Return   Facebook   Zip File

Obligatory

KIA TĀKINA IA RĀ, I TE ATA, I TE RĀNUI, I TE AHIAHI PŌ

Te tangata e hiahia ana ki te karakia, me horoi e ia ōna ringa, ā, i a ia e horoi ana ka mea ai a ia:

Whakakahangia tōku ringa e tōku Atua, ka hopu pai ai ia i Tāu Pukapuka ki te pūkaha e kore e whaimana ngā manotini o te ao ki runga i a ia. Manaakitia mai rā ia, kia kaua ia e raweke i ngā rawa nā iwi kē. Tūturu ko Koe te Kaharawa, te Tino Pūkaha.

Nā, i a ia e horoi ana i tōna mata, ka kiia ai:

Kua tahuri ahau i tōku kanohi ki a Koe, e tōku Ariki! Whakamāramatia mai rā ia ki te rama o Tō mata. Tiakina mai rā ia, heoti rā, kia kaua e tahuri ki tētahi kē atu i a Koe.

Kātahi ia ka tukua kia tū, ka huri te kanohi ki Qiblih (te Pokapū o te Arohanui, i.e. Bahjí, Akká), ā ka kiia ai:

Ko tā Te Atua he whakaatu kāhore he Atua i tua atu i a Ia. Nāna ngā kīngitanga o te Whakakitenga, o te orokohanganga. Nāna, tūturu, a Ia, te Matāpuna o te Whakakitenga, i whakatinana; Nāna te kōrerorerotanga ki runga o Hinai, Nāna te Pae O Runga Rawa i whakangihatia ai, ā, kua kōrerotia e te Rākau-Rote kāhore he huarahi o tua atu, a Nāna hoki te karanga i pāohongia ai ki te katoa kei te rangi me te whenua: “Inā, kua tae mai te Pouwhiwhi-Katoa. Nā Te Atua te whenua me te rangi, te korōria me te tōminiona, te Ariki o ngā iwi katoa, me te Mana o runga o te Torōna o runga rawa, o te mata o te whenua hoki!”

Kātahi ia ka tukua kia tuohu, ko ōna ringa ka tau ki ōna turi, me te kī :

e whaikorōria ana ki a Koe, kei runga noa atu o āku whakamihi, me te whakamihi o ētahi kei tōku taha, kei runga noa atu o āku whakaahua me te whakaahua o te katoa kei te rangi me te whenua!

Ā, i a ia e tū ana me te tūwhera o ana ringa, ngā kapu e tohu ana ki runga ki te mata, kātahi ia ka mea:

Kaua rā e kawea kia pāpōuri, e tōku Atua, te tangata, me ōna matimati pīnono, kua piri ki te remu o Tōu tohu atawhai, me Tōu māhaki, e ko Koe, te Tino Poutohu i te Aroha o te hunga Tohu Tino Atawhai!

Kātahi ia ka tukua kia noho me te kī:

Tēnei ahau te kaiwhakaatu o Tōu kotahitanga pū, ā, ko Koe Te Atua, kāhore hoki tētahi Atua i tua atu i a Koe. Tūturu, Nāu Tō Kaupapa i whakaatu mai, Tō Kawenata i tutuki, te kūwaha ki Tō atawhai i whakatūwheratia ai ki te katoa kei te rangi me te whenua. Kia whakapaingia, kia tau te rangimārie, kia whakamihia, kia korōriatia ngā tau o Tōu ate, rātou hei aha koa ngā piki me ngā heke o te ao kāhore kau i tahuri atu i a Koe, kua whakapau i ō rātou kaha katoa, me te whakapono ka riro i a rātou ko tērā Nāu. Tūturu ko Koe, te PoumurungaHara i Ngā Wā Katoa, te Whairawanui-Katoa.

(Ki te hiahia tētahi ki te whakatātaki kē atu o te whiti roa ko ēnei kupu: “ Ko Te Atua pū e whakaatu ana kāhore he Atua i tua atu i a Ia, te Pouāwhina i te Mōrearea, te Matua-Kore,” ka ea. He pērā rā anō, ka ea hoki ki tāna kōwhiri, i a ia e noho ana, ki te whakatātaki i ēnei kupu: “Tēnei ahau te kaiwhakaatu i Tō kotahitanga pū, ā ko Koe Te Atua, kāhore hoki tētahi Atua i tua atu i a Koe.”)

#10182
- Bahá'u'lláh

 

KIA KOTAHI TE TĀKINA I ROTO I TE RUA TEKAU

MĀ WHĀ HAORA, I TE RĀNUI

Tēnei ahau te whakaatu nei, E tōku Atua, Nāu ahau i hanga kia mōhio ahau ki a Koe, kia koropiko hoki ki a Koe. Ko tāku i tēnei wā he whakaatu i tōku kahakore, ināhoki ki Tōu kaha rawa, ki tōku rawakore, ā, ki Tōu whairawa. Kāore kau he Atua i tua atu i a Koe, te Pouāwhinai ngā Wā Mōrearea, te Matua-kore

#10181
- Bahá'u'lláh

 

KIA KOTAHI TE TĀKINA IA RUA TEKAU MĀ WHĀ HĀORA

Ko ia e hiahia ana ki te taki i tēnei karakia, tukua ia kia tū, ka tahuri ki Te Atua, ā, i a ia e tū ana, tukua ia kia titiro whakatematau, whakatemaui, anō nei ia e tatari ana ki te whai tohu a tōna Ariki, te Tohu Atawhai Rawa, te Mākoha. Kātahi ia ka mea:

E ko Koe Te Ariki o ngā ingoa katoa me te Kaihanga o ngā rangi! Ko tāku inoi ki a Koe mā rātou arā mā Ngā Mātāpuna o Tō Mauri kāore i te kitea, Te Whaikorōria Katoa, kia hangaia mai i tāku inoi tētahi muraahi māna hei whakapeto i ngā ārai e aukati nei i ahau mai i Tō ātaahua, tētahi rama hoki hei arataki i ahau ki te moananui o Tō Aroaro.

Tukua ia kia hiki i ōna ringa ki te inoi ki Te Atua - kia whakapaingia, kia whaikorōria a Ia - ā, ka mea:

e ko Koe te Hiahia o te ao, te Tau o te Ate o ngā neihana! Tēnā Koe te kite nei i ahau e tahuri nei ki a Koe, kua wetekina katoa ngā here ki tētahi i tua atu i a Koe, kua piri pū ki Tō aho, mai i reira te katoa o te orokohanganga i oreore ai. Ko ahau Tō pononga e tōku Ariki, me te tama a Tō pononga. Tēnei rā ahau te whakatika nei i tāku tū kia mahi i Tāu e hiahia ai, i Tāu e pīrangi ai, kia kaua tētahi mea i tua atu o Tāu e pai ai. Ko tāku inoi ki a Koe, mā te Moananui o Tōu atawhai me te Rā o Tōu atawhai, whakamahia ki To pononga ko Tāu e hiahia ai, ko Tāu e pai ai. Mā Tōu kaha, kei runga noa atu o te whākīnga, o te whakamihinga! Ko te mea e whakaaturia ana e Koe ko ia te hiahia o tōku ngākau, me te tau o tōku wairua ora. e Te Atua, tōku Atua! Kaua e titiro ki aku tūmanako me āku mahi, e kāo, tirohia kē ki Tāu e hiahia ai, ki Tāu e hīpoki nā i ngā rangi me te whenua. Mā Tōu Ingoa Nui Whakaharahara, e Koe Te Ariki o ngā neihana katoa! Ko tāku e hiahia noa iho nei ko Tāu i hiahia ai, ko tāku e aroha noa nei ahau ko Tāu e aroha ai.

Tukua ia kia tūturi me te tūohu o tōna pane ki te whenua ka tukua ia kia kī:

Kua whaikorōria Koe ki runga noa atu i te whakaahua o tētahi i tua atu i a Koe, i te māramatanga hoki o tētahi mea i tua atu anō i a Koe.

Tukua anō ia kia hiki i ōna ringa ki te inoi me te kī:

e ko Koe, ko te tauwehenga i a Koe te whakarewa i te ngākau me te wairua ora, ā, nā te ahi o Tōu aroha i muramura ai te ao katoa. Kei te kaha tāku inoi ki a Koe mā Tōu Ingoa nāna Koe te katoa o te orokohanganga i whakarata ai, kia kaua e tātāwhi atu i ahau tērā kei a Koe, e Koe te rangatira o ngā iwi katoa! e kitea ana e Koe, e tōku Ariki, tēnei tauhou e tere nei ki tōna kāinga whaikorōria rawa kei raro o te maru o Tōu rangatiratanga, kei roto o ngā tarawāhi o Tōu Aroha; ā, e kimi ana tēnei tangata hara i te moananui o Tōu murunga hara; me tēnei mōkai māhaki te marae o Tōu korōria; me tēnei rawakore te rāwhiti o Tōu whairawa. Nōu te mana o te kupu whakatau i Tāu e hiahia ai. Ko tāku whakaatu, tēnei ahau te kaiwhakaatu kia whakamihia Koe me Āu mahi, kia āta whakarongohia ko Āu e tau ai, kia noho māmā noa iho ki Āu i mea ai.

Tukua ia kia hiki i ōna ringa, kia toru ngā whakatātakinga o te Ingoa Tino Nui Rawa Atu.* Kātahi ia ka tukua kia tūohu ki mua i Te Atua - kia whakapaingia, kia whaikorōria a Ia - ko ōna ringa ki ōna turi - ā ka mea:

Kite mai ai Koe, e tōku Atua, kua oreore tōku wairua ki aku ringa me aku wae, ki te nui o te hiahia ki te koropiko i a Koe, me te kōingo kia maumaharatia Koe, kia whakakorōriatia ko Koe; ko ia e whakaatu nei i tērā ināhoki nā Te Arero o Tōu Ture i whakatātaki ki te kīngitanga o Tō kupu me te rangi o To mātauranga. Ko tāku e aroha nei au, ki tēnei āhua, e tōku Ariki, ki te inoi ki a Koe, ko te katoa kei a Koe, ka whakaahuatia ai taku rawakore rawa atu, ka whakanuia ai Tō tōnui, me Ō taonga, ka whākina ai taku kahakore, ka whakatinanatia ai Tōhou nā kaha, Tōhou nā mana nui.

Kātahi ia ka tukua kia tū, kia rua ngā hikinga o ōna ringa ki te inoi, ā, ka mea:

Kāhore he Atua i tua atu i a Koe, te Kaharawa, te Whairawanui-Katoa. Kāhore he Atua i tua atu i a koe, te Pouwhakarite, mai i te tīmatanga tae noa ki te mutunga. e Te Atua, Tōku Atua! Nā Tāu murunga hara ahau i whaimana ai, nā Tōu aroha ahau i whaikaha ai, nā Tāu karanga ahau i whakaara, ā, nā Tōu atawhai ahau i aratakina ai ki a Koe. Waihoki, ko wai rā ahau mō te tū ki te kēti o te taonenui o Tōu pātata mai, mō te tahuri rānei i tōku kanohi ki ngā rāiti e tīramarama mai rā i te rangi o Tō hiahia? Ko Koe kei te kite, e tōku Ariki, ko tēnei kararehe pōhara e pātōtō nei ki te kūwaha o Tōu atawhai, ko tēnei wairua ora rangitahi e kimi nei i te awa o te oranga mutungakore mai i ngā ringaringa o Tōu whairawa. Nāu te kupu whakahau o ngā wā katoa, e ko Koe te Ariki o ngā ingoa katoa, heoi anō tāku te koropiko ki Tāu e hiahia ai, e Te Kaihanga o ngā rangi!

Tukua kia toru ngā hikinga o ōna ringa, me te kī:

He nui atu Te Atua i ngā mea nui katoa!

Tukua ia kia tūturi ā, kia koropiko i tana rae ki te whenua, ka kiia ai:

He tiketike rawa Koe mō te whakamihi a ērā e tata nei ki a Koe kia piki ai ki te rangi o Tō pātata mai, mō ngā manu o ngā ngākau o ērā e kaingākaunui nei ki a Koe kia taea ai te kūwaha o Tō kēti. Tēnei ahau e whakaatu nei he tapu kē atu Koe i runga noa atu o ngā tini āhuatanga, i runga kē atu o ngā ingoa. Kāhore he Atua i tua atu i a Koe, te Whaikorōria Rawa, te Korōria-Katoa.

Kātahi ia ka tukua kia noho me te kī:

Tēnei ahau e whakaatu nei i te whakaaturanga o ngā hanganga katoa me te Huinga Kahurangi o runga rawa, me ngā kainoho o te Wāhi Tau o runga rawa, ki tua atu hoki, ko te Arero o te Korōria tonu mai i te Pae korōria-katoa, i noho mai ko Koe Te Atua, kāhore he Atua i tua atu i a Koe, ā, ko Ia kua whakatinanatia ko Ia te Pōrehu Ngaro, te Tohu i Kōingotia, nāna hoki i tūhonotia ai, i tuituia ai ngā kupu, te ‘Ko’, me te ‘Ia’ (Ko-ia). Tēnei ahau e whakaatu nei ko Ia Nōna te Ingoa i tuhia e te Pene o te Runga Rawa, ko Ia i kōrerotia ki ngā Pukapuka a Te Atua, te Ariki o te Torōna o runga me te whenua o raro.

Kātahi ia ka tukua ka tū hāngai me te kī:

e Te Ariki o ngā mea katoa, Nāu te katoa e kitea ana, kāore hoki i te kitea! e mārama ana ki a Koe aku roimata, ko aku mapu kau, ā, e rongongia ana aku auē, me āku hakū, me te tangi o tōku ngākau. Mā Tō kaha! Nā aku hara i haukoti taku whakatata ki a Koe; nāna hoki ahau i matara rawa ai i te marae o Tō tapu. Nā Tōu aroha, e tōku Ariki, ahau i whairawa ai, nā te wehenga atu i a Koe ahau i turakina ai, nā te matara rawa i a Koe ahau i kaingia ai. e inoi nei ahau ki a Koe mā Ō tapuwae ki tēnei kōraha, ā, mā aua kupu, “Tēnei ahau. Tēnei ahau.” nā Ō Kōwhiringa i whākī ki tēnei nui whakahirahira, ā, nā ngā hā o Tō Whakakitenga, me ngā hau angiangi o te Awatea o Tō Whatinanatanga, he whakatakotoranga e taea ai e ahau te titiro ki Tō ātaahua, me te mātakitaki i ngā tini āhuatanga kei roto kei Tō Pukapuka.

Tukua kia toru āna whakatātakitanga i te Ingoa Tino Nui Rawa Atu, ā, kia tūohu anō, ko ana ringa kia tau ki ana turi me te kī:

Korōria ki a Koe e tōku Atua, Nāu ahau i āwhina kia mau mahara ki a Koe, ki te tuku whakamoemiti ki a Koe, Nāu ahau i whakamōhio ki a Ia, ki te Mātāpuna o Ō tohu, Nāu anō ahau i akiaki kia koropiko ahau ki Tō Arikitanga, kia whakaiti ahau i ahau anō ki mua ki Tō Arikitanga, ki te whāki hoki i tērā kua whakapuakina e Te Arero o Tō korōria.

Tukua ia kia tū me te kī:

e Te Atua, tōku Atua! Kua koropikona tōku tuarā i te toimaha o aku hara, nā taku kore e whakarongo ahau i tuakina ai. Kia āta kimi whakaaro ahau mō aku mahi hara, me Tōu tuku aroha, ka rewa tōku ngākau i roto i ahau, ka pāwera tōku toto i roto i aku iaia. Nā Tō Ātaahua, e Koe e te Kōingo o te ao! Ka mumura ahau ki te hiki i tōku kanohi ki a Koe, me te toro i aku ringaringa e manako ana ki te rangi o Tōu tōnui. e kitea ana e Koe e tōku Atua, te haukoti o aku roimata i te maumahara ki a Koe, i te whakaatu hoki i Ōu horomata, e Koe e te Ariki o te Torōna o runga me te whenua o raro! Ko tāku inoi ki a Koe mā ngā tohu o Tōu Kīngitanga me ngā pōrehu o Tōu Tōminiona kia mahia e Koe ko ngā tau o Tōu ate e ai ki tā Tōu whairawa, e Te Ariki o ngā mea katoa, e haratau hoki ki Tō atawhai e te Kīngi o ngā mea e kitea ana me ngā mea kāore i te kitea!

Nā, ka tukua ai kia toru ana whākīnga i te Ingoa Tino Nui Rawa Atu, ka tūturi ko tōna rae ki te papa, ka mea ai:

Kia whakamoemititia Koe, e tō mātou Atua, kua tukuna iho ki a mātou tērā e kukume nei i a mātou kia tata ki a Koe, tērā rā ano e whakaratohia ki a mātou ngā painga katoa kua tukuna iho e Koe ki Āu Pukapuka me Āu Karaipiture. Manaakitia mai mātou, ko tā mātou inoi ki a Koe, e tōku Ariki, mai i ngā tini o pōauau, o pōhēhē. Ko Koe rā, tūturu, te Mananui, Te Mōhio-Katoa.

Tukua ia ki te hiki i tōna pane, kia noho me te kī:

Tēnei ahau te whakaatu nei e tōku Atua, ki tērā nā Ō Kōwhiringa i whakaatu, me te tautoko i tērā kua tautokona e ngā kainoho o te Wāhi Tau o runga rawa, me ērā e āmio haere nei i Tō Torōna nui. Ko ngā kīngitanga o te whenua o te rangi Nāu, e Te Ariki o ngā ao!

#10183
- Bahá'u'lláh

 

General

ḤUQÚQU’LLÁH: KO TĒTAHI MŌTIKA NĀ TE ATU

Ko Huqúqu’lláh tētahi tino ture. Mā tēnā mā tēnā tēnei tukunga nō te mea he mātāpuna o te tohu aroha, o te tōnui, o te pai katoa, He takoha e noho ai ki ia wairua ora ki ia ao a Te Atua, te Pouwhiwhi- Katoa, te Whairawanui- Katoa.

