Return   Facebook   Zip File

Arabic

1

OO VAIMU POEG!

Minu esimene nõuanne on see: olgu sul puhas, hea ja särav süda, et sulle võiks kuuluda iidne, hävimatu ja igavene valdus.

2

OO VAIMU POEG!

Õiglus on Minu silmis kõigist asjust armastatuim. Ära loobu sellest, kui ihaldad Mind, ega hülga seda, et võiksin sind usaldada. Tänu sellele hakkad sa nägema oma silmadega, mitte läbi teiste silmade, ning teadma iseenda mõistuse, mitte ligimese mõistuse kaudu. Mõtiskle oma südames selle üle, milline sul on sünnis olla. Õiglus on tõesti Minu and sulle ja märk Minu heldusest. Sea see siis oma silme ette.

3

OO INIMESE POEG!

Minu igipõlises loomuses ja Minu igavikulises olemuses oli peidetud Minu armastus sinu vastu. Seepärast lõingi su, graveerisin sinusse oma kuju ja avaldasin sulle oma ilu.

4

OO INIMESE POEG!

Ma armastasin sinu loomist, seepärast su lõingi. Armasta siis Mind, et võiksin nimetada sinu nime ning täita su hinge eluvaimuga.

5

OO OLEMASOLU POEG!

Armasta Mind, et Mina võiksin armastada sind. Kui sa ei armasta Mind, ei jõua Minu armastus mitte kuidagi sinuni. Võta see teadmiseks, oo teener!

6

OO OLEMASOLU POEG!

Minu armastus on sinu paradiis, Minuga taasühinemine sinu taevalik kodu. Astu sinna viivitamata. See on määratud sulle Meie ülalasuvas kuningriigis ja Meie ülendatud valduses.

7

OO INIMESE POEG!

Kui armastad Mind, pöördu ära iseendast, ja kui tahad valmistada Mulle meelehead, ära mõtle enda meeleheale, nii et sina sureksid Minus ja Mina elaksin igavesti sinus.

8

OO VAIMU POEG!

Sa leiad rahu vaid iseendast loobudes ja Minu poole pöördudes, sest sul on sünnis tunda au Minu, mitte enda nime mainimise üle, usaldada Mind, mitte ennast, sest Mina soovin, et Mind armastataks ainsana üle kõige, mis on olemas.

9

OO OLEMASOLU POEG!

Minu armastus on Minu kindlus. See, kes sinna siseneb, on kaitstud ja kindlas kohas, ja see, kes ära pöördub, see kindlasti eksib ja hukkub.

10

OO VÄLJENDUSE POEG!

Sina oled Minu kindlus; sisene sinna, et oleksid kaitstud. Minu armastus on sinus; tea seda, et leiaksid Minu enda lähedalt.

11

OO OLEMASOLU POEG!

Sina oled Minu lamp ja Minu valgus on sinus. Saa sellest kiirgust ja ära otsi kedagi peale Minu, sest Mina olen loonud sind rikkaks ja pannud su peale oma soosingu.

12

OO OLEMASOLU POEG!

Võimu kätega vormisin sind ja jõu sõrmedega lõin sind ning sinusse panin Ma oma valguse olemuse. Rahuldu sellega ja ära otsi midagi muud, sest Minu töö on täiuslik ja Minu käsk kohustuslik. Ära selles kõhkle ega sea seda kahtluse alla.

13

OO VAIMU POEG!

Ma lõin sind rikkaks, miks saadad end vaesusse? Tegin sind üllaks, millega alandad sa end? Teadmise olemusest tõin Ma su ellu, miks otsid sa valgustust kelleltki muult peale Minu? Armastuse savist voolisin sind, kuidas võid tegeleda kellegi teisega? Pööra pilk iseendasse, et leiaksid Mu eneses seismas vägeva, võimsa ja iseolevana.

14

OO INIMESE POEG!

Sina oled Mu valdus ja Minu valdus ei hävi, miks kardad siis enda hävimist? Sina oled Mu valgus ja Minu valgus ei kustu eal, miks pelgad siis kustumist? Sina oled Mu hiilgus ja Minu hiilgus ei tuhmu, sina oled Mu rüü ja Minu rüü ei kulu iial. Püsi siis kindlana Minu armastuses, et leiaksid Mu hiilguseriigist.

15

OO VÄLJENDUSE POEG!

Pööra oma nägu Minu poole ja loobu kõigest peale Minu, sest Minu ülemvõim on jääv ning Minu valdus ei hävi. Kui püüad leida midagi muud peale Minu – jah, kui jääd ka igaveseks kogu universumit läbi otsima – on su püüdlus asjatu.

16

OO VALGUSE POEG!

Unusta kõik peale Minu ja suhtle Minu vaimuga. See tuleb Minu käsust, pea siis sellest kinni.

17

OO INIMESE POEG!

