Return   Facebook   Zip File

Obligatory

Duga Obavezna Molitva

IZGOVARA SE JEDNOM U DVADESET ČETIRI SATA

Ko želi izgovarati ovu molitvu, neka se digne i okrene prema Bogu, i dok stoji na mjestu, neka pogleda desno i lijevo, kao da očekuje milost svoga Gospodara, Najmilostivijeg, Samilosnog. Onda neka kaže:

OTi, koji si Gospodar svih imena i Stvoritelj nebesa! Preklinjem Te onima koji su Izvori Tvoje nevidljive Biti, Najuzvišeniji, Sveslavni, da učiniš moju molitvu vatrom, koja će spaliti velove koji su me odvojili od Tvoje ljepote, i svjetlom, koje će me voditi ka okeanu Tvoga Prisustva.

Zatim, neka podigne ruke u molitvi Bogu – blagoslovljen i uzvišen bio On – i kaže:

O, Ti, Željo svijeta i Voljeni naroda! Vidiš me kako se okrećem Tebi bez vezanosti za bilo koga sem za Tebe, kako se držim za Tvoje uže, čiji jedan pokret uskomeša sve stvoreno. Ja sam Tvoj sluga, o, moj Gospodaru, i sin Tvoga sluge. Pogledaj me kako stojim spreman da činim Tvoju volju i Tvoju želju, ne željeći ništa drugo osim Tvog zadovoljstva. Preklinjem Te okeanom Tvoje milosti i Zvijezdom vodiljom tvoje samilosti da činiš sa Svojim slugom što Ti je volja i želja. Tako mi Tvoje moći, koja je daleko od svih pominjanja i pohvala! Što god je objavljeno od Tebe, želja je mog srca i milina mojoj duši. O, Bože, moj Bože! Ne gledaj na moja nadanja i djela, nego radije pogledaj Svoju volju, koja obuhvata nebesa i zemlju. Tako mi Tvoga Najveličanstvenijeg imena, o, Ti, Gospodaru svih naroda! Želim samo ono što Ti želiš, i volim samo ono što Ti voliš.

Zatim neka klekne, i , poklonivši se čelom do zemlje, kaže:

Uzvišen si Ti, iznad opisa bilo koga osim Tebe, i bilo čijeg razumijevanja.

Onda neka ustane i kaže:

Učini moju molitvu, moj Gospode, izvorom živih voda, pomoću kojeg ću živjeti toliko dugo koliko Tvoja vladavina traje, i pomoću kojeg ću spominjati Tebe u svakom od Tvojih svjetova.

Ponovo neka podigne ruke u molitvi, i kaže:

O, Ti, razdvojenost od Kojega otapa srca i duše, i Čijom vatrom ljubavi je zapaljen cijeli svijet! Preklinjem te Tvojim Imenom kojim si potčinio sve što je stvoreno, ne uskrati mi ono što je s Tobom, o, Ti, Koji vladaš svim ljudima! Ti vidiš, moj Gospodaru, ovog stranca kako žuri u svoju najuzvišeniju kuću, pod baldahinom Tvoje veličanstvenosti i pod okriljem Tvoje milosti; i ovog grešnika kako traga za okeanom Tvoga oproštaja; i ovog poniznog kako žudi za dvorom Tvoje slave; i ovo siromašno biće kako traga za spoznajom Tvoga bogatstva. Tvoja je moć da narediš šta god Ti želiš. Svjedočim da nam je Tebe hvaliti za Tvoja djela, da nam se Tvojim zahtjevima pokoravati, i da Tvoja naredba neosporna.

Neka onda podigne ruke, i ponovi tri puta Najveće Ime (Allah-u-Abha). Zatim, neka se sagne sa rukama oslonjenim na koljena pred Bogom – blagoslovljen i uzvišen bio On – i kaže:

Ti vidiš, moj Gospodaru, kako se moja duša uznemirila u žudnji za obožavanjem Tebe, i čežnji za sjećanjem i veličanjem Tebe; i kako svjedoči o onome što je Jezik Tvoje Naredbe potvrdio u kraljevstvu Tvoje riječi i nebu Tvog znanja. Volim, u ovom položaju, moj Gospodaru, da Te molim za sve ono što je s Tobom, da mogu pokazati svoje siromaštvo, i veličati Tvoje obilje i bogatstvo; da mogu objaviti svoju nemoć i Tvoju moć.

Zatim neka ustane i dva puta podigne ruke u molitvi, i kaže:

Nema drugog Boga osim Tebe, Svemogućeg, Svedarežljivog. Nema drugog Boga, Zapovjednika, kako na početku tako i na kraju. O, Bože, moj Bože! Tvoj oproštaj me je ohrabrio, Tvoja milost me je ojačala, Tvoj poziv me je probudio, a Tvoja naklonost me je podigla i povela prema Tebi. Ko sam ja, inače, da se usudim stajati kraj kapije grada Tvoje blizine, ili okrenuti lice ka svjetlu koje sjaji iz neba Tvoje volje? Ti vidiš, moj Gospodaru, ovo jadno stvorenje kako kuca na vrata Tvoje milosti, i ovu prolaznu dušu kako traga za rijekom vječnog života koja je smještena u rukama Tvoga obilja. Tvoje je naređivati za sva vremena, Ti Koji si Gospodar svih imena; a moje je pomiriti se i dobrovoljno pokoriti Tvojoj volji, Stvoritelju nebesa!

Neka podigne tri puta ruke i kaže:

Veći je Bog od bilo kojeg velikana!

Zatim neka klekne i , poklonivši se čelom do zemlje, kaže:

Previsoko si Ti da bi te dosegla hvala onih koji su blizu Tebe, ili za ptice iz srca onih koji su Tebi posvetili da dostignu vrata Tvoje kapije. Svjedočim da si posvećen iznad svih osobina i svet iznad svih imena. Nema Boga osim Tebe, Najuzvišenijeg, Sveslavljenog.

Onda neka sjedne i kaže:

Svjedočim ono o čemu je posvjedočilo sve što je stvoreno, Vrhovni skup, stanovnici najvišeg Raja, i, iznad njih, Jezik Veličanstvenog sa sveslavnog prijestolja, da Ti si Bog, da nema drugog Boga osim Tebe, da On, koji je objavljen, jeste Sakrivena Tajna, Cijenjeni Simbol, kroz koji su slova B, U, D i I (BUDI) spojena i stopljena. Svjedočim da to je On, Čije je ime poslano od Pera Najvišeg, i Koji je spomenut u Božjim knjigama, Gospodar prijestolja na visini i zemlji.

Neka zatim ustane i kaže:

Gospodaru postojanja i Posjedniče svih stvari, vidljivih i nevidljivih! Ti vidiš moje suze i čuješ moje uzdahe i naricanje, i jadikovanje moga srca. Tako mi Tvoje moći! Moji prestupi zadržavaju me od pristupa Tvojoj blizini; i moji grijesi drže me daleko od dvora Tvoje svetosti. Tvoja ljubav, moj Gospode, obogaćuje me, a odvojenost od Tebe me uništava, i udaljenost od Tebe satire. Preklinjem Te Tvojim koracima u ovoj pustoši, i riječima «Ovdje sam. Ovdje sam», koje su Tvoji Odabranici izgovarali u ovom beskraju, i dahom Tvoga Otkrivenja, i blagim vjetrovima Zore Tvoje Objave, naredi da mogu gledati Tvoju ljepotu i poštivati sve što je u Tvojoj Knjizi.

Zatim neka ponovi tri puta Najveće Ime (Allah-u-Abha) i sagne se sa rukama oslonjenim na koljena, govoreći:

Hvaljen bio, moj Bože, jer si mi pomogao da se sjetim Tebe i da Te hvalim, i jer si učinio da spoznam Njega, Koji je Izvor Tvojih znakova, jer si uzrokovao da se poklonim pred Tvojim Gospodstvom, i pokorim Tvom Božanstvu, i potvrdim ono što je izrečeno Jezikom Tvoje Veličanstvenosti.

Neka onda ustane i kaže:

O, Bože, moj Bože! Leđa su mi pognuta pod teretom mojih grijehova, a nemarnost me uništava. Kad god razmišljam o svojim zlim djelima i Tvom dobročinstvu, moje srce se topi u meni, i moja krv ključa u mojim venama.

Tvoje mi Ljepote, o, Ti, Željo svijeta! Crvenim dižući moje lice ka Tebi, i moje čeznutljive ruke stide se ispružiti ka nebu Tvoga obilja. Ti vidiš, moj Bože, kako me suze sprečavaju od sjećanja na Tebe i od veličanja Tvojih vrlina, o, Ti, Gospodaru Prijestolja u visini i na zemlji! Preklinjem Te znakovima Tvoga Kraljevstva i tajnama Tvoje Nadmoći da činiš sa Tvojim voljenima kako dolikuje Tvome obilju, o, Gospodaru svih bića, i kako je dostojno Tvoje milosti, Kralju vidljivog i nevidljivog!

Neka onda ponovi tri puta Najveće Ime (Allah-u-Abha), i pokloni se čelom do zemlje govoreći:

Hvaljen bio, naš Bože, jer si nam poslao ono što nas približava Tebi i snabdjeva nas dobrim stvarima poslatih od Tebe, u Tvojim Knjigama i Svetim tekstovima. Zaštiti nas, molimo Te, moj Gospodaru,

od nasrtaja zablude i taštih umišljanja. Ti si, uistinu, Moćni, Sveznajući.

Neka onda digne glavu, sjedne i kaže:

Svjedočim, moj Bože, ono što su potvrdili Tvoji Odabrani, i priznajem ono što su stanovnici najvišeg Raja, i oni koji kruže okolo Tvog moćnog Prijestolja, potvrdili. Tvoje je kraljevstvo kako na zemlji, tako i na nebu, Gospodaru svjetova!

#5219
- Bahá'u'lláh

 

Kratka Obavezna Molitva

IZGOVARA SE JEDNOM U DVADESET ČETIRI SATA

(od podneva do zalaska sunca)

Prije molitve se treba okrenuti prema Kibli, oprati ruke i umiti lice, i kazati:

Svjedočim, o, moj Bože, da si me stvorio da spoznam i obožavam Tebe. Svjedočim, u ovom trenutku, o mojoj nemoći i Tvojoj moći, o mom siromaštvu i Tvom bogatstvu.

Nema drugog Boga osim Tebe, Pomoći u nevolji, Samopostojnog.

#5217
- Bahá'u'lláh

 

Srednja Obavezna Molitva

IZGOVARA SE TRI PUTA DNEVNO: UJUTRU, U PODNE I UVEČER

Ko želi da se moli, neka opere ruke, i dok ih pere, neka izgovara:

Ojačaj moju ruku, o, moj Bože, da bi mogla držati Tvoju Knjigu sa takvom čvrstinom, da sve vojske svijeta nemaju moć nad njom. Čuvaj je da ne dira ništa što joj ne pripada. Ti si, zaista, Svemoćan, Najsnažniji.

Zatim, dok pere lice, neka kaže:

Okrenuo sam svoje lice prema Tebi, moj Gospodaru! Obasjaj ga svjetlom Tvoga lika. Zaštiti ga, onda, od okretanja bilo kome osim Tebi.

Zatim neka ustane, i okrene se ka Kibli (mjesto obožavanja, Bahji, Akka), govoreći:

Bog svjedoči da nema drugog Boga osim Njega. Njegova su kraljevstva Otkrivenja i stvaranja. On je, uistinu, objavio Njega, Koji je Proljeće Otkrivenja, Koji je razgovarao na Sinaju, kroz Kojega je Najveća spoznaja zasjala, a Drvo Lot, iznad kojeg nema prolaza, govorilo, i kroz Kojega je poziv upućen svima na nebu i na zemlji: "Gle, Sveposjedujući je došao. Zemlja i nebo, slava i vlast su Njegovi, Gospodara svih ljudi, Posjednika Prijestolja u visini i na zemlji!"

Neka se, potom, sagne, sa rukama oslonjenim na koljena, i kaže:

Uzvišen si Ti, iznad moje hvale i hvale bilo koga drugoga, iznad mog opisa i opisa svih koji su na nebu i na zemlji!

Onda, neka stane sa otvorenim rukama, dlanovima okrenutim ka licu, i kaže:

Nemoj razočarati, moj Bože, onoga koji se, preklinjući, rukama drži za porub Tvoje milosti i Tvoje naklonosti, o, Ti, Koji si od onih koji pokazuju milost, Najmilosrdniji!

Neka, zatim, sjedne i kaže:

Svjedočim o Tvom jedinstvu i Tvojoj jednosti, i da Ti si Bog, i da nema nijednog drugog Boga osim Tebe. Ti si, zaista, objavio Tvoj Put, ispunio Svoju Pogodbu, i širom otvorio vrata Tvoje naklonosti svim stanovnicima neba i zemlje. Blagoslov i mir, pozdrav i slava Tvojim voljenima, koje promjene i izmjene u svijetu ne mogu sputati od okretanja ka Tebi, i koji sve dadoše, u nadi da će dobiti ono što je sa Tobom. Ti si, uistinu, Onaj koji vječno prašta, Svedarežljivi.

(Ako se odrecituju, umjesto dugog stiha, ove riječi: "Bog svjedoči da nema drugog Boga osim Njega, Pomoći u nevolji, Samoopstojnog", bit će dovoljno. Isto tako, bit će dovoljno ako se, dok se sjedi, odrecituju ove riječi: "Svjedočim o Tvom jedinstvu i Tvojoj jednosti, i da si Ti Bog i da nema drugog Boga osim Tebe.")

#5218
- Bahá'u'lláh

 

General

Brak

"Bahá’i brak je ujedinjenje dvoje ljudi u iskrenoj ljubavi. Ipak, oni moraju biti krajnje oprezni i dobro poznavati narav partnera. Ova vječna spona se mora osigurati čvrstim zavjetom s ciljem da se uspostavi sklad, prijateljstvo i jedinstvo i da se dosegne vječni život.‛ - ’Abdu’l-Bahá

Zavjet braka se sklapa rečenicom izgovorenom lično od strane mlade i mladoženje u prisustvu barem dva svjedoka, prihvaćenim od strane Duhovnog vijeća, kao što je uslovljeno Kitab-i- Aqdas-u (Najsvetijoj Knjizi):

‚Mi ćemo, uistinu živjeti po Božjoj Volji.‛

On je Darivatelj, Dobrostivi!

Hvaljen bio Bog, Drevni, Vječni, Nepromjenljivi, Neprolazni! Onaj Koji je u Sebi potvrdio da je, uistinu, On Jedan, Jedini, Nesputani, Uzvišeni. Mi svjedočimo da zaista nema Boga osim Njega, priznajemo Njegovu jednost, ispovijedamo Njegovu jedinstvenost. On je oduvijek boravio na nedostupnim visinama, vrhuncima Njegove uzvišenosti, posvećen iznad ičijeg spomena ili bilo čijeg opisa.

Kada je poželio objaviti milost i blagonaklonost ljudima i dovesti svijet u red, poslao je propise i objavio zakone. Tako je odredio i zakon o braku, učinio ga utvrdom blagostanja i spasenja; i podario ga onime što nam je poslano sa nebesa svetosti u Njegovoj Presvetoj Knjizi. On reče: ̋Vjenčavajte se, o ljudi, kako bi se od vas mogao pojaviti onaj koji će Mene među Mojim slugama spominjati. Ovo Vam je jedna od Mojih zapovijedi. Poštujte je za vaše dobro. ̋

#5220
- Bahá'u'lláh

 

Slava Tebi, o, Bože moj!

Uistinu, Tvoj vjernik i Tvoja vjernica sastaju se u sjeni Tvoje milosti i ujedinjeni su Tvojom ljubavlju i velikodušnošću. Gospodaru! Pomozi im u Tvom svijetu i Tvom Kraljevstvu i daruj im svako dobro Svojom blagonaklonošću i milošću. Gospodaru! Daj im snage da Te služe i pomozi im u službi Tvojoj. Dopusti im da postanu otjelovljenja Tvoga Imena u Tvom svijetu i zaštiti ih Svojim blagoslovima koji su neiscrpni u ovome svijetu i u svijetu koji će doći. Gospodaru! Oni se klanjaju kraljevstvu Tvog milosrđa i dozivaju carstvo Tvoje jedinosti. Uistinu, vjenčaju se u pokornosti Tvojoj zapovijedi. Učini da budu obilježja sklada i jedinstva, zauvijek. Zaista, Ti si Svemoćni, Sveprisutni i Svemogući.

#5221
- `Abdu'l-Bahá

 

On je Bog! O neuporedivi Gospodaru! Svojom svemoćnom mudrošću podario si ljudima brak, da bi se nastavila pokoljenja u ovom prolaznom svijetu, da bi, dok god je svijeta, na Pragu Tvoje Jednosti bili zaokupljeni služenjem i obožavanjem, pozdravljanjem, poštivanjem i hvaljenjem. ̋Džinnove i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju ̋ (Kur'án, 51: 56). Zato vjenčaj u Tvom nebu milosrđa ove dvije ptice iz gnijezda ljubavi Tvoje i učini ih magnetom Tvoje vječne milosti; da se iz ova dva ujedinjena mora ljubavi uzdigne val nježnosti i prospe bisere čistoće i dobrote po obali života. ̋Pustio je dva mora da se dodiruju, između njih je pregrada i oni se ne miješaju – pa, koju blagodat Gospodara svoga poričete?! Iz njih se vadi biser i merdžan ̋ (Kur’{n 55:19-22).

O Blagi Bože! Daj da ovaj brak urodi koralima i biserima. Ti si uistinu Svemogući, Najveći, Onaj Koji Vječno Prašta!

#5222
- `Abdu'l-Bahá

 

Čovječanstvo

Moj Bože, kojeg poštujem i obožavam! Svjedočim o Tvome jedinstvu i jednosti, zahvaljujem Ti na darovima prošlim i sadašnjim. Ti si Najdobrostiviji, onaj Čiji nepresušni pljusak milosti napaja velikane i slabe, sjaj Čije plemenitosti obasjava pokorne i odmetnike.

O Bože milosti, pred Čijim vratima se klanja otjelovljenje milosti i oko svetišta Čije dobrostivosti najvišim stupnjem zanosa prema Vjeri kruži- zaklinjemo te drevnom milošću,tražeći blagonaklonost u sadašnjosti, da se smiluješ na sve nas koji smo otjelovljenje svijeta postojanja i da nam ne uskratiš obilje Tvoje milosti u Tvojim danima.

Svi smo slabi i oskudjevamo, dok si Ti uistinu Sveobuhvatajući, Svepokoravajući, Svemogući.

#5224
- Bahá'u'lláh

 

Oblagi Bože! Stvorio si sve ljude iz istog roda. Odredio si da svi pripadaju istom domu. U Tvom Svetom Prisustvu svi su oni Tvoje sluge a cijelo čovječanstvo je pod Tvojom zaštitom. Svi su okupljeni za stolom Tvoga Izobilja. Svi su obasjani svjetlom Tvoga Proviđenja.

O Bože! Ti si blag i brineš Se o svima, štitiš sve, svemu daruješ život. Svakoga si obdario talentima i sposobnostima. Svi su uronjeni u Okean Tvoje Milosti.

Blagi Bože! Ujedini sve. Neka se religije slože i učine narode jednim da bi mogli jedni druge vidjeti kao jednu porodicu a cijelu zemlju kao jedan dom. Daj da svi žive skupa u savršenom skladu.

Bože! Podigni visoko zastavu jednosti čovječanstva.

Bože! Uspostavi najveći Mir.

Stopi, o, Bože srca zajedno.

O mili Oče, Bože! Razveseli naša srca mirisom

Tvoje ljubavi. Prosvijetli nam vidike Svjetlom Tvoga Vodstva. Obraduj nam uši melodijom Tvoje riječi i zaštiti nas u tvrđavi Tvoga proviđenja.

