Return   Facebook   Zip File

Obligatory

General

Brak

"Baha'i brak je sjedinjenje i duboka naklonost dvoje ljudi. Ipak, oni moraju biti krajnje oprezni i upoznati naravi jedno drugoga. Ova vječna veza treba se osigurati čvrstom pogodbom čiji bi cilj bio: njegovati sklad, prijateljstvo i jedinstvo, te dostići vječni život."

Zavjet braka, stih koji zasebno izgovaraju i nevjesta i mladoženja u prisustvu najmanje dva svjedoka, koje je prihvatilo Lokalno Duhovno vijeće, kako je predviđeno u Kitab-I-Aqdas, Glasi:

"Mi ćemo svi, doista, živjeti po Volji Božjoj".

On je Darovatelj, Dobrostivi! Hvaljen bio Bog, Drevni, Vjekovječni, Nepromjenjljivi, Vječni! On Koji je posvjedočio u Svom Vlastitom Biću da je doista On Jedan, Jedini, Nesputani, Uzvišeni. Mi svjedočimo da doista nema Boga osim Njega, priznajemo Njegovu jednost, ispovijedamo Njegovu jedinost. On je oduvijek boravio na nedostupnim visinam, na vrhuncima Njegove uzvišenosti, očišćen od spomena bilo čega osim Sebe. A kada je On poželio objaviti milost i blagonaklonost ljudima i dovesti svijet u red, objelodanio je propise stvorio zakone; među ostalim uspostavio je zakon braka, učinio ga utvrdom Blagostanja i spasenja, i dodijelio ga Nama u onome što je poslao dolje iz nebesa svetosti u Presvetoj Knjizi. On kaže:"Vjenčavajte se, o, ljudi, da bi se od vas mogao pojaviti onaj koji će se Mene među Mojim slugama spominjati; ovo je jedna od Mojih zapovijedi vama; pokorite joj se da biste pomogli sebi samima.

#3891
- Bahá'u'lláh

 

Slava Tebi, o, Bože moj! Doista ovaj sluga Tvoj i službenica Tvoja udružili su se u sjeni Tvog milosrđa i sjedinjeni Tvojom ljubavlju i veliko- dušjem. O, Gospode! Pomozi im u ovom Tvom svijetu i Kraljevstvu Tvome i svako dobro odredi za njih dobrostivošću i milošću Tvojom. O, Gospode! Daj im snage da Ti služe i pomozi im u službi Tvojoj. Dopusti im da postanu znaci Tvog Imena u Tvojem svijetu i zaštiti ih Tvojim darovima koji su neiscrpni u ovome i u svijetu koji će doći. O, Gospode! Oni mole Kraljevstvo Tvoga milosrđa i zazivaju kraljevinu tvoje jednosti. Doista, vjenčani su štujući Tvoju zapovijed. Dopusti im da postanu znaci sklada i jedinstva za sve vijeke. Doista, Ti si Svemoćni, Sveprisutni i Svemogući!

#3892
- `Abdu'l-Bahá

 

On je Bog! O, Gospode Neusporedivi! U Tvojoj svemogućoj mudrosti podario si ljudima brak, da bi pokoljenja jedno drugo slijedila u ovom nesigurnom svijetu, i da bi zauvijek, dok god je svijeta, na Pragu Tvoje jednosti bili zaokupljeni služenjem i štovanjem, Pozdravljanjem, obožavanjem iI hvalom. "Nisam stvorio duhove i ljude do li zato da bi mene obožavali" (Qur'an 51:56). Stoga, vjenčaj u Tvom nebu milosrđa ove dvije ptice iz gnijezda ljubavi Tvoje i učini ih virom koji privlači trajnu milost; da se iz zajedništva ova dva mora ljubavi digne val nježnosti i prospe bisere čistoće i dobrote na obalu života. "On je oslobodio dva mora da bi mogla susresti jedno drugo: između njih je prepreka koju ne prelaze. Koji ćete, tad, od darova Božjih odbiti? Iz svakog on donosi veće i manje bisere (Qur'an 55:19-22)". O, Ti, blagi Bože! Daj da ovaj brak urodi koraljima iI biserima. Ti si uistinu Svemoćni, Najveći, Koji vječno Praštaš.

#3893
- `Abdu'l-Bahá

 

Čovječanstvo

"O, Ti blagi Bože! Stvorio si sve ljude iz iste tvari. Odredio si da svi pripadaju istom domu. U Tvojoj su Svetoj Prisutnosti svi oni Tvoji sluge i cijelo je čovječanstvo zaštićeno u Tvom zaklonu; svi su oni okupljeni zajedno za Tvojim Stolom Obilja; svi su obasjani svjetlom Tvoje Providnosti.

O, Bože! Ti si dobar svima, hraniš sve, štitiš sve, svemu daješ život. Sve i svakoga obdario si talentima i sposobnostima i svi su uronjeni u Ocean tvoje Milosti. O, Ti bladi Bože! Ujedini sve. Neka se religije slože i učini narode jednim, da bi mogli jedni druge vidjeti kao jednu obitelj i cijelu zemlju kao jedan dom. Daj da svi oni žive zajedno u savršenom skladu. O, Bože! Podigni visoko stijeg jednosti čovječanstva. O, Bože uspostavi Najveći Mir. Stopi, o, Bože srca zajedno. O, Ti blagi Oče, Bože! Razveseli naša srca miomirisom Svoje ljubavi. Razbistri naše oči Svjetlom Tvoga vodstva. Razvedri naše uši pjesmom Svoje Riječi, i zakloni nas sve u Utvrdi Svoje Providnosti.

Ti si moćni i snažni, Ti praštaš i Onaj si koji previđa mane čovječanstva."

#3894
- `Abdu'l-Bahá

 

O, Bože! Slabi smo; daj nam snage. siromašni smo, udijeli nam Svoja bezgranična blaga. Bolesni smo; daj nam Svoje božansko iscjeljenje. Nemoćni smo; daj nam Svoju nebesku moć. O, Gospode! Učini nas korisnima na ovome svijetu; oslobodi nas stanja sebičnosti i želje. O, Gospode! Učvrsti nas u Svojoj ljubavi i učini da budemo puni ljubavi za cijelo čovječanstvo. Učvrsti nas u služenju svijetu čovječanstva, da bismo postali sluge Tvojih slugu, da bismo voljeli sva tvoja stvorenja i da bismo suosjećali sa svim Tvojim ljudima. O, Gospode! Ti si Svemoguć! Ti si milosrdan! Ti praštaš! Ti si Svemoćan!

