Return   Facebook   Zip File

I

Lạy Đấng Tối cao, Đấng Thượng Đế của con, Ngài thật là vinh quang và đáng ca ngợi! Làm sao con có thể nhắc đến Ngài, vì con biết chắc rằng không lưỡi nào có thể ca ngợi Ngài một cách thích đáng, dù trí khôn cuả nó sâu sắc đến đâu, cũng không con chim tâm hồn nào hy vọng vươn tới thiên đàng tri thức và trang nghiêm của Ngài, dù niềm khao khát của nó lớn lao ra sao.

Lạy Thượng Đế của con, nếu con mô tả Ngài là Đấng Nhận thức Toàn hảo, con tự thấy bắt buộc phải thú nhận rằng các Đấng Hiện thân cao cả nhất của nhận thức đều được tạo nên bởi uy đức phán lệnh của Ngài. Và nếu con tôn vinh Ngài là Đấng Toàn trí, như thế con cũng tự buộc phải hiểu rằng chính các Đấng Nguồn mạch trí tuệ đều xuất phát từ hoạt động của Ý chí Ngài. Và nếu con công bố Ngài là Đấng Bất khả tỉ, con liền phát hiện rằng các Đấng bản thể thống nhất nội tại đều do Ngài phái xuống và đều là bằng chứng về công trình của Ngài. Và nếu con ca ngợi Ngài là Đấng Toàn tri, con phải thú nhận rằng các Đấng Tinh hoa tri thức đều chỉ là tạo vật và là công cụ thực hiện Mục đích của Ngài.

Ngài thật là cao cả, vô cùng cao cả vượt trên mọi nỗ lực của con người hữu hoại toan khám phá bí mật của Ngài, 4 mô tả vinh quang của Ngài, hoặc thậm chí nói bóng gió về tính chất của Bản thể Ngài. Bởi bất cứ nỗ lực nào, dù có hoàn thành, cũng không bao giờ hy vọng vượt khỏi những giới hạn đã được an bài cho chúng sinh, vì lẽ những nỗ lực này được khơi dậy bởi chiếu mệnh của Ngài, và thoát thai từ ơn tạo tác của Ngài. Tình cảm cao quí nhất mà các thánh siêu thoát nhất có thể diễn đạt trong lời chúc tụng Ngài, và trí khôn sâu xa nhất mà người học thức nhất có thể thốt ra trong những công phu tìm hiểu bản chất của Ngài, tất cả đều chuyển quanh cái Trung tâm hoàn toàn tùy thuộc quyền tối thượng của Ngài, hằng tôn thờ Đấng Mỹ lệ của Ngài, và được đẩy tới nhờ sự vận chuyển Ngòi bút của Ngài.

Lạy Thượng Đế của con, quả thật đáng tội, nếu con thốt ra những lời thiết yếu hàm ý có sự tồn tại mối quan hệ trực tiếp nào giữa Ngòi bút Mặc khải của Ngài với bản thể của mọi vật thọ tạo. Những Đấng liên hệ với Ngài còn vượt xa, thật xa bên trên quan niệm về mối quan hệ trực tiếp ấy! Mọi so sánh và đối chiếu đều không xứng với Cây Mặc khải của Ngài, và mọi con đường đều bị ngăn lối đến với sự hiểu biết Đấng Biểu hiện Bản thể Ngài và là Đấng Bình minh vẻ Mỹ lệ của Ngài.

Vinh quang của Ngài vượt xa, thật xa trên những gì con người hữu hoại có thể xác định về Ngài, hoặc gắn cho Ngài, hoặc lời chúc tụng họ cất lên để tôn vinh Ngài! Bất cứ nhiệm vụ nào Ngài truyền phán cho các tôi tớ Ngài trong việc tôn vinh sự uy nghi và vinh quang cao nhất của Ngài cũng đều là dấu hiệu của thiên ân Ngài đối với họ, để giúp họ 5 vươn lên cương vị dành cho bản thể sâu thẳm nhất của họ, cương vị của sự hiểu biết bản thân họ.

Ở bất cứ thời điểm nào, không ai khác ngoài Ngài có thể dò tìm sự huyền bí của Ngài, hoặc tôn vinh sự vĩ đại của Ngài một cách xứng hợp. Đời đời Ngài vốn ở trên cao, cao vô hạn đối với lời chúc tụng của loài người. Không có ai ngoài Ngài là Thượng Đế, Đấng Cao vời, Đấng Toàn năng, Đấng Toàn tri, Đấng Thiêng liêng trên các Đấng Thiêng liêng.

II

Khởi đầu mọi sự là hiểu biết về Thượng Đế, và kết cuộc mọi sự là tuân tùng nghiêm ngặt bất cứ điều gì được ban xuống từ Vương quốc của Ý chí Thiêng liêng vốn thấm nhuần vạn vật ở trên các cõi trời và vạn vật ở dưới đất.

III

Mặc khải mà từ vạn cổ đã được xưng tụng là Mục đích và Lời hứa từ tất cả các Đấng Tiên tri của Thượng Đế, là Khát vọng tha thiết nhất nơi các Đấng Sứ giả của Ngài, nay do thánh đức từ Ý chí toả khắp của Đấng Toàn năng và theo phán lệnh bất khả kháng của Ngài, đã được biểu lộ cho loài người. Sự xuất hiện một Mặc khải như thế đã được báo trước trong tất cả các Thánh thư. Hãy xem kìa, bất chấp sự thông báo ấy, nhân loại đã đi lạc đường và đã tự che mình trước vinh quang của Mặc khải ấy như thế nào.

Hãy phán: Hỡi các con thương yêu của Đấng Thượng Đế Chân chính Duy nhất! Hãy cố gắng để các ngươi có thể thực sự nhận ra và hiểu biết Ngài, tuân tùng thích đáng các phán lệnh của Ngài. Đây là một Mặc khải, 6 mà nếu ai vì đó chịu hy sinh một giọt máu, thì sẽ được ân thưởng muôn ngàn đại dương. Hỡi các bạn, hãy lưu ý kẻo các bạn từ bỏ một ân huệ vô giá như thế, hoặc xem thường cương vị cao cả của Mặc khải ấy. Hãy xem vô số mạng sống đã từng, và sẽ còn bị hy sinh trong một thế giới đầy ngộ nhận bởi bóng ma do trí tưởng tượng vô bổ mà các dân tộc đã bịa ra. Hãy dâng lời tạ ơn Thượng Đế vì các ngươi đã đạt tới Khát vọng của tâm hồn mình, và được hội ngộ cùng Ngài là Đấng Hứa hẹn của tất cả các nước. Với ơn phò trợ của Đấng Thượng Đế Chân chính Duy nhất –cao cả thay vinh quang của Ngài – các ngươi hãy giữ lấy sự toàn vẹn của cương vị mà các ngươi đã đạt được, và bám chắc vào điều gì sẽ giúp quảng bá Chánh Đạo của Ngài. Quả thật, Ngài khiến các ngươi làm điều gì đúng và dẫn tới sự tôn vinh cương vị của con người. Vinh thay Đấng Đại Khoan dung, Đấng Mặc khải Kinh bản kỳ diệu này.

IV

Đây là Ngày trong đó những ân huệ tuyệt hảo của Thượng Đế đã tuôn đổ xuống cho loài người, Ngày trong đó thiên ân hùng mạnh nhất của Ngài đã truyền vào tất cả tạo vật. Tất cả các dân tộc trên thế giới phải hòa giải những dị biệt, tiến tới sự thống nhất và hòa bình hoàn hảo, chung sống dưới bóng Cây chăm sóc và thương yêu của Ngài. Trong Ngày này, họ phải bám chắc lấy bất cứ điều gì sẽ đưa tới sự tôn vinh cương vị của họ, và nâng cao lợi ích tốt nhất của họ. Hạnh phúc thay cho những ai mà Ngòi bút toàn vinh đã nhớ tới, 7 và phúc thay cho những người mà danh tánh được Ta che giấu, do thánh đức chiếu mệnh kỳ bí của Ta.

Các ngươi hãy cầu xin Đấng Thượng Đế Chân chính Duy nhất khiến cho mọi người được giúp đỡ đầy ân sủng để hoàn thành điều gì được mắt Chúng Ta chấp nhận. Không bao lâu nữa nền trật tự hiện tại sẽ sụp đổ, và một nền trật tự mới sẽ thay thế. Quả thật, Thượng Đế của ngươi phán truyền chân lý, và Ngài là Đấng Hiểu biết những điều vô hình.

V

Đây là Ngày mà Đại dương khoan dung của Thượng Đế đã được biểu lộ cho loài người, Ngày mà trong đó Mặt trời từ ái hiền dịu của Ngài đã tỏa hào quang lên nhân loại, là Ngày mà các đám mây ơn huệ dồi dào của Ngài đã bao trùm toàn thể nhân loại. Đây là giờ để vui mừng và làm tươi mát những tâm hồn chán nản bằng làn gió đầy sinh lực của tình yêu và tình đồng loại, bằng những dòng sinh thủy của tình bằng hữu và lòng bác ái.

Những người được Thượng Đế yêu thuơng, khi hội họp ở bất kỳ nơi nào và khi gặp bất cứ ai, trong thái độ hướng về Thượng Đế, trong cung cách dâng lời chúc tụng và ca ngợi vinh quang của Ngài, đều phải biểu lộ đức khiêm tốn và tính vâng phục thành khẩn đến độ cát bụi dưới chân họ cũng chứng tri được lòng sùng kính thâm diệu của họ. Câu chuyện trao đổi giữa các linh hồn này sẽ khiến cho chính những nguyên tử cát bụi này được phấn chấn nhờ ảnh hưởng của câu chuyện đó. Họ phải cư xử như thế nào 8 để mặt đất trên đó họ bước đi không nói với họ những lời như sau:”Ta đáng quí yêu hơn các ngươi. Hãy xem, ta kiên nhẫn biết bao khi mang lấy gánh nặng do người nông dân đặt lên ta. Ta là công cụ liên tục chuyển tới vạn vật những ơn phước mà Đấng Nguồn cội mọi hồng ân đã uỷ thác cho ta. Bất kể vinh dự được ban cho ta, và vô số bằng chứng về sự giàu có của ta – một sự giàu có đủ cung cấp nhu cầu cho vạn vật – các ngươi thấy ta đã khiêm tốn như thế nào, hãy chứng kiến ta đã vâng phục tuyệt đối như thế nào đến nỗi con người có thể giẫm chân lên ta mà đi..”

Hãy bày tỏ lòng kiên nhẫn, tính rộng lượng và tình yêu thương đối với nhau. Nếu có ai trong các ngươi không lĩnh hội được một lẽ thật nào, hoặc đang cố gắng tìm hiểu nó, thì khi trò chuyện với người ấy, hãy tỏ rõ tinh thần thiện chí và nhân ái tột độ. Hãy giúp người ấy thấy và nhận biết chân lý, mà không chút nào tỏ ra mình là cao quí hơn người ấy, hoặc được phú cho năng khiếu lớn lao hơn.

Toàn thể nhiệm vụ của con người trong Ngày này là nhận phần chia trong cơn lũ hồng ân mà Thượng Đế đã tuôn đổ xuống cho mình. Bởi vậy, không một ai nên nghĩ tới bình chứa của mình là lớn hay nhỏ. Phần của một số người có thể chỉ nằm trong lòng bàn tay, phần của những người khác có thể đầy một tách, và phần của những người khác nữa có thể chứa tới một gallon.

Trong Ngày này, mọi con mắt nên tìm điều gì giúp 9 quảng bá Chánh Đạo của Thượng Đế một cách tốt nhất. Ngài là Đấng Chân lý Vĩnh cửu làm chứng cho Ta! Trong Ngày này, không có gì gây tổn hại lớn lao cho Chánh Đạo bằng sự chia rẽ, xung đột, bất hoà, ly gián và hờ hững giữa những người thân yêu của Thượng Đế. Nhờ uy lực của Thượng Đế, hãy lánh xa những điều ấy, và các ngươi hãy cố gắng kết nối con tim mọi người với nhau, trong Danh của Ngài, Đấng Hợp nhất, Đấng Toàn tri, Đấng Toàn trí.

Các ngươi hãy cầu xin Đấng Thượng Đế Chân chính Duy nhất giúp các ngươi nếm hương vị của những hành vi được thực hiện trên đường Ngài, hãy chia sẻ vị ngọt của đức khiêm tốn và sự vâng phục được biểu lộ vì kính yêu Ngài. Các ngươi hãy quên chính mình, và hướng mắt về kẻ láng giềng. Các ngươi hãy tập trung nỗ lực vào bất cứ điều gì có thể thúc đẩy việc giáo dục nhân loại. Không có điều gì đang, hoặc sẽ có thể che giấu đối với Thượng Đế. Nếu các ngươi vâng theo đường lối của Ngài, thì ơn phước vô hạn và bất hoại sẽ được tuôn đổ lên các ngươi. Đây là Kinh bản rực sáng , với những câu thánh thi tuôn trào từ Ngòi bút vận chuyển của Ngài là Đấng Chúa tất cả các thế giới. Hãy suy ngẫm điều này trong lòng các ngươi, và hãy trở thành những người tuân giữ phán lệnh của Ngài.

VI

Hãy nhìn xem các dân tộc và các chủng loài trên trái đất đã chờ đợi sự xuất hiện của Đấng Hứa hẹn cuả Thượng Đế như thế nào. Thế mà, ngay khi Đấng ấy, chính là Mặt trời Chân lý biểu hiện, thì tất cả đều lánh xa Ngài, ngoại trừ những người được Thượng Đế vui lòng dắt dẫn. Trong Ngày này, Chúng Ta không dám vén bức màn che giấu cương vị cao cả mà mỗi tín đồ chân chính 10 có thể đạt tới, vì niềm vui do sự khải lộ đó tạo ra có thể khiến một số người ngất lịm và chết đi.

Đấng là Trái tim và là Trung tâm của Kinh Bayan đã viết:”Mầm giống đã mang sẵn những tiềm năng của Mặc khải sắp xuất hiện được phú cho sức mạnh vượt trội hơn các lực lượng liên kết của tất cả những kẻ đuổi theo Ta.” Và Ngài còn phán:”Trong tất cả những lời tôn vinh Ta dâng lên Đấng sẽ đến sau Ta, lời kỳ diệu nhất là thế này: Ta thú nhận bằng bút tự rằng không lời nào của Ta có thể mô tả Đấng ấy một cách xứng đáng, cũng không sự nhắc nhở nào trong Thánh kinh của Ta về Đấng ấy thật thích hợp với Chánh Đạo của Ngài.”

Bất cứ ai tìm kiếm tầm sâu những đại dương tiềm ẩn trong những lời cao cả này, và suy xét tầm quan trọng của nó, có thể nói là đã phát hiện chút ánh sáng le lói của nền vinh quang khó tả mà Mặc khải hùng vĩ, cao cả và thánh thiện nhất này đã được ban cho. Từ chỗ ưu việt của một Mặc khải kỳ vĩ như thế, ta có thể hình dung rõ niềm vinh dự mà các tín đồ thành tín phải được điểm tô. Nguyện bởi đạo lý của Đấng Thượng Đế Chân chính Duy nhất! Chính hơi thở của những linh hồn này mới giàu có hơn tất cả các kho tàng trên trái đất. Thật hạnh phúc cho người nào đạt đến đó, và bất hạnh thay cho những kẻ vô tâm.

VII

Quả thực, Ta phán: đây là Ngày trong đó nhân loại có thể chiêm ngưỡng Thánh nhan và nghe được Thánh ngôn của Đấng Hứa hẹn. Tiếng gọi của Đấng Thượng Đế đã cất lên, và 11 ánh sáng của Thánh nhan Ngài đã phô ra trước loài người. Điều thích hợp là mọi người phải loại bỏ dấu vết tất cả những lời vô bổ ra khỏi thạch bản tâm hồn mình, xem xét bằng tâm trí rộng mở và không thiên vị, những dấu hiệu Mặc khải của Ngài, những bằng chứng về Sứ mạng của Ngài và những biểu tượng vinh quang của Ngài.

Đây quả là Ngày Vĩ đại! Những ẩn dụ nêu ra trong tất cả các Thánh kinh rằng đây là Ngày của Thượng Đế chứng tỏ sự vĩ đại của Ngày này. Linh hồn mỗi Đấng Tiên tri của Thượng Đế, mỗi Sứ giả Thiêng liêng đều khát khao được thấy Ngày kỳ diệu này.

Tất cả các dân tộc khác nhau trên trái đất cũng mong muốn đạt đến điều đó. Tuy nhiên, ngay khi Mặt trời Mặc khải của Ngài biểu hiện trên bầu trời Ý chí của Thượng Đế thì tất cả đều chết lặng đi và không lưu tâm được nữa, ngoại trừ những người mà Đấng Toàn năng vui lòng hướng dẫn.

Hỡi người đã tưởng nhớ đến Ta! Bức màn dày đặc nhất đã che khuất vinh quang của Ngài đối với các dân tộc trên trái đất, và ngăn họ lắng nghe tiếng gọi của Ngài. Thượng Đế muốn rằng ánh sáng thống nhất bao trùm cả trái đất, và dấu ấn “Vương quốc thuộc về Thượng Đế” được đóng lên trán tất cả các dân tộc.

VIII

Nguyện bởi công lý của Thượng Đế! Đây là những ngày trong đó Thượng Đế đã chứng nhận tấm lòng của toàn thể các Đấng Sứ giả và Tiên tri của Ngài, ngoài các Đấng ấy là những người đứng canh giữ chốn Thánh vi thiêng liêng và bất khả xâm phạm của Ngài, là các nội nhân trong 12 Điện các thiên thượng của Ngài và các cư dân trong Đền thờ Vinh quang của Ngài. Thế nên, những kẻ gán người cộng sự với Thượng Đế phải nhận chịu sự thử thách thật nghiêm trọng biết bao!

IX

Hỡi Husayn! Hãy xem nhiệt tình của một số các dân tộc và các quốc gia đã mong chờ sự trở về của Đấng Imam-Husayn mà sự giáng lâm, sau sự xuất hiện của Đấng Qaim, đã được tiên tri, trong những thời đại xưa, bởi các tuyển nhân của Thượng Đế, cao cả thay vinh quang của Ngài. Ngoài ra, các ĐấngThiêng liêng này của Thượng Đế đã thông báo rằng khi Đấng Bình minh thiên ân của Thượng Đế tự biểu hiện, thì tất cả các Đấng Tiên tri và các Đấng Sứ giả, kể cả Đấng Qaim, sẽ cùng tề tựu dưới bóng Linh kỳ mà Đấng Hứa hẹn sẽ giương lên. Giờ ấy nay đã đến. Thế giới thành rực sáng bởi vinh quang chói lọi của thánh nhan Ngài. Thế mà, hãy xem các dân tộc rời xa con đường của Ngài như thế nào! Không ai tin Ngài ngoài những người, nhờ uy lực Đấng Chúa các Danh, đã đập tan các thần tượng trong những tưởng tượng vô bổ và dục vọng đồi trụy của chúng, và đã bước vào thành thi xác tín. An niêm phong Tuyển tửu nơi Mặc khải của Ngài, trong Ngày này và trong Danh Ngài, là Đấng Tự túc, đã được gở bỏ. An huệ Rượu tuyển đang được đổ lên loài người. Hãy rót đầy ly của ngươi, và hãy uống vào nhân Danh Ngài, là Đấng Thiêng liêng Nhất, Đấng Đáng Ca ngợi hoàn toàn.

X

Thời kỳ tiên định cho các dân tộc và giống nòi trên trái đất nay đã đến. Những lời hứa của 13 Thượng Đế, như đã ghi trong các Thánh thi, đều ứng nghiệm. Từ vùng Zion đã xuất hiện Luật của Thượng Đế, và Jerusalem, các ngọn đồi và đất nơi ấy đều tràn đầy vinh quang Mặc khải của Ngài. Hạnh phúc thay cho người suy ngẫm trong lòng về điều đã được mặc khải trong các Thánh Kinh của Thượng Đế, Đấng Cứu nạn, Đấng Tự tồn. Hỡi các con thương yêu của Thượng Đế, hãy suy tưởng về điều này, và tai của các ngươi hãy lắng nghe Thánh ngôn của Ngài, để nhờ hồng ân và hồng phúc của Ngài, các ngươi có thể uống thoả thuê từ những dòng nước kiên định trong suốt, trở thành vững tin và không lay chuyển như ngọn núi trong Chánh Đạo của Ngài.

Trong Sách Ê-sai (2:10) có viết:”Ngươi khá vào nơi vầng đá, ẩn mình trong bụi đất, đặng tránh khỏi sự kinh khiếp Đức Giê-hô-va và sự chói sáng của uy nghiêm Ngài.” Không người nào suy tưởng về câu thánh thi này mà có thể thất bại trong việc nhận biết sự vĩ đại của nền Chánh Đạo này, hoặc hoài nghi về tính chất cao cả của Ngày này - Ngày của chính Thượng Đế. Theo sau câu thánh thi trên còn có lời này:”Trong ngày đó chỉ Đức Giê-hô-va là tôn trọng.” (Ê-sai 2:11) Đây là Ngày mà Ngòi bút của Đấng Tối cao đã tôn vinh trong tất cả các Thánh kinh và Thánh thư cuả Ngài. Không câu nào trong các Sách ấy không tuyên ngôn về sự vinh quang của Thánh danh Ngài, và không quyển Kinh nào không xác nhận sự cao cả của đề tài tôn quí nhất này. Nếu Chúng Ta nhắc đến tất cả những gì đã được mặc khải trong các Thánh thư và các Thánh kinh thiên thượng liên quan đến Mặc khải này, thì Kinh bản này sẽ to lớn không tả nổi. Điều đòi hỏi đối với mọi người trong Ngày này là đặt sự trông cậy hoàn toàn 14 nơi ơn phước phong phú của Thượng Đế, và với sự khôn ngoan tột cùng, đứng lên quảng bá những sự thật trong Chánh Đạo của Ngài. Lúc ấy, và chỉ lúc ấy, toàn thể trái đất mới được bao phủ bằng ánh sáng ban mai Mặc khải của Ngài.

XI

Tất cả vinh quang thuộc về Ngày này, Ngày trong đó hương thơm thiên ân thổi qua tất cả tạo vật, Ngày được phước đến nỗi các thế kỷ và các thời đại đã qua không bao giờ hy vọng ganh đua, Ngày trong đó thánh nhan Đấng Cố cựu của các Thời đại đã hướng về nơi triều ngự thiêng liêng của Ngài. Từ trên đó tiếng nói của tất cả tạo vật, và trên nữa tiếng nói của Quần hội thiên thượng, đều gọi lớn:” “Hỡi Carmel, ngươi hãy nhanh chân lên, vì kìa, ánh sáng thánh nhan của Thượng Đế, Đấng Cai quản Vương quốc các Danh và Đấng Tạo lập các cõi trời, đã được chiếu rọi trên ngươi.”

Ngự trị bởi những cảm xúc mạnh mẽ của niềm vui, nàng cất cao giọng tán dương: “Xin cho mạng sống con được hy sinh cho Ngài, vì cái nhìn của Ngài đã gắn vào thân con, lượng từ bi của Ngài đã ban xuống cho con, và bước chân Ngài đang tiến về phía con. Sự xa cách Ngài, hỡi Ngài là nguồn sống đời đời, đã thiêu hủy đời con, và nỗi phân ly với sự hiện diện của Ngài đã đốt cháy linh hồn con. Tất cả những lời ca tụng xin dâng lên Ngài vì đã giúp con nghe được tiếng gọi của Ngài, vì đã ban vinh dự cho con bằng bước chân của Ngài, và đã làm sống lại linh hồn con bằng hương thơm hồi sinh trong Ngày của Ngài và bằng tiếng gọi náo nức từ 15 Ngọn Bút của Ngài, tiếng gọi mà Ngài đã an bài là tiếng kèn thức tỉnh giữa các con dân Ngài. Và khi giờ phút mà nền Chánh Đạo bất thối chuyển của Ngài cần biểu hiện, sẽ điểm, thì Ngài sẽ hà hơi Thánh linh vào Ngọn Bút của Ngài, tức thì toàn thể tạo vật lay chuyển tận gốc rễ, hé lộ cho nhân loại những huyền nhiệm cất giấu trong các kho tàng của Ngài là Đấng Sở hữu mọi vật thọ tạo.”

Ngay khi tiếng nàng vọng tới Cõi Tối thượng, Chúng Ta đã trả lời: “Hỡi Carmel, hãy dâng lời tạ ơn Chúa ngươi. Lửa phân ly cùng Ta đã khiến ngươi bị thiêu hủy nhanh chóng, khi đó đại dương hiện diện của Ta dâng lên trước mặt ngươi đã tạo sự mừng vui trong mắt ngươi và mắt của toàn thể tạo vật, khiến cho vạn vật hữu hình cũng như vô hình đều tràn ngập hân hoan. Hãy mừng vui và hãy tạ ơn, hỡi Carmel, vì trong Ngày này Thượng Đế đã thiết lập ngôi báu cuả Ngài ở trên ngươi, đã biến ngươi thành bình minh những dấu hiệu của Ngài và thành rạng đông những bằng chứng về Mặc khải cuả Ngài. Thật phước cho những ai chầu hầu quanh ngươi, tuyên dương Mặc khải vinh quang của ngươi, và thuật lại những gì mà lượng từ bi của Chúa, Đấng Thượng Đế của ngươi đã tuôn đổ xuống ngươi. Hãy giữ lấy Chung rượu Bất diệt trong Danh của Chúa ngươi, Đấng Toàn vinh, và hãy tạ ơn Ngài, bởi vì Ngài, bằng lượng khoan dung đối với ngươi, đã biến sự phiền muộn của ngươi thành nỗi mừng vui, và biến sự khổ đau của ngươi thành niềm vui thống khoái. Quả thật, Ngài yêu thương nơi chốn được dùng làm bệ đỡ ngôi báu cuả Ngài, nơi mà chân Ngài đã bước lên, nơi đã được vinh hiển 16 nhờ sự hiện diện của Ngài, từ đó Ngài cất lên lời kêu gọi, và trên đó lệ Ngài tuôn rơi.

Hỡi Carmel, hãy gọi Sion, và báo tin mừng này: “Đấng từng ẩn mình đối với mắt phàm nay đã đến! Uy quyền toàn thắng của Ngài đã biểu lộ; vẻ huy hoàng trùm khắp của Ngài đã khải hiện. Hãy lưu tâm kẻo ngươi lại chần chừ hoặc dừng bước. Hãy nhanh chân tiến tới và đi quanh Thành phố của Thượng Đế đã từ trời hạ xuống, đó là Ngôi đền Kaaba thiên thượng mà những người chầu hầu xung quanh để thờ phượng là những người được Thượng Đế yêu chuộng, những người có lòng trong sạch, và tập đoàn những thiên thần cao cả nhất. Ôi, Ta khao khát biết bao được thông báo cho mọi điạ điểm trên mặt đất và cho từng thành phố của địa cầu, tin mừng về Mặc khải này - một Mặc khải mà trái tim núi Sinai đã bị thu hút, và nhân danh nó mà Ngọn Lửa trong Bụi gai đã kêu gọi: “Các Vương quốc ở trên trời và dưới đất đều thuộc về Thượng Đế, Đấng Chúa của các Chúa”. Quả thật, đây là Ngày mà đất và biển đều hân hoan với sự thông báo này, là Ngày vì đó Thượng Đế đã đặt để bao điều tiên định cho sự mặc khải, bởi lượng từ bi vượt khỏi khả năng hiểu biết của tâm hồn và trí óc con người. Không bao lâu nữa Thượng Đế sẽ dong Thuyền Giải cứu cuả Ngài trên ngươi và sẽ biểu hiện những con dân của Đấng Baha như đã được nêu trong Kinh các Danh.”

Cao cả thay Đấng Chúa của toàn thể nhân loại, mà mỗi khi Danh Ngài được nhắc đến thì tất cả các nguyên tử của trái đất đều rung động, và Ngọn Lưỡi Vĩ đại đã cảm động để tiết lộ điều đã từng 17 phong kín trong thần thức của Ngài và cất giấu trong kho báu quyền lực của Ngài. Quả thực, Ngài là Đấng Cai quản tất cả những gì ở các cõi trời và tất cả những gì ở trên trái đất, bởi năng lực của Danh Ngài, là Đấng Hùng mạnh, Đấng Toàn năng, Đấng Tối cao.

XII

Hỡi dân chúng, các ngươi hãy tích cực lên trong việc chờ đón những ngày của nền Công lý thiên thượng, vì giờ phút hứa hẹn nay đã đến. Hãy lưu tâm kẻo các ngươi không nhận biết tầm quan trọng của nó và bị liệt vào hàng những kẻ lầm lạc.

XIII

Hãy gẫm lại thời xưa. Biết bao người, cao cũng như thấp, ở tất cả các thời đại, đã háo hức trông chờ sự xuất hiện các Đấng Biểu hiện của Thượng Đế trong nhân thân thoát tục của những Đấng do Ngài tuyển chọn. Biết bao phen họ mong đợi sự giáng lâm của Ngài, họ cầu nguyện thường xuyên ra sao hầu mong ngọn gió hồng ân thiên thượng thổi lên, Đấng Mỹ lệ hứa hẹn bước ra từ sau bức màn huyền vi, và được biểu hiện đối với cả thế giới. Và bất cứ lúc nào các cửa thiên ân rộng mở, những vầng mây thiên phúc tuôn mưa xuống cho nhân loại, ánh sáng của Đấng Vô hình chiếu rọi trên chân trời uy lực thiên đình, thì tất cả bọn họ cũng đều chối bỏ Ngài, rời xa thánh nhan Ngài – chính là thánh nhan của Thượng Đế….

Hãy nghĩ xem, cái gì có thể là động cơ cho những hành động ấy? Cái gì có thể thúc đẩy hành vi ấy đối với các Đấng Mặc khải vẻ mỹ lệ của Đấng Toàn vinh? Bất cứ điều gì trong những thời đại qua là nguyên nhân 18 chối bỏ và chống đối của dân chúng lúc ấy giờ đây lại cũng dẫn tới sự sa đoạ của dân chúng trong thời đại này. Lý luận rằng bằng chứng của Thượng Đế không đầy đủ tạo thành nguyên nhân chối bỏ của dân chúng, đó là sự báng bổ trắng trợn. Hồng ân của Đấng Đại Từ bi, và ơn quan phòng ưu ái của Ngài, ân sủng hiền dịu của Ngài vô cùng bao la, Ngài không thể nào vừa biệt riêng một linh hồn giữa mọi người để hướng dẫn chúng sinh, lại vừa không ban cho Đấng ấy mức độ trọn vẹn về bằng chứng thiên thượng của Ngài, và mặt khác còn giáng sự trừng phạt nghiêm khắc lên con dân Ngài vì đã rời xa Đấng Tuyển sứ của Ngài! Trái lại, ân phúc bao la của Đấng Chúa muôn loài, ở mọi thời đại, qua các Đấng Biểu hiện Bản thể thiên thượng của Ngài, đã bao trùm trái đất và mọi sinh linh trong đó. Hồng ân Ngài không hề bị giữ lại một khoảnh khắc nào, mưa từ ái hiền dịu của Ngài cũng không hề ngưng tuôn đổ xuống cho nhân loại. Thế nên, hành vi ấy không do cái gì khác ngoài tâm trí hẹp hòi của những linh hồn đi trên thung lũng kiêu kỳ và ngạo mạn, bị lạc vào các chốn hoang vu xa thẳm, đi theo đường vọng tưởng quàng xiêng của chúng, và vâng theo mệnh lệnh những người lãnh đạo tinh thần của chúng. Mối quan tâm chính của chúng chỉ là chống đối; khát vọng duy nhất của chúng là bỏ lơ chân lý.

Đối với mọi nhà quan sát sáng suốt, điều hiển nhiên và rõ ràng là nếu dân chúng trong những ngày của Đấng Biểu hiện Mặt trời Chân lý tẩy sạch mắt, tai và tâm hồn khỏi bất cứ điều gì họ đã thấy, nghe và cảm nhận, thì chắc chắn họ 19 đã không bị tước mất ơn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Thượng Đế, cũng không bị lạc xa nơi cư thất vinh quang. Nhưng do ước lượng chứng cớ của Thượng Đế bằng tiêu chuẩn tri thức của chính họ, rút từ những giáo huấn nơi các vị lãnh đạo đức tin của họ, và thấy chứng cớ kia khác với sự hiểu biết hạn chế của họ, họ đã đứng lên thực hiện các hành động bất xứng ấy….

Hãy xem Đức Moses! Được trang bị bằng chiếc gậy ngự trị thiên thượng, được tô điểm bằng bàn tay trắng của tri thức thiên thượng, và xuất phát từ Núi Paran tình yêu của Thượng Đế, sử dụng con rắn uy lực và sự uy nghi vĩnh cửu từ Núi Sinai, Ngài chiếu rọi ánh sáng lên thế giới. Ngài hiệu triệu tất cả các dân tộc và giống nòi trên trái đất trở về vuơng quốc vĩnh cửu, và mời gọi họ chia phần trái ngon trên cây thành tín. Hẳn các ngươi đã biết về sự chống đối quyết liệt của Pharaoh và thần dân của y, và về những tảng đá vọng tưởng vô bổ mà bàn tay kẻ phản nghịch đã ném vào Cây thiên phúc. Đến mức Pharaoh và thần dân của y cuối cùng đã đứng lên và hết sức cố gắng phá đổ Cây thiêng liêng bằng nước tà nguỵ và bằng lửa chối bỏ, quên đi sự thật là không thứ nước trần tục nào vùi dập được ngọn lửa trí tuệ thiên thượng, không luồng gió mạnh mẽ nào trên đời thổi tắt được ngọn đèn ngự trị vĩnh cửu. Nhưng trái lại, nước ấy chỉ làm tăng sức cháy của ngọn lửa, và gió ấy chỉ càng bảo đảm sự tồn tại của cây đèn, nếu các ngươi quan sát bằng con mắt phân biện và bước đi trên đường hài lòng và ý chí thánh thiện của Thượng Đế….

Khi những ngày của Đức Moses chấm dứt, và ánh sáng của Đức Chúa, chiếu rọi từ chốn Hừng đông của Thánh Linh, bao trùm cả thế giới, thì tất cả dân chúng Israel đứng lên phản đối Ngài. Họ hò hét rằng Đấng sẽ giáng lâm theo tiên báo của Kinh thánh phải quảng bá và hoàn thành luật pháp của Đức Moses, trong khi Người thanh niên xứ Nazareth này, vừa tuyên xưng cương vị Đấng Messiah thiên thượng, đã hủy bỏ luật về ly dị và về ngày lễ Sabbath – là luật quan trọng nhất trong tất cả các luật của Đức Moses. Ngoài ra, các dấu hiệu về Đấng Biểu hiện sắp giáng thế là gì? Thậm chí cho đến hiện nay, những người dân Israel này vẫn còn mong ngóng Đấng Biểu hiện mà Kinh thánh đã tiên báo! Biết bao nhiêu Đấng Biểu hiện Thánh thiện, biết bao nhiêu Đấng Mặc khải ánh sáng vĩnh cửu, đã xuất hiện từ thời Đức Moses, thế mà Israel, thu mình trong những bức màn dày đặc của những tưởng tượng sai lầm và ảo giác ma mị, vẫn còn mong rằng thần tượng thủ công của họ sẽ xuất hiện với những dấu hiệu theo nhận định của riêng họ! Thế nên Thượng Đế đã tóm lấy họ vì tội lỗi của họ, đã dập tắt tinh thần đức tin trong lòng họ, và trừng phạt họ bằng những ngọn lửa từ hoả ngục sâu thẳm nhất. Điều này xảy ra chẳng bởi lý do nào khác ngoài điều là Israel khước từ nhận biết ý nghĩa của những lời cuả Thánh kinh liên quan đến những dấu hiệu của Mặc khải tương lai. Vì người Do thái không hề lĩnh hội được ý nghĩa thực sự của các dấu hiệu, mà nhìn bề ngoài thì các dấu hiệu ấy không bao giờ xảy ra, nên họ đành chịu để mất ơn được nhận biết vẻ mỹ lệ của Đức Chúa 21 và được nhìn Thánh nhan của Thượng Đế. Họ vẫn còn ngóng đợi sự giáng thế của Ngài! Từ vạn cổ cho đến tận ngày nay, tất cả các dân tộc và giống nòi trên trái đất vẫn bám vào những ý tưởng mông lung và bất xứng, vì thế đã tự đánh mất những dòng nước trong trẻo từ các suối nguồn tinh khiết và thánh thiện….

Đối với những người được ban cho ơn thức ngộ, điều rõ ràng và hiển hiện là, khi lửa tình yêu của Đức Chúa thiêu rụi các bức màn hạn chế tầm nhìn của người Do thái, thẩm quyền của Ngài trở thành hiển nhiên và phần nào được thực thi, Ngài, Đấng Mặc khải của Đấng Mỹ lệ vô hình, một hôm đã phán cùng các tông đồ, nhắc tới sự trải qua thế gian này của Ngài, và khơi lên trong lòng họ ngọn lửa tang khó, Ngài phán:”Ta đi và Ta sẽ lại đến với các con.” Và ở chỗ khác, Ngài dạy:”Ta đi và một Đấng khác sẽ đến, Ngài sẽ dạy các con tất cả những điều Ta chưa dạy các con, và sẽ ứng nghiệm tất cả những điều Ta đã phán.” Cả hai lời dạy này đều có cùng một ý nghĩa, nếu các ngươi suy ngẫm về các Đấng Biểu hiện sự Thống nhất của Thượng Đế bằng linh giác thiên thượng.

Mọi người quan sát sáng suốt sẽ nhận biết rằng trong Kỳ Cứu độ của Kinh Quran, cả Thánh kinh và Chánh Đạo của Đức Chúa đều được xác nhận. Về vấn đề danh xưng, chính Đức Muhammad đã tuyên bố:”Ta là Jesus.” Ngài nhìn nhận sự thật về các dấu hiệu, lời tiên tri và thánh ngôn của Đức Chúa, và xác nhận rằng tất cả đều thuộc về Thượng Đế. Theo ý nghĩa này, chính bản thân Đức Chúa và các Thánh thư của Ngài đều không khác với Đức Muhammad và Thánh kinh của Đấng này, bởi vì cả hai Ngài đều 22 bảo vệ Chánh Đạo của Thượng Đế, dâng lời chúc tụng Ngài và mặc khải phán lệnh của Ngài. Thế nên chính Đức Chúa đã phán :”Ta đi và Ta sẽ lại đến với các con.” Hãy xem xét mặt trời. Nếu bây giờ nó nói:”Ta là mặt trời hôm qua,” thì nó đã nói sự thật. Với trình tự thời gian trong trí, nếu nó nói nó là mặt trời khác, thì đó vẫn là sự thật. Theo cách ấy, nếu nó nói tất cả các ngày chỉ là một ngày và giống như nhau, điều đó quả đúng và thật. Nhưng với các danh và đặc tính khác nhau, nếu mặt trời nói các ngày là khác nhau, điều này cũng là sự thật. Bởi vì, dù tất cả các ngày đều như nhau, nhưng mỗi ngày có chức năng riêng, tên gọi cụ thể và đặc tính khác nhau. Nhận định đúng đắn sự khác biệt, biến thiên, và tính thống nhất liên hệ cụ thể với các Đấng Biểu hiện thánh thiện khác nhau, ngươi mới có thể hiểu những ẩn dụ tạo nên bởi Đấng Sáng tạo tất cả các danh và các đặc tính đối với những điều huyền bí về sự phân biệt và thống nhất, và thấy được lời giải đáp cho câu hỏi của ngươi rằng tại sao Đấng Mỹ lệ vĩnh cửu ấy, qua bao nhiêu lần, tự xưng bằng những tôn hiệu và những danh khác nhau….

Khi Đấng Bản thể Thiên thượng, Vĩnh cửu, Vô hình, khiến Mặt Trời Muhammad mọc lên trên chân trời tri thức, giữa những lời chế giễu mà các tu sĩ Do thái giáo bịa ra để chống đối Ngài rằng sau Đức Moses không có Tiên tri nào được Thượng Đế phái xuống nữa. Nhưng các Thánh thư đã nêu rằng một Linh hồn phải được biểu hiện để phát triển 23 Chánh Đạo, và nâng cao lợi ích của con dân Đức Moses, để cho Pháp luật trong Kỳ Cứu độ của Đức Moses có thể bao trùm cả trái đất. Như thế Đấng Vua của nền vinh quang vĩnh cửu đã nêu trong Thánh kinh của Ngài (Quran 5:69) về những lời thốt ra bởi các kẻ lang thang trong thung lũng xa xôi và lầm lạc:”Người Do thái nói ‘Tay của Thượng Đế đã bị xiềng lại.’ Chính tay của chúng mới bị xiềng; và vì điều chúng nói, chúng đã bị nguyền rủa. Sự thật, đôi tay Ngài luôn dang rộng!” “Tay của Đấng Allah đặt trên tay của họ.”(Quran 48:10) Dù các nhà bình luận Kinh Quran đã nêu lên những hoàn cảnh khác nhau liên quan đến việc mặc khải câu thánh thi này, nhưng chính ngươi hãy cố gắng tìm hiểu mục đích của nó. Ngài phán: Điều mà người Do thái tưởng tượng thật sai lầm biết bao! Làm sao bàn tay của Đấng là Vua thực sự, Đấng khiến cho thánh nhan Đức Moses được biểu hiện, và ban cho Người chiếc cẩm bào Đấng Tiên tri – làm sao bàn tay của Đấng ấy có thể bị xiềng và bó cứng lại? Làm sao người ta có thể nhận định rằng Ngài bất lực không dựng lên được một Đấng Sứ giả khác sau Đức Moses? Hãy xem lời họ phi lý biết bao; họ đã rời xa con đường hiểu biết và thức ngộ! Hãy xem trong Ngày này cũng vậy, tất cả những con người này lại bận bịu với những điều phi lý như thế. Suốt hơn một ngàn năm họ đã đọc câu thánh thi này, thản nhiên chống lại người Do thái, mà hoàn toàn không ý thức rằng chính họ, đang công khai và kín đáo, phát biểu tình cảm và niềm tin của 24 dân Do thái! Ngươi hẳn biết rõ lý lẽ vô bổ của họ, rằng tất cả Mặc khải đã chấm dứt, rằng các cửa hồng ân thiên thượng đã đóng lại, rằng từ chốn hừng đông thánh thiện vĩnh cửu sẽ không có Mặt trời mọc nữa, rằng đại dương thiên phước vĩnh hằng sẽ mãi mãi im lìm, và rằng từ Điện thờ vinh quang cố cựu các Đấng Sứ giả của Thượng Đế sẽ không còn biểu hiện nữa. Đó là mức độ hiểu biết của lớp người trí óc hẹp hòi và đáng khinh này. Những người này đã tưởng tượng rằng dòng chảy ơn phước dồi dào và thiên ân trùm khắp của Thượng Đế đã ngưng đọng, một sự ngưng đọng mà không trí tuệ nào chiêm nghiệm nổi. Khắp các hướng họ đã đứng lên và thắt đai lưng bạo ngược, hết sức cố gắng dùng nước đắng của những vọng tưởng quàng xiêng để dập tắt ngọn lửa từ Bụi gai Rực cháy của Thượng Đế, quên rằng quả cầu uy lực sẽ bảo vệ Ngọn đèn của Thượng Đế trong thành trì uy lực của mình….

Hãy xem quyền tối thượng của Đức Muhammad, Đấng Sứ giả của Thượng Đế, ngày nay hiện rõ và hiển nhiên ra sao giữa dân chúng. Ngươi biết rõ điều gì đã xảy ra cho Chánh Đạo của Ngài trong những ngày đầu Kỳ Cứu độ của Ngài. Những khổ đau thảm khốc mà bàn tay những kẻ phản loạn và lầm lạc, của các tu sĩ trong thời ấy và đồng bọn của họ, đã giáng lên Bản thể tâm linh, lên Đấng thánh thiện và thanh khiết bậc nhất ấy! Họ ném ra biết bao nhiêu gai gốc trên đường Ngài! Rõ ràng là thế hệ xấu xa ấy, theo ảo tưởng ma mị và ác độc của họ, đã xem mọi tổn thương gây ra cho cho Đấng Hằng sống ấy là phương tiện để đạt đến hạnh phúc vững bền; bởi vì các tu sĩ tên tuổi của thời ấy, như Abdu'llah-i-Ubayy, khất sĩ Abu'Amir, Ka'b-ibn-i-Ashraf, và Nadr-ibn-i-Harith, tất cả đều xem Ngài là kẻ mạo xưng, rêu rao rằng Ngài là người điên và vu khống. Những cáo buộc họ gán cho Ngài đớn đau đến nỗi nếu thuật lại thì Thượng Đế không cho phép mực chảy, cho bút Ta chuyển động hoặc cho giấy chứa đựng nó. Những điều qui tội gian ác ấy đã khiến dân chúng đứng lên và hành hạ Ngài. Sự hành hạ còn ác liệt biết bao, nếu các tu sĩ thời ấy đứng chủ mưu, nếu họ chối Ngài trước các tín đồ, khai trừ Ngài và tuyên bố Ngài là người tà giáo! Điều giống như thế há đã không xảy ra cho Kẻ Tôi tớ này cuả Thượng Đế, và đã được mọi người chứng kiến đó sao?

Vì lẽ này Đức Muhammad đã kêu lên:”Không Đấng Tiên tri nào của Thượng Đế nhận chịu sự đớn đau như Ta đã nhận.” Và trong Kinh Quran đã có ghi lại tất cả những điều vu khống và bài bác chống đối Ngài, cũng như tất cả những tai ương mà Ngài hứng chịu. Hãy xem lại Kinh ấy, để các ngươi có thể được biết những điều đã xảy ra cho Mặc khải của Ngài. Cảnh ngộ của Ngài nguy khốn đến nỗi có lúc mọi người đều ngưng tiếp xúc với Ngài và các bạn hữu của Ngài. Bất cứ ai tiếp xúc với Ngài đều biến thành nạn nhân chịu sự tàn ác triền miên của những kẻ thù Ngài….

Hãy xem, sự thay đổi ngày này thật to lớn biết bao! Trông kìa, biết bao vua chúa quì gối trước danh Ngài! Biết bao nước và vương quốc tìm sự nương náu dưới bóng Ngài, nguyện trung thành với Chánh Đạo của Ngài, và hãnh diện về điều đó! Ngày nay, trên các giảng toà vang vọng lời chúc tụng, đầy khiêm cung, để tôn vinh danh thiên phúc của Ngài; và từ đỉnh cao cuả các tháp chuông vang vọng lời hiệu triệu quần hội con dân Ngài đến thờ phượng Ngài. Cả đến các Vua trên trái đất đã không chấp nhận Chánh Đạo của Ngài và mặc lấy chiếc áo vô tín, cũng tự thú và nhìn nhận sự vĩ đại và sự uy nghi đầy khuất phục của Mặt Trời từ ái hiền dịu ấy. Đó là quyền tối thượng tại thế của Ngài, mà nhìn nơi đâu ngươi cũng thấy những bằng chứng. Quyền tối thượng này phải được biểu lộ và thiết lập ngay trong cuộc đời mỗi Đấng Biểu hiện của Thượng Đế hoặc sau khi Ngài thăng thiên về cư thất thực sự của Ngài trong các cõi thiên thượng….

Hiển nhiên là những đổi thay diễn ra trong mỗi Kỳ Cứu độ hợp thành mây mù xen vào giữa mắt hiểu biết của con người với Ngôi sao chiếu rọi từ chốn hừng đông Bản thể Thiên thượng. Hãy xem loài người qua bao thế hệ đã mù quáng bắt chước tổ tiên mình ra sao, được đào tạo bởi những cung cách đặt để theo các mệnh lệnh xơ cứng của Tôn giáo mình. Bởi vậy, nếu những người này chợt phát hiện rằng một Người, từng sống bên cạnh họ, vì có mọi hạn chế về nhân sinh 27 nên cũng đồng đẳng với họ, lại đứng lên xoá bỏ mọi nguyên lý cố định do Tôn giáo mình đặt ra – những nguyên lý mà họ được dạy dỗ qua bao thế kỷ, mà mọi người chống đối hay bác bỏ đều bị xem là phản đạo, ngông cuồng, và xấu xa – chắc chắn là họ phải bị che mờ và cản trở không cho nhận biết chân lý của Ngài. Các điều đó giống như là “mây” ngăn che mắt những người mà bản thể nội tại không được nếm Salsabil (linh dược) dứt bỏ, không được uống Kawthar (nước thánh) tri thức của Thượng Đế. Những người ấy, khi gặp những tình huống như thế, đã trở nên quá mê mờ, và chẳng chút băn khoăn, họ tuyên bố Đấng Biểu hiện của Thượng Đế là phản đạo, và buộc Ngài tội chết. Ngươi hẳn đã nghe những điều như thế xảy ra qua tất các các thời đại, và nay lại được chứng kiến cảnh ấy trong những ngày này.

Bởi vậy, chúng ta cần phải cố gắng hết sức, để nhờ ơn phò trợ vô hình của Thượng Đế, mà những màn che tăm tối này, những đám mây thử thách từ cõi trời này, không ngăn trở chúng ta nhìn vẻ đẹp thánh nhan rạng ngời của Ngài, và chúng ta có thể nhận biết Ngài chỉ nhờ chính Bản thể Ngài.

XIV

Hỡi Ngòi bút Cao cả Nhất, Mùa Xuân Thiên thượng đang đến, vì Lễ hội của Đấng Đại Từ bi sắp đến gần. Hãy đứng lên để ngợi ca danh của Thượng Đế trước toàn thể tạo vật, và dâng lời chúc tụng Ngài, đến mức vạn vật có thể hồi sinh và đổi mới. Hãy cất tiếng lên, và chớ giữ 28 sự im lặng. Vầng thái dương lạc phúc đã chiếu rọi trên chân trời hồng danh cuả Chúng Ta, Đấng Lạc phúc, vì vương quốc hồng danh của Thượng Đế đã được điểm tô bằng vật trang sức là danh của Chuá ngươi, Đấng Tạo lập các cõi trời. Hãy đứng lên trước các nước trên trái đất, tự trang bị bằng uy lực Tối Đại Danh này, và chớ trở thành những kẻ trì hoãn.

Hỡi Ngòi bút, Ta thấy như ngươi đã dừng lại và không chuyển động trên Kinh bản của Ta. Sự chói lọi của Thánh nhan Thiên thượng há đã khiến ngươi hoang mang, hoặc lời nói của kẻ lầm lạc khiến lòng ngươi đầy phiền muộn và làm tê liệt hoạt động của ngươi? Hãy lưu ý đừng để bất cứ điều gì ngăn trở ngươi tôn vinh sự vĩ đại của Ngày này – Ngày mà Ngón tay uy nghi và quyền lực đã khai niêm bình Rượu Tương phùng, mời gọi mọi người trên các cõi trời và mọi người trên mặt đất. Ngươi há thích chần chờ sao khi ngọn gió công bố Ngày của Thượng Đế đã thổi qua ngươi, hay là ngươi đã thuộc vào hàng những kẻ bị màn che ngăn cách với Ngài?

Lạy Đấng Chúa tất cả các danh, Đấng Tạo dựng các cõi trời, con đã không chấp nhận để bất cứ màn che nào ngăn con nhận biết những điều vinh quang trong Ngày của Ngài – Ngày chính là ngọn đèn hướng dẫn cho toàn thế giới, là dấu hiệu về Đấng Cố cựu các Thời đại đối với tất cả những ai sinh sống trong đó. Sự im tiếng của con là vì lẽ những bức màn che khuất mắt chúng sinh đối với Ngài, và sự nín lặng của con là vì những chướng ngại đã ngăn trở con dân Ngài nhận biết chân lý của Ngài. 29 Ngài biết điều gì ở trong con, nhưng con không biết điều gì ở trong Ngài. Ngài là Đấng Toàn tri, Đấng Toàn giác. Bởi danh Ngài vốn cao trội hơn tất cả các danh khác! Nếu phán lệnh toàn lực và toàn thắng của Ngài truyền tới con, lệnh ấy sẽ tăng lực cho con làm hồi sinh mọi linh hồn, nhờ Thánh ngôn Tối cao của Ngài, mà con đã nghe thốt ra từ Ngọn Lưỡi uy lực trong Vương quốc vinh quang của Ngài. Điều này sẽ giúp con thông báo mặc khải về thánh nhan rực rỡ của Ngài nhờ đó cái gì ẩn giấu đối với mắt loài người đã được biểu hiện trong danh Ngài, Đấng Hiển hiện, Đấng Phò trợ Tối thượng, Đấng Tự tồn.

Hỡi Ngòi bút, trong Ngày này ngươi có thể phát hiện ai khác ngoài Ta? Tạo vật và các biểu hiện của nó sẽ trở nên như thế nào? Các danh và vương quốc các danh sẽ ra sao? Tất cả các vật thọ tạo, hữu hình cũng như vô hình, đã đi về đâu? Còn những điều huyền nhiệm ẩn tàng của vũ trụ và các khải lộ của nó thì sao? Xem kìa, toàn thể tạo vật đã qua đi mất! Không còn cái gì ngoài Thánh nhan của Ta, Đấng Thường hằng, Đấng Huy hoàng, Đấng Toàn vinh.

Đây là Ngày mà người ta không thể thấy gì ngoài hào quang ánh sáng chiếu ra từ Thánh nhan của Chúa ngươi, Đấng Đại từ , Đấng Đại bi. Quả thật, Chúng Ta đã khiến mọi linh hồn lịm tắt bởi ân đức quyền tối thượng vô địch và toàn thắng của Chúng Ta. Sau đó, Chúng Ta đã gọi một tạo vật mới vào cõi hiện hữu, như là một 30 biểu hiệu hồng ân của Chúng Ta đối với loài người. Quả thật, Ta là Đấng Đại Từ bi, Đấng Cố cựu của các Thời đại.

Đây là Ngày mà thế giới vô hình đã gọi lớn:”Hỡi trái đất, ân phúc của ngươi thật lớn lao, vì ngươi đã được làm bệ chân của Thượng Đế, và được chọn làm nơi an vị ngôi báu hùng vĩ của Ngài.” Cõi vinh quang công bố:”Ước gì mạng sống của ta được hy sinh cho ngươi, vì Ngài là Đấng Yêu thương của Đấng Đại Khoan dung thiết lập quyền tối thượng của Ngài ở trên ngươi, bằng uy lực của Danh Ngài vốn đã được hứa hẹn với vạn vật, trong quá khứ hoặc trong tương lai.” Đây là Ngày mà mọi vật thơm tho nhận được mùi hương từ chiếc áo của Ta – chiếc áo đã toả hương thơm trên toàn thể tạo vật. Đây là Ngày mà những dòng nước siết của sự sống đời đời tuôn trào từ ý chí của Đấng Đại Từ bi. Với tất cả tấm lòng và linh hồn, các ngươi hãy nhanh chóng uống thoả thích, hỡi Quần tiên nơi các cõi thiên thượng!

Hãy phán: Ngài là Đấng Biểu hiện của Đấng Không Ai biết nổi, Đấng Vô hình trên các Đấng Vô hình, chỉ cần các ngươi nhận thức được điều này. Ngài là Đấng đã phô bày trước các ngươi Viên ngọc trân bảo và huyền nhiệm, nếu các ngươi dò tìm. Ngài là Đấng Kính yêu của vạn vật, thuở xưa hoặc sau này. Ước gì các ngươi biết đặt tâm hồn và hy vọng nơi Ngài!

Hỡi Ngòi bút, Chúng Ta đã nghe giọng van nài cuả ngươi 31 và đã tha thứ cho sự im lặng của ngươi. Điều gì đã làm cho ngươi hoang mang đau đớn đến thế ?

Lạy Đấng Kính yêu Nhất của tất cả các thế giới, cái say về sự hiện diện của Ngài đã tóm lấy và làm chủ thân con.

Hãy đứng lên, và công bố cho toàn thể tạo vật tin mừng rằng Ngài là Đấng Đại Từ bi đã tiến bước đến vườn Ridvan (Thiên đàng) và đi vào đó. Sau đó, hãy hướng dẫn dân chúng đến vườn lạc phúc mà Thượng Đế đã biến thành Ngôi báu Thiên đàng của Ngài. Chúng Ta đã chọn ngươi làm Chiếc kèn hùng mạnh nhất, mà tiếng kêu báo hiệu sự hồi sinh của toàn thể nhân loại.

Hãy phán: Đây là Thiên đàng mà trên vòm lá cuả nó rượu phát ngôn đã lưu dấu bằng chứng:”Ngài là Đấng hằng ẩn mình đối với mắt loài người nay đã khải hiện, thắt đai lưng bằng uy lực và quyền tối thượng!” Đây là Thiên đàng mà tiếng rì rào cuả lá cây công bố:”Hỡi các ngươi là những kẻ sinh sống trên các cõi trời và trên trái đất! Giờ đã xuất hiện điều chưa hề xuất hiện trước kia. Ngài là Đấng từ vạn cổ hằng che giấu Thánh Nhan Ngài trước cái nhìn của tạo vật, nay đã xuất hiện.” Từ ngọn gió rì rào thổi qua các cành cây đã vọng lên tiếng nói:”Ngài là Đấng Chúa tối thượng của vạn vật đã biểu hiện.” Trong khi đó từ các dòng nước tuôn trào ta có thể nghe tiếng thì thầm:”Vương quốc thuộc về Thượng Đế. Mọi con mắt đều vui mừng, vì Ngài là Đấng không ai được thấy, Đấng có bí mật không ai phát hiện được, đã vén lên bức màn vinh quang, và để lộ thánh nhan cuả Đấng Mỹ lệ.”

Bên trong Thiên đàng này, và từ đỉnh cao những gian phòng chất ngất, các Ngọc nữ nơi Thiên đàng đã hô vang:”Hỡi cư dân các cõi thiên thượng, hãy vui mừng vì, nhân danh Đấng Toàn vinh, những ngón tay Đấng Cố cựu của các Thời đại đã rung Chiếc Chuông Lớn Nhất, nơi điểm trung tâm của các cõi thiên đàng. Những bàn tay ân phúc đã chuyền quanh chiếc cốc sự sống đời đời. Các ngươi hãy đến gần và hãy uống thoả thích. Hãy uống với sự hứng thú lành mạnh, hỡi các ngươi chính là hiện thân của sự khát khao, các ngươi là biểu tượng của ước vọng nhiệt thành!”

Đây là Ngày mà Đấng Biểu hiện các danh của Thượng Đế đã bước ra khỏi Điện thờ vinh quang, và tuyên bố cùng tất cả những ai ở trên trời và tất cả những ai ở dưới đất:”Hãy vứt đi những chiếc cốc của Thiên đàng và tất cả nước sự sống chứa đựng trong đó, vì kìa, con dân Đấng Baha đã bước vào cư thất lạc phúc của sự Hiện diện Thiêng liêng, và uống rượu tương phùng từ chiếc chén mỹ lệ của Chúa họ, Đấng Toàn hữu, Đấng Tối cao.”

Hỡi Ngòi bút, hãy quên đi thế giới tạo vật, và hãy hướng về thánh nhan của Chúa ngươi, Đấng Chúa tất cả các danh. Rồi hãy tô điểm thế giới bằng vật trang sức là ân huệ của Chúa ngươi, Đấng Vua của các ngày vĩnh cửu. Vì Chúng Ta đã nhận thấy hương thơm của cái Ngày mà Đấng Khát khao của tất cả các nước toả chiếu trên các vương quốc hữu hình và vô hình hào quang ánh sáng các danh ưu việt nhất của Ngài, vây bọc họ bằng ánh sáng những ngôisao 33 thiên ân độ lượng nhất của Ngài – những ân huệ mà không ai ngoài Ngài có thể kể xiết, Ngài là Đấng Phò trợ Toàn năng của toàn thể tạo vật.

Chỉ nên nhìn các sinh linh của Thượng Đế bằng con mắt từ ái và khoan dung , vì ơn quan phòng ưu ái của Ta đã thấm nhuần tất cả tạo vật, và hồng ân của Ta bao trùm cả trái đất và các cõi trời. Đây là Ngày mà các tôi tớ chân chính của Thuợng Đế được chia phần sinh thủy hội ngộ, Ngày mà những người ở gần Thượng Đế có thể uống từ dòng sông xuôi thuận của sự trường sinh, và những người tin nơi sự thống nhất của Ngài, uống rượu sự Hiện diện của Ngài, bằng việc nhận biết Đấng là Cứu cánh Tối cao và Tối hậu của mọi người, nơi mà Ngọn lưỡi uy nghi và vinh quang đã cất tiếng gọi:”Vương quốc là của Ta. Ta, chính Ta mới là Đấng Vua đầy thẩm quyền.”

Hãy thu hút tâm hồn loài người, bằng tiếng gọi của Ngài, là Đấng Kính yêu duy nhất. Hãy phán: Đây là Tiếng nói của Thượng Đế, chỉ cần các ngươi lắng nghe. Đây là Bình minh Mặc khải của Thượng Đế, chỉ cần các ngươi hiểu biết. Đây là Chốn Hừng đông Chánh Đạo của Thượng Đế, giá mà các ngươi nhận thức được. Đây là Nguồn gốc phán lệnh của Thượng Đế, chỉ cần các ngươi biết phán đoán công bằng. Đây là bí quyết hiển nhiên và ẩn tàng, giá mà các ngươi có thể thấu hiểu. Hỡi các dân tộc trên thế giới! Nhân danh Ta vốn vượt trên tất cả các danh, hãy vứt đi những thứ các ngươi sở hữu, và hãy đắm mình trong Đại dương này mà dưới đáy sâu cuả nó ẩn giấu những châu ngọc của trí tuệ và sự phát ngôn, một Đại dương dâng trào trong danh Ta, là Đấng Đại Từ bi. 34 Các ngươi đã được dạy như thế bởi Đấng Sở hữu Quyển Mẫu kinh.

Đấng Kính yêu Nhất đã đến. Trong tay phải Ngài là Rượu niêm phong của danh Ngài. Hạnh phúc thay cho người hướng về Ngài, và uống thoả thích, rồi tuyên bố:”Ngài thật đáng ca ngợi, lạy Ngài là Đấng Mặc khải các dấu hiệu của Thượng Đế!” Nguyện bởi đạo lý của Đấng Toàn năng! Mọi điều huyền nhiệm đã được biểu hiện bằng uy lực của chân lý. Tất cả những huệ phúc của Thượng Đế đã được ban xuống, như là một dấu hiệu hồng ân của Ngài. Những dòng nước sự sống đời đời đã được ban phát tràn trề cho loài người. Từng chiếc cốc đã được chuyền quanh bởi bàn tay Đấng Kính yêu Nhất. Hãy đến gần, đừng chần chờ nữa, dù chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Thật phước cho những ai bay lên bằng đôi cánh giải thoát và đạt tới cương vị, do Thượng Đế an bài, che mát toàn thể tạo vật, người mà các tưởng tượng vô bổ của kẻ học thức, hoặc vô số những đạo quân trên trái đất cũng không sao khiến đi chệch hướng Chánh Đạo của Ngài. Hỡi dân chúng, hỏi ai là người trong các ngươisẽ từ bỏ thế giới, và đến gần Thượng Đế, Đấng Chúa tất cả các danh? Hỏi ai là người, nhờ sức mạnh của danh Ta vốn vượt trên tất cả tạo vật, sẽ vứt bỏ những thứ loài người sở hữu, và dốc toàn lực bám chắc vào những điều mà Thượng Đế, Đấng Hiểu biết về những điều hữu hình và vô hình, khiến họ phải tuân tùng? Như thế thiên phúc của Ngài đã được ban xuống cho loài người, chứng cớ của Ngài đã ứng nghiệm, bằng chứng của Ngài chiếu rọi 35 trên chân trời thiên ân. Phần thưởng phong phú sẽ đạt được bởi người tín đồ đã tin và công bố:”Lạy Đấng Kính yêu của tất cả các thế giới, Ngài thật đáng ca ngợi! Vinh thay danh Ngài, lạy Ngài là Đấng Khát khao của mọi tâm hồn thức ngộ!”

Hỡi con dân Đấng Baha, hãy hân hoan với niềm vui cao độ, khi các ngươi nhớ đến Ngày lạc phúc tối cao, Ngày mà lưỡi Đấng Cố cựu của các Thời đại đã nhắc đến, khi Ngài rời khỏi Thánh thất của Ngài, tiến về Địa điểm từ đó Ngài chiếu rọi lên toàn thể tạo vật hào quang của danh Ngài, là Đấng Đại Từ bi. Thượng Đế làm chứng cho Chúng Ta. Nếu Chúng Ta khải thị những bí mật của Ngày này, thì mọi sinh linh sống trên trái đất và trên các cõi trời đều sẽ lịm ngất và chết đi, chỉ trừ những người sẽ được bảo tồn bởi Thượng Đế, Đấng Toàn năng, Đấng Toàn tri, Đấng Toàn trí.

Tác dụng gây say do thánh ngôn của Thượng Đế đối với Đấng Mặc khải các bằng chứng hiển nhiên của Ngài đến mức khiến Ngòi bút của Ngài không còn chuyển động được nữa. Ngài kết thúc Kinh bản của Ngài bằng lời này:”Không có ai ngoài Ta là Thượng Đế, Đấng Cao cả Nhất, Đấng Hùng mạnh Nhất, Đấng Ưu việt Nhất, Đấng Toàn tri.”

XV

Ngòi bút Mặc khải công bố:”Vào Ngày này Vương quốc là của Thượng Đế!” Ngọn lưỡi Uy lực kêu gọi:”Quả thật, vào Ngày này tất cả quyền tối thượng là ở nơi Thượng Đế.” Chim Phượng hoàng từ các cõi thiên thượng kêu lớn trên Cành bất diệt:”Vinh quang của mọi sự vĩ đại thuộc về Thượng Đế, Đấng Bất Khả tỉ, 36 Đấng Thống ngự!” Chim Bồ câu Huyền nhiệm tuyên ngôn từ lùm cây lạc phúc, nơi Thiên đàng vĩnh cửu:”Trong Ngày này, nguồn cội mọi ân phúc xuất phát từ Thượng Đế, Đấng Duy nhất, Đấng Thứ tha!” Con chim trên Ngôi báu hát khúc du dương trong các chốn ẩn cư thánh thiện:”Trong Ngày này, ưu thế tối thượng không có nơi ai khác ngoài Thượng Đế, là Đấng không có ai là đồng quyền hoặc bình đẳng, Ngài là Đấng Hùng mạnh Nhất, Đấng Chế phục vạn vật!” Bản thể nội tại của vạn vật đã lên tiếng làm chứng trong lòng vạn vật:”Trong Ngày này, mọi sự tha thứ tuôn trào từ Thượng Đế, là Đấng không ai có thể so sánh, với Ngài không có ai là cộng sự, là Đấng Phò trợ Tối thượng của mọi người, và là Đấng Che giấu tội lỗi của họ!” Tinh hoa của Vinh quang đã cất giọng trên đầu Ta, và kêu to từ những tầm cao mà không ngòi bút hoặc ngọn lưỡi có thể mô tả dù ở bất cứ mức nào:”Thượng Đế làm chứng cho Ta! Đấng ấy, Đấng Cố cựu của các thời đại vĩnh hằng đã đến, thắt đai uy nghi và quyền lực. Không có ai ngoài Ngài là Thượng Đế, Đấng Toàn vinh, Đấng Toàn năng, Đấng Tối cao, Đấng Toàn trí, Đấng Phủ khắp, Đấng Thấy khắp, Đấng Toàn giác, Đấng Phò trợ Tối thượng, Đấng Nguồn cội của ánh sáng vĩnh cửu!”

Hỡi tôi con của Ta, là kẻ đã tìm sự hài lòng của Thuợng Đế và bám vào tình yêu của Ngài vào Ngày mà mọi người đều được phú cho linh giác trừ vài kẻ rời xa Ngài! Bởi hồng ân Ngài, xin Thượng Đế ân ban cho ngươi một phần thưởng hào phóng, bất hoại và vĩnh cửu, vì ngươi đã tìm kiếm Ngài vào Ngày mà mọi con mắt đều bị che mờ! 37 Hãy biết rằng nếu Chúng Ta khải lộ cho ngươi chỉ một tia nhỏ mưa rào mà, bởi chiếu mệnh của Thượng Đế, và do tay của những kẻ xấu xa và ghen tị, đã tuôn đổ lên thân Ta, ngươi sẽ phát khóc thật lớn, và sẽ than vãn suốt ngày đêm cho tình trạng của Chúng Ta. Ồ, ước gì trên đời có một linh hồn sáng suốt và công bằng nhận biết được những điều kỳ diệu của Mặc khải này – những điều kỳ diệu tỏ rõ quyền tối thượng của Thượng Đế và sự vĩ đại của uy lực Mặc khải! Ước gì người ấy có thể đứng lên, toàn tâm vì Thượng Đế, hiệu triệu dân chúng, theo cách riêng và chung, để may ra họ có thể lay chuyển và giúp Đấng Đọa đày này là Đấng mà bọn hành ác đã gây đớn đau quá dã man.

Ta như đã nghe Tiếng nói của Đấng Thánh linh gọi lên ở đằng sau Ta rằng:”Ngươi hãy thay đổi đề tài và thay đổi giọng nói kẻo trái tim của kẻ gắn cái nhìn vào thánh nhan của ngươi phải buồn phiền. Hãy phán: Nhờ hồng ân của Thượng Đế và uy lực của Ngài, trước đây Ta không tìm sự giúp đỡ của ai ngoài Ngài, và sau này Ta cũng không tìm sự giúp đỡ của ai cả. Ngài là Đấng đã giúp Ta, bằng sức mạnh của chân lý, trong những ngày lưu đày của Ta ở Iraq. Ngài là Đấng đã che chở Ta bằng ơn phò trợ của Ngài vào lúc mà mọi giống dân trên trái đất đều chống đối Ta. Ngài chính là Đấng giúp Ta rời khỏi thành phố, phục sức bằng sự trang nghiêm mà ai cũng phải nhìn nhận, ngoại trừ kẻ kẻ ác hiểm và kẻ chống đối cvó hệ thống.

Hãy phán: Quân đội của Ta là sự trông cậy nơi Thượng Đế; nhân dân của Ta là sức mạnh niềm tin nơi Ngài. Tình yêu của Ta là ngọn cờ của Ta, và bạn đường trung thành của Ta là sự tưởng nhớ tới Thượng Đế, Đấng Chúa Tối thượng của muôn loài, Đấng Hùng mạnh Nhất, Đấng Toàn vinh, Đấng Độc lập!

Hỡi kẻ lữ hành trên đường Tình yêu của Thượng Đế, hãy đứng lên và giúp cho Chánh Đạo của Ngài. Hãy phán: Hỡi dân chúng, chớ đánh đổi Người Thanh niên này để lấy những sự phù hoa của cõi đời hoặc những lạc thú của thiên đàng. Nguyện bởi đạo lý của Đấng Thượng Đế Chân chính Duy nhất! Mỗi sợi tóc của Ngài còn quí hơn tất cả những gì ở trên trời và tất cả những gì ở dưới đất. Hỡi loài người, hãy lưu ý kẻo các ngươi bị cám dỗ rời xa Ngài để giữ lấy vàng và bạc mà các ngươi sở hữu. Hãy biến danh của Ngài thành những kho châu báu vô tận cho linh hồn các ngươi, vào cái Ngày mà không có cái gì ngoài Ngài sẽ làm lợi cho các ngươi, Ngày mà mọi trụ cột sẽ rung chuyển, khi mọi lớp da loài người sẽ nổi gai ốc, khi mọi con mắt sẽ nhìn lên đầy kinh hoàng. Hãy phán: Hỡi dân chúng! Hãy kính sợ Thượng Đế, và chớ khinh thường làm ngơ trước Mặc khải của Ngài. Các ngươi hãy liên tục sấp mặt quì lạy trước Thượng Đế, và dâng lên Ngài lời ca ngợi lúc ban ngày cũng như ban đêm.

Linh hồn ngươi hãy rực cháy với ngọn nóng của thứ Lửa không hề tắt đã được đốt lên giữa lòng thế giới, đến mức các nguồn nước của vũ trụ sẽ không làm dịu nổi sức nóng của nó. Rồi hãy nhắc đến Thượng Đế của ngươi, để may ra những kẻ vô tâm giữa các tôi con Ngài có thể được hiệu triệu nhờ lời nói của ngươi, và tâm hồn những người chính trực được mừng vui tràn trề.

XVI

Hãy phán: Hỡi loài người! Đây là Ngày vô song. Như thế, cái lưỡi dâng lời chúc tụng lên Đấng Khát khao của tất cả các nước cũng phải vô song, và hành động muốn được chấp nhận trước mắt Ngài cũng phải vô song. Toàn thể loài người đã mong ngóng Ngày này, để may ra Ngày này có thể đáp ứng điều thật thích hợp với cương vị con người và xứng đáng với sứ mạng cao cả cuả loài người. Phước thay cho người mà các việc của cõi đời không ngăn họ nhận biết Ngài là Đấng Chúa của tất cả tạo vật!

Lòng người đã trở nên mù tối đến nỗi sự sụp đổ của cả thành phố, hoặc ngọn núi biến thành tro bụi, hoặc trái đất rã tan, cũng không rũ bỏ được cơn mê của họ. Những ẩn dụ nêu trong các Thánh thư đã được minh giải, và các dấu hiệu nêu trong đó đã được khải lộ, tiếng gọi có tính tiên tri đã cất lên liên tục. Thế mà mọi người vẫn còn ngơ ngác trong cơn say vô tâm của họ, chỉ trừ những người được Thượng Đế vui lòng dắt dẫn!

Hãy chứng kiến mỗi ngày thế giới bị tác động như thế nào bởi một tai ương mới. Khổ nạn của họ đang tiếp tục được khơi sâu. Từ khi Kinh bản gửi cho Ra’is được mặc khải cho đến hiện nay, thế giới không hề được lắng dịu, tâm hồn tất cả các dân tộc cũng không được bình an. Khi thì nó (thế giới) bị khuấy động bởi các vụ xung đột và tranh chấp, lúc thì nó bị đảo lộn bởi các cuộc chiến tranh, và biến thành nạn nhân của những căn bệnh kinh niên. Căn bệnh của nó đã gần đến giai đoạn tuyệt vọng, thế mà 40 Đấng Lương y chân chính lại bị ngăn cản không cho chữa bệnh, trong khi các thầy lang không chuyên lại được tiếp đón nồng hậu và được tự do hành động….Bụi dấy loạn đã trùm phủ tâm hồn loài người và che mờ mắt họ. Không bao lâu nưã, họ sẽ nhận biết hậu quả những điều do tay họ làm trong Ngày của Thượng Đế. Đó là điều mà Đấng Toàn giác cảnh cáo các ngươi, theo lệnh của Đấng Hùng mạnh Nhất, Đấng Toàn năng.

XVII

Nguyện bởi Ngài là Lời Công bố Lớn! Đấng Đại Từ bi đã đến với quyền tối thượng hiển nhiên. Cái Cân đã được minh định, và mọi người sống trên trái đất đã được qui tụ lại. Chiếc Kèn đã cất tiếng, và kìa, mọi con mắt đều nhìn lên kinh hoàng, trái tim của mọi người sống trên các cõi trời và trên trái đất đều run sợ, chỉ trừ những người mà hơi thở từ các câu thánh thi của Thượng Đế đã làm hồi sinh, và những người đã tự dứt bỏ mọi sự.

Đây là Ngày mà trái đất sẽ báo những tin mừng của nó. Những kẻ làm điều bất công là gánh nặng của nó, phải chi các ngươi nhận biết được điều đó. Mặt trăng cuả sự tưởng tuợng biếng lười đã bị chẻ đôi, và bầu trời đã toả ra thứ khói dày đặc. Chúng Ta thấy dân chúng bị triệt hạ, đầy khiếp sợ Đấng Chúa, Đấng Toàn năng, Đấng Toàn lực của ngươi…. Đấng Kêu gọi đã lên tiếng, và loài người bị phân tán, tính mãnh liệt từ cơn thịnh nộ của Ngài thật quá lớn. Dân chúng ở bên trái rên rỉ và khóc than. Dân chúng 41 bên cánh phải an cư trong các thánh thất cao cả: họ uống thứ Rượu chính là sự sống, từ tay của Đấng Đại Từ bi, và họ là những người hạnh phúc thật sự.

Trái đất đã bị lay chuyển, các ngọn núi tan biến, và các thiên thần đã xuất hiện, hàng hàng lớp lớp, trước mắt Chúng Ta. Phần lớn dân chúng đang hoang mang trong cơn say của họ, và mặt họ hiện rõ bằng chứng sự giận dữ. Chúng Ta đã gom lại bọn hành ác như thế đó. Chúng Ta thấy họ chạy uà đến thần tượng cuả họ. Hãy phán: Sẽ không ai được yên ổn trong Ngày này theo chiếu mệnh của Thượng Đế. Đây quả là Ngày nghiêm trọng. Ta chỉ cho họ thấy những kẻ đã dẫn họ đi lạc. Họ thấy chúng, nhưng không nhận ra chúng. Mắt họ đã mê cuồng; họ hẳn là một giống dân mù. Bằng chứng của họ là những lời vu khống do họ thốt ra; những lời vu khống của họ đã bị lên án bởi Thượng Đế, Đấng Cứu nạn, Đấng Tự tồn. Quỉ dữ khơi dậy ác ý trong lòng họ, và họ đã nhận lấy một cực hình mà không ai giải cứu nổi. Họ chạy đến với những kẻ xấu, mang dấu ấn của những kẻ hành ác. Đó là hành động của họ.

Hãy phán: Các cõi trời đã bị thu lại, và trái đất được giữ trong nắm tay của Ngài, những kẻ làm việc đồi trụy đã bị tóm lấy gáy, nhưng họ vẫn chưa hiểu. Họ uống nước nhiễm bẩn, họ cũng không biết. Hãy phán: Tiếng thét đã cất lên, dân chúng đã rời khỏi mồ, đứng dậy và nhìn quanh. Một số đã hối hả tiến tới triều đường của Đấng Thượng Đế Từ bi, những người khác 42 té sấp trong lửa địa ngục, trong khi những người khác nữa hoàn toàn bị hoang mang. Các câu thánh thi của Thượng Đế đã được mặc khải, nhưng họ vẫn vô tâm. Bằng chứng của Ngài đã được biểu hiện, họ cũng không chú ý. Khi được thấy thánh nhan của Đấng Đại Từ bi, mặt họ buồn phiền, trong khi họ tự đày ải. Họ hối hả tiến tới Lửa Địa ngục, mà lầm tưởng đó là ánh sáng. Những điều mà họ thích thú tưởng tượng thật xa với Thượng Đế! Hãy phán: Dù các ngươi vui mừng hay dù các ngươi nổi giận, các cõi trời vẫn tách ra, và Thượng Đế đã giáng lâm với quyền tối thượng rạng ngời. Ta nghe tất cả tạo vật tung hô:”Vương quốc thuộc về Thượng Đế, Đấng Toàn năng, Đấng Toàn tri, Đấng Toàn trí.”

Ngoài ra, hãy biết rằng Chúng Ta đã bị ném vào Nhà tù hoạn hoạ, và bị bao vây bởi những đạo quân cuồng bạo, do kết quả việc làm từ bàn tay những kẻ phản phúc. Tuy vậy, niềm vui mà Người Thanh niên này được nếm trải không niềm vui trần tục nào so sánh được. Nguyện bởi Thượng Đế! Sự thiệt hại Ngài nhận chịu do tay của kẻ áp bức không thể khiến lòng Ngài phiền muộn, Ngài cũng không thể bị gây buồn bởi sự thắng thế của những kẻ chối bỏ chân lý của Ngài.

Hãy phán:”Tai ương là chân trời đối với Mặc khải của Ta. Mặt trời thiên ân chiếu rọi trên đó, và toả ra thứ ánh sáng mà những vầng mây vọng tưởng biếng lười của loài người và những tưởng tượng vô bổ của kẻ gây hấn không sao làm lu mờ được.

Hãy dõi theo bước chân của Chúa ngươi, và hãy nhớ đến các tôi tớ cuả Ngài như Ngài nhớ đến ngươi, 43 không nản lòng bởi tiếng gào thét những kẻ vô tâm hoặc bởi thanh gươm của kẻ thù…. Hãy phân phát rộng khắp hương thơm ngọt ngào của Chúa ngươi, và đừng chần chờ trong việc phụng sự Chánh Đạo của Ngài, dù chỉ trong nháy mắt. Đã sắp đến ngày mà sự thắng lợi của Chúa ngươi, Đấng Hằng Tha thứ, Đấng Đại Hồng phúc, được công bố.

XVIII

Hãy phán:”Chúng Ta đã khiến những dòng sông phát ngôn thiên thượng chảy ra từ ngôi cao của Chúng Ta để cho cỏ non của sự hiểu biết và khôn ngoan mọc lên trên đất tâm hồn các ngươi. Thế mà các ngươi chẳng tạ ơn sao ? Những ai rẻ khinh việc tôn thờ Thượng Đế sẽ rơi vào hàng những kẻ bị loại bỏ. Lắm khi những câu thánh thi của Ta được nhắc lại cho họ, họ kiên quyết kiêu mạn khinh thường, họ vi phạm thô bạo giáo luật của Ngài mà không biết. Còn những ai không tin Ngài, họ sẽ bị đặt trong bóng đám khói mù. “Giờ Thiêng” đã đến với họ, trong khi họ đang bận đùa giỡn. Họ đã bị tóm gáy, nhưng chưa hay biết gì.

Điều phải đến đã đến thật đột ngột; hãy xem họ đang chạy trốn như thế nào! Điều chẳng đặng đừng đã đến; hãy xem họ đã vứt bỏ nó như thế nào! Đây là Ngày mà mọi người chạy trốn chính mình, và còn lánh xa đồng loại nhiều như thế nào, ước gì các ngươi nhận biết điều này! Hãy phán: Nguyện bởi Thượng Đế! Tiếng giục đã vọng lên trên cây kèn, và kìa, nhân loại đã ngất lịm trước Chúng Ta! Đấng Tiền phong đã gọi lớn, 44 và Đấng Hiệu triệu đã lên tiếng rằng:”Vương quốc thuộc về Thượng Đế, Đấng Hùng mạnh Nhất, Đấng Cứiu nạn, Đấng Tự tồn.”

Đây là Ngày mà mọi con mắt đều nhìn lên với sự khủng khiếp, là Ngày trong đó con tim tất cả những kẻ sống trên mặt đất đều run sợ, ngoại trừ những người mà Chúa ngươi, Đấng Toàn Tri, Đấng Toàn Trí, vui lòng giải cứu. Mọi khuôn mặt đều tái đen, chỉ trừ những người mà Đấng Thượng Đế Khoan dung đã ban cho con tim ngời sáng. Mắt mê đắm cuả các kẻ ấy đã công khai từ chối việc chiêm ngưỡng thánh nhan của Thượng Đế, Đấng Toàn vinh, Đấng Đáng Ca ngợi Nhất.

Hãy phán: Các ngươi đã không đọc Kinh Quran sao? Hãy đọc đi để may ra các ngươi có thể tìm thấy Chân lý, vì Thánh kinh này quả là Đường Thẳng. Đây là Con Đường của Thượng Đế đối với mọi người trên các cõi trời và mọi người ở dưới đất. Nếu các ngươi đã thiếu chú tâm đối với Kinh Quran, giờ đây chớ xem Kinh Bayan là xa xôi đối với các ngươi. Hãy nhìn Kinh ấy đang mở ra trước mắt các ngươi. Hãy đọc các câu thánh thi trong Kinh ấy, để may ra các ngươi có thể cưỡng lại việc vi phạm vào điều khiến các Đấng Sứ giả của Thượng Đế phải than vãn và rên siết.

Hãy mau thoát khỏi nhà mồ của các ngươi. Các ngươi còn ngủ bao lâu nữa? Tiếng giục thứ hai đã trổi lên trên cây kèn. Các ngươi đang nhìn vào ai thế? Đây là Chúa của các ngươi, Đấng Thượng Đế Khoan dung. Hãy xem các ngươi chống đối các dấu hiệu của Ngài như thế nào! Trái đất đã rung chuyển mạnh mẽ, và hất tung những gánh nặng của nó. Các ngươi không nhận thấy điều đó sao? Hãy phán: Các ngươi chưa thấy các ngọn núi biến thành những cuộn len, và dân chúng bàng hoàng đau đớn trước 45 vẻ uy nghi đáng sợ nơi nền Chánh Đạo của Thượng Đế sao? Hãy chứng kiến nhà của họ biến thành tàn tích vô nghĩa, và họ biến thành đám đông chết chìm như thế nào!

Đây là Ngày mà Đấng Đại Khoan dung đã giáng lâm từ những vầng mây tri thức, phục sức bằng quyền tối thượng hiển nhiên. Ngài biết rõ hành động của loài người.

Ngài là Đấng có sự vinh quang mà không ai nhầm lẫn được, chỉ cần các ngươi thấu hiểu! Bầu trời mọi tôn giáo đã rách toạc, trái đất thức ngộ của loài người đã bị chẻ đôi, và người ta thấy các thiên thần của Thượng Đế giáng trần. Hãy phán: Đây là Ngày chúng dối gạt nhau, các ngươi chạy trốn nơi nào? Núi đã biến mất, các cõi trời đã bị gom lại, cả trái đất bị giữ trong nắm tay của Ngài, chỉ cần các ngươi thấu hiểu. Hỏi ai có thể che chở các ngươi? Không có ai cả, nguyện có Ngài là Đấng Đại Khoan dung! Không có ai cả, ngoại trừ Thượng Đế, Đấng Toàn năng, Đấng Toàn vinh, Đấng Ban phúc. Mọi người nữ mang nặng nơi bụng đã vứt đi khối nặng ấy. Chúng Ta thấy loài người say sưa trong Ngày này, Ngày trong đó loài người và thiên thần được qui tụ lại với nhau.

Hãy phán: Có điều hoài nghi nào về Thượng Đế chăng? Hãy trông Ngài đã giáng lâm như thế nào từ cõi trời hồng ân của Ngài, thắt lưng bằng uy lực và phục sức bằng quyền tối thượng. Có điều gì hoài nghi về các dấu hiệu của Ngài chăng? Các ngươi hãy mở mắt ra, hãy xem bằng chứng hiển nhiên của Ngài. Thiên đàng ở bên phải các ngươi, được đem đến gần các ngươi, trong khi Địa ngục đã được làm cháy sáng. Hãy chứng kiến ngọn lửa thiêu rụi của nó. Các ngươi hãy nhanh chân bước vào 46 Thiên đàng, như là dấu hiệu hồng ân của Chúng Ta đối với các ngươi, và các ngươi hãy uống từ tay Đấng Đại Khoan dung thứ Rượu đích thực là sự sống.

Hỡi con dân Đấng Baha, hãy uống với sự thoả thích lành mạnh! Hiển nhiên các ngươi là những người sẽ được bình an. Đây là điều mà những người đến gần Thượng Đế đã đạt được. Đây là dòng nước xuôi thuận mà các ngươi đã được hứa trong Kinh Quran, và sau này trong Kinh Bayan, như là phần thưởng từ Chúa của các ngươi, Đấng Thượng Đế Khoan dung. Phúc thay cho những ai uống Rượu ấy!

