Return   Facebook   Zip File

Obligatory

Pinngitsoorani Qinnutissaq Naatsoq

Short Obligatory Prayer

Guuti-aa nalunaajaatigaara Illit pinngortikkimma Ilinnik ilisimannileqqullunga Ilinnillu pallorfiginnittooqqullunga. Maannakkorpiarlu nalunaarutigaara sanngiissusera Illillu Sanngissutsit, piitsuussusera Illillu Pisuussutsit.

Allamik Illiunngitsumik Guuteqanngilaq, ulorianartumi ikiortaasoq, Imminut napatittoq!

#6849
- Bahá'u'lláh

 

PINNGITSOORANI QINNUTISSAQ TAKINEQ

ULLOQ UNNUARLU ATAASIARLUGU TAANEQARTASSAAQ.

Kialuunniit kissaatigissappagu qinnut inna atuassallugu, nikuilli Guutimullu saalluni, taavalu nikorfavimminiitilluni talerpimmut saamimmullu qiviarli soorlulusooq Naalakkaminit nakkinnineq utaqqillugu, tassaasoq Naakkinninnerpaasoq, Misiginneqataasoq. Taavalu oqarli:

Illit-aa Tassaasutit aqqit tamarmik Naalagaat qilaallu Pinngortitsisuat! Suussutsivit ersinngitsup, Qutsinnersaasup Naalannangaartup Qaammalerneri aqqutigalugit torlorfígaakkit qinnutiga tassaaqqullugu Illit kusanassutsinnik assiaqutaasimasunut inneq nungusaasoq, qaamaanerlu Qanissutsivit Imarsuanut aqqutissiuisussaq.

Taavalu assani Guutimut - Taanna pilluaqquneqarli nersornangaarlunilu, qinulluni qullarligit - oqarlunilu:

Illit-aa silarsuup Erinigisaa, inuiaqatigiillu tamarmik Asasaat! Isigaarma Ilinnut saattunga, sumillu allamit Illiunngitsumit kaanngaqqasunga, Allunaasat najummatserfigigiga, taassumap aalaneratigut pinngortitaq tamarmi aalaterneqarsimavoq. Tassaavunga kiffat, Naalagaq-aa, kiffavillu ernera. Isiginnga Kissaatigisat Piumasallu suliarissallugu piareeqqallunga nikorfasunga, allamimmi kissaateqannginnama taamaallaat Nuannaarnerit. Ilungersorlunga qinnuigaakkit Naakkinninnerpit Imaatigut Saammaannerpillu Ulluata Ulloriaa aqqutigalugu, kiffat Piumasat Kissaatigisallu malillugu peqqullugu. Piumasat eqqartuinernit unnersiutigineqarnernillu tamanit qutsinnerpaasoq pillugu! Sunaluunniit Ilinnit saqqummersinneqarsimasoq tassaavoq uummatima kipisaffígisaa tarnimalu asasaa. Guuti-aa, Guutiga! Neriuutikka suliakkalu isiginagit Piumasat qilannik nunamillu tamanit ungusisimasoq taamaallaat isiguuk. Aqqit Sunik Tamanit Anginersaasoq pillugu, Illit-aa inuiaqatigiit tamarmik Naalagaat! Kissaatigisat kisiat kissaatigivara. Asasallu kisiat asallugu.

Taavalu seeqqummerli, qaanilu nunamut tutsilliuk, oqarlunilu:

Kialuunniit Illiungitsup nassuiaaneranit paasinnissinnaaneranillu qutsinnerungaarputit.

Taavalu nikuilluni oqarli:

Qinnutiga, Illit-aa Naalagara, imermik uumassutissalimmik puilasunngortiguk, tassuunakkut uumasinnaaqqullunga Naalagaaffippit ataneratut sivisutigisumik, Illillu Silarsuarpit arlaanniluunniit eqqartorsinnaaqqullutit.

Taavalu qinulluni assani qullarligit oqarlunilu:

Illit-aa, pillutit uummatit tarningillu Ilinnik avissaarsimanertik pillugu suujunnaarsimasut. Asanninnerpillu innera pillugu silarsuaq tamarmi ikuallalersimasoq! Ilungersorlunga qinnuigaakkit Atikkut, taanna aqqutigalugu pinngortitaq tamaat naalatsigilersimasat, Ilinniittut suulluunniit uannit tunuarsimateqqunagit, Illit-aa inunnut tamanut Naalagaasoq! Isigaat, Naalagara-aa, takornartaq manna angerlarsimaffímminut qutsingaartumut Naalannangaarsutsivit issiavissaarsuata qilaannguusaata ataani ittumut, Naakkinnissutsivillu oqartussaaffianut nukingertoq; unioqqutitsisorlu manna Isumakkeerinerpit Imaanik ujarlertoq; pinngortitarlu manna piitsoq Pisuussutsivit Qaamaneranut saattoq. Sukkulluunniit Piumasannik naalakkiinissamut oqartussaassuseq tigummivat. Nalunaajaatigaara sukkulluunniit Iliuutsitit tamarmik unnersiutigineqartussaasut, Peqqussutitillu maleruarneqassasut, Naalakkiinikkullu killeqanngittuaannassasutit.

Taavalu assani qullarligit Aqqillu Anginersaat (Alláh’u’Abhá) pingasoriarluni uterliuk. Taavalu sikili assani seeqquminut tutsillugit Guutip - Taanna pilluaqquneqarli unnersiutigineqarlunilu - saavani oqarlunilu:

Isigaat, Guutiga-aa, anersaara Ilinnik qinnuiginnikkumalluni kipisanermini Ilinnillu eqqaamannikkumalluni unnersiutiginnikkumallunilu ilungersornermini timiga tamakkerlugu qanoq killinneqangaarsimatigisoq; qanorlu ililluni Peqqussutsivit Oqaata Oqalunnerpit naalagaaffiani Ilisimassutsivillu Qilaani nalunaajaatigisaa nalunaajaatigigaa. Taamatut itsillunga, Naalagara-aa, allamik asasaqanngilanga taamaallaat Ilinniittoq sunaluunniit Ilinnut qinnutigissallugu, taamaalillugu piitsuussusera takutinniassagakku Tukkussutsit Pisuussutsillu unnersiutiginiassagakku, taamatullu sanngiissusera nalunaarutigissallugu Pissaanerit Nakuussutsillu ersersinniassagakku.

Taavalu nikuilluni assani marloriarlugit qinuutigaluni kivilligit oqarlunilu:

Allamik Illiunngitsumik Guuteqanngilaq, Ajugaqanngitsoq, sunit tamanit Tukkunerpaajusoq. Allamik Illiunngitsumik Guuteqanngilaq, aallaqqaataani naggataanilu Atortunngortitsisoq. Guuti-aa, Guutiga! Isumakkeerinerpit sapiissusermik tunisimavaanga, Naakkinnissutsivillu nakussatsissimavaanga, Qaaqqusinerpillu itertissimavaanga, Saammaannerpillu qummut kivissimavaanga Ilinnullu ingerlatillunga. Kinaassagaluaramami Qanissutsivit illoqarfiata isaariaata saavani sapiiserlunga nikorfassaguma, kiinaraluunniit Piumassutsivit qilaata qaamanerata qinngornerisa tungaanut saatsissagukku? Isigaat, Naalagara-aa, una pinngortitaq nallinnartoq Saammaannerpit matuanut kasuttortoq, tarnerlu manna qarsupittoq Tukkussutsivit assaanit inuunerup naassaanngitsup kuussuanik ujarlertoq. Naalakkiineq qaquguluunniit Ilinniittuarpoq, Illit-aa Tassaasutit aqqit tamarmik Naalagaat; uangalu pisussaaffigaara asiginnaaneq tunniutiinnarumanerlu, Illit-aa Qilaat Pinngortitsisuat!

Taavalu assani pingasoriarlugit kivilligit oqarlunilu:

Guuti sunit annerusunit tamanit anginersaavoq!

Taavalu seeqqumiarli qaanilu nunamut tutsilliuk oqarlunilu:

Ilinnut qanittuusut unnersiutiginninnerisa Qanissutsivit qilaanut qullarnissaannit Qutsinnerungaarputit, Ilinnulluunniit tunniusimasut uummataasa timmiaasa Isaaffippit kusanartup matuata eqqaanut pinissaannut. Nalunaajaatigaara piginnaassutsit aqqillu tamaasa qaangerlugit Illernartitaagavit. Allamik Illiunngitsumik Guuteqanngilaq, sunit tamanit Qutsinnerpaasoq, sunillu tamanit Naalannarnerpaasoq.

Taavalu ingilli oqarlunilu:

Pinngortitaasimasut tamarmik nalunaajaatigisimasaat nalunaajaatigaara, qutsissumillu Katersaarsuit Paradisimilu qutsinnerpaajusumi najugallit, taakkulu qulaanni Angissutsip Oqaa Killingiusaami qaammarinnerpaasumumiittoq, tassaasutit Guuti, allamillu Illiunngitsumik Guuteqanngitsoq, aammalu Taanna Saqqummersinneqarsimasoq, tassaasoq Paasissaalluanngitsoq Toqqortaq, assersuut Erlinnangaartoq, Taannalu aqqutigalugu naqinnerit P I L E R I T (Pilerit) katitinneqarsimapput qilerneqarsimallutillu. Nalunaajaatigaara, Tassaasoq Taanna, Aqqa Qutsinnerpaap Allaataanik nalunaarsorneqarsimasoq, aammalu Guutip Atuagaanni eqqartorneqarsimasoq, Tassaasoq qutsissup Issiavissaarsuata taassumalu ataaniittup nunap Naalagaa.

Taavalu nikuilluni oqarli:

Illit-aa pinngortitaanerup suulluunniit Naalagaa, ersitsunik ersinngitsunillu tamanik Piginnittoq, Qulliikka anersaaminikkalu malugaatit, kappialanikka, aliasunnera, uummatimalu nimaarnera tusaavatit. Pissaanerit pillugu! Unioqqutitsinimma Ilinnut qanillinissara akornusersimavaat; ajortuliammalu Illernassutsivit najugaanit tunuarsimatissimavaannga. Asanninnerpit, Naalagara-aa, pisuttorsarsimavaanga, Ilinnillu avissarsimanerup suujunnaarsissimavaanga, Ilinnillu ungasissuunerup piuneerutsissimavaanga. Torlulaffigaakkit maani inoqajuitsumi Tumivit eqqaanni, oqaatsillu makku atorlugit "Maaniippunga. Maaniippunga” soorlu Toqqakkavit killeqanngitsumik tamanna oqaatigiuarsimagaat, Saqqummersitavillu anersaartorneri aqqutigalugit Nalunaarutiginninnerpit Qaalernerata anorai sallaatsut pillugit, akuereqquvunga Kusanassusernik isiginnissinnaaqqullunga Atuakkavillu Peqqussutai tamaasa maleqqullugit.

Taavalu Aqqit Anginersaat pingasoriarluni uterliuk, seeqquminullu assani ilillugit sikili oqarlunilu:

Unnersiutigineqarit, Guutiga-aa, Ilinnik eqqaamanninnissannut unnersiutiginninnissannullu ikiorsimagamma, aammalu Taanna Ilisarnaativit Qaalernera uannut ilisaritissimagakku, Angissutsit pillugu pallorfiginnittunngortissimagamma, Nalissaqanngissutsivillu saavani maniguuttunngortissimagamma, Angissutsivillu Oqaanit oqaatigineqarsimasut ilisaritissimagakkit.

Taavalu nikuilli oqarlunilu:

Guuti-aa, Guutiga! Qitiga ajortimma artornartumit peqitinneqarsimavoq, soqutigisaqanngissutsimalu suujunnaarsissimavaanga. Qaqugukkulluunniit iliuusikka ajortut Illillu ajunngissutsit eqqarsaatigillualeraangakkit uummatiga ilunni aakkiartulersarpoq, aagalu taqqanni qalattutut ilersarluni. Kusanassutsit pillugu, Illit-aa silarsuup Erinigisaa! Kiinara Ilinnut saatsikkakku aappillerpunga, assakkalu kipisattut kanngusullutik Saammaannerpit Qilaata tungaanut siaarsimapput. Isigaat, Guutiga-aa, qanoq qullimma Ilinnik eqqaamanninnissara, Piginnaassutsinnilu qutsingaartunik unnersiutiginninnissara akornuseraat, Illit-aa Issiavissaarsuup qutsinnermiittup, taassumalu ataaniittup Nunap Naalagaa! Ilungersorlunga qinnuigaakkit Naalagaaffippit ilisarnaatai tupinnartortaalu pillugit, asasatit Tukkussutsit naapertorlugu peqqullugit, Illit-aa pinngortitat tamarmik Naalagaat, taakkumi Saammaanninnut naleqqulluarmata, Illit-aa ersitsut ersinngitsullu Naalagaat!

Taavalu Aqqit Anginersaat pingasoriarluni utertarliuk, qaanilu nunamut tutsillugu seeqqummerli, oqarlunilu:

Unnersiutigineqarit Guuterput-aa, uagutsinnut aallartitsisimagavit Ilinnut qanillisitsisussamik, ajunngitsunillu tamanik eqqaamasaratsigut Ilinnik aallartitanik Atuakkatit Allagaatitillu aqqutigalugit. Sernissortigut, taamatut qinnuigaatsigit, Naalagara-aa, sinnatuinnaat iluaqutaanngitsut isumapalaallu piunngitsut sakkutoorpassuinit. Illit, ilumut tassaavutit Pissaanilik, sunik tamanik Ilisimasaqartoq.

Taavalu niaqqi qullarliuk, ingillunilu oqarli:

Guutiga-aa, nalunaajaatigaara toqqakkavit nalunaajaatigisimasaat, akuersissutigalugulu Paradisip qutsinnerussaartup innuttaasa Issiavissaarsuarpillu eqqaani kaavissimasut akuersissutigisimasaat. Nunarsuup qilaallu Naalagaaffii Illit pigaatit, Illit-aa silarsuit Naalagaat!

#9959
- Bahá'u'lláh

 

Pinngitsoorani qinnut takkajaaq

Ullut tamaasa oqaatigineqartartussaq, ullaakkut, ullup qeqqanut unnukkullu.

Qinujumasup assani errussavai, errotillunilu oqassaaq:

Assaga nakussatsiguk, Guutiga-aa, Illit Atuagaatinnik ima aalajaatsigisumik tigumminnequllugu, allaat silarsuup sakkutoorpassuinit naalagaaffigineqarsinnaajunnaarlugu. Taamaammat illersoruk imminut suminermilluunniit piginngisaminik sammisaqarsinnaajunnaarlugu. Illit ilumoortumik taannaavutit Tamanik Ajugaqanngitsoq, Tamanik Pissaaneqarnerpaaq.

Ermitsilluni oqassaaq:

Kiinara Ilinnut saatippara, Naalagaq-aa! Illit Kiinannit qaammarsaruk. Illersoruk Illiunngitsumut saanniaqqunagu.

Taava nikuissaaq, kiinnilu Qiblihmut (qinunermi sammivimmut, tassa Bahjímut Akkámiittumut) saatillugu oqassaaq:

Guutip nalunaajarpaa allamik Namminiunngitsumik Guuteqanngitsoq. Saqqummersitsinerup pinngortitsinerullu naalagaaffii taassuma pigai. Taassuma, ilumoortumik, Taanna saqqummersissimavaa, Saqqummersitap Ullaanngua, Sinaimi oqaluttoq, tassuunalu Killingusaaq qatsinnerpaaq qinngortaavoq, Orpillu Lotusi, taassuma ungataani iserfissamik allamik nassaassaqanngilaq, oqalussimavoq, taannalu aqqutigalugu suaarut nalunaarutigineqarpoq tamanut qilammiittunut nunamiittunullu: “Takusiuk, taanna Tamanik-Piginnittoq takkussimavoq.” Nuna qilallu, ataqqisaaneq naalagaassuserlu Guutip pigai, inunnut tamanut Naalagaq qutsissumilu, taassumalu ataani nunami Niaqorummik Piginnittoq.

Taamaalereeruni peqissaaq assani seeqquminut tutsillugit oqarlunilu:

Ataqqinarsisitaavutit Illit unnersiutiga qaangerlugu, uangalu sanikkut allap unnersiutiginninnera qaangerlugu, oqaluttuarinera oqaluttuarinninnerlu tamanik qilammiittunik nunamiittunillu qaangerlugu.

Taamaalereeruni nikuilluni assani isivissimallugit itummanilu kiinnami tungaanut qullarlugit oqassaaq:

Pakatsisinnagu, Guutiga-aa, qinusunik assaqarluni Illit nallittuissutsinnut saammaannerpillu annoraata mersornerinut najummatsertoq, Illit-aa, nalliginninnermik takutitsisuni Tassaavutit tamanit Nalliginninnerpaaq.

Taava ingissaaq oqarlunilu:

Ataasiussutsinnik Ilivitsuussutsinnillu nalunaajaavunga, Illillu Guutiuninnik, allamittaaq Guuteqanngitsoq taamaallaat Illit. Illit ilumoortumik Siunertat saqqummersissimavat, Angerutsit eqquutitissimallugu, Saammaannerpillu matuata mappernissaa tamaat ammarsimavat tamanut qilammi nunamilu najugaqartunut. Illit asasannut pilluaqqusigit eqqissinermillu tunisillutit, naalannarsisitsigit ataqqinarsisitsillutillu, taakkumi Ilinnut saannissaannut silarsuup allanngoraasiisa nalaatsornartuisalu akornusersimanngilaat, pigisatillu tamaasa tunniussimavaat neriuutigalugu Ilinniittoq angussallugu. Illit ilumoortumik tassaavutit Soraajuitsumik Isumakkeerfiginnittoq, Tukkornerpaaq.

(Kinaluunniit versip taassuma takisuup oqaatiginissaa pinnagu kissaateqaruni oqaatsit uku oqaatigiumallugit: “Guutip nalunaajarpaa, allamik Namminiunngitsumik Guuteqanngitsoq, Ajornartorsiorfimmi Ikiorti, Imminut-Napatittoq” taava tamanna naammassaaq.

Aammattaaq taamatut naammassaaq issialluni oqaatsit uku oqaatigerusukkunigit: “Ataasiussutsinnik Ilivitsuussutsinnillu nalunaajaavunga, aammalu Illit Guutiusutit, allamittaaq Guuteqanngitsoq taamaallaat Illit.”)

#9113
- Bahá'u'lláh

 

General

Aalajaassuseq

Guuti-aa, Guutiga! Peqqissimillunga Ilinnut saassimavunga, ilumullu Illit tassaavutit Isumakkeerisoq, Misiginneqataasoq.

Guuti-aa, Guutiga! Ilinnut uteqqissimavunga, ilumullu Illit tassaavutit Isumakkeeriuartoq, Saammaassisoq.

Guuti-aa, Guutiga! Tukkussutsivit allunaasaanut najummatsersimavunga, Ilinniipporlu qilammi nunamilu suut tamarmik toqqorsiviat.

Guuti-aa, Guutiga! Illit tunginnut tuaviorsimavunga, ilumullu Illit tassaavutit Isumakkeerisoq, saammaassingaarnerup Naalagaa.

Guuti-aa, Guutiga! Saammaassinerpit isseranut qilammiorpaluttumut qilalerpunga, ilumullu Illit tassaavutit Tunisisoq, Tukkusooq, Saammaassisoq, Ajugaqanngitsoq.

Guuti-aa, Guutiga! Nalunaajaatigaara Illit Siunertat saqqummersissimagit, Neriorsuutit eqquutsissimagit, Saammaannerpillu qilaanit aqqartissimagit qinikkavit uummataannik Ilinnut kajungilersitsisoq. Illit allunaasannut aalajaatsumut tigumminnilluarsimasoq, Illillu uleruarpit qaallorissup mersorneranut najummatsersimasoq pilluarpoq!

Qinnuigaakkit, Illit-aa pinngortitap suulluunniit Naalagaa, ersitsup ersinngitsullu Kunngia, Pissaanerit, Ataqqinassutsit, Naalagaassutsillu pillugu, atera Allaativit naalannartup allaataanik Ilinnut tunniussimasut akornannut allassimaqqullugu, taakku ajortillit allagaasa Kiinnavit qaammarissup tungaanut tunutsissimanngisaasa akornannut, Guuti-aa qinusumut tusaasutit qinusumillu akisutit!

#7020
- Bahá'u'lláh

 

Naalagara, Guutiga! Asasatit ikiukkit Illit Upperisanni qularunnaartillugit, Siunertarisannilu aalajaatsunngortillugit. Saammaassinermik tunikkit piumatussutsip imminerullu saassussineranik akiuisinnaaqqullugit, Siulersuinerullu Illernangaartup qaamanera malissinnaallugu. Illit tassaavutit pissaanilik, Saammaassisoq, Imminut napatittoq, Tunisisoq, Tukkusooq, Ajugaqanngitsoq, Sukkulluunniit tunisiuartoq.

#7021
- `Abdu'l-Bahá

 

Ajornartorsiutit misiligaanerillu

Allanik Guutiunngitsumik ajornartorsiutinut ajugaasinnaasoqarnerluni? Oqarit: Guuti Unnersiutaali! Taanna Guutiuvoq! Tamarmik tassunga kiffaapput, tamarmillu Peqqussutaa naalassavaat!

#7022
- The Báb

 

Oqarit: Guuti tamanut naammattuuvoq tamanit, qilanni tamanit nunamiluunniit tamanit Guuti kisimi naammattuuvoq. Ilumut Nammineq Immini tassaavoq Ilisimasoq, Atatitsisoq, Ajugaqanngitsoq.

#7023
- The Báb

 

Pissaanerit pillugu qinnuigaakkit Guutiga-aa! Misilinneqarfiit nalaanni ajoquseqqunanga, isumaatsuliornerillu nalaanni Isumassarsisitsinerit aqqutigalugu allornikka aaqqeqqullugit. Guutiuvutit, Illit Piumasat naapertorlugu qanorluunniit iliornissamut Pissaaneqarputit. Kialuunniit Piumasat akiorsinnaanngilaa Siunertallu unitsissinnaanagu.

#7024
- The Báb

 

Naalagaq-aa! Tassaavutit anniaatinik tamanik Qimagutsitsisoq naalliuutinillu Peersitsisartoq. Tassaavutit Taanna aliasunnernik tamanik piujunnaarsitsisoq, naalliutsitaasunillu aniguisitsisoq, tarnit tamarmik Annaassisuat. Naalagaq! Naakkinninnerit aqqutigalugu aniguisitsinermik tunniussigit. Kiffavillu annassimanermik angusaqarsimasut akornannut naatsorsuutinnga.

#7025
- The Báb

 

Ilisimalluarpat, Guutiga-aa, misiligaaffiit sumit tamaanngaanniit takkusoorfigisimagaannga allamillu Illiunngitsumik peerneqarsinnaanatillu allanngortinneqarsinnaanngitsut. Ilinnik asanninnikkut qularinngilara tarnimut kinaagaluartumulluunniit misiligaaffiit tutsikkunnanngikkitit Paradisinni qilammiorpaluttumi sumut killiffiata nersorneqarnissaa kissaatigisimanngikkukku inuunermilu maani nunamiorpaluttumi uummataa Pissaanerpit sunit tamanit ajugaasup sernissuinerata assiaqusernerani nukittorsarnianngikkukku, taamaalillugu nunarsuup massumap imaqanngissusiinut kajumertunngoqqunagu. Ilumummi ilisimalluarpat Ilinnik eqqaamanninneq qanoq ilisukkulluunniit pingaartinnerujuassagiga qilaat nunarsuullu imarisaaninngaannit tamanit.

Uummatiga pissatsiguk, Guutiga-aa, Ilinnik maleruussinikkut Asanninnikkullu, Akeqannillu qanorluunniit amerlatigigaluartunit assersimalluinnaqqullunga. Ilumut, Illit Naalannassutsikkut uppernarsaatigaara Ilinnut taamaallaat iluunngarlunga kipisallunga, allamillu qunugisaqarnanga taamaallaat Naapertuilluarnerit. Qinnuigaakkit uanga Asasatillu qanorluunniit Piumasat malillugu isumakkeerfigeqqulluta. Ilumut, tassaavutit Sunit Tamanit Anginersaasoq, Tukkusooq.

Killeqanngitsumik Naalannarsingaarit, Illit-aa qilaat nunallu Naalagaa, inuit tamarmik unnersiutiginninnerit Qutsinnerungaartutit, qanortoq eqqissinerup kiffatit Ilumoortut nalaariligit, Guutilu unnersiutigineqarli silarsuit tamarmik Naalagaat.

#7026
- The Báb

 

Tassaavoq Misiginneqataasoq, Tukkusooq. Guuti-aa, Guutiga! Isigaarma nalunngilarma; Tassaavutit Qimarnguffigisara Annertoqqutiga. Allamik Illiunngitsumik qinigaqanngilanga, allamillu qinigaqarniarnanga, aqqutiginngisannik allamik tummagaqarsimanngilanga, aqqummillu allamik tummagaqassananga Asanninnerpit aqqutaanngitsumik. Ernumatsannerup unnuaani taaqisumi ilimasulluarlunga neriulluarlungalu Saammaassinerpit naassaanngitsup qaaneranut saappunga, qaalernermilu Kusanassuserpit Naammalluinnassuserpillu eqqaamanninneranik tarniga nakangasoq inuummarissisinneqarpoq nakussatsinneqarlunilu. Kinaluunniit Naakkinnissuserpit saammaanneranik ikiorneqartoq, kuserninnguugaluaruniluunniit imavissuartut killeqanngitsutut ilissavoq, qiviunnguugaluaruniluunniit Asanninnerpit kuugaarneranit ikiorneqartoq qaammassavoq, allaat ullorissatut qaammarissutut qaamatigilerluni.

Kiffat una nammineersinnaanngissutsit qilarsugaat, kajumissuseqalersimasoq, Illersuinerpit ataanut pisiguk, Illit minguissutsip anersaava, Illit tassaasoq tukkusumik kikkunnik tamanik Isumaginnittoq. Silarsuarmi maani tapersersoruk Ilinnut asanninnermini mattusuunngoqqullugu aalajaatsunngoqqullugulu, Isumagigiuttaaq una timmiaq isarorsimasoq Ullunni naleqanngitsuusumi naalagaaffiinniittumi oqquiffissarseqqullugu qimaaffissarseqqullugulu.

#7040
- `Abdu'l-Bahá

 

Naalagaq-aa, Guutiga naalliunnermit nalaarneqaraangama qimarravigisartagara. Aliasukkuma Eqqornaveeqqutigalugulu Qimarravigisartagara! Eqqissarfiga ajorsaruma Qimarravigisagara kiserliorumalu Aappersuisora. Anniaateqaruma Tuppallersaasiga avinngarusimaninnilu asannitsigalugu Ikinngutigisagara. Aliasuutimma anniaataannik peersitsisartoq ajortuliannillu Isumakkeerisoq.

Tamaviaarlunga Illit kisivit saaffigaakkit, uummatikkullu iluunngarlunga, tarninnik oqqannillu qinnuigaakkit Ataasiussutsivit guuterpaluttup piffissarititaani Illit piumasannut akerliusunut tamanut assersimaqqullunga, mingutsisitaanernillu tamanit Saammaannerpit orpiata alannguanut oqquiniarnissamut uannik akornusiisinnaasunut minguiannga, minguitsooqqullunga isornaateqanngitsooqqullungalu.

Naalagaq-aa, sanngiitsut nallittukkit, napparsimasut ajorunnaarsikkit qilalersullu immillugit.

Uummat, Asanninnerpit innerata aamaartitaa qiimmattarli, Asanninnerpit qilammiorpaluttup Anersaarpillu ikumanerinit ikummarissarneqarli.

Iluarsutsip ataasiusutut ataatsimut oqqiorfiat pilluaqqujuk Saammaannerpillu niaqorutaanik niaqorusinnga. Tukkussutsivit seqerngata kiinnakkut qaammarsarlinga saammaallutillu ikiunnga Isaaffippit Iluartup eqqaani Kiffartuussinnaaqqullutit.

Uummatiga Pinngortitannut asanningaalersiguk Nallittuingaarninnullu uppernarsaataalanga, Saammaannernullu ilisarnaataallunga, tassaalangalu Asasannut eqqisseqatigiinnermik pilersitsisoq, Ilinnut tunniuttoq, Ilinnik eqqaamannittoq, Illit pinnik tamanik isumaliutiginninnermigut imminut puigortoq.

Guuti-aa, Guutiga! Isumakkeerfiginninnerpit Saammaannerpillu anorai sallaatsut uannut tunuteqinagit, Ikiuinerpillu Iluarinninnerpillu puilaffiat uannit peerseqinagu.

Suluppit tamanut illersuisuusut ataanni eqqissilangatoq, Isivit naassaanngitsussamut isigisut piggattuarilinngatoq.

Innuttavit akornanni oqqannik Illit aqqit unnersiuitigilara katersaarsuit akornanni nipiga tusarneqarsinnaanngortillugu qanortorlu unnersiutiginninnera qaninnit eqqissinermik nassataqarluni aniagili.

Ilumut tassaavutit Saammaassisoq, Iluartoq, Pissarsuaq Ajugaqanngitsoq.

#7041
- `Abdu'l-Bahá

 

Ajorunnaarnissamut

Aqqit katsorsaatigaara Guutiga-aa, Ilinnik eqqaamanninneq uannut katsorsaataavoq. Illit eqqanniinneq tassa neriuutiga, Ilinnullu asanninneq sumiluunniit ingiallortigaara. Uannik naakkinninnerit katsorsaatigaara annertoqqutigalugulu, silarsuarmi maani silarsuassamilu. Ilumut tassaavutit Naakkinninnerpaaq, sunik tamanik Nalusaqanngitsoq, tamanik Ilisimasoq.

