Return   Facebook   Zip File

Obligatory

Bản Kinh

Cầu Nguyện Bắt Buộc Dài Nhất

Đọc một lần trong vòng hai mươi bốn giờ

(Ai muốn đọc Kinh này thì phải đứng thẳng và hướng về Thượng Đế, rồi vẫn không rời chỗ, nhìn sang phải sang trái, như thể tìm kiếm lượng bác ái của Thượng Đế, Đấng Đại Bác ái, Đấng Từ bi. Và bắt đầu đọc:)

Lạy Ngài là Đấng Thượng Đế của tất cả các Danh, Đấng Sáng tạo các cõi trời! Bởi các Đấng là Đấng Hừng đông Bản thể vô hình của Ngài, Đấng Đại Vinh quang, Đấng Tối cao, con khẩn cầu Ngài xin biến lời cầu nguyện của con thành ngọn lửa có thể thiêu hủy màn vô minh đã ngăn cách con với vẻ mỹ lệ của Ngài, và thành ánh sáng dắt dẫn con tới đại dương Hiện diện của Ngài.

(Đưa hai tay lên trong dáng điệu khẩn cầu Thượng Đế - Ngài thật đầy ân phúc và vinh hiển - và đọc:)

Lạy Ngài là Đấng Khát khao của thế giới, Đấng Kính yêu của các nước! Ngài thấy con đang hướng về Ngài, dứt bỏ mọi ràng buộc với bất cứ ai không phải là Ngài, bấu víu vào sợi dây thiêng liêng của Ngài mà sự vận chuyển có thể làm đảo lộn cả vạn vật. Lạy Thượng Đế của con, con là tôi tớ Ngài. Ngài thấy con đứng đây, sẵn sàng làm theo ý chí và ý thích của Ngài, và con không ước ao gì khác ngoài sự hài lòng của Ngài. Bởi Đại dương bác ái của Ngài, bởi Vầng Thái dương ân phúc của Ngài, con cầu xin Ngài sử dụng kẻ tôi tớ Ngài như Ngài muốn, như Ngài thích. Nguyện bởi quyền năng Ngài hằng vượt xa mọi sự mô tả và tán tụng! Bất cứ điều gì Ngài mặc khải đều là sở thích của tâm hồn con, đều là khát vọng của linh hồn con. Lạy Thượng Đế, Thượng Đế của con! Xin đừng để ý đến ước vọng và hành động của con, nhưng xin để ý đến ý chí của Ngài vốn bao trùm các bầu trời và trái đất. Nguyện bởi Tối Đại Danh của Ngài, lạy Ngài là Đấng Vua tất cả các nước! Con chỉ muốn điều Ngài muốn và chỉ yêu điều Ngài yêu.

(Quì gối, trán cúi xuống đất, và đọc:)

Ngài vô cùng cao cả vượt trên mọi sự mô tả ngoại trừ sự mô tả của chính Ngài, và vượt khỏi sự hiểu biết của bất cứ ai ngoài Ngài.

(Đứng dậy và đọc:)

Lạy Thượng Đế của con, xin biến lời cầu nguyện của con thành nguồn nước sự sống khiến con có thể sống lâu như quyền tối thượng của Ngài và có thể suy tôn quyền ấy trong mỗi thế giới của Ngài.

(Lại đưa tay lên khẩn cầu và đọc:)

Lạy Ngài là Đấng mà sự xa cách làm tiêu hủy các tâm hồn và linh hồn, là Đấng mà lửa tình yêu làm nóng bỏng cả hoàn cầu! Bởi Thánh Danh Ngài đã chinh phục cả tạo vật, con xin Ngài đừng từ chối con điều gì thuộc về Ngài, lạy Ngài là Đấng cai quản mọi người. Lạy Thượng Đế của con, Ngài thấy kẻ xa lạ này hối hả tiến về thánh thất tối cao của mình, dưới bóng tàn cây uy nghi của Ngài, trong thánh điện bác ái của Ngài; kẻ tội lỗi này đang tìm kiếm đại dương tha thứ của Ngài; kẻ tín đồ hèn mọn này đang tiến tới cung điện vinh quang của Ngài; tạo vật nghèo nàn này đang tìm kiếm phương đông sản nghiệp của Ngài. Ngài có thẩm quyền truyền phán bất cứ điều gì Ngài muốn. Con làm chứng rằng các việc làm của Ngài đều đáng ca ngợi, các mệnh lệnh của Ngài đều đáng tuân tùng và phán lệnh của Ngài không hề bị hạn chế.

(Đưa tay lên và đọc Thánh Danh ba lần – Allah-o-Abha. Tay đặt lên đầu gối, cúi mình trước Thượng Đế – Ngài thật đầy ân phúc và vinh hiển – và đọc:)

Lạy Thượng Đế của con, Ngài thấy đấy, trong khắp các chi thể, tinh thần con xúc động mạnh bởi khát vọng tôn thờ Ngài, bởi nhiệt tâm nhắc đến Danh Ngài và ca tụng Ngài; Ngài thấy tinh thần con xác tín đến mức nào điều mà ngọn Lưỡi phán lệnh của Ngài đã chứng nhận trong Vương quốc thánh ngôn của Ngài và trên bầu trời tri thức của Ngài. Lạy Thượng Đế của con, trong trạng thái tinh thần này, con tha thiết cầu xin Ngài tất cả những gì thuộc về Ngài để chứng minh sự nghèo nàn của con, xin tôn vinh đức từ ái và sự sung túc của Ngài, để có thể thú nhận sự bất năng của con, làm tỏ rõ uy quyền và sức mạnh của Ngài.

(Đứng thẳng người, tay đưa lên hai lần theo cách khẩn cầu, và đọc:)

Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng Toàn năng, Đấng Đại Từ bi. Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng An bài từ thủy đến chung. Lạy Thượng Đế, Thượng Đế của con, đức bao dung của Ngài làm con bạo dạn, lượng bác ái của Ngài làm con mạnh mẽ; tiếng gọi của Ngài thức tỉnh con, ân phúc của Ngài nâng con lên và dắt con đến với Ngài. Không nhờ thế, con đâu có ra gì, và làm sao con dám đứng ở ngưỡng cửa thành phố của sự gần gũi Ngài, hoặc ngước mặt lên trước ánh sáng chiếu rọi từ cõi trời ý chí Ngài? Lạy Thượng Đế của con, Ngài thấy tạo vật khốn khổ này đang gõ cửa thiên phúc của Ngài, linh hồn phù du này đang tìm kiếm dòng sông trường sinh tuôn chảy từ bàn tay độ lượng của Ngài. Mãi mãi phán lệnh thuộc về Ngài, lạy Ngài là Đấng Vua tất cả các danh, còn bổn phận của con là phải nhẫn nhục và phục tùng tức khắc ý chí Ngài, lạy Ngài là Đấng Sáng tạo các cõi trời.

(Đưa tay lên ba lần và đọc ba lần:)

Thượng Đế là Đấng Vĩ đại hơn mọi người vĩ đại.

(Quì xuống, trán áp mặt đất, và đọc:)

Ngài vô cùng cao cả đến nỗi lời chúc tụng của những người gần Ngài không thể lên đến cõi trời hiện diện của Ngài, và những con chim tâm hồn của những người trung thành với Ngài cũng không thể bay tới ngưỡng cửa nơi ở của Ngài. Con xin làm chứng rằng Ngài cao cả hơn mọi phẩm hạnh và sự thánh thiện của Ngài vượt trên tất cả các danh. Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng Tối cao, Đấng Toàn vinh.

(Hãy ngồi và đọc:)

Con xin làm chứng về điều mà tất cả vạn vật, và Quần hội thiên thượng, cư dân Thiên đàng tối cao, và bên trên nữa, từ Chân trời toàn vinh chính Ngọn Lưỡi Vĩ đại đều làm chứng rằng Ngài là Thượng Đế, rằng không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, và rằng Đấng được biểu hiện là Mầu nhiệm tàng ẩn của Ngài, là Biểu tượng Trân bảo đã khiến các chữ B(bi) và E(i) được ráp nối và dính liền (Be)*. Con xin chứng nhận rằng chính Đấng mà Danh được viết bởi Ngòi bút của Đấng Tối cao và đã được nhắc đến trong các Thánh kinh của Thượng Đế, là Đấng Vua trên ngôi thiên thượng và trên thế gian.

(Đứng lên và đọc:)

Lạy Đấng Thượng Đế của tất cả các sinh linh và là Đấng Sở hữu vạn vật hữu hình và vô hình! Chắc chắn Ngài thấy nước mắt con, Ngài nhận ra tiếng thở dài của con. Ngài nghe lời kêu than của con, tiếng rên siết của con và lời ta thán của tâm hồn con. Bởi quyền năng của Ngài! Các sự quá phạm của con đã ngăn con đến gần Ngài, và các tội lỗi của con đã khiến con cách xa ngưỡng cửa thánh thiện của Ngài. Lạy Thượng Đế của con, tình yêu Ngài khiến con thành giàu có, sự xa cách Ngài khiến con kiệt quệ. Bởi dấu chân Ngài trong sa mạc này và bởi những lời báo hiệu “Ta đây, Ta đây” do những Người lựa chọn của Ngài thốt lên giữa cảnh mênh mông này, bởi hơi thở Mặc khải của Ngài và bởi làn gió nhẹ của Đấng Bình minh Biểu hiện của Ngài, con cầu xin Ngài ban cho con điều khiến con được phép chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Ngài và tuân giữ mọi điều chứa đựng trong Thánh kinh Ngài.

(Đọc ba lần Tối Đại Danh:)

Allah-o-Abha

(Khom mình, tay đặt lên đầu gối, và đọc:)

Lạy Thượng Đế của con, con ca tụng Ngài vì Ngài đã giúp con nhớ đến Ngài, và con tán dương Ngài vì Ngài đã giúp con nhận biết Đấng Hừng đông các dấu hiệu Ngài, giúp con cúi lạy trước quyền tối thượng của Ngài, khiến con trở nên khiêm tốn trước Thần tính của Ngài và nhận biết điều được truyền phán bởi Ngọn lưỡi vĩ đại của Ngài.

(Đứng lên và đọc:)

Lạy Thượng Đế, Thượng Đế của con! Lưng con còng xuống bởi gánh nặng tội lỗi của con và sự vô tâm của con đã khiến con hư mất. Khi con nghĩ đến những hành động xấu xa của con và lòng từ bi của Ngài, tim con nhũn ra và máu con sục sôi trong các huyết quản của con. Bởi Đấng Mỹ lệ của Ngài, lạy Ngài là Đấng Khát khao của thế giới! Con thẹn thùng khi ngước mặt nhìn Ngài và xấu hổ khi đưa đôi tay khát khao lên cõi trời từ ái của Ngài. Lạy Thượng Đế của con, Ngài thấy nước mắt con đã ngăn trở con tưởng nhớ đến Ngài và nêu cao đức hạnh của Ngài, lạy Ngài là Đấng Vua trên ngôi thiên thượng và trên thế gian! Bởi các dấu hiệu của Vương quốc Ngài và bởi những huyền nhiệm thuộc Quyền Ngự trị của Ngài, con cầu xin Ngài đối xử với những người thân yêu của Ngài tùy theo lượng từ ái của Ngài và tùy theo ân đức của Ngài, lạy Ngài là Đấng Thượng Đế của vạn vật, lạy Ngài là Đấng Vua của cõi hữu hình và vô hình!

(Đọc Tối Đại danh ba lần:)

Allah-o-Abha

(Quì xuống, trán áp đất và đọc:)

Lạy Thượng Đế của chúng con, Ngài thật đáng chúc tụng vì Ngài đã ban xuống cho chúng con điều khiến chúng con đến gần Ngài và ban cho chúng con những của cải như Ngài đã hứa trong các Thánh kinh và Thánh thư của Ngài. Lạy Thượng Đế của con, chúng con cầu xin Ngài che chở chúng con khỏi những đạo binh ảo tưởng điên khùng và những tưởng tượng hão huyền. Quả thực, Ngài là Đấng Uy lực, Đấng Toàn tri.

(Ngước đầu lên, ngồi tại chỗ và đọc:)

Lạy Thượng Đế của con, con xin làm chứng cho những điều mà các Đấng tuyển chọn của Ngài đã làm chứng, và con nhận biết những điều đã được tiếp thụ bởi các cư dân của Thiên đàng tối cao, cũng như bởi những người đã chầu hầu quanh Ngôi uy lực của Ngài. Các vương quốc của cõi đất và cõi trời đều thuộc về Ngài, lạy Ngài là Đấng Thượng Đế của các thế giới!

#4976
- Bahá'u'lláh

 

Bản Kinh Cầu Nguyện

Bắt Buộc Dài Trung Bình

Đọc hằng ngày, vào buổi sáng, buổi trưa, và buổi tối

(Ai muốn cầu nguyện, hãy rửa tay, và trong khi rửa tay hãy đọc:)

Lạy Thượng Đế của con, xin ban sức mạnh cho bàn tay con để bàn tay đó có thể cầm Thánh kinh của Ngài với sự quyết tâm dũng mãnh đến nỗi tất cả những đạo quân trên thế giới đều bất lực đối với bàn tay đó. Xin che chở cho bàn tay đó khỏi cầm phải vật gì không xứng đáng. Quả thực, Ngài là Đấng Toàn lực, Đấng Toàn năng.

(Trong khi rửa mặt, hãy đọc:)

Lạy Thượng Đế của con, con đã hướng mặt con về Ngài! Xin lấy ánh sáng thiên nhan của Ngài soi sáng mặt con và xin ngăn nó khỏi quay về bất cứ ai khác ngoài Ngài.

(Đứng thẳng, mặt hướng về Qiblih - Điểm Thờ phượng, tức Bahji, Akka - và đọc:)

Thượng Đế làm chứng cho con rằng ngoài Ngài không có ai khác là Thượng Đế. Các Vương quốc của Mặc Khải và của tạo vật đều thuộc về Ngài. Sự thực, Ngài đã khai sinh ra Đấng Hừng đông Mặc khải, Đấng giảng dạy trên núi Sinai, Đấng soi sáng chân trời tối cao, Đấng biểu dương Cây Liên Hoa mà không tinh thần nào vượt qua được, Đấng truyền lời kêu gọi này đến tất cả những ai ở trên trời và ở trên trái đất: “Kìa hãy trông! Đấng Sở hữu tất cả vạn vật đã đến. Bầu trời và trái đất, vinh quang và quyền năng đều thuộc về Thượng Đế, Đấng Vua của mọi người, Đấng Tôn sư trên ngôi thiên thượng và trên thế gian này!”

(Rồi khom mình xuống, hai bàn tay đặt lên đầu gối, và đọc:)

Ngài vô cùng cao cả, vượt lên trên sự tán tụng của con và sự tán tụng của bất cứ ai khác, vượt lên trên sự mô tả của con và sự mô tả của tất cả cư dân ở trên trời và trên trái đất!

(Đứng thẳng, hai bàn tay mở rộng, lòng bàn tay đưa lên ngang mặt và đọc:)

Lạy Thượng Đế của con, xin đừng làm thất vọng kẻ đã vươn đôi bàn tay khẩn cầu, bấu víu tà áo bác ái và ân phúc của Ngài, lạy Ngài là Đấng Bác ái Nhất trong tất cả những Đấng Bác ái.

(Rồi ngồi xuống và đọc:)

Con xin chứng nhận sự thống nhất và sự đơn nhất của Ngài. Con xin chứng nhận rằng Ngài là Thượng Đế và không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài. Sự thực, Ngài mặc khải Chánh Đạo của Ngài, Ngài thiết lập Giao ước mà Ngài đã hứa và mở rộng cửa thiên ân Ngài cho tất cả cư dân của cõi trời và cõi đất. Xin ban phước lành và sự bình an, sự giải thoát và vinh quang cho những kẻ thân yêu của Ngài, để cho những đổi thay và những biến chuyển của trần thế không cản trở nổi họ quay mặt về với Ngài và cho những người đã hy sinh tất cả với hy vọng đạt tới những điều thuộc về Ngài. Sự thực, Ngài là Đấng đời đời tha thứ, Đấng Thượng Đế hoàn toàn từ bi.

(*Thay vì đọc đoạn kinh dài kể trên, có thể ngồi đọc lời sau đây:)

Thượng Đế chứng nhận rằng không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng Cứu nạn, Đấng Tự tồn.

(Hoặc có thể ngồi và đọc:)

Con xin làm chứng về sự thống nhất và sự đơn nhất của Ngài; con xin làm chứng rằng Ngài là Thượng Đế và không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài.

#4975
- Bahá'u'lláh

 

Bản Kinh Cầu Nguyện Bắt Buộc

Ngắn Nhất

Đọc một lần trong 24 giờ, vào buổi trưa

Lạy Thượng Đế của con, con xin chứng nhận rằng Ngài đã tạo nên con để hiểu biết Ngài và tôn thờ Ngài. Con xin thú nhận, ngay lúc này, con thật là bất lực trước uy lực của Ngài, và nghèo nàn trước sự phong phú của Ngài.

Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng Cứu nạn, Đấng Tự tồn.

#4974
- Bahá'u'lláh

 

General

An Ủi

Lạy Thượng Đế! Xin Ngài làm cho tâm hồn con tươi mát, thảnh thơi. Xin thanh tẩy trái tim con. Xin soi sáng năng lực con. Con đặt mọi việc của con trong tay Ngài. Ngài là Đấng Dìu dắt con, Đấng Che chở con. Con sẽ không còn lo âu và phiền muộn nữa. Nhưng con sẽ là người hạnh phúc và vui tươi.

Lạy Thượng Đế! Sẽ không còn sự lo lắng nào chiếm ngự lòng con và không có rắc rối nào phiền nhiễu con. Con sẽ không còn bám vào những việc không vui trong cuộc sống. Lạy Thượng Đế! Ngài gần gũi con hơn chính con đối với bản thân.

Lạy Thượng Đế, con xin dâng trọn đời con cho Ngài.

#4977
- Bahá'u'lláh

 

Buổi Sáng

Lạy Thượng Đế của con, sáng nay nhờ ân phúc Ngài con thức dậy, con hoàn toàn tin tưởng nơi Ngài, và rời khỏi nhà con với tâm hồn phó thác cho sự chăm sóc của Ngài. Từ cõi trời bác ái của Ngài, xin ban ân phúc cho con và khiến con trở về bình yên trong lòng gia đình, cũng như Ngài đã để con ra đi với sự che chở của Ngài, tâm tư con lúc nào cũng hướng về Ngài.

Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng Duy nhất, Đấng Bất Khả tỉ, Đấng Toàn tri, Đấng Toàn trí.

Đức Baha’u’llah

#4978
- Bahá'u'lláh

 

Lạy Thượng Đế của con, con trở dậy trong sự phò trì của Ngài, và thật phước cho ai đi tìm nơi nương tựa này để được ở trong Thánh điện phù trợ của Ngài và ở trong thành trì bảo vệ của Ngài. Lạy Thượng Đế của con, xin cho ánh Bình minh Huy hoàng Mặc khải của Ngài soi sáng bản thể nội tại con, cũng như Ngài đã soi sáng bản thể ngoại tại của con bằng ánh sáng ban mai của Thiên ân.

Đức Baha'u'llah

#4979
- Bahá'u'lláh

 

Lạy Thượng Đế của con, con xin dâng lời cảm tạ vì Ngài đã thức tỉnh con và đem con về với lương tri. Sáng nay con thức dậy, mặt hướng về ánh huy hoàng Vầng Thái dương Mặc khải của Ngài đang chiếu sáng các bầu trời uy lực và uy lịnh của Ngài, nhận biết các dấu hiệu của Ngài, tin tưởng Thánh kinh của Ngài và gắn bó chặt chẽ với Dây yêu thương của Ngài.

Với sức mạnh của ý chí Ngài và với quyền năng không ai cưỡng nỗi ý muốn của Ngài, con cầu xin Ngài biến những biểu lộ Ngài đã ban trong giấc ngủ của con thành nền móng vững chắc nơi ngự trị Tình thương của Ngài trong trái tim những kẻ yêu mến Ngài, và biến thành dụng cụ tốt nhất để chứng minh ân phúc và lòng từ bi vô lượng của Ngài.

Lạy Thượng Đế của con, với Ngòi bút Tối cao của Ngài, xin ban cho con những ân phúc của thế giới này và thế giới sắp đến. Con xin xác nhận rằng Ngài nắm quyền điều khiển cả vạn vật. Ngài sai khiến vạn vật theo ý Ngài.

Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng Hùng mạnh, Đấng Thủy chung như nhất.

Ngài là Đấng dùng thiên mệnh biến cải sự tủi nhục thành vinh quang, suy thành dũng, nhược thành cường, kinh sợ thành an tĩnh, nghi hoặc thành tin tưởng.

Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài. Đấng Toàn năng, Đấng Ban ân phúc.

Ngài không bao giờ làm thất vọng những kẻ tìm kiếm Ngài và không bao giờ bỏ rơi kẻ khao khát Ngài. Xin Ngài ban cho con bất cứ điều gì thích hợp với lượng khoan dung cao cả của Ngài và với đại dương từ ái của Ngài. Quả thực, Ngài là Đấng Toàn lực, Đấng Toàn năng.

Đức Baha’u’llah

#4980
- Bahá'u'lláh

 

Lạy Thượng Đế, Thượng Đế của con! Con rời khỏi nhà con, trong tay nắm chắc Dây yêu thương của Ngài, hoàn toàn giao phó thân mạng con cho sự chăm sóc và phò trợ của Ngài. Con khẩn cầu Ngài, với quyền năng mà Ngài đã dùng để che chở những kẻ Ngài yêu thương thoát khỏi ảnh hưởng của phường bệnh hoạn xấu xa, thoát khỏi tai họa của những loài hung bạo và bọn hành ác đã rời xa đường Ngài, xin giữ cho con được yên ổn trong thiên phúc và thiên ân của Ngài. Với quyền năng và với uy lực của Ngài, xin giúp con trở về nhà bình yên. Quả thực, Ngài là Đấng Toàn năng, Đấng Cứu khổ, Đấng Tự hữu.

Đức Baha’u’llah

#4981
- Bahá'u'lláh

 

Lạy Thượng Đế Đại Từ bi, con cảm tạ Ngài đã thức tỉnh con và đem con về với lương tri. Ngài đã ban cho con đôi mắt tinh anh và đôi tai thính nhạy, đã đưa con đến Vương quốc của Ngài và dắt dẫn con vào Chánh Đạo của Ngài, Ngài đã chỉ cho con nẻo chánh và đưa con lên Thuyền Giải thoát. Lạy Thượng Đế, xin giúp con vững tin, bền dạ và trung tín. Xin che chở con trước những thử thách dữ dội và xin gìn giữ con, bảo bọc con trong thành trì kiên cố của Giao ước Ngài. Ngài là Đấng Toàn lực! Ngài là Đấng thấy khắp! Ngài là Đấng nghe khắp!

Lạy Ngài là Đấng Thượng Đế Đại Từ bi! Xin ban cho con trái tim giống như pha lê, để có thể phản chiếu ánh sáng Tình yêu của Ngài, và xin ban cho con tư tưởng cao diệu có thể biến thế giới này thành vườn hồng nhờ ân đức tâm linh. Ngài là Đấng Đại Từ bi, Đấng Khoan dung! Ngài là Đấng Thượng Đế Toàn thiện.

#4982
- `Abdu'l-Bahá

 

Buổi Tối

Lạy Thượng Đế của con, lạy Đấng Tôn sư của con, Ngài là Tôn chỉ hoài vọng của con!

Kẻ tôi tớ này khao khát được mơ màng dưới bóng từ bi của Ngài và được an nghỉ dưới bầu trời ân phúc của Ngài, tìm kiếm sự chăm sóc và sự phò trợ của Ngài.

Lạy Thượng Đế của con, với thánh nhan bao giờ cũng rực sáng, con xin Ngài cho phép đôi mắt con không thấy gì ngoài Ngài. Xin Ngài tăng cường nhãn lực của con để con khám phá được những dấu hiệu của Ngài và chiêm ngưỡng Chân trời Mặc khải của Ngài. Ngài là Đấng mà sự Toàn năng, khi khải lộ, đã làm chấn động những kẻ hùng cường nhất.

Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng Toàn năng, Đấng Toàn thắng, Đấng Tuyệt đối.

#4983
- Bahá'u'lláh

 

Lạy Thượng Đế, Thượng Đế của con, làm sao con có thể an nghỉ trong khi biết bao người khao khát Ngài đang thao thức vì xa cách Ngài; và làm sao con có thể nằm yên trong khi biết bao linh hồn yêu mến Ngài đang sầu khổ vì xa rời sự hiện diện của Ngài?

Lạy Thượng Đế của con, con đã giao phó tinh thần và trọn bản thân con trong bàn tay phải uy lực và phò trợ của Ngài; nhờ thiên uy Ngài, con đặt đầu trên gối hay cất đầu con lên theo ý chí và ý thích Ngài. Quả thật, Ngài là Đấng Phò trợ, Đấng Chăm sóc, Đấng Toàn lực, Đấng Toàn năng.

Xin tùy ở uy đức Ngài! Dù thức hay ngủ, con chỉ cầu xin điều Ngài muốn. Con là tôi tớ Ngài và số mệnh con đang ở trong tay Ngài. Xin Ngài giúp con thật dồi dào để con hoàn thành các điều cần thiết cho việc phân phát hương thơm niềm vui của Ngài. Quả thật, đó là niềm hy vọng của con và hy vọng của những kẻ đang vui thỏa ở cạnh Ngài.

Ngài thật đáng tán tụng, lạy Ngài là Đấng Thượng Đế của các thế giới!

#4984
- Bahá'u'lláh

 

Can Đảm

Lạy Ngài là Đấng Thượng Đế của con! Xin giúp các con thương yêu của Ngài kiên định trong Đức tin, vững bước trên đường Ngài, bền lòng trong Chánh Đạo của Ngài. Xin ban ân phúc cho họ để họ có thể chiến thắng tự ngã và đam mê, để họ hướng theo ánh sáng của sự Dắt dẫn Thiêng liêng.

Ngài là Đấng Hùng mạnh, Đấng Cao cả, Đấng Tự tồn, Đấng Ban cho, Đấng Yêu thương, Đấng Độ lượng, Đấng Toàn năng

#4985
- `Abdu'l-Bahá

 

Cầu Cho Các Quốc Gia

Lạy Đấng Từ bi Chí tôn, Ngài đã tạo ra nhân loại cùng một bản thể, Ngài đã hạ chỉ rằng mọi người đều thuộc về một gia đình. Trước sự Hiện diện tối linh của Ngài, ai ai cũng đều là tôi con Ngài, và tất cả nhân loại nấp dưới bóng Ngài. Mọi người đều quây quần xung quanh độ lượng khoan hồng của Ngài, mọi người đều được soi sáng bằng anh linh định mệnh của Ngài. Lạy Thượng Đế, Ngài từ bi với mọi người; Ngài sinh ra từng người, và ban đời sống cho mọi người. Ngài đã phú cho mỗi người những năng tài và năng khiếu, mọi người đều thấm nhuần ơn tế độ của Ngài bao la như biển cả. Lạy Đấng Chí tôn Đại từ Đại bi, xin ban phúc thống nhất loài người, xin ban phúc cho các tôn giáo hòa hợp, các quốc gia trở thành một nước, mọi người coi nhau như anh em trong một gia đình, và coi trái đất này như một tổ quốc, xin ban phúc cho mọi người sống chung trong sự Thái hòa.

Lạy Thượng Đế, xin Ngài phất linh kỳ thống nhất loài người.

