Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2021

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

1. Những lời cuối cùng trong một chương đáng nhớ nhất trong lịch sử của Chánh Đạo giờ đây đã được viết ra và sang trang. Ridvan này đánh dấu sự kết thúc của một năm đặc biệt, của Kế hoạch 5 Năm, và của toàn bộ một loạt các Kế hoạch bắt đầu vào năm 1996. Một loạt các Kế hoạch mới vẫy gọi, với những gì hứa hẹn là mười hai tháng quan trọng đóng vai trò như khúc dạo đầu cho nỗ lực chín năm sẽ bắt đầu vào Ridvan tới. Chúng tôi thấy trước mắt chúng tôi là một cộng đồng đã nhanh chóng đạt được sức mạnh và sẵn sàng thực hiện những bước tiến dài về phía trước. Nhưng không được ảo tưởng về việc cần phải phấn đấu nhiều như thế nào để đạt được điểm này và những hiểu biết thu được trong suốt chặng đường khó khăn như thế nào: những bài học kinh nghiệm sẽ định hình tương lai của cộng đồng, và sự đánh giá về cách họ học được soi sáng những gì sắp đến.

2. Những thập kỷ dẫn đến năm 1996, phong phú với những tiến bộ và hiểu biết của riêng chúng, đã chắc chắn rằng một số lượng lớn người trong nhiều xã hội sẵn sàng bước vào dưới ngọn cờ của Chánh Đạo. Tuy nhiên, đáng khích lệ như các trường hợp tuyên xưng quy mô lớn, nhưng chúng không cân xứng với một quá trình tăng trưởng bền vững có thể được nuôi dưỡng trong các môi trường đa dạng. Cộng đồng phải đối mặt với những vấn đề sâu sắc mà tại thời điểm đó, cộng đồng không đủ kinh nghiệm để đáp ứng một cách thỏa đáng. Làm thế nào những nỗ lực cho quá trình phát triển của nó tiến hành chặc chẽ với quá trình củng cố và giải quyết thách thức lâu đời, dường như là vấn đề khó cho việc tăng trưởng bền vững? Làm thế nào để các cá nhân, cơ cấu và cộng đồng được nuôi dưỡng có khả năng biến những lời dạy của Đức Baha’u’llah thành hành động? Và làm thế nào những người được thu hút bởi giáo lý có thể trở thành nhân vật chính trong một sự nghiệp tâm linh toàn cầu?

3. Vì vậy, một phần tư thế kỷ trước, một cộng đồng Baha'i chỉ còn ba Vị Giáo Thủ của Chánh Đạo của Thượng Đế trong tuyến đầu của cộng đồng thực hiện Kế hoạch Bốn năm, được phân biệt với những kế hoạch trước đó bởi một mục tiêu trọng tâm duy nhất của nó: thúc đẩy đáng kể trong quá trình gia nhập ồ ạt. Mục tiêu này là để xác định một loạt các Kế hoạch tiếp theo. Cộng đồng đã hiểu rằng quá trình này không chỉ là sự gia nhập Chánh Đạo của các nhóm lớn, cũng không phải nó sẽ xuất hiện một cách tự phát; nó bao hàm việc phát triển và củng cố có mục đích, theo hệ thống, được tăng tốc. Công việc này đòi hỏi sự tham gia am hiểu của rất nhiều linh hồn và vào năm 1996, thế giới Baha’i đã được triệu tập để bắt đầu thực hiện thách thức giáo dục rộng lớn mà điều này đòi hỏi. Nó được kêu gọi để thiết lập một mạng lưới các viện đào tạo đặt trọng tâm vào việc tạo ra một dòng chảy ngày càng tăng của các cá nhân được trao tặng các năng lực cần thiết để duy trì quá trình phát triển.

4. Những người nhận nhiệm vụ này nhận thức được rằng, bất chấp những thắng lợi trước đây của họ trong lĩnh vực truyền giáo, rõ ràng họ còn nhiều điều phải tìm hiểu về những năng lực nào để tiếp thu và quan trọng là làm thế nào để thủ đắc chúng. Theo nhiều cách, cộng đồng có thể học bằng cách hành động và những bài học mà cộng đồng học được, một khi chúng đã được chắt lọc và tinh luyện bằng cách áp dụng trong các môi trường đa dạng theo thời gian, cuối cùng sẽ được đưa vào tài liệu giáo dục. Thừa nhận rằng một số hoạt động nhất định là đáp ứng tự nhiên đối với nhu cầu tinh thần của dân cư. Nhóm học tập, các lớp thiếu nhi, các cuộc họp mặt cầu nguyện và các nhóm thiếu niên nổi bật như là có tầm quan trọng trung tâm trong vấn đề này và khi được kết hợp với các hoạt động liên quan, các động lực được tạo ra có thể gia tăng một mô hình sống động của đời sống cộng đồng. Và khi số lượng người tham gia vào các hoạt động cốt lõi này tăng lên, một khía cạnh mới đã được thêm vào mục đích ban đầu của chúng. Chúng phụng sự như các cổng chính mà qua đó thanh niên, người lớn và toàn bộ các gia đình của xã hội rộng lớn có thể tiếp xúc với Mặc khải của Đức Baha’u’llah. Nó cũng trở nên rõ ràng thực tế làm sao khi xem xét các chiến lược cho công việc xây dựng cộng đồng trong bối cảnh của “cụm”: một khu vực địa lý về quy mô có thể quản lý được với các đặc điểm kinh tế và xã hội khác biệt. Khả năng chuẩn bị các kế hoạch đơn giản ở cấp độ cụm bắt đầu được trau dồi, và từ các kế hoạch đó, các chương trình tăng trưởng của Chánh Đạo đã nảy sinh, được tổ chức thành những chu kỳ hoạt động ba tháng. Một điểm rõ ràng quan trọng đã xuất hiện từ rất sớm: sự chuyển động của các cá nhân thông qua một chuỗi các khóa học tạo ra động lực và được duy trì bởi sự chuyển động của các cụm theo một thể liên tục phát triển. Mối quan hệ hữu ích này đã giúp các tín hữu ở khắp mọi nơi đánh giá động lực phát triển trong môi trường xung quanh họ và vạch ra con đường hướng tới sự gia tăng sức mạnh. Qua thời gian, việc xem những gì đang xảy ra trong một cụm đã chứng minh được hiệu quả cả từ tiến độ của ba nhiệm vụ giáo dục — phụng sự thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên và người lớn — cũng như từ tiến độ của các chu kỳ hoạt động thiết yếu đối với nhịp điệu của sự tăng trưởng. Trong một chặng đường của nỗ lực hai mươi năm, nhiều đặc điểm dễ nhận biết nhất của quá trình phát triển mà chúng ta thấy ngày nay đã được thiết lập tốt.