Hỡi kẻ tôi tớ đã hướng mặt về với Ta! Hãy tạ ơn Thượng Đế vì Ngài đã ban xuống cho ngươi Kinh bản này trong Nhà tù này, để ngươi có thể nhắc nhở dân chúng về những ngày của Chúa ngươi, Đấng Toàn vinh, Đấng Toàn tri. Như thế Chúng Ta đã tạo dựng cho ngươi nền móng đức tin, bằng những dòng nước phát ngôn và trí tuệ của Chúng Ta. Quả thật, đây là thứ nước trên đó Ngôi báu của Chúa ngươi đã được thiết lập. “Ngôi báu của Ngài đứng trên những dòng nước.”. Hãy suy ngẫm điều này trong lòng ngươi, để ngươi có thể hiểu ý nghĩa của nó. Hãy phán:”Đáng ca ngợi thay Thượng Đế, Đấng Chúa tất cả các thế giới!

XIX

Đối với mọi tâm hồn sáng suốt và giác ngộ thì rõ ràng là Thượng Đế, Bản thể không ai biết, Đấng Thiên thượng, là vô cùng cao cả vượt trên mọi đặc tính của con người, như là sự tồn tại thân xác, lên và xuống, tiến và lùi. Vinh quang Ngài vô cùng cao xa, không lưỡi nào đủ sức dâng lời chúc tụng Ngài một cách thích hợp, 47 không tâm hồn nào hiểu được sự huyền bí khôn dò của Ngài. Ngài đã từng và đang còn phong kín trong Tôn chất vĩnh hằng cố cựu của Ngài, và sẽ còn ẩn mình đời đời trong Thực thể của Ngài đối với mắt loài người. “Không nhãn quan nào chứa được Ngài, nhưng Ngài thấu rõ mọi nhãn quan; Ngài là Đấng Tinh tế, Đấng Toàn giác.”….

Cánh cửa tri thức về Đấng Cố cựu của các Thời đại đã đóng lại trước mặt vạn vật, Nguồn hồng ân vô hạn, như Lời Ngài phán, “Hồng ân của Ngài hằng vượt trên vạn vật; hồng ân của Ta bao trùm vạn vật,” đã khiến những Châu ngọc Thánh thiện rực sáng ấy xuất hiện từ cõi tinh thần, trong hình dáng cao quí của đền thờ nhân thân, và biểu hiện trước mọi người, để các Ngài có thể truyền cho thế giới những huyền nhiệm của Đấng Bất biến, và thông báo những điều tinh tế về Tôn chất bất diệt của Ngài.

Những Tấm gương thoát tục này, những Bình minh của nền vinh quang cố cựu này, từng Đấng và tất cả, đều là những Đấng Minh giải trên thế gian của Đấng Tinh tú trung tâm vũ trụ, là Tôn chất và là Mục đích tối hậu của Đấng Tinh tú ấy. Tri thức và quyền năng của các Đấng ấy xuất phát từ Ngài; quyền tối thượng của các Đấng ấy nảy sinh từ Ngài. Vẻ mỹ lệ của thánh nhan các Đấng ấy chỉ là sự phản chiếu hình ảnh của Ngài, và Mặc khải của các Đấng ấy là dấu hiệu nền vinh quang bất diệt của Ngài. Các Đấng ấy là Kho báu tri thức thiên thượng và là Bể chứa lượng minh triết thiên đình. Thiên ân vô hạn được truyền lưu qua các Đấng ấy, và Anh sáng không phai mờ được khải lộ bởi các Đấng ấy…. Các Điện thờ thánh thiện này, 48 các Tấm gương Tiên khởi này phản chiếu ánh sáng của nền vinh quang không phai mờ, chỉ là những biểu hiện của Đấng Vô hình trên các Đấng Vô hình. Bởi sự khải thị những Châu ngọc của thánh đức thiên thượng, tất cả các danh và các đặc tính của Thượng Đế, như tri thức và uy lực, quyền tối thượng và sự ngự trị, lượng bác ái và minh triết, vinh quang, thiên phúc và hồng ân, đều được biểu hiện.

Những đặc tính của Thượng Đế, hiện đang và đã không hề được đặc ban cho một số các Đấng Tiên tri này mà lại không ban cho các Đấng khác. Trái lại, tất cả các Đấng Tiên tri của Thượng Đế, các Sứ giả tinh tuyển, thánh thiện và rất sủng ái của Ngài, đều là những Đấng Mang các danh của Ngài, đều là hiện thân các đặc tính của Ngài, không có trường hợp ngoại lệ nào. Các Ngài chỉ khác nhau về cường độ mặc khải và về năng lực ánh sáng tương đối. Đúng như Ngài đã mặc khải:”Có một số Đấng Tông đồ Chúng Ta khiến cho vượt trội hơn các Đấng khác.”

Như vậy, điều rõ ràng và hiển nhiên là trong điện thờ các Đấng Tiên tri và Tuyển sứ này của Thượng Đế, ánh sáng các danh vô hạn và các đặc tính cao cả đã được phản chiếu, dù rằng ánh sáng của một số các đặc tính từ các Đền thờ rạng ngời này không hiển hiện ra ngoài trước mắt loài người. Nghĩa là, một đặc tính nào đó của Thượng Đế không biểu hiện rõ ràng bởi các Đấng Tinh hoa Thoát tục này không hề có hàm ý rằng các Đấng Bình minh các đặc tính của Thượng Đế và các Đấng Kho báu thánh danh của Ngài không sở hữu đặc tính ấy. Vì vậy, các Linh hồn giác ngộ này, 49 các Thánh nhan diễm lệ này, mỗi Đấng và tất cả các Đấng ấy, đều được phú cho tất cả các đặc tính của Thượng Đế, như là quyền tối thượng, sự ngự trị, vân vân, dù rằng bề ngoài có vẻ như các Ngài không có chút uy nghi trần tục nào….

XX

Ngươi hãy biết chắc rằng Đấng Bất kiến không sao nhập hoá hoặc khải thị Bản thể của Ngài cho loài người. Ngài vốn hằng ở cao xa vời vợi vượt khỏi những gì có thể nhận thức hoặc mô tả. Từ chốn ẩn cư vinh quang, giọng Ngài hằng công bố:” Quả thật, Ta là Thượng Đế, không có Thượng Đế nào khác ngoài Ta, Đấng Toàn tri, Đấng Toàn trí. Ta đã biểu hiện chính Ta cho loài người, và đã phái xuống Đấng chính là Bình minh các dấu hiệu Mặc khải của Ta.” Qua Đấng ấy Ta đã khiến tất cả tạo vật chứng nhận rằng không có Thượng Đế nào khác ngoài Ta, Đấng Bất khả tỉ, Đấng Toàn tri, Đấng Toàn trí.” Không bao giờ có ai được biết đến Đấng muôn đời giấu mình trước mắt mọi người, ngoại trừ qua Đấng Biểu hiện của Ngài, và Đấng Biểu hiện của Thượng Đế không trưng ra bằng chứng nào lớn hơn về chân lý Sứ mệnh cuả mình ngoài bằng chứng là chính Pháp thân cuả mình.

XXI

“Hỡi Salman! Cánh cửa tri thức về Đấng Cố cựu đã từng, và sẽ tiếp tục mãi mãi đóng kín trước mặt loài người. Không sự hiểu biết nào của con người có thể hy vọng vươn tới triều đường thánh thiện của Ngài. Tuy nhiên, bằng dấu hiệu lượng từ bi của Ngài, và là 50 bằng chứng về lượng từ ái của Ngài, Ngài đã biểu hiện trước loài người những Mặt trời Hướng dẫn thiêng liêng, những Biểu tượng Thống nhất thiên thượng của Ngài, đã thiết định tri thức về những Đấng thoát tục này cũng giống như tri thức về chính Bản thể Ngài. Ai nhận biết các Đấng ấy là đã nhận biết Thượng Đế. Ai nghe được tiếng gọi của các Đấng ấy là đã nghe được Tiếng nói của Thượng Đế, ai làm chứng về chân lý Mặc khải của các Đấng ấy là đã làm chứng về chân lý của chính Thượng Đế, ai từ bỏ các Đấng ấy là đã từ bỏ Thượng Đế, ai không tin các Đấng ấy là đã không tin Thượng Đế. Mỗi Đấng ấy đều là Đường đi của Thượng Đế nối liền thế giới này với các thế giới thiên thượng, và là Ngọn cờ Chân lý của Ngài đối với mọi người ở trên cõi đất và cõi trời. Các Ngài là những Đấng Biểu hiện của Thượng Đế giữa loài người, là những bằng chứng về Chân lý của Ngài, và là những dấu hiệu nền vinh quang cuả Ngài.”

XXII

Các Đấng Mang sự Ký thác của Thượng Đế được cho biểu hiện trước các dân tộc trên trái đất với tư cách là những Đấng Minh giải Chánh Đạo mới, là những Đấng Mặc khải Sứ điệp mới. Vì các Thiên điểu trên Ngôi thiên thượng này đều được phái xuống từ cõi trời Ý chí của Thượng Đế, và vì tất cả các Ngài đều đứng lên để tuyên ngôn Chánh Đạo tất thắng của Thượng Đế, nên các Ngài được xem như là cùng một linh hồn và có cùng một nhân thân. Vì tất cả các Ngài đều cùng uống từ một Chiếc cốc tình yêu của Thượng Đế, tất cả các Ngài đều chia phần quả ngon trên cùng một Cây Thống nhất.

Mỗi Đấng trong các Đấng Biểu hiện này của Thượng Đế đều có hai 51 cương vị. Thứ nhất là cương vị thuần trừu tượng và thống nhất tất yếu. Về phương diện này, nếu ngươi gọi các Ngài bằng cùng một danh, hoặc thấy nơi các Ngài những đặc tính như nhau, ngươi đã không rời xa chân lý. Như chính Ngài đã mặc khải:”Chúng Ta không tạo sự phân biệt nào giữa các Đấng Sứ giả của Ngài.” Vì các Ngài, mỗi vị và tất cả, đều yêu cầu nhân dân trên trái đất nhận biết sự thống nhất của Thượng Đế, và tiên báo cho họ Linh dược (Kawthar) thiên phúc và thiên ân vô hạn. Tất cả các Ngài đều được phục sức bằng chiếc cẩm bào sứ mệnh tiên tri, và được tôn vinh bằng chiếc áo vinh quang. Thế nên Đức Muhammad, Điểm của Kinh Quran, đã mặc khải:” Ta là tất cả các Đấng Tiên tri.” Ngoài ra, Ngài còn phán:”Ta là Jesus, là Moses, là Noah và là Adam thứ nhất.” Imam Ali cũng có những lời phát biểu tương tự như thế. Các Lời phán như thế này, nhằm nêu lên sự thống nhất tất yếu của các Đấng Minh giải Đơn nhất tính, cũng đã toả chiếu từ các Kênh Phát ngôn bất diệt của Thượng Đế, và từ các Kho tàng bảo ngọc tri thức thiên thượng, đã được ghi chép trong các Thánh thư. Các Nhân vật này là những Đấng Tiếp nhận Phán lệnh thiên đình, những Đấng Bình minh Mặc khải của Ngài. Mặc khải này vượt khỏi những bức màn đa nguyên và những sự phức tạp của con số. Thế nên Ngài đã phán:”Chánh Đạo của Chúng Ta chỉ là một Chánh Đạo và giống như nhau.” Vì Chánh Đạo là một và như nhất, nên các Đấng Minh giải cũng phải là Một và như nhất. Cũng thế, các vị Imam của Chánh Đạo Islam, những ngọn đèn xác tín ấy đã nói:”Đức Muhammad là đầu, Đức Muhammad là cuối, Đức Muhammad là tất cả của chúng tôi.”

Điều rõ ràng và hiển nhiên đối với ngươi rằng tất cả các Đấng Tiên tri đều là Đền thờ Chánh Đạo của Thượng Đế, xuất hiện trong trang phục khác nhau. Nếu ngươi nhìn bằng đôi mắt sáng suốt, ngươi sẽ thấy tất cả các Ngài đều ở trong một chốn thờ phượng, bay trong cùng một bầu trời, ngự trên cùng một ngôi cao, dạy cùng một lời giảng, và công bố cùng một Đức tin. Đó là sự thống nhất của các Bản thể Thực tại, các Tinh tú huy hoàng vô biên vô lượng ấy! Bởi vậy, nếu một trong những Đấng Biểu hiện Thánh thiện này công bố:” Ta là sự trở lại của các Đấng Tiên tri”, thì quả nhiên, Đấng ấy đã phán sự thật. Cũng thế, trong mỗi Mặc khải sau đó, sự trở lại của Mặc khải trước là một sự kiện, mà chân lý được thiết lập vững chắc….

Cương vị kia là cương vị phân biệt, thuộc về thế giới tạo vật và các hạn chế của thế giới ấy. Về mặt này, mỗi Đấng Biểu hiện của Thượng Đế có một cá tính riêng, một sứ mạng tiên định cụ thể, và những giới hạn qui định đặc biệt. Mỗi vị được biết bằng một danh xưng khác nhau, nổi bật với một đặc tính riêng, hoàn thành một sứ mạng nhất định, và được ủy phó một Mặc khải cụ thể. Như Ngài đã phán:”Có một số Tông đồ Chúng Ta làm cho vượt trội hơn các vị khác. Thượng Đế phán cùng một số vị, còn một số vị khác Ngài đã nâng lên và tôn vinh. Và với Jesus, con của Maria, Chúng Ta ban cho những dấu hiệu rõ ràng, và tăng lực cho Đấng ấy bằng Thánh Linh.”

Vì sự khác biệt này trong sứ mạng và cương vị của các Ngài mà những lời và các phát ngôn tuôn chảy từ các Nguồn mạch tri thức thiên thượng này có vẻ khác nhau và bất đồng. Trái lại, trong con mắt những người đã được khai tâm về những điều huyền nhiệm của sự khôn sáng thiên thượng, thì tất cả lời dạy của các Ngài thực ra đều là những phát biểu về cùng một Chân lý. Vì phần lớn dân chúng không đủ sức đánh giá đúng các cương vị mà Chúng Ta đã nêu, cho nên họ cảm thấy lúng túng và hoang mang trước những phát ngôn đa dạng do các Đấng Biểu hiện thốt ra vốn tất yếu là một và như nhất.

Điều hiển nhiên là tất cả những dị biệt về phát ngôn này đều do khác nhau về cương vị. Như thế, nhìn theo quan điểm này về đơn nhất tính và về sự thoát tục cao cả của các Ngài, những đặc tính về Thượng Đế Tối thượng, Thần tính, Đấng Duy nhất Tối cao, Bản thể Sâu xa Nhất đã và đang áp dụng được cho các Đấng Tinh hoa Sinh tồn ấy, vì tất cả các Ngài ngự trên Ngôi Mặc khải thiên thượng, và được thiết lập trên toạ đài An tàng Thiêng liêng. Qua sự xuất hiện của các Ngài, Mặc khải của Thượng Đế được biểu hiện, và bởi thánh nhan của các Ngài vẻ Mỹ lệ của Thượng Đế được khải lộ. Như thế là các âm sắc của chính Thượng Đế mà ta nghe được là do các Biểu hiện của Đấng Thiên thượng thốt ra.

Xét trong ánh sáng của cương vị thứ hai – cương vị phân biệt, khác nhau, các giới hạn đặc tính và tiêu chuẩn tạm thời - các Ngài biểu hiện vị trí tôi con tuyệt đối, hoàn toàn nghèo nàn, và hoàn toàn 54 vô ngã. Đúng như Ngài đã phán: “Ta là tôi tớ của Thượng Đế. Ta chỉ là một người như các ngươi.”….

“Nếu có Đấng nào trong những Đấng Biểu hiện toàn diện của Thượng Đế tuyên bố: “Ta là Thượng Đế” thì quả Đấng ấy đã nói sự thật, và không có gì đáng hoài nghi. Vì, như đã được chứng minh nhiều lần rằng qua Mặc khải của các Ngài, qua các Đặc tính và Danh của các Ngài, Mặc khải của Thượng Đế, những Đặc tính và Danh của Thượng Đế được biểu hiện trên thế giới. Thế nên Ngài đã mặc khải:” Những ngọn giáo ấy là của Thượng Đế, chứ không phải của Ngươi.” Và Ngài cũng phán:”Quả thật, ai nguyện hứa trung thành với Ngươi, thì thực sự đã nguyện hứa trung thành với Thượng Đế.” Và nếu có Đấng nào phán rằng: “Ta là Sứ giả của Thượng Đế” thì Đấng ấy cũng đã nói sự thật, sự thật không thể hoài nghi. Như Ngài đã phán:” Muhammad không phải là cha của bất cứ người nào trong các ngươi, nhưng Ngài là Sứ giả của Thượng Đế.” Nhìn trong ánh sáng này, tất cả các Ngài đều là Sứ giả của Đấng Vua lý tưởng ấy, Tinh hoa bất biến ấy. Và nếu tất cả các Ngài đều tuyên bố:”Ta là An Niêm phong của các Đấng Tiên tri,” quả thật các Ngài cũng chỉ phát biểu chân lý, vượt khỏi mọi vết tích hoài nghi mờ nhạt nhất. Vì tất cả các Ngài chỉ là một người, một linh hồn, một tinh thần, một sinh linh, một mặc khải. Tất cả các Ngài đều là biểu hiện sự “Tiên khởi” và “Kết cuộc”, cái “Đầu tiên” và cái “Cuối cùng”, cái “Hiển hiện” và cái “An tàng” – tất cả những điều ấy đều thuộc về Ngài là Linh Nội tại của các Linh, là Tôn chất Vĩnh cửu của các Tôn chất. Và nếu các Ngài nói rằng: “Chúng Ta là tôi tớ của Thượng Đế” thì đây cũng là sự thật hiển nhiên và không bác bỏ được. Vì các Ngài được 55 phép biểu hiện trong trạng thái phụng sự trọn vẹn nhất, việc phụng sự mà không một người nào có thể vươn tới nổi. Như thế vào những lúc trong đó các Đấng Tinh hoa Sinh tồn này đắm mình thật sâu trong các đại dương cố cựu và vĩnh cửu, hoặc khi các Ngài bay bổng lên những đỉnh cao chót vót của các điều huyền bí thiên thượng, các Ngài tuyên bố những phát ngôn của mình là Giọng nói của Thần tính, là Tiếng gọi của chính Thượng Đế.

Nếu con mắt sámg suốt được mở ra, nó sẽ nhận biết rằng trong chính trạng thái này, các Ngài đã tự xem mình là hoàn toàn được xoá sạch, không hiện hữu trước thánh nhan Ngài là Đấng Hiện hữu khắp nơi, Đấng Thường hằng. Dường như, các Ngài tự xem mình là hoàn toàn hư không, và xem việc nhắc đến tên mình trong Triều đường ấy là một hành động báng bổ. Vì tiếng thì thào nhỏ nhất về tự ngã bên trong Triều đường ấy là bằng chứng của sự tự khẳng định và sự tồn tại độc lập. Trong con mắt những người đạt đến Triều đường ấy, một sự gợi ý như thế tự nó đã là điều vấp phạm nghiêm trọng. Thử hỏi còn nghiêm trọng biết bao, nếu có cái gì khác được nhắc đến trước sự Hiện diện ấy, nếu trái tim con người, lưỡi y, tâm trí y, hoặc linh hồn y, bận rộn với bất cứ điều gì khác ngoài Đấng Kính yêu Nhất, nếu mắt y còn thấy khuôn mặt nào ngoài vẻ đẹp của Ngài, nếu tai y còn lắng nghe bất cứ điệu nhạc nào ngoài Giọng nói của Ngài, hoặc chân y bước đi trên con đường nào ngoài đường Ngài….

Xét theo cương vị này, các Ngài xưng mình là Tiếng nói của Thần tính vân vân, trong khi 56 xét theo cương vị cuả chức Thiên sứ, các Ngài đã xưng mình là Sứ giả của Thượng Đế. Trong mọi trường hợp các Ngài đã thốt ra lời nói phù hợp với những yêu cầu của hoàn cảnh, và đã qui tất cả những tuyên ngôn này vào các Ngài, các tuyên ngôn từ cõi Mặc khải thiên thượng đến cõi tạo vật, từ lãnh vực Thần tính cho đến lãnh vực tồn tại trần gian. Như thế là bất cứ điều gì trong phát ngôn của các Ngài, dù thuộc về cõi Thần tính, Chức Chủ tể, Chức Tiên tri, Chức Sứ giả, Chức Giáo hộ, Chức Tông đồ, hoặc Chức Phục dịch, tất cả đều đúng, không vướng chút hoài nghi nào. Bởi vậy những lời phán này mà Chúng Ta đã trích dẫn nhằm hỗ trợ lập luận cuả Chúng Ta phải được suy xét chín chắn, rằng những phát ngôn khác nhau từ các Đấng Biểu hiện của Đấng Bất kiến và cuả các Đấng Bình minh thánh thiện có thể chấm dứt sự dao động linh hồn và bối rối tâm trí.

XXIII

Hãy suy ngẫm về các thế hệ xưa. Hãy thấy rõ là mỗi lần Mặt trời Thiên phước tỏa Anh sáng Mặc khải của Ngài trên thế giới, thì nhân dân trong Ngày của Ngài đều đứng lên chống lại Ngài và bài bác Chân lý của Ngài như thế nào. Những kẻ được coi là lãnh đạo của loài người luôn luôn tìm cách ngăn trở tín đồ của họ hướng về Đấng hằng là Đại dương ơn phước vô biên của Thượng Đế.

Bởi phán quyết do các tu sĩ vào thời Ngài công bố, hãy xem dân chúng đã ném 57 Đức Abraham, Đấng Bạn hữu của Thượng Đế, vào lửa như thế nào; và Đức Moses, Người đã hội thoại cùng Đấng Toàn năng, bị chống đối ra sao như kẻ dối trá và vu khống. Hãy gẫm xem Đức Chúa, Thánh linh của Thượng Đế, bất chấp đức nhu mì tột cùng và từ tâm tuyệt hảo của Ngài, đã bị kẻ thù Ngài đối xử ra sao. Sự chống đối quá bạo ngược mà Đấng, chính là Tinh hoa Bản thể của Thượng Đế và là Đấng Chúa của những sinh linh hữu hình và vô hình phải đối mặt, đến nỗi Ngài không có chỗ để gối đầu. Ngài phải liên tục đi lang thang từ nơi này đến nơi khác, không có một chốn nương thân thường xuyên. Hãy suy xét về điều xảy ra cho Đức Muhammad, An niêm phong của các Đấng Tiên tri, cầu cho mạng sống của mọi sinh linh được hy sinh cho Ngài. Những tai ương khắc nghiệt biết bao mà các nhà lãnh đạo của dân chúng Do thái giáo và của những kẻ thờ thần tượng đã tuôn đổ lên Ngài, là Đấng Chúa tối thượng của vạn vật, do nơi tuyên ngôn của Ngài về sự thống nhất của Thượng Đế và về chân lý Sứ điệp của Ngài! Nguyện bởi sự ngay thẳng từ nền Chánh Đạo của Ta! Ngòi bút của Ta rên siết, và tất cả tạo vật khóc thét lên, do kết quả những hoạn nạn mà Ngài phải nhận chịu từ tay của những kẻ phá bỏ Giao ước của Thượng Đế, vi phạm Thánh kinh của Ngài, bác bỏ các bằng chứng của Ngài, và khước từ các dấu hiệu của Ngài. Thế là Chúng Ta đã thuật lại cho ngươi câu chuyện về điều đã xảy ra trong các thời đại qua, để may ra ngươi có thể thấu hiểu.

Ngươi đã biết, các Đấng Tiên tri của Thượng Đế, các Đấng Sứ giả và các Đấng Tuyển sứ của Ngài đã bị tổn thương trầm trọng như thế nào. Hãy suy ngẫm một lúc về động cơ và lý do đã dẫn tới sự đàn áp ấy. Không lúc nào, không có Kỳ Cứu độ nào, mà các Đấng Tiên tri của 58 Thượng Đế thoát khỏi sự báng bổ của kẻ thù các Ngài, sự bạo tàn của những kẻ áp bức các Ngài, sự chối bỏ của những kẻ học thức trong thời đại các Ngài, chúng xuất hiện dưới lốt ngụy trang đạo đức và sùng kính. Ngày và đêm các Ngài nếm trải những phiền muộn mà không ai ước lượng nổi, ngoài sự hiểu biết của Đấng Thượng Đế Chân chính Duy nhất, cao cả thay vinh quang của Ngài.

Hãy xem trường hợp cuả Nạn nhân Vô tội này. Bất chấp những bằng chứng rõ ràng nhất xác nhận sự thật về Chánh Đạo của Chuáng Ta; bất chấp những lời tiên tri do Chúng Ta công bố, bằng ngôn ngữ không thể nhầm lẫn, đã ứng nghiệm; bất chấp việc Chúng Ta không phải là người học thức, việc Chúng Ta không đi học và không có kinh nghiệm về các cuộc đấu lý hiện hành giữa các tu sĩ, Chúng Ta đã tuôn đổ xuống cho loài người những cơn mưa tri thức thiên ứng và đa diện của Thượng Đế; thế mà, hãy thấy đấy thế hệ này đã bác bỏ thẩm quyền của Chúng Ta và chống đối Chúng Ta như thế nào! Suốt phần lớn cuộc đời Chúng Ta, Chúng Ta đã bị thử thách đớn đau trong nanh vuốt của những kẻ thù Chúng Ta. Những khổ đau của Chúng Ta nay đã đạt tới tột đỉnh trong Nhà tù nhức nhối này, mà những kẻ áp bức đã ném Chúng Ta vào đó một cách quá bất công. Đấng Thượng Đế khiến rằng, với tầm nhìn thấu suốt và với tâm hồn rạng ngời, ngươi có thể xem xét những điều đã xảy ra, và suy ngẫm những điều ấy ở trong lòng, để có thể nhận biết điều mà phần lớn loài người, trong Ngày này, không thức ngộ được.

Nhờ ơn Thượng Đế, Ngài sẽ giúp ngươi hít thở hương thơm ngọt ngào về Ngày của Ngài, chia phần ban phát hồng ân vô hạn của Ngài, uống thoả thuê, 59 nhờ ân sủng hào phóng của Ngài, từ Đại dương lớn nhất dâng trào trong Ngày này nhân danh Đấng Vua Kỳ cựu, giữ kiên định và không lay chuyển như ngọn núi trong Chánh Đạo của Ngài!

Hãy phán: Vinh quang thay, Ngài đã làm tất cả các Đấng Thánh thiện thú nhận sự bất lực của mình trước những biểu dương quyền năng đa dạng của Ngài, và các Đấng Giáo tổ nhận biết sự vô nghĩa của mình trước vẻ huy hoàng cuả nền vinh quang vĩnh cửu. Lạy Thượng Đế, Ngài đã nhân danh mình mở các cửa Thiên giới, làm tràn ngập hân hoan Quần hội thiên thượng, con cầu xin Ngài giúp con phụng sự Ngài trong Ngày này, và ban sức mạnh cho con để con tự giới răn theo các giáo lý của Thiên thư. Lạy Thượng Đế của con, Ngài biết rõ tất cả những gì ở trong con, nhưng con không biết gì về Ngài. Ngài là Đấng Tòan tri, Đấng Toàn giác.

XXIV

Hỡi những người tin tưởng nơi sự Thống nhất của Thượng Đế, hãy coi chừng kẻo các ngươi bị lôi kéo vào sự phân biệt các Đấng Biểu hiện Chánh Đạo của Ngài, hoặc có sự kỳ thị đối với các dấu hiệu kèm theo và đã được công bố trong Mặc khải của các Ngài. Đó quả là ý nghĩa chân chính của sự Thống nhất Thiêng liêng, nếu như các ngươi là những người thấu hiểu và tin tưởng nơi chân lý này. Hơn nữa, các ngươi hãy tin chắc rằng những sự nghiệp và hành động của mỗi một và tất cả các Đấng Biểu hiện đó, bất kể là những điều thuộc về các Ngài trong quá khứ hoặc những điều các Ngài biểu hiện trong tương lai, tất cả đều do Thượng Đế truyền lệnh, và tất cả đều phản ánh Ý chí và Mục đích của Thượng Đế. Kẻ nào 60 tạo ra sự sai biệt, dù là nhỏ nhặt nhất, về bản thân, về ngôn ngữ, về hành động và cung cách của các Ngài, thì thực ra, kẻ đó đã bất tín với Thượng Đế, đã chối bỏ những dấu hiệu của Ngài và phản lại Chánh Đạo từ các Đấng Sứ giả của Ngài.

XXV

Điều hiển nhiên là mỗi thời đại mà Đấng Biểu hiện của Thượng Đế sinh sống là thiên định, và có thể nói đó là Thời đại do Thượng Đế chọn trước. Tuy vậy, Thời đại này là độc đáo, và khác biệt với những Thời đại trước đây. Tôn hiệu ‘An niêm phong của Thượng Đế ‘ hoàn toàn khải lộ cương vị cao cả của Thời đại này. Quả thực, Chu kỳ Tiên tri đã chấm dứt. Đấng Chân lý Vĩnh cửu nay đã đến. Ngài đã dương cao Ngọn cờ Quyền uy, và đang chiếu tỏa trên thế giới hào quang Mặc khải rực sáng của Ngài.”

XXVI

Con xin dâng lời ca ngợi lên Thượng Đế, Đấng Toàn hữu, Đấng Vua vinh quang bất khả tỉ, lời ca ngợi vượt xa vô hạn trên sự thức ngộ của mọi tạo vật, và cao cả vượt khỏi sự lĩnh hội của tâm trí loài người. Đã không ai khác ngoài Ngài có thể hát lên lời ca ngợi xứng với Ngài, và sẽ không bao giờ có người thành công trong việc mô tả trọn vẹn nền vinh quang của Ngài. Hỏi ai có thể xưng mình là đã đạt đến những tầm cao nơi Bản thể chí tôn của Ngài, và trí óc nào có thể ước lượng nổi những độ sâu huyền bí khôn dò của Ngài? Từ mỗi một và tất cả Mặc khải xuất phát nơi Nguồn vinh quang của Ngài, các bằng chứng thiêng liêng và không hề cạn 61 của hào quang khôn tả đã xuất hiện, và từ mỗi biểu hiện uy lực bách thắng của Ngài các đại dương ánh sáng vĩnh cửu đã tuôn đổ tràn trề. Các chứng cứ diệu kỳ về quyền tối thượng toàn năng của Ngài thật bao la biết bao, mà nếu chạm phải chỉ một tia le lói của quyền lực ấy, thì tất cả các sinh linh trên các cõi trời và trên trái đất đều bị thiêu rụi! Những biểu tượng quyền uy tột cùng của Ngài cao vời khôn tả, mà chỉ một dấu hiệu của nó, dù nhỏ bé đến đâu, cũng vượt khỏi sự hiểu biết của bất cứ ai, đã từng tồn tại từ buổi đầu tiên không có mở đầu, hoặc sẽ được tạo nên vào lúc cuối không có chung cuộc. Tất cả các Đấng Hiện thân của Danh Ngài lang thang trong chốn tìm kiếm hoang vu, khát khao và thèm muốn phát hiện Bản thể của Ngài, và tất cả các Đấng Biểu hiện Đặc tính của Ngài tìm kiếm Ngài, từ Núi Sinai Thánh thiện, để khám phá sự huyền bí của Ngài.

Một giọt trong đại dương dâng trào thiên ân vô hạn của Ngài đã điểm tô cho tất cả tạo vật bằng vật trang sức sinh tồn, và một hơi thở thoát ra từ Thiên đàng vô song của Ngài đã mặc cho mọi sinh linh chiếc áo thánh thiện và vinh quang của Ngài. Một tia nhỏ từ chốn thâm sâu khôn dò nơi Ý chí tối thượng và rộng khắp của Ngài, đã gọi vào cõi sinh tồn, từ hư không tuyệt đối, một tạo vật có phạm vi vô hạn và có sự trường tồn bất diệt. Những sự kỳ diệu từ hồng phúc của Ngài chẳng bao giờ ngưng, và dòng suối hồng ân độ lượng của Ngài không bao giờ dừng lại. Quá trình sáng tạo của Ngài không có khởi đầu, mà cũng không thể có kết cuộc.

Trong mọi thời đại và chu kỳ, qua ánh sáng huy hoàng toả ra bởi các Đấng Biểu hiện Bản thể diệu kỳ của Ngài, Ngài đã tái tạo vạn vật, để cho bất cứ cái gì phản chiếu trên các cõi trời và cõi đất những dấu hiệu vinh quang của Ngài đều có thể không bị tước mất lượng hồng ân tràn trề của Ngài, hoặc mất hết hy vọng về những cơn mưa hồng ân của Ngài. Những huyền nhiệm về thiên ân vô lượng của Ngài thật rộng khắp biết bao! Hãy trông những điều huyền nhiệm ấy thấm nhuần toàn thể tạo vật như thế nào. Thánh đức của các điều ấy tuyệt vời đến nỗi không một nguyên tử nào trong toàn thể vũ trụ có thể không trưng ra các bằng chứng về sức mạnh của Ngài, không tôn vinh Hồng danh thiêng liêng của Ngài, hoặc không biểu lộ ánh sáng huy hoàng về sự thống nhất của Ngài. Tạo vật của Ngài hoàn hảo và toàn vẹn đến nỗi không trí óc hoặc tâm hồn nào, dù nhạy bén hay trong sạch đến đâu, có thể lĩnh hội được bản chất chúng sinh vô nghĩa nhất của Ngài; lại càng không đủ sức dò tìm sự huyền bí của Đấng chính là Vầng Thái duơng Chân lý, Đấng hằng là Bản thể vô hình và không ai biết được. Những quan niệm của các nhà huyền học sùng kính nhất, những thành đạt của các nhân vật tài năng nhất giữa loài người, lời tán dương cao nhất mà lưỡi người và ngòi bút có thể diễn đạt, tất cả đều là sản phẩm từ trí tuệ hữu hạn của con người và đều bị chi phối bởi các giới hạn của trí tuệ ấy. Mười ngàn Đấng Tiên tri, mỗi Đấng là một Moses, đều bàng hoàng trên Núi Sinai tìm kiếm trước Lời nghiêm cấm của Ngài:”Các ngươi sẽ không bao giờ thấy Ta!” Trong khi hàng vạn Đấng Tiên tri, mỗi Đấng vĩ đại như Đức Chuá, đều kinh ngạc trên ngai thiên thượng bởi lệnh cấm:” Các ngươi sẽ không bao giờ hiểu được Bản thể của Ta.” 63 Từ vạn cổ Ngài đã được che khuất trong sự thánh thiện khôn tả do Bản thể cao cả của Ngài, và sẽ đời đời tiếp tục được bao phủ trong sự bí mật khôn dò do Bản chất bất khả tri của Ngài. Mọi toan tính nhằm đạt tới sự hiểu biết Thực thể không thể vươn tới của Ngài đã chấm dứt trong sự bàng hoàng tuyệt đối, và mọi nỗ lực nhằm đến gần Bản thể chí tôn của Ngài và hình dung Thực chất của Ngài đều kết thúc trong tuyệt vọng và thất bại.

Thật bối rối biết bao, cho một người vô nghĩa như con, toan dò tìm những tầm sâu thiêng liêng về tri thức của Ngài! Thật phù phiếm biết bao cho những nỗ lực của con nhằm hình dung tầm quan trọng của uy lực cố hữu trong công trình của Ngài – sự khải lộ quyền năng sáng tạo của Ngài! Làm sao mắt con, vốn không có khả năng nhận thức, dám xưng là đã thấy rõ Bản chất của Ngài, và làm sao tâm hồn con, đã không nhận biết ý nghĩa tiềm năng của chính mình, lại dám cho là hiểu được tính cách của Ngài? Sao con dám xưng là đã biết Ngài, trong khi toàn thể tạo vật hoang mang bởi sự huyền bí của Ngài, và làm sao con có thể thú nhận là không biết Ngài, thật vậy, khi mà toàn thể vũ trụ công bố sự Hiện diện của Ngài và làm chứng về Chân lý của Ngài? Suốt từ vạn cổ, các cửa thiên ân của Ngài đã rộng mở, và các phương tiện để đạt tới sự Hiện diện của Ngài đã có sẵn đối với tất cả các vật thọ tạo, và những biểu lộ về Vẻ đẹp vô song của Ngài qua mọi thời đại đã lưu dấu trên thực thể của tất cả các sinh linh, hữu hình và vô hình. Tuy nhiên, bất chấp ân sủng độ lượng nhất này, 64 sự ban tặng tối hậu và hoàn hảo này, con vẫn phải thú nhận rằng triều đường thánh thiện và vinh quang của Ngài là vô cùng cao cả trên sự hiểu biết của bất cứ ai ngoài Ngài, và điều huyền bí về sự Hiện diện của Ngài là không thể dò tìm đối với mọi trí tuệ ngoài trí tuệ của Ngài. Không ai ngoài Ngài có thể khám phá bí mật về tính cách của Ngài, và không ai khác ngoài Tôn chất thiên thượng của Ngài có thể lĩnh hội được thực chất Bản thể khôn dò của Ngài. Con số vô cùng lớn những nhân vật thiên thượng và toàn vinh ấy, ở trong chốn hoang vu xa cách Ngài, đã lang thang trong mọi ngày của đời mình, và cuối cùng đã thất bại trong việc tìm kiếm Ngài! Khối lượng thật đồ sộ những linh hồn bất diệt và thánh thiện đã thất lạc và hoang mang khi dò dẫm trong sa mạc tìm kiếm để được nhìn thánh nhan Ngài! Muôn ngàn người yêu nhiệt thành của Ngài mà lửa phân ly cùng Ngài đã khiến phải đắm chìm và hủy diệt, và vô số những linh hồn thành tín hằng nguyện hiến dâng mạng sống trong niềm hy vọng được chiêm ngưỡng ánh sáng từ thánh nhan Ngài. Tiếng rên siết và thở than của những linh hồn khát khao này đã thiết tha tìm Ngài để không bao giờ đạt tới triều đường thiêng liêng của Ngài, cả tiếng kêu khóc của những khách lữ hành khát khao xuất hiện trước mặt Ngài cũng không thể đạt tới chốn ngự trị vinh quang của Ngài.

XXVII

Tất cả những lời chúc tụng xin dâng lên sự thống nhất của Thượng Đế, và tất cả sự vinh hiển xin dâng lên Ngài, Đấng Chúa Tối thượng, Đấng Cai quản bất khả tỉ và toàn vinh của vũ trụ, là Đấng đã tạo nên thực thể vạn vật 65 từ hư không tuyệt đối, là Đấng đã đưa vào cõi hiện hữu những nguyên tố tinh anh và tế vi nhất của tạo vật từ chỗ hư không, là Đấng giải cứu chúng sinh ra khỏi sự ly cách khốn cùng và ra khỏi nguy cơ tuyệt diệt tối hậu, đã tiếp dẫn tất cả vào Vương quốc vinh quang bất hoại của Ngài. Không có cái gì ngoài thiên ân rộng khắp của Ngài, lượng bác ái nhuần gội của Ngài, có thể hoàn thành điều này. Nếu không như thế, thì làm sao cái hư không tuyệt đối có thể tự mình đạt được sự xứng đáng và năng lực vươn lên khỏi trạng thái không hiện hữu để vào cõi sinh tồn?

Khi tạo nên thế giới với mọi thứ sống và di động trong đó, qua hoạt động trực tiếp của Ý chí tối thượng và không giới hạn, Ngài (Thượng Đế) đã chọn ban cho con người sự phân biệt và khả năng độc đáo để biết Ngài và yêu Ngài - một khả năng phải được coi như là động cơ phát sinh và là mục đích chính của cả tạo vật... Thượng Đế đã ban phát ánh sáng một trong các Danh cuả Ngài lên bản thể sâu thẳm nhất của mỗi vật và mọi vật thọ tạo, và biến nó thành nguồn tiếp nhận vinh quang những Đặc tính của Ngài. Tuy nhiên, trên bản thể con người, Ngài đã tập trung tất cả sự rực sáng bởi các Danh và các Đặc tính của Ngài, và biến nó thành tấm gương nhân danh Ngài - một mình ở giữa tất cả các vật thọ tạo khác, con người được tách riêng ra để ban cho một ân huệ lớn lao như thế, một hồng phúc vững bền như thế.

Dù vậy những năng lực mà Mặt trời thiên phước và Nguồn mạch Hướng dẫn thiêng liêng đã phú bẫm cho bản thể con người còn nằm tiềm tàng bên trong 66 con người như ngọn lửa tiềm tàng trong ngọn đèn. Hào quang của những năng lực này có thể bị che mờ bởi dục vọng trần tục, như thể ánh sáng mặt trời bị che khuất dưới lớp bụi bám trên mặt tấm gương. Điều rõ ràng và hiển nhiên là, nếu không có một mồi lửa, ngọn đèn sẽ không được thắp sáng, và nếu lớp bụi bám trên mặt tấm gương không được lau sạch, thì tấm gương không sao phản ánh được hình ảnh mặt trời, hoặc phản chiếu ánh sáng và hào quang của mặt trời.

Và vì không có mối tương giao trực tiếp giữa Đấng Thượng Đế chân chính duy nhất với tạo vật của Ngài, và vì không có sự đồng dạng nào tồn tại giữa vật phù du với Đấng Vĩnh cửu, giữa vật giả tạm với Đấng Tuyệt đối, Ngài đã an bài rằng, trong mỗi Thời đại và mỗi Kỳ Cứu độ, một Linh hồn tinh khiết và không tì vết phải được biểu hiện trong các vương quốc ở dưới đất và trên trời. Ngài đã phú bẩm hai bản thể cho Đấng Huyền bí, thanh cao, tinh tế này: bản thể vật chất thuộc thế giới vật chất, và bản thể tinh thần phát sinh từ Bản thể của chính Thượng Đế. Ngoài ra Thượng Đế đã ban cho Ngài cương vị kép. Cương vị thứ nhất, liên quan đến bản thể sâu thẩm nhất của Thượng Đế, Đại diện cho Thượng Đế với tư cách là Đấng có tiếng nói nguyên là tiếng nói của Thượng Đế. Sấm truyền đã xác nhận điều này:”Mối liên hệ của Ta với Thượng Đế thật huyền bí và đa diện. Ta là chính Ngài, 67 và Ngài là chính Ta, ngoại trừ điều Ta là Ta và Ngài là Ngài.” Cũng theo cách này, còn có lời dạy:”Hỡi Muhammad hãy đứng lên, và kìa, Đấng Hằng Yêu thương và Đấng Được Yêu đã kết hợp với nhau và biến thành một ở trong Ngươi.” Ngài còn phán:” Không có bất kỳ sự khác biệt nào giữa Ngài và các Đấng ấy, ngoại trừ việc các Đấng ấy là Tôi con của Ngài.” Cương vị thứ hai là cương vị của con người, biểu trưng bởi những câu thánh thi sau đây:”Ta chỉ là một người như các ngươi.””Hãy nói, đáng ca ngợi thay Đấng Thượng Đế của con! Con có phải là người cao trọng hơn một con người, một tông đồ?” Các Đấng Tinh hoa Giải thoát này, các Thực thể huy hoàng này là các kênh thấm đẫm hồng ân của Thượng Đế. Được dẫn lối bởi ánh sáng hướng dẫn chắc chắn của Thượng Đế, và được mặc cho chiếc áo quyền tối thượng thiêng liêng, các Ngài được ủy nhiệm sử dụng sự cảm ứng của thánh ngôn, hào quang hồng ân hoàn hảo và làn gió thiên thượng của Mặc khải để tẩy sạch mọi con tim khao khát và những tinh thần nhạy cảm

khỏi mọi rác rưởi và bụi bặm của các giới hạn và lo toan trần tục. Lúc ấy, và chỉ lúc ấy, ơn Uy thác của Thượng Đế , vốn tiềm tàng trong thực thể con người, mới xuất hiện, huy hoàng như sự lên cao của Mặt trời Thiên khải, từ sau bức màn ẩn giấu, và cắm ngọn cờ của nền vinh quang thiên thượng lên các đỉnh cao của tâm hồn loài người.

Từ các đoạn trích và các ẩn dụ trên, điều hết sức rõ ràng là trong các vương quốc ở dưới đất và trên trời cần phải biểu hiện một Nhân vật, một Thực thể sẽ hoạt động với tư cách là một Đấng Biểu hiện và là Pháp luân để chuyển tải hồng ân của 68 chính Đấng Tối cao, Đấng Chúa Tối thượng của vạn vật. Nhờ Giáo lý của Mặt trời Chân lý này mỗi người sẽ tiến bộ và phát triển cho đến khi đạt tới cương vị khiến người ấy có thể biểu hiện tất cả những lực lượng tiềm tàng mà bản thể nội tại chân thật đã được phú cho. Vì chính mục đích này mà vào mỗi thời đại và mỗi kỳ cứu độ các Đấng Tiên tri của Thượng Đế và các Tuyển sứ của Ngài đã xuất hiện giữa loài người, đã phóng ra uy lực phát sinh từ Thượng Đế và sức mạnh mà chỉ Đấng Hằng hữu mới có thể khải lộ.

Liệu một người với tâm trí lành mạnh có thể hình dung nghiêm túc rằng, qua một số từ ngữ mà người ấy không hiểu nghĩa, cánh cửa hướng dẫn vô biên của Thượng Đế sẽ đóng mãi trước mắt loài người sao? Người ấy có thể nhận thức được chăng là đối với các Ngôi sao Thiên thượng này, các Nguồn sáng huy hoàng này có một sự khởi đầu hay kết cuộc? Cơn lũ trào dâng nào có thể so sánh được với dòng suối hồng ân trùm khắp của Ngài, và ơn phước nào có thể vượt trội hơn những bằng chứng của một lượng bác ái nhuần gội và lớn lao như thế? Rõ ràng là ví thử vì bất cứ cớ gì ngọn hải triều hồng ân và lượng bác ái Ngài ban cho thế giới, bị ngưng lại trong khoảnh khắc, thì chắc chắn thế giới sẽ hủy diệt hoàn toàn. Vì lẽ này, từ buổi đầu không có khởi thủy, các cánh cửa bác ái thiên thượng đã rộng mở trước mặt tất cả tạo vật, và những vầng mây Chân lý, cho tới lúc cuối không có chung cuộc, sẽ tiếp tục tuôn mưa bao đặc ân và huệ phúc lên mảnh đất nhân cách, thực thể và năng lực của con người. Đó là phương pháp của Thượng Đế 69 hằng tiếp diễn từ xưa cho đến đời đời vô cùng.

XXVIII

Thật hạnh phúc cho người đứng lên phụng sự Chánh Đạo của Ta và tôn vinh Danh mỹ hảo của Ta. Hãy giữ lấy Thánh kinh của Ta bằng quyền năng sức mạnh của Ta, và bám chắc vào bất cứ điều răn nào mà Chúa ngươi, Đấng An bài, Đấng Toàn trí, đã thiết định trong đó. Hỡi Muhammad, hãy xem lời nói và hành vi của các tín đồ phái Hồi giáo Shiih đã làm lu mờ niềm vui và sự sôi nổi của những ngày đầu, và làm tối tăm sự rực rỡ tinh khôi của ánh sáng ấy. Vào những ngày khởi thủy của Hồi giáo, trong khi họ còn tuân giữ các phán lệnh liên quan đến Danh của Đấng Tiên tri, Đấng Chúa của nhân loại, sự nghiệp của họ đã được đánh dấu bằng một chuổi liên tục các cuộc thắng lợi và chinh phục. Khi họ lần hồi đi lạc khỏi con đường của Đấng Thầy, Đấng Lãnh đạo Lý tưởng, khi họ rời xa ánh sáng của Thượng Đế và làm suy bại nguyên lý thống nhất thiên thượng của Ngài, vì khi họ càng tập trung chú ý nhiều hơn vào những kẻ chỉ là người diễn giải thánh ngôn của Ngài, sức mạnh của họ đã biến thành sự yếu đuối, vinh quang thành tủi nhục, lòng dũng cảm thành sợ hãi. Ngươi đã chứng kiến họ rơi vào bế tắc như thế nào. Hãy trông họ gán người đồng sự cho Ngài là Đấng Tiêu điểm của sự thống nhất thiên thượng ra sao. Hãy xem việc làm xấu xa của họ đã ngăn trở họ nhận biết, trong Ngày Phục sinh, Ngôi Lời Chân lý, cao cả thay vinh quang của Ngài. Chúng Ta ấp ủ niềm hy vọng rằng từ đây khối dân chúng này sẽ 70 tự che chắn trước những mối hy vọng vu vơ và những tưởng tượng vô bổ, và sẽ đạt tới thức ngộ thực sự về ý nghĩa của sự thống nhất thiên thượng.

Pháp thân của Đấng Biểu hiện hằng là đại diện và là người phát ngôn của Thượng Đế. Quả thật, Ngài là Đấng Bình minh các tôn hiệu ưu việt nhất của Thượng Đế, và là Chốn Hừng đông các Đặc tính cao cả của Ngài. Nếu có bất cứ ai được đặt cạnh Ngài như là những người đồng hàng, nếu họ được xem như là đồng dạng với Pháp thân Ngài, thì làm sao có thể chủ trương rằng Đấng Thiên thượng là Duy nhất và Bất khả tỉ, rằng bản thể của Ngài là bất khả phân và vô song? Hãy suy ngẫm về điều mà Chúng Ta đã mặc khải cho ngươi bằng uy lực của Chân lý, và ngươi hãy trở thành như những người thấu hiểu ý nghiã cuả điều này.

XXIX

Mục đích của Thượng Đế khi tạo ra con người đã là, và sẽ mãi mãi là, để giúp con người nhận biết Đấng Sáng tạo nên mình và đạt tới sự Hiện diện của Ngài. Tất cả các Thánh kinh thiên thượng và những Thánh thư thiên khải quan trọng đều làm chứng rõ ràng về mục đích tối cao và mục tiêu tối ưu này. Ai nhận biết Đấng Hừng đông của sự Hướng dẫn thiên thượng và bước vào triều đường thiêng liêng là đã đến gần Thượng Đế và đạt tới sự Hiện diện của Ngài, một sự Hiện diện là Thiên đàng thực sự, và ở đó những dinh thự cao nhất của cõi trời chỉ là biểu tượng. Người ấy đã đạt tới sự hiểu biết về cương vị cuả Đấng “ở khoảng cách hai cây cung,” là Đấng đứng ngoài Sadratul-Muntaha. Ai không nhận biết 71 Ngài là đã tự đọa mình vào cảnh khốn cùng của sự xa cách, một sự xa cách có nghĩa là hư không tuyệt đối và là tinh hoa của lửa địa ngục. Đó là số phận của người ấy, dù cho bề ngoài y có thể chiếm giữ vị trí trọng vọng nhất trên trái đất và được tôn lên ngôi cao cả nhất.

Quả thật, Ngài là Đấng Bình minh Chân lý có đủ năng lực giải cứu những linh hồn lạc lối ra khỏi sự xa cách ấy, khiến linh hồn đến gần triều đường của Ngài và đạt tới sự hiện diện của Ngài. “Nếu Thượng Đế muốn, chắc chắn Ngài đã khiến mọi người trở thành một dân tộc.” Tuy nhiên, mục đích của Ngài là để giúp những người có tinh thần trong sạch và tâm hồn dứt bỏ, nhờ chính các năng lực bẩm sinh của mình, có thể vươn tới bến bờ Đại dương Lớn Nhất, để từ đó những người tìm kiếm Vẻ Mỹ lệ của Đấng Toàn vinh có thể nổi bật và tách biệt với những kẻ lầm lạc và tội lỗi. Đó là điều đã được an bài bởi Ngòi bút huy hoàng và toàn vinh….

Về các Đấng Biểu hiện Nền Công lý thiên thượng, các Đấng Bình minh hồng ân thiên đình, khi các Ngài xuất hiện giữa loài người là luôn luôn bị mất sạch mọi quyền ngự trị trần tục và thiếu hẳn các phương tịên ưu thế của người đời, đó cũng bởi cùng một nguyên lý cách ly và làm nổi bật vốn khơi động Mục đích thiên thượng. Nếu Đấng Bản thể Vĩnh cửu biểu hiện tất cả những gì tiềm tàng trong Ngài, nếu Ngài toả chiếu vinh quang tròn đầy của Ngài, ắt không ai dám chất vấn uy quyền của Ngài hoặc chối bỏ Chân lý của Ngài. Trái lại, tất cả tạo vật sẽ loá mắt và 72 sững sờ bởi những bằng chứng về ánh sáng của Ngài và bị biến thành hư không tuyệt đối. Như thế thì làm sao người đạo đức được tách khỏi và phân biệt với kẻ lầm lạc trong những tình huống như vậy?

Nguyên lý này đã tác động trong từng Kỳ Cứu độ trước và đã được chứng minh thật phong phú….Chính vì lẽ này, mà trong mỗi thời đại, khi một Đấng Biểu hiện mới xuất hiện và một Mặc khải mới về uy lực siêu phàm của Thượng Đế được ban bố cho loài người, thì các kẻ không tin Ngài, nhìn lầm sự xuất hiện của Đấng Mỹ lệ vĩnh cửu và vô song trong chiếc áo của loài người hữu hoại, nên không thể nhận biết Ngài. Họ đã rời bỏ đường Ngài và xa lánh đồng bạn của Ngài – đồng bạn của Đấng là Biểu tượng sự gần gũi với Thượng Đế. Thậm chí họ còn đứng lên tàn sát các tầng lớp tín đồ của Ngài và tiêu diệt những người tin Ngài.

Hãy xem trong Kỳ Cứu độ này, những kẻ bất xứng và dại khờ đã thích thú ra sao khi tưởng tượng rằng với những công cụ như tàn sát, cướp bóc, lưu đày họ có thể dập tắt Ngọn đèn mà Bàn tay Uy lực thiên thượng đã thắp sáng, hoặc che mờ vầng Thái dương huy hoàng vĩnh cửu. Họ có vẻ hoàn toàn không biết sự thật rằng tai ương ấy là dầu nuôi dưỡng ngọn lửa của Cây đèn này! Đó là uy lực biến cải của Thượng Đế. Ngài làm thay đổi bất cứ cái gì Ngài muốn; quả thực, Ngài có quyền lực bao trùm vạn vật...

Hãy luôn luôn xem xét quyền tối thượng do Đấng Vua Lý tưởng điều động, và hãy xem những bằng chứng uy lực 73 và ảnh hưởng tối cao của Ngài. Hãy thanh tẩy tai các ngươi trước lời nói vô bổ của những kẻ là biểu tượng của sự chối bỏ, là thuyết khách của bạo lực và sự giận dữ. Đã sắp đến thời điểm các ngươi sẽ chứng kiến uy lực của Đấng Thượng Đế Chân chính Duy nhất chiến thắng vạn vật và các dấu hiệu quyền tối thượng của Ngài bao trùm tất cả tạo vật. Vào ngày ấy các ngươi sẽ phát hiện mọi sự ngoài Ngài bị lảng quên như thế nào và bị xem là hư không tuyệt đối.

Tuy nhiên, cần phải ghi nhớ rằng Thượng Đế và Đấng Biểu hiện của Ngài, trong bất cứ tình huống nào, không thể tách khỏi sự cao cả và tôn quí mà các Ngài hằng sở hữu. Đúng ra, sự cao cả và tôn quí đều là sản phẩm của Thánh ngôn Ngài, nếu các người biết nhìn bằng mắt Ta chứ không phải bằng mắt các ngươi.

XXX

Thượng Đế làm chứng rằng không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng Độ lượng, Đấng Kính yêu Nhất. Tất cả thiên ân và thiên phúc đều thuộc về Ngài. Do ý muốn của Ngài, Ngài quyết ban bất cứ điều gì cho bất cứ ai. Quả thật, Ngài là Đấng Hùng mạnh Nhất, Đấng Toàn năng, Đấng Cứu nạn, Đấng Tự tồn. Quả thật, Chúng Ta tin nơi Đấng, qua pháp thân Đức Bab, đã được phái xuống bởi Ý chí của Đấng Thượng Đế Chân chính Duy nhất, Đấng Vua của các Vua, Đấng Đáng Ca ngợi Nhất. Ngoài ra, Chúng Ta nguyện trung thành với Đấng, vào thời Mustaghath, sẽ biểu hiện theo thiên ý, cũng như các Đấng sẽ đến sau Ngài cho đến lúc cuối không có chung cuộc. Chúng Ta nhận ra trong sự biểu hiện cuả mỗi Đấng ấy, dù bên ngoài 74 hay bên trong, sự biểu hiện cuả chính Thượng Đế, nếu các ngươi là những người có nhận thức. Mỗi Đấng ấy là một tấm gương của Thượng Đế, không phản chiếu điều gì ngoài Bản thể, Vẻ đẹp, Sức mạnh và Vinh quang của Ngài, nếu các ngươi thấu hiểu. Tất cả những ai khác ngoài các Ngài đều được xem là những tấm gương phản chiếu vinh quang của những Đấng Biểu hiện này, các Ngài hằng là những Tấm gương Tiên khởi của Đấng Thiên thượng, nếu các ngươi không thiếu sự hiểu biết. Không ai tránh thoát được các Ngài, các Ngài cũng không thể bị cản trở hoàn thành mục đích. Những Tấm gương này sẽ đời đời nối tiếp nhau, và sẽ tiếp tục phản chiếu ánh sáng Đấng Cố cựu của các Thời đại. Cũng như thế, những người phản chiếu vinh quang của Ngài, sẽ tiếp tục tồn tại đời đời, vì Hồng ân của Thượng Đế không bao giờ có thể ngừng tuôn trào. Đây là chân lý không ai bác bỏ được.

XXXI

Hãy dùng mắt bên trong của ngươi để chiêm ngưỡng chuỗi Mặc khải liên tục đã nối liền Biểu hiện Adam với Biểu hiện Đức Bab. Ta làm chứng trước Thượng Đế rằng mỗi Đấng Biểu hiện này được ban xuống qua sự vận hành của Ý chí và mục đích Thiên thượng, rằng mỗi Đấng là Đấng Mang Sứ điệp riêng biệt, rằng mỗi Đấng đều được ủy phó một quyển Kinh thiên khải và được ủy quyền phát hiện những điều huyền nhiệm trong Kinh bản hùng vĩ. Mức độ của Mặc khải qua đó mỗi Đấng được nhận diện đã được an bài từ trước một cách chính xác. Quả thật, đây là biểu hiệu 75 ân huệ của Chúng Ta đối với các Đấng ấy, ước gì các ngươi hiểu được chân lý này….Và khi quá trình Mặc khải liên tục này lên tới tột đỉnh trong giai đoạn mà Thánh nhan cao cả, tối thiêng liêng và vô song của Ngài được khải lộ trước mắt loài người, Ngài đã quyết che giấu Bản thể của Ngài sau một ngàn bức màn, kẻo các con mắt trần tục và hữu hoại phát hiện được vinh quang của Ngài. Ngài làm điều này vào lúc các dấu hiệu và biểu tượng Mặc khải thiên định của Ngài được tuôn đổ lên Ngài – những dấu hiệu và biểu tượng mà không ai nhận biết được ngoài Đấng Chúa, Đấng Thượng Đế của các ngươi, Đấng Chúa tất cả các thế giới. Và khi thời gian che giấu thiên định đã mãn, Chúng Ta ban xuống, nhưng vẫn phong kín trong muôn ngàn bức màn, một vệt sáng cực nhỏ của nền Vinh quang huy hoàng bao bọc Thánh nhan của Người Thanh niên, và kìa, toàn thể quần hội cư dân các cõi thiên thượng bị tác động bởi một cuộc đảo lộn dữ dội và các con ưu ái của Thượng Đế phục mình thờ phượng trước mắt Ngài. Quả thực, Ngài đã từng biểu hiện một nền Vinh quang mà không ai trong toàn thể tạo vật được chứng kiến, vì Ngài đã đích thân đứng lên tuyên ngôn Chánh Đạo của Ngài trước tất cả những ai trên các cõi trời và tất cả những ai trên trái đất.

XXXII

Điều mà ngươi đã được nghe về Đức Abraham, Bạn hữu của Đấng Đại Từ bi, là sự thật, không vướng chút hoài nghi nào. Tiếng nói của Thượng Đế truyền cho Ngài là hãy dâng mạng sống của Ishmael làm vật hy sinh, để cho lòng kiên định của Ngài trong Chánh Đạo của Thượng Đế và sự dứt bỏ của Ngài khỏi mọi sự ngoài Thượng Đế có thể được 76 chứng tỏ đối với loài người. Hơn nữa, mục đích của Thượng Đế là hy sinh Ishmael làm của chuộc cho tội lỗi và những điều bất công của tất cả các dân tộc trên trái đất. Chính vinh dự này, Chúa Jesus, con Bà Mary, cũng van nài Đấng Thượng Đế Chân chính Duy nhất, cao cả thay hồng danh và vinh quang của Ngài, ân ban cho mình. Cũng vì lý do như thế, Ngài Husayn cũng tự hiến mình như Đức Muhammad, Đấng Tông đồ của Thượng Đế.

Chưa từng có người nào tuyên bố là đã hiểu được tính chất hồng ân huyền bí và đa dạng của Thượng Đế; cũng không ai thấu hiểu lượng bác ái rộng khắp của Ngài. Sự xấu xa của loài người và những vấp phạm của họ thật lớn lao, tai ương dày vò các Đấng Tiên tri của Thượng Đế và tuyển dân của các Ngài thật trầm trọng, đến nỗi toàn thể nhân loại đáng bị gia hình và hủy diệt. Tuy nhiên, ơn quan phòng huyền nhiệm và ưu ái nhất của Thượng Đế, bằng cả phương tiện hữu hình và vô hình, đã từng và sẽ còn bảo vệ loài người khỏi bị trừng phạt về ác tính của họ. Hãy ngẫm ngợi điều này trong lòng ngươi, để chân lý có thể được khải lộ cho ngươi, và ngươi giữ được kiên định trên đường Ngài.

XXXIII

Chúng Ta đã chỉ dụ rằng Thánh ngôn của Thượng Đế và tất cả những tiềm năng trong đó đều sẽ được biểu hiện cho loài người hoàn toàn phù hợp với những điều kiện đã được an bài từ trước bởi Đấng Toàn tri, Đấng Toàn trí. Ngoài ra, Chúng Ta còn an bài rằng bức màn che phủ Đấng ấy chính là Bản thể của Ngài. Quả thực, uy lự c của Chúng Ta đủ sức hoàn thành Mục đích của Chúng Ta. Nếu Ngôi Lời được phép 77 đột ngột giải phóng tất cả các tiềm năng bên trong Bản thân, thì không người nào đủ sức nhận lãnh sức nặng của một Mặc khải hùng vĩ như thế. Trái lại, tất cả những người sinh sống trên trời và dưới đất đều sẽ chạy trốn trong mối kinh hoàng.

Hãy xem điều đã được ban xuống cho Đức Muhammad, Đấng Tông đồ của Thượng Đế. Tầm vóc của Mặc khải mà Ngài là Người mang đến đã được an bài trước rõ ràng bởi Đấng Toàn năng, Đấng Hùng mạnh Nhất. Tuy nhiên, những người nghe Ngài có thể hiểu mục đích của Ngài chỉ ở khả năng và mức độ phát triển tinh thần của họ. Cũng theo cách ấy, Ngài biểu lộ Thánh nhan Trí tuệ tương xứng với năng lực của họ đối với việc nhận lãnh gánh nặng Mặc khải của Ngài. Ngay khi nhân loại đạt tới giai đoạn trưởng thành, Ngôi Lời đã mặc khải trước mắt loài người những năng lực tiềm tàng mà Ngài đã được phú cho – những năng lực tự biểu hiện nền vinh quang tròn đầy khi Đấng Mỹ lệ Xưa xuất hiện, vào năm sáu mươi, trong pháp thân của Ngài Ali Muhammad, Đức Bab.

XXXIV

Tất cả lời ca ngợi và vinh quang thuộc về Thượng Đế, nhờ quyền năng sức mạnh của Ngài, đã được chuyển đến tạo vật của Ngài từ cảnh trơ trọi không thực hữu, và khoác lên nó chiếc áo sự sống. Trong tất cả vạn vật, Ngài đã tách riêng thực thể tinh khiết và trân bảo của con người, cho một ân huệ đặc biệt, và phục sức cho nó bằng khả năng độc đáo là biết Ngài và phản ánh sự vĩ đại của vinh quang Ngài. 78 Điểm nổi bật song hành này được đặc ban cho nó đã tẩy sạch tâm hồn nó khỏi thứ rỉ sét của mọi dục vọng vô bổ, và làm cho nó xứng đáng với chiếc áo mà Đấng Sáng tạo đã ưu ái mặc cho nó. Đặc ân này có công dụng cứu linh hồn nó khỏi cảnh khốn đốn của sự dốt nát.

Chiếc áo này đã điểm tô cho thân xác và linh hồn con người chính là nền móng hạnh phúc và sự phát triển của nó. Thật phước biết bao cho cái ngày, nhờ sự giúp đỡ bởi hồng ân và sức mạnh của Đấng Thượng Đế Chân chính Duy nhất, mà con người tự giải thoát khỏi sự ràng buộc và sa ngã của thế giới và mọi thứ trong đó, để đạt tới sự an nghỉ lâu dài và thực sự dưới bóng Cây Tri thức!

Những bài hát mà con chim tâm hồn người đã thốt ra trong tình yêu lớn lao đối với bạn bè đã đến tai họ, đã khiến Ta trả lời những câu hỏi của ngươi, mặc khải cho ngươi những điều huyền bí mà Ta được phép tiết lộ. Trong bức thư thân ái của ngươi, ngươi đã hỏi Đấng Tiên tri nào của Thượng Đế nên được xem là cao cả hơn các Đấng khác. Ngươi hãy biết chắc rằng bản thể tất cả các Đấng Tiên tri của Thượng Đế là như nhất và giống y nhau. Sự thống nhất của các Ngài là tuyệt đối. Thượng Đế, Đấng Sáng tạo, đã phán:” Không có bất cứ sự phân biệt nào giữa các Đấng Mang Sứ điệp của Ta.” Tất cả các Ngài chỉ có một mục đích; bí quyết của các Ngài là một bí quyết như nhau. Quí chuộng Đấng này hơn Đấng kia, tôn vinh một số Đấng này hơn các Đấng khác, là hoàn toàn không được phép. Mỗi Đấng Tiên tri Chân chính đều xem Mặc khải của Ngài về cơ bản giống y 79 Mặc khải của tất cả Đấng Tiên tri khác đã đến trước mình. Vì vậy, nếu có bất cứ người nào do không hiểu nổi sự thật này, cứ lặn hụp trong thứ ngôn ngữ vô bổ và bất xứng, thì không một ai có cái nhìn sắc bén và sự thức ngộ sáng suốt lại chịu để cho những lời lẽ vô bổ kia khiến mình dao động trong niềm tin.

Tuy nhiên, mức độ mặc khải qua các Đấng Tiên tri của Thượng Đế trong thế giới này, phải khác nhau. Mỗi Đấng và tất cả các Đấng ấy đều là Người Mang một Sứ điệp riêng, và được cho phép tự khải hiện qua một số hành động cụ thể. Vì lý do này mà các Ngài có vẻ như khác nhau về tầm vĩ đại. Mặc khải của các Ngài có thể ví như ánh sáng mặt trăng toả chiếu trên trái đất. Dù mỗi lần trăng xuất hiện, nó phát ra một lượng ánh sáng mới, nhưng nguồn hào quang cố hữu của nó không hề suy giảm, ánh sáng của nó cũng không bao giờ tắt.

Vì vậy, điều rõ ràng và hiển nhiên là, bất cứ sự biến thiên nào ở bên ngoài về cường độ ánh sáng đều không liên hệ tới nguồn sáng, nhưng nên hiểu là do sức tiếp nhận biến thiên của một thế giới vô thường. Mỗi Vị Tiên tri mà Đấng Sáng tạo Toàn năng, Vô song đã chủ ý cử đến cho các dân tộc trên trái đất đều được ủy thác một Sứ điệp, và có trách nhiệm hành động làm sao đáp ứng tốt nhất những yêu cầu của thời đại mà Ngài xuất hiện. Mục đích của Thượng Đế khi cử các Đấng Sứ giả của Ngài đến với loài người gồm có hai mặt: Một là giải thoát con cái loài người khỏi bóng tối của sự mê muội, và dắt dẫn họ đến với ánh sáng 80 của sự hiểu biết chân thực. Hai là bảo đảm hoà bình và an tĩnh cho loài người, cung cấp mọi phương tiện để thiết lập nền hoà bình và an tĩnh đó.

Các Đấng Tiên tri của Thượng Đế phải được xem như những Vị Lương y có nhiệm vụ nâng cao sức khỏe của thế giới và các dân tộc ở đó, rằng, bằng tinh thần thống nhất, các Ngài có thể chữa lành căn bệnh của một nhân loại chia re. Không ai được chất vấn lời nói của các Ngài hoặc chê bai hạnh kiểm của các Ngài, vì chỉ có các Ngài mới là những Người có thể cho rằng mình hiểu được bệnh nhân và biết chẩn bệnh đúng đắn. Không người nào, dù có nhận thức sắc bén ra sao, hy vọng đạt tới những tầm cao mà trí khôn và sự thức ngộ mà Đấng Lương y Thiêng liêng đã đạt tới. Như thế sẽ không có gì lạ nếu cách chữa trị do Vị Lương y đưa ra trong Ngày này không có chỗ giống với cách chữa trị Ngài đưa ra trước kia. Sao có thể làm khác được khi những chứng bệnh dày vò nạn nhân đòi hỏi một phương thuốc đặc biệt tùy từng giai đoạn của chứng bệnh? Cũng như cách ấy, mỗi thời đại các Đấng Tiên tri của Thượng Đế soi sáng thế giới bằng ánh sáng huy hoàng của Mặt trời tri thức Thiêng liêng, các Ngài luôn luôn kêu gọi các dân tộc trên thế giới tiếp nhận ánh sáng của Thượng Đế bằng những phương tiện thích hợp nhất với sự đòi hỏi của thời đại trong đó các Ngài xuất hiện. Nhờ đó các Ngài có thể xua tan bóng tối dốt nát, và chiếu rọi lên thế giới ánh vinh quang tri thức của chính các Ngài. Vì vậy, con mắt của mọi người tinh tường là phải hướng về bản thể nội tại của các Đấng Tiên tri này, 81 bởi lẽ mục đích duy nhất của các Ngài luôn luôn là hướng dẫn kẻ lầm lạc và ban sự bình an cho người sầu khổ….

Đây không phải là những ngày thịnh vượng và thắng lợi. Toàn thể nhân loại đang ở trong nanh vuốt của mọi thứ bệnh. Vậy hãy cố gắng cứu lấy sự sống của nhân loại bằng thứ thuốc lành mạnh mà bàn tay toàn năng của Đấng Lương Y không lầm lạc đã pha chế!

Nay nói về câu hỏi của ngươi liên quan đến bản chất của tôn giáo. Hãy biết rằng những người thực sự khôn ngoan đã ví thế giới với đền thờ nhân thân. Như thân thể mỗi người cần y phục để mặc, thân thể nhân loại cũng cần được trang sức bằng chiếc áo công bình và khôn ngoan. Chiếc aó đó là Mặc khải đã được Thượng Đế ban cho loài người. Khi chiếc áo này đã hoàn thành mục đích, Đấng Toàn năng chắc chắn sẽ đổi mới nó. Vì mỗi thời đại lại cần một lượng ánh sáng mới của Thượng Đế. Mỗi Mặc khải Thiên thượng đã được ban xuống theo cách thật thích hợp với những tình huống của thời đại trong đó nó xuất hiện.

Về câu hỏi của ngươi liên quan đến lời nói của các nhà lãnh đạo tôn giáo xưa. Mọi người khôn ngoan và đáng ca ngợi chắc chắn sẽ tránh xa câu chuyện vu vơ và vô bổ ấy. Đấng Sáng tạo Bất khả tỉ đã tạo nên mọi ngưới cùng một chất liệu, và đã nêu cao bản chất con người lên trên tất cả các tạo vật khác của Ngài. Bởi vậy, thành công hay thất bại, được hay mất, phải tùy thuộc vào sự cố gắng của chính con người. Ai càng cố gắng nhiều hơn, 82 càng đạt sự tiến bộ lớn hơn. Chúng Ta hy vọng rằng những cơn mưa xuân hồng ân của Thượng Đế có thể khiến bông hoa thức ngộ thật sự mọc lên từ đất tâm hồn loài người, và có thể thanh tẩy tâm hồn họ khỏi mọi vết nhơ trần tục.

XXXV

Hãy ngẫm nghĩ một lúc. Trong mọi Kỳ Cứu độ, điều gì đã khiến các dân tộc trên trái đất xa lánh Người Biểu hiện của Đấng Đại Từ bi? Điều gì đã buộc họ từ bỏ Ngài và thách thức thẩm quyền của Ngài? Nếu loài người chịu suy nghĩ về những lời này vốn tuôn trào từ Ngòi bút của Đấng An bài Thiên thượng, thì từng người và mọi người sẽ hối hả chấp nhận chân lý của Mặc khải thiên ban và trường tồn này, và sẽ làm chứng về điều mà Ngài đã long trọng xác nhận. Chính bức màn tưởng tượng vô bổ, trong thời đại các Đấng Biểu hiện sự Thống nhất của Thượng Đế và các Đấng Bình minh vinh quang vĩnh cửu của Ngài, đã ngăn che và sẽ tiếp tục ngăn che, giữa các Ngài và phần còn lại của nhân loại. Bởi vì vào các thời đại ấy, Ngài là Đấng Chân lý Vĩnh cửu tự biểu hiện đúng với điều mà chính Ngài đã an bài, chứ không theo những dục vọng và mong ước của loài người. Đúng như Ngài đã mặc khải:”Như thế, lắm phen khi một Đấng Tông đồ đến cùng các ngươi với những điều mà linh hồn các ngươi không thích, các ngươi phình căng ngạo mạn, buộc cho một số Đấng là giả dối và giết hại các Đấng khác.”

Thật chẳng có gì đáng hoài nghi nếu các 83 Đấng Tông đồ này xuất hiện, trong các thời đại và chu kỳ đã qua, đúng với những tưởng tượng vô bổ mà tâm hồn loài người đã phác hoạ, thì chẳng có ai chối bỏ chân lý của các Đấng Thánh thiện này. Dù những con người ấy, ngày và đêm nhớ tới Đấng Thượng Đế Chân chính Duy nhất, và đã tận tụy thực hiện việc thờ phượng, nhưng cuối cùng họ vẫn thất bại trong việc nhận biết và chia phần hồng ân từ những Đấng Bình minh các dấu hiệu của Thượng Đế và từ những Đấng Biểu hiện bằng chứng không thể bác bỏ của Ngài. Các Thánh thư làm chứng về điều này. Hẳn nhiên ngươi cũng đã nghe về điều này.

Hãy xem Kỳ Cứu độ của Đức Chúa. Các ngươi thấy đó, tất cả những người học vấn thuộc thế hệ ấy, dù nôn nóng chờ mong Đấng Hứa hẹn, nhưng lại chối bỏ Ngài. Cả Annas, người học thức nhất của giới tu sĩ trong thời Ngài, và Caiaphas thầy tế lễ cao cấp, cũng đã chối bỏ Ngài và buộc Ngài tội chết.

Cũng giống như thế, khi Đức Muhammad, Đấng Tiên tri của Thượng Đế xuất hiện – cầu mong mọi người được làm vật hy sinh cho Ngài – thì những người học thức ở Mecca và Medina đứng lên, trong những ngày đầu Mặc khải của Ngài, chống lại Ngài và bác bỏ Sứ điệp của Ngài, trong khi những người hoàn toàn thất học thấy được và chấp nhận Chánh Đạo của Ngài. Hay suy nghĩ một lúc. Hãy xem Baal, một người Ethiopie, dù mù chữ, đã vươn lên thiên đàng đức tin và xác tín, trong khi Abdullah Ubayy, người đứng đầu giới học thức, đã âm mưu thật nham hiểm để chống Ngài. Hãy xem, một chú mục đồng đã 84 phấn chấn ra sao nhờ thánh ngôn của Thượng Đế nên đạt đến chỗ ở của Đấng Kính yêu Nhất, và được hội ngộ cùng Đấng Chúa của Nhân loại, trong khi các kẻ tự hào về tri thức và trí tuệ của mình đã rời xa đường Ngài và đánh mất hồng ân của Ngài. Vì lẽ này, Ngài đã viết:”Người được nâng cao giữa các ngươi sẽ bị hạ nhục, và người bị hạ nhục sẽ được tôn vinh.” Những lời nhắc nhở về đề tài này được nêu trong hầu hết các Thánh Kinh thiêng liêng, cũng như trong lời phán của các Đấng Tiên tri và các Đấng Sứ giả của Thượng Đế.

Quả thật, Ta phán, Chánh Đạo vĩ đại đến nỗi cha chạy trốn con, con chạy trốn cha. Các ngươi hãy nhớ lại câu chuyện về Noah và Canaan. Trong những ngày hoan lạc thiên thượng này, xin Thượng Đế giúp các ngươi không tự đánh mất hương vị ngọt ngào của Đấng Thượng Đế Toàn vinh, và trong mùa Xuân tâm linh này, có thể chia phần trong cơn lũ hồng ân của Ngài. Hãy đứng lên, nhân danh Ngài là Đấng Đối tượng của mọi tri thức, và với sự cương quyết dứt bỏ điều học hỏi của con người, hãy cất cao giọng nói của các ngươi để tuyên ngôn Chánh Đạo của Ngài. Ta nguyện bởi Vầng Thái dương của Mặc khải Thiên thượng! Ngay lúc các ngươi đứng lên, các ngươi sẽ thấy một cơn lũ Tri thức Thiên thượng trào dâng nơi tâm hồn các ngươi như thế nào, vàsẽ chứng kiến những điều Huyền nhiệm về đức minh triết của Ngài biểu hiện với tất cả vinh quang trước mắt các ngươi. Một khi được nếmvị ngọt những Thánh ngôn của Đấng Đại Từ bi, các ngươi sẽ không ngần ngại từ bỏ bản thân, và sẽ hiến mạng sống mình cho Đấng Kính yêu Nhất.

Ai có thể tin được rằng Kẻ Tôi tớ này của Thượng Đế có khi nào ấp ủ trong lòng sự ham muốn về bất cứ lợi lộc hay vinh dự trần gian nào? Nền Chánh Đạo liên quan với Thánh Danh Ngài cao xa hơn bất cứ các thứ giả tạm nào của thế giới này. Hãy nhìn Ngài, một Người lưu đày, một Nạn nhân của bạo quyền, ở trong Nhà tù Lớn Nhất này. Kẻ thù Ngài đã tấn công Ngài khắp mọi phía, và sẽ tiếp tục làm như thế cho đến cuối đời Ngài. Vì vậy, bất cứ điều gì Ngài phán cùng các ngươi đều hoàn toàn vì Thượng Đế, để may ra các dân tộc trên trái đất có thể tẩy sạch tâm hồn khỏi mọi vết bẩn của dục vọng xấu xa, có thể xé nát màn che, và đạt tới sự hiểu biết về Đấng Thượng Đế Chân chính Duy nhất – tới cương vị cao cả nhất mà bất cứ người nào cũng có thể khát khao.

Họ tin hay không tin Chánh Đạo của Ta chẳng làm lợi hay làm hại gì cho Ta. Chúng Ta hiệu triệu họ hoàn toàn vì Thượng Đế. Quả thật, Ngài có thể tồn tại độc lập đối với tất cả chúng sinh.

XXXVI

Ngươi hãy biết rằng khi Con của Loài người trả hơi thở về Thượng Đế, thì toàn thể tạo vật khóc thét lên. Tuy nhiên, nhờ sự xả thân của Ngài, một năng lực mới được truyền vào tất cả tạo vật. Các bằng chứng của năng lực này, như đã được chứng kiến trong tất cả các dân tộc trên thế giới, nay đang biểu hiện trước mắt ngươi. Trí tuệ sâu xa nhất mà các nhà hiền triết biểu lộ, học thức uyên bác nhất mà bất cứ tâm trí nào diễn tả, các nghệ thuật mà những bàn tay tài năng nhất tạo thành, ảnh hưởng 86 mà các nhà cầm quyền uy dũng nhất đã chứng tỏ, đều chỉ là các biểu hiện của lực hồi sinh tỏa ra từ Linh của Ngài vốn kỳ diệu, thiên thượng và thấm nhuần vạn vật.

Chúng Ta chứng nhận rằng khi Ngài đến với thế giới, Ngài đã chiếu rọi ánh sáng vinh quang của Ngài lên tất cả các vật thọ tạo. Nhờ Ngài người hủi được dứt bệnh hủi ngu dốt và sa đoạ. Nhờ Ngài, người bất khiết và lầm lạc được chữa khỏi. Nhờ uy lực của Ngài, phát sinh từ Đấng Thượng Đế Toàn năng, mắt người mù được mở ra, và linh hồn kẻ tội lỗi được thánh hoá.

Bệnh hủi có thể được giải thích là bất cứ bức màn nào xen vào giữa con người và sự nhận biết Chúa, Đấng Thượng Đế của mình. Bất cứ ai tự cho phép mình che mắt không thấy Ngài, kẻ ấy hẳn nhiên là người hủi, người sẽ không được nhớ đến trong Vương quốc của Thượng Đế, Đấng Hùng mạnh, Đấng Đáng ca ngợi Nhất. Chúng Ta làm chứng rằng nhờ uy lực Ngôi Lời của Thượng Đế, mọi chứng hủi được rửa sạch, mọi bệnh tật được chữa lành, mọi khuyết tật của con người đều được loại bỏ. Ngài là Đấng Thanh tẩy thế giới. Phúc thay cho người nào đã hướng về Ngài với vẻ mặt rạng ngời ánh sáng.

XXXVII

Phước thay cho người nào đã nhận biết niềm tin của mình nơi Thượng Đế và nơi các dấu hiệu của Ngài, và hiểu ra rằng :”Ngài không bị chất vấn về việc làm của Ngài.” Sự nhận biết ấy đã được Thượng Đế biến thành vật trang sức của mọi niềm ttin, và chính là nền móng của niềm tin. Sự chấp nhận mọi hành vi tốt đẹp đều tùy thuộc vào đó. 87 Hãy dán mắt các ngươi vào đó, để cho tiếng xì xào của những kẻ phản loạn không khiến các ngươi vấp ngã.

Nếu Ngài truyền phán là hợp pháp điều gì từ vạn cổ đã bị cấm, và cấm điều mà mọi thời đại đã xem là hợp pháp, thì không ai được quyền chất vấn thẩm quyền của Ngài. Bất cứ ai chần chừ, dù không tới một khắc, cũng sẽ bị xem là kẻ phạm thánh.

Bất cứ ai không nhận ra sự thật căn bản và cao cả này, là đã không đạt tới cương vị cao cả nhất này, thì gió hoài nghi sẽ khiến y dao động, và lời nói của những kẻ phản nghịch sẽ khiến linh hồn y xao lảng. Người nhận biết nguyên lý này sẽ được phú cho tính kiên định hoàn hảo nhất. Tất cả vinh dự đều thuộc về cương vị toàn vinh này, sự tưởng nhớ điều này điểm tô cho mọi Kinh bản cao cả. Đó là lời dạy mà Thượng Đế ban cho các ngươi, một lời dạy sẽ giải thoát các ngươi khỏi mọi mối hoài nghi và bối rối, giúp các ngươi đạt tới sự giải thoát cả trong đời này và đời sau. Quả thật, Ngài là Đấng Hằng Tha thứ, Đấng Đại Hồng phúc.

XXXVIII

Hãy biết chắc rằng, vào mỗi Kỳ Cứu độ, ánh sáng Mặc khải Thiêng liêng được ban xuống thích ứng trực tiếp với khả năng tinh thần của con người. Hãy xem mặt trời. Những tia sáng đầu tiên yếu ớt biết bao khi nó xuất hiện nơi chân trời. Rồi hơi ấm và năng lực của nó gia tăng lần hồi ra sao khi nó lên tới thiên đỉnh, trong khi giúp cho tất cả 88 các vật thọ tạo tự thích nghi với cường độ ánh sáng tăng cao. Rồi nó giảm dần ra sao cho đến khi xuống tới điểm lặn. Nếu nó đột ngột biểu hiện tất cả năng lượng tiềm tàng bên trong, chắc chắn nó sẽ gây tổn thương cho tất cả tạo vật…. Cũng theo cách ấy, nếu Mặt trời Chân lý, ở các giai đoạn biểu hiện ban đầu, đột ngột khải lộ trọn vẹn khối năng lượng mà ơn quan phòng của Đấng Toàn năng đã ban cho, thì đất nhận thức của con người sẽ bị phá hỏng hoặc cháy rụi; vì tâm hồn loài người sẽ không chịu đựng nổi cường độ mặc khải, hoặc đủ sức phản chiếu hào quang của ánh sáng Mặt trời. Bị bàng hoàng và áp đảo, họ sẽ không tồn tại nổi.

XXXIX

Lạy Đấng Tối cao, Đấng Thượng Đế của Con, Ngài thật đáng ca ngợi vì những khải lộ kỳ diệu về chiếu mệnh khôn dò, về những thử thách và tai ương đa diện của Ngài mà Ngài đã an bài cho Con. Có lúc Ngài đã trao Con vào tay của Nimrod; khi thì Ngài lại để cho ngọn roi của Pharaoh đàn áp Con. Chỉ riêng Ngài, qua tri thức trùm khắp và hoạt động của Ý chí Ngài, mới ước lượng được những khốn khó vô biên mà Con phải nhận chịu từ tay họ. Rồi Ngài lại ném Con vào buồng giam của kẻ vô tín, chẳng vì cớ gì ngoài việc Con được khiến phải rót vào tai các cư dân trong vương quốc của Ngài thiên triệu về khải tượng, thông qua tri thức của Ngài, Ngài đã cảm ứng cho Con, và đã mặc khải 89 cho Con ý nghĩa khải tượng ấy bằng quyền năng sức mạnh của Ngài. Rồi Ngài lại chỉ dụ rằng Con phải bị chặt đầu bởi thanh gươm của kẻ phản nghịch. Con lại bị đóng đinh trên thập tự giá vì đã khải lộ trước mắt loài người những bảo ngọc huyền nhiệm về sự thống nhất vinh quang của Ngài, vì đã tiết lộ cho họ những dấu hiệu diệu kỳ về quyền tối thượng và uy lực trường tồn của Ngài. Những niềm tủi nhục cay đắng biết bao đã chồng chất lên Con, vào thời kỳ kế tiếp, trên cánh đồng ở Karbila! Con cảm thấy cô đơn biết bao giữa dân Ngài! Con đã bị ép vào tình trạng khốn khó biết bao trong vùng đất ấy! Không thoả mãn với những việc sỉ nhục như thế, những kẻ áp bức đã chặt đầu Con, và bêu đầu con từ xứ này sang xứ khác trước cái nhìn của quần chúng thiếu đức tin, rồi đặt nó lên chỗ ngồi của những kẻ xấu xa và vô tín. Vào một thời đại sau, Con bị treo lên, và ngực Con biến thành mục tiêu cho những làn tên tàn bạo nham hiểm của những kẻ thù Con. Tứ chi con bị những viên đạn xé nát, và thân Con cũng tan tác. Cuối cùng, trong Ngày này, Ngài thấy những kẻ thù xảo quyệt đã liên kết để chống lại Con như thế nào, và đang liên tục bày mưu truyền nọc độc hận thù và chước dữ vào tâm hồn các tôi con của Ngài. Họ đã vận dụng toàn lực để hoàn thành mục đích…. Cảnh ngộ của Con thật nghiêm trọng, Lạy Thượng Đế, Đấng Kính yêu Nhất của Con, Con xin dâng lên Ngài lời cảm tạ, và Tinh thần Con tri ân về bất cứ điều gì xảy ra cho Con trên đường hài lòng của Ngài. Con rất mãn nguyện với điều Ngài đã an bài cho Con, và chờ đón 90 những đớn đau và phiền muộn dù khủng khiếp ra sao mà Con phải nếm trải.

