Return   Facebook   Zip File

Obligatory

ΜΕΓΑΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ *- Απαγγέλλεται µια φορά το εικοσιτετράωρο –

Όποιος επιθυµεί να απαγγείλει αυτή την προσευχή, στέκεται όρθιος και στρέφεται προς το Θεό, και καθώς στέκεται στη θέση του, κοιτάζει προς τα δεξιά και προς τα αριστερά, σαν να περιµένει το έλεος του Κυρίου του, του Παντελεήµονα, του Οικτίρµονα. Κατόπιν λέγει:

Ω Εσύ, ο Οποίος είσαι ο Κύριος όλων των ονοµάτων και ο ∆ηµιουργός των Ουρανών!

Σε ικετεύω στο όνοµα Εκείνων, οι οποίοι είναι οι χαραυγές της αόρατης Ουσίας Σου, της Πλέον Υπέροχης, της Πανένδοξης, µετάτρεψε την προσευχή µου Σε φωτιά που θα κάψει τα πέπλα τα οποία µε έχουν αποκλείσει από την ωραιότητά Σου, και σε φως, που θα µε οδηγήσει στον ωκεανό της Παρουσίας Σου.

Υψώνει κατόπιν τα χέρια του ικετευτικά προς το Θεό - ευλογηµένος και εξυψωµένος ας είναι - και λέγει:

Ω Εσύ Επιθυµία του κόσµου και Αγαπηµένε των Εθνών! Εσύ µε βλέπεις να στρέφοµαι προς Εσένα, να είµαι απαλλαγµένος από κάθε προσκόλληση σε οποιονδήποτε εκτός από Σένα και να κρατώ γερά το σχοινί Σου, µε την κίνηση του οποίου έχει ταραχτεί ολόκληρη η δηµιουργία. Είµαι ο δούλος Σου, ω Κύριέ µου, και ο γιος του δούλου Σου. Κοίταξέ µε, είµαι έτοιµος να κάνω τη θέλησή Σου και την επιθυµία Σου, και δεν επιθυµώ τίποτε άλλο εκτός από την ευχαρίστησή Σου. Σε ικετεύω στο όνοµα του Ωκεανού του ελέους Σου και του Ήλιου της χάρης Σου, κάνε το δούλο Σου όπως Εσύ επιθυµείς και Σε ευχαριστεί. Στο όνοµα της δύναµής Σου, η οποία είναι υπεράνω κάθε µνείας και επαίνου! Οτιδήποτε έχει αποκαλυφτεί από Σένα είναι η επιθυµία της καρδιάς µου και το αγαπηµένο της ψυχής µου. Ω Θεέ, Θεέ µου! Μην κοιτάζεις τις ελπίδες µου και τις πράξεις µου, αλλά τη θέλησή Σου που έχει περιβάλλει τους ουρανούς και τη γη. Μα το Μέγιστο Όνοµά Σου, ω Εσύ Κύριε όλων των Εθνών! Επιθυµώ µόνο ό, τι Εσύ έχεις επιθυµήσει και αγαπώ µόνο ό, τι Εσύ αγαπάς.

Γονατίζει κατόπιν, και κλίνοντας το µέτωπό του προς τη γη, λέγει: Εξυψωµένος είσαι Εσύ υπεράνω της περιγραφής οποιουδήποτε εκτός από Σένα και της κατανόησης οποιουδήποτε άλλου εκτός από Σένα.

Μετά σηκώνεται όρθιος και λέγει: Κάνε την προσευχή µου, ω Κύριέ µου, µια πηγή ζώντων υδάτων, µέσω της οποίας να ζω όσο διαρκεί η κυριαρχία Σου, και να Σε µνηµονεύω σε κάθε κόσµο από τους κόσµους Σου.

Υψώνει πάλι τα χέρια του ικετευτικά και λέγει: Ω Εσύ από το χωρισµό του Οποίου καρδιές και ψυχές έχουν λιώσει και από τη φωτιά της αγάπης του Οποίου ολόκληρος ο κόσµος φλέγεται! Σε ικετεύω στο Όνοµά Σου, µέσω του οποίου έχεις υποτάξει ολόκληρη την πλάση, µη µου στερείς εκείνο που είναι κοντά Σου, ω Εσύ ο Οποίος κυβερνάς όλους τους ανθρώπους! Συ βλέπεις, ω Κύριέ µου, αυτό τον ξένο να σπεύδει προς την πιο εξυψωµένη οικία του κάτω από το θόλο του µεγαλείου Σου και µέσα στον περίβολο του ελέους Σου· και αυτό τον παραβάτη να αναζητεί τον ωκεανό της συγχώρησής Σου, αυτό τον ταπεινό την αυλή της δόξας Σου και το φτωχό αυτό πλάσµα την ανατολή του πλούτου Σου.

Εσύ έχεις την εξουσία να διατάζεις οτιδήποτε επιθυµείς. Μαρτυρώ ότι Εσύ πρέπει να δοξάζεσαι για τις πράξεις Σου, να υπακούγεσαι στις εντολές Σου και να παραµένεις αδέσµευτος στις προσταγές Σου.

Υψώνει κατόπιν τα χέρια του, και επαναλαµβάνει τρεις φορές το Μέγιστο Όνοµα τα χέρια στα γόνατα ενώπιον του Θεού - ευλογηµένος και εξυψωµένος ας είναι - λέγει:

Εσύ βλέπεις, ω Θεέ µου, πως έχει διεγερθεί το πνεύµα µου µέσα στα µέλη του σώµατός µου, στον πόθο του να Σε λατρεύει και στην επιθυµία του να Σε θυµάται και να Σε εξυµνεί· Πως µαρτυρεί εκείνο που η Γλώσσα της Εντολής Σου έχει µαρτυρήσει στο βασίλειο του λόγου Σου και στον ουρανό της γνώσης Σου. Επιθυµώ σ’ αυτή τη θέση, ω Κύριέ µου, να Σε παρακαλέσω για όλα που είναι κοντά Σου, για να διαδηλώνω τη φτώχεια µου και να εκθειάζω τη γενναιοδωρία και τα πλούτη Σου, να δηλώνω την αδυναµία µου και να διακηρύσσω την ισχύ Σου και τη δύναµή Σου.

Μετά σηκώνεται, και υψώνει τα χέρια δύο φορές ικετευτικά, και λέγει: ∆εν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα, τον Παντοδύναµο, τον Ευεργετικό στους πάντες.

∆εν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα, το ∆ιατάζοντα στην αρχή και στο τέλος. Ω Θεέ, Θεέ µου! Η συγχώρησή Σου µε έχει ενθαρρύνει και το έλεός Σου µε έχει δυναµώσει, και το κάλεσµά Σου µε έχει ξυπνήσει, και η χάρη Σου µε έχει σηκώσει και µε έχει οδηγήσει σε Σένα. ∆ιαφορετικά, ποιός είµαι εγώ που θα τολµούσα να σταθώ στην πύλη της πόλης της εγγύτητάς Σου, ή να στρέψω το πρόσωπό µου προς το φως που λάµπει από τον ουρανό της θέλησής Σου; Εσύ βλέπεις, ω Κύριέ µου, το αξιολύπητο αυτό πλάσµα να κτυπά την πόρτα της χάρης Σου, και αυτή την εφήµερη ψυχή να αναζητά τον ποταµό της αιώνιας ζωής από τα χέρια της ευεργεσίας Σου. Σε Σένα είναι πάντοτε η εντολή, ω Εσύ ο Οποίος είσαι ο Κύριος όλων των ονοµάτων· και σε µένα αρµόζει η υπακοή και η πρόθυµη υποταγή στη θέλησή Σου, ω ∆ηµιουργέ των ουρανών!

Κατόπιν υψώνει τα χέρια του τρεις φορές, και λέγει: Μεγαλύτερος είναι ο Θεός από οποιονδήποτε µεγάλο!

Γονατίζει κατόπιν και κλίνοντας το µέτωπο προς τη γη, λέγει: Πολύ ψηλά βρίσκεσαι Εσύ για να ανέβει η εξύµνηση αυτών που βρίσκονται κοντά Σου στον ουρανό της εγγύτητάς Σου, ή για τα πουλιά των καρδιών εκείνων που είναι αφοσιωµένοι σε Σένα, να φτάσουν στη θύρα της πύλης Σου. Μαρτυρώ ότι υπήρξες καθαγιασµένος υπεράνω όλων των ιδιοτήτων και άγιος υπεράνω όλων των ονοµάτων. ∆εν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα, τον Πλέον Εξυψωµένο, τον Πανένδοξο.

Κάθεται κατόπιν και λέγει: Μαρτυρώ εκείνο που έχουν µαρτυρήσει όλα τα δηµιουργήµατα και τα ουράνια πλήθη, και οι κάτοικοι του ύψιστου Παραδείσου, και πέραν αυτών η ίδια η Γλώσσα του Μεγαλείου από τον πανένδοξο Ορίζοντα, ότι Εσύ είσαι ο Θεός, ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα, και ότι Αυτός ο Οποίος έχει φανερωθεί είναι το Απόκρυφο Μυστήριο, το Πολύτιµο Σύµβολο, µέσω του Οποίου τα γράµµατα της λέξης "Γενηθήτω" έχουν ενωθεί και συνδεθεί. Μαρτυρώ ότι είναι Αυτός του Οποίου το όνοµα έχει καταγραφεί µε την Πένα του Υψίστου και ο Οποίος έχει αναφερθεί στα Βιβλία του Θεού, του Κυρίου του Θρόνου του ουρανού και της γης.

Στέκεται κατόπιν όρθιος και λέγει: Ω Κύριε όλης της ύπαρξης και Κτήτορα όλων των πραγµάτων, ορατών και αοράτων! Εσύ αντιλαµβάνεσαι τα δάκρυα και τους στεναγµούς µου, και ακούς τα παράπονά µου, τους οδυρµούς µου και το θρήνο της καρδιάς µου. Μα τη δύναµή Σου! Οι παραβάσεις µου µε έχουν εµποδίσει να Σε πλησιάσω και οι αµαρτίες µου µε έχουν κρατήσει µακριά από την αυλή της αγιότητάς Σου. Η αγάπη Σου, ω Κύριέ µου, µε έχει πλουτίσει, ο αποχωρισµός από Σένα µε έχει καταστρέψει και η αποµάκρυνση από Σένα µε έχει φθείρει. Σε ικετεύω στα βήµατά Σου σ’ αυτή την ερηµιά, στο όνοµα των Λόγων “Ιδού Εγώ. Ιδού Εγώ", που έχουν προφέρει οι Εκλεκτοί Σου σ’ αυτή την απεραντοσύνη, και στην πνοή της Αποκάλυψής Σου, και των ήπιων ανέµων της

Αυγής της Φανέρωσής Σου, όρισε να ατενίζω την ωραιότητά Σου και να τηρώ οτιδήποτε βρίσκεται στο Βιβλίο Σου.

Επαναλαµβάνει µετά το Μέγιστο Όνοµά τρεις φορές, σκύβει και µε τα χέρια στα γόνατα, λέγει!

∆όξα σε Σένα, ω Θεέ µου, που µε έχεις βοηθήσει να Σε θυµούµαι και να Σε δοξάζω, και µου έκανες γνωστό Εκείνον ο Οποίος είναι η Χαραυγή των σηµείων Σου και µε έκανες να υποκλιθώ µπροστά στην Κυριαρχία Σου, να ταπεινωθώ µπροστά στη Θεότητά Σου και να αναγνωρίσω εκείνο που έχει προφερθεί από τη Γλώσσα του µεγαλείου Σου.

Μετά σηκώνεται και λέγει:

Ω Θεέ, Θεέ µου! Η πλάτη µου είναι λυγισµένη από το φόρτο των αµαρτιών µου και η απερισκεψία µου µε έχει καταστρέψει. Οποτεδήποτε αναλογίζοµαι τις κακές µου πράξεις και την καλοσύνη Σου, η καρδιά µου λιώνει µέσα µου και το αίµα µου βράζει µέσα στις φλέβες µου.

Μα την Ωραιότητά Σου, ω Εσύ Επιθυµία του κόσµου! Κοκκινίζω όταν υψώνω το πρόσωπο µου προς Εσένα και τα ικετευτικά µου χέρια ντρέπονται να τεντωθούν προς τον ουρανό της ευεργεσίας Σου. Εσύ βλέπεις, ω Θεέ µου, πως τα δάκρυά µου µε εµποδίζουν να Σε θυµούµαι και να εκθειάζω τις αρετές Σου, ω Εσύ Κύριε του Θρόνου του ουρανού και της γης! Σε ικετεύω στο όνοµα των σηµείων της Βασιλείας Σου και των µυστηρίων της Εξουσίας Σου, µεταχειρίσου τους αγαπηµένους Σου όπως αρµόζει στη γενναιοδωρία Σου, ω Κύριε όλης της ύπαρξης, και όπως αξίζει στη χάρη Σου, ω Βασιλέα των ορατών και των αοράτων!

Επαναλαµβάνει κατόπιν το Μέγιστο Όνοµά τρεις φορές, γονατίζει και µε το µέτωπό του στη γη, λέγει:

∆όξα σε Σένα, ω Θεέ µας, γιατί Εσύ µας έχεις στείλει εκείνο το οποίο µας προσελκύει κοντά Σου και µας εφοδιάζεις µε κάθε αγαθό που έχει σταλεί από Σένα στα Βιβλία και στις Γραφές Σου. Προστάτευσέ µας, Σε ικετεύουµε, ω Κύριέ µου, από τα πλήθη των ανώφελων ψευδαισθήσεων και µάταιων φαντασιώσεων. Εσύ, αληθινά, είσαι ο ∆υνατός, ο Παντογνώστης.

Υψώνει µετά το κεφάλι του, κάθεται και λέγει:

Μαρτυρώ, ω Θεέ µου, εκείνο που οι Εκλεκτοί Σου έχουν µαρτυρήσει και αναγνωρίζω εκείνο που οι κάτοικοι του ύψιστου Παραδείσου και εκείνοι που έχουν περιβάλλει τον ισχυρό Σου Θρόνο, έχουν αναγνωρίσει. Τα βασίλεια της γης και του ουρανού είναι δικά Σου, ω Κύριε των κόσµων!

#7046
- Bahá'u'lláh

 

ΜΕΣΑΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

- Απαγγέλλεται καθηµερινά Πρωί – Μεσηµέρι - Βράδυ|

Όποιος επιθυµεί να προσευχηθεί πλένει τα χέρια του και ενώ πλένεται, λέγει :

∆υνάµωσε το χέρι µου, ω Θεέ µου, για να κρατήσει το Βιβλίο Σου µε τέτοια σταθερότητα, ώστε να µην επηρεάζεται από τα πλήθη του κόσµου. Φύλαξέ το, από το να παρεµβαίνει σε οτιδήποτε δεν ανήκει σ’ αυτό. Εσύ είσαι, αληθινά, ο Παντοδύναµος, ο Πλέον Ισχυρός.|

Και ενώ πλένει το πρόσωπο του, λέγει:

Έχω στρέψει το πρόσωπό µου προς Εσένα, ω Κύριέ µου! Φώτισέ το µε το φως του προσώπου Σου. Προφύλαξέ το, για να µη στραφεί προς κανέναν άλλο εκτός από Σένα.|

Κατόπιν σηκώνεται, και µε το πρόσωπό του προς το Κεµπλέ (Σηµείο Λατρείας, δηλαδή το Μπαχτζί στην Άκκα), λέγει:|

Ο Θεός µαρτυρεί ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός απ’ Αυτόν. Σε Αυτόν ανήκουν τα βασίλεια της Αποκάλυψης και της δηµιουργίας. Αυτός, αληθινά, έχει φανερώσει Εκείνον, ο Οποίος είναι η Αυγή της Αποκάλυψης, ο Οποίος συνοµίλησε στο Σινά, µέσω του Οποίου ο Υπέρτατος Ορίζοντας κατέστη λαµπερός, και έχει µιλήσει το ∆έντρο του Λωτού, πέραν του οποίου δεν υπάρχει διάβαση, και µέσω του Οποίου έχει απευθυνθεί το κάλεσµα σ’ όλους όσους βρίσκονται στον ουρανό και στη γη: "Ιδού, ο Κυρίαρχος των Πάντων ήρθε. Γη και ουρανός, δόξα και εξουσία ανήκουν στο Θεό, τον Κύριο όλων των ανθρώπων και τον Κάτοχο του θρόνου του ουρανού και της γης!"|

Σκύβει µετά και µε τα χέρια στα γόνατα, λέγει:|

Εξυψωµένος είσαι Εσύ πάνω από τον έπαινό µου και τον έπαινο κάθε άλλου εκτός από µένα, πάνω από την περιγραφή µου και την περιγραφή όλων που βρίσκονται στον ουρανό και στη

γη!|

Κατόπιν, όρθιος µε ανοικτά τα χέρια, και τις παλάµες προς το πρόσωπο, λέγει:

Μην απογοητεύεις, ω Θεέ µου, αυτόν που έχει κρατηθεί µε ικετευτικά δάκτυλα στην άκρη του ελέους και της χάρης Σου, ω Εσύ ο Οποίος είσαι από αυτούς που δείχνουν έλεος, ο Πλέον Ελεήµων!|

Μετά κάθεται και λέγει:

Μαρτυρώ την ενότητά Σου και τη µοναδικότητά Σου, ότι Εσύ είσαι ο Θεός και ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα. Εσύ, αληθινά, έχεις αποκαλύψει την Υπόθεσή Σου, έχεις εκπληρώσει τη ∆ιαθήκη Σου και έχεις ανοίξει πλατιά την πύλη της χάρης Σου σ’ όλους όσους κατοικούν στον ουρανό και στη γη. Ευλογία και ειρήνη, χαιρετισµοί και δόξα αναπαύονται στους αγαπηµένους Σου, τους οποίους οι αλλαγές και οι ευκαιρίες του κόσµου δεν έχουν εµποδίσει από το να στρέφονται προς Εσένα, και οι όποιοι έχουν δώσει το παν µε την ελπίδα να αποκτήσουν εκείνο που βρίσκεται κοντά Σου. Εσύ είσαι, αληθινά, ο Πάντοτε Συγχωρών, ο Ευεργετικός στους πάντες.|

(Θα αρκούσε αν κάποιος προτιµά να απαγγείλει αντί του µεγάλου στίχου, αυτά τα λόγια:

“Ο Θεός µαρτυρεί ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός απ’ Αυτόν, το Βοηθό στον Κίνδυνο, τον Αυθύπαρκτο”, και οµοίως, θα αρκούσε αν, ενώ κάθεται, επέλεγε να απαγγείλει αυτά τα λόγια:

“Μαρτυρώ την ενότητά Σου και τη µοναδικότητά Σου, ότι Εσύ είσαι ο Θεός, και ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα.”)

#7045
- Bahá'u'lláh

 

H Οι καθηµερινές υποχρεωτικές προσευχές είναι τρεις τον αριθµό. Ο πιστός είναι τελείως ελεύθερος να επιλέξει µια οποιαδήποτε από αυτές τις τρεις προσευχές, άλλα είναι υποχρεωµένος να απαγγείλει µ i α απ’ αυτές, και σύµφωνα µε τις συγκεκριµένες οδηγίες µε τις οποίες αυτή συνοδεύεται.”

|*(Από µια επιστολή γραµµένη εκ µέρους του Σόγι Εφέντι}|

“Με τις ενδείξεις ‘πρωί’, ‘µεσηµέρι’ και ‘βράδυ’ που αναφέρονται σε σχέση µε τις Υποχρεωτικές Προσευχές, εννοείτε αντίστοιχα το διάστηµα ανάµεσα στην ανατολή του ηλίου και το µεσηµέρι, ανάµεσα µεσηµέρι και δύση του ηλίου, και από τη δύση του ηλίου έως 2 ώρες µετά τη δύση.”|

Synopsis and Codification of the Kitab-i-Aqdas, page 36|

ΜΙΚΡΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

- Απαγγέλλεται µια φορά το εικοσιτετραώρου, το µεσηµέρι -|

Οµολογώ, ω Θεέ µου, ότι Εσύ µε έχεις δηµιουργήσει για να Σε γνωρίζω και να Σε λατρεύω. Μαρτυρώ, αυτή τη στιγµή, την αδυναµία µου και τη δύναµή Σου, τη φτώχεια µου και τον πλούτο Σου.

∆εν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα, το Βοηθό στον Κίνδυνο, τον Αυθύπαρκτο.|

#7044
- Bahá'u'lláh

 

General

∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ

Εξυµνηµένο είναι το όνοµά Σου, ω Θεέ µου, γιατί φανέρωσες την Ηµέρα που είναι η Βασίλισσα των Ηµερών, την Ηµέρα που ανακοίνωσες στους εκλεκτούς Σου και στους Προφήτες Σου στις πιο έξοχες Πινακίδες Σου, την Ηµέρα κατά την οποία διέχυσες τη λαµπρότητα της δόξας όλων των ονοµάτων Σου πάνω σ’ όλα τα δηµιουργήµατα. Μεγάλη είναι η ευδαιµονία για οποιονδήποτε έχει στραφεί προς Εσένα, και έχει εισέλθει στην παρουσία Σου και έχει συλλάβει τους τόνους της φωνής Σου.

Σε ικετεύω, ω Κύριέ µου, στο όνοµα Εκείνου, γύρω από τον Οποίο στρέφεται λατρευτικά το βασίλειο των ονοµάτων Σου, να βοηθήσεις µεγαλόψυχα εκείνους, οι οποίοι Σου είναι αγαπητοί, να δοξάζουν το λόγο Σου µεταξύ των δούλων Σου και να διαδίδουν πλατιά τη ∆όξα Σου ανάµεσα στα πλάσµατά Σου, έτσι ώστε η έκσταση της Αποκάλυψής Σου να γεµίσει τις ψυχές όλων των κατοίκων της δικής Σου γης.

Αφού Εσύ τους έχεις οδηγήσει, ω Κύριέ µου, προς το ζωοποιό ύδωρ της χάρης Σου, δώσε, µε τη θεία Σου δωρεά, να µην κρατηθούν µακριά Σου· και εφόσον Εσύ τους έχεις καλέσει στην κατοικία του θρόνου Σου, µην τους αποµακρύνεις από την Παρουσία Σου, χάρη της στοργικής Σου καλοσύνης. Στείλε τους ό, τι θα τους αποδεσµεύσει τελείως από οτιδήποτε εκτός από Σένα, και κάνε τους ικανούς να πετάξουν στον ουρανό της εγγύτητάς Σου, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ούτε η επιρροή του καταπιεστή, ούτε οι υπαινιγµοί εκείνων που δεν έχουν πιστέψει σε Σένα, τον Πάνσεπτο και Παντοδύναµο, δε θα µπορούν να τους κρατήσουν µακριά Σου.

#7084
- Bahá'u'lláh

 

∆όξα σε Σένα, ω Κύριε, Θεέ µου! Σε ικετεύω στο Όνοµά Σου, το οποίο κανείς δεν έχει αναγνωρίσει επαρκώς και του Οποίου τη σπουδαιότητα καµιά ψυχή δεν έχει κατανοήσει· Σε ικετεύω, στο όνοµα Εκείνου, ο Οποίος είναι η Πηγή της Αποκάλυψής Σου και η Χαραυγή των σηµείων Σου, κάνε την καρδιά µου δέκτη της αγάπης Σου και της ανάµνησής Σου. Σύνδεσέ την µε το µέγιστο Ωκεανό Σου, ώστε απ’ αυτήν να χύνονται τα ζωογόνα ύδατα της σοφίας Σου και τα κρυστάλλινα ποτάµια της δοξασίας και της εξύµνησής Σου.

Τα µέλη του σώµατός µου µαρτυρούν την ενότητά Σου και τα µαλλιά της κεφαλής µου δηλώνουν την ισχύ της κυριαρχίας και της δύναµής Σου. Έχω σταθεί στην πύλη της χάρης Σου µε απόλυτη ταπεινοφροσύνη και πλήρη αυταπάρνηση, έχω προσκολληθεί στην άκρη της γενναιοδωρίας Σου και έχω προσηλώσει τα µάτια µου στον ορίζοντα των δωρεών Σου.

Προόρισε για µένα, ω Θεέ µου, ό, τι αρµόζει στο µεγαλείου της λαµπρότητάς Σου και βοήθησέ µε, µε την ενισχυτική Σου χάρη, να διδάσκω έτσι την Υπόθεσή Σου, ώστε οι νεκροί να αφήσουν τους τάφους τους και να τρέξουν προς Εσένα, εµπιστευόµενοι πλήρως Εσένα και προσηλώνοντας το βλέµµα τους στην ανατολή της Υπόθεσής Σου και στον τόπο αυγής της Αποκάλυψής Σου.

Εσύ είσαι, αληθινά, ο Παντοδύναµος, ο Ύψιστος, ο Παντογνώστης, ο Πάνσοφος.

#7085
- Bahá'u'lláh

 

∆όξα σε Σένα, ω Κύριε του κόσµου και Επιθυµία των εθνών, ω Συ, ο Οποίος έγινες φανερός στο Μέγιστο Όνοµα, δια του οποίου τα µαργαριτάρια της σοφίας και του λόγου έχουν εµφανιστεί από τα όστρακα του ωκεανού της γνώσης Σου, και οι ουρανοί των θείων αποκαλύψεων έχουν στολιστεί µε το φως της εµφάνισης του ήλιου του προσώπου Σου.

Σε παρακαλώ στο όνοµα εκείνου του Λόγου, µε τον οποίο τελειοποιήθηκε η απόδειξή Σου ανάµεσα στα πλάσµατά Σου και εκπληρώθηκε η µαρτυρία Σου ανάµεσα στους δούλους Σου, ενίσχυσε τους ανθρώπους Σου µε εκείνο, δια του οποίου το πρόσωπο της Υπόθεσης θα ακτινοβολήσει στην επικράτειά Σου, τα λάβαρα της ισχύος Σου θα στηθούν ανάµεσα στους υπηρέτες Σου και οι σηµαίες της καθοδήγησής Σου θα ορθωθούν σ’ όλες τις επικράτειές Σου.

Ω Κύριέ µου! Εσύ τους βλέπεις να προσκολλούνται στο σχοινί της χάρης Σου και να κρατούν γερά την άκρη του µανδύα της ευεργεσίας Σου. Όρισε γι’ αυτούς εκείνο που θα τους τραβήξει πιο κοντά σε Σένα και κράτησέ τους µακριά απ’ όλα εκτός από Σένα.

Σε παρακαλώ, ω Συ Βασιλέα της ύπαρξης και Προστάτη των ορατών και αοράτων, κάνε οποιονδήποτε εγερθεί να υπηρετήσει την Υπόθεσή Σου σαν µια θάλασσα που κινείται σύµφωνα µε την επιθυµία Σου· σαν έναν που φλέγεται µε τη φωτιά του Ιερού Σου ∆έντρου, που λάµπει από τον ορίζοντα του ουρανού της θέλησής Σου. Αληθινά, Συ είσαι ο ∆υνατός, τον Οποίο ούτε η ισχύς όλου του κόσµου, ούτε η δύναµη των εθνών δεν µπορεί να εξασθενίσει. ∆εν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα, τον Έναν, τον Ασύγκριτο, τον Προστάτη, τον Αυθύπαρκτο.

#7086
- Bahá'u'lláh

 

Ω Θεέ, Συ ο Οποίος είσαι ο Πρωταίτιος όλων των Φανερώσεων, η Πηγή όλων των Πηγών, η Πηγή όλων των Αποκαλύψεων και η Αστείρευτη Πηγή όλων των Φώτων! Μαρτυρώ ότι µε το όνοµά Σου ο ουρανός της κατανόησης έχει στολιστεί, ο ωκεανός του θείου λόγου έχει υψωθεί και οι χορηγήσεις της Πρόνοιάς Σου έχουν διαδοθεί στους οπαδούς όλων των θρησκειών.

Σε ικετεύω πλούτισέ µε, έτσι ώστε να απελευθερωθώ απ’ όλα εκτός από Σένα και να γίνω ανεξάρτητος από οποιονδήποτε εκτός από Σένα. Σκόρπισε πάνω µου από τα σύννεφα της γενναιοδωρίας Σου εκείνο που θα µε ωφελήσει σε καθένα από τους κόσµους Σου. Βοήθησέ µε µέσω της ενισχυτικής Σου χάρης να υπηρετώ έτσι την Υπόθεσή Σου ανάµεσα στους δούλους Σου, ώστε να µπορώ να φανερώνω εκείνο που θα γίνει αιτία να µνηµονεύοµαι, όσο διαρκεί η ίδια Σου η Βασιλεία και όσο υφίσταται η κυριαρχία Σου.

Αυτός είναι ο δούλος Σου, ω Κύριέ µου, ο οποίος µε όλο του το είναι έχει στραφεί προς τον ορίζοντα του ελέους Σου, τον ωκεανό της χάρης Σου και τον ουρανό των δωρεών Σου. Μεταχειρίσου µε όπως αρµόζει στη µεγαλοπρέπειά Σου, στη δόξα Σου, στη γενναιοδωρία Σου και στη χάρη Σου.

Εσύ, αληθινά, είσαι ο Θεός της δύναµης και της ισχύος, ο Οποίος ανταποκρίνεται σ’ αυτούς που προσεύχονται σε Σένα. ∆εν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα, τον Παντογνώστη, τον Πάνσοφο.

#7087
- Bahá'u'lláh

 

Λέγε: Εξυµνηµένο είναι το Όνοµά Σου, ω Κύριε Θεέ µου! Σε ικετεύω στο Όνοµά Σου µέσω του Οποίου η λαµπρότητα του φωτός της σοφίας έλαµψε περίλαµπρα όταν οι ουρανοί του θείου λόγου τέθηκαν σε κίνηση ανάµεσα στην ανθρωπότητα, να µε βοηθήσεις ευσπλαχνικά µε τις ουράνιες επιβεβαιώσεις Σου και να µε κάνεις ικανό να εκθειάζω το Όνοµά Σου ανάµεσα στους υπηρέτες Σου.

Ω Κύριε! Προς Εσένα έστρεψα το πρόσωπό µου, αποδεσµευµένος από όλα εκτός από Σένα και κρατώντας γερά την άκρη του µανδύα των πολλαπλών ευλογιών Σου. Λύσε τη γλώσσα µου ως εκ τούτου να διακηρύξει εκείνο που θα σαγηνεύσει το νου των ανθρώπων και θα χαροποιήσει τις ψυχές τους και το πνεύµα τους. ∆υνάµωσέ µε επί πλέον στην Υπόθεσή Σου µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µην µπορώ να εµποδιστώ από την άνοδο των καταπιεστών ανάµεσα στα δηµιουργήµατά Σου ούτε να κρατηθώ µακριά από την σφοδρότατη επίθεση των δύσπιστων ανάµεσα σ’ εκείνους που κατοικούν στην επικράτειά Σου. Κάνε µε σαν ένα λύχνο που λάµπει σε όλες τις χώρες Σου, ώστε εκείνοι, στις καρδιές των οποίων καίει το φως της γνώσης Σου και η λαχτάρα για την αγάπη Σου εξακολουθεί να υπάρχει, να µπορούν να οδηγηθούν από την ακτινοβολία του.

Αληθινά, ικανός είσαι Εσύ να κάνεις οτιδήποτε επιθυµείς, και στην παλάµη Σου Εσύ κρατάς το βασίλειο της δηµιουργίας. ∆εν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα, τον Παντοδύναµο, τον Πάνσοφο.

#7088
- Bahá'u'lláh

 

Ω Θεέ µου, βοήθησε τον υπηρέτη Σου να εξυψώσει το Λόγο, και να αντικρούσει ό, τι είναι µάταιο και ψευδές, να αποδείξει την αλήθεια, να διαδώσει τους ιερούς στίχους παντού, να αποκαλύψει τα µεγαλεία και να κάνει το πρωινό φως να χαράξει στις καρδιές των δικαίων.

Εσύ είσαι, αληθινά, ο Γενναιόδωρος, ο Συγχωρών.

#7089
- `Abdu'l-Bahá

 

Ω Θεέ, Θεέ µου! Βοήθησε τους έµπιστους υπηρέτες Σου να έχουν στοργικές και τρυφερές καρδιές. Βοήθησέ τους να διαδώσουν, ανάµεσα σε όλα τα έθνη της γης, το φως της καθοδήγησης που προέρχεται από το Επουράνιο Πλήθος. Αληθινά Εσύ είσαι ο ∆υνατός, ο Παντοδύναµος, ο Ισχυρός, ο Υποτάσσων τα Πάντα, ο Πάντοτε ∆ωρητής. Αληθινά Εσύ είσαι ο Γενναιόδωρος, ο Ευγενικός, ο Τρυφερός, ο Πλέον Ευεργετικός.

#7090
- `Abdu'l-Bahá

 

Εσύ µε βλέπεις, ω Θεέ µου, σκυµµένο ταπεινά, ταπεινώνοντας τον εαυτό µου µπροστά στις εντολές Σου, υποτασσόµενο στην κυριαρχία Σου, τρέµοντας στην ισχύ της εξουσίας Σου, φεύγο-

ντας από την οργή Σου, ικετεύοντας τη χάρη Σου, εµπιστευόµενο στη συγχώρεσή Σου, τρέµοντας µε δέος τη σφοδρότητά Σου. Σε ικετεύω µε παλλόµενη καρδιά, µε ρέοντα δάκρυα και λαχτάρα στην ψυχή, και µε πλήρη αποδέσµευση από όλα τα πράγµατα, να κάνεις αυτούς που Σε αγαπούν σαν ακτίνες φωτός στις επικράτειές Σου, και να βοηθήσεις τους επιλεγµένους Σου υπηρέτες να εξυψώσουν το Λόγο Σου, έτσι που τα πρόσωπά τους να γίνουν ωραία και ακτινοβόλα µε λαµπρότητα, οι καρδιές τους να γεµίσουν µε µυστήρια, και κάθε ψυχή να παραδώσει το βάρος της αµαρτίας. Φύλαξέ τους κατόπιν από τον καταπιεστή, από αυτόν που έχει γίνει αδιάντροπος και βλάσφηµος που διαπράττει το κακό.

Αληθινά, εκείνοι που Σε αγαπούν διψούν, ω Κύριέ µου, οδήγησέ τους στις πηγές της γενναιοδωρίας και της χάρης. Αληθινά, πεινούν· στείλε σ’ αυτούς την ουράνια τράπεζά Σου. Αληθινά, είναι γυµνοί· ντύσε τους µε τα ενδύµατα της µάθησης και της γνώσης.

Ήρωες είναι, ω Κύριέ µου, οδήγησέ τους στο πεδίο της µάχης. Οδηγοί είναι, κάνε τους να µιλούν µε επιχειρήµατα και αποδείξεις. Υπηρέτες είναι που εκτελούν το λειτούργηµά τους, κάνε τους να περάσουν γύρω το κύπελλο που ξεχειλίζει από τον οίνο της βεβαιότητας. Ω Θεέ µου, κάνε τους τραγουδιστές που τραγουδούν σε ωραίους κήπους, κάνε τους λιοντάρια που φωλιάζουν µέσα στους θάµνους, φάλαινες που βυθίζονται στα απέραντα βάθη.

Αληθινά, Εσύ είσαι Αυτός της άφθονης χάρης. ∆εν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα, τον Ισχυρό, το ∆υνατό, τον Πάντοτε Χορηγούντα.

#7091
- `Abdu'l-Bahá

 

Εσύ γνωρίζεις, ω Θεέ, και είσαι µάρτυράς µου ότι δεν έχω άλλη επιθυµία στην καρδιά µου εκτός από το να φθάσω την ευχαρίστησή Σου, να επιβεβαιωθώ στην υπηρεσία µου για Σένα, να αφιερώνω τον εαυτό µου στην υπηρεσία Σου, να µοχθώ στο µεγάλο Σου αµπελώνα και να θυσιάζω τα πάντα στο µονοπάτι Σου. Εσύ είσαι ο Παντογνώστης και ο Βλέπων τα πάντα. ∆εν έχω καµία επιθυµία εκτός από το να στρέψω τα βήµατά µου, από την αγάπη µου για Σένα, προς τα όρη και τις ερήµους για να διακηρύξω δυνατά την έλευση της Βασιλείας Σου, και να υψώσω το κάλεσµά Σου ανάµεσα σε όλους τους ανθρώπους. Ω Θεέ! Άνοιξε το δρόµο σ’ αυτόν τον αβοήθητο, δώσε το φάρµακο σ’ αυτόν τον πάσχοντα και χορήγησε τη θεραπεία Σου σ’ αυτόν το θλιµµένο. Σε ικετεύω µπροστά στο κατώφλι Σου µε φλεγόµενη καρδιά και δακρυσµένα µάτια.

Ω Θεέ! Είµαι έτοιµος να υποστώ οποιαδήποτε δοκιµασία στο µονοπάτι Σου και επιθυµώ µε όλη την καρδιά και την ψυχή µου να αντιµετωπίσω οποιαδήποτε κακουχία.

Ω Θεέ! Προστάτευσέ µε από δοκιµασίες. Εσύ γνωρίζεις πολύ καλά ότι έχω στραφεί µακριά απ’ όλα και απελευθέρωσα τον εαυτό µου από όλες τις σκέψεις. ∆εν έχω καµία άλλη απασχόληση εκτός από τη µνεία Σου και καµία φιλοδοξία εκτός από το να Σε υπηρετώ.

#7092
- `Abdu'l-Bahá

 

∆ΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΥΣΚΟΛΙΩΝ

Ω Εσύ, του Οποίου οι δοκιµασίες είναι φάρµακο θεραπευτικό για όσους βρίσκονται κοντά Σου, του Οποίου το ξίφος είναι η φλογερή επιθυµία όλων αυτών που Σε αγαπούν, του Οποίου το βέλος είναι η προσφιλέστερη ευχή των καρδιών εκείνων που Σε ποθούν, του Οποίου η εντολή είναι η µόνη ελπίδα εκείνων που έχουν αναγνωρίσει την αλήθεια Σου! Σε ικετεύω στη θεία Σου γλυκύτητα και στις λάµψεις της δόξας του προσώπου Σου, στείλε µας από τα ύψιστα καταφύγιά Σου εκείνο που θα µας κάνει ικανούς να Σε πλησιάσουµε. Στερέωσε τα πόδια µας γερά, ω Θεέ µου, στην Υπόθεσή Σου, διαφώτισε τις καρδιές µας µε τη λαµπρότητα της γνώσης Σου και φώτισε τα στήθη µας µε τη λάµψη των ονοµάτων Σου.

#7093
- Bahá'u'lláh

 

∆όξα σε Σένα, ω Θεέ µου! Αν δεν υπήρχαν οι συµφορές που υφίσταται κανείς στο µονοπάτι Σου, πώς θα µπορούσαν να αναγνωριστούν οι πραγµατικοί Σου λάτρεις; και αν δεν υπήρχαν οι δοκιµασίες που υποµένει κανείς επειδή Σε αγαπά, πώς θα µπορούσε να αποκαλυφτεί η στάθµη εκείνων που Σε ποθούν; Η δύναµή Σου είναι µάρτυς µου. Οι σύντροφοι όλων που Σε λατρεύουν είναι τα δάκρυα που χύνουν, οι παρηγορητές εκείνων που Σε αναζητούν είναι οι αναστεναγµοί που βγάζουν και η τροφή εκείνων που σπεύδουν να Σε συναντήσουν είναι τα συντρίµµια των ραγισµένων τους καρδιών.

Πόσο γλυκιά στη γεύση µου είναι η πίκρα του θανάτου που υποµένει κανείς στο µονοπάτι Σου και πόσο πολύτιµα στην εκτίµησή µου είναι τα βέλη των εχθρών Σου όταν αντιµετωπίζονται για την εξύψωση του λόγου Σου! Άφησέ µε να γευτώ στην Υπόθεσή Σου, ω Θεέ µου, οτιδήποτε Εσύ έχεις επιθυµήσει και στείλε σε µένα µε την αγάπη Σου όλα όσα έχεις ορίσει. Στο όνοµα της δόξας Σου! Επιθυµώ µόνο ό, τι Εσύ επιθυµείς και αγαπώ ό, τι Εσύ αγαπάς. Σε Σένα έχω εναποθέσει πάντα όλη µου την πίστη και εµπιστοσύνη.

Σε ικετεύω, ω Θεέ µου, κάνε υποστηρικτές αυτής της Αποκάλυψης εκείνους που θα θεωρηθούν άξιοι του Ονόµατός Σου και της κυριαρχίας Σου, ώστε να µε θυµούνται ανάµεσα στα πλάσµατά Σου και να υψώνουν τα σύµβολα της νίκης Σου στη χώρα Σου.

Ικανός είσαι Εσύ να κάνεις ό, τι Σε ευχαριστεί. ∆εν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα, το Βοηθό στον Κίνδυνο, τον Αυθύπαρκτο.

#7094
- Bahá'u'lláh

 

∆οξασµένος είσαι Εσύ, ω Κύριε Θεέ µου! Κάθε άνθρωπος µε ενόραση οµολογεί την κυριαρχία Σου και την εξουσία Σου, και κάθε διορατικό µάτι αντιλαµβάνεται το µεγαλείο της Εξοχότητάς Σου και την επιβλητική ισχύ της δύναµής Σου. Οι άνεµοι των δοκιµασιών είναι ανίσχυροι να αποτρέψουν εκείνους, που απολαµβάνουν την εγγύτητά Σου, από το να προσηλώσουν τα πρόσωπά τους προς τον ορίζοντα της δόξας Σου, και οι θύελλες των δοκιµασιών θα αποτύχουν να αποτραβήξουν και να εµποδίσουν εκείνους, που είναι ολοκληρωτικά αφοσιωµένοι στη θέλησή Σου, από το να προσεγγίσουν την αυλή Σου.

Μου φαίνεται ότι ο λύχνος της αγάπης Σου καίει µέσα στις καρδιές τους και το φως της τρυφερότητάς Σου είναι αναµµένο µέσα στα στήθη τους. Οι αντιξοότητες είναι ανίκανες να τους αποξενώσουν από την Υπόθεσή Σου και τα γυρίσµατα της τύχης δεν µπορούν ποτέ να τους κάνουν να παραστρατήσουν από την ευαρέσκειά Σου.

Σε ικετεύω, ω Θεέ µου, στο όνοµα εκείνων και στο όνοµα των στεναγµών που εκδηλώνουν οι καρδιές τους εξαιτίας του χωρισµού τους από Σένα, φύλαξέ τους ασφαλείς από την κακία των εχθρών Σου και θρέψε τις ψυχές τους µε ό, τι έχεις ορίσει για τους αγαπηµένους Σου, τους οποίους ο φόβος δε θα φτάσει και η στενοχώρια δε θα επηρεάσει.

#7095
- Bahá'u'lláh

 

Σκόρπισε τη λύπη µου µε την ευεργεσία και τη γενναιοδωρία Σου, ω Θεέ, Θεέ µου, και διώξε την αγωνία µου µε την κυριαρχία και την ισχύ Σου. Εσύ µε βλέπεις, ω Θεέ µου, µε το πρόσωπό µου προσηλωµένο προς Εσένα, τη στιγµή που οι στενοχώριες µ’ έχουν περικυκλώσει από όλες τις πλευρές. Σε ικετεύω, ω Συ ο Οποίος είσαι ο Κύριος όλης της ύπαρξης και επισκιάζεις όλα τα πράγµατα, ορατά και αόρατα, στο Όνοµά Σου, µε το οποίο Εσύ έχεις υποτάξει τις καρδιές και τις ψυχές των ανθρώπων, και στο όνοµα των κυµάτων του Ωκεανού του ελέους Σου

και των λάµψεων του Ήλιου της ευεργεσίας Σου, να µε συµπεριλάβεις ανάµεσα σ’ αυτούς, που τίποτε απολύτως δεν εµπόδισε να προσηλώσουν τα πρόσωπά τους σε Σένα, ω Συ Κύριε όλων των ονοµάτων και Ποιητή των ουρανών.

Εσύ βλέπεις, ω Κύριέ µου, τα πράγµατα που µου έχουν συµβεί στις µέρες Σου. Σε ικετεύω στο όνοµα Αυτού, ο Οποίος είναι η Χαραυγή των ονοµάτων Σου και το Σηµείο Αυγής των ιδιοτήτων Σου, όρισε για µένα ό, τι θα µε κάνει ικανό να εγερθώ να υπηρετήσω Εσένα και να εκθειάσω τις αρετές Σου. Εσύ είσαι, αληθινά, ο Παντοδύναµος, ο Πλέον Ισχυρός, ο Οποίος συνηθίζει να εισακούει τις προσευχές όλων των ανθρώπων!

Τελικά, Σε ικετεύω στο όνοµα του φωτός του προσώπου Σου, ευλόγησε τις υποθέσεις µου, εξόφλησε τις οφειλές µου και ικανοποίησε τις ανάγκες µου. Εσύ είσαι Εκείνος, του Οποίου την ισχύ και του Οποίου την εξουσία κάθε γλώσσα έχει οµολογήσει, του Οποίου τη µεγαλοπρέπεια και του Οποίου την κυριαρχία κάθε καρδιά µε κατανόηση έχει αναγνωρίσει. ∆εν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα, ο Οποίος ακούει και είναι έτοιµος να απαντήσει.

#7096
- Bahá'u'lláh

 

Εξυµνηµένος και δοξασµένος είσαι Συ, ω Θεέ µου! Σε ικετεύω στους αναστεναγµούς εκείνων που Σε αγαπούν και στα δάκρυα που χύνονται απ’ αυτούς που ποθούν να Σε αντικρίσουν, µην κρατήσεις µακριά από µένα το στοργικό Σου έλεος την Ηµέρα Σου ούτε να µου στερήσεις τις µελωδίες του Περιστεριού που εκθειάζει τη µοναδικότητά Σου, µπροστά στο φως που λάµπει από το πρόσωπό Σου. Εγώ είµαι αυτός που είναι δυστυχισµένος, ω Θεέ! Κοίταξέ µε που κρατιέµαι σταθερά από το Όνοµά Σου, το Κυρίαρχο των Πάντων. Εγώ είµαι αυτός που είναι βέβαιο ότι θα χαθεί· κοίταξέ µε που προσκολλούµαι στο Όνοµά Σου, το Άφθαρτο. Σε ικετεύω εποµένως στο όνοµα του Εαυτού Σου, του Εξυψωµένου, του Υψίστου, µη µε εγκαταλείψεις στο έλεος του εαυτού µου και στις επιθυµίες µιας διαφθαρµένης διάθεσης. Κράτησε το χέρι µου µε το χέρι της ισχύος Σου, απελευθέρωσέ µε από τα βάθη των ψευδαισθήσεων και ανώφελων φαντασιώσεών µου και εξάγνισέ µε απ’ όλα που είναι αποκρουστικά σε Σένα.

Κάνε µε επίσης να στραφώ ολοκληρωτικά προς Εσένα, να εναποθέσω όλη µου την εµπιστοσύνη σε Σένα, να αναζητήσω Εσένα σαν Καταφύγιό µου και να καταφύγω στο πρόσωπό Σου. Εσύ είσαι, αληθινά, Εκείνος ο Οποίος µε τη δύναµη της Ισχύος Του πράττει οτιδήποτε επιθυµεί και διατάζει µε τη δύναµη της θέλησής Του οτιδήποτε επιλέγει. Κανείς δεν µπορεί να αντισταθεί στην εκπλήρωση της εντολής Σου· κανείς δεν µπορεί να µεταβάλλει την πορεία που Εσύ ορίζεις. Εσύ είσαι, αληθινά, ο Παντοδύναµος, ο Πανένδοξος, ο Πλέον Ευεργετικός.

#7097
- Bahá'u'lláh

 

Υπάρχει άλλος λυτρωτής στις δυσκολίες εκτός του Θεού; Λέγε: Ευλογηµένος είναι ο Θεός! Αυτός είναι ο Θεός! Όλοι είναι υπηρέτες Του και όλοι υποτάσσονται στην εντολή Του!

#7098
- The Báb

 

Εσύ γνωρίζεις πολύ καλά, Ω Θεέ µου, ότι έπεσαν βροχηδόν πάνω µου δοκιµασίες από κάθε κατεύθυνση και κανείς δεν µπορεί να τις διασκορπίσει ή να τις µετατρέψει εκτός από Σένα. Γνωρίζω µε βεβαιότητα, λόγω της αγάπης µου για Σένα, ότι δε θα προξενήσεις ποτέ να συµβούν δοκιµασίες σε καµιά ψυχή, εκτός και αν Εσύ επιθυµείς να εξυψώσεις τη στάθµη της στον ουράνιο Παράδεισό Σου και να ενισχύσεις την καρδιά της σ’ αυτή τη γήινη ζωή µε το οχύρωµα της επιβλητικής στα πάντα δύναµής Σου, ώστε να µην µπορεί να κλίνει προς τις µαταιότητες αυτού του κόσµου. Πραγµατικά Εσύ γνωρίζεις καλά ότι κάτω από όλες τις συνθήκες θα αγαπώ την ενθύµησή Σου πολύ περισσότερο από την κατοχή όλων όσων είναι στους ουρανούς και στη γη.

∆υνάµωσε την καρδιά µου, ω Θεέ µου, στην υπακοή Σου και στην αγάπη Σου, και δώσε ώστε να αποκοπώ από όλη τη συντροφιά των εχθρών Σου. Αληθινά, ορκίζοµαι στη δόξα Σου, ότι δεν επιθυµώ τίποτα εκτός από τον εαυτό Σου, ούτε επιθυµώ τίποτα εκτός από το έλεός Σου, ούτε φοβάµαι τίποτε άλλο εκτός από τη δικαιοσύνη Σου. Σε ικετεύω να µε συγχωρήσεις καθώς και αυτούς που αγαπάς, µε οποιονδήποτε τρόπο Εσύ επιθυµείς. Αληθινά, Εσύ είσαι ο Παντοδύναµος, ο Ευεργετικός.

Άπειρα εξυψωµένος είσαι Εσύ, ω Κύριε των ουρανών και της γης, υπεράνω επαίνου όλων των ανθρώπων, και είθε ειρήνη να είναι πάνω στους πιστούς Σου υπηρέτες και δόξα στο Θεό, τον Κύριο όλων των κόσµων.

#7099
- The Báb

 

Σε ικετεύω στην ισχύ Σου, ω Θεέ µου! Μην αφήσεις κανένα κακό να µε περιστοιχίσει σε καιρό δοκιµασιών, και σε στιγµές αδιαφορίας οδήγησε τα βήµατά µου σωστά µέσω της δικής Σου έµπνευσης. Εσύ είσαι Θεός, ικανός είσαι Εσύ να κάνεις ότι επιθυµείς. Κανείς δεν µπορεί να αντισταθεί στη Θέλησή Σου ή να εναντιωθεί στο Σκοπό Σου.

#7100
- The Báb

 

Ω Κύριε! Εσύ είσαι ο Λυτρωτής από κάθε αγωνία και ο ∆ιασκορπίζων κάθε οδύνη. Εσύ είσαι Αυτός που αποµακρύνει κάθε στενοχώρια και ελευθερώνει κάθε σκλάβο, ο Σωτήρας κάθε ψυχής. Ω Κύριε! Απάλλαξέ µε µέσω του ελέους Σου και υπολόγισέ µε ανάµεσα στους υπηρέτες Σου εκείνους που έχουν κερδίσει τη σωτηρία.

#7101
- The Báb

 

∆ΟΞΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ

Κάθε εγκώµιο, ω Θεέ µου, σε Σένα ανήκει, ο Οποίος είσαι η Πηγή κάθε δόξας και µεγαλοπρέπειας, µεγαλείου και τιµής, κυριαρχίας και εξουσίας, ύψους και χάρης, σεβασµού και δύναµης. Εσύ προτρέπεις οποιονδήποτε θέλεις να πλησιάζει στο Μέγιστο Ωκεανό και Συ απονέµεις σε οποιονδήποτε επιθυµείς την τιµή να αναγνωρίζει το Πανάρχαιο Όνοµά Σου. Απ’ όλους όσους βρίσκονται στον ουρανό και τη γη, κανείς δεν µπορεί να αντιταχθεί στην εκπλήρωση της κυρίαρχης Θέλησής Σου. Από την αιωνιότητα Εσύ κυβερνούσες ολόκληρη την πλάση και Συ θα συνεχίσεις για πάντα να ασκείς την εξουσία Σου πάνω σ’ όλα τα δηµιουργήµατα. ∆εν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα, τον Παντοδύναµο, τον Πλέον Έξοχο, τον Πανίσχυρο, τον Πάνσοφο.

Φώτισε, ω Κύριε, τα πρόσωπα των δούλων Σου, ώστε να µπορούν να Σε αντικρίσουν· και καθάρισε τις καρδιές τους ώστε να στραφούν προς την αυλή της ουράνιας εύνοιάς Σου και να αναγνωρίσουν Εκείνον, ο Οποίος είναι η φανέρωση του Εαυτού Σου και η Χαραυγή της Ουσίας Σου. Αληθινά, Εσύ είσαι ο Κύριος όλων των κόσµων. ∆εν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα, τον Αδέσµευτο, τον τα Πάντα Υποτάσσοντα.

#7102
- Bahá'u'lláh

 

Στο Όνοµα του Θεού, του Υψίστου! Εξυµνηµένος και δοξασµένος είσαι Συ Κύριε, Θεέ, Παντοδύναµε! Εσύ µπροστά στη σοφία του Οποίου ο σοφός υστερεί και δεν επαρκεί, µπροστά στη γνώση του Οποίου ο µορφωµένος οµολογεί την άγνοιά του, µπροστά στην ισχύ του Οποίου ο δυνατός γίνεται αδύνατος, µπροστά στον πλούτο του Οποίου ο πλούσιος πιστοποιεί τη φτώχεια του, µπροστά στο φως του Οποίου ο φωτισµένος είναι χαµένος στο σκοτάδι, προς το ναό της γνώσης του Οποίου στρέφεται η ουσία όλης της αντίληψης και γύρω από το ιερό της παρουσίας του Οποίου περιστρέφονται οι ψυχές όλης της ανθρωπότητας.

Πώς µπορώ να υµνήσω και να µιλήσω για την Ουσία Σου, την οποία η σοφία των σοφών και η µάθηση των µορφωµένων απέτυχαν να κατανοήσουν, αφού κανείς δεν µπορεί να υµνεί εκείνο που δεν καταλαβαίνει, ούτε να περιγράψει εκείνο που δεν µπορεί να φτάσει, αφού Εσύ υπήρξες από αµνηµονεύτων χρόνων ο Απρόσιτος, ο Ανεξιχνίαστος. Αν και είµαι ανίσχυρος να ανυψωθώ στους ουρανούς της δόξας Σου και να πετάξω στην επικράτεια της γνώσης Σου, δεν µπορώ παρά να εξιστορήσω τα σηµεία Σου, που µαρτυρούν το µεγαλειώδες έργο των χεριών Σου.

Στο όνοµα της ∆όξας Σου! Ω Αγαπηµένε όλων των καρδιών, που µόνο Εσύ µπορείς να κατευνάσεις τη λαχτάρα για Σένα! Ακόµη κι αν όλοι οι κάτοικοι του ουρανού και της γης ενώνονταν για να δοξάσουν το ελάχιστο των σηµείων Σου, µέσα στα οποία και µε τα οποία έχεις αποκαλύψει τον Εαυτό Σου, πάλι θα αποτύγχαναν, πόσο µάλλον αν ήθελαν να υµνήσουν τον άγιό Σου Λόγο, το δηµιουργό όλων των σηµείων Σου.

Κάθε έπαινος και ∆όξα ας είναι για Σένα, Εσύ για τον Οποίο τα πάντα έχουν πιστοποιήσει ότι είσαι ένας και δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα, ο Οποίος υπήρξες εξυψωµένος πάνω από οµοίους και οµοιότητες και θα παραµείνεις αιώνια ο ίδιος. Όλοι οι βασιλιάδες δεν είναι παρά δούλοι Σου και όλα τα υπάρχοντα, ορατά και αόρατα, δεν είναι τίποτε µπροστά Σου. ∆εν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα, το Φιλεύσπλαχνο, τον Ισχυρό, τον Ύψιστο.

#7103
- Bahá'u'lláh

 

Μεγάλο είναι το Όνοµά Σου, ω Κύριε, Θεέ µου! Εσύ είσαι Εκείνος τον Οποίο τα πάντα λατρεύουν και ο Οποίος δε λατρεύει κανέναν, ο Οποίος είναι Κύριος των πάντων και δεν είναι υποτελής κανενός, ο Οποίος γνωρίζει τα πάντα και δε γνωρίζεται από κανέναν. Εσύ θέλησες να κάνεις τον Εαυτό Σου γνωστό στους ανθρώπους· γι’ αυτό, µε µια λέξη του Στόµατός Σου, δηµιούργησες την πλάση και έφτιαξες το σύµπαν. ∆εν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα, τον Πλάστη, το ∆ηµιουργό, τον Παντοδύναµο, τον Πανίσχυρο.

Σε ικετεύω, στο όνοµα αυτού ακριβώς του λόγου που έχει λάµψει πάνω από τον ορίζοντα της θέλησής Σου, να µε κάνεις ικανό να πιω βαθιά από τα ζώντα ύδατα, µε τα οποία Εσύ έχεις ζωογονήσει τις καρδιές των εκλεκτών Σου και έχεις ξυπνήσει τις ψυχές εκείνων που Σε αγαπούν, ώστε να µπορώ πάντοτε και κάτω απ’ όλες τις συνθήκες, να στρέφω το πρόσωπό µου ολοκληρωτικά προς Εσένα.

Εσύ είσαι ο Θεός της ισχύος, της δόξας και της γενναιοδωρίας. ∆εν υπάρχει άλλος Θεός έκτος από Σένα, τον Υπέρτατο Άρχοντα, τον Πανένδοξο, τον Παντογνώστη.

#7104
- Bahá'u'lláh

 

∆οξασµένος είσαι Συ, ω Κύριε, Θεέ µου! Σου προσφέρω ευχαριστίες, γιατί µε έκανες ικανό να αναγνωρίσω τη Φανέρωση του Εαυτού Σου, και γιατί µε διαχώρισες από τους εχθρούς Σου και αποκάλυψες µπροστά στα µάτια µου τα παραπτώµατα και τα κακοήθη έργα τους στις µέρες Σου, και γιατί µε απάλλαξες από κάθε δέσµευση µ’ αυτούς και µε έκανες να στραφώ ολοκληρωτικά προς τη χάρη Σου και την ευεργετική σου εύνοια. Σε ευχαριστώ επίσης, γιατί µου έστειλες από τα σύννεφα της θέλησής Σου, εκείνο που τόσο µε έχει απαλλάξει από τις επιπολαιότητες των ασεβών και τους υπαινιγµούς των απίστων, ώστε έχω προσηλώσει την καρδιά µου σταθερά σε Σένα και έχω αποµακρυνθεί από όσους έχουν αρνηθεί το φως του προσώπου Σου. Πάλι Σε ευχαριστώ, γιατί µ’ έκανες ικανό να είµαι σταθερός στην αγάπη Σου, να εκφράζω τη ∆όξα Σου και να εκθειάζω τις αρετές Σου, και γιατί µου έδωσες να πιω από το ποτήρι του ελέους Σου, που έχει ξεπεράσει τα πάντα, ορατά και αόρατα.

Εσύ είσαι ο Παντοδύναµος, ο Ύψιστος, ο Πανένδοξος, ο Στοργικός στους Πάντες.

#7105
- Bahá'u'lláh

 

∆οξασµένος είσαι Εσύ, ω Κύριε Θεέ µου, γιατί µε οδήγησες στον ορίζοντα της Αποκάλυψής Σου και µε έκανες να αναφέροµαι µε το Όνοµά Σου. Σε ικετεύω, µε τις εκπέµπουσες ακτίνες του Ήλιου της πρόνοιάς Σου και µε τα πελώρια κύµατα του Ωκεανού της ευσπλαχνίας Σου, να δώσεις ώστε η οµιλία µου να µπορέσει να φέρει ένα ίχνος από την επίδραση του δικού Σου εξυψωµένου Λόγου, για να ελκύει τις πραγµατικότητες όλων των δηµιουργηµάτων. Ισχυρός είσαι Εσύ να κάνεις ό, τι επιθυµείς µέσω του θαυµαστού και ασύγκριτου Λόγου Σου.

