Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2022

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Satu tahun untuk persediaan dan renungan, serta usaha kerja yang besar, telah berakhir, yang telah dibezakan oleh usaha-usaha rakan-rakan di seluruh dunia untuk memperingati ulang tahun keseratus Kemangkatan ‘Abdu’l-Bahá, termasuk dengan menghantar perwakilan untuk menyertai satu acara istimewa bagi memperingati-Nya di Tanah Suci. Melalui usaha-usaha ini, inspirasi yang diberikan melalui kehidupan ‘Abdu’l-Bahá telah dirasai oleh jiwa-jiwa yang tak terkira dan bukan oleh umat Bahá’í sahaja. Keprihatinan-Nya terhadap setiap ahli dalam keluarga manusia, kerja mengajar-Nya, galakan-Nya dalam daya usaha pendidikan dan kebajikan sosial, sumbangan-sumbangan-Nya yang mendalam kepada wacana-wacana di Timur dan di Barat, dorongan tulus-Nya dalam projek-projek untuk membina Rumah-rumah Ibadat, usaha-Nya untuk mencorakkan bentuk awal dalam pentadbiran Bahá’í, pemupukan-Nya dalam pelbagai aspek kehidupan komuniti- semua aspek yang saling melengkapi ini dalam hidup-Nya adalah satu cerminan dedikasi-Nya yang berterusan dan sempurna untuk mengabdi kepada Tuhan dan berkhidmat kepada umat manusia. Lebih daripada menjadi tokoh yang unggul dalam autoriti moral dan berpengertian rohani yang hebat, ‘Abdu’l-Bahá adalah satu saluran suci yang melaluinya daya-daya yang dibebaskan oleh Revelasi Bahá’u’lláh dapat bertindak ke atas dunia. Untuk memahami kuasa pembangunan masyarakat yang dimiliki Akidah, seseorang tidak perlu lagi melihat pencapaian lain melainkan pencapaian-pencapaian ‘Abdu’l-Bahá semasa kementerian-Nya dan kesan-kesan transformatif dalam bimbingan yang telah mengalir tanpa henti daripada pena-Nya. Begitu banyak kemajuan menakjubkan yang telah dilakukan dalam komuniti Bahá’í pada masa ini-yang telah dikaji dalam utusan kami kepada anda pada Riḍván yang lalu-telah memperoleh asal-usulnya daripada tindakan-tindakan, keputusan-keputusan, dan arahan-arahan ‘Abdu’l-Bahá.

Demikianlah, betapa sesuainya penghormatan kolektif komuniti Bahá’í terhadap Teladan sempurnanya telah menjadi pendahuluan bagi mulanya satu daya usaha besar yang ditumpukan pada pembebasan kuasa pembangunan masyarakat Akidah dalam takat yang semakin besar. Bidang-bidang daya usaha yang tergolong dalam skop Rancangan Sembilan Tahun, dan dalam siri Rancangan semasa, adalah ditujukan ke arah penunaian objektif yang maha mencakupi ini. Ia juga adalah tumpuan bagi lebih daripada 10,000 persidangan yang sedang diadakan di seluruh dunia untuk menandakan pelancaran daya usaha hebat ini. Persidangan-persidangan ini, diharapkan untuk mengalu-alukan bilangan peserta yang tidak terkira, yang sedang mengumpulkan bukan saja umat Bahá’í tetapi juga ramai lagi penyokong umat manusia yang berkongsi dengan mereka satu keinginan yang mendalam untuk memupuk kesatuan dan dunia yang lebih baik. Kesungguhan dan rasa tujuan mereka yang kuat sedang ditonjolkan dalam semangat yang telah dijanakan dalam pertemuan-pertemuan yang telah diadakan, di mana para peserta telah didorong oleh kedinamikan musyawarah-musyawarah yang telah disumbangkan oleh mereka serta oleh visi kolektif yang telah diterokai dalam acara-acara yang penuh keriangan ini. Kami menantikan dengan penuh minat untuk melihat apa yang akan berlangsung dalam bulan-bulan dan tahun-tahun yang menjelang.

