Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 1975

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

(Ter) GELEGENHEID GROOTSTE FEESTDAG BESCHOUWEN WE MET DANKBAAR HART RESULTAAT EERSTE JAAR VIJFJARENPLAN(:) (de) VERKIEZING DEZE RIDVÁN (van) VIJF NIEUWE NATIONALE GEESTELIJKE RADEN(,) VIER IN AFRIKA(,) ÉÉN IN AZIË. ONDANKS VERSLECHTERENDE TOESTAND (van) ZIELTOGENDE BESCHAVING (en) BEWIJZEN (van) ZICH SAMENPAKKENDE WOLKEN (van) WIJDVERBREIDE TEGENSTAND (tegen) GODDELIJKE BOODSCHAP MAKEN (de) GELOVIGEN HELE WERELD VORDERINGEN (met het) BEREIKEN DOELEN. DRIEHONDERDZESENTACHTIG PIONIERS AL GEVESTIGD(,) HONDERDTWEEËNVIJFTIG BEREIDEN ZICH VOOR NAAR POSTEN TE GAAN. NIEUW WERELDWIJD REIS EN ONDERRICHT PROGRAMMA ONTWORPEN DOOR INTERNATIONAAL 0NDERRICHTSCENTRUM NU GELANCEERD DOOR NATIONALE GEESTELIJKE RADEN IN OVERLEG (met) RAADGEVERS. GELIEFDE HANDEN ZAAK VERLENEN (in de) OPRUKKENDE VOORHOEDE (van het) LEGER (van) LICHT VOORTDURENDE LIEFDEVOLLE LEIDING, AANMOEDIGING (en) BESCHERMING VRIENDEN (die) ARBEIDEN (in de) GODDELIJKE WIJNGAARD. WERELDCENTRUM GELOOF RIJKELIJK GEZEGEND DOOR VERWERVING HEILIG HUIS MEESTER(,) GEBOORTEPLAATS SHOGHI EFFENDI BINNEN MUREN 'AKKÁ(;) ZAL SPOEDIG GETUIGE ZIJN (van) BEGIN UITGRAVING (voor) FUNDERINGEN (van de) PERMANENTE ZETEL UNIVERSELE HUIS VAN GERECHTIGHEID IN HEILIGE BODEM (van de) HELLINGEN BERG KARMEL EN IN ITALIË (van de) ONDERTEKENING CONTRACT (voor) MARMER NODIG (voor) MAJESTUEUS BOUWWERK. OP DIT KRITIEKE OGENBLIK MENSELIJKE GESCHIEDENIS LEVEREN (de) DRIE HOOFDDOELEN (van het) PLAN EN ZIJN SPECIALE DOELEN AANHOUDENDE UITDAGING OP VOOR IEDERE INDIVIDUELE BAHÁ'Í(,) VOLWASSENE(,) JONGERE(,) KIND(,) VOOR IEDERE BAHÁ'Í FAMILIE(,) VOOR IEDERE PLAATSELIJKE GEMEENSCHAP EN BOVEN ALLES VOOR IEDERE PLAATSELIJKE GEESTELIJKE RAAD(,) WAARVAN (de) ONTWIKKELING (van) LEVENSBELANG IS (voor het) SUCCES VIJFJAREN PLAN EN VOORTGAANDE ONTPLOOIING (van de) DOOR GOD INGESTELDE BAHÁ'Í SAMENLEVING. MOGEN (de) RESTERENDE DRIEHONDERDVIJFENNEGENTIG PIONIERS SPOEDIG OPSTAAN EN (een) LEGER (van) VRIJWILLIGERS REAGEREN (op) PAS GELANCEERDE REIS EN ONDERRICHT PROGRAMMA. NATIONALE GEESTELIJKE RADEN(,) PLAATSELIJKE GEESTELIJKE RADEN (en) INDIVIDUELE GELOVIGEN (worden) AANGESPOORD KWISTIG BIJDRAGEN (te) GEVEN IN TIJD (en) INSPANNING (voor een) STROOM (van) MATERIËLE HULPMIDDELEN (en) STEUN (aan) IEDERE FASE (van de) UITVOERING (van het) PLAN (in het) KOMEND JAAR. DRINGEND VERZOEK (aan) GELOVIGEN IEDER LAND (zich) MET ONS (te) VERENIGEN (in) GEBEDEN (en) SMEKING (tot de) GEZEGENDE SCHOONHEID ZIJN VERKNOCHTE VOLGELINGEN (te) LEIDEN(,) ONDERSTEUNEN EN BESCHERMEN IN HUN TOEGEWIJDE POGINGEN HUN ZIEL (te) REINIGEN(,) ZIJN BANIER (te) VERHEFFEN (en) ZIJN ZAAK (te) DIENEN.

 

Windows / Mac