5. Khi nỗ lực của những tín hữu tăng cường, các nguyên lý, khái niệm và chiến lược khác nhau có liên quan chung đến quá trình tăng trưởng bắt đầu kết tinh thành một khung sườn hành động có thể phát triển để phù hợp với các yếu tố mới. Khung sườn này đã chứng minh nền tảng cho việc giải phóng sức sống to lớn. Nó đã hỗ trợ những tín hữu để khai thông năng lực của họ theo những cách mà kinh nghiệm đã cho thấy, là có lợi cho sự phát triển của các cộng đồng lành mạnh. Nhưng khung sườn không phải là một công thức. Bằng cách lưu tâm đến các yếu tố khác nhau của khung sườn khi đánh giá thực tế của một cụm, một địa phương hoặc đơn giản là một khu láng giềng, một khuôn mẫu hoạt động có thể được phát triển dựa trên những gì phần còn lại của thế giới Baha'i đang học trong khi vẫn còn là một đáp ứng cho các cá biệt của địa điểm đó. Sự phân đôi giữa một mặt là các yêu cầu cứng nhắc và mặt khác là sở thích cá nhân vô hạn đã tạo ra sự hiểu biết nhiều sắc thái hơn về sự đa dạng của các phương tiện mà các cá nhân có thể hỗ trợ một quá trình, mà điểm mấu chốt của nó, là chặt chẽ và liên tục được trau dồi khi tích lũy kinh nghiệm. Không nghi ngờ gì về sự tiến bộ được thể hiện bằng sự xuất hiện của khung sườn này: ý nghĩa của việc hòa hợp và thống nhất những nỗ lực của toàn bộ thế giới Baha’i và thúc đẩy sự tiến triển tiếp theo của nó là kết quả to lớn.

6. Khi Kế hoạch này nối tiếp Kế hoạch khác, và sự tham gia vào công việc xây dựng cộng đồng trở nên dựa trên phạm vi rộng hơn, những tiến bộ ở cấp độ văn hóa trở nên rõ ràng hơn. Ví dụ, tầm quan trọng của việc giáo dục thế hệ trẻ ngày càng được đánh giá cao, cũng như tiềm năng phi thường của thiếu niên nói riêng. Các linh hồn hỗ trợ và đồng hành với nhau trên con đường chung, không ngừng mở rộng vòng tròn hỗ trợ lẫn nhau, đã trở thành khuôn mẫu mà mọi nỗ lực nhằm phát triển năng lực phụng sự mong muốn. Ngay cả các tương tác giữa các đạo hữu với nhau và với những người xung quanh cũng trải qua một sự thay đổi, khi nhận thức được nâng cao về sức mạnh của những cuộc trò chuyện có ý nghĩa để khơi dậy và thổi bùng những sự nhạy cảm tinh thần. Và các cộng đồng Baha’i đã chấp nhận một định hướng ngày càng hướng ra bên ngoài đáng kể. Bất kỳ linh hồn nào đáp ứng tầm nhìn của Chánh Đạo đều có thể trở thành một người tham gia tích cực - thậm chí là người cổ động và cộng tác – các hoạt động giáo dục, các cuộc họp mặt cầu nguyện và các yếu tố khác của công việc xây dựng cộng đồng; từ trong số những linh hồn như vậy, nhiều người cũng tuyên xưng đức tin của họ vào Đức Baha’u’llah. Do đó, khái niệm về quá trình gia nhập ồ ạt đã xuất hiện mà ít dựa vào các lý thuyết và giả định mà dựa nhiều hơn vào kinh nghiệm thực tế về cách nào một số lượng lớn người dân có thể tìm thấy Chánh Đạo, trở nên quen thuộc với Chánh Đạo, xác định mục tiêu của Chánh Đạo, tham gia vào các hoạt động của Chánh Đạo với sự cân nhắc kỹ lưỡng, và trong nhiều trường hợp chấp nhận Chánh Đạo. Thật vậy, khi tiến trình viện được củng cố ở vùng này sang vùng khác, số lượng cá nhân tham gia vào công việc của Kế hoạch, kể cả những người mới biết Chánh Đạo, đã tăng lên nhanh chóng. Nhưng điều này không được thúc đẩy bởi mối quan tâm đơn thuần đến các con số. Tầm nhìn về sự biến đổi cá nhân và tập thể xảy ra đồng thời, dựa trên việc nghiên cứu Lời của Thượng Đế và đánh giá cao khả năng trở thành nhân vật chính của mỗi người trong một sự kiện tâm linh sâu sắc, đã làm nảy sinh ý thức về nỗ lực chung.

