Return   Facebook   Zip File

Obligatory

ORACIÓ OBLIGATÒRIA CURTA

Es recita una vegada cada vint-i-quatre hores, al migdia

Sóc testimoni, oh Déu meu, de que tu m’has creat per conèixer-te i per adorar-te. Sóc testimoni en aquest moment, de la meva impotència i del Teu poder, de la meva pobresa i de la Teva riquesa.

No hi ha altre Déu sinó Tu, Qui ajuda en el perill, Qui subsisteix per Si

#5758
- Bahá'u'lláh

 

ORACIÓ OBLIGATÒRIA LLARGA

Es recita una vegada cada vint-i-quatre hores

Qui desitgi recitar aquesta oració, que es posi dempeus, es giri cap a Déu i, romanent , dret al seu lloc miri a dreta i esquerra, com qui espera la misericòrdia del seu Senyor, el Més Misericordiós, el Compassiu. Després que digui:

Oh Tu, qui ets el Senyor de tots els noms i el Faedor dels cels! Et suplico pels Qui són les Aurores de la Teva Essència invisible, el Més Exaltat, el Tot Gloriós, que facis de la meva oració un foc que consumeixi els vels que m’han apartat de la Teva bellesa i una llum que em condueixi a l’oceà de la Teva presència.

Que després aixequi les mans en senyal de súplica a Déu –beneït i exaltat sia Ell- i digui:

Oh Tu, desig del món i Benamat de les nacions! Tu em veus girant-me cap a Tu, lliure de tota afecció a ningú que no siguis Tu, i aferrat a la Teva corda, pel moviment del qual ha estat commoguda tota la creació. Sóc el teu serf, oh Senyor meu, i el fill del Teu serf. Sóc aquí disposat a fer la Teva voluntat i desig, sense anhelar altra cosa que la Teva complaença. T’imploro per l’Oceà de la Teva misericòrdia i el Sol de la Teva gràcia que procedeixis amb el Teu poder què està per sobre de tota menció i lloança! Tot el què sigui revelat per Tu és el desig del meu cor i estimat per la meva ànima. Oh Déu, Déu meu! No consideris els meus actes ni les meves esperances; ans, considera la Teva voluntat, que abraça els cels i la terra. Pel Teu Més Gran Nom, oh Tu Senyor de totes les nacions! He desitjat sols el què Tu desitjares, i estimo sols el què Tu estimes.

Que després s’agenolli, inclini el front fins al terra i digui:

Exaltat ets per sobre de la descripció de qualsevol que no siguis Tu, i la comprensió de ningú fora de Tu.

Que després es posi dret i digui:

Fes de la meva oració, oh Senyor meu, una font d’aigües de vida perquè jo visqui tant com perduri la Teva sobirania i faci menció de Tu en cada món dels teus mons.

Que després torni a aixecar les mans en gest de súplica i digui:

Oh Tu, en separació de Qui s’han fos els cors i les ànimes, i a causa del foc d’aquest amor s’ha inflamat el món sencer! T’imploro pel Teu nom, mitjançant el qual has sotmès a tota la creació, que no em privis del que hi ha en Tu, oh Tu que regnes sobre tots els homes. Tu veus, oh Senyor meu, aquest estrany què es dirigeix apressat a la seva exaltadíssima llar que es troba sota el dosser de la Teva majestat, als recintes de la Teva misericòrdia; i a aquest transgressor què cerca l’oceà del Teu perdó; i aquest humil què procura la cort de la Teva glòria; i aquesta pobra criatura rere l’orient de la Teva riquesa. Teva és l’autoritat per ordenar el que desitgis. Testimonio que Tu has de ser lloat en els teus fets, i obeït en els Teus mandats, i romandre lliure en les Teves ordres.

Que després aixequi les mans i repeteixi tres vegades el Més Gran Nom . Que llavors s’inclini, amb les mans recolzades als genolls, davant Déu –beneït i exaltat sia Ell- i digui:

Tu veus, oh Déu meu, com el meu esperit ha estat commogut dins de les meves extremitats i membres en la seva ànsia d’adorar-te i en el seu anhel per recordar-te i exalçar-te; com dóna testimoni del què la llengua del Teu Manament ha testimoniat en el regne de la Teva expressió i el cel del Teu coneixement. Vull en aquest estat, oh Senyor meu, demanar-te tot el que hi ha en Tu, per demostrar la meva pobresa i la Teva riquesa, i declarar la meva impotència i manifestar la Teva força i el Teu poder.

Després que es posi dempeus i aixequi dues vegades les mans en senyal de súplica, dient:

No hi ha Déu tret de Tu, el Tot Poderós, el Generosíssim. No hi ha Déu tret de Tu, Qui ordena, tant en el principi com a la fi. Oh Déu, Déu meu! El Teu perdó m’ha influït valor, i la Teva misericòrdia m’ha enfortit, i la Teva crida m’ha despertat, i la Teva gràcia m’ha aixecat i conduït cap a Tu. Qui, sinó, soc jo per atrevir-me a romandre davant el teu portal de la ciutat de la Teva proximitat, o dirigir el rostre cap a les llums què resplendeixen des del cel de la Teva voluntat? Tu veus, oh Senyor meu, aquesta dissortada criatura que truca a la porta de la Teva gràcia, i aquesta ànima evanescent què busca el riu de la vida eterna de mans de la Teva generositat. Teu és el comandament en tot moment, oh Tu qui ets el Senyor de tots els noms, i meva és la resignació i espontània submissió a la Teva voluntat, oh Creador dels cels!

Que després aixequi les mans tres vegades, dient:

Déu és més gran que tots els grans!

Que després s’agenolli i inclini el front fins al terra i digui:

Massa alt estàs perquè ascendeixi al cel de la Teva proximitat la lloança dels qui estan prop de Tu, o perquè les aus dels cors dels qui estan dedicats a Tu atenyin l’entrada de la Teva porta. Testimonio que Tu has estat santificat per sobre de tots els atributs i consagrat per sobre de tots els noms. No hi ha Déu tret de Tu, el Més Exaltat, el Tot Gloriós.

Que després s’assegui i digui:

Testimonio el què han testimoniat totes les coses creades, i el Concurs de Dalt, i els habitants de l’altíssim Paradís, i, més enllà d’ells, la Llengua de Grandesa mateixa des de l’horitzó tot gloriós: que Tu ets Déu, que no hi ha Déu tret de Tu, i que Qui ha estat manifestat és el Misteri Ocult, el Símbol Atresorat, mitjançant el Qual s’han unit i enllaçat les lletres S, I, G, U, E i S (sigues). Testimonio que és Aquell el nom del qual ha estat inscrit per la Ploma de l’Altíssim, i Qui ha estat mencionat en els Llibres de Déu, el Senyor del Tron a les altures i d’aquí a la terra.

Que després es posi dret i, alçat, digui:

Oh Senyor de tota l’existència i Posseïdor de tot el què és visible i invisible! Tu perceps les llàgrimes i els sospirs que profereixo, i sents els meus gemecs i els meus planys i el lament del meu cor. Pel Teu poder! Les meves transgressions m’han impedit acostar-me a Tu; i els meus pecats m’han mantingut lluny de la cort de la Teva santedat. El Teu amor, oh Senyor meu, m’ha enriquit, i la separació de Tu m’ha destruït, i l’allunyament de Tu m’ha consumit. Et suplico pels teus passos en aquest desert i per les paraules “Sóc aquí, sóc aquí” que els Teus Escollits han pronunciat en aquesta immensitat, i pels hàlits de la Teva Revelació i les suaus brises de l’Alba de la Teva Manifestació, que ordenis que jo pugui contemplar la Teva bellesa i observar tot el què hi ha al Teu Llibre.

Que després repeteixi tres vegades el Més Gran Nom s’inclini amb les mans recolzades als genolls i digui:

Lloat siguis, oh Déu meu, per quant m’has ajudat a recordar-te i m’has fet conèixer al Qui és l’Aurora dels Teus signes, i doblegar-me davant el Teu senyoriu, humiliar-me davant la Teva Deïtat i reconèixer el què ha estat pronunciat per la Llengua de la Teva grandesa.

Que després s’aixequi i digui:

Oh Déu, Déu meu! La meva esquena està corbada per la càrrega dels meus pecats, i la meva negligència m’ha destruït. Sempre que penso en les meves males obres i en la Teva benevolència, se’m fon el cor i em bull la sang a les venes. Per la Teva Bellesa, oh Tu, Desig del món! Em poso vermell en aixecar el rostre cap a Tu, i les meves mans anhelants s’avergonyeixen d’estendre’s cap el cel de la Teva generositat. ¡Tu veus, oh Déu meu, com les llàgrimes m’impedeixen recordar-te i exalçar les Teves virtuts, oh Tu Senyor del Tron a les altures i d’aquí a la terra! ¡T’imploro, pels signes del Teu Regne i els misteris del Teu Domini, què procedeixis amb els Teus estimats com correspon a la Teva generositat, oh Senyor de tota l’existència, i és digne de la Teva gràcia, oh Rei del què és visible i invisible!

Que després repeteixi el Més Gran Nom tres vegades, i s’agenolli, inclini el front fins al terra i digui:

Lloat siguis, oh Déu nostre, per quant has fet descendir sobre nosaltres allò que ens acosta a Tu i ens proveeix de tot el què és bo i que has enviat en els Teus Llibres i Escriptures. Et supliquem, oh Senyor meu, que ens protegeixis de les hosts d’ocioses fantasies i vanes imaginacions. Tu en veritat, ets el Fort, l’Omniscient.

Que després aixequi el cap, s’assegui i digui:

Testimonio, oh Déu meu, el què han testimoniat els Teus Escollits, i reconec el què han reconegut els habitants de l’altíssim Paradís i aquells què han girat al voltant del Teu imponent Tron. Els regnes de la terra i del cel són Teus, oh Senyor dels mons!

#5760
- Bahá'u'lláh

 

ORACIÓ OBLIGATÒRIA MITJANA

Es recita diàriament, al matí, al migdia i cap al tard

Qui desitgi orar, que es renti les mans i, mentre es renta, digui:

Enforteix la meva mà, oh Déu meu perquè prengui el Teu Llibre amb tal fermesa que les hosts del món no tinguin poder sobre ella. Cuida-la, llavors, de no immiscir-se en el què no li pertany. Tu ets, vertaderament, el Tot Poderós, l’Omnipotent.

I mentre es renta la cara, que digui:

He girat el meu rostre cap a Tu, oh Déu meu Senyor. Il·lumina’l amb la llum del Teu semblant. Protegeix-lo, llavors, perquè no es giri cap a altre què no siguis Tu.

Que després s’aixequi, es giri cap a la quibla (punt d’adoració és a dir: Bahjí, Acre) i digui:

Déu testimonia que no hi ha altre Déu sinó Ell. Seus són els regnes de la Revelació i de la creació. Ell, en veritat, ha manifestat a qui és l’Aurora de la Revelació. Qui conversà al Sinaí, per mitjà de Qui ha resplendit l’Horitzó Suprem i ha parlat l’Arbre del Lotus, més enllà del qual no hi ha pas, i mitjançant el Qual s’ha proclamat a tots els qui estan al cel i a la terra la crida: “Heus ací, ha arribat Qui tot ho posseeix. ¡La terra i el cel, la glòria i el domini són de Déu, el Senyor de tots els homes, i el Posseïdor del Tron a les altures i d’aquí a la terra!”.

Que després s’inclini, amb les mans recolzades als genolls, i digui:

¡Exaltat ets per sobre de la meva lloança i la lloança de qualsevol altre a més de mi, i per sobre de la meva descripció i la descripció de tots els qui estan a la terra!

Que després, dempeus i amb les mans obertes, els palmells alçats en front del rostre digui:

No desil·lusionis, oh Déu meu, a aquell qui, amb dits suplicants, s’ha aferrat a l’orla de la Teva misericòrdia i la Teva gràcia, Tu ets el Més Misericordiós dels qui mostren misericòrdia!

Que després s’assegui i digui:

Dono testimoni de la Teva Unitat i la Teva Unicitat, i de que Tu ets Déu i no hi ha altre Déu més que Tu. Vertaderament, has revelat la Teva Causa, has acomplert la Teva Aliança i has obert de bat a bat la porta de la Teva gràcia a tots els qui habiten al cel i la terra. Benediccions i pau, salutació i glòria siguin amb els Teus estimats, als qui ni els canvis ni atzars del món han pogut dissuadir de girar-se cap a Tu, els qui tot ho han donat amb l’esperança d’obtenir allò que és al Teu costat. Tu ets, en veritat, Qui sempre perdona, el Tot Generós.

( Si algú recités, en lloc del versicle llarg, aquestes paraules: “Déu testimonia que no hi ha altre Déu tret d’Ell, Qui ajuda en el perill, Qui subsisteix per Si mateix”, seria suficient. Així mateix, bastaria si, estant assegut, recités les següents paraules: “Dono testimoni de la Teva unitat i la Teva unicitat, i de que Tu ets Déu i no hi ha altre Déu tret de Tu”).

#5759
- Bahá'u'lláh

 

General

Agraïment

Lloat siguis, oh Senyor Déu meu!

Cada vegada que intento fer esment de Tu, m’ho impedeix la sublimitat de la teva posició i la irresistible grandesa del Teu poder. Doncs si t’alabés a través de tota la extensió del Teu domini i la perdurabilitat de la teva Sobirania, descobriria que la meva lloança a Tu tant sols pot ser pròpia dels qui són semblants a mi, els què són ells mateixos les teves criatures, i què han estat generats pel poder del teu decret i conformats per la potència de la teva voluntat. I onsevulla que la ploma atribueix glòria a algú dels teus noms, em sembla que puc sentir la veu del seu lament per la seva llunyania de Tu, i reconèixer el seu plany degut a la seva separació del Teu ésser. Testifico que tot fora de Tu no és sinó la teva creació i està sostingut al palmell de la Teva mà. L’acceptació d’alguna acció o lloança de les Teves criatures no és sinó una prova de les meravelles de la teva gràcia i munífics favors, i una manifestació de la Teva generositat i Providència.

Et suplico, oh Senyor meu, pel teu Més Gran Nom, pel qual separares la llum del foc, i la veritat de la negació, que facis davallar sobre mi i sobre aquells estimats que m’acompanyen, el bé d’aquest món i el venidor. Proveeix-nos, llavors amb els Teus meravellosos dons què es troben ocults als ulls dels homes. Tu ets, veritablement, el Modelador de tota la creació. No hi ha Déu sinó Tu, el Tot Poderós, el Tot Gloriós, l’Altissim.

#5783
- Bahá'u'lláh

 

En el Nom de Déu, l’Altissim! Lloat i Glorificat ets Tu, Senyor Déu Omnipotent! Tu davant la saviesa del Qual l’erudit es queda curt i fracassa; davant el poder del qual el fort es debilita; davant la riquesa del Qual el ric testifica la seva pobresa; davant la llum del Qual l’il·lumina’t està perdut a la foscor, cap a l’altar de coneixement del Qual es gira l’essència de tot enteniment i al voltant del santuari de la presència del Qual circulen les ànimes de tota la humanitat.

¿Com puc llavors cantar i parlar de la Teva essència, que la saviesa del savi i el coneixement dels erudits no han pogut comprendre, donat que cap home pot cantar allò que no pot abastar, mentre que Tu has estat des de sempre l’Inaccessible, ’Inescrutable? Essent impotent per ascendir als cels de la Teva glòria i elevar-me als regnes del Teu coneixement, no puc sinó referir els Teus senyals, que parlen de la Teva gloriosa obra.

Per la teva glòria, oh estimat de tots els cors! Tu, l’únic que pot calmar el dolor de l’anhel per Tu. Encara que tots els habitants del cel i de la teva terra s’unissin per a glorificar el menor dels teus signes, en els quals T’has revelat a Tu mateix, ells no podrien fer-ho, encara menys lloar la Teva Sagrada Paraula, creadora de tots els teus signes.

Tota lloança i glòria siguin per a Tu, referent al Qual totes les coses ha testimoniat que Tu ets un i no hi ha més Déu que Tu, que des de sempre has estat exaltat sobre tot igual o semblant i eternament ho seguiràs sent. Tots els reis no son sinó els Teus serfs i res són davant Tu tots els éssers, visibles i invisibles. No hi ha Déu sinó Tu el Benvolent, el Poderós, l’Altissim.

#5784
- Bahá'u'lláh

 

Glorificat siguis Tu, oh Déu meu Senyor! Et dono gràcies per haver-me permès reconèixer la Teva Manifestació;per haver-me separat dels Teus enemics i per haver exposat davant els meus ulls les seves maldats i perverses accions als teus dies; per haver-me alliberat de tota afecció a ells i per haver-me fet tornar completament cap a la Teva gràcia i els teus generosos favors. També et dono les gràcies per haver-me enviat, des dels núvols de la teva voluntat, allò que m’ha santificat de tal manera de les insinuacions dels infidels i dels suggeriments dels incrèduls, que he fixa’t el meu cor fermament en Tu i he folli’t d’aquells què han negat la llum del Teu semblant. T’agraeixo, a més, que m’hagis capacitat per ser ferm en el Teu amor, per expressar la Teva lloança i exalçar les Teves virtuts, i per haver-me donat a beure del calze de la Teva misericòrdia què sobrepassa el que és visible i el què és invisible.

Tu ets el Tot Poderós, el Més exaltat, el Tot Gloriós, el que Tot ho estima.

#5785
- Bahá'u'lláh

 

Déu meu, el meu Adorat el meu Rei, el meu desig! Quina llengua pot expressar el meu agraïment a Tu? Jo era negligent, Tu em despertares. Jo t’havia donat l’esquena, Tu bondadosament m’ajudares a tornar-me cap a Tu. Jo era com un mort, Tu em vivificares amb l’aigua de vida. Jo estava marcit,Tu em vas reanimar amb el corrent celestial de la teva Paraula que ha fluït de la Ploma del Tot Misericordiós.

Oh Divina Providència ! Tota l’existència és generada per la Teva munificència; no la privis de les aigües de la Teva generositat ni de l’oceà de la Teva misericòrdia. T’imploro que m’ajudis i m’assisteixis en tot moment i en tota condició, i anhelo el teu antic favor del cel de la teva gràcia.

Tu ets, en veritat, el Senyor de munificència i el Sobirà del regne de l’eternitat.

#5792
- Bahá'u'lláh

 

Tota majestat i glòria, oh Déu meu, i tot domini, llum, grandesa i esplendor siguin amb Tu. Tu atorgues sobirania a qui vols i li negues a qui desitges. No hi ha Déu tret de Tu, el Tot Posseïdor, l’Excels. Tu ets Qui del no- res creà l’univers i a tots els que hi habiten. No existeix res digne de Tu tret de Tu mateix, mentre que davant la teva sagrada presència tots els demés són com proscrits i són com no-res comparats amb la glòria del teu propi Ser.

Lluny de mi estigui enaltir les Teves virtuts d’altra manera que no sigui aquella amb que t’has enaltit a Tu mateix en el Teu poderós Llibre, on dius: “Cap ull El veu, més Ell engloba tota visió. Ell és Subtil, Qui tot ho percep” . Glòria sigui a Tu, oh Déu meu; en veritat cap ment ni visió, per aguda que sigui, podrà mai comprendre la naturalesa del més insignificant dels Teus Signes. Veritablement, Tu ets Déu, no hi ha més Déu que Tu, dono testimoni de que Tu, per Tu mateix, ets la única expressió dels Teus atributs, que cap lloança tret de la Teva pot mai arribar a la Teva sagrada cort, ni poden els Teus atributs ser desentranyats per ningú tret de Tu mateix.

Glòria sigui a Tu; Tu estàs per sobre de la descripció de qualsevol que no siguis Tu mateix, car transcendeix la concepció humana enaltir adequadament les Teves virtuts o comprendre l’íntima realitat de la Teva Essència. Lluny sigui de la Teva glòria que les Teves criatures Et descriguin o que Et conegui mai algú que no siguis Tu mateix. Jo T’he conegut, oh Déu meu, en raó de que Tu T’has donat a conèixer, doncs si Tu no t’haguessis revelat a mi, no T’hauria conegut. Et venero perquè Tu em convocares cap a Tu, car de no haver estat per la Teva crida, jo no T’hauria adorat.

#5786
- The Báb

 

Oh estimat de la meva ànima i del meu cor! No tinc empara sinó Tu A l’alba no parlo més que en la teva commemoració i lloança. El Teu amor m’envolta i la Teva gràcia és perfecta. En Tu està la meva esperança.

Oh Déu, en tot moment dóna’m nova vida i confereix-me els hàlits de l’Esperit Sant en tot moment, a fi de que romangui constant en el Teu amor, atenyi gran felicitat, percebi la manifesta llum i em trobi en l’estat de màxima tranquil·litat i submissió.

Veritablement, Tu ets el Dador, el Perdonador. El Compassiu.

#5793
- `Abdu'l-Bahá

 

Ajuda

Oh Tu, El rostre del Qual és l’objecte de la meva adoració, de Qui la bellesa és el meu santuari, l’habitacle del Qual, és el meu objectiu, l’alabança del Qual, és la meva esperança, la providència del Qual, és la meva companya, l’amor del Qual, és la causa de la meva existència, la menció del Qual, és el meu consol, la proximitat del Qual, és el meu desig, la presència del Qual, és el meu car anhel i elevadíssima aspiració!. Et suplico que no em neguis allò que Tu vas ordenar pels elegits entre els teus serfs. Proveeix-me, doncs, amb el bé d’aquest món i el venidor.

Tu veritablement ets el Rei de tots els homes. No hi ha Déu sinó Tu, Qui sempre perdona, el Més Generós.

#5787
- Bahá'u'lláh

 

Lloat sigui el Teu Nom, oh Senyor nostre Déu! Tu ets, en veritat el Coneixedor de coses invisibles. Ordena per a nosaltres tot el bé que el Teu coneixement que tot ho abraça pugui concebre. Tu ets el Senyor Sobirà, el Tot Poderós, el Més Estimat.

Tota lloança sigui per a Tu, oh Senyor! Buscarem la Teva gràcia en el Dia assenyalat i posarem tota la nostra confiança en Tu, qui ets nostre Senyor. Glorificat ets Tu, oh Déu! Concedeix-nos el que és bo i correcte per a que pugem prescindir de tot tret de Tu. Veritablement Tu ets el Senyor de tots els mons.

Oh Déu! Recompensa als qui resisteixin pacientment en els Teus dies, i enforteix els seus cors per a que puguin caminar sense desviar-se del camí de la veritat. Atorga’ls, oh Senyor, aquells excel·lents dons que els permeti ser admesos en el Teu beneït Paradís. Exaltat siguis Tu oh Senyor Déu. Fes descendir les Teves benediccions celestials sobre aquelles llars, els habitants de les quals han cregut en Tu. En veritat, Tu ets insuperable en la concessió de benediccions divines. Envia, oh Déu, hosts tals que facin victoriosos als teus serfs lleials. Tu dones forma a les coses creades segons la Teva voluntat mitjançant el teu decret. Tu ets en veritat el Sobirà, el Creador, el Tot Savi.

Digues: “Déu és en veritat el Faedor de totes les coses. Ell dóna suport en abundància a qualsevol Ell desitgi. Ell és el Creador, l’Origen de tots els éssers, el Modelador, el Tot Poderós, el Faedor, el Tot Savi. Ell és el Posseïdor dels més excel·lents títols de tots els cels i la terra i de tot el que existeix entre ambdós. Tots acaten el Seu mandat i tots els habitants del cel i terra celebren la Seva lloança i a Ell tots retornarem.

Oh Déu meu Senyor i el meu Mestre! M’he després de la meva família i a través Teu he buscat ser independent de tots els que habiten a la terra i estar sempre disposat a rebre el que és digne als Teus ulls. Concedeix Tot el bé que em faci independent de tot el que no siguis Tu i atorga’m una porció més àmplia dels Teus il·limitats favors. En veritat Tu ets el Senyor d’abundant gràcia.

#5788
- The Báb

 

Oh Tu bondadós senyor! Som serfs del Teu Llindar, que ens hem posat a l’empara de la Teva sagrada Porta. No busquem altre refugi que no sigui aquest ferm pilar; no busquem cap aixopluc tret del Teu resguard. Protegeix-nos, beneeix-nos, sostén-nos; fes-nos de tal manera que no estimem sinó la Teva complaença, que no manifestem sinó la Teva alabança, que sols transitem el camí de la veritat, que puguem arribar a ser suficientment rics com per a prescindir de tot tret de Tu, rebre els nostres dons del mar de la Teva beneficència, que sempre ens esforcem per exaltar la Teva causa i per difondre les Teves dolces fragàncies per onsevulla, perquè arribem a oblidar-nos del jo i ens ocupem tan sols de Tu, que rebutgem tota la resta i quedem corpresos per Tu.

Oh Tu, Proveïdor! Oh Tu Perdonador! Concedeix-nos la Teva gràcia i bondat, dons i presents, i guarda’ns per a que puguem atènyer la nostra meta. Tu ets el Poderós, el Capaç, el Coneixedor, el que veu: veritablement Tu ets el Generós; veritablement Tu ets el Tot Misericordiós; veritablement Tu ets Qui sempre perdona, Aquell a qui Se Li deu penediment, Aquell qui perdona fins el més greu dels pecats.

#5789
- `Abdu'l-Bahá

 

Senyor! Dignes de llàstima som, concedeix-nos, el teu favor; pobres som; concedeix-nos una part de l’oceà de la teva riquesa; estem necessitats, satisfés-nos; estem humiliats, dóna’ns la Teva glòria. Els ocells de l’aire i les bestioles dels camps reben jorn rere jorn el seu aliment de Tu i tots els éssers participen de la Teva cura i amorós afecte.

No privis aquest ésser feble de la teva meravellosa gràcia i atorga la teva generositat a aquesta ànima desemparada mitjançant el teu poder.

Dóna’ns el nostre pa de cada dia i concedeix-nos que ens sigui augmentat per Tu en les necessitats de la vida, per tal que no depenguem de ningú més que de Tu, que tinguem comunió plena amb Tu transitem pels teus corriols i declarar els teus misteris. Tu ets l’Omnipotent, Qui estima i Qui proveeix a tota la Humanitat.

#5790
- `Abdu'l-Bahá

 

No desparis oh Senyor, la taula festiva què ha estat parada en el Teu Nom, ni apaguis la flama ardent què ha estat encesa pel Teu foc inextingible. No impedeixis que flueixi aquella aigua viva Teva què xiuxiueja la melodia de la Teva glòria i record, i no privis als teus serfs de la fragància de les teves dolces aromes, exhalada pel perfum del Teu amor.

Senyor! Converteix les penoses inquietuds dels Teus éssers sants en tranquil·litat; les seves fatigues en assossec; la seva humiliació en glòria; la seva tristesa en joiosa alegria. Oh Tu que sostens a la mà les regnes de tota la humanitat!

Tu ets veritablement l’Un, l’Únic el Fort, l’Omniscient, el Tot Savi.

#5791
- `Abdu'l-Bahá

 

De Les Taules Del Pla Diví

Revelat Als Bahá’ís Dels Estats Units I Canadà

Oh Tu, Déu Incomparable! Oh Tu Senyor del Regne! Aquestes ànimes són el Teu exercit celestial. Ajuda’ls i fes-les victorioses amb les cohorts del Concurs Suprem, a fi de que cada una d’elles es converteixi en un regiment i conquereixi aquests països per mitjà de l’amor a Déu i la il·luminació de les ensenyances divines.

Oh Déu! Sigues Tu el seu suport i ajuda, i al desert, a la muntanya, a la vall, als boscos a les prades i als mars sigues Tu el seu confident, a fi de que elles puguin exclamar per mitjà del poder del Regne i l’hàlit de l’Esperit Sant.

Veritablement Tu ets el Poderós, el Fort i l’Omnipotent, i Tu ets el Savi, Qui escolta i Qui veu.

#5832
- `Abdu'l-Bahá

 

Qualsevol què emprengui un viatge d’ensenyança a qualsevol lloc, que reciti aquesta oració dia i nit durant els seus viatges a l’estranger.

Oh Déu, Déu meu! Tu em veus extasiat i atret cap al Teu gloriós regne, encès amb el foc del Teu amor entre la humanitat, com un Herald del Teu regne en aquests vastos i extensos països, separat de tot tret de Tu, confiant en Tu, abandonant descans i comoditat, allunyat de la meva terra nativa, errant en aquestes regions, un foraster postrat a terra, humil davant el Teu exaltat dintell, submís davant el cel d’omnipotent glòria, suplicant a mitja nit i a trenc d’alba pregant i invocant al matí i cap al tard, que misericordiosament m’ajudis a servir a la Teva Causa, a difondre àmpliament les teves Ensenyances i a exaltar la Teva Paraula per Orient i Occident.

Oh Senyor! Enforteix la meva esquena, capacita’m per servir-te amb el màxim afany i no em deixis sol i abandonat en aquests països.

Oh Senyor! Concedeix-me comunió amb Tu en la meva solitud i sigues Tu el meu company en aquestes terres estrangeres.

Veritablement Tu ets qui confirmes a qui Tu vols i en veritat Tu ets el Tot Poderós, l’Omnipotent.

#5833
- `Abdu'l-Bahá

 

Qualsevol qui viatgi per diferents llocs per ensenyar, que llegeixi amb atenció aquesta súplica a la muntanya,el desert, la terra i la mar.

Oh Déu oh Déu! Tu veus la meva feblesa, submissió i humilitat davant les teves criatures; no obstant he confiat en Tu i m’he aixecat a promoure les Teves ensenyes entre els teus serfs ferms, confiant en la Teva força i poder.

Oh Senyor! Soc un aucell amb una ala trencada i desitjo remuntar-me en el Teu espai sense límits. ¿Com és possible que faci això, sinó és mitjançant la Teva providència i gràcia, confirmació i ajuda?

Oh Senyor! Apiada’t de la meva debilitat i enforteix-me amb el Teu poder. Oh Senyor! Apiada’t de la meva impotència i ajuda’m amb el Teu poder i majestat.

Oh Senyor! Si l’hàlit de l’Esperit Sant confirmés a la més dèbil de les criatures, aconseguiria tot allò al què aspirés i posseiria qualsevol cosa que desitgés. Certament, Tu has ajudat als teus serfs en el passat i, encara sent ells els més dèbils de les Teves criatures, els més humils dels Teus serfs i els més insignificants dels què viuen sobre la terra, mitjançant la Teva sanció i potència van prevaldre sobre els més gloriosos del Teu poble i els més nobles de la humanitat. Mentre que abans eren com arnes, es transformaren en falcons reials; mentre que abans eren com rierols, es convertiren en mars, mitjançant la Teva gràcia i misericòrdia. Es convertiren, pel Teu grandíssim favor, en estrelles que brillen a l’horitzó de guia, aucells que canten als roserars de la immortalitat, lleons què rugeixen a les selves del coneixement i saviesa, i balenes que neden als oceans de la vida.

Veritablement Tu ets el Clement, el Potent, el Poderós i el Més Misericordiós dels misericordiosos.

#5834
- `Abdu'l-Bahá

 

Oh Déu, Déu meu! Tu veus com la negra foscor envolta a totes les regions, com tots els països estan ardent amb la flama de la discòrdia i els focs de la guerra i la matança cremen a Orient i a Occident. La sang és vesada els cadàvers cobreixen el terra i els caps tallats són escampats sobre la pols del camp de batalla.

Oh Senyor! Tingués compassió d’aquests éssers ignorants i mira’ls amb l’ull de la misericòrdia i perdó, extingeix aquest foc, perquè aquests densos núvols què enfosqueixen l’horitzó es dispersin, el Sol de la Realitat brilli amb els raigs de la concòrdia, es dissipi aquesta intensa feixuguesa i la resplendent llum de la pau vessi el seu resplendor sobre tots els països.

Oh Senyor! Treu a la gent de l’abisme de l’oceà de l’odi i l’enemistat, i lliura’ls d’aquesta foscor impenetrable. Uneix els seus cors i il·lumina els seus ulls amb la llum de la pau i la reconciliació. Lliura’ls de les profunditats de la guerra i la mortaldat i rescata’ls de l’obscuritat de l’error. Treu el vel dels seus ulls i il·lumina els seus cors amb la llum de guia. Tracta’ls amb tendra misericòrdia i compassió i no segons la teva justícia i ira, què fan tremolar els membres dels poderosos.

Oh Senyor! Les guerres continuen. El dolor i l’angoixa han augmentat, i totes les regions florents han quedat exhaurides.

Oh Senyor! Els cors estan tristos i les ànimes turmentades. Tingués misericòrdia d’aquestes pobres ànimes i no les abandonis als excessos dels seus propis desitjos.

Oh Senyor! Fes que es manifestin als Teus països ànimes humils i submises, amb rostres il·luminats pels raigs de guia, despreses del món, què anhelin el Teu Nom, proclamin la Teva lloança i difonguin la fragància de santedat entre la humanitat.

Oh Senyor! Enforteix llurs esquenes, prepara’ls per la lluita i encisa els seus cors amb els poderosos signes del teu amor.

Oh Senyor! En veritat, ells són dèbils, i Tu ets el potent i el Poderós; ells són impotents, i Tu ets l’Auxiliador i el Misericordiós.

Oh Senyor! L’oceà de la rebel·lió s’està agitant i aquestes tempestes no s’apaivagaran sinó per mitjà de la Teva gràcia il·limitada què abraça totes les regions.

Oh Senyor! En veritat la gent es troba a l’abisme de la passió i res pot salvar-les excepte les Teves infinites mercès.

Oh Senyor! Dissipa l’obscuritat d’aquests desitjos corruptes i il·lumina els cors amb la llàntia del Teu amor, per mitjà de la qual tots els països seran il·luminats d’aquí a poc. Confirma, a més, als teus estimats, aquells què, abandonant la seva pàtria, família i fills, han viatjat a països estrangers per amor a la Teva Bellesa per difondre les Teves Ensenyances. Sigues Tu el seu auxiliador a terra estranya, el dissipador de les seves tristeses, el seu confortador en la calamitat. Sigues Tu el glop que els refresqui quan tinguin set, la medicina que els guareixi les malalties i el bàlsam per la cremor que abraça els seus cors.

Veritablement, Tu ets el Més Generós, el Senyor de gràcia abundant i, veritablement, Tu ets el Compassiu i el Misericordiós.

#5835
- `Abdu'l-Bahá

 

Revelat Als Bahá’ís Dels Estats Nordorientals

La següent súplica ha de ser llegida diàriament pels instructors i amics

Oh Tu bondadós Senyor! Lloat siguis per quant ens has mostrat el camí de guia, has obert les portes del Regne i t’has manifestat mitjançant el Sol de la Realitat. Has donat vista als cecs; has concedit oïda als sords; has ressuscitat als morts; has enriquit els pobres; has mostrat el camí als què s’havien perdut; has conduït a la font de guia als qui tenen els llavis ressecs; has permès que el peix assedegat atenyi l’oceà de la realitat i has invitat els aucells errants al roserar de la gràcia.

Oh Tu, el Tot Poderós! Som els Teus serfs i pobres. Estem allunyats i anhelem la Teva presència; estem assedegats de l’aigua de la Teva deu; estem malalts i delegem el Teu guariment. Caminem pel Teu camí i no tenim més desig que la difusió de la Teva fragància perquè totes les ànimes puguin aixecar el crit: “Oh Déu, guia’ns pel recte camí!“. Que els seus ulls s’obrin per contemplar la llum i siguin alliberats de l’obscuritat de la ignorància. Que es reuneixin al voltant de la llàntia de la Teva guia. Que tot el què estigui desproveït rebi la seva part. Que els desposseïts es converteixin en els confidents dels Teus misteris.

Oh Tot Poderós! Mira’ns amb l’ull de Misericòrdia. Atorga’ns la confirmació divina. Concedeix-nos l’hàlit de l’Esperit Sant perquè siguem ajudats en el Teu servei i, com estels resplendents, puguem brillar en aquestes regions amb la llum de guia.

En veritat, Tu ets el Potent, el Poderós, el Savi i el què veu.

#5836
- `Abdu'l-Bahá

 

Revelat Als Bahá’ís Dels Estats Meridionals

Tota ànima que viatgi per les ciutats, pobles i llogarets d’aquests estats i estigui dedicada a difondre les fragàncies de Déu haurà de llegir atentament aquesta oració cada matí.

Oh Déu meu! Oh Déu meu! Tu em veus en la meva humilitat i debilitat, ocupat en l’empresa més gran, decidit a alçar la Teva paraula entre les masses i a difondre les Teves ensenyances entre els Teus pobles. Com puc tenir èxit llevat de que Tu m’assisteixis amb l’hàlit de l’Esperit Sant, m’ajudis a triomfar amb les hosts del Teu gloriós regne i vessis sobre meu les Teves confirmacions, què són les úniques que poden transformar un mosquit en una àliga, una gota d’aigua en rius i mars, i un àtom en llums i sols? Oh Senyor meu! Assisteix-me amb el Teu poder victoriós i eficaç perquè la meva llengua pugui manifestar les Teves lloances i atributs entre tota la gent i la meva ànima vessi amb el vi del Teu amor i coneixement.

Tu ets l’Omnipotent i el Faedor de tot el què desitges.

#5837
- `Abdu'l-Bahá

 

Revelat Als Bahá’ís Dels Estats Centrals

Aquells què difonen les fragàncies de Déu, que recitin aquesta oració cada matí.

Oh Senyor, Déu meu! La lloança i l’agraïment siguin per Tu, doncs m’has guiat al camí recte, m’has permès caminar per aquest recte i llarg sender, has il·luminat el meu ull en contemplar els esplendors de la Teva Llum, has atret la meva oïda cap a les melodies dels aucells de santedat què provenen dels misteris i amb el Teu amor has atret el meu cor entre els justos.

Oh Senyor! Confirma’m amb l’Esperit Sant, perquè en el Teu Nom faci una crida entre les nacions i doni les bones noves de la Manifestació del Teu Regne entre la humanitat.

Oh Senyor! Soc dèbil, enforteix-me amb el Teu poder i potència. La meva llengua vacil·la, permet-me expressar la Teva commemoració i lloança. Soc humil, honra’m admetent-me en el Teu regne. Estic allunyat, fes que m’acosti al llindar de la Teva misericòrdia,

Oh Senyor! Fes de mi una llàntia brillant, un estel resplendent i un arbre beneït, guarnit amb fruits, estenent les branques sobre aquestes regions. Veritablement Tu ets el Fort, el Poderós i el Lliure.

#5838
- `Abdu'l-Bahá

 

Revelat Als Bahá’ís Dels Estats Occidentals

La següent súplica s’ha de llegir... cada dia.

Oh Déu, Oh Déu! Aquest aucell té una ala trencada i el seu vol és molt lent; ajuda’l a remuntar-se al cim de prosperitat i salvació, volar, amb la màxima alegria i felicitat per l’espai infinit, entonar la seva melodia en el Teu Suprem Nom per totes aquestes regions, alegrar les oïdes amb aquesta crida i il·luminar els ulls en contemplar els senyals de guia.

Oh Senyor! Estic sol, solitari i soc humil. No hi ha ajut per mi tret de Tu, ni auxiliador sinó Tu, ni sostenidor apart de Tu. Confirma’m en el Teu servei, assisteix-me amb les cohorts dels Teus àngels, Fes-me victoriós en la promoció de la Teva Paraula i permet-me expressar la Teva saviesa entre les Teves criatures. Veritablement, Tu ets Qui ajuda els dèbils i el defensor dels petits, i en veritat Tu ets el Potent, el Poderós i el Lliure.