Lạy Thượng Đế, xin Ngài xây dựng nền Thái hòa.

Lạy Thượng Đế, xin Ngài gắn bó các con tim lại thành một khối.

Lạy Thượng Đế Từ bi vô lượng, xin Ngài thấm nhuần trái tim chúng con bằng hương thơm ngào ngạt tình thương của Ngài, xin Ngài mở đường soi sáng mắt chúng con bằng linh quang của Ngài, xin Ngài mở tai chúng con bằng lời êm dịu của Ngài, và che chở chúng con trong thành trì định mệnh của Ngài. Ngài là Đấng Tối linh uy quyền vô hạn, Đấng Đại từ Đại bi, Đấng Quảng đại khoan dung mọi nỗi ươn hèn của nhân loại.

#4986
- `Abdu'l-Bahá

 

Cha Mẹ

Lạy Thượng Đế, Ngài thấy đôi tay khẩn cầu của chúng con vươn lên bầu trời thiên ân và thiên phúc của Ngài. Xin cho những bàn tay ấy được đổ đầy những kho báu thiên phúc và thiên ân dồi dào của Ngài. Xin tha thứ cho chúng con, cho thân phụ chúng con, cho thân mẫu chúng con, và hoàn thành bất cứ điều gì chúng con khát khao trong đại dương thiên ân của Ngài và trong lượng bao dung thiên thượng của Ngài. Lạy Đấng Kính yêu của tâm hồn chúng con, xin chấp nhận mọi công quả của chúng con trên đường Ngài. Quả thật, Ngài là Đấng Hùng mạnh Nhất, Đấng Cao cả Nhất, Đấng Bất Khả tỉ, Đấng Duy nhất, Đấng Tha thứ, Đấng Độ lượng.

#4988
- Bahá'u'lláh

 

Phước cho ai nhớ tới cha mẹ mình khi thông công với Thượng Đế.

#4987
- The Báb

 

Lạy Thượng Đế! Trong Kỳ Cứu độ Tối đại này Ngài đã chấp thuận để con cái cầu thay cho cha mẹ. Đây là một thiên ân vô hạn đặc biệt của Kỳ Cứu độ này. Thế nên, lạy Ngài là Đấng Thượng Đế từ bi, xin Ngài chấp nhận lời cầu xin của tôi tớ Ngài nơi thánh điện đơn nhất của Ngài và dìm thân phụ kẻ tôi tớ này trong đại dương thiên ân của Ngài, bởi vì người con này đã đứng lên phụng sự thánh nghiệp của Ngài và luôn luôn cố gắng trên đường tình yêu của Ngài. Quả thật, Ngài là Đấng Ban cho, Đấng Tha thứ, Đấng Từ bi!

#4989
- `Abdu'l-Bahá

 

Chữa Bệnh

Lạy Thượng Đế của con, Danh Ngài là sự chữa bệnh cho con, sự tưởng nhớ tới Ngài là liều thuốc của con. Tiến đến gần Ngài là hy vọng của con, tình yêu Ngài là bạn đường của con. Lòng từ bi của Ngài là sự chữa bệnh cho con, là nơi nương tựa của con trong thế giới này và thế giới sắp đến.

Quả thật, Ngài là Đấng Đại từ Đại bi, Đấng Toàn tri, Đấng Toàn giác.

#4994
- Bahá'u'lláh

 

Lạy Thượng Đế, Thượng Đế của con! Con khẩn cầu Ngài, xin lấy đại dương chữa bệnh của Ngài, xin lấy ánh sáng huy hoàng từ Mặt trời thiên ân Ngài, xin lấy Danh mà Ngài đã chinh phục các tôi tớ Ngài, xin lấy uy lực thuyết phục nơi Thánh ngôn cao cả của Ngài, xin lấy lòng từ ái Ngài đã có từ trước khi tạo thiên lập địa, thanh lọc con bằng nguồn nước ân đức của Ngài cho sạch hết mọi sầu não và bệnh tật, mọi ươn hèn và bạc nhược.

Lạy Thượng Đế của con, Ngài thấy rõ tôi con Ngài đang cầu xin nơi ngưỡng cửa từ ái của Ngài, là kẻ bấu víu vào lượng khoan hồng của Ngài, đặt hy vọng nơi Ngài. Con khẩn cầu Ngài đừng từ chối điều con nài xin nơi Đại dương ân phúc và nơi Mặt trời từ ái hiền dịu của Ngài.

Ngài có quyền năng làm điều Ngài muốn. Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng luôn luôn tha thứ, Đấng Đại lượng.

#4995
- Bahá'u'lláh

 

Vinh quang thuộc về Ngài, lạy Ngài là Đấng Thượng Đế của con! Con cầu xin Tối Đại Danh mà Ngài đã làm sinh động các tôi tớ Ngài và tạo dựng các thành phố, con cầu xin các Tôn hiệu ưu việt và các Đặc tính tối cao của Ngài, giúp con dân Ngài hướng về vô số ân huệ của Ngài và quay về Thánh điện Minh triết của Ngài. Xin chữa lành những căn bệnh, từ mọi phía, đã tấn công các linh hồn và ngăn trở họ hướng tầm mắt về cõi Thiên đàng dưới bóng Thánh Danh phò trợ của Ngài, mà theo phán lệnh Ngài, Danh ấy là Vua các Danh đối với tất cả cư dân cõi trời và cõi đất. Ngài có quyền năng làm điều Ngài muốn. Quyền lực của tất cả các Danh nằm trong tay Ngài. Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng Toàn năng, Đấng Toàn trí.

Lạy Thượng Đế của con, con chỉ là sinh vật nghèo nàn và sống nhờ vào sản nghiệp của Ngài. Con rất đớn đau và bám chặt vào dây chữa bệnh của Ngài. Xin cứu con khỏi mọi căn bệnh đang vây phủ con, xin thanh lọc con hoàn toàn bằng nước ân phúc và bác ái của Ngài, xin mặc lại cho con y phục sức khoẻ do sự tha thứ và lượng khoan dung của Ngài. Xin gắn chặt vào Ngài cái nhìn của con và xin giải thoát con khỏi mọi ràng buộc với ai khác ngoài Ngài. Xin giúp con hành động theo ý Ngài và hoàn tất điều Ngài muốn.

Quả thật, Ngài là Đấng Thượng Đế đời này và đời sau. Ngài thật sự là Đấng luôn luôn tha thứ, Đấng Đại Từ bi.

#4996
- Bahá'u'lláh

 

Chữa Bệnh

(Bài kinh dài)

Ngài là Đấng Chữa bệnh, Đấng Chu cấp, Đấng Cứu giúp, Đấng Hằng Tha thứ, Đấng Đại Khoan dung.

Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Cao cả,

Lạy Đấng Thành tín, lạy Đấng Vinh quang!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!

Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Tối thượng,

Lạy Đấng Nâng đỡ, lạy Đấng Phán xét!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!

Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Vô song,

Lạy Đấng Vĩnh hằng, lạy Đấng Đơn nhất!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!

Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Chí tôn,

Lạy Đấng Chí thánh, lạy Đấng Cứu giúp!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!

Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Toàn tri,

Lạy Đấng Đại trí, lạy Đấng Đại hùng!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!

Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Bác ái,

Lạy Đấng Uy nghi, lạy Đấng An bài!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!

Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Kính yêu,

Lạy Đấng Thân thiết, lạy Đấng Phúc lạc!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!

Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Hùng mạnh Nhất,

Lạy Đấng Nuôi dưỡng, lạy Đấng Toàn năng!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!

Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Trị vì,

Lạy Đấng Tự tồn, lạy Đấng Toàn tri!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!

Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Thánh linh,

Lạy Đấng Linh quang, lạy Đấng Hiển hiện Nhất!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!

Con kêu cầu Ngài, lạy Ngài là Đấng mà mọi người tìm đến, lạy Ngài là Đấng Hiển hiện đối với mọi người, lạy Ngài là Đấng Huyền nhiệm đối với mọi người!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!

Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Ẩn mình,

Lạy Đấng Toàn thắng, lạy Đấng Ban cho!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!

Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Toàn năng,

Lạy Đấng Cứu giúp, lạy Đấng Che giấu!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!

Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Tạo dựng,

Lạy Đấng Thỏa lời cầu xin, lạy Đấng Bứng rễ!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!

Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Đứng lên,

Lạy Đấng Quy tụ, lạy Đấng Cao cả!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!

Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Hoàn thiện,

Lạy Đấng Vô ngại, lạy Đấng Đại lượng!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!

Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Ban phúc,

Lạy Đấng Nắm giữ, lạy Đấng Tạo nên!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!

Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Cao cả Nhất,

Lạy Đấng Mỹ lệ, lạy Đấng Mỹ lệ!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!

Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Công bình,

Lạy Đấng Từ huệ, lạy Đấng Đại lượng!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!

Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Lôi cuốn mạnh mẽ,

Lạy Đấng Thường hằng, lạy Đấng Đại Trí huệ!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!

Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Huy hoàng, lạy Đấng Cố cựu của các Thời đại, lạy Đấng Trọng đại!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!

Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Phò trợ hoàn hảo,

Lạy Đấng Vua của Niềm vui, lạy Đấng Khát khao!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!

Con kêu cầu Ngài, lạy Ngài là Đấng Từ bi với mọi người, lạy Ngài là Đấng Yêu thương tất cả, lạy Đấng Đại Ân phúc!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!

Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Nương tựa của mọi người, lạy Đấng Bảo bọc tất cả, lạy Đấng Bảo tồn Hoàn hảo!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!

Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Cứu vớt mọi người, Lạy Ngài là Đấng mà mọi người cầu xin, lạy Đấng Làm sinh động!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!

Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Biểu lộ,

Lạy Đấng Tàn phá, lạy Đấng Bác ái Nhất!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!

Con kêu cầu Ngài, lạy Ngài là Đấng Linh hồn con, Lạy Ngài là Đấng Kính yêu của con, lạy Ngài là Đấng Đức tin của con!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!

Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Giải mọi cơn khát,

Lạy Đấng Vua Thiên thượng, lạy Đấng Đại Trân bảo!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!

Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Đại Hoài niệm,

Lạy Danh Chí tôn, lạy Ngài là Đường xưa Nhất!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!

Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Đáng Tán dương nhất,

Lạy Đấng Tối thánh, lạy Đấng Siêu thoát!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!

Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Mở trói,

Lạy Đấng Khuyến giáo, lạy Đấng Giải thoát!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!

Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Bạn hữu,

Lạy Đấng Lương y, lạy Đấng Quyến rũ!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!

Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Vinh quang,

Lạy Đấng Mỹ lệ, lạy Đấng Đại lượng!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!

Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Đáng tin cậy Nhất, Lạy Đấng Yêu thương Tối hảo, lạy Đấng Vua buổi Hừng đông!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!

Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Thắp sáng, lạy Đấng Làm rực sáng, lạy Đấng Đem đến Niềm vui!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!

Con kêu cầu Ngài, lạy Ngài là Đấng Vua Đại lượng, lạy Đấng Yêu thương Nhất, lạy Đấng Khoan dung Nhất!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!

Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Kiên định, lạy Đấng Hiếu sinh, lạy Đấng Cội nguồn của mọi Sinh vật!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!

Con kêu cầu Ngài, lạy Ngài là Đấng Thấu suốt mọi sự, lạy Đấng Thượng Đế Thấy khắp, lạy Đấng Vua Phát ngôn!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!

Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Hiển hiện nhưng Huyền bí, lạy Đấng Khó thấy nhưng Lừng danh, lạy Đấng Chăm nom mà mọi người tìm kiếm!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!

Con kêu cầu Ngài, lạy Ngài là Đấng Tàn sát những Người Yêu thương, lạy Thượng Đế Khoan dung đối với những kẻ ác!

Lạy Đấng Ban cho Đầy đủ, con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Ban cho Đầy đủ!

Lạy Đấng Chữa bệnh, con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Chữa bệnh!

Lạy Đấng Tạo nên sự Hằng hữu, con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Tạo nên sự Hằng hữu!

Ngài là sự Thường hằng, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu.

Ngài cao cả thay, lạy Thượng Đế của con! Con khẩn cầu Ngài, bởi lượng khoan dung của Ngài mà các cửa thiên phúc và thiên ân đều rộng mở, mà Ngôi đền Thánh thiện của Ngài được thiết lập trên ngai vĩnh cửu; và bởi lượng bác ái của Ngài mà Ngài mời gọi tất cả tạo vật vào bàn tiệc từ huệ và ân sủng của Ngài; bởi đức sủng ái của Ngài mà Ngài đáp ứng, trong chính Bản thể Ngài bằng Thánh ngôn Ngài “chấp thuận!” lời cầu xin của tất cả những ai ở cõi trời và cõi đất, vào giờ mà quyền tối thượng của Ngài, và sự hùng vĩ của Ngài khải lộ, lúc bình minh mà uy lực ngự trị của Ngài biểu hiện. Và bởi các Danh đẹp nhất ấy, bởi những Đặc tính tôn quý và cao cả nhất ấy, bởi Đấng Hoài vọng Cao quý Nhất, bởi Đấng Mỹ lệ tinh khiết và không tì vết, bởi Đấng Ánh sáng của Ngài đầy huyền nhiệm ở trong thánh điện nhiệm mầu nhất, và bởi Danh Ngài được phủ bằng chiếc áo tai ương mỗi buổi sáng chiều, con cũng cầu xin Ngài che chở người mang Kinh bản ân phúc này, người đọc kinh này, người gặp được kinh này và người đi quanh ngôi nhà trong đó có kinh này. Cũng bằng kinh này, xin Ngài chữa lành mọi người đau yếu, bệnh tật, nghèo nàn, giúp họ thoát khỏi mọi tai ương, phiền não khủng khiếp và bằng kinh này xin Ngài dìu dắt ai tùy thích vào những con đường hướng dẫn của Ngài, vào những lối ngỏ tha thứ và khoan dung của Ngài.

Quả thật, Ngài là Đấng Hùng mạnh, Đấng Đầy đủ Nhất, Đấng Chữa bệnh, Đấng Phù trợ, Đấng Ban cho, Đấng Phúc hậu, Đấng Độ lượng, Đấng Đại Từ bi.

#4997
- Bahá'u'lláh

 

Chúc Tụng

Hãy tụng: Vinh quang thay, Ngài đã làm tất cả các vị thánh thú nhận sự bất lực của mình trước muôn vàn mặc khải quyền năng của Ngài, và tất cả các Đấng Tiên tri nhận biết sự hư không của mình trước vẻ huy hoàng của nền vinh quang vĩnh cửu. Với Thánh Danh, Ngài đã mở cửa các cõi trời và làm tràn ngập hân hoan cả Quần Tiên thiên thượng, con khẩn cầu Ngài cải tạo con thành kẻ xứng đáng phụng sự Ngài trong Ngày này và ban cho con sức mạnh để tuân giữ các điều răn trong Thánh kinh của Ngài. Lạy Thượng Đế của con, Ngài hiểu rõ mọi sự nơi con, nhưng con không biết gì về Ngài.

Ngài là Đấng Toàn tri, Đấng Toàn giác.

#4990
- Bahá'u'lláh

 

Lạy Thượng Đế của con, Đấng Thờ phượng của con, Đấng Vua của con, Đấng Khát khao của con! Lưỡi nào có thể diễn tả được lòng tri ân của con đối với Ngài? Con rơi vào cơn mê muội, Ngài đã thức tỉnh con. Con rời xa Ngài, Ngài đã dùng thiên ân dắt dẫn con trở lại cùng Ngài. Con như đã chết, Ngài làm con sống lại bằng làn sóng thiêng liêng của thánh ngôn Ngài tuôn đổ từ ngọn bút Đấng Đại Từ bi.

Lạy Đấng Quan phòng thiêng liêng! Mọi sự sinh tồn xuất phát bởi lượng từ ái của Ngài; xin đừng cách trở nó với nguồn nước hồng ân của Ngài và xin đừng tách rời nó khỏi đại dương bác ái của Ngài. Con khẩn cầu Ngài giúp con và cứu con bất cứ lúc nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào, và nơi bầu trời thiên ân của Ngài, con cầu xin đặc ân cố cựu của Ngài.

Quả thật, Ngài là Đấng Đại lượng và là Đấng Vua Vương quốc vĩnh cửu.

#4991
- Bahá'u'lláh

 

Lạy Thượng Đế của con, tất cả những lời ca tụng xin dâng lên Ngài là Đấng Nguyên thủy mọi vinh quang và uy đức, sự vĩ đại và danh dự, quyền tối thượng và ngự trị, sự thăng tiến và phúc ân, sự kính sợ và quyền năng. Ngài dắt dẫn tới đại dương không bờ của Ngài bất cứ kẻ nào Ngài muốn; và với kẻ làm vui lòng Ngài, Ngài trao cho vinh dự nhận biết Thánh Danh tối cổ của Ngài. Ở khắp các cõi trời và trái đất, không ai có thể thoát ra khỏi hành động do ý chí tối thượng của Ngài. Từ muôn đời, Ngài quản trị hoàn toàn sự tạo hóa và quyền năng của Ngài còn tiếp tục mãi mãi không ngừng ngự trị tất cả các tạo vật.

Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng Toàn năng, Đấng Vinh hiển, Đấng Tối Quyền thế, Đấng Vô tận Đại giác.

Lạy Thượng Đế, xin Ngài soi sáng khuôn mặt các tôi tớ Ngài để họ có thể chiêm ngưỡng Ngài; xin thanh lọc trái tim họ để họ hướng về những ơn phước thiêng liêng của Ngài và nhận biết Đấng Biểu hiện chính Ngài, là Hừng đông Bản thể Ngài.

Quả thật, Ngài là Đấng Thượng Đế của tất cả các thế giới. Ngoài Ngài, không có Thượng Đế nào khác, Đấng Vô song, Đấng Toàn thắng.

#4992
- Bahá'u'lláh

 

Tất cả những lời ca ngợi xin dâng lên Ngài, lạy Ngài là Đấng Thượng Đế của con. Con không biết cách hát lên lời chúc tụng Ngài, không biết cách mô tả Vinh quang Ngài, không biết cách gọi Danh Ngài. Nếu con gọi Ngài bằng Danh là Đấng Toàn hữu, con bắt buộc phải nhận biết rằng Đấng trực tiếp nắm trong tay vận mệnh của mọi vật thọ tạo chỉ là một chư hầu tùy thuộc vào Ngài, và chỉ là một tạo vật do một Lời phán ra từ miệng Ngài. Nếu con tuyên xưng Ngài bằng Danh là Đấng Thống ngự, thì con thấy ngay rằng Đấng ấy chỉ là Người nguyện cầu phủ phục trên cát bụi, khiếp đảm trước uy lực quyền năng và sự ngự trị đáng kính sợ của Ngài. Và nếu con toan mô tả Ngài bằng cách tôn vinh tính đơn nhất của Bản thể Ngài, con liền thấy ngay rằng đó là một khái niệm dệt nên bởi trí tưởng tượng của con, và thấy rằng Ngài vốn vô cùng cao cả vượt lên trên mọi sự tưởng tượng vô bổ mà lòng người đời đã hình dung.

Vinh quang uy lực của Ngài làm chứng cho con! Ai tự nhận là đã biết Ngài, thì lời tự nhận đó làm chứng cho sự dốt nát của người đó; ai tin rằng chính họ đã vươn tới Ngài, thì tất cả những nguyên tử trên trái đất sẽ chứng nhận sự bất lực của kẻ ấy và công bố sự thất bại của hắn. Dù vậy, bởi lượng bác ái của Ngài, vượt khỏi các vương quốc ở trên trời và ở dưới đất, xin chứng nhận lời chúc tụng và tôn vinh mà tôi tớ Ngài dâng lên Bản thể cao cả của Ngài, dạy họ ca ngợi vinh quang của Ngài, để cho những ngọn cờ hướng dẫn có thể tung bay trong các thành thị của Ngài, và những biểu hiện bác ái của Ngài có thể mở rộng khắp các nước, để cho mỗi người và mọi người đạt tới điều mà Ngài đã an bài cho họ theo chỉ dụ của Ngài, và điều Ngài đã ấn định cho họ theo ý chí và mục đích không dời đổi của Ngài.

Vì vậy, trong khi thú nhận sự bất lực của con và sự bất lực của tôi tớ Ngài, bởi sự rực rỡ nơi ánh sáng mỹ lệ của Ngài, con khẩn cầu Ngài đừng khước từ việc để cho chúng sinh đạt tới bến bờ đại dương thiêng liêng nhất của Ngài. Lạy Thượng Đế của con, bởi sự ngọt ngào thiêng liêng trong những điệu nhạc du dương của Ngài, con cầu xin Ngài dắt dẫn họ đến ngôi vinh quang của Ngài và đến nơi ở thánh thiện vĩnh cửu của Ngài. Quả thật, Ngài là Đấng Hùng mạnh Nhất, Đấng Cai quản Tối cao, Đấng Khát khao Đời đời.

Lạy Thượng Đế của con, xin cho kẻ tôi tớ đã hướng mặt về Ngài, đã nhìn chăm chú vào Ngài, đã bấu víu vào sợi dây bác ái và ân phúc của Ngài, được giúp đỡ để chia phần trong các dòng sinh thủy thuộc lượng từ ái và khoan dung của Ngài. Xin Ngài giúp họ vươn tới những tầm cao mà họ ước ao, và đừng khước từ họ những gì Ngài sở hữu. Quả thật, Ngài là Đấng Hằng Tha thứ, Đấng Đại Từ bi.

¶5.

L

ạy Thượng Đế! Vinh quang thay Ngài đã ban cho nhân loại Biểu hiện tình yêu. Lạy Ngài là Sự sống và Ánh sáng của chúng con, xin hướng dẫn các tôi tớ của Ngài trên đường Ngài và giúp chúng con trở nên giàu có trong ơn Ngài và dứt bỏ những gì không thuộc về Ngài. Lạy Thượng Đế, xin dạy chúng con sự Duy nhất của Ngài và khiến chúng con nhận biết sự Thống nhất của Ngài để chúng con không nhìn thấy ai ngoài Ngài. Ngài là Đấng Từ bi, Đấng Ban ân phúc. Lạy Thượng Đế, xin thắp ngọn lửa tình yêu của Ngài nơi tâm hồn những người yêu kính Ngài để ngọn lửa đó có thể thiêu hủy tất cả ý nghĩ về mọi sự ngoài Ngài. Lạy Thượng Đế, xin khải lộ cho chúng con sự hằng hữu cao cả của Ngài - rằng Ngài đã từng và sẽ còn tồn tại mãi mãi và không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài. Quả thật, chúng con chỉ tìm thấy nguồn an ủi và sức mạnh nơi Ngài.

Đức Baha’u’llah

#4993
- Bahá'u'lláh

 

Công Lý

Lạy Thượng Đế của con, lạy Đấng Thỉnh cầu của kẻ yếu hèn, Đấng Cứu giúp của người nghèo khó, Đấng Cứu rỗi của những linh hồn không nơi nương tựa đang hướng về Ngài. Với lòng kính cẩn vô biên, con chắp tay khẩn cầu về Vương quốc mỹ lệ của Ngài. Lạy Thượng Đế, Thượng Đế của con, với tâm thành, con khẩn cầu Ngài xin ban cho con ân huệ được làm tôi tớ Ngài; xin cho phép con được vững vàng hơn trong sự tuân tùng Ngài, xin tuôn đổ xuống cho con những khoan dung chan chứa; xin làm cho tia nhìn ân sủng dịu hiền của mắt Ngài được đến với con; xin cho con được ngụp lặn trong đại dương tha thứ của Ngài. Xin Ngài chấp nhận con là kẻ trung thành với Chánh Đạo của Ngài và xin ban cho con đầy đủ hơn mức độ xác tín, và bảo đảm cho con hoàn toàn thoát khỏi trần tục, để con luôn hướng mặt con về Ngài với niềm tin trọn vẹn, để nhờ những bằng chứng và chứng tích của Ngài mà con được khẳng định bằng uy quyền bất khả kháng, được trang phục bởi sự uy nghiêm và quyền lực của Ngài, để có thể vượt qua mọi vùng của thiên quốc và trần gian. Quả thật, Ngài là Đấng Từ bi, Đấng Tối Vinh quang, Đấng Bác ái và Khoan dung.

Lạy Thượng Đế của con, đây là những kẻ sống sót của những người tử đạo, cái tập thể linh hồn được ban phước ấy. Họ đã chấp nhận tất cả sự tử đạo, và biểu lộ lòng nhẫn nại đối với sự bất công tột độ. Họ đã từ bỏ tất cả những tiện nghi và thịnh vượng, và nhận chịu tất cả sự bất hạnh và đớn đau tột đỉnh trên đường thương yêu của Ngài. Họ luôn luôn bị giam cầm trong tay kẻ thù của họ đã hành hạ họ một cách tàn nhẫn không ngừng, và áp bức họ chỉ vì họ một lòng đi trên con đường ngay thẳng của Ngài. Không một ai tiếp cứu họ, không một ai đến với họ. Ngoài những kẻ tàn ác và hung dữ không còn ai viếng thăm họ. Lạy Đấng Chí tôn, những linh hồn ấy đã nếm đủ mùi thống khổ chua cay của đời sống trần tục này, và nhận chịu như dấu hiệu tình thương của họ kính dâng Thánh điện Mỹ lệ sáng chói của Ngài, trong sự xúc cảm nhiệt thành được đến với Thiên quốc của Ngài, và chịu sự sỉ nhục hiện hành mà các dân tộc của quyền chuyên chế tàn bạo đã gia hình họ.

Lạy Thượng Đế, xin rót đầy tai họ bằng những câu kinh của sự giúp đỡ của Thánh linh và sự chiến thắng cấp thời, và giải thoát họ khỏi sự áp bức của những kẻ thực thi một uy quyền khủng khiếp. Xin Ngài giữ lại bàn tay kẻ áp bức và đừng bỏ mặc những linh hồn đau đớn ấy kẻo họ bị những nanh vuốt và móng bén của thú dữ banh xé. Họ luôn bị giam cầm chỉ vì kính yêu Ngài. Họ là kẻ được giao phó gìn giữ những bí ẩn thánh tín của Ngài, khúm núm trước ngưỡng cửa của Ngài và đến chốn thánh vi cao cả của Ngài.

Lạy Đấng Tối cao, xin Ngài nhủ lòng thương, tăng cường họ bằng một tâm linh mới. Xin làm sáng mắt họ để họ được ngắm những chứng tích tuyệt vời của Ngài trong u ám của đêm tối, xin dành cho họ những điều tốt đẹp trong Vương quốc của Ngài vốn tràn ngập những ân huệ Vĩnh cửu, xin biến họ thành những ngôi sao sáng chiếu khắp mọi vùng, xin biến thành những cây sum suê cành lá và đầy quả đang phất phơ trước cơn gió nhẹ của buổi hừng đông.

Quả thật, Ngài là Đấng Từ bi, Đấng Toàn năng Toàn thắng. Không ai là Thượng Đế ngoài Ngài, Đấng Ơn phước kỳ diệu, Đấng Toàn vinh, Đấng Khoan dung.

#4999
- `Abdu'l-Bahá

 

Cứu Giúp

Lạy Thượng Đế, Thiên nhan Ngài là đối tượng tôn thờ của con, vẻ Mỹ lệ Ngài là thánh điện của con, thiên quốc Ngài là mục đích của con, sự ca tụng Ngài là hy vọng của con, thiên mệnh Ngài là bạn đường của con, tình yêu Ngài là nguyên cớ sinh tồn của con, thánh ngôn Ngài là nguồn an ủi của con, sự kề cận Ngài là khát vọng của con, thánh nhan Ngài là nguyện ước tha thiết nhất và ước mơ cao cả nhất của con, con cầu xin Ngài đừng từ chối con điều Ngài đã an bài cho những kẻ được lựa chọn trong các tôi tớ Ngài. Xin ban cho con những điều lành trong đời này và đời sau.