#3895
- `Abdu'l-Bahá

 

DJECA

O, Bože, vodi me, učini me sjajnom svjetiljkom i blistavom zvijezdom. Ti si Moćni i Snažni.

#3896
- `Abdu'l-Bahá

 

O, Bože! Odgoji ovu djecu. Ova djeca su biljke u Tvom voćnjaku, cvjetovi na Tvojoj livadi, ruže u Tvome vrtu. Nek tvoja kiša pada po njima; neka ih Sunce Stvarnosti obasja Tvojom ljubavlju. Neka ih osvježe Tvoji lahori da bi se obrazovali, rasli i razvijali i pojavili se u konačnoj ljepoti. Ti si Davalac. Ti suosjećaš.

#3897
- `Abdu'l-Bahá

 

Duhovne Kvalitete

Stvori me čista srca, o, Bože moj, i obnovi moju mirnu savjest, o, Nado moja! Duhom moći učvrsti me u Tvojoj Stvari, o, Najljubljeniji moj, i Svjetlom Slave Svoje otkrij mi Svoj put O, Ti, Cilju moje čežnje! Snagom Svoje uzvišene moći podigni me do nebesa Svoje svetosti, o, Izvoru mog postojanja, i lahorima Svoje vječnosti razveseli me, o, Ti, Koji si moj Bog! Neka Tvoje vječne pjesme udahnu u mene spokoj, o, Suputniče moj, i neka me bogatstva Tvoga drevnog lika oslobode svega osim Tebe, o, Gospodaru moj, i neka mi glasi o otkrivenju Tvoje neuništive Biti donesu radost, o, Ti koji si najotkriveniji od otkrivenih i najskriveniji među skrivenima.

#3898
- Bahá'u'lláh

 

Hvaljenje I Zahvalnost

Bože moj, Obožavani moj, Kralju moj, čežnjo moja! Koji jezik može izreæi zahvalnost tebi? Nemaran sam bio, Ti si me probudio. Odvratio sam se od Tebe, a Ti si mi milostivo pomogao da se vratim k Tebi. Bio sam kao mrtav, Ti si me obodrio vodom života. Uvenuh, a Ti si me oživio nebeskom rijekom Tvoje riječi koja je potekla iz Pera Svemilosrdnoga.

O, Božanska Providnosti! Sve što postoji začeto je Tvojom dobrotom; ne uskrati nikom i ničemu vode tvog velikodušja, niti ih liši oceana Tvoje samilosti. Preklinjem Te da me podržiš i pomogneš u svako doba i u svim uvjetima, i tražim iz Neba Tvoje milosti Tvoju drevnu naklonost. Ti si, uistinu, Gospodar obilja, Vrhovni vladar Kraljevstva vječnosti.

#3899
- Bahá'u'lláh

 

Iscjeljenje

Ime Tvoje moje je iscjeljenje, o, Bože moj, a spomen na Tebe moj je lijek. Tvoja blizina moja je nada, a ljubav prema Tebi moj je pratilac. Tvoja milostivost prema meni moje je iscjeljenje i oslonac u ovom i u svijetu koji će doći. Ti si, uistinu, Dobrostivi, Znalac i Mudri.

#3900
- Bahá'u'lláh

 

Jedinstvo

O, moj Bože! O, moj Bože! Ujedini srca Svojih slugu i otkrij im Svoj veliki cilj. Neka slijede Tvoje zapovijedi i žive po Tvom zakonu. Pomozi im, o, Bože, u njihovom trudu i daj im snage da Ti služe. O, Bože! Ne prepusti ih njima samima, već vodi njihove korake svjetlom Svoje spoznaje i razveseli njihova srca Svojom ljubavlju. Doista, Ti si njihov Pomoćnik i njihov Gospodin.

#3901
- Bahá'u'lláh

 

Slava tebi, o, Bože, zbog Tvoje objave ljubavi čovječanstvu! O, Ti, Koji si naš Život i Svjetlo, vodi Svoje sluge Tvojim putem i učini nas bogatima u Tebi i oslobodi nas svega osim Tebe.

O, Bože, nauči nas Tvojoj Jednosti i daj nam ostvarenje Tvog jedinstva da ne vidimo nikog drugog osim Tebe. Ti si samilosni i obdaritelj!

O, Bože, zapali u srcima Tvojih ljubljenih vatru Tvoje ljubavi, da proguta misao na bilo što osim na Tebe.

Otkrij nam, o, Bože, Svoju uzvišenu vječnost- da si Ti oduvijek bio i da ćeš zauvijek biti i da nema drugog Boga osim Tebe. Uistinu, u Tebi ćemo naći utjehu i snagu.

#3902
- Bahá'u'lláh

 

O, Bože moj! O, Bože moj! Doista zazivam te i preklinjem na pragu Tvome i molim da sve Tvoje milosti siđu na ove duše. Usmjeri ih ka Tvojoj naklonosti i Tvojoj istini.

O, Gospode! Ujedini i spoji srca zajedno, združi u slozi sve duše i razvedri duhove znacima svetosti i jednosti Tvoje. O, Gospode! Ozari ova lica svjetlošću Tvoje jednosti. Ojačaj tijela slugu Tvojih u službi Tvom Kraljevstvu.

O, Bože, Ti posjedniče beskrajne milosti! O, Gospode oprosta! Otpusti nam grijehe naše, oprosti naše mane i Kraljevstvu Tvoje blagosti upravi nas, da zazivamo Kraljevstvo moći i snage, skromni u Tvome hramu i ponizni pred slavom Tvog znamenja.

O, Gospode Bože! Učini nas valovima mora, cvijećem u vrtu, ujedinjenima, izmirenima milošću ljubavi Tvoje. O, Gospode! Ispuni nam grudi znacima Tvoje jednosti i učini da čovječanstvo bude poput zvijezda koje sjaju s istog vrhunca slave, poput savršenih plodova koji rastu na Tvom drvetu života.

Doista, Ti si Svemogući, Samodovoljni, Darovatelj, Oprostitelj, Ti Praštaš, Sveznajući, Tvorac Jedini.

#3903
- `Abdu'l-Bahá

 

Jutro

Probudih se u Tvom zaklonu, o, moj Bože, a onome koji Taj zaklon traži priliči da boravi u Svetištu Tvoje zaštite i Utvrdi Tvoje obrane. Ozari moje unutarnje biće, o, moj Gospode, sjajem Osvita Tvog Otkrivenja kao što si obasjao moje vanjsko biće jutarnjim svijetlom Tvoje naklonosti.