(για τον Mirza Abu’l-Fadl)

#7107
- Bahá'u'lláh

 

Όλο το µεγαλείο και η δόξα, ω Θεέ µου, και όλη η εξουσία και το φως και η µεγαλοπρέπεια και η λαµπρότητα ανήκουν σε Σένα. Εσύ απονέµεις κυριαρχία σε όποιον θέλεις και Εσύ την παρακρατάς από όποιον επιθυµείς. ∆εν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα, τον Παντοκράτορα, τον Εξυψωµένο. Εσύ είσαι Αυτός που δηµιούργησε από το τίποτε το σύµπαν και όλα που κατοικούν σ’ αυτό. ∆εν υπάρχει τίποτε άξιό Σου εκτός του Εαυτού Σου, ενώ όλα τα άλλα εκτός από Σένα είναι σαν απόκληροι στην ιερή Σου παρουσία και σαν τίποτα συγκρινόµενα µε τη δόξα της δικής Σου Ύπαρξης.

Πολύ απέχει από µένα να εκθειάζω τις αρετές Σου εκτός από αυτό που Εσύ ο Ίδιος έχεις εκθειάσει στο βαρυσήµαντο Βιβλίο Σου, που λέγεις, «Κανένα βλέµµα δεν Τον αντιλαµβάνεται, αλλά Αυτός αντιλαµβάνεται όλα τα βλέµµατα. Αυτός είναι ο Ασύλληπτος, ο Παν-∆ιορατικός.»

∆όξα σε Σένα, ω Θεέ µου, πραγµατικά κανένας νους ή κανένα βλέµµα, οσοδήποτε διαπεραστικό ή οξυδερκές, δεν µπορεί ποτέ να συλλάβει τη φύση του πιο ασήµαντου από τα σηµεία Σου.

Αληθινά, Εσύ είσαι ο Θεός, δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα. Οµολογώ ότι µόνο Εσύ ο Ίδιος είσαι η µοναδική έκφραση των ιδιοτήτων Σου, ότι ο έπαινος κανενός εκτός από Σένα δεν µπορεί ποτέ να φτάσει στην ιερή Σου αυλή ούτε µπορούν ποτέ οι ιδιότητές Σου να καταµετρηθούν από κανέναν άλλο εκτός από Σένα.

Κοράνι, 6:103

∆όξα σε Σένα, Εσύ είσαι εξυψωµένος υπεράνω περιγραφής οποιουδήποτε εκτός από τον Εαυτό Σου, αφού είναι πέρα από την ανθρώπινη αντίληψη να µεγεθύνει όπως αρµόζει τις αρετές Σου ή να κατανοήσει την ενδότερη πραγµατικότητα της Ουσίας Σου. Πολύ απέχει από τη δόξα Σου να µπορέσουν τα πλάσµατά Σου να Σε περιγράψουν ή να µπορέσει ποτέ κανείς εκτός από τον Εαυτό Σου να Σε γνωρίσει. Εγώ Σε έχω γνωρίσει, ω Θεέ µου, επειδή Εσύ έκανες γνωστό τον Εαυτό Σου σε µένα, διότι εάν Εσύ δεν αποκάλυπτες τον εαυτό Σου σε µένα, εγώ δε θα Σε γνώριζα. Σε λατρεύω επειδή µε κάλεσες προς Εσένα, διότι αν δεν ήταν το κάλεσµά Σου δε θα Σε είχα λατρέψει.

#7106
- The Báb

 

ΑΠΟ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ

Άφησέ µε, ω Θεέ µου, να Σε πλησιάσω και να κατοικήσω µέσα στην αυλή Σου, γιατί η αποµάκρυνση από Σένα µε έχει σχεδόν αφανίσει. Κάνε µε να αναπαυθώ κάτω από τη σκιά των φτερούγων της χάρης Σου, γιατί η φλόγα του χωρισµού µου από Σένα έχει λιώσει την καρδιά µου. Φέρε µε πιο κοντά στο ποτάµι που είναι πραγµατικά ζωή, γιατί η ψυχή µου καίγεται από δίψα στην ακατάπαυστη αναζήτησή της για Σένα. Οι στεναγµοί µου, ω Θεέ µου, δηλώνουν την ένταση της αγωνίας µου και τα δάκρυα που έχυσα µαρτυρούν την αγάπη µου για Σένα.

Σε ικετεύω στον ύµνο µε τον οποίον υµνείς τον Εαυτό Σου και στη δόξα µε την οποία δοξάζεις την ίδια Σου την Ουσία, να δώσεις να συµπεριληφθούµε ανάµεσα σ’ αυτούς που Σε έχουν αναγνωρίσει και έχουν παραδεχτεί την κυριαρχία Σου στις µέρες Σου. Βοήθησέ µας να πιούµε βαθιά, ω Θεέ µου, από τα δάκτυλα του ελέους τα ζωογόνα ύδατα της στοργικής Σου καλοσύνης, έτσι ώστε να ξεχάσουµε τελείως τα πάντα εκτός από Σένα και να ασχολούµαστε µόνο µε Σένα. Εσύ έχεις τη δύναµη να κάνεις ό, τι επιθυµείς. ∆εν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα, τον Ισχυρό, το Βοηθό στον Κίνδυνο, τον Αυθύπαρκτο.

∆οξασµένο είναι το όνοµά Σου, ω Συ ο Οποίος είσαι ο Βασιλεύς των Βασιλέων!

#7054
- Bahá'u'lláh

 

∆οξασµένος είσαι Συ, ω Θεέ µου! Σου αποδίδω ευχαριστίες γιατί µου γνώρισες Αυτόν ο Οποίος είναι η Χαραυγή του ελέους Σου, η Ανατολή της χάρης Σου και το Θησαυροφυλάκιο της Υπόθεσής Σου. Σε ικετεύω στο Όνοµά Σου, µε το οποίο έχουν φωτιστεί τα πρόσωπα εκείνων που είναι κοντά Σου και έχουν πετάξει προς Εσένα οι καρδιές εκείνων που Σου είναι αφοσιωµένοι, δώσε µου τη δυνατότητα, κάθε στιγµή και κάτω από όλες τις συνθήκες, να κρατιέµαι στο Σχοινί Σου και να απαλλαγώ από κάθε δέσµευση σ’ οποιονδήποτε εκτός από Σένα, να µπορώ να κρατώ τα µάτια µου προσηλωµένα στον ορίζοντα της Αποκάλυψής Σου και να εκτελώ ό, τι µου έχεις ορίσει στις Πινακίδες Σου.

Ντύσε, ω Κύριέ µου, και την εσωτερική και την εξωτερική µου ύπαρξη µε το ένδυµα της εύνοιάς Σου και της στοργικής Σου καλοσύνης. Προφύλαξέ µε από οτιδήποτε µπορεί να απεχθάνεσαι, και ευσπλαχνικά βοήθησε εµένα και τους συγγενείς µου, να Σε υπακούµε και να αποφεύγουµε οτιδήποτε µπορεί να διεγείρει µέσα µου οποιαδήποτε κακή ή διαφθαρµένη επιθυµία.

Εσύ, αληθινά, είσαι ο Κύριος όλης της ανθρωπότητας και ο Κάτοχος αυτού και του επόµενου κόσµου. ∆εν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα, τον Παντογνώστη, τον Πάνσοφο.

#7055
- Bahá'u'lláh

 

∆οξασµένο είναι το Όνοµά Σου, ω Θεέ µου! Σε ικετεύω στις ευωδίες του Ενδύµατος της χάρης Σου, που σκορπίστηκαν µε τη δική Σου εντολή και σύµφωνα µε την επιθυµία Σου σ’ όλη την πλάση, και στο όνοµα του Ήλιου της θέλησης Σου που έχει λάµψει λαµπρά πάνω από τον ορίζοντα του ελέους Σου, µε την ισχύ της δύναµής Σου και της κυριαρχίας Σου, να σβήσεις από την καρδιά µου όλες τις χίµαιρες και κενές φαντασιώσεις, ώστε µε όλη µου την αγάπη να στραφώ προς Εσένα, ω Συ Κύριε όλης της ανθρωπότητας.

Είµαι ο δούλος Σου και ο γιος του δούλου Σου, ω Θεέ µου! Έχω κρατηθεί στη λαβή της χάρης Σου και έχω προσηλωθεί στο σχοινί του τρυφερού Σου ελέους. Όρισε για µένα τα αγαθά που είναι κοντά Σου και θρέψε µε από την Τράπεζα, την οποία Εσύ έστειλες από τα σύννεφα του ελέους Σου και τον ουρανό της εύνοιάς Σου.

Εσύ, αληθινά, είσαι ο Κύριος των κόσµων και ο Θεός όλων όσων βρίσκονται στον ουρανό και όλων όσων υπάρχουν στη γη.

#7056
- Bahá'u'lláh

 

Πολλές ψυχρές καρδιές, ω Θεέ µου, έχουν ανάψει µε τη φωτιά της Πίστης Σου και πολλοί κοιµισµένοι έχουν ξυπνήσει από τη γλυκύτητα της φωνής Σου. Πόσοι είναι οι ξένοι που έχουν ζητήσει καταφύγιο κάτω από τη σκιά του δέντρου της µοναδικότητάς Σου και πόσοι πολυάριθµοι οι διψασµένοι που έχουν λαχταρήσει την πηγή των ζωογόνων υδάτων Σου στις µέρες Σου!

Ευλογηµένος είναι εκείνος που έχει στραφεί προς Εσένα και έχει σπεύσει να φτάσει τη Χαραυγή του φωτός του προσώπου Σου. Ευλογηµένος είναι εκείνος που έχει στραφεί µε όλη του

την αγάπη προς το Σηµείο Αυγής της Αποκάλυψής Σου και προς την Αστείρευτη Πηγή της έµπνευσής Σου. Ευλογηµένος είναι εκείνος που έχει καταναλώσει στο µονοπάτι Σου ό, τι του έδωσες µε τη γενναιοδωρία και εύνοιά Σου. Ευλογηµένος είναι εκείνος που από το διακαή του πόθο για Σένα, έχει απορρίψει τα πάντα εκτός από Σένα. Ευλογηµένος είναι εκείνος που έχει απολαύσει στενή επικοινωνία µε Σένα και έχει απαλλάξει τον εαυτό του από κάθε δέσµευση µε οποιονδήποτε εκτός από Σένα.

Σε ικετεύω, ω Κύριέ µου, στο όνοµα Εκείνου, ο Οποίος είναι το Όνοµά Σου, ο Οποίος, µέσω της ισχύος της κυριαρχίας και της δύναµής Σου, έχει υψωθεί πάνω από τον ορίζοντα της φυλακής Του, να ορίσεις για τον καθένα ό, τι ταιριάζει σε Σένα και ό, τι αρµόζει στην υπεροχή Σου.

Η δύναµή Σου, αληθινά, είναι ικανή για τα πάντα.

#7057
- Bahá'u'lláh

 

∆ε γνωρίζω, ω Θεέ µου, τι είναι η Φωτιά που Εσύ άναψες στη χώρα Σου. Το χώµα δεν µπορεί ποτέ να θολώσει τη λαµπρότητά της, ούτε το νερό να σβήσει τη φλόγα της. Όλοι οι λαοί του κόσµου είναι ανίκανοι να αντισταθούν στη δύναµή της. Μεγάλη η µακαριότητα εκείνου που την έχει πλησιάσει και έχει ακούσει τη βοή της.

Μερικούς, ω Θεέ µου, έκανες ικανούς να την πλησιάσουν µε την ενισχυτική Σου χάρη, ενώ άλλους κράτησες µακριά εξαιτίας των έργων των χεριών τους στις µέρες Σου. Όποιος έσπευσε προς αυτήν και την έφτασε στο ζήλο του να αντικρίσει την οµορφιά Σου, έδωσε τη ζωή του στο µονοπάτι Σου και ανήλθε σ’ Εσένα, τελείως αποδεσµευµένος από οτιδήποτε άλλο εκτός από Σένα.

Σε ικετεύω, ω Κύριέ µου, στη Φωτιά αυτή που φλέγεται και µαίνεται στον κόσµο της δηµιουργίας, να σχίσεις τα πέπλα που µε έχουν εµποδίσει να παρουσιαστώ µπροστά στο θρόνο της µεγαλειότητάς Σου, και να σταθώ στην πόρτα της πύλης Σου. Όρισε για µένα, ω Κύριέ µου, κάθε αγαθό που έστειλες στο Βιβλίο Σου, και µη µε αφήσεις να είµαι αποµακρυσµένος από το καταφύγιο του ελέους Σου.

Ισχυρός είσαι Συ να κάνεις ό, τι επιθυµείς. Συ είσαι, αληθινά, ο Παντοδύναµος, ο Πλέον Γενναιόδωρος.

#7058
- Bahá'u'lláh

 

∆όξα σε Σένα, ω Θεέ µου! Είµαι ένας από τους δούλους Σου που έχει πιστέψει σε Σένα και στα σηµεία Σου. Βλέπεις πως έχω στραφεί προς την πόρτα του ελέους Σου και έχω στρέψει το πρόσωπό µου προς τη στοργική Σου καλοσύνη. Σε ικετεύω, στο όνοµα των πλέον έξοχων τίτλων Σου και των πλέον εξυψωµένων ιδιοτήτων Σου, να ανοίξεις µπροστά µου τις πύλες των δωρεών Σου. Βοήθησέ µε να πράττω εκείνο που είναι καλό, ω Συ ο Οποίος είσαι ο Κάτοχος όλων των ονοµάτων και ιδιοτήτων.

Είµαι φτωχός, ω Κύριέ µου, και Εσύ είσαι ο πλούσιος. Έχω στρέψει το πρόσωπό µου προς Εσένα και έχω αποδεσµευτεί από τα πάντα εκτός από Σένα. Μη µου στερείς, Σε ικετεύω, τις αύρες του τρυφερού Σου ελέους και µην κρατάς µακριά µου ό, τι Εσύ όρισες για τους εκλεκτούς ανάµεσα στους δούλους Σου.

Αποµάκρυνε το πέπλο από τα µάτια µου, ω Κύριέ µου, ώστε να αναγνωρίσω ό, τι Εσύ έχεις επιθυµήσει για τα πλάσµατά Σου και να ανακαλύψω, σ’ όλες τις φανερώσεις του έργου των χεριών Σου, τις αποκαλύψεις της παντοδύναµης ισχύος Σου. Γοήτευσε την ψυχή µου, ω Κύριέ µου, µε τα ισχυρότερα σηµεία Σου και βγάλε µε από τα βάθη των διεφθαρµένων και κακών επιθυµιών µου. Κατάγραψε για µένα τα αγαθά αυτού και του επόµενου κόσµου. Ικανός είσαι Εσύ να πράττεις ό, τι Σε ευχαριστεί. ∆εν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα, τον Πανένδοξο, του Οποίου η βοήθεια επιζητείται από όλους τους ανθρώπους.

Σου αποδίδω ευχαριστίες, ω Κύριέ µου, γιατί µε ξύπνησες από τον ύπνο µου, και µε διέγειρες και δηµιούργησες µέσα µου την επιθυµία να αντιληφθώ ό, τι οι περισσότεροι από τους δούλους Σου απέτυχαν να καταλάβουν. Κάνε µε ικανό εποµένως, ω Κύριέ µου, να αντικρίσω, για την αγάπη Σου και για χάρη της ευχαρίστησής Σου, οτιδήποτε Εσύ έχεις επιθυµήσει. Εσύ είσαι Αυτός του Οποίου τη δύναµη και κυριαρχία τα πάντα µαρτυρούν .

∆εν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα, τον Παντοδύναµο, τον Ευεργέτη.

#7059
- Bahá'u'lláh

 

Στο Όνοµα του Κυρίου σου, του ∆ηµιουργού, του Κυρίαρχου, του Επαρκή, του Πλέον Εξυψωµένου, Αυτού του Οποίου τη βοήθεια ικετεύουν όλοι οι άνθρωποι.

Λέγε: Ω Θεέ µου! Ω Εσύ ∆ηµιουργέ των ουρανών και της γης, ω Κύριε της Βασιλείας! Εσύ γνωρίζεις καλά τα µυστικά της καρδιάς µου, ενώ η Ύπαρξή Σου είναι ανεξιχνίαστη σε όλους εκτός από Σένα. Εσύ βλέπεις οτιδήποτε ανήκει σε µένα, ενώ κανένας άλλος εκτός από Σένα δεν µπορεί να το κάνει. Παραχώρησε σε µένα, µε τη χάρη Σου, ό, τι θα µε κάνει ικανό να απαλλαχθώ απ’ όλα εκτός από Σένα, και προόρισε για µένα αυτό που θα µε κάνει ανεξάρτητο από όλους εκτός από Σένα. ∆ώσε να µπορέσω να αποκτήσω το όφελος της ζωής µου σ’ αυτό και στον επόµενο κόσµο. Άνοιξε µπροστά µου τις πύλες της χάρης Σου, και γενναιόδωρα πρόσφερε σε µένα την τρυφερή ευσπλαχνία και τις δωρεές Σου.

Ω Εσύ ο Οποίος είσαι ο Κύριος άφθονης χάρης! Επίτρεψε, η ουράνια βοήθειά Σου να περιβάλει αυτούς που Σε αγαπούν, και παραχώρησέ µας τα δώρα και τις ευεργεσίες που κατέχεις.

Ας είσαι Εσύ επαρκής για µας σε όλα, συγχώρησε τις αµαρτίες µας και έχε έλεος για µας. Εσύ είσαι ο Κύριός µας και ο Κύριος όλων των δηµιουργηθέντων πραγµάτων. Κανέναν άλλον δεν επικαλούµαστε εκτός από Σένα, και τίποτε δεν ικετεύουµε παρά µόνο την εύνοιά Σου. Εσύ είσαι ο Κύριος γενναιοδωρίας και χάρης, ανίκητος στην ισχύ Σου και ο πιο επιδέξιος στα σχέδιά Σου. Κανένας Θεός δεν υπάρχει εκτός από Σένα, τον Κάτοχο των πάντων, τον Πλέον Εξυψωµένο.

Απένειµε τις ευλογίες Σου, ω Κύριέ µου, στους Αγγελιοφόρους, τους αγίους και τους δικαίους. Αληθινά, Εσύ είσαι ο Θεός, ο Απαράµιλλος, ο Υποτάσσων τα πάντα.

#7060
- The Báb

 

Ω Κύριε! Σε Σένα καταφεύγω για άσυλο και προς όλα τα σηµεία Σου κατευθύνω την καρδιά µου.

Ω Κύριε! Είτε ταξιδεύω είτε είµαι σπίτι, και στις ασχολίες µου ή στην εργασία µου, εναποθέτω όλη µου την εµπιστοσύνη σε Σένα.

Χάρισέ µου την επαρκή Σου βοήθεια για να µε κάνεις ανεξάρτητο από τα πάντα, ω Συ ο Οποίος είσαι ανυπέρβλητος στη φιλευσπλαχνία Σου!

Χορήγησέ µου το µερίδιό µου, ω Κύριε, όπως Εσύ επιθυµείς και κάνε µε να είµαι ικανοποιηµένος µε οτιδήποτε έχεις ορίσει για µένα.

∆ική Σου είναι η απόλυτη εξουσία να διατάζεις.

#7061
- The Báb

 

Λέγε: Ο Θεός ικανοποιεί τα πάντα πάνω από καθετί, και δεν υπάρχει τίποτα στους ουρανούς ή στη γη, που ο Θεός δεν ικανοποιεί. Αληθινά, Αυτός Καθαυτός είναι ο Γνώστης, ο Υποστηρικτής, ο Παντοδύναµος.

#7062
- The Báb

 

Ω Θεέ, Θεέ µου! Εσύ είσαι η Ελπίδα µου και ο Αγαπηµένος µου, ο υψηλότερός µου Στόχος και η Επιθυµία µου! Με µεγάλη ταπεινότητα και απόλυτη αφοσίωση προσεύχοµαι σε Σένα να µε κάνεις φάρο της αγάπης Σου στη χώρα Σου, λύχνο της γνώσης Σου ανάµεσα στα πλάσµατά Σου και λάβαρο της θείας δωρεάς Σου στην επικράτειά Σου.

Αρίθµησέ µε ανάµεσα σ’ εκείνους τους δούλους Σου που έχουν αποδεσµευτεί από τα πάντα εκτός από Σένα, που έχουν εξαγνιστεί από τα εφήµερα αυτού του κόσµου και έχουν απελευθερωθεί από τις παρακινήσεις των υποβολέων οκνηρής φαντασίας.

Άφησε την καρδιά µου να γεµίσει χαρά µε το πνεύµα της επιβεβαίωσης από τη βασιλεία Σου και φώτισε τα µάτια µου αντικρίζοντας τα πλήθη της θεϊκής βοήθειας, κατερχόµενα διαδοχικά σε µένα από τη βασιλεία της παντοδύναµης δόξας Σου.

Εσύ είσαι, αληθινά, ο Πανίσχυρος, ο Πανένδοξος, ο Παντοδύναµος.

#7063
- `Abdu'l-Bahá

 

Ω Θεέ, Θεέ µου! Γέµισε για µένα το κύπελλο της αποδέσµευσης απ’ όλα τα πράγµατα, και στη συγκέντρωση των µεγαλείων και των δωρεών Σου, χαροποίησέ µε, µε τον οίνο της αγάπης Σου. Ελευθέρωσέ µε από τις προσβολές του πάθους και της επιθυµίας, σπάσε τα δεσµά µου σ’ αυτό τον υποδεέστερο κόσµο, έλκυσέ µε, µε έκσταση στην ουράνια επικράτειά Σου, και αναζωογόνησέ µε ανάµεσα στις δούλες µε τις πνοές της αγιότητάς Σου.

Ω Κύριε, λάµπρυνε το πρόσωπό µου µε τα φώτα των δωρεών Σου, φώτισε τα µάτια µου αντικρίζοντας τα σηµεία της πανδαµάτειρας ισχύος Σου· τέρψε την καρδιά µου µε τη δόξα της γνώσης Σου που περικλείει τα πάντα, χαροποίησε την ψυχή µου µε τα αναζωογονητικά νέα µεγάλης χαράς, ω Εσύ Βασιλέα αυτού του κόσµου και του ουράνιου Βασιλείου, ω Εσύ Κύριε κυ-

ριαρχίας και ισχύος, ώστε να µπορέσω να διαδίδω ευρέως τα σηµεία και τα τεκµήριά Σου, να διακηρύττω την Υπόθεσή Σου, να προάγω τις ∆ιδασκαλίες Σου, να υπηρετώ το Νόµο Σου και να εξυψώνω το Λόγο Σου.

Εσύ είσαι αληθινά, ο ∆υνατός, ο Πάντοτε Χορηγός, ο Ικανός, ο Παντοδύναµος.

#7064
- `Abdu'l-Bahá

 

ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Ω Συ, του Οποίου το πρόσωπο είναι το αντικείµενο της λατρείας µου, του Οποίου η οµορφιά είναι το καταφύγιό µου, του Οποίου η κατοικία είναι ο προορισµός µου, του Οποίου ο έπαινος είναι η ελπίδα µου, του Οποίου η πρόνοια είναι ο σύντροφός µου, του Οποίου η αγάπη είναι αιτία της ύπαρξής µου, του Οποίου η µνεία είναι η παρηγοριά µου, του Οποίου το πλησίασµα είναι η επιθυµία µου, του Οποίου η παρουσία είναι η ακριβότερή µου ευχή και η υψηλότερή µου επιδίωξη, Σε ικετεύω να µη µου στερήσεις αυτά που έχεις ορίσει για τους εκλεκτούς ανάµεσα στους δούλους Σου και παραχώρησέ µου τα αγαθά αυτού και του επόµενου κόσµου.

Εσύ είσαι, αληθινά, ο Βασιλέας όλων των ανθρώπων. ∆εν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα, τον Πάντοτε Συγχωρούντα, τον Πλέον Γενναιόδωρο.

#7065
- Bahá'u'lláh

 

Θεέ µου, Πολυαγαπηµένε µου, Βασιλιά µου, Επιθυµία µου! Ποια γλώσσα µπορεί να αρθρώσει τις ευχαριστίες µου σ’ Εσένα; Ήµουν αδιάφορος, Εσύ µε ξύπνησες. Είχα στραφεί µακριά Σου, Εσύ µε βοήθησες µε τη χάρη Σου να στραφώ προς Εσένα. Ήµουν σαν ένας νεκρός, Εσύ µε ζωντάνεψες µε το ύδωρ της ζωής. Ήµουν µαραµένος, Εσύ µε αναζωογόνησες µε τον ουράνιο χείµαρρο των λόγων Σου που έχει εκπηγάσει από την Πένα του Παντελεήµονα.

Ω Θεία Πρόνοια! Όλη η ύπαρξη έχει δηµιουργηθεί µε τη θεία Σου γενναιοδωρία· µην τη στερείς από το ύδωρ της µεγαλοψυχίας Σου, ούτε να την εµποδίζεις από τον ωκεανό του ελέους Σου. Σε ικετεύω να µε βοηθάς και να µου συµπαραστέκεσαι πάντα και σ’ όλες τις συνθήκες, και επιζητώ από τον ουρανό του ελέους Σου την προαιώνια χάρη Σου. Εσύ είσαι, αληθινά, ο Κύριος του ελέους και ο Άρχοντας του βασιλείου της αιωνιότητας.

#7066
- Bahá'u'lláh

 

∆οξασµένο είναι το Όνοµά Σου, Ω Κύριε Θεέ µας! Εσύ είσαι αληθινά ο Γνώστης αόρατων πραγµάτων. Όρισε για µας τέτοιο καλό που η γνώση Σου, που αγκαλιάζει τα πάντα, µπορεί να εκτιµήσει. Εσύ είσαι ο απόλυτος Κύριος, ο Παντοδύναµος, ο Πολυαγαπηµένος.

Κάθε έπαινος ανήκει σε Σένα, ω Κύριε! Θα επιζητήσουµε τη χάρη Σου την καθορισµένη Μέρα και θα θέσουµε όλη µας την εµπιστοσύνη σε Σένα, ο Οποίος είσαι ο Κύριός µας. ∆οξασµένος είσαι Συ, ω Θεέ! Χορήγησέ µας εκείνο που είναι καλό και κόσµιο, ώστε να µπορούµε να απαλλαγούµε απ’ όλα εκτός από Σένα. Αληθινά, Εσύ είσαι ο Κύριος όλων των κόσµων.

Ω Θεέ! Αντάµειψε αυτούς που υποµένουν καρτερικά στις ηµέρες Σου και δυνάµωσε τις καρδιές τους, ώστε να βαδίζουν σταθερά στο µονοπάτι της Αλήθειας. Χορήγησέ τους επιπλέον, ω Κύριε, τέτοια θελκτικά δώρα που θα τους κάνουν ικανούς να κερδίσουν την είσοδο στον ευλογηµένο Σου Παράδεισο. Εξυψωµένος είσαι Εσύ, ω Κύριε Θεέ. Άφησε τις ουράνιες ευλογίες Σου να κατέλθουν στις οικίες των οποίων οι κάτοικοι έχουν πιστέψει σε Σένα. Αληθινά, ανυπέρβλητος είσαι Συ στο να στέλνεις θείες ευλογίες. Στείλε, ω Θεέ, τέτοια ουράνια πλήθη που θα καταστήσουν τους πιστούς Σου υπηρέτες νικηφόρους. Εσύ έπλασες τα δηµιουργήµατα µε την ισχύ του θεσπίσµατός Σου όπως Σε ευχαριστεί. Εσύ είσαι αληθινά ο Ηγεµόνας, ο ∆ηµιουργός, ο Πάνσοφος.

Λέγε: Ο Θεός είναι πραγµατικά ο Πλάστης όλων των πραγµάτων. Αυτός δίδει πλουσιοπάροχη στήριξη σε όποιον επιθυµεί. Αυτός είναι ο ∆ηµιουργός, η Πηγή όλων των υπάρξεων, ο ∆ιαµορφωτής, ο Παντοδύναµος, ο Πλάστης, ο Πάνσοφος. Αυτός είναι ο Φέρων τους πιο έξοχους τίτλους σ’ όλους τους ουρανούς και τη γη, και σε ό, τι βρίσκεται ανάµεσά τους. Όλοι εκτελούν τις εντολές Του, όλοι οι κάτοικοι της γης και του ουρανού εορτάζουν τη δόξα Του και όλοι σ’ Αυτόν θα επιστρέψουν.

#7067
- The Báb

 

Ω Θεέ µου, Κύριέ µου και Αυθέντα µου! Έχω αποδεσµευτεί από τους συγγενείς µου και έχω ζητήσει διαµέσου Εσένα να γίνω ανεξάρτητος από όλους όσους κατοικούν στη γη, και είµαι πάντα έτοιµος να λάβω αυτό που είναι αξιέπαινο στα µάτια Σου. ∆ώσε σε µένα τέτοια αγαθά που θα µε κάνουν ανεξάρτητο απ’ όλα εκτός από Σένα και χορήγησέ µου ένα επαρκές µερίδιο από την απεριόριστη εύνοιά Σου. Αληθινά, Εσύ είσαι ο Κύριος άπειρης χάρης.

#7068
- The Báb

 

Κύριε! Αξιολύπητοι είµαστε, χάρισέ µας την εύνοιά Σου· φτωχοί είµαστε, χορήγησέ µας ένα µερίδιο από τον ωκεανό του πλούτου Σου· άποροι είµαστε ικανοποίησέ µας, ταπεινωµένοι είµαστε, δώσε µας τη ∆όξα Σου. Τα πετεινά του ουρανού και τα ζώα του αγρού δέχονται την τροφή τους κάθε µέρα από Σένα και όλα τα όντα απολαµβάνουν τη φροντίδα και τη στοργική Σου καλοσύνη.

Μη στερείς απ’ αυτό τον αδύνατο τη θαυµαστή Σου χάρη και χορήγησε, µε τη δύναµη Σου, τη γενναιοδωρία Σου σ’ αυτή την αβοήθητη ψυχή.

∆ώσε µας την καθηµερινή µας τροφή και χορήγησε την αφθονία Σου για τις ανάγκες της ζωής, για να µην εξαρτόµαστε από κανέναν άλλο εκτός από Σένα, να επικοινωνούµε πλήρως µε Σένα, να βαδίζουµε στους δρόµους Σου και να κηρύττουµε τα µυστήριά Σου. Συ είσαι ο Παντοδύναµος, ο Στοργικός και ο Προµηθευτής όλης της ανθρωπότητας.

#7069
- `Abdu'l-Bahá

 

Ω Συ αγαθέ Κύριε! Είµαστε υπηρέτες στο κατώφλι Σου, καταφεύγοντας στην ιερή Σου Θύρα. ∆εν ζητούµε κανένα άλλο άσυλο παρά µόνο αυτό τον ισχυρό πυλώνα, δε στρεφόµαστε πουθενά αλλού για καταφύγιο παρά µόνο στην προστασία Σου. Προστάτευσέ µας, ευλόγησέ µας, υποστήριξέ µας, κάνε µας να αγαπάµε µόνο την ευχαρίστησή Σου, να απαγγέλλουµε µόνο τα εγκώµιά Σου, να ακολουθούµε µόνο το µονοπάτι της αλήθειας, να γίνουµε αρκετά πλούσιοι, ώστε να απαλλαγούµε απ’ όλα εκτός από Σένα, και να λάβουµε τα δώρα µας από τη θάλασσα της αγαθοεργίας Σου, ώστε να µπορούµε πάντα να προσπαθούµε να εξυψώνουµε την Υπόθεσή Σου και να διαδίδουµε τις γλυκιές Σου ευωδίες παντού, έτσι ώστε να ξεχάσουµε τον εαυτό µας, να ασχολούµαστε µόνο µε Σένα, να απαρνηθούµε τα πάντα και να κρατηθούµε σε Σένα.

Ω Συ Χορηγέ, Ω Συ Συγχωρούντα! ∆ώσε µας τη χάρη Σου και τη στοργική Σου καλοσύνη, τα δώρα Σου και τις γενναιοδωρίες Σου, και στήριξέ µας, ώστε να φτάσουµε στο στόχο µας. Εσύ είσαι ο Ισχυρός, ο Ικανός, ο Γνώστης, ο Βλέπων· και αληθινά, Εσύ είσαι ο Γενναιόδωρος, και αληθινά, Εσύ είσαι ο Φιλεύσπλαχνος, και αληθινά, Εσύ είσαι ο Πάντα Συγχωρών, Αυτός από τον Οποίο πρέπει να ζητούµε συγχώρηση, Αυτός ο Οποίος συγχωρεί ακόµη και τις πιο σοβαρές αµαρτίες.

#7070
- `Abdu'l-Bahá

 

Μην αποµακρύνεις, ω Κύριε, το γιορταστικό τραπέζι που έχει στρωθεί στο Όνοµά Σου, και µη σβήνεις την αναµµένη φλόγα που άναψε από τη δική Σου άσβεστη φωτιά. Μην εµποδίζεις να ρέει το ζωοποιό Σου ύδωρ που κελαρύζει τη µελωδία της δόξας Σου και της µνείας Σου, και µη στερείς από τους δούλους Σου την µυρωδιά των γλυκών Σου ευωδιών, που αναδίδουν το άρωµα της αγάπης Σου.

Κύριε! Μετάτρεψε τις βασανιστικές αγωνίες των αγίων Σου σε γαλήνη, τις κακουχίες τους σε ανακούφιση, την ταπείνωσή τους σε δόξα, τη λύπη τους σε µακάρια χαρά, ω Συ που κρατάς στα χέρια Σου τα ηνία όλης της ανθρωπότητας!

Συ είσαι, αληθινά, ο Ένας, ο Μοναδικός, ο Ισχυρός, ο Παντογνώστης, ο Πάνσοφος.

#7071
- `Abdu'l-Bahá

 

ΒΡΑ∆Υ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ ΓΙΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ

Ω ερευνητή της Αλήθειας! Αν επιθυµείς να ανοίξει ο Θεός τα µάτια σου, πρέπει να ικετεύσεις το Θεό, να προσευχηθείς και να επικοινωνήσεις µ’ Αυτόν τα µεσάνυχτα, λέγοντας:

Ω Κύριε, έχω στρέψει το πρόσωπό µου προς το βασίλειο της µοναδικότητάς Σου και είµαι βυθισµένος στη θάλασσα του ελέους Σου. Ω Κύριε, φώτισε την όρασή µου µε το αντίκρισµα των φώτων Σου σ’ αυτή τη σκοτεινή νύχτα και κάνε µε ευτυχισµένο µε τον οίνο της αγάπης Σου σ’ αυτή τη θαυµαστή εποχή. Ω Κύριε, κάνε µε να ακούσω το κάλεσµά Σου και άνοιξε µπροστά στο πρόσωπο µου τις πύλες του ουρανού Σου, ώστε να µπορέσω να δω το φως της δόξας Σου και να προσελκυστώ από την ωραιότητά Σου.

Αληθινά, Συ είσαι ο ∆ωρητής, ο Γενναιόδωρος, ο Φιλεύσπλαχνος, ο Συγχωρών!

#7074
- `Abdu'l-Bahá

 

ΒΡΑ∆Υ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΑ∆Υ

Ω Θεέ µου, Αυθέντα µου, ο Στόχος της επιθυµίας µου! Αυτός ο δούλος Σου ζητά να κοιµηθεί στο καταφύγιο του ελέους Σου και να αναπαυθεί κάτω από τη σκέπη της χάρης Σου, εκλιπαρώντας τη φροντίδα Σου και την προστασία Σου.

Σε ικετεύω, ω Κύριε µου, να προφυλάξεις τα µάτια µου µε τον άγρυπνο οφθαλµό Σου από το να αντικρίσουν άλλον εκτός από Σένα. ∆υνάµωσε την όρασή τους για να µπορούν να διακρίνουν τα σηµεία Σου και να βλέπουν τον Ορίζοντα της Αποκάλυψής Σου. Εσύ είσαι Εκείνος, µπροστά στις αποκαλύψεις της παντοδυναµίας του Οποίου, η ουσία της δύναµης έχει κλονιστεί.

∆εν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα, τον Παντοδύναµο, τον Υποτάσσονται τα πάντα, τον Απόλυτο.

#7072
- Bahá'u'lláh

 

Πώς µπορώ να προτιµήσω να κοιµηθώ, ω Θεέ, Θεέ µου, όταν τα µάτια εκείνων που Σε λαχταρούν είναι άγρυπνα, επειδή είναι χωρισµένα από Σένα· και πώς µπορώ να ξαπλώσω να ξεκουραστώ, ενώ οι ψυχές εκείνων που Σε αγαπούν είναι οδυνηρά θλιµµένες, επειδή είναι µακριά από την παρουσία Σου; Έχω εµπιστευτεί, ω Κύριέ µου, το πνεύµα µου και ολόκληρο το είναι µου στο δεξιό χέρι της ισχύος Σου και της προστασίας Σου, και θέτω το κεφάλι µου στο µαξιλάρι µου µέσω της ισχύος Σου, και το σηκώνω σύµφωνα µε τη θέλησή Σου και την ευχαρίστησή Σου. Εσύ είσαι, αληθινά, ο Φύλακας, ο Φρουρός, ο Παντοδύναµος, ο Πλέον Ισχυρός.

Στο όνοµα της ισχύος Σου! Είτε κοιµάµαι είτε είµαι άγρυπνος, δε ζητώ τίποτα άλλο εκτός απ’ αυτό που Εσύ επιθυµείς. Είµαι δούλος Σου και στα χέρια Σου. Βοήθησέ µε ευσπλαχνικά να πράξω αυτό που θα σκορπίσει την ευωδία της ευχαρίστησής Σου. Αυτή, αληθινά, είναι η ελπίδα µου και η ελπίδα εκείνων που απολαµβάνουν την εγγύτητά Σου. ∆οξασµένος είσαι Συ, ω Κύριε των κόσµων.

#7073
- Bahá'u'lláh

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ

∆όξα σε Σένα, ω Κύριε, Θεέ µου! Μην ταπεινώνεις αυτόν που Εσύ έχεις εξυψώσει µε τη δύναµη της αιώνιας Κυριαρχίας Σου και µην αποµακρύνεις από Σένα αυτόν που Εσύ έχεις κάνει να εισέλθει στο ναό της αιωνιότητάς Σου. Θα απορρίψεις, ω Θεέ µου, αυτόν πού σκέπασες µε την Αυθεντία Σου και θα αποµακρύνεις από Σένα, ω Επιθυµία µου, αυτόν για τον οποίο υπήρξες καταφύγιο; Μπορείς να υποβιβάζεις αυτόν που Εσύ έχεις ανυψώσει, ή να ξεχάσεις αυτόν που Εσύ έκανες ικανό να Σε θυµάται; ∆οξασµένος, απείρως δοξασµένος είσαι Εσύ! Εσύ είσαι Εκείνος ο Οποίος παντοτινά υπήρξε ο Βασιλιάς ολόκληρης της πλάσης και η πρωταρχική της Κινητήρια ∆ύναµη, και Εσύ θα παραµείνεις παντοτινά ο Κύριος όλων των δηµιουργηµάτων και Εκείνος που τα διατάζει. ∆οξασµένος είσαι, ω Θεέ µου! Αν Εσύ σταµατήσεις να είσαι ελεήµων για τους δούλους Σου, τότε ποιός Θα τους δείξει έλεος; και αν Εσύ αρνηθείς να βοηθήσεις τους αγαπηµένους Σου, ποιός Θα βρεθεί να τους βοηθήσει; ∆οξασµένος, απείρως δοξασµένος είσαι Εσύ! Λατρεµένος είσαι µε την αλήθεια Σου, και Σένα, πραγµατικά, λατρεύουµε όλοι· Εσύ είσαι φανερός µε τη ∆ικαιοσύνη Σου, και όλοι µας, πραγµατικά, µαρτυρούµε για Σένα. Εσύ είσαι, αληθινά, πολυαγαπηµένος µε τη χάρη Σου. ∆εν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα, το Βοηθό στον Κίνδυνο, τον Αυθύπαρκτο.

#7128
- Bahá'u'lláh

 

Αυτός είναι ο Θεός, εξυψωµένος είναι Αυτός, ο Κύριος της στοργικής καλοσύνης και της γενναιοδωρίας!

∆όξα σε Σένα, ω Θεέ µου, Συ ο Παντοδύναµος Κύριος! Μαρτυρώ την Παντοδυναµία Σου και την ισχύ Σου, την κυριαρχία Σου και τη στοργική Σου καλοσύνη, τη χάρη Σου και τη δύναµή Σου, τη µοναδικότητα της Ύπαρξής Σου και την ενότητα της Ουσίας Σου, την αγιότητα και την εξύψωσή Σου πάνω από τον κόσµο της ύπαρξης και απ’ ό, τι βρίσκεται σ’ αυτόν.

Ω Θεέ µου! Με βλέπεις αποδεσµευµένο από τα πάντα εκτός από Σένα, να κρατιέµαι γερά από Σένα και να στρέφοµαι προς τον ωκεανό της γενναιοδωρίας Σου, προς τον ουρανό της εύνοιάς Σου, προς τον Ήλιο της χάρης Σου.

Κύριε! Μαρτυρώ ότι στο δούλο Σου έχεις εναποθέσει την εµπιστοσύνη Σου και αυτό είναι το πνεύµα µε το οποίο έδωσες ζωή στον κόσµο.

Σου ζητώ στο όνοµα του µεγαλείου του Ήλιου της Αποκάλυψής Σου, να δεχτείς ευσπλαχνικά απ’ αυτόν, εκείνο που έχει κατορθώσει στις µέρες Σου. ∆ώσε να στολιστεί αυτός µε τη δόξα της ευχαρίστησής Σου και να κοσµηθεί µε την έγκρισή Σου.

Ω Κύριέ µου! Εγώ ο ίδιος και όλα τα δηµιουργήµατα µαρτυρούµε την ισχύ Σου και Σε παρακαλώ µην αποµακρύνεις από τον Εαυτό Σου αυτή την ψυχή που έχει ανέλθει σε Σένα, στον επουράνιο τόπο Σου, στον εξυψωµένο Σου Παράδεισό και στα καταφύγια της εγγύτητάς Σου. Ω Συ, ο Οποίος είσαι ο Κύριος όλων των ανθρώπων.

∆ώσε τότε, ω Θεέ µου, να συναναστρέφεται ο δούλος Σου µε τους εκλεκτούς Σου, τους αγίους Σου και τους Απεσταλµένους Σου σε ουράνιους τόπους, που δεν µπορεί η πένα να περιγράψει, ούτε η γλώσσα να εξιστορήσει.

Ω Κύριέ µου, ο φτωχός, αληθινά, έχει σπεύσει προς το Βασίλειο του πλούτου Σου, ο ξένος προς το σπίτι του µέσα στον περίβολό Σου, αυτός που διψά αφάνταστα προς το ουράνιο ποτάµι της γενναιοδωρίας Σου. Μην του στερείς ω Κύριε, το µερίδιό του από το συµπόσιο της χάρης Σου και από την εύνοια της γενναιοδωρίας Σου. Συ είσαι, αληθινά, ο Παντοδύναµος, ο Φιλεύσπλαχνος, ο Ευεργετικός στους πάντες.

Ω Θεέ µου, η παρακαταθήκη Σου έχει επιστραφεί σε Σένα. Αρµόζει στη χάρη Σου και στη γενναιοδωρία Σου, που έχουν περιβάλλει τα βασίλειά Σου στη γη και στον ουρανό, να απονείµεις στο νεοφερµένο Σου τα δώρα Σου, τις δωρεές Σου και τους καρπούς του δέντρου της χάρης Σου! Ικανός είσαι Εσύ να κάνεις όπως επιθυµείς, δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα, το Φιλεύσπλαχνο, τον πλέον Ευεργετικό, τον Ελεήµονα, το ∆ωρητή, το Συγχωρούντα, τον Πολύτιµο, τον Παντογνώστη.

Πιστοποιώ, ω Κύριέ µου, ότι Εσύ έχεις δώσει εντολή στους ανθρώπους να τιµούν το φιλοξενούµενό τους, και αυτός που έχει ανέλθει σε Σένα, έχει πραγµατικά φτάσει σε Σένα και έχει έρθει στην Παρουσία Σου. Μεταχειρίσου τον σύµφωνα µε τη χάρη και τη γενναιοδωρία Σου!

Μα τη δόξα Σου, γνωρίζω µε βεβαιότητα ότι δε θα αρνηθείς αυτό, που έχεις διατάξει τους δούλους Σου, ούτε θα στερήσεις αυτό απ’ εκείνον που έχει κρατηθεί από το σχοινί της γενναιοδωρίας Σου και έχει ανέλθει στη χαραυγή του πλούτου Σου. ∆εν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα, τον Ένα, το Μοναδικό, τον Ισχυρό, τον Παντογνώστη, τον Ευεργετικό!

#7129
- Bahá'u'lláh

 

Ω Θεέ µου! Ω Συ που συγχωρείς τις αµαρτίες, δωρητή των αγαθών, λυτρωτή στις συµφορές!

Αληθινά, Σε ικετεύω να συγχωρήσεις τις αµαρτίας εκείνων που έχουν εγκαταλείψει το φυσικό µανδύα και έχουν ανέλθει στον πνευµατικό κόσµο.

Ω Κύριέ µου! Εξάγνισέ τους από παραβάσεις, διασκόρπισε τις λύπες τους και µετάτρεψε το σκοτάδι τους σε φως. Κάνε τους να εισέλθουν στον κήπο της ευτυχίας, καθάρισέ τους µε το πιο αγνό νερό και παραχώρησέ τους το προνόµιο να αντικρίσουν τα µεγαλεία Σου πάνω στο υψηλότερο βουνό.

#7130
- `Abdu'l-Bahá

 

Ω Θεέ µου! Ω Θεέ µου! Αληθινά, ο δούλος Σου ταπεινός µπροστά στο µεγαλείο της θείας Σου υπεροχής, µηδαµινός στην πύλη της µοναδικότητάς Σου, έχει πιστέψει σε Σένα και στους στίχους Σου, έχει µαρτυρήσει το Λόγο Σου, έχει ανάψει µε τη φωτιά της αγάπης Σου, έχει βυθιστεί στα βάθη του ωκεανού της γνώσης Σου, έχει προσελκυστεί από τις αύρες Σου, έχει στηριχτεί σε Σένα, έχει στρέψει το πρόσωπό του προς Εσένα, έχει προσφέρει τις ικεσίες του σε Σένα και είναι βέβαιος για την άφεση και συγχώρησή Σου. Αυτός έχει εγκαταλείψει αυτή τη θνητή ζωή και έχει ανέλθει στο βασίλειο της αθανασίας, λαχταρώντας για την εύνοια της συνάντησης µε Σένα.

Ω Κύριε, ύψωσε τη στάθµη του, προφύλαξέ τον στο καταφύγιο του υπέρτατου ελέους Σου, κάνε τον να εισέλθει στον ένδοξο παράδεισό Σου και διαιώνισε την ύπαρξή του στον εξυψωµένο ροδόκηπό Σου, ώστε να µπορέσει να βυθιστεί στη θάλασσα του φωτός στον κόσµο των µυστηρίων.

Αληθινά, Εσύ είσαι ο Γενναιόδωρος, ο Ισχυρός, ο Συγχωρών και ο Χορηγός.

#7131
- `Abdu'l-Bahá

 

Ω Εσύ συγχωρούντα Κύριε! Αν και µερικές ψυχές έχουν περάσει τις µέρες της ζωής τους σε άγνοια, και αποµακρύνθηκαν και απείθησαν, εν τούτοις, µε ένα κύµα από τον ωκεανό της συγχώρησής Σου, όλοι εκείνοι που περικυκλώθηκαν από αµαρτία θα απελευθερωθούν. Οποιονδήποτε επιθυµείς τον κάνεις έναν έµπιστο, και οποιοσδήποτε δεν είναι το αντικείµενο της επιλογής Σου υπολογίζετε ένας παραβάτης. Εάν µας φερθείς µε τη δικαιοσύνη Σου, όλοι είµαστε µόνο αµαρτωλοί, και µας αξίζει να αποκλειστούµε από Σένα, αλλά εάν επικρατήσει η ευσπλαχνία Σου, κάθε αµαρτωλός θα εξαγνιστεί και κάθε άγνωστος θα γίνει φίλος. Χορήγησε, τότε, τη συγχώρηση και την άφεσή Σου και χάρισε το έλεός Σου σε όλους.

Εσύ είσαι ο Συγχωρών, ο Φωτοδότης και ο Παντοδύναµος.

#7132
- `Abdu'l-Bahá

 

ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΥΣΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ

Κύριέ µου! Κύριέ µου! Σε δοξάζω και Σε ευχαριστώ για εκείνο που Εσύ έχεις παραχωρήσει στην ταπεινή Σου δούλη, τη σκλάβα Σου, που Σε ικετεύει και Σε εκλιπαρεί, γιατί Εσύ, αληθινά, την έχεις οδηγήσει στο φανερό Σου Βασίλειο και την έκανες να ακούσει το υπέροχο Κάλεσµά Σου στον κόσµο της δηµιουργίας και να αντικρίσει τα Σηµεία Σου, τα οποία αποδεικνύουν την εµφάνιση της νικηφόρου κυριαρχίας Σου πάνω σ’ όλα τα πράγµατα.

Ω Κύριε µου! Αφιερώνω αυτό που είναι στα σπλάχνα µου σε Σένα. Κάνε το να είναι ένα αξιέπαινο παιδί στο βασίλειό Σου και καλότυχο µε την εύνοια και τη γενναιοδωρία Σου· ν’ αναπτυχθεί και να µεγαλώσει µε τη κηδεµονία της εκπαίδευσής Σου. Αληθινά, Εσύ είσαι ο Φιλεύσπλαχνος! Αληθινά, Εσύ είσαι ο Κύριος Μεγάλης Εύνοιας!

#7083
- `Abdu'l-Bahá

 

ΓΙΑ ΝΕΚΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Ω Θεέ µου, ω Συγχωρούντα τις αµαρτίες και Λυτρωτή στις συµφορές! Ω Εσύ ο Οποίος είσαι ο Συγχωρών και ο Ελεήµων! Υψώνω τα ικετευτικά µου χέρια προς Εσένα, παρακαλώντας µε δάκρια την αυλή της θείας Σου Ουσίας, να συγχωρήσεις µε τη χάρη και την επιείκειά Σου, τη δούλη Σου που έχει ανέλθει προς την έδρα της αλήθειας. Επισκίασέ την, ω Κύριε, µε τα σύννεφα της γενναιοδωρίας και της εύνοιάς Σου, βύθισέ την στον ωκεανό της συγχώρησης και της άφεσής Σου και κάνε την να εισέλθει στην καθαγιασµένη κατοικία, τον ουράνιο Παράδεισό Σου.

Εσύ είσαι, αληθινά, ο Ισχυρός, ο Συµπονετικός, ο Γενναιόδωρος, ο Ελεήµων.

#7133
- `Abdu'l-Bahá

 

Ω Κύριε, Ω Εσύ του Οποίου το έλεος έχει περιβάλει όλους, του Οποίου η συγχώρηση είναι υπερβατική, του Οποίου η ευεργεσία είναι ανυπέρβλητη, του Οποίου η συγχώρηση και η γενναιοδωρία αγκαλιάζουν όλους, και τα φώτα της συγχώρησης του Οποίου διαχέονται σε όλο τον κόσµο! Ω Κύριε της δόξας! Σε ικετεύω, θερµά και δακρυσµένα, να ρίξεις πάνω στη δούλη Σου που ανήλθε σε Σένα, τις µατιές της φιλευσπλαχνίας Σου. Ντύσε την µε το χιτώνα

της χάρης Σου, λαµπερό µε τα στολίδια του ουράνιου Παραδείσου, και προστατεύοντάς την κάτω από το δέντρο της µοναδικότητάς Σου, φώτισε το πρόσωπό της µε τα φώτα του ελέους και της συµπόνιας Σου.

∆ώσε στην ουράνια δούλη Σου, ω Θεέ, τις καθαγιασµένες ευωδίες που προέρχονται από το πνεύµα της συγχώρησής Σου. Κάνε την να κατοικεί σε µια παραδεισένια κατοικία, θεράπευσε τις λύπες της µε το βάλσαµο της επανασύνδεσης, και σύµφωνα µε τη θέλησή Σου, χορήγησέ της είσοδο στον ιερό Σου Παράδεισο. Επίτρεψε στους αγγέλους της στοργικής σου καλοσύνης να κατέλθουν διαδοχικά πάνω της, και προστάτευσέ την κάτω από το ευλογηµένο Σου δέντρο.

Εσύ είσαι, αληθινά, ο Πάντοτε Συγχωρών, ο Πλέον Γενναιόδωρος, ο Πλέον Φιλεύσπλαχνος.

#7134
- `Abdu'l-Bahá

 

Ω Εσύ Στοργικέ Κύριε! Αυτή η λατρεµένη δούλη Σου προσελκύστηκε σε Σένα, και µέσα από διαλογισµό και σκέψη επιθυµούσε να φτάσει στην παρουσία Σου και να εισέλθει στις επικράτειές Σου. Με δακρυσµένα µάτια προσήλωσε το βλέµµα της στο Βασίλειο των Μυστηρίων.

Πέρασε πολλές νύχτες σε βαθιά επικοινωνία µε Σένα, και έζησε πολλές µέρες έχοντας στο νου της τη βαθιά ανάµνησή Σου. Κάθε πρωί σκεπτόταν Εσένα και κάθε βράδυ επικέντρωνε τις σκέψεις της σε Σένα. Σαν ένα αηδόνι που κελαηδεί έψελνε τους ιερούς Σου στίχους και σαν ένας καθρέφτης ζητούσε να αντανακλάσει το φως Σου.

Ω Εσύ Συγχωρούντα τις αµαρτίες! Άνοιξε το δρόµο σ’ αυτή την αφυπνισµένη ψυχή για να εισέλθει στη Βασιλεία Σου, και κάνε αυτό το πουλί, που εκπαιδεύτηκε µε το χέρι Σου, να πετάξει ψηλά στον αιώνιο ροδόκηπο. Αυτή είναι φλογισµένη µε πόθο να έλθει κοντά Σου· κάνε την ικανή να φτάσει στην παρουσία Σου. Αυτή είναι αλλόφρων και δυστυχισµένη εξαιτίας του χωρισµού της από Σένα· κάνε να της επιτραπεί η είσοδος στο Ουράνιο Αρχοντικό Σου.

Ω Κύριε! Είµαστε αµαρτωλοί, αλλά Εσύ είσαι ο Συγχωρών. Είµαστε βυθισµένοι στον ωκεανό των αδυναµιών, αλλά Εσύ είσαι Αυτός που δίνει άφεση, ο Στοργικός. Συγχώρεσε τις αµαρτίες µας και ευλόγησέ µας µε την άφθονη χάρη Σου. Χάρισέ µας το προνόµιο να αντικρίσουµε την Όψη Σου, και δώσε µας το κύπελλο της χαράς και της τέλειας ευτυχίας. Είµαστε αιχµάλωτοι των δικών µας παραβάσεων και Εσύ είσαι ο Βασιλιάς άφθονης εύνοιας. Είµαστε βυθισµένοι µέσα σε µια θάλασσα αµαρτιών, και Εσύ είσαι ο Κύριος άπειρου ελέους. Εσύ είσαι ο ∆ωρητής,, ο Ένδοξος, ο Αιώνιος, ο Ευεργετικός· και Εσύ είσαι ο Φιλεύσπλαχνος, ο Παντελεήµων, ο Παντοδύναµος, Αυτός ο Οποίος είναι ο Χορηγός δώρων και ο Συγχωρών τις αµαρτίες. Αληθινά, Εσύ είσαι Αυτός στον Οποίο στρεφόµαστε για απαλλαγή από τα ελαττώµατά µας, Αυτός που είναι ο Κύριος των κυρίων.

#7135
- `Abdu'l-Bahá

 

ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 95. Ω Εσύ στοργικέ Κύριε! Από τον ορίζοντα της αποδέσµευσης Εσύ έχεις φανερώσει ψυχές οι οποίες, όπως η λαµπερή σελήνη, ρίχνουν ακτινοβολία πάνω στην επικράτεια της καρδιάς και της ψυχής, απαλλάσσουν τον εαυτό τους από τις ιδιότητες του κόσµου της ύπαρξης και σπεύδουν προς το βασίλειο της αθανασίας. Με µια σταγόνα από τον ωκεανό της στοργικής Σου καλοσύνης Εσύ συχνά δρόζισες τους κήπους της καρδιάς τους µέχρις ότου αυτοί απέκτησαν ασύγκριτη φρεσκάδα και οµορφιά. Η ιερή ευωδία της θείας Σου ενότητας διαχύθηκε σ’ όλα τα µήκη και πλάτη, εκχέοντας τα γλυκά της αρώµατα πάνω σε ολόκληρο τον κόσµο, κάνοντας τις περιοχές της γης να είναι ευωδιαστές.

Ανύψωσε κατόπιν, ω πνεύµα της Αγνότητας, ψυχές οι οποίες, όπως εκείνες οι καθαγιασµένες υπάρξεις, θα γίνουν ελεύθερες και αγνές, θα κοσµήσουν τον κόσµο της ύπαρξης µε νέο ένδυµα και ένα θαυµάσιο µανδύα, δε θα αναζητήσουν τίποτε άλλο εκτός από Σένα, δε θα βαδίσουν σε κανένα άλλο µονοπάτι εκτός από το µονοπάτι της ευχαρίστησής Σου και δε θα µιλούν για τίποτε άλλο εκτός από τα µυστήρια της Υπόθεσής Σου.

Ω Εσύ στοργικέ Κύριε! ∆ώσε ώστε αυτός ο νέος να µπορέσει να φτάσει αυτό που είναι η υψηλότερη φιλοδοξία των αγίων. Προίκισέ τον µε τα φτερά της ενισχυτικής Σου χάρης – φτερά αποδέσµευσης και θείας βοήθειας – ώστε να µπορεί έτσι να πετάξει µέσα στην ατµόσφαιρα του τρυφερού Σου ελέους, να είναι ικανός να πάρει από τις ουράνιες δωρεές Σου, να γίνει ένα σύµβολο θείας καθοδήγησης και ένα λάβαρο του επουράνιου Πλήθους. Εσύ είσαι ο Ικανός, ο ∆υνατός, ο Βλέπων, ο Ακούων.

#7136
- `Abdu'l-Bahá

 

Ω Εσύ αγαθέ Κύριε! Χορήγησε µε τη χάρη Σου ένα ζεύγος ουράνιων φτερών σε καθένα από αυτούς τους νεοσσούς, και δώσε τους πνευµατική δύναµη, ώστε να µπορέσουν να πετάξουν σε αυτό το απέραντο διάστηµα και να υψωθούν στα ύψη του βασιλείου του Αµπχά.

Ω Κύριε! ∆υνάµωσε αυτά τα εύθραυστα βλαστάρια, ώστε το καθένα απ’ αυτά να γίνει ένα καρποφόρο δέντρο, πράσινο και ακµάζον. Κάνε αυτές τις ψυχές νικηφόρες µέσω της ισχύος των επουράνιων στρατιών, ώστε να µπορούν να γίνουν ικανές να συνθλίψουν τις δυνάµεις της πλάνης και της άγνοιας και να ξεδιπλώσουν το λάβαρο της φιλίας και της καθοδήγησης ανάµεσα στους λαούς· ώστε να µπορέσουν, όπως η αναζωογονητική αύρα της άνοιξης, να αναζωογονούν και να δυναµώνουν τα δέντρα των ανθρώπινων ψυχών και όπως οι ανοιξιάτικες βροχές να κάνουν τα λιβάδια εκείνης της περιοχής πράσινα και καρποφόρα.