Quả thực, Ngài là Vua cả nhân loại. Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng luôn luôn tha thứ, Đấng Đại lượng vô cùng.

#5000
- Bahá'u'lláh

 

Lạy Ngài là Đấng Thượng Đế của con! Bởi Đấng Tối Đại Danh Ngài, bởi Đấng đã nhận chịu mọi tai họa do tay những tạo vật phản nghịch Ý chí Ngài, Đấng đã bị vùi dập bởi những khổ đau lớn lao đến nỗi không lưỡi nào tả nổi, con cầu xin Ngài giúp con tưởng nhớ Ngài và nêu cao lời tán tụng Ngài mà tất cả đều rời bỏ vẻ mỹ lệ Ngài, chống đối Ngài và xa cách với Đấng Mặc khải Chánh Đạo Ngài. Lạy Thượng Đế của con, không ai ngoài Ngài có thể giúp Ngài, và ngoài quyền năng chính Ngài không ai có thể cứu Ngài.

Con cầu xin Ngài giúp con gắn bó chặt chẽ với tình yêu Ngài và sự tưởng nhớ Ngài. Điều này thật vừa với khả năng con và Ngài là Đấng biết rõ mọi sự nơi con. Quả thật, Ngài là Đấng biết hết, Đấng Toàn giác.

Lạy Thượng Đế của con, xin đừng để con rời xa ánh sáng huy hoàng Thánh nhan Ngài mà hào quang đã soi sáng cả địa cầu. Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng Toàn năng, Đấng Vinh quang, Đấng Tha thứ.

#5001
- Bahá'u'lláh

 

Lạy Thượng Đế, Thánh nhan Ngài là Đối tượng tôn thờ của tất cả những kẻ mòn mỏi tìm kiếm Ngài, sự hiện diện Ngài là hy vọng của những kẻ hoàn toàn xả thân cho Ý chí Ngài, sự kề cận Ngài là khát vọng của những kẻ vươn tới triều đường Ngài, thánh điện Ngài là bạn đường của những kẻ nhận biết chân lý Ngài, Danh Ngài là động cơ khiến mọi tâm hồn bừng cháy ước vọng chiêm ngưỡng Thánh nhan Ngài, giọng nói Ngài là lẽ sống thật sự đối với những kẻ yêu Ngài, miệng Ngài thốt ra lời là nước sự sống đối với tất cả cư dân của cõi trời và cõi đất.

Bởi những nỗi bất công Ngài phải chịu đựng, bởi những đớn đau mà đạo binh của lũ bất xứng đã gây ra cho Ngài, con khẩn cầu Ngài ban xuống cho con những đám mây bác ái của Ngài để thanh lọc con khỏi mọi sự không thuộc về Ngài, để con xứng đáng ca tụng Ngài và có năng lực kính yêu Ngài.

Lạy Thượng Đế của con, xin đừng rút lại của con những gì Ngài dự ban cho những tôi tớ đang chầu hầu quanh Ngài, là những kẻ xứng đáng được nhận mãi mặt trời Mỹ lệ của Ngài và ánh sáng rực rỡ của thánh nhan Ngài. Ngài là Đấng tự muôn đời đã cứu giúp bất cứ ai tìm kiếm Ngài và ban phát ân huệ của Ngài cho bất cứ ai cầu xin Ngài.

Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng Hùng mạnh, Đấng Kiên nhẫn, Đấng Hằng hữu, Đấng Tối Đại lượng.

#5002
- Bahá'u'lláh

 

Dịu Dàng

Lạy Thượng Đế, Thượng Đế của con! Xin Ngài ban cho những tôi tớ tín cẩn của Ngài tâm hồn yêu thương và hiền dịu. Xin giúp họ gieo rắc ánh sáng hướng dẫn từ Cõi Trời đến khắp các nước trên trái đất. Quả thật, Ngài là Đấng Hùng mạnh, Đấng Uy quyền, Đấng Toàn năng, Đấng Hằng Ban cho. Quả thật, Ngài là Đấng Đại lượng, Đấng Từ bi, Đấng Hiền dịu, Đấng Ban Ân phúc.

#5003
- `Abdu'l-Bahá

 

Đóng Góp

Lạy Thượng Đế, Thượng Đế của con! Xin soi sáng vầng trán những người chân thành yêu Ngài và nâng đỡ họ bằng những đạo binh thiên thần chắc chắn thắng lợi. Xin giúp họ vững bước trên đường thẳng của Ngài, và từ nguồn hồng ân cố cựu của Ngài, xin mở ra trước mắt họ những cánh cửa thiên phước của Ngài; vì họ đã chi dụng trên đường Ngài những gì Ngài đã ban cho họ, đã bảo vệ Chánh Đạo của Ngài, đã đặt trọn niềm tin cậy nơi sự tưởng nhớ tới Ngài, đã dâng hiến trái tim họ cho tình yêu của Ngài, và không giữ lại bất cứ thứ gì họ có trong sự thờ phượng Đấng Mỹ lệ của Ngài và trong sự tìm kiếm những phương cách làm vui lòng Ngài.

Lạy Thượng Đế của con! Xin ban cho họ một phần ân huệ dồi dào, một sự bù đắp thiên định, một phần thưởng chắc chắn.

Quả thật, Ngài là Đấng Nuôi dưỡng, Đấng Cứu giúp, Đấng Đại lượng, Đấng Sung mãn, Đấng Hằng Ban cho.

#5006
- `Abdu'l-Bahá

 

Dư Nhật

(Những ngày xen kẽ - dư nhật - từ 26 tháng 2 đến hết 1 tháng 3, gồm thành thời kỳ chuẩn bị Trai giới. Những ngày này dành cho việc ái hữu, bác ái và tặng quà).

Lạy Thượng Đế của con, Ngài là Lửa của con, là Ánh sáng của con! Bây giờ là bắt đầu những ngày mà trong Thánh kinh Ngài, Ngài gọi là Ayyam-i-Ha (những ngày Ha, những ngày xen kẽ), lạy Ngài là Đấng Vua của các Danh; và bây giờ là sắp đến kỳ Trai giới mà Ngòi bút vinh quang của Ngài đã ấn dịnh cho mọi kẻ sống trong vương quốc tạo vật của Ngài. Lạy Thượng Đế của con, bởi những ngày này và bởi tất cả những người tín nghĩa đã nắm chắc dây phán lệnh của Ngài và gắn bó với các giáo lệnh của Ngài trong thời kỳ này, con cầu xin Ngài dành một chỗ cho mỗi linh hồn này ở gần Thánh điện của Ngài, và một vị trí cũng được dành cho họ khi vẻ huy hoàng ánh sáng Thánh nhan Ngài xuất hiện.

Lạy Thượng Đế của con, đây là những tôi tớ Ngài mà không xu hướng xấu xa nào ngăn trở họ tiếp nhận điều Ngài đã ban xuống trong Thánh kinh của Ngài. Họ phủ phục trước Chánh Đạo của Ngài; họ tiếp nhận Thánh kinh của Ngài với sự quyết tâm đúng như Kinh được ban cho bởi chính Ngài; họ tuân giữ điều Ngài truyền dạy họ và họ đã chọn vâng theo điều do Ngài chuyển tới họ.

Lạy Thượng Đế của con, Ngài thấy họ đã nhận biết và tin tưởng tất cả những điều Ngài mặc khải trong các Thánh thư của Ngài. Lạy Thượng Đế của con, xin cho họ uống nước trường tồn của Ngài từ bàn tay độ lượng của Ngài. Xin ban cho họ phần thưởng dành cho kẻ đắm mình trong đại dương hiện diện của Ngài và kẻ đã tìm được rượu tuyển nơi sự tương ngộ cùng Ngài.

Lạy Ngài là Đấng Vua của các Vua, Đấng Xót thương kẻ bị áp bức, con cầu xin Ngài cấp phát cho họ những của cải trong đời này và đời sau. Hơn nữa, cũng xin ban cho họ điều mà không tạo vật nào của Ngài khám phá được, và xin kể họ vào hàng những kẻ chầu hầu quanh Ngài và những kẻ tiến hóa quanh ngôi báu của Ngài trong mỗi thế giới của Ngài.

Ngài thực sự là Đấng Toàn năng, Đấng Toàn tri, Đấng Toàn giác.

#5004
- Bahá'u'lláh

 

Đức Tính Tâm Linh

Lạy Thượng Đế của con! Xin cho vẻ Mỹ lệ Ngài làm thức ăn của con, Thánh nhan Ngài làm thức uống của con, sự vui lòng Ngài làm hy vọng của con, sự ca tụng Ngài làm hành động của con, sự tưởng nhớ đến Ngài làm bạn đường của con, uy lực tối thượng của Ngài làm chốn nương tựa của con, nơi ngự trị của Ngài làm tổ ấm gia đình con, và xin cho chỗ ở của con là nơi được Ngài thanh lọc khỏi mọi giới hạn đang đè nặng trên những kẻ mà màn vô minh đã ngăn cách họ với Ngài.

Quả thực, Ngài là Đấng Toàn năng, Đấng Quang vinh vô hạn, Đấng Hùng mạnh Nhất.

#5007
- Bahá'u'lláh

 

Lạy Thượng Đế của con, xin tạo cho con trái tim trong sạch. Lạy Đấng Hy vọng của con, xin làm tái sinh trong con một lương tri bình thản! Lạy Đấng Kính yêu của con, xin lấy tinh thần uy lực Ngài củng cố đức tin của con nơi Chánh Đạo Ngài. Lạy Ngài là Đấng Tôn chỉ nguyện vọng của con, xin lấy ánh sáng vinh quang mặc khải đường Ngài cho con.

Lạy Đấng Cội nguồn bản thể của con, xin lấy uy lực tối cao nâng con lên cõi trời Thánh thiện của Ngài. Lạy Ngài là Đấng Thượng Đế của con, xin làm phấn khởi tâm hồn con với những làn gió vĩnh cửu của Ngài!

Lạy Đấng Bạn đường của con, xin đem lại cho con sự an tỉnh bằng những nhạc khúc vĩnh cửu của Ngài. Lạy Đấng Tôn sư của con, xin lấy sự phong phú thánh nhan kỳ cựu của Ngài giải thoát con khỏi mọi sự không thuộc về Ngài. Lạy Ngài là Đấng Hiển hiện Nhất trong mọi sự hiển hiện, là Đấng Bí ẩn Nhất trong mọi sự huyền diệu, xin cho tin mừng về Mặc khải Bản thể bất hoại của Ngài làm tràn ngập người con nỗi hân hoan.

#5008
- Bahá'u'lláh

 

Tất cả những lời ca tụng xin dâng lên Ngài, lạy Ngài là Đấng Thượng Đế của con! Đấng Tối Đại Danh của Ngài đã bị giam cầm trong thành phố lao tù Akka, và lạy Thượng Đế của con, như Ngài đã thấy, Đấng ấy rơi vào tay kẻ thù và bị đe dọa bởi đao kiếm kẻ hung dữ, con van xin Ngài củng cố đức tin con trong Chánh Đạo của Đấng ấy và luôn luôn hướng tầm mắt về thánh điện của Ngài, để không gì có thể khiến con rời xa Ngài.

Lạy Thượng Đế của con, con xin làm chứng rằng Đấng ấy đã hy sinh cuộc đời trên đường Ngài, và vì lòng kính yêu Ngài, Đấng ấy chỉ ước ao tai họa đến với mình. Đấng ấy đã bền bĩ chịu đựng mọi sự sỉ nhục để có thể biểu hiện quyền tối thượng của Ngài trước các tôi tớ Ngài và nêu cao Thánh ngôn Ngài cho tất cả tạo vật của Ngài. Khi sự bất hạnh càng thêm nghiêm trọng và mối ưu phiền do Ngài ban xuống tấn công Đấng ấy khắp mọi phía, thì Đấng ấy càng tưởng nhớ đến Ngài một cách nhiệt thành đến nỗi khối quần chúng chối bỏ dấu hiệu Ngài và phủ nhận Chánh Đạo của Ngài không thể làm cho Đấng ấy sợ sệt.

Lạy Thượng Đế của con, do nơi Đấng ấy và tất cả những gì thuộc về Ngài, con cầu xin Ngài giúp con đặt trọn lòng yêu thương nơi Đấng ấy như Đấng ấy đã đặt trọn lòng yêu thương nơi Ngài. Con xin xác nhận rằng Tình yêu của Đấng ấy là Tình yêu của Ngài, Nhân cách Đấng ấy là Nhân cách Ngài, vẻ Mỹ lệ của Đấng ấy là vẻ Mỹ lệ của Ngài, Chánh Đạo của Đấng ấy là Chánh Đạo của Ngài.

Lạy Thượng Đế của con, xin đừng từ chối con điều gì Ngài có và đừng để con lãng quên ước vọng của Ngài trong những Ngày của Ngài.

Quả thực, Ngài là Đấng Hùng mạnh Nhất, Đấng Tối cao, Đấng Toàn vinh, Đấng Toàn trí.

#5009
- Bahá'u'lláh

 

Lạy Thượng Đế của con, xin cho con được giải khát bằng những làn nước ngát hương vĩnh cửu của Ngài. Lạy Đấng Hy vọng của con, xin cho con được nếm trái ngọt trên cây sinh tồn của Ngài.

Lạy Đấng Vinh quang của con, xin cho con được giải khát trong những dòng suối trong suốt tình yêu của Ngài. Lạy Đấng ánh sáng của con, xin cho con được ở dưới bóng từ bi muôn đời của Ngài!

Lạy Đấng Kính yêu của con, xin cho con được đi lại trên cánh đồng kề cận Ngài và trong sự hiện diện của Ngài. Lạy Đấng Khát khao của con, xin cho con được ngồi bên phải ngai từ bi của Ngài.

Lạy Đấng Tôn chỉ đời con, xin cho làn gió thơm ngát niềm vui của Ngài thổi qua người con. Lạy Đấng Tôn thờ của con, xin cho con tiến tới thiên đường thực tại tối cao của Ngài!

Lạy Ngài là Đấng Huy hoàng, xin cho con được nghe bài hát du dương mà chim bồ câu thống nhất của Ngài đang vui hót. Lạy Đấng Sinh phúc của con, xin lấy quyền năng và uy lực của Ngài làm cho con trở nên sinh động!

Lạy Đấng Nương tựa của con, xin cho con luôn luôn vững lòng trong tinh thần bác ái của Ngài. Lạy Đấng Sáng tạo của con xin giúp con vững bước trên đường hoan hỉ của Ngài!

Lạy Ngài là Đấng Bác ái đối với con, xin cho con được sống mãi trong ngôi vườn bất diệt của Ngài, trong sự hiện diện của Ngài. Lạy Ngài là Đấng Tôn sư của con, xin đặt con lên nơi ngự trị vẻ vang của Ngài!

Lạy Đấng Sinh động của con, xin nâng con lên bầu trời bác ái hiền dịu của Ngài. Lạy Ngài là Đấng Thu hút con, xin dắt con về với Mặt trời chỉ đạo của Ngài.

Lạy Ngài là Đấng Nguyên thủy bản thể con và là Đấng Đối tượng Khát vọng lớn nhất của con, với những mặc khải Thánh linh Vô hình của Ngài, xin gọi con, khiến con quay về với Bản thể thấm nhuần vẻ Mỹ lệ mà Ngài muốn biểu hiện, lạy Ngài là Đấng Thượng Đế của con!

Ngài có quyền năng làm điều Ngài muốn. Quả thật, Ngài là Đấng Chí tôn, Đấng Toàn vinh, Đấng Tối cao.

#5010
- Bahá'u'lláh

 

Vinh quang thuộc về Ngài, Đấng Thượng Đế của tất cả các thế giới, Đấng Kính yêu của những ai nhận biết Ngài! Ngài thấy con bị đe dọa bởi thanh kiếm treo đầu sợi chỉ, và Ngài biết rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào con cũng không thiếu bổn phận đối với Chánh Đạo Ngài, bổn phận quảng bá sự ca tụng Ngài, bổn phận rao truyền sự hoàn hảo của Ngài, và bổn phận tuyên ngôn tất cả những điều Ngài truyền dạy trong các Thánh kinh của Ngài. Dù cho thanh kiếm có sẵn sàng rơi xuống đầu con, con cũng chỉ cầu xin những điều Ngài yêu thích bằng những âm sắc có thể khiến mọi tâm hồn được cuốn hút về phía chân trời tôn nghiêm và vĩ đại của Ngài.

Lạy Thượng Đế của con, xin gạn sạch tai họ để họ có thể nghe những bài hát ngọt ngào cất lên từ cánh phải ngai Vinh quang của Ngài. Với uy lực của Ngài, con xin minh thệ rằng bất cứ ai muốn hòa mình trong những điệu hoan ca đó đều được thêm sức để vượt tới Vương quốc Mặc khải của Ngài, nơi đó vạn vật đều tuyên dương rằng Ngài là Thượng Đế và không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng Toàn năng, Đấng Cứu giúp trong cảnh hiểm nghèo, Đấng Tự hữu. Lạy Thượng Đế của con, xin Ngài mở rộng mi mắt các tôi tớ Ngài, và với sự êm dịu của Thánh ngôn Ngài, xin khơi động tâm hồn họ tới mức các tai họa đều không thể ngăn họ hướng về Ngài và nhìn về chân trời Mặc khải của Ngài.

Lạy Thượng Đế của con, cả trái đất tràn ngập bóng tối khiến số đông tôi tớ Ngài kinh hoàng. Con van xin Ngài, với Tối Đại Danh Ngài, khai sinh cho mỗi thành phố một chủng loại mới biết hướng về Ngài, nhắc tới kỷ niệm của các tôi tớ Ngài, nêu cao linh kỳ chiến thắng của Ngài bằng phẩm chất Thánh ngôn và lượng minh triết của Ngài, và rời bỏ tất cả tạo vật.

Ngài có quyền năng hành động theo tôn ý của Ngài. Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng Toàn năng, Đấng mà mọi người cầu xin cứu giúp.

#5011
- Bahá'u'lláh

 

Hãy tụng: Lạy Thượng Đế, Thượng Đế của con! Xin trang sức đầu con với chiếc mão công lý và thái dương con với vật trang sức công bằng. Quả thật, Ngài là Đấng Sở hữu tất cả các ân phúc và tất cả các ân huệ.

#4998
- Bahá'u'lláh

 

Dứt Bỏ

Lạy Ngài là Đấng Thượng Đế của con, Danh Ngài thật đáng ca ngợi! Ngài thấy mắt con đã chăm chú hướng về ân huệ hiền dịu của Ngài, cái nhìn của con hướng về chân trời ân phúc của Ngài và về lượng từ bi của Ngài, và tay con vươn lên cõi trời huệ tứ của Ngài như thế nào. Quyền lực Ngài làm chứng cho con! Mỗi chi trên thân thể con đều kêu lớn cùng Ngài rằng: “Lạy Ngài là Đấng Kính yêu của các thế giới, là Đấng Thượng Đế của tất cả những ai ở trên trời và dưới đất và là Đấng Khát khao của mọi tâm hồn sùng kính Ngài! Bởi Đại dương của Ngài là nơi Ngài qui tụ tất cả quần hội của cõi trời và tất cả cư dân của trái đất, con cầu xin Ngài giúp cho các tôi con Ngài đã từng bị ngăn cản hướng về và đến gần bến bờ Đại dương ấy. Lạy Thượng Đế của con, xin Ngài khiến họ dứt bỏ mọi sự ngoài Ngài, giúp họ cất lên lời ca ngợi Ngài và tôn vinh thánh đức của Ngài. Hơn nữa, lạy Thượng Đế của con, xin Ngài cũng ban cho họ Rượu tuyển hồng ân của Ngài, để Rượu ấy có thể khiến họ quên mọi sự ngoài Ngài, đứng lên phụng sự Chánh Đạo của Ngài, và kiên định trong tình yêu đối với Ngài. Quả thật, Ngài là Đấng Thượng Đế của đời họ và là Đối tượng tôn thờ của họ. Nếu họ bị Ngài xua đuổi, thử hỏi còn ai đoái hoài đến họ; và nếu họ bị tách xa Ngài, hỏi ai có thể giúp họ đến gần sự Hiện diện của Ngài? Con nguyện bởi uy lực Ngài! Không có nơi ẩn náu nào để tìm đến ngoài Ngài, không có chốn nương thân nào ngoài chốn nương thân của Ngài, và không có sự bảo vệ nào ngoài sự bảo vệ của Ngài. Bất hạnh thay cho kẻ nào đã tôn ai lên làm Đấng Chí tôn ở bên Ngài, và phước cho những người dứt bỏ mọi sự ràng buộc với tất cả các cư dân trên trái đất và bám chắc vào tà áo hồng ân của Ngài. Đây là những con dân của Đấng Baha, trước tất cả những ai ở trên trời và tất cả những ai ở trên trái đất. Không có ai ngoài Ngài là Thượng Đế, Đấng Toàn tri, Đấng Toàn trí.”

Đáng ca ngợi thay Đấng Thượng Đế, Đấng Vua của tất cả các thế giới.

#5005
- Bahá'u'lláh

 

Giữa Khuya

(Hỡi kẻ đi tìm chân lý! Nếu ngươi ước muốn được Thượng Đế khai mở linh nhãn, ngươi hãy van nài Thượng Đế, nguyện cầu và thông công với Ngài vào lúc nửa đêm, như sau:)

Lạy Thượng Đế, con đã hướng mặt về Vương quốc thống nhất của Ngài và đắm chìm trong Đại dương khoan thứ của Ngài! Lạy Thượng Đế, xin Ngài soi sáng mắt con bằng cách lưu giữ linh quang Ngài trong đêm tối dày đặc này, và ban hạnh phúc cho con bằng rượu ngọt tình yêu của Ngài trong thời đại kỳ diệu này! Lạy Thượng Đế, xin giúp con nghe được tiếng gọi của Ngài, và xin mở ra trước mặt con những cánh cửa thiên đàng của Ngài để con có thể chiêm ngưỡng ánh sáng Vinh quang (Baha) Ngài và được thu hút bởi vẻ Mỹ lệ của Ngài!

Quả thật, Ngài là Đấng Ban cho, Đấng Đại lượng, Đấng Khoan dung, Đấng Tha thứ!

#5012
- `Abdu'l-Bahá

 

Hài Lòng

Lạy Thượng Đế! Con hướng về Ngài để tìm nơi trú ẩn và con đặt tâm hồn con nơi những dấu hiệu của Ngài.

Lạy Thượng Đế! Dù đang đi xa hay ở nhà, dù làm việc lớn hay việc nhỏ, con đều đặt trọn niềm tin nơi Ngài.

Xin ban cho con ơn phò trợ dồi dào của Ngài để con trở nên độc lập trước mọi sự, lạy Ngài là Đấng Từ bi không ai sánh bằng.

Lạy Thượng Đế! Xin ban cho con phần con theo ý Ngài và khiến con thỏa mãn với tất cả những gì Ngài đã an bài cho con. Phán lệnh của Ngài có thẩm quyền tuyệt đối.

#5013
- The Báb

 

Hội Họp

Lạy Ngài là Đấng Xót thương, Đấng Toàn năng! Những linh hồn tụ họp nơi đây đã hướng mặt về Ngài trong sự nguyện cầu. Với sự khiêm cung và vâng phục tuyệt đối, chúng con hướng về Vương quốc Ngài và cầu xin sự tha thứ, khoan dung của Ngài. Lạy Thượng Đế! Xin dành sự yêu thương của Ngài cho cuộc họp này. Xin thánh hóa những linh hồn này và xin ban xuống cho chúng con những tia sáng dẫn đường của Ngài. Xin soi sáng tâm hồn chúng con và làm vui tinh thần của chúng con với những tin mừng của Ngài. Xin nhận tất cả chúng con vào Vương quốc Thiêng liêng của Ngài, xin ban cho chúng con những ân phúc vô hạn của Ngài, xin khiến cho chúng con được vui sướng trong đời sống này và đời sống sau.

#5015
- `Abdu'l-Bahá

 

Lạy Ngài là Đấng Thượng Đế Bác ái! Lạy Ngài là Đấng Thượng Đế Hùng mạnh và Uy lực! Lạy Ngài là Đấng Thượng Đế đầy yêu thương! Những kẻ tôi tớ này đang quây quần và hướng về Ngài, đang nguyện cầu trước Thánh điện Ngài, khao khát được đón nhận những ân huệ vô hạn của Ngài, vững tin nơi lời hứa của Ngài. Chúng con không có mục đích nào khác ngoài việc tìm kiếm sự hài lòng của Ngài, và không có bất cứ chủ tâm nào khác ngoài việc phụng sự nhân loại.

Lạy Thượng Đế! Xin khiến cho cuộc họp này thành công rực rỡ và khiến mọi tâm hồn trở nên bác ái. Xin ban cho chúng con những ân huệ của Thánh Linh. Xin dành cho chúng con quyền năng phát xuất từ cõi trời và tinh thần thiên thượng. Xin gia tăng sự chân thành của chúng con để chúng con hướng về Vương quốc Ngài và tự hiến mình để phụng sự nhân loại với tất cả sự khiêm tốn và hướng thượng.

Xin khiến mỗi người chúng con trở thành một thiên thể rực rỡ, một vì sao ngời sáng. Xin khiến mỗi người chúng con tung rải hương thơm dễ chịu và trưng bày những sắc màu hấp dẫn trong Vương quốc của Thượng Đế.

Lạy Đấng Thượng Đế đầy yêu thương! Xin ban cho chúng con những ân phúc của Ngài, xin đừng soi xét những khiếm khuyết của chúng con. Xin che chở chúng con dưới ơn phò trợ của Ngài. Xin đừng nhớ tới những tội lỗi của chúng con. Xin chữa lành chúng con bằng đức bác ái của Ngài.

Chúng con yếu đuối, Ngài thì hùng mạnh; chúng con nghèo nàn, Ngài thì giàu có; chúng con ốm đau, Ngài là linh dược; chúng con ở trong cảnh thiếu thốn, Ngài thì rất đại lượng. Lạy Thượng Đế! Xin cho chúng con nhận sự chăm sóc của Ngài. Ngài là Đấng Uy lực, Đấng Ban cho, Đấng Từ thiện.

#5016
- `Abdu'l-Bahá

 

Lạy Thượng Đế, Đấng Khoan dung! Lạy Đấng Giáo dục Thiêng liêng! Cuộc họp này được tô điểm bởi sự nhắc nhở đến Thánh Danh Ngài. Các tôi con Ngài đang hướng mặt về Vương quốc Ngài, với tâm hồn vui sướng, với linh hồn bình an.

Lạy Thượng Đế, Đấng Tha thứ! Xin khiến chúng con vượt khỏi mọi khiếm khuyết của chúng con. Xin nhận chúng con vào Vương quốc Thiêng liêng của Ngài và xin dành cho con một chỗ ở, nơi đó không còn có điều lầm lỗi. Xin ban cho chúng con sự bình an; xin ban cho chúng con kiến thức, và xin mở cửa thiên đàng Ngài cho chúng con.

Ngài là Đấng Ban cho của vạn vật! Ngài là Đấng Khoan dung! Ngài là Đấng Tha thứ!

#5017
- `Abdu'l-Bahá

 

Hôn Lễ

Ngài là Đấng Đại lượng, Đấng Thượng Đế Từ ái hoàn toàn! Lời chúc tụng xin dâng lên Thượng Đế, Đấng Cố cựu, Đấng Bất di Bất dịch, Đấng Bất biến, Đấng Vĩnh cửu! Bởi chính Bản thể Ngài, Ngài chứng nhận rằng Ngài là Đấng Đơn nhất, Đấng Duy nhất, Đấng Độc lập, Đấng Tối cao.