XL

Lạy Đấng Kính yêu Nhất của Con! Ngài đã hà vào Con Hơi thở của Ngài, và tách Con ra khỏi Bản thân. Sau đó, Ngài lại hạ chỉ rằng không một chút phản ánh mờ nhạt nào, không một biểu tượng nào về Bản thể Ngài ở trong Con được lưu lại nơi những kẻ xấu xa và hiềm tị. Ngài thấy đấy, do lú lẩn bởi biểu tượng này, họ đã đứng lên chống đối Con, và trút lên người Con những lời bài bác của họ! Thế nên, lạy Đấng Kính yêu Nhất của Con, xin biểu lộ Bản thể của Ngài và giải thoát con khỏi trạng huống này.

Liền đó có Lời đáp:”Ta yêu thương, Ta tha thiết quí chuộng biểu tượng này. Làm sao Ta chịu để chỉ riêng mắt Ta được nhìn biểu tượng này, và không tâm hồn nào ngoài tâm hồn Ta nhận ra biểu tựơng? Nguyện bởi vẻ Mỹ lệ của Con, mà cũng là vẻ Mỹ lệ của Ngài! Con muốn giấu Ngài đối với mắt Con: và còn muốn giấu nhiều hơn nưã đối với mắt loài người!”

Con đang chuẩn bị để trả lời, thì kìa, Kinh bản bỗng chấm dứt, khiến đề tài của Con bị bỏ dở, và hạt ngọc phát ngôn của Con không kết chuổi được.

XLI

Hỡi dân chúng, có Thượng Đế làm chứng cho Ta! Ta đang mê man trong giấc điệp, thì kìa, Làn gió của Thượng Đế thổi qua Ta và đưa Ta ra khỏi giấc ngủ. Thánh Linh hiếu sinh của Ngài đã làm Ta sống lại, và lưỡi Ta được nới lỏng để cất lên Tiếng gọi của Ngài. Chớ buộc tội Ta là đã chống đối Thượng Đế. Chớ nhìn Ta bằng mắt của các ngươi 91 nhưng hãy nhìn bằng mắt Ta. Đấng Độ lượng, Đấng Toàn tri đã khuyên các ngươi như thế. Hỡi dân chúng, các ngươi há nghĩ rằng Ta nắm trong tay quyền kiểm soát Ý chí và Mục đích tối hậu của Thượng Đế sao? Ta dứt khoát không thể tuyên bố như thế. Ta xin xác nhận điều này trước Thượng Đế, Đấng Toàn năng, Đấng Chí tôn, Đấng Toàn tri, Đấng Toàn trí. Nếu vận mệnh tối hậu nền Chánh Đạo của Thượng Đế nằm trong tay Ta, Ta sẽ không bao giờ bằng lòng biểu hiện chính Ta trước các ngươi, dù chỉ trong khoảnh khắc, và Ta cũng không cho phép một lời nào thoát ra khỏi môi Ta. Quả thật, chính Thượng Đế làm chứng về điều này.

XLII

Hỡi Con của Công bằng!

Trong mùa u ám, sắc đẹp của Bản thể bất diệt, từ đỉnh trung thành màu bích ngọc, đã trở về Sadratul-Muntaha và than khóc lâm ly, khiến Hội đồng quần tiên nơi thượng giới và các thiên thần trên thiên thượng đều ngậm ngùi than thở. Lúc đó có tiếng hỏi: Sao mà khóc than? Ngài bèn đáp: Ta vâng mệnh chờ trên đồi trung tín, nhưng không nghe mùi hương trung thành nào từ nhân gian toả đến. Rồi Ta được triệu hồi, Ta nhìn, và kià: Một đàn bồ câu thiêng liêng bị cấu xé dưới nanh vuốt của những con phàm khuyển. Lúc ấy, Ngọc nữ kiều diễm huy hoàng của Thượng giới vội vàng bước ra khỏi nơi cung cấm huyền linh và hỏi tên đàn bồ câu ấy. Mỗi tên đều được xướng lên, trừ ra một. Và khi có lời yêu cầu, thì chữ đầu tiên được nói ra. Tức thì, thần tiên trong thiên cung 92 đều rời khỏi tử điện vinh quang. Khi đọc đến chữ thứ hai, tất cả đều phủ phục trên cát bụi. Bấy giờ một lệnh được truyền ra từ nơi thánh vi nghiêm mật:” Chừng ấy thôi, và đừng thêm nữa.” Sự thực, Ta chứng minh cho những gì họ đã và đang làm.

XLIII

Hỡi Afnan, hỡi người đã đâm cành từ Gốc Xưa của Ta! Vinh quang của Ta và lượng từ ái hiền dịu của Ta đặt trên ngươi. Thật bao la biết mấy ngôi thánh điện này trong Chánh Đạo của Thượng Đế! Nó đã che bóng cho tất cả các dân tộc và giống nòi trên trái đất, và không bao lâu nữa, sẽ qui tụ toàn thể nhân loại dưới mái ấm này. Ngày phụng sự cuả ngươi nay đã đến. Vô số Kinh bản đã làm chứng về về những thiên phúc đã ban tặng cho ngươi. Hãy đứng lên góp phần tạo thắng lợi cho nền Chánh Đạo của Ta, và bằng sức mạnh lời nói của ngươi, hãy chinh phục tâm hồn loài người. Ngươi phải nêu bật điều gì sẽ bảo đảm sự bình an và hạnh phúc của những người khốn khổ và những người sa cơ. Hãy thắt chặt đai lưng nỗ lực của ngươi, để may ra ngươi có thể giải cứu người bị giam thoát khỏi xiềng xích, và giúp người ấy đạt tới tự do thật sự.

Trong ngày này, Công lý khóc than cho tình trạng của nó, và hạnh Công bằng rên rỉ dưới ách áp bức. Những đám mây bạo ngược dày đặc đã phủ tối mặt đất và bao trùm các dân tộc. Bằng sự vận chuyển của Ngòi bút Vinh quang, và theo lệnh của Đấng An bài toàn năng, Chúng Ta đã hà hơi sự sống mới 93 vào mỗi thân người và truyền vào mỗi ngôn từ một năng lực mới. Tất cả tạo vật đều công bố những bằng chứng về cuộc phục sinh khắp thế giới này. Đây là tin mừng vui nhất, kỳ diệu nhất do Ngòi bút của Kẻ Khốn khổ này truyền cho nhân loại. Vậy sao các ngươi sợ sệt, hỡi các con rất thương yêu của Ta? Hỏi ai có thể khiến các con băn khoăn? Một giọt móc cũng đủ làm vỡ tan đất cứng đã được dùng để nặn lên thế hệ xấu xa này. Riêng hành động quây quần với nhau của các con cũng đủ xua tan những lực lượng của các dân tộc vô tích sự và bất xứng này….

Trong ngày này, mọi người sáng suốt đều sẵn sàng nhìn nhận rằng những lời khuyên mà Ngòi bút của Kẻ Đoạ đày này mặc khải tạo thành lực sinh động tối cao cho sự tiến bộ của thế giới và sự vinh hiển của các dân tộc. Hỡi dân chúng, hãy đứng lên, và nhờ uy lực sức mạnh của Thượng Đế, hãy quyết tâm đạt thắng lợi đối với bản thân, để rồi ra toàn thể trái đất sẽ được giải cứu và thoát khỏi việc phục dịch các thần thánh theo sự tưởng tượng vô bổ – các thần thánh đã tạo sự thiệt thòi và chịu trách nhiệm về sự khốn cùng của những kẻ thờ phượng bất hạnh. Các thần tượng này tạo thành trở lực ngăn cản con người trong những nỗ lực thăng tiến trên đường hoàn thiện. Chúng Ta ấp ủ niềm hy vọng rằng Bàn tay uy lực thiên thượng có thể ban ơn phò trợ cho nhân loại, và giải thoát họ khỏi tình trạng ô nhục trầm trọng.

Trong một Kinh bản, những lời này đã được mặc khải:”Hỡi con dân của Thượng Đế! Các ngươi chớ bận bịu với những mối quan tâm của riêng mình; hãy để cho tư tưởng của các ngươi gắn chặt 94 vào điều gì sẽ phục hồi vận mệnh của nhân loại, thánh hoá tấm lòng và linh hồn của loài người. Điều này sẽ được hoàn thành tốt nhất nhờ những việc làm thánh thiện và tinh khiết, nhờ đời sống đức hạnh và hành vi thiện hảo. Hành động dũng cảm sẽ bảo đảm sự thắng lợi của Chánh Đạo, và tính hạnh thánh thiện sẽ tăng cường sức mạnh của nó. Hỡi con dân Đấng Baha, hãy bám chắc vào sự chánh trực! Quả thật, đây là phán lệnh mà Kẻ Khốn khổ này ban cho các ngươi, và là sự lựa chọn hạng nhất do Ý chí thoáng đạt của Ngài dành cho từng người trong các ngươi.

Hỡi các bạn! Điều thích hợp đối với các ngươi là làm tươi mát và hồi sinh linh hồn mình nhờ ân huệ bao dung đang tuôn đổ xuống cho các ngươi qua mùa Xuân thiên thượng và tươi tỉnh linh hồn. Mặt trời vinh quang vĩ đại của Ngài đã toả hào quang lên các ngươi, và mây hồng ân vô hạn đã che mát các ngươi. Phần thưởng cao cả biết bao thuộc về người không tự đánh mất thiên phước kỳ diệu ấy, hoặc không thất bại trong việc nhận biết vẻ đẹp của Đấng Kính yêu Nhất trong chiếc cẩm bào mới của Ngài. Hãy tự giữ mình, vì Ac quỉ đang nằm chờ, sẵn sàng gài bẫy các ngươi. Hãy tự thắt đai để chống lại mưu ác của nó, và nhờ sự dắt dẫn của ánh sáng từ Danh cuả Đấng Thượng Đế Tường lãm, hãy ra khỏi bóng tối vây phủ các ngươi. Hãy để tầm nhìn các ngươi trùm khắp thế giới, chứ không chỉ hạn hẹp nơi bản thân các ngươi. Ac quỉ là kẻ ngăn trở sự vươn lên và cản ngại sự tiến bộ tâm linh của con cái loài người.

Trong Ngày này, điều bắt buộc đối với mọi người là bám chắc vào bất cứ điều gì cải thiện lợi ích, 95 và nâng cao cương vị của tất cả các nước và các chính phủ công minh. Qua mỗi câu và mọi câu thánh thi mà Ngòi bút Đấng Tối thượng đã mặc khải, các cửa tình yêu và thống nhất đã bật khoá và mở toang trước mặt loài người. Trước đây ít lâu, Chúng Ta đã phán –và Lời Chúng Ta là chân lý:”Hãy giao tiếp với tín đồ mọi tôn giáo trong tinh thần thân ái và bằng hữu.” Theo những lời dạy này, bất cứ điều gì khiến con cái loài người xa lánh nhau, tạo nên sự xung đột chia rẽ họ, đều đã được hủy bỏ và xoá sạch. Từ thiên đàng Ý chí của Thượng Đế, và vì mục đích cao thượng hoá thế giới sinh tồn, nâng cao tâm trí và linh hồn loài người, công cụ hiệu nghiệm nhất để giáo dục toàn thể nhân loại đã được ban xuống. Tinh hoa cao nhất và sự thể hiện hoàn hảo nhất của bất cứ điều gì mà các dân tộc từ xưa nói hoặc viết, nhờ Mặc khải hùng vĩ nhất này, nay đã được ban xuống từ thiên đàng Ý chí của Đấng Thượng Đế Toàn hữu và Hằng sống. Xưa đã có lời mặc khải:”Yêu đất nước mình là một thành tố về Đức tin nơi Thượng Đế.” Tuy nhiên, Ngọn Lưỡi Vĩ đại, trong ngày biểu hiện của Ngài, đã phán:”Niềm hãnh diện không thuộc về người yêu thương đất nước mình, nhưng về người yêu thương thế giới.” Nhờ sức mạnh tuôn ra từ những lời cao cả này Ngài đã ban một lực đẩy mới, nêu một định hướng mới cho những con chim tâm hồn loài người, và đã 96 xoá khỏi Thánh Kinh của Thượng Đế mọi dấu vết của sự gò bó và hạn chế.

Hỡi con dân của Công lý! Hãy rạng ngời như ánh sáng, hãyrực rỡ như lửa cháy bùng trong Bụi Gai (Burning Bush). Hào quang lửa tình yêu của các ngươi chắc chắn sẽ làm tan chảy và hợp nhất các giống nòi và các dân tộc thù nghịch trên trái đất, trong khi sự ác liệt của lửa hận thù và ghen ghét chỉ có thể tạo nên xung đột và điêu tàn. Chúng Ta khẩn cầu Thượng Đế xin Ngài che chở chúng sinh trước mưu ác của các kẻ thù Ngài. Quả thật Ngài có quyền uy trên mọi sự.

Tất cả lời chúc tụng xin dâng lên Đấng Thượng Đế Chân chính Duy nhất – cao cả thay vinh qung của Ngài – vì qua Ngòi bút Đấng Tối thượng, Ngài đã mở khoá các cánh cửa tâm hồn loài người. Mỗi câu thánh thi mà Ngòi bút này mặc khải là một cánh cửa rực rỡ và chiếu sáng cho thấy hào quang của một cuộc sống sùng kính và thánh thiện, của nhuận hành vi tinh khiết và không nhiễm bẩn. Những lời hiệu triệu và sứ điệp do Chúng Ta ban cho không hề nhắm tới hoặc làm lợi cho riêng một nước hoặc một dân tộc nào. Nhân loại trong toàn khối phải tuân giữ nghiêm nhặt bất cứ điều gì được mặc khải và được ban tặng cho mình. Khi ấy và chỉ khi ấy nhân loại mới đạt tới tự do thực sự. Toàn thể địa cầu được soi sáng bằng hào quang rực rỡ từ Mặc khải của Thượng Đế. Trong năm sáu mươi, Đấng tiên báo ánh sáng Hướng dẫn Thiên thượng – cầu mong tất cả tạo vật hy sinh cho Ngài – đứng lên công bố một Mặc khải mớicủa Thánh Linh, và hai mươi năm sau, được nối tiếp bởi Đấng mà sự xuất hiện của Ngài trên thế giới được an bài làm Người tiếp nhận 97 nền vinh quang hứa hẹn này, thiên ân kỳ diệu này. Hãy xem đại khối nhân loại được phú cho năng lực nghe như thế nào đối với Thánh ngôn cao cả Nhất của Thượng Đế – Thánh ngôn mà sự quây quần và hồi sinh t6am linh của loài người đều tùy thuộc vào đó…..

Hỡi con dân của Thượng Đế, các ngươi hãy lắng lòng trước những lời khuyên của Người bạn vô song và chân thành. Thánh ngôn của Thượng Đế có thể ví như một cây con mà rễ được trồng trong tâm hồn loài người. Các ngươi phải nuôi lớn cây ấy bằng sinh thủy minh triết, bằng những lời thánh thiện và thoát tục, để rễ cây ấy bám thật chắc và cành nó có thể toả rộng và cao tận các cõi trời và trên nữa.

Hỡi những người sinh sống trên trái đất! Nét đặc trưng đánh dấu tính cao trội của Mặc khải Tối cao này bao gồm trong điểm là, ở mặt này Chúng Ta xoá khỏi các trang của Thánh Kinh thiêng liêng bất cứ điều gì gây ra xung đột, ác tâm, bất hoà giữa con cái loài người, và ở mặc khác đã thiết lập những điều tiên quyết tất yếu về hoà hợp, cảm thông, thống nhất toàn vẹn và lâu dài. Phúc thay cho những ai tuân giữ qui chế của Ta.

Biết bao lần Chúng Ta khuyến nhủ các con thương yêu của Ta hãy tránh, đúng ra là chạy thoát hẳn, bất cứ điều gì mà từ đó mùi xú uế có thể bị phát hiện. Thế giới đang biến động lớn, và tâm trí dân chúng nơi đó đang ở trong tình trạng cực kỳ rối loạn. Chúng Ta nài xin 98 Đấng Toàn năng mong Ngài độ lượng khai minh cho họ bằng vinh quang nền công lý của Ngài, và giúp họ phát hiện điều lợi ích cho họ trong mọi thời đại và mọi hoàn cảnh. Quả thật, Ngài là Đấng Toàn hữu, Đấng Tối cao.

XLIV

Chớ rời xa sự sợ Thượng Đế, hỡi các ngươi là những người học thức trên thế giới, và hãy phán đoán công tâm nền Chánh Đạo của Đấng Bất học này mà tất cả các Thánh Kinh của Thượng Đế, Đấng Phò trợ, Đấng Tự tồn , đã xác nhận….Nổi e ngại sự bất bình thiên thượng, sự kính sợ Đấng không có ai là đồng cấp hoặc ngang sức, há không lay tỉnh các ngươi sao? Đấng đã bị thế giới bách hại, không hề giao tiếp với các ngươi, không hề học sách của các ngươi, cũng không hề tham gia những cuộc tranh cãi của các ngươi. Ao Ngài mặc, tóc Ngài buông xoả, mũ miện của Ngài, xác nhận sự thật về Lời của Ngài. Các ngươi còn kiên trì bao lâu trong sự bất công của mình? Hãy xem nơi cư trú, mà Đấng hiện thân của công lý, bị ép phải ở đó. Các ngươi hãy mở mắt và nhìn tình cảnh của Ngài, hãy suy nghĩ chín chắn về tất cả những gì mà bàn tay các ngươi đã làm, để may ra các ngươi khỏi bị tước mất ánh sáng phát ngôn thiêng liêng của Ngài, hoặc không được nhận phần trong đại dương tri thức của Ngài.

Một số người trong giới bình dân và cả giới quí tộc đã bài bác rằng Kẻ Đoạ đày này không thuộc giới tu sĩ cũng không phải là hậu duệ của Đấng Tiên tri. Này: Hỡi những kẻ tự cho mình là công bằng! Hãy suy nghĩ 99 một chút, rồi các ngươi sẽ nhận biết trạng thái của Ngài hiện giờ cao cả biết bao hơn cương vị mà các ngươi tự phong. Y chí của Đấng Toàn năng đã chỉ dụ rằng từ ngôi nhà không hề có những điều thuộc sở hữu của tu sĩ, nhà bác học, hiền triết và thông thái, Chánh Đạo Ngài sẽ phát sinh và thành hiển hiện.

Hơi thở của Thánh Linh đã đánh thức Ngài, truyền cho Ngài phải đứng lên và công bố Mặc khải của Ngài. Ngay khi Ngài ra khỏi giấc ngủ, Ngài liền cất giọng hiệu triệu toàn thể nhân loại đến với Thượng Đế, Đấng Chúa của tất cả các thế giới. Ta được lệnh phải mặc khải những lời này thích hợp với sự yếu đuối và mong manh của loài người; thực ra, nền Chánh Đạo mà Chúng Ta đã công bố có tầm vóc vĩ đại không bút nào mô tả nổi, không trí óc nào nhận thức được. Đấng sở hữu quyển Mẫu kinh làm chứng cho điều này.

XLV

Đấng Mỹ lệ Xưa bằng lòng chịu trói trong xiềng xích để nhân loại được giải thoát khỏi sự ràng buộc, và chấp nhận làm tù nhân trong Thành trì vững chắc nhất này để toàn thế giới có thể đạt tới tự do thực sự. Ngài đã uống cạn chén ưu phiền, để tất cả các dân tộc trên trái đất đạt tới niềm vui lâu dài và đầy sự vui mừng. Đây là hồng ân của Chúa ngươi, Đấng Xót thương, Đấng Bác ái Nhất. Hỡi các tín đồ trong sự thống nhất của Thượng Đế, Chúng Ta đã chấp nhận bị hạ nhục, để các ngươi có thể được tôn vinh, và nhận chịu 100 tai ương muôn mặt, để các ngươi được thịnh vượng và sinh sôi. Ngài là Đấng đã đến để xây mới cả thế giới, mà xem kìa, những kẻ gán người đồng sự cho Thượng Đế dám buộc Ngài sống trong những phố thị hoang vu nhất!

XLVI

Ta không phiền muộn vì gánh nặng tù ngục của Ta. Ta cũng không buồn bã đối với sự miệt hạ, hoặc vì tai ương Ta phải chịu trong tay những kẻ thù Ta. Nguyện bởi sinh mệnh Ta! Đó là vinh quang của Ta, một nền vinh quang mà Thượng Đế dùng để tô điểm Bản thể của Ta. Ước gì các ngươi hiểu điều này!

Sự xấu hổ Ta phải mang đã phô bày ánh vinh quang mà toàn thể tạo vật được bao phủ, và qua những bạo tàn mà Ta phải chịu đựng, vầng Thái dương Công lý đã tự biểu hiện, và toả hào quang lên loài người.

Ta buồn nhiều vì những kẻ dấn thân vào dục vọng đồi trụy, lại xưng là có liên hệ với Chánh Đạo của Thượng Đế, Đấng Đại lượng, Đấng Đáng Ca ngợi Nhất.

Điều xứng hợp với con dân của Đấng Baha là chết đi đối với thế giới và mọi thứ trong đó, là dứt bỏ đối với mọi điều trần tục đến nỗi các cư dân của Thiên đàng có thể hít thở hương thơm từ y trang của họ, hương thơm ngọt ngào của sự thoát tục, đến nỗi tất cả các dân tộc trên trái đất có thể nhận ra trên mặt họ vẻ rực rỡ của Đấng Đại Khoan dung, và qua họ có thể quảng bá những dấu hiệu và biểu tượng của Thượng Đế, Đấng Toàn năng, Đấng Toàn trí. 101 Những kẻ làm hoen ố phương danh Chánh Đạo của Thượng Đế, vì theo đuổi những điều thuộc về xác thịt – những kẻ ấy đã mắc sai lầm nghiêm trọng!

XLVII

Hỡi người Do thái giáo! Nếu các ngươi có chủ tâm treo Chúa Jesus lên thánh giá một lần nữa, thì hãy giết Ta đi, vì qua Bản thân Ta, một lần nữa Ngài đã biểu hiện trước các ngươi. Hãy cư xử với Ta theo ý muốn các ngươi, vì Ta đã nguyện đặt mạng sống của Ta trên đường của Thượng Đế. Ta không sợ ai cả, cho dù những lực lượng ở dưới đất và ở trên trời hợp lại để chống Ta. Hỡi tín đồ của Sách Phúc âm! Nếu các ngươi ấp ủ khát vọng giết hại Đức Muhammad, Tông đồ của Thượng Đế, hãy bắt Ta và kết liễu mạng sống của Ta, vì Ta là Ngài, Bản thể Ta là Bản thể của Ngài. Hãy đối xử với Ta như các ngươi muốn, vì khát vọng sâu xa nhất của lòng Ta là đạt tới sự hiện diện Đấng Kính yêu Nhất của Ta trong Vương quốc Vinh quang của Ngài. Đó là chiếu mệnh thiêng liêng, nếu các ngươi thấu hiểu. Hỡi tín đồ của Đức Muhammad! Nếu sự mong muốn của các ngươi là dùng lưỡi giáo phá banh lồng ngực của Đấng đã khiến Kinh Bayan được ban xuống cho các ngươi, thì hãy phóng tay lên người Ta và đàn áp Ta, vì Ta là Người Yêu thương Nhất của Ngài, là mặc khải chính Bản thể Ngài, dù Danh Ta không phải là Danh Ngài. Ta đến trong bóng các đám mây vinh quang, và được Thượng Đế phú cho quyền tối thượng toàn thắng. Quả thật, Ngài là Chân lý, Đấng Hiểu biết những điều vô hình. Quả thật, Ta chờ đợi từ các ngươi việc đối xử mà các ngươi dành cho Đấng đã đến trước Ta. Quả thật, vạn vật làm chứng cho điều này, ước gì các ngươi là những người biết nghe. 102 Hỡi con dân của Kinh Bayan! Nếu các ngươi quyết tâm làm đổ máu Đấng mà sự giáng thế đã được Đức Bab cho biết trước, Đấng mà sự tái lâm đã được Đức Muhammad tiên tri, Đấng mà sự mặc khải đã được chính Chúa Jesus thông báo, thì đây, Ta đang đứng trước các ngươi, sẵn sàng và không phòng vệ. Hãy đối xử với Ta tùy sở thích của các ngươi.

XLVIII

Thượng Đế làm chứng cho Ta! Nếu điều này không trái với những điều mà Kinh bản của Thượng Đế đã chỉ dụ, Ta sẽ vui lòng hôn tay bất cứ kẻ nào toan làm đổ máu Ta trên đường của Đấng Kính yêu Nhất. Ngoài ra, Ta sẽ ban cho y một phần trong những của cải thế gian mà Thượng Đế đã cho Ta sở hữu, dù cho kẻ thực hiện hành động này sẽ dấy lên cơn thịnh nộ của Đấng Toàn năng, chuốc lấy sự buộc tội của Ngài, và đáng bị gia hình suốt thời vĩnh cửu của Thượng Đế, Đấng Toàn hữu, Đấng Chí công, Đấng Toàn trí.

XLIX

Hãy biết chắc rằng mỗi khi Người thanh niên này hướng mắt về Bản thân, Người thấy mình là vô nghĩa nhất trong tất cả tạo vật. Tuy nhiên, khi Người chiêm ngưỡng hào quang rực rỡ mà Người được ban sức để biểu hiện, thì kìa, Bản thể ấy biến dạng trước mặt Người thành Uy lực tối thượng thấm nhuần bản thể tất cả vạn vật hữu hình và vô hình. Vinh quang thay Đấng đã phái xuống, bằng sức mạnh chân lý, Đấng Biểu hiện chính Bản thể Ngài và ủy phó cho Đấng ấy Sứ điệp để truyền tới tất cả nhân loại.

L

Hỡi những kẻ vô tâm, hãy rời bỏ giấc ngủ quên lảng, để các ngươi có thể thấy hào quang do vinh quang của Ngài đã toả ra khắp thế giới. Thật khờ dại biết bao là những kẻ đã rỉ tai chống đối sự khai sinh sớm sủa nguồn ánh sáng của Ngài. Hỡi các ngươi là những kẻ mù về tâm linh! Dù quá sớm hay quá muộn, giờ đây những bằng chứng về nền vinh quang huy hoàng của Ngài đã thực sự biểu hiện. Các ngươi phải xác nhận là ánh sáng ấy đã xuất hiện hay chưa. Các ngươi và cả Ta đều không có thẩm quyền định thời gian cho ánh sáng ấy biểu hiện. Lượng Minh triết khôn dò của Thượng Đế đã định giờ từ trước. Hỡi dân chúng, hãy bằng lòng với điều mà Thượng Đế hằng muốn cho các ngươi và tiên liệu cho các ngươi…. Hỡi những kẻ chúc dữ cho Ta! Mặt trời Hướng dẫn vĩnh hằng làm chứng cho Ta: Nếu thẩm quyền thuộc về Ta, thì trong bất cứ tình huống nào, Ta cũng sẽ không bằng lòng làm mình nổi bật giữa loài người, bởi vì Danh mà Ta mang hoàn toàn không phù hợp để liên hệ với thế hệ này vốn có lưỡi đã nhiễm trược và tâm hồn tà vạy. Và mỗi khi Ta quyết giữ sự bình an và im tiếng, thì kìa, tiếng nói của Đấng Thánh Linh, đang đứng bên phải Ta, vực Ta dậy, và Linh Tối cao xuất hiện trước mặt Ta, thiên thần Gabriel che bóng Ta, và Linh Vinh quang dấy lên trong ngực Ta, dạy Ta phải đứng lên và phá vỡ sự im lặng. Nếu thính giác các ngươi được thanh tẩy và tai các ngươi chăm chú, chắc chắn các ngươi sẽ nhận thấy rằng mọi chi thể trên thân Ta, đúng ra mọi nguyên tử trên người Ta, đều tuyên bố và làm chứng về lời kêu gọi này:”Đấng Thượng Đế, ngoài Ngài không có Thượng Đế nào khác, và Đấng, 104 mà vẻ mỹ lệ đang biểu hiện, là phản ánh nền vinh quang của Thượng Đế đến tất cả những ai ở trên trời và dưới đất.”

LI

Hỡi dân chúng! Ta nguyện bởi Đấng Thượng Đế Chân chính Duy nhất! Đây là Đại dương từ đó phát xuất mọi biển cả, và cuối cùng tất cả các biển lại hội tụ về đó. Nhờ quyền năng của Ngài, các Cây Mặc khải Thiên thượng đã sinh quả, mỗi Cây đã được phái xuống trong nhân dạng Đấng Tiên tri, mang một Sứ điệp của Thượng Đế đến cho chúng sinh tại một trong các thế giới mà con số, chỉ có Thượng Đế mới nắm rõ nhờ Tri thức bao trùm của Ngài. Điều này Ngài đã hoàn thành chỉ thông qua một Mẫu tự trong Lời của Ngài, mặc khải do Ngòi bút của Ngài – một Ngòi bút vận chuyển bởi Ngón tay điều động của Ngài – chính Ngón tay của Ngài được nuôi dưỡng bởi uy lực Chân lý của Thượng Đế.

LII

Hãy phán: Hỡi dân chúng! Các ngươi chớ khước từ hồng ân của Thượng Đế và lượng Bác ái của Ngài. Kẻ nào tự khước từ ơn ấy hẳn bị mất mát nghiêm trọng. Thế nào, hỡi dân chúng! Các người há thờ cát bụi, và rời xa Chúa của các ngươi, Đấng Độ lượng, Đấng Ban phúc Lớn? Các ngươi hãy sợ Thượng Đế, và chớ trở thành những kẻ bị hủy diệt. Hãy phán: Thánh Kinh của Thượng Đế đã được ban xuống trong nhân dạng Người thanh niên này. Vì vậy, đáng ca ngợi thay Thượng Đế, Đấng Tạo dựng ưu việt nhất! Hỡi các dân tộc trên thế giới, hãy hết sức quan tâm, kẻo các ngươi rời xa thánh nhan cuả Ngài. Trái lại, hãy nhanh chân 105 đạt tới sự hiện diện của Ngài, và hãy ở cùng những người đã trở về với Ngài. Hỡi dân chúng, hãy cầu xin được tha thứ, vì đã thiếu sót trong nhiệm vụ của các ngươi đối với Thượng Đế và vì đã vấp phạm đối với Chánh Đạo của Ngài, chớ trở thành những kẻ điên rồ. Ngài chính là Đấng đã tạo ra các ngươi, Ngài chính là Đấng đã nuôi dưỡng linh hồn các ngươi bằng Chánh Đạo của Ngài, và giúp các ngươi nhận biết Đấng Toàn năng, Đấng Cao cả Nhất, Đấng Toàn tri. Ngài chính là Đấng khai nhãn các ngươi trước những kho tàng tri thức của Ngài, và khiến cho các ngươi vươn lên cõi trời xác tín – xác tín về nền Chánh Đạo không thể cưỡng lại, không thể bài bác và cao cả nhất của Ngài. Hãy lưu ý để các ngươi không tự đánh mất hồng ân của Thượng Đế, không tự biến sự nghiệp của mình thành vô ích, và không bài bác chân lý của Mặc khải vinh quang, rạng ngời, cao cả và hiển nhiên này. Các ngươi hãy suy xét chính đính nền Chánh Đạo của Thượng Đế, Đấng Sáng tạo của các ngươi, hãy tuân giữ điều đã được ban xuống từ Ngôi thiên thượng, hãy suy nghĩ về điều đó với tâm hồn trong trắng và thoát tục. Rồi chân lý của nền Chánh Đạo này sẽ lộ rõ trước các ngươi hiển hiện như hào quang mặt trời giữa trưa. Rồi các ngươi sẽ được kể vào hàng những người đã tin Ngài.

Hãy phán: Bằng chứng thứ nhất và quan trọng nhất thiết lập chân lý của Ngài là chính Bản thể Ngài. Tiếp theo bằng chứng này là Mặc khải của Ngài. Đối với kẻ nào không nhận biết được điều này hoặc điều kia, Ngài đã thiết lập thánh ngôn do Ngài mặc khải là bằng chứng về chân lý và thực thể của Ngài. Quả thực, đây là chứng cớ về lượng bác ái hiền dịu của Ngài đối với loài người. Ngài đã phú cho mọi linh hồn 106 khả năng nhận biết những dấu hiệu của Thượng Đế. Bằng không làm sao Ngài hoàn thành sự làm chứng của Ngài đối với con người, nếu các ngươi là những người chịu suy gẫm trong lòng về Chánh Đạo của Ngài. Ngài sẽ không bao giờ đối xử bất công với ai và thử thách linh hồn nào quá năng lực của nó. Quả thực, Ngài là Đấng Xót thương, Đấng Đại Khoan dung.

Hãy phán: Vinh quang Chánh Đạo của Thượng Đế diệu kỳ đến nỗi người mù cũng có thể nhận thấy, thì người có thị giác nhạy bén, có tầm nhìn trong sạch còn thấy được nhiều biết bao. Người mù, dù không thấy được ánh sáng mặt trời, vẫn có thể cảm nhận sức nóng liên tục của mặt trời. Tuy nhiên, kẻ có tâm hồn mù giữa các con dân của Kinh Bayan – và Thượng Đế làm chứng cho điều này – không thể nào nhận thức được ánh vinh quang hoặc đánh giá đúng hơi ấm của các tia sáng mặt trời, bất kể Mặt trời chiếu trên họ dài lâu ra sao.

Hãy phán: Hỡi con dân của Kinh Bayan! Trong cả thế giới, Chúng Ta đã chọn các ngươi để biết và nhận ra Bản thể Chúng Ta. Chúng Ta đã khiến các ngươi được thu hút đến gần bên phải Thiên đàng – Địa điểm mà Ngọn lửa bất diệt kêu lên bằng nhiều âm sắc:”Không có ai khác ngoài Ta là Thượng Đế, Đấng Hùng mạnh Nhất, Đấng Tối thượng!” Hãy lưu ý kẻo các ngươi để mình như bị một bức màn ngăn che trước Vầng Thái dương đang chiếu rọi trên chân trời Ý chí của Chúa ngươi, Đấng Đại Khoan dung, mà ánh sáng đã bao trùm cả những người cao trọng và kẻ tầm thường. Hãy gạn sạch thị giác của các ngươi, để các ngươi có thể nhìn thấy Vầng Thái dương này bằng chính mắt mình, không tùy thuộc vào thị giác của bất cứ ai ngoài bản thân mình, vì Thượng Đế 107 không bao giờ đặt lên linh hồn nào gánh nặng quá sức của linh hồn đó. Như thế điều này đã được ban xuống cho các Tiên tri và các Đấng Sứ giả xưa, và đã được ghi lại trong tất cả các Thánh thư.

Hỡi dân chúng, hãy cố gắng đạt tới Cõi bao la vô tận này mà Thượng Đế đã an bài không có khởi đầu cũng không có chung cuộc, trong đó tiếng nói của Ngài đã vọng lên, và những hương vị ngọt ngào của sự vinh quang và thánh thiện đã thổi qua. Các ngươi chớ cởi bỏ chiếc Cẩm bào vĩ đại, cũng đừng để tâm hồn các ngươi đánh mất sự tưởng nhớ Đấng Chúa của các ngươi, cũng đừng để tai các ngươi không được nghe những giai điệu dịu ngọt của tiếng nói tuyệt vời, cao cả, thống ngự, trong sáng vàhùng hồn nhất của Ngài.

LIII

Hỡi Nasir, hỡi kẻ tôi tớ của Ta! Thượng Đế, Đấng Chân lý Vĩnh cửu làm chứng cho Ta. Trong Ngày này, Người Thanh niên Thiên thượng đã nâng cao trên đầu loài người chiếc Cốc Trường tồn vinh quang, và đang đứng đợi trên chốn an vị của Ngài, tự hỏi mắt nào sẽ nhận biết vinh quang của Ngài, và cánh tay nào sẽ không ngần ngại vươn ra cầm lấy chiếc Cốc từ Bàn tay trắng tuyết của Ngài và uống cạn. Chỉ một số ít người uống từ nguồn hồng ân xuôi thuận và vô song này của Đấng Vua Kỳ cựu. Những người này được ở trong các thánh thất cao nhất nơi Thiên đàng, và được thiết lập vững chắc trên những vị trí thẩm quyền.

Nguyện bởi sự công bằng của Thượng Đế! Không Tấm gương vinh quang nào của Ngài, không Đấng Biểu hiện nào về các danh của Ngài, không bất cứ tạo vật nào, đã, đang hoặc sẽ có thể 108 vượt trội hơn những người này, ước gì các ngươi thấu hiểu sự thật này.

LIV

Hỡi Nasir! Tính ưu việt của Ngày này vượt lên cực xa đối với nhận thức của loài người, bất kể sự hiểu biết của họ rộng rãi tới đâu, bất chấp sự thức ngộ của họ sâu xa cỡ nào. Nó còn vượt xa biết bao trên sự tưởng tượng của những kẻ rời xa ánh sáng và bị che khuất trước sự vinh quang của Ngày này! Nếu ngươi xé bỏ tấm màn dày đặc che mờ tầm nhìn của ngươi, ngươi sẽ thấy một ân phúc mà không có gì là tương tự hoặc sánh bằng, từ lúc đầu không có khởi thủy cho đến lúc cuối không có chung cuộc.

LV

Đấng chính là Linh khẩu của Thượng Đế nên chọn phát biểu bằng thứ ngôn ngữ nào, để cho những kẻ như bị màn che có thể nhận biết vinh quang của Ngài? Những người chính trực, những cư dân nơi Vương quốc Thiên thượng, sẽ uống thoả thích thứ Rượu Thánh thiện, trong danh Ta, Đấng Toàn vinh. Ngoài những người ấy, không ai khác được chia phần phúc lộc ấy.

Nguyện bởi sự công nghĩa của Thượng Đế, Đấng Kính yêu Nhất của Ta! Ta không hề tìm kiếm quyền lãnh đạo thuộc về thế gian. Mục đích duy nhất của Ta là đem đến cho loài người điều mà Thượng Đế dạy Ta phải chuyển giao, Ngài là Đấng Đại lượng, Đấng bất Khả tỉ, để có thể loài người dứt bỏ được mọi sự thuộc thế giới này, và khiến họ đạt tới những tầm cao mà những kẻ vô tín không nhận thức nổi và những kẻ lầm lạc không hình dung nổi.

Hỡi vùng đất Ta (Tihran), ngươi hãy nhớ lại những ngày xưa trong đó Đấng Chúa của ngươi đã biến ngươi thành chỗ đặt ngôi báu của Ngài, và đã bao bọc ngươi bằng hào quang vinh hiển của Ngài. Thật bao la biết bao con số những sinh linh thoát tục, những biểu tượng xác tín này, những người vì tình yêu to lớn của Ngài, đã hiến mạng sống và hy sinh mọi sự thuộc bản thân mình vì ngươi. Vui thay cho ngươi, và phúc thay cho những người cư trú nơi ngươi. Ta chứng nhận rằng từ nơi ngươi, như mọi tâm hồn sáng suốt đã biết, phát sinh hơi thở sự sống của Đấng là Niềm Khát khao của thế giới. Nơi ngươi Đấng Vô hình đã khải hiện, và từ ngươi đã xuất hiện điều huyền nhiệm đối với mắt loài người. Ai trong khối những người yêu chân thành của ngươi sẽ được Chúng Ta nhớ đến, những người mà máu đã tuôn rơi bên trong các cửa của ngươi, và bụi nhân thân của họ nay được chôn giấu dưới lòng đất của ngươi? Hương thơm ngọt ngào của Thượng Đế đã liên tục thổi qua, và sẽ đời đời tiếp tục thổi qua trên ngươi. Ngòi bút của Ta đã được điều động để tưởng nhớ ngươi, để tôn vinh các nạn nhân của sự bạo ngược, những người nam và người nữ đã ngủ dưới cát bụi của ngươi.

Trong số họ có cả em gái Chúng Ta, người mà giờ đây Chúng Ta gợi nhớ như là một biểu tượng sự thành tín của Chúng Ta, và là bằng chứng lượng từ ái hiền dịu của Chúng Ta đối với người. Tình cảnh của người ấy thật đáng thương biết bao! Người đã trở về cùng Thượng Đế trong trạng thái đầy vâng phục! Chỉ có Chúng Ta biết điều này, trong tri thức rộng khắp của Chúng Ta.

LVI

Hỡi vùng đất Ta! Nhờ hồng ân của Thượng Đế, ngươi vẫn còn là trung tâm quanh đó các con thương yêu của Ngài 110 qui tụ. Phúc thay cho họ; phúc thay cho mọi người tị nạn đã tìm sự che chở của ngươi, trong những nổi khổ đau trên đường của Thượng Đế, Đấng Chúa của Ngày kỳ diệu này! Phúc thay cho những người nhớ đến Đấng Thượng Đế chân chính duy nhất, tôn vinh Danh Ngài, chuyên tâm tìm cách phụng sự Chánh Đạo của Ngài. Các Thánh kinh xưa đã nhắc đến chính những người này. Đấng Thủ lãnh của những Người thành tín đã hào phóng ban cho họ lời ngợi ca của Ngài:”Quả thực, Ngài đã phán sự thật, và giờ đây Ta làm chứng về điều này.” Tuy nhiên, vinh quang về cương vị của họ như vẫn chưa hiển lộ. Chắc chắn, Bàn tay uy lực thiên thượng sẽ vén bức màn, và phô bày trước mắt loài người điều sẽ làm vui và làm rực sáng con mắt của thế giới.

Hãy dâng lời tạ ơn Thượng Đế, Đấng Chân lý Vĩnh cửu, cao cả thay vinh quang của Ngài, vì các ngươi đã đạt tới một đặc ân tuyệt vời như thế, và được tô điểm bằng vật trang sức là lời chúc tụng của Ngài. Hãy biết rõ giá trị của những ngày này, và bám chắc vào bất cứ điều gì xứng hợp với Mặc khải này. Quả thật, Ngài là Đấng Cố vấn, Đấng Xót thương, Đấng Toàn tri.

Hỡi vùng đất Ta (Tihran), đừng để điều gì khiến ngươi phiền muộn, vì Thượng Đế đã chọn ngươi làm nguồn vui của toàn thể nhân loại. Tùy nơi Ý chí của Ngài, Ngài sẽ ban phúc cho ngai vàng của ngươi với một người sẽ cai trị dân ngươi bằng công lý, sẽ gom lại đàn chiên của Thượng Đế mà lũ sói đã làm tan tác. Với niềm vui và 111 sự mãn nguyện, vị vua ấy sẽ đoái nhìn và ban ân huệ cho con dân Đấng Baha. Hẳn nhiên, dưới mắt của Thượng Đế, vị vua ấy sẽ được xem như bảo ngọc giữa loài người. Đời đời vị vua ấy sẽ nhận được vinh quang của Thượng Đế và vinh quang của tất cả những người sinh sống trong vương quốc mặc khải của Ngài.

LVII

Hãy hân hoan với niềm vui lớn, vì Thượng Đế đã biến ngươi thành “Chốn Hừng đông ánh sáng của Ngài”, vì Đấng Biểu hiện Vinh quang của Thượng Đế đã ra đời ở trong ngươi. Ngươi hãy vui mừng vì danh này đã được ban cho ngươi – một danh qua đó vầng Thái dương thiên ân đã toả hào quang, nhờ đó cõi đất và cõi trời đều được soi sáng.

Không bao lâu nữa tình trạng công việc bên trong ngươi sẽ được thay đổi, và giềng mối quyền lực sẽ rơi vào tay dân chúng. Quả thật, Chúa của ngươi là Đấng Toàn tri. Thẩm quyền của Ngài bao trùm vạn vật. Ngươi hãy vững tin nơi ân huệ bao dung của Chúa ngươi. Mắt từ ái hiền dịu của Ngài sẽ đời đời đoái nhìn ngươi. Đã sắp đến ngày khi sự loạn động của ngươi biến thành hoà bình và thanh an. Đó là điều đã được chỉ dụ trong quyển Thánh kinh kỳ diệu.

Hỡi Muhammad, khi rời khỏi triều đường hiện diện của Ta, ngươi hãy hướng bước chân về Ngôi nhà của Ta (Thánh thất Baghdad), và thăm Nhà ấy nhân danh Chúa của ngươi. Khi đến bên Ngôi nhà ấy, ngươi hãy đứng trước cửa và nói:”Hỡi Ngôi nhà Lớn Nhất của Thượng Đế, Đấng Mỹ lệ Xưa đã đi đâu, Đấng 112 qua đó Thượng Đế đã biến ngươi thành trung tâm chú ý của một thế giới sùng bái, và công bố ngươi là dấu hiệu về sự tưởng nhớ tới Ngài đối với tất cả những ai ở trên các cõi trời và tất cả những ai ở trên trái đất? Này! Hỡi Ngôi nhà của Thượng Đế, những ngày xưa kia ngươi được làm bệ chân của Ngài, những ngày mà từ ngươi tuôn trào không dứt những giai điệu du dương của Đấng Đại Từ bi! Điều gì đã xảy ra cho viên bảo ngọc của ngươi mà vinh quang đã làm rực sáng toàn thể tạo vật? Đâu rồi những ngày, trong đó Ngài, Đấng Vua Kỳ cựu, đã dùng ngươi làm ngôi vinh quang của Ngài, những ngày trong đó Ngài chỉ chọn ngươi làm ngọn đèn giải thoát giữa cõi trời và cõi đất, và khiến ngươi toả hương thơm ngọt ngào của Đấng Toàn vinh, lúc sáng sớm cũng như chiều tối?

Hỡi Ngôi nhà của Thượng Đế, đâu là Mặt trời uy nghi và quyền lực hằng bao bọc ngươi bằng hào quang sự hiện diện của Ngài? Đâu là Bình minh thiên ân hiền dịu của Chúa ngươi, Đấng Vô ngại, Đấng đã thiết lập bệ Ngài trong các bức vách của ngươi? Hỡi ngôi báu của Thượng Đế, cái gì đã làm thay đổi diện mạo của ngươi, và khiến các trụ cột của ngươi bị rúng động? Cái gì đã đóng được cửa của ngươi trước mặt những người nhiệt tình tìm kiếm ngươi? Cái gì đã biến ngươi thành hoang vu như thế? Liệu ngươi có được nghe kể rằng Đấng Kính yêu của thế giới đã bị đao kiếm của kẻ thù truy sát ra sao? Đấng Chúa ban phúc cho ngươi và ban phúc cho lòng trung thành của ngươi đối với Ngài, vì ngươi vẫn còn là bạn đường cuả Ngài qua tất cả những khổ đau và phiền muộn của Ngài.

Ta chứng nhận rằng ngươi là cảnh tượng vinh quang thiên thượng 113 của Ngài, cư thất thiêng liêng nhất của Ngài. Từ nơi ngươi xuất phát Hơi thở của Đấng Toàn vinh, Hơi thở đã toả lên trên tất cả tạo vật, và làm tràn ngập hân hoan cõi lòng của những người sùng kính an cư trong các thánh thất nơi Thiên đàng. Quần hội thiên thượng, và những người sinh sống trong Thành thi các Danh của Thượng Đế, đã khóc vì ngươi, và than vãn về những điều xảy ra cho ngươi.

Ngươi vẫn là biểu tượng các Danh và các Đặc tính của Đấng Toàn năng, là Điểm mà mắt của Đấng Chúa cõi đất và cõi trời đoái nhìn. Điều xảy ra cho ngươi cũng đã xảy ra cho Thuyền Giải thoát trong đó đã có lời hứa an toàn của Thượng Đế. Phúc thay cho người nào hiểu được ý nghĩa những lời này và nhận biết mục đích của Đấng là Chúa của toàn thể tạo vật.

Phúc thay cho những ai hít thở được từ nơi ngươi hương thơm ngọt ngào của Đấng Toàn năng, nhận biết sự cao cả của ngươi, bảo vệ sự thánh thiện của ngươi, lúc nào cũng tôn trọng cương vị của ngươi. Ta nài xin Đấng Toàn năng giúp cho mắt những kẻ rời xa ngươi, đã thất bại trong việc nhận thức đúng giá trị của ngươi, được mở ra để chúng thực sự nhận biết ngươi, và Ngài là Đấng đã dùng sức mạnh chân lý nâng ngươi lên cao. Hẳn nhiên, chúng thật sự mù loà về ngươi, và hoàn toàn không lưu ý đến ngươi trong ngày này. Quả thật, Đấng Chúa của ngươi là Đấng Độ lượng, Đấng Thứ tha.

Ta chứng nhận rằng qua ngươi Thượng Đế đã thử thách tâm hồn các tôi tớ Ngài. Phước thay cho người 114 hướng bước chân về phía ngươi, và viếng thăm ngươi. Khốn thay cho kẻ khước từ quyền của ngươi, rời xa ngươi, làm tổn thương danh ngươi, và phàm tục hoá sự thánh thiện của ngươi.

Hỡi Ngôi nhà của Thượng Đế, chớ phiền muộn nếu bức màn thánh thiện của ngươi bị kẻ nghịch đạo xé nát. Trong thế giới tạo vật, Thượng Đế đã điểm tô ngươi bằng bảo ngọc cuả sự tưởng nhớ tới Ngài. Không bao giờ có người nào đủ sức phàm tục hoá vật trang sức ấy. Trong mọi hoàn cảnh, mắt của Chúa ngươi sẽ luôn đoái nhìn ngươi. Quả thật, Ngài sẽ nghiêng tai nghe lời cầu nguyện của mọi người viếng thăm ngươi, những người sẽ chầu hầu quanh ngươi, và cầu xin Ngài nhân danh ngươi. Quả thật, Ngài là Đấng Tha thứ, Đấng Đại Khoan dung.

Lạy Thượng Đế của con, vì Ngôi nhà từng bị đổi thay như thế trong sự phân ly cùng Ngài, từng khóc than vì chịu xa cách sự hiện diện của Ngài, và rên siết vì tai ương của Ngài, con cầu xin Ngài tha thứ cho con và cho cha mẹ con, cho dòng họ con, cho những anh em con là những người đã tin Ngài. Lạy Ngài là Đấng Vua của các Danh, xin thoả mãn mọi nhu cầu của con bằng hồng phúc của Ngài. Ngài là Đấng Ban ân Dồi dào Nhất trong các Đấng ban ân, là Đấng Chúa tất cả các thế giới.

LVIII

Ngươi hãy nhớ lại điều đã được mặc khải cho Mihdi, kẻ tôi tớ của Ta, vào năm thứ nhất trong cuộc lưu đày của Ta sang Vùng đất Huyền nhiệm (Adrianople). Ta đã tiên báo cho người điều phải xảy ra cho Ngôi nhà của Ta (Ngôi nhà ở Baghdad), trong những ngày 115 sắp tới, kẻo người phải phiền muộn về những hành động cướp bóc và tàn bạo đã xảy ra với Ngôi nhà ấy. Quả thật, Đấng Tối cao, Đấng Thượng Đế của ngươi, biết hết mọi điều ở trên trời và mọi điều ở dưới đất.

Chúng Ta đã viết cho người: Đây không phải là sự tổn thương đầu tiên chúng gây ra cho Ngôi nhà của Ta. Trong những ngày qua bàn tay kẻ áp bức đã chồng chất lên nó bao điều bất xứng. Quả thật, trong những ngày sắp tới nó còn bị triệt hạ đến nỗi mọi con mắt tinh tường phải rơi lệ. Như thế, Ta đã tiết lộ cho ngươi những điều bên kia bức màn che, không ai thấy được ngoài Thượng Đế, Đấng Toàn năng, Đấng Đáng Ca ngợi Nhất. Đến kỳ viên mãn, Đấng Tối cao sẽ dùng sức mạnh chân lý tôn vinh Ngôi nhà ấy trước mắt mọi người. Ngài sẽ biến nó thành Ngọn cờ của Vương quốc Ngài, thành ngôi Thánh Lăng mà quần hội tín dân sẽ chầu hầu xung quanh. Đấng Tối cao, Đấng Thượng Đế của ngươi, đã phán như thế, trước khi ngày khóc than xảy đến. Ta ban cho ngươi điều khải lộ này, kẻo ngươi phải phiền muộn vì điều đã xảy ra cho Ngôi nhà của Ta bởi các cuộc tấn công của kẻ thù. Đáng ca ngợi thay Đấng Thượng Đế, Đấng Toàn tri, Đấng Toàn trí.

LIX

Mọi người quan sát sáng suốt sẽ nhìn nhận ngay rằng , từ buổi bình minh của Mặc khải này, Kẻ Khốn khổ này đã mời gọi toàn thế nhân loại hướng mặt về Chốn Hừng đông Vinh quang, và đã nghiêm cấm sự sa đoạ, hận thù, áp bức, và gian dối. Thế mà, hãy xem điều do bàn tay kẻ áp bức đã làm! Không bút nào dám mô tả sự bạo tàn của hắn. 116 Dù mục đích của Đấng Chân lý Vĩnh cửu là ban sự sống đời đời cho mọi người, bảo đảm sự an toàn và thanh bình cho họ, thế mà ngươi thấy đấy, chúng đã đứng lên làm đổ máu các con thương yêu của Ngài và lên án tử hình Ngài như thế nào.

Những kẻ dấy lên sự áp bức này là những con người, dù quá dại khờ, lại nổi danh là những bậc khôn ngoan nhất trong những người khôn ngoan. Chúng thực sự mù loà đến nỗi đã nghiêm túc ném vào Nhà tù kiên cố và dịch bệnh, Đấng mà thế giới được tạo nên cho các tôi con nơi Điện thờ của Ngài. Tuy nhiên, bất chấp bọn chúng và những kẻ chối bỏ chân lý của “Lời Công bố Lớn” này, Đấng Toàn năng đã biến Nhà tù này thành Thiên đàng Tối cao, thành Cõi trời trên các Cõi trời.

Chúng Ta không khước từ các lợi ích vật chất có thể giải thoát Chúng Ta khỏi những tai ương. Tuy nhiên, mọi người trong các bạn hữu của Ta sẽ làm chứng cho Ta rằng triều đường thánh thiện của Ta là thoát tục và vượt xa trên những lợi ích vật chất ấy. Dù sao, khi ở trong Nhà tù này, Chúng Ta cũng đã chấp nhận các thứ đã bị những kẻ phản nghịch tước đoạt. Nếu có người nào, muốn nhân danh Ta, dựng lên một tòa dinh thự bằng bạc hoặc vàng ròng, hoặc một ngôi nhà khảm ngọc thạch vô giá, chắc chắn ước muốn ấy sẽ được chấp thuận. Quả thật, Ngài làm bất cứ điều gì Ngài muốn, và an bài bất cứ điều gì Ngài thích. Ngoài ra, Ngài đã cho phép bất cứ ai ước muốn dựng lên, 117 khắp chiều rộng và chiều dài của nước này, những toà kiến trúc cao cả và vững chắc, và hiến dâng những vùng lãnh thổ thiêng liêng và sung túc tiếp giáp sông Jordan và vùng phụ cận để thờ phượng và phụng sự Đấng Thượng Đế Chân chính Duy nhất, cao cả thay vinh quang của Ngài, để cho những lời tiên tri mà Ngòi bút của Đấng Tối thượng đã ghi trong các Thánh thư thiêng liêng được ứng nghiệm, và điều mà Đấng Thượng Đế, Đấng Chúa của tất cả các thế giới, đã đề ra trong Mặc khải kỳ diệu nhất, hùng vĩ nhất, thiêng liêng nhất và cao cả nhất này được biểu hiện.

Xưa kia, Chúng Ta đã thốt ra những lời này: Hỡi Jerusalem, hãy mở rộng phạm vi của ngươi! Hỡi con dân Đấng Baha, hãy suy ngẫm điều này ở trong lòng, và hãy tạ ơn Chúa của ngươi, Đấng Minh giải, Đấng Hiển hiện Nhất.

Nếu những điều huyền nhiệm, không ai có thể biết ngoài Thượng Đế, được tiết lộ, thì toàn thể nhân loại sẽ thấy được bằng chứng của nền công lý tối thượng và hoàn hảo. Với niềm xác tín mà không ai có thể chất vấn, mọi người sẽ bám lấy các giới răn, và sẽ nghiêm túc tuân hành. Quả thật, Chúng Ta đã thiết định trong Thánh Kinh của Chúng Ta một phần thưởng dồi dào và tốt đẹp cho bất cứ ai xa lánh tính hung ác, chịu sống cuộc đời tinh khiết và đạo hạnh. Quả thật, Ngài là Đấng Ban cho Vĩ đại, Đấng Toàn phúc.

LX

Sự giam cầm Ta không làm Ta tủi nhục. Trái lại, nhân danh sinh mạng Ta, nó đem đến cho Ta sự vinh quang. Điều có thể khiến Ta phải xấu hổ là hạnh kiểm của những kẻ gọi là 118 tín đồ của Ta bảo rằng yêu Ta, nhưng kỳ thực lại theo Ac quỉ. Chúng thật sự là những kẻ hư mất.

Khi thời điểm ấn định cho Mặc khải này viên thành, và Đấng là vầng Thái dương cuả thế giới xuất hiện tại Iraq, Ngài truyền cho các tín đồ của Ngài tuân giữ những điều nâng họ lên khỏi mọi ô trược của thế gian. Một số thì thích đuổi theo những ham muốn thuộc khuynh hướng đồi trụy, trong khi những người khác thì đi trên con đường chính trực và chân lý, và được hướng dẫn chính đính.

“Hãy phán: Kẻ nào theo đuổi dục vọng trần tục, hoặc gắn tâm hồn vào những thứ thuộc trái đất, kẻ ấy không được kể vào hàng con dân của Đấng Baha. Người tín đồ chân chính của Ta là người, giả sử có đi đến một thung lũng toàn vàng ròng, cũng sẽ dửng dưng vượt qua luôn như đám mây, không hề nhìn lui, cũng chẳng dừng bước. Người ấy chắc chắn thuộc về Ta. Từ trang phục của người ấy, Quần hội Thiên thượng có thể hít thở hương thơm thoát tục... Và nếu được gặp nữ nhân xinh đẹp nhất và duyên dáng nhất, thì lòng người ấy vẫn không thấy gợn lên chút thèm muốn nào vì sự cám dỗ của sắc đẹp kia. Người như thế đúng là hiện thân của đức khiết bạch vẹn toàn. Ngòi bút Đấng Cố cựu của các Thời đại đã dạy các ngươi như thế, theo phán lệnh của Đấng Tối cao, Đấng Toàn năng, Đấng Toàn phúc.

LXI

Thế giới đang quặn đau, và tình trạng bối rối của nó đang tăng lên mỗi ngày. Mặt nó đang hướng về nẻo lầm lạc và vô tín. Tình trạng khốn đốn sắp đến của nó, nếu tiết lộ lúc này thì chưa thích hợp và đích đáng. Sự đồi trụy của nó sẽ còn tiếp tục lâu dài. Khi giờ 119 thiên định đã đến, bất chợt sẽ xảy ra điều khiến cho các chi thể của nhân loại phải run rẩy. Lúc đó, và chỉ lúc đó, Ngọn cờ thiêng liêng mới dương lên và Con chim Hoạ mi thiên đường mới hát khúc nhạc du dương.

LXII

Ngươi hãy nhớ đến những phiền muộn của Ta, những băn khoăn và trăn trở của Ta, những tai ương và thử thách của Ta, tình trạng bị giam cầm của Ta, những giọt lệ tuôn rơi của Ta, sự đắng cay trong nổi khổ của Ta, và sự tù hãm của Ta hiện nay nơi vùng đất xa xôi này. Hỡi Mustafa, có Thượng Đế làm chứng cho Ta. Nếu ngươi được nghe thuật lại những gì đã xảy ra cho Đấng Mỹ lệ Xưa, ngươi sẽ chạy trốn vào chốn hoang vu và khóc thét lên. Trong ưu phiền, ngươi sẽ tự đánh vào đầu, và khóc lớn như người bị rắn cắn. Ngươi hãy tạ ơn Thượng Đế vì Chúng Ta đã khước từ tiết lộ cho ngươi những điều huyền nhiệm của các chiếu mệnh thâm diệu đã được ban xuống cho Chúng Ta từ thiên đàng ý chí của Chúa ngươi, Đấng Hùng mạnh Nhất, Đấng Toàn năng.

Nguyện bởi sự công nghĩa của Thượng Đế! Mỗi sáng khi Ta rời khỏi giừơng, Ta phát hiện vô số tai ương tụ tập sau cánh cửa nhà Ta, và mỗi đêm khi Ta đặt mình xuống, thì hỡi ôi! tim Ta bị vò nát bởi nổi ưu phiền mà nó phải nhận chịu từ sự bạo tàn ác hiểm của các kẻ thù. Với mỗi miếng bánh mà Đấng Mỹ lệ Xưa bẻ ra đều có kèm theo sự tấn công của một tai ương mới, và với mỗi giọt nước Ngài uống đều pha trộn vị đắng của những thử thách tệ hại nhất. Trước 120 mỗi bước đi của Ngài đều có cả một đạo quân hoạn hoạ vô hình, trong khi phía sau Ngài là cả binh đoàn phiền muộn đớn đau rượt đuổi theo.

Đó là cảnh ngộ khốn đốn của Ta, ước gì ngươi biết ngẫm nghĩ trong lòng. Tuy nhiên, chớ để tâm hồn ngươi ưu phiền về những điều Thượng Đế tuôn đổ xuống cho Chúng Ta. Hãy hoà nhập ý chí ngươi vào sự hài lòng của Ngài, bởi vì không lúc nào Chúng Ta khao khát điều gì ngoài Y chí của Ngài, và luôn đón mừng từng chiếu mệnh bất thối chuyển của Ngài. Ngươi hãy giữ lòng kiên nhẫn, và chớ hoang mang. Chớ bắt chước cung cách những kẻ bị kích động thương đau.

LXIII

Hỡi ngươi là kẻ đã hướng mặt về với Ta! Ngay khi mắt ngươi thấy được từ xa thành phố quê hương của Ta (Tihran), hãy đứng lại và nói: Hỡi vùng đất Ta, ta đến với ngươi từ Nhà tù với tin mừng của Thượng Đế, Đấng Cứu nạn, Đấng Tự tồn. Hỡi người mẹ của thế giới và là nguồn ánh sáng của tất cả các dân tộc, ta thông báo cho ngươi những ân phúc hiền dịu của Chúa ngươi, và chúc tụng ngươi nhân danh Đấng Chân lý Vĩnh cửu, Đấng Hiểu biết những điều huyền bí. Ta xác nhận rằng ở bên trong ngươi là Đấng mà Danh Huyền nhiệm được khải lộ và Kho tàng Huyền bí được khai quật. Nhờ ngươi mà bí mật của vạn vật, dù thuộc quá khứ hay tương lai, đều được phơi bày.

Hỡi vùng đất Ta! Ngài là Đấng Chúa các Danh đã nhớ đến ngươi trong cương vị vinh quang của Ngài. Ngươi là buổi Bình minh nền Chánh Đạo của Thượng Đế, là nguồn mạch 121 Mặc khải của Ngài, là biểu hiện Tối Đại Danh của Ngài – một Danh đã khiến trái tim và linh hồn loài người run sợ. Thật to lớn biết mấy con số những người nam và nữ, các nạn nhân của sự bạo ngược, bên trong tường thành của ngươi, đã đặt mạng sống trên đường của Thượng Đế, và được chôn vùi dưới đất của ngươi một cách hung tàn đến nỗi mọi tôi con cao trọng của Thượng Đế phải khóc thương cho số phận của họ.

LXIV

Niềm ao ước của Chúng Ta là nhớ tới Nơi ở của lạc phúc tối cao (Tihran), là thành phố thiêng liêng và rực sáng – thành phố trong đó hương thơm của Đấng Kính yêu Nhất toả ra, trong đó các dấu hiệu của Ngài khuếch tán, trong đó bằng chứng về nền vinh quang của Ngài được khải lộ, trong đó những ngọn cờ của Ngài được dương lên, trong đó lều tạm của Ngài được tạo dựng, trong đó mỗi chỉ dụ minh triết của Ngài được phô bày.

Đây là thành phố trong đó hương vị ngọt ngào của sự hội ngộ toát lên, khiến cho những người yêu thương chân thành của Thượng Đế được đến gần Ngài, và tìm được lối vào Cư thất thánh thiện và mỹ lệ. Hạnh phúc thay cho kẻ lữ hành hướng bước chân về thành phố này, được nhận vào thành, và nhắp rượu tương phùng, nhờ hồng ân dồi dào của Chúa mình, Đấng Độ lượng, Đấng Đáng Ca ngợi Nhất.

Hỡi vùng đất khát khao của tâm hồn, ta đến cùng ngươi với tin mừng từ Thượng Đế, và thông báo cho ngươi 122 ân phúc và ân huệ độ lượng của Ngài, chào mừng và tôn vinh ngươi nhân danh Ngài. Quả thật, Ngài là điều thiện và ân phúc bao la. Phúc thay cho kẻ hướng mặt về phía ngươi, nhận ra nơi ngươi hương thơm sự Hiện diện của Thượng Đế, Đấng Chúa của tất cả các thế giới. Vingh qquang của Ngài đổ trên ngươi, hào quang ánh sáng của Ngài trùm phủ lên ngươi, vì Thượng Đế đã biến ngươi thành thiên đàng đối với các tôi con Ngài, và công bố ngươi là vùng đất thiêng liêng và được chúc phúc, mà chính Ngài đã nhắc tới trong các Thánh Kinh mà các Đấng Tiên tri và các Sứ giả của Ngài đã mặc khải.

Hỡi vùng đất vinh quang chói lọi, qua ngươi biểu tượng “Không có ai ngoài Ngài là Thượng Đế” được dương lên, và ngọn cờ “Quả thật Ta là Chân lý, Đấng Hiểu biết điều huyền nhiệm”, được nêu cao. Mọi người viếng thăm ngươi cần tôn vinh ngươi và tôn vinh những người sống trong ngươi, vốn đâm cành từ Cây của Ta, là lá của Cây ấy, là những dấu hiệu vinh quang của Ta, tin theo Ta và là những người yêu của Ta, và với quyết tâm hùng mạnh nhất đã quay mặt về nơi cương vị vinh quang của Ta.

LXV

Ngươi hãy nhớ lại ngày Ngươi đặt chân đến Thành phố (Constantinople), các Thượng thư của Hoàng đế cho rằng Ngươi không biết luật pháp và các qui định của họ, và nghĩ rằng Ngươi là người dốt. Hãy phán: Đúng vậy, nguyện bởi Chúa Ta! Ta không biết mọi điều, ngoại trừ những gì mà Thượng Đế, bởi 123 ân huệ dồi dào của Ngài, đã vui lòng dạy cho Ta. Chúng Ta xác nhận chắc chắn về điều này, và không ngần ngại khiêm xưng như thế.

Hãy phán: Nếu những luật lệ và qui định là do các ngươi đặt ra và tự bám vào đó, thì không thể nào Chúng Ta tuân theo. Đó là điều Ta đã được giáo huấn bởi Đấng Toàn trí, Đấng Toàn giác. Đó là cách thức của Ta thuở xưa, và điều ấy vẫn sẽ như thế trong tương lai, nhờ quyền uy của Thượng Đế và sức mạnh của Ngài. Hẳn nhiên đây là đường lối chân chính và đúng đắn. Còn nếu đó là điều do Thượng Đế an bài, thì hãy trưng bằng chứng của các ngươi, nếu các ngươi là những người nói sự thật. Hãy phán: Chúng Ta đã ghi trong Thánh Kinh không bỏ sót điều gì về công việc của bất cứ người nào, dù rất nhỏ nhặt, tất cả những điều mà họ đã cáo buộc Ngươi, và tất cả những gì họ đã làm cho Ngươi.

Hãy phán: Hỡi các Thượng thư, điều thích hợp với các ngươi là tuân giữ các phán lệnh của Thượng Đế, và từ bỏ những luật lệ và qui định của các ngươi, hãy trở nên như những người được hướng dẫn chính đính. Điều này tốt cho các ngươi hơn tất cả những gì các ngươi sở hữu, giá như các ngươi hiểu được. Nếu các ngươi vi phạm điều răn của Thượng Đế, thì không một chấm một phẩy trong tất cả các công trình của các ngươi được chấp nhận trước mắt Ngài. Không bao lâu nữa các ngươi sẽ phát hiện hậu quả những điều các ngươi đã làm trong cuộc sống phù phiếm này, và phải trả giá cho các việc ấy. Đây quả là sự thật, sự thật chắc chắn.

Thật to lớn biết bao con số những người, trong các thời đại qua, đã phạm phải những điều mà các ngươi vấp phạm, và dù địa vị họ cao hơn các ngươi, rốt lại họ cũng đều trở về cùng cát bụi, và đã hiển nhiên bị đoạ vào 124 cảnh diệt vong! Phải chi các ngươi biết ngẫm nghĩ trong lòng về nền Chánh Đạo của Thượng Đế! Các ngươi sẽ theo gương họ, các ngươi sẽ bị đưa vào nơi cư trú chẳng có ai thân thiết hoặc giúp đỡ các ngươi. Sự thật các ngươi sẽ bị chất vấn về việc các ngươi đã làm, sẽ bị buộc thuật lại sự thiếu sót trong nhiệm vụ của các ngươi đối với Chánh Đạo của Thượng Đế, và về việc đã khinh mạn chối bỏ những người thương yêu của Ngài, những người đã đến nơi các người với lòng đầy chân thành.

Chính các ngươi đã luận bàn với nhau về họ, các ngươi thích làm theo sự thôi thúc của dục vọng, và gạt bỏ giới răn của Thượng Đế, Đấng Cứu nạn, Đấng Toàn năng.

Hãy phán: Xem kià! Các ngươi cứ bám vào mưu chước của mình và vứt bỏ phán lệnh của Thượng Đế sao? Đúng thế, các ngươi đã làm hại chính mình và người khác nữa. Ước gì các ngươi biết nhận thức! Hãy phán: Nếu những qui định và nguyên tắc của các ngươi được xây dựng trên công lý, vậy tại sao các ngươi lại làm theo những điều ăn khớp với khuynh hướng đồi trụy của các ngươi và bác bỏ những điều trái với dục vọng các ngươi? Vậy lấy quyền gì các ngươi tự cho mình phán đoán công bằng giưã loài người? Liệu các qui định và nguyện tắc của các ngươi có biện minh được cho việc các ngươi đàn áp Đấng đã tự trình diện trước sự triệu tập của các ngươi, các ngươi chối bỏ Ngài và mỗi ngày gây cho Ngài sự tổn thương trầm trọng hơn? Hỏi có bao giờ Ngài bất tuân các ngươi, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi? Tất cả dân chúng Iraq, và trên họ mọi người quan sát sáng suốt đều sẽ làm chứng về sự thật trong Lời phán của Ta.

Hỡi các Thượng thư, hãy công bằng trong sự phán đoán của các ngươi! Hỏi Chúng Ta đã vấp phạm điều gì để có thể biện minh cho sự lưu đày Chúng Ta? Hỏi Chúng Ta đã phạm tội gì đáng bị trục xuất? Trái lại, chính Chúng Ta đã tìm các ngươi để thấy các ngươi khước từ tiếp nhận Chúng Ta! Nguyện bởi Thượng Đế! Đây là điều bất công đau đớn mà các ngươi đã gây ra - sự bất công mà không mức bất công nào trên đời có thể sánh được. Chính Đấng Thượng Đế Toàn năng làm chứng cho điều này….

Các ngươi hãy biết rằng thế giới này, những sự phù hoa và hào nhoáng của nó đều sẽ qua đi. Không có cái gì trường tồn ngoại trừ Vương quốc của Thượng Đế vốn không thuộc về ai khác ngoài Ngài, Đấng Chúa Tối thượng cuả vạn vật, Đấng Cứu nạn, Đấng Toàn vinh, Đấng Toàn năng. Những ngày trong đời các ngươi sẽ trôi qua, mọi thứ làm cho các ngươi bận bịu và làm cho các ngươi huênh hoang, đều sẽ hủy hoại, và chắc chắn các ngươi sẽ bị quần hội thiên thần hiệu triệu để đến trước địa điểm mà các chi thể của tất cả tạo vật sẽ phải run rẩy, và sớ thịt của mọi kẻ áp bức sẽ nổi gai ốc. Các ngươi sẽ bị hỏi về những điều mà tay các ngươi đã làm trong cuộc đời phù phiếm này, và sẽ phải trả giá cho những việc làm ấy. Đây là ngày chắc chắn sẽ đến với các ngươi, vào thời điểm không ai có thể dời lui được. Lưỡi của Đấng hằng phán sự thật và là Đấng Biết hết mọi sự đã làm chứng cho điều này.

LXVI

Hỡi cư dân của Thành phố (Constantinople), hãy sợ Thượng Đế và chớ gieo hạt giống chia rẽ giữa loài người. Chớ đi theo các con đường của Quỉ dữ. Trong ít ngày còn lại của cuộc đời các ngươi, hãy bước đi trong đường lối của Đấng Thượng Đế Chân chính Duy nhất. Những ngày của các ngươi đều sẽ qua đi như ngày của những kẻ đã sống trước các ngươi. Các ngươi sẽ trở về với cát bụi giống như tổ tiên các ngươi ngày xưa đã trở về.

Các ngươi hãy biết rằng Ta không sợ ai ngoài Thượng Đế. Ta không đặt sự trông cậy vào bất cứ ai ngoài Ngài; Ta không bám vào bất cứ ai, và cũng không ao ước điều gì ngoài điều Ngài muốn cho Ta. Đây hẳn nhiên là niềm khát khao của lòng Ta, ước gì các ngươi biết được. Ta đã hiến dâng linh hồn và thể xác Ta làm vật hy sinh cho Thượng Đế, Đấng Chúa tất cả các thế giới. Bất cứ ai biết Thượng Đế sẽ không biết ai khác ngoài Ngài, và người sợ Thượng Đế sẽ không sợ ai khác ngoài Ngài, dù cho tất cả các thế lực trên trái đất đứng lên và liên kết lại để chống mình. Ta không nói điều gì ngoài phán lệnh của Ngài, nhờ uy lực và sức mạnh của Thượng Đế, Ta sẽ không tuân theo điều gì ngoài chân lý của Ngài. Quả thật, Ngài sẽ ban thưởng cho những người trung thực.

Hỡi Tôi tớ của Ta, hãy thuật lại những điều Ngươi đã thấy vào lúc Ngươi đến Thành phố, để bằng chứng của Ngươi có thể trường tồn giữa loài người, và có tác dụng báo động cho những người chịu tin. Khi Chúng Ta đến Thành phố, Chúng Ta thấy những người cầm quyền và các trưởng lão quây quần với nhau như trẻ con cùng chơi trò vọc đất. Chúng Ta không thấy ai đủ trưởng thành để nhận lấy nơi Chúng Ta những lẽ thật mà Thượng Đế đã dạy Chúng Ta, hoặc đủ chín chắn để hiểu những lời minh triết kỳ diệu của Chúng Ta. Mắt tinh thần Chúng Ta khóc xót xa cho họ, cho 127 những vấp phạm của họ, và cho cả sự hoàn toàn xem thường của họ đối với điều là mục đích cuộc tạo sinh ra họ. Đây là điều Chúng Ta nhận thấy trong Thành phố ấy, và là điều Chúng Ta đã chọn để ghi lại trong Thánh Kinh của Chúng Ta, để nó phục vụ như lời cảnh báo cho họ và cho phần còn lại của nhân loại.

Hãy phán: Nếu các ngươi tìm kiếm cuộc đời này và các thứ phù hoa trong đó, có lẽ các ngươi nên tìm hồi còn ở trong bụng mẹ, bởi vì lúc ấy các ngươi sống rất gần những thứ ấy, giá mà các ngươi nhận thức được điều đó. Trái lại, các ngươi đã được sinh ra và lớn lên, các ngươi càng rời xa cõi đời và đến gần hơn với cát bụi. Thế tại sao các ngươi lại tỏ ra quá ham tom góp các kho báu thuộc về vật chất, trong khi cuộc sống của các ngươi đã được tính từng ngày và cơ hội của các ngươi đã lỡ mất? Hỡi những kẻ vô tâm, đến bao giờ các ngươi mới từ bỏ cơn mê?

Hãy lắng tai nghe những lời khuyên mà Kẻ Tôi tớ này đã ban cho các ngươi nhân danh Thượng Đế. Quả thật, Ngài chẳng đòi hỏi nơi các ngươi một sự đền bù nào và Ngài chấp nhận điều mà Thượng Đế đã dành cho Ngài, Ngài hoàn toàn phục tùng Ý chí của Thượng Đế.

Hỡi dân chúng, những ngày trong cuộc đời các ngươi đã qua khá xa và phút cuối của các ngươi đang vụt đến. Bởi vậy, hãy vứt bỏ đi những gì các ngươi đã toan tính và cố bám víu vào đó, hãy giữ thật chắc các phán lệnh của Thượng Đế, để may ra các ngươi có thể đạt tới điều Ngài đã an bài cho các ngươi, và hãy trở nên giống với những người chọn đúng đường. Đừng tự mãn nguyện với những điều thuộc thế giới này và các vật trang sức của nó, cũng không nên đặt kỳ vọng vào đó. Điều trông cậy của các ngươi 128 phải là sự tưởng nhớ tới Thượng Đế, Đấng Tối cao, Đấng Tối đại. Không bao lâu nữa, Ngài sẽ xoá sạch tất cả những gì các ngươi sở hữu. Các ngươi hãy sợ Ngài, và chớ quên điều Ngài kết ước với các ngươi, chớ trở nên giống với những kẻ như bị màn che ngăn cách với Ngài.

Hãy lưu ý kẻo các ngươi căn phồng kiêu ngạo trước Thượng Đế, và khinh mạn xua đuổi những người thương yêu của Ngài. Các ngươi hãy khiêm nhường làm theo những người thành tín, những người đã tin nơi Thượng Đế và nơi các dấu hiệu của Ngài, với tâm hồn làm chứng về sự thống nhất của Ngài, với lưỡi tuyên ngôn tính đơn nhất của Ngài, và không nói gì ngoài điều Ngài cho phép. Đó là điều Chúng Ta khuyên các ngươi với lẽ công bằng, và cảnh cáo các ngươi bằng chân lý, để may ra các ngươi có thể thức tỉnh.

Chớ đặt lên linh hồn nào gánh nặng mà các ngươi không muốn bị đặt lên cho mình, và không ao ước cho ai điều gì mà các ngươi không ao ước cho bản thân. Đây là lời khuyên tốt nhất Ta dành cho các ngươi, mong các ngươi tuân giữ.

Hãy tôn kính các tu sĩ và những người học thức giữa các ngươi, những người mà hạnh kiểm đi đôi với nghề nghiệp, không hề vượt quá những giới hạn mà Thượng Đế đã thiết định, có sự phán đoán phù hợp với các phán lệnh được mặc khải trong Thánh Kinh của Ngài. Các ngươi hãy biết rằng các vị ấy là những ngọn đèn hướng dẫn cho các cư dân của cõi trời và cõi đất.

Những ai xem thường và làm ngơ các tu sĩ và những người học thức sống quanh mình – họ thực sự đánh mất ân huệ mà Thượng Đế đã ân ban cho họ.

Hãy phán: Các ngươi há chờ tới khi Thượng Đế thay đổi ân huệ của Ngài dành cho các ngươi. Không có bất cứ điều gì thoát khỏi Ngài. 129 Ngài biết bí mật của các cõi trời và cõi đất. Tri thức của Ngài bao trùm vạn vật. Chớ vui mừng trong những điều các ngươi đã làm, hoặc sẽ làm trong tương lai, cũng chớ hớn hở trong những tai ương mà các ngươi đã gây ra cho Chúng Ta, vì các ngươi không thể dùng các phương tiện ấy để nâng cao địa vị các ngươi, nếu các ngươi biết xem xét việc làm của mình bằng nhận định sắc bén. Các ngươi cũng không thể xao lảng đối với cương vị cao cả của Chúng Ta. Không, Thượng Đế sẽ ban thêm phần thưởng mà Ngài sẽ ân thưởng cho Chúng Ta, vì đã chịu đựng với lòng kiên nhẫn bền bỉ những tai ương mà Chúng Ta đã trải. Quả thật, Ngài sẽ gia tăng phần thưởng cho những ai chịu đựng với lòng kiên nhẫn.

Các ngươi hãy biết rằng, từ muôn thuở, tai ương và thử thách từng là thân phận các tuyển nhân của Thượng Đế và các con thương yêu của Ngài, và của các tôi tớ Ngài là những người đã dứt bỏ mọi sự ngoài Ngài, những người mà việc mua bán hoặc đổi chác không làm xao lảng sự tưởng nhớ đến Đấng Toàn năng, họ không hề nói gì khi Ngài chưa nói, và chỉ hành động theo phán lệnh của Ngài. Đó là phương pháp của Thượng Đế đã có hiệu lực từ xưa, và sẽ còn giữ như thế trong tương lai. Phúc thay cho những người chịu đựng đầy kiên định, những người kiên nhẫn trong bệnh tật và lao nhọc, những người không rên than về bất cứ điều gì xảy ra cho mình, và bước theo con đường vâng phục….

Đang sắp đến ngày Thượng Đế sẽ tạo nên một giống dân mới biết nhớ đến những ngày của Chúng Ta, 130 họ sẽ kể chuyện về những tai ương của Chúng Ta, họ sẽ đòi hỏi sự phục quyền cho Chúng Ta từ những kẻ, dù không có tí bằng chứng nào, đã đối xử với Chúng Ta đầy bất công lộ liễu. Chắc chắn Thượng Đế hằng ngự trị trên cuộc đời những kẻ đã hãm hại Chúng Ta, và hằng biết rõ hành vi của chúng. Hẳn nhiên Ngài sẽ tóm lấy chúng vì những tội lỗi của chúng. Quả thật, Ngài là Đấng Báo oán ác liệt nhất.

Thế là Chúng Ta đã thuật lại cho các ngươi những câu chuyện về Đấng Thượng Đế Chân chính Duy nhất, và ban xuống cho các ngươi những điều Ngài đã an bài, để may ra các ngươi có thể xin Ngài tha thứ, có thể trở về cùng Ngài, có thể ăn năn thực sự, có thể ý thức về hành động sai trái của mình, có thể rời bỏ cơn mê, có thể được thức tỉnh, có thể sám hối về những điều các ngươi đã sơ xuất, và trở thành người làm điều lành. Hãy để yên cho kẻ nhận biết sự thật về Thánh ngôn của Ta; cũng như đối với kẻ không nhận biết, cứ để hắn chối từ. Nghĩa vụ duy nhất của Ta là nhắc nhở các ngươi về sự thất bại của các ngươi trong nhiệm vụ đối với Chánh Đạo của Thượng Đế, ước gì các ngươi có thể trở thành người lưu tâm tới sự cảnh cáo của Ta. Vì vậy, các ngươi hãy lắng nghe lời phán của Ta, trở về với Thượng Đế và ăn năn, để nhờ hồng ân của Ngài, Ngài có thể xót thương các ngươi, xoá sạch tội lỗi của các ngươi và tha thứ những vấp phạm của các ngươi. Sự vĩ đại của thiên ân Ngài vượt trội hơn sự mạnh mẽ trong cơn thịnh nộ của Ngài, và ân sủng Ngài bao trùm tất cả những ai được gọi vào cõi hiện hữu và được mặc chiếc áo sự sống, ở trong quá khứ cũng như trong tương lai.

LXVII

Đã xuất hiện trong Mặc khải này điều chưa từng xuất hiện trước kia. Đối với những kẻ nghịch đạo khi chứng kiến những điều đã biểu hiện, họ xì xào:”Quả nhiên, đây là tay phù thủy đã vẽ chuyện chống lại Thượng Đế.” Họ đúng là giống dân bị loại bỏ.

Hỡi Ngòi Bút từ Đấng Cố cựu của các Thời đại, hãy truyền rao cho các nước những điều đã xảy ra tại Iraq. Hãy nói cho họ biết về vị sứ giả mà hội đoàn các tu sĩ đã ủy nhiệm đi gặp Chúng Ta, là người khi đạt đến sự Hiện diện của Chúng Ta, đã chất vấn Chúng Ta về một số các ngành khoa học, và Chúng Ta đã phúc đáp dựa trên tri thức Chúng Ta hằng có. Quả thật, Thượng Đế là Đấng Hiểu biết những điều vô hình. Vị sứ giả thuật lại:”Chúng tôi làm chứng rằng tri thức mà Ngài hiện có là tri thức không ai sánh được. Tuy nhiên, tri thức ấy không đủ để biện hộ cho cương vị cao cả mà dân chúng gán cho Ngài. Nếu Ngài nói sự thật, hãy tạo ra điều mà lực lượng liên minh của các dân tộc trên trái đất không đủ sức tạo ra.” Đó là điều đã được truyền chỉ cố định trong triều đường Hiện diện của Thượng Đế, Đấng Toàn vinh, Đấng Yêu thương.

“Hãy chứng kiến! Ngươi đã thấy điều gì?” Vị sứ giả đã ngất xỉu. Khi tỉnh lại, vị ấy nói:”Tôi thực sự tin nơi Thượng Đế, Đấng Toàn vinh, Đấng đáng Ca ngợi Nhất.” “Hãy đến với dân chúng, và bảo họ:’Hãy hỏi bất cứ điều gì các người thích. Ngài có đủ uy lực làm điều Ngài muốn. Không có bất cứ điều gì, dù trong quá khứ hay tương lai, có thể cản trở Ý chí của Ngài.’ Hãy phán:’Hỡi các vị 132 trong hội đoàn những tu sĩ! Hãy chọn bất cứ vấn đề gì các ngươi muốn, và thỉnh cầu Chúa của các ngươi, Đấng Thượng Đế Bao dung tiết lộ vấn đề ấy cho các ngươi. Nếu Ngài hoàn thành ước nguyện của các ngươi, bởi quyền tối thượng của Ngài, thì các ngươi phải tin Ngài, và chớ đứng vào hàng những người chối bỏ chân lý của Ngài.’” Vị sứ giả nói:”Buổi bình minh thức ngộ đã tỏ rạng, và bằng chứng về Đấng Đại Khoan dung đã ứng nghiệm.” Vị sứ giả đứng lên và trở về với những người đã cử ông, theo phán lệnh của Thượng Đế, Đấng Toàn vinh, Đấng Kính yêu Nhất.

Ngày tháng trôi qua và vị ấy không trở lại với Chúng Ta. Cuối cùng, một vị sứ giả khác đã đến thông báo với Chúng Ta rằng dân chúng đã từ bỏ điều họ toan tính lúc ban đầu. Họ đúng là những kẻ hạ tiện. Đây là điều xảy ra tại Iraq, và Ta làm chứng về điều Ta đã khải lộ. Sự kiện này đã được truyền đi xa, nhưng không một ai hiểu ý nghĩa của nó. Chúng Ta đã an bài như thế. Ước gì các ngươi hiểu điều này!

