Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2020

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

1. Twee opkomende realiteiten hebben ons ertoe bewogen om deze woorden tot u te richten. De eerste realiteit is het groeiende bewustzijn over de hele wereld van de dreigende en ontstellende gevaren die de coronaviruspandemie met zich meebrengt. In veel landen is de situatie al ernstig, ondanks dappere en vastberaden collectieve inspanningen om een ramp af te wenden, waardoor er voor gezinnen en individuen tragedies ontstaan, en hele samenlevingen in een crisis worden gestort. Golven van lijden en verdriet overspoelen de ene plaats na de andere en zullen verschillende landen op verschillende momenten en op verschillende manieren verzwakken.

2. De tweede realiteit, een die dagelijks duidelijker wordt, is de veerkracht en de onverminderde vitaliteit van de bahá’í-wereld in het licht van een uitdaging die zonder weerga is in de recente geschiedenis. Uw reactie is bijzonder. Toen wij u een maand geleden met Naw-Rúz schreven, wilden we de indrukwekkende kwaliteiten benadrukken die werden getoond door gemeenschappen waarvan het normale activiteitenpatroon was verstoord. Alles wat zich in de tussenliggende weken, waarin vele vrienden zich aan steeds strengere beperkingen hebben moeten houden, heeft afgespeeld, heeft onze gevoelens van bewondering alleen maar versterkt. Door te leren van de ervaring die in andere delen van de wereld is opgedaan, hebben een aantal gemeenschappen veilige en creatieve manieren gevonden om de bevolking bewust te maken van de vereisten op het gebied van de volksgezondheid. Er wordt speciale aandacht besteed aan degenen die het grootste risico lopen door het virus en door de economische problemen die het gevolg zijn van de verspreiding ervan; de initiatieven die in dit verband op de Bahá'í World News Service staan, zijn slechts enkele voorbeelden van de talloze lopende initiatieven. Deze worden aangevuld met inspanningen om de geestelijke kwaliteiten die op dit moment het meest nodig zijn te onderzoeken, te bevorderen en te cultiveren. Veel van deze inspanningen vinden noodzakelijkerwijs plaats in gezinnen of in afzondering, maar waar de omstandigheden het toelaten of de communicatiemiddelen het mogelijk maken, wordt een gevoel van buitengewone saamhorigheid tussen zielen die vergelijkbare omstandigheden delen actief gevoed. De dynamiek van het gemeenschapsleven, zo belangrijk voor collectieve vooruitgang, is niet te beteugelen.

3. Onze geest is opgetild bij het zien hoe bekwaam Nationale Geestelijke Raden, de onverzettelijke generaals van het Leger van het Licht, hun gemeenschappen leiden en vorm geven aan hun reactie op de crisis. Zij worden krachtig ondersteund door de Raadgevers en hun Hulpraadsleden die, zoals altijd, op heldhaftige wijze de standaard van liefdevolle dienstbaarheid hooghouden. Terwijl ze zich goed op de hoogte houden van de vaak snel veranderende omstandigheden in hun land, treffen de Raden de nodige regelingen voor het besturen van de Zaak, in het bijzonder voor het houden van verkiezingen waar deze nog steeds haalbaar zijn. Door middel van regelmatige communicatie bieden de instellingen wijze raad,

geruststelling en voortdurende bemoediging. In veel gevallen zijn zij ook begonnen met het identificeren van constructieve thema’s die voortkomen uit de discoursen die in hun samenleving ontstaan. De verwachting die wij in onze Naw-Rúzboodschap hebben uitgesproken dat deze test van het uithoudingsvermogen van de mensheid haar meer inzicht zou geven, is reeds bewaarheid. Leiders, prominente denkers en commentatoren zijn begonnen met het verkennen van fundamentele concepten en gewaagde idealen die de laatste tijd grotendeels ontbraken in het publieke discours. Op dit moment zijn dit slechts de eerste tekenen, maar toch houden ze wellicht de mogelijkheid in dat er een moment van collectief bewustzijn in zicht komt.

4. De troost die wij vinden bij het zien van de veerkracht van de bahá’í-wereld, die zich in actie manifesteert, wordt getemperd door ons verdriet over de gevolgen van de pandemie voor de mensheid. Wij zijn ons ervan bewust dat helaas ook de gelovigen en hun metgezellen in dit lijden delen. De afstand tot vrienden en verwanten, die vanwege de eisen van openbare veiligheid nu door zoveel mensen in de wereld worden nageleefd, zal voor sommigen plaats maken voor een permanente scheiding. Bij elke dageraad lijkt het zeker dat er nog meer kwellingen zullen worden verdragen voordat de zon weer ondergaat. Moge de belofte van de hereniging in de eeuwige rijken troost bieden aan hen die dierbaren verliezen. Wij bidden voor de verlichting van hun hart en voor de genade van God om hen te omringen, wier opleiding, levensonderhoud, huizen of zelfs de middelen van bestaan in gevaar zijn. Voor u, en voor hen die u dierbaar zijn, en voor al uw landgenoten, smeken wij Bahá’u’lláh om Zijn zegeningen en gunst.

5. Hoe lang en moeizaam de weg die moet worden afgelegd ook is, wij hebben het volste vertrouwen in uw standvastigheid en uw vastberadenheid om de reis te volbrengen. U put uit een overvloed aan hoop, geloof en grootmoedigheid, waarbij u de behoeften van anderen boven die van uzelf stelt, zodat degenen die behoeftig zijn geestelijk gevoed worden, degenen die steeds meer dorsten naar antwoorden tevreden gesteld worden, en degenen die ernaar verlangen om te werken aan de verbetering van de wereld de middelen daarvoor aangeboden krijgen. Hoe kunnen wij van de toegewijde volgelingen van de Gezegende Volmaaktheid minder verwachten?

 

Windows / Mac