Εσύ είσαι ο Ισχυρός και ο ∆υνατός· Εσύ είσαι ο Χορηγός και ο Αγαπών τους πάντες.

#7137
- `Abdu'l-Bahá

 

Ω Εσύ αγαθέ Κύριε! Χορήγησε ουράνια επιβεβαίωση σ’ αυτή την κόρη της βασιλείας και βοήθησέ την γενναιόδωρα ώστε να παραµείνει σταθερή και ακλόνητη στην Υπόθεσή Σου και να µπορέσει, όπως ένα αηδόνι του ροδόκηπου των µυστηρίων, να κελαηδά µελωδίες στο Βασίλειο του Αµπχά µε τους πιο θαυµάσιους τόνους, έτσι ώστε να φέρνει ευτυχία σε όλους. Εξύψωσέ την ανάµεσα στις κόρες του βασιλείου και κάνε την ικανή να φτάσει ζωή αιώνια.

Εσύ είσαι ο Χορηγός, ο Αγαπών τους πάντες.

#7138
- `Abdu'l-Bahá

 

Ω Κύριε! Κάνε αυτό το νέο ακτινοβόλο, και απένειµε την ευεργεσία Σου σ’ αυτό το φτωχό πλάσµα. Χάρισέ του γνώση, χορήγησέ του επιπλέον δύναµη στο ξεκίνηµα κάθε µέρας και φύλαξέ τον µέσα στο καταφύγιο της προστασίας Σου, ώστε να µπορεί να είναι απαλλαγµένος από λάθη, να αφιερώσει τον εαυτό του στην υπηρεσία της Υπόθεσής Σου, να καθοδηγήσει τους παραστρατηµένους, να οδηγήσει τους άτυχους, να ελευθερώσει τους δέσµιους και να ξυπνήσει τους απερίσκεπτους, ώστε όλοι να ευλογηθούν µε τη µνεία και τη δοξολογία Σου. Εσύ είσαι ο Ισχυρός και ο ∆υνατός.

#7139
- `Abdu'l-Bahá

 

Έπαινος και δόξα ανήκουν σε Σένα, ω Κύριε Θεέ µου! Αυτό είναι ένα εκλεκτό δενδρύλλιο το οποίο Εσύ έχεις φυτέψει στο λιβάδι της αγάπης Σου και το γαλούχησες µε τα δάκτυλα της Ηγεµονίας Σου. Το έχεις ποτίσει από την πηγή της αιώνιας ζωής η οποία αναβλύζει από τους κήπους της µοναδικότητάς Σου και έχεις κάνει τα σύννεφα της στοργικής Σου καλοσύνης να

ρίχνουν την εύνοιά Σου πάνω του. Έχει µεγαλώσει τώρα και έχει αναπτυχθεί κάτω από τη σκέπη των ευλογιών που φανερώνονται από τη Χαραυγή της θείας Σου ουσίας. Έβγαλε φύλλα και άνθη, είναι κατάφορτο από καρπούς µέσω της πρόνοιας των θαυµαστών δώρων και ευεργεσιών Σου και κινείται από την ευωδιαστή αύρα που προέρχεται από τη στοργική Σου καλοσύνη.

Ω Κύριε! Κάνε αυτό το δενδρύλλιο να γίνει καταπράσινο, δροσερό και ακµάζον µε τις εκροές της εκλεκτής Σου ευεργεσίας και εύνοιας, µε τις οποίες έχεις περιβάλλει τους ναούς της αγιότητας στο αιώνιο Βασίλειό Σου και έχεις κοσµήσει τις ουσίες της ενότητας στην αρένα της επανασύνδεσης.

Ω Κύριε! Βοήθησέ τον µε την ενισχυτική Σου χάρη η οποία προέρχεται από το αόρατό Σου Βασίλειο, βοήθησέ τον µε τέτοια πλήθη που είναι κρυµµένα από τα µάτια των υπηρετών Σου και δώσε ώστε να έχει βέβαιη θέση στην παρουσία Σου. Λύσε τη γλώσσα του να Σε µνηµονεύσει και χαροποίησε την καρδιά του να γιορτάσει τον έπαινό Σου. Φώτισε το πρόσωπό του στη Βασιλεία Σου, δώσε του ευηµερία στην ουράνια επικράτεια και φιλεύσπλαχνα επιβεβαίωσέ τον να υπηρετήσει την Υπόθεσή Σου.

Εσύ είσαι ο Πανίσχυρος, ο Πανένδοξος, ο Παντοδύναµος.

#7140
- `Abdu'l-Bahá

 

ΓΙΑ ΣΥΖΥΓΟΥΣ

Ω Θεέ, Θεέ µου! Αυτή η δούλη σου Σε καλεί, εµπιστευόµενη σ’ Εσένα, στρέφοντας το πρόσωπό της προς Εσένα, ικετεύοντας Εσένα να της απονέµεις τις ουράνιες γενναιοδωρίες Σου, να της αποκαλύψεις τα πνευµατικά Σου µυστήρια και να σκορπίσεις πάνω της τα φώτα της Θεότητάς Σου.

Ω Κύριέ Μου! Κάνε τα µάτια του συζύγου µου να βλέπουν. Χαροποίησε την καρδιά του µε το φως της γνώσης Σου, προσέλκυσε το νου του στη φωτεινή Σου ωραιότητα, χαροποίησε το πνεύµα του αποκαλύπτοντάς του τη φανερή Σου λαµπρότητα.

Ω Κύριέ µου! Ανύψωσε το πέπλο που βρίσκεται µπροστά στα µάτια του. Σκόρπισε πάνω του τις άφθονες γενναιοδωρίες Σου, µέθυσέ τον µε τον οίνο της αγάπης για Σένα, κάνε τον έναν από τους αγγέλους Σου, των οποίων τα πόδια πατούν πάνω σ’ αυτή τη γη, αν και οι ψυχές τους πετούν ψηλά στα ουράνια. Κάνε τον να γίνει ένα ακτινοβόλο λυχνάρι που λάµπει µε το φως της σοφίας Σου ανάµεσα στο λαό Σου.

Αληθινά, Εσύ είσαι ο Πολύτιµος, ο πάντοτε Χορηγός, ο Γενναιόδωρος.

#7144
- `Abdu'l-Bahá

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ

Θεέ µου, που Σε λατρεύω και Σε αγαπώ! Είµαι µάρτυρας της ενότητας και της µοναδικότητάς Σου, και αναγνωρίζω τις δωρεές Σου, και στο παρελθόν και στο παρόν. Εσύ είσαι ο Ευεργέτης των πάντων, του Οποίου οι χείµαρροι του ελέους έχουν πέσει το ίδιο πάνω στους ψηλά και χαµηλά ιστάµενους, και του Οποίου τα µεγαλεία της χάρης έχουν σκορπιστεί πάνω σε υπάκουους και ανυπότακτους.

Ω Θεέ του ελέους, µπροστά στην πύλη του Οποίου η ουσία του ελέους έχει υποκλιθεί, και γύρω από το ιερό της Υπόθεσης του Οποίου η στοργική καλοσύνη έχει περιστραφεί, µε το ενδότερό της πνεύµα, σε ικετεύουµε, επικαλούµενοι την προαιώνια χάρη Σου και επιζητούντες την παρούσα εύνοιά Σου, να δείξεις έλεος σ’ όλους όσους είναι οι φανερώσεις του κόσµου της ύπαρξης, και να µην τους αρνηθείς τους χείµαρρους της χάρης Σου στις µέρες Σου.

Όλοι δεν είναι παρά φτωχοί και άποροι, και Εσύ είσαι, πραγµατικά, ο Κατέχων τα πάντα, ο Υποτάσσων τα πάντα, ο Παντοδύναµος.

#7049
- Bahá'u'lláh

 

Ω Συ φιλεύσπλαχνε Κύριε! Συ ο Οποίος είσαι Γενναιόδωρος και άξιος! Είµαστε δούλοι Σου προφυλαγµένοι υπό την πρόνοιά Σου. Ρίξε το βλέµµα της εύνοιάς Σου πάνω µας. ∆ώσε φως στα µάτια µας, ακοή στα αυτιά µας και κατανόηση και αγάπη στις καρδιές µας. Κάνε τις ψυχές µας χαρούµενες και ευτυχισµένες µε τις χαρµόσυνες αγγελίες Σου. Ω Κύριε! ∆είξε µας το µονοπάτι της βασιλείας Σου και ανάστησέ µας όλους µε τις πνοές του Αγίου Πνεύµατος. Χάρισέ µας ζωή αιώνια και δώρισέ µας ατελεύτητη τιµή. Ένωσε το ανθρώπινο γένος και φώτισε τον κόσµο της ανθρωπότητας. Ας ακολουθήσουµε όλοι το µονοπάτι Σου, ας ποθήσουµε την ευχαρίστησή Σου και ας αναζητήσουµε τα µυστήρια της βασιλείας Σου. Ω Θεέ! Ένωσε µας και σύνδεσε τις καρδιές µας µε τον αδιάλυτο δεσµό Σου. Αληθινά, Συ είσαι ο ∆ωρητής, Συ ο Αγαθός, Συ ο Παντοδύναµος!

#7050
- `Abdu'l-Bahá

 

Ω Συ αγαθέ Κύριε! Ω Συ ο Οποίος είσαι γενναιόδωρος και ελεήµων! Είµαστε οι δούλοι στο κατώφλι Σου και έχουµε συγκεντρωθεί κάτω από την προστατευτική σκιά της θείας ενότητάς Σου. Ο ήλιος του ελέους Σου λάµπει πάνω σ’ όλους και τα σύννεφα της γενναιοδωρίας Σου στέλνουν βροχή σ’ όλους. Οι δωρεές Σου περιβάλλουν τα πάντα, η στοργική Σου πρόνοια συντηρεί τα πάντα, η προστασία Σου σκεπάζει τα πάντα και οι λάµψεις της εύνοιάς Σου φωτίζουν τα πάντα. Ώ Κύριε! Χάρισέ µας τις άπειρες δωρεές Σου και άφησε να λάµψει το φως της καθοδήγησής Σου. Φώτισε τα µάτια και χαροποίησε τις καρδιές µε διαρκή χαρά. ∆ώσε νέο πνεύµα σ’ όλους τους ανθρώπους και χάρισέ τους αιώνια ζωή. Άνοιξε τις πύλες της αληθινής κατανόησης και άφησε να λάµψει φωτοβόλα το φως της πίστης. Συγκέντρωσε όλους τους ανθρώπους κάτω από τη σκιά του ελέους Σου και κάνε τους να ενωθούν µε αρµονία, έτσι ώστε να γίνουν σαν τις ακτίνες ενός ήλιου, σαν τα κύµατα ενός Ωκεανού και σαν τους καρπούς ενός δέντρου.

Ας πιουν από την ίδια πηγή. Ας δροσιστούν από την ίδια αύρα. Ας δεχτούν φώτιση από την ίδια πηγή φωτός. Εσύ είσαι ο ∆ωρητής, ο Ελεήµων, ο Παντοδύναµος.

#7051
- `Abdu'l-Bahá

 

Ω Συ αγαθέ Κύριε: Εσύ έχεις πλάσει όλη την ανθρωπότητα από την ίδια γενιά. Εσύ έχεις ορίσει να ανήκουν όλοι στην ίδια οικογένεια. Στην Ιερή Σου Παρουσία όλοι είναι δούλοι Σου και όλη η ανθρωπότητα είναι προφυλαγµένη υπό τη Σκέπη Σου· όλοι έχουν συγκεντρωθεί στην Τράπεζα της ∆ωρεάς Σου· όλοι φωτίζονται από το φως της Πρόνοιάς Σου.

Ω Θεέ! Εσύ είσαι καλός προς όλους, Έχεις προβλέψει για όλους, προφυλάγεις όλους, δίνεις ζωή σε όλους. Εσύ έχεις προικίσει τον καθένα και όλους µε ταλέντα και ικανότητες και όλοι είναι βυθισµένοι στον Ωκεανό του Ελέους Σου.

Ω Συ αγαθέ Κύριε! Ένωσε όλους, άφησε τις θρησκείες να συµφωνήσουν και κάνε όλα τα έθνη ένα, έτσι ώστε να βλέπει το ένα το άλλο σαν µια οικογένεια και ολόκληρη τη γη σαν µια πατρίδα. Ας ζουν όλοι µαζί σε τέλεια αρµονία.

Ω Θεέ! Ύψωσε τη σηµαία της ενότητας της ανθρωπότητας.

Ω Θεέ! Καθιέρωσε τη Μεγίστη Ειρήνη.

Ω Θεέ! Σύνδεσε σταθερά τις καρδιές.

Ώ Συ αγαθέ Πατέρα, Θεέ! Χαροποίησε τις καρδιές µε την ευωδία της αγάπης Σου. Λάµπρυνε τα µάτια µας µε το φως της καθοδήγησής Σου. Ευχαρίστησε τα αυτιά µας µε τη µελωδία του Λόγου Σου και προφύλαξέ µας όλους στο φρούριο της πρόνοιάς Σου.

Συ είσαι ο ∆υνατός και ο Ισχυρός. Συ είσαι ο Συγχωρών και Συ είσαι Εκείνος, ο Οποίος παραβλέπει τις ατέλειες όλης της ανθρωπότητας.

#7052
- `Abdu'l-Bahá

 

Ω Θεέ, ω Εσύ που έχεις απονείµει το µεγαλείο Σου πάνω στις φωτοβόλες πραγµατικότητες των ανθρώπων, διαχέοντας πάνω σ’ αυτούς τα περίλαµπρα φώτα της γνώσης και καθοδήγησης, και τους έχεις επιλέξει από όλα τα δηµιουργήµατα γι’ αυτή την ουράνια χάρη, και τους έκανες να περικλείουν όλα τα πράγµατα, να κατανοούν την ενδότερή τους ουσία, και να αποκαλύπτουν τα µυστήριά τους, βγάζοντάς τους από το σκοτάδι στον ορατό κόσµο! «Αυτός αληθινά δείχνει την ξεχωριστή Του ευσπλαχνία σε όποιον θέλει.»1 Ω Κύριε, βοήθησε τους αγαπηµένους Σου να αποκτήσουν γνώση, επιστήµες και τέχνες και να αποκαλύψουν τα µυστικά που είναι κρυµµένα στην εσώτατη πραγµατικότητα όλων των δηµιουργηµάτων. Κάνε τους να ακούσουν τις κρυµµένες αλήθειες που είναι γραµµένες και εµπεδωµένες στην καρδιά όλων όσων υπάρχουν. Κάνε τους να γίνουν σύµβολα καθοδήγησης ανάµεσα σε όλα τα δηµιουργήµατα και διεισδυτικές ακτίνες του νου που σκορπίζουν το φως τους σ’ αυτή την «πρώτη ζωή». 2 Κάνε τους να είναι οδηγοί προς Εσένα, συνοδοί στο µονοπάτι Σου, δροµείς που παρακινούν τους ανθρώπους στη Βασιλεία Σου.

Εσύ είσαι αληθινά, ο ∆υνατός, ο Προστάτης, ο Ικανός, ο Υπερασπιστής, ο Ισχυρός, ο Πλέον Γενναιόδωρος.

1 Κοράνι 51:56

2 Κοράνι, 55:19-22

#7053
- `Abdu'l-Bahá

 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΙ

Ω Θεέ µου και Αυθέντα µου! Είµαι ο υπηρέτης Σου και ο γιος του υπηρέτη Σου. Σηκώθηκα από το στρώµα µου µε τον ερχοµό αυτής της αυγής, όταν ο Ήλιος της µοναδικότητάς Σου έλαµψε από τη Χαραυγή της θέλησής Σου, και σκόρπισε την ακτινοβολία του σ’ ολόκληρο τον κόσµο, σύµφωνα µε ό, τι έχει οριστεί στα Βιβλία των Εντολών Σου.

∆όξα σε Σένα Θεέ µου, γιατί ξυπνήσαµε µε τη λαµπρότητα του φωτός της γνώσης Σου.

Στείλε µας τότε, ω Κύριέ µου, ό, τι θα µας κάνει ικανούς να απαλλαγούµε από οποιονδήποτε εκτός από Σένα και θα µας απελευθερώσει από κάθε δέσµευση µε οτιδήποτε εκτός από τον Εαυτό Σου. Όρισε, επί πλέον, για µένα και για αυτούς που µου είναι αγαπητοί, και για τους συγγενείς µου, άνδρες και γυναίκες το ίδιο, το καλό αυτού και του επόµενου κόσµου. Φύλαξέ µας κατόπιν, µε την αδιάκοπη προστασία Σου, ω Συ Αγαπηµένε ολόκληρης της πλάσης και Επιθυµία όλου του σύµπαντος, από εκείνους που έχεις κάνει να είναι οι φανερώσεις του πονηρού που ψιθυρίζουν στα στήθη των ανθρώπων. Ικανός είσαι Εσύ να πράττεις όπως σε ευχαριστεί. Εσύ είσαι πραγµατικά, ο Παντοδύναµος, ο Βοηθός στον Κίνδυνο, ο Αυθύπαρκτος.

Ευλόγησε, ω Κύριε, Θεέ µου, Αυτόν τον Οποίον Εσύ έχεις θέσει υπεράνω των εξοχότερων τίτλων Σου, και µέσω του Οποίου έχεις χωρίσει τους ευσεβείς από τους κακούς, και βοήθησε µας ευσπλαχνικά να κάνουµε εκείνο που Εσύ αγαπάς και επιθυµείς. Ευλόγησε επίσης, ω Θεέ µου, αυτούς οι Οποίοι είναι οι Λέξεις Σου και τα Γράµµατά Σου, και εκείνους που έχουν στρέψει το πρόσωπό τους προς Εσένα, που έχουν στραφεί προς το πρόσωπό Σου και έχουν ακούσει προσεκτικά το κάλεσµά Σου.

Εσύ είσαι, αληθινά, ο Κύριος και ο Βασιλιάς όλων των ανθρώπων και ο ισχυρότερος των πάντων.

#7188
- Bahá'u'lláh

 

Ξύπνησα υπό τη σκέπη Σου, ω Θεέ µου, και αρµόζει σ’ εκείνον που αναζητά τη σκέπη αυτή να κατοικήσει µέσα στο Ιερό της προστασίας Σου και στο Φρούριο της άµυνάς Σου. Φώτισε την εσωτερική µου ύπαρξη, ω Κύριέ µου, µε τη λάµψη της Χαραυγής της Αποκάλυψής Σου, όπως ακριβώς φώτισες την εξωτερική µου ύπαρξη µε το πρωινό φως της χάρης Σου.

#7189
- Bahá'u'lláh

 

Ξύπνησα αυτό το πρωί µε τη χάρη Σου, ω Θεέ µου, και άφησα το σπίτι µου µε πλήρη πίστη σε Σένα και εµπιστευόµενος τον εαυτό µου στη φροντίδα Σου. Στείλε σε µένα, από τον ουρανό του ελέους Σου, την ευλογία Σου, και κάνε µε ικανό να γυρίσω σπίτι µου, ασφαλής, ακριβώς όπως µε έκανες ικανό να ξεκινήσω υπό την προστασία Σου, µε τις σκέψεις µου προσηλωµένες σταθερά σε Σένα.

∆εν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα, τον Ένα, τον Ασύγκριτο, τον Παντογνώστη, τον Πάνσοφο.

#7190
- Bahá'u'lláh

 

Σε δοξάζω, ω Θεέ µου, γιατί µε ξύπνησες από τον ύπνο µου, µε έφερες πίσω από την εξαφάνισή µου και µε σήκωσες από το λήθαργό µου. Ξύπνησα αυτό το πρωί µε το πρόσωπό µου στραµµένο προς τη λάµψη του Ήλιου της Αποκάλυψής Σου, µέσω του Οποίου οι ουρανοί της ισχύος Σου και της µεγαλοπρέπειάς Σου φωτίστηκαν, αναγνωρίζοντας τα σηµεία Σου, πιστεύοντας στο Βιβλίο Σου και κρατώντας γερά το Σχοινί Σου.

Σε ικετεύω, στο όνοµα της δύναµης της θέλησής Σου και της ακαταµάχητης ισχύος του σκοπού Σου, κάνε εκείνα που µου φανέρωσες στον ύπνο µου τα ασφαλέστερα θεµέλια για τα µέγαρα της αγάπης Σου που βρίσκονται µέσα στις καρδιές των αγαπηµένων Σου, και το καλύτερο όργανο για την αποκάλυψη των δειγµάτων της χάρης Σου και της στοργικής Σου καλοσύνης.

Όρισε για µένα µέσω της πλέον έξοχης Πένας Σου, ω Κύριε µου, τα καλά αυτού και του επόµενου κόσµου. Οµολογώ ότι στα χέρια Σου βρίσκονται τα ηνία όλων των πραγµάτων. Εσύ τα αλλάζεις όπως επιθυµείς. ∆εν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα, το ∆υνατό, τον Πιστό .

Εσύ είσαι Αυτός ο Οποίος µετατρέπει µε την εντολή Του ταπείνωση σε δόξα, αδυναµία σε δύναµη, ανικανότητα σε ισχύ, φόβο σε ηρεµία και αµφιβολία σε βεβαιότητα. ∆εν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα, τον Ισχυρό, τον Ευεργέτη.

Εσύ δεν απογοητεύεις κανέναν που Σε έχει αναζητήσει, ούτε κρατάς µακριά Σου κανέναν που Σε έχει επιθυµήσει. Όρισε για µένα εκείνο που αρµόζει στον ουρανό της γενναιοδωρίας Σου και στον ωκεανό της δωρεάς Σου. Συ είσαι, αληθινά, ο Παντοδύναµος, ο Πλέον Ισχυρός.

#7191
- Bahá'u'lláh

 

ΓΙΟΡΤΗΣ 19 ΗΜΕΡΩΝ

Ω Θεέ! Αποµάκρυνε όλα τα στοιχεία εκείνα που είναι αιτία διαφωνίας, και προετοίµασε για µας όλα τα πράγµατα εκείνα που είναι αιτία ενότητας και συµφωνίας! Ω Θεέ! Ρίξε πάνω µας Ουράνιες Ευωδίες και άλλαξε αυτή τη συγκέντρωση σε Ουράνια συγκέντρωση! Χάρισέ µας κάθε προνόµιο και κάθε έδεσµα. Προετοίµασε για µας την τροφή της αγάπης! ∆ώσε µας την τροφή της γνώσης! Χορήγησέ µας την Τροφή Ουράνιας Φώτισης!

#7210
- `Abdu'l-Bahá

 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΥΣΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Ω Εσύ του Οποίου το πρόσωπο είναι το αντικείµενο της λατρείας όλων εκείνων που Σε λαχταρούν, του Οποίου η παρουσία είναι η ελπίδα αυτών που είναι ολοκληρωτικά αφοσιωµένοι στη θέλησή Σου, του Οποίου η εγγύτητα είναι η επιθυµία όλων εκείνων που έχουν προσελκυστεί κοντά στην αυλή Σου, του Οποίου η όψη είναι ο σύντροφος εκείνων που έχουν αναγνωρίσει την αλήθεια Σου, του Οποίου το όνοµα είναι η κινητήρια δύναµη των ψυχών που λαχταρούν να δουν το πρόσωπό Σου, του Οποίου η φωνή είναι η αληθινή ζωή των αφοσιωµένων Σου, τα λόγια από το στόµα του Οποίου είναι σαν το ύδωρ της ζωής σε όλους που βρίσκονται στον ουρανό και στη γη!

Σε ικετεύω στην αδικία που υπέφερες και στις κακουχίες που επιβλήθηκαν σε Σένα από τα πλήθη αυτών που διαπράττουν αδικία, να στείλεις σε µένα από τα σύννεφα της ευσπλαχνίας Σου εκείνο το οποίο θα µε εξαγνίσει απ’ όλα που δεν είναι από Σένα, ώστε να µπορώ να είµαι άξιος να σε δοξολογώ και ικανός να Σε αγαπώ.

Μη µου αρνείσαι, ω Κύριέ µου, τα πράγµατα που έχεις προορίσει για τις δούλες Σου εκείνες που περιστρέφονται γύρω Σου, και στις οποίες διαχέονται συνεχώς οι λάµψεις του ήλιου της ωραιότητάς Σου και οι ακτίνες της φωτεινότητας του προσώπου Σου. Εσύ είσαι Αυτός ο Οποίος από την αιωνιότητα έχει βοηθήσει οποιονδήποτε έχει αναζητήσει Εσένα, και ευσπλαχνικά ευνόησες αυτόν που Σε παρακάλεσε.

∆εν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα, τον Ισχυρό, τον Αιώνιο, τον Πλέον Φιλεύσπλαχνο, τον Πλέον Γενναιόδωρο.

#7075
- Bahá'u'lláh

 

∆όξα σε Σένα, ω Θεέ µου! Το πρόσωπό µου έχει στραφεί προς το πρόσωπό Σου, και το πρόσωπό µου είναι, αληθινά, το πρόσωπό Σου, και το κάλεσµά µου είναι το κάλεσµά Σου, και η Αποκάλυψή µου η Αποκάλυψή Σου, και ο εαυτός µου ο Εαυτός Σου, και η Υπόθεσή µου η Υπόθεσή Σου, και η διαταγή µου διαταγή Σου, και η Ύπαρξή µου η Ύπαρξή Σου, και η κυριαρχία µου κυριαρχία Σου, και η δόξα µου δόξα Σου, και η δύναµή µου δύναµή Σου.

Σε ικετεύω, ω Πλάστη των εθνών και Βασιλέα της αιωνιότητας, να φυλάγεις τις δούλες Σου µέσα στο ιερό της αγνότητάς Σου, και να διαγράψεις τις πράξεις τους εκείνες που είναι ανάξιες στις µέρες Σου. Απάλλαξέ τις, κατόπιν, ω Θεέ µου, από όλες τις αµφιβολίες και οκνηρές φαντασιώσεις, και εξάγνισέ τις από οτιδήποτε δεν έχει σχέση µε Σένα, ω Εσύ ο Οποίος είσαι ο Κύριος των ονοµάτων και η Πηγή του λόγου. Εσύ είσαι Αυτός στην παλάµη του Οποίου βρίσκονται τα ηνία ολόκληρης της δηµιουργίας.

∆εν υπάρχει Θεός εκτός από Σένα, τον Παντοδύναµο, τον Πλέον Εξυψωµένο, τον Πανένδοξο, τον Αυθύπαρκτο.

#7076
- Bahá'u'lláh

 

∆οξασµένος είσαι Εσύ, ω Κύριε Θεέ µου! Εσύ είσαι Αυτός του Οποίου η φωτιά της αγάπης έχει ανάψει τις καρδιές εκείνων που έχουν αναγνωρίσει την ενότητά Σου, και η λαµπρότητα της όψης του Οποίου έχει φωτίσει τα πρόσωπα αυτών που έχουν προσελκυστεί κοντά στην αυλή Σου. Πόσο άφθονη, ω Θεέ µου, είναι η ροή της γνώσης Σου! Πόσο γλυκιά, ω Πολυαγαπηµένε µου, είναι η αδικία την οποία, εξ αιτίας της αγάπης µου για Σένα, και για χάρη της ευχαρίστησής Σου, υποφέρω από τα βέλη αυτών που διαπράττουν το κακό! Πόσο ευχάριστες είναι οι πληγές που υφίσταµαι από τα ξίφη των απίστων στο µονοπάτι Σου προκειµένου να διακηρύξω την Πίστη Σου!

Σε ικετεύω, στο όνοµά Σου µέσω του οποίου Εσύ µεταβάλλεις ανησυχία σε ηρεµία, φόβο σε εµπιστοσύνη, αδυναµία σε δύναµη και ταπείνωση σε δόξα, να βοηθήσεις µε τη χάρη Σου εµένα και τους υπηρέτες Σου να εξυψώσουν το όνοµά Σου, να επιδώσουν το Μήνυµά Σου, και να διακηρύξουν την Υπόθεσή Σου, µε τέτοιο τρόπο ώστε να µείνουµε ατάραχοι είτε από τις επιθέσεις των παραβατών ή από την οργή των απίστων, ω Εσύ ο Οποίος είσαι ο Πολυαγαπηµένος µου!

Είµαι, ω Κύριέ µου, η δούλη Σου, που άκουσε το κάλεσµά Σου, και έσπευσε προς Εσένα, δραπετεύοντας από τον εαυτό της και αναπαύοντας την καρδιά της σε Σένα. Σε εκλιπαρώ, ω Κύριέ µου, στο όνοµά Σου από το οποίο προήλθαν όλοι οι θησαυροί της γης, να µε προφυλάξεις από τους υπαινιγµούς αυτών που έχουν δυσπιστήσει σε Σένα και απαρνήθηκαν την αλήθεια Σου.

∆υνατός είσαι Εσύ να κάνεις ό, τι Σε ευχαριστεί. Εσύ είσαι, αληθινά, ο Παντογνώστης, ο Πάνσοφος.

#7077
- Bahá'u'lláh

 

Εξυµνηµένο το όνοµά Σου, ω Κύριε Θεέ µου! Κοίταξε το µάτι µου που προσµένει να προσηλωθεί στα θαύµατα της ευσπλαχνίας Σου, και το αυτί µου που λαχταρά να ακούσει τις γλυκιές µελωδίες Σου, και την καρδιά µου που ποθεί τα ζώντα ύδατα της γνώσης Σου. Εσύ βλέπεις τη δούλη Σου, ω Θεέ µου, που στέκεται µπροστά στην κατοικία της ευσπλαχνίας Σου, και καλώντας Εσένα µε το όνοµά Σου, το οποίο έχεις διαλέξει πάνω από όλα τα άλλα ονόµατα και έχεις τοποθετήσει πάνω από όλα όσα βρίσκονται στον ουρανό και στη γη. Στείλε σ’ αυτήν τις πνοές του ελέους Σου, ώστε να απαρνηθεί τον εαυτό της και να προσελκυστεί ολοκληρωτικά προς την έδρα η οποία, απαστράπτουσα µε τη δόξα του προσώπου Σου, διαχέει την ακτινοβολία της κυριαρχίας Σου, και είναι εδραιωµένη ως δικός Σου θρόνος. Ικανός είσαι Εσύ να πράττεις ό, τι επιθυµείς. ∆εν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα, τον Πανένδοξο, τον Πλέον Γενναιόδωρο.

Σε ικετεύω, ω Κύριέ µου, µην αποβάλλεις αυτές που Σε έχουν επιζητήσει, µην αποµακρύνεις αυτές που έχουν κατευθύνει τα βήµατά τους προς Εσένα και µη στερείς τη χάρη Σου απ’ όλες που Σε αγαπούν. Εσύ είσαι Αυτός, ω Κύριέ µου, ο Οποίος ονοµάζει τον Εαυτό Του Θεό του Ελέους, ο Πλέον Οικτίρµων. ∆είξε τότε ευσπλαχνία στη δούλη Σου που αναζήτησε το καταφύγιό Σου, και έστρεψε το πρόσωπό της προς Εσένα.

Εσύ είσαι, αληθινά, ο Πάντοτε Συγχωρών, ο Πλέον Φιλεύσπλαχνος.

#7078
- Bahá'u'lláh

 

Ω Εσύ, στο φοβερό µεγαλείο του Οποίου όλα τα πράγµατα έχουν δονηθεί, στη λαβή του Οποίου είναι οι υποθέσεις όλων των ανθρώπων, προς τη χάρη και την ευσπλαχνία του Οποίου είναι στραµµένα τα πρόσωπα όλων των πλασµάτων Σου. Σε ικετεύω στο Όνοµά Σου, το οποίο Εσύ όρισες να είναι το πνεύµα όλων των ονοµάτων που βρίσκονται στο βασίλειο των ονοµάτων, να µας προστατεύεις από τους ψίθυρους εκείνων που έχουν στραφεί µακριά Σου, και έχουν αποκηρύξει την αλήθεια του πλέον σεβάσµιου και εξυψωµένου Σου Εαυτού, σ’ αυτήν την Αποκάλυψη που έχει κάνει το βασίλειο των ονοµάτων Σου να δονείται.

Είµαι µια από τις δούλες σου, ω Κύριέ µου! Έχω στρέψει το πρόσωπό µου προς το ιερό της θεϊκής Σου εύνοιας και το λατρευτό ναό της δόξας Σου. Εξάγνισέ µε από όλα όσα δεν είναι δικά Σου και δυνάµωσέ µε να Σε αγαπώ και να εκπληρώνω την ευχαρίστησή σου, ώστε να ευφρανθώ µε την προσήλωσή µου στην ωραιότητά Σου, να απελευθερωθώ από κάθε δέσµευση σε κάποιο από τα πλάσµατά Σου και να µπορώ κάθε στιγµή να διακηρύττω: «Μέγας είναι ο Θεός, ο Κύριος των κόσµων!”

Ας είναι η τροφή µου η ωραιότητά Σου, ω Κύριέ µου, και το ποτό µου το φως της παρουσίας Σου, και η ελπίδα µου η ευχαρίστησή Σου, και η εργασία µου ο έπαινός Σου, και ο σύντροφός µου η ανάµνησή Σου, και η βοήθειά µου η κυριαρχία Σου και η κατοικία µου η κατοικία Σου, και το σπίτι µου η έδρα την οποία Εσύ έχεις εξυψώσει πάνω από τους περιορισµούς εκείνων που είναι αποκλεισµένοι σαν µε πέπλο από Σένα.

Εσύ είσαι, αληθινά, ο Θεός της δύναµης, της ισχύος και της δόξας.

#7079
- Bahá'u'lláh

 

∆όξα σε Σένα, ω Θεέ µου! Μία από τις δούλες Σου, που έχει πιστέψει σε Σένα και στα σηµεία Σου, έχει εισέλθει κάτω από τη σκιά του δέντρου της ενότητάς Σου. ∆ώσε της να πιει, ω Θεέ µου, στο Όνοµά Σου, το Φανερό και το Κρυµµένο, από τον εκλεκτό σφραγισµένο Οίνο Σου, ώστε να την αποµακρύνει από τον εαυτό της και να την κάνει να γίνει πλήρως αφοσιωµένη στην ανάµνησή Σου, και εντελώς αποδεσµευµένη από οποιονδήποτε εκτός από Σένα.

Τώρα που Εσύ έχεις αποκαλύψει σ’ αυτήν τη γνώση για Σένα, ω Κύριέ µου, µην της αρνείσαι, µα τη γενναιοδωρία Σου, τη χάρη Σου· και τώρα που την έχεις καλέσει στον Εαυτό Σου, µη την οδηγείς µακριά Σου, µε τη χάρη Σου. Εφοδίασέ την κατόπιν, µε εκείνο που υπερέχει όλων όσων µπορούν να βρεθούν πάνω στη γη Σου. Εσύ είσαι, αληθινά, ο Πλέον Γενναιόδωρος, του Οποίου η Χάρη είναι απέραντη.

Εάν χορηγούσες σε ένα από τα πλάσµατά σου αυτό που θα ήταν ίσο µε τα βασίλεια της γης και του ουρανού, δε θα λιγόστευε ούτε ένα άτοµο από την απεραντοσύνη της επικράτειάς Σου.

Πολύ µεγαλύτερος είσαι Εσύ από τον Μέγα που συνηθίσουν οι άνθρωποι να Σε αποκαλούν, διότι ένας τέτοιος τίτλος είναι µόνο ένα από τα ονόµατά Σου που δηµιουργήθηκαν όλα από µια απλή ένδειξη της θέλησής Σου.

∆εν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα, το Θεό της δύναµης, το Θεό της δόξας, το Θεό της γνώσης και της σοφίας.

#7080
- Bahá'u'lláh

 

Εσύ βλέπεις, ω Θεέ µου, πως οι αδικίες που διαπράχθηκαν από τα πλάσµατά Σου εκείνα που έστρεψαν τα νώτα τους σε Σένα, έχουν έλθει ανάµεσα σε Αυτόν στον Οποίο φανερώνεται η Θεότητά Σου και στους υπηρέτες Σου. Στείλε σ’ αυτούς, ω Κύριέ µου, ό, τι θα τους κάνει να ασχολείται ο ένας µε τις ανησυχίες του άλλου. Άφησε κατόπιν, η βιαιότητά τους να περιοριστεί στους εαυτούς τους, ώστε η γη και αυτοί που κατοικούν σ’ αυτήν να βρουν ειρήνη.

Μια από τις δούλες Σου, ω Κύριέ µου, έχει επιζητήσει το πρόσωπό Σου, και ανήλθε στην σφαίρα της ευχαρίστησής Σου. Μην παρακρατάς από αυτήν, ω Κύριέ µου, τα πράγµατα που έχεις προορίσει για τις εκλεκτές Σου ανάµεσα στις δούλες Σου. Κατόπιν, κάνε την ικανή να προσελκυστεί τόσο από τα λόγια Σου, ώστε να γιορτάσει τον έπαινό Σου ανάµεσά τους.

Ικανός είσαι Εσύ να πράττεις ό, τι Σε ευχαριστεί. ∆εν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα, τον Παντοδύναµο, του Οποίου η βοήθεια ικετεύεται απ’ όλους τους ανθρώπους.

#7081
- Bahá'u'lláh

 

Ω Κύριέ µου, Αγαπηµένε µου, Επιθυµία µου! Προστάτευσέ µε στη µοναξιά µου και συντρόφευσέ µε στην εξορία µου. Αποµάκρυνε τη λύπη µου. Κάνε µε να είµαι αφοσιωµένη στην ωραιότητά Σου. Αποµάκρυνέ µε απ’ όλα εκτός από Σένα. Προσέλκυσέ µε, µε τις ευωδίες της αγιότητάς Σου. Κάνε µε να συναναστρέφοµαι στη Βασιλεία Σου µ’ εκείνους που είναι αποδεσµευµένοι απ’ όλα εκτός από Σένα, που λαχταρούν να υπηρετούν στο άγιο Σου κατώφλι και που παραµένουν να εργάζονται στην Υπόθεσή Σου. Κάνε µε ικανή να είµαι µια από τις δούλες Σου που έχουν φτάσει την ευχαρίστησή Σου. Αληθινά, Εσύ είσαι ο Φιλεύσπλαχνος, ο Γενναιόδωρος!

#7082
- `Abdu'l-Bahá

 

ΕΓΓΥΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΘΕΟ

∆όξα σε Σένα, ω Θεέ µου! Εσύ ακούς τους φλογερούς Σου λάτρεις να θρηνούν για το χωρισµό τους από Σένα, και αυτούς που Σε έχουν αναγνωρίσει να οδύρονται εξ αιτίας της απόστασής τους από την παρουσία Σου. Άνοιξε διάπλατα µπροστά στα πρόσωπά τους, ω Κύριέ µου, τις πύλες της χάρης Σου, ώστε να µπορέσουν να εισέλθουν µε την άδειά Σου και σύµφωνα µε τη θέλησή Σου, και να σταθούν µπροστά στο θρόνο του µεγαλείου Σου, να συλλάβουν τους τόνους της φωνής Σου και να φωτιστούν από τα µεγαλεία του φωτός του προσώπου Σου.

Ικανός είσαι Εσύ να κάνεις ότι Σε ευχαριστεί. Κανείς δεν µπορεί να αντισταθεί στη δύναµη της κυρίαρχης ισχύος Σου. Από την αιωνιότητα Εσύ ήσουν µόνος, µε κανέναν αντάξιό Σου, και θα παραµείνεις µέχρι την αιωνιότητα υπεράνω κάθε σκέψης και περιγραφής για Σένα. Έχε έλεος για τους δούλους Σου µε τη χάρη και τη γενναιοδωρία Σου, και επίτρεψέ τους να µην κρατηθούν µακριά από τις ακτές του ωκεανού της εγγύτητάς Σου. Εάν Εσύ τους εγκαταλείψεις, ποιος θα βρεθεί να γίνει φίλος τους· και αν τους κρατάς µακριά Σου, ποιος είναι αυτός που θα τους ευνοήσει; δεν έχουν κανέναν άλλο Κύριο εκτός από Σένα, κανένα να λατρεύουν εκτός από Σένα. Μεταχειρίσου τους γενναιόδωρα µε την ευεργετική Σου χάρη.

Εσύ, αληθινά, είσαι ο Πάντοτε Συγχωρών, ο Πλέον Φιλεύσπλαχνος.

#7108
- Bahá'u'lláh

 

Αληθινά είµαι ο υπηρέτης Σου, ω Θεέ µου, και ο φτωχός και ο ικέτης και το δυστυχισµένο πλάσµα Σου. Έχω φτάσει στην πύλη Σου, ζητώντας το καταφύγιό Σου. ∆εν έχω βρει ικανοποίηση παρά µόνο στην αγάπη Σου, καµία αγαλλίαση παρά µόνο στη µνεία Σου, κανένα ζήλο παρά µόνο στην υπακοή σε Σένα, καµία χαρά παρά µόνο στην εγγύτητά Σου, και καµία ηρεµία παρά µόνο στην επανασύνδεση µε Σένα, παρόλο που είµαι γνώστης ότι όλα τα δηµιουργήµατα είναι αποκλεισµένα από την ανυπέρβλητη Ουσία Σου και σε ολόκληρη τη δηµιουργία δε δίδεται πρόσβαση στην ενδότατή Σου Ύπαρξη. Οποτεδήποτε προσπαθώ να Σε πλησιάσω, δε διακρίνω τίποτε στον εαυτό µου παρά µόνο τα σηµεία της χάρης Σου και δε βλέπω τίποτα στην ύπαρξή µου εκτός από τις αποκαλύψεις της στοργικής Σου καλοσύνης. Πώς µπορεί κάποιος που δεν είναι παρά µόνο το δηµιούργηµά Σου να επιζητήσει επανασύνδεση µε Σένα και να φτάσει στην παρουσία Σου, αφού κανένα δηµιούργηµα δεν µπορεί ποτέ να συναναστραφεί µε Σένα, και ούτε µπορεί να Σε κατανοήσει; Πώς είναι δυνατόν ένας ταπεινός υπηρέτης να Σε αναγνωρίσει και να εκθειάσει τη δόξα Σου, παρ’ όλο που έχεις προορίσει γι’ αυτόν τις αποκαλύψεις της εξουσίας Σου και τα θαυµαστά τεκµήρια της κυριαρχίας Σου; Γι’ αυτό κάθε δηµιούργηµα οµολογεί ότι είναι αποκλεισµένο από το ιερό της παρουσίας Σου εξ αιτίας των επιβεβληµένων περιορισµών στην εσωτερική του πραγµατικότητα. Εντούτοις, είναι αδιαφιλονίκητο, ότι η επιρροή της έλξης Σου ενυπήρχε παντοτινά στις πραγµατικότητες των έργων των χεριών Σου, αν και εκείνο το οποίο αρµόζει στην καθαγιασµένη αυλή της πρόνοιάς Σου είναι εξυψωµένο πέρα από το επίτευγµα ολόκληρης της δηµιουργίας. Αυτό υποδεικνύει, ω Θεέ µου, την απόλυτη αδυναµία µου να Σε δοξάσω και αποκαλύπτει την υπέρµετρη ανικανότητά µου να Σε ευχαριστήσω· και πόσο περισσότερο να επιτύχω την αναγνώριση της θείας ενότητάς Σου ή να κατορθώσω να φτάσω στα φανερά τεκµήρια της λατρείας Σου, της ιερότητας και της δόξας Σου. Αληθινά, στο όνοµα της ισχύος Σου, δεν ποθώ τίποτε άλλο εκτός από τον Εαυτό Σου και δε ζητώ κανέναν άλλο εκτός από Σένα.

#7109
- The Báb

 

Ω Θεέ µου! ∆εν υπάρχει κανένας εκτός από Σένα για να κατευνάσει την αγωνία της ψυχής µου, και Εσύ είσαι η υψηλότερή µου φιλοδοξία, ω Θεέ µου. Η καρδιά µου δεν είναι αφοσιωµένη σε κανέναν άλλο παρά µόνο σε Σένα και σ’ αυτά που Εσύ αγαπάς. ∆ηλώνω ειλικρινά ότι η ζωή µου και ο θάνατός µου είναι αµφότερα για Σένα. Αληθινά, Εσύ είσαι ασύγκριτος και δεν έχεις κανένα συνεταίρο.

Ω Κύριέ µου! Σε ικετεύω να µε συγχωρήσεις που απέκλεισα τον εαυτό µου από Σένα. Στο όνοµα της δόξας και της µεγαλειότητάς Σου, έχω αποτύχει να Σε αναγνωρίσω επαρκώς και να Σε λατρέψω, ενώ Εσύ κάνεις τον Εαυτό Σου γνωστό σε µένα και µε καλείς σε ενθύµηση όπως αρµόζει στη στάθµη Σου. Θα µου συµβούν θλιβερά βάσανα, ω Κύριέ µου, εάν αντιληφθείς τα παραπτώµατα και τις παραβάσεις µου. ∆ε γνωρίζω κανέναν άλλο βοηθό εκτός από Σένα. ∆εν έχω κανένα άλλο καταφύγιο να καταφύγω εκτός από Σένα. Κανένα από τα πλάσµατά Σου δεν τολµά να παρεµβαίνει σε Σένα χωρίς την άδειά Σου. Κρατιέµαι γερά στην αγάπη Σου µπροστά

στην αυλή Σου, και σύµφωνα µε την εντολή Σου, προσεύχοµαι ένθερµα σε Σένα όπως αρµόζει στη δόξα Σου. Σε ικετεύω να δώσεις προσοχή στο κάλεσµά µου όπως µου το υποσχέθηκες. Αληθινά Εσύ είσαι ο Θεός· δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα. Εσύ είσαι ανεξάρτητος από όλα τα δηµιουργήµατα, µόνος και αβοήθητος. Ούτε µπορεί η αφοσίωση αυτών που Σε αγαπούν να Σε ωφελήσει, ούτε τα παραπτώµατα των απίστων να Σε βλάψουν. Αληθινά Εσύ είσαι ο Θεός µου, αυτός ο Οποίος ποτέ δε θα αθετήσει την υπόσχεσή Του.

Ω Θεέ µου! Σε ικετεύω µε τα τεκµήρια της εύνοιάς Σου, να µου επιτρέψεις να έλθω κοντά στα ανυπέρβλητα ύψη της ιερής Σου παρουσίας, και να µε προστατεύσεις από το να έχω τάση σε διακριτικούς υπαινιγµούς σε οτιδήποτε εκτός από Σένα. Οδήγησε τα βήµατά µου, ω Θεέ µου, σε εκείνο που είναι αποδεκτό και ευχάριστο σε Σένα. Προφύλαξέ µε, µέσω της ισχύος Σου, από τη µανία του θυµού και της τιµωρίας Σου, και κράτησέ µε µακριά από το να εισέλθω σε χώρους που δεν επιθυµείς.

#7110
- The Báb

 

Ω Θεέ, Θεέ µου, Πολυαγαπηµένε µου, Επιθυµία της καρδιάς µου.

#7111
- The Báb

 

Ω Κύριε, Θεέ µου και Καταφύγιό µου στη συµφορά µου! Ασπίδα µου και Σκέπη µου στις οδύνες µου! Άσυλο και Καταφύγιό µου σε ώρα ανάγκης και Σύντροφέ µου στη µοναξιά µου!

Στην αγωνία µου Παρηγοριά µου, και στην αποµόνωσή µου ένας Φίλος αγαπητός! Ο Λυτρωτής από τις οδύνες της θλίψης µου και ο Συγχωρών τις αµαρτίες µου! Στρέφοµαι ολοκληρωτικά προς Εσένα, ικετεύοντάς Σε µε πάθος µε όλη την καρδιά µου, το νου µου και τη γλώσσα µου, να µε προφυλάξεις απ’ όλα που αντιβαίνουν στη θέλησή Σου, σ’ αυτό τον κύκλο της θείας Σου ενότητας, και να µε καθαρίσεις από κάθε ακαθαρσία που θα µε εµποδίσει από το να αναζητώ, άσπιλος και αµόλυντος, τη σκιά του δέντρου της χάρης Σου.

Ελέησε, ω Κύριε, τους αδύνατους, θεράπευσε τους αρρώστους και σβήσε τη φλογερή δίψα.

Χαροποίησε το στήθος, µέσα στο οποίο σιγοκαίει η φωτιά της αγάπης Σου και άναψέ το µε τη φλόγα της ουράνιας αγάπης και του ουράνιου πνεύµατός Σου.

Ντύσε τους ναούς της θείας ενότητας µε το ένδυµα της αγιότητας και στέψε µε, µε το στέµµα της εύνοιάς Σου.

Φώτισε το πρόσωπό µου µε την ακτινοβολία του ήλιου του ελέους Σου και ευσπλαχνικά βοήθησέ µε να υπηρετώ στο άγιο Σου κατώφλι.

Κάνε την καρδιά µου να ξεχειλίσει από αγάπη για τα πλάσµατά Σου και δώσε να γίνω το σύµβολο του ελέους Σου, το σηµείο της χάρης Σου, ο υποκινητής της οµόνοιας ανάµεσα στους αγαπηµένους Σου, αφοσιωµένος σε Σένα, µνηµονεύοντας Εσένα και ξεχνώντας τον εαυτό µου, αλλά πάντοτε προσεκτικός σ’ ό, τι είναι δικό Σου.

Ω Θεέ, Θεέ µου! Μην κρατάς µακριά µου τους ήπιους ανέµους της συγνώµης και της χάρης Σου, και µη µου στερείς τις πηγές της βοήθειας και της εύνοιάς Σου.

Κάτω από τη σκιά των προστατευτικών Σου φτερούγων άφησε µε να φωλιάσω και ρίξε πάνω µου το βλέµµα Σου που προστατεύει τα πάντα.

Λύσε τη γλώσσα µου για να εγκωµιάζω το όνοµά Σου ανάµεσα στους ανθρώπους Σου, έτσι ώστε η φωνή µου να υψωθεί σε µεγάλες συγκεντρώσεις και να ρέει από τα χείλη µου ο χείµαρρος των επαίνων Σου.

Εσύ είσαι, αληθινά, ο Φιλεύσπλαχνος, ο ∆οξασµένος, ο Ισχυρός, ο Παντοδύναµος!

#7112
- `Abdu'l-Bahá

 

Αυτός είναι ο Φιλεύσπλαχνος, ο Ευεργετικός στους πάντες! Ω Θεέ, Θεέ µου! Συ µε βλέπεις, Συ µε γνωρίζεις· Συ είσαι το Καταφύγιο και το Άσυλό µου. Κανέναν δεν έχω αναζητήσει ούτε θα αναζητήσω, εκτός από Σένα, κανένα µονοπάτι δεν έχω πατήσει ούτε θα πατήσω, εκτός από το µονοπάτι της αγάπης Σου. Στο σκοτάδι της απελπισίας η όρασή µου στρέφεται µε προσδοκία και γεµάτη ελπίδα προς την αυγή της άπειρής Σου εύνοιας και την ώρα της χαραυγής η µαραµένη µου ψυχή αναζωογονείται και ενισχύεται µε την ανάµνηση της ωραιότητας και τελειότητάς Σου. Αυτός, τον οποίο η χάρη του ελέους Σου βοηθά, κι ας είναι µόνο µια σταγόνα, θα γίνει απέραντος ωκεανός και το απλούστερο άτοµο που βοηθείται από το χείµαρρο της στοργικής Σου καλοσύνης, θα φωτίζει ακόµα και σαν το λαµπερό αστέρι.

∆ώσε άσυλο κάτω από την προστασία Σου, ω Συ Πνεύµα της αγνότητας, Εσύ ο Οποίος είσαι ο Γενναιόδωρος Χορηγός, σ’ αυτό τον εκστασιασµένο, φλογισµένο υπηρέτη Σου. Βοήθησέ

τον σ’ αυτό τον κόσµο της ύπαρξης, να παραµείνει ακλόνητος και σταθερός στην αγάπη Σου και δώσε, ώστε αυτό το πληγωµένο πουλί να φτάσει σ’ ένα καταφύγιο και άσυλο στη θεϊκή Σου φωλιά, που βρίσκεται πάνω στο ουράνιο ∆έντρο.

#7113
- `Abdu'l-Bahá

 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Ω Θεέ µου! Ω Θεέ µου! Ένωσε τις καρδιές των δούλων Σου και αποκάλυψε σ’ αυτούς το µεγάλο Σου σκοπό. Είθε να ακολουθούν τις εντολές Σου και να συµφωνούν µε το νόµο Σου.

Βοήθησέ τους, ω Θεέ, στην προσπάθειά τους και δώσε τους δύναµη να Σε υπηρετούν. Ω Θεέ!

Μην τους αφήνεις µόνους, αλλά οδήγησε τα βήµατά τους µε το φως της γνώσης Σου και χαροποίησε τις καρδιές τους µε την αγάπη Σου. Αληθινά, Συ είσαι ο Βοηθός και ο Κύριός τους.

#7114
- Bahá'u'lláh

 

Ω Θεέ µου! Ω Θεέ µου! Αληθινά, Σε επικαλούµαι και Σε ικετεύω µπροστά στο κατώφλι Σου, ζητώντας από Σένα να κατέλθουν όλα τα ελέη Σου πάνω σ’ αυτές τις ψυχές. Προετοίµασέ τις για την εύνοιά Σου και την αλήθεια Σου.

Ω Κύριε! Ένωσε και σύνδεσε τις καρδιές, φέρε σε αρµονία όλες τις ψυχές και χαροποίησε το πνεύµα µε τα σηµεία της αγιότητας και της µοναδικότητάς Σου, ω Κύριε! Κάνε αυτά τα πρόσωπα ακτινοβόλα µε το φως της µοναδικότητάς Σου. ∆υνάµωσε τα πλευρά των δούλων Σου στην υπηρεσία της βασιλείας Σου.

Ω Κύριε, Συ κάτοχε άπειρου ελέους! Ω Κύριε της συγνώµης και της συγχώρησης! ∆ώσε άφεση στις αµαρτίες µας, συγχώρησε τα σφάλµατά µας και κάνε µας να στραφούµε προς το βασίλειο της επιείκειάς Σου, επικαλούµενοι το βασίλειο της δύναµης και της ισχύος, ταπεινοί στο ναό Σου και υπάκουοι µπροστά στη δόξα των σηµείων Σου.

Ω Κύριε Θεέ! Κάνε µας σαν κύµατα της θάλασσας, σαν άνθη του κήπου, ενωµένους και οµόφωνους µέσω της ευεργεσίας της αγάπης Σου. Ω Κύριε! ∆ιεύρυνε τα στήθη µε τα σηµεία της µοναδικότητάς Σου και κάνε όλη την ανθρωπότητα σαν αστέρια που λάµπουν από το ίδιο ύψος της δόξας, σαν τέλειους καρπούς που αναπτύσσονται πάνω στο δικό Σου δέντρο της ζωής.

Αληθινά, Συ είσαι ο Πανίσχυρος, ο Αυθύπαρκτος, ο ∆ωρητής, ο Συγχωρών, ο Παραβλέπων, ο Παντογνώστης, ο Ένας ∆ηµιουργός.

#7115
- `Abdu'l-Bahá

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Για Βρέφη

Εσύ είσαι Αυτός, ω Θεέ µου, διαµέσου των ονοµάτων του Οποίου οι άρρωστοι θεραπεύονται και οι πάσχοντες συνέρχονται, οι διψασµένοι ικανοποιούν τη δίψα τους και οι θυµωµένοι ηρεµούν, οι παραστρατηµένοι καθοδηγούνται και οι ταπεινωµένοι εξυψώνονται, οι φτωχοί πλουτίζουν και οι αδαείς διαφωτίζονται, οι κατηφείς φωτίζονται και οι λυπηµένοι χαίρονται, οι ψυχροί ζεσταίνονται και οι καταπατηµένοι εγείρονται. ∆ιαµέσου του ονόµατός Σου, ω Θεέ µου, όλα τα δηµιουργήµατα ζωντάνεψαν, και οι ουρανοί επεκτάθηκαν, και η γη δηµιουργήθηκε, και τα σύννεφα υψώθηκαν και έφεραν βροχή πάνω στη γη. Αυτό, αληθινά είναι ένα σηµάδι της χάρης Σου σε όλα τα δηµιουργήµατα.

Σε ικετεύω, γι’ αυτό, µέσω του ονόµατός Σου µε το Οποίο φανέρωσες τη Θεότητά Σου και εξύψωσες την Υπόθεσή Σου πάνω από όλη τη δηµιουργία, και µέσω ενός από τους υπέροχους τίτλους Σου και των πιο σεβάσµιων χαρακτηριστικών, και µέσω όλων των αρετών µε τις οποίες η υπερβατική Σου και πλέον εξυψωµένη Ύπαρξη εκθειάζεται, να στείλεις αυτή τη νύχτα από τα σύννεφα του ελέους Σου τη βροχή της θεραπείας Σου πάνω σ’ αυτό το βρέφος, το οποίο συσχέτισες µε τον πανένδοξο Εαυτό Σου στο βασίλειο της δηµιουργίας Σου. Ντύσε το, κατόπιν, ω Θεέ µου, µέσω της χάρης Σου, µε το ένδυµα της ευεξίας και της υγείας, και φύλαξέ το, ω Πολυαγαπηµένε µου, από κάθε θλίψη και διαταραχή, και απ’ οτιδήποτε είναι απεχθές σε Σένα.

Αληθινά, η ισχύς Σου είναι ίση προς όλα τα πράγµατα. Εσύ, αληθινά, είσαι ο Πλέον ∆υνατός, ο Αυθύπαρκτος. Στείλε του επιπλέον, ω Θεέ µου, τα καλά αυτού και του επόµενου κόσµου, και τα καλά της προηγούµενης και της πρόσφατης γενιάς. Η ισχύς Σου και η σοφία Σου, αληθινά, είναι ίσες σ’ αυτό.

#7116
- Bahá'u'lláh

 

ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Εσύ βλέπεις, ω Θεέ µου, πως οι αγαπηµένοι Σου έχουν περικυκλωθεί από τους επαναστάτες ανάµεσα στα πλάσµατά Σου και τους άνοµους µεταξύ του λαού Σου. ∆εν υπάρχει τόπος όπου δεν υψώθηκε ο οδυρµός των αγαπηµένων Σου και ο θρήνος των εκλεκτών Σου. Σε ικετεύω στο Μέγιστο Όνοµά Σου άπλωσε το χέρι της δύναµης από το στήθος της ισχύος Σου και βοήθησε µ’ αυτό όλους όσους Σε αγαπούν.

Εσύ βλέπεις, ω Θεέ µου, τα µάτια τους στραµµένα προς Εσένα, το βλέµµα τους στερεωµένο πάνω στη Χαραυγή της ισχύος Σου και της στοργικής Σου φροντίδας. Μετάτρεψε, ω Κύριέ µου, την ταπείνωσή τους σε δόξα, τη φτώχεια τους σε πλούτο, και την αδυναµία τους σε δύναµη γεννηµένη από Σένα.

∆υνατός είσαι Εσύ να κάνεις οτιδήποτε επιθυµείς. ∆εν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα, τον Παντογνώστη, τον Ενήµερο των πάντων.

#7117
- Bahá'u'lláh

 

∆όξα σε Σένα, ω Κύριε Θεέ µου! Φανέρωσε τους ποταµούς της κυρίαρχης ισχύος Σου, ώστε τα ύδατα της Ενότητάς Σου να ρέουν, µέσα από τις ενδότατες πραγµατικότητες όλων των πραγµάτων, µε τέτοιο τρόπο που το λάβαρο της αστείρευτής Σου καθοδήγησης να εγερθεί ψηλά στο βασίλειο της εντολής Σου και τα άστρα της θείας Σου µεγαλοπρέπειας να λάµψουν λαµπερά στον ουρανό του µεγαλείου Σου.

Ισχυρός είσαι Εσύ να κάνεις ό, τι Σε ευχαριστεί. Εσύ, αληθινά, είσαι ο Βοηθός στον Κίνδυνο, ο Αυθύπαρκτος.