Ole rahul Minuga ja ära otsi teist aitajat, sest mitte kellestki peale Minu ei ole sulle kunagi küllalt.

18

OO VAIMU POEG!

Ära palu Minult seda, mida Meie sulle ei soovi, ja rahuldu sellega, mida oleme sinu jaoks määranud, sest just see tuleb sulle kasuks siis, kui sa sellega rahul oled.

19

OO IMELISE NÄGEMUSE POEG!

Olen puhunud sinusse puhangu oma enda vaimu, et oleksid Mu armastaja. Miks sa oled Mu hüljanud ja otsinud teist armastatut?

20

OO VAIMU POEG!

Minu meelevald sinu üle on suur, seda ei tohi unustada. Minu arm sinu vastu on külluslik, seda ei saa salata. Minu armastus on loonud sinusse oma kodu, seda ei saa varjata. Minu valgus on sulle ilmne, seda ei saa varjutada.

21

OO INIMESE POEG!

Pimestava hiilguse puule olen riputanud sinu jaoks õilsaimad viljad. Miks oled neist loobunud ja rahuldunud kehvemaga? Pöördu tagasi selle juurde, mis on sulle taevariigis parem.

22

OO VAIMU POEG!

Lõin sind üllaks, kuid sina oled end alandanud. Tõuse siis seisusesse, mille jaoks sind loodi.

23

OO KÕRGEIMA POEG!

Kutsun sind igavese juurde, kuid ometi otsid sa kaduvat. Mis on pannud sind hülgama Meie soovi ja järgima enda oma?

24

OO INIMESE POEG!

Ära ületa oma piire ega nõua seda, mis ei ole sulle kohane. Lasku maani oma Jumala, väe ja võimu Issanda palge ees.

25

OO VAIMU POEG!

Ära hoople vaese ees, sest Mina juhin tema teed ning nähes sinu õelust ajan su igaveseks segadusse.

26

OO OLEMASOLU POEG!

Kuidas võid unustada enda vead ja tegeleda teiste omadega? Kes iganes seda teeb, on Minu poolt neetud.

27

OO INIMESE POEG!

Ära kõnele teiste pattudest, kuni sa ise oled patune. Kui astud sellest käsust üle, oled sa neetud, ja seda Ma kinnitan.

28

OO VAIMU POEG!

Võta kindlalt teadmiseks: see, kes käsib inimestel olla õiglane ja toimib ise ülekohtuselt, ei ole Minust, kandku ta pealegi Minu nime.

29

OO OLEMASOLU POEG!

Ära pane ühelegi hingele süüks seda, mida sa ei taha, et sulle süüks pandaks, ja ära too kuuldavale sõnu, mille järgi sa ei toimi. See on Minu käsk sulle, pea sellest kinni.

30

OO INIMESE POEG!

Ära pööra selga Mu teenrile, kui ta peaks sinult midagi paluma, sest tema nägu on Minu nägu. Tunne siis Minu ees häbi.

31

OO OLEMASOLU POEG!

Nõua endalt aru iga päev, enne kui sind kutsutakse aru andma, sest surm saabub ootamatult ja sind kutsutakse oma tegude eest vastutama.

32

OO KÕRGEIMA POEG!

Olen teinud surmast sulle rõõmusõnumi tooja. Miks sa kurvastad? Olen pannud valguse su peale särama. Miks sa varjad end selle eest?

33

OO VAIMU POEG!

Valguse rõõmsate sõnumitega tervitan sind, rõõmusta! Pühaduse õuele kutsun sind; jää sinna, et elaksid igavesti rahus.

34

OO VAIMU POEG!

Pühaduse vaim toob sulle rõõmusõnumeid taasühinemisest. Miks sa kurvastad? Vägevuse vaim tugevdab sind Tema ürituses. Miks varjad ennast? Tema palge valgus juhatab sind. Kuidas võid sattuda eksiteele?

35

OO INIMESE POEG!

Kurvasta vaid siis, kui oled Meist kaugel. Rõõmusta vaid siis, kui Meile lähened ja Meie juurde tagasi tuled.

36

OO INIMESE POEG!

Tunne heameelt oma südamerõõmu üle, et oleksid vääriline Mind kohtama ja Minu ilu peegeldama.

37

OO INIMESE POEG!

Ära heida kõrvale Minu kaunist rüüd ega kaota iseenda süü tõttu oma osa Mu imelisest allikast, et sa ei jääks igavesti janunema.

38

OO OLEMASOLU POEG!

Käi Minu seaduses armastusest Minu vastu, ja kui soovid teha Mulle rõõmu, keeldu sellest, mida sa ise ihaldad.

39

OO INIMESE POEG!

Ära jäta hooletusse Minu käske, kui armastad Mu ilu, ega unusta Minu nõuandeid, kui tahad valmistada Mulle meelehead.

40

OO INIMESE POEG!