7. Một trong những đặc điểm nổi bật và đầy cảm hứng của khoảng thời gian 25 năm này là sự phụng sự của giới trẻ Baha’i, những người với đức tin và lòng dũng cảm đã đảm nhận vị trí thích đáng của mình trong các nỗ lực của cộng đồng. Là người truyền giáo của Chánh Đạo và nhà giáo dục cho giới trẻ, là hướng dẫn viên lưu động và người xung phong truyền giáo trong nước, với tư cách là điều phối viên cụm và thành viên của các cơ quan Baha’i, thanh niên trên năm châu lục đã nỗ lực hết mình để phụng sự cộng đồng của họ. Sự trưởng thành mà họ đã chứng tỏ, trong khi thực hiện các nhiệm vụ phụ thuộc vào sự tiến bộ của Kế hoạch Thiêng liêng, thể hiện sức sống tinh thần và cam kết của họ trong việc bảo vệ tương lai của nhân loại. Để ghi nhận sự trưởng thành ngày càng rõ ràng này, chúng tôi đã quyết định rằng, ngay sau Riḍvan này, trong khi độ tuổi mà một tín đồ đủ điều kiện để phụng sư trong một Hội đồng Tinh thần sẽ vẫn là 21 tuổi, còn độ tuổi mà một tín đồ có thể bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử Baha’i sẽ được hạ xuống 18 tuổi. Chúng tôi không nghi ngờ gì rằng thanh niên Baha’i ở khắp mọi nơi đến tuổi sẽ minh chứng cho sự tin tưởng của chúng tôi về khả năng hoàn thành “nghĩa vụ thiêng liêng” “một cách tận tâm và siêng năng” mà mọi cử tri Baha’i được kêu gọi.

8. Chúng tôi ý thức rằng, đương nhiên, thực tế của các cộng đồng khác nhau rất nhiều. Các cộng đồng quốc gia khác nhau, và những nơi khác nhau trong các cộng đồng đó, đã bắt đầu chuỗi Kế hoạch này ở những điểm phát triển khác nhau; kể từ đó, chúng cũng phát triển với tốc độ khác nhau và đạt được những mức độ tiến bộ khác nhau. Điều này, tự nó, không có gì mới. Nó luôn luôn là trường hợp rằng các điều kiện ở các nơi khác nhau, cũng như mức độ nhạy cảm được tìm thấy ở đó. Nhưng chúng tôi cũng nhận thấy, một trào lưu dâng cao, theo đó năng lực, sự tự tin và kinh nghiệm tích lũy của hầu hết các cộng đồng đang tăng lên, được thúc đẩy bởi sự thành công của các cộng đồng Baha’i gần xa. Ví dụ, trong khi những linh hồn đứng lên để mở một địa phương mới vào năm 1996 không thiếu gì về lòng dũng cảm, đức tin và sự tận tâm, thì ngày nay những người đồng sự của họ ở khắp mọi nơi kết hợp những phẩm chất đó với kiến thức, hiểu biết sâu sắc và kỹ năng là sự tích lũy của 25 năm nỗ lực bởi toàn bộ thế giới Baha'i để hệ thống hóa và cải tiến công việc củng cố và phát triển.

9. Bất kể điểm xuất phát của cộng đồng là gì, cộng đồng đã nâng cao quá trình phát triển khi có sự kết hợp của đức tin, sự kiên trì và cam kết với sự sẵn sàng học hỏi. Trên thực tế, một di sản đáng trân trọng của loạt Kế hoạch này là sự công nhận rộng rãi rằng bất kỳ nỗ lực nào để thăng tiến đều bắt đầu từ định hướng học tập. Sự đơn giản của giáo huấn này tạo nhầm lẫn về tầm quan trọng của những hàm ý theo nó. Chúng tôi chắc chắn rằng mọi cụm, trong thời gian nhất định, sẽ tiến triển theo quá trình phát triển liên tục; những cộng đồng tiến bộ nhanh nhất, so với những cộng đồng có hoàn cảnh và khả năng tương tự, đã cho thấy khả năng thúc đẩy sự thống nhất tư tưởng và học hỏi về hành động hiệu quả. Và họ đã làm như vậy mà không do dự hành động.

10. Cam kết học hỏi cũng đồng nghĩa với việc chuẩn bị sẵn sàng để mắc sai lầm - và tất nhiên, đôi khi những sai lầm mang lại sự khó chịu. Không có gì ngạc nhiên khi ban đầu, các phương pháp và cách tiếp cận mới được xử lý không chuyên vì thiếu kinh nghiệm; Thỉnh thoảng, năng lực mới có được của một loại này đã bị mất đi khi một cộng đồng quan tâm phát triển một loại khác. Có ý định tốt nhất không đảm bảo chống lại những bước sai lầm, và việc vượt qua chúng đòi hỏi cả sự khiêm tốn và dứt bỏ. Khi một cộng đồng vẫn quyết tâm thể hiện sự kiên nhẫn và học hỏi từ những sai lầm tự nhiên xảy ra, thì sự tiến bộ chưa bao giờ nằm ngoài tầm với.