Whakanui akehia ai Koe, e Te Ariki o te orokohanganga katoa, kia tahuri ngā mea katoa ki Tō Kotahi. Ki aku arero ā-kikokiko, ā-wairua, ko taku whakaaturanga kua whaitinana Koe, kua whakakitea, kua tukua iho Āu tohu, kua whakatātakina Āu whakaaturanga. Tēnei ahau te whakaatu i Tāu noho kotahi tonu atu i tētahi anō, i Tōu atuatanga i tua atu o ngā mea katoa o te whenua. Tēnei ahau te patipati nei ki a Koe mā te korōria matakite o Tō Kaupapa me te kaha rawa o Tāu Kupu kia tukua mai ki a ia nāna te hiahia ki te whai i Tāu i whakaritea ai mōna ki roto o Tāu Pukapuka me te mātai i tērā e pupū mai te kakara o Tāu whakaaetanga. Tūturu ko Koe te MananuiRawa, te Tohu Tūpore-Katoa, te PoumurungaHara-Katoa, te Marere-Katoa.

#10205
- Bahá'u'lláh

 

KARAKIA MŌ TE MOANANUIA-KIWA

E Koe Te Atua Parakore Kaha Rawa!

E Koe tōku Ariki ngākau māhaki! Tukua mai ki ahau te kaha e āhei ai ahau ki te karo i ngā tūkino o ngā iwi me ngā hūāngatanga o te ao. Hōmai ki ahau te kaha e āhei ai ngā ngaru o aku ngana kia rite ki te tae o Te Moananui-a-Kiwa, ki ngā tahatika o te Rāwhiti o te Uru hoki.

#10246
- `Abdu'l-Bahá

 

MŌ NGĀ HUI

E te Atua Manaaki. Ko tēnei huihuinga ko Ōu hoa kua aukumea ki tō ātaahua, kua tahuna ki te ahi o Tōu aroha. Takahurihia ēnei wairua ora kia anahera o te rangi. whakaorangia rātou mā te hā o Tōu Wairua Tapu, tukua ki a rātou he arero miere, he manawa nui, uwhia ki runga ki a rātou te kaha o runga rawa me te āhei tohu aroha, whakaritea mai ko rātou nei ngā kaitautoko i te kotahitanga o te ira tangata me te pūtake o te aroha me te hūmārire o te ao o te ira tangata, kia whakakorehia ai te pōuri mōrearea o te whakaparahako kūware ki te rama o te Rā o te Pono, ka ngiha ai tēnei ao pāpōuri, ka mau ai i tēnei ao kikokiko ngā hihi o te ao wairua, ka tūhonotia ai ēnei tae rerekē, tae tokomaha kia kotahi, ā, ka ara ake ai ko te waiata o te whakamihi ki te kīngitanga o Tō atuatanga. Tūturu, ko Koe te Tino Mananui, inā, te Kaharawa!

#10190
- `Abdu'l-Bahá

 

MŌ TE AHIAHI

Etōku Atua, tōku Ariki, te Whāinga o tōku kōingo! Tēnei, Tāu pononga, te kimi nei i te maru o Tōu tohu aroha, me te whakangā ki raro i te taumarumaru o Tōu atawhai, te inoi nei ki Tāu manaakitanga me Tāu tiakitanga. e inoi nei au, e tōku Ariki, mā Tōu mata tē moe ai, kia tiakina ōku whatu mai i te kite ake i tētahi atu i a Koe. Whakakahatia mai, ināhoki, ō rāua tirohanga kia āta kitea ai Ō tohu, kia mātai ai i te Pae o Tāu Whakakitenga. Ko Ia ko Koe mā mua o ngā whakakitenga o Tōu Kaha Rawa te whatumanawa o te mana, te ihi, te wehi te tapu ka kōwiriwirihia ai.

Kāore he Atua tua atu i a Koe, te Kaha Rawa, te Whakamārie Rawa, te Takahurihanga Kore Rawa.

#10184
- Bahá'u'lláh

 

MŌ TE ATA

Kua whakaarahia nei ahau ki raro i Tāu maru, e tōku Atua, ā, he taunga nōna e kimi nei i taua wharau kia noho ia ki roto i te Piringa o Tāu maru me te Tūwatawata o Tāu karo. Kia tahuna mai Tōu Māramatanga, e tōku Ariki, ki roto ki tōku hinengaro, whatumanawa hoki, ki ngā mīharo o te Rā o Tāu Whakakitenga, me rite pū ki te tahuna o tōku kikokiko ki ngā hihi o te awatea mai i tō manako.

#10185
- Bahá'u'lláh

 

MŌ TE ĀWHINA ME TE MANAAKI

E Koe, Nōu te kanohi te whāinga o tōku kōingo, Nōu te ātaahua, tōku piringa, Nōu te kāinga, tōku whāinga, Nōu te korōria, tōku tūmanako, Nōu anō te manaakitanga, tōku hoa piritata, Nōu hoki te aroha tōku pūtaketanga, Nōu anō te kōrero, tōku oranga ngākau, Nōu rā te tatanga mai, tōku Tōmina, Nōu te pātata, tōku tino pīrangi, tōku taumata tiketike, tēnei ahau te inoi nei ki a Koe kia kaua ēnei tūāhua e tātāwhia atu i ahau Nāu i tuku ki ngā kōwhiringa o waenga i Āu pononga. Ā tēna, hōmai koa ki ahau ko te painga o tēnei ao me tērā e whai muri mai.

Ko Koe, tūturu, te Kīngi o ngā tāngata katoa. Kāhore he Atua i tua atu i a Koe, e te PoumurungaHara i ngā Wā Katoa, te Tino Marere.

#10187
- Bahá'u'lláh

 

E Tōku Atua, tōku Pūaroha, tōku Kīngi, tōku Tōmina! Mā tēwhea arero e kawe āku whakamoemiti ki a Koe? Kīhai ahau i whakarongo, Nāu ahau i whakaara. I tahuri atu ahau i a Koe, Nā Tāu tohu atawhai ahau i tino āwhina ai ki te tahuri ki a Koe. Anō nei ahau he mea tūpāpaku kau. Nāu ahau i whakaora ki te waiora. Anō nei ahau he mea memenge kau. Nāu ahau i whakaora ki te awa tapu o Tāu kupu, he mea tere mai i te Pene o te Whai Tohu Atawhai -Katoa. e Te Atua Manaaki! Nā Tō whairawa te mauri o te katoa i waihanga; kia kaua ia e aukatia i ngā wai o Tōu tohu atawhai, kia kaua hoki e tātāwhia mai i te moananui o Tōu atawhai. Kei te inoi ahau ki a Koe, Māu ahau e āwhina, e manaaki i ngā wā katoa, i raro i ngā āhuatanga katoa, ki te rapu mai i te rangi o Tō atawhai, Tōu manako onamata. Ko Koe, tūturu, te Ariki o te whairawa, te Kīngi o te kīngitanga mutungakore.

#10188
- Bahá'u'lláh

 

Kī atu: Ko Te Atua ko Ia te whakatutukinga o ngā mea katoa o runga o ngā mea katoa, kāhore hoki tētahi mea o ngā rangi o te whenua e ea i tētahi o tua atu i Te Atua. Tūturu, ko Ia ki a Ia tonu, te Poumātau, te Pouwhakaora, te Kaha Rawa.

#10189
- The Báb

 

MŌ TE HUNGA MATE

(Ko te Karakia mō te Hunga Mate anahe te karakia me whakatātaki ki te whakaminenga; me whakatātaki e tētahi kaiwhakapono, ka tū, ka hū katoa te whakaminenga. Nā Bahá’u’lláh te whakamārama he ritenga nō tēnei inoi kia tekau mā rima tau neke atu te tūpāpaku, kia karakiatia mō mua noa o te tukunga kia tāpuketia, kāore hoki he tahuri ki Qiblih i a ia e karakiatia ana. Ka kotahi te whakatātakitanga “Alláh-u-Abhá”; kātahi te tuatahi o ngā whiti e ono ka tekau mā iwa ngā karakiatanga. Kātahi ka kiia anō, “Alláhu-Abhá”, ko te whiti tuarua ka whai muri mai, ka tekau mā iwa ngā whakatātakinga, huri noa.)

E tōku Atua! Ko Tō pononga tēnei, me te tamaiti a Tō pononga i whakapono ki a Koe me Ō tohu, kua tahuri rā tōna kanohi ki a Koe, e wātea ana i te katoa, heoti rā Mōu. Ko Koe, tūturu o ngā mea tohu aroha, te tino o rātou ngā mea Tō atawhai rawa.

Ārahina rā ia, e Koe te poumuru i ngā hara a te tangata, te pouhuna i ā rātou hapa, e ai ki te rangi o tō whairawa, me te moana o tō atawhai. Tukua ia kia uru ki roto ki ngā takiwā o Tō tohu aroha nō mua noa atu o te tūāpapa o te whenua, o te rangi. Kāhore he Atua i tua atu i a Koe, Te PoumurungaHara i ngā Wā Katoa, te Marere Rawa.

Tukua ia ki te mea pēnei (arā, mō ia o ngā whiti e ono o raro ake nei, kia kotahi te tātaki i te mihi “Alláh-u-Abhá,” kātahi ka tekau mā iwa tātakinga o ia whiti):

Alláh-u-Abhá (x1)

Ko tātou katoa, tūturu, e koropiko ana ki Te Atua. (x19)

Alláh-u-Abhá (x1)

Ko tātou katoa, tūturu, e tūohu ana ki mua i Te Atua (x19)

Alláh-u-Abhá (x1)

Ko tātou katoa, tūturu, e piripono ana ki Te Atua (x19)

Alláh-u-Abhá (x1)

Ko tātou katoa, tūturu, e whakamoemiti ana ki Te Atua (x19)

Alláh-u-Abhá (x1)

Ko tātou katoa, tūturu, e whakawhetai ana ki Te Atua (x19)

Alláh-u-Abhá (x1)

Ko tātou katoa, tūturu, e hūmārire ana i roto i Te Atua (x19)

(Mē he wahine te tūpāpaku, ka mea: Ko Tō hāwini tēnei, me te tamāhine a Tō hāwini, te aha noa ...)

#10191
- Bahá'u'lláh

 

Ko Ia Te Atua, korōria ki a Ia, ko Ia Te Ariki o te aroha me te tōnui!

Whaikorōria ki a Koe, e Koe, e tōku Atua, Te Atua Kaha Rawa. Tēnei ahau te whakaatu i Tō kaha rawa me Tō āhei nui, ki Tōu tino rangatiratanga me Tō tohu pourauaroha- ngākau māhaki, ki Tō atawhai, ki Tō mana, ki te kotahitanga o Tō Mauri, o Tōu Iho. Tō tapu, korōria hoki o runga o te ao tūroa, o ō ngā mea katoa hoki o reira.

E tōku Atua! e kite nei Koe i ahau kua wehea atu i te katoa tua atu i a Koe, e kaha nei ki te piri ki a Koe, e tahuri nei ki te moananui o Tō whairawa, ki te rangi o Tō popore, ki te Rā o Tō atawhai.

E Te Ariki! Tēnei ahau te whakaatu nei kei Tō pononga Tō Whirinakitanga, ko ia hoki tērā te Wairua i whakaora ai Koe i te ao.

Ko tāku tono ki a Koe mā te mīharo o te Ao o Tō Whakakitenga, kia arohaina te whakaae mai i a ia ko tāna i taea ai e ia i Ō rā. Tukua koa kia tau rā te korōria ki runga i a ia o Tāu i pai ai, kia kākahuria ia ki Tō whakaaetanga

Kei tōku Ariki! Tēnei ahau me ngā orokohanganga katoa e whakaatu nei i Tō āhei nui, ā ka inoi nei ahau kia kaua Koe e tahuri atu i a Koe ko tēnei wairua kua piki ake ki a Koe, ki Tō kāinga i te rangi, Tōu Wāhi whaikorōria, me Ō piringa o te piritata, e Koe, Te Ariki o ngā iwi katoa!

Tēnā tukua, e tōku Atua, kia hui Tō pononga me Ō kōwhiringa, Ō hato, Ō Karere kei ngā wāhi o te rangi tē taea ai e te pene te tuhi, te arero rā anō hoki te whākī.

Kei tōku Ariki, ko te pōhara tūturu kua tere atu ki te Kīngitanga o Tō whairawa, te tauhou ki tana whare kei tō wā kāinga, ko ia kua kino te hiainu ki te awa i te rangi o Tō Tōnui. Kia kaua ia e hapa, e Te Ariki, mai i tōna wāhi o te hākari o Tō atawhai, mai hoki i te popore o Tō whairawa. Tūturu ko Koe te Kaharawa, te Tohu Tūpore, te Whairawanui-Katoa.

Kei tōku Atua, kua whakahokia Tō Whakawhirinaki ki a Koe. He tau rā ki Tō atawhai me tō whairawa kua karapotitia Ō tōminiona i te rangi i te whenua, hei oati ki Tōu nā kātahi anō ka pōwhiritia i Ō tākoha me Ō tukunga iho, me ngā hua mai i te rākau o Tōu tohu aroha! Pūkaha ana Koe ki te mahi ki Tāu e pai ai, kāore he Atua tua atu i a Koe, te Tohu Tūpore, Te Whairawa Nunui, te Mākoha, te Poutuku, Te Poumuru Hara, te Tongarerewa, te Mōhio-Katoa.

Tēnei ahau e whakaatu nei, Kei tōku Ariki, kua ākina e Kōe kia manaakitia e te tangata tana manuwhiri, ā i a ia hoki kua piki ake ki a Koe tūturu kua tae ake ki Tō Aroaro. Meinga ko tāna ki Tāu e pai ai, ki Tō atawhai, tōnui hoki! Mā Tō korōria, tūturu ahau te mātau e kore rawa Koe e whakapupuru i a Koe mai i Tāu i akiaki ai i Ō pononga, e kore rawa rā ano Koe e tupe i a ia kua piri ki te taura o Tō tōnui kua piki ake hoki ki te pae o te Pūaotanga, ki te mātāpuna o Tō whairawa.

Kāore he Atua i tua atu i a Koe, te Kotahi, te Takitahi, te Pūkaha, te Mātau-Katoa, te Whairawa.

#10192
- Bahá'u'lláh

 

Kei tōku Atua! e Koe te poumuru i te hara te kaituku i ngā tākoha, te kaiwhakaora o ngā mate!

Tūturu, ko tāku inoi ki a Koe kia murua ngā hara o te hunga kua whakarere i te kākahu kikokiko kua piki ake ki te ao wairua.

Kei tōku Atua! Kia horoia rātou i ngā hara, kia mahea ō rātou pōkē, kia tahurihia tō rātou pōuriuri ki te māramarama. Meinga rātou kia uru ki roto ki te kāri o te harakoa, horoia rātou ki te wai parakore, tukua rātou kia kite i Ō ahurei i runga o te maunga teitei rawa.

#10193
- `Abdu'l-Bahá

 

MŌ TE HUNGA RANGATAHI

E Koe te Ariki ngākau māhaki! Tukua mai koa ētahi parirau e rua mai i te rangi ki tēnā ki tēnā o ēnei pīrere, me te mana wairua e taea ai e rātou te topa mā tēnei wāteatanga mutungakore ka hōkā ai ki ngā tiketike o te Kīngitanga Abhá. e Te Ariki! Whakakahangia ēnei pihipihinga kōpīpī kia tupu katoa hei rākau whaihua, makuru, huākumu hoki. Meinga ēnei wairua ora kia wikitōria mā te mana nui o Āu tini o te rangi, kia taea ai e rātou te kōnatu i ngā hōia o te hē me te kūware, kia horahia te kara o te hoahoatanga me te aratakitanga i waenga o te iwi: kia taea ai e rātou, anō nei he hau angiangi o te koanga, te whakaora me te whakakipakipa i ngā rākau o ngā wairua ora kia rite hoki ki ngā kōuaua o te kōanga e kākāriki, e makuru ai ngā pārae o taua rohe. Ko Koe te Mananui me te Pūkaha; ko Koe te Poutuku me te Rauaroha-Katoa.

#10201
- `Abdu'l-Bahá

 

E Koe te Ariki ngākau māhaki! Tukua mai te tautoko o te rangi ki runga ki tēnei tamāhine o te kīngitanga, āwhinatia mai koa kia noho pūmau, piripono ki Tō Kaupapa ka taea ai e ia, anō nei ko ia tētahi manu reo āwenewene o te māra rōhi o ngā pōhewa, te wheko puoro me te hā mīharo ki te Kingitanga Abhá, he kawe harakoa ki te katoa. Meinga ia kia whaikorōria ki waenga o ngā tāmāhine o te kīngitanga, whakaaheitia ia kia whiwhi i te ora mutungakore.

Ko Koe te Poutuku, te Rauaroha-Katoa.

#10202
- `Abdu'l-Bahá

 

E Te Ariki! Meinga tēnei taiohi kia kōpura, hōmai rā Tāu manaaki ki runga ki tēnei kīrehe rawakore. Tukua mai te māturanga ki runga i a ia, kia whaikaha anō i te pūao o te atatū, tiakina hoki ia i te ataata o Tāu maru kia wātea ia mai i te hē, ka piripono ai ia ki te ponongatanga ki Tō Kaupapa, ka arataki ai ia i te hunga pōrori, ka ārahi ai i te taitaiā, whakawātea i te mauhere, whakaara hoki i te arokore, ka whakapaingia ai te katoa ki Tōu maumahara, korōria hoki. Ko Koe te Mananui me te Pūkaha.