Ti si Moćni i Snažni. Ti Praštaš i Previđaš mane cijelog čovječanstva.

#5223
- `Abdu'l-Bahá

 

Djeca i Omladina

OBože, vodi me, zaštiti me, učini me sjajnom svjetiljkom i blistavom zvijezdom. Ti si Moćni i Snažni.

#5225
- `Abdu'l-Bahá

 

On je Bog! O Bože, moj Bože! Daruj mi srce čisto poput bisera.

#5226
- `Abdu'l-Bahá

 

Ti neuporedivi Bože! Odhrani ovo novorođenče na grudima Tvoje blagonaklonosti, udomi ga u kolijevci Tvoje brige i zaštite, i odgoji pod okriljem Tvoje privrženosti.

#5227
- `Abdu'l-Bahá

 

OBože! Odgoji ovo dijete na njedrima Tvoje ljubavi i napoji ga mlijekom iz grudi Tvoga Proviđenja. Uzgoji ovaj izdanak u ružičnjaku Tvoje ljubavi i izljevima Svoje dobrote pomozi mu da raste. Učini ga djetetom Kraljevstva, i usmjeri ka Svom nebeskom carstvu. Ti si Moćni i Blagi. Ti si Darivalac, Velikodušni, Gospodar neizmjerne dobrote.

#5228
- `Abdu'l-Bahá

 

Bože! Odgoji ovu djecu. Ova djeca su biljke u Tvom voćnjaku, cvijeće Tvoje livade, ruže Tvoje bašte. Neka Tvoja kiša pada po njima i neka ih sunce Stvarnosti obasja Tvojom ljubavlju. Neka ih osvježe Tvoji lahori kako bi se obrazovali, rasli, razvijali i pojavili u konačnoj ljepoti. Ti Daješ.Ti Suosjećaš.

#5229
- `Abdu'l-Bahá

 

OTi blagi Bože! Ova divna djeca tvorevina su prstiju Tvoje moći i čudesni su znaci Tvoje uzvišenosti. Bože! Zaštiti ovu djecu, milostivo im pomozi da se obrazuju i omogući im da služe čovječanstvu. Bože! Ova djeca su biseri, othrani ih pod okriljem Tvoje blagonaklonosti.

Ti si Dobrostiv i Pun Ljubavi.

#5230
- `Abdu'l-Bahá

 

O najslavniji Gospodaru! Učini ovu malenu vjernicu blagoslovljenom i sretnom; odgoji je na pragu Svoje jednosti i dozvoli da se napije

iz dubine pehara Tvoje ljubavi, kako bi mogla biti ispunjena zanosom i oduševljenjem i unaokolo širiti miomirise. Ti si Moćni i Snažni, Ti si Sveznajući, Svevideći.

#5231
- `Abdu'l-Bahá

 

Gospodaru Moj! O Gospodaru!

Dijete sam krhkih godina. Othrani me na grudima Tvoje milosti, odgoji u njedrima Tvoje ljubavi, obrazuj u školi Tvoga vodstva i daj da odrastem u sjenci Tvoje dobrote. Otjeraj tamu, učini me blistavim svjetlom, otkloni tugu, učini me cvijetom u ružičnjaku. Dozvoli da postanem sluga na Tvome Pragu i daruj mi narav i prirodu pravednika. Učini me izvorom dobrobiti čovječanstvu i ukrasi mi glavu krunom vječnog života.

Uistinu, Ti si Moćni, Snažni, Ti Vidiš i Čuješ.

#5232
- `Abdu'l-Bahá

 

Gospodaru!

Ozari ovog mladića i blagoslovi ovo slabašno biće. Podari mu znanje i dodatnu snagu svakim svitanjem i zaštiti ga pod okriljem Tvoje zaštite da bi se mogao osloboditi zablude, posvetiti služenju Tvoje Vjere, izvesti na put zalutale, povesti nesretne, osloboditi zarobljene i probuditi nemarne da bi svi bili blagoslovljeni sjećanjem na Tebe i Tvojom hvalom. Ti si Moćni i Snažni.

#5233
- `Abdu'l-Bahá

 

Duhovne Vrline

Daruj mi čisto srce, Bože moj, i obnovi moju mirnu savjest, Nado moja! Duhom moći učvrsti me u Tvojoj Vjeri, o, Najljubljeniji moj, a svjetlom Svoje slave otkrij mi pravi put, o, cilju moje čežnje! Snagom Svoje uzvišene moći podigni me do neba Svoje svetosti, o, Izvoru mog postojanja; lahorima Svoje vječnosti okrijepi me, Bože moj! Neka Tvoje vječne pjesme u mene udahnu mir, o moj Saputniče; neka me bogatstva Tvog drevnog lika oslobode svega sem Tebe, o Gospodaru moj; neka mi vijesti o objavi Tvoje neokaljane Biti donesu radost, o Ti koji si najotkriveniji od otkrivenih i najskriveniji među skrivenima!

#5234
- Bahá'u'lláh

 

Moj Gospodaru! Neka mi Tvoja ljepota bude hrana a Tvoje prisustvo moje piće, Tvoje zadovoljstvo moja nada, Tvoja hvala moje djelo, spomen na Tebe moj pratilac, moć Tvoje vrhovnosti moj skrbnik, Tvoje boravište moj dom, a moja kuća neka bude mjesto koje si posvetio od ograničenja nametnutih onima koji su se kao koprenom od Tebe odvojili.

Ti si uistinu Svemogući, Sve-Slavljeni, Najmoćniji.

#5235
- Bahá'u'lláh

 

Slavljen si, o Gospodaru moj Bože! Zahvaljujem Ti jer si me dozvao u život u Svojim danima i što si u mene utisnuo Svoju ljubav i spoznaju. Zaklinjem te Tvojim imenom kojim su se biseri Tvoje mudrosti rasuli iz riznice srca Tvojih najbliskijih sluga, i kroz koje je Danica Tvoga imena, Saosjećajnog, obasjala sve što je na nebu i na zemlji, da me Svojom milošću i dobrotom opskrbiš sa Svojim čudesnim i skrivenim darovima.

Ovo su prvi dani mog života, moj Bože, koje si spojio sa Svojim danima. Kad si mi ukazao tako veliku čast, ne liši me stvari koje si namijenio Svojim odabranima.

Ja sam, o moj Bože, krhko sjeme koje si posadio u tlo Svoje ljubavi, i učinio da nikne rukom Svoje naklonosti. U potaji duše, ono vapi za vodama Tvoje milosti i živim izvorom Tvoje dobrote. Sa neba Svoje blagonaklonosti pošalji mu ono od čega će da napreduje, pod Tvojom sjenkom i u Tvojoj međi. Ti si Onaj koji sa Svog nepresušnog izvora, bujicom Svojih živih voda, napaja srca svih onih koji su Te prepoznali.

Hvaljen Bog, Gospodar svjetova.

#5236
- Bahá'u'lláh

 

Udijeli mi, Bože moj, obilni udio Svoje ljubavi i blagonaklonosti, a sjajem Svog blistavog svjetla privuci nam srca, o, Ti koji si Najočigledniji i Sveslavljeni. Neprestano mi tokom dana i noći, kao znak Svoje milosti šalji Svoje okrepljujuće lahore, dobri Gospodaru.

Nema djela koje sam učinio da zavrijedim pogled na Tvoje lice, i sa sigurnošću tvrdim da sve i da živim od postanka svijeta, ja nikada ne bih uspio počiniti ijedno djelo da zaslužim ovu dobrotu, poput sluge čiji položaj nikada neće zavrijediti Tvoje svete odaje, sem ako ga Tvoja blagost ne sustigne i Tvoja milost ne snađe.

Sva slava je Tvoja, jedini Bože. Milosrdno mi pomozi da se okrenem Tebi, da boravim u Tvojoj blizini i da samo sa Tobom drugujem.

Uistinu, ako ti se prohtije nagraditi slugu otklonićeš iz njegovog srca spomen i naklonost prema bilo kome sem Tebi; a ako odlučiš kazniti slugu za nepravdu koju počini pred Tvojim licem, podvrgnućeš ga dobrobitima ovoga i narednog svijeta, da se njima pozabavi i s uma smetne spomen na Tebe.

#5237
- The Báb

 

OBože! Okrijepi i obraduj moju dušu. Pročisti mi srce. Ojačaj moje moći. Prepuštam sve svoje brige u Tvoje ruke. Moja si Vodilja i moja Utjeha. Neću više biti tužan i zabrinut, već ću biti sretno i veselo biće. O Bože! Neću više biti pun strepnje, niti ću pustiti da me brige more. Neću više razmišljati o neugodnim stvarima u životu.

O Bože! Ti si mi bolji prijatelj nego što sam ja samome sebi. Posvećujem se Tebi, o Gospodaru.

#5238
- `Abdu'l-Bahá

 

Omoj Bože! Moj Bože! Slavljen si jer me učvrsti u priznanju Tvoje jednosti, privuče me ka Tvojoj riječi jedinstvenosti, raspiri me vatrom Tvoje ljubavi i dozvoli me da se zabavim spomenom na Tebe i služenjem Tvojih sluga i vjernica.

O Gospodaru, pomozi mi da budem blag i skroman; ojačaj me da se odvojim od svega i da se pripijem uz skute Tvoje slave, da se srce ispuni Tvojom ljubavlju i ne ostavi prostora za ljubav prema svijetu i privrženosti njegovim odlikama.

O Bože! Posveti me od svega sem Tebe, pročisti me od taloga grijeha i grešaka, i učini da steknem duhovno srce i savjest.

Uistinu, Ti si Milosrdni. Uistinu, Ti si Najvelikodušniji i onaj Čiju pomoć traži cijeli svijet.

#5239
- `Abdu'l-Bahá

 

O Moj Gospodaru! Moj Gospodaru! Ovo je svjetiljka upaljena vatrom Tvoje ljubavi, plamenom začetim u drvetu Tvoje milosti. O

Moj Gospodaru! Pojačaj njen žar, toplinu i plamen, vatrom koja je zapaljena na Sinaju Tvoje Objave. Uistinu, Ti si Svjedok, Pomoćnik, Moćnik, Velikodušni, Blagi.

#5240
- `Abdu'l-Bahá

 

Duhovno Vijeće

... Prije nego što dođete na sastanak vijeća, oslobodite se svega što vam je na srcu, pročistite svoje misli i um od svega sem od Boga i obratite se svojoj duši. Kako bi ovaj sastanak postao skup ljubavi, učinite ga uzrokom prosvjetljenja, učinite ga skupom koji privlači srca, okružite ovaj sastanak Svjetlom Vrhovnog Skupa, da bi ste se okupili u najvećoj ljubavi.

Svaki od vas mora razmišljati o tome kako će usrećiti i obradovati ostale članove vašeg Vijeća i svaki mora sve prisutne smatrati boljima i većima od samoga sebe, a sebe manjim od ostalih. Prepoznajte njihov uzvišeni položaj, a o svom vlastitom položaju razmišljajte kao o nižem. Budete li djelovali i živjeli prema ovim zapovijedima, možete biti sigurni da je taj Praznik ustvari nebeska Hrana. Ta je večera Gospodnja Večera! Ja sam Sluga na tome skupu.

... Postoji li i najslabiji nagovještaj nedostatka ljubavi među nekim osobama, on mora iščeznuti. Mora vladati krajnja prozirnost i čistoća namjere... - „Abdu‟l-Bahá

Okupite se u nepatvorenom zadovoljstvu, te na početku svakog sastanka izgovorite ovu molitvu:

Gospodaru Kraljevstva! Iako su naša tijela okupljena zajedno, naša očarana srca lete na krilima Tvoje ljubavi zanesena odrazom Tvoga sjajnog lica. Iako slabi, uzdamo se u objave Tvoje moći i snage. Iako siromašni i bez dobara i sredstava, ipak, uzimamo blaga iz riznica Tvog Kraljevstva. Iako puke kapljice, ipak crpimo iz dubina Tvog okeana. Iako smo obične mrvice, do nas dopire odsjaj slave Tvog veličanstvenog Sunca.

O Skrbniče! Pošalji nam Svoju pomoć, da bi svaki od ovdje prisutnih postao poput upaljene svijeće, središte privlačnosti, glasnik Tvojih nebeskih prostora, sve dok ovaj posrnuli svijet ne učinimo zrcalnom slikom Tvoga Raja.

#5241
- `Abdu'l-Bahá

 

Bože! Odagnaj sve uzroke nesloge i propiši za nas sve ono što donosi jedinstvo i slogu! O, Bože! Pošalji nam Nebeske Mirise i pretvori ovaj sastanak u Nebeski skup! Daruj nam svako dobro i raznovrsnu hranu. Pripremi za nas Hranu Ljubavi! Daj nam Hranu Spoznaje! Daruj nam Hranu Nebeskog Prosvjetljenja!

#5242
- `Abdu'l-Bahá

 

OBože, moj Bože! Mi smo Tvoje sluge koje se odano okreću prema Tvom Svetom Licu, koje se na ovaj slavni Dan odvajaju od svega sem od Tebe. Okupili smo se u ovom Duhovnom vijeću ujedinjeni u pogledima i mislima, složni u namjeri da veličamo Tvoju Riječ među ljudima. O Gospodaru, naš Bože! Učini nas znacima Svog Božanskog Vodstva, Otjelovljenjem Tvoje uzvišene Vjere među ljudima, slugama Tvog moćnog Zavjeta. Naš Najuzvišeniji Gospodaru! Učini nas objavama Tvog Božanskog Jedinstva u Abh{ Kraljevstvu i blistavim zvijezdama koje sijaju nad svim krajevima. Gospodaru! Pomozi nam da postanemo mora ustalasana Tvojom čudesnom milošću, potoci koji teku sa Tvojih sveslavljenih Visina, zreli plodovi sa Drveta Tvoje nebeske Vjere, stabla koja se njišu na povjetarcu Tvoje Darežljivosti u Tvome nebeskom Vinogradu. Bože! Učini naše duše ovisnim o Stihovima Tvog Božanskog Jedinstva, razveseli naša srca izljevima Tvoje Milosti, da bi se ujedinili poput valova jednog mora i stopili poput zraka Tvoje blistave Svjetlosti- da naše misli, pogledi i osjećaji postanu poput jedne stvarnosti, objavljujući duh jedinstva širom svijeta. Ti si Milostivi, Darežljivi, Darivatelj, Svemogući, Milosrdni, Saosjećajni.

#5243
- `Abdu'l-Bahá

 

Izgovarajte ovu molitvu na kraju sastanka Duhovnog vijeća:

OBože! O Bože! Iz neviđenog kraljevstva Tvoje jednosti pogledaj nas okupljene ovdje na duhovnom sastanku, vjerujući u Tebe, uzdajući se u Tvoje znakove, nepokolebljive u Tvojoj Pogodbi i Zavjetu, privučene Tebi, zažarene vatrom Tvoje ljubavi i iskrene u vjerovanju u Tebe i u Tvoj Put. Sluge smo u Tvom vinogradu, nositelji Tvoje vjere, odani Tvojim učenjima; ponizni prema Tvojim voljenima pokorni pred Tvojim vratima; preklinjemo Te da nas učvrstiš u služenju Tvojim odabranima, da nas podržiš Svojim nevidljivim vojskama, da nas ojačaš u Tvojoj službi i da nas učiniš pokornim i požrtvovanim da bi smo bili bliže Tebi.

O Gospodaru naš! Slabi smo, a Ti si Moćni i Snažni. Beživotni smo, a Ti si veliki Duh životvorni. Oskudijevamo, a Ti si Skrbnik, Moćni.

O Gospodaru naš! Usmjeri naša lica prema Tvome milosrdnom liku, nahrani nas Svojom obilnom milošću sa Svog nebeskog stola, pomozi nam vojskama svojih najviših anđela i učvrsti nas svetima iz Abhá Kraljevstva.

Uistinu, Ti si Velikodušni, Milosrdni. Ti Posjeduješ silnu dobrotu i, uistinu, Ti si Blagi i Milostivi.

#5244
- `Abdu'l-Bahá

 

Hvaljenje i Zahvalnost

Bože moj! Obožavani! Kralju! Čežnjo moja! Koji jezik može iskazati moju zahvalnost Tebi? Bio sam nemaran, Ti si me probudio. Okrenuh se od Tebe, a Ti si me milosrdno vratio na pravi put. Bio sam poput mrtvaca, a Ti si me okrijepio vodom života. Uvenuo sam, Ti si me oživio nebeskom rijekom Tvoje riječi koja je potekla iz pera Svemilosrdnoga.

Božansko Proviđenje! Sve što postoji je začeto Tvojom darežljivošću. Ne uskrati nikome i ničemu vode Tvog velikodušja i ne liši ih okeana Tvoje milosti. Preklinjem Te da mi pomogneš u svako doba i u svim uslovima, a sa nebesa Tvoje milosti tražim Tvoj drevni blagoslov. Ti si uistinu Gospodar obilja i Vladar kraljevstva vječnosti.

#5245
- Bahá'u'lláh

 

Sva hvala, O moj Bože, pripada Tebi Koji si Izvor sve slave i veličanstva, veličine i časti, vrhovnosti i vlasti, uzvišenosti i milosti, strahopoštovanja i moći. Ti biraš koga ćeš privući Najvećem Okeanu, a onome koga Ti odabereš daruješ čast prepoznavanja Tvog Najdrevnijeg Imena. Niko na nebu ni na zemlji ne može odoljeti dejstvu Tvoje nadmoćne Volje. Oduvijek si vladao nad svime i zauvijek ćeš imati vlast nad svima koje si stvorio. Nema drugog Boga osim Tebe, Svemoćnog, Najuzvišenijeg, Svemogućeg, Najmudrijeg.

O Gospodaru, obasjaj lica svojih sluga kako bi Te mogli vidjeti; očisti njihova srca kako bi se mogli okrenuti ka dvoru Tvojih nebeskih darova i prepoznati Njega koji je Objava Tebe i Osvit Tvoje Biti. Uistinu, Ti si Gospodar svih svjetova. Nema Boga sem Tebe, Nesputanog, Svepokoravajućeg.

#5246
- Bahá'u'lláh

 

UIme Boga, Najuzvišenijeg! Veličan i slavljen si Ti, Gospodaru, Svemoćni Bože! Ti pred čijom mudrošću mudri poklekoše i zanijemiše, pred čijim znanjem učeni priznaše svoju neukost, suočeni sa čijom snagom jaki posustaše, pred čijom se svjetlošću prosvijetljeni izgubiše u tami, oko hrama čijeg znanja se okreće osnova svog razumijevanja i pred svetištem čijeg prisustva kruže duše cijelog čovječanstva.

Kako govoriti o Tvojoj Suštini, kada je mudrost mudrih i znanje učenih nisu uspjeli spoznati. Čovjek ne može pjevati o onome što ne razumije, niti pripovijedati o onome što mu je nedokučivo, a Ti si oduvijek bio Nedostupan i Nedokučiv. Mada sam nemoćan vinuti se prema nebesima Tvoje slave i uspeti se ka visinama Tvoga znanja, mogu samo nabrajati Tvoja znamenja koja govore o Tvojoj veličanstvenoj rukotvorini.

Tvoje mi slave! O Čežnjo svih srca, jedino Ti možeš utihnuti jecaje žudnje za Tobom! Ako se svi žitelji neba i zemlje ujedine u veličanju najmanjeg od Tvojih obilježja kojim Se javljaš i obznanjuješ, oni ne mogu u tome uspjeti; kako bi tek onda mogli uzdići Tvoju svetu Riječ, tvorca svih Tvojih znakova.