11. Giữa loạt Kế hoạch, sự tham gia của cộng đồng vào đời sống xã hội bắt đầu trở thành tâm điểm của sự chú ý trực tiếp hơn. Các tín hữu được khuyến khích nghĩ về điều này theo hai lĩnh vực nỗ lực được kết nối với nhau - hành động xã hội và tham gia vào các cuộc diễn thuyết phổ biến của xã hội. Tất nhiên, đây không phải là những lựa chọn thay thế cho công việc phát triển và củng cố, ít gây phiền nhiễu hơn từ nó: chúng vốn có bên trong nó. Cộng đồng có thể kêu gọi nguồn nhân lực càng lớn thì khả năng của cộng đồng càng lớn trong việc mang tính khôn ngoan có trong Mặc khải của Đức Baha’u’llah để đối phó với những thách thức của thời đại - để biến những lời dạy của Ngài thành hiện thực. Và những vấn đề rắc rối của loài người trong thời kỳ này là nhu cầu của họ đối với phương thuốc do Đấng Chửa bệnh Thiêng liêng kê đơn dường như để nhấn mạnh tuyệt vọng như thế nào. Ngụ ý trong tất cả điều này là một quan niệm về tôn giáo rất khác với những quan niệm về tôn giáo đang làm chao đảo thế giới nói chung: một quan niệm công nhận tôn giáo là lực lượng mạnh mẽ thúc đẩy một nền văn minh ngày càng tiến bộ. Người ta hiểu rằng một nền văn minh như vậy cũng sẽ không xuất hiện một cách tự động, theo ý muốn của nó - nhiệm vụ của những tín hữu của Đức Baha’u’llah là lao động cho sự xuất hiện của nó. Một sứ mệnh như vậy đòi hỏi phải áp dụng cùng một quy trình học tập có hệ thống cho công việc hành động xã hội và tham gia vào các cuộc chuyện trò trong công chúng.

12. Nhìn từ góc độ của hai thập kỷ rưỡi qua, năng lực thực hiện các hành động xã hội đã tăng lên rõ rệt, dẫn đến sự nở rộ hoạt động một cách phi thường. So với năm 1996, khi khoảng 250 dự án phát triển kinh tế và xã hội được duy trì từ năm này sang năm khác, hiện đã có 1.500 dự án và số lượng các tổ chức lấy cảm hứng từ Baha'i đã tăng gấp bốn lần, vượt qua 160 tổ chức. Hơn 70.000 sáng kiến hành động xã hội cấp cơ sở ngắn hạn đang được thực hiện mỗi năm, tăng gấp năm mươi lần. Chúng tôi mong muốn sự gia tăng liên tục trong tất cả những nỗ lực này là kết quả của sự hỗ trợ và kích thích tận tâm hiện do Tổ chức Phát triển Quốc tế Baha’i cung cấp. Trong khi đó, sự tham gia của người Baha’i vào các cuộc diễn thuyết thịnh hành của xã hội cũng đã phát triển rất nhiều. Ngoài ra, nhiều trường hợp khi tín hữu thấy rằng họ có thể đưa ra quan điểm Baha’i trong các cuộc trò chuyện xảy ra trong bối cảnh công việc hoặc cá nhân, việc tham gia chính thức hơn vào các cuộc thảo luận đã tiến bộ đáng kể. Chúng tôi ghi nhớ không chỉ những nỗ lực ngày càng mở rộng và những đóng góp ngày càng tinh vi của Cộng đồng Baha'i Quốc tế - trong giai đoạn này đã bổ sung thêm Văn phòng ở Châu Phi, Châu Á và Châu Âu - mà còn là công việc của một mạng lưới Văn phòng Đối ngoại quốc gia được tăng cường rộng lớn và được củng cố rất nhiều, nơi mà lĩnh vực nỗ lực này đã trở thành trọng tâm chính; ngoài ra, có những đóng góp sâu sắc và đáng kể của các tín đồ cá nhân cho các lĩnh vực cụ thể. Tất cả những điều này đi theo một hướng nào đó nhằm giải thích sự quý mến, cảm kích và ngưỡng mộ mà các nhà lãnh đạo tư tưởng và các nhân vật nổi bật khác ở mọi cấp độ xã hội đã nhiều lần bày tỏ đối với Tôn giáo Baha’i, các tín đồ và các hoạt động của họ.