#3904
- Bahá'u'lláh

 

Kušnje I Poteškoće

Oboružanog snagom Tvog imena ništa me nikada ne može povrijediti, s Tvojom ljubavlju u srcu sve nesreće ovog svijeta nikako me ne mogu obespokojiti.

#3905
- Bahá'u'lláh

 

Ima li drugog Otklonitelja poteškoća osim Boga? Recite: Hvaljen bio Bog! On je Bog! Svi su Njegovi sluge i svi žive po Njegovoj zapovijedi!

#3906
- The Báb

 

Recite: Bog dostaje svim stvarima iznad svih stvari, i ništa u nebu ili na zemlji ne udovoljava osim Boga. Doista, On je sam Znalac, Hranitelj, Svemogući.

#3907
- The Báb

 

Zaklinjem Te Tvojom moći, o, moj Bože! Ne daj da me zadesi ikakvo zlo u doba kušnji, a u trenucima nesmotrenosti nadahnućem tvojim vodi pravo moje korake. Ti si Bog, imaš moć činiti što god poželiš. Nitko se ne može suprotstaviti tvojoj volji ili osujetiti Tvoj plan.

#3908
- The Báb

 

O, Gospodine, Bože moj i Nebo moje u mojoj boli! Štite moj i Zaklone u mojim brigama! Utočište moji i Pribježište u doba siromaštva i Pratioče moj u mojoj usamljenosti! Utjeho moja u mojoj muci i u samoći Prijatelju koji voliš! Otklonitelju boli mojih patnji i Oprostitelju mojih grijeha!

Potpuno se Tebi ja okrećem, žarko Te preklinjući svim svojim srcem, umom i jezikom da me zaštitiš od svega što je protivno Tvojoj volji, uovom krugu Tvog božanskog jedinstva, i da me očistiš od svakog kala koji bi me, neokaljana i neoskvrnuta,omeo u traganju za sjenom stabla milosti Tvoje.

Imaj milosti, o, Gospodine, prema slabima, iscijeli bolesne i utaži žarku žeđ.

Obraduj grudi u kojima tinja vatra tvoje ljubavi i razgoti je plamenom Tvoje nebeske ljubavi i duha.

Odjeni zaklone božanskog jedinstva odorom svetosti i stavi na moju glavu krunu Svoje ljubavi.

Ozari moje lice sjajem sunca Tvoje dobrostivosti i milostivo mi pomozi u služenju na tvom svetom pragu.

Daj da moje srce preplavi ljubav za sva Tvoja stvorenja i dopusti da postanem znak tvog milosrđa, znamen Tvoje milosti, promicatelj sloge među tvojim voljenima, odan tebi, da slavim spomen na Tebe i da, zatajivši sebe, budem uvijek svijestan onoga što je tvoje.

O, Bože, Bože moj! Ne uskrati mi nježnih lahora Tvog oprosta i milosti i ne liši me vrela Tvoje pomoći i naklonosti.

U sjenci okrilja Tvoje zaštite pusti da se ugnijezdim i svrni na me pogled Svog oka koje sve štiti.

Oslobodi jezik moj da bi hvalio Tvoje Ime među Tvojim narodom, da bi se moj glas podigao na velikim skupovimai da s usana mojih poteče bujica Tvoje hvale. Ti jesi, zaist, Milostivi, Slavljeni, Moćni, Svemogući!

#3909
- `Abdu'l-Bahá

 

Mladi

O, Bože! Ozari ovog mladca i prenesi dobrotu Svoju na ovo jadno stvorenje. Podari mu znanje, daruj dodatnu snagu u osvit svakog jutra i čuvaj ga u zaklonu Tvoje zaštite da se oslobodi grijeha, da se posveti služenju tvojoj stvari, da povede svojeglave, predvodi nesretnike, oslobodi zatočene i probudi nehajne, da svi budu blagoslovljeni spomenom na Tebe i Tvojom hvalom. Ti si moćni i snažni.

#3910
- `Abdu'l-Bahá

 

Muževi

O, Bože, Bože moj! Ova Te službenica Tvoja zaziva, vjeruje u Tebe, okreće lice svoje k Tebi, preklinje Te da izliješ na nju Svoju nebesku dobrotu i otkriješ joj duhovne tajne Svoje i obasjaš je svijetlom Svog božanskog lika.

O, moj Gospodine! Daj da oči mog muža vide. Razveseli srce njegovo svjetlošću spoznanja Tebe, privuci svijest njegovu Svojoj blistavoj ljepoti, obodri njegov duh pokazujući mu Svoj otkriveni sjaj.

O, moj Gospodine! Digni koprenu s očiju njegovih. Izlij na njega dobrotu Svoju, opij ga vinom ljubavi prema Tebi, učini ga jednim od anđela Svojih, čije stope hode ovom zemljom jednako kao što duše njihove lete nebesima u visini. Učini od njega blistavu svjetiljku što sja usred Tvoga naroda svjetlošću mudrosti Tvoje. Uistinu, Ti si Dragocjeni, Darovatelj, Dlan otvoreni.

#3911
- `Abdu'l-Bahá

 

Noć

Kako da zaspim, o, Bože, moj Bože, kad su oči onih koji čeznu za Tobom budne zbog odvojenosti od Tebe; i kako da legnem otpočinuti dok su duše Tvojih voljenih bolno uznemirene zbog udaljenosti od Tvoga prisustva?

Stavio sam, o, Gospode moj, duh svoj i cijelo svoje biće u desnu ruku Tvoje moći i Tvoje zaštite, a glavu sam svoju položio na jastuk tvoje moći i podizao je prema Tvojoj želji I Tvom zadovoljstvu. Ti si, uistinu, Zaštitnik, Čuvar, Svemoćni, Svemogući.

Tvoje mi moći! Ne tražim ništa ni u snu niti na javi, do li onoga što Ti želiš. Ja sam sluga Tvoj i u Tvojim sam rukama. Pomozi mi milostivo da činim ono što će širiti miris Tvoga zadovoljstva. Ovo je doista moja nada i nada onih koji uživaju u bliskosti s Tobom. Slavljen budi, o, Gospodaru svih svjetova!

#3912
- Bahá'u'lláh

 

Obitelji

O, Bože, moj Bože! Preklinjem Te krvlju onih koji Te istinski ljube, koji su se toliko zanijeli Tvojom slatkom riječju da su pohitali do Vrha Slave, mjesta najslavnijeg mučeništva, i usrdno Te molim tajnama koje leže spremljene u Tvojoj spoznaji i biserima pohranjenim u Oceanu Tvoje dobrote da oprostiš meni i mome ocu i mojoj majci. Od onih koji iskazuju milost, Ti si, uistinu, Najmilosrdniji. Nema drugog Boga osim Tebe, Koji uvijek praštaš, Koji sve daruješ.