#5839
- `Abdu'l-Bahá

 

Revelat Als Bahá’ís De Canadà

Lloat siguis Tu, oh Déu meu! Aquests són els Teus serfs, què han estat atrets per les fragàncies de la Teva Misericòrdia i encesos pel foc que crema a l’arbre de la Teva singularitat, i els ulls del qual s’han il·luminat al contemplar els resplendors de la llum en el Sinaí de la Teva unicitat.

Oh Senyor! Desferma les seves llengües perquè facin menció de Tu entre el Teu poble; permet-les, mitjançant la Teva gràcia i amorosa bondat, expressar la Teva lloança; ajuda’ls amb les cohorts dels Teus àngels, enforteix-los en el Teu servei i fes-los signes de la Teva guia entre les Teves criatures.

Veritablement Tu ets el Tot Poderós, el Més Exaltat, el què sempre perdona, el Tot Misericordiós.

#5840
- `Abdu'l-Bahá

 

Els qui difonguin les fragàncies de Déu han de recitar aquesta oració cada matí.

Oh Déu, Déu meu! Tu veus a aquest dèbil ser suplicant els Teus tresors celestials; a aquest afligit anhelant el guariment què prometeres mitjançant la Teva il·luminada misericòrdia, què Tu has destinat pels teus serfs elegits en el regne de dalt.

Oh Senyor! No tinc altre auxiliador sinó Tu, ni altre empara tret de Tu, ni altre sostenidor més que Tu. Ajuda’m amb els Teus àngels a difondre les teves santes fragàncies entre el més selecte del Teu poble.

Oh Senyor meu! Permet-me desprendrem de tot excepte de Tu, agafar-me fort de la vora de la Teva generositat, estar totalment consagrat a la Teva Fe, romandre segur i ferm en el Teu amor i observar el que Tu has prescrit en el Teu Llibre.

Veritablement Tu ets el Fort, el Poderós, l’Omnipotent.

#5841
- `Abdu'l-Bahá

 

Despreniment

Lloat sigui el teu Nom, oh Déu meu! T’imploro per les fragàncies de la vestidura de gràcia que pel Teu mandat i en conformitat amb el Teu desig foren difosos per tota la creació, i pel sol de la Teva voluntat, que he resplendit mitjançant la força del Teu poder i sobirania sobre l’horitzó de la Teva misericòrdia, que esborris del meu cor tota ociosa fantasia i vana imaginació, per a que amb tot el meu afecte em giri cap a Tu,oh Tu, Senyor de tota la humanitat.

Soc el Teu serf i el fill del Teu serf, oh Déu meu. M’he aferrat a l’agafador de la Teva Gràcia i m’he agafat al cordó de tendra misericòrdia. Ordena per a mi les coses bones que són pròpies de Tu i nodreix-me de la taula que Tu enviares des dels núvols de la Teva bondat i el cel del Teu favor.

Tu ets en veritat el Senyor dels mons i el Déu de tots els que estan al cel i a la terra.

#5794
- Bahá'u'lláh

 

Glorificat siguis Tu, oh Déu meu! Et dono gràcies per haver-me fet conèixer a Aquell qui és l’Aurora de la Teva misericòrdia, l’Alba de la Teva Gràcia i el Receptacle de la Teva Causa. T’imploro pel teu Nom, pel qual els rostres dels qui són prop Teu han empal·lidit i els cors d’aquells què estan consagrats a Tu han iniciat el vol cap a Tu, que em permetis agafar-me a la Teva corda en tot temps i en tota condició, estar lliure de tota afecció a qualsevol fora de Tu i pugui mantenir els meus ulls dirigits cap a l’horitzó de la Teva Revelació i complir el que Tu has prescrit en les Teves Taules.

Abilla, oh Senyor meu, el meu ser interior i exterior amb la vestidura dels teus favors i amorosa bondat. Protegeix, doncs, de tot el què Et sigui detestable i ajuda’m bondadosament a mi i als meus parents a obeir-te i a eludir tot el què pugui fer sorgir en el meu desig dolent i corrupte.

Tu veritablement ets el Senyor de tota la humanitat i el Posseïdor d’aquest món i del venidor. No hi ha Déu sinó Tu, l’Omniscient, el Tot Savi.

#5795
- Bahá'u'lláh

 

Molts cors erts, oh Déu meu, s’han encès amb el foc de la teva Causa i molts que estaven adormits han estat despertats per la dolçor de la teva veu. Quants són els estranys que han buscat aixopluc a l’ombra de l’arbre de la teva unicitat i quan nombrosos són els assedegats que han anhelat en els teus dies la font de les teves aigües vives!

Beneït és aquell què s’ha dirigit cap a Tu i s’ha apressat a atènyer l’aurora de les llums del Teu semblant. Beneït és aquell que amb tot el seu afecte s’ha girat cap a l’alba de la Teva Revelació i la deu de la Teva inspiració. Beneït és aquell que ha gastat en el Teu camí el que Tu li vas conferir per la Teva generositat i favor. Beneït és aquell que en el seu gran anhel per Tu ha rebutjat tot menys a Tu. Beneït és aquell que ha fruït de comunió íntima amb Tu i s’ha deslligat de tota afecció a altre que no siguis Tu.

Jo t’imploro, oh Senyor meu, per Aquell que és el Teu Nom, que s’ha aixecat sobre l’horitzó de la seva presó mitjançant la força de la Teva sobirania i poder, que ordenis per a cada qual allò que és digne de Tu i correspon a la teva exaltació. En veritat el Teu poder és igual sobre totes les coses.

#5796
- Bahá'u'lláh

 

No se, oh Déu meu, quin foc és el que encengueres en el teu domini. La terra no podrà ennuvolar el resplendor ni l’aigua apagar la seva flama. Tots els pobles del món són impotents per a resistir la seva força. Granés la benedicció de qui s’ha acostat a ell i ha escoltat la seva fragor.

A alguns, oh Déu meu, els permeteres que s’aproximessin a ell mitjançant la teva gràcia enfortidora; en tant a altres els retingueres en base al que les seves mans feren en els Teus dies. Qualsevol que s’hagi apressat i arribat a ell, ha entregat la seva vida en el Teu camí en el seu afany per contemplar la Teva bellesa i ha ascendit a Tu completament desprès de tot tret de Tu.

T’imploro, oh Senyor meu, per aquest Foc que rugeix flamejant en el món de la creació, que esquincis els vels que m’han privat de presentar-me davant el tron de la Teva Majestat i romandre a l’entrada de la Teva porta. Ordena per a mi, oh Senyor meu, tot el bé que Tu has enviat en el Teu Llibre i no em permetis estar lluny de l’empara de la Teva misericòrdia.

Potent ets per a fer el que Et plagui. Tu ets veritablement l’Omnipotent, el Més Generós.

#5797
- Bahá'u'lláh

 

Jo t’imploro oh Senyor meu pel Teu Nom, els resplendors del qual han circumdat cels i terra, que m’ajudis de manera tal que renunciï a la meva voluntat per allò que Tu has decretat en les teves Taules i deixi de trobar dins meu qualsevol desig, excepte allò que Tu desitges, per mitjà del poder de la teva sobirania, i altra voluntat tret d’aquella que Tu has destinat per a mi per la teva voluntat.

#5798
- Bahá'u'lláh

 

Amor A Déu

Permet-me, oh Déu meu, acostar-me a Tu i habitar dins els recintes de la Teva cort, perquè l’allunyament de Tu quasi m’ha consumit. Fes que reposi sota l’ombra de les ales de la Teva gràcia, perquè la flama de la meva separació de Tu ha fos el meu cor dintre meu. Acosta’m al riu què és en veritat la vida, perquè la meva ànima es consumeix de set en la seva incessant recerca de Tu. Els meus sospirs, oh Déu meu, proclamen l’amargura de la meva angoixa i les llàgrimes que vesso testimonien el meu amor per Tu.

T’imploro, per la lloança amb què T’alaves a Tu mateix i la glòria amb què glorifiques la Teva pròpia Essència, que ens permetis ser comptats entre aquells que T’han reconegut i han confessat la Teva sobirania en els Teus dies. Ajuda’ns llavors, oh Déu meu, a beure dels dits de la misericòrdia, les aigües vives de la Teva amorosa bondat, perquè puguem oblidar-nos completament de tot excepte de Tu i estar ocupats sols amb Tu. Poderós ets Tu per fer el que desitges No hi ha Déu tret de Tu, el Poderós, Qui ajuda en el perill, Qui subsisteix per Si mateix.

Glorificat sia el Teu Nom, oh Tu qui ets el Rei de tots els reis!

#5803
- Bahá'u'lláh

 

En nom del Teu Senyor, el Creador, el Sobirà, el que a Tot és Suficient, el Més exaltat, Aquell l’ajuda del Qual tots els homes imploren.

Digués: Oh Déu, Déu meu! Oh Tu que ets Faedor dels cels i terra, oh Senyor del Regne! Tu coneixes bé els secrets del meu cor, en tant que el Teu Ser és inescrutable per a tots excepte per a Tu Mateix. Tu veus tot el que te relació amb mi, mentre que ningú pot fer això excepte Tu. Atorga’m, per mitjà de la Teva gràcia allò que em permeti prescindir de tot excepte de Tu, i destina per a mi allò que em faci independent de tot excepte de Tu.

Concedeix-me que pugui recollir el fruit de la meva vida en aquest món i el venidor. Obre davant meu les portes de la Teva gràcia i confereix-me benèvolament la Teva afectuosa misericòrdia i dons.

Oh, Tu, qui ets el Senyor de gràcia abundant, fes que el Teu auxili celestial envolti a aquells que t’estimen i concedeix-nos els dons i les generositats que Tu posseeixes. Sigues Tu qui ens forneixi de totes les coses Tu ets el nostre Senyor i el Senyor de totes les coses creades. A ningú invoquem sinó a Tu, i res supliquem tret dels Teus favors. Tu ets el Senyor de munificència i de gràcia, invencible en el Teu poder i el més destre en els Teus designis. No hi ha més Déu que Tu, el que tot ho posseeix, el Més Exaltat.

Confereix les teves benediccions, oh Senyor meu, als Missatgers, els sants i els justos. Veritablement, Tu ets Déu, l’Incomparable, el que a Tot s’imposa.

#5799
- The Báb

 

Ajuda

Oh Senyor! A Tu acudeixo buscant empara, i cap a tots els Teus signes giro el meu cor.

Oh Senyor! Ja estigui de viatge o a la meva llar, en les meves ocupacions o en el meu treball, en Tu diposito tota la meva confiança.

Concedeix-me doncs, la Teva ajuda, suficient per fer-me independent de totes les coses, oh Tu a Qui ningú supera en la Teva misericòrdia!

Atorga’m la meva part, oh Senyor, segons la Teva voluntat, i fes que em senti satisfet amb el que sigui què Tu hagis ordenat per mi.

Teva és l’autoritat absoluta per ordenar.

#5802
- The Báb

 

Oh Déu, Déu meu! Tu ets la meva esperança i el meu Benamat, el meu més elevat Propòsit i el meu Desig! Amb gran humilitat i completa devoció Et suplico que em facis un minaret del Teu amor en la Teva terra, una làmpada del Teu coneixement entre les Teves criatures i un estendard de divina generositat en el Teu domini.

Compta’m entre aquells serfs Teus què s’han desprès de tot tret de Tu, s’han santificat de totes les coses passatgeres d’aquest món i s’han lliurat de les insinuacions dels propagadors d’ocioses fantasies.

Fes que el meu cor es dilati de goig amb l’esperit de confirmació del Teu regne i il·lumina els meus ulls en contemplar les hosts de l’auxili diví descendint una rere l’altre sobre meu des del regne de la Teva omnipotent glòria.

Tu ets en veritat el Tot Poderós, el Tot Gloriós, l’Omnipotent.

#5800
- `Abdu'l-Bahá

 

Oh Déu, Déu meu! Omple’m la copa del despreniment de totes les coses i alegra’m amb el vi de l’amor a Tu a l’assemblea dels Teus esplendors i els Teus dons. Lliura’m dels assalts de la passió i del desig, arrenca de mi els grillons d’aquest món inferior, atreu-me amb arrapament al Teu regne celestial i vivifica’m entre les Teves serves amb els hàlits de la Teva santedat.

Oh Senyor! Fes brillar el meu rostre amb les llums dels Teus dons, il·lumina els meus ulls amb la contemplació dels signes del Teu poder que tot ho subjuga; deleix el meu cor amb la glòria del Teu coneixement que abraça totes les coses, alegra la meva ànima amb les vivificants noves de gran felicitat, oh Tu Rei d’aquest món i del Regne de d’alt, oh Tu, Senyor del domini i el poder, perquè jo pugui difondre els Teus signes i senyals, proclamar la Teva Causa, promoure les Teves Ensenyances, servir la Teva Llei i exaltar la Teva Paraula.

Vertaderament Tu ets el Poderós, el qui sempre atorga, el qui és Capaç, l’Omnipotent.

#5801
- `Abdu'l-Bahá

 

Difunts

Ell és Déu! Exaltat sigui Ell, Senyor d’amorosa bondat i generositat!

Glòria sigui a Tu oh Déu meu Senyor Omnipotent! Soc testimoni de la Teva omnipotència i poder, de la Teva sobirania i amorosa bondat, de la Teva gràcia i força, de la Teva Santedat i exaltació sobre el món de l’existència i tot quant hi ha en ell.

Oh Déu meu! Tu em veus desprès de tot tret de Tu, aferrant-me a Tu i girant-me cap a l’oceà de la Teva generositat, en el cel del Teu favor i el sol de la Teva gràcia.

Senyor! Soc testimoni de que has confiat el Teu dipòsit al teu serf i aquest és l’esperit amb que Tu has donat vida al món.

Et demano, pel resplendor de l’orbe de la teva Revelació, que acceptis misericordiosament allò que ha aconseguit en els Teus dies. Concedeix-li doncs, que sigui investit amb la glòria del Teu beneplàcit i guarnit amb la Teva acceptació.

Oh senyor meu! Jo mateix i tot el creat som testimonis del Teu poder. Et prego que no allunyis de Tu a aquest esperit que ha ascendit cap a Tu, cap a la Teva casa celestial, cap al Teu exaltat Paradís i cap al retir de la Teva proximitat, oh Tu qui ets el Senyor de tots els homes.

Permet, doncs, oh Déu meu, que el Teu serf s’associï amb els Teus elegits, sants i Missatgers, en aqueixes mansions celestials que cap ploma pot descriure ni llengua relatar.

Oh Senyor meu! Veritablement, el pobre s’ha apressat cap al Regne de la Teva Riquesa, el foraster cap a la seva llar dins els Teus recintes,el que està mort de set cap al riu celestial de la Teva munificència. No el privis, oh Senyor, de la seva porció del banquet de gràcia ni del favor de la Teva generositat. Tu ets en veritat el Totpoderós, el Benèvol, el Tot Generós!

Oh Déu meu! El teu dipòsit t’ha estat retornat. Correspon a la Teva gràcia i generositat que circumden els Teus dominis de la terra i del cel, concedir al nouvingut els presents, dons i fruits de l’arbre de la Teva gràcia. Potent ets per a fer la Teva voluntat. No hi ha més Déu que Tu, el Benèvol, el Més generós, el Compassiu, el Conferidor, el Perdonador, l’Estimat, l’Omniscient.

Testimonio, oh Senyor meu, que Tu has ordenat als homes honorar al seu hoste; i a aquell que ha ascendit cap a Tu, ha arribat veritablement fins a Tu i ha aconseguit la Teva presència. Tracta’l, doncs segons la Teva gràcia i generositat. Per la Teva glòria, se amb certesa que Tu no deixaràs de fer allò que Tu vas ordenar als Teus serfs ni exclouràs a qui s’ha agafat al cordó de la Teva bondat i ha pujat cap a l’aurora de la Teva riquesa.

No hi ha més Déu que Tu, l’Un l’Únic, el Poderós, l’Omniscient, el Generós.

#5804
- Bahá'u'lláh

 

Glòria sigui a Tu, oh Senyor Déu meu! No humiliïs als qui Tu has exaltat mitjançant el poder de la Teva sobirania eterna i no allunyis de Tu a qui Tu has fet entrar al tabernacle de la Teva eternitat.¿Rebutjaràs, oh Déu meu a qui Tu has protegit amb la Teva sobirania i apartaràs de Tu, oh desig meu, a aquell per a qui Tu has estat un refugi? ¿Podràs degradar a qui Tu has elevat o oblidar a qui Tu permeteres que et recordés?

Glorificat, immensament glorificat ets Tu! Tu ets Aquell qui des de sempre ha estat el Rei de tota la creació i el Primer Motor; i eternament romandràs com el Senyor i Ordenador de totes les coses creades. Glorificat ets Tu, oh Déu meu! Si Tu deixes de ser misericordiós amb els teus serfs, qui llavors serà misericordiós amb ells? I si refusessis socórrer als teus estimats, qui hi ha que pugui socorre’ls?

Tu ets glorificat, immensament glorificat! Glorificat immensament glorificat ets Tu. Tu ets adorat en la Teva veritat i a Tu certament Et venerem tots. Tu estàs manifest en la Teva justícia i de Tu, veritablement, tots som testimonis. Tu ets en veritat estimat en la Teva gràcia. No hi ha Déu sinó Tu, el què ajuda en el perill, el què subsisteix per Si mateix.

#5805
- Bahá'u'lláh

 

Oració Per L’enterrament

Oh Déu meu! Aquest és el teu serf i el fill del teu serf que ha cregut en Tu i en els teus signes i ha girat el seu rostre cap a Tu, completament desprès de tot tret de Tu. Tu ets veritablement, el més misericordiós dels misericordiosos.

Tracta’l, oh Tu que perdones els pecats dels homes i encobreix les seves faltes, com correspon al cel de la Teva munificència i a l’oceà de la Teva gràcia. Concedeix-li que sigui admès als recintes de la Teva transcendent misericòrdia, que existia abans de la creació del cel i terra. No hi ha Déu sinó Tu, el que sempre perdona el Més Generós.

A continuació:

Alláh-u-Abhá (una vegada).

Tots, en veritat, adorem a Déu

(19 vegades).

Alláh-u-Abhá (una vegada).

Tots, en veritat, ens postrem davant Déu

(19 vegades).

Alláh-u-Abhá (una vegada).

Tots, en veritat, estem consagrats a Déu (19 vegades).

Alláh-u-Abhá (una vegada).

Tots en veritat, lloem a Déu

(19 vegades).

Alláh-u-Abhá (una vegada).

Tots,en veritat donem gràcies a Déu

(19 vegades).

Alláh-u-Abhá (una vegada).

Tots, en veritat, som pacients en Déu

(19 vegades).

(Si el difunt és muller, diguis: ” Aquesta és la Teva serva i la filla de la Teva serva”,etc.)

#5812
- Bahá'u'lláh

 

Oh Déu meu! Oh Déu meu! Veritablement, el Teu serf, humil davant la majestat de divina preeminència, submís davant la porta de la Teva unicitat, ha cregut en Tu i en els Teus versos, ha testificat la Teva paraula, ha estat encès amb el foc del Teu amor, ha estat submergit a les profunditats de l’oceà del Teu coneixement, ha estat atret per les Teves brises, ha confiat en Tu, ha girat el seu rostre cap a Tu, T’ha ofert les seves súpliques i li han estat assegurats el Teu perdó i clemència. Ha abandonat aquesta vida mortal i ha volat cap al regne de la immortalitat, anhelant el favor de trobar-se amb Tu.

Oh Senyor! Glorifica la seva posició, cobreix-lo al pavelló de Suprema misericòrdia, fes-li entrar en el gloriós paradís i perpetua la seva existència en l’exaltat roserar, per a que pugui submergir-se en el mar de llum del món dels misteris.

Veritablement ets el Generós, el Poderós, el Perdonador i el Donador.

#5806
- `Abdu'l-Bahá

 

Oh, Déu meu! Oh Tu, perdonador dels pecats! El qui confereix els dons, i El qui dissipa les afliccions!

Oh Senyor meu! Purifica’ls de les seves transgressions, dissipa les seves tristeses i canvia la foscor en llum Permet-los d’entrar dins el jardí de la felicitat, neteja’ls amb aigua puríssima i concedeix-los que puguin admirar les Teves resplendors damunt la més sublim muntanya.

#5807
- `Abdu'l-Bahá

 

Oh Tu, Senyor perdonador! Encara que algunes ànimes han passat els dies de la seva vida en la ignorància, s’han apartat i són contumaços, no obstant, amb una onada de l’oceà de la Teva misericòrdia, tots els què estan envoltats de pecats quedaran lliures. De qualsevol Tu desitges,fas un confident, i qualsevol que no sigui objecte de la teva elecció, és comptat entre els transgressors. Si ens tractes amb justícia, tots nosaltres no seríem sinó pecadors, i mereixeríem ser apartats de Tu; però si Tu defenses la misericòrdia, tot pecador serà purificat i tot estrany es convertirà en amic. Concedeix, doncs, la Teva indulgència i perdó, i atorga misericòrdia a tots.

Tu ets el Perdonador, Il·luminador, l’Omnipotent.

#5808
- `Abdu'l-Bahá

 

Dones

Oh Déu meu, oh Perdonador dels pecats i Qui dissipa les afliccions! Oh Tu què ets l’Indulgent, el Misericordiós! Aixeco cap a Tu les mans suplicants, implorant amb llàgrimes a la cort de la Teva divina Essència que, per la Teva gràcia i clemència, perdonis aquesta serva que ha ascendit a la seu de la veritat. Oh Senyor meu! Fes que la cobreixin els núvols de la Teva munificència i favor, submergeix-la a l’oceà de la Teva indulgència i perdó i permet-li entrar a la santificada residència del Teu paradís celestial.

Tu ets, certament, el Poderós, el Compassiu, el Generós, el Misericordiós.

#5809
- `Abdu'l-Bahá

 

Oh Senyor, la misericòrdia del Qual ha envoltat a tots, la indulgència del Qual és transcendent, la munificència del Qual és sublim, el perdó i generositat del Qual ho abracen tot, i de la indulgència del Qual es difonen les llums per tot el món! Oh Senyor de glòria! Et prego, amb fervor i llàgrimes, que la Teva serva que ha ascendit fins a Tu li brindis l’esguard de l’ull de la Teva misericòrdia. Vesteix-la amb el mantell de la Teva gràcia, que brilla amb les gales del Paradís celestial, i protegint-la sota l’arbre de la Teva unicitat il·lumina el seu rostre amb la llum de la Teva misericòrdia i compassió. Confereix, oh Déu meu, a la Teva serva celestial les santes fragàncies procedents de l’esperit de la Teva indulgència. Fes-la habitar en una venturosa estança, guareix els seus pesars amb el bàlsam de la reunió amb Tu i conforme a la Teva voluntat, admet-la al Teu sant Paradís. Fes que descendeixin sobre ella, en successió els àngels de la Teva bondat, i aixopluga-la sota el Teu arbre beneït. Tu ets, veritablement, Qui sempre perdona, el més Generós, el Tot Munífic.

#5810
- `Abdu'l-Bahá

 

Oh amable Senyor! Aquesta estimadíssima serva fou atreta cap a Tu, i per reflexió i discerniment anhelava arribar a la Teva presència i entrar als Teus dominis. Amb llàgrimes als ulls fixava l’esguard en el regne dels Misteris. Moltes nits passà en profunda comunió amb Tu, i molts dies els visqué en íntim record de Tu. Cada matí Et tenia present i cada crepuscle concentrava en Tu els seus pensaments. Com melodiós rossinyol entonava els Teus sagrats versicles, i com un mirall tractava de reflectir la Teva llum. Oh Perdonador dels pecats! Obre el camí a aquesta ànima desperta per a que entri al Teu Regne i permet que aquesta au, ensinistrada per la Teva mà, es remunti fins l’etern roserar. Ella es consumeix d’anhel per acostar-se a Tu; permet-li atènyer la Teva presència. Es troba atordida i angoixada en la seva separació de Tu; fes que sigui admesa a la Teva Mansió Celestial.

Oh Senyor! Som pecadors, però Tu ets el Perdonador. Estem submergits a l’oceà de les imperfeccions, més Tu ets l’Indulgent, l’Amable. Perdona els nostres pecats i beneeix-nos amb la Teva abundant gràcia. Concedeix-nos el privilegi de veure el Teu semblant i dóna’ns el calze del goig i felicitat. Som captius de nostres pròpies transgressions, i Tu ets el Rei de munífics favors. Estem enfonsats al mar de les iniquitats, i Tu ets el Senyor d’infinita misericòrdia. Tu ets el Donador, el Gloriós, l’Etern, el Munífic; i Tu ets el Bondadosíssim, el Tot Misericordiós l’Omnipotent, Qui atorga els dons i perdona els pecats. Veritablement, Tu ets Aquell a Qui ens dirigim buscant la remissió de nostres faltes, Qui és el Senyor de Senyors.

#5811
- `Abdu'l-Bahá

 

Dones

¡Oh Tu el rostre del Qual és l’objecte d’adoració de tots els que T’anhelen, la presència del Qual és l’esperança dels qui es troben completament consagrats a la Teva voluntat, la proximitat del Qual és el desig dels qui s’han acostat a la Teva cort, el semblant del Qual és el company dels qui han reconegut la Teva veritat, el nom del Qual és impulsor de les ànimes què anhelen contemplar el Teu rostre, la veu del Qual és la vertadera vida dels Teus amants, les paraules de la Teva boca són com aigües de vida per tots els qui estan al cel i la terra!

Et suplico, pel greuge què has patit i els mals què ha infligit sobre Teu les hosts dels perpetradors de maldat, que m’enviïs, des dels núvols de la Teva mercè, allò què em purifiqui de tot el què no siguis Tu, perquè sigui digne de lloar-te i estigui capacitat per amar-te.

No em neguis, oh Senyor meu, les coses que Tu vas ordenar per aquelles serves Teves que han circumdat al Teu voltant i sobre les quals s’han vessat contínuament els esplendors del sol de la Teva bellesa i els raigs de la lluentor del Teu rostre. Tu ets Aquell qui, des de l’eternitat, has auxiliat a qualsevol T’hagi buscat, i has afavorit generosament a qui T’ha invocat.

No hi ha Déu fora de Tu, el Poderós, el Sempre Perdurable, el Munífic, el Més Generós.

#5813
- Bahá'u'lláh

 

Glòria sia a Tu, oh Déu meu! El meu rostre s’ha dirigit cap al Teu rostre, i el meu rostre és, veritablement, el Teu rostre; i la meva crida és la Teva crida; i la meva Revelació, la Teva Revelació; i el meu ser ,el Teu Ser; i la meva Causa, la teva Causa; i el meu mandat, el Teu mandat; i la meva Existència, la Teva Existència; i la meva sobirania, la Teva sobirania; i la meva glòria, la Teva glòria; i el meu poder, el Teu poder.

Jo t’imploro, oh Modelador de nacions i Rei de l’eternitat, que guardis a les Teves serves en el tabernacle de la Teva castedat, i que suprimeixis aquells dels seus actes què són indignes dels Teus dies. Purifica-les llavors, oh Déu meu, de tots els dubtes i ocioses fantasies, i santifica-les de tot quant no convingui al seu parentiu amb Tu qui ets el Senyor dels noms, i Font de l’expressió. Tu ets Aquell, en el puny del Qual estan les regnes de tota la creació.

No hi ha Déu tret de Tu, el tot Poderós, el Més Exaltat, el Tot Gloriós, Qui Subsisteix per Si mateix.

#5814
- Bahá'u'lláh

 

Glorificat ets Tu, oh Senyor Déu meu! Tu ets Aquell, el foc de l’amor del Qual ha inflamat els cors dels qui han reconegut la Teva unitat, i els esplendors d’aquest semblant han il·luminat els rostres dels qui s’han acostat a la Teva cort. ¡Quan dolç, oh Estimat meu, és el greuge què, en el meu amor per Tu, i per la Teva complaença, pateixo a causa dels dards dels obradors d’iniquitat! Quan grates són les ferides que, en el Teu camí i a fi de proclamar la Teva Fe, rebo de les espases dels infidels!

Et suplico, pel Teu nom, per mitjà del qual Tu canvies la inquietud en tranquil·litat, el temor en confiança, la debilitat en fortalesa i la humiliació en glòria, que ens ajudis, amb la Teva gràcia, a mi i als teus serfs, a exaltar el Teu nom, a entregar el Teu Missatge i proclamar la Teva Causa, de tal manera que puguem romandre impassibles davant el setge dels transgressors i la ira dels infidels, oh Tu Qui ets el Benamat!

Jo soc, oh Senyor meu, la Teva serva, que ha escoltat la Teva crida, i s’ha dirigit apressada capa Tu, fugint de si mateixa i posant el seu cor en Tu. T’imploro, oh Senyor meu, pel Teu nom, pel qual han estat originats tots els tresors de la terra, que em protegeixis de les insinuacions dels qui no han cregut en Tu i han repudiat la Teva veritat.

Potent ets Tu per fer el que desitgis. Tu ets, veritablement, l’Omniscient, el Tot Savi.

#5815
- Bahá'u'lláh

 

Magnificat sigui el Teu nom, oh Senyor Déu meu! Vet ací el meu ull expectant per contemplar les meravelles de la Teva misericòrdia, la meva oïda anhelant per escoltar les Teves dolces melodies, i el meu cor delitós de les aigües vivents del Teu coneixement. Tu veus a la Teva serva, oh Déu meu, dempeus davant la cambra de la Teva mercè, invocant-te pel Teu nom, el qual has escollit per sobre de tots els altres noms i exaltat sobre els qui estan en el cel i en la terra. Fes descendir sobre ella els hàlits de la Teva misericòrdia, perquè sigui completament separada de si mateixa, i completament atreta cap a la seu què, resplendeix amb glòria del Teu rostre, difon de lluny la fulgor de la Teva sobirania i s’ha constituït en el Teu tron. Potent ets Tu per fer la Teva voluntat. No hi ha Déu fora de Tu, el Tot Gloriós, el Més Generós.

Et suplico, oh Senyor meu, que no expulsis els qui t’han buscat, ni rebutgis a aquells qui han dirigit a Tu les seves passes, ni privis de la Teva gràcia els qui T’estimen. Tu ets Aquell, oh Senyor meu, Qui s’ha anomenat a Si mateix el Déu de Misericòrdia, el Més Compassiu. Tingues pietat, llavors, de la Teva serva què ha buscat el Teu abric i ha girat el seu rostre cap a Tu.

Tu ets, veritablement, Qui sempre perdona, el Més Misericordiós.

#5816
- Bahá'u'lláh

 

Oh Tu, davant la terrible majestat del Qual totes les coses s’han estremit, en el poder del Qual estan els assumptes de tots els homes, cap a la gràcia i misericòrdia del Qual es giren els rostres de totes les Teves criatures! Jo et suplico, pel Teu Nom, el qual has ordenat que sigui l’esperit de tots els noms que estan en el regne dels noms, que ens protegeixis de les murmuracions d’aquells que s’han apartat de Tu, i han repudiat la veritat del Teu molt august i exaltadíssim Ser, en aquesta Revelació que ha fet estremir el regne dels Teus noms.

Soc una de les Teves serves, oh Senyor meu! He girat el meu rostre cap al santuari dels Teus bondadosos favors i l’adora’t tabernacle de la Teva glòria. Purifica’m de tot el què no és Teu, i enforteix-me per estimar-te i complir la Teva voluntat, perquè em delegi en la contemplació de la Teva bellesa i lliure de tot afecte a qualsevol de les Teves criatures, pugui en tot moment proclamar: “Magnificat sia Déu, el Senyor dels mons!”.

Que el meu alè oh Senyor meu, sia la Teva bellesa, i la meva beguda, la llum de la Teva presència; i la meva esperança ,la Teva complaença; i la meva obra, la Teva lloança; i el meu company el Teu record; i la meva ajuda, la Teva sobirania; i la meva casa, la Teva cambra; i la meva llar, la seu què Tu has exaltat per sobre les limitacions d’aquells què, com per interposició d’un vel, estan separats de Tu

Tu ets en veritat, el Déu de poder, de fortalesa i de glòria.

#5817
- Bahá'u'lláh

 

Glòria a Tu, oh Déu meu! Una de les Teves serves, què ha cregut en Tu i en els Teus signes, ha entrat sota l’ombra de l’arbre de la Teva unicitat. Dóna-li a beure, oh Déu meu, pel Teu Nom, el Manifest i Ocult, del Teu escollit i segellat Vi, perquè es pugui lliurar de si mateixa, i estar completament consagrada al Teu record, i completament despresa de qualsevol que no siguis Tu.

Ja que Tu, per la Teva munificència, li has revelat el coneixement de Tu, oh Senyor meu, no li neguis la Teva gràcia; i atès que l’has cridada cap a Tu, pel Teu favor, no l’apartis de Tu. Proveeix-la, llavors, amb allò que sobrepassa tot el què pugui trobar-se a la Teva terra. Tu ets, veritablement, el Munificent, la gràcia del Qual és immensa.

Si conferissis a una de les Teves criatures allò que igualarà els regnes de la terra i el cel, això no disminuiria , ni tan sols en un àtom, la immensitat del Teu domini. Molt més gran ets Tu que el Gran, tal com solen anomenar-te els homes, puix tal títol no és sinó un dels Teus noms, tots els quals foren creats per mera indicació de la Teva voluntat. No existeix altre Déu tret de Tu, el Déu de poder, el Déu de glòria, el Déu de coneixement i saviesa.

#5818
- Bahá'u'lláh

 

Tu veus, oh Déu meu, com els mals comesos per aquelles de les Teves criatures què T’han donat l’esquena s’han interposat entre Aquell en Qui la Teva deïtat està manifesta i els Teus serfs. Fes descendir sobre ells, oh Senyor meu, el que els faci ocupar-se mútuament amb el que els concerneixi. Llavors fes, què la seva violència es limiti a ells mateixos, perquè la terra i els què en ella habiten trobin la pau.

Una de les Teves serves, oh Senyor meu, ha cercat el Teu rostre i s’han remuntat a l’atmosfera de la Teva complaença. No li neguis, oh Senyor meu, les coses què Tu ordenares per les elegides entre les Teves serves. Permet-li, llavors, que sigui tan atreta per les Teves paraules que celebri la Teva lloança entre elles.

Potent ets Tu per fer el que Et plagui. No existeix altre Déu tret de Tu, el Tot Poderós, l’ajuda del qual és implorada per tots els homes.

#5819
- Bahá'u'lláh

 

Oh Senyor meu, el meu Estimat, el meu Desig! Sigues el meu amic en la soledat i acompanya’m en el meu exili. Allunya les meves afliccions. Fes que em consagri a la Teva bellesa. Atreu-me amb les Teves fragàncies de santedat. Fes que m’associï en el Teu Regne amb aquells què s’han apartat de tot tret de Tu, què anhelen servir en el Teu sagrat llindar i s’aixequen per treballar en la Teva Causa. Permet-me ser una de les teves serves què han aconseguit la Teva complaença. Veritablement, Tu ets el Bondadós, el Generós.

#5820
- `Abdu'l-Bahá

 

Dona Embarassada

Senyor meu! Senyor meu! T’alabo i Et dono gràcies per allò amb que has afavorit la Teva humil serva, a la Teva esclava qui el prega i suplica, perquè Tu veritablement l’has guiada al teu Regne manifest, has fet que escolti la Teva exaltada Crida en el món contingent i contempli els Teus Signes que demostren la manifestació del Teu domini victoriós sobre totes les coses.

Oh Senyor meu! Et dedico el que està al meu si. Fes, doncs, d’ell un infant digne d’elogi en el Teu Regne i un agraciat pel Teu favor i generositat; fes que es desenvolupi i creixi sota la cura de la Teva educació.

Veritablement, Tu ets el generós. Veritablement, Tu ets el Senyor de Gran Favor.

#5821
- `Abdu'l-Bahá

 

Oració Pel Marit

Oh Déu, Déu meu! Aquesta la Teva serva T’invoca,confia en Tu, gira el seu rostre cap a Tu, T’implora que vessis els Teus dons celestials sobre ella, li revelis els Teus misteris espirituals i projectis sobre ella les llums de la Teva Divinitat.

Oh Senyor meu! Fes que els ulls del meu marit vegin. Alegra el seu cor amb la llum del Teu coneixement, atreu la seva ment cap a la Teva lluminosa bellesa, alegra el seu esperit revelant-li els Teus esplendors manifestos.

Oh Senyor meu! Aixeca el vel que està davant la seva vista, Fes descendir sobre ell els Teus abundants dons, embriaga’l amb el vi de l’amor per Tu, fes d’ell un dels Teus àngels, els peus dels quals caminen sobre la terra al temps que llurs ànimes es remunten als elevats cels. Fes què es converteixi en una làmpada brillant, què resplendeixi amb la llum de la Teva saviesa en mig del Teu poble.

Veritablement, Tu ets l’Aprecia’t, Qui sempre atorga, el Munífic.

#5822
- `Abdu'l-Bahá

 

Ensenyança

Tu saps, oh Déu, i ets el meu testimoni de que no alimento cap desig al meu cor tret d’atènyer la Teva complaença, ser confirmat en el Teu servei, treballar en la Teva gran vinya i sacrificar-ho al Teu camí.

Tu ets el Qui tot ho sap i tot ho veu. No tinc altre desig tret el d’orientar les meves passes, en el meu amor per Tu, cap a les muntanyes i els deserts per proclamar ben alt l’adveniment del Teu Regne, i alçar la Teva crida entre tots els homes. Oh Déu, obre el camí per aquest desvalgut, concedeix el remei per aquest malalt i atorga el Teu guariment a aquest afligit. Amb el cor ardent i llàgrimes als ulls Et suplico davant el Teu Llindar.

Oh Déu! Estic disposat a suportar qualsevol ordalia al Teu camí i de tot cor i ànima desitjo trobar-me amb qualsevol dificultat.

Oh Déu Protegeix-me de les proves. Tu saps molt bé que m’he apartat de totes les coses i m’he alliberat de tots els pensaments. No tinc altra ocupació tret de la menció de Tu i cap aspiració tret de servir-te.

#5828
- `Abdu'l-Bahá

 

Oh Déu,Déu meu! Ajuda als Teus serfs lleials a tenir cors afectuosos i sensibles. Assisteix-los perquè difonguin entre totes les nacions de la Teva terra, la llum de guia què prové del Concurs de Dalt. En veritat Tu ets Fort, el Potent, el Poderós, el què Tot ho subjuga, el què sempre dóna. Veritablement Tu ets el Generós, el Benèvol, el Sensible, el Més Munífic.

#5829
- `Abdu'l-Bahá

 

Oh Déu meu, ajuda al Teu serf a exaltar la Paraula i a refutar el què és va i falç, a establir la veritat, a difondre els sagrats versicles, revelar els esplendors i a fer despuntar la llum matinal en els cors dels rectes.

Tu ets veritablement, el Generós, el Perdonador.

#5830
- `Abdu'l-Bahá

 

Tu em veus, oh Déu meu, postrat en submissió, humiliant-me davant els Teus manaments, sotmetent-me a la Teva sobirania, tremolant davant el poder del Teu domini, fugint de la Teva ira, implorant la Teva gràcia, confiant en el Teu perdó, trèmul de por davant la Teva fúria. Jo T’imploro amb el cor estremit, amb un torrent de llàgrimes i amb l’ànima anhelant, i completament desprès de totes les coses, que facis als Teus amants com raigs de llum què travessen els Teus regnes i que ajudis els Teus serfs escollits a exaltar la Teva Paraula, perquè els seus rostres tornin bells i radiants d’esplendor, què els seus cors s’omplin amb els misteris, i què cada ànima deposi la seva càrrega de pecats. Protegeix-los, llavors, de l’agressor, d’aquell què ha arribat a ser un desvergonyit i blasfem obrador del mal.