13. Khi xem xét lại toàn bộ khoảng thời gian 25 năm, chúng tôi rất ngạc nhiên bởi nhiều loại tiến bộ mà thế giới Baha’i đã đạt được cùng một lúc. Đời sống trí tuệ của nó đã phát triển mạnh mẽ, được chứng minh không chỉ bởi những tiến bộ của nó trong tất cả các lĩnh vực nỗ lực đã được thảo luận, mà còn bởi khối lượng tác phẩm văn học chất lượng cao được xuất bản bởi các tác giả Baha'i, bởi sự phát triển của không gian để khám phá một số lĩnh vực nhất định dưới ánh sáng của những lời dạy và do tác động của các cuộc hội thảo đại học và sau đại học được cung cấp một cách có hệ thống bởi Viện Nghiên cứu về Thịnh vượng Toàn cầu, phối hợp với các cơ cấu của Chánh Đạo, hiện đang phục vụ thanh niên Baha'i từ hơn 100 quốc gia. Những nỗ lực để xây dựng Đền thờ Baha’i đã tăng tốc rất rõ rệt. Đền thờ Châu lục cuối cùng đã xây dựng ở Santiago, Chile và các dự án xây dựng hai Đền thờ Baha’i (Mashriqu’l-Adhkárs) cấp quốc gia và năm Đền thờ Baha’i cấp địa phương đã được khởi công; Đền thờ Baha’i ở Battambang, Campuchia và Norte del Cauca, Colombia, đã mở cửa. Các đền thờ Bahá’í dù mới xây dựng hay lâu đời, ngày càng chiếm vị trí trọng tâm trong đời sống cộng đồng. Sự hỗ trợ vật chất được cung cấp bởi các tín đồ cho vô số nỗ lực được cam kết bởi những tín hữu của Thượng Đế đã luôn hào phóng. Đơn giản chỉ được xem như một thước đo sức sống tinh thần tập thể, sự hào phóng và hy sinh mà ở thời điểm kinh tế có biến động đáng kể, dòng tiền quan trọng vẫn được duy trì – không, đã được tiếp thêm sinh lực - là điều đáng nói nhất. Trong lĩnh vực quản tri Baha’i, năng lực của các Hội đồng Tinh thần Quốc gia để quản lý các công việc của cộng đồng của họ trong tất cả sự phức tạp ngày càng tăng đã được nâng cao đáng kể. Đặc biệt, họ đã được hưởng lợi từ tầm cao mới của sự hợp tác với các Cố vấn, những người đã đóng vai trò quan trọng trong việc hệ thống hóa việc thu thập hiểu biết từ các cơ sở trên toàn thế giới và đảm bảo chúng được phổ biến rộng rãi. Đây cũng là thời kỳ mà Hội đồng Baha’i Vùng nổi lên như một cơ cấu chính thức đầy đủ của Chánh Đạo, và ở trong 230 vùng hiện nay, các Hội đồng Vùng và những viện đào tạo mà họ giám sát đã chứng tỏ mình không thể thiếu để thúc đẩy quá trình tăng trưởng. Để mở rộng trong tương lai, các chức năng của Trưởng Thụ ủy Huququ’llah, Giáo Thủ của Chánh Đạo của Thượng Đế Alí-Muḥammad Varqa, Ban Thụ ủy Quốc tế của Huququ’llah được thành lập vào năm 2005; ngày nay nó điều phối các nỗ lực của không ít hơn 33 Ban Thụ ủy Quốc gia và Khu vực hiện đang hoạt động trên toàn cầu, lần lượt hướng dẫn công việc của hơn 1.000 Đại diện. Những phát triển xảy ra tại Trung tâm Baha’i Thế giới trong cùng khoảng thời gian này là rất nhiều: chứng kiến việc hoàn thành các bậc thềm của Thánh Lăng Đức Bab và hai tòa nhà ở khu Vòng cung và việc bắt đầu xây dựng Thánh Lăng Đức Abdu'l Baha, chưa kể đến một loạt các dự án củng cố và bảo tồn các Nơi Thiêng liêng quý giá của Chánh Đạo. Thánh Lăng Đức Baha’u’llah và Thánh Lăng Đức Bab đã được công nhận là Di sản Thế giới, những địa điểm có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với nhân loại. Công chúng đổ xô đến những địa điểm linh thiêng này với hàng trăm nghìn người, đạt tới gần một triệu rưỡi người trong một số năm, và Trung tâm Thế giới thường xuyên đón hàng trăm người hành hương cùng một lúc, đôi khi hơn 5.000 người trong một năm, cùng với một số lượng tương tự du khách Baha 'i; chúng tôi rất vui mừng bởi những con số tăng lên cũng như nhiều dân tộc và quốc gia khác nhau được đại diện trong số những người tham gia các cuộc hành hương. Việc dịch, xuất bản và phổ biến Thánh Thư cũng đã được đẩy nhanh rất nhiều, song song với việc phát triển Thư viện Tham khảo Baha'i, một trong những thành viên đáng chú ý nhất của hệ thống các trang web đang phát triển liên kết với trang web Bahai.org, giờ đây đã sẵn có với mười ngôn ngữ. Nhiều văn phòng và cơ quan đã được thành lập, đặt tại Trung tâm Thế giới và các nơi khác, chịu trách nhiệm hỗ trợ quá trình học tập mở ra trên nhiều lĩnh vực nỗ lực trên khắp thế giới Baha’i. Tất cả những điều này, những người anh chị em của chúng ta trong đức tin, chỉ là một phần nhỏ của câu chuyện mà chúng tôi có thể kể lại về những gì mà lòng sùng kính của các đạo hữu đối với Đấng Đọa đày của Thế giới đã mang lại. Chúng tôi chỉ có thể nhắc lại những lời thống thiết đã từng được cất lên bởi Đức Thầy kính yêu khi vượt qua nỗi xúc động, Ngài đã kêu lên: “Hỡi Đức Baha’u’llah! Ngài đã làm gì? "