Isegi kui ruttaksid läbi lõputu maailmaruumi ja rändaksid läbi taevalaotuse, ei leiaks sa rahu muidu, kui Meie käsule alludes ja Meie palge ees alandudes.

41

OO INIMESE POEG!

Ülista Minu üritust, et võiksin ilmutada sulle saladusi oma ülevusest ja heita su peale igavest valgust.

42

OO INIMESE POEG!

Ole alandlik Minu ees, et võiksin sind armulikult külastada. Tõuse Minu ürituse võidule pääsemise nimel, et saavutaksid edu veel maa peal olles.

43

OO OLEMASOLU POEG!

Maini Mind Minu maa peal, et mäletaksin sind oma taevas. Nii leiavad nii Minu kui ka sinu silmad tröösti.

44

OO TROONI POEG!

Sinu kuulmiseks on Minu kuulmine, kuule selle kaudu. Sinu nägemiseks on Minu nägemine, näe selle kaudu, nii et sügaval hingepõhjas võiksid tõendada Mu ülendatud pühadust ja Mina võiksin iseendas tunnistada sulle määratud ülevat seisust.

45

OO OLEMASOLU POEG!

Otsi Minu rajal märtrisurma, rahuldudes Minu tahtega ja olles tänulik selle eest, mida Mina määran, et võiksid puhata koos Minuga rahus majesteetliku taevalaotuse all auhiilguse palvela taga.

46

OO INIMESE POEG!

Mõtiskle ja kaalutle: kas soovid surra oma voodis või valada märtrina oma eluverd Minu rajal ning saada seeläbi Mu käsu kehastuseks ja Mu valguse ilmutajaks kõrgeimas paradiisis? Otsusta õigesti, oo teener!

47

OO INIMESE POEG!

Minu ilu nimel! Minu silmis on sinu juuste võõpamine sinu verega üllam kui universumi loomine ja mõlema maailma valgus. Püüa seda saavutada, oo teener!

48

OO INIMESEPOEG!

Kõigel on oma tunnusmärk. Armastuse tunnusmärk on kindlameelsus Minu käskudes ja kannatlikkus Minu katsumustes.

49

OO INIMESE POEG!

Tõeline armastaja ihkab kannatusi nii nagu mässaja andestust ja patune armu.

50

OO INIMESE POEG!

Kui õnnetused ei tabaks sind Minu rajal, kuidas saaksid kõndida nende teel, kes on rahul Minu tahtega? Kui katsumused ei vaevaks sind su igatsuses kohtuda Minuga, kuidas jõuaksid valguse juurde Minu ilu armastades?

51

OO INIMESE POEG!

Minu saadetud õnnetus on Minu jumalik juhatus. Väliselt on see tuli ja kättemaks, kuid tegelikult on see valgus ja halastus. Kiirusta selle poole, et sinust saaks igavene valgus ja surematu vaim. See on Minu käsk sulle, pea sellest kinni.

52

OO INIMESE POEG!

Peaks su osaks langema edu, ära rõõmusta, ja kui sind tabab alandus, ära kurvasta, sest mõlemad mööduvad ja muutuvad olematuks.

53

OO OLEMASOLU POEG!

Kui sind tabab vaesus, ära kurvasta, sest rikkuse Issand külastab sind omal ajal. Ära karda alandust, sest ühel päeval saab sulle osaks hiilgus.

54

OO OLEMASOLU POEG!

Kui su süda on kiindunud sellesse igavesse, kadumatusse kuningriiki ja sellesse iidsesse, igikestvasse ellu, siis hülga see ajalik ja kaduv maailm.

55

OO OLEMASOLU POEG!

Ära hõiva end selle maailmaga, sest tulega Me proovime kulda ja kullaga paneme proovile oma teenrid.

56

OO INIMESE POEG!

Sina ihkad kulda ja Mina soovin, et oleksid sellest vaba. Sina arvad, et kulda omades oled rikas, ja Mina tunnistan su rikkuseks sellest eraldumist. Minu elu nimel! See on Minu tarkus ja sinu kujutelm. Kuidas saab Minu vaade ühtida sinu omaga?

57

OO INIMESE POEG!

Anna Minu rikkust Mu vaestele, et võiksid taevariigis ammutada seda kustumatu hiilguse varakambrist. Aga Minu elu nimel! Sinu hinge ohverdamine on palju auväärsem, kui sa vaid suudaksid näha Minu silmaga.

58

OO INIMESE POEG!

Olemise tempel on Minu troon. Puhasta see kõigest, et Ma võiksin seal asuda ja sinna jääda.

59

OO OLEMASOLU POEG!

Sinu süda on Minu kodu, pühitse see Minu tulekuks. Sinu vaim on Minu ilmutuse paik, puhasta see Minu avaldumiseks.

60

OO INIMESE POEG!

Pane oma käsi Minu põue, et saaksin tõusta su kohale särava ja kirkana.