En veritat, els Teus amants estan assedegats, oh Senyor meu; condueix-los a la font de munificència i gràcia. En veritat, ells estan famolencs, fes descendir la Teva taula celestial. En veritat, estan nus, abilla’ls amb les joies del saber i del coneixement.

Són herois, condueix-los al camp de batalla. Guies són, fes-los expressar-se amb arguments i probes. Serfs proveïdors són fes que passin d’un amb un la copa què vessa amb el vi de la certesa. Oh Déu meu, fes d’ells aucells què refilen en bells jardins; fes d’ells lleons reposant en l’espessor, balenes què es submergeixen en les vastes profunditats.

En veritat, Tu estàs dotat d’abundant gràcia. No existeix cap altre Déu tret de Tu, el Fort, el Poderós, el Sempre Conferidor.

#5831
- `Abdu'l-Bahá

 

Familia

Glòria sia a Tu, Oh Senyor Déu meu! Jo Et suplico que em perdonis a mi i a aquells què defensen la Teva Fe. Veritablement, Tu ets el Senyor sobirà, el Perdonador, el Més Generós. Oh Senyor meu! Permet que aquells serfs Teus què estan privats de coneixement siguin admesos en la Teva Causa, puix una vegada que Et coneixen, testimonien la veritat del Dia del judici i no discuteixen les revelacions de la Teva munificència. Fes descendir sobre ells els signes de la Teva Gràcia i onsevulla que visquin , concedeix-los una porció generosa d’aquells que Tu has ordenat per els piadosos entre els Teus serfs. Tu ets en veritat el Governant Suprem, el Munífic, el Més Benvolent.

Oh Déu meu! Fes descendir les efusions de la Teva generositat i les Teves benediccions sobre les llars, els habitants de les quals han abraçat la Teva Causa, com a signe de la Teva gràcia i com a senyal de tendresa de part de la Teva presència. Veritablement, Tu ets insuperable a l’hora d’atorgar perdó. Si retiressis la Teva generositat a algú, com podria ser contat entre els seguidors de la Fe en el Teu dia?

Beneeix-me oh Senyor, a mi i als qui creuran en els Teus signes en el Dia assenyalat, i a aquells què alberguen amor per mi en els seus cors, un amor que Tu els infons. Veritablement Tu ets el Senyor de la rectitud, el Més Exaltat.

#5842
- The Báb

 

Suplico la Teva misericòrdia, oh Déu meu, i imploro perdó segons la manera en què Tu desitges que els Teus serfs es dirigeixin a Tu. Et prego que netegis els nostres pecats com correspon al Teu Senyoriu, i que em perdonis, a mi, als meus pares i als qui al Teu judici hagin entrat en la llar del Teu amor d’una manera què sigui digna de la Teva transcendent sobirania i adequada a la glòria del Teu poder celestial.

Oh Déu meu! Tu has inspirat la meva ànima perquè elevi la seva súplica a Tu, i si no fos per Tu jo no T’invocaria. Lloat i glorificat ets Tu; jo T’ofereixo lloança, car Tu et revelares a mi, i Et prego que em perdonis, perquè he faltat al meu deure de conèixer-te i no he caminat pel camí del Teu amor.

#5843
- The Báb

 

Pels Pares

Oh Senyor! En aquesta Dispensació, la Més Gran, Tu acceptes la intercepció dels fills en favor dels pares. Aquest és un dels infinits dons especials d’aquesta Dispensació. Per tant, oh Tu bondadós Senyor, accepta la súplica d’aquest serf Teu en el dintell de la Teva unicitat i submergeix al seu pare a l’oceà de la Teva gràcia, perquè aquest fill s’ha aixecat a fer-te servei i s’està esforçant, en tot moment, en el camí del Teu amor. Veritablement, Tu ets el Donador, el Perdonador i el Bondadós.

#5844
- `Abdu'l-Bahá

 

Fermesa

Oh Déu, Déu meu! M’he girat penedit cap a Tu i veritablement Tu ets el Perdonador, el Compassiu.

Oh Déu, Déu meu! He retornat a Tu i veritablement Tu ets qui sempre perdona, el Clement.

Oh Déu,Déu meu! M’he aferrat a la corda de la Teva munificència i en Tu està el dipòsit de tot quant hi ha al cel i a la terra.

Oh Déu, Déu meu! M’he apressat cap a Tu i veritablement Tu ets el Perdonador, el Senyor d’abundant gràcia.

Oh Déu, Déu meu! Estic assedegat del vi celestial de la Teva gràcia i veritablement Tu ets el Donador, el Munífic, el Clement, el Tot Poderós.

Oh Déu, Déu meu! Testimonio que Tu has revelat la Teva Causa, has complit la Teva promesa i has fet descendir des del cel de la Teva gràcia allò què ha atret cap a Tu els cors dels Teus afavorits. Benaurat aquell qui s’ha agafat a la Teva ferma corda i s’ha aferrat a la vora del Teu mantell resplendent!

Et demano oh Senyor de tots els éssers i Rei del visible i invisible, pel Teu poder, la Teva sobirania, que permetis que el meu nom sigui enregistrat per la Teva ploma de glòria entre aquells que estan dedicats a Tu, als qui els escrits dels pecadors no han impedit tornar-se cap a la llum del Teu semblant, oh Déu que escoltes les oracions.

#5845
- Bahá'u'lláh

 

Glorificat sia el Teu Nom, oh Senyor Déu meu! Jo et suplico pel Teu Poder que ha envoltat totes les coses creades, per la Teva Sobirania que ha transcendit a tota la creació i per la Teva Paraula que estava oculta en la Teva Saviesa i amb la qual Tu creares el Teu Cel i la Teva terra, ens permetis ser ferms tant en el nostre amor per Tu com en la nostra obediència a la Teva voluntat, fixar el nostre esguard en el Teu semblant i celebrar la Teva glòria. Permet-nos, doncs, oh Déu meu, escampar abundantment els Teus signes entre les Teves criatures i protegir la Teva Fe en el Teu regne. Tu has existit sempre, independent de la menció de qualsevol de les Teves criatures, i per sempre romandràs com has existit.

En Tu he posat tota la meva confiança, cap a Tu he girat el meu rostre, a la corda de la Teva amorosa bondat m’he aferrat, i cap a l’ombra de la Teva misericòrdia m’he apressat. No m’abandonis a la Teva porta com un ser decebut, oh Déu meu, i no em neguis la Teva gràcia, puix sols Et busco a Tu. No existeix més Déu que Tu, Qui sempre perdona, el Més generós.

Lloat siguis Tu, qui ets el Benamat dels qui T’han conegut!

#5846
- Bahá'u'lláh

 

Glorificat siguis Tu, oh Senyor Déu meu! T’imploro, per Aquell qui és el Teu Nom Més Gran, què ha estat penosament afligit, per aquelles de les Teves criatures, què han repudiat la Teva veritat i han estat envoltats de tals infortunis que cap llengua pot descriure, que em permetis recordar-te i celebrar la Teva lloança en aquests dies en els que tots s’han apartat de la Teva bellesa, han disputat amb Tu i s’han allunyat desdenyosament d’Aquell qui és el Revelador de la Teva Causa. Ningú hi ha, oh Senyor, per ajudar-te, excepte el Teu propi Ser, i cap poder per socorre’t excepte el Teu propi poder.

Jo Et suplico que em permetis agafar-me amb força al Teu amor i al Teu record. Veritablement això està dins del meu poder i Tu ets Aquell qui coneixes tot quant hi ha en mi. Tu en veritat coneixes i estàs informat de tot. No em privis, oh Senyor meu, dels resplendors de la llum del Teu rostre, la lluentor del qual ha il·luminat el món sencer. No hi ha Déu sinó Tu, el Més Poderós, el Tot Gloriós, Qui sempre perdona.

#5847
- Bahá'u'lláh

 

Oh tu la proximitat del Qual és el meu desig, la presència del Qual és la meva esperança, el record del Qual és el meu anhel, la cort del Qual és el meu objectiu, l’habitacle del Qual és el meu propòsit, el nom del Qual és el meu guariment, l’amor del Qual és l’esplendor del meu cor, el servei del Qual és la meva elevada aspiració. T’imploro pel Teu Nom, mitjançant el qual has permès que aquells que t’han reconegut es remuntin a les més sublims altures del Teu coneixement i has facultat els qui T’adoren amb devoció perquè ascendeixin als recintes de la cort dels Teus sagrats favors, que m’ajudis a girar el meu rostre cap el Teu semblant, a fixar els meus ulls en Tu i a fer menció de la Teva glòria.

Jo soc aquell, oh Senyor meu, què s’ha oblidat de tot excepte de Tu, s’ha tornat cap a l’Aurora de la Teva gràcia i ha abandonat tot menys a Tu amb l’esperança d’acostar-se a la Teva cort. Soc aquí, doncs, elevant els meus ulls cap a la seu què brilla amb els resplendors de la llum del Teu semblant. Per tant, fes descendir sobre meu, oh Benamat, allò que em permeti ser ferm en la Teva Causa, de manera que els dubtes dels infidels no m’impedeixin tornar-me cap a Tu.

Tu ets veritablement el Déu de Poder, Qui ajuda en el perill, el Tot Gloriós, el Tot Poderós.

#5848
- Bahá'u'lláh

 

Magnifico el Teu Nom, oh Déu meu, i Et dono gràcies, oh Desig meu, per quant m’has permès percebre clarament el Teu recte camí, has desvetllat davant els meus ulls el Teu Més Gran Anunci i m’has ajudat a dirigir el meu rostre cap a l’Aurora de la Teva Revelació i la Font de la Teva Causa, mentre els Teus serfs i el Teu poble s’han apartat de Tu. T’imploro, oh Senyor del Regne de l’eternitat, per la estrident veu de la Ploma de glòria, pel Foc Ardent què crida en alta veu des de l’Arbre verd i per l’Arca que has elegit especialment per al poble de Bahá, que em concedeixis que romangui ferm en el meu amor per Tu, estar complagut amb el què m’has prescrit en el Teu Llibre, i em mantingui constant en el Teu servei als Teus estimats. Ajuda, doncs, benèvolament als Teus serfs, oh Déu meu, perquè facin allò què serveixi per exaltar la Teva Causa i els permeti complir tot quant has revelat en el Teu Llibre.

Veritablement Tu ets el Senyor de força, Tu ets potent per ordenar el que desitgis i en les Teves mans tens les regnes de totes les coses creades. No hi ha altre Déu tret de Tu,el Tot Poderós, l’Omnipotent, el Tot Savi.

#5849
- Bahá'u'lláh

 

Fermesa En L’aliança

Ell és el Poderós, el Perdonador, el Compassiu!

Oh Déu, Déu meu! Tu veus els Teus serfs a l’abisme de la perdició i de l’error; on és la Teva llum de guia divina, oh Tu Desig del món? Tu coneixes la seva impotència i la seva debilitat, on és el Teu poder, oh Tu en la mà del Qual estan els poders del cel i la terra?

Et demano, oh Senyor Déu meu, pel resplendor de les llums de la Teva amorosa bondat i les ones de l’oceà del Teu coneixement i saviesa, i per la Teva Paraula, mitjançant la qual has regit els pobles del Teu domini, que em concedeixis ser un d’aquells què han observat el mandat del Teu Llibre. Ordena per mi allò què Tu has ordenat per els Teus lleials, aquells què han begut el vi d’inspiració divina del calze de la Teva munificència i s’han apressat a fer allò què és del Teu grat i han observat la Teva Aliança i Testament. Poderós ets Tu per fer la Teva voluntat. No hi ha altre Déu tret de Tu, l’Omnipotent, el Tot savi.

Decreta per mi, per la Teva generositat, oh Senyor, allò que em faci prosperar en aquest món i en el venidor i m’acosti a Tu, oh Tu qui ets el Senyor de tots els homes. No hi ha més Déu que Tu, l’U, el Poderós, el Glorificat.

#5854
- Bahá'u'lláh

 

Glòria a Tu, oh Rei de l’eternitat, Faedor de nacions i Modelador de cada os corruptible! Et prego pel Teu Nom, per mitjà del qual cridares a tota la humanitat cap a l’horitzó de la Teva majestat i glòria i guiares als Teus serfs a la cort de la Teva gràcia i els Teus favors que em comptis entre aquells qui s’han lliurat de tot excepte de Tu i s’han girat cap a Tu, i entre aquells als qui les desgràcies que Tu has decretat no els han impedit tornar-se cap els Teus dons.

M’he aferrat, oh Senyor meu a l’agafall de la Teva bondat i m’he adherit fermament a la vora del mantell del Teu favor. Fes descendir, doncs, sobre meu, des dels núvols de la Teva generositat, allò que em purifiqui del record de qualsevol que no siguis Tu i em capaciti per dirigir-me cap aquell qui és l’Objecte de l’adoració de tota la humanitat, contra Qui s’han disposat en formació els agitadors de sedició que han trencat la Teva Aliança i no han cregut en Tu ni en els Teus signes.

No em neguis, oh Senyor meu, les fragàncies de la Teva vestidura en els hàlits de la Teva Revelació davant l’aparició dels resplendors de la llum del Teu semblant. Poderós ets Tu per fer el que Et plagui. Res pot resistir-se a la Teva voluntat ni frustrar el que Tu has projectat pel Teu poder.

No hi ha Déu tret de Tu, el Tot Poderós, el Tot Savi.

#5855
- Bahá'u'lláh

 

Lloat i glorificat ets Tu, oh Déu! Permet que el dia de l’arribada a la Teva santa presència s’aproximi ràpidament. Alegra els nostres cors mitjançant la potència del Teu amor i complaença i dóna’ns fermesa perquè puguem sotmetre’ns gustosament a la Teva Voluntat i Decret. En veritat el Teu coneixement abasta totes les coses què Tu has creat o crearàs, i el Teu poder transcendeix a qualsevol cosa què Tu hagis portat o portis a l’existència. No hi ha ningú a Qui venerar excepte a Tu; no hi ha ningú a Qui adorar excepte a Tu i res que estimar tret de la Teva complaença.

Veritablement, Tu ets el Regidor suprem, la Veritat Sobirana, Qui ajuda en el perill, Qui subsisteix per si mateix.

#5850
- The Báb

 

Lloances Et siguin dades, oh Senyor, el meu benamat! Fes-me ferm en la Teva Causa i permet que pugui ser contat entre els qui no han violat la Teva Aliança ni seguit els deus de llurs vanes fantasies. Permet-me, doncs, obtenir un setial en la Teva presència, concedeix-me una mostra de la Teva misericòrdia i deixa que m’uneixi a aquells serfs Teus què ni tindran temor ni seran castigats. No m’abandonis a mi mateix, oh Senyor meu, ni em privis de reconèixer a Aquell qui és la Manifestació del Teu propi Ser, ni em comptis entre els qui s’han apartat de la Teva Santa presència. Tinguem present, oh Déu meu, entre aquells què tenen el privilegi de fixar els seu esguard en la Teva Bellesa i els qui senten tal goig per això que no canviarien ni un sol d’aqueixos moments per la sobirania del regnats dels cels i la terra ni per tot el regne de la creació. Tingués misericòrdia de mi, oh Senyor, en aquests dies en que la gent de la Teva terra han errat greument; proveeix-me, doncs, oh Déu meu, amb allò que al Teu judici sigui bo i decorós, Tu ets veritablement el Tot Poderós, el Generós, el bondadós, Qui sempre perdona.

Permet, oh Déu meu, que no sigui contat entre aquells, les oïdes dels quals són sordes, els ulls dels quals són secs, les seves llengües són mudes i els cors dels quals no han arribat a comprendre. Lliura’m, oh Senyor, del foc de la ignorància i del desig egoista, permet que sigui admès en els recintes de la Teva transcendent misericòrdia i envia’m allò què Tu has ordenat pels Teus elegits. Potent ets Tu per fer el què desitgis. En veritat, Tu ets Qui ajuda en el perill, Qui subsisteix per Si mateix.

#5851
- The Báb

 

Oh Senyor Déu meu! Ajuda els Teus estimats a ser ferms en la Teva Fe, a caminar pels Teus camins i a ser constants en la Teva Causa. Concedeix-los la Teva gràcia perquè puguin resistir els assalts de l’egoisme i la passió i seguir la llum de guia divina. Tu ets el Poderós, el Bondadós, Qui subsisteix per Si mateix, el Donador, el Compassiu, el Tot Poderós, el Tot Generós.

#5852
- `Abdu'l-Bahá

 

Oh Tu, Déu meu, què guies al buscador cap el camí què condueix rectament, que rescatis l’ànima perduda i cega dels erms de la perdició; Tu què confereixes als sincers grans dons i favors, que protegeixis els temorosos en el Teu inexpugnable refugi, què respons, des del Teu altíssim horitzó, al plany d’aquells què clamen a Tu. Lloat siguis, oh Senyor meu! Tu has guiat els distrets i els has tret de la mort del descreiment, i a aquells què s’acosten a Tu els has conduit a la meta del viatge, als segurs entre els Teus serfs els has alegrat concedint-los els seus més preuats desitjos, i des del Teu Regne de bellesa has obert davant els qui T’anhelen les portes de la reunió, els has rescatat dels focs de la privació i la pèrdua, de manera que s’apressaren a anar cap a Tu i atenyeren la Teva presència, arribaren a la Teva porta acollidora i reberen una abundant porció de dons.

Oh Senyor meu! Ells estaven assedegats i Tu portares als seus llavis ressecs les aigües de la reunió. Oh Tu, Sensible! Oh Tu Conferidor!Tu calmares el seu dolor amb el bàlsam de la Teva munificència i la Teva gràcia, i guarires els seus mals amb la medicina suprema de la Teva compassió. Oh Senyor, fes ferms llurs passes en el Teu recte camí, eixampla per ells l’ull de l’agulla i fes que abillats amb vestits reials, marxin gloriosament per sempre més.

En veritat Tu ets el Generós, Qui sempre perdona, l’Aprecia’t, el Més Generós, No existeix altre Déu més que Tu, el Poderós, el Potent, l’Exaltat, el Victoriós.

#5853
- `Abdu'l-Bahá

 

Oh Déu compassiu! Et dono gràcies per haver-me despertat i fet conscient. Tu m’has donat un ull què veu i m’has afavorit amb una oïda què escolta, m’has conduït al Teu regne i m’has guiat cap al Teu camí. Tu has indicat el camí vertader i m’has fet entrar a l’arca d’alliberament.

Oh Déu! Mantén-me constant i fes-me ferm i lleial. Protegeix-me de proves violentes, preserva’m i dóna’m empara en la fortalesa sòlidament emmurallada de la Teva Aliança i Testament. Tu ets el Poderós. Tu ets el què veu. Tu ets el què sent.

Oh Tu, Déu compassiu! Concedeix-me un cor que s’il·lumini com un cristall amb la llum del Teu amor, i confereix-me pensaments que, mitjançant les efusions de la gràcia celestial, transformin aquest món en un jardí de roses.

Tu ets el Compassiu, el Misericordiós. Tu ets el Gran Déu Benèfic.

#5856
- `Abdu'l-Bahá

 

Oh Senyor i la meva esperança! Ajuda els Teus estimats a ser ferms en la Teva poderosa Aliança, a romandre fidels a la Teva Causa manifesta i a posar en pràctica els manaments que Tu has consignat per ells en el Teu Llibre d’Esplendors; perquè arribin a ser ensenyes de guia i làmpades del Concurs de Dalt, deus de la Teva infinita saviesa i estrelles què guien rectament, fulgurant des del firmament celestial.

Veritablement Tu ets l’Invencible, el Tot Poderós, l’Omnipotent.

#5857
- `Abdu'l-Bahá

 

Fes ferms les nostres passes, oh Senyor, al Teu camí i enforteix els nostres cors en la Teva obediència. Dirigeix els nostres rostres cap a la bellesa de la Teva unicitat i alegra els nostres pits amb els signes de la Teva divina unitat. Adorna els nostres cossos amb el mantell de la Teva generositat, separa dels nostres ulls el vel de la maldat i dóna’ns el calze de la Teva gràcia, perquè l’essència de tots els éssers pugui cantar la Teva lloança davant la visió de la Teva misericordiosa paraula i el misteri del Teu diví ser, perquè el sagrat èxtasi de l’oració pugui omplir nostres ànimes, oració què s’elevi per sobre de les paraules i les lletres i transcendeixi el murmuri de les síl·labes i el sons, perquè totes les coses es fonguin en el no-res davant la revelació de la Teva magnificència.

Senyor! Aquests són serfs que han romàs forts i ferms en la Teva Aliança i Testament, s’han sostingut fermament de la corda de la constància en la Teva Causa i s’han aferrat a la vora del mantell de la Teva grandesa. Ajuda’ls, oh Senyor, amb la Teva gràcia, confirma’ls amb el Teu poder i enforteix llurs esquenes en l’obediència a Tu.

Tu ets el Perdonador, el Benèvol.

#5858
- `Abdu'l-Bahá

 

Fons

Tots els amics de Déu... haurien de contribuir en la mesura de les seves possibilitats, per molt modesta que sigui la seva ofrena. Tals contribucions han de venir de tots els centres i de tots els creients... Oh amics de Déu! Estem segurs de que en lloc d’aquestes contribucions, vostra agricultura, vostra industria i vostre comerç seran beneïts amb múltiples progressos, amb bons dons i presents. Aquell qui ve amb un acte bo rebrà deu vegades més en recompensa. No hi ha dubte de que el Senyor vivent confirmarà en abundància a aquells que gastin la seva riquesa en el seu camí.

Oh Déu, Déu meu! Il·lumina el front dels Teus vertaders amants i sostén-los amb les hosts angelicals del triomf segur. Afirma les seves passes en el Teu recte camí i, per la Teva antiga munificència, obre davant ells els portals de les teves benediccions; car gasten en el Teu camí el que Tu els has conferit, resguardant la Teva Fe, posant la seva confiança en el record de Tu, ofrenant els seus cors per amor a Tu i sense retenir el que posseeixen per adoració a la Teva Bellesa i en la seva recerca de les maneres de complaure’t .

Oh Senyor meu! Ordena per ells una porció abundant, una recompensa especial i un premi segur.

Veritablement Tu ets el Sostenidor, l’Auxiliador, el generós, el Munífic, el Conferidor Etern.

#5859
- `Abdu'l-Bahá

 

Guariment

Lloat siguis Tu, oh Senyor Déu meu! T’imploro pel teu Nom Més Gran, pel qual commogueres els Teus serfs i construïres les Teves ciutats, i pels Teus excel·lents títols i augusts atributs, que ajudis el Teu poble a girar-se cap a les Teves múltiples generositats i a dirigir els seus rostres cap el Tabernacle de la Teva saviesa. Guareix les malalties què han atacat les ànimes per tot arreu i els han impedit dirigir el seu esguard cap al Paradís què es troba a recer del Teu Nom protector, què Tu ordenares que fos el rei de tots els que estan al cel i a la terra. Potent ets Tu per fer el que Et plagui. A les Teves mans està l’imperi de tots els noms. No hi ha més Déu que Tu, el Poderós, el Savi.

No soc més que una pobra criatura, oh Senyor meu; m’he aferrat a la vora de les Teves riqueses. Estic molt malalt; m’he aferrat al cordó del Teu guariment. Lliura’m dels mals que m’envolten; renta’m amb les aigües de la Teva gràcia i misericòrdia, i abilla’m amb la vestidura de la salut, mitjançant el Teu perdó i munificència. Fixa, doncs, els meus ulls en Tu i lliura’m de tota afecció a qualsevol altre cosa que no siguis Tu. Ajuda’m a fer el que Tu desitges i a realitzar el què sigui del Teu grat.

Tu ets veritablement el Senyor d’aquesta vida i la venidora. Tu ets en veritat el què sempre perdona, el Més Misericordiós.

#5860
- Bahá'u'lláh

 

Glòria sigui a Tu, oh Senyor Déu meu! T’imploro pel teu Nom, mitjançant el qual hissares les ensenyes de la Teva guia, vessares el resplendor de la Teva amorosa bondat i revelares la sobirania del Teu senyoriu; pel qual la làmpada dels Teus noms ha aparegut en la fornícula dels Teus atributs i Aquell qui és el Tabernacle de la Teva unitat i la Manifestació del despreniment ha resplendit. Pel qual s’han donat a conèixer els camins de la Teva guia i s’han assenyalat els camins de la Teva complaença; per mitjà del qual s’han fet estremir els fonaments de l’error i els signes de la perversitat han estat abolits; pel qual brollaren les fonts de la saviesa i la taula celestial fou enviada; pel qual preservares els Teus serfs i vas conferir el Teu guariment; per mitjà del qual Tu manifestares les Teves tendres mercès als Teus serfs i revelares la Teva misericòrdia entre les Teves criatures; t’imploro que mantinguis fora de perill a qui ha romàs ferm i s’ha girat vers Tu, s’ha aferrat a la Teva misericòrdia i s’ha agafat a la vora de la Teva amorosa providència. Envia-li, doncs, el Teu guariment, guareix-lo i dota’l d’una constància atorgada per Tu i una tranquil·litat conferida per la Teva majestat.

Tu ets veritablement el Guaridor, el Preservador, el que ajuda, el Tot Poderós, el Potent, el Tot Gloriós, l’Omniscient.

#5861
- Bahá'u'lláh

 

Oh Déu, Déu meu! Jo et demano per l’oceà del Teu guariment, pels esplendors del sol de la Teva gràcia i pel Teu Nom, mitjançant el qual sotmeteres els Teus serfs, pel poder penetrant de la Teva molt exaltada Paraula i la potència de la Teva molt augusta Ploma, i per la Teva misericòrdia, què ha precedit la creació de tots els qui estan al el cel i la terra, que em purifiquis amb les aigües de la Teva generositat de tota aflicció i dolença i de tota debilitat i flaquesa.

Tu veus, oh Senyor meu, al Teu suplicant esperant a la porta de la teva munificència i a aquell qui ha posat les seves esperances en Tu aferrant-se al cordó de la Teva generositat. Et suplico no li neguis allò que sol·licita de l’oceà de la Teva gràcia i del sol de amorosa bondat.

Poderós ets Tu per fer el que et plagui. No hi ha altre Déu tret de Tu, el que sempre perdona el Més Generós.

#5862
- Bahá'u'lláh

 

El Teu nom és el meu guariment, oh Déu meu, i el record de Tu és la meva esperança i l’amor per Tu el meu company. La Teva misericòrdia cap a mi el meu guariment i socors, tant en aquest món com en el venidor.

Tu veritablement ets el Tot Generós, el què Tot ho Sap, el Tot Savi.

#5863
- Bahá'u'lláh

 

Nadons

Tu ets Aquell, oh Déu meu!, pel Nom del Qual es guareixen els malalts, es restableixen els desvalguts i els assedegats reben beguda; els angoixats, tranquil·litat; els extraviats, guia; els humiliats, exaltació; els pobres, riquesa; els ignorants, llum; els melancòlics, il·luminació; els tristos, alegria; els freds reben escalfor i els oprimits són alliberats. Pel Teu Nom, oh Déu, es mogueren totes les coses creades i s’estengueren els cels, la terra fou restablerta i els núvols foren fets per portar pluja a la terra. Això és en veritat una prova de la Teva gràcia per amb totes les Teves criatures.

T’imploro, doncs, pel Teu nom mitjançant el qual manifestares la Teva Deïtat i exaltares la Teva Causa per sobre tota la creació, i per cadascun dels Teus molt excel·lents títols i molt augustos atributs, i per totes les virtuts amb què s’enalteix el Teu transcendent i exaltadíssim Ser, que facis descendir aquesta nit des dels núvols de la Teva misericòrdia les pluges del Teu guariment sobre aquest lactant, a qui has relacionat amb el Teu gloriosíssim Ser en el regne de la Teva creació. Abilla’l, llavors, oh Déu meu, per la Teva gràcia, amb el mantell del benestar i la salut, i protegeix-lo, oh Estimat meu, de tota aflicció i dolença i de tot el què et sigui detestable. El Teu poder, en veritat, és suficient per tot. Tu, en veritat, ets el més Potent, Qui subsisteix per Si mateix. A més, fes descendir sobre ell, oh Déu meu, el bé d’aquest món i del venidor, i el bé de la generació anterior i recent. El poder i la Teva saviesa són, en veritat, suficients per això.

#5864
- Bahá'u'lláh

 

Dones

Glòria sia a Tu, oh Senyor Déu meu! Et prego pel Teu Nom, mitjançant el qual Aquell qui és la Teva Bellesa ha estat establert en el tron de la Teva Causa, i pel Teu Nom (mitjançant el qual Tu canvies totes les coses, reuneixes totes les coses, demanes compte a totes les coses, premies totes les coses, preserves totes les coses i sustentes totes les coses), et prego que guardis a aquesta serva que ha fugit a refugiar-se en Tu, ha cercat la protecció d’Aquell en qui Tu mateix estàs manifest i ha posat tota la seva fe i confiança en Tu.

Ella està malalta, oh Déu meu, i s’ha posat a l’ombra de l’arbre del Teu guariment; està afligida i ha fugit cap a la ciutat de la Teva protecció; està abatuda i s’ha apressat cap a la deu de la Teva tranquil·litat; està carregada de pecats i ha dirigit el seu rostre cap a la cort de la Teva misericòrdia.

Abilla-la, per la Teva sobirania i amorosa bondat, oh Déu meu i estimat, amb la vestidura del Teu bàlsam i guariment, i dóna-li a beure del calze de la teva misericòrdia i favors. Protegeix-la, a més, de tota aflicció i dolença, i de tot dolor i malaltia i de tot allò que et sigui detestable.

Tu en veritat, estàs immensament exaltat per sobre de tot el que no siguis Tu mateix. Tu ets veritablement el Guaridor, el qui és suficient per a tot, el Preservador, Qui sempre perdona, el Més Misericordiós.

#5865
- Bahá'u'lláh

 

Oració Llarga De Guariment

Ell és el Sanador, el suficient, l’Auxiliador, el què tot ho perdona, el Tot Misericordiós.

Jo T’invoco a Tu, oh Exaltat, oh Fidel, oh Gloriós! Tu ets el suficient, Tu ets el què guareix, Tu ets el què perdura, oh Tu el Perdurable!

Jo T’invoco a Tu, oh Sobirà, oh Generador, oh Jutge! Tu ets el suficient, Tu ets el què guareix, Tu ets el què perdura, oh Tu el Perdurable!

Jo T’invoco a Tu, oh Incomparable, oh Etern, oh Únic! Tu ets el suficient, Tu ets el què guareix, Tu ets el què perdura, oh Tu el Perdurable!

Jo T’invoco a Tu, oh el Més Lloat oh Sant, oh Auxiliador! Tu ets el suficient, Tu ets el què guareix, Tu ets el què perdura, oh Tu el Perdurable!

Jo T’invoco a Tu, oh Omniscient, oh el Més Savi, oh el Més Gran! Tu ets el suficient, Tu ets el què guareix, Tu ets el que perdura, oh Tu el Perdurable!

Jo T’invoco a Tu, oh Clement oh Majestuós, oh Ordenador! Tu ets el suficient, Tu ets el que guareix, Tu ets el què perdura, oh Tu el Perdurable!

Jo T’invoco a Tu, oh Benamat, oh Benvolgut, oh Extasiat! Tu ets el suficient, Tu ets el què guareix, Tu ets el què perdura, oh Tu el Perdurable!

Jo T’invoco a Tu, oh el Més Poderós, oh Poderosíssim, oh Sustentador, oh Potent! Tu ets el suficient, Tu ets el què guareix, Tu ets el què perdura, oh Tu el Perdurable!

Jo T’invoco a Tu, oh Governant, oh Subsistent, oh Omniscient! Tu ets el suficient, Tu ets el què guareix, Tu ets el què perdura, oh Tu el Perdurable!

Jo T’invoco a Tu, oh Esperit, oh Llum, oh Tu el Més Manifest! Tu ets el suficient, Tu ets el què guareix, Tu ets el què perdura, oh Tu el Perdurable!

Jo T’invoco a Tu, oh Tu, el Freqüentat per tots, oh tu el Conegut de tots l’Amagat de tots! Tu ets el suficient, Tu ets el què guareix, Tu ets el què perdura, oh Tu el Perdurable!

Jo T’invoco a Tu, oh Ocult, oh Triomfant, oh Donador! Tu ets el suficient, Tu ets el què guareix, Tu ets el què perdura, oh Tu el Perdurable!

Jo T’invoco a Tu, oh Totpoderós, oh Auxiliador, oh Encobridor! Tu ets el suficient, Tu ets el que guareix, Tu ets el que perdura, oh Tu el Perdurable!

Jo T’invoco a Tu, oh Modelador, oh Tu el què satisfà, oh Desarrelador! Tu ets el suficient, Tu ets el què guareix, Tu ets el què perdura, oh Tu el Perdurable!

Jo T’invoco a Tu, oh Tu el què aixeca, oh tu el què reuneix, oh tu el què exalta! Tu ets el suficient, Tu ets el què guareix, Tu ets el què perdura, oh Tu el Perdurable!

Jo T’invoco a Tu, oh Perfeccionador, oh tu què no tens entrebancs, oh Munífic! Tu ets el suficient, Tu ets el què guareix, Tu ets el què perdura, oh Tu el Perdurable!

Jo T’invoco a Tu, oh Benèfic, oh Tu, el què Reté, el Creador¡ Tu ets el suficient, Tu ets el què guareix, Tu ets el què perdura, oh Tu el Perdurable!

Jo T’invoco a tu, oh Tu el Més Sublim, oh Bell, oh Donador! Tu ets el suficient, Tu ets el què guareix, Tu ets el què perdura, oh Tu el Perdurable!

Jo t’invoco a Tu, oh Just, oh Bondadós, oh Generós! Tu ets el suficient, Tu ets el què guareix, Tu ets el què perdura, oh Tu el Perdurable!

Jo T’invoco a Tu, oh Tu el que s’Imposa a Tot, oh Tu el que sempre roman, oh Tu el Més Coneixedor! Tu ets el suficient, Tu ets el què guareix, Tu ets el què perdura, oh Tu el Perdurable!

Jo T’invoco a Tu, oh Magnífic, oh Antic dels Dies, oh Magnànim! Tu ets el suficient, Tu ets el què guareix, Tu ets el què perdura, oh Tu el Perdurable!

Jo T’invoco a Tu, oh Tu, el Ben Guardat, oh Senyor de Joia, oh Desitjat! Tu ets el suficient, Tu ets el què guareix, Tu ets el què perdura, oh Tu el Perdurable!

Jo T’invoco a Tu, oh Tu, Bondadós amb tots, oh Tu, Compassiu amb tots, el Més Benvolent! Tu ets el suficient, Tu ets el què guareix, Tu ets el què perdura, oh Tu el Perdurable!

Jo T’invoco a Tu, oh Refugi per a tots, oh Abric per a tots, oh Preservador de Tot! Tu ets el suficient, Tu ets el què guareix, Tu ets el què perdura, oh Tu el Perdurable!

Jo T’invoco a Tu, oh Auxiliador de tots, oh Invocat per tots, oh Vivificador! Tu ets el suficient, Tu ets el què guareix, Tu ets el què perdura, oh Tu el Perdurable!

Jo T’invoco a Tu, oh Desplegador, oh Assolador, oh Clementíssim! Tu ets el suficient, Tu ets el què guareix, Tu ets el què perdura, oh Tu el Perdurable.

Jo T’invoco a Tu, oh Tu, Ànima meva, oh Tu, el meu Benamat, oh Tu, la meva Fe! Tu ets el suficient, Tu ets el què guareix, Tu ets el què perdura, oh Tu el Perdurable!

Jo T’invoco a Tu, oh Sadollador de set, oh el Senyor Transcendent, oh el Més Preuat! Tu ets el suficient, Tu ets el què guareix, Tu ets el què perdura, oh Tu el Perdurable!

Jo T’invoco a Tu, oh Recordança Més Gran, oh Nom Més Noble, ho Sender Més Antic! Tu ets el suficient, Tu ets el què guareix, Tu ets el què perdura, oh Tu el Perdurable!

Jo T’invoco a Tu, oh Més Lloat, oh Més Sant, oh el Santificat! Tu ets el suficient, Tu ets el què guareix,Tu ets el què perdura, oh Tu el Perdurable!

Jo T’invoco a Tu, oh Tu el què Deslliga, el Conseller, oh Alliberador! Tu ets el suficient, Tu ets el què guareix, Tu ets el què perdura, oh Tu el Perdurable!

Jo T’invoco a Tu, oh Amic, oh Metge, oh Captivador! Tu ets el suficient, Tu ets el què guareix, Tu ets el què perdura, oh Tu el Perdurable!

Jo T’invoco a Tu, oh Glòria, oh Bellesa, oh Munífic! Tu ets el suficient, Tu ets el què guareix, Tu ets el què perdura, oh Tu el Perdurable!

Jo T’invoco a Tu, el Més Lleial, el Millor Amant, el Senyor de l’Albada! Tu ets el suficient, Tu ets el què guareix, Tu ets el què perdura, oh Tu el Perdurable!

Jo T’invoco a Tu, oh Tu, el què encén, oh tu què dones lluïssor, oh Tu el què provoca delícies! Tu ets el suficient, Tu ets el què guareix, Tu ets el què perdura, oh Tu el Perdurable!

Jo T’invoco a Tu, oh Senyor de Munificència, oh Tu el Més Compassiu, oh Tu el Més Misericordiós! Tu ets el suficient, Tu ets el què guareix, Tu ets el què perdura, oh Tu el Perdurable!

Jo T’invoco a Tu, oh Constant, oh Tu què dones vida, oh Font de tot ésser! Tu ets el suficient, Tu ets el què guareix, Tu ets el què perdura, oh Tu el Perdurable!

Jo T’invoco a Tu, oh Tu què penetres totes les coses, oh Tu què tot ho veus, oh Tu senyor de l’expressió! Tu ets el suficient, Tu ets el què guareix, Tu ets el què perdura, oh Tu el Perdurable!

Jo T’invoco a Tu, oh Manifest, i no obstant Ocult, oh invisible i no obstant anomenat, oh Observador buscat per tots! Tu ets el suficient, Tu ets el què guareix, Tu ets el què perdura, oh Tu el Perdurable!

Jo T’invoco a Tu, oh Tu què dones mort als amants, oh Déu de Gràcia per als Malvats! Tu ets el suficient, Tu ets el què guareix, Tu ets el què perdura, oh Tu el Perdurable!

Oh Tu que ets Suficient, jo T’invoco a Tu, oh Tu el Suficient!

Oh Sanador, jo T’invoco a Tu, oh Sanador!

Oh Tu que romans, jo T’invoco a Tu què romans!

Oh Tu el que persisteixes, jo T’invoco a tu què persisteixes!

Tu el què perdures per sempre, oh Tu el Perdurable!