Chúng con xin chứng nhận rằng sự thật không có Đấng Thượng Đế nào khác ngoài Ngài; chúng con nhận biết sự thống nhất của Ngài. Chúng con tuyên xưng sự đơn nhất của Ngài. Luôn luôn Ngài vẫn ở trên những điểm cao không ai vượt tới nổi, ở tột đỉnh ngôi chí tôn, vượt khỏi sự nhắc nhở và mô tả của bất cứ ai khác ngoài Ngài.

Và khi muốn biểu hiện cho loài người ân đức và ân huệ Ngài, muốn thiết lập trật tự trên thế giới, Ngài tạo nên những luật lệ và mặc khải những điều răn; trong số đó có luật về hôn nhân mà Ngài đã khiến nó trở nên một thành trì hạnh phúc và giải thoát, và từ cõi trời thánh thiện, Ngài đã ghi luật ấy cho chúng con trong Bộ Thánh Kinh Thiêng liêng Nhất của Ngài.

Vĩ đại thay vinh quang Ngài, Ngài dạy: “Hỡi dân chúng, hãy bước vào vòng hôn nhân, để các ngươi có thể tạo sinh kẻ nhớ đến Ta giữa các tôi tớ của Ta; đây là một trong những điều răn của Ta, hãy tuân giữ như một ơn phò trợ cho các ngươi.”

#5018
- Bahá'u'lláh

 

Lạy Thượng Đế của con, Ngài thật là vinh quang! Quả thực, đây là tôi trai của Ngài và đây là tớ gái của Ngài, cùng tề tựu dưới bóng từ bi của Ngài, và cả hai cùng hợp nhất nhờ ân huệ và sự độ lượng của Ngài. Lạy Thượng Đế! Xin giúp đỡ đôi bạn trong thế giới này của Ngài và trong Vương quốc của Ngài, và xin ban cho hai người mọi điều lành nhờ hồng ân và hồng phúc của Ngài. Lạy Thượng Đế! Xin bổ sức cho đôi bạn trong việc phụng sự Ngài, và giúp đỡ hai người trong sự nghiệp của Ngài. Xin biến đôi bạn thành dấu hiệu của Danh Ngài trong thế giới này, và phò trợ hai người bằng thiên phúc của Ngài vốn dư dật trong thế giới này và trong thế giới sau. Lạy Thượng Đế! Hai người này đang nài xin Vương quốc từ bi của Ngài và kêu cầu thế giới đơn nhất của Ngài. Quả thực, hai người làm lễ thành hôn trong sự vâng phục phán lệnh của Ngài. Xin biến đôi vợ chồng này thành những dấu hiệu của sự thống nhất và hòa hợp cho đến thời chung cuộc.

Quả thực, Ngài là Đấng Toàn tri, Đấng Hằng hữu, Đấng Toàn năng!

#5019
- `Abdu'l-Bahá

 

Họp Hội Đồng

Lạy Thượng Đế, Thượng Đế của chúng con! Chúng con là tôi tớ Ngài. Trong ngày vinh quang này chúng con tâm thành qui hướng về Thiên nhan và rời bỏ tất cả những gì không thuộc về Ngài. Chúng con họp nhau lại trong Hội đồng Tâm linh này, đồng nhất trong kiến thức, tư tưởng, hòa hợp nhau để truyền bá chỉ dụ của Ngài trong lòng nhân loại. Lạy Thượng Đế, Thượng Đế của chúng con! Xin biến cải chúng con thành kẻ hướng đạo trên đường thiên minh, thành những linh kỳ của Đức tin tôn quí trong nhân loại, trong những tôi tớ phụng sự minh ước hiệu lực của Ngài. Lạy Thượng Đế của chúng con, Lạy Đấng Chí tôn! Xin biến cải chúng con thành những biểu lộ của sự thống nhất Thiên đạo trong Vương quốc của Ngài, biến cải chúng con thành những ngôi sao chiếu khắp nơi. Lạy Thượng Đế, xin biến cải chúng con thành đại dương tràn ngập thiên ân huyền diệu, xin biến chúng con thành những dòng sông bắt nguồn từ các đỉnh núi vinh quang, xin biến chúng con thành những quả chọn lọc chín muồi trên cây Chính nghĩa, xin biến thành những cây linh động dưới làn gió từ bi trong vườn nho thiên thượng. Lạy Thượng Đế, xin làm cho linh hồn chúng con được mạnh mẽ nhờ thiên ân, để chúng con hợp nhất như những làn sóng của biển cả, để cho chúng con hòa tan thành một khối như những luồng ánh sáng chói lọi của Ngài. Xin cho tư tưởng của chúng con, kiến thức của chúng con, tình cảm của chúng con thể hiện sự biểu lộ trên thế giới tinh thần hòa hợp và đoàn kết. Ngài là Đấng Đại từ Đại bi sinh phúc, Đấng Chí tôn Toàn năng, Ngài là Đấng Khoan hồng vô lượng.

#5014
- `Abdu'l-Bahá

 

Kiên Định

Lạy Thượng Đế của con, Danh Ngài đáng được ca ngợi! Bởi thiên ân tăng lực của Ngài, xin giúp cho các tôi trai tớ gái của Ngài kể lại những thánh đức của Ngài và kiên định trong tình yêu đối với Ngài. Biết bao chiếc lá mà bão tố tai ương đã làm rơi, và còn biết bao lá khác bám chắc vào Cây Chánh Đạo của Ngài, không hề lay chuyển bởi bao thử thách tấn công, lạy Ngài là Đấng Thượng Đế của con, Đấng Đại Từ bi!

Con xin dâng lên Ngài lời cảm tạ rằng bởi linh uy sức mạnh và quyền tối thượng của Ngài, Ngài đã cho con được biết những tôi tớ cao cả của Ngài, là những người đã xóa sạch các thần tượng của dục vọng, và không bị những thứ mà tạo vật Ngài sở hữu ngăn việc quay về hướng thiên ân của Ngài. Những tôi tớ này đã dũng cảm xóa bỏ những màn che khiến các cư dân của thành thị tự ngã phát khóc, sự sợ sệt và run rẩy chế ngự những kẻ ganh tị và hung ác, họ là những kẻ tự tô điểm đầu óc và thân thể bằng biểu tượng tri thức, nhưng ngạo mạn chối bỏ Ngài và xa lánh vẻ Mỹ lệ của Ngài.

Lạy Thượng Đế của con, bởi linh uy cao trội và bởi Danh cố cựu của Ngài, con cầu xin Ngài khiến những người yêu thương Ngài lo giúp việc Ngài. Xin Ngài luôn luôn hướng mặt họ về Thánh nhan Ngài, ghi trước cho họ những gì khiến mọi con tim phấn khởi và mọi con mắt vui mừng.

Quả thật, Ngài là Đấng Cứu khổ, Đấng Tự tồn.

#5020
- Bahá'u'lláh

 

Danh Ngài thật đáng tán tụng, lạy Ngài là Đấng Thượng Đế của con! Ngài đã thấy các tôi tớ Ngài bị vây phủ khắp nơi bởi các tai ương như thế nào, các đối thủ cùng đứng lên chống đối họ và hãm hại họ trầm trọng như thế nào. Vinh quang Ngài làm chứng cho con! Nếu tất cả các kẻ làm ác trên trái đất câu kết nhau để chống lại chúng con, để ném chúng con vào thứ lửa chưa có ai từng nhen lên, họ cũng không đủ sức lôi kéo cái nhìn của chúng con ra khỏi chân trời Thánh Danh Ngài, Đấng Chí tôn, Đấng Tối cao, và sẽ không thể lái tâm hồn chúng con ra khỏi ngôi vinh quang rực rỡ của Ngài.

Con nguyện bởi uy lực Ngài! Những mũi tên gắn vào người chúng con trên đường Ngài là vật trang sức vầng trán chúng con, và những mũi lao đâm vào chúng con trong tình yêu của chúng con đối với Ngài là lụa mịn đối với thân thể chúng con. Bởi vinh quang uy lực của Ngài! Không có cái gì xứng với tôi con Ngài ngoại trừ điều mà Ngọn bút không dời đổi của phán lệnh Ngài đã ghi trong Kinh bản cao cả và vô giá của Ngài.

Tất cả lời ca ngợi xin dâng lên Ngài bất cứ lúc nào, bất cứ trong hoàn cảnh nào. Quả thật, Ngài là Đấng Thượng Đế của tri thức và trí tuệ.

#5021
- Bahá'u'lláh

 

Lạy Thượng Đế của con, con xin dâng lên Ngài lời ca ngợi! Ngài thấy đấy, Đấng là nguồn Ánh sáng đã bị giam trong thành phố lao tù Akka, và bị áp bức đớn đau bởi những điều do tay kẻ ác gian đã làm, những kẻ mà dục vọng đồi trụy đã ngăn họ về với Ngài, lạy Ngài là Đấng Vua của tất cả các Danh.

Con nguyện bởi vinh quang Ngài! Tai ương dù nguy khốn đến đâu, cũng không bao giờ ngăn được con tưởng nhớ tới Ngài hoặc cất cao lời ca ngợi Ngài. Mọi thương tổn phải nhận chịu vì tình yêu của Ngài là dấu hiệu lượng từ bi của Ngài đối với chúng sinh, và mọi tai họa phải mang lấy trên đường Ngài chỉ là một tặng phẩm do Ngài ban xuống cho những người được Ngài chọn. Con làm chứng rằng vẻ mặt con, hằng chiếu rọi chốn Hừng đông vĩnh cửu, càng ngời sáng bởi nghịch cảnh, và thân thể con được điểm tô bởi nghịch cảnh ấy trước tất cả những ai ở trên trời và tất cả những ai ở trên trái đất.

Con khẩn cầu Ngài, bởi Tối Đại Danh Ngài, giúp cho tất cả những ai tin nơi Ngài và nơi những dấu hiệu của Ngài được kiên định trong tình yêu của Ngài và cùng hướng về chốn Hừng đông của Mặt trời từ ái nồng hậu của Ngài. Lạy Thượng Đế của con, xin Ngài cũng ban cho họ điều gì có thể giải phóng lưỡi họ để chúc tụng Ngài, và khiến họ về gần với Ngài trong cuộc sống hiện tại và trong đời sống sau.

Quả thật, Ngài là Đấng Toàn năng, Đấng Toàn vinh, Đấng Ban phúc.

#5022
- Bahá'u'lláh

 

Lạy Thượng Đế của con, Danh Ngài thật vinh quang, vì Ngài đã làm biểu hiện Ngày là Vua của các ngày, Ngày mà Ngài đã thông báo cho các Đấng Tiên tri trong những Kinh bản tôn quí nhất của Ngài, là Ngày mà Ngài tuôn đổ vẻ huy hoàng vinh quang của tất cả các Danh Ngài lên mọi vật thọ tạo. Ơn phước to lớn nhất thuộc về bất cứ ai đã hướng về Ngài, bước vào sự hiện diện của Ngài, và nghe được những âm sắc của giọng nói Ngài.

Lạy Thượng Đế của con, bởi Danh của Đấng mà Vương quốc các Danh của Ngài đã chầu hầu trong sự tôn thờ, con cầu xin Ngài rộng lượng giúp cho những ai là người thân yêu của Ngài biết tôn vinh Thánh ngôn Ngài trong vòng các tôi tớ Ngài, và truyền rộng ra lời chúc tụng Ngài giữa chúng sinh, để cho sự hoan lạc của Mặc khải Ngài tràn ngập linh hồn tất cả cư dân trên trái đất của Ngài.

Lạy Thượng Đế của con, vì Ngài đã dắt dẫn họ đến những dòng sinh thủy của thiên ân, nên, bởi lượng từ bi của Ngài, xin đừng để họ rời xa Ngài, và vì Ngài đã gọi họ đến nơi đặt ngôi báu của Ngài, xin Ngài đừng để họ xa cách sự hiện diện của Ngài. Xin Ngài ban xuống cho họ điều gì sẽ khiến họ hoàn toàn thoát khỏi mọi ràng buộc ngoại trừ với chính Ngài, và khiến họ có thể bay lên bầu trời kề cận Ngài, đến nỗi quyền lực của kẻ áp bức cũng như lời gợi ý của những kẻ không tin nơi Bản thể tối cao và hùng mạnh nhất của Ngài, không đủ sức khiến họ rời xa Ngài.

Đức Baha'u'llah

#5023
- Bahá'u'lláh

 

Mẹ Sắp Sinh Con

Lạy Thượng Đế của con! Lạy Thượng Đế của con! Con ca ngợi Ngài và tạ ơn Ngài vì Ngài đã ân ban cho người tì nữ tầm thường của Ngài, kẻ nô tỳ của Ngài cầu khẩn và van xin Ngài, quả thật Ngài đã hướng dẫn con vào Vương quốc minh nhiên của Ngài, khiến con nghe được Tiếng gọi cao cả của Ngài trong thế giới phù du này và thấy được những Dấu hiệu của Ngài hằng minh chứng sự xuất hiện quyền ngự trị vinh quang của Ngài trên vạn vật.

Lạy Thượng Đế của con, con xin dâng lên Ngài sinh vật trong bụng con. Xin khiến cháu trở thành em bé đạo hạnh trong Vương quốc của Ngài, và là một em bé may mắn nhờ thiên ân và sự độ lượng của Ngài, để cháu được phát triển và lớn lên dưới tác động giáo dục của Ngài. Quả thật, Ngài là Đấng Độ lượng. Ngài là Đấng Thượng Đế hằng ban thiên ân trọng đại.

#5029
- `Abdu'l-Bahá

 

Nhân Loại

Lạy Thượng Đế! Chúng con yếu đuối, xin Ngài ban cho chúng con sức mạnh. Chúng con nghèo nàn, xin đổ xuống cho chúng con những kho báu vô hạn của Ngài. Chúng con đau yếu, xin ban cho chúng con ơn cứu chữa thiêng liêng của Ngài. Chúng con bất lực, xin ban cho chúng con quyền năng thiên thượng của Ngài. Lạy Thượng Đế! Xin biến chúng con thành hữu dụng trong cõi đời này; xin giải thoát chúng con khỏi sự gò bó của tự ngã và dục vọng. Lạy Thượng Đế! Xin khiến chúng con bền vững trong tình yêu của Ngài và khiến chúng con yêu thương toàn thể nhân loại. Xin thêm sức cho chúng con trong việc phụng sự thế giới loài người, để chúng con có thể trở thành tôi tớ của tôi tớ Ngài, để chúng con yêu thương tất cả tạo vật của Ngài và trở nên yêu thương đối với tất cả con dân Ngài.

Lạy Thượng Đế! Ngài là Đấng Toàn năng! Ngài là Đấng Tha thứ! Ngài là Đấng Khoan dung! Ngài là Đấng Uy quyền Tuyệt đối.

#5031
- `Abdu'l-Bahá

 

Những Người Lạc Đường

Chúng con cầu xin Thượng Đế độ lượng giúp cho những người lạc đường trở thành công bình và vô tư, và khiến cho những người ấy lưu ý tới những điều mà họ vô tâm. Quả thật, Ngài là Đấng Từ bi Nhất, Đấng Đại lượng Nhất. Lạy Thượng Đế của con, xin đừng cản bước tôi con Ngài đến ngưỡng cửa thiên ân của Ngài, đừng khiến họ rời xa triều đường hiện diện của Ngài. Xin giúp họ xua tan sương mù vọng tưởng và xé hết những bức màn hy vọng và tưởng tượng vô bổ của họ. Quả thật, Ngài là Đấng Toàn hữu, Đấng Tối cao. Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng Toàn năng, Đấng Độ lượng.

#5032
- Bahá'u'lláh

 

Phò Trợ

Ngài thật là vĩ đại, lạy Ngài là Đấng Thượng Đế của con! Bởi Danh mà Ngài đã đặt lên trên mọi Danh khác, bởi Danh đã khiến cho bầu trời mở rộng và Vầng Thái dương Mỹ lệ Ngài xuất hiện nơi chân trời rực rỡ ánh huy hoàng của Danh Ngài, Đấng Tôn quí, Đấng Tối cao, con cầu xin Ngài thuận ban cho con sự cứu vớt bởi ơn phò trợ dồi dào của Ngài và giữ gìn con dưới bóng an ủi và độ trì của Ngài.

Con là một trong những nữ tì của Ngài, lạy Thượng Đế của con! Con đã hướng về Ngài và đặt sự tin tưởng nơi Ngài. Xin giúp con giữ lòng thật bền vững trong tình yêu đối với Ngài và hoàn thành tôn ý Ngài đến nỗi sự phản bội của kẻ bất nghĩa giữa các con dân Ngài, cũng như tiếng la ó của bọn đạo đức giả giữa các tạo vật Ngài, không thể làm cho con rời xa Ngài.

#5033
- Bahá'u'lláh

 

Lạy Thượng Đế của con, Ngài thật đáng ca tụng! Ngài là Đấng mà chỉ có một tiếng thốt ra khỏi môi cũng đủ làm đảo lộn cả tạo vật, mà chỉ một nét phát ra từ ngọn bút của Ngài cũng đủ khiến các tôi tớ Ngài bị phân rẽ. Lạy Thượng Đế của con, trong Mặc khải này con làm chứng rằng chỉ do một tiếng của Ngài, mọi vật thọ tạo đều chịu hủy diệt và do một tiếng khác nữa, tất cả những kẻ Ngài lựa chọn đều được ban cho đời sống mới, nhờ ân phúc và lượng bao dung của Ngài.

Nhân danh tất cả những ai thân thiết cùng Ngài, con xin dâng lên Ngài lời cảm tạ và lời ca tụng bởi Ngài đã khiến họ sanh lại do nước sự sống tuôn đổ từ suối nguồn ý chí Ngài. Lạy Thượng Đế của con, bởi Ngài đã làm họ hồi sinh nhờ đức từ ái bao la của Ngài, nên do hảo ý Ngài xin Ngài cũng khiến họ được lôi cuốn mạnh mẽ bởi ý chí Ngài; và bởi Ngài đã để họ bước vào điện thờ Chánh Đạo Ngài, nên do ân đức Ngài xin Ngài cũng giúp họ không bị xa cách Ngài.

Lạy Thượng Đế của con, xin mở ra cho tâm hồn họ những cánh cửa tri thức Ngài, để qua Ngài, họ nhận biết Đấng vượt ngoài và vượt trên tầm hiểu biết của vạn vật, Đấng Vô cùng cao cả vượt mọi nổ lực của dân Ngài để nhận thức Bản thể Ngài, và để họ khỏi tin theo những kẻ lừa bịp ồn ào đã mượn Danh Ngài tuyên bố khoác lác.

Lạy Thượng Đế của con, xin giúp họ đủ sức gắn bó vào Chánh Đạo Ngài bền chặt đến nỗi họ không bị ảnh hưởng trước những lời vu khống gây rối thốt ra bởi những kẻ đam mê dục vọng riêng, những lời mà các Ngọc Bản và các Thánh Kinh Ngài đều ngăn cấm.

Lạy Thượng Đế của con, con đã nghe tiếng tru lũ lang sói phát ra dưới lốt các tôi tớ Ngài. Xin Ngài che chở những kẻ thân yêu Ngài trước việc làm xấu xa của họ và giúp những kẻ thân yêu ấy bám víu thật chắc vào Đấng mà Ngài đã biểu hiện trong Mặc khải này, mà theo tri thức thiêng liêng của Ngài, không Mặc khải nào vượt hơn được.

Lạy Thượng Đế của con, xin an bài cho họ điều lợi ích đối với họ. Xin soi sáng họ bởi ánh sáng trí huệ Ngài để họ thấy rõ sự ưu việt của Ngài ở trên vạn vật, sự huy hoàng của Ngài trước các tạo vật Ngài và sự chiến thắng của Ngài đối với mọi người ở cõi trời và cõi đất. Ngài có quyền năng hành động theo ý Ngài. Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng Toàn vinh mà mọi người đều xin sự cứu giúp.

Ngài thật đáng ca tụng, lạy Ngài là Đấng Thượng Đế của tạo vật.

#5034
- Bahá'u'lláh

 

Lạy Thượng Đế của con, biết bao tâm hồn băng giá đã được nung nấu bởi lửa Chánh Đạo Ngài và biết bao tinh thần mê ngủ đã được đánh thức bởi âm sắc dịu ngọt của giọng nói Ngài! Trong những Ngày này là những Ngày của Ngài, biết bao kẻ mới đến đã tìm kiếm sự ẩn náu dưới bóng Thống nhất của Ngài và biết bao kẻ khát khao đã khổ công dò tìm giếng nước hồi sinh của Ngài.

Phước thay cho ai hướng về Ngài và hối hả vượt tới Vầng Thái dương ánh sáng thiên nhan Ngài. Phước thay cho kẻ mà mọi tình cảm đều tập trung vào Đấng Hừng đông Mặc khải Ngài và Đấng Nguồn mạch linh ứng của Ngài. Phước thay cho kẻ biết chi dụng trên đường Ngài những gì Ngài đã ban cho y bởi lượng bao dung của Ngài và bởi ân huệ Ngài. Phước thay cho kẻ biết vứt bỏ mọi sự không thuộc về Ngài trong khi nhận chịu sự đớn đau để được trở về cùng Ngài. Phước thay cho kẻ được hưởng sự thông công mật thiết cùng Ngài và đã dứt bỏ sự ràng buộc với vạn vật, ngoại trừ Ngài.

Lạy Thượng Đế của con, bởi Đấng là Danh Ngài và Đấng, do Đức Tối thượng và Quyền năng Ngài, đã vượt lên khỏi chân trời lao tù của Ngài, con khẩn cầu Ngài ban cho mọi người điều gì thích hợp với sự vĩ đại của Ngài. Quả thật, quyền năng Ngài san bằng vạn vật.

#5035
- Bahá'u'lláh

 

Ngài thật đáng ca tụng, lạy Ngài là Đấng Thượng Đế của con!

Đây là tôi tớ Ngài đã uống rượu bác ái ngọt ngào của Ngài từ bàn tay ân phúc Ngài, và đã nếm hương vị tình yêu Ngài trong những Ngày này là Ngày của Ngài. Bởi những biểu hiện các Danh Ngài, con cầu xin Ngài đừng để nỗi sầu muộn nào ngăn cản người vui hưởng tình yêu Ngài và chiêm ngưỡng Thánh nhan Ngài, và xin khiến đạo binh vô tâm không thể dắt người ra khỏi con đường hài lòng Ngài, xin ban cho người những của cải Ngài có, và nâng người lên đủ cao để nhìn thấy thế giới chỉ là cái bóng có thể tan biến nhanh hơn chớp mắt.

Lạy Thượng Đế của con, bởi quyền năng sự tôn nghiêm vô hạn của Ngài, xin giúp người tránh khỏi những điều Ngài ghê tởm. Quả thật, Ngài là Thượng Đế của loài người và là Thượng Đế của tất cả các thế giới.

#5036
- Bahá'u'lláh

 

Thánh Danh Ngài thật đáng ca ngợi, lạy Ngài là Đấng Thượng Đế của con! Con là tôi tớ Ngài, đang bấu víu vào sợi dây bác ái hiền dịu của Ngài và đang nắm chắc viền áo Khoan dung của Ngài! Bởi Thánh Danh Ngài đã chế ngự cả vạn vật, hữu hình cũng như vô hình, và bởi hơi thở sự sống thực sự vốn bao trùm cả vạn vật, con cầu xin Ngài dùng uy lực mà Ngài đã trải khắp đất trời khiến con thành hùng mạnh, và che chở con khỏi mọi tai ương, bệnh tật. Con xin chứng nhận rằng Ngài là Vua của tất cả các danh và là Đấng An bài mọi điều hợp ý Ngài. Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng Toàn năng, Đấng Toàn giác, Đấng Minh triết.

Lạy Thượng Đế của con, xin ban cho con điều gì sẽ làm lợi cho con trong mỗi thế giới của Ngài. Xin ban cho con điều gì Ngài hứa ban cho những tạo vật được Ngài tuyển chọn để cho lời cáo buộc của kẻ vu khống, tiếng la ó của kẻ bất nghĩa, sự điên loạn trong tâm hồn những kẻ xa cách Ngài không thể ngăn trở con hướng về Ngài.

Quả thật, Ngài là Đấng Cứu giúp trong cảnh hiểm nghèo bởi uy lực quyền Tối thượng của Ngài. Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng Tối cao, Đấng Toàn năng.

#5037
- Bahá'u'lláh

 

Danh Ngài thật đáng tán tụng, lạy Ngài, Đấng Thượng Đế của con! Ngài quả là Đấng mà muôn loài phải tôn thờ và không tôn thờ ai. Ngài là Đấng Chúa tể muôn loài nhưng không ai biết Ngài. Ngài muốn tỏ cho loài người biết Ngài; vì vậy bằng một lời phán ra từ thần khẩu Ngài, Ngài đã làm cho vạn vật hiện hình và tạo dáng vũ trụ. Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng Tạo hình, Đấng Sáng lập, Đấng Toàn năng, Đấng Đại Quyền uy.

Bằng chính lời chiếu rọi trên chân trời ý chí của Ngài, con cầu xin Ngài cho con được uống dòng sinh thủy mà Ngài đã dùng để làm sống động con tim các tuyển dân của Ngài và vực dậy linh hồn những ai yêu Ngài, để con hướng trọn vẹn mặt con về Ngài bất cứ lúc nào và bất cứ trong hoàn cảnh nào.

Ngài là Đấng Thượng Đế quyền uy, vinh quang và từ bi. Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng Cai quản Tối cao, Đấng Toàn vinh, Đấng Toàn tri.

#5038
- Bahá'u'lláh

 

Lạy Ngài là Đấng Thượng Đế Vô song! Lạy Ngài là Vua của Vương quốc! Những linh hồn này là đạo thiên binh của Ngài. Xin giúp đỡ họ và, bằng đạo binh nơi Quần hội Tối thượng, xin khiến họ thành công, để từng người có thể trở nên như một đạo quân và chinh phục các nước bằng tình yêu của Thượng Đế và bằng ánh sáng của giáo lý thiêng liêng.

Lạy Thượng Đế! Xin Ngài hãy là Đấng cứu giúp và nâng đỡ họ, và xin Ngài hãy là niềm trông cậy của họ ở nơi hoang dã, núi non, thung lũng, rừng rú, ruộng đồng và biển cả - để họ có thể ca lên nhờ uy quyền của Vương quốc và nhờ hơi thở của Thánh Linh.

#5039
- `Abdu'l-Bahá

 

Phục Tùng

Lạy Thượng Đế của con, Ngài thật vinh quang! Ngài thấy đó, đầu con sẵn sàng chịu rơi xuống trước thanh kiếm của Ý chí Ngài, cổ con sẵn sàng mang xiềng xích của Khát vọng Ngài, tim con ước ao được làm mục tiêu cho những mũi tên chỉ dụ của Ngài, mắt con mong mỏi được nhìn những biểu tượng và dấu hiệu đức bác ái huyền diệu của Ngài. Bởi vì bất cứ điều gì từ Ngài tuôn đổ xuống cho con đều là khát vọng tha thiết của những người thèm khát được gặp Ngài, và là ước vọng tối cao của những người tiến tới gần triều đường của Ngài.