Sejak kami menghantar utusan kami bertarikh 30 Disember 2021 kepada Persidangan Kaunselor, Majlis-majlis Rohani Nasional dan Majlis-majlis Bahá’í Serantau telah menilai dengan teliti kemungkinan untuk menggiatkan proses pertumbuhan di kluster-kluster dalam jagaan mereka semasa Rancangan Sembilan Tahun. Kami berasa bahawa ia bermanfaat, bagi tujuan mengukur kemajuan yang dicapai kelak, untuk melihat Rancangan ini berkembang dalam dua fasa yang berdurasi empat tahun dan lima tahun, dan Majlis-majlis Nasional telah dijemput untuk mempertimbangkan kemajuan-kemajuan yang mereka harapkan dalam komuniti masing-masing menjelang Riḍván 2026 dan kemudian menjelang Riḍván 2031. Latihan ini juga melibatkan satu penilaian semula dalam sempadan-sempadan kluster, dan hasil pengubahsuaian ini adalah bahawa jumlah bilangan kluster di dunia telah meningkat satu perempat dan kini melebihi 22,000. Berdasarkan ramalan yang telah diterima, adalah dijangkakan bahawa, menjelang hujung Rancangan, suatu program pertumbuhan pada tahap perkembangan tertentu akan wujud dalam sekitar 14,000 daripada kluster-kluster ini. Daripada nombor ini, bilangan yang mana program pertumbuhan boleh dianggap intensif dijangka akan naik ke 11,000 dalam tempoh yang sama itu. Dan daripada nombor ini, adalah diharapkan bahawa bilangan kluster-kluster di mana batu penanda ketiga telah dilewati akan meningkat kepada lebih daripada 5,000 kluster menjelang 2031. Tentunya, untuk mencapai kemajuan-kemajuan sebegitu akan memerlukan usaha gergasi sepanjang seluruh tempoh Rancangan. Namun kami menganggap semua ini sebagai aspirasi-aspirasi patut yang harus diusahakan, kerana ia mewakili suatu penilaian yang bercita-cita tinggi tetapi serius bagi apa yang mampu dicapai.

Ini penuh bermakna. Objektif-objektif sebegitu tidak dapat difikirkan secara realistik jikalau institusi-institusi dan agensi-agensi pentadbiran tidak berkembang dengan amat ketara, memberikan mereka peningkatan keupayaan yang besar untuk menguruskan hal ehwal sesebuah komuniti yang mana aktiviti-aktivitinya telah berganda dengan begitu pantas, yang telah mencakupi sebilangan orang sejiwa yang semakin ramai. Tidak mungkin dapat mencita-citakan pertumbuhan sebegitu jika suatu keinginan untuk belajar-untuk bertindak, untuk merenung, untuk memperoleh pengertian, dan untuk menyerap pengertian yang muncul di tempat lain-tidak dipupuk pada semua tahap, lalu diperluaskan kepada akar umbi komuniti. Dan usaha yang dimaksudkan oleh unjuran tersebut nampaknya sukar dilaksanakan jikalau suatu pendekatan yang sistematik bagi kerja mengajar dan bagi pembangunan sumber manusia tidak terus dijelmakan di dunia Bahá’í. Semua ini telah membawa satu kemajuan dalam kesedaran komuniti Bahá’í tentang identiti dan tujuannya sendiri. Satu kesungguhan untuk berpandangan luar dalam proses pembangunan komuniti telah menjadi satu aspek budaya yang kukuh di semakin banyak tempat; ia kini telah mekar, di semakin banyak komuniti, menjadi satu rasa tanggungjawab sebenar dalam kemajuan rohani dan material kumpulan-kumpulan yang sedang membesar dalam masyarakat, yang menjangkaui keahlian dalam komuniti Bahá’í itu sendiri. Usaha-usaha rakan-rakan untuk membina komuniti, untuk terlibat dalam tindakan sosial, dan untuk menyumbang kepada wacana-wacana semasa dalam masyarakat telah disepadukan dalam satu daya usaha global, diikat bersama oleh satu kerangka tindakan yang sama, menumpu dalam membantu umat manusia untuk mendirikan hal ehwalnya pada asas prinsip-prinsip rohani. Kepentingan perkembangan-perkembangan yang telah kami gambarkan ini, yang mencapai titik ini seratus tahun selepas pengasasan Aturan Pentadbiran, tidak boleh dipandang ringan. Dalam peningkatan keupayaan yang luar biasa yang telah berlangsung dalam dua dekad yang lalu-dan yang telah memungkinkan dunia Bahá’í untuk melihat daya-daya usahanya dari segi pembebasan kuasa pembangunan masyarakat dalam Akidah-kita melihat bukti yang tidak dapat dipertikaikan lagi bahawa Kepercayaan Tuhan telah memasuki epok keenam dalam Zaman Formatifnya. Kami mengumumkan pada Riḍván yang lalu bahawa fenomena tersebar luas dalam bilangan besar yang menyertai aktiviti-aktiviti Bahá’í, yang disinari keimanan, dan pemerolehan kemahiran-kemahiran dan kebolehan-kebolehan untuk berkhidmat kepada komuniti-komuniti mereka telah menandakan bahawa epok ketiga dalam Rancangan Ilahi Master telah dimulakan; demikian, Rancangan Satu Tahun, semasa permulaannya dahulu dan pada pengakhirannya sekarang, telah menandakan satu set kemajuan-kemajuan bersejarah yang telah dilakukan oleh angkatan yang setia. Dan di ambang satu daya usaha yang baharu dan berkuasa, angkatan penganut yang bersatu ini bersedia untuk menyahut kesempatan-kesempatan yang terbuka luas di hadapannya.

