έχουν προοδεύσει περισσότερο από άλλες χαράζουν έναν ελκυστικό δρόμο για να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες. Όμως, οποιοδήποτε κι αν είναι το επίπεδο της δραστηριότητας σ’ ένα σύμπλεγμα, η ικανότητα για μάθηση ανάμεσα στους ντόπιους φίλους, μέσα σ’ ένα κοινό πλαίσιο, είναι αυτή που καλλιεργεί την πρόοδο στο δρόμο της ανάπτυξης. Ο καθένας έχει ένα μερίδιο σ’ αυτό το εγχείρημα. Η συμβολή του καθενός ευνοεί τον εμπλουτισμό του συνόλου. Τα πιο δυναμικά συμπλέγματα είναι εκείνα στα οποία, ανεξάρτητα από τους πόρους που διαθέτει η κοινότητα ή τον αριθμό των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται, οι φίλοι αντιλαμβάνονται ότι έργο τους είναι να προσδιορίσουν το τι απαιτείται για να επέλθει πρόοδος - η αναφαινόμενη ικανότητα που πρέπει να γαλουχηθεί, η νέα δεξιότητα που πρέπει να αποκτηθεί, οι πρωτεργάτες μιας νέας προσπάθειας που πρέπει να συνοδευτούν, ο χώρος που πρέπει να δοθεί για την περισυλλογή, η συλλογική προσπάθεια που πρέπει να συντονιστεί - και μετά να βρουν δημιουργικούς τρόπους με τους οποίους να διατεθούν ο απαραίτητος χρόνος και οι πόροι για να την επιτύχουν. Ακριβώς το γεγονός ότι κάθε σύνολο περιστάσεων παρουσιάζει τις δικές του προκλήσεις δίνει τη δυνατότητα σε κάθε κοινότητα όχι απλώς να ωφεληθεί από αυτό που μαθαίνεται στον υπόλοιπο Μπαχάι κόσμο αλλά να προσθέσει κι αυτή σε εκείνο το σύνολο γνώσεων. Η συναίσθηση αυτής της πραγματικότητας μας απαλλάσσει από την άκαρπη αναζήτηση μιας αυστηρής φόρμουλας για δράση ενώ επιτρέπει στις γνώσεις που συλλέχθηκαν σε ποικίλα περιβάλλοντα να διαποτίσουν τη διαδικασία ανάπτυξης καθώς προσλαμβάνει μια ιδιαίτερη μορφή στο περιβάλλον του καθενός. Όλη αυτή η προσέγγιση βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τις στενόμυαλες αντιλήψεις περί «επιτυχίας» και «αποτυχίας» που προκαλούν φρενίτιδα ή παραλύουν τη βούληση. Απαιτείται αποδέσμευση. Όταν η προσπάθεια καταβάλλεται ολοκληρωτικά για χάρη του Θεού τότε ό,τι συμβεί ανήκει σ’ Αυτόν και κάθε νίκη που κερδίζεται στο Όνομά Του αποτελεί μια ευκαιρία για να υμνήσουμε τη δόξα Του.

Υπάρχουν πολλά σημεία στις Γραφές της Πίστης μας που περιγράφουν τη σχέση μεταξύ της προσπάθειας που καταβάλλεται και της θεϊκής βοήθειας που παρέχεται σε ανταπόδοση: «Αν καταβάλλετε και μόνο προσπάθεια,» επιβεβαιώνει ο Αμπντολ-Μπαχά σε μία από τις Πινακίδες Του, «είναι σίγουρο ότι αυτές οι ακτίνες θα λάμψουν, αυτά τα σύννεφα του ελέους θα ρίξουν τη βροχή τους, αυτοί οι ζωοδότες άνεμοι θα σηκωθούν και θα φυσήξουν, αυτή η γλυκομύριστη ευωδιά θα σκορπιστεί παντού.» Στις συχνές επισκέψεις μας στα Ιερά Μαυσωλεία, εκλιπαρούμε ειλικρινά τον Παντοδύναμο εκ μέρους σας ώστε να σας στηρίξει και να σας ενδυναμώσει, ώστε οι προσπάθειές σας να προσεγγίσετε εκείνους που δεν γνωρίζουν ακόμη τις θείες διδασκαλίες και να τους ενισχύσετε στην Υπόθεση να ευλογηθούν πλουσιοπάροχα, και ώστε η εμπιστοσύνη σας στην απεριόριστη εύνοιά Του να είναι ακλόνητη. Δεν απουσιάζετε ποτέ από τις προσευχές μας και ποτέ δεν θα πάψουμε να θυμόμαστε στις ικεσίες μας τις καθαγιασμένες πράξεις της αφοσίωσής σας. Καθώς στοχαζόμαστε τα επιτακτικά καθήκοντα που έχουν μπροστά τους οι οπαδοί της Ευλογημένης Ωραιότητας για τα επόμενα δύο χρόνια, η εμφατική έκκληση του Αμπντολ- Μπαχά για δράση κεντρίζει το πνεύμα: «Σκίστε τα πέπλα, απομακρύνετε τα εμπόδια, προσφέρετε τα ζωογόνα ύδατα και δείξτε το δρόμο της σωτηρίας.»

 

Windows / Mac