Lạy Ngài là Đấng Kính yêu của con, con nguyện bởi vinh quang uy lực Ngài! Được hy sinh thân mạng con cho các Đấng Biểu hiện Bản thể Ngài, được dâng hiến linh hồn con trên đường những Đấng Mặc khải vẻ Mỹ lệ huy hoàng của Ngài, tức là được hy sinh tinh thần con cho Linh Ngài, được hy sinh bản thể con cho Bản thể Ngài, được hy sinh vinh quang của con cho Vinh quang Ngài. Điều đó giống như thể con đã hy sinh tất cả những thứ ấy vì cớ Ngài, và vì cớ những người thân yêu của Ngài.

Dù thân thể con bị đau đớn vì những tai ương do Ngài ban xuống cho con, dù nó bị dày vò bởi những biểu lộ các Chỉ dụ của Ngài, linh hồn con vẫn vui sướng được nhận phần sinh thủy từ Đấng Mỹ lệ của Ngài và đạt tới bến bờ đại dương vĩnh cửu của Ngài. Hỏi tình lang có còn xứng đáng không nếu chạy trốn tình nương hoặc chối bỏ đối tượng khát khao của tâm hồn mình? Không, tất cả chúng con tin nơi Ngài, và tha thiết hy vọng được bước vào sự Hiện diện của Ngài.

#5040
- Bahá'u'lláh

 

Phụng Sự

Bóng tối của đêm sầu thảm này rồi sẽ qua đi.

Một lần nữa Mặt trời Thực tại lại lố dạng ở chân trời tâm hồn. Hãy kiên nhẫn, hãy chờ đợi, nhưng đừng ngồi không. Hãy làm việc trong khi chờ đợi. Hãy vui vẻ khi đối đầu với sự đời tẻ nhạt. Hãy vững tin khi mọi người xung quanh xao xuyến. Hãy hớn hở khi bộ mặt xấu xa của sự thất vọng trêu chọc ngươi. Hãy cất tiếng lớn lên khi những lực lượng hắc ám muốn chi phối trí óc ngươi. Hãy can đảm hăng hái trong khi mọi người xung quanh ngươi co ro một cách nhút nhát hèn hạ. Đừng nhường bước trước những lực lượng độc tài và hung bạo. Hãy phụng sự chính nghĩa dân chủ và tự do. Hãy tiếp tục cuộc hành trình cho tới kỳ cùng. Ngày huy hoàng đã tới. Hạt nhân mới của chủng loại mới đã kết hình. Đấng Tiên báo những lý tưởng mới và sự công bình thế giới đã xuất hiện.

Cây hy vọng sẽ trổ xanh. Chất đồng miệt thị và khinh rẻ sẽ biến thành chất vàng danh dự và ngợi khen. Sa mạc dốt nát và cằn cỗi sẽ biến thành ngôi vườn tri thức tốt tươi. Những đám mây đe dọa sẽ tan biến, những ngôi sao đức tin bác ái sẽ lấp lánh trên bầu trời rực sáng của lương tri con người.

#5041
- `Abdu'l-Bahá

 

Rạng Đông

Lạy Thượng Đế của con, lạy Đấng Tôn sư của con! Con là tôi tớ Ngài và là con của tôi tớ Ngài. Khi hừng đông con thức dậy, thì Vầng Thái dương thống nhất của Ngài soi sáng chân trời ý chí của Ngài và tỏa ánh sáng khắp hoàn cầu như đã được truyền phán trong các Thánh kinh Thiên mệnh của Ngài.

Lạy Thượng Đế của con, Ngài thật đáng ca ngợi vì đã thức tỉnh chúng con trước vẻ huy hoàng từ ánh sáng tri thức của Ngài. Lạy Thượng Đế của con, xin ban xuống cho chúng con điều khiến chúng con vượt khỏi những gì không thuộc về Ngài và giải thoát chúng con khỏi mọi ràng buộc, ngoại trừ sự ràng buộc với Ngài. Xin dành cho con và cho những kẻ thân mến của con, cho thân nhân con, nam cũng như nữ, điều thiện trong đời này và đời sau.

Lạy Ngài là Đấng Kính yêu của tất cả tạo vật và là Đấng Khát khao của cả vũ trụ, với lực phò trợ toàn thắng của Ngài, xin che chở chúng con khỏi những điều mà Ngài đã dùng làm công cụ của tinh thần xấu xa đang thì thầm trong tâm hồn loài người. Ngài có quyền năng làm điều Ngài thích. Quả thật, Ngài là Đấng Toàn năng, Đấng Cứu giúp trong hoạn nạn, Đấng Tự hữu.

Lạy Ngài là Đấng Thượng Đế của con, xin ban phúc cho Đấng đã được Ngài ủy phó các danh vị cao cả của Ngài và nhờ Đấng ấy Ngài đã phân rõ người thiện với kẻ ác, và xin dùng ân phúc của Ngài giúp chúng con hoàn thành công quả mà Ngài yêu thích và mong muốn. Lạy Thượng Đế của con, xin Ngài cũng ban phúc cho những Đấng là Lời nói của Ngài, là Chữ viết của Ngài, và cả những ai hướng về Ngài, ngưỡng vọng thánh nhan Ngài và nghe lời kêu gọi của Ngài.

Quả thật, Ngài là Thượng Đế và là Vua của mọi người; vạn vật đều tùy thuộc uy quyền của Ngài.

#10469
- Bahá'u'lláh

 

Sức Mạnh

Lạy Thượng Đế của con! Lạy Thượng Đế của con! Xin kết hợp tâm hồn các tôi tớ Ngài và mặc khải cho họ biết mục đích vĩ đại của Ngài. Mong rằng họ sống theo những điều răn của Ngài và tuân giữ luật pháp Ngài. Lạy Thượng Đế, xin giúp họ trong các nổ lực của họ và ban cho họ sức mạnh để phụng sự Ngài. Lạy Thượng Đế, xin đừng bỏ rơi họ, nhưng hướng dẫn bước chân họ bằng ánh sáng tri thức của Ngài, và làm hân hoan tâm hồn họ bằng tình yêu của Ngài.

Quả thật, Ngài là Đấng Cứu giúp và là Thượng Đế của họ.

#10468
- Bahá'u'lláh

 

Tạ Ơn

Tạ ơn suông không có hiệu quả gì; nhưng lòng tạ ơn thực sự là tự nguyện dâng lời tạ ơn từ trong tâm hồn. -Đức Abdul-Baha, Quảng bá Nền Hòa bình Thế giới, tr. 23

#5043
- Bahá'u'lláh

 

Ngài thật đáng ca ngợi, lạy Thượng Đế của Con! Con cảm tạ Ngài biết bao vì Ngài đã tách riêng Con và chọn Con trên tất cả các tôi tớ Ngài để mặc khải Chánh Đạo của Ngài, ở vào thời điểm mà mọi người đều từ bỏ vẻ Mỹ lệ của Ngài! Lạy Thượng Đế của Con, Con xin chứng nhận rằng nếu Con được Ngài ban cho một ngàn đời sống, và dâng hiến hết cả ngàn đời sống đó trên đường Ngài, Con vẫn không báo đáp được chút nào những hồng ân mà Ngài đã ban cho Con bởi lượng từ bi của Ngài.

Con đang ngủ mê trên giường tự ngã, thì phúc thay, Ngài thức tỉnh Con bằng những âm sắc thiêng liêng của giọng nói Ngài, và khải lộ cho Con vẻ đẹp của Ngài, khiến Con nghe được những lời phán của Ngài, tôn vinh thánh đức của Ngài và kiên định trong tình yêu của Ngài. Cuối cùng Con bị cầm giữ trong tay những kẻ lạc đạo trong các tôi tớ của Ngài.

Vì vậy, Ngài thấy Con bị lưu đày trong những Ngày của Ngài và biết rõ sự khát khao nồng nhiệt của Con mong nhìn thấy Thánh nhan của Ngài, và những ao ước khôn ngăn của Con mong được vào triều đường của Ngài, và những rung động của tâm hồn Con dưới ảnh hưởng những làn gió khoan dung của Ngài.

Lạy Ngài là Đấng Cai quản các thế giới tạo vật, và là Tác giả tất cả các danh, Con nài xin Ngài ghi tên Con vào danh sách những người, từ muôn đời, đã chầu hầu quanh Đền thờ uy nghi của Ngài và bấu víu tà áo từ bi của Ngài, nắm chắc sợi dây bác ái hiền dịu của Ngài.

Quả thật, Ngài là Đấng Cứu nạn, Đấng Tự tồn.

#5044
- Bahá'u'lláh

 

Lạy Ngài là Đấng Thượng Đế của con, Ngài thật là vinh quang! Con xin dâng lên Ngài lời cảm tạ vì đã giúp con nhận biết Đấng Biểu hiện Bản thể Ngài, và tách con ra khỏi những kẻ thù Ngài, và phơi trần trước mắt con những hành vi sai lạc của họ và những sự nghiệp xấu xa của họ trong những Ngày của Ngài, vì đã cắt đứt mọi ràng buộc giữa con với họ và khiến con hoàn toàn hướng về thiên ân và huệ phúc dồi dào của Ngài. Con cũng dâng lên Ngài lời cảm tạ, vì từ những đám mây Ý chí của Ngài, Ngài đã ban xuống cho con những gì giúp con thoát khỏi những gợi ý của kẻ nghịch đạo và những lời bóng gió của kẻ vô tín, khiến lòng con gắn bó chặt chẽ vào Ngài, và lánh xa những kẻ chối bỏ ánh sáng thánh nhan Ngài. Con cũng tạ ơn Ngài vì đã ban sức mạnh để con được kiên định trong tình yêu của Ngài, nói lên lời chúc tụng Ngài và tán dương những thánh đức của Ngài, vì Ngài đã cho con được uống chén ân phúc của Ngài vốn quí báu hơn mọi vật hữu hình và vô hình.

Ngài là Đấng Toàn năng, Đấng Chí tôn, Đấng Toàn vinh, Đấng Đại bi.

#5045
- Bahá'u'lláh

 

Thanh Niên

Lạy Thượng Đế! Xin Ngài khiến người thanh niên này trở nên trong sáng và ban ân phúc của Ngài cho sinh vật nghèo nàn này. Xin ban cho người này tri thức và sinh lực dồi dào vào mỗi buổi mai, xin che chở người này trong thành trì bảo vệ của Ngài để người có thể thoát khỏi sự lầm lạc, có thể hiến mình cho việc phụng sự Chánh Đạo của Ngài, có thể hướng dẫn kẻ lầm đường, dắt dìu người bất hạnh, giải phóng kẻ bị giam cầm và thức tỉnh kẻ vô tâm, để mọi người có thể hưởng ân phúc trong sự tưởng nhớ và ca tụng Ngài. Ngài là Đấng Hùng mạnh và Uy quyền.

#5051
- `Abdu'l-Bahá

 

Thống Nhất

Lạy Thượng Đế của con, vinh quang thuộc về Ngài; lạy Thượng Đế của con, lời chúc tụng cũng thuộc về Ngài!

Bởi Thánh Danh mà Ngài đã biểu hiện quyền năng và sức mạnh Ngài, con xin Ngài thanh tẩy tấm kính tâm hồn các tôi tớ Ngài khỏi mọi vết bẩn hoài nghi và bất tín, và xin dắt dẫn những linh hồn lầm lạc về với ánh sáng Ngài, để hiểu thấu sự thống nhất của Ngài và nhận biết sự đơn nhất của Ngài.

Lạy Thượng Đế của con, chỉ có Ngài mới là nơi ẩn náu và không có đường nào khác dẫn tới nơi ở của Ngài. Lạy Thượng Đế của con, khi con dân Ngài học hỏi để biết Ngài, họ sẽ không bao giờ rời bỏ đường Ngài. Xin giúp họ vững tin và trung thành trong khi họ đi về phía Ngài, để họ đến được Vương quốc Ngài và hoàn thành Ý chí Ngài.

Ngài là Đấng Toàn năng, Đấng Bác ái.

#5052
- Bahá'u'lláh

 

Lạy Thượng Đế của con, bởi sức mạnh, uy lực và quyền tối thượng của Ngài vốn bao trùm mọi kẻ ở cõi trời và cõi đất của Ngài, con cầu xin Ngài khiến các tôi tớ Ngài được biết Đường Sáng và Nẻo Chánh này, để họ thức ngộ được sự thống nhất và sự đơn nhất của Ngài với niềm xác tín vững chắc đến nỗi họ không bị rối loạn bởi ý tưởng hão huyền của kẻ hoài nghi và bị tăm tối bởi những tưởng tượng vô giá trị của kẻ ương ngạnh.

Lạy Thượng Đế của con, xin soi sáng mắt các tôi tớ Ngài và làm phấn khởi tâm hồn họ bởi vẻ huy hoàng của ánh sáng tri thức Ngài, để họ hiểu được sự vĩ đại của cương vị rất cao cả này và nhận biết chân trời rực sáng này, hầu cho họ được hạnh phúc, và tiếng la ó của người đời không thể ngăn họ tiếp tục hướng nhìn về ánh sáng huy hoàng sự thống nhất của Ngài và hướng mặt về chân trời giải thoát.

#5053
- Bahá'u'lláh

 

Lạy Thượng Đế của con, Ngài thấy Ngôi Sao Mai thánh ngôn Ngài chiếu sáng nơi chân trời thành phố lao tù của Ngài vì rằng bên trong tường thành ấy, Đấng Biểu hiện chính Ngài và là Vầng Thái dương ánh sáng thống nhất của Ngài đã cất tiếng lên và hát ca lời chúc tụng Ngài. Từ đó hương thơm tình yêu Ngài lan tỏa khắp các thành phố của Ngài và bao quanh tất cả cư dân của Vương quốc Ngài.

Lạy Thượng Đế của con, bởi Ngài đã mặc khải thiên ân Ngài, xin đừng ngăn các tôi tớ Ngài nhìn về các ân phúc ấy. Lạy Thượng Đế của con, xin đừng để ý đến tình trạng của họ, chức nghiệp của họ và công trình của họ. Xin để ý đến sự vĩ đại của Vinh quang Ngài, sự sung mãn của ân huệ Ngài, Sức mạnh của Quyền năng Ngài và sự ưu việt của thiên ân Ngài. Con xin nguyện bởi Vinh quang Ngài, nếu Ngài nhìn họ bằng con mắt công bình, tất cả chỉ đáng được nhận sự giận dữ và đòn roi thịnh nộ của Ngài. Lạy Thượng Đế của con, xin nâng đỡ các tạo vật Ngài bằng bàn tay ân đức Ngài và khiến họ nhận biết điều tốt đẹp nhất trong mọi sự do Ngài dựng nên trong vương quốc sáng tạo của Ngài.

Lạy Thượng Đế của con, chúng con xin làm chứng rằng Ngài là Thượng Đế và không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài. Ngài hiện hữu từ vô thủy, không ai có thể sánh ngang Ngài hoặc tranh đua với Ngài và mãi mãi Ngài vẫn thế.

Bởi mắt của những kẻ chiêm ngưỡng Ngài khi Ngài ngự trị trên ngai Thống nhất, bởi trung gian của Đấng Tối Đại Danh, con cầu xin Ngài cứu giúp tất cả những kẻ yêu Ngài và nâng họ lên cao đến mức, với cả bản thể và với lưỡi họ, họ có thể làm chứng rằng Ngài là Đấng Thượng Đế duy nhất, Đấng Bất Khả tỉ, Đấng Vô song, Đấng Toàn năng, mãi mãi Ngài không có ai là xứng đôi, là đồng hành. Quả thật, Ngài là Đấng Vinh quang, Đấng Toàn năng, Đấng người người cầu khẩn.

#5054
- Bahá'u'lláh

 

Thượng Đế chứng nhận rằng thần tính của Ngài là duy nhất và bất khả phân. Từ trên Ngai Vĩnh cửu, từ những đỉnh cao không ai vượt tới của cương vị tối cao của Ngài, lưỡi Ngài công bố rằng không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài. Chính Ngài, độc lập đối với bất cứ ai khác, đã là Nhân chứng về sự đơn nhất riêng Ngài, Đấng mặc khải bản thể riêng Ngài, là Đấng tôn vinh tinh hoa riêng Ngài. Sự thật, Ngài là Đấng Toàn năng, Đấng Tối cao, Đấng Mỹ lệ.

Ngài có quyền tối thượng ở trên các tôi tớ Ngài và Ngài ngự trị các tạo vật Ngài. Nguồn cội chân lý và uy quyền ở trong tay Ngài. Bởi dấu hiệu của Ngài, Ngài ban sự sống cho con người, và bởi cơn thịnh nộ của Ngài, Ngài khiến họ phải chết. Không ai có quyền chất vấn hành động Ngài và không ai vượt được uy lực của Ngài. Ngài là Đấng Hùng mạnh, Đấng Chiến thắng. Ngài nắm trong tay Ngài chủ quyền của mọi vật và Vương quốc mặc khải cũng gắn liền với tay phải Ngài. Quả thật, uy lực Ngài bao trùm toàn thể tạo vật. Sự thắng lợi và quyền tối thượng, năng lực và uy thế, vinh quang và sự vĩ đại đều thuộc về Ngài. Quả thật, Ngài là Đấng Vinh quang, Đấng Toàn năng, Đấng Tuyệt đối.

#5055
- Bahá'u'lláh

 

Lạy Thượng Đế của con, là Đấng con tôn kính và thờ phượng! Con xin chứng nhận sự thống nhất và sự đơn nhất của Ngài; con nhận biết những ơn huệ Ngài, xưa cũng như nay. Ngài là Đấng Đại lượng! Những làn sóng tràn đầy ơn khoan thứ của Ngài tuôn đổ xuống kẻ nhỏ cũng như người lớn, và ánh huy hoàng thiên ân Ngài được rãi khắp cho kẻ phản nghịch cũng như người nhu mì.

Lạy Đấng Thượng Đế khoan dung! Tinh túy bác ái nghiêng mình trước cửa Ngài, và tinh thần tình yêu, từ bản thể sâu xa nhất, đã hướng về quanh điện thờ Chánh Đạo Ngài; chúng con nhớ tới những ân phúc đã qua và chờ đón những ân huệ hiện tại của Ngài, cầu xin Ngài xót thương tất cả những gì là biểu hiện của thế giới sinh tồn, và đừng từ chối họ sự dồi dào của thiên ân Ngài, trong những Ngày của Ngài.

Chúng con chỉ là những kẻ nghèo nàn và thiếu thốn, và quả thật, Ngài là Đấng Sở hữu và là Đấng Thầy mọi vật, Đấng Toàn năng.

Đức Baha’u’llah

¶7.

L

ạy Thượng Đế của chúng con! Bởi Đấng Vua các Danh, Đấng Sáng tạo cõi trời và cõi đất, bởi tiếng rì rào của lá trên Cây Sự Sống và bởi Thánh ngôn Ngài khiến chúng con được gần thực tại mọi vật, chúng con cầu xin Ngài để cho sự thống nhất trong tình yêu thương Thượng Đế được thiết lập nhanh chóng trên thế giới; xin Ngài dẫn dắt chúng con, không hề và không thể sai lầm, đến với những gì Ngài muốn chúng con hoàn tất, và xin cho chúng con luôn luôn vững mạnh và hoàn toàn sẵn sàng phục tùng tức khắc, nghiêm nhặt và trọn vẹn.

Đức Baha’u’llah

¶8.

C

ầu xin Thượng Đế khiến ánh sáng thống nhất bao trùm cả thế giới, và xin cho ấn tín “VƯƠNG QUỐC THUỘC VỀ THƯỢNG ĐẾ” được đóng trên trán mọi dân tộc.

Đức Baha'u'llah

#5056
- Bahá'u'lláh

 

Thử Thách Và Khó Khăn

Lạy Ngài là Đấng đã ban sự thử thách làm liều thuốc linh nghiệm cho những kẻ ở gần Ngài, đã ban lưỡi kiếm làm khát vọng nhiệt thành cho tất cả những kẻ kính yêu Ngài, đã ban ngọn dáo làm nguyện ước thiết tha nhất nơi tâm hồn những kẻ mong muốn đến với Ngài, đã ban chỉ dụ Ngài làm hy vọng duy nhất cho những kẻ nhận biết chân lý Ngài!

Bởi mật ngọt thiêng liêng và bởi sự huy hoàng của Thiên nhan vinh quang của Ngài, con cầu xin Ngài, từ cõi trời cao cả của Ngài, ban xuống cho con điều gì giúp chúng con tiến tới gần Ngài.

Lạy Thượng Đế của con, xin củng cố bước chân chúng con trong Chánh Đạo Ngài, và xin soi sáng tâm hồn chúng con với ánh sáng tri thức Ngài và khai minh lồng ngực chúng con với ánh huy hoàng các Danh Ngài.

#5057
- Bahá'u'lláh

 

Ngài vinh quang thay, lạy Ngài là Đấng Thượng Đế của con! Mọi người có huệ giác đều tin nhận quyền tối thượng của Ngài và sự ngự trị của Ngài; mọi linh nhãn đều nhận thấy sự vĩ đại của thiên uy và quyền lực toàn thắng của sức mạnh Ngài. Những cơn gió thử thách không đủ sức ngăn trở những người thấy đường tiến tới gần Ngài, hướng mặt về chân trời vinh quang của Ngài; những trận bão tai ương không thể cuốn hút ra xa và cản trở những người toàn tâm phục tùng Ý chí Ngài, tiến về triều đường của Ngài.

Con thấy ngọn đèn tình yêu của Ngài rực cháy trong tim họ, và ánh sáng sự hiền dịu của Ngài chói lọi trong ngực họ. Tai họa không sao làm họ thành xa lạ với Chánh Đạo của Ngài, và những biến chuyển của thời vận không bao giờ khiến họ rời bỏ sự hài lòng của Ngài.

Lạy Thượng Đế của con, vì họ và vì tiếng thổn thức mà lòng họ thốt ra do xa cách Ngài, con cầu xin Ngài giữ cho họ được bình an trước ác tâm của những kẻ thù Ngài, và nuôi dưỡng linh hồn họ bằng điều mà Ngài đã an bài cho những người thân yêu của Ngài, những người không bao giờ còn gặp sự sợ hãi và không còn rơi vào cảnh phiền muộn.

#5058
- Bahá'u'lláh

 

Ngài thật vinh quang, lạy Ngài là Đấng Thượng Đế của con! Bởi Đấng mang Thánh Danh của Ngài, Đấng phải chịu muôn vàn đớn đau gây ra bởi những phần tử chối bỏ chân lý của Ngài, Đấng bị vây phủ bởi bao nỗi phiền muộn mà không lưỡi nào tả xiết, con khẩn cầu Ngài cho phép con tưởng nhớ tới Ngài và chúc tụng Ngài, trong những ngày này, khi tất cả rời xa vẻ Mỹ lệ Ngài, đã bài bác Ngài, và ngạo mạn xa lánh chính Đấng Mặc khải Chánh Đạo của Ngài. Lạy Thượng Đế của con, không có ai giúp Ngài ngoại trừ chính Ngài, không có quyền lực nào cứu Ngài ngoại trừ quyền lực của chính Ngài.

Con cầu xin Ngài giúp con giữ chặt tình yêu của Ngài và sự tưởng nhớ đến Ngài. Đây quả là điều vừa khả năng của con, và Ngài là Đấng biết rõ mọi sự nơi con. Quả thật, Ngài là Đấng biết hết mọi sự và truyền đạt tất cả. Lạy Thượng Đế của con, xin đừng khước từ con vẻ huy hoàng của ánh sáng thánh nhan Ngài mà hào quang đã rọi sáng toàn thể thế giới. Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng Đại Quyền uy, Đấng Toàn vinh, Đấng Hằng Tha thứ.

#5059
- Bahá'u'lláh

 

Vinh quang thay Danh Ngài, lạy Ngài là Đấng Thượng Đế của Con! Ngài thấy nơi ở của Con, và nhà tù mà người ta đã ném Con vào và những tai họa Con phải nhận chịu. Bởi quyền lực Ngài! Không bút nào kể hết những điều ấy; không lưỡi nào tả được hoặc đếm được những tai họa đó. Lạy Thượng Đế của Con, Con không hiểu vì mục đích gì Ngài phó mặc Con cho những kẻ thù Ngài. Vinh quang Ngài làm chứng cho Con! Con không sầu khổ vì những phiền toái Con phải chịu đựng vì tình yêu của Ngài, Con cũng không hoang mang vì những tai họa vây phủ Con trên đường Ngài. Con chỉ khổ vì Ngài chậm hoàn thành điều Ngài đã quyết định trong các Kinh bản của Mặc khải Ngài và thiết định trong các Thánh thư chỉ dụ và phán quyết của Ngài.

Máu của Con vẫn hằng kêu gào với Con: “Hỡi Ngài, chính Ngài là hình ảnh Đấng Đại Khoan dung! Còn bao lâu nữa Ngài mới giải phóng con khỏi sự cầm giam nơi trần thế này, và giải thoát con khỏi những ràng buộc của cuộc đời này? Ngài đã chẳng hứa dùng con để nhuộm đất này, và rưới con lên mặt những cư dân trong thiên đàng của Ngài đó sao?” Về lời ấy Con đã đáp: “Ngươi hãy kiên nhẫn và an tâm. Những điều ngươi muốn chỉ diễn ra một giờ. Tuy nhiên, về phần Ta, Ta đã liên tục uống chén chỉ dụ của Thượng Đế trên đường Ngài, và không hề mong phán lệnh của Ý chí Ngài ngưng tác động, hoặc mong chấm dứt những tai họa Ta chịu đựng vì Thượng Đế của Ta, Đấng Tối cao, Đấng Toàn vinh. Ngươi hãy tìm ý muốn của Ta và bỏ đi ý muốn của ngươi. Sự ràng buộc ngươi không phải để bảo vệ Ta nhưng để giúp Ta gánh lấy những tai ương dồn dập, và chuẩn bị cho Ta đón nhận những thử thách sẽ tới tấp tấn công Ta. Trong tình yêu đối với người tình mà còn phân biệt sự thích thú với sự độc hại, thì người yêu đó đáng bị hủy diệt! Ngươi hãy thỏa mãn với điều Thượng Đế đã an bài cho ngươi. Quả thật, Ngài khiến sử dụng ngươi tùy ý muốn và ý thích của Ngài. Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng không ai vươn tới, Đấng Tối cao.”

#5060
- Bahá'u'lláh

 

Danh Ngài thật đáng ca ngợi, lạy Ngài là Đấng Thượng Đế của con! Con không biết bằng thứ nước nào Ngài đã tạo nên con, hoặc bằng thứ lửa nào Ngài đã nhen lên trong con, hoặc bằng thứ đất sét nào Ngài đã nặn nên con. Sự xao động của mọi biển cả đều được làm lặng yên, nhưng không có sự lặng yên trong Đại dương do ngọn gió của Ý chí Ngài khuấy động. Ngọn lửa của mọi thứ lửa đều được dập tắt ngoại trừ ngọn Lửa mà bàn tay vạn năng của Ngài khơi lên, và bởi uy lực của Danh Ngài, ánh hào quang của Lửa ấy đã tỏa ra trước tất cả những ai ở trên trời và dưới đất của Ngài. Các tai ương càng lắng sâu, ngọn Lửa ấy càng thêm nóng rực.

Lạy Thượng Đế của con, Ngài thấy Ánh sáng của Ngài bị bủa vây bởi những ngọn gió căng thẳng của chỉ dụ Ngài, những dông bão thổi dồn dập mọi phía vào Ánh sáng ấy đã khiến Ánh sáng thêm bội phần rực rỡ và huy hoàng. Về tất cả điều này Ngài thật đáng ca ngợi.