Sva hvala i slava pripada Tebi, o, Ti o kojem je sve što postoji posvjedočilo da si Jedini i da nema drugog Boga osim Tebe, koji je od vječnosti uzvišen iznad poređenja i sličnosti bilo kome, i koji će dovijeka ostati takav. Svi kraljevi su Ti sluge, a sva vidljiva i nevidljiva bića su ništavna u poređenju s Tobom. Nema Boga osim Tebe, Milostivog, Moćnog, Najuzvišenijeg.

#5247
- Bahá'u'lláh

 

Veličano je ime Tvoje, Gospodaru moj Bože! Ti si Onaj Kojeg svi obožavaju i Koji se nikom ne klanja, Koji je svima Gospodar a ničiji sluga, Koji zna sve a nije znan nikome. Ti se htjede obznaniti ljudima, pa Svojom rječju pokrenu stvaranje i uobliči postojanje. Nema Boga osim Tebe, Uobličitelja, Stvoritelja, Svemogućega, Najmoćnijeg.

Preklinjem Te, ovom rječju koja je zasjala sa visina Tvoje Volje, da mi omogućiš da duboko zaronim u živuće vode kojim okrepljuješ srca Svojih odabranika i oživljavaš duše onima koji Te vole, kako bih u svako doba i pod svim uslovima, u potpunosti mogao okrenuti svoje lice prema Tebi.

Ti si Bog moći, slave i dobrote. Nema Boga osim Tebe, Vrhovnog Vladara, Sveslavljenog, Sveznajućeg.

#5248
- Bahá'u'lláh

 

Slavljen si, Gospodaru moj Bože! Zahvaljujem Ti što si mi omogućio da prepoznam Tvoju Objavu, odvojio me od Svojih neprijatelja, otvorio mi oči da jasno vidim njihove prestupe i zlodjela za Tvojih dana, lišio me svake vezanosti za njih i u potpunosti me usmjerio ka Tvojoj milosti i blagonaklonosti. Zahvaljujem Ti i što si mi iz oblaka Svoje volje poslao ono što me izdiže iznad nagovještaja nevjernika i klevete zavedenih, i što sam čvrsto okrenuo svoje srce Tebi i pobjegao od onih koji su porekli svjetlo Tvoga lika. Zahvaljujem Ti i što si me ojačao da budem postojan u Tvojoj ljubavi, omogućio mi da Te hvalim i da uzdižem Tvoje vrline, što si mi dopustio da se napojim iz čaše Tvoje milosti koja je iznad svih vidljivih i nevidljivih stvari.

Ti si Svemogući, Najuzvišeniji, Sveslavljeni, Onaj Koji Sviju Voli.

#5249
- Bahá'u'lláh

 

Iscjeljenje

“Molitve objavljene za izlječenje odnose se na tjelesno i duhovno izlječenje. Izgovarajte ih da bi ste iscijelili dušu i tijelo...” –‟Abdu‟l-Bahá

OBože, moj Bože! Zaklinjem Te Okeanom Tvog izlječenja i sunčevim sjajom satkanim od milosti Tvoje, i Tvojim Imenom kojim si potčinio sluge Svoje, i snagom koja prožima Tvoju najuzvišeniju Riječ, i silovitošću Tvog najuzvišenijeg pera, i milošću koja je prethodila stvaranju svega što je na nebu i na zemlji, da me vodama Tvoje darežljivosti očistiš od svake patnje i nemira, od svake mane i slabosti.

Ti vidiš, moj Gospodaru, Tvog molitelja kako čeka pred vratima Tvoje darežljivosti, kako pripijen uz skute Tvoje velikodušnosti polaže svoje nade u Tebe. Preklinjem Te, ne uskrati mu ono što traži iz Okeana Tvoje milosti i Sunca Tvoje ljubavi.

Moćan si činiti što god poželiš. Nema Boga osim Tebe, Koji Vječno Prašta, Najvelikodušnijeg.

#5254
- Bahá'u'lláh

 

Tvoje Ime moje je iscjeljenje, o, Bože moj, a spomen na Tebe moj je lijek. Tvoja blizina moja je nada, ljubav za Tebe moj je pratilac. Tvoja milost mi je izlječenje i oslonac u ovom svijetu i svijetu koji će doći. Ti si, uistinu, Dobrostivi, Sveznajući, Najmudriji.

#5255
- Bahá'u'lláh

 

Slava Tebi, o Gospodaru, Bože moj! Zaklinjem Te Tvojim Imenom kroz koje je Tvoja Ljepota zasjala na prijestolju Tvoje Vjere i Tvojim Imenom kojim mijenjaš sve što postoji, okupljaš, pozivaš na odgovornost, nagrađuješ, štitiš i održavaš - da zaštitiš ovu vjernicu koja je pobjegla Tebi u zaklon, utočište zatražila u Onome kojim si Ti objavljen, i položila svu svoju vjeru i nadu u Tebe.

Bolesna je, o moj Bože, i sklonila se u sjenku Stabla Tvoga izlječenja; uznemirena, pa se uputila se prema Gradu Tvoje zaštite; iscrpljena, potražila je Izvor Tvoje Milosti; zbunjena, pohrlila do Vrela Tvoje smirenosti; griješna, usmjerila je svoje lice prema dvoru Tvoga oprosta.

Uljepšaj je Svojom vrhovnošću i Svojom ljubaznom naklonošću, moj Bože i Ljubljeni moj, darom Svoje utjehe i izlječenja, i daj da utoli žeđ Tvojom milošću i Tvojom blagonaklonošću. Zaštiti je od svake patnje i boli, svakog nemira i bolesti i od svega što se kosi sa Tvojom voljom.

Ti si uistinu uzvišen daleko iznad sviju osim samog Sebe. Ti si, zaista, Iscjeljitelj, sve zadovoljavaš, Štitiš, Uvijek Praštaš, Najmilosrdniji si.

#5256
- Bahá'u'lláh

 

On je Izlječitelj, Skrbnik, Pomoćnik, Oprostitelj, Najmilosrdniji.

Dozivam Tebe, O, Uzvišeni, O, Vjerni, O, Slavni! Ti Udovoljavaš, Ti Liječiš, Ti si Vječni, O Vjekovječni!

Dozivam Tebe, O, Vrhovni, O, Nadmoćni, O, Suče! Ti Udovoljavaš, Ti Liječiš, Ti si Vječni, O, Vjekovječni!

Dozivam Tebe, O, Neuporedivi, O, Vječni, O, Jedini! Ti Udovoljavaš, Ti Liječiš, Ti si Vječni, O, Vjekovječni!

Dozivam Tebe, O, Sveslavljeni, O, Sveti, O, Pomagaču! Ti Udovoljavaš, Ti Liječiš, Ti si Vječni, O, Vjekovječni!

Dozivam Tebe, O, Sveznajući, O, Najmudriji, O Najveći! Ti Udovoljavaš, Ti Liječiš, Ti si Vječni, O, Vjekovječni!

Dozivam Tebe, O, Milosniče, O Veličanstveni, O, Zapovijedniče! Ti Udovoljavaš, Ti Liječiš, Ti si Vječni, O, Vjekovječni!

Dozivam Tebe, O, Voljeni, O, Štovani, O, Čudesni! Ti Udovoljavaš, Ti Liječiš, Ti si Vječni, O, Vjekovječni!

Dozivam Tebe, O, Svemoćni, O, Podržitelju, O, Silni! Ti Udovoljavaš, Ti Liječiš, Ti si Vječni, O, Vjekovječni!

Dozivam Tebe, O, Vladaru, O, Samoodrživi, O, Sveznajući! Ti Udovoljavaš, Ti Liječiš, Ti si Vječni, O, Vjekovječni!

Dozivam Tebe, O, Duše, O, Svjetlosti, O, Najjasniji! Ti Udovoljavaš, Ti Liječiš, Ti si Vječni, O, Vjekovječni!

Dozivam Tebe, O Ti koji sa svima druguješ, O Ti koji si znan svima, O Ti koji si skriven od sviju! Ti Udovoljavaš, Ti Liječiš, Ti si Vječni, O, Vjekovječni!

Dozivam Tebe, O, Skriveni, O, Pobjedonosni, O, Obdaritelju! Ti Udovoljavaš, Ti Liječiš, Ti si Vječni, O, Vjekovječni!

Dozivam Tebe, O, Svemogući, O, Skrbniče, O, Zakrivatelju! Ti Udovoljavaš, Ti Liječiš, Ti si Vječni, O, Vjekovječni!

Dozivam Tebe, O, Uobličitelju, O, Udovoljitelju, O, Iskorijenitelju! Ti Udovoljavaš, Ti Liječiš, Ti si Vječni, O, Vjekovječni!

Dozivam Tebe, O, Uznositelju, O, Udružitelju, O, Uzvisitelju! Ti Udovoljavaš, Ti Liječiš, Ti si Vječni, O, Vjekovječni!

Dozivam Tebe, O, Usavršitelju, O, Nesputani, O, Darežljivi! Ti Udovoljavaš, Ti Liječiš, Ti si Vječni, O, Vjekovječni!

Dozivam Tebe, O, Dobročinitelju, O, Uskratitelju, O, Stvoritelju! Ti Udovoljavaš, Ti Liječiš, Ti si Vječni, O, Vjekovječni!

Dozivam Tebe, O, Najplemenitiji, O, Predivni, O, Blagi! Ti Udovoljavaš, Ti Liječiš, Ti si Vječni, O, Vjekovječni!

Dozivam Tebe, O, Pravedni, O, Milosrdni, O, Velikodušni! Ti Udovoljavaš, Ti Liječiš, Ti si Vječni, O, Vjekovječni!

Dozivam Tebe, O, Svepokoravajući, O, Sveprisutni, O, Sveznajući! Ti Udovoljavaš, Ti Liječiš, Ti si Vječni, O, Vjekovječni!

Dozivam Tebe, O, Veličanstveni, O, Drevni, O, Velikodušni! Ti Udovoljavaš, Ti Liječiš, Ti si Vječni, O, Vjekovječni!

Dozivam Tebe, O, Dobro čuvani, O, Gospodaru radosti, O, Željeni! Ti Udovoljavaš, Ti Liječiš, Ti si Vječni, O, Vjekovječni!

Dozivam Tebe, O Ti koji si ljubazan prema svima, O Ti koji si samilostan prema svima, O, Dobronamjerni! Ti Udovoljavaš, Ti Liječiš, Ti si Vječni, O, Vjekovječni!

Dozivam Tebe koji si Zaštita i Utočište svima, O, Ti koji se O svakom brineš! Ti Udovoljavaš, Ti Liječiš, Ti si Vječni, O, Vjekovječni!

Dozivam Tebe, O Ti skrbniče svima, O Ti koga svi dozivaju, O, Pospješitelju! Ti Udovoljavaš, Ti Liječiš, Ti si Vječni, O, Vjekovječni!

Dozivam Tebe, O Razotkritelju, O, Razoritelju, O, Najmilostiviji! Ti Udovoljavaš, Ti Liječiš, Ti si Vječni, O, Vjekovječni!

Dozivam Tebe, O, Dušo moja, O, Voljeni, O, Vjero moja! Ti Udovoljavaš, Ti Liječiš, Ti si Vječni, O, Vjekovječni!

Dozivam Tebe, O, Utolitelju žeđi, O, Nedokučivi Gospodaru, , O, Najdragocjeniji! Ti Udovoljavaš, Ti Liječiš, Ti si Vječni, O, Vjekovječni!

Dozivam Tebe, O, Najvažniji Spomenu, O, Najplemenitije Ime, O, Najdrevnija Stazo! Ti Udovoljavaš, Ti Liječiš, Ti si Vječni, O, Vjekovječni!

Dozivam Tebe, O, Najtraženiji, O, Najsvetiji, O, Posvećeni! Ti Udovoljavaš, Ti Liječiš, Ti si Vječni, O, Vjekovječni!

Dozivam Tebe, O, Razriješitelju, O, Savjetniče, O, Osloboditelju! Ti Udovoljavaš, Ti Liječiš, Ti si Vječni, O, Vjekovječni!

Dozivam Tebe, O, Prijatelju, O, Iscjeljitelju, O, Opčinitelju! Ti Udovoljavaš, Ti Liječiš, Ti si Vječni, O, Vjekovječni!

Dozivam Tebe, O, Slavo, O, Ljepoto, O, Darežljivosti! Ti Udovoljavaš, Ti Liječiš, Ti si Vječni, O, Vjekovječni!

Dozivam Tebe, O, Najpouzdaniji, O, Najljubljeniji, O, Gospodaru Svitanja! Ti Udovoljavaš, Ti Liječiš, Ti si Vječni, O, Vjekovječni!

Dozivam Tebe, O, Plameni, O, Jasni, O Glasniče Ushita! Ti Udovoljavaš, Ti Liječiš, Ti si Vječni, O, Vjekovječni!

Dozivam Tebe, O, Gospodaru Blagosti, O, Najsuosjećajniji, O Najmilosrdniji! Ti Udovoljavaš, Ti Liječiš, Ti si Vječni, O, Vjekovječni!

Dozivam Tebe, O, Istrajni, O, Životvorni, O, Izvoru sveg Postojanja! Ti Udovoljavaš, Ti Liječiš, Ti si Vječni, O, Vjekovječni!

Dozivam Tebe, O Ti koji prožimaš sve stvari, O Bože koji sve vidiš, O, Gospodaru Riječi! Ti Udovoljavaš, Ti Liječiš, Ti si Vječni, O, Vjekovječni!

Dozivam Tebe, oj, Objavljeni ali Skriveni, Neviđeni ali Znani, O, Motritelju za kojim tragaju svi! Ti Udovoljavaš, Ti Liječiš, Ti si Vječni, O, Vjekovječni!

Dozivam Tebe, O, Ti koji kosiš Voljene, O, Bože Milostivi zlima!

O, Udovoljitelji, Tebe dozivam, O, Udovoljitelju!

O, Izlječitelju, Tebe dozivam, O, Izlječitelju!

O, Vječni, Tebe dozivam, O, Vječni! Ti, Neprolazni, O, Vjekovječni!

Posvećen si Ti, O, moj Bože! Zaklinjem Te velikodušnošću Tvojom, koja širom otvori kapije Tvoje darežljivosti i milosti, kojom se Hram Tvoje Svetosti ustoličio na prijestolju vječnosti; i Tvojom milošću kojom si sva stvorenja pozvao za sto Tvojih darova i blagoslova; i Tvojom blagonaklonošću kojom si unutar Sebe izgovorio riječ ‚Uistinu‛ u ime svega što je na nebu i na zemlji, u času kada je Tvoja Vrhovnost i Tvoja Nadmoć otkrivena, u svitanju kada je moć Tvoje vladavine objavljena. Ponovno Te preklinjem, ovim najljepšim imenima, Tvojim najplemenitijim i nauzvišenijim osobinama, Tvojim Najuznositijim Spomenom, Tvojom čistom i neokaljanom Ljepotom, Tvojim Svjetlom u najskrovitijem zaklonu, Tvojim Imenom zaogrnutim plaštom patnje svakog svitanja i sumraka, da čuvaš nositelja ove blagoslovljene Ploče, svakoga ko je izgovara, svakoga ko na nju naiđe, svakoga ko prođe pokraj kuće u kojoj se ona izgovara. Izliječi, tada, njome svakoga bolesnog i siromašnoga od svake tegobe i patnje, od svake mrske nevolje i tuge, i povedi njome svakoga ko želi stupiti na staze Tvoga vodstva i puteve Tvoga praštanja i milosti.

Ti si uistinu Moćni, Udovoljitelj, Iscjeljitelj, Zaštitnik, Darivatelj, Samilosni, Velikodušni, Najmilosrdniji.

#5257
- Bahá'u'lláh

 

Iskušenja i Teškoće

Naoružanog snagom Tvoga imena nikad me ništa ne može povrijediti, s Tvojom ljubavlju u srcu sve nesreće ovog svijeta me ne mogu ni malo uznemiriti.

#5250
- Bahá'u'lláh

 

Slavljen si, Gospodaru moj Bože! Svaki razborit čovjek priznaje Tvoju vrhovnost i Tvoju vlast; svako pronicljivo oko zapaža veličinu Tvog dostojanstva i zadivljujuću snagu Tvoje moći. Vjetrovi iskušenja nemoćni su odvratiti one koji su bliski Tebi da okrenu lica u pravcu Tvoje slave, a navale iskušenja nemoćne su spriječiti one koji su potpuno posvećeni Tvojoj volji da se približe Tvome dvoru.

Vjerujem da svjetiljka Tvoje ljubavi gori u Njihovim srcima, i da svjetlo Tvoje nježnosti sija u njihovim njedrima. Nevolje ih ne mogu otuđiti od Tvoje Vjere, a splet okolnosti ih nikada ne može odvući sa puta Tvoje volje.

O moj Bože, zaklinjem Te njima i vapajima koji dopiru iz njihovih srca zbog odvojenosti od Tebe, da ih čuvaš na sigurnom od zlobe Svojih neprijatelja i da im duše napojiš onime što si odredio Svojim miljenicima koji nemaju straha i koji se ne mogu rastužiti.

#5251
- Bahá'u'lláh

 

Slava Tebi, o, moj Bože! Da nije teškoća podnesenih na Tvom putu, kako bi se Tvoji iskreni vjernici mogli raspoznati; da nije iskušenja kojim ljudi odolijevaju Tebi za ljubav, kako bi se otkrio položaj onih koji žude za Tobom? Tvoja moć mi je svjedok! Pratioci svima koji Te obožavaju njihove su prolivene suze, utjeha onima koji tragaju za Tobom njihovi su uzdisaji, hrana onima koji hitaju Tebi u susret krhotine su njihovih slomljenih srca.

Kako li je samo slatka gorčina smrti koju podnesoh na Tvome putu, i kako su dragocjeni dušmanski mačevi koje presretoh radi uzdizanja Tvoje riječi! Napoji me Svojom Vjerom, o, moj Bože, onako kako Ti to želiš, i s ljubavlju mi pošalji Sve što si Ti odredio. Tako mi Tvoje slave! Priželjkujem samo ono što Ti želiš, radujem se samo onome čemu se Ti radu ješ. U Tebe sam za sva vremena položio svu svoju vjeru i povjerenje.

Preklinjem Te, moj Bože, da za pomagače ove Objave odabereš one koji će biti dostojni Tvoga imena i Tvoje vladavine, kako bi Me mogli spominjati među onima koje si stvorio i uzdignuti zastavu Tvoje pobjede u Tvojoj zemlji.

Moćan si činiti što god poželiš. Nema Boga sem Tebe, Pomoći u Nevolji, Samoopstojnog.

#5253
- Bahá'u'lláh

 

Ti dobro znaš, O moj Bože, da su na mene navukle poteškoće sa svih strana i da ih niko sem Tebe ne može riješiti. Znam sa sigurnošću, zbog moje ljubavi za Tebe, da nikad nijednoj duši nećeš poslati nedaće osim ako ne namjeravaš uzvisiti njen položaj u Tvome nebeskom Kraljevstvu, i da ćeš mi tokom života poduprijeti srce bedemima Tvoje svepokoravajuće moći da ne postanem naklonjen svjetovnim ispraznostima. Ti si, zaista, u potpunosti svjestan da bih pod svim uslovima više vrednovao spomen na Tebe radije nego posjedovao sve što je na nebu i na zemlji.

Ojačaj mi srce, o moj Bože, u pokornosti i u ljubavi prema Tebi i pomozi da se kanem društva svih Tvojih neprijatelja. Uistinu, kunem se Tvojom slavom da ne težim ničemu sem Tebi, niti želim išta sem Tvoje milosti, niti me strah ičega sem Tvoje pravde. Preklinjem Te da oprostiš meni i Svojim miljenicima onako kako Ti namjeravaš. Uistinu, Ti si Svemogući, Dobrostivi.

Daleko si uzvišen, Gospodaru zemlje i nebesa, iznad hvale svih ljudi. Daruj spokoj Svojim vjernim slugama i neka je slava Bogu, Gospodaru svih svjetova.