Santificat siguis Tu, oh Déu meu! Jo T’imploro per la Teva generositat –per mitjà de la qual els portals de la Teva Munificència i la Teva Gràcia s’obriren de bat a bat, pel qual el Temple de la Teva Santedat, fou establert al tron de l’eternitat; per la Teva Misericòrdia, per mitjà de la qual Tu enviares a totes les coses creades a la taula dels Teus dons i els Teus presents; i per la Teva Gràcia ,per mitjà de la qual Tu respongueres en el Teu propi Ésser amb la paraula “Sí!” en nom de tots els qui estan al cel i a la terra, a l’hora en que la Teva sobirania i la Teva grandesa foren revelades en l’albada en què el poder del Teu Domini es manifestà. I novament jo T’imploro per aquests hermosíssims noms i molt sublims atributs, pel Teu Més Exaltat Record, per la Teva Llum oculta en el Pavelló Més ocult, pel Teu Nom, abillat amb la capa de l’aflicció cada matí i cada tarda, que protegeixis al portador d’aquesta benaurada Taula, i a qui la reciti, a qui la trobi i a qui circuli pel voltant de la casa en què estigui. Guareix Tu doncs, mitjançant ella a tots els malalts, dolguts i pobres de tota tribulació o pesar de tota aflicció i tristesa detestable i dolor, guia mitjançant ella a qualsevol que vulgui entrar en els senders de la teva guia i els camins de la teva Misericòrdia i la Teva Gràcia.

Tu ets en veritat el Poderós, el Tot Suficient, el Guaridor, el Protector, el Donador, el Compassiu, el Tot Generós, el Tot Misericordiós.

#5866
- Bahá'u'lláh

 

Humanitat

Déu meu, a qui venero i adoro! Soc testimoni de la Teva unitat i de la Teva unicitat, i reconec els teus dons tant del passat com del present. Tu ets el Tot Generós i les regants pluges de la Teva Misericòrdia han estat vessades igualment damunt dels pobres com dels rics, i els resplendors de la Teva Gràcia s’han vessat tant sobre els obedients com damunt els rebels.

Oh, Déu de misericòrdia, davant la porta del qual s’ha ajagut la quinta essència de la misericòrdia i al voltant del santuari, la Causa del qual, ha circumdat la tendra bondat en el seu més íntim esperit, et demanem, pregant la teva antiga gràcia i desitjant el Teu favor present, que tinguis pietat de tots els qui són les manifestacions del món de l’ésser i no els neguis l’efusió de la teva gràcia en els teus dies.

Tots són els pobres i necessitats i Tu, veritablement, ets el que tot ho posseeix, el què tot ho domina, l’Omnipotent

#5867
- Bahá'u'lláh

 

Oh Tu bondadós Senyor! Oh Tu què ets generós i misericordiós! Som els Teus serfs del Teu llindar i estem reunits sota l’ombra protectora de la Teva divina unitat. El sol de la Teva misericòrdia brilla sobre tots i els núvols de la Teva generositat vessen la seva pluja sobre tots. Els Teus dons abasten a tots, la Teva amorosa providència manté a tots, la Teva protecció cobreix a tots i l’esguard del Teu favor es dirigeix a tots. Oh Senyor! Concedeix-nos els Teus infinits dons i fes resplendir la llum de la Teva guia. Il·lumina els ulls, alegra els cors amb un goig perdurable. Confereix un esperit nou a tota la gent i dóna’ls-hi vida eterna. Obre les portes del vertader coneixement i permet que la llum de la fe brilli resplendent. Reuneix a tothom sota l’ombra de la Teva generositat i fes que s’uneixin en harmonia, perquè arribin a ser com raigs d’un sol arbre. Que beguin de la mateixa font. Que es refresquin amb les mateixes brises. Que obtinguin il·luminació de la mateixa font de llum. Tu ets el Donador, el Misericordiós, l’Omnipotent.

#5868
- `Abdu'l-Bahá

 

Oh Tu Senyor compassiu, Tu què ets generós i capaç! Som serfs Teus al redós de la Teva providència. Dirigeix cap a nosaltres el Teu esguard de favor. Dóna llum als nostres ulls, percepció a les nostres oïdes i comprensió i amor als nostres cors. Alegra les nostres ànimes mitjançant les Teves bones noves. Oh Senyor! Indica’ns el camí del Teu regne i ressuscita’ns a tots per mitjà dels hàlits de l’Esperit Sant. Concedeix-nos vida eterna i confereix-nos honor infinit. Uneix el gènere humà i il·lumina el món de la humanitat. Que tots seguin el Teu camí, anhelant la Teva complaença i indaguem els misteris del Teu regne. Oh Déu! Uneix-nos i enllaça els nostres cors amb el Teu llaç indissoluble.

Veritablement Tu ets el Donador, Tu ets el Bondadós i Tu ets el Tot Poderós.

#5869
- `Abdu'l-Bahá

 

Oh Tu bondadós Senyor! Tu has creat tota la humanitat d’un mateix llinatge. Tu has decretat que tothom pertanyi a la mateixa llar. En la Teva sagrada presència tots ells són els Teus serfs i tota la humanitat s’empara sota el Teu tabernacle; tothom s’ha reunit a la teva taula de munificència; tothom està il·luminat per la llum de la teva providència.

Oh Déu! Tu ets bondadós amb tots, Tu has proveït per a tothom, dónes asil a tothom, confereixes vida a tothom. Tu has dotat tots i cadascun dels homes amb talent i facultats, i tothom està submergit a l’oceà de la teva misericòrdia.

Oh Tu bondadós Senyor! Uneix tothom. Fes que les religions concordin, fes de les nacions una sola, a fi que puguin veure’s les unes a les altres com una sola família i tota la humanitat com una sola llar.

Que totes puguin associar-se en perfecta harmonia.

Oh Déu Hissa fins el més alt l’estendard d’unitat de la humanitat.

Oh Déu! Estableix la Més Gran Pau.

Uneix Tu, oh Déu, els cors els uns amb els altres.

Oh Tu, Pare bondadós, Déu! Alegra els nostres cors amb la fragància del Teu amor Il·lumina els nostres ulls amb la llum de la Teva guia. Alegra les nostres oïdes amb la melodia de la Teva Paraula i empara’ns tots en el refugi de la Teva providència.

Tu ets el Poderós i el Fort. Tu ets el qui perdona i Tu ets Aquell qui tolera les negligències de la humanitat.

#5870
- `Abdu'l-Bahá

 

Oh Déu, Oh Tu què has vessat el Teu esplendor sobre les realitats lluminoses dels homes, avocant sobre ells els llums resplendents del coneixement i la guia, i els has elegit entre totes les coses creades per fer-los creditors d’aquesta gràcia suprema, i els has fet abastar totes les coses, comprendre la seva intima essència i descobrir els seus misteris, traient-los de la foscor i portant-los al món visible! “Ell certament demostra la Seva especial misericòrdia a qui Ell desitja” Oh Senyor, ajuda els Teus estimats a adquirir coneixement i aprendre les ciències i les arts, i a desentranyar els secrets què s’atresoren en l’intima realitat de tot el creat. Fes-los sentir les veritats ocultes que estan escrites i inscrites en el més profund de tot quant existeix. Fes que siguin ensenyes de guia en mig de totes les criatures i penetrants raigs de la ment que evoquen arreu la seva llum en aquesta, la “primera vida” Fes que siguin conductors cap a Tu, guies al Teu camí, corredors que insten els homes a que es dirigeixin al Teu Regne.

Tu certament ets el Poderós, el Protector, el Potent, el Defensor, el Fort, el Més Generós.

#5871
- `Abdu'l-Bahá

 

Il·Luminació

La lloança sia per Tu, oh Déu meu! Soc un dels Teus serfs què han cregut en Tu i en els Teus signes. Tu veus com m’he dirigit cap a la porta de la Teva misericòrdia i he girat el meu rostre cap a la Teva amorosa bondat. T’imploro, pels Teus molt excel·lents títols i pels Teus exaltats atributs, que obris davant el meu rostre les portes dels Teus dons. Ajuda’m, doncs, a fer allò què és bo, oh Tu qui ets el Posseïdor de tots els noms i atributs!

Sóc pobre, oh Senyor meu, i Tu ets el Ric. He girat el meu rostre cap a Tu i m’he desprès de tot tret de Tu. T’imploro que no em privis de les brises de la Teva tendra misericòrdia ni em neguis el què Tu ordenares pels elegits entre els Teus serfs.

Aparta el vel dels meus ulls, oh Senyor meu, perquè reconegui el que Tu has desitjat per les Teves criatures i descobreixi, en totes les revelacions de la Teva força tot poderosa. Encisa la meva ànima, oh Senyor meu, amb els Teus poderosíssims signes i treu-me de la profunditat dels meus desitjos corruptes i perversos. Decreta, doncs, per mi el bé d’aquest món i el venidor. Potent ets Tu per fer el que Et plagui. No hi ha Déu tret de Tu, el Tot Gloriós, l’ajuda del Qual és buscada per tots els homes.

Et dono gràcies, oh Senyor meu, per haver-me despertat del meu somni, per haver-me commogut i per haver creat en mi el desig de percebre el què la majoria dels Teus serfs no han pogut comprendre. Capacita’m per tant, oh Senyor meu, per contemplar, per amor a Tu i pel Teu grat tot el què Tu has desitjat. Tu ets Aquell de Qui totes les coses testimonien la força del Seu poder i sobirania . No hi ha altre Déu sinó Tu, el tot Poderós, el Benèfic.

#5872
- Bahá'u'lláh

 

Lloança

Tota lloança sigui per Tu,oh Déu meu, Qui ets la font de tota glòria i majestat, de grandesa i honor, de sobirania i domini, de sublimitat i gràcia, d’admiració i força. A Qui Tu vols, li fas acostar-se a l’Oceà Més Gran i a qui Tu desitges li confereixes l’honor de reconèixer el Teu Molt Antic Nom. De tots els qui estan en el cel i en la terra, ningú pot resistir-se a l’acció de la Teva sobirana Voluntat. Des de tota l’eternitat Tu regires tota la creació i per sempre continuaràs exercint el Teu domini sobre tot el creat. No hi ha altre Déu més que Tu, l’Omnipotent, l’Exaltadíssim, el Tot Poderós, el Tot Savi.

Il·lumina, oh Senyor, els rostres dels Teus serfs perquè puguin contemplar-te, i neteja els seus cors perquè puguin girar-se envers la cort dels Teus favors celestials i reconèixer a Aquell qui és la Manifestació del Teu Ser i l’Aurora de la Teva Essència. Veritablement Tu ets el Senyor de Tots els mons. No hi ha Déu tret de Tu, el Lliure, Qui tot ho domina.

#5873
- Bahá'u'lláh

 

Infants

Oh Senyor, Déu meu! Aquest és un nen què ha nascut del ventre d’una de les Teves serves a la què has conferit una posició distingida a les Taules del Teu irrevocable decret contingudes als Llibres del Teu mandat.

T’imploro pel Teu nom el qual permet a tots atènyer l’objecte del seu desig, que concedeixis que aquest nen arribi a ser una ànima més madura entre els Teus serfs; fes que brilli mitjançant el poder del Teu nom, permet expressar la Teva lloança, tornar el seu rostre cap a Tu i acostar-se a Tu. Veritablement Tu ets Qui des de sempre has estat potent per fer la Teva voluntat, i per sempre seguiràs sent poderós per fer el què desitgis. No hi ha altre Déu més que Tu, l’Excels, l’August, el Sostenidor, el Poderós, l’Omnipotent.

#5874
- Bahá'u'lláh

 

Nadons

Lloat siguis Tu, oh Senyor Déu meu! Concedeix misericordiosament que aquest infant s’alimenti del pit de la Teva tendra mercè i de la Teva amorosa providència, i que es nodreixi amb el fruit dels Teus arbres celestials.

Permet que no sigui confiat a la cura de ningú excepte de Tu, atès que Tu mateix ho creares i li donares l’existència per mitjà de la Teva sobirana voluntat i poder. No hi ha altre Déu més que Tu, el Tot Poderós, el Tot Savi.

Lloat siguis Tu, oh el meu Benamat; que bufin sobre ell les dolces aromes de la Teva transcendent munificència i les fragàncies dels Teus dons sagrats. Permet-li buscar empara a l’ombra del Teu més exaltat Nom, oh Tu què tens a la Teva mà el regne dels noms i els atributs. Veritablement, Tu ets potent per fer el què desitgis, i Tu ets en efecte, el Poderós, l’Exaltat, Qui sempre perdona, el Clement, el Generós, el Misericordiós.

#5888
- Bahá'u'lláh

 

Oh Déu meu! Tu veus aquests nens què són els rebrots de l’arbre de la vida, els aucells dels prats de la salvació, les perles de l’oceà de la Teva gràcia, les roses del jardí de la Teva guia. Oh Déu, nostre Senyor! Cantem la Teva lloança, dóna’ns testimoni de la Teva santedat, preguem ferventment al cel de la Teva misericòrdia que ens converteixis en llums de guia, estrelles què brillen sobre els horitzons d’eterna glòria entre la humanitat i ens mostris un coneixement què procedeix de Tu.

Ya Bahá’u’l-Abhá!

#5875
- `Abdu'l-Bahá

 

Oh Senyor! Sóc un infant; permet que creixi a l’ombra de la Teva bondat. Sóc una tendra planta; fes que m’alimenti amb les efusions dels núvols de la Teva mercè. Soc un brot del jardí de l’amor; fes que arribi a ser un arbre fructífer. Tu ets el Poderós i el Potent, i Tu ets Amorós, el Savi, Qui tot ho veu.

#5876
- `Abdu'l-Bahá

 

Oh Tu gloriosíssim Senyor! Beneeix i fes feliç a aquesta petita serva Teva; fes que sigui estimada al llindar de la Teva unicitat, i permet què es saciï amb la copa del Teu amor perquè s’ompli d’èxtasi i embadaliment i difongui perfumades fragàncies. Tu ets el Poderós i el Potent, i Tu ets el Savi, Qui tot ho veu.

#5877
- `Abdu'l-Bahá

 

Ell és Déu! Oh Déu, Déu meu! Concedeix-me un cor pur, com una perla.

Oh Déu! Educa aquests infants. Ells són les plantes del Teu hort, les flors del Teu prat, les roses del Teu jardí. Fes que la Teva pluja descendeixi sobre ells. Fes que el Sol de la Realitat brilli amb el Teu amor sobre ells. Fes que la Teva brisa els refresqui perquè s’eduquin, creixin, es desenvolupin i es manifestin amb la màxima bellesa.

Tu ets el Donador. Tu ets el Compassiu.

#5878
- `Abdu'l-Bahá

 

Oh Déu! Guiem, protegeix-me, fes de mi una llàntia brillant i una estrella resplendent. Tu ets el Fort i el Poderós.

#5879
- `Abdu'l-Bahá

 

Oh Senyor meu! Oh Senyor meu! Sóc un nen de tendra edat. Nodreix-me del pit de la Teva misericòrdia, instrueix-me en el si del Teu amor,educa’m a l’escola de la Teva guia i desenvolupa’m a l’ombra de la Teva munificència. Lliura’m de la foscor; fes de mi una llum brillant; lliura’m de la dissort; fes de mi una flor del roserar; permet que em converteixi en serf davant el Teu llindar i confereix-me el caràcter i la naturalesa dels justos; fes de mi un motiu de munificència envers el món de l’home i corona el meu cap amb la diadema de la vida eterna. Veritablement Tu ets el fort, el Poderós, el què veu i el què sent.

#5880
- `Abdu'l-Bahá

 

Oh Senyor incomparable! Sigues Tu un refugi per aquest pobre infant, un Mestre bondadós i clement per aquesta ànima errant i infeliç. Oh Senyor! A pesar de ser plantes inútils, altrament pertanyem al Teu jardí de roses. Encara que som arbrets sense fulles ni flors, amb tot som part del Teu hort. Nodreix aquesta planta, llavors, amb les efusions dels núvols de la Teva tendra misericòrdia i vivifica i refresca aquest arbret amb l’hàlit reanimador de la Teva primavera espiritual. Permet que arribi a ser atent, perspicaç i noble, i fes que atenyi vida eterna i habiti per sempre al Teu Regne.

#5881
- `Abdu'l-Bahá

 

Oh Senyor! Fes d’aquests infants plantes excel·lents. Fes que creixin i es desenvolupin en el jardí de la Teva Aliança, i atorga’ls-hi frescor i bellesa mitjançant les efusions dels núvols del Regne d’Abhá.

Oh Tu, Déu bondadós! Sóc un nen petit, exalta’m admet-me en el regne. Sóc terrenal, fes-me celestial; sóc del món davall, permet-me pertànyer al regne de dalt, estic apesarat; permet que em torni brillant; soc material, fes-me espiritual i concedeix-me que pugui manifestar les Teves infinites generositats. Tu ets el Poderós, el Tot Amorós

#5882
- `Abdu'l-Bahá

 

Oh Tu, Déu bondadós! Aquests infants encantadors són obra dels dits del Teu poder i els signes meravellosos de la Teva grandesa. Oh Déu! Protegeix aquests infants, ajuda’ls bondadosament a cultivar-s’hi i capacita’ls per prestar serveis al món de la humanitat. Oh Déu! Aquests infants són perles, fes que es nodreixin dins la closca de la Teva amorosa bondat.

Tu ets el Munífic, el Tot Amorós.

#5883
- `Abdu'l-Bahá

 

Oh Senyor! Sóc un infant; permet-me créixer a l’ombra de la Teva bondat. Sóc una tendra planta; nodreix-me amb les pluges de la Teva munificència. Sóc un rebrot del jardí de l’amor transforma’m en un arbre fructífer. Tu ets el Fort i el Poderós, i Tu ets Qui tot ho estima, Qui tot ho sap i qui tot ho veu.

#5884
- `Abdu'l-Bahá

 

Oh gloriosíssim Senyor! Fes benaurada i feliç aquesta serva Teva; fes-la estimada al llindar de la Teva unicitat, i què begui a fons de la copa del Teu amor perquè s’ompli d’embadaliment i èxtasi i difongui delicades fragàncies. Tu ets el fort i el Poderós, i Tu ets l’Omniscient, Qui tot ho veu.

#5885
- `Abdu'l-Bahá

 

Oh Déu! Cria aquest infant petit al si del Teu amor i dóna-li llet del pit de la Teva providència. Cultiva aquesta tendra planta al roserar del Teu amor i ajuda’l a créixer mitjançant les pluges de la Teva generositat. Fes d’ell un nen del regne i condueix-lo al Teu domini celestial.

Tu ets poderós i bondadós, i Tu ets el què atorga, el Magnànim, el Senyor d’incomparable generositat.

#5886
- `Abdu'l-Bahá

 

Oh Tu, Déu incomparable! Fes que aquest infant de pit es nodreixi de la sina de la Teva amorosa bondat; protegeix-lo en el bressol de la Teva seguretat i la Teva protecció i concedeix que es criï als braços del Teu tendre amor.

#5887
- `Abdu'l-Bahá

 

Joves

Oh Senyor fes que aquest jove sigui radiant i confereix la Teva gràcia a aquesta pobra criatura. Atorga-li coneixement, concedeix-li la força addicional cada matinada i preserva’l sota l’empara de la Teva protecció perquè sigui deslliurat de l’error, pugui dedicar-se al servei de la Teva Causa, guiar els desobedients, encaminar els dissortats, desliurar els captius i despertar els negligents, perquè tothom sigui beneït amb el record i lloança. Tu ets el Fort i el Poderós

#5889
- `Abdu'l-Bahá

 

Oh amable Senyor! A l’horitzó del despreniment has manifestat ànimes que, com la lluna brillant, han vessat el seu resplendor sobre el domini de l’ànima i el cor, s’han lliurat dels atributs del món de l’existència i s’han dirigit apressats al regne de la immortalitat. Amb una gota de l’oceà de la Teva bondat sovint humitejares el jardí del seu cor fins que obtingueren incomparable frescor i bellesa. La santa fragància de la Teva divina unitat fou difosa per tot arreu, difonguem-ne els aromes per tot el món i fent que estiguin perfumades totes les regions de la terra. Llavors, oh esperit de Puresa, fes sorgir ànimes que, igual que aqueixos éssers santificats, arribin a ser frescos i purs, adornin el món del ésser amb un nou atuell i un meravellós mantell, no busquen a ningú sinó a Tu, no petgin cap camí que no sigui el de la Teva complaença i de res parlin sinó dels misteris de la Teva Causa. Oh amable Senyor! Concedeix que aquest jove atenyi el què és la més alta aspiració dels sants. Dota’l amb les ales de la Teva gràcia enfortidora –ales del despreniment i ajuda divina- perquè en elles es remunti a l’atmosfera de la Teva tendra misericòrdia, pugui participar dels Teus dons celestials, arribi a ser un signe de la guia divina i un estendard del Concurs de dalt. Tu ets el Potent, el Poderós, el Vident, l’Oient.

#5890
- `Abdu'l-Bahá

 

Oh amable Senyor! Confereix per la Teva gràcia un parell d’ales celestials a cadascun d’aquests ocellets, dóna’ls-hi poder espiritual perquè elevin el vol per aquest espai il·limitat i es remuntin a les altures del Regne d’Abhá.

Oh Senyor! Enforteix aquestes fràgils plantes perquè cadascuna d’elles arribi a ser un arbre fructífer, verd i florent. Fes victorioses aquestes ànimes per la potència de les Teves hosts celestials, perquè puguin aixafar les forces de l’error i la ignorància i enarborar l’estendard de la companyonia i la guia en mig de la gent; perquè com vivificants brises primaverals refresquin els arbres de les ànimes humanes, i com pluges vernals facin que es tornin verds i fèrtils els prats d’aqueixa regió. Tu ets el Fort i el Poderós; Tu ets l’Atorgador i Qui tot ho estima.

#5891
- `Abdu'l-Bahá

 

Oh amable Senyor! Atorga confirmació celestial a aquesta filla del regne, i ajuda-la benèvolament a que romangui ferma i constant en la Teva Causa i que, com un rossinyol del roserar dels misteris, en els més mirífics tons canti melodies en el Regne d’Abhá, portant amb això, felicitat a tots. Enalteix-la entre les filles del regne i permet-li atènyer la vida eterna.

Tu ets l’Atorgador, Qui tot ho estima.

#5892
- `Abdu'l-Bahá

 

Lloança i glòria siguin per Tu, ho Senyor, Déu meu! Aquest és un selecte arbret que has plantat als prats del Teu amor i has criat amb els dits del Teu Senyoriu.

Ho has regat amb l’aigua provinent la deu de la vida eterna què brolla dels jardins de la Teva unicitat i has fet que els núvols de la Teva tendra mercè deixin caure sobre ell els Teus favors. Ara ha crescut i s’ha desenvolupat al recer de les Teves benediccions manifestes què procedeixen de l’Aurora de la Teva divina essència. Ha tret fulles i flors, està carregat de fruits per la providència dels Teus meravellosos dons i presents, és gronxat per la fragant brisa què bufa provinent de la Teva bondat. Oh Senyor! Fes que aquest arbret es torni verd, fresc i florent per les efusions de la Teva especial munificència i favor, amb les quals has dotat els tabernacles de santedat en el Teu regne etern i has adornat les essències de la unitat en el redol de la reunió.

Oh Senyor! Assisteix-lo amb la Teva gràcia enfortidora què procedeix del Teu Regne invisible, ajuda’l amb les hosts què estan ocultes als ulls dels Teus serfs i concedeix-li una posició segura en la Teva presència. Desferma la seva llengua perquè faci menció de Tu i alegra el seu cor perquè celebri la Teva lloança. Il·lumina el seu rostre en el Teu regne, fes-li prosperar en el domini de dalt i benèvolament confirma’l al servei a la Teva Causa.

Tu ets el Tot Poderós, el Tot Gloriós, l’Omnipotent.

#5893
- `Abdu'l-Bahá

 

Matí

He despertat sota la Teva empara, ho Déu meu, i correspon a qui cerca aquesta empara romandre dintre del santuari de la Teva protecció i la fortalesa de la Teva defensa. Il·lumina el meu ser interior, oh Senyor meu, amb els resplendors de l’aurora de la Teva Revelació així com il·luminares el meu ésser exterior amb la llum matinal del Teu favor.

#5894
- Bahá'u'lláh

 

M’he llevat aquest matí per la Teva gràcia, oh Déu meu, i he deixat la meva llar confiant plenament en Tu i sotmetent-me a la Teva cura. Fes descendir, llavors, des del cel de la Teva mercè, una benedicció de la Teva part i permet-me que torni estalvi a la meva llar, així com em vas permetre de sortir-ne sota la Teva protecció amb els meus pensaments fixats fermament en Tu.

No hi ha Déu tret de Tu, l’Únic, l’Incomparable, l’Omniscient, el Tot Savi.

#5895
- Bahá'u'lláh

 

T’alabo, oh Déu meu, per haver-me despertat del meu somni, per haver-me exposat a la llum després de la meva desaparició i per haver-me tret de la meva letargia. He despertat aquest matí amb el rostre tombat cap els resplendors del sol de la Teva Revelació, per mitjà del qual s’han il·luminat els cels del Teu poder i majestat, reconeixent els Teus signes, creient en el Teu Llibre i aferrant-me al Teu cordó.

T’imploro per la potència de la Teva voluntat i el poder irresistible del Teu amor, que es troba en el cor dels Teus estimats, i el millor instrument per la revelació dels signes de la Teva gràcia i amorosa bondat.

Ordena per mi, oh Senyor meu, per mitjà de la Teva exaltada ploma, el bé d’aquest món i del proper. Testimonio que al Teu poder estan les regnes de totes les coses. Tu les canvies com Et plau. No hi ha Déu tret de Tu, el Fort el Fidel

Tu ets Aquell qui transforma, mitjançant el Teu mandat, la humiliació en glòria la debilitat en fortalesa, la impotència en poder, el temor en calma, el dubte en certesa. No hi ha Déu sinó Tu, el Poderós, el Benèfic.

Tu no decepcions a ningú que T’hagi cercat, ni allunyis a qui T’hagi desitjat. Ordena per mi el què sigui propi del cel de la Teva munificència. Tu ets veritablement l’Omnipotent, el Més Poderós.

#5896
- Bahá'u'lláh

 

Alba

Oh Déu meu i Mestre! Sóc el Teu serf i el fill del Teu serf. M’he aixecat del meu jaç en aquesta alba en que el sol de la Teva unicitat ha lluït des de l’Aurora de la Teva voluntat i ha vessat el seu resplendor per sobre tot el món d’acord amb el que ha estat ordenat en els llibres del Teu decret.

Lloat siguis Tu, oh Senyor, per haver-nos despertat als resplendors de la llum del Teu coneixement. Envia’ns, doncs, oh Senyor, el que ens capaciti per prescindir de tots excepte de Tu i ens lliuri de tota inclinació cap a algú que no siguis Tu. A més a més, decreta per mi i per els qui són els meus estimats i parents homes i dones, el bé d’aquest món i el què vindrà. Resguarda’ns llavors, mitjançant la Teva infalible protecció, oh Tu el Benaurat de tota la creació i el Desig de tot l’univers, d’aquells als qui has fet manifestacions del Maligne, que mussiten al pit del homes. Potent ets Tu per fer el que Et plagui. Tu ets veritablement el Tot Poderós, Qui ajuda en el perill, Qui subsisteix per Si mateix.

Beneeix, oh Senyor Déu meu, Aquell a qui Tu has col·locat per sobre dels teus més excel·lents títols i mitjançant el qual Tu has separat els piadosos dels perversos, i ajuda’ns bondadosament a fer allò què Tu estimes i desitges. Beneeix a més, oh Déu meu, als qui són les Teves Paraules i les Teves Lletres i els qui han dirigit els seus rostres cap a Tu, s’han girat cap el Teu semblant i han escoltat la Teva crida.

Tu ets en veritat el Senyor i el Rei de tots els homes i ets poderós per sobre de totes les coses.

#5897
- Bahá'u'lláh

 

Matrimoni

Esposeu-vos, oh poble, perquè engendreu a qui faci menció de Mi en mig dels meus serfs. Aquest és el meu mandat per vosaltres.

Agafeu-vos fermament a ell com ajuda per vosaltres mateixos. - Bahá’u’lláh

El matrimoni bahá’í és la unió i l’afecte cordial entre les dues parts. No obstant, han de tenir la màxima cura en conèixer cadascú el caràcter de l’altre. Aquest llaç etern s’ha d’assegurar amb una aliança sòlida i la finalitat ha de ser fomentar l’harmonia, la camaraderia i la unitat, i atènyer la vida eterna. - ‘Abdu’l-Bahá

La promesa de matrimoni, el vers què la núvia i el nuvi han de dir en presència de al menys dos testimonis vàlids per l’Assemblea Espiritual, és el següent, segons està estipulat al Kitáb-i-Aqdas (El Llibre Més Sagrat):

Per els homes: Tots, en veritat, ens atindrem a la Voluntat de Déu.

Per les dones: Totes, en veritat, ens atindrem a la Voluntat de Déu.

Ell és el Conferidor, el Munífic!

La lloança sigui per Déu, l’Antic, el Sempre Perdurable, l’Immutable, l’Etern! Aquell qui ha testimoniat en el Seu propi Ser que veritablement Ell és Un, Únic, Il·luminat i Exaltat. Som testimonis de que en veritat no hi ha Déu tret de Tu, reconeixem la Seva unicitat i confessem la Seva singularitat, Ell ha habitat sempre les altures inaccessibles, als cims de la Seva excelsitud, santificat de la menció de qualsevol tret de Tu mateix, lliure de la descripció de qualsevol excepte Ell.

I quan Ell desitjà manifestar gràcia i beneficència als homes i posar el món en ordre, revelà pràctiques i creà lleis. Entre elles establí la llei del matrimoni, la convertí en una fortalesa pel benestar i la salvació i ens la imposà entre el què fou enviat des del cel de santedat en el Seu Llibre Més Sagrat. Diu Ell, gran és la Seva glòria!: “Esposeu-vos, oh poble, perquè engendreu a qui faci menció de Mi en mig dels Meus serfs. Aquest és el Meu mandat per vosaltres. Agafeu-vos fermament a ell com ajuda per vosaltres mateixos”.

#5898
- Bahá'u'lláh

 

Nit

Oh Déu meu, el meu Mestre, i l’Objecte del meu desig! Aquest serf Teu, desitja dormir sota l’empara de la Teva misericòrdia i reposar sota el dosser de la Teva gràcia, implorant la Teva cura i la Teva protecció.

Jo et prego, oh Senyor meu! Pels Teus ulls què no coneixen la son, que guardin els meus de mirar altre què no siguis Tu. Enforteix la seva visió per tal que pugin discernir els Teus senyals, i mirar l’horitzó de la Teva Revelació.

Tu ets Aquell, davant l’Omnipotència del Qual, en revelar-se, la Quinta Essència del poder s’ha estremit.

No existeix més Déu que Tu, l’Omnipotent, el qui tot ho subjuga, l’Incondicionat.

#5902
- Bahá'u'lláh

 

¿Com puc jo desitjar dormir, oh Déu, Déu meu, quan els ulls d’aquells què T’anhelen estan desperts a causa de la seva separació de Tu? ¿I com puc jo reposar, mentre les ànimes dels qui T’estimen estan tan afligides degut a la seva llunyania de la Teva presència?

Oh Senyor meu, he encomanat el meu esperit i tot el meu ser a la destra de la Teva protecció, i poso el meu cap sobre el coixí per mitjà del Teu poder i l’aixeco d’acord amb la Teva voluntat i la Teva complaença. Tu ets en veritat el Preservador, el Guardià, l’Omnipotent, el Més Poderós.

Pel Teu poder! Jo no demano, ja sigui dormit o despert, sinó el què Tu desitges. Sóc el Teu serf i estic a les Teves mans. Ajuda’m bondadosament a realitzar allò què pugui ventar la fragància del Teu grat. Aquesta és en veritat l’esperança d’aquells què frueixen de la proximitat a Tu. Lloat siguis Tu, oh Senyor dels mons!

#5903
- Bahá'u'lláh

 

Ell és Déu!

Oh Senyor incomparable! En la Teva potent saviesa has ordenat el matrimoni als pobles perquè les generacions dels homes es succeeixin unes a les altres en aquest món contingent i perquè sempre, mentre existeixi el món, estiguin ocupats en servir-te i adorar-te al Llindar de la Teva unitat, en saludar-te, venerar-te i lloar-te. “No he creat els esperits i els homes sinó perquè m’adorin” Per tant, esposa al cel de la Teva misericòrdia aquests dos aucells del niu del Teu amor i fes d’ells el mitjà per atreure gràcia perpètua perquè de la unió d’aquestes dues mars d’amor sorgeixi una onada de tendresa que vessi a la platja de la vida perles de pura i formosa descendència. Ell ha deixat anar les dues mars perquè es trobin. Entre elles hi ha una barrera què no sobrepassen. Així doncs, quin dels dons de vostre Senyor negareu? Treu d’ambdues perles majors i menors”

Oh Tu bondadós Senyor! Fes que aquest matrimoni produeixi corals i perles. Tu ets veritablement el Tot Poderós, el Més Gran, Qui sempre perdona.

#5899
- `Abdu'l-Bahá

 

Glòria sigui a Tu, oh Déu meu! Veritablement, aquet serf Teu i aquesta serva Teva s’han reunit sota l’ombra de la Teva misericòrdia i estan units pel Teu favor i la Teva generositat. Oh Senyor! Ajuda’ls en el Teu món i en el Teu Regne i destina per a ells tot el bé per la Teva gràcia i bondat. Oh Senyor! Confirma’ls en el Teu servatge i ajuda’ls en el Teu servei. Permet-los arribar a ser els signes del Teu Nom al Teu món i protegeix-los mitjançant els Teus dons què són inesgotables en aquest món i en el venidor. Oh Senyor! Ells supliquen al regne de la Teva misericòrdia i invoquen al domini de la Teva unicitat. Veritablement, s’han esposat en obediència al Teu mandat. Fes què arribin a ser els signes d’harmonia i unitat fins al final del temps. Veritablement, Tu ets l’Omnipotent, Omnipresent i el Tot Poderós.

#5900
- `Abdu'l-Bahá

 

Oh Senyor meu, oh Senyor meu! Aquests dos astres brillants estan esposats en el Teu amor, junts al servei del Teu Sagrat Llindar, units en l’atenció de la Teva Causa. Fes que aquest matrimoni sigui un feix de llum de la Teva abundant gràcia, oh Senyor meu, el Tot Misericordiós, i com raigs lluminosos dels Teus dons, oh Tu, el Benèfic, el Sempre Donador, perquè d’aquest arbre brotin branques què creixin verdes i florents per mitjà dels dons què descendeixen dels Teus núvols de gràcia.

En veritat Tu ets el Generós; en veritat Tu ets el Tot Poderós; en veritat Tu ets el Compassiu, el Tot Misericordiós.

#5901
- `Abdu'l-Bahá

 

Mitja Nit

Oh buscador de la veritat! Si desitges que Déu obri els teus ulls, Li has de suplicar, pregar i combregar amb Ell a mitja nit, dient:

Oh Senyor, he girat el meu rostre envers el Teu regne d’unitat i estic immers a l’oceà de la Teva misericòrdia. Oh Senyor, il·lumina la meva visió mitjançant la contemplació de les Teves llums en aquesta fosca nit i fes-me feliç amb el vi del Teu amor en aquesta època meravellosa. Oh Senyor, fes-me escoltar la Teva crida i obre davant meu les portes del Teu cel perquè pugui veure la llum de la Teva glòria i ser atret cap a la Teva bellesa. Veritablement, Tu ets el Donador, el Generós, el Compassiu, el Perdonador.

#5904
- `Abdu'l-Bahá

 

Perdó

Tu em veus,oh Senyor meu, amb el rostre girat cap al cel de la Teva munificència i l’oceà del Teu favor, separat de tot excepte de Tu. Et demano pels resplendors del Sol de la Teva revelació al Sinaí i pels fulgors de l’Astre de la Teva gràcia què brilla des de l’horitzó del Teu Nom, el què sempre perdona, que m’atorguis el Teu perdó i tinguis compassió de mi. Decreta doncs, per mi, amb la Teva ploma de glòria, allò què m’exalti per mitjà del Teu Nom al món de la creació. Ajuda’m oh Senyor meu, a dirigir-me cap a Tu i a escoltar la veu dels Teus estimats, als qui els poders de la terra no han pogut debilitar ni el domini de les nacions ha pogut separar de Tu, els quals, avançant cap a Tu han dit: “Déu és el nostre Senyor, el Senyor de tots els qui estan al cel i tots els qui estan a la terra”.

#5905
- Bahá'u'lláh

 

Jo soc aquell, oh Senyor meu, què ha girat el seu rostre envers Tu i ha fixat la seva esperança en les meravelles de la Teva gràcia i en les revelacions de la Teva munificència. Et prego que no permetis que m’allunyi desil·lusionat de la porta de la Teva misericòrdia, ni em deixis a mercè d’aquelles criatures Teves que han repudiat la Teva Causa.

Jo soc, oh Déu meu, el Teu serf i el fill del Teu serf. He reconegut la Teva veritat als Teus dies i he dirigit les meves passes cap a les vores de la Teva individualitat, confessant la Teva unitat, reconeixent la Teva unicitat i esperant la Teva clemència i perdó. Poderós ets Tu per fer el què et plagui. No hi ha Déu a banda de Tu, el Tot Gloriós, Qui sempre perdona.

#5906
- Bahá'u'lláh

 

¡Lloat sia el Teu Nom, oh Déu meu i el Déu de totes les coses, la meva Glòria i la Glòria de totes les coses, el meu Desig i el Desig de totes les coses, la meva Força i la Força de totes les coses, el meu Rei i el Rei de totes les coses, el meu Posseïdor i el Posseïdor de totes les coses, el meu Objectiu i l’Objectiu de totes les coses, el meu Motor i el Motor de totes les coses! No permetis, T’ho imploro, que estigui separat de les Teves tendres mercès i allunyat de les vores de la Teva proximitat.

Res què no siguis Tu, oh Senyor meu, m’és profitós, ni em serveix de res la proximitat d’altre què no siguis Tu. Et prego, per l’abundància de les Teves riqueses, per mitjà de les quals Tu prescindires de tot excepte de Tu mateix, que em contis entre aquells què han girat el seu rostre cap a Tu i s’han aixecat per servir-te.

Perdona, llavors, oh Senyor meu, els Teus serfs i les Teves serves. Tu ets en veritat Qui sempre perdona, el Més Compassiu.

#5907
- Bahá'u'lláh

 

Glorificat ets Tu, oh Déu meu Senyor! Cada vegada que goso de fer esment de Tu, m’ho impedeixen els meus grans pecats i les meves grans transgressions contra Tu, i em trobo completament incapaç de celebrar la Teva lloança. Tanmateix, la meva gran confiança en la Teva generositat reviu la meva esperança en Tu, i la meva certesa que em tractaràs muníficament em dóna ànims per enaltir-te i per demanar-te allò què Tu posseeixes.

T’imploro, oh Déu meu, per la Teva misericòrdia què ha sobrepassat tot el què és creat, i de la qual donen testimoni tots els qui es troben submergits als oceans dels Teus noms, que no m’abandonis a mi mateix, car el meu cor és propens al mal. Guarda’m doncs, dins la fortalesa de la Teva protecció i el refugi de la Teva guarda. Jo sóc aquell, oh Déu meu, l’únic desig del qual és el què Tu has determinat per la força del Teu poder. L’únic què he escollit per a mi mateix és ésser emparat pels Teus misericordiosos designis i el manament de la Teva voluntat, com també ser ajudat per les mostres del Teu judici.

#5908
- Bahá'u'lláh

 

Glorificat ets Tu, oh Senyor meu! Et suplico pels Teus elegits i pels portadors del Teu Fideïcomís i per Aquell a Qui Tu Li has ordenat què sigui el Segell dels Teus Profetes i dels Teus Missatgers, que permetis que el Teu record sigui el meu company; el Teu amor, el meu objectiu; el Teu semblant, la meva meta; el Teu nom, la meva làmpada; el Teu desig, el meu desig i el Teu plaer el meu delit.

