Return   Facebook   Zip File

Obligatory

Lausuttavaksi päivittäin aamulla, keskipäivällä ja illalla

Ken tahtoo rukoilla, pesköön kätensä ja pestessään sanokoon:

Vahvista kättäni, oi Jumalani, että se voisi tarttua Sinun kirjaasi niin lujasti, että maailman sotajoukoilla ei ole siihen mitään valtaa. Suojele sitä sitten puuttumasta mihinkään, mikä ei sille kuulu. Sinä totisesti olet Kaikkivaltias, Kaikkein voimallisin.

Ja kasvojansa pestessään hän sanokoon:

Olen kääntänyt kasvoni Sinun puoleesi, oi Herrani! Valaise ne Sinun kasvojesi valolla. Varjele niitä sitten kääntymästä kenenkään muun kuin Sinun puoleesi.

Nouskoon hän sitten seisomaan ja kääntyen kohti Qiblihiä (palvonnan keskipistettä, so. Bahjí, `Akká) sanokoon:

Jumala todistaa, että ei ole muuta Jumalaa kuin Hän. Hänen ovat ilmoituksen ja luomakunnan valtakunnat. Hän toden totta on ilmaissut Hänet, joka on Ilmoituksen päivänkoitto, joka keskusteli Siinailla, jonka kautta ylimmäinen taivaanranta on saatu loistamaan ja Lootuspuu, jonka tuolle puolen ei ole pääsyä, on puhunut ja jonka kautta on julistettu kaikille taivaassa ja maan päällä oleville kutsu: "Katso, Kaiken omistava on tullut. Maa ja taivas, kunnia ja valtius ovat Jumalan, kaikkien ihmisten Herran, korkeuden valtaistuimen ja maanpiirin Omistajan!"

Kumartukoon hän sitten ja käsillänsä polviinsa nojaten sanokoon:

Korottunut olet Sinä minun ylistykseni ja minun ohellani kenen tahansa ylistyksen yläpuolelle, minun kuvailuni ja kaikkien taivaassa ja maan päällä olevien kuvailun yläpuolelle!

Sitten kädet avoinna seisten, kämmenet ylöspäin kasvoja kohti, hän sanokoon:

Oi Jumalani, älä tuota pettymystä sille, joka rukoilevin sormin on tarttunut armeliaisuutesi ja armosi helmaan, oi Sinä, joka armoa osoittavista olet Kaikkein armeliain!

Istukoon hän sitten ja sanokoon:

Minä tunnustan Sinun ykseytesi ja ainoutesi ja sen, että Sinä olet Jumala ja että ei ole muuta Jumalaa kuin Sinä. Sinä totisesti olet ilmoittanut asiasi, toteuttanut liittosi ja avannut selkoselleen armosi oven kaikille, jotka taivaassa ja maan päällä asustavat. Siunaus ja rauha, tervehdys ja kirkkaus levätkööt Sinun rakkaittesi yllä, joita maailman muutokset ja sattumukset eivät ole estäneet kääntymästä puoleesi ja jotka ovat antaneet kaikkensa toivossa saada se, mikä Sinun luonasi on. Sinä toden totta olet Aina anteeksi antava, Kaikkiantelias.

(Jos joku haluaisi lausua pitkän säkeen sijasta nämä sanat: "Jumala todistaa, että ei ole muuta Jumalaa kuin Hän, Apu hädässä, Itseoleva", se riittäisi. Ja samoin riittäisi, jos hän istuessaan haluaisi lausua nämä sanat: "Minä tunnustan Sinun ykseytesi ja ainoutesi ja sen, että Sinä olet Jumala ja että ei ole muuta Jumalaa kuin Sinä."

#7485
- Bahá'u'lláh

 

Lausuttavaksi kerran vuorokaudessa keskipäivällä

Todistan, oi Jumalani, että olet luonut minut tuntemaan Sinut ja palvomaan Sinua. Tunnustan tällä hetkellä oman voimattomuuteni ja Sinun mahtisi, oman köyhyyteni ja Sinun rikkautesi.

Ei ole muuta Jumalaa kuin Sinä, Apu hädässä, Itseoleva.

#7486
- Bahá'u'lláh

 

"Päivittäisiä velvollisuusrukouksia on määrältään kolme. ... Uskova on täysin vapaa valitsemaan minkä tahansa näistä kolmesta rukouksesta, mutta hän on velvollinen lausumaan yhden niistä ja niiden erityisohjeiden mukaisesti, jotka siihen liittyvät. Velvollisuusrukousten yhteydessä mainitut "aamu", "keskipäivä" ja "ilta" tarkoittavat vastaavasti aikoja auringonnoususta keskipäivään, keskipäivästä auringonlaskuun ja auringonlaskusta kaksi tuntia eteenpäin. Kitáb-i-Aqdas, Yleiskatsaus ja koonnos

Lausuttavaksi kerran vuorokaudessa

Ken tahtoo lausua tämän rukouksen, nouskoon seisomaan ja kääntyköön Jumalan puoleen ja seistessään paikallaan katsokoon oikeaan ja vasempaan ikään kuin odottaen Herransa, Kaikkein armeliaimman, Sääliväisen armoa. Sitten hän sanokoon:

Oi Sinä, joka olet kaikkien nimien Herra ja taivasten Luoja! Rukoilen Sinua heidän kauttaan, jotka ovat Sinun näkymättömän ydinolemuksesi, Kaikkein ylevimmän, Kaikkein kirkkaimman päivänkoittoja, tekemään rukouksestani tulen, joka polttaa pois Sinun kauneudestasi minut erottaneet verhot, ja valon, joka johdattaa minut Sinun läsnäolosi valtamerelle.

Kohottakoon hän sitten kätensä nöyrästi anoen Jumalan puoleen -- siunattu ja ylistetty olkoon Hän -- ja sanokoon:

Oi Sinä maailman Kaivattu ja kansain Rakastettu! Sinä näet minun kääntyvän puoleesi vapaana kaikesta kiintymyksestä kehenkään paitsi Sinuun ja tarttuvan tiukasti nuoraasi, jonka liike on ravisuttanut koko luomakuntaa. Olen palvelijasi, oi Herrani, ja palvelijasi poika. Näe minun seisovan valmiina toteuttamaan Sinun tahtosi ja halusi toivomatta mitään paitsi Sinun mielisuosiotasi. Pyydän Sinua hartaasti armeliaisuutesi valtameren ja armosi päiväntähden kautta tekemään palvelijallesi niin, kuin tahdot ja mielit. Kautta Sinun mahtisi, joka on korkealla kaiken maininnan ja ylistyksen yläpuolella! Mitä ikinä Sinä ilmaisetkin, sitä sydämeni kaipaa ja sieluni rakastaa. Oi Jumala, minun Jumalani! Älä katso minun toiveitani ja tekemisiäni, vaan katso pikemminkin omaa tahtoasi, joka on sulkenut piiriinsä taivaat ja maan! Kaikkein korkeimman nimesi kautta, oi Sinä kaikkien kansojen Herra! Olen halunnut vain sitä, mitä Sinä halusit, ja rakastan vain sitä, mitä Sinä rakastat.

Polvistukoon hän sitten ja otsansa maahan kumartaen sanokoon:

Korottunut olet Sinä kenenkään paitsi oman kuvailusi ja kaiken muun kuin oman käsityskykysi yläpuolelle.

Seisköön hän sitten ja sanokoon:

Tee rukoukseni, oi Herrani, elävien vesien lähteeksi, josta voin elää niin kauan, kuin Sinun herruutesi kestää, ja mainita Sinua jokaisessa maailmassa Sinun maailmoistasi.

Kohottakoon hän jälleen kätensä nöyrästi anoen ja sanokoon:

Oi Sinä, josta erossa ollessaan sydämet ja sielut ovat sulaneet ja jonka rakkauden tuli on sytyttänyt liekkeihin koko maailman! Pyydän Sinulta hartaasti nimeesi, jonka kautta olet alistanut valtaasi koko luomakunnan, että et epää minulta sitä, mikä luonasi on, oi Sinä, joka hallitset kaikkia ihmisiä! Sinä näet, oi Herrani, tämän muukalaisen kiirehtävän kaikkein ylevimpään kotiinsa Sinun majesteettiutesi kirjokannen alle ja armeliaisuutesi piiriin, tämän hairahtuneen tavoittelevan Sinun anteeksiantosi valtamerta, tämän alhaisen Sinun kirkkautesi esikartanoa ja tämän poloisen Sinun rikkautesi itätaivasta. Sinun on valta määrätä, mitä tahtonetkin. Tunnustan, että Sinua on ylistäminen tekemisistäsi ja totteleminen käskyissäsi ja että Sinä olet oleva rajoittamaton määräyksissäsi.

Kohottakoon hän sitten kätensä ja toistakoon kolmasti Korkeimman nimen. Kumartukoon hän sitten nojaten käsillänsä polviinsa Jumalan edessä -- siunattu ja ylistetty olkoon Hän -- ja sanokoon:

Sinä näet, oi Jumalani, kuinka henkeni on liikuttunut raajoissani ja jäsenissäni ikävöidessään palvoa Sinua ja kaivatessaan muistaa ja ylistää Sinua, kuinka se todistaa siitä, mistä Sinun käskysi kieli on todistanut ilmaisusi valtakunnassa ja tietosi taivaassa. Tässä tilassa, oi Herrani, halajan anoa Sinulta kaikkea, mikä luonasi on, että voisin osoittaa köyhyyteni ja kiittää Sinun antejasi ja rikkauksiasi sekä myöntää voimattomuuteni ja ilmentää Sinun voimaasi ja mahtiasi.

Seisköön hän sitten ja kohottakoon kahdesti kätensä nöyrästi anoen ja sanokoon:

Ei ole muuta Jumalaa kuin Sinä, Kaikkivaltias, Kaikkiantelias. Ei ole muuta Jumalaa kuin Sinä, Säätäjä, niin alussa kuin lopussakin. Oi Jumala, minun Jumalani! Anteeksiantosi on minua rohkaissut, armeliaisuutesi on minua vahvistanut, kutsusi on minut herättänyt ja armosi on saanut minut nousemaan ja johdattanut Sinun tykösi. Kuinka minä muutoin rohkenisinkaan seistä Sinun läheisyytesi kaupungin portilla tai kääntää kasvoni Sinun tahtosi taivaasta loistavia valoja kohti? Sinä näet, oi Herrani, tämän viheliäisen olennon kolkuttavan Sinun armosi ovella ja tämän katoavaisen sielun tavoittelevan iankaikkisen elämän virtaa Sinun anteliaisuutesi käsistä. Sinun on käskyvalta kaikkina aikoina, oi Sinä, joka olet kaikkien nimien Herra, ja minun on tyytyminen ja auliisti alistuminen Sinun tahtoosi, oi taivasten Luoja!

Kohottakoon hän sitten kolmasti kätensä ja sanokoon:

Suurempi on Jumala kaikkia suuria!

Polvistukoon hän sitten ja otsansa maahan kumartaen sanokoon:

Liian korkealla olet Sinä, että Sinua lähellä olevien ylistys voisi kohota Sinun läheisyytesi taivaaseen tai että Sinulle omistautuneiden sydämen linnut voisivat päästä Sinun porttisi ovelle. Todistan, että Sinä olet ollut pyhittynyt yli kaikkien ominaisuuksien ja pyhä yli kaikkien nimien. Ei ole muuta Jumalaa kuin Sinä, Kaikkein ylevin, Kaikkein kirkkain.

Istuutukoon hän sitten ja sanokoon:

Minä todistan siitä, mistä ovat todistaneet kaikki luotu ja korkeuden väki ja kaikkein korkeimman paratiisin asukkaat ja heidän yläpuolellaan itse Suuruuden kieli kaikkein kirkkaimmalta taivaanrannalta, että Sinä olet Jumala, että ei ole muuta Jumalaa kuin Sinä ja että Hän, joka on ilmaistu, on Kätketty mysteeri, Vaalittu tunnuskuva, jonka kautta kirjaimet O ja L ja E (ole) on liitetty ja sidottu yhteen. Todistan, että juuri Hän on se, jonka nimen Korkeimman kynä on kirjannut ja joka on mainittu Jumalan, korkeuden valtaistuimen ja maanpiirin Herran kirjoissa.

Seisköön hän sitten suorana ja sanokoon:

Oi kaiken olemassaolon Herra ja kaiken näkyväisen ja näkymättömän Omistaja! Sinä havaitset kyyneleni ja huokailuni, Sinä kuulet vaikerrukseni, itkuni ja sydämeni valituksen. Mahtisi kautta! Rikkomukseni ovat pidättäneet minua pääsemästä lähelle Sinua, ja syntini ovat pitäneet minut kaukana Sinun pyhyytesi esikartanosta. Rakkautesi, oi Herrani, on minut rikastuttanut, ero Sinusta on minut tuhonnut ja etäisyys Sinusta on minut riuduttanut. Anon Sinua hartaasti kautta askeltesi tässä erämaassa ja kautta sanojen "Tässä minä olen, tässä minä olen", jotka Sinun valittusi ovat tässä äärettömyydessä lausuneet, sekä kautta ilmoituksesi henkäysten ja kautta ilmaisemisesi sarastuksen leutojen tuulten säätämään, että voisin katsoa Sinun kauneuttasi ja noudattaa sitä, mitä ikinä Sinun kirjassasi on.

Toistakoon hän sitten kolmasti Korkeimman nimen ja kumartukoon käsillänsä polviinsa nojaten ja sanokoon:

Ylistys olkoon Sinun, oi Jumalani, että olet auttanut minua muistamaan Sinua ja ylistämään Sinua ja saattanut minut tuntemaan Hänet, joka on Sinun merkkiesi päivänkoitto, ja saanut minut kumartumaan herrautesi edessä ja nöyrtymään jumaluutesi edessä ja tunnustamaan sen, minkä suuruutesi Kieli on lausunut.

Nouskoon hän sitten ja sanokoon:

Oi Jumala, minun Jumalani! Selkäni on kumarassa syntieni taakasta, ja piittaamattomuuteni on tuhonnut minut. Aina kun pohdin pahoja tekojani ja Sinun hyvyyttäsi, sydämeni sulaa rinnassani ja vereni kiehuu suonissani. Kauneutesi kautta, oi Sinä maailman Kaivattu! Punastun kohottaessani kasvoni puoleesi, ja kaipaavat käteni häpeävät kurottaessaan kohti anteliaisuutesi taivasta. Sinä näet, oi Jumalani, kuinka kyyneleni estävät minua muistamasta Sinua ja ylistämästä hyveitäsi, oi Sinä korkeuden valtaistuimen ja maanpiirin Herra! Pyydän Sinua hartaasti valtakuntasi merkkien ja valtiutesi mysteerien kautta menettelemään rakkaittesi kanssa niin, kuin anteliaisuuteesi sopii, oi kaiken olemassaolon Herra, ja niin, kuin on Sinun armosi mukaista, oi näkyväisen ja näkymättömän Kuningas!

Toistakoon hän sitten kolmasti Korkeimman nimen ja polvistukoon otsansa maahan painaen ja sanokoon:

Ylistys olkoon Sinun, oi Jumalamme, että olet meille alas lähettänyt sen, mikä vetää meitä lähelle Sinua ja suo meille kaiken sen hyvän, jonka olet kirjoissasi ja kirjoituksissasi alas lähettänyt. Rukoilemme Sinua, oi Herrani, varjelemaan meitä joutavien mielijohteiden ja turhien kuvittelujen sotajoukoilta. Sinä toden totta olet Mahtava, Kaikkitietävä.

Kohottakoon hän sitten päänsä, istuutukoon ja sanokoon:

Todistan siitä, oi Jumalani, mistä valittusi ovat todistaneet, ja tunnustan sen, minkä kaikkein korkeimman paratiisin asukkaat ja mahtavan valtaistuimesi ympärillä kiertäneet ovat tunnustaneet. Maan ja taivaan valtakunnat ovat Sinun, oi maailmain Herra!

#7484
- Bahá'u'lláh

 

General

Aamu

Olen herännyt Sinun suojassasi, oi Jumalani, ja sen, joka tuota suojaa etsii, tuleekin oleskella Sinun varjeluksesi pyhäkössä ja kaitselmuksesi linnakkeessa. Valaise, oi Herrani, sisin olemukseni ilmoituksesi päivänkoiton loisteella, niin kuin valaisit ulkoisen olemukseni suopeutesi aamunvalolla.

#7487
- Bahá'u'lláh

 

Oi Jumalani ja Mestarini! Olen palvelijasi ja palvelijasi poika. Olen noussut vuoteeltani tähän aamun sarastukseen, kun Sinun ykseytesi päiväntähti on loistanut tahtosi päivänkoitteesta ja valanut sädeloistoansa yli koko maailman sen mukaisesti, mitä säädöksesi kirjoissa oli määrätty.

Ylistys olkoon Sinulle, oi Jumalani, että olemme heränneet Sinun tietosi valon loisteeseen. Suo siis, oi Herrani, meille sitä, mikä tekee meidät kykeneviksi luopumaan kaikesta paitsi Sinusta ja vapauttaa meidät kaikesta kiintymyksestä mihinkään muuhun kuin Sinuun. Suo myös minulle ja rakkailleni, sukulaisilleni, niin miehille kuin naisille, sekä tämän että tulevan maailman hyvyyttä. Oi Sinä koko luomakunnan Rakastettu ja koko maailmankaikkeuden Kaivattu, varjele sitten meitä pettämättömällä suojeluksellasi niiltä, jotka olet tehnyt kuiskuttavan paholaisen ilmentymiksi ja jotka ihmisten sydämessä kuiskuttavat. Voimallinen olet Sinä tekemään mielesi mukaan. Sinä totisesti olet Kaikkivaltias, Apu hädässä, Itseoleva.

Oi Herra, minun Jumalani, siunaa häntä, jonka olet asettanut oivallisimpien arvonimiesi yläpuolelle ja jonka kautta olet erotellut hurskaat ja syntiset. Armollisesti auta meitä toimimaan, niin kuin Sinä rakastat ja haluat. Siunaa, oi Jumalani, vielä niitä, jotka ovat sanojasi ja kirjaimiasi, ja niitä, jotka ovat suunnanneet kasvonsa Sinua kohti, kääntyneet puoleesi ja kuulleet kutsusi.

Sinä totisesti olet kaikkien ihmisten Herra ja Kuningas, ja Sinä olet voimallinen yli kaiken.

#7489
- Bahá'u'lláh

 

Sinun armostasi olen noussut tänä aamuna, oi Jumalani, ja lähtenyt kotoani täysin Sinuun turvaten ja huolenpitoosi luottaen. Lähetä siis minulle armeliaisuutesi taivaasta siunaus tyköäsi ja anna minun palata kotiin turvassa, niin kuin annoit minun varjeluksessasi lähteäkin ajatukseni lujasti Sinuun kiinnittyneinä.

Ei ole muuta Jumalaa kuin Sinä, Ainoa, Verraton, Kaikkitietävä, Kaikkiviisas.

#7488
- Bahá'u'lláh

 

Abdu’l-Bahán 26 uutta rukousta

Hän on Jumala.

Oi sinä, joka palvoen kierrät paikkaa, jota korkeuden joukot kiertävät! Kohota kiitollisena kätesi ainoan tosi Jumalan kynnyksellä ja sano: Oi Sinä jokaisen kiihkeän rakastajan korkein toive! Oi Sinä jokaisen vaeltavan sielun Opastaja! Olet suosinut tätä heikkoa palvelijaa ehtymättömin siunauksin ja ohjannut tämän kurjan ja alhaisen ykseytesi kynnykselle. Olet ojentanut laupeutesi elävää vettä näille kuivuneille huulille ja jumalallisen armon tuulahduksin olet virvoittanut tämän voipuneen ja nääntyneen sielun. Minä kiitän Sinua siitä, että olet antanut minulle täyden määrän armollisinta suosiotasi ja suonut minulle kunnian päästä pyhälle kynnyksellesi. Anon ehtymätöntä osaa korkeuksien valtakuntasi antimista. Suo apusi. Lahjoita armollista suosiotasi.

#13974
- `Abdu'l-Bahá

 

Oi Sinä näkymätön Ystävä! Oi kaikkien Kaipaama niin tässä kuin tulevassa maailmassa! Oi Sinä armelias Rakastettu! Nämä avuttomat sielut ovat Sinun rakkautesi lumoissa, ja nämä heikot etsivät suojaa Sinun kynnykseltäsi. Joka ilta he huokaavat ja valittavat etäisyyttään Sinusta, ja joka aamu he itkevät ja vaikeroivat pahuuden kansan hyökkäysten tähden. Joka hetki uusi tuska piinaa heitä ja joka henkäyksellä heitä koettelee ankarasti kaikkien paatuneiden sortajien mielivalta. Kiitos olkoon Sinulle, että he tästä huolimatta hehkuvat kuin tulen temppeli ja loistavat kirkkaina auringon ja kuun lailla. Kuin korkealle kohotetut viirit he seisovat pystypäin Jumalan asiassa ja rientävät taistelutantereelle kuin urheat ratsumiehet. He kukoistavat kuin suloiset kukkaset ja riemuitsevat kuin naurava ruusu. Sen tähden, oi Sinä rakastava ylläpitäjä, auta armollisesti näitä pyhiä sieluja Sinun valtakunnastasi vuodatetulla taivaallisella laupeudellasi ja salli näiden pyhittäytyneiden olentojen kuvastaa Korkeimman merkkejä. Sinä olet Kaikkiantelias, Sääliväinen, Kaikkiarmelias, Myötätuntoinen.

#13975
- `Abdu'l-Bahá

 

Oi Sinä verraton ja rakastava Herra! Vaikka kyvykkyys ja kelvollisuus ovat vajavaiset ja vaikka on äärimmäisen vaikeata kestää vastoinkäymisiä, ovat kelvollisuus ja kyvykkyys kuitenkin Sinun suomiasi lahjoja. Oi Herra! Suo meille kyvykkyyttä ja tee meistä kelvollisia, jotta voimme osoittaa mitä suurinta lujuutta, luopua tästä maailmasta ja kaikesta sen kansasta, sytyttää rakkautesi tulen ja kynttiläin tavoin palaa kirkkaana, kuluttavalla liekillä ja säteillä laajalti valoamme.

Oi valtakunnan Herra! Pelasta meidät tästä turhien harhakuvitelmien maailmasta ja johdata meidät rajattomuuden maailmaan. Salli meidän täysin vapautua tästä alemmasta elämästä ja siunaa meitä valtakunnan runsain antimin. Päästä meidät tästä olemattomuuden maailmasta, joka näennäisesti on todellisuutta, ja suo meille ikuinen elämä. Anna meille iloa ja riemua ja suo meille onnellisuutta ja tyytyväisyyttä. Vala lohtua sydämeemme ja anna sielullemme rauha ja levollisuus, jotta yletessämme valtakuntaasi voisimme päästä Sinun läheisyyteesi ja riemuita korkeuden maailmoissa. Sinä olet Antaja, Lahjoittaja, Kaikkivaltias!

#13976
- `Abdu'l-Bahá

 

Oi ikuinen Rakastettuni ja palvottu Ystäväni! Kuinka kauan joudun olemaan poissa Sinun luotasi ja kestämään tuskallista eroa Sinusta? Johdata minut taivaallisen kuningaskuntasi tyyssijoille, ja ylimaallisen valtakuntasi ilmestyspaikassa luo minuun rakastava katseesi.

Oi Sinä kaikkivaltias Herra! Lue minut kuningaskunnan asukasten joukkoon. Tämä katoavainen maailma on minun asuinpaikkani; suo minulle asumus Paikattoman maailmoissa. Olen osa tätä aineellista maailmaa; vuodata minulle kirkkaan valosi loistetta. Täällä tomun maailmassa on minun sijani; tee minusta taivaallisen valtakuntasi asukas, jotta voin uhrata henkeni Sinun polullasi ja saavuttaa sydämeni kaipuun, voin kruunata pääni jumalallisen suosion otsakoristeella ja kohottaa voitokkaan huudon: ”Oi Jumalan Kirkkaus, Kirkkaista kirkkain!”

#13977
- `Abdu'l-Bahá

 

Oi jumalallinen Kaitselmus! Käsittämättömiä vaikeuksia on ilmaantunut ja suunnattomia esteitä tullut eteemme. Oi Herra! Poista nämä vaikeudet ja tuo ilmi Sinun mahtisi ja voimasi todisteet. Huojenna näitä koettelemuksia ja tasoita kulkuamme tällä vaivalloisella tiellä. Oi jumalallinen Kaitselmus! Esteet eivät ota väistyäkseen, ja uurastukseemme ja vaivannäköömme liittyy lukemattomia vastoinkäymisiä. Ei ole ketään auttajaa paitsi Sinä, ei muuta turvaa hädässä kuin Sinä. Sinuun kiinnitämme kaiken toivomme ja uskomme kaikki asiamme Sinun huomaasi. Sinä olet Opastaja ja kaikkien vaikeuksien Poistaja, ja Sinä olet Viisas, Näkevä ja Kuuleva.

#13979
- `Abdu'l-Bahá

 

Oi armon Jumala! Oi Sinä Kaikkivaltias! Olen vain voimaton palvelija, heikko ja avuton; minua on kuitenkin hoivattu Sinun armeliaisuutesi ja suosiosi katoksessa, ravittu armosi rinnasta ja vaalittu laupeutesi povella. Oi Herra! Niin köyhä ja osaton kuin olenkin, käy jokainen osaton kuitenkin kukoistamaan Sinun anteliaisuutesi avulla, kun taas jokainen vauras, joka menettää Sinun suosiosi, on todella köyhä ja lohduton.

Oi jumalallinen Kaitselmus! Suo minulle lujuutta kantaa tämä raskas taakka ja auta minua vaalimaan tätä suurinta lahjaa, sillä niin vahva on koetusten voima ja niin ankara vastoinkäymisten hyökkäys, että jokainen vuori hajoaa tomuksi ja korkein huippu luhistuu olemattomiin. Sinä tiedät, etten sydämessäni kaipaa muuta kuin muistaa Sinua eikä sieluni halaja muuta kuin Sinun rakkauttasi. Nosta minut palvelemaan rakkaitasi ja salli minun iäti pysyä alamaisena kynnykselläsi. Sinä olet Rakastava. Sinä olet moninaisten antien Herra.

#13980
- `Abdu'l-Bahá

 

Oi jumalallinen Kaitselmus! Herätä minut ja tee minut tietoiseksi. Auta minua irrottautumaan kaikesta paitsi Sinusta ja suo rakkauden kauneuteesi lumota minut. Puhalla päälleni Pyhän Hengen henkäys ja salli minun seurata Abhá-valtakunnan kutsua. Suo minulle taivaallista voimaa ja sytytä hengen valo sydämeni sisimpään sopukkaan. Päästä minut kaikista siteistä ja vapauta kaikista kiintymyksistä, jotten toivoisi muuta kuin Sinun mielisuosiotasi, en etsisi muuta kuin Sinun kasvojasi enkä kulkisi muuta polkua kuin Sinun polkuasi. Suo minun auttaa piittaamattomia havahtumaan ja uinuvia heräämään, jotta voisin tarjota elämän vettä janoonsa nääntyville ja tuoda jumalallista parannusta sairaille ja heikoille.

Vaikka olen alhainen, arvoton ja köyhä, olet Sinä minun suojani ja turvapaikkani, tukijani ja auttajani. Lähetä apuasi tavalla, joka saattaa kaikki ihmetyksen valtaan. Oi Jumala! Sinä todellakin olet Kaikkivaltias, Voimallisin, Antaja, Lahjoittaja ja Kaikkinäkevä.

#13981
- `Abdu'l-Bahá

 

Hän on Jumala.

Oi Jumala, minun Jumalani! Olen kääntänyt kasvoni Sinun puoleesi, anoen parannuksesi valtameren vuolaita virtoja. Armollisesti auta minua, oi Herra, palvelemaan kansaasi ja parantamaan palvelijasi. Jos Sinä minua autat, tulee tarjoamastani hoidosta jokaisen vaivan parantava lääke, siemaus elämää antavaa vettä jokaiseen polttavaan janoon ja rauhoittava voide jokaiselle kaipaavalle sydämelle. Jollet Sinä minua auta, on hoitoni sulaa koettelemusta, ja tuskin tuon parannusta ainoallekaan sielulle.

Oi Jumala, minun Jumalani! Voimallasi auta minua parantamaan sairaat. Sinä totisesti olet Parantaja, Tyydyttäjä - Hän, joka on kaikkien kipujen ja sairauksien Poistaja, Hän, jolla on valta ylitse kaiken.

#13982
- `Abdu'l-Bahá

 

Oi Herra! Suo minulle armoasi ja laupeuttasi, huolenpitoasi ja varjelustasi, suojelustasi ja anteliaisuuttasi, jotta päivieni loppu erottuisi edukseen niiden alusta ja elämäni päätös avaisi ovet Sinun moninaisille siunauksillesi. Laskeutukoot laupeutesi ja anteliaisuutesi joka hetki päälleni, ja suotakoot anteeksiantosi ja armosi minulle joka henkäyksellä, kunnes kohotetun viirisi suojaavassa siimeksessä voin lopulta siirtyä Ylistetyimmän valtakuntaan. Sinä olet Lahjoittaja ja Alati rakastava, ja Sinä olet, totisesti, armon ja anteliaisuuden Herra.

#13983
- `Abdu'l-Bahá

 

Oi Sinä Ylläpitäjä, oi Sinä Anteeksiantaja! Jalo sielu on noussut todellisuuden kuningaskuntaan ja rientänyt katoavaisesta tomun maailmasta ikuisen kirkkauden valtakuntaan. Ylennä tämän hiljan saapuneen vieraan asema ja pue tämä uskollinen palvelija uuteen ja ihmeiseen viittaan.

Oi Sinä verraton Herra! Suo anteeksiantosi ja hellä huolenpitosi, jotta tämä sielu pääsisi salaisuuksiesi tyyssijoille ja tulisi kirkkauden väen läheiseksi ystäväksi. Sinä olet Antaja, Lahjoittaja, Alati rakastava. Sinä olet Armahtaja, Lempeä, Voimallisin.

#13984
- `Abdu'l-Bahá

 

Hän on Jumala.

Oi Sinä anteeksiantava Herra! Nämä palvelijat olivat jaloja sieluja, ja nämä säteilevät sydämet valaistuivat ja kirkastuivat ohjauksesi valosta. He joivat täyden maljan Sinun rakkautesi viiniä ja kuuntelivat Sinun tietosi sävelmäin iäisiä salaisuuksia. He sitoivat sydämensä Sinuun, vapautuivat vieraantumisen pauloista ja tarttuivat ykseyteesi. Tee näistä kallisarvoisista sieluista taivaan asukasten kumppaneita ja päästä heidät Sinun valittujesi piiriin. Perehdytä heidät Sinun salaisuuksiisi korkeuden maailman tyyssijoilla ja upota heidät valojen mereen. Sinä olet Antaja, Loistava ja Lempeä.

#13985
- `Abdu'l-Bahá

 

Oi jumalallinen Kaitselmus! Upota tämän kynnykselläsi palvelevan isä ja äiti anteeksiantosi valtamereen, ja puhdista ja pyhitä heidät kaikista synneistä ja rikkomuksista. Suo heille anteeksiantosi ja armosi ja myönnä heille lempeä armahduksesi. Sinä totisesti olet Armahtaja, Aina anteeksiantava, yltäkylläisen armon Suoja. Oi Sinä anteeksiantava Herra! Vaikka olemme syntisiä, panemme silti toivomme Sinun lupaukseesi ja vakuuteesi. Vaikka olemme erheen pimeän piirittämiä, olemme silti kaikkina aikoina kääntäneet kasvomme Sinun runsaiden suosionosoitustesi aamuun. Menettele kanssamme niin kuin on Sinun kynnyksellesi soveliasta ja suo meille sitä, mikä on Sinun pyhän istuimesi arvoista. Sinä olet Aina anteeksiantava, Armahtaja, Hän, joka jättää huomiotta kaikki vajavuudet.

#13986
- `Abdu'l-Bahá

 

Oi Sinä lempeä Herra! Pyhitä sydämeni kaikesta kiintymyksestä ja ilahduta sieluani riemuisalla sanomalla. Vapahda minut kiintymyksestä niin ystävään kuin muukalaiseenkin ja valloita minut rakkaudellasi, niin että voisin kokonaan omistautua Sinulle ja täyttyä hehkuvalla hurmiolla; niin että en kaipaisi mitään muuta kuin Sinua, en etsisi ketään paitsi Sinua, en kulkisi muuta kuin Sinun polkuasi; niin että olisin yhteydessä vain Sinuun ja voisin satakielen lailla lumoutua rakkaudestasi ja päivin ja öin huokailla, valittaa, itkeä ja ääneeni huutaa: ”Yá Bahá’u’l-Abhá!”

#13987
- `Abdu'l-Bahá

 

Oi Herra! Mitä anteliaisuuden runsautta oletkaan suonut ja miten yltäkylläisen armon virran oletkaan vuodattanut! Sinä sait kaikki sydämet yhdistymään kuin yhdeksi sydämeksi ja kaikki sielut liittymään kuin yhdeksi sieluksi. Annoit kuolleille kappaleille elämän ja tunnon ja lahjoitit hengettömille hahmoille hengen tietoisuuden. Kaikkiarmeliaan Päiväntähden loistavin sätein Sinä soit näille tomuatomeille näkyvän olemassaolon, ja ykseyden valtameren tyrskyjen voimin sait nämä haihtuvat pisarat kuohumaan ja pauhaamaan.