#7019
- Bahá'u'lláh

 

Tassaavoq Ajorunnaarsitsisoq, taanna Naammassisitsisoq, Ikiorti, Tamanik Isumakkeerfiginnittoq, Tamanik Nallittuisoq.

Torlorfigaakkit Illit, Nersornarsisitaasoq-aa, Aalajaatsoq-aa, Ajunngingaartoq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Naalagaq-aa, Makititsisoq-aa, Eqqartuussisoq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Naleqanngitsoq-aa, Soraajuitsoq-aa, Ataasituaq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Nersugaanerpaaq-aa, Illernartoq-aa, Ikiuisoq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Tamanik Ilisimasalik-aa, Ilisimanerpaaq-aa, Annerpaarpaaq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Saamaasoq-aa, Ataqqinangaarpaluttoq-aa, Inatsisiliortoq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Asasaq-aa, Pilerigisaq-aa, Pilluartoq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Pissaaneqarnerpaaq-aa, Atatitsisoq-aa, Pissaaneqarluartoq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Naalagaasoq-aa, Imminut Napatittoq-aa, Tamanik Ilisimasalik-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Anersaaq-aa, Qaamaneq-aa, Saqquminerpaaq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Illit tamanit Ujagaq-aa, Illit tamanit Nalunngisaq-aa, Illit tamanut Isertortoq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Isertuussaq-aa, Ajugaagajuttoq-aa, Tunioraasoq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Ajugaqanngitsoq-aa, Ikiuisoq-aa, Toqqorterisoq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Ilusilersuisoq-aa, Naammatsisitsisoq-aa, Aserorterisoq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Makittoq-aa, Katersuisoq-aa, Nersornaasiisoq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Naammattunngortitsisoq-aa, Qilersugaanngitsoq-aa, Tukkortoq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Ajunngitsuliortoq-aa, Tunuarsimaartoq-aa, Pilersitsisoq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Ileqqorinnerpaaq-aa, Kusanartoq-aa, Tukkortoq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Naapertuilluartoq-aa, Saammaasoq-aa, Akaarinnittoq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Tamanik Qunutitsisoq-aa, Soraajuitsumik Piusoq-aa, Ilisimanerpaaq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Kusarnarluinnartoq-aa, Ullumini Pisoqaanerpaasoq-aa, Isumassuingaartoq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Paarilluarneqartoq-aa, Nuannaarnerup Naalagaa-aa, Pilerigisaasoq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Illit tamanut Ajunngitsuusoq-aa, Illit tamanut Naakkinnittoq-aa, Iluaqutissiuinerpaaq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Tulaaviusoq-aa, tamanut Oqqiffiusoq-aa, tamanik Sernissuisoq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Tapersersuisoq-aa, Illit tamanit Torlorarfigisaasoq-aa, Inuuneqalersitsisoq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Nittaasoq-aa, Isaterisoq-aa, Saamanerpaaq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Illit Tarniga, Illit Asasara, Illit Upperisara! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Illit Imeruersitsisoq-aa, Naalagaq-aa Qilammiusoq-aa, Akisunerpaasoq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Eqqaamasaq-aa Annerpaaq-aa, Ateq Ileqqorissaarnerpaasoq-aa, Aqqut Pisoqaanerpaaq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Unnersiutaanerpaaq-aa, Illernarnerpaaq-aa, Eqqiagaanerpaaq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Annaassisoq-aa, Siunnersuisoq-aa, Aniguisitsisoq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Ikinngut, Nakorsaq-aa, Ajalusoortitsisoq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Naalannassuseq-aa, Kusanassuseq-aa, Tukkortoq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Tatigisaanerpaaq-aa, Asannillaqqinnerpaaq-aa, Ullup Qaalernerata Naalagaa-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Qiimmarsaasoq-aa, Qaamanermik tunisisoq-aa, Nuannaatsangaarnerup Aatsisua! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Tukkussutsip Naalagaa-aa, Misiginneqataanerpaaq-aa, Nallittuinerpaaq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Atajuartutit-aa, Inuuneqalersitsisoq-aa, Piussutsimut tamarmut Aallaavik-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Illit tamanik Takunnittoq-aa, Naalagaq Tamanik Isigisoq-aa, Oqalunnerup Naalagaa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Saqqumisoq-aa taamaattorli Isertortutit-aa, Takuneqanngitsoq-aa taamaattorli Ilisimasaq, Isiginnittoq-aa tamanit qinigaq! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Torlorfigaakkit Illit, Asannittunik toqoraasoq-aa, Guuti ajortunut Saammaasoq-aa! Illit taanna Naammassisitsisoq, Illit taanna Ajorunnaarsitsisoq, Illit

taanna Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Naammassinnittoq-aa, Torlorfigaakkit Illit, Naammassinnittoq-aa!

Ajorunnaarsitsisoq-aa, Torlorfigaakkit Illit, Ajorunnaarsitsisoq-aa!

Taamaattuartoq, Torlorfigaakkit Illit, Taamaattuartoq-aa!

Illit taanna Soraajuitsumik Taamaattuartoq, Illit Taamaattuartoq-aa!

Illernarsisitaavutit Illit, Guutiga-aa! Torlorfigaakkit Illit isumassuingaarnikkut, tassuunakkut Illit tukkussutsinnut saammaanninnullu isaaffiit qiverluarlugit ammarneqarput, tassuunakkut Illit Illernassutsivit Naalaffia soraajuitsup kunngeqarfiani napparneqarpoq; aammalu Illit nallittuissutsikkut, tassuunakkut Illit pinngortitat tamaasa tukkussutsivit tunissutivillu nerriviinut qaaqquatit: aammalu Illit saammaannikkut, tassuunalu Illit nammineq Imminiussutsinni Illit oqaatsinnik akissutigaat "Aap!" qilammiittunut nunamiittunullu tamanut nalunaaquttap akunnerani, taamani Illit naalagaaffiit Illillu angissutsit qaammalerfiata nalaani ersersinneqarmata, taamani Illit naalagaaffippit pissaanera saqqumisunngortinneqarmat. Aammalu kingumut Torlorfigaakkit Illit, atitigut ukunuuna kusanarnerpaakkut, piginnaasatigut ukunuuna ileqqorinnerpaakkut pikkorinnerpaakkullu, aammalu Illit Eqqaaneqaatikkut Nersornarnerpaakkut, aammalu Illit Kusanassutsikkut sukuloqannginnerpaakkullu, aammalu Illit Qaamanikkut Isertortukkut illuaqqanni isertornerpaamiittukkut, aammalu Illit atikkut, ullaami unnummilu anniarnerup atisaanik atisisimasukkut Allakkanik pilluaqqusaasunik ukunannga tigumiartoq sernigeqqullugu, aamma kinaluunniit taassuminnga taasisoq, kinaluunniit taassuminnga siumuisoq, aammalu kina illumi taassuma iffiani saqisoq. Taamaattumik Illit tassuunakkut kinaluunniit napparsimasoq, nallinnartoq, piitsunngorsimasorlu anniaammit maajunnarnerpaamit sumilluunniit aliasuummillu pigisaqartoq ajorunnaarsiguk, siulersorullu tassuuna kialuunniit Illit siulersuinerpit aqqusinnersimaneratigut ingerlanissamut aammalu illit isumakkeerfiginninnerpit saammaannerpillu aqqusernisigut ingerlanissamut kissaateqartoq aqqutigineqqullugu.

Illit ilumoortumik tassaavutit Pissaaneqarluartoq, taanna Tamanik-Naammassinnittoq, Ajorunnaarsitsisoq, taanna Sernissuisoq, Tunisisoq, taanna Misiginneqatiginnittoq, Tamanik – Tukkortoq, taanna Tamanik Nallittuisoq.

#8372
- Bahá'u'lláh

 

Anersaakkut ineriartorneq

Naalagara! Kusanassutsit inuussutigilara Qanissutsillu imeruersaatigalugu; Iluarinninnerit neriuutigilara Unnersiutiginissallu suliarilara; Eqqaaneqaatissat qaniortigilara Ataqqinassutsivillu pissaanera atatitsisorilara, Angerlarsimaffiit angerlarsimaffigilara illoralu tassaali Illit naalannarsisitat killinneqaatissannillu Ilinnik takunnissinnaanngitsut piliarisimasaannit nungutsitsivigineqarsimasoq. Ilumut Illit tassaavutit Ajugaqanngitsoq, Naalannarnerpaasoq, Nukittunerpaasoq.

#7018
- Bahá'u'lláh

 

Refresh and gladden my spirit...

Guuti-aa! Anersaara nutarteqqillugulu nuannaarsaruk. Uummatiga minguiaruk. Piginnaassutsikka qaammarsakkit. Uannut tunngasut tamaasa Illit assannut ilivakka. Tassaavutit Ajoqersuisora Qimaaffigalu. Kingorna aliasunnangalu nanertisimaqqikkumanngilanga. Pinngortitaajumavunga nuannaarlunilu pilluartoq.

Guuti-aa! Kingorna eqqissiviikkumanngilanga, ernumassutinnullu naalliutsitaaqqikkumananga.

Inuunerup nuanniitsortai uninngaffigeqqikkumanngilakka. Guuti-aa, Illimmi uannilluunniit uannut Ikinngutaalluarneruvutit. Naalagaq-aa, Ilinnut tunniuppunga.

#6863
- `Abdu'l-Bahá

 

Anersaakkut Isumasioqatigiiffik

Qaquguluunniit ataatsimiiffiup iluanut iseraangassi qinnut inna Guutimut asannillusi uummatisi tillertillugit oqqasilu Guutimik eqqaamanninnermik ulikkaartillugit taasarsiuk, taamaalilluni Sunik Tamanik Pissaaneqarnerusup ajugaanermut annerpaamut saamalluni ikiorniassammasi.

Guuti-aa, Guutiga! Tassaavugut kiffatit Kiinnannut Illernartumut tunniusimallutik saassimasut, allamillu Illiunngitsumit Ullumi maani Tupinnartuusumi kiffaanngitsunngortissimasut. Anersaakkut Isumasioqatigiiffimmi maani katersuussimavugut, isummatsigut eqqarsaatitsigullu kattusimalluta, siunertagut Oqaatsivit inuiassuit akornanni nersorneqarnissaa siunertaralugu isumaqatigiitsillugit. Naalagaq-aa, Guuterput! Siunnersuinerpit Guuterpaluttup ilisarnaataatut ilersitsigut, inuit akornanni Upperisavit akitsisitaasup erfalasuisut, Angerutsivit Pissaasup kiffai, Illit-aa Naalagarput Sunit Tamanit Qutsinnersaasutit, Abhá-p Naalagaaffiani Ataasiussutsivit Guuterpaluttup saqqummernerisut ilersitsigut, ullorissatut qaammarissutut sunut tamanut qinngortunngortitsigut. Naalagaq! Ikiortigut imartut Saammaannerpit tupinnartup maliinik mallerpaluttunngoqqulluta, kuuttut Qutsinnerpaaffinniit kuuttut, inerititat ajunngitsut Siunertavit qilammiorpaluttup Orpianeersut, orpiit Tukkussutsivit anorsaarnerinit Naatsiivinni qilammiorpaluttumi aalasut. Guuti-aa! Tarnigut Ataasiussutsivit Guuterpaluttup Versiinik toqqammaveqartunngortikkit, uummatigut Saammaannerpit kuunnerinit qiimmassarneqarlit, taamaalilluta immap ataatsip maliisut kattunniassagatta Qullivillu qaammarissup qinngornerisut ilersitaaniassagatta, eqqarsaatigut, isummagut misigissutsigullu Piviusutut ataatsitut ilerniassammata Peqatigiinnerullu anersaava nunarsuarmi tamani saqqummerniassammat. Tassaavutit Saammaassisoq, Tukkusooq, Tunniussisoq, Sunit Tamanit Anginersaasoq, Naakkinnittoq, Misiginneqataasoq!

#12570
- `Abdu'l-Bahá

 

Anersaakkut Isumasioqatigiiffiup ataatsimeereernerani qinnut:

Guuti-aa! Guuti-aa! Ataasiussutsivit Naalagaaffianit takuneqarsimanngitsumit isigitigut ataatsimiinnermi anersaarpaluttumi maani katersuussimasugut, Ilinnik uppertuulluta, Nalunaaqutsinnut tatiginnilluta, Angerutsinni Nalunaajaatinnilu aalajaattuulluta, Ilinnut kajungerluta, Asanninnerpillu inneranik ikinneqarsimalluta, Siunertannilu ilumoorluta. Tassaavugut Naatsiivinni viinnequtilimmi kiffat, Upperisannik siammaasut, Illit kiinnannik tunniusimallutik pallorfiginnittut, Illit asasannut maniguuttut, Matuppit saavani naalattut, Ilinnillu Illit Toqqakkavit kiffartuunnerini uppernarsaqqulluta qinnuiginnittut, Katersaarsuatit aqqutigalugit ikioqqulluta, Ilinnik kiffartuussinermi makisigut nukittoqqullugit, kiffatut naalattutut qinnuiginnittutullu Ilinnut atasooqqulluta.

Naalagarput-aa! Sanngiippugut, Tassaavutillu Angisooq, Nukittooq. Uummaatsuuvugut, Tassaavutillu Anersaaq tunisisorsuaq. Ajorsartuuvugut, Tassaavutillu Napatitsisoq, Pissaanilik.

Naalagarput-aa! Kiinnavut Kiinnavit naakkinnittup tungaanut saatikkit, Nerrivimmiillu qilammiorpaluttumit Saammaannikkut peqangaartukkut inuussutissatsinnik tunisigut. Inngilivit qutsinnersaasut katersaarsuisigut ikiortigut, Abhá-llu Naalagaaffiani illernartut aqqutigalugit uppernarsartigut.

Ilumut, Tunisisuuvutit, Naakkinnittoq. Tukkussutsimik angingaartumik piginnittoq, ilumullu Sallaatsuuvutit Saammaassisuullutillu.

#12571
- `Abdu'l-Bahá

 

Angerusermi Aalajaatsuuneq

Illit Aqqutinni allornigut aalajaatsunngortikkit, Naalagaq-aa, Ilinnullu naalannermut uummatigut pissatsikkit. Kiinnavut Ataasiussutsivit kusanassusiata tungaanut saatikkit, uummativullu nuannaartikkit Ataasiussutsivit nunamiorpalunngitsup ilisarnaataannik. Timivut Tukkussutsivit atisaanik pinnersaasikkit, isittalu saavanit ajortip uleruaa peeruk Saammaannerpillu ermusaanik immitsigut; taamaalilluni suut tamarmik isserata Ilinnik unnersiutiginninneq appinniassammassuk Angissutsivit takorluuinerata saavani. Taamaammat Saqqummerit Naalagaq-aa, Oqalunnerit naakkinnittoq Illillu piussutsit paasissaalluanngitsoq aqqutigalugu, qinunerup aalaternangaassusiata illernartup tarnigut immerniassammatigit – qinnut oqaatsit naqinnerillu qaangerlugit, taanikkuutaarinerit nipillu isussunnerinit qutsinnerungaartoq – suna tamarmi suujunnaarluni nungunniassammat Akisunnerpit saqqummernerata saavani.

Naalagaq! Makku tassaapput kiffat Illit Angerusernut Kingornussassarisarnullu aalajaatsuinnarlutillu allanngujuitsuusimasut, Illit Siunertanni malartitassaanngitsup allunaasaanik iperagaajumasimanngitsut Angussutsivillu atisaata mersorneranut najummatsersimasut. Ikiukkit, Naalagaq-aa, Illit saammaannikkut Pissaanerit aqqutigalugu uppernarsaaqqiffigikkit makisiilu Ilinnut naalannermut nukittorsakkit.

#7017
- `Abdu'l-Bahá

 

Aningaasaateqarfik

Guuti-aa, Guutiga! Asannitsivit ilumoortut qaavi qaammarsakkit, ajugaanerullu qularnaateqanngitsup inngiliisa katersaavinik tapersersukkit. Aqqutinni narlusuumi tummarneri aalajaallisakkit, Saammaannerillu qangarsuaaniilli pisoq pillugu, Pilluaqqusinerpit isaaffii taakku saavanni ammakkit; ilami Illit aqqutinni Illit tunissutitit tunniussuuppaat, Upperisat isumannaallisarlugu, Ilinnillu eqqaamanninnertik tatigalugu, uummatitik Ilinnut asannillutik pilliutigalugit, pigisatillu tunuarsimaartinngilaat Illit Kusanassusernik qinnuiginninnerminni Ilinnik nuannaartitsinissamik atortussanik qinaasiuarlutik.

Naalagaq-aa! Naammalluartumik agguagassarsitikkit, siumut

aalajangeriikkamik taarsiivigalugit, qularnaatsumillu akilikkit. Ilumoortumik Tassaavutit Atatitsisoq, Ikiorti, Tukkortoq, Saammaassoq, Isoqanngitsumillu Tunisiuartoq.

#9114
- `Abdu'l-Bahá

 

Ataasiussuseq

Guutiga! Guutiga! Kiffavit uummataat peqatigiilersikkit Anguniakkavillu pissaasup siunertaa taakkununnga saqqummeruk. Peqqussutitit malillisigit inatsisillu aalajangiullugu. Guuti-aa ikiukkit! Ilungersorneranni Ilinnullu kiffartornissaannut nukissaqalersikkit. Guuti-aa! Kisimiileqqullugit qimaqinagit, ilisimassutsivillu qaamarnganut ingerlanissaannut Tasissersuutikkit uummataallu Illit asanninninnik qiimmattartikkit. Ilumut Tassaavutit taakkua Ikiortaat taakkualu Naalagaat.

#7255
- Bahá'u'lláh

 

Guutiga-aa! Guutiga-aa! Ilumut torlorfigaakkit qinnuigalutillu Alloriusarpit saavani, Saammaannitit tamaasa tarninut makkununnga aqqaqqullugit. Naalagaq-aa! Uummatit kattutitillugit ataasiulersikkit, tarningit tamarmik isumaqatigiillutik katersuullik, isummallu pilluartikkit Illernassutsivit Ataasiussutsivillu ilisarnaataasigut. Naalagaq-aa! Kiinnat makku Ataasiussutsivit qaamaneranik qaammarissunngortikkit. Kiffavit makisii Naalagaaffinni kiffartuussineranni nukittorsakkit.

Naalagaq, naakkinnissummik naassaanngitsumik piginnittoq! Isumakkeerfiginninnerup Naalagaa! Ajortigut isumakkiikkit, amigassutsigut isumakkeerfigikkit. Sallaassutsivit naalagaaffianut saatsitsigut, piginnaassutsip pissaanerullu naalagaaffianut torlornitsinni, Illernassutsivit saavani maniguulluta Nalunaajaativit naalannassusianut tunniusimalluta.

Naalagaq Guutiga-aa! Immap maliisut ilersitsigut, naatsiiviup naasuisut, kattussimasut, Asanninnerpit saammaanneragut ataqatigiilluta. Naalagaq-aa! Ataasiussutsivit ilisarnaataanik isummat ammasunngortikkit inuiassuillu tamaasa ullorissatut uisorilasutut ilersikkit, Alutornassutsivit qutsinneraniit qinngortut, inerititatut naammalluinnartutut Inuunerpit orpiani ineriartortutut.

Ilumut, tassaavutit Ajugaqanngitsoq, Imminut napatittoq, Tunisisoq, Isumakkeerfiginnittoq, Nalusaqanngitsoq, Pinngortitsisoq Ataasiusoq.

#7256
- `Abdu'l-Bahá

 

Ataatsimiinnerit

Unnersiutigisaagit Illit, Naalagaq Guutiga-aa! Saammaassuinerpit anoraasigut anoraasuasukkut Siunertavillu Ullaanngulerneragut isumassarsisitsinerpillu Qaalerfiisigut qinnuigaakkit, uannut tamanullu Illit kiinnannik ujarlersunut nassiuteqqullugit, Illit isumassuingaarninnut tukkullutillu saammassuininnut ileqqussaasut Illit iluarisannut Illillu tunissutinnut naleqquttut. Piitsuuvunga kiserliorlungalu, Naalagara-aa! Pisuussutivit imaanut kivisinnga; imerusuttunga, isumassuinerpit asannittup ermanit uumasumik imerlanga.

Torlorfigaakkit Illit namminiussutsikkut Tassuunalu Illit qanoq ittuuninnik Saqqummersitakkut Illillu Oqaatsikkut ersersitsisukkut tamanut qilammiittunut nunamiittunullu, kiffatit saammassutsivit isumaginninnerata orpiata alanngortaanut katersuuteqqullugit. Ikiukkit inerittuinik pissarseqataanissaannut, siutaat pilutaasa aalarpalunnerinut Timmissamilu avalequtaanut mitsimalluni qarlortumit nipimik sallaatsumik tusartikkit. Ilumoortumimmi Ajornartorsiulerfimmi Ikiortaavutit, taanna Pallissaanngitsoq, Pissaaneqarnerpaaq, taanna Tukkornerpaaq.

#12579
- Bahá'u'lláh

 

Illit-aa Guuti nallittuisoq! Illit-aa pissaaneqarlutillu nakuusutit! Illit-aa Ataataq tamanit asanninnerpaaq! Kiffatit uku katersuussimapput Ilinnullu saallutik, qinnuigaatsigit Alloriusavit saani, qularuteqannginnerpit saammaassuinerpillu tunissutai killeqanngitsut kissaatigalugit. Allamik siunertaqanngillat taamaallaat Illit iluarinninnerit. Allamik siunertaqanngillat taamaallaat inuiassuit silarsuaanni kiffartuussinissartik. Guuti-aa! Katersuussimasut uku ajunnginnerulersikkit. Uummatit nallittuisunngortikkit. Anersaap Iluartup saammaannikkut tunniussaanik tunikkit. Pissaanermik qilammit pisumik sakkussalikkit. Isumaliutinik qilammiorpaluttunik pilluaqqukkit. Peqqusersuinneri allisakkit nikanartillutik peqqissimillutillu Illit naalagaaffinnut saanniassammata inuiassuillu silarsuaanni kiffartuussinissamut tunniusimallutik. Tamarmik immikkut ataasiakkaarlutik ajunngitsunngorlik. Tamarmik immikkut ataasiakkaarlutik ullorianngorlik uisorilalluartut. Tamarmik immikkut ataasiakkaarlutik Guutip naalagaaffiani qalipaatigissaarlutik kusanartunngorlik tipigissumillu naamajuminarlutik.

Ataataq ajunngitsoq-aa! Pilluaqqussutitit tunniutikkit. Amigaativut isigeqinagit. Illersuinerpit ataanut oqqiffilertigut. Ajortuliavut eqqaaqinagit. Nallittuissutsinnik katsorsartigut. Sanngiitsuuvugut, Illit sanngisuuvutit. Piitsuuvugut, Illit pisuujuvutit. Napparsimavugut, Illit katsorsaasuuvutit. Ajorsaateqartuuvugut, Illit tukkornerpaavutit.

Guuti-aa! Isumassuininnik pilluaqqutigut. Illit tassaavutit Pissaaneqarluartoq. Illit tassaavutit Tunisisoq. Illit tassaavutit Ajunngitsuliortoq.

#12572
- `Abdu'l-Bahá

 

Illit-aa Naalagaq ajunngitsoq! Uku tassa kiffatit, ataatsimiinnermut matumunnga katersuuttut, Illit naalagaaffinnut saassimasut Illillu tunissutinnut pilluaqqussutinnullu pisariaqartitsipput. Illit-aa Guutiusutit! Ataasiussutsit inuunerup piviussusiini tamani allassimasoq saqqummersiguk nalunaaqqutitillu qulaarlugit. Piginnaassutsit inuttut inuunerup piviussusiini ittut pisinnaalersillugillu toqqorsimasatit qulaajakkit nittarterlugillu.

Guuti-aa! Assigivagut naasut, saammaannerpillu assigaa sialuk, naasut tamakku naggorissakkit naalersillugillu Illit saammaassutsikkut tunissutinnit. Uagut tassaavugut Illit kiffatit, nunami inuunerup pituutaanit qilerussaartigut. Ilisimasaqanngilagut, ilisimmalersitsigut. Toqungavugut, uummartitsigut. Nunap piinut qanippugut, anersaalertigut. Amigaateqaqaagut, tupinnartulianik paasinnittunngortitsigut. Ajunaarsimavugut, pissaqartitsigut erlinnartuusivinnillu imaajuitsumit pilluaqqulluta. Guuti-aa! Uummarteqqitsigut, takunnissinnaalersitsigut, tusaasinnaalersitsigut, inuunerup tupinnartuinik ilisimasaqalersitsigut, Illit naalagaaffippit isertortui uagutsinnut maani inuusunut saqqummerniassammata, ataasiussutsillu miserratigiunnaassagatsigu. Tunissut sunaluunniit Ilinnit pivoq, pilluaqqussut sunaluunniit Illit pilluaqqusinerivat.

Pissaneqaqaatit! Nakooqaatit. Illit tassa Tunisisoq, Soraajuitsumillu Tukkortuuvutit.

#12573
- `Abdu'l-Bahá

 

Guutiga-aa! Guutiga-aa! Ilumut uku kiffatit Ilinnut saapput nallittuinerpillu naalagaffia torlorfigalugu. Ilumoortumik Illit illernassutsinnut kajungerput Illillu asanninnerpit inneranik ikissimallutik, ujartorpaallu naalagaaffippit tupinnartup uppernarsaatissaa neriuutigalugu Illit naalagaaffinnut qilammiittumut ilanngutitaanissartik. Ilumoortumik qilanaaraat Tunissutivit ammukarnissaat, kissaatigaallu Piviussutsip Seqernata qaammarsassagaatik. Naalagaq-aa! Tassaalersikkit qaammaqqutit qaammarissut, nalunaaqqutit nallittuisut, orpiit inerittoqarluartartut ullorissallu uisorilalluartut. Qanortoq Ilinnut kiffartornerminni siumukarluarlik, Ilinnullu atalerlik asanninnerpit peqatigiiffippillu qilerutaasigut qaammaqqutit, Illit iluarinninninnut qilanaaruteqartut. Naalagaq-aa! Siulersuinermut nalunaaqqutaalersikkit, Illit naalagaafflnnut nungujuitsumut assissanngortikkit, nallittuissutsivit imaani malinngortikkit, kunngisut pissaaneqarnerpit qaamaneranut tarrarsuutinngortikkit. Ilumoortumik Illit tassaavutit Tukkortoq. Ilumoortumik Illit tassaavutit Nallittuisoq, ilumoortumik Illit tassaavutit Erlinnartoq taanna Asasaq.

#12574
- `Abdu'l-Bahá

 

Canadami Kalaallillu Nunaanni Bahá'í-nut

Inuit Guutip tipigissusianik siaruarterisut ullaat tamaasa qinnut inna oqaatigisassavaat.

Guuti-aa, Guutiga! Takuat sanngiitsup qilammiittutut nakuussut torlulaatigigaa, piitsup uuma Erlinnartuutitit qilammiittut noqqaassutigigai, imerusuttup uuma puilasoq inuunerup naassaanngitsup puilasua qilanaarigaa, eqqorneqartup uuma Illit nallittuissutsikkut killeqanngitsukkut katsorsagaaneq neriorsuutaasoq, Illit kiffannut Naalagaaffinni nunamiinngitsumi qinersimasannut aalajangiussat, erinitsaakkaa.

Naalagaq-aa! Allamik ikiorteqanngilanga taamaallaat Illit, allamik qimaaffeqanngilanga taamaallaat Illit, allamillu tapersersugaanngilanga taamaallaat ilinnit. Inngilinnik ikiorsinnga Tipigissutsitit illernartut siaruarterniarlugit, Ajoqersuutivillu innuttavit akornanni qinikkannut annertuumik siammarterniarneranut.

Naalagara-aa! Sunit tamanit Illiunngitsumit kaanngartinnga, Tukkussutsivit annoraata mersornera tigummiinnarlara, Illit Upperisannut iluunngarlunga tunniusimalanga, Illillu asanninninni aalajaallanga nikisitassaanangalu, Illillu Atuagaatinni maleruaqqusatit naalallakka.

Ilumut Illit tassaavutit Pissaaneqartoq, Pissaasoq Ajugaqanngitsorlu.

#12867
- `Abdu'l-Bahá

 

Ilinniartitsinissamut qinnutit Pilersaarutip Guuterpaluttup Allagaanit

Canadami Kalaallillu Nunaanni Bahá'í-nut

Abdu'l-Bahás prayer revealed to the Bahá'ís in Canada and Greenland in the Tablets of the Divine Plan

Nersorneqarit Illit, Guutiga-aa! Makku tassaapput kiffatit nallittuissutsivit tipigissusianut kajungilersimasut, ataasiussutsivit orpianit ikumasumit ikinneqarsimasut aammalu isaat qaamanerup Illit ataasiussutsivit Sinaianit akisuguttup qinngornerata tupinnartup qaammarsagai.

Naalagaq-aa! Oqaat qilerussaakkit Illit pillutit innuttavit akornanni oqaluuseqarniassammata, Illillu saammaassutsikkut asanninnikkullu Ilinnik unnersiutiginninneq oqaatigilissuk, inngilinnik katersaarsuarnik ikiukkit, Ilinnullu kiffartuussinerminni makisii nakussatsikkit tassaalersikkillu Illit pinngortitavit akornanni siulersuininnut nalunaaqqutit.

Ilumoortumik Illit Ajugaqanngitsuuvutit, Tamanit Nersornarnerusoq, Soraajuitsumik Isumakkeerfiginnittoq, Tamanik Nallittuisoq.

