Return   Facebook   Zip File

Obligatory

General

Abi

Hajuta minu mure oma helduse ja suuremeelsusega, oo Jumal mu Jumal, ning peleta mu ahastusoma ülemvõimu ja väega. Sina näed, oo mu Jumal, kuidasmu pale on pööratud Sinu poole ajal, mil muredon mind igast küljest piiranud. Palun Sind härdalt, ooSina, kes Sa oled kogu olemasolu Issand ja jätad varjukõik nähtavad ja nähtamatud asjad, Sinu nime juures,millega Sa oled allutanud inimeste südamed ja hinged,ning Sinu armu ookeani lainete ja Su helduse Päevatähehiilguse nimel, et Sa arvaksid mind nende hulka, keda miski pole takistanud pööramast oma palet Sinupoole, oo kõikide nimede Issand ja taevaste Looja! Sina näed, oo mu Issand asju, mis on mulle osakslangenud Sinu päevil. Palun Sind härdalt Tema nimel,kes on Sinu nimede Päevaallikas ja Su omaduste Koidupaik,et Sa määraksid mulle seda, mis võimaldaksmul tõusta Sind teenima ja Su voorusi ülistama. Sinaoled tõesti Kõigevägevam, Kõikvõimas, kes tavatsebvastata kõigi inimeste palvetele!Ja lõpuks anun ma Sind Sinu palge valguse nimel,et Sa õnnistaksid mu tegusid, lunastaksid mu võladja rahuldaksid mu vajadused. Sina oled see, kelle vägeja valitsust on tunnistanud iga keel, ja kelle ülevustning ülemvõimu on kinnitanud iga mõistev süda.Pole muud Jumalat kui Sina, kes kuuleb ja on valmisvastama.

#3683
- Bahá'u'lláh

 

Mu Jumal, mu Palveldatu, mu Kuningas, mu Ihaldus! Missugune keel suudaks küll lausuda Sulle mu tänu? Ma olin hoolimatu, Sina äratasid mind. Ma olin pööranud Sinust ära, Sina aitasid mul lahkelt pöörduda Su poole. Ma olin kui surnu, Sina virgutasid mind elu veega. Ma olin närbunud, Sina elustasid mind oma väljenduse taevaliku vooga, mis on hoovanud välja Kõigearmulisema Sulest.

Oo Jumalik Kaitselmus! Kõik olemasolev on tekkinud Sinu heldusest, ära jäta seda ilma oma suu- remeelsuse veest ega hoia seda eemal oma halastuse ookeanist. Ma palun härdalt Sinu abi, et Sa aitaksid mind alati ja igas olukorras, ning otsin iidset soosingut Sinu armu taevast. Sina oled tõesti helduse Issand ja igaviku kuningriigi Valitseja!

#3684
- Bahá'u'lláh

 

Kiidetud olgu Sinu nimi, oo Issand, meie Jumal! Sina oled tõepoolest nähtamatute asjade Teadja. Määra meile sellist head, mida Sinu kõikehõlmav tarkus suudab mõõta. Sina oled kõrgeim Issand, Kõigevägevam, Armastatuim.

Kogu kiitus olgu Sulle, oo Issand! Määratud päeval otsime me Sinu armu ja paneme oma lootuse Sinule, kes Sa oled meie Issand. Ülistatud oled Sina, oo Jumal! Anna meile seda, mis on hea ja sünnis, et võiksime läbi saada kõigeta peale Sinu. Tõesti, Sina oled kõikide maailmade Issand.

Oo Jumal! Hüvita neile, kes taluvad kannatlikult Sinu päevil ja tugevda nende südameid, et nad võiksid kõndida kõrvalekaldumatult tõe rajal. Luba siis neile, oo Jumal, selliseid häid kingitusi, mis võimaldaksid neil saada vastuvõetuks Sinu õndsasse Paradiisi. Ülendatud oled Sina, oo Issand, Jumal. Lase oma taevastel õnnistustel laskuda kodude peale, mille elanikud on Sinusse uskunud. Sina oled tõesti ületamatu jumalike õnnistuste allasaatmisel. Saada välja, oo Jumal, sellised väed, mis aitaksid muuta Sinu ustavad teenrid võidukaiks. Sina kujundad kogu loodut oma käsu jõul, nii nagu Sa ise soovid. Sina oled tõepoolest Valitseja, Looja, Kõiges Tark.

Ütle: Jumal on tõesti kõikide asjade Tegija. Tema annab ohtralt toitu igaühele, kellele Ta iganes tahab. Tema on Looja, kõikide olendite Allikas, Kujundaja, Kõigevägevam, Tegija, Targim. Tema on õilsaimate tiitlite Kandja igal pool taevastes ja maa peal ning kõikjal nende vahel. Kõik täidavad Tema käske ja kõik maa ja taeva asukad pühitsevad Temale kiitust, ning Tema juurde pöörduvad kõik tagasi.

#3685
- The Báb

 

Ütle: Jumal rahuldab kõiki asju üle kõikide asjade ja pole taevas ega maa peal midagi peale Jumala, mis rahuldaks. Tema on tõesti Iseendas Teadlik, Toetaja, Kõikvõimas.

#3686
- The Báb

 

Issand! Oleme haletsusväärsed, luba meile oma soosingut. Oleme vaesed, anneta meile osa oma rikkuse ookeanist. Kannatame puudust, rahulda meid. Oleme alandatud, kingi meile oma hiilgust. Taeva linnud ja metsa loomad saavad iga päev Sinult toidu ning kõik olendid tunnevad Sinu hoolitsust ja armastavat lahkust. Ära keela sellele jõuetule oma imepärast armu ja oma võimu läbi osuta sellele abitule hingele oma heldust. Anna meile meie igapäevast leiba ning luba meile heldesti kõike meie elutarbeks, et oleksime sõltumatud kellestki muust peale Sinu; et võiksime täielikult suhelda Sinuga, käia Sinu teid ja kuulutada Sinu saladusi. Sina oled Kõigevägevam ja Armastav, kogu inimkonna Hooldaja.

#3687
- `Abdu'l-Bahá

 

Abielu

Au olgu Sulle, oo mu Jumal! Tõesti, see Sinu teener ja see Sinu ümmardaja on ühinenud Su õnnistuse kaitse all ja liitunud ühte Su soosingu ning suuremeelsuse läbi. Oo Issand! Aita neid siin oma maailmas ja kuningriigis ning määra neile kõike head oma heldusest ja armust. Oo Issand! Tugevda neid kuulekuses Sinule ja aita neil Sind teenida. Luba neil saada Sinu nime tunnusmärkideks Sinu maailmas ja kaitse neid oma andidega, mis on ammendamatud nii selles kui ka tulevases ilmas. Oo Issand! Nad paluvad härdalt Sinu halastuslikkuse kuningriigi suunas ja hüüavad Sinu ainsuse valduste poole. Nad on tõesti sõlminud abielu kuulekuses Su käsule. Võimalda neil saada harmoonia ja ühtsuse märkideks kuni aegade lõpuni.

Sina oled tõesti Võimukas, Kõikjalolev ja Kõigevägevam.

#3721
- `Abdu'l-Bahá

 

Abikaasa

Oo Jumal, mu Jumal! See Sinu ümmardaja kutsub Sind, pannes oma usalduse Sinule, pöörates oma palge Sinu poole, anudes Sind, et Sa valaksid tema peale oma taevalikke ande ning avaldaksid talle oma vaimseid saladusi ja heidaksid tema üle oma Jumaluse valgust.

Oo mu Issand! Tee minu abikaasa silmad nägevaks. Rõõmusta tema südant Sinu tundmise valgusega, kütkesta tema meelt oma särava iluga, virguta tema hinge, ilmutades talle oma ilmseid hiilgusi.

Oo mu Issand! Tõsta loor tema silme eest. Puista tema peale oma külluslikke ande, joovasta teda oma armastuse veiniga, muuda ta üheks oma inglitest, kelle jalad kõnnivad maa peal, kuid kelle hinged hõljuvad taeva kõrgustes. Lase tal saada säravaks laternaks, mis kiirgab Sinu tarkuse valgust Su rahva keskel.

Sina oled tõesti Kallis, Alatiannetav, Avali Käega.

