Return   Facebook   Zip File

Obligatory

He Pule Koi Pˆkole

Short Obligatory Prayer

ˇO wau ko'u ho'ike, e ku'u Akua, nau i hana mai ia'u e ho'omaopopo ia ˇOe a'e ho'omana ia ˇOe. Ke ho'oia'i'o nei wau i kÎia manawa, i ko'u ikaika ˇole a me Kou mana ikaika, i ku'u ˇilihune a i Kou waiwai palena ˇole.

ˇA'ole mea e a'e, ˇO ˇOe wale no e ku'u Akua, he Kokua kokoke i ka wa popilikia, ˇO ˇOe ka mea apau, nau i hana na mea apau.

#6211
- Bahá'u'lláh

 

Pule Pōkole I Koi ʻIa

Hoʻomaopopo ihola au, e kuʻu Akua, i Kāu hana ʻana mai iaʻu e ʻike iā ʻOe a e hoʻomana aku iā ʻOe. I kēia wā ʻānō au e hōʻike aʻe ai i koʻu ikaika ʻole a i Kou ikaika loa, i koʻu waiwai ʻole a i Kou waiwai loa.

ʻAʻohe Akua ʻē aʻe, ʻo ʻOe wale nō, ke Ola i ka wā Pōʻino, ke Kūʻokoʻa.

#13847
- Bahá'u'lláh

 

General

General Prayers

Pili'uhane he ˇAno

Spiritual Qualities

E ku'u Akua!

Ho'ano hou a ho'ohau'oli i ku'u ˇuhane. Ho'oma'ema'e i ku'u na'au. Ho'omalamalama i ku'u mana. Ke waiho mai nei wau ia'u iho a me ko'u mau pono apau i loko o Kou mau Lima. ˇO ˇOe no ko'u Kia'i a me ko'u Pu'uhonua. ˇA'ole au e kaumaha hou, ˇa'ole e ˇeha'eha hou; He hau'oli nui ko'u a me ka ˇoli'oli imua ou. E ku'u Akua! ˇa'ole au pÔhoihoi no, ˇa'ole au no'ono'o i ka po pilikia. ˇA'ole au e no'ono'o hou i na mea ˇino'ino like ˇole o kÎÔa ola ˇana.

E ku'u Akua! ˇO ˇOe ku'u hoaloha i oi aku ma mua o ko'u maika'i ia'u iho. Ke ho'omahana nei au iho Nou, E ku'u Haku.

#6214
- Bahá'u'lláh

 

Pˆmaika'i i ke Kahua

Blessed is the Spot

Pˆmaika'i i ke kahua,

a me ka hale,

a me ka wahi,

a me ke k¸lanakauhale,

a me ka na'au,

a me ke kuahiwi,

a me ka pu'uhonua,

a me ke ana,

a me ke awawa, a me ka ˇaina,

a me ke kai,

a me ka moku,

a me ke kula mau'u.

na wahi i ˇolelo ˇia ai ka inoa o ke Akua,

a ho'omaika'i ˇia Kona nani.

#6210
- Bahá'u'lláh

 

He Pule o ka Ho'ola ˇana

Healing Prayer

Kou inoa ku'u ho'ola, e ku'u Akua, a me ka ho'omana'o ˇana ia ˇOe ku'u la'au. I Kou alo ku'u mana'olana a me ke aloha Nou ku'u hoa like. Kou aloha ia'u ku'u ho'ola a me ku'u maha i loko o ka honua a me ka honua o ka wa ma mua.

ˇO ˇOe ke Akua Ho'olako apau, ke Akua Ho'oia'i'o, ke Akua Ho'ona'auao apau.

#6213
- Bahá'u'lláh

 

Pōmaikaʻi kahi, a me ka hale, a me ke kahua, a me ke kūlanakauhale, a me ka naʻau, a me ke kuahiwi, a me ka puʻuhonua, a me ke ana, a me ke awāwa, a me ka ʻāina, a me ke kai, a me ka moku, a me ke kula mauʻu, nā wahi i haʻi ʻia ai ka inoa o ke Akua, a hoʻomaikaʻi ʻia Kona nani.

