Return   Facebook   Zip File

Arabic

1

О, СИНЕ НА ДУХА!

Първият Ми съвет е този: имай чисто, добро и лъчезарно сърце, за да бъде властта ти крепка, нетленна и непреходна.

2

О, СИНЕ НА ДУХА!

От всичко за Мен най-обична е справедливостта; не се отклонявай от нея, ако ме желаеш, и не я пренебрегвай, за да мога да ти се доверя. С нейна помощ ще виждаш със своите очи, не с очите на другите, и ще познаваш със собственото си познание, не с познанието на съседа си. Претегли в сърцето си какво ти приляга да бъдеш. Истина ти казвам: справедливостта е Моят дар за теб и знак на Моето благоволение. Затова я дръж пред очите си.

3

О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

Съкровена в Моето предвечно съществуване и в древната вечност на Моята същност бе Моята любов към теб, затова Аз те сътворих, дадох ти Моя образ и подобие и ти открих благолепието на Моята Красота.

4

О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

Аз възлюбих твоето сътворение и затова те създадох. Възлюби и ти Мен, за да спомена името ти и да изпълня душата ти с духа на живота.

5

О, СИНЕ НА БИТИЕТО!

Обикни Ме, за да мога и Аз да те обичам. Ако ти не Ме обикнеш, Моята любов никога не ще стигне до теб. Знай това, о, служителю.

6

О, СИНЕ НА БИТИЕТО!

Твоят Рай е Моята любов, твоят небесен дом е единението с Мен. Влез, без да се бавиш. Това бе предназначено за теб в Нашето небесно царство и Нашето възвишено владение.

7

О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

Ако ти Ме обичаш, отвърни се от себе си; ако търсиш Моята воля, забрави за своята. Така ти ще умреш в Мен, а Аз вечно ще живея в теб.

8

О, СИНЕ НА ДУХА!

Няма покой за теб, докато не се отречеш от себе си и не се приближиш до Мен; за да се прославиш с Моето име, а не с твоето; да се довериш на Мен, а не на себе си, да обичаш само Мен, единствено и над всичко.

9

О, СИНЕ НА БИТИЕТО!

Моята любов е Моята Крепост; който влезе вътре е защитен и живее в безопасност, а онзи, който се отвърне от нея, ще се заблуди и ще загине.

10

О, СИНЕ НА СЛОВОТО!

Ти си Моята крепост; влез вътре, за да живееш защитен и в безопасност. Моята любов живее в теб, знай това, за да Ме намериш до себе си.

11

О, СИНЕ НА БИТИЕТО!

Ти си Моят светлик и Моята светлина е в тебе, черпи сиянието си от нея и не търси друг, освен Мен, защото Аз те сътворих богат и щедро те направих.

12

О, СИНЕ НА БИТИЕТО!

С мощните Си ръце Аз те сътворих, а със силните Си пръсти те създадох; в теб Аз вложих същността на Моята светлина. Бъди доволен от това и не търси нищо друго, защото Моето дело е съвършено, а Моята повеля е задължителна. Не питай за това и не се съмнявай.

13

О, СИНЕ НА ДУХА!

Създадох те богат, защо сам се превърна в бедняк? Направих те благороден, защо сам се унижаваш? От същността на познанието Си ти дадох живот, защо търсиш просвета от другиго освен от Мен? Изваях те от глината на любовта, как можеш да се занимаваш с другиго? Обърни погледа си към себе си, за да можеш да Ме намериш в себе си мощен, властен и самотворен.

14

О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

Ти си Мое владение, а Моето владение не изчезва; тогава защо се страхуваш от преходността му? Ти си Моята светлина, а Моята светлина няма да угасне; защо тогава се страхуваш от изчезване? Ти си Моята слава, а Моята слава не избледнява; ти си Моята одежда, а Моята одежда никога не ще се износи. Така че остани в любовта си към Мен, за да Ме намериш в Царството на славата.

15

О, СИНЕ НА СЛОВОТО!

Обърни своя взор към Мен и се откажи от всичко, освен от Мен, защото Моето Царство е трайно, а Моето господство е непреходно. Ако търсиш друг освен Мен, да, дори и да преровиш цялата вселена, търсенето ти ще е напразно.

16

О, СИНЕ НА СВЕТЛИНАТА!

Забрави всичко, освен Мен и общувай с Моя дух. Това е същността на Моята заповед, затова изпълни я.

17

О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

Бъди доволен с Мен и не търси друг да ти помага. Никой друг освен Мен, не може да те удовлетвори.

18

О, СИНЕ НА ДУХА!

Не искай от Мен, което Ние не желаем за теб, а бъди доволен от онова, което Ние сме ти отредили, защото ще ти бъде от полза, ако се задоволиш с него.

19

О, СИНЕ НА ЧУДНОТО ВИДЕНИЕ!

Аз ти вдъхнах Моя Дух, за да Ме възлюбиш. Защо ти Ме изостави и потърси друг любим?

20

О, СИНЕ НА ДУХА!

Велико е Моето право върху теб, то не може да те забрави. Моята милост към теб е изобилна, тя не може да се прикрие. Моята любов живее в теб, тя не може да се скрие. Моята светлина свети за теб и нищо не може да я затъмни.

21

О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

За тебе Аз избрах най-чистите плодове от дървото на славата, защо ти се отвърна от тях и се задоволи с онова, което не е по-добро? Върни се към онова, което е най-хубаво за теб в царството небесно.

22

О, СИНЕ НА ДУХА!

Създадох те благороден, но ти сам се унижи. Затова се извиси до онова, за което бе създаден.

23

О, СИНЕ НА НАЙ-ВИСШИЯ!

Аз те зова към вечното, но ти търсиш онова, което е преходно. Какво те кара да пренебрегваш Моята воля и да следваш своето желание?

24

О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

Не престъпвай границите си и не посягай към онова, което не ти подхожда. Преклони се пред образа на своя Бог, Всемогъщия Господ.

25

О, СИНЕ НА ДУХА!

Не се въздигай над бедния, защото Аз го водя по своя път и ще те видя в твоето заблуждение и навеки ще те осъдя.

26

О, СИНЕ НА БИТИЕТО!