Soc un pecador, oh Senyor meu, i Tu ets Qui sempre perdona. En quant Et vaig reconèixer, em vaig apressar a atènyer l’exaltada cort de la Teva amorosa bondat. Perdona, oh Senyor meu, els pecats que m’han impedit caminar pels camins de la Teva complaença i atènyer les platges de l’oceà de la Teva unicitat.

Oh Senyor meu! Ningú hi ha què em tracti generosament, envers qui jo pugui girar el meu rostre, ni ningú què tingui compassió de mi, a qui jo pugui suplicar-li misericòrdia. T’imploro que no em llencis de la presència de la Teva gràcia, ni separis de mi les efusions de la Teva generositat i munificència. Ordena per mi, oh Senyor meu, el què Tu has ordenat pels qui t’estimen i decreta per mi el què Tu has decretat per els Teus elegits. En tot moment, el meu esguard ha estat fix a l’horitzó de la Teva bondadosa providència i els meus ulls s’han girat cap a la cort de les Teves tendres mercès. Tracta’m com sigui propi de Tu. No hi ha Déu tret de Tu, el Déu de poder, el Déu de Glòria, l’ajuda del qual tots els homes imploren.

#5909
- Bahá'u'lláh

 

Lloat siguis Tu, oh Senyor! Perdona’ns els nostres pecats, tingues misericòrdia de nosaltres i permet-nos tornar a Tu. No permetis que confiem en res més què en Tu i concedeix-nos, mitjançant la Teva generositat. El què Tu estimes i desitges i allò què és digne de Tu. Exalta la posició d’aquells què veritablement han cregut i perdona’ls-hi amb el Teu generós perdó. Veritablement, Tu ets Qui ajuda en el perill, Qui subsisteix per Si mateix.

#5910
- The Báb

 

Oh Déu nostre Senyor! Protegeix-nos, mitjançant la Teva gràcia, de tot quant Et sigui detestable, i concedeix-nos allò què sigui propi de Tu. Dóna’ns més de la Teva munificència i beneeix-nos. Perdona’ns per les coses què hem fet i neteja els nostres pecats, absol-nos amb la Teva gràcia perdonadora. Veritablement, Tu ets el Més Exaltat. Qui subsisteix per Si mateix.

La Teva amorosa providència ha abastat totes les coses creades als cels i a la terra, i el Teu perdó ha excedit a tota la creació. Teva és la sobirania; en la Teva mà estan els Regnes de la Creació i de la Revelació; amb la Teva destra sostens totes les coses creades, i en el Teu puny es troben les mesures assignades de perdó. Entre els Teus serfs, Tu perdones a qualsevol Tu desitges. En veritat Tu ets Qui sempre perdona, Qui tot ho estima. Res absolutament escapa al Teu coneixement i res Et roman ocult.

Oh Déu, nostre Senyor! Protegeix-nos mitjançant la potència del Teu poder, permet-nos penetrar en el Teu meravellós i ondulant oceà i concedeix-nos allò què sigui digne de Tu.

Tu ets el Governant Suprem, el Poderós Faedor, l’Exaltat, Qui tot ho estima.

#5911
- The Báb

 

Glòria sia a Tu; oh Déu. Com puc fer menció de Tu quan Tu estàs per sobre de la lloança de tota la humanitat? Magnificat sia el Teu Nom,oh Déu. Tu ets el Rei, la Veritat Eterna. Tu coneixes el què està als cels i a la terra i a Tu tots retornem. Tu has enviat la Teva Revelació divinament ordenada d’acord amb una clara mesura. Lloat ets Tu, oh Senyor. Segons el Teu desig, Tu fas victoriós a qualsevol Et plagui mitjançant les hosts del cel i de la terra i de tot el què existeix entre ambdós. Tu ets el Sobirà, la Veritat Eterna, el Senyor de poder invencible.

Glorificat ets Tu, oh Senyor. Tu perdones en tot moment els pecats d’aquells entre els Teus serfs què imploren el Teu perdó Dissol els meus pecats i els pecats d’aquells què busquen el Teu perdó a l’alba, els qui Et preguen durant el dia i la nit, no tenen altre desig tret de Déu, ofereixen tot el què Déu generosament els ha atorgat, celebren la Teva lloança al matí i el capvespre i no són negligents amb els seus deures.

#5912
- The Báb

 

Et prego, oh Senyor meu, que em perdonis per qualsevol menció feta apart de la Teva menció i per qualsevol lloança què no sigui la Teva lloança i per qualsevol complaença excepte la complaença de la Teva proximitat i per qualsevol plaer què no sigui el plaer de la comunió amb Tu, per qualsevol alegria fora del Teu amor i de la Teva complaença i per totes les coses què em pertanyen i què no tenen relació amb Tu, oh Tu, qui ets el Senyor de senyors, qui proveeix els mitjans i qui obre les portes.

#5913
- The Báb

 

Soc conscient oh Senyor, de que les meves transgressions han cobert el meu rostre de vergonya en la Teva presència i han carregat les meves esquenes davant Teu, s’han interposat entre el Teu Bell rostre i jo, m’han encerclat per tot arreu i m’han tancat el pas completament a l’accés a les revelacions del Teu poder celestial.

Oh Senyor! Si Tu no em perdones, qui serà qui m’atorgui perdó?, i si Tu no tens misericòrdia de mi, qui serà capaç de mostrar compassió? Glòria sia a Tu. Tu em creares quan jo no existia i Tu m’alimentares mentre jo estava mancat de tot enteniment. Lloat siguis Tu. Qualsevol evidència de bondat procedeix de Tu, i tota mostra de misericòrdia emana dels tresors del Teu decret,

#5914
- The Báb

 

Oh Tu, Senyor perdonador! Tu ets el refugi de tots aquests serfs Teus. Tu coneixes els secrets i estàs assabentat de totes les coses. Tots som impotents i Tu ets el Poderós, l’Omnipotent. Tots som pecadors i Tu ets el Perdonador dels pecats, el Misericordiós, el Compassiu. Oh Senyor! No consideris nostres faltes. Tracta’ns d’acord amb la Teva gràcia i generositat. Són moltes nostres faltes, però és sense límits l’oceà del Teu perdó. És penosa nostra debilitat, però són clares les probes de la Teva ajuda i assistència. Per tant, confirma’ns i enforteix-nos. Capacita’ns per fer allò què sigui digne del Teu sagrat Llindar. Il·lumina els nostres cors, concedeix-nos ulls perspicaços i oïdes atentes. Ressuscita els morts i guareix els malalts. Concedeix riquesa al pobre i dóna pau i seguretat al temorós. Accepta’ns al Teu regne i il·lumina’ns amb la llum de guia. Tu ets el Poderós i l’Omnipotent. Tu ets el Generós. Tu ets el Clement. Tu ets el Bondadós.

#5915
- `Abdu'l-Bahá

 

Protecció

Lloat sia el Teu Nom, oh Senyor Déu meu! Et suplico pel Teu Nom -mitjançant el qual l’hora ha sonat, la resurrecció s’ha realitzat, la por i tremolor s’han apoderat de tots els qui estan al cel i a la terra- que facis ploure del cel de la Teva misericòrdia i des dels núvols de la Teva tendra compassió allò què alegri els cors dels Teus serfs, què s’han tornat cap a Tu i han ajudat a la Teva Causa.

Protegeix els Teus serfs i les Teves serves oh Senyor meu, dels dards de les ocioses fantasies i vanes imaginacions, i dóna’ls-hi de les mans de la Teva gràcia un glop de les tranqui-les aigües de la Teva saviesa.

Tu ets, en veritat, el tot Poderós, el Més Exaltat, Qui sempre perdona, el Més Generós.

#5916
- Bahá'u'lláh

 

Lloat siguis Tu, oh Senyor Déu meu! Aquest és el Teu serf, que ha begut de les mans de la Teva gràcia el vi de la Teva gràcia el vi de la Teva tendra mercè i ha provat el sabor del Teu amor en els Teus dies. T’imploro, per les encarnacions dels Teus noms, als qui cap aflicció pot impedir que s’alegrin en el Teu amor o que contemplin el Teu rostre, i als qui totes les hosts dels negligents són impotents per apartar-los del camí del Teu grat, que proporcionis al Teus serf les coses bones què Tu posseeixes i ho elevis a tals altures que consideri el món com una ombra què s’esvaeix més rapit que un tancar i obrir d’ulls.

Protegeix-lo també, oh Déu meu, pel poder de la Teva immensurable majestat, de tot el què Tu detestes, Tu ets, veritablement, el Seu Senyor i el Senyor de tots els mons.

#5917
- Bahá'u'lláh

 

Lloat siguis, oh Senyor Déu meu! Tu veus i saps què he cridat als Teus serfs a tornar-se sols cap els Teus dons, i els hi he demanat que observin sols allò què Tu vas prescriure al Teu perspicaç Llibre, el Llibre què ha estat enviat d’acord amb el Teu inescrutable decret i el Teu irrevocable propòsit.

No puc pronunciar paraula, oh Déu meu, a no ser que Tu m’ho permetis; ni puc moure’m en cap direcció sinó és amb la Teva aprovació. Ets Tu, oh Déu meu, Qui m’has cridat a existir mitjançant la força del Teu poder i m’has dotat amb la Teva gràcia per manifestar la Teva Causa, per la qual he estat sotmès a tals adversitats que la meva llengua no ha pogut exalçar-te ni magnificar la Teva glòria.

Tota lloança sia per Tu, oh Déu meu, per les coses que per mi ordenares mitjançant el Teu decret i el poder de la Teva sobirania. T’imploro que ens enforteixis, a mi i als qui m’estimen, en el nostre amor a Tu, i ens mantinguis ferms en la Teva Causa. Juro pel Teu poder! Oh Déu meu! Que la deshonra pel Teu serf és estar apartat com per un vel de Tu, i la seva glòria és conèixer-te. Armat amb el poder del Teu nom, res podrà ferir-me, ni de cap manera alarmar-me totes les afliccions del món.

Envia’ns, per tant, oh Senyor meu, a mi i als meus estimats, allò què ens protegeixi del dany dels qui han repudiat la Teva veritat i no han cregut en els Teus signes.

Tu ets veritablement, el Tot Gloriós, el Més Generós.

#5918
- Bahá'u'lláh

 

Oh Déu, Déu meu! He deixat la meva llar agafant-me fortament a la corda del Teu amor i m’he encomanat completament a la Teva cura i protecció. T’imploro pel Teu poder, per mitjà del qual protegires els Teus estimats de l’esgarria’t i del pervers, de tot opressor contumaç i de tots els malvats què s’han apartat de la Teva gràcia. Permet-me, doncs, regressar a meva llar per la Teva força i el Teu poder. Tu ets en veritat el Tot Poderós, Qui ajuda en el perill, Qui subsisteix per Si mateix.

#5919
- Bahá'u'lláh

 

Guariment

En el Seu Nom, l’Exaltat, el Tot Suprem, el Més Sublim! Glorificat ets Tu, Oh Senyor Déu meu! Oh Tu qui ets el meu Déu, i el meu Mestre, i el meu Senyor, i el meu Suport, i la meva Esperança, i el meu Refugi, i la meva Llum. Et demano, pel Teu Nom Ocult i Atresorat, què ningú coneix llevat de Tu mateix, que protegeixis al portador d’aquesta Taula de tota calamitat i pestilència, i de qualsevol maldat, sigui home o dona; del mal dels malfactors, i de la intriga dels descreguts. Preserva’ls, a més, oh Déu meu, de qualsevol dolor i aflicció, oh Tu què posseeixes en la Teva mà l’imperi de totes les coses. Tu veritablement, ets poderós sobre totes les coses, Tu fas el què desitges i ordenes com Et plau.

Oh Tu, Rei de Reis! Oh Tu, bondadós Senyor! Oh Tu Font d’antiga generositat! Oh Tu Font de gràcia, de generositat i do! Oh Tu, Guaridor de malalties! Oh Tu Qui satisfà les necessitats! Oh Tu, Llum de Llum! Oh Tu, Llum per sobre totes les llums! Oh Tu, Revelador de tota Manifestació! Oh Tu, el Compassiu! Oh Tu, el Clement! Tingués misericòrdia del portador d’aquesta Taula, mitjançant la Teva més gran compassió i la Teva abundant gràcia, Oh Tu, l’Indulgent, Tu el Generós! Guarda’l, a més, mitjançant la Teva protecció, de tot el què el seu cor i ment puguin considerar repugnant. D’aquells dotats amb poder, Tu veritablement, ets el més poderós.

La Glòria de Déu descansi sobre teu, Oh Tu sol ixent! Testimonia el què Déu ha testimoniat de Si mateix, que no hi ha altre Déu fora de Ell, el Tot Poderós, el Benamat.

#5927
- Bahá'u'lláh

 

Glòria sia a Tu,oh Senyor! Tu ets el Déu què ha existit abans de totes les coses, Qui existirà després de totes les coses i perdurarà més enllà de totes les coses. Tu ets el Déu què coneix totes les coses i és suprem sobre totes les coses. Tu ets el Déu què tracta amb misericòrdia a totes les coses, Qui jutja entre totes les coses i la visió del Qual abasta totes les coses. Tu ets Déu Senyor meu, Tu coneixes la meva posició, el meu ser interior i exterior.

Concedeix-me el Teu perdó, així com a tots els creients que respongueren la Teva crida. Sigues Tu el meu únic suport davant les maldats de qualsevulla em desitgi algun mal. Veritablement, Tu ets el Senyor de totes les coses creades. Tu satisfàs a tots, mentre que ningú és autosuficient sense Tu.

#5920
- The Báb

 

En el nom de Déu, el Senyor d’aclaparadora majestat, l’Imponent. Santificat sia el Senyor, a la mà del Qual es troba la font de tot domini. Ell crea qualsevol cosa què desitgi mitjançant la Paraula “Sigues” i és. Seu ha estat el poder de l’autoritat fins ara i Seu seguirà sent en endavant. Ell fa victoriós a qualsevol Ell desitgi, mitjançant la potència de la Seva voluntat. Ell és en veritat el Potent, el Tot Poderós. A Ell pertanyen tota glòria i majestat en els regnes de la Revelació i de la creació i tot el què existeix entre ells. En veritat, Ell és el potent, el Tot Gloriós. Des de l’eternitat Ell ha estat la Font de fortalesa infrangible i així seguirà sent eternament. Ell és en veritat el Senyor de la força i el poder. Tots els regnes del cel i de la terra i tot el què existeix entre ambdós són de Déu i el Seu poder està per sobre de totes les coses. Tots els tresors de la terra i del cel i tot el què existeix entre ambdós són Seus, i la Seva protecció s’estén sobre totes les coses. Ell és el Creador dels cels i de la terra i de tot el què existeix entre ambdós, i veritablement Ell és testimoni de totes les coses. Ell és el Senyor dels comptes de tots els què habiten als cels i a la terra i de tot el què hi ha entre ambdós, i en veritat Déu és ràpid en els comptes. Ell estableix la mesura assignada a tots els què estan als cels i a la terra i a tot el què existeix entre ambdós. En veritat, Ell és el Suprem Protector. Ell té en el Seu poder les claus del cel i de la terra i de tot el què hi ha entre ambdós. Mitjançant el poder del Seu mandat, atorga dons segons la Seva pròpia voluntat. Veritablement, la Seva gràcia abasta a tots, i Ell és l’Omniscient.

Digues: Déu m’és suficient. Ell és Qui té al Seu poder el regne de totes les coses. Mitjançant el poder de les hosts del cel i de la terra i de tot el què existeix entre ambdós. Ell protegeix a qualsevol Ell desitgi entre els Seus serfs. En veritat Déu vigila totes les coses.

Immesurablement exaltat ets Tu, oh Senyor! Protegeix-los del què hi ha davant de nosaltres, sobre els nostres caps, a la nostra dreta, a la nostra esquerra, sota els nostres peus i a qualsevol altra banda a la qual estiguem esposats. Veritablement, la Teva Protecció sobre totes les coses és infal·lible.

#5921
- The Báb

 

Ordena per mi, oh Senyor meu, i per aquells què creuen en Tu, el què consideris que sigui millor per nosaltres, tal com ha estat establert al Llibre Mare, car al palmell de la Teva mà Tu mantens les mesures exactes de totes les coses.

Els Teus excel·lents dons descendeixen incessantment sobre els qui aprecien el Teu amor, i els meravellosos signes de les Teves bondats celestials són àmpliament escampats entre aquells qui reconeixen la Teva Unitat divina. Confiem a la Teva cura tot quant has destinat per nosaltres i T’implora’m ens concedeixis tot el bé què el Teu coneixement abasti.

Protegeix-me, oh Senyor meu de tot mal què la Teva omnisciència percebi, car no existeix poder ni fortalesa tret de en Tu, no hi ha triomf què no emani de la Teva presència, i el què sols Tu pots convocar. Tot el què Déu ha desitjat, ha estat; i allò què Ell no ha desitjat no serà.

No existeix poder ni fortalesa més que en Déu, el Més Exaltat, el Més Poderós.

#5922
- The Báb

 

Oh Déu, Déu meu! Escuda els Teus serfs lleials contra els mals de l’egoisme i la passió; protegeix-los, amb l’ull sotjador de la Teva afectuosa bondat de tota rancúnia, odi i enveja; empara’ls dins la inexpugnable fortalesa de la Teva cura i, lliures dels fiblons del dubte, fes-los les manifestacions dels Teus gloriosos signes; il·lumina els seus rostres amb els refulgents raigs emanats de l’Aurora de la Teva divina unitat; alegra els seus cors amb els versos revelats des del Teu sagrat regne; enforteix les seves esquenes amb el Teu poder què tot ho domina provinent del Teu regne de glòria. Tu ets el Tot Generós, el Protector, el Tot Poderós, el Benèvol.

#5923
- `Abdu'l-Bahá

 

Oh Senyor meu! Tu saps que la gent està encerclada de dolor i calamitats i envoltada d’afliccions i dificultats. Tota proba assetja l’home i tota adversitat horrible l’assalta com l’atac d’una serp. No hi ha per ell abric ni asil sinó sota la Teva protecció, de la Teva preservació, resguardat i cura.

Oh Tu, el Misericordiós! Oh Senyor meu! Fes de la Teva protecció la meva armadura, de la Teva preservació el meu escut, de la humilitat davant la porta de la Teva unicitat el meu resguard; i de la Teva cura i defensa, la meva fortalesa i la meva llar. Preserva’m de les insinuacions del meu jo i del desig i guarda’m de tota malaltia, prova, dificultat i tràngol.

Veritablement, Tu ets el Protector, el Guardià, el Preservador, el Suficient i, en veritat, Tu ets el Misericordiós dels més Misericordiosos!

#5924
- `Abdu'l-Bahá

 

Oh Tu, bondadosa i amant Providència; L’Orient està en moviment i l’Occident s’agita com les eternes ones de la mar. Es difonen les suaus brises de la santedat i, des del Regne Invisible brillen resplendents. S’entonen els himnes de la divina unitat i flamegen les ensenyes del poder celestial. Es fa sentir la Veu angelical i, igual que el bram del leviatan, entona la crida a l’abnegació i l’evanescència. La crida de triomf de Ya Bahá’u’l-Abhá ressona arreu, i en totes les regions s’anuncia la crida de Ya ‘Alíyyu’l-‘Alá . No hi ha commoció al món, tret d’aquella, de la Glòria de l’Únic Conqueridor de Cors, i no hi ha tumult tret de l’onatge de l’amor d’Ell l’Incomparable, el Benamat.

Els estimats del Senyor, amb el Seu hàlit almescat, resplendeixen com lluminoses candeles en tots els climes, i els amics del Tot Misericordiós com flors què s’obren, es troben en totes les regions. Ni per un moment descansen, no respiren sinó en la recordació de Tu, i no anhelen sinó servir a la Teva Causa. En els prats de la veritat són com rossinyols de dolç cant, i en el jardí de guia són com poncelles d’encesos colors. Amb flors místiques adornes els passejos del Jardí de la Realitat; com ondulants xipresos flanquegen les ribes de la Voluntat Divina. Com brillants estels fulguren sobre l’horitzó de l’existència; com astres resplendents brillen al firmament del món. Són manifestacions de la gràcia celestial, i aurores de llum de l’existència divina.

Concedeix oh Tu amorós Senyor, que tots romanguin ferms i constants, brillant amb esplendor sempitern, a fi de que amb cada alè bufin suaus brises des de les pèrgoles de la Teva amorosa bondat, que una boira s’elevi des de l’oceà de la Teva gràcia, que les bondadoses pluges del Teu amor brinden la seva frescor, i que el zèfir difongui el perfum provinent del roserar de la unitat divina.

Confereix, oh Tu el Més Estimat del Món, un raig del Teu Esplendor. Oh Tu, Benamat de la humanitat, vessa sobre nosaltres la llum del Teu Semblant.

Oh Déu Omnipotent, escuda’ns i sigues nostre refugi i, oh Senyor del Ser, mostra la Teva força i el Teu domini.

Oh Tu Senyor amorós, els promotors de sedició estan en moviment i actius en algunes regions, i nit i dia infligeixen greu mal.

Com si fossin llops, els tirans, jauen a l’aguait, i el ramat, agreujat i innocent, no té ajuda ni socors. Una gossada segueix el rastre a les gaseles dels camps de la unitat divina; i el faisà de les muntanyes de guia divina és perseguit pels corbs de l’enveja.

Oh Tu, Divina Providència, preserva’ns i protegeix-nos! Oh Tu qui ets el nostre Escut, salva’ns i defensa’ns! Guarda’ns a la Teva empara i, amb la Teva Ajuda, lliura’ns de tots els mals. Tu ets, realment, el Vertader Protector, el Guardià Invisible el Preservador Celestial, l’Amorós Senyor del Cel.

#5925
- `Abdu'l-Bahá

 

Ajuda

Ell és el Compassiu, el Tot Munífic! Oh Déu, Déu meu! Tu em veus, Tu em coneixes; Tu ets el meu Asil i el meu Refugi. A ningú he buscat, ni a ningú buscaré llevat de Tu; cap camí he petjat ni cap camí petjaré, sinó el camí del Teu amor. En la lúgubre nit de la desesperació el meu ull es torna, expectant i ple d’esperança, cap a l’aurora del Teu il·limitat favor i a l’hora de l’alba la meva ànima lànguida és vivificada i enfortida pel record de la Teva bellesa i perfecció. Aquell a qui auxilia la gràcia de la Teva misericòrdia, encara que una gota, es convertirà en un oceà sense límits, i el més insignificant àtom què sigui ajudat per l’efusió de la Teva amorosa bondat brillarà com una estrella radiant.

Aixopluga sota la Teva protecció, oh Tu Esperit de Puresa, Tu qui ets el Proveïdor Tot Poderós, a aquest captiu i inflamat serf Teu. Ajuda’l en aquest món de l’existència a romandre constant i ferm al Teu amor, i permet que aquest ocell d’ales trencades atenyi un refugi i empara en el Teu diví niu què es troba a l’arbre celestial.

#5926
- `Abdu'l-Bahá

 

Proves i Dificultats

Lloat i glorificat siguis, oh Déu meu! Et suplico pels sospirs dels Teus amants i per les llàgrimes vessades per aquells què anhelen contemplar-te, que no em privis de les Teves tendres mercès en el Teu dia, ni de les melodies del Colom què exalta la Teva unicitat davant la llum què irradia del Teu rostre, Jo sóc aquell qui és dissortat oh Déu mira’m aferrat al Teu Nom, Qui tot ho posseeix. Jo sóc aquell qui amb seguretat perirà; mira’m agafat al Teu Nom, Imperible. T’imploro, llavors, pel Teu Ser, l’Exaltat, l’Altíssim, que no m’abandonis a mi mateix ni als desitjos d’una inclinació corrupta. Renten la meva mà a la mà del Teu poder, lliura’m de les profunditats de les meves fantasies i vanes imaginacions i purifica’m de tot el què Tu detestes.

Fes, doncs, que em torni completament a Tu, que posi en Tu tota la meva confiança, que Et busqui com el meu Refugi i que fugi cap al Teu rostre. Tu ets veritablement Aquell qui, per la força del Seu poder, fa el què desitja i ordena el que vol per la potència de la Seva voluntat. Ningú pot resistir l’acció del Seu decret; ningú pot desviar el curs del Seu designi. Tu ets en veritat el Tot Poderós, el Tot Gloriós, el Més Generós.

#5928
- Bahá'u'lláh

 

Glòria sia a Tu, oh Déu meu! Si no fos per les tribulacions patides al Teu camí, com podrien ser reconeguts els qui veritablement T’estimen?, i si no fos per les proves patides per amor a Tu, com podria revelar-se la posició d’aquells què T’anhelen? El Teu poder m’ho testimonia! Les llàgrimes vessades són la companyia de tots aquells que T’adoren; els laments proferits, el consol d’aquells que Et busquen; i els trossos dels seus trencats cors l’aliment d’aquells que s’apressen per trobar-te.

Quan dolç és per mi l’amargura de la mort patida al Teu camí, i quan preuats els dards dels Teus enemics quan són trobats per amor a l’exaltació de la Teva paraula! Deixa’m beure en la Teva Causa tot el què Tu has desitjat, oh Déu meu, i envia’m, pel Teu amor, tot el què Tu ordenares. Per la Teva glòria! Sols desitjo el què Tu desitges, i anhel el què Tu anheles. En Tu he posat sempre tota la meva fe i confiança.

T’imploro, oh Déu meu, que facis sorgir als qui siguin dignes del Teu nom i sobirania perquè ajudin a aquesta Revelació, em recordin entre les Teves criatures i hissin els emblemes de la Teva victòria a la terra.

Potent ets Tu per fer el què Et plagi. No hi ha Déu sinó Tu, Qui ajuda en el perill, Qui subsisteix per Si mateix.

#5929
- Bahá'u'lláh

 

Glorificat siguis Tu, oh Senyor, Déu meu! Tot home de discerniment confessa la Teva sobirania i el Teu domini, i tot ull perspicaç percep la grandesa de la Teva majestat i la força irresistible del Teu poder. Els vents de les proves són impotents per impedir que aquells què gaudeixen de la Teva proximitat girin els seus rostres cap a l’horitzó de la Teva glòria, i les tempestes de les tribulacions no podran allunyar ni impedir acostar-se a la Teva cort als qui estan totalment consagrats a fer la Teva voluntat.

Em sembla que la llàntia del Teu amor crema als seus cors i la llum de la Teva tendresa està encesa als seus pits. Les adversitats són incapaces d’allunyar-los de la Teva Causa i les vicissituds de la fortuna mai podran desviar-los de la Teva voluntat.

T’imploro, oh Déu meu, per ells i pels sospirs què exhalen els seus cors en la seva separació de Tu, que els protegeixis del dany dels Teus adversaris i alimentis les seves ànimes amb el què Tu has ordenat pels Teus estimats, als quals no sobrevindrà temor ni aflicció.

#5930
- Bahá'u'lláh

 

Oh Tu, les proves del qual són la medicina guaridora pels qui estan prop Teu, l’espasa del Qual és el desig ardent de tots els qui T’estimen. El dard del Qual és el més car desig dels cors què t’anhelen, el decret del Qual és la única esperança dels qui han reconegut la Teva veritat! Jo T’imploro, per la Teva divina dolçor i pels resplendors de la glòria del Teu rostre, que ens enviïs des de les Teves cambres de dalt allò què ens faci acostar-nos a Tu. Fes, doncs, que els nostres peus siguin ferms en la Teva Causa, oh Déu meu, il·lumina els nostres cors amb el resplendors del Teu coneixement i il·lumina els nostres pits amb la brillantor dels Teus noms

#5931
- Bahá'u'lláh

 

Dissipa els meus pesars per la Teva munificència i generositat, oh Déu, el meu Déu, i treu-me l’angoixa mitjançant la Teva sobirania i el Teu poder. Tu em veus, oh Déu meu, amb la faç dirigida a Tu, ara que les afliccions m’han envoltat pertot arreu. Et demano, oh Tu qui ets el Senyor de tots els éssers i protegeixes totes les coses visibles i invisibles, pel Teu Nom, mitjançant el qual Tu has sotmès els cors i les ànimes dels homes, i per les ones de l’oceà de la Teva misericòrdia i les fulgències del sol de la Teva generositat que, entre aquells a qui per res no els ha estat impedit de dirigir el seu semblant cap a Tu, m’hi comptis, oh Tu Senyor de tots els Noms i Faedor dels cels.

Tu veus, oh Senyor meu, el què m’ha succeït als Teus dies. Et suplico per Aquell qui és l’Albada dels Teus noms i el Punt de l’Aurora dels Teus atributs, que ordenis per mi allò què em faci aixecar per servir-te i exaltar les Teves virtuts. Tu ets, en veritat el Tot Poderós, l’Omnipotent, qui acostuma a respondre les pregàries de tothom!

Per cloure et demano, per la llum del Teu rostre, que beneeixis els meus afers, que redimeixis els meus deutes i satisfacis les meves mancances. Tu ets Aquell, el poder i el domini del qual, tota llengua ha testimoniejat i la majestat i la sobirania del qual qualsevol cor intel·ligent ha reconegut. No hi ha Déu fora de Tu, qui escolta i està disposat a contestar.

#5932
- Bahá'u'lláh

 

Glòria a Tu, oh Déu meu! Tu sents lamentar-se als Teus apassionats amants degut a la seva separació de Tu, i als qui T’han reconegut, plorar per l’allunyament de la Teva presència. Obre exteriorment davant ells, oh Senyor meu, les portes de la Teva gràcia, perquè puguin entrar per elles amb la Teva anuència i conforme a la Teva voluntat i romandre davant el tron de la Teva veu, i ser il·luminats amb els resplendors de la llum del Teu rostre.

Potent ets Tu per fer el què et plagui. Ningú pot resistir la força del Teu sobirà poder. Des de l’eternitat has estat Tu sol, sense ningú que t’igualés i per sempre romandràs molt per sobre de tot pensament o descripció. Tingués compassió, llavors, dels Teus serfs, per la Teva gràcia i munificència, i no permetis que siguin allunyats de la vora de l’oceà de la Teva proximitat. Si Tu els abandones, qui hi ha que els empari?, i si els separes lluny de Tu, qui els podrà afavorir? Ells no tenen altre Senyor fora de Tu, i ningú a qui adorar sinó a Tu. Tracta’ls generosament per la Teva munífica gràcia.

Tu en veritat, ets Qui sempre perdona, el Més Compassiu.

#5933
- Bahá'u'lláh

 

Veritablement soc el Teu serf, oh Déu meu, i el Teu captaire i el Teu suplicant i la Teva miserable criatura. He arribat a la Teva porta buscant la Teva protecció. No he trobat contentació alguna tret en el Teu amor, ni alegria excepte en la Teva recordació, ni cap anhel tret de en l’obediència a Tu, ni alegrança tret de en la Teva proximitat, ni tranquil·litat excepte en la reunió amb Tu, a pesar de que sóc conscient de que totes les coses creades estan fora de la Teva sublim Essència i tota la creació està privada de l’accés al Teu interior. Cada vegada que intento acostar-me a Tu, no percebo en mi més que els senyals de la Teva gràcia i no contemplo en el meu ser més que les revelacions de la Teva amorosa bondat. ¿Com pot algú que no és més que una de les Teves criatures buscar comunió amb Tu i atènyer la Teva presència, quan cap cosa creada podrà mai associar-se amb Tu i res Et pot comprendre? ¿Com és possible que un humil serf Et reconegui i expressi la Teva lloança, si Tu has destinat per ell les revelacions del Teu domini i els meravellosos testimonis de la Teva sobirania? Així cada cosa creada és testimoni de la seva exclusió del santuari de la Teva presència, mercè a les limitacions imposades a la seva realitat íntima. És indubtable, no obstant, que la influència de la Teva atracció ha estat eternament inherent a les realitats de la Teva obra, encara que el què és digne de la elevada cort de la Teva providència es troba molt per sobre de l’abast de tota la creació. Això indica, oh Déu meu, la meva absoluta impotència per lloar-te i revela la meva màxima incapacitat per oferir-te el meu agraïment, quant més per atènyer els evidents senyals de la Teva lloança, la Teva santedat i la Teva glòria. No, pel Teu poder, no anhel res tret del Teu propi Ser i a ningú busco tret de a Tu.

#5934
- The Báb

 

Oh Déu meu! A ningú tinc tret de a Tu què pugui calmar l’ànsia de la meva ànima i Tu ets la meva més cara aspiració, oh Déu meu. La meva ànima sols està esposada a Tu i a aquells als qui Tu estimes. Declaro solemnement que tant la meva vida com la meva mort estan dedicades a Tu. en veritat Tu ets incomparable i no tens igual.

Oh Senyor meu! Jo Et suplico em perdonis per haver-me ocultat de Tu. Per la Teva glòria i majestat! Jo he fallat en reconèixer-te i adorar-te degudament, mentre que Tu Et dones a conèixer a mi i em recordes com és propi de la Teva posició. Greu seria la meva pena, oh Senyor meu, si Tu em reprenguessis per les meves transgressions i mals actes. No conec altra ajuda tret de Tu. No tinc cap refugi al qual córrer tret de Tu. Cap de les teves Criatures es pot atrevir a intercedir davant Teu sense permís. Jo m’aferro fermament al Teu mandat T’elevo la meva oració fervorosament, tal com correspon a la Teva glòria. Et prego atenguis la meva crida com Tu m’has promès. En veritat, Tu ets Déu; no hi ha Déu sinó Tu. Sols i sense ajuda de ningú, tu ets independent de totes les coses creades. Ni la devoció dels Teus amants et poden beneficiar, ni els mals fets dels infidels danyar-te. En veritat Tu ets el meu Déu, qui mai faltarà a la Seva promesa.

Oh Déu meu! Jo et demano per les evidències del Teu favor, em permetis acostar-me a les sublims altures de la Teva sagrada presència i em guardis d’inclinar-me cap a les al·lusions subtils de qualsevol altre tret de Tu. Guia les meves passes, oh Déu meu, cap al què per a Tu és acceptable i plaent. Protegeix-me, mitjançant el Teu poder, de la fúria de la Teva ira i del Teu càstig i no em permetis entrar als recintes no desitjats per Tu.

#5935
- The Báb

 

Oh Deu,Déu meu, el meu Benamat, el desig del meu cor.

#5936
- The Báb

 

Oh Senyor! Tu ets Qui dissipa totes les penes i elimina totes les afliccions. Tu ets Qui desterra qualsevol pena i allibera a tot esclau, el redemptor de cada ànima. Oh Senyor! Concedeix-me la llibertat mitjançant la Teva misericòrdia i compta’m entre aquells serfs Teus què han obtingut la salvació.

#5937
- The Báb

 

Et suplico pel Teu poder, oh Déu meu! No permetis que cap mal m’empaiti a l’hora de les proves, i en els moments de deixadesa guia les meves passes rectament per mitjà de la Teva inspiració. Tu ets Déu; potent ets Tu per fer el què et plagui. Ningú pot resistir-se a la Teva voluntat ni frustrar el Teu Propòsit.

#5938
- The Báb

 

Hi ha algú que ens lliuri de les dificultats tret de Déu? Digues: Lloat sia Déu! Ell és Déu! Tots som els Seus serfs i tots acatem el Seu mandat.

#5939
- The Báb

 

Digues: Déu és suficient a totes les coses per sobre totes les coses, i res als cels o a la terra és suficient excepte Déu. Veritablement, Ell és en Si mateix, el Coneixedor, el Sustentador, l’Omnipotent.

#5940
- The Báb

 

Tu coneixes, oh Déu meu les tribulacions què han plogut sobre meu des de totes direccions i que ningú pot dissipar o canviar excepte Tu. Certament se, en virtut del meu amor per Tu, que mai probes a cap ànima a no ser que desitgis elevar la seva posició en el Teu celestial Paradís, i enfortir el seu cor en aquesta vida terrenal amb el baluard del Teu imponent poder, perquè no s’inclini cap a les vanitats d’aquest món. Tu certament saps que en tota circumstància anhelo molt més el Teu record que la possessió de tot el què existeix als cels i a la terra.

Enforteix el meu cor, oh Déu en la Teva obediència i el Teu amor, i permet-me apartar-me de tota associació amb els Teus adversaris. En veritat, juro per la Teva glòria que no anhel res tret de Tu, ni desitjo cosa alguna excepte la Teva misericòrdia, ni a res temo sinó a la Teva justícia. Et suplico em perdonis, així com a aquells als qui Tu estimes, com sia Tu desitgis. En veritat, Tu ets el Tot Poderós, el Bondadós.

Immensament exaltat ets Tu, oh Senyor dels cels i de la terra, per sobre de la lloança de tot home; i la pau sia amb els Teus fidels servidors i la glòria sia per Déu, el Senyor de tots els mons.

#5941
- The Báb

 

Qualitats Espirituals

Ell és el Déu què escolta i contesta les oracions!

Per la Teva glòria, oh benamat! Tu què dónes vida al món! Les flames de la separació m’han consumit i la meva rebel·lia ha desfet el meu cor dins meu. Jo et demano, pel Teu Nom Més Gran, oh Tu Desig del món i Benamat de la humanitat, que concedeixis que la brisa de la Teva inspiració mantingui la meva ànima; que la Teva veu meravellosa arribi a la meva oïda; que els meus ulls contemplin els Teus signes i la Teva llum, revelats en les manifestacions dels Teus noms i atributs, oh Tu, en el poder del Qual estan totes les coses.

Tu veus, oh Senyor Déu meu, les llàgrimes dels Teus afavorits, vessades a causa de la seva separació de Tu, i els temors d’aquells què estan dedicats a Tu en la seva llunyania de la Teva Santa Cort. Pel Teu poder què regeix totes les coses visibles i invisibles! Incumbeix als Teus estimats vessar llàgrimes de sang pel què ha ocorregut a la terra, als fidels a mans dels malvats i opressors. Tu veus, oh Déu meu, com els impius han encerclat les Teves ciutats i els Teus dominis. Et demano, pels Teus missatgers i pels Teus elegits i per Aquell mitjançant el qual l’estendard de la Teva divina unitat ha estat implantat entre els Teus serfs, que els protegeixis amb la Teva munificència. Tu ets veritablement el Bondadós, el Tot Generós.

Et demano, a més, per les dolces pluges de la Teva gràcia i les ones de l’oceà del Teu favor, que ordenis pels Teus sants allò què doni solaç a llurs ulls i consol a llurs cors. Senyor! Tu veus al què s’agenolla anhelant aixecar-se per servir-te; al mort demanant vida eterna de l’oceà del Teu favor i anhelant remuntar-se cap els cels de la Teva gràcia; al buscador apressant-se per la Teva mercè cap a la porta de la Teva munificència; al pecador tornant-se cap a l’oceà de clemència i perdó.

Per la Teva sobirania, oh Tu qui ets glorificat als cors dels homes! M’he girat cap a Tu abandonant la meva pròpia voluntat i desig, perquè la Teva santa voluntat i grat puguin regnar dins meu i dirigir-me d’acord amb el què la ploma del Teu etern decret ha destinat per mi. Aquest serf, oh Senyor, encara que impotent, es gira cap al Sol del Teu Poder; encara que humiliat, s’apressa cap a l’Aurora de la Teva Glòria; encara que indigent, anhela l’Oceà de la Teva Gràcia. Jo T’imploro pel Teu favor i munificència que no l’abandonis.

Tu ets veritablement el Tot Poderós, el Perdonador, el Compassiu.

#5942
- Bahá'u'lláh

 

Oh Déu, Déu de munificència i misericòrdia! Tu ets aquell Rei, la paraula imperativa del Qual, ha donat l’existència a tota la creació; Tu ets aquell Ser Tot Poderós a Qui les accions dels Seus serfs mai Li han impedit mostrar la Seva gràcia ni han frustrat les revelacions de la Seva munificència.