#3722
- `Abdu'l-Bahá

 

Andestamine

Ülistatud oled Sina, oo Issand mu Jumal! Anun Sind Sinu Väljavalitute ja Su Usalduse Kandjate ning Tema nimel, kelle Sa oled määranud oma prohvetite ja sõnumitoojate Pitseriks, et Sa lubaksid oma meenutamisel olla minu kaaslane, oma armastusel minu eesmärk, oma palgel minu siht, oma nimel minu valgusallikas, oma soovil minu ihaldus ja oma meeleheal minu rõõm.

Ma olen patune, oo mu Issand, ning Sina oled Alatiandestav. Niipea kui ma Su ära tundsin, ruttasin Sinu armastava lahkuse ülendatud õuele. Andesta mulle, oo mu Issand, minu patud, mis on takistanud mul kõndimast Sinu meelehea radadel ja jõudmast Su ainsuse ookeani kallastele.

Pole kedagi, oo mu Issand, kes võiks mind kohelda heldelt, kelle poole võiksin pöörata oma palge, ega kedagi, kes võiks osutada mulle kaastunnet, nii et võiksin temalt halastust paluda. Palun Sind, ära tõuka mind eemale oma armu lähedusest ega keela mulle oma suuremeelsuse ja helduse valinguid. Määra mulle, oo mu Issand seda, mida Sa oled määranud neile, kes Sind armastavad, ning pane minu jaoks kirja seda, mida Sa oled kirja pannud oma väljavalitute jaoks. Olen suunanud oma pilgu igal ajal Su lahke kaitselmuse taevarannale ja pööranud oma silmad Sinu õrna armu õue poole. Talita minuga nii, nagu Sinule sobib. Pole muud Jumalat kui Sina, võimu Jumal, auhiilguse Jumal, kelle abi paluvad härdalt kõik inimesed.

#3688
- Bahá'u'lláh

 

Ülistatud olgu Sinu nimi, oo minu Jumal ja kõikide asjade Jumal, minu Hiilgus ja kõikide asjade Hiilgus, minu Ihaldus ja kõikide asjade Ihaldus, minu Tugevus ja kõikide asjade Tugevus, minu Kuningas ja kõikide asjade Kuningas, minu Omanik ja kõikide asjade Omanik, minu Eesmärk ja kõikide asjade Eesmärk, minu Innustaja ja kõikide asjade Innustaja! Anun Sind, et Sa ei hoiaks mind eemal oma õrnade helduste ookeanist ega jätaks mind kaugele oma läheduse kallastest. Ükski asi peale Sinu, oo mu Issand, ei tule mulle kasuks ega juurdepääs kellelegi muule kui Sinule ei ole mulle abiks. Palun Sind härdalt Sinu külluslike rikkuste nimel, tänu millele Sa oled tulnud toime ilma kelletagi peale Iseenda, et Sa arvaksid mind nende hulka, kes on pööranud oma palge Sinu poole ning tõusnud Sind teenima.

Andesta siis, oo mu Issand, oma teenritele ja ümmardajatele. Sina oled tõesti Alatiandestav, Kõige Kaastundlikum.

#3689
- Bahá'u'lláh

 

Oo mu Jumal, oo mu Issand, oo mu Meister! Ma palun Sul andestada mulle, et olen otsinud muud õndsust kui Sinu armastust, muud lohutust kui Sinu lähedust, muud rõõmu kui Sinu meelehead ja muud olemasolu kui Sinuga suhtlemist.

#3690
- The Báb

 

Kiitus olgu Sulle, oo Issand! Andesta meile meie patud, halasta meie peale ja võimalda meil pöörduda tagasi Sinu juurde. Ära lase meil toetuda kellelegi muule peale Sinu ja luba meile oma heldusest seda, mida Sa armastad ja soovid ja mis on Sinu vääriline. Ülenda nende seisust, kes on tõeliselt uskunud ning anna neile andeks oma heasoovliku andestusega. Sina oled tõesti Abi Hädas, Iseolev.

#3691
- The Báb

 

Ma anun Sind, et Sa andestaksid mulle, oo mu Issand, iga mainimise eest peale Sinu mainimise ja iga kiituse eest peale Sinu kiituse, ja iga õndsuse eest peale Sinu läheduse õndsuse ja iga naudingu eest peale Sinuga suhtlemise naudingu, ja iga rõõmu eest peale Sinu armastusest ja meeleheast tuleneva rõõmu, ning kõigi nende asjade eest, mis on seotud minuga, kuid ei ole ühenduses Sinuga, oo Sina, kes Sa oled isandate Issand – oled See, kes annab vahendid ja avab uksed.

#3692
- The Báb

 

Oo Sina kõikvõimas! Ma olen patune aga Sina oled Andestaja! Ma olen täis puudusi aga Sina oled Kaasatundja! Ma elan eksimuste pimeduses aga Sina oled Andestamise Valgus!

Seepärast, oo hea Jumal, andesta mulle mu patud, jaga heldesti oma kingitusi, halasta mu süütegudele, leia mulle varjupaik, kasta mind oma kannatlikkuse allikasse ning ravi mind kõigist haigusist ja nõrkusist.

Puhasta ja tervenda mind. Luba mul saada osa Sinu pühaduse kiirgusest, et kaoksid mure ja kurbus, et mind leiaksid õnn ja rõõm, et nukrus ja meeleheide muutuksid naudinguks ja usalduseks ning julgus asendaks hirmu.

Sina oled tõesti Andestaja, Kaastundlik, Sina oled Helde, Armastatu!

#3693
- `Abdu'l-Bahá

 

Oo Sina andestav Issand! Sina oled kõigi nende teenrite varjupaik. Sina tead saladusi ja oled teadlik kõigest. Me kõik oleme abitud aga Sina oled Vägev, Võimukas. Me kõik oleme patused aga Sina oled pattude Andestaja, Armuline, Kaastundik. Oo Issand! Ära vaata meie puudusi. Kohtle meid oma armu ja heldusega. Meil on palju puudusi, kuid Sinu andestuse ookean on ääretu. Meie nõrkus on kohutav aga Sinu abi ja toetuse tõendid on ilmsed. Seepärast kinnita ja tugevda meid. Võimalda meil teha seda, mis on Sinu püha Künnise vääriline. Valgusta meie südameid, anna meile märkavad silmad ja valvsad kõrvad. Elusta surnuid ja paranda haigeid. Lase vaestele osaks saada rikkust ning anna kartlikele rahu ja turvalisust. Võta meid vastu oma kuningriiki ja valgusta meid juhatuse laternaga. Sina oled Võimas ja Võimukas. Sina oled Suuremeelne. Sina oled Hooliv. Sina oled Hea.

#3694
- `Abdu'l-Bahá

 

Eraldatus

Luba mul, oo mu Jumal, läheneda Sinule ja viibida Su õuel, sest eemalolek Sinust on mind peaaegu hävitanud. Lase mul puhata Sinu armu tiibade varju all, sest Sinust lahusoleku leek on sulatanud südame mu sees. Tõmba mind lähemale jõele, mis on tõesti elu, sest mu hing põleb janust oma lakkamatus otsimises Su järele. Minu ohked, oo mu Jumal, kuulutavad mu ahastuse kibedust ning pisarad, mida ma valan, tunnistavad mu armastust Sinu vastu. Anun Sind kiituse nimel, millega Sa kiidad Iseennast, ning auhiilguse nimel, millega Sa ülistad omaenda Olemust, et meid arvataks nende hulka, kes on Sind ära tundnud ja tunnistanud Su ülemvõimu Sinu päevil. Aita siis meil, oo mu Jumal, rüübata Su halastuse sõrmedelt Sinu armastava headuse elavat vett, et võiksime täielikult unustada kõik muu peale Sinu ning olla hõivatud vaid Sinuga. Sinul on võim teha seda, mida Sa tahad. Ei ole muud Jumalat kui Sina, Vägev, Abi Hädas, Iseolev. Ülistatud olgu Sinu nimi, oo Sina, kes Sa oled kõikide Kuningate Kuningas!