Как можеш да забравиш своите грехове и да се занимаваш с греховете на другите? Който прави това, той е прокълнат от Мен.

27

О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

Не одумвай греховете на другите, докато сам си греховен. Ако престъпиш тази заповед, ще бъдеш прокълнат и Аз ще засвидетелствам проклятието.

28

О, СИНЕ НА ДУХА!

Знай, че това е истина: този, който призовава другите към справедливост, а той самият не е справедлив, той не е изпратен от Мен, дори и да носи Моето име.

29

О, СИНЕ НА БИТИЕТО!

Не приписвай никому това, което сам на себе си не би приписал и не говори за онова, което не правиш. Това е Моята воля, спазвай я.

30

О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

Не отблъсквай Моя слуга, ако поиска нещо от теб, защото неговото лице е Моето лице; затова бъди смирен пред Мен.

31

О, СИНЕ НА БИТИЕТО!

Проверявай всеки ден делата си, преди да бъдеш призован да дадеш сметка за тях; защото смъртта ще дойде без предупреждение и ти ще бъдеш повикан, за да отговаряш за делата си.

32

О, СИНЕ НА ВСЕВИШНИЯ!

Аз направих от смъртта вестител на радост за теб. Защо тогава скърбиш? Аз направих светлината да излее великолепието си над теб. Защо се криеш от това?

33

О, СИНЕ НА ДУХА!

С радостния прилив на светлината Аз те приветствам: ликувай! В двора на светостта те каня: остани там, за да живееш в мир завинаги.

34

О, СИНЕ НА ДУХА!

Светият дух ти носи радостната вест на обединението, защо тъжиш тогава? Духът на могъществото те подкрепя в истината, защо се криеш от него? Светлината на Моя лик озарява твоя път, как можеш да блуждаеш в тъмнината?

35

О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

Не тъжи за нищо, освен за това, че си далече от Нас и не се радвай на нищо, освен ако се връщаш и приближаваш към Нас.

36

О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

Ликувай с цялото си сърце, за да си достоен да Ме видиш и да отразиш Моята красота.

37

О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

Не снемай от себе си хитона, с който Аз съм те облякъл, и не забулвай себе си от Моя животворен извор, за да не бъдеш вечно жаден.

38

О, СИНЕ НА БИТИЕТО!

Живей по Моя закон в любов към Мен и се откажи от собствените си желания, ако търсиш Моето благоволение.

39

О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

Не пренебрегвай заповедите Ми, ако обичаш красотата Ми, и не забравяй съветите Ми, ако искаш да спечелиш благоволението Ми.

40

О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

Дори да прелетиш през необятната вселена и да прекосиш безкрайността на простора, ти не ще намериш покой, освен в подчинение на Нашата заповед и в смирение пред Моя Лик.

41

О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

Възхвалявай Моето дело и Аз ще ти открия тайните на Моето величие и ще те озаря със светлината на вечността.

42

О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

Смири се пред Мен, за да те приветствам. Възкръсни за триумфа на Моето дело, за да победиш още на земята.

43

О, СИНЕ НА БИТИЕТО!

Споменавай Ме на земята, за да те споменавам Аз на небето. Така ще се възрадват Моите очи, а също и твоите.

44

О, СИНЕ НА ПРЕСТОЛА!

Твоят слух е Мой слух, слушай с него; твоето зрение е Мое зрение, гледай с него, за да можеш да свидетелстваш в глъбините на душата си за Моята висша святост, а Аз да мога да свидетелствам в Себе Си за твоето висше стъпало.

45

О, СИНЕ НА БИТИЕТО!

Търси мъченичеството по Моя път с радост и бъди благодарен на Моята заповед, за да се успокоиш с Мен под свода на величието, под покрива на Моята слава.

46

О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

прецени своето състояние и претегли своите постъпки: искаш ли да умреш в своето ложе или ще приемеш мъченичеството в праха на Моя път, за да станеш вестител на Моята воля и светилник на Моята светлина във великия рай? Бъди проницателен, о, раб Божи!

47

О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

Кълна се в Моята красота! Ако кръв обагри косите ти, в Моите очи това е по-висше творение от създаването на вселената и светлината в двата свята - видимия и невидимия. Стреми се да го постигнеш, о, раб Божи!

48

О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

Всяко нещо носи своя знак, знакът на любовта е душевната устойчивост при изпълнение на Моите повеления и търпение в изпитанията, които Аз ти изпращам.

49

О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

Този, който истински обича, търси изпитанията, както бунтовникът - милост, а грешникът - милосърдие.

50

О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

Ако неволя те сполети по Моя път, как можеш да вървиш по пътищата на онези, които са доволни от Моята воля? Ако над теб не се стоварят беди в стремежа ти да Ме срещнеш, как ще достигнеш светлината в любовта си към Моята красота?

51

О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

Бедните са Моето провидение, външно те са като палещ огън, но същността им е светлина и милосърдие. Стреми се към тях, за да се превърнеш във вечна светлина и безсмъртен дух. Това е Моята заповед, изпълнявай я.

52

О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

Ако те постигне благополучие, не ликувай, и ако те достигне несполука, не тъжи, защото и двете ще отминат, без да оставят следа.

53

О, СИНЕ НА БИТИЕТО!

Ако бедност те сполети, не унивай; защото рано или късно Богът на богатството ще те посети. Не се плаши от унижението, защото един ден ще те увенчае славата.

54

О, СИНЕ НА БИТИЕТО!

Ако сърцето ти клони към вечното, непреходното господство и този вековечен живот, откажи се от това тленно и бързопреходно владичество.

55

О, СИНЕ НА БИТИЕТО!

Не се занимавай с този свят, защото златото изпитваме с огън, а слугите си изпитваме със злато.

56

О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

Ти ламтиш за злато, а Аз желая да те освободя от него. Ти се смяташ за богат като го имаш, а Аз виждам твоето богатство в святото ти отричане от него. Заклевам те! Това е Моето знание, а онова твоето въображение; как може Моят път да съвпадне с твоя.

57

О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

Дарявай щедро на бедните с Моето богатство, за да получиш на небето несметните съкровища на славата и пълна вечна благодат. Заклевам те! Да Ми пожертваш душата си, това е най-славното нещо, което би могъл да види Моят взор.