Oi Kaikkivaltias, joka annat oljenkorrelle vuoren vahvuuden ja saat tomuhiukkasen heijastamaan häikäisevän auringon kirkkautta! Osoita meille lempeää laupeuttasi ja suosiotasi, niin että voisimme nousta palvelemaan Sinun asiaasi arkailematta maailman kansojen edessä.

#13988
- `Abdu'l-Bahá

 

Oi Sinä kaikkivaltias Herra! Me olemme kaikki Sinun voimasi mahtavassa otteessa. Sinä olet Tukijamme ja Auttajamme. Suo meille lempeä armosi, anna meille siunauksesi, avaa armon portit ja luo meihin laupias katseesi. Salli elvyttävän tuulenhenkäyksen puhaltaa ylitsemme ja virvoita kaipaavat sydämemme. Valaise silmämme ja tee sydämemme pyhätöstä jokaisen kukkaismajan ihannoinnin kohde. Saa kaikki sielut riemuitsemaan ja jokainen henki iloitsemaan. Paljasta ikiaikainen voimasi ja tuo ilmi suuri mahtisi. Saata ihmissielujen linnut kohoamaan uusiin korkeuksiin ja salli tässä alisessa maailmassa olevain uskottujesi luodata valtakuntasi salaisuudet. Lujita askeleemme ja lahjoita meille järkkymätön sydän. Me olemme syntisiä, ja Sinä olet Aina anteeksiantava. Me olemme Sinun palvelijoitasi, ja Sinä olet korkein Herra. Me olemme kodittomia vaeltajia, ja Sinä olet suojamme ja turvapaikkamme. Armollisesti tue meitä ja auta meitä levittämään Sinun sulotuoksujasi ja ylistämään Sinun sanaasi. Korota osattomien asemaa ja lahjoita köyhille ehtymätön aarteesi. Suo heikoille vahvuuttasi ja anna avuttomille taivaallista voimaa. Sinä olet Ylläpitäjä, Sinä olet Armelias, Sinä olet Herra, jolla on valta ylitse kaiken.

#13989
- `Abdu'l-Bahá

 

Hän on Pyhin, Loistavin.

Jumalan, Armeliaan, Armahtavaisen nimeen! Ylistetty olkoon Jumala, kaikkien maailmain Herra!

Oi Herra, minun Jumalani, minun Suojani ja Turvapaikkani! Kuinka voin ihmeisimminkään ylistyksen sanoin tahi loistavimminkaan kiitoksen säkein arvosi mukaisesti mainita nimeäsi, oi Sinä Kaikkivaltias ja Anteeksiantava; sillä olenhan tietoinen, että jokaisen taitavankin puhujan kieli kangertaa ja jokainen ihmiskynän tai ihmiskielen kunnioituksen ilmaus hämääntyy yrittäessään ylistää edes yhtä kaikkivoimaisen valtasi merkeistä tahi kyllin kiittää ainuttakaan luomaasi sanaa. Todellakin, ihmismielen lintusten siivet murtuvat pyrkiessään kohoamaan Sinun jumalallisen pyhyytesi taivaisiin, ja joutavan kuvittelun hämähäkit ovat voimattomia kutomaan hauraita verkkojaan Sinun jumalallisen tietämyksesi katoksen korkeimmille huipuille. Mitä muuta voisinkaan kuin tunnustaa oman voimattomuuteni ja vajavuuteni, ja missä muualla asustaa kuin köyhyyden ja puutteen syvyyksissä. Totisesti, aidointa ymmärrystä on hyväksyä kyvyttömyytensä käsittää Sinua, ja ainoa keino päästä Sinun läheisyytesi on vajavuuksiensa tunnustaminen, ja todellisen vaurauden lähde on köyhyytensä myöntäminen.

Oi Herra! Armollisesti tue minua ja vilpittömiä palvelijoitasi alamaisuudessamme Sinun ylevällä kynnykselläsi, vahvista meitä rukoillessamme jumalallista pyhyyttäsi ja auta meitä olemaan nöyriä ja alistuvaisia ykseytesi ovella. Lujita askeleeni Sinun polullasi, oi Herrani, ja valaise sydämeni loistavin sätein, jotka virtaavat Sinun salaisuuksiesi taivaasta. Uudista henkeni vienoin tuulahduksin, jotka viriävät armahduksesi ja anteeksiantosi paratiisista, ja ilahduta sieluani elähdyttävin henkäyksin, jotka kantautuvat kaikkialle Sinun pyhyytesi niityiltä. Kirkasta kasvoni ykseytesi taivaanrannassa ja suo, että minut luetaan yhdeksi vilpittömistä palvelijoistasi ja lasketaan niihin alamaisiisi, jotka pysyvät lujina ja horjumattomina.

#13990
- `Abdu'l-Bahá

 

Oi Herra, meidän Jumalamme! Olemme avuttomia; Sinä olet voiman ja väkevyyden Herra. Olemme kurjia; Sinä olet Kaikkivaltias, Loistoisa. Olemme köyhiä; Sinä olet Kaikkiomistava, Kaikkein Anteliain. Armollisesti tue meitä alamaisuudessamme pyhällä kynnykselläsi, ja vahvistavalla armollasi auta meitä palvomaan Sinua ylistyksesi sarastuspaikoissa. Suo meille kykyä levittää Sinun pyhiä tuoksujasi luotujesi keskuudessa, ja vyötä voimalla kupeemme palvelemaan Sinua palvelijoittesi parissa, jotta voimme opastaa kaikki kansakunnat Sinun Korkeimman nimesi tykö ja johdattaa kaikki kansat ykseytesi loistavan valtameren rannoille.

Oi Herra! Vapahda meidät maailman ja sen kansojen kiintymyksistä, menneistä rikkomuksista ja vastaisista kärsimyksistä, niin että voisimme mitä riemuisimmin ja hehkuvimmin nousta ylistämään Sinun sanaasi ja laulamaan Sinun kiitostasi päivin ja öin, voisimme kutsua kaikki ihmiset opastuksen tielle ja kehottaa heitä noudattamaan vanhurskautta, ja voisimme lausua Sinun ykseytesi säkeitä kautta kaiken luomakunnan. Sinun on valta tehdä mitä tahdot. Sinä olet totisesti Kaikkivaltias, Voimallisin.

#13991
- `Abdu'l-Bahá

 

Hän on Jumala.

Oi sinä lempeä ja rakastettu Herra! Nämä ystävät ovat virvoittuneet Liiton viinistä ja vaeltavat Sinun rakkautesi autiomaassa. Heidän sydäntänsä polttavat Sinusta etäällä olemisen liekit, ja he janoavat kiihkeästi Sinun loistokkuutesi ilmaantumista. Näkymättömästä kuningaskunnastasi, näkymättömien valtakunnasta, paljasta heille armosi hohtava kirkkaus ja vuodata heille anteliaisuutesi sädeloistetta. Lähetä joka hetki uusi siunaus ja ilmaise uusi suosionosoitus.

Oi jumalallinen Kaitselmus! Me olemme heikkoja, ja Sinä olet Voimallisin. Olemme kuin mitättömiä muurahaisia, ja Sinä olet kunnian valtakunnan Kuningas. Suo meille laupeuttasi ja lahjoita antimiasi, jotta voimme sytyttää liekin ja levittää laajalti sen loistetta, osoittaa lujuutta ja astua palvelun polulle. Suo meidän tuoda valkeutta tälle synkälle maankamaralle ja henkisyyttä tähän katoavaan tomun maailmaan. Älä anna meidän levätä hetkeäkään äläkä salli meidän tahrata itseämme tämän elämän haihtuvilla asioilla. Suo meille kykyä valmistaa johdatuksen juhla, kirjoittaa rakkauden säkeitä elämänverellämme, unohtaa pelko ja vaara, kasvaa hedelmällisten puiden kaltaisiksi ja saattaa ihmistäydellisyydet ilmaantumaan tässä ohitsekiitävässä maailmassa. Sinä totisesti olet Kaikkiantelias, Kaikkein Sääliväisin, Aina anteeksiantava, Armahtaja.

#13992
- `Abdu'l-Bahá

 

Hän on Loistoisa.

Oi Herrani, Kuninkaani, Hallitsijani ja Valtiaani! Anon Sinua kielelläni, sydämelläni ja sielullani, sanoen: Pue tämä palvelijasi huolenpitosi viittaan, pettämättömän apusi vaatteeseen ja varjeluksesi haarniskaan. Auta häntä mainitsemaan Sinun nimeäsi ja julistamaan hyveitäsi kansasi keskuudessa, ja kirvoita hänen kielensä lausumaan Sinun kiitostasi ja kunniaasi jokaisessa kokoontumisessa, jota vietetään Sinun ykseytesi ja pyhyytesi ylistämiseksi. Sinä totisesti olet Mahtava, Voimakas, Loistoisa, Itseoleva.

#13993
- `Abdu'l-Bahá

 

Oi lempeä Herrani, oi Sinä sydämeni ja sieluni kaivattu! Osoita ystävillesi laupeuttasi ja suo heille ehtymätön armosi. Ole lohtuna Sinua palavasti rakastaville, sekä ystävä, murheiden huojentaja ja rakastava kumppani Sinua kaipaaville. Heidän sydämessään roihuaa Sinun rakkautesi tuli ja heidän sieluansa polttaa Sinun palvontasi liekki. Joka ainut heistä halajaa rientää rakkauden alttarille auliisti uhratakseen henkensä.

Oi jumalallinen Kaitselmus! Osoita heille suosiotasi, opasta heidät oikeaan, armossasi auta heitä saavuttamaan henkinen voitto ja lahjoita heille taivaan anteja. Oi Herra, jaloudessasi ja laupeudessasi auta heitä ja tee heidän säteilevistä kasvoistansa opastuksen lamppuja kokoontumisissa, joissa omistaudutaan Sinun tuntemiseesi, ja taivaallisten siunausten merkkejä tilaisuuksissa, joissa perehdytään Sinun säkeisiisi. Sinä totisesti olet Armahtavainen, Kaikkiantelias, Hän, jonka apua kaikki anovat.

#13994
- `Abdu'l-Bahá

 

Hän on Kaikkein Kirkkain, Kaikkein Säteilevin.

Oi jumalallinen Kaitselmus, oi anteeksiantava Herra! Kuinka voin koskaan arvollisesti laulaa Sinun kiitostasi tahi kyllin palvoa ja ylistää Sinua? Sinun kuvailemisesi, kielellä millä tahansa, on silkkaa erhettä, ja Sinun luonnehdintasi, kynällä millä tahansa, on todiste tähän valtavaan tehtävään ryhtymisen mielettömyydestä. Kieli on pelkkä ainesosasista koostuva väline; ääni ja puhe ovat vain satunnaisia ominaisuuksia. Kuinka siis voisin maallisen äänen keinoin ylistää Häntä, jolla ei ole vertaa eikä kaltaista? Kaikki, mitä voin lausua tai tavoitella, on ihmismielen käsityskyvyn rajaamaa ja ihmismaailman sisälle rajoittuvaa. Miten voisikaan ihmisajatus koskaan kohota jumalallisen pyhyyden yleviin korkeuksiin, ja kuinka voisikaan joutavan kuvittelun hämähäkki milloinkaan kutoa turhien kuvitelmien haurasta verkkoa pyhyyden tyyssijain verhoksi? Muuta en voi kuin todistaa voimattomuudestani ja tunnustaa kykenemättömyyteni. Sinä olet totisesti Hän, joka on Kaikkiomistava, Saavuttamaton, Hän, joka on mittaamattoman korkealla niiden käsityskyvyn yläpuolella, joille on suotu ymmärrystä.

#13995
- `Abdu'l-Bahá

 

Oi jumalallinen Kaitselmus, Sinä olet Aina anteeksiantava! Oi Sinä kaikkivaltias Jumala, Sinä olet Armelias! Salli tämän hellästi rakastetun palvelijasi asustaa Sinun kirkkautesi suojassa ja suo tämän kurjan ja alhaisen menestyä ja kukoistaa Sinun armosi piirissä. Anna hänen juoda läheisyytesi maljasta ja salli hänen asustaa Siunatun puun siimeksessä. Suo hänelle kunnia päästä Sinun kasvojesi eteen ja lahjoita hänelle ikuinen autuus. Armollisesti auta tämän jalon sielun jälkipolvea seuraamaan rakkaan isänsä jalanjälkiä, ilmentämään hänen luonnettaan ja käytöstään kaikkien ihmisten keskuudessa, kulkemaan Sinun polkuasi, pyrkimään Sinun mielisuosioosi ja lausumaan Sinun kiitostasi. Sinä olet Aina rakastava Jumala, anteliaisuuden Herra.

#13996
- `Abdu'l-Bahá

 

Oi Sinä verraton Jumala! Me olemme Sinun vaatimattomia palvelijoitasi, ja Sinä olet Kaikessa Loistokas. Me olemme syntisiä, ja Sinä olet Aina anteeksiantava. Me olemme vankeja, köyhiä ja alhaisia, ja Sinä olet meidän turvamme ja apumme. Olemme kuin vähäisiä muurahaisia, ja Sinä olet majesteettiuden Herra, joka hallitset ylimmän taivaan valtaistuimelta. Suojele meitä osoituksena armostasi äläkä epää meiltä huolenpitoasi ja apuasi. Oi Herra! Sinun lähettämäsi koetukset ovat todella ankaria, ja sallimasi kärsimykset pystyvät raunioittamaan teräksisetkin perustukset. Varjele ja vahvista meitä; virvoita ja ilahduta sydämemme. Armollisesti auta meitä ‘Abdu’l-Bahán tavoin palvelemaan Sinun pyhällä kynnykselläsi.

#13997
- `Abdu'l-Bahá

 

Hän on Jumala.

Oi Jumala, minun Jumalani! Täysin alistuvaisena ja hartaana, nöyränä ja antautuneena rukoilen Sinua kielelläni ja sydämelläni, hengelläni ja sielullani sekä mielelläni ja tunnollani, että täyttäisit kaikista toiveista rakkaimman, säätäisit kaikista teoista ansiokkaimman ja määräisit kaiken kunnian ja täydellisyyden, suosion ja kauneuden, vaurauden ja pelastuksen tälle perheelle, joka on rientänyt Sinun suojaavaan siimekseesi loistavan aamusi koitossa ja etsinyt turvaa Sinun varjeluksestasi ja mahtavasta linnoituksestasi. Totisesti, nämä sielut ottivat vaarin Sinun kutsustasi, lähestyivät kynnystäsi, leimahtivat liekkiin rakkautesi tulesta ja haltioituivat pyhyytesi henkäyksistä. He olivat uskollisia Sinun asiasi palveluksessa, nöyriä kasvojesi edessä ja jaloja suojaavassa siimeksessäsi. Heidät tunnetaan Sinun nimesi kantajina kansasi keskuudessa, ja he puhuvat Sinusta palvelijaisi parissa.

Oi Jumala, minun Jumalani! Ylennä heidät ikiaikaisella kirkkaudellasi, nosta heidät kunniaan Sinun loistosi valtakunnassa ja auta heitä suosiosi joukoin tänä suurena päivänä. Oi Herra, minun Jumalani! Kohota korkealle heidän lippunsa, suo heille runsaammin varjelustasi, levitä laajalle heidän merkkejään ja lisää heidän loistettaan, jotta heistä tulisi Sinun moninaisten suosionosoitustesi lampun lasi sekä Sinun laupeutesi ja lahjojesi levittäjiä.

Oi Herra, minun Jumalani! Ole Sinä heidän ystävänsä heidän yksinäisyydessään, ja heidän ahdistuksensa hetkinä sulje heidät apusi suojaan. Usko heidän haltuunsa kirjasi ja suo heille runsain mitoin lahjojasi ja antejasi. Sinä todellakin olet Mahtava, Voimakas, Armelias, Antelias, ja Sinä totisesti olet Armontäyteinen, Sääliväinen.

#13998
- `Abdu'l-Bahá

 

Oi Herra anteliain, kaikkein armoisin,

Sun tietos' luotaa sisimpäni, sieluinkin!

Ja aamuin lohdun sieluni saa Sulta vain,

oi tuntija mun tuskani ja murhein ain’.

Se sydän, jossa mainintasi läikähtää,

vain tuskaa etsii, ei toista ystävää.

Kuihtukoon sydän huokaamaton vuokses' Sun,

sammukoon silmä itkemätön tähtes' Sun!

Oi mahdin Herra, alla sysisynkeytein,

on muistelosi kirkkain valo sydämein.

Sä henkes' minuun puhalla kautta suosiois',

Jott’, mikä koskaan ollut ei, iäti ois'.

Sä ethän katso meidän ansioita, arvoa,

oi Herra lahjojen, vaan jakamaasi armoa.

On siipirikkolintuin lento verkkainen,

heill' uudet siivet suo armollas' hellien.

#13999
- `Abdu'l-Bahá

 

Oi Sinä lempeä Herra! Nämä sielut ovat ystäviäsi, jotka ovat kokoontuneet yhteen ja hurmioituneet rakkaudestasi. He ovat lumoutuneet kauneutesi säteistä ja haltioituneet myskintuoksuisista hiuksistasi. He ovat antaneet sydämensä Sinulle ja vaeltavat nöyrinä ja avuttomina Sinun polullasi. He ovat luopuneet niin ystävästä kuin muukalaisestakin ja ovat tarttuneet Sinun ykseyteesi, kumartuen palvomaan edessäsi.

He kuuluivat tähän aliseen maailmaan; Sinä toivotit heidät tervetulleiksi valtakuntaasi. He olivat kuin kuihtuneita kasveja puutteen ja tuhon erämaassa; Sinä teit heistä tiedon ja ymmärryksen puutarhan taimia. Heidän äänensä olivat vaienneet; Sinä sait heidät puhumaan. He olivat lannistuneet; Sinä vuodatit heille hengen valoa. He olivat kuin kuiva ja karu maa; Sinä muutit heidät sisäisten merkitysten ruusutarhaksi. He olivat kuin lapsia ihmisten maailmassa; Sinä autoit heitä saavuttamaan taivaallisen kypsyyden.

Oi Sinä hyväntahtoinen! Suo heille tuki ja turva varjeluksesi katoksessa ja suojaa heitä koetuksilta ja vastoinkäymisiltä. Anna heille näkymätön apusi ja suo heille pettämätön armosi.

Oi Sinä lempeä ja rakastettu Herra! He ovat kuin ruumis, ja Sinä olet elämän henki. Ruumiin elinvoima ja kauneus ovat hengen jaloudesta riippuvaiset. Niinpä he tarvitsevat Sinun vahvistuksiasi ja janoavat Pyhän Hengen ylläpitävää voimaa tässä uudessa Ilmoituksessa. Sinä olet Mahtava. Sinä olet Antaja, Ylläpitäjä, Lahjoittaja ja Anteeksiantaja. Kirkkaana Sinä loistat näkymättömästä valtakunnasta.

#13978
- `Abdu'l-Bahá

 

Anteeksianto

Minä olen se, oi Herrani, joka on kääntänyt kasvonsa Sinua kohti ja kiinnittänyt toivonsa armosi ihmeisiin ja anteliaisuutesi ilmentymiin. Rukoilen Sinua, että et anna minun kääntyä pettyneenä pois armeliaisuutesi ovelta etkä jätä minua sellaisten luotujesi haltuun, jotka ovat kieltäneet asiasi.

Oi Jumalani, olen palvelijasi ja palvelijasi poika! Olen käsittänyt totuutesi Sinun aikakautenasi ja suunnannut askeleni Sinun ykseytesi rannoille tunnustaen ainoutesi ja ykseytesi sekä toivoen anteeksiantoasi ja armahdustasi. Voimallinen olet Sinä tekemään, mitä tahdot. Ei ole muuta Jumalaa kuin Sinä, Kaikkein kirkkain, Aina anteeksi antava.

#7490
- Bahá'u'lláh

 

Ylistetty olet Sinä, oi Herra minun Jumalani! Rukoilen Sinua valittujesi ja uskottujesi kautta sekä Hänen kauttaan, jonka olet määrännyt profeettojesi ja sanansaattajiesi sinetiksi, että antaisit muistelemisesi olla seuralaiseni, rakastamisesi tavoitteeni, kasvosi päämääräni, nimesi valaisimeni, toiveesi haluni ja mielisuosiosi iloni.

Olen syntinen, oi Herrani, ja Sinä olet Aina anteeksi antava! Heti Sinut tunnettuani kiiruhdin laupeutesi ylevään esikartanoon. Oi Herrani, suo minulle anteeksi syntini, jotka ovat estäneet minua kulkemasta Sinun mielisuosiosi teitä ja pääsemästä Sinun ykseytesi valtameren rannoille.

Ei ole ketään, oi Herrani, joka voi kohdella minua jalomielisesti ja jonka puoleen voin kääntää kasvoni, eikä ketään, joka voi minua sääliä, niin että voisin anoa häneltä armoa. Pyydän Sinua hartaasti, että et työnnä minua pois armosi läheisyydestä etkä pidätä minulta anteliaisuutesi ja jalomielisyytesi vuodatuksia. Määrää, oi Herrani, minulle sitä, mitä olet määrännyt niille, jotka Sinua rakastavat, ja säädä minulle sitä, mitä olet säätänyt valituillesi. Katseeni on kaikkina aikoina ollut kiinnittynyt Sinun armollisen kaitselmuksesi taivaanrantaan ja silmäni suuntautuneet hellän 5armeliaisuutesi esikartanoon. Tee kanssani niin, kuin Sinulle sopii. Ei ole muuta Jumalaa kuin Sinä, voiman Jumala, kunnian Jumala, jonka apua kaikki hartaasti anovat.

#7491
- Bahá'u'lláh

 

Ylistetty olkoon nimesi, oi Herra minun Jumalani! Rukoilen Sinua valtasi kautta, joka on käsittänyt kaikki luodut, ja herruutesi kautta, joka on koko luomakuntaa mahtavampi, ja sanasi kautta, joka oli kätkettynä viisauteesi ja jolla loit taivaasi ja maasi, että tekisit meidät kykeneviksi olemaan lujia rakkaudessamme Sinuun ja kuuliaisuudessamme mielisuosiollesi sekä kiinnittämään katseemme kasvoihisi ja ylistämään kirkkauttasi. Tee meille sitten mahdolliseksi, oi Jumalani, levittää merkkejäsi luotujesi keskuuteen ja suojella uskoasi valtakunnassasi. Aina olet Sinä ollut olemassa riippumatta siitä, mitä kukaan luoduistasi on Sinusta maininnut, ja niin olet pysyvä aina ja iankaikkisesti.

Sinuun olen pannut koko luottamukseni, Sinun puoleesi olen kääntänyt kasvoni, lempeän kaitselmuksesi nuoraan olen tarttunut ja armeliaisuutesi siimekseen olen kiiruhtanut. Älä aja minua pettyneenä ulos ovestasi, oi Jumalani, äläkä epää minulta armoasi, sillä vain Sinua etsin. Ei ole muuta Jumalaa kuin Sinä, Aina anteeksi antava, Kaikkein anteliain.

Ylistys olkoon Sinulle, oi Sinä, joka olet Sinut tunteneiden rakastama.

#7492
- Bahá'u'lláh

 

Rukoilen Sinua suomaan minulle anteeksi, oi Herrani, jokaisen maininnan paitsi Sinun mainintasi, jokaisen ylistyksen paitsi Sinun ylistyksesi, jokaisen ilon paitsi ilon Sinun läheisyydestäsi, jokaisen mielihyvän paitsi mielihyvän yhteydestä Sinuun ja jokaisen riemun paitsi riemun Sinun rakkaudestasi ja mielisuosiostasi ja kaikki minuun liittyvät asiat, joilla ei ole mitään yhteyttä Sinuun, oi Sinä, joka olet herrojen Herra, Hän, joka varustaa keinoilla ja avaa ovet.

#7493
- The Báb

 

Ylistys olkoon Sinun, oi Herrani! Suo meille anteeksi syntimme, ole meille armollinen ja tee meidät kykeneviksi palaamaan luoksesi. Älä anna meidän luottaa kehenkään muuhun kuin Sinuun ja suo meille anteliaisuutesi kautta sitä, mitä Sinä rakastat ja haluat ja mikä on Sinulle soveliasta. Korota niiden asemaa, jotka ovat todella uskoneet ja suo heille armollisesti anteeksi. Totisesti Sinä olet Apu hädässä, Itseoleva.

#7494
- The Báb

 

Olen tietoinen siitä, oi Herra, että syntini ovat peittäneet kasvoni häpeään Sinun läheisyydessäsi ja painavat selkääni Sinun edessäsi, ovat tulleet itseni ja Sinun kaunoisten kasvojesi väliin, ovat joka suunnalta ympäröineet minut ja joka puolelta estäneet minua pääsemästä osalliseksi Sinun taivaisen mahtisi ilmauksista.

Oi Herra! Jos Sinä et anna minulle anteeksi, kuka silloin voi suoda anteeksiannon, ja jos Sinä et ole minulle armelias, kuka muu kykenee osoittamaan sääliä! Kunnia olkoon Sinulle, Sinä loit minut, kun olin olematon, ja Sinä ravitsit minua, kun olin vailla kaikkea ymmärrystä. Ylistys olkoon Sinun, jokainen anteliaisuuden osoitus on lähtöisin Sinusta ja jokainen armon osoitus saa alkunsa Sinun säädöksesi aarteistoista.

#7495
- The Báb

 

Oi Jumalani! Anna anteliaisuutesi ja siunaustesi vuodatusten virrata tyköäsi, armosi osoituksena ja laupeuden merkkinä, niihin koteihin, joiden asukkaat ovat hyväksyneet uskosi. Totisesti Sinä olet ylittämätön anteeksi antamisessa. Jos Sinun anteliaisuutesi evättäisiin joltakulta, kuinka hänet voitaisiin lukea uskosi seuraajiin Sinun päivänäsi?

Siunaa minua, oi Jumalani, ja niitä, jotka uskovat merkkeihisi säädettynä päivänä, ja niitä, jotka vaalivat sydämessänsä rakkauttasi ¬ rakkautta, jonka Sinä istutat heihin. Totisesti Sinä olet vanhurskauden Herra, Kaikkein ylevin.

#7496
- The Báb

 

Oi sinä anteeksi antava Herra! Sinä olet kaikkien näiden palvelijoittesi turva. Sinä tiedät salaisuudet ja olet tietoinen kaikista asioista. Me olemme kaikki avuttomia, ja Sinä olet Mahtava, Kaikkivoipa. Me olemme kaikki syntisiä, ja Sinä olet syntien Anteeksi antaja, Armelias, Myötätuntoinen. Oi Herra! Älä katso puutteitamme. Kohtele meitä armosi ja anteliaisuutesi mukaisesti. Puutteemme ovat monet, mutta anteeksiantosi valtameri on rajaton. Heikkoutemme on surkuteltavaa, mutta apusi ja tukesi osoitukset ovat ilmeisiä. Sen vuoksi vahvista ja voimista meitä. Auta meitä tekemään sitä, mikä on pyhän kynnyksesi arvoista. Valaise sydämemme, suo meille tarkat silmät ja valppaat korvat. Elvytä kuolleet ja paranna sairaat. Suo vaurautta köyhille ja rauhaa ja turvaa pelokkaille. Hyväksy meidät valtakuntaasi ja valaise meitä ohjauksen valolla. Sinä olet Voimallinen ja Kaikkivoipa. Sinä olet Antelias. Sinä olet Laupias! Sinä olet Hyvä!

#7497
- `Abdu'l-Bahá

 

Oi Jumalani! Oi Jumalani! Totisesti rukoilen Sinua ja kynnykselläsi anon nöyrästi pyytäen, että kaikki siunauksesi laskeutuisivat näiden sielujen päälle. Valmista heidät suosiotasi ja totuuttasi varten.

Oi Herra! Yhdistä ja sido yhteen sydämet, saata kaikki sielut sopusointuun ja ilahduta mielet pyhyytesi ja ykseytesi merkeillä. Oi Herra! Tee nämä kasvot säteileviksi ykseytesi valon avulla. Vahvista palvelijoittesi kupeet valtakuntasi palveluksessa.

Oi Herra, Sinä rajattoman armon omistaja! Oi anteeksiannon ja armahduksen Herra! Anna anteeksi syntimme, armahda puutteemme ja saata meidät kääntymään laupeutesi valtakunnan puoleen rukoillen mahdin ja voiman valtakuntaa, nöyrinä pyhäkössäsi ja alistuneina Sinun todisteittesi kirkkauden edessä.

Oi Herra Jumala! Tee meistä kuin meren aaltoja, kuin puutarhan kukkia, yhdistyneitä ja sopuisia Sinun rakkautesi anteliaisuuden kautta. Oi Herra! Kevennä sydämet ykseytesi merkkien avulla ja tee koko ihmiskunnasta kuin tähtiä, jotka säteilevät valoa samasta kirkkauden korkeudesta, kuin elämän puussa kasvavia virheettömiä hedelmiä.

Totisesti Sinä olet Kaikkivaltias, Itseoleva, Antaja, Anteeksi antava, Armahtaja, Kaikkitietävä, ainoa Luoja!

#7498
- `Abdu'l-Bahá

 

Armeliaisuus

Kunnia Sinulle, oi Jumalani! Yksi palvelijattaristasi, joka on uskonut Sinuun ja merkkeihisi, on astunut ykseytesi puun siimekseen. Anna hänen maistaa, oi Jumalani, Sinun nimesi, Näkyvän ja Kätketyn, kautta sinetöityä valioviiniäsi, jotta se vieroittaisi hänet hänen omasta itsestään ja saisi hänet kokonaan pyhittäytymään Sinun muistelemisellasi ja täysin irrottautumaan kaikista paitsi Sinusta.

Nyt, kun olet ilmaissut hänelle tiedon itsestäsi, oi Herrani, anteliaisuutesi kautta älä kiellä häneltä armoasi, ja nyt, kun olet kutsunut hänet tykösi, suopeutesi kautta älä aja häntä pois luotasi. Varusta hänet sitten sillä, mikä on parempaa kuin kaikki Sinun maasi päällä oleva. Sinä olet totisesti Kaikkein anteliain, jonka armo on suunnaton.

Jos Sinä soisit yhdelle luoduistasi sen, mikä vetäisi vertoja maan ja taivaan valtakunnille, ei se silti vähentäisi edes hitusenkaan vertaa Sinun valtasi suunnattomuutta. Paljon korkeampi olet Sinä kuin se Korkea, joksi ihmisillä on tapana Sinua kutsua, sillä tuo arvonimi on vain yksi Sinun nimistäsi, jotka kaikki luotiin pelkästä tahtosi viittauksesta.

Ei ole muuta Jumalaa kuin Sinä, voiman Jumala, kirkkauden Jumala, tiedon ja viisauden Jumala.

#7499
- Bahá'u'lláh

 

Kiitetty olkoon Sinun nimesi, oi Herra minun Jumalani! Pyydän Sinulta hartaasti nimeesi, jonka kautta hetki on lyönyt ja ylösnousemus tapahtunut ja pelko ja vavistus vallannut kaikki, jotka ovat taivaassa, ja kaikki, jotka ovat maan päällä, että antaisit armeliaisuutesi taivaasta ja hellän sääliväisyytesi pilvistä sataa sitä, mikä ilahduttaa niitten palvelijoittesi sydäntä, jotka ovat kääntyneet puoleesi ja auttaneet asiaasi.

Varjele palvelijoitasi ja palvelijattariasi, oi Herrani, hyödyttömän kuvittelun ja turhien mielikuvien nuolilta ja armosi käsistä anna heille siemaus tietosi vienosti virtaavista vesistä.

Sinä todellakin olet Kaikkivaltias, Kaikkein ylevin, Aina anteeksi antava, Kaikkein anteliain.

#7501
- Bahá'u'lláh

 

Ylistetty olet Sinä, oi Herra, minun Jumalani! Vetoan Sinuun armosi myrskyisten tuulten kautta ja niiden kautta, jotka ovat Sinun tarkoituksesi päivänkoittoja ja innoituksesi sarastuspaikkoja, lähettämään minulle ja kaikille, jotka ovat kasvojasi etsineet, sitä, mikä sopii Sinun anteliaisuudellesi ja laupiaalle armollesi ja on Sinun antimiesi ja suopeutesi arvoista. Köyhä ja yksinäinen olen minä, oi Herrani! Upota minut vaurautesi valtamereen ja salli minun janooni juoda Sinun laupeutesi elävistä vesistä.

Rukoilen Sinua oman itsesi kautta ja Hänen kauttaan, jonka olet määrännyt oman olemuksesi ja viisaan sanasi ilmaisijaksi kaikille, jotka ovat taivaassa ja maan päällä, kokoamaan palvelijasi armollisen kaitselmuksesi puun siimekseen. Auta heitä sitten saamaan osansa sen hedelmistä ja kallistamaan korvansa sen lehtien havinalle ja sen oksilla laulavan linnun suloiselle äänelle. Sinä totisesti olet Apu hädässä, Saavuttamaton, Kaikkivaltias, Kaikkein anteliain.

#7502
- Bahá'u'lláh

 

Jumalani, jota palvon ja rakastan! Todistan Sinun ykseydestäsi ja ainoudestasi sekä tunnustan lahjasi sekä menneisyydessä että nykyisyydessä. Sinä olet Kaikkiantelias, jonka armeliaisuuden sadekuurot ovat sataneet niin ylhäisille kuin alhaisille ja jonka armon loistoa on vuodatettu sekä kuuliaisille että tottelemattomille.

