Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2016

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Με την έλευση του Βασιλέα των Εορτών, έληξε η περίοδος προετοιμασίας για το επόμενο οικουμενικό Σχέδιο: καλούμε τώρα τους φίλους του Θεού σε μια νέα πενταετή δέσμευση θάρρους, αποφασιστικότητας και πόρων.

Η συντροφιά των πιστών του Μπαχαολλά στέκεται σε ετοιμότητα. Οι θεσμικές συγκεντρώσεις που συγκλήθηκαν σε όλο τον κόσμο τους πρόσφατους μήνες έστειλαν αλλεπάλληλα σημάδια προθυμίας να αρχίσει αυτό το ισχυρό εγχείρημα. Τα επιτακτικά καθήκοντα που περιλαμβάνονταν στο μήνυμα που απευθυνόταν στους Συμβούλους έχουν ήδη μεταφραστεί σε αποφασιστικά σχέδια δράσης. Δεκαετίες ηρωικών προσπαθειών έχουν διαμορφώσει το σχήμα της κοινότητας και της έχουν προσδώσει μια ποσότητα αποδεδειγμένης ικανότητας να φροντίζει την ανάπτυξη, ακονίζοντάς την για αυτή τη στιγμή. Οι τελευταίες δύο δεκαετίες, ιδιαίτερα, έχουν επιταχύνει αξιοσημείωτα αυτή την πολυπόθητη αύξηση της επάρκειας.