58

О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

Храмът на битието е Моят трон; очисти го от всичко, за да вляза в него и да остана там.

59

О, СИНЕ НА БИТИЕТО!

Сърцето е Моят дом. Придай му святост за Моето слизане. Духът ти е Моето място за откровение; пречисти го за Моята поява.

60

О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

Сложи ръката си на Моята пазва, за да мога да се извися над теб, сияен и лъчезарен.

61

О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

Издигни се в Моите небеса, за да получиш радостта от вечното единение и да пиеш превъзходната напитка от чашата на вечната слава.

62

О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

Твоите дни отминават, а ти все си зает с безполезните плодове на твоето въображение. Докога ще спиш на своето ложе? Вдигни глава от дрямката, защото Слънцето стои вече в зенита; нека то да озари и теб с лъчите на своята красота.

63

О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

Ти бе озарен от светлината на свещената планина и духът на просвещението проникна в Синая на твоето сърце. Освободи се от покрова на тщеславното си въображение и влез в Моята Обител, за да получиш вечния живот и достойно да Ме срещнеш. Там не ще те стигне нито смърт, нито слабост, нито тревога.

64

О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

Вечността е Мое творение; Аз я сътворих за теб, Моето великолепие е знак на Моята милост към теб. Това, което Ми подхожда, не може нито да се разбере, нито да се опише. Наистина Аз съхраних това в съкровищницата на Моите тайни и в хранилището на Моите заповеди в знак на милост към Моите служители и в знак на милосърдие към Моя народ.

65

О, ДЕЦА НА БОЖЕСТВЕНАТА НЕВИДИМА СЪЩНОСТ!

На вас ви пречат да ме обичате и душите ви настава смут щом Ме споменете, защото разумът е безсилен да Ме разбере, а сърцето ¦ да Ме приеме.

66

O SON OF MAN!

My majesty is My gift to thee, and My grandeur the token of My mercy unto thee. That which beseemeth Me none shall understand, nor can anyone recount. Verily, I have preserved it in My hidden storehouses and in the treasuries of My command, as a sign of My loving-kindness unto My servants and My mercy unto My people.

67

О, СИНЕ НА ПРЕКРАСНОТО!

В името на Духа на Моята благосклонност, в името на милосърдието и Моето благоволение! Всичко, което Аз ти открих ясно и силно и го записах за теб с перото на могъществото, беше в съответствие с твоите възможности и разбиране, а не с Моето великолепие и мелодията на Моя глас.

68

О, ДЕЦА ЧОВЕШКИ!

Знаете ли защо Аз ви създадох от праха? За да не се величае никой от вас над другите. Помнете винаги със сърцето си как бяхте създадени. Тъй като Ние ви създадохме от една субстанция, вие всички трябва да сте като една душа, да вървите в крак, да се храните като от една уста и да живеете в едно отечество, за да можете с цялото си същество и с всичките си дела да проявите духа на единството и същността на отречението. Това е Моят съвет, о, събрание на светлите! Четете го, за да получите плодовете на светостта от дървото на недостижимата слава.

69

О, ДЕЦА НА ДУХА!

Вие сте Моето богатство, защото във вас Аз вложих прелите на Моето тайнство и скъпоценните дарове на Моето познание. Пазете ги от чуждите сред хората и от безбожниците сред Моите създания.

70

О, СИНЕ НА ОНЗИ, КОЙТО Е СЪЩЕСТВУВАЛ ЧРЕЗ СЪЩНОСТТА СИ В СЪЗДАДЕНОТО ОТ НЕГО ЦАРСТВО!

Знай, че в теб Аз вдъхнах всичките благоухания на светостта, напълно ти открих Моето слово и чрез теб завърших Моята благодат. За теб Аз определих това, което поисках за самия Себе Си. Бъди доволен от Моята милост и Ми благодари.

71

О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

Запиши с перото на светлината върху скрижалите на своя дух всичко, което Ние ти открихме. Ако това не е по силите ти, то нека написаното от теб блика от същината на твоето сърце. Ако и това не е по твоите сили, то пиши тогава с кръвта, пролята по Моята пътека. Наистина, за Мен това е най-скъпо от всичко, защото тази светлина ще свети навеки.

Persian

1

О, ВИЕ ХОРА, КОИТО ИМАТЕ УМ ДА РАЗБЕРЕТЕ И УШИ ДА ЧУЕТЕ!

Първият зов на Възлюбения гласи: О, славей на съкровения смисъл! Не търси друго убежище освен розовата градина на духа. О, вестителю на Соломона на любовта! Не търси друга любовна обител, освен дома на възлюбената. О, безсмъртен феникс! Не избирай жилище извън планината на верността. Ето твоя истински дом, ако на крилата на твоята душа полетиш стремително към царството на безкрайността и бързо и леко се приближаваш към целта си.

2

О, СИНЕ НА ДУХА!

Птицата търси своето гнездо; славеят търси чара на розата; докато птиците на човешките сърца, доволни от тленния и преходен свят, се отдаличават от вечното си гнездо. И с очи, обърнати към блатото на нехайството, се лишават от славата на Божественото присъствие. Уви! Колко странно, и скръбно, и жалко: за една обикновена чаша вода те се отвърнаха от бушуващото море на Всевишния и се отдалечиха от най-бляскавите хоризонти.

3

О, ПРИЯТЕЛЮ!

В градината на сърцето си посади само розата на любовта и не изпускай сянката на славея на обичта и желанието. Цени и пази като зеницата на очите си другарството на праведния и избягвай дружбата си с безбожника.

4

О, СИНЕ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА!

Кой любещ ще се засели извън страната на Възлюбения? Кой търсещ ще намери спокойствие далече от сърдечното си желание? За истински обичащия животът е в единението, а разлъката е смърт. Гърдите му са пълни с нетърпение, и сърцето му не знае покой. Безброй пъти той би пожертвал живота си, за да достигне обителта на своя Възлюбен.

5

О, СИНЕ НА ПРАХА!

Истина ти казвам: най-заблуден е този, който влиза в спор и смята себе си за по-висш от своя брат. Кажи: О, братя! Нека делата, а не думите да бъдат ваше украшение.