Nguyện bởi chính Ta! Bất cứ ai trong các thời đại trước yêu cầu Chúng Ta cung cấp các dấu hiệu của Thượng Đế, nhưng ngay khi được Chúng Ta mặc khải cho, hắn liền chối bỏ chân lý của Thượng Đế. Tuy nhiên, phần lớn dân chúng thì vẫn vô tâm. Những người mắt được soi tỏ bằng ánh sáng thức ngộ sẽ nhận biết hương vị ngọt ngào của Đấng Đại Khaon dung, và sẽ chấp nhận chân lý của Ngài. Đây là những người thực sự chân thành.

LXVIII

Hỡi ngươi là trái trên Cây của Ta và là lá của Cây ấy! Vinh quang và Luợng Từ bi của Ta được ban cho ngươi. 133 Lòng ngươi chớ phiền muộn về những gì xảy ra cho ngươi. Nếu ngươi xem kỹ Thánh Kinh về Sự Sống, chắc chắn ngươi sẽ thấy những điều có thể xua tan những khổ đau và giải toả nổi lo lắng của ngươi.

Hỡi trái trên Cây của Ta, ngươi hãy biết rằng những chiếu mệnh của Đấng An bài Tối thượng, có liên quan đến vận mệnh và sự tiên định, gồm hai loại. Cả hai đều phải được tuân tùng và chấp nhận. Một loại không dời đổi, còn loại kia, theo sự hiểu biết của loài người, thì còn tùy. Đối với loại thứ nhất mọi người phải hoàn toàn vâng phục, vì đã được xác định và thiết lập. Tuy nhiên, Thượng Đế có quyền năng thay đổi hoặc thu hồi. Vì mức thiệt hại gây ra do sự đổi thay ấy sẽ to lớn hơn nếu chiếu mệnh không thay đổi, bởi vậy, mọi người nên tự nguyện vui nhận điều Thượng Đế đã định và an lòng vâng theo điều ấy.

Tuy nhiên, chiếu mệnh tùy duyên, là loại mà sự cầu nguyện và nài xin có thể làm chuyển đổi được.

Thượng Đế đã khiến cho ngươi thành trái trên Cây của Ta, và khiến những người giao tiếp với ngươi, có thể được che chở khỏi hậu quả xấu của sự chuyển đổi ấy.

Hãy tụng:

Lạy Thượng Đế của con, lạy Thượng Đế của con! Ngài đã giao phó cho con bảo chứng này phát sinh từ Ngài, và Ngày nay theo tôn ý Ngài, Ngài gọi người về cùng Ngài. Là tôi tớ Ngài, con đâu được phép tự hỏi: “Điều này từ đâu đến và tại sao?”, bởi vì mọi hành động của Ngài đều thánh thiện và tất cả chỉ dụ của Ngài đều phải tuân tùng.

Lạy Chúa của con, kẻ tôi tớ Ngài xin đặt trọn hy vọng nơi thiên ân và lòng từ ái của Ngài. Xin ban cho người điều gì khiến linh hồn người được đến gần Ngài và điều gì khiến người trở nên cao quí trong mỗi thế giới của Ngài. Ngài là Đấng Tha thứ, Đấng Thượng Đế Hoàn toàn Từ bi.

Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng An bài Tối cao, Đấng Nguyên thủy các Thời đại.

Lạy Đấng Tối cao, Đấng Thượng Đế của con, xin ban ơn phước của Ngài cho những người đã uống rượu tình yêu của Ngài trước mặt loài người, và bất chấp những kẻ thù Ngài, đã nhận biết sự thống nhất của Ngài, làm chứng về sự đơn nhất của Ngài, và bày tỏ niềm tin nơi điều đã khiến các chi thể của những kẻ áp bức trên trái đất phải run sợ. Con làm chứng rằng Quyền Tối thượng của Ngài không bao giờ hủy hoại, Y chí Ngài không bao giờ thay đổi. Xin an bài cho họ điều sẽ khiến mặt họ hướng về Ngài, và an bài cho các tì nữ đã nắm chắc Dây từ ái của Ngài điều gì thích hợp với Đại dương hồng phúc của Ngài và với Thiên đàng hồng ân của Ngài.

Lạy Thượng Đế, Ngài là Đấng tự công bố Ngài là Đấng Chúa Sản nghiệp, và nêu rõ những kẻ phụng sự Ngài là nghèo nàn và thiếu thốn. Bởi chính Ngài đã viết:”Hỡi những người tin tưởng! Các ngươi chỉ là người nghèo cần có Thượng Đế; nhưng Thượng Đế là Đấng Toàn hữu, Đấng Đáng Ca ngợi.” Con nhận biết sự nghèo nàn của mình, và thấy được sản nghiệp của Ngài, xin đừng để con chịu mất phần vinh quang trong của cải của Ngài. Quả thật, Ngài là Đấng Phò trợ Tối cao, Đấng Toàn tri, Đấng Toàn trí.

LXIX

Ngươi hãy nhớ lại hành vi của mẫu thân anh Ashraf, mà người con này đã hiến mạng sống tại vùng đất Za (Zanjan). Chắc chắn anh ấy ở trong vị trí chân lý, trong sự hiện diện của Đấng Toàn lực, Đấng Toàn năng.

Khi những kẻ nghịch đạo, đã quyết định sát hại anh một cách đầy bất công, chúng cho người đi tìm mẫu thân anh, để mong bà khuyên anh, và thuyết phục anh chối đạo, hầu đi theo con đường của những kẻ chối bỏ chân lý của Thượng Đế, Đấng Chúa tất cả các thế giới.

Ngay khi thấy mặt con mình, bà đã nói với con những lời khiến trái tim những người yêu thương Thượng Đế, và trên nữa của cả Quần hội Thiên thượng, đều khóc lớn và đau buốt vì buồn phiền. Quả thật, Chúa ngươi đã biết điều do lưỡi Ta thốt ra. Chính Ngài làm chứng cho lời cuả Ta.

Và khi khuyên nhủ anh, bà đã nói:” Hỡi con của ta, hỡi con của chính ta! Đừng để mất cơ hội dâng hiến đời con trên đường Chánh Đạo của Chúa con. Hãy chú ý để con không phản lại đức tin nơi Ngài là Đấng mà mọi người sống ở trên trời và dưới đất đều cúi đầu thờ phượng. Hỡi con của ta, hãy tiến thẳng lên và hãy kiên nhẫn trên đường của Chúa, Đấng Thượng Đế của con. Con hãy nhanh chân tiến đến sự hiện diện của Ngài, là Đấng Kính yêu Nhất của tất cả các thế giới.”

Ơn phước của Ta, Lượng bao dung của Ta, Lời tán thưởng của Ta, và vinh quang của Ta được ban cho bà ấy. Chính Ta sẽ đền bù cho sự mất mát 136 về người con của bà – người con hiện đang ở trong điện thờ vinh quang và uy nghi của Ta, với khuôn mặt rạng ngời ánh sáng mà hào quang bao phủ các Ngọc nữ trong các khuê phòng thiên thượng, và trên nữa là các trú nhân trong Ngự uyển của Ta, và cư dân trong các Thành thị Thiêng liêng. Nếu mắt nào thấy được dung nhan ấy, ắt phải thốt lên rằng:”Đây đích thị là một thiên thần cao quí!”

LXX

Sự quân bình của thế giới đã sụp đổ do ảnh hưởng chấn động của Nền Trật tự Thế giới Mới tối đại này. Cuộc sống trật tự của nhân loại đã đảo lộn do tác động của Hệ thống kỳ diệu và độc đáo này - mắt người đời chưa từng thấy một Hệ thống giống như thế. Các ngươi hãy đắm mình trong đại dương Ngôn từ của Ta để có thể khám phá những bí ẩn của nó và tìm được những châu ngọc của sự khôn ngoan ẩn tàng dưới đáy sâu của nó. Hãy để ý kẻo các ngươi do dự trong quyết tâm chấp nhận Chân lý của nền Chánh Đạo này - một nền Chánh Đạo qua đó các tiềm năng uy lực của Thượng Đế đã được mặc khải và uy quyền của Ngài đã được thiết lập.

Hãy phán: Đây là Cái Cân không sai lệch mà Bàn tay của Thượng Đế đang nắm giữ, trong đó mọi vật trên các cõi trời 137 và mọi vật trên trái đất đều được cân đong, và vận mệnh của chúng được xác định, ước gì các ngươi ở vào hàng những người tin tưởng và nhận biết chân lý này. Hãy phán: Nhờ Cái Cân ấy người nghèo trở thành giàu, người học thức thức thành giác ngộ, và người tầm đạo được giúp vươn tới sự Hiện diện của Thượng Đế. Hãy lưu ý kẻo các ngươi biến nó thành nguyên do xung đột giữa các ngươi. Các ngươi hãy định thần vững chắc như ngọn núi không thể lay chuyển trong Chánh Đạo của Chúa các ngươi, Đấng Hùng mạnh, Đấng Yêu thương.

LXXI

Hỡi các dân tộc trên thế giới, chớ hoang mang khi vầng Thái dương Mỹ lệ của Ta lặn đi, và thiên đàng điện thờ của Ta được che giấu đối với mắt các ngươi. Hãy đứng lên quảng bá Chánh Đạo của Ta, và nêu cao Lời cuả Ta giữa nhân loại. Chúng Ta luôn ở cùng các ngươi, sẽ tăng lực cho các ngươi bằng sức mạnh chân lý. Quả thực Chúng Ta là toàn năng. Bất cứ ai nhận biết Ta đều sẽ đứng lên phụng sự Ta với quyết tâm đến nỗi các thế lực ở trên trời và dưới đất đều không thể làm hỏng mục đích của người ấy.

Các dân tộc trên thế giới đang ngủ mê. Nếu họ tỉnh ngủ, họ sẽ nôn nóng đến nhanh bên Thượng Đế, Đấng Toàn tri, Đấng Toàn trí. Họ sẽ vứt bỏ mọi thứ họ sở hữu, dù đó là tất cả các kho báu trên trái đất, để Thượng Đế của họ có thể nhớ tới họ đến mức phán cho họ dù chỉ một lời. Đó là lời giáo huấn ban cho các ngươi bởi Đấng nắm giữ tri thức về những điều huyền nhiệm, trong một Kinh bản mà mắt tạo vật 138 không hề thấy, và Kinh ấy không được khải lộ cho ai ngoài chính Ngài, Đấng Phò trợ Toàn năng của tất cả các thế giới. Họ quá đắm mê trong cơn say dục vọng, đến nỗi không sao nhận biết đấng Chúa của mọi sinh linh, mà tiếng nói đã vang vọng khắp mọi hướng:”Không có ai ngoài Ta là Thượng Đế, Đấng Hùng mạnh, Đấng Toàn trí.”

Hãy phán: Chớ vui mừng về những thứ các ngươi đang có, đêm nay nó là của các ngươi, ngày mai nó sẽ thuộc về người khác. Đấng Toàn tri, Đấng Toàn giác đã cảnh cáo các ngươi như thế. Hãy phán: Liệu các ngươi dám cho rằng những gì các ngươi sở hữu là lâu bền hoặc chắc chắn? Không! Nguyện bởi chính Ta, Đấng Đại Khoan dung. Những ngày trong đời các ngươi trôi vút qua như làn gió, tất cả sự phù hoa và vinh quang của các ngươi đều sẽ bị thu tóm như sự phù hoa và vinh qung của những người đi trước các ngươi. Hỡi dân chúng, hãy suy tư! Các thời đại thoáng trôi, các thế kỷ biến mất của các ngươi đã trở thành cái gì? Hạnh phúc thay những ngày dành cho việc tưởng nhớ tới Thượng Đế, phước thay cho những giờ được dùng để ca ngợi Ngài là Đấng Toàn Trí. Nguyện bởi sinh mạng Ta! Cả sự phù hoa của kẻ mạnh, lẫn sản nghiệp của kẻ giàu, hay sự thắng thế của kẻ vô tín đều sẽ không lâu bền. Chỉ với một Lời phán của Ngài, tất cả sẽ hủy diệt. Qủa thật, Ngài là Đấng Hùng mạnh Nhất, Đấng Toàn thắng, Đấng Toàn năng. Hỏi có lợi lộc gì trong những thứ trần tục mà con người sở hữu? Điều sẽ làm lợi cho họ, họ đã hoàn toàn bỏ lơ. Không bao lâu nữa họ sẽ tỉnh ngủ, và nhận ra mình đã không đạt được những thứ đã thoát khỏi tay họ trong những ngày của 139 Chúa họ, Đấng Toàn năng, Đấng Đáng Ca ngợi Nhất. Giá mà họ biết điều ấy, họ hẳn từ bỏ mọi thứ thuộc về họ, để tên họ có thể được nhắc tới trước ngôi báu của Ngài. Quả thật, họ đã bị liệt vào hàng những người chết.

LXXII

Hỡi dân chúng, lòng các ngươi chớ bối rối khi vinh quang sự Hiện diện của Ta được thu về và đại dương phát ngôn của Ta im tiếng. Trong sự Hiện diện của Ta giữa các ngươi ắt có điều khôn ngoan, nhưng trong sự vắng bóng của Ta cũng có điều khôn ngoan khác, ngoài Thượng Đế không ai hiểu nổi, Ngài là Đấng Bất khả tỉ, Đấng Toàn tri. Qủa thật, Chúng Ta theo dõi các ngươi từ cõi vinh quang của Chúng Ta, và sẽ giúp đỡ bất cứ ai đứng lên vì sự thắng lợi nền Chánh Đạo của Chúng Ta bằng vạn quân của Quần hội Thiên thượng và lớp lớp các thiên thần sủng ái của Chúng Ta.

Hỡi các dân tộc trên trái đất! Thượng Đế, Đấng Chân lý Vĩnh cửu, làm chứng cho Ta rằng những dòng nước xuôi thuận đã tuôn trào từ đá, nhờ sự ngọt ngào của Thánh ngôn thốt ra bởi Thượng Đế, Đấng Vô ngại; thế mà các ngươi vẫn mê ngủ. Hãy vứt bỏ những gì các ngươi sở hữu, rồi nương theo đôi cánh thoát tục, bay vút lên khỏi mọi vật thọ tạo. Đấng Chúa của tạo vật đã truyền dạy các ngươi như thế, với sự vận chuyển Ngòi bút của Ngài đã làm đảo lộn linh hồn nhân loại.

Các ngươi có biết từ những tầm cao nào mà Đấng Thượng Đế, Đấng Toàn vinh đã kêu gọi các ngươi không? Các ngươi há tưởng rằng mình đã nhận biết Ngòi bút mà Thượng Đế, Đấng Chúa của tất cả các danh, đã truyền lệnh cho các ngươi? Nguyện bởi sinh mạng Ta, hẳn là không! Giá mà các ngươi biết, các ngươi đã từ bỏ thế giới, và đã 140 toàn tâm hối hả đến trước sự hiện dịên của Đấng Kính yêu Nhất. Tinh thần các ngươi hẳn lâng lâng bởi Thánh ngôn của Ngài làm cho cả Đại Thế giới phải náo động – và hẳn làm náo động hơn nhiều cái thế giới tầm thường, nhỏ bé này! Thế là mưa thiên phúc của Ta đã tuôn đổ xuống từ thiên đàng từ ái của Ta, như là dấu hiệu hồng ân của Ta; mong rằng các ngươi có thể trở thành những người biết tạ ơn….

Hãy lưu ý kẻo những ham muốn về xác thịt và khuynh hướng đồi trụy gây chia rẽ giữa các ngươi. Các ngươi hãy trở nên như những ngón tay trong một bàn tay, tứ chi của một thân thể. Ngòi Bút Mặc khải đã khuyên các ngươi như thế, mong các ngươi là những người biết tin tưởng.

Hãy xem rõ lượng bác ái của Thượng Đế và các ân huệ của Ngài. Ngài đòi hỏi nơi các ngươi những điều sẽ làm lợi cho các ngươi, dù chính Ngài hoàn toàn không cần tới tất cả tạo vật. Việc làm xấu xa của các ngươi không bao giờ gây hại được Chúng Ta, cả việc tốt của các ngươi cũng không làm lợi cho Chúng Ta. Chúng Ta hiệu triệu các ngươi hoàn toàn vì lệnh của Thượng Đế. Mọi người thức ngộ và sáng suốt sẽ làm chứng cho điều này.

LXXIII

Điều rõ ràng và hiển nhiên là khi các bức màn che giấu thực thể những biểu hiện các Danh và các Đặc tính của Thượng Đế, đúng ra là của tất cả các tạo vật hữu hình và vô hình, bị xé bỏ, thì sẽ không còn gì ngoài dấu hiệu của Thượng Đế – một Dấu hiệu mà chính Ngài đã đặt bên trong những thực thể này. Dấu hiệu này sẽ tồn tại lâu dài theo ý muốn Đấng Thượng Đế Tối cao của ngươi, Đấng Thượng Đế của các cõi trời và 141 cõi đất. Nếu các ơn phước như thế được ban cho tất cả các vật thọ tạo, thì vận mệnh của người tín đồ chân chính còn cao hơn biết bao, mà sự tồn tại và cuộc sống đó được xem là mục đích khởi thủy của tất cả tạo vật. Giống như quan niệm về đức tin hằng hiện hữu từ buổi đầu không có đầu, và sẽ tồn tại cho đến lúc cuối không có cuối, thì người tín đồ chân chính cũng sẽ sống và tồn tại vĩnh viễn như thế. Linh của người ấy sẽ đời đời chầu hầu quanh Y chí của Thượng Đế. Người ấy sẽ tồn tại lâu dài như sự tồn tại của chính Thượng Đế. Người ấy được khải hiện nhờ Mặc khải của Thượng Đế, và ẩn mình theo phán lệnh của Ngài. Hiển nhiên là các thánh thất cao cả nhất trong Cõi Bất diệt được an bài làm chỗ ở của những người thực sự tin Thượng Đế và các dấu hiệu của Ngài. Cái chết không bao giờ xâm phạm được chốn ngự trị thiêng liêng ấy. Thế là Chúng Ta đã ký thác cho ngươi những dấu hiệu của Chúa ngươi để ngươi có thể bảo tồn tình yêu của ngươi đối với Ngài, và ở vào hàng những người nhận biết chân lý này.

LXXIV

Mỗi lời thoát ra từ linh khẩu của Thượng Đế được phú cho uy lực lớn đến mức có thể truyền sự sống mới vào mọi nhân thân, giá mà các ngươi là những người hiểu chân lý. Mọi công trình kỳ diệu mà các ngươi chứng kiến trên thế giới đã được biểu hiện nhờ hoạt động của Ý chí tối cao và tôn quí nhất của Ngài, qua Mục đích kỳ diệu và không dời đổi của Ngài. Chỉ qua sự khải hiện của danh ' Đấng Tạo dáng', thoát ra từ môi Ngài và công bố đặc tính của Ngài cho nhân loại, năng lực ấy khi phát ra 142 có thể làm nảy sinh, qua các thời đại liên tiếp, tất cả các ngành nghệ thuật đa dạng mà bàn tay con người có thể tạo ra. Đây quả là chân lý hiển nhiên. Ngay khi lời kỳ diệu này phát ra, năng lực sinh động của nó, khơi dậy bên trong mọi tạo vật, làm phát sinh các phương tiện và các công cụ giúp tạo nên và hoàn thiện các nghệ thuật. Tất cả các thành đạt tuyệt vời ấy mà các ngươi đang chứng kiến là hậu quả trực tiếp từ Mặc khải của Danh này. Qủa thật, trong những ngày sắp tới, các ngươi sẽ thấy những điều chưa từng nghe nói đến trước đây. Đó là điều đã được chỉ dụ trong các Kinh bản của Thượng Đế, và không ai có thể hiểu ngoại trừ những người có cái nhìn nhạy bén. Cũng thế, khi ngôn từ biểu lộ đặc tính của Ta ‘Đấng Toàn Tri’…thoát ra từ thần khẩu của Ta, mọi vật thọ tạo, tùy năng lực và những hạn chế của nó, sẽ được phú cho sức mạnh tiết lộ tri thức về những ngành khoa học kỳ diệu nhất, và sẽ được tăng lực để biểu hiện các ngành khoa học ấy theo thời gian tùy phán lệnh của Đấng Toàn năng, Đấng Toàn tri. Ngươi hãy biết chắc rằng sự Khải lộ của mỗi Danh khác cũng được kèm theo biểu hiện như thế về sức mạnh thiên thượng. Mỗi mẫu tự thoát ra từ linh khẩu của Thượng Đế hiển nhiên là mẫu tự gốc, và mỗi từ thốt ra bởi Đấng Bình minh Mặc khải thiên thượng là một từ gốc, và Kinh bản của Ngài là Kinh bản gốc. Phúc thay cho ai nhận biết sự thật này.

LXXV

Nhân Danh Ta, hãy xé nát những bức màn đã che mờ nhãn quan của các ngươi một cách nghiêm trọng, và nhờ quyền lực nảy sinh bởi niềm tin của các ngươi nơi sự thống nhất của Thượng Đế, hãy vứt bỏ những thần tượng của sự bắt chước phù phiếm. Rồi hãy bước vào thiên đường thiêng liêng về sự hài lòng của Đấng Đại Từ bi. Hãy tẩy sạch tâm hồn các ngươi khỏi bất cứ điều gì không thuộc về Thượng Đế, và hãy nếm sự an nghỉ ngọt ngào trong phạm vi Mặc khải bao la và hùng vĩ của Ngài, ở dưới bóng thẩm quyền tối cao và không sai lầm của Ngài. Các ngươi chớ để bị phủ che bởi những lớp màn dày đặc của dục vọng ích kỷ, vì trong từng cá thể các ngươi, Ta đã hoàn thiện tạo phẩm của Ta, để công trình ưu việt của Ta được khải lộ trọn vẹn trước loài người. Như thế có nghiã là mỗi người đã có thể, và sẽ tiếp tục có thể, tự mình hiểu được cương vị Đấng Mỹ lệ của Thượng Đế, Đấng Vinh hiển. Nếu không được ban cho năng lực ấy, thì sao mỗi người lại bị buộc phải chịu trách nhiệm về sự thất bại của mình? Nếu, vào Ngày mà tất cả các dân tộc trên trái đất sẽ được qui tụ lại, và trong khi đứng trước sự hiện diện của Thượng Đế, có kẻ bị hỏi:”Tại sao ngươi đã không tin nơi Đấng Mỹ lệ của Ta và rời xa Bản thể Ta”, và nếu kẻ ấy lên tiếng trả lời:”Bởi mọi người đều lầm lạc, và không thấy có ai muốn hướng về Chân lý, nên theo gương họ, con cũng thất bại trầm trọng trong việc nhận biết Đấng Mỹ lệ của Đấng Vĩnh hằng”, thì chắc chắn lời đáp ấy sẽ bị bác bỏ. Bởi vì đức tin của mỗi người không tùy thuộc vào bất cứ ai ngoại trừ chính mình.

Đây là một trong những sự thật tàng ẩn trong Mặc khải của Ta – một sự thật mà Ta đã khải lộ trong trong tất cả các Thánh Kinh thiên thượng, Ta đã khiến cho Ngọn Lưỡi Vĩ đại phán ra, và Ngòi bút uy lực ghi chép lại. Hãy suy ngẫm một lúc về điều này, để nhờ cả con mắt bên trong và bên ngoài, các ngươi có thể nhận thấy những điều tế vi của sự minh triết thiêng liêng và khám phá những bảo ngọc của tri thức thiên thượng, mà Ta đã mặc khải trong Kinh bản cao cả và bất hoại này, bằng ngôn ngữ trong sáng và trịnh trọng, để có thể các ngươi không bị đi lạc quá xa Ngôi báu Tối thượng, xa Linh thụ mà không gì vượt khỏi, xa Cư thất vinh quang và uy lực vĩnh hằng của Ta.

Những dấu hiệu của Thượng Đế hiển hiện và rực sáng như mặt trời giữa các công trình của chúng sinh. Bất cứ điều gì xuất phát từ Ngài đều tách biệt, và sẽ luôn nổi bật, vượt trên mọi phát minh của loài người. Từ Nguồn Tri thức của Ngài, vô số Tinh tú học thức và khôn ngoan đã xuất hiện, và từ Thiên đàng Thánh bút của Ngài hơi thở của Đấng Đại Khoan dung đã liên tục thổi tới con tim và linh hồn của loài người. Hạnh phúc cho những ai nhận biết chân lý này.

LXXVI

Hỡi kẻ Tôi tớ của Ta, hãy lắng tai nghe điều đã được ban xuống từ ngôi báu của Chúa ngươi, Đấng Tối cao, Đấng Tối đại. Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài. Ngài đã gọi chúng sinh vào cõi hiện hữu, để họ có thể biết Ngài, là 145 Đấng Xót thương, Đấng Đại Khoan dung. Nơi thành thị của tất cả các nước, Ngài đã phái xuống các Đấng Sứ giả của Ngài, là những Đấng mà Ngài giao phó nhiệm vụ công bố cho nhân loại tin mừng về Thiên đàng sự hài lòng của Ngài, thu hút họ đến gần nơi An náu an toàn vĩnh cửu, Trung tâm sự thánh thiện đời đời và nền vinh quang thiên thượng.

Một số người được ánh sáng của Thượng Đế dắt dẫn, đã đạt tới triều đường sự hiện diện của Ngài, và từ bàn tay vâng phục, đã uống nước sự sống vĩnh hằng, và được kể vào hàng những người nhận biết Ngài và tin Ngài. Còn hững kẻ khác thì kình chống Ngài, chối bỏ các dấu hiệu của Thượng Đế, Đấng Hùng mạnh Nhất, Đấng Toàn năng,

Đấng Toàn trí.

Bao nhiêu thời đại đã trôi qua, cho đến lúc đạt tới tột đỉnh này, khi Đấng Chúa của các thời đại, đến Ngày mà Vầng Thái dương của Kinh Bayan tự biểu hiện trên chân trời hồng ân, Ngày trong đó Vẻ Mỹ lệ của Đấng Toàn vinh chiếu rọi trong nhân thân cao cả của Ngài Ali-Muhammad, là Đức Bab. Ngay khi Ngài tự khải hiện, tất cả dân chúng đã đứng lên chống đối Ngài. Một số người vu cáo Ngài là người phỉ báng Thượng Đế, Đấng Toàn năng, Đấng Cố cựu của các Thời đại. Số người khác thì xem Ngài như người bị điên, một sự vu khống mà chính Ta đã nghe từ môi của một tu sĩ. Có những kẻ khác nữa bài bác lời tuyên xưng của Ngài là Linh khẩu của Thượng Đế, và bêu rếu Ngài là đã lấy cắp và sử dụng Lời của Đấng Toàn năng làm lời của mình, đã xuyên tạc ý nghĩa của Thánh ngôn, và pha trộn Lời ấy với 146 lời cuả Ngài. Mắt Đấng Vĩ đại khóc đớn đau vì những điều do miệng họ thốt ra, trong khi họ tiếp tục hí hửng nơi vị trí của họ.

Ngài phán:” Hỡi dân chúng, Thượng Đế làm chứng cho Ta! Ta đến cùng các ngươi với một Mặc khải của Thượng Đế, Đấng Chúa của các ngươi, Đấng Chúa của tổ tiên các ngươi thuở trước. Hỡi dân chúng, chớ nhìn vào những thứ các ngươi sở hữu. Trái lại nên nhìn vào những gì Thượng Đế đã ban xuống cho các ngươi. Chắc chắn điều này tốt cho các ngươi hơn tất cả tạo vật, giá mà các ngươi biết nhận thức. Hỡi dân chúng, hãy nhìn lại và xem xét sự làm chứng của Thượng Đế và bằng chứng của Ngài mà các ngươi đang có, và so sánh những điều ấy với Mặc khải được ban xuống cho các ngươi trong Ngày này, để chân lý, chân lý không sai lệch có thể được biểu hiện cho các ngươi thật rành rành. Hỡi dân chúng, chớ đi theo bước chân của Quỉ dữ; các ngươi hãy tin theo Chánh Đạo của Đấng Đại Khoan dung, và các ngươi hãy trở thành những người thực sự tin tưởng. Hỏi cái gì có thể làm lợi cho con người, nếu nó không nhận biết Mặc khải của Thượng Đế? Chắc chắn không có cái gì. Chính Ta, Đấng Toàn năng, Đấng Toàn tri, Đấng Toàn trí, sẽ làm chứng về điều này.”

Ngài càng khuyên bảo họ, sự thù nghịch của họ càng thêm hung dữ, cho đến cuối cùng, họ giết Ngài với sự thô bạo đáng xấu hổ. Sự trừng phạt của Thượng Đế sẽ tuôn đổ trên bọn áp bức!

Một số ít người tin nơi Ngài; một số ít các tôi tớ của Ta biết tạ ơn. Ngài khuyên nhủ những người này, trong tất cả các Kinh bản của Ngài – đúng ra, trong từng đoạn Thánh thư kỳ diệu của Ngài – chớ bỏ cuộc trong Ngày của 147 Mặc khải hứa hẹn để đổi lấy bất cứ cái gì khác dù ở trên trời hay dưới đất. Ngài phán:”Hỡi dân chúng! Ta đã khải lộ chính Ta vì Đấng Biểu hiện của Ngài, và đã truyền Thánh Kinh của Ta, Kinh Bayan, xuống cho các ngươi không vì mục đích nào khác ngoài sự thiết lập chân lý Chánh Đạo của Ngài. Hãy sợ Thượng Đế, và đừng chống đối Ngài như dân chúng của Kinh Quran đã chống đối Ta. Bất cứ lúc nào các ngươi nghe nói về Ngài, hãy nhanh chóng đến với Ngài, và bám chắc vào bất cứ điều gì Ngài có thể mặc khải cho các ngươi. Không có gì ngoài Ngài có thể làm lợi cho các ngươi, hẳn không có cái gì dù các ngươi nại tới chứng cớ từ đầu đến cuối của tất cả những người sống trước các ngươi.”

Và sau khi ít năm trôi qua bầu trời Chiếu mệnh thiên thượng tách ra, vẻ Mỹ lệ của

Đức Bab xuất hiện trong mây các Danh của Thượng Đế, mặc lấy trang phục mới, thì chính những con người này cũng gian trá đứng lên chống đối Ngài, trong khi ánh sáng của Ngài bao trùm vạn vật. Chúng phá bỏ Giao ước của Ngài, bài bác chân lý của Ngài, chống đối Ngài, nhạo báng các dấu hiệu của Ngài, xem chứng cớ của Ngài là ngụy tạo, và kết bè với những kẻ phản phúc. Cuối cùng, chúng quyết định lấy đi mạng sống của Ngài. Đó là tình trạng của những kẻ lầm lạc quá xa!

Và khi chúng nhận thức được là chúng không đủ sức hoàn thành mục đích, chúng đứng lên mưu toan chống Ngài. Hãy xem mỗi lúc chúng bày ra một mưu chước mới như thế nào để hãm hại Ngài, để chúng có thể làm tổn thương và miệt hạ Chánh Đạo của Thượng Đế. Hãy phán: Khốn thay cho các ngươi! Nguyện bởi Thượng Đế! Am mưu 148 của các ngươi khiến các ngươi đầy xấu hổ. Chúa của các ngươi, Đấng Thượng Đế Khoan dung có thể tha thứ cho tất cả chúng sinh. Không có bất cứ cái gì có thể làm gia tăng hoặc giảm bớt những thứ Ngài sở hữu. Nếu các ngươi tin, thì hãy tin vì lợi ích của các ngươi; còn nếu các ngươi không tin, thì chính các ngươi phải khổ đau. Bàn tay của kẻ nghịch đạo không bao giờ có thể làm ô trược Cẩm bào của Ngài.

Hỡi kẻ tôi tớ của Ta hằng tin nơi Thượng Đế! Nguyện bởi sự công nghĩa của Đấng Toàn năng! Nếu Ta thuật lại cho ngươi câu chuyện về những điều đã xảy ra cho Ta, linh hồn và tâm trí loài người sẽ không mang nổi sức nặng ấy. Chính Thượng Đế làm chứng cho Ta. Ngươi hãy giữ mình, chớ đi theo bước chân của những người này. Hãy chuyên tâm suy ngẫm về Chánh Đạo của Chúa ngươi. Hãy cố gắng tìm biết Ngài qua chính Ngài, chứ không qua những người khác. Vì không ai khác ngoài Ngài có thể đem lại lợi ích gì cho ngươi. Mọi vật thọ tạo sẽ làm chứng cho điều này, ước gì các ngươi nhận thức được.

Hãy xuất hiện từ sau bức màn, bởi sự cho phép của Chúa ngươi, Đấng Toàn vinh, Đấng Hùng mạnh Nhất, và trước mắt những người ở trên các cõi trời và tất cả những người ở trên mặt đất, hãy cầm lấy Chén Trường sinh, nhân danh Chúa ngươi, Đấng Không ai vươn tới được, Đấng Tối cao, hãy uống cạn, và chớ nên giống với những kẻ chần chờ. Ta nguyện bởi Thượng Đế! Ngay khi ngươi chạm Cốc ấy vào môi, Quần hội Thiên thượng sẽ chúc mừng ngươi:”Hãy vui thưởng thức hương vị an lành, hỡi người đã thực sự tin Thượng Đế!” và cư dân các Thành thị Trường sinh sẽ hô 149 vang:”Vui thay cho ngươi, hỡi người đã uống cạn Chén tình yêu của Ngài!” và Ngọn lưỡi Vĩ đại sẽ khen tặng ngươi:”Lớn lao thay ơn phước đang chờ đợi ngươi, hỡi kẻ tôi tớ của Ta, bởi ngươi đã đạt tới điều mà không ai đạt được, ngoài những người tự dứt bỏ hết mọi sự ở trên các cõi trời và mọi sự trên trái đất, và những người là biểu tượng của tính thoát tục thật sự.”

LXXVII

Và đây, về câu hỏi của ngươi liên quan đến sự tạo sinh con người. Hãy biết rằng mọi người được tạo sinh theo bản chất hình thành do Thượng Đế,

Đấng Bảo hộ, Đấng Tự tồn. Với mỗi người đã được phú cho một mức độ tiên định, như đã được chỉ dụ trong các Kinh bản bảo tồn và hùng vĩ của Thượng Đế. Tuy nhiên, tất cả những gì các ngươi sở hữu tiềm tàng chỉ có thể được biểu hiện theo kết quả nỗ lực của chính các ngươi. Chính hành động của các ngươi chứng thực điều này. Ví dụ, hãy xem xét điều đã bị cấm đối với con người, trong Kinh Bayan. Trong Kinh ấy, bằng phán lệnh của Ngài, Thượng Đế đã chỉ dụ là hợp pháp bất cứ điều gì Ngài muốn chỉ dụ, và bằng uy lực quyền tối thượng của Ngài, Ngài cấm bất cứ điều gì Ngài quyết cấm. Nguyên văn Thánh kinh ấy đã làm chứng cho điều này. Các ngươi sẽ không chịu làm chứng sao? Tuy nhiên, loài người đã chủ tâm phá bỏ Luật pháp của Ngài. Hành vi ấy nên gán cho Thượng Đế, hay cho chính bản thân họ? Hãy công bằng trong sự phán đoán của các ngươi. Mọi điều tốt đẹp đều thuộc về Thượng Đế, và mọi điều xấu xa là từ các ngươi. Các ngươi chưa hiểu sao? Chính chân lý 150 này đã được mặc khải trong tất cả các Thánh thư, giá như các ngươi là những người hiểu biết. Mọi điều các ngươi ngẫm nghĩ đối với Ngài thật rõ ràng như hành động ấy khi đã hoàn thành. Không có ai khác ngoài Ngài là Thượng Đế. Tất cả tạo vật và thế giới ấy đều thuộc về Ngài. Tất cả đều hiển hiện trước Ngài; tất cả đều được ghi trong các Kinh bản huyền nhiệm và thiêng liêng của Ngài. Tuy nhiên, sự biết trước này của Thượng Đế không được xem như là nguyên nhân hành động của con người, cũng như sự biết trước của ngươi về một biến cố nào đó phải xảy ra, hoặc ước vọng của ngươi muốn nó xảy ra, không là và không bao giờ là nguyên nhân khiến nó xảy ra.

LXXVIII

Về câu hỏi của ngươi liên quan đến nguồn gốc của tạo vật. Hãy biết chắc rằng tạo vật của Thượng Đế tồn tại từ vạn cổ, và sẽ tiếp tục tồn tại đời đời. Khởi thủy của nó không có bắt đầu, và chung cuộc của nó không có kết thúc. Danh Ngài, Đấng Sáng tạo, hàm ý là phải có tạo vật, cũng như tôn hiệu của Ngài, Đấng Chúa loài người, phải dính dáng đến sự tồn tại của kẻ tôi tớ.

Về những lời nói, được gán cho các Đấng Tiên tri xưa, như:”Ban đầu có Thượng Đế; không có chúng sinh để biết Ngài,” và “Thượng Đế là đơn độc, không có ai để thờ phượng Ngài,” ý nghĩ của những lời này và các lời tương tự thật rõ ràng và hiển nhiên, và không bao giờ nên hiểu lầm. Lời sau đây mà Ngài đã mặc khải làm chứng cho chân lý này:”Thượng Đế là đơn độc; không có ai khác bên cạnh Ngài. Ngài sẽ mãi mãi là như vậy như Ngài hằng là như vậy.” Mọi con mắt tinh anh đều nhận biết ngay rằng 151 nay Thượng Đế đã biểu hiện, nhưng không có ai nhận biết vinh quang của Ngài. Điều này có nghĩa rằng nơi mà Đấng Thiêng liêng an vị vượt xa trên tầm với và trên nhận thức của bất cứ ai ngoài Ngài. Bất cứ cái gì trong thế giới tạm bợ có thể được giãi bày và nhận biết, không bao giờ vượt khỏi những giới hạn, được khuôn đúc cho nó, theo bản chất cố hữu của nó. Đấng Thượng Đế, đơn độc, vượt trên những giới hạn ấy. Quả thật, Ngài vốn thường hằng. Không hề có người đồng hàng hay đồng sự đã từng hoặc sẽ kết hợp với Ngài. Không danh nào sánh được với danh Ngài. Không bút nào mô tả nổi bản thể Ngài, không lưỡi nào diễn đạt nổi vinh quang của Ngài. Đời đời, Ngài sẽ hằng vô cùng cao cả trên bất cứ ai ngoài Ngài.

Hãy nghiệm xem cái giờ mà Đấng Biểu hiện Tối cao của Thượng Đế tự khải hiện trước loài người. Khi giờ ấy sắp đến, Đấng Cố cựu, loài người vẫn không biết đến, và chưa truyền sự phát ngôn cho Ngôi Lời của Thượng Đế, Ngài vẫn là Đấng Toàn tri trong một thế giới không có người nào biết Ngài. Ngài hẳn nhiên là Đấng Sáng tạo không có tạo vật. Vì ngay khoảnh khắc trước sự mặc khải của Ngài, mỗi một và mọi tạo vật đều được khiến hiến dâng linh hồn cho Thượng Đế. Quả thật đây là Ngày đã được ghi trước là:”Vương quốc sẽ là của ai trong Ngày này?” Và không thấy ai sẵn sàng để trả lời!

LXXIX

Về câu hỏi của ngươi liên quan đến các thế giới của Thượng Đế. Ngươi hãy biết sự thật rằng các thế giới của Thượng Đế 152 là vô hạn về con số, và vô biên về phạm vi. Không ai có thể tính đếm hoặc hiểu được các thế giới ấy ngoài Thượng Đế, Đấng Toàn tri, Đấng Toàn trí. Hãy nghiệm xem tình trạng của ngươi khi ngươi ngủ. Quả thật, Ta phán, hiện tượng này là dấu hiệu huyền bí của Thượng Đế giữa loài người, nếu họ chịu suy ngẫm. Hãy nghiệm xem điều ngươi thấy trong mơ, hoàn toàn ứng nghiệm sau khi trải qua một thời gian dài. Nếu thế giới mà ngươi thấy trong mơ giống với thế giới trong đó ngươi đang sống, thì điều diễn ra trong mơ phải chuyển sang thế giới này vào lúc nó diễn ra. Nếu thế, chính ngươi sẽ làm chứng cho điều này. Tuy nhiên, sự thật không phải thế, mà phải hiểu rằng thế giới trong đó ngươi sống là khác biệt và tách rời thế giới mà ngươi trải qua trong mơ. Thế giới sau này không có khởi thủy cũng như không có tận cùng. Điều này cũng đúng nếu ngươi cho rằng chính thế giới này, như đã được an bài bởi Đấng Thượng Đế Toàn vinh và Toàn năng, ở bên trong bản thể thực sự của ngươi và được gói gọn bên trong ngươi. Lại cũng đúng nữa nếu ngươi nghiệm rằng tinh thần của ngươi, vượt khỏi mọi giới hạn của giấc ngủ và tự lột bỏ mọi ràng buộc thế gian, nhờ hành động của Thượng Đế, đã được giúp để vượt qua cõi ẩn tàng trong thực thể sâu thẳm nhất của thế giới này. Quả thật Ta phán, tạo vật của Thượng Đế bao gồm các thế giới ngoài thế giới này, và những chúng sinh ngoài các chúng sinh này. Trong mỗi 153 thế giới này Ngài đã an bài những điều không ai tìm ra nổi ngoại trừ Ngài, Đấng Tìm thấy Tất cả, Đấng Toàn trí. Ngươi hãy dốc lòng suy tưởng về những điều Chúng Ta đã mặc khải cho ngươi, để ngươi có thể thấy được mục đích của Thượng Đế, Đấng Chúa của ngươi, và là Đấng Chúa của tất cả các thế giới. Những huyền nhiệm của đức Minh triết Thiêng liêng được tàng chứa trong các Thánh ngôn này. Chúng Ta đã hạn chế về đề tài này vì điều phiền muộn đã vây phủ Chúng Ta bởi hành động của những kẻ được tạo nên do Lời phán của Chúng Ta, ước gì các ngươi chịu lắng nghe Tiếng nói của Chúng Ta.

LXXX

Ngươi đã hỏi Ta rằng con người, khác với các Đấng Tiên tri của Thượng Đế và các Tuyển nhân của Ngài, sau khi chết mất thân xác, liệu có còn giữ nguyên cá thể, nhân cách, lương tri và sự hiểu biết nêu bật cuộc đời người ấy trong thế giới này. Nếu trường hợp này được như vậy, như ngươi đã quan sát, thì tại sao chỉ một ít tổn thương nhẹ trên khả năng tâm trí của người ấy như ngất xỉu hoặc bệnh nặng tước mất sự hiểu biết và ý thức của người ấy, thì cái chết, làm tan rả thân xác của người ấy và tách ly các thành tố của thân xác ấy, lại không thể hủy diệt sự hiểu biết và dập tắt ý thức ấy? Làm sao ta có thể tưởng tượng được rằng ý thức và nhân cách của con người vẫn giữ nguyên, khi chính các công cụ cần thiết cho sự tồn tại và hoạt động của nó sẽ hoàn toàn tan rả?

Ngươi hãy biết rằng linh hồn con người vượt trên cao, 154 và độc lập đối với mọi khuyết tật của thân thể và trí óc. Một người bệnh cho thấy những dấu hiệu của sự yếu đuối là do những cản ngại xen vào giữa linh hồn và thể xác, vì linh hồn tự nó không hề bị tác động bởi căn bệnh nào của thân thể. Hãy quan sát ánh sáng của ngọn đèn. Dù một vật bên ngoài có thể chen vào giữa vùng sáng, ánh sáng ngọn đèn vẫn chiếu rọi với sức mạnh không suy giảm. Cũng như thế, mọi bệnh tật dày vò thân thể con người đều là chướng ngại ngăn trở linh hồn biểu hiện sức mạnh và uy lực cố hữu.

Tuy nhiên, khi nó rời thân xác, nó sẽ thể hiện tính vượt trội, và biểu lộ cái ảnh hưởng mà không sức mạnh nào trên trái đất có thể sánh bằng. Mọi linh hồn trong sạch, tinh tế và thánh thiện sẽ được ban cho uy lực vô biên và sẽ hưởng niềm vui vô hạn.

Hãy xem cây đèn bị giấu dưới cái giạ. Dù ánh sáng của nó vẫn chiếu rọi, nhưng sự sáng của nó người ta không thấy được. Cũng thế, hãy xem mặt trời bị mây che mờ. Hãy quan sát xem hào quang của nó có vẻ bị giảm sút như thế nào, nhưng trên thực thế nguồn sáng ấy không hề thay đổi. Linh hồn con người có thể ví như mặt trời này, mọi vật trên trái đất nên được xem như thân xác. Nếu không có chướng ngại nào bên ngoài xen vào giữa, thân thể toàn vẹn sẽ tiếp tục phản chiếu ánh sáng của linh hồn, và được nuôi dưỡng bởi sức mạnh của linh hồn. Tuy nhiên, ngay khi một bức màn xen 155 vào giữa, vẻ huy hoàng của ánh sáng như bị giảm sút.

Hãy xem xét mặt trời một lần nữa khi nó hoàn toàn bị mây che khuất. Dù trái đất vẫn được ánh sáng của nó soi rọi, nhưng trái đất nhận được mức độ rất ít. Phải đến lúc mây tan, mặt trời mới chiếu rọi trở lại trong hào quang tròn đầy. Sự hiện hữu hay sự tiêu mất của mây không thể nào tác động tới hào quang cố hữu của mặt trời. Linh hồn con người là mặt trời nhờ đó thân thể được soi sáng, từ đó thân thể được nuôi dưỡng, và ta nên hiểu như thế.

Ngoài ra, hãy xét xem trái cây, trước khi thành hình, nó nằm tiềm tàng trong cây. Nếu người ta cắt vụn cái cây, thì không sao phát hiện được dấu hiệu hoặc một thành phần nào của nó. Tuy nhiên, khi trái xuất hiện, nó biểu hiện trọn vẹn trong vẻ đẹp tuyệt vời và trong sự toàn hảo vinh quang, như ngươi đã thấy. Dĩ nhiên, một số trái cây chỉ đạt đến sự phát triển trọn vẹn khi được tách khỏi thân cây.

LXXXI

Giờ đây, Chúng Ta trở lại câu hỏi của ngươi nêu lên liên quan đến linh hồn con người và sự tồn tại của linh hồn sau khi chết. Ngươi hãy biết sự thật là linh hồn, sau khi chấm dứt liên hệ với thân thể, sẽ tiếp tục tiến hóa cho đến khi đạt tới sự hiện diện của Thượng Đế, trong trạng thái và điều kiện mà sự xoay vần của các thời đại và các thế kỷ, cũng như những đổi thay và biến chuyển của thế giới này, không thể làm nó (linh hồn) thay đổi. Linh hồn sẽ tồn tại lâu dài như Vương quốc của 156 Thượng Đế, Quyền Tối thượng của Ngài, sự Ngự trị và Quyền năng của Ngài sẽ tồn tại. Linh hồn sẽ biểu hiện những dấu hiệu của Thượng Đế và những đặc tính của Ngài, sẽ khải lộ lòng từ ái và ân sủng của Ngài. Sự chuyển động của Ngòi bút Ta phải dừng lại khi Ta cố gắng mô tả một cách chính xác sự cao cả và vinh quang của một trạng thái tuyệt vời như vậy. Danh dự mà Bàn tay Từ bi ban cho linh hồn sẽ là điều mà không lưỡi nào có thể tiết lộ một cách thích đáng, hoặc không bất cứ phương tiện thế gian nào có thể mô tả nổi. Phước thay cho linh hồn, mà khi đến giờ lià thân xác, được thánh hoá khỏi những tưởng tượng quàng xiêng của các dân tộc trên thế giới. Linh hồn ấy sống và hoạt động đúng với Ý chí của Đấng Sáng tạo, và đi vào cõi Thiên đàng tối thượng. Phúc thay cho linh hồn nào, mà tới giờ rời thân xác, vượt khỏi mọi tưởng tượng hão huyền của các dân tộc trên thế giới. Một linh hồn như thế sống và hoạt động phù hợp với Ý chí của Đấng Sáng tạo, và bước vào Thiên đàng tối cao. Các Ngọc nữ của Thiên đàng, những cư dân trong các dinh thự cao nhất, sẽ xúm quanh linh hồn ấy, các Đấng Tiên tri của Thượng Đế và những người được Ngài chọn sẽ tìm đến kết bạn với linh hồn ấy. Linh hồn ấy sẽ trò chuyện thoải mái với các vị nêu trên, sẽ kể lại cho các vị ấy nghe về những điều mà linh hồn ấy phải chịu đựng trên đường của Thượng Đế, Đấng Chúa của tất cả các thế giới. Bất cứ người nào nghe kể về điều đã được an bài cho một linh hồn như thế trong các thế giới của Thượng Đế, Đấng Chúa trên ngôi thiên thượng và trên thế gian, toàn thân người ấy sẽ tức khắc bừng cháy niềm khát khao to lớn được đạt tới cương vị cao cả nhất, siêu thoát nhất và huy hoàng nhất ấy….Bản chất linh hồn sau khi chết không thể nào mô tả nổi, cũng không thích hợp và không được phép tiết lộ toàn bộ tính chất của linh hồn trước mắt loài người. Các Đấng Tiên tri và các Đấng Sứ giả của Thượng Đế được phái xuống vì mục đích duy nhất là hướng dẫn nhân loại đến 157 con Đường thẳng cuả Chân lý. Mục đích căn bản mặc khải của các Ngài là để giáo dục mọi người, để đến giờ chết, họ có thể vươn lên ngôi của Đấng Tối thượng trong sự trong sạch và thoát tục hoàn toàn, và với sự dứt bỏ tuyệt đối. Anh sáng do những linh hồn này chiếu rọi có trách nhiệm về sự tiến bộ của thế giới và sự thăng tiến của các dân tộc. Những linh hồn ấy giống như men làm nở bột của thế giới sinh tồn, và hợp thành lực tác động qua đó các ngành nghệ thuật và các kỳ quan của thế giới được biểu hiện. Nhờ những linh hồn ấy, mây tuôn mưa ân phúc lên nhân loại, và địa cầu sinh hoa trái. Mọi sự cần có một nguyên nhân, một động lực, một nguyên lý tác động. Những linh hồn và những biểu tượng thoát tục này đã cung cấp, và sẽ tiếp tục cung cấp động lực thúc đẩy tối cao cho thế giới sinh tồn. Thế giới bên kia khác với thế giới này giống như thế giới này khác với thế giới của hài nhi khi còn ở trong bụng mẹ. Khi linh hồn đạt tới sự Hiện diện của Thượng Đế, nó sẽ mang hình dạng thích hợp nhất cho sự trường tồn và xứng đáng với nơi cư trú thiên thượng. Sự tồn tại ấy là tùy duyên chứ không phải tồn tại tuyệt đối, bởi vì dạng trước có nguyên nhân tiên khởi, còn dạng sau thì không. Sự tồn tại tuyệt đối chỉ thuộc về Thượng Đế, cao cả thay vinh quang của Ngài. Thật phúc cho ai nhận biết chân lý này. Nếu ngươi ngẫm ngợi ở trong lòng về hành động các Đấng Tiên tri của Thượng Đế chắc chắn ngươi sẽ sẵn sàng làm chứng 158 rằng cần phải có những thế giới khác ngoài thế giới này. Phần lớn những người học thức và khôn ngoan thực sự, qua các thời đại, như được ghi chép bởi Ngòi bút Vinh quang trong Kinh bản của sự Khôn ngoan, đã làm chứng cho sự thật về điều đã được mặc khải trong Thánh thư của Thượng Đế. Kể cả những người duy vật cũng đã làm chứng trong các văn phẩm của họ về sự khôn ngoan của các Đấng Sứ giả thiên ban này, và đã xem những dẫn giải do các Đấng Tiên tri nêu lên về Thiên đàng, về lửa địa ngục, về sự thưởng phạt mai sau, là được thúc đẩy bởi ý muốn giáo dục và nâng cao linh hồn loài người. Vì vậy, hãy xét xem, đa số nhân loại, bất kể tín ngưỡng hoặc triết thuyết của họ là gì, đều nhìn thấy sự ưu việt, và chấp nhận sự cao trội của các Đấng Tiên tri của Thượng Đế. Những Bảo ngọc Thoát tục này được một số người tán thưởng là hiện thân của sự khôn ngoan, trong khi những người khác thì tin rằng các Ngài là Linh khẩu của chính Thượng Đế. Làm sao các Linh hồn ấy chịu hiến thân mạng cho kẻ thù nếu các Ngài tin rằng tất cả các thế giới của Thượng Đế chỉ gom gọn trong cuộc đời trần thế này? Liệu các Ngài có tự nguyện nhận lấy những tai ương và khốn khó mà chưa từng có ai nếm trải hoặc chứng kiến?

LXXXII

Ngươi đã hỏi Ta về bản chất của linh hồn. Quả thật, ngươi hãy biết rằng linh hồn là một dấu hiệu của Thượng Đế, một bảo ngọc của thiên đàng mà bản thể của nó đến kẻ thông thái nhất trong nhân loại cũng không lĩnh hội được, và sự bí ẩn của nó không trí tuệ nào, dù sắc bén tới đâu, có thể hy vọng 159 khám phá được...Nó là tạo vật đầu tiên trong tất cả tạo vật tuyên dương sự ưu việt của Đấng Sáng tạo nên mình, tạo vật đầu tiên nhận biết vinh quang của Ngài, bám vào chân lý của Ngài, cúi lạy trong sự thờ phượng Ngài. Nếu trung tín với Thượng Đế, nó sẽ phản chiếu ánh sáng của Ngài, và cuối cùng sẽ trở về cùng Ngài. Tuy nhiên, nếu thất bại trong sự trung thành với Đấng Sáng tạo, nó sẽ trở thành nạn nhân của tự ngã và dục vọng, cuối cùng sẽ chìm đắm trong vực sâu của các thứ ấy.

Trong Ngày này, bất cứ người nào không để cho những hoài nghi và vọng tưởng của loài người khiến mình rời xa Đấng Chân lý Vĩnh cửu, và không để cho sự náo loạn khơi dậy bởi giới thẩm quyền tăng lữ và thế tục ngăn mình nhận biết Sứ điệp của Ngài, người ấy sẽ được Thượng Đế, Đấng Chúa của mọi người, xem như một trong những dấu hiệu hùng vĩ của Ngài, và sẽ được kể trong số những người mà danh tính được khắc ghi bởi Ngòi bút của Đấng Tối cao trong Thánh kinh của Ngài. Phúc thay cho người nhận biết tầm vóc của một linh hồn như thế, thấy được cương vị của nó và phát hiện những đức hạnh của nó.

Trong các sách xưa, người ta đã viết nhiều về những giai đoạn phát triển của linh hồn, như đam mê, nóng nảy, cảm hứng, từ thiện, hài lòng, thuận thiên ý, và những điều tương tự; tuy nhiên Ngòi bút Tối cao không muốn nhắc tới những điều đó. Trong Ngày này, mọi linh hồn khiêm tốn bước đi cùng Thượng Đế và bám chắc vào Ngài, đều sẽ thấy mình được phục sức bằng danh dự và vinh quang của tất cả các cương vị và các danh tốt đẹp.

Khi con người ngủ, có thể nói linh hồn ấy không làm sao bị tác động tự nhiên bởi bất cứ đối tượng nào ở bên ngoài. Nó không bị tác động bởi bất cứ sự đổi thay nào trong tính chất hoặc trạng thái nguyên thủy của nó. Mọi sự chuyển biến trong chức năng được gán cho nguyên nhân bên ngoài. Những biến thái về môi trường, về hiểu biết và nhận thức của nó được gán cho những ảnh hưởng bên ngoài này.

Hãy khảo sát con mắt người. Dù nó có khả năng nhận biết tất cả tạo vật, nhưng chướng ngại nhỏ nhất có thể ngăn cản tầm nhìn như là lấy mất sức mạnh phân biệt bất cứ vật thể nào. Vinh thay danh Ngài là Đấng đã sáng tạo, là Nguyên nhân của tất cả các nguyên nhân này, là Đấng đã an bài rằng mọi thay đổi và biến thiên trong thế giới sinh tồn đều tùy vào các nguyên nhân đó. Mỗi vật thọ tạo trong khắp vũ trụ chỉ là một cái cửa dẫn tới hiểu biết Ngài, là một dấu hiệu uy quyền của Ngài, một mặc khải Thánh Danh của Ngài, một biểu tượng sự uy nghi của Ngài, một bằng chứng uy lực của Ngài, một phương tiện để bước vào con Đường thẳng của Ngài.….

Quả thật Ta phán, linh hồn, trong bản thể của nó, là một dấu hiệu của Thượng Đế, một bí mật trong những bí mật. Nó là một dấu hiệu hùng vĩ về Đấng Toàn năng, là một báo hiệu công bố sự thật về tất cả các thế giới của Thượng Đế. Trong linh hồn ẩn chứa điều mà thế giới hiện nay hoàn toàn không đủ sức thấu hiểu. Ngươi hãy ngẫm nghĩ trong lòng sự khải thị Linh hồn của Thượng Đế vốn thấm nhuần tất cả các Luật của Ngài, và đối chiếu điều ấy với 161 bản chất tham hám và thấp kém hằng chống đối Ngài, đã ngăn loài người hướng về Đấng Chúa các Danh, và buộc con người phải đi theo dục vọng và sự xấu xa của chúng. Quả thật, một linh hồn như thế đã lang thang khá xa trên đường lầm lạc….

Ngoài ra, ngươi còn hỏi Ta về trạng thái linh hồn sau khi lìa thân xác. Quả thực, ngươi hãy biết rằng nếu linh hồn con người đã đi trên đường của Thượng Đế, thì chắc chắn linh hồn sẽ trở về và được quy tụ trong vinh quang của Đấng Kính yêu. Nhân danh sự công nghĩa của Thượng Đế! Linh hồn sẽ đạt tới cương vị mà không bút nào diễn đạt nổi, không lưỡi nào mô tả nổi. Linh hồn nào vẫn trung tín với Chánh Đạo của Thượng Đế, và đã đứng thật vững trên Đường của Ngài, sau khi thăng thiên, sẽ có quyền năng khiến tất cả các thế giới mà Đấng Toàn năng tạo nên đều được hưởng lợi nhờ linh hồn ấy. Linh hồn nào trung thành với Chánh Đạo của Thượng Đế, đứng thật vững trên đường Ngài, thì sau khi qua đời sẽ có được sức mạnh khiến tất cả các thế giới do Đấng Toàn năng tạo dựng đều được lợi ích nhờ người ấy. Do phán lệnh của Đấng Vua Lý tưởng và là Đấng Giáo dục Thiêng liêng, một linh hồn như thế sẽ cung cấp chất men làm phát triển thế giới sinh tồn, và cống hiến uy lực khiến các nghệ thuật và điều kỳ diệu của thế giới biểu hiện. Hãy xem bột cần men để dậy như thế nào. Những linh hồn đã trở thành biểu tượng của sự giải thoát là chất men của thế giới. Hãy suy gẫm về điều này và hãy làm người biết tạ ơn.

Trong nhiều Kinh bản của Chúng Ta, Chúng Ta nhắc tới đề tài này và nêu rõ những giai đoạn phát triển khác nhau của linh hồn. Quả thật Ta phán, linh hồn con người vượt trên mọi sự tiến thoái. Nó lặng yên, nhưng bay vút; nó chuyển động, nhưng lặng yên. Trong tự thân, 162 nó là bằng cớ làm chứng cho sự tồn tại của một thế giới không có khởi thủy và không có chung cuộc. Hãy xem giấc mơ ngươi đã mơ như thế nào, sau khoảng thời gian nhiều năm, nó hiển hiện trở lại trước mắt ngươi. Hãy xem thật kỳ lạ biết bao sự huyền bí của cái thế giới xuất hiện trong giấc mơ của ngươi. Hãy ngẫm nghĩ trong lòng về đức minh triết khôn dò của Thượng Đế, và suy tưởng về những khải thị đa dạng của đức minh triết ấy….

Hãy chứng kiến những bằng cớ kỳ diệu về công trình của Thượng Đế, và suy ngẫm về tính chất và phạm vi vủa công trình ấy. Ngài là An Niêm phong của các Đấng Tiên tri đã phán: “Lạy Thượng Đế, xin gia tăng sự bàng hoàng và kinh ngạc của con về Ngài!”

Về câu hỏi của ngươi là thế giới vật chất có tùy thuộc sự hạn chế nào không, hãy biết rằng sự nhận thức về vấn đề này tùy thuộc nơi chính người quan sát. Ơ mặt này, nó bị hạn chế; ở mặt khác, nó vược khỏi mọi hạn chế. Đấng Thượng Đế Chân chính Duy nhất hằng tồn tại, và sẽ tiếp tục tồn tại đời đời. Tạo vật của Ngài cũng thế, nó không có khởi thủy, và sẽ không có chung cuộc. Tuy nhiên, tất cả những gì được tạo nên, đều có một nguyên nhân đi trước. Sự kiện này, tự nó, đã thiết lập tính thống nhất của Đấng Sáng tạo, không hề có chút hoài nghi.

Ngoài ra, ngươi đã hỏi Ta về tình chất của các bầu trời. Để hiểu được tính chất của nó, điều cần thiết là phải tìm hiểu ý nghĩa các ẩn dụ đã được nêu trong các Thánh Kinh xưa về các bầu trời và các cõi trời, 163 và khám phá tính chất mối liên hệ giữa nó với thế giới vật chất này, và ảnh hưởng mà nó tác động lên thế giới này. Mọi linh hồn đều băn khoăn về một chủ đề đầy bàng hoàng như thế, và mọi tâm trí đều ngẩn ngơ bởi tính huyền bí của nó. Chỉ có Thượng Đế mới thấu hiểu tầm quan trọng của nó. Những kẻ học thức, gắn bó nhiều ngàn năm trong đời với trái đất này, qua thời gian quan sát thật dài, đã thất bại trong việc xem xét con số và số tuổi của các hành tinh khác. Ngoài ra, hãy quan sát sự dị đồng nhiều mặt hình thành bởi các lý thuyết do những người này nêu ra. Ngươi hãy biết rằng mỗi định tinh có các hành tinh của nó, và mỗi hành tinh có những sinh vật của nó, mà con số không ai tính toán nổi.

Hỡi người đã nhìn thật chăm chú vào Thánh nhan của Ta! Trong Ngày này, Buổi Bình minh Vinh quang đã biểu hiện hào quang, và Tiếng nói của Đấng Tối thượng đã kêu gọi. Trước kia Chúng Ta đã phán những lời này:” Đây không phải là ngày cho bất cứ ai chất vấn Đấng Chúa của mình. Điều thích hợp với bất cứ ai nghe được Tiếng gọi của Thượng Đế, khi Đấng Bình minh Vinh quang cất tiếng, là phải đứng lên và hô to:” Dạ có con đây, dạ có con đây, lạy Đấng Chúa của các Danh; dạ có con đây, dạ có con đây, lạy Đấng Sáng tạo các cõi trời! Con xin xác nhận rằng, nhờ Mặc khải của Ngài, các điều huyền nhiệm trong các Thánh Kinh của Thượng Đế đã được bộc lộ, và bất cứ điều gì do các Đấng Sứ giả của Ngài ghi chép trong các Thánh thư đều được ứng nghiệm.”

LXXXIII

Hãy xem xét lý tính mà Thượng Đế đã phú cho bản thể con người. Hãy xem xét bản thân ngươi, hãy xem sự động tịnh của ngươi, ý chí và mục đích của ngươi, thị giác và thính giác của ngươi, khứu giác và năng lực phát biểu của ngươi, và bất cứ điều gì liên quan tới, hoặc vượt trên các giác quan vật chất hoặc các nhận thức tâm linh của ngươi, tất cả xuất phát từ, và nhận sự tồn tại của chính lý tính như thế nào. Tất cả đều liên hệ mật thiết với nó đến nỗi nếu mối liên hệ giữa nó với thân thể con người bị tách rời trong nháy mắt, thì mỗi một và mọi giác quan này sẽ ngưng thể hiện chức năng của nó ngay tức khắc, và sẽ mất đi năng lực biểu hiện các bằng chứng về hoạt động của nó. Điều hết sức rõ ràng và hiển nhiên là mỗi công cụ nêu trên đều tùy thuộc, và sẽ tiếp tục tùy thuộc mãi cho hoạt động riêng của nó nơi lý tính này, nên được xem như là dấu hiệu mặc khải của Đấng hằng là Đấng Chúa tối thượng của muôn loài. Qua biểu hiện của lý tính này tất cả các danh và các đặc tính được khải lộ, và bởi sự ngưng hoạt động của lý tính tất cả bị hư hoại và tuyệt diệt.

Thật hoàn toàn sai lầm khi cho rằng khả năng này giống với năng lực thị giác, bởi vì năng lực thị giác phát sinh từ lý tính và hoạt động tùy thuộc nơi lý tính. Và cũng thật là rỗng tuếch khi cho rằng lý tính đồng dạng với thính giác, vì thính giác nhận 165 từ nơi lý tính năng lượng cần thiết để thực hiện chức năng của nó.

Chính mối liên hệ này gắn liền lý tính với bất cứ cái gì là kẻ nhận các danh và các đặc tính bên trong đền thờ nhân thân. Những đặc tính thiên khải và những danh khác nhau này đã được khai sinh thông qua tác động từ dấu hiệu này của Thượng Đế. Trong tinh hoa và thực thể của nó, dấu hiệu này là vô cùng cao cả ở trên tất cả các danh và các đặc tính. Thật ra, mọi thứ ngoài lý tính, khi so sánh với vinh quang của nó, đều mờ nhạt như hư không tuyệt đối và trở nên sự vật bị quên lảng.

Nếu ngươi ngẫm nghĩ trong lòng, từ nay cho đến lúc cuối không có chung cuộc, với tất cả sự hiểu biết và trí thông minh tập trung mà các trí óc vĩ đại nhất đã đạt được trong quá khứ và sẽ đạt trong tương lai, về thực thể thiên ban và tinh tế này, là dấu hiệu mặc khải của Đấng Thượng Đế Toàn vinh, Toàn thắng, ngươi sẽ không hiểu nổi sự huyền bí của nó hoặc đánh giá đúng năng đức của nó. Khi nhận biết sự bất năng của ngươi trong việc đạt tới thức ngộ về Bản thể ấy vốn tồn tại trong ngươi, ngươi sẽ sẵn sàng thú nhận sự vô ích của những nỗ lực, do ngươi toan tính hoặc do tác động của bất cứ tạo vật nào khác, nhằm dò tìm sự huyền bí của Đấng Thượng Đế Hằng sống, Mặt trời vinh quang không phai mờ, Đấng Cố cựu các thời đại vĩnh hằng. Việc thú nhận về tính bất năng này mà sự chiêm nghiệm chín chắn cuối cùng sẽ buộc mọi trí tuệ phải làm, tự nó là đỉnh cao 166 của nhận thức con người, và đánh dấu tột đỉnh sự phát triển của con người.

LXXXIV

Ngươi hãy xem Đấng Thượng Đế Chân chính là Đấng tách biệt và vô cùng cao cả trên tất cả tạo vật. Toàn thể vũ trụ phản ánh vinh quang của Ngài, trong khi chính Ngài hoàn toàn độc lập và vượt trên mọi chúng sinh. Đây là ý nghĩa chân chính về sự Thống nhất thiên thượng. Đấng Chân lý Vĩnh cửu là một Uy lực vận dụng quyền tối thượng đương nhiên trên thế giới sinh tồn, hình ảnh của Ngài phản chiếu trong tấm gương toàn thể tạo vật. Tất cả cuộc sinh tồn tùy thuộc nơi Ngài, và từ Ngài phát sinh nguồn cấp dưỡng cho mọi vật. Đây là điều tỏ rõ ý nghĩa sự Thống nhất thiên thượng; đây là nguyên lý căn bản của sự Thống nhất ấy.

Có người, điên đảo vì những tưởng tượng biếng lười của họ, đã quan niệm tất cả tạo vật như là những kẻ kết hợp và cộng sự của Thượng Đế, và tưởng tượng mình là những người giải thích sự thống nhất của Ngài. Nguyện bởi Ngài là Đấng Thượng Đế Chân chính Duy nhất! Những kẻ như thế đã từng và sẽ tiếp tục là nạn nhân của sự bắt chước mù quáng, và bị liệt vào hàng những người đã gò bó và hạn chế quan niệm về Thượng Đế.

Người tín đồ chân chính trong sự Thống nhất thiên thượng, không hề nhầm lẫn thuyết nhị nguyên với sự thống nhất, không khứng để cho bất cứ khái niệm đa nguyên nào làm lu mờ quan niệm của mình về đơn nhất tính của Thượng Đế, là người sẽ xem Đấng 167 Thiên thượng, là Đấng , bởi chính bản chất của Ngài, vượt trên các giới hạn của những con số.

Tinh hoa của niềm tin nơi sự Thống nhất thiên thượng bao gồm việc xem Đấng Biểu hiện của Thượng Đế, và Đấng Vô hình, Đấng không ai có thể vươn tới, Đấng Tinh hoa không ai có thể biết là một và giống như nhau. Điều này có nghĩa là bất cứ điều gì thuộc về Đấng nêu trước, tất cả cử động và việc làm của Ngài, bất cứ điều gì Ngài an bài hoặc cấm chỉ, đều được xem, trong mọi mặt, trong mọi hoàn cảnh, và không có bất cứ ngoại lệ nào, là đồng nhất với chính Y chí của Thượng Đế. Đây là cương vị cao cả nhất mà người tín đồ chân chính trong sự thống nhất của Thượng Đế hằng hy vọng đạt được. Phúc thay cho người nào đạt tới cương vị này, và được kể vào hàng những người kiên định trong niềm tin của mình.

LXXXV

Hỡi các tôi tớ của Ta! Điều thích hợp đối với các ngươi là làm tươi mát và hồi sinh linh hồn các ngươi bằng những ân huệ vinh quang đã được tuôn đổ xuống cho các ngươi trong Mùa xuân thiên thượng và làm sinh động tâm hồn này. Vầng Thái dương đại vinh quang của Ngài đã toả hào quang lên các ngươi, và những vầng mây thiên ân vô hạn của Ngài đã che phủ các ngươi. Cao cả biết bao là phần thưởng của người đã không tự đánh mất thiên phúc thật lớn lao này, hoặc không thất bại trong sự nhận biết vẻ đẹp Đấng Kính yêu Nhất của mình, trong trang phục mới này của Ngài.

Hãy phán: Hỡi dân chúng! Ngọn đèn của Thượng Đế đang cháy sáng; hãy lưu ý kẻo những cơn gió dữ bất tuân của các ngươi dập tắt ánh sáng của nó. Đây là lúc để đứng lên và 168 tôn vinh Chúa, Đấng Thượng Đế của các ngươi. Chớ chạy theo những tiên nghi thân xác, hãy giữ tâm hồn các ngươi trong sạch và không tì vết. Quỉ dữ đang nằm chờ, sẵn sàng gài bẫy các ngươi. Hãy tự trang bị đối phó với những mưu ác của hắn, và nhờ sự dắt dẫn bởi ánh sáng hồng danh của Đấng Thượng Đế Chân chính Duy nhất, hãy tự giải thoát khỏi bóng tối vây quanh các ngươi. Hãy tập trung tư tưởng vào Đấng Kính yêu Nhất hơn là vào chính bản thân các ngươi.

Hãy phán: Hỡi các ngươi là người lang thang và đã lạc đường! Đấng Sứ giả thiên thượng, Đấng chỉ nói sự thật, đã thông báo cho các ngươi sự xuất hiện của Đấng Kính yêu Nhất. Hãy trông, Ngài đến đây rồi. Tại sao các ngươi hãy còn là những kẻ thất vọng, buồn chán? Tại sao vẫn còn nản lòng khi Đấng Huyền nhiệm và Linh khiết đã xuất hiện công khai trước các ngươi? Đấng vừa là Thủy vừa là Chung, Đấng vừa là Tĩnh vừa là Động, nay đang hiển hiện trước mắt các ngươi. Hãy trông, trong Ngày này, Đấng vừa là Thủy vừa là Chung, Đấng vừa là Tĩnh vừa là Động đã ra đời. Sự chuyển động này đã phát sinh bởi năng lượng mạnh mẽ mà Đấng Toàn năng đã giải phóng trong toàn thể tạo vật. Bất cứ ai được sống lại bởi sức mạnh hồi sinh của chuyển động này, đều sẽ thấy mình phải đạt tới triều đường của Đấng Kính yêu; và bất cứ ai đánh mất điều này, đều sẽ chìm vào nổi thất vọng không thể cứu vãn. Người thật sự khôn ngoan là người mà thế giới và mọi thứ trong đó không thể ngăn họ nhận biết ánh sáng của Ngày này, là người không để câu chuyện phù phiếm của thế nhân khiến họ đi lệch 169 con đường chính trực. Kẻ chết thực sự, vào lúc bình minh kỳ diệu của Mặc khải này, là kẻ không được hồi sinh bởi làn gió lay tỉnh tâm hồn của Mặc khải. Kẻ tù hãm thực sự là kẻ không nhận biết Đấng Cứu chuộc Tối cao, mà để cho linh hồn mình bị trói buộc, buồn phiền và bất năng, trong xiềng xích của dục vọng.

Hỡi các tôi tớ của Ta! Bất cứ ai nếm được Mạch nước này đều đã đạt tới sự Sống đời đời, và bất cứ ai không chịu uống Nước ấy thì cũng giống như người chết. Hãy phán: Hỡi những kẻ làm điều bất công! Sự tham lam đã ngăn trở các ngươi lắng nghe giọng nói ngọt ngào của Đấng Hằng có Đầy đủ. Hãy xoá tính tham khỏi tâm hồn các ngươi, để sự bí mật thiêng liêng của Ngài được khải lộ cho các ngươi. Hãy trông thấy Ngài hiển hiện và huy hoàng như mặt trời trong vinh quang tròn đầy.

Hãy phán: Hỡi các ngươi là những kẻ thiếu hiểu biết! Một tai ương trầm trọng đang theo đuổi các ngươi, và sẽ đột ngột tóm lấy các ngươi. Hãy hoạt động lên, để may ra nó trôi qua và không gây hại cho các ngươi. Hãy nhận biết tính cao cả nơi danh Chúa, Đấng Thượng Đế của ngươi, Đấng đã đến với các ngươi trong sự vĩ đại của vinh quang Ngài. Quả thật, Ngài là Đấng Toàn tri, Đấng Toàn hữu, Đấng Phò trợ Tối cao.

LXXXVI

Và đây là câu hỏi của ngươi về việc liệu linh hồn con người có tiếp tục ý thức về nhau sau khi rời khỏi thân xác không. Ngươi hãy biết rằng linh hồn của con dân Đấng Baha, những người 170 đã được vào và ở yên trong Thuyền Giải thoát sẽ giao tiếp và thông công mật thiết với nhau, sẽ kết hợp chặt chẽ trong cuộc sống, trong khát vọng, trong mục đích và sự nghiệp của nhau như thể cùng là một linh hồn. Hẳn nhiên họ là những người rất hiểu biết, những người rất sáng suốt, và là những người được phú cho sự thức ngộ. Đó là điều đã được chỉ dụ bởi Đấng Toàn tri, Đấng Toàn trí.

Con dân của Đấng Baha, những người an trú trong Thuyền Giải thoát của Thượng Đế, mỗi người và mọi nguời, đều rất quan tâm đến trạng thái và điều kiện của nhau, hợp nhất trong mối quan hệ thâm tình và thân hữu. Tuy nhiên, trạng thái ấy còn tùy thuộc vào đức tin và phẩm hạnh của họ. Những người có cùng thứ bậc và cùng cương vị hoàn toàn ý thức về năng lực, tính hạnh, thành tích và giá trị của nhau. Tuy nhiên, những người ở thứ bậc thấp hơn, không thể hiểu đúng cương vị, hoặc ước lượng giá trị của những người có thứ bậc cao hơn mình. Mỗi người sẽ nhận được phần của mình nơi Thượng Đế. Phúc thay cho người đã hướng mặt về Thượng Đế, và bước đi vững vàng trong tình yêu của Ngài, cho đến khi linh hồn cất cánh bay về với Thượng Đế, Đấng Tối thượng của vạn vật, Đấng Hùng mạnh Nhất, Đấng Hằng Tha thứ, Đấng Đại Từ bi.

Tuy nhiên, linh hồn của những kẻ phản phúc - Ta làm chứng cho điều này - khi trút hơi thở cuối cùng, sẽ được cho thấy những điều tốt đẹp mà họ đã bỏ lỡ, họ sẽ khóc cho số phận của họ, và sẽ tự thấy tủi nhục 171 trước Thượng Đế. Họ sẽ tiếp tục chịu đựng cảnh ấy sau khi linh hồn họ rời khỏi thân xác.

Điều rõ ràng và hiển nhiên là mọi người, sau khi chết về phần xác, sẽ ước lượng được giá trị các hành động của mình, và ý thức được tất cả những gì mà tay họ đã làm. Ta nguyện bởi Vầng Thái dương đang chiếu sáng trên Chân trời Uy lực thiêng liêng! Những người là tín đồ của Đấng Thượng Đế Chân chính Duy nhất, khi rời bỏ cõi đời này, đều được nếm trải niềm vui sướng và sự mừng rỡ khôn tả, trong khi những kẻ sống lầm lạc thì bị tóm lấy bởi nỗi sợ và sự run rẩy, và sẽ cảm thấy kinh hoàng không gì sánh được. Phúc thay cho người đã uống cạn chén rượu tinh tuyển và bất hoại của đức tin nhờ ân huệ bao dung và thiên phúc đa dạng từ Đấng Tối cao của tất cả các Tôn giáo….

Đây là Ngày mà những người thương yêu của Thượng Đế nên luôn hướng tầm nhìn về Đấng Biểu hiện của Ngài, và giữ chắc lấy bất cứ điều gì mà Đấng Biểu hiện đã vui lòng mặc khải. Một số truyền thống của các thời đại trước không dựa trên nền tảng nào cả, trong khi những quan niệm mà các thế hệ qua nhìn nhận và họ đã ghi lại trong sách, phần lớn bị chi phối bởi những khát khao của một khuynh hướng đồi trụy. Ngươi hẳn đã thấy phần nhiều những bài bình luận và giải thích thánh ngôn của Thượng Đế, hiện đang thịnh hành giữa loài người, rời xa chân lý như thế nào. Trong một số trường hợp, sự sai lạc của họ bị phơi bày khi 172 các màn che thêm thắt được xé bỏ. Chính họ đã nhìn nhận là họ không đủ sức hiểu ý nghĩa bất cứ câu Thánh ngôn nào của Thượng Đế.

Mục đích của Chúng Ta là muốn chỉ ra rằng khi những người thương yêu của Thượng Đế tẩy rửa trái tim và lỗ tai của mình cho sạch hết những lời dạy vô bổ xưa kia, rồi hướng tâmhồn sâu thẳm của mình về Đấng chính là Bình minh Mặc khải của Ngài, và về bất cứ điều gì Đấng ấy đã biểu hiện, hành vi này sẽ được xem là rất cao quí trước mắt Thượng Đế….

Hãy tôn vinh Danh Ngài, và ngươi hãy là người biết tạ ơn. Hãy chuyển lời chúc tụng của Ta đến những người thương yêu của Ta, những người mà Thượng Đế đã tách riêng vì tình yêu của Ngài, và khiến họ hoàn thành các mục tiêu. Tất cả vinh quang thuộc về Thượng Đế, Đấng Tối cao của tất cả các thế giới.

LXXXVII

Đây là về câu hỏi của ngươi:”Sao không thấy sử sách nào về các Đấng Tiên tri đến trước Adam, Tổ phụ của loài người, hoặc về các vua vào thời của các Đấng Tiên tri ấy?” Hãy biết rằng sự thiếu vắng bất cứ tài liệu nào về các Đấng ấy không phải là bằng chứng rằng các Ngài không thực sự hiện hữu. Việc ngày nay không có sách sử nào về các Ngài, nên hiểu là do thời đại các Ngài quá xa xôi, cũng như do những đổi thay lớn lao mà trái đất đã trải qua từ thời các Ngài.

Hơn nữa các kiểu và dạng chữ viết hiện đang lưu dụng giữa loài người đã không được biết đến đối với các thế hệ sống trước Adam. Thậm chí có cả một 173 thời loài người hoàn toàn không biết gì về nghệ thuật chữ viết, và đã sử dụng một hệ thống hoàn toàn khác với hệ thống hiện nay. Để trình bày đúng mức vấn đề này cần phải có sự giải thích chi tiết hơn.

Hãy xem những thay đổi đã diễn ra từ thời Adam. Những ngôn ngữ đa dạng và được biết đến nhiều mà các dân tộc trên trái đất đang sử dụng, trước kia người ta chưa biết, cũng như các qui tắc và phong tục hiện đang thịnh hành. Dân chúng vào những thời xưa nói thứ tiếng khác với những ngôn ngữ đang được biết đến. Những dị biệt về ngôn ngữ xảy ra vào một thời đại sau, nơi một xứ gọi là Babel. Nó được đặt tên là Babel, vì thuật ngữ này có nghĩa là “nơi xảy ra sự lộn xộn về ngôn ngữ.”

Sau đó tiếng Syriac đạt ưu thế trong các ngôn ngữ đương thời. Thánh thư của các thời trước được mặc khải bằng thứ ngôn ngữ ấy. Về sau, Đức Abraham, Bạn hữu của Thượng Đế, xuất hiện và chiếu rọi trên thế giới ánh sáng Mặc khải Thiêng liêng. Thứ tiếng Ngài nói khi vượt qua sộng Jordan trở thành tiếng Do thái cổ (Ibrani), có nghĩa là “ngôn ngữ của sự vượt qua.” Từ đó, các Thánh Kinh của Thượng Đế và các Thánh thư được mặc khải bằng thứ tiếng ấy, và phải trải qua một thời gian rất dài tiếng A rập mới trở thành ngôn ngữ của Mặc khải….

Vì vậy, hãy chứng kiến bao nhiêu những sự đổi thay to lớn về ngôn ngữ, lời nói và 174 chữ viết từ thời Adam. Và những thay đổi trước Ngài càng lớn lao biết mấy!

Mục đích của Chúng Ta khi mặc khải những lời này là muốn nêu lên rằng Đấng Thượng Đế Chân chính Duy nhất, trong cương vị siêu nhiên và tối cao của Ngài, vốn hằng và đời đời sẽ là cao cả vượt trên sự ca ngợi và quan niệm của tất cả những ai ngoài Ngài. Công trình sáng tạo của Ngài vẫn hằng tồn tại, các Đấng Biểu hiện nền vinh quang thiêng liêng và các Đấng Hừng đông thánh thiện vĩnh cửu của Ngài đều được phái xuống từ vạn cổ và được trao cho sứ mạng kêu gọi nhân loại trở về với Đấng Thượng Đế Chân chính Duy nhất. Tôn hiệu một số các Đấng ấy đã bị lãng quên, và những ghi chép về cuộc đời các Ngài đã bị thất lạc, đó là do các cuộc xáo trộn và đổi thay đã xảy ra trên thế giới này.

Trong một số các sách đã có nhắc tới cơn hồng thủy khiến tất cả những gì tồn tại trên trái đất, các sử sách cùng với mọi thứ khác, đều bị hủy diệt. Hơn nữa, nhiều biến cố địa chất xảy ra đã xoá hết dấu vết của nhiều biến cố.

Ngoài ra, trong các sử sách còn sót lại cũng có nhiều dị biệt, và các dân tộc khác nhau trên thế giới có những tường thuật riêng về tuổi trái đất và lịch sử của nó. Có một số dấu vết lịch sử xưa tới tám ngàn năm, số khác nữa tới mười hai ngàn năm. Bất cứ ai đã đọc sách về Juk đều thấy rõ ràng và hiển nhiên những chuyện kể trong các sách khác biệt nhau nhiều đến mức nào.

Nhờ ơn Thượng Đế ngươi sẽ hướng mắt về 175 Mặc khải Tối đại, và hoàn toàn không lưu tâm tới những truyền thuyết và sự tích mâu thuẫn này.

LXXXVIII

Hãy biết chắc rằng tinh hoa của công lý và nguồn gốc của nó đều biểu hiện trong các phán lệnh được ban bố bởi Đấng Biểu hiện chính Bản thể Thượng Đế giữa nhân loại, ước gì các ngươi thuộc vào hàng những người nhận biết chân lý. Ngài đã thực sự thể hiện tiêu chuẩn cao nhất và không sai lầm về công lý trước loài người. Nếu Luật của Ngài có gây ra sự khủng khiếp trong lòng mọi người ở trên trời và dưới đất, thì Luật ấy vẫn là công lý hiển nhiên. Những hoảng sợ và náo loạn mà việc mặc khải Luật này khơi lên trong lòng loài người hẳn có thể ví như tiếng khóc của trẻ thơ còn bú bị cai sữa mẹ, ước gì các ngươi ở vào hàng những người biết nhận thức. Giá mà loài người hiểu được mục đích tác động nơi Mặc khải của Thượng Đế, chắc chắn họ sẽ từ bỏ nổi sợ sệt, và với tấm lòng đầy tạ ơn, họ sẽ hân hoan bằng niềm vui tột cùng.

LXXXIX

Hãy biết chắc như ngươi đã tin chắc rằng Lời của Thượng Đế – cao cả thay vinh quang của Ngài – tồn tại mãi mãi; cũng thế, ngươi phải tin bằng một niềm tin không lay chuyển rằng ý nghiã Thánh ngôn của Ngài không bao giờ cạn. Tuy nhiên, chỉ những vị được chỉ định làm người giải thích, những vị có tâm hồn là kho chứa những bí mật của Thánh ngôn, là những người có thể hiểu sự khôn ngoan đa diện trong đó. Bất cứ ai, khi đọc các Thánh thư 176 toan chọn trong đó điều gì thích hợp với mình để thách thức thẩm quyền Đấng Đại diện của Thượng Đế giữa loài người, ắt hẳn đó là người chết, dù bề ngoài người ấy có thể đi đứng và trò chuyện với xóm giềng, và cùng ăn uống với họ.

Oi, ước gì thế giới biết tin tưởng Ta! Nếu tất cả những điều chất chứa trong lòng Đấng Baha, và những điều mà Đấng Tối cao, Đấng Thượng Đế của Ngài, Đấng Chuá tất cả các danh đã dạy Ngài, được khải lộ cho nhân loại, thì mọi người trên trái đất sẽ chết ngất.

Biết bao chân lý trùng trùng mà chiếc áo ngôn ngữ không bao giờ chứa đựng nổi! Con số bao la những sự thật ấy không có phép diễn đạt nào mô tả cho chính xác, mà ý nghiã không bao giờ được diễn giải, và ẩn dụ xa xôi nhất cũng không bao giờ vươn tới ý nghiã ấy! Còn biết bao sự thật không thể thốt ra trước thời điểm thiên định! Như đã có lời phán:” Không phải moị điều con người đã biết đều có thể tiết lộ, không phải mọi điều con người có thể tiết lộ đều được xem là đúng lúc, không phải mọi điều phát biểu đúng lúc đều được xem là thích hợp với năng lực của những người nghe.”