#6864
- `Abdu'l-Bahá

 

Ikioqquneq Tapersersoqqunerlu

Guutiga, Qinnuiga, Naalagara, Maqaasisara! Oqqap suup Ilinnut qujaniarnera oqaatigisinnaavaa? Soqutigisaqanngitsuusimavunga Illit itersarparma. Ilinnut tunussimagaluarpunga, Saammaassinikkulli ikiorlunga Ilinnut saatsipparma. Toqungasutut issimavunga, inuunerup ernganik Uummarteqqipparma. Nukillaariartuleraluarsimavunga nukittorteqqipparmali Oqaatsivit qilammiorpaluttup sarfaagut, Naakkinningaartup allaataanit kuussimasumik. Siulersuisoq nalissaqanngitsoq! Inuuneq tamarmi Saammaassinerni ilumiugineqarpoq, Tukkussuserpit ernganik piiaaffiginagu Naakkinnissuserpillu imaanit tunuarsimatinnagu. Qinnuigaakkit sukkulluunniit qanorluunniit ikioqqullunga tapersersoqqullungalu, Saammaassinerpillu qilaanit qangarsuummalli Iluarinninnerit ujarpara. Ilumut Illit tukkussutsip Naalagaraatit, naassaanngitsullu Naalakkersuisoraatit.

#7257
- Bahá'u'lláh

 

Ilaqutariit – Anaanat

Naalagara! Naalagara! Unnersiutigaakkit, qutsavigaakkillu kiffannut arnamut maniguuttumut ajunngisaarutit pillugu. Inussiaativit torlorfigaatit qinnuigalutillu, tassa Illit ilumoortumik siulersorsimagakku Naalagaaffinnut saqqummersumut, Illillu qaaqqusinerit ataqqinartoq tusartissimagakku nunarsuarmi maani nungujasumi, Naluaaqqutitillu takutillugit uppernarsaasut Illit sunut tamanut naalagaassutsivit ajugaagajuttup saqqummerneranik.

Naalagara-aa! Ilinnut pigisassanngortippara maanna uppatinniittoq. Qanortoq tassaalerli Illit Naalagaaffinni meeraq nersortarialik, meerarlu Illit tunissutinnik tukkussutsinnillu salliutitaasoq, qanortorlu ineriartorli alliartorlunilu Illit perorsaanerpit akisussaanerani. Ilumoortumimmi Illit tassaavutit Saammaassisoq! Ilumullu Illit tassaavutit Naalagaq Isumassuilluaqisoq.

#7258
- `Abdu'l-Bahá

 

Ilaqutariit – Angajoqqaat

Naalannartitaagit, Naalagaq-aa Guutiga! Qinnuigaakkit uanga Upperisavillu tapersertai isumakkeerfigeqqulluta. Ilumut, tassaavutit Naalagaq naalakkiinissamut Kisiartaasoq, Isumakkeerisoq, Tukkornerpaaq,. Guutiga-aa! Kiffavit akornanni ilisimaatsut Siunertaannut aqqutissaqalerlit, ilami ataasiaannarlutik Illit pillutit tusarunik ilumuussuseq Ullormi eqqartuussivissami nalunaatigiumaarpaat Tukkussuserpillu saqqummerneri akiussanngilaat. Sumiikkaluarpataluunniit Saammaannerpit ilisarnaatai taakkununnga aqqartikkit, Kiffavillu akornanni piuaatsunut pissarititarnik naammattunik tunikkit. Ilumoortumik tassaavutit Naalakkiisussat Qutsinnerpaartaat, tamanit Tukkornerpaaq, Ikiuiumatunerpaaq.

Guutiga-aa! Angerlarsimaffinnut inoqutigiit Upperisannik akuersaarsimasinnut Tukkussuserpit Pilluaqqusinerpillu kuussui naamaaluartumik qorlorlit, Saammaanninnut takussutissatut asannillutillu Paaqqinnittuunerpit ersernreata ilisarnaataatut. Ilumut isumakkeerinermut tunniussisunit Nallerneqarsinnaanngilatit. Saammaannerit inummut kimulluunniit pakkersimaneqassagaluarpat, taassumunnga qanorililluni Illit Ullunni Upperisavit malinnittuatut imminut taasoqarsinnaava? Pilluaqqunnga, Guutiga-aa, Ullormilu siumut aalajangeriikkami Ilinnut upperumaartut, uummamminnillu uannut asanninnermik pigisaqartut – asanninnermi taanna Illit taakkununnga ikkussaraat. Ilumut tassaavutit Naapertuilluassutsip Naalagaa, Tamanit Qutsinnerpaasoq.

#7259
- The Báb

 

Naalagaq-aa! Uani upperisami ataqatigiissami anginersaasumi meeqqat angajoqqaaminnut qinnussinerat akueraat. Tamanna tassaavoq Siunertap nalissaqanngitsup massuma tunissuterpassuisa immikkut ittut ilaat. Taamaammat, Illit Naalagaq Ajunngitsoq, qinnut manna kiffanniit Asseqanngissutsivit isaariaani akueriuk. Angutaa Saammaassinerpit imaanut aqqartiguk, erneq una Illit kiffartorniarlutit nikuissimammat, qanoq ilisukkulluunniit asanninnerpit aqqusinnersimanerani ilungersorluni.

Ilumut Tunisisuuvutit, Isumakkeerisoq Asannittorlu.

#7260
- `Abdu'l-Bahá

 

Ilaqutariit – Uiit

Guuti-aa, Guutiga! Kiffat manna arnaq Ilinnik qaaqqusivoq, Ilinnik tatiginnilluni, kiinnani Ilinnut saatsillugu, Ilunnut torlulavoq Tunniussatit qilammiorpaluttut taassuma issusiannut siammarteqqullugit anersaakkut Paasissaalluanngitsuutitit taassumunnga saqqummerlugit, Guuterpalunnerpillu qaamanerinik seqerfigeqqulluni.

Naalagara-aa! Uina isai isigisinnaasunngoqqukkit. Illit ilisimassutsivit qaamaneranik uummataa qiimmattartiguk, isumaalu Illit kusanassutsinnut qaammarissumut kajungilersiguk, anersaavalu nuanaartiguk Akisunnerit ersarissoq tassunga saqqummeqqullugu.

Naalagara-aa! Isaata saavani saagoq uleeruk. Saammaannerpit tunissutai takkusuut taassumunnga siallerfigikkit, Ilinnut asanninnerup isseranik nuannaatsangaartiguk. Illit inngilivit ilaatttut ittunngortiguk, maani nunami isikkanik pisukkaluarlutik, tarningi qilatsigut qutsissukkut aarsaarlutik qullartut. Qullertut qaammarissutut ilersiguk, Ilisimassutsivit qaamaneranik inuttavit akornanni qaammarsaasoq.

Ilumut, Illit tassaavutit Erlinnartoq, Tamanik Tunisiuartoq, Assaa Isuissimasoq.

#7261
- `Abdu'l-Bahá

 

Ilinniartitsineq

Guutiga! Qinnuigaakkit atikkut qaammarinnersaasukkut ikioqqullunga kiffavit suliaat siumukaqqullugit, Illoqarfitillu sikkeqqullugit. Ilumut tassaavutit sunut tamanut Pissaanilik!

#7262
- Bahá'u'lláh

 

Guuti-aa, Saqqummersitanik tamanik Pinngortitsisoq, Aallaavinnullu tamanut Aallaavik. Saqqummersitanut tamanut nagguik, Qaamanernullu tamanut Aallarnerfik! Nalunaajaatigaara Atikkut paasinninnerup qilaa pinnersarneqarsimasoq, aammalu oqalunnerup imaa qorlorsimalluni, Isumaginninnerpillu nalunaajaataat siaruarterneqarsimallutik upperisat tamarmik malinnittuinut.

Qinnuigaakkit imatut pisuutigileqqullunga sunaluunniit Illiunngitsoq tunussinnaaleqqullugu, sumilluunniit tamanit kiffaanngitsooqqullunga Illiunngitsumik. Tukkussutsivillu nuiaanit siallerfiginnga sumiluunniit silarsuarni iluaqutigisinnaasannik. Saammaassinernik nakussannartumik ikiunnga Siunertat kiffavit akornanni kiffartuutigeqqullugu, taamaalillunga uannik eqqaamanninneq ingerlaqqullugu Naalagaaffippit ataneratut sivisutigisumik.

Tassaavoq kiffat, Naalagaq-aa, pissutsini tamaat atorlugu Tukkussutsivit killingiusaanut, Saammaassinerpit imaanut Tunissutsivillu qilaanut saassimasoq. Angingaarsutsit, Alutornangaarsutsit, Tukkussutsit, Saammaasinerillu malillugit pinnga.

Ilumut Illit pissaanerup piginnaanerullu Guuteraatit, Tassaasoq qinusumik Akisussaq eqqortoq. Allamik Illiunngitsumik Guuteqanngilaq. Nalusaqanngitsoq, Ilisimatungaartoq.

#7263
- Bahá'u'lláh

 

Guutiga-aa, Illit Kiffat Oqaatsip qullartinnissaanut ikioruk, pisuusaarnerup perrortunerullu qanoq ikkaluartulluunniit eqqunngissusiinik uppernarsaasooqqullugu, ilumuussuseq atuutileqqullugu, versit iluartut tamanut tamaanga siammaqqullugit, pinningaassutsit saqqummeqqullugit, naapertuilluartullu uummataanni ullaakkut qaalernerup qaammarissusia seqeqqullugu Ilumummi Illit tukkortuuvutit, Isumakkeerisoq.

#7264
- `Abdu'l-Bahá

 

Guuti-aa, Guutiga! Kiffatit tatigisatit sallaatsumik asannittumillu uummateqaqqullugit ikiukkit. Tapersikkit nunarsuup nunaani tamani siunnersorneqarnerup qaamaneranik Katersaarsuarniit aallaaveqartunik siammartereqqullugit. Ilumut tassaavutit Nakuusoq, Pissaanilik, Angingaartoq, Tamanut Naalagaasoq. Ilumut tassaavutit Tukkortoq, Sallaatsoq, Saamasoq, Tamanit saammaannerpaaq.

#7265
- `Abdu'l-Bahá

 

Inuiassuit

Illit Naalagaq saamasutit! Inuit tamaasa naggueqatigiilersillugit Pinngortissimavatit. Aaliangersimavat inuit tamarmik ilaqutariiussasut ataatsit. Qanissutsinni Naalannartumi tassaapput tamarmik Ilinnut kiffaasut, inuillu tamarmik Illit naalaffissuarni toqqorsimapput; inuit tamarmik Nerrivinni peqaqisumi katersuussimapput; Isumassuinerpit qaamarngata kikkut tamaasa qaammarsarpai.

Guuti-aa! Kikkunnut tamanut Ajunngitsuuvutit. Kikkut tamaasa Isumagaatit, kikkut tamaasa Illersorpatit kikkullu tamaasa inuunermik Tunillugit. Illit kikkut tamaasa pikkorissusilersimavatit pisinnaasaqalersillugillu kikkullu tamarmik Saammaassutsivit imaanut inissinneqarsimapput.

Illit Naalagaq saamasutit! Tamaasa peqatigiilersikkit. Upperisaqatigiit tamarmik isumaqatigiilerlit naalagaaffiillu tamaasa ataasinngortillugit, tamarmik imminnut ilaqutariittut ataatsitut isigilernissaat angujumallugu, nunarsuarlu angerlarsimaffittut ataasiusutut isigileqqullugu. Tamarmik assuarnaatsumik peqatigiillutik inuunerilittoq.

Guuti-aa! Ataasiussutsip erfalasua inuit akornannut Qullaruk.

Guuti-aa! Eqqissineq annerpaaq pilersiguk.

Guuti-aa! Uummatit tamaasa ataatsimut kattutitikkit.

Guuti-aa! Ataataq saamasutit! Asanninnerpit tipigissusianik uummatigut qiimmattartikkit. Siulersuinerpit qaamarngata isivut qinngorligit. Siutivut Oqaatsivit nipaanit tusaalluartitaalit Isumassuinerpillu illorsuanut toqqortigut.

Illit angisuuvutit pissaallutillu. Tassaavutit Isumakkeerfiginnittoq, Illillu tassaavutit inuit amigaataannik tikkuartuinianngitsoq!

#7266
- `Abdu'l-Bahá

 

Isumakkeerfiginninneq

Guutiga tassaavutit Atikkut napparsimasunik Ajorunnaarsitsisartoq, sanngiitsunik Sanngisuunngortitsisartoq, imerusuttunik Imeruersitsisartoq, artornartorsiuteqartunik Eqqissisitsisartoq, tammartunik Nanisisitsisartoq, nikagisaasutut misigisunik Piginnaaneqalersitsisartoq, piitsunik Peqalersitsisartoq, ilisimaatsunik Ilisimasunngortitsisartoq, poqiitsunik Poqersunngortitsisartoq, aliasuttunik nuannaalersitsisartoq, qiiasunik uunnatsitsisartoq, nanertugaasunik akitsisitsisartoq. Guutiga Illit Tassaavutit atikkut uumaatsunik Uumassuseqalersitsisoq, qilak siaarpoq nunalu pinngorpoq, nuiarsuit takkussulerput sialullu nunamut toralerpoq. Tamakku tamarmik uppernarsaataapput Illit saamasuugavit suullu tamarmik Pinngortitsisigimmatsit.

#9960
- Bahá'u'lláh

 

Isigaarma, Naalagara-aa, kiinara tukkussutsivit qilaata tungaanut tunissutivillu imaanut saatissimagiga, sunit tamanit avinngarusimallunga, taamaallaat Ilinnit pinnanga. Qinnuigaakkit Seqinikkut Sinaimit Saqqummersitakkut, Saammaassutsivillu Qilammi ulloriaata qinngorneranit uisorilalluartumit Illit atikkut killingusaamit saqqarsimasukkut, Soraajuitsumik Isumakkeerfiginnittoq, ajortunit qimagaatinnga, nallittunngalu. Taamaammat naalannassutsivit allaataanik uannut allaguk manna, Illit Atikkut pinngortitap silarsuaani uannut ataqqinarsisitsisussaq. Ikiunnga, Naalagara-aa, Ilinnut saaqqullunga, nipinillu Illit asasannit pisunit naalaaqqullunga, asasannit taakkunannga nunarsuarmi pissaanernit sanngiillisitaanngitsunit, naalagaaffiillu naalagaanerisa Ilinnik avissaartissinnaanngisaannit, aammalu Ilinnik naapitsiartornerminni oqartunit: ”Guuti tassa uagut Naalagarput, qilammiittunut tamanut, nunarsuarmiittunullu tamanut Naalagaasoq.”

#9961
- Bahá'u'lláh

 

Unnersiutigisaagit Illit, Naalagaq Guutiga-aa! Sapiiserlunga Ilinnik oqaluuseqarnialernikka tamaasa ajortersuannit Illillu piumasannik qaangiisimaninnit imaannaanngitsunit tunuarsimaartitaalersarpunga, Illillu saammaanninnit peersitaasimalluinnartutut imminut isigilersarlunga aammalu Illit nersorneqaatissannik unnersiutiginninnissamut sapilerluinnarsimasarlunga. Saammaanninnulli tatigisaqarnerma itisuup Ilinnit neriuutiga utertittarpaa, uannullu tukkortumik pissuseqarnissannik qularunnaarnerma sapiissuseqalersittarpaanga Illit ataqqiniassallutit qinnuigalutillu Illit pigisannik.

Qinnuigaakkit, Guutiga-aa, Nallittuissutsikkut pinngortitaasutigut tamarmik inugaannik, sutigullu tamatigut Illit ativit imakivisinneqarsimasutigut, nalunaajarpara, ilaginnaannaqinanga, tassami uummamma ajortoq kajungerfigisarmagu. Serniginngali Sernissuinerpit pallittaalisaani ittuinnaqqullunga, isumassuinerpillu oqquiffiani iluartumeeqqullunga. Uanga taannaavunga, Guutiga-aa, ataasiinnarmik kissaatigisaqartoq, sumik Illit pissaanerpit nakuussusiatigut aalajangersimasannik. Suut uannut qinersimasakka tamarmik, tassaapput Illit saammaassuininni aalajangersimasatit aqqutigalugit ikiorneqarnissara, Illit piumasavit inatsineri, Illit inatsisivit nalunaaqqutaannit ikorfartugaanissara aammalu Illit eqqartuussutit.

Qinnuigaakkit, Illit-aa, tassaasutit uummatinut Ilinnut kajungertunut Asasaq, Illit Siunertavit Saqqummerneri Illillu isumassarsisitsinerpit Ullaakkut-Qaammalerfiini aammalu Illit Angissutsivit Illillu ilisimassutsivit Erlinnartuusiviinik Nassuiaasutigut, Illit inigisannit illernartumit, Illit erfalasunnit, Illillu illernassutsinnit nigorsimateqinanga. Ikiunnga, Naalagara-aa, Taassuma Illernassusiata inaa, Taassuma taattuanik qanittuaniinnissaq, Taassumalu matuata silataani maniguulluni qeqarnissaq angoqqullugu.

Illit Taannaavutit, pissaanera isoqanngitsumit isoqanngitsumut siaruartoq. Illit ilisimassutsit kimilluunniit nigorneqanngilaq. Illit ilumut taannaavutit pissaanerup Guutia, ataqqisaanerup ilisimassutsillu Guutiat.

Unnersiutigisaali Guuti, silarsuit Naalagaat!

#9962
- Bahá'u'lláh

 

Aqqit unnersiutigisaali, Guutiga-aa suut tamarmik Guutiat, Naalannassutaatiga suut tamarmik Naalannassutaataat, Pilerigisara suut tamarmik Pilerigisaat, Nakuussutiga suut tamarmik Nakuussutaat, Kunngera suut tamarmik Kunngiat, Piginnitsera sunik tamanik Piginnittoq, Anguniagara suut tamarmik Anguniagaat, Aallartitaqaasitsisiga sunik tamanik Aallartitaqaasitsisoq! Nallittuinerpit saamasup imavianit, qinnuigaakkit, nigorsimateqinanga imaluunniit qanissutsivit sineriaanit avinngarusimateqinanga.

Allamik Illiunngitsumik, Naalagara-aa, uannik iluaqusiisoqarneq ajorpoq allamillu Illiunngitsumik qanillattuineq uannut ikiorsiutaanngilaq. Torlorfigaakkit Pisuussutsivit pissaqangaarnerisigut, taakkunuunatigut allanik tamanik taamaallaalli Ilinnik pisariaarutitsisutit, naatsorsuutigeqqullunga kiinnannik Ilinnut saassimasunut Illillu kiffartuukkumallutit aallarsimasunut.

Taamaattumik, Naalagara-aa, kiffatit angutit arnallu isumakkeerfigikkit. Ilumut Illit taannaavutit Soraajuitsumik Isumakkeerfiginnittoq, taanna Tamanit Misiginneqataanerpaasoq.

#9963
- Bahá'u'lláh

 

Uanga taannaavunga, Naalagara-aa, kiinnaminik Ilinnut saattoq, neriuumminillu Illit saammaassutsinni tupinnartulianut Tukkussutsivillu saqqummernerinut ivertitsisoq. Qinnuigaakkit pakatsisimallunga saammaassutsivit matuata silataanit qimagutseqqunanga imaluunniit pinngortitavit Illit Siunertannik tunutsisimasut akornannut ajattoqqunanga. Tassaavunga, Guutiga-aa, Illit kiffat, Illillu kiffavit ernera. Illit sallusuissutsit Illit nalinni pisoq miserratigisimanngilara, allornikkalu Illit ataasiussutsivit sineriaanut saatissimavakka, Illit immikkut issutsinnut angerpunga, Illit ilivitsuussutsit akuersaarpara neriuutigalugu Illit isumakkeerfiginninnerit ajortinillu isumakkeerinerit. Illit qanorluunniit iliornissamut pissaaneqarputit; allamik Guuteqanngilaq Illit peqartinnak, Naalannarnerpaaq, Soraajuitsumik Isumakkeerfiginnittoq.

#7015
- Bahá'u'lláh

 

Illernarsisitaagit Illit, Naalagaq Guutiga-aa! Qinikkakkut tatigisakkullu Taassumuunalu Siumut Isigisuit Nalunaarutinnilu aatsisuit Naqitsisaatigut qinnuigakkit, Illit eqqaaneqarnerit ingerlatsisorissagiga, Kiinnat anguniagarissagiga, Aqqillu qaammaqqutigissagiga, Kissaatillu pilerisarissagiga, Iluarinninnerillu nuannaarsaatigissagiga.

Ajortuliortuuvunga, Naalagara-aa, Illillu soraajuitsumik Isumakkeerfiginnittuuvutit! Ilisarigakkilli miserratigiunnaarniariarlutit tuaviulerpunga isumaginninnerpit asannittup najugaa qutsissoq angujumallugu. Isumakkeerfiginnga, Naalagara-aa, ajortuliamma, Nuannaarnerpit aqqutaani ingerlaarsinnaanissannut assersimammanga Ataasiussutsivillu imaata sissaanut tikiunnaveersillunga.

Allamik peqanngilaq, Naalagara-aa, uannut saammaannermik iliorsinnaasumik, kiinnama saaffigisinnaasaanik, allamillu peqanngilaq uannik nalliginnissinnaasumik, nallittuinissamut qinnuteqarnissannik pilersitsisumik. Ajattoqinanga, taanna pillugu qinnuigakkit Illit saammaannerpit najuunneranit uannillu tunuarsimateqinagit Illit pisuussutivit tukkussutsivillu sarfaat. Uannut aalajangeruk, Naalagara-aa, Illit asasinnut aalajangersimasat, uannullu allakkit Illit toqqakkannut allassimasatit. Isiginera tamatigut Illit saammaallutit isumassuinerpit killingusaanut nakkussiuarsimavoq, isikkalu saamallutit nallittuissutsivit inaanut nakkussiuarsimallutik. Qanoq iliorfiginnga Illit iluarisat malillugu. Allamik Guuteqanngilaq Illit peqartinnak, pissaanerup Guutia, naalannssutsip Guutia, ikiuinissaa tamarmik torlorfigisaat.

#7016
- Bahá'u'lláh

 

Guuti-aa Naalagarput! Saammaannikkut illersortigut tamanut Ilinnut akerliusunut, tunitigullu Ilinnut iluarinartunik. Annerusumik Tukkussutsinnit tunisigut pilluaqqullutalu. Qanoq iliuuserisimasavut pillugit isumakkeerfigitigut ajortivullu uatsinnit eqqiakkit, saammaannikkullu isumakkeerutinik isumakkeerfigitigut. Ilumoortumik, Illit tassaavutit Tamanit Ataqqinarnerpaaq, taanna Imminut-Napatittoq. Asannillutit isumaginnittuussutsivit qilammi nunamilu pinngortitat tamaasa poorpai, Isumakkeerfiginninnerpillu pinngortitaq tamaat qaangerpaa. Naalagaaffik Illit pigaat; Illit assanniipput Pinngortitap Saqqummersitallu naalagaaffii; Illit talerpinni pinngortitat tamaasa tigummivatit, tigummisannilu ippoq isumakkeerfiginninnerup ilaa uuttortagaq tunniussaasoq. Illit isumakkeerfigisarpat kinaluunniit kiffavit akornanniittoq Ilinnik iluarinnittoq. Ilumut, Illit tassaavutit Soraajuitsumik Isumakkeerfiginnittoq, taanna Tamanik-Asannittoq. Sumilluunniit peqanngilaq Illit ilisimassutsinnit pinngitsumik, sumillu peqanngilaq Ilinnut toqqortamik. Guuti-aa Naalagarput! Pissaanerpit nakuussusiagut illersortigut, qanortoq immavit tupinnartumik qaputtup ilanngutillisigut tunitigullu Ilinnut Iluarinartunik.

Illit tassaavutit Naalagaq Qullerpaaq, Pinngortitsisorsuaq, taanna Ataqqinarsisitaasoq, taanna Tamanik-Asannittoq.

#9964
- The Báb

 

Unnersiutigisaagit Illit, Naalagaq-aa. Ajortuliavut isumakkeerfigikkit, nalligitigut Ilinnullu saateqqitsigut. Allamut Illiunngitsumut tatiginnileqinata, tukkussutsikkullu tunitigut Illit asasannik, kissaatinnik Ilinnullu iluarinartunik. Inuit ilumoortumik Ilinnut upperinnilersimasut killiffiat qaffaguk, saammaassutsivillu isumakkeerfiginninneragut isumakkeerfigikkit. Ilumut, Illit tassaavutit Ajornartorsiorfimmi Ikiorti, Imminut-Atatittoq.

#9965
- The Báb

 

Qinnuigaakkit isumakkeerfigeqqullunga, Naalagara-aa, oqalunnermut sumulluunniit taamaallaat Ilinnik oqaluuseqarneq pinnagu, unnersiutiginninnermut sumulluunniit taamaallaat Ilinnik unnersiutiginninneq pinnagu, tipaatsuummut sumulluunniit taamaallaat Illit qaninnerit pillugu tipaatsunneq pinnagu, nuannaarnermut sumulluunniit taamaallaat Ilinnik attaveqarnermik nuannaaruteqarneq pinnagu, pilluarnermut sumulluunniit taamaallaat Illit asanninninnik pilluaateqarneq pinnagu, Illit nuannaarnerit, suullu tamaasa uannut tunngasut Ilinnut attuumassuteqanngitsut pillugit, Illit-aa Naalakkat Naalagaat, taanna atortussanik aggiussisoq matunillu paarnaarsimasunik ammaasoq.

#9966
- The Báb

 

Ataqqinarsisitaagit Illit, Guuti-aa, Qanoq ilillunga Illit oqaluuserissavakkit Illit illernarsisitaasimaguit inuiassuit tamarmik unnersiutiginninnerat qaangerlugu. Aqqit illernarsisitaali, Guuti-aa, Illit tassaavutit Kunngi, Ilumoortoq Soraajuitsoq, Illit nalunngilat qilanni nunamilu soqarnersoq, Ilinnullu tamarmik utertariaqarput. Illit atoqqullugu Saqqummernerit nunamiorpalunngitsoq nassiussimavat uuttuut ersarissoq naapertorlugu. Unnersiutigisaagit Illit, Naalagaq-aa! Illit peqqusinikkut kinaluunniit piumasat malillugu, ajugaasunngortippat qilaap nunallu katersaarsui suullu taakkua akorniniittut ikiortigalugit. Illit tassaavutit Naalagaasoq, Ilumoortoq Soraajuitsoq, Naalagaq ajugaaffigisassaanngitsumik pissaanilik.

Illernarsisitaavutit Illit, Naalagaq-aa, Illit kiffatit ajortiminnik isumakkeerfigeqqullutik qinusut piffissat tamaasa isumakkeerfigisarpatit. Ajortikka eqqiakkit, ajortillu qaammalernerani Illit isumakkeerutinnik ujarlersuniittut, ulluunerani Ilinnut qinusuniittut, unnulerneranilu taamaallaat Guutimik kipisasuniittut, tamanik Guutimit saammaannikkut tunniussaasunik pilliuteqartut, ullaarulernerani unnulerneranilu Ilinnik unnersiutiginnillutik nalliussisuni, pisussaaffimminnillu qimatsinngitsuni.

#9967
- The Báb

 

Isumakkeerfiginninnissat qinnutigaara, Guutiga-aa, isumakkiigaanerlu qinnutigalugu taamatut kiffavit Ilinnut saaffiginninnissaannik kissaatiginninnerit Malillugu.

Qinnuigaakkit naalagaaffiginninnerit naapertorlugu ajortigut errorlugit peeqqullugit, aammalu uanga isumakkeerfigeqqullunga, angajoqqaakka aammattaaq taakku misiliinerni asanninnerpit najugaanut isersimasut angingaassusernut akitsisitaangaarsusernullu naleqqulluartumik, pissaanerpillu qilammiorpaluttup ileqqussaalluarneranut tulluuttumut.

Guutiga-aa! Tarniga qiimmannartumik isumassarsitissimavat qinunera Ilinnut pilliutigitillugu, Illeqanngikkaluarpammi qaaqqujunnanngikkaluarpakkit.

Unnersiutigineqarit naalannarsineqarlutillu: Illit unnersiutigaakkit uannut saqqummersissimagavit, qinnuigalutillu isumakkeerfigeqqullunga Ilinnik ilisarinninnissannut pisussaaffinni patajalersimagama asanninnerpillu aqqusinnersimanerani pisunnissannut iluatsitsinngitsoorsimagama.

#9968
- The Báb

 

Illit Ajugaqanngitsutit! Ajortiliuvunga isumakkeerfigaarmali. Amigaateqaqaanga naakkinnittuuvutilli! Kukkunerit taarneranniippunga Illilli isumakkeerfiginninnerup qaamarnganiipputit!

Guuti-aa ajunngitsutit! Taamaattumik ajortikka isumakkeerfigikkit, kukkunikka alakkit qimaaffissannillu tuninnga, ilalaarnerpillu aallaavianut inissinnga nappaatikkalu katsortillugit.

Salinnga naalannartinngalu. Naalannarsutsivit siaruarternerani pissaqartinnga, aliasuut naakkinarsuserlu peeqqullugit, nuannaarneq pilluarnerlu inissillit, nanertisimaneq neriuutaarunnerlu nuannaarnermut tatiginninnermullu allanngorlit, sapiissuserlu ersinerup inaanut pili.

Ilumut Illit isumakkeerfiginnittuuvutit, Nallittuisoq, Illit tassaavutit Tukkusooq, Asasaq!