#3695
- Bahá'u'lláh

 

Kiitus olgu Sulle, oo mu Jumal! Ma olen üks Sinu teenritest, kes on uskunud Sinusse ja Su märkidesse. Sina näed, kuidas ma olen pöördunud Sinu armu ukse poole ja pööranud oma palge Sinu armastava lahkuse suunas. Ma palun Sind Su kõige suurepärasemate tiitlite ja kõige ülevamate omaduste nimel, et Sa avaksid minu ees oma andide väravad. Aita mul siis teha seda, mis on hea, oo Sina, kes Sa oled kõikide nimede ja omaduste Omaja.

Ma olen vaene, oo mu Issand, aga Sina oled rikas. Ma olen pööranud oma palge Sinu poole ning eraldunud kõigest muust peale Sinu. Anun Sind, et Sa ei jätaks mind ilma oma õrna armu puhangutest ega hoiaks mind eemal sellest, mida Sa oled määranud väljavalitutele oma teenrite seas.

Eemalda loor minu silme eest, oo mu Issand, et võiksin ära tunda selle, mida Sa oled ihaldanud oma loodute jaoks ja avastada kõigis Su kätetöö ilminguis Sinu vägevaima jõu avaldused. Vaimusta mu hinge, oo mu Issand, oma kõige vägevamate märkidega ning tõmba mind välja mu halbade ja kõlvatute soovide sügavikust. Pane siis minu jaoks kirja nii selle kui ka tulevase maailma hüvangut. Sinul on võim teha seda, mis Sinule meeldib. Ei ole muud Jumalat kui Sina, Kõigehiilgavam, kelle abi otsivad kõik inimesed.

Lausun Sulle tänu, oo mu Jumal, et Sa oled äratanud mind mu unest ja innustanud mind ning loonud minus soovi näha seda, mida enamik Su teenritest pole suutnud mõista. Seepärast, oo mu Jumal, tee mind võimeliseks märkama armastusest Sinu vastu ja Su meeleheaks seda, mida Sa iganes oled soovinud. Sina oled see, kelle väe ja ülemvõimu jõudu tõendavad kõik asjad. Pole muud Jumalat kui Sina, Kõigevägevam, Heategev.

#3696
- Bahá'u'lláh

 

Oo Issand! Sinu juurest otsin ma varjupaika ja kõigi Sinu märkide järgi sean oma südame. Oo Issand! Olles reisil või kodus, ametis või tööl, panen ma kogu oma lootuse Sinule.

Luba siis mulle oma piisavat abi, et see võiks teha mind sõltumatuks kõikidest asjadest, oo Sina, kes Sa oled ületamatu oma halastuses!

Anneta mulle mu osa, oo Issand, nii nagu Sa soovid ning luba mul olla rahul kõigega, mida Sa oled minu jaoks määranud. Sinul on täielik käsuvõim.

#3697
- The Báb

 

Oo Jumal, mu Jumal! Sina oled mu Lootus ja mu Arm, mu kõrgeim Siht ja Ihaldus! Suure alandlikkuse ja täie pühendumusega palvetan Sinu poole, et Sa muudaksid mind oma armastuse minaretiks oma maal, oma teadmise valgusallikaks oma loodute keskel ja jumaliku helduse lipuks oma riigis.

Loe mind nende oma teenrite hulka, kes on eraldunud kõigest muust peale Sinu, puhastanud end selle maailma ajutistest asjadest ja vabastanud end tühjade kujutluste rääkijate õhutustest.

Lase mu südamel paisuda rõõmust Sinu kuningriigist tuleva kinnituse vaimu läbi ja pane mu silmad särama, nähes jumaliku abi vägesid järgemööda laskumas alla mu peale Sinu kõigevägevama hiilguse kuningriigist.

Sina oled tõesti Vägevaim, Kõikhiilgav, Kõikvõimas.

#3698
- `Abdu'l-Bahá

 

Hommikupalved

Olen ärganud Sinu kaitse all, oo mu Jumal, ja temal, kes otsib seda kaitset, sünnibki püsida Sinu kaitse pühamus ja Su turva kindluses. Valgusta minu seesmist olemust, oo mu Issand, oma Ilmutuse Päevaallika hiilgusega, nii nagu Sa valgustasid mu välist olemust oma soosingu hommikuvalgusega.

#3699
- Bahá'u'lláh

 

Sinu armust olen tõusnud täna hommikul, oo mu Jumal, ja lahkunud kodust täielikult Sinule lootes ja end Sinu hoolde usaldades. Saada siis oma armu taevast mulle alla endapoolset õnnistust ning luba mul naasta turvaliselt koju, nii nagu Sa võimaldasid mul oma kaitse all sealt ka lahkuda, mõtted vankumatult Sinule kinnitatud.

Pole muud Jumalat kui Sina, Ainus, Võrreldamatu, Kõiketeadev, Kõiges Tark.

#3700
- Bahá'u'lláh

 

Oo mu Jumal ja mu Meister! Olen Sinu teener ja Su teenri poeg. Olen tõusnud oma voodist sel koidutunnil, mil Sinu ainsuse Päevatäht on kiiranud Su tahte Koidikust ja valanud oma sära üle kogu maailma, nii nagu on määratud Su Seadluse Raamatutes.

Kiitus olgu Sulle, oo mu Jumal, et oleme ärganud Sinu tundmise valguse sära peale. Saada siis meile alla seda, oo mu Issand, mis võimaldaks meil tulla toime kelletagi peale Sinu ning vabaneda kõigest kiindumusest muusse kui Sinusse. Pane ka kirja minu ja nende jaoks, kes on mulle kallid, ja minu sugulastele, nii meestele kui naistele, selle ja tulevase maailma hüvangut. Hoia siis meid, oo Sina, kes Sa oled kogu loodu Arm ja terve universumi Ihaldus, oma eksimatu kaitse abil turvas nende eest, kelle Sa oled loonud Kurja Sosistaja ilminguteks, kes sosistavad inimeste rinnus. Sinul on võim talitada oma meele järele. Sina oled tõesti Kõigevägevam, Abi Hädas, Iseolev.

Õnnista Teda, oo Issand mu Jumal, kelle Sa oled asetanud kõrgemale oma kõige oivalisematest Tiitlitest ja kelle abil Sa oled eraldanud jumalakartlikud ja patused, ning aita meil armulikult teha seda, mida Sa armastad ja ihaldad. Õnnista, oo mu Jumal, ka neid, kes on Sinu Sõnad ja Kirjatähed ja neid, kes on seadnud oma näod Sinu poole ja pöördunud Su palge ette ning võtnud kuulda Su kutset.

Sina oled tõepoolest kõigi inimeste Issand ja Kuningas ning omad võimu kõikide asjade üle.

#3701
- Bahá'u'lláh

 

Inimkond

Mu Jumal, keda ma palveldan ja jumaldan! Tunnistan Sinu ühtsust ja ainsust ja kinnitan Sinu ande nii minevikus kui ka praegusel ajal. Sina oled Kõikhelde, kelle halastuse ülevoolavad valingud on sadanud ühtviisi kõrgete ja alamate peale ning kelle armu hiilgust on poetatud nii kuulekaile kui ka mässulistele.

Oo halastuse Jumal, kelle uksel on kummardunud maani halastuse tuumik ja kelle Usu pühamu ümber on tiirelnud armastav lahkus oma sisimas vaimus, me palume Sind, anudes Sinu iidset armu ja otsides Sinu praegust soosingut, et Sa oleksid halastav kõigile, kes on olemasolu maailma ilmingud ega keelaks neile oma armu valinguid oma päevil.

Kõik on vaid vaesed ja puuduses, kuid Sina oled tõesti Kõikeomav, Kõikealistav, Kõikvõimas.

#3702
- Bahá'u'lláh

 

Oo Sina hea Issand! Oo Sina suuremeelne ja halastav! Me oleme Sinu läve teenrid, kes on kogunenud Sinu jumaliku ühtsuse kaitsva varju alla. Sinu halastuse päike särab kõigile ja Su helduse pilvedest sajab vihma kõikide peale. Sinu kingitused ümbritsevad kõiki, Su armastav kaitselmus toetab kõiki, Su kaitse varjab kõiki ja Su soosingu pilgud on suunatud kõigile. Oo Issand! Anna meile oma piirituid ande ja lase särada oma juhatuse valgusel. Valgusta silmi, rõõmusta südameid püsiva rõõmuga. Jaga uut vaimu kõigile inimestele ja anneta neile igavene elu. Ava tõelise mõistmise väravad ja lase usu valgusel hiilgavalt paista. Kogu inimesed ühte oma helduse varju alla ja aita neil ühineda üksmeeles, nii et neist saaksid nagu ühe päikese kiired, ühe mere lained ja ühe puu viljad. Joogu nad ühest ja samast lättest. Värskendagu neid üks ja sama tuulepuhang. Ammendagu nad vaimuvalgust ühest ja samast valgusallikast. Sina oled Andja, Armuline, Võimukas.

