Return   Facebook   Zip File

Obligatory

TO BE RECITED ONCE IN TWENTY-FOUR HOURS

TATALO UMI FA’APOLOA’IGA E TASI LE FA’AAOGAINA I LE LUA SEFULU-FA ITULA

O se tasi e fia tatalo i lenei tatalo, ia tu i luga ma liliu atu i le Atua, a o tu o ia, va’ai i le itū taumatau ma le itū tauagavale, e pei o fa’atalitali i le alofa mutimutivale o Lona Ali’i, le Alofa Mutimutivale Silisili, le Mutimutialofa, ma fa’apea atu:

O oe le Ali’i o suafa uma ma o le Mataisau o lagi! Ou te ōle atu i Lau Afio e ala i ā i latou o Punaaso o Lou Uiga lilo, le Fa’aneetaga Silisili, le Mamalu—Uma, ina ia faia la’u tatalo o se afi o le a susunuina ai puao sa taofia ai a’u mai Lou matagofie, ma o se malamalama o le a ta’ita’ina atu ai a’u i le vasa o Lou Fa’atasi mai.

Ona sisi’i lea i luga ona lima i le faamaualalo i le Atua ia vi’ia ma faaneeneeina pea o Ia—ma fai atu:

O Lau Afio o le Mana’oga o le lalolagi ma o le Pele a malō! Ua silafia e Lau Afio ua ‘ou liliu atu ia te Oe, ma fa’amutaina so’otaga uma ma so o se tasi vaganā Oe, ma pipii atu i Le So’otaga ma Oe, e ōna le gaoioiga na lagaina a’e ai le foafoaga atoa. Lo’u Ali’i e, o a’u o Lau auauna, ma o le atali’i o Lau auauna. Siliasila mai ia te a’u ua tu sauni atu e faia Lou finagalo ma Lou mana’oga, ma ua lē mana’o i se tasi lava mea vaganā Lou finagalo malie lelei. Ou te ole atu ia te Oe i le Vasa o Lou alofa mutimutivale ma le Fetu Ao o Lou alofa tunoa ina ia faia i Lau auauna e pei ona finagalo ma malie i ai Lau Afio. Ona o Lou malosi e matuā sili a’e i luga o ta’uta’uga ma vi’iga uma! So o se mea lava sa faalia e Oe o le mana’oga lea o lo’u loto ma le pele i lo’u agaga. Le Atua e, lo’u Atua! Ia lē silasila i o’u fa’amoemoega ma a’u faiga, ae silasila i Lou finagalo sa si’omia ai lagi ma le lalolagi. Ona o Lou Suafa Aupito Silisili, Oe na, le Ali’i o atunuu uma! Ua ou mana’o tau lava o mea e finagalo i ai Lau Afio, ma alofa tau lava o mea e pele ia te Oe.

Ia tootuli ma ifo to’ele ma fa’apea atu:

E silisili ese oe i luga o faamatalaga a so o se tasi vaganā Oe lava, atoa fo’i ma le malamalama o so o se tasi vaganā lava Lau Afio.

Ona tu lea i luga ma fa’apea atu:

Lo’u Ali’i e, ia avea la’u tatalo o se vaipuna o vai ola o le a mafai ona ‘ou ola umi ai e pei o le umi o le a tumau ai Lau pule, ma faia ai le ta’uta’uina o Oe i lalolagi uma

o Ou lalolagi.

Ona sisi’i lea i luga lima i le ‘ai’oi atu, ma fai atu:

O oe o Lē ua liu suavai ai loto ma agaga ua vavaeesea mai ai, ma e Ona le afi o le alofa na faamūina ai le lalolagi atoa! Ou te ole atu ia te Oe ona o Lou Suafa lea na fa’atoilaloina ai e Oe le foafoaga atoa, ina ia lē taofia mai ia te a’u le mea o lo’o iā te Oe, o lau Afio o Le pule i tagata uma lava! Lou Ali’i e, ua silafia e Oe lenei tagata ‘ese o lo’o fa’ataalise atu i lona aiga aupito sili i lalo ifo o le paolo o Lou mamalu, ma o lo’o i totonu o lotoa o Lou alofa mutimutivale; ma le tagata agasala lenei o lo’o sa’ili atu i le vasa o Lau fa’amagaloga; ma lenei tagata mativa i le pogai o Lou tamaoaiga. O iā te Oe le pule e poloa’iina ai so o se mea lava e finagalo i ai Lau Afio. Ou te molimau atu e tatau ona vi’ia Oe ona o Au galuega, ma ia ‘ana’anaina i Au tulafono, ma ia tumau i le lē u’una’ia i Au poloaiga.

Ona sisi’i lea i luga limama ta’u fa’atolu le Suafa Silisili Allah’u’Abha. Punou i lalo ma toto’o lima i luga o tulivae i luma o le Atua - vivi’i ma fa’ane’ene’eina o Ia ma fai atu:

Lo’u Atua e, ua silafia e Oe le fa’ageetia o lo’u agaga i totonu o o’u itutino ma tōtōga, i ana moomooga e tapua’i atu ia te Oe, ma ona naunauta’iga e manatua Oe ma vivi’i i Lau Afio, le ala na ia molimau ai i le mea na molimauina e le Fofoga o Lau Poloaiga i le malo o Lau folafolaga ma le lagi o Lou poto. Lo’u Ali’i e, i lenei tulaga ua ou naunau ai e ole atu ia te Oe i mea uma o lo’o faatasi ma lau Afio, ina ia ou faaalia ai lo’u mativa, ma faailoa ai Lau foa’ialofa ma Lou tamaoaiga, ma mafai ai ona ta’utino atu lo’u augavale, ma fa’aalia ai Lou mana ma Lou malosi.

Ona tū lea i luga ma sisi’i fa’alua on limama fa’atoga ma fa’apea atu:

E leai se tasi Atua na o Oe, o le Malosiuma, o le Foa’ialofa–uma. E leai se tasi Atua na o Oe, o le Faitofiga, mai le amataga ma e oo i le i’uga. Le Atua e, lo’u Atua! O Lau fa’amagaloga ua fanaufouina ai a’u, ma o Lou alofa mutimutivale ua fa’amalosia ai a’u, ma o Lau vala’au ua fafaguina ai a’u, ma o Lou alofa tunoa ua fa’atuina a’e ai a’u ma ta’ita’ia ai a’u i Lau Afio. O ai a’u nei ou te mafai ai ona ou tu i le faitotoa o le aai o Lou latalata mai, po o le taula’i atu o o’u mata agai atu i pupula o lo’o susulu mai le lagi o le Lou finagalo? Lo’u Ali’i e, ua silafia e oe lenei tagata inosia o lo’o tu’itu’i atu i le faitotoa o Lou alofa tunoa, ma lenei tagata valevalenoa o lo’o sa’ili atu i le vaitafe o le ola fa’avavau mai ‘a’ao o Lau foa’ialofa. O Lau Afio o le Ali’i o suafa uma, o Lau afioga o le poloaiga i taimi uma, a o a’u o le gaua’i ma usiusitai ma le loto atoatoa i Lou finagalo, le Mataisau e, o lagi.

Ona sisi’i faatolu lea o ona lima ma fai atu:

E silisili ese le Atua i so o se tagata sili lava!

Ona to’otuli lea ma ifo to’ele ma fai atu:

E maualuga tele Lau Afio mo vi’iga a i latou o ē ua latalata atu ia te Oe, ina ia ō a’e i le lagi o Lou latalata mai, po o manulele o loto o i latou o ē ua matuā fa’amaoni ia te Oe, ina ia taunuu atu i le faitotoa o Lou lotoā. Ou te molimau atu e matuā sili atu ona fapaiaina Oe i luga a’e o ta’u uma ma e matua paia tele i luga a’e o igoa uma lava. E leai se Atua iina na o Oe, o le Fa’aeaina Silisili, o le Mamalu–Uma.

Ona nofo lea i lalo ma fai atu:

Ou te molimau atu i le mea o lo’o molimau i ai mea uma na faia, ma le Au Paia i lugā, ma tagata o le Parataiso Silisili-uma, ma ē i tala atu o i latou ia o le Fofoga o le Agalelei lava ia mai le Tafailagi o le mamalu-uma, o Oe lava o le Atua, e leai se tasi Atua na o Oe, ma o Ia o Lē sa fa’aalia o le Mealilo Lafita’i lava, o le Tagāvai sa teuina o Lē na mafai ai ona soso’o fa’atasi mataitusi o le mata’itusi o le I, A, I, A, ma le I (Ia iai). Ou te molimau atu o Ia e Ona le suafa na tu’uina mai e le Peni a le Silisili ‘Ese, ma o Lē na ta’ua i Tusi a le Atua, o le Ali’i o le Nofoali’i i lugā ma le lalolagi i lalo nei.