Στη διάρκεια αυτής της περιόδου, η υιοθέτηση ενός εξελισσόμενου πλαισίου δράσης έχει δώσει τη δυνατότητα στους φίλους προοδευτικά να καλλιεργήσουν και να εξευγενίσουν ουσιαστικές ικανότητες, δίνοντας ώθηση σε απλές πράξεις υπηρεσίας στην αρχή, οδηγώντας σε πιο περίτεχνα σχέδια δράσης, τα οποία με τη σειρά τους απαίτησαν την ανάπτυξη ακόμη πιο σύνθετων ικανοτήτων. Με αυτόν τον τρόπο, μια συστηματική διαδικασία ανάπτυξης ανθρώπινων πόρων και οικοδόμησης κοινότητας έχει ξεκινήσει σε χιλιάδες συμπλέγματα –και σε πολλά από αυτά έχει γίνει πολύ εξελιγμένη. Το επίκεντρο δεν ήταν αποκλειστικά ο πιστός ως άτομο, ή η κοινότητα, ή οι θεσμοί της Πίστης. όλοι οι τρεις αδιαχώριστοι συμμετέχοντες στην εξέλιξη της νέας Παγκόσμιας Τάξης παρακινούνται από τις πνευματικές δυνάμεις που απελευθερώνονται μέσα από το ξεδίπλωμα του Θεϊκού Σχεδίου. Τα σημάδια της προόδου τους γίνονται όλο και περισσότερο εμφανή: στην πεποίθηση που έχουν αποκτήσει αμέτρητοι πιστοί όταν μοιράζονται περιγραφές από τη ζωή του Μπαχαολλά και συζητούν τις συνέπειες της Αποκάλυψής Του και της απαράμιλλης Συνθήκης Του. στις αυξανόμενες ομάδες των ψυχών που, ως αποτέλεσμα, έχουν προσελκυστεί στην Υπόθεσή Του και συνεισφέρουν στην επίτευξη του ενοποιητικού Του οράματος. στην ικανότητα των Μπαχάι και των φίλων τους, στην ίδια τη βάση της κοινότητας, να περιγράφουν με εύγλωττους όρους την εμπειρία τους για μια διαδικασία που είναι ικανή να μεταμορφώσει χαρακτήρες και να διαμορφώσει το κοινωνικό γίγνεσθαι. στους σημαντικά μεγαλύτερους αριθμούς εκείνων των γηγενών των χωρών οι οποίοι, ως μέλη των Μπαχάι θεσμών και φορέων, καθοδηγούν τώρα τις υποθέσεις των κοινοτήτων τους. στην αξιόπιστη, γενναιόδωρη και με αυτοθυσία συνεισφορά στο Ταμείο, γεγονός τόσο ζωτικό για τη στήριξη της προόδου της Πίστης. στην άνευ προηγουμένου άνθιση της ατομικής πρωτοβουλίας και συλλογικής δράσης για την υποστήριξη δραστηριοτήτων οικοδόμησης κοινότητας. στον ενθουσιασμό τόσων πολλών ανιδιοτελών ψυχών στην ακμή της νιότης τους που προσδίδουν τεράστια ζωτικότητα σε αυτό το έργο, ιδιαίτερα φροντίζοντας την πνευματική εκπαίδευση νεώτερων γενιών. στην ενίσχυση του ευλαβικού χαρακτήρα της κοινότητας μέσα από τακτικές συγκεντρώσεις λατρείας. στην αύξηση ικανότητας σε όλα τα επίπεδα της Μπαχάι διαχείρισης. στην ετοιμότητα των θεσμών, φορέων και ατόμων να σκέφτονται με βάση τη διαδικασία, να διαβλέπουν την άμεση πραγματικότητά τους και να αξιολογούν τους πόρους τους στα μέρη όπου ζουν και να κάνουν σχέδια πάνω σε αυτή τη βάση. στην οικεία τώρα πια δυναμική της μελέτης, συζήτησης, δράσης και περισυλλογής που έχει καλλιεργήσει μια ενστικτώδη στάση μάθησης. στην αυξανόμενη εκτίμηση του τι σημαίνει να κάνει κανείς πιο αποτελεσματικές τις Διδασκαλίες μέσα από την κοινωνική δράση. στις πολλαπλασιασμένες ευκαιρίες που επιδιώκονται και αρπάζονται για να προσφερθεί η Μπαχάι άποψη σε επικρατούντες διαλόγους της κοινωνίας. στην επίγνωση της παγκόσμιας κοινότητας ότι, σε όλες τις προσπάθειές της, επισπεύδει την ανάδυση του θεϊκού πολιτισμού φανερώνοντας τη δύναμη οικοδόμησης της κοινωνίας που ενυπάρχει στην Υπόθεση. πράγματι, στην αυξανόμενη συνειδητότητα των φίλων ότι οι προσπάθειές τους να ενθαρρύνουν την εσωτερική μεταμόρφωση, να διευρύνουν τον κύκλο της ενότητας, να συνεργάζονται με άλλους στο πεδίο της υπηρεσίας, να βοηθούν πληθυσμούς να αναλάβουν οι ίδιοι τη δική τους πνευματική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη –και, μέσα από όλες αυτές τις προσπάθειες να επιφέρουν την καλυτέρευση του κόσμου- εκφράζεται αυτός καθαυτόν ο σκοπός της θρησκείας.

Ενώ δεν υπάρχει καμιά μονάδα μέτρησης που να μπορεί να εκφράσει το σύνολο της προόδου της Μπαχάι κοινότητας, μπορούμε να συμπεράνουμε πολλά από τον αριθμό των συμπλεγμάτων παγκοσμίως όπου έχει εγκαθιδρυθεί ένα πρόγραμμα ανάπτυξης, που με ευγνωμοσύνη για τις εύνοιες που έχουν παραχωρηθεί από την Ωραιότητα του Αμπχά, επιβεβαιώνουμε ότι έχει ξεπεράσει τα 5000. Τόσο ευρεία θεμέλια όπως αυτά αποτέλεσαν την προϋπόθεση για την ανάληψη του έργου που αντιμετωπίζει τώρα ο Μπαχάι κόσμος –ενίσχυση της διαδικασίας ανάπτυξης σε κάθε σύμπλεγμα όπου έχει ξεκινήσει και περεταίρω επέκταση ενός εμπλουτισμένου προτύπου κοινοτικής ζωής. Η συνεχιζόμενη προσπάθεια που απαιτείται θα είναι επίπονη. Αλλά η έκβαση δύναται να είναι πολύ σπουδαία ακόμη και κοσμοϊστορική. Μικρά βήματα, αν είναι τακτικά και γρήγορα, προσθέτουν στην μεγάλη απόσταση που έχει διανυθεί. Αν επικεντρωθούν στην πρόοδο που πρέπει να σημειωθεί σε ένα σύμπλεγμα σε μια πρωταρχική περίοδο- για παράδειγμα, στους έξι κύκλους που συμβαίνουν πριν από την πρώτη από τις διακοσιοστές επετείους- οι φίλοι θα κάνουν πολλά για να κάνουν εφικτό τον στόχο για τα πέντε γεμάτα έτη. Κάθε κύκλος έχει προικιστεί με φευγαλέες ευκαιρίες για μια προς τα εμπρός δρασκελιά, με πολύτιμες δυνατότητες που δεν θα επιστρέψουν.