Et suplico que permetis a aquest serf atènyer el què és la causa de la seva salvació en cada món dels Teus mons. Tu ets veritablement el Tot Poderós, l’Omnipotent, el Tot Savi.

#5943
- Bahá'u'lláh

 

T’imploro, oh Déu meu per tota la glòria transcendent del Teu nom, què vesteixis els Teus estimats amb la vestidura de la justícia i il·luminis el seu ser amb la llum de l’honradesa.

Tu ets Qui té poder de fer el què Li plagui i Qui sosté al Seu puny les regnes de totes les coses visibles i invisibles.

#5944
- Bahá'u'lláh

 

Alegria I Pau

Crea en mi un cor pur, oh Déu meu, i renova una consciència tranquil·la dins meu, oh la meva Esperança. Mitjançant l’esperit del poder, confirma’m en la Teva causa, oh Benamat, i per la llum de la Teva glòria revela’m el Teu camí, oh Tu qui ets l’objecte del meu desig. Mitjançant la força del Teu transcendent poder eleva’m fins al cel de la Teva santedat, oh font del meu ser, i per les brises de la Teva eternitat alegra’m, oh Tu qui ets el meu Déu. Fes que les Teves eternes melodies m’inspirin tranquil·litat, oh company meu, i que les riqueses del Teu antic semblant m’alliberin de tot excepte de Tu, oh meu Mestre, i que les noves de la revelació de la Teva incorruptible Essència em portin alegria, oh Tu qui ets el més manifest del manifest i el més ocult de l’ocult.

#5954
- Bahá'u'lláh

 

Amor A Déu

Oh Senyor meu! Fes de la Teva bellesa el meu aliment i de la Teva presència la meva beguda; del Teu grat la meva esperança i de la Teva lloança la meva acció; del Teu record el meu company i del poder de la Teva sobirania el meu socors; de casa Teva la meva llar i de la meva vivenda la seu que Tu has santificat de les limitacions imposades als qui estan separats de Tu com per un vel.

Tu ets veritablement el Tot Poderós, el Tot Gloriós, l’Omnipotent.

#5955
- Bahá'u'lláh

 

Dels perfumats corrents de la Teva eternitat dóna’m a beure, oh Déu meu, i dels fruits de l’arbre del Teu Ser permet-me fruir, oh la meva Esperança. Dels brolladors cristal·lins del Teu Amor deixa’m beure, oh Glòria meva, i sota l’ombra de la Teva eterna providència permet-me habitar, oh Llum meva. A les praderies de la Teva proximitat, davant la Teva presència, fes que pugui vagar, oh Benaurat meu, i a la destra del Tron de la Teva mercè fes-me seure, oh desig. De les fragants brises de la Teva alegria deixa que un buf arribi fins a mi, oh el meu Objectiu, i a les altures del paradís de la Teva realitat permet-me entrar, oh el meu Adorat. Les melodies de la coloma de la Teva unitat permet-me escoltar, oh Tu el Resplendent, i mitjançant l’esperit de la Teva força i el Teu poder vivificant, oh el meu Proveïdor. En l’esperit del Teu amor mantén-me ferm, oh el meu Auxiliador, i al camí de la Teva complaença referma les meves passes, oh el meu artífex. Al jardí de la Teva immortalitat, davant la Teva faç, permet-me habitat eternament, oh Tu qui ets misericordiós amb mi, i sobre la seu de la Teva glòria estableix-me, oh Tu qui ets el meu Posseïdor. Cap al cel de la Teva tendra bondat eleva’m, oh Vivificador meu, i cap al sol de la Teva guia condueix-me, oh Tu qui em tens corprès. Davant les revelacions del Teu invisible esperit crida’m a ser present, Tu qui ets el meu Origen i altíssim Desig, i cap a l’essència de la fragància de la Teva bellesa, oh Tu qui ets el meu Déu.

Potent ets Tu per a fer el que Et plagui. Tu ets en veritat el Més Exaltat, el Tot Gloriós, l’Altíssim.

#5956
- Bahá'u'lláh

 

Despreniment

Ell és el Bondadós, EL Tot Generós! Oh Déu, Déu meu! La Teva crida m’ha atret i la Teva Ploma de Glòria m’ha despertat. El torrent de la Teva santa Paraula m’ha encisat i el vi de la Teva inspiració m’ha extasiat. Tu em veus, oh Senyor, desprès de tot menys de Tu, aferrant-me al cordó de la Teva munificència i anhelant les meravelles de la Teva gràcia. Et demano per les ones eternes de la Teva amorosa bondat i pels llums brillants de tendra cura i favor, que em confereixis allò que m’acosti a Tu i m’enriqueixi amb la Teva riquesa. La meva llengua, la meva ploma, tot el meu ser testimonien la Teva força, poder, gràcia i munificència, que Tu ets Déu i no hi ha més Déu que Tu, el Fort, el Poderós.

Soc testimoni en aquest moment, oh Déu meu, de la meva impotència i de la Teva sobirania, de la meva debilitat i del Teu poder. No sé el què em beneficia o el què em perjudica; Tu veritablement ets l’Omniscient, el Tot Savi. Decreta per mi, oh Senyor Déu meu i Mestre, allò què faci que em senti conforme amb el Teu etern decret, i que prosperi en cada un dels Teus mons. Tu ets en veritat, el Bondadós, el Generós.

Senyor! No m’apartis de l’oceà de la Teva riquesa i del cel de la Teva misericòrdia. I ordena per mi el bé d’aquest món i el venidor. Veritablement Tu ets el Senyor de la seu de misericòrdia entronitzat a les altures. No hi ha més Déu que Tu, l’Únic, l’Omniscient, el Tot Savi.

#5957
- Bahá'u'lláh

 

Nous Creients

Glorificat siguis Tu, oh Senyor, Déu meu!

Et dono les gràcies perquè m’has donat l’existència en els teus dies i m’has infós el Teu amor i coneixement . T’imploro pel Teu Nom, mitjançant el qual les belles perles de la Teva saviesa i les Teves paraules foren tretes del tresor dels cors d’aquells serfs Teus que es troben prop de Tu, i per mitjà del qual el sol del Teu Nom, el Compassiu, ha vessat la Seva refulgència sobre els qui estan al Teu cel i terra, que em proveeixis, per la Teva gràcia i generositat amb els Teus meravellosos i ocults presents.

Aquests són els primers dies de la meva vida, oh Déu meu, què Tu has vinculat als Teus propis dies. Ja que m’has conferit tan gran honor, no em privis de les coses que has ordenat per als Teus elegits.

Oh Déu meu! No soc més que una petita llavor que Tu has sembrat en el sòl del Teu amor i has fet brollar per la mà de la Teva bondat. Per tant, aquesta llavor anhela, en el seu íntim ser, les aigües de la Teva mercè i de la font viva de la Teva gràcia. Fes baixar sobre ella, des del cel de la Teva amorosa bondat, allò que li permeti florir sota l’ombra i als confins de la Teva cort. Tu ets qui rega els cors de tots els que T’han reconegut, amb el cabalós corrent i amb la font de les Teves aigües vives.

Lloat sigui Déu, Senyor dels mons.

#5958
- Bahá'u'lláh

 

Concedeix-me, oh Déu meu, amb plenitud el Teu amor i la Teva complaença, i extasia els nostres cors mitjançant les atraccions de la Teva llum resplendent, oh Tu qui ets l’Evidència Suprema i el Més Glorificat. Envia’m, com a signe de la Teva gràcia, les Teves brises vivificadores, durant el dia i la nit, oh Senyor de munificència.

Res he fet, oh Déu meu, que em faci mereixedor de contemplar la Teva faç, i certament sé que encara que visqués tant com perduri el món no aconseguiria realitzar cap acció com per merèixer tal favor, car la posició d’un serf mai li permetrà accedir als Teus sagrats recintes, a no ser que m’atenyés la Teva generositat, penetrés en mi i em circumdés la Teva amorosa bondat.

Tota lloança sia per Tu, oh Tu, fora de Qui no existeix altre Déu. permet-me bondadosament ascendir cap a Tu, obtenir l’honor d’habitar en la Teva proximitat i tenir comunió sols amb Tu. No hi ha Déu tret de Tu.

En veritat, si Tu desitgessis atorgar la Teva benedicció a un serf, eliminaries del regne del seu cor tota menció o inclinació excepte la menció de Tu mateix; i si ordenessis el mal per a un serf, pel què les seves mans injustament han fet davant el Teu rostre, Tu ho provaries amb els bens d’aquest món i del venidor de manera tal que seria absorbit per ells i oblidaria recordar-te.

#5945
- The Báb

 

Oh Tu, Proveïdor! Tu has exhalat sobre amics d’Occident la dolça fragància de l’Esperit Sant, i amb la llum de la guia divina has il·luminat el cel occidental. Has fet que els qui es trobaven allunyats s’acostin a Tu; Tu has convertit els estranys en amics amorosos; Tu has despertat a aquells què dormien; Tu has fet conscients als desatents.

Oh Tu, Proveïdor! Ajuda a aquests nobles amics a obtenir el Teu beneplàcit, i fes-los benvolguts d’estranys i amics per igual. Condueix-los al món què perdura per sempre, concedeix-les una porció de gràcia celestial; fes que siguin vertaders bahá’ís, sincerament de Déu; guarda’ls de les aparences, i estableix-los fermament en la veritat, Fes-los signes i senyals del Regne, estrelles lluminoses dels horitzons d’aquest món inferior. Fes que siguin un consol i un solaç per al món de la humanitat i serfs per la pau del món. Anima’ls amb el vi del Teu consell, i concedeix-li que tots puguin petjar el camí dels Teus manaments.

Oh Tu, Proveïdor! El més car desig d’aquest serf del Teu Llindar és contemplar els amics d’Orient i Occident en estreta abraçada; veure a tots els membres de la societat humana amorosament congregats en una única gran assemblea, com si fossin gotes d’aigua reunides en un grandiós mar; contemplar a tots com si fossin aucells en un mateix jardí de roses, com perles d’un mateix oceà, com fulles d’un mateix arbre, com raigs d’un mateix sol.

Tu ets el Fort, el Poderós, i Tu ets el Déu de força, l’Omnipotent, Qui tot ho veu.

#5946
- `Abdu'l-Bahá

 

Ell és Déu!

Oh Déu, Déu meu! Aquests són els Teus serfs atrets en els Teus dies pels aromes de la Teva santedat, encesos per la flama què crema a l’arbre sagrat, què responen a la Teva veu, pronuncien la Teva lloança, són despertats per la Teva brisa, commoguts per les Teves dolces fragàncies, contemplen els Teus signes, comprenen els Teus versos, escolten les Teves paraules, creuen en la Teva Revelació i estan segurs de la Teva amorosa bondat, Llurs ulls, oh Senyor, estan fixes en el Teu regne de glòria refulgent i llurs rostres estan girats cap al Teu domini de dalt, llurs cors bateguen amb l’amor de la Teva radiant i gloriosa bellesa, llurs ànimes estan consumides per la flama del Teu amor, oh Senyor d’aquest món i del venidor; llurs vides estan bullint amb el foc del seu anhel per Tu, i per Tu han vessat llurs llàgrimes.

Empara’ls a la fortalesa de la Teva protecció i seguretat; preserva’ls amb la Teva vigilant cura; preserva’ls amb els ulls de la Teva providència i la Teva misericòrdia i fes d’ells signes de la Teva divina unitat que estiguin manifestos en totes les regions, estendards del Teu poder què onegin sobre les Teves mansions de grandesa, candeles brillants què cremin amb l’oli de la Teva saviesa a les làmpades de guia, aucells del jardí del Teu coneixement què refilin en les més altes branques del Teu paradís protector i gegants de l’oceà de la Teva munificència què es submergeixen per la Teva suprema misericòrdia a les insondables profunditats.

Oh Senyor, Déu meu! Aquests serfs Teus són humils; enalteix-los al Teu regne de dalt; són dèbils, enforteix-los amb el Teu poder suprem; estan humiliats, concedeix-los la Teva glòria en el Teu més alt regne; són pobres enriqueix-los en el Teu gran domini. Ordena, doncs, per a ells tot el bé què Tu has destinat en els Teus mons visibles i invisibles, fes-los prosperar en aquest món inferior, alegra llurs cors amb la Teva inspiració, oh Senyor de tots els éssers. Il·lumina llurs cors amb les joioses noves difoses des de la Teva posició tot gloriosa, fes fermes llurs passes en la Teva Aliança Major i enforteix les seves esquenes en el Teu ferm Testament, per la Teva munificència i per la gràcia què ens has promès, oh Tu el clement i el Misericordiós, Tu ets en veritat el Clement, el Munífic.

#5947
- `Abdu'l-Bahá

 

Oh Déu, Déu meu! Aquests són els Teus dèbils serfs; ells són els Teus esclaus lleials i les Teves serves, què s’han inclinat davant la Teva exaltada Expressió, s’han humiliat davant el Teu Llindar de llum i han donat testimoni de la Teva unicitat, mitjançant la qual s’ha fet brillar el Sol amb esplendor Zenital. Ells han escoltat la crida què Tu elevares des del Teu Regne ocult i han contestat amb llurs cors bategant d‘amor i embadaliment.

Oh Senyor, vessa sobre ells totes les efusions de la Teva misericòrdia, fes ploure sobre ells totes les aigües de la Teva gràcia. Fes que creixin com formoses plantes al jardí del cel i, mitjançant els núvols plens a vessar dels Teus dons i els profunds rabejos d’abundant gràcia, fes que aquest jardí floreixi, i mantén-lo sempre verd i brillant, sempre fresc lluent i formós.

Tu ets veritablement el Poderós, l’Exaltat, el Potent, Aquell qui als cels i la terra és l’únic què roman immutable. No existeix altre Déu sinó Tu, el Senyor dels senyals i els signes manifestos.

#5948
- `Abdu'l-Bahá

 

Oh Déu meu, oh Déu meu! Glòria a Tu per quant m’has atret cap a la paraula de la Teva singularitat, m’has encès amb el foc del Teu amor i has fet que m’ocupi de la Teva menció i del servei als Teus amics i serves.

Oh Senyor, ajuda’m a ser submís i humil i enforteix-me perquè pugui lliurar-me de totes les coses i agafar-me a la vora de la vestidura de la Teva glòria, perquè el meu cor s’ompli amb el Teu amor i no hi càpiga l’amor al món i l’afecció a les seves qualitats.

Oh Déu! Santifica’m de tot tret de Tu, purifica’m de l’escòria de pecats i transgressions, i fes que posseeixi un cor i una consciència espirituals.

Veritablement Tu ets el Més Generós, l’ajuda del Qual, tots els homes busquen.

#5949
- `Abdu'l-Bahá

 

Ajuda

Oh Senyor, Déu meu i el meu refugi en l’aflicció! El Meu Escut i Empar en les meves desgràcies! El Meu Asil i Protecció en temps de necessitat, i en la soledat el meu Company! El Meu consol en l’angoixa i un Amic afectuós en el meu desemparo! Qui elimina el dolor de les meves tristeses i el qui perdona els meus pecats!

Cap a Tu em giro completament, implorant ferventment amb tot el meu cor, ment i llengua, que em protegeixis de tot allò què és contrari a la Teva voluntat en aquest cicle de la Teva divina unitat, y que em purifiquis de tota corrupció que m’impedeixi cercar, net i immaculat, l’ombra de l’arbre de la Teva gràcia.

Oh Senyor, tingues pietat del dèbil, guareix el malalt i calma la set que abrasa.

Alegra el pit on crema el vacil·lant foc del Teu amor i revifa’l amb la flama del Teu esperit i amor celestial.

Abilla els tabernacles de la unitat divina amb la vestidura de la santedat i posa sobre el meu cap la corona del Teu favor.

Il·lumina el meu rostre amb el resplendor de l’astre de la Teva generositat i ajuda’m bondadosament a servir davant el Teu sagrat llindar.

Fes que el meu cor vessi d’amor per les Teves criatures i permet que pugui convertir-me en el signe de La Teva misericòrdia, en el símbol de la Teva gràcia, en el promotor de concòrdia entre els Teus estimats, consagrat a Tu, commemorant-te i oblidant-me de mi mateix però sempre atent a allò que és Teu.

Oh Déu, Deu meu! No allunyis de mi els suaus vents del teu perdó i gràcia i no em privis dels brolladors de la Teva ajuda i favor.

A l’ombra de les Teves ales protectores permet-me aixoplugar-me i fixa en mi l’esguard del Teu ull que tot ho protegeix.

Desferma la meva llengua per a que jo alabi el Teu Nom entre el Teu poble, perquè la meva veu pugui aixecar-se en grans assemblees i ragi dels meus llavis el torrent de la Teva lloança.

Tu ets veritablement el Benèvol, el glorificat, el Poderós, l’Omnipotent.

#5950
- `Abdu'l-Bahá

 

Oh Déu Refresca i alegra el meu esperit. Purifica el meu cor. Il·lumina els meus poders. Deixo tots els meus assumptes a les Teves mans. Tu ets el meu guia i el meu refugi. Ja no estaré trist ni afligit; seré un ser feliç i alegre. Oh Déu! Ja no estaré ple d’ansietat, ni deixaré que les afliccions em fatiguin, ni que m’absorbeixin les coses desagradables de la vida.

Oh Déu! Tu ets més amic meu que jo ho sóc de mi mateix. A Tu em consagro, oh Senyor.

#5951
- `Abdu'l-Bahá

 

Oh Déu meu, oh Déu meu! Aquest serf Teu ha avançat cap a Tu, vaga apassionadament pel desert del Teu amor, camina pel sender del Teu servei, compta amb els Teus favors, espera la Teva munificència, confia en el Teu regne, i s’ha embriagat amb el vi de la Teu do. Oh Déu meu! Augmenta el fervor del seu afecte cap a Tu, la constància en la seva lloança de Tu i l’ardor del seu amor per Tu.

Veritablement Tu ets el més Generós, el Senyor de gràcia abundant. No hi ha altre Déu més que Tu, el Perdonador, el Misericordiós.

#5952
- `Abdu'l-Bahá

 

Oh Senyor meu! Oh Senyor meu! Aquesta és una llàntia encesa amb el foc del Teu amor, que crema amb la flama inflamada a l’arbre de la Teva misericòrdia. Oh Senyor meu! Atia la seva llum, calor i flama amb el foc que crema al Sinaí de la Teva Manifestació.

Veritablement Tu ets el Confirmador, l’Auxiliador, el Poderós, el Generós, el Qui estima.

#5953
- `Abdu'l-Bahá

 

Il·Luminació

Oh Déu, Déu meu! Aquest és el Teu serf radiant, el Teu captiu espiritual, què s’ha apropat a Tu i s’ha acostat a la Teva presència. Ha girat el seu rostre cap a Tu, reconeixent la Teva unicitat i confessant la Teva singularitat, i ha fet crides en el Teu nom entre les nacions i ha conduit a la gent cap a les aigües fluents de la Teva misericòrdia. Oh Tu, generosíssim Senyor! Als qui ho han demanat Ell els ha donat a beure del calze de guia què vessa amb el vi de la Teva gràcia immensurable.

Oh Senyor, ajuda’l en totes les condicions, fes-li conèixer els Teus ben guardats misteris i vessa sobre ell les Teves perles ocultes. Fes d’ell una ensenya que oneja al punt més alt dels castells als vents del Teu socors celestial; fes d’ell una font d’aigües cristal·lines.

Oh Senyor meu perdonador! Encén els cors amb els raigs d’una làmpada què els escampa per tot arreu, revelant les realitats de totes les coses a aquells entre el Teu poble als qui Tu has afavorit generosament.

En veritat Tu ets el Poderós, el Potent, el Protector, el Fort, el Benèfic! En veritat Tu ets el Senyor de totes les misericòrdies!

#5959
- `Abdu'l-Bahá

 

Reunions

Oh Divina Providència! Aquesta reunió està composta pels Teus amics, que es senten atrets per la Teva bellesa i estan encesos amb el foc del Teu amor. Converteix a aquestes ànimes en àngels celestials, ressuscita’ls mitjançant l’hàlit del Teu Esperit Sant, concedeix-los llengües eloqüents i cors resolts, confereix-los poder celestial i sentiments misericordiosos. Fes que es converteixin en promulgadors de la unitat del gènere humà i en causa d’amor i concòrdia en el món de la humanitat, perquè la perillosa foscor del prejudici ignorant es devaneixi mitjançant la llum del Sol de la Veritat, aquest llòbrec món arribi a ser il·luminat, aquest regne material absorbeixi els raigs del món de l’esperit, aquests diferents colors es confonguin en l’únic color i la melodia de la lloança s’elevi cap al regne de la Teva santedat.

En veritat T ets l’Omnipotent i el Tot Poderós.

#5960
- `Abdu'l-Bahá

 

Oh Déu meu! Oh Déu meu! Veritablement aquests serfs es tornen cap a Tu, suplicant el Teu regne de misericòrdia. Veritablement estan atrets per la Teva santedat i encesos amb el foc del Teu amor, busquen la confirmació del Teu meravellós regne i esperen atènyer el Teu domini celestial. Veritablement anhelen que descendeixin els Teus dons i desitgen la il·luminació del Sol de la Realitat. Oh Senyor! Fes d’ells Làmpades radiants, signes misericordiosos, arbres fructífers i estrelles lluminoses. Què puguin aixecar-se al Teu servei i estar lligats a Tu mitjançant els vincles i llaços del Teu amor, anhelant les llums del Teu favor. Oh Senyor! Fes d’ells signes de guia, estendards del Teu regne immortal, ones de l’oceà de la Teva misericòrdia, miralls de la llum de la Teva majestat.

Veritablement, Tu ets el Generós. Veritablement, Tu ets el Misericordiós. Veritablement, Tu ets l’Apreciat, l’Estimat.

#5961
- `Abdu'l-Bahá

 

Oh Tu, Bondadós Senyor! Aquests són els Teus serfs què han concorregut a aquesta reunió, s’han tornat cap al Teu regne i necessiten els Teus dons i la Teva benedicció. Oh Tu, Déu! Manifesta i fes evidents els signes de la Teva unitat què han estat dipositats en totes les realitats de la vida. Revela i desplega les virtuts latents i ocultes que Tu has posat en aquestes realitats humanes.

Oh Déu! Som com plantes i la Teva generositat és com la pluja; refresca aquestes plantes i fes-les créixer mitjançant els Teus dons. Som els Teus serfs; lliura’ns de les cadenes de l’existència material. Som ignorants; fes-nos savis. Estem morts; vivifica’ns. Som de matèria; dota’ns d’esperit. Estem exclosos; fes-nos els confidents dels Teus misteris. Estem necessitats; enriqueix-nos i beneeix-nos amb el Teu tresor infinit. Oh Déu! Ressuscita’ns; dóna’ns vista; dóna’ns oïda; familiaritza’ns amb els misteris de la vida, perquè els secrets del Teu regne ens siguin revelats en aquest món de l’existència i puguem confessar la Teva unicitat. Tot do emana de Tu; tota benedicció és Teva.

Tu ets fort. Tu ets poderós. Tu ets el Donador i Tu ets el Tot generós.

#5962
- `Abdu'l-Bahá

 

Oh Tu, Déu misericordiós! Oh Tu qui ets fort i poderós! Oh Tu bondadosíssim Pare! Aquests serfs s’han reunits tornant-se cap a Tu, implorant davant el Teu llindar, desitjant els dons infinits procedents de la Teva gran seguretat. Ells no tenen altre propòsit sinó el Teu grat. No tenen altra intenció sinó servir al món de la humanitat.

Oh Déu! fes radiant a aquesta assemblea. Fes misericordiosos els cors. Confereixi’ls-hi els dons de l’Esperit Sant. Dota’ls amb un poder del cel. Beneeix-los amb unes ments celestials. Augmenta la seva sinceritat perquè amb tota humilitat i penediment puguin tornar-se cap al Teu regne i ocupar-se en servir al món de la humanitat. Que cadascú arribi a ser una làmpada radiant. Que cadascun es converteixi en un estel brillant. Que cadascun adquireixi un formós color i exhali fragància al regne de Déu.

Oh Pare bondadós! Atorga’ns les Teves benediccions. No tinguis en compte nostres faltes. Cobreix-nos sota la Teva protecció. No recordis nostres pecats. Guareix-nos amb la Teva misericòrdia. Som dèbils; Tu ets poderós. Som pobres; Tu ets ric. Estem malalts; Tu ets el Metge. Estem necessitats; Tu ets molt generós.

Oh Déu! Concedeix-nos la Teva providència. Tu ets el Poderós. Tu ets el Donador. Tu ets el Benèfic.

#5963
- `Abdu'l-Bahá

 

Oh Tu, Déu perdonador! Aquests serfs es giren cap al Teu regne i busquen la Teva gràcia i generositat. Oh Déu! Fes que llurs cors siguin bons i purs perquè arribin a ser mereixedors del Teu amor. Purifica i santifica els esperits perquè la llum del Sol de la Realitat brilli sobre ells. Purifica i santifica els ulls perquè puguin percebre la Teva llum. Purifica i santifica les oïdes perquè puguin oir la crida del regne.

Oh Senyor! Veritablement som pobres però Tu ets ric. Som buscadors i Tu ets Aquell a qui busquem. Oh Senyor! Tingués compassió de nosaltres i perdona’ns; confereix-nos tal capacitat i receptivitat que siguem dignes dels Teus favors, siguem atrets al Teu regne, bevem intensament de l’aigua de vida, siguem encesos amb el foc del Teu amor i ressuscitats en aquest segle radiant per l’hàlit de l’Esperit Sant. Oh Déu, Déu meu! Fixa l’esguard de la Teva amorosa bondat sobre aquesta reunió. Cuida a tots i a cadascun en la Teva custòdia i sota la Teva protecció. Vessa sobre aquestes ànimes les Teves benediccions celestials. Submergeix-les a l’oceà de la Teva misericòrdia i vivifica-les amb els hàlits de l’Esperit Sant.

Oh Senyor! Confereix la Teva bondadosa ajuda i confirmació a aquest govern just. Aquest país es troba sota l’ombra acollidora de la Teva protecció i aquest poble està al Teu servei. Oh Senyor concedeix-li la Teva generositat celestial i fes copioses i abundants les efusions de la Teva gràcia i favor. Fes que aquesta estimada nació sigui honrada i capacitada per ser admesa al Teu regne.

Tu ets el Poderós, l’Omnipotent, el Senyor d’abundant gràcia.

#5964
- `Abdu'l-Bahá

 

Oh Proveïdor amorós! Aquestes ànimes han escoltat la crida del regne i han mirat la glòria del Sol de la Veritat. S’han elevat cap als refrescants cels de l’amor; estan enamorats de la Teva naturalesa i adoren la Teva bellesa.

Cap a Tu s’han dirigit, parlant de Tu entre si, tractant de trobar la Teva residència i assedegats dels rierols del Teu domini celestial,

Tu ets el Donador, l’Atorgador, Qui sempre estima.

#5965
- `Abdu'l-Bahá

 

FESTA DELS DINOU DIES

Oh Déu! Dispersa tots els elements que siguin causa de discòrdia i prepara per nosaltres tot allò que causi unitat i acord! Oh Déu! Fes descendir sobre nosaltres la Fragància celestial i transforma aquesta reunió en una reunió del Cel! Concedeix-nos tot benefici i tot aliment. Prepara’ns l’aliment de l’amor! Dóna’ns els nutrients del coneixement! Confereix-nos el sosteniment de la il·luminació celestial!

#5966
- `Abdu'l-Bahá

 

Triomf De La Causa

Tu veus, oh Déu meu, com els Teus estimats han estat envoltats pels rebels entre les Teves criatures i els malvats entre el Teu poble. No hi ha lloc on no s’hagi elevat el lament dels Teus estimats i els gemecs dels Teus escollits. T’imploro pel Teu Més Gran Nom que treguis la mà de poder del pit de la Teva força i assisteixis amb ella a tots els què T’estimen.

Tu veus, oh Déu meu, els seus ulls girats cap a Tu, el seu esguard posat en el Sol del Teu poder i la Teva amorosa providència.

Transmuta, oh Senyor meu, la seva humiliació en glòria, la seva pobresa en riquesa i la seva debilitat en una força nascuda de Tu.

Potent ets Tu per fer el què desitgis. No hi ha altre Déu més que Tu, l’Omniscient, l’Informa’t de tot.

#5967
- Bahá'u'lláh

 

Glòria sia a Tu, oh Senyor Déu meu! Fes manifestos els rius del Teu poder sobirà perquè les aigües de la Teva Unitat flueixin a través de les intimes realitats de totes les coses, de manera tal que l’ensenya de la Teva infal·lible guia s’aixequi al regne del Teu mandat i les estrelles del Teu diví esplendor brillin relluents al cel de la Teva majestat.

Potent ets Tu per fer el què et plagui. Tu en veritat, ets Qui ajuda en el perill, Qui subsisteix per Si mateix.

#5968
- Bahá'u'lláh

 

No permetis, oh Déu, Déu meu, que em mantingui allunyat del cel dels Teus dons i del sol dels Teus favors. T’imploro per aquella Paraula mitjançant la qual Tu has subjugat a totes les coses visibles i invisibles que m’assisteixis i assisteixis els Teus escollits a complir allò que exaltarà la Teva Causa entre els Teus serfs i per totes les regions.

Ordena, doncs, per mi tot el bo què has fet descendir al Teu Llibre. Veritablement ets el Tot Poderós, Qui sempre perdona, el Més Generós.

#5969
- Bahá'u'lláh

 

Oh Senyor! Fes victoriosos els Teus pacients serfs i concedeix-los un merescut triomf als Teus dies, car ells han anhelat el martiri al Teu camí. Exhala sobre ells allò que alleugereixi les seves ments, alegri el seu ser interior, protegeixi llurs cors i tranquil·litzi llurs cossos, i permet que les seves ànimes ascendeixin a la presència de Déu, el Més exaltat, i atenyin el Paradís suprem i aqueixos retirs de glòria què Tu has destinat per els homes de virtut i vertader coneixement. En veritat, Tu coneixes totes les coses, i nosaltres sols som els Teus serfs, els Teus esclaus, i els Teus captaires. No invoquem a cap altre Senyor tret de Tu, oh Déu nostre Senyor, ni implorem benediccions o gràcia a ningú excepte a Tu, oh Tu, què ets el Déu de misericòrdia per aquest món i el venidor. Sols som emanacions de la pobresa, del no-res, de la impotència i la perdició, mentre que tot el Teu Ser evidencia riquesa, independència, glòria, majestat i gràcia il·luminada.

Converteix la nostra recompensa, oh Senyor, en allò que sigui digne de Tu, de tot el bé d’aquest món i del venidor, i de les múltiples generositats escampades des del més alt fins el més profund de la terra.

En veritat, Tu ets nostre Senyor i el Senyor de totes les coses. A les Teves mans ens encomanem, anhelant allò què Et pertany.

#5970
- The Báb

 

Oh Senyor! Permet que l’Arbre de la Teva divina Unitat creixi amb rapidesa Rega’l doncs, oh Senyor, amb les fluents aigües del Teu favor, i davant les revelacions de la Teva seguretat divina fes que dels fruits què Tu desitges per a la Teva glorificació i exaltació, la Teva lloança i agraïment, que magnifiqui el Teu Nom, alabi la unicitat de la Teva Essència i T’ofereixi adoració, car tot això es troba a la Teva mà i no en la de ningú altre.

Gran és la benedicció d’aquells, la sang dels quals has escollit per regar amb ella l’Arbre de la Teva afirmació i exaltar així la Teva Paraula sagrada i immutable.

#5971
- The Báb

 

Oh Senyor! Permet que els pobles de la terra siguin admesos en el Paradís de la Teva Fe, perquè cap ésser creat es quedi fora dels límits de la Teva complaença.

Des de temps immemorial Tu has estat potent per fer el què T’ha plagut i transcendent per sobre de tot el què desitges.

#5972
- The Báb

 

Glòria sia a Tu, oh Senyor, Tu has donat vida a totes les coses creades, mitjançant el poder de la Teva voluntat.

Oh Senyor! Ajuda a aquells què han renunciat a tot menys a Tu, i confereixi’ls-hi una gran victòria. Envia’ls-hi, oh Senyor, al concurs dels àngels del cel i de la terra i de tot el què existeix entre ambdós perquè assisteixin els Teus serfs, els socorrin i enforteixin, els capacitin per atènyer l’èxit, els sostinguin, els investeixin de glòria, el confereixin honor i exaltació els enriqueixin i els facin triomfadors amb victòries meravelloses.

Tu ets el seu Senyor, el Senyor dels cels i de la terra, el Senyor de tots els mons. Enforteix aquesta Fe, oh Senyor, mitjançant el poder d’aquests serfs i fes que es destaquin per sobre tots els pobles del món; car ells, en veritat, són aquells serfs Teus què s’han desprès de tot excepte de Tu, i Tu , en veritat, ets el Protector dels vertaders creients.

Permet, oh Senyor, que llurs cors, mitjançant la seva lleialtat cap a la Teva inviolable Fe, puguin ser més forts que tot el què existeix als cels i a la terra i en el què vulgui què existeixi entre ambdós; i enforteix, oh Senyor, les seves mans amb els signes del Teu meravellós poder perquè puguin manifestar la Teva potestat davant els ulls de tota la humanitat.

#5973
- The Báb

 

Ell és Déu!

Oh Senyor, Déu meu, Benamat! Aquests són els Teus serfs, què han escoltat la Teva Veu, han parat l’oïda a la Teva Paraula i han escoltat la Teva Crida. Han cregut en Tu, han presenciat les Teves meravelles, han reconegut la Teva evidència i han testimoniat les Teves proves. Han caminat pels Teus camins, han seguit la Teva guia, han descobert els Teus misteris, han comprès els secrets del Teu Llibre, els versicles dels Teus Pergamins i les bones noves de les Teves Epístoles i Taules. S’han aferrat a la vora de la Teva vestidura i s’han agafat amb força al mantell de la Teva llum i grandesa. Llurs passes han estat fermes en el Teu Testament. Senyor! Encén als seus cors la flama de la Teva divina atracció i fes que als seus cors canti l’aucell de l’amor i la comprensió. Permet que siguin poderosos exemples, resplendents, i perfectes com la Teva Paraula. Exalta la Teva Causa a través d’ells, desplega els seus estendards i difon les Teves meravelles per tot arreu. Mitjançant ells, fes triomfant la Teva Paraula, i enforteix les esquenes dels Teus estimats. Amolla la seva llengua perquè alabin el Teu Nom, i inspirats amb la Teva sagrada voluntat i complaença. Il·lumina els seus rostres en el Teu Regne de santedat, i amb perfecta alegria ajuda’ls a lluitar pel triomf de la Teva Causa.

Senyor! Dèbils som, enforteix-nos per difondre les fragàncies de la Teva Santedat; som pobres, enriqueix-nos amb els tresors de la Teva Divina Unicitat; estem nus, vesteix-nos amb el mantell de la Teva generositat; som pecadors, perdona els nostres pecats per la Teva gràcia, el Teu favor i el Teu perdó. Tu ets en veritat, l’Auxiliador, el Socorredor, el Misericordiós, el Potent, el Poderós.

La glòria de les glòries sia amb aquells què són fidels i ferms.

#5974
- `Abdu'l-Bahá

 

Oh Déu, Déu meu! La lloança sia per Tu per haver encès el foc de l’amor diví en el Sagrat Arbre què està al cim de la muntanya més elevada: aquest Arbre què “no és de l’est ni de l’oest”, aqueix foc què cremà fins que la seva flama es remuntà fins al Concurs de dalt i la llum de guia i exclamaren: “Veritablement hem percebut un foc al vessant de la Muntanya del Sinaí”.

Oh Déu, Déu meu! Augmenta aquest foc, amb cada dia que passa, fins que la seva flamarada posi en moviment a tota la terra. Oh Tu, Senyor meu! Encén la llum del Teu amor en tots els cors, insufla a les ànimes dels homes l’esperit del Teu coneixement, alegra els seus pits amb els versicles de la Teva unicitat. Crida a la vida a aquells què habiten a les tombes, amonesta els orgullosos, fes que la felicitat abraci el món sencer, vessa les Teves aigües cristal·lines i fes circular en l’assemblea dels esplendors manifestos aquella copa que està “trempada a la font de la camfora”.

Veritablement Tu ets el Donador, el qui Sempre Confereix. Veritablement Tu ets el Misericordiós, el Compassiu.

#5975
- `Abdu'l-Bahá

 

Unitat

Oh Déu meu, oh Déu meu Veritablement T’invoco i suplico davant el Teu llindar, pregant que totes les Teves mercès descendeixin sobre aquestes ànimes. Prepara-les pel Teu favor i la Teva veritat.

Oh Senyor! Uneix i enllaça els cors, uneix totes les ànimes en harmonia i alegra els seus esperits per mitjà dels signes de la Teva santedat i unitat. Oh Senyor! Fes radiants aquests rostres mitjançant la llum de la Teva unitat. Enforteix les esquenes dels Teus serfs al servei del Teu regne.

Oh Senyor, Tu, posseïdor d’infinita misericòrdia! Oh Senyor de clemència i perdó! Absol els nostres pecats, perdona les nostres faltes i fes que ens tornem cap al regne de la Teva misericòrdia, invocant el regne del poder i de la força, humils davant el Teu altar i submisos davant la glòria de les Teves probes.

Oh Senyor, Déu! Fes-nos com les ones del mar, com les flors del jardí, units, harmonitzats pels dons del Teu amor. Oh Senyor! Dilata els pits mitjançant els signes de la Teva unitat i fes a tota la humanitat com estrelles què brillen des de la mateixa altura de glòria, com fruits perfectes què creixen en el Tabernacle de vida.

Veritablement Tu ets el Tot Poderós, Qui subsisteix per Si mateix, el Donador, el Misericordiós, el Perdonador, l’Omniscient, l’Únic Creador.

#5976
- `Abdu'l-Bahá

 

Occasional

Assemblea Espiritual

ASSEMBLEA ESPIRITUAL

Quan entreu a la sala de reunió, reciteu aquesta oració amb el cor bategant d’amor a Déu i la llengua purificada de tot el què no sigui el seu record, perquè el Tot Poderós us ajudi bondadosament a aconseguir la victòria suprema.

Oh Déu meu! Som serfs Teus que ens hem girat amb devoció cap al Teu Sagrat Rostre, havent-nos separat de tot menys de Tu en aquest gloriós Dia. Ens hem reunit en aquesta Assemblea Espiritual, units en els nostres judicis i pensaments, amb els nostres propòsits harmonitzats per a exaltar la Teva Paraula entre la humanitat. Oh Senyor Déu nostre! Fes de nosaltres els signes de la Teva guia divina, estendards de la Teva exaltada Fe entre els homes, serfs de la Teva poderosa Aliança, oh Tu, el nostre Altíssim Senyor, manifestacions de la Teva Divina Unitat al Teu Regne d’Abhá i estrelles resplendents què brillen sobre totes les regions. Senyor ajuda’ns a convertir-nos en mars què s’agiten per l’onatge de la Teva meravellosa gràcia; en corrents què flueixen des d’altures tot glorioses; en fruits excel·lents de l’arbre de la Teva Causa empíria; com arbres què es gronxen a la Teva vinya celestial per les brises de la Teva munificència. Oh Déu! Fes que les nostres ànimes depenguin dels versos de la Teva Divina Unitat, que els nostres cors es deleixen per les efusions de la Teva gràcia, perquè ens ajuntem com les ones d’un sol mar i arribem a fondre’ns com el raig de la Teva llum refulgent; perquè els nostres pensaments, judicis i sentiments es converteixin en una sola realitat què manifesti l’esperit d’unió arreu del món. Tu ets el Benèvol, el Munífic, el Conferidor, el Tot Poderós, el Misericordiós, el Compassiu.