Ona tū lea i luga ma fai atu:

Le Ali’i e, o tagata uma ma le Puleaoao o mea uma e va’aia, ma mea e lē va’aia! Ua silafia e Lau Afio o’u loimata ma āuega ou te faia, ma fa’afofogaina lo’u ōi ma lo’u mapuitigā, ae maise āuega a lo’u loto. Ona o Lou malosi! Ua avea a’u solitulafono ma mea e taofia ai a’u mai le fa’alatalata atu ia te oe; ma o a’u agasala ua taofia mamao ai a’u mai le lotoā o Lou fa’apa’iaina. Lo’u Ali’i e, o Lou alofa ua fa’atamao’aigaina ai a’u, ma o le taumamao ma Oe ua fa’a’umatia ai a’u. Ou te ōle atu i Lau Afio i Au la’asaga i lenei vaomatua, ae maise upu ia “O a’u lenei. O a’u lenei” sa folafolaina e Ou Tagata filifilia i lenei atulaulau, atoa fo’i ma manavaga o Lau Fa’aaliga, ma savili mālū o le Tafaoata o Lau Faifa’aaliga ina ia foa’i mai e mafai ai ona ou va’ai i Lou matagofie ma ‘ana’ana i so o se mea lava i totonu o Lau Tusi.

Ona toe ta’u fa’atolu lea o le Suafa Silisili, (Allāh-u-Abhā) ma punou i lalo ma totoo lima i luga o tulivae, ma fai atu:

Lo’u Atua e, ia vi’ia pea Oe, ona o Oe na lagolagoina a’u e manatuaina Lau Afio ma vi’ia Oe, ma sa fa’ailoaina mai ia te a’u o Ia o Lē o le Puna-aso o Au Fa’ailoga, ma faia a’u ina ia ou ifo atu i luma o Lou Āoali’i, ma ‘ou fa’amaualalo i luma o Lou Āoatua, ma ia taliaina ai le mea na folafolaina mai e le Fofoga o Lou silisili ese.

Ona tū lea i luga ma fai atu:

Le Atua e, lo’u Atua, ua no’u lo’u tua i le avega o a’u agasala, ma o lo’u loto ma’a’a ua fa’aleagaina ai a’u. Afai ou te manatunatu i a’u amioleaga ma Lou agalelei, ona liu suāvai lea o lo’u loto i totonu ia te a’u, ma ua pupuna ai lo’u toto i o’u alatoto. Ona o Lou Matagofie, Oe na, le Mana’oga o le lalolagi, ua ou sauni e fa’asaga a’e o’u mata ia te Oe, ma o o’u lima naunauta’i ua mā e fa’aloloa atu aga’i i le lagi o Lau foa’ialofa. Lo’u Atua e, ua silafia e Lau Afio le taofia o a’u e o’u loimata mai le manatuaina o Oe, ae maise le fa’ane’ene’eina o Ou uiga lelei, o Oe o le Ali’i o le Nofoali’i i Lugā, ma le lalolagi i lalo nei! Ou te ole atu i Lau Afio ona o fa’ailoga o Lou Malō ma mealilo o Lau Pule ina ia faia i Āu pele e tusa ma Lau foa’ialofa, le Ali’i e, o tagata uma, ma ua tusa ma Lou alofa tunoa, le Tupu e, o mea e va’aia ma mea e lē va’aia!

Ona toe ta’u fa’atolu lea o le Suafa Silisili(Allā-u-Abhā), to’otuli ma ifo to’ele ma fai atu:

Lo matou Atua e, ia vi’ia pea Oe, ona ua auina mai e Lau Afio ia te i matou le mea ua avatua fa’alatalata ai i matou i Lau Afio, ma fa’a’oloaina i matou i mea lelei uma sa auina mai e Oe i Au Tusitusiga Paia. Lo’u Ali’i e, ua matou ole atu ia te Oe ina ia puipuia i matou mai faiga valea ma mafaufauga lē aogā. E moni, o Oe o le Malosi, o le Silafia–Uma.

Ona ēa lea i luga, nofo lelei ma fai atu:

Lo’u Atua e, ou te molimau atu i le mea na molimau mai ai Ou Tagata filifilia, ma fa’ailoa atu le mea sa fa’ailoaina mai e tagata o le Parataiso silisili uma, ma i latou o ē o lo’o fa’ata’amilo fa’ata’ali’o i Lou Nofoali’i mata’utia. Le Ali’i e, o lalolagi uma, e Ōu malō o le lagi ma le lalolagi!

#12478
- Bahá'u'lláh

 

TO BE RECITED DAILY, IN THE MORNING, AT NOON, AND IN THE EVENING

TATALO FA’ALEOGALUA FA’APOLOA’IGA

E FAIA I ASO TA’ITASI I LE TAEAO, AOAULI MA LE AFIAFI

O se tasi e fia tatalo ia fafano ona lima ma fa’apea atu:

Lo’u Atua e, faamalosia lo’u lima ia mafai ai ona taofia Lau tusi i le mausalī o le a lē mafai ai e ‘au a le lalolagi ona malo i ai. Leoleoina mai le so’ona aiā fua i so’o se mea e lē o sāna. E moni, o Oe o le Malosiuma , o le Mamana Silisili.

A o mulumulu ona mata ia fa’apea atu o ia:

Lo’u Ali’i e, ua liliu atu o’u mata ia te Oe! Fa’apupulaina i le malamalama o Ou fofoga.Puipui mai le so’ona liliu atu i so o se tasi vaganā ai Lau afio.

Tū i luga, ma fa’asaga i Qiblih (le Loa pa’ia o Baha’u’llah i Bahji i le Nuu Pa’ia) ma fa’apea atu:

Ua molimau le Atua e leai lava se tasi Atua na o Ia. O malō o Fa’aaliga ma le foafoaga o Āna ia. E moni, na fa’aalia e Ia o Ia o Lē o le Punaaso o le Fa’aaliga, o Lē sa fetalai mai Sinai, o Lē na mafai ai ona susulu le Tafailagi Silisili, ma gagana mai ai le Laau–Lote i tala atu o le mea e le i uia e se tasi, ma o Lē na mafai ai ona folafolaina mai le vala’au i tagata uma o lo’o i le lagi ma luga o le lalolagi: “Faauta ua afio mai le Puleaoao–uma. O le lalolagi ma le lagi, mamalu ma le pule e ō le Atua ia, le Ali’i ia, le Ali’i o tagata uma, ma o le pule e ō le Atua ia, le Ali’i o tagata uma, ma o le Puleaoao o le Nofoali’i i lugā ma le lalolagi i lalo nei.”

Ona punou lea ma limatoto’o i luga o tulivae ma fa’apea atu:

E silisili a’e Oe i luga o a’u vi’iga ma vi’iga a so o se tasi e ese mai ia te a’u, ei luga a’e fo’i o a’u fa’amatalaga ma faamatalaga a i latou uma o lo’o i le lagi ma i latou uma o lo’o i le lalolagi!

Ona tū lea i luga ma lima e fa’amāfola mai i mata, ma fa’apea atu:

Lo’u Atua e, ia le fa’apologaina o ia o lo’o pipi’i atu ma tamatama’ilima faatoga i Lou alofa mutimutivale ma Lou alofa tunoa, o Oe o Lē o sō i latou o ē fa’aalia le alofa mutimutivale o le Alofa Mutimutivale Silisili ese.

Ona nofo lea i lalo ma fa’apea atu:

Ou te molimau atu i Lau aufa’atasiga ma Lou tafatasi, ma o Oe lava o le Atua, ma e leai lava se tasi Atua i tala atu o Oe. E moni sa fa’aalia e Oe Lau Fuata’iga, fa’ataunuuina Lau Feagaiga, ma tatalaina faalautele le faitoto’a o Lou alofa tunoa i tagata uma o nonofo i le Lagi ma luga o le lalolagi. O le faamanuiaga ma le filemu, le faaneetaga ma le mamalu, ia i luga lea o Au pele, o i latou ia e le i mafai ona taofia mai fesuia’iga ma avanoa o le lalolagi mai le liliu atu ia te Oe, ma o ē sa tu’uina atu a latou mea uma i le faamoemoe e maua mai ai le mea o lo’o ia te Oe. E moni, o Oe o le fa’amagalo–Fa’avavau, o le Foa’ialofa–Uma.