Trong số những chân lý này, một số chỉ được tiết lộ ở tầm năng lực các kho chứa ánh sáng tri thức của Chúng Ta, và những người tiếp nhận thiên ân tàng ẩn của Chúng Ta. Chúng Ta khẩn cầu Thượng Đế tăng lực cho ngươi bằng quyền uy của Ngài, và giúp ngươi nhận biết Đấng là Nguồn cội của mọi tri thức, để ngươi có thể tự dứt bỏ 177 mọi kiến văn của con người, bởi vì, “hỏi con người được lợi ích gì để theo đuổi kiến văn khi y đã tìm thấy và nhận biết Đấng chính là Hiện thân của mọi tri thức?” Hãy bám vào Gốc rễ của Tri thức, và vào Đấng là Nguồn mạch của Gốc rễ ấy, để ngươi có thể tự thấy mình trở nên độc lập đối với tất cả những kẻ khoe khoang là rất thông thạo kiến văn của con người, mà lời khoe khoang không được biện minh bởi một bằng chứng rõ ràng nào, hoặc bởi một quyển kinh thông sáng nào.

XC

Bất cứ điều gì trên các cõi trời và bất cứ điều gì trên trái đất cũng đều là bằng chứng trực tiếp về sự biểu lộ trong nó các đặc tính và các danh của Thượng Đế, bởi vì bên trong mỗi nguyên tử đều hàm chứa những dấu hiệu mang chứng cớ hùng hồn đối với sự khải lộ của Anh sáng Tối đại ấy. Ta nghĩ, nếu không nhờ năng lực khải thị ấy, thì không sinh vật nào tồn tại được. Những ngôi sao tri thức rực rỡ biết bao đang chiếu rọi trong một nguyên tử, và các đại dương trí tuệ mênh mông đang dâng lên trong một giọt nước! Điều này thật đúng ở mức tối cao nơi con người, giữa tất cả tạo vật, đã được phú cho chiếc áo ân huệ ấy, và được tách riêng cho niềm vinh quang nổi bật như thế. Vì trong con người được tiềm tàng mặc khải tất cả các đặc tính và các danh của Thượng Đế ở mức độ mà không tạo vật nào khác có thể nổi bật hoặc vượt trội hơn. Tất cả các danh và các đặc tính này đều có thể áp dụng cho con người. Như Ngài đã phán: “Con người là sự huyền bí của Ta, và Ta là sự huyền bí của con người.” Có nhiều câu thánh thi được mặc khải nhiều lần 178 trong tất cả các Thánh kinh thiên thượng và các Thánh thư, diễn tả đề tài cao cả và tinh tế nhất này.” Như Ngài đã mặc khải:”Chắc chắn Chúng Ta sẽ chỉ cho họ thấy những dấu hiệu của Chúng Ta trong thế giới và trong chính họ.” Ngài cũng đã phán:”Và cũng chính ở trong các ngươi, các ngươi há không thấy các dấu hiệu của Thượng Đế sao?” Rồi Ngài còn mặc khải:” Và các ngươi đừng nên giống những kẻ quên Thượng Đế, và vì vậy mà Ngài đã làm cho họ quên chính họ.” Trong mối quan hệ này, Ngài là Đấng Vua vĩnh cửu – cầu cho linh hồn của tất cả những người sống trong Điện thờ huyền nhiệm được làm vật hy sinh cho Ngài – đã phán: “Người tự biết mình thì biết Thượng Đế.”

…Từ những điều đã nêu ta thấy hiển nhiên rằng mọi vật, trong thực thể sâu thẳm nhất của nó, xác nhận sự khải lộ các danh và các đặc tính của Thượng Đế bên trong nó. Mỗi vật tùy năng lực của nó, chỉ dấu và biểu thị tri thức về Thượng Đế. Sự khải lộ này phổ biến và mạnh mẽ đến nỗi nó bao trùm mọi vật hữu hình và vô hình. Thế nên Ngài đã mặc khải:”Có ai ngoài Ngài có uy lực mặc khải ngoài sự sở hữu của Ngài, khiến họ có thể biểu hiện Ngài? Con mắt không thấy Ngài là con mắt mù.” Đấng Vua vĩnh cửu cũng có phán:”Không có cái gì Ta nhận thấy, mà lại không thấy Thượng Đế trong đó, Thượng Đế trước đó, Thượng Đế sau đó.” Trong sấm truyền Kumayl cũng có viết:”Hãy trông, một ánh sáng đã chiếu rọi từ buổi ban mai vĩnh cửu, và kìa, những đợt sóng của nó đã xuyên qua 179 thực thể sâu thẳm nhất của mọi người.” Con người, tạo vật hoàn hảo và cao quí nhất trong vạn vật, vượt trên tất cả trong cường độ mặc khải này, và là sự biểu lộ vinh quang tròn đầy nhất. Và giữa mọi người, những bậc thành đạt nhất, nổi bật nhất và ưu tú nhất là các Đấng Biểu hiện của Mặt trời Chân lý. Thật ra, tất cả những ai ngoài các Đấng Biểu hiện này đều sống nhờ sự vận hành bởi Y chí của các Ngài, hoạt động và hiện hữu nhờ sự tuôn đổ hồng ân của các Ngài.

XCI

Trong số những bằng chứng cho thấy chân lý của Mặc khải này có điều này, rằng trong mỗi thời đại và Kỳ Cứu độ, mỗi khi Bản thể vô hình khải hiện trong nhân thân Đấng Biểu hiện, một số linh hồn, nhắm mắt và dứt bỏ mọi ràng buộc thế gian, tìm sự soi sáng nơi Mặt trời Tiên tri và Mặt trăng hướng dẫn thiên thượng, và sẽ đạt tới sự Hiện diện Thiêng liêng. Bởi lẽ này, các tu sĩ của thời đại và kẻ có sản nghiệp khinh thường và nhạo báng những người này. Như Ngài đã mặc khải về những kẻ lầm lạc:”Rồi những kẻ đứng đầu giữa con dân của Ngài vốn không tin Ngài,”Chúng tôi thấy Người chỉ là một người giống như chúng tôi; chúng tôi cũng không thấy ai theo Người ngoài những kẻ thấp kém nhất có sự phán đoán non nớ, chúng tôi cũng không thấy Người có sự ưu việt nào hơn chúng tôi: trái lại, chúng tôi thấy các vị là những kẻ nói dối.” Chúng nhạo báng các Đấng Biểu hiện Thiêng liêng ấy, với lời bài bác:”Không ai theo các vị ngoài những kẻ bần cùng giữa chúng tôi, những kẻ không đáng 180 được lưu ý đến.” Mục đích của chúng là muốn nêu ra rằng không có ai trong giới trí thức, phú hộ, và danh gia, tin tưởng các vị ấy. Bởi điều này và các bằng chứng tương tự, chúng cố chứng minh sự ngụy tạo của Ngài là Đấng không nói gì ngoài sự thật.

Tuy nhiên, trong Kỳ Cứu độ rạng ngời nhất này, trong cõi Tối thượng hùng vĩ nhất này, một số tu sĩ giác ngộ, những nhà học vấn uyên bác, những nhà thông thái khôn ngoan chín chắn, đã đạt đến triều đường của Ngài, uống chén Hiện diện Thiêng liêng của Ngài, và được cho hưởng danh dự về đặc ân ưu việt nhất của Ngài. Vì cớ Đấng Kính yêu họ đã vứt bỏ thế giới và mọi thứ trong đó….

Tất cả những người này đều được hướng dẫn bởi ánh sáng vầng Thái dương Mặc khải Thiên thượng của Ngài, tuyên xưng và nhận biết chân lý của Ngài. Đức tin của họ vững đến mức phần đông từ bỏ bản thân và họ hàng, bám chắc vào sự hài lòng của Đấng Toàn vinh, và dâng hiến mọi thứ của họ trên đường Ngài. Ngực họ biến thành mục tiêu cho lưỡi giáo của kẻ thù, đầu họ tô điểm cho mũi lao của kẻ nghịch đạo. Không sót vùng đất nào mà không thấm máu của những hiện thân thoát tục này, và không sót lưỡi kiếm nào mà không xoáy vào cổ họ. Họ chỉ nhờ hành động làm chứng cho sự thật trong lời nói của họ. Bằng chứng về những linh hồn thánh thiện này, đã từng đứng lên đầy vinh quang để hiến dâng mạng sống cho Đấng Kính yêu khiến toàn thế giới bàng hoàng trước cung cách hy sinh của họ, há không đủ cho dân chúng 181 trong ngày này sao? Đó chẳng phải là bằng chứng đầy đủ trước sự vô tín của những kẻ phản bội đức tin vì chuyện vụn vặt, đã đánh đổi sự sống đời đời để nhận cái hữu hoại, đã vứt bỏ Linh dược của sự Hiện diện Thiêng liêng vì những dòng nước mặn, những kẻ mà mục đích duy nhất trong đời là tranh đoạt sản nghiệp của người khác? Hẳn nngươi cũng đã chứng kiến tất cả bọn họ bận bịu như thế nào với các thứ phù phiếm ở đời, và tách rời rất xa Đấng Chúa, Đấng Tối thượng.

Hãy công bình: Há không đáng chấp nhận và không đáng lưu tâm sao bằng chứng của những người mà hành động của họ phù hợp với lời họ nói, những người mà hành vi bên ngoài ăn khớp với đời sống bên trong của họ? Tâm trí ngỡ ngàng trước việc làm của họ, và linh hồn kinh ngạc về lòng kiên trì và sức chịu đựng của thân thể họ. Hay nên nhận bằng chứng của những kẻ vô tín không thốt ra điều gì ngoài hơi thở đầy dục vọng ích kỷ và giam mình trong chiếc lồng vọng tưởng của họ? Giống như lũ dơi trong bóng tối, họ cất đầu lên rời khỏi giấc ngủ chỉ để đuổi theo những thứ tạm bợ của cõi đời, và không tìm sự nghỉ ngơi về đêm chỉ để tìm cách tiến hành những mục đích vì cuộc đời thấp kém của họ. Đắm mình trong mưu mô vị kỷ, họ quên mất chiếu mệnh thiêng liêng. Ban ngày họ dốc hết tâm lực cho lợi lộc phàm trần, còn ban đêm thì mối bận bịu duy nhất của họ là lo thoả mãn thú vui xác thịt. Dựa trên luật lệ hay tiêu chuẩn nào loài người có thể biện minh cho việc theo đuôi chuyện bài bác của những tâm hồn nhỏ mọn mà ngơ đi đức tin của những người, 182 vì sự hài lòng của Thượng Đế, dám từ bỏ mạng sống và thực thể của mình, danh tiếng và thân thế của mình, khí tiết và danh dự của mình?...

Với tình yêu, với lòng sùng kính, với nổi hân hoan khó tả và với trạng thái say mê thiêng liêng, họ đã hy sinh mạng sống trên đường của Đấng Toàn vinh! Mọi người đều chứng kiến sự thật này. Thế nhưng, sao họ vẫn xem nhẹ Mặc khải này? Đã có thời đại nào đã chứng kiến những biến cố quan trọng như thế? Nếu các bạn này không phải là những người quyết tìm Thượng Đế, thì hỏi ai khác có thể được gọi bằng danh xưng này? Các bạn này có phải là những người tìm quyền lực hoặc vinh quang không? Họ có bao giờ chạy theo của cải không? Họ có ấp ủ sự ham muốn nào ngoài sự hài lòng của Thượng Đế không? Nếu các bạn đường này, với tất cả bằng chứng tuyệt vời và công trình kỳ diệu của họ, mà còn sai lầm, thì liệu ai khác có thể tự cho mình là đúng? Ta nguyện bởi Thượng Đế! Hành vi của chính họ là bằng chứng đầy đủ, và là một chứng cứ không thể bác bỏ đối với tất cả các dân tộc trên trái đất, nếu loài người chiệm nghiệm trong lòng về những điều huyền nhiệm của Mặc khải thiêng liêng này. Và những kẻ hành động bất công sẽ thấy số phận nào chờ đợi ho!”…

Hãy nhận định những người tử đạo này với lòng chân thành không thể chối bỏ được, mà nguyên văn Thánh kinh rõ ràng làm chứng về tính chân thật của họ, và mọi người trong số họ, như ngươi đã thấy, đã hy sinh mạng sống, trọn bản thân, vợ, con, và tất cả các thứ, đã vươn tới thánh thất cao nhất nơi Thiên đàng. Liệu có công bằng hay không khi chối bỏ chứng cớ của những con người cao cả và thoát tục này về chân lý của Mặc khải Vinh quang và ưu việt nhất, 183 mà lại chịu chấp nhận lời bài bác do những kẻ vô tín thốt ra để chống lại Anh sáng huy hoàng, là những kẻ vì mê vàng mà chối bỏ đức tin, những kẻ vì quyền lãnh đạo mà chống đối Đấng Lãnh đạo Cao nhất của toàn thể nhân loại? Dù hiện nay tính cách của họ đã lộ rõ đối với những người nhận biết họ, điều này cho thấy họ sẽ không vì Chánh Đạo Thiêng liêng của Thượng Đế mà từ bỏ dù chỉ một mảy may thứ quyền hành tạm bợ, chứ đừng nói chi đến mạng sống, bản thể thật của họ, và vân vân.

XCII

Thánh kinh của Thượng Đế đã rộng mở, và Đấng Ngôi Lời của Ngài đang kêu gọi nhân loại trở về cùng Ngài. Thế mà, Ta thấy chỉ một nhúm nhỏ chịu giữ chắc lấy Chánh Đạo của Ngài, hoặc trở thành công cụ để quảng bá nền Chánh Đạo ấy. Số người ít ỏi này đã được ban cho Linh đơn Thiên thượng, mà chỉ riêng Linh đơn ấy mới có thể biến cát bụi thế gian thành vàng ròng, và đã được tăng lực để bào chế phương thuốc hoàn hảo chữa lành mọi bệnh tật đang dày vò con cái loài người. Không ai đạt được sự sống đời đời ngoại trừ người chấp nhận Chân lý của Mặc khải cao cả, kỳ diệu và vô giá này.

Hỡi các bạn hữu của Thượng Đế, hãy lắng nghe tiếng nói của Đấng mà cả thế giới đã chống báng, và hãy giữ chắc lấy bất cứ điều gì sẽ tôn vinh Chánh Đạo. Quả thật, Ngài dắt dẫn bất cứ ai Ngài muốn vào Đường thẳng 184 của Ngài. Đây là một Mặc khải truyền sức mạnh cho kẻ yếu, và trao sản nghiệp lớn cho kẻ khốn cùng.

Các ngươi hãy hội ý với nhau trong tình thân ái cao độ và trong tinh thần bằng hữu hoàn hảo, hãy hiến dâng những ngày giờ quí báu trong cuộc đời các ngươi cho sự cải thiện thế giới và quảng bá Nền Chánh Đạo của Đấng Chúa Cố cựu và Tối thượng trên tất cả muôn loài. Quả thật, Ngài đòi hỏi nơi mọi người những điều đúng đắn, và nghiêm cấm bất cứ điều gì hạ thấp cương vị của họ.

XCIII

Ngươi hãy biết rằng mọi vật thọ tạo đều là một dấu hiệu về mặc khải của Thượng Đế. Mỗi vật, tùy năng lực của nó là, và mãi mãi vẫn là, một bằng chứng về Đấng Toàn năng. Bởi vì Ngài, Đấng Chúa Tối thượng của vạn vật hằng muốn khải hiện quyền tối thượng của Ngài trong vương quốc các danh và các đặc tính, mỗi một và tất cả tạo vật, do tác động của Y chí thiên thượng, đã được tạo thành một dấu hiệu nền vinh quang của Ngài. Sự khải lộ này phổ biến và thông thường đến nỗi không có bất cứ cái gì trong khắp vũ trụ được phát hiện mà không phản chiếu hào quang của Ngài. Trong những tình trạng đó sự kề cận hoặc cách xa không còn đáng kể nữa….Nếu Bàn tay quyền uy thiên thượng tước đoạt ân huệ cao cả này, thì tất cả tạo vật, toàn thể vũ trụ sẽ trở thành hoang vắng và hư không.

Hãy thấy đấy, Đấng Chúa, Đấng Thượng Đế của ngươi, là cao cả vô biên trên tất cả tạo vật! Hãy chứng kiến sự uy nghi trong quyền tối thượng của Ngài, thế mạnh của Ngài, quyền lực tối cao của Ngài. Nếu vạn vật do Ngài tạo nên 185 – cao cả thay vinh quang của Ngài – và được an bài làm biểu hiện các danh và các đặc tính của Ngài, tồn tại bởi uy đức hồng ân mà nó được phú bẩm, vượt khỏi mọi khái niệm gần và xa, thì Bản thể Thiên thượng tạo ra nó phải cao cả hơn biết bao nhiêu?...

Hãy suy tưởng về điều mà nhà thơ đã viết:”Chớ kinh ngạc, nếu Đấng Kính yêu Nhất của ta ở gần ta hơn chính bản thân; mà hãy kinh ngạc về điều này rằng, bất chấp sự gần gũi đến thế, ta vẫn còn ở quá xa Ngài.”… Suy nghiệm về điều Thượng Đế đã mặc khải rằng:”Chúng Ta ở gần con người hơn chính động mạch của hắn”, nhà thơ, dựa vào ẩn dụ của câu thánh thi này, nói rằng, dù sự khải hiện của Đấng Kính yêu Nhất thấm nhuần khắp bản thể ta đến mức còn gần hơn cả mạch máu của ta, thế mà, bất chấp niềm xác tín của ta về sự thực ấy và sự nhận biết cương vị của ta, ta vẫn còn bị cách trở quá xa Ngài. Ơ đây nhà thơ muốn nói rằng tâm hồn của người, là nơi ngự trị của Đấng Đại Từ bi và là ngôi báu để hào quang mặc khải của Ngài ngự trị, đã quên mất Đấng Sáng tạo, đã rời xa đường Ngài, đã tự đóng cửa trước nền vinh quang của Ngài, và bị hoen ố bởi sự ô trược của dục vọng phàm trần.

Trong mối liên hệ với chuyện này ta nên nhớ rằng Đấng Thượng Đế Chân chính Duy nhất, chính Ngài vượt khỏi mọi khái niệm về sự gần gũi và sự cách xa.. Thực thể của Ngài vượt trên các giới hạn ấy. Mối quan hệ của Ngài với chúng sinh không nói được mức độ. Nói những vật này ở gần và 186 những vật kia ở xa là để ám chỉ chính các sự biểu hiện.

Chuyện tâm hồn là ngôi báu, trong đó Mặc khải của Thượng Đế Đấng Đại Từ bi an vị, đã được xác nhận bởi những lời thiêng liêng mà Chúng Ta đã mặc khải trước đây. Trong số đó, có lời này:” Đất và trời không chứa nổi Ta; riêng nơi chứa nổi Ta là tâm hồn của người tin nơi Ta, và trung thành với Chánh Đạo của Ta.” Biết bao phen, tâm hồn con người, là người tiếp nhận ánh sáng của Thượng Đế và là nơi ngự trị của mặc khải từ Đấng Đại Từ bi, lại rời xa Đấng Nguồn cội của ánh sáng ấy và là Đấng Bình minh của Mặc khải ấy. Chính sự lầm lạc của tâm hồn đã khiến nó rời xa Thượng Đế, và tự đoạ mình vào sự ly cách với Ngài. Còn những tâm hồn biết lưu tâm tới sự Hiện diện của Ngài, là ở gần Ngài, và được xem là đã tiến đến gần ngôi báu của Ngài.

Ngoài ra, hãy biết con người thường quên cả bản thân, trong khi Thượng Đế, bởi tri thức trùm khắp của Ngài, vẫn lưu tâm tới tạo vật của Ngài, tiếp tục rọi lên nó ánh sáng hiển hiện của vinh quang Ngài. Bởi vậy, hiển nhiên là, trong những tình huống ấy, Ngài ở gần con người hơn chính bản thân hắn.

Hẳn nhiên, đời đời con người vẫn là như thế, bởi vì, trong khi Đấng Thượng Đế Chân chính Duy nhất biết hết mọi sự, thấu rõ mọi điều, ghi nhận tất cả, thì con người hữu hoại lại thiên về sự lầm lạc, và không nhận biết những điều huyền nhiệm tàng ẩn trong bản thân mình….

Ước mong không ai, bởi Lời của Chúng Ta chứng tỏ tất cả vật thọ tạo đều là dấu hiệu mặc khải của Thượng Đế, mà tưởng tượng sái quấy rằng mọi người, dù tốt hay xấu, sùng đạo hay bất nghiã, đều bình đẳng trước mắt Thượng Đế. Lời ấy cũng không hàm ý rằng Đấng Thiêng liêng – vĩ đại thay danh Ngài và cao cả thay vinh quang của Ngài – trong bất cứ hoàn cảnh nào, là có thể đem so với loài người, hoặc bằng bất cứ cách nào, có thể liên kết với chúng sinh. Một số kẻ điên rồ vướng phải điều sai lầm ấy, sau khi bay lên bầu trời ảo vọng của họ, đã giải thích sự Thống nhất Thiên thượng có nghiã rằng mọi vật thọ tạo đều là dấu hiệu của Thượng Đế, và do đó, không có bất kỳ sự khác biệt nào giữa chúng nó. Một số kẻ khác còn vượt xa hơn bằng cách cho rằng những dấu hiệu này là kẻ đồng hàng và đồng sự với chính Thượng Đế. Lạy Thượng Đế từ bi! Quả thật, Ngài là đơn nhất và không thể tách chia; đơn nhất trong bản thể của Ngài, đơn nhất trong các đặc tính của Ngài. Mọi sự ngoài Ngài là hư không khi đem đến trực diện với mặc khải huy hoàng của chỉ một trong các danh Ngài, không có phảng phất dù mờ nhạt nhất chút nào bóng dáng vinh quang của Ngài – lại càng thua kém biết bao khi đối diện với chính Ngài!

Nguyện bởi sự công nghĩa của Danh Ta, Đấng Đại Từ bi! Ngòi bút của Đấng Tối thượng run rẩy cực mạnh và chấn động đớn đau trước sự khải lộ những lời này. Bé mọn và vô nghĩa biết mấy cái giọt nước li ti khi so sánh với những cơn ba đào trong Đại dương vô hạn và vĩnh hằng của Thượng Đế, và thật thấp kém biết bao mọi vật tạm bợ 188 và hữu hoại khi đối diện với vinh quang bất tạo và khôn tả của Đấng Thường hằng! Chúng Ta nài xin ơn tha thứ của Thượng Đế, Đấng Toàn lực, cho những kẻ nương theo những niềm tin ấy và thốt ra những lời ấy. Hãy phán: Hỡi dân chúng! Làm sao một ảo tưởng phù du so sánh được với Đấng Tự tồn, và làm sao Đấng Sáng tạo lại có thể ví như chúng sinh, chúng vốn chỉ là chữ viết từ Ngòi bút của Ngài? Vả chăng, chữ viết của Ngài còn vượt trội hơn vạn vật, thoát khỏi, và vô cùng cao quí trên tất cả chúng sinh.

Ngoài ra, hãy xem những dấu hiệu mặc khải của Thượng Đế trong mối liên hệ với nhau. Hỏi mặt trời, chỉ là một trong những dấu hiệu này, có được xem là đồng hàng với bóng tối không? Đấng Thượng Đế Chân chính Duy nhất làm chứng cho Ta! Không ai có thể tin điều ấy, trừ phi đó là những kẻ trí bị rồ và mắt bị hôn ám. Hãy phán: Hãy quan sát chính bản thân các ngươi. Móng tay và mắt các ngươi đều là thành phần của thân thể các ngươi! Các ngươi có xem chúng là cùng thứ bậc và cùng giá trị không? Nếu các ngươi nói có, thì này, hẳn các ngươi đã mắc tội báng bổ Đấng Tối cao, Đấng Thượng Đế của Ta, Đấng Toàn vinh, bởi vì các ngươi cắt bỏ cái này và quí chuộng cái kia một cách tha thiết như chính mạng sống các ngươi.

Vượt quá giới hạn thuộc đẳng cấp và cương vị của mình là điều trái phép. Sự hoàn bị của mỗi đẳng cấp và cương vị cần phải duy trì. Điều này có nghĩa là mỗi tạo vật phải được đánh giá trong ánh sáng của cương vị đã được ơn trên ban bố cho nó.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng khi ánh sáng từ Danh của Ta, Đấng Che khắp, toả hào quang lên vũ trụ, thì mỗi một và tất các vật thọ tạo, theo mức độ tiên định, đều được phú cho năng lực tác tạo một ảnh hưởng cụ thể, và được sở hữu một mỹ đức riêng biệt. Hãy xem ảnh hưởng của thuốc độc. Dù gây chết chóc, trong một số trường hợp, nó cũng có năng lực tạo ảnh hưởng lợi ích. Năng lực được truyền vào tất cả tạo vật là ảnh hưởng trực tiếp từ sự mặc khải Danh đại phúc này. Ngài thật là vinh quang, Đấng Tạo nên tất cả các danh và các đặc tính! Hãy vứt vào lửa cái cây đã mục và khô, hãy nương mình dưới dưới bóng Cây xanh và thiện hảo, và hãy hưởng quả của Cây ấy.

Dân chúng sống trong những ngày của các Đấng Biểu hiện Thiên thượng, phần đông đã thốt ra những lời bất xứng. Những lời này đã được ghi tường tận trong các Thánh kinh Thiên khải và các Thánh thư.

Người thực sự là tín đồ trong sự Thống nhất của Thượng Đế là người nhận biết mỗi một và mọi vật thọ tạo là dấu hiệu mặc khải về Ngài là Đấng Chân lý Vĩnh cửu, chứ không phải là kẻ cho rằng tạo vật là không tách biệt với Đấng Sáng tạo.

Chẳng hạn hãy xem xét sự khải lộ ánh sáng về Danh của Thượng Đế, Đấng Giáo dục. Hãy xem bằng chứng của sự khải lộ ấy biểu hiện trong các tạo vật như thế nào và sự hoàn thiện của tất cả các tạo vật tùy thuộc vào sự khải lộ đó như thế nào. Sự giáo dục này gồm hai lọai. 190 Một lọai dành cho toàn thể tạo vật. Ảnh hưởng của nó bao trùm tất cả mọi vật và nuôi dưỡng chúng. Vì lý do này mà Thượng Đế đã xưng danh "Đấng Chúa của tất cả các thế giới". Lọai thứ hai dành cho những người quy tụ dưới bóng của Danh Ngài và tìm kiếm sự ẩn náu nơi Mặc khải hùng mạnh nhất này. Còn những kẻ không tìm kiếm nơi nương náu này thì đã tự mình tước bỏ đặc ân và không thể hưởng được thức ăn tâm linh đã được ban xuống nhờ hồng ân thiên thượng của Tối Đại Danh này. Khoảng cách thật lớn lao biết bao giưã loại giáo dục này với loại kia! Nếu bức màn được vén lên, và sự vinh quang tròn đầy về cương vị cuả những người hoàn toàn hướng về Thượng Đế và đã từ bỏ thế giới trong tình yêu cuả họ đối với Ngài, được hé lộ, thì toàn thể tạo vật sẽ ngất xỉu. Người tín đồ chân chính trong sự Thống nhất cuả Thượng Đế, như đã được giải thích, sẽ nhận biết nơi người tín đồ và kẻ bất tín, những bằng chứng về sự khải lộ cuả cả hai loại Danh này. Nếu sự khải lộ này bị thu hồi, tất cả sẽ hủy diệt.

Cũng theo cách ấy, hãy xem sự khải lộ Danh của Thượng Đế, Đấng Bất khả tỉ. Hãy xem ánh sáng này đã phủ khắp tạo vật như thế nào, mỗi một và mọi vật biểu hiện dấu hiệu sự Thống nhất của Ngài như thế nào, xác nhận thực thể Ngài là Đấng Chân lý Vĩnh cửu, công bố quyền tối thượng của Ngài, sự đơn nhất của Ngài, uy quyền của Ngài. Sự khải lộ này là dấu hiệu hồng ân của Ngài vốn bao trùm toàn thể tạo vật. 191 Tuy nhiên, những kẻ gán người đồng sự với Ngài, không biết về sự khải lộ ấy, đã bị tước mất Đức tin mà nhờ đó họ mới mong đến gần và hội ngộ cùng Ngài. Hãy chứng kiến các giống nòi và dân tộc khác nhau trên trái đất đã làm chứng ra sao về sự thống nhất của Ngài, và nhận biết tính đơn nhất của Ngài. Nếu không nhờ dấu hiệu sự Thống nhất của Thuợng Đế ở trong họ, họ sẽ không bao giờ nhận biết được chân lý của những lời này:”Ngoài Thượng Đế không có Thượng Đế nào khác.” Thế mà, hãy xem họ lầm lạc nghiêm trọng như thế nào, và đã rời xa đường Ngài. Vì họ không nhận biết Đấng Mặc khải Tối thượng, nên họ không còn được kể trong số những người có thể được xem là tín đồ chân chính nơi sự Thống nhất của Thượng Đế.

Dấu hiệu khải thị này về Đấng Thiêng liêng nơi những kẻ đã gán người đồng sự với Ngài, phần nào có thể xem như sự phản chiếu ánh vinh quang giúp người thành tín được giác ngộ. Tuy nhiên, không ai hiểu được chân lý này ngoài những người đựơc ban cho ơn thức ngộ. Những người thực sự nhận biết sự Thống nhất của Thượng Đế nên được xem như những biểu hiện tiên khởi của Danh này. Chính những người đã nhấp rượu Thống nhất Thiên thượng từ chiếc cốc mà bàn tay Đấng Thượng Đế đã ban cho họ, và những người đã hướng mặt về Ngài. Khoảng cách thật bao la ngăn chia giữa các nhân vật thoát tục này với những kẻ quá rời xa Thượng Đế!...

Thượng Đế an bài rằng, với nhãn quan thông tuệ, ngươi có thể nhận ra trong mọi vật dấu hiệu mặc khải 192 về Ngài là Đấng Vua Cố cựu, nhận biết Đấng Thánh thiện và Thiêng liêng nhất ấy cao cả và vượt hẳn toàn thể tạo vật như thế nào. Quả thật, đây chính là gốc rễ và tinh hoa của niềm tin nơi sự thống nhất và đơn nhất tính của Thượng Đế. “Thượng Đế là đơn nhất; không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài.” Hiện nay, Ngài vẫn hằng là Ngài như xưa. Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng Duy nhất, Đấng Bất khả tỉ, Đấng Toàn năng, Đấng Tối cao, Đấng Tối đại.

XCIV

“Nay nói về lời ngươi đề cập tới sự hiện hữu của hai Thượng Đế. Hãy lưu ý, lưu ý kẻo ngươi bị dẫn tới chỗ tạo thêm người đồng sự với Chúa, Đấng Thượng Đế của ngươi. Ngài là, và muôn đời là một và đơn độc, không có ai là đồng hàng hoặc bình đẳng, hằng hữu trong quá khứ, hằng hữu trong tương lai, độc lập với mọi sự, thường hằng, bất biến và tự tồn. Ngài không cử người đồng sự nào với Ngài trong Vương quốc của Ngài, không có cố vấn nào để khuyên Ngài, không có ai để so sánh với Ngài, không có ai để ganh đua với vinh quang của Ngài. Làm chứng về điều này là mỗi nguyên tử trong vũ trụ, và bên trên nưã, là những nội nhân trong các cõi thiên thượng, những người chiếm giữ vị trí cao nhất mà tên tuổi đã được nhớ tới trước Ngôi báu Vinh quang.

Ơ nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn ngươi, ngươi hãy làm chứng về chứng cớ mà chính Thượng Đế đã công bố cho chính Ngài, rằng không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, rằng mọi sự khác ngoài Ngài đều được tạo nên bởi phán lệnh của Ngài, đã được định hình theo sự cho phép của Ngài, đều tùy thuộc 193 vào luật pháp của Ngài, đều giống như vật bị bỏ quên khi so sánh với những bằng chứng vinh quang về đơn nhất tính của Ngài, và chỉ là hư không khi đối diện với những khải lộ hùng vĩ về sự thống nhất của Ngài.

Quả thật, từ vạn cổ Ngài đã là duy nhất trong Bản thể của Ngài, là duy nhất trong những đặc tính của Ngài, là duy nhất trong các công trình của Ngài. Mỗi một và mọi sự so sánh là chỉ áp dụng cho chúng sinh, và mọi quan niệm về giao tiếp là quan niệm chỉ thuộc về những kẻ phụng sự Ngài. Bản thể Ngài là cao cả vô biên trên sự mô tả của chúng sinh. Chỉ có Ngài ngự trị trên Toạ đài uy nghi thiên thượng của nền vinh quang tối cao và không ai vươn tới. Các con chim tâm hồn con người, dù bay cao đến đâu, cũng không bao giờ hy vọng đạt tới những tầm cao Thực thể của Ngài vốn không ai biết nổi. Chính Ngài đã gọi toàn thể tạo vật vào cõi hiện hữu, đã khiến mọi vật thọ tạo sinh sôi theo phán lệnh của Ngài. Hỏi sự vật được tạo sinh bởi uy đức lời phán mà Ngòi bút của Ngài đã mặc khải, và ngón tay Y chí của Ngài đã điều động, có thể được xem là đồng sự với Ngài, hay là hiện thân của Bản thể Ngài sao? Vinh quang Ngài quá cao xa, không cái lưỡi hoặc ngòi bút nào của con người có thể diễn tả sự huyền bí của Ngài, cũng không tâm hồn nào nhận thức được Bản thể Ngài. Mọi sự ngoài Ngài đều là nghèo nàn và hoang phế trước cửa ngưỡng cửa của Ngài, tất cả đều bất năng trước sức mạnh lớn lao của Ngài, tất cả đều là nô bộc trong Vương quốc của Ngài. Ngài đủ giàu để không tùy thuộc bất cứ chúng sinh nào.

Mối liên hệ phục vụ được thiết lập giữa kẻ thờ phượng với Đấng được tôn thờ, giữa chúng sinh và 194 Đấng Sáng tạo, nên được xem là biểu tượng thiên ân độ lượng của Ngài đối với loài người, chứ không phải là dấu hiệu về sự xứng đáng nào thuộc sở hữu của họ. Mọi tín đồ chân chính và sáng suốt đều làm chứng về điều này.

XCV

Ngươi hãy biết rằng, theo chỉ dụ trong Thánh Kinh của Thượng Đế, Đấng Chúa của mọi người, thì những ân huệ Ngài ban xuống cho nhân loại vốn hằng và mãi mãi sẽ là vô cùng vô tận. Trước hết và quí báu hơn hết trong những ân huệ mà Đấng Toàn năng đã phú cho con người, là ơn thức ngộ. Ngài ban ân huệ quí như thế không vì mục đích nào khác ngoài việc giúp chúng sinh hiểu biết và nhận ra Đấng Thượng Đế Chân chính Duy nhất – cao cả thay vinh quang của Ngài. Hồng ân này phú cho con người năng lực thấy rõ chân lý trong mọi sự, đưa con người đến với lẽ phải, và giúp con người khám phá những điều huyền nhiệm của tạo vật. Hồng ân cao trọng tiếp theo là năng lực nhìn thấy, là công cụ chính yếu giúp năng lực thức ngộ hoạt động. Các giác quan khác về sự nghe, sự cảm nhận, vân vân…cũng được kể trong số những hồng ân ban cho nơi thân thể con người. Cao cả vô hạn là Đấng Toàn năng đã tạo nên những năng lực này, và đã thể hiện tất cả nơi thân người.

Mỗi hồng ân này hiển nhiên là một bằng chứng về sự tôn nghiêm, quyền uy, sự cao cả và tri thức vẹn toàn của Đấng Thượng Đế chân chính duy nhất – tôn quí thay vinh quang của Ngài. Hãy nghĩ về xúc giác. Hãy xem năng lực ấy trải ra trên khắp thân người 195 như thế nào. Trong khi năng lực thị giác và thính giác chỉ khu trú tại mỗi vùng riêng, thì xúc giác bao trùm cả cơ thể con người. Vinh quang thay uy lực của Ngài, lớn lao thay quyền tối thượng của Ngài!

Các hồng ân này hằng có nơi chính con người. Còn một hồng ân ưu việt hơn mọi hồng ân khác, bản chất không hư hoại, và thuộc về chính Thượng Đế, đó là ơn Mặc khải thiên thượng. Mỗi thiên ân mà Đấng Sáng tạo ban xuống cho con người, dù là vật chất hay tinh thần, đều đến từ ơn Mặc khải này. Trong bản thể, ơn này là, và mãi mãi sẽ là Bánh từ cõi trời ban xuống. Đây là sự làm chứng tối cao của Thượng Đế, là biểu hiệu rõ nhất về chân lý của Ngài, là dấu hiệu ơn đại độ tột cùng của Ngài, là chứng tích lượng từ bi rộng khắp của Ngài, là bằng cớ về ơn quan phòng ưu ái nhất của Ngài, là biểu tượng từ huệ hoàn hảo nhất của Ngài. Người thực sự nhận được hồng ân tuyệt diệu nhất của Thượng Đế là người nhận biết Đấng Biểu hiện của Ngài trong Ngày này.

Hãy tạ ơn Thượng Đế vì Ngài đã ban cho ngươi thiên ân kỳ diệu như thế. Người hãy cất cao giọng và ngợi ca: “Lạy Ngài, tất cả những lời chúc tụng con xin dâng lên Ngài, là Đấng Khát khao của mọi tâm hồn thức ngộ!

XCVI

Ngòi bút của Đấng Tối thượng đang kêu gọi liên tục; tuy nhiên, thật ít làm sao những người chịu lắng nghe lời kêu gọi ấy! Cư dân của vương quốc các danh đã bận bịu với nếp sống dễ dãi của cõi đời, quên rằng mọi người 196 có mắt để nhìn và có tai để nghe đã không nhận biết những sắc màu của đời thật phù du biết bao.

Trong thời đại này, một sự sống mới đang nẩy sinh bên trong tất cả các dân tộc trên trái đất, nhưng chưa có ai khám phá ra nguyên nhân hoặc nhận biết động cơ của sự sống mới đó. Hãy xem các dân tộc Tây phương. Hãy thấy đó, vì theo đuổi điều vô bổ và tầm thường, họ đã hy sinh và còn hy sinh vô số mạng sống để thiết lập và quảng bá điều đó. Mặt khác, các dân tộc ở Ba tư, dù là bể chứa của một Mặc khải rạng ngời và nổi bật như thế, với vinh quang sự cao cả và danh tiếng của Mặc khải, họ đã mất trí và chìm vào trạng thái hôn mê thăm thẳm.

Hỡi các bạn! Chớ vô tâm về những đức hạnh mà các bạn đã được phú bẩm, cũng đừng quên sứ mạng cao cả của các bạn. Chớ để công phu của các bạn bị hoang phí bởi những tưởng tượng biếng lười mà một số tâm hồn đã vẽ vời. Các bạn là những ngôi sao trên bầu trời thức ngộ, là những dòng nước xuôi thuận mà sự sống của mọi người phải tùy thuộc vào đó, là những mẫu tự được viết trên Kinh bản thiêng liêng này. Với sự thống nhất tột cùng, với tình thân hữu hoàn hảo, hãy tự phấn đấu để các bạn có thể được giúp hoàn thành điều xứng hợp với Ngày này của Thượng Đế. Quả thật Ta phán, sự xung đột và chia rẽ, và bất cứ điều gì tâm trí loài người kinh tởm đều hoàn toàn không xứng đáng với cương vị này. Hãy tập trung năng lực của các bạn vào việc quảng bá Chánh Đạo của Thượng Đế. Ai xứng đáng với chức trách cao cả này thì hãy đứng lên 197 và làm phát triển Chánh Đạo. Ai thiếu khả năng, người ấy có bổn phận cử người khác thay thế mình tuyên ngôn nền Chánh Đạo này, mà uy lực đã từng khiến những nền móng cấu trúc vững chắc nhất phải rung chuyển, mọi ngọn núi bị nghiền thành tro bụi, và mọi linh hồn phải bàng hoàng. Nếu sự vĩ đại của Ngày này được khải lộ trọn vẹn, mọi người sẽ từ bỏ vô số mạng sống trong niềm khát khao được nhận phần, dù chỉ trong một khoảnh khắc, nền vinh quang vĩ đại của Ngày này – chứ có sá gì thế giới này và các kho tàng hữu hoại của nó!

Hãy để sự khôn ngoan hướng dẫn các bạn trong mọi việc, hãy bám chắc vào nó. Nhờ hồng ân của Thượng Đế tất cả các bạn có thể được tăng sức để thực hiện điều thuộc Ý chí của Thượng Đế, và có thể được độ lượng phò trợ để đánh giá đúng cương vị của những người Ngài yêu thương đã đứng lên phụng sự Ngài và tôn vinh danh Ngài. Vinh quang của Thượng Đế, vinh quang của tất cả những ai ở các cõi trời và tất cả những ai ở trên trái đất, và vinh quang của các bậc thường trú nơi Thiên đàng cao cả nhất, nơi cõi trời của các cõi trời, đều tuôn đổ trên những người này.

XCVII

Hãy xét xem các mối hoài nghi mà những kẻ gán người đồng sự cho Thượng Đế đã ướm vào lòng dân chúng xứ này. Họ hỏi:”Liệu đồng có bao giờ biến thành vàng không?” Hãy nói, Vâng, nguyện bởi Đấng Thượng Đế của Ta, điều ấy có thể thực hiện được. Tuy nhiên, bí quyết thực hành nằm tàng ẩn trong Tri thức của Chúng Ta. Chúng Ta sẽ khải lộ điều đó cho ai Chúng Ta muốn. Bất cứ ai nghi ngờ uy lực của Chúng Ta, kẻ ấy hãy cầu xin Chuá, ĐấngThượng Đế của mình, để may ra Ngài có thể tiết lộ 198 cho y bí quyết ấy, và trấn an y về sự thật này. Chuyện chất đồng có thể biến thành vàng tự nó là bằng chứng đầy đủ, rằng theo cách ấy, vàng cũng có thể biến thành đồng, nếu họ là những người có thể hiểu được chân lý này. Mọi khoáng vật đều có thể được chế biến để thủ đắc mật độ, hình thức và tố chất của mỗi một và mọi khoáng vật khác. Tri thức về điều này đang có nơi Chúng Ta trong Thánh Kinh Huyền nhiệm.

XCVIII

Hãy phán: Hỡi những người lãnh đạo tôn giáo! Không nên ước lượng giá trị Thánh kinh của Thượng Đế bằng những tiêu chuẩn và khoa học phổ biến giữa các ngươi, bởi vì Bộ Thánh kinh chính nó là cái Cân không sai lầm đã được thiết lập giữa loài người. Tất cả những gì mà các dân tộc, các chủng loại trên mặt đất này cí được, sẽ được cân lường bằng cái Cân hoàn hảo nhất này, và cân lượng của nó phải được xác nghiệm bằng chính tiêu chuẩn của nó, giá mà các ngươi hiểu được điều này.

Mắt từ ái hiền dịu của Ta đã đau đớn khóc lóc cho các ngươi, vì các ngươi đã thất bại không nhận biết được Ngài là Đấng mà các ngươi chờ mong ngày cũng như đêm, chiều cũng như mai. Hỡi dân chúng, với vẻ mặt trắng như tuyết và với tâm hồng trong sáng, hãy tiến tới Điạ điểm đỏ thắm và được chúc phúc, nơi mà Sadratul-Muntaha đang cất tiếng gọi:”Quả thực, không có Thượng Đế nào khác ngoài Ta, Đấng Phù trợ Toàn năng, Đấng Tự tồn!”

Hỡi các ngươi là những người lãnh đạo tôn giáo! Ai trong các ngươi có thể theo kịp Ta về thần thức và nội giác? Có kẻ nào dám tuyên xưng là đồng đẳng với Ta trong sự phát ngôn và thông tuệ? Chắc chắn là không. Nhân danh Chúa của Ta, Đấng Khoan thứ hoàn toàn! Mọi sự trên thế gian đều sẽ qua đi; còn đây là Thánh nhan của Chúa ngươi, Đấng Toàn năng, Đấng Kính yêu.

Hỡi dân chúng, Chúng Ta đã chỉ dụ rằng mục đích cuối cùng và cao cả nhất của mọi sự học là nhận biết Đấng làm Đối tượng của tất cả kiến thức; và tiếc thay, các ngươi đã để cho sự học của các ngươi trở thành bức màn ngăn cách các ngươi với Ngài là Đấng Bình minh của Nguồn Anh sáng này, qua Ngài mọi sự bí nhiệm đã được khải lộ. Phải chi các ngươi khám phá được nguồn xuất phát vẻ huy hoàng của sự phát ngôn này, các ngươi sẽ từ bỏ mọi dân tộc trên thế giới và mọi vật họ thủ đắc, để tiến đến gần Trung tâm Vinh quang đắc phúc nhất này.

Hãy phán: Quả thực, đây là thiên đàng, nơi tàng trữ bộ Mẫu kinh, ước gì các ngươi thông hiểu điều này. Chính Ngài là Đấng khiến cho Đá phải gào thét, và khiến cho Bụi gai phải cất tiếng trên Ngọn Núi đứng sừng sững trên Thánh địa và tuyên ngôn rằng:”Vương quốc thuộc về Thượng Đế, Đấng Chúa Tối thượng của mọi người, Đấng Uy lực hoàn toàn, Đấng yêu thương!”

Chúng Ta không hề bước vào một trường học nào và không hề đọc một bài luận thuyết nào của các ngươi. Hãy lắng nghe những ngôn từ của Đấng Bất học này khi Ngài kêu gọi các ngươi trở về cùng Thượng Đế, Đấng Thường hằng. Điều này ích lợi cho các ngươi còn hơn cả các kho tàng trên thế gian, ước gì các ngươi hiểu được điều này.

XCIX

Nguồn sinh lực của đức tin con người nơi Thượng Đế đang tàn lụi ở khắp các nước; không có cái gì ngoài thần dược trọn lành của Ngài có thể làm nó phục hồi. Rỉ sét vô tín đã làm cạn kiệt sinh lực của xã hội loài người, liệu có cái gì khác ngoài Linh dược Mặc khải quyền năng của Ngài có thể tẩy sạch nó và làm nó hồi sinh? Hỡi Hakim, liệu năng lực con người có đủ sức tác động lên các nguyên tố cấu thành của các phần tử cực nhỏ và bất khả phân của vật chất để tạo sự biến đổi toàn diện đến nỗi nó có thể chuyển thành vàng ròng? Điều này có vẻ thật phức tạp và khó khăn, nhưng có việc còn vĩ đại hơn nữa nhằm chuyển sức mạnh ma mị thành uy lực thiên đàng là một điều mà Chúng Ta đã được tăng lực để hoàn thành. Sức mạnh có thể tạo nên sự chuyển đổi ấy vượt trên cả năng lực của chính Linh dược. Chỉ có Thánh ngôn của Thượng Đế mới có thể xưng là nổi bật về sự phú bẩm với năng lực cần thiết cho việc chuyển đổi to lớn và sâu rộng đến thế.

C

Tiếng nói của Đấng Tiền phong Thiên thượng, phát ra từ ngôi báu của Thượng Đế, công bố: Hỡi các con thương yêu của Ta! Chớ làm tà áo thiêng liêng của Ta vấy bẩn và lấm bùn bởi những điều thuộc thế gian này, và chớ đuổi theo sự thôi thúc của dục vọng xấu xa và đồi trụy của các ngươi. Vầng Thái dương Mặc khải thiên thượng, chiếu rọi trong nền vinh quang tròn đầy nơi thiên đàng Lao tù này, làm chứng cho Ta. Những người mà tâm hồn hướng về Đấng làm Đối tượng thờ phượng của toàn thể tạo vật hẳn nhiên, trong Ngày này 201, vượt xa và thoát khỏi mọi vật thọ tạo, hữu hình và vô hình.

Nếu họ đứng lên truyền bá Chánh Đạo của Ta, họ phải để cho hơi thở của Ngài, là Đấng Vô ngại, làm họ sống động, và họ phải truyền Đạo đến những nơi xa trên trái đất với quyết tâm cao, với tâm trí hoàn toàn tập chú vào Ngài, và với tâm hồn hoàn toàn dứt bỏ và độc lập đối với mọi sự, với linh hồn thánh hoá khỏi cuộc đời và sự phù hoa của nó. Họ phải chọn hành trang tốt nhất cho cuộc viễn du của họ là sự trông cậy nơi Thượng Đế, họ phải mặc lấy trang phục tình yêu của Chúa họ, Đấng Tối thượng, Đấng Toàn vinh. Nếu họ làm như thế, lời họ sẽ ảnh hưởng đến người nghe.

Trong Ngày này, vực sâu thật to lớn, to lớn biết bao, ngăn cách Chúng Ta với những kẻ bận bịu vì khát vọng đồi trụy, đặt hy vọng nơi những điều thuộc trần gian và với sự vinh quang phù du của nó! Biết bao lần triều đường của Đấng Đại Khoan dung bề ngoài có vẻ như mất sạch những của cải thuộc thế giới này đến nỗi những người sống kề cận Ngài phải chịu thiếu thốn tột cùng. Bất kể những nổi khổ của họ, Ngòi Bút của Đấng Tối thượng không lúc nào muốn nhắc tới, hoặc chỉ nêu bóng gió, về những điều thuộc trần thế này và các kho báu của nó. Và nếu có lúc, phẩm vật nào đó được dâng lên Ngài, vật phẩm ấy được chấp nhận như là dấu hiện thiên ân của Ngài đối với người dâng tặng. Nếu Chúng Ta vui lòng chiếm hữu để chi dụng cho Chúng Ta tất cả các kho tàng trên trái đất, thì cũng chẳng có ai được trao quyền hạn để chất vấn 202 thẩm quyền của Chúng Ta hoặc thách thức thực quyền của Chúng Ta. Thật khó thể nhận thức được hành động nào đáng khinh hơn là, nhân danh Đấng Thượng Đế Chân chính Duy nhất, nài xin của cải mà loài người sở hữu.

Điều cần thiết đối với ngươi, và đối với các tín đồ cuả Đấng Chân lý Vĩnh cửu, là kêu gọi mọi người đến với bất cứ điều gì sẽ nâng họ lên khỏi mọi ràng buộc với những thứ thuộc thế gian và thanh tẩy họ khỏi mọi ố trược cuả nó, để hương thơm ngọt ngào từ chiếc áo cuả Đấng Toàn vinh có thể được thưởng thức từ tất cả những người yêu thương Ngài.

Những người có của cải phải dành sự quan tâm tối đa cho người nghèo vì Thượng Đế đã an bài danh dự to lớn cho những người bền lòng trong kiên nhẫn. Nguyện bởi sinh mạng Ta! Không danh dự nào có thể so sánh với danh dự này, ngoại trừ điều mà Thượng Đế muốn ban cho. Ơn phước to lớn đang đón chờ người nghèo biết chịu đựng kiên nhẫn và chôn chặt nỗi khổ của mình, và phúc cho người giàu biết hiến của cải mình cho kẻ thiếu thốn và yêu thích họ hơn chính mình.

Nhờ ơn Thượng Đế, người nghèo có thể tự phấn đấu và cố gắng kiếm sống. Trong Mặc khải Tối đại này, đây là nghĩa vụ được qui định cho cho mọi người, và được kể dưới mắt Thượng Đế là hành vi thiện hảo. Bất cứ ai tuân giữ nghĩa vụ này, thì ơn phò trợ của Đấng Vô hình chắc chắn sẽ giúp họ. Nhờ thiên ân Ngài, Ngài có thể làm sung túc bất cứ ai 203 Ngài muốn. Quả thật, Ngài có uy quyền trên tất cả vạn vật….

Hỡi Ali, hãy nói cho những người thương yêu của Thượng Đế biết rằng công bằng là đức hạnh nền tảng nhất trong các đức hạnh của con người. Việc đánh giá mọi sự phải dựa vào đó. Hãy suy nghĩ một lúc về những hoạn nạn và tai ương mà Người Tù này đã nhận chịu. Trong tất cả các ngày của đời Ta, Ta đã bị đặt vào tay của các kẻ thù nghịch Ta, và trên con đường tình yêu của Thượng Đế, Ta đã nhận lãnh mỗi ngày một tai ương mới. Ta đã kiên nhẫn hứng chịu tất cả cho đến khi uy danh Chánh Đạo cuả Thượng Đế được truyền ra khắp trái đất. Nếu giờ đây có kẻ nào đứng lên, do bị thôi thúc bởi những tưởng tượng vô bổ mà lòng hắn vẽ ra, và cố gắng gieo rắc, một cách công khai hay thầm lén, hạt giống chia rẽ giữa loài người – liệu kẻ ấy có được kể là đã hành động theo lẽ công bằng không? Không, nguyện bởi Ngài là Đấng có sức mạnh bao trùm vạn vật! Nguyện bởi sinh mệnh Ta! TimTa rên siết và mắt Ta khóc đớn đau cho Chánh Đạo của Thượng Đế và cho những kẻ không hiểu điều chúng nói và tưởng tượng điều chúng không thể nhận thức.

Điều thích hợp với mọi người, trong Ngày này, là bám chắc vào Tối Đại Danh, và thiết lập sự thống nhất toàn thể nhân loại. Không có nơi nào để trốn chạy, không có chốn nương thân nào mà bất cứ ai có thể tìm, ngoài Ngài. Nếu có người nào bị xúi giục nói những lời khiến dân chúng rời xa bến bờ đại dương vô hạn của Thượng Đế, và khiến họ gắn chặt tâm hồn vào bất cứ điều gì ngoài Đấng hiển hiện và vinh quang này, Đấng đã mang sắc tướng tùy thuộc các hạn chế của con người – người ấy, dù 204 có thể chiếm địa vị cao trọng nào, cũng sẽ bị tố giác bởi toàn thể tạo vật như là kẻ đã tự tước bỏ những hương vị ngọt ngào của Đấng Đại Từ bi.

Hãy phán: Hãy tuân theo lẽ công bằng trong sự phán đoán của các ngươi, hỡi những người có tâm hồn thức ngộ! Kẻ bất công trong việc phán đoán là bị thiếu mất những đặc tính nêu bật cương vị con người. Ngài là Đấng Chân lý Vĩnh cửu hẳn biết rõ điều gì che giấu trong lòng loài người. Sự chịu đựng lâu dài của Ngài đã khiến chúng sinh thành táo tợn, nhưng chưa đến thời điểm thiên định để Ngài sẽ xé toạc bất cứ màn che nào. Lượng từ bi vượt trội của Ngài đã kềm giữ lưả giận trong cơn thịnh nộ của Ngài, khiến phần đông dân chúng tưởng rằng Đấng Thượng Đế Chân chính Duy nhất không lưu ý tới những điều chúng đã lén lút vấp phạm. Nguyện bởi Ngài là Đấng Toàn tri, Đấng Toàn giác! Tấm gương tri thức của Ngài phản chiếu, với sự trung thực, chính xác và hoàn toàn nổi bật, việc làm của mọi người. Hãy phán: Ngài thật đáng ca ngợi, lạy Ngài là Đấng Che giấu tội lỗi của kẻ yếu đuối và cô thế! Vinh thay danh Ngài, lạy Ngài là Đấng tha thứ cho những kẻ vô tâm xúc phạm Ngài!

Chúng Ta đã cấm loài người đuổi theo những tưởng tượng của lòng họ, để họ có thể được giúp nhận biết Ngài là Đấng Nguồn cội tối thượng và là Đối tượng của mọi tri thức, và có thể thấy được bất cứ điều gì Ngài vui lòng khải lộ. Hãy xem chúng đã tự vướng bẫy như thế nào với những mơ mộng biếng lười và những tưởng tượng vô bổ của chúng. Nguyện bởi sinh mạng Ta! Chính chúng là nạn nhân cuả những điều do lòng chúng vẽ vời 205 mà chúng không nhận biết. Thật rỗng tuếch và vô bổ là câu chuyện từ môi chúng, nhưng chúng cũng không hiểu.

Chúng Ta van xin Thượng Đế để Ngài có thể độ lượng ban hồng ân Ngài cho mọi người, giúp họ đạt tới tri thức về Ngài và về bản thân họ. Nguyện bởi sinh mệnh Ta! Bất cứ ai biết Ngài đều sẽ bay lên cõi bao la của tình yêu Ngài, sẽ dứt bỏ khỏi thế giới và mọi thứ trong đó. Không điều gì trên thế gian khiến người ấy chuyển hướng tiến, thì có sá gì những kẻ, bị thôi thúc bởi những tưởng tượng biếng lười của chúng, thốt ra những điều mà Thượng Đế đã cấm.

Hãy phán: Đây là Ngày mà mọi cái tai đều phải chú ý nghe tiếng nói của Ngài. Các ngươi hãy lắng nghe tiếng gọi của Đấng Đoạ đày này, và các ngươi hãy ngợi ca danh của Đấng Thượng Đế Chân chính Duy nhất, và hãy tự tô điểm bằng vật trang sức về sự tưởng nhớ đến Ngài, và làm rực sáng tâm hồn các ngươi bằng ánh sáng tình yêu của Ngài. Đây là chìa khoá để mở cửa tâm hồn loài người, là dầu bóng để tẩy sạch linh hồn mọi sinh linh. Kẻ thiếu chú tâm vào điều được tuôn đổ xuống từ ngón tay Ý chí của Thượng Đế tức đã sống trong sự lầm lạc hiển nhiên. Tình thân ái và hạnh kiểm đoan chính, chứ không phải sự chia rẽ và bất hoà, là dấu ấn của đức tin chân chính.

Hãy công bố cùng loài người rằng Ngài, Đấng truyền đạt chân lý và là Đấng Mang sự Uy thác của Thượng Đế, đã dạy ngươi phải tuân tùng. Nguyện cho vinh quang Ta ở cùng ngươi, hỡi ngươi là kẻ kêu cầu danh Ta, mắt hướng về triều đường của Ta, lưỡi thốt ra lời chúc tụng Đấng Chúa của ngươi, Đấng Ban An phúc.

CI

Mục đích làm nền tảng mặc khải của tất cả các Thánh kinh, đúng ra, của mọi câu Thánh thi thiên khải, là phú bẩm cho mọi người lòng chính trực và sự thức ngộ, để cho hoà bình và sự an tịnh có thể được thiết lập vững chắc giữa nhân loại. Bất cứ điều gì truyền sự an tâm vào trái tim loài người, bất cứ điều gì nâng cao cương vị hoặc gia tăng sự bằng lòng của loài người, đều được chấp nhận trước mắt Thượng Đế. Cương vị con người cao cả biết bao, nếu con người quyết hoàn thành thiên mệnh cao cả của mình, thì người ấy ắt đạt được! Con người có thể sa ngã sâu thẳm biết bao, độ sâu mà sinh vật hèn mọn nhất cũng chưa hề biết tới! Hỡi các bạn, hãy nắm lấy vận may mà Ngày này trao tặng cho các bạn, và chớ tự đánh mất nguồn thiên ân do Ngài ban xuống thật dồi dào. Trong Ngày chúc phúc này, Ta cầu xin Thượng Đế rằng Ngài độ lượng giúp mỗi người trong các ngươi tự điểm tô bằng vật trang sức là hành vi tinh khiết và thánh thiện. Quả thực, Ngài làm bất cứ điều gì Ngài muốn.

CII

Hỡi dân chúng, hãy lắng tai nghe điều thực sự do chính Ta phán cùng các ngươi. Đấng Thượng Đế Chân chính Duy nhất, cao cả thay vinh quang của Ngài, đã từng xem, và sẽ tiếp tục xem, tâm hồn loài người là thuộc về Ngài, là sở hữu độc quyền của Ngài. Mọi thứ khác, dù thuộc về đất liền hay biển cả, dù là của cải hay vinh quang, Ngài đã lưu truyền cho các vua và những nhà cầm quyền trên trái đất. Từ lúc đầu không có khởi thủy biểu hiệu công bố lời “Ngài làm bất cứ điều gì Ngài muốn” đã được dương lên với tất cả vẻ huy hoàng trước Đấng Biểu hiện 207 của Ngài. Điều mà nhân loại cần trong Ngày này là tuân tùng những người có thẩm quyền, và thành tín giữ lấy mối dây trí tuệ. Các công cụ thiết yếu cho việc bảo vệ trực tiếp, sự an toàn và vững tâm của cả loài người đã được trao vào tay, và được những nhà cai trị xã hội loài người nắm giữ. Đây là ý muốn của Thượng Đế và là chiếu mệnh của Ngài….Chúng Ta ấp ủ niềm hy vọng rằng một trong các vị vua trên trái đất, vì cớ Thượng Đế, sẽ đứng lên vì sự thắng lợi của khối dân chúng bị đoạ đày và áp bức này. Vị vua ấy sẽ được ca ngợi và tôn vinh đời đời. Thượng Đế đã truyền dạy khối dân chúng này nghĩa vụ giúp đỡ bất cứ ai sẽ giúp họ, phục vụ lợi ích cao nhất của người ấy, và chứng tỏ cùng người lòng trung thành vững chắc của mình. Những người đi theo Ta phải cố gắng , trong mọi hoàn cảnh, nâng cao phúc lợi của bất cứ ai đứng lên vì sự thắng lợi cho nền Chánh Đạo của Ta, phải luôn luôn biểu lộ lòng sùng kính và sự trung thành với người ấy. Hạnh phúc thay cho người lắng nghe và tuân giữ lời khuyên của Ta. Khốn thay cho kẻ không hoàn thành ước nguyện của Ta.

CIII

Qua ngọn lưỡi của Ngài từng phát ngôn chân lý, Thượng Đế đã chứng nhận trong tất cả các Kinh bản của Ngài về lời này:”Ta là Đấng hằng sống trong vương quốc Abha Vinh quang.”

Nguyện bởi sự chính trực của Thượng Đế! Từ những đỉnh cao của cương vị thoát tục, hùng vĩ, thánh thiện, cao cả này, Ngài đã thấy mọi sự, nghe mọi sự, và vào giờ này, Ngài công bố: Phước thay cho ngươi, hỡi 208 Javad, vì ngươi đã đạt tới điều mà không người nào trước ngươi đạt tới. Ta nguyện bởi Ngài là Đấng Chân lý Vĩnh cửu! Nhờ ngươi con mắt của các cư dân trong Thiên đàng Cao cả được vui mừng. Tuy vậy, dân chúng vẫn hoàn toàn vô tâm. Nếu Chúng Ta khải lộ cương vị của ngươi, con tim loài người sẽ náo động đớn đau, bước chân họ sẽ vấp ngã, hiện thân của phù hoa sẽ chết lặng, sẽ giập mặt xuống đất, và sẽ ém những ngón tay vô tâm vào tai, vì sợ phải nghe.

Ngươi chớ buồn phiền về những kẻ bận bịu với những điều thuộc thế giới này, và đã quên đi sự tưởng nhở tới Thượng Đế, Đấng Tối đại. Nguyện bởi Ngài là Đấng Chân lý Vĩnh cửu! Đã sắp đến ngày mà cơn thịnh nộ lôi đình của Đấng Toàn năng sẽ tóm lấy chúng. Quả thật, Ngài là Đấng Toàn năng, Đấng Toàn thắng, Đấng Uy lực Nhất. Ngài sẽ tẩy sạch trái đất khỏi mọi ô uế đồi trụy của chúng, và sẽ trao nó làm di sản cho các tôi tớ Ngài đang ở gần Ngài.

Hãy phán: Hỡi dân chúng! Cát bụi trám đầy miệng các ngươi, và tro làm mù mắt các ngươi, vì các ngươi đã đem đổi Ngài Joseph thiên thượng với cái giá rẻ mạt nhất. Oi, sự khốn cùng ở cùng các ngươi, các ngươi là những kẻ lạc đường quá xa! Các ngươi há tưởng tượng trong lòng rằng các ngươi có sức mạnh để vượt thắng Ngài và Chánh Đạo của Ngài sao? Còn xa lắm! Chính Ngài, Đấng Toàn lực, Đấng Tối cao, Đấng Tối đại, làm chứng cho điều này.

Sấm sét trách phạt của Ngài sẽ sớm dập lên các ngươi, và bụi địa ngục sẽ khâm liệm các ngươi. Những con người ấy, là kẻ tom góp bã phù hoa và vật trang sức của trái đất, đã khinh mạn rời xa Thượng Đế – các kẻ này đã đánh mất cả đời này và đời sau. Không bao lâu nữa, với Bàn tay Uy quyền, Thượng Đế sẽ tước đoạt mọi vật sở hữu của chúng, và lột bỏ nơi chúng chiếc áo hồng phúc của Ngài. Chúng sẽ sớm chứng kiến điều này. Ngươi cũng sẽ chứng nhận.

Hãy phán: Hỡi dân chúng! Chớ để cuộc đời này và các mưu gian của nó dối gạt các ngươi, vì thế giới này và mọi thứ trong đó đều được nắm chắc trong lòng tay Ý chí của Ngài. Ngài ban ân huệ của Ngài cho ai tùy Ngài muốn, và từ người ấy Ngài lấy lại bất cứ cái gì tùy Ngài thích. Ngài làm bất cứ điều gì Ngài quyết. Nếu thế giới này có chút giá trị gì trong mắt Ngài, chắc chắn Ngài không bao giờ cho phép kẻ thù Ngài sở hữu nó, dù chỉ ở mức chỉ bằng hạt cải. Tuy nhiên, Ngài đã khiến các ngươi vướng vào công việc của thế gian, là để đáp trả điều mà tay các ngươi đã làm trong Chánh Đạo của Ngài. Hẳn nhiên, đây là sự trừng phạt mà các ngươi chủ tâm tự chuốc lấy, ước gì các ngươi nhận biết điều này. Các ngươi há vui mừng về những điều hạ tiện và bất xứng, theo sự đánh giá của Thượng Đế, những điều Ngài sử dụng để xác nhận cõi lòng của những kẻ hoài nghi?

CIV

Hỡi các dân tộc trên thế giới! Quả thật, hãy biết rằng một tai ương bất ngờ đang theo sau các ngươi, và 210 rằng sự trừng phạt nghiêm trọng đã chực chờ các ngươi. Chớ tưởng rằng những hành vi các ngươi phạm phải đã được xoá sạch dưới mắt Ta. Nguyện bởi vẻ Mỹ lệ của Ta! Tất cả những việc làm của các ngươi đã được Ngòi bút của Ta khắc ghi bằng đại tự trên các thạch bản thiêng liêng.

CV

Hỡi các vị vua trên trái đất! Ngài là Đấng Chúa tối thượng của muôn loài đã đến. Vương quốc thuộc về Thượng Đế, Đấng Phò trợ Toàn năng, Đấng Tự tồn. Chớ thờ ai ngoài Thượng Đế, và với tâm hồn rực sáng, hãy ngước mặt lên với Chúa của các ngươi, Đấng Chúa tất cả các danh. Đây là một Mặc khải mà bất cứ cái gì các ngươi sở hữu đều không thể so sánh được, ước gì các ngươi biết điều này.

Chúng Ta thấy các ngươi vui mừng trong những thứ các ngươi tom góp cho người khác, và tự mình đóng cửa trước các thế giới mà không ai ngoài Kinh bản bảo tồn của Ta có thể ghi nhận được. Những kho báu do các ngươi chất chứa đã cuốn hút các ngươi rời xa đối tượng tối hậu của các ngươi. Điều này thật không xứng với các ngươi, phải chi các ngươi thấu hiểu. Hãy tẩy rửa tâm hồn các ngươi khỏi mọi sự ô uế của thế gian, và hối hả bước vào Vương quốc của Chúa ngươi, Đấng Tạo dựng cõi đất và cõi trời, Đấng khiến thế giới phải run rẩyvà tất cả các dân tộc của nó phải khóc than, ngoại trừ những người đã từ bỏ mọi sự và bám vào điều mà Kinh bản Huyền nhiệm đã an bài.

Đây là Ngày trong đó Đấng Hội thoại cùng Thượng Đế đã đạt tới ánh sáng Đấng Cố cựu của các Thời đại và uống cạn những ngụm nước hội ngộ tinh khiết từ 211 chiếc Cốc này vốn đã khiến các biển cả trào dâng. Hãy phán: Nguyện bởi Đấng Thượng Đế Chân chính Duy nhất! Núi Sinai chầu hầu quanh Chốn Hừng đông Mặc khải này, trong khi từ những tầm cao của Vương quốc, người ta nghe Giọng nói Thánh Linh của Thượng Đế công bố:”Hãy chuyển mình, hỡi những kẻ cao ngạo trên trái đất, và hãy nhanh chân đến với Ngài.” Trong Ngày này, núi Carmel đã hối hả tiến tới triều đường của Ngài trong niềm sùng kính khát khao đạt tới triều đường cuả Ngài, trong khi từ lòng thung lũng Zion vọng lên tiếng gọi:”Lời hứa hẹn đã ứng nghiệm. Điều từng được công bố trong các Thánh thư thiêng liêng của Thượng Đế, Đấng Cao cả Nhất, Đấng Toàn năng, Đấng Kính yêu Nhất, đã biểu hiện.”

Hỡi các vua trên trái đất! Luật Tối đại đã được mặc khải tại Địa điểm này, nơi khung cảnh đầy hào quang thoát tục này. Mọi điều huyền nhiệm đã được đưa ra ánh sáng , bởi uy đức Ý chí của Đấng An bài Tối cao, là Đấng đã khai minh Giờ Cuối cùng, qua Ngài vầng Trăng bị chẻ đôi, và mọi chỉ dụ bất biến được minh giải.

Hỡi các vua trên trái đất, các ngươi chỉ là chư hầu! Ngài là Đấng Vua của các Vua đã xuất hiện, phục sức trong vinh quang kỳ diệu nhất cuả Ngài, và đang hiệu triệu các ngươi đến cùng Ngài, Đấng Cứu nạn, Đấng Tự tồn. Hãy lưu ý kẻo thói kiêu ngạo ngăn trở các ngươi nhận biết Đấng Nguồn cội của Mặc khải, kẻo những điều thuộc thế gian này như một bức màn ngăn che các ngươi trước Ngài là Đấng Tạo lập cõi trời. Hãy đứng lên, và phụng sự Ngài là Đấng Khát khao của tất cả các nước, là Đấng tạo nên các ngươi chỉ bằng một lời 212 từ Ngài, và an bài cho các ngươi, qua mọi thời đại, làm biểu tượng quyền tối thượng của Ngài.

Nguyện bởi sự chính trực của Thượng Đế! Chúng Ta không hề có ý muốn đặt tay lên vương quốc của các ngươi. Sứ mạng của Chúng Ta là nắm giữ và sở hữu tâm hồn loài người. Đôi mắt Đấng Baha gắn chặt vào đó. Điều này được chứng thực bởi Vương quốc của các danh, ước gì các ngươi thấu hiểu. Bất cứ ai đi theo Thượng Đế, đều sẽ từ bỏ thế giới này và mọi thứ trong đó; như thế, sự dứt bỏ phải lớn lao biết bao đối với Ngài là Đấng chiếm giữ cương vị tối cao! Hãy rời bỏ cung điện của các ngươi, và hãy hối hả tiến vào Vương quốc của Ngài. Hẳn nhiên, điều này sẽ lợi ích cho các ngươi trong đời này và cả trong đời sau. Đấng Chuá nơi cõi thiên thượng làm chứng cho điều này, ước gì các ngươi thấu hiểu.

Ơn phước lớn lao biết bao đang chực chờ vị vua nào sẽ đứng lên giúp Chánh Đạo của Ta trong Vương quốc của Ta, là người sẽ tự dứt bỏ mọi sự ngoài Ta. Vị vua ấy được liệt vào hàng các bạn đường trong Thuyền Đỏ thắm – chiếc Thuyền mà Thượng Đế đã chuẩn bị cho con dân Đấng Baha. Mọi người phải nêu cao danh vua ấy, phải tôn trọng cương vị của người, và giúp người mở cửa các thành thị bằng các chìa khoá thuộc Danh Ta, Đấng Phò trợ toàn năng của tất cả những ai sinh sống nơi các vương quốc hữu hình và vô hình. Một vị vua như thế chính là mắt của nhân loại, là vật trang sức rực sáng trên trán tạo vật, là nguồn mạch ơn phước đối với cả thế giới. Hỡi con dân của Đấng Baha! Hãy dâng hiến của cải của các ngươi, đúng ra là chính mạng sống của các ngươi, để giúp vị vua ấy.

CVI

Đấng Lương y Toàn tri đã đặt ngón tay lên kinh mạch của nhân loại. Ngài đã định rõ căn bệnh, và chỉ định phương thuốc, theo đức minh triết không sai lầm của Ngài. Mỗi thời đại có vấn đề riêng của nó, và mỗi linh hồn có khát vọng cụ thể của mình. Phương thuốc mà thế giới cần trong những tai ương hiện nay không hề giống với phương thuốc có thể cần cho thời đại sau. Hãy quan tâm trăn trở với những nhu cầu của thời đại trong đó các ngươi đang sống, và tập trung suy nghĩ chín chắn vào tình trạng cấp bách và những đòi hỏi của thời này.

Chúng ta có thể nhận thấy rõ cả loài người đang bị vây phủ như thế nào với vô số tai ương to lớn. Chúng Ta thấy nó héo mòn trên giường bệnh, nhức nhối và hoang mang. Những kẻ say men tự phụ đã xen mình vào giữa nhân loại và Đấng Lương Y thiêng liêng và không sai lầm. Hãy xem họ làm vướng víu mọi người, kể cả họ, trong mớ mưu chước hỗn độn của họ. Họ vừa không thể tìm ra nguyên do căn bệnh, vừa không có kiến thức về việc chữa trị. Họ nhận định cái ngay thẳng là cong vẹo, và tưởng tượng bạn là thù.

Hãy lắng tai nghe điệu nhạc ngọt ngào của Người Tù này. Hãy đứng lên và cất cao giọng nói của các ngươi, để may ra những kẻ đang ngủ say có thể thức tỉnh. Hãy phán: Hỡi các ngươi đang như kẻ chết! Bàn Tay ơn phước thiên thựong đã chuyển đến cho các ngươi nguồn Sinh thủy. Hãy nhanh chân lên và hãy uống thật thoả thuê. Bất cứ ai được sinh lại trong Ngày này, sẽ không bao giờ chết; bất cứ ai còn chết, sẽ không bao giờ sống nữa.

CVII

Ngài là Đấng Chúa của ngươi, Đấng Đại Khoan dung, ấp ủ trong lòng khát vọng nhìn thấy toàn thể nhân loại như là một linh hồn và một thân thể. Các ngươi hãy nhanh chân chiếm phần của mình về hồng ân thiện hảo và lượng bác ái của Thượng Đế trong Ngày này là Ngày làm lu mờ tất cả các Ngày thọ tạo khác. Thật to lớn biết bao niềm lạc phúc hằng chờ người từ bỏ tất cả những gì mình có trong niềm khát khao đạt tới những gì thuộc về Thượng Đế! Chúng Ta chứng nhận người ấy được kể vào hàng những người được Thượng Đế chúc phúc.

CVIII

Hỡi các dân tộc, Chúng Ta đã ấn định một thời điểm cho các ngươi. Vào giờ thiên định, nếu các ngươi không biết hướng về Thượng Đế, thì quả thật, Ngài sẽ mạnh mẽ tóm lấy các ngươi, và sẽ khiến những tai ương trầm trọng tấn công các ngươi từ mọi phía. Hẳn nhiên, sự trừng phạt mà Đấng Chúa của các ngươi sẽ trị tội các ngươi thật khắc nghiệt biết bao!

CIX

Hỡi Kamal! Trong Ngày này, nhờ hồng ân độ lượng nhất của Thượng Đế, những tầm cao mà con người hữu hoại có thể đạt tới, chưa được khải lộ trước mắt hắn. Thế giới sinh tồn đã không hề có hoặc chưa đạt được khả năng cho sự khải lộ ấy. Tuy nhiên, đang sắp đến ngày, nhờ uy đức phán lệnh của Ngài, những tiềm năng về hồng ân kỳ diệu ấy sẽ được biểu hiện cho loài người. Cho dù những lực lượng của các nước được dàn trận để chống đối Ngài, dù các vua trên trái đất liên kết lại để làm suy yếu Chánh Đạo của Ngài, thì quyền năng sức mạnh của Ngài vẫn không hề lay chuyển. Hẳn nhiên, Ngài đã phát biểu chân lý và hiệu triệu toàn thể nhân loại về với 215 con đường của Đấng Bất Khả tỉ, Đấng Toàn tri.

Mọi người được tạo sinh để xây dựng nền văn minh tiến bộ không ngừng. Đấng Toàn năng làm chứng cho Ta: Hành động giống như muông thú ngoài đồng là điều bất xứng đối với con người. Những đức hạnh xứng đáng với phẩm giá con người là nhẫn nại, khoan dung, nhân hậu và từ ái đối với tất cả các dân tộc và giống nòi trên trái đất. Hãy phán: Hỡi các bạn! Hãy uống thoả thích từ dòng nước trong suốt tuôn chảy từ hồng ân thiên thượng của Ngài là Đấng Chúa của các Danh. Hãy để cho những người khác được chia phần trong nguồn nước này vì danh Ta, để cho các nhà lãnh đạo của loài người ở tất cả các nước có thể nhận biết đầy đủ mục đích vì đó mà Đấng Chân lý Vĩnh cửu đã khải hiện, và lý do vì đó mà chính họ được tạo sinh.

CX

Đấng Vĩ đại đã dạy: Hỡi con cái của loài người! Mục đích căn bản làm sinh động Chánh Đạo của Thượng Đế và Tôn giáo của Ngài là bảo vệ quyền lợi và quảng bá sự thống nhất nhân loại, nuôi dưỡng tinh thần yêu thương và bằng hữu giữa loài người. Đừng biến nó thành nguyên nhân chia rẽ và xung đột, oán ghét và hận thù. Đây là Đường thẳng, là nền móng cố định và không thể lay chuyển. Bất cứ cái gì được xây dựng trên nền móng này, thì các chuyển biến đổi dời của cõi đời không bao giờ có thể làm giảm sự vững vàng của nó, và sự chuyển vần của vô số thế kỷ cũng không thể làm suy yếu cấu trúc của nó. Niềm hy vọng của Chúng Ta là các nhà lãnh đạo tôn giáo trên thế giới 216 và các nhà cầm quyền nơi đó sẽ nhất tề đứng lên vì sự cải cách cuả thời đại này và tái tạo vận mệnh của nó. Sau khi suy tưởng về nhu cầu của thế giới, họ hãy hội ý với nhau, và qua sự luận bàn nhiều trăn trở và đầy chín chắn, hãy đề ra phương thuốc mà một thế giới bệnh hoạn và đau thương trầm trọng đang đòi hỏi… Điều đòi hỏi đối với những người đương quyền là phải thực hiện sự trung dung trong mọi việc. Bất cứ việc gì vượt quá giới hạn của sự trung dung đều ngưng phát huy ảnh hưởng có lợi. Chẳng hạn hãy xét xem những điều như tự do, văn minh và vân vân. Dù những người thức ngộ có thể xem xét ưu ái ra sao, nhưng nếu làm thái quá, họ chỉ sẽ tạo nên ảnh hưởng nguy hại cho loài người….Nhờ ơn Thượng Đế, các dân tộc trên thế giới có thể được dắt dẫn tới chỗ nhận biết những lợi ích tốt nhất của họ, do kết quả những nỗ lực cao quí thể hiện bởi các nhà cầm quyền, các bậc học thức và khôn ngoan giữa loài người. Sự bất công còn tiếp tục đến bao giờ? Sự xáo trộn và hỗn loạn còn ngự trị giữa loài người bao lâu nữa? Sự bất hoà làm khuấy động bộ mặt xã hội cho đến lúc nào đây?....Khốn thay, gió tuyệt vọng đang thổi lên khắp mọi hướng, sự xung đột gây chia rẽ và gây khổ cho nhân loại đang tăng lên hằng ngày. Những dấu hiệu náo động và rối ren bức bách, ngay từ bây giờ, đã có thể nhận thấy rõ, vì lẽ nền trật tự hiện thời càng tỏ ra khiếm khuyết thảm hại. Ta cầu xin Thượng Đế, cao cả thay vinh quang của Ngài, để Ngài có thể gia ân làm thức tỉnh các dân tộc trên trái đất, khiến cho kết quả sự sắp đặt của họ sẽ làm lợi 217 cho họ, và giúp họ hoàn thành điều xứng đáng với cương vị của họ.

CXI

Hỡi các dân tộc và giống nòi thù địch trên trái đất! Hãy hướng nhìn về sự thống nhất, và để hào quang ánh sáng cuả nó rọi lên các ngươi. Các ngươi hãy họp nhau lại, và vì cớ Thượng Đế hãy quyết định đánh bật rễ điều gì làm nguồn xung đột giữa các ngươi. Bấy giờ vẻ huy hoàng của vì Tinh tú lớn trên thế giới sẽ bao trùm cả trái đất, và dân cư của nó sẽ trở thành công dân của một thành phố, thành những người chiếm giữ cùng một ngai vàng như nhau. Từ những ngày đầu của cuộc đời Ta, Kẻ Khốn khổ này đã không ấp ủ khát vọng nào khác ngoài điều này, và sẽ tiếp tục không nuôi ước muốn nào khác ngoài ước muốn này. Không có điều gì để có thể khiến hoài nghi rằng các dân tộc trên thế giới, dù thuộc dân tộc hoặc tôn giáo nào, đều cùng nhận sự cảm ứng từ một nguồn thiên thượng, và cùng là tôi con của một Đấng Thượng Đế. Sự khác nhau trong các phán lệnh họ tuân giữ là do những nhu cầu và điều kiện thay đổi của thời đại mà các phán lệnh đó được mặc khải. Tất cả các phán lệnh đó, ngoại trừ một số nhỏ phát sinh do sự hư đốn của con người, đều do Thượng Đế an bài, và đều là sự phản ánh Ý chí và mục đích của Thượng Đế. Hãy đứng lên và trang bị bằng sức mạnh của niềm tin, hãy đập tan tành những thần thánh theo sự tưởng tượng vô bổ của các ngươi, những thứ gieo chia rẽ giữa các ngươi. Hãy bám chắc lấy điều thu hút các ngươi đến với nhau và hợp nhất các ngươi. Quả thật, đây là lời cao cả nhất mà Quyển Mẫu kinh đã ban 218 xuống và khải lộ cho các ngươi. Ngọn lưỡi Vĩ đại từ nơi Thánh thất vinh quang của Ngài đã làm chứng cho điều này.

CXII

Hãy xem những sự nhiễu loạn, từ nhiều năm qua, đã dày vò địa cầu, và sự xáo trộn đã xâm chiếm các cư dân của nó. Nó hoặc bị tàn phá bởi chiến tranh, hoặc bị hành hạ bởi những tai ương bất chợt và không lường trước. Dù thế giới bị bao trùm bởi sự khốn cùng và phiền muộn, vẫn không có người nào dừng lại để gẫm xem điều gì là nguyên nhân hay nguồn cội của nó. Mỗi khi Đấng Cố vấn Chân chính lên tiếng hiệu triệu, thì lạ thay, tất cả bọn họ đều buộc tội Ngài là người khơi dậy điều ác và bác bỏ lời công bố của Ngài. Đáng kinh ngạc thay, đáng bối rối thay cho hành vi ấy! Không thể nào tìm được hai người có thể hợp nhất với nhau bên ngoài cũng như bên trong. Các bằng chứng của sự bất hoà và chước dối hiển hiện khắp nơi, dù tất cả được tạo nên cho sự hoà hợp và đoàn kết. Đấng Vĩ đại đã phán: Hỡi các con rất thương yêu của Ta! Đền thờ Thống nhất đã được thiết lập; các con đừng xem nhau như những kẻ xa lạ nữa. Các con là trái cùng một cây, là lá cùng một cành. Chúng Ta ấp ủ niềm hy vọng rằng ánh sáng công bằng có thể chiếu rọi trên thế giới và giải thoát nó khỏi sự bạo tàn. Nếu các nhà cầm quyền và các vua trên trái đất, những biểu tượng quyền uy của Thượng Đế, cao cả thay vinh quang của Ngài, cùng đứng lên và quyết tâm hiến mình cho bất cứ điều gì sẽ phát triển những lợi ích cao cả nhất của toàn nhân loại, thì sự ngự trị của công lý được thiết lập chắc chắn 219 giữa con cái loài người, và hào quang ánh sáng công lý sẽ bao trùm cả trái đất. Đấng Vĩ đại đã phán: Cấu trúc cho sự ổn định và trật tự thế giới đã đựơc dựng lên, và sẽ tiếp tục được duy trì nhờ hai trụ cột tưởng thưởng và trừng phạt….Trong một đoạn khác, Ngài đã viết: Hãy lưu tâm, hỡi quần hội các nhà cầm quyền trên thế giới! Không sức mạnh nào trên trái đất sánh nổi với sức mạnh chinh phục của sự công bằng và khôn ngoan….Phúc thay cho vị vua nào tiến tới với biểu hiệu sự khôn ngoan trương lên phía trước, và các binh đoàn công bình tụ tập phía sau. Vua ấy quả là vật trang sức điểm tô cho vầng trán hoà bình và cho dung nhan của nền an ninh. Không điều gì có thể khiến hoài nghi rằng nếu mặt trời công lý, mà mây bạo ngược từng che mờ, lại toả ánh sáng lên nhân loại, thì bộ mặt trái đất sẽ hoàn toàn biền đổi.

CXIII

Hỡi Thượng thư của Quốc vương trong Thành phố (Constantinople), ngươi há tưởng rằng Ta nắm trong tay định mệnh tối hậu nền Chánh Đạo của Thượng Đế sao? Ngươi nghĩ rằng việc cầm tù Ta, hoặc sự xấu hổ mà Ta phải nhận chịu, hoặc đến cả cái chết và sự hủy hoại hoàn toàn bản thân Ta, có thể chuyển hướng tiến trình của nền Chánh Đạo này sao? Điều ngươi tưởng tượng trong lòng thật là sai quấy! Hẳn nhiên ngươi thuộc vào hàng những kẻ đi theo những tưởng tượng biếng lười mà lòng họ dấy lên. Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài. Ngài đủ hùng mạnh để biểu hiện Chánh Đạo của Ngài, nêu cao chứng cớ của Ngài và thiết lập bất cứ điều gì theo Ý chí 220 của Ngài, nâng Chánh Đạo này lên cương vị cao trọng đến nỗi bàn tay của chính ngươi, hoặc bàn tay của những kẻ chối bỏ Ngài, không bao giờ có thể chạm tới hoặc gây tổn thương.

Ngươi há tin rằng ngươi có sức mạnh chống lại Ý chí Ngài, ngăn Ngài thực thi phán quyết của Ngài, hoặc cản trở Ngài thể hiện quyền tối thượng của Ngài sao? Ngươi cho rằng có cái gì ở các cõi trời hoặc trên trái đất có thể chống lại Tôn giáo của Ngài ư? Không, nguyện bởi Ngài là Đấng Chân lý Vĩnh cửu! Không có bất cứ cái gì trong toàn thể tạo vật ngăn trở được Mục đích cuả Ngài. Vì vậy, hãy bỏ đi điều dối trá rỗng tuếch mà ngươi đang theo đuổi, bởi vì sự dối trá rỗng tuếch không bao giờ giành được chỗ của sự thật. Người hãy đứng vào hàng những người thực sự ăn năn và trở về với Thượng Đế của ngươi, Đấng Thượng Đế đã tạo ra ngươi, nuôi dưỡng ngươi và biến ngươi thành một Thượng thư trong những kẻ tin tưởng như ngươi.