6

О, СИНЕ НА ЗЕМЯТА!

Знай наистина, че сърцето, в което се таи и най-малката следа от завист, не ще достигне никога владенията на Моето безсмъртие, нито ще вдъхне сладките благоухания на Моето свещено царство.

7

О, СИНЕ НА ЛЮБОВТА!

Само една крачка те дели да се издигнеш над славните висини и от небесното дърво на любовта. Направи тази крачка, а със следващата се приближи до безсмъртното царство и влез в шатрата на вечността. И така, вслушай се в това, което е разкрито от перото на славата.

8

О, СИНЕ НА СЛАВАТА!

Старай се по пътеката на светостта и се изкачи до небесата за общуване с Мене. Очисти сърцето си с огъня на духа и побързай към двора на Всевишния.

9

О, СЯНКА МИМОЛЕТНА!

Остави ниските стъпала на съмнението и се издигни до свещените висини на истината. Отвори очите си за истината, за да можеш да съзреш сияйната Красота и да възкликнеш: Бъди благословен, о Боже, най-съвършеният от всички творци.

10

О, СИНЕ НА ЖЕЛАНИЕТО!

Вслушай се в това: земните очи никога не ще познаят вечната красота, а безжизненото сърце ще види само увяхналото цвете, защото подобното подобно търси и се радва при общуване със себеподобни.

11

О, СИНЕ НА ПРАХА!

Заслепи очите си, за да можеш да съзреш красотата Ми; запуши ушите си, за да можеш да доловиш сладката мелодия на гласа Ми; освободи се от всякаква „ученост“, за да можеш да получиш част от познанието Ми; очисти се от греха на богатството, за да можеш да черпиш от океана на вечното Ми богатство. Затвори очите си за всичко освен за красотата Ми; запуши ушите си за всичко, освен за словото Ми; освободи се от всякакво знание освен от Моето познание; така че с ясен взор, чисто сърце и внимателно ухо да влезеш в двора на Моята святост.

12

О, ЧОВЕЧЕ С ДВЕ ОЧИ!

Затвори едното око и отвори другото: затвори едното око за света и за всичко в него, а отвори другото око за свещената красота на Възлюбения.

13

О, ДЕЦА МОИ!

Страхувам се, че ако не чуете мелодията на небесния гълъб, ще потънете обратно между сенките на абсолютния земен край и, без да сте зърнали красотата на розата, ще се превърнете в прах и вода.

14

О, ПРИЯТЕЛИ!

Не изоставяйте вечната красота заради смъртната красота и не се привързвайте към тленния свят!

15

О, СИНЕ НА ДУХА!

Иде време, когато славеят на светостта не ще ви разкрива повече съкровените тайни и вие ще бъдете лишени както от небесната мелодия, така и от гласа от висините.

16

О, СЪЩНОСТ НА РАВНОДУЩИЕТО И НЕХАЙСТВОТО!

Безброй мистични езици намират израз в един говор и безброй съкровени тайни се разкриват в една единствена мелодия. Но, уви! Няма ухо да чуе, нито сърце да разбере.

17

О, СПЪТНИЦИ!

Вратите към безкрайността стоят отворени и обителта на Възлюбения е украсена с кръвта на любящите Го, но малцина са тези, които не се лишават от този небесен град, а нищожно малко от тези малцина са с чисто сърце и пречистен и свят дух.

18

О, ВИЕ ОБИТАТЕЛИ НА НАЙ-ВИСШИЯ РАЙ!

Възвестете на твърдо вярващите, че в царствата на светостта, близо до небесния рай, се появи нова градина, около която се събират както безсмъртните райски жители, така и обитателите на всевишното царство. Стремете се да достигнете това място, за да откриете истината за съкровените тайни на любовта в прекрасните горски цветя на тази градина и да научите тайната на божествената и съвършена мъдрост от вечните й плодове. Дивно сияят очите на тези, които влизат и живеят там.

19

О, ПРИЯТЕЛИ!

Забравихте ли тази дивна лъчеразна утрин, когато на това свято и благословено място се събрахте всички в Моето присъствие, под сянката на дървото на живота, посадено във всеславния рай? Удивени, вие слушахте как Аз изрекох тези три най-свещени слова: „О, приятели! Не поставяйте вашата воля пред Моята; не пожелавайте никога това, което Аз не съм пожелал за вас; и не се приближавайте към Мен с безжизнени сърца, опетнени от светски желания и страстни стремежи. Очистете вашите сърца и в същия този час ще възкръсне в паметта ви това място и средата около него, а истината на Моите слова за всички вас ще стане напълно ясна.“

На осмия от най-свещените редове в Петото послание за Рай Той казва:

20

О, ВИЕ, ЛЕЖАЩИ КАТО МЪРТВИ НА ЛОЖЕТО НА РАВНОДУШИЕТО И НЕХАЙСТВОТО!

Минаха векове и вашият скъпоценен живот върви към своя край, но нито едно чисто дихание или полъх недостигна до Нашата светла обител от вас. Потопени в океана на безверието, вие изповядвате с устата си вярата в единния Бог. Вие възлюбихте този, когото Аз ненавиждам, а за другар си избрахте Моя враг. Вие вървите по Моята земя самодоволни и удовлетворени, без никакво съпротивление и без да обръщате внимание, че сте й досадни и че всичко в нея ви избягва. Отворете поне малко очи и ще видите наистина, че хиляди беди са по-добри пред такава радост, а смъртта е по-добра от такъв живот.

21

О, ДВИЖЕЩ СЕ ПРАХ!

Аз желая да общувам с тебе, но ти не Ми се доверяваш. Мечът на твоя бунт отсече дървото на надеждата ти. По всяко време Аз съм близо до тебе, но ти винаги си далече от Мене. За тебе Аз съм избрал неувяхваща слава, но за себе си ти си избрал безграничния позор. Има още време, не изпускай случая и се върни.

22

О, СИНЕ НА ЖЕЛАНИЕТО!