#3703
- `Abdu'l-Bahá

 

Oo Sina hea Issand! Oled loonud kogu inimkonna samast tüvest. Oled määranud, et kõik kuuluvad ühte perre. Sinu püha Palge ees on nad kõik Sinu teenrid ja terve inimkond on kogutud Su Palvela varju alla. Kõik on tulnud kokku Sinu Helduse Laua äärde ja kõik on saanud valgustatud Su Kaitselmuse valgusest.

Oo Jumal! Sina oled kõigi vastu lahke, kannad hoolt kõigi eest, kaitsed kõiki, annad kõigile elu. Oled varustanud igaüht annete ja võimetega ning kõik on kastetud Su Halastuse Ookeani.

Oo Sina hea Issand! Ühenda kõik. Lase religioonidel leppida ja tee rahvad üheks, et nad võiksid näha üksteist ühe perena ja kogu maailma ühe koduna. Elagu nad koos täielikus harmoonias.

Oo Jumal! Tõsta kõrgele inimkonna ühtsuse lipp. Oo Jumal! Raja kõige suurem rahu. Seo südamed ühte, oo Jumal.

Oo Sina hea Isa, Jumal! Rõõmusta meie südameid oma armastuse meeldiva lõhnaga. Muuda meie silmad säravaks oma juhatuse valgusega. Valmista meie kõrvadele naudingut oma Sõna meloodiaga ning varja meid kõiki oma kaitselmuse kindluses.

Sina oled Vägev ja Võimas, Sina oled Andestav ja Sina oled see, kes ei pööra tähelepanu inimkonna puudustele.

#3704
- `Abdu'l-Bahá

 

Kaitse

Au olgu Sulle, oo Jumal! Sina oled Jumal, kes oli olemas enne kõiki asju, kes eksisteerib pärast kõiki asju ja jääb kestma kõikide asjade järel. Sina oled Jumal, kes teab kõiki asju ning on kõrgemal kõikidest asjadest. Sina oled Jumal, kes kohtleb halastavalt kõiki, mõistab kohut kõigi üle ja kelle nägemus hõlmab kõike. Sina oled Jumal, minu Issand; Sina oled teadlik minu olukorrast ning tunnistajaks mu seesmisele ja välisele olemusele.

Luba minule ja neile usklikele, kes on vastanud Sinu kutsele, oma andestust. Ole mu küllaldane abiline kõikide nende õeluse vastu, kes võivad ihata mulle muret tekitada või soovivad mulle halba. Tõesti, Sina oled kõigi loodud asjade Issand. Sina rahuldad kõiki ja mitte keegi ei suuda Sinust sõltumatu olla.

#3705
- The Báb

 

Oo Jumal, mu Jumal! Varja oma usaldatud teenreid isekuse ja kire pahede eest, hoia neid oma armastava headuse valvsa silma all igasuguse vimma, vihkamise ja kadeduse eest, turva neid oma hoole võitmatus kantsis ning tee neist oma hiilgavate märkide ilmingud, kes on kaitstud ebaluse noolte vastu. Valgusta nende palgeid oma jumaliku ühtsuse Päevaallikast voogavate säravate kiirtega, rõõmusta nende südameid oma pühast kuningriigist ilmutatud salmidega ning tugevda nende niudeid oma kõikeva litseva jõuga, mis tuleb Sinu auhiilguse riigist. Sina oled Kõikhelde, Turvaja, Kõigevägevam, Armuline.

#3706
- `Abdu'l-Bahá

 

Oo Sina jumalik Kaitselmus, hoia ja varja meid! Oo Sina, kes Sa oled meie kilp, vabasta ja toeta meid! Hoia meid oma kaitse all ja päästa meid oma abiga kõigist õnnetusist. Sina oled tõesti ustav Hooldaja, nähtamatu Kaitsja, taevalik Hoidja, jumalik armastav Issand.

#3707
- `Abdu'l-Bahá

 

Oo mu Issand! Sina tead, et inimesed on piiratud valu ja õnnetustega ning ümbritsetud raskuste ja muredega. Iga katsumus ründab inimest ja iga kohutav ebaõnn tabab teda nagu mao rünnak. Tal ei ole muud varjualust ega pelgupaika kui Sinu turva, hoiu, valve ja eestkoste tiiva all.

Oo Sina Armuline! Oo minu Issand! Tee oma turvast minu soomusrüü, oma hoiust minu kilp, alandlikkusest Sinu ainsuse uksel minu valvur ning oma eestkostest ja kaitsest minu kindlus ja elukoht. Hoia mind isekuse ja iha ahvatluste eest ning varja mind kõigi haiguste, katsumuste, raskuste ja tuleproovide eest.

Sina oled tõesti Turvaja, Kaitsja, Hoidja, Rahuldaja, ja Sina oled tõesti armulikest Armulikem.

#3708
- `Abdu'l-Bahá

 

Katsumused ja raskused

Oo Jumal, mu Jumal! Ära ole minust kaugel, sest katsumus katsumuse järel on kogunenud mu ümber. Oo Jumal, mu Jumal! Ära jäta mind mu enda hooleks, sest äärmine ebaõnn on langenud mu osaks. Puhast piima, ammutatuna Sinu armastava lahkuse rinnast, anna mulle juua, sest janu on mu täielikult ära vaevanud. Oma halastuse tiibade varju alla võta mind, sest kõik mu õnnetused on mind ühiselt rünnanud. Hoia mind oma ülevuse trooni läheduses, silmitsi Sinu hiilguse märkide ilmutusega, sest viletsus on mind rängalt puudutanud. Oma Igaviku Puu viljadega virguta mind, sest äärmine nõrkus on mind vallanud. Oma õrna halastuse käte rõõmukarikast toida mind, sest arvukad mured on minust jõuga kinni haaranud. Oma kõigevägevama võimu tikitud rüüga ehi mind, sest vaesus on mind täiesti paljaks röövinud. Äiutatuna Sinu igaviku tuvi kudrutusest luba mul uinuda, sest mustemast mustemad hädad on mind tabanud. Oma ühtsuse trooni ees, oma palge ilu leekide keskel lase mul viibida, sest hirm ja kartus on mind julmalt maha surunud. Oma andestuse ookeanisse, silmitsi hiiglasliku kirkuse rahutusega, kasta mind, sest mu patud on mu täielikult hukutanud.

#3709
- Bahá'u'lláh

 

Oo Sina, kelle katsumused on tervendavaks ravimiks neile, kes on Sinu lähedal, kelle mõõk on kõikide nende tuline ihaldus, kes Sind armastavad, kelle oda on selliste südamete armsaim soov, kes Sinu järele igatsevad, kelle määrus on ainus lootus neile, kes on ära tundnud Sinu tõe! Ma anun Sind, et Sa saadaksid oma jumaliku sulniduse ja oma palge auhiilguse sädeluse kaudu meile alla oma kõrguste riigist seda, mis võimaldaks meil pääseda Sinu lähedusse. Tee siis meie jalad kindlaiks oma Usus, oo mu Jumal, ja valgusta meie südameid oma teadmise säraga ning ehi meie rinda oma nimede helgiga.

#3710
- Bahá'u'lláh

 

Kõik kiitus olgu Sulle, oo mu Jumal, kes Sa oled kogu hiilguse ja majesteetlikkuse, suuruse ja au, ülemvõimu ja valitsuse, ülevuse ja armulisuse, aukartuse ja jõu Algallikas. Kel iganes Sa tahad, lased Sa läheneda oma Suurimale Ookeanile ning kellele iganes Sa soovid, osutad Sa au tunda oma Iidseimat Nime. Kõigist, kes on taevas ja maa peal, ei suuda keegi vastu seista Sinu sõltumatu tahte mõjule. Igavesest ajast oled Sa valitsenud kogu loodut ning säilitad igavesti oma ülemvalitsuse kõigi loodud asjade üle. Ei ole muud Jumalat kui Sina, Kõigevägevam, Ülevaim, Kõikvõimas, Kõiges Tark.