Ngoài ra, ngươi hãy biết rằng Ngài là Đấng dùng phán lệnh của mình để tạo nên tất cả những gì trên các cõi trời và tất cả những gì trên trái đất. Như thế, làm sao vật được tạo nên bởi phán lệnh của Ngài có thể lướt thắng Ngài? Thượng Đế vốn cao cả hơn điều các ngươi tưởng tượng về Ngài, hỡi các ngươi là những kẻ ác tâm! Nếu nền Chánh Đạo này là của Thượng Đế, thì không người nào chống lại nổi; còn nếu nó không phải của Thượng Đế, thì những tu sĩ giữa các ngươi, những kẻ chạy theo dục vọng đồi trụy và những kẻ chống đối Ngài chắc chắn sẽ đủ sức áp chế nó.

Ngươi há không nghe điều mà một người trong gia đình Pharaoh, một tín đồ, đã nói thuở xưa, và Thượng Đế đã thuật lại cho Tông đồ của Ngài, là Đấng Ngài đã chọn trên tất cả loài người, và trao cho Đấng ấy Sứ điệp của Ngài, tạo thành nguồn thiên ân đối với tất cả những ai sinh sống trên trái đất? Ngài phán, và hẳn nhiên là Ngài phát biểu chân lý:”Liệu các ngươi sẽ giết một người khi người ấy nói Chúa của tôi là Thượng Đế, khi người ấy đến với các ngươi với những bằng chứng về sứ mệnh của mình? Nếu đó là kẻ nói dối, hắn sẽ nhận hậu quả của sự dối trá, nhưng nếu đó là người của chân lý, thì ít nhất một phần những điều người ấy đe dọa sẽ trút lên các ngươi.” Đây là điều Thượng Đế đã mặc khải cho Đấng Yêu thương Nhất của Ngài, trong quyển Thánh kinh không sai lầm.

Thế mà các ngươi đã không lắng nghe phán lệnh của Ngài, xem thường luật pháp của Ngài, chối bỏ lời khuyên của Ngài được ghi trong Thánh kinh, và đã rơi vào hàng những kẻ rời xa Ngài. Mỗi năm, mỗi tháng, biết bao người đã vì các ngươi mà bị sát hại! Các ngươi đã gây ra những điều bất công chồng chất – mắt tạo vật chưa từng thấy, chưa có sử gia nào từng ghi những nỗi bất công giống như thế! Biết bao trẻ thơ và bé sơ sinh đã hoá thành côi cút, và biết bao người cha đã mất con, vì sự bạo tàn của các ngươi, hỡi các kẻ hành động bất công! Biết bao phen người chị phải chết mòn vì em, và biết bao phen người vợ phải khóc than vì mất chồng là người cấp dưỡng duy nhất của mình!

Sự bất công của các ngươi ngày càng phồng to cho đến khi các ngươi giết hại Đấng không bao giờ rời mắt khỏi thánh nhan của Thượng Đế, Đấng Tối cao, Đấng Tối đại. Có phải các ngươi giết Đấng ấy theo cách 222 mà loài người thường giết nhau đâu! Trái lại, các ngươi giết Ngài trong tình huống mà chưa từng có người chứng kiến. Các cõi trời đều khóc đớn đau vì Ngài, và linh hồn của những người ở gần Thượng Đế đều khóc vì tai ương của Ngài. Ngài chẳng phải là Rường cột trong Ngôi nhà xưa của Đấng Tiên tri các ngươi đó sao? Danh tiếng của Ngài là hậu duệ trực tiếp của Đấng Tông đồ há không lan truyền đến các ngươi sao? Thế tại sao các ngươi lại gây cho Ngài điều mà không người nào gây ra như thế cho một ai khác, dù các ngươi nhìn lui bao xa về quá khứ? Nguyện bởi Thượng Đế! Mắt tạo vật chưa hề thấy ai như các ngươi. Các ngươi đã giết Đấng là Rường cột trong Ngôi nhà xưa của Đấng Tiên tri, và vui mừng hớn hở trong khi ngồi trên những toạ đài danh dự của các ngươi! Các ngươi thốt lời nguyền rủa những kẻ sống trước các ngươi, những kẻ gây ra điều như các ngươi gây ra, và luôn luôn các ngươi tỏ ra vô tâm về hành động tàn ác của mình!

Hãy công bằng trong sự phán đoán của các ngươi. Những kẻ bị các ngươi nguyền rủa, những kẻ bị các ngươi chúc dữ, có hành động khác các ngươi không? Họ có giết hậu duệ của Đấng Tiên tri như các ngươi giết hậu duệ của chính mình không? Hạnh kiểm của các ngươi không giống với hạnh kiểm của họ sao? Vậy tại sao các ngươi cho là mình khác với họ, hỡi các ngươi là những người gieo rắc sự chia rẽ giữa loài người?

Và khi các ngươi đoạt mạng sống của Ngài, một tín đồ của Ngài đã đứng lên để báo thù cho cái chết của Ngài. Đó là kẻ không ai biết giữa loài người, và ý định người ấy ấp ủ trong lòng không ai chú ý. Cuối cùng người ấy đã thực hiện điều tiên định. Bởi vậy, điều thích hợp đối với các ngươi là 223 không buộc tội ai ngoài chính các ngươi, vì những điều các ngươi đã phạm phải, chỉ cần các ngươi biết suy xét công bằng. Hỏi có ai trên cả địa cầu này làm điều mà các ngươi đã làm? Không ai cả, nguyện bởi Ngài là Đấng Chúa của tất cả các thế giới!

Tất cả các nhà cầm quyền và các vua trên trái đất tôn vinh và kính trọng hậu duệ của các Đấng Tiên tri và những người thánh thiện, chỉ mong các ngươi nhận biết điều này. Mặt khác, các ngươi còn phải chịu trách nhiệm về những hành động mà không người nào chịu làm, ở bất cứ thời điểm nào. Việc làm sai trái của các ngươi khiến mọi tâm hồn thức ngộ bị thiêu đốt bởi ưu phiền. Dù vậy, các ngươi vẫn chìm sâu trong sự vô tâm của các ngươi, và không nhận biết sự xấu xa trong hành động của các ngươi.

Các ngươi vẫn kiên trì đi trong lầm lạc cho đến khi các ngươi đứng lên chống đối Chúng Ta, mặc dù Chúng Ta không phạm phải điều gì có thể biện minh cho sự thù hằn của các ngươi. Các ngươi há không sợ Thượng Đế là Đấng đã tạo nên các ngươi, uốn nắn các ngươi, và giúp các ngươi đạt được sức mạnh, kết hợp các ngươi với những người đã tự qui phục Ngài (người Hồi giáo)? Các ngươi còn duy trì sự lầm lạc cho đến bao giờ? Các ngươi sẽ khước từ suy nghĩ đến khi nào? Bao giờ các ngươi mới chịu từ bỏ giấc ngủ say và bước ra khỏi sự vô tâm? Các ngươi sẽ lơ là với chân lý cho đến bao giờ?

Hãy suy ngẫm trong lòng các ngươi. Bất kể hành vi nào của các ngươi và những điều mà tay các ngươi đã làm, liệu các ngươi có thể thành công trong việc vùi dập ngọn lửa Chánh Đạo của Thượng Đế hoặc làm tắt ánh sáng Mặc khải của Ngài – thứ ánh sáng với hào quang bao trùm những ai 224 đắm mình trong các đại dương dậy sóng của sự trường sinh, và đã thu hút những linh hồn thực sự tin tưởng và gìn giữ sự thống nhất của Ngài? Các ngươi há không biết rằng Bàn tay của Thượng Đế ở trên bàn tay của các ngươi, rằng Chiếu mệnh bất biến của Ngài cao cả hơn mọi toan tính của các ngươi, rằng Ngài là tối cao trên tất cả tôi con của Ngài, rằng Ngài tương xứng với Mục đích của Ngài, rằng Ngài làm bất cứ điều gì Ngài muốn, rằng Ngài không bị chất vấn về bất cứ điều gì Ngài quyết định, rằng Ngài an bài bất cứ điều gì Ngài thích, rằng Ngài là Đấng Hùng mạnh Nhất, Đấng Toàn năng? Nếu các ngươi tin điều này là chân lý, tại sao các ngươi không chấm dứt gây rối và làm hoà với chính mình?

Mỗi ngày các ngươi lại phạm vào một điều bất công mới, và cư xử với Ta như đã cư xử với Ta thuở xưa, dù không bao giờ Ta định xen vào công việc của các ngươi. Chẳng lúc nào Ta chống đối các ngươi, Ta cũng không nghịch cùng luật pháp của các ngươi. Hãy thấy đó, cuối cùng các ngươi đã biến Ta thành Người tù ở vùng đất xa xôi này! Tuy nhiên, hãy biết chắc rằng bất cứ điều gì mà tay các ngươi hoặc tay của những kẻ phản đạo đã làm, như chúng từng làm ngày xưa, sẽ không bao giờ thay đổi được Chánh Đạo của Thượng Đế hoặc thay đổi đường lối của Ngài.

Hỡi con dân của nước Ba tư, hãy lưu tâm tới lời cảnh cáo của Ta! Nếu Ta bị giết bởi tay các ngươi, thì Thượng Đế sẽ cất lên một người khác thay vào chỗ trống gây ra bởi cái chết của Ta, vì đó là phương pháp Thượng Đế đã được thực thi ngày xưa, và các ngươi sẽ không thể tìm thấy sự thay đổi nào trong phương pháp cư xử của Thượng Đế. Các ngươi muốn tìm cách dập tắt ngọn đèn của Thượng Đế hằng soi sáng trái đất này sao? Thượng Đế rất ghét điều mà các ngươi thèm khát. 225 Ngài sẽ làm hoàn bị ngọn đèn của Ngài, dù rằng trong thâm tâm các ngươi rất ghét ngọn đèn.

Hỡi Thượng thư, hãy dừng lại một chút và suy nghĩ, và hãy công bằng trong sự suy xét của ngươi. Chúng Ta đã phạm phải điều gì để có thể biện minh cho ngươi trong việc chống báng Chúng Ta trước các Thượng thư khác của Vua, để theo đuổi dục vọng của ngươi, để bóp méo sự thật, và để nói lời vu khống chống lại Chúng Ta? Chúng ta chưa hề gặp nhau trừ khi Chúng Ta gặp ngươi trong nhà phụ thân ngươi, trong những ngày tưởng niệm sự tử đạo của Imam Husayn. Vào những dịp ấy không ai có thể bày tỏ cho người khác biết quan điểm và niềm tin của mình trong cuộc đàm thoại hoặc trong giảng luận. Ngươi sẽ làm chứng cho sự thật về lời lẽ của Ta, nếu ngươi thuộc hàng những người chân thật. Ta đã không dự những cuộc hội họp nào khác trong đó ngươi có thể tìm biết tâm trí của Ta hoặc trong đó ai khác có thể làm như thế. Thế sao ngươi công bố phán quyết chống lại Ta, khi ngươi đã không nghe chứng cớ của Ta từ môi Ta? Ngươi có nghe chăng điều mà Thượng Đế, cao cả thay vinh quang của Ngài, đã phán:”Chớ nói với mọi người ngươi gặp bằng lời chào,’Anh không phải là tín đồ’” “Chớ đẩy ra xa những người kêu cầu Thượng Đế mỗi sáng và chiều, khát khao được nhìn thánh nhan Ngài.” Hẳn ngươi đã quên điều mà Thánh kinh của Thượng Đế qui định, thế mà ngươi tự cho mình là tìn đồ!”

Bất kể ngươi đã làm điều gì– và Thượng Đế làm chứng cho Ta về điều này – Ta không hề ấp ủ chút ác ý nào đối với ngươi, 226 hoặc bất cứ ai khác, mặc dù từ ngươi và từ những kẻ khác Chúng Ta đã nhận sự tổn thương mà không người tín đồ nào trong sự thống nhất của Thượng Đế có thể chịu đựng. Chánh Đạo của Ta không nằm trong tay ai khác ngoài Thượng Đế, và niềm trông cậy của Ta không đặt nơi ai khác ngoài Ngài. Không bao lâu nữa những ngày tháng của đời ngươi sẽ trôi qua, như sẽ trôi qua ngày tháng của những kẻ, với lòng kiêu ngạo lộ liễu, hiện đang tự khoe khoang đối với người láng giềng của họ. Các ngươi sẽ sớm tề tựu trước sự hiện diện của Thượng Đế và sẽ bị chất vấn về hành vi của các ngươi, sẽ phải trả giá cho điều mà tay các ngươi đã làm, và thảm hại thay chỗ ở của những kẻ hành ác!

Nguyện bởi Thượng Đế! Nếu ngươi ý thức về việc mình làm, hẳn ngươi đã khóc đớn đau cho bản thân, và chạy ngay đi tìm sự nương náu nơi Thượng Đế, sống mỏi mòn và khóc thương tất cả các ngày trong cuộc đời ngươi, cho đến khi Thượng Đế tha thứ cho ngươi, vì Ngài quả là Đấng Độ lượng Nhất, Đấng Đại Từ bi. Tuy vậy, ngươi vẫn kiên trì tận giờ chết, trong sự vô tâm, bởi vì ngươi, với tất cả tâm hồn, linh hồn và bản thể sâu xa nhất, đã bận bịu với bã phù hoa của thế giới này. Sau khi lìa trần, ngươi sẽ thấy rõ những điều Chúng Ta đã khải lộ cho ngươi, và sẽ thấy tất cả những việc làm của ngươi được ghi lại trong Thiên kinh mà việc làm của tất cả những ai sinh sống trên trái đất, dù to lớn hoặc nhỏ hơn trọng lượng một nguyên tử, đều được ghi chép. Bởi vậy, hãy lưu tâm tới lời khuyên của Ta, và ngươi hãy lắng nghe, bằng thính giác của tâm hồn ngươi, lời giảng của Ta, và chớ xem thường thánh ngôn của Ta, hoặc chớ đứng vào hàng những kẻ chối bỏ chân lý của Ta. Chớ lấy làm vinh hạnh về những thứ đã được ban cho 227 ngươi. Hãy đặt trước mắt ngươi những điều đã được mặc khải trong Thánh kinh của Thượng Đế, Đấng Cứu nạn, Đấng Toàn vinh:”Khi chúng quên đi những lời cảnh báo, Chúng Ta sẽ mở ra cho chúng những cánh cửa về mọi sự,” như thể Chúng Ta đã mở ra cho ngươi và những kẻ giống ngươi các cánh cửa của trái đất này và những vật trang sức nơi đó. Vì vậy, ngươi hãy đợi những điều đã hứa hẹn cho ngươi trong phần sau của câu thánh thi này, vì đây là lời hứa từ Đấng Toàn năng, Đấng Toàn trí – một lời hứa sẽ chứng tỏ không sai sự thật.

Hỡi tập đoàn những kẻ chúc dữ cho Ta, Ta không hiểu đường nào các ngươi đã chọn và các ngươi đi theo! Chúng Ta kêu gọi các ngươi đến với Thượng Đế, Chúng Ta nhắc các ngươi nhớ đến Ngày của Ngài, Chúng Ta công bố trước các ngươi tin mừng về sự hội ngộ cùng Ngài, Chúng Ta đưa các ngươi đến gần triều đường của Ngài, và ban xuống cho các ngươi những biểu tượng về đức minh triết diệu kỳ của Ngài, nhưng tiếc thay, hãy xem các ngươi chối bỏ Chúng Ta, các ngươi buộc tội Chúng Ta như thế nào, qua những điều mà miệng lưỡi dối trá của các ngươi thốt ra, như một kẻ phản đạo, các ngươi đã bày mưu chống đối Chúng Ta như thế nào! Và khi Chúng Ta biểu hiện cho các ngươi điều mà Thượng Đế, qua ân huệ dồi dào của Ngài, đã ban cho Chúng Ta, các ngươi nói:”Đó chỉ là trò ảo thuật hiển nhiên.” Những lời giống như thế đã từng được nói ra bởi các thế hệ trước các ngươi và cũng giống như các ngươi, ước gì các ngươi nhận thức được điều này. Thế là các ngươi đã tự tước bỏ hồng phúc của Thượng Đế và hồng ân của Ngài, và sẽ không bao giờ nhận lại được những thiên phúc ấy cho đến ngày Thượng Đế sẽ phán xét giữa Chúng Ta và các ngươi, và quả thật, Ngài là Đấng Phán xét công minh nhất.

Có mấy kẻ trong các ngươi nói: “Người ấy đã tự xưng là Thượng Đế. Lạy Thượng Đế! Đây là lời vu khống thô bạo. Ta chỉ là tôi tớ của Thượng Đế, hằng tin nơi Ngài và nơi các dấu hiệu của Ngài, nơi các Đấng Tiên tri và các thiên thần của Ngài. Lưỡi Ta, tim Ta, con người bên trong và bên ngoài của Ta chứng nhận rằng ngoài Ngài không có ai khác là Thượng Đế, rằng tất những người khác đều được tạo nên bởi lệnh Ngài, và được uốn nắn do hoạt động của Ý chí Ngài. Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng Sáng tạo, Đấng Phục sinh người chết, Đấng Cứu sống, Đấng Hủy diệt. Ta là Người công bố rộng rãi những ân huệ mà Thượng Đế đặc ban cho Ta, bởi lượng từ bi của Ngài. Nếu đây là sự quá phạm của Ta, thì Ta quả là kẻ quá phạm hạng nhất. Ta và thân tộc Ta đang tùy thuộc các ngươi. Các ngươi hãy hành động theo sở thích, chớ làm theo những kẻ chần chờ, để Ta có thể trở về cùng Thượng Đế, Đấng Tối cao của Ta, và đạt đến chốn mà Ta không còn trông thấy mặt các ngươi nữa. Hẳn nhiên, đây là niềm ước ao tha thiết nhất, là khát vọng nồng nhiệt nhất của Ta. Quả thật, Thượng Đế theo dõi và nhận biết đầy đủ tình trạng của Ta.

Hỡi Thượng thư, hãy tự hình dung ngươi đang ở dưới mắt của Thượng Đế! Nếu ngươi không thấy Ngài, thì sự thật, Ngài vẫn thấy ngươi rõ ràng. Hãy quan sát và hãy phán đoán công bằng nền Chánh Đạo của Chúng Ta. Chúng Ta đã phạm phải điều gì có thể khiến ngươi đứng lên chống đối Chúng Ta, vu khống Chúng Ta trước dân chúng, nếu ngươi ở vào hàng những người công bằng? Chúng Ta rời khỏi Tihran, theo lệnh của Quốc vương, và cũng theo lệnh của người, nơi ở của Chúng Ta bị chuyển đến Iraq. Nếu Ta phạm tội chống đối người, tại sao người 229 thả Ta? Và nếu Ta vô tội, tại sao các ngươi trút lên Chúng Ta thứ tai ương mà không ai bày tỏ đức tin như ngươi phải nếm trải? Có hành động nào của Ta, sau khi Ta đến Iraq, nhằm lật đổ quyền hành của chánh phủ? Hỏi ai có thể nói là đã phát hiện điều gì đáng trách trong hành vi của Chúng Ta? Ngươi hãy điều tra trong nhân dân ở đây, để ngươi có thể trở thành một trong những người nhận biết sự thật.

Suốt mười một năm Chúng Ta sống nơi xứ ấy, cho đến khi vị Thượng thư đại diện Chính phủ của ngươi đến nơi, mà ngòi bút của Chúng Ta không muốn tiết lộ danh tánh, y bê tha rượu chè, chạy theo dục vọng, và làm điều ác, sống sa đoạ và làm suy đồi nước Iraq. Dân chúng Baghdad sẽ làm chứng cho điều này, nếu ngươi hỏi họ, và ngươi hãy làm như người muốn biết sự thật. Chính y là người tước đoạt sai quấy tài sản của đồng bào y, lảng quên tất cả các giới răn của Thượng Đế, và làm bất cứ điều gì mà Thượng Đế cấm. Cuối cùng, trong khi đuổi theo dục vọng, y đứng lên chống đối Chúng Ta, và bước theo đường lối của những kẻ bất công. Y buộc tội Chúng Ta, trong bức thư gửi đến ngươi, ngươi tin y và làm theo cách của y, không tìm kiếm bất cứ bằng chứng nào hoặc dấu hiệu đáng tin cậy nào nơi y. Ngươi không yêu cầu giải thích, cũng không điều tra hoặc xác minh sự việc, để trước mắt ngươi sự thật có thể được phân biệt với điều ngụy tạo, để có sự sáng tỏ trong nhận định của ngươi. Ngươi hãy tự tìm biết y thuộc loại người nào 230 bằng cách hỏi các vị Thượng thư có mặt ở Iraq lúc ấy, cũng như vị Tổng trấn (Baghdad) và vị Cố vấn cao cấp của Thành phố ấy, để sự thật có thể hiển lộ trước mắt ngươi, và ngươi có thể thành ngươi sáng suốt.

Thượng Đế làm chứng cho Chúng Ta! Không hề có tình huống nào Chúng Ta chống đối ngươi hoặc ai khác. Trong mọi hoàn cảnh, Chúng Ta hằng tuân giữ phán lệnh của Thượng Đế, và không bao giờ đứng vào hàng những kẻ gây rối loạn. Chính y cũng chứng nhận điều này. Chủ tâm của y là bắt giữ Chúng Ta, và đưa Chúng Ta trở về Ba tư, để nêu cao thanh danh và sự nổi tiếng của y. Ngươi đã phạm tội giống như thế, và vì cùng một mục đích như thế. Hai ngươi đều cùng một lứa trước mắt Thượng Đế, Đấng Chúa Tối thượng của mọi người, Đấng Toàn tri.

Gửi đến ngươi những lời này Chúng Ta không nhằm mục đích làm nhẹ gánh nặng tai ương của Chúng Ta, hoặc khiến ngươi khẩn cầu thay cho Chúng ta trước bất cứ người nào. Không, nguyện bởi Ngài là Đấng Chúa của tất cả các thế giới! Chúng Ta nêu rõ toàn bộ vấn đề trước mắt ngươi, để may ra ngươi có thể ý thức về việc mình làm, có thể ngưng gây tổn thương cho người khác như ngươi đã gây cho Chúng Ta, và có thể trở thành như những người thực sự ăn năn trước Thượng Đế, Đấng đã tạo ra ngươi và tạo ra vạn vật, và có thể hành động một cách sáng suốt trong tương lai. Điều này tốt cho ngươi hơn tất cả những gì ngươi sở hữu, hơn cả chức thượng thư của ngươi mà số ngày đã được đếm rồi.

Hãy lưu ý kẻo ngươi bị đưa đến chỗ đồng loã trong chuyện bất công. Lòng ngươi hãy đặt vững vàng trên sự công bằng, chớ làm thay đổi 231 Chánh Đạo của Thượng Đế, và hãy ở vào hàng những người mà mắt hướng về những điều được mặc khải trong Thánh kinh của Ngài. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, chớ đuổi theo những thôi thúc từ dục vọng xấu xa của ngươi. Hãy tuân giữ Luật của Thượng Đế, Chúa của ngươi, Đấng Ban phúc, Đấng Cố cựu của các Thời đại. Ngươi chắc chắn sẽ trở về với cát bụi, và sẽ bị hủy diệt như tất cả những thứ mà ngươi ham thích. Đây là điều mà Ngọn lưỡi Chân lý và Vinh quang đã truyền phán.

Ngươi há không nhớ lời cảnh cáo của Thượng Đế thốt ra trong những thời đại qua, để ngươi có thể đứng vào hàng những người lưu tâm tới sự cảnh báo của Ngài? Ngài phán, và quả nhiên Ngài phán lẽ thật:”Từ đó (đất) Chúng Ta đã tạo ra ngươi, và Ta sẽ trả ngươi về với nó, và Chúng Ta sẽ đưa ngươi ra khỏi nó lần thứ hai.” Đây là điều Thượng Đế đã an bài cho tất cả những ai sinh sống trên trái đất, dù họ thuộc giới cao hay thấp. Vì vậy, thật là không đúng cho kẻ được tạo từ đất, sẽ trở về với đất, rồi được đưa ra khỏi nơi đó, mà lại căng phồng kiêu ngạo trước Thượng Đế, trước những người thương yêu của Ngài, ngạo mạn khinh khi họ, và đầy lòng ngạo mạn bất kính. Nhưng lẽ ra, ngươi và những kẻ giống như ngươi nên phục mệnh trước các Đấng Biểu hiện sự thống nhất của Thượng Đế, và khiêm tốn chìu theo những người thành tín, là những người hiến dâng mọi thứ của mình vì Thượng Đế, tự dứt bỏ khỏi những thứ chiếm hết sự chú ý của loài người và khiến họ rời xa con đường của Thượng Đế, Đấng Toàn vinh, Đấng Đáng Ca ngợi Nhất. Như thế là Chúng Ta đã ban xuống cho ngươi điều 232 sẽ làm lợi cho ngươi và làm lợi cho những ai đặt sự cậy trông và niềm tin nơi Chúa mình.

CXIV

Hỡi Quốc vương (Sultan Abdul-Aziz), hãy lắng nghe lời của Đấng phán lẽ thật, Đấng không yêu cầu ngươi tưởng thưởng cho Ngài những thứ mà Thượng Đế chọn ban cho ngươi, Đấng tiến bước không lầm lạc trên Đường thẳng. Ngài là Đấng kêu gọi ngươi đến với Thượng Đế, Chúa của ngươi, Đấng chỉ cho ngươi đường lối đúng, con đường dẫn tới lạc phúc thực sự, để may ra ngươi có thể trở thành như những ngươi gặp điều may mắn.

Hỡi Quốc vương, hãy lưu ý kẻo ngươi qui tụ quanh mình những thượng thư đuổi theo những ham muốn có khuynh hướng đồi trụy, như là vứt bỏ sau lưng những gì được trao vào tay họ và trắng trợn phản bội sự tín nhiệm. Hãy hào phóng với người khác như Thượng Đế đã hào phóng với ngươi, chớ phó mặc lợi ích của thần dân ngươi cho sự tùy tiện của các thượng thư như những kẻ này. Chớ quên sự kính sợ Thượng Đế, nhưng ngươi hãy ở vào hàng những người hành động chính trực. Hãy qui tụ quanh ngươi các thượng thư mà từ họ ngươi có thể nhận được hương thơm của đức tin và công lý, và ngươi hãy hội ý với họ, lựa chọn bất cứ điều gì tốt đẹp nhất trong mắt ngươi, và hãy đứng vào hàng những người hành động một cách độ lượng.

Ngươi hãy biết chắc rằng kẻ nào không tin Thượng Đế thì không ngay thật, cũng không trung thành. Đây hẳn là sự thật, sự thật đương nhiên. Kẻ đã hành động 233 gian dối đối với Thượng Đế, thì cũng sẽ hành động gian dối đối với vua của y. Không có gì ngăn được con người như thế làm điều ác, không có gì có thể cản y phản bội người láng giềng, không có gì có thể giúp y bước đi ngay thẳng.

Ngươi hãy lưu ý đừng trao giềng mối công việc của đất nước vào tay kẻ khác, đừng đặt niềm tin vào các thượng thư không xứng với sự trông cậy của ngươi, và chớ nên giống với những kẻ sống trong cảnh vô tâm. Hãy lánh xa những kẻ mà lòng họ phản bội ngươi, chớ đặt niềm tin của ngươi vào họ, và chớ ủy thác cho họ công việc của ngươi và công việc của những người biểu lộ đức tin của ngươi. Ngươi hãy lưu ý đừng để chó sói trở thành người chăn dắt đàn chiên của Thượng Đế, và chớ giao vận mệnh những người thân yêu của ngươi cho sự định đoạt của những kẻ gian trá. Chớ mong rằng những kẻ vi phạm phán lệnh của Thượng Đế sẽ trung tín và chân thành trong niềm tin mà họ biểu lộ. Hãy tránh họ và hãy phòng vệ chính ngươi thật cẩn mật kẻo các mưu mô và sự phiền nhiễu của họ làm ngươi bị tổn thương. Hãy lánh xa họ và gắn cái nhìn của ngươi nơi Thượng Đế, Chúa của ngươi, Đấng Toàn vinh, Đấng Từ bi Nhất. Ai hoàn toàn hiến mạng sống của mình cho Thượng Đế, chắc chắn Ngài sẽ ở cùng người ấy; và ai đặt sự trông cậy hoàn toàn nơi Thượng Đế, hẳn nhiên Ngài sẽ phò trợ người ấy khỏi bất cứ điều gì gây hại cho họ, che chở họ khỏi điều dữ của mọi kẻ mưu ác.

Nếu ngươi lắng tai nghe lời phán của Ta và tuân theo khuyến cáo của Ta, Thượng Đế sẽ nâng ngươi lên cương vị cao trọng đến nỗi không mưu mô của bất cứ ai trên trái đất có thể chạm đến ngươi hoặc gây tổn thương cho ngươi. Hỡi 234 Quốc vương, với tất cả thâm tâm và tất cả thân mạng ngươi, hãy tuân giữ các phán lệnh của Thượng Đế, và chớ đi theo con đường của những kẻ áp bức. Ngươi hãy nắm lấy và giữ thật chắc trong bàn tay uy lực của ngươi giềng mối các công việc của thần dân ngươi, và đích thân xem xét bất cứ việc gì liên quan đến họ. Chớ để điều gì vượt tầm kiểm soát của ngươi, vì điều thiện cao nhất nằm ở đó.

Hãy tạ ơn Thượng Đế vì đã chọn ngươi trong toàn thế giới, và khiến ngươi làm vua trên những người thực hiện niềm tin của ngươi. Điều tốt nhất cho ngươi là ghi nhận đúng những ân sủng mà Thượng Đế đã huệ tứ cho ngươi, và liên tục tôn vinh danh Ngài. Ngươi có thể ca ngợi Ngài một cách xứng đáng nhất nếu ngươi yêu những người thân yêu của Ngài, bảo vệ và che chở các tôi tớ Ngài khỏi sự quấy nhiễu của kẻ phản phúc, để không còn ai áp bức họ được nữa. Ngoài ra, ngươi nên đứng lên củng cố luật pháp của Ngài giữa dân chúng, để ngươi có thể trở thành như những người được thiết lập vững chắc trong luật pháp của Ngài.

Nếu ngươi làm cho các dòng sông công lý tuôn nước ra khắp các thuộc hạ của ngươi, chắc chắn Thượng Đế sẽ giúp ngươi bằng những đạo quân vô hình và hữu hình, và sẽ tăng lực cho ngươi trong các công việc của ngươi. Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài. Tất cả tạo vật và thế giới đều thuộc về Ngài. Công quả của những người thành tín đều trở về cùng Ngài.

Chớ đặt sự trông cậy vào các kho báu của ngươi. Hãy đặt trọn niềm tin nơi hồng ân của Thượng Đế, Đấng Chúa của ngươi. Hãy có Ngài là niềm cậy trông của ngươi trong bất cứ việc gì ngươi làm, và hãy trở nên như những người đã tự qui phục trước Ý chí Ngài. 235 Hãy có Ngài là Đấng Phò trợ của ngươi và hãy tự làm giàu bằng các kho tàng của Ngài, vì Ngài sở hữu những kho tàng trên các cõi trời và trên trái đất. Ngài ban nó cho bất cứ ai Ngài muốn, và Ngài lấy lại của bất cứ ai tùy thích. Không có ai ngoài Ngài là Thượng Đế, Đấng Toàn hữu, Đấng Đáng Ca ngợi Nhất. Mọi người đều là kẻ nghèo trước cửa hồng ân của Ngài; mọi người đều yếu kém trước sự khải lộ quyền tối thượng của Ngài, và cầu xin thiên ân của Ngài.

Chớ vượt quá giới hạn của sự trung dung, và hãy đối xử công bằng với những ai phục vụ ngươi. Hãy ban phát cho họ tùy theo nhu cầu, chứ không phải đến mức giúp họ chất chồng của cải cho chính họ, điểm tô thân thể họ, trang hoàng nhà cửa họ, và thủ đắc những thứ không có lợi cho họ, khiến họ rơi vào hàng những kẻ ngông cuồng. Hãy cư xử với họ theo sự công bằng không thiên vị, để không ai có thể chịu cảnh thiếu thốn, hoặc bị làm hỏng bằng những thứ xa hoa. Đây chỉ là công lý hiển nhiên.

Đừng để cho kẻ hạ tiện cai trị và chế ngự những người cao quí và đáng trọng vọng, và đừng phó mặc những người chí lớn cho những kẻ đáng khinh và bất xứng, vì đây là điều Chúng Ta chứng kiến khi Chúng Ta đến thành phố này (Constantinople), và Chúng Ta làm chứng cho điều này. Chúng Ta thấy trong dân chúng có một số kẻ được sở hữu sản nghiệp sung túc và sống giữa cảnh giàu có thái quá, trong khi những người khác bị thiếu thốn thảm khốc và nghèo xác xơ. Điều này hạ thấp quyền tối thượng của ngươi, và không xứng với cương vị của ngươi.

Hãy chấp nhận lời khuyên Ta dành cho ngươi, và ngươi hãy cố gắng cai trị một cách công bằng giữa loài người, để Thượng Đế có thể nêu cao tên tuổi ngươi và truyền rộng ra danh tiếng về sự công bằng của ngươi trên khắp thế giới. Hãy lưu ý kẻo ngươi phóng đại các thượng thư của ngươi mà gây hại cho thần dân. Hãy sợ tiếng thổn thức của dân nghèo và của những người có lòng chính trực, cứ mỗi buổi bình minh lại khóc than cho số phận của mình, ngươi hãy là một vị vua nhân từ của họ. Quả thật, họ là kho báu của ngươi trên trái đất này. Vì vậy, điều thích hợp đối với ngươi là bảo vệ các kho báu của ngươi khỏi bị tấn công bởi những kẻ muốn cướp đoạt ngươi. Hãy tìm hiểu kỹ các việc của họ, và bảo đảm điều kiện sống của họ hàng năm, đúng ra là hàng tháng, và chớ nên giống với những kẻ lơ là nhiệm vụ.

Hãy đặt trước mắt ngươi cái Cân không sai lệch của Thượng Đế, như là một người đang đứng trước sự Hiện diện của Ngài, mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc trong đời ngươi, hãy cân lường những hành động của ngươi trong cái Cân ấy. Hãy tự vấn tâm trước khi ngươi bị đòi đến nơi phán quyết, vào cái Ngày mà không người nào có sức mạnh để đứng vững vì sợ Thượng Đế, Ngày mà con tim của những kẻ vô tâm phải run rẩy.

Điều thích hợp với mọi vị vua là trở nên đầy ân đức như mặt trời, nó nuôi dưỡng sự tăng trưởng của muôn loài, và đem đến cho mỗi sinh linh thứ nó cần, mà điều ích lợi không phải có sẵn trong tự thân nó, nhưng được an bài bởi Ngài là Đấng Toàn lực, Đấng Toàn năng. Vị vua phải rộng rãi và hào phóng trong ân huệ như những đám mây, sự tuôn đổ ân phúc của nó trút xuống mọi 237 vùng đất, bởi phán lệnh của Ngài là Đấng An bài Tối cao, Đấng Toàn tri.

Hãy thận trọng đừng trao hoàn toàn các quốc sự của ngươi vào tay kẻ khác. Không ai thực hiện chức năng của ngươi tốt hơn chính ngươi. Thế là Chúng Ta đã giải tỏ cho ngươi lời minh triết của Chúng Ta, và ban xuống cho ngươi điều có thể giúp ngươivượt qua cánh trái áp bức để sang cánh phải công bằng, và đến gần đại dương huy hoàng đầy hồng ân của Ngài. Đó là con đường mà các vua trước ngươi đã trải qua, những người đã hành động công bằng đối với thuộc hạ, và đi theo những lề lối của công lý không sai lệch.

Ngươi là bóng của Thượng Đế trên trái đất. Vì vậy, hãy cố gắng hành động theo cung cách xứng với cương vị rất quí trọng, rất cao trội của ngươi. Nếu ngươi quyết khước từ làm theo những điều Chúng Ta đã ban xuống cho ngươi và truyền dạy ngươi, chắc chắn ngươi sẽ tự đánh mất niềm vinh dự vĩ đại và vô giá ấy. Thế nên, hãy trở về và hoàn toàn bám chắc vào Thượng Đế, hãy tẩy sạch tâm hồn ngươi khỏi thế gian và mọi sự phù hoa của nó, đừng để tình yêu của bất cứ kẻ xa lạ nào bước vào và ở luôn trong đó. Chỉ khi nào ngươi thực sự tẩy sạch tâm hồn khỏi mọi dấu vết của thứ tình yêu ấy thì hào quang ánh sáng của Thượng Đế mới có thể chiếu rọi sự huy hoàng của nó lên đó, vì Thượng Đế không ban cho ai hơn một trái tim. Quả thực, điều này đã được chỉ dụ và ghi chép trong Thánh kinh xưa của Ngài. Và vì trái tim con người, như đã được Thượng Đế thiết định, là một và không thể phân chia, nên điều thích hợp đối với ngươi là nên lưu tâm rằng những tình cảm của nó cũng phải 238 chuyên nhất và không phân chia. Vì vậy, hãy gắn kết trọn tình cảm của tâm hồn ngươi với tình yêu của Ngài, và đừng để nó dành tình yêu cho bất cứ ai ngoài Ngài, để Ngài có thể giúp ngươi trở thành người thực sự ủng hộ tính đơn nhất của Ngài. Thượng Đế làm chứng cho Ta. Mục đích duy nhất của Ta khi mặc khải cho ngươi những lời này là để nâng ngươi lên khỏi những điều tạm bợ của trái đất, và giúp ngươi bước vào cõi vinh quang vĩnh cửu, để ngươi có thể, với sự cho phép của Thượng Đế, đứng vào hàng những người sinh sống và trị vì trong đó....

Hỡi Quốc vương, Ta nguyện bởi Thượng Đế! Ta không có ý đưa lời than phiền của Ta đến ngươi để chống lại những kẻ áp bức Ta. Ta chỉ trình sự đau khổ và phiền muộn của Ta lên Thượng Đế, Đấng đã tạo nên Ta và họ, Đấng biết rõ tình trạng của Chúng Ta và hằng theo dõi mọi sự. Điều mong muốn của Ta là cảnh cáo họ về hậu quả những việc làm của họ, để may ra họ có thể tự chế việc cư xử với người khác như đã cư xử với Ta, và trở thành những người biết lưu tâm tới lời răn đe của Ta.

Những tai ương đã chạm đến Chúng Ta, sự khốn cùng mà Chúng Ta phải chịu đựng, những điều phiền muộn khác hằng vây phủ Chúng Ta, đều sẽ trôi qua, rồi cũng sẽ trôi qua những lạc thú họ thưởng thức và sự sung túc họ hưởng thụ. Đây là sự thực mà không người nào trên trái đất có thể bác bỏ. Những ngày Chúng Ta buộc phải sống trong cát bụi sẽ sớm kết thúc, như sẽ kết thúc ngày tháng của những kẻ chiếm vị trí danh dự. Chắc chắn Thượng Đế sẽ phán xét theo 239 chân lý giữa Chúng Ta và họ, và hẳn nhiên, Ngài là Đấng Phán xét hoàn hảo nhất.

Chúng Ta dâng lời tạ ơn Thượng Đế về bất cứ điều gì xảy ra cho Chúng Ta, và Chúng Ta kiên nhẫn chịu đựng những điều Ngài đã an bài trong quá khứ và sẽ an bài trong tương lai. Ta đặt sự trông cậy cuả Ta nơi Ngài ; và Ta đặt Chánh Đạo của Ta trong tay Ngài. Chắc chắn Ngài sẽ báo đáp cho tất cả những ai đã nhận chịu trong kiên nhẫn và đặt niềm tin nơi Ngài. Tạo vật và thế giới tạo vật đều thuộc về Ngài. Ngài nâng cao bất cứ người nào Ngài muốn, và bất cứ ai Ngài triệt hạ là tùy Ngài. Ngài không bị chất vấn về những điều Ngài làm. Quả thật, Ngài là Đấng Tòan vinh, Đấng Toàn năng.

Hỡi Quốc vương, tai ngươi hãy chăm chú nghe những lời Chúng Ta đã gửi đến ngươi. Hãy làm cho kẻ áp bức ngưng tính bạo tàn, và hãy đoạn tuyệt với những kẻ làm điều bất công trong hàng những người thể hiện niềm tin của ngươi. Nguyện bởi sự công nghĩa của Thượng Đế ! Những tai ương Chúng Ta phải nhận chịu là ở mức khiến ngòi bút nào thuật lại cũng phải kiệt lực vì đau thương. Không ai trong những người thực sự tin và bảo vệ sự thống nhất của Thượng Đế có thể chịu đựng nổi gánh nặng của sự tường thuật này. Những khổ đau của Chúng Ta lớn lao đến nỗi mắt của những kẻ thù Chúng Ta đã khóc cho Chúng Ta, và trên họ là mắt của mọi người sáng suốt. Tất cả những thử thách mà Chúng Ta phải nhận lãnh, bất kể hành động của Chúng Ta trong việc tiếp cận ngươi, và trong việc yêu cầu dân chúng tiến vào dưới bóng ngươi, là để ngươi có thể trở nên như một thành trì đối với những người tin nhận và bảo vệ sự thống nhất của Thượng Đế.

Hỡi Quốc vương, ta có bao giờ bất tuân ngươi? Có khi nào Ta vi phạm điều luật nào của ngươi? Liệu vị thượng thư nào đại diện cho ngươi ở Iraq có thể trưng bằng chứng cho thấy sự thiếu trung thành của Ta đối với ngươi? Không, nguyện bởi Ngài là Đấng Chúa tất cả các thế giới! Không có bất cứ khoảnh khắc ngắn ngủi nào Chúng Ta nghịch cùng ngươi, hoặc nghịch cùng bất cứ thượng thư nào của ngươi. Nguyện bởi Thượng Đế, sẽ không bao giờ Chúng Ta nghịch cùng ngươi, dù Chúng Ta phải gặp những tai ương trầm trọng hơn những tai ương Chúng Ta đã chịu trong quá khứ.

Ngày cũng như đêm, tối cũng như mai, Chúng Ta cầu nguyện Thượng Đế nhân danh ngươi, để xin Ngài độ lượng giúp ngươi vâng phục Ngài và tuân giữ các phán lệnh của Ngài, để Ngài có thể che chở ngươi khỏi những đạo quân của kẻ dữ. Vì vậy, hãy hành động theo sở thích ngươi, và cư xử với Chúng Ta cho thích hợp với cương vị của ngươi và xứng với quyền tối thượng của ngươi. Khi ngươi muốn hoàn thành bất cứ điều gì, chớ quên nghĩ tới luật của Thượng Đế, ngay bây giờ hay trong những ngày sắp tới. Hãy phán: Đáng ca ngợi thay Thượng Đế, Đấng Chúa của tất cả các thế giới !

CXV

Hỡi Dhabih, trong phần lớn các Kinh bản thiên khải, Ngòi bút Mặc khải đã ghi những lời này: Chúng Ta đã kêu gọi tất cả các con thương yêu của Thượng Đế hãy lưu tâm đừng để tà áo thiêng liêng của Ngài bị vấy bẩn bởi sình bùn của hành động phi pháp, hoặc bị hoen ố bởi cát bụi hạnh kiểm đáng trách. Ngoài ra, Chúng Ta cũng đã khuyến cáo họ gắn cái nhìn vào bất cứ điều gì được mặc khải trong các Kinh bản của Chúng Ta. Nếu 241 tai bên trong của họ chú ý tới những lời khuyên thiên thượng đã chiếu rọi từ chốn Hừng đông Ngòi bút của Đấng Đại Từ bi, và lắng nghe Diệu âm của Ngài, thì giờ đây phần lớn các dân tộc trên thế giới đã được điểm tô bằng vật trang sức về sự hướng dẫn của Ngài. Tuy nhiên, điều được an bài từ trước đã diễn ra.

Trong khi ở tại Nhà tù Lớn Nhất, một lần nữa Ngọn lưỡi Đấng Cố cựu của các Thời đại đã mặc khải những lời này và được ghi trong cuộn Văn chỉ tuyết bạch: Hỡi các con thương yêu của Đấng Thượng Đế Chân chính Duy nhất! Hãy vượt ra khỏi chốn an cư trong dục vọng xấu xa và đồi trụy của các ngươi, rồi tiến vào thế giới thật bao la của Thượng Đế, hãy ở lại trong những cánh đồng thánh thiện và thoát tục, để cho hương thơm hành động của các ngươi có thể đưa toàn thể nhân loại đến đại dương vinh quang không phai tàn của Thượng Đế. Các ngươi hãy thôi lưu tâm tới các công việc của thế giới này và những thứ thuộc về nó, hoặc xen vào hoạt động của những kẻ là lãnh đạo bề ngoài của nó.

Đấng Thượng Đế Chân chính Duy nhất, cao cả thay vinh quang của Ngài, đã trao quyền cai trị trái đất cho các vua. Không một ai được quyền hành động theo cách đối nghịch với những người có thẩm quyền. Cái mà Ngài muốn dành riêng cho Ngài là thành thị tâm hồn loài người, và trong Ngày này, các con thương yêu của Đấng Tối thượng là chìa khoá cuả tâm hồn. Nhờ ơn Thượng Đế, mỗi một và tất cả những người thương yêu này đều được giúp, bằng 242 uy lực của Thánh Danh, để mở khoá cưả các thành thị này. Đây là ý nghĩa của điều gọi là giúp đỡ Đấng Thượng Đế Chân chính Duy nhất – một chủ đề mà Ngòi bút của Đấng khiến buổi bình minh tỏ rạng đã nêu trong tất cả các Thánh kinh và Ngọc bản của Ngài.

Cũng thế, điều thích hợp với các con thương yêu của Thượng Đế là kiên nhẫn đối với đồng loại, thoát tục và dứt bỏ đối với mọi sự, thể hiện lòng chân thật và công bằng đến mức tất cả các dân tộc trên trái đất có thể nhận biết họ là những người thụ ủy của Thượng Đế giữa loài người. Hãy xem các phán lệnh của Đấng Toàn năng vượt lên những tầm cao ra sao, và thấp thỏi biết bao là trú sở trong đó các linh hồn hèn yếu này đang sinh sống. Phúc thay cho những ai, nương trên đôi cánh xác tín, đã bay trong những cõi trời mà Ngòi bút của Chúa ngươi, Đấng Đại Từ bi, đã mở rộng ra.

Hỡi Dhabih, hãy xem những việc mà Thượng Đế, Đấng Chân lý tối thượng, đã làm.

Ngươi hãy phán: Kỳ diệu biết bao, rất kỳ diệu biết bao, là uy lực quyền năng của Ngài vốn bao trùm tất cả các thế giới! Thật cao cả, vô cùng cao cả, là sự vượt xa của Ngài trên tầm với và trên sức hiểu biết của toàn thể tạo vật! Vinh quang thay, thật vinh quang thay là sự hiền dịu của Ngài – một sự hiền dịu làm tan chảy mọi con tim của những ai được đưa đến gần Thượng Đế !

Dù bị tác động bởi vô số tai ương, mà Chúng Ta phải nhận chịu từ bàn tay của kẻ thù Chúng Ta, Chúng Ta đã công bố với tất cả các nhà cầm quyền trên trái đất điều do Thượng Đế muốn công bố, để tất cả các nước biết rằng không dạng tai ương nào có thể ngăn Ngòi bút 243 của Đấng Cố cựu các Thời đại hoàn thành mục đích của Ngài. Ngòi bút của Ngài chuyển động theo lệnh Thượng Đế, là Đấng phục dạng những bộ xương tàn.

Nhận biết công trình hùng vĩ nhất này, những người kính yêu Ngài thấy điều thích hợp là thắt đai lưng nỗ lực, gắn tư tuởng mình vào bất cứ điều gì đảm bảo sự thắng lợi cho nền Chánh Đạo của Thượng Đế, chứ không phạm vào các việc thấp kém và xấu xa. Nếu ngươi biết quan sát, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, những công trình cụ thể và việc làm của Đấng Chân lý Vĩnh cửu, ngươi hẳn té sấp mặt xuống đất và chúc tụng : « Lạy Thượng Đế là Đấng Chúa của các Chúa! Con xin làm chứng rằng Ngài là Đấng Chúa của tòan thể tạo vật, và là Đấng Giáo dục tất cả các sinh linh, hữu hình và vô hình. Con xin làm chứng rằng uy quyền của Ngài bao trùm cả vũ trụ, và tất cả các đạo quân trên trái đất không bao giờ có thể khiến Ngài ngạc nhiên, hoặc quyền ngư trị của tất cả các dân tộc và các nước có thể ngăn Ngài thực hiện mục đích của Ngài. Con xin thú nhận rằng Ngài không có ước muốn nào ngoài việc làm hồi sinh toàn thế giới, thiết lập sự thống nhất các dân tộc, và cứu vớt tất cả những ai sống trong thế giới đó.

Hãy suy nghĩ một lúc, và quan sát xem các con thương yêu của Thượng Đế phải cư xử ra sao, và họ đã bay vút lên những tầm cao nào. Bất cứ lúc nào, ngươi hãy cầu xin Chúa ngươi, Đấng Thượng Đế Từ bi, giúp họ làm điều Ngài muốn. Quả thật, Ngài là Đấng Toàn lực, Đấng Toàn vinh, Đấng Toàn tri.

Sự tù hãm tác động trên Kẻ Khốn khổ này, 244 Hỡi Dhabih, đã không thể gây hại cho Ngài và cũng sẽ không bao giờ làm được thế ; sự mất cả của cải thế gian, sự lưu đày, thậm chí cả sự tử đạo caủ Ngài và sự hạ nhục bên ngoài, cũng không thể khiến Ngài bị tổn thương. Điều có thể gây tổn thương cho Ngài là việc làm xấu xa mà những người yêu thương của Thượng Đế đã phạm phải, và những điều họ vu cáo Đấng Chân lý Tối thượng. Đây là tai ương mà Ta phải nếm trải, và Đấng quyền uy trên vạn vật làm chứng cho Ta về điều này. Những gì gây tổn thương đau đớn cho Ta là những lời tuyên bố mà con dân của Kinh Bayan đưa ra mỗi ngày. Một số tuyên bố trung thành với một trong các Cành (các Con) của Ta, trong khi số khác độc lập xác nhân lời tuyên bố của họ, và hành động theo tham vọng của họ.

Hỡi Dhabih! Lưỡi của Đấng Vĩ đại đã phán : Chính Ta là Đấng phán sự thật! Trong Mặc khải hùng vĩ nhất này, tất cả các Kỳ Cứu độ xưa đã đạt tới đích cuối cùng và cao cả nhất. Ai công bố một Mặc khải sau Ngài, thì đó chắc chắn là kẻ bịp bợm gian trá. Chúng Ta cầu xin Thượng Đế để Ngài độ lượng giúp y rút lại và từ bỏ lời tuyên bố ấy. Nếu y ăn năn, hẳn nhiên Thượng Đế sẽ tha thứ cho y. Tuy nhiên, nếu y cố giữ điều sai lầm, chắc chắn Thượng Đế sẽ phái xuống người xử lý hắn một cách không xót thương. Quả thật, Ngài là Đấng Toàn năng, Đấng Hùng mạnh Nhất.

Hãy xem dân chúng của Kinh Bayan đã hoàn toàn thất bại như thế nào trong việc nhận biết rằng đối tượng duy nhất của bất cứ điều gì mà Đấng Biểu hiện Trước của Ta và Đấng Tiên báo về 245 Đấng Mỹ lệ của Ta đã mặc khải chính là Mặc khải của Ta và tuyên ngôn về Chánh Đạo của Ta. Có Đấng Chân lý Tối thượng làm chứng cho Ta – nếu chẳng vì Ta, không bao giờ Ngài công bố điều mà Ngài đã công bố. Hãy nhìn xem nhóm dân chúng điên rồ này cư xử như là tấn tuồng và là trò giải trí, đối với Chánh Đạo của Ngài là Đấng Toàn hữu, Đấng Không ai có thể vươn tới! Mỗi ngày lòng họ toan tính một âm mưu mới, và trí tưởng tượng của họ đưa họ đi tìm một sào huyệt mới. Nếu những gì họ nói là đúng, thì làm sao sự ổn định nền Chánh Đạo của Chúa ngươi được đảm bảo? Hãy ngẫm ngợi điều này trong lòng ngươi, và ngươi hãy trở nên như những người sáng mắt, là những người có thể chủ tâm xét kỹ những ai là kiên định trong mục đích và vững tin trong tín ngưỡng của mình. Niềm xác tín của ngươi phải sáng đến nỗi nếu toàn thể nhân loại đưa ra những lời rêu rao mà chưa từng có người nào đưa ra, hoặc chưa từng có trí óc nào nghĩ tới, ngươi vẫn hoàn toàn làm ngơ, vẫn vất nó sau lưng, và hướng mặt ngươi về Đấng là Đối tượng tôn thờ của tất cả các thế giới.

Nguyện bởi sự tín nghĩa của chính Bản thể Ta! Nền Chánh Đạo này thật Vĩ đại, vô cùng Vĩ đại! Ngày này thật Hùng vĩ, Hùng vĩ khôn tả! Thật phúc cho người đã từ bỏ mọi sự, và dán mắt mình vào Đấng mà thánh nhan toả hào quang lên tất cả những ai ở trên các cõi trời và tất cả những ai ở trên trái đất.

Hỡi Dhabih, thị giác của ngươi phải sắc bén, tâm hồn ngươi kiên vững, chân ngươi như trụ đồng, nếu ngươi muốn không bị lay chuyển bởi các cuộc tấn công của dục vọng ích kỷ 246 hằng thì thào trong lòng loài người. Đây là phán lệnh mạnh mẽ mà Ngòi bút của Đấng Tối đại Danh, bởi uy đức Ý chí của Đấng Vua Cố cựu, đã khiến khải lộ. Hãy giữ lấy nó như tròng mắt ngươi, và hãy trở nên như những người biết tạ ơn. Ngày đêm ngươi hãy cố gắng phụng sự Chánh Đạo của Đấng Chân lý Vĩnh cửu, và ngươi hãy dứt bỏ mọi sự ngoài Ngài. Nguyện bởi chính Ta! Bất cứ điều gì ngươi thấy trong Ngày này đều sẽ hủy diệt. Cương vị của ngươi sẽ cao cả tuyệt đối, nếu ngươi giữ sự kiên định trong Chánh Đạo của Chúa ngươi. Hãy hướng về Ngài trong những khoảnh khắc bận bịu của đời ngươi, và trong Ngài là nơi an nghỉ cuối cùng của ngươi.

CXVI

Hỡi các vua trong thế giới Thiên chúa giáo! Các ngươi há không nghe lời phán của Chúa Jesus, Thánh Linh của Thượng Đế : « Ta đi, rồi Ta sẽ trở lại với các ngươi » sao ? Thế mà, khi Ngài trở lại với các ngươi trong những vầng mây của thiên đàng, các ngươi đã thất bại không đến gần Ngài, để các ngươi nhìn thánh nhan Ngài, và đứng vào hàng những người đạt tới sự Hiện diện của Ngài? Trong một đoạn khác, Ngài phán : »Khi Ngài, Linh của Lẽ thật đến, Ngài sẽ đưa các ngươi đến với mọi lẽ thật. » Ay vậy, hãy thấy đấy, khi Ngài mang lẽ thật đến, các ngươi đã khước từ hướng mặt về Ngài ra sao, và kiên trì buông theo những thú vui và mộng tưởng của các ngươi. Các ngươi không nghênh đón Ngài, cũng không tìm sự Hiện diện của Ngài, để các ngươi có thể nghe những câu thánh thi của Thượng Đế từ chính linh khẩu của Ngài, và nhận phần lượng đức minh triết đa diện của Đấng Toàn năng, Đấng Toàn vinh, Đấng Toàn trí. Do sự thất bại của các ngươi, 247 các ngươi đã ngăn không cho hơi thở của Thượng Đế thổi qua các ngươi, và đã tước khỏi linh hồn các ngươi hương thơm ngọt ngào của hơi thở ấy. Các ngươi tiếp tục đi lang thang đầy thích thú trong thung lũng dục vọng đồi trụy của các ngươi. Các ngươi, và những thứ các ngươi sở hữu, đều sẽ qua đi. Rất chắc chắn là các ngươi sẽ trở về với Thượng Đế, và sẽ bị đòi phải thuật lại những việc làm của các ngươi trước sự hiện diện của Ngài là Đấng sẽ qui tụ tòan thể tạo vật...

Hỡi các vua, hai mươi năm đã trôi qua, mỗi ngày trong đó Chúng Ta đã nếm trải nổi đau của một tai ương mới. Không có một ai trong những người sống trước Chúng Ta phải chịu đựng những điều như Chúng Ta đã chịu đựng. Phải chi các ngươi nhận thức được điều đó! Những kẻ đứng lên chống đối Chúng Ta, đã giết Chúng Ta, đã làm đổ máu Chúng Ta, đã cướp đọat tài sản Chúng Ta, và đã xúc phạm danh dự Chúng Ta. Dù biết rõ phần lớn những tai ương của Chúng Ta, các ngươi vẫn không làm gì để chận đứng bàn tay kẻ áp bức. Há chẳng phải nhiệm vụ rõ ràng của các ngươi là ngăn cản sự bạo tàn của kẻ áp bức, là đối xử công bằng với thần dân của các ngươi, để ý thức cao về công lý của các ngươi có thể được chứng minh đầy đủ trước toàn thể nhân loại sao ?

Thượng Đế đã trao vào tay các ngươi giềng mối nền quản trị của nhân dân, để các ngươi có thể cai trị họ một cách công bằng, bảo vệ quyền lợi của những người sa cơ, và trừng trị những kẻ hành ác. Nếu các ngươi quên bổn phận mà Thượng Đế đã an bài cho các ngươi trong Thánh kinh của Ngài, tên các ngươi ngươi sẽ bị ghi cùng với tên những kẻ bất công dưới mắt Ngài. Quả thật, sự lầm lạc của các ngươi thật là nghiêm trọng. Các ngươi há cứ bám vào điều mà trí tưởng tượng của các ngươi đã vẽ ra, 248 và vứt lại sau lưng các phán lệnh của Thượng Đế, Đấng Cao cả Nhất, Đấng Không ai có thể vươn tới, Đấng Toàn thắng, Đấng Toàn năng? Hãy vứt bỏ những gì các ngươi sở hữu, và nắm chắc lấy điều mà Thượng Đế khiến các ngươi tuân giữ. Các ngươi hãy tìm kiếm hồng ân của Ngài, bởi vì ai tìm kiếm hồng ân ấy là bước đúng trên Đường thẳng của Ngài.

Hãy xem hoàn cảnh trong đó Chúng Ta đang sống, và các ngươi hãy nhìn những nổi khổ đau và phiền muộn đã dày vò Chúng Ta. Chớ quên Chúng Ta, dù chỉ trong khoảnh khắc, và hãy đoán xét công bằng giữa Chúng Ta và các kẻ thù Chúng Ta. Chắc chắn, điều này sẽ là lợi ích hiển nhiên đối với các ngươi. Thế là Chúng Ta đã thuật chuyện của Chúng Ta cho các ngươi, và kể lại những điều xảy ra cho Chúng Ta, để các ngươi có thể loại bỏ những nổi đau của Chúng Ta và làm vơi nhẹ gánh nặng của Chúng Ta. Tùy người nào muốn, hãy đưa Chúng Ta ra khỏi cảnh ưu phiền ; còn đối với kẻ không muốn, thì Đấng Thượng Đế của Ta vẫn là Đấng Cứu giúp tuyệt vời nhất.

Hỡi Kẻ tôi tớ, hãy nhắc nhở và giúp dân chúng biết những điều Chúng Ta đã ban xuống cho Ngươi, và đừng để nổi sợ bất cứ ai khiến Ngươi băn khoăn, và Ngươi chớ trở nên như những kẻ hay dao động. Đã sắp đến ngày Thượng Đế sẽ nêu cao Chánh Đạo của Ngài và khuếch đại bằng chứng của Ngài trước mắt tất cả những ai sinh sống trên các cõi trời và tất cả những ai sinh sống trên trái đất. Trong mọi hoàn cảnh, hãy đặt trọn sự trông cậy của Ngươi vào Chúa Ngươi, hãy nhìn chăm chú vào Ngài, và rời xa tất cả những ai chối bỏ chân lý của Ngài. Hãy biết Thượng Đế, Đấng Chúa của Ngươi là Đấng Phò trợ và Đấng Giải cứu đầy đủ của Ngươi. Chúng Ta cam kết bảo đảm sự chiến thắng của Ngươi trên quả đất này, và tôn vinh Chánh Đạo của Chúng Ta 249 trên mọi người, dù không một vị vua nào sẵn sàng quay mặt về với Ngươi.

CXVII

Đấng Vĩ đại, vì muốn mặc khải các điều tiên quyết về hoà bình và an tĩnh cho thế giới cũng như cho sự tiến bộ của mọi dân tộc, đã viết: Thời điểm sẽ phải đến, khi việc thành lập một thượng hội nghị gồm đủ các vị đại diện cho toàn thế giới được mọi người cảm thấy là tối cần. Các nhà cầm quyền và các vì vua trên trái đất, nhất định phải đến dự, phải nghiên cứu chương trình hành động và trình bày những cách thức và phương tiện để đặt nền móng Nền Thái hoà cho loài người. Một nền hoà bình như thế đòi hỏi các siêu cường phải hoà giải với nhau toàn diện để mưu sự bình an cho mọi dân tộc trên địa cầu. Nếu có vị vua nào dấy binh để chống một nước khác, thì tất cả các nước phải cùng nhau đứng lên để ngăn chận vị vua ấy. Nếu điều này được thực hiện, các nước trên thế giới sẽ không còn cần võ trang nưã, ngoại trừ vì mục đích bảo vệ nền an ninh trong nước và duy trì trật tự nội bộ bên trong lãnh thổ của mình. Điều này sẽ bảo đảm hoà bình và an tĩnh cho tất cả các dân tộc, các chánh phủ và các nước. Chúng Ta hy vọng rằng các vua và các nhà cầm quyền trên trái đất, những tấm gương về danh hùng mạnh và từ bi của Thượng Đế, có thể đạt tới cương vị này và che chở nhân loại khỏi sự tấn công của thói bạo tàn.... Đã sắp tới ngày mà các dân tộc trên thế giới sẽ chấp nhận một thế giới ngữ 250 và một thứ chữ viết chung. Khi điều này hoàn tất, một người khi du hành đến bất cứ thành phố nào, đều thấy như đi vào chính quê hương mình. Những điều này là tuyệt đối thiết yếu và có tính bắt buộc. Mọi người sáng suốt và thức ngộ phải cố gắng chuyển những điều đã viết thành thực tế và hành động... “Ngày nay, con người đúng nghĩa là người hiến mình cho việc phụng sự toàn thể nhân loại. Đấng Chí tôn phán: Thật tốt phước và hạnh phúc cho người nào đứng lên để nâng cao phúc lợi tốt nhất của tất cả các dân tộc và giống nòi trên trái đất. Trong một đoạn khác Ngài công bố : Người ta không nên hãnh diện về lòng yêu nước, nhưng nên hãnh diện vì đã yêu thương toàn thể thế giới. Trái đất là một quốc gia, và nhân loại là công dân của quốc gia đó.

CXVIII

Hỡi các vua trên trái đất, chớ từ bỏ sự kính sợ Thượng Đế, hãy lưu ý kẻo các ngươi vượt quá những giới hạn mà Đấng Toàn năng đã định đoạt. Hãy tuân giữ những phán lệnh dành cho các ngươi trong Thánh kinh của Ngài, và hãy rất lưu ý đừng vượt quá các giới hạn của phán lệnh ấy. Hãy cảnh giác để các ngươi khỏi làm điều bất công đối với bất cứ ai, dù chỉ ở mức bằng hạt cải. Các ngươi hãy bước đi trên đường công lý, vì quả thực đây là con đường thẳng.

Hãy dàn xếp những bất đồng của các ngươi, hãy tài giảm binh bị để gánh nặng chi phí của các ngươi nhẹ đi, để trí óc và tâm hồn các ngươi được an tịnh. Hãy hàn gắn những dị biệt chia rẽ các ngươi, và các ngươi sẽ không còn cần tới binh khí 251 ngoài phần mà sự bảo vệ thành thị và lãnh thổ của các ngươi cần đến. Các ngươi hãy sợ Thượng Đế, và lưu tâm để không vượt quá những giới hạn của sự trung dung , và liệt mình vào hàng những kẻ ngông cuồng.

Chúng Ta biết rằng các ngươi đang gia tăng kinh phí mỗi năm, và đang đặt gánh nặng ấy lên lưng thần dân các ngươi. Quả thật, đây là chuyện quá mức chịu đưng của họ, và là điều bất công nghiêm trọng. Hãy quyết định công bằng giữa loài người, và các ngươi hãy trở thành biểu tượng công lý của họ. Nếu các ngươi phán đoán công bằng, thì đây là điều thích hợp với các ngươi và xứng đáng với cương vị của các ngươi.

Hãy lưu tâm chớ cư xử bất công với bất cứ ai kêu cầu các ngươi, và bước vào dưới bóng các ngươi. Hãy bước đi trong sự kính sợ Thượng Đế, và hãy là những người sống cuộc đời thánh thiện. Chớ dựa vào quyền lực, quân đội và kho tàng của các ngươi. Hãy đặt trọn sự cậy trông và niềm tin của các ngươi nơi Thượng Đế, là Đấng đã tạo nên các ngươi, và hãy tìm sự cứu giúp của Ngài trong mọi công việc của các ngươi. Sự giải cứu chỉ đến từ Ngài. Ngài cứu giúp bất cứ ai Ngài muốn bằng những đạo quân của các cõi trời và cõi đất.

Các ngươi hãy biết rằng người nghèo là thác sản của Thượng Đế nơi các ngươi. Hãy lưu ý kẻo các ngươi phản bội sự ký thác của Ngài, kẻo các ngươi đối xử bất công với họ, kẻo các ngươi đi theo đường của những kẻ dối trá. Chắc chắn các ngươi sẽ được gọi đến để trả lời về sự ký thác của Ngài trong Ngày mà cái Cân Công lý được lập nên, Ngày mà mỗi người phải trả giá về hành vi của mình, khi mà việc làm của mọi người, giàu cũng như nghèo, đều sẽ được đánh giá.

Nếu các ngươi không để ý đến các khuyến cáo, trong ngôn từ vô song và rõ ràng, mà Chúng Ta đã mặc khải trong Kinh bản này, thì sự trừng phạt thiên thượng sẽ tấn công các ngươi khắp mọi phía, và phán quyết về sự công bằng của Ngài sẽ được công bố đối với các ngươi. Vào ngày ấy các ngươi sẽ không có sức mạnh để chống lại Ngài, và sẽ nhìn nhận sự bất lực của mình. Hãy thương xót chính các ngươi và những người dưới quyền các ngươi. Các ngươi hãy đoán xét giữa họ theo các phán lệnh do Thượng Đế qui định trong Kinh bản thiêng liêng và cao cả nhất của Ngài, một Kinh bản mà trong đó Ngài ủy phó cho mỗi một và mọi vật mức độ ổn định của nó, trong đó Ngài đã ban, thật cụ thể, lời minh giải về mọi sự, và đó cũng là lời cảnh báo cho những ai tin nơi Ngài.

Hãy xét xem nền Chánh Đạo của Chúng Ta, hãy tìm hiểu những gì đã xảy ra cho Chúng Ta, hãy phân định đúng đắn giữa Chúng Ta và những kẻ thù của Chúng Ta, và hãy nên giống với những người cư xử công bằng với kẻ láng giềng. Nếu các ngươi không ngăn bàn tay của kẻ áp bức, nếu các ngươi không bảo vệ được quyền của những người bị chà đạp, thì các ngươi lấy quyền gì để khoe khoang trước mọi người? Các ngươi có điều gì chính đáng để huênh hoang? Các ngươi há lấy làm hãnh diện về thức ăn thức uống, về của cải mà các ngươi chất chứa trong các kho tàng, về sự đa dạng và đắt giá của các món trang sức mà các ngươi tự điểm tô? Nếu vinh quang thực sự nằm trong sự sở hữu các thứ hữu hoại ấy, thì trái đất mà các ngươi bước đi trên đó phải tự hãnh diện hơn các ngươi, vì nó cung cấp cho các ngươi, ban tặng cho các ngươi, chính các thứ ấy, bởi chiếu mệnh 253 của Đấng Toàn năng. Trong lòng đất chất chứa, theo sự an bài của Thượng Đế, tất cả những gì các ngươi sở hữu. Từ đất, như một dấu hiệu từ bi của Ngài, các ngươi tiếp nhận của cải. Hãy xét xem tình trạng của các ngươi, điều mà từ đó các ngươi cho là vinh quang! Ước gì các ngươi biết nhận thức!

Hãy lưu ý! Nguyện bởi Ngài là Đấng nắm trong tay vương quốc toàn thể tạo vật ! Vinh quang thực sự và vững bền của ngươi không có ở đâu khác ngoài sự tuân giữ nghiêm nhặt các phán lệnh của Thượng Đế, toàn tâm vâng theo giáo luật của Ngài, quyết chí của ngươi muốn thấy các điềy ấy được thực thi, và kiên trì theo đuổi đường lối đúng.

CXIX

Hỡi các nhà cầm quyền trên trái đất! Tạisao các ngươi toan che mờ hào quang của Mặt trời và muốn khiến Mặt trời ngưng chiếu sáng? Hãy lắng nghe lời khuyên được ban cho các ngươi bởi Ngòi bút của Đấng Tối thượng, để may ra cả các ngươi và những người nghèo đạt được sự yên tĩnh và thanh bình. Chúng Ta cầu xin Thượng Đế giúp các vua cõi trần gian thiết lập hoà bình trên địa cầu. Quả thật, Ngài làm điều gì Ngài muốn.

Hỡi các vua trên trái đất! Chúng Ta thấy các ngươi gia tăng mỗi năm những chi phí của các ngươi, và do đó đặt gánh nặng lên thần dân các ngươi. Quả thật, điều này hoàn toàn và trắng trợn bất công. Hãy biết sợ tiếng thở dài và nước mắt của Kẻ Đoạ đày này, và chớ đặt gánh nặng thái quá trên nhân dân các ngươi. Chớ bóc lột của họ để xây cung điện cho các ngươi, mà lẽ ra là nên chọn cho họ điều gì các ngươi muốn chọn cho mình. Như thế là Chúng Ta đã mở ra trước mắt các ngươi 254 những điều có lợi cho các ngươi, giá mà các ngươi biết nhận thức. Nhân dân các ngươi là kho báu của các ngươi. Hãy lưu ý kẻo sự cai trị của các ngươi vi phạm phán lệnh của Thượng Đế, và giao thuộc hạ của các ngươi vào tay kẻ cướp. Nhờ họ các ngươi cai trị, nhờ phương tiện của họ các ngươi tồn tại, nhờ sự giúp sức của họ các ngươi thắng lợi. Thế mà các ngươi đã xem khinh họ như thế nào! Thật là lạ lùng, rất lạ lùng !

Giờ đây khi các ngươi đã khước từ Nền Thái hoà, vậy các ngươi hãy giữ chắc lấy điều này, Nền Tiểu Hoà bình, để may ra các ngươi có thể cải thiện ở mức độ nào đó tình trạng của các ngươi và tình trạng của thuộc hạ các ngươi.

Hỡi các nhà cầm quyền trên trái đất ! Hãy hoà giải giữa các ngươi, để có thể các ngươi không cần tới binh bị nữa ngoại trừ ở mức độ đủ bảo vệ lãnh thổ và chốn ngự trị của các ngươi. Hãy lưu ý kẻo các ngươi xem thường lời khuyên của Đấng Toàn tri, Đấng Thành tín.

Hỡi các vua trên trái đất, hãy hợp nhất với nhau, để nhờ đó bão tố bất hoà sẽ lịm tắt giữa các ngươi, và nhân dân của các ngươi tìm được sự an nghỉ, nếu các ngươi là những người thấu hiểu. Nếu bất cứ kẻ nào trong các ngươi dấy binh chống kẻ khác, tất cả các ngươi hãy đứng lên chống lại hắn, vì đây chính là sự công bằng hiển nhiên.

CXX

Hỡi những vị đại diện công cử của dân chúng ở khắp các nước! Các ngươi hãy tham khảo ý kiến của nhau, và chỉ dành sự lưu tâm cho điều gì có lợi cho loài người và cải thiện tình trạng của họ, nếu các ngươi là những người biết suy xét chín chắn. Hãy xem thế giới như thân thể con người, dù thuở tạo lập nó toàn vẹn và 255 hoàn hảo, nay bởi nhiều nguyên do khác nhau, đã bị nhiễm những rối loạn và bệnh tật trầm trọng. Không một ngày nào nó đạt được sự dễ thở, nhưng bệnh tật của nó càng thêm nặng nề, vì nó rơi vào sự chữa trị của các thầy lang dốt nát, đã để cho dục vọng riêng thao túng và mắc sai lầm nghiêm trọng. Và nếu, lúc nào đó, nhờ sự chăm sóc của một vị lương y tài giỏi, một chi của thân thể ấy được chữa lành, nhưng phần còn lại vẫn nhiễm bệnh như trước. Đấng Toàn tri, Đấng Toàn trí đã thông báo cho các ngươi như thế.

Trong ngày này, Chúng Ta thấy nó nằm trong tay của những người cầm quyền đắm mê kiêu ngạo đến nỗi họ không thể thấy rõ điều gì lợi ích cho họ, họ lại càng ít biết về một Mặc khải đầy bàng hoàng và đầy thách thức như Mặc khải này. Và mỗi khi bất cứ người nào trong số họ cải thiện tình trạng của nó, thì động cơ của người ấy chỉ là tư lợi, dù có bộc lộ công khai hay không ; và sự bất xứng này trong động cơ đã hạn chế năng lực trị liệu hoặc chữa bệnh của họ.

Điều mà Đấng Thượng Đế đã an bài làm phương thuốc tối thượng và làm phương tiện mạnh mẽ nhất để chữa lành cho cả thế giới là sự hợp nhất tất cả các dân tộc trong một nền Chánh Đạo toàn cầu, một Đức tin chung. Điều này không thể nào hoàn thành được ngoại trừ bằng quyền lực của một Đấng Lương Y linh ứng, toàn lực và tài năng. Đây mới thật là chân lý, còn mọi điều khác chỉ là sai lầm.

CXXI

Hãy phán: Hỡi những kẻ ganh tị với Ta và mưu hại Ta! Sự cuồng loạn trong cơn thịnh nộ của các ngươi đối với Ta đã khiến các ngươi lúng túng! Kìa, vầng Thái dương Vinh quang đã xuất hiện trên chân trời 256 Mặc khải của Ta, và hào quang của Thái dương đã bao phủ toàn thể nhân loại. Thế mà, hãy xem các ngươi đã che mình như thế nào trước vẻ huy hoàng ấy và đắm chìm trong sự vô tâm hoàn toàn. Hãy xót thương chính các ngươi, và chớ khước từ lời công bố của Đấng mà chân lý của Ngài các ngươi đã nhận thấy, và chớ đứng vào hàng những kẻ vấp phạm.

Nguyện bởi sự công nghiã của Đấng Thượng Đế Chân chính Duy nhất! Nếu các ngươi chối bỏ Mặc khải này, tất cả các nước trên trái đất sẽ cười khinh và chế nhạo các ngươi, bởi chính các ngươi đã tạo ra, trước mắt họ, vì mục đích bảo vệ chân lý Chính nghĩa của các ngươi, những bằng chứng về Thượng Đế, Đấng Phò trợ Tối thượng, Đấng Hùng mạnh Nhất, Đấng Toàn vinh, Đấng Toàn tri. Thế mà, ngay khi Mặc khải kế tiếp của Ngài, tô điểm bằng vinh quang của quyền tối thượng tất thắng, được ban xuống cho các ngươi, các ngươi liền vứt nó sau lưng, hỡi các ngươi là những người bị liệt vào hàng những kẻ vô tâm!

Xem nào! Các ngươi há nghĩ trong lòng rằng các ngươi có uy lực để dập tắt hào quang của Mặt trời, hoặc làm lu mờ vẻ huy hoàng của nó sao? Không, nguyện bởi sinh mạng Ta! Hiện nay và sau này không bao giờ các ngươi hoàn thành được mục đích, dù các ngươi có huy động được sự giúp sức của tất cả những ai ở trên các cõi trời và tất cả những ai ở trên trái đất. Các ngươi hãy bước đi trong sự kính sợ Thượng Đế , và chớ biến công việc của các ngươi thành vô ích. Hãy lắng tai nghe lời của Ngài, và chớ trở nên như những kẻ bị xa cách Ngài bởi một màn che. Hãy phán: Thượng Đế làm chứng cho Ta! Ta không muốn điều gì cho Ta cả. Điều Ta ước muốn là sự thắng lợi của Thượng Đế và sự thành công của 257 Chánh Đạo Ngài. Chính Ngài là Đấng làm chứng đầy đủ giữa Ta và các ngươi. Nếu các ngươi tẩy sạch mắt, các ngươi sẽ thấy ngay hành động của Ta chứng thực cho lời nói của Ta, và lời nói của Ta hướng dẫn hành động của Ta như thế nào.

Mắt các ngươi đã bị mù! Các ngươi không nhận thấy sao sự vĩ đại của uy lực Thượng Đế và quyền tối thượng của Ngài? Các ngươi há không thất sự uy nghi và vinh quang của Ngài? Khốn thay cho các ngươi, hỡi tập đoàn những kẻ xấu xa và hiềm tị! Hãy lắng nghe lời phán của Ta, và không nên chần chờ dù chưa tới một khoảnh khắc. Đấng Mỹ lệ của Đấng Đại Từ bi đã phán cùng các ngươi như thế, để may ra các ngươi tự dứt bỏ khỏi những gì các ngươi sở hữu, và vươn lên những tầm cao từ đó các ngươi có thể thấy toàn thể tạo vật ẩn mình dưới bóng Mặc khải của Ngài.

Hãy phán: Không có chốn nương thân nào cho các ngươi, không có nơi tị nạn nào để các ngươi chạy tới, không một ai bảo vệ và che chở cho các ngươi trong Ngày này khỏi cơn thịnh nộ mãnh liệt của Thượng Đế và khỏi sức mạnh dữ dội của Ngài, trừ khi và cho đến khi các ngươi tìm kiếm bóng che dưới Mặc khải của Ngài. Hẳn nhiên, đây là Mặc khải của Ngài đã từng biểu hiện trước các ngươi trong nhân thân của người Thanh niên này. Cho nên, Thượng Đế rất đáng tôn vinh vì một khải tượng tuyệt vời, quí báu và huy hoàng như thế.

Các ngươi hãy tự dứt bỏ mọi sự ngoài Ta, và hướng mặt các ngươi về thánh nhan của Ta, vì điều này tốt đẹp cho các ngươi hơn những gì các ngươi sở hữu. Lưỡi của Thượng Đế làm chứng cho sự thật về thánh ngôn của Ta, bằng chính Ngôi Lời của Ta từng phán sự thật, vốn bao quát và hàm chứa mọi sự.

Hãy phán: Các ngươi há nghĩ rằng sự trung thành của các ngươi với Chánh Đạo của Ngài đem lại lợi ích gì cho Ngài chăng, hoặc sự chối bỏ của các ngươi về chân lý của Chánh Đạo gây thiệt hại gì cho Ngài chăng? Không, nguyện bởi chính Ta, Đấng Toàn thắng, Đấng Không ai có thể vươn tới, Đấng Tối thượng! Các ngươi hãy xé bỏ đi những bức màn về các danh và các ngươi hãy tách khỏi vương quốc các danh ấy. Nguyện bởi Vẻ Mỹ lệ của Ta! Ngài là Đấng Vua các danh đã đến, Ngài là Đấng truyền phán lệnh, từ buổi đầu không có khởi thủy, khiến mọi danh được tạo nên, là Đấng sẽ tiếp tục tạo các danh tùy Ngài thích. Quả thật, Ngài là Đấng Toàn lực, Đấng Toàn trí.

Hãy lưu tâm kẻo các ngươi tự lột bỏ chiếc áo hướng dẫn thiêng liêng. Các ngươi hãy uống no nê từ chiếc Cốc mà những Chàng trai nơi Thiên đàng đã nâng trên đầu các ngươi. Đó là lệnh truyền cho các ngươi bởi Đấng yêu thương các ngươi hơn chính các ngươi, Đấng không đòi hỏi sự đền bù hoặc tạ ơn nào nơi các ngươi. Phần thưởng của Ngài là từ Đấng đã phái Ngài xuống với các ngươi bằng uy lực của chân lý, Đấng đã tách riêng Ngài và tuyên bố Ngài là Bằng chứng của Ngài đối với toàn thể tạo vật. Đó là Đấng đã ban uy lực để Ngài biểu hiện tất cả các dấu hiệu của Đấng ấy. Hãy nhìn lại để các ngươi có thể nhận thức những điều mà Lưỡi của Đấng Cố cựu các Thời đại đã hiệu triệu các ngươi, để may ra các ngươi có thể trở thành những người nhận biết chân lý. Các ngươi có bao giờ nghe thuật lại bởi tổ tiên xa xưa của các ngươi, hoặc bởi các thế hệ trước nữa, đến tận vị Adam thứ nhất, rằng có ai đến trong những vầng mây mặc khải, mà được phú cho 259 quyền tối thượng cao cả và hiển nhiên, kèm theo bên phải người là Vương quốc của Thượng Đế và bên trái người là tất cả uy lực và vinh quang quyền ngự trị vĩnh hằng của Ngài, trước mặt người còn có những đạo quân của Thượng Đế, Đấng Toàn năng, Đấng Toàn thắng, Đấng Toàn lực, và liên tục thốt ra những câu thánh thi đầy ý nghĩa mà trí óc những bậc học thức nhất và khôn sáng nhất của loài người cũng không đủ sức thấu hiểu, há chưa phải là người mang sứ điệp từ Thượng Đế sao? Hãy nhận định, rồi hãy nói lên sự thật, chính sự thật, nếu các ngươi tự cho mình là lương thiện và cao thượng.

Hãy phán: Những câu thánh thi Chúng Ta mặc khải thật là nhiều như những câu thánh thi, trong Mặc khải trước, đã được Đức Bab ban xuống. Kẻ hoài nghi những lời do Thánh Linh của Thượng Đế phán ra hãy tìm đến triều đường hiện diện của Ngài và nghe những câu thánh thi thiên khải của Chúng Ta, và hãy là nhân chứng trực tiếp đối với bằng chứng rõ ràng về tuyên ngôn của Chúng Ta.

Hãy phán: Nguyện bởi sự công nghĩa của Đấng Toàn năng! Lượng từ huệ của Thượng Đế đã tràn đầy, Lời Ngài đã hoàn hảo, ánh sáng thánh nhan Ngài đã khải lộ, quyền tối thượng của Ngài đã bao trùm toàn thể tạo vật, vinh quang Mặc khải của Ngài đã hiển hiện, và thiên phúc của Ngài đã tuôn mưa lên khắp cả loài người.

CXXII

Con người là Bùa chú tối cao. Tuy nhiên, sự thiếu giáo dục đúng đắn sẽ đánh mất những gì con người vốn sở hữu tiềm tàng. Bằng một lời 260 thốt ra từ linh khẩu Thượng Đế con người đã được gọi vào cõi hiện hữu, bằng một lời nữa con người được hướng dẫn để hiểu biết Nguồn cội sự giáo dục của mình; và bằng một lời nữa thì cương vị và vận mệnh của con người được bảo vệ. Đấng Vĩ đại phán: Hãy xem con người là một quặng mỏ giàu châu ngọc có giá trị vô biên. Chỉ việc giáo dục mới có thể khiến những kho báu này bộc lộ và giúp loài người hưởng lợi từ đó. Nếu có người nào suy ngẫm những điều mà các Thánh thư ban xuống từ cõi trời Ý chí thiêng liêng của Thượng Đế đã khải lộ, người đó sẽ nhận biết ngay rằng mục đích của những điều ấy là khiến cho mọi người xem nhau như một linh hồn, để cho dấu ấn mang dòng chữ ‘Vương quốc sẽ thuộc về Thượng Đế’ có thể được in lên mọi tâm hồn, và ánh sáng hồng phúc, hồng ân và lượng từ bi Thiêng liêng có thể bao trùm cả nhân loại. Đấng Thượng Đế chân chính duy nhất, cao cả thay vinh quang của Ngài, không muốn điều gì cho chính Ngài. Sự trung thành của nhân loại không làm lợi cho Ngài, sự sa đoạ của họ không làm hại Ngài. Linh Điểu của Thế giới Phát ngôn liên tục cất cao tiếng gọi:”Mọi điều Ta muốn cho ngươi, và điều ngươi muốn, đều chỉ vì ngươi.” Nếu những người học thức và những người sành đời trong thời đại này để cho nhân loại hít thở hương thơm tình bằng hữu và tình yêu, thì mọi con tim thức ngộ sẽ hiểu ý nghĩa của tự do thực sự, và phát hiện được bí quyết của sự an nhàn triền miên và sự điềm tĩnh tuyệt đối. Nếu trái đất đạt được cương vị này và được chiếu rọi bằng ánh sáng thức ngộ này, thì nó có thể được mô tả đúng là:”Ngươi sẽ không còn thấy trong đó đồi cao hay hố thẳm nữa.”

CXXIII

Các thế hệ đã qua đây trước các ngươi – họ chạy đi dâu cả rồi? Và các kẻ mà cuộc đời được chầu hầu bởi những trang tuyệt sắc và dễ thương nhất nước, giờ đây họ ở đâu? Hỡi dân chúng, hãy rút bài học bổ ích nơi tấm gương của họ và đừng trở thành những kẻ lạc đường.

Không bao lâu nữa kẻ khác sẽ đặt tay lên những gì các ngươi sở hữu và bước vào nơi ở của các ngươi. Hãy lắng nghe lời Ta, và chớ liệt mình vào hàng những kẻ dại khờ.

Nhiệm vụ quan trọng nhất của tất cả các ngươi là chọn cho mình cái gì mà không ai khác có thể tranh giành hoặc cướp đoạt. Điều đáng chọn ấy – có Đấng Toàn năng làm chứng cho Ta – là tình yêu của Thượng Đế, ước gì các ngươi biết nhận thức.

Hãy xây dựng cho các ngươi những ngôi nhà mà mưa bão không bao giờ hủy hoại được, nó sẽ che chở các ngươi trước các cuộc thăng trầm trên cõi đời này. Đây là lời giáo huấn của Đấng mà thế giới đã bách hại và từ bỏ.

CXXIV

Thật tuyệt vời biết bao là sự thống nhất của Đấng Thượng Đế hằng sống và Trường tồn – một sự thống nhất vượt trên tất cả các giới hạn, vượt khỏi sự hiểu biết của tất cả tạo vật! Từ vạn cổ, Ngài hằng ngự nơi cư thất diệu viễn trong sự thánh thiện và vinh quang của Ngài, và cho đến đời đời sẽ tiếp tục triều ngự trên những đỉnh cao vĩ đại và quyền tối thượng độc lập của Ngài. Thật cao cả biết bao là bản thể bất hoại của Ngài, vốn hoàn toàn độc lập đối với tri thức của tất cả tạo vật, và sẽ còn cao cả vô biên 262 trên tầm ca ngợi của tất cả cư dân các cõi trời và cõi đất!