Мъдрите и знаещите полагаха труд и се стремяха много години и въпреки това не можаха да достигнат присъствието на Всеславния; те Го търсиха през целия си живот, но не успяха да съзрат красотата на Неговия образ. Ти постигна своятя цел без най-малкото усилие и без търсене достигна обекта на своето желание. Въпреки това ти така плътно си се затворил под покрова на своето „аз“, че очите ти не можаха да видят красотата на Възлюбения, а ръката ти не успя да докосне края на дрехата Му, Удивлявайте се на това, о, проницателни.

23

О, ЖИТЕЛИ НА ГРАДА НА ЛЮБОВТА!

Смъртни вихри заплашват вечния светлик и красотата на небесната Младост е забулена под мъглата на праха. Владетелят на любовта е онеправдан и угнетен от поданиците на тиранията и гълъбът на светостта трепери в дългите нокти на бухала. Жителите на шатрата на славата и на небесното множество плачат и стенат, докато вие почивате в царството на безгрижието и се смятате за верни приятели. Колко суетно е вашето въображение!

24

О, НЕРАЗУМНИ, КОИТО ИСКАТЕ ДА МИНЕТЕ ЗА МЪДРИ!

Защо, представяйки се за пастири, гледате като хищни вълци към Моето стадо? Вие сте като звездата, която предхожда зората на утрото: въпреки че свети ярко и силно, тя всъщтност заблуждава керваните, които пътуват към Моя град и ги води към гибел.

25

О, ВИЕ, БЕЗУПРЕЧНИ НАГЛЕД, НО ВЪТРЕШНО НЕЧИСТИ!

Вие приличате на бистра, но горчива вода: на вид тя е кристално чиста, но Божественият изпитател не ще одобри и приеме нито една нейна капка. Да, наистина, слънчевият лъч пада еднакво както върху праха, така и върху огледалото, но отразяването му от едното и от другото е като разликата между звездите и земята: да, разликата е неизмерима.

26

О, МОЙ ПРИЯТЕЛЮ НА ДУМИ!

Размисли малко: чувал ли си някога приятел и враг да живеят в едно сърце? Изгони врага, за да влезе приятелят в своята обител.

27

О, СИНЕ НА ПРАХА!

Всичко земно и небесно Аз отредих за тебе освен човешкото сърце: него Аз направих обител на Моята красота и слава. Но ти даде Моя дом и убежище на друг, а не на Мене. Така, всеки път, когато проявата на Моята святост търси Своя собствен дом, То намира странник там и бяга бездомно към светилището на Възлюбения. И все пак, като не желая твоя позор, Аз скрих това и съхраних тайната ти.

28

О, СЪЩНОСТ НА ЖЕЛАНИЕТО!

Неведнъж в ранни зори аз се връщах от царството на Безкрайното в твоя дом и те намирах там в ложето на спокойствието, безгрижието и охолството, зает с други, а не с Мене. Тогава, като мълнията на духа, Аз се завръщах в царството на небесната слава и не казвах нищо за това на небесните обитатели в Моето убежище горе.

29

О, СИНЕ НА БЛАГОДАТТА!

От пустините на небитието, от калта, по Моя заповед Аз направих ти да се появиш, а твоето обучение и възпитание разпоредих на всички и на всичко, сътворено в света. Така, още преди да излезеш от утробата на майка си, Аз приготвих за тебе два извора от лъчисто и блестящо мляко: очи – да бдят над тебе, и сърце – да те обича. Под сянката на милостта Ми, с Моята обич, Аз те отгледах и пазих с благодатта и благоволението Си. И Моята цел във всичко това беше да можеш да достигнеш Моето вечно царство и да станеш достоен за Моите невидими дарове. Но ти си остана безгрижен и щом достигна зрялост, пренебрегна всичките Ми добрини и така се потопи в пустото си и празно въображение, че съвсем Ме забрави; и като се отклони от дверите на Приятеля, ти отиде в селенията на Моя враг.

30

О, СЛУЖИТЕЛЮ НА СВЕТА!

Много пъти в зори полъхът на Моята нежна любов идваше при тебе и те намираше заспал дълбоко в ложето на безгрижието. Той оплакваше твоето объркано състояние и се връщаше, откъдето бе дошъл.

31

О, СИНЕ НА ЗЕМЯТА!

Ако искаш да бъда с тебе, търси само Мене. Ако искаш да съзерцаваш красотата Ми, затвори очите си за света и за всичко в него. Защото Моята воля и волята на когото и да е друг, подобно на огън и вода, не могат да обитават в едно и също сърце.

32

О, ДОБРОЖЕЛАТЕЛНИ СТРАННИКО!

Светилникът на твоето сърце е запален от ръката на Моята мощ, не го гаси с насрещните ветрове на себичността и страстта. Лечителят на всичките ти болки е споменът за Мене, не забравяй това! Направи любовта Ми твое съкровище и я пази като зениците на очите си и като своя живот.

33

О, МОЙ БРАТЕ!

Вслушай се в сладките слова на Моя меден език и жадно пий от потока на мистичната святост, който тече от Моите сладки устни. Посей семената на Моята божествена мъдрост в чистата почва на твоето сърце и ги поливай с водата на надеждата и сигурността, за да могат зюмбюлите на Моето познание и мъдрост да поникнат и да цъфнат в свещения град на твоето сърце.

34

О, ОБИТАТЕЛИ НА МОЯ РАЙ!

С нежно любещи ръце Аз посадих фиданката на вашата любов и приятелство в райската градина и я поливах с пролетните струи на Моето нежно милосърдие. Близък е часът когато тя ще даде плодове. Постарайте се усърдно тя да бъде защитена и да не изгори в пламъците на желанието и на страстта.

35

О, ПРИЯТЕЛИ МОИ!

Угасете лампата на заблудата и запалете във вашето сърце вечния факел на Божественото ръководство. Защото скоро в светото присъствие на Обожавания съдниците на човечеството ще приемат само най-чистата добродетел и деянията с неопетнена святост.

36

О, СИНЕ НА ПРАХА!

Мъдри са тези, които не говорят, когато нямат слушатели, както виночерпецът не предлага чаша, ако няма кой да пие, а любящият не възпламенява сърцето си, докато не съзре красотата на своя възлюбен. И така, посей семената на мъдростта и познанието в чистата почва на сърцето си и ги пази от чужд поглед, докато зюмбюлите на божествената мъдрост поникнат от сърцето, а не от праха и калта.