#9969
- `Abdu'l-Bahá

 

Naalagara, Illit-aa Inuit neriuutaat! Tassaavutit kiffannut makkununnga tamanut Illersuisoq. Isertukkat paasissaanngitsullu Ilisimavatit. Tamatta ajortuliortuuvugut, ajortuliortunullu tassaavutit Illersuisoq. Naakkinnittoq, Sallaatsoq. Naalagara! Amigassutsigut isiginagit. Saammaassinerit tukkussutsillu malillugit pisigut. Amigassutsigut amerlaqaat, kisianni Saammaassinerpit imarsua nateqanngilaq. Taamaammat qularunnaarsillutalu nakussatsitsigut. Ikiortigut Isaariarpit saavani akuerinartunngoqqulluta. Uummatit qaammarsakkit, isit isigisinnaanngortikkit, siutit naalaarsinnaanngoqqukkit, toqungasut uummarsakkit, napparsimasullu uummarissarlugit. Piitsut pisuunngortikkit qimaasullu tatiginnittunngortillugit. Naalagaaffinni tikilluaqqusigut. Inussiarnissutsip qaamarnganik qaammarsartigut. Tassaavutit Isumassuingaartoq! Tassaavutit Sallaatsoq! Tassaavutit Ikinngutinnersoq!

#9970
- `Abdu'l-Bahá

 

Katerisimaarnerit

Pilluaqqunneqarli manna, illu, sumiiffillu, illoqarfillu, uummallu, qaqqarlu, toqqorsimaffillu, qaarusullu, qoororlu, nunalu, imarlu, qeqertarlu, narsarlu, Guutimik eqqartuiffiusimasoq nersorneqaatissaanillu unnersiorfiusimasoq.

#9120
- Bahá'u'lláh

 

Katinneq

”Bahá’í-itut katinneq tassaavoq kattusimalerneq aammalu aappariinni uummatikkut tunniusimalerneq. Taamaattoq imminnut mianerilluinnassapput, inuttullu pissusertik ilikkarluassavaat. Ataqatigiinneq naassaanngitsoq tamanna ngerutsimik aalajaatsumik tunngaveqassaaq, siunertaassaarlu oqimaaqatigiinnermik isumaqatigiinnermik, ataqatigiinnermik ataasiussutsimillu pilersitsineq, aammalu naassaanngitsumik inuuneqalernissaq.”

Kitáb-I-Aqdasimi (Atuakkat Illernarnerpaavanni) maleruaqqusat naapertorlugit katikkumanermik angeqatigiinnerup versitai, katittut immikkoorlutik taasassaat, uppernarsaasussanik ikinnerpaamik marlunnik Anersaakkut Isumasioqatigiiffimmit akuerineqarsimasunit peqataasoqassapput, imaallutillu:

”Ilumut, tamatta Guutip Piumasaanut maleruutissaagut.”

Tassaavoq Tunioraasoq, Tukkortoq!

Unnersiutigisaali Guuti, Pisoqarsuaq, Soraajuitsumik–Piusoq, Allanngujuitsoq, Soraajuitsoq! Taanna Nammineq Piunermigut nalunaajaasimasoq ilumut Tassaalluni Ataaseq, Ataasituaq, Akornusigaanngitsoq, Naalannarsisitaq! Nalunaajaatigaarput allamik Taannaanngitsumik Guuteqanngitsoq, ataasiussusia miserratiginagu Ilivitsuussusialu akuersaarlugu. Taanna najugaqartuarsimavoq qatsissuni tikissaanngitsuni, Ataqqinassutsimi inngiini, oqaluuserisaanernut tamanut sukuluiagaalluni taamaallaat Imminut pinnani, oqaluttuarineqarnernut tamanut qaangiisimalluni. Inunnullu saammaannermik ajunngissutsimillu Saqqummiiumalluni kissaatigigamiuk, silarsuarlu iluarsartuukkumagamiuk saqqummersippai peqqussutit inatsisillu pilersillugit; tamakku akornanni pilersippaa aappariinnermut inatsit, atugarissaarnermut annannissamullu pallittaalisanngortillugu, uagullu taama ilioqquaatigut illernarsutsimi qilaanit Atuagaammi Illernarnersaannit allassimasunik nassilluta. Oqarpoq,

illernassusialu angeqaaq: ”Aappariileritsi, inuit-aa, ilissinnit saqqummeqqullugu Uannik eqqaamannittussaq kiffama akornanni; tamanna tassaavoq ilissinnut naalakkiutima ilaat; naalassiuk ilissinnut ikiuutaassammat.”

#9971
- Bahá'u'lláh

 

Kitáb-I-Aqdasimi (Atuakkat Illernarnerpaavanni) maleruaqqusat naapertorlugit katikkumanermik angeqatigiinnerup versitai, katittut immikkoorlutik taasassaat, uppernarsaasussanik ikinnerpaamik marlunnik Anersaakkut Isumasioqatigiiffimmit akuerineqarsimasunit peqataasoqassapput, imaallutillu:

"Ilumut, tamatta Guutip Piumasaanut maleruutissaagut."

Tassaavoq Tunioraasoq, Tukkortoq!

Unnersiutigisaali Guuti, Pisoqarsuaq, Soraajuitsumik–Piusoq, Allanngujuitsoq, Soraajuitsoq! Taanna Nammineq Piunermigut nalunaajaasimasoq ilumut Tassaalluni Ataaseq, Ataasituaq, Akornusigaanngitsoq, Naalannarsisitaq! Nalunaajaatigaarput allamik Taannaanngitsumik Guuteqanngitsoq, ataasiussusia miserratiginagu Ilivitsuussusialu akuersaarlugu. Taanna najugaqartuarsimavoq qatsissuni tikissaanngitsuni, Ataqqinassutsimi inngiini, oqaluuserisaanernut tamanut sukuluiagaalluni taamaallaat Imminut pinnani, oqaluttuarineqarnernut tamanut qaangiisimalluni. Inunnullu saammaannermik ajunngissutsimillu Saqqummiiumalluni kissaatigigamiuk, silarsuarlu iluarsartuukkumagamiuk saqqummersippai peqqussutit inatsisillu pilersillugit; tamakku akornanni pilersippaa aappariinnermut inatsit, atugarissaarnermut annannissamullu pallittaalisanngortillugu, uagullu taama ilioqquaatigut illernarsutsimi qilaanit Atuagaammi Illernarnersaannit allassimasunik nassilluta. Oqarpoq,

illernassusialu angeqaaq: "Aappariileritsi, inuit-aa, ilissinnit saqqummeqqullugu Uannik eqqaamannittussaq kiffama akornanni; tamanna tassaavoq ilissinnut naalakkiutima ilaat; naalassiuk ilissinnut ikiuutaassammat."

#12575
- Bahá'u'lláh

 

Naalannartinneqarit Guutiga-aa! Ilumut, kiffat una kiffallu arnaq una Naakkinninnerpit alannguani katersuussimapput, Akuerinninnerittaaq Tukkussutsillu aqqutigalugu kattusimallutik. Naalagaq-aa! Maani Illit Nunarsuarni Naalagaaffinnilu ikiukkit, Saammaannerit Tunisinerillu aqqutigalugu tamanik ajunngitsunik atugassaqartillugit. Naalagaq-aa! Ilinnik kiffartuussineranni qulakkeeriffigalugillu tapersersukkit. Illit Nunarsuarni Ativit ilisarnaataatut ilersikkit, Tunniussatillu maani nunarsuarni nunarsuassamilu nunguttussaanngitsut aqqutigalugit sernigikkit. Naalagaq-aa! Saammaannerpit Naalagaaffia qinnuigaat, Ataasiussutsivillu piviussusia nersorpaat. Ilumut Illit peqqusinerit malillugu katipput. Ataasioqatigiinnerup kattusimanerullu ilisarnaataatut ittunngoqqukkit piffissaq naasserlugu. Ilumut, Tassaavutit Tamanik Pissaanilik, Qanittuartoq, Tamanillu Pissaaneqarnerpaaq!

#9972
- `Abdu'l-Bahá

 

Guutiuvoq!

Naalagaq-aa asseqanngitsoq! Ilisimassutsikkut pissaaneqarnerpaakkut inuit naalakkersimavatit aappariilersaqqullugit, kinguaariiaat kinguaariiaanik allanik kingoraarneqartarniassammata silarsuarmi nungujasumi maani, aammalu tamatigut, silarsuup piugallarnissaani Illit ataasiussutsivit killingani suliaqartarniassammata kiffartuussinermik, qinnuiginninnermik, nersorinninnermi, tunniusimanermi unnersiutiginninnermilu. "Tarningit inuillu taamaallaat Pinngortippakka, Uannik qinnuiginnittarniassammata:"

Taamaattumik Nalliginnissutsivit qilaani timmissat uku marluk peqatigiilersikkit Asanninnerpit ulluini, tunikkillu soraajuitsumik saammaassaanermut qaaqqusinissamut pisinnaassutsinik, taamaalillutik immat taakku marluk asanninnikkut peqatigiilernerisigut asanningaarnerup malinga qaariartorniassammat inuunerup sineriaanut inerittunik pitsaasunik minguitsunillu sapangarissutut ittunik nassarluni. "Immat marluk qilerussaarsimavai imminnut naapinniassammata: Akornanni ippoq killeqarfik qaangersinnaanngisaat, Ilissi Naalakkassi ajunngisaarutai sorliit tigujumanianngilisigit? Kikkunnit tamanit sapanngat annerusut minnerusullu Saqqummerartarpai."

Illit-aa Naalagaq ajunngitsoq! Qanortoq aappariilernerup matuma

koraalit sapanngallu saqqummerligit. Ilumummi Illit tassaavutit taanna

Pissaanermik tamarmik ulikkaartoq, Annerpaaq, Soraajuitsumik

Isumakkeerfiginnittoq.

#12576
- `Abdu'l-Bahá

 

Kiffaanngissuseq

Ilisimanngilara, Guutiga-aa, Inneq sunaanersoq Illit Nunanni ikissimasat. Nunarsuup taassuma akisunnera assersinnaanngilaa, erngulluunniit ikumanera qamissinnaanagu. Nunarsuup innuttaasa Taassuma pissaanera qanoq ilisukkulluunniit akiorsinnaanngilaat. Tassunga qanillisumut, sakkortungaarneranillu tusarsimasumut pilluaqqusaaneq annertoqaaq.

Ilaannik, Guutiga-aa, Illit naakkinnissutsit nukittortitsisoq aqqutigalugu qanillisinnaanngortitsivutit, allalli tunuarsimatippatit Illit ullunni assaasa allassimasaat peqqutigalugit. Kinaluunniit tassunga nukingerluni ornigussimasoq qanillisimasorlu Illit kusanassutsinnut takunnikkumaarnermigut kajungerluni inuunini Illit Aqqutsinni tunniussimavaa, Ilinnullu qullarsimalluni, sunit tamanit Illiunngitsumit atanngilluinnarluni.

Qinnuigaakkit, Naalagara-aa, Innerup massuma pinngortitaanerup nunarsuaani naaralalluni ikualaneratigut, assiaqutit Ataqqinangaassutsivit issiavissaarsuata saavanut anngunnissannut Isaarissavillu matuata eqqaani qeqqinnissannut akornutaasimasut peeqqullugit. Naalagara-aa, Illit Atuakkanni ajunngitsoq sunaluunniit saqqummiussat uannut peqqujuk, Saammaannerpillu paaqqinninneranik ungasissuutinnangatoq.

Illit iluarisannik sumilluunniit pinissamik Pissaaneqarputit. Illimmi ilumut Tassaavutit Tamanut Pissaanilik, Tamanik tukkunerpaaq.

#7014
- Bahá'u'lláh

 

Meeqqat inuusuttullu

Guutiga-aa, tassaannaavunga naatsiiassannguaq, asanninnerpit nunaani Assannit

Tukkusumit naajartortitat. Taamaattumik naatsiiassaq taanna ilumigut

pissutsiminit Naakkinnissuserpit ernganik Saamaannerpillu puilasuinik

uumanartumik qinuvoq.

Isumaginninnerpit qilaanit asannittuusumit aallartitsigit taassumunnga

Tarravit ataani Ungaluukkavit iluani sikkeralersitsisinnaasumik. Tassaavutit

puilasuit ernginik uumanartunit tukkusunit kuuttunit Ilinnut uppertut

uummataannik imerterisoq.

Guuti unnersiutigineqarli, silarsuit Naalagaat!

#10521
- Bahá'u'lláh

 

Oqarit :"Guuti-aa, Guutiga! Niaqora eqqortuliornerup niaqorutaanik qaaralu

naligiissutsip ilisarnaataanik pinnersakkit. Ilumut tassaavutit tunissutinik

ajunngitsunillu tamanik piginnittoq"

#10522
- Bahá'u'lláh

 

Guuti-aa! Siulersunnga, illersunnga, uummatima qullia qaammarsaruk

ullorianngortinngalu uisorilasoq. Tassaavutit Pissaanilik Nakuusorlu.

#10523
- `Abdu'l-Bahá

 

Naalagara! Naalagara! Meeraavunga pinngorlaaq. Naakkinnissutsivit sakiaanit

inuussutissalinnga, Asannissutsivit pakkussinerani ilinniartitarinnga.

Siulersuinerpit ilinniarfiani perorsannga Tukkussutsivillu alannguani

peroriartortinnga. Taartumiit aniguisinnga, qaammarissunngortillungalu,

aliasunnermit aniguisinnga, naasunngortinngalu ruusat naatsiivianniittoq,

Alloriusavit saani kiffanngorlanga naligiissutsillu isumaa pissusialu uannut

tunniuguk; inuit silarsuaanni saammaannermik pilersitsisunngortinnga

inuunerullu naassaanngitsup pinnersaataanik niaqora niaqoruseruk. Ilumut

tassaavutit Pissaanilik, Piginnaassusilik, Isigisoq, Tusaasoq.

#10524
- `Abdu'l-Bahá

 

Guuti-aa! Meerannguaq una Asanninnerpit pakkussinerata iluani perorsaruk, Siulersuinerpillu sakiaanit immuttortillugu. Una naasoq pilerlaaq Asanninnerpit ruusaanik naatsiiviani naatiguk.

Tukkussutsivillu sialuinik ineriartornissaanut ikioruk. Naalagaaffiup qitornanngortiguk Silarsuarnullu nalissaqanngitsumut siulersoruk.

Illit Nakuullutillu ajunngitsuuvutit aamma Tunisisuuvutit Isumassuisoq. Naalagaavutit annerpaamik Tukkortoq.

#10525
- `Abdu'l-Bahá

 

Guuti-aa! Meeqqat uku ilinniartikkit. Meeqqat taakku Illit naatsiivinni

paarnaqutilimmi naasortaapput, Narsaatinni ivigarissumi sikkernerit,

Naatsiivinni ruusat. Siallerfigikkit, Asanninnerillu aqqutigalugu Piviussutsip

seqerna taakkununnga qinngortiguk. Anorsaalaannguit taakkununnga

inuummarissisitsisoriuk, sungiussilluarsimaqqullugit, allillutik peroriartorlutik,

pinnissuseq annerpaaq atorlugu saqqummerniassammata. Illit

Tunniussisuuvutit, Illit Misiginneqataasuuvutit.

#10526
- `Abdu'l-Bahá

 

Naalagaq-aa! Inuusuttoq una qaammarissunngortiguk, pinngortitarlu nallinnartoq manna Illit tukkussutsit aqqutigalugu pissaqartiguk. Ilisimasaqassusermik tuniuk, ullaanngulernerullu qaammalerneri tamaasa nutaamik nukissaanik isaassiffigiuk, Sernissuinerpillu oqquiffiata iluani paariuk kukkunermit anigorsimasooqqullugu, Illit Siunertannut kiffartuussinissamut imminut tunniussimasooqqullugu, innarluttumillu ingerlasunut aqqutissiuisooqqullugu, atugarliortunut siulersuisooqqullugu, tigusaasimasut aniguisissinnaaqqullugit, ilisimaatsullu eqeersarsinnaaqqullugit, kikkut tamaasa Ilinnik eqqaamasaqarnermik nersorinninnermillu pilluaqqusaasinnaaqqullugit. Tassaavutit Pissarsuaq Pissaaneqartorlu.

#10527
- `Abdu'l-Bahá

 

Sernissortinneq

Aqqit Unnersiutaali, Naalagaq Guutiga-aa! Illit Atikkut qinnuigaakkit nalunaaquttap piffissamut kasunneratigut, Makeqqinnerullu pineratigut, annilaarnerup sajulernerullu killimmagit qilammiittut tamaasa nunamiittullu tamaasa, Nallittuissutsivit qilaanit Misiginneqatiginninnerpillu saamasup nuiaanit siallileqqullugu pisassanik Illit kiffavit uummataasa nuannaarutissaannik Ilinnut saassimanerminni Siunertannilu tapersersuinerminni.

Kiffatit angutit arnallu paarikkit, Naalagara-aa, sinnattunut imaqanngitsunut isummiussaannarnullu perroorniutinut, tunikkilli saammaannerpit assaanit Ilisimassutsivit erminik sallaatsumik kuuttunit imertillugit. Ilumoortumimmi tassaavutit Pissaaneqarnerpaaq, Tamanit Nersugassaanerpaaq, Soraajuitsumik Isumakkeerfiginnittoq, Tamanit Tukkornerpaaq.

#10529
- Bahá'u'lláh

 

Guuti-aa, Guutiga! Angerlarsimaffiga qimassimavara, Asanninnerpilli qilerutaa

iperarumanagu, tamarmalu Illit isumassuininnut paaqqinninninnullu

tunniulluinnarpunga. Torlorfigaakkit qinnuigalutit Illit pissaanikkut Illit

asasannik mumisitsiniartunut ajortunullu aammalu kimulluunniit

peqarniitsorsuarmut allanngujuitsumut, kimullu ajortumik iliuuseqartartumut

Ilinnik alarsilluni tammarsimasumut illersortuinnaqqullunga, Illit

Tukkussutsikkut Naakkinnissutsikkullu ajornanga ernumananngitsumut

peqqullunga. Angerlarsimaffinnullu uteqqeqqunnga Illit nukittussutsit

pissaanerillu ikiortigalugit. Ilumoortumimmi tassaavutit Pissaaneqarnerpaaq,

Ajornartorsiornermi Ikiorti, Imminut-Atatittoq.

#10530
- Bahá'u'lláh

 

Naalannartinneqarit Guuti-aa! Guutiuvutit suut tamaasa sioqqullugit piusimasoq,

suut tamaasa kingoqqullugit piusussaq suullu tamaasa qaangerlugit atasussaq.

Guutiuvutit tamanik ilisimannittoq, tamanillu qutsinnersaasoq. Guutiuvutit

tamanik naakkinnittumik iliortoq, tamanik eqqartuussisoq, Isiginninnerillu

tamanik takuvoq. Guutiuvutit naalagara, inissisimaffiga nalunngilat, ilora

qalleralu isigaatit.

Isumakkeerinerit uannut uppertunullu Illit qaaqqusinernut

qisuariarsimasunut tunniuguk. Kimulluunniit uannik aliasutsitsiniartumik

ajortumilluunniit kissaateqartumik naammattumik Ikiortigilakkit. Ilumut

tassaavutit pinngortitat tamarmik Naalagaat. Tamanut naammattuuvutit,

kinaluunniit Illeqarani immini naammalersinnaanngilaq

#10528
- The Báb

 

Uannut aalajangeruk, Naalagara-aa, Ilinnullu upperinnittunut Illit isinni uatsinnut pitsaanerpaatitat, Pileqqaarnerata Atuagaani saqqummiussaasoq, Illimmi Assanniitippat sunut tamanut uuttortaat siumut aalajangeriigaq.

Tunissutitit pitsaasut unissanatik Illit Asanninninnik pingaartitsisunut tikiussorput, tunissutivit qilammiorpaluttut nalunaaqqutaat tupinnartut Illit qilammiorpaluttumik Ataasiussutsinnik miserratiginninngitsunut iluatigisaanatik tunniussugaapput. Paarisassatut Ilinnut inaalippavut uagutsinnut aalajangiussatit tamaasa, qinnuigaatsigillu tuneqqulluta ajunngitsunik tamanik Ilisimassutsivit imarisaanik.

Illersunnga, Naalagara-aa, ajortunut tamanut Pissaaneqassutsivit imarisaaniittunut, tassami illiunngitsumi pissaanermik imaluunniit nakuussusermik peqanngimmat, ajugaanermik peqanngimmat Illit qanittumiitinnak, Illillu kisiartaavutit naalakkiisussaq. Guutip piumasaa sunaluunniit pinngorsimavoq, piumanngisaalu pinngussanngilaq.

Allamik pissaanermik imaluunniit nakuussusermik peqanngilaq, taamaallaat Guutimi, tamanit Nersugassaanerpaaq, tamanit Pissaaneqarnerpaaq.

#10531
- The Báb

 

Guutip Aqqani, ataqqinartorsuup ajugaqanngitsup Naalagaa, Tamanik Ajugaaffiginnittoq.

Naalagaq illernarsisitaali, Assaani ippoq naalagaaffimmut aallaavik. Sumilluunniit piumasaminik pinngortitsisarpoq oqaatsimigut inatsisukkut: "Pilerit", piulersarporlu. Taassumani ippoq qanga oqartussaaneq, kingornalu Taassumaniittuassaaq. Kina nammineq kissaatigisani ajugaasunngortittarpaa inatsimmi nakuussusiagut. Ilumoortumimmi tassaavoq Pissaaneqarluartoq, tamanik Ajugaqanngitsoq. Nersugaaneq ataqqinassuserlu Saqqummersitap Pinngortitallu naalagaaffianiittut Taassuma pigai, suullu tamaasa taakkua akorniniittut. Ilumoortumik, Taanna nakuunerpaavoq, tamanit Illernarnerpaaq. Piffissap isoqanngitsuanit Taanna tassaavoq nukiup ajugaaffigineq ajornartup aallaavia, taamalu ittuassaaq isoqanngitsumut. Taanna ilumut pissaanerup nakuussutsillu Naalagaraat.

Qilaap nunallu naalagaaffii, suullu tamaasa taakkua akorniniittut, Guutip pigai. Pissaaneralu tamanik qulangiivoq. Suut qilaap nunallu erlinnartuutaat, suullu tamaasa taakkua akorniniittut, Taassuma pigai, Taassumalu illersuinera tamanut atorpoq. Taanna tassaavoq qilammik nunamillu Pinngortitsisoq, taakkulu tamarmik akornanniittunik, Taannalu tassaavoq ilumoortumik tamanik uppernarsaasoq. Kikkunnut tamanut, qilammi nunamilu najugalinnut, taakkulu tamarmik akorniniittunut Naatsorsuinerup Naalagaraa, ilumoortumillu, Guuti naatsorsuinissamut kinguartiterineq ajorpoq. Uuttortaat kikkunnut tamanut, qilammiittunut nunamiittunullu, sunullu tamanut taakkua akorniniittunut tamanut aalajangeriigaq agguaatereerpaa. Ilumummi Taanna tassaavoq Illersuisoq Annerpaaq. Tigummisarai qilammut nunamullu, sunullu tamanut taakkua akorniniittunut, matuersaatit. Nammineq iluarisani atorlugu tunniukkumasani tunniuttarpai naalakkiutimi nakuussusiisigut. Nallittuinera ilumoortumik tamanut atavoq, Taanna tassaavoq Tamanik ilisimannittoq.

Oqarit: Guuti uannik naammattuuvoq; Taanna tassatuaavoq tigummisamini suut tamarmik naalagaafiinik tigummisoq. Qilammi nunamilu katersaarsuarmi pissaaneqarnerinik, taakkulu tamarmik akorniniittunut, kikkulluunniit kiffami akorniniittut piumasani illersorpai. Ilumummi Guutip suut tamaasa nakkutigai.

Killeqanngitsumik ataqqinarputit Illit, Naalagaq-aa! Siunitsinniittunut kingunitsinniittunullu, niaqqutta qulaanniittunut, talerpitta saamittalu nalaanniittunut, isikkatta ataanmittunut sammivinnilu tamani tamaaniittunut tamanut illersortigut. Ilumoortumimmi, tamanik illersuinerit kukkunngisaannarpoq

#10533
- The Báb

 

Naalagara-aa! Nalunngilat inuiaat anniaammik ajunaarnermillu nalaanneqarsimasut, misilinneqaatinik aliasuutinillu iluneqarsimapput. Misilinneqaatit tamarmik inummik eqquipput, suullu takusarneqarnerit ilungersunartut saassuppaat pulateriaarsuup saassussineratut. Allanik isertorfissaqanngilaq qimaaffissaqaranilu, taamaallaat Illit illersuinerpit, sernissuinerpit, paaqqinninnerpit nakkutiginninnerpillu suluisa ataanni. Illit-aa Naakkinnittoq! Naalagara-aa! Illersuinerit uannut tassaalersiguk sakkunut ikilernaveeqqut, sernissuinerit eqqornaveeqqut, qanilaarneq Illit ataasiussutsivit matuata silataani uannut paaqqinnittunngortiguk, Illillu nakkutiginninnerit Illersuinerillu uannut pallittaalisanngortiguk inigisanngortillugulu. Namminiussutsip piumapilunnerullu tassanngaannaq takkuttarnerinut illersunnga, illersunngalu nappaammut, misiligummut, ajornartoornartumut anniarnermullu sumulluunniit. Ilumoortumimmi Illit Illersuisuuvutit, Paaqqinnittuuvutit, Sernissuisuuvutit, tamanik Naammassinnittoq, ilumoortumillu Illit tassaavutit Naakkinnittuni Naakkinninnerpaaq.

#10532
- `Abdu'l-Bahá

 

Toqusimasunut

Guutiuvoq, nersorneqangaarli asannilluni isumassuinerup tukkussutsillu Naalagaa!

Unnersiutigisaagit Illit Guutiga-aa Naalagaq ajugaqanngitsoq. Pissaanerit Ajugaqanngissutsillu, Naalagaassutsit Asannillutillu Isumassuisuunerit uppernarsaaffigaakka, Piviussutsivit ataasiussusia Piunerpillu ataqatigiissusia, Illernassutsit suullu piusut tamarmik taakkualu ilumigisaannit tamanit qutsinnerungaarputit.

Guutiga-aa! Isigaarma sunit tamanit Illiunngitsumit qilerussaarsimasunga Ilinnut aalajangiusimasunga Tukkutssutsivillu imarsuanut, Iluarinninnerpit qilaanut, Saammaannerpillu Ulloriaanut saangeqqasunga.

Naalagaq! Nalunaajaatigaara Illit kiffannut Paareqqusat tunniussimagit Anersaarlu tamanna tassaavoq inuunermik nunarsuarmut peqalersitsisoq.

Saqqummernerpit seqernata akisunneratigut qinnuigaakkit, Illit ullorpit ingerlavigisaanni angusarisimasai inuttaaniit akuereqqullugit. Qanortoq Illit Iluarisimaarinninnerpit naalannassusianik unguneqarili Akuerinninnernillu kusannateqarili.

Naalagara-aa! Uanga nammineq pinngortitallu tamarmik Pissaaneqangaassusernut uppernarsaasuuvugut, qinnuigaakkillu anersaaq inna Ilinnut Qilammi Inissisimaffinnut, Paradiisinnut qutsinnerungaartumut Qanissutsivillu toqqorsimaffianut qullarsimasoq Ilinniit nangartaqqunagu, Illit-aa inunnut tamanut Naalagaasutit!

Taamaammat peqqujuk Guutiga-aa, Kiffat inna Illit qinikkannik, Iluartuutitannik Nalunaariartortunnillu qilammiorpaluttuniittunik allaatip allaatigisinnaanngisaanniittuni oqqallu oqaluttuarissallugit artugaanniittuni peqateqaqqullugu.

Naalagara-aa, piitsoq inna ilumut Pisuujussutsivit Naalagaaffianut nukingerluni ornigussimavoq, takornartarlu inna Avatangiisivit iluanut angerlarfissaqarpoq, taannaavoq Tukkussutsivit kuussuanut qilangaarluni kajungersoq. Naalagaq-aa, Saammaannerpit nerrivissuanit pissarititaanik Tukkutssutsivillu iluarinninneranik arsaarnagu. Ilumoortumik tassaavutit Ajugaqanngitsoq, Saammaassoq Tamanillu Tukkunerpaasoq.

Guutiga-aa, Paareqqusat Ilinnut utertinneqarsimavoq. Saammaannerit Tukkussutsillu Naalagaaffinnit nunamiittunit qilammiittunillu pitaasimasoq pillugu, tulluarpoq Ilinnut tikilluaqqusaalluni apuuterlaamut uumunnga Tunissutitit Peqqusatillu Saammaannerpillu orpiata inerititai tunniutissagukkit! Nammineq piumasannik qanoq iliornissamut pissaaneqarputit, allamik Illiunngitsumik Guuteqanngilaq, Saammaassoq, Tamanit Tukkornerpaasoq, Naakkinnittoq, Tunisisoq, Saamasoq, Eriaginartoq, Tamanik Ilisimasoq.

Uppernarsarpara, Naalagara-aa, inuit pisussaaffilersimagakkit pulaartuminnik pingaartitsissasut, Ilinnullu qullarsimasoq ilumut Ilinnut apuussimavoq Qanissusernullu anngussimalluni. Taamaammat Saammaannerit Tukkussutsillu aqqutigalugit iliuuseqarfiguuk! Naalannassutsit pillugu, qularnanga ilisimavara Kiffannut peqqussutigisimasatit Nammineq Ilinniit tunuarterutigiunnanngikkitit Tukkussutsivillu kiluanut najummatsersimasut Pissuujussutsivillu Qaammalerfianut qullarsimasut piiaaffigiunnanngikkitit.