#12477
- Bahá'u'lláh

 

SHORT OBLIGATORY PRAYER

TO BE RECITED ONCE IN TWENTY-FOUR HOURS, AT NOON

TATALO PU’UPU’U FA’APOLOA’IGA E TASI LE FAIGA I LE LUASEFULU-FA ITULA, I LE AOAULI.

Lo’u Atua e, ou te molimau atu, na faia e Lau Afio a’u ina ia iloa Oe ma tapua’i atu ia te Oe. Ou te tautino atu i lenei itula, lo’u augavale ma Lou malosi, o lo’u mativa i le ma Lou tamaoaiga.

E leai lava se tasi Atua na o Oe, o le Fesoasoani i Puapugā, o le Puna– o– le–Ola.

“E tolu tatalo ua poloa’iina i tatou ta’ito’atasi e ao ona tataloina ma mafuta atu ai i le Atua i aso ta’itasi ma e sa’oloto lava le tagata i le filifilia o se Tatalo mai le Tolu lenei, e ao fo’i ona tausisi i fa’atonuga ua tu’uina mai mo le tataloina o nei tatalo.”

- Mai le Tusi na tusia Mo Shoghi Effendi (le Fa’atamā)

“O le uiga o taimi; ‘taeao’, ‘aoauli’, ma le ‘afiafi’ e pei ona tā’ua mo le faia ai o Tatalo e fa’apenei. O le ‘taeao’, e amata mai i na ua oso le lā seia oo i le aoauli, o le ‘aoauli’, e amata mai i le tu tonu o le la seia oo i le goto o le la, a’o le ‘afiafi’ e mai le uma o le goto o le la seia maea le lua itula talu mai le la goto”.

- Oto’otoga mai Tusi Tulafono itulau 36

#12476
- Bahá'u'lláh

 

General

AID AND ASSISTANCE

O Thou Whose face is the object of my adoration,…

O Oe e Ona fofoga o le sini o la’u tapuaiga, E Ona le matagofie o lo’u sulufaiga, E Ona le afioaga o lo’u sini, E Ona le viiga o lo’u faamoemoega, E Ona le tausiga o lo’u soatau, E Ona le alofa o le mafuaga o lo’u ola, E Ona le ta’uta’uina o lo’u faamafanafanaga, E Ona le faalatalata mai o lo’u manaoga, E Ona le faatasi mai o lo’u moomooga silisili ona pele ma la’u manavaga silisili ona maualuga. Ou te ole atu ia te oe ia le taofia mai ia te a’u mea ua tofia e Lau Afio mo tagata filifilia ia Au auauna. Ia faaoloaina a’u I mea lelei o lenei lalolagi ma le olaga atali.

E moni o Oe o le Tupu o tagata uma. E leai se tasi Atua na o Lau Afio, o le Faamagalo Faavavau, o le Agalelei Silisili

#12366
- Bahá'u'lláh

 

I adjure Thee by Thy might, O my God! Let no harm beset me..

Ou te augani fa’atauanau atu i Lau Afio, e ala i Lou malosi, Lo’u Atua e! Ia fa’asaogalemūina a’u i taimi e o’o mai ai tofotofoga, ma taimi o lo’u tu’ulafoa’ina o a’u, ta’ita’ina mai i o’u la’asaga ia fa’asagatonu atu i le fa’ala’ei’auina a Lau Afioga. O Lau Afio lava o le Atua, o lo’o i Lau Afio lava le mana malosi e faia ai le mea e finagalo malie i ai Lau Afio. E leai lava se tasi e mafai ona te’evā i Lou Finagalo pe fa’aluafesasiina Au Fuafuaga.

#12488
- The Báb

 

Lord! Pitiful are we, grant us Thy favor;…

Le alii e! Ua augavale i matou, foa’i mai Lou finagalo alofa; e matitiva, liligi ifo i o matou luga se vaega mai le vasa o Lou tamaoaiga; e mana’ona’o, faamalilieina I matou e Lau Afio, e faatauvaa, aumai mo i matou Lou mamalu. O loo maua pea lava e manulele o le vanimonimo ma manu vaefa o le laueleele a latou meaai i aso ta’itasi mai ia te Oe, ma o tagata uma lava o loo mau vaega i Lau tausiga ma le alofa agalelei. ‘Aua ne’i aveesea lenei tagata vaivai mai Lou alofa tunoa matagofie, ma ia auina mai e Lou malosi Lau foa’ialofa i lenei tagata mafatia.

Foa’i mai ia te i matou a matou meaai mo le aso, ma liligi mai Lau faaoloaga i mea aoga o le olaga , o le a matou le faamoemoe ai lava i se tasi a o Lau Afio, ma mafutab atoatoa ai ma Oe, savavali i Ou ala ma ta’utino atu Au mealilo. O Lau Afio o le Malosiuma ma le Agalelei ma o le Faitoaga o tagata uma.

#12367
- `Abdu'l-Bahá

 

CHILDREN

O God! Educate these children.

Le Atua e! A’oa’oina nei tamaiti. O nei tamaiti ua o ni laau o Lau faatoaga, o fugalaau o Lou fanua laugatasi, o rosa o Lou togalaau. Ia toto ifo i o latou luga Lau uaga, ma ia susulu ifo i o latou luga le La o le Upu Moni faatasi ma Lou alofa. Ia fanaufouina i latou e Au matagi malu e mafai ai ona a’oa’oina, ola, ma atiina’e, ma faaalia i le matagofie silisili i latou. O Lau Afio o le Foa’i, O Lau Afio o le Mutimutialofa.

#12368
- `Abdu'l-Bahá

 

O God, guide me, protect me,…

Le Atua e, ta’ita’i a’u, puipui a’u, faapupulaina le lamepa o lo’u loto ma faia a’u ia avea ma fetu pupula. O Lau Afio o le Malosi ma le Mamana.

#12369
- `Abdu'l-Bahá

 

O Thou Kind Lord! These lovely children are the handiwork….

O Lau Afio o le Alii agalelei! O nei tamaiti o galuega lava ia a tamatama’ia’a silisili o Lau Afio, ma fai ma faailoga ofoofogia o Lou silisiliese. Le Atua e! Puipuia nei tamaiti, taliaina i latou i Lau fesoasoani finagalo malie ina ia mafai ona a’oa’oina ma mafai ai e i latou ona tautua ma auauna atu i le lalolagi o tagata. Le Atua e! O nei tamaiti o ni penina, faia i latou ina ia ola i totonu o le li’o o Lou alofa agalelei. O Lau Afio lava o le alofafoa’ifua, o le Agaalofa uma lava.

#12370
- `Abdu'l-Bahá

 

DEPARTED

Glory be to Thee, O Lord my God! Abase not him whom…

Ia ia te oe pea le viiga le Alii e, lo’u Atua! Ia le faalumaina o ia lenei sa faaeaina e Lau afio ona o le mana o Lou mamalu faavavau, ma ia le aveesea mamao mai ia te oe le tagata na faia e Lau Afio ina ia ulufale atu i le tapeneko o Lou faavavau. Lo’u Atua e, pe tuliesea ea e Lau Afio o ia na faamalumaluina e Oe i Lou Malualii, ma pe liliu ese mai ea Lau Afio ia te ia sa avea ai Oe ma sulufaiga lo’u Manaoga e, pe toe faalumaina ea e Lau Afio le tagata sa faaeaina e Oe, po o le faagaloina o ia sa lagaina e Lau Afio ina ia manatuaina e Oe?

Ia vivii ma saga viia pea Oe! O Oe lava lea sa mai le vavau o fai ma Tupu o le foafoaga atoa ma lona Faagaoioiga Sili, ma o le a tumau pea e faavavau Oe o le Alii o mea uma na faia ma o lo latou Faitofiga. Lo’u Atua e! ia viia Lau Afio! Afai e taofia Lou Alofa Mutimutivale i Au auauna, o ai la o le a alofa mutimutivale ia te i latou; afai fo’i o le a le Finagalo Lau Afio e fesoasoani i Ou tagata peleina, o ai la e mafai ona fesoasoani atu ia te i latou?

Ia viia ma saga viia pea Oe! O loo faapaleina Oe i Lau lava upu moni, e moni o Lau Afio o loo matou tapua’i uma atu i ai; ma o loo faaalia Oe i Lau faamasinogatonu, ma e moni lava o Lau Afio matou te molimau uma atu i ai. E moni o Lau Afio e pele i Lou alofa tunoa. E leai se tasi Atua iina na o Oe, o le Fesoasoani i Puapuaga, o le Puna-o-le-ola.