#10203
- `Abdu'l-Bahá

 

Korōria me te whakamoemiti ki a Koe, e Te Ariki tōku Atua! He pihinga papai tēnei kua tōkia ki ngā māra o Tōu aroha kua whāngaia hoki ki ngā ringaringa o Tōu Arikitanga. Nāu ia i tāuwhitia ki te puna o te oranga mutungakore i kōhuhū mai i ngā māra o Tāu kotahitanga, ā, Nāu ngā kapua o Tōu tohu atawhai pūhou i kōuaua i Āu manako ki runga i a ia. Kua tupu, kua whanake mai i raro i te maru o Āu whakapainga i whakatinanatia mai i te Rā o Tōu mauri atua. Kua kowhera ki te rau me te puāwai, kua kī i te hua mai i te tukunga mai o Āu tākoha, Āu rawa mīharo, kua kakaretia e te hau angiangi e tōrino ana mai i te ahunga o Tāu kaingākaunui

E Te Ariki! Meinga tēnei pihinga kia makuru, kia mata, kia matomato mā te uatātā o Tāu rawa motuhake me Tāu manako, inā rā Tāu i uwhia ai ngā tāpenekara o te tapu i Tāu Kīngitanga mutungakore, i whakareia ai ngā mauri o te kotahitanga i te marae o te huinga anō.

e Te Ariki! Āwhinatia ia mā te whakakaha o Tāu tohu atawhai mea puta mai i Tāu Kīngitanga tē kitea ai, whakahirihiritia ia ki aua tini kāore i te kitea e ngā whatu o Āu pononga, tukua hoki ia kia whai tūnga tōtika ki Tō aroaro. Kia wetekina tana arero kia whakatātakina Koe, whakaharakoatia hoki tana ngākau kia whakanuia Tōu korōria. Kia whakapiataatatia tana kanohi ki Tāu Kīngitanga, kia whairawa ia ki te rohenga o runga, ā, kia whakaūtia ia hei pononga o Tō Kaupapa.

Ko Koe te Pūkaha-Katoa, te Korōria-Katoa, te Kaha Rawa.

#10204
- `Abdu'l-Bahá

 

MŌ TE HUNGA TAMARIKI

E te Ariki, tōku Atua! Ko ia nei tētahi tamaiti i puta mai i ngā hūhā o tētahi o Āu pononga, Nāu i tukua mai ai tētahi tūranga nui ki ngā Pukatuhi o Tō ture mutungakore ki Ngā Pukapuka o Tō hiahia.

Tēnei ahau te inoi nei ki a Koe mā Tōu ingoa, e taea ai e te katoa te whakawhiwhia ki tāna e hiahia ai, kia tukua te tauranga e te tamaiti nei te wairua ora pakari ake ki waenga o Āu pononga; kia puta mārama ai a ia ki te mananui o Tōu ingoa, kia taea ai e ia te whākī i Tōu korōria, kia tahuri ai tōna kanohi ki a Koe, me te pātata atu ki a Koe. Tūturu, ko Koe Tērā, mai i mua noa atu, te pūkaha ki te mahi i ngā mahi e hiahia ana Koe, Tērā rā anō, mō ake tonu atu, te whaikaha ki te mahi i Tāu e hiahia ai. Kāhore he Atua i tua atu i a Koe, te Whaikorōria, te Amaru, te Pouwhakaratarata, te Mananui, te Autō-Katoa.

#10206
- Bahá'u'lláh

 

E Te Atua! Whakaakona ēnei tamariki. Ko aua tamariki nei ngā tupunga o Tāu māra, ngā pūāwai o Tāu raorao, ngā rōhi o Tāu kāri. Tukua Tō ua kia heke ki runga i a rātou; kia whiti te Rā o Tūturutanga ki runga ki a rātou me Tōu aroha. Kia whaiora ai rātou i tō hau angiangi kia whakaakona ai rātou, kia tupu, kia pūāwai, kia puta ki te ātaahua nui whakahirahira. Ko Koe te Pouhōmai. Ko Koe te Mākoha.

#10207
- `Abdu'l-Bahá

 

E Te Atua, ārahina ahau, tiakina mai, kia meinga ahau hei rama pīataata, hei whetū tīramarama. Ko Koe te Mananui me te Pūkaha.

#10208
- `Abdu'l-Bahá

 

E Te Ariki! Meinga ēnei tamariki hei hua papai. Tukua rātou kia tupu, kia puāwai ki te Māra o Tāu Kawenata, ūwhia hoki te kaha mohou me te ātaahua mā te tātā mai i ngā kapua o te Kīngitanga korōria-katoa.

E Koe te Ariki ngākau māhaki! He tamaiti noa iho ahau, kia whakanuia ahau mā te tuku kia uru ahau ki te kīngitanga. Nō te whenua ahau, meinga ahau mō te rangi; nō raro nei ahau, mō runga kē ahau whai wāhi ai; e pāpōuri ana, tukua ahau kia hākoakoa; nō te kikokiko, meinga ahau mō te wairua, ā, tukua hoki māku Āu rohenga mutungakore e whakatinana.

Ko Koe te Pūkaha, te Rauaroha-Katoa.

#10209
- `Abdu'l-Bahá

 

Ko Ia Te Atua! e Te Atua, tōku Atua! Tukua mai ki ahau te manawa parakore, he ōrite ki te poe.

#10210
- `Abdu'l-Bahá

 

E Te Ariki! He tamaiti noa iho au; tukua ahau kia tupu i raro o te ataata o Tōu kaingākau-nui. He kākano kau; meinga ahau kia whāngaia ki ngā uatātā mai i ngā kapua o Tāu manaaki. He pihinga noa iho ahau o te māra o te aroha; meinga ahau kia tupu kia puāwai.

Ko Koe te Mananui me te Pūkaha, ā, ko Koe te Rauaroha-Katoa, te Mōhio-Katoa, te Kite-Katoa.

#10211
- `Abdu'l-Bahá

 

E Koe te Āriki korōria tonu! Meinga tēnei hāwini iti Nāu kia whakapaingia kia harikoa; kia whakaahurutia ki te aroaro o Tōu kotahitanga, kia inu mai i te kapu o Tōu aroha ka whakakiia ai ia ki te mataora me te manawarū ka tūringiringitia ai ngā tīare kakara pū. Ko Koe te Mananui me te Pūkaha, ā, ko Koe te Mōhio-Katoa, te Kite-Katoa.

#10212
- `Abdu'l-Bahá

 

MŌ TE HUNGA WAHINE

E Te Atua! Ko ngā whakawaitanga Nāu i tuku mai he pani ki ngā hakihaki o te katoa e koropiko ana ki Tāu e hiahia ai; ko te maharatanga i a Koe he rongoā mō ngā manawa o te iwi kua whakatata ki Tāu kōti; ko te pātata ki a Koe te oranga tūturu o Āu ipo; Ko Tō Aroaro e kōingotia ana e te iwi e kaimomotu ana kia kite i Tōu kanohi; ko te matara mai i a Koe he autō ki te iwi kua whakanui i Tōu kotahitanga, ko te tauwehenga i a Koe te hemotanga o te iwi e mōhio ana ki Tō pono!

Tēnei ahau te inoi nei ki a Koe mā ngā mapu kau o ngā wairua ora e hotuhotu ana ki a Koe, mai i tō rātou matara mai i Tāu kōti, ā mā ngā tangi o Āu ipo e tangiweto nei ki tō rātou wehenga mai i a Koe, kia whāngaia ahau ki te waina o Tāu mātauranga, me ngā wai ora o Tōu aroha, Tōu rekareka hoki. Anei rā Tāu hāwini, e tōku Ariki, kua wareware katoa i te katoa i tua atu i a Koe, kua hākoakoa ki Tōu aroha, kua tangi hoki ki ngā takahanga ki runga i a Koe mai i ngā ringa o te hunga mahi kino o waenga o Āu koiora. Māu rā pea hei tapa māna ko Tāu e tapa ai mō ēra o Āu hāwini e karapoti ana i te torōna o Tōu Rangatiratanga, e mātai ana i te pōahiahi, i te awatea, ki Tō ātaahua.

Ko Koe, tūturu, te Ariki o te Rā Whakawā.

#10197
- Bahá'u'lláh

 

Korōria ki a Koe, E Te Ariki tōku Atua! Ko Koe tēnā Nāu te ahi i ngiha ai kia mura mai ngā manawa o te hunga e mōhio ana ki Tāu kotahitanga; nā ngā hahanatanga o Tōu mata i mārama ai ngā kanohi o te hunga kua tata ki Tō kōti. Te hōrapa hoki e tōku Atua, o te awa o Tāu Matatau! Te reka hoki e tōku Kōingo, o te wharanga, nā tōku aroha ki a Koe, me te take o Tāu rēhia, i pāngia ai ahau ki ngā rāti o te hunga mahi kino! Kātahi te rekareka o ngā tūnga koirā Tāu ara, ā hei whakaatu i Tāu Whakapono, ka mau i ahau mai i ngā hoari o te hunga whakaponokore!

Ko tāku inoi ki a Koe mā Tō ingoa Nāu te kore e tau e takahuri kia tau, te mataku ki te māia; te whakaiti ki te whakakorōria, mā Tō atawhai ahau e āwhinatia ai, āu pononga e whakarei i Tōu ingoa, kia tukuna Tō Karere, kia whakaaturia Tō Kaupapa, ka taea ai e mātou te kore e nuku mai i ngā pāpātanga o ngā iwi hē, mai i te riri a te hunga whakaponokore rānei. e ko Koe tōku Tau Pūmau!

Ko ahau, e tōku Ariki, Tāu hāwini, kua rongo i Tāu karanga, kua tere ki a koe, te puta mai i a ia anō, me te whakatā o te manawa ki runga i a Koe. e kaha nei tāku inoi ki a Koe, e tōku Ariki, mā Tōu ingoa i puta ai ngā taonga katoa o te whenua hei ārai i ngā whakapiko a te hunga kāore i te whakapono ki a Koe, kei te whakahē i Tāu pono.

Pūkaha ai Koe ki te mahi i tāu e hiahia ai. Ko Koe, tūturu, te Mōhio-Katoa, te Whaiwhakaaro-Nui.

#10195
- Bahá'u'lláh

 

Korōria ki a Koe, E Te Ariki tōku Atua! Ko Koe rā Ia Nāna ngā mea katoa i hanga mā te kupu o Tāu i hiahia ai, te orokohanganga katoa i puta ai mā te mana o Tōu tino rangatiratanga mananui. Ko ngā tāngata whaikaha nui kua whakaititia i mua i ngā whakakitenga o Tōu korōria, ā ko rātou e whaingoi ana kua kūnāwiri i te kitenga i ngā taunakitanga o Tōu kaha rawa. Ko ia tangata matakite kua kore e pērā mai i te mumura o te kororia o Tōu kanohi, a ko ia e whairawa ana kua rawakore, kua pōhara i te kitenga o te nunui o Tōu tōnuitanga.

Tēnei ahau te inoi nei ki a Koe mā Tōu Ingoa Korōria-Katoa, Nāna Tāu nā whakakākahu i ngā iwi kāinga o te kīngitanga o Tāu whakakitenga, me ngā kainoho o te rangi o Tāu e hiahia ai, kia tukua tōku wairua ora kia tōngia ki te rekareka o te tangi a te Manu o te Rangi e waiata ana i waenganui o ngā peka o te rākau o Tāu kupu ko Koe Te Atua, kāore kau tētahi Atua i tua atu i a Koe.

Horoia ahau ki ngā wai o Tōu mahi tohu, e tōku Atua, meinga ahau katoa Nāu, kia whakatata ahau ki te Tāpenekara o Tāu Kaupapa me te Piringa tino aroha o Tō Aroaro, Nō reira tohungia māku ngā mea katoa Nāu i tohu mō ngā taupuhi o waenga o Āu hāwini, kia uaina ahau ki tērā tōku kanohi e ngiha ai, tōku ngākau e ora ai.

Kei a Koe te kaha e taea ai Tāu e hiahia ai, Tāu e tohungia ai, Tāu e pai ai.

#10196
- Bahá'u'lláh

 

Korōria ki a Koe, E tōku Atua! Ko tētahi o Āu hāwini, i whakapono ki a Koe me Āu tohu, kua puta ki raro o te ataata o te rākau o Tō kotahitanga. Tukua ia kia inu, e tōku Atua, mā Tōu Ingoa, i te Mea Whaitinana, Mea Ngaro hoki, o Tāu Waina hirahira kua hīratia ka wātea ai ia mai i tōna ake tuakiri, ka meinga ai a ia kia piripono katoa ki Tōu whakamaumaharatanga, me te wetewetea mai i tētahi i tua atu i a Koe.

Nāu a ia i whakakite ki te mātau ki a Koe, e toku Atua, kauaka ia e whakaparautia, mā Tōu kaingākaunui, Tō atawhai; ā, nā Tō karanga kia tata mai ia ki a Koe, kauaka ia e panaia atu i a Koe, mā Tāu tohu aroha. Tukua ki a ia te tini o ngā hiranga e kitea ana ki runga o te mata o Tāu ao. Ko Koe, tūturu, te Poutuku Nui, Nāna te tohu atawhai whānui whakahirahira.

Ki te tukua e Koe ki runga o tētahi o Āu koiora te ōritetanga o ngā kīngitanga o te whenua me te rangi, ka kore noa e mimiti ki te moroiti o te ngota te whānui whakahirahira o Tāu rohe. Nui rawa ake ko Koe i te Mea Nui kua taunga te ira tangata te tapa i a Koe, ko te taitara nei tētahi mea kotahi tonu o Ōu ingoa, te katoa he hanganga mai i te tūtohinga kau o Tāu e hiahia ai.

Kāore kau he Atua i tua atu i a Koe, te Atua mananui, te Atua korōria, te Atua matatau, whakaaronui hoki.

#10198
- Bahá'u'lláh

 

E Te Ariki, e ko Koe Nāu te tohu aroha e karapoti nei i te katoa, Nāu te murunga hara mārama pai, Nāu te whakahirahira, Nāu te murunga hara me te manakitanga ki te katoa, me ngā rama o Tāna murunga hara he mea tuku ki te ao katoa! e Te Ariki o te Korōria! Tēnei ahau te kaha inoi atu nei ki a Koe me te whiu roimata kia ūwhia tāu hāwini, kua piki ake nei ki a Koe, ko ngā tirohanga mai i te whatu o Tāu tohu atawhai. Kākahuria a ia ki te pueru o Tō atawhai e hahana ana ki ngā whakarei o te Wāhi Pai Rawa i te rangi, ā, kia whai maru a ia ki raro o te rākau o Tō kotahitanga whakahahanatia tana kanohi ki ngā rama o Tāu tohu aroha me Tō ngākau māhaki.

Tukua mai ki tō hāwini e Te Atua, ngā kakara tapu i pupū mai i te wairua o Tōu murunga hara. Meinga ia kia noho ki tētahi kāinga hākoakoa, whakaorangia tōna pōuri ki te pani o Tāu tūtakitanga anō, ā, e ai ki Tāu e hiahia ai, tukua ia kia uru ki roto o te Wāhi Pairawa tapu. Tukua kia heke ngā anahera o Tōu kaingākaunui ki runga i a ia, manaakitia hoki ia ki raro o Tāu Rākau tapu. Ko Koe, tūturu, te Poumurunga-Hara i ngā Wā Katoa, te Marere Rawa, te Whairawanui-Katoa.

#10194
- `Abdu'l-Bahá

 

E tōku Ariki, tōku Tōmina! Tauhoatia mai ahau me taku kaha moke, haere ngātahi mai ki tōku manenetanga. Tangohia taku pāpōuri. Meinga ahau kia piripono ki Tō ātaahua. Unuhia ahau mai i te katoa i tua atu i a Koe. Autōhia ahau mā Ōu kakara o te taputanga. Meinga ahau kia noho ki Tōu Kīngitanga ki a rātou kua tauwehea ki te katoa i tua atu i a Koe, rātou e minaka ana ki te whakarato i Tōu aroaro tapu, rātou e kaha ana ki te tū ki te mahi mō Tō Kaupapa. Whakakahangia mai ahau kia tū hei hāwini Nāu e whakaea nei i Tāu e pai ai. Tūturu ko Koe te Tohu Tūpore, te Marere.

#10199
- `Abdu'l-Bahá

 

MŌ TE HUNGA WĀHINE E KŌPŪ ANA

Tōku Ariki! Tōku Ariki! e whakahōnore ana ahau i a Koe, e tuku whakamoemiti ana ki Tāu i hōmai ki Tō hāwini, ki Tō mōkai, me te inoi, te tuohu nei ki a Koe, te take, Nāu ia i arataki pū ki Tāu kīngitanga mārama, Nāu hoki ia i rongo ai i Tāu karanga whaikororia mai i te ao kikokiko, i kite ai hoki i Āu tohu e taunaki nei i te whakakitenga o Tāu kīngitanga o runga rawa o ngā mea katoa.

e tōku Ariki, ka tapaea e ahau te hua o tōku kōpū ki a Koe. Māu rā pea ia e meinga ai kia whaiwāhi karamihi ki Tāu Kīngitanga, whai waimarie hoki mā Tāu manaaki me Tāu mahi tohu; kia kune ai, kia tupu ake ai i raro i te whaitohu o Āu akoranga. Tūturu, ko Koe te Tohu Tūpore! Tūturu, ko Koe te Ariki o te Manako Nui!

#10200
- `Abdu'l-Bahá

 

MŌ TE IRA TANGATA

E Koe Te Ariki ngākau māhaki! Nāu te katoa o te ira tangata i hanga mai i te pakiaka kotahi. Nāu i whakatātaki me noho katoa ki te kāinga kotahi. Ki mua o Tōu Aroaro Tapu, he pononga katoa Nāu; kei raro o Tōu Tāpenakara te katoa o te ao tangata; kua mene katoa mai ki Tāu Tēpu o te Whairawa, kua whakamāramatia katoatia mā te rama o Tōu Manaakitanga.