Στην κοινωνία εν γένει, αλίμονο, τα συμπτώματα μιας ολοένα εντεινόμενης ασθένειας της ψυχής πολλαπλασιάζονται και χειροτερεύουν. Πόσο εντυπωσιακό που, καθώς οι λαοί του κόσμου υποφέρουν από την έλλειψη πραγματικής θεραπείας και στρέφονται σπασμωδικά από τη μια ψευδή ελπίδα στην άλλη, εσείς ψύχραιμα εξευγενίζετε ένα όργανο που συνδέει τις καρδιές με τον Λόγο του Θεού του αιώνιου. Πόσο εντυπωσιακό που, ανάμεσα στην κακοφωνία παγιωμένων απόψεων και αντιμαχόμενων συμφερόντων που γίνεται όλο και πιο έντονη, εσείς είστε επικεντρωμένοι στο να προσελκύσετε τους ανθρώπους για να χτίσετε μαζί κοινότητες που είναι καταφύγια ενότητας. Οι προκαταλήψεις και οι εχθρότητες του κόσμου, όχι μόνο δεν πρέπει να σας αποθαρρύνουν αλλά να αποτελέσουν υπενθύμιση του πόσο επιτακτικά οι ψυχές τριγύρω σας χρειάζονται το θεραπευτικό βάλσαμο που μόνο εσείς μπορείτε να τους χαρίσετε.

Αυτό είναι το τελευταίο σε μια σειρά διαδοχικών Πενταετών Σχεδίων. Στη λήξη του, θα ανοίξει μια νέα φάση στην εξέλιξη του Θεϊκού Σχεδίου, καθορισμένη να ωθήσει την κοινότητα του Μπαχαολλά προς τον τρίτο αιώνα της Μπαχάι Εποχής. Είθε οι φίλοι του Θεού σε κάθε χώρα να εκτιμήσουν την υπόσχεση αυτών των λίγων χρόνων που έχουμε μπροστά μας, που θα είναι μια σκληρή προετοιμασία για τα ακόμη πιο δυναμικά καθήκοντα που θα έρθουν. Το ευρύ φάσμα του τωρινού Σχεδίου δίνει τη δυνατότητα σε κάθε άτομο να υποστηρίξει αυτό το έργο, οσοδήποτε ταπεινό κι αν είναι το μερίδιο του καθενός. Ζητάμε από σας, αγαπημένοι συνεργάτες, λάτρεις Εκείνου ο Οποίος είναι ο Πολυαγαπημένος των κόσμων, να μην σπαταλήσετε καμιά προσπάθεια στο να εφαρμόσετε όλα όσα έχετε μάθει και κάθε δοσμένη από τον Θεό ικανότητα και επιδεξιότητα που κατέχετε στο να προωθήσετε το Θεϊκό Σχέδιο στο επόμενο ουσιαστικό του στάδιο. Στις δικές σας φλογερές ικεσίες για ουράνια συνδρομή προσθέτουμε και τις δικές μας, που τις προσφέρουμε στα Ιερά Μαυσωλεία, εκ μέρους όλων που μοχθούν για αυτή την Υπόθεση που περικλείει τους πάντες.

 

Windows / Mac