#12371
- Bahá'u'lláh

 

He is God, exalted is He, the Lord of loving-kindness and bounty……

O Ia o le Atua, e silisili ese o Ia, o le Alii o le alofa-agalelei ma le foa’ialofa!

Ia ia te Oe pea le viiga, o Oe lava o lo’u Atua, o le Alii o le Malosi uma lava. Ou te molimau i Lou malosi ma Lou mata’utia, o Lou mamalu ma Lou alofa—agalelei, o Lou alofa tunoa ma Lou mana, le tafatasi ma le maualuga e silisili a’e i luga o le lalolagi o le ola ma mea uma lava o i ai.

Lo’u Atua e, ua silafia e Lau Afio lo’u vavaeese mai mea uma vagana Oe, o pipii mau atu ia te Oe ma liliu atu i le vasa o Lau foa’ialofa, i le lagi o Lou finagalo lelei ma le Fetuao o Lou alofa tunoa.

Le Alii e! Ou te molimau atu na tuuina atu e Lau Afio i Lau auauna Lou Sui, ma o le Agaga lena na tuuina atu ai le ola i le lalolagi e Lau Afio. Ou te aioi atu ia te Oe i le susulu o le Li’o o Lau Faaaliga, ina ia taliaina i le alofa mai ia te ia le mea sa mafai ona ia faia i Ou aso. Foai mai ina ia mafai ai ona faaofuina o ia i le mamalu o Lou finagalo—lelei ma faapaleina ai o ia i Lau taliaina.

Lo’u Alii e! O a’u lava ia te a’u ma mea uma na faia o loo molimau atu i Lou malosi ma ou te tatalo atu ia te Oe ina ia le liliu ese mai Lau Afio lenei tagata ua alu a’e ia te Oe i Lou afioaga faalelagi, o Lou Parataiso sili ma Ou afioaga o le latalata mai. O Oe lava o le Alii o tagata uma lava!

Lo’u Atua e, foa’i mai ina ia mafai e Lau auauna ona nonofo faatasi ma Ou tagata filifilia, Ou tagata paia ma Au Savali i nofoaga faalelagi, e le mafai ona tusia e se peni po o le talatalaina e le laulaufaiva.

Lo’u Alii e, ua faataalise atu nei lenei tagata mativa i le Malo o Lou tamaoaiga, o le tagata ese ua alu atu i lona aiga i totonu o Lou lotoa, o le tagata galala tele i le vaitafe faalelagi o Lau foaialofa. Le Alii e, ia le aveesea o ia mai lona vaega o le taumafataga o Lou alofa tunoa, atoa ma le foai mai o Lau foa’ialofa. E moni, o Oe o le Malosiuma, o le Alofa Tunoa, o le Foa’ialofa—Uma!

Lo’u Atua e, ua toe foi atu nei Lou Sui ia te Oe. Ua tuuina atu ai lava i Lou alofa tunoa ma Lau foaifua o loo tapasa ai Ou malo i le lagi ma le lalolagi, ina ia foai mai i le alofa i Lau tagatamalo fou lenei Au meaalofa ma Lau faaoloaga, atoa ma fua o le laau o Lou alofa tunoa, e leai se isi Atua na o Oe, o le Alofa tunoa, o le Foaifua Silisili, o le Mutimutialofa, o le Foai, o le Faamagalo, o le Tāua, o le Silafia—Uma.

Lo’u Alii e, ou te molimau atu, na faatonuina e Lau Afio i tagata ia faaaloalo i o latou uso a malo, ma o ia lenei ua alu a’e i Lau Afio ua oo lelei atu ia teOe ma taunuu atu i Lou Faatasi mai. Ia faia iate ia e tusa ma Lou alofa tunoa ma le foaialofa! Ona o Lou mamalu, ua ou iloa ai ma le mautinoa o le a le taofia e Lau Afio Oe lava mai le mea na faatonuina e Oe i Au auauna, po o le aveesea foi e Lau Afio lenei tagata o loo pipii atu i le manoa o Lau foaialofa ma ua alu a’e i le Punaaso o Lou tamaoaiga.

E leai lava se i si Atua na o Oe, o le Tasi, o le Tafatasi, o le Mamana, o le Silafaga Ati, o le Foa’ialofa.

#12372
- Bahá'u'lláh

 

O my God! O Thou forgiver of sins, bestower of gifts..

Lo’u Atua e! O Oe le faamagalo agasala, o le puna o meaalofa, o le faamafanafana i puapuaga! E moni, ou te ole atu i Lau afio ina ia faamagaloina agasala a le ua tuua nei ofu faaletino ae alu a’e i le lalolagi faaleagaga.

Lo’u Alii e! faamamaina i latou mai solitulafono, faamaise i o latou faanoanoaga, ma ia liliuina lo latou pouliuli i le malamalama. Faia i latou ina ia ulufale atu i le faatoaga o le olioli, faamamaina i latou i le vai mama silisili, ma ia foa’iina ia te i latou ina ia latou vaai i Ou pupula i luga o le mauga silisiliese

#12373
- `Abdu'l-Bahá

 

DETACHMENT

Suffer me, O my God, to draw nigh unto Thee,….

Lo’u Atua e, faapologaina a’u ia avatua faalatalata ia te Oe, ma ia nofo mau ai i totonu o lotoa o Lou maota, aua o le taumamao ma Oe ua latalata mai ai le faaumatia o a’u. Faia ia ou malolo i lalo ifo o le paolo o apaau o Lou alofa tunoa, ona o le mamao o lo’u vavaeesea mai ia te Oe, ua liu suavai ai lo’u loto i totonu ia te a’u. Avatu ia sili ona ou latalata atu i le vaitafe o le olataga lava lea, ona ua mu lo’u agaga i le galala i lana sailiga le gata mai ia te Oe. Lo’u Atua e, o a’u o loo folafolaina atu ai le oona o lo’u mafatia, ma o o’u loimata maligi o loo ta’u atu ai lo’u alofa ia te Oe.

Ou te ole atu ia te Oe , i viiga o loo viia ai Lau Afio e Oe lava, ma faaneetaga o loo faaneeneeina ai Oe e Lou lava Uiga, ia foa’i mai ia faanumeraina faatasi i matou ma i latou ua taliaina Oe ma iloaina Lou mamalu i Ou aso. Lo’u Atua e, fesoasoani mai ia te i matou e feinu mai tamatamailima o le alofa mutimutivale i vai ola o Lou alofa-agalelei, ina ia matou matua faagaloina ai mea uma vagana Oe, ma mafuta tumau ai pea ma Lau Afio. E leai se tasi Atua iina na o Oe, o le Malosi, le Fesoasoani i Puapuaga, o le Puna-o-le-ola.

Ia i Lou suafa le faaneetaga, o Lau Afio lava o le Tupu o Tupu uma!

#12374
- Bahá'u'lláh

 

Many a chilled heart, Om my God, hath been set ablaze with the fire……

Lo’u Atua e, e tele ni loto maalilili ua faamumuina e le afi o Lau Fuataiga, ma e to’atele tagata moegagase ua fafaguina e le leomalie o Lou Si’ufofoga. E fia tagata ese ua saili lafitaga atu i lalo o le paolo o le laau o Lou tafatasi, ma e matua manomano tagata galala sa tofao atu i le puna o Au vai ola i Ou aso! Amuia le tagata ua faamautuina o ia ia te Oe, ma faataalise atu ia taunuu i le Puna-Aso o Pupula o Ou fofoga. Amuia le tagata ua liliu atu ma lona alofa atoatoa i le Nofoaga o le Tafaoata o Lau Faaaliga ma le Aovaipuna o Lau faaoloaga faaleagaga. Amuia le tagata ua na faamuamuaina i Lou ala le mea na foa’iina atu e Lau Afio ia te ia ona o Lau foa’ialofa ma le finagalo lelei. Amuia le tagata ua ia lafoa’ia mea uma lava vagana Oe ona o lona faanaunau i Lau Afio. Amuia le tagata ua faafiafiaina ona o le mafutaga faauo ma Oe, ma faatoina ai o ia mai mea uma vagana Lau Afio.

Lo’u Alii e, ou te ole atu ia te Oe ona o Ia lea o Lou suafa, o Le na siitia a’e i luga o le tafa’ilagi o Lona falepuipui e le mana o Lou mamalu ma le malosi, ina ia foa’iina atu mo so o se tasi le mea e tatau ma Oe ma talafeagai ma Lou lava silisili.

E moni, o Lou malosi e tutusa ma le tuufaatasiga o mea uma lava.