Bởi Tối Đại Danh của Ngài và bởi quyền ngự trị tối cổ của Ngài, con cầu xin Ngài đoái thương những người thân yêu của Ngài với tâm hồn dao động đớn đau vì cớ các hoạn nạn đã chạm đến Đấng chính là Đấng Biểu hiện Bản thể Ngài. Ngài có đủ quyền năng làm điều Ngài thích. Quả thật, Ngài là Đấng Toàn tri, Đấng Toàn trí.

#5061
- Bahá'u'lláh

 

Vinh thay Danh Ngài, lạy Ngài là Đấng Thượng Đế của thiên đàng! Xin trang sức đầu con bằng vương miện của sự tử đạo, như Ngài đã tô điểm thân thể con bằng trang phục tai ương trước tất cả những người cư ngụ trên đất Ngài. Cũng xin ban cho những người, mà tâm hồn khao khát Ngài, điều gì khiến họ có thể được thu hút đến gần chân trời ân phúc của Ngài, nơi đó Mặt trời Mỹ lệ của Ngài tỏa rực hào quang. Xin Ngài cũng ban cho họ điều gì khiến họ trở nên giàu có đến mức không còn tùy thuộc ai ngoại trừ Ngài, tách họ khỏi mọi ràng buộc với những kẻ chối bỏ các dấu hiệu của Ngài.

Không có ai ngoài Ngài là Thượng Đế, Đấng Giáo hộ, Đấng Tự tồn.

#5062
- Bahá'u'lláh

 

Danh Ngài đáng được ca ngợi, lạy Ngài là Đấng Thượng Đế của Con! Bóng tối đã trùm khắp các xứ, những lực lượng hung ác đã bao trùm tất cả các nơi. Tuy nhiên, qua đó, con thấy ánh huy hoàng từ lượng minh triết của Ngài, và nhận ra sự rực rỡ nơi ánh sáng từ bi của Ngài.

Những kẻ xa cách Ngài như bởi một màn ngăn đã tưởng tượng rằng họ có sức mạnh làm tắt ánh sáng của Ngài, vùi dập ngọn lửa của Ngài và chận đứng làn gió ân phúc của Ngài. Trái lại, uy lực Ngài làm chứng cho Con về điều này! Nếu mọi tai họa không phải được tạo nên để biểu lộ đức minh triết của Ngài, và nếu mọi hoạn nạn không phải là dấu hiệu từ bi của Ngài, thì không một ai dám chống lại chúng Con, dù cho các quyền lực của cõi đất và cõi trời liên minh với nhau để làm điều đó. Nếu Con khải lộ những huyền nhiệm diệu kỳ về lượng minh triết Ngài đang hiện rõ trước mắt Con, chắc chắn quyền lực của những kẻ thù Ngài sẽ tiêu tan.

Lạy Thượng Đế của Con, Ngài thật đáng tôn vinh! Bởi Thánh Danh của Ngài, Con khẩn cầu Ngài quy tụ những người yêu Ngài quanh Luật pháp tuôn ra từ sự vui thỏa của Ý chí Ngài, và xin ban xuống cho họ điều gì khiến họ được an tâm.

Ngài có đủ quyền năng làm diều Ngài thích. Quả thật, Ngài là Đấng Cứu nạn, Đấng Tự tồn.

#5063
- Bahá'u'lláh

 

Vinh quang thuộc về Ngài, lạy Thượng Đế của Con! Làm sao người ta nhận biết được những kẻ thật sự tôn thờ Ngài nếu họ không chịu đựng tai họa trên đường Ngài? Làm sao hàng ngũ những kẻ khao khát Thánh nhan Ngài được tỏ rõ nếu họ không vui nhận thử thách bởi tình yêu Ngài? Quyền năng Ngài làm chứng cho Con về điều này! Bạn đường những kẻ thờ phượng Ngài là những giọt lệ tuôn rơi từ mắt họ; nguồn an ủi của những kẻ tìm kiếm Ngài là tiếng rên siết của chính họ, và thức ăn của những kẻ hối hả tìm gặp Ngài là những mảnh vỡ tim họ.

Vị đắng cái chết trên đường Ngài đối với lưỡi Con thật ngọt ngào biết bao, và những mũi tên của kẻ thù nghịch đối với mắt Con quí giá biết dường nào, khi những mũi tên ấy được đón nhận để nêu cao Thánh ngôn Ngài! Lạy Thượng Đế của Con, xin cho Con uống no nê trong Chánh Đạo Ngài bất cứ thứ gì Ngài dành cho Con, và xin ban xuống cho Con tất cả những gì Ngài đã ấn định trong tình yêu Ngài. Bởi Vinh quang Ngài, Con chỉ ước ao điều Ngài ước ao và chỉ quí điều Ngài quí. Luôn luôn Con đặt trọn sự xác tín và niềm tin cậy của Con nơi Ngài.

Lạy Thượng Đế của Con, để giữ vững Mặc khải này, Con cầu xin Ngài giúp đỡ những kẻ xứng đáng với Danh Ngài và quyền tối thượng của Ngài, để họ nhớ đến Con ở giữa tạo vật Ngài và nêu cao Linh kỳ chiến thắng của Vương quốc Ngài.

Ngài có quyền năng làm điều Ngài thích, không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng Cứu giúp trong cảnh hiểm nghèo, Đấng Tự hữu.

#5064
- Bahá'u'lláh

 

Lạy Thượng Đế, Thượng Đế của con! Xin đừng ở xa con bởi vì các tai họa đang vây phủ con. Lạy Thượng Đế, Thượng Đế của con! Xin đừng bỏ con một mình, bởi vì nghịch cảnh gay go nhất đang dằn vặt con. Xin giải khát con bằng sữa tinh khiết đức từ ái ngọt ngào của Ngài, bởi vì cái khát đang làm cho con hoàn toàn kiệt quệ. Xin che chở con dưới bóng đôi cánh bác ái Ngài, bởi tất cả những kẻ thù của con đã đồng thanh nhất trí tấn công con. Xin giữ con ở gần ngai uy nghi của Ngài, trước Mặc khải những dấu hiệu vinh quang của Ngài, bởi sự bất hạnh đang đè nặng lên con. Xin nuôi con bằng trái ngon trên Cây Vĩnh cửu của Ngài, bởi vì con trở nên vô cùng suy yếu. Xin tăng sức con với chiếc ly hoan lạc nơi bàn tay bác ái dịu hiền của Ngài, bởi vì bao nhiêu sự phiền muộn đang thô bạo giáng xuống người con. Xin mặc lại cho con chiếc áo tô điểm với quyền tối thượng toàn năng của Ngài, bởi vì sự nghèo nàn đã khiến con hoàn toàn trần trụi. Xin cho con được an nghỉ trong tiếng ru Chim Bồ câu Vĩnh cửu của Ngài, bởi vì những phiền muộn tối tăm đã đến với con. Xin cho con được ở trước ngai thống nhất của Ngài và trước ánh sáng diễm lệ của Thánh nhan Ngài, bởi vì sự sợ sệt và sự run rẫy đã hủy diệt con. Xin dìm con xuống đại dương tha thứ của Ngài trước sự di động không ngừng của chiếc thuyền Vinh quang, bởi vì các tội lỗi của con đọa đày con hoàn toàn.

#5065
- Bahá'u'lláh

 

Sự ca tụng và vinh quang thuộc về Ngài, lạy Thượng Đế của con! Bởi tiếng thở dài của những kẻ kính yêu Ngài và bởi nước mắt của những kẻ nhiệt thành muốn chiêm ngưỡng Ngài, con cầu xin Ngài đừng từ chối con sự bác ái dịu hiền của Ngài trong Ngày của Ngài và đừng ngăn con thưởng thức điệu nhạc du dương Chim Bồ câu ca ngợi sự thống nhất của Ngài trước ánh sáng rực rỡ Thánh nhan Ngài. Lạy Thượng Đế, Ngài đã thấy con đắm chìm trong cảnh khốn khổ! Giờ đây con xin bám chắc vào Danh Ngài, Đấng Sở hữu tất cả vạn vật. Ngài biết chắc con phải bị hủy diệt, giờ đây con xin bấu víu vào Danh Ngài, Đấng Bất diệt. Thế nên, con cầu xin chính Ngài, Đấng Chí tôn, Đấng Tối cao, đừng bỏ con một mình với những ước muốn có xu hướng đồi trụy. Xin cầm tay con trong bàn tay uy lực Ngài, xin dắt con ra khỏi vực sâu những ý tưởng lầm lạc của con, những tưởng tượng hão huyền của con, và xin thanh lọc con khỏi mọi điều Ngài gớm ghiết.

Xin chấp thuận cho con hướng về Ngài hoàn toàn, đặt nơi Ngài sự tin tưởng trọn vẹn, chạy về phía Ngài như về nơi trú ẩn của con và cho con được ẩn nấp trước Thánh nhan Ngài. Quả thực, Ngài là Đấng dùng sức mạnh và quyền năng làm điều Ngài muốn, và dùng uy lực Ý chí Ngài an bài điều Ngài thích. Không ai có thể cưỡng lại sự vận hành các phán lệnh Ngài, không ai chuyển hướng được trào lưu thánh chỉ của Ngài. Quả thật, Ngài là Đấng Toàn năng, Đấng Vinh quang, Đấng Đại lượng.

#5066
- Bahá'u'lláh

 

Ngài thật đáng ca ngợi, lạy Ngài là Thượng Đế của con. Bởi quyền năng Ngài, con xin đoan quyết như thế. Những tai họa dồn dập đã ngăn trở Ngòi Bút Đấng Tối cao phô bày điều đã được giấu kín đối với mắt tạo vật Ngài và những thử thách không ngừng đã ngăn trở lưỡi Đấng An bài thiêng liêng công bố những kỳ công của sự tôn vinh Ngài và sự ca tụng Ngài. Lạy Thượng Đế của con, với ngọn lưỡi ấp úng con cầu khẩn Ngài và với ngòi bút đớn đau này con xin hiến dâng vào việc tôn vinh Danh Ngài.

Đâu là kẻ được ban cho nhãn quan sắc bén để biết chiêm ngưỡng Ngài bằng chính mắt Ngài, và đâu là kẻ khát khao biết hướng mặt về làn sinh thủy tình yêu Ngài? Lạy Thượng Đế của con, con là kẻ đã xóa khỏi tâm hồn mình sự tưởng nhớ bất cứ ai khác ngoài Ngài và đã khắc cẩn vào đó những bí ẩn tình yêu Ngài. Chính quyền năng Ngài làm chứng cho con! Nếu không có những tai ương thì làm sao phân biệt được người xác tín với kẻ nghi hoặc trong vòng các tôi tớ Ngài? Quả thật, những ai đã say với rượu tri thức Ngài, đều vội vã chạy đến với nghịch cảnh, trong khát vọng nhiệt thành là đạt tới Thánh nhan Ngài. Lạy Đấng Kính yêu của tâm hồn con và Đấng Đối tượng tôn thờ của linh hồn con, con cầu xin Ngài giữ cho những kẻ yêu thương con khỏi rơi vào dục vọng xấu xa và đồi trụy. Xin ban cho họ những điều thiện của đời này và đời sau.

Quả thật, Ngài là Đấng đã lấy ân phúc Ngài dắt dẫn họ vào đường chân chính, Ngài là Đấng tự xưng danh là Bác ái. Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng Vinh quang, Đấng Cứu giúp Tối cao.

#5067
- Bahá'u'lláh

 

Lạy Thượng Đế, Thượng Đế của con, bởi đức từ ái và lượng khoan dung Ngài đã xóa bỏ nỗi khổ não của con, xin lấy quyền tối thượng và uy lực Ngài loại trừ sự phiền muộn của con. Lạy Thượng Đế của con, Ngài thấy con đã hướng mặt về Ngài trong khi những sầu khổ vây phủ con khắp mọi phía. Lạy Ngài là Đấng Thượng Đế của vạn vật, Đấng Che chở vạn vật hữu hình và vô hình, con cầu xin Ngài lấy Thánh Danh mà Ngài đã chế ngự tâm hồn và linh hồn mọi người và lấy những đợt sóng Đại dương khoan dung của Ngài và vẻ huy hoàng Ngôi Sao Mai ân phúc Ngài, kể con trong số những kẻ không gì có thể ngăn họ quay mặt về Ngài, lạy Ngài là Vua của tất cả các Danh và là Đấng Sáng tạo các cõi trời.

Lạy Thượng Đế của con, Ngài thấy rõ những điều xảy đến với con trong những Ngày của Ngài. Bởi Đấng Bình minh các Danh Ngài và Đấng Bình minh các Đặc tính Ngài, con cầu xin Ngài ban cho con điều gì sẽ giúp con đứng lên phụng sự Ngài và tuyên dương các phẩm hạnh Ngài. Quả thật, Ngài là Đấng Toàn năng, Đấng Tối Quyền thế, Đấng Sẵn sàng đáp ứng lời cầu nguyện của mọi người!

Và sau hết, con cầu xin Ngài lấy ánh sáng Thánh nhan Ngài ban phúc cho những công quả của con, tha nợ cho con và thỏa mãn các nhu cầu của con. Ngài là Đấng mọi lưỡi đều xác nhận uy lực và quyền ngự trị, là Đấng mọi tâm hồn thức ngộ đều biết tới sự uy nghi và quyền tối thượng. Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng nghe và sẵn sàng trả lời.

#5068
- Bahá'u'lláh

 

Trai Giới

Ngài thật đáng tán tụng, lạy Ngài là Đấng Thượng Đế của con.

Bởi Mặc khải này, Mặc khải đã biến đổi bóng tối thành ánh sáng, Mặc khải đã tạo dựng Ngôi đền mọi người chuyên cần lui tới, Mặc khải đã giải rõ Thánh kinh xưa, Mặc khải đã để lộ Thiên cơ, con cầu xin Ngài ban xuống cho con và các bạn con điều khiến chúng con có thể vượt lên cõi trời vinh quang thiên thượng của Ngài, và tẩy xóa chúng con hết những vết bẩn hoài nghi đã từng cản trở kẻ bất tín vào đền thờ thống nhất của Ngài.

Lạy Thượng Đế của con, con là kẻ giữ vững dây từ ái hiền dịu của Ngài và là kẻ nắm chắc tà áo bác ái của Ngài, ân phúc của Ngài. Xin Ngài ban cho con cùng những người thân thiết của con những ân huệ trong đời này và đời sau. Xin Ngài cũng cấp phát cho chúng con Đặc ân huyền bí mà Ngài đã dành cho những kẻ được lựa chọn giữa tạo vật Ngài.

Lạy Thượng Đế của con, đây là những ngày mà Ngài dạy các tôi tớ Ngài phải giữ trai giới. Phúc thay cho kẻ tuân giữ trai giới hoàn toàn vì cớ Ngài và tuyệt đối dứt bỏ mọi sự ngoài Ngài. Lạy Thượng Đế của con, xin Ngài giúp con và giúp mọi người vâng phục Ngài và tuân giữ các điều răn của Ngài. Quả thật, Ngài có quyền năng làm điều Ngài chọn.

Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng Toàn tri, Đấng Toàn giác. Tất cả những lời ca ngợi xin dâng lên Thượng Đế, Đấng Vua của tất cả các thế giới.

#5069
- Bahá'u'lláh

 

Trẻ Em

Lạy Thượng Đế của con, Ngài là Đấng mà các Danh đem lại sự cứu chữa cho những kẻ đau yếu, sức khoẻ cho những kẻ tật nguyền, sự thỏa mãn cho những kẻ khao khát, sự bình an cho những tâm hồn rối loạn, sự chỉ đường cho những kẻ lạc lầm, sự tôn vinh cho những kẻ tủi nhục, sự giàu có cho những kẻ nghèo nàn, sự minh giải cho những kẻ dốt nát, ánh sáng cho những tâm hồn sầu muộn, niềm vui cho những kẻ đớn đau, hơi ấm cho những cõi lòng băng giá, sự phục quyền cho những kẻ bị áp bức. Lạy Thượng Đế của con, bởi Danh Ngài vạn vật trở nên sinh động, các cõi trời rộng mở, trái đất được dựng nên, mây bốc lên cao và mưa đổ xuống đất. Quả thật, đây là bảo chứng của hồng ân Ngài đối với vạn vật.

Bởi vậy con cầu xin Danh Ngài là Danh mà Ngài biểu hiện tính thiêng liêng của Ngài và nâng Chánh Đạo Ngài lên trên toàn thể tạo vật, con cầu xin các tôn hiệu ưu việt của Ngài, các đặc tính tối cao của Ngài và tất cả các phẩm chất đã khiến Bản thể cao cả và siêu việt của Ngài được ca tụng lẫy lừng, ngay trong đêm nay xin tuôn đổ xuống những cụm mây bác ái, những làn nước chữa bệnh của Ngài trên hài nhi nhỏ bé này mà Ngài đã kết liền với Bản thể Vinh quang tột cùng, trong Vương quốc Sáng tạo của Ngài. Lạy Thượng Đế của con, xin mặc cho cháu bé chiếc áo sức khoẻ và an lành, và lạy Đấng Rất Kính yêu của con, xin giữ cho cháu khỏi mọi ưu phiền và bệnh tật và khỏi bất cứ điều gì không thích hợp với Ngài. Quả thật, quyền năng của Ngài cân bằng vạn vật. Ngài quả là Đấng Toàn năng, Đấng Tự hữu.

Lạy Thượng Đế của con, xin Ngài cũng ban cho cháu bé điều lành trong đời này và đời sau, trong những thế hệ cũ và mới. Quả thực, Ngài thực hiện được điều ấy với quyền năng và sự khôn sáng của Ngài.

#5074
- Bahá'u'lláh

 

Lạy Thượng Đế của con, xin Ngài dắt dẫn con, che chở con, thắp sáng ngọn đèn tâm hồn con và biến con thành ngôi sao sáng. Quả thật, Ngài là Đấng Hùng mạnh và Uy quyền.

#5070
- `Abdu'l-Bahá

 

Lạy Thượng Đế! Xin giáo dục các cháu bé này. Các cháu là cây non trong vườn thượng uyển của Ngài, là hoa trong cánh đồng của Ngài, là nụ hồng trong hoa viên của Ngài. Xin Ngài ban mưa xuống cho các cháu; xin cho Mặt trời Thực tại chiếu rọi trên các cháu bằng tình yêu của Ngài. Xin cho làn gió của Ngài làm dịu mát các cháu, để các cháu được uốn nắn, tăng trưởng, phát triển và xuất hiện với vẻ đẹp tuyệt vời. Ngài là Đấng Ban cho, Ngài là Đấng Từ bi.

#5071
- `Abdu'l-Bahá

 

Lạy Thượng Đế! Xin nuôi dưỡng cháu hài nhi này trong lồng ngực tình yêu của Ngài, và ban cho cháu bầu sữa từ bi của Ngài. Xin trồng cây non này trong vườn hồng tình yêu của Ngài và giúp cháu phát triển nhờ cơn mưa ân phúc của Ngài. Xin biến cháu thành em bé trong Vương quốc của Ngài và xin dắt dẫn cháu vào thế giới Thiên thượng của Ngài. Ngài là Đấng Hùng mạnh và Từ ái, Ngài là Đấng Ban cho, Đấng Đại lượng, Đấng Thượng Đế của ơn phước tràn trề.

#5072
- `Abdu'l-Bahá

 

Lạy Ngài là Đấng Thượng Đế Vô song! Xin cho cháu hài nhi này được nuôi bằng bầu sữa từ ái của Ngài, xin giữ cháu trong chiếc nôi an toàn và bảo vệ của Ngài, và cho cháu được nuôi dưỡng trong vòng tay yêu thương hiền dịu của Ngài.

#5073
- `Abdu'l-Bahá

 

Tri Thức

Lạy Thượng Đế của con, sự gần gũi Ngài là điều mong muốn của con, sự hiện diện của Ngài là niềm hy vọng của con, sự tưởng nhớ đến Ngài là khát vọng của con, triều đường vinh quang của Ngài là mục đích của con, nơi ở của Ngài là định hướng của con, Danh Ngài là sự chữa bệnh cho con, tình yêu Ngài là hào quang của tâm hồn con, phụng sự Ngài là ước vọng cao nhất của con! Con khẩn cầu Ngài bởi Danh Ngài, qua Danh ấy Ngài đã giúp những người nhận biết Ngài bay vút lên những tầm cao tột đỉnh của tri thức Ngài, và ban sức mạnh cho những người thành tâm tôn thờ Ngài để họ vượt lên tới chốn thánh vi trong triều đường ân huệ thiêng liêng của Ngài, xin giúp con hướng mặt về Thánh nhan Ngài, gắn cái nhìn của con vào Ngài, và rao giảng về vinh quang của Ngài.

Lạy Thượng Đế của con, con là một trong những người quên hết mọi sự ngoài Ngài, đã hướng về chốn Hừng đông thiên phúc của Ngài, đã từ bỏ mọi sự ngoài Ngài với hy vọng được đến gần chốn triều đường của Ngài. Ngài thấy đó, mắt con đã nhìn lên Ngôi báu tỏa rực hào quang ánh sáng của Thánh nhan Ngài. Lạy Đấng Kính yêu của con, xin Ngài cũng ban xuống cho con điều gì sẽ khiến con kiên định trong Chánh Đạo của Ngài, để cho những hoài nghi của kẻ phản nghịch không thể cản ngăn con hướng về Ngài.

Quả thật, Ngài là Đấng Thượng Đế Quyền uy, Đấng Cứu nạn, Đấng Toàn vinh, Đấng Toàn năng.

#5075
- Bahá'u'lláh

 

Lạy Thượng Đế, Ngài là Đấng Phát sinh mọi Biểu hiện, là Nguyên thủy của mọi Cội nguồn, là Căn gốc của mọi Mặc khải và mọi Ánh sáng. Bởi Danh Ngài đã điểm tô rực rỡ bầu trời tri thức, con xin chứng nhận rằng đại dương Thánh ngôn Ngài đã dâng lên và những ban phát thiên ân Ngài đã tuôn đổ xuống cho tín đồ mọi tôn giáo.

Con khẩn cầu Ngài khiến con trở nên giàu có tới mức có thể dứt bỏ tất cả và trở nên độc lập đối với bất cứ ai ngoài Ngài. Từ những đám mây đại lượng của Ngài, xin tuôn đổ xuống điều gì ích lợi cho con trong mỗi thế giới của Ngài. Với ân đức thêm sức của Ngài xin giúp con phụng sự thật tốt Chánh Đạo Ngài trong vòng các tôi tớ Ngài để con có thể thực hiện điều khiến con được nhớ mãi như sự tồn tại vĩnh cửu của Vương quốc và Quyền tối thượng của Ngài.

Lạy Thượng Đế của con, đây là tôi tớ Ngài, con hoàn toàn hướng về chân trời độ lượng, về đại dương ân phúc và về cõi trời ân huệ của Ngài. Xin đối xử với con tùy theo sự uy nghi, vinh quang, độ lượng và ân đức của Ngài.

Quả thật, Ngài là Đấng Thượng Đế của sức mạnh và quyền năng. Ngài có khả năng thỏa mãn những kẻ cầu xin Ngài. Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng Toàn tri, Đấng Toàn trí.

#5076
- Bahá'u'lláh

 

Trong Sạch

Lạy Thượng Đế của con, Danh Ngài thật đáng ca ngợi! Bởi hương thơm chiếc áo ân phúc của Ngài và theo ý muốn của Ngài, và bởi Vầng Thái dương ý chí Ngài chiếu sáng rực rỡ trên chân trời bác ái của Ngài, con khẩn cầu Ngài xóa khỏi tâm hồn con mọi ảo vọng biếng lười và mọi tưởng tượng vô bổ, để con có thể hướng về Ngài với tất cả thiện ý của con, lạy Ngài là Đấng Thượng Đế của nhân loại!

Con là tôi tớ Ngài và là con của tôi tớ Ngài, lạy Thượng Đế của con! Con đã nắm được tay lái thiên ân của Ngài, và bấu víu vào sợi dây bác ái hiền dịu của Ngài. Xin an bài cho con những điều lành hằng có nơi Ngài và nuôi sống con nơi Bàn tiệc mà Ngài đã ban xuống từ những đám mây ân phúc của Ngài và từ bầu trời ân huệ của Ngài.

Quả thật, Ngài là Đấng Tối cao của toàn thể các thế giới và là Đấng Thượng Đế của tất cả những ai ở trên trời và dưới đất.

#5077
- Bahá'u'lláh

 

Lạy Ngài là Đấng Thượng Đế Khoan dung! Những kẻ tôi tớ này đang hướng về Vương quốc Ngài, kiếm tìm thiên phúc và thiên ân của Ngài.

Lạy Thượng Đế! Xin khiến tâm hồn họ nên tốt và sạch để họ có thể xứng đáng với tình yêu của Ngài. Xin thanh lọc và thánh hóa tinh thần để họ có thể được ánh sáng Mặt trời Thực tại rọi đến. Xin thanh lọc và thánh hóa đôi mắt để họ có thể tiếp nhận ánh sáng của Ngài. Xin thanh lọc và thánh hóa đôi tai để họ có thể nghe tiếng gọi từ Vương quốc của Ngài.

Lạy Thượng Đế! Quả thật, chúng con yếu đuối nhưng Ngài hùng mạnh. Quả thật, chúng con nghèo nàn, nhưng Ngài giàu có. Chúng con là những kẻ đi tìm và Ngài là Đấng được tìm. Lạy Thượng Đế! Xin Ngài xót thương và tha tội chúng con, ban cho chúng con năng lực và tri thức để có thể xứng đáng với ân huệ của Ngài và trở nên gần với Vương quốc Ngài, để có thể uống thỏa thuê nước sự sống, có thể được nung nấu bởi lửa tình yêu của Ngài và có thể hồi sinh nhờ hơi thở của Thánh Linh trong thế kỷ rực sáng này.

#5078
- `Abdu'l-Bahá

 

Truyền Giáo

Lạy Thượng Đế của con, vinh thay Danh Ngài!

Nay Ngài đã cho phép con hiểu thấu chân lý Ngài, con cầu xin Ngài lấy Thánh Danh mà không Kinh Sách nào ghi tả nổi, không trái tim nào ý niệm nổi, không lưỡi nào diễn đạt nổi, Thánh Danh vẫn huyền bí lâu đời như Bản thể Ngài mãi phong kín, Thánh Danh vinh quang muôn đời như chính Bản thể Ngài vinh quang muôn thuở, con cầu xin Ngài trong năm nay nêu cao linh kỳ quyền năng và chiến thắng của Ngài, để toàn thể tạo vật được phong phú nhờ sự sung túc của Ngài, để tạo vật trở thành cao quí nhờ ảnh hưởng tôn trọng quyền tối thượng thiêng liêng của Ngài và để mọi người đứng lên quảng bá Chánh Đạo Ngài.

Quả thực, Ngài là Đấng Toàn năng, Đấng Tối cao, Đấng Toàn vinh, Đấng Sở hữu vạn vật và chi phối vạn vật theo ý muốn.

#5079
- Bahá'u'lláh

 

Lạy Thượng Đế, lạy Thượng Đế của con!

Đây là con chim bị gãy cánh và bay rất chậm chạp. Xin hãy giúp đỡ nó, để nó có thể bay đến nơi cao điểm của sự thịnh vượng và cứu rỗi, tung cánh bay lên với niềm hoan lạc và hạnh phúc tuyệt đỉnh trong bầu trời vô hạn, hót lên những âm thanh du dương của Tối Đại Danh Ngài đến khắp mọi nơi trong vũ trụ, làm thỏa thích đôi tai bằng lời kêu gọi này, và làm sáng chói đôi mắt bằng những dấu hiệu của sự hướng dẫn!