61

OO INIMESE POEG!

Tõuse Minu taevasse, et saaksid nautida taasühinemise rõõmu ning rüübata võrratut veini kustumatu hiilguse karikast.

62

OO INIMESE POEG!

Oled lasknud mööda arvukalt päevi hõivatuna oma ettekujutustest ja tühistest kujutelmadest. Kui kaua kavatsed veel oma voodis magada? Ärka unest, sest Päike on tõusnud haripunkti. Ehk heidab see su peale kauniduse valgust.

63

OO INIMESE POEG!

Valgus on su peale paistnud Püha Mäe silmapiirilt ning teadmise vaim on puhunud su südame Siinais. Seepärast vabane tühiste kujutluste katetest ja astu Minu õuele, et teeniksid igavese elu ja vääriksid Minuga kohtumist. Siis ei taba sind surm ega ka väsimus või vaev.

64

OO INIMESE POEG!

Minu igavik on Minu looming, olen loonud selle sinu jaoks. Tee sellest oma templirüü. Minu ühtsus on Minu kätetöö, olen teinud selle sinu jaoks. Riietu sellesse, et ilmutaksid kogu igaviku Minu igikestvat olemust.

65

OO INIMESE POEG!

Mu kõrgeaulisus on Minu and sulle ja Minu suursugusus märk Mu armust sinu vastu. See, mis on kohane Mulle, ei saa olema mõistetav mitte kellelegi ja mitte keegi ei suuda seda kirjeldada. Tõepoolest, Ma olen hoidnud seda oma salajastes aitades ja oma käsu varakambrites heldusest oma teenrite ja armust oma rahva vastu.

66

OO JUMALIKU JA NÄHTAMATU OLEMUSE LAPSED!

Teil takistatakse Mind armastada ning hinged saavad häiritud Minu nime mainides, sest mõistus ei suuda Mind haarata ega südamed Mind mahutada.

67

OO ILU POEG!

Minu vaimu ja Minu soosingu nimel! Minu halastuse ja Minu ilu nimel! Kõik, mida Ma olen sulle jõu keelel ilmutanud ja väe sulega kirjutanud, vastab sinu võimetele ja taipamisele, mitte Minu enda olemisele ja Mu hääle kõlale.

68

OO INIMLAPSED!

Kas teie siis ei tea, miks lõime teid kõiki samast põrmust? Et keegi ei peaks end teistest paremaks. Mõtisklege oma südames kogu aeg selle üle, kuidas teid loodi. Kuna Me oleme loonud teid kõiki samast ainest, peate olema nagu üks hing, käima samade jalgadega, sööma sama suuga ning elama samal maal, nii et teie sisimast olemusest ilmneksid teie tegude ja toimingute kaudu ainulisuse märgid ja eraldumise olemus. Selline on Mu nõuanne teile, oo valguse väehulk! Võtke seda nõuannet kuulda, et saaksite imepärase hiilguse puult pühaduse vilja.

69

OO TEIE, VAIMU POJAD!

Teie olete Mu varakambrid, sest teisse olen Ma hoiule pannud oma saladuste pärlid ja oma teadmise kalliskivid. Kaitske neid Minu teenrite hulgas olevate võõraste ning Minu rahva seas olevate uskmatute eest.

70

OO TEMA POEG, TEMA, KES ENDA OLEMASOLUS SEISIS OMAENDA KUNINGRIIGIS!

Tea, et olen puhunud sinu peale kõik pühaduse meeldivad lõhnad, ilmutanud sulle täielikult oma sõna, teinud sinus täiuslikuks oma helduse ja soovinud sulle seda, mida endalegi. Rahuldu siis Minu tahtega ja ole Mulle tänulik.

71

OO INIMESE POEG!

Kirjuta kõik, mida Me oleme sulle ilmutanud, valguse tindiga oma vaimu tahvlile. Kui see tundub võimatuna, siis kasuta oma südame tinti. Kui sa ei suuda sedagi, siis kirjuta selle karmiinpunase tindiga, mida on valatud Minu rajal. See on Mulle tõesti kõigest muust armsaim, sest selle valgus jääb paistma igavesti.

II osa

Pärsiakeelsest algteosest Väljenduse Issanda, Vägeva nimel.

Persian

1

OO INIMESED, KELLE MÕISTUS TAIPAB JA KELLE KÕRVAD KUULEVAD!

Armastatu esimene üleskutse on see: “Oo salapärane ööbik! Ela vaid vaimu roosiaias. Oo armastuse Saalomoni sõnumitooja! Ära otsi varjupaika mujalt kui kõige kallima Seebast. Oo surematu fööniks! Asu vaid ustavuse mäel. Seal on su elukoht, kui lendled oma hinge tiivul lõpmatuse riiki ja tahad saavutada oma eesmärki.”

2

OO VAIMU POEG!