#12375
- Bahá'u'lláh

 

EVENING

O my God, my Master, the Goal of my desire!

Lo’u Atua e, lo’u Matai, le Sini o lo’u mana’o! O Lau auauna lenei e saili atu ina ia moe i le malu o Lou alofa mutimutivale, ma mapu i lalo ifo o le faapaologa o Lou alofa tunoa, o loo ole atu i Lau tausiga ma Lau puipuiga.

Lo’u Alii e, ou te ole atu ia te Oe i Ou fofoga e le moe, e leoleoina o’u mata mai le vaai atu i se tasi mea vagana Lau Afio. Faamalosia le la vaaiga ina ia la iloa lelei ai Au faailoga, ma vaai atu ai i le Tafailagi o Lau Faaaliga. O Oe lava o Ia e Ona faaaliga o le malosi uma na gatete ai le aano moni o le malosi.

E leai se tasi Atua iina na o Lau Afio, o le Malosi-Uma, o le Manumalo-Uma, o le Leliliu.

#12480
- Bahá'u'lláh

 

How can I choose to sleep, O God, my God

Le Atua e, lo’u Atua, pe faapefea ona ou moe a o loo ala pea mata o i latou o loo naunau ia te Oe ona o le vavaeeseina o i latou mai ia te Oe; pe faapefea ona ou taoto e malolo a o loo mapuitiga loto o Au pele ona o lo latou taumamao mai Lou faatasi mai?

Lo’u Alii e, ou te tuuina atu lo’u agaga ma lo’u tagata atoa i le aao taumatau o Lou malosi ma Lau puipuiga, ma e taoto lo’u ulu i luga o lo’u aluga ona o Lou mana, ma toe nofo a’e e tusa o Lou finagalo ma Lou maliega. E moni, o Lau Afio o le Malu, o le Leoleo, le Malosi-Uma, o le Mamana Silisili.

Ona o Lou Malosi, pe ou te mo pe ala ou te le siligia Oe ae faia le mea e finagalo i ai Lau Afio. O a’u o Lau auauna i Ou aao. Fesoasoani alofa mai Oe ia te a’u e faia ai le mea e faasasalaina atu ai le manogi o Lou finagalo lelei. E moni, o lo’u faamoemoega tonu lenei atoa ma i latou o loo fiafia ina ua latalata atu i Lau Afio.

Ia viia Oe, le Alii o Lalolagi!

#12481
- Bahá'u'lláh

 

FIRMNESS IN THE COVENANT

Glory be to Thee, O King of eternity, and the Maker of nations,..

Le Tupu o le fa’avavau e, ma le Mataisau o malō, le Tufuga o ponaivi pala uma e, ia i lau Afio le vi’iga! Ou te ole atu ia te Oe i Lou Suafa na vala’auina ai e Oe tagata ola uma i le tafa’ilagi o Lau pule ma le mamalu, ma sa ta’ita’ia ai Au ‘au’auna i le maota o Lou alofa tunoa ma le finagalo lelei, ina ia faitauina fa’atasi a’u ma i latou ua vavae’esea mai mea uma vaganā Oe lava, ma fa’atumauina i latou ia te Oe, ma sa lē mafai ona taofia e uiga fa’alētonu e pei ona fa’atulafonoina e Oe, mai le liliu atu i le ala o Au mealaofa.

Lo’u Ali’i e, o lo’o o’u taofi mau i le ‘au o Lau foa’ialofa, ma pipi’i mau atu i le tu’upao o le ofu talaloa o Lou finagalo lelei. O lea, ia auina mai i o’u luga mai ao o Lou agalelei le mea e ave’esea ai mai ia te a’u le manatu fua i so o se tasi mea vaganā Oe, ma faia ai a’u ia mafai ona liliu atu ia te Ia lea o le Sini o tapua’iga a tagata uma, e tete’e atu i Lē na fa’atonuina tagata fa’atupu fouvale, o ē na lepetia Lau feagaiga, ma ua le talitonu ia te Oe ma Au fa’ailoga.

Lo’u Ali’i e, ia lē fa’afitia ia te a’u manogi O Lou ofu i Ou aso, ma ia le vavae’esea a’u mai manavaga o Lau Fa’aaliga i le fa’aalia mai o pupula o le malamalama o Ou fofoga. E mamana Oe e faia ai le mea e finagalo i ai Lau Afio. E leai se tasi e mafai ona tete’eina Lou finagalo, po’o le fa’aluafesasiina o mea sa fuafuaina e Lau Afio i Lou lava mana.

E leai se tasi Atua iina na o Oe, o le Malos-uma, o le Poto-Uma.

#12496
- Bahá'u'lláh

 

FORGIVENESS

Thou seest me, O my Lord, with my face turned towards the heaven…

Lo’u Alii e, ua silafia e Lau Afio a’u ma o’u mata ua liliu atu aga’i i le lagi o Lau foa’ialofa ma le vasa o Lou finagalo lelei, ua liliu ese mai mea uma vagana Oe. Ou te ole atu I lau Afio, ona o pupula o le La o Lau faaaliga I luga o Sinai, ma ave o le Li’o o Lou alofa tunoa o loo susulu mai I le tafailagi o Lou suafa, le Faamagalo-Faavavau, ina ia foa’I mai ia te a’u Lau faamagaloga ma ia I ia le alofa mutimutivale I luga o a’u. Ia tusia mo a’u I Lau peni o le mamalu le mea o le a faaeaina ai a’u ona o Lou suafa I le Lalolagi o le foafoaga. Lo’u Alii e, lagolagoina a’u ina ia faamautuina atoatoa ia te Oe, ma ia faalogo atu I le leo o Au pele, o e ua matua to’ilalo ai malosi o le lalolagi e faavaivaia, ma le pule a malo ua matua leai se malosi e taofia mai ai I lau Afio, ma o I latou ia sa faapea mai a o aga’I atu ia te Oe: “O le Atua lo matou Alii, le Alii o tagata uma I le ma e o loo I le lalolagi!”

#12483
- Bahá'u'lláh

 

Lauded be Thy name, o my God and the God of all things…

Ia vi’ia Lou Suafa lo’u Atua e, ma le Atua o mea uma, i lo’u Pupula ma le Pupula o mea uma, o lo’u Mana’oga ma le Mana’oga o mea uma, o lo’u Malosi ma le Malosi o mea uma, o lo’u Tupu ma le Tupu o mea uma, o lo’u Faalagolago ma le Faalagolago o mea uma, o lo’u Sini ma le Sini o mea uma, o lo’u Fa’agaoioiga ma le Fa’agaoioiga o mea uma lava! Ou te ōle atu ia te Oe ina ia lē taofia a’u mai le vasa o Ou finagalo alofa malū, po o le ave’esea mamao fo’i o a’u mai le talafātai o le fa’alatalata atu ia te Oe.

Lo’u ali’i e, e leai se tasi mea e aogā mo a’u vaganā Oe, ma o le fa’alatalata i so o se tasi vaganā Oe, e leai se mea ou te maua ai. Ou te ole atu i Lau Afio i le faula’i o Lou tamaoaiga, lea na foa’iina atu ai e Oe mea uma lava vaganā Oe lava, ina ia faitauina a’u fa’atasi ma i latou ua taula’i atu o latou mata ia te Oe, ma tūla’i a’e e auauna atu i Lau Afio.

Lo’u Ali’i e, fa’amagaloina Au auauna tane ma Au auauna fafine.E moni, o Lau Afio o le Fa’amagalo—Fa’avavau, o le Mutimutialofa Silisili.

#12484
- Bahá'u'lláh

 

O Thou forgiving Lord! Thou art the shelter of all these Thy servants…

O Lau Afio o le Ali’i fa’amagalo! O Lau Afio o le malu o Au auauna uma nei. E silafia e Lau Afio mealilo atoa ma mea uma o lo’o natia. O i matou uma o tagata vaivai, ao Lau Afio e ona le Malosi, o le pule aoao. O i matou o tagata agasala, a o Lau Afio o le Fa’amagalo o agasala, o le alofa Mutimutivale Uma , o le Mutimuti alofa. Le Ali’i e! ‘Aua e te silasila i ō matou tu’inanau. Faia i ā i matou e tusa ai ma Lou alofa tunoa ma le foa’i fua. E tele ō matou tu’inanau, a’o le vasa o Lau fa’amagalo e lē fa’atuā’oia. O matou vaivaiga o se fa’anoanoaga, a’o fa’amaoniga o Lau lagolago mai ma le fesoasoani o lo’o manino. O le mea lea, fa’amautū ma fa’amalosia i matou. Faia i matou ina ia matou faia le mea e tatau ma aogā o Lou Faitotoa paia. Fa’apupulaina o matou loto, tu’uina mai ia i matou ni mata e mafai ona va’ai atoa mani taliga fia fa’alogo. Toe fa’aolaina ē ua oti ma fa’amaloloina ē ua mama’i. Avatu le tamaoaiga i ē matitiva ma auina mai le filemu ma le saogalemu i ē matata’u.Talia mai i matou i Lou malo ma fa’apupulaina i matou mai i le malamalama o le ta’ita’iga.O Lau afio o le Mamana Uma ma o le Pule aoao.O Lau lava Afio o le Agamalū.O Lau Afio o le Agalelei.