Lạy Thượng Đế! Con là kẻ cô độc, đơn chiếc và thấp hèn. Đối với con không có sự nâng đỡ, cứu trợ, chăm sóc nào ngoài Ngài. Xin bổ sức cho con trong việc phụng sự Ngài. Xin giúp đỡ con bằng đạo binh thiên thần của Ngài, xin phò trợ con thành công trong việc truyền bá Thánh Ngôn của Ngài và khiến con có thể chịu được cực nhọc để truyền giảng khôn ngoan của Ngài khắp trong vũ trụ. Sự thật Ngài là Đấng Chăm sóc của những kẻ nghèo nàn và là nơi nương tựa cho những kẻ yếu kém. Quả thực, Ngài là Đấng Uy lực, Đấng Toàn năng, Đấng Khoan hồng Vô lượng.

#5080
- `Abdu'l-Bahá

 

Occasional

Nawruz

Nawruz

(Thánh Lễ Naw-ruz, 21-3, là ngày đầu năm Baha'i và là ngày vui mừng)

Lạy Thượng Đế của con, con xin dâng lên Ngài lời ca tụng vì Ngài đã ấn định Naw-ruz là ngày Lễ mừng cho tất cả những ai đã giữ trai giới vì tình yêu Ngài và tự chế đối với tất cả những gì Ngài gớm ghét. Lạy Thượng Đế của con, xin cho Tình yêu Ngài và sức nóng tỏa ra do sự trai giới Ngài ấn định, khiến mọi người trở nên nhiệt thành trong Chánh Đạo Ngài, bận rộn trong việc ca tụng Ngài và tưởng nhớ Ngài.

Lạy Thượng Đế của con, vì Ngài đã tô điểm họ với vật trang sức là sự trai giới do Ngài ấn định, xin Ngài cũng tô điểm họ với sự chấp nhận của Ngài do ân phước và ân huệ dồi dào của Ngài. Mọi hành động của loài người đều tùy nơi sự hài lòng của Ngài và chịu sự điều khiển bởi lệnh Ngài. Nếu Ngài coi một người không giữ trai giới như người có giữ, thì người đó phải được coi như kẻ đã giữ trai giới đời đời. Còn nếu Ngài coi một người giữ trai giới như đã phá giới, thì người đó phải được kể như kẻ đã làm Chiếc Áo Mặc khải của Ngài lấm bụi và bị dời xa khỏi những làn nước trong suốt của Giếng sự sống này.

Ngài là Đấng đã khiến biểu hiệu này được nêu cao: “Ngài đáng ca ngợi trong các công trình của Ngài”; đã khiến linh kỳ này tung bay: “Tất cả vâng phục mệnh lệnh Ngài”. Lạy Thượng Đế của con, xin tỏ rõ cương vị của Ngài để họ được biết sự ưu tú của mọi vật đều tùy thuộc lệnh Ngài và lời Ngài, và đức hạnh của mọi hành động đều được định đoạt bởi uy phép Ngài và bởi sự vui thỏa của ý chí Ngài; xin Ngài giúp họ nhận biết rằng giềng mối mọi hành động của loài người đều ở trong nắm tay ưng chuẩn của Ngài và nơi mệnh lệnh Ngài. Xin khiến họ biết điều này, để cho không gì có thể khiến họ mù lòa trước Vẻ đẹp của Ngài, trong những ngày này khi Đấng Christ (Ki-tô) công bố: “Tất cả quyền ngự trị, thuộc về Ngài, hỡi Ngài là Đấng đã sinh ra Đấng Thánh thần (Jesus)”; những ngày mà Đấng Bạn hữu Ngài (Muhammad) đã tuyên dương: “Vinh quang thuộc về Ngài, hỡi Ngài là Đấng Kính yêu Nhất vì Ngài đã khải hiện Vẻ đẹp của Ngài và đã giáng bút cho những kẻ lựa chọn của Ngài điều khiến họ đạt tới ngôi mặc khải Tối Đại Danh của Ngài, Danh đã khiến mọi dân tộc phải khóc than, ngoại trừ những kẻ đã dứt bỏ hết mọi sự ngoài Ngài, và cùng hướng về Đấng là Đấng Mặc khải chính Ngài và là Đấng Biểu hiện các đặc tính của Ngài”.

Lạy Thượng Đế của con, Đấng là Cành của Ngài và tất cả tín đồ của Ngài đã chấm dứt trai giới ngày hôm nay sau khi đã tuân giữ nó trong khuôn khổ Luật pháp của Ngài và trong nhiệt tình làm vui lòng Ngài. Xin ấn định cho Đấng ấy, cho họ, cho tất cả những ai bước vào cõi hiện diện của Ngài trong những ngày này tất cả những điều thiện mà Ngài đã hứa hẹn trong Thánh Kinh Ngài. Xin Ngài ban cho họ điều gì ích lợi cho họ trong đời này và đời sau.

Quả thật, Ngài là Đấng Toàn tri, Đấng Toàn trí.

#5030
- Bahá'u'lláh

 

Ridvan

Ridvan

Hỡi Ngòi bút Tối cao, Mùa xuân Thiên thượng đã đến, vì Lễ hội của Đấng Đại Từ bi đang đến nhanh. Hãy năng động lên, tôn vinh Danh Đấng Thượng Đế của ngươi và cất cao lời chúc tụng Ngài trước toàn thể tạo vật, đến nỗi tất cả vật thọ tạo đều hồi sinh và trở nên mới. Hãy cất tiếng lên, và chớ lặng im. Vầng thái dương lạc phúc đã chiếu rọi nơi chân trời Thánh Danh của Chúng Ta, Đấng Lạc phúc, vì vương quốc Thánh Danh của Thượng Đế đã được điểm tô bằng vật trang sức là Danh của Đấng Tối cao, Đấng Tạo dựng các cõi trời. Hãy đứng lên trước tất cả các nước trên trái đất, và tự trang bị bằng quyền năng của Tối Đại Danh, và chớ chậm bước.

Ta thấy dường như ngươi đã dừng lại và không hành động theo Kinh bản của Ta. Vẻ huy hoàng của Thánh nhan Thiên thượng há khiến ngươi hoang mang, hay là lời nhảm nhí của kẻ lầm lạc đã khiến lòng ngươi đầy phiền muộn và làm tê liệt hoạt động của ngươi? Hãy lưu tâm đừng để bất cứ điều gì ngăn trở ngươi tôn vinh sự trọng đại của Ngày này - Ngày mà Ngón tay trang nghiêm và quyền lực đã khai niêm bình Rượu tương phùng, và triệu tập tất cả những ai ở trên các cõi trời và tất cả những ai ở trên trái đất. Ngươi há thích trì hoãn khi ngọn gió báo tin Ngày của Thượng Đế đã thổi qua ngươi, hoặc ngươi lại giống những kẻ mà màn vô minh ngăn cách họ với Ngài?

Lạy Vua của tất cả các Danh và Đấng Tạo dựng các cõi trời, Ta không cho phép bất cứ màn che nào có thể ngăn Ta nhận biết những vinh quang về Ngày của Ngài - Ngày này chính là ngọn đèn hướng dẫn đối với toàn thế giới và là dấu hiệu của Đấng Cố cựu các Thời đại đối với mọi người sống nơi đó. Sự lặng im của Ta là do những bức màn che mắt chúng sinh không cho họ thấy Ngài, và sự câm nín của Ta là do những chướng ngại cản trở con dân Ngài nhận biết chân lý của Ngài. Ngài biết mọi sự trong Con, nhưng Con không biết gì về Ngài. Ngài là Đấng Toàn tri, Đấng Toàn trí. Bởi Danh Ngài ưu việt hơn mọi danh khác! Nếu phán lệnh toàn quyền và toàn thắng của Ngài đến với Con, lệnh ấy sẽ ban cho Con uy lực làm sống lại linh hồn mọi người, nhờ Lời tối cao của Ngài, mà Con đã nghe phán ra bởi Lưỡi quyền uy của Ngài trong Vương quốc vinh quang của Ngài. Phán lệnh ấy sẽ giúp Con công bố mặc khải Thánh nhan huy hoàng của Ngài, mà nhờ đó mọi sự ẩn khuất đối với mắt loài người đã được biểu hiện trong Danh Ngài, Đấng Hiển hiện, Đấng Phò trợ Tối thượng, Đấng Tự tồn.

Hỡi Ngòi bút, trong Ngày này ngươi có thể tìm thấy ai khác ngoài Ta? Tạo vật và các biểu hiện đã thay đổi như thế nào? Còn các danh và các vương quốc của các danh thì sao? Tất cả các vật thọ tạo hữu hình cũng như vô hình, biến đi đâu cả rồi? Các bí quyết huyền nhiệm của vũ trụ và các mặc khải thì sao? Thế đấy, toàn thể tạo vật đã biến mất! Không có gì tồn tại ngoại trừ Thánh nhan của Ta, Đấng Hằng hữu, Đấng Huy hoàng, Đấng Toàn vinh.

Đây là Ngày không ai còn thấy gì ngoài hào quang Ánh sáng chiếu rọi từ Thánh nhan của Thượng Đế, Đấng Từ huệ, Đấng Ban cho Dồi dào Nhất. Quả thật, Chúng Ta đã khiến mọi linh hồn tắt lịm bởi quyền tối thượng toàn lực và toàn thắng của Ta. Rồi Chúng Ta làm xuất hiện một tạo vật mới, như là dấu hiệu hồng ân của Ta đối với loài người. Quả thật, Ta là Đấng Đại lượng, Đấng Cố cựu của các Thời đại...

Trích Thánh thư Đức Baha’u’llah, trang 27

#5042
- Bahá'u'lláh

 

Tang Lễ

Sự chết đem đến cho mỗi tín đồ chiếc cốc sự sống thật sự. Nó phân phát niềm vui và đem đến hạnh phúc. Nó trao tặng sự sống đời đời.

#5046
- Bahá'u'lláh

 

Lạy Thượng Đế của con, xin cho những người về với Ngài được nấp bóng Ngài là Bạn đường Tối cao. Xin cho người được ở lại dưới bóng Thánh điện uy nghi của Ngài và nơi Triều đường Vinh quang của Ngài.

Lạy Thượng Đế của con, từ đại dương Khoan thứ của Ngài xin ban cho người điều khiến người trở nên xứng đáng được cư trú trong Vương quốc Tối cao của Ngài, dưới sự ngự trị cao cả của Ngài, lâu đời như sự tồn tại chính uy quyền tối thượng của Ngài.

Ngài có quyền năng hành động theo tôn ý Ngài.

#5047
- Bahá'u'lláh

 

Hãy tụng: Lạy Thượng Đế của con, lạy Thượng Đế của con! Ngài đã giao phó cho con bảo chứng này Phát sinh từ Ngài, và Ngày nay theo tôn ý Ngài, Ngài gọi người về cùng Ngài. Là tôi tớ Ngài, con đâu được phép tự hỏi: “Điều này từ đâu đến và tại sao?”, bởi vì mọi hành động của Ngài đều thánh thiện và tất cả chỉ dụ của Ngài đều phải tuân tùng.

Lạy Thượng Đế của con, kẻ tôi tớ Ngài xin đặt trọn hy vọng nơi thiên ân và lòng từ ái của Ngài. Xin ban cho người điều gì khiến linh hồn người được đến gần Ngài và điều gì khiến người trở nên cao quí trong mỗi thế giới của Ngài. Ngài là Đấng Tha thứ, Đấng Thượng Đế hoàn toàn từ bi.

Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng An bài Tối cao, Đấng Nguyên thủy của các thời đại.

#5048
- Bahá'u'lláh

 

Lạy Thượng Đế của con! Đây là tôi tớ Ngài, và là con của tôi tớ Ngài, đã đặt tin tưởng nơi Ngài và nơi các dấu hiệu của Ngài, đã hướng mặt về Ngài và hoàn toàn dứt bỏ mọi sự ngoài Ngài. Quả thật Ngài là Đấng Bác ái nhất trong những Đấng Bác ái.

Lạy Ngài là Đấng Tha thứ tội lỗi của người đời và che giấu những khiếm khuyết của họ, xin Ngài cũng đối xử với người tôi tớ này tùy cõi trời ý chí của Ngài và đại dương ân phúc của Ngài. Xin cho người được đến nơi triều đường bác ái thiên thượng của Ngài vốn có từ trước khi tạo thiên lập địa. Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng Hằng Tha thứ, Đấng Đại lượng.

(Đọc sáu lần Tối Đại Danh:)

ALLAH-O-ABHA

(Rồi đọc tiếp các câu dưới đây, mỗi câu mười chín lần:)

QUẢ THẬT, TẤT CẢ CHÚNG CON ĐỀU KÍNH THỜ THƯỢNG ĐẾ.

QUẢ THẬT, TẤT CẢ CHÚNG CON ĐỀU CÚI LẠY TRƯỚC THƯỢNG ĐẾ.

QUẢ THẬT, TẤT CẢ CHÚNG CON ĐỀU DÂNG MÌNH CHO THƯỢNG ĐẾ.

QUẢ THẬT, TẤT CẢ CHÚNG CON ĐỀU DÂNG LỜI CHÚC TỤNG LÊN THƯỢNG ĐẾ.

QUẢ THẬT, TẤT CẢ CHÚNG CON ĐỀU TẠ ƠN THƯỢNG ĐẾ.

QUẢ THẬT, TẤT CẢ CHÚNG CON ĐỀU BỀN LÒNG TRONG THƯỢNG ĐẾ.

#5049
- Bahá'u'lláh

 

Lạy Thượng Đế của con! Lạy Ngài là Đấng Xá tội! Đấng Ban thưởng! Đấng Cứu khổ! Quả thật, con cầu xin Ngài tha thứ tội lỗi cho những người rời bỏ chiếc áo thân xác và vươn lên thế giới tâm linh.

Lạy Thượng Đế của con! Xin thanh tẩy những quá phạm của người, xin xóa bỏ nỗi khổ não của người, và biến bóng tối nơi người thành ánh sáng. Xin cho linh hồn người vào vườn lạc phúc, xin thanh tẩy người bằng nước tinh khiết nhất, và xin cho người được thấy hào quang của Ngài ở trên đỉnh non cao nhất.

#5050
- `Abdu'l-Bahá

 

Viếng Nơi Thánh

Viếng Nơi Thánh

(Bản Kinh này được đọc nơi Thánh Lăng của Đức BAHA'U'LLAH và Đức BAB. Thường cũng được đọc vào các Thánh Lễ hằng năm để tưởng niệm các Ngài).

Lời tán tụng xuất phát từ Bản thể tối cao của Ngài và sự vinh quang chiếu tỏa từ vẻ Mỹ lệ rực rỡ của Ngài lại được dâng lên Ngài, hỡi Ngài là Đấng Biểu hiện Vĩ đại, Đấng Vua Vĩnh cửu, Đấng Thượng Đế của tất cả những ai ở dưới đất và ở trên các tầng trời!

Do Ngài, con xin làm chứng rằng quyền ngự trị của Thượng Đế và vương quốc Ngài, sự uy nghi của Thượng Đế và sự vĩ đại của Ngài đã được mặc khải, rằng những Vầng Thái dương của sự Huy hoàng xưa đã ban rãi ánh sáng trong bầu trời chiếu mệnh bất di bất dịch của Ngài, và rằng Vẻ Mỹ lệ của Đấng Vô hình đã chiếu sáng nơi chân trời sáng tạo. Con xin làm chứng thêm rằng chỉ bởi một nét Bút của Ngài, mệnh lệnh “hãy thành” đã được thi hành, bí mật của Thượng Đế đã được tiết lộ, tất cả vạn vật được gọi vào cõi sinh tồn và tất cả các Mặc Khải đã được ban xuống.

Con xin làm chứng rằng, bởi vẻ Mỹ lệ của Ngài, vẻ Mỹ lệ của Đấng Tôn thờ đã được phô bày, và rằng, bởi Thánh nhan Ngài, Thánh nhan của Đấng Khát khao đã rực sáng, và rằng, bởi một tiếng của Ngài, Ngài đã quyết định số phận tất cả các vật thọ tạo, nâng cao lên tột đỉnh vinh quang Ngài những ai trung thành với Ngài và ném những kẻ bất nghĩa vào những đáy sâu vực thẳm.

Con xin làm chứng rằng ai nhận biết Ngài là đã nhận biết Thượng Đế, và ai đã đến trước sự hiện diện Ngài tức là đã đến trước sự hiện diện của Thượng Đế. Ơn phước cũng thật là lớn lao đối với người tin Ngài và tin nơi dấu hiệu Ngài, người biết khiêm tốn trước quyền tối thượng của Ngài và vinh dự được gặp Ngài, người đã đạt tới sự hài lòng của Ngài, người được chầu hầu quanh Ngài và đứng trước ngai Ngài. Khốn thay cho kẻ phạm tội đối với Ngài, kẻ đã chối bỏ Ngài và chối bỏ dấu hiệu Ngài, kẻ đã phủ nhận quyền tối thượng của Ngài và đứng lên chống đối Ngài, kẻ căng phồng kiêu ngạo trước Thánh điện Ngài, bài bác các chứng cớ Ngài, trốn tránh luật pháp Ngài và uy quyền Ngài và bị kể trong số những kẻ bất nghĩa mà danh tánh đã được ghi trong Thánh thư của Ngài bởi bàn tay Mệnh lệnh Ngài. Từ bên phải ngôi bác ái Ngài và bởi đức từ ái dịu hiền của Ngài, lạy Đấng Thượng Đế của con và Đấng Kính yêu của con, xin ban cho con những làn gió thánh đầy ân huệ của Ngài, để những làn gió ấy kéo con ra khỏi chính con và ra khỏi cuộc đời để đưa con đến ngưỡng cửa của sự gần gũi và sự hiện diện của Ngài. Ngài có quyền năng hành động theo ý Ngài. Quả thật, Ngài cao cả ở trên mọi vật.

Lạy Ngài là Đấng Mỹ lệ! Nguyện xin sự nhắc nhở và sự chúc tụng Thượng Đế, vinh quang và sự huy hoàng của Thượng Đế đều thuộc về Ngài. Con làm chứng rằng mắt của tạo vật chưa bao giờ hướng về Đấng bị áp bức như Ngài. Ngài đã dìm tất cả các ngày của đời Ngài trong đại dương tại họa. Ở một thời gian thiên định này, Ngài phải mang nặng xiềng xích gông cùm; ở một lúc khác, Ngài lại bị đe dọa bởi đao kiếm kẻ thù nghịch. Trong khi đó, bất chấp mọi điều kể trên, Ngài đã kêu gọi mọi người tuân giữ những gì đã được truyền cho Ngài bởi Đấng chính là Đấng Toàn tri, Đấng Vô cùng Minh triết.

Nguyện xin tinh thần con được hiến dâng làm vật hy sinh cho những khổ đau Ngài đã chịu đựng, và linh hồn con làm của chuộc cho những tai ương Ngài đã nếm trải. Bởi Ngài và bởi những người mặt đã ngời sáng bởi vẻ huy hoàng rực rỡ của Thánh nhan Ngài và những người vì tình yêu đối với Ngài đã tuân giữ mọi điều được truyền phán, con cầu xin Thượng Đế vén lên những bức màn đã ngăn cách Ngài với tạo vật Ngài, và xin ban cho con những ân huệ trong đời này và đời sau. Quả thật, Ngài là Đấng Toàn năng, Đấng Tối cao, Đấng Đại Vinh quang, Đấng Tha thứ mãi mãi, Đấng Đại Từ bi.

Lạy Ngài là Đấng Thượng Đế của con, xin ban phúc cho Cây Thiêng liêng, cho những lá, những cành, những nhánh, những thân, những chồi của Cây ấy, bao lâu còn tồn tại những tước hiệu ưu việt và những đặc tính cao cả nhất của Ngài. Xin che chở họ khỏi những việc ác của kẻ gây hấn và của những đạo binh cường bạo. Quả thật, Ngài là Đấng Toàn lực, Đấng Toàn năng. Lạy Ngài là Thượng Đế của con, xin Ngài cũng ban phước cho những tôi trai tớ gái Ngài là những người đã đến với Ngài. Quả thật, Ngài là Đấng Đại Bác ái mà ân phúc thật vô hạn.

Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng luôn luôn tha thứ, Đấng Đại lượng.

#5081
- Bahá'u'lláh

 

Tablets

Kinh Ahmad

Kinh Ahmad

(Bản kinh này có hiệu lực đặc biệt khi đọc trong hoàn cảnh rắc rối, khó khăn)

Thượng Đế là Đấng Vua, Đấng Toàn tri, Đấng Toàn giác! Hãy nghe, Chim Họa mi của Thiên đường đang ngân nga trên cành Cây Bất diệt những bài ca du dương ngọt ngào và thánh thiện, báo hiệu cho những kẻ chân thành tin mừng về sự gần gũi của Thượng Đế, kêu mời các tín đồ trong sự Thống nhất Thiêng liêng đến triều đường Hiện diện của Đấng Khoan dung, đem đến cho những kẻ thoát tục sứ điệp mặc khải bởi Thượng Đế, Đấng Vua, Đấng Vinh quang, Đấng Vô song, dìu dắt những người yêu thương tiến đến ngai chí thánh và tới Đấng Mỹ lệ huy hoàng này.

Quả thật, đây là Đấng Mỹ lệ tối cao đã được tiên báo trong Thánh kinh của các Đấng Sứ giả, nhờ Ngài mà chân lý được phân biệt với sự lầm lạc, và sự khôn ngoan của mọi phán lệnh được kiểm chứng. Quả thật, Ngài là Cây Sự sống nẩy sinh trái ngon của Thượng Đế, Đấng Vĩ đại, Đấng Quyền năng, Đấng Vinh hiển.

Hỡi Ahmad! Hãy làm chứng rằng quả thật Ngài là Thượng Đế và không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng Vua, Đấng Phù trợ, Đấng Bất Khả tỉ, Đấng Toàn năng, và Đấng mà Ngài đã cử đến với danh xưng là Ali là Đấng Sứ giả Chân chính của Thượng Đế mà tất cả chúng ta phải vâng theo lời chỉ dạy.

Này, hỡi dân chúng, hãy vâng theo các điều răn của Thượng Đế đã được ghi trong Thánh kinh Bayan do Đấng Vinh quang, Đấng Toàn tri. Quả thật, Ngài là Vua của các Đấng Sứ giả và Thánh kinh của Ngài là Thánh kinh Quí Vô giá, mong các ngươi hiểu điều đó.

Cũng thế, từ tù thất này Chim Họa mi mới chuyển lời kêu gọi của Ngài đến các ngươi. Ngài chỉ chuyển Sứ điệp minh bạch này thôi. Bất cứ ai tùy thích có thể quay lưng lại với lời khuyên của Ngài, bất cứ ai tùy thích có thể chọn con đường của Thượng Đế.

Hỡi dân chúng, nếu các ngươi chối bỏ các thánh thi này, thì thử hỏi các ngươi căn cứ vào đâu mà tin Thượng Đế? Hãy cố chứng minh đi, hỡi tập đoàn bịp bợm. Không, nhân danh Đấng cầm giữ linh hồn Ta trong tay Ngài, không bao giờ họ chứng minh nổi điều đó ngay cả khi họ góp sức để giúp nhau.

Hỡi Ahmad! Đừng quên những ơn phước của Ta khi Ta vắng bóng. Hãy nhớ đến những ngày của Ta trong những ngày của ngươi, và sự phiền muộn của Ta, sự đày ải của Ta trong ngục thất xa xôi này. Hãy vững lòng trong tình yêu của Ta để tim ngươi khỏi dao động, dù cho đao kiếm kẻ thù tuôn mưa trên ngươi và tất cả các bầu trời trái đất nổi lên chống ngươi cũng vậy.

Hãy như ngọn lửa hực hỡ đối với kẻ thù nghịch Ta và như dòng sông trường sinh đối với những kẻ thân mến Ta, và đừng trở thành giống với kẻ hoài nghi.

Và ngay cả khi những điều sầu não đè nén ngươi trên đường Ta, hoặc bị tủi nhục vì cớ Ta, ngươi chớ hoang mang.

Hãy trông cậy nơi Thượng Đế, Thượng Đế của ngươi và của tổ tiên ngươi. Vì dân chúng đang lang thang trên những nẻo đường ảo vọng, mất linh giác nên họ không thấy được Thượng Đế bằng chính mắt họ, hay nghe Ca khúc của Ngài bằng chính tai họ. Chúng Ta thấy dân chúng như thế đó, và ngươi cũng thấy như vậy.

Những mê tín của họ đã thành màn ngăn giữa họ và trái tim họ và cản trở họ với con đường Thượng Đế, Đấng Chí Tôn, Đấng Vĩ đại.

Tự ngươi hãy tin chắc rằng, sự thực ai từ bỏ Đấng Mỹ lệ này tức đã từ bỏ các Đấng Sứ giả trước và tỏ lòng kiêu ngạo đối với Thượng Đế tự ngàn xưa đến mãi ngàn sau.

Hãy học kỹ Bản Kinh này, hỡi Ahmad. Hãy tụng trong những ngày của ngươi và đừng rời bỏ nó. Vì sự thật Thượng Đế đã ấn định cho kẻ đọc kinh này phần thưởng của một trăm người tử đạo và ơn phụng sự trong cả hai thế giới. Chúng Ta hậu ân cho ngươi như thế là bởi lòng từ ái của Chúng Ta, là ơn khoan thứ bởi sự hiện diện của Chúng Ta, để ngươi có thể ở vào hàng ngũ những kẻ tri ân.

Nhân danh Thượng Đế! Hể ai sầu não phiền muộn mà đọc Kinh này với lòng chân thành tuyệt đối, Thượng Đế sẽ giải trừ phiền muộn, phá hết khó khăn, xóa bỏ hoạn nạn.

Sự thực, Ngài là Đấng Khoan dung, Đấng Từ bi. Lành thay Thượng Đế, Đấng Vua của tất cả các thế giới.

#5024
- Bahá'u'lláh

 

Kinh Bản Carmel

Kinh Bản Carmel

(Lawh-i-Karmil)

Tất cả vinh quang thuộc về Ngày này, Ngày mà hương thơm Bác ái tỏa ra khắp vạn vật, Ngày được chúc phúc nhiều đến nỗi những thời đại và những thế kỷ qua không hề hy vọng sánh kịp, Ngày mà Thánh nhan của Đấng Cố cựu các Thời đại đã hướng về ngôi thiêng liêng của Ngài. Trên đó tiếng kêu của tất cả tạo vật, và trên nữa là Quần hội ở cõi Thiên thượng, đều nghe tiếng gọi lớn: “Hỡi Carmel, ngươi hãy nhanh chân lên, vì kìa, ánh sáng Thánh nhan của Thượng Đế, Đấng Cai quản Vương quốc các Danh và Đấng Tạo lập các cõi trời, đã chiếu rọi trên ngươi.”

Ngự trị bởi những cảm xúc mạnh mẽ của niềm vui, nàng cất cao giọng tán dương: “Xin cho mạng sống của con được hy sinh cho Ngài, vì cái nhìn của Ngài đã gắn vào thân con, đức từ bi của Ngài đã ban xuống cho con, bước chân Ngài đang tiến về phía con. Sự xa cách Ngài, hỡi Ngài là nguồn sống đời đời, đã thiêu hủy đời con, và nỗi phân ly với sự Hiện diện của Ngài đã đốt cháy linh hồn con. Tất cả những lời ca tụng xin dâng lên Ngài vì đã giúp con nghe được tiếng gọi của Ngài, vì đã ban vinh dự cho con bằng bước chân của Ngài, và vì đã làm sống lại linh hồn con bằng hương thơm hồi sinh trong Ngày của Ngài và bằng tiếng gọi náo nức từ Ngọn Bút của Ngài, tiếng gọi mà Ngài đã dạy là tiếng kèn thức tỉnh giữa các con dân Ngài. Và khi đúng giờ, mà nền Chánh Đạo bất biến của Ngài cần biểu hiện, sẽ điểm, Ngài sẽ hà hơi Thánh linh vào Ngọn Bút của Ngài, tức thì toàn thể tạo vật lay chuyển tận gốc rễ, hé lộ cho nhân loại những huyền nhiệm cất giấu trong những kho tàng của Ngài là Đấng Sở hữu tất cả tạo vật.”