Satu ciri utama dalam epok yang kini berakhir adalah pembinaan Rumah-rumah Ibadat benua yang terakhir dan permulaan projek-projek untuk mendirikan Rumah-rumah Ibadat pada peringkat nasional dan tempatan. Banyak yang telah dipelajari, oleh umat Bahá’í di seluruh dunia, tentang konsep Mashriqu’l-Adhkár dan penyatuan ibadah dan khidmat yang terangkum dalamnya. Semasa epok keenam Zaman Formatif, banyak lagi akan dipelajari tentang jalan yang membawa daripada pembangunan dalam sesebuah komuniti yang mempunyai kehidupan ibadah yang kaya-serta khidmat yang diinspirasi olehnya-kepada kemunculan sebuah Mashriqu’l-Adhkár. Musyawarah sedang diadakan dengan sebilangan Majlis-majlis Rohani Nasional, dan semasa hal ini dilaksanakan, kami akan mengumumkan secara berkala tempat-tempat yang mana sebuah Rumah Ibadat Bahá’í akan didirikan dalam tahun-tahun yang menjelang.

Keriangan kami dalam melihat komuniti Nama Teragung bergerak dari kekuatan demi kekuatan telah dipengaruhi oleh kepiluan kami kerana melihat keadaan-keadaan dan konflik-konflik di dunia yang berterusan yang telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan yang teruk-terutamanya, dengan melihat munculnya kembali daya-daya pembinasaan yang telah mengganggu hal ehwal antarabangsa sementara menimbulkan ketakutan dalam populasi-populasi. Kami sedia tahu dan sedang ditenangkan bahawa, seperti yang telah ditunjukkan oleh komuniti-komuniti Bahá’í secara berulang kali dalam banyak konteks yang berbeza, para pengikut Bahá’u’lláh sedang berkomited untuk memberikan bantuan dan sokongan kepada orang di sekitar mereka, walaupun betapa sukarnya keadaan-keadaan mereka sendiri. Malangnya, selagi umat manusia secara keseluruhan tidak mengambil tanggungjawab untuk mendirikan hal ehwalnya pada asas keadilan dan kebenaran, ia ditakdirkan untuk terhuyung-hayang dari satu krisis ke krisis lain. Kami berdoa agar, jika letusan perang baru-baru ini di Eropah hendak menghasilkan sebarang pelajaran untuk masa depan, ia akan menjadi satu peringatan mustahak bagi perjalanan yang harus diambil oleh dunia jika ia ingin mencapai kedamaian yang sejati dan bertahan lama. Prinsip-prinsip yang telah dijelaskan oleh Bahá’u’lláh kepada raja-raja dan presiden-presiden zaman-Nya, dan tanggungjawab-tanggungjawab berat yang ditetapkan oleh-Nya kepada para pemerintah masa lampau dan masa ini, mungkin sesungguhnya lebih penting dan imperatif pada hari ini daripada masa apabila ia dicatatkan oleh Pena-Nya. Bagi umat Bahá’í, kemajuan tak terhalang Rancangan Besar Tuhan-yang membawa bersamanya kesukaran dan pergolakan, tetapi akhirnya mendorong umat manusia ke arah keadilan, kedamaian, dan kesatuan-adalah konteks yang dalamnya Rancangan Kecil Tuhan, yang mana penganut-penganut sedang memberikan tumpuan