Lind otsib oma pesa ja ööbik roosi hurma, kuid need linnud – inimeste südamed –, mis tunnevad rahulolu kaduvast põrmust, on eksinud kaugele oma igavesest pesast, ning oma silmad hoolimatuse soo poole pööranuna on nad ilma jäetud jumaliku ligiolu hiilgusest. Oh, kui kummaline ja kahetsusväärne: tühipalja peekritäie pärast on nad pöördunud ära Kõigekõrgema voogavatest meredest ja jäänud kaugele kõige säravamast silmapiirist.

3

OO SÕBER!

Istuta oma südame aeda vaid armastuse roos ning ära lase lahti kiindumuse ja ihalduse ööbikust. Hinda seltsimist õiglastega ja hoidu igasugusest sõprusest uskmatutega.

4

OO ÕIGLUSE POEG!

Kuhu võib minna armastaja peale oma armastatu maa? Ja milline otsija leiab rahu oma südame ihaldusest kaugel? Tõelisele armastajale on koosolemine elu ja lahusolek surm. Tema rinnus pole läbemist ega südames rahu. Ta loobuks lugematutest eludest, et kiirustada oma armastatu juurde.

5

OO PÕRMU POEG!

Tõesti, Ma ütlen sulle: kõigist inimestest hoolimatum on see, kes vaidleb asjatult ja püüab end vendade seast esile tõsta. Ütle: oo vennad, ehtigu teid teod, mitte sõnad!

6

OO MAA POEG!

Tea tõesti, et süda, milles leidub veel pisutki kadedust, ei pääse iial Minu igavesse valdusesse ega hinga sisse neid õilsuse magusaid lõhnu, mis kanduvad Minu pühaduse riigist.

7

OO ARMASTUSE POEG!

Sa oled vaid ühe sammu kaugusel hiilgavatest kõrgustest ja armastuse taevalikust puust. Astu üks samm ning järgmisega lähene surematuse riigile ja sisene igaviku paviljoni. Kuulata siis seda, mida auhiilguse sulg on ilmutanud.

8

OO AUHIILGUSE POEG!

Kiirusta pühaduse rajal ja astu Minuga suhtlemise taevasse. Puhasta oma süda vaimu lihviga ja rutta Kõigekõrgema õuele.

9

OO KADUV VARI!

Ületa madalamad kahtluse tasandid ja tõuse kindlameelsuse ülendatud kõrgustesse. Ava tõe silm, et näeksid loorideta Ilu ja võiksid hõisata: pühitsetud olgu Issand, kõikidest loojatest imelisim!

10

OO IHA POEG!

Võta kuulda järgmist: mitte kunagi ei hakka surelik silm ära tundma igikestvat Ilu ega elutu süda rõõmustuma muu kui närbunud õie üle, sest sarnased leiavad üksteise ja naudivad omasuguste seltsi.

11

OO PÕRMU POEG!

Sulge enda silmad, et näeksid Minu ilu; lukusta enda kõrvad, et kuulataksid Minu hääle võluvat kõla; tühjenda end kõigest õpitust, et saaksid osa Minu teadmisest; ja eraldu rikkusest, et saaksid alatise osaduse Minu igavese rikkuse ookeanist. See tähendab, et sulge oma silmad kõigele peale Minu ilu; lukusta oma kõrvad kõigele peale Minu sõna; tühjenda end kõigest õpitust peale teadmiste Minust, nii et võiksid selge nägemise, puhta südame ja tähelepaneliku kõrvaga astuda Minu pühaduse õuele.

12

OO KAHE NÄGEMISEGA POEG!

Sulge üks silm ja ava teine. Sulge üks maailmale ja kõigele selle sees, ning ava teine Armastatu pühale ilule.

13

OO MU LAPSED!

Ma kardan, et taeva tuvi laulust ilmajäetuna vajute te taas täieliku hävingu hämarusse ning heitmata kunagi pilku roosi ilule, pöördute jälle vee ja savi poole.

14

OO SÕBRAD!

Ärge hüljake igavest ilu selle nimel, mis peab surema, ja ärge kiinduge kaduvasse põrmumaailma.

15

OO VAIMU POEG!

Saabub aeg, mil pühaduse ööbik ei avalda enam sügavaimaid müsteeriume ja te jääte ilma taevalikust meloodiast ning kõrgustest kostuvast häälest.

16

OO HOOLIMATUSE OLEMUS!

Müriaadid müstilisi keeli leiavad väljenduse ühes kõnes ja müriaadid varjatud müsteeriume avalduvad ainsas meloodias. Kuid, oh häda! Pole ühtegi kõrva, mis kuuleks, ega südant, mis mõistaks.

17

OO KAASLASED!

Väravad, mis avanevad Asukohatule, on pärani, ja armastatu elukoht on ehitud armastajate verega, kuid kõik on jäänud ilma sellest taevalikust linnast, välja arvatud mõned üksikud, ja isegi nende väheste hulgas on vaid kõige pisemal käputäiel puhas süda ja pühitsetud vaim.

