Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2004

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Kolme vuotta viisivuotissuunnitelmasta on kulunut. Nelivuotissuunnitelmassa käyntiin pannut prosessit, joita on vahvistanut lasten bahá’í-kasvatukselle kaksitoistakuukautis¬suunnitelman aikana annettu erityinen huomio ja jotka on herpaantumattomasti pidetty käynnissä viime vuosien aikana, ovat nyt täyttämässä niitä suuria toiveita, jotka mielessä ne saatettiin liikkeelle. Jokaisessa maailman osassa suunnitelman kolme osapuolta B yksilö, yhteisö ja laitokset B tukevat toistensa toimintaa kukin omaa erityistä osuuttaan hoitaen. Opintopiirien, lastentuntien ja hartaus¬tilaisuuksien ydintoiminnoista on tullut olennaisia osatekijöitä ja toisiaan tehostavia saavutuksia, joista kaikki muut bahá’í-yhteisöelämän ainekset saavat lisää pontta ja menestystä. Ihmis-voimavarat lisääntyvät, ja paikalliset henkiset neuvostot vastaavat tämän vahvistuvan elinvoimaisuuden vereksiin vaatimuksiin.

Bahá’í-lasten kasvatusta varten kautta maailman rakennettu toimintakyky on tavattoman vaikuttavaa. Alustavat ponnistukset varhaisnuorten henkisen voimaannuttamisen puolesta ovat saamassa osakseen menestystä. Alueiden siirtyminen kultakin toiminnan tasolta korkeammalle tasolle on hyvin hallinnassa, ja samalla kun tämä etenee, tunnustautuneiden uskovien ytimeen kytkeytyy laajempi piiri ihmisiä, jotka eivät vielä ole bahá’íta mutta ovat innokkaasti mukana suunnitelman ydintoiminnoissa. Tietyillä pitkälle edistyneillä alueilla tulevat jo näkyviin voimakkaan kasvun hallinnoimiseksi tarvittavat rakenteet. Vaikka kansalliset neuvostot huolehtivat kaikkien alueiden tarpeista omissa maissaan, ne ovat oppineet, miten tärkeää on kohdentaa erityistä huomiota tiettyihin ensisijaisiin, erittäin lupaaviin alueisiin sekä kannustaa ja kehittää niitä, kunnes niiden koulutusinstituuttien välityksellä synnyttämät ihmisvoimavarat mahdollistavat niiden muuttumisen ripeän ja jatkuvan kasvun keskuksiksi.

Kuten oli etukäteen nähtävissä, koulutusinstituutti on osoittautumassa kasvun moottoriksi. Arvioituaan omien yhteisöjensä mahdollisuuksia ja tarpeita valtaosa kansallisista henkisistä neuvostoista on valinnut käyttöön Ruhi-instituutin suunnittelemat kurssimateriaalit mielestään suunnitelman tarpeisiin parhaiten vastaavina. Tästä on se välillinen hyöty, että samat materiaalit on käännetty monille kielille ja missä tahansa matkustaessaan bahá’ít kohtaavat muita ystäviä, jotka kulkevat samaa polkua ja joille samat kirjat ja menetelmät ovat tuttuja.

Kaoottista, ristiriitaisten käsitysten ja etujen repimää kansainvälistä yhteisöä ahdistavat paisuva terrorismi, laittomuus ja mädännäisyys, ja sitä murentavat talouden vararikko, köyhyys ja taudit. Sen keskellä bahá’í-yhteisöstä on tulossa yhä näkyvämpi, jumalallisesti ilmaistun vision innoittama, lujille perustuksille rakentava, nyt käyntiin saatujen prosessien kautta vahvistuva ja näennäisiä takaiskuja säikkymätön. Vuosi sitten ilmeni esimerkki bahá’í-maailman kyvystä selviytyä odottamattomista tilanteista, kun monenlaiset vaarat vaativat peruuttamaan kansainvälisen bahá’í-konventin. Yleismaailmallisen Oikeusneuvoston vaali järjestettiin ajallaan, ja suunnitelma eteni tahdin häiriintymättä. Huolimatta siitä, että elämä Irakissa oli sekaisin ja kaoottista, samaan aikaan oli mahdollista saada yhteys tuon maan bahá’íhin ja muodostaa uudelleen heidän paikalliset henkiset neuvostonsa. Nyt me annamme suuresti iloiten tiedoksi, että tänä Ri.;dvánina valitaan Irakin Bahá’íden Kansallinen Henkinen Neuvosto, joka näin yli kolmenkymmenen vuoden tukahduttavan sorron jälkeen palautetaan asemaansa ja ottaa oikeutetun paikkansa kansainvälisessä bahá’í-yhteisössä.

Mitä jumalallinen suunnitelma tässä vaiheessa vaatii on se, että jatkamme luottavaisesti ja voimallisesti nykyiseen suuntaan kavahtamatta ihmisyyden maailmaa ruhjovia myrskyjä. Olkaa varmat, että Siunattu kauneus on johdattava askelianne ja että korkeuksien väen sotajoukot ovat tukeva jokaista Hänen uskonsa puolesta tekemäänne ponnistusta.

 

Windows / Mac