E Te Atua! He atawhainga Nāu i te katoa. Nāu ngā painga i hōmai mā te katoa, Nāu te katoa i maru, Nāu he oranga i hōmai mō te katoa, Nāu ko tēnā, ko tēnā i whakawhiwhia ai ki ngā pūmanawa, ki ngā pukenga, rūmakina ana te katoa ki roto o te Moananui o Tāu Atawhai.

E Koe Te Ariki ngākau māhaki! Kotahitanga katoa. Kia whakaae mai ngā hāhi katoa, kia kotahi katoa ngā iwi, kia kitea ai ko tēnā ko tēnā hei whānau kotahi, ko te ao hei kāinga kotahi anō. Kia noho tahi katoa i raro i te rangimārie papai rawa atu.

E Te Atua! Hīkina ki runga te kara o te kotahitanga o te uri tangata.

E Te Atua! Whakapūmautia te Rangimārie Nui Rawa Atu.

Māu e Te Atua, ngā ngākau e whakapiri kia kotahi.

E Koe e Te Matua Atawhai, e Te Atua! Whakaharakoangia ō mātou ngākau ki te kakara o Tōu aroha. Kia mārama ake ō mātou karu mā te Māramatanga o Āu Tohutohu. Whakangahaua mai ō mātou taringa ki te rangi o Tāu Kupu, whakawhirinakitia mātou katoa ki te Pātūwatawata o Āu Manaakitanga.

Ko Koe te Mananui me te Pūkaha. Ko Koe te Murunga Hara ko Koe anō te Pouwhakarapa i ngā poka tata o te uri tangata!

#10213
- `Abdu'l-Bahá

 

E Te Atua e Koe, Nāu Tōu ātaahua i maka ki runga o ngā tūturutanga whakaharahara o te tangata, te waiho ki runga ki a rātou ngā rama muramura o te mātauranga me te tohutohu. Nāu rātou i kōwhirihia ai mai i ngā ōrokohanganga katoa ki tēnei aroha whakahirahira, Nāu rātou i kōpakina ai ki ngā mea katoa kia mōhio ai rātou ki te tino mauri o roto, kia whakaaturia ai ō rātou pohewa, te kukume i a rātou mai i te pōuritanga ki te ao mārama! “Ko Ia tūturu te whakaatu nei i Tōna aroha motuhake ki ērā ki tāna e hiahia ai.”

E Te Ariki, āwhinatia māi ko ngā tau o Tōu ate ki te whiwhi i te mātauranga ki ngā pūtaiao me ngā toi, ki te wetewete i ngā muna e ngakaunuitia nei ki te tino tūturutanga o ngā orokohanganga katoa. Meinga kia rongo ai rātou i ngā pono huna kua tuhia, kei te manawa pū o te katoa e pupurutia ana. Meinga rātou, he tohu o te aratakinga i waenga o ngā kīrehe katoa, he hihi tūkoi o te hinengaro e tuku ana i ō rātou rama ki tēnei, te “oranga tuatahi”. Meinga rātou he kaiārahi o te ira tangata Mōu, he kaiarataki o Tōu ara, he mātārere, he kaiwhakahau i te tangata ki Tōu Kīngitanga

Tūturu ko Koe te Pūkaha, te Kaitiaki, Te Mananui, te Pouwawao, te Mananui, Te Marere Rawa.

#10214
- `Abdu'l-Bahá

 

MŌ TE KŌHUNGAHUNGA

Ko Ia ko Koe, e tōku Atua, Mā Ōu ingoa te hunga e māuiuingia ana me te hunga e matengia ana e whakaora, te hunga hiainu e whai wai, te hunga manawapā e whakangā, te hunga matawhawhati e whai arataki, te hunga whakahaurarotia e whaikorōria, te hunga pōhara e whairawa, te hunga kūware e whakamātautia, te hunga pāpōuri e whakaharikoatia, te hunga māeke e whakamahanatia, ā, ko te hunga e pēpehitia ana e whakahikitia. Nā Tōu ingoa e tōku Atua, ngā hanganga katoa i whakaoreoretia ai, ngā rangi i whakahoratia ai, te whenua i whakatūria ai, ngā kapua i hikitia ai me te whenua kia uātātāngia ai. Tūturu, koia tēnei te tohu o Tō atawhai ki runga ki Āu kīrehe koiora katoa.

Nō reira tāku tino inoi ki a Koe, mā Tōu ingoa Nāna Tāu whakatinanatanga i Tōu Tino Atuatanga, ā, ko Tāu Kaupapa i nui ake ai i te katoa o te orokohanganga, ā, mā tēnā mā tēnā o Oū ingoa hirahira me Ōu āhuaranga tiketike, ā, mā ngā horomata nāna ko Tō Mauri matakite, whaikorōria rawa, i pāohotia ai, kia tukua mai i tēnei pō ngā kapua o Tāu tohu aroha; ngā ahau o Tāu whakaoranga ki runga ki tēnei kōhungahunga Nāu ia i whakatata ki Tōu korōria Ake ki te kīngitanga o tāu orokohanganga. Nō reira kākahuria a ia e tōku Atua, mā Tō atawhai, ki te pueru o te hauora, ā, tiakina ia e tōku Kōingo, mai i ngā tūkinotanga, me te turekore, ā, mai i ngā āhua katoa he whakaweriweri ki a Koe. e taea ai e Koe ngā tini mea katoa, ko Koe tūturu, te Pūkaha Rawa, te Matua-Kore Ora Tonu Ake. Nō reira tukua mai ki a ia e tōku Atua, ngā painga o tēnei ao, o te ao o muri mai, me ngā painga o ngā whakatupuranga o mua, o muri. e taea tuturutia ana e Tōu kaha me Tōu whakaaronui.

#10215
- Bahá'u'lláh

 

Korōria ki a Koe , E Te Ariki tōku Atua! Tukua mai koa ki tēnei pōtiki kia whāngaia mai i te uma o Tōu tohu atawhai, manaakitanga aroha hoki, me te whāngaia ki ngā hua o Āu rākau o te rangi. Kaua ia e tukua kia poipoia e tētehi atu i a Koe, ināhoki ko Koe, ki Tāu ake, nā te kaha o Tāu mana motuhake, Nāu ia i hanga, i karanga ki te ao-mārama. Kāore he Atua i tua atu i a Koe, te Kaharawa, te Mōhio-Katoa.

Kōrōria ki a Koe, e te Tino Tau, horahia ki runga ki a ia ngā konakona o Tāu Manaakitanga matakite me ngā kakara o Āu tukunga tapu. Nō reira meinga ia kia whai maru mai i te ataata o Tōu Ingoa whaikorōria rawa, e Koe te Poupupuru ki Tōu ringa o te kīngitanga o ngā ingoa me ngā kounga. Tūturu kei a Koe te mana kia mahia ko Tāu e hiahia ai, ko Koe tonu te Mananui, te Whaikorōria Te Poumurunga-Hara i ngā Wā Katoa, te Tohu Tūpore, te Marere, te Tohu Atawhai.

#10216
- Bahá'u'lláh

 

E Koe Te Ariki kotahi tonu! Tukua tēnei kōhungahunga kia ngote ki te ū o Tāu kaingākaunui, tiakina rā ia ki te kōhanga o Tāu piringa maru, inā, tukua ia kia whakatupuria ki ngā ringa o Tōu ngākau māhaki.

#10217
- `Abdu'l-Bahá

 

E Te Atua! Whakatupuria tēnei pēpē ki te uma o Tōu aroha, whāngotehia ki te ū o Tāu Manaaki. Kia tīmatatia tēnei tupunga mata ki te māra rōhi o Tōu aroha, āwhinatia hoki ia kia tupu mā ngā kōpatapata o Āu rawa nui. Meinga ia hei tama o te kīngitanga, ārahina ki Tōu mananui i te rangi. He pūkaha Koe, he atawhai, ko Koe hoki te Poutuku, te Marere, te Ariki o te tōnui pahika.

#10218
- `Abdu'l-Bahá

 

MŌ TE KOTAHITANGA

E tōku Atua! e tōku Atua! Whakakotahitia ngā ngākau o Āu pononga, whakaaturia mai ki a rātou ko Tō pūtake tapu. Mā rātou Ōu ture e whai, me noho hoki rātou i raro i Tō kawenata. Āwhinatia mai rātou e Te Atua i ā rātou whakamātau, tukua mai hoki ki a rātou te kaha e tūmau ai rātou ki a Koe. e Te Atua! Kaua rā e waiho rātou ki a rātou anō, engari aratakina mai ō rātou tapuwae mā te māramatanga o te mātauranga, ā, kia harakoa ō rātou ngākau ki Tōu aroha. Tūturu ko Koe tō rātou Pouāwhina, tō rātou Ariki hoki.

#10219
- Bahá'u'lláh

 

E tōku Atua! e tōku Atua! Tūturu, tāku karanga ki a Koe me tāku inoi ki mua i Tōu aroaro kia tukua mai Ōu tohu aroha ki runga ki ēnei wairua ora. Whakamotuhakehia rātou ki Tāu manako me Tāu pono.

E Te Ariki! Whakakotahitia, heretahitia hoki ngā ngākau, ka honoa pai ai ngā wairua ora katoa, ka whakaharikoatia ai ngā wairua ki ngā tohu o Tōu tapu me Tōu kotahitanga. e Te Ariki! Meinga kia hahana ēnei kanohi ki te rama o Tōu kotahitanga. Whakakahangia mai ngā huhā o Āu pononga ki te whakaritenga mahi o Tāu kīngitanga.

E te Ariki, ko Koe te poupupuru o te tohu aroha mutungakore! e te Ariki o te murunga hara, o te whai tohu! Murua ō mātou hara, wetekina ō mātou nawe, ā, meinga mātou kia tahuri ki Tōu whakaaro atawhai, ki te karanga ki te kīngitanga mana, kaha hoki, he whakaiti ki Tōu wāhi tapu, he koropiko ki te korōria o Āu taunakitanga.

E Te Atua Ariki! Meinga mātou hei ngaru o te moana, hei putiputi o te kāri, e kotahi ana, kua whakaaetia mā te nui o Tōu aroha. e Te Ariki! Kia whakapurutia ngā ū mā ngā tohu o Tōu kotahitanga, ā, meinga te katoa o te ira tangata hei whetū e tiaho iho nei i taua teitei anō o te korōria, hei hua papai kei Tāu rākau o te ora e tupu ana.

Tūturu, ko Koe te Kaharawa, te Matua-Kore Ora Tonu Ake, te Pouhōmai, te Tohu Aroha, te Poumurunga Hara, te Mātau-Katoa, te Kaihanga Kotahi.

#10220
- `Abdu'l-Bahá

 

MŌ TE MĀRAMATANGA

Korōria ki a Koe, E Te Ariki tōku Atua! Tēnei ahau ka inoi nei ki a Koe mā Āu tohu e karapoti nei i te orokohanganga katoa, ā, mā te mārama o Tōu kanohi e whakamārama nei i te katoa o te rangi o te whenua, ā, mā Tō atawhai tohu o runga o ngā mea katoa kua hangaia, ā, mā Tōu tohu aroha kua horapahia te aonui katoa, kia wāwāhingia ngā ārai e haukoti nei ahau i a Koe, ka tere ai ahau ki te Mātāwai o Tāu hiringa mananui, ki te Rā o Tāu Whakakitenga me Āu tākoha mai, ā ka rukuhia ai te moananui o Tō pātata mai, rēhia hoki.

Aua ahau e tukua, e toku Ariki, kia tupea i te mātauranga ki a Koe me Ōu rā, aua hoki ahau e unuhia mai i te kākahu o Tāu aratakinga. Tukua ahau kia inu i te awa o te ora pū, ko ōna wai he mea pupū mai i te Wāhi Pai Rawa (Ridván) i tūria ai te torōna o Tōu Ingoa, te Tohu Atawhai-Katoa, e tūwheratia ai ōku whatu, e hahana ai tōku kanohi, e tau ai tōku ngākau, e mārama ai tōku wairua, e mau ai āku whīkoi.

Ko Ia ko Koe mai noa, mā te kaha o tōna āhei, kei runga rawa o ngā mea katoa, ā, mā te whakahaerenga o tāna e hiahia ai i taea ai te whakarite i ngā mea katoa. Ka horekau tētahi mea kotahi ki Tāu rangi, ki Tāu whenua, e taea te haukoti i Tāu e hiahia ai. Nō reira kia aroha mai ki ahau e tōku Ariki, mā Tāu manaakitanga me Tōu ngākau makuru, ā, kia tahuri tōku taringa ki ngā rangi rōreka o ngā manu e whakatangi nei i ā rātou whakamoemiti ki a Koe i waenga o ngā peka o te rākau o Tōu kotahitanga.

Ko Koe te Pouhōmai Nui, te Tohu Atawhai i ngā wā katoa, te Mākoha Rawa.

#10258
- Bahá'u'lláh

 

MŌ TE MĀRENA

“Ko te mārena Bahá’i he kotahitanga me te whakaipo mahana o waenga o te tokorua. Heoti noa me āta mahi, me mārama pai rāua ki ō rāua ake tūāhuatanga. Ko te hononga mutungakore me here ki te kawenata mauroa, ko tāna he poipoi i te āhuru o te whakahoatanga me te kotahitanga kia taea ai te oranga mutungakore.”

—‘Abdu’l-Bahá

Ko te oati o te mārena, inā, ko ngā whiti hei whakapuakī mā ngā hoa mārena ki mua i te aroaro o ētehi kaiwhakaatu e rua neke atu kua whakaaetia e Te Huinga Wairua, ko ērā, kei te Kitáb-i-Aqdas (Te Pukapuka Tapu Rawa):

“Ko tāua, tūturu pū, ka noho ki tā Te Atua e Pai Ai.”

Ko Ia Te Atua!

E te Ariki kotahi tonu! Nā Tōu whakaaronui kaharawa te mārena i tau ai ki roto i ngā iwi, ka puta ai ngā whakatipuranga o te ira tangata ki tēnei ao kikokiko, ā, mō te roanga o te ao e taea ai e rātou tā rātou kūpapa, piripono hoki ki te Aroaro o Tōu kotahi tonu, me te kawe i te karamihi, te kōingo, me te whakamoemiti. “Ko Tāku tonu he hanga i te wairua me te tangata kia koropiko mai ki ahau.”† Waihoki, kia mārenatia ki te rangi o Tāu atawhai ko ēnei manu e rua o te kōhanga o Tōu aroha, kia meinga hoki rāua te autō o te tohu aroha mutunga kore; inā, mai i te tūhononga o ēnei moana e rua kia pupū mai te ngaru o te pūaroha, ā, kia tukuna ngā poe o te parakore me te hua papai ki te tahatika o te rauora. “Kua tukuna e Ia ngā moana e rua kia tūtakina: Mō waenga i a rāua tētahi ārai e kore e taea te haukoti. Heoi anō ka whakakāhoretia e kōrua ko tēwhea o ngā painga o tō koutou Ariki e whakakāhoretia ai e koutou? Mai i tēnā i tēnā tīkina ai e ia te poe‡ nui atu, te poe iti ake rānei.”

E Koe Te Ariki atawhai! Kia meinga e Koe tēnei mārena kia whai hua ā-kāoa ā-poe hoki. Ko Koe tūturu te Pūkaha-Rawa, te Whakahirahira Rawa, te Poumurunga-Hara i ngā Wā Katoa.

† Qur’án 3:67

‡ Qur’án 56:62

#10222
- `Abdu'l-Bahá

 

MŌ TE MURUNGA HARA

E Koe Te Kaharawa! He tangata hara ahau, engari ko Koe te Poumurunga Hara! He nui aku poka tata, engari ko Koe te Mea Mākoha! Kei roto ahau i te pōuri o te hē, engari ko Koe te Rama o te Wete Hara!

Nō reira e Koe, Te Atua Atawhai, wetekina āku hara, tukua mai Ō Atawhai, whakarapaina aku hē, hōmai ki a ahau tētahi maru, rūmakina ahau ki te Puna o Tōu Hūmarire whakaorangia mai hoki ahau i ngā māuiuitanga me ngā tahumaero.

Horoia, whakatapuhia ahau. Hōmai ki ahau tētahi wāhanga o te paterenga mai o te tapu, kia kore ai te pōuri me te kōingo, kia heke mai ai te hari me te koa, kia hurihia te aurere me te takarure ki te harakoa me te whakapono, ā, ka whai wāhi ko te māia engari mō te mataku.

Tūturu ko Koe te Poumurunga Hara, Te Mākoha, ko Koe te Marere, te Tau!

#10223
- `Abdu'l-Bahá

 

Ete Ariki murunga hara! Ko Koe te piringa o te katoa o Ōu pononga. e mōhio ana Koe ki ngā mea muna, ki ngā mea katoa hoki. He ngoikore mātou katoa, ko Koe te Mananui, te Kaha Rawa. He hunga hara mātou katoa, ko Koe te Poumuru i te hara, te Tohu Atawhai, te Mākoha. e Te Ariki! Kaua ō mātou ngoikore e tirohia. Mā Tōu atawhai me Tōu tōnui mātou e taurimatia ai. He maha ō mātou ngoikoretanga ēngari kāore he rohenga o te moananui o Tōu murunga hara. He nui rawa tō mātou kahakore, ēngari ko ngā taunakitanga o Tāu āwhina mai he mārama. Nō reira tautokona mai, whakakahatia mai mātou. Kia āhei mātou ki te mahi i ngā mahi tika ki Tōu Mahau. Whakangihangia ō mātou ngākau, tukua mai ki a mātou he kanohi mārama te titiro, he taringa koi te whakarongo, Whakaorangia te hunga mate, te hunga tūroro. Tukua ki te hunga pōhara te whairawa, ki te hunga mataku te haumaru. Tukua mātou kia uru ki roto o Tō kīngitanga, whakangihangia mātou ki te rama o te arataki, Ko Koe te Pūkaha me te Kaha Rawa. Ko Koe te Marere. Ko Koe te Rongomau. Ko Koe te Ngākau Māhaki.