14. Từ bức tranh toàn cảnh của một phần tư thế kỷ quan trọng, giờ đây, chúng tôi hướng sự tập trung vào Kế hoạch 5 năm gần đây nhất, một Kế hoạch hoàn toàn không giống với bất kỳ Kế hoạch nào trước đây theo nhiều cách khác nhau. Trong Kế hoạch này, chúng tôi kêu gọi người Baha’i trên thế giới rút ra tất cả những gì họ đã học được trong hai mươi năm trước và phát huy hết tác dụng của nó. Chúng tôi rất vui vì hy vọng của chúng tôi về vấn đề này đã được đáp ứng nhiều hơn, nhưng mặc dù chúng tôi tự nhiên mong đợi những điều tuyệt vời từ các tín đồ của Đấng Phúc Mỹ, đặc điểm của những gì đạt được nhờ những nỗ lực phi thường của họ thật sự rất ngoạn mục. Đó là đỉnh cao cho thành tựu 25 năm đang phát triển.

15. Kế hoạch đặc biệt đáng nhớ vì đã được chia làm hai bởi hai lần kỷ niệm 200 năm thiêng liêng, mỗi lần đều mang lại sức mạnh cho các cộng đồng địa phương trên toàn thế giới. Tập thể các tín hữu đã chứng tỏ, trên một quy mô chưa từng được chứng kiến và tương đối dễ dàng, khả năng thu hút mọi người từ mọi thành phần trong xã hội nhằm tôn vinh cuộc đời của một Đấng Biểu hiện của Thượng Đế. Đó là một chỉ số mạnh mẽ về điều gì đó rộng lớn hơn: khả năng khai thông giải phóng nguồn năng lượng tinh thần to lớn cho sự tiến bộ của Chánh Đạo. Sự đáp ứng tuyệt vời đến nỗi ở nhiều nơi Chánh Đạo đã được đẩy ra khỏi sự it người biết đến ở cấp quốc gia. Trong những bối cảnh mà nó không thể ngờ tới, có lẽ được mở ra cho sự tiếp nhận Chánh Đạo trở nên rõ ràng. Hàng ngàn, hàng ngàn người đã được cảm xúc mạnh mẽ bởi cuộc gặp gỡ của họ với một tinh thần hiến dâng mà ngày nay là đặc điểm của các cộng đồng Baha’i ở khắp mọi nơi. Tầm nhìn về những gì có thể thực hiện được bằng cách cử hành Thánh Lễ Baha’i đã được phát triển đáng kể.

16. Những thành tựu của Kế hoạch, đơn giản là về mặt con số, nhanh chóng làm lu mờ những con số của tất cả các Kế hoạch trước đó kể từ năm 1996. Khi bắt đầu Kế hoạch hiện nay, khả năng hiện có để trông nom hơn 100.000 hoạt động cốt lõi tại một thời điểm nhất định, một khả năng là thành quả của hai mươi năm nỗ lực chung. Giờ đây, 300.000 hoạt động cốt lõi đang được duy trì cùng một lúc. Sự tham gia vào các hoạt động đó đã tăng trên hai triệu người, cũng gần tăng gấp ba lần. Có 329 Viện đào tạo quốc gia và khu vực đang hoạt động, và năng lực của họ được chứng minh bằng thực tế là ba phần tư (3/4) triệu người đã được phép hoàn thành ít nhất một cuốn sách của trình tự; Nhìn chung, số lượng các khóa học được hoàn thành bởi các cá nhân hiện cũng là hai triệu - tăng hơn một phần ba trong năm năm.

17. Cường độ gia tăng mà các chương trình tăng trưởng trên toàn thế giới đang được theo đuổi đã kể một câu chuyện ấn tượng của riêng nó. Trong khoảng thời gian 5 năm này, chúng tôi đã kêu gọi cho sự phát triển được gia tăng ở mỗi một trong số 5.000 cụm khi kế hoạch bắt đầu. Mệnh lệnh này đã trở thành xung lực cho những nỗ lực nghiêm túc trên toàn thế giới. Kết quả là, số lượng các chương trình tăng trưởng sâu rộng hơn gấp đôi và hiện đạt khoảng 4.000 cụm. Những khó khăn liên quan đến việc mở ra các ngôi làng và khu láng giềng mới cho Chánh Đạo giữa cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu hoặc mở rộng các hoạt động ở giai đoạn đầu khi đại dịch bắt đầu, đã ngăn cản việc đạt được tổng số cao hơn trong năm cuối cùng của Kế hoạch. Tuy nhiên, có nhiều điều để nói hơn điều này. Khi bắt đầu Kế hoạch, chúng tôi đã bày tỏ hy vọng rằng số lượng các cụm nơi các đạo hữu đã vượt qua cột mốc thứ ba cùng với sự phát triển liên tục, do kết quả của việc học cách chào đón số lượng lớn tham gia vào các hoạt động của họ, sẽ tăng lên thêm hàng trăm. Rồi tổng số đó là khoảng 200, trải rộng trên khoảng 40 quốc gia. Sau 5 năm, con số này đã tăng lên con số đáng kinh ngạc 1.000 trong gần 100 quốc gia — một phần tư của tất cả các chương trình tăng trưởng sâu rộng trên thế giới, một thành tựu vượt xa mong đợi của chúng tôi. Và ngay cả những con số này cũng không tiết lộ đỉnh cao nhất mà cộng đồng đã tăng lên. Có hơn 30 cụm với số lượng các hoạt động cốt lõi đang được duy trì vượt quá 1.000 hoạt động; ở những nơi mà tổng số là vài nghìn, với sự tham gia của hơn 20.000 người trong một cụm duy nhất. Ngày càng có nhiều Hội đồng Tinh thần Địa phương giám sát việc triển khai các chương trình giáo dục phụng sự thực tế cho tất cả trẻ em và thiếu niên trong một ngôi làng; thực tế tương tự đang bắt đầu xuất hiện trong một vài khu láng giềng thành thị. Trong những trường hợp đáng chú ý, sự tham gia vào Mặc khải của Đức Baha’u’llah đã vượt lên trên các cá nhân, gia đình và các mối quan hệ họ hàng mở rộng — những gì đang được chứng kiến là sự chuyển động của các nhóm dân cư hướng về một trung tâm chung. Đôi khi, sự thù địch lâu đời giữa các nhóm đối lập đang bị bỏ lại phía sau, và một số cấu trúc và động lực xã hội nhất định đang được biến đổi dưới ánh sáng của các giáo lý thiêng liêng.