18

OO TE KÕRGEIMA PARADIISI ELANIKUD!

Kuulutage veendumuse lastele, et pühaduse valdustes, taevaliku paradiisi lähedal, on nähtavale ilmunud uus aed, mille ümber liiguvad ülalasuva valduse asukad ja ülendatud paradiisi surematud elanikud. Pingutage siis, et te jõuaksite sellesse seisusesse, et leiaksite selle ülastest lahenduse armastuse müsteeriumidele ning saaksite selle igavestest viljadest teada jumaliku ja ülima tarkuse saladuse. Tröösti leiavad nende silmad, kes sisenevad ja jäävad sinna!

19

OO MU SÕBRAD!

Kas olete unustanud selle tõelise ja kirka hommiku, mil tolles pühas ja õnnistatud ümbruskonnas kogunesite kõik Minu juurde, kõige hiilgavamasse paradiisi istutatud elu puu varju alla? Te kuulasite vapustatuna, kui Ma laususin need kolm kõige pühamat sõna: “Oo sõbrad! Ärge eelistage enda tahet Minu omale, ärge iial soovige seda, mida Mina pole teile soovinud ega tulge Mu juurde elutu südamega, maistest soovidest ja ihadest rüvetatuna.” Kui te vaid puhastaksite oma hinge, meenuks teile praegusel tunnil too koht ja ümbrus ning Minu sõnade tõde ilmneks teile kõigile. Viienda Paradiisi Läkituse kaheksandas kõige pühamas reas lausub Ta:

20

OO TEIE, KES TE LAMATE NAGU SURNUD HOOLIMATUSE ASEMEL!

Pikk aeg on möödunud ja teie väärtuslikud elupäevad on peaaegu lõppenud, kuid puhtuse hingust pole teie juurest jõudnud Meie pühaduse õuele. Kuigi olete uppunud ebausu ookeani, tunnistavad teie huuled Jumala ainsat tõelist usku. Teda, keda Mina põlastan, teie armastate, ja Minu vaenlasest olete teinud endale sõbra. Siiski kõnnite Minu maa peal naudinguga ja rahuolevana, hoolimata sellest, et Minu maa tunneb teist tüdimust ja kõik selle sisemuses hoiab teist eemale. Kui te vaid avaksite oma silmad, eelistaksite te tõepoolest loendamatuid muresid sellele rõõmule ning peaksite surma sellest elust paremaks.

21

OO LIIKUV PÕRMU KUJUTIS!

Mina soovin sinuga suhelda, kuid sina ei usalda Mind. Sinu mässuline mõõk on langetanud su lootuse puu. Kogu aja olen Mina su läheduses, kuid sina oled alati Minust kaugel. Olen valinud sulle hävimatu hiilguse, kuid sina oled valinud endale põhjatu häbi. Pöördu tagasi, kuni on veel aega, ja ära lase käest oma võimalust.

22

OO IHA POEG!

Õpetlased ja targad on pikki aastaid püüdnud jõuda Kõige Hiilgavama lähedusse, kuid neid on saatnud ebaõnn. Nad on veetnud oma elupäevad Teda otsides, kuid pole näinud Tema palge ilu. Sina aga saavutasid vähimagi pingutuseta oma eesmärgi ning jõudsid ilma otsinguta oma sihtpunkti. Ometi oled sa sellele vaatamata nii takerdunud isekuse looridesse, et sinu silmad ei näe Armastatu ilu ja sinu käsi ei puuduta Tema rüü hõlma. Teie, kel on silmad, vaadake ja imestage!

23

OO ARMASTUSE LINNA ELANIKUD!

Kaduvad tuulepuhangud on piiranud sisse igikestva küünla ning tolmu pimedus on varjanud taevaliku Nooruki ilu. Armastuse valitsejate pealiku on türanlik rahvas hukka mõistnud ning pühaduse tuvi lebab vangistatuna kullide küüsis. Hiilguse paviljoni elanikud ja taevased väehulgad halavad ja leinavad, kuna aga teie puhkate hoolimatuse riigis ja peate end tõeliseks sõbraks. Kui tühised on teie kujutlused!

24

OO TEIE, KES TE OLETE RUMALAD, KUID TUNTUD TARKADENA!

Miks riietate end karjuste moodi, kui oma sisemuses olete muutunud huntideks, kes ihaldavad Minu karja? Te olete nagu täht, mis tõuseb enne koitu, ja olgugi et see näib kiirgava ja helendavana, eksitab Minu linna teelisi hukatuse radadele.

25

OO TEIE, KES TE PAISTATE AUSATENA, KUID OLETE SEESMISELT RÜVETATUD!