#13845
- Bahá'u'lláh

 

Ua ala mai nei au i ka malu Ou, e kuʻu Akua, a he pono nō i ka mea huli i ia malu ke noho i loko o ka Puʻuhonua o Kou hoʻomalu ʻana mai a me ka Puʻukaua o Kou hoʻopale ʻana mai. E kuʻu Haku, e hoʻomālamalama mai i ka ʻuhane i loko oʻu me nā mea kamahaʻo o ka Māpuna Ao o Kou Hōʻikena, e like lā me Kou hoʻomālamalama ʻana mai i koʻu kino me ke kukuna kakahiaka o Kou lokomaikaʻi.

#13848
- Bahá'u'lláh

 

E ke Akua, kuʻu Akua! Ua haʻalele akula au i kuʻu home me ka paʻa mau i ka ʻaha o Kou aloha, a hilinaʻi piha nō au i Kou mālama ‘ana mai a me Kou hoʻomalu ‘ana mai. Noi haʻahaʻa aku au iā ‘Oe, ma Kou mana Āu i hoʻomalu ai i Kou poʻe aloha mai nā mea lalau me nā mea ʻaiā, a mai nā mea hoʻokaumaha lokoʻino me nā mea hana ʻmākonā a pau i ʻauana aʻe a kaʻawale loa iā ‘Oe, e hoʻopale mai iaʻu ma o Kou lokomaikaʻi a me Kou aloha. A laila, e hoʻohiki i ka hoʻina i kuʻu home ma Kou mana a me Kou ikaika. ʻO ʻOe ʻiʻo nō ka Mana Loa, ke Ola i ka wā Pōʻino, ke Kūʻokoʻa.

#13852
- Bahá'u'lláh

 

E kuʻu Akua, kuʻu Haku, ke Kumu o kuʻu haʻehaʻe! ʻIʻimi nō kēia, ʻo Kou mea lawelawe, i ka moe ma ka malu o Kou lokomaikaʻi, a i ka maha ma ka nani o Kou aloha, a nonoi aʻe hoʻi i Kou mālama a me Kou hoʻomalu ʻana mai.

Noi haʻahaʻa au iā ʻOe, e kuʻu Haku, e hoʻopale maila Kou maka moe ʻole, i ka ʻike ʻana aʻe o koʻu mau maka i kekahi, koe ʻo ʻOe. E hoʻoikaika hoʻi i ka hiki o nā maka e kūʻike i Kou mau ʻōuli, a e hoʻomaopopo i ka ʻAlihi Lani o Kou Hōʻikena. ʻO ʻOe ka Mea Nona ka hōʻikena o ka mana poʻokela i haʻukeke ai ka mana nui.

ʻAʻohe Akua ʻē aʻe ʻo ʻOe wale nō, ka Mana Loa, ka Lanakila Pau Loa, ke Kaupalena ʻOle ʻIa.

#13856
- Bahá'u'lláh

 

E kuʻu Akua ē, e kuʻu Akua! E hoʻolōkahi mai i nā puʻuwai o Kou poʻe kānaka, a e hōʻike mai iā lākou i Kou makemake. E hoʻolohe mai lākou i Kāu mau kauoha a me Kāu kānāwai. E kōkua mai iā lākou, e ke Akua, i kā lākou hana, a e ʻae mai iā lākou i ka ikaika e lawelawe iā ʻOe. E ke Akua! Mai hoʻokuʻu wale mai iā lākou, akā, e alakaʻi i ko lākou ala i ke ao o Kou ʻike, a e hoʻohauʻoli mai i ko lākou mau puʻuwai i Kou aloha. He ʻoiaʻiʻo, ʻo ʻOe nō ko lākou Kōkua, a me ko lākou Haku.

#13857
- Bahá'u'lláh

 

ʻO Kou inoa nō koʻu hoʻōla, e kuʻu Akua, a ʻo ka hoʻomanaʻo ʻana iā ʻOe koʻu mea e ola ai. ʻO ka pili nō iā ʻOe koʻu manaʻolana, a ʻo ke aloha iā ʻOe koʻu hoa pili. ʻO Kou aloha iaʻu koʻu hoʻōla a me koʻu kōkua i kēia ao nei, a me ke ao e hiki mai ana. He ʻoiaʻiʻo hoʻi, ʻo ʻOe nō ka Lokomaikaʻi, ka ʻIke Loa, a me ka Naʻauao.

#13865
- Bahá'u'lláh

 

Ka Ho'oku'u Popilikia

Remover of Difficulties

ˇA'ole anei kekahi kokua e pale ana i na popilikia koe ke Akua wale no?