18. Chúng tôi không thể không vui mừng trước những tiến bộ ấn tượng như vậy. Sức mạnh xây dựng xã hội của Chánh Đạo của Đức Baha’u’llah đang được thể hiện rõ ràng hơn bao giờ hết và đây là nền tảng vững chắc mà Kế hoạch Chín năm sắp tới sẽ xây dựng. Các cụm có sức mạnh rõ rệt, như đã được hy vọng, đã chứng minh là nguồn cung cấp kiến thức và nguồn lực cho các khu láng giềng của họ. Và các khu vực có nhiều hơn một cụm như vậy tồn tại, dễ dàng phát triển các phương tiện hơn để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng từ cụm này đến cụm khác. Tuy nhiên, chúng tôi cảm thấy bị bắt buộc phải nhấn mạnh một lần nữa, rằng tiến bộ đó gần như phổ biến; sự khác biệt về tiến bộ giữa nơi này và nơi khác là ở mức độ. Sự hiểu biết chung của cộng đồng về quá trình gia nhập ồ ạt và sự tự tin của cộng đồng về khả năng kích thích quá trình này trong bất kỳ hoàn cảnh nào đã tăng lên mức không thể tưởng tượng được trong nhiều thập kỷ trước. Những vấn đề sâu sắc đã tồn tại quá lâu, và được đưa vào tiêu điểm trong năm 1996, đã được thế giới Bahá’í đáp ứng một cách thuyết phục. Có một thế hệ các tín hữu mà cả cuộc đời mang dấu ấn của sự tiến bộ của cộng đồng. Nhưng quy mô của những gì đã xảy ra trong nhiều cụm nơi mà lãnh vực học tập đang được mở rộng đã biến một bước tiến đáng kể trong quá trình gia nhập ồ ạt thành một trong những phần lịch sử quan trọng.

19. Nhiều người sẽ quen thuộc với cách Đức Giáo Hộ chia Thời kỳ của Chánh Đạo thành các kỷ nguyên liên tiếp; kỷ nguyên thứ năm của Thời kỳ Thành tựu bắt đầu vào năm 2001. Ít được biết đến hơn là Đức Giáo Hộ cũng đã đề cập cụ thể đến các kỷ nguyên của Kế hoạch Thiêng liêng, và các giai đoạn trong các kỷ nguyên đó. Bị kìm lại trong hai thập kỷ khi các cơ quan địa phương và quốc gia của Nền Quản trị đang được xây dụng và tăng cường, Kế hoạch Thiêng liêng do Đức Abdu'l-Baha hình thành chính thức được mở đầu vào năm 1937 với sự khởi đầu của giai đoạn đầu của kỷ nguyên đầu tiên: Kế hoạch Bảy năm do Đức Giáo Hộ giao cho cộng đồng Baha'i ở Bắc Mỹ. Kỷ nguyên đầu tiên này khép lại sau khi kết thúc Mười Năm Thánh chinh vào năm 1963, mà kết quả là ngọn cờ của Chánh Đạo được tung bay trên khắp thế giới. Giai đoạn mở đầu của kỷ nguyên thứ hai là Kế hoạch Chín Năm đầu tiên, và không ít hơn mười Kế hoạch đã theo sau nó, Các kế hoạch kéo dài từ mười hai tháng đến bảy năm. Vào buổi bình minh của kỷ nguyên thứ hai này, thế giới Baha’i đã chứng kiến sự khởi đầu sớm nhất của sự gia nhập vào Chánh Đạo bởi những đoàn người đã được Tác giả của Kế hoạch Thiêng liêng biết trước; trong những thập kỷ tiếp theo, các thế hệ tín đồ tận tụy trong cộng đồng Tối Đại Danh đã lao động trong Vườn nho Thiêng liêng để vun trồng các điều kiện cần thiết cho sự phát triển bền vững và quy mô lớn. Và vào mùa Ridvan huy hoàng này, thành quả của những lao động đó dồi dào biết bao! Hiện tượng một số lượng lớn làm phình to các hoạt động của cộng đồng, bắt lấy tia sáng của niềm tin và nhanh chóng đứng lên để phụng sự ưu thế hàng đầu của Kế hoạch đã chuyển từ một dự báo được duy trì bởi niềm tin sang một thực tế lặp đi lặp lại. Một bước tiến rõ rệt và có thể chứng minh như vậy đòi hỏi phải được ghi vào biên niên sử của Chánh Đạo. Với tâm hồn phấn khởi, chúng tôi thông báo rằng kỷ nguyên thứ ba của Kế hoạch Thiêng liêng của Đức Thầy đã bắt đầu. Kế hoạch của Ngài sẽ mở ra từ giai đoạn này đến giai đoạn khác, từ kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác, cho đến khi ánh sáng của Vương quốc soi rọi mọi tâm hồn.