Ngay khi tiếng nàng vọng tới Cõi Tối thượng, Chúng Ta đã trả lời: “Hỡi Carmel, hãy dâng lời tạ ơn Thượng Đế của ngươi. Lửa phân ly cùng Ta đã khiến ngươi bị thiêu hủy nhanh chóng, khi đó đại dương Hiện diện của Ta dâng lên trước mặt ngươi đã tạo sự mừng vui trong mắt ngươi và trong mắt của tạo vật, khiến cho vạn vật hữu hình cũng như vô hình đều tràn ngập hân hoan. Hãy hân hoan, vì trong Ngày này Thượng Đế đã thiết lập ngôi báu của Ngài ở trên ngươi, biến ngươi thành bình minh những dấu hiệu của Ngài và thành rạng đông những bằng chứng Mặc khải của Ngài. Thật phước cho những ai quây quần bên ngươi, tuyên dương mặc khải vinh quang của ngươi, và thuật lại những gì mà lượng từ bi của Đấng Tối cao, Đấng Thượng Đế của ngươi tuôn đổ xuống cho ngươi. Hãy giữ lấy chung rượu Bất diệt trong Danh Đấng Thượng Đế của ngươi, Đấng Toàn vinh, và hãy tạ ơn Ngài, bởi vì Ngài, bằng lượng khoan dung đối với ngươi, đã biến sự phiền muộn của ngươi thành nỗi mừng vui, và biến sự khổ đau của ngươi thành niềm vui thống khoái. Quả thật, Ngài yêu thương nơi chốn được dùng làm bệ đỡ ngôi báu của Ngài, nơi mà chân Ngài đã bước lên, nơi được vinh hiển nhờ sự Hiện diện của Ngài, từ đó Ngài cất lên lời kêu gọi, và trên đó lệ Ngài tuôn rơi.

Hỡi Carmel, hãy gọi Sion, và báo tin mừng này: “Đấng ẩn mình đối với mắt phàm đã đến! Uy quyền toàn thắng của Ngài đã biểu lộ; vẻ huy hoàng trùm khắp của Ngài đã khải hiện.”

Hãy lưu tâm kẻo ngươi lại chần chừ hoặc dừng bước. Hãy nhanh chân tiến tới và đi quanh Thành phố của Thượng Đế đã từ trời hạ xuống, đó là Ngôi đền Kaaba thiên thượng mà những người xúm quanh để thờ phượng là những người được Thượng Đế yêu chuộng, những người có lòng trong sạch, và tập đoàn những thiên thần cao cả nhất. Ôi, Ta khao khát biết bao được thông báo cho mọi nơi trên mặt đất và cho mỗi thành phố của địa cầu, tin mừng về Mặc khải này - một Mặc khải mà trái tim của Sinai đã bị thu hút, và nhân danh Mặc khải ấy mà Ngọn Lửa trong Bụi gai đã kêu gọi: “Các Vương quốc ở trên trời và dưới đất đều thuộc về Thượng Đế, Đấng Vua của các vua”. Quả thật, đây là Ngày mà đất và biển đều hân hoan với sự thông báo này, là Ngày vì đó Thượng Đế đã đặt để bao điều tiên định cho sự mặc khải, bởi lượng từ bi vượt khỏi khả năng hiểu biết của tâm hồn và trí óc con người. Không bao lâu nữa Thượng Đế sẽ dong Thuyền Giải cứu trên ngươi và sẽ biểu hiện những con dân của Đấng Baha như đã được nêu trong Thánh Kinh về các Danh.

Cao cả thay Đấng Thượng Đế của cả nhân loại, mà mỗi khi Danh Ngài được nhắc đến thì tất cả các nguyên tử của trái đất đều rung động, và Ngọn Lưỡi Vĩ đại đã cảm động để tiết lộ điều từng phong kín trong thần thức của Ngài và cất giấu trong kho báu quyền lực của Ngài. Quả thực, Ngài là Đấng Cai quản tất cả những ai ở các cõi trời và tất cả những ai ở trên trái đất, bởi uy lực của Danh Ngài, Đấng Hùng mạnh, Đấng Toàn năng, Đấng Tối cao.

#5025
- Bahá'u'lláh

 

Kinh Bản Giao Ước

Kinh Bản Giao Ước

(Kitab-i-Ahd)

Dù Thế giới Vinh quang không có những thứ phù hoa của thế gian, Chúng Ta vẫn lưu truyền cho những người thừa kế của Chúng Ta một di sản cao cả và quý vô song trong kho báu tin cậy và phục tùng. Chúng Ta không để lại kho của trần tục nào và cũng không gia bội những điều lo nghĩ của con người. Lạy Thượng Đế chứng tri! Trong của cải trần tục, nỗi sợ hãi ẩn mình và nỗi hiểm nguy giấu mặt. Các ngươi hãy suy ngẫm và hãy nhớ lại điều mà Đấng Đại Từ bi đã mặc khải trong Kinh Quran (Cô-ran): “ Tai họa xảy đến cho mọi kẻ vu khống và phỉ báng, kẻ tích tụ của cải và tính đếm của cải.”(1) Của cải trên thế gian thật là phù du; tất cả những gì hữu hoại và thay đổi đều là, và đã từng là, không đáng lưu tâm, ngoại trừ ở mức độ cho phép.

Trong khi mang lấy sự lao nhọc và tai ương, trong khi mặc khải những câu Thánh thi và nêu ra các bằng chứng, Đấng Bị Áp bức này chỉ nhằm mục đích là dập tắt ngọn lửa ganh ghét và hận thù, để cho chân trời tâm hồn con người được soi tỏ bằng ánh sáng hòa hợp và đạt tới hoà bình an tĩnh thực sự. Từ phương Đông của Kinh bản thiêng liêng, Vầng Thái dương phát ngôn này chiếu sáng rực rỡ, mà mọi người phải nhìn chăm chú vào đó: Hỡi các dân tộc trên thế giới, hãy tuân giữ những gì sẽ nêu cao cương vị các ngươi. Hãy giữ chắc lấy sự kính sợ Thượng Đế và mạnh mẽ tuân theo điều phải. Quả thật, Ta đã phán: Lưỡi được tạo nên để thốt ra điều thiện, đừng làm ô uế nó bằng lời ác. Thượng Đế đã tha thứ cho những gì đã qua. Từ nay, mọi người phải thốt ra điều gì đúng và thích đáng, phải kiềm chế sự vu khống, nói xấu và bất cứ điều gì gây buồn phiền cho loài người. Cương vị của con người thật cao trọng biết bao! Trước đây không lâu, Lời cao cả này đã tuôn ra từ kho tàng của Ngòi Bút Đấng Vinh quang: Đây là Ngày đầy ân phúc và vĩ đại – là Ngày trong đó những gì tiềm tàng nơi con người đã và sẽ được biểu hiện. Cương vị của con người thật là cao trọng, nếu họ biết bám chắc vào sự công nghĩa và chân lý, vững tin và bền lòng trong Chánh Đạo. Trong mắt của Đấng Đại Từ bi một con người chân chính cũng giống y như cả bầu trời; mặt trời và mặt trăng là thị giác và thính giác của người ấy, còn phẩm hạnh sáng ngời và rực rỡ của người ấy là những ngôi sao. Cương vị của người ấy là cao cả nhất, ảnh hưởng của người ấy giáo dục cả thế giới tạo vật.

Trong Ngày này, mọi linh hồn nhạy cảm hít thở được hương thơm y trang của Ngài, và với một tâm hồn trong sạch, đã hướng mặt về Chân trời toàn vinh của Ngài thì đều được nhìn nhận trong Thánh Kinh Đỏ thắm (Crimson Book) là thuộc vào hàng con dân của Đấng Baha. Nhân Danh Ta, các ngươi hãy cầm lấy chung rượu từ ái của Ta và uống no nê trong sự tưởng nhớ vinh quang và kỳ diệu của Ta.

Hỡi các ngươi, những kẻ sinh sống trên trái đất! Tôn giáo của Thượng Đế là để tạo nên tình yêu và sự thống nhất; đừng biến nó thành nguyên nhân của thù nghịch và bất hòa. Tất cả những gì mà kẻ đã thấy được Linh ảnh Cao cả Nhất và kẻ có tầm nhìn sáng suốt coi như phương tiện để tạo dựng và bảo vệ hòa bình và sự an tĩnh của con người, đều được tuôn đổ xuống từ Ngòi Bút Vinh quang. Nhưng những kẻ dại dột của thế gian, được nuôi dưỡng bằng dục vọng và ước muốn xấu xa, vẫn cứ vô tâm trước lượng minh triết cao độ của Ngài, thực sự là Đấng Toàn tri, trong khi lời nói và việc làm của họ đều bị thúc đẩy bởi những bịa đặt biếng lười và tưởng tượng vô ích.

Hỡi các ngươi là những kẻ thương yêu và những người thụ ủy của Thượng Đế! Các vua là những biểu hiện của uy quyền, là bình minh sức mạnh và của cải của Thượng Đế. Các ngươi hãy cầu nguyện cho họ. Ngài đã phú cho họ quyền cai trị trái đất và chỉ dành riêng tâm hồn con người làm nơi Ngự trị của riêng Ngài.

Sự xung đột và bất hòa là điều tuyệt đối bị cấm trong Thánh Kinh của Ngài. Đây là chỉ dụ của Thượng Đế trong Mặc khải Tối đại này của Ngài. Theo thiên mệnh, đây là điều không được hủy bỏ và còn được Ngài ban cho ơn bổ sức huy hoàng của Ngài. Quả thật, Ngài là Đấng Toàn tri, Đấng Toàn trí.

Mọi người bắt buộc phải giúp đỡ những bình minh của quyền uy và những nguồn mạch của phán lệnh ấy vì họ được tô điểm bằng vật trang sức là sự vô tư và công bằng. Những nhà cầm quyền và những nhà trí thức trong các con dân của Đấng Baha đều được chúc phúc. Họ là những người thụ ủy của Ta ở trong vòng các tôi tớ của Ta và là những biểu hiện các mệnh lệnh của Ta trong vòng các con dân của Ta. Ta ban cho họ vinh quang của Ta, thiên phước của Ta, ân tứ của Ta là những thứ thấm nhuần cả thế giới tạo vật. Về điểm này, những lời phán được mặc khải trong Kitab-i-Aqdas (Thánh Kinh Thiêng liêng Nhất) cũng là những lời từ chân trời thánh ngôn mà ánh sáng thiên ân chiếu rọi rực rỡ huy hoàng.

Hỡi các ngươi là những Cành của Ta! Một sức mạnh hùng hậu, một uy lực tuyệt vời đang ẩn tàng trong thế giới tạo vật. Các ngươi hãy nhìn chăm chú vào đó và vào ảnh hưởng thống nhất, chứ không nhìn vào sự phân biệt xuất phát từ nó.

Ý chí của Đấng Kết ước thiêng liêng là: Các Aghsan (Cành), các Afnan (Nhánh) và họ hàng Ta, mỗi người và mọi người, đều phải hướng mặt về Cành Vĩ đại Nhất. Hãy suy gẫm điều Chúng Ta đã mặc khải trong Thánh kinh Thiêng liêng Nhất của Chúng Ta: “Khi Đại dương Hiện diện của Ta rút xuống và Thánh kinh của Mặc khải Ta hoàn tất, các ngươi hãy hướng về Đấng đã được Thượng Đế chỉ định, Đấng đã đâm cành từ Rễ Xưa”. Đối tượng của câu Kinh thiêng liêng này chính là Cành Hùng vĩ Nhất (Đức Abdul-Baha). Thế là Chúng Ta đã độ lượng mặc khải cho các ngươi Ý chí đầy hiệu lực của Chúng Ta, và quả thật Ta là Đấng Độ lượng, Đấng Hùng mạnh Nhất. Quả thật, Thượng Đế đã phán truyền cương vị của Cành Lớn (Muhammad Ali) là thấp hơn Cành Hùng vĩ Nhất (Đức Abdul-Baha). Ngài quả là Đấng An bài, Đấng Toàn tri. Chúng Ta đã chọn “Cành Lớn” sau “Cành Hùng vĩ Nhất”, theo như phán truyền của Ngài là Đấng Toàn tri, Đấng Toàn giác.

Mọi người phải biểu lộ tình yêu đối với các Aghsan (Cành), nhưng Thượng Đế không ban cho các Cành một quyền hạn nào đối với tài sản của những người khác.

Hỡi các ngươi là những Aghsan (Cành), những Afnan (Nhánh) và những họ hàng của Ta! Chúng Ta nhắc nhở các ngươi hãy kính sợ Thượng Đế, hãy thực hiện những hành động cao quí, hãy làm điều gì thích hợp và đoan chính có mục đích nâng cao cương vị của các ngươi. Quả thật, Ta phán: Sự kính sợ Thượng Đế là vị tư lệnh vĩ đại nhất có thể làm cho Chánh Đạo của Thượng Đế được thắng lợi, và những đạo quân thích hợp nhất đối với vị tư lệnh này đã từng là và hiện là tánh hạnh chính trực, hành vi từ thiện và thanh khiết.

Hãy phán: Hỡi các tôi tớ! Đừng để cho những phương tiện của trật tự biến thành nguyên nhân của sự rối loạn, và công cụ của đoàn kết biến thành cơ hội bất hòa. Chúng Ta hằng hy vọng rằng các con dân của Đấng Baha được hướng dẫn bởi những lời chúc phúc này: “Hãy phán: Mọi vật đều thuộc về Thượng Đế”. Lời cao cả này giống như nước để dập tắt lửa ghen ghét và hận thù nung nấu trong tim, trong ngực loài người. Chỉ nhờ lời này, các dân tộc và các dòng giống thù nghịch sẽ đạt tới ánh sáng thống nhất thực sự. Ngài quả đã phán lẽ thật và dẫn đường. Ngài là Đấng Hùng mạnh Nhất, Đấng Cao cả, Đấng Độ lượng.

Mọi người phải bày tỏ sự lịch thiệp và tôn kính đối với các Aghsan (Cành) để nhờ đó Chánh Đạo của Thượng Đế được tôn vinh và Thánh ngôn của Ngài được nêu cao. Lệnh truyền này đã nhiều lần được nhắc đến và ghi chép trong Thánh thư. Tốt phước cho ai hoàn tất điều mà Đấng An bài, Đấng Cố cựu của các Thời đại truyền dạy mình. Hơn nữa, các ngươi còn được lệnh phải tôn kính những người trong Gia đình Thánh, những Afnan (Nhánh) và những người trong thân tộc. Ngoài ra Chúng Ta cũng kêu gọi các ngươi phụng sự tất cả các nước và cố gắng cải thiện thế giới.

Điều dẫn tới sự hồi sinh thế giới và giải thoát các dân tộc và các giống nòi trên mặt đất đã được ban xuống từ thiên đàng thánh ngôn của Ngài là Đấng Khát khao của thế giới. Các ngươi hãy lắng nghe lời khuyên của Ngòi Bút Vinh quang. Đối với các ngươi điều này tốt hơn mọi thứ trên trái đất. Điều này đã được chứng nhận trong Thánh kinh Vinh quang và Kỳ diệu của Ta.

#5026
- Bahá'u'lláh

 

Lửa Đức Tin

Lửa Đức Tin

Lạy Thượng Đế của con, con không biết Ngài đã khơi lên trong xứ này thứ Lửa gì. Đất không bao giờ che phủ được vẻ huy hoàng của Lửa ấy, nước không sao dập tắt được nó. Tất cả các dân tộc trên thế giới đều không đủ sức chống lại sức mạnh của nó. Ơn phước to lớn thuộc về người nào đến gần nó và nghe được tiếng gào thét của nó.

Lạy Thượng Đế của con, nhờ ơn tăng lực của Ngài, Ngài đã giúp một số người đến gần Lửa ấy, trong khi Ngài ngăn chận một số người khác bởi những điều tay họ đã làm trong những ngày của Ngài. Ai hối hả hướng về Lửa ấy và đạt tới nó, trong sự nhiệt thành chiêm ngưỡng vẻ Mỹ lệ của Ngài, ắt đã hiến mạng sống trên đường Ngài, vươn lên tới Ngài, hoàn toàn dứt bỏ mọi sự ngoài Ngài.

Lạy Thượng Đế của con, bởi Lửa này, là Lửa đã cháy rực và làm sục sôi thế giới tạo vật, con cầu xin Ngài xé bỏ những tấm màn đã cản trở con xuất hiện trước ngôi báu uy linh của Ngài và đứng nơi cánh cổng của Ngài. Lạy Thượng Đế của con, xin Ngài an bài cho con mọi điều lành mà Ngài đã ban xuống trong Thánh Kinh của Ngài, và xin đừng để con bị đẩy xa nơi ẩn náu từ ái của Ngài.

Ngài có quyền năng làm điều Ngài thích. Quả thật, Ngài là Đấng Đại Quyền uy, Đấng Đại Khoan dung.

#5028
- Bahá'u'lláh

 

Lửa Thiêng

Lửa Thiêng

(Bản kinh này để đọc trong những lúc biến loạn lớn đã được mặc khải khi Đức Baha'u'llah ở vào hoàn cảnh hiểm nghèo nhất)

Trong Thánh Danh Ngài, Đấng Toàn năng, Đấng Tối Cổ của các Thời đại.

Quả thật tâm hồn của những tín đồ nhiệt thành đã bị thiêu đốt bởi lửa phân ly,

Đâu là sự chiếu rọi của ánh sáng Hợp nhất của Ngài, hỡi Đấng Kính yêu của thế giới?

Những kẻ được Ngài lựa chọn đã lạc lỏng trong bóng tối hoàn toàn,

Đâu là sự xuất hiện buổi ban mai tái hợp của Ngài, hỡi Đấng Khát khao của thế giới?

Thân thể của những kẻ được Ngài lựa chọn đã dãy dụa trong những vùng đất lạ,

Đâu là đại dương hiện diện của Ngài, hỡi Đấng Chúc phúc cho thế giới?

Những bàn tay khát khao đã vươn lên bầu trời thiên phước của Ngài,

Đâu là mưa ân phúc của Ngài, hỡi Đấng Che chở của thế giới?

Sự vô tín tàn bạo đã dẫy đầy các xứ,

Đâu là sự thắng thế của bút lệnh Ngài, hỡi Đấng Toàn thắng của thế giới?

Tiếng tru lũ chó đã vang lớn ở mọi phía,

Đâu là sư tử rừng thịnh nộ của Ngài, hỡi Đấng Trừng phạt của thế giới?

Mùa đông đã đè nặng trên tâm hồn con người,

Đâu là lửa yêu thương của Ngài, hỡi Đấng Khát khao của thế giới?

Tai biến đã vượt tới mức cao nhất,

Đâu là biểu hiện cứu giúp của Ngài, hỡi Đấng Cứu vớt của thế giới?

Sự tối tăm đã bao trùm tạo vật của Ngài,

Đâu là sự soi rọi nguồn sáng của Ngài, hỡi Đấng Sáng ngời của thế giới?

Loài người đã đưa cao đôi tay phạm thánh,

Đâu là lời quả báo của Ngài, hỡi Đấng Hủy diệt của thế giới?

Sự khổ đau đã vượt tới mức thẳm sâu nhất,

Đâu là dấu hiệu vinh quang của Ngài, hỡi Đấng Vinh quang của thế giới?

Sự phiền muộn đã bao trùm ngày xuân Thánh danh Bao dung của Ngài,

Đâu là niềm vui của Đấng Biểu hiện Thánh danh Ngài, hỡi Đấng Yên vui của thế giới?

Sự khổ đau cùng độ đã dày vò nhân loại,

Đâu là dấu hiệu thanh nhàn của Ngài, hỡi Đấng Tối đại Hạnh phúc của thế giới?

Ngài đã thấy Đấng Biểu hiện Thánh thi của Ngài bị bao vây bởi sự diễu cợt,

Đâu là bàn tay quyền năng cứu giúp của Ngài, hỡi Đấng Quyền năng của thế giới?

Sự khát khao cao độ đang hành hạ mọi người,

Đâu là dòng sông ơn phước của Ngài, hỡi Đấng Bao dung của thế giới?

Tánh tham lam đã giam hãm toàn thể tạo vật,

Đâu là những người dứt bỏ, hỡi Đấng Tối cao của thế giới?

Ngài thấy Kẻ hèn mọn này cô độc nơi xứ lạ,

Đâu là đạo thiên binh từ cõi trời quyền năng Ngài, hỡi Đấng Tối Quyền thế của thế giới?

Con bị bỏ rơi trong vùng đất lưu đày,

Đâu là những chủ nhà thân hữu của Ngài, hỡi Đấng Bạn hữu của cả thế giới?

Tử thần đã gieo sầu não khắp mọi miền,

Đâu là ngọn thủy triều trong đại dương hiếu sinh của Ngài, hỡi Đấng Sự sống của toàn thế giới?

Tiếng thì thào của Satăn đã mê hoặc mọi người,

Đâu là biểu tượng sự lôi đình của Ngài, hỡi Đấng Huy hoàng của thế giới?

Rượu tham dục đã che mờ tâm trí mọi người,

Đâu là linh hồn thánh thiện, hỡi Đấng Khát khao của thế giới?

Ngài thấy Kẻ khốn khổ này bị vây phủ trong cảnh tối tăm giữa những người Syrie,

Đâu là sự tỏa chiếu ánh sáng ban mai của Ngài, hỡi Đấng Đèn trời của thế giới?

Ngài thấy Con bị cấm mở lời,

Vậy tới bao giờ những điệu nhạc du dương của Ngài mới trổi lên được, hỡi Đấng Hoan ca của thế giới?

Phần lớn loài người bị vây phủ bởi sự nghi ngờ và ảo tưởng,

Đâu là những con dân xác tín của Ngài, hỡi Đấng làm Nơi trú ẩn của thế giới?

Baha bị dìm trong đại dương thống khổ,

Đâu là Thuyền Giải thoát của Ngài, hỡi Đấng Giải thoát của thế giới?

Ngài thấy Ngày xuân phán lệnh của Ngài chìm trong cảnh tối đen của tạo vật,

Đâu là mặt trời thiên đàng ơn phước của Ngài, hỡi Đấng Ánh sáng của toàn thế giới?

Những ngọn đèn chân lý và cương trực, trung thành và danh dự đã bị dập tắt,

Đâu là dấu hiệu quả báo của Ngài, hỡi Đấng Vận chuyển của thế giới?

Chính Ngài thấy Người dốc tâm làm sáng tỏ Chánh Đạo của Ngài, chính Ngài biết điều gì đang vây phủ Người trên đường thương yêu của Ngài,

Làm sao ngòi bút của Con phải dừng lại, hỡi Đấng Kính yêu của toàn thế giới?

Các cành Cây Sen bị bẻ gãy dưới các cơn gió phũ phàng của số phận,

Đâu là những linh kỳ chiến thắng của Ngài, hỡi Đấng Toàn thắng của thế giới?

Mặt Con bị che mờ bởi lớp bụi vu khống,

Đâu là làn gió thương yêu của Ngài, hỡi Đấng Khoan dung của thế giới?

Chiếc áo thánh đã bị vấy bẩn bởi những kẻ gian dối,

Đâu là vật trang sức thánh khiết của Ngài, hỡi Đấng Phụng thờ của thế giới?

Biển ơn phước vẫn còn xa tầm tay người tìm kiếm,

Đâu là ngọn thủy triều thiên ân của Ngài, hỡi Đấng Khát khao của thế giới?

Những kẻ thù Con đã khóa cửa không cho bạn hữu của Con đến thăm,

Đâu là chìa khóa thiên phúc của Ngài, hỡi Đấng Tối cao của thế giới?

Các lá cây đã vàng khô vì gió độc hận thù,

Đâu là mưa từ những đám mây ân phúc của Ngài, hỡi Đấng Ơn phước của thế giới?

Thế giới đã tối sầm lại vì bụi tội lỗi,

Đâu là những cơn gió khoan dung của Ngài, hỡi Đấng Khoan dung của thế giới?

Kẻ Thanh niên này bị giam cầm nơi miền đất cằn cỗi,

Đâu là mưa từ thiên đàng ơn phước của Ngài, hỡi Đấng Giải thoát của thế giới?

Thượng Đế phán cùng Đức Baha'u'llah:

Hỡi Ngươi là Ngòi bút Thiên thượng, từ cõi thực tại vĩnh cửu, Chúng Ta đã nghe lời kêu cầu cảm động của Ngươi,

Vậy hãy nghe đây điều mà Ngọn lưỡi Vĩ đại truyền phán, hỡi Đấng Khốn khổ của thế giới.

Nếu chẳng vì sự giá lạnh, làm sao sức nóng thánh ngôn của Ngươi có được giá trị, hỡi Đấng Mặc khải của thế giới?

Nếu chẳng vì sự đau đớn, làm sao đức kiên nhẫn dồi dào của Ngươi chiếu sáng, hỡi Đấng Huy hoàng của thế giới?

Vinh quang thay sự xuất hiện của Ngươi từ Thiên đàng Giao ước giữa những kẻ đang chạy theo hận thù, và vinh quang thay sự tùng phục của Ngươi trước Thượng Đế, hỡi Đấng Thương yêu của toàn thế giới.

Do Ngươi ngọn cờ tự do phất phới bay trên đỉnh cao chót vót.

Do Ngươi biển thiên phước dâng lên, hỡi Đấng Kính yêu của thế giới.

Do sự cô đơn của Ngươi, Biển Hợp nhất tuôn trào, và do sự lưu đày của Ngươi đất khô cằn thành ra tươi tốt.

Vậy hãy bền lòng chịu đựng, hỡi Ngươi là Đấng Lưu đày của thế giới.

Ngươi đã thấy lòng người đời chứa đầy tội lỗi, và Ngươi sẽ tha thứ cho họ, bởi Ngươi là Đấng Hiểu rõ mục đích của toàn thế giới.

Khi những lưỡi kiếm tuốt ra, hãy đi tới; khi các ngọn dáo vung lên, hãy tiến nhanh, hỡi Ngươi là Đấng Cứu chuộc của thế giới.

Ngươi than van hay là Ta phải than van? Cũng đừng kêu khóc trước số ít những người giúp đỡ Ngươi, hỡi Ngươi là Đấng đã tạo nên sự than van của thế giới.

Đức Baha'u'llah lãnh ý:

Quả thật, Con đã nghe Tiếng gọi, hỡi Đấng Baha Kính yêu, và Con đã thấy thánh nhan của Baha rạng ngời với sức nóng khổ não và với sự sáng của thánh ngôn Ngài, và Đấng ấy đã đứng lên với trọn niềm tin ở nơi diễn ra sự tử đạo, chỉ mong tìm sự hài lòng của Ngài, hỡi Đấng Khát khao của thế giới.

Hỡi Ngài là Đấng Ali-Qubli-Akbar.

Hãy ca ngợi Thượng Đế đã mặc khải bản Kinh này, để các ngươi hít thở được hương thơm kiên nhẫn của Ta và được biết sự gì đã vây phủ lấy Chúng Ta trên đường của Thượng Đế, Đấng Tôn thờ của toàn thế giới.

#5027
- Bahá'u'lláh