Allamik Illiunngitsumik Guuteqanngilaq, Ataasiusoq, Taannatuaasoq, Pissaaneqartoq, Tamanik Ilisimasoq Tukkortorlu.

#9105
- Bahá'u'lláh

 

(Toqusimasunut qinnut atorneqartartussaavoq Bahá’í-nut 15-nik ukioqalereersimasunut. "Tassaavoq Bahá’í-t pinngitsoorani qinnutigisartagaanni katersuussimasut akornanni oqaatigineqarsinnaasutuaq: atuarneqartussaavoq uppertumit ataatsimit najuuttut tamarmik nikorfaneranni. Pisariaqartitaanngilaq Qiblih [Qinunermi Sammivik] saassallugu qinnut atuarneqartillugu" —Kitáb-i-Aqdas-imit tigusaq)

Guutiga-aa! Tassaavoq Illit kiffat kiffavillu ernera, Ilinnut ilisarnaatinnullu uppertuusoq, kiinnaminik Ilinnut saassimasoq, allamik Illiungitsumik atassuteqanngitsoq. Ilumut Illit naakkinnissummik takutitsisunut ilaavutit, tassaasoq naakkinninnerpaaq.

Illit-aa, inuit ajortaannik isumakkeerfiginnitoq kukkussutaannillu toqqorterisoq, taassumunnga tunngasut tamaasa Tukkussuserpit qilaanut saammaassinerpillu imaanut naapertuuttumik iliorfigiuk. Illit Nunannut nersornangaartumut nunarsuup qilaallu pinngunnginneranniilli pioreersumut isertiguk. Allamik Illiunngitsumik Guuteqanngilaq, Isumakkeerfiginnittuartoq. Isumassuingaartoq.

Taavalu ilassinnissut "Alláh'u'Abhá" arfinileriarlugu utertaarsinnarlugu, taallat tullinnguuttut 19-eriarlugit uteqattaarligit:

Ilumut tamatta Guuti qinnuigaarput.

IIumut tamatta Guutip saavani sikivugut.

Ilumut tamatta Guutimut tunniussimavugut.

Ilumut tamatta Guuti unnersiutigaarput.

Ilumut tamatta Guuti qutsavigaarput.

Ilumut tamatta Guutimi naammagittartuuvugut.

#12577
- Bahá'u'lláh

 

Guutiga-aa! Illit ajortulianik isumakkeerisoq, tunissutinik tunisisoq, naalliuutinik peersitsisartoq! Ilumut qinnuigaakkit timimik qimatsisimasut anersaallu silarsuaanut pisimasut ajortuliaat isumakkeerfigeqqullugit.

Naalagara-aa! Unioqqutitsinernit minguiakkit, aliasuutaat piikkit taarsiornerilu qaamanermut saatsillugit. Pilluangaassutsip naatsiivianut isertikkit, minguinnerpaamik salikkit, Illillu qaamangaarnernik isiginnissinnaanngoqqukkit qaqqamit portunerpaamit.

#9121
- `Abdu'l-Bahá

 

Ullaakkut

Illit paaqqinninnikkut iterpunga, Guutiga-aa, paaqqinninnernillu qinerlertup pisassaraa Sernissuinerpit ataqqinangaassusiata Illersuinerpillu pallittaalisaata iluaniiginnassalluni. Ilukkut issusera qaammarsaruk, Naalagara-aa, Saqqummernerpit qaanerata qinngorsimaneranik, soorlumi qallikkut issusera Saammaassinerpit ullaakkut qaamaneranik Qaammarsarit.

#10534
- Bahá'u'lláh

 

Ullaami maani Saammaassinikkut makissimavunga, Guutiga-aa, angerlarsimaffigalu qimallugu Ilinnut tatiginnilluarlunga Paarsinernullu tunniussimallunga. Taamaammat uannut Naakkinnissuserpit qilaanit Ilinnit pilluaqqussummik aallartitsigit, isumannaatsumillu angerlamut uterilanga, soorlu Illit aallartikkimma paaqqinninnerpit ataani eqqarsaatikka allanngortussaanngitsumik Ilinnut saatillugit.

Allamik Illiunngitsumik Guuteqanngilaq, Ataasiusoq, Asseqanngitsoq, Arajutsisaqanngitsoq, Ilisimasoq.

#10535
- Bahá'u'lláh

 

Unnersiutigaakkit, Guutiga-aa, sininnit itertikkamma, qimagusimaninnillu sassarteqqikkamma aanngaasimaninnillu kingumut eqeertikkamma. Ullaaq manna iterpunga kiinara Illit Saqqummernerpit Ulluata ulloriaanut akisuguttumut saatillugu, tassuunami pissaaneqarnerpit ataqqinassutsivillu qilai qaammarsimapput, Illit nalunaaqqutitit Atuagaatinnullu upperneq misiutiginagu, taamaanneranilu uanga Illit qilerutit tigulluarsimavara.

Qinnuigaakkit Piumassutsivit siunertarisannilu pissaanerup ajugaagajuttup sininninni sinnattukkut Takutitatit aallaavigalugit pilersissagitit asanninnerpit initaasa tunngavii isumannaannerpaat, asasavit uummataasa iluiniittut, Illillu saammaanninnut paaqqinninnernullu asannittumut uppernarsaatit saqqummissutissaanut sakkussat pitsaanerpaat. Uannut aalajangeruk Allaatit nersornarnerpaaq atorlugu, Naalagara-aa, nunarsuarmi maani tulliuttumilu ajunngitsoq.

Uppernarsarpara suut tamarmik Illit assanniittut. Piumasat malillugu allanngortittarpatit. Guutiusoqanngilaq Illit peqartinnak, Nakuusoq, taanna Aalajaatsoq, Illit tassaavutit Taanna, naalakkiinermigut nikanarsagaanermik ataqqinartunngortitsisoq, nukillaanganermik nakuusunngortitsisoq, pissaaneqannginnermik pissaaneqalersitsisoq, annilaanganermik eqqissisitsisoq qularnermiillu ilisimannilersitsisoq. Guuteqanngilaq, taamaallaat Illit, taanna Pissaaneqarnerpaaq, Ajunngitsuliortuusoq.

Kinaluunniit Ilinnik ujarlersoq pakatsisinngilat Ilinnillu kajungerinnittoq kinaluunniit Ilinnit ajattunngilat. Uannut aalajangeruk tukkussutsivit qilaata saammaassutsivillu imaata ileqqussarititai. Ilumoortumimmi tassaavutit tamanit Sapinnginnerpaaq, tamanit Pissaaneqarnerpaaq.

#10536
- Bahá'u'lláh

 

Unnersiutiginninneq qujamasunnerlu

Kiffaq-aa, Guutimit taallat ilinnut saqqummiunneqarsimasut appikkit, soorlu Guutimut kajungilerlutik qanillisimasut appissimagaat, erinarsornerpit tungusunnissusiata tarnerit ikinniassammagu inuillu tamarmik uummataat kajungilersissallugit.

Kialuunniimmi inimini kisimi taallat Guutimit saqqummersitat appippagit Ajugaqanngitsup inngiliisa siaruaasuusut qaniminit oqaaserisai tipigissut sumut tamaanga siaruassavaat, inuullu kialuunniit naapertuilluartup uummataa tillertilissallugu. Aallaqqaataanilluunnit sunniineranik ilisimasaqanngikkaluarpat, saammaassinerup sunniinera tassunga tunniunneqarsimasoq qaquguluunniit tarninganut sunniuteqassaaq. Taamatut Guutip saqqummiinerani paasissaalluanngitsut aaqqissorneqarsimapput Piumassusaa aqqutigalugu Taanna tassaasoq piginnaassutsip ilisimassutsillu Aallaaviat.

#9119
- Bahá'u'lláh

 

Guuti-aa nallittuisutit! Qujanarsingaarit eqeersarsimagamma ilisimmarsarsimagammalu. Takunnissinnaasumik iseqalersipparma tusarsinnaasumillu siuteqalersillunga, Naalagaaffinnut ingerlassimavarma aqqutikkullu tasissersorsimallunga. Aqqut eqqortoq uannut takutissimavat Aniguisitsinerpillu Angallataanut isersinnaatilersimavarma. Guutiga! Aalajaallisannga nikisinnaviinnga. Misilinneqaatinut ajortorsuarnut assersunnga, ineqartinnga illersunngalu Angerutsinni Kingornussassarititavillu illussaarsuani pissaasumi. Illit tassaavutit Pissarsuaq! Illit tassaavutit Takunnittoq! Illit tassaavutit Tusaasoq!

Guuti Illit nallittuisuusutit! Uummammik tuninnga igalaaminertut asanninnerpit qaamarnganik qaammartinneqarsinnaasumik, eqqarsaammillu tuninnga anersaakkut tunissutaasumik nunarsuarmik matumannga naasoqqiit naaffissaannik naatsiivinngortitsisinnaasumik.

Illit tassaavutit Nallittuisoq. Saammaasoq! Illit tassaavutit pissarsuaq Guuti ajunngitsoq!

#13762
- `Abdu'l-Bahá

 

Unnuap Qeqqa

Ilumoorsutsimik ujarlertutit-aa! Kissaatigigukku Guutip isit ammassagaa, ilungersorlutit Guuti qinnuigisariaqarpat, qinnuigalugu qanittuullugulu peqatigalugu unnuap qeqqata missaani oqarlutillu:

Naalagaq-aa, kiinara Ataasiussutsivit Naalagaaffianut saatsippara Naakkinnissuserpillu imaanut aqqarsimallunga. Naalagaq-aa, isigisara qaammarsaruk Qaamarnitit unnuami maani taartumi takutillugit nuannaarsanngalu Asanninnerpit Ernganik maani ukiuni atukkatsinni tupinnartuni. Naalagaq-aa, Qaaqqusinerit tusarlara kiinnamalu saani Qilappit Isaariai ammakkit taamaalillunga Nuanningaassuserpit Qaamarnga takusinnaaniassagakku Kusanangaassusernullu ingerlatinneqarlunga.

Ilumut, Illit Tunisisuuvutit, Tukkusooq, Naakkinnittoq, Isumakkeerisoq.

#9973
- `Abdu'l-Bahá

 

Unnukkut

Guutiga-aa, Naalagara, kipisanerma Anguniagaa! Una kiffat naakkinnissuserpit oqquiffiani siniffissarsiorpoq Saammaannerpillu Issiavissaarsuata qilaannguusaani qasuerserusulluni, qinnutigalugu Paaqqinninnerit Sernissuinerillu.

Qinnuigaakkit, Naalagara, Isinnik sininneq ajortunik isikka illersoqqullugit allamik Illiunngitsumik takunninnissamit. Taamaammat isigisinnaassusiat pissatsiguk, Nalunaaqqutitit ersarissumik paasisinnaaniassammatigik Saqqummersitavillu Killingiusaa takullugu. Tassaavutit Illit ajugaqanngissutsit saqqummersimaneranni pissaanerup issusianik ilorlermik sajutsitsisimasoq.

Allamik Illiungitsumik Guuteqanngilaq, Ajugaqanngitsoq, sunik tamanik Ajugaaffiginnittoq, Miserratigineqarsinnaanngitsoq.

#9974
- Bahá'u'lláh

 

Upperisap Ajugaanera

Naalagaq-aa! Ataasiussutsivit guuterpaluttup Orpia sukkasuumik ineriartorsinnaaqqujuk, taamaammat imerteruk Nuannaarnerpit ernganik puilasunik, Uppernarsaqqiinerpit guuterpaluttup saqqummernerisa saavanni inerititaqarlertillugu Illit nersorneqarnissannut qujamasuffigineqarnissannullu, Aterpit naalannartinneqarnissaanut Piviussutsivillu ilorliup ataasiussusiata unnersiutigineqarnissaanut Ilinnullu qinnuiginninnermik pilersitsinermik Kissaatigisaqarnerit malillugu, tassami tamakku tamarmik Pissaanerniimmata allamiunngitsorlu.

Angivoq taamaammat pilluaqqussut taakkununnga aavat toqqarsimasannut Uppernarsaqqiinerpit Orpianik imerterutissatut, tamannalu aqqutigalugu Oqaatsit allanngortussaanngitsoq illernartorlu akitsisitaatillugu.

#9976
- The Báb

 

Naalagaq-aa! Nunarsuup inuiai tamaasa Upperisavit Paradiisianut isersinnaanissaannut periarfissaqartikkit, taamaalilluni pinngortitaq sunaluunniit Paaqqinninnerpit killeqarfiata avataaneeqqunagu.

Piffissami qangarsuarniilli Tassaasimavutit Piumasannik iliornissamut pissaanilik, sumilluunniit Kissaatigisannit qaffasinnerusoq.

#9975
- The Báb

 

Guuti-aa, Guutiga! Naalannarsisitaagit asanninnerup guuterpaluttup innera Orpimmi Illernartumi Qaqqat portunersaata qaavaniittoq ikissimagakku: Orpik taanna "Kangianiinnanilu Kitaaneersuunngitsoq", inneq taanna naarallassimasoq ikumanera allaat qummut Katersaarsuarnut qutsinnerpaamiittunut anngussimavoq, tassanngaanniillu piviussutsit taakku siulersorneqarnerup qaamanera pissarsiarisimavaat torlulalerlutillu: "Ilumut Sinai-ip qaqqaata sivingarnani innermik takusimavugut."

Guuti-aa, Guutiga! Inneq manna annertusiartortiguk ullut taarseraannerisuulli, ikummarissinerata nunarsuaq tamakkerlugu aallartinniassammagu. Illit-aa Naalagara! Asanninnerpit qaamanera uummatini tamani ikiguk, inuit tarninginnut Ilisimassutsivit anersaava supujuk, sakiaat Ataasiussutsivit versiinik nuannaarsakkit.

Iliverminni-ittut uummarsakkit, usorsisimaarajuttut mianersoqqukkit, nuannaassuserlu nunarsuarmi tamarmi atortuulertiguk, ermitit, aligutut qillarissut aqqartikkit, akisuguttumillu ersarissumik katersuuttut akornanni ermusit "kamferip puilasuani piareersagaq" kaajallatsiguk.

Ilumoortumik tassaavutit Tunisisoq, Isumakkeerisoq, Soraajuitsumik Tunisiuartoq.

Ilumoortumik tassaavutit Naakkinnittoq, Misiginneqataasoq.

#9977
- `Abdu'l-Bahá

 

Occasional

Avissaarsimanerup Innera

Guutip Aqqani, Taanna Pisoqarsuusoq, Anginersaasoq.

Ilumut unneqqarissut uummataat avissaarnerup innerani nungujartorput: Naak-una kiinnavit qaamanera, Illit-aa silarsuit Asasaat?

Ilinnut qanittuusut kiserliornerup taarnerani qimanneqarsimapput: Naak-una kattuteqqinnerpit ullaava, Illit-aa silarsuit Erinisunnerat?

Toqqakkavit timai sajullutik sissani ungasissuni nalapput: Naak-una qanissutsivit imaa, Illit-aa silarsuit Qiimasunnerat?

Saammaassinerpit Tukkussutsivillu Qilaanut assaat kipisallutik kivissimapput: Naak-uku Tunissutsivit sialui, Illit-aa silarsuit Akisuat?

Uppinngitsut naakkittaallutik sumit tamanit nikuissimapput: Naak-una Allaativit inatsisiliortuusup ajugaassutaata pissaanera, Illit-aa silarsuit Ajugaaffiginnittuat?

Qimmit qilunneri suminngaannilluunniit nipitoqalutik tusarsaapput: Naak-una pissaanerpit orpissuata løve-a, Illit-aa silarsuit Perorsaasuat?

Issersuup silarsuarmi inuit tiguarsimavai: Naak-una asanninnerpit kissarnera, Illit-aa silarsuit Innerat?

Ajunaarnerup qaangeqqinneqarsinnaannginnini killissimavaa: Naak-uku ikiuinerpit ilisarnaatai, Illit-aa silarsuit Annaassisuat?

Taarsiornerup inuiaqatigiit amerlanerit poorsimavai: Naak-una qaamanerpit akisunnera, Illit-aa silarsuit Qinngornerat?

Inuit qungasii ajussutsip iluani siaarsimapput: Naak-uku Akiniaanerpit panai, Illit-aa silarsuit Piuneerussisuat?

Nikanarsaanerup itissutsini itinerpaaq tikissimavaa: Naak-uku alutornassutsivit assersuutai, Illit-aa silarsuit Alutornassusiat?

Aliasunnerit Atinnik Saqqummiisoq Naakkinninnerpaasoq tikissimavaat: Naak-una Saqqummiussinerpit Akisunnerata nuannaarnera, Illit-aa silarsuit Qiimasunnerat?

Naalliunnerup silarsuup innuttai tamaasa eqqorsimavai: Naak-una pilluarnerpit ilisarnaqutai, Illit-aa silarsuit Nuannaarnerat?

Isigaat Ilisarnaqutivit Qaammalerfiat ajussutsip kajumissaarneqarneranik ulinneqarsimasoq: Naak-uku Pissaanerpit assai, Illit-aa silarsuit Pissaanerat?

Imerusunnerujussuup inuit tamaasa tiguarsimavai: Naak-una Tukkussutsivit kuussua, Illit-aa silarsuit Naakkinnittuat?

Piumatunersuup silarsuup innuttai tiguarsimavai: Naak-uku kiffaajunnaarsimanerup pissuseqalerskaaneri, Illit-aa silarsuit Naalagaat?

Isigaat Iluaatsuliorfigisaq nunaminit qimaatitaasimalluni kiserliortoq: Naak-uku Naalakkiinerpit Qilaanit katersaarsuit, Illit-aa silarsuit Naalakkersuisuat?

Nunami takornartami ilumuunngitsuliorfigineqarsimavunga: Naak-uku unneqqarissutsivit assersuutai, Illit-aa silarsuit Tatiginninnerat?

Toqumut ersinerup inuit tamaasa tiguarsimavai: Naak-una Inuunerpit Naassaanngitsup imarsuata mallerpalunneri, Illit-aa silarsuit Inuunerat?

Saatanip isussunneri pinngortitanit tamanit najuunneqarsimapput: Naak-una Ullorissavit anaa ikumasoq, Illit-aa silarsuit Qaamanerat?

Illigussuseqarnerup putumanerata inuit amerlanerit aserorsimavai: Naak-una minguissutsip qaalernera, Illit-aa silarsuit Kissaataat?

Isigaat Iluaatsuliorfigisaq manna Syriamiut akornanni naakkittaannermik poorneqarsimasoq: Naak-una qaammalernerpit qinngornera, Illit-aa silarsuit Qaamanerat?

Isigaarma killiliiffigineqarnanga oqaloqqusaanngitsunga: Suminngaanniimmita taava erinarsuutitit saqqummissagamik, Illit-aa silarsuit Unnuariaa?

Inuit amerlanerit sinnattunik isummanillu imaqanngitsunik nimersimapput: Naak-uku ilisimassusernik illersuisut, Illit-aa silarsuit Qulannginnerat?

Bahá naalliunnerup imaani ipilerpoq: Naak-una Annaassinerpit Angerusaa, Illit-aa silarsuit Annaassisaa?

Isigaat Oqalunnerpit qaalernera pinngortitsinerup taartuaniittoq: Naak-una Saammaassinerpit qilaata seqernga, Illit-aa silarsuit Qaammarsaasuat?

Sallusuissutsip, minguissutsip, aalajaassutsip, ataqqinassutsillu qullii qaminneqarsimapput: Naak-una akiniaanerpit kamannerata ilisarnaatai, Illit-aa silarsuit Aalatitsisuat?

Ilinnik illersuisimasunik takusaqarsinnaavit, imaluunniit Taassumap Asanninnerpit aqqutaani qanoq pineqarsimaneranik eqqarsaatiginnittumik? Allaatiga maanna nangaalerpoq, Illit-aa silarsuit Asasaat.

Orpiup-Lotusip Nunamiorpalunngitsup avalequtai pinngitsoortussaanngitsup anorersuini napisimallutik ipput: Naak-uku tapersersuinerpit erfalasui, Illit-aa silarsuit Illersuisuat?

Kiinaq manna ingutsinerup pujoralaanik toqqorneqarsimavoq: Naak-uku paaqqinninnerpit anorsaarneri, Illit-aa silarsuit Naakkinninnerat?

Illernassutsip atisaa peqquserlunnerup inuinit mingutitinneqarsimavoq: Naak-una illernassutsivit annoraava, Illit-aa silarsuit Pinnersaasuat?

Saammaassinerup imaa inuit assaasa suliapiluinit qatsortinneqarsimavoq: Naak-uku Tukkussutsivit malii, Illit-aa silarsuit Erinisuutaat?

Matu Qanissutsimut Nalissaqanngitsumut ingerlasoq akeqqavit naakkittaatsut paarnaarsimavaat: Naak-una Tunniussinerpit matuersaataa, Illit-aa silarsuit Ammaasuat?

Piluttat pikititsinerup anoraanik toqunartulinnik kajortissimapput: Naak-uku Tukkussutsivit Nuiaanit kuuit, Illit-aa silarsuit Tunisisuat?

Silarsuaq ajortuliornerup pujoralaanik taarsisimavoq: Naak-uku isumakkeerinerpit anorsaalaarneri, Illit-aa silarsuit Isumakkeerisuat?

Inuusuttunnguaq Manna nunami soqanngitsumi kiserliorpoq: Naak-uku Saammaassinerpit Qilammiorpaluttup sialui, Illit-aa silarsuit iluaqutissiuisuat?

Illit Allaat Annerpaaq, Qaaqqusinerit sallaannerpaaq naalagaaffimmit naassaanngitsumit tusareerparput: tusaajuk Angissutsip Oqaa qanoq oqarnersoq, Illit-aa silarsuit Iluaatsuliorfigisaat!

Isseqanngikkaluarpat, Qanoq ilillutik Oqaatsivit kissarneri ajugaasinnaassagaluarpat, Illit-aa silarsuit Nassuiaasuat?

Ajunaarneqanngikkaluarpat, Qanoq-ililluni taava Naammagittarnerpit Seqernga qinngussagaluarpa, Illit-aa silarsuit Qaamarngat?

Ajortoq pillugu nimaarnak, Sapinngitsussatut atajuartussatullu pinngortinneqarsimavutit, Illit-aa silarsuit Naammagittarnerat.

Angerutsip killingiusaani Qaammalernerit Guutimullu eriniginningaarnerit pikitsitsiniartut akornanni qanoq sallaatsiginnginnami, Illit-aa silarsuit Pilluassusiat.

Illit Kiserliorninni Ataasiussutsip Seqernga qinngorpoq, qimaatitaaninnilu Ataasiussutsip nunaa pinnersarneqarluni, Illit-aa silarsuit Qimaatitaat.

Nikanarsaamaaneq ataqqinartitaanermut atisanngortissimavarput, naalliunnerlu timivit pinnersaataa, Illit-aa silarsuit Tulluusimaarutaat.

Isigaatit uummatit qinngarsuinermik ulikkaaqqasut, isumakkeerinerlu tassaavoq pissusissat, IIlit-aa silarsuit ajortuliaannik toqqorsisoq.

Panat qillallakkaangata siumut ingerlagit! Naalikkat siorsukkaangata siumut qerlortoruugit! IIlit-aa silarsuit Pilliutaat.

Nimaassavit imaluunniit Uanga nimaassaanga? Kissaatigineruara illersortivit ikissusiat qissatigissallugu, Illit-aa silarsuit nimaarnerannik pilersitsisoq.

Ilumut, Qaaqqusinerit tusareerpara, Illit asanerpaasara, maannalu Bahá-p kiinaa naalliunnerup kissarneranik ikualalerpoq Oqaatsivillu qaammarissusaata inneranik, pilliusivimmilu unneqqarilluni Nikuissimavoq nuannaarnerpillu tungaanut qiviarsimalluni, Illit-aa silarsuit Inatsisiliortuat.

Aa ila 'Ali-Akbar, Naalakkat allagaq manna pillugu qutsaviguuk suli Sallaassutsima tikkanik naamasinnaatillutit ilisimajullu Guutip aqqutaani qanoq Pineqarsimanerput, silarsuit tamarmik Qinnuiat.

Kiffat tamarmik manna atuassagaluarpassuk eqqarsaatigilluarlugulu, taava taqaanni inneq ikinneqassaaq silarsuarnik tamanik ikummatitsisussaq.

#9984
- Bahá'u'lláh

 

Iisinnginniarneq

Ataqqinartitaagit Illit, Naalagaq Guutiga-aa! Makku tassaapput ullut Illit inunnut tamanut iisinnginniarfissatut peqqusatit, taamaaliornermikkut tarnitik eqqiarniassammatigik, atassuteqarnernullu sunulluunniit Illiunngitsunut qilerussaarniassammata, aammalu taakkua uummataannit pilerniassammat Illit ataqqinassutsivit inaanm naleqquttoq aammalu Illit saqqummernerpit ataasiussusiata issiavianut iluarinartoq. Tunniuguk, Naalagara-aa iisinnginniarnerup matuma imermik inuunartumik kuulluarnissaa, aammalu ileqqorissaarutit Illit taassuminnga pisuunngortitsinensavit saqqummersinnissaat.Taassuma ikiuutissaatigut eqqiakkit Illit kiffavit uummataat, taakku silarsuarmi ajortunit Illit Aterpit, tamanit illernarnerpaasup, alarnissaanut akornusigaanngitsoorsimasut, aammalu Illit nalunaaqqutinnik ajasoornarnerpaanik, Illit saqqummernerpit takkunneranik malittaasunik Illit Naalagaffmnik, Pissaaninnik, Ataqqinassutsinnik Illernassutsinnillu peqatiginnilersissimasannik, uppensaqanngitsut nipiliornersuinit eqqissiviinnerinillu sunnigaanngitsoorsimasut. Makku tassa kiffatit, Illit qaaqqusinerit tusarniariarlugu Illit nallittuissutsinnut tuaviinnaq aggersut aammalu silarsuup matuma allanngornerinik nalaatsornerinillu imaluunniit inuit killilersuutigisaannit unitsitaasimanngitsut.

Uanga tassaavunga, Guutiga-aa, Illit ataasiussutsinnik uppernarsaasoq, Illit pilimaniannginninnik akuersaartoq, Illit ataqqinassutsivit saqqummernerinut nikanartilluni sikiffiginnittoq, aammalu niaqqi sikisimasoq qaamanerup akisugunneranik, Illit illernassutsinnit nunamiorpalunngitsumit pisumik, ilisarsisoq. Illit upperaakkit, Naalagaaffippit Pissaanerpillu kimittussusiagut inuit isaannut saqqummersitat, uannut ilisaritikkakkuli. Tassunga saassimavunga, sunit tamanit, Illit tunissutivit ajunngisaarutivillu allunaasaanut aalajaallunga tigumminnitsillunga, kaanngarluinnarsimavunga. Tassuma sallusuiissutaa tigusimavara, sallusuissut inatsisini maleruaqqusanilu tupinnarmni tamani Tassunga nassiunneqarsimasoq. Ilinnut asanninnikkut iisinnginniarpunga IIlit peqqusat eqqortillugu, iisinnginniarnerali kipisarlugu Illit nersornaatissat siggunni ikkaangat aammalu Illit iluarisat naapertorlugu. Naatsorsuutaalerseqinanga, Naalagara-aa, ulluunerani iisinnginniarsimasutut, unnunneranili Illit kiinnavit saanut sukataarnialersutut Illillu sallusuissutsinnik tunussisutut, Nalunaaqqutinnik qulalersutut, Uppernarsaatinnik akerliuniartutut 0qaatsinnillu equtitsisutut.

Isikka uisikkit, Naalagara-aa, Ilinnillu ujarlersut isaat, Illit nammineq isinnik ilisariniassagatsigit. Tamanna tassaavoq Illit peqqussutit Atuakkami Ilinnit Tassunga nassiussami uatsinnut tunniussaq, taanna Illit peqqusakkut toqqagaasoq, taanna pinngortitanut tamanut Illit iluarisannut toqqorsimasat, taanna Illit iluarisannik Illit naalagaaffmnik pisatsersorsimagit, aammalu taanna Illit imikkut salliutippat Illillu innuttannut Nalunaarutinnik oqariartortitat. Taamaattumik unnersiutigisaagit Illit, Guutiga-aa, tassa Illit saamaannikkut Taassuminnga uatsinnik miserratiginnikkunaarsikkatsigut, aammalu Tassunga nassiussaasimasut suut tamaasa akuersaaratsigit, aamalu ataqqinaammik tunisimagatsigut Ataasituap najuineranut, Illit Atuakkanni Allakkannilu neriorsuutigisimasakkut, angusaqartilluta.