Oi armon Jumala, jonka oven edessä armeliaisuuden ydinolemus on kumartunut ja jonka asian pyhättöä laupeus sisimmässä hengessään on kiertänyt, me rukoilemme Sinua anoen ikiaikaista armoasi ja tavoitellen tämänhetkistä suosiotasi, että osoittaisit armeliaisuutta kaikkia kohtaan, jotka ovat olevaisuuden maailman ilmentymiä etkä epäisi heiltä armosi vuodatuksia Sinun aikanasi.

Kaikki ovat vain köyhiä ja puutteenalaisia, ja Sinä totisesti olet Kaiken omistava, Kaiken valtaasi alistava, Kaikkivoimainen.

#7503
- Bahá'u'lláh

 

Oi Jumala, joka olet kaikkien ilmaisijoiden luoja, kaikkien lähteiden lähde, kaikkien ilmoitusten alkulähde ja kaikkien valojen lähteensilmä! Todistan, että Sinun nimesi kautta ymmärryksen taivas on kaunistettu ja ilmaisun valtameri hyökynyt ja kaitselmuksesi annit julistettu kaikkien uskontojen seuraajille.

Rukoilen Sinua rikastuttamaan minut niin, että voisin luopua kaikesta paitsi Sinusta ja tulla riippumattomaksi kenestäkään muusta kuin Sinusta. Anna sitten anteliaisuutesi pilvistä sataa päälleni sitä, mikä hyödyttää minua kaikissa maailmoissa Sinun maailmoistasi. Auta minua sitten vahvistavalla armollasi palvelemaan asiaasi Sinun palvelijoittesi keskuudessa, niin että voin osoittaa sitä, minkä vuoksi minua muistetaan niin kauan, kuin Sinun valtakuntasi kestää ja valtiutesi vallitsee.

Oi Herrani, tämä on palvelijasi, joka koko olemuksellansa on kääntynyt anteliaisuutesi taivaanrantaa kohti sekä armosi valtameren ja lahjojesi taivaan puoleen. Menettele siis kanssani niin, kuin on soveliasta Sinun majesteettiudellesi, kirkkaudellesi, anteliaisuudellesi ja armollesi.

Sinä totisesti olet voiman ja vallan Jumala, joka kykenet vastaamaan niille, jotka Sinua rukoilevat. Ei ole muuta Jumalaa kuin Sinä, Kaikkitietävä, Kaikkiviisas.

#7504
- Bahá'u'lláh

 

Kunnia olkoon Sinulle, oi Herra, minun Jumalani! Älä alenna sitä, jonka iankaikkisen yliherruutesi voimalla olet korottanut, äläkä loitonna kauas luotasi sitä, jonka olet suonut päästä ikuisuutesi pyhättöön. Hylkäätkö, oi Jumalani, sen, jota herraudellasi olet suojannut, ja torjutko, oi Kaivattuni, luotasi sen, jonka turvana olet ollut? Voitko alentaa sen, jonka olet ylentänyt, tai unohtaa sen, jonka teit kykeneväksi muistamaan Sinut?

Ylistetty, ylen ylistetty olet Sinä! Sinä olet Hän, joka iankaikkisesti on ollut koko luomakunnan Kuningas ja Alkuvoima, ja Sinä olet iankaikkisesti pysyvä kaikkien luotujen Herrana ja heidän Säätäjänänsä. Ylistetty olet Sinä, oi Jumalani! Jos Sinä lakkaat olemasta armelias palvelijoitasi kohtaan, kuka silloin osoittaa heille armeliaisuutta, ja jos Sinä kieltäydyt auttamasta rakkaitasi, kuka silloin voi heitä auttaa?

Ylistetty, mittaamattoman ylistetty olet Sinä! Totuudessasi Sinä olet jumaloitu, ja Sinua me kaikki totisesti palvomme. Oikeudenmukaisuudessasi Sinä tulet ilmi, ja sinusta me kaikki totisesti todistamme. Armossasi Sinä olet toden totta rakastettu. Ei ole muuta Jumala kuin Sinä, Apu hädässä, Itseoleva!

#7505
- Bahá'u'lláh

 

Oi Jumala, minun Jumalani! Anon Sinulta parannuksesi valtameren ja armosi Päiväntähden loisteen kautta ja Sinun nimeesi, jolla teit palvelijoistasi alamaisiasi, sekä kaikkein ylevimmän sanasi läpitunkevan voiman ja ylhäisimmän Kynäsi kyvyn kautta ja armeliaisuutesi kautta, joka on edeltänyt kaikkien taivaassa ja maan päällä olevien luomista, puhdistamaan minut anteliaisuutesi vesillä kaikista kärsimyksistä ja vaivoista sekä heikkoudesta ja voimattomuudesta.

Sinä näet, oi Herrani, Sinua rukoilevan odottavan anteliaisuutesi ovella ja sen, joka on pannut toivonsa Sinuun, tarttuvan lujasti jalomielisyytesi nuoraan. Rukoilen Sinua, että et kiellä häneltä sitä, mitä hän etsii armosi valtamerestä ja laupeutesi Päiväntähdeltä.

Voimallinen olet Sinä tekemään niin, kuin mielit. Ei ole muuta Jumalaa kuin Sinä, Aina anteeksi antava, Kaikkein jalomielisin.

#7500
- Bahá'u'lláh

 

Herra! Säälittäviä me olemme, suo meille suosiosi, köyhiä, anna meille osuus rikkautesi valtamerestä, tarvitsevia, tyydytä meidät, alennettuja, anna meille kunniasi. Ilman linnut ja maan eläimet saavat joka päivä ravintonsa Sinulta ja kaikki olennot osansa Sinun huolenpidostasi ja laupeudestasi.

Älä kiellä tältä heikolta ihmeistä armoasi ja mahtisi kautta suo tälle avuttomalle sielulle anteliaisuuttasi.

Anna meille jokapäiväinen leipämme ja suo oma lisäsi elämän tarpeisiin, niin että voisimme olla riippumattomat kenestäkään muusta paitsi Sinusta, että voisimme olla täysin yhteydessä Sinuun, kulkea Sinun teitäsi ja julistaa Sinun salaisuuksiasi. Sinä olet Kaikkivaltias ja Rakastava ja koko ihmiskunnan Elättäjä.

#7506
- `Abdu'l-Bahá

 

Oi sääliväinen Jumala! Kiitos olkoon Sinun, että olet herättänyt minut ja tehnyt minut tietoiseksi. Olet antanut minulle näkevän silmän ja suonut minulle kuulevan korvan, olet johdattanut minut valtakuntaasi ja ohjannut minut Sinun polullesi. Olet osoittanut minulle oikean tien ja sallinut minun astua pelastuksen arkkiin. Oi Jumala! Pidä minut lujana ja tee minut horjumattomaksi ja varmaksi. Suojele minua ankarilta koettelemuksilta ja anna minulle turva ja suoja Sinun liittosi ja testamenttisi lujassa linnoituksessa. Sinä olet Voimakas. Sinä olet Näkevä. Sinä olet Kuuleva.

Oi Sinä sääliväinen Jumala. Suo minulle sydän, joka lasin tavoin voisi valaistua Sinun rakkautesi valosta, ja anna minulle ajatuksia, jotka voisivat muuttaa tämän maailman ruusutarhaksi taivaallisen armon vuodatusten kautta.

Sinä olet Sääliväinen, Armelias! Sinä olet mahtava hyväntekeväinen Jumala.

#7507
- `Abdu'l-Bahá

 

Oi Herra, minun Jumalani ja turvani hädässä! Kilpeni ja suojani vaikeuksissani! Kotini ja pakopaikkani hädän hetkellä ja kumppanini yksinäisyydessäni! Lohdutukseni tuskassani ja rakastava ystäväni yksin ollessani! Surun tuskieni karkottaja ja syntieni anteeksi antaja!

Täysin Sinun puoleesi kääntyen rukoilen Sinua palavasti täydestä sydämestäni, kaikin ajatuksin ja kaikin kielin, että varjelisit minua kaikelta, mikä on vastoin Sinun tahtoasi tänä Sinun jumalallisen ykseytesi ajanjaksona, ja että puhdistaisit minut kaikesta likaisesta, joka estää minua tahrattomana ja puhtaana etsiytymästä Sinun armosi puun siimekseen.

Oi Herra, armahda heikkoja, paranna sairaat ja sammuta polttava jano.

Ilahduta sydäntä, jossa kytee rakkautesi tuli, ja sytytä se hehkumaan taivaisen rakkautesi ja henkesi liekillä.

Verhoa jumalallisen ykseyden pyhätöt pyhyyden asuun ja aseta päähäni suosiosi kruunu.

Valaise kasvoni anteliaisuutesi auringon loisteella ja armollisesti auta minua palvelemaan pyhällä kynnykselläsi.

Saata sydämeni tulvimaan rakkautta luotujasi kohtaan ja suo minun tulla armeliaisuutesi merkiksi, armosi osoitukseksi, sopusoinnun edistäjäksi rakkaittesi keskuudessa Sinulle pyhittäytyneenä, lausuen Sinun muisteloasi ja unohtaen itseni, mutta aina tarkaten sitä, mikä on Sinun.

Oi Jumala, minun Jumalani! Älä epää minulta anteeksiantosi ja armosi lempeitä tuulahduksia äläkä pidätä minulta apusi ja suosiosi lähdettä.

Suojelevien siipiesi siimekseen suo minun painautua ja luo minuun kaikkisuojelevan silmäsi katse.

Kirvota kieleni ylistämään nimeäsi kansasi keskuudessa, niin että ääneni kuuluisi suurille joukoille ja huuliltani virtaisi ylistyksesi vuo.

Sinä olet toden totta Armollinen, Ylistetty, Mahtava, Kaikkivaltias.

#7508
- `Abdu'l-Bahá

 

Asian voitto

Kunnia olkoon Sinulle, oi Jumalani! Rukoilen Sinua nimesi, Kaikkein armeliaimman, kautta suojelemaan palvelijoitasi ja palvelijattariasi koetusten myrskytuulten käydessä heidän ylitseen ja moninaisten koettelemusten ahdistaessa heitä. Anna siis heille kykyä, oi Jumalani, niin etsiä turvapaikkaa rakkautesi ja ilmoituksesi linnoituksesta, että heistä eivät saisi voittoa vihollisesi eivätkä palvelijoittesi keskuudessa olevat pahantekijät, jotka ovat rikkoneet Sinun liittosi ja testamenttisi ja kääntyneet mitä ylenkatseellisimmin pois Ydinolemuksesi päivänkoitosta ja kirkkautesi Ilmaisijasta.

He ovat itse, oi Herrani, odottaneet Sinun armosi ovella. Avaa se heidän eteensä anteliaan suosiosi avaimin. Voimallinen olet Sinä tekemään, mitä tahdot, ja säätämään, mitä mielit. Nämä ovat niitä, oi Herrani, jotka ovat suunnanneet kasvonsa Sinua kohti ja kääntyneet asuinsijoillesi. Kohtele siis heitä, niin kuin sopii Sinun armeliaisuudellesi, joka on maailmain ulottumattomissa.

#7509
- Bahá'u'lláh

 

Kunnia olkoon Sinun, oi maailman Herra ja kansakuntain Kaivattu, oi Sinä, joka olet tullut ilmi Korkeimmassa nimessä, jonka kautta viisauden ja ilmaisun helmet ovat tulleet esiin tietosi valtaisan meren simpukoista ja jumalallisen ilmoituksen taivaat on kaunistettu kasvojesi Auringon ilmestymisellä.

Anon Sinulta tuon sanasi kautta, jolla näyttösi täydellistettiin luotujesi keskuudessa ja todistuksesi täyttyi palvelijoittesi keskuudessa, että vahvistat kansaasi siinä, minkä avulla asiasi kasvot ovat säteilevä valtakunnassasi, voimasi viirit asetetaan palvelijoittesi keskuuteen ja johdatuksesi liput kohotetaan kaikkialla valtakunnissasi.

Oi Herrani! Sinä näet heidän pitäytyvän armosi nuoraan ja tarttuvan lujasti hyväntahtoisuutesi helmaan. Määrää heille sitä, mikä voi vetää heidät lähemmäksi Sinua, ja pidätä heidät kaikesta muusta paitsi Sinusta. Anon Sinua, oi Sinä olemassaolon Kuningas ja kaiken näkyvän ja näkymättömän Varjelija, tekemään jokaisesta, joka nousee asiaasi palvelemaan, kuin halusi mukaan liikkuvan meren, kuin lieskan pyhän puusi tulesta, joka loistaa tahtosi taivaanrannalta. Totisesti Sinä olet se Mahtava, jota ei koko maailman valta eikä kansain voima voi heikentää. Ei ole muuta Jumalaa kuin Sinä, Ainoa, Verraton, Varjelija, Itseoleva.

#7510
- Bahá'u'lláh

 

Ylistetty ja kunnioitettu olet Sinä, oi Jumala! Suo, että Sinun pyhän läheisyytesi saavuttamisen päivä lähestyisi nopeasti. Ilahduta sydäntämme rakkautesi ja mielisuosiosi voimalla ja suo meille lujuutta alistuaksemme tahtoosi ja säädökseesi auliisti. Totisesti Sinun tietosi käsittää kaiken, minkä olet luonut tai olet luova, ja Sinun taivainen mahtisi ylittää kaiken, minkä olet kutsunut tai olet kutsuva olevaisuuteen. Ei ole ketään muuta palveltavaa kuin Sinä, ei ole ketään muuta haluttavaa kuin Sinä, ei ole ketään muuta palvottavaa Sinun ohellasi eikä ole mitään muuta rakastettavaa kuin Sinun mielisuosiosi.

Totisesti Sinä olet ylimmäinen Hallitsija, Ylin totuus, Apu hädässä, Itseoleva.

#7511
- The Báb

 

Oi Herra! Tee kaikki maailman kansat kykeneviksi pääsemään Sinun uskosi paratiisiin, niin että kukaan luotu olento ei jäisi mielisuosiosi rajain ulkopuolelle.

Ikimuistoisista ajoista asti on Sinulla ollut voima tehdä se, mikä Sinua miellyttää, ja olet noussut ylitse kaiken, mitä haluat.

#7512
- The Báb

 

Hän on Jumala!

Oi Herra, minun Jumalani, Rakastettuni! Nämä ovat palvelijoitasi, jotka ovat kuulleet äänesi, kuunnelleet sanaasi ja vastanneet kutsuusi. He ovat uskoneet Sinuun, nähneet ihmeesi, hyväksyneet todistuksesi ja tunnustaneet todisteesi. He ovat kulkeneet teitäsi, seuranneet ohjaustasi, paljastaneet arvoituksesi, ymmärtäneet kirjasi salaisuudet, käärösi säkeet ja epistoloittesi ja muistioittesi sanoman. He ovat tarttuneet viittasi helmaan ja pitäneet tiukasti kiinni valosi ja suuruutesi kaavusta. Heidän askelensa ovat vahvistuneet liitossasi ja heidän sydämensä on tullut lujaksi testamentissasi. Herra! Sytytä heidän sydämeensä jumalallisen viehätyksesi liekki ja suo, että rakkauden ja ymmärryksen lintu laulaisi heidän sydämessänsä. Suo, että he voisivat tulla voimallisiksi merkeiksi, loistaviksi esikuviksi ja yhtä täydellisiksi kuin sanasi. Ylennä heidän kauttaan asiaasi, kääri auki lippusi ja levitä laajalti ihmeitäsi. Tee heidän avullaan sanasi voitokkaaksi ja vahvista rakkaittesi kupeet. Kirvoita heidän kielensä ylistämään nimeäsi ja innoita heitä toteuttamaan pyhä tahtosi ja mielihyväsi. Valaise heidän kasvonsa pyhyytesi valtakunnassa ja tee täydelliseksi heidän riemunsa auttamalla heitä nousemaan asiasi voiton puolesta.

Herra! Heikkoja me olemme, vahvista meitä levittämään pyhyytesi sulotuoksuja, köyhiä, rikastuta meidät jumalallisen ykseytesi aarteista, suojattomia, pue meidät anteliaisuutesi viittaan, syntisiä, anna anteeksi syntimme armosi, suosiosi ja armahduksesi kautta. Sinä todella olet Auttaja, Avustaja, Armollinen, Mahtava, Voimallinen.

Kirkkauksien kirkkaus levätköön niiden yllä, jotka ovat järkkymättömiä ja lujia.

#7513
- `Abdu'l-Bahá

 

Oi Sinä hyvä Herra! Nämä ovat palvelijoitasi, jotka ovat tulleet yhteen tähän kokoukseen, kääntyneet valtakuntasi puoleen ja tarvitsevat anteliaisuuttasi ja siunaustasi. Oi Sinä Jumala! Ilmaise ja tuo julki ykseytesi merkit, jotka on talletettu elämän kaikkiin todellisuuksiin. Paljasta ja tuo esiin ne hyveet, jotka olet tehnyt piileviksi ja kätkenyt näihin ihmistodellisuuksiin.

Oi Jumala! Me olemme kuin kasveja, ja Sinun antisi on kuin sade. Virkistä näitä kasveja ja saa ne kasvamaan anteliaisuutesi kautta. Olemme palvelijoitasi, vapauta meidät aineellisen olemassaolon kahleista. Olemme tietämättömiä, tee meistä viisaita. Olemme kuolleita, tee meistä eläviä. Olemme aineellisia, lahjoita meille henki. Olemme osattomia, usko meille salaisuutesi. Olemme puutteessa, rikastuta ja siunaa meidät rajattomasta aarreaitastasi. Oi Jumala! Herätä meidät henkiin, anna meille näkö, anna meille kuulo, tee meille tunnetuksi elämän arvoitukset, niin että valtakuntasi salat voisivat paljastua meille tässä olemassaolon maailmassa ja voisimme tunnustaa ykseytesi. Jokainen anti on lähtöisin Sinulta, jokainen siunaus on Sinun.

Sinä olet mahtava. Sinä olet voimallinen. Sinä olet Antaja, ja Sinä olet Aina antelias.

#7538
- `Abdu'l-Bahá

 

Auttaminen

Oi Jumalani! Oi Jumalani! Yhdistä palvelijoittesi sydämet ja paljasta heille suuri tarkoituksesi. Pitäkööt he Sinun käskysi ja alistukoot lakiisi. Auta heitä, oi Jumala, heidän pyrkimyksessään ja suo heille voimaa palvella Sinua. Oi Jumala! Älä jätä heitä itsekseen, vaan tietosi valolla ohjaa heidän askeleitansa ja rakkaudellasi ilahduta heidän sydäntänsä. Totisesti, Sinä olet heidän Auttajansa ja heidän Herransa.

#7514
- Bahá'u'lláh

 

Oi Jumalani, Herrani ja Mestarini! Olen irrottautunut sukulaisistani ja Sinun kauttasi olen pyrkinyt tulemaan riippumattomaksi kaikista maan päällä olevista ja olemaan aina valmiina ottamaan vastaan sitä, mikä on ylistettävää Sinun silmissäsi. Suo minulle sellaista hyvää, mikä tekee minut riippumattomaksi kaikesta muusta paitsi Sinusta, ja anna minulle vielä runsaampi osuus rajattomasta suosiostasi. Totisesti Sinä olet yltäkylläisen armon Herra.

#7515
- The Báb

 

Ylistetty olkoon nimesi, oi Herra meidän Jumalamme! Sinä olet toden totta näkymättömien asioiden Tietäjä. Määrää meille sellaista hyvää, kuin Sinun kaiken kattava tietosi voi mitata. Sinä olet ylivaltainen Herra, Kaikkivaltias, Kaikkein rakastetuin.

Kaikki ylistys olkoon Sinulle, oi Herra! Me etsimme armoasi säädettynä päivänä ja asetamme koko luottamuksemme Sinuun, joka olet meidän Herramme. Ylistetty olet Sinä, oi Jumala! Suo meille sitä, mikä on hyvää ja soveliasta, jotta voisimme luopua kaikesta muusta paitsi Sinusta. Totisesti Sinä olet kaikkien maailmojen Herra.

Oi Jumala! Palkitse ne, jotka pysyvät kärsivällisinä Sinun aikakautenasi, ja voimista heidän sydäntään kulkemaan järkähtämättä totuuden polkua. Suo sitten, oi Herra, sellaisia oivia lahjoja, jotka tekisivät heidät kykeneviksi pääsemään Sinun autuaaseen paratiisiisi. Ylennetty olet Sinä, oi Herra Jumala. Anna taivaallisten siunaustesi laskeutua niihin koteihin, joiden asukkaat ovat uskoneet Sinuun. Totisesti, ylittämätön olet Sinä jumalallisten siunausten lähettämisessä. Lähetä, oi Jumala, sellaisia joukkoja, jotka tekevät uskolliset palvelijasi voitokkaiksi. Sinä muovaat luotuja säädöstesi voimalla, miten mielit. Sinä olet toden totta Valtias, Luoja, Kaikkiviisas.

Sano: Jumala on tosiaankin kaikkien asioiden Luoja. Hän antaa runsaan ravinnon, kenelle tahtoneekin. Hän on Luoja, kaikkien luotujen Alkulähde, Muodostaja, Kaikkivaltias, Kaikkiviisas. Hän on oivallisimpien arvonimien Kantaja läpi taivaitten ja maan ja kaiken, mitä niiden välillä on. Kaikki täyttävät Hänen käskynsä, ja kaikki maan ja taivaan asukkaat laulavat Hänen kiitostansa ja Hänen luokseen ovat kaikki palaava.

#7516
- The Báb

 

Älä korjaa pois, oi Herra, juhlapöytää, joka on katettu Sinun nimeesi, äläkä tukahduta palavaa liekkiä, joka on sytytetty Sinun sammumattomalla tulellasi. Älä estä virtaamasta sitä elävää vettäsi, joka solisee kunniasi ja muistamisesi sävelmää, äläkä riistä palvelijoiltasi rakkautesi viehkeyttä leyhyvien suloisten tuoksujen ihanuutta.

Herra! Huojenna pyhiesi tuskalliset murheet, käännä heidän vastoinkäymisensä hyvinvoinniksi, heidän alennuksensa kunniaksi, heidän murheensa autuaalliseksi iloksi, oi Sinä, joka pidät käsissäsi koko ihmiskunnan ohjaksia.

Sinä olet totisesti Yksi, Ainoa, Mahtava, Kaikkitietävä, Kaikkiviisas.

#7517
- `Abdu'l-Bahá

 

Oi Sinä verraton Jumala! Oi Sinä valtakunnan Herra! Nämä sielut ovat Sinun taivaallinen armeijasi. Auta heitä ja johda heidät voittoon taivaallisten sotajoukkojen avulla, niin että heistä jokaisesta tulisi kuin rykmentti ja että he valloittaisivat nämä maat Jumalan rakkaudella ja jumalallisten opetusten valolla.

Oi Jumala! Ole Sinä heidän tukensa ja auttajansa ja ole erämaissa, vuorilla, laaksoissa, metsissä, aavikoilla ja merillä heidän uskottunsa, jotta he valtakunnan voiman ja pyhän hengen hengähdyksen avulla voisivat kaiuttaa kutsunsa.

Totisesti, Sinä olet Voimakas, Mahtava, Kaikkivaltias, ja Sinä olet Viisas, Kuuleva ja Näkevä!

#7518
- `Abdu'l-Bahá

 

Seuraavaa rukousta opettajien ja ystävien on tarkoitus lukea päivittäin:

Oi Sinä hyvä Herra! Ylistys olkoon Sinulle, että olet näyttänyt meille ohjauksen valtatien, avannut valtakuntasi ovet ja ilmaissut itsesi Todellisuuden auringon kautta. Sokeille olet antanut näön, kuuroille olet suonut kuulon, olet herättänyt kuolleet henkiin, olet rikastuttanut köyhät, olet näyttänyt tien niille, jotka ovat kulkeneet harhaan, olet johdattanut ohjauksen lähteelle ne, jotka ovat nääntymäisillään janoon, olet sallinut janoisten kalojen päästä todellisuuden merelle ja olet kutsunut harhailevat linnut armon ruusutarhaan.

Oi Sinä Kaikkivaltias! Olemme palvelijoitasi ja Sinun köyhiäsi, olemme etäällä ja ikävöimme läheisyyttäsi, janoamme vettä lähteestäsi, olemme sairaita ja kaipaamme parannustasi. Kuljemme polkuasi, eikä meillä ole muuta päämäärää tai toivetta paitsi sulotuoksujesi levittäminen, niin että kaikki sielut voisivat kohottaa huudon "Oi Jumala, ohjaa meidät suoralle polulle." Avautukoot heidän silmänsä näkemään valon, ja vapautukoot he tietämättömyyden pimeydestä. Kokoontukoot he ohjauksesi valon ympärille. Saakoon jokainen osaton osuutensa. Tulkoot köyhät salaisuuksiesi uskotuiksi.

Oi Kaikkivaltias! Katso meitä armeliain silmin. Anna meille taivaallista vahvistusta. Suo meille pyhän hengen henkäys, niin että saisimme apua palveluksessasi ja loistaisimme kirkkaiden tähtien tavoin näillä seuduilla ohjauksesi valoa.

Totisesti Sinä olet Voimallinen, Mahtava, Viisas ja Näkevä.

#7519
- `Abdu'l-Bahá

 

Ken matkustaa eri puolille opettamaan, lukekoon vuorilla, autiomaassa, maalla ja merellä tätä rukousta:

Oi Jumala! Oi Jumala! Sinä näet heikkouteni, vähäpätöisyyteni ja nöyryyteni luotujesi edessä. Siitä huolimatta olen luottanut Sinuun ja noussut edistämään opetuksiasi vahvojen palvelijoittesi keskuudessa turvaten Sinun voimaasi ja mahtiisi.

Oi Herra! Olen lintu siipirikko ja haluan kohota rajattomaan avaruuteesi. Kuinka minä kykenen tähän ilman Sinun kaitselmustasi ja armoasi, vahvistustasi ja apuasi.

Oi Herra! Sääli heikkouttani ja vahvista minua voimallasi. Oi Herra! Sääli voimattomuuttani ja auta minua mahdillasi ja majesteettiudellasi.

Oi Herra! Jos pyhän hengen henkäys vahvistaisi heikoimman luoduista, hän saavuttaisi kaiken halajamansa ja omistaisi kaiken, mitä haluaa. Todellakin Sinä olet auttanut palvelijoitasi menneisyydessä, ja vaikka he olivat heikoimpia luoduistasi, alhaisimpia palvelijoistasi ja mitättömimpiä niistä, jotka maan päällä elivät, Sinun vahvistuksesi ja voimasi avulla he kävivät kansastasi kaikkein kunniakkaimpien ja ihmiskunnasta kaikkein jaloimpien edelle. Kun he ennen olivat koiperhosten kaltaisia, heistä tuli kuninkaallisia haukkoja, ja kun he ennen olivat kuin puroja, heistä tuli meriä Sinun anteliaisuutesi ja armeliaisuutesi kautta. Suurimman suosiosi avulla heistä tuli ohjauksen taivaanrannalla loistavia tähtiä, kuolemattomuuden ruusutarhassa laulavia lintuja, tiedon ja viisauden metsissä karjuvia leijonia ja elämän valtamerissä uivia valaita.

Totisesti Sinä olet Laupias, Voimallinen, Mahtava ja armeliaista Kaikkein armeliain.

#7520
- `Abdu'l-Bahá

 

Jokainen opetusmatkalle lähtevä lausukoon vieraissa maissa matkatessaan tätä harrasta rukousta päivin ja öin:

Oi Jumala, minun Jumalani! Sinä näet minut Sinun loistavaan valtakuntaasi hurmaantuneen ja viehättyneen, rakkautesi tulen sytyttämän ihmiskunnan keskuudessa, valtakuntasi airuen näissä suurissa ja avarissa maissa, kaikesta muusta paitsi Sinusta eronneen, Sinuun luottavan, levosta ja mukavuudesta luopuvan, kaukana synnyinkodistani, vaeltajan näillä seuduilla, maahan suistuneen muukalaisena, ylevän kynnyksesi edessä nöyrän, Sinun kaikkivaltaisan kirkkautesi taivaalle alamaisen, Sinua yön pimeydessä ja aamun sarastaessa rukoilevan, Sinua aamuin ja illoin pyytävän ja anovan, että armollisesti auttaisit minua palvelemaan asiaasi, levittämään opetuksiasi ja ylistämään sanaasi kautta idän ja lännen.

Oi Herra! Tue minua, tee minut kykeneväksi palvelemaan Sinua kaikin voimin äläkä jätä minua yksin ja oman onneni nojaan näille seuduille.

Oi Herra! Yksinäisyydessäni suo minun olla yhteydessä Sinuun ja ole kumppanini näissä vieraissa maissa.

Totisesti Sinä vahvistat ketä vain halunnetkin siinä, minkä tahdot, ja totisesti Sinä olet Kaikkivoimainen, Kaikkivaltainen.

#7521
- `Abdu'l-Bahá

 

Oi Sinä armollinen Jumala! Oi Sinä, joka olet mahtava ja voimakas! Oi Sinä kaikkein hellin Isä! Nämä palvelijat ovat kokoontuneet yhteen kääntyen Sinun puoleesi, rukoillen nöyrästi kynnykselläsi, kaivaten suuren varmuutesi ehtymättömiä antimia. Heillä ei ole muuta tarkoitusta kuin Sinun mielihyväsi. Heillä ei ole muuta aikomusta kuin palvella ihmisyyden maailmaa.

Oi Jumala! Tee tästä kokouksesta säteilevä. Tee sydämet armeliaiksi. Suo pyhän hengen lahjoja. Varusta heidät taivaan voimalla. Siunaa heitä taivaallisella ymmärryksellä. Lisää heidän vilpittömyyttään niin, että he voisivat kääntyä Sinun valtakuntasi puoleen nöyrin ja katuvin mielin täysin antautuneina ihmisyyden maailman palvelemiseen. Tulkoon jokaisesta loistava kynttilä. Tulkoon jokaisesta kirkas tähti. Tulkoon jokainen väreiltään kauniiksi ja tuoksultaan sellaiseksi, että tuo mieleen Jumalan valtakunnan.

Oi hyvä Isä! Suo siunauksesi! Älä katso puutteitamme. Sulje meidät suojelukseesi. Älä muista syntejämme. Paranna meidät armollasi. Olemme heikkoja, Sinä olet mahtava. Olemme köyhiä, Sinä olet rikas. Olemme sairaita, Sinä olet parantaja. Olemme puutteessa, Sinä olet anteliain.

Oi Jumala! Suo meille kaitselmuksesi! Sinä olet voimallinen! Sinä olet antaja! Sinä olet hyvä!

#7522
- `Abdu'l-Bahá

 

Avioliitto

Bahá'í-avioliitto on kahden osapuolen sitoutumista toinen toiselleen ja heidän mielensä ja sydämensä yhteistä kiintymystä. Kummankin tulee kuitenkin äärimmäisen huolellisesti tutustua perin pohjin toisen luonteeseen, jotta heidän välinen sitova liitto olisi side, joka kestää ikuisesti. Heidän tarkoituksensa tulisi olla tämä: tulla rakastaviksi tovereiksi ja kumppaneiksi, jotka ovat yhtä toistensa kanssa ajassa ja ikuisuudessa.

‘Abdu’l-Bahá

(Morsiamen ja sulhasen on kummankin erikseen vähintään kahden henkiselle neuvostolle kelvollisen todistajan läsnäollessa lausuttava avioliittolupauksena lausuttava Kitáb-i-Aqdasissa, Kaikkein pyhimmässä kirjassa, annettu säe: "Me kaikki totisesti alistumme Jumalan tahtoon.")

Hän on Lahjoittaja, Antelias!

Ylistys olkoon Jumalalle, Ikiaikaiselle, Ikiolevaiselle, Muuttumattomalle, Ikuiselle, Hänelle, joka omalla olemuksellansa on todistanut, että totisesti Hän on Yksi, Ainoa, Kahlehtimaton, Ylevä! Me todistamme, että totisesti ei ole muuta Jumalaa kuin Hän, tunnustamme Hänen ykseytensä, myönnämme Hänen ainoutensa. Hän on aina ollut saavuttamattomissa korkeuksissa, ylevyytensä huipulla, pyhitettynä kenenkään muun maininnalta paitsi omaltaan ja vapaana kenenkään muun kuvailemisesta paitsi omastaan.

Kun Hän halusi osoittaa armoansa ja hyvyyttänsä ihmiselle ja saattaa maailman järjestykseen, Hän ilmaisi sääntöjä ja loi lakeja, niiden joukossa avioliittolain. Hän teki siitä hyvinvoinnin ja pelastuksen linnoituksen ja määräsi sen meille siinä, mikä pyhyyden taivaasta lähetettiin Hänen pyhimmässä kirjassansa. Hän ¬ suuri on Hänen kunniansa ¬ sanoo: "Avioitukaa, oi ihmiset, jotta teistä syntyisi se, joka palvelijoitteni joukossa Minua muistelee. Tämä on yksi teille antamistani käskyistä, noudattakaa sitä omaksi parhaaksenne."