#7118
- Bahá'u'lláh

 

Μην επιτρέπεις, ω Θεέ, Θεέ µου, να κρατηθώ µακριά από τον ουρανό των δωρεών Σου και τον ήλιο της εύνοιάς Σου. Σε ικετεύω µε το Λόγο εκείνο µε τον οποίον Εσύ έχεις υποτάξει όλα τα πράγµατα, ορατά και αόρατα, να βοηθήσεις εµένα και τους εκλεκτούς Σου να εκπληρώσουν εκείνο το οποίο θα εξυψώσει την Υπόθεσή Σου ανάµεσα στους υπηρέτες Σου και σε όλες τις περιοχές Σου. Προόρισε για µένα, κατόπιν, κάθε καλό που έχεις στείλει στο Βιβλίο Σου.

Αληθινά, Εσύ είσαι ο Παντοδύναµος, ο Πάντοτε Συγχωρών, ο Πλέον Γενναιόδωρος.

#7119
- Bahá'u'lláh

 

∆όξα σε Σένα, ω Κύριε, Εσύ ο Οποίος έφερες στην ύπαρξη όλα τα δηµιουργήµατα, µέσω της δύναµης της διαταγής Σου.

Ω Κύριε! Βοήθησε εκείνους που έχουν απαρνηθεί τα πάντα εκτός από Σένα, και χορήγησέ τους µια εξαιρετική νίκη. Στείλε σ’ αυτούς, ω Κύριε, το πλήθος των αγγέλων στον ουρανό και στη γη και σ’ όλα όσα είναι ανάµεσά τους, να βοηθήσουν τους υπηρέτες Σου, να τους ανακουφίσουν και να τους δυναµώσουν, να τους κάνουν ικανούς να έχουν επιτυχίες, να τους υποστηρίξουν, να τους ενδύσουν µε δόξα, να τους απονέµουν τιµή και εξύψωση, να τους εµπλουτίσουν και να τους κάνουν νικητές µε θαυµαστό θρίαµβο.

Εσύ είσαι ο Κύριός τους, ο Κύριος των ουρανών και της γης, ο Κύριος όλων των κόσµων.

∆υνάµωσε αυτή την Πίστη, ω Κύριε, διαµέσου της δύναµης αυτών των υπηρετών, και κάνε τους να υπερισχύσουν πάνω από όλους τους λαούς του κόσµου· γιατί αυτοί, αληθινά, είναι οι υπηρέτες Σου που έχουν αποδεσµευτεί από όλα εκτός από Σένα, και Εσύ, αληθινά, είσαι ο προστάτης των αληθινών πιστών.

∆ώσε, ω Κύριε, ώστε οι καρδιές τους, διαµέσου της υπακοής τους σ’ αυτήν, την απαραβίαστη Πίστη Σου, να γίνουν πιο δυνατές από καθετί στους ουρανούς και στη γη και σ’ οτιδήποτε υπάρχει ανάµεσά τους· και δυνάµωσε, ω Κύριε, τα χέρια τους µε τα σηµεία της θαυµαστής Σου δύναµης, ώστε να φανερώσουν τη δύναµή Σου µπροστά στα βλέµµατα όλης της ανθρωπότητας.

#7120
- The Báb

 

Ω Κύριε! Εξασφάλισε την ταχεία ανάπτυξη του ∆έντρου της θείας Σου Ενότητας· πότισέ το, κατόπιν, ω Κύριε, µε τα ρέοντα ύδατα της στοργικής Σου ευχαρίστησης, και κάνε το να φέρει, µπροστά στις αποκαλύψεις της θείας Σου επιβεβαίωσης, εκείνους τους καρπούς που επιθυµείς για τη δοξολογία και την εξύψωσή Σου, τον έπαινο και την ευχαριστία Σου, και να µεγεθύ-

νει το Όνοµά Σου, να υµνήσει την ενότητα της Ουσίας Σου και να προσφέρει λατρεία σε Σένα, αφού όλα αυτά βρίσκονται στο δικό Σου χέρι και σε κανενός άλλου.

Μεγάλη είναι η ευλογία εκείνων µε το αίµα των οποίων επέλεξες να ποτίσεις το ∆έντρο της επιβεβαίωσής Σου, και έτσι να εξυψώσεις τον ιερό και αµετάβλητο Λόγο Σου.

#7121
- The Báb

 

Ω Κύριε! Κάνε νικηφόρους τους υποµονετικούς Σου υπηρέτες στις µέρες Σου, δίδοντάς τους µια αρµόζουσα νίκη, αφού έχουν ζητήσει να µαρτυρήσουν στο µονοπάτι Σου. Στείλε σ’ αυτούς εκείνο που θα φέρει παρηγοριά στο νου τους, θα χαροποιήσει την εσωτερική τους ύπαρξη, θα µεταδώσει βεβαιότητα στις καρδιές τους και ηρεµία στα σώµατά τους και θα κάνει ικανές τις ψυχές τους για να ανεβούν στην παρουσία του Θεού, του Πλέον Εξυψωµένου, και να φτάσουν τον υπέρτατο Παράδεισο και εκείνα τα καταφύγια δόξας που Εσύ έχεις προορίσει για ανθρώπους αληθινής γνώσης και αρετής. Αληθινά, Εσύ γνωρίζεις όλα τα πράγµατα, ενώ εµείς είµαστε οι υπηρέτες Σου, οι σκλάβοι Σου, οι δούλοι και οι φτωχοί Σου. Κανέναν Κύριο εκτός από Σένα δεν επικαλούµαστε, ω Θεέ Κύριέ µας, ούτε ικετεύουµε ευλογίες ή χάρη από κανέναν άλλον εκτός από Σένα, ω Εσύ ο Οποίος είσαι ο Θεός του ελέους σ’ αυτό και τον επόµενο κόσµο. Είµαστε µόνο οι ενσαρκώσεις της φτώχειας, της µηδαµινότητας, της ανικανότητας και της απώλειας, ενώ ολόκληρη η Ύπαρξή Σου δηλώνει πλούτο, ανεξαρτησία, δόξα, µεγαλείο και άφθονη χάρη.

Μετάτρεψε την ανταµοιβή µας, ω Κύριε, σε αυτό που αρµόζει σε Σένα από τα καλά αυτού και του επόµενου κόσµου, και από τις πολλαπλές ευεργεσίες οι οποίες εκτείνονται από ουράνια ύψη κάτω στη γη.

Αληθινά, Εσύ είσαι ο Κύριός µας και ο Κύριος όλων των πραγµάτων. Στα χέρια Σου παραδίνουµε τους εαυτούς µας, ποθώντας τα πράγµατα που ανήκουν σε Σένα.

#7122
- The Báb

 

Ω Κύριε! Κάνε ικανούς όλους τους λαούς της γης να κερδίσουν την είσοδο στον Παράδεισο της Πίστης Σου, έτσι ώστε κανένα πλάσµα να µη µείνει έξω από τα όρια της ευαρέσκειάς Σου.

Από αµνηµονεύτων χρόνων Εσύ ήσουν ικανός να κάνεις ό, τι Σε ευχαριστεί και υπεράνω όσων Εσύ επιθυµείς.

#7123
- The Báb

 

Ω Θεέ, Θεέ µου! ∆όξα σε Σένα γιατί άναψες τη φωτιά της θείας αγάπης στο Ιερό ∆έντρο πάνω στην κορυφή του υψηλότερου βουνού: Εκείνου του δέντρου που δεν είναι «ούτε από την Ανατολή ούτε από τη ∆ύση,»· εκείνη τη φωτιά η οποία έκαιγε µέχρις ότου η φλόγα της ανήλθε στο επουράνιο Πλήθος, και από εκεί έπιασαν εκείνες οι πραγµατικότητες το φως της καθοδήγησης, και φώναξαν: «Αληθινά έχουµε δει µια φωτιά στην πλαγιά του Όρους Σινά.”

Ω Θεέ, Θεέ µου! Αύξησε αυτή τη φωτιά, µέρα µε τη µέρα, µέχρις ότου η ταχύτητά της θέσει σε κίνηση όλη τη γη. Ω Εσύ, Κύριέ µου! Άναψε τη φωτιά της αγάπης Σου σε κάθε καρδιά, εµφύσησε µέσα στις ψυχές των ανθρώπων το πνεύµα της γνώσης Σου, χαροποίησε τα στήθη τους µε τους στίχους της ενότητάς Σου. Κάλεσε στη ζωή αυτούς που κατοικούν στους τάφους τους, προειδοποίησε τους υπερήφανους, κάνε την ευτυχία παγκόσµια, στείλε κάτω τα κρυστάλλινα ύδατά Σου, και στη συγκέντρωση των φανερών µεγαλείων, πέρασε γύρω το κύπελλο που είναι «µετριασµένο στην καµφορούχα πηγή.”

Αληθινά, Εσύ είσαι ο ∆ίδων, ο Συγχωρών, ο Πάντοτε Χορηγός. Αληθινά, Εσύ είσαι ο Ελεήµων, ο Συµπονετικός.

#7124
- `Abdu'l-Bahá

 

Αυτός είναι ο Θεός!

Ω Κύριε, Θεέ µου, Πολυαγαπηµένε µου! Αυτοί είναι υπηρέτες Σου που έχουν ακούσει τη Φωνή Σου, το Λόγο Σου και έδωσαν προσοχή στο Κάλεσµά Σου. Έχουν πιστέψει σε Σένα, και έχουν δει τα θαύµατά Σου, έχουν αναγνωρίσει την απόδειξή Σου και έχουν οµολογήσει τη µαρτυρία Σου. Έχουν περπατήσει στους δρόµους Σου, ακολούθησαν την καθοδήγησή Σου, ανακάλυψαν τα µυστήριά Σου, κατανόησαν τα µυστικά του Βιβλίου Σου, τους στίχους των Ειληταρίων Σου και τις ειδήσεις των Επιστολών και των Πινακίδων Σου. Έχουν κρατηθεί από την άκρη του ενδύµατός Σου και κρατούν σφιχτά το χιτώνα του φωτός και του µεγαλείου Σου. Τα βήµα-

τά τους έχουν ενδυναµωθεί στη Συνθήκη Σου και οι καρδιές τους έγιναν σταθερές στη ∆ιαθήκη Σου. Κύριε! Άναψε στις καρδιές τους τη φλόγα της θείας Σου έλξης και δώσε ώστε το πουλί της αγάπης και κατανόησης να κελαηδά µέσα στις καρδιές τους. ∆ώσε ώστε να γίνουν ακόµα σαν ικανά σηµεία, ένδοξα λάβαρα και τέλειοι όπως ο Λόγος Σου. Εξύψωσε µέσω αυτών την Υπόθεσή Σου, ξεδίπλωσε τις σηµαίες Σου και δηµοσιοποίησε παντού τα θαύµατά Σου. Κάνε το Λόγο Σου θριαµβευτή µέσω αυτών και δυνάµωσε τα πλευρά των αγαπηµένων Σου. Λύσε τις γλώσσες τους για να υµνήσουν το Όνοµά Σου, και έµπνευσέ τους να εκτελούν την ιερή Σου θέληση και ευχαρίστηση. Φώτισε τα πρόσωπά τους στο το δικό Σου Βασίλειό της αγιότητας και τελειοποίησε τη χαρά τους µε το να τους βοηθήσεις να εγερθούν για το θρίαµβο της Υπόθεσής Σου.

Κύριε! Είµαστε αδύναµοι, δυνάµωσέ µας ώστε να διαχέουµε τις ευωδίες της Αγιότητάς Σου· φτωχοί, πλούτισέ µας µε τους θησαυρούς της Θείας Σου Ενότητας· γυµνοί, ντύσε µας µε τον µανδύα της γενναιοδωρίας Σου· αµαρτωλοί, συγχώρησε τις αµαρτίες µας µε το έλεός Σου, τη χάρη Σου και την άφεσή Σου. Εσύ είσαι, αληθινά, ο Αρωγός, ο Βοηθός, ο Ελεήµων, ο Ισχυρός, ο ∆υνατός.

Η δόξα της δόξας αναπαύεται σ’ αυτούς που είναι στερεοί και σταθεροί.

#7125
- `Abdu'l-Bahá

 

ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ

Αυτός είναι ο Θεός!

Ω Κύριε Θεέ µου! Ω Εσύ Βοηθέ των αδύναµων, Αρωγέ των φτωχών και λυτρωτή των αβοήθητων που στρέφονται σε Σένα.

Με έσχατη ταπεινότητα σηκώνω τα ικετευτικά µου χέρια προς το βασίλειό Σου της ωραιότητας και διακαώς Σε καλώ µε τη γλώσσα της ψυχής µου, λέγοντας: Ω Θεέ, Θεέ µου! Βοήθησέ µε να Σε λατρεύω, δυνάµωσε τους οσφύες µου για να Σε υπηρετώ· βοήθησέ µε, µε τη χάρη Σου στην υπηρεσία µου για Σένα· κάνε µε να παραµείνω σταθερός στην υπακοή µου σε Σένα· χύσε πάνω µου τις γενναιόδωρες εκχύσεις της ευεργεσίας Σου, άφησε τα βλέµµατα του µατιού της στοργικής Σου καλοσύνης να στραφούν προς εµένα, και βύθισέ µε στον ωκεανό της συγχώρησής Σου. ∆ώσε να επιβεβαιωθώ στην αφοσίωσή µου στην Πίστη Σου, και χορήγησέ µου ένα πιο πλήρες µέτρο βεβαιότητας και ασφάλειας, ώστε να απαλλαγώ ολοκληρωτικά από τον κόσµο, να στρέψω το πρόσωπό µου µε πλήρη αφοσίωση προς το πρόσωπό Σου, να ενισχυθώ από την επιβλητική δύναµη των αποδείξεων και µαρτυριών, και, περιβαλλόµενος µε µεγαλείο και δύναµη, να µπορέσω να περάσω πέρα από κάθε περιοχή του ουρανού και της γης. Αληθινά, Εσύ είσαι ο Φιλεύσπλαχνος, ο Πανένδοξος, ο Στοργικός, ο Συµπονετικός.

Ω Κύριε! Αυτοί είναι οι επιζήσαντες από τους µάρτυρες, εκείνη η συντροφιά των ευλογηµένων ψυχών. Έχουν υποστεί κάθε βάσανο και έχουν δείξει υποµονή µπροστά σε σοβαρή αδικία. Έχουν εγκαταλείψει κάθε άνεση και ευηµερία, έχουν πρόθυµα υποταχθεί σε φρικτά βάσανα και αντιξοότητες στο µονοπάτι της αγάπης Σου, και κρατιούνται ακόµη αιχµάλωτοι στα γρανάζια των εχθρών τους, οι οποίοι συνεχώς τους βασανίζουν µε οδυνηρά βασανιστήρια και τους καταπιέζουν γιατί περπατούν σταθερά στο ίσιο µονοπάτι Σου. ∆εν υπάρχει κανείς να τους βοηθήσει, κανείς που να ενεργήσει σαν φίλος τους. Εκτός από τους αγενείς και τους διεφθαρµένους, δεν υπάρχει κανείς να συσχετίζεται και να συναναστρέφεται µε αυτούς.

Ω Κύριε! Αυτές οι ψυχές έχουν γευθεί πικρή αγωνία σ’ αυτή την επίγεια ζωή και σαν ένα δείγµα της αγάπης τους για τη λαµπερή ωραιότητα του προσώπου Σου και του µεγάλου πόθου τους να φτάσουν στο ουράνιο βασίλειό Σου, έχουν ανεχθεί κάθε χυδαία προσβολή που οι άνθρωποι της τυραννίας επέφεραν σ’ αυτούς.

Ω Κύριε! Γέµισε τα αυτιά τους µε τους στίχους της θείας βοήθειας και µε µια ταχεία νίκη, και απάλλαξέ τους από την καταπίεση αυτών που εξασκούν αποκρουστική ισχύ. Συγκράτησε τα χέρια των διεφθαρµένων και µην επιτρέπεις να ξεσχιστούν αυτές οι ψυχές από τα νύχια και τα δόντια άγριων θηρίων, διότι είναι αιχµάλωτοι από την αγάπη τους για Σένα, έµπιστοι στα µυστήρια της αγιότητάς Σου, στέκονται ταπεινά στην πόρτα Σου και έχουν φτάσει στον εξυψωµένο Σου περίβολο.

Ω Κύριε! Ενδυνάµωσέ τους µε τη χάρη Σου µε ένα νέο πνεύµα· φώτισε τα µάτια τους κάνοντάς τα ικανά να αντικρίσουν τις θαυµαστές µαρτυρίες Σου µέσα στο σκοτάδι της νύχτας· προόρισε γι’ αυτούς όλα τα καλά που αφθονούν στο δικό Σου Βασίλειο των αιώνιων µυστηρίων· κάνε τους σαν λαµπερά αστέρια που λάµπουν πάνω από όλες τις περιοχές, σαν πλούσια δέντρα, φορτωµένα µε καρπούς και κλαδιά που κινούνται µε τις αύρες της αυγής.

Αληθινά, Εσύ είσαι ο Γενναιόδωρος, ο Ισχυρός, ο Παντοδύναµος, ο Αυθόρµητος. ∆εν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα, το Θεό της αγάπης και του τρυφερού ελέους, τον Πανένδοξο, τον Πάντοτε Συγχωρούντα.

#7126
- `Abdu'l-Bahá

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ, ΓΟΝΕΩΝ, ΣΥΖΥΓΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

∆όξα σε Σένα, ω Κύριε Θεέ Μου! Σε ικετεύω να συγχωρέσεις εµένα και εκείνους που υποστηρίζουν την Πίστη Σου. Αληθινά Εσύ είσαι ο Ανώτατος Κύριος, ο Συγχωρών, ο Πλέον Γενναιόδωρος. Ω Θεέ µου! Κάνε ικανούς εκείνους τους υπηρέτες Σου που είναι στερηµένοι από γνώση, να εισέλθουν στην Πίστη Σου· επειδή µόλις µάθουν για Σένα, µαρτυρούν την αλήθεια της Ηµέρας της Κρίσης και δεν αµφισβητούν τις φανερώσεις της ευεργεσίας Σου. Στείλε σ’ αυτούς τα τεκµήρια της χάρης Σου και χορήγησέ τους, όπου διαµένουν, ένα γενναιόδωρο µερίδιο από εκείνο το οποίο Εσύ έχεις ορίσει για τους ευσεβείς ανάµεσα στους υπηρέτες Σου. Εσύ είσαι, αληθινά, ο Υπέρτατος Άρχων, ο Πλέον Γενναιόδωρος, ο Πλέον Καλοκάγαθος.

Ω Θεέ µου! Άφησε τις εκπορεύσεις της γενναιοδωρίας και των ευλογιών Σου να κατέλθουν στα σπίτια εκείνα των οποίων οι κάτοικοι έχουν αγκαλιάσει την Πίστη Σου, σαν ένα τεκµήριο της χάρης Σου και ένα σηµάδι της στοργικής καλοσύνης από την παρουσία Σου. Αληθινά, ανυπέρβλητος είσαι Εσύ στη χορήγηση συγχώρησης. Αν η γενναιοδωρία Σου παρακρατηθεί από οποιονδήποτε, πώς θα µπορεί αυτός να υπολογιστεί ανάµεσα στους οπαδούς της Πίστης κατά την Ηµέρα Σου; Ευλόγησέ µε, ω Θεέ µου, και εκείνους που θα πιστέψουν στα σηµεία Σου την ορισµένη Μέρα, και αυτούς που τρέφουν την αγάπη µου στις καρδιές τους – µια αγάπη την οποίαν Εσύ ενσταλάζεις µέσα τους. Αληθινά, Εσύ είσαι ο Κύριος της δικαιοσύνης, ο Πλέον Εξυψωµένος.

#7141
- The Báb

 

ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ 101. Ικετεύω άφεση, ω Θεέ µου, και εκλιπαρώ τη συγχώρησή Σου µε τον τρόπο που Εσύ επιθυµείς να απευθύνονται οι υπηρέτες Σου σε Σένα. Σε ικετεύω να ξεπλύνεις τις αµαρτίες µας όπως αρµόζει στην Ηγεµονία Σου, και να συγχωρήσεις εµένα, τους γονείς µου και εκείνους οι οποίοι κατά την εκτίµησή Σου έχουν εισέλθει στην κατοικία της αγάπης Σου µ’ ένα τρόπο που είναι αντάξιος της υπερβατικής Σου κυριαρχίας και ταιριάζει πλήρως στη δόξα της ουράνιας δύναµής Σου.

Ω Θεέ µου ! Εσύ έχεις εµπνεύσει την ψυχή µου να προσφέρει την ικεσία της προς Εσένα, και αν δεν ήταν εξ αιτίας Σου, δε θα Σε καλούσα. Εξυµνηµένος και δοξασµένος είσαι Εσύ· Σε δοξάζω επειδή Εσύ έχεις αποκαλύψει τον Εαυτό Σου σε µένα, και Σε ικετεύω να µε συγχωρήσεις επειδή παραµέλησα το καθήκον µου να Σε γνωρίσω και απέτυχα να βαδίσω στο µονοπάτι της αγάπης Σου.

#7142
- The Báb

 

Ω Κύριε! Σ’ αυτή τη Μεγάλη Θεία Αποκάλυψη Εσύ δέχεσαι τη µεσολάβηση των παιδιών για τους γονείς τους. Αυτή είναι µία από τις ειδικές απεριόριστες γενναιοδωρίες αυτής της Θείας Αποκάλυψης. Γι αυτό, ω Συ αγαθέ Κύριε, δέξου την παράκληση αυτού του υπηρέτη Σου στο κατώφλι της µοναδικότητάς Σου και βύθισε τον πατέρα του στον ωκεανό της χάρης Σου, γιατί αυτός ο γιος έχει εγερθεί να προσφέρει υπηρεσία σε Σένα και καταβάλει πάντοτε προσπάθεια στο µονοπάτι της αγάπης Σου. Αληθινά, Εσύ είσαι ο Χορηγός, ο Συγχωρών και ο Αγαθός!

#7143
- `Abdu'l-Bahá

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ω Κύριε, Θεέ µου! Αυτό είναι ένα παιδί που ξεπήδησε από το πλευρό ενός από τους δούλους Σου, στο οποίο έχεις χορηγήσει µια διακεκριµένη στάθµη στις Πινακίδες του αµετάκλητου θεσπίσµατος Σου στα Βιβλία των εντολών Σου.

Σε ικετεύω στο όνοµά Σου, δια του οποίου ο καθένας µπορεί να φτάσει το αντικείµενο της επιθυµίας του, να δώσεις ώστε αυτό το παιδί να µπορέσει να γίνει µια πιο ώριµη ψυχή ανάµεσα στους υπηρέτες Σου· κάνε το να λάµπει µε τη δύναµη του ονόµατός Σου, κάνε το ικανό να προφέρει τους επαίνους Σου, να στρέψει το πρόσωπό Του προς Εσένα και να ελκυστεί κοντά Σου.

Αληθινά, Εσύ είσαι Αυτός ο Οποίος υπήρξε παντοτινά ισχυρός να κάνει όπως βούλεται και ο Οποίος θα παραµείνει ως την αιωνιότητα, ικανός να πράττει όπως επιθυµεί. ∆εν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα, τον Εξυψωµένο, το Μεγαλόπρεπο, τον Υποτάσσοντα, τον Ισχυρό, τον Επιβλητικό στους πάντες.

#7158
- Bahá'u'lláh

 

∆οξασµένος είσαι Εσύ, Ω Κύριε Θεέ µου! Χορήγησε γενναιόδωρα, ώστε αυτό το παιδί να τραφεί από το στήθος της τρυφερής Σου ευσπλαχνίας και της στοργικής Σου φροντίδας και να γαλουχηθεί µε τον καρπό των ουράνιων δέντρων Σου. Κάνε το να µη δεσµευτεί µε τη φροντίδα κανενός άλλου εκτός από Σένα, εφόσον Εσύ, ο Ίδιος, µέσα από την ισχύ της κυρίαρχης θέλησης και δύναµής Σου, το δηµιούργησες και το έφερες στην ύπαρξη. ∆εν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα, τον Πανίσχυρο, τον Παντογνώστη.

Ευλογηµένος είσαι Συ, ω Πολυαγαπηµένε µου, φύσηξε πάνω του τις γλυκιές ευωδίες της υπερβατικής Σου γενναιοδωρίας και τα αρώµατα των ιερών Σου δωρεών. Κάνε το ικανό να επιζητεί καταφύγιο κάτω από τη σκιά του Πλέον εξυψωµένου Ονόµατός Σου, ω Εσύ που κρατάς στην παλάµη Σου το βασίλειο των ονοµάτων και των ιδιοτήτων. Αληθινά, Εσύ είσαι ικανός να κάνεις ό, τι θέλεις, και Εσύ είσαι πραγµατικά ο Ισχυρός, ο Εξυψωµένος, ο Πάντοτε Συγχωρών, ο Ελεήµων, ο Γενναιόδωρος, ο Φιλεύσπλαχνος.

#7159
- Bahá'u'lláh

 

Από τα µυροβόλα ρυάκια της αιωνιότητάς Σου δώσε µου να πιω, ω Θεέ µου, και από τους καρπούς του δέντρου της ύπαρξής Σου κάνε µε ικανό να γευτώ, ω Ελπίδα µου! Από τις κρυστάλλινες πηγές της αγάπης Σου, άφησέ µε να πιω βαθιά, ω ∆όξα µου, και κάτω από τη σκιά της παντοτινής Σου πρόνοιας, άφησέ µε να κατοικήσω, ω Φως µου! Μέσα στα λιβάδια της εγγύτητάς Σου στην παρουσία Σου, κάνε µε ικανό να περιφέροµαι, ω Αγαπηµένε µου, και στα δεξιά του θρόνου του ελέους Σου κάθισέ µε, ω Επιθυµία µου! Από τις ευωδιαστές αύρες της χαράς Σου, άφησε µια πνοή να περάσει πάνω µου, ω Στόχε µου, και στα ύψη του παραδείσου της πραγµατικότητάς Σου, άφησέ µε να εισέλθω, ω λατρεµένε µου! Τις µελωδίες του περιστεριού της µοναδικότητάς Σου, άφησέ µε να ακούσω, ω Λαµπρέ, και µε το πνεύµα της ισχύος Σου και της δύναµής Σου αναζωογόνησέ µε, ω Χορηγέ µου! Στο πνεύµα της αγάπης Σου κράτησε µε σταθερό, ω Αρωγέ µου, και στο µονοπάτι της ευχαρίστησής Σου θέσε σταθερά τα βήµατά µου, ω Πλάστη µου! Μέσα στον κήπο της αθανασίας Σου, µπροστά στην όψη Σου, άφησέ µε να κατοικήσω για πάντα, ω Συ ο Οποίος είσαι ελεήµων σε µένα, και πάνω στην έδρα της δόξας Σου εδραίωσέ µε, ω Συ ο Οποίος είσαι ο Κτήτοράς µου! Στον ουρανό της στοργικής Σου καλοσύνης ανύψωσέ µε, ω Ζωοδότη µου, και στον Ήλιο της καθοδήγησής Σου οδήγησέ µε, ω Εσύ ο Οποίος µε προσελκύει! Μπροστά στις αποκαλύψεις του αόρατου πνεύµατός Σου κάλεσέ µε να είµαι παρών, ω Εσύ ο Οποίος είσαι η Αρχή µου και η Ύψιστη Επιθυµία µου, και στην ουσία της ευωδίας της ωραιότητάς Σου, την οποία Εσύ θα φανερώσεις, κάνε µε να επιστρέψω, ω Συ ο Οποίος είσαι ο Θεός µου!

Ικανός είσαι Συ να κάνεις ό, τι Σε ευχαριστεί. Εσύ είσαι, αληθινά, ο Πλέον Εξυψωµένος, ο Πανένδοξος, ο Ύψιστος.

#7160
- Bahá'u'lláh

 

∆ηµιούργησε µέσα µου αγνή καρδιά, ω Θεέ µου, και ανανέωσε εντός µου ήρεµη συνείδηση, ω Ελπίδα µου! Με το πνεύµα της ισχύος κάνε µε Εσύ σταθερό στην Πίστη Σου, ω Πολυαγαπηµένε µου, και µε το φως της δόξας Σου φανέρωσέ µου το µονοπάτι Σου, ω Συ Στόχε της επιθυµίας µου! Με την ισχύ της υπερβατικής Σου δύναµης ανύψωσέ µε στον ουρανό της αγιότητάς Σου, ω Πηγή της ύπαρξής µου, και µε τις αύρες της αιωνιότητάς Σου χαροποίησέ µε, ω Συ ο Οποίος είσαι ο Θεός µου! Ας πνέουν οι αιώνιες µελωδίες Σου ηρεµία πάνω µου, ω Σύντροφέ µου, ας µε απαλλάξουν τα πλούτη του πανάρχαιου προσώπου Σου από όλα εκτός από Σένα, ω Κύριέ µου, και ας µου φέρουν χαρά οι ειδήσεις της αποκάλυψης της άφθαρτης Ουσίας Σου, ω Συ ο Οποίος είσαι ο πλέον φανερός των φανερών και ο πλέον απόκρυφος των αποκρύφων!

#7161
- Bahá'u'lláh

 

Ω Κύριέ µου! Κάνε την ωραιότητά Σου να είναι τροφή µου, την παρουσία Σου ποτό µου, την ευχαρίστησή Σου ελπίδα µου, την εξύµνησή Σου πράξη µου, την ανάµνησή Σου σύντροφό µου, την ισχύ της κυριαρχίας Σου αρωγό µου, την κατοικία Σου οικία µου και τόπο κατοικίας µου την έδρα, την οποία έχεις καθαγιάσει από τους περιορισµούς που έχουν επιβληθεί σ’ εκείνους που είναι αποκλεισµένοι σαν µε πέπλο από Σένα.

Εσύ είσαι, αληθινά, ο Παντοδύναµος, ο Πανένδοξος, ο Πλέον Ισχυρός.

#7162
- Bahá'u'lláh

 

∆οξασµένο είναι το Όνοµά Σου, ω Κύριε, Θεέ µου! Εγώ είµαι ο δούλος Σου που έχει κρατηθεί στο σχοινί του στοργικού Σου ελέους και έχει πιαστεί γερά από την άκρη της γενναιοδωρίας Σου. Σε ικετεύω στο Όνοµά Σου, µε το οποίο έχεις υποτάξει όλα τα δηµιουργήµατα, ορατά και αόρατα, και µε το οποίο η πνοή, που είναι πραγµατικά ζωή, σκορπίστηκε πάνω σ’ όλη την πλάση, να µε δυναµώσεις µε την ισχύ Σου που έχει περιβάλλει τους ουρανούς και τη γη και να µε προφυλάξεις από κάθε αρρώστια και συµφορά. Πιστοποιώ ότι Εσύ είσαι ο Κύριος όλων των ονοµάτων και Εκείνος που ορίζει όλα που µπορεί να Σε ευχαριστήσουν. ∆εν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα, τον Παντοδύναµο, τον Παντογνώστη, τον Πάνσοφο.

Όρισε για µένα, ω Κύριέ µου, ό, τι θα µε ωφελήσει σε κάθε κόσµο των κόσµων Σου. Εφοδίασέ µε, µε ό, τι έχεις καταγράψει για τους εκλεκτούς ανάµεσα στα πλάσµατά Σου, τους οποίους ούτε η κατηγορία του κατηγόρου ούτε η κατακραυγή των απίστων ούτε η αποξένωση εκείνων που έχουν αποµακρυνθεί από Σένα, έχει αποτρέψει να στραφούν προς Εσένα.

Εσύ, αληθινά, είσαι ο Βοηθός στον Κίνδυνο µέσω της δύναµης της κυριαρχίας Σου. ∆εν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα, τον Παντοδύναµο, τον Πλέον Ισχυρό.

#7163
- Bahá'u'lláh

 

Ω Θεέ µου, Θεέ της ευεργεσίας και του ελέους! Εσύ είσαι ο Βασιλιάς εκείνος µε την εντολή του Οποίου ολόκληρη η δηµιουργία έχει κληθεί στην ύπαρξη· και Συ είσαι ο Ευεργέτης εκείνος, τον Οποίο οι πράξεις των δούλων ποτέ δεν εµπόδισαν να δείξει τη χάρη Του ούτε µαταίωσαν τις αποκαλύψεις της ευεργεσίας Του.

Σε ικετεύω, άφησε αυτό το δούλο να φτάσει σ’ εκείνο που είναι η αιτία της σωτηρίας του σε κάθε κόσµο των κόσµων Σου. Εσύ είσαι, αληθινά, ο Παντοδύναµος, ο Πλέον Ισχυρός, ο Παντογνώστης, ο Πάνσοφος.

#7164
- Bahá'u'lláh

 

Αυτός είναι ο Θεός, ο Οποίος ακούει και απαντά στις προσευχές!

Στο όνοµα της δόξας Σου, ω Αγαπηµένε, Συ φωτοδότη του κόσµου! Οι φλόγες του χωρισµού µε έχουν κάψει και το πείσµα µου έχει λιώσει την καρδιά µου µέσα µου. Σου ζητώ, στο Μέγιστο Όνοµά Σου, ω Συ Επιθυµία του κόσµου και Πολυαγαπηµένε της ανθρωπότητας, να δώσεις, ω Συ στα χέρια του Οποίου βρίσκονται τα πάντα, ώστε η αύρα της έµπνευσής Σου να δυναµώσει την ψυχή µου, η θαυµάσια φωνή Σου να φτάσει το αυτί µου, τα µάτια µου να αντικρίσουν τα σηµεία Σου και το φως Σου, όπως αποκαλύπτονται στις φανερώσεις των ονοµάτων Σου και των ιδιοτήτων Σου.

Εσύ βλέπεις, ω Κύριε, Θεέ µου, τα δάκρυα των ευνοουµένων Σου που χύθηκαν εξαιτίας του χωρισµού τους από Σένα και τους φόβους των αφοσιωµένων Σου επειδή είναι µακριά από την Άγια Σου Αυλή. Στο όνοµα της ισχύος Σου, η οποία εξουσιάζει τα πάντα, ορατά και αόρατα!

Αρµόζει στους αγαπηµένους Σου να χύνουν δάκρυα από αίµα γι’ αυτό που έχει συµβεί στους πιστούς στα χέρια των κακών και των καταπιεστών της γης. Εσύ βλέπεις, ω Θεέ µου, πως οι ασεβείς έχουν περικυκλώσει τις πόλεις Σου και τις επικράτειές Σου! Σε παρακαλώ στο όνοµα των Αγγελιοφόρων Σου και των εκλεκτών Σου και στο όνοµα Εκείνου, µέσω του οποίου το λάβαρο της θείας ενότητάς Σου έχει στερεωθεί ανάµεσα στους δούλους Σου, προφύλαξέ τους µε το έλεός Σου. Εσύ είσαι, αληθινά, ο Φιλεύσπλαχνος, ο Ευεργετικός στους πάντες.

Και πάλι Σε παρακαλώ στο όνοµα των γλυκών βροχών της χάρης Σου και των κυµάτων του ωκεανού της εύνοιάς Σου, να ορίσεις για τους αγίους Σου αυτό που θα παρηγορήσει τα µάτια τους και θα ανακουφίσει τις καρδιές τους. Κύριε! Εσύ βλέπεις αυτόν που γονατίζει ποθώντας να εγερθεί και να Σε υπηρετήσει, το νεκρό που ζητά αιώνια ζωή από τον ωκεανό της εύνοιάς Σου και ικετεύει να πετάξει στους ουρανούς του πλούτου Σου, τον ξένο που ποθεί για ένδοξη κατοικία του το χώρο κάτω από το θόλο της χάρης Σου, τον ερευνητή που σπεύδει µε το έλεός

Σου στην πύλη της ευεργεσίας Σου, τον αµαρτωλό που στρέφεται προς τον ωκεανό της συγχώρησης και της άφεσης.

Μα την κυριαρχία Σου, ω Συ, ο Οποίος είσαι δοξασµένος στις καρδιές των ανθρώπων! Έχω στραφεί προς Εσένα απαρνούµενος την ίδια µου τη θέληση και επιθυµία, ώστε η άγια Σου θέληση και ευχαρίστηση να επικρατήσουν µέσα µου και να µε διευθύνουν σύµφωνα µε ό, τι έχει ορίσει για µένα η πένα της αιώνιας εντολής Σου. Αυτός ο δούλος, ω Κύριε, αν και αβοήθητος στρέφεται προς τη Σφαίρα της Ισχύος Σου, αν και ταπεινωµένος σπεύδει προς τη Χαραυγή της ∆όξας, αν και άπορος ποθεί τον Ωκεανό της Χάρης Σου. Σε ικετεύω στην εύνοιά Σου και στην ευεργεσία Σου, µην τον διώχνεις µακριά.

Εσύ είσαι, αληθινά, ο Παντοδύναµος, ο Συγχωρών, ο Οικτίρµων.

#7165
- Bahá'u'lláh

 

∆οξασµένος είσαι Εσύ, ω Κύριε Θεέ µου! Σε ευχαριστώ που µε έκανες να ζω στις µέρες Σου, και εµφύσησες µέσα µου την αγάπη Σου και τη γνώση Σου. Σε ικετεύω, στο όνοµά Σου δια του οποίου τα όµορφα µαργαριτάρια της σοφίας Σου και του λόγου Σου φανερώθηκαν από τα θησαυροφυλάκια των καρδιών των υπηρετών Σου εκείνων που βρίσκονται κοντά Σου, και µέσω του οποίου ο Ήλιος του ονόµατός Σου, του Συµπονετικού, έχυσε την ακτινοβολία του πάνω σε όλα όσα βρίσκονται στον ουρανό Σου και στη γη Σου, να µε εφοδιάσεις µε τη χάρη και την ευεργεσίας Σου, µε τις θαυµαστές και κρυµµένες γενναιοδωρίες Σου.

Αυτές είναι οι πρώτες µέρες της ζωής µου, ω Θεέ µου, τις οποίες συνέδεσες µε τις δικές Σου µέρες. Τώρα που έχεις απονείµει σε µένα µια τέτοια µεγάλη τιµή, µη µου παρακρατάς τα πράγµατα που έχεις προορίσει για τους εκλεκτούς Σου.

Είµαι, ω Θεέ µου, µόνο ένας πολύ µικρός σπόρος τον οποίον Εσύ έσπειρες στο έδαφος της αγάπης Σου, και τον έκανες να φυτρώσει µε το χέρι της ευεργεσίας Σου. Αυτός ο σπόρος ποθεί, ως εκ τούτου, µέσα από τα βάθη της ύπαρξής του, τα ύδατα του ελέους Σου και τη ζωντανή πηγή της χάρης Σου. Στείλε σ’ αυτόν, από τον ουρανό της στοργικής Σου καλοσύνης, εκείνο που θα τον κάνει ικανό να ανθίσει υπό τη σκιά Σου και εντός των ορίων της αυλής Σου. Εσύ είσαι Αυτός που ποτίζει τις καρδιές όλων όσων Σε έχουν αναγνωρίσει από τον άφθονο χείµαρρο και την πηγή των ζωντανών Σου υδάτων.

Εξυµνηµένος είναι ο Θεός, ο Κύριος των κόσµων.

#7166
- Bahá'u'lláh

 

Σε ικετεύω, ω Θεέ µου, µε όλη την υπερβατική δόξα του Ονόµατός Σου, να ντύσεις τους αγαπηµένους Σου µε το µανδύα της δικαιοσύνης και να φωτίσεις τις υπάρξεις τους µε το φως της αξιοπιστίας. Εσύ είσαι Αυτός ο Οποίος έχει δύναµη να κάνει ό, τι Τον ευχαριστεί και που κρατάει µέσα στη λαβή Του τα ηνία όλων των πραγµάτων, ορατών και αοράτων.

#7167
- Bahá'u'lláh

 

Χορήγησε σε µένα, ω Θεέ µου, το πλήρες µερίδιο της αγάπης Σου και της ευχαρίστησής Σου, και µέσω της έλξης του µεγαλόπρεπου φωτός Σου εκστασίεσε τις καρδιές µας, ω Εσύ ο Οποίος είσαι η Υπέρτατη Μαρτυρία και ο Πανένδοξος. Στείλε σε µένα, σαν ένα σηµάδι της χάρης Σου, τις αναζωογονητικές Σου αύρες, κατά τη διάρκεια της ηµέρας και της νύχτας, ω Κύριε της ευεργεσίας.

∆εν έχω κάνει καµία πράξη, ω Θεέ µου, που να αξίζει να δω το πρόσωπό Σου, και γνωρίζω µε βεβαιότητα ότι εάν ζούσα όσο θα διαρκούσε ο κόσµος θα αποτύγχανα να κατορθώσω κάποια πράξη που θα άξιζε αυτή την εύνοια, καθόσον η στάθµη του υπηρέτη θα στερείται πάντα της εισόδου στον ιερό Σου περίβολο, εκτός και αν η ευεργεσία Σου µε φτάσει, η τρυφερή Σου ευσπλαχνία µε διαποτίσει και η στοργική Σου καλοσύνη µε περιβάλλει.

Κάθε εγκώµιο ανήκει σε Σένα, ω Εσύ εκτός του Οποίου δεν υπάρχει άλλος Θεός. Ευσπλαχνικά κάνε µε ικανό να ανέλθω σε Σένα, να µου δοθεί η τιµή να κατοικήσω στην εγγύτητά Σου και να έχω επικοινωνία µόνο µαζί Σου. ∆εν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα.

Πραγµατικά, εάν Εσύ επιθυµούσες να απονείµεις ευλογία σ’ έναν υπηρέτη θα εξάλειφες από την επικράτεια της καρδιάς του κάθε µνεία ή διάθεση εκτός από τη ∆ική Σου µνεία· και εάν θέσπιζες κακό για έναν υπηρέτη εξ αιτίας αυτών που έχουν πράξει άδικα τα χέρια του µπροστά στο πρόσωπό Σου, θα τον δοκίµαζες µε τα αγαθά αυτού και του επόµενου κόσµου, ώστε να µπορεί να είναι απορροφηµένος µε αυτά και να ξεχάσει την ανάµνησή Σου.

#7168
- The Báb

 

Ω Θεέ! ∆ίδαξε αυτά τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά είναι τα φυτά του περιβολιού Σου, τα άνθη του λιβαδιού Σου, τα τριαντάφυλλα του κήπου Σου. Άφησε τη βροχή Σου να πέσει πάνω τους· άφησε τον Ήλιο της πραγµατικότητας να λάµψει πάνω τους µε την αγάπη Σου. Άφησε την αύρα Σου να τα αναζωογονήσει, έτσι ώστε να εκπαιδευτούν, να µεγαλώσουν, να αναπτυχθούν και να εµφανιστούν µε τη µεγαλύτερη ωραιότητα. Συ είσαι ο Χορηγός! Συ είσαι ο Φιλεύσπλαχνος!

#7145
- `Abdu'l-Bahá

 

Ω Συ αγαθέ Κύριε! Αυτά τα αξιαγάπητα παιδιά είναι το έργο των δακτύλων της ισχύος Σου και τα θαυµαστά σηµεία του µεγαλείου Σου. Ω Θεέ! Προστάτεψε αυτά τα παιδιά, βοήθησέ τα γενναιόδωρα να εκπαιδευτούν και κάνε τα ικανά να υπηρετήσουν τον κόσµο της ανθρωπότητας. Ω Θεέ! Αυτά τα παιδιά είναι µαργαριτάρια, κάνε τα να ανατραφούν µέσα στο κέλυφος της τρυφερής Σου καλοσύνης.

Εσύ είσαι ο Γενναιόδωρος, ο Αγαπών τους πάντες.

#7146
- `Abdu'l-Bahá

 

Ω Κύριε! Κάνε αυτά τα παιδιά έξοχα φυτά. Επίτρεψε σ’ αυτά να µεγαλώσουν και να αναπτυχθούν µέσα στο Κήπο της Συνθήκης Σου και χορήγησε φρεσκάδα και οµορφιά µε τις εκροές από τα σύννεφα της πανένδοξης Βασιλείας.

Ω Εσύ στοργικέ Κύριε! Είµαι ένα µικρό παιδί, εξύψωσέ µε, µε το να µου επιτρέψεις να εισέλθω στο βασίλειο. Είµαι γήινο, κάνε µε ουράνιο· είµαι από τον επίγειο κόσµο, άφησέ µε να ανήκω στην ουράνια επικράτεια· στενοχωρηµένο είµαι, επίτρεψέ µου να γίνω ακτινοβόλο· από ύλη είµαι, κάνε µε πνευµατικό, και δώσε να φανερώσω τις άπειρες γενναιοδωρίες Σου.

Εσύ είσαι ο Ισχυρός και ο Αγαπών τα πάντα.

#7147
- `Abdu'l-Bahá

 

Αυτός είναι ο Θεός! Ω Θεέ, Θεέ µου! Χορήγησέ µου µια αγνή καρδιά, σαν µαργαριτάρι.

#7148
- `Abdu'l-Bahá

 

Ω Θεέ, οδήγησέ µε, προστάτευσέ µε, κάνε µε ένα ακτινοβόλο λυχνάρι και ένα λαµπερό αστέρι. Εσύ είσαι ο Ισχυρός και ο ∆υνατός.

#7149
- `Abdu'l-Bahá

 

Ω Συ αγνέ Θεέ! Είµαι ένα µικρό παιδί· κάνε να είναι το στήθος της στοργικής Σου καλοσύνης το στήθος που αγαπώ· επίτρεψέ µου να τραφώ µε το µέλι και το γάλα της αγάπης Σου· εκπαίδευσέ µε στην αγκάλη της γνώσης Σου και δώρισε µου ευγένεια και σοφία, ενώ είµαι ακόµα παιδί.

Ω Συ Αυτάρκη Θεέ! Κάνε µε έµπιστο φίλο του Βασιλείου των Αοράτων. Αληθινά, Εσύ είσαι ο Ισχυρός, ο ∆υνατός!

#7150
- `Abdu'l-Bahá

 

Ω Κύριέ µου! Ω Κύριέ µου! Είµαι ένα παιδί σε τρυφερή ηλικία. Θρέψε µε από το στήθος του ελέους Σου, εκπαίδευσέ µε στην αγκάλη της αγάπης Σου, µόρφωσέ µε στο σχολείο της καθοδήγησής Σου και ανάπτυξέ µε κάτω από τη σκιά της ευεργεσίας Σου. Σώσε µε από το σκοτάδι, κάνε µε φως λαµπερό· απάλλαξέ µε από τη δυστυχία, κάνε µε ένα λουλούδι του ροδόκηπου· επίτρεψέ µου να γίνω ένας υπηρέτης στο κατώφλι Σου και µεταβίβασέ µου το χαρακτήρα και τη φύση των δικαίων· κάνε µε πηγή γενναιοδωρίας για τον ανθρώπινο κόσµο και στέψε το κεφάλι µου µε το διάδηµα της αιώνιας ζωής.

Αληθινά, Συ είσαι ο ∆υνατός, ο Ισχυρός, ο Βλέπων, ο Ακούων!

#7151
- `Abdu'l-Bahá

 

Ω Ασύγκριτε Κύριε! Γίνε ένα καταφύγιο γι’ αυτό το φτωχό παιδί και ένας στοργικός και συγχωρών Αυθέντης σ’ αυτή τη σφάλουσα και δύστυχη ψυχή. Ω Κύριε! Αν και είµαστε ανάξια φυτά, εν τούτοις ανήκουµε στον κήπο των ρόδων Σου. Αν και δενδρύλλια χωρίς φύλλα και άνθη, εν τούτοις είµαστε ένα µέρος του δενδρόκηπού Σου. Ανάθρεψε τότε αυτό το φυτό µε τις εκροές του σύννεφου του τρυφερού Σου ελέους και αναζωογόνησε και δυνάµωσε αυτό το δενδρύλλιο µε τη ζωογόνο πνοή της πνευµατικής Σου άνοιξης. Κάνε το να γίνει προσεκτικό, οξυδερκές και ευγενές, και δώσε να µπορέσει να φτάσει την αιώνια ζωή και να κατοικήσει στο βασίλειό Σου για πάντα.

#7152
- `Abdu'l-Bahá

 

Ω Θεέ Μου! Ω Θεέ µου! Βλέπεις αυτά τα παιδιά που είναι τα κλωνάρια του δέντρου της ζωής, τα πουλιά των λιβαδιών της σωτηρίας, τα µαργαριτάρια του ωκεανού της χάρης Σου, τα ρόδα του κήπου της καθοδήγησής Σου.

Ω Θεέ, Κύριέ µας! Ψάλλουµε τα εγκώµιά σου, οµολογούµε την αγιότητά Σου και ικετεύουµε θερµά τον ουρανό του ελέους Σου να µας κάνεις φώτα της καθοδήγησης, άστρα λαµπερά πάνω από τον ορίζοντα της αιώνιας δόξας ανάµεσα στην ανθρωπότητα, και να µας διδάξεις τη γνώση που προέρχεται από Σένα. Για Μπαχά-ολ-Αµπχά.

#7153
- `Abdu'l-Bahá

 

Ω Κύριε! Είµαι ένα παιδί· βοήθησέ µε να µεγαλώσω κάτω από τη σκιά της στοργικής σου καλοσύνης. Είµαι ένα τρυφερό φυτό· κάνε µε να τραφώ µε τις παροχές του σύννεφου της γενναιοδωρίας Σου. Είµαι ένα δεντράκι του κήπου της αγάπης· κάνε µε να γίνω ένα καρποφόρο δένδρο.

Εσύ είσαι ο Ισχυρός και ο ∆υνατός, και Εσύ είσαι ο Αγαπών, ο Γνώστης και ο Βλέπων τα πάντα.

#7154
- `Abdu'l-Bahá

 

Ω Εσύ πλέον ένδοξε Κύριε! Κάνε αυτή τη µικρή δούλη Σου ευλογηµένη και ευτυχισµένη· κάνε την να είναι αγαπητή στο κατώφλι της µοναδικότητάς Σου και άφησέ την να πιει άφθονα από το κύπελλο της αγάπης Σου, έτσι ώστε να γεµίσει µε αγαλλίαση και έκσταση και να διαχέει ευωδιαστά αρώµατα. Εσύ είσαι ο Ισχυρός και ο ∆υνατός, και εσύ είσαι ο Παντογνώστης, ο Βλέπων τα πάντα.

#7155
- `Abdu'l-Bahá

 

ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ

Ω Εσύ ασύγκριτε Κύριε! Επίτρεψε σ’ αυτό το θηλάζον βρέφος να γαλουχηθεί από το στήθος της στοργικής Σου καλοσύνης, προστάτευσέ το µέσα στο λίκνο της ασφάλειας και της προστασίας Σου και δώσε να ανατραφεί στην αγκάλη της τρυφερής Σου στοργής.

#7156
- `Abdu'l-Bahá

 

Ω Θεέ! Ανάθρεψε αυτό το µικρό µωράκι στην αγκάλη της αγάπης Σου και δώσε του γάλα από το στήθος της Πρόνοιάς Σου. Καλλιέργησε αυτό το δροσερό φυτό στο ροδόκηπο της αγάπης Σου και βοήθησέ το να αναπτυχθεί µε τις βροχές της γενναιοδωρίας Σου. Κάνε το τέκνο της βασιλείας και οδήγησε το στην ουράνιά Σου επικράτεια. Εσύ είσαι δυνατός και αγαθός! Εσύ είσαι ο ∆ωρητής, ο Γενναιόδωρος, ο Κύριος ασύγκριτης ευεργεσίας!

A µπντολ-Μπαχά

#7157
- `Abdu'l-Bahá

 

Ώ Θεέ µου! Αναζωογόνησε και χαροποίησε το πνεύµα µου! Εξάγνισε την καρδιά µου.

Φώτισε τις δυνάµεις µου. Αφήνω όλες µου τις υποθέσεις στα χέρια Σου. Εσύ είσαι ο Οδηγός µου και το Καταφύγιό µου. ∆ε θα είµαι πια θλιµµένος και περίλυπος· θα είµαι πλάσµα ευτυχισµένο και χαρούµενο. Ω Θεέ! ∆ε θα είµαι πια γεµάτος ανησυχία ούτε θα αφήσω τη στενοχώρια να µε βασανίζει. ∆ε θα παραµείνω στα δυσάρεστα πράγµατα της ζωής.

Ω Θεέ! Εσύ είσαι περισσότερο φίλος µου από όσο είµαι εγώ στον εαυτό µου. Αφιερώνω τον εαυτό µου σε Σένα, ω Κύριε.

#7169
- `Abdu'l-Bahá

 

Ω Θεέ! Ω Θεέ µου! ∆όξα σε Σένα, γιατί Εσύ µε σταθεροποίησες στην οµολογία της ενότητάς Σου, µε προσέλκυσες στο λόγο της µοναδικότητάς Σου, µε άναψες µε τη φωτιά της αγάπης Σου και µε απασχόλησες µε τη µνηµόνευσή Σου και µε την υπηρεσία των φίλων και των δούλων Σου.

Ω Κύριε, βοήθησέ µε να είµαι πράος και ταπεινός και δυνάµωσέ µε να αποδεσµευτώ από όλα τα πράγµατα και να κρατηθώ στην άκρη του ενδύµατος της δόξας Σου, έτσι ώστε η καρδιά µου να γεµίσει από την αγάπη Σου και να µην αφήσει χώρο για αγάπη στα εγκόσµια και δέσµευση στις ιδιότητές τους.

Ω Θεέ! Εξάγνισέ µε από τα πάντα εκτός από Σένα, καθάρισέ µε από τη σκουριά των αµαρτιών και των παραβάσεων, και κάνε µε να αποκτήσω πνευµατική καρδιά και συνείδηση.

Αληθινά, Συ είσαι ελεήµων και αληθινά, Συ είσαι ο Πλέον Γενναιόδωρος, του Οποίου τη βοήθεια όλοι αναζητούν.

#7170
- `Abdu'l-Bahá

 

Ω Κύριέ µου! Ω Κύριέ µου! Αυτή είναι µια λάµπα αναµµένη από τη φωτιά της αγάπης Σου και φέγγει µε τη φλόγα που καίει στο δέντρο του ελέους Σου. Ω Κύριέ µου! Αύξησε την έξαψή της, τη ζέστη και τη φλόγα της µε τη φωτιά που είναι αναµένει στο Σινά της Φανέρωσής Σου. Αληθινά, Συ είσαι Εκείνος που δίνει σταθερότητα, ο Βοηθός, ο Ισχυρός, ο Γενναιόδωρος, ο Στοργικός.

#7171
- `Abdu'l-Bahá

 

Ω Θεέ µου! Ω Θεέ µου! Αυτός ο δούλος Σου έχει προχωρήσει προς Εσένα, περιπλανιέται µε πάθος στην έρηµο της αγάπης Σου, βαδίζει στο µονοπάτι της υπηρεσίας Σου, προσµένει την εύνοιά Σου, ελπίζει στην ευεργεσία Σου, βασίζεται στη Βασιλεία Σου και είναι µεθυσµένος µε τον οίνο των δώρων Σου. Ω Θεέ µου. Αύξησε τη θέρµη της στοργής του για Σένα, τη σταθερότητα της εξύµνησής του για Σένα και τη φλόγα της αγάπης του για Σένα.

Αληθινά, Συ είσαι ο Πλέον Γενναιόδωρος, ο Κύριος άφθονης Χάρης. ∆εν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα, το Συγχωρούντα, τον Ελεήµονα.

#7172
- `Abdu'l-Bahá

 

Ω Θεέ, Θεέ µου! Αυτός είναι ο ακτινοβόλος υπηρέτης Σου, ο πνευµατικός Σου δούλος, που έχει ελκυστεί κοντά Σου και έχει πλησιάσει την παρουσία Σου. Αυτός έχει στρέψει το πρόσωπό του προς το δικό Σου, αναγνωρίζοντας την ενότητά Σου, οµολογώντας τη µοναδικότητά Σου έχει καλέσει στο όνοµά Σου ανάµεσα στα έθνη και έχει οδηγήσει τους ανθρώπους στα ρέοντα ύδατα της ευσπλαχνίας Σου, ω Εσύ Πλέον γενναιόδωρε Κύριε! Σ’ εκείνους που ζήτησαν Αυτός έχει δώσει να πιουν από το κύπελλο της καθοδήγησης που ξεχειλίζει από τον οίνο της αµέτρητης χάρης Σου.

Ω Κύριε, βοήθησέ τον κάτω από όλες τις συνθήκες, κάνε τον να µάθει τα καλά φυλαγµένα µυστήριά Σου, και ρίξε πάνω του τα απόκρυφα µαργαριτάρια Σου. Κάνε τον ένα λάβαρο που κυµατίζει από τις κορυφές των κάστρων στους ανέµους της ουράνιας βοήθειάς Σου, κάνε τον µια πηγή κρυστάλλινων υδάτων.

Ω Εσύ συγχωρούντα Κύριέ µου! Φώτισε τις καρδιές µε τις ακτίνες µιας λυχνίας που εκπέµπει τις δέσµες του φωτός της, αποκαλύπτοντας τις πραγµατικότητες όλων των πραγµάτων σ’ εκείνους ανάµεσα στους ανθρώπους Σου που έχεις ευνοήσει ευσπλαχνικά.

Αληθινά, Εσύ είσαι ο Ισχυρός, ο ∆υνατός, ο Προστάτης, ο Ακλόνητος, ο Αγαθοεργός! Αληθινά, Εσύ είσαι ο Κύριος όλου του ελέους!

#7173
- `Abdu'l-Bahá

 

Ω Θεέ, Θεέ µου! Αυτοί είναι οι αδύναµοι υπηρέτες Σου· είναι οι πιστοί Σου δούλοι και οι δούλες Σου, που έχουν υποκλιθεί µπροστά στον εξυψωµένο Λόγο Σου και ταπείνωσαν τον εαυτό τους στο δικό Σου Κατώφλι του φωτός, και ήταν µάρτυρες της µοναδικότητάς Σου, µέσω της οποίας ο Ήλιος δηµιουργήθηκε να φωτίζει µε µεσηµεριανή λαµπρότητα. Αυτοί έχουν ακούσει το κάλεσµα που έκανες στην απόκρυφη Επικράτειά Σου, και µε καρδιές που τρέµουν από αγάπη και αγαλλίαση, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµά Σου.

Ω Κύριε, ρίξε πάνω τους τις εκροές της ευσπλαχνίας Σου, βρέξε πάνω τους όλα τα ύδατα της χάρης Σου. Κάνε τους να µεγαλώσουν σαν όµορφα φυτά στον ουράνιο κήπο, και από τα γεµάτα και φορτωµένα σύννεφα των δωρεών Σου και από τις βαθιές αποθήκες της άφθονης χάρης Σου, κάνε αυτό τον κήπο να ανθίσει και κράτησέ τον πάντα πράσινο και λαµπερό, και πάντα δροσερό, φεγγοβόλο και όµορφο.

Εσύ είσαι αληθινά ο Ισχυρός, ο Εξυψωµένος, ο ∆υνατός, Αυτός, ο Οποίος µόνος διαµένει αµετάβλητος στους ουρανούς και στη γη. ∆εν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα, τον Κύριο των φανερών τεκµηρίων και σηµείων.

#7174
- `Abdu'l-Bahá

 

Αυτός είναι ο Θεός!

Ω Θεέ, Θεέ µου! Αυτοί είναι δούλοι, που προσελκύονται στις µέρες Σου από τις ευωδίες της αγιότητάς Σου, που έχουν ανάψει µε τη φλόγα που καίει στο ιερό Σου δέντρο, που ανταποκρίνονται στη φωνή Σου, που προφέρουν τον ύµνο Σου, που ξύπνησαν από την αύρα Σου, που αφυπνίστηκαν από τις γλυκιές Σου ευωδίες, που αντικρίζουν τα σηµεία Σου, που κατανοούν τους στίχους Σου, που αφουγκράζονται τους λόγους Σου, που πιστεύουν στην Αποκάλυψή Σου και είναι βέβαιοι για τη στοργική Σου καλοσύνη. Τα µάτια τους, ω Κύριε, είναι προσηλωµένα στο βασίλειο της λαµπρής Σου δόξας και τα πρόσωπά τους στραµµένα προς την ύψιστη εξουσία Σου, οι καρδιές τους χτυπούν µε την αγάπη της ακτινοβόλου και ένδοξης ωραιότητάς Σου, οι ψυχές τους καίγονται από τη φλόγα της αγάπης Σου, ω Κύριε αυτού και του επόµενου κόσµου, οι ζωές τους βράζουν µε τη φλόγα του πόθου τους για Σένα και τα δάκρυα τους χύνονται για χάρη Σου.