Tassami isigaarma, Guutiga-aa, kiinara Ilinnut saatissimagiga aammalu aalajaallunga Illit saammaannikkut Isumassuinerpit Tukkussutsivillu allunaasaa tigummitillugu aammalu Illit nallittuissutsivit tukkussutsivillu saammaasup annoraavata mersornera aalajangiusimallugu. Aseroqinagu, qinnuigaakkit Illit, neriuutiga angusaqarnissamut tamanna Illit kiffannut aalajangiussat, kiffatit Illit inigisavit kisivit oqartussaaffippit tungaanut saassimasut aammalu Illit qanissutsivit illernartuanut aammalu Ilinnik asanninnermikkut iisinnginniarnermik naalassimasut. Nassuerutigaara, Guutiga-aa, suut tamarmik uannit pisut Illit naalagaaffinnut qinngaqqunnartuusut aammalu Illit ataqqinangaarsutsinnut inorsarluinnarlutik. Taamaattorli Atikkut, tassuunakkut Illit Nammineq taaguutivit qinngornerisa Saqqummernerml matumani pmngortitaasunut tamanut asseqanngitsumik akisuguttukkut, tassuunalu Illit Aterpit qaamanerpaap Kusanassusiata saqqummerfiatigut qinnuigaakkit, Illit nallittuissutsivit viinnianik immiseqqullunga, Saammaannerpillu ermanik qaammaarimmik Illit piumassutsivit talerpiagut kuuttumik, taamaalillunga isiginera Ilinnut sammitittuaqqullugu aammalu sunit tamanit taamaallaat Illit kisivit pinnak qilerussaagaaqqullunga, taamaalilluni silarsuaq suullu tamarmik tassam pmngortitaasut uannut ullortut soraajasutut, Illit pinngortissallugu soqutaassuseqartinngisattut islgisinnaaqqullugu.

Aammalu iluunngarlunga qinnuigaakkit, Guutiga-aa, Illit piumassutsivit qilaanit aammalu Illit nallittuissutsivit nulaanit uagut unioqqutitsinitta tipersuanit eqqiarneqaatissatsinnik sialleqqullugu, Illit-aa, Illit Imminut Nallittuinerup Guutianik taasimasutit! Illit ilumut tassaavutit taanna Tamanit Pissaaneqarnerpaaq, taanna Tamanit Illernarnerpaaq, taanna Ajunngitsuliorumatooq.

Qimaateqinagu, Naalagara-aa, taanna ilinnik alarsisoq, aammalu Ininnit ungasissumut peerseqinagu taanna ilinnut qanillisimasoq. Illit saammaanninnik ajunngitsuliornernillu ujarlerluni kipisaqaluni assaminik aarlorsimalluni qinusup nenuutaa aseroqinagu, aammalu Kiffatit tunniusimasut Illit nallittuissutsivit saamasup misigittarnerpillu asanningaartup tupinnartuliaanik erliguuteqinagit. Isumakkeerfiginnittuuvutit Tamanillu Tukkornersaallutit Illit, Naalagara-aa! Pissaaneqarputit Illit kissaatit malillugu iliorsinnaallutit. Kikkut tamarmik, Illit kisivit pinnak, Pissaanerpit saqqummernerinut qanoq iliorsinnaanngillat, Illit pisuussutsinnut nalunaaqqutinut tamanut sapersipput, Illit naalagaaffippit qilammiusup saqqummernerinut assersuukkaanni suunngillat, aammalu Illit pissaanerpit nalunaaqqutannut uppernarsaataanullu sanilliunnerminni nukeerutitaalluinnarsimasuullutik. Sumik qimaaffissaqarpa Illiunngitsumik, Naalagara-aa, qinersinnaasannik, sumillu taliffissaqarpa tuaviorlunga ornissinnaasannik? Naagga, Illit pissaanerpit nukittussusia uppernarsaatigaara! Illiunngitsumik illersissaqanngilaq, Illiunngitsumik qimaaffissaqarani, Illiunngitsumillu toqqorterfissamik ujarlerfissaqarani. Ooqattaarlara, Naalagara-aa, Illit eqqaaneqaatissavit ataqqinarsisitaanissavillu tunguarninnera nunamiorpalunngitsoq. Illit pissaanikkut uppernarsaavunga! Kinaluunniit taassuma tunguarninneranik ooqattaarisoq silarsuarmut matumunnga taassumalu imaanik tamanik attaveqarnerminik iperaajumaarpoq, IIliunngitsumillu eqqaasaqarnissamut eqqiarneqarluni. Tarniga isumassarsisiguk, Guutiga-aa, Ilinnik eqqaaneqaammik tupinnartumik, Aqqit illernartinniassagakku. Illit Oqaatsinnik atuartumut tunissutinnik nassaanngitsumut naatsorsuutittut naatsorsuuteqinanga, tassammi imanneqarpoq tamanna Ilinnit peqqussutaasoq, aammalu Illit pinngortitavit tarninginik Illillu kiffavit uummataannik kingumut uummartitsisoq. Naatsorsuutinngali, Naalagara-aa, Illit nalinni tipigissumik tunguarnitsumik silaannarmi issimasumik ima aalaterneqarsimatigisutut, allaat inuunertik Ilinnut tunniussimallugu aammalu toqunissartik ornillugu isiginnaariartarfimmut tuaviinnaq ornigussimasumut Illit kusanassutsinnik isiginnaarnissamut kipisanermik aammalu Illit najuinissannik angusaqarumanermik ilungersuuteqarsimasunut. Aqqutaanilu kimit oqarfigineqarunik, "Sumut ingerlavisi?" oqarumaarput, "Guutimut, taanna Tamanik Piginnittoq, Ajornartorsiornermi Ikiorti, taanna Imminut Atatittoq!"

Unioqqutitsinerit Ilinnit alarsisunit piliarineqarsimasut aammalu Ilinnut imminnut angisuutissimasut, Ilinnik asanninnertik pinngitsoortissimanngilaat aammalu kiinnaminnik Ilinnut saatitsinngitsoorsimanngillat Illillu nallittuissutsinni killormut saassimanatik. Taakku tassaapput qutsinnerusumi Katersorsimasunit pilluaqqusaasut, Illoqarfiit soraassanngitsut innuttaannit illernartinneqartut, aammalu taakku niaquisa qaavini IIlit allaatit ataqqinarsisitaanerpaaq allassimavoq: "Taakku Baháp innuttai. Taakkunatigut siulersuinerup akisugunnera aallartitaavoq." Taamaalilluni tamanna peqqussuteqarfigineqarsimavoq IIlit inatsisinni Illillu piumassutsinni Inatsisivit allanngujuitsup Allagaani.

Taamaattumik nalunaarutigiuk, Guutiga-aa, taakkua angissusiat, angissuserlu taakkunani inuunerminni imaluunniit toquminni taakkuninnga kaaviiaarisimasuni. Pinngortitavit akornanni tamatuminnga naapertuilluartunut Illit aalajangikkannik pilersukkit. Pissaaneqarluarputit Illit suut tamaasa iluarsarsinnaallugit. Illiunngitsumik Guuteqanngilaq, taanna Ajugaqanngitsuusoq, Ajornartorsiorfimmi Ikiorti, Ajugaqanngitsoq, taanna Tamanit Tukkornerpaaq. lisinnginniarnerput iisinnginniarnermit matumannga taamaateqlnani, Naalagara-aa, angerutsillu angerusermi maani isumaqatigiissutigisimasatit aamma naamik. Ilinnut asanninnerput tunngavigalugu iliornivut tamaasa tigukkit aammalu Illit nuannaarnissat pillugu aammalu suut tamaasa iliuuserinngitsuukkavut kissaatigisavut ajortut kanngunartullu maleruutitiinnarsimammatigut. Illillu asanninninnik alarsinngisaannarnissarput aamalu Illit Iluarisat pitsaasoq piujuaannartiguk, Illersortigullu Ilinnut alarsisimasut tungaannit Illillu nalunaaqqutinnik kusanarnerpaamik tunuartitsisimasut pilersaarutipiluinit. Ilumummi Illit tassaavutit silarsuarmi maani tulliuttumilu Naalagaq. Allamik Guuteqanngilaq Ilinnik qaangiisimasumik, taanna Ataqqinarsisitaasoq, taanna Qutsinnerpaasoq.

Illernarsisigullu Illit, Naalagaq Guutiga-aa, Taanna tassaasoq Killiffik Siulleq, taanna Tupinnartuliaq Qilammiorpaluttoq, taanna Isseq Takuneqanngitsoq, Qilammiorpalussutsip Ullaanngulernera aammalu Illit Naalagaaffippit Saqqummernera, tassuuna qanga ilisimassuseq tamarmi siunissamilu ilisimassuseq tamarmi ersarissagaapput, tassuuna Illit ilisimassutsivit isertortup sapangai qulaajagaapput Illillu aterpit erligisaangaartup tupinnartuliaa ersersinneqarluni, tassami Illit Tassunga Siuliusussaq toqqarsimavat, taassuma aqqani naqinnerit

P I L E R I T katiterneqarsimapput peqatigiilersinneqarlutillu, tassuuna Illit ataqqinangaarsutsit, Illit naalagaaffiit Illillu pissaanerit ilisimaneqalerput, tassuuna Illit oqaatsitit nassiunneqarput aammalu Illit inatsisitit paasiuminartumik saqqummiussaallutik aammalu Illit nalunaaqqutitit siammarterluagaallutik, Illillu oqaatsit tunngavilerneqarluni, tassuuna Illit toqqakkavit uummataat tamanut qilammiittunut tamanullu nunamiittunut qulaarneqarput, katersorneqarpullu Illit taasimasanni 'Ali-Muhamedimik, Illit aterpit naalagaaffiiniitumi aammalu Anersaat akornanni Anersaamik taasanni Illit inatsisit utertinneqarsinnaanngitsoq pillugu Allakkaniittumi, Illillu nammineq taaguusiussannik tunisimasat, atiatigut aqqit allat tamarmik Illit inatsinikkut Illillu pissaanerpit kimittussusiagut, utersimapput, aammalu taassumani Illit piginnaassutsitit taaguutitillu tamaasa qanoq inerneqarlutik innissaat angullugu naammassisimavat. Taassuma aamma pigai aqqit Illit illernassutsinni ippinnaateqanngitsuni toqqorsimasut, Illit silarsuanni ersinngitsumi aammalu Illit illoqarfinni illernartitaasuni.

Ilanngullugillu illernarsakkit Taassuminnga, Taassumalu nalunaaqqutaanik upperinnittut, aammalu Tassunga, Illit ataasiussutsinnik Taassuma kingullerpaamik Saqqummerneranut akuerinnissimasut akornanni, Tassunga saassimasut Saqqummerneq Taassuma allakkamini, Atuakkiamini, Allaaserisamini, taallani tupinnartuni tamani aammalu oqaatsini erlinnartuutitut ittuni Tassunga nassiussaasimasuni, eqqartorsimasaa. Tamanna tassaavoq saqqummerneq taannarpiaq Illit angerusermik pilersitseqqullugu peqqusimasat, suli Nammineq angerusermik pilersitsinngikkallarnerani. Taanna tassaavoq Bayánip nersorneqaatissaanik unnersiutigisaa. Tassani nersornarsusia ataqqmiarneqarsimavoq, Sallusuissutaa tunngaviligaalluni, Naalagaaffia nalunaarutigineqarluni Siunertaalu naammassilluarneqarluni. Pilluaqqusaali inuk Tassunga saassimasoq Taassumalu peqqusaanut naalalluni, Illit-aa silarsuit Naalagaat tamanullu Ilinnik ilisarinnittunut Kajungerfigisaq.

Unnersiutigisaagit Illit, Guutiga-aa, Taanna miserratigiunnaarsillugulu asalersissimagakku. Taamaattumik Tassuuna tamakkunatigullu Illit Qilammiuussutsinnut Ullaanngulersutigut aammalu Naalagaaffippit Saqqummernerisigut, Saqqummernerpit Erlinnartuusiviisigut aammalu IIlit isumassarsisitsinerpit Toqqorsiviisigut qinnuigaakkit uatsinnik Tassunga kiffartortunngorteqqulluta naalattunngortillutalu, nukissatsinnillu tunisigut Taassuma Siunertaanik ikiuisunngoqqulluta Taassumalu akeraanik nungusaasunngoqqulluta.

Pissaaneqarputit Illit iluarisat malillugu iliuuseqarsinnaanissamut. Allamik Guuteqanngilaq Illit kisivit, Ajugaqanngitsoq, taanna Illernartoq, inunnit tamanit ikioqqusunit ujagaajuartoq!

#9981
- Bahá'u'lláh

 

Ullut makku, Guutiga-aa, tassaapput Illit kiffannut peqqusinikkut iisinnginniarnermik maleruaaffigeqqusatit. Taakku aqqutigalugit Illit Inatsisivit Atuagaata aallaqqaasernera pinnersarpat, Illit pinngortitannut saqqummersillugu, aammalu Illit Peqqusavit Erlinnartuusivii qulaarpatit kikkunnut tamanut Illit qilanniittunut tamanullu Illit nunanniittunut. Ulluni taakkunani nalunaaquttap akunneri tamaasa piginnaassutsinik immikkut ittunik pilersorsimavatit, tamanit paasissaanngitsunit taamaallaat Ilinnit, ilisimassutsivimmi suut tamaasa imarimmagit. Aammattaaq tarningit tamaasa nukiup taassuma ilaanik tuniorarsimavatit Illit Inatsisitit pillugit Allakkat aqqutigalugu aammalu Eqqartuussinerpit tunuartinneqarsinnaanngitsup Allagaatai tunaartaralugit. Atuakkat Allakkallu taakku qupperneri tamaasa Illit nunarsuarmi inuiannut kinguaariinnullu pigititassanngortissimavatit.

Asasatit Ilinnut tunniusimasut Inatsisit tunaartaralugu ullaanngulernerit tamaasa pisassaqartissimavatit Eqqaaneqaatissavit imertarfianik, Illit-aa naalagaasunut tamanut Naalagaasoq! Ilaqarput Illit ilisimassutsivit angissusianik ima tiguartisimatigisunik allaat Illit nersorneqarnissannik piginnaassutsinnillu unnersiutiginninnissamik kipisanermik siniffitik asiginnarsimallugit aammalu sinimmit qimaasimapput Illit najuinerit qanillattorniarlugu pilerinermit tukkussutsinnillu pissarseqataarusunnermit. Isaat tamatigut Illit asanninnerpit isumassuinerata ullaakkut qaalerneranut qaqugukkulluunniit sammiuarsimapput, kiinaallu Illit isumassarsisitsinerpit puilasuanut sammiuarsimallutik. Taamaammat uagut tamakkulu Illit nallittuissutsivit nuiaanit tukkussutsivit saammaannerpillu qilaanit pisunik naleqquttunik siallerfigitigut.

Unnersiutigisaali Aqqit, Guutiga-aa! Manna tassa nalunaaquttap akunnera Illit pinngortitavit kiinaannut Tukkussutsivit matuinik ammaaffiit aammalu Nallittuinerpit saamasup isaaffiinik Illit nunaatinni najugalinnut tamanut qiverluarlugit mappiinerit. Qinnuigaakkit Illit aqqutinni aamminnik kuisisutigut Ilinnut eriningaarnerminni pinngortitannut sumulluunniit attavimminnut qilerussaartutigut, aammalu Illit isumassarsisitsinerpit tipigissuanik naamajuminartumik ima killinneqartigisutigut allaat uinimminni avatit tamaasa atorlugit Ilinnik unnersiutiginnittutigut Illillu eqqaamaneqaatinnik sajulersutigut, Saqqummersitami matumani allanngujuitsumik aalajangersakkat tunniunnaveersaaqqunagu - Saqqummersitaq ima kimeqartigisoq allaat orpiit tamaasa Orpikkap Ikumasup Mosesimut, Ilinnik oqaloqateqartumut, oqaluuserisaanik torlulaartunngortillugit, Saqqummersitaq ujaraarannguanik sunilluunniit kingumut Ilinnik unnersiutiginnissummik akisuatitsilersoq, soorlumi ujaqqat Illit illernartikkaatsit Muhamedip, ikinngutivit, nalaani.

Makku tassaapput, Guutiga-aa, Illit saammaannikkut Ilinnik peqatiginnitsissimasatit Taassuminngalu Illit Nammineq Saqqummerninnik oqaloqatiginnitsillugit. Illit piumasavit anoraasa ungasissunut siammartissimavai, Illit ininnut kisivit oqartussaaffigisannut isertissimallugit. Maanna Illit isumassuinerpit kunngeqarfiata qilaata alannguani najugaqartunngortereerakkit, taava ikiukkit killiffimmut taama qaffasitsigisumut pinerannut naleqquttumik angusaqaqqullugit. Ima peqinatik, Naalagara-aa, Ilinnut qanillisimanerminnik nuannaaruteqartussaaniaraluarlutik naatsorsuutaanatik Illit kiinnannik ilisarsinissamut pitsaaliukkat aammalu Ilinnik naapitsigaluarlutik Illit najuininnik piiagaasimasut.

Uku tassa Illit kiffatit, Naalagara-aa, Illit peqatigalutit Parnaarussivimmut Annerpaamut uunga isersimasut, taassumalu qarmaasa iluini iisinnginniarnermik asiginnaasimanngitsut Illit inatsisit pillugu Allakkami aammalu Peqqusavit Atuagaani peqqusisimanitit najoqqutaralugit. Taamaattumik nassikkit sunut tamanut Illit iluarinngisannut sukumiisumik eqqiaatissaannik, Ilinnut tunniusimalluinnaqqullugit sunullu tamanut Illiunngitsumut qilerussaarsimaleqqullugit. Taamatuttaaq siallerfigitigut, Guutiga-aa, Illit saammaanninnut naammattumik Illillu tukkussutsinnut naleqquttumik. Ilinnik taava, Guutiga-aa, eqqaamattuinnartilluta inuutitsigut, Ilinnullu asannilluta toqutitsigut, pilersortigullu Illit najuinerpit tunissutaanik Illit silarsuanniittunik - silarsuanni allanut tamanut, taamaallaat Ilinnit, paasissaanngitsuni. Illit tassaavutit uagut Naalagarput, silarsuillu tamarmik Naalagaat, tamanullu qilammiittunut nunamiittunullu Guutiusoq.

Isigivatit, Guutiga-aa, Illit ullunni Illit asasatit qanoq nalaataqarsimasut. Naalannassutsit uppernarsaasigaara! Toqqakkavit maalaarutaasa nipaat Illit naalagaaffinnik aqqusaarisimavoq. Ilaat Illit nunanni uppiitsunit tigusaasimapput Ilinnullu qanillinissaminni akornusigaasimallutik aammalu Illit naalannassutsivit inaanut anngutinngitsoorsimallutik. Allat Ilinnut qanillisarnissaminnut periarfissaqaraluarput, kisiannili Kiinnat takunaveersaarsimavaat. Suli allat Ilinnik takunninniarnermit, Illit ininnut kisivit oqartussaaffigisannut appakaannissamut akuerineqarsimapput, kisiannili Illit pinngortitavit asuleerutaannut eqqunngitsuliuutaannullu paasiuminaatsuliuutit Illit innuttanni naqisimannittunit pigisaasut pinerluutigigamikkik taakkua Illillu akornassinnut pipput.

Manna tassa nalunaaquttap akunnera, Naalagara-aa, Illit nalunaaquttap akunnerinut allanut tamanut qaangiisissimasat Illillu pinngortitanni toqqagaalluarnerpaanut atatissimasat. Qinnuigaakkit, Guutiga-aa, Ilikkut Namminikkut taakkunatigullu, ukiunni matumani Illit asasavit ataqqinarsisitaanissaannut peqqussusioqqullutit. Aammalu ilanngullugu aalajangeruk ukiumi matumani tamanna Illit pissaanerpit Ulluata ulloriaa Illit naalannassutsivit killingusaata qulaagut ersarissumik qinngornissaa aammalu Illit kisimiivillutit pissaaneqarsutsikkut silarsuaq tamaat qaammarsaqqullugu.

Siunertat ajugaagajuttunngortiguk, Naalagara-aa, Illillu akeqqatit nikanartikkit. Taavami inuunermi maani inuunermilu aggersumi ajunngitsoq uatsinnut allaguk. Illit tassaavutit Sallusuissut, pinik isertortunik ilisimasoq. Guuteqanngilaq taamaallaalli Illit, taanna Soraajuitsumik Isumakkeerfiginnittoq, taanna Tamanik Tukkortoq.

#9980
- Bahá'u'lláh

 

Unnersiutigisaagit Illit, Naalagaq Guutiga-aa!

Qinnuigaakkit Illit, Saqqummerneq una aqqutigalugu, taarneq qaamanermut sangutitaareermat, taannalu aqqutigalugu Illernartoq tamanit ornigarneqarumanerpaaq sananeqarsimasoq Allagaq Naqissimasoq tassuuna saqqummersissimasoq Allagarlu imusaq siaarneqarsimasoq qulaagaasimasoq, uannut ingiortinnullu tunniuteqqullugu, Illit qilammiorpaluttumik illernassutsivit qilaanut immitsinnut qaffatsitsisussaq aammalu qularnermit, Illit ataasiussutsivit Illernartuanut isernissamut pasinnikkajuttut isernissaraluannik assiisimasup, minnerpaalluunniit eqqiaatissaanik. Uanga taannaavunga, Naalagara-aa, Illit isumassuinerpit asannittup allunaasaanik tigumminnittuinnarsimasoq aammalu Illit nallittuissutsivit saammaannerpillu annoraavata mersorneranik najummatsertoq. Uannut asasannullu Aalajangeruk silarsuarmi maani takkuttussamilu, ajunngitsoq. Pinngortitavit akornanni toqqakkannut Tunissummik Isertortumik aalajangiussannik pilersukkit.

Uku tassa, Naalagara-aa, Ullut Illit kiffannut iisinnginniarfiup naalannissaanut peqqussutigisatit. Pilluaqquneqarli taanna Illit kisivit pillutit iisinnginniarfimmik maleruaasoq aammalu Illiunngitsumik allanut tamanut qilerussaarsimasoq. Ikiunnga ikiukkillu, Naalagara-aa, Illit naalaqqullutit peqqussutinnullu maleruaqqulluta. Ilumummi Illit nammineq piumasat malillugu qanoq iliorsinnaavutit.

Allamik Guuteqanngilaq taamaallaat Illit, Tamanik Ilisimasalik, Tamanik Ilisimasoq. Unnersiutiginninneq tamaat Guutip pigaa, silarsuarnut tamanut Naalagaq.

#12580
- Bahá'u'lláh

 

Kitáb-i-Aqdasimi manna nalunaarneqarpoq: "Peqqusimavatsigit qinusaqqullusi inersimasuussutsillu aallartinnerani [15-inik ukioqalernermi] iisinnginniartaqqullusi; tamanna Guutimit Naalakkassinnit siulissilu Naalagaannit peqqussutaavoq. . . . Kikkut angalasut, napparsimasut, naartusut imaluunniit milutsitsisut, iisinnginniarnermik qilersugaanngillat. . . . Seqernup nuineranit tarrinneranut nerisassat imigassallu pinaveersaarsigik mianersuutigisiullu pilerisunnerup saammaannermik Atuakkami aalajangersimasumi taassuminnga arsaanngimmasi."

Iisinnginniarnerup nalaa tassa marsip 1-annit 19-iannut imaluunniit 2-annit 20-annut.

Qinnuigaakkit Illit, Guutiga-aa, Nalunaaqqutikkut nukittuukkut Saammaannikkullu inuit akornanni saqqummersitakkut, Illit qanissutsivit illoqarfiata isaaffianit qimagutiteqqunanga, neriuutinnillu Pinngortitavit akornanni Saammaannerpit saqqummernerinut pakatseqqunanga. Isigaarma, Guutiga-aa, Illit Aqqit, Tamanit Illernarnerpaaq, Tamanit Qaammarinnerpaaq, Tamanit Pissaaneqarnerpaaq, Tamanit Kusanarnerpaaq, Tamanit Nersornarnerpaaq, Tamanit Nuannernerpaaq aalajangiussimagiga, atisavillu mersorneranut, tamarmik nunarsuarmi maani takkuttussamilu katersuuffiannut, peqataasunga.

Qinnuigaakkit Illit, Guutiga-aa, Nipikkut sallaannerpaakkut Oqaatsikkullu ataqqinarsisitaanerpaakkut, Matuit alloriusaanut suli qanilliartuinnaqqullunga Illillu Nallittuissutsivit alannguanit Tukkussutsivillu kunngeqarfiata qilaanit ungasillivallaaqqunanga. Isigaarma, Guutiga-aa, Illit Aqqit, Tamanit Illernarnerpaaq, Tamanit Qaammarinnerpaaq, Tamanit Pissaaneqarnerpaaq, Tamanit Kusanarnerpaaq, Tamanit Nersornarnerpaaq, Tamanit Nuannernerpaaq aalajangiussimagiga, atisavillu mersorneranut, tamarmik nunarsuarmi maani takkuttussamilu katersuuffiannut peqataasunga.

Qinnuigaakkit Illit, Guutiga-aa, Qaarpit qaamasup akisugunneratigut Kiinnannillu qaamanikkut, killingusaakkut qullerpaarpaakkut seqerluni ersarissukkut, Atisavit tipigissusianit kajungilerseqqullunga, Oqaatsivillu viinnianik toqqakkamik imerteqqullunga. Isigaarma, Guutiga-aa, Illit Aqqit, Tamanit Illernarnerpaaq, Tamanit Qaammarinnerpaaq, Tamanit Pissaaneqarnerpaaq, Tamanit Kusanarnerpaaq, Tamanit Nersornarnerpaaq, Tamanit Nuannernerpaaq aalajangiussimagiga, atisavillu mersorneranut, tamarmik nunarsuarmi maani takkuttussamilu katersuuffiannut peqataasunga.

Qinnuigaakkit Illit, Guutiga-aa, Nutsat Illit Kiinnanni aalasoq pillugu, soorlumi allaatit ataqqinarsisitaanerpaaq Allakkannik allakkaangavit quppernerisigut aalatitaasartoq, Pinngortitavit naalagaaffiani tipigissaammik isertortumik imalimmik siaruarterillutik, imatut Siunertamut kiffartuussinissamik qaffatseqqullunga, allaat tunuarnaveerlunga, aammalu inunnit Illit nalunaaqqutinnik assortuisut eqqarsaataannit Kiinnannillu alarsimasinnut akornusersorneqaqqunanga. Isigaarma, Guutiga-aa, Illit Aqqit, Tamanit Illernarnerpaaq, Tamanit Qaammarinnerpaaq, Tamanit Pissaaneqarnerpaaq, Tamanit Kusanarnerpaaq, Tamanit Nersornarnerpaaq, Tamanit Nuannernerpaaq aalajangiussimagiga, atisavillu mersorneranut, tamarmik nunarsuarmi maani takkuttussamilu katersuuffiannut peqataasunga.

Qinnuigaakkit Illit, Guutiga-aa, Atikkut, Atinut kunnginngortissimasakkut, taannalu aqqutigalugu kikkut qilammiittut nunamiittullu tamarmik nuannaalersimasut, Kusanassutsivit Ulluata ulloriaa kipissananga isiginnaarsinnaalerseqqullugu Illillu oqaatsivit viinnianik pilersoqqullunga. Isigaarma, Guutiga-aa, Illit Aqqit, Tamanit Illernarnerpaaq, Tamanit Qaammarinnerpaaq, Tamanit Pissaaneqarnerpaaq, Tamanit Kusanarnerpaaq, Tamanit Nersornarnerpaaq, Tamanit Nuannernerpaaq aalajangiussimagiga, atisavillu mersorneranut, tamarmik nunarsuarmi maani takkuttussamilu katersuuffiannut peqataasunga.

Qinnuigaakkit Illit, Guutiga-aa, qaqqat inngiini qutsinnerusuni Ataqqinangaarsutsikkut qatsinnerpaamilu Saqqummernerpit Kunngeqarfiani qilammiittukkut saammaannikkut Illit piumassutsinnik kissaatit, Illillu siunertavit saqqummiussaanut naleqquttumik iliorfigeqqullunga. Isigaarma, Guutiga-aa, Illit Aqqit, Tamanit Illernarnerpaaq, Tamanit Qaammarinnerpaaq, Tamanit Pissaaneqarnerpaaq, Tamanit Kusanarnerpaaq, Tamanit Nersornarnerpaaq, Tamanit Nuannernerpaaq aalajangiussimagiga, atisavillu mersorneranut, tamarmik nunarsuarmi maani takkuttussamilu katersuuffiannut peqataasunga. Qinnuigaakkit Illit, Guutiga-aa, Kusanassutsikkut soraajuissutsip killingusaata qulaagut seqersukkut, kusanassuseq saqqummerniariartoq sioraani kusanassutsip naalagaaffiisa qinnuiginnillutik sikillutik pallorfigisaat, nipinik aviluarpalaartunik ataqqinartiitigalugu, uannut tunniuteqqullugu sunit pigisannit tamanit toqusinnaaneq, sunillu Illit pigisannut tamanut inuusinnaanissaq. Isigaarma, Guutiga-aa, Illit Aqqit, Tamanit Illernarnerpaaq, Tamanit Qaammarinnerpaaq, Tamanit Pissaaneqarnerpaaq, Tamanit Kusanarnerpaaq, Tamanit Nersornarnerpaaq, Tamanit Nuannernerpaaq aalajangiussimagiga, atisavillu mersorneranut, tamarmik nunarsuarmi maani takkuttussamilu katersuuffiannut peqataasunga.

Qinnuigaakkit Illit, Guutiga-aa, Aterpit saqqummerneratigut, Asanarnerpaakkut, Illit Asasavit uummataasa kipisangaarfianut, tarningillu nunami tamani najugallit qutsissumut qaffatsitaaffigisimasaatigut, ikioqqullunga pinngortitavit akornanni Illit eqqaamaqqullutit, Innuttavillu akornanni Illit unnersiutigeqqullutit. Isigaarma, Guutiga-aa, Illit Aqqit, Tamanit Illernarnerpaaq, Tamanit Qaammarinnerpaaq, Tamanit Pissaaneqarnerpaaq, Tamanit Kusanarnerpaaq, Tamanit Nersornarnerpaaq, Tamanit Nuannernerpaaq aalajangiussimagiga, atisavillu mersorneranut, tamarmik nunarsuarmi maani takkuttussamilu katersuuffiannut peqataasunga.