Valgusta, oo Issand, oma teenrite palgeid, et nad võiksid Sind näha, ning puhasta nende südameid, et nad võiksid pöörduda Su taevalike soosingute õuele ja ära tunda Tema, kes on Sinu Enese Avaldus ja Su Olemuse Koidik. Sina oled tõesti kõikide maailmade Issand. Pole muud Jumalat kui Sina, Piiramatu, Kõikealistav.

#3716
- Bahá'u'lláh

 

-Bahá’u’lláh

Ülistatud olgu Sinu nimi, oo Issand mu Jumal! Sina oled see, keda kõik palveldavad, kuid kes ei palvelda kedagi, kes on kõikide asjade Isand, kuid pole kellegi vasall, kes teab kõiki asju, kuid on kõigile tundmatu. Sina soovisid, et inimesed tunneksid Sind; seepärast lõid Sa ainsa sõnaga kogu loodu ja kujundasid maailmakõiksuse. Ei ole muud Jumalat peale Sinu, Kujundaja, Looja, Kõigevägevama, Võimsaima.

Ma anun Sind sellesama ainsa sõna nimel, mis on säranud esile Sinu tahte taevarannal, et Sa lubaksid mul juua külluseni elavast veest, millega Sa oled värskendanud oma väljavalitute südameid ning elavdanud Sind armastavaid hingi, et võiksin alati ja igas olukorras pöörata oma palge täielikult Sinu poole.

Sina oled võimu, auhiilguse ja helduse Jumal. Pole teist Jumalat kui Sina, Ülim Valitseja, Kõigehiilgavam, Kõiketeadev.

#3717
- Bahá'u'lláh

 

Kas on kedagi raskuste kõrvaldajat peale Jumala? Ütle: Kiidetud olgu Jumal! Tema on Jumal! Kõik on Tema teenrid ja kõik kuuletuvad Tema käsule.

#3711
- The Báb

 

Anun Sind Sinu väe nimel, oo mu Jumal! Ära lase mulle katsumuste aegadel juhtuda midagi halba ning hoolimatuse hetkedel juhi mu samme õigesti oma inspiratsiooni abil. Sina oled Jumal, Sinul on võim teha seda, mida Sa soovid. Keegi ei saa Sinu tahtele vastu seista ega nurjata Sinu eesmärki.

#3712
- The Báb

 

Oo Issand! Sina oled kõikide piinade Kõrvaldaja ja kõikide hädade Hajutaja. Sina oled see, kes peletab eemale kõik mured ja vabastab kõik orjad, kõikide hingede Lunastaja. Oo Issand! Vabasta mind oma armu läbi ning loe mind nende oma teenrite hulka, kes on saanud päästetud.

#3713
- The Báb

 

Sina tead väga hästi, oo mu Jumal, et katsumused on langenud mu peale igast ilmakaarest ja keegi ei suuda neid hajutada ega muuta peale Sinu. Ma tean kindlalt oma armastusest Sinu vastu, et Sa ei lase ühelegi hingele iialgi osaks langeda katsumusi muidu kui vaid selleks, et ülendada tema seisust oma taevases Paradiisis ning tugevdada tema südant selles maapealses elus oma kõikevõitva võimuga, nii et ta ei kalduks selle maailma tühisuste poole. Tõepoolest, Sina oled hästi teadlik sellest, et ma pean Sinu meelespidamist igas olukorras palju kallimaks kui kõige selle omamist, mis on taevas ja maa peal.

Tugevda minu südant, oo mu Jumal, kuulekuses Sinule ja armastuses Sinu vastu ning luba, et võiksin olla vaba kõigi Su vaenlaste seltskonnast. Vannun tõesti Sinu auhiilguse nimel, et ma ei igatse kedagi peale Sinu ega ihka midagi peale Sinu halastuse ega karda midagi muud kui Sinu õigusemõistmist. Palun, et Sa andestaksid mulle ja neile, keda Sa armastad, nii nagu Sinule meeldib. Sina oled tõesti Vägevaim, Helde.

Mõõtmatult kõrgemal oled Sina, oo taeva ja maa Issand, kõikide inimeste kiitusest. Rahu olgu Sinu ustavate teenritega ning au olgu Jumalale, kõikide maailmade Issandale.

#3714
- The Báb

 

Oo Issand, mu Jumal ja mu varjupaik hädas! Mu kilp ja kaitse raskusis! Mu asüül ja pelgupaik mure hetkel ning kaaslane mu üksinduses! Mu ahastuse trööst ja armastav sõber mu üksilduses! Mu kurbusevalude kõrvaldaja ja mu pattude andestaja!

Pöördun täielikult Sinu poole, palavalt anudes Sind kogu oma südame, mõistuse ja keelega, et Sa kaitseksid mind kõige selle eest, mis on vastuolus Sinu tahtega sel Su jumaliku ühtsuse ajajärgul ning puhastaksid mind igast rüvetusest, mis takistab mul otsimast puhta ja plekituna Sinu armupuu varju.

Halasta, oo Issand, jõuetutele, tee terveks haiged ja kustuta põletav janu.

Rõõmusta põue, milles hõõgub Sinu armastuse tuli, ning pane see lõõmama oma taevaliku armu ja vaimu leegiga.

Rüüta jumaliku ühtsuse palvelad pühaduse rõivaisse ja aseta mu pähe oma soosingu kroon.

Valgusta mu palet oma helduse taevakeha kiirgusega ning aita mul armulikult teenida Sinu pühal lävel.

Pane mu süda pulbitsema armastusest Sinu loodute vastu ja luba mul saada Su halastuse märgiks, Su armu tähiseks, üksmeele edendajaks Su kallite keskel, pühendununa Sinule, meenutades Sind ja unustades iseennast, kuid pidades alati meeles seda, mis kuulub Sulle.

Oo Jumal, mu Jumal! Ära hoia oma andestuse ja heasoovlikkuse õrnu puhanguid minust eemal ega keela mulle pääsu oma abi ja soosingu allikatele.

Oma kaitsvate tiibade varju alla lase mul peituda ning langeta mu peale oma kõikekaitsev pilk.

Vallanda mu keel ülistamaks Sinu nime Su rahva keskel, et mu hääl võiks kõlada suurtel kogunemistel ja mu huultelt võiks voolata Su kiituse tulv.

Sina oled tõepoolest Armuline, Ülistatud, Vägev, Kõikvõimas.

#3715
- `Abdu'l-Bahá

 

Lahkunuile

Ülistus olgu Sulle, oo Issand mu Jumal! Ära alanda teda, kelle Sa oled ülendanud oma igikestva ülemvõimu läbi ega tõuka endast eemale teda, kellel Sa oled lasknud siseneda oma igaviku palvekotta. Kas Sa hülgad tema, oo mu Jumal, keda Sa oled varjanud oma Issandlikkusega, või pöördud ära temast, oo mu Soov, kellele Sa oled olnud pelgupaigaks? Kas võid madaldada teda, kelle Sa oled üles tõstnud või unustada tema, kellele Sa oled andnud võime Sind meenutada?

Ülistatud, mõõtmatult ülistatud oled Sina! Sina oled see, kes on igavesest ajast peale olnud kogu loodu Kuningas ja selle Esmane Liigutaja, ning jäädki igaveseks ajaks kõigi loodud asjade Issandaks ja nende Määrajaks.

Ülistatud oled Sina, oo mu Jumal! Kui Sina lakkad olemast armuline oma teenritele, kes siis nende peale halastab, ja kui Sina keeldud abistamast oma armastatuid, kes siis võib neid aidata?

Ülistatud, mõõtmatult ülistatud oled Sina! Sina oled jumaldatud oma tões ja Sind, tõesti, palveldame me kõik. Sina oled ilmne oma õigluses ja Sind, tõesti, tunnistame me kõik. Sa oled tõepoolest armastatud oma armus. Ei ole muud Jumalat kui Sina, Abi Hädas, Iseolev.