E ho'oho (a'e) ˇoukou me ka'i ˇana: E hi'ilani ˇia ke Akua! ˇOia wale no ke Akua! He kaua na mea apau, e noho lakou apau ma lalo o Kona mau kauoha.

#6212
- The Báb

 

Aia anei ka Mea Wehe Hihia, koe ke Akua?

Ō ʻī aku: Hoʻonani ʻia ke Akua!

ʻO ia ke Akua!

ʻO nā mea a pau Kāna mau mea lawelawe, a noho nā mea a pau i Kona malu.

#13849
- The Báb

 

E ke Akua ē! E hiʻipoli i kēia wahi ka-maliʻi i ke apo o Kou aloha a hānai maila me ka waiū o Kou Malu Lani. E hoʻoulu i nei kupu ma ka māla loke o Kou aloha, a kahu aʻela me ke kilihune ua o Kou waiwai. E ʻae mai i nei keiki i kama o ke aupuni, a e alakaʻi iā ia i Kou ao lani lā. Ikaika a lokomaikaʻi nō ʻOe, a ʻo ʻOe ka Mea Hō Mai, ka Puʻuwai Aloha, ka Haku o ka Waiwai ʻoi loa.

#13855
- The Báb

 

Ō ʻī aku: Hoʻolako ke Akua i nā mea a pau ma luna aʻe o nā mea a pau, a ʻaʻohe mea o ka honua nei a me ka lani lā, koe Kāna e hoʻolako ai. ʻO ia ihola nō hoʻi ka Mea ʻIke, ka Mea Mālama, ka Mana Loa.

#13863
- The Báb

 

Pule no ka Moana PakÔpika

Prayer for the Pacific

E ke Akua Hemolele a me ka Mana Loa! E ku'u Akua ˇOlu'olu! E ha'awi mai i ke ikaika nui i hiki ia kakou ke pale aku i na pilikia o ka honua holo'okoa, e ha'awi mai i ka mana nui hekau aku ka ˇale o ko kakou na'au lawelawe e kau aku i ka Moana PakÔpika, e pae aku i na kapa kai o ka Hikina a hiki i ke Komohana.

#6215
- `Abdu'l-Bahá

 

ʻO ia nō ke Akua! ʻIke mai ʻOe iā mākou, e kuʻu Akua, i ʻākoakoa mai i nei pākaukau, me ka hoʻonani aku i Kou lokomaikaʻi, me ke kauaheahe pū i Kou Aupuni. E ke Akua! E hānai mai i Kāu ʻai laʻa a e hoʻopōmaikaʻi hoʻi iā mākou. ʻO ʻOe nō ka Mea Hoʻopōmaikaʻi, ka Mea Lokomaikaʻi, ka Mea Aloha.

#13846
- `Abdu'l-Bahá

 

E ka Malu Akua ē! Ma neia anaina Kou poʻe makamaka i ʻume ʻia mai i Kou nani a i hoʻā ʻia e ke ahi o Kou aloha. E hoʻololi i kēia poʻe ʻuhane i mau ʻānela lani, e hoʻōla iā lākou me ka hā o Kou ʻUhane Hemolele, e hoʻoulu i ke alelo mīkololohua a me ka naʻau kūpaʻa i loko o lākou, e pāpahi iā lākou me ka mana lani a me ka naʻau aloha, e hoʻololi iā lākou i poʻe hoʻolaha i ke ʻano pūpūkahi o kānaka a i kumu o ke aloha a me ka lōkahi o ke ao kanaka, i pau ai ka pōʻele o ka hoʻokae ʻino ma o ka mālamalamalama o ka Lā o ka ʻOiaʻiʻo, i māʻamaʻama ai kēia ao kuanea, i hiki ai i kēia ao kino ke omo iho i nā kukuna o ke ao ʻuhane, i hui ai nā waihoʻoluʻu ʻokoʻa i waihoʻoluʻu hoʻokahi, a hū aʻela ka leo hoʻonani a hiki i ke aupuni o Kou ʻihi kapu.

ʻO ʻOe ʻiʻo nō ka Mea Mana Loa a me ka Mea Ikaika Loa!

#13850
- `Abdu'l-Bahá

 

E ke Akua, e alakaʻi mai iaʻu, e hoʻomalu mai iaʻu, e hoʻolilo iaʻu i kukui mālamalama a i hōkū ʻālohilohi. ʻO ʻoe nō ka Mana Loa a me ka Ikaika.

