Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2009

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Vừa cách đây ba năm chúng tôi đặt trước thế giới Baha’i điều thách thức là triển khai khung sườn hành động vốn hiện ra thật trong sáng khi kết thúc Kế hoạch Toàn cầu trước đó. Và đã có ngay sự hưởng ứng nhanh chóng như chúng tôi hy vọng. Với nhiệt tình tuyệt vời các đạo hữu đã bắt đầu theo đuổi mục tiêu thiết lập những Chương trình Phát triển Sâu rộng tại 1500 Cụm trên thế giới, và con số Chương trình này đã sớm gia tăng . Lúc bấy giờ không ai hình dung được rằng Đấng Chúa Vạn quân, trong đức minh triết của Ngài, Ngài đã biến cải sâu xa như thế nào Cộng đồng của Ngài trong thời gian ngắn ngủi ấy. Một Cộng đồng có chủ đích và vững tin đến thế, đã tuyên dương thành tích ở giữa chặng đường của Kế hoạch tại 41 Hội nghị Khu vực trên khắp địa cầu. Sự gắn kết và năng lực của Cộng đồng đã là một đóng góp tương phản lạ thường cho một thế giới hoang mang và hỗn loạn trong cơn khủng hoảng lốc xoáy. Đây rõ ràng là Cộng đồng lạc phúc mà Đức Giáo hộ đã nói tới. Đây là một Cộng đồng đang quan tâm đến tiềm năng to lớn mà mình đã được ân ban và ý thức về vai trò mình được ủy phó thực hiện để xây dựng lại cái thế giới bị sụp đổ. Đây là một Cộng đồng đang lên, phải chịu sự đàn áp nghiêm trọng ở một phần trái đất, nhưng vẫn đứng dậy không lay chuyển và không nao núng, là một toàn khối thống nhất và tăng cường năng lực để hoàn thành mục đích của Đức Baha’u’llah nhằm giải cứu loài người khỏi ách áp bức nặng nề nhất. Trong số 80.000 thành viên tham dự Hội nghị chúng tôi thấy nổi bật trước quang cảnh lịch sử từng cá nhân tín đồ tin tưởng tuyệt đối nơi các phương pháp và công cụ của Kế hoạch và quyết tâm vận dụng thật tốt. Mỗi một và tất cả các linh hồn trong đại dương hùng vĩ này đã đứng vững như là bằng chứng về năng lực biến cải của Chánh Đạo. Mỗi người và mọi người là bằng chứng về lời hứa của Đức Baha’u’llah luôn phò trợ những ai đứng lên phụng sự Ngài một cách chân thành và thoát tục. Mỗi người và mọi người biểu hiện bóng dáng của một chủng loại nhân sinh, tận hiến và dũng cảm, trong sạch và cao thượng, được an bài tiến hóa qua các thế hệ dưới ảnh hưởng trực tiếp từ Mặc khải của Đức Baha’u’llah. Chúng tôi thấy nơi họ những dấu hiệu đầu tiên về sự hoàn thành ước vọng mà chúng tôi đã bộc lộ từ đầu Kế hoạch rằng ảnh hưởng chất ngất của Chánh Đạo sẽ lan tới hàng trăm ngàn người qua qui trình của Viện Giáo lý. Mọi điều đã cho thấy rằng vào cuối kỳ Ridvan này con số các Chương trình Phát triển Sâu rộng trên khắp thế giới sẽ vượt mốc 1000. Chúng tôi còn có thể làm gì hơn vào ngày khởi đầu Lễ hội vui mừng nhất này ngoài việc cúi đầu đầy khiêm cung trước Thượng Đế và dâng lên Ngài lòng tạ ơn về lượng khoan hồng vô biên của Ngài đối với Cộng đồng Tối Đại Danh.

 

Windows / Mac