Qinnuigaakkit Illit, Guutiga-aa, Orpiup-Lotusip guuterpaluttup aalarpalunneragut Illillu ativit naalagaaffiani Oqalunnerpit suialaannguagut nipikilluni isussuttukkut, Illit piumasavit narrugilluinnagaanik tamanit ungasissooqqullunga, ingerlateqqullungalu illoqarfimmut Taassuma, Illit nalunaaqqutivit Qaammalernerisaata, qinngorsimaffigisaanut qanillisaqqullunga. Isigaarma, Guutiga-aa, Illit Aqqit, Tamanit Illernarnerpaaq, Tamanit Qaammarinnerpaaq, Tamanit Pissaaneqarnerpaaq, Tamanit Kusanarnerpaaq, Tamanit Nersornarnerpaaq, Tamanit Nuannernerpaaq aalajangiussimagiga, atisavillu mersorneranut, tamarmik nunarsuarmi maani takkuttussamilu katersuuffiannut peqataasunga.

Qinnuigaakkit Illit, Guutiga-aa, Allakkap Illit piumassutsivit qarnanit anillanniariarluni imarsuarmik qaputtuinnanngortitsisup anorinillu supilersitsisup inerittunillu saqqummerartitsisup orpinnillu naajartulersitsisup qangalu malunniutaasimasunik tammartiterisup saagunillu tamanik alittuisup, Ilinnullu tunniusimasunut Naalakkamik, Killeqanngitsup, kiinaanit qaamanermut tuaviulersitsisup, Illit ilisimassutsivit toqqortaani sunik toqqugaqarnersoq isertugaqarnersorlu uannut ilisimatitsissutigeqqullugu. Isigaarma, Guutiga-aa, Illit Aqqit, Tamanit Illernarnerpaaq, Tamanit Qaammarinnerpaaq, Tamanit Pissaaneqarnerpaaq, Tamanit Kusanarnerpaaq, Tamanit Nersornarnerpaaq, Tamanit Nuannernerpaaq aalajangiussimagiga, atisavillu mersorneranut, tamarmik nunarsuarmi maani takkuttussamilu katersuuffiannut peqataasunga.

Qinnuigaakkit Illit, Guutiga-aa, Asanninnerpit inneratigut Illit qinersimasavit Asasavillu isaannit sininneq ajulersitsisukkut, taakkulu ullaakkut qaalernerani Ilinnik eqqaamanninnerisigut unnersiutiginninnerisigullu, naatsorsuutigeqqullunga Illit Atuagaatinni nassiussimasanni Piumassutsikkullu saqqummersissimasanni angusassarititannik angusaqarsimasutut. Isigaarma, Guutiga-aa, Illit Aqqit, Tamanit Illernarnerpaaq, Tamanit Qaammarinnerpaaq, Tamanit Pissaaneqarnerpaaq, Tamanit Kusanarnerpaaq, Tamanit Nersornarnerpaaq, Tamanit Nuannernerpaaq aalajangiussimagiga, atisavillu mersorneranut, tamarmik nunarsuarmi maani takkuttussamilu katersuuffiannut peqataasunga.

Qinnuigaakkit Illit, Guutiga-aa, Kiinnavit qaammanera Ilinnut qanittut Peqqussutsivit qarsuinik naapitsinissamik kissaateqalersitsisoq pillugu, Ilinnullu tunniusimasut Illit Aqqutinni Akeqqavit panaannik naapitsillutik siumuerusussusermik kissaateqalersitsisoq pillugu, Allaatit qutsinnerpaasoq atorlugu allaatequllunga Tatigisavit Toqqakkavillu atugassaattut Allassimasavit assigisaannik. Isigaarma, Guutiga-aa, Illit Aqqit, Tamanit Illernarnerpaaq, Tamanit Qaammarinnerpaaq, Tamanit Pissaaneqarnerpaaq, Tamanit Kusanarnerpaaq, Tamanit Nersornarnerpaaq, Tamanit Nuannernerpaaq aalajangiussimagiga, atisavillu mersorneranut, tamarmik nunarsuarmi maani takkuttussamilu katersuuffiannut peqataasunga.

Qinnuigaakkit Illit, Guutiga-aa, Atikkut Illit asasavit torlulaarutiginninnerisigut Ilinnullu kipisasut anersaarulunnerisigut tusarnaarsimasutit, Ilinnullu qanittut nuannarinnillutik torlulaartarnerisigut, Ilinnut tunniusimasut kappialaataasigut, neriuumminnillu Ilinnut tutsitsisimasut kissaataannik, kipisanerminnilu naammassisitaasukkut, Illit piviusunngortitsisimanikkut, Saammaannikkut Tunissutikkullu aammalu Atikkut isumakkeerfiginninnerup imarsua Kiinnavit saani qaputtunngorsimasoq, Isumassuingaarnerpillu nuiai Illit kiffannut siallilersimasutigut, kimulluunniit allaqqullugu Ilinnut saassimasumut Illillu maleruaqqusat malillugu iisinnginniarnermik naalassimasumut, akissarsiassaq taakkununnga Illit akuersinerit aatsaat malillugu oqaluttunut aammalu pigisaminnik tamanik asiginnaasinnut Illit aqqutinni aammalu Ilinnut asanninnerminni.

Qinnuigaakkit Illit, Naalagara-aa, Ilikkut namminikkut Illillu nalunaaqqutikkut Illillu nalunaajaatikkut ersarissukkut aammalu Illit Kusanassutsivit Ulluata ulloriaagut akisuguttumik qaamasukkut aammalu Illit Avalequtikkut, qaangiisimanerit Illit inatsisinnik iperaanaveersaarsimasinni aammalu Illit Atuagaatinni maleruaqqusanik naalassimasunut piiaqqullugit. Isigaarma, Guutiga-aa, Illit Aqqit, Tamanit Illernarnerpaaq, Tamanit Qaammarinnerpaaq, Tamanit Pissaaneqarnerpaaq, Tamanit Kusanarnerpaaq, Tamanit Nersornarnerpaaq, Tamanit Nuannernerpaaq aalajangiussimagiga, atisavillu mersorneranut, tamarmik nunarsuarmi maani takkuttussamilu katersuuffiannut peqataasunga.

#9979
- Bahá'u'lláh

 

Guuti-aa! Timip piumasai qimallugit iisinnginniartillunga nerinermik imernermillu sammisaqannginnikkut uummatiga inuuneralu tamanit Illit Asanninnerinngisannit minguiaruk illernartunngortillugulu, tarnigattaaq kissaatinit namminissarsiortunit nersuterpalussutsiniillu illersorlugulu ataavaqqujuk. Taamaalilluni anersaaq Illernassutsip tipigissusaannik peqateqarniassammat, allanit tamanit Ilinnik eqqartuinerunngitsumik pinaveersaaqqullugu.

#9982
- `Abdu'l-Bahá

 

Najuuttumut Allakkat

(Allagaq una Bahá'u'lláh-p Báb-illu ilerrisa eqqaanni atuarneqassaaq. Aamma Taakku eqqaaneqarfiini nalliuttorsiornartitsinermi akuttunngitsumik atorneqartassaaq.)

Unnersiutiginininneq Illit namminiunerpit ataqqinarsisitaangaartup pilerfia, illernassuserlu Illit Kusanassutsinnit akisugunnerpaamit qinngorsimasoq Ilinni illi, Illit-aa Angingaarsutsip Saqqummernera Soraajuitsullu Kunngia, tamanullu qilammiittunut nunamiittunullu Naalagaq! Nalunaajaatigaara, Ilikkut Guutip naalagaanerata Naalagaaffia, Guutillu ataqqinartorsuunera Angissusialu saqqummersinneqarsimammat, aammalu qinngorneq akisuguttoq qangarnisaangaartoq Ullut ulloriaannit pisoq qaamanerminnik qinngortut Illit inatsisivit allanngorneq ajortup qilaanit, Kusanassuserlu Takuneqanngitsoq pinngortitap killingusaata qulaanit qinngorsimasoq. Aammalu nalunaajaatigaara, Illit Allaativit aalariaallannerinnaatigut Peqqusat “Pilerit” aallartinneqarsimasoq, Guutillu isertugaa toqqortaq saqqummersinneqarsimalluni, pinngortitallu tamarmik uummassusilerneqarsimallutik Saqqummersitallu tamarmik aqqartinneqarsimallutik.

Aammattaaq nalunaajaatigaara, Illit kusanassutsikkut kusanassuseq Qinnuigisaasoq uleerneqarsimasoq, Illillu kiinnakkut Kajungerisap kiinaa qinngorsimasoq, Illillu oqaatsikkut ataatsikkut pinngortitat tamaasa akunnequsersorsimagitit, Ilinnullu tunniusimasut illernassutsivit inngiinut qullarsimagitit uppinngitsullu itinersuarmut itinerpaamut nakkartissimallugit.

Nalunaajarpara kina Ilinnik ilisarsisoq, Guutimik ilisarsisimammat, kinalu Illit qanissutsinnut pisimasoq Guutimut qanillisimasoq. Angivoq taamaammat pilluaqqussut Ilinnut Illillu nalunaaqquunnut uppersimasumut, Illillu naalagaaffinnut tunniussimasumut, Ilinnillu naapitsinermik ataqqinaaserneqarsimasumut, Illillu Piumasavit iluarinartuinik angusaqarsimasumut, IIinnillu kaavissimasumut Illillu issiavissaarsuarpit sioraani nikorfasimasumut. Eqqanaq kina Ilinnut ajortuliorsimasoq, Ilinnik upperumanngitsoq, Illillu nalunaaqqutinnik tunuartitsisimasoq, Illillu naalagaaffinnik tusarumasimanngitsoq, Ilinnullu akerliuniarsimasoq, Illillu kiinnavit saani anneruniarsimasoq, Illillu nalunaajaatinnik assortuisimasoq, Illillu inatsisinnik naalagaaninniillu qimaasimasoq aammalu uppinngitsutut naatsorsuussaasimasoq, taakkumi aqqi Illit naalakkiinerpit inuaanit Allakkanni Illernartumi allanneqarsimapput.

Taamaattumik uannut ingerlatikkit, Guutiga-aa Asasaralu, Illit nallittuinerpit Asanninnerpillu assaanit talerpillermit saammaannerpillu illernartup anersaarnera, uannit namminermit silarsuarmillu qimagutsinniassammannga Illit qanissutsivit Illillu najuinerpit inaannut. Illit Pissaaneqarputit, iluarisannik iliornissamut. Illit ilumoortumik tassaasimavutit sunik tamanik qulangiisoq. Guutip eqqaamaneqaataa Taassuma unnersiutaanera Guutillu illernassusia Taassumattaaq qinngorneri akisuguttut Ilinni illik, Illit-aa tassaasutit Taassuma Kusanassusia! Nalunaajaatigaara pinngortitap isaanit kinaluunniit Ilittulli iluaatsuliorfigisaasimanngitsoq. Illit inuunerpit ullui tamaasa anniaatinik kisissaanngitsunit atugaqarfigisimavatit. Ilaanni kalunnernik saviminernik qilersorneqarsimavutit, ulluni allani akeqqavit panaannit sioorasaarneqarputit. Taamaakkaluartorli, tamakku akimorlugit, inuit tamaasa peqquatit Taassumannga Ilinnut maligassaatinneqartut naalaqqullugit, Tamanik Ilisimasumit, Tamanik Nalornisaqanngitsumit.

Qanortoq anersaara pilliutaali Illit iluaatsuliorfigisaaninnut, tarnigalu anniaatinut Illit atukkannut akissaali. Guuti Ilikkut taakkunuunalu kiinaat Taattuit qaamarngata qinngornennit qaammarsagaasutigut aammalu Ilinnut asanninnermikkut imminnut peqqussutaasunik asiginnaasimanngitsutigut qinnuigaakkit saagoq Illit pinngortitavillu akornanniittoq peeqqullugu nunarsuarmilu maani takkuttussamilu ajunngitsunik pilersoqqullunga. Illit tassaavutit ilumoortumik Ajugaqanngitsoq, Naalannarsisitaanerpaaq, Tamanit Illernarnerusoq, Soraajuitsumik Isumakkeerfiginnittoq, Tamanit Misigittarnerpaaq.

Pilluaqqujuk Illit, Naalagaq Guutiga-aa, Orpik Lotusi Nunamiorpalunngitsoq, taassumalu pilutai, avalequtai, avalequteerai, timitaa anneq, timitai saneraanit naasut, taaguutitit pitsaanerpaat atuukkallartillugit, Illit ataqqinangaarsutsinni piginnaasatit soraassanngillat. Illersoruk saassussisup ajortup saalersuussineranit qunutitsisullu sakkutoorpassuinit. Illit ilumut tassaavutit Ajugaqanngitsoq, Pissaaneqarnerpaaq. Aammattaaq Pilluaqqukkit, Naalagaq Guutiga-aa, kiffatit angutit arnallu, Ilinnut anngussimasut. Ilumoortumik tassaavutit Tukkornerpaaq isoqanngitsumik saammaasoq. Guuteqanngilaq Allamik Illiunngitsumik, soraajuitsumik Isumakkeerfiginnittoq, Tukkornerpaaq.

#9986
- Bahá'u'lláh

 

(Qinnut una, 'Abdu'l-Bahá-mit saqqummerneqarsimasoq Ilerfata eqqaani atuarneqartarpoq. Namminerlu kisimiilluni qinunermi atorneqartarluni.)

Kialuunniit qinnut inna maniguulluni qamannga pisumik atuarpagu Kiffap matuma uummataanut nuannaarnermik pilluarnermillu pilersitsissaaq: aallaallumi imaassalluni soorlu kiinarsillugu naapillugu.

Tassaavoq sunit tamanit Alutornarnerpaaq!

Guuti-aa, Guutiga! Maniguullunga qullilingaarlungalu assakka qinusut Ilinnut qullarpakka kiinaralu Alloriusarpit, ilisimatuut ilisimasaannit kikkullu tamat Ilinnik unnersiutiginninnerannit qutsinnerungaartup, pujoralaannut toqqorpara. Saammaasumik kiffat Matuit eqqaani maniguulluni annikitsuullunilu nikorfasoq Naakkinnillutit isiguuk, saammaassinerpillu naassaanngitsup Imaanut aqqartiguk.

Naalagaq! Tassaavoq kiffat piitsuullunilu annikitsuusoq, killingaarsimalluni Ilinnut torlulasoq, Assanni tiguartissimasoq, ilungersungaarluni qinusoq, Ilinnut tatiginnittoq, Kiinnavit saavani qullilisoq, Ilinnut torlulanermini qinnuiginninnerminilu ima qaaqqusisoq:

Naalagaq-aa, Guutiga! Saammaannerit uannut tunniuguk Asasatit kiffartuuteqqullugit, Ilinnut kiffartuussininni nakussatsinnga, qaara qinnuiginninnerup qaamaneranik, Angissutsivillu Naalagaaffianut qinnuiginninnermik Illernassutsivit Najugaani qaammarsaruk. Ikiunnga Isaariarpit paavani qilammiusumi namminissarsiujuitsooqqullunga, Nunaativillu Illernartut iluanni tapersinnga sunit tamanit kiffaanngitsooqqullunga. Naalagaq! Namminissarsiujuissutsip erngusaanik immisinnga; uleruaanik atisalinnga, imaanullu aqqartinnga. Asasavit aqqutigisaanni pujoralattut ilersinnga, qanortorlu tarniga Aqqutinni toqqakkavit tumiisa minguillisagaata issortaanut pilliutaagili, Illit-aa Qaamanerup Naalagaa Qutsinnerpaamnttoq.

Qinnummit matuminnga Kiffavit ullaakkut qaalernermi unnukkullu qaaqquaatit. Uummataata kipisassutaa piviusunngortiguk, Naalagaq-aa! Uummataa qaammarissunngortiguk, ilua qiimmatsileruk, qaamanera ikiguk, Siunertat Kiffatillu kiffartuunniassammagit.

Tassaavutit Tunisisoq, Misiginneqataasoq, sunit tamanit Tukkunerpaasoq, Saammassisoq, Naakkinnittoq.

#9987
- `Abdu'l-Bahá

 

Ukiortaaq

(Naw-Ruz, martsip 20-at imaluunniit 21-at, tassaavoq Bahá’í-t ukiuata ulluisa siullersaat)

Unnersiutigineqarit Guutiga-aa, Naw-Ruz Ilinnut asanninnertik pillugu iisinngiffimmik maleruaasimasunut tamanillu Ilinnut naleqqutinngitsunit pinaveersaarsimasunut nalliuttorsiorfissatut atuutsilersimagakku. Naalagara-aa qanortoq, iisinngiffiup peqqusavit kingunerinik Asanninnerpit innerata kissarneratalu taakku Siunertanni ikikkiligit, Ilinnik unnersiutiginnittunngortillugit eqqaamannittunngortillugillu.

lisinngiffiup peqqusavit pinnersaataanik pinnersarsimagakkit Naalagara-aa, Naakkinninnerit Tukkussutsillu aqqutigalugit Akuerinninnerpit pinnersaataanik pinnersakkit. Inuimmi qanoq iliorneri tamarmik Iluarinninninut Peqqussutinnullu atapput. lisinngiffimmik kipisisimasoq kipisisimanngitsutut isigissagaluarukku, inuk taama ittoq qangarsuarniilli iisinngiffimmik kipisisimanngitsutut isigineqassagaluarpoq. Illillu aalajangissagaluarukku iisinngiffimmik maleruaasimasoq, maleruaasimanngitsutut, inuk taanna Saqqummernerpit uleruaanik pujoralammik simerterisimasut akornanniittutut isigineqalissagaluarpoq, Puilasullu uumanartup massuma imaanit qillarissunit ungasillisinneqarsimasututilissagaluarluni.

Tassaavutit "Illit Suliakkut Unnersiutigineqarit"-mik ilisarnaatip qullarneqarfia, "Illit Peqqussutsikkut Naalanneqarputit" erfalasuata siaarneqarfia. Tunngaviit tamanna Illit kiffannut ilisimaneqartileruk Guutiga-aa, taamaalillutik suut tamarmik naammalluinnassusiat Illit Peqqusininnut Oqaatsinnullu atasuusutut ilisimalerniassammassuk, iliuutsillu suulluunniit pitsaassusaat Illit akuerinninninnut Piumassutsivillu iluarinninneranut tunngassuteqartoq, aammalu nalujunnaarniassammassuk Illit akuerinninnerpit Peqqussutivillu iluaniimmata inuit iliuusaat tamarmik. Tamassuminnga ilisimatikkit sumilluunniit Kusanassutsinnit mattusimatitaaleqqunagit, ulluni makkunani Kristusip ima nalunaajaaffiini: "Naalagaaffik tamarmi Ilinniippoq, Illit-aa Anersaamik (Jesusimik) aallaaviusoq", Ikinngutivit (Muuamaap) ima torlulaffiani, "Naalannarsineqarit, Illit-aa tamanit Asaneqarnerpaasutit, Kusanassutsit saqqummersimagakku, Toqqakkannullu peqqusimagakku Ativit tamanit Anginersaasup saqqummerfiata issiavianut annguffissaq, taanna aqqutigalugu inuit tamarmik kappialasimapput tamaallaat tamanut Illiunngitsumit tunussimasut Taassumunngalu, Illit Saqqummerfinnut, Piginnaassutsivillu Erserfianut, saassimasut kisimik pinnatik".

Taanna, tassaasoq Avalequtit Illillu ilagisatit Naalagara-aa, ullumi maani iisinngiffitsik kipisimavaat Najukkavit eqqaamiuiniissimallutik Ilinnillu nuannaartitisinissaminnik ilungersoreersimallutik. Taamaammat Tassunga taakkununngalu, aammattaaq ulluni makkunani Ilinnut qanillisimasunut Atuakkanni aalajangeriikkatit ajunngitsut tamaasa tunniutikkit. Pilersukkillu taava inuunermi maani inuunerullu tulliani iluaqutis saannik.

Illit ilumut Tassaavutit Tamanik Ilisimannittoq, Tamanut Sianisoq.

#9983
- Bahá'u'lláh

 

Ullut Tapiliussat

Ullut Tapiliussat, februarip 26-anniit martsip aallaqqaataanut, ullut taakku ilanngullugit, tassaassapput iisinnginniarnissamut ullut piareersarfissat, ullut, inororsaarfiullutillu ajunngitsuliorfiusut, tunissutinillu tunniussiffiit.

Guutiga, Innera Qaamaneralu! Ullut Illit Atuakkanni Ayyám-I-Há-mik taasimasatit aallartissimalerput, Illit-aa aqqit Kunngiat, iisinnginniarfillu Illit Allaativit akitsisitaangaartup Pinngortitavit naalagaaffianiittunut tamanut maleqqullugu peqqussutigisimasaa qanilliartorpoq. Qinnuigaakkit Naalagara-aa, ullut makku pillugit aammalu kikkut tamat piffissami tassani Illit peqqussutivit allunaasaanut najummatsersimasut Maleruaqqusavillu tigummivianik tigumminnittuinnarsimasut pillugit, tarningit tamaasa Illit ininnut innimingaariikkamut inissaqaqqullugit Kiinnavillu qaamanerata akisunnerata eqqaani issiavissaqaqqullugit.

Makku, Naalagara-aa, tassaapput Illit kiffatit isummat peqquserlukkajuttut suulluunniit Atuakkanni Peqqussutinnit tunutsissimanngisai. Siunertavit saavani sikisimapput, Atuakkallu tigusimavaat aalajangersimassusermik Ilinnit pisumik peqarlutik, Peqqusatillu tunaartarisimavaat Ilinnillu aqqartinneqarsimasut malinniarlugit akuersaarsimapput.

Takuat, Naalagara-aa, qanoq Illit Allagaatinni saqqummiussimasatit ilisaralugillu nassuerutigisimagaat. Immisikkit, Naalagara-aa, Saammaannerpit Assaanit Naassaanngissutsivit imiutaannik. Taamaammat allaassutikkit akissamik Illit qanissutsivit imaanut imminut aqqartissimasup, Ilinnillu naapitsinerup viinnianik toqqakkamut anngussimasup, akissaanik.

Qinnuigaakkit, Illit-aa Kunngit Kunngiat naqisimaneqartunillu Nalliginnittutit, nunarsuup massumap tullissaatalu pitsaasortaanik taakku tuneqqullugit. Aammattaaq allaassutikkit Pinngortitavit suulluunniit siornatigut siumorsimanngisaannik, Ilinnillu qanittuinnarlutik kaajallaasimasunut ilaaqqukkit, Nunarsuannilu tamani suugaluartuni Issiavissaarsuarpit eqqaaniittuinnarsimasuulit.

Ilumoortumik Tassaavutit Ajugaqanngitsoq, Tamanik-Ilisimannittoq, Tamanik-Paasisimannittoq.

#9978
- Bahá'u'lláh

 

Umiartortoq Illernartoq

“Umiartortoq Illernartoq ilinniaruk sallusuissut ilisimalerniassagassiuk aammalu eqqarsaatiginiassagassiuk Kusanassutsip Pilluaqqusaasup siunissami pisussat tamakkiisumik siulittuutigereersimammagit. Kikkut takunnittut mianersoqqusaalik."

-Abdu'l-Bahá

Tassaavoq Saammaasoq, Asanarnerpaaq! Umiartortoq-aa Illernartoq! Isoqanngissutsivit umiarsuaa Qilammi Katersuuttunut saqqummeqqujuk,

Unnersiutigisaagit Naalagara, Tamanit Naalannarnerpaaq! Taassuma Aqqani, taanna Tamanit Tupinnarnerpaasoq, immamut pisoqarsuarmut singiguk,

Unnersiutigisaagit Naalagara, Tamanit Naalannarnerpaaq!

Tarningillu inngilisut ittut taqqamunga iserlik Guutip aqqani, taanna Tamanit Qutsinnerpaasoq! Pituutaalu pituussaarsigik immami nuannersumi angalaniassammat,

Unnersiutigisaagit Naalagara, Tamanit Naalannarnerpaaq!

Immaqa ilaasut qanissutsip naalagaaffimmi soraajuitsumi qimarnguigisaa angujumaarpaat.

Unnersiutigisaali Naalagara, Tamanit Naalannarnerpaaq!

Sissarlu illernartoq angoreerunikku, immat aappillarissut sineriaat, Unnersiutigisaagit Naalagara, Tamanit Nersornarnerpaaq!

Saqqummeqqukkit, killiffillu taanna nunamiorpalunngitsoq ersinngitsoq angulissuk.

Unnersiutigisaagit Naalagara, Tamanit Naalannarnerpaaq!

Killiffik naalakkap Kusanassutsimi Ikumarnani orpimmi toqujuitsumi saqqummerfia,

Unnersiutigisaagit Naalagara, Tamanit Naalannarnerpaaq!

Siunertaanillu uininnguussimasut imminiussutsimit pilerissutsimillu imminnut eqqiarfiat, Unnersiutigisaagit Naalagara, Tamanit Naalannarnerpaaq!

Tamanna Mosesip Naalannassusiata sakkutoorpassuillu soraajuitsut kaaviiaarfigisaat,

Unnersiutigisaagit Naalagara, Tamanit Naalannarnerpaaq!

Guutip Assaata Taassuma Angissusiata sakiaanit saqqummerfia,

Unnersiutigisaagit Naalagara, Tamanit Naalannarnerpaaq!

Tassanilu Siunertap umiarsuaa uninngalluinnaqqinnaalersoq, naak piginnaanerit nunamiorpalunngitsut tamarmik inuttaanut oqaluussissutigineqaraluartut,

Unnersiutigisaagit Naalagara, Tamanit Nersornarnerpaaq!

Umiartortoq-aa! Umiarsuarmiittut oqaluttuutikkit saagut tupinnartut tunuanni sunik ilinniartitsissutitsinnik!

Unnersiutigisaagit Naalagara, Tamanit Naalannarnerpaaq!

Immaqa piffimmi aputitut qaqortumi illernartumi tunuarsimaniassanngillat,

Unnersiutigisaagit Naalagara, Tamanit Nersornarnerpaaq!

Kisiannili anersaap suluinit qaffatsitaassapput killiffimmut Naalakkap naalannarsisitaanut oqalunneq silarsuarni tasamaniittuni ittoq qaangerlugu,

Unnersiutigisaagit Naalagara, Tamanit Nersornarnerpaaq!

Silaannakkullu timmissallutik timmissatut qinikkatut peqatigiinnerup soraajuitsup naalagaaffiani ittutut,

Unnersiutigisaagit Naalagara, Tamanit Nersornarnerpaaq!

Paasissaanngitsuliallu Immami Qaamasumi toqqorsimasut ilisimassallugit,

Unnersiutigisaagit Naalagara, Tamanit Nersornarnerpaaq!

Killiffiit nalinginnaasut killilersugaat aqqutigaat nunamiorpalunngitsullu ataasiussusiata, siulersuinerup qeqqa qilammiittoq, killiffia angullugu,

Unnersiutigisaagit Naalagara, Tamanit Nersornarnerpaaq!

Kissaatigisimavaat killiffik Naalakkap killiffittut qulaanniittutut aalajangersimasaa ornikkumallugu.

Unnersiutigisaagit Naalagara, Tamanit Nersornarnerpaaq!

Taavalu ullorissap anaata ikumasup taakkununnga Taassuma Qanissusiara Naalagaaffianit ajappai,

Unnersiutigisaagit Naalagara, Tamanit Nersornarnerpaaq!

Tusarpaallu Angissutsip Nipaa Nuannissutsip Qutsissortaanit illuaqqap ersinngitsup tuanit pisoq,

Unnersiutigisaagit Naalagara, Tamanit Nersornarnerpaaq!

“Inngilit-aa Sernissortit! Najugaannut silarsuarmi samaniittumut utertissigit,

Unnersiutigisaagit Naalagara, Tamanit Nersornarnerpaaq!

"Imminnummi qaqitinniarsimapput killiffimmut qilaap tuiata suluisa angunngisaannagaanut,

Unnersiutigisaagit Naalagara, Tamanit Nersornarnerpaaq!

Taavalu umiarsuaq sinnattuusoq uninngavoq, tamannalu taakku paasinnittut eqqarsaataasa paasineq saperpaat.”

Unnersiutigisaagit Naalagara, Tamanit Nersornarnerpaaq!

Taava qilaap niviarsiaa niviarsiussutilik ineeqqaminit portusuumit silammut qiviarpoq,

Unnersiutigisaagit Naalagara, Tamanit Nersornarnerpaaq!

Qalluumminillu Qilammi Katersuussimasut nalunaaqqummik paasitippai,

Unnersiutigisaagit Naalagara, Tamanit Nersornarnerpaaq!

Qilak nunalu qaamanermik kiinnaminit pisumik qaamangaalersippai,

Unnersiutigisaagit Naalagara, Tamanit Nersornarnerpaaq!

Pinnissusiatalu qinngornerata akisugunnera pujoralaat inuinut tummat,

Unnersiutigisaagit Naalagara, Tamanit Nersornarnerpaaq!

Inuunillit tamarmik toqujasut ilerriniittut sajulerput,

Unnersiutigisaagit Naalagara, Tamanit Nersornarnerpaaq!

Torlulaarporlu siutip isoqanngitsoq tamaat tusarsimanngisaannagaanik,

Unnersiutigisaagit Naalagara, Tamanit Nersornarnerpaaq!

Imatulu oqaluussivoq: "Naalakkakkut! Kina uummateqartoq ataqqinarsisitaangaartumut Nukappissamullu Arabiamiumut ajunngingaartumut asanninnerup tipigissuanik pigisaqanngitsumik,

Unnersiutigisaagit Naalagara, Tamanit Nersornarnerpaaq!

