Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2004

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Tři roky Pětiletého plánu uplynuly. Procesy, které se uvedly do pohybu ve Čtyřletém plánu a které posilovala zvláštní pozornost věnovaná Bahá’í vzdělávání dětí během Dvanáctiměsíčního plánu a jež byly neúnavně udržovány v průběhu těchto uplynulých let, nyní naplňují velké naděje, s nimiž byly zahajovány. Tři účastníci Plánu – jednotlivec, společenství a instituce – z nichž každý hraje charakteristickou úlohu, posilují ve všech koutech světa činnost jeden druhého. Ústřední aktivity studijních kroužků, dětských hodin a devocionálních setkání se staly nezbytnými aspekty a vzájemně se množícími aktivitami propůjčujícími větší sílu a úspěch všem ostatním prvkům života Bahá’í společenství. Lidské zdroje jsou zvyšovány a místní duchovní rady reagují na nové požadavky této rostoucí vitality.

Možnosti vytvořené pro Bahá’í vzdělávání dětí po celém světě jsou mimořádně působivé. Počáteční snahy o duchovní posílení mládeže ve věku 12 až 15 let zaznamenaly úspěch. Přechod oblastí z jedné úrovně činnosti do vyšší je již v poměrně pokročilém stádiu a s rozvojem tohoto procesu se k jádru prohlášených věřících přidává větší okruh lidí, kteří ještě nejsou Bahá’í, ale nadšeně se zapojují do ústředních aktivit Plánu. V některých rozvinutých oblastech se již objevují struktury pro řízení intenzivního růstu. Národní rady, jež se starají o potřeby všech oblastí ve svých zemích, se naučily chápat hodnotu soustředění zvláštní pozornosti na určité prioritní oblasti, které se jeví velmi slibnými a tyto oblasti povzbuzují a rozvíjejí, dokud jim lidské zdroje, které se vychovaly prostřednictvím středisek vzdělávání, neumožní stát se centry rychlého, trvalého růstu.

Středisko vzdělávání, jak bylo předvídáno, se začíná ukazovat jako motor růstu. Velká většina národních duchovních rad se při vyhodnocování příležitostí a potřeb svých příslušných společenství rozhodla převzít učební materiály vyvinuté Rúhí institutem, jelikož je pokládají za materiály, které nejlépe odpovídají potřebám Plánu. Má to vedlejší přínos v tom, že tytéž materiály byly přeloženy do mnoha jazyků a ať Bahá’í cestují kamkoli, zjišťují, že ostatní přátelé jdou po stejné cestě a jsou obeznámeni se stejnými knihami a metodami.

Na chaotickou mezinárodní společnost rozervanou protichůdnými představami a zájmy útočí rostoucí terorismus, zločinnost a korupce a rozežírá ji hospodářské selhání, chudoba a nemoci. V jejím středu se Bahá’í společenství stává neustále viditelnějším, je inspirováno božsky zjevenou vizí, buduje na pevných základech, roste na síle prostřednictvím procesů, které nyní působí a není zastrašeno zdánlivými nezdary. Příklad schopnosti Bahá’í světa reagovat na neočekávané podmínky nastal před rokem, kdy si četná nebezpečí vyžádala zrušení Mezinárodního Bahá’í konventu, volba Světového domu spravedlnosti se řádně konala a Plán postupoval vpřed bez chybného kroku. Navzdory rozvratu a chaosu života v Iráku bylo současně možné kontaktovat Bahá’í věřící v této zemi a znovu vytvořit jejich místní duchovní rady. S velikou radostí nyní oznamujeme, že o tomto Rezvánu bude zvolena Národní duchovní rada Bahá’í Iráku, která bude obnovena po více než třiceti letech dusivého útlaku, aby se ujala svého oprávněného místa v mezinárodním Bahá’í společenství.

Od nás Boží Plán v této fázi vyžaduje, abychom sebejistě a dynamicky pokračovali současným směrem, nevyděšeni bouřemi, které drtivě dopadají na svět lidstva. Buďte si jisti, že Požehnaná Krása bude vést vaše kroky a Voje Zástupu na výsostech posílí každou vaši snahu o rozvoj Jeho Víry.

 

Windows / Mac