#3718
- Bahá'u'lláh

 

Tema on Jumal, ülendatud on Tema, armastava headuse ja helduse Issand!

Au olgu Sulle, oo Sina mu Jumal, kõikvõimas Issand. Tunnistan Sinu kõikvõimsust ja vägevust, Sinu ülemvõimu ja armastavat headust, Sinu armu ja võimu, Sinu oleluse ainsust ja olemuse ühtsust, Sinu pühadust ja ülendatud seisundit kogu olemasolu maailma ja kõige selles oleva üle.

Oo minu Jumal! Sina näed mind eraldununa kõigest muust peale Sinu, hoides Sinust kõvasti kinni ning pöördudes Su helduse ookeani, Su soosingu taeva ja Su armu Päevatähe poole.

Issand! Ma olen tunnistajaks, et Sa oled pannud oma usalduse oma teenrile ja et see ongi vaim, millega Sa oled andnud maailmale elu.

Ma palun Sind Sinu ilmutuse taevakeha hiilguse nimel, et Sa võtaksid temalt armulikult vastu seda, mida ta on saavutanud Sinu päevil. Luba siis, et teda kaunistaks Sinu meelehea hiilgus ja ehiks Sinu heakskiit.

Oo mu Issand! Nii mina kui kõik loodud asjad tunnistame Sinu vägevust ja ma palun Sind, et Sa ei keelduks vastu võtmast seda hinge, kes on tõusnud Sinu juurde, Sinu taevalisse elukohta, Sinu ülendatud paradiisi ja Sinu läheduse rahupaika, oo Sina, kes Sa oled kõikide inimeste Issand!

Luba siis, oo mu Jumal, et Sinu teener võiks suhelda Su väljavalitute, Su pühakute ja sõnumitoojatega neis taevalikes kohtades, millest ükski kirjasulg ei oska jutustada ega ükski keel vesta.

Oo mu Issand, see vaene on tõesti rutanud Sinu jõukuse Kuningriiki, muulane oma koju Sinu valdustes, janus vaevlev Sinu helduse taevalisele jõele. Ära jäta teda ilma, oo Issand, tema osast oma armu pidusöögil ega oma helduse soosinguavaldusest. Sina oled tõepoolest Vägevaim, Armuline, Kõikhelde.

Oo mu Jumal, Sinu usaldusalune on loovutatud Sulle tagasi. Sinu valdusi maa peal ja taevas ümbritsevale armule ja heldusele sobib, et Sa annaksid sellele äsja vastuvõetule lahkelt oma kingitusi ja ande ning oma armupuu vilju! Sinul on võim toimida nii, nagu Sa soovid. Pole muud Jumalat kui Sina, Armuline, Heldeim, Kaastundlik, Annetaja, Andestaja, Kallis, Kõiketeadja.

Tunnistan, oo mu Issand, et Sa oled kohustanud inimesi austama nende külalisi, ning tema, kes on nüüd tulnud üles Sinu juurde, on tõesti jõudnud Sinuni ja saavutanud Su läheduse. Talita siis temaga oma armu ja helduse kohaselt! Sinu auhiilguse nimel, ma tean kindlalt, et Sa ei hoia ennast tagasi sellest, mida Sa oled käskinud teha oma teenritel ega hülga teda, kes on klammerdunud Sinu helduse köie külge ja tõusnud Sinu rikkuse Päevaallika juurde.

Pole muud Jumalat kui Sina, Üks, Ainus, Võimas, Kõiketeadev, Helde.

#3719
- Bahá'u'lláh

 

Oo mu Jumal! Oo Sina pattude andestaja, kinkide annetaja, hädade hajutaja!

Tõesti, ma anun Sind, et Sa andestaksid nende patud, kes on maha jätnud oma kehalise rüü ja tõusnud vaimsesse maailma.

Oo mu Issand! Vabasta nad üleastumistest, hajuta nende mured ja muuda nende pimedus valguseks. Lase neil siseneda õnne aeda, puhasta neid kõige puhtama

veega ja luba neil näha Sinu hiilgust kõige kõrgemal mäel.

#3720
- `Abdu'l-Bahá

 

Lapsed ja noored

Oo Jumal! Kasvata seda väikest lapsukest oma armastuse põues ja anna talle piima oma kaitselmuse rinnast. Hari seda noort taime oma armastuse roosiaias ja aita tal kasvada, kastes teda oma helduse vihmahoogudega. Tee temast kuningriigi laps ja juhata ta oma taevasesse riiki. Sina oled Võimas ja Hea, ning Sina oled Annetaja, Suuremeelne, ületamatu helduse Issand.

#3723
- `Abdu'l-Bahá

 

Oo Jumal! Hari neid lapsi. Need lapsed on Sinu puuviljaaia taimed, Sinu niidu lilled, Sinu aia roosid. Lase oma vihmal sadada nende peale, pane Tõelisuse Päike paistma nende peale Sinu armastust. Luba oma tuulepuhangul värskendada neid, nii et nad võiksid saada õpetust, kasvada ja areneda ning ilmuda äärmises ilus. Sina oled Andja. Sina oled Kaastundlik.

#3724
- `Abdu'l-Bahá

 

Oo Jumal, juhata mind, kaitse mind, tee minust hiilgav lamp ja särav täht. Sina oled Vägev ja Võimas.

#3725
- `Abdu'l-Bahá

 

Oo mu Issand! Oo mu Issand! Ma olen õrnas eas laps. Toida mind oma halastuse rinnast, õpeta mind oma armastuse põues, hari mind oma juhenduse koolis ja arenda mind oma helduse varju all. Päästa mind pimedusest, tee minust särav valgus. Vabasta mind kurvastusest, muuda mind roosiaia lilleks. Luba mul saada teenriks Sinu lävel ning anna mulle õiglase meelelaad ja olemus. Tee minust helduse põhjus maailmale ja krooni mu pead igavese elu pärjaga. Sina oled tõesti Võimas, Vägev, Nägija, Kuulja.

#3726
- `Abdu'l-Bahá

 

Oo Issand! Tee see nooruk kiirgavaks ja osuta sellele vaesele olendile oma heldust. Lase talle osaks saada teadmisi, anna talle lisandunud jõudu igal hommikupuhtel ning valva teda oma kaitse varju all nii, et ta võiks vabaneda eksimusest, pühenduda Sinu Usu teenimisele, juhendada isemeelseid, juhtida õnnetuid, vabastada köidetuid ja äratada hoolimatuid, selleks et kõik võiksid saada õnnistatud Sinu meenutuse ja kiitusega. Sina oled Vägev ja Võimas.

#3727
- `Abdu'l-Bahá

 

Lapseootel naisele

Mu Issand! Mu Issand! Ma kiidan Sind ja tänan Sind selle eest, millega Sa oled soosinud oma alandlikku ümmardajat, oma orjatari, kes anub ja palub Sind härdalt, sest Sina oled tõesti juhatanud ta oma ilmsesse kuningriiki ning pannud ta kuulma oma ülevat kutset ses juhuslikus maailmas ning nägema Sinu märke, mis tõendavad Su võidurikka valitsuse ilmumist kõikide asjade üle.

Oo mu Issand, pühendan Sinule selle, mis on minu rüpes. Lase tal siis olla kiiduväärne laps Sinu kuningriigis ja õnnerikas tänu Sinu soosingule ja suu- remeelsusele, ning areneda ja kasvada Su kasvatuse käe all. Sina oled tõesti armuline! Sina oled tõesti suure soosingu Issand!

#3728
- `Abdu'l-Bahá

 

Õhtupalved

Oo mu Jumal, mu Meister, mu ihalduse Siht! See Sinu teener tahab magada Sinu halastuse varjus ja puhata Sinu armu taevalaotuse all, anudes Su hoolt ja kaitset.

Ma palun Sind, oo mu Issand, et Sinu alati ärkvelolev silm valvaks mu silmi nägemast midagi muud peale Sinu. Tugevda siis nende nägemist, et nad võiksid tajuda Sinu märke ja näha Sinu Ilmutuse taevaranda. Sina oled see, kelle kõikvõimsuse avalduste ees on värisenud jõu täiuslik olemus.