#7599
- Bahá'u'lláh

 

Oi Herrani, oi Herrani! Nämä kaksi kirkasta taivaankappaletta vihitään Sinun rakkaudessasi, liitetään yhteen pyhän kynnyksesi palveluksessa, yhdistetään asiasi edistämisessä. Tee tästä avioliitosta runsaan armosi valon kiiloja, oi Herrani, Kaikessa armelias, ja antimiesi loistavia säteitä, oi Sinä Hyvänsuopa, Aina antava, jotta tästä suuresta puusta haarautuisi oksia, jotka Sinun armosi pilvistä satavat lahjat saavat kasvamaan vehreiksi ja kukoistaviksi.

Totisesti Sinä olet Jalomielinen. Totisesti Sinä olet Kaikkivaltias. Totisesti Sinä olet Sääliväinen, Kaikessa armelias.

#7602
- `Abdu'l-Bahá

 

Kunnia olkoon Sinulle, oi Jumalani! Totisesti tämä Sinun palvelijasi ja tämä Sinun palvelijattaresi ovat tulleet yhteen Sinun armeliaisuutesi suojaan ja ovat liittyneet yhteen suosiostasi ja jalomielisyydestäsi. Oi Herra! Auta heitä tässä Sinun maailmassasi ja Sinun valtakunnassasi ja anteliaisuudestasi ja armostasi määrää heidän osakseen kaikki hyvä. Oi Herra! Vahvista heitä kuuliaisuudessa ja auta heitä palvelemaan Sinua. Salli heidän tulla nimesi merkeiksi Sinun maailmassasi ja varjele heitä antimillasi, jotka ovat ehtymättömiä sekä tässä että tulevassa maailmassa. Oi Herra! He anovat nöyrästi armeliaisuutesi kuningaskuntaa ja kutsuvat ainoutesi valtakuntaa. Totisesti he ovat solmineet avioliiton tottelevaisina Sinun käskyllesi. Salli heidän tulla sopusoinnun ja ykseyden merkeiksi aina ajan loppuun saakka. Totisesti Sinä olet Kaikkivoipa, Kaikkialla läsnä oleva ja Kaikkivaltias.

#7600
- `Abdu'l-Bahá

 

Hän on Jumala!

Oi verraton Herra! Kaikkivaltiaassa viisaudessasi olet määrännyt kansoille avioliiton, jotta ihmisten sukupolvet seuraisivat toisiaan tässä ehdonalaisessa maailmassa ja jotta he aina, niin kauan kuin maailma kestää, ahkeroisivat Sinun ykseytesi kynnyksellä palvellen ja rukoillen, kunnioittaen, palvoen ja ylistäen. "Olen luonut henget ja ihmiset, jotta he palvoisivat Minua." Liitä siis armeliaisuutesi taivaassa yhteen nämä kaksi Sinun rakkautesi pesän lintua ja tee heistä loputonta armoa puoleensa vetäviä välikappaleita, jotta näiden kahden rakkauden meren yhtymisestä hyrskyäisi hellyyden aalto ja heittäisi puhtaan ja oivallisen jälkeläisen helmet elämän rannalle. "Hän on päästänyt valloilleen nämä kaksi merta kohtaamaan toisensa. Niiden välillä on este, jota ne eivät voi ylittää. Minkä Herrasi lahjoista siis kiellät? Kummastakin Hän nostaa esiin sekä suurempia että pienempiä helmiä."

Oi Sinä hyvä Jumala! Anna tämän avioliiton synnyttää koralleja ja helmiä. Sinä olet totisesti Kaikkivoimainen, Kaikkein korkein, Aina anteeksi antava.

#7601
- `Abdu'l-Bahá

 

Avioliitto ja perhe

Oi Jumala, minun Jumalani! Pyydän Sinua hartaasti tosi rakastajiesi veren kautta, sillä niin hurmioituneet olivat he ihanasta ilmaisustasi, että he kiiruhtivat kirkkauden huipulle, mitä kunniakkaimman marttyyriuden kentälle, ja minä rukoilen Sinua tietoosi kätkeytyvien salaisuuksien kautta ja anteliaisuutesi valtamereen talletettujen helmien kautta suomaan anteeksi minulle sekä isälleni ja äidilleni. Niistä, jotka armoa osoittavat, olet Sinä toden totta Kaikkein armeliain. Ei ole muuta Jumalaa kuin Sinä, Aina anteeksi antava, Kaikkiantelias.

#7523
- Bahá'u'lláh

 

Oi Herra! Tässä kaikkein ylhäisimmässä uskontojärjestelmässä Sinä hyväksyt lasten esirukouksen heidän vanhempiensa puolesta. Tämä on yksi tämän järjestelmän erityisistä rajattomista antimista. Sen tähden, oi Sinä hyvä Jumala, ota vastaan tämän palvelijasi pyyntö ainoutesi kynnyksellä ja upota hänen isänsä armosi valtamereen, koska hänen poikansa on noussut palvelemaan Sinua ja ponnistelee kaikkina aikoina Sinun rakkautesi polulla. Totisesti Sinä olet Antaja, Anteeksi antava ja Hyvä.

#7524
- `Abdu'l-Bahá

 

Oi Jumala, minun Jumalani! Tämä palvelijattaresi kutsuu Sinua luottaen Sinuun, kääntäen kasvonsa Sinun puoleesi, pyytäen hartaasti Sinua vuodattamaan hänelle taivaalliset lahjasi ja paljastamaan hänelle henkiset salaisuutesi ja suomaan hänelle jumaluutesi valoa.

Oi Herrani! Saa aviomieheni silmät näkemään. Ilahduta hänen sydäntänsä tietosi valolla, vedä hänen ajatuksensa loistavaan kauneuteesi, virkistä hänen henkeänsä ilmaisemalla hänelle silminnähtävä loistosi.

Oi Herrani! Nosta verho hänen silmiltänsä. Vuodata hänelle runsaita armolahjojasi, päihdytä hänet Sinun rakastamisesi viinillä, tee hänestä yksi enkeleistäsi, joiden jalat kulkevat tämän maan päällä samalla, kun heidän sielunsa kohoavat taivaiden korkeuksiin. Tee hänestä loistava lamppu, joka säteilee viisautesi valoa kansasi keskuudessa.

Totisesti, Sinä olet Kallein, Aina antava, Avokätinen.

#7525
- `Abdu'l-Bahá

 

Herrani! Herrani! Minä ylistän Sinua ja kiitän Sinua siitä, millä olet suosinut nöyrää palvelijatartasi, Sinun orjaasi, joka hartaasti anoo ja rukoilee Sinua, koska Sinä totisesti olet johdattanut hänet ilmettyyn valtakuntaasi ja saanut hänet kuulemaan ylevän kutsusi ehdonalaisessa maailmassa ja näkemään merkkisi, jotka osoittavat kaiken voittavan valtasi ilmaantuneen.

Oi Herrani, pyhitän Sinulle sen, mikä kohdussani on. Salli sen sitten tulla kiitettäväksi lapseksi valtakunnassasi ja suosiostasi ja anteliaisuudestasi onnekkaaksi. Anna sen kehittyä ja varttua Sinun kasvatuksesi alaisena. Totisesti Sinä olet Armollinen! Sinä olet suuren suopeuden Herra!

#7526
- `Abdu'l-Bahá

 

Henkinen neuvosto

Aina kun astutte neuvotteluhuoneeseen, lausukaa tätä rukousta Jumalan rakkautta sykkivin sydämin ja kaikesta paitsi Jumalan muistelosta puhdistetuin kielin, jotta Kaikkivoimainen armollisesti auttaisi teitä saavuttamaan ylhäisimmän voiton.

Oi Jumala, minun Jumalani! Me olemme Sinun palvelijoitasi, jotka olemme hartaina kääntyneet Sinun pyhien kasvojesi puoleen ja tänä suurenmoisena päivänä irrottautuneet kaikesta muusta paitsi Sinusta. Olemme kokoontuneet tähän henkiseen neuvostoon yksimielisin näkemyksin ja ajatuksin sekä yhdistynein päämäärin ylistääksemme sanaasi ihmiskunnan keskuudessa. Oi Herra, meidän Jumalamme! Tee meistä jumalallisen johdatuksesi tunnusmerkkejä, ylevän uskosi esikuvia ihmisten keskuudessa, mahtavan liittosi palvelijoita, oi Sinä kaikkein korkein Herramme, jumalallisen ykseytesi ilmentymiä Abhá-valtakunnassasi ja kaikille seuduille säteileviä loistavia tähtiä. Herra! Auta meitä tulemaan Sinun ihmeisen armosi aalloin hyrskyäviksi meriksi, kirkkautesi huipuilta juokseviksi virroiksi, taivaallisen asiasi puun oivallisiksi hedelmiksi, anteliaisuutesi tuulahdusten huojuttamiksi puiksi taivaisessa viinitarhassasi. Oi Jumala! Tee sielustamme jumalallisen ykseytesi säkeistä riippuvainen, sydämestämme armosi vuodatusten virkistämä, jotta me yhdistyisimme kuin yhden meren aallot ja sulautuisimme yhteen kuin Sinun loistavan valosi säteet, jotta ajatuksistamme, näkemyksistämme ja tunteistamme tulisi yksi todellisuus, joka ilmentää ykseyden henkeä kaikkialla maailmassa. Sinä olet Armollinen, Antelias, Lahjoittaja, Kaikkivaltias, Armelias, Sääliväinen.

#7596
- `Abdu'l-Bahá

 

(Rukous lausuttavaksi henkisen neuvoston kokouksen päättyessä.)

Oi Jumala! Oi Jumala! Ykseytesi näkymättömästä valtakunnasta näe meidän kokoontuneen tähän henkiseen kokoukseen Sinuun uskoen, varmoina merkeistäsi, lujina liitossasi ja testamentissasi, Sinuun viehättyneinä, rakkautesi tulen hehkuun sytyttäminä, vilpittöminä Sinun asiassasi. Me olemme palvelijoita viinitarhassasi, uskontosi levittäjiä, Sinun kasvojesi hartaita palvojia, nöyriä rakastettujasi kohtaan, kuuliaisia Sinun ovellasi ja pyydämme hartaasti Sinua vahvistamaan meitä valittujesi palveluksessa, tukemaan meitä näkymättömillä sotajoukoillasi, vahvistamaan kupeemme Sinun palveluksessasi ja tekemään meistä kuuliaisia ja palvovia alamaisia, jotka ovat yhteydessä Sinuun.

Oi Herramme! Olemme heikkoja, ja Sinä olet Mahtava, Voimallinen! Olemme elottomia, ja Sinä olet suuri elämää antava Henki! Olemme tarvitsevia, ja Sinä olet Ylläpitäjä, Voimallinen!

Oi Herramme! Käännä kasvomme Sinun armeliaiden kasvojesi puoleen, ravitse meitä taivaallisesta pöydästäsi runsaalla armollasi, auta meitä ylhäisten enkeltesi joukoin ja vahvista meitä Abhá-valtakunnan pyhien avulla.

Totisesti Sinä olet Jalomielinen, Armelias! Sinä olet runsaiden antien Haltija, ja totisesti Sinä olet Laupias ja Armollinen!

#7597
- `Abdu'l-Bahá

 

Henkiset ominaisuudet

Ikuisuutesi sulotuoksuisista virroista anna minun juoda, oi Jumalani, ja olemassaolosi puun hedelmiä suo minun maistaa, oi Toivoni! Rakkautesi kristallinkirkkaista lähteistä salli minun juoda, oi Kirkkauteni, ja iankaikkisen kaitselmuksesi siimeksessä anna minun oleskella, oi Valoni! Läheisyytesi niityillä suo minun luonasi kuljeskella, oi Rakastettuni, ja armosi valtaistuimen oikealle puolen aseta minut istumaan, oi Kaivattuni! Ilosi tuoksuvista tuulahduksista anna henkäyksen käydä ylitseni, oi Päämääräni, ja todellisuutesi paratiisin korkeuksiin suo minun päästä, oi Palvontani kohde! Ykseytesi kyyhkyn sävelmiä salli minun kuunnella, oi Säteilevä, ja voimasi ja mahtisi hengellä minua vahvista, oi Huoltajani! Rakkautesi hengessä pidä minut lujana, oi Auttajani, ja mielisuosiosi polulla tee askeleni vakaiksi, oi Luojani! Kasvojesi edessä kuolemattomuutesi puutarhassa anna minun iäti oleskella, oi Sinä, joka olet armelias minua kohtaan, ja kunniasi istuimelle aseta minut, oi Sinä, joka olet omistajani! Laupeutesi taivaaseen kohota minut, oi Virvoittajani, ja johdatuksesi päiväntähden luo opasta minut, oi Sinä, joka viehätät minua! Näkymättömän henkesi ilmestysten eteen kutsu minut, oi Sinä, joka olet alkuni ja korkein toiveeni, ja salli minun palata kauneutesi tuoksun sisimmän olemuksen luo, jonka Sinä olet ilmaiseva, oi Sinä, joka olet Jumalani!

Voimallinen olet Sinä tekemään niin, kuin Sinua miellyttää. Sinä totisesti olet Kaikkein ylevin, Kaikkein kirkkain, Kaikkein korkein.

#7527
- Bahá'u'lláh

 

Luo minuun puhdas sydän, oi Jumalani, ja uudista omantuntoni rauha, oi Toivoni. Voiman hengellä vahvista minua asiassasi, oi Rakkaimpani, ja kirkkautesi valolla paljasta minulle polkusi, oi Sinä kaipuuni kohde. Ylimaallisen mahtisi voimalla kohota minut pyhyytesi taivaaseen, oi olemassaoloni Alkulähde, ja ikuisuutesi vienoin tuulahduksin ilahduta minua, oi Sinä, joka olet Jumalani. Anna iankaikkisten sävelmiesi henkiä tyyneyttä minuun, oi Kumppanini, ja anna ikiaikaisten kasvojesi rikkauksien vapahtaa minut kaikesta paitsi Sinusta, oi Mestarini, ja anna viestin Sinun katoamattoman ydinolemuksesi ilmaisemisesta tuottaa minulle iloa, oi Sinä, joka olet näkyvistä kaikkein näkyvin ja kätketyistä kaikkein kätketyin.

#7528
- Bahá'u'lláh

 

Oi Herrani! Tee kauneudestasi ravintoni ja läheisyydestäsi juomani ja suosiostasi toiveeni ja ylistyksestäsi toimintani ja muistamisestasi kumppanini ja herruutesi voimasta lohtuni ja asuinsijastasi kotini ja asumuksestani paikka, jonka Sinä olet pyhittänyt niille määrätyiltä rajoituksilta, jotka on kuin verholla suljettu tyköäsi.

Sinä olet totisesti Kaikkivaltias, Kaikkein kirkkain, Kaikkein voimallisin.

#7529
- Bahá'u'lláh

 

Sano: “Oi Jumala, minun Jumalani! Kaunista pääni oikeudenmukaisuuden kruunulla ja otsani kohtuuden koristeella! Sinä totisesti olet kaikkien lahjojen ja antimien Omistaja.”

#7530
- Bahá'u'lláh

 

Oi totuuden etsijä! Jos halajat, että Jumala avaa silmäsi, sinun on anottava Jumalaa, rukoiltava Häntä ja oltava yhteydessä Häneen keskiyöllä sanoen:

Oi Herra, olen kääntänyt kasvoni ykseytesi valtakunnan puoleen ja upottautunut Sinun armosi valtamereen. Oi Herra, valaise näköpiiriäni Sinun valojesi näkemisellä tänä pimeänä yönä ja tee minut onnelliseksi rakkautesi viinillä tänä suurenmoisena aikakautena. Oi Herra, saata minut kuulemaan Sinun kutsusi ja avaa kasvojeni eteen taivaasi ovet, jotta voisin nähdä Sinun kirkkautesi valon ja viehättyä Sinun kauneudestasi.

Totisesti, Sinä olet Antaja, Antelias, Armelias, Anteeksi antava.

#7531
- `Abdu'l-Bahá

 

Oi Jumala, virvoita ja ilahduta henkeäni. Puhdista sydämeni. Kirkasta kykyni. Jätän kaikki asiani Sinun käsiisi. Sinä olet opastajani ja turvani. En ole enää surullinen enkä murheellinen vaan olen onnellinen ja iloinen. Oi Jumala! En ole enää ahdistunut enkä anna huolten painaa mieltäni. En anna ajatusteni viipyä elämän ikävissä asioissa.

Oi Jumala! Sinä olet minulle parempi ystävä kuin minä itse. Pyhittäydyn Sinulle, oi Herra!

#7532
- `Abdu'l-Bahá

 

Oi Jumala, minun Jumalani! Varjele uskottuja palvelijoitasi itsekkyyden ja intohimon paheilta, suojele heitä laupeutesi valvovalla silmällä kaikelta kaunalta, vihalta ja kateudelta, ota heidät Sinun huolenpitosi voittamattoman linnoituksen turviin ja suojassa epäilyksen nuolilta tee heistä loistavien merkkiesi ilmentymiä, valaise heidän kasvonsa jumalallisen ykseytesi Päivänkoitosta vuodattuvilla loistavilla säteillä, ilahduta heidän sydämensä pyhästä valtakunnastasi ilmaistuilla säkeillä, vahvista heidän kupeensa vastustamattomalla voimallasi, joka tulee Sinun kirkkautesi valtakunnasta. Sinä olet Kaikkiantelias, Varjelija, Kaikkivaltias, Armollinen!

#7533
- `Abdu'l-Bahá

 

Oi Herra, auta rakastettujasi harjaantumaan tiedoissa, tieteissä ja taiteissa sekä paljastamaan ne salaisuudet, jotka on kätketty kaikkien luotujen sisimpään todellisuuteen. Saa heidät oppimaan ne piilevät totuudet, jotka on kirjoitettu ja upotettu kaiken olevaisen ytimeen. Tee heistä johdatuksen tunnusmerkkejä luotujesi keskuudessa, läpitunkevia mielen säteitä, jotka loistavat valoansa tässä "ensimmäisessä elämässä".

Tee heistä Sinun luoksesi johdattajia, Sinun polullesi opastajia, lähettejä, jotka kehottavat ihmisiä Sinun valtakuntaasi.

Sinä totisesti olet Voimakas, Suojelija, Väkevä, Puolustaja, Mahtava, Kaikkein anteliain.

#7534
- `Abdu'l-Bahá

 

Oi Jumala, minun Jumalani! Auta, että uskotuilla palvelijoillasi olisi rakastava ja lempeä sydän. Avusta heitä levittämään maan kaikkien kansojen keskuuteen ohjauksen valoa, joka tulee korkeuden joukolta. Totisesti Sinä olet Vahva, Voimakas, Mahtava, Kaiken alistava, Aina antava. Totisesti Sinä olet Jalomielinen, Hellä, Lempeä, Kaikkein anteliain.

#7535
- `Abdu'l-Bahá

 

Oi Jumalani! Oi Jumalani! Olen palvelija, joka Sinuun viehättyneenä lähestyy nöyränä ykseytesi ovea ja rukoilee armosi valtakuntaa.

Oi Jumalani, salli minun olla täysin Sinun, mielessäni vain ajatuksia Sinusta, olla Sinun rakkautesi tulesta syttynyt ja irrottautunut kaikesta muusta paitsi Sinusta, niin että voisin työskennellä asiasi hyväksi, jakaa viisauttasi, välittää tietoasi ja levittää tuntemisesi riemua.

Oi Jumalani, olen voimasi kätten sytyttämä liekki, älä anna tuon liekin sammua koettelemusten tuulissa. Kasvata rakkauttani Sinuun, lisää hehkuani ykseytesi kauneutta kohtaan. Sytytä minussa palava tuli ainoutesi Siinaissa ja anteliaisuudestasi ja armostasi herätä minussa piilevä ikuinen elämä.

Sinä olet Suojelija, Valvoja, Säälivä ja Armelias.

#7536
- `Abdu'l-Bahá

 

Oi jumalallinen Kaitselmus! Tämä kokous koostuu ystävistäsi, jotka ovat kauneutesi viehättämiä ja rakkautesi tulen hehkuun sytyttämiä. Muuta nämä sielut taivaallisiksi enkeleiksi, elvytä heitä pyhän hengen henkäyksellä, suo heille kaunopuheinen kieli ja päättäväinen sydän, lahjoita heille taivaallista voimaa ja armeliasta vastaanottavaisuutta, tee heistä ihmiskunnan ykseyden levittäjiä sekä rakkauden ja sopusoinnun edistäjiä ihmismaailmassa, niin että Totuuden auringon valo voisi karkottaa tietämättömyyden ja ennakkoluulon vaarallisen pimeyden, tämä synkkä maailma voisi valaistua, tämä aineen maailma voisi ottaa vastaan hengen maailman säteet, nämä eri värit voisivat sulautua yhdeksi väriksi ja ylistyksen sävelmä voisi kohota pyhyyden valtakuntaan.

Totisesti Sinä olet Kaikkivoipa ja Kaikkivaltias!

#7537
- `Abdu'l-Bahá

 

Ihmiskunta

Oi Sinä hyvä Jumala! Olet luonut koko ihmiskunnan samoista esivanhemmista. Olet säätänyt, että kaikki kuuluvat samaan perheeseen. Sinun pyhässä läheisyydessäsi he ovat kaikki Sinun palvelijoitasi, ja koko ihmiskunta on Sinun pyhättösi suojassa, kaikki ovat kokoontuneet yhteen anteliaisuutesi pöytään, kaikki ovat valaistuneet kaitselmuksesi valosta.

Oi Jumala! Sinä olet hyvä kaikille, Sinä olet huolehtinut kaikista, Sinä suojelet kaikkia, Sinä annat elämän kaikille. Olet suonut jokaiselle kykyjä ja taipumuksia, ja kaikki ovat upotetut armeliaisuutesi valtamereen.

Oi Sinä hyvä Jumala! Yhdistä kaikki. Saata uskonnot sovintoon ja yhdistä kansakunnat niin, että ne voisivat pitää toisiaan yhtenä perheenä ja koko maapalloa yhtenä kotina. Eläkööt he kaikki täydessä sopusoinnussa.

Oi Jumala! Kohota korkealle ihmiskunnan ykseyden lippu!

Oi Jumala! Vakiinnuta kaikkein suurin rauha!

Liitä sydämet lujasti yhteen, oi Jumala.

Oi Sinä hyvä Isä, Jumala! Ilahduta sydäntämme rakkautesi sulotuoksulla. Kirkasta silmämme johdatuksesi valolla. Ilahduta korviamme sanasi sävelmällä ja anna meille kaikille turva Sinun kaitselmuksesi linnoituksessa.

Sinä olet Mahtava ja Voimallinen, Sinä olet Anteeksi antava etkä katso ihmiskunnan vajavuuksiin.

#7539
- `Abdu'l-Bahá

 

Ilta

Oi Jumalani, Mestarini, kaipuuni Kohde. Tämä palvelijasi halajaa nukkua Sinun armeliaisuutesi huomassa ja levätä armosi katoksessa anoen huolenpitoasi ja suojelustasi.

Pyydän Sinua nöyrästi, oi Herrani, alati valvovien silmiesi kautta, varjelemaan silmiäni näkemästä mitään muuta kuin Sinut. Vahvista sitten silmieni näköä, että ne huomaisivat merkkisi ja näkisivät ilmoituksesi taivaanrannan. Sinä olet se, jonka kaikkivaltaisuuden ilmentymien edessä voimista väkevimmätkin ovat vavisseet.

Ei ole muuta Jumalaa kuin Sinä, Kaikkivaltias, Kaiken alistava, Ehdoton.

#7540
- Bahá'u'lláh

 

Kuinka voin nukkua, oi Jumala, minun Jumalani, kun Sinua kaipaavien silmät valvovat sen tähden, että ovat erossa Sinusta, ja kuinka voin asettua levolle, kun Sinua rakastavien sielut ovat tuskaisat ollessaan etäällä Sinusta?

Oi Herrani, olen uskonut henkeni ja koko olemukseni Sinun mahtisi ja suojeluksesi oikeaan käteen, ja Sinun voimastasi minä lasken pääni pielukselle ja nostan sen tahtosi ja mielisuosiosi mukaan. Sinä olet toden totta Säilyttäjä, Vartija, Kaikkivaltias, Kaikkein voimallisin.

Mahtisi kautta! En pyydä nukkuessani enkä valvoessani muuta kuin sitä, minkä Sinä haluat. Olen palvelijasi ja Sinun käsissäsi. Armollisesti auta minua tekemään sitä, mistä leviää mielisuosiosi tuoksu. Tämä todellakin on toivoni ja niiden toivo, jotka nauttivat läheisestä yhteydestä Sinuun. Ylistetty olet Sinä, oi maailmain Herra!

#7541
- Bahá'u'lláh

 

Sinä olet se, oi Jumalani, jonka nimien kautta sairaat parannetaan, vaivaiset vahvistetaan, janoiset juotetaan, tuskastuneet tyynnytetään, harhautuneet opastetaan, alennetut ylennetään, köyhät rikastutetaan, tietämättömät valistetaan, alakuloiset valaistaan, murheiset ilahdutetaan, viluiset lämmitetään ja poljetut nostetaan. Sinun nimesi kautta, oi Jumalani, kaikki luodut herätettiin, taivaat aukenivat, maa muodostettiin, pilvet kohotettiin ja pantiin satamaan maan päälle. Tämä totisesti on armosi osoitus kaikille luoduillesi.

Sen tähden pyydän Sinulta hartaasti nimeesi, jolla ilmaisit jumaluutesi ja korotit asiasi kaiken luodun ylle, ja jokaisen oivallisimman arvonimesi ja ylhäisimmän ominaisuutesi kautta sekä kaikkien niiden hyveiden kautta, joilla Sinun ylimaallista ja kaikkein ylevintä olemustasi ylistetään, lähettämään tänä yönä armeliaisuutesi pilvistä parannuksesi sateet tälle imeväiselle, jonka olet liittänyt kaikkikunniakkaan olemuksesi yhteyteen luomakunnassasi. Pue hänet sitten armostasi, oi Jumalani, hyvinvoinnin ja terveyden asuun ja varjele häntä, oi Rakastettuni, kaikilta kärsimyksiltä ja vaivoilta sekä kaikelta, mikä on Sinulle vastenmielistä. Sinun mahtisi totisesti riittää kaikkeen. Sinä olet toden totta Voimallisin, Itseoleva. Lähetä, oi Jumalani, hänelle myös niin tämän kuin tulevan maailman hyvyyttä sekä niin aiempien kuin myöhempien sukupolvien hyvyyttä. Sinun mahtisi ja viisautesi ovat totisesti tämän mittaiset.

#7542
- Bahá'u'lláh

 

Irrottautuminen

Ylistys olkoon Sinun, oi Herra, minun Jumalani! Pyydän Sinua hartaasti nimeesi, jota kukaan ei ole soveliaasti tunnustanut ja jonka merkitystä yksikään sielu ei ole luodannut. Rukoilen Sinua Hänen kauttaan, joka on Sinun ilmoituksesi alkulähde ja Sinun merkkiesi päivänkoitto, tekemään sydämestäni rakkautesi ja muistamisesi maljan. Liitä se sitten suurimpaan valtamereesi, niin että siitä virtaisivat Sinun viisautesi elävät vedet ja Sinun ylistämisesi ja kiittämisesi kristallinkirkkaat virrat.

Ruumiini jäsenet todistavat Sinun ykseydestäsi, ja pääni hiukset julistavat Sinun yliherruutesi ja mahtisi voimaa. Olen seissyt armosi ovella täysin omasta minästäni luopuneena ja kokonaan itseni kieltäen, tarttunut lujasti Sinun anteliaisuutesi helmaan ja kiinnittänyt katseeni Sinun lahjojesi taivaanrantaan.

Määrää siis osakseni sitä, oi Jumalani, mikä Sinun majesteettiutesi suuruudelle sopii, ja vahvistavalla armollasi auta minua opettamaan asiaasi niin, että kuolleet kiiruhtaisivat haudoistaan ja rientäisivät Sinua kohti täysin Sinuun luottaen ja kiinnittäen katseensa asiasi aamunkoittoon ja ilmoituksesi sarastuspaikkaan.

Sinä totisesti olet Kaikkein voimallisin, Kaikkein korkein, Kaikkitietävä, Kaikkiviisas.

#7543
- Bahá'u'lláh

 

Oi Jumalani, moni viilentynyt sydän on saatettu hehkumaan Sinun asiasi tulella ja äänesi suloisuus on herättänyt monen uinailevan. Kuinka monet ovatkaan ne muukalaiset, jotka ovat etsineet suojaa Sinun ykseytesi puun siimeksestä, ja kuinka lukuisat ne janoiset, jotka ovat kaihonneet elävien vettesi lähdettä Sinun aikanasi.

Siunattu on se, joka on kääntynyt Sinua kohti ja kiiruhtanut saavuttaakseen kasvojesi valojen Päivänkoiton. Siunattu on se, joka kaikesta kiintymyksestänsä on kääntynyt Sinun ilmoituksesi sarastuspaikkaa ja innoituksesi lähteensilmää kohti. Siunattu on se, joka on kuluttanut Sinun polullasi sen, mitä olet anteliaisuudestasi ja suopeudestasi hänelle antanut. Siunattu on se, joka Sinua kipeästi kaivatessaan on hyljännyt kaiken muun paitsi Sinut. Siunattu on se, joka on saanut iloita läheisestä yhteydestä Sinuun ja vapautunut kaikesta kiintymyksestä kehenkään muuhun kuin Sinuun.

Oi Herrani, rukoilen Sinua Hänen kauttaan, joka on Sinun nimesi ja joka Sinun yliherruutesi ja mahtisi voimalla on kohonnut vankilansa taivaanrannan ylle, säätämään jokaiselle sitä, mikä sopii Sinulle ja on ylistämisesi arvoista.

Sinun mahtisi on toden totta kaiken vertainen.

#7544
- Bahá'u'lláh

 

Oi Herra! Sinulta etsin turvapaikkaa ja kaikkia Sinun merkkejäsi kohti viritän sydämeni.

Oi Herra! Olenpa matkalla tai kotona, askareissani tai työssäni, asetan koko luottamukseni Sinuun.

Suo minulle sitten riittäväinen apusi, jotta olisin riippumaton kaikista asioista, oi Sinä, joka olet voittamaton armossasi!

Lahjoita minulle osani, oi Herra, niin kuin Sinä mielit, ja saata minut tyytymään kaikkeen, minkä Sinä olet minulle säätänyt.

Sinun on ehdoton valta määrätä.

#7545
- The Báb

 

Jumalan oikeus

Ylistetty olet Sinä, oi sääliväinen Herrani. Rukoilen Sinua pyhän ilmaisusi valtameren kuohunnan ja korkeimman yliherruutesi moninaisten tunnusten ja Sinun jumaluutesi vastustamattomien todisteitten sekä niiden salattujen arvoitusten kautta, jotka ovat Sinun tietoosi kätkettyinä, suomaan minulle armosi palvella Sinua ja valittujasi sekä auttamaan minua kuuliaisesti tarjoamaan Sinun Ḥuqúqisi, jonka olet säätänyt Kirjassasi.

Minä olen se, oi Herrani, joka on kiintynyt Sinun kirkkautesi valtakuntaan ja lujasti tarttunut Sinun anteliaisuutesi helmaan. Oi Sinä, joka olet kaiken olevaisuuden Herra ja nimien valtakunnan Hallitsija, minä rukoilen Sinua, että et kieltäisi minulta sitä, minkä Sinä omistat, etkä epäisi minulta sitä, minkä olet määrännyt valituillesi.

Pyydän Sinua hartaasti, oi kaikkien nimien Herra ja taivaitten Luoja, auttamaan minua vahvistavan armosi kautta olemaan luja Sinun asiassasi, niin että maailman turhuudet eivät verhon lailla minua erottaisi eikä minua estäisi niiden syntisten raju melske, jotka ovat nousseet johtamaan kansaasi harhaan Sinun aikanasi. Määrää sitten minulle, oi sydämeni Kaivattu, sekä tämän että tulevan maailman hyvyyttä. Totisesti Sinä olet voimallinen tekemään mitä tahdot. Ei ole muuta Jumalaa kuin Sinä, Aina anteeksi antava, Kaikkein anteliain.

#7546
- Bahá'u'lláh

 

Kaitselmus

Minä anon Sinun mahtisi kautta, oi Jumalani! Älä anna minkään pahan ahdistaa minua koettelemusten aikana ja piittaamattomuuden hetkinä opasta askeleni oikeaan Sinun innoituksesi kautta. Sinä olet Jumala. Sinulla on valta tehdä se, minkä Sinä haluat. Kukaan ei voi vastustaa tahtoasi tai tehdä tyhjäksi tarkoitustasi.

#7547
- The Báb

 

Jumalan, ylivoimaisen majesteettiuden Herran, Kaikkivoittavan nimeen.

Pyhitetty olkoon Herra, jonka kädessä on vallan lähde. Hän luo mitä tahansa Hän tahtoneekin käskysanallansa "ole", ja se on. Hänen on ollut käskyvalta tähän saakka ja Hänen se on oleva vastakin. Hän tekee voittoisaksi kenet tahansa halunneekin käskynsä voimalla. Hän on toden totta Voimakas, Kaikkivaltias. Hänelle kuuluu kaikki kunnia ja majesteettius ilmoituksen ja luomakunnan valtakunnissa ja niiden välillä. Hän totisesti on Voimallinen, Kaikkein kirkkain. Iankaikkisuudesta asti on Hän ollut ehtymättömän voiman lähde ja on sellaisena pysyvä iankaikkisesti. Hän todella on mahdin ja voiman Herra. Kaikki maan ja taivaan valtakunnat ja kaikki niiden välillä ovat Jumalan, ja Hänen valtansa ylittää kaiken. Kaikki aarteet maan päällä ja taivaassa ja niiden välillä ovat Hänen, ja Hänen suojelunsa ulottuu kaikkeen. Hän on taivaiden ja maan ja kaiken niiden välillä olevan Luoja, ja Hän todella on kaikkien asioiden todistaja. Hän on tuomion Herra kaikille niille, jotka ovat taivaissa ja maan päällä ja niiden välillä, ja todellakin Jumala on nopea vaatimaan tilille. Kaikille taivaissa ja maan päällä ja niiden välillä Hän jakaa heille määrätyn mitan mukaisesti. Totisesti Hän on Korkein suojelija. Hän pitää käsissänsä taivaan ja maan ja kaiken niiden välillä olevan avaimia. Omasta tahdostaan Hän suo lahjoja käskynsä voimalla. Hänen armonsa käsittää todellakin kaiken, ja Hän on Kaikkitietävä.