#5780
- `Abdu'l-Bahá

 

Oració per a ser recitada en acabar la reunió de l’Assemblea Espiritual.

Oh Déu! Oh Déu! Des del regne invisible de la Teva unitat Tu ens veus reunits en aquesta reunió espiritual, creient en Tu, confiant en els Teus signes, ferms a la Teva Aliança i Testament, atrets cap a Tu, encesos amb el foc del Teu amor i sincers en la Teva Causa. Som serfs a la Teva vinya, disseminadors de la Teva religió, adoradors del Teu semblant, humils davant els Teus estimats, submisos davant la Teva porta i implorant-te que ens confirmis en el servei dels Teus elegits, ens sostinguis amb les Teves hosts invisibles, ens enforteixis en la Teva servitud i ens facis serfs submisos i adoradors, en comunió amb Tu.

Oh Senyor nostre! Som dèbils i Tu ets el Fort, el Poderós. Estem sense vida, i Tu ets el Gran Esperit Vivificador. Estem necessitats, i Tu ets el Sustentador, el Poderós.

Oh Senyor nostre! Gira els nostres rostres cap el Teu semblant misericordiós; per la Teva divina gràcia, alimenta’ns de la Teva taula celestial; ajuda’ns amb les hosts dels Teus àngels suprems i confirma’ns mitjançant els éssers sants del Regne d’Abhá.

Veritablement Tu ets el Generós, el Misericordiós. Tu ets el Posseïdor de gran munificència i en veritat Tu ets el Climent i el Bondadós.

#5781
- `Abdu'l-Bahá

 

Reuniu-vos amb alegria sens màcula, i reciteu aquesta oració al principi de la reunió:

Oh Tu, Senyor del Regne! Encara que els nostres cossos estiguin aquí reunits, això no obstant, estem corpresos pel Teu amor i som transportats pels raigs de la Teva faç resplendent. Encara que siguem dèbils, esperem les revelacions de la Teva força i el Teu poder. Encara que siguem pobres, sense bens ni mitjans, obtenim la riquesa dels tresors del Teu Regne. Encara que som com gotes, prenem de les profunditats del Teu oceà. Encara que siguem busques de pols, fulgurem a la glòria del Teu esplèndid Sol.

Oh Tu, nostre Proveïdor! Fes descendir la Teva ajuda, perquè cadascun dels aquí reunits es transformi en un ciri encès; cadascun es converteixi en un centre d’atracció; cadascun arribi a ser un convocador davant els Teus regnes celestials, fins que finalment fem d’aquest món inferior la imatge on s’emmiralli el Teu Paradís.

#5782
- `Abdu'l-Bahá

 

Dejuni

Dejuni

El Kitáb-i-Aqdas estableix: “Us hem prescrit orar i dejunar a partir del començament de la maduresa [quinze anys]. Així ho ordena Déu, vostre Senyor i Senyor dels vostres avantpassats. […] El viatger, el malalt, la dona embarassada o les què estan alletant no estan obligats-des a dejunar… Absteniu-vos de menjar i beure des de l’ eixida fins a la posta de sol; i cuideu que el desig no us privi d’aquesta gràcia assenyalada en el Llibre”.

El període de dejuni comprèn des del 2 de març fins el 20 de març, ambdós inclosos.

Aquest és, oh Déu meu, el primer dels dies en què has ordenat als Teus estimats observar el dejuni. Jo Et per Tu mateix i per qui hagi dejunat per amor a Tu i a la Teva complaença –i no per egoisme ni desig, ni per temor de la Teva ira- i pels Teus excel·lents noms i augustos atributs, que purifiquis els Teus serfs de l’amor a ningú tret de Tu i que els atreguis cap al Punt de l’Alba de les llums del Teu semblant i la Seu del tron de la Teva unicitat. Il·lumina els seus rostres amb els raigs del Sol què lluu a l’horitzó de la Teva voluntat. Potent ets per fer el què Et plagui. No hi ha altre Déu tret de Tu,el Tot Gloriós, l’ajuda del Qual tots els homes imploren.

Ajuda’ls oh Déu meu, a fer-te victoriós i a exaltar la Teva Paraula. Permet, llavors que és converteixin en mans de la Teva Causa entre els Teus serfs, i fes que siguin reveladors de la Teva religió i dels Teus signes entre la humanitat, de tal forma que tot el món s’ompli amb el Teu record i lloança, i amb les Teves proves i evidències. Tu ets veritablement, el Munífic, el Més Exaltat, el Potent, el Poderós i el Misericordiós.

#5772
- Bahá'u'lláh

 

Lloances a Tu, oh Senyor Déu meu! Hem observat el dejuni de conformitat amb el Teu mandat i el trenquem ara mitjançant el Teu amor i complaença. Digna’t acceptar, oh Déu meu, les accions què hem realitzat al Teu camí completament per la Teva bellesa amb els nostres rostres girats cap a la Teva Causa, lliures de quant no siguis Tu. Concedeix-nos, doncs, el Teu perdó, a nosaltres, als nostres avantpassats i a tots els qui han cregut en Tu i en els Teus poderosos signes en aquesta molt gran i gloriosíssima Revelació. Potent ets per fer el que triïs. Tu veritablement, ets el Més Exaltat, l’Omnipotent, el Lliure.

#5773
- Bahá'u'lláh

 

Lloat siguis, oh Déu meu! Aquests són els dies en què has ordenat als Teus elegits, els Teus estimats i els Teus serfs observar el dejuni, el qual has fet que sigui una llum pels habitants del Teu regne, tal com feres que l’oració obligatòria sigui una escala d’ascens pels qui reconeixen la Teva unitat. Et suplico, oh Déu meu, per aquests dos grans pilars, què has ordenat ser glòria i honor per a tota la humanitat, que guardis la Teva religió de les intrigues dels infidels i de les conspiracions dels malvats. Oh Senyor, no ocultis la llum què has revelat mitjançant la Teva força i la Teva omnipotència. Ajuda, doncs, als què veritablement creuen en Tu amb les hosts del què és visible i invisible mitjançant el Teu manament i la Teva sobirania. No hi ha més Déu que Tu, l’Omnipotent, el Més Poderós.

#5774
- Bahá'u'lláh

 

Lloat siguis, oh Senyor, Déu meu! T’imploro per aquesta Revelació, mitjançant la qual l’obscuritat a estat convertida en llum, s’ha erigit el sovintejat Temple, s’ha revelat la Taula escrita i s’ha descobert el Rotlle Estès, que facis descendir sobre meu i sobre els qui estan en la meva companyia allò què ens permeti remuntar-nos als cels de la Teva transcendent glòria i ens renti la màcula dels dubtes què van impedir als desconfiats entrar al tabernacle de la Teva unitat.

Soc aquell, oh Senyor meu, què s’ha aferrat fermament al cordó de la Teva amorosa bondat i s’ha agafat a la bora de la Teva misericòrdia i favors. Ordena per a mi i per als meus estimats el bé d’aquest món I el venidor. Proveeix-los, doncs, amb la gràcia oculta què Tu vas ordenar pels elegits entre les Teves criatures.

Aquests són, oh Senyor meu, els dies en què Tu vas ordenar als Teus serfs observar el dejuni. Beneït aquell que observa el dejuni enterament per Tu i amb absolut despreniment de totes les coses excepte de Tu. Ajuda’m i ajuda’ls, oh Senyor meu a obeir-te i a guardar els Teus preceptes. Tu veritablement tens poder per fer el què desitgis.

No hi ha Déu sinó Tu, l’Omniscient, el Tot Savi. Tota lloança sigui per a Déu, Senyor de tots els mons.

#5775
- Bahá'u'lláh

 

En el Nom del Qui ha estat promès als Llibres de Déu, l’Omniscient, l’Informa’t de tot! Han arribat els dies del dejuni, en què els serfs que circulen al voltant del Teu tron han dejunat i han arribat a la Teva presència. Digués: Oh Déu dels homes i creador del cel i de la terra! Et suplico pel Teu Nom, el Tot Gloriós, que acceptis el dejuni dels qui han dejunat per amor a Tu i per la Teva complaença i han realitzat allò que els hi has ordenat als Teus Llibres i Taules. T’imploro per ells que m’assisteixis en la promoció de la Teva Causa i em facis ferm en el Teu amor, perquè les meves passes no vacil·lin davant el clamor de les Teves criatures. En veritat, Tu ets potent per a fer el què desitgis. No hi ha altre Déu tret de Tu, el Vivificador, l’Omnipotent, el Més Generós, l’Ancià dels Dies.

#5776
- Bahá'u'lláh

 

Glòria sigui a Tu, oh Senyor Deu meu! Aquests són els dies en què Tu has ordenat a tots els homes observar el dejuni, perquè per ells purifiquin les seves ànimes, s’alliberin de tota afecció a d’altre que no siguis Tu i ascendeixi dels seus cors allò que sigui digne de la cort de la Teva majestat i propi de la seu de la revelació de la Teva unitat. Concedeix, oh Senyor meu, que aquest dejuni arribi a ser un riu d’aigües vivificadores i atorgui la virtut amb què Tu ho donares. Purifica amb ell els cors dels Teus serfs, als qui els mals del món no han impedit tornar-se cap al Teu Nom Tot Gloriós i han romàs immutables davant el clamor i el brogit d’aquells què han repudiat els resplendents signes, que acompanyaren l’adveniment de la Teva Manifestació; a la qual has investit amb la Teva sobirania, el Teu poder, la Teva majestat i la Teva glòria. Aquests son els serfs que, tan aviat oïren la Teva crida, s’apressaren cap a la Teva mercè i no foren separats de Tu pels canvis i atzars d’aquest món, ni per cap limitació humana.

Sóc aquell, oh Déu meu, què testimonia la Teva unitat, confessa la Teva unicitat, s’inclina humilment davant les revelacions de la Teva majestat i reconeix amb semblant submís els resplendors de la llum de la Teva transcendent glòria. He cregut en Tu després que Tu em permetessis conèixer el Teu Ser, que Tu has revelat als ulls dels homes mitjançant la força de la Teva sobirania i poder. M’he girat cap a Ell completament deslligat de totes les coses i agafant-me fermament del cordó dels Teus dons i favors. He abraçat la Teva veritat i la veritat de totes les meravelloses lleis i preceptes que li foren enviats. He dejunat per amor a Tu i en compliment del Teu mandat i he acabat el meu dejuni amb la Teva lloança a la llengua i en conformitat amb la Teva voluntat. No permetis, oh Senyor meu, que se’m conti entre els qui han dejunat durant el dia i s’han postrat de nit davant el Teu rostre i han repudiat la Teva veritat, no han cregut en els Teus signes, han negat el Teu testimoni i pervertit les Teves paraules.

Obre els meus ulls, oh Senyor meu, i els ulls de tots els què T’han buscat, perquè Et reconeguem amb els Teus propis ulls. Aquest és el manament què ens has donat en el Llibre enviat per Tu a qui has triat per ordre Teva, l’has distingit amb el Teu favor per sobre de totes les criatures, l’has volgut investir amb la Teva sobirania, l’has afavorit especialment i li has confiat el Teu Missatge per al Teu poble. Lloat siguis per tant, oh Déu meu, donat que Tu bondadosament ens has permès reconèixer i acceptar tot el que ha estat enviat, i ens has conferit l’honor d’atènyer la presència d’Aquell a qui Tu prometeres al Teu Llibre i Taules.

Tu em veus, doncs, oh Déu meu, amb el rostre girat cap a Tu, aferrant-me al cordó de la Teva amorosa providència i generositat i agafant-me a la vora de les Teves amables mercès i generosos favors. T’imploro que no destrueixis les meves esperances d’aconseguir el què Tu vas ordenar per els teus serfs què s’han girat cap els recintes de la Teva cort i cap el santuari de la Teva presència i han observat el dejuni per amor a Tu. Confesso, oh Déu meu, que tot el què procedeix de mi és completament indigne de la Teva sobirania i no correspon a la Teva majestat. No obstant, et suplico pel Teu Nom (mitjançant el qual en aquesta Revelació has manifestat el Teu Ser en la glòria dels Teus molt excel·lents títols a totes les coses creades; una Revelació a través de la qual Tu has manifestat la Teva bellesa per mitjà del teu Nom) que em donis a beure del vi de la Teva mercè i de la beguda pura del Teu favor, què ha fluït de la destra de la Teva voluntat, perquè fixi en Tu el meu esguard i em desprengui de tot tret de Tu, de tal manera que el món i tot el què ha estat creat en ell em sembli com un dia efímer que Tu no T’has dignat a crear.

T’imploro, a més oh Déu meu, que facis davallar del cel de la Teva voluntat i dels núvols de la Teva misericòrdia allò que ens purifiqui del pudent olor de les nostres transgressions, oh Tu què T’has anomenat el Déu de Misericòrdia. Tu ets veritablement el Més Poderós, el Tot Gloriós, el Benèfic.

No abandonis, oh Senyor meu, a aquell què s’ha acostat a Tu, ni permetis que aquell què s’ha apropat a Tu sigui allunyat de la Teva cort. No frustris les esperances del suplicant què ha estès anhelant les seves mans sol·licitant la Teva gràcia i favors, i no privis els Teus serfs sincers de les meravelles de les Teves tendres mercès i la Teva amorosa bondat. Tu ets Perdonador i Generosíssim, oh Senyor meu. Tens poder per a fer el què et plau. Tots els altres excepte Tu són impotents davant les revelacions de la Teva potència, estan com perduts davant les proves de la Teva riquesa, són com res quan se’ls compara amb les manifestacions de la Teva transcendent sobirania i estan desproveïts de tota força quan se’ls posa cara a cara amb els signes i les mostres del Teu poder. Quin refugi hi ha a part de Tu, ho Senyor meu, al què jo pugui fugir, i on hi ha recer al què pugui jo apressar-me? No, la força del Teu poder és el meu testimoni! No hi ha protector sinó Tu, ni lloc on fugir excepte Tu. Fes-me provar, oh Senyor meu, la divina dolçor del Teu record i lloança. Juro pel Teu poder! Qualsevol què provi la seva dolçor es lliurarà de tota afecció al món i a tot el què hi ha en ell i girarà el seu rostre cap a Tu, purificat del record de qualsevol que no siguis Tu.

Inspira, doncs, la meva ànima, oh Déu meu, amb el Teu meravellós record, perquè glorifiqui el Teu Nom. No em contis entre aquells què llegeixen les Teves paraules i no troben el Teu do ocult què pel Teu decret està contingut en elles i què vivifica les ànimes de les Teves criatures i els cors dels Teus serfs, Oh Senyor meu!, fes que em conti entre els què han estat tan commoguts per les dolces fragàncies escampades als Teus dies, què han donat les seves vides per Tu i s’han apressat al lloc de la seva mort en la seva ànsia per contemplar la Teva bellesa, i en el seu anhel per atènyer la Teva presència. I si en el camí algú els hi demanés: “On aneu?”, dirien: “Cap a Déu, Qui tot ho posseeix, Qui ajuda en el perill, Qui subsisteix per Si mateix!”.

Els pecats comesos pels què s’han allunyat de Tu i s’han mostrat arrogants davant Teu no han pogut impedir que T’estimin, fixin el seu rostre en Tu i es girin cap a la Teva misericòrdia. Aquests són els beneïts pel Concurs de Dalt, els qui són glorificats pels habitants de les ciutats eternes i, més enllà d’ells, per aquells als fronts dels quals la Teva exaltada ploma ha escrit: “Aquests són el poble de Bahá! Mitjançant ells s’han vessat els resplendors de la llum de guia”. Així ha estat ordenat pel Teu manament i per la Teva voluntat a la taula del Teu decret irrevocable.

Proclama per tant, oh Deu meu, la seva grandesa i la grandesa d’aquells què en vida o després de la mort han circulat al voltant d’ells. Proveeix-los amb el què Tu has ordenat per als justos entre les Teves criatures. Potent ets Tu per a fer totes les coses. No hi ha Déu sinó Tu el Totpoderós, el què ajuda en el perill, l’Omnipotent, el Més Generós.

No posis fi als nostres dejunis amb aquest dejuni, oh Senyor meu, ni les Aliances què Tu has fet amb aquesta Aliança. Accepta tot el què hem realitzat per amor a Tu i en nom de la Teva complaença, i tot el què hem deixat de fer per estar sotmesos als nostres desitjos perversos i corruptes. Permet-nos, doncs, agafar-nos fermament al Teu amor i voluntat, i preserva’ns de la maldat dels qui T’han negat i han repudiat els Teus resplendents signes. Tu ets en veritat el Senyor d’aquest món i el venidor. No hi ha Déu sinó Tu, l’Exaltat, l’Altissim.

Magnifica, oh Senyor Déu meu Aquell qui és el Punt Primordial, el Misteri Diví, l’Essència Invisible, l’Aurora de Divinitat i la Manifestació del Teu Senyoriu; mitjançant el Qual fou esclarit tot coneixement del passat i tot coneixement futur; mitjançant el Qual foren descobertes les perles de la Teva saviesa oculta i revelat el misteri del Teu atresorat Nom; a Qui has designat com Anunciador d’Aquell pel nom del Qual han estat unides i enllaçades les lletres S, I, G, U, E, i S; mitjançant el Qual es donaren a conèixer la Teva Sobirania i Poder; mitjançant el Qual foren enviades les Teves paraules, exposades les Teves lleis amb claredat, escampats els Teus signes i establerta la Teva Paraula; mitjançant el Qual foren posats al descobert els cors dels Teus elegits i reunits tots els què estaven al cel i a la terra; a Qui Tu has anomenat ‘Alí Muhàmmad en el regne dels Teus noms i Esperit d’Esperits a les Taules del Teu decret; a qui has investit amb el Teu propi títol; el nom del Qual s’ha fet tornar a tots els demés noms, per ordre Teva i per la força del Teu poder; i en qui Tu has fet que tots els Teus atributs i títols atenyin la seva consumació final. A ell també pertanyen els noms què estaven ocults als Teus tabernacles sense màcula, al Teu món invisible i santificades ciutats.

Magnifica, a més, als qui han cregut en Ell i en els seus signes i s’han girat cap a Ell, entre aquells què han reconegut la Teva unicitat en l’ultima Manifestació, una Manifestació de la qual Ell ha fet esment als seus Llibres i Escriptures i en tots els meravellosos versos i precioses paraules què han davallat sobre Ell. Aquesta és la Manifestació l’Aliança de la Qual L’hi ordenares establir abans de que Ell hagués establert la Seva pròpia Aliança. Ell és Aquell, la lloança del Qual, ha celebrat el Baiàn. En ell ha estat glorificada la Seva excelsitud, s’ha establert la Seva veritat, s’ha proclamat la Seva sobirania i s’ha perfeccionat la Seva Causa. Beneït l’home què s’ha girat cap a Ell i ha acomplert el què Ell ha ordenat, oh, Tu, què ets el Senyor dels mons i el Desig de tots els què T’han reconegut!

Lloat siguis, oh Déu meu, ja que ens has ajudat a reconèixer-lo i estimar-lo. Per tant, et suplico, per Ell i per Aquells qui són les Aurores de la Teva Divinitat, les manifestacions del Teu senyoriu, els tresors de la Teva Revelació i els Dipositaris de la Teva Inspiració, que ens permetis servir-lo i obeir-lo, i ens capacitis per a convertir-nos en auxiliadors de la Seva Causa i dispersadors dels Seus adversaris. Potent ets Tu per a fer tot el que Et plagui. No hi ha més Déu que Tu, el Tot Poderós, el Tot Gloriós, Aquell l’ajuda del Qual busquen tots els homes!

#5777
- Bahá'u'lláh

 

Aquests són, oh Déu meu, els dies en què Tu vas ordenar als Teus serfs observar el dejuni. Amb ell ordenares el preàmbul del Llibre de les Teves Lleis revelat a les Teves criatures i guarnires als dipositaris dels Teus manaments a la vista de tots els què estan en el Teu cel i en la Teva terra. Tu has proveït cada hora d’aquests dies amb una virtut especial, inescrutable per a qualsevol altre què no siguis Tu, la saviesa del Qual abraça tota la creació. Tu també has designat per a cada ànima una porció d’aquesta virtut d’acord amb la taula del Teu decret i les escriptures del Teu judici irrevocable. Tu, a més a més, has assignat totes les pàgines d’aquests llibres i d’aquestes escriptures a cadascun dels pobles i races de la terra.

Segons el Teu decret, has reservat en cada alba el calze del Teu record pels Teus ardents amants, oh Tu què ets el Sobirà dels sobirans. Ells són els qui s’han embriagat de tal manera amb el vi de la Teva polifacètica saviesa que abandonen el seu jaç en el seu anhel per celebrar la Teva lloança i exalçar les Teves virtuts i escapen a la son en la seva ànsia per acostar-se a la Teva presencia i participar de la Teva generositat. Els seus ulls han estat dirigits en tot moment cap a la aurora de la Teva amorosa bondat i els seus rostres s’han girat cap a la deu de la Teva inspiració. Fes descendir, doncs, sobre nosaltres i sobre ells, dels núvols de la Teva misericòrdia, el que sigui digne de la Teva generositat i gràcia.

Lloat sigui el Teu Nom, oh Déu meu ! Aquesta és l’hora en què Tu has obert les portes de la Teva generositat davant dels rostres de les Teves criatures i els portals de la Teva mercè a tots els habitants de la Teva terra. T’imploro per tots aquells, la sang dels quals fou vessada al Teu camí, que en el seu anhel per Tu es lliuraren de tota afecció a qualsevol de les Teves criatures i quedaren tan extasiats pels dolços perfums de la Teva inspiració que cada un dels membres del seu cos entonava la Teva lloança i vibrava amb el Teu record - que no ens neguis les coses què Tu has ordenat irrevocablement en aquesta Revelació -, una Revelació, la potència de la qual ha fet exclamar a cada arbre el què la Romeguera Ardent proclamà en altra temps a Moisès, el què conversà amb Tu; una Revelació què a permès al més petit còdol ressonar novament amb la Teva lloança, tal com et glorificaren les pedres en els dies de Muhàmmad, el Teu amic.

Oh Déu meu !, aquests són aquells als qui has permès bondadosament ser els Teus companys i tenir comunió amb Aquell què és el Revelador de Tu mateix. Els vents de la Teva voluntat els dispersaren per tot arreu fins que Tu els reunires sota la ombra i els feres entrar als recintes de la Teva cort. Ara que Tu has fet que habitin a l’ombra del dosser de la Teva misericòrdia, ajuda’ls a atènyer el què sigui digne de tan augusta posició. No permetis, oh Senyor meu, que siguin comptats entre aquells als qui, encara que gaudint de proximitat a Tu, se’ls ha impedit reconèixer el Teu rostre i, encara que et trobaren, se’ls ha privat de la Teva presència.

Aquests són els Teus serfs, oh Senyor meu, què han entrat amb Tu en aquesta Més Gran Presó, que han observat el dejú dins dels seus murs, d’acord amb el què Tu els has ordenat a les Taules del Teu decret i els Llibres del Teu mandat. Fes descendir, doncs, sobre ells allò que els purifiqui absolutament de tot el què Tu detestes, perquè puguin dedicar-se completament a Tu i desprendre’s totalment de tot excepte de Tu.

Fes descendir, doncs, sobre nosaltres, oh Déu meu, allò què sigui propi de la Teva gràcia i de la Teva generositat. Permet-nos, així, oh Déu meu, viure en el Teu record i morir en el Teu amor, i proveeix-nos amb el do de la Teva presència als Teus mons venidors; mons què són inescrutables per a tots menys per a Tu. Tu ets el nostre Senyor, el Senyor de tots els mons i el Déu de tots els què estan en el cel i tots els què estan a la terra.

Tu veus, oh Déu meu, el què els a succeït als Teus estimats als Teus dies. La Teva glòria és el meu testimoni ! El clamor dels laments dels Teus elegits s’ha elevat per tot el Teu regne. Alguns foren atrapats pels infidels de la Teva terra, els quals els impediren acostar-se a Tu i arribar a la cort de la Teva glòria. Altres pogueren acostar-se a Tu però no els fou permès contemplar el Teu rostre. Encara a altres els fou permès en el seu anhel per veure’t, entrar en els recintes de la Teva cort, però deixaren que els vels de la imaginació de les Teves criatures i els mals infligits pels opressors entre el Teu poble s’interposessin entre ells i Tu.

Aquesta és l’hora, oh Senyor meu, què Tu has fet que destaqui sobre totes les demés i l’has vinculat a les més escollides de les Teves criatures. T’imploro, oh Déu meu, pel Teu Ser i per elles, que durant aquest any ordenis el què enalteixi els Teus estimats. Decreta, a més, en aquest any, el què permeti al sol del Teu poder resplendir sota l’horitzó de la Teva glòria i il·luminar pel Teu sobirà poder el món sencer.

Fes victoriosa a la Teva causa, oh Senyor meu, i humilia els Teus enemics. Decreta, per tant, per nosaltres el bé d’aquesta vida i la venidora. Tu ets la Veritat, qui coneix les coses secretes. No hi ha Déu sinó Tu el què sempre perdona, el Tot Generós.

#5778
- Bahá'u'lláh

 

T’imploro, oh Déu meu, pel Teu poderós signe i per la revelació de la Teva gràcia entre els homes, que no m’allunyis de la porta de la ciutat de la Teva presència, ni frustris les esperances que he posat en les manifestacions de la Teva gràcia entre les Teves criatures. Tu em veus, oh Déu meu, agafant-me al Teu Nom, el Més Gran, el Més Lluminós, el Més Poderós, el Més Exaltat, el Més Gloriós i adherint-me a la vora del mantell al qual s’han adherit tots, en aquest món i el venidor.

T’imploro, oh Déu meu, per la Teva dolça veu i per la Teva més exaltada Paraula, que m’acostis cada vegada més al dintell de la Teva porta i no permetis que estigui allunyat de l’ombra de la Teva misericòrdia i del dosser de la Teva generositat. Tu em veus, oh Déu meu agafant-me al Teu Nom, el Més Gran, el Més Lluminós, el Més Poderós, el Més Exaltat, el Més Gloriós i adherint-me a la vora del mantell al qual s’han adherit tots, en aquest món i el venidor.

T’imploro, oh, Déu meu, pel resplendor del Teu front lluminós i pel fulgor de la llum del Teu semblant que brilla en el més alt horitzó, que em cedeixis amb la fragància de la Teva vestidura i em donis a beure del vi escollit de la Teva Expressió. Tu em veus, oh Déu meu, agafant-me al Teu Nom, el Més Gran, el Més Lluminós, el Més Poderós, el Més Exaltat, el Més Gloriós i adherint-me a la vora del mantell al qual s’han adherit tots, en aquest món i el venidor.

T’imploro oh Déu meu, pels Teus cabells què es mouen davant el Teu rostre, d’igual manera que la Teva molt exaltada Ploma corre a través de les pàgines de les Teves Taules abocant més significats ocults sobre el regne de la Teva Causa de forma tal que no retrocedeixi ni sigui destorbat per les insinuacions dels qui han posat inconvenients als Teus signes i han donat l’esquena al Teu rostre. Tu em veus, oh Déu meu agafant-me al Teu Nom, el Més Gran, el Més Lluminós, el Més Poderós, el Més Exaltat, el Més Gloriós i adherint-me a la vora del mantell al qual s’han adherit tots, en aquest món i el venidor.

T’imploro, oh Déu meu, pel Teu Nom què Tu has convertit en el rei dels Teus noms i mitjançant el qual s’extasiarien tots els què estan al cel i a la terra, que em permetis contemplar el sol de la Teva bellesa i que em proveeixis amb el vi de la Teva expressió. Tu em veus, oh Déu meu agafant-me al Teu Nom, el Més Gran, el Més Lluminós, el Més Poderós, el Més Exaltat, el Més Gloriós i adherint-me a la vora del mantell al qual s’han adherit tots, en aquest món i el venidor.

T’imploro, oh Déu meu, pel tabernacle de la Teva majestat sobre els més alts cims i pel dosser de la Teva Revelació a les més altes muntanyes, que m’ajudis bondadosament a fer el què la Teva voluntat ha desitjat i el Teu propòsit ha manifestat. Tu em veus, oh Déu meu agafant-me al Teu Nom, el Més Gran, el Més Lluminós, el Més Poderós, el Més Gran, el Més Exaltat, el Més Gloriós i adherint-me a la vora del mantell al qual s’han adherit tots, en aquest món i el venidor.

T’imploro, oh Déu meu, per la Teva Bellesa que brilla sobre l’horitzó de l’eternitat, una Bellesa davant la qual s’inclina en adoració el regne de l‘encant en quant aquest es revela, magnificant-la amb tons vibrants, que em permetis morir a tot el què posseeixo i viure per a tot el què a Tu et pertany. Tu em veus, oh Déu meu agafant-me al Teu Nom, el Més Gran, el Més Lluminós, el Més Poderós, el Més Exaltat, el Més Gloriós i adherint-me a la vora del mantell al qual s’han adherit tots, en aquest món i el venidor.

T’imploro, oh Déu meu, per la Manifestació del Teu Nom, el Benamat, per mitjà del qual foren consumits els cors dels Teus amants i s’enlairaren les ànimes de tots els què habiten a la terra, que m’ajudis a recordar-te entre les Teves criatures i a enaltir-te entre el Teu poble. Tu em veus, oh Déu meu, agafant-me al Teu Nom, el Més Gran, el Més Lluminós, el Més Poderós, el Més Exaltat, el Més Gloriós i adherint-me a la vora del mantell al qual s’han adherit tots, en aquest món i el venidor.

T’imploro, oh Déu meu, pel xiuxiueig del diví Arbre del Lotus i pel murmuri de les brises de la Teva Expressió en el regne dels Teus noms, que m’allunyis de tot el què detesta la Teva voluntat i m’apropis al lloc on resplendeix Aquell qui és l’Aurora dels Teus signes. Tu em veus, oh Déu meu, agafant-me al Teu Nom, el Més Gran, el Més Lluminós, el Més Poderós, el Més Exaltat, el Més Gloriós i adherint-me a la vora del mantell al qual s’han adherit tots, en aquest món i el venidor.

T’imploro, oh Déu meu, per aquella Lletra que, tan aviat com sortí de la boca de la Teva voluntat, feu que els oceans s’agitessin, els vents bufessin, els fruits es manifestessin, els arbres brotessin, tots els vestigis del passat s’esvaïssin, s’esqueixessin els vels, i va fer que tots aquells què estan consagrats a Tu s’apressessin a dirigir-se cap a la llum del semblant del seu Senyor, l’Irrestringit, que em donis a conèixer el què estava ocult als tresors del Teu coneixement i el què estava amagat als dipòsits de la Teva saviesa. Tu em veus, oh Déu meu, agafant-me al Teu Nom, el Més Gran, el Més Lluminós, el Més Poderós, el Més Exaltat, el Més Gloriós i adherint-me a la vora del mantell al qual s’han adherit tots, en aquest món i el venidor.

T’imploro, oh Déu meu, pel foc del Teu amor que va treure la son dels ulls dels Teus elegits i els Teus estimats, i pel record i lloança que T’ofereixen a trenc d’alba que em comptis entre aquells què han assolit el què Tu has enviat al Teu Llibre i manifestat per la Teva voluntat. Tu em veus, oh Déu meu, agafant-me al Teu Nom, el Més Gran, el Més Lluminós, el Més Poderós, el Més Exaltat, el Més Gloriós i adherint-me a la vora del mantell al qual s’han adherit tots, en aquest món i el venidor.

T’imploro, oh Déu meu, per la llum del Teu semblant què ha impulsat als qui estan a prop Teu a rebre els dards del Teu decret i als qui estan consagrats a Tu, a enfrontar-se a les espases dels Teus enemics al Teu camí, que decretis per a mi, mitjançant la Teva exaltada ploma, allò què Tu has decretat pels Teus fidels i elegits. Tu em veus, oh Déu meu, agafant-me al Teu Nom, el Més Gran, el Més Lluminós, el Més Poderós, el Més Exaltat, el Més Gloriós i adherint-me a la vora del mantell al qual s’han adherit tots, en aquest món i el venidor.

T’imploro, oh Déu meu, pel Teu Nom, (mitjançant el qual has escoltat la invocació dels Teus amants, els sospirs dels qui t’anhelen, el plor dels qui gaudeixen de la Teva proximitat, el gemec dels qui estan consagrats a Tu i mitjançant el qual has acomplert els desitjos dels qui han posat les seves esperances en Tu i has realitzat els seus anhels per mitjà de la Teva gràcia i favors), i pel Teu Nom mitjançant el qual l’oceà de la misericòrdia es va agitar davant el Teu rostre, i els núvols de la Teva generositat abocaren la seva pluja sobre els Teus serfs, que decretis per a tothom què s’ha girat cap a Tu i hagi observat el dejuni què Tu has prescrit, la recompensa decretada per aquells què no parlen sinó amb el Teu permís i per aquells què han rebutjat tot el què posseeixen en el Teu camí per amor a Tu.

T’imploro, oh Senyor meu, per Tu mateix, pels Teus signes, pels Teus clars senyals, per la refulgent llum del sol de la Teva Bellesa i per les Teves Branques, que absolguis les faltes dels qui s’han mantingut ferms a les Teves lleis i han observat allò què Tu els has prescrit al Teu Llibre. Tu em veus, oh Déu meu, agafant-me al Teu Nom, el Més Gran, el Més Lluminós, el Més Poderós, el Més Exaltat, el Més Gloriós i adherint-me a la vora del mantell al qual s’han adherit tots, en aquest món i el venidor.

#5779
- Bahá'u'lláh

 

Dies intercalars

DIES INTERCALATS

Els dies intercalars, del 26 de febrer a l’1 de març inclusius, han de ser dies de preparació al Dejuni, dies d’hospitalitat, caritat i obsequi de regals.

Déu meu, Foc meu, Llum meva! Han començat els dies què Tu has designat al Teu Llibre com Ayyám-i-Há , oh Tu, qui ets el Rei dels noms, i s’aproxima el dejuni què la Teva exaltadíssima Ploma ha ordenat observar a tots els què estan al regne de la Teva creació. Et suplico, oh Senyor meu, per aquests dies i per tots aquells què durant aquest període s’han agafat al cordó dels Teus manaments i s’han aferrat a l’agafador dels Teus preceptes, que concedeixis que se li assigni a cada ànima un lloc dins els recintes de la Teva cort i un seient al revelar-se els resplendors de la llum del Teu semblant.

Aquests són, oh Senyor meu, els Teus serfs als quals cap inclinació corrupta ha apartat del què Tu enviares al Teu Llibre. Ells s’han inclinat davant la Teva Causa, han rebut el Teu Llibre amb aqueixa resolució què neix de Tu, han observat el què Tu els vas prescriure i han optat per seguir el què Tu els enviares.

Tu veus, oh Senyor meu, com han reconegut i admès tot el què Tu has revelat a les Teves Escriptures. Dóna’ls-hi a beure, oh Senyor meu, de les mans de la Teva gràcia, les aigües de la Teva eternitat. Decreta, doncs, per a ells la recompensa ordenada per aquell qui s’ha submergit a l’oceà de la Teva presència i ha aconseguit el vi escollit del Teu encontre.

T’imploro, oh Tu Rei de reis i Complanyidor dels oprimits, que ordenis per a ells el bé d’aquest món i del món venidor. Decreta per a ells, així mateix, el que cap de les Teves criatures ha descobert i compta’ls entre aquells què han circulat al Teu voltant i es mouen en torn al Teu tron a cada món dels Teus mons.

Tu ets veritablement el Tot Poderós, l’Omniscient, l’Informa’t de tot.

#5771
- Bahá'u'lláh

 

Huqúqu’lláh

HUQÚQU’LLÁH

El Huqúqu’lláh és realment una gran llei. Incumbeix a tots fer aquesta ofrena, perquè és la font de la gràcia, l’abundància i de tot bé. És una mercè què acompanyarà a tota ànima en cada món dels mons de Déu, el Posseïdor, el Tot Munífic.

#5768
- Bahá'u'lláh

 

Magnificat ets Tu, oh Senyor de tota la creació, Aquell a Qui tot ha de tornar-se. Amb la meva llengua interior i exterior dono testimoni de què Tu T’has manifestat i revelat, has fet descendir els Teus signes i has proclamat els Teus testimonis. Dono testimoni de que Et bastes a Tu mateix, prescindint de tot quant no siguis Tu i de la Teva santedat per sobre de tot el què és terrenal. Et suplico per la glòria transcendent de la Teva Causa i la potència suprema de la Teva Paraula que confirmis a qui desitgi ofrenar el què li has prescrit al Teu Llibre, i observar allò què ha d’escampar la fragància de la Teva acceptació. Veritablement, Tu ets el Tot Poderós, el Benvolent, el Perdonador, el Tot Generós.

#5769
- Bahá'u'lláh

 

Glorificat ets, oh Senyor meu compassiu! Et suplico, per l’agitació de l’oceà de la Teva expressió, i per les múltiples mostres de la Teva suprema sobirania, i les convincents evidències de la Teva Divinitat, i els misteris ocults què jauen amagats al Teu coneixement, que em donis la Teva gràcia per servir-te a Tu i als Teus elegits, i em permetis ofrenar degudament el Teu Huqúq, el qual has decretat al Teu Llibre.

Oh Senyor meu, qui ha posat l’afecte al Teu domini de glòria i s’ha aferrat tenaçment a la vora de la Teva generositat. Oh Tu qui ets el Senyor de tota l’existència i el Governant del regne dels mons. Et demano que no em neguis allò què posseeixes ni em privis del què has disposat pels Teus elegits.

T’imploro, oh Senyor de tots els noms i Creador dels cels, que m’ajudis a ser ferm en la Teva Causa, per la Teva gràcia enfortidora, de tal manera que les vanitats del món no em facin exclourem com per un vel, ni que m’obstaculitzin les violentes commocions dels malvats què s’han proposat extraviar al Teu poble als Teus dies. Destina, llavors, per a mi, oh Desig del meu cor, el bé d’aquest món i del venidor. Certament Tu ets poderós per fer la Teva voluntat. No hi ha Déu sinó Tu, Qui sempre perdona, el Més Generós.

#5770
- Bahá'u'lláh

 

Lloat siguis, oh Senyor Déu meu! T’imploro pel Teu Nom, que ningú ha reconegut dignament i el significat del qual cap ànima ha pogut sondejar; et suplico per Aquell qui és la Font de la revelació i l’Aurora dels Teus signes, que facis del meu cor un receptacle dels Teu amor i del Teu record, Uneix-lo al Teu gran oceà, perquè d’ell emanin les aigües vives de la Teva saviesa i els corrents cristal·lins de la Teva glorificació i lloança.

Els membres del meu cos testimonien la Teva unitat i els cabells del meu cap declara la força de la Teva sobirania i poder. He restat davant la porta de la Teva gràcia amb absoluta humilitat i completa abnegació, m’he aferrat a la vora de la Teva munificència i he fixat els meus ulls en l’horitzó dels Teus dons.

Destina per mi, oh Déu meu, allò que sigui digne de la Teva majestat, i ajuda’m amb la Teva gràcia enfortidora a ensenyar la Teva Causa de manera tal que els morts surtin dels seus sepulcres i s’apressin cap a Tu, confiant plenament en Tu i fixant el seu esguard a l’orient de la Teva Causa i el punt de l’alba de la Teva Revelació. Tu ets veritablement el més Poderós, l’Altíssim, l’Omniscient, el Tot Savi.