Qaquguluunniit qilaminut nuannersulimmut imminut qaffatsissinnaanerpoq,”

Unnersiutigisaagit Naalagara, Tamanit Nersornarnerpaaq!

Taava kiffami arnat ilaat qaaqquaa,

Unnersiutigisaagit Naalagara, Tamanit Nersornarnerpaaq!

Naalakkerlugulu "Soraajuissutsip inaanit silaannarsuarmut aqqarit,

Unnersiutigisaagit Naalagara, Tamanit Nersornarnerpaaq!

"Qiviakkillu tamakku uummammik ilorpiaanni toqqorsimasaannut,

Unnersiutigisaagit Naalagara, Tamanit Nersornarnerpaaq!

"Nukappissallu atisaanit tipigissumik nassaaqassaguit, taassuma qaamarnup illernassusiani ajortut iliuusaat pillugit toqqorsimasumi,

Unnersiutigisaagit Naalagara, Tamanit Nersornarnerpaaq!

“Taava ilorpiannit nillerit, Paradiisimi najukkat, tassaasut pisuussutsip soraajuitsup uininnguutai, tamarmik najugaqartuisa paasiniassammassuk tusarnaarlugulu,

Unnersiutigisaagit Naalagara, Tamanit Nersornarnerpaaq!

"Taamaalillutik tamarmik najukkaminnit aqqarniassammata sajullutillu,

Unnersiutigisaagit Naalagara, Tamanit Nersornarnerpaaq!

"Kunillugillu assaat isikkallu, tassa tamarmik aalajaassutsip qutsissortaanut qullarsinnaasimammata,

Unnersiutigisaagit Naalagara, Tamanit Nersornarnerpaaq!

"Immaqa atisaminni Asasap tipiginnera malugisinnaassavaat!"

Unnersiutigisaagit Naalagara, Tamanit Nersornarnerpaaq!

Taava niviarsiap niviarsiussutillip toqqagaasup kiinaanit qilammi najugarisat saqqarneqarput, soorlu qaamanermik Nukappissap kiinaanit Taassuma naalaffianit nungujasumit pisutut,

Unnersiutigisaagit Naalagara, Tamanit Nersornarnerpaaq!

Taava aqqarpoq pinningaarnerminik qilaat taakkualu pigisaat tamaasa qaammarsarsinnaallugit,

Unnersiutigisaagit Naalagara, Tamanit Nersornarnerpaaq!

Sapiitsuliorporlu, illernarsutsip angingaarsutsillu nunaanni tipigissumik siaruarteraluni,

Unnersiutigisaagit Naalagara, Tamanit Nersornarnerpaaq!

Tikiffissarlu taanna angugamiuk angissutsi tamaat nikuippoq pinngortitap uummataata ilorpiaaniilluni,

Unnersiutigisaagit Naalagara, Tamanit Nersornarnerpaaq!

Tipigissusiallu piffimmi tassani aallaqqaateqaranilu naaffeqanngitsumi naaniarsaralugu,

Unnersiutigisaagit Naalagara, Tamanit Nersornarnerpaaq!

Taakkunanili naninngilaa pilerigisani, tamannalu tassaavoq ilumut Taassuma oqaluttuarisaasa tupinnartut ilaannaat,

Unnersiutigisaagit Naalagara, Tamanit Nersornarnerpaaq!

Taava nipituumik nillerpoq, orulullunilu, namminerlu killiffimminut najukkamini nersornangaartumut uterpoq,

Unnersiutigisaagit Naalagara, Tamanit Nersornarnerpaaq!

Oqaatigaalu oqaaseq ataaseq eqqumiilluinnartoq isertortumi isussuutigalugu naasut isserattut tungusunnitsigisumik oqalulluni,

Unnersiutigisaagit Naalagara, Tamanit Nersornarnerpaaq!

Torlulaarullu torlulaatigaa Qilammi Katersaarsuit qilaallu niviarsiutaani niviarsiaassutilinni toqujuitsut akornanni

Unnersiutigisaagit Naalagara, Tamanit Nersornarnerpaaq!

”Naalakkakkut!” Aalajaassutsip anoraanngua kunngiuniartuni ukunani perrortuuni naninngilara.

Unnersiutigisaagit Naalagara, Tamanit Nersornarnerpaaq!

”Naalakkakkut! Nukappiaq kisimiittuarpoq guutiitsullu assaanni qimarnuiup nunaani qimaannagaavoq.”

Unnersiutigisaagit Naalagara, Tamanit Nersornarnerpaaq!

Taavalu ilorpiaminit sakkortuumik kappialaammik torlorpoq, allaat Qilammi Katersaarsuit nillerlutik sajulerlutillu,

Unnersiutigisaagit Naalagara, Tamanit Nersornarnerpaaq!

Pujoralammullu uppippoq anerningerlunilu. Soorluli una aqqa taagorneqarpalulerpoq, Taannalu Naalagaaffimmut qutsissumiittumut imminik qaaqqusisoq naalaarpaa,

Unnersiutigisaagit Naalagara, Tamanit Nersornarnerpaaq!

Unnersiutigisaali Taanna arnamik taassuminnga asanninnerup pissusianik ilorlerpaamik paradiisimi nersornarsisitaasup uummataanit ilorlerpaamit pinngortitsisoq,

Unnersiutigisaagit Naalagara, Tamanit Nersornarnerpaaq!

Taamaalimmallu qilaap niviarsiai niviarsiaassutillit ineeqqaminnit tuaviinnaq aniapput, kiinaat paradiisimi qullerpaami najugallit siornatigut takusimanngisaannarpaat,

Unnersiutigisaagit Naalagara, Tamanit Qutsinnerusoq!

Tamarmik katersorfigaat takussagillu! Nanivaat pujoralammut uppissimasoq

Unnersiutigisaagit Naalagara, Tamanit Qutsinnerusoq!

Qanorlu issusia takugamikku Nukappissallu oqaluttuaani oqaaseq ataaseq paasigamikku niaqqutik nittarterpaat, atisatik alittorlugit, kiinartik persuttarlugu, nuannaarnertik puigorlugu, qullitik nakkaatillugit, assamminnik imminnut ulussamikkut isattarlutik, tamannalu ilumut tassaavoq misilinneqaatit paasissaanngitsut annilaanganaqisullu ilaat

Unnersiutigisaagit Naalagara, Tamanit Qutsinnerpaaq!

#9985
- Bahá'u'lláh

 

Tablets

Ahmad-imut Allakkat

"Ullut tamaasa pinngitsoorani qinnutigisartakkat allallu immikkut ittut, soorlu Ajorunnaarnissamut Qinnut, Ahmad-imut allakkat, Bahá’u’lláh-mit immikkut pissaanermik pingaassutsimillu tunineqarsimapput, taamatullu akuerineqassallutik uppertunillu tatiginninnermik uppernermillu miserratigineqarsinnaanngitsumik pilimmik atuarneqartassallutik. Taamaalillutik taakku aqqutigalugit Guutimut qaninnerusumik atassuteqarniassagamik, inatsisai maleruaqqusaalu suussusaasigut annerusumik paasinnilluarnerussammata." – Allakkamit Shoghi Effendi sinnerlugu allatamit tigusaq

Kunngiuvoq Arajutsisimasaqanngitsoq, Ilisimasoq. Tusariarsiuk Paratiisimi Unnuariannguaq Naassaanngitsup Orpiata avalequtaanit qarlortoq. Erinnat iluartut tusarnersullu atorlugit inunnut ilumoortunut Guutip qanissusianik nalunaarutit nuannersut nassuiaatigai inuillu Guutip ataasiussusianik upperisaqartut qaaqqullugit Ajunngisaarumatungaartup najugaata silarlianukaqqullugit, inuillu taassuma silataaniittut nalunaarfigalugit nalunaarummik Guutimit saqqummiunneqarsimasumit, Kunngimit, Nuannersumit, Asseqanngitsumit, inuillu Guutimik asannittut ingerlatissallugit iluarsutsip issiavianut taassumalu Kusanangaassusianut.

Ilumut tamannaavoq Kusanassuseq Annerpaaq Oqariartortitaasimasut Atuagaataanni siulittuutigineqarsimasoq, taannalu aqqutigalugu ilumoorneq tammarsimanermit immikkoortinneqartussaasoq oqariartuutillu tamarmik ilisimassusiat misilinneqartussaalluni. Ilumut, Taannaavoq Inuunerup Orpia Guutimit pisunik paarnaqartoq, Qutsinnerpaaq, Pingaartorsuaq, Angisooq.

Ahmad-iaa! Illit uppernarsaasuugit ilumut Taanna Guutiusoq, allamillu Taannaanngitsumik Guuteqanngitsoq, Kunngiusoq, Illersuisoq, Asseqanngitsoq, Pingaartorsuaq, angullu Aallartissimasaa ’Ali-mik ateqartoq (iluartoq Báb) tassaasoq Guutimit Aallartitaq Ilumoortoq Ataasiusoq, tamatta maleruartariaqakkatsinnik nalunaaruteqartoq.

Oqarit: Inuit-aa, Guutip aalajangersagaanut naalanniaritsi, soorlumi Bayán-imi Taassuminnga Kusanartumit Ilisimasumillu taama piumasarineqartoq. Ilumut Aallartitaasarsimasunit tamanit Annerpaavoq, Atuagaalu tassa Pileqqaarnerata Atuagaa, qanortoq tamanna ilisimaannalerisiuk.

Taamatut parnaarussivimmit maanngaanniit ilinnut Nalunaarummini Unnuariannguaq nalunaaruteqarpoq. Nalunaarut erseqqissoq kisiat taanna Nalunaarutigisussaavaa. Kialluunniit piumaguni ilitsersuut taanna tunuinnarsinnaavaa, kialluunniillu piumaguni aqqut Naalakkaminut ingerlasoq qinerumaarpaa.

Inuit-aa, allassimaffiit taakku upperiumanngikkussigik, taava qanoq iliorlusi uppernarsarsinnaavisiuk Guuti upperalugu? Inuit pisuusaartusi, uppernarsaammik saqqummiussigitsi.

Naamik, Assaap tarnima qasuerserfigisaata ilisimavaa taamaanngitsut taamaasinaviaratillu imminnut ikioqatigiillutik kattussimagaluarunilluunniit.

Ahmad-iaa! Ajunngisaartarsimanikka peqartinnanga puigorniaqinagit. Inuutillutit Uannik eqqaamasatit pigiuaannarniakkit eqqaamajullu Aliasungaassusera maanngalu avinngarusimaqisumut Parnaarunneqarsimanera. Taamaattumik Uanga asanninnera iluaqutigalugu aalajaatsuuniarit, uummatikkut qulalertarnak akeqqat pannaminnik anaaleraluarpatsilluunniit, qilaallu tamarmik nunarsuarlu tamarmi ilinnut akerliullutik nikuikkaluarpataluunniit.

Akeqqannut qanortoq innertut ikumasutut ikkina inunnullu Asasannut inuunerup naassaanngitsup sarfaatut illutit, inunnullu qulartunut akulerunniaqinak.

Aqqutikkut ingerlatillutit atugarliortitaaleruit Uangaluunniit Pillunga nikanarsagaaleruit erloqissutiginiaqinagit. Guuti tatiginiaruk, illit Guutigisat siuaasavillu Naalagaat. Inuit-uku tammarsimanerup aqqutaatigut ingerlalersimasut, namminneq isiminnik Guutimik takunninnissaminnik piiaaffigineqarsimasut Guutilluunniit Nipaanik tusarnersumik namminneq siutiminnik tusarsinnaajunnaarsimasut. Taamatut itsillugit inuit Nassaarisimavagut, soorlumi illit tamanna uppernarsarsinnaagit.

Upperisapiloqassusiat taamaasilluni uummataannut assiussimavoq taamalu aqqusinermik Guutimut atanilimmik nanisinissaraluannik akornusersimallugit, Guuti taanna Akitsisitaasimasoq, Pingaartorsuaq.

Ilinni qularutiginiaqinagu inuk Kusanassutsimik tamatuminnga tunutsisoq aamma qangarsuarli Aallartitaasarsimasunik tunutsisuummat aammalu naassaanngitsumit naassaanngitsumullu Guutimut anneruniartunngorsimalluni.

Ahmad-iaa, Allakkat uku ilikkarluarniarniakkit. Inuutillutit oqaatigisarniakkit, taamaasiornissallu unitsinnaveersaariuk. Ilami ilumoorluinnarpoq Guutip aalajangersimammagu inuk tamatuminnga saqqummiussisoq upperisartik pillugu toqutaasut untritillit akissarsiassaattut angitigisumik akilerneqarumaartoq silarsuarnilu marluusuni tamani tapersersorneqarumaarluni. Ajunngequtinik tamakkuninnga Tunisimavatsigik Uagut tungitsinnit ajunngisaarutitut, Taamaasiorsimavugullu pissutigalugu qujaniartut akornanniittariaqaravit.

Guuti pillugu! Kialluunniit ajorsaateqangaartup aliasuuteqartulluunniit ilumoorluinnartumik uummateqarluni Allakkat uku atuarpagit, taava Guutip aliasuutaanik oqilisaatissavaa, ajornartorsiutaarutitillugu anniaataalu peersillugit.

Ilumut, Taanna Naakkinnittuuvoq, Misiginneqataasoq. Guuti naalannarsili, silarsuarnut tamanut Naalagaasoq.

#7610
- Bahá'u'lláh

 

Ilinniartitsinissamut Qinnutit Pilersaarutip Guuterpaluttup Allagaanit

Una qinnut ullut tamaasa atuarneqartariaqarpoq. . .

Guuti-aa! Guuti-aa! Una tassa timmiaq isarorsimasoq, timmineralu arriitsorujussuuvoq – ikioruk, timmisinnaaqqullugu pilluarnerup annaassinerullu qaqqaasa inngiinut aammalu nuannaangaarnermik qiimasunnermillu naassaanngitsukkut timminini aaqqillugu, erinarsuutini qullarlugu Atinni sunit tamanit anginersaasumi siutit nuannaartillugit isillu akisutsilerlugit aqqutissiuinermut ilisarnaatinik takunninnikkut.

Naalagara! Kisimiippunga, kiserliorlunga annikitsuullungalu. Uannut allamik tapersersuisoqanngilaq Illiunngitsumik, allamillu ikiuisoqarani Illiunngitsumik, atasoqarsinnaanngilarlu Illeqartinnak. Kiffartuunnerni nukittorsannga Inngilivillu katersaarsuit ikiorlinnga Oqaatsivit siaruarterniarnerannik ajugaasinnaanngoqqunnga Ilisimassutsillu pinngortitavit akornanni oqaatigilara.

Ilumut sanngiitsut ikiortigaatsit, minnerusunillu Illersortaallutit, ilumullu tassaavutit Pissaanilik, Annerpaaq, Ajugaaffigineqarsimanngisaannartoq.

#9115
- `Abdu'l-Bahá

 

Kialuunniit sumulluunniit ilinniartitsiartorluni angalasup, qaqqakkoortup, inoqajuitsukkoortup, nunakkoortup immakkoortullu qinnut inna atuaqqissaarliuk.

Guuti-aa! Guuti-aa! Pinngortiavit saavanni sanngiissusera nikanassusera maniguuttuussuseralu isigaat, taamaattorli Illit tatigisimavakkit Ilinniutivillu kiffavit nukittuut akornanni siammarnissaa pillugu Nukittussutsit Pissaanerillu tunaaralugu nikuissimallunga!

Naalagaq-aa! Tassaavunga timmiaq isarorsimasoq Illit qilanni isoqanngitsumi aarsaarumasoq. Qanoq ilillunga taamaasiorsinnaavunga Isumassuinerit, Saammaannerit, Nakussatsitsinerit Ikiuinerillu aqqutiginngikkukkit?

Naalagaq-aa! Sanngiissusera nallittuuguk Pissaanerillu atorlugu nakussatsinnga. Naalagaq-aa! Nukillaanganera naakkiguuk Nukittussutsit Ataqqinassutsillu aqqutigalugit ikiunnga.

Naalagaq-aa! Anersaap iluartup anersaarnerata pinngortitat sanngiinnersaat nakussatsissagaluarpagu, kipisaffigisanilu tamaasa angussagaluarpai, kissaatigisanilu tamaasa pigilissagaluarlugit. Ilumummi qangarsuaaniilli Kiffatit ikiorsimavatit, naallu taakku Pinngortitavit sanngiinnersarisimagaluarai Kiffavillu akornini nikanarnerpaajusimagaluartut, nunamilu inuusuni annikinnerpaajusimagaluartut, Akuerinninnerit Pissaanerillu aqqutigalugit Innuttavit nersornarnerpaat inuiassuarnilu ileqqorinnerpaanit salliutinneqarsimapput. Naak siornatigut sullinertut issimagaluartut kissaviarsuttut ataqqinartutut ilersimapput, naallu siornatigut kuunnguatut issimagaluartut, Illit tunisinikkut naakkinnissutsikkullu imarsuartut ilersimapput. Saammaassinerillu sunit tamanit anginersaasoq aqqutigalugu ullorissatut siunnersuinerup killingiusaani qinngortutut ilersimallutik, timmissatut toqusuissutsip naatsiiviani naasorpassualinni qarlortutut, løvitut ilisimassutsip paasisimasaqassutsillu orpippassuini qatimaluttutut, arfertut inuunerup imavissuini aqqaamasutut ilersimallutik.

Ilumut, Tassaavutit Sallaatsoq, Pissaanilik, Angisooq, Naakkinnittunit Naakkinninnerpaaq.

#9116
- `Abdu'l-Bahá

 

Guuti-aa, Guutiga! Isigaat qanoq taarnersuup nunat tamaasa ulissimagai, nunat tamarmik qanoq akersuunnerup inneranik ikumatiginersut, sorsunnerullu aammillu kuisinerup innera Kangiani Kitaanilu ikumasorsuusoq. Aak kuuppoq, timit nunamut eqqagaapput, niaquinnaallu akiuuffiup pujoralaanut nakkartarput.

Naalagaq-aa! Ilisimaatsut taakkua nalligikkit Isigikkillu isumakkeerfiginninnerup ajortinillu isumakkeerinerup isaanik. Inneq taanna qamiguk, taamaalilluni nuissat ussissut killingusaamik taartitsisut akullarniassammata. Piviussutsip Seqerna qinngorneqalerli saammaateqatigiinnerup qinngornerinik, taarnersuaq maanna peersitaali eqqissinerullu qaamanera alanngialasoq nunanut tamanut qinngorneqalerli.

Naalagaq-aa! Inuit uumissuinerup akeqqersimaarnerullu imaanit itisoorsuarmit qaqitikkit taarnersuarmillu isigisaqarfiunngitsumit aniguisikkit. Uummataat peqatigiilersikkit isaallu eqqissinerup saammaateqatigiinnerullu qaamanerinik nuannaaruteqalersikkit. Sorsunnerup aammillu kuisinerup qunnersuanit annaatikkit kukkuluttornerullu taarneranit qilerussaajakkit.

Isaannit saagoq peeruk uummataallu siulersuinerup qaamasuanik qaammarsakkit. Iliorfigikkit Illit nallituininnik saamasumik misigittassutsinnillu, naapertuilluarnerit kamannerillu pissaanilissuit avataannik sajulersitsisoq atornagit.

Naalagaq-aa! Sorsunnerit nangipput. Aliasunneq annilaanganerlu sakkortunerulerput, nunalu ineriartorluarsimasoq sunaluunniit piuneerussaavoq.

Naalagaq-aa! Uummatit artorsarput tarningillu navialisimapput. Tarningit nallinnartut taakkua nallittuutikkit, namminnerlu imminni suli annerungaartumik pigiumasaqarniarnerannut asiginnaqinagit.

Naalagaq-aa! Tarningit nikanartittut naalattullu Illit nunanni saqqummerlik kiinaat siulersugaanerup qinngorneranit qaammarsagaallutik, silarsuarmit qilersugaanatik Illit atinnik nersorinninnerminni, Ilinnik unnersiutiginnipput Illernassutsivillu Tikka naamajuminartoq inuiassuarnut siaruarterlissuk.

Naalagaq-aa! Qatigaat nakussatsikkit, makisiilu nukimmik tunikkit uummataallu pilluartunngortikkit Illit asanninnerpit nalunaaqqutaanit pissaanerpaamit.

Naalagaq-aa! Ilumoortumik, sanngiitsuupput, Illillu tassaavutit Pissaaneqarluartoq, taanna Pissaasoq; pissaaneqanngillat, Illit tassaavutit Ikiortaasoq aamma Nallittuisoq.

Naalagaq-aa! Akerliuniarnerup imarsua qapuppoq, anorersuillu taakku qatsornavianngillat taamaallaat Illit saammaannikkut killeqanngitsukkut nunanik tamanik nalaassisukkut.

Naalagaq-aa! Ilumut, inuit pileritsaassaqarsutsip qunnersuani ipput, allamillu annaassisissaqanngillat taamaallaat Illit saamaannikkut tunissutinnik killeqanngitsutigut.

Naalagaq-aa! Pileritsaassat ajortut tamakkua taarmik siaruaaffigikkit uummatilli qaammarsakkit Illit asanninnerpit qullianik ungasinngitsukkut nunanik tamanik qaammarsaajumaartukkut. Annerusumilli Asasatit nukittorsakkit, taakkua Illit kusanassutsinnik asanninnertik peqqutigalugu nunaminnik, ilaquttaminnik meeqqaminnillu qimatsisut, nunanullu takornartanut aallarsimasut Illit tipiginnerit naamajuminartoq siaruarteriartorlugu Ajoqersuutillu siammartikkumallugu. Kiserliornerini Illit tassaagit taakkua ingiallortaat, nunami takornartami ikiortaat, aliasuutaannik piiaasoq, pilluaannerannilu tuppallersaasoq. Imerusunneranni imigassaagit inuummarissinartoq, nappaataannut katsorsaataagit peqqissinartoq uummataasalu ikumallutik kissarulunneranni nipaallisaataasoq.

Ilumoortumik, Illit tassaavutit Tukkornerpaasoq, Naalagaq saammaalluartoq, aammalu ilumoortumik Illit tassaavutit Misigittarnerpaaq Nallittuinerpaasorlu.

#9118
- `Abdu'l-Bahá

 

Qinnut tulliuttoq ilinniartitsisunit ikinngutinillu ullormut ataasiarluni Atuarneqartassaaq.

Illit-aa Naalagaq ajunngitsoq! Unnersiutigineqarit, Illit siulersuinerup aqqutaanik nerutuumik ajoqersuukkatsigut, kunngeqarfiup matui ammarsimagakkit Piviussutsillu Seqernatigut Illit saqqummersimagavit. Tappiitsut isigisaqalersissimavatit, tusilartut tusaasinnaalersillugit, toqusimasut uummarteqqissimavatit, piitsut

isuunngortissimallugit, tammartajaartut aqqummik ajoqersuussimavatit, panertunillu siggullit siulersorsimallugit

siulersuinerup puilasuanut, aalisagaq imeruttoq piviussutsip imaanut anngutsissimavat, timmissallu nikittartut saammaannerup ruusaanik naatsiivianut qaaqqullugit.

Illit-aa Ajugaqanngitsoq! Uagut tassaavugut Illit kiffatit aamma piitsuutitit, ungasippugut Illit najuinissannik anguniagaqarluta, imerusuppugut imermik Illit puilasunnit pisumik, napparsimavugut katsorsaanissallu qilanaaralutigu. Illit aqqusinnersimanikkut ingerlavugut, allamillu anguniagaqanngilagut neriuuteqaratalu taamaallaat Illit tipigissutsinnik siaruarterinissaq, tarningit tamarmik torlulaarut manna qullartinniassammassuk ”Guuti-aa, aqqummut narlusuumut ingerlatsigut.” Isaat uisitaalittoq qaamaneq takoqqullugu, ilisimaatsussutsip taarneranit aniguisitaalittoq. Qanortoq Illit siulersuinerpit qullianut katersuullik. Qanortoq kinaluunniit tigummisaatsoq pissarsiassamik pili. Qanortoq sumiginnakkat tassaalerlik Illit tupinnartuliannik ilisimanneqataalersut. Ajugaqanngitsoq-aa! Nallittuissutsivit qiviarnerinik isigitigut. Uppernarsagaanermik qilammeersumik tunisigut. Anersaannit Illernartumit anersaarnermik tunisigut Ilinnut kiffartornitsinni ikorfartugaaniassagatta, ullorissatullu qaamasutut nunani makkunani Illit siulersuinerpit qaamasuanik Saqqarneqarniassagatta.

Ilumut, Illit tassaavutit Pissaaneqarluartoq, Pissaasoq, Ilisimasoq Takunnittorlu.

#9122
- `Abdu'l-Bahá

 

Kikkulluunniit Guutip tipigissusianik naamajuminartumik siaruarterisut ullaat tamaasa qinnut inna oqaatigisarlissuk.

Naalagaq-aa, Guutiga! Unnersiutiginninneq qujassuteqarnerlu Ilinnut saatillakka, Illit aqqummut silittumut Kunngeqarfinnut atasumut siulersorsimagamma, aqqusinnersimanikkullu isorartuukkut narlusuukkullu ingerlatissimallunga, Qaamaninnit qinngornermik tupinnartumik isera takunnitsillugu qaammarsarsimagakku, siutiga tupinnartuliat kunngeqarfianni Illit illernassutsivit timmiaasa nipaannut saatissimagakku, uummatigalu Illit asanninnikkut naapertuilluartut akornannut

ajungilersillugu.

Naalagaq-aa! Anersaakkut Illernartukkut uppernarsaqqiiffiginnga, Illit Atikkut nipera naalagaaffiit akornanni oqaaseqartissinnaaqqullugu aammalu Illit kunngeqarfippit saqqumernera pillugu nalunaarutit nuannersut inuit akornannut tunniussinnaaqqullugit.

Naalagaq-aa! Sanngiitsuuvunga, Illit nukittussutsikkut pissaanikkullu nakussatsinnga. Oqara ilaginnaavoq, Illit unnersiutigineqarnissannik eqqaaneqaatissannillu oqalullanga. Nikanartuuvunga, Illit Kunngeqarfinnut isersinnaanissannik ataqqinarsitinnga. Ungasippunga, Nallittuissutsivit alloriusaa qanilliartorlara. Naalagaq-aa! Qullertut qaammarissutut ilersinnga, ulloriaalanga uisorilasoq, orpillu pilluaqqusaasoq inerittunik avalequtinillu pinnersagaq nunanillu makkuninnga alanngiisoq. Ilumut tassaavutit Pissaasoq, Pissaaneqarluartoq Akornusigaanngitsorlu.

#9124
- `Abdu'l-Bahá

 

Illit-aa Guuti asseqanngitsutit! Illit-aa Naalagaaffiup Naalagaa! Tarnit makku tassaapput Sakkutuutit qilammiorpaluttut. Ikiukkit, Katersaarsuillu qutsinnerpaat ataatsimoortitat aqqutigalugit ajugaasinnaanngoqqukkit, taamaalillutik ataasiakkaarlutik amerlasoorsuartut ilerniassammata, nunallu makku Guutip asanninneratigut ilinniutillu guuterpaluttut qaammarsaanerisigut tiguarniassammatigit.

Guuti-aa! Illit tassaagit tapersersortaat ikiortaallu, inoqajuitsumi, qaqqami, qooqqumi, orpippassuarni, narsaannarsuarni imarsuarnilu Illit tatigisarilitsit – taamaalillutik Naalagaaffiup pissaaneratigut, Anersaallu Illernartup anersaarneratigut nipitik qullarniassammatigit.

Ilumut, Tassaavutit Pissaanilik, Angisooq tamanit Anginersaasoq, Tassaavutillu Ilisimasoq, Tusaasoq Isigisorlu.

#9117
- `Abdu'l-Bahá

 

Kinaluunniit naalagaaffinni makkunani illoqarfitsigut nunaqarfitsigullu angalasoq Guutillu tipigissusianik naamajuminartumik siaruarterinissamik ilungersuuteqartoq ullaat tamaasa qinnummik uannga atuartassagaluarpoq.

Guutiga-aa! Guutiga-aa! Nikanassutsinni sanngiissutsinnilu isigaarma

suliassamik annerpaamik ilungersuuteqartunga, aalajangersimallunga Illit

oqaatsivit inuiassuarni oqalliserinissaa Ajoqersuutillu Illit innuttavit akornanni siammarternissaa. Qanoq ililluni uannut iluatsissinnaava Illit Anersaavit Illernartup anersaarneranit tapersersorneqanngikkuma, Illit Kunngeqarfinnit nuannersumit sakkutoorpassuarnit ajugaanissamut ikiorneqanngikkuma, Illillu uppernarsaanitit uannut aqqartinngikkukkit, Taannatuaasutit ippernamik nattoralinngortitsisinnaasoq, kuseriarnermik kuussuanngortitsillunilu imanngortitsillunilu, suarsunnguamillu qaamaninngortitsillunilu Seqininngortitsisinnaasoq?

Naalagara-aa! Pissaaninnik ajugaagajuttumik sunniilluartartumillu

ikiunnga, oqara Ilinnik nersorinnissummik appinniassammat, inuiannilu tamani Illit piginnaassutsinnik unnersiutiginninniassammat aammalu tarnigalu Illit asanninnerpit ilisimassutsivillu viinnianik nuannaaruteqangaarniassammat.

Illit tassaavutit Ajugaqanngitsoq, Namminerlu piumasaminik

iliorsinnaasoq.

#9123
- `Abdu'l-Bahá

 

wholesale air max|cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans|wholesale jewelry china