Sano: Jumala on tyydyttäjäni. Hän on se, joka pitää otteessaan kaikkien asioiden valtakuntaa. Taivaan ja maan ja niiden välillä olevien joukkojen voimalla Hän suojelee ketä tahansa palvelijaansa Hän tahtoneekin. Jumala toden totta varjelee kaikkea.

Mittaamattomasti ylistetty olet Sinä, oi Herra! Suojele meitä siltä, mikä on edessämme ja takanamme, päämme yläpuolella, oikealla puolellamme, vasemmalla puolellamme, jalkojemme alla ja kaikilla muilla suunnilla, joille olemme alttiina. Totisesti Sinun suojelusi ylitse kaiken on pettämätön.

#7548
- The Báb

 

Oi Herrani! Sinä tiedät, että ihmiset ovat tuskien ja onnettomuuksien saartamia sekä vastoinkäymisten ja huolten piirittämiä. Jokainen koettelemus kohtaa ihmistä ja jokainen hirveä onnettomuus ahdistaa häntä kuin käärmeen hyökkäys. Hänellä ei ole suojaa eikä turvapaikkaa muualla kuin Sinun suojeluksesi, turvasi, varjeluksesi ja huolenpitosi siiven alla.

Oi Sinä armelias! Oi Herrani! Tee suojeluksestasi minun panssarini, varjeluksestasi kilpeni, nöyryydestä ykseytesi ovella minun suojukseni sekä huolenpidostasi ja puolustuksestasi linnoitukseni ja asuinsijani. Suojele minua itsen ja pyyteen vihjailuilta ja varjele minua kaikilta sairauksilta, koettelemuksilta, vaikeuksilta ja tulikokeilta.

Totisesti Sinä olet Varjelija, Suojelija, Turvaaja, Tyydyttäjä, ja totisesti Sinä olet Armeliaimmista Kaikkein armeliain.

#7549
- `Abdu'l-Bahá

 

Koettelemukset

Oi Sinä, jonka koettelemukset ovat parantava lääke Sinua lähellä oleville, jonka miekka on kaikkien Sinua rakastavien harras halu, jonka nuoli on Sinua kaipaavien sydänten rakkain toive, jonka säädös on ainoa toivo niille, jotka ovat hyväksyneet Sinun totuutesi! Pyydän Sinua hartaasti jumalaisen suloisuutesi ja kasvojesi kirkkauden loiston kautta lähettämään meille alas korkeuksistasi sitä, mikä tekee meidät kykeneviksi pääsemään Sinua lähelle. Tee sitten, oi Jumalani, jalkamme vakaiksi asiassasi, kirkasta sydämemme tietosi loistolla ja valaise rintamme nimiesi kirkkaudella.

#7550
- Bahá'u'lláh

 

Kunnia olkoon Sinun, oi Jumalani! Mistä muusta kuin Sinun tielläsi koetuista kärsimyksistä voitaisiin Sinun todelliset rakastajasi tuntea, ja jos ei olisi Sinun rakkautesi vuoksi kestettyjä koettelemuksia, miten voitaisiin paljastaa sellaisten asema, jotka ikävöivät Sinua? Mahtisi on todistukseni! Kaikkien niiden seuralaisina, jotka Sinua palvovat, ovat heidän vuodattamansa kyynelet, ja sellaisten lohduttajina, jotka Sinua etsivät, ovat heidän vaikerointinsa, ja niiden ravintona, jotka rientävät kohtaamaan Sinut, ovat heidän särkyneen sydämensä sirpaleet.

Miten ihanalta minulle maistuukaan Sinun polullasi kärsitty kuoleman katkeruus, ja miten kallisarvoisia minusta ovatkaan Sinun vihollistesi vasamat, kun ne kohdataan Sinun sanasi ylistämisen tähden! Anna minun juoda Sinun asiassasi, oi Jumalani, mitä tahansa, mitä Sinä halusit, ja lähetä alas päälleni Sinun rakkaudessasi kaikki, mitä määräsit. Kirkkautesi kautta! Toivon vain sitä, mitä Sinä toivot, ja vaalin sitä, mitä Sinä vaalit. Sinuun olen kaikkina aikoina pannut koko uskoni ja luottamukseni.

Nosta, sitä Sinulta hartaasti pyydän, oi Jumalani, tämän ilmoituksen auttajiksi sellaisia, joita voidaan pitää Sinun nimesi ja yliherruutesi arvoisina, jotta he muistaisivat minua luotujesi keskuudessa ja kohottaisivat voittosi liput Sinun maassasi.

Sinulla on valta tehdä niin, kuin mielit. Ei ole muuta Jumalaa kuin Sinä, Apu hädässä, Itseoleva.

#7551
- Bahá'u'lláh

 

Onko muuta vaikeuksien poistajaa kuin Jumala? Sano: Ylistetty olkoon Jumala! Hän on Jumala! Kaikki ovat Hänen palvelijoitansa ja kaikki taipuvat Hänen tahtoonsa.

#7552
- The Báb

 

Lapset ja nuoret

Oi Jumala! Kasvata tätä pientä lapsosta rakkautesi povella ja anna sille maitoa kaitselmuksesi rinnasta. Jalosta tämä nuori taimi rakkautesi ruusutarhassa ja auta sitä kasvamaan anteliaisuutesi sateilla. Tee siitä valtakunnan lapsi ja johdata se taivaalliseen maailmaasi. Sinä olet voimakas ja hyvä, ja Sinä olet Lahjoittaja, Jalomielinen, verrattoman anteliaisuuden Herra.

#7553
- `Abdu'l-Bahá

 

Oi Jumala, opasta minua, suojele minua, tee minusta loistava lamppu ja kirkas tähti. Sinä olet Mahtava ja Voimakas.

#7554
- `Abdu'l-Bahá

 

Oi verraton Herra! Ole suojana tälle poloiselle lapselle ja hyvä ja anteeksiantava isä tälle erehtyvälle ja onnettomalle sielulle. Oi Herra! Vaikka olemmekin vain arvottomia kasveja, kuulumme silti ruusutarhaasi. Vaikka olemmekin lehdettömiä ja kukattomia taimia, kuulumme silti hedelmätarhaasi. Ravitse siis tätä kasvia laupeutesi pilvien satein ja virvoita tätä puun tainta henkisen kevätaikasi elävöittävin tuulahduksin. Suo hänen tulla tarkkaavaiseksi, arvostelukykyiseksi ja jaloksi sekä anna hänen saavuttaa iankaikkinen elämä ja oleskella ikuisesti Sinun valtakunnassasi.

#7555
- `Abdu'l-Bahá

 

Oi Jumala! Kasvata näitä lapsia. Nämä lapset ovat Sinun hedelmätarhasi taimia, Sinun niittysi kukkia, Sinun puutarhasi ruusuja. Anna sateesi langeta heidän päälleen, suo Todellisuuden auringon paistaa rakkauttasi heille. Anna vienon tuulesi virkistää heitä, niin että he harjaantuisivat, kasvaisivat ja kehittyisivät ja puhkeaisivat loistavimpaan kauneuteen. Sinä olet Antaja. Sinä olet Säälivä.

#7556
- `Abdu'l-Bahá

 

Oi Herrani! Oi Herrani!

Olen pieni lapsukainen. Ravitse minua armeliaisuutesi rinnasta, kasvata minua rakkautesi povella, opeta minua ohjauksesi koulussa ja kehitä minua anteliaisuutesi siimeksessä. Pelasta minut pimeydestä, tee minusta loistava valo, vapauta minut murheesta, tee minusta ruusutarhan kukka, salli minun tulla palvelijaksi kynnykselläsi ja suo minulle vanhurskaitten mielenlaatu ja luonne. Tee minusta antien aihe ihmismaailmassa ja kruunaa pääni ikuisen elämän otsakoristeella.

Totisesti Sinä olet Voimakas, Mahtava, Näkijä, Kuulija.

#7557
- `Abdu'l-Bahá

 

Oi Herra! Olen lapsi, suo minun kasvaa laupeutesi siimeksessä. Olen hento kasvi, anna anteliaisuutesi pilvien ravita minua. Olen rakkauden puutarhan taimi, tee minusta hedelmällinen puu.

Sinä olet Mahtava ja Voimakas, ja Sinä olet Kaikkea rakastava, Kaiken tietävä, Kaiken näkevä.

#7558
- `Abdu'l-Bahá

 

Oi Sinä hyvä Herra! Suo näiden puiden tulla Abhá-paratiisin kaunistuksiksi. Saata ne kasvamaan taivaisen anteliaisuutesi avulla. Tee niistä kukoistavia ja viheriöiviä ja kastele niitä taivaallisilla kastepisaroilla. Pue ne säteilevän kauniisiin viittoihin ja kruunaa niiden latvat loistavin kukkasin. Koristele ne hyvillä hedelmillä ja leyhytä suloista tuoksuasi niiden ylle.

Sinä olet Lahjoittaja, Kaikkea rakastava, Säteilevin, Loistavin.

#7559
- `Abdu'l-Bahá

 

Oi Sinä tosi Jumala! Suo, että näistä ohjauksesi virran rannalla versoneista nuorista puista tulisi kukoistavia ja viheriöiviä laupeutesi pilvien sateiden avulla. Anna ykseytesi niityiltä puhaltavien lempeitten tuulten innoittaa heitä ja salli Todellisuuden auringon säteiden virkistää heitä, niin että he voisivat alati kasvaa ja kukoistaa sekä puhjeta kukkaan ja kantaa hedelmää.

Oi Herra Jumala! Suo jokaiselle heistä ymmärrystä, anna heille voimaa ja lujuutta ja suo jumalallisen apusi ja vahvistuksesi heijastua heistä, jotta he erottuisivat edukseen muista ihmisistä.

Sinä olet Mahtava ja Voimakas.

#7560
- `Abdu'l-Bahá

 

Oi Sinä säälivä Herra! Oi sotajoukkojen Herra! Ylistys olkoon Sinulle, että olet asettanut nämä nuoret täysikasvuisten ja aikuisten edelle, suonut heille erityisen armon, ohjannut heitä, suonut heille valosi ja antanut heille henkisyyden. Vahvista meitä, jotta tullessamme täysikasvuisiksi saisimme kyvyn palvella valtakuntaasi, opettaisimme ihmisiä, syttyisimme kuin kynttilät ja loistaisimme tähtien lailla.

Sinä olet Antaja, Lahjoittaja ja Hyvä.

#7561
- `Abdu'l-Bahá

 

Oi Herra! Istuta tämä hento taimi runsaiden antimiesi puutarhaan, kastele sitä laupeutesi lähteistä ja suo sen kasvaa suosiosi ja armosi vuodatusten avulla oivalliseksi kasviksi.

Sinä olet Mahtava ja Voimakas.

#7562
- `Abdu'l-Bahá

 

Oi Sinä hyvä Herra! Suo taivaallista vahvistusta tälle valtakunnan tyttärelle ja armollisesti auta häntä, että hän voisi pysyä lujana ja järkkymättömänä asiassasi ja että hän voisi salaisuuksien ruusutarhan satakielen lailla kujertaa ihanin soinnuin Abhá-valtakunnassa ja tehdä näin kaikki onnellisiksi. Ylennä hänet valtakunnan tytärten joukosta ja suo hänen saavuttaa ikuinen elämä.

Sinä olet Lahjoittaja, Kaikkea rakastava.

#7563
- `Abdu'l-Bahá

 

Oi Sinä loistavin Herra! Tee tästä pienestä palvelijattarestasi siunattu ja onnellinen. Salli, että häntä hoivataan hellästi ykseytesi kynnyksellä, ja anna hänen juoda kyllikseen rakkautesi maljasta, jotta hän hurmioituisi ja haltioituisi ja levittäisi laajalle suloista tuoksua. Sinä olet Mahtava ja Voimakas, ja Sinä olet Kaiken tietävä, Kaiken näkevä.

#7580
- `Abdu'l-Bahá

 

Ylistys ja kunnia olkoon Sinun, oi Herra minun Jumalani!

Tämä on valiotaimi, jonka olet istuttanut rakkautesi niityille ja jota olet ravinnut herrautesi sormin. Olet kastellut sitä ykseytesi puutarhoista kumpuavasta iankaikkisen elämän lähteestä ja antanut laupeutesi pilvien sataa suosiotasi sen ylle. Se on nyt kasvanut ja kehittynyt jumalallisen ydinolemuksesi Päivänkoitosta ilmaantuvien siunaustesi suojassa. Se on puhjennut lehteen ja kukkaan, kantaa runsaasti hedelmää ihmeisten lahjojesi ja antiesi kaitselmuksesta, ja sitä liikuttaa laupeudestasi henkäilevä suloinen tuulahdus.

Oi Herra! Tee tästä taimesta vehreä, veres ja kukoistava erityisen anteliaisuutesi ja suosiosi vuodatuksilla, joilla olet täyttänyt pyhyyden pyhätöt ikuisessa valtakunnassasi ja koristanut ykseyden olemukset jälleenyhdistymisen kentällä.

Oi Herra! Auta häntä näkymättömän valtakuntasi vahvistavalla armolla, tue häntä palvelijoittesi silmiltä kätketyin joukoin ja suo hänelle vakaa sija läheisyydessäsi. Kirvoita hänen kielensä mainitsemaan Sinua ja ilahduta hänen sydäntänsä ylistämään Sinua. Valaise hänen kasvonsa kuningaskunnassasi, ole hänelle suosiollinen taivaan valtakunnassa ja armollisesti vahvista häntä asiasi palveluksessa.

Sinä olet Kaikkivoimainen, Kaikkein kirkkain, Kaikkivaltias.

#7581
- `Abdu'l-Bahá

 

Lujuus Liitossa

Minä rukoilen Sinua kaikkein korkeimman nimesi kautta avaamaan palvelijoittesi silmät, että he saisivat nähdä Sinut loistamassa majesteettiutesi ja kirkkautesi taivaanrannan yllä ja että korpin raakkuna ei estäisi heitä kuulemasta sinun ylhäisen ykseytesi Kyyhkyn ääntä eivätkä pilaantuneet vedet estäisi heitä siemaisemasta anteliaisuutesi puhdasta viiniä ja juomasta lahjojesi iankaikkisista virroista.

Kokoa sitten heidät yhteen tämän jumalallisen lain ympärille, jonka liiton Sinä olet vakiinnuttanut kaikkien profeettojesi ja sanansaattajiesi kanssa ja jonka säädökset Sinä olet merkinnyt muistioihisi ja kirjoituksiisi. Kohota heidät vielä sellaisiin korkeuksiin, että he voivat kuulla kutsusi.

Voimallinen olet Sinä tekemään sen, mikä Sinua miellyttää. Sinä totisesti olet Saavuttamaton, Kaikkein kirkkain.

#7564
- Bahá'u'lláh

 

Hän on Jumala!

Oi Herra minun Jumalani! Oi Sinä heikkojen auttaja, köyhien tuki ja puoleesi kääntyvien avuttomien pelastaja.

Äärimmäisen nöyränä kohotan anovat käteni kauneuden valtakuntaasi kohti ja kutsun Sinua palavasti sisimmässäni näin sanoen: Oi Jumala, minun Jumalani! Auta minua palvomaan Sinua, vahvista kupeeni Sinun palvelemiseesi, armostasi tue minua palveluksessasi, suo minun pysyä lujana kuuliaisuudessani Sinulle, anna anteliaisuutesi runsaiden vuodatusten tulvehtia ylleni, käännä laupias katseesi puoleeni ja upota minut anteeksiantosi valtamereen. Suo uskollisuuteni Sinun uskoasi kohtaan voimistua ja anna minulle entistä runsaammin lujuutta ja varmuutta, jotta voin kokonaan irrottautua maailmasta ja kääntää kasvoni Sinun kasvojesi puoleen täysin Sinulle omistautuneena. Suo todisteittesi ja todistustesi kaikkivoittavan voiman vahvistaa minua, että voin ylevänä ja voimakkaana kohota maan ja taivaan alueiden tuolle puolen. Sinä totisesti olet Armelias, Kaikkein kirkkain, Hyvä, Säälivä.

Oi Herra! Nämä ovat marttyyrien, tuon siunattujen sielujen seurueen, jälkeensä jättämiä. He ovat pysyneet lujina kaikissa koettelemuksissa ja osoittaneet kärsivällisyyttä verisen vääryyden heitä kohdatessa, he ovat luopuneet kaikesta mukavuudesta ja vauraudesta ja auliisti alistuneet ankariin kärsimyksiin ja vastoinkäymisiin rakkautesi polulla ja he ovat yhä vankeina sellaisten vihollistensa kourissa, jotka alati piinaavat heitä julmin kidutuksin ja sortavat heitä sen tähden, että he kulkevat lujina Sinun suoraa polkuasi. Heillä ei ole ketään auttajaa eikä yhtään ystävää. Väärintekijät ja syntiset ovat heidän ainoa seuransa ja ainoat kumppaninsa.

Oi Herra! Nämä sielut ovat saaneet osakseen katkeraa tuskaa tässä maanpäällisessä elämässä, ja osoituksena rakkaudestansa loistavan kauniita kasvojasi kohtaan sekä innokkuudessansa päästä taivaiseen valtakuntaasi he ovat sietäneet jokaisen karkean loukkauksen, jonka sortovallan kansa on heihin kohdistanut.

Oi Herra! Täytä heidän korvansa jumalallisen avun ja nopean voiton säkeillä ja päästä heidät niiden sorrosta, joilla on hirvittävä mahti. Pidätä syntisten käsiä äläkä jätä näitä sieluja raivokkaiden petojen kynsien ja hampaiden raadeltaviksi, sillä he ovat vankeina rakkaudestansa Sinuun, heille on uskottu pyhyytesi salaisuudet ja he seisovat nöyrinä ovellasi ja ovat saavuttaneet ylevät esipihasi.

Oi Herra! Armollisesti vahvista heitä uudella hengellä ja valaise heidän silmänsä paljastamalla heille yön pimeydessä ihmeiset todistuksesi. Määrää heidän osakseen kaikkea hyvää ikuisten salaisuuksien valtakuntasi runsaudesta, tee heistä kaikkien seutujen yllä säteileviä kirkkaita tähtiä, runsaasti hedelmää kantavia kukoistavia puita, joiden oksia aamunkoiton tuulenviri liikuttaa.

Sinä totisesti olet Antelias, Mahtava, Kaikkivoipa, Kahlitsematon. Ei ole muuta Jumalaa kuin Sinä, rakkauden ja laupeuden Jumala, Kaikkein kirkkain, Aina anteeksi antava.

#7565
- `Abdu'l-Bahá

 

Marttyyrit ja heidän perheensä

Oi Jumala, minun Jumalani! Sinä näet rakkaittesi kääntävän sydämensä puoleesi ja pitäytyvän lujasti säädöstesi ja lakiesi nuoraan. Minä rukoilen Sinua ilmaisusi meren aaltojen kautta ja Hänen nimeensä, jonka kautta kaunistit mahtisi taivaat, armollisesti varjelemaan heitä sotajoukkojesi avulla.

Oi Jumala! Sinä näet rakastajiesi olevan Iranissa vihan ja kaunan kourissa. Anon Sinua ehdonalaista maailmaa edeltäneen armeliaisuutesi kautta nostamaan maastasi ne, jotka ryhtyvät auttamaan ja suojelemaan heitä sekä puolustamaan heidän oikeuksiansa ja hankkimaan heille kuuluvaa hyvitystä niiltä, jotka rikkoivat Sinun liittosi ja testamenttisi ja syyllistyivät sellaisiin tekoihin, jotka saivat oikeutesi ja kohtuutesi kaupunkien asukkaat vaikeroimaan. Sinä totisesti olet Kaikkivoimainen, Kaikkitietävä, Kaikkiviisas.

#7566
- Bahá'u'lláh

 

Opettaminen

Kaikki ylistys olkoon Sinulle, oi Jumalani, joka olet kaiken kirkkauden ja majesteettiuden, suuruuden ja kunnian, yliherruuden ja valtiuden, ylhäisyyden ja armon sekä kunnioituksen ja voiman lähde. Kenet ikinä tahtonetkin Sinä johdatat suurimmalle valtamerellesi ja kenelle tahansa halunnetkin suot kunnian tuntea ikiaikaisen nimesi. Ei kukaan taivaassa eikä maan päällä voi vastustaa riippumattoman tahtosi toimintaa. Ikuisuudesta asti olet hallinnut koko luomakuntaa ja iankaikkisesti olet vallitseva kaikkia luotuja. Ei ole muuta Jumalaa kuin Sinä, Kaikkivaltias, Kaikkein ylevin, Kaikkivoimainen, Kaikkiviisas.

Valaise, oi Herra, palvelijoittesi kasvot, jotta he näkisivät Sinut, ja puhdista heidän sydämensä, jotta he kääntyisivät taivaallisten suopeudenosoitustesi esikartanon puoleen ja tuntisivat Hänet, joka on Sinun itsesi ilmaisija ja olemuksesi päivänkoitto. Totisesti Sinä olet kaikkien maailmojen Herra. Ei ole muuta Jumalaa kuin Sinä, Kahlitsematon, Kaiken alistava.

#7567
- Bahá'u'lláh

 

Oi Jumalani, auta palvelijaasi edistämään sanaasi ja kumoamaan turhanpäiväinen ja väärä, vakiinnuttamaan totuus, levittämään pyhiä säkeitä kaikkialle, paljastamaan loisto ja saamaan aamun valo sarastamaan vanhurskaiden sydämessä.

Sinä olet totisesti Jalomielinen, Anteeksi antava.

#7568
- `Abdu'l-Bahá

 

Parannus ja terveys

Ylistys olkoon Sinulle, oi Herra minun Jumalani! Anon Sinua nimeesi, jonka kautta Hän, joka on Sinun kauneutesi, on asetettu asiasi valtaistuimelle, ja nimeesi, jonka kautta muutat kaiken ja kokoat yhteen kaiken ja kutsut tilinteolle kaiken ja palkitset kaiken ja säilytät kaiken ja pidät yllä kaiken – anon Sinua varjelemaan tätä palvelijatarta, joka on hakenut turvapaikkaa Sinun tyköäsi ja etsiytynyt Hänen suojaansa, jonka kautta olet ilmaissut itsesi, ja on pannut koko toivonsa ja luottamuksensa Sinuun.

Hän on sairas, oi Jumalani, ja on astunut Sinun parannuksesi puun siimekseen, murheinen ja on paennut Sinun suojeluksesi kaupunkiin, sairas ja on etsinyt Sinun suosiosi lähdettä; ankarasti vaivainen ja on kiiruhtanut päästäkseen Sinun levollisuutesi alkulähteelle, syntien painama ja on kääntänyt kasvonsa kohti Sinun anteeksiantosi esipihaa.

Pue hänet yliherruutesi ja laupeutesi kautta, oi Jumalani ja rakastettuni, palsamisi ja parannuksesi vaatteeseen ja saa hänet juomaan runsaasti Sinun armosi ja suosiosi maljasta. Suojele häntä lisäksi kaikilta kärsimyksiltä ja taudeilta, kaikelta kivulta ja sairaudelta ja kaikelta, mikä voi olla vastenmielistä Sinulle.

Sinä todellakin olet mittaamattomasti ylhäisempi kaikkia muita kuin Itseäsi. Sinä totisesti olet Parantaja, Täysin riittävä, Säilyttäjä, Aina anteeksiantava, Kaikkein armollisin.

#11241
- Bahá'u'lláh

 

Nimesi on parannukseni, oi Jumalani, ja muistamisesi lääkkeeni. Olla Sinua lähellä on toiveeni, ja rakkaus Sinuun on kumppanini. Laupeutesi minua kohtaan on parannukseni ja apuni sekä tässä että tulevassa maailmassa. Sinä totisesti olet Kaikkiantelias, Kaikkitietävä, Kaikkiviisas.

#7569
- Bahá'u'lláh

 

Naisille

Ylistys olkoon Sinulle, oi Herra minun Jumalani! Anon Sinua nimeesi, jonka kautta Hän, joka on Sinun kauneutesi, on asetettu asiasi valtaistuimelle, ja nimeesi, jonka kautta muutat kaiken ja kokoat yhteen kaiken ja kutsut tilinteolle kaiken ja palkitset kaiken ja säilytät kaiken ja pidät yllä kaiken – anon Sinua varjelemaan tätä palvelijatarta, joka on hakenut turvapaikkaa Sinun tyköäsi ja etsiytynyt Hänen suojaansa, jonka kautta olet ilmaissut itsesi, ja on pannut koko toivonsa ja luottamuksensa Sinuun.

Hän on sairas, oi Jumalani, ja on astunut Sinun parannuksesi puun siimekseen, murheinen ja on paennut Sinun suojeluksesi kaupunkiin, sairas ja on etsinyt Sinun suosiosi lähdettä; ankarasti vaivainen ja on kiiruhtanut päästäkseen Sinun levollisuutesi alkulähteelle, syntien painama ja on kääntänyt kasvonsa kohti Sinun anteeksiantosi esipihaa.

Pue hänet yliherruutesi ja laupeutesi kautta, oi Jumalani ja rakastettuni, palsamisi ja parannuksesi vaatteeseen ja saa hänet juomaan runsaasti Sinun armosi ja suosiosi maljasta. Suojele häntä lisäksi kaikilta kärsimyksiltä ja taudeilta, kaikelta kivulta ja sairaudelta ja kaikelta, mikä voi olla vastenmielistä Sinulle.

Sinä todellakin olet mittaamattomasti ylhäisempi kaikkia muita kuin Itseäsi. Sinä totisesti olet Parantaja, Täysin riittävä, Säilyttäjä, Aina anteeksiantava, Kaikkein armollisin.

#14002
- Bahá'u'lláh

 

Oi sinä, joka rukoilet Jumalaa! Luin kallisarvoisen kirjeesi ja olen tietoinen sen sisällöstä, jonka mukaan olet ruumiiltasi sairas ja heikko ja joka osoittaa kiintymyksesi nuoruuden iässä olevaa tytärtäsi kohtaan.

Anon Jumalaa määräämään sinulle hyvinvointia tässä maailmassa, suomaan sinulle suosiota Hänen korkeimmassa valtakunnassansa ja parantamaan sinut sairaudesta, joka on kohdannut sinua jostain kätketystä syystä, jota ei tiedä kukaan paitsi Jumala. Totisesti Jumalan tahto saa toisinaan aikaan asioita, joille ihmiskunta ei kykene löytämään syytä. Syyt ja aiheuttajat ilmaantuvat. Luota Jumalaan ja turvaudu Häneen ja tyydy Jumalan tahtoon. Totisesti sinun Jumalasi on lempeä, myötätuntoinen ja armelias. Hän luo sinuun armahtavaisen silmänsä katseen, varjelee sinua laupeuden silmin ja saa armonsa laskeutumaan päällesi.

#14000
- `Abdu'l-Bahá

 

Oi Sinä sydämeni ja sieluni rakastettu!

Minulla ei ole muuta suojaa kuin Sinä. Kohotan ääneni vain Sinua muistellakseni ja ylistääkseni. Rakkautesi ympäröi minua ja armosi on täydellinen. Toivoni on Sinussa.

Oi Jumala, anna minulle joka silmänräpäyksellä uusi elämä ja suo minulle joka hetki Pyhän hengen henkäyksiä, jotta voin pysyä lujana rakkaudessasi, saavuttaa suuren autuuden, havaita selvän valon ja olla äärimmäisen levollisuuden ja alistuvuuden tilassa.

Sinä totisesti olet Antaja, Anteeksiantava, Sääliväinen.

#14001
- `Abdu'l-Bahá

 

Pitkä parannusrukous

Hän on Parantaja, Tyydyttäjä, Auttaja, Kaiken anteeksi antava, Kaikkein armeliain.

Vetoan Sinuun, oi Ylevöitynyt, oi Uskollinen, oi Loistelias! Sinä Tyydyttävä, Sinä Parantava, Sinä Oleva, oi Sinä Olevainen!

Vetoan Sinuun, oi Hallitsija, oi Ylösnostava, oi Tuomari! Sinä Tyydyttävä, Sinä Parantava, Sinä Oleva, oi Sinä Olevainen!

Vetoan Sinuun, oi Verraton, oi Iankaikkinen, oi Ainokainen! Sinä Tyydyttävä, Sinä Parantava, Sinä Oleva, oi Sinä Olevainen!

Vetoan Sinuun, oi Ylistetyin, oi Pyhä, oi Auttavainen! Sinä Tyydyttävä, Sinä Parantava, Sinä Oleva, oi Sinä Olevainen!

Vetoan Sinuun, oi Kaikkitietävä, oi Kaikkein viisain, oi Kaikkein korkein! Sinä Tyydyttävä, Sinä Parantava, Sinä Oleva, oi Sinä Olevainen!

Vetoan Sinuun, oi Laupias, oi Kuninkaallinen, oi Säätävä! Sinä Tyydyttävä, Sinä Parantava, Sinä oleva, oi Sinä olevainen!

Vetoan Sinuun, oi Rakastettu, oi Vaalittu, oi Hurmaantunut! Sinä Tyydyttävä, Sinä Parantava, Sinä Oleva, oi Sinä Olevainen!

Vetoan Sinuun, oi Mahtavin, oi Ylläpitävä, oi Voimallinen! Sinä Tyydyttävä, Sinä Parantava, Sinä Oleva, oi Sinä Olevainen!

Vetoan Sinuun, oi Hallitseva, oi Itseoleva, oi Kaikkitietävä! Sinä Tyydyttävä, Sinä Parantava, Sinä Oleva, oi Sinä Olevainen!

Vetoan Sinuun, oi Henki, oi Valo, oi Kaikkein näkyvin! Sinä Tyydyttävä, Sinä Parantava, Sinä Oleva, oi Sinä Olevainen!

Vetoan Sinuun, oi Sinä kaikkien Kohtaama, oi Sinä kaikkien Tietämä, oi Sinä kaikilta Kätketty! Sinä Tyydyttävä, Sinä Parantava, Sinä Oleva, oi Sinä Olevainen!

Vetoan Sinuun, oi Salattu, oi Voittoisa, oi Lahjoittava! Sinä Tyydyttävä, Sinä Parantava, Sinä Oleva, oi Sinä Olevainen!

Vetoan Sinuun, oi Kaikkivaltias, oi Avustava, oi Salaava! Sinä Tyydyttävä, Sinä Parantava, Sinä Oleva, oi Sinä Olevainen!

Vetoan Sinuun, oi Muodostaja, oi Tyydyttäjä, oi Mullistaja! Sinä Tyydyttävä, Sinä Parantava, Sinä Oleva, oi Sinä Olevainen!

Vetoan Sinuun, oi Nouseva, oi Kokoava, oi Ylevöittävä! Sinä Tyydyttävä, Sinä Parantava, Sinä Oleva, oi Sinä Olevainen!

Vetoan Sinuun, oi Täydellistävä, oi Kahlitsematon, oi Antelias! Sinä Tyydyttävä, Sinä Parantava, Sinä Oleva, oi Sinä Olevainen!

Vetoan Sinuun, oi Hyödyttävä, oi Pidättävä, oi Luova! Sinä Tyydyttävä, Sinä Parantava, Sinä Oleva, oi Sinä Olevainen!

Vetoan Sinuun, oi Kaikkein ylhäisin, oi Ihana, oi Runsaskätinen! Sinä Tyydyttävä, Sinä Parantava, Sinä Oleva, oi Sinä Olevainen!

Vetoan Sinuun, oi Oikeudenmukainen, oi Suosiollinen, oi Jalomielinen! Sinä Tyydyttävä, Sinä Parantava, Sinä Oleva, oi Sinä Olevainen!

Vetoan Sinuun, oi Kaikkipakottava, oi Alati oleva, oi Eniten tietävä! Sinä Tyydyttävä, Sinä Parantava, Sinä Oleva, oi Sinä Olevainen!

Vetoan Sinuun, oi Suurenmoinen, oi Ikiaikainen, oi Ylevämielinen! Sinä Tyydyttävä, Sinä Parantava, Sinä Oleva, oi Sinä Olevainen!

Vetoan Sinuun, oi Hyvin varjeltu, oi ilon Herra, oi Halattu! Sinä Tyydyttävä, Sinä Parantava, Sinä Oleva, oi Sinä Olevainen!

Vetoan Sinuun, oi Sinä kaikille Hyvä, oi Sinä kaikille Myötätuntoinen, oi Kaikkein suopein! Sinä Tyydyttävä, Sinä Parantava, Sinä Oleva, oi Sinä Olevainen!

Vetoan Sinuun, oi kaikkien Turva, oi kaikkien Suoja, oi Kaikkivarjeleva! Sinä Tyydyttävä, Sinä Parantava, Sinä Oleva, oi Sinä Olevainen!