#5823
- Bahá'u'lláh

 

Oh Déu Tu ets l’Autor de totes les Manifestacions, l’Origen de tots els Orígens, la Font de totes les Revelacions i la Deu de totes les Llums! Testimonio que pel Teu Nom el cel de la comprensió ha estat guarnit i l’oceà de l’expressió s’ha agitat i s’han promulgat les dispensacions de la Teva providència als seguidors de totes les religions.

Jo t’imploro que m’enriqueixis de la manera què pugui prescindir de tot tret de Tu. Fes descendir, doncs, sobre meu, dels núvols de la Teva munificència, allò què em beneficiï en cada món dels Teus mons. Ajuda’m, llavors, mitjançant la Teva gràcia enfortidora, a servir de tal manera a la Teva Causa entre els teus serfs, que pugui jo mostrar allò què em faci ser recordat tant com perduri el teu regne i persisteixi el seu domini.

Oh Senyor meu, aquest és el Teu serf què s’ha girat amb tot el seu ser cap l’horitzó de munificència, l’oceà de la Teva gràcia i el cel dels Teus dons. Procedeix amb mi com correspon a la Teva Majestat, a la Teva Glòria, a la Teva Generositat i a la Teva Gràcia.

Tu ets en veritat el Déu de força i poder, qui estàs capacitat per contestar a aquells què T’imploren. No hi ha Déu tret de Tu, l’Omniscient, el Tot Savi.

#5824
- Bahá'u'lláh

 

Glòria a Tu, oh Senyor del món i Desig de les nacions, oh Tu què T’has fet manifest en el Més Gran Nom, per mitjà del qual les perles de la saviesa i l’expressió han aparegut de les ostres del gran mar del Teu coneixement i els cels de la revelació divina han estat adornats amb la llum de l’aparició del sol del Teu semblant.

Jo et demano, per aquella paraula per mitjà de la qual la Teva prova es féu perfecta entre les Teves criatures i es complí el Teu testimoni entre els Teus serfs, que enforteixis al Teu poble en allò què faci irradiar la faç de la Causa en el Teu domini i que faci enarborar els estendards del Teu poder entre els Teus serfs i aixecar les ensenyes de la Teva guia per tots els Teus dominis.

Oh Senyor meu! Tu veus agafar-se de la corda de la Teva gràcia i aferrar-se a la vora del mantell de la Teva beneficència. Ordena per a ells el què els acosti més a Tu i guarda’ls de tot tret de Tu.

Jo Et demano, oh Rei de l’existència i Protector d’allò que és visible i invisible, que converteixis a qualsevol s’aixequi a servir la Teva Causa en un mar què es mou pel Teu desig, en un què està encès amb el foc del Teu Arbre Sagrat que lluu des de l’horitzó del cel de la Teva voluntat. Veritablement Tu ets el Poderós, a Qui ni el poder de tot el món ni la forca de les nacions poden debilitar. No hi ha Déu tret de Tu, l’Únic, l’Incomparable, el Protector, Qui subsisteix per si mateix.

#5825
- Bahá'u'lláh

 

Magnificat sigui el teu nom, oh Déu meu, per quant has manifestat el Dia que és el Rei dels Dies; Dia què Tu anunciares als Teus Elegits i als Teus Profetes en les Teves més excelses Taules; dia en què Tu abocares l’esplendor de la glòria de tots els Teus Noms sobre totes les coses creades. Gran és la benedicció de qualsevol que s’hagi dirigit a Tu, hagi aconseguit la Teva presència i hagi captat l’accent de la Teva veu.

T’imploro, oh Senyor meu pel nom d’Aquell al Qui circumda en adoració el Regne dels Teus noms, que ajudis als qui Et són estimats a glorificar la Teva paraula entre els Teus serfs i a escampar la Teva lloança entre les Teves criatures, de manera que l’èxtasi de la Teva Revelació sadolli l’ànima de tots els habitants de la Teva terra.

Oh Senyor meu, ja que Tu els has guiat cap a les aigües vivents de la Teva gràcia concedeix amb la Teva generositat que no siguin separats de Tu i, atès que els has convocat al recinte del Teu Tron, per la Teva amorosa bondat, no els separis de la Teva presència. Fes descendir sobre ells allò què els faci desprendre’s completament de tot tret de Tu i els capaciti per remuntar-se en l’atmosfera de la Teva proximitat, de manera que ni el predomini dels opressors ni les insinuacions dels qui no han cregut en el Teu molt august i poderosíssim Ser siguin capaços de mantenir-los lluny de Tu.

#5826
- Bahá'u'lláh

 

Digués: Magnificat sigui el Teu Nom, oh Senyor Déu meu! Et prego pel Teu Nom, pel mitjà del qual lluï resplendent l’esplendor de la llum de la saviesa quan els cels de l’expressió divina es posaren en moviment entre la humanitat, que m’ajudis generosament amb les Teves confirmacions celestials i em permetis exaltar el Teu Nom entre els Teus serfs.

Oh Senyor! Cap a Tu giro el meu rostre, desprès de tot excepte de Tu i adherint-me fermament a la vora del mantell de les Teves múltiples benediccions. Amolla, per tant, la meva llengua per a proclamar allò què captivi les ments dels homes i alegri les seves ànimes i esperits. Enforteix-me, llavors, en la Teva Causa, de tal manera que no em pugui destorbar la superioritat dels opressors entre les Teves criatures ni em pugui retenir l’atac dels descreguts entre aquells què habiten el Teu regne. Fes-me com una llàntia que brilli en totes les Teves terres, perquè aquells en els cors dels quals brilla la llum del Teu coneixement i perdura l’anhel pel Teu amor siguin guiats pel seu resplendor.

Veritablement potent ets Tu per fer tot el què et plagui i en la Teva mà tens el regne de la creació. No hi ha altre Déu tret de Tu, el Tot Poderós, el Tot Savi.

#5827
- Bahá'u'lláh

 

Màrtirs i llurs famílies

MARTIRS I LLURS FAMÍLIES

Ell és Déu!

Oh Senyor, Déu meu! Oh Tu, Auxiliador dels desvalguts, Socorredor dels pobres i Salvador dels desemparats què es tornen cap a Tu. Amb la major humilitat aixeco les meves mans suplicants cap al Teu regne de bellesa i fervorosament Et crido amb la meva llengua interior, dient: Oh Déu, Déu meu! Ajuda’m a adorar-te, enforteix la meva esquena per servir-te; assisteix-me, per la Teva gràcia, en la meva servitud cap a Tu; fes que romangui ferm en la meva obediència cap a Tu; vessa sobre meu les abundants efusions de la Teva generositat, permet que les mirades de la Teva amorosa bondat es dirigeixin cap a mi i submergeix-me a l’oceà del Teu perdó. Permet que sigui confirmat en la meva lleialtat a la Teva Fe i atorga’m una mesura major de certesa i convicció perquè pugui prescindir completament del món, girar el meu rostre cap al Teu amb total devoció, ser enfortit pel Teu poder irresistible de les comprovacions i testimonis i investit amb majestat i força, pugui passar més enllà de tota regió del cel i la terra. Veritablement, Tu ets el Misericordiós, el Tot Gloriós, el Benèvol, el Compassiu.

Oh Senyor! Aquests són els sobrevivents entre els màrtirs, aquella companyia d’ànimes beneïdes. Han suportat tota tribulació i demostrat paciència davant la greu injustícia. Han rebutjat a tota folgança i prosperitat, s’han sotmès voluntàriament a atroces patiments i adversitats al camí del Teu amor i encara romanen captius a les urpes dels seus enemics, els quals, contínuament els turmenten amb espantós suplici i els oprimeixen per caminar fermament pel Teu recte camí. No hi ha qui els ajudi, ningú qui els ofereixi amistat. Apart els infames i els perversos no hi ha qui s’associï o agermani amb ells.

Oh Senyor! Aquestes ànimes han conegut amarga agonia en aquesta vida terrenal i, com mostra del seu amor per la resplendent bellesa del Teu rostre, i en la seva ànsia per acostar-se al Teu Regne celestial, han tolerat cada ultratge repugnant amb el qual els ha castigat el poble de la tirania.

Oh Senyor! Sadolla llurs oïdes amb els versicles de l’ajuda divina i d’una prompta victòria, i lliura’ls de l’opressió d’aquells què ostenten poder tan terrible. Retè les mans dels malvats i no permetis que aquestes ànimes siguin destrossades per les urpes i ullals de les ferotges bèsties, car estan captius pel seu amor a Tu i havent-los estat confiats els misteris de la Teva santedat es troben humils i dempeus davant la Teva porta i han aconseguit el Teu exaltat recinte.

Oh Senyor! Enforteix-los, bondadosament, amb un nou esperit; il·lumina llurs ulls permetent que contemplin els Teus meravellosos signes a la foscor de la nit; destina per a ells tot el bé què abunda al Teu regne de misteris, fes que siguin com estrelles brillants què resplendeixen sobre aquestes regions, com frondosos arbres plens de fruits i branques gronxant-se amb les brises de l’alba.

Veritablement, Tu ets el Munífic, el Fort, el Poderós, l’Omnipotent, el Lliure. No hi ha Déu sinó Tu, el Déu d’amor i tendra misericòrdia, el Tot Gloriós, Qui sempre perdona.

#5767
- `Abdu'l-Bahá

 

Naw-Rúz

NAW-RÚZ

Naw-Rúz és la festa què es celebra el 21 de març. Significa Any Nou i és el primer dia de l’any bahá’í.

Lloat siguis Tu, oh Déu meu, per haver ordenat Naw-Rúz com a festivitat per aquells qui han observat el dejuni per amor a Tu i s’han abstingut de tot el què T’és detestable. Permet, oh Senyor meu, que el foc del Teu amor i l’escalfor produïda pel dejuni ordenat per Tu els inflami en la Teva Causa i els faci ocupar-se de la Teva lloança i record.

Ja que Tu els has guarnit , oh Senyor meu, amb l’ornament del dejuni prescrit per Tu, guarneix-los també amb l’ornament de la Teva acceptació mitjançant la Teva gràcia i generós favor, doncs els fets dels homes depenen tots de la Teva complaença i estan condicionats al Teu manament. Si Tu consideressis a qui a trencat el dejú com si l’hagués observat, tal home seria comptat entre els que han observat el dejuni des de tota l’eternitat. I si Tu decretessis què aquell qui ha observat el dejuni ho ha trencat, aquella persona seria considerada entre els qui han fet que el mantell de la Teva Revelació estigui tacat de pols i han estat allunyats de les aigües cristal·lines d’aquesta font viva.

Tu ets Aquell per mitjà del qual s’ha aixecat l’emblema “Lloable ets Tu en les Teves obres” i s’ha estès l’estendard “Obeït ets Tu en el Teu mandat”. Dóna a conèixer aquesta posició Teva, oh Senyor meu, als Teus serfs, perquè s’adonin de que l’excel·lència de tota cosa depèn del Teu mandat i de la Teva Paraula, i de la virtut de tot acte està condicionada al Teu permís i complaença de la Teva voluntat i reconeguin que les regnes dels fets dels homes estan en mans de la Teva acceptació i manament. Fes-los saber això perquè res en absolut els separi de la Teva bellesa en aquests dies en que Crist exclama: “Tot domini és Teu, oh Tu, Engendrador de l’Esperit”, i el Teu Amic exclama: “Glòria sigui a Tu, oh Tu, Benamat!, perquè has revelat la Teva bellesa i has decretat per els Teus elegits allò què farà que atenyi la seu de la revelació del Teu Nom Més Gran, per mitjà del qual s’han lamentat tots els pobles, amb l’excepció d’aquells què s’han desprès de tot menys de Tu i s’han girat cap Aquell qui és el Revelador de Tu mateix i la Manifestació dels Teus atributs”.

Aquell qui és la Teva Branca i tota la Teva companyia, oh Senyor meu, han finalitzat el seu dejú en aquest dia, després d’haver-lo observat dins els recintes de la Teva cort i en la seva ànsia per complaure’t. Ordena per Ell i per ells i per tots els què han entrat a la Teva presència en aquests dies tot el bé que Tu destinares al Teu Llibre. Proveeix-los, doncs, amb el què els beneficiï tant en aquesta vida com en la venidora.

Tu ets en veritat l’Omniscient, el Tot Savi.

#5766
- Bahá'u'lláh

 

Tablets

Taula d’Ahmad

TAULA D’AHMAD

Bahá’u’lláh ha dotat aquestes oracions obligatòries, junt amb altres oracions concretes com l’Oració de Guariment i la Taula d’Ahmad, d’una força i una transcendència especials i, per tant, han de ser acceptades com a tals i els creients han de recitar-les amb una fe i una confiança incondicionals, perquè a través d’elles puguin entrar en una comunió molt més intima amb Déu i identificar-se més plenament amb llurs lleis i preceptes.

Ell és el Rei, l’Omniscient, el Savi!

Heus ací, que el Rossinyol del Paradís canta sobre les branques de l’Arbre de l’Eternitat dolces i sagrades melodies, proclamant als sincers les bones noves de la proximitat de Déu, cridant als creients en la Unitat Divina a la cort de la Presència del Generós, informant als despresos sobre el missatge què ha estat revelat per Déu, el Rei, el Gloriós, l’Incomparable, guiant els amants cap a aquesta resplendent Bellesa.

Veritablement aquesta és la Bellesa Més Gran anunciada en els Llibres dels Missatgers, per mitjà de la qual la veritat serà distingida de l’error i la saviesa de cada mandat serà provada. Veritablement Ell és l’Arbre de la Vida què dóna els fruits de Déu, l’Exaltat, el Poderós, el Gran.

Oh Ahmad! Testimonia que certament Ell és Déu i no hi ha Déu sinó Ell, el Rei, el Protector, l’Incomparable, l’Omnipotent. I que Aquell a qui Ell va manifestar amb el nom d’’Alí va ser el vertader enviat de Déu, els mandats del qual tots acatem.

Digues: Oh, poble, sigues obedient a les ordenances de Déu què han estat establertes al Bayán pel Gloriós, el Savi. Vertaderament Ell és el Rei dels Missatgers i el seu Llibre és el Llibre Mare, si ho sabessis. Així us pronuncia el Rossinyol la seva crida des d’aquesta presó. Ell només ha de donar a conèixer aquest clar missatge. Qualsevol que ho desitgi, que s’aparti d’aquest consell i qualsevol que ho desitgi, que triï el camí què condueix al seu Senyor.

Oh poble, si negues aquests versos, per mitjà de quina prova creus en Déu? Produïu-la, oh assemblea de falsos.

No. Per aquell en la mà del qual hi ha la meva ànima! Ni poden ni mai podran fer això, encara que s’unissin per ajudar-se els uns als altres.

Oh Ahmad! No oblidis les meves generositats mentre estic absent. Recorda els meus dies durant els teus dies i les meves angoixes i desterrament en aquesta llunyana presó. I sigues tan ferm en el meu amor que el teu cor no vacil·li, encara que les espases dels enemics descarreguin colps sobre tu i tots els cels i la terra s’alcin en contra teu.

Sigues com una flama de foc pels meus enemics i un riu de vida eterna pels meus estimats i no siguis dels qui dubten.

I si et vingués aflicció en el meu camí o degradació per Causa meva, no et preocupis per això.

Confia en Déu, el teu Déu i el Senyor dels teus pares. Car la gent erren pels camins de l’error, privats de discerniment per veure a Déu amb els seus propis ulls o escoltar la seva Melodia amb la seva pròpia oïda. Així els hem trobat, com tu també ho testimonies.

Així les seves supersticions s’ha convertit en vels què s’interposen entre ells i els seus propis cors, apartant-los del camí de Déu, l’Exaltat, el Gran.

Tingues per cert que de veritat aquell què s’allunya d’aquesta Bellesa s’ha allunyat també dels Missatgers del passat i mostra orgull davant Déu, des de tota eternitat fins a tota eternitat.

Aprèn bé aquesta Taula, oh Ahmad. Recita-la durant els teus dies i no et separis d’ella. Perquè en veritat Déu ha ordenat per aquell què la reciti la recompensa de cent màrtirs i un servei a ambdós mons.

Aquests favors te’ls hem conferit amb una generositat de part nostra i una misericòrdia de nostra presència, per tal que siguis dels agraïts.

Per Déu! Si algú que estigui afligit o amb pena llegeix aquesta Taula amb absoluta sinceritat, Déu dissiparà la seva tristesa, resoldrà les seves dificultats i allunyarà les seves afliccions.

Vertaderament Ell és el Misericordiós, el Compassiu. Lloat sia Déu, senyor de tots els mons.

#5765
- Bahá'u'lláh

 

Taula del Foc

TAULA DEL FOC

En el Nom de Déu, el Més Antic, el Més Gran.

En veritat, els cors dels sincers s’han consumit pel foc de la separació. On és el resplendor de la llum del Teu semblant, Oh Benaurat dels mons?

Els qui estan prop Teu han estat abandonats a les tenebres de la desolació. On és la lluentor de l’alba de la reunió amb tu, Oh Desig dels mons?

Els cossos dels Teus elegits jeuen tremolant a les sorres llunyanes. On és l’oceà de la Teva presència, Oh Encantador dels mons?

Les mans anhelants s’aixequen cap al cel de la Teva gràcia i generositat. On són les pluges dels Teus dons, Oh Contestador dels mons?

Els infidels s’han aixecat amb tirania per tot arreu. On és el poder irresistible de la Teva ploma ordenadora, Oh Conqueridor dels mons?

El lladruc dels gossos ressona fort per tot arreu. On és el lleó de la selva del Teu poder, Oh Castigador dels mons?

La fredor s’ha apoderat de tota la humanitat. On és l’escalfor del teu amor, Oh Foc dels mons?

La calamitat ha arribat al límit. On són els senyals del Teu socors, Oh Salvació dels mons?

L’obscuritat ha envoltat la majoria dels pobles. On és la brillantor del Teu resplendor, Oh Refulgència dels mons?

Els colls dels homes s’han dreçat amb maldat. On són les espases de la Teva venjança, Oh Destructor dels mons?

La degradació ha arribat al seu nivell més baix. On són els emblemes de la Teva glòria, Oh Glòria dels mons?

Les penes han afligit al Revelador del Teu Nom, el Tot Misericordiós. On és l’alegria de l’alba de la teva Revelació, Oh Delit dels mons?

L’angoixa ha sobrevingut a tots els pobles de la Terra. On són les insígnies de la Teva alegria, Oh Goig dels mons?

Tu veus com el Lloc del trenc d’alba dels Teus signes està ocult per insinuacions malèvoles. On són els dits de la Teva força, Oh Poder dels mons?

Una set apressant ha vençut tots els homes. On és el riu de la Teva generositat, Oh Misericòrdia dels mons?

La cobdícia ha esclavitzat tota la humanitat. On són les personificacions del despreniment, Oh Senyor dels mons?

Tu veus aquest agreujat solitari en l’exili. On són les hosts del cel del Teu Mandat, Oh Sobirà dels mons?

He estat abandonat en terra estranya. On són els emblemes de la teva fidelitat, Oh Confiança dels mons?

Les agonies de la mort s’han apoderat de tots els homes. On és l’onatge del Teu oceà de vida eterna, Oh Vida dels mons?

Els xiuxiuejos de Satanàs han bufat a l’oïda de totes les criatures. On és l’estrella fugaç del Teu foc, Oh Llum dels mons?

L’embriaguesa de la passió ha pervertit la major part de la humanitat. On són les aurores de la puresa, Oh Desig dels mons?

Tu veus Aquest Agreujat ocult per la tirania dels Siris. On és la refulgència de la llum de la Teva aurora. Oh Llum dels mons?

Tu em veus obligat a guardar silenci impedit de parlar. On, llavors, brotaran les Teves melodies, Oh Rossinyol dels mons?

La majoria de la gent està embolcallada en fantasies i vanes imaginacions. On són els exponents de la Teva Certesa, Oh Seguretat dels mons?

Bahá s’està ofegant en un mar de tribulacions. On és l’arca de la Teva salvació, Oh Salvador dels mons?

Tu veus l’Alba de la Teva expressió a l’obscuritat de la creació. On és el sol del cel de la Teva gràcia, oh Il·luminador dels mons?

Les llànties de la veritat i de la puresa, de la lleialtat i de l’honor han estat apagades. On són els signes de la Teva Còlera venjadora, Oh Motor dels mons?

Pots veure algú què T’hagi defensat, o que reflexioni sobre el què li va esdevenir a Ell en el camí del Teu amor? Ara la meva ploma es deté, Oh Benaurat dels mons.

Les branques del Diví Arbre del Lotus jeuen trencades pels impetuosos vents del destí. On són les banderes del Teu socors, Oh Defensor dels mons?

Aquest Rostre està ocult en la polseguera de la calumnia. On són les brises de la Teva compassió, Oh Misericòrdia dels mons?

La gent de la mentida embruta la túnica de santedat. On és la vestidura de la Teva santedat, Oh Embellidor dels mons?

La porta que condueix a la Divina Presència està tancada, degut a la tirania dels Teus enemics. On és la clau del Teu do, Oh Obridor dels mons?

Les fulles estan groguenques pels vents verinosos de la sedició. On és el xàfec dels núvols de la Teva generositat, Oh Donador dels mons?

L’univers s’obscureix amb la polseguera del pecat. On són les brises de la Teva misericòrdia, Oh Perdonador dels mons?

Aquest Jove està solitari en una terra deserta. On és la pluja de la Teva gràcia celestial, Oh Donador dels mons?

Oh Ploma Suprema! En el regne etern hem sentit la Teva dolcíssima crida. Escolta el que profereix la Llengua de Grandesa, Oh Agreujat dels mons!

Si no fos pel fred, com podria prevaler l’escalfor de les Teves paraules, Oh Expositor dels mons?

Si no fos per la calamitat, com podria lluir el Sol de la Teva paciència, Oh Llum dels mons?

No et lamentis a causa dels malvats, puix vas ser creat per suportar i per resistir, Oh Paciència dels mons.

Quan dolç fou el trenc d’alba a l’horitzó de l’Aliança entre els fomentadors de sedició i el Teu anhel per Déu, Oh Amor dels mons.

Per tu fou enarborat l’estendard de la independència als cims més alts i es va agitar la mar de la munificència, Oh Encís dels mons.

Per la Teva soledat va brillar el Sol de la Unitat i pel Teu desterrament la Terra de la unitat fou abillada. Tingués paciència, Oh tu, Desterrat dels mons.

Hem fet de la humiliació la vestidura de glòria de l’aflicció l’ornament del Teu temple, oh Orgull dels mons.

Tu veus que els cors estan plens d’odi i passar per alt és propi de Tu, Oh Encobridor dels pecats dels mons.

Quan les espases llambregin, avança! Quan volin els dards, apressa’t, Oh Sacrifici dels mons.

Et lamentaràs Tu o em lamentaré Jo? Més bé, ploraré Jo per l’escassetat dels Teus defensors, Oh Tu què has causat el lament dels mons.

En veritat, he sentit la Teva crida, Oh Gloriosíssim Benaurat. I ara la faç de Bahà està ardent amb l’escalfor de la tribulació i amb el foc de la Teva radiant paraula i Ell s’ha aixecat amb fidelitat al lloc del sacrifici, mirant cap a la Teva voluntat, Oh Ordenador dels mons.

Oh, ‘Alí-Akbar, dóna gràcies al Teu Senyor per aquesta Taula, de la què pots aspirar la fragància de la Meva humilitat i conèixer allò què ens ha assetjat al camí de Déu, Adora’t de tots els mons.

Si tots els serfs llegeixen i mediten sobre això se’ls encendrà a les venes un foc que incendiarà els mons.

#5764
- Bahá'u'lláh

 

Taula del Sagrat Mariner

TAULA DEL SAGRAT MARINER

Estudieu la Taula del Sagrat Mariner perquè pugueu saber la veritat, i considerar que la Beneïda Bellesa ha predit plenament esdeveniments futurs. Aquells què perceben estiguin alerta! - ‘Abdu’l-Bahá

Ell és el Gloriós, el Benamat! Oh Sagrat Mariner! Ordena que la Teva arca d’eternitat aparegui davant el Concurs Celestial,

Glorificat sigui el meu Senyor, el Tot Gloriós! i llença-la sobre l’antic mar, en el Seu Nom, el Més Meravellós,

Glorificat sigui el meu Senyor, el Tot Gloriós! i permet que entrin els esperits angelicals, en el Nom de Déu, l’Altíssim.

Glorificat sigui el meu Senyor, el Tot Gloriós! deixa anar, llavors, els calabrots, perquè pugui navegar sobre l’oceà de glòria,

Glorificat sigui el meu Senyor el Tot gloriós! els qui moren en ella potser atenyin el refugi en les proximitats del regne sempitern.

Glorificat sigui el meu Senyor el Tot gloriós! Havent arribat a la riba sagrada, platja dels mars carmesí,

Glorificat sigui el meu Senyor el Tot Gloriós! ordena’ls-hi eixir perquè atenyin aqueixa posició etèria i invisible,

Glorificat sigui el meu Senyor el Tot gloriós! posició en la què el Senyor ha aparegut a la Flama de la Seva Bellesa dins l’arbre immortal;

Glorificat sigui el meu Senyor el Tot gloriós! on les personificacions de la Seva Causa es purificaren a si mateixes del jo i la passió;

Glorificat sigui el meu Senyor el Tot gloriós! al voltant de la qual la Glòria de Moisès circumda junt a les hosts sempiternes;

Glorificat sigui el meu Senyor el Tot gloriós! on la Mà de Déu emergeix des del Seu si de grandesa;

Glorificat sigui el meu Senyor el Tot gloriós! on l’arca de la Causa roman immòbil encara que als seus residents els siguin manifestats tots els atributs divins.

Glorificat sigui el meu Senyor el Tot gloriós! Oh Mariner! Mostra als qui són dins l’arca allò que t’hem ensenyat rere el místic vel,

Glorificat sigui el meu Senyor el Tot gloriós! per ventura no es demorin al sagrat i nivi lloc,

Glorificat sigui el meu Senyor el Tot Gloriós! sinó que en ales de l’esperit puguin remuntar-se cap a eixa posició què el Senyor ha exalçat per sobre tota menció en els mons inferiors,

Glorificat sigui el meu Senyor el Tot gloriós! puguin volar per l’espai com aucells afavorits ocults als Mars de la llum.

Glorificat sigui el meu Senyor el Tot gloriós! Ells superaren els graus de les limitacions terrenals i atenyeren el de la unitat divina, el centre de guia celestial.

Glorificat sigui el meu Senyor el Tot gloriós! Han desitjat ascendir a aquella posició què el Senyor ha ordenat estigui per sobre de les seves posicions.

Glorificat sigui el meu Senyor el Tot gloriós! Després del qual el candent meteor els expulsà entre els què habiten al Regne de la Presència,

Glorificat sigui el meu Senyor el Tot gloriós! i sentiren alçar-se la Veu de Grandesa rere l’invisible pavelló a les Altures de Glòria:

Glorificat sigui el meu Senyor el Tot gloriós! “Oh àngels guardians! Tornar-los a la seva llar en el món inferior”,

Glorificat sigui el meu Senyor el Tot gloriós! “car s’han proposat elevar-se cap a aquella esfera què les ales del colom celestial mai ha aconseguit”;

Glorificat sigui el meu Senyor el Tot gloriós! “amb el qual la nau de la fantasia es deté, les ments dels què comprenen no poden entendre”.

Glorificat sigui el meu Senyor el Tot gloriós! Llavors guaità la verge del cel des de la seva exaltada cambra,

Glorificat sigui el meu Senyor el Tot gloriós! i amb el seu rostre assenyalà cap al Concurs Celestial,

Glorificat sigui el meu Senyor el Tot gloriós! inundant el cel i la terra amb la llum del seu semblant,

Glorificat sigui el meu Senyor el Tot gloriós! i quan el resplendor de la seva bellesa brillà sobre el poble de la pols,

Glorificat sigui el meu Senyor el Tot gloriós! tots els éssers foren sacsejats als seus sepulcres mortals.

Glorificat sigui el meu Senyor el Tot gloriós! Llavors ella elevà una crida què en tota l’eternitat cap oïda mai ha escoltat,

Glorificat sigui el meu Senyor el Tot gloriós! I així proclamà: “Pel Senyor! Aquell, el cor del qual no tingui fragància d’amor d’aquest exaltat i gloriós Jove àrab”,

Glorificat sigui el meu Senyor el Tot gloriós! “de cap manera podrà ascendir cap a la glòria del més elevat cel”.

Glorificat sigui el meu Senyor el Tot gloriós! Després cridà una donzella entre les seves serves,

Glorificat sigui el meu Senyor el Tot gloriós! i li ordenà: “Descendeix cap a l’espai des de les mansions de l’eternitat”,

Glorificat sigui el meu Senyor el Tot gloriós! i torna’t cap a allò què han ocultat en el més íntim dels seus cors”.

Glorificat sigui el meu Senyor el Tot gloriós! “Si inhalessis el perfum del mantell del Jove què ha estat ocult al tabernacle de llum, degut al què les mans dels malvats han forjat”,

Glorificat sigui el meu Senyor el Tot gloriós! “aixeca un crit dins teu perquè els habitants de les cambres del Paradís, els quals, són les personificacions de la riquesa eterna, puguin comprendre i escoltar”;

Glorificat sigui el meu Senyor el Tot gloriós! Perquè tots descendeixin de les seves cambres eternes i tremolin”,

Glorificat sigui el meu Senyor el Tot gloriós! “i besin les seves mans i peus per haver-se remuntat cap a les altures de la fidelitat”;

Glorificat sigui el meu Senyor el Tot gloriós! “pot ser perceben en els seus mantells la fragància del Benamat”.

Glorificat sigui el meu Senyor el Tot gloriós! Després el rostre de la donzella afavorida resplendí sobre les cambres celestials com la llum què brilla des de la faç del Jove per sobre el Seu temple mortal;

Glorificat sigui el meu Senyor el Tot gloriós! llavors ella descendí amb ornaments tals com per il·luminar els cels i tot quant hi ha entre ells.

Glorificat sigui el meu Senyor el Tot gloriós! S’afanyà i perfumà totes les coses a les terres de santedat i grandesa.

Glorificat sigui el meu Senyor el Tot gloriós! Quan arribà allà s’erigí plenament al mateix cor de la creació,

Glorificat sigui el meu Senyor el Tot gloriós! i buscà inhalar la seva fragància en un instant què no coneix principi ni fi.

Glorificat sigui el meu Senyor el Tot gloriós! No trobà en ells el què era el seu desig, i aquesta, en veritat, no és sinó una de les Seves meravelloses històries.

Glorificat sigui el meu Senyor el Tot gloriós! Llavors ella clamà en alta veu, es lamentà i regressà cap a la seva pròpia posició dins de la seva exaltada mansió,

Glorificat sigui el meu Senyor el Tot gloriós! i llavors pronuncià una sola i mística paraula, mussitada en secret amb dolç llenguatge,

Glorificat sigui el meu Senyor el Tot gloriós! i entre el Concurs Celestial i les immortals donzelles del cel proclamà la crida:

Glorificat sigui el meu Senyor el Tot gloriós! “Pel Senyor! D’aquests pretendents no he percebut la brisa de la fidelitat!”

Glorificat sigui el meu Senyor el Tot gloriós! Pel Senyor! El Jove ha romàs sol i abandonat a la terra de l’exili a mans dels impius.”

Glorificat sigui el meu Senyor el Tot gloriós! Llavors ella dintre seu clamà de tal manera que el Concurs Celestial cridà i tremolà,

Glorificat sigui el meu Senyor el Tot gloriós! i caient sobre la pols, entregà el seu esperit. Semblaria haver estat cridada i , atenta a Ell, convocada cap al Regne de dalt.

Glorificat sigui el meu Senyor el Tot gloriós! Glorificat sia Ell què la creà de l’essència de l’amor al mateix cor del Seu exaltat paradís!

Glorificat sigui el meu Senyor el Tot gloriós! Llavors les donzelles del cel, sobre els semblants de les quals mai s’havia posat l’ull de cap habitant del més alt paradís, sortiren apressades de les seves cambres.

Glorificat sigui el meu Senyor el Tot gloriós! Totes es reuniren al seu voltant i, vet ací!, trobaren el seu cos jaient sobre la pols;

Glorificat sigui el meu Senyor el Més Elevat! i mentre la contemplaven i comprenien una paraula de la història relatada pel Jove, descobriren llurs caps, esquinçaren llurs vestits, colpejaren llurs rostres, oblidaren llur goig, vessaren llàgrimes i amb les seves mans feriren llurs galtes, i aquesta és certament una de les penoses i misterioses afliccions.

Glorificat sigui el meu Senyor el Més Elevat!

Bahá’u’ll

#5763
- Bahá'u'lláh

 

Taules de Visitació ‘Abdu’l-Bahá

TAULES DE VISITACIÓ

Aquesta oració, revelada per ‘Abdu’l-Bahá, es llegeix en la seva Tomba. També s’usa com a oració privada.

“Aquell què reciti aquesta oració amb humilitat i fervor portarà alegria i joia al cor d’aquest serf; serà el mateix que si es trobés cara a cara amb ell.”

Ell és el Tot Gloriós!

Oh Déu, el meu Déu! Humilment i amb llàgrimes alço les meves mans suplicants cap a Tu i enfonso la meva cara a la pols del Teu llindar, exaltat per sobre dels coneixements dels doctes i de l’alabança de tots els qui a Tu et glorifiquen. Mira bondadosament el Teu serf, humil i submís davant la Teva porta, amb la mirada de l’ull de la Teva misericòrdia i submergeix-lo a l’oceà de la Teva gràcia eterna.

Senyor! Ell és un pobre i humil serf Teu, esclavitzat i implorant, captiu a la Teva mà; pregant fervorosament, confiant en Tu i amb llàgrimes davant el Teu rostre et crida i t’implora dient:

Oh Senyor, Déu meu! Dóna’m la Teva gràcia per servir els Teus estimats, enforteix-me en la servitud cap a Tu, il·lumina la meva cara amb la llum d’adoració en la Teva cort de santedat i adoració al Teu regne de grandesa. Ajuda’m a ser desprès a l’entrada celestial de la Teva porta, a separar-me de tot dins dels Teus sagrats recintes. Senyor! Dóna’m a beure del calze del despreniment, abilla’m amb el seu mantell i submergeix-me al seu oceà. Converteix-me en pols al camí dels Teus estimats i permet que ofereixi la meva ànima als altars de la terra ennoblida per les passes dels Teus elegits al Teu camí, oh Senyor de glòria a dalt del cel.

Amb aquesta oració el Teu serf et crida a l’aurora i a la nit. Compleix el desig del seu cor, oh Senyor. Il·lumina el seu cor, alegra el seu pit, encén la seva llum, per tal que pugui servir la Teva Causa i els Teus serfs. Tu ets el Donant, el Pietós, el Més Generós, el Benèvol, el Misericordiós, el Compassiu!

#5762
- `Abdu'l-Bahá

 

Taules de Visitació Bahá’u’lláh i el Báb

TAULES DE VISITACIÓ

Aquesta Taula, revelada per Bahá’u’lláh, es llegeix als sepulcres de Bahá’u’lláh i el Báb. També es llegeix amb freqüència en commemorar els Seus aniversaris.

La lloança què ha sorgit del Teu molt august Ser i la glòria què ha lluït des de la Teva molt resplendent Bellesa descansin sobre Teu, oh Tu, qui ets la Manifestació de la Grandesa, el Rei de l’Eternitat, el Senyor de tots els què estan al cel i a la terra! Testimonio que a través Teu foren revelades la sobirania de Déu i el Seu domini, la majestat de Déu i la seva grandesa, els Sols d’antic esplendor han abocat la seva resplendor al cel del Teu decret irrevocable, i la bellesa de l’Invisible ha resplendit sobre l’horitzó de la creació. Testimonio, a més, que amb un sol traç de la Teva Ploma s’ha fet complir el Teu manament: “sigues Tu”; s’ha difós el secret ocult de Déu; se’ls ha donat l’existència a totes les coses creades i s’han enviat totes les Revelacions.

Així mateix testimonio que per la Teva bellesa s’ha desvetllat la bellesa de l’Adora’t, pel Teu rostre ha resplendit el rostre del Desitjat i per una paraula procedent de Tu has jutjat entre totes les coses creades, fent que els qui estan consagrats a Tu ascendeixin al cim de glòria i els infidels caiguin al més profund abisme.

Testimonio que qui T’ha conegut ha conegut a Déu i qui ha aconseguit la Teva presència ha aconseguit la presència de Déu. Gran és, per tant, la benedicció d’aquell què ha cregut en Tu i en els Teus signes, s’ha humiliat davant la Teva sobirania, se l’ha honrat amb trobar-te, ha aconseguit el grat de la Teva voluntat, ha circulat al Teu voltant i ha romàs davant el Teu tron. Ai d’aquell què ha pecat contra Teu, T’ha negat, ha repudiat els Teus signes, ha contradit la Teva sobirania, s’ha aixecat contra Teu, s’ha mostrat altiu davant el Teu rostre, ha refutat els Teus testimonis, ha fugit de la Teva autoritat i el Teu domini i se l’ha contat entre els infidels, els noms dels quals han estat gravats pels dits del Teu mandat a les Teves Taules sagrades.

Exhala llavors sobre meu, oh Déu meu i el meu Benamat, de la destra de la Teva misericòrdia i de la Teva amorosa bondat, els sants hàlits dels Teus favors, perquè m’apartin de mi mateix i del món i em portin cap a les corts de la Teva proximitat i de la Teva presència. Potent ets Tu per fer el què et plagui. Tu veritablement ets suprem sobre totes les coses.

El record de Déu i la Seva lloança, la glòria de Déu i la Seva esplendor descansin sobre Teu, oh Tu, qui ets la Seva bellesa! Testimonio que l’ull de la creació mai ha contemplat a ningú tan agreujat com Tu. Tu estigueres tots els dies de la Teva vida immers en un oceà de tribulacions. En certa època estigueres amb cadenes i grillons; en altra fores amenaçat per l’espasa dels Teus enemics. No obstant això, Tu ordenares que tots els homes observessin el què T’havia estat prescrit per Aquell Qui és l’Omniscient, el Tot Savi.

Que el meu esperit sia sacrificat pel greuges què Tu patires i la meva ànima serveixi de redempció per les adversitats que suportares! Suplico a Déu, per Tu i per aquells els rostres dels quals han estat il·luminats per les resplendors de la llum del Teu semblant i que per amor a Tu han observat tot el què els ha estat ordenat, que separi els vels què s’han interposat entre Tu i les Teves criatures, i que em proveeixi amb el bé d’aquest món i del venidor. Tu ets en veritat el Tot Poderós, el; és Exaltat, el Tot Gloriós, Qui sempre perdona, el Més Compassiu.

Beneeix Tu, oh Senyor Déu meu, al diví Arbre del Lotus, a llurs fulles als seus brots, a llurs branques, a llurs tiges i a llurs tanys, mentre durin els Teus molt excel·lents títols i perdurin els Teus molt augustos atributs. Protegeix-lo, doncs, del mal de les hosts de la tirania. Tu en veritat, ets el Tot Poderós, el Més Potent. Beneeix també, oh Senyor, Déu meu, als Teus serfs i a les Teves serves què han arribat a Tu. Tu ets veritablement el Munífic, la gràcia del Qual és infinita. No hi ha Déu tret de Tu, Qui sempre perdona, el Més Generós.

#5761
- Bahá'u'lláh

 

wholesale air max|cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans|wholesale jewelry china