На първия ред на посоченото Послание е споменато и записано, че в Светилището на шатрата на Бога се съхраняват следните слова:

37

О, МОЙ СЛУЖИТЕЛЮ!

Не изоставяй заради тленното царство вечното и не отхвърляй небесното господство заради светски желания. Реката на вечния живот изтича от извора на перото на Милосърдния. Блажени са тези, които пият от нея.

38

О, СИНЕ НА ДУХА!

Разруши клетката си и като феникса на любовта полети в небесата на светостта. Отречи се от себе си и изпълнен с дух на милосърдие, остани в царството на небесната святост.

39

О, НАПРАВЕН ОТ ПРАХА!

Не се задоволявай с удобствата на отминаващия ден и не се лишавай от вечния покой. Не заменяй градината на вечната радост с долината на смъртния свят. Издигни се от твоя затвор към дивните и славни висини и от клетката на смъртния полети към рая на безкрайността.

40

О, МОЙ СЛУЖИТЕЛЮ!

Освободи се от връзките си с този свят и освободи душата си от затвора на твоето „аз“. Възползвай се от този случай, защото той не ще се повтори.

41

О, СИНЕ НА МОЯТА РАБИНЯ!

Ако бе видял безсмъртното царство, ти би се стремил да напуснеш този тленен свят. Но в скриването на първото от тебе и очевидността на второто се заключава мъдростта, разбираема само за чистото сърце.

42

О, МОЙ СЛУЖИТЕЛЮ!

Очисти сърцето си от лукавство и от завист и побързай да влезеш в Божествените селения на светостта.

43

О, МОИ ПРИЯТЕЛИ!

Вървете по пътеката на благоволението на небесния Приятел и знайте, че Неговото благоволение е в Неговите създания. Това значи: никой да не влиза в къщата на своя приятел без неговото съгласие и да не слага ръка на съкровищата му, нито да налага своята собствена воля над приятеля си, както и по никакъв начин да не търси предимства и да се поставя над него. Размислете върху това , о хора, надарени с проницателност!

44

О, ПРИЯТЕЛЮ НА МОЯ ТРОН!

Не чувай и не виждай злото, не се унижавай и не се съкрушавай! Не говори зло, за да не чуеш да говорят зло и за тебе, не преувеличавай грешките на другите, за да не изглеждат големи твоите собствени грешки. И не пожелавай унижението на никого, за да не излезе на показ твоето собствено унижение. Живей тогава дните на твоя живот, които са по-кратки от един отлитащ миг, с неосквернено сърце, с чисти помисли и свята природа, така че да можеш, свободен и волен, да снемеш твоята тленна обвивка, да се отправиш към рая на съкровения смисъл и да обитаваш завинаги вечното царство.

45

ТЕЖКО И ГОРКО ВАМ, ЛЮБИТЕЛИ НА СВЕТСКИ ЖЕЛАНИЯ!

Със скоростта на светкавицата приминахте покрай Възлюбения, спряхте се на измислиците на сатаната и се привързахте към тях. Вие се прекланята пред вашето суетно въображение и го наричате истина. Обръщате поглед към тръна и го наричате цвете. Нито едно чисто дихание не се появи от вас, нито полъх на себеотрицание се появи от глъбините на вашите сърца. Вие захвърлихте на вятъра любящите съвети на Възлюбения и заличихте Неговите слова от скрижалите на вашите сърца. И като диви зверове се движите по пасбищата на желанието и на страстта.

46

О, СПЪТНИЦИ!

Защо пренебрегвате споменаването на Възлюбения и се държите далече от Неговото свято присъствие? Същността на красотата е в безподобната шатра на престола на славата, а вие се занимавате с празни раздори. Сладките благоухания на светостта ухаят, а лъхът на добротата нежно повява, но вие всички се лишавате от тях, защото сте дълбоко уверени и сте загубили чувството си за обоняние. Тежко вам, и на тези, които вървят по вашия път и по следите на вашите стъпки.

47

О, ДЕЦА НА ЖЕЛАНИЕТО!

Снемете от себе си покрова на себичността и свалете дрехата на високомерието.

На третия от най-свещените редове, написани и спменати в Рубиновото Послание от перото на Невидимия, стои следното откровение:

48

О, БРАТЯ!

Проявявайте търпение и живейте в съгласие един с друг, като не се привързвате към светски неща. Не се гордейте със славата си и не се срамувайте от унижението, на което ви подлагат. Кълна се в Моята красота! Всичко сътворих от прах и всичко ще превърна в прах.

49

О, ДЕЦА НА ПРАХА!

Нека богатите се вслушат в полунощните въздишки на бедняка, за да не допуснат безгрижието им да ги отведе по пътеката на разрушението и гибелта и да не ги лиши от Дървото на изобилието. Да давам и да бъда щедър , са Мои качества. Честит е онзи, който се украсявя с Моите добродетели.

50

О, ОСНОВА И СЪЩНОСТ НА СТРАСТТА!

Отхвърли алчността и се стреми към удовлетвореност, защото алчният и ненаситният винаги се чувства ощетен и винаги му е малко, а доволният е винаги обичан и възхваляван.

51

О, СИНЕ НА МОЯТА РАБИНЯ!

Не се смущавай, когата изпаднеш в бедност, и не се доверявай на богатството, защото бедността е последвана от богатство, а богатството – от бедност. Но да бъдеш беден във всичко освен в Бога , е чудесен дар; не омаловажавай значението му, защото това ще те обогати с вярата в Бога и тогава ще познаеш смисъла на казаните думи: „Наистина вие сте бедни“, а свещените слова: „Бог е Всепритежаващият“, ще блеснат като лъчезарно утро, отразено славно на хоризонта на любящото сърце, което ще се възнесе към престола на богатството и ще обитава под неговата закрила.

52

О, ДЕЦА НА НЕХАЙСТВОТО И СТРАСТТА!