Vetoan Sinuun, oi Sinä kaikkien Avustaja, oi Sinä kaikkien avuksi Kutsuma, oi Elvyttäjä! Sinä Tyydyttävä, Sinä Parantava, Sinä Oleva, oi Sinä Olevainen!

Vetoan Sinuun, oi Paljastaja, oi Hävittäjä, oi Kaikkein laupiain! Sinä Tyydyttävä, Sinä Parantava, Sinä Oleva, oi Sinä Olevainen!

Vetoan Sinuun, oi Sinä Sieluni, oi Sinä Rakastettuni, oi Sinä Uskoni! Sinä Tyydyttävä, Sinä Parantava, Sinä Oleva, oi Sinä Olevainen!

Vetoan Sinuun, oi janojen Sammuttaja, oi ylimaallinen Herra, oi Kaikkein kallein! Sinä Tyydyttävä, Sinä Parantava, Sinä Oleva, oi Sinä Olevainen!

Vetoan Sinuun, oi Suurin muistelus, oi Jaloin nimi, oi Muinaisin tie! Sinä Tyydyttävä, Sinä Parantava, Sinä Oleva, oi Sinä Olevainen!

Vetoan Sinuun, oi Kaikkein kiitetyin, oi Kaikkein pyhin, oi Pyhitetty! Sinä Tyydyttävä, Sinä Parantava, Sinä Oleva, oi Sinä Olevainen!

Vetoan Sinuun, oi Irrottaja, oi Neuvoja, oi Vapahtaja! Sinä Tyydyttävä, Sinä Parantava, Sinä Oleva, oi Sinä Olevainen!

Vetoan Sinuun, oi Ystävä, oi Lääkäri, oi Kiehtova! Sinä Tyydyttävä, Sinä Parantava, Sinä Oleva, oi Sinä Olevainen!

Vetoan Sinuun, oi Kirkkaus, oi Kauneus, oi Antelias! Sinä Tyydyttävä, Sinä Parantava, Sinä Oleva, oi Sinä Olevainen!

Vetoan Sinuun, oi Kaikkein luotetuin, oi Paras rakastaja, oi aamunkoin Herra! Sinä Tyydyttävä, Sinä Parantava, Sinä Oleva, oi Sinä Olevainen!

Vetoan Sinuun, oi Sytyttäjä, oi Kirkastaja, oi Mielihyvän tuoja! Sinä Tyydyttävä, Sinä Parantava, Sinä Oleva, oi Sinä Olevainen!

Vetoan Sinuun, oi anteliaisuuden Herra, oi Kaikkein myötätuntoisin, oi Kaikkein armeliain! Sinä Tyydyttävä, Sinä Parantava, Sinä Oleva, oi Sinä Olevainen!

Vetoan Sinuun, oi Pysyvä, oi Elämän antaja, oi Kaiken olevan lähde! Sinä Tyydyttävä, Sinä Parantava, Sinä Oleva, oi Sinä Olevainen!

Vetoan Sinuun, joka läpäiset kaiken, oi kaikkinäkevä Jumala, oi ilmaisun Herra! Sinä Tyydyttävä, Sinä Parantava, Sinä Oleva, oi Sinä Olevainen!

Vetoan Sinuun, oi Näkyvä joskin Kätketty, oi Näkymätön joskin Maineikas, oi kaikkien etsimä Tarkkailija! Sinä Tyydyttävä, Sinä Parantava, Sinä Oleva, oi Sinä Olevainen!

Vetoan Sinuun, oi Sinä, joka surmaat rakastavaiset, oi armon Herra pahantekijöille!

Oi Tyydyttäjä, minä vetoan Sinuun, oi Tyydyttäjä!

Oi Parantaja, minä vetoan Sinuun, oi Parantaja!

Oi Olija, minä vetoan Sinuun, oi Olija!

Sinä Alati oleva, oi Sinä Olevainen!

Pyhitetty olet Sinä, oi Jumalani! Rukoilen Sinua anteliaisuutesi kautta, jolla laupeutesi ja armosi portit avattiin selkoselleen ja jolla pyhyytesi temppeli asetettiin ikuisuuden valtaistuimelle, sekä armeliaisuutesi kautta, jolla kutsuit kaikki luodut lahjojesi ja antiesi pöydän ääreen, sekä armosi kautta, jolla Sinä sanallasi "aivan!" omassa itsessäsi vastasit kaikkien taivaassa ja maanpäällä olevien puolesta sillä hetkellä, kun herruutesi ja suuruutesi kävivät ilmi ¬ aamun koitteessa, kun valtiutesi mahti ilmaistiin. Ja edelleen rukoilen minä Sinua näiden kauneimpien nimien kautta, näiden jaloimpien ja ylhäisimpien ominaisuuksien kautta, ja kaikkein ylevöityneimmän muisteluksesi kautta sekä puhtaan ja tahrattoman kauneutesi kautta sekä kätketyimpään käytävääsi kätketyn valosi kautta sekä koettelemuksen peitteen aamuin ja illoin verhoaman nimesi kautta varjelemaan tämän siunatun muistion haltijaa ja sen lausujaa ja sen esiin ottajaa ja ketä tahansa, joka kulkee sen talon luona, jossa se on. Paranna Sinä sitten sen kautta jokainen sairas, vaivainen ja köyhä kaikista ahdingoista ja vaivoista, kaikista vastenmielisistä kärsimyksistä ja murheista ja johdata Sinä sen avulla jokaista, joka haluaa astua johdatuksesi polulle ja anteeksiantosi ja armosi väylille.

Sinä olet totisesti Voimakas, Kaikkiriittoisa, Parantava, Varjeleva, Antava, Myötätuntoinen, Kaikkiantelias, Kaikessa armelias.

#7594
- Bahá'u'lláh

 

Poismenneille

Hän on Jumala, ylistetty olkoon Hän, laupeuden ja anteliaisuuden Herra!

Ylistys olkoon Sinun, oi Jumalani, kaikkivaltias Herra. Todistan Sinun kaikkivaltiudestasi ja mahdistasi, Sinun yliherruudestasi ja laupeudestasi, Sinun armostasi ja voimastasi, Sinun olemassaolosi ainoudesta ja olemuksesi ykseydestä, Sinun pyhyydestäsi ja ylevöityneisyydestäsi olemassaolon maailman ja kaiken siinä olevan yläpuolella.

Oi Jumalani! Sinä näet minut irrottautuneena kaikesta paitsi Sinusta, pitäytyvän lujasti Sinuun ja kääntyvän anteliaisuutesi valtameren, suosiosi taivaan ja armosi Päiväntähden puoleen.

Herra! Todistan, että palvelijaasi olet pannut luottamuksesi, ja se on se henki, jolla olet antanut elämän maailmalle.

Pyydän Sinua Ilmoituksesi auringon loisteen nimeen armollisesti hyväksymään häneltä sen, mitä hän Sinun päivinäsi on saanut aikaan. Suo sitten, että hänet puettaisiin Sinun mielisuosiosi loistoon ja kaunistettaisiin Sinun hyväksynnälläsi.

Oi Herrani! Minä itse ja kaikki luodut tunnustamme Sinun mahtisi ja rukoilemme, että et torju luotasi tätä sielua, joka on kohonnut luoksesi, taivaalliseen olinpaikkaasi, Sinun ylevään paratiisiisi ja läheisyytesi tyyssijoille, oi Sinä, joka olet kaikkien ihmisten Herra!

Salli sitten, oi Jumalani, palvelijasi seurustella valittujesi, pyhiesi ja sanansaattajiesi kanssa taivaallisilla seuduilla, joita kynä ei voi kuvailla ja joista kieli ei voi kertoa.

Oi Herrani, köyhä on totisesti rientänyt rikkautesi valtakuntaan, muukalainen kotiinsa Sinun tykösi, janoon nääntyvä Sinun anteliaisuutesi taivaalliselle virralle. Älä kiellä häneltä, oi Herra, hänen osuuttansa armon juhla-ateriasta ja anteliaisuutesi suopeudesta. Sinä olet toden totta Kaikkivaltias, Armollinen, Kaikkiantelias.

Oi Jumalani, talletuksesi on luovutettu Sinulle takaisin. Sinun armoosi ja anteliaisuuteesi, jotka ovat käsittäneet maan ja taivaan valtakuntasi, kuuluu suoda tälle hiljan vastaanotetulle lahjojasi ja antejasi ja armosi puun hedelmiä. Voimallinen olet Sinä tekemään niin, kuin tahdot. Ei ole muuta Jumalaa kuin Sinä, Armollinen, Anteliain, Sääliväinen, Lahjoittaja, Armahtaja, Kallisarvoinen, Kaikkitietävä.

Todistan, oi Herrani, että olet velvoittanut ihmiset kunnioittamaan vieraitansa, ja se, joka on kohonnut luoksesi, on totisesti saavuttanut Sinut ja päässyt läheisyyteesi. Menettele hänen kanssaan armosi ja anteliaisuutesi mukaisesti. Kirkkautesi nimeen, tiedän varmasti, että et itse kieltäydy siitä, minkä olet määrännyt palvelijoillesi, etkä jätä osatta sitä, joka on tarttunut anteliaisuutesi nuoraan ja kohonnut rikkautesi päivänkoittoon.

Ei ole muuta Jumalaa kuin Sinä, Yksi, Ainoa, Voimallinen, Kaiken tietävä, Antelias.

#7570
- Bahá'u'lláh

 

Hän on Jumala!

Oi verraton Herra! Ylistetty olet Sinä tuon valon sytyttämisestä korkeuden väen valaisimessa, tuon uskollisuuden linnun johdattamisesta Abhá-valtakunnan pesään. Sinä olet yhdistänyt tuon kallisarvoisen joen mahtavaan mereen, Sinä olet palauttanut tuon kiirivän säteen Totuuden aurinkoon. Sinä olet vastaanottanut tuon etäisyyden vangin jälleennäkemisen puutarhaan ja opastanut sen, joka ikävöi katsoa Sinua läheisyydessäsi, kirkkaaseen valojen tyyssijaasi.

Sinä olet lempeän rakkauden Herra, Sinä olet kaipaavan sydämen perimmäinen päämäärä, Sinä olet marttyyrin sielun rakkain toive.

#7571
- `Abdu'l-Bahá

 

Oi Jumalani! Oi Sinä syntien anteeksi antaja, lahjojen jakaja, kärsimysten karkottaja!

Totisesti rukoilen Sinua suomaan synnit anteeksi niille, jotka ovat hyljänneet aineellisen asunsa ja nousseet henkiseen maailmaan.

Oi Herrani! Puhdista heidät rikkomuksista, karkota heidän murheensa ja muuta heidän pimeytensä valkeudeksi. Salli heidän astua onnen puutarhaan, puhdista heidät puhtaimmalla vedellä ja suo heidän katsella Sinun loistoasi ylväimmällä vuorella.

#7572
- `Abdu'l-Bahá

 

Oi Jumalani! Oi Jumalani! Totisesti Sinun palvelijasi, nöyränä jumalallisen ylimmyytesi majesteettiuden edessä ja mitättömänä ykseytesi ovella, on uskonut Sinuun ja Sinun säkeisiisi, todistanut sanastasi, on syttynyt rakkautesi tulesta, upottautunut tietosi valtameren syvyyksiin, on viehättynyt henkäyksistäsi, turvannut rukouksissansa Sinuun ja on vakuuttunut armahduksestasi ja anteeksiannostasi. Hän on hyljännyt tämän kuolevaisen elämän ja lentänyt kuolemattomuuden valtakuntaan kaivaten suosiota kohdata Sinut.

Oi Herra, kirkasta hänen asemansa, varjele häntä ylimmän armeliaisuutesi katoksessa, suo hänen astua Sinun kirkkautesi paratiisiin ja tee hänen olemuksensa kuolemattomaksi Sinun ylevässä ruusutarhassasi, että hän voisi sukeltaa valon mereen salaisuuksien maailmassa.

Totisesti Sinä olet Antelias, Voimallinen, Anteeksi antaja ja Lahjoittaja.

#7573
- `Abdu'l-Bahá

 

Oi sinä anteeksi antava Herra! Vaikka tietyt sielut päättivät elon päivät tietämättöminä, olivat vieraantuneita ja itsekkäitä, silti Sinun anteeksiantosi valtameri totisesti kykenee lunastamaan ja vapahtamaan syntiset yhdellä aallollansa. Sinä lunastat kenet tahtonetkin ja torjut kenet tahansa, jota et tahdo! Jos olet oikeudenmukainen, olemme kaikki syntisiä ja ansaitsemme tulla torjutuiksi, ja jos toimit armollisesti, jokainen syntinen puhdistetaan ja jokaisesta muukalaisesta tulee ystävä. Sen tähden anna anteeksi, armahda ja suo armosi kaikille. Sinä olet Anteeksi antaja, Valoa suova ja Sääliväinen.

#7574
- `Abdu'l-Bahá

 

Rahasto

Kaikkien Jumalan ystävien ... tulisi lahjoittaa mahdollisimman suuressa määrin, vaikka heidän lahjoituksensa olisi kuinka vaatimaton tahansa. Jumala ei rasita ketään sielua sen kykyä enempää. Tällaisten lahjoitusten on tultava kaikista keskuksista ja kaikilta uskovilta. ... Oi Jumalan ystävät! Olkaatte vakuuttuneet siitä, että näiden vastineena näistä lahjoituksista teidän viljelyksenne, työnne ja kaupankäyntinne siunataan moninaisin lisäyksin, oivallisin lahjoin ja antimin. Ken tekee yhden pyyteettömän teon, saa kymmenkertaisen palkkion. Ei ole epäilystäkään siitä, että elävä Herra runsaskätisesti vahvistaa niitä, jotka kuluttavat varallisuutensa Hänen polullansa.

Oi Jumala, minun Jumalani! Kirkasta tosi rakastajiesi katse ja tue heitä varman voiton enkeljoukoin. Tee heidän jalkansa varmoiksi suoralla polullasi ja ikiaikaisesta anteliaisuudestasi avaa heille siunaustesi portit, sillä he kuluttavat tielläsi sen, minkä Sinä olet heille suonut, puolustavat uskoasi, panevat luottamuksensa Sinun muistamiseesi, uhraavat sydämensä rakkaudesta Sinuun eivätkä pidä itsellään sitä, minkä omistavat palvoessaan kauneuttasi ja etsiessään tapoja miellyttää Sinua.

Oi Herrani! Säädä heille runsas osuus, määrätty korvaus ja varma palkkio.

Totisesti Sinä olet Ylläpitäjä, Auttaja, Jalomielinen, Aina lahjoittava.

#7575
- `Abdu'l-Bahá

 

Taipuminen Jumalan tahtoon

Korotettu olkoon Sinun nimesi, oi Herra minun Jumalani! Sinä olet Hän, jota kaikki palvovat ja joka ei palvo ketään, joka on kaiken Herra eikä ole kenenkään alamainen, joka tietää kaiken ja jota ei tunne kukaan. Tahdoit ihmisten tuntevan Sinut, siksi yhdellä lausumallasi sanalla loit luomakunnan ja muodostit maailmankaikkeuden. Ei ole muuta Jumalaa kuin Sinä, Muodostaja, Luoja, Kaikkivaltias, Kaikkein voimallisin.

Pyydän Sinua hartaasti tuon sanasi kautta, joka on loistanut tahtosi taivaanrannan yllä, että antaisit minun kyllikseni juoda niistä elävistä vesistä, joilla olet virvoittanut valittujesi sydäntä ja vahvistanut Sinua rakastavien sielua, että voisin aina ja kaikissa oloissa kääntää kasvoni kokonaan Sinun puoleesi.

Sinä olet voiman, kunnian ja anteliaisuuden Jumala. Ei ole muuta Jumalaa kuin Sinä, Ylin hallitsija, Kaikkein kirkkain, Kaiken tietävä.

#7576
- Bahá'u'lláh

 

Anon Sinua, oi Jumalani, ylhäisimmän Sanasi kautta, jonka olet määrännyt kaikille Sinun valtakunnassasi oleville jumalalliseksi eliksiiriksi, jonka voimasta ihmiselon epäpuhdas metalli on muuttunut puhtaimmaksi kullaksi, oi Sinä, jonka käsissä ovat niin näkyväiset kuin näkymättömät valtakunnat, määräämään, että valintani vastaisi Sinun valintaasi ja toiveeni Sinun toivettasi, että voisin täydelleen tyytyä siihen, mitä Sinä haluat, ja olla täysin tyytyväinen siihen, minkä Sinä olet minulle anteliaisuudestasi ja suosiostasi tarkoittanut. Voimallinen olet Sinä tekemään niin, kuin Sinä haluat. Sinä totisesti olet kaikkein Kirkkain, Kaikkiviisas.

#11240
- Bahá'u'lláh

 

Sano: Jumala tyydyttää kaiken yli kaiken, eikä taivaissa eikä maan päällä tyydytä mikään paitsi Jumala. Totisesti Hän itsessään on Tietäjä, Ylläpitäjä, Kaikkivaltias.

#7577
- The Báb

 

Uskon kädet

Valkeus ja kirkkaus, tervehdys ja ylistys olkoot Hänen asiansa kätten päällä, joiden kautta on järkkymättömyyden valo loistanut ja tuotu julki totuus, että valta valita on Jumalan, Voimallisen, Mahtavan, Rajoittamattoman, jonka kautta anteliaisuuden meri on hyökynyt ja Jumalan, ihmiskunnan Herran, armollisten suosionosoitusten tuoksu levinnyt. Me rukoilemme Häntä ¬ ylistetty olkoon Hän ¬ varjelemaan heitä joukkojensa väkevyydellä, suojelemaan heitä valtansa mahdilla ja auttamaan heitä ehtymättömällä voimallansa, joka vallitsee kaikkea luotua. Yliherruus on Jumalan, taivasten Luojan ja nimien valtakunnan Herran.

#7578
- Bahá'u'lláh

 

Yhdeksäntoista päivän juhla

Teidän tulee jatkaa yhdeksäntoista päivän juhlan viettämistä. Se on hyvin tärkeää, se on erittäin hyvä. Mutta kun saavutte kokouksiin, ennen kuin astutte sisään, vapauttakaa itsenne kaikesta, mitä on sydämessänne, vapauttakaa ajatuksenne ja mielenne kaikesta paitsi Jumalasta ja puhukaa sydämellenne. Että kaikki voisivat tehdä siitä rakkauden kokouksen, tehdä siitä valaistumisen lähteen, tehdä siitä sydämiä viehättävän kokouksen, ympäröidä tämän kokouksen korkeuden väen valolla, niin että olisitte kokoontuneina mitä suurimmassa rakkaudessa.

Oi Jumala! Karkota kaikki epäsovun aiheet ja valmista meille kaikkea, mikä saa aikaan ykseyttä ja sopusointua! Oi Jumala! Leyhytä yllemme taivaallista sulotuoksua ja muuta tämä kokous taivaalliseksi kokoukseksi! Suo meille kaikki hyöty ja kaikki ravinto. Valmista meille rakkauden ravintoa! Anna meille tiedon ravintoa! Suo meille taivaallisen valaistumisen ravintoa!

Sydämessänne muistakaa nämä asiat ja sitten käykää ykseyden juhlaan.

Teistä jokaisen on mietittävä, kuinka tehdä onnellisiksi ja tyytyväisiksi muut kokouksenne osanottajat, ja jokaisen on pidettävä muita läsnä olevia itseään parempina ja suurempina, ja jokaisen on pidettävä itseään muita vähäisempänä. Tietäkää heidän asemansa olevan korkea ja ajatelkaa omaa asemaanne alhaisena. Jos toimitte ja elätte näiden käskyjen mukaisesti, varmuudella tietäkää, että totisesti tuo juhla on taivaallinen ravinto. Tuo illallinen on "Herran ehtoollinen"! Minä olen tuon kokouksen palvelija.

#7598
- `Abdu'l-Bahá

 

Ylistys ja kiitollisuus

Ylistetty olkoon Sinun nimesi, oi Herra minun Jumalani! Todistan, että olit kätketty Aarre kietoutuneena ikimuistoiseen olevaisuuteesi ja selittämätön Mysteeri verhoutuneena omaan ydinolemukseesi. Toivoen ilmaisevasi itsesi kutsuit olevaisuuteen suuremmat ja pienemmät maailmat ja kaikkien luotujesi yläpuolelle nostit Ihmisen ja teit Hänet molempien näiden maailmojen merkiksi, oi Sinä, joka olet meidän Herramme, Kaikkein sääliväisin!

Sinä kohotit Hänet istumaan valtaistuimellasi luomakuntasi kaiken kansan edessä. Sinä teit Hänet kykeneväksi paljastamaan Sinun mysteerisi ja loistamaan innoituksesi ja ilmoituksesi valolla sekä ilmentämään Sinun nimiäsi ja ominaisuuksiasi. Hänen kauttaan Sinä koristit luomakuntasi kirjan johdatuksen, oi Sinä, joka olet itse muodostamasi maailmankaikkeuden Hallitsija!

#7579
- Bahá'u'lláh

 

Occasional

Bábin syntymän vuosipäivä

(Bábin syntymän vuosipäivä vietetään 20. lokakuuta.)

Kaikki ylistys olkoon Sinulle, oi Jumalani, siitä, että olet kaunistanut maailman aamunkoiton loistolla sen yön jälkeen, jona syntyi Hän, joka oli airuena Sinun ylimaallisen valtiutesi ilmaisijalle, Sinun jumalallisen olemuksesi päivänkoitolle ja Sinun ylimmän herrautesi ilmoitukselle. Rukoilen Sinua, oi taivasten Luoja ja nimien Muodostaja, armollisesti auttamaan niitä, jotka ovat etsineet suojaa yltäkylläisen armeliaisuutesi siimeksestä ja korottaneet äänensä maailman kansojen keskuudessa ylistääkseen Sinun nimeäsi.

Oi Jumalani! Sinä näet kaiken ihmiskunnan Herran Kaikkein mahtavimpaan vankilaansa suljettuna kutsuvan ääneen nimeäsi, katsovan kasvoihisi ja julistavan sitä, mikä on hurmannut ilmoituksen ja luomisen valtakuntiesi asukkaat. Oi Jumalani! Näen oman itseni vankina palvelijoittesi käsissä, silti yliherruutesi valo ja ilmoitustesi voittamaton voima loistavat säteilevästi Hänen kasvoiltansa tehden kaikille mahdolliseksi tietää varmasti, että Sinä olet Jumala ja että ei ole ketään muuta Jumalaa kuin Sinä. Ei voimallisten voima voi Sinua lannistaa eikä hallitsijain ylemmyys Sinua vallita. Sinä teet, mitä ikinä tahdot, kaikki luodut käsittävällä yliherruudellasi ja säädät, mitä mielit, koko luomakuntaa hallitsevan käskysi mahdilla.

Minä pyydän Sinua hartaasti ilmaisijasi kirkkauden kautta ja mahtisi, yliherruutesi ja ylevyytesi kautta, että saatat voitokkaiksi ne, jotka ovat nousseet palvelemaan Sinua, jotka ovat auttaneet asiaasi ja nöyrtyneet kasvojesi valon loisteen edessä. Tee sitten heidät, oi Jumalani, vihollisiasi väkevämmiksi ja suo heidän olla horjumattomia palveluksessasi, jotta heidän kauttaan valtiutesi todisteet voidaan näyttää toteen kaikkialla valtakunnissasi ja ehtymättömän voimasi osoitukset tuoda ilmi maissasi. Sinä totisesti olet voimallinen tekemään, mitä tahdot. Ei ole muuta Jumalaa kuin Sinä, Apu hädässä, Itseoleva.

Tämä loistokas muistio on ilmaistu Hänen syntymänsä vuosipäivänä, että voisit lausua sitä nöyryyden ja hartauden hengessä ja antaa kiitosta Herrallesi, Kaiken tietävälle, Kaiken tuntevalle. Tee kaikkesi palvellaksesi Jumalaa, että sinusta tulisi esiin se, mikä tekee muistostasi kuolemattoman Hänen kirkkaassa ja ylevässä taivaassansa.

Sano: Ylistetty olet Sinä, oi Jumalani! Pyydän Sinua hartaasti merkkiesi sarastuspaikan ja selvien näyttöjesi ilmaisijan kautta suomaan, että voin kaikissa oloissa pitää tiukasti kiinni rakastavan kaitselmuksesi nuorasta ja tarttua lujasti jalomielisyytesi helmaan. Lue minut sitten niihin, joita maailman muutokset ja sattumukset eivät ole voineet pidättää palvelemasta Sinua ja olemasta uskollinen Sinulle, joita ihmisten ankara hyökkäys on ollut voimaton estämään kiittämästä nimeäsi ja lausumasta ylistystäsi. Armollisesti auta minua, oi Herrani, tekemään, mitä ikinä Sinä rakastat ja halajat. Tee minut sitten kykeneväksi toteuttamaan se, mikä ylevöittää Sinun nimeäsi ja sytyttää rakkautesi tulen ilmiliekkiin.

Sinä olet toden totta Anteeksi antava, Antelias.

#7591
- The Báb

 

Kaikkein ylevimmälle lehvälle

Alkuhenki, jonka kautta kaikki henget ilmaistiin, ja alkuvalo, jonka kautta kaikki valot ovat loistaneet, levätkööt ylläsi, oi Kaikkein ylevin lehvä, joka olet mainittu purppuraisessa kirjassa! Sinä olet se, jonka Jumala loi nousemaan ja palvelemaan omaa itseään ja asiansa ilmaisijaa ja merkkiensä päivänkoittoa ja käskyjensä lähdettä: ja niin Hän sinua auttoi, että sinä käännyit koko olemuksellasi Hänen puoleensa silloin, kun Hänen palvelijansa ja palvelijattarensa olivat kääntyneet pois Hänen kasvoistansa. ... Onnellinen olet sinä, oi Minun palvelijattareni ja lehväni, joka olet mainittu kirjassani ja jonka Kirkkauden kynäni on kirjannut kääröihini ja muistioihini. ... Riemuitse tänä hetkenä kaikkein ylevimmästä asemasta ja kaikkein korkeimmasta paratiisista ja Abhán taivaanrannasta, sillä Hän, joka on nimien Herra, on sinua muistanut. Me todistamme, että sinä saavutit kaiken hyvän ja että Jumala on sinut korottanut, että kaikki kunnia ja kirkkaus kiersivät sinua.

#7608
- Bahá'u'lláh

 

Oi Navváb! ... Oi lehvä, joka on versonut Minun puustani ja ollut Minun kumppanini! Olkoot ylläsi kirkkauteni ja laupeuteni ja armeliaisuuteni, joka on ylittänyt kaikki olennot. Me kuulutamme sinulle sen, mikä ilahduttaa silmääsi ja rauhoittaa sieluasi ja riemastuttaa sydäntäsi. Totisesti Herrasi on Sääliväinen, Kaikkiantelias. Jumala on ollut ja on oleva sinuun mieltynyt ja on poiminut sinut omakseen ja valinnut sinut palvelijatartensa joukosta palvelemaan itseään ja on tehnyt sinusta Henkilönsä kumppanin päiväsaikaan ja yön hetkenä.

Kuule Minua vielä kerran ... Jumala on sinuun mielistynyt armonsa osoituksena ja armeliaisuutensa merkkinä. Hän on tehnyt sinusta kumppaninsa jokaisessa maailmoistansa ja ravinnut sinua kohtaamisellaan ja läsnäolollaan, niin kauan kuin Hänen nimensä ja muistamisensa ja valtakuntansa ja herruutensa ovat kestävä. Onnellinen on se palvelijatar, joka on maininnut sinut ja tavoitellut mielisuosiotasi ja nöyrtynyt edessäsi ja pitänyt lujasti kiinni rakkautesi nuorasta. Voi sitä, joka kieltää ylevän asemasi ja ne asiat, jotka sinulle on säätänyt Jumala, kaikkien nimien Herra, ja sitä, joka on kääntynyt pois sinusta ja kieltänyt asemasi Jumalan, mahtavan valtaistuimen Herran, edessä.

Oi uskolliset! ... Mikäli vierailette loistavan Kumppanin luo ylenneen Kaikkein ylevimmän lehvän leposijalla, seiskäätte ja sanokaa: "Tervehdys ja siunaus ja kirkkaus sinulle, oi Pyhä lehvä, joka olet versonut jumalallisesta Lootuspuusta! Todistan, että sinä olet uskonut Jumalaan ja Hänen merkkeihinsä ja vastannut Hänen kutsuunsa ja kääntynyt Hänen puoleensa ja pitänyt kiinni Hänen nuorastansa ja tarttunut Hänen armonsa helmaan ja paennut kodistasi Hänen polullansa ja valinnut elämän muukalaisena rakkaudesta Hänen läsnäoloonsa, ja kaivatessasi palvella Häntä. Olkoon Jumala armelias sille, joka vetäytyy sinua lähelle ja muistaa sinua niistä asioista, jotka Minun kynäni on tuonut julki tässä kaikkein korkeimmassa asemassa. Me rukoilemme Jumalaa, että Hän antaisi meille anteeksi ja antaisi anteeksi niille, jotka ovat kääntyneet sinun puoleesi, ja soisi heille heidän toiveensa ja lahjoittaisi heille ihmeisestä armostansa, mitä he ikinä halajavat. Hän totisesti on Antelias, Jalomielinen. Ylistys olkoon Jumalalle, Hänelle joka on kaikkien maailmojen Kaivattu ja kaikkien Hänet tunnustavien Rakastettu."

#7609
- Bahá'u'lláh

 

Korkeimmalle pyhälle lehvälle

Hän on ikuinen! Tämä on todistukseni hänestä, joka on kuullut ääneni ja vetäytynyt Minua lähelle. Totisesti hän on lehvä, joka on versonut tästä ennalta olevasta Juuresta. Hän on ilmaissut itsensä Minun nimessäni ja maistanut pyhän, ihmeisen mielisuosioni ihania tuoksuja. Kerran annoimme hänen juoda hunajaiselta Suultani, toisen kerran sallimme hänen siemaista Minun mahtavasta ja hohtavasta Kawtharistani. Levätkööt nimeni kirkkaus ja loistavan viittani tuoksu hänen yllään.

Olkoot nämä ylevät sanat rakkauslaulusi Bahán puussa, oi sinä kaikkein pyhin ja loistokkain lehvä: "Jumala, jonka rinnalla ei ole mitään muuta Jumalaa, tämän ja tulevan maailman Herra!" Totisesti Me olemme korottanut sinut arvossa yhdeksi sukupuolesi huomattavimmista edustajista ja suonut sinulle esikartanossani aseman, jota yksikään nainen ei ole ylittänyt. Täten Me olemme sinua suosinut ja nostanut sinut muiden yläpuolelle armon merkkinä Häneltä, joka on korkeuden valtaistuimen ja maanpiirin Herra. Me olemme luonut silmäsi näkemään kasvojeni valon, korvasi kuulemaan sanojeni sävelmän, ruumiisi osoittamaan kunnioitusta valtaistuimeni edessä. Lausu siis kiitosta Jumalalle, sinun Herrallesi, kaiken maailman Herralle.

Kuinka korkea onkaan Sadratu'l-Muntahán todistus lehvästänsä, kuinka ylevä Elämän puun lausunto hedelmästänsä! Minun muisteloni hänestä on levittänyt myskin kyllästämää tuoksua, hyvin on sen, joka on sitä henkäissyt ja huudahtanut: "Kaikki ylistys olkoon Sinulle, oi Jumala, Herrani kaikkein kirkkain!" Miten suloista olosi tykönäni, miten suloista katsoa kasvoihisi suodakseni sinulle laupeuttani, suosiakseni sinua lempeällä huolenpidollani, mainitakseni sinut tässä muistiossani – muistiossa, jonka olen säätänyt osoituksena kätketystä ja näkyvästä armostani sinua kohtaan.

#7605
- Bahá'u'lláh

 

Rakas ja syvästi henkinen sisar! Aamuin ja illoin, äärimmäisen palavasti ja nöyrästi anon jumalallisella kynnyksellä ja lausun tämän rukoukseni:

Suo, oi Sinä Jumalani, Sääliväinen, pyhyytesi suloisten tuulahdusten lohduttaa tätä puhdasta ja siunattua Lehvää ja rakastavan huolenpitosi ja armeliaisuutesi elähdyttävän tuulenhengen vahvistaa häntä. Voimista hänen henkeänsä valtakuntasi merkein ja ilahduta hänen sieluansa iankaikkisen valtasi todistuksin. Lohduta, oi Jumalani, hänen surullista sydäntänsä kasvojesi muistelolla, perehdytä hänet kätkettyihin salaisuuksiisi ja innoita häntä taivaallisen valosi ilmaistulla loistolla. Monet ovat hänen murheensa ja äärimmäisen raskas hänen ahdinkonsa. Anna hänelle alati vahvistavan armosi suosio ja jokaisella ohikiitävällä hetkellä suo anteliaisuutesi siunaus. Hänen toiveensa ja odotuksensa ovat keskittyneet Sinuun, avaa hänen kasvojensa eteen laupeutesi portit ja ohjaa hänet ihmeisen hyväntahtoisuutesi teille. Sinä olet Jalomielinen, Kaikkirakastava, Vahvistaja, Kaikkiantelias! ...