#3913
- Bahá'u'lláh

 

Slava Tebi, o, Gospode Bože moj! Molim Te da oprostiš meni i onima koji podupiru Tvoju vjeru. Doista, Ti si vrhovni Gospodar, Oprostitelj, Najdarežljiviji. O, moj Bože! Omogući onim Tvojim slugama koji su lišeni spoznaje da pristupe Tvojoj stvari; jer jednom kada čuju o Tebi, svjedočit će o istini do Sudnjeg dana i neće osporavati otkrivenja Tvoje dobrostivosti. Spusti na njih znamenje Tvoje milosti i daj im, ma gdje živjeli, obilan udio onoga što Si namijenio pobožnim među Tvojim slugama. Ti si, doista, Vrhovni Vladar, Dobrostivi, Dobrotvor.

O, moj Bože! Neka izljevi Tvog milosrđa i blagoslova sađu na domove čiji su žitelji prigrlili Tvoju vjeru, kao znamen Tvoje milosti i kao znak ljubavi Tvog prisustva. Doista, nenadmašan si Ti u praštanju. Kada bi Tvoja dobrota bila ikomu uskraćena, kako biga mogli ubrojiti među sljedbenike Vjere Tvog Doba?

Blagoslovi me, o, Bože moj, i one koji će vjerovati u Tvoje znamenje na određeni Dan, i one koji gaje ljubav za mene u svojim srcima- ljubav koju si Ti usadio u njih. Uistinu, Ti si gospodin pravičnosti, Najviši.

#3914
- The Báb

 

Odvojenost

Mnoga su hladna srca, o, moj Bože, zaplamtjela vatrom Tvoje Stvari i mnoge je spavače probudila milozvučnost Tvoga glasa. Koliko li je mnogo stranaca koji su potražili zaklon u sjeni stabla Tvoje jednosti, i kako li su brojni žedni koji su žudjeli za vrelom tvojih živih voda u Tvojim danima!

Blagoslovljen je onaj koji se okrenuo k Tebi i pohitao da dosegne Osvit svjetlosti Tvoga lika. Blagoslovljen je onaj koji je svu svoju ljubav upravio ka Mjestu Svitanja Tvog Otkrivenja i Izvoru Tvog nadahnuća. Blagoslovljen je onaj koji je u bolnoj čežnji za Tobom odbacio sve drugo osim Tebe samog. Blagoslovljen je onaj koji uživa u zajedništvu s tobom i koji se oslobodio svake vezanosti uz bilo koga osim uz Tebe.

Preklinjem Te, o, moj Gospodine, Njime Koji je Tvoje Ime, Koji se, snagom Tvog vladanja i moći, uzdigao nad obzorjem Svoje tamnice, da za svakoga odrediš ono što dolikuje Tebi i što pristaje Tvojoj uzvišenosti. Tvoja moć, uistinu, jednaka je u svemu moći svih stvari.

#3915
- Bahá'u'lláh

 

O, moj Bože, moj Gospode i moj Gospodaru! Odvojio sam se od svoje rodbine i nastojao kroz Tebe postati neovisan od svega što živi na zemlji i uvijek pripravan primiti ono što je vrijedno hvale u Tvojim očima. Daruj mi takvo dobro koje će me učiniti neovisnim od svega osim od Tebe, i daj mi obilniji udio u Tvojim beskrajnim darovima. Doista, Ti si Gospodin pun milosti.

#3916
- The Báb

 

O, Bože! U Tebi tražim utočište i prema Tvom znamenju upravljam svoje srce.

O, Gospodine! Na putu ili u kući, u zabavi ili u radu, svu svoju vjeru polažem u Tebe.

Podari mi, tad, dodatnu pomoć da bi me učinio neovisnim od svih stvari, o, Ti koji si nenadmašiv u Svojoj milosti!

Udijeli mi moj dio, o, Gospodine, po Svojoj volji i daj da budem zadovoljan svim što si Ti odredio za mene. Ti imaš potpuno pravo da zapovijedaš.

O Bože, moj Bože! Ti si moja Nada i moj Ljubljeni, moj najviši Cilj i Želja! S velikom skrušenošću i potpunom odanošću molim Te da me učiniš minaretom Tvoje ljubavi u Tvojoj zemlji, svjetiljkom Tvoje spoznaje među Tvojim stvorenjima i stijegom božanske dobrote u Tvom kraljevstvu.

Pribroj me onim Tvojim slugama koji su se odvojili od svega osim od Tebe, koji su se očistili od prolaznih stvari ovoga svijeta i oslobodili se šapta podsticatelja jalovih maštanja.

Neka se moje srce ispuni radošću i duhom potvrde iz Tvog Kraljevstva, a moje oči razvedre pogledom na vojske božanske pomoći koje se neprekidno spuštaju na mene iz Kraljevstva Tvoje svemoguće slave. Ti si, uistinu, Svemoćni, Sveslavljeni i Svemogući.

#3917
- `Abdu'l-Bahá

 

Oprost

(Molitva iz Devete Blagovijesti Baha'u'llaha) …Ispovijedanje grijeha i prekršaja pred ljudima nije dopušteno. Griješnik treba, između sebe i Boga, zamoliti milost iz Oceana milosti i moliti oproštaj iz Nebesa velikodušja i reći:

Ja sam onaj, o, moj Gospode, koji je okrenuo lice svoje k Tebi i upravio svoju nadu ka čudesima Tvoje milosti i k otkrivenjima Tvoje dobrote. Molim Te, ne dopusti da se razočaran okrenem od vrata tvoje milosti, i ne ostavljaj me onim Tvojim stvorenjima koji zanijekaše Tvoju Stvar.

Ja sam, o, Bože moj, Tvoj sluga i sin sluge Tvojega. Priznao sam Tvoju istinu u Tvojim danima i upravio svoje korake ka obalama Tvoje jednosti, ispovijedajući Tvoju jedinstvenost, potvrđujući Tvoje jedinstvo i nadajući se Tvom oproštenju.

Ti imaš moć činiti što poželiš; nema Boga osim Tebe, Sveslavnog, koji vječno Prašta.

