Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2019

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Kaikkein suurimman juhlan lähestyessä meidät valtaa kiitollisuuden ja innokkaan odotuksen tunne – kiitollisuus niistä ihmeellisistä asioista, jotka Bahá’u’lláh on tehnyt seuraajilleen mahdolliseksi saavuttaa, ja toivo siitä, mitä lähitulevaisuus tuo tullessaan.

Liikkeelle paneva voima, jonka Bahá’u’lláhin syntymän kaksisataavuotisjuhlan vietto kaikkialla maailmassa synnytti, on sen jälkeen vain vahvistunut. Bahá’í-yhteisön nopeutunut kehitys, kasvava kyvykkyys sekä taito hyödyntää yhä useampien jäseniensä toimeliaisuutta nousevat elävästi esiin, kun katsotaan kokoavasti sen viimeaikaisia maailmanlaajuisia saavutuksia. Näistä erottuu erityisesti yhteisörakentamisen voimistuminen. Ennen nykyistä viisivuotissuunnitelmaa bahá’í-maailma teki kaksikymmentä vuotta työtä näiden toimintojen järjestelmälliseksi hiomiseksi ja moninkertaistamiseksi – onkin merkille pantavaa, että suunnitelman ensimmäisten kahden ja puolen vuoden aikana yksistään ydintoimintojen määrä kasvoi yli puolella. Maailmanlaajuinen yhteisö on osoittanut kykynsä kytkeä kaiken aikaa yli miljoona ihmistä näihin toimintoihin, jotka auttavat heitä tutkimaan henkisiä todellisuuksia ja vastaamaan niihin. Tämän saman lyhyen ajan sisällä yhteisten rukoushetkien määrä melkein kaksinkertaistui, mikä on hyvin tarpeellinen vastavaikutus ihmiskunnan kasvavalle vieraantumiselle toivon ja armon Lähteestä. Tämä kehityskulku on erityisen lupaava, sillä hartaustilaisuudet valavat uutta henkeä yhteisön elämään. Kun ne nivotaan kaikille ikäryhmille suunnattuun kasvatukseen, ne vahvistavat näiden pyrkimysten ylevää päämäärää vaalia yhteisöjä, jotka tunnetaan Jumalan palvomisesta ja ihmiskunnan palvelemisesta. Tämä ei ole missään niin ilmeistä kuin seuduilla, joilla suuria määriä osallistujia saadaan jatkuvasti mukaan bahá’í-toimintoihin ja joilla ystävät ovat ohittaneet yhteisönsä kehityksen kolmannen virstanpylvään. Olemme iloisia siitä, että sellaisten seutujen lukumäärä, joilla kasvuprosessi on edennyt näin pitkälle, on jo yli kaksinkertaistunut suunnitelman alusta ja on tällä hetkellä noin viisisataa.

Tämä lyhyt katsaus ei tee oikeutta meneillään olevan muodonmuutoksen laajuudelle. Suunnitelman jäljellä olevien kahden vuoden näkymät ovat valoisat. Viime vuoden aikana on saavutettu paljon jakamalla laajalti oppeja, joita on saatu kasvuohjelmiltaan vahvemmilta seuduilta, joista on, kuten toivoimmekin, tullut tiedon ja voimavarojen lähteitä. Kansainvälinen Opetuskeskus, neuvonantajat ja heidän väsymättömät avustajansa ovat tehneet kaikkensa, jotta ystävät maailman kaikissa osissa voivat hyötyä tästä oppimisen tahdin kiihtymisestä ja soveltaa siitä saatuja oivalluksia todelliseen tilanteeseensa. Meitä ilahduttaa nähdä, että yhä useammalla seudulla ja niihin kuuluvissa naapurustoissa ja kylissä on noussut esiin ystävien ydinryhmä, joka toiminnan ja pohdinnan kautta oivaltaa, mitä kasvuprosessin edistyminen heidän elinympäristössään kulloinkin vaatii. He turvautuvat instituuttiin voimallisena keinona, jonka avulla vahvistuu kyky edistää yhteisön henkistä ja aineellista hyvinvointia, ja kun he jatkavat toimintaansa, heidän joukkoonsa liittyy yhä enemmän ihmisiä. Olot ovat luonnollisesti hyvin erilaiset eri paikkakunnilla, kuten ovat kasvun ominaispiirteetkin. Mutta järjestelmällisen työn kautta jokainen voi yhä tehokkaammin osallistua käsillä olevan tehtävän suorittamiseen. Toimintaympäristöstä riippumatta tuottaa silkkaa iloa saada uusia sieluja mukaan merkityksellisiin ja ylevöittäviin keskusteluihin, jotka ennemmin tai myöhemmin johtavat henkisen vastaanottavaisuuden heräämiseen. Mitä kirkkaampi uskovan sydämeen syttynyt tuli, sitä suurempi sen lämmön koskettamien tuntema vetovoima. Mitä rakkaudesta Bahá’u’lláhiin hehkuvalle sydämelle soveliaampaa tekemistä voisi kuvitella kuin etsiä sukulaissieluja, kannustaa heitä heidän astuessaan palvelun polulle, kulkea heidän rinnallaan heidän kartuttaessaan kokemusta ja – kenties iloista suurin – nähdä sielujen vahvistuvan uskossaan, tarttuvan itsenäisesti toimeen ja auttavan toisia samalla matkalla. Nämä ovat joitakin kallisarvoisimmista hetkistä, mitä tämä katoavainen elämä tarjoaa.