20. Các đạo hữu yêu quý, không có đánh giá nào về sự nghiệp năm năm kết thúc kỷ nguyên thứ hai của Kế hoạch Thiêng liêng là hoàn chỉnh nếu không có tham chiếu đặc biệt đến những biến động đi kèm với năm cuối cùng và vẫn còn tiếp tục. Những hạn chế về tương tác cá nhân bị xóa bỏ và suy yếu ở hầu hết các quốc gia trong thời kỳ này có thể giáng một đòn nặng nề vào nỗ lực chung của cộng đồng, quá trình phục hồi có thể mất nhiều năm, nhưng có hai lý do khiến điều này không phải như thế. Một là ý thức rộng rãi về nghĩa vụ của người Baha’i là phụng sự nhân loại, chưa bao giờ xảy ra hơn thế như trong thời kỳ nguy hiểm và nghịch cảnh. Hai là sự gia tăng phi thường về khả năng trong thế giới Baha’i để thể hiện ý thức đó. Đã quen với việc áp dụng các mô hình hành động có hệ thống qua nhiều năm, các đạo hữu đã mang tính sáng tạo và ý thức có mục đích của mình để đối phó với cuộc khủng hoảng không lường trước được, đồng thời đảm bảo rằng các phương pháp tiếp cận mới mà họ phát triển phù hợp với khuôn mẫu mà họ đã nỗ lực trong các Kế hoạch liên tiếp để hoàn thành. Điều này không phải là bỏ qua những khó khăn nghiêm trọng đang phải chịu đựng của những người Baha’i, cũng như đồng bào của họ ở mọi vùng đất; Tuy nhiên, trong suốt những khó khăn nghiêm trọng, các tín đồ vẫn tập trung. Các nguồn lực đã được chuyển đến các cộng đồng có nhu cầu, các cuộc bầu cử được tiến hành ở bất cứ đâu có thể, và trong mọi trường hợp, các cơ cấu của Chánh Đạo vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình. Thậm chí đã có những bước tiến tới. Hội đồng Tinh thần Quốc gia của Sao Tome và Principe sẽ được thành lập lại vào Ridvan này, và hai trụ cột mới của Tòa Công lý Quốc tế sẽ được thành lập đó là Hội đồng Tinh thần Quốc gia Croatia, với trụ sở tại Zagreb, và Hội đông Tinh thần Quốc gia của Timor-Leste, với trụ sở ở Dili.

21. Và vì vậy Kế hoạch Một Năm bắt đầu. Mục đích và yêu cầu của Kế hoạch đã được đề ra trong thông điệp của chúng tôi được gửi vào Ngày Giao ước; Kế hoạch này, mặc dù ngắn, sẽ đủ để chuẩn bị thế giới Baha’i cho Kế hoạch Chín Năm tiếp theo. Một thời kỳ tiềm năng đặc biệt, mở ra một trăm năm sau sự măc khải Kinh bản của Kế hoạch Thiêng liêng, sẽ sớm khép lại với lễ kỷ niệm một trăm năm Thăng thiên của Đức Abdu'l-Baha, đánh dấu sự kết thúc của thế kỷ đầu của Thời kỳ Thành tựu và bắt đầu cho thế kỷ thứ hai. Đội ngủ những người trung thành tham gia Kế hoạch mới này vào thời điểm mà nhân loại, bị đe dọa bởi sự bộc lộ tính dễ bị tổn thương, dường như có ý thức hơn về sự cần thiết phải hợp tác để giải quyết các thách thức toàn cầu. Tuy nhiên, một thói quen còn rơi rớt lại về tranh giành, tư lợi, thành kiến và sống khép kín tiếp tục cản trở chuyển động hướng tới sự thống nhất, mặc dù ngày càng có nhiều người trong xã hội thể hiện bằng lời nói và hành động cách mà họ cũng khao khát được chấp nhận nhiều hơn về tính thống nhất vốn có của nhân loại. Chúng tôi cầu nguyện rằng toàn bộ các quốc gia có thể thành công trong việc gạt bỏ những khác biệt của mình để quan tâm đến lợi ích chung. Bất chấp những bất ổn đang bao trùm những tháng sắp tới, chúng tôi cầu xin Đức Baha'u’llah ban cho sự bổ sức, đã gìn giữ những tín hữu của Ngài bấy lâu nay vẫn còn phong phú hơn, để các đạo hữu có thể được tiếp tục trong sứ mệnh của mình, sự bình tĩnh của các đạo hữu không bị xáo trộn bởi sự hỗn loạn của một thế giới mà nhu cầu về sứ điệp cứu chữa của Ngài ngày càng cấp thiết hơn.

Kế hoạch Thiêng liêng bước vào một kỷ nguyên mới và một giai đoạn mới. Một trang mới được mở ra.

 

Windows / Mac