#12485
- `Abdu'l-Bahá

 

Gathering

Blessed is the Spot

Amu’ia se fanua, ma se fale, ma se nofoaga, ma se a’ai, ma se loto, ma se mauga, ma se lafitaga, ma se ana, ma se vanu, ma se lau’ele’ele, ma se sami, ma se motu, se laufanua laugatasi o loo faia ai le ta’uta’uina o le Atua, ma vi’ia ai Lona mamalu.

#12030
- Bahá'u'lláh

 

Healing

Thy Name is my healing O my God!

Lo’u Atua e, o Lou suafa o lo’u faamaloloina lea, ma le manatua o Lau Afio o la’u vaifofo lea. O le fa’alatalata atu ia te Oe o lo’u fa’amoemoega lea, ma le alofa ia te Oe o lo’u soatau lea. O le alofa mutimutivale o Lau Afio ia te a’u o lo’u fa’amalologa lea ma lo’u fesoasoani i lenei lalolagi ma le olaga atalī. E moni, o Lau Afio o le Foaialofa—Uma, o le Silafia—Uma, o le Poto—Uma.

#12028
- Bahá'u'lláh

 

O God, my God! I beg of Thee by the ocean of Thy healing,…

Le Atua e, lou Atua! Ou te ole atu ia te Oe ona o le vasa o Lau fa’amalologa, ma pupula o le Fetu Ao o Lou Alofa tunoa, ma, ona o Lou Suafa na pulea ai e Oe Au auauna, ma le mana malosi o Lau Afioga aupito silisili, atoa ma le mata’utia o Lau Peni mamalu faasilisiliina, ae maise Lou alofa mutimutivale sa faamuamuaina i le foafoaga o mea uma o lo’o i le lagi ma luga o le lalolagi, ia faamāmāina a’u i vai o Lau foa’ialofa mai so o se puapuagā ma se faalētonu , atoa fo’i ma vaivaiga uma ma le lē lavā.

Lo’u Ali’i e, ua silafia e Lau Afio Lau auauna o lo’o fa’atali fa’anaunau atu i le faitotoa o Lau foa’ialofa, ma ua saga tu’uina atu ona fa’amoemoega ia te Oe i le pipii atu i le manoa o Lou agalelei. Ou te ole atu ia te Oe, ia lē fa’afitia o ia i mea o lo’o ia sa’ili atu ai i le vasa o Lou alofa tunoa ma le Fetu ao o Lou alofa agalelei.

E matautia Oe e faia ai le mea e finagalo i ai Lau Afio. E leai se tasi Atua na o Oe lava, o le Fa’amagalo—Fa’avavau, o le Agalelei Silisili.

#12486
- Bahá'u'lláh

 

MEETINGS

O Thou kind Lord! These are Thy servants who have gathered in this meeting,…

O Oe o le Ali’i alofa! O Au auauna nei ua fa’apotopoto fa’atasi mai i lenei fonotaga, ua liliu atu i Lou Malō ma o lo’o man’aomia Lau fa’a’oloaga ma le fa’amanuiaga. O Oe o le Atua! Fa’aalia ma faia ia manino fa’ailoga o Lou tafatasi e pei ona i ai i uiga moni uma o le ola. Fa’aalia ma tatalaina mai uiga lelei e pei ona fa’aliloina ma natia e Lau Afio i nei tagata moni.

Le Atua e! O i matou e pei o la’au totō, a o Lau foa’ialofa e pei o ūaga; fa’afouina ma faia nei la’au totō ia ola a’e ona o Lau fa’amaligi mai. O i matou o Au ‘au’auna; fa’asa’olotoina i matou mai noataga o mea faalelalolagi. E vālea i matou; faia ia matou atamamai. Ua oti i matou; ia fa’aolaina. E tu’inanau i matou; faa’oloaina i matou i le agaga. Ua tuulafoa’ina i matou; faia i matou ia masani i Au mealilo. Ua matou māna’ona’o; faatamāoaigaina ma fa’amanuiaina i matou mai Lou tuugā’oa e lē fa’atusalia. Le Atua e! Fanaufouina i matou; foa’i mai ia i matou le va’ai; foa’i mai le fa’alogo; fa’amasaniina i matou i mealilo o le ola, ina ia mafai ona fa’aalia mai ia te i matou mealilo o Lou Malō i lenei lalolagi o tagata ma mafai ai ona matou ta’utino atu Lou tafatasi. O fa’aoloaga ta’itasi uma e tafe mai lea ia te Oe; o fa’amanuiaga uma e Ou lava lea,

O Lau Afio o le malosi.O Lau Afio e mamana.O Oe o le Foa’i, ma o Oe o le Foa’ialofa—Fa’avavau.

#12491
- `Abdu'l-Bahá

 

O Thou forgiving God! These servants are turning to Thy kingdom and seeking Thy grace and bounty.

O Lau Afio o le Atua fa’amagalo! O au auauna nei ua liliu atu i Lou malō ma sā’ili atu i Lou alofa tunoa ma le foa’i. Le Atua e! Faia o latou loto ia lelei ma mamā ina ia tāua ia i latou Lou alofa. Fa’amamā ma fa’apa’iaina agaga ina ia mafai e le malamalama o le La o Mea Moni ona susulu atu ia te i latou. Fa’amamā ma fa’apa’iaina mata ina ia mafai ona latou va’aia Lou mālamalama. Fa’amamā ma fa’apa’ia taliga ina ia mafai ona latou lagonaina le vala’au o Lou malō.

Le Ali’i e! e moni, o i matou o tagata vaivai, a o Lau afio o le malosi. E moni, o i matou o tagata matitiva a o Lau Afio o le tamāo’āiga. O i matou o tagata sa’ili ma o Lau Afio lava o Lē o lo o sā’ilia. Le Ali’i e! Ia i ai Lou mutimtuialofa i luga o i matou ma fa’amagalo mai i matou; liligi ifo i ō matou luga se malosi ma le saunia lelei e mafai ai ona matou faia e tusa ma Lou finagalo malie ma tosina atu ai i Lou malō, ina ia mafai ona matou feinu malosi i vai o le ola, e pei ona tutuina mai e le afi o Lou alofa, ma toe fa’aolaolaina mai i manavaga a le Agaga Pa’ia i lenei Seneturi pupula.

Le Atua e, lo’u Atua! Liligi ifo i luga o lenei fa’apotopotoga le silafaga o Lou alofa-agalelei. Leoleo ma fa’asaogalemūina ta’ito’atasi i latou uma lava i lalo ifo o Lau tausiga ma le puipuiga. ‘Auina ifo i luga o nei agaga Lau fa’amanuiaga fa’alelagi. Fa’atotofuina i latou i le vasa o Lou alofa mutimutivale, ma fa’aolaina vave mai i latou i manavaga a le Agaga Paia.

Le Ali’i e! Foa’i mai Lau Fesoasoani mutimutialofa ma le fa’amautuūga i luga o lenei malō. O lo’o ta’oto lenei atunu’u i lalo ifo o le ata o Lau fa’amalumaluga ma Lau puipuiga, ma o nei tagata o lo’o i totonu o Lau galuega. Le Ali’i e, ia tu’uina i luga o i latou Lau foa’ifua fa’alelagi atoa ma le foa’ialofa o Lou alofa tunoa ma le agalelei tele atoa ma le tamāo’āiga. Fa’apologaina feutaga’ina a lenei malō ina ia taofi mau atu i le fa’amamaluina, ma mafai ona sao atu ma taliaina i totonu o Lou malo.

O Lau Afio o le Mamana Uma, o le Malosi, o le Alofa Mutimutivale, ma o Lau Afio lava o le Foa’ifua, o le Agalelei, o le Ali’i o le alofa tunoa agalelei.