#10224
- `Abdu'l-Bahá

 

MŌ TE NOHOTAPU KI TE KOREKAI

Kei te Kitáb-i-Aqdas te kōrero: “Ko tā mātou kupu ki a koutou kia tuku inoi, kia korekai mai i te tīmatatanga o te pakeketanga (15 ngā tau); nā Te Atua tēnei kupu, ko tōu Ariki, te Ariki o ō mātua tūpuna … ēngari mō te tangata e hāereere ana, te hunga e māuiui ana, te wahine hapū, whāngote kōhungahunga ana rānei … Kaua e kai, kaua e inu mai i te whitinga mai o te rā ki tōna tōremitanga, kia mataara kei haukotia koe e hiahia mai i te whai tohu kua tuhia ki te Pukapuka.”

Ko te wā o te nohotapu ki te korekai mai ī te 2 kī te 20 o Maehe.

Ko ia tēnei, e tōku Atua, te tuatahi o ngā rā Nāu ngā tau o Tōu ate i whakahau kia Korekai. Ko tāku inoi ki a Koe, Māu ake, ā, māna i korekai mai i te aroha ki a Koe, ki Tāu i hiahia ai – kaua rawa ki tāna ake noa, ki te wehi rānei ki Tāu takariri – ā, mā Ōu nei ingoa pai rawa, āhua hirahira hoki, Āu pononga e purea i tua atu i te aroha ki a Koe tonu, kia whakatatahia rātou ki te aroaro o te Whitinga-o-te-rā o Tōu mata me te Tūru o te torōna o Tāu kotahitanga. Whakamāramatia mai ō rātou pūmanawa, e tōku Atua, ki te rama o Tōu mōhiotanga, whakangihangia mai ō rātou kanohi ki ngā hihī o te Rā mai i te pae o Tāu e Hiahia ai. Kei a Koe te mana e taea ai e Koe ko tā Tō ngākau e hihiko ai. Kāore he Atua i tua atu i a Koe te Korōria-Katoa, ko Tāu āwhina e inoitia ana e ngā tāngata katoa.

Awhinatia mai rātou, e tōku Atua, kia tukua ki a Koe te wikitōria, kia whakakorōriatia hoki Tāu Kupu. Meinga hoki rātou hei ringaringa o Tō Kaupapa ki waenga o Āu pononga, hei kaiwhakakite o Tāu whakapono, hei tohu i waenga o te ira tangata, kia kī pai ai te ao ki Tōu maharatanga, whakakorōriatanga hoki, me Āu taunakitanga, tautohu rā anō hoki. Ko Koe, tūturu, te Whairawa-Katoa, te Whaikorōria Rawa, te Pūkaha, te Mananui, me te Tohu Atawhai.

#10221
- Bahá'u'lláh

 

MŌ TE PIRIPONO

E Koe ko Tāū pātata mai te kōingo o tōku ngākau, ko Tāu noho mai tōku tūmanako, ko Tāu kōti o te korōria tāku whāinga, ko Tōu ingoa tōku whakaoranga, ko Tōu aroha te hahanatanga o tōku whatumanawa, ko te koropiko ki a Koe tāku whainga matua! e inoi nei ahau ki a Koe mā Tōu ingoa, Nāna te whakaahei i a rātou te tuohu nei ki a Koe kia topa rātou ki ngā taumata o te mātau ki a Koe Nāu hoki te whakakaha i a rātou e koropiko nā ki a Koe kia ekea e rātou ngā takiwā o te kōti o Āu tākohatanga tapu, e āwhina ai i ahau te tahuri i tōku kanohi ki Tōu nā kanohi, kia pūmau aku karu ki a Koe, ki te kōrero hoki i Tōu korōria.

Ko ahau rā ia, e tōku Ariki, tēnei te wareware nei ki te katoa i tua atu i a Koe, a, nō te tahuri ki te Rā o Tō atawhai, tēnei te whakarere i te katoa i tua atu i a Koe, he whakapono nāku ki te whakatata ki Tāu kōti. Ko ia tēnei ko ahau; kua hīkina ōku whatu ki te Nōhoanga e hahana nei ki te mīharo o te rama o Tōu kanohi. Tukua mai ianei, ki runga ki ahau, e tōku Kōingo, tērā e āhei ai ahau kia pūmau ki Tō Kaupapa e kore ai e taea e ngā amuamu a ngā whakaponokore te haukoti i tāku tahuri ki a Koe. Ko Koe tūturu te Atua Mananui, te Pouāwhina i ngā wā Mōrearea, te Korōria-Katoa, te Kaharawa.

#10225
- Bahá'u'lláh

 

Whakakorōriatia ana, whakamoemititia ana ko Koe e Te Atua! Tukua mai kia horo te rā o te whakaekenga ki Tōu aroaro tapu. Whakaharikoangia ō mātou ngākau ki te kaha o Tōu aroha, o Tāu manako, ā, tukua mai ki a mātou te manawanui e taea ai e mātou te koropiko ki Tāu e Hiahia ai, ki Tāu e Kī ai. Tūturu, ko Tāu māramatanga ia te tauawhia o ngā mea katoa Nāu i hanga, ā, Māu e hanga, ā, ko Tōu kaha o runga rawa tērā te whiti ake ki Tāu i karanga ai, e karanga ai rānei kia hangangia. Kāore i tua atu i a Koe hei koropikonga, hei kōingotanga, hei tauawhinga, kāore hoki i tua atu i Tāu e hiahia ai hei arohatanga.

Tūturu, ko Koe te Ariki o ngā ariki, te Pono Mananui, te Pouāwhina i ngā Wā Mōrearea, te Matua-Kore Ora Tonu Ake.

#10226
- The Báb

 

E Te Ariki tōku Atua! Āwhinatia mai ngā tau o Tōu ate kia pūmau ki Tō Whakapono, kia hīkoitia Āu ara, kia manawanui ki Tō Kaupapa. Tukua mai ki a rātou Tō atawhai kia taea ai te haukoti i ngā whakaekenga o te kaiponu me te manawawera, te whai hoki i te rama o te aratakinga tapu. Ko Koe te Pūkaha, te Tohu Tūpore, te Kotahi Tonu, te Poutuku, te Mākoha, te Kaharawa, te Whairawanui-Katoa.

#10227
- `Abdu'l-Bahá

 

MŌ TE PONONGATANGA

E Te Atua, me te Atua o ngā Ingoa katoa, me te Kaihanga o ngā rangi! Ko tāku inoi mā Tōu Ingoa ko Ia te Rā o Tōu pūkaha me te Whitinga o Tōu mana Nāna i whakatinana, Māna hoki e terea ai ngā mea mārō katoa i hangaia, ngā tūpāpaku katoa i whakaoratia, me ngā wairua oreore i tautokona – ko tāku inoi ki a Koe tukua kia whakarērēa e ahau ngā here katoa ki tētehi i tua atu i a Koe, kia whāia e ahau Tō Kaupapa, kia manako ki Tāu i manako ai mā te mana o Tōu tino rangatiratanga, kia mahi hoki i te harikoa o Tāu e Hiahia ai.

Tēnei ahau, ināhoki, te inoi nei ki a Koe e tōku Atua kia hōmai ki ahau te huarahi e whairawa ai ahau ki te whakarere i tētahi i tua atu i a Koe. Kei te kite Koe i ahau, e tōku Atua, e anga ana tōku kanohi ki a Koe, ko aku ringa e piri ana ki te taura o Tōu tohu aroha. Tukua mai ki ahau Tō atawhai, tuhia hoki mōku ko Āu tuhinga mō Ō Kōwhiringa.

Whaikaha ai Koe ki te mahi i tāu e hiahia ai. Kāore he Atua i tua atu i a Koe, te Poumurunga-Hara i ngā Wā Katoa, te Whairawanui.-Katoa.

#10228
- Bahá'u'lláh

 

MŌ TE PŪTEA

Katoa o ngā hoa o Te Atua ... me tākoha ki tāna e āhei ai, ahakoa pēhea te iti, te nui rānei. Kāore Te Atua e whakatoimaha i te wairua ora kia pā te raruraru ki a ia. Me tuku aua tākoha mai i ngā pokapū katoa, mai i ngā kaiwhakapono katoa ... E Ngā Hoa o Te Atua! Me mārama, me tau rā anō mā te takoto o ō koutou tākoha, o ō koutou ahuwhenua, o ō koutou ahumahi, o ō koutou tauhokohoko koutou e whakapaingia ai ki te tōnui rawa. ki te tākoha me ngā tukunga. Ko ia te haere mai me tāna mahi pai kotahi, whakareatia ki te tekau te hua mōna. Tūturu ko tā Te Ariki ora he nui rawa atu te tākoha ki te hunga whakapau rawa ki Tōna ara.

E Te Atua, tōku Atua! Whakangihangia ngā rae o ngā tau tūturu o Tōu ate, tautokona mai rātou ki te tini o ngā anahera wikitōria tūturu. Whakaūhia o rātou waewae ki Tōu ara tika, ā, mā Tōu Rawa ōnamata huakina ki a rātou ngā kūwaha o Āu whakapai; ko te take kei te whakapau rātou i runga i Tōu ara ko Āu i hōmai ki a rātou, e tiaki ana i Tōu Whakapono, e whirinaki ana i tō rātou maumahara ki a Koe, e tuku ana i ō rātou ngākau nā te aroha ki a Koe, kāore i te pupuru i ā rātou taonga nā te ngākaunui ki Tō ātaahua, me te rapu i ngā huarahi pai ki a Koe.

E tōku Ariki! Whakaritea ki a rātou te painga o te hea, he utu nō tuawhakarere, he rironga tika tonu.

Tūturu, Ko Koe te Poumanaaki, te Pouāwhina, te Marere, te Whairawa, te Poutukutuku-o-ake-tonu.

#10229
- `Abdu'l-Bahá

 

MŌ TE RŪNANGA WAIRUA TAPU

Ka uru ana koe ki roto o te whare kaunihera, whakatātakina tēnei inoi ki te manawa kakapa, te aroha o Te Atua, me te arero harakore i tua atu o te katoa ēngari mō Tōna maumaharatanga, ka tau mārire ai te āwhina a Te Pūkaha-Katoa kia ekea e koe te taumata tonu o te wikitōria.

E Te Atua, tōku Atua! Ko mātou he pononga Nāu kua tahuri me te piripono ki Tōu kanohi tapu, kua wetekina mai i te katoa i tua atu i a Koe ki tēnei Rā korōria. Kua hui mai mātou ki tēnei Rūnanga Wairua Tapu, kotahi ki te titiro, kotahi ki te whakaaro, ko ā mātou whāinga e ngātahi ana ki te whakakorōria i Tāu Kupu ki te ira tangata. e Te Ariki, tō mātou Atua! Meinga ko mātou ngā tohu o Tāu Aratakinga Tapu, ngā Kara o Tāu Whakapono whaikorōria ki waenga o te ira tangata, ngā pononga o Tāu Kawenata Mananui, e Koe e tō mātou Ariki o Runga Rawa, ngā whakatinanatanga o Tāu Kotahitanga Tapu ki Tāu Kingitanga Abhá, me ngā whetū mārama e tiaho nei ki runga ki ngā rohe katoa. e Te Ariki! Awhinatia mai mātou kia rite ki ngā moana e āmai ana mē he puhitai o Tāu tohu atawhai mīharo, he kōawa e tere iho ana i Ōu tiketike o Runga Rawa, he hua papai mai i te Rākau o Tāu kaupapa, he rākau e pohepohe ana i ngā hau angiangi o Tāu Tōnuitanga i roto o Tāu Māra Waina i te rangi. e Te Atua! Meinga ō mātou wairua kia herea ki ngā Whiti o Tāu Kotahitanga Tapu, ō mātou ngākau kia harikoa i ngā tukunga o Tō atawhai, kia kotahi ai mātou inā rā ko ngā ngaru o te moana kotahi, ā, ka honoa ngātahi ai pērā me ngā hihi o Tāu Rama korohū; kia tūturu ngātahitia ai ā mātou whakaaro, ā mātou whakapae, ā mātou kare-ā-roto e whakatinana ana i te wairua o te kotahitanga puta noa te ao. Ko Koe te Tohu Tūpore, te Whairawanui, te Poutuku, te Kaharawa, te Tohu Atawhai, te Mākoha.

#10230
- `Abdu'l-Bahá

 

MŌ TE TATA RAWA KI TE ATUA

Ko Ia te Mākoha, te Whairawanui-Katoa! e Te Atua, tōku Atua! Ko Koe e kite nei i ahau, e mōhio nei ki ahau; ko Koe tōku Piringa, tōku Whanga. Kāore he kimihanga āku i tua atu i a Koe; kāore he ara hei takahitanga māku tua atu i Tōu aroha. Mai i te pōuriuri, pōkerekere o te takarure, ka tahuri tōku kanohi, e kīkī ana i te tūmanako, ki te ata o Tāu atawhai rohengakore ā, i te ata hāpara kua ora ake te ngoikore o tōku wairua ora kua whaikaha mai i te maumaharatanga o Tō ātaahua, Tōu pairawa. Ko ia e āwhinatia ana e te arotau o Tōu whakaaroha, ahakoa he māturuturutanga noa iho, anō nei ia ko te moananui rohengakore, ahakoa he ngotangota kau, mā te tautoko mai i te maringitanga o Tōu aroha-atawhai, ka pīata anō nei te rā hahana.

Haumarutia ki Tōu tiakitanga, e Koe te Wairua o te parakore, ā, ko Koe Te Pouhōmai o te Whairawanui-Katoa, ko tēnei pononga Āu kua manawarū kua whakangihangia. Āwhinatia mai a ia ki tēnei ao kikokiko kia ū, kia piripono ki Tōu aroha, tukua hoki tēnei manu kua whati te parirau kia whai piringa, kia whai maru ki Tōu kohanga atua kei te rākau o te rangi.

#10231
- `Abdu'l-Bahá

 

MŌ TE TIAKITANGA

Korōria ki Tōu ingoa, e Te Ariki tōku Atua! Tēnei ahau te inoi ki a Koe mā Tōu Ingoa, mā reira te tangihanga o te haora, te takahanga o te Aranga, te wehi, te kōwiriwiri ki te katoa o te rangi me te whenua, ka uatātā mai ai, i te rangi o tōu tohu aroha me ngā kāpuapua o tōu atawhai māmā, tērā e harakoakoangia ai ngā whatumanawa o Āu pononga, rātou kua tahuri ki a Koe, kua āwhina i Tō Kaupapa.

Haumarutia ko Āu pononga me Āu hāwini, e tōku Ariki, mai i ngā teka o te pohewa noa me ngā toko whakaaro koretake, tukua rātou mai i ngā ringa o Tō atawhai kia inu i ngā wai āta rere o Tōu mātauranga.

Ko Koe, tūturu, te Kaharawa, te Whaikorōria rawa, te Poumurunga-Hara i ngā Wā Katoa, te Marere Rawa.

#10232
- Bahá'u'lláh

 

E Te Atua, tōku Atua! Kua wehe ahau i tōku whare, e pupuri ana i te aho o Tōu aroha, ā, kua herea katoa ahau ki Tōu manaaki, ki Tōu tiakitanga. Tēnei ahau te inoi nei ki a Koe mā Tōu kaha nāna Koe i tiaki ai ngā tau o Tōu ate mai i te hunga pōrori, houkeke hoki, i te kaipēpehi whakatuturi, i te hunga mahi kikino kua kōtiti matara atu i a Koe, kia noho haumaru ahau ki Tōu Tōnui me Tō atawhai. Ā tēnā, whakakahangia ahau kia hoki ahau ki tōku whare mā Tōu kaha me Tōu mana. Ko Koe, tūturu, te Kaharawa, te Pouāwhina mai i te Mōrearea, te Matua-Kore.

#10233
- Bahá'u'lláh

 

MŌ TE TUPU O TE WAIRUA

Mai i te kakara o ngā wai o Tōu mutungakore, hōmai ki ahau hei inu, e tōku Atua, ā, mai i ngā hua o te rākau o Tōu mauri whakaaaheitia ahau ki te kai, e tōku Tūmanako! Mai i ngā puna parakore o Tōu aroha tukua ahau kia inu, e tōku Korōria, hei raro i te ataata o Tāu manaakitanga ahau e noho ai, e tōku Rama! Ki ngā raorao o Tō pātata mai, ki Tō Aroaro, tukua ahau kia haereere, e tōku Tau, ki te ringa matau o te torōna o tō tohu aroha, me whai tūru au, e tōku Tōmina! Mai i ngā hau kakara o Tōu harikoa tukua te hau angiangi kia pā mai, e tōku Rure, ā, ki roto o ngā tihi teitei o te pairawa o Tōu tūturutanga tukua ahau kia uru atu, e tōku Pūaroha! Ki ngā tangi āwenewene o te kūkū o Tōu kotahitanga tukua ahau kia rongo, e Te Tau Whakarei, ā, mā te wairua o Tōu mana me Tōu kaha ahau e kipakipa ai, e tōku Poumanaaki! Ki te wairua o Tōu aroha, purutia ahau kia ū, E tōku Pouwhāngai, ā, ki te ara o Tōu harakoa pai ōku tapuwae e ū ai, e tōku Kaihanga! Ki te māra o Tōu mutungakore, ki mua o Tōu aroaro ahau e noho ai mō ake tonu atu, e Koe Te Tau aroha tohu ki ahau, ā, ki runga o te tūru o Tōu korōria ahau e whakanōhia ai, e ko Koe, tōku Rangatira, Nāu ahau! Ki te rangi o Tōu Atawhai aroha hikitia ahau, e tōku Pouwhakaohooho, ā, ki te Rā o Āu tohutohu ahau e arataki, e ko Koe tōku Autō! Ki mua o ngā whakakitenga o Tōu wairua tē kitea ai, hāmenetia ahau, e ko Koe tōku Ōrokohanganga, me tōku Mānako Whakahirahira, ā, ki roto o te mauri o te kakara o Tō ātaahua, māu anō hei whakatinana, whakahokia ahau, e Koe tōku Atua!