#13851
- `Abdu'l-Bahá

 

E ke Akua ē, kuʻu Akua! E hoʻomālamalama i ka lae o ka poʻe aloha paulele iā ʻOe a e hoʻoulu ihola me ka pūʻali ʻānela o ka lanakila ʻiʻo. E hoʻolaʻa i ko lākou wāwae i Kō ala pono loa, a mai loko mai nō o Kou waiwai kahiko e wehe aʻe ai i nā puka komo o nā pōmaikaʻi Ou;ʻoiai ma Kou ala lākou e hoʻolilo ai i Kāu i hoʻoili mai ai ma luna o lākou, e kūpale ana i Kou Hoʻomana, a e kau ana i ko lākou hilinaʻi i ka hoʻomanaʻo mau ʻana aku iā ʻOe, e kahiau mau ana no ke aloha iā ʻOe me ka ʻauʻa ʻole i ka loaʻa o lākou no ka hoʻonani aku i Kou Nani a no ka ʻimina mau i mea e hauʻoli ai ʻOe.

E kuʻu Haku ē! E kauoha no lākou i ka māhele lēʻia, ka uku pānaʻi paʻa, me ka makana ʻoiaʻiʻo.

He ʻoiaʻiʻo nō, ʻo ʻOe ka Mālama, ke Kōkua, ka Lokomaikaʻi, ka Lako Loa, ka Mea Hō Mau Mai.

#13853
- `Abdu'l-Bahá

 

E ke Akua! E aʻo mai i kēia mau keiki. ʻO kēia mau wahi keiki nā lāʻau o Kou māla, ʻo lākou nō nā pua o Kou kula mauʻu, a ʻo nā loke hoʻi lākou o Kou kīhāpai. E ua maila Kou ua ma luna o lākou; e pāhola maila ka Lā Mālamalama ma luna o lākou me Kou aloha. E pā maila Kou makani aheahe iā lākou i hoʻāla hou ʻia ihola, e hiki ai ke aʻo, ulu, mōhala, a kilipohe aʻela. ʻO ʻOe nō ka Hāʻawi. ʻO ʻOe hoʻi ke Aloha.

#13854
- `Abdu'l-Bahá

 

E kuʻu Akua, ka Mea huikala i nā lawehala, ka Mea hāʻawi i nā pōmaikaʻi, ka Mea wehe i nā pilikia!

Noi haʻahaʻa nō hoʻi au iā ʻOe e huikala aku i nā hewa a ia poʻe i haʻalele akula i ke kapa kino kanaka a i piʻi aʻela i ke ao lani lā.

E kuʻu Akua! Ō huikala i ka hewa, hoʻokuʻu i ke kaumaha, a hoʻomālamalama i ka pōuliuli o lākou. Ō hoʻokomo aʻela iā lākou i ke kīhāpai ʻoliʻoli, e hoʻomaʻemaʻe iā lākou i ka wai hemolele, a e ʻae iā lākou e ʻike maopopo i Kou nani kau i ka ʻiuʻiu.

#13858
- `Abdu'l-Bahá

 

E kuʻu Akua, e kuʻu Manaʻolana! E kōkua i Kou poʻe aloha e kūpaʻa i Kou ‘Aelike mau, e pili pono i Kou Kumu ʻikea, a e mālama i Kāu mau kānāwai i kau mai ai no lākou ma Kāu Puke ʻIhilani; i mea e kū ai lākou i mau lepa alakaʻi a i mau lama kū o nā Hoa Lani lā, i mau pūnāwai o Kou ʻike palena ʻole a i mau hōkū ʻālohilohi hoʻi e alakaʻi pono ana ma ka lani lipo lā.

He ʻoiaʻiʻo hoʻi, ʻo ʻOe ka Pio ʻOle, ka Ikaika Loa, ka Mana Loa hoʻi.

#13859
- `Abdu'l-Bahá

 

E ke Akua lua ʻole! E ka Haku o ke Aupuni! ʻO Kou pūʻali lani kēia mau ʻuhane nei. Me nā Hoa Lani Kehakeha e kōkua mai ai iā lākou nei e kō ai ka lanakila o lākou i mea e kohu ai lākou pākahi i ka pūʻali koa e naʻi i kēia mau ʻāina ma o ke aloha Akua a me ka mālamalama o ke aʻo hemolele.