#7606
- `Abdu'l-Bahá

 

Naw-Rúz

Ylistetty olet Sinä, oi Jumalani, että olet määrännyt Naw-Rúzin juhlapyhäksi niille, jotka ovat noudattaneet paastoa rakkaudesta Sinuun ja pysytelleet erillään kaikesta, mikä ei ole Sinulle mieleen. Suo, oi Herrani, että Sinun rakkautesi tuli ja säätämäsi paastoamisen synnyttämä kuumuus sytyttäisivät heidät asiassasi ja valtaisivat heidän mielensä, niin että he aina ylistäisivät ja muistelisivat Sinua.

Koska olet kaunistanut heidät, oi Herrani, säätämäsi paaston koristein, kaunista heidät myös hyväksymisesi koristein armostasi ja anteliaasta suopeudestasi, sillä ihmisten teot ovat kaikki riippuvaisia Sinun mielisuosiostasi ja sidoksissa Sinun käskyysi. Jos Sinä pitäisit paaston rikkonutta sen pitäneenä, niin luettaisiin sellainen ihminen niihin, jotka ovat ikuisesti noudattaneet paastoa. Jos taas katsoisit paastoa noudattaneen sen rikkoneeksi, niin tuo ihminen luettaisiin niihin, jotka ovat aiheuttaneet Sinun ilmoituksesi viitan tahrautumisen pölyyn ja jotka on karkotettu kauas tämän elävän lähteen kristallinkirkkaan veden ääreltä.

Sinä olet se, jonka avulla on kohotettu tunnus "kiitettävät ovat Sinun tekosi" ja avattu viiri "Sinun käskyjäsi noudatetaan". Ilmoita palvelijoillesi, oi Jumalani, tämä asemasi, että he tulisivat tietoisiksi siitä, että kaiken oivallisuus johtuu Sinun käskystäsi ja Sinun sanastasi ja jokaisen teon arvo riipuu antamastasi luvasta ja hyvästä tahdostasi, ja että he huomaisivat ihmisten tekojen ohjasten olevan Sinun hyväksyntäsi ja käskysi vallassa. Ilmoita tämä heille, jotta mikään ei sulkisi heitä pois kauneudestasi näinä päivinä, jolloin Kristus huudahtaa: "Kaikki valta on Sinun, oi Sinä hengen isä " ja Sinun ystäväsi julistaa: "Kunnia olkoon Sinulle, oi Sinä Kaikkein rakastetuin, että olet paljastanut kauneutesi ja antanut valittujesi osaksi sellaista, mikä saa heidät pääsemään Kaikkein korkeimman nimesi ilmaisemisen istuimen tykö, jonka vuoksi kaikki kansat ovat vaikeroineet lukuun ottamatta niitä, jotka ovat irrottautuneet kaikesta muusta paitsi Sinusta ja suunnanneet kohti Häntä, joka on Sinun itsesi ilmaisija ja ominaisuuksiesi ilmentymä."

Hän, joka on Sinun Oksasi, ja kaikki Sinun seuralaisesi, oi Herrani, ovat tänä päivänä lopettaneet paastonsa noudatettuaan sitä Sinun esikartanosi läheisyydessä innokkaina tuottamaan Sinulle mielihyvää. Suo Hänelle ja heille sekä kaikille niille, jotka noina päivinä ovat tulleet läheisyyteesi, kaikkea sitä hyvää, minkä olet kirjassasi tarkoittanut. Varusta heidät sitten sillä, mikä hyödyttää heitä sekä tässä että tulevassa elämässä.

Sinä olet toden totta Kaikkitietävä, Kaikkiviisas.

#7589
- Bahá'u'lláh

 

Oi Herra, minun Herrani!

Tämä on päivä, jonka Sinun Pyhä kielesi ja Kirkkauden kynäsi on pyhittänyt ja tehnyt siitä taivaallisten siunausten sekä jumalallisen laupeuden ja suosion päivän. Olet kunnioittanut sitä antimillasi, suonut sille armosi, kietonut sen kirkkauteesi ja tehnyt siitä ilon ja riemun päivän niille, jotka ovat kääntyneet Sinun jumalallisen ilmoituksesi puoleen, niin että sydämet siitä ilahtuisivat, että onnellisuuden säteily valaisisi niiden elämää, jotka muistavat kirkkautesi ilmaisun Sinun pyhällä vuorellasi.

Pyhitä se, oi Herra, armollasi ja tee siitä ilon ja siunauksen päivä rakastetuillesi, jotka ovat pysyneet lujina ja horjumattomina Sinun liitossasi, ystävillesi, jotka ovat laulaneet Sinun ylistystäsi, ja erityisesti tälle palvelijallesi, joka on kääntänyt kasvonsa pyhän valtakuntasi puoleen, anonut Sinun mahtisi ja valtasi kirkkautta, kiertänyt Sinun suuruutesi valtaistuinta ja kumartunut maahan Sinun jumalallisen armeliaisuutesi kynnyksellä.

Sinä olet Armollinen, Antelias, Kaikkein armeliain.

#7590
- `Abdu'l-Bahá

 

Paasto

Rukoilen Sinua, oi Jumalani, mahtavan merkkisi kautta ja ihmisten keskuudessa ilmaistun armosi kautta, että et viskaa minua syrjään läsnäolosi kaupungin portilta etkä petä niitä toiveita, jotka olen asettanut armosi ilmauksiin luotujesi joukossa. Oi Jumalani, Sinä näet minun pitäytyvän Nimeesi, Kaikkein pyhimpään, Kaikkein hohtavimpaan, Kaikkein mahtavimpaan, Kaikkein korkeimpaan, Kaikkein ylevimpään, Kaikkein kirkkaimpaan, ja tarrautuvan sen kaavun helmaan, johon ovat tarttuneet kaikki tässä maailmassa ja tulevassa maailmassa.

Rukoilen Sinua, oi Jumalani, kaikkein ihanimman äänesi kautta ja ylevimmän sanasi kautta, että vedät minut yhä lähemmäksi ovesi kynnystä etkä salli minun pysytellä etäällä armeliaisuutesi siimeksestä ja anteliaisuutesi katoksesta. Oi Jumalani, Sinä näet minun pitäytyvän Nimeesi, Kaikkein pyhimpään, Kaikkein hohtavimpaan, Kaikkein mahtavimpaan, Kaikkein korkeimpaan, Kaikkein ylevimpään, Kaikkein kirkkaimpaan, ja tarrautuvan sen kaavun helmaan, johon ovat tarttuneet kaikki tässä maailmassa ja tulevassa maailmassa.

Rukoilen Sinua, oi Jumalani, hohtavan otsasi loiston kautta ja kasvojesi valon kirkkauden kautta, joka säteilee kaikkein korkeimmalta taivaanrannalta, että hurmaat minut asusi tuoksulla ja juotat minulle ilmaisusi valioviiniä. Oi Jumalani, Sinä näet minun pitäytyvän Nimeesi, Kaikkein pyhimpään, Kaikkein hohtavimpaan, Kaikkein mahtavimpaan, Kaikkein korkeimpaan, Kaikkein ylevimpään, Kaikkein kirkkaimpaan, ja tarrautuvan sen kaavun helmaan, johon ovat tarttuneet kaikki tässä maailmassa ja tulevassa maailmassa.

Rukoilen Sinua, oi Jumalani, hiustesi kautta, jotka liikkuvat kasvojesi editse aivan kuin ylevin kynäsi liikkuu muistioittesi sivujen ylitse valaen kätkettyjen merkitysten myskintuoksua luomakuntasi ylle, että ryhdistät minut niin palvelemaan asiaasi, että en peräänny enkä lannistu niiden vihjailuista, jotka ovat pilkanneet merkkejäsi ja kääntyneet pois kasvoistasi. Oi Jumalani, Sinä näet minun pitäytyvän Nimeesi, Kaikkein pyhimpään, Kaikkein hohtavimpaan, Kaikkein mahtavimpaan, Kaikkein korkeimpaan, Kaikkein ylevimpään, Kaikkein kirkkaimpaan, ja tarrautuvan sen kaavun helmaan, johon ovat tarttuneet kaikki tässä maailmassa ja tulevassa maailmassa.

Rukoilen Sinua, oi Jumalani, nimesi kautta, jonka olet tehnyt Nimien kuninkaaksi ja josta kaikki taivaassa ja kaikki maan päällä ovat hurmioituneet, että annat minulle kyvyn katsella Kauneutesi päiväntähteä ja että varustat minut ilmaisusi viinillä. Oi Jumalani, Sinä näet minun pitäytyvän Nimeesi, Kaikkein pyhimpään, Kaikkein hohtavimpaan, Kaikkein mahtavimpaan, Kaikkein korkeimpaan, Kaikkein ylevimpään, Kaikkein kirkkaimpaan, ja tarrautuvan sen kaavun helmaan, johon ovat tarttuneet kaikki tässä maailmassa ja tulevassa maailmassa.

Rukoilen Sinua, oi Jumalani, ylväimmillä huipuilla olevan majesteettiutesi pyhätön kautta ja korkeimmilla kukkuloilla kaareutuvan ilmoituksesi kirjokannen kautta, että armollisesti autat minua tekemään sitä, minkä tahtosi on mielinyt ja tarkoituksesi ilmentänyt. Oi Jumalani, Sinä näet minun pitäytyvän Nimeesi, Kaikkein pyhimpään, Kaikkein hohtavimpaan, Kaikkein mahtavimpaan, Kaikkein korkeimpaan, Kaikkein ylevimpään, Kaikkein kirkkaimpaan, ja tarrautuvan sen kaavun helmaan, johon ovat tarttuneet kaikki tässä maailmassa ja tulevassa maailmassa.

Rukoilen Sinua, oi Jumalani, kauneutesi kautta, joka säteilee ikuisuuden taivaanrannan yllä – kauneuden, jonka edessä heti sen ilmaistua itsensä kauneuden valtakunta kumartuu palvomaan ylistäen sitä helkkyvin sävelin, että suot minun kuolla kaikelle, minkä omistan, ja elää kaikelle, mikä ikinä Sinulle kuuluu. Oi Jumalani, Sinä näet minun pitäytyvän Nimeesi, Kaikkein pyhimpään, Kaikkein hohtavimpaan, Kaikkein mahtavimpaan, Kaikkein korkeimpaan, Kaikkein ylevimpään, Kaikkein kirkkaimpaan, ja tarrautuvan sen kaavun helmaan, johon ovat tarttuneet kaikki tässä maailmassa ja tulevassa maailmassa.

Rukoilen Sinua, oi Jumalani, rakastetun nimesi ilmaisijan kautta, joka sai rakastajiesi sydämet pakahtumaan ja kaikkien maan päällä asuvien sielut kohoamaan korkeuteen, että autat minua muistamaan Sinua luotujesi joukossa ja ylistämään Sinua kansasi keskuudessa. Oi Jumalani, Sinä näet minun pitäytyvän Nimeesi, Kaikkein pyhimpään, Kaikkein hohtavimpaan, Kaikkein mahtavimpaan, Kaikkein korkeimpaan, Kaikkein ylevimpään, Kaikkein kirkkaimpaan, ja tarrautuvan sen kaavun helmaan, johon ovat tarttuneet kaikki tässä maailmassa ja tulevassa maailmassa.

Rukoilen Sinua, oi Jumalani, jumalallisen Lootuspuun havinan kautta ja nimiesi valtakunnassa henkäilevän ilmaisusi kuiskinnan kautta, että loitonnat minut kauas kaikesta, mitä ikinä Sinun tahtosi kammoaa, ja vedät minut lähelle sitä asemaa, josta Hän, joka on Sinun merkkiesi päivänkoitto, on kiirinyt esiin. Oi Jumalani, Sinä näet minun pitäytyvän Nimeesi, Kaikkein pyhimpään, Kaikkein hohtavimpaan, Kaikkein mahtavimpaan, Kaikkein korkeimpaan, Kaikkein ylevimpään, Kaikkein kirkkaimpaan, ja tarrautuvan sen kaavun helmaan, johon ovat tarttuneet kaikki tässä maailmassa ja tulevassa maailmassa.

Rukoilen Sinua, oi Jumalani, sen kirjaimen kautta, joka heti tahtosi suusta kirvottuaan on saanut valtameret hyökymään ja tuulet puhaltamaan ja hedelmät ilmaantumaan ja puut työntymään esiin ja jäänteet katoamaan ja kaikki verhot repeämään ja Sinulle pyhittäytyneet kiiruhtamaan Herransa, Kahlitsemattoman kasvojen valoon, että teet minulle tiettäväksi sen, mikä oli salattuna tietosi aarteistoihin ja kätkettynä viisautesi kammioihin. Oi Jumalani, Sinä näet minun pitäytyvän Nimeesi, Kaikkein pyhimpään, Kaikkein hohtavimpaan, Kaikkein mahtavimpaan, Kaikkein korkeimpaan, Kaikkein ylevimpään, Kaikkein kirkkaimpaan, ja tarrautuvan sen kaavun helmaan, johon ovat tarttuneet kaikki tässä maailmassa ja tulevassa maailmassa.

Rukoilen Sinua, oi Jumalani, rakkautesi tulen kautta, joka karkotti unen valittujesi ja rakastettujesi silmistä, ja heidän Sinulle aamunkoiton hetkellä osoittamansa muistamisen ja ylistyksen kautta, että luet minut niihin, jotka ovat saavuttaneet sen, minkä Sinä olet kirjassasi alas lähettänyt ja tahtosi kautta ilmi saattanut. Oi Jumalani, Sinä näet minun pitäytyvän Nimeesi, Kaikkein pyhimpään, Kaikkein hohtavimpaan, Kaikkein mahtavimpaan, Kaikkein korkeimpaan, Kaikkein ylevimpään, Kaikkein kirkkaimpaan, ja tarrautuvan sen kaavun helmaan, johon ovat tarttuneet kaikki tässä maailmassa ja tulevassa maailmassa.

Rukoilen Sinua, oi Jumalani, kasvojesi valon kautta, joka ajoi Sinua lähellä olevat kohtaamaan säädöksesi vasamat ja Sinulle pyhittäytyneet uhmaamaan vihollistesi miekkoja Sinun polullasi, että kirjaat minulle Ylevimmällä kynälläsi sen, minkä olet kirjannut uskotuillesi ja valituillesi. Oi Jumalani, Sinä näet minun pitäytyvän Nimeesi, Kaikkein pyhimpään, Kaikkein hohtavimpaan, Kaikkein mahtavimpaan, Kaikkein korkeimpaan, Kaikkein ylevimpään, Kaikkein kirkkaimpaan, ja tarrautuvan sen kaavun helmaan, johon ovat tarttuneet kaikki tässä maailmassa ja tulevassa maailmassa.

Rukoilen Sinua, oi Jumalani, nimesi kautta, jonka välityksellä olet kuullut rakastajiesi kutsun ja Sinua kaipaavien huokaukset ja Sinuun yhteydessä olevien huudon ja Sinulle pyhittäytyneiden vaikerruksen ja jonka välityksellä olet täyttänyt Sinuun toivonsa asettaneiden toiveet ja armostasi ja suopeudestasi suonut heille heidän halajamansa, ja nimesi kautta, jonka välityksellä anteeksiannon valtameri hyökyi kasvojesi edessä ja anteliaisuutesi pilvet virvoittivat sateellansa palvelijoitasi, että kirjaat jokaiselle Sinun puoleesi kääntyneelle ja määräämääsi paastoa noudattaneelle niille säädetyn hyvityksen, jotka eivät puhu muuten kuin Sinun luvallasi ja jotka hylkäsivät kaiken omistamansa Sinun polullasi ja rakkaudesta Sinuun.

Rukoilen Sinua, oi Jumalani, oman itsesi kautta ja merkkiesi ja selvien todisteittesi kautta ja Kauneutesi päiväntähden säteilevän valon ja oksiesi kautta, että pyyhit pois niiden rikkomukset, jotka ovat tiukasti pitäytyneet lakeihisi ja noudattaneet sitä, minkä Sinä olet heille kirjassasi määrännyt. Oi Jumalani, Sinä näet minun pitäytyvän Nimeesi, Kaikkein pyhimpään, Kaikkein hohtavimpaan, Kaikkein mahtavimpaan, Kaikkein korkeimpaan, Kaikkein ylevimpään, Kaikkein kirkkaimpaan, ja tarrautuvan sen kaavun helmaan, johon ovat tarttuneet kaikki tässä maailmassa ja tulevassa maailmassa.

#7587
- Bahá'u'lláh

 

Nämä ovat ne päivät, oi Jumalani, joina olet velvoittanut palvelijasi noudattamaan paastoa. Sen kautta kaunistit luoduillesi ilmaistun lakiesi kirjan esipuheen ja katoit esille käskyjesi kätköt kaikkien taivaassasi ja kaikkien maasi päällä olevien nähtäville. Olet varustanut näiden päivien jokaisen hetken erityisellä hyveellä, joka on tutkimaton kaikille paitsi Sinulle, jonka tietämys käsittää kaikki luodut asiat. Sinä olet myös myöntänyt jokaiselle sielulle osan tästä hyveestä säädöksesi muistion ja lopullisen tuomiovaltasi kirjoitusten mukaisesti. Jokaisen lehden näistä kirjoista ja kirjoituksista olet lisäksi osoittanut kullekin maan kansoista ja sukukunnista.

Kiihkeille rakastajillesi Sinä olet säädöksesi mukaisesti varannut aina päivän kajastaessa muistelemisesi maljan, oi Sinä, joka olet hallitsijain Hallitsija! Nämä ovat niitä, jotka ovat niin humaltuneet moninaisen viisautesi viinistä, että he jättävät vuoteensa kaipuussaan veisata kiitostasi ja ylistää hyveitäsi ja pakenevat unta innossaan päästä tykösi ja nauttia anteliaisuudestasi. Heidän silmänsä ovat kaikkina aikoina kohdistuneet laupeutesi Päivänkoiton puoleen ja heidän kasvonsa kääntyneet innoituksesi Lähdettä kohti. Anna siis armeliaisuutesi pilvistä sataa meidän päällemme ja heidän päälleen sitä, mikä sopii anteliaisuutesi ja armosi taivaalle.

Kiitetty olkoon Sinun nimesi, oi Jumalani! Tämä on hetki, jona olet aukaissut antisi ovet luotujesi kasvojen edessä ja avannut selkoselleen laupeutesi portit kaikille maankamarasi asukkaille. Rukoilen Sinua kaikkien niiden kautta, joiden veri on vuotanut Sinun polullasi, jotka Sinua ikävöidessään irrottautuivat kaikesta kiintymyksestä kehenkään luoduistasi ja jotka niin hurmioituivat innoituksesi ihanista tuoksuista, että joka ikinen heidän ruumiinsa jäsenistä lauloi Sinun ylistystäsi ja värähteli muistelostasi, että et epää meiltä niitä asioita, jotka olet peruuttamattomasti säätänyt tässä ilmoituksessa ¬ ilmoituksessa, jonka voima on saanut jokaisen puun huudahtamaan julki sen, minkä palava pensas oli aikaisemmin julistanut Moosekselle, joka keskusteli Sinun kanssasi, ja joka on tehnyt jokaisen pienemmänkin kiven kykeneväksi kaiuttamaan kiitostasi niin, kuin kivet ylistivät Sinua Muḥammadin, Sinun ystäväsi, päivinä.

Nämä ovat ne, oi Jumalani, joille olet armollisesti tehnyt mahdolliseksi olla yhteydessä Sinuun ja keskustella Hänen kanssaan, joka on Sinun itsesi ilmaisija. Tahtosi tuulet ovat hajottaneet heidät erilleen, kunnes Sinä kokosit heidät Sinun siimekseesi ja sait heidät astumaan esikartanosi piiriin. Nyt, kun olet suonut heidän oleskella armeliaisuutesi kirjokannen alla, auta heitä saavuttamaan se, minkä täytyy olla sopivaa näin ylhäiselle asemalle. Älä salli, oi Herrani, heidän tulla luetuiksi niihin, jotka huolimatta läheisestä yhteydestään Sinuun ovat estyneet tuntemasta kasvojasi ja jotka huolimatta Sinun kohtaamisestasi eivät ole päässeet läheisyyteesi.

Nämä ovat palvelijoitasi, oi Herrani, jotka ovat käyneet kanssasi tähän Kaikkein mahtavimpaan vankilaan, jotka ovat pitäneet paaston sen muurien sisällä sen mukaisesti, miten Sinä olet heitä käskenyt määräystesi muistioissa ja komentojesi kirjoissa. Sen vuoksi lähetä heille alas sitä, mikä puhdistaa heidät täysin kaikesta, mitä Sinä kammoat, jotta he voisivat olla täysin Sinulle pyhittäytyneet ja irrottautuisivat kokonaan kaikesta paitsi Sinusta.

Vuodata sitten päällemme, oi Jumalani, sitä, mikä sopii armollesi ja on soveliasta anteliaisuudellesi. Tee sitten, oi Jumalani, meidät kykeneviksi elämään Sinua muistaen ja kuolemaan Sinua rakastaen sekä suo meille läsnäolosi lahja tuonpuoleisissa maailmoissasi ¬ maailmoissa, jotka ovat tutkimattomat kaikille paitsi Sinulle. Sinä olet meidän Herramme ja kaikkien maailmojen Herra sekä kaikkien taivaassa olevien ja kaikkien maan päällä olevien Jumala.

Sinä näet, oi Jumalani, mikä on kohdannut rakkaitasi Sinun päivinäsi. Sinun kirkkautesi on todistajani! Valittujesi vaikerrus on kohonnut ilmoille kaikkialla valtakunnassasi. Toiset joutuivat uskottomien pauloihin maassasi ja estyivät siksi pääsemästä läheiseen yhteyteen kanssasi ja saavuttamasta kirkkautesi esikartanoa. Toiset kykenivät Sinua lähestymään, mutta heitä estettiin katsomasta kasvoihisi. Ja toisten sallittiin, koska he olivat innokkaita näkemään Sinut, astua esikartanosi piiriin, mutta he antoivat luotujesi kuvitteluiden kutomien verhojen ja kansasi keskuudessa olevien sortajien tekemien vääryyksien tulla itsensä ja Sinun välille.

Tämä on se hetki, oi Herrani, jonka olet tehnyt kaikkia muita hetkiä jalommaksi ja kuvaillut parhaille luoduistasi. Rukoilen Sinua, oi Jumalani, oman itsesi kautta ja heidän kauttaan, säätämään tämän vuoden kuluessa sitä, mikä ylentää rakkaitasi. Määrää myös tänä vuonna sellaista, mikä saa valtiutesi Päiväntähden loistamaan kirkkaasti kunniasi taivaanrannan yllä ja valaisemaan ylivaltaisella mahdillasi koko maailman.

Saata asiasi voitokkaaksi, oi Herrani, ja alenna vihollisesi. Säädä sitten meille sekä tämän että tulevan elämän hyvyyttä. Sinä olet Totuus, joka tietää salatut asiat. Ei ole muuta Jumalaa kuin Sinä, Aina anteeksi antava, Kaikkiantelias.

#7586
- Bahá'u'lláh

 

Kitáb-i-Aqdasissa sanotaan: "Me olemme käskenyt teitä kypsyysiän alusta alkaen rukoilemaan ja paastoamaan. Näin on säätänyt Jumala, teidän Herranne ja esi-isäinne Herra. ... Matkustavaiset, sairastavat, raskaana olevat tai lasta imettävät eivät ole velvolliset paastoamaan. ... Pidättykää ruoasta ja juomasta auringon noususta auringon laskuun ja varokaa, että halu ei riistä teiltä tätä armoa, joka on Kirjassa määrätty."

(Paaston aika on maaliskuun 2. päivästä 20. päivään.)

Ylistys olkoon Sinulle, oi Herra minun Jumalani! Rukoilen Sinua tämän ilmoituksen nimeen, jonka kautta pimeys on kääntynyt valkeudeksi ja jonka kautta maailmanlaajuinen temppeli on pystytetty ja kirjoitettu muistio ilmaistu ja avattu kirjekäärö paljastettu, lähettämään alas minulle ja niille, jotka ovat kanssani, sitä, mikä saa meidät kohoamaan Sinun ylimaallisen kirkkautesi taivaisiin ja pesee meidät tahrattomiksi sellaisista epäilyksistä, jotka ovat estäneet epäileviä astumasta Sinun ykseytesi pyhättöön.

Minä olen se, oi Herrani, joka on pitänyt kiinni Sinun rakastavan laupeutesi nuorasta ja tarttunut Sinun armeliaisuutesi ja suopeutesi helmaan. Suo minulle ja rakkailleni sekä tämän että tulevan maailman hyvyyttä. Varusta heidät sitten sillä kätketyllä lahjalla, jonka olet määrännyt parhaille luoduistasi.

Oi Herrani, olet määrännyt palvelijasi paastoamaan näinä päivinä. Siunattu on se, joka Sinun vuoksesi noudattaa paastoa irrottautuen ehdottomasti kaikesta muusta paitsi Sinusta. Auta minua ja auta heitä, oi Herrani, tottelemaan Sinua ja noudattamaan määräyksiäsi. Sinulla totisesti on valta tehdä niin, kuin haluat.

Ei ole muuta Jumalaa kuin Sinä, Kaikkitietävä, Kaikkiviisas. Kaikki ylistys Jumalalle, kaikkien maailmojen Herralle.

#7585
- Bahá'u'lláh

 

Hänen nimeensä, joka Jumalan, Kaikkitietävän, Kaikesta tietoisen kirjoissa on luvattu! Koittaneet ovat paastoamisen päivät, joina Sinun valtaistuintasi kiertävät ja sinun läheisyytesi saavuttaneet palvelijat ovat paastonneet. Sano: Oi nimien Jumala ja taivaan ja maan luoja! Anon Sinua kautta nimesi, Kaikkein loistavimman hyväksymään niiden paaston, jotka ovat paastonneet rakkaudesta Sinuun ja Sinun mielihyväsi vuoksi ja panneet toimeen sen, mihin olet heitä kehottanut kirjoissasi ja muistioissasi. Rukoilen Sinua heidän kauttaan auttamaan minua asiasi edistämisessä ja tekemään minut lujaksi Sinun rakkaudessasi, jotta askeleni eivät lipeäisi luotujesi metelöinnin vuoksi. Totisesti Sinä olet mahtava yli kaiken, mitä haluat. Ei ole muuta Jumalaa kuin Sinä, Elävöittäjä, Kaikkiväkevä, Kaikkein armeliain, Ikiaikainen.

#14003
- Bahá'u'lláh

 

Ylistetty ole Sinä, oi Jumala, minun Jumalani! Nämä ovat niitä päiviä, joina olet velvoittanut valittusi, rakastettusi ja palvelijasi noudattamaan paastoa, josta olet tehnyt valon valtakuntasi kansalle, aivan kuin teit velvollisuusrukouksesta ylenemisen portaat niille, jotka tunnustavat ykseytesi. Anon sinua, oi Jumalani, näiden kahden mahtavan pilarin kautta, jotka olet määrännyt koko ihmiskunnan autuudeksi ja kunniaksi, pitämään uskontosi turvassa jumalattomien ilkivallalta ja jokaisen pahantekijän juonittelulta. Oi Herra, älä kätke sitä valoa, jonka väkevyydestäsi ja kaikki-voipaisuudestasi olet ilmaissut. Avusta sitten Sinuun todella uskovia näkyväisin ja näkymättömin sotajoukoin käskysi ja yliherruutesi kautta. Ei ole muuta Jumalaa kuin Sinä, Kaikkivaltias, kaikkein Voimallisin.

#14004
- Bahá'u'lláh

 

Oi Jumalani ja Mestarini! Sinä näet minut niiden luotujesi keskuudessa, jotka ovat kapinoineet ja rikkoneet Sinua vastaan. Aina kun kutsun heitä Sinun tietosi valtamerelle, he vain entistä enemmän kiistävät Sinun asiasi ja yhäti jyrkemmin torjuvat Sinun tahtosi aamunkoiton. Rukoilen Sinua, oi Jumalani, kautta niiden, jotka ovat paastonneet rakkaudesta Sinuun ja runsaasti juoneet nöyrtymyksen elävää vettä Sinun armosi käsistä, säätämään rakastetuillesi, jotka koettelemustesi auringon paahteen alla ovat tarranneet kärsivällisyyden nuoraan, kaiken hyvän, mistä kirjoissasi ja muistioissasi on tehty luku. Merkitse sitten Sinun vuoksesi vastoinkäymisissä koetelluille niiden palkkio, jotka ovat kärsineet marttyyrikuoleman Sinun mielisuosiosi polulla. Lähetä alas heille myös, oi Herrani, sitä, mikä ilahduttaa heidän sydäntänsä, huojentaa heidän silmiänsä ja riemastuttaa heidän sieluansa. Sinä totisesti olet Kaikkein mahtavin, Kaikkein ylistetyin, Apu hädässä, Kaikkitietävä, Kaikkiviisas.

#14005
- Bahá'u'lláh

 

Ylistetty olet sinä, oi Herra minun Jumalani!

Me olemme noudattaneet paastoa käskysi mukaisesti ja nyt taukoamme syömään rakkautesi ja mielisuosiosi kautta. Suvaitse hyväksyä, oi Jumalani, ne teot, jotka olemme suorittaneet Sinun polullasi täysin Sinun kauneutesi tähden kasvomme Sinun asiaasi kohti kääntyneinä, vapaina kaikesta muusta paitsi Sinusta. Suo sitten anteeksiantosi meille, esi-isillemme ja kaikille niille, jotka ovat uskoneet Sinuun ja mahtaviin merkkeihisi tässä kaikkein suurimmassa, kaikkein loistavimmassa ilmoituksessa. Voimallinen olet Sinä tekemään niin, kuin haluat. Sinä olet todellakin kaikkein Ylistetyin, Kaikkivaltias, Rajoittamaton.

#14006
- Bahá'u'lláh

 

Oi Jumalallinen kaitselmus! Samalla kun kieltäydyn ruumiin pyyteistä ja lakkaan syömästä ja juomasta, puhdista ja pyhitä sydämeni rakkaudesta kehenkään muuhun kuin Sinuun sekä suojele ja varjele sieluani turmeltuneilta haluilta ja saatanallisilta ominaisuuksilta, jotta henkeni voi olla yhteydessä pyhyyden tuulahduksiin ja luopua mainitsemasta ketään muuta kuin Sinua.

#7588
- `Abdu'l-Bahá

 

Puhtaimmalle oksalle

Sinun, oi Jumalan oksa, olkoon Jumalan muisteleminen ja Hänen ylistyksensä ja kaikkien niiden ylistys, jotka ovat kuolemattomuuden valtakunnassa, ja kaikkien nimien valtakunnan asukasten ylistys. Onnellinen olet sinä, koska olet ollut uskollinen Jumalan liitolle ja Hänen testamentillensa, kunnes uhrasit itsesi Herrasi, Kaikkivaltiaan, Riippumattoman kasvojen edessä. Sinä olet toden totta kärsinyt vääryyttä, ja tästä todistaa Hänen, Itseolevan, kauneus. Sinä kestit elämäsi ensimmäisinä päivinä sitä, mikä on saanut kaiken vaikeroimaan, ja saatoit jokaisen pylvään vapisemaan. Onnellinen on se, joka sinua muistelee ja sinun kauttasi lähestyy Jumalaa, Aamun luojaa.

#7607
- Bahá'u'lláh

 

Rukous kuolleille

Oi Jumalani! Tämä on palvelijasi ja palvelijasi poika, joka on uskonut Sinuun ja Sinun merkkeihisi ja kääntänyt kasvonsa Sinun puoleesi kokonaan irrottautuneena kaikesta paitsi Sinusta. Sinä totisesti olet armoa osoittavista kaikkein armeliain.

Menettele hänen kanssaan, oi Sinä, joka annat anteeksi ihmisten synnit ja salaat heidän vikansa, niin, kuin on soveliasta Sinun anteliaisuutesi taivaalle ja Sinun armosi valtamerelle. Suo hänelle pääsy ylimaallisen armeliaisuutesi piiriin, joka oli ennen taivaan ja maan asettamistakin. Ei ole muuta Jumala kuin Sinä, Aina anteeksi antava, Kaikkein jalomielisin.

Toistakoon hän sitten kuusi kertaa tervehdyksen "Alláh-u-Abhá" ja niiden jälkeen yhdeksäntoista kertaa kunkin seuraavista säkeistä:

*Me kaikki totisesti palvomme Jumalaa.

*Me kaikki totisesti kumarrumme Jumalan edessä.

*Me kaikki totisesti olemme pyhittäytyneet Jumalalle.

*Me kaikki totisesti ylistämme Jumalaa.

*Me kaikki totisesti kiitämme Jumalaa.

*Me kaikki totisesti olemme kärsivälliset Jumalassa.

(Jos kuollut on nainen, tulee sanoa: Tämä on palvelijattaresi ja palvelijattaresi tytär jne.)

#7603
- Bahá'u'lláh

 

Välipäivät

(Välipäivien, 26. päivästä helmikuuta 1. päivään maaliskuuta, tulisi olla paastoon valmistautumisen, vieraanvaraisuuden, hyväntekeväisyyden ja lahjojen antamisen päiviä.)

Jumalani, minun tuleni ja valoni! Ne päivät, joille kirjassasi olet antanut nimen Ayyám-i-Há , ovat alkaneet, oi Sinä, joka olet nimien Kuningas, ja paasto, jota Sinun ylevin kynäsi on määrännyt kaikki luomakunnassasi olevat noudattamaan, on tulossa. Pyydän Sinulta hartaasti, oi Herrani, näiden päivien nimeen ja kaikkien niiden nimeen, jotka tuona aikana ovat tarttuneet Sinun käskyjesi nuoraan ja pitäneet kiinni Sinun määräystesi keinosta, suomaan, että jokaiselle sielulle annetaan paikka Sinun esikartanosi piirissä ja sija Sinun kasvojesi valon kirkkauden ilmestyksessä.