Nōu te kaha ki te mahi i Tāu e hiahia ai. Ko Koe, tūturu, te Aumihinga Nui Rawa, te WhaikorōriaKatoa, te Tino Runga Rawa Atu.

#10234
- Bahá'u'lláh

 

Hangaia mai ki roto i a ahau he ngākau parakore, e tōku Atua, whakahoungia he manako hūmārire ki roto i ahau, e tōku Whakapono! Mā te wairua o te kaha whakaūngia ahau e Koe ki Tō Kaupapa, e tōku Tino Tau, ā, mā te rama o Tōu korōria Tōu ara e mārama ai ki ahau, e Koe te Rure o tōku Tōmina! Mā te kaha o Tōu kaha matakite ahau e hikitia ai ki te rangi o Tōu tapu, e te Mātāpuna o tōku mauri, ā mā ngā hau o Tōu mutungakore ahau e harakoa ai, e Koe tōku Atua! Tukua ko ō waiata mutungakore kia hā mai te hūmārire, e tōku Hoa, ā mā ngā rawa o Tōu mata onamata ahau e wātea atu i te katoa i tua atu i a Koe, e tōku Rangatira, ā, mā ngā rongopai o te whakakitenga o Tōu Mauri pono ahau e harakoa ai, e Koe te tino whakatinanatanga o ngā whakatinanatanga, te tino huna o ngā mea huna!

#10235
- Bahá'u'lláh

 

E tōku Ariki! Hua mai ko Tō ātaahua hei kai māku, ko te noho ki Tō Aroaro tāku inu, ko Tōu harakoa tōku tūmanako, ko te whakahōnore i a Koe tāku mahi, ko te maumahara ki a Koe tōku hoa haere, ko te mana o Tōu tino rangatiratanga tōku matua whāngai, ko Tōu whare tōku kāinga, ko tōku whare te tūru Nāu i whakatapu mai i ngā here ki runga ki a rātou kua aukatingia pērā me he ārai atu i a Koe.

Ko Koe, tūturu, te Kaharawa, te Korōria-Rawa, ko koe te Tino Pūkaha Rawa Atu.

#10236
- Bahá'u'lláh

 

Ko Ia te Atua rongo-i-te-inoi, te whakutui-te-inoi! Mā Tōu korōria, e Te Tau, Koe te kaihōmai o te mārama ki te ao! Kua tāwerahia ahau ki ngā mura o te tauwehe, ko taku kōtiti kua whakarewa i tōku ngākau. Tēnei ahau te inoi ki a Koe, mā Tōu ingoa Nui Whakaharahara, e Koe te Kōingo o te ao me te Tino Tau o te ira tangata, te tuku kia whaiora tōku wairua ora i te hau o Tōu whakaawe, kia tae mai Tōu reo mīharo ki tōku taringa, kia kitea ai e ōku karu Ōu Tohu me Tōu rama kua whakakitea ki ngā whakatinanatanga o ōu ingoa me Ōu āhua, e Koe ko ngā mea katoa kei te kapu o Ōu ringa!

E kite nei Koe, e Te Ariki tōku Atua, i ngā roimata o Ōu mea tau, kua ringihia mai i tō rātou wehenga i a Koe, me ngā pōraruraru o Ōu pononga me tō rātou matara rawa mai i Tōu Kōti Tapu. Mā Tōu kaha nāna i whakaoreoretia ai ngā mea katoa e kitea ana, tē kitea rānei! Ka tika mā ngā tau o Tōu ate e tuku roimata mō tērā kua taka ki runga i te hunga piripono mai i ngā ringa o te hunga kino, hunga pēpēhi o te ao. e kite nei Koe, e tōku Atua, i te karapotinga e te hunga kino o Ōu taonenui, me Ōu kīngitanga! Ko tāku tono ki a Koe mā Āu Karere, me Ō Kōwhiringa, Māna hoki, Nāna te kounga o Tōu kotahitanga atua i tō ki waenga o Āu pononga mā Tōu Tōnui rātou e ārai. Ko Koe, tūturu, te Tohu Tūpore, te Whairawanui-Katoa.

Ā, tēnā anō, ko tāku inoi ki a Koe mā ngā kōpatapata reka o Tō atawhai me ngā haunui o te moananui o Tōu manako, kia tukua ki Ōu Hato tērā e whai oranga ai ō rātou kanohi, e whai āhuru ai ō rātou ngākau. e Te Ariki! e kite nei Koe i a ia e tūturi ana me tana wawata kia tū hei hāwini Māu, i te hunga mate e karanga ana ki te oranga mutungakore mai i te moananui o Tōu manako, e wawata nei kia topa ki ngā rangi o Tāu rawa, i te tauhou e kōminamina nei ki tōna kāinga o te korōria i raro i te maru o Tō atawhai, i te kairapu e tere ana mā Tōu whakaaroha ki Tō kūaha o te rawa, te hunga hara e hoki ana ki te moananui o te murunga hara.

Mā Tōu tino rangatiratanga, e Koe kua whakakorōriatia ki ngā ngākau o te tangata! Kua tahuri ahau ki a Koe, me te whakarere i āku hiahia me āku wawata, kia uru mai ki ahau ko Tāu e hiahia ai, ko Tāu e wawata ai, e ai ki te pene o Tāu nā whakahau mōku. Ko tēnei pononga, e Te Ariki, ahakoa he kahakore kua tahuri ki te Ao o Tōu Mana, ahakore kua whakahāweangia, e tere ana ki te Rā o te Korōria, ahakoa pōhara, e hemokai ana ki te Moananui o Tō atawhai. Ko tāku inoi ki a Koe mā tō manako me Tōu tōnui, kaua ia e whakarērēna.

Ko Koe tūturu te Kaharawa, te Poumuru hara, te Mākoha.

#10237
- Bahá'u'lláh

 

Tēnei tāku inoi ki a Koe, e tōku Atua, mā te korōria matakite o Tōu Ingoa, kia kākahuria ngā tau o Tōu ate ki te korowai o te tika kia whakapīataatatia rātou ki te rama o te whakawhirinaki. Ko Koe Tērā Nāna te kaha kia mahi i Tāna e hiahia ai, kei Ōna ringa hoki ngā reina o ngā mea katoa, e kitea ana e kore hoki e kitea.

#10240
- Bahá'u'lláh

 

E Te Atua! Whakahōungia, whakakoatia tōku wairua ora. Whakapaingia tōku ngākau. Whakangihangia ōku kaha. Kei Tōu ringa āku take katoa. Ko Koe tōku pou ārahi, tōku Piringa. Kua kore taku pāpōuri, taku pūkatokato; he hari, he koa kē, e Te Atua! Kua mutu ahau te manawapā, kua kore te raruraru ahau e nonoti. Kāore ahau mō te pupuri i ngā tūāhua houhou.

e Te Atua! Hoa nui kē atu Koe i ahau ki ahau anō. Kua tāpae atu ahau i ahau anō ki a Koe, e Te Ariki.

#10238
- `Abdu'l-Bahá

 

E Tōku Ariki! e Tōku Ariki! He rama tēnei kua ngiha mai i te ahi o Tōu aroha, e kā ana i te mura kua tahuna ki te rākau o Tāu tohu atawhai. e Tōku Ariki! Whakakahangia tōna ngiha, tōna wera, tōna mura ki te ahi i tahuna ki te Hīnai o Tāu Whakatinanatanga. Tūturu, ko Koe te pou taunaki, te Pouāwhina, te Pūkaha, te marere, te Pourauaroha.

#10239
- `Abdu'l-Bahá

 

MŌ TE Ū KI TE KAWENATA

Kia whakaūhia aku hīkoi, e Te Ariki, ki Tōu Ara kia whaikahatia ai e Koe ō mātou ngākau ki te whakarongo ki a Koe. Kia hurihia ō mātou kanohi ki te ātaahua o Tōu kotahitanga, kia harikoa hoki ō mātou ngākau ki ngā tohu o Tōu atuatanga kotahi. Whakareia ō mātou tinana ki te korowai o Tōu whai rawa, tangohia mai i ō mātou karu te ārai o te haratanga, tukua mai te kapu o Tō atawhai; ka whaikōrerotia ai e te mauri o ngā koiora katoa ko Tōu korōria i te aroaro o te kitenga i Tōu nui. Nō reira kia whakaaturia Koe e Koe anō, e Te Ariki, mā Tāu kupu aroha me te pohewa o Tōu atuatanga, kia whakakiia ai ō mātou wairua ora ki te harakoa tapu o te karakia - he karakia ka rewa ki runga rawa o ngā kupu me ngā reta, he mea o kō kē atu o te mumura o te pū me te oro - ka tūhonotia ngā mea katoa ka kore katoa ai i mua i te whakaaturanga o Tōu miharo.

E Te Ariki! Ko ēnei he pononga kua piripono ki Tāu Kawenata me Tāu Tūtohinga kua ū tonu ki te taura o te piripono ki Tō Kaupapa, kua mau pū ki te remu o te kākahu o Tōu korōria. Āwhinatia rātou, e Te Ariki, ki Tō atawhai, whakaūhia ki Tōu kaha, ka whakapakaritia ai ō rātou hūhā ki te whakarongo ki a Koe.

Ko Koe te Poumuru hara, te Tohu Tūpore.

#10241
- `Abdu'l-Bahá

 

E Te Atua mākoha! Kia whakamoemititia Koe i te mea Nāu ahau i whakaoho, Nāu i tō mai te hiringa o te mahara. Nāu i hōmai te karu hei titiro, i aroha mai ki te taringa rongo, Nāu ahau i ārahi ki Tōu kīngitanga, i arataki ki te huarahi tika hei haerenga māku, Nāu ahau i tātaki ki Tōu nei Ara. Nāu te huarahi tika i whakaata mai, nāu ahau i uru atu ai ki te Āka o te Whakaoranga. e Te Atua! Māu ahau e tū tika, Māu ahau e tū pakari, e tū mārō. Māu e kaupare atu ngā whakamātau ririhau, Māu ahau e tiaki, e whakaruru ki roto o te pātūwatawata o Tāu Kawenata, Oati hoki. Ko Koe te Pūkaha. Kitea ana e Koe ngā mea katoa. e rangona ana e Koe ngā mea katoa.

E Koe e Te Atua Arohanui. Tukua mai ki ahau he ngākau, rite ki te karaehe, he mea ngiha ki te rama o Tōu aroha, whakatakā mai ki ahau tētahi whakaaro e hurihia ai tēnei ao ki tētahi kāri rohi mā te rawa wairua.

Ko Koe te Mākoha, te Tohu Atawhai. Ko Koe Te Atua Marere Nui.

#10242
- `Abdu'l-Bahá

 

MŌ TE WETEWETENGA

Korōria ki a Koe e tōku Atua! Ko ahau tētahi o ō pononga, mea whakapono ki a Koe me Ō tohu. e kite nei Koe i tāku whakaahu i ahau ki te kūaha o Tōu atawhai, i tāku takahuri i tōku kanohi ki te ahunga o Tōu tohu atawhai. Ko tāku inoi ki a Koe, mā Ōu ingoa hirahira rawa, me Ōu tūāhua o runga rawa, kua whakatūwhera ki tōku kanohi ngā kūwaha o Āu tākoha. Nō reira rā, āwhinatia mai ahau, ki te mahi i te pai, e Ko Koe ngā ingoa katoa, e ko Koe ngā tūāhua katoa!

He rawakore ahau, e tōku Ariki, ko te Whiwhirawa Koe. Kua tahurihia tōku kanohi ki a Koe, kua wetekina ahau i te katoa atu i a Koe. Kaua ahau e whakarērēa, ko tāku inoi, i ngā hau angiangi o Tōu atawhai māhaki, kaua hoki ahau e aukatia i Tāu i whakaritea ai mō ngā iwi kua whiria mai i Ō pononga.

Tangohia te ārai i aku mata, e tōku Ariki, kia mōhiotia ai e ahau ko Āu hiahia mō Ōu kīrehe, ka kitea ai e ahau, mai i roto o ngā whakatinanatanga katoa o Āu mahinga, ngā whakakitenga o Tōu Kaharawa. Kia ngiha pai tōku wairua ora, e tōku Ariki, ki Ōu tohu mananui, kia tangohia ahau mai i ngā hōhonutanga o āku hiahia pirau, hiahia kino hoki. Nō reira, tuhia mai, mōku te pai o tēnei ao, o te ao āpōpō. He mananui Nōu, mō Tāu e hiahia ai Koe. Kāore he Atua i tua atu i a Koe, te Korōria-Katoa, Tōna āwhina e kimihia ana e ngā tāngata katoa.

E kūpapa ana ahau me aku whakamoemiti ki a Koe, e tōku Ariki, Nāu ahau i whakaara i tāku moe, Nāu ahau i whakaoreore, ka hangaia ai ki roto i ahau te hiahia kia kitea ko tērā rā kāore i te kitea e te nuinga o Ō pononga. Nō reira, whakakahahia mai ahau, e tōku Ariki, kia kite, mā te aroha ki a Koe me te take o Tāu e hiahia ai, ko Tāu nā e hiahia nei Koe, ko Koe Tērā e whakatātakitia nei e ngā mea katoa, ko Tōu kaha me Tōu rangatiratanga.

Kāore he Atua i tua atu i a Koe, te Kaha rawa, te Māhaki rawa.

#10243
- Bahá'u'lláh

 

MŌ TE WHAKAAKO

KARAKIA MŌ TE AKO MAI I NGĀ PAPATUHI O TE KAUPAPA TAPU

HE MEA WHAKAATU KI NGĀ BAHÁ’Í O AMERIKA ME KĀNATA

E Koe Te Atua Kotahi Tonu! e Koe Te Ariki o te Kīngitanga! Ko ēnei wairua ora Tāu tauā o te rangi. Āwhinatia mai rātou, ā, meinga rātou kia wikitōria tahi me ngā tauā o te Huinga o Runga Rawa, kia rite ai rātou ki te hokowhitu-ā-Tū ka toa ai ki runga o ngā whenua mā te aroha o Te Atua me te mārama o ngā whakaakoranga tapu.

E Te Atua! Ko Koe hei poutautoko, hei pouāwhina, ā, ki te kōraha, ki te maunga, ki te awaawa, ki ngā ngahere, ki ngā mānia, me ngā moana, ko Koe hei whirinaki — ka taea ai te karanga mā te kaha o te Kīngitanga me te hā o te Wairua Tapu.

Tūturu, ko Koe te Pūkaha, te Mananui me te Kaha Rawa me te Pūkaha Nui, ā ko Koe te Whakaaronui te Rongo me te Kite.

#10244
- `Abdu'l-Bahá

 

MEA WHAKAATU KI NGĀ BAHÁ’Í O TE TONGA O AMERIKA

Ia wairua e haereere nei mā ngā taonenui, ngā taoneiti, me ngā kāinga o ēnei Kotahitanga, ā, kei roto o te horahanga o te kakara o Te Atua, māna tēnei whakatātakitanga e titiro ia ata.

E tōku Atua! e tōku Atua! Kei te kite Koe i tōku whakaiti me te ngoikoretanga, e warea rawa atu ana ki te mahi nui whakahara, e pūmau ana ki te whakaara i Tāu kupu ki waenga o Āu iwi. Me pēhea e ahau e toa ai ki te kore o Tāu āwhina mai ki te hā o te Wairua Tapu; āwhinatia ahau ki te wikitoria mā te tini o Tāu kīngitanga korōria, tāuwhitia hoki ahau ki Āu manaakitanga, e taea noa iho ai e ia te whakarerekē i te namu ki te īkara, te māturuturutanga o te wai ki te awa me te moana, ā, ko tētahi ngota ki ngā whetūmārama me ngā rā? e tōku Ariki! Āwhinatia ahau ki Tōu kaha manahau me te tōtika, kia taea ai e tōku arero te whakatātaki i Tōu korōria me Ōu āhua ki ngā iwi katoa, ka pūrena ai tōku wairua ki te waina o Tōu aroha me Tōu mātauranga.

Ko Koe te Kaha Rawa me te Poumahi o Tāu e hiahia ai.

#10245
- `Abdu'l-Bahá

 

MŌ TE WHAKAKORŌRIA ME TE WHAKAWHETAI

Korōria katoa, e tōku Atua, ki a Koe te Mātāpuna o te korōria katoa, o te rangatiratanga katoa, o te nui whakaharahara, o te hōnore, o te kīngitanga, o te tōminionatanga, o runga rawa, o te arotau, o te ihi, o te wehi, o te mana. Ki Tāu e hiahia ai, Māu tērā e kukume ki runga o te Moana Nui Rawa, Māu anō e whakahōnore kia mōhio ia ki Tōu Ingoa O Namata. O ngā iwi katoa o runga o te rangi o te whenua, kāore tētahi e kaha ki te haukoti i te whakahaeretanga o te kīngitanga o Tāu e Hiahia ai. Mai i nehe noa Koe i rangatira ai ki runga o te ōrokohanganga katoa, mō ake tonu atu Tāu e whakahaere ai i Tōu tōminiona o runga o ngā mea katoa. Kāore he Atua tua atu i a Koē, te Kaharawa, te Whaikorōria Rawa, te Pūkaha-Rawa, te Whakaaronui-Katoa.