Từ nguồn cội cao cả, từ tinh hoa thiên phúc và ân sủng của Ngài, Ngài đã phú cho mỗi tạo vật một dấu hiệu của sự hiểu biết về Ngài, để không một ai trong chúng sinh bị tước mất ơn biểu lộ tri thức này, mỗi sinh linh tùy năng lực và đẳng cấp của mình. Dấu hiệu này là tấm gương về vẻ mỹ lệ của Ngài trong thế giới tạo vật. Nỗ lực tác động lên sự tinh tế của tấm gương ưu việt và cao quí này càng lớn, thì nó phản chiếu các danh và các đặc tính của Thượng Đế, khải lộ sự thần kỳ về các dấu hiệu và tri thức của Ngài càng trung thực. Mỗi vật thọ tạo sẽ được giúp (lực phản chiếu này thật tuyệt vời biết bao) khải lộ những tiềm năng trong cương vị thiên định của mình, sẽ nhận biết năng lực và các hạn chế của mình, sẽ xác nhận chân lý rằng“quả thật, Ngài là Thượng Đế; ngoài Ngài không có Thượng Đế nào khác.”…

Quả không có chút gì để gây hoài nghi, rằng do kết quả những nỗ lực mà mỗi người có thể thực hiện đầy ý thức, và do kết quả sự tác động các khả năng tâm linh của bản thân, tấm gương này có thể được rửa sạch rong rêu uế trược của thế gian và được thanh tẩy hết những tưởng tượng ma mị để có thể tiến đến gần những cánh đồng thánh thiện vĩnh cửu và tiến tới triều đường thân hữu đời đời. Tuy nhiên, bởi nguyên lý là mỗi vật đều có một thời gian tiên định, và mỗi loại quả đã có mùa màng được an bài, để cho năng lực tiềm tàng của thiên phúc ấy được khai phóng tốt nhất, 263 và vinh quang xuân thì của ân huệ ấy chỉ được biểu hiện trong những Ngày của Thượng Đế. Dù mỗi ngày đều được phú cho thiên ân tiền định diệu kỳ của Thượng Đế, các Ngày liên hệ trực tiếp với Đấng Biểu hiện của Thượng Đế có tính nổi bật độc đáo và chiếm lĩnh vị trí mà không trí tuệ nào nhận thức nổi. Phẩm chất được phú cho các Ngày ấy diệu kỳ đến nỗi, nếu tâm hồn mọi người sống trên các cõi trời và cõi đất, vào những Ngày đầy hoan lạc ấy, được đưa đến đối diện với vầng Thái dương vinh quang không hề phai mờ và hoà điệu với ý chí của Ngài, thì mỗi tâm hồn sẽ thấy mình được nâng lên trên tất cả tạo vật, chói lọi với ánh sáng của Ngài, và được thánh hoá nhờ hồng ân của Ngài. Mọi người ngợi ca thiên ân này, mà không ơn phước lớn lao nào có thể vượt trội hơn, mọi người tôn vinh lượng từ ái hiền dịu ấy và mắt tạo vật chưa từng thấy ơn nào giống như vậy! Ngài cao cả hơn hẳn những điều người ta mô tả Ngài hoặc tường thuật về Ngài!

Vì lý do này, vào những Ngày ấy, không ai còn cần tới kẻ láng giềng. Đã từng có sự chứng minh dồi dào rằng vào Ngày thiên định ấy, phần lớn những người tìm kiếm và đạt tới triều đường thánh thiện của Ngài đã biểu lộ mức hiểu biết và khôn ngoan, mà một giọt minh triết ấy, không ai ngoài những linh hồn thánh thiện và thoát tục này có thể lĩnh hội hoặc hiểu nổi, dù người ấy được dạy dỗ hoặc học tập dài lâu như thế nào. Chính nhờ uy đức của sức mạnh này mà những người thương yêu của Thượng Đế, trong những ngày của Đấng Biểu hiện vầng Thái dương Chân lý, đã được nâng cao 264 hơn hẳn, và thoát khỏi tác động mọi tri kiến của con người. Trái lại, từ cõi lòng họ và từ những dòng sông uy lực nội tâm đã không ngớt trào dâng tinh hoa thâm diệu của trí tuệ và kiến thức nhân văn.

CXXV

Hỡi người anh em của Ta! Khi một người tầm đạo chân chính quyết định dấn bước trên đường tìm đạt tới tri thức về Đấng Cố cựu của các Thời đại, trước nhất, người ấy phải thanh tẩy tâm hồn, là nơi khải hiện các huyền nhiệm nội tại của Thượng Đế, cho sạch lớp bụi mê ám của mọi tri thức đã học được và những hư ảnh về hiện thân của sự hoang tưởng ma mị. Người ấy phải gội sạch lồng ngực, là cư thất tình yêu vững bền của Đấng Kính yêu, cho hết mọi sự ô trược, và nâng linh hồn vượt lên khỏi tất cả những gì thuộc về nước và đất, khỏi mọi sự ràng buộc phù du và vô thường. Người ấy phải gạn lọc con tim, để cho không một mảnh nhỏ nào của tình yêu hoặc hận thù có thể lẩn quất trong đó, kẻo tình yêu mù quáng có thể khiến y lầm lạc, hoặc hận thù có thể xô đẩy y ra xa chân lý. Như ngươi đã thấy đấy, trong ngày này có biết bao người, bởi tình yêu và hận thù, đã không thấy được Thánh nhan vĩnh cửu, đã rời xa những Biểu tượng của các Huyền nhiệm thiên thượng, hoá thành bơ vơ, đi lang thang qua hoang địa xao lảng và mê lầm.

Bất cứ lúc nào người tầm đạo ấy cũng phải đặt niềm tin cậy nơi Thượng Đế, phải khước từ mọi dân tộc trên trái đất, phải tự tách mình khỏi cõi hồng trần, và bám chắc vào Đấng ấy, là Chúa của các Chúa. Người ấy không bao giờ 265 tìm cách tự bốc mình lên cao hơn bất cứ ai khác, phải tẩy rửa ngọc bản tâm hồn cho sạch mọi dấu vết kiêu ngạo và khoe khoang, phải kiên vững trong đức nhẫn nại và vâng phục, phải giữ sự im lặng và tránh chuyện trò nhảm nhí. Bởi vì lưỡi là lửa thiêu hủy, và lời nói thái quá là thuốc độc giết người. Lửa vật chất chỉ thiêu hủy thân thể, còn lửa của lưỡi thì nuốt nhanh cả con tim và linh hồn. Sức mạnh của lửa vật chất chỉ tồn tại chốc lát, còn tác dụng của lửa lưỡi thì kéo dài hằng thế kỷ.

Người tầm đạo cũng phải xem thói nói hành là tội trọng, và phải tự mình lánh xa sự chế ngự của nó, bởi vì tật nói hành dập tắt ánh sáng tâm hồn và bóp nghẹt sự sống linh hồn. Người ấy phải bằng lòng với phần ít ỏi, và thoát ra khỏi mọi dục vọng quá đáng. Người ấy phải biết bảo trọng tình bạn của những người thoát tục, xem việc lánh xa những kẻ phàm phu và khoác lác là điều ích lợi quí báu. Mỗi ngày lúc rạng đông người ấy phải thông công với Thượng Đế, và kiên trì sục tìm Đấng Kính yêu bằng tất cả tâm hồn. Người ấy phải đốt sạch mọi tư tưởng lầm lạc bằng ngọn lửa của sự ngợi ca kính ái đối với Ngài, và vượt qua mọi sự ngoài Ngài bằng sự nhanh nhạy cuả ánh chớp. Người ấy phải cứu giúp kẻ bơ vơ, và không bao giờ khước từ ân huệ đối với kẻ khốn cùng. Người ấy phải biểu lộ lòng nhân hậu đối với loài vật, và càng nhiều hơn nữa đối với đồng loại là sinh vật được phú bẩm năng lực phát ngôn. Người ấy không nên ngần ngại hiến dâng mạng sống mình cho Đấng Kính yêu, cũng không để cho lời chỉ trích 266 của người đời khiến mình rời xa Chân lý. Người ấy không được ước cho kẻ khác điều mà mình không ước cho mình, cũng không hứa điều gì mà mình không thực hiện. Người ấy phải toàn tâm quyết không kết bạn với những kẻ làm điều ác, và nên cầu nguyện cho họ được tha tội. Người ấy phải tha thứ cho kẻ phạm tội, và không bao giờ được khinh khi kẻ sa ngã kia, bởi vì không ai biết chung cuộc đời mình sẽ ra sao. Lắm khi, vào giờ từ trần, kẻ tội lỗi sẽ đạt tới tinh hoa của đức tin, uống chén rượu vĩnh hằng và bay về với Quần hội Thiên thượng! Và cũng lắm khi người tín đồ sùng kính, tới giờ linh hồn lià cõi thế, lại thay đổi tới mức rơi vào lửa địa ngục!

Mục đích của Chúng Ta khi khải lộ những Thánh ngôn trọng đại và đầy thuyết phục này là để tác động lên người tầm đạo, khiến y biết xem mọi sự ngoài Thượng Đế đều là phù du, và đánh giá mọi vật ngoài Ngài, Đấng Đối tượng của mọi sự thờ phượng, đều là hư không tuyệt đối.

Đây là một số đặc tính của những người cao cả, và là tiêu chuẩn của những người có tâm trí hướng thượng. Các đặc tính này đã được nêu lên khi Ta phán về những điều kiện của người lữ hành trên đường đi tới Tri thức Tích cực. Khi người lữ hành thoát tục và người tầm đạo thật lòng có đủ những diều kiện thiết yếu này, thì lúc ấy và chỉ lúc ấy mới đáng được gọi là người tầm đạo chân chính. Khi nào người ấy đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu trong câu Thánh thi:” Kẻ nào cố gắng vì Chúng Ta”, kẻ ấy sẽ được hưởng những ơn phước nêu 267 trong câu Thánh ngôn:” Chắc chắn Chúng Ta sẽ dắt dẫn y trên các nẻo đường của Chúng Ta.”

Chỉ khi nào ngọn đèn tìm kiếm, với nỗ lực nhiệt thành, với khát vọng thiết tha, với tâm thành sôi bỏng, với tình yêu nồng nàn, với sự hoan lạc, với sự đê mê, được nhen lên trong tâm hồn người tầm đạo, và khi ngọn gió từ ái của Ngài thổi qua tâm hồn y, thì bóng tối lầm lạc mới bị xua tan, mây mù hoài nghi và bất tín mới được xoá sạch, ánh sáng tri thức và xác tín mới bao trùm bản thể y. Đến giờ ấy, Đấng Tiền phong Huyền nhiệm, mang tin mừng phấn khởi về Thánh Linh, mới chiếu rọi huy hoàng như buổi ban mai nơi Thành thị của Thượng Đế, và bằng tiếng kèn tri thức, mới lay tỉnh tâm hồn, linh hồn và tinh thần ra khỏi giấc ngủ vô tâm. Bấy giờ những hồng ân đa dạng và ơn phước dồi dào của Thánh Linh thiêng liêng và vĩnh hằng sẽ ban sự sống mới cho người tầm đạo, khiến người ấy thấy mình được phú bẩm mắt mới, tai mới, tim mới và trí mới. Người ấy sẽ chiêm ngưỡng những dấu hiệu hiển nhiên của vũ trụ và sẽ hiểu thấu các huyền nhiệm của linh hồn. Nhìn bằng mắt của Thượng Đế, người ấy sẽ thấy trong mỗi nguyên tử cánh cửa dẫn mình tới cương vị của sự xác tín tuyệt đối. Người ấy sẽ khám phá trong vạn vật những huyền nhiệm của Mặc khải thiêng liêng và những bằng chứng về Đấng Biểu hiện trường cửu.

Ta nguyện cóThượng Đế! Nếu con người chọn theo con đường của sự hướng dẫn và tìm cách vươn lên những tầm cao công nghiã để đạt tới cương vị vinh quang và cao cả này, 268 thì từ nơi xa ngàn dặm người ấy sẽ hít thở được hương thơm của Thượng Đế, và sẽ thấy được buổi ban mai huy hoàng của sự hướng dẫn thiên thượng xuất hiện nơi chốn Hừng đông của vạn vật. Mỗi vật và mọi vật, dù nhỏ đến đâu, cũng đều là một mặc khải đối với người ấy, đưa người ấy đến với Đấng Kính yêu của mình, là Đối tượng sự tìm kiếm của mình. Nhận thức của người tầm đạo này trở nên kỳ diệu đến nỗi y phân biệt được chân lý với sự hư ngụy, cũng giống như phân biệt được mặt trời và bóng tối vậy. Nếu ở những góc trời phương Đông xa xôi nhất toả ra hương thơm ngọt ngào của Thượng Đế, chắc chắn người ấy sẽ nhận biết và hít thở hương thơm ấy, dù là người ấy đang ở tận cùng góc trời Tây. Người ấy cũng sẽ phân biệt được rõ ràng các dấu hiệu của Thượng Đế – những phát ngôn kỳ diệu của Ngài, những công trình vĩ đại của Ngài, và những hành động hùng vĩ của Ngài – khác với việc làm, lời nói và cung cách của con người, như thể nhà kim hoàn phân biệt được ngọc thạch với đá thường , hoặc như người biết phân biệt mùa xuân với mùa thu, nóng với lạnh. Khi dòng kênh tâm hồn con người được vét sạch hết mọi ràng buộc thế gian ngăn ngại, chắc chắn nó sẽ nhận ra hơi thở của Đấng Kính yêu ở xa nghìn trùng, và nhờ hương thơm của Ngài dắt dẫn, người ấy sẽ bước vào Thành thị Xác tín.

Ở đó người ấy sẽ thấy rõ những kỳ quan lượng Minh triết cố cựu cuả Ngài, và sẽ nhận thức được tất cả những giáo lý ẩn tàng trong tiếng reo của lá trên cây mọc sung mãn trong Thành thị ấy. Bằng cả cái tai bên trong và cái tai bên ngoài, người ấy sẽ nghe trong cát bụi của Thành thị này những bài hát ngợi ca vinh quang và lời chúc tụng 269 dâng lên Đấng Chúa của các Chúa, và bằng con mắt bên trong, người ấy sẽ khám phá được những bí ẩn của “sự tái lâm” và “sự phục sinh”.

Thật vô cùng vinh quang là những dấu hiệu, những biểu tượng, những khải thị và những vẻ huy hoàng mà Đấng ấy, Đấng Vua của các Danh và các Đặc tính, đã ban cho Thành thị ấy! Sự đạt tới Thành thị này dập tắt cơn khát mà không cần nước, và nhen lên tình yêu của Thượng Đế mà không cần lửa. Trong mỗi lá cỏ ẩn chứa bao nhiêu Huyền nhiệm của trí khôn vô lượng, và trên mỗi gốc hoa hồng muôn ngàn chim họa mi cất lên bao bài hát du dương, trong niềm hân hoan thanh thoát. Những hoa uất kim hương kỳ diệu của Thành thị ấy hé lộ sự Nhiệm mầu của Ngọn lửa bất diệt trong Bụi gai, và hương thơm ngọt ngào thánh thiện của Thành thị ấy toả ra mùi thơm của Linh Đấng Cứu thế. Thành thị ấy ban cho sự giàu có mà không cần vàng, ban cho sự bất diệt không hề có cái chết. Trong mỗi chiếc lá của Thành thị ấy tàng chứa bao niềm vui không lạt phai, và trong mọi gian phòng cất giấu vô số điều huyền bí.

Những người đã lao động dũng cảm trong cuộc tìm kiếm Thượng Đế, một khi dứt bỏ hết mọi sự ngoài Ngài, sẽ gắn bó và kết chặt với Thành thị ấy, đến độ một thoáng lià xa đối với họ là điều không thể nào chịu đựng nổi. Họ sẽ nghe về những bằng chứng không sai lầm từ Cây lan dạ hương của Quần hội này, và sẽ nhận được những chứng cớ chắc chắn nhất nơi vẻ đẹp của Hoa hồng và nơi tiếng hát tuyệt vời của Hoạ mi. Cứ khoảng một ngàn năm, Thành thị này sẽ đổi mới lại và trang trí lại một lần….

Thành thị này chính là Lời của Thượng Đế được mặc khải trong mỗi thời đại và mỗi Kỳ Cứu độ. Trong những ngày của Đức Moses, Thành thị đó là Ngũ Kinh (Pentateuch); trong những ngày của Chúa, đó là sách Phúc âm; trong những ngày của Muahammad, Đấng Sứ giả của Thượng Đế, đó là Kinh Quran; trong ngày này, đó là Kinh Bayan; và trong Kỳ Cứu độ của Đấng mà Thượng Đế sẽ biểu hiện, đó là Thánh kinh của chính Ngài – bộ Thánh kinh cần thiết để đối chiếu với tất cả các Thánh kinh của những Kỳ Cứu độ xưa, bộ Thánh kinh thiên thượng và tối cao trên tất cả các Thánh Kinh.

CXXVI

Dù Chúng Ta bị đày đến bất cứ nơi đâu, dù những tai ương Chúng Ta phải hứng chịu có lớn lao ra sao, những con dân của Thượng Đế phải hướng mắt về Đấng Bình minh Vinh quang, với quyết tâm vững chắc và với niềm tin vẹn toàn, phải bận rộn với điều gì có thể đưa tới việc hoàn thiện thế giới và việc giáo dục các dân tộc. Tất cả những điều đã xảy ra cho Chúng Ta trong quá khứ đã đẩy mạnh sự quan tâm đến Mặc khải của Chúng Ta và làm rực sáng thanh danh của Mặc khải ấy; và tất cả những gì xảy ra cho Chúng Ta trong tương lai cũng sẽ có kết quả giống như thế. Với tất cả tâm hồn sâu thẳm, các ngươi hãy bám chắc vào Chánh Đạo của Thượng Đế, một Nền Chánh Đạo được ban xuống bởi Đấng An bài, Đấng Toàn trí. Với lượng bao dung và lòng từ ái tột cùng, Chúng Ta đã hiệu triệu và hướng dẫn tất cả các dân tộc và quốc gia đến với điều thực sự làm lợi cho họ.

Vầng Thái dương Chân lý chiếu rọi huy hoàng giữa ngọ làm chứng cho Chúng Ta! Những người là con dân 271 của Thượng Đế không có tham vọng nào khác ngoài việc làm sống lại thế giới, cao thượng hóa sự sống của nó, và làm hồi sinh các dân tộc. Qua mọi thời đại, lòng chân thật và thiện chí đều đánh dấu mối liên hệ của nó với mọi người. Hạnh kiểm bên ngoài của con người chỉ là phản ánh đời sống bên trong của họ, và đời sống bên trong của họ là tấm gương của hạnh kiểm bên ngoài. Không có bức màn nào có thể che khuất hoặc làm lu mờ những sự thật trên đó thiết lập nền Chánh Đạo của họ. Trước mắt tất cả loài người những sự thật này đã được biểu lộ sờ sờ, và có thể nhận biết một cách không sai lầm. Chính hành động của họ xác nhận sự thật của những lời này.

Trong Ngày này, mọi con mắt sáng suốt đều nhận biết ánh sáng bình minh Mặc khải của Thượng Đế, và mọi cái tai chăm chú đều có thể nhận ra Giọng nói đã từng được nghe trong Bụi gai. Sự trào tuôn của những dòng sông thiên ân mạnh mẽ đến nỗi Đấng Hưng đông các dấu hiệu của Thượng Đế và Đấng Mặc khải các bằng chứng vinh quang của Ngài, không có màn ngăn hoặc sự che giấu, tiếp xúc và hội thoại với các dân tộc và các giống nòi trên trái đất. Thật đông đảo biết bao là những kẻ, với lòng mưu ác, đã tìm kiếm sự Hiện diện của Chúng Ta, còn những bạn hữu trung thành và yêu thương thì rời xa! Cửa thiên ân đã rộng mở trước mặt mọi người. Trong các giao tiếp bề ngoài của Chúng Ta đối với họ, Chúng Ta đã đối xử với người chánh trực và kẻ tội lỗi giống như nhau, để may ra kẻ hành ác có thể đạt tới đại dương vô hạn của ơn thứ tha thiên thượng. Danh Chúng Ta là “Đấng Che giấu”đã toả ánh sáng diệu kỳ lên loài người, đến nỗi kẻ lầm lạc tưởng rằng mình được liệt vào hàng những người sùng kính. Không 272 một ai tìm kiếm Chúng Ta mà bị Chúng Ta làm cho thất vọng, cũng không có ai hướng mặt về Chúng Ta mà bị cản lối tiến vào triều đường của Chúng Ta….

Hỡi các bạn! Các bạn hãy giúp Đấng Thuợng Đế Chân chính Duy nhất, cao cả thay vinh quang của Ngài, bằng hành động thiện hảo của các bạn, bằng hạnh kiểm và phẩm chất đáng được chuẩn nhận trước mắt Ngài. Ai muốn trở thành người phụ giúp Thượng Đế trong Ngày này, hãy nhắm mắt lại trước bất cứ điều gì mình sở hữu, và mở mắt trước những gì thuộc về Thượng Đế. Người ấy hãy ngừng bận tâm tới những gì mang lại lợi ích cho bản thân, mà lưu ý đến những gì nêu cao Danh thống ngự của Đấng Toàn năng. Người ấy phải tẩy sạch tâm hồn khỏi những dục vọng xấu xa và khát vọng đồi trụy, bởi vì sự sợ Thượng Đế là vũ khí có thể đem lại chiến thắng cho người ấy, là công cụ tốt nhất để người ấy hoàn thành mục đích. Sự sợ Thượng Đế có thể giúp người ấy (người phụng sự Thượng Đế) chiến thắng, là công cụ chính yếu nhờ đó người ấy có thể đạt mục đích. Sự sợ Thượng Đế là lá chắn bảo vệ Chánh Đạo, là cái mộc giúp con dân Ngài đạt thắng lợi. Đó là ngọn cờ không ai triệt hạ được, là sức mạnh không uy lực nào sánh nổi. Nhờ sự giúp sức của nó, và với sự cho phép của Đấng ấy, là Đấng Chúa các cơ binh, những người tiến đến gần Thượng Đế có thể chế ngự và chinh phục thành trì tâm hồn loài người.

CXXVII

Hỡi dân chúng, nếu các ngươi muốn biết Thượng Đế, muốn khám phá sự vĩ đại và uy lực của Ngài, thì hãy nhìn Ta bằng chính mắt Ta chứ không phải bằng mắt của ai khác ngoài Ta. Trái lại, các ngươi sẽ không bao giờ nhận biết Ta, dù các ngươi ngẫm nghĩ 273 về Chánh Đạo của Ta dài lâu như sự trường tồn Vương quốc của Ta, và suy tưởng về tất cả tạo vật suốt thời vĩnh hằng của Thượng Đế, Đấng Vua Tối thượng trên mọi người, Đấng Toàn năng, Đấng Trường tồn, Đấng Toàn trí. Thế là Chúng Ta đã biểu hiện chân lý về Mặc khải của Chúng Ta, để may ra dân chúng có thể được vực dậy khỏi tình trạng vô tâm, và trở thành những người hiểu biết.

Hãy nhìn trạng thái thấp kém của những người này vốn biết rõ Ta đã hiến dâng Bản thân và dòng dõi của Ta như thế nào trên con đường của Thượng Đế để bảo tồn đức tin của họ nơi Ngài, vốn ý thức rõ những kẻ thù đã vây bủa Ta như thế nào, trong những ngày mà tâm hồn loài người run rẩy và sợ sệt, những ngày mà họ tránh cái nhìn từ những người thân yêu của Thượng Đế và của những kẻ thù Ngài, và bận bịu tìm sự bình yên và an toàn cho riêng họ.

Cuối cùng Chúng Ta đã thành công trong việc biểu hiện Chánh Đạo của Thượng Đế, đã nâng Chánh Đạo lên một vị trí cao trọng khiến mọi người, ngoại trừ những kẻ ấp ủ ác ý ở trong lòng đối với Người Thanh niên này và gán những người đồng sự cho Đấng Toàn năng, đều nhận biết quyền tối thượng của Thượng Đế và sự ngự trị hùng mạnh của Ngài. Ngoài ra, bất kể Mặc khải này mà ảnh hưởng đã thấm nhuần toàn thể tạo vật, và bất chấp sự rực rỡ của Anh sáng này, mà không ai trong số họ từng thấy Anh sáng nào như thế, hãy xem con dân của Kinh Bayan đã chối bỏ và đối nghịch với Ta như thế nào. Một số người đã rời bỏ Con đường của Thượng Đế, bài bác thẩm quyền của Đấng mà họ đã từng tin tưởng, và 274 hành động xấc láo đối với Thượng Đế, Đấng Hùng mạnh Nhất, Đấng Phò trợ Tối cao, Đấng Chí tôn, Đấng Tối đại. Các kẻ khác thì hoài nghi và dừng bước trên Đường Ngài, và xem Chánh Đạo của Đấng Sáng tạo, trong chân lý thâm diệu nhất, là vô giá trị, nếu không được chứng minh bằng sự nhìn nhận của kẻ được tạo nên bởi hoạt động của Ý chí Ta. Do đó công việc của họ hoá thành hư không, mà họ cũng không đủ sức nhận biết điều đó. Trong bọn họ, có kẻ toan ước lượng Thượng Đế bằng cái thước bản ngã của hắn, và hiểu sai về các danh của Thượng Đế đến nỗi đã đứng lên chống đối Ta, buộc tội Ta là người đáng phải chết, và đã qui cho Ta những tội lỗi mà chính hắn đã mắc phải.

Bởi vậy, Ta đã trình sự đau đớn và phiền muộn của Ta lên Đấng đã tạo ra Ta và ủy thác Sứ điệp của Ngài cho Ta. Ta đã dâng lên Ngài lời tạ ơn và chúc tụng về những điều Ngài đã an bài, cho sự cô đơn của Ta, và sự đớn đau mà Ta phải nhận chịu từ tay những kẻ đã lạc lối quá xa đối với Ngài. Ta đã kiên nhẫn chịu đựng, và sẽ tiếp tục chịu đựng tai ương ập vào Ta, sẽ đặt trọn sự trông cậy và niềm tin của Ta nơi Thượng Đế. Ta sẽ nài xin Ngài rằng:”Lạy Thượng Đế của con, xin Ngài dắt dẫn các tôi tớ Ngài đến triều đường ân huệ và ân phúc của Ngài, xin đừng để họ bị mất phần những điều huyền nhiệm trong ân sủng của Ngài và những ơn phước đa diện của Ngài. Vì họ không biết những gì Ngài đã an bài cho họ bởi lượng bác ái của Ngài vốn bao trùm toàn thể tạo vật. Lạy Thượng Đế, bề ngoài thì họ yếu đuối và bất năng; bên trong thì họ chỉ là 275 những kẻ cút côi. Ngài là Đấng Ban phúc dồi dào, Đấng Hào phóng, Đấng Chí tôn, Đấng Tối đại. Lạy Thượng Đế của con, xin đừng phóng ra lửa thịnh nộ trong cơn lôi đình của Ngài lên họ, khiến họ chần chừ cho đến thời điểm mà những điều huyền nhiệm của thiên ân Ngài được biểu hiện, để may ra họ có thể trở về với Ngài, cầu xin sự tha thứ của Ngài về những điều họ đã vấp phạm đối với Ngài. Quả thật Ngài là Đấng Tha thứ, Đấng Đại Từ bi.”

CXXVIII

Hãy phán: Hỏi có xứng đáng không khi một người xưng mình là tín đồ của Thượng Đế, Đấng Đại Từ bi, nhưng trong lòng còn muốn làm chính những việc làm của Quỉ dữ? Không, hắn thật không xứng đáng, và về điều này Đấng Mỹ lệ của Đấng Toàn vinh sẽ làm chứng cho Ta. Ước gì các ngươi thấu hiểu!

Hãy tẩy sạch tâm hồn các ngươi khỏi những điều thuộc thế gian, khiến lưỡi các ngươi thoát khỏi mọi sự tưởng nhớ ngoài sự tưởng nhớ tới Ngài, toàn thân các ngươi không thấy cái gì ngoài thánh nhan Ngài, hoặc không bị cám dỗ chạy theo những thôi thúc của các khuynh hướng đồi trụy và xấu xa. Hỡi dân chúng, hãy kính sợ Thượng Đế, và hãy là những người đi theo con đường đạo nghiã.

Hãy phán: Hỡi dân chúng, nếu hạnh kiểm của các ngươi khác với lời nói của các ngươi, làm sao các ngươi nghĩ là có thể phân biệt mình với những kẻ, dù công bố đức tin nơi Đấng Thượng Đế Tối cao, nhưng ngay khi Ngài đến với họ trong vầng mây thánh thiện, 276 họ đã khước từ nhận biết Ngài, và chối bỏ chân lý của Ngài? Các ngươi hãy tự gở bỏ mọi ràng buộc với thế giới này và những thứ phù phiếm của nó. Hãy lưu ý kẻo các ngươi đến gần những thứ ấy, vì nó xúi giục các ngươi chạy theo các tham hám riêng và những dục vọng thèm thuồng, nó ngăn trở các ngươi bước vào Con đường thẳng và vinh quang. Các ngươi hãy biết rằng “chữ đời” có nghĩa là sự vô tâm của các ngươi đối với Đấng Tạo dựng nên các ngươi, và sự chìm đắm của các ngươi vào bất cứ cái gì khác ngoài Ngài. Mặt khác, “đời sống sau” có nghĩa là những điều bảo đảm cho các ngươi được đến gần Thượng Đế, Đấng Toàn vinh, Đấng Bất khả tỉ. Trong Ngày này, bất cứ cái gì ngăn trở các ngươi kính yêu Thượng Đế, cái đó chính là “đời”. Hãy tránh xa nó, để các ngươi có thể được kể trong số những người tốt phước. Nếu có ai muốn tự điểm tô bằng những vật trang sức của trái đất, ăn mặc đẹp, và chia phần những lợi ích mà trái đất có thể trao cho, thì chẳng có hại gì, nếu người ấy đừng để bất cứ điều gì xen vào giữa mình và Thượng Đế, vì Thượng Đế đã an bài mọi điều tốt đẹp, dù được tạo ra ở trên trời hay dưới đất, cho các tôi tớ thực sự tin tưởng Ngài. Hỡi dân chúng, hãy ăn những món ngon mà Thượng Đế cho phép các ngươi, và chớ tự đánh mất phần trong những ơn phước kỳ diệu của Ngài. Hãy dâng lên Ngài lời tạ ơn và chúc tụng , hãy đứng vào hàng những người thực sự biết ơn.

Hỡi ngươi là người đã rời khỏi nhà để tìm sự hiện diện của Thượng Đế! Hãy công bố Sứ điệp của Thượng Đế cho loài người, để may ra Sứ điệp có thể ngăn họ đuổi theo 277 sự thôi thúc của những dục vọng xấu xa và đồi trụy, và đưa họ tới sự tưởng nhớ đến Thượng Đế, Đấng Tối cao, Đấng Tối đại. Hãy phán: Hỡi dân chúng, hãy kính sợ Thượng Đế, và tránh gây đổ máu cho bất cứ ai. Chớ nghịch cùng kẻ láng giềng của các ngươi, và hãy đứng vào hàng những người làm việc lành. Hãy lưu ý kẻo các ngươi gây xáo trộn trên trái đất sau khi nó đã được ổn định khá tốt, và chớ đi theo bước chân của những kẻ lạc đường.

Bất cứ ai trong các ngươi đứng lên để truyền bá Chánh Đạo của Thượng Đế, trước hết người ấy phải giáo dục chính mình, để lời nói của người ấy thu hút tâm hồn người nghe. Nếu người ấy không tự giáo dục bản thân, thì lời thốt ra từ miệng người ấy sẽ không ảnh hưởng gì đến tâm hồn người tầm đạo. Hỡi dân chúng, hãy lưu ý kẻo các ngươi trở nên giống như những kẻ đưa ra lời khuyên tốt cho người khác, nhưng chính mình quên thực hành. Lời nói của những kẻ như thế chỉ đem lại cho chính họ sự buộc tội là giả dối, vì bên trên lời nói là thực tại của vạn vật, và bên trên thực tại này là các thiên thần ở gần Thượng Đế.

Nếu người ấy thành công trong việc tác động tới bất cứ ai, sự thành công này không nên gán cho bản thân, nhưng đó chính là ảnh hưởng từ thánh ngôn cuả Thượng Đế, như đã được chỉ dụ bởi Ngài là Đấng Toàn năng, Đấng Toàn trí. Trước mắt Thượng Đế người ấy được xem như là ngọn đèn truyền ánh sáng, thế nhưng tất cả được thiêu rụi ngay trong tự thân.

Hãy phán: Hỡi dân chúng, chớ phạm vào những điều gây xấu hổ cho các ngươi hoặc làm mất danh dự của Chánh Đạo trước mắt loài người, và chớ trở thành những kẻ làm điều ác. Chớ đến gần 278 những thứ mà tâm trí các ngươi lên án. Hãy lánh xa mọi lề thói xấu, vì những điều đó bị cấm đối với các ngươi trong Thánh kinh mà không ai chạm đến ngoài những người mà Thượng Đế đã tẩy sạch khỏi mọi vết bẩn tội lỗi, và được kể trong số những người tinh khiết.

Hãy ngay thẳng với chính mình và với người khác, để cho chứng cứ về sự công bằng được biểu lộ qua hành vi của các ngươi, giữa các tôi tớ trung thành của Chúng Ta. Hãy lưu ý kẻo các ngươi xâm phạm tài sản của xóm giềng. Hãy tự chứng tỏ là các ngươi xứng đáng với sự cậy trông và niềm tin của kẻ láng giềng nơi các ngươi. Quả thật, Ngài sẽ ân thưởng cho người từ thiện, trả lại gấp đôi cho những gì họ đã hiến tặng. Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài. Tất cả tạo vật và thế giới của nó đều thuộc về Ngài. Ngài ban ân huệ cho bất cứ người nào Ngài muốn, và Ngài lấy lại của họ nếu Ngài muốn. Ngài là Đấng Ban cho hào hiệp, Đấng Đại lượng, Đấng Từ bi.

Hãy phán: Hỡi con dân Đấng Baha, hãy truyền bá Chánh Đạo của Thượng Đế, vì Thượng Đế đã qui định cho mỗi người nhiệm vụ công bố Sứ điệp của Ngài, và xem đó như hành động cao quí nhất trong mọi hành động. Hành động ấy chỉ được chấp nhận khi người truyền bá Chánh Đạo đã là một tín đồ kiên định nơi Thượng Đế, Đấng Phò trợ Tối cao, Đấng Độ lượng, Đấng Toàn năng. Ngoài ra, Ngài đã truyền phán rằng Chánh Đạo của Ngài phải được truyền bá bằng sức mạnh ngôn ngữ của loài người, chứ không phải dựa vào bạo lực. Đó là phán lệnh của Ngài được ban xuống từ Vương quốc của Đấng Cao cả Nhất, Đấng Toàn trí. 279 Hãy lưu ý kẻo các ngươi tranh cãi với bất cứ ai, trái lại, hãy cố gắng làm cho người ta quan tâm tới chân lý bằng cung cách thân ái và bằng lời giãi bày thuyết phục nhất. Nếu người nghe hưởng ứng, người ấy sẽ hưởng ứng một cách tự nguyện, bằng không, các ngươi hãy để mặc người ấy, và hãy hướng mặt về Triều đường Thiêng liêng của Thượng Đế, nơi an vị của sự thánh thiện huy hoàng.

Chớ tranh cãi với bất cứ ai về những điều thuộc thế giới này và các công việc ở đó, vì Thượng Đế đã phó mặc nó cho những kẻ đặt tình cảm vào đó. Trên toàn thế giới, Ngài đã chọn cho Ngài tâm hồn loài người – những tâm hồn mà các đạo quân thiên khải và phát ngôn có thể chế ngự. Đó là điều đã được truyền phán bởi những Ngón tay của Đấng Baha trên Kinh bản chiếu mệnh không dời đổi của Thượng Đế, bởi phán lệnh của Đấng An bài Tối cao, Đấng Toàn tri.

CXXIX

Hỡi lữ khách trên đường của Thượng Đế! Hãy nhận phần của ngươi trong Đại dương từ ái của Ngài, và đừng đánh mất những điều tàng ẩn trong tầm sâu của Đại dương ấy. Hãy là một trong những người đã nhận được phần các kho báu trong Đại dương đó. Một giọt móc của biển cả này, nếu đem rưới lên tất cả những ai ở trên trời và ở dưới đất, cũng đủ làm cho ai nấy giàu lên bằng hồng ân của Thượng Đế, Đấng Toàn năng, Đấng Toàn tri, Đấng Toàn trí. Bằng đôi tay thoát tục hãy múc nước từ những dòng sinh thủy, và rưới lên tất cả tạo vật, để chúng có thể được tẩy sạch khỏi mọi hạn chế nhân tạo 280 và có thể đến gần chốn an vị hùng vĩ của Thượng Đế, tại Địa điểm thánh thiện và huy hoàng này.

Chớ buồn phiền nếu ngươi làm việc này một mình. Hãy biết Thượng Đế là hoàn toàn đầy đủ cho ngươi. Hãy thông công mật thiết với Linh Ngài, và hãy thành người biết tạ ơn. Hãy công bố Chánh Đạo của Chúa ngươi đến tất cả những ai ở các cõi trời và cõi đất. Nếu bất cứ ai hưởng ứng lời kêu gọi của ngươi, hãy trưng ra trước mắt y tất cả những châu ngọc khôn ngoan của Đấng Tối cao, Đấng Thượng Đế của ngươi, mà Linh của Ngài đã ban xuống cho ngươi, và ngươi hãy đứng vào hàng những người thực sự tin tưởng. Còn nếu bất cứ ai khước từ sự trao tặng của ngươi, ngươi hãy rời xa người ấy, hãy đặt sự trông cậy và niềm tin của ngươi nơi Đấng Tối cao, Đấng Thượng Đế của ngươi, Đấng Chúa của tất cả các thế giới.

Nguyện bởi đạo lý của Thượng Đế! Trong Ngày này bất cứ ai mở miệng để nêu danh Thượng Đế, thì những đạo quân cảm ứng thiêng liêng sẽ giáng xuống nơi người ấy từ cõi trời của danh Ta, Đấng Toàn tri, Đấng Toàn trí. Quần hội Thiên thượng sẽ giáng xuống trên ngưới ấy, mỗi vị nâng cao chiếc cốc ánh sáng thuần khiết. Đó là điều đã được tiên định trong thế giới Mặc khải của Thượng Đế, bởi phán lệnh của Đấng Toàn vinh, Đấng Hùng mạnh Nhất.

Đang còn ẩn mình trong Bức màn Thánh thiện, và được chuẩn bị để phụng sự Thượng Đế, một đoàn tuyển dân của Ngài là những người sẽ biểu hiện trước loài người, những người sẽ giúp Chánh Đạo của Ngài, những người sẽ không sợ bất cứ ai, trước cái nhìn của 281 các cư dân trên trái đất và những người an trú trên trời, sẽ đứng lên, và hô vang, công bố danh của Đấng Toàn năng, và hiệu triệu con cái loài người trở về con đường của Thượng Đế, Đấng Toàn vinh, Đấng Đáng ca ngợi Nhất. Ngươi hãy bước đi trên đường cuả họ, và đừng để ai khiến ngươi hoang mang. Hãy ở vào hàng những người mà sự hỗn loạn của thế giới, dù gây chấn động cho họ ra sao trên đường của Đấng Sáng tạo, cũng không thể gây buồn phiền cho họ, lời bêu rếu của kẻ vu không cũng không bao giờ gây thất bại cho mục đích của họ.

Hãy tiến lên với Kinh bản của Thượng Đế và các dấu hiệu của Ngài, và kết hợp lại những người đã tin nơi Ta, công bố cho họ tin mừng về Thiên đàng thiêng liêng nhất của Chúng Ta. Hãy cảnh cáo những kẻ gán người đồng sự cho Ngài. Hãy phán: Hỡi dân chúng, Ta đã đến với các ngươi từ Ngôi báu Vinh quang, và mang đến cho các ngươi sự thông báo từ Thượng Đế, Đấng Hùng mạnh Nhất, Đấng Chí tôn, Đấng Tối đại. Trong tay Ta, Ta mang chứng cớ của Thượng Đế, Đấng Chúa của các ngươi và là Đấng Chúa tổ tiên xưa của các ngươi. Hãy cân đo điều này bằng cái Cân đúng mà các ngươi có, cái Cân về bằng chứng của các Đấng Tiên tri và các Đấng Sứ giả của Thượng Đế. Nếu các ngươi thấy điều này được thiết lập trong chân lý, nếu các ngươi tin nó thuộc về Thượng Đế, thì hãy lưu ý kẻo các ngươi nhạo báng nó, khiến công việc của các ngươi hoá thành hư không, và các ngươi bị liệt vào hàng những kẻ phản phúc. Hiển nhiên dấu hiệu của Thượng Đế đã được ban xuốn bằng uy lực của chân lý, qua đó sự hữu hiệu của Chánh Đạo đã được chứng minh đối với chúng sinh của Ngài, và các biểu tượng của sự tinh khiết được giương cao giữa đất và trời.

Hãy phán: Đây là cuộn Văn chỉ huyền nhiệm và niêm phong, là kho 282 Chiếu mệnh không dời đổi của Thượng Đế, mang những thánh ngôn mà Ngón tay Thánh thiện đã viết ra, nhưng được bọc lại trong bức màn huyền bí khôn dò, và nay đã được ban xuống như là biểu tượng hồng ân của Ngài là Đấng Toàn năng, Đấng Cố cựu của các Thời đại. Trong đó Chúng Ta đã an bài vận mệnh của tất cả cư dân trên trái đất và các dân cư của cõi trời, ghi lại tri thức về mọi sự từ đầu đến cuối. Không có bất cứ điều gì thoát khỏi hoặc cản trở Ngài, dù được tạo ra từ xưa, hoặc sẽ được tạo ra sau này, ước gì các ngươi thấu hiểu.

Hãy phán: Mặc khải do Thượng Đế ban xuống chắc chắn đã được lặp lại, và Bàn tay trải dài quyền lực của Chúng Ta đã che phủ tất cả những ai ở các cõi trời và tất cả những ai ở trên trái đất. Chúng Ta, qua uy lực của chân lý, chân lý thực sự, đã biểu hiện một tia sáng cực nhỏ về sự Huyền bí khôn dò của Chúng Ta, và kìa, những người từng nhận biết vẻ huy hoàng của hào quang Sinai đã ngất lịm, khi họ thoáng tiếp xúc với Anh sáng Đỏ thắm này đang bao trùm Núi Sinai Mặc khải của Chúng Ta. Như thế, Ngài là Đấng Mỹ lệ của Đấng Toàn năng đã giáng xuống trong những áng mây bằng chứng của Ngài, và chiếu mệnh đã hoàn thành bởi thánh đức ý chí của Thượng Đế, Đấng Toàn vinh, Đấng Toàn trí.

Hãy phán: Hỡi Ngọc nữ của cõi Trời, cư dân của Thiên đàng cao cả, hãy bước ra khỏi khuê phòng thiêng liêng của Ngươi! Hãy ăn mặc theo bất cứ cung cách nào khiến ngươi hài lòng trong Cẩm bào Trường sinh, và hãy mặc vào, nhân danh 283 Đấng Toàn vinh, chiếc Ao thêu bằng Anh sáng. Rồi hãy nghe âm sắc kỳ diệu, ngọt ngào nơi Giọng nói đến từ Ngôi báu của Chúa ngươi, Đấng Không ai có thể vươn tới, Đấng Tối thượng. Hãy phô bày dung nhan của Ngươi, và biểu hiện vẻ đẹp của trang Mệnh phụ mắt huyền, và đừng để cho các tôi tớ của Thựơng Đế bị tước mất ánh sáng từ dung nhan rạng ngời của Ngươi. Chớ phiền muộn nếu Ngươi nghe tiếng thở dài của dân chúng trên trái đất, hoặc giọng rên siết của cư dân cõi trời. Hãy để cho chúng tàn lụi trên cát bụi hủy diệt. Hãy để cho chúng bị biến thành hư không, vì ngọn lửa hận thù đã dấy lên trong ngực chúng. Thế nên, hãy cất tiếng ca trước mặt các dân tộc trên trái đất và trên trời, bằng giọng hát du dương nhất, bài thánh ca chúc tụng, để tưởng nhớ tới Đấng Vua các danh và các đặc tính của Thượng Đế. Ta đã chỉ dụ cho vận mệnh của Ngươi như thế. Chúng Ta đủ sức hoàn thành mục đích của Chúng Ta.

Hỡi Ngươi là Tinh hoa của sự Thanh khiết, hãy lưu ý kẻo Ngươi tự lột bỏ chiếc cẩm bào vinh quang rực rỡ của Ngươi. Trái lại, hãy làm tăng sự giàu có của Ngươi, trong vương quốc tạo vật, bằng y trang bất hoại từ Đấng Thượng Đế của Ngươi, để cho hình ảnh mỹ lệ của Đấng Toàn năng có thể phản chiếu qua Ngươi trong tất cả tạo vật và hồng ân của Chúa Ngươi được lan truyền với sức mạnh đầy ắp vào toàn thể tạo vật.

Nếu Ngươi hít thở được nơi người nào hương thơm của Chúa Ngươi, hãy hiến dâng bản thân Ngươi cho người ấy, bởi Chúng Ta đã tạo nên Ngươi vì mục đích này, và đã giao ước 284 với Ngươi, từ vạn cổ, trong sự hiện diện của quần hội những người sủng ái nhất của Chúng Ta, vì chính mục đích này. Chớ nóng vội nếu những kẻ lòng dạ tối tăm phóng gươm giáo tưởng tượng vô bổ lên mình Ngươi. Hãy để mặc chúng, vì chúng chạy theo sự thôi thúc của những kẻ ác tâm.

Hãy thét vang trước cái nhìn cuả các cư dân trên cõi trời và cõi đất: Ta là Ngọc nữ chốn Thiên đình, là Người con được thai dựng bởi Thánh Linh của Đấng Baha. Nơi ở của Ta là Thánh thất mang danh Ngài, Đấng Toàn vinh. Ta được bọc trong tấm màn an toàn tuyệt đối, và ẩn mình đối với mắt loài người. Dường như Ta đã nghe Giọng nói ngọt ngào vô song và thiêng liêng, đến từ bên phải của Đấng Thượng Đế Từ bi, và kìa, toàn thể Thiên đàng xáo động và run rẩy trước mắt Ta, trong niềm khát khao được nghe những âm thanh ấy, và được nhìn vẻ mỹ lệ của Đấng đã thốt ra những âm thanh ấy. Đó là điều Chúng Ta đã mặc khải trong Kinh bản rực sáng này, bằng ngôn ngữ ngọt ngào nhất, những câu thánh thi mà Lưỡi Bất diệt đã vui lòng thốt ra trong Kinh Qayyumul-Asma.

Hãy phán: Ngài an bài điều Ngài thích, bởi quyền tối thượng của Ngài, và làm bất cứ điều gì Ngài muốn theo phán lệnh của Ngài. Ngài sẽ không bị chất vấn về những điều Ngài vui lòng an bài. Quả thật, Ngài là Đấng Vô ngại, Đấng Hùng mạnh Nhất, Đấng Toàn trí.

Những kẻ không tin Thượng Đế và nghịch cùng quyền tối thượng của Ngài là nạn nhân bất lực 285 trước dục vọng và khuynh hướng đồi trụy của chúng. Các kẻ này sẽ trở về nơi ở của chúng trong lửa địa ngục: khốn khổ thay nơi ở của những kẻ chối đạo!

CXXX

Hãy hào hiệp trong thịnh vượng và hãy tạ ơn trong nghịch cảnh. Hãy xứng đáng với sự tin cậy của người láng giềng, hãy nhìn y với vẻ mặt thân thiện và tươi vui. Hãy là kho tàng cho người nghèo, là bạn tư vấn cho kẻ giàu, là người đáp ứng lời kêu van của kẻ túng thiếu, và là người biết giữ tính cách cao thượng lời hứa của mình. Hãy công bình trong sự phê phán, và hãy thận trọng trong lời nói. Đừng bất công với bất cứ ai, và phải hết sức khiêm tốn với mọi người. Hãy là ngọn đèn cho những kẻ đi trong bóng tối, là niềm vui cho những người sầu não, là đại dương cho những kẻ khát nước, là nơi nương náu đối với kẻ hoạn nạn, là người nâng đỡ và bảo vệ đối với những nạn nhân bị áp bức. Ước gì sự thẳng thắn và liêm khiết đánh dấu mọi hành động của ngươi. Hãy là mái nhà cho người xa lạ, là liều thuốc cho kẻ đau đớn, là tháp đài vững chắc cho kẻ lẩn tránh. Hãy là mắt cho người mù, và là ngọn đèn soi đường cho người lạc lối. Hãy là vật trang sức cho bộ mặt chân lý, là mão miện trên vầng trán công nghiã, là trụ cột của ngôi đền chính trực, là sinh khí cho cơ thể loài người, là ngọn cờ của đạo binh công lý, là tinh tú nơi chân trời đức hạnh, là giọt sương cho mảnh đất tâm hồn con người, là chiếc thuyền trên đại dương kiến thức, là mặt trời trên thiên đàng từ ái, là châu ngọc trên vương miện khôn ngoan, là ánh sáng rực rỡ trên bầu trời của thế hệ mình, là trái trên cây khiêm tốn.

CXXXI

Ngòi Bút của Đấng Vua Cố cựu không hề ngưng tưởng nhớ đến các con thương yêu của Thượng Đế. Lúc thì những giòng sông thiên ân tuôn chảy từ Ngòi bút của Ngài, lúc thì qua sự vận chuyển của Ngòi Bút ấy, Thánh Kinh minh nhiên của Thượng Đế đã được mặc khải. Ngài là Đấng không ai có thể so sánh được, mà lời phán không con người hữu hoại nào có thể theo kịp. Ngài là Đấng từ vạn cổ đã an vị trên ngôi cao trội và hùng mạnh, Ngài là Đấng mà từ môi thốt ra những lời khuyên có thể thoả mãn nhu cầu của toàn thể nhân loại, và những lời cảnh cáo có thể đem lại lợi ích cho họ.

Đấng Thượng Đế Chân chính Duy nhất làm chứng cho Ta, và chúng sinh của Ngài cũng sẽ xác nhận, rằng chẳng có khoảnh khắc nào Ta tự cho phép Ta che giấu Bản thân trước mắt nhân loại, hoặc tự ý che chắn thân Ta trước sự gây hại của họ. Trước mặt toàn thể nhân loại Ta đã đứng lên, và dạy họ hoàn thành sự hài lòng của Ta. Mục tiêu của Ta chỉ là việc hoàn thiện thế giới và sự an tĩnh của các dân tộc. Hạnh phúc, hoà bình và nền an ninh của nhân loại không thể đạt được trừ khi và cho đến khi sự thống nhất nhân loại được thiết lập vững chắc. Sự thống nhất này không bao giờ hoàn tất nếu những lời khuyên của Đấng Tối cao đã mặc khải bị thả trôi một cách vô tâm.

Nhờ uy lực những Lời Ngài đã thốt ra, tòan thể loài người được giác ngộ bằng ánh sáng thống nhất, và sự tuởng nhớ tới Danh Ngài làm rực cháy tâm hồn loài người, thiêu hủy những bức màn xen vào giữa họ và 287 vinh quang của Ngài. Một hành động chính trực được phú cho năng lực có thể nâng cao cát bụi khiến nó vượt qua khỏi cõi trời trên các tầng trời. Nó có thể cắt đứt mọi mối ràng buộc, và có năng lực phục hồi sức mạnh đã sử dụng và tan biến rồi….

Hỡi con dân của Thượng Đế, hãy trong sạch, hãy trong sạch, hãy công bằng, hãy công bằng…. Hãy phán: Hỡi con dân của Thượng Đế! Điều có thể bảo đảm sự thắng lợi của Ngài là Đấng Chân lý Vĩnh cửu, các đạo quân của Ngài và những người giúp Ngài trên trái đất, đã được ghi lại trong các Thánh kinh và Thánh thư của Ngài, thật rõ ràng và hiển nhiên như mặt trời. Các đạo quân này là những hành động chính trực, là những hạnh kiểm và tư cách được chấp nhận trước mắt Ngài.Trong Ngày này, bất cứ ai đứng lên để phụng sự Chánh Đạo của Chúng Ta, với sự trợ giúp của các đạo quân phẩm chất cao cả và hạnh kiểm chính trực, ảnh hưởng toát ra từ một hành động như thế chắc chắn sẽ lan rộng khắp thế giới.

CXXXII

Mục đích của Đấng Thượng Đế Chân chính Duy nhất, cao cả thay vinh quang của Ngài, trong việc tự khải hiện trước loài người là để phơi bày những bảo ngọc ẩn tàng trong những khu mỏ nơi bản thể sâu thẳm và thật sự của họ.Việc các nhóm người mộ đạo khác nhau trên trái đất, và các hệ thống tín ngưỡng tôn giáo đa dạng, không bao giờ được phép nuôi dưỡng những cảm nghĩ thù hận giữa loài người trong Ngày này, là từ tinh hoa Chánh Đạo của Thượng Đế và Tôn giáo của Ngài. Các nguyên lý và giáo luật này, những hệ thống hùng mạnh và được thiết lập vững chắc này, đã xuất phát cùng một Nguồn, 288 là những tia của cùng một thứ Anh sáng. Các nguyên lý của giáo luật ấy chỉ khác nhau tùy nhu cầu của các thời đại trong đó nó được ban bố.

Hỡi con dân của Đấng Baha, hãy thắt chặt đai lưng nỗ lực của các ngươi để may ra những sự lộn xộn về xung đột và chia rẽ tôn giáo từng làm dao động các dân tộc trên trái đất có thể lắng xuống, để mọi dấu vết của nó có thể đước xoá bỏ hoàn toàn. Vì tình yêu của Thượng Đế và của những người pụng sự Ngài, hãy đứng lên giúp đỡ cho Mặc khải lớn lao và cao cả nhất này. Sự cuồng tín và hận thù tôn giáo là lửa thiêu đốt thế giới, mà sự cuồng bạo không gì có thể dập tắt. Chỉ bàn tay uy lực thiên thựơng mới có thể giải thoát nhân loại khỏi tai ương tàn khốc này….

Thánh ngôn của Thượng Đế là ngọn đèn, mà ánh sáng là lời này: Các ngươi là trái cùng một cây, lá cùng một cành. Hãy cư xử với nhau bằng sự hoà hợp và thương yêu tột cùng, bằng tình thân ái và bằng hữu. Ngài là Đấng Mặt trời Chân lý làm chứng cho Ta! Anh sáng thống nhất mạnh đến nỗi có thể chiếu sáng cả trái đất. Đấng Thượng Đế Chân chính Duy nhất, Đấng hiểu biết mọi sự, chính Ngài làm chứng cho tính chân thực của những lời này.

Hãy tự phấn đấu để các ngươi có thể đạt tới cương vị thoát tục và cao cả nhất này, cương vị có thể bảo đảm sự che chở và an toàn cho cả loài người. Mục đích này vượt trên mọi mục đích, khát vọng này là vua của mọi khát vọng. Tuy nhiên, bao lâu những áng mây áp bức dày đặc, che mờ 289 mặt trời công lý, chưa được xua tan, thì còn khó cho sự vinh quang của cương vị này được hiển lộ trước mắt loài ngừơi….

Hỡi con dân Đấng Baha, hãy giao tiếp với mọi người trong tinh thần thân ái và bằng hữu. Nếu ngươi lưu tâm tới một chân lý nào đó, nếu ngươi có một viên ngọc quí mà người khác không có, hãy san sẻ cùng họ bằng ngôn ngữ nhân hậu và bằng thiện chí tột cùng. Nếu lời nói được chấp nhận, nếu nó đạt mục đích, thì mục tiêu của ngươi hoàn thành. Nếu ai khước từ lời nói đó, hãy để tùy họ, và cầu xin Thượng Đế dắt dẫn họ. Hãy lưu ý kẻo ngươi đối xử tàn tệ với họ. Cái lưỡi nhân hậu là nam châm thu hút tâm hồn con người. Nó là bánh của tinh thần, nó khoác ý nghiã cho ngôn ngữ, nó là nguồn ánh sáng của sự khôn ngoan và sự thức ngộ….

CXXXIII

Các phán lện của Thượng Đế đã được ban xuống từ cõi trời Mặc khải cao cả nhất của Ngài. Mọi người phải tuân giữ nghiêm nhặt. Sự phân biệt cao cả nhất của con người, sự thăng tiến thực sự của con người, thắng lợi cuối cùng của con người, đã luôn luôn tùy thuộc, và sẽ tiếp tục tùy thuộc vào các phán lệnh này. Ai giữ các giới răn của Thượng Đế sẽ đạt được hạnh phúc vĩnh cửu.

Một nhiệm vụ song hành đã được đặt trên vai người nhận biết Đấng Bình minh Thống nhất của Thượng Đế và tin nhận chân lý của Đấng Biểu hiện Đơn nhất tính của Ngài. Thứ nhất là kiên định trong tình yêu của Ngài, một sự kiên định mà sự hò hét của các kẻ thù cũng như lờikhẳng định của các kẻ giả hình vu vơ đều không thể 290 ngăn người ấy bám chắc vào Đấng Chân lý Vĩnh cửu, một sự kiên định không bị tác động bởi bất cứ hành vi nào của họ. Thứ hai là tuyệt đối tuân giữ các giáo luật do Ngài ban bố – các giáo luật Ngài đã từng ban bố, và sẽ tiếp tục ban bố cho nhân loại, và nhờ đó chân lý được phân biệt và tách rời khỏi sự ngụy tạo.

CXXXIV

Nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất đựoc qui định cho loài người, sau việc nhận biết Đấng Chân lý Vĩnh cửu, là nhiệm vụ kiên định trong Chánh Đạo của Ngài. Hãy bám chắc vào điều này, và hãy trở thành những người mà tâm trí bám rễ và gắn chặt vào Thượng Đế. Không hành động nào, dù cao quí đến đâu, đã hoặc đang có thể so sánh với hành động này. Đây là vua của mọi hành động, và Thượng Đế của ngươi, Đấng Tối thượng, Đấng Hùng mạnh Nhất, sẽ chứng nhận cho điều này….

Những đức hạnh và đặc tính thuộc về Thượng Đế đều hiển nhiên và rõ ràng, được nhắc tới cũng như mô tả trong tất cả các Thánh kinh thiên thượng. Trong số đó có tính ngay thật, lòng trung tín, sự trong sạch của tâm hồn khi thông công với Thượng Đế, đức kiên trì, nhận lãnh bất cứ điều gì Đấng Toàn năng chỉ dụ, bằng lòng với những điều do Ý chí Ngài ban cho, nhẫn nại - đúng ra là tạ ơn trong hoạn nạn, hoàn toàn trông cậy nơi Ngài trong mọi hoàn cảnh. Theo sự đánh giá của Thượng Đế, những điều này được kể trong số những hành động cao quí nhất và đáng ca ngợi nhất. Tất cả các hành động khác là, và sẽ mãi mãi là, thứ yếu và phụ thuộc vào những điều trên….

Tinh thần làm sinh động tâm hồn con người là sự hiểu biết về Thượng Đế, và vật trang sức thực chất nhất cho tâm hồn là sự nhận biết chân lý rằng “Ngài làm bất cứ điều gì Ngài muốn, và an bài bất cứ điều gì Ngài thích.” Trang phục của tâm hồn là kính sợ Thượng Đế, và sự hoàn hảo của tâm hồn là kiên định trong Chánh Đạo của Ngài. Thượng Đế đã truyền phán như thế cho bất cứ ai tìm kiếm Ngài. Quả thật, Ngài yêu thương người nào hướng về Ngài. Không có ai ngoài Ngài là Thượng Đế, Đấng Tha thứ, Đấng Ban phúc dồi dào Nhất. Tất cả những lời ca ngợi xin dâng lên Thượng Đế, Đấng Tối cao của tất cả các thế giới.

CXXXV

Hỡi Mẫu tự của Người Sống! Tai của Thượng Đế đã nghe tiếng khóc của ngươi, và mắt của Ngài đã xem bản văn thỉnh nguyện của ngươi. Ngài đã kêu gọi ngươi từ nơi an vị vinh quang của Ngài và mặc khải cho ngươi những câu thánh thi đã được ban xuống bởi Đấng Cứu nạn, Đấng Tự tồn.

Phúc thay cho ngươi vì đã xoá sạch thần tượng của tự ngã và sự tưởng tượng vô bổ, vì đã xé bỏ bức màn vọng tượng biếng lười, nhờ quyền năng sức mạnh của Thượng Đế, Đấng Phò trợ Tối cao, Đấng Toàn năng, Đấng Kính yêu. Hẳn nhiên ngươi đã được kể vào hàng những Mẫu tự vốn vượt trên mọi mẫu tự khác. Từ đó, ngươi đã được tách riêng bởi Thượng Đế qua ngọn lưỡi của Chúa ngươi, Đức Bab, sự rực rỡ của thánh nhan Ngài từng bao trùm và sẽ tiếp tục bao trùm toàn thể tạo vật. Hãy dâng lời tạ ơn Đấng Toàn năng, và tôn vinh danh Ngài, vì Ngài đã giúp ngươi nhận biết 292 một nền Chánh Đạo đã khiến tâm hồn các cư dân của cõi trời và cõi đất phải run rẩy, đã khiến những dân cư các Vương quốc của tạo vật và cuả Mặc khải khóc thét, và qua đó những bí mật che giấu trong lồng ngực loài người bị truy tìm và thử thách.

Đấng Chúa của ngươi, Đấng Tối cao (Đức Bab), truyền phán cho ngươi, từ Cõi vinh quang của Ngài, những lời này: Lớn lao thay phúc lành đang chờ đợi ngươi, hỡi Mẫu tự

của Người Sống, vì ngươi đã thực sự tin tưởng nơi Ta, đã khước từ làm nhục Ta trước Quần hội thiên thượng, đã hoàn thành điều nguyện hứa của ngươi, đã vứt bỏ bức màn tưởng tượng vô bổ, đã gắn cái nhìn vào Đấng Tối cao, Đấng Thượng Đế của ngươi, Đấng Tối cao của những vật hữu hình và vô hình, Đấng Tối cao của Ngôi đền Gần gũi. Ta rất hài lòng với ngươi, vì Ta đã thấy mặt ngươi rạng ngời ánh sáng vào Ngày mà các khuôn mặt khác trở nên buồn thảm và biến thành tối tăm.

Hãy phán: Hỡi con dân của Kinh Bayan! Chúng Ta há đã chẳng khuyên bảo các ngươi, trong tất cả các Kinh bản của Chúng Ta và trong tất cả các Thánh thư huyền nhiệm của Chúng Ta, là chớ chạy theo những dục vọng xấu xa và những khuynh hướng đồi trụy của các ngươi, nhưng hãy giữ cho mắt các ngươi hướng về cảnh tượng vinh quang thiên thượng, vào Ngày mà Cái C ân Hùng Vĩ Nhất được thiết lập, Ngày mà những bài hát ngọt ngào nhất của Thánh Linh Thượng Đế được phát ra từ bên phải ngôi báu của Chúa các ngươi, Đấng Phò trợ Toàn năng, Đấng Hùng mạnh Nhất, Đấng Thiêng liêng trên mọi Đấng Thiêng liêng? Chúng Ta há đã chẳng cấm các ngươi bám vào những điều sẽ ngăn cách các ngươi với 293 Đấng Biểu hiện vẻ Mỹ lệ của Ta, trong Mặc khải kế tiếp, dù đó là hiện thân các danh của Thượng Đế và tất cả vinh quang của các danh ấy, hoặc là biểu lộ các đặc tính của Ngài và nơi ngự trị của các đặc tính ấy? Hãy xem, ngay khi Ta tự khải hiện, các ngươi đã chối bỏ chân lý của Ta và từ bỏ Ta như thế nào, và trở thành những kẻ xem các dấu hiệu của Thượng Đế như trò chơi và sự giải trí!

Nguyện bởi Đấng Mỹ lệ của Ta! Trong Ngày này, không có bất cứ cái gì từ các ngươi được chấp nhận, dù các ngươi tiếp tục tôn thờ và cúi lạy trước Thượng Đế suốt cuộc ngự trị trường cửu của Ngài. Vì mọi sự đều tùy thuộc Ý chí của Ngài, và giá trị của mọi hành động đều do nơi sự chấp thuận và sự hài lòng của Ngài. Toàn thể vũ trụ chỉ là một nắm bụi trong lòng tay Ngài. Một người không nhận biết và kính yêu Thượng Đế, lời kêu cầu của hắn sẽ không được Thượng Đế lắng nghe trong Ngày này. Đây là tinh hoa Chánh Đạo của Ngài, ước gì các ngươi được biết.

Các ngươi há bằng lòng với cái gì giống như hơi nước giữa cánh đồng, và đành từ bỏ Đại dương với những dòng nước, nhờ ân đức Ý chí của Thượng Đế, làm tươi mát linh hồn loài người? Khốn thay cho các ngươi, vì đã báo đáp hồng phúc của Thượng Đế bằng cái gì thật vô dụng và thấp kém! Hẳn nhiên, các ngươi thuộc vào hàng những kẻ đã chối bỏ Ta trong Mặc khải trước. Ước gì tâm hồn các ngươi thấu hiểu!

Hãy đứng lên, và dưới mắt Thượng Đế, hãy sám hối cho những thất bại trong nhiệm vụ đối với Thượng Đế. Đây là phán lệnh Ta truyền cho các ngươi, mong các ngươi lắng tai nghe phán lệnh của Ta. Nguyện bởi Bản thể Ta! Kể cả 294 con dân của Kinh Quran, hay tín đồ của Kinh Torah hoặc cuả Sách Phúc âm, hoặc con dân của bất cứ Thánh kinh nào khác, không ai phạm phải điều mà tay các ngươi đã làm. Chính Ta đã hiến trọn cuộc đời của Ta để xác minh chân lý của nền Chánh Đạo này. Chính Ta đã công bố, trong tất cả các Kinh bản của Ta, sự xuất hiện Mặc khải của Ngài. Thế mà, ngay khi Ngài tự biểu hiện, trong Mặc khải kế tiếp của Ngài, che mình bằng vinh quang của Đấng Baha và trang điểm bằng cẩm bào Hùng vĩ của Ngài, các ngươi liền bội nghịch cùng Ngài là Đấng Phò trợ Tối cao, Đấng Tự tồn.

Hỡi dân chúng, hãy lưu ý! Các ngươi hãy biết xấu hổ về điều đã xảy ra cho Ta bởi tay của các ngươi trên đường của Thượng Đế. Hãy lưu ý để các ngươi không trở thành những kẻ chối bỏ điều đã được ban xuống cho họ từ Thiên đàng vinh quang cao cả của Thượng Đế.

Hỡi Mẫu tự của Người Sống, đó là lời mà Chúa của ngươi đã phán, và nhằm răn dạy ngươi từ các cõi thiên thượng. Hãy công bố những thánh ngôn của Chúa ngươi cho các tôi tớ của Ngài, để may ra họ có thể tỉnh ngủ, và xin sự tha tội của Thượng Đế, Đấng đã dựng lên và tạo hình cho họ, ban xuống cho họ Mặc khải từ Đấng Mỹ lệ của Ngài thật hiển nhiên, thiêng liêng nhất và huy hoàng nhất.

CXXXVI

Hãy phán: Hỡi dân chúng, hãy giải thoát linh hồn các ngươi khỏi sự ràng buộc của tự ngã, và thanh lọc tâm hồn các ngươi khỏi mọi vướng mắc với bất cứ điều gì ngoài Ta. Sự tưởng nhớ đến Ta rửa sạch sự tất cả các uế trược nơi mọi vật, ước gì các ngươi 295 nhận biết điều ấy. Hãy phán: Nếu mọi tạo vật được lột bỏ hoàn toàn tấm màn dục vọng và sự phù hoa trần tục, thì trong Ngày này, bàn tay của Thượng Đế hẳn phục sức cho chúng, mỗi vật thọ tạo và tất cả, bằng chiếc áo ‘Ngài làm bất cứ điều gì Ngài muốn trong thế giới tạo vật’, để nhờ đó dấu hiệu quyền uy tối thượng của Ngài được biểu hiện trong mọi vật. Ngài thật cao cả, Ngài là Đấng Chúa Tối thượng, Đấng Toàn năng, Đấng Độ trì Tối cao, Đấng Toàn vinh, Đấng Toàn lực.

Hỡi kẻ tôi tớ của Ta, hãy cất tiếng ca những diệu từ đã được Thượng Đế cảm ứng, hãy ca với lòng thành kính của kẻ được cảm thông cùng Ngài, hãy ca với sự dịu dàng của nhạc khúc du dương khơi sáng tâm hồn ngươi, hãy ca cho trái tim nhân chúng trở lại cùng Ngài. Các vị thiên tiên của Đấng Toàn năng rải rác khắp nơi sẽ đưa hương thơm kinh kệ do môi ngươi tụng trong phòng riêng lan xa, và trái tim kẻ trung chính tiếp nhận được sẽ rung động. Có lẽ kẻ ấy không nhận ta ảnh hưởng của nó ngay lúc đó, nhưng rồi đây sớm muộn gì, một khi năng đức của thiên ân đã phân phát, thì quyền năng sẽ chi phối tâm hồn. Đó là những bí quyết của Mặc khải mà Đấng Toàn năng đã chỉ dụ.”

Hỡi Khalil! Có Thượng Đế làm chứng cho Ta. Dù Ngòi bút của Ta vẫn còn chuyển động trên Kinh bản của Ta, nhưng chính trong lòng nó, nó đã khóc và phiền muộn đớn đau. Cũng giống như thế, ngọn đèn đang cháy trước Ngôi báu khóc lóc và than thở về những điều mà Đấng Mỹ lệ Xưa 296 phải nhận chịu từ tay những kẻ chỉ là tạo vật của Ý chí Ngài. Chính Thượng Đế đã biết và làm chứng cho sự thật về lời của Ta. Không người nào đã thanh tẩy tai mình khỏi tiếng gào ó của kẻ phản phúc, và hướng nó về tất cả tạo vật, lại không nghe được tiếng than thở và khóc lóc của nó về điều phiền muộn đã xảy ra cho Chúng Ta do tay các tôi tớ đã không tin tưởng nơi Chúng Ta và chống đối Chúng Ta. Như thế Chúng Ta đã tiết lộ phần nào các khổ nạn đã đến với Chúng Ta, để ngươi có thể biết quan tâm đến những nổi khổ của Chúng Ta, và kiên nhẫn chịu đựng những sự đau buồn của ngươi.

Hãy đứng lên để giúp cho Thượng Đế của ngươi vào mọi lúc và mọi tình huống, và hãy là một trong những người trợ thủ của Ngài. Rồi hãy kêu gọi dân chúng lắng nghe những lời mà Linh của Thượng Đế đã thốt ra trong Kinh bản rực rỡ và huy hoàng này. Hãy phán: Hỡi dân chúng, chớ giao hạt giống chia rẽ giữa loài người, và chớ tranh cãi với kẻ láng giềng của các ngươi. Hãy kiên nhẫn trong mọi hoàn cảnh, hãy đặt trọn niềm tin và sự cậy trông nơi Thượng Đế. Hãy giúp Thượng Đế của các ngươi bằng thanh kiếm khôn ngoan và bằng lời nói. Đây là điều thích hợp nhất với cương vị con người. Rời xa điều này là không xứng đáng với Thượng Đế, Đấng Vua Tối thượng của vạn vật, Đấng Vinh quang. Tuy nhiên, dân chúng đã lầm đường, đã thực sự là những kẻ vô tâm.

Hỡi dân chúng, hãy mở cửa tâm hồn loài người bằng chiếc chìa khoá tưởng nhớ tới Đấng hằng là Đấng Tưởng nhớ Thượng Đế và là Đấng Cội nguồn Minh triết 297 giữa các ngươi. Trong cả thế giới, Ngài chỉ chọn tâm hồn các tôi tớ Ngài và biến mỗi tâm hồn thành nơi khải hiện vinh quang của Ngài. Bởi vậy, hãy thanh tẩy nó khỏi mọi cáu bẩn, để cho những điều an bài cho sự tạo sinh ra các ngươi được khắc cẩn vào đó. Đây hẳn là dấu hiệu hồng ân dồi dào của Thượng Đế.

“Hỡi dân chúng, hãy làm đẹp lưỡi các ngươi bằng sự trung thực, và tô điểm tâm hồn các ngươi bằng vật trang sức của sự lương thiện. Hỡi dân chúng, hãy lưu ý để các ngươi không đối xử gian dối với bất cứ ai. Các ngươi hãy là những người được Thượng Đế ủy thác giữa chúng sinh, và là những biểu tượng lòng đại lượng của Ngài trong vòng con dân Ngài. Họ đã lầm lạc và hoang phí sức lực vì theo đuổi dục vọng và các khuynh hướng đồi trụy của họ. Quả thật, họ là những kẻ hư mất. Hỡi dân chúng, hãy cố gắng, để mắt các ngươi có thể hướng về lượng từ bi của Thượng Đế, để con tim các ngươi có thể hoà điệu với sự tưởng nhớ kỳ diệu về Ngài, để linh hồn các ngươi có thể tin tưởng an nghỉ nơi thiên ân và thiên phúc của Ngài, để chân của các ngươi có thể tiến bước trên đường hài lòng của Ngài. Đó là những lời khuyên mà Ta lưu truyền cho các ngươi. Mong rằng các ngươi vâng theo những lời khuyên cuả Ta!

CXXXVII

Có người xem việc xâm phạm sự toàn vẹn về tài sản của kẻ láng giềng là hợp pháp, và xem nhẹ phán lệnh của Thượng Đế từng được ghi chép trong Thánh kinh của Ngài. Điều dữ sẽ đổ trên họ, và sự trừng phạt của Thượng Đế, Đấng Toàn lực, Đấng Toàn năng, sẽ gây đớn đau cho họ! Nguyện bởi Đấng chiếu sáng trên 298 Chốn Hừng đông thiêng liêng! Nếu cả trái đất này biến thành bạc và vàng, thì không ai trong những người thực sự vươn tới thiên đàng đức tin và xác tín thèm nhìn đến nó, chứ đừng nói là nắm giữ nó. Chúng Ta đã nhắc tới chủ đề này trong các đoạn văn đã được mặc khải bằng tiếng Á rập, trong một ngôn ngữ tuyệt đẹp. Thượng Đế làm chứng cho Chúng Ta! Bất cứ ai được nếm vị ngọt của những lời ấy sẽ không bao giờ vượt quá những giới hạn mà Thượng Đế đã định, cũng sẽ không bao giờ hướng cái nhìn về bất cứ ai khác ngoài Đấng Kính yêu Nhất của mình. Người như thế, sẽ nhận biết ngay bằng con mắt bên trong của mình rằng mọi sự trên đời này hoàn toàn vô nghĩa và phù du ra sao, và sẽ đặt tình cảm của mình vào những điều thiên thượng.

Hãy phán: Hãy biết xấu hổ, hỡi những kẻ tự xưng là người yêu của Đấng Mỹ lệ Xưa! Các ngươi hãy thức tỉnh bởi tai ương Ngài đã nhận chịu, bởi gánh nặng ưu phiền mà Ngài đã mang vì Thượng Đế. Mắt các ngươi hãy mở ra. Ngài đã lao động vì mục đích gì, nếu những thử thách trùng điệp mà Ngài đã chịu đựng, rồi cuối cùng chỉ tạo kết quả là những việc đáng khinh như thế, và hạnh kiểm thảm hại như thế? Mọi kẻ cướp, mọi kẻ làm điều bất công, trước những ngày Mặc khải của Ta, cũng đã nói những lời như thế và thực hiện những hành động như thế.

Quả thật, Ta phán: Các ngươi hãy lắng tai nghe giọng nói ngọt ngào của Ta, và tự thanh tẩy khỏi sự ô uế của những dục vọng xấu xa và những ham muốn đồi trụy của các ngươi. Những người ở trong Điện thờ của Thượng Đế, và được thiết lập 299 trên ngôi vinh quang vĩnh cửu, dù sắp chết đói, cũng sẽ khước từ vươn tay ra và nắm lấy một cách phi pháp tài sản của kẻ láng giềng, cho dẫu kẻ ấy xấu xa và bất xứng ra sao.

Mục đích của Đấng Thượng Đế Chân chính Duy nhất khi tự biểu hiện là kêu gọi toàn thể nhân loại đến với sự trung thành và chân thật, sự sùng kính và chính trực, sự kiên trì và từ ái, ngay thẳng và khôn ngoan, sự vui nhận và phục tùng Ý chí của Thượng Đế. Mục đích của Ngài là trang sức cho mọi người bằng chiếc áo đức hạnh thánh thiện, và tô điểm cho con người bằng hành vi lương hảo và thiêng liêng.

Hãy phán: Hãy độ lượng đối với chính các ngươi và đối với đồng loại các ngươi, đừng để cho Chánh Đạo của Thượng Đế – một nền Chánh Đạo vô cùng cao cả vượt lên trên tinh hoa thoát tục thâm nhiệm nhất – bị vấy bẩn bởi vết hoen ố của những mơ mộng biếng lười, những tưởng tượng đồi trụy và bất xứng của các ngươi.

CXXXVIII

Lạy Đấng Thượng Đế Từ bi, Ngài là Đấng có sức mạnh thấm nhuần tất cả tạo vật, Ngài thấy các tôi tớ này của Ngài, các nô lệ này của Ngài, vì sự hài lòng của Ý chí Ngài, lúc ban ngày đã tuân giữ trai giới do Ngài qui định, và lúc sáng sớm đã đứng lên nêu danh Ngài, dâng lời chúc tụng Ngài, với niềm hy vọng được nhận phần những điều tốt đẹp tàng chưá trong các kho báu thiên ân và thiên phúc của Ngài. Con cầu xin Ngài, là Đấng nắm giữ 300 nơi bàn tay giềng mối toàn thể tạo vật, và trong nắm tay của Ngài là toàn thể vương quốc các danh và các đặc tính của Ngài, trong Ngày của Ngài, xin đừng khước từ tôi con Ngài các cơn mưa tuôn đổ xuống từ những vầng mây thiên ân của Ngài, cũng xin đừng ngăn trở họ nhận lấy phần của họ trong đại dương sự hài lòng của Ngài.

Lạy Thượng Đế của con, tất cả các nguyên tử trên trái đất làm chứng về sự vĩ đại của uy lực và quyền tối thượng của Ngài; và tất cả các dấu hiệu của vũ trụ xác nhận vinh quang sự trang nghiêm và sức mạnh của Ngài. Lạy Ngài là Đấng Chúa tối thượng của vạn vật, là Đấng Vua các thời đại vĩnh hằng, Đấng Cai quản tất cả các nước, xin hãy xót thương các tôi tớ này của Ngài, là những kẻ đã bám vào sợi dây Phán lệnh của Ngài, đã cúi lạy trước những khải lộ về luật pháp của Ngài vốn được ban xuống từ thiên đàng Ý chí của Ngài.

Lạy Thượng Đế của con, Ngài đã thấy mắt họ nhìn lên chốn hừng đông từ ái của Ngài như thế nào, lòng họ đặt nơi đại dương ân huệ của Ngài ra sao, giọng nói của họ đã trầm xuống trước những âm sắc ngọt ngào nhất trong giọng nói của Ngài, đang kêu gọi từ Cương vị cao cả nhất, nhân danh Đấng Toàn vinh. Lạy Thượng Đế của con, xin Ngài giúp các con thương yêu của Ngài, là những người đã từ bỏ mọi sự họ có, để nhận được những thứ do Ngài sở hữu, là những người mà các thử thách và tai ương đã vây phủ do họ từ bỏ thế giới này và đặt tình cảm nơi cõi vinh quang của Ngài. Lạy Thượng Đế của con, con khẩn cầu Ngài, xin che chở họ 301 trước sự tấn công bởi những thèm muốn và dục vọng xấu xa của họ, và giúp họ đạt được những điều sẽ làm lợi cho họ trong đời này và đời sau.

Lạy Thượng Đế của con, bởi Danh huyền bí và trân bảo của Ngài đã gọi lớn trong vương quốc tạo vật, và hiệu triệu tất cả các dân tộc đến với Linh thụ mà không ai vượt khỏi, con cầu xin Ngài tuôn đổ cơn mưa thiên ân của Ngài để nó có thể tẩy sạch chúng con khỏi sự tưởng nhớ tới bất cứ ai ngoài Ngài, và thu hút chúng con đến gần bến bờ đại dương hồng ân của Ngài. Lạy Thượng Đế, xin truyền ban qua Ngòi bút tối cao của Ngài những gì sẽ khiến linh hồn chúng con trường tồn trong Cõi vinh quang của Ngài, sẽ lưu mãi tên tuổi chúng con trong Vương quốc của Ngài, và bảo tồn mạng sống chúng con trong kho báu độ trì của Ngài và thân thể chúng con trong thành trì mạnh mẽ bất khả xâm phạm của Ngài. Ngài là Đấng Hùng mạnh trên tất cả vạn vật, trong quá khứ cũng như trong tương lai. Không có ai ngoài Ngài là Thượng Đế, Đấng Phò trợ Toàn năng, Đấng Tự tồn.

Lạy Thượng Đế, Ngài thấy bàn tay khẩn cầu của chúng con vươn lên cõi trời hồng ân và hồng phúc của Ngài. Xin cho các bàn tay ấy được đổ đầy những kho báu độ lượng và ân huệ dồi dào của Ngài. Xin Ngài tha thứ cho chúng con, cho thân phụ và thân mẫu chúng con, và đáp ứng bất cứ điều gì chúng con ước muốn từ đại dương thiên ân độ lượng thiên thượng của Ngài. Lạy Đấng Kính yêu của tâm hồn chúng con, xin chấp nhận tất cả công quả của chúng con trên đường Ngài. Quả thật, Ngài là Đấng Hùng mạnh Nhất 302, Đấng cao cả Nhất, Đấng Bất Khả tỉ, Đấng Duy nhất, Đấng Tha thứ, Đấng Từ bi.

CXXXIX

Hỡi Nabil-i-Azam, tai ngươi hãy lắng nghe Tiếng nói của Đấng Cố cựu các Thời đại, kêu gọi ngươi từ Vương quốc danh Toàn vinh của Ngài. Ngài là Đấng đang công bố từ các cõi thiên thượng, và trong bản thể sâu xa nhất của tất cả tạo vật, rằng:” Quả thật Ta là Thượng Đế, không có ai khác là Thượng Đế ngoài Ta. Ta là Đấng, từ vạn cổ, đã là Nguồn cội của mọi sức mạnh và quyền tối thượng, là Đấng sẽ tiếp tục, đến đời đời, hành sử vương quyền và trải rộng ơn phò trợ đến tất cả tạo vật. Bằng chứng của Ta là sự vĩ đại của sức mạnh của Ta, và quyền tối thượng của Ta bao trùm toàn thể tạo vật.”...

Phúc thay cho ngươi, hỡi danh Ta, vì ngươi đã bước vào Thuyền Giải thoát của Ta, và nhờ uy lực quyền tối thượng và sức mạnh cao cả nhất của Ta, ngươi đã vượt nhanh trên đại dương hùng vĩ của Ta, và được kể trong số các con sủng ái của Ta mà tên tuổi đã được Ngón tay của Thượng Đế ghi lại. Ngươi đã uống cạn chén cốc chính là sự sống từ tay của Người Thanh niên này, mà tất cả các Đấng Biểu hiện của Đấng Toàn vinh luân chuyển quanh Ngài, và sự hiện diện rực rỡ của các Đấng Bình minh Thiên ân tôn vinh ngày cũng như đêm.

Vinh quang của Ngài ở cùng ngươi, vì ngươi đã du hành từ Thượng Đế đến Thượng Đế và đã bước vào 303 chốn thánh vi của triều đường hào quang không phai mờ – ở Chốn mà loài người hữu hại không bao giờ mô tả nổi. Trong đó ngọn gió thánh thiện, thấm đẫm tình yêu của Thượng Đế, đã khơi dậy tinh thần trong bản thể ngươi, và những dòng nước thức ngộ đã rửa sạch ngươi khỏi mọi vết bẩn của sự xa cách và vô tín. Ngươi đã được thu nhận vào Thiên đàng Tưởng nhớ của Thượng Đế, do việc ngươi nhận biết Đấng là Hiện thân của sự Tưởng nhớ ấy giữa loài người.

Vì vậy hãy tạ ơn Thuợng Đế vì Ngài đã tăng lực để ngươi giúp vào Chánh Đạo của Ngài, vì đã làm cho bông hoa hiểu biết và thức ngộ nảy sinh trong vườn tâm hồn ngươi. Như thế thiên ân Ngài đã bao phủ ngươi và bao phủ toàn thể tạo vật. Hãy lư ý, đừng để cho bất cứ điều gì khiến ngươi phiền muộn. Hãy tự dứt bỏ mọi ràng buộc với những ảo vọng vô bổ của loài người, và hãy loại bỏ những tranh cãi vụn vặt và vô dụng của những kẻ bị che mù về Thượng Đế. Rồi hãy phổ biến điều mà Linh Tối đại sẽ cảm ứng để ngươi nói ra trong việc phụng sự Chánh Đạo của Chúa ngươi, để ngươi có thể làm sinh động linh hồn mọi người và khiến lòng họ hướng về Triều đường toàn vinh và tốt phước nhất này....

Ngươi hãy biết rằng Chúng Ta đã hủy bỏ quy tắc của thanh kiếm để trợ giúp Chánh Đạo của Chúng Ta, và thay vào đó là sức mạnh phát sinh từ lời nói của loài người. Chúng Ta đã chỉ dụ cố định như thế, do thánh đức hồng ân của Chúng Ta. Hãy phán: Hỡi dân chúng! Chớ gieo hạt giống bất hoà giữa loài người, 304 và kềm chế sự tranh chấp với kẻ láng giềng của ngươi, vì Thượng Đế của ngươi đã giao thế giới và các đô thị cho sự chăm nom của các vua trên trái đất, biến họ thành biểu tượng quyền uy của chính Ngài, do uy đức quyền tối thượng của Ngài, Ngài đã chọn ban cho họ quyền ấy. Ngài quyết không giữ lại cho Ngài bất cứ phần nào trong việc ngự trị thế giới này. Chính Đấng Chân lý Vĩnh cửu sẽ làm chứng cho điều này. Những thứ Ngài giữ lại cho Ngài là thành thị tâm hồn loài người, để Ngài có thể thanh tẩy khỏi mọi ô trược của thế gian, và giúp nó đến gần Chốn thiêng liêng mà bàn tay kẻ phản phúc không bao giờ xúc phạm được. Hỡi dân chúng, hãy mở cửa thành thị tâm hồn con người bằng chìa khoá phát ngôn của các ngươi. Như thế Chúng Ta đã an bài về nghĩa vụ của các ngươi, theo một mức độ tiên định.

Nguyện bởi đạo lý của Thượng Đế! Thế giới và tất cả những sự phù hoa trong đó, những vinh quang và bất cứ niềm vui nào nó có thể trao tặng, dưới mắt Thượng Đế, đều là vô giá trị, hay nói đúng ra còn tầm thường hơn cả tro bụi. Ước gì tâm hồn loài người hiểu được điều này! Hỡi con dân Đấng Baha, các ngươi hãy tự tẩy sạch hoàn toàn khỏi mọi sự ô uế của cõi đời, và khỏi tất cả những gì thuộc về nó. Chính Thượng Đế làm chứng cho Ta. Những điều thuộc thế gian không xứng đáng với các ngươi. Hãy vứt nó đi cho những ai thèm khát nó và gắn chặt mắt các ngươi vào Khải tượng thiêng liêng và huy hoàng nhất này.