Nämä, oi Herrani, ovat palvelijoitasi, joita mikään turmeltunut taipumus ei ole estänyt siitä, minkä lähetit alas Kirjassasi. He ovat kumartuneet Sinun asiasi edessä, ottaneet vastaan Sinun kirjasi sellaisella päättäväisyydellä, joka on syntyisin Sinusta, ja noudattaneet sitä, minkä Sinä olet heille määrännyt, ja tahtoneet seurata sitä, minkä Sinä olet alas lähettänyt.

Sinä näet, oi Herrani, kuinka he ovat käsittäneet ja tunnustaneet kaiken, minkä Sinä olet ilmaissut pyhissä kirjoituksissasi. Anna heidän, oi Herrani, juoda laupeutesi käsistä ikuisuutesi vettä. Anna heidän siis saada osakseen se hyvitys, joka on määrätty sille, joka on upottautunut Sinun läsnäolosi valtamereen ja saanut osakseen Sinun kohtaamisesi valioviinin.

Rukoilen Sinua hartaasti, oi Sinä kuningasten Kuningas ja poljettujen Säälijä, määräämään heidän osakseen sekä tämän että tulevan maailman hyvyyttä. Anna heille lisäksi sitä, mistä kukaan Sinun luoduistasi ei ole päässyt perille, ja lue heidät niihin, jotka ovat kiertäneet Sinua ja kulkevat valtaistuimesi ympärillä kaikissa Sinun maailmoissasi.

Sinä olet todellakin Kaikkivaltias, Kaiken tietävä, Kaiken tunteva.

#7584
- Bahá'u'lláh

 

Tablets

Aḥmadin muistio

... päivittäiset velvollisuusrukoukset sekä muutamat muut erityisrukoukset, kuten Parannusrukous ja Aḥmadin muistio, on Bahá'u'lláh varustanut aivan erityisellä voimalla ja merkityksellä. Uskovien tulisi sen vuoksi hyväksyä ne sellaisinaan ja empimättä lausua ne uskoen ja luottaen, että niiden kautta he voivat päästä paljon läheisempään yhteyteen Jumalan kanssa ja samastua entistä täydellisemmin Hänen lakeihinsa ja määräyksiinsä.

Shoghi Effendi

Hän on Kuningas, Kaikkitietävä, Viisas!

Katso, Paratiisin satakieli laulaa ikuisuuden puun oksilla pyhin ja suloisin sävelmin julistaen vilpittömille ilosanomaa Jumalan läheisyydestä, kutsuen jumalalliseen ykseyteen uskovia Jalomielisen läsnäolon esikartanoon, tiedottaen irrottautuneille Jumalan, Kuninkaan, Loistavan, Verrattoman ilmaiseman sanoman ja johtaen rakastavat pyhyyden istuimen ja tämän säteilevän Kauneuden luo.

Totisesti tämä on se Kaikkein suurin kauneus, josta sanansaattajain kirjoissa on ennustettu, jonka kautta totuus erotetaan erheestä ja jokaisen käskyn viisaus koetellaan. Totisesti Hän on Elämän puu, joka kantaa Jumalan, Ylevän, Voimallisen, Suuren, hedelmiä.

Oi Aḥmad! Todista, että Hän totisesti on Jumala ja että ei ole muuta Jumalaa kuin Hän, Kuningas, Varjelija, Verraton, Kaikkivoipa, ja että se, jonka Hän on lähettänyt ja jonka nimi on `Alí oli todella Jumalasta, jonka käskyihin me kaikki mukaudumme.

Sano: Oi ihmiset, olkaa kuuliaisia Jumalan käskyille, jotka Loistava, Viisas on Bayánissa antanut. Totisesti Hän on Sanansaattajain kuningas ja Hänen kirjansa on äitikirja, jospa vain tietäisitte.

Näin Satakieli ilmoittaa teille kutsunsa tästä vankilasta. Hänellä on vain tämä selvä sanoma annettavana. Ken haluaa, kääntyköön pois tästä neuvosta, ja ken haluaa, valitkoon Herransa luo johtavan polun.

Oi ihmiset, jos kiellätte nämä säkeet, millä perusteella olette uskoneet Jumalaan? Esittäkää se, oi vilpillisten joukko.

Ei, Hänen nimeensä, jonka käsissä sieluni on, he eivät pysty eivätkä koskaan pystykään sitä tekemään, vaikka liittyisivät yhteen toisiaan auttamaan.

Oi Aḥmad, älä unohda anteliaisuuttani, kun olen poissa. Muista Minun päiviäni omien päiviesi aikana ja tuskaani ja karkotustani tässä kaukaisessa vankilassa, ja ole niin luja rakkaudessasi Minuun, että sydämesi ei epäröi, vaikka vihollisten miekkojen iskut sataisivat päällesi ja kaikki taivaat ja maa nousisivat sinua vastaan.

Ole kuin tulenliekki vihollisilleni ja kuin ikuisen elämän virta rakastetuilleni äläkä ole niitä, jotka epäilevät.

Ja jos kärsimys kohtaa sinut Minun polullani tai tulet häväistyksi Minun vuokseni, älä sitä murehdi.

Luota Jumalaan, sinun Jumalaasi ja isiesi Herraan. Sillä ihmiset vaeltavat harhaluulojen teillä ja ovat menettäneet kykynsä nähdä Jumala omin silmin tai kuulla Hänen sävelmänsä omin korvin. Sellaisina olemme heidät tavannut, kuten sinäkin havaitset.

Näin ovat heidän taikauskomuksensa tulleet verhoiksi heidän ja heidän oman sydämensä väliin ja pitäneet heidät pois Jumalan, Ylevän, Suuren, polulta.

Ole varma siitä, että totisesti se, joka kääntyy pois tästä Kauneudesta, on myös kääntynyt pois menneistä sanansaattajista ja ylpeilee Jumalan edessä ikuisuudesta ikuisuuteen.

Opettele hyvin tämä muistio, oi Aḥmad. Laula sitä elinaikanasi äläkä epää sitä itseltäsi, sillä totisesti Jumala on säätänyt sille, joka sitä laulaa, sadan marttyyrin palkkion sekä palvelun molemmissa maailmoissa. Nämä suopeuden osoitukset Me olemme suonut sinulle anteliaisuuden osoituksena puoleltamme ja armeliaisuutena tyköämme, että kuuluisit niihin, jotka ovat kiitollisia.

Jumalan nimeen! Jos joku, joka on tuskainen tai murheinen, lukee tämän muistion ehdottoman vilpittömästi, Jumala karkottaa hänen surunsa, selvittää hänen vaikeutensa ja poistaa hänen tuskansa.

Totisesti Hän on Armelias, Sääliväinen! Ylistys olkoon Jumalalle, kaikkien maailmojen Herralle!

#7592
- Bahá'u'lláh

 

Pyhän merenkulkijan muistio

Bahá'u'lláh ilmaisi Pyhän merenkulkijan muistion Baghdádissa. Pyhä merenkulkija on viittaus Bahá'u'lláhiin itseensä, ja muistiossa mainittu arkki on Hänen asiansa arkki.

Shoghi Effendi

Hän on Armollinen, Ylen rakastettu!

Oi Pyhä merenkulkija! Suo iankaikkisuuden arkkisi ilmestyä taivaisen väkijoukon eteen,

Ylistetty olkoon Herrani, Kaikkein kirkkain!

laske se ikiaikain vesille Hänen nimessänsä, Kaikkein ihmeisimmässä,

Ylistetty olkoon Herrani, Kaikkein kirkkain!

ja salli enkelhenkien astua sisään Jumalan, Kaikkein korkeimman nimessä.

Ylistetty olkoon Herrani, Kaikkein kirkkain!

Ankkuri sen sitten nosta, että se lipua vois' kirkkauden valtamerelle,

Ylistetty olkoon Herrani, Kaikkein kirkkain!

kenties siinä matkaavat saavuttavat läheisyyden leposijat ikuisuuden valtakunnassa.

Ylistetty olkoon Herrani, Kaikkein kirkkain!

Perillä pyhällä rannikolla, purppurameriltä rantauduttuaan,

Ylistetty olkoon Herrani, Kaikkein kirkkain!

suo heidän käydä esiin ja saavuttaa tämä eteerinen, näkymätön asema,

Ylistetty olkoon Herrani, Kaikkein kirkkain!

asema, jossa Herra on Kauneutensa liekissä ilmestynyt kuolemattomassa puussa,

Ylistetty olkoon Herrani, Kaikkein kirkkain!

jossa Hänen asiansa ruumistumat puhdistautuivat itsestä ja intohimosta,

Ylistetty olkoon Herrani, Kaikkein kirkkain!

jonka ympärillä kiertää Mooseksen kirkkaus ikuisine sotajoukkoinensa,

Ylistetty olkoon Herrani, Kaikkein kirkkain!

jossa Jumalan käsi kohosi esiin Hänen suuruutensa povesta,

Ylistetty olkoon Herrani, Kaikkein kirkkain!

jossa asian arkki pysyy liikkumatta, vaikka sen asukkaille tuotaisiin julki kaikki jumalalliset ominaisuudet.

Ylistetty olkoon Herrani, Kaikkein kirkkain!

Oi Merenkulkija! Opeta arkissa oleville, mitä Me olemme sinulle opettanut mystisen verhon takana,

Ylistetty olkoon Herrani, Kaikkein kirkkain!

jotta he eivät aikailisi pyhällä lumivalkealla paikalla,

Ylistetty olkoon Herrani, Kaikkein kirkkain!

vaan hengen siivin voisivat kohota tuohon asemaan, jonka Herra on korottanut yli kaiken maininnan alisissa maailmoissa,

Ylistetty olkoon Herrani, Kaikkein kirkkain!

voisivat kiitää halki avaruuden aivan kuin armoitetut linnut ikuisen jälleenyhtymisen valtakunnassa,

Ylistetty olkoon Herrani, Kaikkein kirkkain!

voisivat tietää valkeuden meriin kätkeytyvät salaisuudet.

Ylistetty olkoon Herrani, Kaikkein kirkkain!

He sivuuttivat maailmallisten rajoitusten asteet ja saavuttivat jumalallisen ykseyden tason, taivaallisen johdatuksen keskuksen.

Ylistetty olkoon Herrani, Kaikkein kirkkain!

He ovat halunneet kohota siihen tilaan, jonka Herra on asettanut heidän asemansa yläpuolelle.

Ylistetty olkoon Herrani, Kaikkein kirkkain!

Tällöin palava meteori viskasi heidät niiden luota, jotka asustavat Hänen läheisyytensä valtakunnassa,

Ylistetty olkoon Herrani, Kaikkein kirkkain!

ja he kuulivat suuruuden äänen kohoavan näkymättömän paviljongin takaa kirkkauden huipulla:

Ylistetty olkoon Herrani, Kaikkein kirkkain!

"Oi suojelusenkelit! Palauttakaa heidät asuinsijoillensa aliseen maailmaan,

Ylistetty olkoon Herrani, Kaikkein kirkkain!

sillä he ovat yrittäneet nousta siihen piiriin, jota taivaisen kyyhkyn siivet eivät koskaan ole tavoittaneet,

Ylistetty olkoon Herrani, Kaikkein kirkkain!

tällöin kuvittelun laiva seisoo liikkumatta, mitä ymmärtäväisten mielet eivät saata käsittää."

Ylistetty olkoon Herrani, Kaikkein kirkkain!

Tällöin taivaan neitsyt katsahti ulos ylhäisestä kammiostansa,

Ylistetty olkoon Herrani, Kaikkein kirkkain!

ja loi katseensa taivaisen väkijoukon puoleen

Ylistetty olkoon Herrani, Kaikkein kirkkain!

valaisten kasvojensa valolla taivaan ja maan,

Ylistetty olkoon Herrani, Kaikkein kirkkain!

ja kun hänen kauneutensa loisto säteili tomun ihmisille,

Ylistetty olkoon Herrani, Kaikkein kirkkain!

kaikkia olentoja ravisteltiin katoavaisissa haudoissansa.

Ylistetty olkoon Herrani, Kaikkein kirkkain!

Hän kohotti sitten kutsun, jota mikään korva ei ikiaikoina ollut kuullut,

Ylistetty olkoon Herrani, Kaikkein kirkkain!

ja näin hän julisti: "Kautta Herran! Kenen sydämessä ei asusta rakkauden sulotuoksu ylevää ja loistavaa Arabian nuorukaista kohtaan,

Ylistetty olkoon Herrani, Kaikkein kirkkain!

hän ei mitenkään saata yletä korkeimman taivaan kirkkauteen."

Ylistetty olkoon Herrani, Kaikkein kirkkain!

Silloin neitsyt kutsui luokseen neidon palvelijatartensa joukosta

Ylistetty olkoon Herrani, Kaikkein kirkkain!

ja käski häntä sanoen: "Laskeudu avaruuteen ikuisuuden asuinsijoilta

Ylistetty olkoon Herrani, Kaikkein kirkkain!

ja käänny sen puoleen, minkä he ovat salanneet sydämensä sisimpään.

Ylistetty olkoon Herrani, Kaikkein kirkkain!

Jos hengität tuon Nuorukaisen viitan tuoksua, joka on kätketty valon pyhättöön sen vuoksi, minkä katalain kädet ovat tehneet,

Ylistetty olkoon Herrani, Kaikkein kirkkain!

kohota itsessäsi huuto, jotta kaikki paratiisin kammioiden asukkaat, jotka ovat ikuisen rikkauden ruumistumat, voisivat ymmärtää ja kuulla,

Ylistetty olkoon Herrani, Kaikkein kirkkain

jotta he kaikki voisivat tulla alas iankaikkisista kammioistansa ja vavista,

Ylistetty olkoon Herrani, Kaikkein kirkkain!

ja suutele heidän käsiänsä ja jalkojansa siksi, että he ovat kohonneet uskollisuuden korkeuksiin,

Ylistetty olkoon Herrani, Kaikkein kirkkain!

kenties he löytävät vaatteestansa Rakastetun sulotuoksun.”

Ylistetty olkoon Herrani, Kaikkein kirkkain!

Silloin armoitetun neitsykäisen kasvot sädehtivät taivaisten kammioitten yllä aivan kuin valkeus, joka loistaa Nuorukaisen kasvoilta Hänen kuolevaisen temppelinsä yllä,

Ylistetty olkoon Herrani, Kaikkein kirkkain!

neito sitten laskeutui niin koreana, kuin olisi valaissut taivaat ja kaiken siellä olevan.

Ylistetty olkoon Herrani, Kaikkein kirkkain!

Hän tarttui toimeen ja täytti tuoksulla kaiken pyhyyden ja suuruuden maissa.

Ylistetty olkoon Herrani, Kaikkein kirkkain!

Päästyään perille tuohon paikkaan hän ojentautui täyteen mittaansa luomakunnan keskisimmässä sydämessä

Ylistetty olkoon Herrani, Kaikkein kirkkain!

ja koetti hengittää heidän sulotuoksuansa hetkellä, joka ei tunne alkua eikä loppua.

Ylistetty olkoon Herrani, Kaikkein kirkkain!

Hän ei heistä löytänyt halajamaansa, ja tämä totisesti on vain yksi Nuorukaisen ihmeisistä tarinoista.

Ylistetty olkoon Herrani, Kaikkein kirkkain!

Neito sitten ääneen itki, vaikeroi ja vetäytyi omaan asemaansa ylhäisimmille asuinsijoillensa,

Ylistetty olkoon Herrani, Kaikkein kirkkain!

ja lausui sitten julki yhden mystisen sanan kuiskaten sen itsekseen hunajaisella äänellänsä

Ylistetty olkoon Herrani, Kaikkein kirkkain!

ja kaiutti taivaisen väkijoukon ja kuolematonten taivaan neitojen keskellä:

Ylistetty olkoon Herrani, Kaikkein kirkkain!

"Kautta Herran! Löytänyt en näistä teeskentelijöistä uskollisuuden tuulahdusta!

Ylistetty olkoon Herrani, Kaikkein kirkkain!

Kautta Herran! Nuorukainen on jäänyt yksin ja hyljätyksi karkotuksen maahan jumalattomain käsiin."

Ylistetty olkoon Herrani, Kaikkein kirkkain!

Hän ilmoille sitten itsessään sellaisen huudon päästi, että taivainen väki ulvahti ja vavahti,

Ylistetty olkoon Herrani, Kaikkein kirkkain!

ja hän kaatui tomuun ja heitti henkensä. Nähtävästi hänet kutsuttiin ja kuulutettiin Hänen luokseen, joka määräsi hänet korkeuden valtakuntaan.

Ylistetty olkoon Herrani, Kaikkein kirkkain!

Kirkastettu olkoon Hän, joka loi neidon rakkauden ytimestä ylevän paratiisinsa sisimmässä sydämessä!

Ylistetty olkoon Herrani, Kaikkein kirkkain!

Silloin kiiruhtivat kammioistansa taivaan neidot, joiden kasvoja ei kukaan korkeimman paratiisin asukkaista ollut ikinä katsellut.

Ylistetty olkoon Herramme, Kaikkein korkein!

He kaikki kerääntyivät hänen ympärilleen ja katso: he näkivät hänen ruumiinsa makaavan tomussa

Ylistetty olkoon Herramme, Kaikkein korkein!

ja havaitessaan hänen tilansa ja käsittäessään sanasen Nuorukaisen kertomasta tarinasta he paljastivat päänsä, repäisivät vaatteensa, hakkasivat kasvojansa, unhottivat riemunsa, vuodattivat kyyneleitä ja löivät käsin poskiansa, ja tämä totisesti on yksi arvoituksellisista raskaista koettelemuksista.

Ylistetty olkoon Herramme, Kaikkein korkein!

#7595
- Bahá'u'lláh

 

Tulimuistio

Jumalan, Ikiaikaisimman, Suurimman, nimeen.

Totisesti vilpittömäin sydäntä kuluttaa eron tuli: missä on kasvojesi valon välke, oi maailmain Rakastettu?

Sinua lähellä olevat on hyljätty autiuden pimeyteen: missä on jälleenyhtymisesi aamun hohde, oi maailmain Kaivattu?

Valittujesi ruumiit viruvat väristen kaukaisilla hiekoilla: missä on läsnäolosi valtameri, oi maailmain Lumooja?

Kaipaavat kädet ovat kohotetut kohti armosi ja anteliaisuutesi taivasta: missä ovat antisi sateet, oi maailmoille Vastaava?

Uskottomat ovat nousseet sortovaltaan joka taholla: missä on säätävän kynäsi pakottava voima, oi maailmain Valloittaja?

Koirain haukunta on äänekästä joka suunnalla: missä on mahtisi metsän leijona, oi maailmain Rankaisija?

Kylmyys on kouraissut koko ihmiskuntaa: missä on rakkautesi lämpö, oi maailmain Tuli?

Turmio on saavuttanut huippunsa: missä ovat apusi merkit, oi maailmain Pelastus?

Pimeys on verhonnut useimmat kansat: missä on loisteesi kirkkaus, oi maailmain Sädeloisto?

Ihmisten niskat ovat ojentuneet pahansuopina: missä ovat kostosi miekat, oi maailmain Tuhooja?

Alennus on yltänyt syvimpään alhoonsa: missä ovat kunniasi ilmentymät, oi maailmain Kunnia?

Surut ovat raastaneet nimesi, Kaikkein armeliaimman, ilmaisijaa: missä on ilmaisusi aamunkoin riemu, oi maailmain Ilo?

Ahdistus on kohdannut kaikkia maan kansoja: missä ovat ilosi viirit, oi maailmain Riemu?

Sinä näet merkkiesi sarastuspaikan ilkeiden vihjailujen verhoamana: missä ovat mahtisi sormet, oi maailmain Väkevyys?

Polttava jano on saanut kaikki ihmiset valtaansa: missä on anteliaisuutesi virta, oi maailmain Armo?

Ahneus on kahlehtinut koko ihmiskunnan: missä ovat irrottautuneisuuden ruumiillistumat, oi maailmain Herra?

Sinä näet tämän Vääryyttä kärsineen yksinäisenä karkotuksissa: missä ovat käskysi taivaan sotajoukot, oi maailmain Valtias?

Minut on hyljätty vieraaseen maahan: missä ovat uskollisuutesi ilmentymät, oi maailmain Turva?

Kuolon tuska on saanut kaikki ihmiset otteeseensa: missä on ikuisen elämän valtameresi hyrske, oi maailmain Elämä?

Saatanan kuiskutukset on henkäisty jokaiselle luodulle: missä on tulesi meteori, oi maailmain Valo?

Intohimon humallus on turmellut ihmiskunnan enemmistön: missä ovat puhtauden aamunkoit, oi maailmain Kaivattu?

Sinä näet tämän vääryyttä kärsineen sortovallan kietomana syyrialaisten keskuudessa: missä on päivänkoittosi sädeloisto, oi maailmain Valo?

Näet minua kielletyn puhumasta julki: mistä sitten kumpuavat sävelmäsi, oi maailmain Satakieli?

Useimmat ihmiset ovat mielijohteitten ja joutavien kuvitelmien pauloissa: missä ovat varmuutesi ilmentäjät, oi maailmain Vakuus?

Bahá on hukkumassa koettelemuksen mereen: missä on pelastuksesi arkki, oi maailmain Vapahtaja?

Sinä näet sanojesi aamunkoin luomakunnan pimeydessä: missä on armosi taivaan aurinko, oi maailmain Valaisija?

Totuuden ja puhtauden, uskollisuuden ja kunniallisuuden valaisimet on sammutettu: missä ovat kostavan vihasi merkit, oi maailmain Liikuttaja?

Voitko nähdä keitään, jotka ovat puolustaneet Sinun itseyttäsi tai jotka pohtivat sitä, mikä Häntä on kohdannut Sinun rakkautesi polulla? Nyt Minun kynäni seisahtuu, oi maailmain Rakastettu.

Kohtalon raivoisat myrskytuulet ovat maahan murtaneet jumalallisen Lootuspuun oksat: missä ovat apusi liput, oi maailmain Puolustaja?

Nämä kasvot ovat parjauksen tomun kätköissä: missä ovat säälisi tuulahdukset, oi maailmain Armo?

Pyhä viitta on petoksen kansan tahraama: missä on pyhyytesi vaate, oi maailmain Kaunistaja?

Armon meri on tyyntynyt ihmiskätten tekojen tähden: missä ovat anteliaisuutesi aallot, oi maailmain Kaivattu?

Jumalalliseen läsnäoloon vievä ovi on vihollistesi sortovallan vuoksi lukossa: missä on anteliaisuutesi avain, oi maailmain Avaaja?

Kapinoinnin myrkyttävät tuulet ovat kellastaneet lehdet: missä on anteliaisuutesi pilvien saderyöppy, oi maailmoille Antava?

Maailmankaikkeus on synnin tomun pimentämä: missä ovat anteeksiantosi tuulahdukset, oi maailmain Anteeksiantaja?

Tämä Nuorukainen on yksinäisenä autiossa maassa: missä on taivaallisen armosi sade, oi maailmoille Lahjoittaja?

Oi Ylimmäinen kynä, Me olemme kuullut suloisimman kutsusi ikuisessa valtakunnassa: kallista korvasi sille, mitä Suuruuden kieli lausuu, oi maailmain Vääryyttä kärsinyt!

Jollei kylmyyttä olisi, miten vallitsisi sanojesi lämpö, oi maailmain Selittäjä?

Jollei turmiota olisi, miten paistaisi kärsivällisyytesi aurinko, oi maailmain Valo?

Älä pahantekijäin tähden murehdi. Sinut luotiin kärsimään ja kestämään, oi maailmain Kärsivällisyys.

Kuinka suloista oli sarastuksesi liiton taivaanrannalla kapinanlietsojain keskuudessa ja kaipuusi Jumalaa kohtaan, oi maailmain Rakkaus.

Sinun ansiostasi pystytettiin riippumattomuuden lippu korkeimmille huipuille ja anteliaisuuden meri hyrskysi, oi maailmain Hurma.

Sinun yksinolosi ansiosta paistoi ykseyden aurinko, ja Sinun karkotuksesi ansiosta kaunistui ykseyden maa. Ole kärsivällinen, oi Sinä maailmain Maanpakolainen.

Me olemme tehnyt alennuksesta kunnian vaatteen ja kärsimyksestä temppelisi koristeen, oi maailmain Ylpeys.

Sinä näet sydänten olevan vihaa täynnä, ja Sinun on anteeksianto, oi Sinä maailmain syntien Salaaja.

Kun miekat välkkyvät, käy eespäin! Kun nuolet lentävät, riennä eteenpäin, oi Sinä maailmain Uhri!

Vaikeroitko Sinä, vai pitääkö Minun vaikeroida? Ennemmin itken puolustajiesi vähyyttä, oi Sinä, joka olet saanut maailmat vaikeroimaan.

Totisesti olen kuullut kutsusi, oi Kaikkein loistavin rakastettu; ja nyt Bahán kasvot liekehtivät kärsimyksen kuumuudesta ja hohtavan sanasi tulesta, ja Hän on noussut uskollisena uhripaikalla kääntäen katseensa tahtosi puoleen, oi maailmain Säätäjä.

Oi ‘Alí-Akbar, kiitä Herraasi tästä muistiosta, josta voit hengittää pitkämielisyyteni sulotuoksua ja tietää, mikä on koetellut Meitä Jumalan, kaikkien maailmojen Palvotun polulla.

Jos kaikki palvelijat lukevat ja pohtivat tätä, heidän suonissaan syttyy tuli, joka saa maailmat liekehtimään.

#7593
- Bahá'u'lláh

 

Vierailumuistiot

(Tätä muistiota luetaan Bahá'u'lláhin ja Bábin hautapyhäköissä. Sitä käytetään usein myös heidän muistojuhliaan vietettäessä.)

Ylistys, joka on sarastanut Sinun ylhäisimmästä itsestäsi, ja kunnia, joka on loistanut Sinun säteilevimmästä kauneudestasi, levätkööt ylläsi, oi Sinä, joka olet Suuruuden ilmaisija, Ikuisuuden kuningas ja kaikkien taivaassa ja maan päällä olevien Herra! Todistan, että Sinun kauttasi ilmaistiin Jumalan herruus ja Hänen valtiutensa sekä Jumalan majesteettius ja Hänen suuruutensa ja että ikiaikaisen loiston Päiväntähdet ovat vuodattaneet sädeloistettansa Sinun peruuttamattoman säädöksesi taivaaseen ja Näkymättömän kauneus on loistanut luomisen taivaanrannan yllä. Todistan vielä, että vain yhdellä Kynäsi vedolla käskysi "ole" on vahvistettu ja Jumalan kätketty salaisuus paljastettu ja kaikki luotu kutsuttu olevaisuuteen ja kaikki pyhät ilmoitukset lähetetty alas.

Tunnustan edelleen, että Sinun kauneutesi kautta jumaloidun kauneuden peittänyt verho on poistettu ja Sinun kasvojesi kautta kaivatun kasvot ovat loistaneet ja että yhdellä sanallasi Sinä olet erotellut kaikki luodut antaen Sinulle pyhittäytyneiden kohota kirkkauden korkeuteen ja uskottomien vajota alimpaan alhoon.

Tunnustan, että se, joka on tuntenut Sinut, on tuntenut Jumalan, ja että se, joka on päässyt tykösi, on päässyt Jumalan tykö. Suuri on sen tähden oleva sen siunaus, joka on uskonut Sinuun ja Sinun merkkeihisi, nöyrtynyt Sinun herruutesi edessä, saanut kunnian kohdata Sinut, päässyt tahtosi suosioon, kiertänyt Sinun ympärilläsi ja seisonut valtaistuimesi edessä. Voi sitä, joka on rikkonut Sinua vastaan, kieltänyt Sinut, vähätellyt merkkejäsi, kiistänyt herruutesi, noussut Sinua vastustamaan, ylpeillyt kasvojesi edessä, epäillyt todisteitasi ja paennut valtaasi ja valtiuttasi ja luettu uskottomiin, joiden nimet Sinun käskysi sormet ovat kirjoittaneet pyhiin muistioihisi.

Henkäise sitten päälleni, oi Jumalani ja Rakastettuni, armeliaisuutesi ja laupeutesi oikeasta kädestä suosion pyhät tuulahdukset, että ne saisivat minut vetäytymään pois itsestäni ja maailmasta läheisyytesi ja läsnäolosi esikartanoihin. Sinulla on valta tehdä niin, kuin mielit. Sinä todellakin olet ollut ylimmäinen yli kaiken.

Jumalan muistaminen ja Hänen ylistyksensä sekä Jumalan kirkkaus ja Hänen loistonsa olkoot päälläsi, oi Sinä, joka olet Hänen kauneutensa! Tunnustan, että luomakunnan silmä ei ole koskaan nähnyt ketään, joka olisi kärsinyt sellaista vääryyttä kuin Sinä. Koko elinaikasi olit upotettuna kärsimysten valtamereen. Milloin olit kahleissa ja raudoissa, milloin taas vihollistesi miekan uhkaamana. Kaikesta tästä huolimatta Sinä kuitenkin velvoitit kaikki ihmiset noudattamaan sitä, minkä oli määrännyt Hän, joka on Kaikkitietävä, Kaikkiviisas.

Olkoon henkeni uhrina kärsimillesi vääryyksille ja sieluni lunnaina kestämillesi vastoinkäymisille. Rukoilen Jumalaa Sinun nimeesi ja niiden nimeen, joiden kasvoja Sinun kasvojesi valon kirkkaus on valaissut ja jotka rakkaudesta Sinuun ovat noudattaneet kaikkea, mihin heitä oli käsketty, poistamaan verhot, jotka ovat tulleet Sinun ja luotujesi väliin, ja suomaan minulle sekä tämän että tulevan maailman hyvyyttä. Sinä olet toden totta Kaikkivaltias, Kaikkein ylevin, Kaikkein kirkkain, Aina anteeksi antava, Sääliväisin.

Siunaa, oi Herra minun Jumalani, jumalallista Lootuspuuta ja sen lehviä, sen haaroja ja oksia, sen varsia ja vesoja niin kauan, kuin Sinun oivallisimmat arvonimesi pysyvät ja ylhäisimmät ominaisuutesi kestävät. Suojele sitä sitten hyökkääjän ilkivallalta ja sortovallan joukoilta. Sinä olet toden totta Kaikkivaltias, Kaikkein voimallisin. Siunaa, oi Herra, minun Jumalani, myös palvelijoitasi ja palvelijattariasi, jotka ovat päässeet tykösi. Sinä olet todellakin Kaikkiantelias, jonka armo on rajaton. Ei ole muuta Jumalaa kuin Sinä, Aina anteeksi antava, Jalomielisin.

#7582
- Bahá'u'lláh

 

(Seuraavaa ‘Abdu'l-Bahán ilmaisemaa rukousta luetaan hänen hautapyhäkössään. Sitä käytetään myös yksityisenä rukouksena.)

Ken lausuu tämän rukouksen nöyränä ja hartaasti, tuottaa iloa ja riemua tämän palvelijan sydämelle, se on kuin kohtaisi hänet kasvoista kasvoihin.

Hän on Kaikkein kirkkain!

Oi Jumala, minun Jumalani! Nöyränä ja kyynelsilmin kohotan anovat käteni Sinun puoleesi ja kätken kasvoni tomuun kynnykselläsi, joka on korotettu oppineitten tiedon ja kaikkien Sinua ylistävien kiitosten yläpuolelle. Katso armeliaasti ja laupein silmin Sinun ovellasi olevaan nöyrään ja alhaiseen palvelijaasi ja upota hänet ikuisen armosi valtamereen.

Herra! Hän on mitätön ja alhainen palvelijasi, orjana Sinua anellen, vankina Sinun vallassasi, palavasti Sinua rukoillen, turvaten Sinuun, kyynelissä kasvojesi edessä, kutsuen Sinua ja anoen:

Oi Herra, minun Jumalani! Suo minulle armosi palvella rakkaitasi, vahvista minua palvellessani Sinua, kirkasta otsani palvonnan valolla Sinun pyhyytesi esikartanossa ja suuruuden valtakuntaasi kohoavalla rukouksella. Auta minua olemaan epäitsekäs Sinun taivaallisen sisäänkäyntisi portilla ja auta minua irrottautumaan kaikesta Sinun pyhässä läheisyydessäsi. Herra! Anna minun juoda epäitsekkyyden maljasta, epäitsekkyyden viittaan minut verhoa ja sen valtamereen minut upota. Tee minut tomuksi Sinun rakkaittesi polulla ja suo minun uhrata sieluni sen maan puolesta, jonka Sinun valittujesi askelet ovat jalontaneet Sinun tielläsi, oi kirkkauden Herra ylhäisimmässä korkeudessa!

Näin rukoillen palvelijasi kutsuu Sinua aamun koitteessa ja yön hetkinä. Täytä hänen sydämensä kaipuu, oi Herra! Valaise hänen sydämensä, anna riemu hänen rintaansa, sytytä hänen valonsa niin, että hän palvelisi Sinun asiaasi ja Sinun palvelijoitasi.

Sinä olet Antaja, Säälivä, Anteliain, Armelias, Laupias, Myötätuntoinen.

#7583
- `Abdu'l-Bahá

 

wholesale air max|cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans|wholesale jewelry china