Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2020

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

To omstændigheder er opstået, som har fået os til at henvende os til jer med følgende ord. Den første er den voksende bevidsthed i hele verden om de overhængende og skræmmende farer, corona virusset har bragt. I mange lande er situationen allerede alvorlig og på trods af den tapre og afgørende indsats, der er sat ind for at undgå en katastrofe, er situationen allerede alvorlig og skaber tragedier for familier og individer og kaster hele samfund ind i krise. Bølger af lidelse og sorg skyller hen over det ene sted efter det andet og vil svække flere nationer på skiftende tidspunkter og på forskellig måde.

Den anden omstændighed er dagligt tydeligere, og er bahá'í verdenens ukuelighed og uformindskede livskraft over for en udfordring, som er enestående i vores levetid. Jeres reaktion har været fremragende. Da vi skrev til jer for en måned siden til Naw-Rúz, var det vigtigt for os at understrege de imponerende evner, der er udvist af samfund, hvis normale aktivitets mønster var blevet forstyrret. Alt det, der er kommet for dagen i de mellemliggende uger, hvor mange venner har måttet rette ind efter stadig flere stramme restriktioner, har blot forstærket vores beundring. Ved at lære af erfaringen i andre dele af verden har nogle samfund fundet sikre og kreative metoder til at øge bevidstheden om kravene til folkesundhed i befolkningen. Særlig opmærksomhed rettes mod dem, der er mest udsat for virusset og mod de økonomiske vanskeligheder, der opstået ved spredningen. De initiativer, der beskrives i Bahá'í World News Service i den henseende, er blot en håndfuld af utallige, der er på vej. De bliver komplementeret med bestræbelser på at undersøge, fremme og opdyrke de åndelige evner, som der er mest behov for nu. Mange af disse tiltag finder nødvendigvis sted i familieenheder eller i tilbagetrukkethed, og hvor forholdene tillader det, eller kommunikationsredskaberne gør det muligt, næres følelsen af en ekstraordinær solidaritet aktivt blandt sjæle i en lignende situation. Dynamikken i samfundslivet vil ikke undertrykkes.

Vi opløftes ved at se, hvor dygtigt nationale åndelige råd, de aldrig svigtende generaler for Lysets Armé, har vejledt deres samfund og givet deres svar på krisen. De er blevet stærkt støttet af rådgiverne og deres hjælpere, som med sædvanligt heltemod har løftet tjenestens kærlige fane højt. Mens de vedbliver med at være velinformerede om de ofte hurtigt skiftende forhold i deres lande, har rådene taget de nødvendige midler i brug for at kunne at bestyre Sagens anliggender, og i særdeleshed med hensyn til at gennemføre valg, hvor det stadig kan lade sig gøre. Gennem regelmæssig kommunikation har institutioner og kontorer givet kloge råd og været opmuntrende og beroligende. På mange områder er de også begyndt at identificere konstruktive temaer, der kommer af den diskurs, der er opstået i deres samfund. Den forventning, vi gav udtryk for i vores Naw-Rúz budskab om at denne test på menneskehedens udholdenhed, ville give en større indsigt, er allerede ved at blive til virkelighed. Ledere, prominente tænkere og kommentatorer er begyndt på at udforske fundamentale koncepter og modige forhåbninger, der i en periode, stort set har været fraværende i den offentlige diskurs. I øjeblikket er det blot glimt, og dog holdes muligheden for, at et øjebliks kollektiv bevidsthed kan komme til syne, i live.

Den trøst vi får ved at se bahá'í verdenens ukuelighed give sig tilkende i handlekraft, modereres af vores bedrøvelse over pandemiens konsekvenser for menneskeheden. Vi er dog klar over, at de troende og deres venner desværre også har del i denne smerte. Den afstand fra vennerne og deres slægtninge og andre forbindelser på grund af den offentlige sikkerhed, som så mange mennesker i verden nu opretholder, vil for nogle afløses af permanent adskillelse. Ved hver morgenstund ser det ud til, at flere sorger venter på at skulle udholdes inden solnedgang. Må løftet om genforening i de evige riger give trøst til dem, der mister deres elskede. Vi beder om lindring for deres hjerter og om, at Guds nåde vil kredse om dem, hvis uddannelse og skolegang, arbejde, hjem ja og for dem, hvor muligheden for livets opretholdelse er i fare. For jer og alle dem, som I elsker, for alle jeres medborgere, anråber vi Bahá'u'lláh og bønfalder om Hans velsignelser og gunst.

Hvor lang og vanskelig den sti, der skal trædes end er, har vi stor tillid til jeres styrke og jeres beslutsomhed om at føre rejsen til ende. I trækker på en rigdom af håb, tro og ædelmodighed, sætter andres behov før jeres eget, ved at give de nødlidende åndelig næring, stiller dem tilfreds der mere og mere tørster efter svar og tilbyder dem, der længes efter at arbejde for verdens forbedring, midlerne dertil. Hvordan kan vi forvente mindre fra Den velsignede Skønheds tilhængere?

 

Windows / Mac