#12492
- `Abdu'l-Bahá

 

O Divine Providence! This assemblage is composed of Thy friends who are attracted to Thy beauty…

Le Ta’ita’iga e Fa’ale-Atua! O lenei fa’atasiga o se aofiaga o Au uō o ē ua tosina atu i Lou matagofie ma ua fa’amumūina mai i le afi o Lou alofa. Liua nei agaga e avea ma agelu fa’alelagi ma fa’aolaina i latou mai le manavaga a Lou Agaga Paia, foa’iina ia i latou ni laulaufaiva mataala ma ni loto tinoū finafinau, ‘auina ifo i ō latou luga le malosi fa’a-lelagi ma le mutimutivale uma i mafaufauga ma uiga lelei, faia i latou e avea ma pogai e folafolaina fa’alautele atu ai le ‘aufa’atasi o tagata ola atoa ma pogai o le alofa ma le to’afilemū i le lalolagi o tagata ola, ina ia mafai ai e le mata’utia o le pouliuli o le valea ma ‘upu’esega ona mou malie atu i le malamalama o le Lā o le Mea Moni, ina ia suia lenei lalolagi fa’anoanoa i le malamlama, ma lenei malō fa’aletino ia mafai ona miti’ia e ‘ave o le malō fa’aleagaga, ia mafai ona tu’ufa’atasia lanu ‘ese’ese i se lanu e tasi ma mafai ai e fātuga leomālie o vi’iga ona tutū a’e i le malō o Lou fa’apa’iaina.

E moni, O Lau lava Afio o le Malosi ma o le Malosi Uma lava!

#12493
- `Abdu'l-Bahá

 

MIDNIGHT

O Lord, I have turned my face unto Thy kingdom of oneness

Tagata saili e, o le Upu Moni! Afai e te mana’o e faapupulaina e le Atua ou mata, e ao ona e aioi atu i le Atua, tatalo ma mafuta atu ia te Ia i le vaeluaga o le po, i le faapea atu:

Lo’u Alii e, ua liliu atu o’u mata i Lou malo o le tafatasi, ma ua lofia au’ i le sami o Lou alofa mutimutivale. Le Alii e, faapupulaina la’u vaaiga i le vaai atu i Au malamalama i lenei po pogisa, ma faia ia ou fiafia i le uaina o Lou alofa i lenei toefuataiga matagofie. Le alii e, faia ia ou faalogo i Lau valaau, ma tatalaina faitoto’a o Lou lagi i luma o o’u mata, ina ia ou vaai ai i le malamalama o Lou pupula ma tosina atu ai i Lou matagofie.

E moni o Lau Afio o le Foa’i, le Agalelei, le Alofa Mutimutivale, o le Faamagalo.

#12482
- `Abdu'l-Bahá

 

NEARNESS TO GOD

O Lord, my God and my Heaven in my distress

Le Ali’i e, lo’u Atua ma lo’u fa’amalumaluga i o’u puapuagā! O lo’u Talitā ma lo’u Malu i a’u auega! O lo’u sulufa’iga ma le Lafitaga i le taimi o le tu’ulafoa’ina ma i lo’u to’atasi o lo’u Soātau! I o’u tigā o la’u Fa’amatalaloto, ma i lo’u to’atasi o se Uō alofa! O le Puluvaga i tigā o o’u fa’anoanoaga ma o le Fa’amagalo i a’u agasala!

Ou te matuā liliu atu ‘ato’atoa ia te Oe, i le ‘ai’oi fa’atauanau ia te Oe i lo’u loto atoa, lo’u mafaufau ma lo’u laulaufaiva, ina ia malutia a’u mai mea uma e fa’asaga tau i Lou finagalo, ae maise le ta’aviliga o Lau aufa’atasiga fa’aleagaga, ma ia fa’amamāina a’u mai mea leaga uma e taofia ai a’u mai le sa’ili atu, le lē ponā, ma le lē ‘ele’elea i le ata o la’au o Lou Alofa Tunoa.

Le Ali’i e, ia i ai Lou alofa mutimutivale i ē vaivai, faamālōlōina tagata mama’i, ma faamalieina le fia inu o tagata gālala.

Fa’a’oli’oliina le loto na tutuina e le afi o Lou alofa ma fa’asasaoina tele e le mumū o Lou alofa ma le agaga fa’alelagi.

Fa’a’ofuina tapeneko o le aufa’atasiga fa’aleagaga i lā’ei o le fa’apa’iaina, ma ia tu’uina i luga o lo’u ulu le paleali’i o Lou finagalo lelei.

Fa’apupulaina o’u mata i le malamalama o le li’o o Lau foa’ialofa ma lagolagoina alofa a’u i le ‘au’auna atu i Lou faitoto’a pa’ia.

Faia lo’u loto ia taumasuasua i le alofa i Ou tagata ma foa’i mai ia avea a’u ma fa’ailoga o Lou alofa mutimutivale, o le fua o Lou alofa tunoa, se fa’alautelega o le fealofani i le vā o Au pele ua fa’atōina ‘ato’atoa ia te Oe, folafolaina atu Lou fa’amanatuina, ma ua galo nimo le manatu fa’apito ae manatua pea lava pea tau o Lau Afio.

Le Atua e, lo’u Atua! Ia lē taofia mai ia te a’u matagi malū o Lau fa’amagalo ma le alofa tunoa, ma ia le vavae’esea a’u mai vaipuna lelei o Lau fesoasoani ma le finagalo lelei.

Ia ou lafi i lalo o le paolo o Ou apa’au malu, ma sisila mai i o’u luga le silafaga a Lou fofoga o le puipuiga uma.

Tatalaina lo’u laulaufaiva e vi’ia ai Lou suafa i totonu o Ou tagata, ina ia mafaia e lo’u leo ona fa’atūina ni fa’apotopotoga tetele ma mafai e o’u laugutu ona tafe atu ai lologa tetele o Lou vi’iga.

E moni o Lau Afio o le Alofa Tunoa, o le Fa’aneetaga, o le Malosi, o le Malosi uma lava.

#12487
- `Abdu'l-Bahá

 

PRAISE AND GRATITUDE

Magnified be Thy name, O Lord my God! Thou art He Whom all things worship…

Le Ali’i e, lo’u Atua e, ia fa’anene’eina pea Lou Suafa!

O lau Afio o Ia lea e tapua’i i ai mea uma a o Le e lē tapua’i i se tasi , o Lē o le Ali’i o mea uma ae lē o se auauna a se tasi, o Lē silafia mea uma ae e lē iloa lava e se tasi. Sa finagalo Lau Afio ina ia iloa Oe lava e tagata; o le mea lea, na faaolaina ai e Lau Afio i le tuleiga a Lou lava fofoga le lalolagi, ma fa’atinoina ai le atualaulau. E leai se tasi Atua na o Lau Afio , o le Mataisau, o le Tufuga, o le Malosiuma, o le Mamana Silisili.

Ou te ole atu i Lau Afio, i le upu lava lenei na fa’aalia mai i luga o le tafa’ilagi o Lou finagalo, ina ia fa’amalosia a’u e inu malosi i vai ola na avatua ai e Lau Afio le ola i loto o Ou tagata filifilia ma fanaufouina ai agaga o i latou e alolofa ia te Oe, ina ia ou mafai ai i taimi uma i lalo o so o se tulaga, ona liliu atu ‘ato’atoa o’u mata ia te Oe.

O Lau afio o le Atua o le mana, o le mamalu ma le foa’ialofa. E leai se tasi Atua iina na o Oe, o le Tupu Silisili, le Mamalu-Uma, o le Silafaga Ati.

#12489
- Bahá'u'lláh

 

Glorified art Thou, O Lord my God! I yield Thee thanks for having enabled me to recognize the Manifestation of Thyself

Le Ali’i e, lo’u Atua e, ia fa’anene’eina Lau Afio! Ou te tu’uina atu le fa’afetai i Lau Afio ona o le fa’amalosia o a’u ina ia ou iloa le Faifa’aaliga o Lau lava Afio, aemaise le vavae’esea o a’u mai Ou fili, ma ua matuā fa’aaliatino mai ai i luma o o’u mata a latou amio sesē ma galuega leaga i Ou aso, atoa fo’i ma le avae’esea o a’u mai so’otaga uma ma i latou, ma lagaina ai a’u ia ou liliu atu atoatoa i Lou alofa tunoa ma Lau foa’ialofa lelei. Ou te tu’uina atu fo’i le fa’afetai i Lau Afio, ona o le auina mai i o’u luga mai ao o Lou finagalo le mea ua matuā fa’apaiaina ai a’u mai faufauga a tagata fa’apaupau, ma fuafuaga a tagata talitonu, ua matuā fa’atumauina ai lo’u loto ia te Oe, ma sola ‘ese mai ai i tagata latou te te’ena le malamalama o Ou fofoga. Ou te toe fa’afetai atu fo’i ia te Oe ona o le fa’ala’ei’auina o a’u ina ia lotomau i Lou alofa, atoa ma le fa’ala’ei’auina o a’u ina ia lotomau i Lou alofa, atoa ma le tautala atu i Lou vi’iga ma le fa’asilisiliina o Ou uiga, atoa ma le tu’uina mai ia te a’u ou te inu i le ipu o Lou alofa mutimutivale o lo’o siomia ai mea uma e va’aia ma le lē va’aia.