#5252
- The Báb

 

Jedinstvo

O, moj Bože! O, moj Bože! Ujedini srca Svojih sluga i otkrij im Svoj veliki cilj. Neka slijede Tvoje zapovijedi i žive po Tvom zakonu. Pomozi im Bože u njihovom trudu i daj im snage da Ti služe. O Bože! Ne prepuštaj ih njima samima, već vodi njihove korake svjetlom Svoje spoznaje i obraduj njihova srca Svojom ljubavlju. Zaista, Ti si njihov Pomoćnik i njihov Gospodar.

#5258
- Bahá'u'lláh

 

Daj Bože da svjetlost jedinstva obasja cijelu zemlju i da pečat sa znakom ‚Kraljevstvo je Božje‛ bude utisnut na čelu svih njenih naroda.

66

#5259
- Bahá'u'lláh

 

Slava Tebi, Bože, zbog Tvoje objave ljubavi čovječanstvu! O, Ti Koji si naš Život i Svjetlo! Vodi Svoje sluge na Svome putu, obogati nas Sobom i oslobodi svega osim Tebe.

Bože, nauči nas Svojoj Jednosti i daj nam ispunjenje Svog jedinstva tako da ne vidimo nikoga osim Tebe. Ti si Samilosni i Obdaritelj!

Bože, zapali u srcima Svojih voljenih vatru Svoje ljubavi koja će da proguta pomisao na sve osim Tebe.

Otkrij nam, Bože, Svoju uzvišenu vječnost. Objavi da si oduvijek postojao, da ćeš uvijek postojati i da nema drugog Boga osim Tebe. Zaista, u Tebi ćemo naći utjehu i snagu.

#5261
- Bahá'u'lláh

 

Bože moj! Bože moj! Iskreno Te dozivam i klanjam Ti se na Tvome pragu moleći Te da sva Tvoja milost siđe na ove duše. Usmjeri ih prema Svojoj naklonosti i istini.

O Gospodaru! Spoji i ujedini srca, stopi u slozi sve duše i oživi nam duše znakovima Svoje svetosti i jedinstva. O Gospodaru! Ozari ova lica svjetlošću Tvoje jednosti. Ojačaj tijela slugama Svojim u službi Tvome Kraljevstvu.

O Gospodaru, Posjedniče bezgranične milosti! Gospodaru praštanja i pomilovanja! Oprosti naše grijehe, previdi naše mane i usmjeri nas prema Kraljevstvu Tvoje bistrine, da skromni u Tvome hramu i pokorni pred veličanstvenosti Tvojih dokaza dozivamo kraljevstvo Tvoje moći i snage.

O Gospodaru, Bože! Učini da budemo poput valova mora, cvijeća u bašti, ujedinjeni, složni kroz milost Tvoje ljubavi. O Gospodaru! Ispuni grudi znacima Tvoje jednosti, učini da cijelo čovječanstvo bude poput zvijezda koje sijaju sa istog vrhunca slave, poput savršenih plodova koji sazrijevaju na Tvom drvetu života.

Zaista, Ti si Svemogući, Samodovoljni, Darivatelj, Oprostitelj, Pomilovatelj, Sveznajući, Jedini Stvoritelj.

#5260
- `Abdu'l-Bahá

 

Jutro

Probudih se pod Tvojom zaštitom, moj Bože, a onome koji traži Tvoje sklonište priliči da boravi u Svetištu Tvoje brige i Zaklonu Tvoje odbrane. Prosvijetli mi dušu, moj Gospodaru, ljepotom svitanja Tvoje Objave isto kao što si obasjao moje tijelo jutarnjim svjetlom Tvoje naklonosti.

#5262
- Bahá'u'lláh

 

Probudih se jutros zbog Tvoje milosti, moj Bože. Napustih svoj dom potpuno vjerujući u Tebe i uzdajući se u Tvoju zaštitu. Zato mi sa neba Svoje milosti pošalji Svoj blagoslov i omogući da se bezbjedno kući vratim, isto kao što si mi omogućio da budem pod Tvojom zaštitom i da su mi misli čvrsto usmjerene na Tebe.

Nema drugog Boga sem Tebe, Jedinog, Neuporedivog, Sveznajućeg, Onoga Koji je Najmudriji.

#5263
- Bahá'u'lláh

 

Zahvaljujem Ti se, Moj Bože, jer si me probudio iz sna, oživio nakon nestanka i otrgao iz bunila. Probudih se jutros sa licem usmjerenim prema sjaju Svitanja Tvoga Otkrivenja kojim su nebesa Tvoje moći i Tvoga veličanstva obasjana, priznajući Tvoje znakove, vjerujući u Tvoju Knjigu, čvrsto se držeći za Tvoje Uzde.

Zaklinjem Te snagom Tvoje volje i pokoravajućom moći Tvoje namjere, da od onoga što si mi u snu objavio napraviš čvrste temelje uporištu Tvoje ljubavi koja je pohranjena u srcima Tvojih voljenih, i koja je najbolji put objave znakova Tvoje milosti i blagonaklonosti.

Propiši mi Svojim najuzvišenijim perom, moj Gospodaru, dobro ovoga i sljedećeg svijeta. Svjedočim da su u Tvojoj ruci uzde stvaranja. Ti upravljaš po Svojoj volji. Nema Boga osim Tebe, Jakog, Odanog.

Ti si Onaj koji Svojom zapovijedi poniženje pretvara u slavu, slabost u snagu, nemoć u pouzdanje, strah u smirenost, sumnju u sigurnost. Nema Boga osim Tebe, Moćnoga, Dobronamjernoga.

Ti nećeš razočarati nikoga ko za Tobom traga, niti ćeš se okrenuti od onoga koji za Tobom žudi. Odredi za mene ono što dopire sa neba Tvoje velikodušnosti i Okeana Tvoje darežljivosti. Ti si, uistinu, Svemogući, Najmoćniji.

#5264
- Bahá'u'lláh

 

Muževi

OBože, moj Bože! Tvoja vjernica Te doziva, uzdajući se u Tebe, usmjerivši svoje lice ka Tebi, preklinje Te da je obaspeš Svojim nebeskim darovima, da joj otkriješ duhovne tajne i da je obasjaš Svojim božanskim sjajem.

O moj Gospodaru! Učini da oči moga muža progledaju. Razveseli mu srce svjetlošću Svoje spoznaje, privuci svijest njegovu Svojoj blistavoj ljepoti, razveseli mu dušu otkrivenjem Svojih jasne blagonaklonosti.

O moj Gospodaru! Podigni veo s njegovog vida. Obaspi ga svojim obilnim blagoslovima, opij ga vinom Tvoje ljubavi, učini ga jednim od Svojih anđela čije stope hode ovom zemljom dok im duše lebde nebeskim visinama. Učini da postane blistava svjetiljka koja sija među Tvojim ljudima svjetlošću Tvoje mudrosti.

Zaista, Ti si Onaj Dragocijeni, Vječni Darivalac, Dlan Otvoreni.

#5265
- `Abdu'l-Bahá

 

Noć

Kako da zaspim, Bože, moj Bože, kad su oči onih koji čeznu za Tobom budne zbog razdvojenosti od Tebe, i kako da se odmaram kad su duše Tvojih ljubljenih bolne zbog udaljenosti od Tvoje prisutnosti?

Predao sam, moj Gospodaru, svoju dušu i cijelo moje biće u desnu ruku Tvoje moći i Tvoje zaštite, spustio glavu na jastuk Tvojom moći i podižem je prema Tvojoj volji i Tvome zadovoljstvu. Ti si uistinu Čuvar, Zaštitnik, Svemogući, Najmoćniji.

Tvoje mi moći! Ja ne tražim ništa, ni u snu ni na javi, sem onoga što Ti želiš. Ja sam Tvoj sluga i u Tvojim sam rukama. Milosrdno mi pomozi da činim ono što će širiti miris Tvog zadovoljstva. Ovo je, uistinu, moja nada i nada onih koji uživaju u Tvojoj blizini. Slavljen budi, Gospodaru svjetova!

#5266
- Bahá'u'lláh

 

Odvojenost

Brojna se hladna srca, o, moj Bože zapališe iskrom Tvoje Vjere i mnoge je uspavane iz drijemeža otrgla milozvučnost Tvog glasa. Koliko li je mnogo stranaca potražilo sklonište u hladu drveta Tvoje jednosti, i kako li su brojni žedni koji su žudjeli za vrelom Tvojih živih voda u Tvojim danima!

Blagoslovljen je onaj koji se okrenuo Tebi i pohitao da dosegne Osvit svjetla Tvoga lica. Blagoslovljen je onaj koji se svom svojom ljubavlju okrenuo Zori Tvoje Objave i Vrelu Tvoga nadahnuća. Blagoslovljen je onaj koji na Tvome putu troši ono što si mu podario Svojom darežljivošću i blagonaklonošću. Blagoslovljen je onaj koji je u bolnoj čežnji za Tobom odbacio sve sem Tebe. Blagoslovljen je onaj koji uživa u zajedništvu s Tobom i koji se oslobodio vezanosti i za koga sem za Tebe.

Preklinjem te, moj Gospodaru, Onime koji je Tvoje Ime, Onime koji se snagom Tvoje vrhovnosti i moći uzdigao iznad Svog zatvora, da za svakoga odrediš ono što priliči Tebi i što dolikuje Tvojoj uzvišenosti.

Tvoja moć, uistinu, jednaka je moći svih stvari.

#5267
- Bahá'u'lláh

 

Veličam Ime Tvoje, Gospodaru, Bože moj! Osvrni se na moje oči koje željno iščekuju Tvoju čudesnu milost, uho koje se nada da će osluhnuti Tvoje slatke melodije i srce koje vapi za živim vodama Tvoje spoznaje. Ti vidiš Svoju vjernicu, o, moj Bože, kako stoji pred boravištem Tvoje milosti, kako te doziva Tvojim imenom koje si izdvojio od svih imena i uzvisio iznad svega što je na nebu i na zemlji. Oživi je dahom Svoje milosti kako bi se potpuno odvojila od sebe i primakla mjestu koje ozareno svjetlošću Tvoga lika nadaleko obasjava Tvoju vrhovnost, a utemeljeno je kao Tvoje prijestolje. Moćan si Ti činiti ono što naumiš. Nema Boga osim Tebe, Sveslavljenoga, Najdobrostivijeg.

Ne odriči se, Gospodaru moj, onih koji za Tobom tragaju. Ne okreći leđa onima koji su prema Tebi usmjerili korake. Ne lišavaj milosti one koji Te vole. Ti si onaj, Gospodaru, koji je sebe nazvao Gospodom Milosti, Najmilosrdnijim. Zato se smiluj na Svoju vjernicu koja je u Tebi potražila utjehu i prema Tebi okrenula svoje lice.

Ti si, uistinu, Onaj Koji Vječito Prašta, Najmilosrdniji.

#5268
- Bahá'u'lláh

 

Dozvoli mi, moj Gospodaru, da Ti se približim i da boravim unutar zidova Tvog dvora jer me je udaljenost od Tebe skoro uništila. Dopusti da se odmorim u sjenci krila Tvoje milosti jer je plamen razdvojenosti od Tebe rastopio moje srce. Približi me rijeci života jer moja duša izgara od žeđi u neprestanom traganju za Tobom. Moji uzdasi, moj Bože, objavljuju gorčinu moje boli, a suze svjedoče o ljubavi koju gajim za Tebe.

Preklinjem Te hvalom kojom Sebe hvališ i slavom kojom slaviš Svoju sopstvenu Bit, da dozvoliš da budemo ubrojeni među one koji su Tebe prepoznali i priznali Tvoju vrhovnost u Tvojim danima. Dozvoli nam onda da se iz dlana milosti napijemo živih voda Tvoje blagonaklonosti, kako bi smo s uma smetnuli sve sem Tebe i pozabavili se samo Tobom. Moćan si činiti ono što Ti poželiš. Nema Boga osim Tebe, Moćnoga, Pomoći u Nevolji, Samoopstojnog.

Slavljeno neka je ime Tvoje, o, Ti Koji si Kralj svih Kraljeva!

#5269
- Bahá'u'lláh

 

O moj Bože, moj Gospode i Gospodaru! Odvojio sam se od svoje rodbine i kroz Tebe nastojim postati nezavisan od svega na svijetu

i uvijek biti spreman primiti ono što je vrijedno hvale u Tvojim očima. Daruj mi ono što će me učiniti nezavisnim od svega sem od tebe, i udijeli mi obilni udio Tvojih beskrajnih darova. Zaista, Ti si Gospodar pun milosti.

#5270
- The Báb

 

Gospodaru! U Tebi tražim utočište i prema Tvome znamenju okrećem svoje srce. Gospodaru! Bilo da putujem ili da sam kod kuće, u zabavi ili radu, svu svoju vjeru polažem u Tebe.

Daj mi onda dodatnu pomoć kako bih se odvojio od svih stvari, o Ti koji si nenadmašan u Svojoj milosti!

Dodijeli mi moj udio, Gospodaru, prema Svojoj želji i učini da budem zadovoljan svime što si za mene odredio.

Tvoje je potpuno pravo da zapovijedaš.

#5271
- The Báb

 

U ime Gospodara, Stvoritelja, Vrhovnog, Samodovoljnog, Najuzvišenijeg, Onoga čiju pomoć traži cijelo čovječanstvo.

Recite: o moj Bože! Ti si Stvoritelj nebesa i zemlje, Gospodaru Kraljevstva! Ti dobro poznaješ tajne moga srca dok je Tvoja Bit nedokučiva ikome sem Tebi samome. Ti znaš sve o meni, a niko drugi sem Tebe to ne može znati. Propiši mi milošću Svojom ono što će mi omogućiti da se odvojim od svega sem od Tebe, i odredi mi ono što će me učiniti nezavisnim od bilo koga sem od Tebe. Dozvoli da uberem plodove ovog i narednog života. Pred mojim licem otvori kapije Svoje milosti, i milosrdno mi dodijeli Svoju nježnu milost i blagoslove.

Gospodaru neizmjerne milosti! Neka Tvoja nebeska potpora okruži one koji Te vole, i udijeli im darove koje posjeduješ. Od svih stvari nam Ti budi dovoljan, oprosti nam grijehe i smiluj se na nas. Ti si naš Gospodar i Gospodar svih stvorenih stvari. Ne dozivamo nikoga osim Tebe i ne tražimo ništa sem Tvoje naklonosti. Ti si Gospodar dobrote i milosti, nenadmašan u Svojoj moći i najmudriji u Svojim namjerama. Nema Boga osim Tebe, Sveposjedujećeg, Najuzvišenijega.

O moj Gospodaru, blagoslovi Glasnike, svete i pravedne. Uistinu, Ti si Bog, Neuporedivi,

Svepokoravajući.

#5273
- The Báb

 

OBože, moj Bože! Ti si moja Nada i moj Voljeni, moja najviša Težnja i Želja! Skroman i potpuno posvećen Te molim da me učiniš minaretom Tvoje ljubavi u Tvojoj zemlji, svjetiljkom Tvog znanja među Tvojim stvorenjima, i zastavom božanske darežljivosti pod Tvojom vlašću.

Ubroji me među one sluge koji su se odvojili od svega sem od Tebe, oslobodili se prolaznih stvari ovog svijeta i oglušili na šapat ispraznih maštanja.

Neka mi se srce ispuni radošću i duhom potvrde iz Tvog kraljevstva. Neka mi se oči zaiskre pri pogledu na vojske božanske pomoći koje se neprestano na mene spuštaju iz kraljevstva Tvoje Svemoćne Slave.

Ti si, uistinu, Svemogući, Sveslavljeni, Svemoćni.

#5272
- `Abdu'l-Bahá

 

Omoj Bože! O moj Bože!

Slavljen si jer si me učvrstio u priznanju Tvoje jednosti, jer si me privukao Tvojoj riječi jedinstvenosti, jer si me potakao vatrom Tvoje ljubavi, zaokupirao me spomenom na Tebe i služenjem Tvojih vjernika. Gospodaru, pomozi mi da budem blag i skroman, ojačaj me da se odvojim od svega i pripijem uz skute Tvoje slave, da se srce ispuni Tvojom ljubavlju i ne ostavi prostora za ljubav prema svijetu i privrženosti njegovim odlikama.

O Bože! Posveti me od svega sem Tebe, pročisti me od taloga grijeha i greški, i učini da posjedujem duhovno srce i savjest. Uistinu, Ti si Milosrdni, uistinu Ti si Najvelikodušniji, i Onaj si čiju pomoć traži cijeli

svijet.

#5274
- `Abdu'l-Bahá

 

Oprost

...Ispovijedanje grijeha i prekršaja pred ljudima nije dopušteno< Griješnik treba, nasamo između sebe i Boga, zamoliti milost iz Okeana milosti i zatražiti oprost iz Nebesa velikodušja i reći:

Slavljeno neka je ime Tvoje, o Bože moj i Bože svih stvari, moja Slavo i Slavo svih stvari, moja Željo i Željo svih stvari, moja Snago i Snago svih stvari, moj Kralju i Kralju svih stvari, moj Posjedniče i Posjedniče svih stvari, moj Cilju i Cilju svih stvari, moj Pokretaču i Pokretaču svih stvari! Ne daj, preklinjem Te, da mi bude uskraćen pristup okeanu Tvoje nježne milosti niti da se udaljim od obala Tvoje bliskosti.

Niko osim Tebe, o, moj Bože mi ne koristi a bliskost s bilo kim sem s Tobom ništa mi ne vrijedi. Zaklinjem Te izobiljem Tvojih blaga, kojim si se izdvojio od svega sem od samoga Sebe, da me ubrojiš među one koji su lica svoja prema Tebi okrenuli i ustali da Ti služe. Oprosti onda, moj Gospodaru, Svojim slugama i Svojim vjernicama. Ti si, zaista, Onaj Koji Vječno Prašta, Najsaosjećajniji.

#5275
- Bahá'u'lláh

 

Ja sam onaj, moj Gospodaru, koji je okrenuo svoje lice prema Tebi, usmjerio svoju nadu u Tvoju čudesnu milost i objave Tvoje dobrote. Molim Te, ne dozvoli da se razočaran okrenem od vrata Tvoje milosti, i ne prepuštaj me Tvojim stvorenjima koja porekoše Tvoju Vjeru.

Ja sam, Bože moj, sluga Tvoj i sin Tvoga sluge. Prepoznah Tvoju istinu u Tvojim danima i usmjerih svoje stope ka obali Tvoje jednosti, ispovijedajući Tvoju jedinstvenost, priznajući Tvoje jedinstvo, nadajući se Tvome pomilovanju i oprostu. Moćan si Ti činiti sve što poželiš, nema Boga osim Tebe, Sveslavnog, Onoga Koji Vječno

Prašta.

#5276
- Bahá'u'lláh

 

Molim Te da mi oprostiš, moj Gospodaru, svaki spomen osim spomena Tebe, svaku hvalu osim hvale Tebi, svaki užitak osim užitka u bliskosti s Tobom, svako zadovoljstvo osim zadovoljstva ujedinjenja s Tobom, svaku radost osim radosti zbog Tvoje ljubavi i Tvoga zadovoljstva, i za sve moje stvari koje nisu vezane za Tebe, o, Ti Koji si Gospodar gospodara, Koji pribavljaš sredstva i otvaraš vrata.

#5277
- The Báb

 

Hvaljen budi Ti, Gospodaru. Oprosti nam naše grijehe, smiluj nam se i pomozi nam da se Tebi vratimo. Ne dozvoli da se oslanjamo i na koga sem na Tebe i daruj nam, Svojom darežljivošću, ono što Ti voliš i želiš, i ono što Tebi priliči. Uzvisi položaj onih koji istinski vjeruju, i pomiluj ih Svojim milostivim oprostom. Uistinu, Ti si Pomoć u Nevolji, Samoopstojni.