Näkymät tämän henkisen hankkeen edistämiseksi käyvät entistä innostavammiksi, kun Bábin syntymän kaksisataavuotisjuhla lähestyy. Kuten sitä edeltänyt kaksisataavuotisjuhla on tämäkin vuosipäivä mittaamattoman kallisarvoinen hetki. Se tarjoaa kaikille bahá’ílle erinomaisia tilaisuuksia herättää ympärillään olevat ihmiset Jumalan suureen päivään, taivaallisen armon ainutlaatuiseen vuodatukseen, josta oli merkkinä niiden Jumalan olemuksen kahden ilmaisijan, perättäisten Valonlähteiden ilmestyminen, jotka valaisivat maailman taivaanrannan. Kahden vuoden takaisen kaksisataavuotisjuhlan pohjalta on kaikkien tiedossa, mikä kaikki tulevan kahden toimintajakson aikana on mahdollista, ja kaikki silloin opittu tulee kohdistaa tämän vuoden pyhien kaksoissyntymäpäivien suunnitelmiin. Kaksisataavuotisjuhlan lähestyessä me tulemme useasti rukoilemaan puolestanne hautapyhäköissä ja anomaan, että kaikki, mitä te teette osoittaaksenne soveliaalla tavalla kunnioitusta Bábille, olisi tuloksellista ja edistäisi Hänen ennustamaansa asiaa.

Muotoutumisen aikakauden ensimmäisen vuosisadan loppu on vain kahden ja puolen vuoden päässä. Se merkitsee päätekohtaa satavuotiselle omistautuneelle työlle lujittaa ja laajentaa sitä perustaa, joka uskon sankarillisen aikakauden aikana niin uhrautuvasti laskettiin. Silloin bahá’í-yhteisö muistaa myös ‘Abdu’l-Bahán taivaaseenastumisen satavuotispäivää, sitä hetkeä, jolloin rakastettu Mestari vapautui tämän maailman rajoituksista ja liittyi Isänsä seuraan taivaallisen loiston sijoilla. Hänen hautajaisensa, jotka pidettiin seuraavana päivänä, olivat tapahtuma, ”jonka kaltaista Palestiinassa ei milloinkaan ollut nähty”. Ne päättyivät siihen, että hänen maalliset jäännöksensä laskettiin lepoon yhteen Bábin hautapyhäkön kammioista. Shoghi Effendin näkemys kuitenkin oli, että tämä olisi väliaikainen järjestely. Kun aika olisi oikea, tultaisiin rakentamaan hautapyhäkkö, joka olisi ‘Abdu’l-Bahán ainutlaatuiselle asemalle sopiva.

Nyt tämän aika on tullut. Bahá’í-maailmaa kehotetaan pystyttämään rakennus, joka tulee ikiajoiksi sulkemaan suojaansa tuon pyhän tomumajan. Se on määrä rakentaa Riḍván-puutarhan lähelle maalle, jonka Siunatun kauneuden askeleet ovat pyhittäneet. Näin ‘Abdu’l-Bahán hautapyhäkkö asettuu puolikuun kaarelle Akkon ja Haifan hautapyhäköiden väliin. Rakennuksen suunnittelutyö on meneillään, ja tulevien kuukausien aikana asiasta tiedotetaan enemmän.

Rajattoman ilon tunteet hyrskyävät sisällämme, kun mietimme tulevaa vuotta ja kaikkea, mitä se lupaa. Luotamme siihen, että jokainen teistä – kukin, joka kaiken aikaa palvelee Bahá’u’lláhia ja työskentelee kaikkien kansojen keskuudessa rauhan asian hyväksi – täyttää korkean kutsumuksensa.

 

Windows / Mac