Điều thích hợp với các ngươi là tình yêu của Thượng Đế, và tình yêu của Đấng Biểu hiện 305 chính Bản thể Ngài, và tuân giữ bất cứ điều gì Ngài qui định cho các ngươi, mong các ngươi hiểu điều này.

Hãy phán: Hãy để sự chân thật và lịch thiệp làm vật trang sức của các ngươi. Đừng tự lột bỏ của các ngươi chiếc áo nhẫn nại và công bằng, để cho hương thơm ngọt ngào của sự thánh thiện có thể thổi lên từ tâm hồn các ngươi đến tất cả tạo vật. Hãy phán: Hỡi dân chúng, hãy lưu ý kẻo các ngươi đi vào đường của những kẻ mà lời nói khác với việc làm cuả họ. Hãy cố gắng để các ngươi có thể được giúp đỡ để biểu hiện những dấu hiệu của Thượng Đế trước các dân tộc trên trái đất, và phản ánh các phán lệnh của Ngài. Hãy giữ cho hành động các ngươi biến thành sự hướng dẫn toàn thể nhân loại, bởi vì hành động của phần lớn loài người đều khác với hạnh kiểm của họ, bất kể họ ở vị trí cao hay thấp. Các ngươi hãy tự phân biệt với người khác bằng chính hành động của các ngươi. Nhờ những hành động ấy, ánh sáng ngọn đèn tâm hồn các ngươi có thể chiếu soi khắp trái đất. Hạnh phúc thay cho người nào lưu tâm tới lời khuyên của Ta, và tuân giữ các phán lệnh được qui định bởi Đấng Toàn tri, Đấng Toàn trí.

CXL

Hỡi Muhammad-Ali! Ơn phước thật lớn lao đang chờ đợi ngươi, vì ngươi đã tự tô điểm tâm hồn bằng vật trang điểm là tình yêu của Thượng Đế, Đấng Toàn vinh, Đấng Đáng Ca ngợi Nhất. Ai đạt tới cương vị này trong ngày này, mọi điều lành sẽ thuộc về người ấy.

Ngươi chớ lưu tâm tới sự tủi nhục mà các con thương yêu của Thượng Đế phải nhận chịu trong Ngày này. Sự tủi nhục này là danh dự và vinh quang trên mọi danh dự tạm bợ và sự tôn vinh của thế gian. Hỏi ta có thể tưởng tượng vinh dự nào lớn lao hơn 306 vinh dự được ban tặng bởi Lưỡi của Đấng Cố cựu các Thời đại khi Ngài nhắc nhớ tới các con thương yêu của Ngài trong Nhà tù Lớn Nhất? Sẽ đến ngày khi những đám mây ngăn trở sẽ bị xua tan hoàn toàn, khi ánh sáng những lời nói, “Tất cả danh dự thuộc về Thượng Đế và thuộc về những người kính yêu Ngài” sẽ xuất hiện hiển nhiên như mặt trời trên chân trời Ý chí của Đấng Toàn năng.

Mọi người, dù cao hay thấp, đã tìm và sẽ còn tìm một vinh dự lớn như thế. Tuy nhiên, ngay khi mặt trời Chân lý toả hào quang lên thế giới, mọi người đã tự đánh mất ân huệ này, đã bị che mờ bởi tấm màn trước vinh quang của Mặt trời, ngoại trừ những người đã bám chắc vào sợi dây quan phòng vững chãi của Đấng Thượng Đế Chân chính Duy nhất, và với tinh thần dứt bỏ hoàn toàn mọi sự ngoài Ngài đã hướng mặt về triều đường thiêng liêng của Ngài.

Hãy dâng lời tạ ơn lên Đấng Khát khao của tất cả các thế giới vì đã khoác lên cho ngươi niềm vinh dự cao cả ấy. Không bao lâu nữa thế giới này và mọi thứ trong đó sẽ trở thành vật bị lảng quên, và tất cả danh dự sẽ thuộc về các con thương yêu của Thượng Đế, Đấng Toàn vinh, Đấng Ban phúc Dồi dào Nhất.

CXLI

Sự thật một quyển Thánh kinh đã được ban xuống cho những người có linh giác! Kinh dạy con người giữ sự công bình và hành động chính trực, cấm họ chạy theo ham muốn xác thịt và xu hướng đồi trụy, để 307 may ra con cái loài người có thể được vực dậy khỏi cơn mê ngủ.

Hãy phán: Hỡi dân chúng, hãy vâng theo những điều đã được qui định cho các nhươi trong những Kinh bản của Chúng Ta, và chớ bước theo những tưởng tượng mà kẻ gây ác đã bày vẽ, là những kẻ làm điều xấu xa và vu vạ cho Thượng Đế, Đấng Thiêng liêng Nhất, Đấng Toàn vinh, Đấng Cao cả Nhất. Hãy phán: Chúng Ta đã chấp nhận chịu thử thách bởi bệnh tật và tai ương, để cho các ngươi có thể thoát khỏi mọi sự ô trược của thế gian. Vậy tại sao lòng các ngươi khước từ suy ngẫm về mục đích của Chúng Ta? Nguyện bởi đạo lý của Thượng Đế! Bất cứ ai suy nghĩ về những tai ương mà Chúng Ta phải chịu đựng, linh hồn người ấy chắc chắn sẽ tan chảy vì đau buồn. Chính Thượng Đế làm chứng cho sự thật về lời phán của Chúng Ta. Chúng Ta đã mang gánh nặng của mọi tai họa, để thánh hoá các ngươi khỏi mọi sự đọa lạc trần tục, thế mà các ngươi vẫn còn vô tâm.

Hãy phán: Điều thích hợp với mọi người là giữ chắc cho tà áo của Chúng Ta khỏi bị vấy bẩn bởi bất cứ điều gì khiến Quần hội thiên thượng có thể khó chịu. Đó là điều đã được chỉ dụ trong Kinh bản hiển hiện này bởi Thượng Đế cuả ngươi, Đấng Toàn vinh. Hãy phán: Sao các ngươi gạt bỏ tình yêu của Ta, và phạm vào điều khiến lòng Ta đau buồn? Cái gì đã cản trở khiến các ngươi không hiểu những điều đã được mặc khải cho các ngươi bởi Đấng Toàn tri, Đấng Toàn trí?

Quả thật, Chúng Ta đang theo dõi hành động của các ngươi. Nếu Chúng Ta nhận ra từ những hành động đó hương thơm ngọt ngào của sự trong sạch và thánh thiện, chắc chắn Chúng Ta sẽ ban phước cho các ngươi. Rồi 308 lưỡi của các cư dân nơi Thiên đàng sẽ ca ngợi các ngươi và tôn vinh danh các ngươi giữa những người đã được đến gần Thượng Đế.

Ngươi hãy bám vào vạt Cẩm bào của Thượng Đế, và giữ chắc lấy Sợi dây của Ngài, mội Sợi dây mà không ai cắt lìa được. Hãy lưu ý đừng để tiếng reo hò của những kẻ chối bỏ Lời Thông báo Vĩ đại Nhất này ngăn trở ngươi hoàn thành mục đích của mình. Hãy công bố điều đã được qui định cho ngươi trong Kinh bản này, dù cho tất cả các dân tộc đứng lên chống đối ngươi. Quả thật, Thượng Đế của ngươi là Đấng Toàn thắng, Đấng Phò trợ Vững chắc.

Nguyện vinh quang Ta ở cùng ngươi và cùng với các con thương yêu của Ta cùng hợp tác với ngươi. Đây hẳn là những người sẽ nhận được điều lành.

CXLII

Ta nguyện bởi vẽ mỹ lệ của Đấng Kính yêu Nhất! Đấy là lượng từ bi đã bao trùm tòan thể tạo vật, là Ngày mà hồng ân của Thượng Đế lan toả và thấm nhuần mọi vật. Hỡi Ali, những dòng sinh thủy thiên ân của Ta đang tuôn đổ xuống thật mạnh mẽ , và lòng Ta tan chảy vì sức nóng sự hiền dịu và tình yêu của Ta. Không có lúc nào Ta có thể thấy thanh thản trước những tai ương xảy ra cho các con thương yêu của Ta, hoặc trước bất cứ điều phiền toái nào có thể che mờ niềm vui trong lòng họ.

Mỗi khi danh Ta là “Đấng Đại Từ bi” nghe kể rằng có người trong các con thương yêu của Ta thốt ra lời ngược với ý muốn của Ta, danh ấy đã trở về trở về thánh thất với sự đau đớn khôn nguôi; 309 và mỗi khi danh Ta là “Đấng Che giấu” phát hiện rằng một người trong các tín đồ của Ta phạm phải điều gì tủi hổ hoặc hèn kém với kẻ láng giềng của y, danh ấy cũng trở về chốn ẩn dật vinh quang với nổi buồn phiền và khổ sở, rồi khóc lóc và than van với lời rên siết đớn đau. Và mỗi khi danh Ta là “Đấng Hằng Tha thứ “ nhận thấy rằng bất cứ ai trong các bạn hữu của Tavấp phạm bất cứ điều gì, danh ấy liền khóc lên với sự đau buồn to lớn, và bị niềm đau dày vò, rơi xuống cát bụi, nhưng được đoàn thiên thần vô hình mang về cư thất trong các cõi thiên thượng.

Nguyện bởi chính Ta, Đấng Chân chính, hỡi Ali! Ngọn lửa thiêu đốt cõi lòng Đấng Baha còn ác liệt hơn ngọn lửa rực cháy trong lòng ngươi, và tiếng kêu khóc của Ngài còn lớn hơn tiếng kêu khóc của ngươi. Mỗi khi tội lỗi mà người nào trong số họ gây ra vọng tới nơi Triều đường Hiện diện của Ngài, thì sự xấu hổ tràn ngập linh tâm Đấng Mỹ lệ Xưa, như thể Ngài không còn muốn người đời nhìn thấy vinh quang của Thánh nhan Ngài nữa, bởi vì lúc nào Ngài cũng nhìn chăm chú vào lòng trung thành của những người ấy và theo dõi các điều tiên quyết của đức hạnh này.

Những lời ngươi viết, ngay khi được xướng lên trước sự Hiện diện của Ta, đã khiến đại dương trung thành dâng trào trong lòng Ta, khiến ngọn gió khoan dung của Ta thổi qua linh hồn ngươi, khiến cây từ ái hiền dịu của Ta che phủ ngươi, khiến mây thiên phúc của Ta tuôn mưa ân huệ lên ngươi. Ta nguyện có Vầng Thái dương đang chiếu sáng nơi chân trời 310 vĩnh cửu, Ta đau buồn cùng với nổi phiền muộn của ngươi, và Ta kêu khóc với tai ương của ngươi…Ta chứng giám cho những công quả mà ngươi đã hiến dâng vì cớ Ta. Tất cả các nguyên tử trên trái đất đều công bố tình yêu Ta dành cho ngươi.

Hỡi Ali, lời kêu cầu ngươi dâng lên, đã được ghi nhận đúng mức trước mắt Ta. Hãy dùng cả bút và lưỡi mà truyền bá Chánh Đạo của Ta. Hãy kêu lớn lên và mời gọi dân chúng đến với Ngài là Đấng Chúa Tối thượng của tất cả các thế giới, với lòng hăng hái và nhiệt thành đến nỗi mọi người đều trở nên sôi nổi vì ngươi.

Hãy tụng: Lạy Thượng Đế của con, Đấng Kính yêu Nhất của con, Đấng Điều chuyển hành động của con, là Sao Bắc đẩu của linh hồn con, là Tiếng nói vọng lên nơi bản thể sâu thẩm nhất của con, là Đối tượng tôn thờ của tâm hồn con! Ngài thật đáng ca ngợi vì đã giúp con hướng mặt con về Ngài, vì đã làm linh hồn con rực cháy qua sự tưởng nhớ tới Ngài, vì đã giúp con nêu cao Danh Ngài và dâng lời chúc tụng Ngài.

Lạy Thượng Đế của con, lạy Thượng Đế của con! Nếu không người nào rời xa đường Ngài, thì làm sao biểu hiệu từ bi của Ngài tung bay, hoặc linh kỳ hồng ân dồi dào của Ngài giương cao? Và nếu không ai làm điều bất công, thì điều gì có thể công bố Ngài là Đấng Che giấu tội lỗi của loài người, Đấng Hằng Tha thứ, Đấng Toàn tri, Đấng Toàn trí? Xin cho linh hồn con được làm vật hy sinh vì những va vấp của những kẻ xúc phạm Ngài, để cho những va vấp ấy được thanh tẩy nhờ vị ngọt nơi làn gió hồng ân hiền dịu 311 của Danh Ngài, Đấng Xót thương, Đấng Đại Khoan dung. Xin cho mạng sống con được triệt hạ vì sự báng bổ của những kẻ chống đối Ngài, vì qua những báng bổ ấy hơi thở hồng ân của Ngài và hương thơm từ ái hiền dịu của Ngài được nhận biết và truyền tụng giữa loài người. Xin cho bản thể sâu thẳm nhất của con được hiến dâng cho tội lỗi của những kẻ phạm tội kình chống Ngài, bởi do kết quả của những tội lỗi ấy mà Vầng Thái dương ân huệ đa diện của Ngài hiển lộ trên chân trời hồng phúc của Ngài, và những áng mây quan phòng hiển nhiên của Ngài tuôn mưa ân sủng của Ngài lên thực thể tất cả tạo vật.

Lạy Thượng Đế của con, con là kẻ xin thú nhận cùng Ngài biết bao việc ác của con, và đã nhận biết điều mà không ai biết. Con đã hối hả tiến tới đại dương tha thứ của Ngài, và đã tìm chốn nương thân dưới bóng hồng ân độ lượng nhất của Ngài. Con khẩn cầu Ngài, lạy Ngài là Đấng Vua Đời đời, Đấng Phò trợ Tối thượng của mọi người, xin giúp con biểu hiện được điều sẽ khiến linh hồn và cõi lòng nhân loại tung bay trong chốn bao la vô tận đầy tình yêu của Ngài, và được thông công với Thánh Linh của Ngài. Xin tăng lực cho con bằng sức mạnh quyền tối thượng của Ngài, để con thể chuyển mọi vật thọ tạo về Chốn Hừng đông Biểu hiện của Ngài và về Nguồn Mặc khải của Ngài. Lạy Thượng Đế của con, xin Ngài giúp con hoàn toàn đặt mình dưới Ý chí của Ngài, và đứng lên phụng sự Ngài, bởi con trân trọng cuộc đời trần tục này chỉ vì mục đích chầu hầu nơi Điện thờ 312 Mặc khải của Ngài và nơi Ngự trị Vinh quang của Ngài. Lạy Thượng Đế của con, Ngài thấy con dứt bỏ mọi sự ngoài Ngài, khúm núm và quy phục trước Ý chí Ngài. Xin đối xử với con tùy sự thích hợp với Ngài, tùy sự cao cả và vinh quang to lớn của Ngài.

Hỡi Ali! An phúc dồi dào của Đấng Tối cao trên tất cả các thế giới đã từng và đang còn tuôn đổ xuống cho ngươi. Hãy tự trang bị bằng sức mạnh và quyền uy của Ngài, hãy đứng lên giúp cho Chánh Đạo của Ngài và tôn vinh danh thánh của Ngài. Chớ để sự không biết của ngươi về kiến văn của loài người và việc ngươi không biết đọc biết viết khiến lòng ngươi phiền muộn. Cửa hồng ân đa diện của Ngài nằm trong nắm tay uy lực hùng vĩ của Đấng Thượng Đế Chân chính Duy nhất. Ngài đã mở, và sẽ tiếp tục mở, các cánh cửa ấy trước tất cả những ai phụng sự Ngài. Ta hằng hy vọng rằng làn gió ngọt ngào thiêng liêng này sẽ luôn luôn tiếp tục thổi lên từ cánh đồng tâm hồn ngươi đến toàn thể thế giới, mạnh mẽ đến nỗi ảnh hưởng của nó được biểu hiện khắp các nước. Ngài là Đấng có uy quyền trên mọi vật. Quả thật, Ngài là Đấng Hùng mạnh Nhất, Đấng Toàn vinh, Đấng Toàn năng.

CXLIII

Hỡi kẻ tôi tớ của Ta, phúc thay cho ngươi vì ngươi đã nhận biết Chân lý, đã lánh xa kẻ chối bỏ Đấng Đại Từ bi và bị buộc tội là kẻ xấu xa trong Mẫu Kinh. Ngươi hãy bước đi vững vàng trong tình yêu của Thượng Đế, hãy giữ mình ngay thẳng trong Chánh Đạo của Ngài, và giúp Ngài bằng sức mạnh ngôn từ của ngươi. Ngươi đã được truyền dạy như thế bởi Đấng Đại Từ bi 313 hiện đang chịu cảnh tù hãm trong tay của những kẻ áp bức.

Nếu tai ương đến với ngươi vì cớ Ta, ngươi hãy nhớ đến những bệnh tật và những điều phiền muộn của Ta, hãy nhớ đến cảnh lưu đày và sự giam hãm của Ta. Thế là Chúng Ta đã thông báo cho ngươi điều được ban xuống cho Chúng Ta từ Đấng Toàn vinh, Đấng Toàn trí.

Nguyện bởi chính Ta! Đang sắp đến Ngày mà Chúng Ta sẽ thu gom thế giới và mọi thứ trong đó, và trải ra một nền trật tự mới để thay thế. Quả thật, Ngài có quyền uy trên tất cả tạo vật.

Hãy thánh hoá tâm hồn ngươi, để ngươi có thể nhớ đến Ta; hãy thanh tẩy tai ngươi, để ngươi có thể nghe lời phán của Ta. Rồi hãy hướng mặt ngươi về Địa điểm trong đó ngôi báu của Chúa ngươi, Đấng Thượng Đế Từ bi, được thiết lập, và hãy chúc tụng: Lạy Thượng Đế của con, Ngài thật đáng ca ngợi vì đã giúp con nhận biết Đấng Biểu hiện chính Bản thể Ngài, và giúp con đặt trọn tâm hồn nơi sự hiện diện của Ngài, là đối tượng tôn thờ của linh hồn con. Con khẩn cầu Ngài, bởi danh Ngài từng khiến các cõi trời bị xé tan và cõi đất vỡ vụn, xin an bài cho con điều Ngài đã an bài cho những người từ bỏ mọi sự ngoài Ngài, và đặt trọn tâm hồn nơi Ngài. Xin khiến con được đặt nơi sự hiện diện của Ngài trên ngôi chân lý, ở trong Điện thờ Vinh quang của Ngài. Ngài có đủ quyền năng làm điều Ngài muốn. Không có ai khác ngoài Ngài là Thượng Đế, Đấng Toàn vinh, Đấng Toàn trí.

CXLIV

Ngòi Bút của Đấng Tối thượng đã chỉ dụ và thiết định trên mọi người nghĩa vụ truyền bá Nền Chánh Đạo này….Chắc chắn Thượng Đế sẽ cảm ứng cho bất cứ ai tự dứt bỏ mọi sự ngoài Ngài, và sẽ khiến những dòng nước tinh khiết của trí tuệ và phát ngôn tuôn trào và chảy mạnh từ con tim người ấy. Quả thật, Thượng Đế của ngươi, Đấng Đại Từ bi, có đủ quyền năng làm điều Ngài muốn, và an bài bất cứ điều gì Ngài thích.

Nếu ngươi quan sát thế giới này, và nhận thức những thứ thuộc về nó hư ảo ra sao, ngươi sẽ không chọn bước đi trên con đường nào khác ngoài con đường phụng sự Chánh Đạo của Chúa ngươi. Không ai có năng lực ngăn trở ngươi dâng lời chúc tụng Ngài, kể cả khi mọi người đứng lên chống đối ngươi.

Ngươi hãy thẳng tiến và kiên trì trong sự nghiệp của Ngài. Hãy phán: Hỡi dân chúng! Ngày hứa hẹn cho các ngươi trong tất cả các Thánh kinh nay đã tới. Các ngươi hãy kính sợ Thượng Đế, và chớ chần chừ trong việc tin nhận Đấng Đối tượng tồn sinh của ngươi. Các ngươi hãy đến nhanh với Ngài. Điều này tốt đẹp cho các ngươi hơn cả thế giới và mọi thứ trong đó. Ước gì các ngươi nhận thức được điều này!

CXLV

Nếu các ngươi gặp những kẻ sa cơ cùng khó, chớ khinh thường bỏ lơ họ, vì Đấng Vua Vinh quang hằng đoái nhìn họ và bao bọc họ bằng sự xót thương mà không ai thấu hiểu ngoài những người khát khao ý muốn và sở thích của mình phù hợp với Ý chí của Thượng Đế, Đấng Từ bi, Đấng Toàn trí. Hỡi những kẻ giàu có trên trái đất! Chớ làm ngơ trước 315 khuôn mặt của kẻ nghèo nằm trên cát bụi, trái lại hãy kết thân với y và khiến y kể lại câu chuyện về những tai ương mà chiếu mệnh huyền nhiệm của Thượng Đế đã khiến y bị tác động. Nguyện bởi đạo nghĩa của Thượng Đế! Trong khi các ngươi giao tiếp với y, Quần hội thiên thượng sẽ nhìn xuống các ngươi, sẽ cầu thay cho các ngươi, sẽ biểu dương danh các ngươi và tôn vinh hành động của các ngươi. Phúc thay cho những người học thức không kiêu ngạo về những thành đạt của bản thân; và tốt đẹp thay cho những người chính trực không chế nhạo kẻ tội lỗi, nhưng giấu kín việc sai quấy của họ, để cho các khuyết điểm của họ được che khuất trước mắt loài người.

CXLVI

Điều mong muốn và khát khao của Chúng Ta là mọi người trong các ngươi trở thành suối nguồn mọi điều thiện cho loài người, và thành tấm gương tín nghĩa cho nhân loại. Hãy lưu ý kẻo các ngươi yêu thích bản thân hơn kẻ láng giềng. Hãy gắn cái nhìn của các ngươi vào Đấng là Đền thờ của Thượng Đế giữa nhân loại. Quả thật, Đấng ấy đã hiến mình làm của chuộc cho sự cứu rỗi thế giới. Quả thật, Ngài là Đấng Đại Từ bi, Đấng Độ lượng, Đấng Tối thượng. Nếu có sự bất đồng nào xảy ra giữa các ngươi, hãy thấy Ta đứng trước các ngươi và bỏ qua những lỗi lầm của nhau vì Danh Ta, coi như đó là dấu hiệu tình yêu của các ngươi đối với nền Chánh Đạo hiển hiện và huy hoàng của Ta. Chúng Ta yêu thích muốn thấy các ngươi lúc nào cũng giao tiếp với nhau trong tình thân ái và hoà hợp nơi thiên đàng hài lòng của Chúng Ta, và nhận được từ hành động của các ngươi hương nồng tình thân hữu và thống nhất, lòng nhân hậu và tình bạn. 316 Đó là Lời khuyên các ngươi của Đấng Toàn tri, Đấng Thành tín. Chúng Ta sẽ luôn luôn ở cùng các ngươi; nếu Chúng Ta hít được hương thơm tình bạn giữa các ngươi, lòng Chúng Ta chắc chắn sẽ rất vui, vì không cái gì khác có thể làm cho Chúng Ta thoả mãn. Mọi người thực sự thức ngộ đều làm chứng cho điều này.

CXLVII

Đấng Tối Đại Danh làm chứng cho Ta! Thật đáng buồn làm sao, nếu trong Ngày này còn có bất cứ ai đặt tâm hồn mình lên những vật phù du của cõi đời! Hãy đứng lên, hãy bám chắc vào Chánh Đạo của Thượng Đế. Hãy yêu thương nhau nhiều nhất. Nhân danh Đấng Kính yêu Nhất, hãy đốt sạch tấm màn tự ngã bằng ngọn Lửa không hề tắt, rồi hãy giao tiếp với kẻ láng giềng của các ngươi bằng vẻ mặt vui tươi và rực sáng. Các ngươi đã quan sát kỹ, về mọi mặt, hành vi của Đấng là Lời Chân lý giữa các ngươi. Các ngươi đã biết rõ thật khó khăn làm sao cho Người Thanh niên này phải chấp nhận để tâm hồn bất cứ người thương yêu nào của Thượng Đế phải buồn khổ vì mình, dù chỉ một đêm.

Lời Thượng Đế đã làm trái tim thế giới rực lửa, thật đáng tiếc biết bao nếu các ngươi không được khơi sáng nhờ ngọn lửa ấy. Nhờ ơn Thượng Đế, các ngươi sẽ xem đêm chúc phúc này là đêm thống nhất, sẽ đan kết tâm hồn với nhau, và quyết tâm tự điểm tô bằng vật trang sức là tính hạnh hiền thiện và đáng ca ngợi. Mối quan tâm chân chính của ngươi phải là cứu vớt kẻ sa ngã ra khỏi vũng lầy của sự hủy diệt đang chực chờ, và hãy giúp người ấy chấp nhận nền Chánh Đạo xưa của Thượng Đế. Hành vi của các ngươi đối với kẻ láng giềng làm sao cũng phải biểu hiện rõ ràng 317 các dấu hiệu của Đấng Thượng Đế Chân chính Duy nhất, vì các ngươi ở trong số những người đầu tiên được tái tạo bởi Thánh Linh của Ngài, là những người đầu tiên tôn thờ và quì lạy trước mắt Ngài, là những người đầu tiên chầu hầu quanh ngai vinh quang của Ngài. Ta nguyện bởi Đấng đã khiến Ta mặc khải bất cứ điều gì làm hài lòng Ngài! Các ngươi được cư dân của Vương quốc thiên thượng biết rõ hơn là các ngươi tự biết mình. Các ngươi nghĩ rằng những lời này là vô bổ và trống rỗng chăng? Giá mà các ngươi có năng lực nhận biết những điều mà Chúa của các ngươi, Đấng Đại Từ bi, đã thấy – những điều xác nhận sự ưu việt về thứ bậc của các ngươi, làm chứng cho sự vĩ đại về phẩm giá các ngươi, công bố sự cao cả về địa vị của các ngươi! Xin Thượng Đế khiến cho dục vọng của các ngươi và những thèm khát trơ trẽn của các ngươi không ngăn các ngươi đạt đến điều đã được an bài cho các ngươi.

CXLVIII

Hởi Salman! Tất cả những điều mà các nhà hiền triết và các nhà huyền học nói và viết không bao giờ vượt quá, và chẳng bao giờ hy vọng vượt quá, những giới hạn mà trí óc hữu hạn của con người phải tùy thuộc một cách nghiêm ngặt. Trí óc của những người cao cả nhất dù tung bay lên tới tầm cao nào, những tâm hồn thức ngộ và thoát tục dù có qua suốt những tầm sâu kỳ diệu nào, thì những trí óc và tâm hồn ấy cũng không bao giờ vượt khỏi tạo phẩm của những khái niệm và sản phẩm của tư tưởng họ. Những suy tư của nhà tư tưởng uyên thâm nhất, những phụng tự của các bậc thánh siêu thoát nhất, những biểu đạt cao nhất của lời chúc tụng từ 318 ngòi bút hoặc từ ngọn lưỡi loài người, đều chỉ là phản ánh của điều gì được tạo nên trong lòng họ, nhờ sự mặc khải của Chúa, Đấng Thượng Đế của họ. Bất cứ ai ngẫm ngợi về lẽ thật này ở trong lòng đều sẽ nhìn nhận ngay rằng quả có một số hạn chế mà không người phàm nào có thể vượt qua được. Từ buổi đầu không có khởi thủy, mọi cố gắng muốn hình dung và hiểu biết về Thượng Đế đều bị hạn chế bởi tình trạng của chính tạo vật – một tạo vật mà Ngài đã gọi vào cõi hiện hữu qua hoạt động của chính Ý chí Ngài và vì mục đích của chính Bản thể Ngài. Ngài vô cùng cao cả vượt khỏi những nỗ lực của tâm trí con người nhằm lĩnh hội Tôn chất cuả Ngài, hoặc vượt khỏi lưỡi con người nhằm mô tả sự huyền bí của Ngài. Không có mối dây liên kết trực tiếp nào ràng buộc Ngài với những thứ do Ngài tạo ra, hoặc không một ẩn dụ xa xôi hoặc trừu tượng bậc nhất nào của chúng sinh có thể xứng hợp với bản thể Ngài. Qua Ý chí bao trùm thế giới của Ngài, Ngài đã đưa tất cả tạo vật vào cõi hiện hữu. Ngài hiện đang và đã từng ẩn mình trong sự vĩnh hằng của Tôn chất cao cả và uyên nguyên, và sẽ tiếp tục đời đời tự che khuất trong vinh quang và sự uy nghi vời vợi của Ngài. Mọi sự ở trên trời và mọi sự ở dưới đất đều được tạo sinh bởi phán lệnh của Ngài, và do Ý chí Ngài tất cả đã từ cõi hư không tuyệt đối bước vào cõi hiện hữu. Bởi vậy, làm sao một sinh linh do Lời Thượng Đế tạo hình có thể hiểu được bản chất Đấng Cố cựu của các Thời đại?

CXLIX

Trong Ngày này, nếu bất cứ người nào, đứng lên và hoàn toàn dứt bỏ mọi sự trên các cõi trời và mọi sự trên trái đất, đặt tình cảm nơi Đấng Bình minh Mặc khải thiêng liêng của Thượng Đế, chắc chắn người ấy sẽ được tăng lực để chế ngự tất cả tạo vật, nhờ năng lực từ một trong các Danh của Chúa, Đấng Thượng Đế của mình, Đấng Toàn tri, Đấng Toàn trí. Ngươi hãy biết chắc rằng vầng Thái dương Chân lý, trong Ngày này, đã toả hào quang lên thế giới, và các thời đại xưa chưa hề chứng kiến điều tương tự như thế. Hỡi dân chúng, hãy để ánh sáng cuả vinh quang Ngài chiếu rọi trên các ngươi, và chớ làm những kẻ vô tâm.

CL

Đến ngày thắng lợi, mọi người sẽ xưng mình là tín đồ và sẽ hối hả đến nương mình dưới Chánh Đạo của Thượng Đế. Hạnh phúc thay cho ai trong những ngày thử thách bao trùm khắp thế giới đã đứng vững trong Chánh Đạo và quyết không rời xa chân lý của Chánh Đạo.

CLI

Hỡi những con chim hoạ mi cuả Thượng Đế, hãy tự giải thoát khỏi các gai góc và lùm bụi bất hạnh và cùng khổ, và tung bay đến vườn hồng cuả hào quang không phai mờ. “Hỡi các bạn hữu cuả Ta đang sống trong cát bụi! Các ngươi hãy nhanh chân bước tới nơi cư ngụ thiên thượng của các ngươi. Hãy báo cho nhau những tin mừng hớn hở: ‘Ngài là Đấng Kính yêu vô cùng đã xuất hiện. Ngài đã trang sức với hào quang Mặc khải của Thượng Đế và đã mở ra trước mắt loài người các cánh cửa thiên đàng xưa. Mọi con mắt hãy hân hoan, mọi cái tai hãy mừng rỡ, vì đây là lúc để nhìn vẻ mỹ lệ của Ngài, 320 đây là lúc thích hợp để nghe giọng nói của Ngài. Hãy công bố với mọi người yêu thương đang ngóng chờ:”Hãy nhìn, Đấng Kính yêu Nhất đã đến giữa loài người!” và báo tin mừng các sứ giả của Đấng Vua Tình yêu:”Kìa, Đấng Đáng Tôn thờ đã xuất hiện rực rỡ trong nền vinh quang tràn đầy của Ngài!” Hỡi những người mến yêu vẻ mỹ lệ của Ngài! Hãy biến nỗi phiền muộn vì xa cách Ngài thành niềm vui của sự đoàn viên vĩnh cửu, và hãy để cái ngọt ngào về sự hiện diện của Ngài xoá sạch mối đắng cay của sự xa cách triều đường của Ngài.

Kià hãy trông ân huệ đa diện của Thượng Đế, tuôn đổ xuống từ những đám mây vinh quang thiên thượng, trong ngày này, đã bao trùm cả thế giới. Bởi vì trong những ngày xa xưa mọi người yêu lùng sục và tìm kiếm Đấng Kính yêu, còn ngày nay thì chính Đấng Kính yêu đang kêu gọi những người yêu Ngài và mời họ đạt tới sự hiện diện của Ngài. Hãy lưu tâm kẻo các ngươi bỏ qua một ân huệ lớn lao như thế; hãy chú ý kẻo các ngươi xem nhẹ dấu hiệu thiên phúc quan trọng ấy của Ngài. Chớ từ bỏ những lợi ích bất hoại, và chớ bằng lòng với thứ gì dễ tàn lụi. Hãy vén lên bức màn che tầm mắt các ngươi, và hãy xua đi bóng tối áng mắt các ngươi, để các ngươi có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp tự nhiên của thánh nhan Đấng Kính yêu, để có thể thấy điều chưa hề có mắt nào được thấy, và nghe điều chưa hề có tai nào được nghe.

Hãy nghe Ta, hỡi những con chim hữu hoại! TrongVườn Hồng vinh quang bất diệt, một Bông hoa đã bắt đầu nở, mọi hoa khác đem so sánh thì chỉ là cái gai, và trước sự rực rỡ vinh quang của Hoa này, thì chính 321 tinh hoa của cái đẹp cũng đều tái nhợt và héo úa. Vì thế hãy đứng lên với trọn nhiệt tình của tâm hồn, với tất cả sự háo hức của linh hồn, với toàn bộ nhiệt tình của ý chí, và với các cố gắng đầy tập trung của toàn bản thể ngươi, hãy hết sức đạt đến thiên đàng sự Hiện diện của Ngài, nỗ lực hít vào hương thơm của Bông hoa bất diệt này, rồi thở ra hương vị ngọt ngào của sự thánh thiện, và đạt được một phần hương thơm vinh quang thiên thượng này. Ai thực hiện lời khuyên dạy này sẽ phá bỏ được xiềng xích của mình, sẽ nếm được sự phóng khoáng của tình yêu say đắm, sẽ đạt được khát vọng của tâm hồn, và sẽ dâng hiến linh hồn mình vào tay Đấng Kính yêu. Vụt thoát khỏi chiếc lồng bản thân, người ấy sẽ như con chim tinh thần bay về tổ ấm thánh thiện và trường tồn của mình.

Đêm đã nối theo ngày, và ngày theo đêm, bao nhiêu giờ phút và khoảnh khắc trong đời cuả các ngươi đã đến rồi đi, nhưng không một ai trong các người, dù chỉ chốc lát, chịu tự dứt bỏ những thứ chóng tàn. Các ngươi hãy vươn lên, để cho những khoảnh khắc còn lại cuả các ngươi uổng phí và mất hẳn. Ngày tháng cuả các ngươi sẽ trôi qua như ánh chớp và thân thể các ngươi sẽ được đặt dưới lớp cát bụi. Bấy giờ các ngươi thành đạt được cái gì? Làm sao các ngươi khắc phục sự thất bại đã qua?

Ngọn Nến vĩnh cửu toả sáng với ánh vinh quang thuần khiết. Hãy xem ngọn Nến ấy đã thiêu hủy mọi tấm màn trần tục như thế nào. Hỡi các ngươi như những con thiêu thân yêu ánh sáng của Ngài! Hãy bất chấp mọi hiểm nguy, và dâng hiến linh hồn các ngươi cho ngọn lửa thiêu đốt này. Hỡi 322 các ngươi là những người khao khát Ngài, hãy tự tước bỏ mọi tình cảm thế gian và hối hả ôm lấy Đấng Kính yêu cuả các ngươi! Với một nhiệt tình không gì sánh bằng, hãy nhanh chân tiến đến Ngài. Bông Hoa từ lâu còn phong kín đối với mắt loài người, nay khải lộ trước mắt các ngươi. Ngài đứng trước các ngươi trong ánh sáng bao la của vinh quang Ngài. Lời Ngài kêu gọi mọi sinh linh thoát tục và thanh khiết hãy đến và hội ngộ cùng Ngài. Phúc thay cho ai hướng về đó; tốt thay cho ai đạt đến đó và nhìn thấy ánh sáng thánh nhan kỳ diệu này.

CLII

Mắt ngươi là vật ký thác của Ta, đừng để bụi dục vọng vô bổ che mờ vẻ long lanh của nó. Tai ngươi là dấu hiệu ơn phước dồi dào của Ta, đừng để sự huyên náo của những động cơ bất xứng khiến nó rời xa Thánh ngôn của Ta vốn bao trùm vạn vật. Trái tim ngươi là kho tàng của Ta, đừng để bàn tay bội phản của tự ngã cướp mất những châu ngọc mà Ta tàng chứa trong đó. Tay ngươi là biểu tượng lòng từ ái hiền dịu của Ta, đừng ngăn trở nó cầm chắc lấy các Kinh bản bảo tồn và huyền nhiệm của Ta…. Không đợi hỏi xin, Ta đã tuôn mưa ân huệ xuống cho ngươi. Không đợi van nài, Ta đã thoả mãn ước vọng của ngươi. Không kể sự bất xứng của ngươi, Ta đã tách riêng ngươi ra cho hưởng những đặc ân dồi dào nhất và nhiều vô lượng của Ta... Hỡi các tôi tớ cuả Ta! Hãy vâng phục và hạ mình như đất, để từ cát bụi cuả bản thân các ngươi sẽ nở hoa dạ lan tri thức thiêng liêng cuả Ta đầy màu sắc và ngát hương. Hãy cháy rực như ngọn lưả để các ngươi có thể đốt sạch những bức màn vô tâm 323 và bằng năng lượng hiếu sinh cuả tình yêu Thượng Đế hãy làm nóng bỏng con tim băng giá và lầm lạc. Hãy trở nên nhẹ nhàng và không vướng bận như ngọn gió, để các ngươi có thể bước vào khuôn viên triều đường cuả Ta, vào chốn Thánh vi bất khả xâm phạm cuả Ta.

CLIII

Hỡi người bạn trung thành và tù đày! Hãy dập tắt cơn khát vô tâm bằng những dòng sinh thủy thiên ân cao cả cuả Ta, và hãy xua đi bóng tối phân ly bằng ánh ban mai sự hiện diện thiên thượng cuả Ta. Đừng để ngôi thánh thất trong đó an vị tình yêu bất diệt cuả Ta đối với các ngươi bị tiêu diệt bởi sự bạo tàn cuả dục vọng tham hám, và đừng làm lu mờ vẻ đẹp cuả Người Thanh niên thiên thượng bằng bụi bặm cuả tự ngã và đam mê. Hãy tự phục sức bằng tinh hoa đạo lý, và đừng để lòng các ngươi sợ sệt bất cứ ai ngoài Thượng Đế. Chớ ngăn lối muà xuân huy hoàng cuả linh hồn ngươi bằng gai gốc và lùm bụi tình cảm thất thường và vô bổ, chớ chận đứng sự tuôn chảy cuả những dòng sinh thủy tuôn ra từ nguồn mạch tâm hồn ngươi. Hãy đặt tất cả hy vọng cuả ngươi nơi Thượng Đế, và bám chắc vào hồng ân không hề cạn cuả Ngài. Hỏi ai khác ngoài Ngài có thể làm giàu kẻ cùng khốn và giải thoát kẻ sa cơ khỏi tủi nhục?

Hỡi các tôi tớ của Ta! Giá như các ngươi khám phá được những đại dương tài sản huyền nhiệm và không bến bờ của Ta, chắc chắn các ngươi sẽ coi thế giới này là vô nghiã, và cả đến toàn thể tạo vật cũng vô nghiã như thế. Hãy để ngọn lưả tìm kiếm bùng cháy mạnh mẽ trong lòng các ngươi để giúp các ngươi đạt tới mục đích tối thượng và cao quí nhất cuả các ngươi – tới cương vị 324 mà các ngươi được ở gần và hội ngộ cùng Đấng Kính yêu Nhất cuả mình….

Hỡi các tôi tớ cuả Ta! Chớ để những niềm hy vọng mơ hồ và tưởng tượng vô bổ xói mòn nền móng đức tin cuả các ngươi nơi Đấng Thượng Đế Toàn vinh, vì những tưởng tượng ấy hoàn toàn không có lợi gì cho loài người và không thể dẫn bước chân cuả họ vào Đường thẳng. Hỡi các tôi tớ cuả Ta! Các ngươi há tưởng rằng Bàn Tay quyền tối thượng thiêng liêng cực mạnh và rộng lớn cuả Ta đã bị trói chặt, rằng dòng chảy thiên ân cố cựu, bất tận và thấm nhuần vạn vật bị kềm chế, rằng những đám mây ân huệ cao quí và ưu việt cuả Ta đã ngưng tuôn mưa xuống cho loài người sao? Các ngươi há tưởng tượng rằng những công trình kỳ diệu từng công bố uy lực thiêng liêng và bất khả kháng cuả Ta đã bị thu hồi, rằng sức mạnh ý chí và mục đích cuả Ta là không còn điều động vận mệnh cuả nhân loại sao? Và có phải vì thế mà các ngươi đã cố gắng ngăn Đấng Mỹ lệ bất diệt cuả Thánh nhan thiêng liêng và độ lượng cuả Ta khải lộ trước mắt loài người? Tại sao các ngươi cứ quyết ngăn trở Đấng Biểu hiện Bản thể Toàn năng và Toàn vinh chiếu toả hào quang cuả Ngài trên trái đất? Nếu các ngươi công bằng trong sự phán đoán, các ngươi sẽ nhận thấy ngay thực thể cuả tất cả tạo vật phấn chấn ra sao với niềm vui về Mặc khải mới mẻ và kỳ diệu này, và tất cả các nguyên tử trên trái đất ngời sáng ra sao nhờ sự rực rỡ cuả Mặc khải vinh quang này. Điều 325 mà các ngươi đã và đang tưởng tượng thật là vô bổ và xấu xa!

Hỡi các tôi tớ cuả Ta, hãy quay bước và lắng lòng trước Đấng là Nguồn cội tạo sinh ra các ngươi. Hãy tự giải thoát khỏi những tình cảm đồi trụy và xấu xa, hãy mau tiếp nhận ánh sáng Ngọn lửa bất diệt toả sáng trên Núi Sinai cuả Mặc khải thiên thượng và huyền nhiệm này. Chớ phá hỏng Thánh ngôn tiên khởi, thiêng liêng và rộng khắp cuả Thượng Đế, và chớ tìm cách trần tục hoá sự thánh thiện hoặc hạ thấp tính chất cao cả cuả Thánh ngôn. Hỡi những kẻ vô tâm! Dù lượng bác ái tuyệt vời cuả Ta đã trải khắp tất cả tạo vật, hữu hình cũng như vô hình, dù những khải lộ hồng ân và hồng phúc cuả Ta đã thấm nhuần mọi nguyên tử trong vũ trụ, nhưng ngọn roi mà Ta có thể trừng phạt những kẻ xấu xa thật nghiêm trọng, và sự dữ dội trong cơn thịnh nộ cuả Ta đối với chúng thật khủng khiếp. Với cái tai thoát khỏi bã phù hoa và dục vọng trần gian, hãy lắng nghe những lời khuyên mà Ta đã mặc khải cho các ngươi trong lượng từ aí khoan dung cuả Ta, rồi bằng con mắt nội tâm cùng với mắt bên ngoài hãy chiêm ngưỡng những bằng chứng về Mặc khải diệu kỳ cuả Ta….

Hỡi các tôi tớ cuả Ta! Chớ tự đánh mất nguồn Anh sáng huy hoàng và không hề phai đã chiếu rọi trong Ngọn đèn vinh quang thiên thượng cuả Ta. Hãy để ngọn lưả tình yêu cuả Thượng Đế rực cháy trong tâm hồn ngời sáng cuả các ngươi. Hãy nuôi lưả ấy bằng thứ dầu dắt dẫn thiên thượng, và hãy bảo tồn lưả ấy trong chốn an cư kiên định cuả các ngươi. Hãy gìn giữ nó trong quả cầu cậy trông và dứt bỏ mọi sự 326 ngoài Thượng Đế, để cho những lời thì thầm xấu xa cuả kẻ vô tín không thể dập tắt ánh sáng cuả nó. Hỡi các tôi tớ cuả Ta! Mặc khải thánh thiện và thiên ban cuả Ta có thể ví như một đại dương mà dưới tầm sâu chôn giấu vô số ngọc quý vô giá rất mực sáng ngời. Nhiệm vụ của mỗi người tìm kiếm là tự dấn mình và cố gắng đạt tới bến bờ của đại dương này để có thể nhận được phần ân huệ như đã được định trước trong các Kinh bản huyền nhiệm và không sai lệch xứng với nhiệt tình tìm kiếm và cố gắng của mình. Nếu không ai muốn hướng bước chân đến bến bờ cuả đại dương ấy, nếu mọi người đều không chịu đứng lên để tìm Ngài, liệu có thể cho rằng sự thất bại ấy đã cướp đi uy lực cuả đại dương hoặc đã làm suy giảm phần nào các kho báu ấy sao? Thật mơ hồ, thật đáng chê biết bao là những sự tưởng tượng mà lòng các ngươi đã vẽ vời và còn đang vẽ vời! Hỡi các tôi tớ của Ta! Đấng Thượng Đế Chân chính Duy nhất làm chứng cho Ta! Đại dương trào dâng, sâu thẳm và vĩ đại này rất gần các ngươi, gần đến không ngờ. Hãy nhớ kỹ nó còn gần các ngươi hơn chính mạch máu của các ngươi! Nếu các ngươi muốn, thì trong chớp mắt các ngươi có thể đến đó và nhận phần ân huệ vĩnh cửu, phần ơn phước thiên ban này, phần thưởng không bao giờ hủy hoại, phần ơn phước vinh quang khôn tả và hiệu lực nhất.

Hỡi các tôi tớ cuả Ta! Giá như ngươi nhận biết Ta đã muốn ký thác nơi tâm hồn các ngươi những kỳ quan nào trong lượng khoan hồng và nguồn ơn phước dồi dào của Ta, thì chắc chắn các ngươi sẽ dứt bỏ hết mọi vật thọ tạo và đạt tới sự hiểu biết thực sự về chính bản thân các ngươi – một sự hiểu biết 327 giống như sự thức ngộ về chính Bản thể của Ta. Các ngươi sẽ thấy mình độc lập với mọi sự ngoài Ta, và bằng con mắt bên trong cũng như mắt bên ngoài, các ngươi sẽ nhận ra những biển cả từ ái và ơn phước của Ta chuyển động trong các ngươi, hiển nhiên như Mặc khải Thánh Danh huy hoàng của Ta. Chớ để những tưởng tượng biếng lười cuả các ngươi, dục vọng xấu xa cuả các ngươi, sự thiếu chân thật và sự mù loà cuả tâm hồn các ngươi che mờ hào quang hoặc làm nhiễm trược sự thánh thiện cuả một cương vị cao cả như thế. Các ngươi giống như con chim tung bay với tất cả sức lực của đôi cánh mạnh mẽ, với niềm tin phấn khởi và trọn vẹn, qua cảnh bao la trên các cõi trời, cho đến khi bắt buộc phải thỏa mãn cơn đói, nó khát khao trở về với nước và đất của trái đất phía dưới, và bị vướng vào lưới dục vọng, chim tự thấy mình mất khả năng bay trở lên những cõi trời từ đó nó đã đáp xuống. Không còn sức rũ bỏ vật nặng đè lên đôi cánh nhiễm bẩn, con chim ấy, trước đây là cư dân của các cõi trời, nay đã bắt buộc phải tìm chỗ ở trên chốn cát bụi.

Bởi vậy, hỡi các tôi tớ của Ta, đừng làm bẩn đôi cánh của các ngươi bằng thứ bùn ương bướng và dục vọng vô bổ, và cũng đừng để đôi cánh ấy bị vấy bẩn bởi cát bụi ganh tị và hiềm thù, để các ngươi khỏi bị cản trở khi bay lên các cõi trời tri thức thiêng liêng của Ta.

Hỡi các tôi tớ cuả Ta! Nhờ sức mạnh cuả Thượng Đế và uy linh cuả Ngài, và từ kho báu tri thức và khôn sáng cuả Ngài, Ta đã lấy ra và khải lộ cho các ngươi những châu ngọc ẩn giấu dưới những tầng sâu nơi đại dương vĩnh cửu cuả Ngài. Ta đã gọi các Ngọc nữ 328 nơi Thiên đàng xuất hiện sau bức rèm che, rồi phục sức cho các nàng bằng những ngôn từ này cuả Ta – những ngôn từ với uy lực và lượng minh triết tột đỉnh. Ngoài ra, với bàn tay uy linh thiên thượng, Ta đã khai niêm bình rượu tuyển về Mặc khải cuả Ta và đã làm toả ngát làn xạ hương huyền nhiệm và thiêng liêng cuả Mặc khải lên tất cả tạo vật. Hỏi ai khác ngoài các ngươi phải chịu chê trách nếu các ngươi không chọn ơn thiên phú với sự tuôn đổ thật lớn lao nguồn hồng ân thiên thượng và trùm khắp cuả Thượng Đế, với sự khải lộ rực sáng như thế nguồn ân sủng huy hoàng cuả Ngài?...

Hỡi các tôi tớ cuả Ta! Trong lòng Ta hiện chỉ có sự chiếu rọi ánh sáng không phai mờ cuả Buổi Ban mai dẫn đường Thiêng liêng, và từ linh khẩu Ta không thốt ra điều gì ngoài tinh hoa cuả chân lý, mà Thượng Đế, Đấng Chuá cuả các ngươi đã khải lộ. Bởi vậy, chớ chạy theo dục vọng phàm tục cuả các ngươi, chớ vi phạm Giao ước cuả Thượng Đế hoặc chối bỏ lời nguyện hưá cuả các ngươi đối với Ngài. Với quyết tâm mạnh mẽ, với tất cả tình cảm trong lòng các ngươi, với tất cả sức mạnh lời nói cuả các ngươi, hãy hướng về Ngài, và chớ bước theo đường lối cuả những kẻ điên rồ. Cõi đời này chỉ là một tấn tuồng vô bổ và rỗng tuếch, là sự hư không hoàn toàn, mang dáng vẻ như thực tại. Chớ đặt tình cảm của các ngươi vào đó. Chớ cắt đứt mối dây liên kết các ngươi với Đấng Tạo hóa của các ngươi, và chớ trở nên như những kẻ lầm lạc và rời xa đường Ngài. Quả thực Ta phán, cõi đời này giống như làn hơi nước trong sa mạc, mà những ai đang khát mộng tưởng đó là nước và cố hết sức đuổi theo nó, cho đến khi tới nơi, mới nhận ra đó chỉ là 329 ảo ảnh. Hơn nữa, cõi đời có thể ví như hình ảnh người yêu không có sự sống mà kẻ đang yêu đã tìm suốt một thời gian dài và cuối cùng đã gặp, và vô cùng hối tiếc vì hình ảnh ấy không thể “vỗ béo cũng không thể làm dịu cơn khao khát của chàng.”

Hỡi các tôi tớ của Ta! Chớ phiền muộn, nếu trong những ngày này và ở nơi trần thế này, Thượng Đế đã ấn định và biểu lộ những điều trái với ý muốn của các ngươi; vì những ngày cực lạc, với niềm hân hoan thiên thượng, chắc chắn đã được dành sẵn cho các ngươi. Các thế giới thánh thiện và vinh quang về tâm linh sẽ được phô bày trước mắt các ngươi. Trong thế giới này và thế giới sau, Ngài đã an bài cho các ngươi được chia lợi lộc, được chia niềm vui, và nhận được phần trong ân huệ vững bền của các điều tốt đẹp ấy. Chắc chắn các ngươi sẽ đạt được mỗi một và tất cả những điều ấy.

CLIV

Hỡi Salman, hãy lưu ý những người thân yêu của Đấng Thượng Đế Chân chính Duy nhất đừng xem xét văn viết và lời nói của con người bằng con mắt quá chê trách. Tốt hơn hết, nên xem những văn viết và lời nói đó với tinh thần rộng mở và đầy thiện cảm. Tuy nhiên, trong Ngày này, những người đứng lên tấn công những nguyên lý về Chánh Đạo cuả Thượng Đế, trong các tác phẩm đầy kích động cuả họ, cần phải được đối xử theo cách khác. Mọi người, và mỗi người tùy khả năng của mình, đều phải bác bỏ lý lẽ của những kẻ tấn công Chánh Đạo của Thượng Đế. Đó là điều đã được truyền phán bởi Đấng Hùng mạnh Nhất, Đấng Toàn năng. Ai muốn quảng bá Chánh Đạo cuả Đấng Thượng Đế Chân chính Duy nhất, người ấy phải truyền giảng 330 bằng ngòi bút hoặc bằng lưỡi cuả mình, chứ không sử dụng thanh kiếm hoặc bạo lực. Trong một dịp trước đây, Chúng Ta đã mặc khải phán lệnh này, và giờ đây Chúng Ta xác định nó, mong rằng các ngươi thấu hiểu. Nguyện bởi đạo lý cuả Đấng mà, trong Ngày này, đã kêu lớn nơi đáy lòng cuả tất cả tạo vật:”Thượng Đế, không có ai ngoài Ta là Thượng Đế!” Nếu bất cứ người nào dùng văn tài của mình đứng lên bảo vệ Chánh Đạo của Thượng Đế trước những kẻ tấn công, dù phần đóng góp có nhỏ nhoi đến đâu, thì người ấy cũng sẽ được tôn vinh ở thế giới bên kia nhiều đến nỗi Quần hội thiên thượng cũng thèm khát sự vinh hiển đó. Không bút nào tả nổi sự cao cả của cương vị người ấy, cũng không lưỡi nào nói lên được tầm huy hoàng của cương vị đó. Vì bất cứ ai đứng vững và kiên định trong Mặc khải vinh quang, thiêng liêng và cao cả này, cũng đều được ban cho uy lực mạnh mẽ đến nỗi có thể đối diện và đương đầu với tất cả những gì ở trên trời và dưới đất. Chính Thượng Đế làm chứng cho điều này.

Hỡi những người thương yêu cuả Thượng Đế! Chớ ngơi nghỉ trên gối nệm cuả các ngươi, nhưng hãy hoạt động ngay khi các ngươi nhận biết Thượng Đế, Đấng Sáng tạo nên các ngươi, hãy nghe kể về những điều xảy ra cho Ngài và hãy nhanh chân trong việc giúp đỡ Ngài. Hãy cởi trói cho lưỡi các ngươi, và hãy liên tục truyền bá Chánh Đạo của Ngài. Điều này tốt đẹp cho các ngươi hơn cả những kho tàng trong quá khứ và trong tương lai, giá như các ngươi biết sự thực này.

CLV

Nhiệm vụ đầu tiên mà Đấng Thượng Đế đã đề ra cho tôi con Ngài là tin nhận Đấng Hừng đông Mặc khải của Ngài và là Nguồn mạch luật pháp 331 của Ngài, là Đấng thay mặt Thượng Đế Tối cao trong Vương quốc Chánh Đạo của Ngài, cũng như ở trong thế giới tạo vật. Ai hoàn thành nhiệm vụ này tức đã đạt tới mọi điều tốt đẹp, và ai xa rời nhiệm vụ này tức là đã lạc đạo mặc dù người ấy là tác giả của mọi hành động chính trực. Còn về phần tất cả những ai đã đạt tới cương vị cao cả nhất này, tới tột đỉnh sự vinh quang thiên thượng này, họ phải tuân giữ mọi phán lệnh của Ngài là Đấng Khát khao của thế giới. Các nhiệm vụ song hành này không thể tách rời nhau. Không thể chấp nhận sự thành đạt nhiệm vụ này mà để thiếu sót nhiệm vụ kia được. Đó là điều đựơc chỉ dụ bởi Ngài là Đấng Cội nguồn của sự Cảm ứng Thiêng liêng.

Những người được Thượng Đế ban cho linh giác sẽ nhận biết dễ dàng rằng các nguyên lý do Thượng Đế thiết lập là phương tiện cao cả nhất để duy trì nền trật tự trên thế giới và sự an ninh của các dân tộc. Kẻ nào rời xa các nguyên lý này, kẻ ấy tất thuộc vào hàng những kẻ hạ tiện và điên khùng. Quả thật, Chúng Ta hạ chỉ cho các ngươi phải khước từ sự sai khiến của những dục vọng xấu xa và những khát khao đồi truỵ, và các ngươi không được phép vượt ra khỏi những giới hạn mà Ngòi bút của Đấng Tối cao đã ấn định, vì đây chính là sinh khí được ban cho mọi loài thọ tạo. Các đại dương Trí tuệ Thiêng liêng và Ngôn từ Thiên thượng đã dâng cao dưới làn gió hơi thở của Đấng Khoan dung Hoàn toàn. Hãy mau uống cho no đầy, hỡi những người thông tuệ! Những kẻ vi phạm Giao ước của Thượng Đế do phá bỏ những giới răn của Ngài và xa rời các giới răn đó, là những kẻ lầm lạc nghiêm trọng trước mắt Thượng Đế, Đấng Toàn hữu, Đấng Tối cao.

Hỡi các dân tộc trên thế giới! Hãy biết chắc rằng phán lệnh của Ta là những ngọn đèn phò trợ yêu thương của Ta dành cho các tôi tớ cuả Ta, và là những chìa khoá từ bi của Ta dành cho chúng sinh. Nó đã được ban xuống từ cõi trời Ý chí của Chúa các ngươi, Đấng Chúa của Mặc khải. Bất cứ ai nếm được vị ngọt của những lời đã chủ ý được thốt ra từ môi Đấng Đại Từ bi, người ấy sẽ vứt bỏ tất cả những kho tàng thuộc quyền sở hữu của mình trên mặt đất, chỉ mong xác minh chân lý mỗi giới răn của Ngài đang chiếu rọi trên bầu trời Rạng đông chăm nom đầy ân đức và lòng yêu thương đầy hiền dịu của Ngài.

Hãy phán: Từ luật pháp của Ta, người đời có thể hít thở hương thơm ngọt ngào từ y trang cuả Ta, và nhờ sự trợ lực của luật pháp đó, ngọn cờ thắng lợi sẽ được cắm ở những đỉnh cao chót vót nhất. Từ cõi trời vinh quang toàn năng của Ta, ngọn Lưỡi uy lực của Ta đã truyền đến tạo vật những Thánh ngôn sau đây: "Hãy tuân giữ các phán lệnh của Ta vì tình yêu vẻ mỹ lệ của Ta". Kẻ yêu thương cảm thấy hạnh phúc biết bao khi được hít thở hương thơm thiêng liêng của Đấng Kính yêu Nhất qua các Thánh ngôn này, vốn chứa đầy phương hương của Thiên ân mà không lưỡi nào tả nổi. Nhân danh sinh mệnh Ta! Ai đã uống được thứ rượu tuyển công bằng nơi bàn tay ơn phước dồi dào của Ta, người đó sẽ chầu hầu quanh các phán lệnh của Ta đang chiếu sáng trên bầu trời Rạng đông của tạo vật Ta.

Đừng tưởng rằng Chúng Ta đã mặc khải cho các ngươi một bộ luật suông. Song hơn hẳn thế, Chúng Ta đã khai niêm bình Tuyển tửu bằng những ngón tay quyền năng và uy lực. Đây là 333 bảo chứng về điều mà Ngọn bút Mặc khải đã tiết lộ. Hỡi những người có tâm thức, hãy suy ngẫm về điều này!...

Mỗi khi luật pháp cuả Ta xuất hiẹn như vầng tái dương trên bầu trời phát ngôn cuả Ta, mọi người phải tuân giữ đầy thành tâm, dù chiếu mệnh cuả Ta đến mức có thể khiến bầu trời mọi tôn giáo bị xé nát. Ngài là bất cứ điều gì Ngài muốn. Ngài tuyển chọn; và không ai được phép chất vấn sự tuyển chọn cuả Ngài. Bất cứ điều gì Đấng Kính yêu Nhất an bài, quả thật, tất cả đều đáng yêu. Ngài là Đấng Chuá tất cả tạo vật làm chứng cho điều này. Bất cứ ai đã hít thở được hương thơm ngọt ngào của Đấng Khoan dung Hoàn toàn, và nhận biết Nguồn cội sự phát ngôn này, đều sẽ hân hoan mở to mắt đón nhận giáo mác của kẻ thù nghịch để có thể xác minh chân lý về luật pháp của Thượng Đế giữa loài người. Phúc thay cho ai biết hướng về đó, và hiểu được ý nghĩa chỉ dụ chung thẩm của Ngài.

CLVI

Ngài là Đấng Chân lý Vĩnh cửu, từ Chốn Hừng đông Vinh quang, đã hướng mắt về con dân cuả Đấng Baha, và phán cùng họ những lời này:”Các ngươi hãy hiến mình cho việc nâng cao hạnh phúc và sự bình an của con cái loài người. Hãy dồn hết lý trí và ý chí các ngươi vào việc giáo dục các dân tộc và các giống nòi trên trái đất, để nhờ uy lực của Tối Đại Danh, sự chia rẽ sẽ bị xoá sạch trên mặt địa cầu, và tất cả nhân loại trở thành những người ủng hộ nền Trật tự chung 334 và trở thành cư dân của một Thành phố duy nhất. Hãy làm rực sáng và thánh hoá tâm hồn các ngươi; đừng để tâm hồn tàn lụi vì gai góc hận thù và xơ bướu ác tâm. Các ngươi cùng sống trên một thế giới, và được tạo nên do sự vận hành của một Ý chí duy nhất. Thật phước cho ai giao tiếp với mọi người bằng lòng nhân hậu và yêu thương tột cùng.”

CLVII

Những người đã rời xa xứ sở vì mục đích truyền bá Chánh Đạo của Chúng Ta – những người này sẽ được Linh Thành tín làm tăng sức bằng uy lực Thánh Linh. Đoàn thiên thần tinh tuyển của Chúng Ta sẽ cùng đi với họ, theo lệnh truyền của Ngài là Đấng Toàn năng, Đấng Toàn trí. Ơn phước tuyệt vời biết bao đã được dành sẵn cho người đạt tới vinh dự phụng sự Đấng Toàn năng! Nhân danh sinh mệnh Ta! Không có hành động nào, dù lớn lao ra sao, có thể sánh với điều này, ngoại trừ những hành động theo phán truyền của Thựơng Đế, Đấng Đại lực, Đấng Đại hùng. Hẳn nhiên, việc phụng sự như thế là ông hoàng của mọi hành vi lương hảo, là vật trang sức cho mọi hành động tốt đẹp. Đó là điều đã được truyền phán bởi Đấng Mặc khải Tối thượng, Đấng Cố cựu cuả các Thời đại.

Bất cứ ai đứng lên truyền bá Chánh Đạo của Chúng Ta cũng đều phải dứt bỏ mọi điều thuộc thế gian, và trong mọi lúc, nên xem sự thắng lợi của Chánh Đạo Chúng Ta là mục tiêu tối cao. Quả thật, điều này đã được truyền phán trong Kinh bản Bảo tồn. Và khi quyết định rời khỏi nhà mình, vì Chánh Đạo cuả Thượng Đế, người ấy phải hoàn toàn trông cậy nơi Thượng Đế, như là hành trang tốt nhất cho cuộc viễn du cuả mình, và tự mặc lấy chiếc áo 335 đức hạnh. Thượng Đế, Đấng Toàn năng, Đấng Đáng Ca ngợi đã truyền phán như thế.

Nếu được thắp sáng bằng lưả tình yêu cuả Ngài, nếu chịu từ bỏ mọi vật thọ tạo, lời người ấy thốt ra sẽ làm rực lưả những ai nghe mình. Quả thật, Thượng Đế cuả ngươi là Đấng Toàn tri, Đấng Toàn giác. Thật hạnh phúc cho người đã nghe tiếng nói cuả Chúng Ta, và đã hưởng ứng lời kêu gọi cuả Chúng Ta. Quả thật, người ấy được kể vào hàng những người sẽ được đưa về gần Chúng Ta.

CLVIII

Thượng Đế đã ấn định cho mọi người nhiệm vụ truyền giảng Chánh Đạo của Ngài. Bất cứ ai đứng lên thực hiện nghiã vụ này, trước khi công bố Sứ điệp cuả Ngài, cần phải tự điểm tô bằng vật trang sức là tính hạnh chính trực và đáng ca ngợi, để cho lời nói cuả mình có thể thu hút những tâm hồn nhạy cảm đối với lời kêu gọi cuả mình. Thiếu điều này, người ấy không bao giờ hy vọng tác động lên thính chúng.

CLIX

Hãy xem sự nhỏ nhen cuả tâm trí loài người. Họ đòi hỏi điều gây hại cho họ, và vứt bỏ điều đem đến cho họ sự lợi ích. Hẳn nhiên, họ là những kẻ quá lầm lạc. Chúng Ta thấy một số người thèm khát tự do, và họ hãnh diện về điều đó. Đó là những người chìm sâu trong trạng thái ngu dốt.

Sự tự do cuối cùng sẽ dẫn tới dấy loạn, mà ngọn lửa của nó không ai dập tắt được. Đấng Phán xét, Đấng Toàn tri đã cảnh cáo các ngươi như thế. Các ngươi hãy biết rằng hiện thân của tự do và biểu tượng của nó là loài vật. 336 Điều thích hợp với con người là tuân phục những hạn chế có thể che chở con người khỏi sự dốt nát, và bảo vệ con người trước mối họa của kẻ làm điều ác. Sự tự do khiến con người vượt khỏi những giới hạn của lẽ phải, và gây tác hại cho phẩm giá của cương vị con người. Nó hạ con người xuống mức xấu xa và đồi bại tột cùng.

Hãy xem loài người như một đàn chiên cần có một Đấng Chăn chiên để bảo vệ mình. Quả thật đây là chân lý, chân lý chắc chắn. Chúng Ta chấp nhận tự do trong một số trường hợp, và khước từ chuẩn nhận nó trong một số trường hợp khác. Quả thật, Ta là Đấng Toàn tri.

Hãy phán: Tự do chân chính nằm trong sự phục tùng của con người đối với các phán lệnh của Ta, đó là điều các ngươi ít biết đến. Nếu loài người tuân giữ những điều Chúng Ta ban xuống cho họ từ thiên đàng Mặc khải của Ta, thì chắc chắn họ đạt được sự tự do toàn hảo. Hạnh phúc thay cho người nhận biết Mục đích cuả Thượng Đế trong bất cứ điều gì Ngài đã mặc khải từ Thiên đàng ý chí cuả Ngài vốn bao trùm toàn thể tạo vật. Hãy phán: Sự tự do thực sự lợi ích cho các ngươi không thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu, ngoại trừ việc hoàn toàn phụng sự Thượng Đế, Đấng Chân lý Vĩnh cửu. Bất cứ ai nếm được vị ngọt của sự tự do chân chính này đều sẽ từ chối đánh đổi nó để lấy quyền ngự trị cả cõi đất và cõi trời.

CLX

Trong Ngày này, hẳn nhiên người tín đồ thực sự trong sự thống nhất cuả Thượng Đế sẽ nhận Ngài là Đấng vô cùng cao cả ở trên mọi sự so sánh và sự tương đồng mà loài người từng đem đối chiếu với Ngài. Kẻ 337 lầm lạc nghiêm trọng là kẻ đã lẫn lộn những so sánh và sự tương đồng này với chính Thượng Đế. Hãy xét mối liên hệ giưã người thợ với công trình cuả y, giưã hoạ sĩ với hoạ phẩm. Liệu ta có thể cho rằng công trình do tay họ làm ra cũng là chính họ? Nguyện bởi Ngài là Đấng Thượng Đế cuả Ngôi báu trên trời và dưới đất! Các tác phẩm chỉ có thể xem như là bằng chứng về tính ưu việt và hoàn hảo cuả tác giả.

Hỡi Shayk, hỡi ngươi là kẻ đã đặt ý chí mình dưới Thượng Đế! Sự tự qui phục và hội ngộ vĩnh viễn với Thượng Đế có nghiã là loài người nên hoà quyện trọn ý chí mình trong Ý chí cuả Thượng Đế, xem ước vọng cuả mình là hư không bên cạnh Mục đích cuả Ngài. Bất cứ điều gì Đấng Sáng tạo truyền phán cho chúng sinh tuân giữ, thì họ phải đứng lên hoàn thành chính những điều ấy một cách cần cù, với nhiệt tình và niềm vui tột cùng. Họ không bao giờ nên để cho vọng tưởng làm lu mờ trí phán đoán, cũng không nên xem những điều tưởng tượng cuả mình là tiếng nói cuả Đấng Vĩnh hằng. Trong Kinh cầu nguyện về Trai giới, Chúng Ta đã mặc khải:”Nếu Ý chí Ngài chỉ dụ rằng từ linh khẩu cuả Ngài những lời này được thốt ra và dạy họ ‘Hỡi dân chúng, hãy giữ chay vì Đấng Mỹ lệ cuả Ta, và đừng định giới hạn cho muà chay,’con nguyện bới linh uy vinh quang cuả Ngài, rằng mọi người sẽ thành tín tuân giữ điều ấy, sẽ tự chế bất cứ điều gì sẽ vi phạm luật pháp cuả Ngài, và sẽ tiếp tục làm như thế cho đến khi họ dâng linh hồn cho Ngài.” Trong điều này có hàm ý 338 là hoàn toàn đặt ý chí con người dưới Ý chí cuả Thượng Đế. Hãy suy ngẫm về điều này để các ngươi có thể uống trong những dòng sinh thủy trường tồn tuôn chảy qua Thánh ngôn cuả Đấng Chuá toàn nhân loại, và có thể làm chứng rằng Đấng Thượng Đế Chân chính Duy nhất hằng là vô cùng cao cả trên tất cả chúng sinh. Quả thật, Ngài là Đấng Bất Khả tỉ, Đấng Thường hằng, Đấng Toàn tri, Đấng Toàn trí. Cương vị tuyệt đối qui phục đã từng vượt trên và sẽ mãi mãi ngự cao trên mọi cương vị khác.

Điều thích hợp đối với ngươi là hãy tự hiến mình cho Ý chí của Thượng Đế. Bất cứ điều gì đã được mặc khải trong Kinh bản của Đấng ấy đều phản ánh Ý chí của Thượng Đế. Sự dâng hiến của ngươi phải trọn vẹn đến nỗi mọi dấu hiệu của dục vọng trần tục đều được tẩy sạch khỏi tâm hồn ngươi. Đây là ý nghiã của sự thống nhất chân chính.

Ngươi hãy nài xin Thượng Đế giúp ngươi được luôn luôn kiên định trên đường Ngài, và giúp ngươi hướng dẫn các dân tộc trên thế giới đến với Ngài là Đấng Vua hiển hiện và tối thượng, Đấng đã tự khải hiện trong trang phục nổi bật, Đấng Ban sự phát ngôn cho một Sứ điệp thiên thượng và cụ thể. Đây là tinh hoa cuả niềm tin và sự xác tín. Những kẻ thờ thần tượng do trí tưởng tượng cuả họ khắc hoạ, và gọi đó là Thực thể Nội tại, quả thật những kẻ ấy đã bị liệt vài hàng bọn tà đạo. Đấng Đại Từ bi đã làm chứng cho điều này trong các Kinh bản cuả Ngài. Quả thật, Ngài là Đấng Toàn tri, Đấng Toàn trí.

CLXI

Hãy thắt chặt đai lưng nỗ lực để ngươi có thể hướng dẫn kẻ láng giềng đến với Luật pháp của Thượng Đế, Đấng Đại Khoan dung. Quả thật, hành động ấy là cao quí nhất trong tất cả các hành động dưới mắt Thượng Đế, Đấng Toàn hữu, Đấng Tối cao. Ngươi phải kiên định trong Chánh Đạo cuả Thượng Đế đến mức không có bất cứ điều gì thuộc thế gian đủ sức ngăn ngươi thực hiện nghiã vụ cuả mình. Dù các lực lượng trên trái đất liên minh để chống ngươi, dù mọi người kích bác ngươi, ngươi vẫn không được lay chuyển.

Trong khi mang Sứ điệp của Ngài là Đấng làm rạng lên buổi bình minh của sự Hướng dẫn Thiêng liêng, hãy thông thoáng như cơn gió. Hãy nhìn xem cơn gió, do trung thành với điều Thượng Đế đã an bài, nó thổi qua tất cả các miền trên trái đất, bất kể các nơi ấy có người ở hay hoang vắng. Dù trải qua cảnh hoang tàn hay nơi có dấu hiệu thịnh vượng, gió vẫn không buồn hoặc vui. Nó thổi khắp mọi hướng như Đấng Sáng tạo đã truyền phán. Bất cứ ai xưng mình là người kính yêu Đấng Thượng Đế Chân chính Duy nhất cũng phải giống như gió. Điều thích hợp đối với người ấy là nhìn chăm chú vào những Giáo lý căn bản cuả Chánh Đạo và lao động cần cù để quảng bá những Gíao lý ấy. Người ấy nên hoàn toàn vì Thượng Đế mà truyền bá Sứ điệp cuả Ngài; và cũng bằng tinh thần dứt bỏ, hãy chấp nhận bất cứ sự đáp ứng nào mà lời nói cuả mình có thể gây ra nơi người nghe. Ai chấp nhận và tin tửơng, ắt sẽ được ân thưởng; còn ai khước từ, thì sẽ nhận lấy hình phạt dành cho chính họ.

Ngay trước khi Chúng Ta lên đường sang Iraq, Chúng Ta đã 340 lưu ý những người thành tín hãy chờ đón sự xuất hiện cuả lũ Chim Bóng tối. Chắc chắn sẽ không có gì khác ngoài tiếng hú cuả lũ Quạ cất lên ở một số nước, như người ta đã nghe trong những năm gần đây. Bất cứ điều gì xảy ra, hãy tìm sự nương náu nơi Đấng Thượng Đế Chân chính Duy nhất, để Ngài có thể che chở các ngươi thoát khỏi mưu chước cuả kẻ lưà đảo.

Quả thật Ta phán, trong Mặc khải hùng vĩ nhất này, tất cả các Kỳ Cứu độ trước đã đạt tới thành quả cuối cùng và cao cả nhất. Đấng Thượng Đế cuả các ngươi, Đấng Toàn tri, Đấng Toàn trí đã khuyên các ngươi như thế. Đáng ca ngợi thay Thượng Đế, Đấng Tối cao cuả tất cả các thế giới.

CLXII

Đấng Đại Khoan dung đã ban cho con người thị năng, và phú bẩm cho con người thính lực. Có một số kẻ mô tả con người là ‘tiểu vũ trụ’, nhưng thật ra con người phải được coi là ‘đại vũ trụ’. Những tiềm năng cố hữu nơi cương vị con người, tầm vóc trọn vẹn của vận mệnh con người trên trái đất, tính ưu việt nội tại trong bản thể con người, phải được biểu hiện tất cả trong Ngày hứa hẹn này của Thượng Đế.

Bất cứ lúc nào và bất cứ trong tình huống nào, Ngòi bút cuả Đấng Tối cao cũng luôn nhớ đến những người thương yêu cuả Ngài, với niềm vui và sự dịu hiền, và khuyên họ đi theo đường Ngài. Phước thay cho người mà những đổi thay và chuyển biến cuả cõi đời không làm cho y thất bại trong việc nhận biết Đấng Bình minh sự Thống nhất cuả Thượng Đế, là người với quyết tâm không lay chuyển và vì danh Đấng Tự tồn, đã uống cạn chén rượu niêm phong 341 trong Mặc khải cuả Ngài. Những người như thế sẽ được ghi vào hàng cư dân cuả Thiên đàng, trong Thánh kinh cuả Thượng Đế, Đấng Tối cao trên tất cả các thế giới.

CLXIII

Tất cả những lời chúc tụng xin dâng lên Thượng Đế là Đấng đã tô điểm thế giới bằng vật trang sức, và mặc cho nó bằng chiếc áo, mà không quyền lực nào trên gian có thể tước đoạt, dù các binh đoàn cuả nó mạnh mẽ, sản nghiệp cuả nó lớn lao và ảnh hưởng cuả nó sâu xa như thế nào. Hãy phán: Tinh hoa mọi quyền uy là cuả Thượng Đế, là Cứu cánh cuối cùng và cao cả nhất cuả vạn vật. Nguồn cội cuả mọi sự trang nghiêm thuộc về Thượng Đế, là Đối tượng tôn thờ cuả tất cả những ai ở trên các cõi trời và tất cả những ai ở trên trái đất. Các lực lượng có nguồn gốc từ thế giới cát bụi, do chính bản chất cuả nó, đều không đáng quan tâm.

Hãy phán: Các dòng suối nuôi dưỡng sự sống cuả đàn chim này đều không thuộc về cõi đời. Nguồn gốc cuả nó ở rất xa trên tầm với và sự thức ngộ cuả con người. Hỏi ai có thể làm tắt được thứ ánh sáng mà Bàn tay trắng tuyết cuả Thượng Đế đã thắp lên? Ai thấy ở đâu là người đủ sức dập đi ngọn lưả được nhen lên bởi sức mạnh cuả Chuá ngươi, Đấng Hùng mạnh Nhất, Đấng Toàn thắng, Đấng Toàn năng? Chính Bàn tay uy lực thiên thượng đã dập tắt những ngọn lưả chia rẽ. Ngài có đủ sức mạnh để làm bất cứ điều gì Ngài thích. Ngài phán: Hãy thành; và việc được thành. Hãy phán: Những trận cuồng phong, lốc dữ trên thế giới và các dân tộc nơi đó không bao giờ làm lay chuyển được nền móng trên đó nương tựa sự kiên định thiết thạch cuả tuyển dân Ta. Lạy Thượng Đế 342 Từ bi! Điều gì đã khiến những người này bỏ tù và nô lệ hoá những người thương yêu cuả Đấng Chân lý Vĩnh cửu?...Tuy nhiên đã sắp đến ngày những người thành tín được thấy Vầng Thái dương công lý chiếu rọi đầy huy hoàng từ Chốn Hừng đông vinh quang. Đấng Chuá cuả vạn vật, ở trong Nhà tù khổ hại này, đã dạy ngươi như thế.

CLXIV

Hỡi các thành phần cuả nhân loại! Các ngươi hãy nắm chắc Sợi dây mà không ai cắt lià được. Hẳn nhiên điều này sẽ có lợi cho các ngươi trong tất cả các ngày cuả cuộc đời các ngươi, vì sức mạnh cuả nó là sức mạnh cuả Thượng Đế, Đấng Chuá cuả tất cả các thế giới. Các ngươi hãy giữ chắc sự công bằng và ngay thẳng, hãy tránh xa lời thì thào cuả những kẻ dại dột, những kẻ chối bỏ Thượng Đế, những kẻ đội trên đầu vật trang sức cuả những người học thức, nhưng buộc tội chết cho Đấng Nguồn mạch cuả trí tuệ. Danh Ta đã nâng chúng lên những thứ bậc cao cả, nhưng ngay khi Ta khải hiện trước mắt chúng, chúng liền buộc Ta tội chết, một cách đầy bất công. Ngòi bút cuả ChúngTa đã mặc khải chân lý như thế, nhưng dân chúng lại đắm chìm trong cảnh vô tâm.

Bất cứ ai nắm giữ cán cân công lý đều không được vượt quá giới hạn của sự trung dung trong bất cứ tình huống nào. Người ấy nhận thức chân lý trong vạn vật, nhờ ơn hướng dẫn cuả Đấng Thấy khắp. Nền văn minh thường được ca tụng bởi những bậc thiên tài về khoa học và nghệ thuật, nếu để vượt khỏi giới hạn của sự trung dung, thì sẽ đem điều ác lớn lao đến cho loài người. Đó là điều cảnh cáo 343 các ngươi bởi Ngài là Đấng Toàn tri. Nếu bị đẩy tới chỗ thái quá, nền văn minh sẽ cho thấy nó là nguồn gốc phong phú của điều ác, cũng như nó từng là nguồn gốc của điều thiện khi giữ trong giới hạn của sự trung dung. Hãy suy ngẫm về điều này, hỡi dân chúng, và chớ đứng vào hàng những kẻ quẩn trí lang thang trong cõi hoang vu cuả sự lầm lạc. Đã sắp đến ngày lưả lầm lạc sẽ thiêu rụi các đô thị, khi mà Ngọn luỡi Vĩ đại sẽ công bố:”Vương quốc thuộc về Thượng Đế, Đấng Toàn năng, Đấng Đáng ca ngợi Nhất!

Mọi điều khác đều tùy thuộc nguyên lý về sự trung dung này. Hãy dâng lời tạ ơn Chuá cuả ngươi là Đấng đã nhớ đến ngươi trong Kinh bản kỳ diệu này. Tất cả lời chúc tụng xin dâng lên Thượng Đế, Đấng Chuá trên ngôi báu vinh quang.

Bất cứ ai suy gẫm trong lòng về điều mà Ngòi bút của Đấng Tối cao đã mặc khải và nếm được vị ngọt của Lời ấy, đều sẽ rũ sạch và thoát khỏi những dục vọng của bản thân, và hoàn toàn phục tùng Ý chí cuả Đấng Toàn năng. Hạnh phúc thay cho ai đạt tới cương vị cao cả đó, và không đánh mất một ân huệ dồi dào như thế.

Trong Ngày này, Chúng Ta không thể chấp nhận hạnh kiểm của những kẻ sợ sệt tìm cách che giấu đức tin của mình, và cũng không chuẩn nhận hành vi của ngươi tín đồ công xưng đã bày tỏ ồn ào lòng trung thành của mình đối với nền Chánh Đạo này. Cả hai nên nghe theo lời chỉ dạy của trí khôn, và chăm chỉ cố gắng phụng sự lợi ích tốt nhất của Chánh Đạo.

Mọi người hãy xem xét và suy ngẫm về hạnh kiểm 344 cuả Đấng Đoạ đày này. Từ buổi bình minh cuả Mặc khải này cho đến hiện nay, Chúng Ta đã từ chối việc ẩn mình trước kẻ thù hoặc tách khỏi hàng ngũ các bạn hữu cuả Chúng Ta. Dù bị vây phủ bởi muôn ngàn nổi khổ và tai ương, nhưng với niềm tin mạnh mẽ, Chúng Ta đã kêu gọi các dân tộc trên trái đất đến với Chốn Hùng đông Vinh quang. Về mặt này, Ngòi bút cuả Đấng Tối cao đã không muốn thuật lại những tai ương Ngài phải nhận chịu. Tiết lộ những điều ấy, chắc chắn sẽ gây phiền muộn cho các bậc sủng ái giữa những người thành tín, là những người đã thực sự nêu cao sự thống nhất cuả Thượng Đế và hiến mình hoàn toàn cho nền Chánh Đạo cuả Ngài. Quả thật, Ngài phát biểu chân lý, Ngài là Đấng Toàn văn, Đấng Toàn tri. Phần rất lớn cuả cuộc đời Chúng Ta đã trải qua giưã những kẻ thù Chúng Ta. Hiện nay, hãy xem Chúng Ta sống ra sao trong hang ổ cuả lũ rắn.

Thánh Địa này đã được nhắc tới và tôn vinh trong tất cả các Thánh thư. Trong đó đã xuất hiện các Đấng Tiên tri cuả Thượng Đế và các Đấng được Ngài tuyển chọn. Đây là chốn hoang vu trong đó các Đấng Sứ giả cuả Thượng Đế đã vân du, từ nơi đó các Ngài gọi lớn:”Lạy Thượng Đế cuả con, con đang đến đây, con đang đến đây.” Đây là vùng Đất hứa trong đó Đấng Mặc khải cuả Thượng Đế biểu hiện theo thiên mệnh. Đây là Thung lũng chiếu chỉ khôn dò cuả Thượng Đế, Điạ điểm trắng như tuyết, vùng Đất cuả hào quang không phai mờ. Bất cứ điều gì xảy ra trong Ngày này đều đã được báo trước trong các Thánh thư xưa. Tuy nhiên, chính các Thánh thư này cũng đã đồng thanh 345 lên án dân chúng sống nơi vùng đất này. Có lúc họ đã bị nêu danh là “thế hệ cuả rắn độc.” Hãy xem, hiện nay Đấng Đoạ đày này bị vây phủ ra sao bởi một “thế hệ rắn độc”, thét lớn lên để hiệu triệu mọi người đến với Ngài là Đấng Khát vọng Tối hậu cuả thế giới, là Đỉnh cao và Bình minh Vinh quang. Hạnh phúc thay cho người được nghe tiếng nói cuả Ngài là Đấng Chuá cuả Vương quốc Phát ngôn, và khốn thay cho những kẻ vô tâm, những kẻ đã rời xa chân lý cuả Ngài.

CLXV

Ngươi hãy biết rằng mọi cái tai biết nghe, nếu được giữ trong sạch và không bị nhiễm trược, thì vào mọi lúc và từ mọi phía, phải được nghe giọng nói đã thốt ra những lời thiêng liêng này: ‘Quả thật, chúng ta thuộc về Thượng Đế, và chúng ta sẽ trở về cùng Ngài.’ Những huyền nhiệm về cái chết thân xác của con người và sự trở về của con người đã không được tiết lộ, và không ai đọc được. Nhân danh đạo lý của Thượng Đế! Nếu những điều ấy được tiết lộ, nó sẽ gây sợ sệt và âu lo đến nỗi có một số người sẽ chết, trong khi những người khác sẽ vui tràn trề đến mức ước ao được chết, và cầu xin với niềm khát khao khôn nguôi, Đấng Thượng Đế chân chính duy nhất - cao cả thay vinh quang của Ngài - đẩy nhanh cái chết đến với họ.”

Cái chết trao cho mọi tín đồ vững tin chiếc cốc sự sống thật sự. Sự chết ban cho niềm vui, và mang lại tin mừng. Sự chết trao tặng ân huệ về đời sống vĩnh cửu.

Đối với những người đã nếm hoa trái đời sống trần thế này của con người, đó là sự nhận biết Đấng 346 Thượng Đế chân chính duy nhất, cao cả thay vinh quang của Ngài, đời sống sau của họ sẽ tốt đẹp đến mức Chúng Ta không mô tả nổi. Sự hiểu biết về điều này chỉ thuộc về Thượng Đế, Đấng Chúa của tất cả các thế giới.

CLXVI

Kẻ nào đưa ra lời tuyên bố về một Mặc khải trực tiếp của Thượng Đế trước khi chấm dứt trọn một ngàn năm, kẻ ấy chắc chắn là một kẻ lừa bịp dối trá. Chúng Ta cầu nguyện Thượng Đế để Ngài gia ân giúp đỡ cho kẻ ấy rút lại và từ bỏ lời tuyên bố ấy. Nếu người ấy sám hối, chắc chắn Thượng Đế sẽ tha thứ cho y. Trái lại, nếu y vẫn bám lấy điều lầm lỗi, Thượng Đế ắt sẽ cử người đến đối phó với y một cách chẳng xót thương. Tất nhiên là hình phạt của Thượng Đế phải rất khủng khiếp! Kẻ nào giải thích đoạn kinh này khác với ý nghĩa hiển nhiên của nó, thì sẽ bị mất ơn của Thánh Linh Thượng Đế và mất sự khoan dung của Ngài vốn bao trùm tất cả tạo vật. Hãy kính sợ Thượng Đế và chớ đuổi theo những vọng tưởng hão huyền của các ngươi. Tốt hơn hết là nên tuân theo phán lệnh của Chúa các ngươi, Đấng Toàn năng, Đấng Toàn trí.

Bahá'u'lláh

Windows / Mac