Pole muud Jumalat kui Sina, Kõigevägevam, Kõikealistav, Tingimatu.

#3741
- Bahá'u'lláh

 

Kuidas võin ma uinuda, oo Jumal mu Jumal, kui Sind igatsevate silmad on ärkvel Sinust lahusoleku tõttu, ja kuidas võin ma heita puhkama, kui valust vaevatud, olles kaugel Sinu lähedusest?

Ma olen usaldanud, oo mu Issand, oma vaimu ja kogu oma olemuse Su väe ja kaitse paremasse kätte ning asetan oma pea padjale Sinu jõul, tõstes selle sealt jälle üles vastavalt Su tahtele ja meeleheale. Sina oled tõepoolest Kaitsja, Hoidja, Kõigevägevam, Võimsaim.

Sinu väe nimel! Ma ei palu muud, olgu unes või ilmsi, kui vaid seda, mida soovid Sina. Ma olen Sinu teener ja Su kätes. Aita mul armulikult teha seda, mis levitaks Su meelehea meeldivat hõngu. See on tõesti minu lootus ja kõigi nende lootus, kellel on rõõm olla Su lähedal. Kiidetud olgu Sina, oo maailmade Issand!

#3742
- Bahá'u'lláh

 

Tervenemine

Oo Jumal, mu Jumal! Ma anun Sind Sinu tervenduse ookeani ja Sinu armu Päevatähe hiilguste ja Sinu Nime juures, mille läbi Sa alistasid oma teenrid, ning Sinu ülevaima Sõna läbitungiva jõu ja Sinu austusväärseima Sule võimsuse ja Sinu halastuse nimel, mis eelneb kogu loodule taevas ja maa peal, et Sa puhastaksid mind oma helduse veega igast kannatusest ja haigusest ning kõigest nõrkusest ja jõuetusest.

Sina näed, oo mu Issand, oma anujat ootamas Sinu helduse uksel ja teda, kes on pannud oma lootused Sinule, klammerdumas Su suuremeelsuse köie külge. Palun Sind, et Sa ei keelaks talle asju, mida ta taotleb Sinu armu ookeanist ja Sinu armastava lahkuse Päevatähest.

Sinul on võim teha seda, mis Sulle meeldib. Ei ole muud Jumalat kui Sina, Alatiandestav, Suuremeelseim.

#3731
- Bahá'u'lláh

 

Sinu nimi on minu tervendus, oo mu Jumal, ja Sinu meenutamine on minu ravim. Sinu lähedus on minu lootus ja armastus Sinu vastu on minu kaaslane. Sinu halastus minu peale on mu tervenemine ja abiks mulle nii selles kui ka tulevases maailmas. Sina oled tõesti Heldeim, Kõiketeadev, Kõiges Tark.

#3732
- Bahá'u'lláh

 

Sina oled see, oo mu Jumal, kelle nimedega tervendatakse haigeid ja kosutatakse põduraid, antakse juua janustele ja rahustatakse haavunuid, juhatatakse eksinuid ja ülendatakse alandatuid, rikastatakse vaeseid ja õpetatakse rumalaid, valgustatakse süngeid ja rõõmustatakse kurbi, soojendatakse külmunuid ja tõstetakse üles rõhutud. Sinu nime läbi, oo mu Jumal, elustati kõik loodud asjad ning laotati laiali taevas ja loodi maa, ning kergitati üles pilved ja pandi need maa peale vihma sadama. See on tõesti Sinu armu märk kõikide oma olendite vastu.

Seepärast palun ma Sind Sinu nime juures, mille kaudu Sa ilmutasid oma Jumalust ja tõstsid oma Usu kõrgemale kogu loodust, ning iga Sinu kõige suurepärasema tiitli ja austusväärsema omaduse nimel, ning kõigi nende vooruste nimel, mille tõttu Sinu kõrgeimat ja ülevaimat Olemust ülistatakse, et Sa saadaksid sel ööl oma armu pilvedest alla tervendavaid vihmavalinguid selle rinnalapse peale, kelle Sa oled sidunud oma kõikehiilgava Iseendaga oma loodu kuningriigis. Rõivasta siis teda oma armust, oo mu Jumal, heaolu ja tervise rüüsse ning kaitse teda, oo mu Armastatu, iga kannatuse ja haiguse eest ja kõige selle eest, mis on Sinule vastumeelne. Sinu võim on tõesti võrdne kõikide asjade üle. Sina oled tõepoolest Võimsaim, Iseolev. Saada tema peale, oo mu Jumal, ka selle ja järgmise maailma hüvangut ja nii endiste kui tulevaste põlvkondade hüvangut. Sinu võim ja tarkus on tõepoolest selle kohane.

#3733
- Bahá'u'lláh

 

Tõeotsija palve

Oo tõeotsija! Kui sa soovid, et Jumal avaks su silmad, pead sa Teda paluma, palvetama Tema poole ning suhtlema Temaga keskööl, öeldes:

Oo Issand, olen pööranud oma palge Sinu ainsuse kuningriigi poole ja sukeldunud Sinu halastuse ookeani. Oo Issand, valgusta mu silmi oma tulede nägemisega sel pimedal ööl ja tee mind õnnelikuks oma armastuse veiniga sel imelisel ajastul. Oo Issand, pane mind kuulma oma kutset ning ava mu palge ees oma taeva uksed, nii et võiksin näha Sinu auhiilguse valgust ja saada kütkestatud Sinu ilust.

Sina oled tõesti Andja, Suuremeelne, Halastav, Andestav.

#3734
- `Abdu'l-Bahá

 

Ühtsus

Au olgu Sulle, oo Jumal, et Sa oled avaldanud armastust inimkonna vastu. Oo Sina, kes Sa oled meie elu ja valgus, juhi oma teenreid oma rajal ja tee meid rikkaiks Sinus ning vabaks kõigest muust peale Sinu.

Oo Jumal, õpeta meile oma ainsust ja anna meile mõistmist oma ühtsusest, et me ei märkaks kedagi teist peale Sinu. Sina oled Armuline, helduse Andja!

Oo Jumal, sütita oma kallite südameis armastuse leek, mis hävitaks mõtted kõigest muust peale Sinu.

Avalda meile, oo Jumal, oma ülev igavik – et Sina oled alati olnud ja jääd alati olema, ning et pole teist Jumalat kui Sina. Tõesti, Sinus leiame me lohutust ja jõudu.

#3743
- Bahá'u'lláh

 

Oo mu Jumal! Oo mu Jumal! Liida ühte oma teenrite südamed ja avalda neile oma suur eesmärk! Järgigu nad Sinu käske ja püsigu Sinu seaduses. Aita neid, oo Jumal, nende püüdluses ning anna neile jõudu Sind teenida. Oo Jumal! Ära jäta neid omapead, vaid juhi nende samme oma teadmiste valgusega ja rõõmusta nende südameid oma armastusega. Tõesti, Sina oled nende Aitaja ja nende Issand.

#3744
- Bahá'u'lláh

 

Oo mu Jumal! Oo mu Jumal! Tõesti, ma hüüan Sind ja palun härdalt Sinu künnisel, et Sa annaksid neile hingedele kogu oma õnnistuse. Valmista neid ette oma soosinguks ja tõeks.

Oo Issand! Ühenda ja seo ühte südamed, liida hinged kokku kooskõlas ja tee meeled elavaks oma pühaduse ning ainsuse märkide kaudu. Oo Issand! Muuda need näod kiirgavaks oma ühtsuse valgusega. Tugevda oma teenrite niudeid Sinu kuningriigi teenimisel.

Oo Issand, Sina lõpmatu armu valdaja! Oo andestuse ja armuandmise Issand! Anna meile andeks meie patud, andesta meie puudused ja pane meid pöörduma Sinu leebuse kuningriigi poole, kutsudes tunnistajaks väe ja võimu kuningriiki, alandlikena Sinu pühamus ja alistuvatena Su tõendite aupaiste ees.

Oo Issand, Jumal! Tee meist kui merelained, kui aialilled, ühinenud ja üksmeelsed tänu Sinu armastuse andidele. Oo Issand! Avarda rinda oma ainsuse märkidega ja muuda kogu inimkond kui tähtedeks, mis säravad ühest ja samast auhiilguse kõrgpunktist, kui täiuslikeks viljadeks, mis kasvavad Sinu elupuul.