Te olete nagu selge, kuid mõru vesi, mis tundub väliselt kristallpuhas, aga millest jumalikule Järelekatsujale pole ainuski piisk vastuvõetav. Tõesti, päikesekiir langeb ühtemoodi nii tolmu kui peegli peale, kuid seda tagasi peegeldades erinevad need nagu täht maapinnast. Ei, mõõtmatu on see erinevus!

26

OO MU SÕBER SÕNADES!

Mõtiskle veidi. Kas oled kunagi kuulnud, et sõber ja vaenlane leiavad koha samas südames? Heida võõras välja, et Sõber võiks saabuda koju.

27

OO PÕRMU POEG!

Kõik, mis on taevas ja maa peal, olen Ma määranud sinu jaoks; inimsüdant aga mitte – selle olen teinud oma ilu ja hiilguse asukohaks. Sina aga andsid Minu elupaiga kellelegi teisele, ja alati, kui Mu pühaduse ilmutaja otsis oma eluaset, leidis ta sealt võõra ning kiirustas kodutuna Armastatu pühamusse. Hoolimata sellest olen Ma hoidnud su saladust ja pole soovinud sind häbistada.

28

OO IHA OLEMUS!

Arvukatel koidutundidel olen Ma saabunud Asukohatu valdustest sinu elupaika ning leidnud su rahulolevana voodist, tegeledes teiste, mitte Minuga. Seepeale olen pöördunud otsekohe taevaliku hiilguse valdustesse tagasi, kõnelemata sellest pühaduse vägedele oma ülalasuvas rahupaigas.

29

OO HELDUSE POEG!

Olematuse tühermaadelt, oma käsu saviga, tõin su nähtavale ning andsin sinu harimiseks iga olemasoleva aatomi ja kogu loodu olemuse. Niipea kui väljusid emaüsast, määrasin Ma sinu jaoks kaks valendava piimaga lätet, sind valvavad silmad ja sind armastavad südamed. Heldelt toitsin Ma sind oma halastuse varjus ja valvasin sind oma armu ja soosingu olemusega. Ja Ma tegin kõike seda selleks, et jõuaksid Minu igavesse riiki ja saaksid Minu nähtamatute andide vääriliseks. Ja ometi olid sa hoolimatu ning heitsid suureks kasvades kõrvale kõik Mu annid ning olid sedavõrd haaratud oma tühistest ettekujutustest, et unustasid täielikult kõik ning asusid Sõbra uksest kõrvale pöördudes elama Mu vaenlase õuele.

30

OO MAAILMA PÄRISORI!

Arvukatel koidutundidel on Minu helduse tuuleiil puhunud su üle ja leidnud su hoolimatuse voodis sügavalt magamas. Sinu olukorda haletsedes pöördus see tagasi sinna, kust oli tulnud.

31

OO MAA POEG!

Kui soovid leida Mind, ära otsi kedagi muud peale Minu, ja kui tahad vaadelda Minu ilu, sulge oma silmad maailmale ja kõigele, mis selles leidub, sest Minu tahe ja kellegi teise tahe ei saa nagu tuli ja vesigi olla koos ühes südames.

32

OO SÕBRAKS PEETUD VÕÕRAS!

Sinu südame küünal on süüdatud Minu vägevuse käega. Ära kustuta seda isekuse ja kire vastutuultega. Kõikide su vaevade leevendaja on Minu meenutamine, ära seda unusta. Tee Minu armastusest oma aare ja hinda seda nii nagu enda nägemist ja elu.

33

OO MU VEND!

Kuula Minu mesimagusal keelel lausutud õndsalikke sõnu ja joo müstilise pühaduse ojast, mis voolab Minu magusust levitavatelt huultelt. Istuta Minu jumaliku tarkuse seemned oma südame puhtasse mulda ja kasta neid kindlameelsuse veega, et Minu teadmise ja tarkuse hüatsindid tärkaksid värskete ja haljastena sinu südame pühas linnas.

34

OO MU PARADIISI ELANIKUD!

Heldekäeliselt olen Ma paradiisi pühasse aeda istutanud teie armastuse ja sõpruse noore puu ning kastnud seda oma hella armu lembete valingutega. Nüüd, mil vili on küps, pingutage selle kaitsmise nimel, et iha ja kire leek seda ei hävitaks.

35

OO MU SÕBRAD!

Kustutage eksimuse lamp ja süüdake oma südames jumaliku juhatuse igavene tõrvik, sest peagi pole inimkonda järelekatsujatele Jumaldatu püha palge ees vastuvõetav miski peale puhtaima vooruse ja ühegi plekita pühade tegude.

36

OO PÕRMU POEG!

Targad on need, kes ei räägi enne, kui on leidnud kuulaja – just nii nagu peekrikandja, kes ei paku peekrit enne, kui on leidnud otsija, ning armastaja, kes ei hüüata oma südamepõhjast enne kui on näinud armastatu ilu. Külva siis tarkuse ja teadmise seemned oma südame puhtasse mulda ja hoia need peidus seni, kuni jumaliku tarkuse hüatsindid tärkavad südamest ning mitte porist ja savist. Läkituse esimeses reas on tähendatud ja kirjutatud ning Jumala pühamu varjupaika on peidetud:

37

OO MU TEENER!