O Lau Afio o le Malosiuma, o le Silisili Ese, o le Fa’ane’etaga-Uma, o le Alofa-Uma.

#12490
- Bahá'u'lláh

 

PROTECTION

Lauded be Thy name, O Lord my God! I entreat Thee by Thy Name through which the Hour…

Le Alii e, lo’u Atua, Ia viia Lou suafa! Ou te ole atu ia te Oe i Lou Suafa lea na ta ai le Itula, ma faataunuuina ai le Toe Tu, na maua ai i le fefe ma le matata’u tagata uma i le lagi ma i latou uma i luga o le lalolagi, ina ia toto ifo mai le lagi o Lou alofa mutimutivale ma ao o Lou mutimutialofa agamalu, le mea o le a faafiafiaina ai loto o Au auauna, o e ua liliu atu ia te Oe ma fesoasoani i Lau Fuataiga.

Lo’u Alii e, malutia Au auauna tane ma auauna fafine mai u o le manatu valea ma faufauga le aoga, ae avatu i ai latou se inumaga o vai e tafe lemu o Lou poto mai aao o Lou alofa tunoa.

E moni, o Lau Afio o le Malosiuma, o le Faaeaina Silisili, o le Faamagalo-Faavavau, o le Agalelei silisili.

#12376
- Bahá'u'lláh

 

O God, my God! I have set out from my home,..

Le Atua e, lo’u Atua! Ua ou tuua nei lo’u aiga, o pipii mau atu pea i le manoa o Lou alofa, ma ou matua tuuina atu atoatoa ai a’u i Lau tausiga ma Lau puipuiga. Ou te ole atu ia te Oe ona o Lou mana na puipuia ai e Lau Afio Ou tagata peleina mai tagata ua sese ma le finauvale, ma soo se tagata fouvale faapi’opi’o fo’i, ma soo se tagata amioleaga ua sese mamao mai ia te Oe, ina ia puipui malu mai ia te a’u e Lau foa’ialofa ma Lou alofa tunoa. Faamalosia a’u e Lou mana ma Lou malosi ou te toe fo’i atu ai i lo’u aiga.

E moni, o Lau Afio o le Malosiuma, o le fesoasoani i Puapuag, o le Puna-o-le-Ola

#12377
- Bahá'u'lláh

 

Spiritual Growth

O my Lord! Make Thy beauty to be my food

Lo’u Alii e! Faia Lou matagofie ma a’u mea’ai, ma Lou fa’atasi mai ma o’u vai inu, ma Lou finagalo malie ma o’u fa’amoemoega, ma le vivii ia te Oe ma a’u gaoioiga, ma le manatua o Oe ma a’u ‘aumea, ma le mana o Lou mamalu ma o’u fesoasoani, ma Lou afio’aga ma o’u aiga, ma lo’u nofoaga ma afio’aga ua E faapaiaina mai tapulaa sa faaeeina atu i luga o i latou ua tapunia e se puao mai Lau Afio.

E moni o Oe le Malosi-uma , o le Mamalu-uma, o le Mamana-silisili.

#12031
- Bahá'u'lláh

 

I am, O my God, but a tiny seed which Thou hast sown….

Lo’u Atua e, o a’u ua na o se fatu fa’atauva’a lava sa luluina e Lau Afio i le ele’ele o Lou alofa, ma sa faia ai ina ia totogo a’e e le a’ao o Lau foa’ialofa. O le mea lea, o lo’o ole atu lenei fatu i lona tagata i totonu lava i vai o Lou alofa mutimutivale ma vaipuna ola o Lou alofa tunoa. Auina mai i ona luga mai le lagi o Lou alofa-agalelei le mea o le a mafai ai e ia ona fuga a’e i lalo ifo o Lou paolo atoa fo’i ma totonu o tua’oi o Lou lotoa. O Oe lava o le a fa’asūsūina i vai loto o i latou uma ua iloa Oe mai Lou vaitafe tele ma le vaipuna o Au vai ola.

Ia vi’ia le Atua, le Ali’i o lalolagi.

#12479
- Bahá'u'lláh

 

Say God sufficeth

Fai atu: Ua fa’aatoatoaina e le Atua mea uma i luga o mea uma lava, ma e leai se mea i le lagi po o le lalolagi vagana le atoatoa o le Atua. E moni, o Ia ia te Ia lava o le Silafia, o le Lagolago, o le Malosi uma lava.

#12032
- The Báb

 

O my Lord! O my Lord! This is the lamp lighted by the fire of Thy love……

Lo’u Alii e! Lo’u Alii e! O le lamepa lenei na tutuina e le afi o Lou alofa, ma mumu ai i se sasao o loo ola i le laau o Lou alofa mutimutivale. Lo’u Alii e, faateleina lona mumu, vevela ma le sasao, i le afi sa tutuina i le Sinai o Lau Faifaaaliga. E moni, o Lau Afio o le Faamautuuga, le Fesoasoani, le Mamana, le Agalelei o le Alofa.

#12365
- `Abdu'l-Bahá

 

STEADFASTNESS

O Thou Whose nearness is my wish, Whose presence is my hope,…

O Lau Afio e Ona le fa’alatalata mai o lo’u mo’omo’oga, e Ona le fa’atasi mai o lo’u fa’amoemoe, e Ona le manatuaina o lo’u mana’oga, e Ona le lotoā o le mamalu o lo’u sini, E Ona le afio’aga o la’u fuafuaga, e Ona le suafa lea na lagaina ai i latou sa taliaina Oe e felelei a’e i tumutumu maualuluga o le poto o Lau afio, ma fa’amalolosia ai i latou o lo’o tapua’i fa’amaoni ia te Oe ina ia ō a’e i lotoā o le maota o Lou finagalo lelei ma le pa’ia, e lagolagoina a’u e liliu atu o’u mata aga’i i Ou fofoga, e taula’i atu o’u mata ia te Oe, ma ia tauatalatala i Lou Vi’iga.

Lo’u Ali’i e, o a’u le tagata ua fa’agaloina mea uma vaganā Oe, ma liliu atu i le Puna-Aso o Lou alofa tunoa, ma ua fa’atōina mea uma vaganā Oe lava i le fa’amoemoe e fia fa’alatalata atu i Lou lotoā. Silasila mai ia te a’u, a o pupula a’e o’u mata i le Nofoali’i o lo’o susulu i pupula o le malamalama o Ou Fofoga. La’u Pele e! ‘auina mai i o’u luga le mea o le a fa’amalosia ai a’u e lotomau i Lau Fuata’iga, ina ia lē mafai ai e masalosaloga a tagata amio leaga ona taofia o a’u mai le liliu atu ia te Oe.

E moni, o Lau Afio o le Atua o le Mana, le Fesoasoani i Puapuagā, le Mamalu-uma, o le Malosi-uma.

#12494
- Bahá'u'lláh

 

O Lord my God! Assist Thy loved ones to be firm in Thy Faith,…

Le Ali’i e, lo’u Atua! Fesoasoani i Au pele ina ia mausalī i Lau fa’atuatuaga, ia savavali i Ou ala, ma ia lotomau i Lau Fuata’iga. Avatu ia te i latou Lou alofa tunoa e tete’e atu ai i osofa’iga a le manatu fa’apito ma le lotoa, ma mulimuli atu ai i le malamalama o le ta’ita’iga fa’aleagaga. O Lau Afio o le Mamana, o le Alofa tunoa, o le Puna-o-le-Ola, o le Foa’i, o le Mutimutialofa, le Malosiuma o le Foa’ialofa —Uma.

#12495
- `Abdu'l-Bahá

 

Tests and Difficulties

Is there any Remover of difficulties

Pe i ai ea se isi Puluvaga o mea faigata vagana le Atua? Fai atu: Ia viia le Atua. O Ia o le Atua! O tagata uma lava o Ana auauna, ma ua fusia uma i Ana afioga!

#12029
- The Báb

 

Occasional

Tablets