Вие позволихте на врага Ми да влезе в Моя дом и прогонитхе оттам Моя приятел, защото поселихте във вашите сърца любов към другиго, а не към Мене. Вслушайте се в думите на Приятеля и се върнете в неговия рай. Светските приятели, като търсят своята собствена полза, си дават вид, че се обичат един друг, докато истинският Приятел ви е обичал и продължава да ви обича заради самите вас. Действително, Той е помогнал за вашето ръководство, независимо от неизброимите болки и злочестини. Не бъдете непочтени към такъв Приятел, дори нещо повече – побързайте сами да се приближите до Него. Такова е слънцето на словото на истината и на верността, което изгря на хоризонта на Господаря на всички имена. Отворете си ушите, да за чуете Словото на Бога, Подкрепителят в беда, Самосъществуващият!

53

О, ВИЕ, КОИТО СЕ ГОРДЕЕТЕ С ПРЕХОДНИ БОГАТСТВА!

Знайте наистина, че богатството е могъща преграда между търсещия и неговото желание, между любящия и неговия възлюбен. С изключение на малцина, богатите по никакъв начин не ще достигнат до двора на Божието присъствие, нито ще влязат в града на доволството и смирението. Честит е онзи, който, макар и беден, не е изключен заради богатствата си от вечното царство, нито e лишен поради тях от вечното господство. Кълна се в Най-Великото Име! Блясъкът на такъв богат човек ще озари небесните обитатели, както слънцето озарява хората на земята.

54

О, ВИЕ, БОГАТИТЕ НА ЗЕМЯТА!

На вас възложих Аз грижата за бедните. Изпълнявайте точно Моето поръчение и не мислете само за собственото си благополучие.

55

О, СИНЕ НА СТРАСТТА!

Освободи се от привързаността към богатството и в съвършен мир премини в царството на бедността, за да се приобщиш към виното на безсмъртния живот от извора на себеотрицанието.

56

О, СИНЕ МОЙ!

Общуването с грешните умножава болката и скръбта, докато общуването с праведните очиства сърцето от ръжда. Неко този, който търси общение с Бога, да дружи с Неговите възлюбени, а този, който жадува за Божието слово, да се вслуша в думите на Неговите избраници.

57

О, СИНЕ НА ПРАХА!

Пази се! Не ходи с неправедните и не търси тяхната дружба, защото такава дружба превръща светлината на сърцето в адски огън.

58

О, СИНЕ НА МОЯТА РАБИНЯ!

Ако търсиш благодатта на Светия Дух, установи дружба с праведника, защото той е изпил чашата на вечния живот от ръцете на безсмъртния Виночерпец и като ясно утро оживява и озарява сърцата на мъртвите.

59

О, НЕХАЙНИ!

Не мислете, че тайните на сърцата ви са скрити, напротив, знайте със сигурност, че те са изписани с ясни букви и открито стоят пред лицето на Всевишния.

60

О, ПРИЯТЕЛИ!

Наистина ви казвам: кавото и да криете в сърцата си, за Нас то е открито и явно като ден; това, че се крие, е по Наша милост и благоволение и не е ваша заслуга.

61

О, СИНЕ ЧОВЕШКИ!

Капка роса от безкрайния океан на Моето милосърдие излях върху хората на земята, но не се намери нито една душа да я приветства, защото те всички се бяха отвърнали от небесното вино на единението и се бяха устремили към нечистите, гнили утайки. Доволни от смъртната чаша, те отблъсваха чашата на безсмъртната красота. Низко и отвратително е това, от което се задоволяват!

62

О, СИНЕ НА ПРАХА!

Не отвръщай очите си от безподобното вино на безсмъртния Възлюбен и не ги отваряй за мътната и тленна утайка. Вземи от ръцете на божествения Виночерпец чашата на безсмъртния живот, за да получиш цялата мъдрост и да чуеш тайнствения глас, долитащ от царството на невидимото. Кажете, о, хора с низки намерения, защо се отвърнахте от Моето свещено и безсмъртно вино и предпочетохте преходната и ефимерна вода?

63

О, НАРОДИ НА ЗЕМЯТА!

Знайте наистина, че непредвидимо бедствие ви следва и ужасно възмездие ви очаква. Не мислете, че извършените от вас дела са се изплъзнали от Моя взор. Кълна се в Моята красота! Всички ваши деяния са изрязани с ясни букви с Моето перо върху свещените скрижали.

64

О, ТИРАНИ НА ЗЕМЯТА!

Отдръпнете ръцете си от тиранията, защото Аз се заклех да не простя нито една човешка несправедливост. Това е Моят завет, който неотменно и окончателно повелих и записах на охранявани скрижали и който е запечатан с печата на Моята слава.

65

О, НЕПОКОРНИ!

Моята снизходителност ви направи дръзки, а дългото Ми търпение ви прави безгрижни и нехайни, така че като пришпорвате гордия кон на страстта, вие се носите по опасна пътека, която води към гибел. Видимо, вие мислите, че съм небрежен, нехаен и неосведомен?

66

О, СТРАННИЦИ!

Аз създадох езика, за да споменавате името Ми; не го осквернявайте със злословие. Ако огънят на себичността ви овладее, спомнете собствените си грешки, а не грешките на Моите създания, защото всеки от вас познава себе си по-добре от другите.

67

О, ДЕЦА НА ВЪОБРАЖЕНИЕТО!

Знайте наистина: щом зората на настъпващия ден лъчезарно засияе на хоризонта на вечната святост, всички сатанински тайни и дела, извършени в мрака на нощта, ще бъдат разкрити и ще станат явни за хората по света.

68

О, ПЛЕВЕЛ, ПОНИКНАЛ ОТ ПРАХА!

Как да Си обясня: защо тези изцапани ръце не са докоснали първо твоята дреха и защо с твоето сърце, осквернено от желание и страст, се стремиш да общуваш с Мен и да влезеш в Моето свещено царство? Много, много си далече от това, което желаеш.

69

О, ДЕЦА НА АДАМ!

Свещени слова и чисти, красиви дела се издигат към небесата на божествената слава. Постарайте се да очистите вашите дела от праха на себичността и лицемерието и да намерите благоволение в двора на славата. Защото е близък часът, когато съдниците на човечеството, в присъствието на Обожаемия, ще приемат само съвършената добродетел и делата с неопетнена чистота. Това е Слънцето на мъдростта и на съкровения смисъл, което свети над хоризонта на божествената воля. Блажени са тези, които се обърнат към него!