Whakangihangia mai, e te Ariki, ngā kanohi o Āu pononga, ka kite ai rātou i a Koe; horoia ō rātou ngākau kia tahuri ai rātou ki te kōti o Āu tākoha o te rangi, ka mōhio ai rātou ko Ia te Whakatinanatanga o Tōu Tuakiri, te Rā o Tōu Mauri. Tūturu, ko Koe te Ariki o ngā ao katoa. Kāore he Atua tua atu i a Koe, te Herengakore, te Whakapiko-Katoa.

#10247
- Bahá'u'lláh

 

MŌ TE WHAKAORA

E Te Atua, tōku Atua! Tēnei ahau te patipati mā te moananui o Tōu whakaora, ā, mā te korōria o te Rā o Tō atawhai, ma Tōu Ingoa nāna Āu pononga i whakarata, ā, mā te kaha rawa o Tāu Kupu nui whaikorōria rawa me te mana o Tāu Pene rangatira rawa, ā mā Tōu tohu aroha o mua noa atu o te orokohanganga o ngā iwi katoa o te rangi o te whenua, ka horoia ai ahau ki ngā wai o Tāu manaaki mai i ngā pēpehitanga me ngā pōrearea mai i ngā ngoikoretanga me ngā kahakoretanga hoki.

E kite nei Koe, e tōku Ariki, Tāu kaitono kei te kūaha o Tāu whai rawa e whanga ana, ā ko ia kua whakawhirinaki i ana manako ki a Koe, e pipiri ana ki te taura o Tāu mākoha. Kia kaua ia e whakakāhoretia, ko tāku inoi ki a Koe, ko aua mea e kimihia ana mai i te moananui o Tōu tohu aroha me te Rā o Tō atawhai.

Pūkaha ai Koe ki te mahi i Tāu e hiahia ai. Kāore he Atua i tua atu i a Koe, te Poumurunga-Hara i ngā Wā Katoa, te Marere Rawa.

#10248
- Bahá'u'lláh

 

Ko Tō ingoa tōku whakaoranga, e tōku Atua ā, ko te maumahara ki a Koe tōku rongoā. Ko te pātata ki a Koe tōku tūmanako, ko taku aroha Mōu tōku hoa. Ko tō ātawhai mōku taku whakaoranga me taku āwhina ki tēnei ao me te ao kei te haere mai. Ko Koe, tūturu, te WhairawanuiKatoa, Mōhio-Katoa, te Whaiwhakaaronui-Katoa.

#10249
- Bahá'u'lláh

 

MŌ TE WHAKAPĀTARITARI ME TE RARURARU

Ko tāku tono ki a Koe ki Tōu kaha, e tōku Atua! Kia kaua ahau e whara i ngā wā whakawā, ā i ngā wā kore whakarongo kia ārahina tika aku tapuwae e Tōu hiringa. Ko Koe Te Atua, whaikaha ana ki Tāu e hiahia ai. Kāore e taea e tētahi te karo i Tāu e Hiahia ai, i Tāu e Whai ai.

#10251
- The Báb

 

He Pouwetewete i te raruraru i tua atu i Te Atua? Meatia: Korōria ki Te Atua! Ko Ia Te Atua. Ko ngā mea katoa Āna pononga, katoa he whakarongo ki Tāna e hiahia ai!

#10250
- The Báb

 

MŌ TE WHĀNAU

E Te Ariki! Ki tēnei Whakawāteatanga Nui Whakaharahara Rawa Atu kua whakaaea e Koe te inoi motuhake a te hunga tamariki ake mō ō rātou mātua. Ko ia tēnei tētehi tukunga motuhake mutungakore o tēnei Whakawāteatanga. Nō reira, e Koe te Ariki ngākau māhaki, me whakaae mai tēnei inoi a Tō pononga kei te pae o Tō takitahitanga, kia whakatotohu tana matua ki te moananui o Tō atawhai, nō te mea kua matike tēnei tamaiti hei ngarengare Māu, ā, ki te whakapau i tōna kaha i ngā wā katoa ki te ara o Tō aroha. Tūturu, ko Koe te Pouhōmai, te Poumuru Hara, te Mākoha hoki!

#10252
- `Abdu'l-Bahá

 

MŌ WAENGANUI PŌ

Ki a koe e rapu nei i te Pono! Mēnā koe e hiahia ana mā Te Atua tō mata e whakakite me koropiko atu, me inoi atu, me tuku atu i tōu reo ki a Ia i te waenganui pō, me kī:

Ete Ariki, kua anga kē atu tōku mata ki Tōu aroaro, a, kua ruku kē atu ahau ki te moana o Tōu Aroha. e te Ariki whakamāramatia tōku pōuritanga ki Tōu rama, ā, whakakoangia ahau

ki te waina o Tōu aroha. e te Ariki, tukua ahau kia rongo i Tōu reo, a, whakatūwheratia ā mua o tōku kanohi ngā tatau o Tōu rangi kia kite ahau i te māramatanga o Tōu kororia, kia whakawhirinaki atu ahau ki Tō ātaahua.

Tūturu, ko Koe te Pouhōmai, te Marere, te Tohu Atawhai, te Poumurunga Hara.

#10186
- `Abdu'l-Bahá

 

Occasional

Tablets

NGĀ PUKATUHI O TE TORO HAERE

(Pānuitia ai tēnei ki ngā Toma o Bahá’u’lláh rāua ko te Báb. Whakamahia ai anō hoki ki Ō Rāua huritau whakamaumahara.)

Ko ngā whakamihi kua ara ake i Tōu Mauri tino tū rangatira, me te korōria kua ngiha mai i Tōu Ātaahua hahana, he mea takoto ki runga i a Koe, e Koe te Whakatinanatanga o te Whakahirahira, te Kīngi o Ake Tonu, me te Ariki o ngā iwi katoa kei te rangi kei te whenua! Ko tāku whakaaturanga Māu ko te tino rangatiratanga o Te Atua me Tōna tōminiona, mā te nui whakaharahara o Te Atua me Tōna whakahirahira i whakakitea ai, ā, kua horo i ngā Rā o te ahurei onamata tō rātou hahana i te rangi o Tāu kupu e kore e taea te whakarerekē, ā, ko te Ātaahua o Tērā Tē Kitea Ai kua pīata mai i runga o te pae o te orokohanganga. Waihoki, ko tāku whakaaturanga, ki te kori noa iho o Tāu Pene ko Tāu Kupu “Ko Koe” kua manā, ā, ko te Muna a Te Atua kua whakakitea, ā, kua whakatinanatia ngā orokohanganga katoa, ā, ko ngā Whakakitenga kua tukuna iho.

Waihoki, ko tāku whakaaturanga mā Tō ātaahua te ataahua o te Mea Kōingo ka hurahia ai, ā, mā Tōu kanohi te kanohi o Te Mea Āritarita ka pīata mai ai, ā, mā tētahi kupu Āu ka whakataua ai e Koe, mai i waenga i ngā orokohanganga katoa, ka piki ai te hunga piripono ki a Koe ki te taumata o te korōria, ā, ka taka ai ko te hunga whakaponokore ki Rarohēnga rawa.

Ko tāku whakaaturanga ko ia kua mōhio ki a Koe kua mōhio ki Te Atua, ā, ko ia kua tae ki Tōu aroaro kua tae ki te aroaro o Te Atua. Nō reira he nui te whakapainga o tērā e whakapono ana ki a Koe, me Ōu tohu, kua whakaiti hoki i a ia anō i mua o Tōu tino rangatiratanga, kua whai hōnore ki te tūtaki ki a Koe, kua whakawhiwhia hoki ki te harikoa o Tāu e hiahia ai Koe, kua āmio haere i a Koe, ā, kua tū ki mua o Tōu torōna. Kei pahe raruraru ki runga i a ia kua hara ki a Koe, kua whakakāhore i a Koe, kua whakapae i Ōu tohu, kua whakahē i Tōu tino rangatiratanga, kua whana ki a Koe, kua tū whakahīhī ki mua i Tōu kanohi, kua tohe i Āu whakatātakitanga, kua oma atu i Tāu kāwanatanga me Tāu rohenga, kua noho ki waenganui o te hunga whakaponokore, kō ō rātou ingoa kua tuhia e ngā matimati o Tāu whakahau ki Āu Papatuhi tapu.

Nō reira pupuhia mai e tōku Atua e tōku Tau, mai i te ringa katau o Tōu whakaaroha me Tōu atawhai aroha, ngā hā tapu o Āu atawhai, ka kawea ai ahau i ahau anō, ā i te ao hoki ki ngā marae o Tō pātata mai, o Tō Aroaro. He mana Nōu ki te mahi i Tāu e hiahia ai. Ko Koe, tūturu, kei runga rawa o ngā mea katoa.

Ko te maumahara ki Te Atua me Tōna aumihi, me te korōria o Te Atua me Tōna ātaahua, me noho ki runga i a Koe, e ko Koe ko Tōna Ataahua! Ko tāku whakaaturanga kīhai i kitea e te karu o te orokohanganga tētahi pēnei i a Koe te kino o te aupēhi. I ngā rā katoa o Tōu oranga ka rūmakina Koe i raro o tētahi moananui o te pēpēhitanga. I tētahi wā ka herea koe ki te tīni me te herehere, i tētahi atu ka whakawhiua Koe e te hoari o ōu hoariri. He oti rā kō ēnei ēnei, ko Tāu he whakahau i ngā tāngata katoa kia mātakitākina ngā whakaritenga Mōu e Ia te Mōhio-Katoa, te Whai Whakaaronui-Katoa.

Ko tōku wairua hei whakahere mō nga aupēhitanga ki runga i a Koe, ko tōku wairua ora hei utu mō ngā pēpēhinga i mau i a Koe. Ko tāku inoi ki Te Atua, Māu, mā rātou ō rātou kanohi kua ngiha mai i ngā hahana o te rama o Tōu mata, ā mā te aroha ki a Koe, kua whai i te katoa i tukuna ki a rātou, ki te tango i ngā ārai kei waenga i a Koe me Āu kīrehe, ki te hōmai ki ahau te pai o tēnei ao me te ao kei te haere mai. Ko Koe, tūturu, te Kaharawa, te Tino Kairangi. te Korōria-Katoa, te Poumurunga-Hara i ngā Wā Katoa, te Mākoha Rawa.

Kia whakapaingia Koe, e te Ariki tōku Atua, te Rākau-Rote Tapu me ōna raurau, me ōna peka, ōna manga, ōna pūnga, ōna rerenga, ki te roa o te pūmau ki Ōu taitara whai hiranga, o te haere tonu a Ōu āhua tū rangatira. Kia tiakina ia mai i te rāwekeweke a te kaiwhakaeke me ngā tini o te aupēhi. Ko Koe, tūturu, te Kaharawa, te Whaikorōria Rawa. Kia whakapaingia Koe, e te Ariki tōku Atua, me Āu pononga, me Āu hawini kua tae atu ki a Koe. Ko Koe tūturu, te Whairawanui-Katoa, Nōu hoki te tohu aroha mutungakore. Kāore he Atua i tua atu i a Koe, te Poumuru-i-te-Hara, te Marere Rawa.

#10256
- Bahá'u'lláh

 

(Ko tēnei karakia, nā ‘Abdu’l-Bahá, i whakakite, he mea pānui ki Tōna Toma. He mea karakia anō mā te tangata ki tōna kotahi.)

Ka hari ka koa te ngākau o tēnei Pononga ki te tangata e whakatātaki ana i tēnei karakia i runga i te whakaiti me te hīkaka; anō nei kua tūtaki i a Ia kanohi ki te kanohi.

Ko Ia te Korōria-Katoa!

e Te Atua, tōku Atua! Mea iti, mea wairutu, tēnei ahau te toro atu i aku ringa inoi ki a Koe, ā, kua uwhia e ahau tōku kanohi ki te puehu o taua Pae Ōu, he mea whaikorōria i runga kē ake o te mātauranga o ngā mea matatau, me te aumihi o te katoa e whakakorōria nei i a Koe. Tirohia atawhaitia Tāu pononga, mea iti, ngākau pāpaku ki Tōu kūaha, ki ngā tirohanga o te karu o Tōu whakaaroha, ka rūmakina ia ki te Moananui o Tō tohu aroha mutungakore.

E Te Ariki! He pononga pōhara, ngākau pāpaku Nāu, mea manarū e inoi ana ki a Koe, kua mauheretia ki Tōu ringa, e kaha ana te inoi ki a Koe, e whirinaki ana ki a Koe, e tangi ana ki mua o tōu kanohi, e karanga ana ki a Koe me te kaha o te inoi pēnei:

E Te Ariki, tōku Atua! Hōmai Tō atawhai hei manaaki i ngā tau o Tōu ate, whakakahangia ahau i tāku hāwinitanga ki a Koe, whakangihangia tōku rae ki te rama o te pōhana ki Tōu marae o te tapu, o te karakia hoki ki Tōu kīngitanga whakaharahara. Āwhinatia ahau kia kaua ahau e kaiponu ki te tomokanga i te rangi o Tō kēti, kia noho wātea atu i ngā mea katoa o roto o Ōu takiwā e Te Ariki! Tukua ahau kia inu i te kapu o te whakamōwai, te whakawātea i ahau i aku hiahia ake; whakakākahuria ahau ki tōna korowai, whakarukuhia ahau ki tōna moananui. Meinga ahau he puehu ki te ara o ngā tau o Tōu ate, tukua hoki ahau kia tāpae i tōku wairua mō te ao, e rangatira ana i ngā tapuwae o Ō kōwhiringa ki Tōu ara, e te Ariki o te Korōria o Runga Rawa.

Mā tēnei karakia Koe e karangatia ai e Tāu pononga i te atatū i te atapō. Whakatutukitia te kōingo o tōna ngākau, e Te Ariki! Whakangihangia tōna ngākau, whakaharitia tōna tarauma, tahuna tōna rama, ka manaakitia ai e ia Tō Kaupapa me Āu pononga.

Ko Koe te Poutuku, te Whaiaroha, Te Tino Poumanaaki, te Tohu Tūpore, te Tohu Atawhai, te Mākoha.

#10257
- `Abdu'l-Bahá

 

TE PAPATUHI E MUMURA AI TE NGĀKAU PONO

I runga i te Ingoa o Te Atua, te Namata, te Kaha Rawa.

Waihoki, ko ngā ngākau pono kua peto ki te ahi o te wewete: kei whea te kirimōhinu o te mārama o Tōu Kanohi, e Te Tau o ngā ao?

Ko ērā kua pātata ki a Koe kua whakarērēna ki te pōkerekere o te putu kau: Kei whea te pīataata o te ata o Tōu tūtatakitanga anō, e te Kōingo o ngā ao?

Ko ngā tinana o Ō Kōwhiringa kei te onepū matara rawa e tīraha oreore noa ana: Kei whea te moananui o Tō pātata mai, e te Ātāhu o ngā ao?

Kua hikitia ngā ringa tono ki te rangi o Tō atawhai, atawhai hoki: Kei whea ngā marangai o Tōu tākoha, e te Pouwhakautu i ngā pātai o ngā ao?

Kua ara te hunga atua-kore, kua ara ki te pēpēhi ki ngā tōpito katoa: Kei whea te mana aukume o Tāu pene whakarite i Tāu e pai ai, e te Toa Tipua o ngā ao?

Ko te pahupahu a ngā kurī kei ngā tahataha katoa: Kei whea te raiona o te ngahere o Tōu kaharawa, e te Pouwhakatika o ngā ao?

Kua mau te ira tangata i te mātaotao: Kei whea te pāmahana o Tōu aroha, e te Muraahi o ngā ao?

Kua piki te parekura ki tōna taumata teitei: Kei whea ngā tohu o Tāu whāngainga, e te Whakaoranga o ngā ao?

Kua horahia te nuinga o ngā iwi ki te pōuriuri: Kei whea te mārama o Tōu ahurei, e te Hahanatanga o ngā ao?

Kua mārō ngā kaki o te iwi ki te mauāhara: Kei whea ngā hoari o Tāū ngaki, e te Pouturaki i ngā ao?

Kua heke rawa te whakaiti ki tōna reinga: Kei whea ngā tohu o Tōu korōria, e te Korōria o ngā ao?

Kua pēhia te Kaiwhakaatu i Tōu Ingoa, te Tohu Atawhai-Katoa: Kei whea te harakoa o te Rā o Tōu Whakakitenga, e te Manahau o ngā ao?

Kua taka te anipā ki runga ki ngā iwi katoa o te ao: Kei whea ngā kara o Tōu harikoa, e te Hākoakoa o ngā ao?

Kitea ana e Koe te Wāhi Puta Mai o Ōu tohu e āraia ana e ngā meatanga kino: Kei whea nga matimati o Tōu kaha, e te Mana o ngā ao?

Kua kino te hiainu o ngā tangata katoa: Kei whea te awa o Tōu whairawa, e te Whaitohu Atawhai o ngā ao?

Kua mauheretia te ira tangata e te kaiponu: Kei whea ngā whakatinanatanga o te wetewetenga, e Te Ariki o ngā ao?

Kitea ana e Koe Tēnei i Pēhia, kei rāwāhi e manene ana: Kei whea ngā mano o te rangi o Tōu Waitauā, e te Toihau o ngā ao?

Kua whakarērēna ahau ki whenua kē: Kei whea ngā tohu o Tōu pono e te Whirinaki o ngā ao?

Kua pā mai ki ngā tāngata katoa ngā kino o mate: Kei whea te ngangaru mai o Tō moananui o te oranga mutungakore, e te Ora o ngā ao?

Ko ngā kōhimuhimu a Hātana kua hāngia ki ngā kirehe katoa: Kei whea te kōtiritiri o Tō ahi, e te Rama o ngā ao?