Προφύλαξέ τους µέσα στο φρούριο της προστασίας και της ασφάλειάς Σου, προστάτεψέ τους µε την άγρυπνή Σου φροντίδα, κοίταξέ τους µε τα µάτια της πρόνοιας και του ελέους Σου, κάνε τους σύµβολα της θείας Σου ενότητας, που είναι φανερά σ’ όλες τις περιοχές, λάβαρα της ισχύος Σου, που κυµατίζουν πάνω από τα µέγαρα του µεγαλείου Σου, λαµπερούς λύχνους, που καίνε µε το λάδι της σοφίας Σου µέσα στις σφαίρες της καθοδήγησής Σου, πουλιά του κήπου της γνώσης Σου, που κελαηδούν πάνω στα ψηλότερα κλαδιά στον προστατευτικό Σου παράδεισο και λεβιάθαν του ωκεανού της δωρεάς Σου, που να βυθίζονται µε το υπέρτατο έλεός Σου στα απύθµενα βάθη.

Ω Κύριε, Θεέ µου! Ταπεινοί είναι αυτοί οι δούλοι Σου, εξύψωσέ τους στην ουράνια βασιλεία Σου· αδύνατοι είναι, δυνάµωσε τους µε την υπέρτατη ισχύ Σου· ταπεινωµένοι είναι, χάρισέ τους τη ∆όξα Σου στην ύψιστη επικράτειά Σου· φτωχοί είναι, πλούτισέ τους στο µεγαλειώδες Σου βασίλειο. Όρισε γι’ αυτούς όλα τα αγαθά που έχεις προορίσει στους κόσµους Σου, ορατούς και αόρατους, ευνόησέ τους σ’ αυτό τον κόσµο τον επίγειο, χαροποίησε τις καρδιές τους µε την έµπνευσή Σου, ω Κύριε όλων των όντων! Φώτισε τις καρδιές τους µε τις χαρµόσυνες ειδήσεις Σου που σκορπίζονται από την πανένδοξη στάθµη Σου, κάνε σταθερά τα βήµατά τους στη Μέγιστη Συνθήκη Σου και δυνάµωσε τα πλευρά τους στη σταθερή Σου ∆ιαθήκη, µε την ευεργεσία και την υποσχόµενη χάρη Σου, ω Φιλεύσπλαχνε και Ελεήµονα! Εσύ είσαι, αληθινά, ο Ευσπλαχνικός, ο Παντελεήµων.

#7175
- `Abdu'l-Bahá

 

Ω Εσύ Χορηγέ! Εσύ έχεις εµφυσήσει πάνω στους φίλους της ∆ύσης τη γλυκιά ευωδία του Αγίου Πνεύµατος, και µε το φως της θείας καθοδήγησης φώτισες το δυτικό ουρανό. Έχεις κάνει αυτούς που ήταν κάποτε αποµακρυσµένοι να ελκυστούν κοντά Σου· Εσύ έχεις κάνει τους ξένους να γίνουν στοργικοί φίλοι· Εσύ ξύπνησες αυτούς που κοιµόταν· Εσύ έχεις κάνει τους απρόσεκτους προσεκτικούς.

Ω Εσύ Χορηγέ! Βοήθησε αυτούς τους ευγενείς φίλους να κερδίσουν την ευχαρίστησή Σου, και κάνε τους ευχέτες τόσο για τον ξένο όσο και για το φίλο. Φέρε τους στον κόσµο ο οποίος είναι παντοτινός· δώσε τους ένα µερίδιο ουράνιας χάρης· κάνε τους να γίνουν αληθινοί Μπαχάι, ειλικρινά του Θεού· σώσε τους από είδωλα, και θεµελίωσέ τους σταθερά στην αλήθεια. Κάνε

τους σηµεία και τεκµήρια της Βασιλείας, λαµπερά άστρα πάνω από τους ορίζοντες αυτής της εφήµερης ζωής. Κάνε τους να είναι ανακούφιση και παρηγοριά στην ανθρωπότητα και υπηρέτες στην ειρήνη του κόσµου. Φαίδρυνέ τους µε τον οίνο της συµβουλής Σου και δώσε ώστε όλοι τους να µπορούν να βαδίζουν στο µονοπάτι των εντολών Σου.

Ω Εσύ Χορηγέ! Η πιο προσφιλής ευχή αυτού του υπηρέτη στο Κατώφλι Σου είναι να δει τους φίλους της Ανατολής και της ∆ύσης αγκαλιασµένους· να δει όλα τα µέλη της ανθρώπινης κοινωνίας συγκεντρωµένα µε αγάπη σε µια µοναδική, µεγάλη συνάθροιση, όπως οι µεµονωµένες σταγόνες του νερού, συγκεντρωµένες σε µια µεγάλη θάλασσα· να δει όλους σαν πουλιά σε ένα ροδόκηπο, σαν µαργαριτάρια ενός ωκεανού, σαν φύλλα ενός δέντρου, σαν ακτίνες ενός ήλιου.

Εσύ είσαι ο Ισχυρός, ο ∆υνατός, και Εσύ είσαι ο Θεός της δύναµης, ο Παντοδύναµος, ο Βλέπων τα πάντα.

#7176
- `Abdu'l-Bahá

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

∆όξα σε Σένα, ω Κύριε, Θεέ µου! Εσύ βλέπεις και γνωρίζεις ότι έχω προτρέψει τους δούλους Σου να µη στραφούν προς καµιά άλλη κατεύθυνση εκτός απ’ αυτήν των δωρεών Σου, και τους έχω ζητήσει να µην τηρούν τίποτε εκτός από εκείνα που Εσύ όρισες στο Σαφές Σου Βιβλίο, το Βιβλίο που έχει σταλεί σύµφωνα µε την ανεξιχνίαστη προσταγή και τον αµετάκλητο σκοπό Σου.

∆εν µπορώ να αρθρώσω λέξη, ω Θεέ µου, εκτός αν µου επιτραπεί από Σένα, και δεν µπορώ να κινηθώ προς καµιά κατεύθυνση µέχρι να λάβω την έγκρισή Σου. Εσύ είσαι, ω Θεέ µου, Αυτός ο Οποίος µε έφερε στη ζωή µε τη δύναµη της ισχύος Σου και µε έχει προικίσει µε τη χάρη Σου για να φανερώνω την Υπόθεσή Σου. Για το λόγο αυτό υποβλήθηκα σε τέτοιες αντιξοότητες που η γλώσσα µου εµποδίστηκε να σε εξυµνεί και να εκθειάζει τη ∆όξα Σου.

Όλη η ∆όξα σε Σένα ανήκει, ω Θεέ µου, για τα πράγµατα που όρισες για µένα µε την εντολή Σου και µε τη δύναµη της κυριαρχίας Σου. Σε ικετεύω να ενισχύσεις και µένα και εκείνους που µε αγαπούν, στην αγάπη µας για Σένα και να µας κρατήσεις σταθερούς στην Πίστη Σου.

Ορκίζοµαι στην ισχύ Σου! Ω Θεέ µου! Η ντροπή για το δούλο Σου είναι να είναι αποκλεισµένος σαν µε πέπλο από Σένα και η ∆όξα του είναι να Σε γνωρίζει. Οπλισµένος µε την ισχύ του Ονόµατός Σου τίποτε δεν µπορεί να µε βλάψει ποτέ, και µε την αγάπη Σου στην καρδιά µου οι συµφορές όλου του κόσµου δεν µπορούν µε κανένα τρόπο να µε ανησυχήσουν.

Στείλε εποµένως, ω Κύριέ µου, σε µένα και στους αγαπηµένους µου, εκείνο το οποίο θα µας προστατεύσει από την αδικία εκείνων που έχουν απαρνηθεί την αλήθεια Σου και έχουν αµφισβητήσει τα σηµεία Σου.

Εσύ είσαι, αληθινά, ο Πανένδοξος, ο Πλέον Ευεργετικός.

#7177
- Bahá'u'lláh

 

∆οξασµένος είσαι Εσύ, ω Κύριε, Θεέ µου! Αυτός είναι ο δούλος Σου που έχει πιει από τα χέρια της χάρης Σου τον οίνο της τρυφερής Σου ευσπλαχνίας και έχει γευτεί την ουσία της αγάπης Σου στις µέρες Σου. Σε ικετεύω στο όνοµα των ενσαρκώσεων των ονοµάτων Σου, να εφοδιάσεις αυτόν που καµιά οδύνη δεν µπορεί να εµποδίζει να αγάλλεται µε την αγάπη Σου ή να ατενίζει το πρόσωπό Σου, και αυτόν που όλες οι στρατιές των απερίσκεπτων είναι ανίκανες να κάνουν να παρεκκλίνει από το µονοπάτι της ευχαρίστησής Σου, µε όλα τα αγαθά που κατέχεις και να τον ανυψώσεις σε τέτοια ύψη, ώστε να βλέπει τον κόσµο µόλις σαν µια σκιά που χάνεται εν ριπή οφθαλµού.

Φύλαξε τον επίσης ασφαλή, ω Θεέ µου, µε την ισχύ της αµέτρητης µεγαλοπρέπειάς Σου απ’ όλα όσα απεχθάνεσαι. Εσύ είσαι, αληθινά, ο Κύριός του και ο Κύριος όλων των κόσµων.

#7178
- Bahá'u'lláh

 

∆οξασµένο είναι το Όνοµά Σου, ω Κύριε Θεέ µου! Σε ικετεύω στο Όνοµά Σου, µε το οποίο η Ώρα ήρθε, η Ανάσταση πραγµατοποιήθηκε και φόβος και ρίγος κυρίεψε όλα που βρίσκονται στον ουρανό και στη γη, να χορηγήσεις από τον ουρανό του ελέους Σου και από τα σύννεφα της τρυφερής Σου ευσπλαχνίας, ό, τι θα χαροποιήσει τις καρδιές των δούλων Σου, που έχουν στραφεί προς Εσένα και έχουν βοηθήσει την Υπόθεσή Σου.

Φύλαξε ασφαλείς τους δούλους Σου και τις δούλες Σου, ω Κύριε µου, από τα βέλη της οκνηρής φαντασίας και µαταιοδοξίας, και δώσε τους από τα χέρια της χάρης Σου να πιουν από τα απαλά ρέοντα ύδατα της γνώσης Σου.

Εσύ, αληθινά, είσαι ο Παντοδύναµος, ο Πλέον Εξυψωµένος, ο Πάντοτε Συγχωρών, ο Πλέον Γενναιόδωρος.

#7179
- Bahá'u'lláh

 

Ω Θεέ, Θεέ µου! Έχω ξεκινήσει από το σπίτι µου, κρατώντας γερά το σχοινί της αγάπης Σου, και έχω εναποθέσει τον εαυτό µου εξ’ ολοκλήρου στη φροντίδα Σου και στην προστασία Σου. Σε ικετεύω στο όνοµα της ισχύος Σου, µε την οποία Εσύ προστάτευσες τους αγαπηµένους Σου από τους δύστροπους και τους κακούς και από κάθε αυταρχικό καταπιεστή και από κάθε ασεβή που έχει παραστρατήσει µακριά Σου, να µε φυλάξεις ασφαλή µε το έλεός Σου και τη χάρη Σου. Κάνε µε κατόπιν ικανό να γυρίσω σπίτι µου, στο όνοµα της ισχύος Σου και της δύναµής Σου. Εσύ είσαι, αληθινά, ο Παντοδύναµος, ο Βοηθός στον Κίνδυνο, ο Αυθύπαρκτος.

#7180
- Bahá'u'lláh

 

Στο Όνοµά Του, το Εξυψωµένο, το Ανώτατο, το Υπέρτατο!

∆οξασµένος είσαι Συ, Ω Κύριε, Θεέ µου! Ω Συ ο Οποίος είσαι ο Θεός µου, ο Αφέντης µου, και ο Κύριός µου, και το Στήριγµά µου, και η Ελπίδα µου, και το Καταφύγιό µου, και το Φως µου. Σου ζητώ στο Κρυµµένο και ∆ιαφυλαγµένο Όνοµά Σου, που κανείς δε γνωρίζει εκτός από τον Ίδιο Σου τον Εαυτό, να προστατεύσεις τον κάτοχο αυτής της Πινακίδας από κάθε συµφορά και ασθένεια, και από κάθε φαύλο, άνδρα ή γυναίκα, από την κακία των κακόβουλων και από τη δολοπλοκία των απίστων. Φύλαξέ τον, επιπλέον, ω Θεέ µου, από κάθε πόνο και στενοχώρια, ω Εσύ που κρατάς στα χέρια Σου την κυριαρχία όλων των πραγµάτων. Εσύ, αληθινά, είσαι ισχυρός υπεράνω όλων των πραγµάτων. Εσύ πράττεις όπως επιθυµείς, και ορίζεις όπως Σε ευχαριστεί.

Ω Συ Βασιλέα των Βασιλέων! Ω Συ αγαθέ Κύριε! Ω Συ Πηγή της πανάρχαιας ωραιότητας, της χάρης, της γενναιοδωρίας και της δωρεάς, ω Συ Θεράπων των ασθενειών! Ω Συ Πληρών τις ανάγκες! Ω Συ Φως του Φωτός! Ω Συ Φως υπεράνω κάθε Φωτός! Ω Συ Φανερωτή κάθε Αποκάλυψης! Ω Συ Οικτίρµων! Ο Συ Ελεήµων! Έχε έλεος για τον κάτοχο αυτής της Πινακίδας µε το µέγιστο έλεός Σου και την άφθονη χάρη Σου, ω Συ Φιλεύσπλαχνε, ω Συ Γενναιόδωρε! Φύλαξέ τον επίσης µέσω της προστασίας Σου, από οτιδήποτε µπορεί να απεχθάνονται η καρδιά και ο νους του. Από εκείνους που είναι προικισµένοι µε δύναµη, Εσύ, αληθινά, είσαι ο πλέον ισχυρός. Η ∆όξα του Θεού αναπαύεται σε σένα, ω Συ ανατέλλων ήλιε! Πιστοποίησε αυτό που ο Θεός έχει πιστοποιήσει για τον ίδιο Του τον Εαυτό, ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός απ’ Αυτόν, τον Παντοδύναµο, τον Πολυαγαπηµένο.

#7181
- Bahá'u'lláh

 

Προόρισε για µένα, ω Κύριέ µου, και γι’ αυτούς που πιστεύουν σε Σένα, εκείνο το οποίο κρίνεται καταλληλότερο για µας στην εκτίµησή Σου, όπως είναι καταγραµµένο στο Μητρικό Βιβλίο, γιατί στο χέρι Σου κρατάς το καθορισµένο µέτρο όλων των πραγµάτων.

Τα άφθονα δώρα Σου πέφτουν αδιάκοπα πάνω σ’ αυτούς που εκτιµούν την αγάπη Σου, και τα θαυµαστά τεκµήρια των ουράνιων γενναιοδωριών Σου χορηγούνται πλουσιοπάροχα σ’ αυτούς που αναγνωρίζουν τη θεία Σου Ενότητα. Εµπιστευόµαστε στη φροντίδα Σου οτιδήποτε Εσύ έχεις προορίσει για µας και Σε ικετεύουµε να µας χορηγήσεις όλα τα καλά που αγκαλιάζει η γνώση Σου.

Προστάτευσέ µε, ω Κύριέ µου, από κάθε κακό που αντιλαµβάνεται η παντογνωσία Σου, διότι δεν υπάρχει καµία ισχύς ούτε δύναµη παρά µόνο σε Σένα, δεν επέρχεται κανένας θρίαµβος εκτός από την παρουσία Σου, και Εσύ είσαι ο µόνος που διατάζει. Οτιδήποτε θέλει ο Θεός γίνεται, και εκείνο που δε θέλει δε θα γίνει.

∆εν υπάρχει καµία ισχύς ούτε δύναµη παρά µόνο στο Θεό, τον Πλέον Εξυψωµένο, τον Πλέον Ισχυρό.

#7182
- The Báb

 

∆όξα σε Σένα, ω Θεέ! Εσύ είσαι ο Θεός που υπήρχε πριν απ’ όλα τα πράγµατα, που θα υπάρχει µετά από όλα τα πράγµατα, και θα διαρκέσει πέρα από όλα τα πράγµατα. Εσύ είσαι ο Θεός ο Οποίος γνωρίζει όλα τα πράγµατα, και είναι ανώτατος πάνω από όλα τα πράγµατα.

Εσύ είσαι ο Θεός που φέρεται ευσπλαχνικά σε όλα τα πράγµατα, που κρίνει µεταξύ όλων των πραγµάτων και του Οποίου το όραµα αγκαλιάζει τα πάντα. Εσύ είσαι ο Θεός Κύριέ µου, είσαι γνώστης της κατάστασής µου, Εσύ βλέπεις την εσωτερική και την εξωτερική µου ύπαρξη.

Χορήγησε τη συγχώρησή Σου σε µένα και στους πιστούς που αποκρίθηκαν στο Κάλεσµά Σου. Γίνε ο επαρκής µου βοηθός κατά της πονηρίας οποιουδήποτε επιθυµεί να µου επιφέρει στενοχώρια ή επιθυµεί το κακό µου. Αληθινά, Εσύ είσαι ο Κύριος όλων των δηµιουργηµάτων. Εσύ είσαι επαρκής στον καθένα, ενώ κανείς δεν µπορεί να είναι αυτάρκης χωρίς Εσένα.

#7183
- The Báb

 

Στο Όνοµα του Θεού, του Κυρίου υπέρτερου µεγαλείου, του Επιβλητικού στα πάντα.

Καθαγιασµένος είναι ο Κύριος στο χέρι του Οποίου είναι η πηγή της εξουσίας. Αυτός δηµιουργεί οτιδήποτε θέλει µε το Λόγο της διαταγής Του «Γενηθήτω» και εγένετο. ∆ική Του υπήρξε η δύναµη της εξουσίας µέχρι τώρα και θα παραµείνει δική Του και στο εξής. καθιστά

νικηφόρο οποιονδήποτε επιθυµεί, µε την ισχύ της διαταγής Του. Αυτός είναι αληθινά ο ∆υνατός, ο Παντοδύναµος. Σ’ Αυτόν ανήκει όλη η δόξα και το µεγαλείο στα βασίλεια της Αποκάλυψης και της ∆ηµιουργίας και σε οτιδήποτε βρίσκεται ανάµεσά τους. Αληθινά, Αυτός είναι ο Ισχυρός, ο Πανένδοξος. Από την αιωνιότητα Αυτός ήταν η Πηγή αδάµαστης ενέργειας και θα παραµείνει έτσι αιώνια. Αυτός είναι αληθινά ο Κύριος της ισχύος και της δύναµης. Όλα τα βασίλεια του ουρανού και της γης και οτιδήποτε βρίσκεται ανάµεσά τους είναι του Θεού, και η δύναµή Του είναι υπεράνω όλων των πραγµάτων. Όλοι οι θησαυροί της γης και του ουρανού και όλων όσων βρίσκονται ανάµεσά τους είναι δικοί Του, και η προστασία Του επεκτείνεται πάνω σε όλα τα πράγµατα. Αυτός είναι ο ∆ηµιουργός των ουρανών και της γης και σε οτιδήποτε βρίσκεται ανάµεσά τους, και αληθινά είναι µάρτυς όλων των πραγµάτων. Αυτός είναι ο Κύριος της Ηµέρας της Κρίσεως για όλους που κατοικούν στους ουρανούς και στη γη και σε οτιδήποτε βρίσκεται ανάµεσά τους, και αληθινά ο Θεός είναι γρήγορος στην κρίση. Αυτός θέτει το καθορισµένο µέτρο για όλους που βρίσκονται στου ουρανούς και στη γη και σε οτιδήποτε είναι ανάµεσά τους. Αληθινά, Αυτός είναι ο Υπέρτατος Προστάτης. Αυτός κρατάει στην παλάµη Του τα κλειδιά του ουρανού και της γης και όλων όσων βρίσκονται µεταξύ τους. Αυτός χορηγεί δώρα σύµφωνα µε τη δική Του ευχαρίστηση µέσω της δύναµης της διαταγής Του. Αληθινά, η χάρη Του περικλείει τα πάντα, και Αυτός είναι ο Παντογνώστης.

Λέγε: Ο Θεός είναι επαρκής σε µένα· Αυτός είναι που κρατάει στην παλάµη Του το βασίλειο όλων των πραγµάτων. Μέσα από τη δύναµη του πλήθους του ουρανού και της γης και οτιδήποτε βρίσκεται ανάµεσά τους, Αυτός προστατεύει ανάµεσα στους υπηρέτες Του οποιονδήποτε βούλεται. Αληθινά, ο Θεός, παρατηρεί τα πάντα.

Αµέτρητα εξυψωµένος είσαι Εσύ, ω Κύριε! Προστάτευσέ µας από οτιδήποτε βρίσκεται µπροστά µας και πίσω µας, πάνω από τα κεφάλια µας, στα δεξιά µας, στα αριστερά µας, κάτω από τα πόδια µας και σε όποια άλλη πλευρά είµαστε εκτεθειµένοι. Αληθινά, ανεξάντλητη είναι η προστασία Σου πάνω σε όλα τα πράγµατα.

#7184
- The Báb

 

Ω Θεέ, Θεέ µου! Προφύλαξε τους πιστούς Σου δούλους από τα κακά του εγωισµού και του πάθους, προστάτευσέ τους µε το άγρυπνο µάτι της τρυφερής Σου καλοσύνης από κάθε µνησικακία, µίσος και φθόνο, φύλαξέ τους στο απόρθητο φρούριο της φροντίδας Σου και ασφαλείς από τα βέλη της αµφιβολίας, κάνε τους να φανερώνουν τα ένδοξα σηµεία Σου, φώτισε τα πρόσωπά τους µε τις λαµπρές ακτίνες που εκπέµπονται από τη Χαραυγή της θείας Σου ενότητας, χαροποίησε τις καρδιές τους µε τους στίχους που αποκαλύφτηκαν από το ιερό Σου βασίλειο, δυνάµωσε τα πλευρά τους µε τη δύναµή Σου που κυριεύει τα πάντα και που προέρχεται από την επικράτεια της δόξας Σου. Εσύ είσαι ο Ευεργετικός στους πάντες, ο Προστάτης, ο Παντοδύναµος, ο Φιλεύσπλαχνος.

#7185
- `Abdu'l-Bahá

 

Ω Κύριέ µου! Εσύ γνωρίζεις ότι ο κόσµος περιστοιχίζεται από πόνο και συµφορές και περιβάλλεται από κακουχίες και στενοχώριες. Κάθε δοκιµασία προσβάλλει τον άνθρωπο και κάθε φοβερή αντιξοότητα επιτίθεται, όπως επιτίθεται ένα ερπετό. ∆εν υπάρχει καταφύγιο και άσυλο γι’ αυτόν εκτός κάτω από τις φτερούγες της προστασίας, προφύλαξης, φρούρησης και κουστωδίας Σου.

Ω Συ Ελεήµονα! Ω Κύριέ µου! Κάνε την προστασία Σου θωράκισή µου, την προφύλαξή Σου ασπίδα µου, την ταπεινότητα µπροστά στην πύλη της µοναδικότητάς Σου φύλακά µου, και την κουστωδία και άµυνά Σου φρούριο και κατοικία µου. Προφύλαξέ µε από τις υποβολές του εγωισµού και του πόθου, και φύλαξέ µε από κάθε ασθένεια, δοκιµασία, δυσκολία και βάσανο.

Αληθινά, Συ είσαι ο Προστάτης, ο Φρουρός, ο Φύλακας, ο Επαρκής και αληθινά, Εσύ είσαι ο Ελεήµων του Πλέον Ελεήµονα.

#7186
- `Abdu'l-Bahá

 

Ω Εσύ καλή και στοργική Θεία Πρόνοια! Η Ανατολή κινείται και η ∆ύση υψώνεται όπως τα αιώνια µεγάλα κύµατα της θάλασσας. Οι απαλές αύρες της αγιότητας διαχέονται, και από το Αόρατο Βασίλειο οι ακτίνες της Σφαίρας της Αλήθειας λάµπουν µεγαλόπρεπα. Οι ύµνοι της θείας ενότητας ψέλνονται και τα λάβαρα της ουράνιας ισχύος κυµατίζουν. Η αγγελική Φωνή εγείρεται και, όπως το βουητό του λεβιάθαν, ηχεί το κάλεσµα της αυταπάρνησης και της εξαφάνισης. Η θριαµβευτική κραυγή Για Μπαχά’ ολ-Αµπχά αντηχεί σε κάθε πλευρά, και το κάλε- σµα Για Αλή’ ολ’ Αλά ηχεί σε όλες τις περιοχές. Καµιά κίνηση δεν υπάρχει στον κόσµο εκτός απ’ αυτήν της ∆όξας του Μοναδικού Απαγωγέα των Καρδιών, και καµία αναταραχή εκτός από την κυµατώδη αγάπη γι’ Αυτόν, τον Ασύγκριτο, τον Πολυαγαπηµένο.

Οι αγαπηµένοι του Κυρίου, µε τη µοσχοβόλο αναπνοή τους, καίνε σαν λαµπερές λαµπάδες σε κάθε κλίµα, και οι φίλοι του Φιλεύσπλαχνου, όπως τα ανθισµένα λουλούδια, µπορούν να βρεθούν σε όλες τις περιοχές. Ούτε για µια στιγµή δεν αναπαύονται· αναπνέουν µόνο στην ανάµνησή Σου, και δε λαχταρούν τίποτα παρά µόνο να υπηρετούν την Υπόθεσή Σου. Στα λιβάδια της αλήθειας αυτοί είναι σαν τα γλυκά κελαηδόντα αηδόνια, και στον ανθόκηπο της καθοδήγησης είναι σαν τα φωτεινόχρωµα άνθη. Με µυστικιστικά άνθη στολίζουν τα µονοπάτια του Κήπου της Πραγµατικότητας· σαν κινούµενα κυπαρίσσια οριοθετούν τις όχθες του ποταµού της Θείας Θέλησης. Πάνω στον ορίζοντα της ύπαρξης λάµπουν σαν ακτινοβόλα άστρα· στο στερέωµα του κόσµου λάµπουν σαν περίλαµπρα ουράνια σώµατα. Φανερώσεις ουράνιας χάρης είναι αυτοί, και χαραυγές φωτός θείας βοήθειας.

∆ώσε, ω Εσύ Στοργικέ Κύριε, ώστε όλοι να είναι σταθεροί και ακλόνητοι, να λάµπουν µε αιώνια λαµπρότητα, έτσι ώστε, µε κάθε ανάσα, απαλές αύρες να πνέουν από τα καταφύγια της στοργικής Σου καλοσύνης, από τον ωκεανό της χάρης Σου να αναδυθεί µια απαλή οµίχλη, ώστε οι ευνοϊκές βροχές της αγάπης Σου να χαρίσουν φρεσκάδα και ο ζέφυρος να µεταφέρει το άρωµά του από το ροδόκηπο της θείας ενότητας.

Παραχώρησε, ω Πλέον Πολυαγαπηµένε του Κόσµου, µια ακτίνα από τη λαµπρότητά Σου.

Ω Πολυαγαπηµένε της ανθρωπότητας, χύσε πάνω µας το φως της Όψης Σου.

Ω Παντοδύναµε Θεέ, προστάτευσέ µας, γίνε το καταφύγιό µας και, ω Κύριε της Ύπαρξης, δείξε την ισχύ Σου και την εξουσία Σου.

Ω Εσύ στοργικέ Κύριε, οι υποκινητές της ανταρσίας σε µερικές περιοχές κινούνται και είναι δραστήριοι, και µέρα και νύχτα επιφέρουν θλιβερές αδικίες.

Σαν λύκοι, οι τύραννοι παραµονεύουν, και το αδικηµένο, αθώο κοπάδι δεν έχει ούτε βοήθεια ούτε ανακούφιση. Τα λαγωνικά είναι στα ίχνη των γαζελών στους αγρούς της θείας ενότητας, και ο φασιανός στα όρη της ουράνιας καθοδήγησης καταδιώκεται από τα κοράκια του φθόνου.

Ω Εσύ θεία Πρόνοια, συντήρησέ µας και προστάτευσέ µας! Ω Εσύ που είσαι η Ασπίδα µας, σώσε µας και υπερασπίσου µας! Κράτησέ µας κάτω από το Καταφύγιό Σου, και µε τη Βοήθειά Σου σώσε µας από όλα τα κακά. Εσύ είσαι, αληθινά, ο Αληθινός Προστάτης, ο Αόρατος Φύλακας, ο Ουράνιος Υποστηρικτής, και ο Θεσπέσιος Στοργικός Κύριος.

#7187
- `Abdu'l-Bahá

 

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

Μεγαλύνω το Όνοµά Σου, ω Θεέ µου, και Σου προσφέρω ευχαριστίες, ω Επιθυµία µου, επειδή µε έχεις κάνει ικανό να διακρίνω καθαρά το ίσιο Μονοπάτι Σου, έχεις αποκαλύψει την Πλέον Μεγάλη Σου Αγγελία µπροστά στα µάτια µου και µε έχεις βοηθήσει να στρέψω το πρόσωπό µου προς τη Χαραυγή της Αποκάλυψής Σου και την Πηγή της Υπόθεσής Σου, ενώ οι υπηρέτες Σου και οι άνθρωποί Σου στράφηκαν µακριά Σου. Σε ικετεύω, ω Κύριε της Βασιλείας της αιωνιότητας, µέσω της αναζωογονητικής φωνής της Πένας της ∆όξας, και µέσω της Καιγόµενης Φωτιάς η οποία καλεί δυνατά από το καταπράσινο ∆έντρο, και µέσω της Κιβωτού, την οποία Εσύ έχεις επιλέξει ειδικά για το λαό του Μπαχά, να δώσεις ώστε να µπορέσω να παραµείνω σταθερός στην αγάπη µου για Σένα, να είµαι ευχαριστηµένος µε οτιδήποτε Εσύ έχεις καθορίσει για µένα στο Βιβλίο Σου και να µπορέσω να σταθώ ακλόνητος στην υπηρεσία Σου και στην υπηρεσία των αγαπηµένων Σου. Βοήθησε µε τη χάρη Σου ως εκ τούτου τους υπηρέτες Σου, ω Θεέ µου, να κάνουν εκείνο το οποίο θα βοηθήσει να εξυψώσουν την Υπόθεσή Σου και θα τους κάνει ικανούς να τηρήσουν οτιδήποτε Εσύ έχεις αποκαλύψει στο Βιβλίο Σου.

Αληθινά Εσύ είσαι ο Κύριος της ∆ύναµης, Εσύ είσαι ικανός να θεσπίζεις οτιδήποτε επιθυµείς και µέσα στην παλάµη Σου κρατάς τα ηνία όλων των δηµιουργηµένων πραγµάτων. ∆εν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα, τον Παντοδύναµο, τον Παντογνώστη, τον Πάνσοφο.

#7192
- Bahá'u'lláh

 

Ω Εσύ, του Οποίου η εγγύτητα είναι η επιθυµία µου, του Οποίου η παρουσία είναι η ελπίδα µου, του Οποίου η ανάµνηση είναι ο πόθος µου, του Οποίου η έδρα της δόξας είναι ο στόχος µου, του Οποίου η κατοικία είναι ο σκοπός µου, του Οποίου το όνοµα είναι η θεραπεία µου, του Οποίου η αγάπη είναι η ακτινοβολία της καρδιάς µου, του Οποίου η υπηρεσία είναι η ύψιστη φιλοδοξία µου! Σε ικετεύω στο όνοµά Σου, µε το οποίο έχεις κάνει ικανούς εκείνους που Σε αναγνώρισαν να πετάξουν στα υπέρτατα ύψη της γνώσης για Σένα και έδωσες δύναµη σ’ όσους Σε λατρεύουν ειλικρινά να ανέλθουν προς τον περίβολο της έδρας της άγιας Σου εύνοιας, να µε βοηθήσεις να στρέψω το πρόσωπό µου προς το πρόσωπό Σου, να προσηλώσω τα µάτια µου πάνω Σου και να µιλώ για τη δόξα Σου.

Εγώ είµαι αυτός, ω Κύριέ µου, που έχει ξεχάσει τα πάντα εκτός από Σένα, και έχει στραφεί προς τη Χαραυγή της χάρης Σου, που έχει απαρνηθεί τα πάντα εκτός από Σένα, µε την ελπίδα να πλησιάσει την αυλή Σου. Κοίταξέ µε που έχω τα µάτια µου υψωµένα προς την Έδρα που αστράφτει µε τις λάµψεις του φωτός του Προσώπου Σου. Στείλε σε µένα, ω Αγαπηµένε µου, εκείνο που θα µε κάνει ικανό να είµαι σταθερός στην Υπόθεσή Σου, έτσι ώστε οι αµφιβολίες των απίστων να µη µε εµποδίσουν να στραφώ προς Εσένα.

Εσύ είσαι, αληθινά, ο Θεός της Ισχύος, ο Βοηθός στον Κίνδυνο, ο Πανένδοξος, ο Παντοδύναµος.

#7193
- Bahá'u'lláh

 

∆όξα σε Σένα, ω Κύριε, Πολυαγαπηµένε µου! Κάνε µε σταθερό στην Υπόθεσή Σου, και δώσε ώστε να µπορέσω να υπολογιστώ ανάµεσα σε εκείνους που δεν έχουν παραβιάσει τη Συνθήκη Σου ούτε ακολούθησαν τους θεούς της δικής τους οκνηρής φαντασίας. Κάνε µε ικανό γι’ αυτό, να αποκτήσω µια θέση της αλήθειας στην παρουσία Σου, χορήγησε σε µένα ένα δείγµα της ευσπλαχνίας Σου και επίτρεψέ µου να ενωθώ µε εκείνους τους υπηρέτες Σου που δε θα φοβούνται τίποτα ούτε θα υποβληθούν σε στενοχώρια. Μη µε εγκαταλείπεις στον εαυτό µου, ω Κύριέ µου, και µη µου στερείς από το να αναγνωρίσω Αυτόν, ο Οποίος είναι η Φανέρωση του Ίδιου Σου του Εαυτού ούτε να µε υπολογίσεις µε αυτούς που έχουν στραφεί µακριά από την ιερή Σου παρουσία. Αρίθµησέ µε, ω Θεέ µου, µε εκείνους που έχουν το προνόµιο να προσηλώνουν το βλέµµα τους πάνω στην Ωραιότητά Σου και που παίρνουν τέτοια ευχαρίστηση απ’ αυτό, που δε θα αντάλλασσαν ούτε µια στιγµή απ’ αυτήν µε την κυριαρχία του βασιλείου των ουρανών και της γης ή µε ολόκληρη την επικράτεια της δηµιουργίας. Έχει έλεος για µένα, ω Κύριε, αυτές τις µέρες που οι λαοί της γης Σου έχουν θλιβερά σφάλει· προµήθευσέ µε ως εκ τούτου, ω Θεέ µου, µε εκείνο που είναι καλό και κόσµιο στην εκτίµησή Σου. Εσύ είσαι, αληθινά, ο Παντοδύναµος, ο Φιλεύσπλαχνος, ο Χορηγός, ο Πάντοτε Συγχωρών.

∆ώσε, ω Θεέ µου, ώστε να µην υπολογιστώ ανάµεσα σε εκείνους των οποίων τα αυτιά δεν ακούν, των οποίων τα µάτια είναι τυφλά, των οποίων οι γλώσσες είναι αµίλητες και των οποίων οι καρδιές έχουν αποτύχει να κατανοούν. Απάλλαξέ µε, ω Κύριε, από τη φωτιά της άγνοιας και των εγωιστικών επιθυµιών, κάνε µε να εισέλθω στον περίβολο της υπερβατικής Σου ευσπλαχνίας και στείλε σε µένα εκείνο το οποίο έχεις ορίσει για τους εκλεκτούς Σου. Ικανός είσαι Εσύ να κάνεις ό, τι επιθυµείς. Αληθινά, Εσύ είσαι ο Βοηθός στον Κίνδυνο, ο Αυθύπαρκτος.

#7197
- The Báb

 

Λατρεµένος και δοξασµένος είσαι Εσύ, ω Θεέ! ∆ώσε ώστε να έλθει γρήγορα η ηµέρα προσέγγισης στην ιερή Σου παρουσία. Χαροποίησε τις καρδιές µας µέσω της ισχύος της αγάπης Σου και της ευχαρίστησής Σου, και χορήγησε σε µας σταθερότητα ώστε πρόθυµα να υποταχθούµε στη Θέλησή Σου και στο Θέσπισµά Σου. Αληθινά, η γνώση Σου αγκαλιάζει όλα τα πράγµατα που έχεις δηµιουργήσει ή θα δηµιουργήσεις, και η ουράνια ισχύς Σου υπερβαίνει οτιδήποτε έχεις φέρει ή θα φέρεις στην ύπαρξη. ∆εν υπάρχει κανείς να λατρεύεται εκτός από Σένα, κανείς δεν επιθυµείται εκτός από Σένα, κανένας να υπεραγαπάται εκτός από Σένα και δεν υπάρχει τίποτα που να αγαπιέται εκτός από την ευχαρίστησή Σου. Αληθινά, Εσύ είσαι ο Υπέρτατος Άρχων, η Κυρίαρχη Αλήθεια, ο Βοηθός στον Κίνδυνο, ο Αυθύπαρκτος.

#7198
- The Báb

 

Ω Κύριε, Θεέ µου! Βοήθησε τους αγαπηµένους Σου να είναι σταθεροί στην Πίστη Σου, να βαδίζουν στους δρόµους Σου, να είναι ακλόνητοι στην Υπόθεσή Σου. ∆ώσε τους τη χάρη Σου, για να αντισταθούν στις επιθυµίες του εγωισµού και του πάθους και να ακολουθούν το φως της θείας καθοδήγησης. Εσύ είσαι ο Ισχυρός, ο Φιλεύσπλαχνος, ο Αυθύπαρκτος, ο ∆ωρητής, ο Οικτίρµων, ο Παντοδύναµος και ο Ευεργετικός στους πάντες.

#7194
- `Abdu'l-Bahá

 

Ω Εσύ, Θεέ µου, ο Οποίος καθοδηγείς τον αναζητητή στο σωστό µονοπάτι, που σώζεις τη χαµένη και τυφλή ψυχή από τις ερηµιές του ολέθρου, Εσύ ο Οποίος χορηγείς στους ειλικρινείς µεγάλες γενναιοδωρίες και εύνοια, ο Οποίος φυλάγεις τους φοβισµένους µέσα στο απόρθητο καταφύγιό Σου, ο Οποίος απαντάς από τον πλέον υψηλό ορίζοντα στην κραυγή όλων εκείνων που Σε φωνάζουν. ∆οξασµένος είσαι Εσύ, ω Κύριέ µου! Εσύ έχεις οδηγήσει τους συγχυσµένους έξω από το θάνατο της απιστίας, έχεις φέρει εκείνους που ελκύονται κοντά Σου στο σκοπό του ταξιδιού τους, έχεις χαροποιήσει τους πεπεισµένους ανάµεσα στους υπηρέτες Σου µε το να τους χαρίσεις τις πιο αγαπηµένες τους επιθυµίες, έχεις ανοίξει, από το Βασίλειο της ωραιότητάς Σου, µπροστά στα πρόσωπα αυτών που Σε λαχταρούν, τις πύλες της επανασύνδεσης και τους έχεις σώσει από τις φωτιές της στέρησης και της απώλειας – έτσι ώστε έσπευσαν κοντά Σου και κέρδισαν την παρουσία Σου, έφθασαν στη φιλόξενη πόρτα Σου και έλαβαν από τα δώρα ένα άφθονο µερίδιο.

Ω Κύριέ µου, διψούσαν, Εσύ έφερες στα στεγνά χείλη τους τα ύδατα της επανασύνδεσης.

Ω Τρυφερέ, Χορηγέ, Εσύ ηρέµησες τον πόνο τους µε το βάλσαµο της γενναιοδωρίας Σου και της χάρης Σου, και θεράπευσες τις ασθένειές τους µε το εξαιρετικό φάρµακο της συµπόνιας Σου. Ω Κύριε, κάνε σταθερά τα πόδια τους στο ίσιο Σου µονοπάτι, κάνε µεγάλο γι’ αυτούς το µάτι της βελόνας, και κάνε τους να περπατούν µε δόξα για πάντα, ντυµένοι µε βασιλικούς χιτώνες.

Αληθινά Εσύ είσαι ο Γενναιόδωρος, ο Πάντοτε Χορηγός, ο Πολύτιµος, ο Πλέον Μεγαλόψυχος. ∆εν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα, τον Ισχυρό, το ∆υνατό, τον Εξυψωµένο, το Νικητή.

#7195
- `Abdu'l-Bahá

 

Ω Θεέ, Θεέ µου! Έχω στραφεί µε µετάνοια προς Εσένα και αληθινά, Εσύ είσαι ο Συγχωρών, ο Οικτίρµων.

Ω Θεέ, Θεέ µου! Έχω επιστρέψει σε Σένα και αληθινά, Εσύ είσαι ο Πάντοτε Συγχωρών, ο Ελεήµων.

Ω Θεέ, Θεέ µου! Έχω κρατηθεί γερά στο σχοινί της ευεργεσίας Σου και κοντά Σου είναι η παρακαταθήκη όλων, που βρίσκονται στον ουρανό και στη γη.

Ω Θεέ, Θεέ µου! Έχω σπεύσει προς Εσένα και αληθινά, Εσύ είσαι ο Συγχωρών, ο Κύριος άφθονης χάρης.

Ω Θεέ, Θεέ µου! ∆ιψώ για τον ουράνιο οίνο της χάρης Σου και αληθινά, Εσύ είσαι ο ∆ωρητής, ο Ευεργετικός, ο Ευσπλαχνικός, ο Παντοδύναµος.

Ω Θεέ, Θεέ µου! Πιστοποιώ ότι Εσύ αποκάλυψες την Υπόθεσή Σου, εκπλήρωσες την υπόσχεσή Σου και έστειλες από τον ουρανό της χάρης Σου εκείνο που έχει τραβήξει κοντά Σου τις καρδιές των ευνοουµένων Σου. Ευτυχισµένος είναι εκείνος που κρατήθηκε γερά από το σταθερό Σου σχοινί και προσκολλήθηκε στην άκρη του λαµπρού Σου ενδύµατος!

Σε παρακαλώ, ω Κύριε όλης της ύπαρξης και Βασιλέα των ορατών και αοράτων, στο όνοµα της δύναµής Σου, της µεγαλοπρέπειάς Σου και της κυριαρχίας Σου, να δώσεις ώστε το όνοµά µου να καταγραφεί µε την πένα της δόξας Σου ανάµεσα στους αφοσιωµένους Σου, σ’ εκείνους που τα ειλητάρια των αµαρτωλών δεν εµπόδισαν να στραφούν προς το φως του προσώπου Σου, ω Θεέ, που ακούς και απαντάς τις προσευχές.

#7196
- `Abdu'l-Bahá

 

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ

∆όξα σε Σένα, ω Βασιλέα της αιωνιότητας, ∆ηµιουργέ των εθνών και Πλάστη κάθε φθαρτού! Σε εκλιπαρώ, στο Όνοµά Σου, µε το οποίο Εσύ κάλεσες όλη την ανθρωπότητα στον ορίζοντα της µεγαλοπρέπειας και της δόξας Σου και οδήγησες τους δούλους Σου στην αυλή της χάρης και της εύνοιάς Σου, αρίθµησέ µε, µε αυτούς που έχουν απαλλαγεί από κάθε τι εκτός από Σένα, που έχουν στραφεί προς Εσένα και δεν έχουν εµποδιστεί από δυστυχίες τέτοιες, όπως ορίστηκαν από Σένα, στο να στραφούν προς τις δωρεές Σου.

Έχω κρατηθεί, ω Κύριέ µου, από τη λαβή του ελέους Σου και έχω προσκολληθεί ακλόνητα στην άκρη του µανδύα της εύνοιάς Σου. Στείλε µου από τα σύννεφα της γενναιοδωρίας Σου, ό, τι θα µε εξαγνίσει από την ανάµνηση οποιουδήποτε άλλου εκτός από Σένα και θα µε κάνει ικανό να στραφώ προς Αυτόν, ο Οποίος είναι το Αντικείµενο της λατρείας όλης της ανθρωπότητας, εναντίον του Οποίου έχουν παραταχθεί οι υποκινητές της ανταρσίας, που έχουν παραβιάσει τη Συνθήκη Σου και έχουν απιστήσει σε Σένα και στα σηµεία Σου.

Μη µου αρνείσαι, ω Κύριέ µου, τις ευωδίες του ενδύµατός Σου στις µέρες Σου και µη µου στερείς τις πνοές της Αποκάλυψής Σου κατά την εµφάνιση των λάµψεων του φωτός του προσώπου Σου. Ισχυρός είσαι Εσύ να πράττεις ό, τι Σε ευχαριστεί. Τίποτα δεν µπορεί να αντισταθεί στη θέληση Σου, ούτε να αποτρέψει ό, τι Εσύ έχεις προορίσει µε την ισχύ Σου.

∆εν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα, τον Παντοδύναµο, τον Πάνσοφο.

#7199
- Bahá'u'lláh

 

Αυτός είναι ο Ισχυρός, ο Συγχωρών, ο Φιλεύσπλαχνος!

Ω Θεέ, Θεέ µου! Εσύ βλέπεις τους δούλους Σου στην άβυσσο του ολέθρου και της πλάνης· πού είναι το φως της θείας Σου καθοδήγησης, ω Εσύ Επιθυµία του κόσµου; Εσύ γνωρίζεις την ανικανότητά τους και την αδυναµία τους· πού είναι η ισχύς Σου, ω Εσύ, στο χέρι του Οποίου βρίσκονται οι δυνάµεις του ουρανού και της γης; Σε παρακαλώ, ω Κύριε, Θεέ µου, στη λάµψη των φώτων της στοργικής Σου καλοσύνης και των κυµάτων του ωκεανού της γνώσης και της σοφίας Σου και στο Λόγο Σου, µε τον οποίο έχεις κυριαρχήσει τους λαούς της επικράτειάς Σου, δώσε ώστε να µπορέσω να γίνω ένας απ’ αυτούς που έχουν τηρήσει τις εντολές Σου στο Βιβλίο Σου. Και όρισε για µένα εκείνο που Εσύ έχεις ορίσει για τους εµπίστους Σου, γι’ αυτούς που έχουν πιει τον οίνο της θείας έµπνευσης από το δισκοπότηρο της γενναιοδωρίας Σου και έχουν σπεύσει να πράξουν ό, τι Σε ευχαριστεί και να τηρήσουν τη Συνθήκη και τη ∆ιαθήκη Σου. Ικανός είσαι Εσύ να πράττεις ό, τι επιθυµείς.

∆εν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα, τον Παντογνώστη, τον Πάνσοφο.

Όρισε για µένα, µε την ευεργεσία Σου, ω Κύριε, εκείνο που θα µε ωφελήσει σ’ αυτόν και στο µέλλοντα κόσµο και θα µε προσελκύσει κοντά Σου, ω Εσύ, ο Οποίος είσαι ο Κύριος όλων των ανθρώπων. ∆εν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα, τον Ένα, τον Ισχυρό, το ∆οξασµένο.

#7200
- Bahá'u'lláh

 

Κάνε σταθερά τα βήµατά µας, ω Κύριε, στο µονοπάτι Σου και δυνάµωσε τις καρδιές µας στην υπακοή Σου. Στρέψε τα πρόσωπά µας προς την ωραιότητα της µοναδικότητάς Σου και χαροποίησε τις καρδιές µας µε τα σηµεία της θείας Σου ενότητας. Στόλισε τα σώµατά µας µε το ένδυµα του ελέους Σου, αποµάκρυνε από τα µάτια µας το πέπλο της αµαρτίας και δώσε µας το κύπελλο της χάρης Σου· έτσι ώστε η ουσία όλων των όντων να ψάλλει τα εγκώµιά Σου µπροστά στο όραµα του µεγαλείου Σου. Αποκάλυψε µετά, ω Κύριε, τον Εαυτό Σου µε τον ευσπλαχνικό λόγο και το µυστήριο της θείας Σου ύπαρξης, έτσι ώστε η άγια έκσταση της προσευχής να γεµίσει τις ψυχές µας – µια προσευχή, που θα υψωθεί πάνω από λέξεις και γράµµατα και θα υπερβεί το µουρµούρισµα συλλαβών και ήχων – έτσι ώστε τα πάντα να βυθίζονται στην ανυπαρξία µπροστά στην αποκάλυψη του µεγαλείου Σου.

Κύριε! Αυτοί είναι δούλοι που έχουν παραµείνει σταθεροί και ακλόνητοι στη Συνθήκη Σου και στη ∆ιαθήκη Σου, που έχουν κρατηθεί γερά από το σχοινί της σταθερότητας στην Υπόθεσή Σου και έχουν κρατηθεί από την άκρη του µανδύα του µεγαλείου Σου. Βοήθησέ τους, ω Κύριε, µε τη χάρη Σου, βεβαίωσέ τους µε τη δύναµή Σου και ενίσχυσε τα πλευρά τους για να υπακούν σε Σένα.

Εσύ είσαι ο Συγχωρών, ο Φιλεύσπλαχνος.

#7201
- `Abdu'l-Bahá

 

Ω οικτίρµων Θεέ! Για Σένα είναι οι ευχαριστίες γιατί µε ξύπνησες και µου έδωσες συνείδηση. Εσύ µου έδωσες ένα µάτι που βλέπει και µου χάρισες ένα αυτί που ακούει, µε οδήγησες στο βασίλειο Σου και µε καθοδήγησες στο µονοπάτι Σου. Εσύ µου έδειξες το σωστό δρόµο και µε έκανες να εισέλθω στην κιβωτό της σωτηρίας. Ω Θεέ! Κράτησέ µε ακλόνητο και κάνε µε σταθερό και αφοσιωµένο. Προφύλαξέ µε από βίαιες δοκιµασίες και φύλαξέ µε και προστάτευσέ µε στο ισχυρά οχυρωµένο φρούριο της Συνθήκης και της ∆ιαθήκης Σου. Εσύ είσαι ο Ισχυρός!

Εσύ είσαι ο Βλέπων! Εσύ είσαι ο Ακούων!

Ω Εσύ Οικτίρµων Θεέ! ∆ώρισέ µου µια καρδιά που να φωτίζεται σαν ένα γυαλί, από το φως της αγάπης Σου και µεταβίβασέ µου σκέψεις που να µετατρέψουν τον κόσµο αυτό σε ροδόκηπο, µε την εκπόρευση ουράνιας χάρης.

Εσύ είσαι ο Οικτίρµων, ο Ελεήµων! Εσύ είσαι ο Μέγας Ευεργέτης Θεός!

#7202
- `Abdu'l-Bahá

 

Ω Κύριέ µου και Ελπίδα µου! Βοήθησε τους αγαπηµένους Σου να είναι σταθεροί στην ισχυρή Σου Συνθήκη, να είναι πιστοί στη φανερή Σου Υπόθεση και να εκτελούν τις εντολές που θέσπισες γι’ αυτούς στο δικό Σου Βιβλίο της Λαµπρότητας· ώστε να µπορέσουν να γίνουν λάβαρα της καθοδήγησης και λύχνοι της επουράνιας Συντροφιάς, πηγές της άπειρης σοφίας Σου, και άστρα που οδηγούν σωστά, καθώς λάµπουν από τα ουράνια.

Αληθινά Εσύ είσαι ο Αήττητος, ο Ισχυρός, ο Παντοδύναµος.

#7203
- `Abdu'l-Bahá

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ

Ω Συ φιλεύσπλαχνε Θεέ! Ω Συ ο Οποίος είσαι ισχυρός και δυνατός! Ω Συ αγαθότατε Πατέρα! Αυτοί οι δούλοι έχουν συγκεντρωθεί και έχουν στραφεί προς Εσένα, ικετεύοντας στο κατώφλι Σου, επιθυµούντες τις άπειρές Σου ευεργεσίες από τη µεγάλη Σου επιβεβαίωση. ∆εν έχουν άλλο σκοπό εκτός από την ευχαρίστησή Σου. ∆εν έχουν άλλη πρόθεση εκτός από την υπηρεσία προς τον κόσµο της ανθρωπότητας.

Ω Θεέ! Κάνε αυτή τη συγκέντρωση ακτινοβόλα. Κάνε τις καρδιές ευσπλαχνικές. ∆ώσε τις δωρεές του Αγίου Πνεύµατος. Προίκισε τους µε ουράνια δύναµη. Ευλόγησέ τους µε ουράνια νοηµοσύνη. Αύξησε την ειλικρίνειά τους, ώστε µε κάθε ταπεινότητα και µετάνοια να στραφούν προς τη βασιλεία Σου και να απορροφηθούν στην υπηρεσία του κόσµου της ανθρωπότητας. Ας γίνει ο καθένας τους µια ακτινοβόλα λαµπάδα. Ας γίνει ο καθένας ένα λαµπερό αστέρι. Ας γίνει ο καθένας όµορφος σε χρώµα και πλούσιος σε ευωδία στη Βασιλεία του Θεού.

Ω αγαθέ Πατέρα! Στείλε τις ευλογίες Σου. Μην υπολογίζεις τις ατέλειές µας. Προφύλαξέ µας υπό την προστασία Σου. Μη θυµάσαι τις αµαρτίες µας. Θεράπευσε µας µε το έλεός Σου.

Είµαστε αδύνατοι· Εσύ είσαι Ισχυρός. Είµαστε φτωχοί· Εσύ είσαι πλούσιος. Είµαστε ασθενείς· Εσύ είσαι ο Θεραπευτής. Έχουµε ανάγκες· Εσύ είσαι ο πλέον Γενναιόδωρος.

Ω Θεέ! Προίκισέ µας µε την πρόνοιά Σου. Συ είσαι ο ∆υνατός. Συ είσαι ο ∆ωρητής. Συ είσαι ο Ευεργέτης.

#7204
- `Abdu'l-Bahá

 

Ω Συ αγαθέ Κύριε! Αυτοί είναι οι δούλοι Σου που έχουν συναχτεί σ’ αυτή τη συγκέντρωση, έχουν στραφεί προς τη Βασιλεία Σου και χρειάζονται τη δωρεά και την ευλογία Σου. Ω Συ Θεέ! Αποκάλυψε και κάνε φανερά τα σηµεία της µοναδικότητάς Σου, τα οποία έχουν εναποτεθεί σ’ όλες τις πραγµατικότητες της ζωής. Φανέρωσε και αποκάλυψε τις αρετές που έχεις κάνει να είναι σε λανθάνουσα κατάσταση και κρυµµένες µέσα σ’ αυτές τις ανθρώπινες πραγµατικότητες.

Ω Θεέ! Είµαστε σαν φυτά και η δωρεά Σου είναι σαν τη βροχή· αναζωογόνησε και κάνε αυτά τα φυτά ν’ αναπτυχθούν µε τη δωρεά Σου. Είµαστε δούλοι Σου· ελευθέρωσέ µας από τα δεσµά της υλικής ύπαρξης. Είµαστε αµαθείς· κάνε µας σοφούς. Είµαστε νεκροί· ζωντάνεψέ µας.

Είµαστε υλικοί· προίκισέ µας µε πνεύµα. Είµαστε στερηµένοι· κάνε µας οικείους των µυστηρίων Σου. Είµαστε άποροι· πλούτισέ µας και ευλόγησέ µας από το απύθµενο θησαυροφυλάκιό Σου. Ω Θεέ! Ανάστησε µας· δώσε µας όραση· δώσε µας ακοή· εξοικείωσε µας µε τα µυστήρια της ζωής, έτσι ώστε τα µυστικά της βασιλείας Σου να αποκαλυφτούν σε µας, σ’ αυτό τον κόσµο της ύπαρξης και να οµολογήσουµε τη µοναδικότητά Σου. Κάθε δωρεά εκπορεύεται από Σένα· κάθε ευλογία είναι δική Σου.

Συ είσαι Ισχυρός. Συ είσαι ∆υνατός,. Συ είσαι ο ∆ωρητής και Συ είσαι ο Πάντοτε Γενναιόδωρος.

#7205
- `Abdu'l-Bahá

 

Ω Θεέ µου! Ω Θεέ µου! Αληθινά, αυτοί οι δούλοι στρέφονται προς Εσένα, ικετεύοντας τη βασιλεία του ελέους Σου. Αληθινά, αυτοί προσελκύονται από την αγιότητά Σου και ανάβουν από τη φωτιά της αγάπης Σου, ζητώντας επιβεβαίωση από τη θαυµαστή Σου βασιλεία και ελπίζοντας να φτάσουν την ουράνιά Σου επικράτεια. Αληθινά, αυτοί ποθούν την κάθοδο της δωρεάς Σου, επιθυµώντας φώτιση από τον Ήλιο της Πραγµατικότητας. Ω Κύριε! Κάνε τους φωτεινούς λύχνους, ευσπλαχνικά σηµεία, καρποφόρα δέντρα και λαµπρά άστρα. Ας προχωρήσουν στην υπηρεσία Σου και ας συνδεθούν µε Σένα µε τους δεσµούς και τους συνδέσµους της αγάπης Σου, λαχταρώντας το φώς της εύνοιάς Σου. Ω Κύριε! Κάνε τους σηµεία καθοδήγησης, λάβαρα της αθάνατης βασιλείας Σου, κύµατα της θάλασσας του ελέους Σου, καθρέφτες του φωτός της µεγαλοπρέπειάς Σου.

Αληθινά, Συ είσαι ο Γενναιόδωρος. Αληθινά, Συ είσαι ο Ελεήµων. Αληθινά, Συ είσαι ο Πολύτιµος, ο Αγαπηµένος.

#7206
- `Abdu'l-Bahá

 

Ω Συ συγχωρούντα Θεέ! Αυτοί οι δούλοι στρέφονται προς τη βασιλεία Σου και αναζητούν τη χάρη και τη γενναιοδωρία Σου. Ω Θεέ! Κάνε τις καρδιές τους καλές και αγνές, έτσι ώστε να γίνουν άξιοι της αγάπης Σου. Εξάγνισε και καθαγίασε το πνεύµα, ώστε το φως του Ήλιου της Πραγµατικότητας να λάµψει πάνω τους. Εξάγνισε και καθαγίασε τα µάτια, ώστε να µπορέσουν να αντιληφθούν το φως Σου. Εξάγνισε και καθαγίασε τα αυτιά, ώστε να µπορέσουν να ακούσουν το κάλεσµα της βασιλείας Σου.

Ω Κύριε! Αληθινά, είµαστε αδύνατοι αλλά Εσύ είσαι Ισχυρός. Αληθινά, είµαστε φτωχοί αλλά Εσύ είσαι πλούσιος. Είµαστε οι αναζητητές και Εσύ είσαι ο Αναζητούµενος. Ω Κύριε!

∆είξε µας συµπόνια και συγχώρησέ µας· χάρισέ µας τέτοια ικανότητα και δεκτικότητα, ώστε να είµαστε άξιοι της εύνοιάς Σου και να προσελκυστούµε από τη βασιλεία Σου, ώστε να πιούµε βαθιά από το ύδωρ της ζωής, να ανάψουµε από τη φωτιά της αγάπης Σου και να αναστηθούµε από τις πνοές του Αγίου Σου Πνεύµατος σ’ αυτό το φωτεινό αιώνα.