#3918
- Bahá'u'lláh

 

Slava Tebi, o, Gospode. Oprosti nam grijehe naše, smiluj nam se i pomozi nam da se Tebi vratimo. Ne dopusti da se oslanjamo na ikoga drugog osim na Tebe i daruj nam, Svojom dobrotom, ono što voliš i želiš i ono što dolikuje Tebi. Uzvisi položaj onih koji istinski vjeruju i oprosti im Svojim milostivim oproštenjem. Uistinu, Ti si Pomoć u Nevolji, Samoopstojni.

#3919
- The Báb

 

O, Ti, Gospode koji praštaš! Ti si zaklon svih ovih slugu Tvojih. Ti znaš tajne i svjestan si svih stvari. Svi smo mi bespomoćni, a Ti si Moćnik, Svemogući. Svi smo mi griješnici, a Ti si Oprostitelj grijeha, Milosrdni, Suosjećajni. O, Gospodine! Ne gledaj na naše mane. Postupaj s nama prema milosti Svojoj i dobroti. Naše su mane mnoge, ali je Ocean Tvog oproštaja beskrajan. Bolna je slabost naša, ali jasni su dokazi Tvoje pomoći i potpore. Stoga, učvrsti nas i osnaži. Pomozi nam da činimo ono štoje dostojno Tvog svetog Praga. Ozari srca naša, daj nam bistre oči i pozorne uši. Uskrisi mrtve i iscijeli bolesne. Podari blago siromasima, a mir i sigurnost daj plahima. Prihvati nas u Svom Kraljevstvu i obasjaj nas svjetlošću vodstva. Ti si Moćni i Svemogući. Ti si Blagi.

#3920
- `Abdu'l-Bahá

 

Pomoć

Budi strpljiv u svim okolnostima i daj svo svoje povjerenje i pouzdanje Bogu. Baha'u'llah

O, Bože moj! Molim Te Tvojim najuzvišenijim Imenom, pomozi mi u onome što će učiniti da poslovi Tvojih slugu napreduju i da Tvoji gradovi cvijetaju. Ti doista imaš moć nad svim stvarima! Baha'u'llah

O, Ti, Čije je lice predmet mog obožavanja. Čija je ljepota moje svetište, Čiji je stan moj cilj, Čija je hvala moja nada, Čija je skrb moj pratilac, Čija je ljubav uzrok mog postojanja, Čiji je spomen moja utjeha, Čija je blizina moja želja, Čije je prisustvo moja najmilija žudnja i najviša težnja, preklinjem Te da mi ne uskratiš stvari koje Si odredio odabranima među Svojim slugama. Pribavi mi, tad, dobro ovoga i slijedećeg svijeta.

Ti, uistinu, jesi Kralj svih ljudi, nema drugog Boga do li Tebe, Koji sve praštaš i sve daruješ.

#3921
- Bahá'u'lláh

 

Hvaljeno neka bude ime Tvoje, o, moj Bože i Bože svih stvari, moja Slavo i Slavo svih stvari, moja Čežnjo i Čežnjo svih stvari, moja Snago i Snago svih stvari, moj Kralju i Kralju svih stvari, moj posjedniče i Posjedniče svih stvari, Pokretaču moj i Pokretaču svih stvari! Ne daj, preklinjem te, da budem lišen Tvojih nježnimh milosti, niti da budem odbačen daleko od obala Tvoje blizine.

Ništa osim Tebe, o, Gospode moj, ne pomaže mi i pristup nikome do li Tebi ne znači mi ništa. Usrdno Te molim obiljem Tvojih bogatstava kojima si učinio nepotrebnim sve osim samoga Sebe, da me pribrojiš onima koji su svoja srca okrenuli k Tebi i ustali da Ti služe.

Oprosti tad, o, moj Gospode, Svojim slugama i službenicama. Ti uistinu jesi Onaj koji vječno praštaš i koji najviše suosjećaš.

#3922
- Bahá'u'lláh

 

O, Gospodine, Bože moj! Pomozi svojim ljubljenima da budu čvrsti u Tvojoj Vjeri, da idu Tvojim putovima, da budu postojani u Tvojoj Stvari. Daj im Svoju milost da podnesu nalete svoga "ja" i strasti, da slijede svijetlo božanskog vodstva, Ti si Snažni, Milostivi, Skrbnik, Samodovolni, Milosrdni, Svemogući, Darežljivi.

#3923
- `Abdu'l-Bahá

 

Gospode! Kukavni smo, podari nam Svoju milost; siromašni smo, daruj nam udio iz oceana Tvog bogatstva; bijedni smo , Ti nam udovolji; poniženi, daj nam Svoju slavu. Ptice u zraku i zvijeri u polju primaju svoju hranu svagdašnju i sva bića uživaju Tvoju skrb i ljubav.

Ne uskrati ovom jadniku Tvoje čudesne milosti i ovoj bespomoćnoj duši Tvojom moći udijeli Tvoje obilje.

Daj nam kruh naš svagdašnji i udovolji našim životnim potrebama da ne ovisimo ni o kome osim o Tebi, da u potpunosti saobraćamo s Tobom, da uzmognemo koračati Tvojim putovima i objavljivati Tvoja otajstva, Ti si Svemoćni, pun ljubavi i brige za sve ljude.

#3924
- `Abdu'l-Bahá

 

Ne uklanjaj, o, Gospode stol svečano prostrt u Tvoje Ime i ne gasi žarki plamen upaljen Tvojom neugasivom vatrom. Ne ustavljaj tu živu vodu Tvoju koja žubori pjesmom slave Tvoje i Tvog spomena, i ne lišavaj sluge Tvoje miomirisa koji se širi iz daška ljubavi Tvoje.

Gospode! Bolne brige Tvojih svetih pretvori u spokoj, teškoće njihove u utjehu, poniženje njihovo u slavu, tugu u blaženu radost, o, Ti Koji u Svojoj Ruci držiš uzde cijelog čovječanstva!

Ti si, doista, Jedan, Jedini, Moćni, Sveznajući, Premudri.

#3925
- `Abdu'l-Bahá

 

Ponoć

O, Tragaču za Istinom! Želiš li da Bog otvori tvoje oči, moraš Boga zaklinjati i razgovarati s Njim u Ponoć, kazujući:

O, Gospodine! Okrenuh lice svoje ka Tvom Kraljevstvu jednosti i uronjen sam u more Tvoje milosti. O, Gospodine, prosvijetli vid moj Tvojom svjetlošću u ovoj tamnoj noći i usreći me vinom Tvoje ljubavi u ovo čudesno doba. O, Gospodine, daj da čujem Tvoj poziv i otvori preda mnom vrata Tvoga neba da bih mogao vidjeti svjetlo Tvoje slave i da bi me Tvoja ljepota privukla.

