Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2017

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Görün, İsmi-Əzəmin icması necə qalxır! Yeni Planın başlanğıcından cəmi bircə il keçmişdir, amma hesabatlar nələrə cəhd edilməsinin miqyasından və nələrə nail olunmasının başlanmasından xəbər verir. 5000 böyümə proqramına daha yüksək intensivlik gətirmək presedenti olmayan bir səy səviyyəsi tələb etməkdədir. Planın əsaslarınının dərindən anlaşılması ilə böyük sayda dostlar, cavablarının keyfiyyətində qətilik və fədakarlıq nümayiş etdirərək onun tələblərinə uyğun hərəkət edirlər. Gözlənildiyi kimi, uzun müddət ərzində saxlanılan bəzi intensv böyümə proqramları ətraf ərazilərə dəstək verərək, təcrübə və bəsirətlərin sürətli yayılmasını asanlaşdırıaraq bilik və resurs mənbəyinə çevrilirlər. İntensiv fəaliyyət mərkəzlərinin – icma quruculuğu işinin daha fokusda olduğu qonşuluqlar və kəndlərin- kollektiv transformasiya üçün münbit yer olduqları sübut olunur. Geniləndirilmiş və gücləndirilmiş Köməkçi Heyət üzvləri və onların assistentlərinin legionu böyümə prosesini müxtəlif şəraitlərdə necə irəlilətmək üçün baxış əldə etməkdə inananlara kömək edərək və hər bir klasterə uyğun yanaşmaları müəyyən edərək onların səylərini stimullaşdırırlar. Müvafiq Milli Ruhani Məhfillərindən dəstək alaraq, Regional Bəhai Şuraları eyni zamanda bir sıra klasterlər boyunca Planın necə sürət yığa biləcəyini öyrənərkən, Şuralar olmayan bəzi kiçik ölkələrdə milli səviyyədə yeni qurumlar eyni şeyi etməyə başlayırlar. Hərçənd, istənilən üzvi prosesdə gözlənilən olduğu kimi, bəzi yerlərdə sürətli inkişaf müşahidə olunarkən, başqalarında isə hələ bu yaranmalıdır, dünyada intensiv böyümə proqramlarının ümumi sayı artıq artmağa başlayır. Bundan əlavə, Planın birinci dörd tsiklində onun fəaliyyətlərində iştirakın nəzərəçarpacaq dərəcədə artmasını görməkdən sevinirik.

Odur ki, gələn ilin nələr gətirə biləcəyi barədə əlamətlər, çətin ki, bundan daha vədverici olardı. Əmrinin əhatəsini genişləndirmək üçün ciddi-cəhdli çalşmalardan başqa Camali-Mübarəkin Mövludunun iki yüz illlik Yubileyinə ərmağan etmək üçün Ona daha layiq olan nə ola bilərdi? Ona görə də Bəhai dünyasnının qeyd edəcəkləri iki yubileydən birincisi ən valehedici perspektivi olan bir hadisədir. Düzgün baxıldıqda, bu il, ürəkləri Həzrət Bəhaullaha bağlamaqda dünya üzrə heç vaxt olmamış yeganə bir fürsət təqdim edir. Qarşıdan gələn aylarda, qoy hamı bu qiymətli fürsətin fərqində olsun və başqalarını Onun həyatı və uca missiyası ilə tanış etmək üçün hər bir mühitdə mövcud olan imkanlara qarşı ayıq olsun. Hazırd a Bəhai dünyasının qarşısında olan təbliğ imkanının bütün miqyası ilə yaxalanması üçün, hər cür insanla başladıla biləcək söhbətə yaradıcı fikirlə yanaşmaq lazımdır. Belə bir mənalı söhbətin gedişində qavrayış yüksəlir və ürəklər açılır – bəzən isə bu dərhal baş verir. Bu dəyərli məşğuliyyətdə hamı bir iş tapır və bu işlə məşğul olmaqdan gələn nəşədən heç kəs özünü mərhum etməməlidir. Biz yeganə Məhbuba yalvarırıq ki, bü bütün yubiley ili ən pak və ən şirin olan bu sevinclə dolsun: Allahın Gününün doğması barədə başqa bir ruha danışmaq.

Vəfadarlar dəstəsinin yerinə yetirməli olduqları öhdəliklər dünyanın qarışıqlığı, etibarsızlığı və tutqunluğu ilə də təxirəsalınmaz olmuşdur. Doğrudan da, dostlar yolu işıqlandıra biləcək bir işıq yandıırmaq, iztirab çəkənə rahatlıq, ümidsizə ümid vermək üçün hər bir fürsətdən istifadə etməlidirlər. Biz Əmrin Vəlisinin bir Bəhai icmasına verdiyi nəsihəti yadımıza salırıq ki, onun sözləri sanki bizim indiki dövr üçün deyilmişdir: “Bu günkü cəmiyyətin strukturu məşum hadisələr və fəlaktlərin gərginliyi və təzyiqı altında qıvrılıb əzildikcə, milləti millətdən, sinfi sinifdən, irqi irqdən, dini dindən ayıran çatlar çoxaldıqca, Planın icraçıları öz ruhani həyatları və inzibati fəaliyyətlərində daha böyük uzlaşma göstərməli, daha yüksək meyara malik əlbir səy, qarşılıqlı yardım və kollektiv təşəbbüslərində ahəngdar inkişaf nümayiş etdirməlidirlər.” Əmrin işinin ruhani əhəmiyyətini və inananların müqəddəs vəzifələrini yerinə yetirməli olduqları yekdil qətiyyəti həmişə vurğulayaraq, Şövqi Əfəndi, həmçinin, hər hansı dərəcədə siyasi ziddiyyətlər, qarışıqlıqlar və mübahisələr barədə də xəbərdarlıq edirdi. “Qoy onlar hər cür partikularizm və tərəgkeşliyin,” başqa bir halda o təkid edir, “boş mübahisələrin, xırda hesabların, dəyişən dünyanın üzünü təşvişə salan və diqqətini məşğul edən keçici ehtirasların fövqünə qalxsınlar.” Bunlar çalxalanan və parçalanmış bir cəmiyyətin bir-birinin ardınca atdığı dalğaların köpük və sıçrantılarıdır. Bu cür yayındırıcı şeylərlə məşğul olmaq üçün ortalıqda itirlməsi qeyri-mümkün olan həddən artıq çox şey var. Həzrət Bəhaullahın hər bir ardıcılının bildiyi kimi, insanlığın son nəticədə rifahı onun ixtilaflarının aşıılmasından və birliyinin möhkəm bərqərar olmasından asılıdır. Hər bir bəhainin öz cəmiyyətinin həyatına verdiyi töhfə birlik bəsləmək məqsədi daşıyır; hər bir icma quruculuğu səyi həmin məqsədə yönəlib. İsmi-Əzəmin kölgəsində böyüyən icmalar birliyin nəyə nail ola biləcəyi barədə ədavətdən yorulanlara qüdrətli bir nümunə verir.

İnsanlığın birlik bayrağının ucaya qaldırılması üçün Onun nə qədər sevimlilərinin nə qədər yollarla hər şeylərini verdiklərini görərkən biz Rəblər Rəbbinə təriflər söyləyirik. Ən əziz dostlar: son dərəcə əlverişli il başlayarkən, bizim hər birimiz düşünmərikmi ki, Onun fəzlinin köməyi ilə hansı səmavi əməlləri edə bilərik?

 

Windows / Mac