Ω Θεέ, Θεέ µου! Ρίξε πάνω σ’ αυτή τη συγκέντρωση το βλέµµα της στοργικής Σου καλοσύνης. Φύλαξε ασφαλή τον καθένα και όλους στην κηδεµονία Σου και κάτω από την προστασία Σου. Στείλε πάνω σ’ αυτές τις ψυχές τις ουράνιες ευλογίες Σου. Βύθισέ τις στον ωκεανό του ελέους Σου και αναζωογόνησέ τις µε τις πνοές του Αγίου Πνεύµατος.

Ω Κύριε! ∆ώρισε την ευσπλαχνική Σου βοήθεια και επιβεβαίωση σ’ αυτή τη δίκαια κυβέρνηση. Αυτή η χώρα βρίσκεται κάτω από την προστατευτική σκιά της προστασίας Σου και ο λαός αυτός βρίσκεται στην υπηρεσία Σου. Ω Κύριε! ∆ώσε τους την ουράνια γενναιοδωρία Σου και χορήγησε τις εκπορεύσεις της χάρης και της εύνοιάς Σου πλούσια και άφθονα. Επίτρεψε το σεβαστό αυτό έθνος να παραµείνει σε τιµή και κάνε το ικανό να εισέλθει στη βασιλεία Σου.

Συ είσαι ο Ισχυρός, ο Παντοδύναµος, ο Ελεήµων και Συ είσαι ο Γενναιόδωρος, ο Ευεργετικός, ο Κύριος άφθονης χάρης.

#7207
- `Abdu'l-Bahá

 

Ω Θεία Πρόνοια! Αυτή η συγκέντρωση απαρτίζεται από τους φίλους Σου που είναι προσελκυσµένοι στην ωραιότητά Σου και αναµµένοι µε τη φωτιά της αγάπης Σου. Μετάτρεψε αυτές τις ψυχές σε ουράνιους αγγέλους, αναζωογόνησέ τις µε την πνοή του Αγίου Σου Πνεύµατος, δώσε τους ευγλωττία και αποφασιστικές καρδιές, χορήγησέ τους ουράνιες δυνάµεις και ευσπλαχνικά αισθήµατα, κάνε τους κήρυκες της ενότητας της ανθρωπότητας και της υπόθεσης της αγάπης και της οµόνοιας στον κόσµο της ανθρωπότητας, ώστε το επικίνδυνο σκοτάδι της αδαούς προκατάληψης να εξαφανιστεί µε το φως του Ήλιου της Αλήθειας, αυτός ο ζοφερός κόσµος να φωτιστεί, αυτή η υλική επικράτεια να απορροφήσει τις ακτίνες από τον κόσµο του πνεύµατος, αυτά τα διαφορετικά χρώµατα να συγχωνευτούν σε ένα χρώµα και η µελωδία της δοξολογίας να µπορέσει να εγερθεί στο βασίλειο της ιερότητάς Σου.

Αληθινά, Εσύ είσαι ο Παντοδύναµος και ο Πανίσχυρος!

#7208
- `Abdu'l-Bahá

 

Ω Εσύ στοργικέ Χορηγέ! Αυτές οι ψυχές έχουν δώσει µεγάλη προσοχή στο κάλεσµα της Βασιλείας, και έχουν προσηλώσει το βλέµµα τους πάνω στη δόξα του Ήλιου της Αλήθειας. Εγέρθηκαν επάνω στους αναζωογονητικούς ουρανούς της αγάπης· είναι σαγηνευµένοι από τη φύση Σου και λατρεύουν την ωραιότητά Σου. Έχουν στραφεί σε Σένα, µιλώντας µαζί

για Σένα, ζητώντας την κατοικία Σου, και διψώντας για τα υδάτινα ρυάκια της ουράνιάς Σου επικράτειας.

Εσύ είσαι ο ∆ωρητής, ο Χορηγός, ο Πάντα Αγαπών.

#7209
- `Abdu'l-Bahá

 

ΣΥΓΧΩΡΗΣΗΣ

Εγώ είµαι αυτός, ω Κύριέ µου, ο οποίος έχει στρέψει το πρόσωπό του προς Εσένα, και έχει προσηλώσει την ελπίδα του στα θαύµατα της χάρης Σου και στις αποκαλύψεις της ευεργεσίας Σου. Σε παρακαλώ µη µου επιτρέψεις να στρέφοµαι απογοητευµένος µακριά από την πύλη του ελέους Σου ούτε να µε εγκαταλείψεις στα πλάσµατα Σου εκείνα που έχουν απαρνηθεί την Υπόθεσή Σου.

Είµαι, ω Θεέ µου, ο υπηρέτης Σου και ο γιος του υπηρέτη Σου. Έχω αναγνωρίσει την αλήθεια Σου στις µέρες Σου και έχω κατευθύνει τα βήµατά µου προς τις ακτές της ενότητάς Σου, οµολογώντας τη µοναδικότητά Σου, παραδεχόµενος την ενότητά Σου και ελπίζοντας για τη συγχώρηση και το έλεός Σου. Εσύ έχεις τη δύναµη να κάνεις ό, τι επιθυµείς· δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα, τον Πανένδοξο, τον Πάντοτε Συγχωρούντα.

#7211
- Bahá'u'lláh

 

Συ µε βλέπεις, ω Κύριέ µου, µε το πρόσωπο στραµµένο προς τον ουρανό της γενναιοδωρίας Σου και τον ωκεανό της εύνοιάς Σου, απόµακρο απ’ όλα εκτός από Σένα. Σου ζητώ στο όνοµα των µεγαλείων του Ήλιου της Αποκάλυψής Σου στο Σινά, και των ακτινοβολιών της Σφαίρας της χάρης Σου που λάµπει από τον ορίζοντα του Ονόµατός Σου, που πάντοτε συγχωρεί, να µου χαρίσεις τη συγχώρησή Σου και να µου δείξεις έλεος. Κατάγραψε επιπλέον για µένα µε την πένα της δόξας Σου, εκείνο που θα µε εξυψώσει µέσω του Ονόµατός Σου στον κόσµο της δηµιουργίας. Βοήθησέ µε, ω Κύριέ µου, να κατευθυνθώ προς Εσένα και να ακούσω τη φωνή των αγαπηµένων Σου, τους οποίους οι επίγειες δυνάµεις απέτυχαν να εξασθενίσουν, και η κυριαρχία των εθνών αποδείχτηκε ανίσχυρη να κρατήσει µακριά Σου, και οι οποίοι, προχωρώντας προς Εσένα, είπαν: "Ο Θεός είναι ο Κύριός µας, ο Κύριος όλων όσων βρίσκονται στον ουρανό και όλων όσων υπάρχουν στη γη!”

#7212
- Bahá'u'lláh

 

∆οξασµένος είσαι Συ, ω Κύριε Θεέ µου! Κάθε φορά που τολµώ να Σε µνηµονεύσω, εµποδίζοµαι από τις µεγάλες µου αµαρτίες και τα θλιβερά µου παραπτώµατα απέναντί Σου, και βρίσκω τον εαυτό µου πλήρως στερηµένο από τη χάρη Σου, και εντελώς αδύναµο να γιορτάσω την εξύµνησή Σου. Όµως, η µεγάλη µου εµπιστοσύνη στην ευεργεσία Σου, αναζωογονεί την ελπίδα µου σε Σένα, και η βεβαιότητα ότι θα µου φερθείς ευσπλαχνικά µε ενθαρρύνει να Σε εκθειάζω, και να Σου ζητώ τα πράγµατα που κατέχεις.

Σε ικετεύω, ω Κύριέ µου, στο έλεός Σου που έχει υπερβεί όλα τα δηµιουργηµένα πράγµατα, και στο οποίο όλα εκείνα που είναι βυθισµένα στον ωκεανό των ονοµάτων Σου οµολογούν, να µη µε εγκαταλείψεις στον εαυτό µου, γιατί η καρδιά µου είναι επιρρεπής στο κακό. Φύλαξέ µε µετά, µέσα στο φρούριο της προστασίας Σου και στο καταφύγιο της φροντίδας Σου. Εγώ είµαι αυτός, ω Θεέ µου, του οποίου η µόνη επιθυµία είναι εκείνο που Εσύ έχεις ορίσει µε την ισχύ της δύναµής Σου. Όλα όσα έχω διαλέξει για τον εαυτό µου πρέπει να βοηθηθούν από το γενναιόδωρο ορισµό Σου και την ισχύ της βούλησής Σου και να στηριχτούν µε τα τεκµήρια του θεσπίσµατος και της κρίσης Σου.

Σε εκλιπαρώ, ω Εσύ ο Οποίος είσαι ο πολυαγαπηµένος των καρδιών που Σε λαχταρούν, στις Φανερώσεις της Υπόθεσής Σου και στις Χαραυγές της έµπνευσής Σου, και στους υπέρµαχους της µεγαλειότητάς Σου, και στους Θησαυρούς της γνώσης Σου, µην επιτρέψεις να στερηθώ την ιερή Σου Κατοικία, το Ναό και το Ιερό Σου. Βοήθησέ µε, ω Κύριέ µου, να φθάσω στην ιερή Του αυλή, να περιφερθώ γύρω από το πρόσωπό Του και να σταθώ ταπεινά στην πόρτα Του.

Εσύ είσαι Αυτός του Οποίου η δύναµη υπάρχει από την αιωνιότητα στην αιωνιότητα. Τίποτε δε διαφεύγει από τη γνώση Σου. Εσύ είσαι αληθινά, ο Θεός της δύναµης, ο Θεός της δόξας και της σοφίας.

∆οξασµένος είναι ο Θεός, ο Κύριος των κόσµων!

#7213
- Bahá'u'lláh

 

∆οξασµένο είναι το Όνοµά Σου, ω Θεέ µου, και Θεέ των πάντων, ∆όξα µου και ∆όξα των πάντων, Επιθυµία µου και Επιθυµία των πάντων, ∆ύναµή µου και ∆ύναµη των πάντων, Βασιλιά µου και Βασιλιά των πάντων, Κτήτορά µου και Κτήτορα των πάντων, Στόχε µου και Στόχε των πάντων, Υποκινητή µου και Υποκινητή των πάντων. Μην αφήνεις, Σε ικετεύω, να κρατιέµαι µακριά από τον ωκεανό της στοργικής Σου ευσπλαχνίας, ούτε να είµαι αποµακρυσµένος από τις ακτές της εγγύτητάς Σου.

Τίποτε άλλο εκτός από Σένα, ω Κύριέ µου, δε µε ωφελεί, και πλησίασµα σ’ οποιονδήποτε εκτός από Σένα δε µε βοηθά σε τίποτα. Σε ικετεύω στην αφθονία του πλούτου Σου, τον οποίο έχεις µοιράσει σ’ όλους τους άλλους εκτός από τον Εαυτό Σου, να µε συµπεριλάβεις σ’ αυτούς που έχουν στρέψει το πρόσωπό τους προς Εσένα και έχουν εγερθεί να Σε υπηρετούν.

Συγχώρησε, ω Κύριέ µου, τους δούλους Σου και τις δούλες Σου. Εσύ είσαι, αληθινά, ο Πάντοτε Συγχωρών, ο Πλέον Οικτίρµων.

#7214
- Bahá'u'lláh

 

Ω Θεέ, Κύριέ µας! Προστάτευσέ µας µε τη χάρη σου απ’ οτιδήποτε µπορεί να είναι απεχθές σε Σένα, και χορήγησέ µας εκείνο που αρµόζει σε Σένα. ∆ώσε µας περισσότερο από την ευεργεσία Σου και ευλόγησέ µας. ∆ώσε µας άφεση για τα πράγµατα που έχουµε κάνει, ξέπλυνε τις αµαρτίες µας και συγχώρησέ µας µε την ελεήµονα συγχώρησή Σου. Αληθινά, Εσύ είσαι ο Πλέον Εξυψωµένος, ο Αυθύπαρκτος.

Η στοργική Σου πρόνοια έχει περιβάλει όλα τα δηµιουργήµατα στους ουρανούς και στη γη, και η συγχώρησή Σου έχει ξεπεράσει όλη τη δηµιουργία. ∆ική Σου είναι η κυριαρχία· στο χέρι σου είναι τα Βασίλεια της ∆ηµιουργίας και της Αποκάλυψης· στο δεξί Σου χέρι κρατάς όλα τα δηµιουργήµατα, και στην παλάµη Σου είναι τα προσδιορισµένα µέτρα συγχώρησης. Εσύ συγχωρείς οποιονδήποτε από τους υπηρέτες Σου Σε ευχαριστεί. Αληθινά, Εσύ είσαι ο πάντοτε Συγχωρών, ο Αγαπών τα πάντα. Τίποτε δε διαφεύγει από τη γνώση Σου και δεν υπάρχει τίποτα που είναι κρυµµένο από Σένα.

Ω Θεέ Κύριέ µας! Προστάτευσέ µας µε τη δύναµη της ισχύος Σου, κάνε µας ικανούς να εισέλθουµε στο θαυµαστό κυµατίζοντα ωκεανό Σου και δώσε µας εκείνο που αρµόζει καλά σε Σένα.

Εσύ είσαι ο Υπέρτατος Άρχων, ο Ισχυρός ∆ηµιουργός, ο Εξυψωµένος, ο τα πάντα Αγαπών.

#7215
- The Báb

 

∆όξα σε Σένα, ω Κύριε. Συγχώρεσε τις αµαρτίες µας, έχε έλεος για µας και κάνε µας ικανούς να επιστρέψουµε σε Σένα. Μην επιτρέπεις να βασιζόµαστε σε κανέναν άλλον εκτός από Σένα και χορήγησε σε µας, µε τη γενναιοδωρία Σου, εκείνο που αγαπάς και επιθυµείς και αρµόζει καλύτερα σε Σένα. Εξύψωσε τη στάθµη εκείνων που έχουν αληθινά πιστέψει, και συγχώρη-

σέ τους µε την ευσπλαχνική Σου συγχώρηση. Αληθινά, Εσύ είσαι ο Βοηθός στον Κίνδυνο, ο Αυθύπαρκτος.

#7216
- The Báb

 

Σε ικετεύω να µε συγχωρήσεις, ω Κύριέ µου, για κάθε µνεία εκτός από τη δική Σου, και για κάθε έπαινο εκτός από το δικό Σου έπαινο, και για κάθε απόλαυση εκτός από την απόλαυση στην εγγύτητά Σου, και για κάθε ευχαρίστηση εκτός από την ευχαρίστηση της επικοινωνίας µε Σένα, και για κάθε χαρά εκτός από τη χαρά της αγάπης και της ευχαρίστησής Σου, και για όλα τα πράγµατα που ανήκουν σε µένα, τα οποία δεν έχουν καµιά σχέση µε Σένα, ω Εσύ ο Οποίος είσαι ο Κύριος των κυρίων, Αυτός ο Οποίος προµηθεύει τα µέσα και ξεκλειδώνει τις πόρτες.

#7217
- The Báb

 

∆όξα σε Σένα, ω Θεέ. Πώς µπορώ να Σε µνηµονεύσω εφόσον Εσύ είσαι καθαγιασµένος από τον έπαινο όλης της ανθρωπότητας. Εξυψωµένο είναι το Όνοµά Σου, ω Θεέ, Εσύ είσαι ο Βασιλιάς, η αιώνια Αλήθεια· Εσύ γνωρίζεις τι είναι στους ουρανούς και στη γη, και σε Σένα πρέπει όλοι να επιστρέψουµε. Εσύ έχεις στείλει τη θεϊκά ορισµένη Σου Αποκάλυψη σύµφωνα µε ένα σαφές κριτήριο. Εξυµνηµένος είσαι Εσύ, ω Κύριε! Σύµφωνα µε τη διαταγή Σου Εσύ καθιστάς νικηφόρο οποιονδήποτε επιθυµείς, µε τα πλήθη του ουρανού και της γης και ό, τι υπάρχει ανάµεσά τους. Εσύ είσαι ο Κυρίαρχος, η Αιώνια Αλήθεια, ο Κύριος αήττητης ισχύος.

∆οξασµένος είσαι Εσύ, ω Κύριε, Εσύ συγχωρείς πάντα τις αµαρτίες εκείνων από τους δούλους Σου που ικετεύουν τη συγνώµη Σου. Ξέπλυνε τις αµαρτίες µου, και τις αµαρτίες εκείνων που ζητούν τη συγχώρησή Σου την αυγή, που προσεύχονται σε Σένα την ηµέρα και το βράδυ, που δεν επιθυµούν τίποτε άλλο εκτός από το Θεό, που προσφέρουν οτιδήποτε ο Θεός έχει χαρίσει µε τη χάρη Του σ’ αυτούς, που Σε αινούν το πρωί και το βράδυ, και οι οποίοι δεν είναι αδιάφοροι στα καθήκοντά τους.

#7218
- The Báb

 

Γνωρίζω, ω Κύριε, ότι τα παραπτώµατά µου έχουν καλύψει το πρόσωπό µου µε ντροπή στην παρουσία Σου, και βάρυναν την πλάτη µου µπροστά Σου, έχουν µπει ανάµεσα σε µένα και στο ωραίο πρόσωπό Σου, µε περικύκλωσαν από κάθε κατεύθυνση και µε εµπόδισαν από όλες τις πλευρές να έχω πρόσβαση στις αποκαλύψεις της ουράνιας δύναµής Σου.

Ω Κύριε! Εάν δε µε συγχωρήσεις Εσύ, τότε ποιος υπάρχει να παραχωρήσει άφεση, και εάν Εσύ δεν έχεις έλεος για µένα, ποιος είναι ικανός να δείξει συµπόνια; ∆όξα σε Σένα, Εσύ µε δηµιούργησες όταν δεν υπήρχα και Εσύ µε έθρεψες όταν ήµουν στερηµένος κάθε κατανόησης.

Εξυµνηµένος είσαι Εσύ, κάθε απόδειξη ευσπλαχνίας προέρχεται από Σένα και κάθε τεκµήριο χάρης εκπορεύεται από τα θησαυροφυλάκια της εντολής Σου.

#7219
- The Báb

 

Ω Συ συγχωρούντα Κύριε! Εσύ είσαι το καταφύγιο όλων αυτών των δούλων Σου. Εσύ γνωρίζεις τα µυστικά και είσαι ενήµερος των πάντων. Είµαστε όλοι αβοήθητοι και Συ είσαι ο Ισχυρός, ο Παντοδύναµος. Είµαστε όλοι αµαρτωλοί και Συ είσαι ο Συγχωρών τις αµαρτίες, ο Ελεήµων, ο Συµπονετικός. Ω Κύριε! Μη βλέπεις τα ελαττώµατά µας. Μεταχειρίσου µας σύµφωνα µε τη χάρη και τη γενναιοδωρία Σου. Τα ελαττώµατά µας είναι πολλά, αλλά ο ωκεανός της συγχώρησής Σου είναι απέραντος. Η αδυναµία µας είναι οδυνηρή, αλλά οι αποδείξεις της βοήθειας και της συνδροµής Σου είναι, φανερές. Γι’ αυτό ενδυνάµωσε και ενίσχυσέ µας. Κάνε µας ικανούς να πράττοµε εκείνο που είναι άξιο για το ιερό Σου Κατώφλι. Φώτισε τις καρδιές µας, δώσε µας µάτια διορατικά και προσεκτικά αυτιά. Ανάστησε τους νεκρούς και θεράπευσε τους ασθενείς. Χορήγησε πλούτο στους φτωχούς και δώσε ειρήνη και ασφάλεια στους φοβισµένους. ∆έξου µας στη βασιλεία Σου και φώτισε µας µε το φως της καθοδήγησης. Συ είσαι ο Ισχυρός και ο Παντοδύναµος! Συ είσαι ο Γενναιόδωρος! Συ ο Επιεικής! Συ ο Καλοκάγαθος.

#7220
- `Abdu'l-Bahá

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ω Θεέ, και Θεέ όλων των Ονοµάτων, και ∆ηµιουργέ των ουρανών! Σε ικετεύω στο Όνοµά Σου µέσω του οποίου φανερώθηκε Αυτός ο Οποίος είναι η Χαραυγή της ισχύος Σου και το Σηµείο Αυγής της δύναµής Σου, µέσω του οποίου κάθε στερεό πράγµα έχει ρευστοποιηθεί, και κάθε νεκρό σώµα έχει αναζωογονηθεί, και κάθε κινούµενο πνεύµα επιβεβαιώθηκε – Σε ικετεύω να µε κάνεις ικανό να απαλλάξω τον εαυτό µου από κάθε δέσµευση εκτός από Σένα, να υπηρετώ την Υπόθεσή Σου, να επιθυµώ ό, τι Εσύ επιθυµείς µέσω της δύναµης της κυριαρχίας Σου και να εκτελώ ό, τι είναι η ευχαρίστηση της θέλησής Σου.

Σε ικετεύω, επιπλέον, ω Θεέ µου, να ορίσεις για µένα ό, τι θα µε κάνει αρκετά πλούσιο για να απαλλαγώ από οποιονδήποτε εκτός από Σένα. Εσύ µε βλέπεις, ω Θεέ µου, µε το πρόσωπό µου στραµµένο προς Εσένα, και τα χέρια µου να κρατούν σφικτά το σχοινί της χάρης Σου.

Στείλε σε µένα το έλεός Σου, και κατάγραψε για µένα ό, τι έχεις καταγράψει για τους εκλεκτούς Σου. ∆υνατός είσαι Εσύ να κάνεις ότι Σε ευχαριστεί. ∆εν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα, τον Πάντοτε Συγχωρούντα, τον Ευεργετικό στους πάντες.

#7221
- Bahá'u'lláh

 

Σε δοξάζω, ω Θεέ µου, επειδή η ευωδία της στοργικής Σου καλοσύνης µε έχει εκστασιάσει και οι απαλοί άνεµοι της ευσπλαχνίας Σου µε έχουν προδιαθέσει προς τη γενναιόδωρη εύνοιά Σου. Κάνε µε να πιω, ω Κύριε, από τα δάκτυλα της γενναιοδωρίας Σου τα ζώντα ύδατα, τα οποία έκαναν τον κάθε ένα που έλαβε µερίδιο απ’ αυτά, να απελευθερώσει τον εαυτό του από κάθε δέσµευση σε οποιονδήποτε εκτός από Σένα, να ανυψωθεί στην ατµόσφαιρα της αποδέσµευσης από όλα τα πλάσµατά Σου και να προσηλώσει το βλέµµα του πάνω στη στοργική Σου πρόνοια και στα πολύπλευρα δώρα Σου.

Ετοίµασέ µε, κάτω από όλες τις περιστάσεις, ω Κύριέ µου, να Σε υπηρετώ και να στρέψω τον εαυτό µου στο λατρεµένο ιερό της Αποκάλυψής Σου και της Ωραιότητάς Σου. Εάν είναι η ευχαρίστησή Σου, κάνε µε να µεγαλώσω σαν ένα τρυφερό βότανο στα λιβάδια της χάρης Σου, έτσι ώστε οι απαλοί άνεµοι της θέλησής Σου να µε κινούν πάνω και να µε λυγίζουν σύµφωνα µε την ευχαρίστησή Σου, µε τέτοιο τρόπο που η κίνησή µου και η ακινησία µου να κατευθύνονται µόνο από Σένα.

Εσύ είσαι Αυτός, µε το όνοµα του Οποίου το Κρυµµένο Μυστικό έγινε γνωστό, το ΚαλάΦυλαγµένο Όνοµα αποκαλύφθηκε και τα σφραγίσµατα του σφραγισµένου ∆ισκοπότηρου ανοίχτηκαν, διαχέοντας έτσι το άρωµά του πάνω σε όλη τη δηµιουργία, είτε του παρελθόντος είτε του µέλλοντος. Αυτός που διψούσε, ω Κύριέ µου, έχει σπεύσει να φτάσει στα ζώντα ύδατα της χάρης Σου και το αξιοθρήνητο πλάσµα επιθύµησε να βυθίσει τον εαυτό του µέσα στον ωκεανό του πλούτου Σου.

Ορκίζοµαι στη δόξα Σου, ω Κύριε Πολυαγαπηµένε του κόσµου και Επιθυµία όλων εκείνων που Σε έχουν αναγνωρίσει! Είµαι ταλαιπωρηµένος από τη στενοχώρια του χωρισµού µου από Σένα, στις ηµέρες όταν ο Ήλιος της παρουσίας Σου έχυσε την ακτινοβολία του πάνω στο λαό Σου. Κατάγραψε για µένα, τότε, την ανταµοιβή που έχει οριστεί γι’ αυτούς που προσηλώνουν το βλέµµα τους στο πρόσωπό Σου και έχουν, µε την άδειά Σου, κερδίσει την είσοδο στην αυλή του θρόνου Σου και, µε την εντολή Σου, έχουν συναντήσει Εσένα πρόσωπο µε πρόσωπο.

Σε ικετεύω, ω Κύριέ µου, στο όνοµά Σου, τα µεγαλεία του οποίου έχουν περικυκλώσει τη γη και τους ουρανούς, να µε κάνεις ικανό να παραχωρήσω τη θέλησή µου σε ό, τι Εσύ έχεις θεσπίσει στις Πινακίδες Σου, για να παύσω να ανακαλύπτω µέσα µου οποιαδήποτε επιθυµία εκτός από ό, τι Εσύ επιθυµείς µέσω της δύναµης της κυριαρχίας Σου, και οποιαδήποτε θέληση εκτός από αυτήν που έχεις προορίσει για µένα µε τη θέλησή Σου.

Πού να στραφώ, ω Θεέ µου, αδύναµος καθώς είµαι να ανακαλύψω κάποιον άλλο δρόµο εκτός από αυτόν που Εσύ έχεις ορίσει για τους Εκλεκτούς Σου; Όλα τα µόρια της γης διακηρύττουν ότι Εσύ είσαι ο Θεός, και µαρτυρούν ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα. Εσύ είσαι από την αιωνιότητα δυνατός να κάνεις ό, τι επιθυµείς, και να ορίζεις ό, τι Σε ευχαριστεί.

Όρισε για µένα, ω Θεέ µου, ό, τι θα µε προσανατολίζει, πάντα, προς Εσένα, και κάνε µε ικανό να κρατιέµαι συνεχώς από το σχοινί της χάρης Σου, να διακηρύττω το όνοµά Σου και να προσµένω οτιδήποτε θα ρέει από την πένα Σου. Είµαι φτωχός και εγκαταλειµµένος, ω Κύριέ µου, και Εσύ είσαι ο Παντοκράτωρ, ο Πλέον Ύψιστος. Έχε έλεος, τότε, σε µένα µέσω της θαυ-

µαστής Σου ευσπλαχνίας, και στέλνε µου, κάθε στιγµή της ζωής µου, τα πράγµατα µε τα οποία Εσύ έχεις δηµιουργήσει εκ νέου τις καρδιές όλων των πλασµάτων Σου, τα οποία έχουν αναγνωρίσει την ενότητά Σου, και όλων των ανθρώπων Σου που είναι ολοκληρωτικά αφοσιωµένοι σε Σένα.

Εσύ είσαι, αληθινά, ο Παντοδύναµος, ο Πλέον Εξυψωµένος, ο Παντογνώστης, ο Πάνσοφος.

#7222
- Bahá'u'lláh

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ

“Η Προσευχή για το Νεκρό είναι η µοναδική υποχρεωτική Μπαχάι Προσευχή που απαγγέλλεται σε συνάθροιση. Απαγγέλλεται από έναν πιστό, ενώ οι άλλοι είναι όρθιοι και δεν υπάρχει ανάγκη προσανατολισµού προς την Άκκα. Η προσευχή απαιτείται µόνο όταν ο νεκρός είναι πάνω των 15 ετών.

Ο απαγγέλλων επαναλαµβάνει το χαιρετισµό Αλλά’ ο’ Αµπχά µια φορά πριν από κάθε στίχο που απαγγέλλεται 19 φορές.”

Ω Θεέ µου! Αυτός είναι ο δούλος Σου και ο γιος του δούλου Σου που έχει πιστέψει σε Σένα και στα σηµεία Σου, και έχει στρέψει το πρόσωπό του προς Εσένα, πλήρως αποδεσµευµένος απ’ όλα εκτός από Σένα. Συ είσαι, αληθινά, απ’ εκείνους που δείχνουν έλεος, ο πλέον Φιλεύσπλαχνος.

Μεταχειρίσου αυτόν, ω Συ που συγχωρείς τις αµαρτίες των ανθρώπων και αποκρύπτεις τα σφάλµατά τους, όπως αρµόζει στον ουρανό της γενναιοδωρίας Σου και στον ωκεανό της χάρης Σου. Άφησέ τον να εισέλθει στην αυλή του υπέρτατου ελέους Σου, που υπήρξε πριν από τη δηµιουργία της γης και του ουρανού. ∆εν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα, τον πάντοτε Συγχωρούντα, τον πλέον Γενναιόδωρο.

Όλοι µας, αληθινά, λατρεύουµε το Θεό!

Όλοι µας, αληθινά, υποκλινόµαστε µπροστά στο Θεό!

Όλοι µας, αληθινά, είµαστε αφοσιωµένοι στο Θεό!

Όλοι µας, αληθινά, δοξάζουµε το Θεό!

Όλοι µας, αληθινά, ευγνωµονούµε το Θεό!

Όλοι µας, αληθινά, είµαστε υποµονετικοί στο Θεό!

(Αν ο νεκρός είναι γυναίκα, ας απαγγέλλεται: Αυτή είναι η δούλη Σου και η κόρη της δούλης Σου, κλπ…).

#7127
- Bahá'u'lláh

 

Occasional

ΓΑΜΟΣ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

“Όταν εισέρχεστε στην αίθουσα του συµβουλίου, απαγγείλετε αυτή την προσευχή µε µια καρδιά, παλλόµενη από την αγάπη του Θεού και µε µια γλώσσα εξαγνισµένη από τα πάντα εκτός από την ανάµνησή Του, ώστε ο Παντοδύναµος να σας βοηθήσει µε τη χάρη Του να επιτύχετε την υπέρτατη νίκη.”

Ω Θεέ, Θεέ µου! Είµαστε δούλοι Σου που έχουµε στραφεί µε αφοσίωση προς το Άγιο Πρόσωπό Σου και έχουµε αποδεσµευτεί από όλα εκτός από Σένα σ’ αυτή την ένδοξη Ηµέρα.

Έχουµε συγκεντρωθεί σ’ αυτό το Πνευµατικό Συµβούλιο, ενωµένοι στις απόψεις και στις σκέψεις µας, µε τις προθέσεις µας εναρµονισµένες, για να εξυψώσουµε το Λόγο Σου ανάµεσα στην ανθρωπότητα. Ω Κύριε, Θεέ µας! Κάνε µας σηµεία της Θείας Σου Καθοδήγησης, Λάβαρα της εξυψωµένης Πίστης Σου ανάµεσα στους ανθρώπους, υπηρέτες της µεγαλειώδους Σου Συνθήκης, ω Συ Ύψιστε Κύριέ µας, αποκαλύψεις της Θείας Σου Ενότητας στη Βασιλεία Σου του Αµπχά και υπέρλαµπρα αστέρια που λάµπουν πάνω σ’ όλες τις περιοχές. Κύριε! Βοήθησέ µας να γίνουµε ταραγµένες θάλασσες από τα κύµατα της θαυµαστής Σου Χάρης, ποτάµια που τρέχουν από τα Πανένδοξα Ύψη Σου, ωραίοι καρποί πάνω στο δέντρο της Θείας Σου Υπόθεσης, δέντρα που κυµατίζουν από τις αύρες της Γενναιοδωρίας Σου στον ουράνιο Αµπελώνα Σου. Ω Θεέ!

Κάνε τις ψυχές µας να εξαρτούνται από τους Στίχους της Θείας Σου Ενότητας, τις καρδιές µας να χαροποιούνται από τους χείµαρρους της Χάρης Σου, ώστε να ενωθούµε σαν τα κύµατα µιας θάλασσας και να συγχωνευτούµε σαν τις ακτίνες του Λαµπερού Σου Φωτός· ώστε οι σκέψεις µας, οι απόψεις µας, τα αισθήµατά µας να γίνουν σαν µια πραγµατικότητα, που φανερώνει το πνεύµα της ένωσης σ’ ολόκληρο τον κόσµο. Εσύ είσαι ο Ευσπλαχνικός, ο Ευεργετικός, ο ∆ωρητής, ο Πανίσχυρος, ο Οικτίρµων, ο Συµπονετικός.

#7232
- Bahá'u'lláh

 

“Συγκεντρωθείτε µαζί µε αγνή καρδιά, και στην αρχή της συγκέντρωσης διαβάστε αυτή την προσευχή”:

Ω Εσύ Κύριε της Βασιλείας! Αν και τα σώµατά µας είναι συγκεντρωµένα µαζί εδώ, όµως οι γοητευµένες µας καρδιές είναι σαγηνευµένες από την αγάπη Σου, και ακόµα είµαστε εκστασιασµένοι µε τις ακτίνες του απαστράπτοντος προσώπου Σου. Αν και είµαστε αδύναµοι, περιµένουµε τις αποκαλύψεις της ισχύος και της δύναµής Σου. Αν και είµαστε φτωχοί, χωρίς αγαθά ή µέσα, εν τούτοις λαµβάνουµε πλούτη από τους θησαυρούς του Βασιλείου Σου. Αν και είµαστε σταγόνες, εντούτοις αντλούµε από τα βάθη του ωκεανού Σου. Αν και είµαστε µόρια σκόνης, ωστόσο λάµπουµε στη δόξα του ένδοξου Ήλιου Σου.

Ω Εσύ Χορηγέ µας! Στείλε τη βοήθειά Σου, ώστε ο καθένας που είναι παρόν εδώ να γίνει σαν ένα αναµµένο κερί, ο καθένας ένα κέντρο έλξης, ο καθένας, ένας που καλεί στην ουράνια επικράτειά Σου, µέχρις ότου τελικά να κάνουµε αυτό τον επίγειο κόσµο απεικόνιση του Παραδείσου.

#7233
- Bahá'u'lláh

 

“Προσευχή που απαγγέλλεται στο τέλος της συνάντησης του Πνευµατικού Συµβουλίου”

Ω Θεέ! Ω Θεέ! Από το αόρατο βασίλειο της µοναδικότητάς Σου, κοίταξέ µας συγκεντρωµένους σ’ αυτή την πνευµατική συνάντηση µε πίστη σε Σένα, µε εµπιστοσύνη στα σηµεία Σου, µε σταθερότητα στη Συνθήκη και τη ∆ιαθήκη Σου, προσελκυσµένους προς Εσένα, πυρωµένους µε τη φλόγα της αγάπης Σου, ειλικρινείς στην Υπόθεσή Σου. Είµαστε υπηρέτες στον αµπελώνα Σου, αυτοί που διαδίδουν τη θρησκεία Σου, αφοσιωµένοι λάτρεις του προσώπου Σου, ταπεινοί στους αγαπηµένους Σου, υποτακτικοί στην πύλη Σου και Σε ικετεύουµε να µας σταθεροποιήσεις στην υπηρεσία των εκλεκτών Σου, να µας ενισχύσεις µε τα αόρατα πλήθη Σου, να δυναµώσεις τα πλευρά µας στην υπηρεσία Σου και να µας κάνεις πολίτες υπάκουους που Σε λατρεύουν και επικοινωνούν µαζί Σου.

Ω Κύριέ µας! Είµαστε αδύνατοι και Εσύ είσαι ο ∆υνατός, ο Ισχυρός. Είµαστε νεκροί και Εσύ είσαι το µεγάλο ζωοποιό Πνεύµα. Βρισκόµαστε σε ανάγκη και Εσύ είσαι ο Υποστηρικτής, ο Ισχυρός!

Ω Κύριέ µας! Στρέψε τα πρόσωπά µας προς το ευσπλαχνικό Σου πρόσωπο, θρέψε µας από την επουράνια τράπεζά Σου µε την άφθονη χάρη Σου, βοήθησέ µας µε τα πλήθη των υπέρτατων αγγέλων Σου και σταθεροποίησέ µας µέσω των αγίων της Βασιλείας του Αµπχά.

Αληθινά, Εσύ είσαι ο Γενναιόδωρος, ο Οικτίρµων! Εσύ είσαι ο Κάτοχος µεγάλης ευεργεσίας και αληθινά, Εσύ είσαι ο Επιεικής και ο Μεγαλόψυχος!

#7234
- Bahá'u'lláh

 

“Ο Μπαχάι γάµος είναι ένωση και εγκάρδια αφοσίωση ανάµεσα στα δύο µέρη. Και οι δύο όµως πρέπει να εξασκούν µεγίστη φροντίδα και να εξοικειωθεί ο ένας µε το χαρακτήρα του άλλου. Αυτός ο αιώνιος δεσµός πρέπει να εξασφαλιστεί µε µια σταθερή Συνθήκη και η πρόθεση πρέπει να είναι να καλλιεργείται αρµονία, αδελφότητα, ενότητα και να επιτυγχάνεται αιώνια ζωή.”

Η Υπόσχεση του γάµου, ο στίχος που πρέπει να ειπωθεί ατοµικά από τη νύφη και το γαµπρό ενώπιον τουλάχιστον δύο µαρτύρων, αποδεκτοί από το Πνευµατικό Συµβούλιο είναι, όπως καθορίστηκε στο Κιταµπ-ι-Ακντάς (Το πλέον Ιερό Βιβλίο):

“Εµείς όλοι, αληθινά, υποτασσόµεθα στη Θέληση του Θεού.”

#7235
- `Abdu'l-Bahá

 

ΝΗΣΤΕΙΑ

“Το βιβλίο Ακντάς αναφέρει: Σας έχουµε επιβάλει να προσεύχεστε και να νηστεύετε από την αρχή της ωριµότητας 5· αυτό είναι ορισµένο από το Θεό, τον Κύριό σας και τον Κύριο των προγόνων σας. .. Ο ταξιδιώτης, ο ασθενής, οι έγκυες ή αυτές που θηλάζουν, δε δεσµεύονται από τη νηστεία. . . Απέχετε από φαγητό και ποτό, από την ανατολή ως τη δύση του ήλιου, και προσέχετε µήπως η επιθυµία σας στερήσει απ’αυτή τη χάρη, που είναι ορισµένη στο Βιβλίο.” Η περίοδος της νηστείας είναι από 2-20 Μαρτίου.

Αυτή είναι, ω Θεέ µου, η πρώτη από τις ηµέρες τις οποίες έχεις καθορίσει στους αγαπηµένους Σου να τηρούν τη Νηστεία. Σου ζητώ µέσω του εαυτού Σου και µέσω αυτού που έχει νηστέψει λόγω της αγάπης του για Σένα και για την ευχαρίστησή Σου – και όχι από εγωισµό και πάθος, ούτε από φόβο της οργής Σου, και µέσω των πιο έξοχων ονοµάτων και σεβάσµιων χαρακτηριστικών, να εξαγνίσεις τους υπηρέτες Σου από την αγάπη σε οτιδήποτε εκτός από Σένα και να τους ελκύσεις κοντά στον Τόπο της Ανατολής των φώτων της όψης Σου και της Έδρας του θρόνου της µοναδικότητάς Σου. Φώτισε τις καρδιές τους, ω Θεέ µου, µε το φως της γνώσης Σου και λάµπρυνε τα πρόσωπά τους µε τις ακτίνες του Ήλιου που λάµπει από τον ορίζοντα της Θέλησής Σου. Ικανός είσαι Εσύ να κάνεις ότι σε ευχαριστεί. ∆εν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα, τον Πανένδοξο, του Οποίου τη βοήθεια εκλιπαρούν όλοι οι άνθρωποι.

Βοήθησέ τους, ω Θεέ µου, να Σε καταστήσουν νικηφόρο και να εξυψώσουν το Λόγο Σου. Επίτρεψέ τους, κατόπιν, να γίνουν χέρια της Πίστης Σου ανάµεσα στους υπηρέτες Σου, και κάνε τους να γίνουν φανερωτές της θρησκείας Σου και των σηµείων Σου ανάµεσα στην ανθρωπότητα, µε τέτοιο τρόπο που όλος ο κόσµος να γεµίσει µε τη µνεία και τη δοξολογία Σου και µε τις αποδείξεις και τις µαρτυρίες Σου. Εσύ είσαι, αληθινά, ο Ευεργετικός στους πάντες, ο Πλέον Εξυψωµένος, ο ∆υνατός, ο Ισχυρός, και ο Φιλεύσπλαχνος.

Bahaul lah

#7223
- Bahá'u'lláh

 

Σε ικετεύω, ω Θεέ µου, στο ισχυρό Σου Σηµείο, και στην αποκάλυψη της χάρης Σου ανάµεσα στους ανθρώπους, µη µε διώχνεις µακριά από την πύλη της πόλης της παρουσίας Σου και µη διαψεύδεις τις ελπίδες που τρέφω για τις αποκαλύψεις της χάρης Σου ανάµεσα στα πλάσµατά Σου. Συ µε βλέπεις, ω Θεέ µου, κρατηµένο από το Όνοµά Σου, το Πλέον Άγιο, το Πλέον Φωτεινό, το Πλέον Ισχυρό, το Πλέον Μεγάλο, το Πλέον Εξυψωµένο, το Πλέον Ένδοξο και προσκολληµένο γερά στην άκρη του µανδύα, στον οποίο έχουν κρατηθεί όλοι σ’ αυτό και στο µέλλοντα κόσµο.

Σε ικετεύω, ω Θεέ µου, στη γλυκύτατη Φωνή Σου και στον πλέον εξυψωµένο Λόγο Σου, τράβηξε µε όλο και πιο κοντά στο κατώφλι της πύλης Σου και επίτρεψέ µου να µην είµαι αποµακρυσµένος από τη σκιά του ελέους Σου και από τη σκέπη της δωρεάς Σου. Συ µε βλέπεις, ω Θεέ µου, κρατηµένο από το Όνοµά Σου, το Πλέον Άγιο, το Πλέον Φωτεινό, το Πλέον Ισχυρό, το Πλέον Μεγάλο, το Πλέον Εξυψωµένο, το Πλέον Ένδοξο και προσκολληµένο γερά στην άκρη του µανδύα, στον οποίο έχουν κρατηθεί όλοι σ’ αυτό και στο µέλλοντα κόσµο.

Σε ικετεύω, ω Θεέ µου, στο όνοµα της λάµψης της φωτεινής Σου όψης και της λαµπρότητας του φωτός του προσώπου Σου, που λάµπει από τον ύψιστο ορίζοντα, προσέλκυσέ µε, µε την ευωδία του ενδύµατός Σου και κάνε µε να πιω από τον εκλεκτό οίνο του λόγου Σου. Συ µε βλέπεις, ω Θεέ µου, κρατηµένο από το Όνοµά Σου, το Πλέον Άγιο, το Πλέον Φωτεινό, το Πλέον

Ισχυρό, το Πλέον Μεγάλο, το Πλέον Εξυψωµένο, το Πλέον Ένδοξο και προσκολληµένο γερά στην άκρη του µανδύα, στον οποίο έχουν κρατηθεί όλοι σ’ αυτό και στο µέλλοντα κόσµο.

Σε ικετεύω, ω Θεέ µου, στο όνοµα των µαλλιών Σου που κινούνται πάνω στο πρόσωπό Σου, όπως η πλέον υπέροχη πένα Σου κινείται πάνω στις σελίδες των Πινακίδων Σου, διαχέοντας το άρωµα κρυφών εννοιών πάνω στο Βασίλειο της δηµιουργίας Σου, ύψωσέ µε, µε τέτοιο τρόπο να υπηρετήσω την Υπόθεσή Σου, ώστε να µην υποχωρήσω ούτε να εµποδιστώ από τις προκλήσεις εκείνων που έχουν κατηγορήσει τα σηµεία Σου και έχουν αποστραφεί το πρόσωπό Σου. Συ µε βλέπεις, ω Θεέ µου, κρατηµένο από το Όνοµά Σου, το Πλέον Άγιο, το Πλέον Φωτεινό, το Πλέον Ισχυρό, το Πλέον Μεγάλο, το Πλέον Εξυψωµένο, το Πλέον Ένδοξο και προσκολληµένο γερά στην άκρη του µανδύα, στον οποίο έχουν κρατηθεί όλοι σ’ αυτό και στο µέλλοντα κόσµο.

Σε ικετεύω, ω Θεέ µου, στο Όνοµά Σου, το οποίο Εσύ έχεις αναδείξει ως Βασιλέα των Ονοµάτων, µε το Οποίο όλοι όσοι βρίσκονται στον ουρανό και στη γη έχουν γοητευτεί, κάνε µε ικανό να αντικρίσω τον Ήλιο της Ωραιότητάς Σου και προµήθευσέ µου τον οίνο του λόγου Σου.

Συ µε βλέπεις, ω Θεέ µου, κρατηµένο από το Όνοµα Σου, το Πλέον Άγιο, το Πλέον Φωτεινό, το Πλέον Ισχυρό, το Πλέον Μεγάλο, το Πλέον Εξυψωµένο, το Πλέον Ένδοξο και προσκολληµένο γερά στην άκρη του µανδύα, στον οποίο έχουν κρατηθεί όλοι σ’ αυτό και στο µέλλοντα κόσµο.

Σε ικετεύω, ω Θεέ µου, στο Ναό της µεγαλειότητάς Σου, πάνω στις πιο ψηλές κορυφές, και στη Σκέπη της Αποκάλυψής Σου πάνω στους υψηλότερους λόφους, βοήθησέ µε ευσπλαχνικά να κάνω ό, τι έχει επιθυµήσει η θέλησή Σου και έχει φανερώσει ο σκοπός Σου. Συ µε βλέπεις, ω Θεέ µου, κρατηµένο από το Όνοµά Σου, το Πλέον Άγιο, το Πλέον Φωτεινό, το Πλέον Ισχυρό, το Πλέον Μεγάλο, το Πλέον Εξυψωµένο, το Πλέον Ένδοξο και προσκολληµένο γερά στην άκρη του µανδύα, στον οποίο έχουν κρατηθεί όλοι σ’ αυτό και στο µέλλοντα κόσµο.

Σε ικετεύω, ω Θεέ µου, στην Ωραιότητά Σου η οποία λάµπει, πάνω από τον ορίζοντα της αιωνιότητας, µια Ωραιότητα µπροστά στην οποία, µόλις αποκαλύπτεται, υποκλίνεται το Βασίλειο της Ωραιότητας σε ένδειξη λατρείας, δοξάζοντάς την µεγαλόφωνα, δώσε να πεθάνω για οτιδήποτε κατέχω και να ζήσω για οτιδήποτε ανήκει σε Σένα. Συ µε βλέπεις, ω Θεέ µου, κρατηµένο από το Όνοµά Σου, το Πλέον Άγιο, το Πλέον Φωτεινό, το Πλέον Ισχυρό, το Πλέον Μεγάλο, το Πλέον Εξυψωµένο, το Πλέον Ένδοξο και προσκολληµένο γερά στην άκρη του µανδύα, στον οποίο έχουν κρατηθεί όλοι σ’ αυτό και στο µέλλοντα κόσµο.

Σε ικετεύω, ω Θεέ µου, στη Φανέρωση του Ονόµατός Σου, του Πολυαγαπηµένου, µε το Οποίο οι καρδιές των αγαπηµένων Σου έλιωσαν και οι ψυχές όλων όσων κατοικούν στη γη έχουν πετάξει ψηλά, βοήθησέ µε να Σε µνηµονεύω ανάµεσα στα πλάσµατά Σου και να Σε εκθειάζω ανάµεσα στους ανθρώπους Σου. Συ µε βλέπεις, ω Θεέ µου, κρατηµένο από το Όνοµά Σου, το Πλέον Άγιο, το Πλέον Φωτεινό, το Πλέον Ισχυρό, το Πλέον Μεγάλο, το Πλέον Εξυψωµένο, το Πλέον Ένδοξο και προσκολληµένο γερά στην άκρη του µανδύα, στον οποίο έχουν κρατηθεί όλοι σ’ αυτό και στο µέλλοντα κόσµο.

Σε ικετεύω, ω Θεέ µου, στο θρόισµα του Θείου ∆έντρου του Λωτού και στον ψίθυρο της αύρας του λόγου Σου στο βασίλειο των ονοµάτων Σου, αποµάκρυνέ µε από οτιδήποτε απεχθάνεται η θέλησή Σου και προσέλκυσέ µε κοντά στη θέση όπου Αυτός, ο Οποίος είναι ο Χαραυγή των σηµείων Σου έχει λάµψει. Συ µε βλέπεις, ω Θεέ µου, κρατηµένο από το Όνοµά Σου, το Πλέον Άγιο, το Πλέον Φωτεινό, το Πλέον Ισχυρό, το Πλέον Μεγάλο, το Πλέον Εξυψωµένο, το Πλέον Ένδοξο και προσκολληµένο γερά στην άκρη του µανδύα, στον οποίο έχουν κρατηθεί όλοι σ’ αυτό και στο µέλλοντα κόσµο.

Σε ικετεύω, ω Θεέ µου, στο γράµµα εκείνο, το οποίο µόλις εκπορεύτηκε από το στόµα της θέλησής Σου, έκανε τους ωκεανούς να φουσκώσουν, τους ανέµους να φυσήσουν, τους καρπούς να αποκαλυφτούν, τα δέντρα να βλαστήσουν και όλα τα περασµένα ίχνη να εξαφανιστούν, όλα τα πέπλα να ξεσχιστούν και αυτούς, οι οποίοι είναι αφοσιωµένοι σε Σένα, να σπεύσουν προς το φως του προσώπου του Κυρίου τους, του Ασυγκράτητου, να µου φανερώσεις ό, τι βρίσκεται κρυµµένο στους θησαυρούς της γνώσης Σου και καλυµµένο µέσα στο χώρο που φυλάγεται η σοφία Σου. Συ µε βλέπεις, ω Θεέ µου, κρατηµένο από το Όνοµά Σου, το Πλέον Άγιο, το Πλέον Φωτεινό, το Πλέον Ισχυρό, το Πλέον Μεγάλο, το Πλέον Εξυψωµένο, το Πλέον Ένδοξο και προσκολληµένο γερά στην άκρη του µανδύα, στον οποίο έχουν κρατηθεί όλοι σ’ αυτό και στο µέλλοντα κόσµο.

Σε ικετεύω, ω Θεέ µου, στη φωτιά της αγάπης Σου, η οποία έδιωξε τον ύπνο από τα µάτια των εκλεκτών Σου και των αγαπηµένων Σου, και στην ανάµνηση και στον έπαινό τους για Σένα, την ώρα της αυγής, αρίθµησέ µε ανάµεσα σ’ εκείνους που έχουν φτάσει σ’ αυτό που Εσύ

έχεις στείλει στο Βιβλίο Σου και έχεις φανερώσει µε τη θέλησή Σου. Συ µε βλέπεις, ω Θεέ µου, κρατηµένο από το Όνοµά Σου, το Πλέον Άγιο, το Πλέον Φωτεινό, το Πλέον Ισχυρό, το Πλέον Μεγάλο, το Πλέον Εξυψωµένο, το Πλέον Ένδοξο και προσκολληµένο γερά στην άκρη του µανδύα, στον οποίο έχουν κρατηθεί όλοι σ’ αυτό και στο µέλλοντα κόσµο.

Σε ικετεύω, ω Θεέ µου, στο φως του προσώπου Σου, το οποίο ώθησε αυτούς που είναι πλησίον Σου να συναντήσουν τα βέλη της προσταγής Σου και εκείνους, που είναι αφοσιωµένοι σε Σένα να αντιµετωπίσουν τα ξίφη των εχθρών Σου στο µονοπάτι Σου, να καταγράψεις για µένα µε την πλέον υπέροχη πένα Σου, εκείνο που έχεις καταγράψει για τους έµπιστους και τους εκλεκτούς Σου. Συ µε βλέπεις, ω Θεέ µου, κρατηµένο από το Όνοµά Σου, το Πλέον Άγιο, το Πλέον Φωτεινό, το Πλέον Ισχυρό, το Πλέον Μεγάλο, το Πλέον Εξυψωµένο, το Πλέον Ένδοξο και προσκολληµένο γερά στην άκρη του µανδύα, στον οποίο έχουν κρατηθεί όλοι σ’ αυτό και στο µέλλοντα κόσµο.

Σε ικετεύω, ω Θεέ µου, στο Όνοµά Σου, µε το οποίο Εσύ έχεις ακούσει το κάλεσµα αυτών που Σε λατρεύουν, τους αναστεναγµούς αυτών οι οποίοι Σε ποθούν, την κραυγή εκείνων που απολαµβάνουν την προσέγγιση σε Σένα, το βογκητό αυτών που είναι αφοσιωµένοι σε Σένα και µε το οποίο Εσύ έχεις εκπληρώσει τις επιθυµίες εκείνων που έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους σε Σένα, και έχεις ικανοποιήσει τους πόθους τους µε τη χάρη Σου και την εύνοιά Σου, και στο Όνοµά Σου, µε το οποίο ο ωκεανός της συγχώρησης φούσκωσε µπροστά στο πρόσωπό Σου και τα σύννεφα της γενναιοδωρίας Σου έριξαν βροχή πάνω στους δούλους Σου, να καταγράψεις για τον καθένα που έχει στραφεί προς Εσένα και έχει τηρήσει τη νηστεία, την ορισµένη από Σένα, την ανταµοιβή που έχει οριστεί γι’ αυτούς που δε µιλούν χωρίς την άδειά Σου και που απαρνήθηκαν για την αγάπη Σου, οτιδήποτε κατείχαν στο µονοπάτι Σου.

Σε ικετεύω, ω Κύριε µου, στον ίδιο Σου τον Εαυτό, στα σηµεία Σου και στις ευκρινείς Σου αποδείξεις, στο αστραφτερό φως του Ήλιου της Ωραιότητάς Σου και στους Κλάδους Σου, να ακυρώσεις τις παραβάσεις εκείνων που έχουν µείνει σταθεροί στους νόµους Σου και έχουν τηρήσει ό, τι Εσύ έχεις ορίσει γι’ αυτούς στο Βιβλίο Σου. Συ µε βλέπεις, ω Θεέ µου, κρατηµένο από το Όνοµά Σου, το Πλέον Άγιο, το Πλέον Φωτεινό, το Πλέον Ισχυρό, το Πλέον Μεγάλο, το Πλέον Εξυψωµένο, το Πλέον Ένδοξο και προσκολληµένο γερά στην άκρη του µανδύα, στον οποίο έχουν κρατηθεί όλοι σ’ αυτό και στο µέλλοντα κόσµο.

#7224
- Bahá'u'lláh

 

Αυτές είναι, ω Θεέ µου, οι µέρες κατά τις οποίες Εσύ πρόσταξες τους δούλους Σου να τηρήσουν τη νηστεία. Με αυτήν Εσύ στόλισες τον πρόλογο του Βιβλίου των Νόµων Σου, που αποκαλύφτηκε στα πλάσµατά Σου και διακόσµησες τα Θησαυροφυλάκια των εντολών Σου µπροστά σε όλους, που βρίσκονται στον ουρανό Σου και στη γη Σου. Εσύ προίκισες κάθε ώρα αυτών των ηµερών µε µια ιδιαίτερη αρετή, ανεξιχνίαστη για όλους εκτός από Σένα, του Οποίου η γνώση αγκαλιάζει όλα τα δηµιουργήµατα. Εσύ έχεις επίσης καθορίσει για κάθε ψυχή ένα µερίδιο αυτής της αρετής, σύµφωνα µε την Πινακίδα της προσταγής Σου και τις Γραφές της αµε-

τάκλητης κρίσης Σου. Κάθε φύλλο αυτών των Βιβλίων και των Γραφών Εσύ έχεις, επιπλέον, απονείµει σε κάθε ένα από τους λαούς και τα γένη της γης.

Για τους ένθερµους λάτρεις Σου έχεις επιφυλάξει, σύµφωνα µε την προσταγή Σου κάθε χαραυγή, το κύπελλο της ανάµνησής Σου, ω Συ ο Οποίος είσαι ο Άρχων των αρχόντων! Αυτοί είναι εκείνοι που έχουν τόσο µεθύσει µε τον οίνο της πολύµορφης σοφίας Σου, ώστε εγκαταλείπουν το στρώµα τους στον πόθο τους να εορτάσουν τον έπαινό Σου, να εκθειάσουν τις αρετές Σου, να αποφεύγουν τον ύπνο στο ζήλο τους να προσεγγίσουν την παρουσία Σου και να συµµετέχουν στη γενναιοδωρία Σου. Τα µάτια τους ήταν πάντοτε στραµµένα προς τη Χαραυγή της στοργικής Σου καλοσύνης και τα πρόσωπά τους προσηλωµένα προς την Πηγή της έµπνευσής Σου. Σκόρπισε πάνω µας και πάνω τους, από τα σύννεφα του ελέους Σου, ό, τι αρµόζει στον ουρανό της µεγαλοψυχίας και της χάρης Σου.

∆οξασµένο είναι το όνοµά Σου, ω Θεέ µου! Αυτή είναι η ώρα, κατά την οποία Εσύ ξεκλείδωσες τις θύρες της γενναιοδωρίας Σου, µπροστά στα πρόσωπα των πλασµάτων Σου και άνοιξες διάπλατα τις πύλες του στοργικού Σου ελέους σ’ όλους τους κατοίκους της γης Σου. Σε ικετεύω, στο όνοµα όλων αυτών των οποίων το αίµα χύθηκε στο µονοπάτι Σου, που λόγω του πόθου τους για Σένα, ελευθερώθηκαν από κάθε δέσµευση σ’ οποιοδήποτε από τα πλάσµατά Σου, και που παρασύρθηκαν τόσο από τις γλυκιές ευωδίες της έµπνευσής Σου, ώστε κάθε µεµονωµένο µέλος του σώµατός τους έψαλλε τον έπαινό Σου και δονήθηκε µε την ανάµνησή Σου, µη µας στερείς τα πράγµατα τα οποία Εσύ όρισες αµετάκλητα σ’ αυτή την Αποκάλυψη - µια Αποκάλυψη, η δύναµη της οποίας έχει κάνει κάθε δέντρο να ξεφωνίσει εκείνο που η Φλεγοµένη Βάτος είχε άλλοτε αναγγείλει στο Μωυσή, ο Οποίος συνοµιλούσε µε Σένα, µια Αποκάλυψη, η οποία έχει κάνει ικανό το πιο µικρό βότσαλο να αντηχήσει πάλι µε τον έπαινό Σου, όπως οι πέτρες Σε δόξαζαν τις µέρες του Μωάµεθ, του Φίλου Σου.

Αυτοί είναι εκείνοι, ω Θεέ µου, που Εσύ έχεις ευσπλαχνικά κάνει ικανούς να έχουν τη συντροφιά Σου και να επικοινωνούν µε Αυτόν, ο Οποίος είναι ο Αποκαλύπτων τον Εαυτό Σου. Οι άνεµοι της θέλησής Σου τους έχουν διασκορπίσει µακριά, µέχρι που Εσύ τους συγκέντρωσες κάτω από τη σκιά Σου και τους έκανες να εισέλθουν στον περίβολο της αυλής Σου. Τώρα που τους έκανες να κατοικούν κάτω από τη σκιά του θόλου του ελέους Σου, βοήθησέ τους να επιτύχουν ό, τι αρµόζει σε µια τόσο σεβαστή θέση. Μην επιτρέψεις, ω Κύριέ µου, να συµπεριληφθούν ανάµεσα σ’ αυτούς, που αν και απολαµβάνουν την εγγύτητά Σου, έχουν εµποδιστεί από το να αναγνωρίσουν το πρόσωπό Σου και αν και συναντιούνται µε Σένα, στερούνται της παρουσίας Σου.

Αυτοί είναι οι δούλοι Σου, ω Κύριέ µου, που έχουν εισέλθει µαζί Σου σ’ αυτή τη Μεγίστη Φυλακή, που έχουν τηρήσει τη νηστεία µέσα στα τείχη της, σύµφωνα µε ό, τι Εσύ τους έχεις διατάξει στις Πινακίδες της προσταγής Σου και στα Βιβλία της εντολής Σου. Στείλε πάνω τους, ό, τι θα τους καθαρίσει εντελώς από όλα που Εσύ απεχθάνεσαι, ώστε να είναι τελείως αφοσιωµένοι σε Σένα και να αποδεσµευτούν ολοκληρωτικά απ’ όλα εκτός από τον Εαυτό Σου.

