Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2009

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Před pouhými třemi lety jsme Bahá’í svět postavili před výzvu, aby plně využil rámce činnosti, který na konci posledního globálního Plánu tak jasně vykrystalizoval. Odezva byla podle našeho očekávání okamžitá. S velkou vervou začali přátelé všude směřovat k cíli, jímž je ustanovit intenzivní programy růstu v přinejmenším 1 500 oblastech na celém světě, a počet těchto programů začal záhy stoupat. Ale nikdo si tehdy nedokázal ani představit, jak hluboce Pán zástupů ve Své nevyzpytatelné moudrosti hodlal za tak krátký čas proměnit Své společenství. Jaké to jen bylo cílevědomé a sebevědomé společenství, které v polovině současného Plánu slavilo své úspěchy na jednačtyřiceti regionálních konferencích po celém světě! Jak mimořádný je protiklad, které toto společenství svou soudržností a energií staví vůči zmatku a chaosu světa lapeného do spirály krize! Skutečně šlo o ono společenství blažených, na které poukazoval Strážce. Bylo to společenství, které si uvědomuje obrovský potenciál, jímž bylo obdařeno, a které si je vědomo úlohy, již je mu dáno sehrát při přestavbě nefungujícího světa. Šlo o společenství na vzestupu, které je v jedné části zeměkoule obětí krutého útisku, ale přesto nezastrašeno a nevyděšeno stoupá jako jednotný celek vzhůru, a posiluje svou schopnost dosáhnout Bahá’u’lláhova záměru osvobodit lidstvo z jařma nejbolestnějšího útlaku. A v bezmála osmdesáti tisících účastnících, kteří se na tyto konference sjeli, jsme viděli, že se na dějinné scéně objevuje věřící coby jednotlivec, který naprosto důvěřuje účinnosti metod a nástrojů tohoto Plánu a neobyčejně obratně s nimi dovede zacházet. Všechny duše tohoto mohutného moře do jediné vydávaly svědectví o proměňující síle Víry. Všechny do jediné podávaly důkaz o Bahá’u’lláhově příslibu pomoci všem, kteří odpoutaně a upřímně povstanou, aby Mu sloužili. Všechny do jediné byly zábleskem onoho rodu bytostí, zcela oddaných a odvážných, čistých a posvěcených, jemuž je určeno se v průběhu pokolení postupně rozvinout pod přímým vlivem Baha’u’lláhova Zjevení. Právě v nich jsme viděli první známky naplnění naší naděje vyslovené na počátku tohoto Plánu, že se prostřednictvím procesu střediska vzdělávání rozšíří povznášející vliv Víry na stovky tisíc lidí. Vše nasvědčuje tomu, že do konce tohoto Ridvánového období překročí počet intenzivních programů růstu po celém světě číslo 1 000. Co více můžeme při zahájení tohoto nejradostnějšího svátku učinit, než sklonit v pokoře před Bohem hlavu a vzdávat Mu díky za Jeho bezmeznou štědrost ke společenství Největšího Jména.

 

Windows / Mac