utama, sedang mekar. Keadaan masyarakat masa kini yang disfungsi telah menyebabkan keperluan bagi pembebasan kuasa pembangunan masyarakat Akidah menjadi semakin jelas dan mendesak. Kami hanyalah mampu mengharapkan bahawa, untuk masa ini, kekejangan dan gangguan akan terus menyerang dunia; demikian, anda akan sepastinya menghargai mengapa setiap permohonan bersungguh-sungguh yang kami panjatkan agar semua anak Tuhan dibebaskan daripada kebingungan dan kesukaran perit juga sedang diiringi doa-doa bersungguh-sungguh yang sama bagi kejayaan khidmat genting yang anda sedang tawarkan kepada Kepercayaan Putera Kedamaian.

Di setiap kluster di mana aktiviti-aktiviti Rancangan sedang meningkat momentum, kami melihat pembangunan komuniti-komuniti dengan sifat-sifat mulia yang kami telah gambarkan dalam utusan 30 Disember 2021. Apabila masyarakat-masyarakat mengalami tekanan yang pelbagai, para pengikut Keindahan Abhá harus menonjolkan diri dengan lebih lagi atas sifat-sifat ketahanan dan kerasionalan mereka, atas standard perlakuan mereka dan kepatuhan mereka kepada prinsip, serta atas kasih sayang, ketakterikatan, dan kesabaran yang mereka tonjolkan dalam usaha mereka ke arah kesatuan. Berulang kali, sifat-sifat dan sikap-sikap tersendiri yang ditunjukkan oleh para penganut sewaktu kesukaran runcing telah mendorong manusia untuk berpaling kepada umat Bahá’í untuk mendapat penerangan, nasihat, dan sokongan, terutamanya apabila kehidupan masyarakat telah dikucar-kacirkan oleh kesukaran dan gangguan yang tak diduga. Dalam berkongsi pemerhatian-pemerhatian ini, kami sedar bahawa komuniti Bahá’í sendiri juga sedang mengalami kesan-kesan daya disintegrasi yang sedang berlaku di dunia. Tambahan lagi, kami peka bahawa semakin besar usaha-usaha rakan-rakan untuk mempromosikan Kalimat Tuhan, semakin kuat lagi daya-daya timbal balik yang mereka akan hadapi, secara lambat-laun, daripada pelbagai pihak. Mereka harus mengukuhkan minda dan semangat mereka untuk menghadapi cubaan-cubaan yang sepastinya akan datang, jangan sampai mereka mengurangkan integriti daya-daya usaha mereka. Tetapi para penganut amat mengetahui bahawa apa sahaja ribut yang terletak di hadapan, bahtera Kepercayaan adalah setanding dengan semua ribut itu.

Peringkat-peringkat yang berikutnya dalam pelayarannya telah melihatnya menempuhi segala elemen dan meluncur ombak. Kini ia menuju ke arah satu ufuk baharu. Pengesahan-pengesahan Yang Maha

Kuasa adalah angin kencang yang meniup layarnya dan mengemudinya ke arah destinasinya. Dan Waadat adalah bintang kutubnya, dengan memastikan bahawa kapal layar suci tetap dalam perjalanannya yang tentu dan pasti. Semoga angkatan-angkatan syurga menghantar berkat-berkat ke atas semua yang belayar di dalamnya.

 

Windows / Mac