Σκόρπισε πάνω µας, ω Θεέ µου, εκείνο που αρµόζει στη χάρη Σου και ταιριάζει στην ευεργεσία Σου. Κάνε µας ικανούς, ω Θεέ µου, να ζήσουµε µε την ανάµνησή Σου και να πεθάνουµε µε την αγάπη Σου, και εφοδίασέ µας µε το δώρο της παρουσίας Σου στους επόµενους κόσµους Σου - κόσµοι που είναι ανεξιχνίαστοι για όλους εκτός από Σένα. Εσύ είσαι ο Κύριός µας και ο Κύριος όλων των κόσµων, και ο Θεός όλων όσων βρίσκονται στον ουρανό και όλων όσων υπάρχουν στη γη.

Εσύ βλέπεις, ω Θεέ µου, τι συνέβη στους αγαπηµένους Σου στις µέρες Σου. Η δόξα Σου το µαρτυρεί σε µένα! Ο ήχος των θρήνων των εκλεκτών Σου υψώθηκε από άκρη σ’ άκρη της επικράτειάς Σου. Μερικοί παγιδεύτηκαν από τους ασεβείς στη χώρα Σου και εµποδίστηκαν από αυτούς να Σε προσεγγίσουν και να φτάσουν στην αυλή της δόξας Σου. Άλλοι στάθηκαν ικανοί να Σε πλησιάσουν, αλλά εµποδίστηκαν από το να αντικρίσουν το πρόσωπό Σου. Σε άλλους πάλι δόθηκε άδεια από το ζήλο τους να Σε βλέπουν, να εισέλθουν στον περίβολο της αυλής Σου, αλλά αυτοί άφησαν τα πέπλα των φαντασιώσεων των πλασµάτων Σου και τις αδικίες που είχαν επιβληθεί από τους καταπιεστές ανάµεσα στο λαό Σου, να παρεµβληθούν ανάµεσα σ’ αυτούς και σε Σένα.

Αυτή είναι η ώρα, ω Κύριέ µου, την οποία Εσύ έκανες να υπερέχει από κάθε άλλη ώρα και την έχεις συσχετίσει µε τα εκλεκτότερα από τα πλάσµατά Σου. Σε ικετεύω, ω Θεέ µου, στο όνοµα του Εαυτού Σου και στο όνοµα αυτών, να ορίσεις κατά τη διάρκεια αυτού του έτους, ό, τι θα εξυψώσει τους αγαπηµένους Σου. Πρόσταξε επίσης, µέσα σ’ αυτό το χρόνο εκείνο που θα

κάνει ικανό τον Ήλιο της ισχύος Σου να λάµψει λαµπρά πάνω από τον ορίζοντα της δόξας Σου και να φωτίσει µε την κυρίαρχη δύναµή Σου ολόκληρο τον κόσµο.

Κάνε την Υπόθεσή Σου νικηφόρο, ω Κύριέ µου, και ταπείνωσε τους εχθρούς Σου. Κατάγραψε για µας τα αγαθά αυτής και της επόµενης ζωής. Εσύ είσαι η Αλήθεια, Αυτός ο Οποίος γνωρίζει τα απόκρυφα πράγµατα. ∆εν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα, τον Πάντοτε Συγχωρούντα, τον Παντελεήµονα.

#7225
- Bahá'u'lláh

 

∆όξα σε Σένα, ω Κύριε, Θεέ µου! Αυτές είναι οι µέρες, κατά τις οποίες Εσύ έχεις καλέσει όλους τους ανθρώπους να τηρούν τη νηστεία, ώστε µε αυτή να εξαγνίσουν τις ψυχές τους και να απαλλαγούν από κάθε δέσµευση σ’ οποιονδήποτε εκτός από Σένα, και να ανέλθει από τις καρδιές τους εκείνο, που θα είναι άξιο της αυλής της µεγαλοπρέπειάς Σου και θα αρµόζει απόλυτα στην έδρα της αποκάλυψης της µοναδικότητάς Σου. ∆ώσε, ω Κύριέ µου, ώστε αυτή η νηστεία να γίνει ποτάµι ζωοποιού ύδατος και να αποδώσει την αρετή µε την οποία Εσύ την έχεις προικίσει. Καθάρισε µε αυτήν τις καρδιές των δούλων Σου, τους οποίους οι κακίες του κόσµου απέτυχαν να εµποδίσουν από το να στραφούν προς το πανένδοξο Όνοµά Σου, και οι οποίοι έχουν παραµείνει ασυγκίνητοι από το θόρυβο και την αναταραχή εκείνων, που έχουν αποκηρύξει τα πιο λαµπρά σηµεία Σου, τα οποία έχουν συνοδεύσει την έλευση της Αποκάλυψής Σου, την Οποία Εσύ έχεις προικίσει µε την κυριαρχία Σου, την ισχύ Σου, τη µεγαλοπρέπεια και τη δόξα Σου. Αυτοί είναι οι δούλοι που µόλις έλαβαν το κάλεσµά Σου, έσπευσαν προς το έλεός Σου και δεν κρατήθηκαν µακριά Σου από τις αλλαγές και τις ευκαιρίες αυτού του κόσµου ή από οποιουσδήποτε ανθρώπινους περιορισµούς.

Εγώ είµαι αυτός, ω Θεέ µου, που µαρτυρεί την ενότητά Σου, που παραδέχεται τη µοναδικότητά Σου, που ταπεινά υποκλίνεται µπροστά στις αποκαλύψεις της µεγαλοπρέπειάς Σου και που αναγνωρίζει µε χαµηλωµένο µέτωπο τις λάµψεις του φωτός της υπερβατικής Σου δόξας. Έχω πιστέψει σε Σένα, αφού µε έκανες ικανό να γνωρίσω τον Εαυτό Σου, τον Οποίον Εσύ έχεις αποκαλύψει στα µάτια των ανθρώπων µε την ισχύ της κυριαρχίας και της δύναµής Σου. Προς Αυτόν έχω στραφεί, πλήρως αποδεσµευµένος από τα πάντα και προσκολληµένος σταθερά στο σχοινί των δωρεών και της εύνοιάς Σου. Έχω αγκαλιάσει την αλήθεια Του και την αλήθεια όλων των θαυµαστών νόµων και εντολών που έχουν σταλεί σ’ Αυτόν. Έχω νηστέψει από αγάπη για Σένα και ακολουθώντας την προσταγή Σου, και έχω διακόψει τη νηστεία µου µε τον έπαινο Σου στη γλώσσα µου και σύµφωνα µε την ευχαρίστησή Σου. Μην επιτρέψεις, ω Κύριέ µου, να συγκαταλεχτώ ανάµεσα σ’ αυτούς που έχουν νηστέψει κατά τη διάρκεια της ηµέρας, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της νύχτας γονυκλινείς µπροστά στο πρόσωπό Σου έχουν αποκηρύξει την αλήθεια Σου, έχουν αµφισβητήσει τα σηµεία Σου, έχουν διαψεύσει τη µαρτυρία Σου και έχουν διαστρεβλώσει τους λόγους Σου.

Άνοιξε, ω Κύριέ µου, τα µάτια µου και τα µάτια όλων εκείνων που Σε έχουν αναζητήσει, ώστε να Σε αναγνωρίσουµε µε τα δικά Σου τα µάτια. Αυτή είναι η εντολή Σου που δόθηκε σε µας στο Βιβλίο, σταλµένο από Σένα σ’ Αυτόν, τον Οποίον Εσύ έχεις διαλέξει µε την εντολή Σου, τον Οποίον Εσύ έχεις ξεχωρίσει για την εύνοιά Σου πάνω απ’ όλα τα πλάσµατά Σου, τον Οποίον Εσύ είχες την ευαρέσκεια να προικίσεις µε την κυριαρχία Σου και τον Οποίον Εσύ έχεις ιδιαιτέρως ευνοήσει και έχεις εµπιστευτεί το Μήνυµα Σου προς το λαό Σου. ∆οξασµένος είσαι Εσύ, ω Θεέ µου, γιατί µας έκανες ικανούς µε τη χάρη Σου να αναγνωρίσουµε Αυτόν και να παραδεχτούµε οτιδήποτε έχει σταλεί σ’ Αυτόν, και µας έκανες την τιµή να φτάσουµε στην παρουσία του Ενός, τον Οποίον Εσύ είχες υποσχεθεί στο Βιβλίο Σου και στις Πινακίδες Σου.

Συ µε βλέπεις, ω Θεέ µου, µε το πρόσωπό µου στραµµένο προς Εσένα, κρατηµένο σταθερά από το σχοινί της ευσπλαχνικής Σου πρόνοιας και γενναιοδωρίας, και προσκολληµένο στην άκρη του στοργικού Σου ελέους και της ευεργετικής Σου εύνοιας. Σε ικετεύω, µην καταστρέψεις τις ελπίδες µου, ώστε να επιτύχω αυτό που Εσύ όρισες για τους δούλους Σου, οι οποίοι έχουν στραφεί προς τον περίβολο της αυλής Σου και στο ιερό της παρουσίας Σου, και έχουν τηρήσει τη νηστεία από αγάπη για Σένα. Οµολογώ, ω Θεέ µου, ότι οτιδήποτε προέρχεται από µένα είναι τελείως ανάξιο της κυριαρχίας Σου και υστερεί της µεγαλοπρέπειάς Σου. Και παρ’ όλα αυτά Σε ικετεύω στο Όνοµά Σου, µε το οποίο Εσύ έχεις αποκαλύψει τον Εαυτό Σου, στη δόξα των πλέον υπέροχων τίτλων Σου, σ’ όλα τα δηµιουργήµατα σ’ αυτή την Αποκάλυψη, µε την οποία Εσύ έχεις φανερώσει την ωραιότητά Σου µε το πιο λαµπρό Σου Όνοµα, δώσε µου να πιω από τον οίνο του ελέους Σου και από το αγνό ποτό της εύνοιάς Σου, που έχουν πηγάσει από το δεξιό χέρι της θέλησής Σου, ώστε να µπορέσω να προσηλώσω το βλέµµα µου πάνω Σου και να είµαι

τόσο αποδεσµευµένος από οτιδήποτε άλλο εκτός από Σένα, ώστε ο κόσµος και όλα που έχουν δηµιουργηθεί σ’ αυτόν να εµφανιστούν µπροστά µου σαν µια φευγαλέα µέρα, που Εσύ δεν καταδέχτηκες να δηµιουργήσεις.

Σε ικετεύω επιπλέον, ω Θεέ µου, σκόρπισε από τον ουρανό της θέλησής Σου και τα σύννεφα του ελέους Σου, εκείνο που θα µας καθαρίσει από τη δυσοσµία των παραβάσεών µας, ω Συ, ο Οποίος έχεις αποκαλέσει τον Εαυτό Σου, Θεό του ελέους! Εσύ είσαι, αληθινά, ο Πανίσχυρος, ο Πανένδοξος, ο Ευεργετικός.

Μη διώχνεις, ω Κύριέ µου, αυτόν που έχει στραφεί προς Εσένα ούτε να αφήσεις αυτόν που Σε έχει προσεγγίσει να αποµακρυνθεί από την αυλή Σου. Μη συντρίβεις τις ελπίδες του ικέτη που έχει εκτείνει τα χέρια του µε λαχτάρα για να αναζητήσει τη χάρη Σου και την εύνοιά Σου, και µη στερείς από τους ειλικρινείς δούλους Σου τα θαύµατα του τρυφερού Σου ελέους και της στοργικής Σου καλοσύνης. Συγχωρών και Παντελεήµων είσαι Εσύ, ω Κύριέ µου! Εσύ έχεις τη δύναµη να κάνεις ό, τι επιθυµείς. Όλοι εκτός από Σένα είναι ανίκανοι µπροστά στις αποκαλύψεις της δύναµής Σου, είναι σαν χαµένοι µπροστά στα τεκµήρια του πλούτου Σου, είναι σαν τίποτα όταν συγκρίνονται µε τις φανερώσεις της υπερβατικής Σου κυριαρχίας και είναι απογυµνωµένοι από κάθε δύναµη όταν βρίσκονται πρόσωπο µε πρόσωπο µε τα σηµεία και τα δείγµατα της ισχύος Σου. Τι καταφύγιο υπάρχει εκτός από Σένα, ω Κύριέ µου, στο οποίο µπορώ να καταφύγω και πού υπάρχει λιµάνι στο οποίο µπορώ να σπεύσω; Όχι, ή ισχύς της δύναµής Σου µου το µαρτυρεί! ∆εν υπάρχει προστάτης εκτός από Σένα, κανένα µέρος να καταφύγω εκτός από Σένα, κανένα καταφύγιο να αναζητήσω εκτός από Σένα. Κάνε µε να γευτώ, ω Κύριέ µου, τη θεϊκή γλυκύτητα της ανάµνησης και του επαίνου Σου. Ορκίζοµαι στην ισχύ Σου! Οποιοσδήποτε γευτεί τη γλυκύτητά της θα απαλλαχτεί από κάθε δέσµευση προς τον κόσµο και προς ό, τι βρίσκεται σ' αυτόν, και θα προσηλώσει το πρόσωπό του προς Εσένα, εξαγνισµένος από την ανάµνηση οποιουδήποτε άλλου εκτός από Σένα.

Έµπνευσε ως εκ τούτου την ψυχή µου, ω Θεέ µου, µε τη θαυµαστή Σου ανάµνηση, ώστε να δοξάζω το όνοµά Σου. Μη µε συγκαταλέγεις µε αυτούς που διαβάζουν τους λόγους Σου και αποτυγχάνουν να βρουν την κρυµµένη Σου δωρεά η οποία, όπως όρισες Εσύ, ενυπάρχει σ’ αυτούς και ζωογονεί τις ψυχές των πλασµάτων Σου και τις καρδιές των δούλων Σου. Κάνε µε, ω Κύριέ µου, να υπολογιστώ µεταξύ αυτών που έχουν τόσο ταραχτεί από τις γλυκιές ευωδίες που έχουν διαχυθεί στις µέρες Σου, ώστε έχουν θυσιάσει τις ζωές τους για Σένα και έχουν σπεύσει προς τον τόπο θανάτου τους, λόγω του πόθου τους να ατενίσουν την ωραιότητά Σου και της επιθυµίας τους να φτάσουν την παρουσία Σου. Και αν κάποιος τους έλεγε καθ’ οδών, ‘προς τα που πηγαίνετε;’ θα απαντούσαν, ‘Προς το Θεό, τον Παντοκράτορα, το Βοηθό στον Κίνδυνο, τον Αυθύπαρκτο!’ Οι παραβάσεις που διαπράχτηκαν από αυτούς που έχουν στραφεί µακριά από Σένα και έχουν φερθεί υπεροπτικά σε Σένα, δεν πέτυχαν να τους εµποδίσουν να Σε αγαπούν, να προσηλώνουν τα πρόσωπα τους σε Σένα και να στρέφονται προς την κατεύθυνση του ελέους Σου.

Αυτοί είναι εκείνοι, οι οποίοι είναι ευλογηµένοι από τα Πλήθη των Αγγέλων, οι οποίοι είναι δοξασµένοι από τους κατοίκους των αιωνίων Πόλεων, και επιπροσθέτως από εκείνους, στα µέτωπα των οποίων η πλέον εξυψωµένη πένα Σου έχει γράψει: ‘Αυτοί! Οι άνθρωποι του Μπαχά. Μέσω αυτών ξεχύθηκαν οι λάµψεις του φωτός της καθοδήγησης.’ Έτσι έχει οριστεί σύµφωνα µε την εντολή Σου και µε τη θέλησή Σου στην Πινακίδα της αµετάκλητης προσταγής Σου.

∆ιακήρυξε γι’ αυτό, ω Θεέ µου, το µεγαλείο τους και το µεγαλείο εκείνων οι οποίοι στη ζωή ή µετά το θάνατό τους έχουν στραφεί γύρω απ’ αυτούς. Εφοδίασέ τους µε αυτό που έχεις ορίσει για τους δικαίους ανάµεσα στα πλάσµατά Σου. Ικανός είσαι Εσύ να κάνεις τα πάντα. ∆εν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα, τον Πανίσχυρο, το Βοηθό στον Κίνδυνο, τον Παντοδύναµο, τον Πλέον Ευεργετικό.

Μην αφήνεις τη νηστεία αυτή να είναι η τελευταία µας, ω Κύριέ µου, ούτε αυτή τη συνθήκη να είναι η τελευταία από τις συνθήκες Σου. ∆έξου όλα όσα έχουµε κάνει από αγάπη για Σένα και για χάρη της ευχαρίστησής Σου, και όλα όσα έχουµε αφήσει ανεκτέλεστα σαν αποτέλεσµα της υποταγής µας στις πονηρές και διαφθαρµένες επιθυµίες µας. Κάνε µας γι' αυτό ικανούς να προσκολληθούµε σταθερά στην αγάπη Σου και στην ευµένειά Σου και προφύλαξέ µας από την κακία εκείνων που Σε έχουν αρνηθεί και έχουν αµφισβητήσει τα λαµπρότατα σηµεία Σου. Εσύ είσαι, αληθινά, ο Κύριος αυτού και του επόµενου κόσµου. ∆εν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα, τον Εξυψωµένο, τον Ύψιστο.

Εξύµνησε, ω Κύριε, Θεέ µου, Αυτόν ο οποίος είναι το Πρωταρχικό Σηµείο, το Θείο Μυστήριο, η Αόρατη Ουσία, η Χαραυγή της Θεότητας και η Φανέρωση της Κυριαρχίας Σου, µέσω του Οποίου όλη η γνώση του παρελθόντος και όλη η γνώση του µέλλοντος έχουν διευκρινιστεί, µέσω του Οποίου τα µαργαριτάρια της κρυµµένης Σου σοφίας αποκαλύφτηκαν και το µυστήριο του λατρευτού Σου ονόµατος φανερώθηκε, τον Οποίο Εσύ όρισες Προάγγελο του Ενός, µε το όνοµα του Οποίου οι συλλαβές της λέξης ΓΕΝΗΘΗΤΩ έχουν συνδεθεί και ενωθεί, µέσω του Οποίου η µεγαλοπρέπειά Σου, η κυριαρχία Σου και η δύναµή Σου έγιναν γνωστές, µέσω του Οποίου οι λόγοι Σου έχουν σταλεί, και οι νόµοι Σου διατυπώθηκαν µε σαφήνεια και τα σηµεία Σου ξαπλώθηκαν πλατιά και ο Λόγος Σου εδραιώθηκε, µέσω του Οποίου οι καρδιές των εκλεκτών Σου φανερώθηκαν και όλοι όσοι ήταν στους ουρανούς και στη γη συγκεντρώθηκαν, τον Οποίον έχεις ονοµάσει Αλή-Μωχαµέτ στο βασίλειο των ονοµάτων Σου και το Πνεύµα των Πνευµάτων στις Πινακίδες της αµετάκλητης προσταγής Σου, τον Οποίον Εσύ έχεις προικίσει µε το δικό Σου τίτλο, στο όνοµα του Οποίου όλα τα άλλα ονόµατα έχουν υποχρεωθεί να επιστρέψουν, µε την εντολή Σου και µε την ισχύ της δύναµής Σου, και στον Οποίον Εσύ έχεις κάνει όλες τις ιδιότητες και τους τίτλους Σου να φτάσουν στην τελική τους τελειότητα. Σ’ Αυτόν επίσης ανήκουν ονόµατα τέτοια, όπως αυτά τα οποία βρίσκονται κρυµµένα στα ακηλίδωτα ιερά Σου, στον αόρατο κόσµο Σου και στις καθαγιασµένες πόλεις Σου.

Εξύµνησε, επιπλέον, όσους έχουν πιστέψει σ’ Αυτόν και στα σηµεία Του και έχουν στραφεί προς Αυτόν, απ' εκείνους που έχουν αναγνωρίσει την ενότητα Σου στην Τελευταία Του Φανέρωση - µια Φανέρωση, την οποίαν Αυτός ανέφερε στις Πινακίδες Του, στα Βιβλία Του, στις Γραφές Του, σ’ όλους τους θαυµαστούς στίχους και τους διαµαντένιους λόγους, που είχαν κατέλθει σ’ Αυτόν. Αυτή είναι η ίδια Φανέρωση, της Οποίας τη Συνθήκη Εσύ πρόσταξες να ιδρύσει πριν ιδρύσει Αυτός τη δική Του Συνθήκη. Αυτός είναι, του Οποίου το εγκώµιο έχει γιορτάζει το Μπαγιάν. Σ’ αυτό, η υπεροχή Του έχει εκθειαστεί, η αλήθεια Του έχει εδραιωθεί, η κυριαρχία Του έχει διακηρυχτεί και η Υπόθεσή Του έχει τελειοποιηθεί. Ευλογηµένος είναι ο άνθρωπος που έχει στραφεί προς Αυτόν και έχει εκπληρώσει όσα Αυτός έχει διατάξει, ω Εσύ ο Οποίος είσαι ο Κύριος των κόσµων και ο Πόθος όλων όσων Σε έχουν γνωρίσει!

∆οξασµένος είσαι Εσύ, ω Θεέ µου, γιατί µας βοήθησες να Τον αναγνωρίσουµε και να Τον αγαπήσουµε. Γι’ αυτό, Σε ικετεύω στο όνοµα Αυτού και στο όνοµα Αυτών, οι Οποίοι είναι οι Χαραυγές της Θεότητάς Σου, οι Φανερώσεις της Κυριαρχίας Σου, τα Θησαυροφυλάκια της Αποκάλυψής Σου και οι Θεµατοφύλακες της έµπνευσής Σου, να µας κάνεις ικανούς να Τον υπηρετούµε και να Τον υπακούµε, και να µας δώσεις τη δύναµη να γίνουµε βοηθοί της Υπόθεσής Του και να διασκορπίζουµε τους εχθρούς Του. Ικανός είσαι Εσύ να πράττεις ό, τι Σε ευχαριστεί.

∆εν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα, τον Παντοδύναµο, τον Πανένδοξο, τον Ένα, του Οποίου τη βοήθεια όλοι οι άνθρωποι επιζητούν.

#7226
- Bahá'u'lláh

 

∆όξα σε Σένα, ω Κύριε Θεέ µου! Έχουµε τηρήσει τη Νηστεία σύµφωνα µε την εντολή Σου και την διακόπτουµε τώρα για την αγάπη Σου και την ευχαρίστησή Σου. ∆έξου, ω Θεέ µου, τις πράξεις που έχουµε εκτελέσει στο µονοπάτι Σου ολοκληρωτικά για χάρη της ωραιότητάς Σου µε τα πρόσωπά µας στραµµένα προς την Υπόθεσή Σου, απαλλαγµένοι από οτιδήποτε εκτός από Σένα. Χορήγησε, επί πλέον, τη συγχώρησή Σου σε µας, στους προγόνους µας, και σε όλους όσους έχουν πιστέψει σε Σένα και στα ισχυρά Σου σηµεία σε αυτή την πλέον µεγάλη, αυτή την ένδοξη Αποκάλυψη. Ικανός είσαι Εσύ να κάνεις ό, τι επιθυµείς. Εσύ είσαι, αληθινά, ο Πλέον Εξυψωµένος, ο Παντοδύναµος, ο Απεριόριστος.

#7227
- Bahá'u'lláh

 

∆οξασµένος είσαι Συ, ω Θεέ, Θεέ µου! Αυτές είναι οι µέρες τις οποίες όρισες στους εκλεκτούς Σου, στους αγαπηµένους Σου και στους υπηρέτες Σου να τηρούν τη Νηστεία, την οποία έκανες ένα φως στους ανθρώπους του βασιλείου Σου, ακριβώς όπως έκανες την υποχρεωτική προσευχή µια σκάλα για αυτούς που αναγνωρίζουν την ενότητά Σου. Σε ικετεύω, ω Θεέ µου, µε αυτούς τους δύο ισχυρούς στυλοβάτες, τους οποίους προόρισες σαν δόξα και τιµή για όλη την ανθρωπότητα, να διατηρήσεις τη θρησκεία Σου ασφαλή από την κακία των απίστων και τις µηχανορραφίες των διεστραµµένων. Ω Κύριε, µην κρύβεις το φως το οποίο έχεις αποκαλύψει µέσω της ισχύος Σου και της παντοδυναµίας Σου. Βοήθησε, επί πλέον, αυτούς που αληθινά πιστεύουν σε Σένα µε το ορατό και το αόρατο πλήθος µέσω της εντολής Σου και της κυριαρχίας Σου. ∆εν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα, τον Ισχυρό, τον Παντοδύναµο.

#7228
- Bahá'u'lláh

 

Στο Όνοµα Εκείνου ο Οποίος είναι ο Επαγγελθείς στα Βιβλία του Θεού, του Παντογνώστη, του Ενήµερου των πάντων! Οι ηµέρες της νηστείας έχουν φτάσει, κατά τις οποίας εκείνοι από τους υπηρέτες που βρίσκονται κοντά στο θρόνο Σου και έχουν φτάσει στην παρουσία Σου, έχουν νηστέψει. Λέγε: Ω Θεέ των ονοµάτων και δηµιουργέ του ουρανού και της γης! Σε ικετεύω στο Όνοµά Σου, το Πανένδοξο, να δεχτείς τη νηστεία εκείνων που έχουν νηστέψει λόγω της αγάπης τους για Σένα και για χάρη της ευχαρίστησής Σου και έχουν εκτελέσει ό, τι Εσύ τους έχεις διατάξει στα Βιβλία Σου και στις Πινακίδες Σου. Σε εκλιπαρώ µέσω αυτών να µε βοηθήσεις στην προώθηση της Υπόθεσής Σου και να µε κάνεις σταθερό στην αγάπη Σου, ώστε τα βήµατά µου να µην ολισθήσουν λόγω της κατακραυγής των πλασµάτων Σου. Αληθινά, Εσύ είσαι δυνατός πάνω σ’ οτιδήποτε επιθυµείς. ∆εν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα, τον Αναζωογονητή, τον Παντοδύναµο, τον Πλέον Ευεργετικό, τον Πανάρχαιο των Ηµερών.

#7229
- `Abdu'l-Bahá

 

ΝΟΡΟΥΖ

ΝΟΡΟΥΖ

( Νορούζ,, η 21 η Μαρτίου, είναι η πρώτη µέρα του Μπαχάι έτους) 199. ∆οξασµένος είσαι Εσύ, ω Θεέ µου, γιατί όρισες το Νορούζ σαν γιορτή γι’ αυτούς που έχουν τηρήσει τη νηστεία από αγάπη για Σένα και έχουν αποφύγει καθετί που Εσύ απεχθάνεσαι. ∆ώσε, ω Κύριέ µου, ώστε η φλόγα της αγάπης Σου και η θέρµη που δηµιουργήθηκε από την ορισµένη από Σένα νηστεία, να τους εµψυχώσει στην Υπόθεσή Σου και να τους κάνει να ασχοληθούν µε τη δόξα Σου και µε τη µνεία Σου.

Αφού τους στόλισες, ω Κύριέ µου, µε το κόσµηµα της νηστείας, της καθορισµένης από Σένα, στόλισέ τους επίσης µε το κόσµηµα της αποδοχής Σου, µε τη χάρη Σου και την ευεργετική Σου εύνοια, επειδή οι πράξεις των ανθρώπων εξαρτούνται από την ευµένειά Σου και διέπονται από την εντολή Σου. Αν Εσύ θεωρούσες αυτόν που έχει παραβιάσει τη νηστεία, σαν έναν που την έχει τηρήσει, αυτός ο άνθρωπος θα συγκαταλεγόταν ανάµεσα σ’ αυτούς που από αµνηµονεύτων χρόνων είχαν τηρήσει τη νηστεία. K αι αν Εσύ αποφάσιζες ότι αυτός που έχει τηρήσει τη νηστεία, την έχει παραβιάσει, εκείνο το άτοµο θα συγκαταλεγόταν µε εκείνους που έχουν κάνει το Χιτώνα της Αποκάλυψης Σου να σκονιστεί και έχουν αποµακρυνθεί από τα κρυστάλλινα ύδατα αυτής της ζωντανής Πηγής.

Εσύ είσαι Αυτός, µέσω του Οποίου το έµβληµα "Αξιέπαινος είσαι Εσύ για τα έργα Σου”

ανυψώθηκε, και το λάβαρο "Σεβαστή είναι η εντολή Σου" εκτυλίχτηκε. Κάνε γνωστή αυτή τη στάθµη Σου, ω Θεέ µου, στους δούλους Σου, ώστε αυτοί να είναι γνώστες ότι η τελειότητα των πάντων εξαρτάται από την εντολή Σου και το λόγο Σου, ότι η αγνότητα κάθε πράξης ρυθµίζεται από την άδειά Σου και την ευµενή Σου θέληση, και να µπορούν να αναγνωρίσουν ότι τα ηνία των πράξεων των ανθρώπων βρίσκονται στα χέρια της αποδοχής Σου και της εντολής Σου. Κάνε το γνωστό σ’ αυτούς, ώστε τίποτα απολύτως να µην τους αποκλείσει από την Ωραιότητά Σου στις µέρες αυτές, κατά τις οποίες ο Χριστός αναφώνησε: "Κάθε εξουσία είναι δική Σου, ω Συ Γεννήτορα του Πνεύµατος (ο Ιησούς)"· και ο φίλος Σου (ο Μωάµεθ) φώναξε: "∆όξα σε Σένα, ω Συ Πολυαγαπηµένε, γιατί αποκάλυψες την Ωραιότητά Σου και έχεις καταγράψει για τους εκλεκτούς Σου αυτό που θα τους κάνει να φτάσουν την έδρα της αποκάλυψης του Μεγίστου Ονόµατός Σου, µε το οποίο όλοι οι λαοί έχουν θρηνήσει, εκτός απ’ αυτούς που έχουν αποδεσµευτεί από όλα εκτός από Σένα και έχουν προσηλωθεί σ’ Αυτόν, ο Οποίος είναι ο Αποκαλύπτων τον Εαυτό Σου και η Φανέρωση των ιδιοτήτων Σου.”

Αυτός ο Οποίος είναι ο Κλάδος Σου και όλη η συντροφιά Σου, ω Κύριέ µου, διέκοψαν αυτή την ηµέρα τη νηστεία τους, αφού την τήρησαν µέσα στην περιοχή της αυλής Σου και µε το ζήλο τους να Σε ευχαριστήσουν. Όρισε γι’ Αυτόν και γι' αυτούς, και για όλους όσους έχουν εισέλθει στην Παρουσία Σου εκείνες τις µέρες, όλα τα αγαθά που έχεις προορίσει στο Βιβλίο Σου. Εφοδίασέ τους µε εκείνο που θα τους ωφελήσει και σ’ αυτή και στην επόµενη ζωή.

Εσύ είσαι, αληθινά, ο Παντογνώστης, ο Πάνσοφος.

#7231
- Bahá'u'lláh

 

ΠΑΡΕΜΒΛΗΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

(Οι παρέµβλητες Ηµέρες, Αγιάµ-ι-Χα, από την 26 η Φεβρουαρίου ως την 1 η Μαρτίου συµπεριλαµβανοµένης, θα πρέπει να είναι ηµέρες προετοιµασίας για τη Νηστεία, ηµέρες για φιλοξενία, φιλανθρωπία και δώρα.)

Θεέ µου, Φωτιά µου και Φως µου! Οι ηµέρες που Εσύ έχεις ονοµάσει Αγιάµ-ι-Χα 6 στο Βιβλίο Σου έχουν αρχίσει, ω Εσύ ο Οποίος είσαι ο Βασιλέας των ονοµάτων, και πλησιάζει η νηστεία, που η πλέον εξυψωµένη Πένα Σου έχει ορίσει να τηρούν όλοι όσοι βρίσκονται στο βασίλειο της δηµιουργίας Σου. Σε ικετεύω, ω Κύριέ µου, στο όνοµα αυτών των ηµερών και στο όνοµα όλων εκείνων που έχουν προσκολληθεί, την περίοδο αυτή, στο σχοινί των εντολών Σου και κρατήθηκαν στη λαβή των διδαγµάτων Σου, να δώσεις ώστε σε κάθε ψυχή να οριστεί ένα µέρος µέσα στο χώρο της αυλής Σου και µια θέση στην αποκάλυψη της λαµπρότητας του φωτός του προσώπου Σου.

Αυτοί, ω Κύριέ µου, είναι οι δούλοι Σου που καµιά διεφθαρµένη κλίση δεν έχει κρατήσει µακριά από ό, τι Εσύ έχεις φανερώσει στο Βιβλίο Σου. Έχουν υποκλιθεί µπροστά στην Υπόθεσή Σου, και έχουν δεχτεί το Βιβλίο Σου µε τέτοια αποφασιστικότητα, όπως γεννιέται από Σένα, έχουν τηρήσει ό, τι Εσύ τους όρισες και έχουν προτιµήσει να ακολουθήσουν εκείνο που είχε φανερωθεί από Σένα.

Εσύ βλέπεις, ω Κύριέ µου, πως έχουν αναγνωρίσει και οµολογήσει οτιδήποτε Εσύ έχεις αποκαλύψει στις Γραφές Σου. ∆ώσε τους να πιουν, ω Κύριέ µου, από τα χέρια της φιλευσπλαχνίας Σου, το ύδωρ της αιωνιότητάς Σου. Κατάγραψε γι’ αυτούς την ανταµοιβή που έχει οριστεί γι’ αυτόν, ο όποιος έχει βυθιστεί στον ωκεανό της παρουσίας Σου και έχει φτάσει τον εκλεκτό οίνο της συνάντησης µε Σένα.

Σε ικετεύω, ω Βασιλέα των βασιλέων και Ελεήµονα των καταπιεζοµένων, όρισε γι’ αυτούς τα αγαθά αυτού και του επόµενου κόσµου. Κατάγραψε γι’ αυτούς, επιπλέον, ό, τι κανένα από τα πλάσµατα Σου δεν έχει ανακαλύψει και αρίθµησέ τους ανάµεσα σ’ εκείνους που περιστρέφονται γύρω Σου και κινούνται γύρω από το θρόνο Σου σε κάθε κόσµο των κόσµων Σου.

Εσύ, αληθινά, είσαι ο Παντοδύναµος, ο Παντογνώστης, ο Ενήµερος των πάντων.

6 Ηµέρες Χα, ηµέρες εκτός ηµερολογίου

#7230
- Bahá'u'lláh

 

ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

Αυτός είναι ο Γενναιόδωρος, ο Ευεργετικός!

∆οξασµένος είναι ο Θεός, ο Πανάρχαιος, ο Πανταχού παρών, ο Αµετάβλητος, ο Αιώνιος!

Αυτός ο οποίος έχει πιστοποιήσει µε την ίδια Του την Ύπαρξη ότι αληθινά Αυτός είναι ο Ένας, ο Μοναδικός, ο Ασυγκράτητος, ο Εξυψωµένος. Μαρτυρούµε ότι αληθινά δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός απ’ Αυτόν, παραδεχόµαστε την ενότητά Του και οµολογούµε τη µοναδικότητά Του.

Αυτός κατοικούσε πάντα σε απρόσιτα ύψη, στις κορυφές της µεγαλοπρέπειάς Του, εξαγνισµένος από τη µνεία οποιουδήποτε άλλου εκτός από τον Εαυτό Του και απαλλαγµένος από την περιγραφή οποιουδήποτε άλλου εκτός απ’ Αυτόν.

Και όταν Αυτός επιθύµησε να φανερώσει χάρη και ευεργεσία στους ανθρώπους και να βάλει τον κόσµο σε τάξη, αποκάλυψε κανόνες και δηµιούργησε νόµους· ανάµεσα σ’ αυτούς καθιέρωσε το νόµο του γάµου, τον έκανε σαν φρούριο για ευηµερία και σωτηρία και µας τον επέβαλε ανάµεσα στους νόµους που µας έχουν σταλεί από τους ουρανούς της αγιότητας στο πλέον ιερό Του Βιβλίο. Αυτός λέγει, µεγάλη είναι η δόξα Του: “Νυµφευθείτε, ω άνθρωποι, ώστε από σας να εµφανιστεί εκείνος που θα M ε µνηµονεύει ανάµεσα στους δούλους Μου. Αυτή είναι η εντολή Μου προς εσάς· κρατηθείτε σ’ αυτήν για δική σας βοήθεια.”

#7236
- Bahá'u'lláh

 

Αυτός είναι ο Θεός!

Ω απαράµιλλε Κύριε! Με την παντοδύναµη σοφία Σου επέβαλες το γάµο στους λαούς, ώστε οι γενεές των ανθρώπων να διαδέχονται η µία την άλλη σ’ αυτό τον εξαρτηµένο κόσµο, και πάντοτε όσο θα διαρκέσει ο κόσµος, να ασχολούνται στο κατώφλι της µοναδικότητάς Σου, µε υπηρεσία και σεβασµό, µε απόδοση τιµής, µε λατρεία και δοξολογία. “∆ηµιούργησα ψυχές και ανθρώπους, µόνο για να µε λατρεύουν.” Γι’ αυτό, νύµφευσε στον ουρανό του ελέους Σου αυτά τα δύο πουλιά από τη φωλιά της Αγάπης Σου και κάνε τα να είναι τα µέσα προσέλκυσης παντοτινής χάρης, ώστε από την ένωση αυτών των δύο θαλασσών της αγάπης να φουσκώσει ένα κύµα τρυφερότητας και να ρίξει τα µαργαριτάρια αγνών και αγαθών απογόνων στην ακτή της ζωής. “Αυτός έχει αφήσει ελεύθερες τις δύο θάλασσες, ώστε να συναντήσει η µία την άλλη: Ανάµεσα τους είναι ένα φράγµα το οποίο δεν υπερβαίνουν. Ποια λοιπόν από τις δωρεές του Κυρίου σας θα αρνηθείτε; Από την κάθε µια Αυτός παράγει µεγαλύτερα και µικρότερα µαργαριτάρια.”

Ω Εσύ αγαθέ Κύριε! Κάνε αυτό το γάµο να παράγει κοράλλια και µαργαριτάρια. Εσύ είσαι, αληθινά, ο Πανίσχυρος, ο Παµµέγιστος, ο Πάντοτε Συγχωρών!

#7237
- `Abdu'l-Bahá

 

∆όξα σε Σένα, ω Θεέ µου! Αληθινά, αυτός ο δούλος Σου και αυτή η δούλη Σου έχουν συγκεντρωθεί κάτω από τη Σκιά του ελέους Σου και είναι ενωµένοι µε την εύνοια και τη γενναιοδωρία Σου. Ω Κύριε! Βοήθησέ τους σ’ αυτό τον κόσµο Σου και στη βασιλεία Σου και προόρισε γι’ αυτούς κάθε αγαθό µε την ευεργεσία και τη χάρη Σου. Ω Κύριε! Ενίσχυσέ τους στην υποταγή τους σε Σένα και βοήθησέ τους στην υπηρεσία Σου. Άφησέ τους να γίνουν τα σηµεία του Ονόµατός Σου στον κόσµο Σου και προστάτευσέ τους µε τις δωρεές Σου οι οποίες είναι ανεξάντλητες σ’ αυτό και στο µέλλοντα κόσµο. Ω Κύριε! Αυτοί ικετεύουν τη βασιλεία της ευσπλαχνίας Σου και επικαλούνται την επικράτεια της µοναδικότητάς Σου. Αληθινά, αυτοί νυµφεύονται υπακούοντες την εντολή Σου. Κάνε τους να γίνουν τα σύµβολα αρµονίας και ενότητας στον αιώνα τον άπαντα. Αληθινά, Εσύ είσαι ο Παντοδύναµος, ο Πανταχού Παρών και ο Πανίσχυρος!

#7238
- `Abdu'l-Bahá

 

Ω Κύριέ µου, ω Κύριέ µου! Αυτά τα δύο λαµπερά αστέρια παντρεύτηκαν µε την αγάπη Σου, συνδέθηκαν για υποταγή στο Ιερό Σου Κατώφλι, ενώθηκαν για να βοηθήσουν την Υπόθεσή Σου. Κάνε αυτό το γάµο να είναι σαν διάσπαρτα φώτα της άφθονης χάρης Σου, ω Κύριέ µου, Φιλεύσπλαχνε, και φωτεινές ακτίνες των δωρεών Σου, ω Εσύ ο Αγαθοεργός, ο πάντοτε Χορηγός, ώστε να βγουν κλάδοι από αυτό το σπουδαίο δέντρο που θα µεγαλώσουν πράσινοι και ανθισµένοι µε τις δωρεές που κατέρχονται από τα σύννεφα της χάρης Σου.

Αληθινά, Εσύ είσαι ο Γενναιόδωρος. Αληθινά, Εσύ είσαι ο Παντοδύναµος. Αληθινά Εσύ είσαι ο Συµπονετικός, ο Φιλεύσπλαχνος.

#7239
- `Abdu'l-Bahá

 

Tablets

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

“Ο Μπαχάολλα επικαλείται το Θεό χρησιµοποιώντας 119 διαφορετικά ονόµατα και 41 επωδούς. Πρόκειται για µια πολύ σπουδαία προσευχή – φέρει µεγάλη δύναµη, είναι εξαγνιστική και αποτελεσµατική, δίνει «Θεραπεία, Καθοδήγηση, Προστασία και Χαρά σε εκείνους που την απαγγέλλουν, που την ανακαλύπτουν, που περιφέρονται γύρω από την οικία όπου βρίσκεται αυτή.”

1. Αυτός είναι ο Θεραπευτής, ο Επαρκής, ο Βοηθός, ο τα πάντα Συγχωρών, ο Παντελεήµων.

2. Σε επικαλούµαι, ω Εξυψωµένε, ω Πιστέ, ω Ένδοξε!

Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων, Συ ο ∆ιαρκής, ω Συ ∆ιαρκή!

3. Σε επικαλούµαι, ω Κυρίαρχε, ω Ανορθωτή, ω Κριτή!

Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων, Συ ο ∆ιαρκής, ω Συ ∆ιαρκή!

4. Σε επικαλούµαι, ω Απαράµιλλε, ω Αιώνιε, ω Μοναδικέ!

Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων, Συ ο ∆ιαρκής, ω Συ ∆ιαρκή!

5. Σε επικαλούµαι, ω Πλέον Εξυµνηµένε, ω Άγιε, ω Αρωγέ!

Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων, Συ ο ∆ιαρκής, ω Συ ∆ιαρκή!

6. Σε επικαλούµαι, ω Παντογνώστη, ω Πάνσοφε, ω Παµµέγιστε!

Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων, Συ ο ∆ιαρκής, ω Συ ∆ιαρκή!

7. Σε επικαλούµαι, ω Συ Επιεική, ω Μεγαλοπρεπή, ω ∆ιατάσσων!

Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων, Συ ο ∆ιαρκής, ω Συ ∆ιαρκή!

8. Σε επικαλούµαι, ω Αγαπηµένε, ω Λατρεµένε, ω Εκστατικέ!

Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων, Συ ο ∆ιαρκής, ω Συ ∆ιαρκή!

9. Σε επικαλούµαι, ω Παντοδύναµε, ω Υποστηρικτή, ω Ισχυρέ!

Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων, Συ ο ∆ιαρκής, ω Συ ∆ιαρκή!

10. Σε επικαλούµαι, ω Άρχων, ω Αυθύπαρκτε, ω Παντογνώστη!

Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων,

Συ ο ∆ιαρκής, ω Συ ∆ιαρκή!

11. Σε επικαλούµαι, ω Πνεύµα, ω Φως, ω Πλέον Φανερέ!

Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων, Συ ο ∆ιαρκής, ω Συ ∆ιαρκή!

12. Σε επικαλούµαι, ω Συ Επικαλούµενε συχνά από τους πάντες, ω Συ Γνωστέ στους πάντες, ω Συ Κρυµµένε από τους πάντες!

Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων, Συ ο ∆ιαρκής, ω Συ ∆ιαρκή!

13. Σε επικαλούµαι, ω Απόκρυφε, ω Θριαµβευτή, ω Χορηγέ!

Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων, Συ ο ∆ιαρκής, ω Συ ∆ιαρκή!

14. Σε επικαλούµαι, ω Παντοδύναµε, ω Συµπαραστάτη, ω Αποκρύπτων!

Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων, Συ ο ∆ιαρκής, ω Συ ∆ιαρκή!

15. Σε επικαλούµαι, ω Πλάστη, ω Συ που ικανοποιείς, ω Συ που εκριζώνεις!

Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων, Συ ο ∆ιαρκής, ω Συ ∆ιαρκή!

16. Σε επικαλούµαι, ω Ανατέλλων, ω Συναθροίζων, ω, Εξυψώνων!

Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων, Συ ο ∆ιαρκής, ω Συ ∆ιαρκή!

17. Σε επικαλούµαι, ω Συ που τελειοποιείς, ω Αδέσµευτε, ω Ευεργετικέ!

Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων, Συ ο ∆ιαρκής, ω Συ ∆ιαρκή!

18. Σε επικαλούµαι, ω Αγαθοεργέ, ω Αποστερών, ω ∆ηµιουργέ!

Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων, Συ ο ∆ιαρκής, ω Συ ∆ιαρκή!

19. Σε επικαλούµαι, ω Πλέον Έξοχε, ω Περικαλλή, ω Μεγαλόψυχε!

Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων, Συ ο ∆ιαρκής, ω Συ ∆ιαρκή!

20. Σε επικαλούµαι, ω ∆ίκαιε, ω Φιλεύσπλαχνε, ω Γενναιόδωρε!

Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων, Συ ο ∆ιαρκής, ω Συ ∆ιαρκή!

21. Σε επικαλούµαι, ω Επιβλητικέ στους πάντες, ω Πάντοτε ∆ιαρκή, ω Παντογνώστη!

Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων, Συ ο ∆ιαρκής, ω Συ ∆ιαρκή!

22. Σε επικαλούµαι, ω Συ Μεγαλόπρεπε, ω Πανάρχαιε, ω Μακρόθυµε!

Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων, Συ ο ∆ιαρκής, ω Συ ∆ιαρκή!

23. Σε επικαλούµαι, ω Καλά ∆ιαφυλαγµένε, ω Κύριε της Χαράς, ω Ποθητέ!

Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων, Συ ο ∆ιαρκής, ω Συ ∆ιαρκή!

24. Σε επικαλούµαι, ω Συ Αγαθέ στους πάντες, ω Συ Οικτίρµων στους πάντες, ω Πλέον Καλοκάγαθε!

Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων, Συ ο ∆ιαρκής, ω Συ ∆ιαρκή!

25. Σε επικαλούµαι, ω Λιµάνι των πάντων, ω Καταφύγιο των πάντων, ω Προστάτη των πάντων!

Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων, Συ ο ∆ιαρκής, ω Συ ∆ιαρκή!

26. Σε επικαλούµαι, ω Συµπαραστάτη των πάντων, ω Συ Παράκλητε από τους πάντες, ω Αναγεννητή!

Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων, Συ ο ∆ιαρκής, ω Συ ∆ιαρκή!

27. Σε επικαλούµαι, ω Φανερωτή, ω Εξολοθρευτή, ω Πλέον Επιεική!

Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων, Συ ο ∆ιαρκής, ω Συ ∆ιαρκή!

28. Σε επικαλούµαι, ω Συ Ψυχή µου, ω Συ Αγαπηµένε µου, ω Συ Πίστη µου!

Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων, Συ ο ∆ιαρκής, ω Συ ∆ιαρκή!

29. Σε επικαλούµαι, ω Συ που σβήνεις κάθε δίψα, ω Υπέρτατε Κύριε, ω Πλέον Πολύτιµε!

Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων, Συ ο ∆ιαρκής, ω Συ ∆ιαρκή!

30. Σε επικαλούµαι, ω Μεγίστη Ανάµνηση, ω Πλέον Ευγενές Όνοµα, ω Πανάρχαια Οδός!

Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων, Συ ο ∆ιαρκής, ω Συ ∆ιαρκή!

31. Σε επικαλούµαι, ω Πανύµνητε, ω Πάνσεπτε, ω Καθαγιασµένε!

Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων, Συ ο ∆ιαρκής, ω Συ ∆ιαρκή!

32. Σε επικαλούµαι, ω Λυτρωτή, ω Σύµβουλε, ω Ελευθερωτή!

Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων, Συ ο ∆ιαρκής, ω Συ ∆ιαρκή!

33. Σε επικαλούµαι, ω Φίλε, ω Θεράπων, ω Σαγηνευτή!

Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων, Συ ο ∆ιαρκής, ω Συ ∆ιαρκή!

34. Σε επικαλούµαι, ω ∆όξα, ω Ωραιότητα, ω Ευεργετικέ!

Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων, Συ ο ∆ιαρκής, ω Συ ∆ιαρκή!

35. Σε επικαλούµαι, ω Πλέον Έµπιστε, ω Συ που αγαπάς καλύτερα απ’ όλους, ω Κύριε της Αυγής!

Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων, Συ ο ∆ιαρκής, ω Συ ∆ιαρκή!

36. Σε επικαλούµαι, ω Συ που αναφλέγεις, ω Συ που λαµπρύνεις, ω Φορέα Χαράς!

Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων, Συ ο ∆ιαρκής, ω Συ ∆ιαρκή!

37. Σε επικαλούµαι, ω Κύριε της Γενναιοδωρίας, ω Πλέον Οικτίρµων, ω Πλέον Ελεήµων!

Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων, Συ ο ∆ιαρκής, ω Συ ∆ιαρκή!

38. Σε επικαλούµαι, ω Αδιάλειπτε, ω Ζωοδότη, ω Πηγή όλης της ύπαρξης!

Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων, Συ ο ∆ιαρκής, ω Συ ∆ιαρκή!

39. Σε επικαλούµαι, ω Συ που διαπερνάς τα πάντα, ω Συ τα πάντα Βλέπων Θεέ, ω Κύριε του Λόγου!

Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων, Συ ο ∆ιαρκής, ω Συ ∆ιαρκή!

40. Σε επικαλούµαι, ω Φανερέ κι όµως Απόκρυφε, ω Αόρατε κι όµως Φηµισµένε, ω Θεατή περιζήτητε σ’ όλους!

Συ ο Πληρών, Συ ο Θεραπεύων, Συ ο ∆ιαρκής, ω Συ ∆ιαρκή!

41. Σε επικαλούµαι, ω Συ που θανατώνεις τους Αγαπώντες, ω Θεέ της Χάρης

για τους αµαρτωλούς!

42. Ω Επαρκή, Σε επικαλούµαι, ω Επαρκή!

43. Ω Θεραπευτή, Σε επικαλούµαι,ω Θεραπευτή, 44. Ω ∆ιαρκή, Σε επικαλούµαι, ω ∆ιαρκή!

45. Συ ο Αιώνιος, ω Συ Αιώνιε!

46. Καθαγιασµένος είσαι Συ ω Θεέ µου!

Σε ικετεύω στη γενναιοδωρία Σου, µέσω της οποίας άνοιξαν διάπλατα οι πύλες της ευεργεσίας και της χάρης Σου, µέσω της οποίας εγκαταστάθηκε ο Ναός της Αγιότητάς Σου πάνω στο θρόνο της αιωνιότητας. Και στο έλεός Σου µε το οποίο κάλεσες όλα τα δηµιουργήµατα στην τράπεζα των ευεργεσιών και των δωρεών Σου. Και στη χάρη Σου µέσω της οποίας αποκρίθηκες στον εαυτό Σου µε τη λέξη “Ναι” εκ µέρους όλων όσων υπάρχουν στον ουρανό και στη γη, την ώρα όταν η κυριαρχία και το µεγαλείο Σου αποκαλύφτηκαν, την ώρα της αυγής όταν η ισχύς της κυριαρχίας Σου φανερώθηκε. Και πάλι Σε ικετεύω σ’ αυτά τα πλέον περικαλλή ονόµατα, σ’ αυτές τις πλέον ευγενείς και έξοχες ιδιότητες και στην πλέον Εξυψωµένη Ανάµνησή Σου και στην πιο αγνή και άσπιλη Ωραιότητά Σου και στο κρυµµένο Σου Φως µέσα στην πλέον απόκρυφη σκηνή και στο Όνοµά Σου, το καλυµµένο µε το ένδυµα της οδύνης κάθε πρωί και βράδυ, να προστατεύεις τον φέροντα αυτή την ευλογηµένη Πινακίδα και όποιον την απαγγέλλει και όποιον την ανακαλύπτει και όποιον περιφέρεται γύρω από την οικία όπου βρίσκεται αυτή. Θεράπευσε, µ’ αυτήν, κάθε ασθενή, άρρωστο και άπορο, από κάθε συµφορά και θλίψη, από κάθε απεχθή οδύνη και λύπη, και καθοδήγησε µ’ αυτήν οποιονδήποτε επιθυµεί να εισέλθει στα µονοπάτια της καθοδήγησής Σου και στις οδούς της συγχώρησης και της χάρης Σου.

47. Συ είσαι, αληθινά, ο Ισχυρός, ο τα Πάντα Πληρών, ο Θεραπεύων, ο Προστάτης, ο ∆ωρητής, ο Οικτίρµων, ο Γενναιόδωρος στους πάντες, ο Παντελεήµων.

#7048
- Bahá'u'lláh

 

ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ

“Η Πινακίδα της Φωτιάς είναι µια από τις πιο γνωστές Πινακίδες του Μπαχάολλα. Κατέχει µεγάλες δυνάµεις, και οι πιστοί την απαγγέλλουν συχνά σε στιγµές δυσκολίας και δοκιµασίας. Η Πινακίδα αποκαλύφτηκε σε µια περίοδο κατά την οποία ο Μπαχάολλα περιστοιχιζόταν από µεγάλες συµφορές και θλίψεις, λόγω της εχθρότητας, της προδοσίας και των ατιµωτικών πράξεων εκείνων των λίγων ατόµων που είχαν κάποτε ισχυριστεί ότι ήταν βοηθοί της Πίστης του Θεού.”

Στο όνοµα του Θεού, του Πανάρχαιου, του Μεγίστου.

1. Πραγµατικά οι καρδιές των ειλικρινών καίγονται στη φωτιά του χωρισµού: Πού είναι η ακτινοβολία του φωτός της Όψης Σου, Ω Αγαπηµένε των κόσµων;

2. Αυτοί που βρίσκονται κοντά Σου έχουν εγκαταλειφθεί στο σκοτάδι της απόγνωσης:

Πού είναι η λάµψη του πρωινού της επανασύνδεσης µ’ Εσένα, Ω Επιθυµία των κόσµων;

3. Τα σώµατα των εκλεκτών Σου σπαρταρούν σε αποµακρυσµένες αµµουδιές: Πού είναι ο Ωκεανός της παρουσίας Σου, Ω Γητευτή των κόσµων;

4. Χέρια ικετευτικά υψώνονται στον ουρανό της χάρης και της γενναιοδωρίας Σου: Πού είναι οι βροχές της δωρεάς Σου, Ω Αποκρινόµενε των κόσµων;

5. Οι άπιστοι έχουν ξεσηκωθεί τυραννικά από κάθε πλευρά: Πού είναι η ακαταµάχητη δύναµη της επιτακτικής Σου πένας, Ω Κατακτητή των κόσµων;

6. Το γάβγισµα των σκύλων ηχεί δυνατά από κάθε µεριά: Πού είναι το λιοντάρι του δάσους της δύναµής Σου, Ω Τιµωρέ των κόσµων;

7. Ψυχρότητα έχει καταλάβει όλη την ανθρωπότητα: Πού είναι η θαλπωρή της αγάπης Σου, Ω Φωτιά των κόσµων;

8. Η συµφορά έχει φτάσει στο αποκορύφωµά της: Πού είναι τα σηµάδια της συµπαράστασής Σου, Ω Σωτηρία των κόσµων;

9. Σκοτάδι έχει σκεπάσει τους περισσότερους λαούς:

Πού είναι η λαµπρότητα του µεγαλείου Σου, Ω Ακτινοβολία των κόσµων;

10 Οι τράχηλοι των ανθρώπων είναι τεντωµένοι από τη µοχθηρία: Πού είναι τα ξίφη της εκδίκησής Σου, Ω Καταστροφέα των κόσµων;

11. Η ταπείνωση έχει φτάσει στα έσχατα βάθη της: Πού είναι τα εµβλήµατα της δόξας Σου, Ω ∆όξα των κόσµων;

12. Θλίψεις έχουν καταβάλει το Φανερωτή του Ονόµατός Σου, του Παντελεήµονα: Πού είναι η χαρά της Αυγής της Αποκάλυψής Σου, Ω Τέρψη των κόσµων;

13. Αγωνία έχει κυριεύσει όλους τους λαούς της γης: Πού είναι τα σύµβολα της ευχαρίστησής Σου, Ω Χαρά των κόσµων;

14. Βλέπεις την Ανατολή των σηµείων Σου καλυµµένη από κακόβουλες υποβολές: Πού είναι τα δάκτυλα της ισχύος Σου, Ω ∆ύναµη των κόσµων;

15. Βασανιστική δίψα έχει καταβάλει όλους τους ανθρώπους: Πού είναι το ποτάµι της ευεργεσίας Σου, Ω Έλεος των κόσµων;

16. Η απληστία έχει αιχµαλωτίσει όλη την ανθρωπότητα: Πού είναι οι ενσαρκώσεις της αποδέσµευσης, Ω Κύριε των κόσµων;

17. Εσύ βλέπεις Αυτόν τον Αδικηµένο µοναχό Του στην εξορία: Πού είναι οι στρατιές του ουρανού της Εντολής Σου, Ω Κυρίαρχε των κόσµων;

18. Έχω µείνει εγκαταλειµµένος σε έναν ξένο τόπο: Πού είναι τα εµβλήµατα της αφοσίωσής Σου, Ω Εµπιστοσύνη των κόσµων;

19. Η αγωνία του θανάτου έχει κυριεύσει όλους τους ανθρώπους: Πού είναι τα κύµατα του δικού Σου Ωκεανού της αιώνιας ζωής, Ω Ζωή των κόσµων;

20. Οι ψίθυροι του Σατανά έχουν εµφυσηθεί σε κάθε πλάσµα:

Πού είναι το µετέωρο της φωτιάς Σου, Ω Φως των κόσµων;

21. Η µέθη του πάθους έχει διαφθείρει το µεγαλύτερο µέρος της ανθρωπότητας: Πού είναι οι χαραυγές της αγνότητας, Ω Επιθυµία των κόσµων;

22. Βλέπεις Αυτόν τον Αδικηµένο σκεπασµένο από την τυραννία ανάµεσα στους Σύριους: Πού είναι η ακτινοβολία του ανατέλλοντος φωτός Σου, Ω Φως των κόσµων;

23. Βλέπεις ότι Μου είναι απαγορευµένο να µιλήσω: Τότε από πού θα ξεπηδήσουν οι µελωδίες Σου, Ω Αηδόνι των κόσµων;

24. Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι βυθισµένοι στην ψευδαίσθηση και σε µάταιες φαντασιώσεις: Ω Πεποίθηση των κόσµων;

25. Ο Μπαχά πνίγεται σε µια θάλασσα δοκιµασιών: Πού είναι η Κιβωτός της σωτηρίας Σου, Ω Σωτήρα των κόσµων;

26. Βλέπεις τη Χαραυγή των λόγων Σου µέσα στο σκοτάδι της δηµιουργίας: Πού είναι ο ήλιος του ουρανού της χάρης Σου, Ω Φωτοδότη των κόσµων;

27. Οι λύχνοι της αλήθειας και της αγνότητας, της αφοσίωσης και της τιµής έχουν σβηστεί: Πού είναι τα σηµάδια της εκδικητικής οργής Σου, Ω Συ που κινείς τους κόσµους;

28. Μπορείς να δεις κανέναν που Σε έχει υπερασπιστεί ή που αναλογίζεται τα όσα έχουν συµβεί σ’ Αυτόν στο µονοπάτι της αγάπης Σου; Εδώ σταµατά η πένα Μου, Ω Αγαπηµένε των κόσµων.