E ke Akua! Ō kū ʻOe i kākoʻo a i kōkua no lākou, a i ka wao, ke kuahiwi, ke awāwa, ka ulu lāʻau, ke kula ākea, a i nā moana, ʻo ʻOe ka hoa paulele — i hiki ai iā lākou ke hoʻōho ma o ka mana o ke Aupuni a me ka hā o ka ʻUhane Hemolele.

ʻO ʻOe nō ka Mana, ka Ikaika, a me ka Mana Loa, a ʻo ʻOe nō ka Naʻauao, ka Hoʻolono, a me ka ʻIke Loa.

#13860
- `Abdu'l-Bahá

 

ʻO ʻOe ke Akua hemolele a mana loa! ʻO ʻOe kuʻu Haku ʻoluʻolu! E hō mai iaʻu i ka mana i hiki iaʻu ke pale aku i ka poʻipū ʻana o nā kini a me nā lāhui o ke ao, a e hāʻawi mai iaʻu i ka ikaika nui i mea e hoʻoholo aku ai i nā nalu o koʻu ʻimi pono, e like me ka Moana Nui Ākea, e pā ai nā kapakai o ka Hikina a me ke Komohana.

#13861
- `Abdu'l-Bahá

 

Occasional

Pule no ka Mea i Hala

Pule no ka Mea i Hala

(O ka Pule no ka Mea i Hala ka hoʻokahi o ko ka Bahai pule i koi ʻia e hana

ʻia ma ke anaina; e kukuʻi ʻōlelo ʻia kēia pule holoʻokoʻa e kahi mea paulele

hoʻokahi ʻoiai kukū ke anaina me ka leo hāmau. Wahi a ka hoʻākāka ʻana

mai a Bahaʻuʻllah, pono kēia pule inā he ʻumikumamālima a ʻoi makahiki o

ka mea i hala, pono e hana ʻia kēia pule ma mua o ke kanu ʻana, a ʻaʻole koi

ʻia ka huli ʻana o ke alo i ke Qiblih ʻoiai e pule ana. Hoʻokahi puana ʻana iā

“Alláh-u-Abhá” a kukuʻi ʻōlelo ʻia ka mua o nā lālani ʻeono no

ʻumikūmaiwa mau manawa. A laila, puana hou ʻia ʻo “Alláh-u-Abhá” i

hahai ʻia me ka kukuʻi ʻōlelo ʻana i ka lālani ʻalua no ʻumikūmaiwa mau

manawa, a pēlā aku a pau nā lālani ʻeono.)

E kuʻu Akua ē! ʻO kēia nō Kāu mea lawelawe, he pua a ka lālani o Kāu mau

mea lawelawe, i paulele loa iā ʻOe me nā hōʻailona Ou, a i huli loa aku iā

ʻOe me ka hulikua ʻana i nā mea ʻē aʻe a pau, koe ʻo ʻOe. ʻO ʻOe nō ka ʻoi

loa o nā mea aloha a pau.

E mālama iā ia, ʻoiai ʻo ʻOe ka mea e huikala i nā hala a hūnā aku i nā hewa

ma ke ʻano hoʻi e kohu ai ka lani o Kou waiwai a me ka moana o kou

lokomaikaʻi. E ʻae mai iā ia i nā pōʻai o Kou aloha oneʻula i kū mau ē ma

mua nō o ka lani me ke ao nei. ʻAʻohe Akua ʻē aʻe, ʻo ʻOe wale nō, ka

Huikala Mau, ka ʻOi o ke Kahiau.

E haʻi pāono akula ka mea pule i ka ʻōlelo “Alláh-u-Abhá,” a laila, e

kukuʻi i nā lālani o lalo he ʻumikūmāiwa manawa:

Alláh-u-Abhá (1x)

Hoʻomana nō kākou a pau i ke Akua. (19x)

Alláh-u-Abhá (1x)

Kūlou ihola kākou a pau i ke Akua. (19x)

Alláh-u-Abhá (1x)

Aloha kūpaʻa nō kākou a pau i ke Akua. (19x)

Alláh-u-Abhá (1x)

Hoʻonani akula kākou a pau i ke Akua. (19x)

Alláh-u-Abhá (1x)

Mahalo nō kākou a pau i ke Akua. (19x)

Alláh-u-Abhá (1x)

Ahonui no kākou a pau i ke Akua. (19x)

(Pili ka ʻōlelo hoʻolauna o luna aʻe (he pua a ka lālani) i ke kāne me ka

wahine, no laila, ʻaʻohe mea loli ma ka pule ʻana.)