#5278
- The Báb

 

Pioniri

‚ Ko god ustane na ovaj Dan da pomogne našoj Vjeri i u pomoć pozove vojske dobrih i pravednih ljudi, uticaj koji proističe iz tog čina će se proširiti cijelim svijetom.‛ –Bahá’u’lláh

‚Oni koji su napustili svoju zemlju da bi poučavali Našu Vjeru, njih će Vjerni Duh ojačati svojom snagom. Skupine naših odabranih anđela će ih predvoditi, kao što je zapovijedio Onaj Koji je Svemogući, Premudri! Ogroman blagoslov čeka onoga koji je dostigao čast da služi Svemoćnome! Života mi! Nijedan se čin, ma koliko velik, ne može s time porediti, osim onih djela koje je odredio Bog, Svemoćni, Silni!‛ –Bahá’u’lláh

Bože, Ti znaš i svjedok si mi da u srcu nemam druge želje već da budem uzrok Tvoga zadovoljstva, da se učvrstim u služenju Tebi, da se posvetim služenju Tebi, da obrađujem Tvoj vinograd i da žrtvujem sve na Tvome putu. Ti sve znaš i sve vidiš. Nemam druge želje osim da u ljubavi prema Tebi usmjerim svoje korake ka planinama i pustinjama te da svima na sav glas objavljujem dolazak Tvog Kraljevstva. O, Bože! Otvori put ovome bespomoćnome. Daj lijeka ovom bolesnome i izliječi ovog potištenoga. Sa žarom u srcu i suznih očiju Te preklinjem na Tvome pragu.

Bože! Spreman sam podnijeti svaku muku na Tvome putu i svim srcem i dušom se želim suočiti sa svakom nevoljom.

Bože! Poštedi me iskušenja! Ti dobro znaš da sam se okrenuo od svih stvari i oslobodio svih misli. Nemam drugog zanimanja sem da Tebe spominjem i nemam druge težnje sem da Tebi

služim.

#5279
- Bahá'u'lláh

 

Pomoć u Nevolji

O Bože moj! Zaklinjem Te Tvojim najuzvišenijim imenom, pomozi mi u onome što će učiniti da poslovi Tvojih sluga napreduju i da Tvoji gradovi cvjetaju. Ti zaista imas moć nad svim stvarima!

#5283
- Bahá'u'lláh

 

OTi Čije je lice predmet mog obožavanja, Čija je ljepota moje svetište, Čije je boravište moj cilj, Čija je hvala moja nada, Čije je proviđenje moj pratilac, Čija je ljubav uzrok mog postojanja, Čiji je spomen moja utjeha, Čija je blizina moja žudnja, Čija je prisutnost moja najmilija želja i najveća težnja, preklinjem Te da mi ne uskratiš ono što si namijenio izabranim među svojim slugama. Daruj mi, onda, dobro ovoga i sljedećeg svijeta.

Ti si, uistinu, Kralj svih ljudi. Nema Boga osim Tebe, Vječnog Oprostitelja, Najvelikodušnijega.

#5284
- Bahá'u'lláh

 

‚Budi strpljiv u svim okolnostima i daj svo svoje povjerenje i pouzdanje Bogu.‛ –Bahá’u’lláh

Ima li drugog Otklonitelja teškoća osim Boga? Recite: Hvaljen bio Bog! On je Bog! Svi su Njegove sluge i svi se pokoravaju Njegovoj zapovijedi.

#5280
- The Báb

 

Recite: Bog udovoljava svim stvarima, iznad svih stari, i niko na nebesima ni na zemlji ne udovoljava osim Boga. Zaista, On je jedini Znalac, Hranitelj, Svemogući.

#5281
- The Báb

 

Zaklinjem Te Tvojom moći, Bože moj! Ne daj da me zadesi nevolja u doba iskušenja, a u trenucima nepažnje me izvedi na pravi put Svojim nadahnućem. Ti si Bog; Moćan si činiti sve što poželiš. Niko se ne može oduprijeti Tvojoj Volji, niti osujetiti Tvoj Plan.

#5282
- The Báb

 

Gospodaru, Bože, Utočište u mojoj boli! Zaštito u mom nemiru. Spasu u teškim trenucima i Pratioče u mojoj usamljenosti! Utjeho moja u mojoj muci i brižni Prijatelju u mojoj samoći! Otklonitelju moje tuge i Oprostitelju mojih grijeha!

U potpunosti se Tebi okrećem, žarko Te preklinjući cijelim svojim srcem, umom i jezikom, da me u krugu Tvog božanskog jedinstva zaštitiš od svega što je protivno Tvojoj volji; da me očistis od svega što bi me omelo da čist i neokaljan tragam za sjenkom stabla Tvoje milosti.

Gospodaru, smiluj se na slabe, izliječi bolesne i utoli žarku žeđ.

Obraduj grudi u kojim tinja vatra Tvoje ljubavi i rasplamsaj plamen Tvoje nebeske ljubavi i duha. Prebivalište božanskog jedinstva ogrni plaštom svetosti, a na moju glavu stavi krunu Svoje naklonosti.

Lice mi obasjaj sjajem Tvojih darova i milostivo mi pomozi u službi na Tvome svetom pragu.

Preplavi moje srce ljubavlju za Tvoja stvorenja i dozvoli da postanem obilježje Tvoje milosti, znak Tvoje slave, potspješitelj sloge među Tvojim voljenima, da odano slavim spomen na Tebe, i da zatajivši sebe uvijek budem svjestan onoga što je Tvoje.

O Bože, moj Bože! Ne uskrati mi nježnih lahora Tvoga oprosta i milosti, i ne liši me vrela Tvoje pomoći i naklonosti.

Pusti da se ugnijezdim u sjenci Tvojih zaštitničkih krila i osvrni se na mene pogledom Svog oka koje sve štiti.

Oslobodi mi jezik da hvalim Tvoje ime među Tvojim ljudima, da mogu podići glas na velikim skupovima i da sa mojih usana poteče bujica Tvoje hvale.

Ti si, uistinu, Milostivi, Slavljeni, Moćni, Svemogući.

#5285
- `Abdu'l-Bahá

 

Moj Gospodaru, moj Voljeni, Željo moja! Budi mi drug u samoći i pratilac u progonstvu. Odagnaj moju tugu. Daj da se posvetim Tvojoj ljepoti. Liši me svega sem Tebe. Privuci me Svojim mirisom svetosti. Učini da se u Tvome kraljevstvu udružim sa onima koji su nezavisni od svega sem od Tebe, koji čeznu da služe na Tvom svetom pragu i ustaju da rade za Tvoju Vjeru. Omogući mi da postanem jedna od Tvojih vjernica koje su Tebi udovoljile. Uistinu, Ti si Plemeniti, Velikodušni.

#5286
- `Abdu'l-Bahá

 

O Gospodaru, Bože moj! Pomozi svojim voljenima da budu čvrsti u Tvojoj Vjeri, da idu Tvojim putem, da budu istrajni u Tvojoj Vjeri. Udijeli im milost Svoju da odole naletima sebičnosti i strasti, da prate svjetlo božanskog vodstva. Ti si Snažni, Milostivi, Samoopstojni, Darivatelj, Saosjećajni, Svemogući, Najdarežljiviji.

#5287
- `Abdu'l-Bahá

 

O Gospodaru! Jadni smo, daruj nam Svoju naklonost; siromašni smo, daj nam udio iz okeana Tvoga blaga; slabi smo, udovolji nam; poniženi smo, daj nam Svoju slavu. Ptice u zraku i zvijeri u divljini svakog dana primaju hranu od Tebe, sva bića su pod Tvojom brigom i zaštitom.

Ne uskrati ovom obeshrabljenome Tvoju čudesnu milost, a posredstvom Svoje moći udijeli Svoje obilje ovoj krhkoj duši.

Daruj nam kruh svagdašnji i udovolji našim životnim potrebama da ne ovisimo ni o kome sem o Tebi, da bismo se u potpunosti stopili s Tobom, hodili Tvojim stazama objavljujući Tvoja čuda. Ti si Svemogući, Pun Ljubavi i Skrbnik si cijelog čovječanstva.

#5288
- `Abdu'l-Bahá

 

Gospodaru, ne sklanjaj sto svečano postavljen u Tvoje Ime i ne gasi žarki plamen zapaljen Tvojom neugasivom vatrom. Ne zaustavljaj Svoju živu vodu koja pjevuši stihove Tvoje slave i Tvog spomena i ne lišavaj sluge Svoje opojnog mirisa udahnutog Tvojom ljubavlju.

Gospodaru! Pretvori goleme brige Svojih svetih u spokoj, njihove teškoće u utjehu, njihovo poniženje u slavu, njihovu tugu u radost, o, Ti koji u Svojoj ruci držiš uzde cijelog čovječanstva!

Ti si, uistinu, Jedan, Jedini, Moćni, Sveznajući,Premudri.

#5289
- `Abdu'l-Bahá

 

Ponoć

O tragacu za Istinom! Ako želiš da ti Bog otvori oči, trebaš se Bogu klanjati, moliti se, obatitii Mu se u ponoć, govoreći:

Gospodaru! Okrenuo sam lice prema Tvom Kraljevstvu jednosti i uronjen sam u more Tvoje milosti. Gospodaru, prosvijetli moj vid Svojim svjetlom u ovoj tamnoj noći i usreći me vinom Svoje ljubavi u ovo divno doba. Gospodaru, dozvoli da čujem Tvoj poziv i pred licem mi otvori Svoje nebeske kapije, kako bih ugledao svjetlost Tvoje slave i bio privučen Tvojom ljepotom.

Uistinu, Ti si Darovatelj, Velikodušni, Milosrdni, Oprostitelj.

#5290
- `Abdu'l-Bahá

 

Porodica

Slava Tebi, Gospodaru, Bože moj! Preklinjem Te da oprostiš meni i onima koji podržavaju Tvoju Vjeru! Zaista, Ti si Vrhovni Vladar, Oprostitelj, Najdarežljiviji. Moj Bože! Omogući Svojim slugama koji su lišeni spoznaje da pristupe Tvojoj Vjeri jer kad Te jednom spoznaju svjedočiće o istini Sudnjeg Dana i neće osporavati objave Tvoje dobrote. Pošalji im znake Tvoje mudrosti i daruj im, gdje god živjeli, obilan udio onoga što si namijenio Svojim pobožnim slugama. Ti si uistinu Vrhovni Vladar, Najdarežljiviji, Najdobrostiviji. Moj Bože! Neka se izljevi Tvoje darežljivosti i blagoslova spuste na domove onih koji prigrliše Tvoju Vjeru, kao znak Tvoje milosti i kao dokaz blagonaklonosti Tvog prisustva. Ti si zaista nenadmašan u praštanju. Kada bi Tvoja darežljivost ikome bila uskraćena, kako bi se mogli ubrojati među sljedbenike Vjere Tvog Doba?

Blagoslovi, moj Bože, mene i one koji će povjerovati u Tvoje znake na određeni Dan, i one koji Tvoju ljubav gaje u svojim srcima - ljubav koju si Ti u njih pohranio. Uistinu, Ti si Gospodar Pravednosti, Najuzvišeniji.

#5291
- The Báb

 

Postojanost u Zavjetu

Moj Gospodaru i moja Nado! Pomozi Svojim voljenim da budu postojani u Tvom moćnom zavjetu, da ostanu vjerni Tvojoj objavljenoj Vjeri i da izvršavaju naredbe koje si im postavio u Svojoj Knjizi Sjaja, kako bi mogli postati zastave vodstva i svjetiljke nebeskog skupa, vrela Tvoje beskrajne mudrosti i zvijezde vodilje koje blistaju s najvišeg neba.

Uistinu, Ti si Nepobjedivi, Svemogući, Svemoćni.

#5292
- `Abdu'l-Bahá

 

Gospodaru, očvrsni naše korake na Tvome putu i ojačaj nam srca u pokornosti prema Tebi. Okreni naša lica prema ljepoti Tvoje jednosti i obraduj grudi obilježjem Tvog božanskog jedinstva. Uljepšaj nam tijela odjećom Tvoje darežljivosti, sa očiju nam skini veo grijeha, daruj nam pehar Tvoje milosti, da bi sva bića, kada se suoče sa Tvojom veličanstvenošću iz dubine duše zapjevala hvalu Tebi. Otkrij se tad, Gospodaru, svojom milosrdnom rječju i tajnom Svog božanskog bića, kako bi sveti zanos molitve mogao ispuniti naše duše; molitve koja je iznad riječi i slova, koja prevazilazi žamor slogova i zvukova, da bi se sve stvari rasprsle pred objavom Tvoga sjaja.

Gospodaru! Ovo su sluge koje ostaju istrajne i čvrste u Tvojoj Pogodbi i Tvom Zavjetu, i čvrsto se drže postojanosti u Tvojoj Vjeri i pripijeni su uz skute Tvoje uzvišenosti. Pomozi im Gospodaru, Svojom milošću, potvrdi ih Svojom snagom i ojačaj ih u poslušnosti Tebi.

Ti si Oprostitelj, Milosrdni.

#5293
- `Abdu'l-Bahá

 

Poučavanje

Omoj Bože, moj Bože! Napustih svoj dom uzdajući se u Tvoju ljubav, i u potpunosti se prepustih Tvojoj brizi i zaštiti. Preklinjem Te Tvojom moći kojom štitiš Svoje voljene od zalutalih i izopačenih, od svakog dušmanina, od onih koji čine zlo i koji su skrenuli s Tvog puta, da me zaštitiš Svojom dobrotom i milošću. Daj onda da se kući vratim uz pomoć Tvoje snage i moći. Ti si, uistinu, Svemogući, Pomoć u Nevolji, Samoopstojni.

#5299
- Bahá'u'lláh

 

O neuporedivi Bože! Gospodaru Kraljevstva! Ove duše su Tvoja nebeska vojska. Pomozi im i grupama Vrhovnog Skupa učini ih

pobjedonosnim; da svaki od njih postane poput puka i osvoji ove zemlje ljubavlju Božjom i prosvjetljenjem božanskih učenja.

Bože! Budi im podrška i pomoćnik u divljini, na planini, u dolini, u šumama, pašnjacima i na morima; Ti budi njihova uzdanica, da bi mogli uskliknuti snagom Kraljevstva i dahom Svetog Duha.

Uistinu, Ti si Snažni, Silni i Svemogući. Ti si Mudri, Čuješ i Vidiš.

#5294
- `Abdu'l-Bahá

 

O Bože, moj Bože! Pomozi Svojim vjernim slugama da budu blaga i nježna srca. Pomozi im da među svim narodima svijeta šire svjetlo vodstva koje stiže od Vrhovnog Skupa. Uistinu, Ti si Snažni, Silni, Moćni, Sve Potčinjavaš, Vječno Daješ. Zaista, Ti si Velikodušni, Blagi, Nježni, Najdarežljiviji.

#5295
- `Abdu'l-Bahá

 

Omoj Bože! Pomozi Svom slugi da digne Glas i ospori sve što je isprazno i lažno, da dokaže istinu, da širi svete stihove, otkriva Tvoju ljepotu i učini da jutarnje svjetlo svane u srcima pravednika.

Ti si, uistinu, Velikodušni, Oprostitelj.

#5296
- `Abdu'l-Bahá

 

Pravda

‚Suština svega što Smo ti otkrili je Pravda. Data je čovjeku da bi se oslobodio lažnih idola i oponašanja, da bi okom jednosti raspoznao slavno djelo Njegovih ruku i zagledao se u sve stvari tragalačkim okom.‛- Bahá’u’lláh

Recite: O Bože, moj Bože! Ukrasi mi glavu krunom pravde, a moje tijelo okiti amajlijom pravednosti. Ti si, zaista, Vlasnik svih darova i vrlina.

#5297
- Bahá'u'lláh

 

Praznik Devetnaest Dana

Praznik se obilježava svakih devetnaest dana, pa makar posluživali samo vodu. Božja namjera je da okupi ljudska srca, zahtijevalo to sva sredstva na zemlji ili na nebu.- Bahá’u’lláh

OBože! Otjeraj sve uzroke nesloge i daruj nam sve ono što donosi jedinstvo i slogu! O, Bože! Pošalji nam nebeske mirise i pretvori ovaj sastanak u nebeski skup. Daruj nam svako dobro raznovrsnu hranu. Pripremi za nas Hranu Ljubavi! Daj nam Hranu Spoznaje! Daruj nam Hranu Nebeskog Prosvjetljenja!

#5298
- `Abdu'l-Bahá

 

Roditelji

OBože, moj Bože! Preklinjem Te krvlju onih koji Te istinski vole, koji su se toliko zanijeli Tvojom slatkom riječju da su pohitali do Vrha Slave, mjesta najslavnijeg mučeništva; i žarko Te zaklinjem tajnama koje leže pohranjene u riznicama Tvoje spoznaje i biserima smještenim u Okeanu Tvoje dobrote, da oprostiš meni, mom ocu i majci. Od onih koji iskazuju milost, Ti si, uistinu Najmilosrdniji. Nema drugog Boga osim Tebe, Koji uvijek praštaš, Koji sve daruješ.

#5300
- Bahá'u'lláh

 

Molim za oprost, Moj Bože, a molim Te onako kako Ti želiš da Ti se sluge obraćaju. Molim Te da spereš naše grijehe onako kako priliči Tvojoj plemenitosti, i da oprostiš meni, mojim roditeljima i onima koji Tvojom voljom uđoše pod svod Tvoje ljubavi, onako kako priliči Tvojoj Najvećoj Vrhovnosti i dostojno je slave Tvoje nebeske moći.

O moj Bože! Ti si nadahnuo moju dušu da Ti se pokloni, i da nije radi Tebe, ja Te ne bih dozivao. Hvaljen i slavljen si. Hvalim Te jer si mi se otkrio, i preklinjem Te da mi oprostiš jer posrnuh u dužnosti da Te spoznam i ne uspjedoh ići putem Tvoje ljubavi.

#5301
- The Báb

 

O Gospodaru! Ti u ovoj Najvećoj Objavi prihvataš zalaganje djece u ime njihovih očeva. Ovo je jedan od posebnih beskrajnih darova ove Objave. Zato, blagi Gospodaru, prihvati molbu ovog sluge na pragu Tvoje jednosti i uroni njegovog oca u okean Tvoje milosti, jer se ovaj sin ustao da Ti služi i svakim trenom ulaže trud na Tvome putu. Uistinu, Ti si Davalac, Oprostitelj, Blagonakloni!

#5302
- `Abdu'l-Bahá

 

Skupovi

Omoj Bože, moj Bože! Uistinu, ove sluge se prema Tebi okreću, klanjajući se Tvome kraljevstvu milosti. Zaista, privukla ih je Tvoja svetost i zapalila vatrom Tvoje ljubavi. U potrazi su za potvrdom iz Tvog čudesnog kraljevstva i nadaju se da će dosegnuti Tvoje nebesko carstvo. Oni čeznu za Tvojim darovima i žude za prosvjetljenjem Sunca Stvarnosti. Gospodaru! Učini ih blistavim svjetiljkama, znacima milosti, plodonosnim drvećem i zvijezama vodiljama. Neka se usmjere ka služenju Tebi i udruže s Tobom vezama i sponama Tvoje ljubavi, čeznući za svjetlom Tvoje naklonosti. Gospodaru! Učini ih znacima vodstva, uzorom Tvoga besmrtnoga kraljevstva, valovima mora Tvoje milosti, ogledalima svjetla Tvoga veličanstva.

#5303
- `Abdu'l-Bahá

 

Trijumf Božje Vjere

Hvaljeno neka je Ime Tvoje, Gospodaru moj Bože! Tama je prekrila svaku zemlju, a sile razdora obavile su sve narode. Kroz njih, ipak, ja nazirem ljepotu Tvoje mudrosti, i raspoznajem sjaj svjetla Tvoga proviđenja.