Ko te haurangi o hīkaka kua whakatapeha i te ira tangata: Kei whea ngā rā nui o te parakore, e te Kōingo o ngā ao?

Kite ai Koe i Tēnei Harakore kua kōparetia ki te aupēhitanga i waenganui o ngā Hīriana: Kei whea te pīataata o te mārama o Tō awatea, e te Rama o ngā ao?

Kei te kite Koe i ahau, kua whakakāhoretia te whakaatu: Nō reira ka pupū Ō waiata mai i whea, e te Manu Reo Āwenewene o ngā ao?

Kua mau te nuinga o te iwi ki ngā pohewa rerehua, kāore he take: Kei whea ngā kaiwhakatakoto i Tō tūturutanga, e te Kī Taurangi o ngā ao?

Kei te toromi a Bahá ki te moana o pōautinitini: Kei whea te Āka o Tō whakaoranga, e te Pouwhakaora o ngā ao?

Kite ai Koe i te Rā o Tāu kupu i te pōuriuri o te orokohanganga: Kei whea te rā o te rangi o Tō tohu aroha, e te Pou-Whakaawatea o ngā ao?

Ko ngā rama o te pono me te parakore, o te piripono me te hōnore, kua tineia: Kei whea ngā tohu o Tō takariri ki te takitaki, e te Pouwhakaoreore o ngā ao?

Kei te kite rānei Koe i ētahi te kawe nei i Tō Mauri, te aro rānei ki ngā takahanga ki runga i a Ia i te ara o Tō aroha? Inā te tū o Tāku pene, e te Tau o ngā ao.

Ko ngā peka o te Rākau-Rote Tapu kua whatia ki ngā āwhā kikino o ngā takahanga: Kei whea ngā kara o Tāu whakamārietanga, e te Toa tipua o ngā ao?

Kua hunaia tēnei Kanohi ki te puehu o te ngau tuarā: Kei whea ngā hua angiangi o Tōu aroha, e te Whakaaroha o ngā ao?

Ko te korowai o te tapu kua paru i ngā iwi o te rūpahu: Kei whea te pueru o Tō tapu, e te Pouwhakakākahu o ngā ao?

Ko te moana o te mahi tohu kua marino, nā ngā mahi a ngā ringaringa o te tangata: Kei whea ngā ngaru o Tōu murunga hara, e te Kōingo o ngā ao?

Ko te kūwaha ki te Aroaro Tapu kua tūtakina e te aupēhi o Ō hoariri: Kei whea te kī o Tō takoha, e Te Uaki o ngā ao?

Kua kōwhai ngā hakunga rau i ngā hau paihana o te takahi kāwanatanga: Kei whea te uatātā o ngā kapua o Tāu tōnuitanga, e te Pouhōmai o ngā ao?

Kua pōuri te aonui i te puehu o te hara: Kei whea ngā hau angiangi o Tō murunga hara, e te Poumurunga Hara o ngā ao?

Kua ongeonge tēnei Taiohi ki te whenua koraha: Kei whea te ua o Tō tohu aroha o te rangi, e te Poutākoha o ngā ao?

E te Pene Whakahirahira. Kua whakarongo ahau ki Tō karanga rōreka i te kīngitanga mutungakore: Me whakarongo Tō taringa ki tā te Arero o te Whakahirahira e whāki ai, e te Harakore o ngā ao!

Me i kore te mātao me pēhea te wera o Āu kupu e mau roa, e te Pouwhakaatu o ngā ao?

Me i kore te parekura, me pēhea te rā o Tō hūmārie e whiti mai, e te Māramatanga o ngā ao?

Kauaka te hunga kino e tangihia. Waihangatia ai Koe kia toa, kia māia, e te hūmārire o ngā ao.

Rekareka ana Tō whitinga mai i te pae o te Kawenata, mai i waenganui o ngā kaitakahi kāwanatanga, me tō kaimomotu ki Te Atua, e te Tau o ngā ao.

Nāu te kara o te mana motuhake i tō ki ngā taumata teitei, ka pōrutu te moana o te tōnuitanga, e te Mataora o ngā ao.

Nā Tō takitahitanga i whiti ai Te Rā o Te Kotahitanga, ā, nā Tō panatanga te whenua o Te Kotahitanga i whakarei. Kia tau te rangimārie, e Koe e Te Manene o ngā ao.

Kua meinga e Mātou ko te tuohu te pueru o te korōria, me te aupēhi te whakareinga o Tō temepara, e te Whakahīhī o ngā ao.

Kei te kite Koe i ngā ngākau e kīkī ana i te mauāhara, heoti Nāu te whakarapa, e Koe te Pouhuna i ngā hara o ngā ao.

Hikohiko mai ana ngā hoari, haere whakamua! Tārere ana ngā teka, kōkiri tonu! e Koe te Whakahere o ngā ao.

Ko Koe ka tangi, ko ahau rānei? Me tangi kē ahau ki te korekore o Ō kaitautoko, e Koe te Take o te auē o ngā ao.

Tūturu, kua rongo ahau i Tō Karanga, e te Tau Korōria-Katoa; inā te mumura o te mata o Bahá i te wera o te haumura me te ahikā o Tāu kupu tāpua, ā, kua whiti mai Ia i te piripono ki te wāhi o te whakahere, me te mātakitaki ki Tō kaingākau, e te Pouwhakarite o ngā ao.

E ‘Alí-Akbar, kia whakamoemititia tō Ariki ki tēnei papatuhi e whai hā ai koe ki te kakara o Tōku māhaki, me mōhio hoki he aha i taka mai ki a ahau i te ara o Te Atua, te Tau o ngā ao katoa.

Mā te pānuitanga e ngā pononga katoa, mā te aro ki a ia, kātahi ka ngiha ai ki roto i ō rātou iaia tetahi ahi e mumura ai ngā ao.

#10254
- Bahá'u'lláh

 

TE PAPATUHI O AḤMAD

‘’Ko ēnei karakia o ia ata me taki, taea noatia ētahi atu mea motuhake, pērā me te Karakia mō te Whakaora, Te Papatuhi o A ḥ mad, nā Bahá’u’lláh i whatu ki tētahi mana motuhake nō reira me tautoko me whakatātaki e te hunga whakapono ki te whakapono me te whakamanawa e kore e pātaitia, mā reira rātou e uru ai kia tata kē te hono ki Te Atua, me tā rātou here i a rātou anō ki Āna Ture me Āna whakaritenga.”

—Mai i tētahi reta i tuhia mō Shoghi Effendi

Ko Ia te Kīngi, te Mōhio-Katoa, te Whaiwhakaaronui!

Inā, ko te Manu Reo Āwenewene o te Wāhi Pai Rawa kei te tangi i runga i ngā peka o te Rākau o Ake Tonu, he tapu, he rōreka āna tangi, e whakaatu ana ki te hunga pono ki ngā rongo pai o te pātata o Te Atua, e karanga ana ki te hunga whakapono i te Kotahitanga Tapu ki te iāri o te Aroaro o te Ngākau Marere, e whakaatu ana ki ngā mea kua tauwehea i te karere kua whakakitea e Te Atua, te Kīngi, te Korōria, te Kotahi tonu, e ārahi ana i ngā tau ki te tūru o te piringa me tēnei Ātaahua wheriko.

Tūturu ko ia tēnei taua Ātaahua Nui Whakaharahara, he mea poropiti i ngā Pukapuka o ngā Karere, māna te pono e mārama mai i te hē, ā, ko te whakaaronui o ia akiaki ka whakamātauria. Tūturu ko Ia te Rākau o te Ora e puta mai ai ngā hua o Te Atua, te Whaikorōria, te Pūkaha, te Nui Rawa.

E Aḥmad! Kia whakaaturia e koe tūturu ko Ia Te Atua, kāhore he Atua tua atu i a Ia, te Kīngi, te Kaitiaki, te Kotahi, te Kaha Rawa. Ā, terā Ia Tāna tukunga mā te ingoa o Ali§ ko Ia tūturu Tērā mai i Te Atua ko tā tātou he whakarongo katoa ki Āna tohutohu.

Meatia atu: e te iwi whakarongo ki ngā ture a Te Atua, kua herea ki te Bayán e te Korōria, e te Whakaaronui. Tūturu ko Ia te Kīngi o ngā Karere ā, ko Tāna Pukapuka te Pukapuka Matua mei mōhio koe.

Nō reira ko tā te Manu Reo Awenewene tangi ki a koe mai i tēnei mauhereherenga. Ko Tāna noa iho te tuku i tēnei karere mārama. Ko ia e hiahia ana māna e tahuri atu i tēnei tohutohu, ā, ko ia e hiahia ana, māna hei kōwhiri te ara ki tōna Ariki.

E te iwi, ki te whakakāhore koutou i ēnei whiti, mai i tēwhea taunakitanga koutou e whakapono ai ki Te Atua? Whakaaturia mai, e te huhuinga o te hunga hori.

Ēngari, Māna, ko Tōna ringa tōku wairua ora, kāore ēnei, ka kore rawa rā anō, e āhei ki te mahi i tēnei, hei aha koa tā rātou whakakotahi ki te āwhina tētahi i tētahi.

E Aḥmad! Kia kaua Āku rawa e warewaretia i ahau e ngaro ana. Kia maumaharatia Ōku rangi i te wā o Ōu rangi, me Tōku pāmamae, paenga hoki ki tēnei whare herehere. Me ū rawa rā anō koe ki Tōku aroha e kore ai tō manawanui e tītakataka, he ahakoa te uatātā o ngā hau a ngā hoari ki runga i a koe, me te ara ake a ngā rangi me te whenua ki te whakaariki i a koe.

Meinga koe hei mumura o te ahi ki Ōku hoariri, hei awa koiora o ake tonu ki Ōku tau, ā, kia kaua rawa e uru ki roto o te hunga rangirua.

Ā, tēnā ki te pāngia koe e te pōraruraru i runga i Tōku ara, e te whakakurītanga rānei Mōku, kaua rawa rā e āwangawanga.

Me whakawhirinaki ki Te Atua, tōu Atua, te Ariki o ōu mātua. Te take ko te iwi kei te kōtiti ki ngā ara o te pōhēhē, kāore he āta kite i Te Atua ki ō rātou mata ake, he āta rongo rānei i Tāna Pūoro ki ō rātou ake taringa. Nō reira Mātou ka kite i a rātou, inā ko tāu hoki e kite nei.

Nō reira i tū ai ā rātou whakataputapu hei ārai i waenga i a rātou me ō rātou ngākau ka noho wehe ai rātou i te ara o Te Atua, te whaikorōria, te Whakahirahira.

Me mārama ki a koe anō, tūturu, ko ia e tahuri atu ana i tēnei Ātaahua kua huri atu hoki i ngā Karere o nehe e whakahīhī ana ki Te Atua mai i onamata ki anamata.

Kia āta ākona tēnei papatuhi, e Aḥmad. Kia tātakina ia kia kaua hoki koe e noho wehe mai i a ia. I te mea, tūturu, nā Te Atua i whakarite mōna e tātaki ana, ka riro i a ia te rawa o ngā whakahere kotahi rau, me te mahi pono ki ngā ao e rua. Ko ēnei tākoha kua tukuna ki a koe hei rawa nā Mātou, he whakaaroha atu i tō Mātou aroaro, kia whaiwāhi ai koe ki waenga o te hunga whakawhetai.

Nā Te Atua! Ki te pānuitia tēnei e tētahi kua pēhia, kua pāmamaetia rānei me te pono mārika, ko tā Te Atua he whakakore i tōna pāmamae, he whakatau i ōna pōraruraru, he tango i ōna pēpēhi.

Tūturu, ko Ia te Tohu Atawhai, te Mākoha. Korōria ki Te Atua, te Ariki o ngā ao katoa.

#10253
- Bahá'u'lláh

 

TE PAPATUHI O CARMEL

Kia whakakōroriatia katoatia tēnei Rā, te Rā i horahia ai ngā kakara o te aroha tohu ki runga ki ngā mea katoa i waihangatia ai, te Rā nā te kaha o tōna whakapainga, kīhai i taea ai te whakataetae e ngā wā o mua, o neherā, te Rā e tahuri ai te mata o te Namata o Ngā Rā ki Tōna nōhanga tapu. Ina rā ngā reo o ngā mea katoa i waihangatia ai, i tua atu o ērā, ko ō te Huinga Kahurangi o Runga Rawa, ka rangona e karanga ana: “Kia horo koe, e Carmel, notemea, ko te rama o te mata o Te Atua, te Rangatira o te Kīngitanga o Ngā Ingoa me te Kaihanga o ngā rangi kua hīkina ki runga ki a koe.”

Tāmau ana i te kukume o te harakoakoa, pāoroorongia ana tōna reo, ka karanga : “Ko tōku ora pū hei whakaatutanga Mōu, ināhoki, Nāu i hāngai ai Tō mātai mai ki a au, Tō tōnui i tuku mai, ahau i aratakina ai ki Ōu ūpane. Ko te tauwehenga i a Koe, e Koe te Mātapuna o te whaioranga mutungakore, e kakai nei i ahau kia tata hemo, ko te matara rawa atu i Tō Aroaro kua tāwera mārika i tōku wairua ora kia pau. Korōria katoa ki a Koe Nāu ahau i āhei ai ki te rongo i Tō karanga, kua rangatira ahau ki Ō tapuwae, kua whakaterehia tōku wairua ora mā te kakara whakaora o Tōu Rā me te reo pararē o Tāu Pene, he reo Nāu i whakarite hei pūtātara ki waenganui o Tōu iwi. Ā ka tae ki te haora e pā mai ai Tōu Whakapono āraikore, Nāu i hā ki roto o Tō Pene tētahi wāhi o Tōu wairua tapu ki roto o Tāu Pene, inā rā, ka rū ai te ōrokohanganga katoa ki ōna tūāpapa, he hura ki te ira tangata ko aua pohewa i hunaia ki roto i Āna whare tahua, kei reira e takoto ana; ko Ia pū, Nāna nei ngā mea katoa.”

Pāoro atu ana tōna reo ki taua Pokapū tapu, whakahokia ana e Au: “Whakamoemititia Tō Ariki, e Carmel. Ka tere pau koe i te ahi o tō tauwehe i a Au, i te pōrutunga o te moananui o Tōku aroaro ki mua o tō kanohi, he whakakoakoa i ō whatu, me ngā whatu o te katoa o te orokohanganga, he whakahari pai i te katoa o ngā mea e kitea ana, kāore hoki i te kitea. Me harikoa, ko te take i tēnei Rā kua whakatūria e Te Atua Tōna torōna ki runga i a koe, kua meinga koe hei wāhi whakawhiti o Ōna tohu me te mātāpuna o ngā taunakitanga o Tōna Whakakitenga. He painga mōna e karapoti nei i a koe, e whakatātaki nei i te whakakitenga o tō korōria, e whākī nei i aua tūāhua kua tāuwhiuwhia ki runga i a koe mai i te tōnui o te Ariki tō Atua. Kapohia te Kapu o te Oranga Mutungakore i runga i te ingoa o tō Ariki, te Korōria-Katoa, whakamoemititia rā ko Ia, ināhoki Nāna, hei tohu o Tōna aroha ki a koe, tō pāpōuri i tahurihia ai ki te hari, tō raungaiti ki te manawarū. Tūturu, e roha ana Ia ki te pokapū kua meinga hei tūnga mō Tōna torōna, kua takahia e Ōna tapuwae, kua rangatira i mua i Tōna aroaro, mai i reira Nāna Tāna karanga i whakahiki, ki reira ia Ōna roimata i maringi.” “

“Karanga ki a Hīona e Carmel, ka whakatātakina ai ngā rongo pai: kua tae mai a Ia i ngaro i te tirohanga kanohi! Kua tūria Tōna rangatiratanga raupatu-i-te-katoa; kua whakakitea tōna ahurei tākai-i-te-katoa. Kia tūpato kei whakaroa koe, kei kokekoke rānei. Kia tere ka āmio haeretia ai te Taonenui o Te Atua kua heke mai i te rangi, te Pokapū o te Kaingākaunui e karapotitia nei e ngā makau a Te Atua, ngā ngākau parakore, me te huinga o ngā anahera whaikorōria rawa. I ahau e, taku wawata ki te whakatātaki ki ngā wāhi katoa kei runga i te mata o te whenua, me te kawe ki tēnā ki tēnā o ōna taonenui, ngā rongo pai o tēnei Whakakitenga - he Whakakitenga kua autō i te manawa o Hinai, ā, i runga i Tōna ingoa kei te karanga te Rākau Mumura: ‘Nā Te Atua, te Ariki o ngā Ariki, ngā kīngitanga o te rangi me te whenua.’ Tūturu ko ia tēnei te Rā e harikoa ai te whenua me te moana tahi ki tēnei whakaaturanga, ko te Rā hei whakakite i aua tūāhuatanga i whakaritea e Te Atua, mā tētahi tōnui o tua kē atu o te mōhio a te hinengaro, a te pūmanawa o te ira tangata. Kāore e roa ka whakaterehia e Te Atua Tōna Āka ki a koe, ka whakamāramatia ai ngā iwi o Bahá kua whakahuatia ki te Pukapuka o Ngā Ingoa.”

Whakatapua ana te Ariki o ngā tāngata katoa, ki te whakatātakitanga o Tōna ingoa kua tōiriirihia ngā kongakonga katoa o te whenua, kua whakakōrerotia te Arero o te Whakahirahira ko tērā kua tākaia ki Tōna mātauranga, kua hunaia, kua takoto ki roto o te whare tahua o Tōna nui, Ko Ia tūturu, nā te kaha o Tōna ingoa, te Mananui, te Pūkaha-Katoa, te Teitei Rawa, ko Ia te ariki o te katoa kei roto o te rangi, kei runga o te whenua.

#10255
- Bahá'u'lláh