Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2020

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Kaksi esiin nousevaa tosiasiaa ovat saaneet meidät osoittamaan nämä sanat teille. Ensimmäinen tosiasia on kaikkialla maailmassa lisääntyvä tietoisuus koronaviruspandemian mukanaan tuomista uhkaavina kohoavista ja kauhistuttavista vaaroista. Huolimatta urheista ja päättäväisistä yhteisistä ponnistuksista välttää katastrofi on tilanne monissa maissa jo vakava ja johtaa murheellisiin seurauksiin perheille ja yksittäisille ihmisille sekä syöksee hätätilaan kokonaisia yhteiskuntia. Kärsimyksen ja surun aallot pyyhkivät yli alueen toisensa jälkeen ja heikentävät eri kansakuntia eri hetkinä eri tavoin.

Toinen tosiasia, joka on päivittäin näkyvämpi, on bahá’í-maailman sinnikkyys ja heikentymätön elinvoimaisuus sellaisen haasteen edessä, jonka kaltaisesta kellään ei ole kokemusta. Vastauksenne on ollut suurenmoinen. Kun kirjoitimme teille kuukausi sitten naw-rúzina, halusimme tähdentää, miten vaikuttavia ovat niiden yhteisöjen osoittamat ominaisuudet, joiden tavanomainen toimintamalli oli mennyt sekaisin. Kaikki, mitä on tapahtunut sen jälkeen kuluneina viikkoina, jolloin monien ystävien on täytynyt toimia jatkuvasti kiristyvien rajoitusten mukaisesti, on vain syventänyt tuntemaamme ihailua. Ottamalla oppia muualla maailmassa saaduista kokemuksista jotkin yhteisöt ovat löytäneet turvallisia ja luovia tapoja lisätä tietoisuutta siitä, mitä kaikkea väestön kansanterveys vaatii. Erityistä huomiota kiinnitetään niihin, joille virus aiheuttaa suurimman riskin, ja viruksen leviämisen aiheuttamiin taloudellisiin vastoinkäymisiin. Bahá’í World News Service -sivustolla esiin tuodut tähän liittyvät aloitteet ovat vain muutama esimerkki niistä lukuisista, jotka ovat käynnissä. Näitä ovat täydentämässä ponnistukset tarkastella, edistää ja vaalia niitä henkisiä ominaisuuksia, joita tänä aikana tarvitaan eniten. Monia näistä ponnistuksista tehdään pakostakin perheen piirissä tai yksinään, mutta missä tilanne sen sallii tai viestimet sen mahdollistavat, poikkeuksellista yhteenkuuluvuuden tunnetta vaalivat keskenään ne, jotka ovat samanlaisessa tilanteessa. Yhteiselle edistymiselle niin tärkeän yhteisöelämän muutosvoiman ei anneta heikentyä.

Mieltämme on virkistänyt nähdä, miten kyvykkäästi kansalliset henkiset neuvostot, valon armeijan väsymättömät kenraalit, ovat ohjanneet yhteisöjään ja muokanneet vastauksensa hätätilaan. Ne ovat saaneet vahvaa tukea neuvonantajilta ja heidän avustajiltaan, jotka, kuten aina, ovat sankarillisesti kohottaneet rakastavan palvelun viirin. Samalla kun ne ovat pysytelleet ajan tasalla usein nopeastikin muuttuvasta oman maansa tilanteesta, neuvostot ovat huolehtineet tarpeellisista järjestelyistä bahá’í-uskon asioiden hoitamiseksi ja etenkin vaalien järjestämiseksi siellä, missä niiden järjestäminen on edelleen ollut mahdollista. Laitokset ja toimijat ovat säännöllisesti viestimällä tarjonneet viisaita neuvoja, lohduttavaa tukea ja alituista rohkaisua. Monissa tapauksissa ne ovat myös alkaneet panna merkille rakentavia aiheita, joita nousee esiin niiden yhteiskunnissa käynnistyvissä keskusteluissa. Naw-rúz-sanomassamme esittämämme toive siitä, että tämä ihmiskunnan kestokyvyn koetus antaisi sille aiempaa paremman ymmärryksen, on jo toteutumassa. Johtajat, huomattavat ajattelijat ja kommentoijat ovat alkaneet eritellä perustavanlaatuisia ajatuksia ja rohkeita pyrkimyksiä, jotka ovat viime aikoina enimmäkseen puuttuneet julkisesta keskustelusta. Tällä hetkellä nämä ovat vasta varhaisia aavistuksia, jotka kuitenkin antavat viitteitä siitä, että yhteisen tietoisuuden aika voisi olla näkyvissä.

Siihen lohtuun, jota saamme nähdessämme, miten bahá’í-maailman lannistumattomuus ilmenee toiminnassa, sekoittuu surumme pandemian seurauksista ihmiskunnalle. Me olemme tietoisia siitä, että valitettavasti uskovat ja heidän lähipiirinsä saavat myös osansa tästä kärsimyksestä. Suuren yleisön turvallisuuden tähden maailmassa niin monien ihmisten nyt pitämä etäisyys ystäviin ja sukulaisiin johtaa joidenkuiden kohdalla pysyvään eroon. Jokaisen aamun koittaessa näyttää varmalta, että vieläkin enemmän tuskaa on kestettävä ennen auringonlaskua. Olkoon lupaus jälleennäkemisestä iankaikkisissa maailmoissa lohtuna niille, jotka menettävät rakkaansa. Me rukoilemme huojennusta heidän sydämeensä ja sitä, että Jumalan armo sulkisi sisäänsä ne, joiden koulutus, elinkeino, koti tai jopa keinot elättää itsensä on joutumassa vaaraan. Me rukoilemme Bahá’u’lláhia ja anomme Hänen siunauksiaan ja suosionosoituksiaan teille ja niille, jotka ovat teille rakkaita, ja kaikille maanne asukkaille.

Miten pitkä ja vaivalloinen hyvänsä onkaan se tie, joka on kuljettava, me luotamme täysin teidän sisuunne ja määrätietoisuuteenne kulkea tämä taival loppuun asti. Ammennatte toivon, uskon ja jalomielisyyden varannoista asettaen muiden tarpeet omienne edelle ja teette mahdolliseksi henkisestä ravinnosta osattomiksi jääneiden sitä nauttia, vastauksia yhä kiihkeämmin janoavien niitä kyllikseen kuulla ja työtä maailman parantamiseksi ikävöivien siihen keinot saada. Miten me voisimme vähempää odottaa Siunatun täydellisyyden omistautuneilta seuraajilta?

 

Windows / Mac