Oni koji su od Tebe kao velom odijeljeni, umisliše da imaju moć utrnuti Tvoje svjetlo, ugasiti Tvoju vatru i umiriti vjetrove Tvoje milosti. Nikako! Ovome Moć Tvoja svjedoči! Da svaka nevolja nije nosilac Tvoje mudrosti, a svako iskušenje sredstvo Tvoga proviđenja, niko nam se ne bi usudio suprotstaviti, pa makar se protiv nas udružile sile neba i zemlje. Kada bih otkrio čudesne tajne Tvoje mudrosti koje su preda mnom ogoljene, uzde Tvojih neprijatelja bi se raskinule. Zato si slavljen, o, moj Bože! Preklinjem Te Tvojim Najvećim Imenom da okupiš one koji Te vole oko Zakona koji proističe iz Tvoje volje, i da im pošalješ ono što će uvjeriti njihova srca.

Moćan si činiti što Te volja. Ti si, uistinu, Pomoćnik u Nevolji, Samoopstojni.

#5304
- Bahá'u'lláh

 

Trudnice

‚O vjernice u Milosnika! Dužnost Vam je da odgajate djecu od njihove najranije dobi!...i nije nikako dozvoljeno da u tome popuštate.‛ - ‘Abdu’l-Bahá

Gospodaru moj! Gospodaru moj! Hvalim Te i zahvaljujem Ti se za ono čime si obdario Svoju skromnu vjernicu, Tvoju vjernicu koja ti se klanja i koja Te moli; jer je Ti uistinu povede do Svog jasnog Kraljevstva i učini da čuje Tvoj uzvišeni Poziv u ovom nesigurnom svijetu i ugleda Tvoje Znake koji dokazuju pojavu Tvoje pobjedonosne vladavine nad svim stvarima.

O Gospodaru moj, Tebi posvećujem ono što je u mojoj utrobi. Zato Svojom naklonošću i velikodušnošću učini da se razvija i raste u Tvome Kraljevstvu, vođeno Tvojim vaspitanjem. Zaista, Ti si Blagonaklon! Uistinu, Ti si Gospodar Neizmjerne Milosti!

#5305
- `Abdu'l-Bahá

 

Umrli

Molitva za umrle se koristi za preminule bahá’ije starije od petnaest godina. ‚To je jedina obavezna Baha’i molitva koja se izgovara u kongregaciji: izgovara je jedan vjernik dok svi prisutni stoje. Nije se neophodno okrenuti prema Kibli kad se izgovara ova molitva.‛

Omoj Bože! Ovo je Tvoj sluga i sin Tvoga sluge koji je vjerovao u Tebe i u Tvoje znakove i okrenuo lice prema Tebi odvojivši se od svega sem od Tebe. Ti si, uistinu, Najmilosrdniji od onih koji iskazuju milost.

Postupi sa njim, o, Ti Koji praštaš ljudske grijehe i skrivaš njihove mane, onako kako dolikuje nebu Tvoje dobrote i okeanu Tvoje milosti. Dozvoli mu da pristupi odajama Tvoje nenadmašne milosti koja je postojala prije stvaranja zemlje i neba.

Nema Boga sem Tebe, Koji Vječito Praštaš, Najvelikodušnijeg.

Neka onaj koji izgovara molitvu šest puta ponovi ‚Allah’u’Abha‛ a zatim devetnaest puta kaže svaki od sljedećih stihova:

Mi svi, uistinu, obožavamo Boga. Mi se svi, uistinu, klanjamo Bogu. Mi smo svi, uistinu, odani Bogu. Mi svi, uistinu, slavimo Boga.

Mi se svi, uistinu, zahvaljujemo Bogu.

Mi svi, uistinu, strpljenje u Bogu nalazimo.

(Ako je preminula žena, kažite: Ovo je Tvoja Vjernica i kćer Tvoje Vjernice, itd.)

#5306
- Bahá'u'lláh

 

O moj Bože! Oprostitelju grijeha, udjelitelju darova, otklonitelju tuge!

Uistinu, preklinjem Te da oprostiš grijehe

onima koji napustiše tijelo i uspeše se ka duhovnom svijetu.

O moj Gospodaru! Očisti ih od grijeha, odagnaj im tugu i zamijeni njihovu tamu za svjetlost. Daj da uđu u baštu sreće, pročisti ih najbistrijim vodama i dozvoli da ugledaju Tvoje divote na najvišoj gori.

‚Svakom odanom vjerniku smrt nudi pehar, koji je ustvari život... i daje dar vječnog života.‛ - Baha’u’llah

#5307
- `Abdu'l-Bahá

 

Vjernice

Kada bi spoznala slatkoću zvanja ‚ O Vjernice Moja‛, odvojila bi se od čovječanstva i dala se u danonoćno drugovanje s Njim koji je jedina čežnja svijeta.

#5308
- Bahá'u'lláh

 

Oizabrana ženo! On je Bog; slavljena neka je divota Njegovog svjetla.

Riječi ove molitve objavljene su onoj koja je vjerovala u znake svoga Gospodara i koja je ubrojana među one koji su Mu potpuno posvećeni. Posvjedoči da uistinu nema Boga osim Njega, koji je i moj i tvoj Gospodar, te da drugi Bog osim Njega ne postoji; On je Dobrostivi, Svemogući.

Zahvali se Bogu, jer ti je On na ovaj dan pomogao, objavio ti jasne riječi ove molitve i ubrojao te među one žene koje povjerovaše u Božje znake, uzdaše se u Njega kao u svoga zaštitnika, i zahvalne su Mu. Uistinu, Bog će ubrzo nagraditi Tebe, kao i one koji vjerovaše Njegovim znacima, vrijednim darom Svoje prisutnosti. Zasigurno nema drugog Boga osim Njega, Sveposjedućega, Najvelikodušnijega. Objave Njegove dobrote dopiru do svega što je stvoreno. On je Milosrdni, Saosjećajni.

#5309
- Bahá'u'lláh

 

Uzvišeno neka je Ime Tvoje, Gospodaru moj Bože! Pogledaj me kako iščekujem da ugledam Tvoju čudesnu milost, i kako žudim da osluhnem Tvoje slatke melodije, i kako mi srce vapi za živim vodama Tvoga znanja. Ti vidiš ovu Svoju vjernicu, o, moj Bože kako stoji pred uporištem Tvoje milosti, kako te doziva Tvojim imenom koje si Ti odabrao i postavio iznad svih drugih imena. Pošalji joj lahore Tvoje milosti, tako da se u potpunosti odvoji od same sebe i da bude privučena prijestolju koje svjetlom slave Tvoga lica nadaleko obasjava Tvoju vrhovnost i ustoličeno je na Tvome prijestolju. Moćan si Ti činiti ono što poželiš. Nema Boga osim Tebe, Najslavnijeg, Najdarežljivijeg.

Ne odbacuj one koji za Tobom tragaju, ne okreći leđa onima koji su prema tebi usmjerili svoje korake i ne lišavaj milosti Svoje one koji gaje ljubav za Tebe. Ti si onaj, Gospodaru moj, koji sebe nazva Gospodarom milosti, Najsaosjećajnijim. Smiluj se na Tvoju vjernicu koja traga za Tvojom zaštitom i koja je okrenula lice prema Tebi.

Ti si zaista Onaj koji vječno prašta, Najmilosrdniji.

#5310
- Bahá'u'lláh

 

Slavim Te, o, Bože moj! Tvoja vjernica koja je vjerovala u Tebe i u Tvoje znakove sada boravi u sjenci drveta Tvoje jednosti. Bože moj, tako Ti Tvog imena koje je i jasno i skriveno, napoji je najboljim vinom da bi zanemarila sebe i u potpunosti se posvetila spomenu na Tebe i odvojila se od svega sem od Tebe.

Udahnuo si joj spoznaju o Tebi, o moj Gospodaru, pa je ne liši Tvoje dobrote i Tvoje milosti. Pošto si je pozvao Sebi, dobrotom svojom te zaklinjem da je ne odbaciš. Podari joj onda, ono što nadilazi sve što na zemlji postoji. Ti si, uistinu, Onaj koji sve daruje i Čija je milost neizmjerna.

Ako bi nekome od onih koje si stvorio darovao ono što je jednako vrijednosti kraljevstva koja su na nebu i na zemlji, to ne bi ni za česticu umanjilo bogatstvo Tvoje vladavine. Daleko veći si Ti nego što te Veliki ljudi nazivaju, jer to je samo jedno od Tvojih imena koja su nastala snagom Tvoje volje.

Nema Boga osim Tebe, Gospodara moći, Gospodara slave, Gospodara znanja i mudrosti.

#5311
- Bahá'u'lláh

 

Slava Tebi, moj Bože! Moje lice je okrenuto prema Tvome licu, a moje lice je zapravo Tvoje lice, moj poziv je Tvoj poziv, moja Objava je Tvoja objava, moje ja je Tvoje Ja, moja Vjera je Tvoja Vjera, moja volja je Tvoja volja, moje Postojanje je Tvoje Postojanje, moja vrhovnost je Tvoja vrhovnost, moja slava je Tvoja slava, a moja moć je Tvoja moć.

Preklinjem Te, Stvoritelju naroda i Kralju vječnosti, da zaštitiš Svoje vjernice pod okriljem Tvoje čednosti, i da previdiš njihova djela koja su nedolična u Tvojim danima. Pročisti ih onda, Bože moj, od svake sumnje i ispraznih maštarija, i posveti ih od svega što bi dovelo do razdvajanja od Tebe, o Ti koji si Gospodar imena i Pokretač riječi. Ti si onaj u Čijim su rukama uzde svega što je stvoreno.

Nema Boga osim Tebe, Svemogućega, Najuzvišenijega, Najslavnijega, Onoga koji je Sebi dovoljan.

#5313
- Bahá'u'lláh

 

Hvaljeno neka je ime Tvoje, o moj Bože i Gospodaru svih stvari, Slava moja i Slavo svih stvari, Željo moja i Željo svih stvari, Snago moja i Snago svih stvari, Vladaru moj i Vladaru svih stvari, Posjedniče moj i Posjedniče svih stvari, Cilju moj i Cilju svih stvari, Pokretaču moj i Pokretaču svih stvari! Ne dozvoli mi, preklinjem Te, da budem udaljena od okeana Tvoje nježne milosti i da budem daleko od obala Tvoje blizine.

Ništa sem Tebe, Gospodaru moj, mi ne koristi, a bliskost sa bilo kim sem sa tobom ništa mi ne pomaže. Zaklinjem Te obilnošću Tvojih bogatstava, kojim si se izdvojio od sviju sem od samoga Sebe, da me ubrojiš među one koji su svoja lica prema Tebi okrenuli i ustali da Te služe.

Oprosti, Gospodaru moj, Tvojim slugama i vjernicama. Ti si, uistinu, Onaj koji vječno prašta, Najsaosjećajniji.

#5314
- Bahá'u'lláh

 

OBože! Iskušenja koja šalješ su spas dušama onih koji su posvećeni Tvojoj volji. Spomen na Tebe je melem srcima onih koji su se približili Tvome dvoru. Blizina Tebi je istinski život onima koji su Tvoji ljubljeni, Tvoja prisutnost je najveća želja onih koji žude da ugledaju Tvoje lice, udaljenost od Tebe je mučenje onima koji su priznali Tvoju jednost, razdvojenost od Tebe znači smrt onima koji su spoznali Tvoju istinu!

Zaklinjem te vapajima onih čije duše za Tobom uzdišu zbog udaljenosti od Tvoga dvora, i jecajima Tvojih ljubljenih koji pate zbog udaljenosti od Tebe, da me napojiš vinom svoga znanja i živim vodama Tvoje ljubavi i Tvoga zadovoljstva. Gospodaru moj, pogledaj Svoju vjernicu koja je zaboravila na sve sem na Tebe, koja se oduševila Tvojom ljubavlju i jadikovala zbog stvari koje su Te zadesile u rukama izopačenih. Odredi za nju ono što si namijenio za Svoje družbenice koje okružuju prijestolje Tvoje visosti i u sumrak i u zoru gledaju Tvoju ljepotu. Ti si, uistinu, Gospodar Sudnjeg Dana.

#5315
- Bahá'u'lláh

 

Ti vidiš, Gospodaru moj, kako se zlodjela koja počiniše oni koji su Ti leđa okrenuli, ispriječiše između Njega, u kome je Tvoje božanstvo očigledno, i Tvojih sluga. Pošalji im, o, moj Gospodaru, ono što će učiniti da se jedni drugima pozabave. Daj da se njihovo nasilje ograniči na njih same, kako bi mirna bila zemlja na kojoj borave.

Jedna od Tvojih vjernica, moj Gospodaru, traga za Tvojim licem, i uspinje se ka nebu Tvog zadovoljstva. Ne liši je, Gospodaru moj, onoga što si namijenio Svojim odabranim vjernicama. Omogući joj da bude tako privučena Tvojim molitvama, da njima slavi Tvoju hvalu.

Moćan si Ti činiti što te volja. Nema drugog Boga osim Tebe, Svemogućega, Onoga čiju pomoć traže svi ljudi.

#5316
- Bahá'u'lláh

 

Gospodaru! Pomozi ovoj kćeri Kraljevstva da bude uzvišena u oba svijeta. Učini da se okrene od ovog prolaznog svijeta i od onih koji su svoja srca usmjerili na svijet praha, i omogući joj da druguje i da ima bliske spone sa svijetom besmrtnosti. Daruj joj nebeske moći i ojačaj je nadahnućem Svetoga Duha kako bi se mogla da te služi.

Ti si Moćan.

#5312
- `Abdu'l-Bahá

 

Vodstvo

Bože moj, Predmetu mog obožavanja, Cilju moje čežnje, Svedarežljivi, Najsaosjećajniji! Zivot od Tebe potiče i sva snaga počiva nadohvat Tvoje moći. Onaj koga Ti uzvisiš je iznad anđela i doseže ovaj položaj: ‚Zaista, podigli smo ga do mjesta u visini!‛, a onaj koga Ti poniziš je niži od prašine, niži od ničega.

O Božansko proviđenje! Iako smo nepokorni, grešni i neumjereni, ipak od Tebe tražimo ‚sjedište istine‛ i žudimo da ugledamo lice Svemogućeg Vladara. Na Tebi je da zapovijedaš; sva vrhovna vlast Tebi pripada, a kraljevstvo moći klanja se Tvojoj naredbi. Sve što Ti učiniš je čista pravda i stvarna bit milosti. Jedan bljesak iz Sjaja Tvog Imena, Svemilosrdnoga, je dovoljan da otjera i sa svijeta izbriše svaki tračak grijeha, a samo jedan dašak iz lahora Dana Tvoje Objave je dovoljan da cijelo čovječanstvo zaodjene novim ruhom.

Svemogući, daruj Svoju snagu Svojim slabim bićima i oživi one koji su kao mrtvi, kako bi te pronašli, došli do okeana Tvoga vodstva i ostali postojani u Tvojoj Vjeri. Kada bi miris Tvoje hvale pronio bilo koji od jezika svijeta, sa istoka ili sa zapada, zaista bi bio hvale vrijedan i uveliko njegovan. Ostanu li jezici lišeni tog mirisa, zasigurno neće biti vrijedni pomena, ni riječima niti mislima.

Molimo Te, o, Proviđenje, da pokažeš svoj put svim ljudima i da ih vodiš tim putem. Ti si, uistinu, Svemogući, Najmoćniji, Sve znaš i Vidiš Sve.

#5317
- Bahá'u'lláh

 

Zaštita

U ime Boga, Gospodara nedokučive veličanstvenosti, Svepokoravajućeg.

Slavljen neka je Gospodar u Čijoj ruci je izvor

sve moći. Sve što je naumio je stvorio Svojom naredbom ‚Budi‛, pa to i postoji. Njemu je oduvijek pripadala moć da zapovijeda, i zauvijek će tako ostati. On snagom svoje naredbe čini pobjedonosnim onoga koga On hoće. On je uistinu Moćni, Svemogući. Iz Njega izvire sva slava i veličina u kraljevstvima Objave i Stvaranja, i svega što je između njih. Uistinu, On je Moćni, Sveslavljeni. On je oduvijek bio Izvor nesavladive snage i vječno će tako ostati. On je uistinu Gospodar sve moći i snage. Sva nebeska i ovozemaljska kraljevstva, i sve što je između njih, pripada Bogu, a Njegova je snaga moćnija od svega. Sva nebeska i ovozemaljska blaga, i blaga svega što je između neba i zemlje, pripadaju Njemu, a Njegova zaštita obuhvata sve što postoji. On je Stvoritelj nebesa i zemlje i svega što je između njih, i On uistinu svemu svjedoči. On je Gospodar Obračuna svim žiteljima nebesa i zemlje, i svega što je između njih, a Bog je uistinu hitar sudac. On određuje propisanu mjeru svima onima koji su na nebu i zemlji i svemu što je imeđu njih. Uistinu, On je Vrhovni Zaštitnik. On u svojoj šaci drži ključe nebesa i zemlje, i svega što je između njih. On dariva prema Svome nahođenju, Snagom Svoje zapovijedi. Uistinu, Njegova milost je sveobuhvatna, On je Sveznajući.

Recite: Bog mi je dovoljan; On je Onaj u Čijem su ruci sva kraljevstva. On putem moći Svojih nebeskih i ovozemaljskih sila, i sila svega što je između neba i zemlje, štiti svakog slugu kojeg hoće. Bog, uistinu, nadgleda sviju.

Neizmjerno si uzvišen, o, Gospodaru! Zaštiti nas od onoga što je pred nama i iza nas, što nam je nad glavama, od svega sa desna i lijeva, od onoga što nam je pod nogama, i svaku stranu kojoj smo izloženi. Uistinu, Tvoja zaštita nad svim stvarima je nenadmašna.

(originalnu molitvu je Báb ispisao vlastitom rukom, u vidu petougla)

#5318
- The Báb

 

Occasional

Naw-Rúz

Naw-Rúz

‚Naw-Ruz se proslavlja 21. marta prije zalaska sunca i ne treba ga vezivati za Praznik 19 dana. Praznik 19 dana je administrativne prirode, dok je Naw-Ruz proslava naše Nove godine, dan veselja i dobrodošlice".

‚U vezi Naw-Ruz-a: Ako ekvinocij pada na 21. mart prije zalaska sunca, Naw- Ruz se slavi istoga dana. Ukoliko pada nakon zalaska sunca, Naw- Ruz će se, kao što je rekao Bah{’u’ll{h, slaviti 22. marta. Što se tiče usvajanja standardnog vremena, to je odluka koju mora donijeti Univerzalna Kuća Pravde. Državno duhovno vijeće Amerike u ovom trenutku ne treba donositi nikakvu odluku po ovom pitanju.‛ - Shoghi Effendi

Slavljen bio Ti, o, Bože moj, jer si odredio da Naw-Rúz bude praznik onima koji su se pridržavali posta zbog ljubavi prema Tebi i suzdržavali se od svega što je Tebi neprihvatljivo. Dozvoli, o, moj Gospodaru, da ih vatra Tvoje ljubavi i toplina kojom zrači post koji si ti zapovijedio, zagrije za Tvoj put i učini da budu zaokupljeni sa slavljenjem i spominjanjem Tebe. Pošto si ih ukrasio, o, Gospodaru moj, ukrasima posta koji si Ti propisao, ukrasi ih i sa ukrasima Tvoga prihvaćenja, sa Tvojom milošću i ljubavlju. Jer su sva djela ljudi ovisna o Tvom zadovoljstvu, i uslovljena su Tvojom naredbom. Budeš li Ti smatrao da je onaj ko je prekinuo post jednak onome koji je post izvršio, takav će čovjek biti uračunat među one koji su od vječnosti postili. A budeš li na onoga koji je post izvršio gledao kao na onoga koji ga je prekinuo, takva će osoba biti pribrojana onima koji su prašinom ukaljali ruho Tvoga Otkrivenja i biće uklonjena daleko od kristalnih voda ovog živog Izvora.