70

О, СИНЕ НА НАСЛАЖДЕНИЕТО!

Прекрасно е царството на битието, ако би могъл да го достигнеш. Славно е царството на вечността, ако би могъл да се издигнеш над тленния свят. Сладко е състоянието на опиянение, ако пиеш от тайнствения потир от ръцете на небесния Младенец. Ако достигнеш това състояние, ще се освободиш от гибел и смърт, от мъка и грях.

71

О, МОИ ПРИЯТЕЛИ!

Спомнете си думата, която Ми дадохте на планината Паран, в свещената местност Заман. За свидетели призовах небесното войнство и обитателите на безсмъртния град, а сега не намирам нито един, който да е останал верен на дадената дума. Гордост и непокорство я изтриха от сърцата ви по такъв начин, че и следа не остана от нея. И все пак, знайте това, че Аз чаках!

72

О, МОЙ СЛУЖИТЕЛЮ!

Ти си като изкусно кален меч, скрит в мрака на ножницата и затова не може да бъде оценен от познавача. Излез от ножницата на себичността и желанието, за да могат твоите качества да се покажат и да блеснат пред целия свят.

73

О, МОЙ ПРИЯТЕЛЮ!

Ти си слънцето в небесата на Моята святост, не допускай покварата на света да затъмни твоя блясък. Разкъсай покрова на нехайството, за да излезеш от облаците с ярък блясък и да украсиш всичко с премяната на живота.

74

О, ДЕЦА НА СУЕТАТА!

За една преходна власт вие изоставихте Моето непреходно господство и се разкрасихте с ярки, разноцветни светски дрехи, за което се гордеете и сами се величаете. Кълна се в Моята красота! Ще ви събера всички под едноцветния похлупак на праха и ще посърнат и избледнеят всички ваши цветове освен Моя цвят и това е очистване от всеки цвят.

75

О, ДЕЦА НА НЕХАЙСТВОТО!

Не се привързвайте към земно господство и не му се радвайте. Вие приличате на непредпазлива птичка, мирно и доверчиво ликуваща на клончето, докато внезапно ловецът-Смърт я превъща в прах и ни следа не остава нито от песента, нито от формата на тялото, нито от неговия цвят. Затова, внимавайте, о, роби на желанието!

76

О, СИНЕ НА МОЯТА РАБИНЯ!

Досега ръководтвото винаги бе давано с думи, сега то ще става с дела. Всеки трябва да покаже чисти и свети дела, защото с думи всеки си служи, докато чистите и свети дела принадлежат само на Нашите възлюбени. Стремете се с цялата си душа и сърце да се отличите с делата си от другите. Така ви призоваваме Ние в това свято и лъчезарно послание.

77

О, СИНЕ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА!

През нощта се върна красотата на Безсмъртния от смарагдовия хълм на верността към свещеното пътеводно Дърво, и рида така силно, че небесното войнство и обитателите на небесното царство заплакаха с Него. Тогава бе запитано: „Защо е този плач и това ридание?“ Той отговори: „Съгласно повелението Аз чаках на хълма на верността, но никаква следа на вярност не открих у обитателите на земята. После, когато реших да се върна – и ето, о, чудо! - забелязах гълъбите на светостта, измъчвани в ноктите на земните кучета.“ Тогава небесната Дева, разбулена и сияйна, дойде от Своята тайна обител и попита за имената им. И назовани бяха всички, без един. И когато настоя за името на този един, произнесена бе само първата буква, при което обитателите на небесните висини бързо напуснаха своя чертог на славата. А когато и втората буква бе приознесена, те се проснаха с лице в праха. В този миг се чу гласа от Светая светих: „Спрете до тази буква.“ Наистина, Ние свидетелстваме за онова, което те сториха и което сега вършат.

78

О, СИНЕ НА МОЯТА РАБИНЯ!

Пий жадно от извора на божествените тайни от устата на милосърдието и съзерцавай от утрото на божественото слово разкрития блясък на слънцето на мъдростта. Посей семената на Моята божествена мъдрост в чистата почва на сърцето си и ги полей след това с водата на увереността, за да могат зюмбюлите на познанието и мъдростта да поникнат свежи и зелени от свещения град на сърцето.

79

О, СИНЕ НА ЖЕЛАНИЕТО!

Докога ще се луташ в дебрите на желанието? Надарих те с крила, за да можеш да полетиш към царството на тайнствената святост, а не към дебрите на сатанинската фантазия. Дадох ти още гребен, за да можеш да разчесваш Моите черни къдри, а не да разраняваш гърлото Ми с него.

80

О, СЛУЖИТЕЛИ МОИ!

Вие сте дърветата на Моята градина; трябва да отглеждате и раждате добри и чудесни плодове, за да можете и вие, и други да ги ползвате. Затова всеки е задължен да си избере някакъв занаят или професия, защото в това е тайната на благосъстоянието, о, разумни хора! Наистина делата зависят от съответните средства и Божията благодат ще ви възнагради. Безплодното дърво е било и винаги ще бъде обречено на огън.

81

О, СЛУЖИТЕЛЮ МОЙ!

Най-низши измежду хората са тези, които без полза живеят на земята. Наистина, такива хора ги причисляват към мъртвите. Нещо повече, дори в очите на Бога мъртвите стоят по-високо от тези лениви, бездейни и ненужни души.

82

О, СЛУЖИТЕЛЮ МОЙ!

Най-добри измежду хората са тези, които живеят от собствения си труд и издържат семействата си и своите родственици от любов към Бога, Господаря на всички светове.

Невястата на чудния съкровен смисъл, обвита от покрова на словото, по милост Божия и по Негово божествено благоволение, се откри като лъчезарно сияние подобно на красотата на Възлюбения. Свидетелствам, о, приятели, че благодатта е пълна, завършена и съвършена; спорът е завършен; доказателствата са явни и истината е установена. Нека се види сега какво ще дадат вашите старания по пътеката на отречението! По този начин се изпълни Божията милост над вас и над тези, които са на небето и на земята. Слава на Бога, Господаря на всички светове!

Bahá'u'lláh

Windows / Mac