Sina oled tõesti Kõigevägevam, Iseolev, Andja, Andestav, Andeksandja, Kõiketeadev, Ainus Looja.

#3745
- `Abdu'l-Bahá

 

Vaimsed omadused

Oma igaviku magusalt lõhnavaist ojadest anna mulle juua, oo mu Jumal, ja oma olemasolu puu viljadest võimalda mul maitsta, oo mu Lootus! Oma armastuse kristallselgetest allikatest lase mul võtta sõõm, oo mu Hiilgus, ning oma igikestva kaitselmuse varju alla luba mul jääda, oo mu Valgus! Sinu läheduse niitudel, Sinu juures, tee mind suuteliseks uitama, oo mu Kallim, ja oma halastuse trooni paremale käele pane mind istuma, oo mu Ihaldus! Oma rõõmu meeldivalt lõhnavaist tuultest lase ainsal puhangul puhuda mu üle, oo mu Siht, ja oma tõelisuse paradiisi kõrgustesse luba mul pääseda, oo mu Palveldatu! Oma ühtsuse tuvi meloodiaid lase mul jääda kuulama, oo Särav, ning oma võimu ja vägevuse vaimu läbi elusta mind, oo mu Hooldaja! Oma armastuse vaimus hoia mind kindlana, oo mu Abistaja, ja oma meelehea rajale sea tugevalt mu sammud, oo mu Looja! Sinu surematuse aias, Sinu palge ees, luba mul viibida igavesti, oo Sina, kes Sa oled mulle armuline, ning oma auhiilguse istmele aseta mind, oo Sina, kes Sa oled mu Omanik! Oma armastava lahkuse taevasse tõsta mind üles, oo mu Elluärataja, ja oma juhatuse Päevatähe juurde juhi mind, oo mu Kütkestaja! Oma nähtamatu vaimu ilmutuste ette kutsu mind, oo Sina, kes Sa oled mu Päritolu ja mu Kõrgeim Soov, ning oma ilu meeldiva lõhna olemuse juurde, mida Sa avaldad, pane mind pöörduma tagasi, oo Sina, kes Sa oled mu Jumal!

Sinul on võim teha seda, mis Sinule meeldib. Sina oled tõesti Ülevaim, Kõigehiilgavam, Kõigekõrgem.

#3735
- Bahá'u'lláh

 

Loo mulle puhas süda, oo mu Jumal, ja taasta minus rahulik südametunnistus, oo mu Lootus! Jõu vaimu läbi tugevda mind oma Usus, oo mu Kõigearmastatum, ja oma hiilguse valgusel näita mulle oma rada, oo Sina, mu ihalduse Eesmärk! Oma inimmõistust ületava väe võimuga tõsta mind üles oma pühaduse taevasse, oo mu olemasolu Allikas, ning oma igaviku tuulepuhangutest rõõmusta mind, oo Sina, kes Sa oled mu Jumal! Luba oma igikestvatel meloodiatel sisendada mulle rahu, oo mu Kaaslane, ja oma iidse palge rikkustel vabastada mind kõigest muust peale Sinu, oo mu Meister, ning oma rikundumatu Olemuse ilmutuse sõnumil tuua mulle rõõmu, oo Sina, kes Sa oled kõige ilmsem ilmsetest ja kõige peidetum peidetuist!

#3736
- Bahá'u'lláh

 

Ütle: Oo Jumal, mu Jumal! Ehi minu pead õigluse krooniga ja aseta mu oimule tõearmastuse ehe. Sina oled tõesti kõikide andide ja helduste Omaja.

#3737
- Bahá'u'lláh

 

Oo mu Jumal! Tee oma ilu mu toiduks ja oma juuresolek mu joogiks ning oma meelehea mu lootuseks ja Sinu kiitmine mu tegevuseks ja Sinu meenutamine mu kaaslaseks ja Su ülemvõimu jõud mu abiliseks ning oma eluase mu koduks ja minu elukoht paigaks, mille Sa oled puhastanud nende peale pandud kitsendustest, kes on nagu looriga eraldatud Sinust. Sina oled tõesti Kõigevägevam, Kõikhiilgav, Kõige Võimsam.

#3738
- Bahá'u'lláh

 

Võimalda mul, oo mu Jumal, saada täies mõõdus Sinu armastust ja heasoovlikkust ning vaimusta meie südameid oma särava valguse kütkestusega, oo Sina, kes Sa oled Ülim Tõend ja Kõikülistatud. Saada alla minu peale oma elustavaid tuulepuhanguid nii päeval kui ööl oma armulisuse märgiks, oo helduse Issand.

Ma ei ole teinud midagi, oo mu Jumal, et pälvida Sinu palge nägemist, ning tean kindlalt, et isegi kui ma elaksin seni, kuni püsib maailm, ei õnnestuks mul sooritada ühtki tegu, mis seda õigust vääriks, sest teenri seisusest jääb alati väheseks, et pääseda Sinu pühale õuele, kui just mitte Sinu enda heldus minuni ei küündi või Sinu õrn halastus mind ei täida või Sinu armastav headus mind ei ümbritse. Kõik kiitus olgu Sulle, oo Sina, kelle kõrval pole ühtki teist Jumalat. Võimalda mul armulikult tõusta Sinu juurde, võtta vastu au viibida Su läheduses ja suhelda üksnes Sinuga. Ei ole muud Jumalat kui Sina.

Tõepoolest, kui Sa peaksid soovima õnnistada seda teenrit, siis kustutad Sa tema südameriigist kõik mainimised või meeleolud peale Sinu enda mainimise, ent kui Sa peaksid määrama halba oma teenrile seepärast, mida tema käed on ebaõiglaselt korda saatnud Sinu palge ees, siis paned Sa ta proovile nii selle kui ka järgmise maailma kasudega, et ta võiks nendest täiesti hõivatud saada ja unustaks Sinu meelespidamise.

#3739
- The Báb

 

Oo Jumal! Värskenda ja rõõmusta minu hinge! Puhasta mu süda! Valgusta mu võimeid! Usaldan Sinu kätte kõik oma asjad. Sina oled mu Teejuht ja Varjupaik. Ma pole enam murelik ega kurb, vaid olen õnnelik ja rõõmus. Oo Jumal! Ma pole enam täis ärevust ega lase muredel kimbutada end. Ma ei viibi elu ebameeldivatel asjadel.

Oo Jumal! Sina oled mulle suuremaks sõbraks kui ma ise. Pühendan end Sulle, oo Issand.

#3740
- `Abdu'l-Bahá

 

Vanemad

Sina näed, oo Issand, meie härdalt paluvaid käsi sirutatuna üles Sinu heatahtlikkuse ja helduse taeva poole. Luba neil täituda Sinu annikuse ja rikkalike soosingute aaretest. Andesta meile ja meie isadele ja emadele ning vii täide see, mida me iganes oleme soovinud Su armu ja jumaliku külluse ookeanist. Võta vastu, oo meie südamete Armsaim, kõik meie teod oma rajal. Sina oled tõesti Kõikvõimas, Ülevaim, Võrreldamatu, Ainus, Andestav, Lahke.

#3729
- Bahá'u'lláh

 

Ma palun Sinu andestust, oo mu Jumal, ja anun armu moel, nagu Sa soovid, et Sinu teenrid Su poole pöörduksid. Ma palun, et Sa peseksid ära meie patud, nii nagu sobib Sinu Issandlikkusele ning andestaksid mulle, mu vanematele ja neile, kes on Sinu arvates astunud Su armastuse elukohta, viisil, mis on Sinu kõrgeima ülemvõimu vääriline ja Sinu taevase väe hiilguse kohane.

Oo mu Jumal! Sa oled innustanud mu hinge esitama Sulle oma härrast palvet ning kui ei oleks Sind, ei hüüaks ma Sinu poole. Kiidetud ja ülistatud oled Sina! Lausun Sulle kiitust, sest Sa oled ilmutanud end mulle, ning palun Sinult andestust, et ma pole suutnud täita oma kohustust Sind tunda ja mul pole õnnestunud käia Su armastuse rajal.

#3730
- The Báb

 

Occasional

Tablets