Ti si Onaj kroz Kojega je podignut znak «Slavljen da si Ti u Svojim djelima», i razvio si zastavu «Neka slušaju Tvoju zapovijed». Otkrij Svoj položaj, o, moj Bože, Svojim slugama, da postanu svjesni da uspjeh svih stvari ovisi o Tvojoj zapovijedi i Tvojoj riječi, i da je vrlina svakog djela uvjetovana Tvojim dopuštenjem i zadovoljstvom Tvoje volje, i da bi priznali da uzde svih ljudskih djela drži ruka Tvoga prihvaćanja i Tvoga naređenja. Daj im da to spoznaju kako ih ništa ne bi lišilo Tvoje Ljepote, u ovim danima u kojima Krist uzvikuje: «Sva je vlast Tvoja, o, Ti Koji si začeo Duh (Isus)»; i Tvoj Prijatelj (Muhamed) viče: «Slava Tebi, o, Ti Najdraži, zato što si otkrio Svoju Ljepotu, i zapisao za Svoje odabranike ono što će ih dovesti do sjedišta otkrivenja Tvog najvećeg Imena, kroz koje su jadikovali svi narodi sem onih koji su se odvojili od svega osim od Tebe, i okrenuli se prema Onome Koji je Otkrivatelj Tvog Bića i objave Tvojih osobina.»

Onaj Koji je Tvoj izdanak i svo Tvoje društvo, o, moj Gospodaru, je prekinuo post na ovaj dan nakon što ga je ispoštovao unutar zidova Tvoga dvora, a u žudnji svojoj da Ti udovolji. Namijeni njemu, njima i svima koji su stupili u Tvoje prisustvo u ovim danima, svako dobro koje si odredio u Tvojoj Knjizi. Daruj im, tad, ono što će im koristiti u oba života, u ovom i u onom poslije.

Ti si, uistinu, Sveznajući, Premudri.

#5323
- Bahá'u'lláh

 

Post

Post

O, Najviše Pero! Recite: O narodi svijeta! Odredili smo vam da postite u propisano vrijeme, a kao kraj posta odredili smo proslavu Naw-Ruz-a. Tako je zvijezda Danica riječi zasjala nad obzorjem Knjige, prema naredbi Onoga koji je Gospodar početka i kraja. Dodatni dani su postavljeni prije mjeseca posta. Odredili smo da ovi dani, tokom trajanja dana i noći, budu objava slova Ha, što ih izdvaja od drugih dana, tako da ne podliježu ograničenjima godine ili mjeseci. Bahá’íma je propisano da ove dane provedu u dobrom raspoloženju, sa rodbinom i siromašnima, i da sa radošću i u ushitu slave Svoga Gospodara, da ga hvale i uzdižu Njegovo Ime; a kada se završe ovi dani, dani darivanja koji prethode danima uzdržavanja—neka otpočne post. Tako je odredio On, Koji je Gospodar cijelog čovječanstva.

Putnici, bolesnici, trudnice i dojilje nisu dužni postiti; Njih je poštedio Bog u znak Njegove milosti. On je uistinu Svemoćni, Najvelikodušniji. Baha'u'llah, Kitab-i-Aqdas, str. 24.

‛Odredili Smo da se molite i postite od početka dobi zrelosti (15 godina), kako je odredio Bog, Gospodar Vaš i Gospodar Vaših predaka< Putnici, bolesnici, trudnice kao i dojilje nisu obavezni postiti ... Ovo su Božije odredbe propisane u Knjigama i Pločama Njegovim Najuzvišenijim Perom. Držite se Njegovih odrednica i naredbi, i ne budite od onih koji su vodeći se zabludama i umišljanjima, usvojili mjerila koja su oni sami sebi postavili, i odbacili nazore koje je Bog odredio.

Uzdržite se od hrane i pića od zore do sumraka, i pazite da vas želja ne liši ove milosti koja vam je propisana u Knjizi.‛ - Baha'u'llah, Kitab-i-Aqdas, str. 25.

Zajedno sa obaveznim molitvama, post je jedan od dva stupa koji podupiru Zakon Božiji. Oni podstiču, jačaju, oživljavaju i pročišćavaju dušu, i osiguravaju njen stalni napredak. - Shoghi Effendi

Post traje od drugog do dvadesetog marta.

Hvalim Te, o, Gospodaru, Bože moj! Zaklinjem Te Objavom koja tamu pretvori u svjetlost, kroz koje je Često Posjećivani Hram izgrađen, Pisana Ploča objavljena i Predočena, da podariš meni i onima u mom društvu ono što će nam omogućiti da se vinemo ka nebu Tvoje nenadmašne slave, i očistiti nas od svake sumnje koja spriječi sumnjičave od ulaska u zaklon Tvog jedinstva.

Ja sam onaj, o, moj Gospodaru, koji se čvrsto drži uzda Tvoje plemenitosti i koji se priljubio uz skute Tvoje milosti i blagonaklonosti. Odredi za mene, i za moje voljene, dobro ovoga svijeta i svijeta koji će doći. Podari im, onda, Skriveni Dar koji si odredio za najvrijednije među Svojim stvorenjima.

Ovo su dani, Gospodaru moj, koje si Svojim slugama namijenio za poštivanje posta. Blagoslovljen je onaj koji posti samo Tebi za ljubav u potpunoj odvojenosti od svega sem od Tebe. Pomozi mi i pomozi im, o moj Gospodaru, da ti se pokore i da poštivaju Tvoja pravila. Ti, zaista, imaš moć činiti ono što izabereš.

Nema Boga osim Tebe, Sveznajućeg, Najmudrijega. Sva hvala pripada Bogu, Gospodaru svih svjetova.

#5324
- Bahá'u'lláh

 

Zaklinjem Te, o, moj Bože, Tvojim Moćnim Znakom i objavom Tvoje milosti ljudima, da me ne otjeraš sa kapije grada Tvoga prisustva i da ne ugasiš nadu koju sam usmjerio ka objavama Tvoje milosti. Vidiš me, o, moj Bože, kako se držim Imena Tvoga, Najsvetijeg, Najsvjetlijeg, Najmoćnijeg, Najvećeg, Najuzvišenijeg, Najslavnijeg i privijam se uz Tvoje skute uz koje se privijaju svi ljudi ovoga svijeta i svijeta koji će doći. Zaklinjem Te, o, moj Bože, Tvojim najmilozvučnijim Glasom i Tvojom najuzvišenijom Rječju, da me što bliže primakneš pragu Tvojih vrata i da ne dopustiš da budem udaljen od sjene milosti Tvoje i zastora Tvoje dobrote. Vidiš me, o, moj Bože, kako se držim Imena Tvoga, Najsvetijeg, Najsvjetlijeg, Najmoćnijeg, Najvećeg, Najuzvišenijeg, Najslavnijeg i privijam se uz Tvoje skute uz koje se privijaju svi ljudi ovoga svijeta i

svijeta koji će doći.

Zaklinjem Te, o, moj Bože, sjajem Tvoga Najsvjetlijeg lica i bistrinom svjetla lika Tvoga koje sja sa nauzvišenijeg prijestolja, da me privučeš mirisom Tvojega ruha i da me napojiš dragocjenim vinom spravljenim od riječi Tvoje. Vidiš me, o, moj Bože, kako se držim Imena Tvoga, Najsvetijeg, Najsvjetlijeg, Najmoćnijeg, Najvećeg, Najuzvišenijeg, Najslavnijeg i privijam se uz Tvoje skute uz koje se privijaju svi ljudi ovoga svijeta i svijeta koji će doći.

Zaklinjem Te, o, moj Bože, Tvojom kosom koja pada po Tvome licu onako kao što se Tvoje najuzvišenije pero kreće po stranicama Ploča Tvojih, šireći miris skrivenih značenja po kraljevstvu Tvog stvaranja, da mi omogućiš da služim Tvojoj Vjeri, da ne posustanem i da me ne omete uticaj onih koji sumnjaju u Tvoje znakove i koji su se od Tvoga lica okrenuli. Vidiš me, o, moj Bože, kako se držim Imena Tvoga, Najsvetijeg, Najsvjetlijeg, Najmoćnijeg, Najvećeg, Najuzvišenijeg, Najslavnijeg i privijam se uz Tvoje skute uz koje se privijaju svi ljudi ovoga svijeta i svijeta koji će doći.

Zaklinjem Te, o, moj Bože, Imenom Tvojim koje si proglasio Kraljem Imena, kojim su obuzeti svi koji su na nebu i na zemlji, da mi dozvoliš da se zagledam u svitanje Tvoje Ljepote i da me obdariš Vinom Tvoga Govora. Vidiš me, o, moj Bože, kako se držim Imena Tvoga, Najsvetijeg, Najsvjetlijeg, Najmoćnijeg, Najvećeg, Najuzvišenijeg, Najslavnijeg i privijam se uz Tvoje skute uz koje se privijaju svi ljudi ovoga svijeta i svijeta koji će doći.

Zaklinjem Te, o, moj Bože, Boravištem Tvoga Veličanstva koje je smješteno na najuzvišenijim vrhovima, i zastorom Tvoje Objave na Najvišim brežuljcima, da mi milosrdno pomogneš da ispunjavam Tvoju volju i ono što je cilj Tvoje objave. Vidiš me, o, moj Bože, kako se držim Imena Tvoga, Najsvetijeg, Najsvjetlijeg, Najmoćnijeg, Najvećeg, Najuzvišenijeg, Najslavnijeg i privijam se uz Tvoje skute uz koje se privijaju svi ljudi ovoga svijeta i svijeta koji će doći.

Zaklinjem Te, o, moj Bože, Tvojom Ljepotom koja obasjava svijet vječnosti, Ljepotom pred kojom se, u trenutku njenog otkrivanja, kraljevstvo ljepote s obožavanjem poklonilo hvaleći je zvonkim glasom, da dozvoliš da umrem za sve što posjedujem i da nastavim živjeti za ono što Tebi pripada. Vidiš me, o, moj Bože, kako se držim Imena Tvoga, Najsvetijeg, Najsvjetlijeg, Najmoćnijeg, Najvećeg, Najuzvišenijeg, Najslavnijeg i privijam se uz Tvoje skute uz koje se privijaju svi ljudi ovoga svijeta i svijeta koji će doći.

Zaklinjem Te, o, moj Bože, Objavom Imena Tvoga, Omiljenoga, koja zapali srca Tvojih miljenika i kojom se uspeše sve duše koje na zemlji borave, da mi pomogneš da Te spominjem među onima koje si stvorio i da Te veličam među Tvojim ljudima. Vidiš me, o, moj Bože, kako se držim Imena Tvoga, Najsvetijeg, Najsvjetlijeg, Najmoćnijeg, Najvećeg, Najuzvišenijeg, Najslavnijeg i privijam se uz Tvoje skute uz koje se privijaju svi ljudi ovoga svijeta i svijeta koji će doći.

Zaklinjem Te, o, moj Bože, šuštanjem Božanskog Drveta Lot i žamorom Tvoje riječi u Kraljevstvu Tvojih imena, da me udaljiš što više od svega što je protivno Volji Tvojoj i da me privučeš što bliže mjestu sa kojeg sija Onaj Koji je Svitanje znakova Tvojih. Vidiš me, o, moj Bože, kako se držim Imena Tvoga, Najsvetijeg, Najsvjetlijeg, Najmoćnijeg, Najvećeg, Najuzvišenijeg, Najslavnijeg i privijam se uz Tvoje skute uz koje se privijaju svi ljudi ovoga svijeta i svijeta koji će doći. Zaklinjem Te, o, moj Bože, Slovom, koje čim ga izgovoriše usta Tvoje volje, uzburka okeane i razbjesni vjetrove, ogoli plodove i razlista drveće, i učini da svi prošli tragovi nestanu, rastrga velove, i uputi one koji su Tebi posvećeni da pohrle ka svjetlu lika svoga Gospodara, Nesputanoga, da mi otkriješ ono što leži skriveno u riznicama Tvoga znanja i ono što je pohranjeno u riznicama Tvoje mudrosti. Vidiš me, o, moj Bože, kako se držim Imena Tvoga, Najsvetijeg, Najsvjetlijeg, Najmoćnijeg, Najvećeg, Najuzvišenijeg, Najslavnijeg i privijam se uz Tvoje skute uz koje se privijaju svi ljudi ovoga svijeta i svijeta koji će doći. Zaklinjem Te, o, moj Bože, vatrom Tvoje ljubavi koja otjera san sa očiju Tvojih odabranih i voljenih, i njihovim pominjanjem Tebe i hvalom Tebi u zoru, da me ubrojiš među one koji su dokučili ono što si poslao u Svojoj Knjizi i objelodanio Svojom Voljom. Vidiš me, o, moj Bože, kako se držim Imena Tvoga, Najsvetijeg, Najsvjetlijeg, Najmoćnijeg, Najvećeg, Najuzvišenijeg, Najslavnijeg i privijam se uz Tvoje skute uz koje se privijaju svi ljudi ovoga svijeta i svijeta koji će doći.

Zaklinjem Te, o, moj Bože, svjetlošću Tvoga lika koja natjera Tvoje bližnje da se suoče sa strijelama Tvoje odredbe, onima koji su Ti toliko odani da su se na Tvome putu spremni suočiti sa dušmanskim mačevima, da Svojim uzvišenim Perom za mene odrediš ono što si propisao Svojim vjerodostojnima i odabranima. Vidiš me, o, moj Bože, kako se držim Imena Tvoga, Najsvetijeg, Najsvjetlijeg, Najmoćnijeg, Najvećeg, Najuzvišenijeg, Najslavnijeg i privijam se uz Tvoje skute uz koje se privijaju svi ljudi ovoga svijeta i svijeta koji će doći.

Zaklinjem Te, o, moj Bože, Imenom kojim osluškuješ pozive Svojih voljenih, uzdahe onih koji za Tobom čeznu, uzvike onih koji uživaju u Tvojoj blizini, jecaje onih koji su Tebi posvećeni; Imenom kojim si obistinio snove onih koji u Tebe položiše svoje nade, Imenom kojim si ispunio njihove želje Svojom milošću i blagonaklonošću, i Imenom koje okean oprosta uskovitla pred Tvojim licem i kojim se oblaci Tvoje velikodušnosti izliše na sluge Tvoje, da za svakoga ko se Tebi okrenuo i ispoštovao post koji si Ti propisao odrediš nagradu namijenjenu onima koji ne govore sem uz Tvoje dopuštenje i koji se odrekoše svega što posjeduju na Tvome putu i Tebi za ljubav.

Zaklinjem Te, o, moj Gospodaru, Tobom, Tvojim znamenjem i Tvojim jasnim znacima, blještavim svjetlom svitanja Tvoje Ljepote, Tvojim Izdancima, da oprostiš grijehe onih koji se čvrsto držaše Tvojih Zakona i pridržavaše se onoga što si im propisao u Svojoj Knjizi. Vidiš me, o, moj Bože, kako se držim Imena Tvoga, Najsvetijeg, Najsvjetlijeg, Najmoćnijeg, Najvećeg, Najuzvišenijeg, Najslavnijeg i privijam se uz Tvoje skute uz koje se privijaju svi ljudi ovoga svijeta i svijeta koji će doći.

#5325
- Bahá'u'lláh

 

Ovo su, o, moj Bože, dani koje si odredio Svojim slugama da poštivaju post. Njime si ukrasio uvod Svoje Knjige Zakona koja je objavljena onima koje si stvorio i uljepšao Riznice Svojih zapovijedi naočigled svih koji na nebu i svih koji su na zemlji. Svaki čas u ovim danima si obdario posebnom vrlinom, nedokučivom bilo kome sem Tebi Čije znanje obuhvata sve stvoreno. Svakoj duši si dodijelio dio ove vrline, u skladu sa Pločom i Spisima Tvoje neosporive odredbe. Štaviše, svaki list iz ovih Knjiga i Spisa si posvetio ljudima i svim narodima svijeta.

Svojim posvećenim sljedbenicima si, prema Svojoj odredbi, svakim svitanjem namijenio pehar spomena na Tebe, o, Vladaru nad vladarima! Ovo su oni koji su do te mjere opijeni vinom Tvojih beskrajnih mudrosti, da su iz kreveta ustali sa željom da Tebe hvale i uzdižu vrline Tvoje, i zanemarili san da Ti se približe i da se napoje Tvojom dobrotom. Njihove su oči, u svako doba, usmjerene ka Vrelu Tvoje blagonaklonosti, a njihova su lica okrenuta ka Izvoru Tvoga nadahnuća. Zato iz oblaka milosrđa izlij na njih, i na nas, ono što dolikuje nebu Tvoje darežljivosti i milosti.

Hvaljeno neka je Ime Tvoje, o, moj Bože! Ovo su trenuci u kojima otključavaš vrata Svoje dobrote pred licima onih koje si stvorio i širom otvaraš kapije Tvoje blage milosti svim stanovnicima zemlje. Zaklinjem Te, onima čija je krv prolivena na Tvome putu, onima koji su se u čežnji za Tobom lišili vezanosti za bilo koga, onima koji su toliko zanešeni miomirisom Tvoga nadahnuća da je svaki dio njihovih tijela uzvikivao hvalu Tebi i odjekivao spomenom na Tebe, da nam ne uskratiš stvari koje si bez sumnje odredio ovom Objavom, Objavom čija je snaga učinila da svako drvo usklikne ono što je Goreći Grm nekoć objavio Mojsiju koji je sa Tobom drugovao, Objavom koja je svakom kamenčiću ponovno omogućila da usklikne hvalu Tebi, onako kao što Te je kamenje veličalo u danima Muhameda, Prijatelja Tvoga.

Ovo su oni, o, Bože moj, kojima si milosrdno pomogao da Ti se približe i da druguju sa Onim Koji Tebe Objavljuje. Vjetrovi Tvoje Volje su ih posvuda raspršili, sve dok ih Ti nisi ponovno odlučio okupiti u Svojoj sjenci, i učiniti da uđu pod okrilje Tvoga dvora. Sada kada borave u sjenci milosti Tvoje, pomozi im da postanu dostojni tako visokog položaja. Ne dozvoli im, o, moj Gospodaru, da budu ubrojani među one koji, iako se pred Tobom nalaze, ne prepoznaju lice Tvoje i one koji nakon susreta sa Tobom ostaju lišeni Tvojega prisustva.

Ovo su sluge Tvoje, o, moj Gospodaru, koje sa Tobom ulaze u ovu Najveću Tamnicu, koji poste poštujući naredbe koje si propisao u Pločama Tvojih zapovijedi i Knjigama Tvoje namjere. Daruj im ono što će ih u potpunosti pročistiti od onoga što je protivno Tvojoj Volji, da bi se u potpunosti posvetili Tebi, i da bi se mogli odvojiti od svega sem od Tebe.

Podari nam, o, moj Bože, ono što priliči Tvojoj milosti i dolikuje Tvojoj dobroti. Omogući nam, o, moj Gospodaru, da živimo u spomenu na Tebe i da umiremo u ljubavi za Tebe. Molimo Te, obasjaj nas Svojom prisutnošću u narednim svjetovima, svjetovima koji su nedokučivi ikome osim Tebi. Ti si naš Gospodar i Gospodar svih svjetova, Bog sviju koji su na nebu i koji su na zemlji.