Uistinu, Ti si davalac, Velikodušni, Milosrdni, Oprostitelj.

#3926
- `Abdu'l-Bahá

 

Postojanost U Pogodbi

O, Moj Bože i moja Nado! Pomozi svojim ljubljenima da budu postojani u Tvojoj moćnoj Pogodbi, da ostanu vjerni Tvojoj objavljenoj Stvari, i da izvršavaju zapovijedi koje si Ti postavio u Tvojoj Knjizi Sjaja; da bi mogli postati stijegovi vodstva i svjetiljke Družbe odozgo, vrela Tvoje beskonačne mudrosti i zvijezde koje vode pravo, blistajući s najvišega neba. Doista, Ti si Nepobjedivi, Svemogući, Svemoćni.

#3927
- `Abdu'l-Bahá

 

Učvrsti naše korake, o, Gospode, na Tvojoj stazi i osnaži naša srca u poslušnosti Tebi. Okreni naša lica k Ljepoti Tvoje jednosti i razveseli naše grudi znacima Tvog Božanskog Jedinstva. Uresi naša tijela odorom Tvoje i skini s naših očiju koprenu grijeha i daj nam kalež Tvoje milosti; da bi Tvoju hvalu mogla pjevati bit svih stvorenja pred prizorom Tvoje veličine. Otkrij se, tad, o, Gospode, Svojom milosrdnom riječju i tajnom Svog Božanskog Bića, da bi sveti zanos molitve mogao ispuniti naše duše- molitvu koja će se izdići iznad riječi i slova i nadići žamor slogova i zvukova -da bi se sve stvari stopile u ništa pred otkrivenjem Tvoga sjaja.

Gospodine! Ovo su sluge koji su ostali ustrajni i čvrsti u Tvojoj Pogodbi i Tvojoj Ostavštini, koji su čvrsto pristali uz sponu nepokolebljivosti u Tvojoj Stvari i držali se čvrsto skuta Tvoje veličine. Pomozi im, o, Gospodine, Svojom milošću, potvrdi Svojom moći i ojačaj u poslušnosti Tebi.

Ti si Oprostitelj, Milosrdni.

#3928
- `Abdu'l-Bahá

 

Pravda

Bit svega što Smo ti otkrili jest Pravda, dana je čovjeku da bi se oslobodio jalove uobrazilje iI oponašanja, da bi okom jednosti raspoznao slavno djelo Njegovih ruku i zagledao u sve stvari tragalačkim okom.

#3929
- Bahá'u'lláh

 

Recite: O, Bože, moj Bože! Okiti moju glavu krunom pravde, a moj hram uresom pravičnosti. Ti, uistinu, jesi Posjednik svih darova i bogatstava.

#3930
- Bahá'u'lláh

 

Putovanje

Pristaje im da kao najbolju opremu za put odaberu uzdanje u Boga i zaogrnu se ljubavlju njihova Gospoda.

#3933
- Bahá'u'lláh

 

O, Bože, moj Bože! Krenuh iz svog doma čvrsto se držeći niti Tvoje ljubavi i potpuno se potčinih Tvojoj skrbi i zaštiti. Molim Te snagom kojom si zaštitio Svoje ljubljene od stranputice i izopačenja i od svakog nepokornog tlačitelja, i svakog onog koji čini zlo i koji se daleko od Tebe okrenuo, da me zaštitiš svojom dobrotom i milošću. Daj onda da se uz pomoć Tvoje snage i Tvoje moći vratim svome domu. Ti si, doista, Svemogući, Pomoćnik u nevolji, Samoodržavajući.

#3934
- Bahá'u'lláh

 

Roditelji

Ti vidiš, o, Gospode, naše molećive ruke podignute ka nebu Tvoje naklonosti i dobrote. Daj da budu pune blaga Tvoje velikodušnosti i obilnih darova. Oprosti nama, našim očevima i našim majkama i ispuni nam što god zaželimo iz oceana Tvoje milosti Božanskog velikodušja. Primi, o, Ljubljeni naših srca sva naša djela na Tvom putu. Ti si, doista, Najmoćniji, Najviši, Neusporedivi, Jedan, Onaj Koji Praštaš, Milostivi!

#3936
- Bahá'u'lláh

 

Blagoslovljen onaj koji se sjeća svojih roditelja u razgovoru s Bogom.

#3935
- The Báb

 

Molim Tvoje oproštenje, o, Bože moj, i tražim oproštaj, onako kako Ti želiš da čine sluge Tvoje kada Ti se obraćaju. Molim Te da spereš sve naše grijehe onako kako dolikuje Tvojoj Uzvišenosti i da oprostiš meni, mojim roditeljima i onima za koje Ti smatraš da su ušli u stan ljubavi Tvoje na način dostojan Tvoje nadmoćne vladavine i kako pristaje slavi Tvoje nebeske moći.

O, Bože moj! Potaknuo si dušu moju da Ti uputi ovu molbu, i da nije radi Tebe, ne bih Tebe zazivao. Hvaljen i slavljen Ti jesi; slavim Te jer Si mi se Ti otkrio, i molim Te da mi oprostiš jer nisam izvršio svoju dužnost da spoznam Tebe i nisam išao stazom Tvoje ljubavi.

#3937
- The Báb

 

O, Gospodine! U ovoj najvećoj Providnosti Ti si prihvatio zagovor djece za svoje roditelje. To je jedan od osobitih darova ove Providnosti. Stoga, o, Ti blagi Gospodine, prihvati molbu ovoga sluge Tvog na pragu Tvoje jedinosti i uroni oca njegova u Ocean Tvoje milosti jer je ovaj sin ustao da Ti služi i trudi se u svako doba na stazi Tvoje ljubavi. Doista, Ti si Davatelj, Oprostitelj i Blagi!

#3938
- `Abdu'l-Bahá

 

…postoje također neke svete dužnosti djece prema roditeljima, te su dužnosti upisane u Božjoj knjizi jer pripadaju Bogu. Napredak (djece) u ovom svijetu i Kraljevstvu ovisi o zadovoljstvu rodirtelja, a bez toga ona bi posve jasno izgubila…

(Ploče str.262-263)

#3939
- `Abdu'l-Bahá

 

Skupovi

O, Bože! Doista, okupili smo se ovdje u miomirisu Tvoje ljubavi. Okrenusmo se Tvom Kraljevstvu. Ne tražimo ništa osim Tebe i ne želimo ništa osim Tvoje radosti. O, Bože! Neka ova hrana bude Tvoja mana s neba i daj da ovaj zbor bude družba Tvojih odličnika. Neka oni budu dobar poticaj ljubavi čovječanstvu i izvor prosvjetljenja ljudske rase. Neka budu oruđe tvog vodstva na zemlji. Doista, Ti si Moćni, Ti si Darovatelj, Oprostitelj i Svemogući.