29. Τα κλαδιά του Θείου ∆έντρου του Λωτού βρίσκονται σπασµένα από τους θυελλώδεις ανέµους του πεπρωµένου: Πού είναι τα λάβαρα της συµπαράστασής Σου, Ω Υπέρµαχε των κόσµων;

30. Αυτό το Πρόσωπο είναι κρυµµένο στη σκόνη της συκοφαντίας: Πού είναι οι αύρες της ευσπλαχνίας Σου, Ω Έλεος των κόσµων;

31. Ο µανδύας της ιερότητας έχει κηλιδωθεί από τους ανθρώπους της απάτης: Πού είναι το ένδυµα της αγιότητάς Σου, Ω ∆ιακοσµητή των κόσµων;

32. Η θάλασσα της χάρης έχει ακινητοποιηθεί εξαιτίας των όσων έχουν διαπράξει τα χέρια των ανθρώπων: Πού είναι τα κύµατα της ευεργεσίας Σου, Ω Επιθυµία των κόσµων;

33. Η πύλη που οδηγεί προς τη Θεία Παρουσία έχει κλειδωθεί εξαιτίας της τυραννίας των εχθρών Σου: Πού είναι το κλειδί της δωρεάς Σου, Ω Απελευθερωτή των κόσµων;

34. Τα φύλλα είναι κιτρινισµένα από τους δηλητηριώδεις ανέµους της ανταρσίας: Πού είναι η καταιγίδα από τα σύννεφα της ευεργεσίας Σου, Ω ∆ωρητή των κόσµων;

35. Το σύµπαν έχει σκοτεινιάσει από τη σκόνη της αµαρτίας: Πού είναι οι αύρες της συγχώρησής Σου, Ω Συγχωρών των κόσµων;

36. Αυτός ο Νέος είναι µόνος σε έναν έρηµο τόπο: Πού είναι η βροχή της ουράνιας χάρης Σου, Ω Χορηγέ των κόσµων;

37. Ω Υπέρτατη Πένα, ακούσαµε το πιο γλυκό Σου κάλεσµα στο αιώνιο βασίλειο: ∆ώσε προσοχή στα όσα λέει η Γλώσσα του Μεγαλείου, Ω Αδικηµένε των κόσµων!

38. Αν δεν υπήρχε η ψυχρότητα πώς θα µπορούσε να επικρατήσει η ζεστασιά των λόγων Σου, Ω Ερµηνευτή των κόσµων;

39. Αν δεν υπήρχε η συµφορά πώς θα µπορούσε να λάµψει ο ήλιος της υποµονής Σου, Ω Φως των κόσµων;

40. Μη θρηνείς εξαιτίας των κακών.

Έχεις δηµιουργηθεί για να υποφέρεις και να υποµένεις, Ω Υποµονή των κόσµων.

41. Πόσο γλυκιά ήταν η ανατολή Σου στον ορίζοντα της Συνθήκης ανάµεσα στους υποκινητές της ανταρσίας, και πόσο γλυκός ο πόθος Σου για το Θεό, Ω Αγάπη των κόσµων.

42. Χάρη σ’ Εσένα στήθηκε το λάβαρο της ανεξαρτησίας στις πιο ψηλές κορυφές και γέµισε από κύµατα η θάλασσα της ευεργεσίας, Ω Μαγεία των κόσµων.

43. Με την αποµόνωσή Σου έλαµψε ο Ήλιος της Μοναδικότητας και µε την εξορία Σου στολίστηκε η γη της Ενότητας.

Να είσαι υποµονετικός, Ω Συ Εξόριστε των κόσµων.

44. Κάναµε την ταπείνωση ένδυµα της δόξας και την οδύνη στολίδι του ναού Σου, Ω Καµάρι των κόσµων.

45. Βλέπεις πως οι καρδιές είναι γεµάτες µίσος και στο χέρι Σου είναι να παραβλέπεις, Ω Συ Αποκρύπτων τις αµαρτίες των κόσµων.

46. Όταν τα ξίφη αστράφτουν προχώρα!

Όταν τα βέλη εκτοξεύονται όρµα!

Ω Συ Θυσία των κόσµων.

47. Θρηνείς Εσύ ή να θρηνήσω Εγώ; Καλύτερα να οδύροµαι Εγώ επειδή είναι λίγοι οι υπέρµαχοί Σου, Ω Συ που έχεις προκαλέσει το θρήνο των κόσµων.

48. Αληθινά, άκουσα το Κάλεσµά Σου, Ω Πανένδοξε Αγαπηµένε.

Τώρα, το πρόσωπο του Μπαχά φλέγεται από τη θέρµη της δοκιµασίας και από τη φωτιά του λαµπρού Σου λόγου και Αυτός έχει ανυψωθεί µε πίστη στον τόπο της θυσίας, προσβλέποντας στη δική Σου ευχαρίστηση, Ω Εντολέα των κόσµων.

49. Ω Αλή-Ακµπάρ, ευχαρίστησε τον Κύριό Σου γι’ αυτή την Πινακίδα από την οποία µπορείς να εισπνεύσεις την ευωδία της πραότητάς Μου και να µάθεις τα όσα Μας συνέβησαν στο µονοπάτι του Θεού, του Λατρεµένου όλων των κόσµων.

50. Αν όλοι οι υπηρέτες διαβάσουν αυτή την Πινακίδα και την αναλογιστούν θα ανάψει στις φλέβες τους µια φωτιά που θα αναφλέξει τους κόσµους.

#7047
- Bahá'u'lláh

 

ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΤΟΥ ΑΧΜΑΝΤ

Μάθε καλά την πινακίδα αυτή, ω Αχµάντ. Ψάλλε την στις µέρες σου και µην την στερείσαι.

∆ιότι, αληθινά, ο Θεός έχει ορίσει γι’ αυτόν που την ψάλλει, την αµοιβή εκατό µαρτύρων και υπηρεσία σ’ αµφότερους τους κόσµους. Την εύνοια αυτή έχουµε δωρίσει σε σένα σαν ευεργεσία εκ µέρους Μας και σαν έλεος από την παρουσία Μας, ώστε να είσαι απ’ αυτούς που είναι ευγνώµονες.

Μα το όνοµα του Θεού! Αν κάποιος που βρίσκεται σε οδύνη ή θλίψη διαβάσει αύτη την Πινακίδα µε απόλυτη ειλικρίνεια, ο Θεός θα σκορπίσει τη λύπη του, θα λύσει τις δυσκολίες του και θα τον λυτρώσει από τις οδύνες του.

Αληθινά, Αυτός είναι ο Ελεήµων, ο Οικτίρµων. Εξυµνηµένος είναι ο Θεός, ο Κύριος όλων των κόσµων.

#7241
- Bahá'u'lláh

 

“ … O ι καθηµερινές υποχρεωτικές προσευχές, µαζί µε µερικές άλλες ειδικές, όπως η Προσευχή Θεραπείας, η Πινακίδα του Αχµάντ, έχουν προικιστεί από τον Μπαχάολλα µε ιδιαίτερη δύναµη και σπουδαιότητα, και γι' αυτό θα έπρεπε να γίνονται αποδεκτές µ’ αυτή την ιδιότητα και να απαγγέλλονται από τους πιστούς µε την αναµφισβήτητη πίστη και εµπιστοσύνη, ότι µέσω αυτών θα µπορέσουν να έρθουν σε στενότερη επικοινωνία µε το Θεό και θα ταυτιστούν πληρέστερα µε τους νόµους και τις εντολές Του.”

(Από µια επιστολή γραµµένη εκ µέρους του Σόγι Εφέντι)

Αυτός είναι o Βασιλέας, o Παντογνώστης, o Σοφός!

Κοίταξε, το Αηδόνι του Παραδείσου κελαηδώντας πάνω στα κλαδιά του ∆έντρου της Αιωνιότητας άγιες και γλυκιές µελωδίες, διακηρύσσει στους ειλικρινείς τις χαρµόσυνες αγγελίες της εγγύτητας του Θεού, καλεί τους πιστούς στη Θεϊκή Ενότητα στην αυλή της Παρουσίας του Γενναιόδωρου, γνωστοποιεί στους αποδεσµευµένους το µήνυµα που έχει αποκαλυφτεί από το Θεό, το Βασιλέα, τον Ένδοξο, τον Απαράµιλλο και οδηγεί τους αγαπόντες στην έδρα της αγιότητας και σ’ αυτή τη φωτοβόλα Ωραιότητα.

Αληθινά, αυτή είναι εκείνη η Πλέον Μεγάλη Ωραιότητα, προφητευµένη στα Βιβλία των Αγγελιοφόρων, µέσω της Οποίας η αλήθεια θα διακριθεί από την πλάνη και η σοφία κάθε εντολής θα δοκιµαστεί. Αληθινά, Αυτός είναι το ∆έντρο της Ζωής που παράγει τους καρπούς του Θεού, του Εξυψωµένου, του Ισχυρού, του Μεγάλου.

Ω Αχµάντ! Να είσαι µάρτυς ότι αληθινά Αυτός είναι ο Θεός και ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Αυτόν, το Βασιλέα, τον Προστάτη, τον Ασύγκριτο, τον Παντοδύναµο. K αι ότι ο Ένας, τον Οποίον Αυτός απέστειλε µε το όνοµα Αλή ήταν ο Αληθινός του Θεού, στις εντολές του Οποίου όλοι µας συµµορφωνόµαστε.

Λέγε: Ω άνθρωποι, να είστε υπάκουοι στις εντολές του Θεού, που έχουν οριστεί στο Μπαγιάν από τον Ένδοξο, το Σοφό. Αληθινά, Αυτός είναι ο Βασιλέας των Αγγελιοφόρων και το Βιβλίο Του είναι το Μητρικό Βιβλίο, µακάρι να το γνωρίζετε.

Έτσι λαλεί σε σας το Αηδόνι από αυτή τη φυλακή. Έχει να παραδώσει µόνο αυτό το φανερό µήνυµα. Οποιοσδήποτε επιθυµεί ας περιφρονήσει τη συµβουλή αυτή και οποιοσδήποτε επιθυµεί ας επιλέξει το µονοπάτι προς τον Κύριό του.

Ώ άνθρωποι, αν αρνείστε τους στίχους αυτούς, µε ποιά απόδειξη έχετε πιστέψει στο Θεό; Παρουσιάστε την, ω συνάθροιση των εσφαλµένων.

Όχι, µα το όνοµα Εκείνου, στο χέρι του Οποίου βρίσκεται η ψυχή µου, αυτοί δεν είναι και ουδέποτε θα γίνουν ικανοί να πράξουν τούτο, ακόµη και αν ενωθούν για να βοηθήσει ο ένας τον άλλο.

Ώ Αχµάντ! Μη λησµονείς τις ευεργεσίες Μου ενόσω απουσιάζω. Θυµήσου τις ηµέρες Μου κατά τη διάρκεια των ηµερών Σου, και την αγωνία και εξορία Μου σ’ αυτή τη µακρινή φυλακή.

Και να είσαι τόσο σταθερός στην αγάπη Μου, ώστε η καρδιά σου να µην κλονιστεί, ακόµα και αν τα ξίφη των εχθρών πέσουν βροχή πάνω σου και εγερθούν εναντίον σου όλοι οι ουρανοί και η γη.

Να είσαι σαν φλόγα φωτιάς για τους εχθρούς Μου και ποτάµι αιώνιας ζωής για τους αγαπηµένους Μου και να µην είσαι απ’ αυτούς που αµφιβάλλουν.

Κι αν σε καταβάλλει η θλίψη στο µονοπάτι Μου ή ταπείνωση για χάρη Μου, µην ανησυχήσεις γι’ αυτό.

Βασίσου στο Θεό, το Θεό σου και τον Κύριο των προγόνων σου. ∆ιότι οι άνθρωποι περιπλανώνται στα µονοπάτια της πλάνης, στερηµένοι, διορατικότητας για να δουν το Θεό µε τα δικά τους µάτια ή να ακούσουν τη Μελωδία Του µε τα δικά τους αυτιά. Έτσι τους βρήκαµε όπως και συ µαρτυρείς.

Έτσι οι προλήψεις τους έχουν γίνει πέπλα ανάµεσα σ’ αυτούς και στις δικές τους καρδιές και τους έχουν κρατήσει µακριά από το µονοπάτι του Θεού, του Εξυψωµένου, του Μεγάλου.

Να είσαι βέβαιος ότι αληθινά, εκείνος που αποστρέφεται από την Ωραιότητα αυτή, αποστρέφεται επίσης από τους Αγγελιοφόρους του παρελθόντος, και επιδεικνύει υπερηφάνεια προς το Θεό στον αιώνα τον άπαντα.

#7240
- The Báb

 

ΠΙΝΑΚΙ∆Α ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΘΑΛΑΣΣΟΠΟΡΟΥ

” Μελέτησε την Πινακίδα του Ιερού Θαλασσοπόρου ώστε να µπορέσεις να γνωρίσεις την αλήθεια και σκέψου ότι η Ευλογηµένη Ωραιότητα έχει πλήρως προβλέψει τα µελλοντικά γεγονότα. Ας είναι προειδοποίηση γι’ αυτούς που αντιλαµβάνονται!”

Αυτός είναι ο Γενναιόδωρος, ο Πολυαγαπηµένος!

Ω Ιερέ Θαλασσοπόρε!

Πρόσταξε την κιβωτό σου της αιωνιότητας να παρουσιαστεί µπροστά στο Ουράνιο Πλήθος, ∆οξασµένος είναι ο Κύριός µου, ο Πανένδοξος!

Καθέλκυσέ την πάνω στην αρχαία θάλασσα, στο Όνοµά Του, το Πλέον Θαυµαστό, ∆οξασµένος είναι ο Κύριός µου, ο Πανένδοξος!

Και άφησε τα αγγελικά πνεύµατα να εισέλθουν, στο όνοµα του Θεού, του Εξυψωµένου.

∆οξασµένος είναι ο Κύριός µου, ο Πανένδοξος!

Λύσε την τότε ώστε να µπορεί να πλεύσει πάνω στον ωκεανό της δόξας, ∆οξασµένος είναι ο Κύριός µου, ο Πανένδοξος!

Ίσως οι επιβαίνοντες σ’ αυτήν µπορέσουν να φτάσουν τα καταφύγια της εγγύτητας στο παντοτινό βασίλειο.

∆οξασµένος είναι ο Κύριός µου, ο Πανένδοξος!

Έχοντας φτάσει στην ιερή ακτή, τις όχθες των πορφυρών θαλασσών, ∆οξασµένος είναι ο Κύριός µου, ο Πανένδοξος!

Κάλεσέ τους να εξέλθουν και να φτάσουν αυτό τον αιθέριο αόρατο τόπο, ∆οξασµένος είναι ο Κύριός µου, ο Πανένδοξος!

Έναν τόπο στον οποίο ο Κύριος έχει εµφανιστεί στη Φλόγα της ωραιότητάς Του µέσα στο αθάνατο δέντρο· ∆οξασµένος είναι ο Κύριός µου, ο Πανένδοξος!

Όπου οι ενσαρκώσεις της Υπόθεσής Του καθάρισαν τους εαυτούς τους από εγωισµό και πάθος· ∆οξασµένος είναι ο Κύριός µου, ο Πανένδοξος!

Γύρω από τον οποίο η ∆όξα του Μωυσή περιστρέφεται µε τα αιώνια πλήθη· ∆οξασµένος είναι ο Κύριός µου, ο Πανένδοξος!

Όπου το Χέρι του Θεού βγήκε από το δικό Του ένδυµα του Μεγαλείου· ∆οξασµένος είναι ο Κύριός µου, ο Πανένδοξος!

Όπου η κιβωτός της Υπόθεσης παραµένει ακίνητη και ας έχουν διακηρυχτεί στους επιβαίνοντές της όλες οι θείες ιδιότητες.

∆οξασµένος είναι ο Κύριός µου, ο Πανένδοξος!

Ω Θαλασσαπόρε! ∆ίδαξε αυτούς που είναι στην κιβωτό, εκείνο που εµείς σε έχουµε διδάξει πίσω από το µυστικό πέπλο.

∆οξασµένος είναι ο Κύριός µου, ο Πανένδοξος!

Μη τυχόν να αργοπορούν στο ιερό, χιονόλευκο σηµείο, ∆οξασµένος είναι ο Κύριός µου, ο Πανένδοξος!

Αλλά να µπορούν να πετάξουν µε τα φτερά του πνεύµατος προς τον τόπο τον οποίον ο Κύριος έχει εξυψώσει πάνω από κάθε µνεία στους κόσµους εδώ, ∆οξασµένος είναι ο Κύριός µου, ο Πανένδοξος!

Να µπορούν να πετούν στο διάστηµα ακόµα σαν τα ευνοούµενα πουλιά στο βασίλειο της παντοτινής επανένωσης· ∆οξασµένος είναι ο Κύριός µου, ο Πανένδοξος!

Να µπορούν να γνωρίζουν τα µυστήρια που είναι κρυµµένα στις θάλασσες του φωτός.

∆οξασµένος είναι ο Κύριός µου, ο Πανένδοξος!

Αυτοί πέρασαν τη βαθµίδα των γήινων περιορισµών και έφτασαν εκείνη της θείας ενότητας, το κέντρο ουράνιας καθοδήγησης.

∆οξασµένος είναι ο Κύριός µου, ο Πανένδοξος!

Αυτοί έχουν επιθυµήσει να ανέλθουν στη στάθµη εκείνη, την οποίαν ο Κύριος έχει θεσπίσει να είναι πάνω από τις θέσεις τους.

∆οξασµένος είναι ο Κύριός µου, ο Πανένδοξος!

Κατόπιν τούτου το φλεγόµενο µετέωρο τους απέβαλε απ’ αυτούς που κατοικούν στο Βασίλειο της Παρουσίας Του.

∆οξασµένος είναι ο Κύριός µου, ο Πανένδοξος!

Και άκουσαν τη φωνή της Μεγαλοπρέπειας που υψώθηκε πίσω από την αόρατη σκηνή πάνω από τα Ύψη της ∆όξας: ∆οξασµένος είναι ο Κύριός µου, ο Πανένδοξος!

«Ω φύλακες άγγελοι!

Γυρίστε τους πίσω στην κατοικία τους στο γήινο κόσµο, ∆οξασµένος είναι ο Κύριός µου, ο Πανένδοξος!

“Επειδή έχουν επιδιώξει να ανυψωθούν σ’ εκείνη τη σφαίρα την οποίαν δεν έχουν φτάσει ποτέ τα φτερά του ουράνιου περιστεριού·

∆οξασµένος είναι ο Κύριός µου, ο Πανένδοξος!

Όπου το πλοίο της φαντασίωσης Ακινητοποιείται, κάτι που ο νους αυτών που αντιλαµβάνονται δεν µπορεί να συλλάβει.”

∆οξασµένος είναι ο Κύριός µου, ο Πανένδοξος!

Αµέσως µετά η παρθένα του ουρανού κοίταξε έξω από τον εξυψωµένο της θάλαµο, ∆οξασµένος είναι ο Κύριός µου, ο Πανένδοξος!

Και µε το φρύδι της έγνεψε προς το Ουράνιο Πλήθος, ∆οξασµένος είναι ο Κύριός µου, ο Πανένδοξος!

Πληµµυρίζοντας µε το φως της όψης της τον ουρανό και τη γη, ∆οξασµένος είναι ο Κύριός µου, ο Πανένδοξος!

Και όπως η ακτινοβολία της ωραιότητάς της έλαµψε πάνω στο λαό της σκόνης, ∆οξασµένος είναι ο Κύριός µου, ο Πανένδοξος!

Όλα τα δηµιουργήµατα ταράχτηκαν στους θνητούς τάφους τους.

∆οξασµένος είναι ο Κύριός µου, ο Πανένδοξος!

Εκείνη κατόπιν ύψωσε το κάλεσµα το οποίο κανένα αφτί σ’ όλη την αιωνιότητα δεν έχει ποτέ ακούσει, ∆οξασµένος είναι ο Κύριός µου, ο Πανένδοξος!

Και έτσι διακήρυξε: “Μα τον Κύριο!

Αυτός του οποίου η καρδιά δεν έχει την ευωδία της αγάπης του εξυψωµένου και δοξασµένου Άραβα Νέου, ∆οξασµένος είναι ο Κύριός µου, ο Πανένδοξος!

“∆εν µπορεί µε κανένα τρόπο να ανέλθει στη δόξα του πλέον υψηλού ουρανού.”

∆οξασµένος είναι ο Κύριός µου, ο Πανένδοξος!

Αµέσως µετά κάλεσε κοντά της µια παρθένα από τις δούλες της, ∆οξασµένος είναι ο Κύριός µου, ο Πανένδοξος!

Και την πρόσταξε: “Κατέβα στο χώρο από τους οίκους της αιωνιότητας, ∆οξασµένος είναι ο Κύριός µου, ο Πανένδοξος!

“Και στρέψου σ’ αυτό το οποίο έχουν κρύψει στα ενδότατα των καρδιών τους.

∆οξασµένος είναι ο Κύριός µου, ο Πανένδοξος!

“Αν εισπνεύσεις το άρωµα του µανδύα από το Νέο που είναι κρυµµένος στο ναό του φωτός, εξαιτίας εκείνου που τα χέρια του πονηρού έχουν πράξει,

∆οξασµένος είναι ο Κύριός µου, ο Πανένδοξος!

“Ύψωσε µια κραυγή µέσα σου, ώστε όλοι οι κάτοικοι των θαλάµων του Παραδείσου, που προσωποποιούν τον αιώνιο πλούτο, να µπορέσουν να καταλάβουν και να ακούσουν· ∆οξασµένος είναι ο Κύριός µου, ο Πανένδοξος!

“Ώστε όλοι να κατέλθουν από τους παντοτινούς τους θαλάµους και να τρέµουν, ∆οξασµένος είναι ο Κύριός µου, ο Πανένδοξος!

“Και να φιλούν τα χέρια και τα πόδια τους επειδή έχουν ανέλθει προς τα ύψη της πίστης· ∆οξασµένος είναι ο Κύριός µου, ο Πανένδοξος!

“Ώστε ίσως να µπορέσουν να βρουν από τους χιτώνες τους την ευωδία του Αγαπηµένου.”

∆οξασµένος είναι ο Κύριός µου, ο Πανένδοξος!

Τότε η όψη της ευνοούµενης νεανίδας ακτινοβόλησε πάνω στους ουράνιους θαλάµους όπως το φως που λάµπει από το πρόσωπο του Νέου πάνω στο θνητό Του ναό· ∆οξασµένος είναι ο Κύριός µου, ο Πανένδοξος!

Κατόπιν αυτή κατήλθε µ’ ένα τέτοιο στόλισµα που φώτιζε τους ουρανούς και όλα που βρίσκονται σ’ αυτούς.

∆οξασµένος είναι ο Κύριός µου, ο Πανένδοξος!

Κινήθηκε και ευωδίασε τα πάντα στους τόπους της αγιότητας και του µεγαλείου.

∆οξασµένος είναι ο Κύριός µου, ο Πανένδοξος!

Όταν έφτασε εκείνη την τοποθεσία υψώθηκε στο πλήρες ανάστηµά της στην ενδότατη καρδιά της δηµιουργίας, ∆οξασµένος είναι ο Κύριός µου, ο Πανένδοξος!

Και αναζήτησε να εισπνεύσει την ευωδία τους σε χρόνο που δε γνωρίζει ούτε αρχή ούτε τέλος.

∆οξασµένος είναι ο Κύριός µου, ο Πανένδοξος!

Αυτή δε βρήκε σ’ αυτούς εκείνο που επιθυµούσε και αυτό, πραγµατικά, δεν είναι παρά µία από τις θαυµάσιες ιστορίες Του.

∆οξασµένος είναι ο Κύριός µου, ο Πανένδοξος!

Τότε φώναξε δυνατά, θρήνησε και επανήλθε στη θέση της µέσα στον πιο εξυψωµένο της Οίκο, ∆οξασµένος είναι ο Κύριός µου, ο Πανένδοξος!

Και µετά πρόφερε µια µυστικιστική λέξη ψιθυρίζοντας µε τη µελιστάλακτη γλώσσα της, ∆οξασµένος είναι ο Κύριός µου, ο Πανένδοξος!

Και ύψωσε το κάλεσµα ανάµεσα στο Ουράνιο Πλήθος και στις αθάνατες παρθένες του ουρανού: ∆οξασµένος είναι ο Κύριός µου, ο Πανένδοξος!

Μα τον Κύριο! ∆ε βρήκα σ’ αυτούς τους µάταιους διεκδικητές την αύρα της Πίστης!

∆οξασµένος είναι ο Κύριός µου, ο Πανένδοξος!

“Μα τον Κύριο!

Ο Νέος έχει µείνει µόνος και αποµονωµένος στη χώρα της εξορίας στα χέρια των ασεβών.”

∆οξασµένος είναι ο Κύριός µου, ο Πανένδοξος!

Τότε αυτή ξεφώνησε µέσα της µε τέτοια κραυγή ώστε το Ουράνιο Πλήθος έσκουζε και έτρεµε, ∆οξασµένος είναι ο Κύριός µου, ο Πανένδοξος!

Και έπεσε πάνω στη σκόνη και παρέδωσε το πνεύµα. Φαίνεται ότι είχε κληθεί και είχε ακουστεί απ’ Αυτόν ώστε την κάλεσε στο Βασίλειο στα Ύψη.

∆οξασµένος είναι ο Κύριός µου, ο Πανένδοξος!

∆οξασµένος είναι Αυτός που τη δηµιούργησε από την ουσία της αγάπης στην ενδότατη καρδιά του εξυψωµένου Του παραδείσου!

∆οξασµένος είναι ο Κύριός µου, ο Πανένδοξος!

Αµέσως µετά έσπευσαν από τους θαλάµους τους οι παρθένες του ουρανού, των οποίων την όψη το µάτι κανενός κατοίκου στον πλέον υψηλό παράδεισο δεν έχει ποτέ ατενίσει.

∆οξασµένος είναι ο Κύριός µας, ο Εξυψωµένος!

Συγκεντρώθηκαν όλες γύρω της, και ιδού!

Βρήκαν το σώµα της πεσµένο πάνω στη σκόνη· ∆οξασµένος είναι ο Κύριός µας, ο Εξυψωµένος!

Και όπως παρατήρησαν την κατάστασή της και κατανόησαν µια λέξη της ιστορίας που είχε ειπωθεί από το Νέο, απογύµνωσαν τα κεφάλια τους, έσκισαν σε κοµµάτια τα ενδύµατά τους, χαστούκισαν τα πρόσωπά τους, ξέχασαν τη χαρά τους, έχυσαν δάκρυα και χτυπούσαν µε τα χέρια τους τα µάγουλά τους, και αυτό είναι πραγµατικά µια από τις µυστηριώδεις, οδυνηρές συµφορές.

∆οξασµένος είναι ο Κύριός µας, ο Εξυψωµένος!

#7242
- Bahá'u'lláh

 

ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ

(Αυτή η Πινακίδα διαβάζεται στους Τάφους του Μπαχάολλα και του Μπαµπ. Χρησιµοποιείται επίσης συχνά κατά τη µνηµόνευση των επετείων Τους)

Ό Ύµνος, ο οποίος έχει ανατείλει από τον πάνσεπτο Εαυτό Σου, και ή δόξα, η οποία έχει λάµψει από την πλέον λαµπερή Ωραιότητά Σου, αναπαύονται σε Σένα, ω Συ ο Οποίος είσαι η Φανέρωση του Μεγαλείου, και ο Βασιλέας της Αιωνιότητας και ο Κύριος όλων όσων βρίσκονται στον ουρανό και στη γη! Μαρτυρώ ότι µε Σένα έχουν αποκαλυφτεί η κυριαρχία του Θεού και η εξουσία Του, η εξοχότητα του Θεού και η µεγαλοπρέπειά Του, ότι οι Ήλιοι της προαιώνιας λαµπρότητας έχουν σκορπίσει την ακτινοβολία τους στον ουρανό της αµετάκλητης εντολής Σου και ότι η Ωραιότητα του Αοράτου έχει λάµψει πάνω από τον ορίζοντα της δηµιουργίας. Μαρτυρώ επίσης, ότι µε µια µόνο κίνηση της Πένας Σου, η προσταγή Σου "ΓΕΝΗΘΗΤΩ" έχει εκτελεστεί, το απόκρυφο Μυστικό του Θεού έχει αποκαλυφθεί, όλα τα δηµιουργήµατα έχουν κληθεί στην ύπαρξη και όλες οι Αποκαλύψεις έχουν σταλεί.

Μαρτυρώ, επί πλέον, ότι µε την ωραιότητά Σου η ωραιότητα του Λατρεµένου έχει αποκαλυφθεί, ότι µε το πρόσωπό Σου το πρόσωπο του Ποθητού έχει λάµψει, και ότι µε µια λέξη Σου έχεις κρίνει όλα τα δηµιουργήµατα, κάνοντας εκείνα που είναι αφοσιωµένα σε Σένα να ανέλθουν στην κορυφή της δόξας, και τους ασεβείς να πέσουν στη βαθύτερη άβυσσο.

Μαρτυρώ ότι αυτός που Σε έχει γνωρίσει έχει γνωρίσει το Θεό, και ότι αυτός που έχει φτάσει στην παρουσία Σου, έχει φτάσει στην παρουσία του Θεού. Μεγάλη είναι εποµένως η ευλογία εκείνου που έχει πιστέψει σε Σένα και στα σηµεία Σου, που έχει ταπεινωθεί µπροστά στην κυριαρχία Σου, που έχει τιµηθεί από τη συνάντηση µε Σένα, που έχει επιτύχει την ευαρέσκεια της θέλησής Σου, που περιστράφηκε γύρω Σου και στάθηκε µπροστά στο θρόνο Σου. Αλίµονο σ’ αυτόν που έχει παραβεί το νόµο Σου, που Σε έχει απαρνηθεί και έχει αποκηρύξει τα σηµεία Σου, που έχει αντιτεθεί στην κυριαρχία Σου και έχει εγερθεί εναντίον Σου, που έχει υπερηφανευτεί µπροστά στο πρόσωπό Σου και έχει αµφισβητήσει τις µαρτυρίες Σου, που έχει εγκαταλείψει τις αρχές Σου και την εξουσία Σου και που έχει συµπεριληφθεί ανάµεσα στους ασεβείς, τα ονόµατα των οποίων έχουν χαραχτεί µε τα δάκτυλα της εντολής Σου στις άγιες Πινακίδες Σου.

Στείλε σε µένα, ω Θεέ µου και Αγαπηµένε µου, από το δεξιό χέρι του ελέους Σου και της στοργικής Σου καλοσύνης, τις άγιες πνοές της εύνοιάς Σου, έτσι ώστε να µε τραβήξουν µακριά από τον εαυτό µου και από τον κόσµο προς τις αυλές της εγγύτητας και της παρουσίας Σου. Ικανός είσαι Εσύ να πράττεις ότι Σε ευχαριστεί. Εσύ, αληθινά, υπήρξες ανώτερος των πάντων.

Η ανάµνηση του Θεού και ο ύµνος Του, και η δόξα του Θεού και η λαµπρότητά Του, αναπαύονται σε Σένα, ω Συ ο οποίος είσαι η Ωραιότητά Του! Μαρτυρώ ότι το βλέµµα της δηµιουργίας δεν έχει δει ποτέ κανέναν αδικηµένο σαν Εσένα. Όλες τις µέρες της ζωής Σου ήσουν βυθισµένος µέσα σε έναν ωκεανό δοκιµασιών. Τη µια φορά ήσουν σε αλυσίδες και δεσµά· και την άλλη Σε απειλούσε το ξίφος των εχθρών Σου. Παρόλα αυτά, Εσύ επέβαλες σε όλους τους ανθρώπους να τηρούν ό, τι είχε καθοριστεί σε Σένα από Αυτόν, ο Οποίος είναι ο Παντογνώστης, ο Πάνσοφος.

Ας γίνει το πνεύµα µου θυσία για τις αδικίες που Εσύ είχες υποστεί, και η ψυχή µου λύτρα για τις αντιξοότητες που είχες υποφέρει. Ικετεύω το Θεό, στο όνοµά Σου και στο όνοµα αυτών, των οποίων τα πρόσωπα έχουν φωτιστεί µε τις λάµψεις του φωτός της όψης Σου και οι οποίοι, από αγάπη για Σένα, έχουν τηρήσει όλα όσα τους υποδείχτηκαν, να αποµακρύνει τα πέπλα που έχουν µπει ανάµεσα σε Σένα και τα πλάσµατά Σου, και να µε εφοδιάσει µε τα αγαθά αυτού και του επόµενου κόσµου. Εσύ είσαι, αληθινά, ο Παντοδύναµος, ο Πλέον Εξυψωµένος, ο Πανένδοξος, ο Πάντοτε Συγχωρών, ο Πλέον Οικτίρµων.

Ευλόγησε, ω Κύριε, Θεέ µου, το Θείο ∆έντρο του Λωτού, και τα φύλλα του, και τα κλαριά του, και τους κλάδους του, και τους βλαστούς του, και τις παραφυάδες του, όσο θα υπάρχουν οι πλέον έξοχοι τίτλοι Σου και όσο θα διαρκούν τα πλέον σεπτά χαρακτηριστικά Σου. Προστάτευσέ το από την κακία του εισβολέα και από τα πλήθη της τυραννίας. Εσύ είσαι, αληθινά, ο Παντοδύναµος, ο Πλέον Ισχυρός. Ευλόγησε ακόµη, ω Κύριε, Θεέ µου, τους δούλους Σου και τις δούλες Σου που έχουν φτάσει σε Σένα. Εσύ είσαι, αληθινά, ο Ευεργετικός στους πάντες, του Οποίου η χάρη είναι άπειρη. ∆εν υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Σένα, τον Πάντοτε Συγχωρούντα, τον Πλέον Γενναιόδωρο.

#7243
- Bahá'u'lláh

 

(Αυτή η προσευχή, που έχει αποκαλυφτεί από τον Αµπντολ-Μπαχά, διαβάζεται στον Τάφο Του. Χρησιµοποιείται επίσης σαν προσωπική προσευχή!}

Όποιος απαγγέλλει αυτή την προσευχή µε ταπεινότητα και θέρµη θα φέρει χαρά και αγαλλίαση στην καρδιά αυτού του ∆ούλου· θα είναι ακόµα σαν να Τον συναντούσε πρόσωπο µε πρόσωπο.

Αυτός είναι ο Πανένδοξος!

Ω Θεέ, Θεέ µου! Ταπεινός και δακρυσµένος υψώνω τα χέρια µου ικετευτικά προς Εσένα και καλύπτω το πρόσωπο µου µέσα στη σκόνη σ’ εκείνο το Κατώφλι Σου, που είναι εξυψωµένο πάνω από τη γνώση των σοφών και πάνω από την εξύµνηση όλων εκείνων που Σε δοξάζουν.

Ευσπλαχνικά κοίταξε το δούλο Σου, ταπεινό και µετριόφρονα στην πύλη Σου, µε το βλέµµα του οφθαλµού του ελέους Σου και βύθισέ τον στον Ωκεανό της αιώνιας χάρης Σου.

Κύριε! Αυτός είναι ένας φτωχός και ταπεινός δούλος Σου, σαγηνευµένος από Σένα Σε εκλιπαρεί, είναι αιχµάλωτος στο χέρι Σου, προσεύχεται φλογερά σε Σένα, εµπιστεύεται Εσένα, και Σε καλεί και Σε ικετεύει δακρυσµένος µπροστά στο πρόσωπο Σου, λέγοντας: Ω Κύριε, Θεέ µου! ∆ώσε µου τη χάρη Σου να υπηρετήσω τους αγαπηµένους Σου, δυνάµωσέ µε στην υποτέλειά µου σε Σένα, φώτισε το µέτωπό µου µε το φως της λατρείας στην αυλή της αγιότητάς Σου και της προσευχής προς τη Βασιλεία του µεγαλείου Σου. Βοήθησέ µε να είµαι ανιδιοτελής στην ουράνια είσοδο της πύλης Σου και βοήθησέ µε να είµαι αποδεσµευµένος απ’ όλα τα πράγµατα µέσα στον άγιο Σου περίβολο. Κύριε! ∆ώσε µου να πιω από το δισκοπότηρο της ανιδιοτέλειας· ντύσε µε, µε το ένδυµά της και βύθισέ µε στον ωκεανό της. Κάνε µε σαν σκόνη στο µονοπάτι των αγαπηµένων Σου, και δώσε να µπορέσω να θυσιάσω την ψυχή µου για τη γη που έχει εξευγενιστεί από τα βήµατα των εκλεκτών Σου στο µονοπάτι Σου, ω Κύριε της Ύψιστης ∆όξας.

Με αυτή την προσευχή ο δούλος Σου Σε καλεί, την αυγή και τη νύχτα. Εκπλήρωσε την επιθυµία της καρδιάς του, ω Κύριε! Φώτισε την καρδιά του, χαροποίησε το στήθος του, άναψε το φως του, ώστε να µπορεί να υπηρετεί την Υπόθεσή Σου και τους δούλους Σου.

Εσύ είσαι ο Χορηγός, ο Συµπονετικός, ο Πλέον Ευεργετικός, ο Φιλεύσπλαχνος, ο Ελεήµων, ο Οικτίρµων.

#7244
- `Abdu'l-Bahá

 

ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΤΟΥ ΘΕΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ

Ω Εσύ ασύγκριτε Θεέ! Ω Εσύ Κύριε της Βασιλείας! Οι ψυχές αυτές είναι ο ουράνιος στρατός Σου. Βοήθησέ τις και µε τις στρατιές των Αγγέλων, κάνε τις νικηφόρες, ώστε κάθε µια απ’ αυτές να γίνει σαν ένα σύνταγµα και να κατακτήσει τις χώρες αυτές µε την αγάπη του Θεού και µε τη λαµπρότητα θείων διδασκαλιών.

Ω Θεέ! Γίνε ο υποστηρικτής τους και ο βοηθός τους, και στην ερηµιά, στο βουνό, στην κοιλάδα, στα δάση, στα λιβάδια, και στις θάλασσες, γίνε ο έµπιστός τους, ώστε να µπορούν να καλούν µε την ισχύ της Βασιλείας και την πνοή του Αγίου Πνεύµατος.

Αληθινά, Εσύ είσαι ο Ισχυρός, ο ∆υνατός και ο Παντοδύναµος, και Εσύ είσαι ο Σοφός, ο Ακούων και ο Βλέπων .

#7245
- `Abdu'l-Bahá

 

Οποιοσδήποτε ξεκινά για ταξίδι διδασκαλίας σ’ οποιοδήποτε µέρος, και ενώ ταξιδεύει σε ξένες χώρες, ας απαγγείλει την προσευχή αυτή – µέρα και νύχτα.

Ω Θεέ, Θεέ µου! Εσύ µε βλέπεις γοητευµένο και προσελκυσµένο προς την ένδοξη βασιλεία Σου, αναζωπυρωµένο µε τη φωτιά της αγάπης Σου ανάµεσα στην ανθρωπότητα, έναν προάγγελο της Βασιλείας Σου σ’ αυτές τις αχανείς και εκτεταµένες χώρες, αποδεσµευµένο από όλα εκτός από Σένα, βασισµένο σε Σένα, εγκαταλείποντας ξεκούραση και ανέσεις, αποµακρυσµένο από τη γενέτειρά µου, έναν περιπλανώµενο σ’ αυτές τις περιοχές, έναν ξένο πεσµένο στη γη, ταπεινό µπροστά στο εξυψωµένο Κατώφλι Σου, υποτακτικό προς τον ουρανό της παντοδύναµης δόξας Σου, ικετεύοντάς Σε τη νύχτα και την αυγή, εκλιπαρώντας και επικαλούµενος Εσένα το πρωί και το βράδυ, να µε βοηθήσεις ευσπλαχνικά να υπηρετώ την Υπόθεσή Σου, να διαδίδω πλατιά τις ∆ιδασκαλίες Σου και να εξυψώνω το Λόγο Σου σε Ανατολή και ∆ύση.

Ω Κύριε! ∆υνάµωσε την πλάτη µου, κάνε µε ικανό να υπηρετήσω Εσένα µε υπέρτατη προσπάθεια, και µη µε αφήνεις στον εαυτό µου, ολοµόναχο και αβοήθητο σ’ αυτές τις περιοχές.

Ω Κύριε! Κάνε µε άξιο να επικοινωνώ µαζί Σου στη µοναξιά µου και γίνε συνοδός µου σ’ αυτές τις ξένες χώρες.

Αληθινά, Εσύ είσαι Εκείνος, ο Οποίος ενισχύει οποιονδήποτε θέλει σ’ οτιδήποτε επιθυµεί και αληθινά, Εσύ είσαι ο Ισχυρός, ο Παντοδύναµος.

#7246
- `Abdu'l-Bahá

 

Οποιοσδήποτε ταξιδεύει σε διάφορα µέρη για να διδάξει, ας διαβάσει προσεκτικά πάνω στο βουνό, στην έρηµο, στη στεριά και στη θάλασσα αυτή την ικεσία.

Ω Θεέ! Ω Θεέ! Εσύ βλέπεις την αδυναµία µου, την ταπεινότητα και την ταπεινοφροσύνη µου µπροστά στα πλάσµατά Σου· παρ’ όλα αυτά, έχω εναποθέσει σε Σένα την εµπιστοσύνη µου και έχω σηκωθεί για τη διάδοση των διδασκαλιών Σου ανάµεσα στους δυναµικούς υπηρέτες Σου, βασισµένος στην ισχύ και τη δύναµή Σου. Ω Κύριε! Είµαι ένα πουλί µε σπασµένες φτερούγες και επιθυµώ να πετάξω ψηλά στο άπειρό Σου διάστηµα. Πώς µπορώ να το κάνω αυτό χωρίς την πρόνοια και τη χάρη Σου, την ενίσχυση και τη βοήθειά Σου; Ω Κύριε! Λυπήσου την αδυναµία µου και δυνάµωσέ µε, µε την ισχύ Σου. Ω Κύριε! Λυπήσου την ανικανότητα µου και βοήθησέ µε, µε τη δύναµη και το µεγαλείο Σου.

Ω Κύριε! Αν η πνοή του Αγίου Πνεύµατος ενίσχυε το πιο αδύνατο από τα πλάσµατα, αυτό θα επιτύγχανε ό, τι επιδίωκε και θα αποκτούσε ότι επιθυµούσε. Πραγµατικά, Εσύ έχεις βοηθήσει τους δούλους Σου στο παρελθόν, και αν και ήταν οι πιο αδύνατοι από τα πλάσµατά Σου, οι πιο ταπεινοί από τους δούλους Σου και οι πιο ασήµαντοι απ' όσους έζησαν πάνω στη γη, µε την έγκριση και την εξουσία Σου κέρδισαν το προβάδισµα από τους πιο ένδοξους του λαού Σου και από τους πιο ευγενείς της ανθρωπότητας. Ενώ προηγουµένως ήταν σαν πεταλούδες, έγιναν βασιλικά γεράκια, και ενώ προηγουµένως ήταν σαν ρυάκια έγιναν σαν θάλασσες, µε τη δωρεά Σου και το έλεος Σου. Έγιναν, µε την πιο µεγάλη Σου εύνοια, άστρα που λάµπουν στον ουρανό της καθοδήγησης, πουλιά που κελαηδούν στο ροδόκηπο της αθανασίας, λιοντάρια που ουρλιάζουν στα δάση της γνώσης και της σοφίας και φάλαινες που κολυµπούν στον ωκεανό της ζωής.

Αληθινά, Εσύ είσαι ο Επιεικής, ο Ισχυρός, ο ∆υνατός και ο Πλέον Φιλεύσπλαχνος των φιλεύσπλαχνων.

#7247
- `Abdu'l-Bahá

 

Ω Θεέ, Θεέ µου! Εσύ βλέπεις πως µαύρο σκοτάδι έχει σκεπάσει όλες τις περιοχές, πως όλες οι χώρες καίγονται από τη φλόγα της διχόνοιας και πως η πυρά του πολέµου και της αιµατοχυσίας έχει ανάψει στην Ανατολή και στη ∆ύση. Αίµα χύνεται, πτώµατα σκεπάζουν το έδαφος και αποκοµµένα κεφάλια είναι πεσµένα στη σκόνη του πεδίου της µάχης.

Ω Κύριε! Λυπήσου αυτούς τους αµαθείς και κοίταξέ τους µε το µάτι της συγνώµης και της συγχώρησης. Σβήσε αυτή τη φωτιά, ώστε αυτά τα πυκνά σύννεφα που σκοτεινιάζουν τον ορίζοντα να σκορπιστούν, ο Ήλιος της Πραγµατικότητας να λάµψει µε τις ακτίνες της συµφιλίωσης, αυτό το έντονο σκοτάδι να διαλυθεί και το λαµπερό φως της ειρήνης να χύσει την ακτινοβολία του πάνω σ’ όλες τις χώρες.

Ω Κύριε! Τράβηξε τους ανθρώπους από την άβυσσο του ωκεανού του µίσους και της εχθρότητας, σώσε τους από αυτό το αδιαπέραστο σκοτάδι. Ένωσε τις καρδιές τους και λάµπρυνε τα µάτια τους µε το φως της ειρήνης και της συµφιλίωσης. Σώσε τους από τα βάθη του πολέµου και της αιµατοχυσίας και ελευθέρωσέ τους από το σκοτάδι της πλάνης. Παραµέρισε τα πέπλα από τα µάτια τους και φώτισε τις καρδιές τους µε το φως της καθοδήγησης. Μεταχειρίσου τους µε το στοργικό Σου έλεος και µε συµπόνια και µην τους αντιµετωπίζεις σύµφωνα µε τη δικαιοσύνη και την οργή Σου, που κάνουν να τρέµουν τα πλευρά των ισχυρών.

Ω Κύριε! Οι πόλεµοι συνεχίζονται. Αγωνία και φόβος έχουν δυναµώσει και κάθε αναπτυγµένη περιοχή έχει ερηµωθεί.

Ω Κύριε! Οι καρδιές είναι βαριές και οι ψυχές βασανισµένες. Έχε έλεος για τις φτωχές αυτές ψυχές και µην τις αφήνεις στις υπερβολές των δικών τους επιθυµιών.

Ω Κύριε! Φανέρωσε στις χώρες Σου ταπεινές και υποτακτικές ψυχές, µε τα πρόσωπα τους φωτισµένα µε τις ακτίνες της καθοδήγησης, αποδεσµευµένες από τον κόσµο, για να εγκωµιάζουν το όνοµά Σου, να προφέρουν τον έπαινο Σου και να διαχέουν την ευωδία της αγιότητάς Σου ανάµεσα στην ανθρωπότητα.

Ω Κύριε! ∆υνάµωσε τις πλάτες τους, ενίσχυσε τα πλευρά τους και γοήτευσε τις καρδιές τους µε τα ισχυρότερα σηµεία της αγάπης Σου.

Ω Κύριε! Αληθινά, αυτοί είναι αδύνατοι και Εσύ είσαι ο Ισχυρός και ο ∆υνατός· αυτοί είναι ανίκανοι και Εσύ είσαι ο Βοηθός και ο Ευσπλαχνικός.

Ω Κύριε! Ο ωκεανός της ανταρσίας είναι ταραγµένος και αυτή η τρικυµία δε θα ησυχάσει παρά µόνο µε την απεριόριστη χάρη Σου που έχει αγκαλιάσει όλες τις περιοχές.

Ω Κύριε! Αληθινά, οι άνθρωποι βρίσκονται στην άβυσσο του πάθους και τίποτε δε θα τους σώσει εκτός από τις απεριόριστες γενναιοδωρίες Σου.

Ώ Κύριε! ∆ιασκόρπισε το σκοτάδι αυτών των διεφθαρµένων επιθυµιών και διαφώτισε τις καρδιές µε τη λάµπα της αγάπης Σου, µε την οποία όλες οι χώρες σύντοµα θα φωτιστούν. Σταθεροποίησε επίσης τους αγαπηµένους Σου, αυτούς, που αφήνοντας τις, χώρες τους, τις οικογένειες τους και τα παιδιά τους, έχουν ταξιδέψει σε ξένες χώρες για την αγάπη της ωραιότητάς Σου, για να διαχέουν τις ευωδίες Σου και να διαδίδουν τις ∆ιδασκαλίες Σου. Γίνε Εσύ ο σύντροφός τους στη µοναξιά τους, ο βοηθός τους στην ξένη χώρα, ο λυτρωτής της λύπης τους και ο ανακουφίζων τη δυστυχία τους. Γίνε Συ ένα δροσερό ποτό για τη δίψα τους, ένα φάρµακο για τις αρρώστιες τους και βάλσαµο για το φλογερό πόθο της καρδιάς τους.

Αληθινά, Εσύ είσαι ο Πλέον Γενναιόδωρος, ο Κύριος άφθονης χάρης και αληθινά, Εσύ είσαι o Φιλεύσπλαχνος και ο Ελεήµων.

#7248
- `Abdu'l-Bahá

 

Η ακόλουθη ικεσία διαβάζεται από τους δασκάλους και τους φίλους καθηµερινά:

Ω Συ αγαθέ Κύριε! ∆όξα σε Σένα που µας έχεις δείξει το δρόµο της καθοδήγησης, µας έχεις ανοίξει την πύλη της βασιλείας και µας έχεις φανερώσει τον Εαυτό Σου µε τον Ήλιο της Πραγµατικότητας. Στους τυφλούς Εσύ έχεις δώσει όραση· στους κουφούς Εσύ έχεις χαρίσει ακοή· Εσύ ανέστησες τους νεκρούς· Εσύ πλούτισες τους φτωχούς· Εσύ έδειξες το δρόµο σ’ εκείνους που έχουν παραστρατήσει· Εσύ οδήγησες εκείνους µε στεγνά χείλη στην πηγή της καθοδήγησης· Εσύ άφησες τα διψασµένα ψάρια να φτάσουν στον ωκεανό της πραγµατικότητας και Εσύ κάλεσες τα περιπλανώµενα πουλιά στο ροδόκηπο της χάρης.

Ω Εσύ Παντοδύναµε! Είµαστε οι δούλοι Σου και οι φτωχοί Σου· είµαστε αποµακρυσµένοι και ποθούµε την παρουσία Σου, διψασµένοι για το ύδωρ της πηγής Σου και άρρωστοι, επιθυµούντες σφοδρά τη θεραπεία µας από Σένα. Περπατούµε στο µονοπάτι Σου και δεν έχουµε άλλο σκοπό ή

ελπίδα, εκτός από τη διάχυση της ευωδίας Σου, ώστε όλες οι ψυχές να αναφωνήσουν: “Ω Θεέ, οδήγησέ µας στο ευθύ µονοπάτι.” Ας ανοίξουν τα µάτια τους για να αντικρίσουν το φως και ας ελευθερωθούν από το σκοτάδι της άγνοιας. Ας συγκεντρωθούν γύρω από τη λάµπα της καθοδήγησής Σου.

Ας λάβει κάθε άπορος ένα µερίδιο. Ας γίνουν οι στερηµένοι οι έµπιστοι φίλοι των µυστηρίων Σου.

Ω Παντοδύναµε! Κοίταξέ µας µε το βλέµµα της ευσπλαχνίας. Χάρισέ µας ουράνια επιβεβαίωση. ∆ώρισέ µας την πνοή του Αγίου Πνεύµατος, ώστε να βοηθηθούµε στην υπηρεσία Σου και σαν άστρα λαµπερά να λάµψουµε σ’ αυτές τις περιοχές µε το φως της καθοδήγησής Σου.

Αληθινά, Εσύ είσαι ο Ισχυρός, ο ∆υνατός, ο Σοφός και ο ∆ιορατικός.

#7249
- `Abdu'l-Bahá

 

(Κάθε ψυχή που ταξιδεύει και ασχολείται µε τη διάχυση των ευωδιών του Θεού, να διαβάζει προσεκτικά αυτή τη συνοµιλία κάθε πρωί):

Ω Θεέ µου! Ω Θεέ µου! Συ µε βλέπεις στην ταπεινότητα και στην αδυναµία µου, να ασχολούµαι µε το µεγαλύτερο εγχείρηµα, αποφασισµένο να εξυψώσω το λόγο Σου ανάµεσα στους ανθρώπους και να διαδώσω τις διδασκαλίες Σου µεταξύ των λαών Σου. Πώς µπορώ να επιτύχω αν δε µε ενισχύσεις µε την πνοή του Αγίου Πνεύµατος, αν δε µε βοηθήσεις να θριαµβεύσω µε τις στρατιές της ένδοξης βασιλείας Σου και αν δε σκορπίσεις πάνω µου τις επιβεβαιώσεις Σου, που µόνο αυτές µπορούν να µετατρέψουν ένα κουνούπι σε αετό, µια σταγόνα νερού σε ποτάµια και θάλασσες και ένα άτοµο σε φώτα και ήλιους; Ω Κύριέ µου! Βοήθησέ µε, µε τη θριαµβευτική και αποτελεσµατική Σου δύναµη, ώστε η γλώσσα µου να προφέρει τους επαίνους και τις ιδιότητες Σου ανάµεσα σ’ όλους τους ανθρώπους και η ψυχή µου να ξεχειλίσει από τον οίνο της αγάπης και της γνώσης Σου.

Εσύ είσαι Ο Παντοδύναµος και Αυτός ο Οποίος κάνει οτιδήποτε θελήσει.!

#7250
- `Abdu'l-Bahá

 

Αυτοί που διαχέουν τις ευωδίες του Θεού, να απαγγέλλουν αυτή την προσευχή κάθε πρωί:

Ω Κύριε, Θεέ µου! Εγκώµια και ευχαριστίες σε Σένα, γιατί µε οδήγησες στο δρόµο της βασιλείας, µου επέτρεψες να βαδίζω σ’ αυτό το ευθύ και µακρύ µονοπάτι, φώτισες την όρασή µου µε το αντίκρισµα των λάµψεων του φωτός Σου, µε έκανες να προσέξω τις µελωδίες των πουλιών της αγιότητας από τη βασιλεία των µυστηρίων και προσέλκυσες την καρδιά µου µε την αγάπη Σου ανάµεσα στους δικαίους.

Ω Κύριε! Σταθεροποίησέ µε, µε το Άγιο Πνεύµα, ώστε να µπορώ να καλέσω εξ Ονόµατός Σου µεταξύ των εθνών και να δώσω τα χαρµόσυνα νέα της αποκάλυψης της βασιλείας Σου στην ανθρωπότητα.

Ω Κύριε! Είµαι αδύναµος, δυνάµωσέ µε, µε την ισχύ και την εξουσία Σου. Η γλώσσα µου διστάζει, κάνε µε να προφέρω τη µνηµόνευση και τον έπαινό Σου. Είµαι ταπεινός, τίµησέ µε, µε την αποδοχή µου στη βασιλεία Σου. Είµαι αποµακρυσµένος, κάνε µε να πλησιάσω το κατώφλι της φιλευσπλαχνίας Σου. Ω Κύριε! Κάνε µε αστραφτερή λάµπα, λαµπερό αστέρι και ευλογηµένο δέντρο, στολισµένο µε καρπούς και µε κλαδιά που σκιάζουν όλες αυτές τις περιοχές. Αληθινά, Εσύ είσαι ο ∆υνατός, ο Ισχυρός και ο Αδέσµευτος!

#7251
- `Abdu'l-Bahá

 

Η ακόλουθη συνοµιλία διαβάζεται κάθε µέρα:

Ω Θεέ! Ω Θεέ! Αυτό είναι ένα πουλί µε σπασµένα φτερά και το πέταγµά του είναι πολύ αργό - βοήθησέ το να πετάξει προς την κορυφή της ευηµερίας και της σωτηρίας, να διασχίσει µε υπέρτατη χαρά και ευτυχία το απέραντο διάστηµα, να υψώσει τη µελωδία του στο Υπέρτατο Όνοµά Σου σ’ όλες τις περιοχές, να χαροποιήσει τα αυτιά µε αυτό το κάλεσµα και να λαµπρύνει τα µάτια αντικρίζοντας τα σηµεία της καθοδήγησης!

Ώ Κύριε! Είµαι µόνος, µοναχός και ταπεινός. Για µένα δεν υπάρχει κανένα στήριγµα εκτός από Σένα, κανένας βοηθός εκτός από Σένα και κανένας προστάτης εκτός από Σένα. Σταθεροποίησέ µε στην υπηρεσία Σου, βοήθησέ µε, µε τα πλήθη των αγγέλων Σου, ανάδειξέ µε νικηφόρο στην προώθηση του Λόγου Σου και επίτρεψέ µου να µιλώ δυνατά για τη σοφία Σου ανάµεσα στα πλάσµατά Σου. Αληθινά, Εσύ είσαι ο βοηθός των αδυνάτων και ο υπερασπιστής των µικρών και αληθινά, Εσύ είσαι ο Ισχυρός, ο ∆υνατός και ο Αδέσµευτος!

#7252
- `Abdu'l-Bahá

 

∆όξα σε Σένα, ω Θεέ µου! Αυτοί είναι οι δούλοι Σου, που προσελκύονται από τις ευωδίες της ευσπλαχνίας Σου, που ανάβουν από τη φωτιά που καίει στο δέντρο της µοναδικότητάς Σου και που τα µάτια τους αστράφτουν αντικρίζοντας τις λάµψεις του φωτός που λάµπει πάνω στο Σινά της ενότητάς Σου.

Ω Κύριε! Λύσε τις γλώσσες τους για να Σε µνηµονεύουν ανάµεσα στους ανθρώπους Σου, επίτρεψέ τους να προφέρουν τον έπαινό Σου µε τη χάρη Σου και τη στοργική Σου καλοσύνη, βοήθησέ τους µε τα πλήθη των αγγέλων Σου, δυνάµωσε τα πλευρά τους στην υπηρεσία Σου και κάνε τους σηµεία της καθοδήγησής Σου ανάµεσα στα πλάσµατά Σου. Αληθινά, Εσύ είσαι ο Παντοδύναµος, ο Πλέον Εξυψωµένος, ο Πάντοτε Συγχωρών, ο Φιλεύσπλαχνος.

#7253
- `Abdu'l-Bahá

 

Αυτοί που διαδίδουν τις ευωδίες του Θεού απαγγέλλουν αυτή την προσευχή κάθε πρωί:

Ω Θεέ, Θεέ µου! Εσύ βλέπεις αυτό τον αδύνατο να εκλιπαρεί για θεία δύναµη, αυτό το φτωχό να ικετεύει για τους ουράνιους θησαυρούς Σου, αυτό το διψασµένο να ποθεί την πηγή της αιώνιας ζωής, αυτό το βασανισµένο να λαχταρά την υπεσχηµένη Σου θεραπεία µε το άπειρο έλεός Σου, που Εσύ έχεις προορίσει για τους εκλεκτούς δούλους Σου στο Υπέρτατο Βασίλειό Σου.

Ω Κύριε! ∆εν έχω κανένα βοηθό εκτός από Σένα, κανένα καταφύγιο εκτός από Σένα και κανέναν προστάτη εκτός από Σένα. Βοήθησέ µε, µε τους αγγέλους Σου να διαχέω τις άγιες ευωδίες Σου και να διαδίδω τις διδασκαλίες Σου ανάµεσα στους εκλεκτούς Σου.

Ω Κύριέ µου! Επίτρεψέ µου να είµαι αποδεσµευµένος απ’ όλα εκτός από Σένα, να κρατηθώ γερά από την άκρη της γενναιοδωρίας Σου, να είµαι πλήρως αφοσιωµένος στην Πίστη Σου, να παραµένω σταθερός και ακλόνητος στην αγάπη Σου και να τηρώ ό, τι Εσύ έχεις ορίσει στο Βιβλίο Σου.

Αληθινά, Εσύ είσαι ο Ισχυρός, ο ∆υνατός, ο Παντοδύναµος!

#7254
- `Abdu'l-Bahá