Ti vidiš, o, moj Bože, šta je snašlo Tvoje voljene u Tvojim danima. Tvoja slava mi je svjedok! Patnje Tvojih odabranika odjekuju Tvojim kraljevstvom. Neke ljude okovaše nevjernici iz Tvoje zemlje i spriječiše ih da Ti se približe i dosegnu dvore Tvoje slave. Neki Ti se uspješe približiti, ali ne mogoše vidjeti Tvoj lik. Drugima, u njihovoj čežnji da te ugledaju, bi dozvoljeno da kroče u odaje Tvoga dvora, ali oni dopustiše da se umišljeni velovi onih koje si stvorio i zlodjela tlačitelja među Tvojim ljudima, ispriječe između njih i Tebe.

Gospodaru moj, ovo je čas koji nadmašuje svaki drugi čas, a koji je obznanjen samo rijetkima. Zaklinjem Te, Gospodaru moj, Tobom i njima, da za ovu godinu odrediš ono što će uzvisiti Tvoje voljene. Odredi za ovu godinu i ono što će omogućiti Svitanju Tvoje moći da jasno zasja nad obzorjem Tvoje slave i da Tvojom vrhovnom moći obasja cijeli svijet.

Učini Svoju Vjeru pobjedonosnom, Gospodaru moj, i pokori Svoje neprijatelje. Daruj nam dobro u ovome životu i životu koji će doći. Ti si Istina, Onaj koji poznaje tajne stvari. Nema Boga osim Tebe, Koji Vječno Prašta i Sve Daruje.

#5326
- Bahá'u'lláh

 

Tablets

Ahmadova Ploča

Ahmadova Ploča

On je Kralj, Sveznajući, Mudri!

Gle, Rajski Slavuj pjeva svete i slatke melodije na granama Stabla Vječnosti, objavljujući ljudima čiste duše radosne vijesti o Božjoj blizini, pozivajući vjernike u Božansko Jedinstvo na dvor Prisutnosti Velikodušnoga, obznanjujući razdvojenima poruku koju je objavio Bog, Kralj, Slavni, Neuporedivi, vodeći voljene do sjedišta svetosti i do ove blistave Ljepote.

Zaista, ovo je Najveća Ljepota predskazana u Knjigama Glasnika, kroz Koju će se istina raspoznati od zablude, a mudrost svake zapovijedi će biti stavljena na iskušenje. Zaista, On je Drvo Života koje rađa plodove Boga, Uzvišenoga, Moćnoga, Velikoga.

O, Ahmade! Posvjedoči da je On stvarno Bog i da nema Boga osim Njega, Kralja, Zaštitnika, Neuporedivoga, Svemogućega; i da je Onaj, imenom ’Ali (B{b), kojega je On poslao bio Onaj pravi od Boga i da se Njegovim naredbama svi mi pokoravamo.

Recite: o, ljudi pokoravajte se naredbama Božijim, koje su propisane u Bay{nu od Slavnoga, Mudroga. On je, uistinu, Kralj Glasnika, a Njegova je Knjiga Knjiga Majka, kad biste to samo znali.

Tako ti Slavuj uputi Svoj zov iz ove tamnice. Dužnost mu je bila predati ovu jasnu poruku. Ko god hoće neka se ogluši na ovaj savjet, ko god zaželi, pustite ga da izabere put ka Svome Gospodaru.

O ljudi, poreknete li ove stihove, čime ćete dokazati svoju vjeru u Boga? Dokažite to, o, lažni skupe.

Nikako, tako mi Onoga u Čijoj je ruci moja duša, oni ne mogu niti će to ikada moći dokazati, čak ako se udruže i pomognu jedni drugima.

O Ahmade! Ne zaboravi na Moje darove dok sam odsutan. Sjeti se Mojih dana u svojim danima, i ne smetni s uma moje patnje i progonstvo u ovom dalekom zatvoru. Budi tako postojan u Mojoj ljubavi, da ti se srce ne pokoleba ni ako se dušmanski mačevi na tebe okome, niti ako se sva nebesa i zemlja dignu protiv tebe.

Budi poput plamena vatre mojim neprijateljima i rijeke vječnog života Mojim voljenima, i ne budi od onih koji sumnjaju.

Ako te na Mom putu snađu nevolje, ili te radi Mene zadesi poniženje, neka te to ne brine.

Uzdaj se u Boga, Tvoga Boga i Gospodara tvojih očeva. Ljudi lutaju stazama zablude, lišeni razboritosti kojom bi Boga vidjeli sopstvenim očima, ili čuli Njegovu Melodiju svojim ušima. Takve smo ih zatekli, kako i ti svjedočiš.

Tako njihova praznovjerja postadoše ograda između njih i njihovih sopstvenih srca i drže ih daleko od puta Božijeg, Uzvišenoga, Velikoga.

Budi duboko uvjeren da onaj koji se okreće od ove Ljepote, okrenuo se i od Glasnika iz prošlosti i iskazuje oholost prema Bogu od vječnosti do vječnosti.

Dobro nauči ovu ploču, o, Ahmade. Uči je u svojim danima i ne suzdržavaj se od toga. Jer, uistinu, Bog je odredio za onoga koji je izgovara, nagradu stotine mučenika i službu u oba svijeta. Ove blagoslove smo Ti podarili kao znak milosti Naše prisutnosti, da bi mogao biti od onih koji su zahvalni.

Tako mi Boga! Pročita li ovu Ploču krajnje iskreno onaj koji je u nevolji ili patnji, Bog će mu rastjerati tugu, riješiti njegove nevolje i otkloniti patnje.

Uistinu, On je Milosrdni, Saosjećajni. Hvaljen Bog, Gospodar svih svjetova.

#5322
- Bahá'u'lláh

 

Ploča Pohođenja Báb-a i Bahá’u’lláh -a

Ploča Pohođenja Báb-a i Bahá’u’lláh -a

(Riječi sa ove ploče se izgovaraju na Svetištu B{b-a i Bah{’u’ll{h-a i često se koriste pri obilježavanju Njihovih godišnjica.)

Hvala koja je osvanula iz Tvoga najuzvišenijeg Bića i slava koja je zasjala iz Tvoje najveće Ljepote neka je Tebi, o, Ti koji si Objava Veličanstva, Kralj Vječnosti i Gospodar svemu što je na nebu i na zemlji! Svjedočim da su Tobom vrhovnost Boga i Njegovog kraljevstva, Božje dostojanstvo i Njegova veličajnost obznanjeni, da se zora drevne divote zaiskrila na nebu Tvoje neopozive odluke, i Ljepota Neviđenoga zasjala na svijetu stvaranja. Svjedočim da se pokretom Tvoga Pera obistinila Tvoja naredba ‚Budi‛, da se Božja skrivena Tajna obznanila, da su sve stvorene stvari ponovno oživljene, i sve Objave nama poslane.

Dalje svjedočim da je Tvoja ljepota otkrila Ljepotu Obožavanoga, i da se kroz Tvoje lice ukazalo lice Željenoga, da su se rječju Tvoje odluke razdijelila sva stvorena bića, natjeravši Tebi posvećene da se penju na vrhunac slave a bezbožne da padnu u najdublji bezdan.

Svjedočim da onaj koji Tebe spozna, spoznade Boga, da je onaj koji je dosegao prisutnost Tvoju, dosegao prisutnost Boga. Blagoslovljen je onaj koji vjeruje u Tebe i u Tvoje znake, koji je ponizan pred Tvojom vrhovnošću, koji je počašćen što se susreo s Tobom i koji je ugodio Tvojoj volji, koji bijaše u Tvojoj blizini i stajaše pred Tvojim prijestoljem. Jadan je onaj koji se ogriješio o Tebe, porekao Te, odbio Tvoje znake, opovrgao Tvoju vrhovnost, ustao protiv Tebe, iskazao ponos pred Tvojim licem, porekao Tvoja svjedočenja, okrenuo se od Tvoje vladavine i Tvoje vlasti, i ubrojan je među nevjernike čija su imena uklesana prstima Tvoje moći na Tvojim svetim Pločama.

Pošalji mi, o, moj Bože i Voljeni moj, sa desnog dlana Tvoje milosti i Tvoje plemenitosti sveti dašak Tvoje naklonosti- kako bi se mogao odvojiti od sebe i svijeta, a priviti bliže dvorima Tvoje blizine i Tvoga prisustva. Moćan si Ti činiti ono što Te volja. Ti si, uistinu, uzvišen iznad svega.

Spomen na Boga i Njegova hvala, slava Božja i Njegov sjaj pripadaju Tebi, o, Ti koji si Njegova Ljepota! Svjedočim da oko čovječanstva nikada nije vidjelo ikoga kome je nanesena veća nepravda nego Tebi. Svaki dan Tvog života je bio uronjen u okean patnji. Jednom te sputaše lancima i okovima, drugi put Ti zaprijetiše dušmanski mačevi. Uprkos svemu tome si odredio svim ljudima da poštivaju ono što Ti je objavio Onaj koji je Sveznajući, Premudri.

Dajem svoju dušu kao iskupljenje patnjama koje si iskusio, a duh moj neka bude otkup za nepravde koje si podnio. Zaklinjem Boga, Tobom i onima čija su lica ozarena sjajem svjetlosti Tvoga lika, i onima koji su Tebi za ljubav, poštivali sve što im je određeno, da ukloniš velove koji stadoše između Tebe i onih koje si stvorio, i da mi daruješ dobro ovoga svijeta i svijeta koji će doći. Ti si, uistinu, Svemoćni, Najuzvišeniji, Najslavniji, Vječiti Oprostitelj, Najmilosrdniji.

Blagoslovi, o, Gospodaru, Bože moj, Božansko drvo Lot, njegovo lišće, granje i grančice, stablo i izdanke, sve dok traju Tvoja najdivnija imena i Tvoje najuzvišenije osobine. Zaštiti ih od zlodjela silnika i nasilja. Ti si, uistinu, Svemoćni, Najmoćniji. Blagoslovi, o, Gospodaru Bože moj, one sluge i vjernice koji se Tebi okrenuše. Ti si, uistinu, Najdarežljiviji, Onaj Čija je milost neiscrpna. Nema Boga osim Tebe, Koji Vječno Prašta, Najvelikodušnijeg.

#5319
- Bahá'u'lláh

 

Ploča Pohođenja za Abdu'l-Baha

Ploča Pohođenja Za Abdu'l-Baha

(Ova molitva se izgovara u njegovom hramu. Koristi se i kao privatna molitva.)

̋

Onaj koji izgovara ovu molitvu sa skromnošću i žarom, ona će udahnuti radost i sreću u srce ovog sluge; i biće to kao da se s Njim sreo licem u lice. ̋

On je Sveslavljeni!

O Bože, moj Bože! Skroman i uplakan podižem molećive ruke prema Tebi i pokrivam lice prašinom sa Tvoga praga, uzvišenog iznad znanja učenih, i hvale svih onih onih koji te veličaju. Blagim pogledom Tvog Milosrdnog Oka se osvrni na svoga slugu, koji skroman i ponizan čeka pred Tvojim Vratima, i uroni ga u Okean Tvoje Vječne milosti.

Gospodaru! On je Tvoj siroti i skromni sluga, u zanosu Te preklinje, u Tvojoj ruci je zarobljen, i sa žarom Ti se moli, vjerujući u tebe, sav u suzama pred Tvojim Licem, doziva te i preklinje, govoreći:

O Gospodaru, moj Bože! Podari mi Tvoju Milost da služim Tvoje voljene, ojačaj me u služenju Tebe, obasjaj mi lice Svjetlom pokornosti na Tvome Dvoru svetosti i molitvom Tvome Veličanstvenom Kraljevstvu. Pomozi mi da budem nesebičan pri ulasku kroz Tvoju nebesku Kapiju, i daj da se od svega odvojim u Tvom svetom prisustvu. Gospodaru! Daj da se napijem iz pehara nesebičnosti; tom me odjećom ogrni i u taj okean me uroni. Daj da budem poput prašine na putu Tvojim voljenima, i dozvoli da ponudim dušu za zemlju posvećenu stopama Tvojih izabranih na Tvome Putu, Gospodaru Najviše slave!

Ovom molitvom te Tvoj sluga doziva, u zoru i po mraku. Ispuni želju moga srca. O, Gospodaru! Obasjaj njegovo srce, obraduj mu dušu, obasjaj njegovo svjetlo, pa da služi Tvoju Vjeru i Tvoje sluge.

Ti si Darivatelj, Saosjećajni, Najdobrostiviji, Plemeniti, Milosrdni, Samilosni.

#5320
- `Abdu'l-Bahá

 

Ploča Vatre

Ploča Vatre

UIme Boga , Najdrevnijega, Najvećega.

Srca iskrenih razorena su vatrom razdvojenosti: Gdje je sjaj svjetla Tvoga Lika, o, Voljeni svjetova?

Oni koji su Ti bliski, napušteni su u tami očaja: Gdje je svjetlo svitanja ponovnog ujedinjenja s Tobom, o, Čežnjo svjetova?

Tijela Tvojih izabranika drhtava leže na pijesku tuđih obala: Gdje je okean Tvoje prisutnosti, o, Ushitu svjetova?

Željne ruke podignute su prema nebu Tvoje milosti i velikodušja: Gdje su kiše Tvojih blagoslova, o, Uslišitelju svjetova?

Nevjernici su se digli na nasilje sa svih strana: Gdje je pokoravajuća moć Tvoga sudbonosnog pera, o, Osvajaču svjetova?

Lavež pasa nadaleko odjekuje: Gdje je lav iz šume Tvoje moći, o, Suče svjetova?

Studen je obuzela ljude sve: Gdje je toplina Tvoje ljubavi, o, Vatro svjetova?

Bijeda je dosegla svoj vrhunac: Gdje su znaci Tvoga izbavljenja, o, Uzdanice svjetova?

Tama je obavila većinu naroda: Gdje je svjetlo Tvoje spoznaje, o, Prosvjetitelju svjetova?

Vratovi su istegnuti od pakosti: Gdje su Tvoje osvetničke sablje, o, Razoritelju svjetova?

Poniženje je doseglo dno: Gdje je znamenje Tvoje slave, o, Slavo svjetova?

Tuga je pogodila Objavitelja Tvog Imena, Najmilosrdnijeg: Gdje je radost iz izvora Tvoga Otkrivenja, o, Ljepoto svjetova?

Nemir je obuzeo sve narode svijeta: Gdje su znaci Tvog spokoja, o, Radosti svjetova?

Vidiš kako je Mjesto Osvita Tvoga znamenja opkoljeno velom zlih namjera: Gdje su Tvoje moćne ruke, o, Snago svjetova?

Ljuta žeđ mori sve ljude: Gdje je rijeka Tvojih blagoslova, o, Milosti svjetova?

Pohlepa je zarobila cijelo čovječanstvo: Gdje su otjelovljenja odvojenosti, o, Gospodaru svjetova?

Ti vidiš Onoga Kome Naniješe Nepravdu samog u progonstvu: Gdje u nebeske vojske pod Tvojom Zapovijedi, o, Vladaru svjetova?

Ostavljen sam u tuđoj zemlji: gdje je znamenje Tvoje odanosti, o, Vjero svjetova?

Samrtne patnje obuzele su sve ljude: Gdje su valovi okeana Tvog vječnog života, o, Živote svjetova?

Šapati Satane do svakoga dopiru: Gdje je meteor Tvoje vatre, o, Svjetlosti svjetova?

Opijenost strašću je izopačila većinu ljudi: Gdje su zore Tvoje čednosti, o, Čežnjo svjetova?

Vidiš Onoga Kojemu Naniješe Nepravdu okruženog nasiljem među Sirijcima: Gdje je sjaj Tvoga svitanja, o, Svjetlosti svjetova?

Vidiš da mi je zabranjeno da govorim: Otkuda će poteći Tvoje pjesme, o, Slavuju svjetova?

Ljudi su obuzeti zabludama: Gdje su tumači Tvoga uvjerenja, o, Sigurnosti svjetova?

Bahá tone u more patnji: Gdje je Arka Tvoga izbavljenja, o, Spasitelju svjetova?

Ti vidiš Izvor Tvoje riječi u tami stvaranja: Gdje je sunce s neba Tvoje milosti, o, Darovatelju Svjetla svjetova?

Svjetiljke istine i čistoće, odanosti i časti su ugasle: Gdje su znaci Tvoga osvetničkog gnjeva, o, Pokretaču svjetova?

Vidiš li ikoga da se za Tebe zauzima, ili da razmišlja o onome što je Njega zadesilo na putu Tvoje ljubavi? Sada moje pero zastaje, o, Voljeni svjetova.

Grane božanskog drveta Lot pokidane su nasrtajima vihora sudbine: Gdje su zastave Tvoje podrške, o, Branitelju svjetova?

Ovo lice je sakriveno u prašini klevete: Gdje je dašak Tvoje samilosti, o, Milosti svjetova?

Odjeću svetosti su okaljali podmukli ljudi: Gdje je ruho Tvoje svetosti, o, Ukrasitelju svjetova?

More milosti utihnulo je zbog onoga što su ljudske ruke uradile: Gdje su valovi Tvog darivanja, o, Čežnjo svjetova?

Vrata koja vode do božanske Prisutnosti zapečatilo je nasilje Tvojih neprijatelja: Gdje je ključ do Tvojih blagoslova, o, Ključaru svjetova?

Lišće je požutjelo od otrovnih vjetrova zavjere: Gdje je kiša iz oblaka Tvoje darežljivosti, o, Darovatelju svjetova?

Kosmos je pomračen prašinom grijeha: Gdje su lahori Tvoga praštanja, o, Oprostitelju svjetova?

Ovaj mladić je usamljen u pustoj zemlji: Gdje je kiša Tvoje nebeske milosti, o, Obdaritelju svjetova? O, Uzvišeno Pero, čuli smo Tvoj najslađi poziv

u vječnom kraljevstvu: Poslušaj ono što Ti Jezik Veličanstva poručuje, o, Ti Kome Naniješe Nepravdu!

Da nije studeni, kako bi prevladala vrelina Tvojih riječi, o, Tumaču svjetova?

Da nije nesreće, kako bi zasjalo sunce Tvoga strpljenja, o, Svjetlosti svjetova?

Ne kukaj zbog zlih. Stvoren si da podnoseš i da istraješ, o, Strpljenje svjetova.

Kako je bilo divno Tvoje svitanje na obzorju Pogodbe među zagovornicima pobune, i Tvoja žudnja za Bogom, o, Ljubavi svjetova.

Ti si zastavu nezavisnosti postavio na najviše vrhove, a more darova je uskomešano, o, Zanosu svjetova.

Zbog Tvoje usamljenosti je zasjalo Sunce Jednosti, a Tvojim progonstvom je uljepšana zemlja Jedinstva. Budi stpljiv, o, Prognaniče svjetova.

Poniženje smo učinili ruhom slave, a patnju ukrasom Tvoga čela, o, Ponosu svjetova

Ti vidiš da su srca ispunjena mržnjom, a na Tebi je da to previdiš, o, Ti Koji Skrivaš grijehe svjetova.

Kada mačevi bljesnu, pohitaj naprijed! Kad strijele polete, nastavi dalje! O, Žrtvo svjetova.

Jadikuješ li Ti, ili ću ja kukati? Prije ću ja zaplakati zbog malog broja Tvojih pobornika, o, Ti koji si izazvao plač svjetova.

Uistinu, čuo sam Tvoj Zov, o, Sveslavljeni, Ljubljeni i sada lice Bah{ (Slave) gori žarom patnje i vatrom Tvoje blistave riječi, i On se podigao u vjernosti na mjestu žrtve radi Tvoga zadovoljstva; o, Zapovjedniče svjetova.

O, ’Ali-Akbar, zahvali Bogu na ovoj ploči iz koje možeš udahnuti miris Moje blagosti i saznati šta Nas je snašlo na putu Boga, Obožavanoga u svim svjetovima.

Kada bi sve sluge ove riječi pročitale i o njima razmislile, u njihovim venama bi zaiskrila vatra koja bi zapalila svjetove.

#5321
- Bahá'u'lláh