#13862
- Bahá'u'lláh

 

Tablets

Ka Palapala Mākaʻikaʻi

Ka Palapala Mākaʻikaʻi

(Heluhelu ʻia kēia pule, i hoʻomāʻikeʻike ʻia e ‘Abdu’l-Bahá, ma Kona Wahi Hoʻāno. Puana ʻia ma ka pule mehameha kekahi.)

ʻO ka mea e puana aku i kēia pule me ka haʻahaʻa a me ke kipona aloha, ʻo ia ka mea e hauʻoli ai a ʻoliʻoli ka naʻau o kēia Kauā; kohu like ia i ka pili alo a alo me Ia.

ʻO ia nō ka Hanohano Poʻokela!

E ke Akua ē, kuʻu Akua! Me ka haʻahaʻa a me nā waimaka au e hāpai aʻe ai i nā lima nonoi iā ʻoe a huli iho koʻu alo i ka ʻehu lepo o ka Paehumu Ou, ka mea i hiʻilani ʻia aʻela ma luna aku o ka ʻike o ka naʻauao a i luna hoʻi o ka hoʻomaikaʻi a nā mea a pau e hoʻonani ana iā ʻOe. E ʻoluʻolu, e nānā mai ʻOe i Kāu kauā, i moe haʻahaʻa a kolokolohai ma ka paehumu Ou, me nā ʻalawa ʻana mai o ka maka o Kou aloha a e hoʻoluʻu ihola iā ia i Ka Moana o Kou lokomaikaʻi mau loa.

E ke Akua ē! He kauā haʻahaʻa loa ʻo ia Ou, i ilihia a e noi haʻahaʻa nei iā ʻOe, paʻa ihola i Kō lima e pule kūlipo ana iā ʻOe, e hilinaʻi ana iā ʻOe, me nā waimaka i mua o Kou alo, e kānaenae ana iā ʻOe a e noi ana iā ʻOe, me ka ʻōlelo ʻana:

E ka Haku, e kuʻu Akua ē! Ō hō mai i Kō aloha e lawelawe au i Kou poʻe i aloha ʻia, e hoʻoikaika iaʻu i kaʻu lawena iā ʻOe, e hoʻomālamalama maila i kuʻu lae me ka mālamalama o ka hoʻomana ma Kou pōʻai ʻihiʻihi, a me ka mālamalama hoʻi o ka pule i Kou aupuni hanohano. Ō hoʻoulu mai i haʻahaʻa kuʻu naʻau ma ka paepae lani o Kou puka, a e kōkua i koʻu hihia ʻole aku i nā mea a pau o loko o nā ao hemolele Ou. E ka Haku ē! Ō hāinu mai iaʻu me ka ipu o ka naʻau haʻahaʻa; me ka ʻaʻahu o ka naʻau haʻahaʻa e hōʻaʻahu mai ai iaʻu, a i ka moana o ua naʻau haʻahaʻa lā e hoʻoluʻu iho ai iaʻu. Ō hoʻolilo iaʻu i ʻehu lepo i ke ala o ka poʻe aloha Ou, a e ʻae mai iaʻu e mōlia i koʻu ʻuhane no ka ʻāina i hoʻohiehie ʻia ihola e nā koʻele wāwae o Kou poʻe wae ʻia ma ke ala Ou, e ka Haku o ka Hanohano Poʻokela.

Me kēia pule e kānaenae aku ai Kou kauā iā ʻOe, i ka wehena kaiao a i ke kulu aumoe. Ō hoʻokō i ka ʻanoʻi ona, e ka Haku! Ō hoʻomālamalama i kona puʻuwai, e hoʻohauʻoli i kona naʻau, e hoʻā i kona mālamalama, i hiki ai iā ia ke lawelawe i Kou Kumu a me Kou poʻe kauā.

ʻO ʻOe ka Mea Hō Mai, ka Mea Menemene, ka Mea Lako Loa, ka Mea ʻOluʻolu, ka Mea Lokomaikaʻi, ka Mea Aloha.

#13864
- `Abdu'l-Bahá