#3940
- `Abdu'l-Bahá

 

Službenice

Kad bi spoznala slast naslova "O službenice moja!" odvojila bi se od svih ljudi, danju i noću odano zaokupljena u zajedništvu s Njim, koji je jedina želja ovoga svijeta.

Slava Tebi, o, Bože moj! Moje je lice ka Tvome upravljeno, i lice je moje, uistinu, Tvoje lice i moj poziv Tvoj je poziv, i otkrivenje moje Tvoje je otkrivenje, i moje ja je Tvoje ja, i moja je svrha Tvoja svrha, i moj je nalog, nalog Tvoj, i moje biće je Tvoje biće, i moja vladavina, Tvoja vladavina, i moja slava je Tvoja slava, i moja snaga je Tvoja snaga.

Preklinjem Te, o, Ti Uobličitelju naroda i Kralju vječnosti, da službenice svoje čuvaš u hramu Tvoje čednosti i da otkloniš ona njihova djela koja dostojna nisu Tvojih dana. Očisti ih tad, Bože, od svih sumnji i maštanja jalovih, i čuvaj ih od svega što ne pristaje njihovoj srodnosti s Tobom, o, Ti Gospodaru svih Imena i Izvore riječi. Ti držiš uzde čitavog stvaranja.

Nema Boga osim Tebe, Svemoćnog, Svevišnjeg, Sveslavnog, Samoopstojnog.

#3941
- Bahá'u'lláh

 

O, moj Gospodine, Ljubljeni moj, Željo moja! Budi mi prijateljem u samoći i prati me u mom progonstvu. Otkloni žalost moju. Učini da budem odana Ljepoti Tvojoj. Odvuci me od svega osim od Tebe. Privuci me svojim mirisom svetosti. Daj da se u Tvom Kraljevstvu združim s onimakoji se odijeliše od svega osim od Tebe, koji čeznu da na Tvom svetom Pragu služe, koji postojano rade za Tvoju Stvar.

Dopusti da budem jedna od službenica Tvojih koje radost Tvoju dosegnuše. Uistinu, Ti si Milostivi, Velikodušni.

#3942
- `Abdu'l-Bahá

 

O, Ti blagi Gospodine! Podari nebesku potvrdu ovoj kćeri Kraljevstva i pomozi joj milostivo da ostane čvrsta i postojana u Tvojoj Stvari i da poput slavuja u ružičnjaku otajstava najčudesnijim glasovima pjeve pjesme u kraljevstvu Abha (Slave), svakom sreću donoseći. Uzvisi je među kćeri Kraljevstva i pomozi joj da život vječni dosegne.

Ti si darovatelj, Ti ljubiš.

#3943
- `Abdu'l-Bahá

 

Trijumf Božje Stvari

Hvaljeno neka je Ime Tvoje, o, Gospode Bože moj! Tama se spustila na sve zemlje i sile zla preplavile su sve narode, pa ipak ja nazirem divote tvoje mudrosti i razabirem jasnost svjetla Tvoje providnosti.

Oni koji su kao koprenom zakriveni od tebe zamišljahu da imaju moć ugasiti Tvoje svjetlo, ugasiti tvoju vatru i umiriti vjetrove Tvoje milosti. Nikako, a tome mi Tvoja moć svjedoči! Da svaka nedaća postane nositelj Tvoje mudrosti i svaka kušnja nosilac Tvoje providnosti, nitko nam se ne bi usudio suprotstviti, pa makar se protiv nas urotile sile i zemlje i neba. Kada bih otkrio sva čudesna otajstva Tvoje mudrosti koja su preda mnom ogoljena, uzde Tvojih neprijatelja raskinule bi se.

Tad, Slavljen budi Ti, o, Bože moj! Preklinjem Te Tvojim Najvećim Imenom da okupiš one koji Te vole oko Zakona koji istječe iz Tvoje dobre volje, i da im pošalješ ono što će uspokojiti njihova srca.

Moćan si Ti činiti što Te volja. Ti si, doista, Pomoć u Nevolji, Samoodržavajući.

#3944
- Bahá'u'lláh

 

O, Gospode! Daj da svim ljudima bude dopušteno ući u Raj Tvoje Vjere, tako da ni jedno stvorenje ne ostane izvan međa Tvojeg zadovoljstva.

Od pamtivijeka Ti si moćan činiti što Ti se sviđa i nadilaziš sve.

#3945
- The Báb

 

Trudnice

O, službenice Milosrdnoga! Dano vam je u dužnost odgajati djecu od najranije dobi!…I nije nikako dozvoljeno u tome popustiti.

#3946
- `Abdu'l-Bahá

 

Gospode moj! Gospode moj! Hvalim Te i zahvaljujem Ti za ono čime Si obdario Tvoju skromnu službenicu, robinju Tvoju koja Te preklinje i moli, jer Ti si je uistinu uveo u Svoje jasno Kraljevstvo i učinio da čuje Tvoj veličanstveni Poziv u ovom nesigurnom svijetu i da ugleda Tvoje Znamenje koje dokazuje postojanje Tvoje pobjedonosne vladavinenad svim stvarima.

O, Gospode moj, Tebi posvećujem ono što je u utrobi mojoj. Tvojom naklonošću i velikodušjem učini ga sretnikom i hvale vrijednim djetetom Tvojeg Kraljevstva; neka se razvija i odraste vođeno Tvojim odgojem. Doista, Ti si Milostivi. Doista, Ti si Gospod Velike Milosti!

#3947
- `Abdu'l-Bahá

 

Vodstvo

Bože moj, Predmete mojeg obožavanja, Cilju moje Čežnje, Svemilostivi, Presamilosni! Sav život od Tebe potječe i sva snaga počiva nadohvat tvoje svemoći. Koga Ti uzvisiš uzdignut je iznad anđela i doseže ovaj položaj: "Doista, podigli Smo ga do mjesta u visini!"; a koga Ti poniziš postaje niži od prašine, ah, niži od ničega.

O, Božanska Providnosti! Premda zločesti, griješni i neumjereni, još uvijek od Tebe tražimo "sjedište istine" i želimo ugledati lice Svemogućeg Kralja. Tvoje je da zapovijedaš, i sva vrhovna vlast Tebi pripada, a kraljevstvo moći klanja se Tvojoj zapovijedi. Sve što ti činiš čista je pravda, ah, prava bit milosti. Jedan bljesak iz sjaja Tvoga Imena, Svemilosrdnoga, dovoljan je da odagna i izbriše svaki trag griješnosti iz svijeta, a samo dah jedan iz lahora Dana Tvojeg Otkrivenja dovoljan je da svo čovječanstvo zaodjene novim ruhom.

Podaj Tvoju snagu, o, Svemogući, Tvojim slabim stvorenjima i obodri one koji su poput mrtvih, da bi Te možda mogli pronaći i da budu dovedeni do oceana Tvojeg vodstva i da ostanu postojani u Tvojoj Stvari. Kad bi miomiris Tvoje slave pronio bilo koji od različitih jezika svijeta, s Istoka ili sa Zapada, bio bi on doista hvale vrijedan i uvelike njegovan. No budu li ti jezici lišeni takova miomirisa, zasigurno neće biti vrijedni pomena bilo u riječima, bilo u mislima.

Molimo Te, o, Providnosti, da pokažeš Svij put svim ljudima i da ih vodiš pravo. Ti jesi, uistinu, Svemogući, Najmoćniji, Sve Znaš i Vidiš Sve.

#3948
- Bahá'u'lláh

 

Molimo Boga da milostivo pomogne onima koji skrenuše s puta da postanu pravedni i pošteni i svijesni onoga što zanemariše. On, doista, jest Svedarežljivi, Najvelikodušniji. Ne odbijaj Svoje sluge, o, moj Gospodine, od vrata Svoje milosti, i ne tjeraj ih od dvora Svoje prisutnosti. Pomozi im da rasprše maglu ispraznih maštanja i razderu velove jalove uobrazilje i nada. Ti si, uistinu, Sveposjedujući, Svemoćni, Milostivi.

#3949
- Bahá'u'lláh

 

Slavljen si, o, Gospodine moj Bože! Izlij, preklinjem Te, iz oblaka Tvoje obilne milosti,ono što će očistiti srca slugu Tvojih od svega što ih može spriječiti da gledaju Tvoje lice, da se okrenu k Tebi, da bi mogli spoznati Njega koji je njihov Uobličitelj, Stvoritelj. Pomozi im, tad. o, Bože, da snagom Tvoje svevišnje moći, dosegnu takvo stanje da odmah razabrati uzmognu svaki kužni zadah od odjeće onoga koji nosi najviše i najveličajnije Ime Tvoje, da se uzmognu svom svjom naklonošću prema Tebi okrenuti i toliko blisko zajedništvo s Tobom uživati, da, ponudi li im se sve što je u nebu i na zemlji, to odbiju, smatrajući nedostojnim pogleda njihova i da se ne prestanu Tebe sjećati i vrline Tvoje veličati. Zaštiti, ja Te molim, o, moj Ljubljeni, Željo srca moga, slugu Svojega koji lik Tvoj traži od strijela onih što Te porekoše i od kopalja onih što istinu Tvoju odbaciše. Daj da bude posve odan Tebi, da ime Tvoje obznanjuje i upravi pogled svoj ka hramu Otkrivenja Tvojega. Ti si, uistinu, Onaj koji nikad odbio nisi onih što nade svoje u Tebe polagahu, niti si zapriječio onima što tragahu za Tobom da u dvotr milosti Tvoje uđu. Nema Boga osim Tebe, Najmoćnijeg, Svevišnjega, Pomoći u nevolji, Sveslavljenog, Što sve pokreće, Neuvjetovanog.

#3950
- Bahá'u'lláh

 

Zaštita

Hvaljeno neka je Ime Tvoje, o, Gospode moj Bože! Preklinjem Te Imenom Tvojim kroz koje kucnu čas i dogodi se Uskrsnuće, a strah i trepet obuze sve štoje na nebu i na zemlji, da izliješ s neba Tvoje milosti i sa oblaka Tvoje nježne samilosti ono što će obradovati srca Tvojih slugu koji su se k Tebi upravili i potpomogli Tvoju Stvar.

Zaštiti sluge Tvoje i službenice, o, moj Gospode, od strijela jalove uobrazilje i ispraznih maštanja, i daj im iz ruku Tvoje milosti gutljej tihih voda Tvoje spoznaje.

Ti si doista Svemogući, Svevišnji, Uvijek praštaš i Najvelikodušniji.

#3951
- Bahá'u'lláh

 

"…trudite se dostići ovo uzvišeno i najplemenitije stanje, stanje koje može pružiti zaštitu i sigurnost cijelog čovječanstva…"

#3953
- Bahá'u'lláh

 

O, moj Bože! Ti znaš da su ljudi okruženi bolom i nedaćama i opkoljeni teškoćama i nevoljom. Svaka kušnje čovjeka napada i svaki jad zlosretni na njega nasrće poput nasrtaja zmije. Nema mu zaklona ni utočišta osim ispod krila Tvoje zaštite, sigurnosti, čuvanja i brige.

O, Ti, Milosrdni! O, moj Gospode! Neka mi Tvoja zaštita oklopom postane, Tvoja sigurnost štitom mojim, skromnost pred vratima Tvoje jednosti mojim čuvarom, a briga Tvoja i obrana moja utvrda i moj stan. Sačuvaj me od nagovora sebičnosti i želje i sakloni me od svake bolesti, kušnje, poteškoće i muke.

Uistinu, Ti si Zaštitnik, Čuvar, Branilac, Udovoljitelj I, doista, Ti si Milosrdni od Najmilosrdnijih!

#3952
- `Abdu'l-Bahá

 

Occasional

Preminuli

Smrt nudi svakom odanom vjerniku pehar koji je uistinu život… Ona daje dar života vječnoga.

#3931
- Bahá'u'lláh

 

O, Bože moj! O, Ti, Oprostitelju grijeha! O, Davatelju darova! Otklonitelju jada! Zaista, preklinjem Te da oprostiš grijehe onih koji napustiše tjelesni plašt i uspeše se ka duhovnom svijetu. O, moj Gospodine! Očisti ih od grijeha, ublaži njihovu tugu i pretvori mrak njihov u svijetlost. Učini da u vrt sreće uđu, najčistijom ih vodom umij i daj da gledaju Tvoje divote na najvišoj gori.

#3932
- `Abdu'l-Bahá

 

Tablets