Ära hülga igavest valdust selle nimel, mis on kaduv, ega loobu taevasest ülemvõimust maise iha tõttu. See on igavese elu jõgi, mis on voolanud välja armulise kirjasule lättest. Hästi läheb neil, kes sellest joovad!

38

OO VAIMU POEG!

Purusta oma puur ja lendle nagu armastuse fööniks pühaduse taevalaotusesse. Salga iseennast ja täidetuna halastuse vaimuga jää elama taevaliku pühaduse valdusesse.

39

OO PÕRMU JÄRELTULIJA!

Ära rahuldu mööduva päeva kergusega ega jäta end ilma igavesest rahulolust. Ära vaheta igikestva rõõmu aeda sureliku maailma põrmuhunniku vastu. Tõuse oma vangistusest ülalasuvatele hiilguslikele väljadele ning lenda oma maisest puurist Asukohatu paradiisi.

40

OO MU TEENER!

Vabasta end selle maailma köidikutest ja päästa oma hing isekuse vanglast. Kasuta oma võimalust, sest seda ei tule sul enam kunagi.

41

OO MU ÜMMARDAJA POEG!

Kui sa vaid näeksid surematut kuningriiki, püüaksid sa lahkuda sellest kaduvast maailmast. Ometi on esimese varjamine sinu eest ja teise nähtavaks tegemine müsteerium, mida suudavad mõista ainult südamelt puhtad.

42

OO MU TEENER!

Puhasta oma süda õelusest ja astu kadedusest vabana pühaduse jumalikule õuele.

43

OO MU SÕBRAD!

Kõndige Sõbra meelehea teedel ja teadke, et Tema meelehea seisneb Tema loodute meeleheas. Teisisõnu, mitte ükski inimene ei tohiks siseneda sõbra majja enne, kui on temalt loa saanud, sirutada kätt ta varanduse järele, pidada enda tahet kõrgemaks sõbra omast ega püüda mitte mingil juhul temast kasu saada. Mõtisklegu selle üle need, kes mõistavad!

44

OO MU TROONI KAASLANE!

Ära kuule halba ega näe halba, ära alanda ennast ega ohka ja nuta. Ära räägi halba, et sa ei kuuleks, kui sulle seda räägitakse, ja ära suurenda teiste vigu, et su enda vead ei paistaks suurena, ning ära soovi kellegi alandamist, et su enda alandus ei tuleks ilmsiks. Veeda seega oma elupäevad, mida on mööduvatest hetkedest vähem, laitmatu meele, rüvetamata südame, puhaste mõtete ja pühitsetud olemusega, nii et sa võiksid vabana ja rahulolevana jätta maha sureliku keha ning siirduda müstilisse paradiisi ja jääda alatiseks igavikuriiki.

45

OH HÄDA, OH HÄDA! OO MAISTE SOOVIDE IHALEJAD!

Välgukiirusega olete Armastatust möödunud ja kiindunud saatanlikesse kujutlustesse. Te kummardate oma tühiseid ettekujutusi ja nimetate seda tõeks. Te heidate pilgu okkale ja kutsute seda lilleks. Ei ole te teinud ainsatki puhast hingetõmmet ega ole eraldumise tuuleiil puhunud teie südame aasadelt. Te olete heitnud tuulde Armastatu heatahtlikud nõuanded ja kustutanud need viimseni oma südame tahvlilt ning liigute ja olelete metsloomade kombel soovide ja ihade rohumaadel.

46

OO KAASLIIKMED SELLEL RAJAL!

Miks olete Armastatu mainimise hooletusse jätnud ja Tema pühast ligiolekust eemale hoidnud? Ilu olemus asub võrratus paviljonis aupaiste troonile asetatuna, sel ajal kui teie olete hõivatud tühiste vaidlustega. Pühaduse magusad lõhnad kanduvad ja helduse hingust levitatakse, kuid kõik on valusasti vaevatud ja nendest ilma jäetud. Häda teile ja neile, kes käivad teie teedel ja kõnnivad teie jälgedes!

47

OO IHA LAPSED!

Loobuge edevuse rüüst ja heitke kõrvale kõrkuse rõivad. Kolmandas kõige pühamas reas, mis on kirjutatud ja üles märgitud Rubiinpunases Läkituses, on nähtamatu sulg ilmutanud järgmist:

48

OO KAASLIIKMED!

Olge üksteisega kannatlikud ja ärge kiinduge madalamatesse asjadesse. Ärge uhkustage oma hiilgusega ega häbenege alandust. Minu ilu nimel! Ma olen loonud kõik asjad põrmust ja põrmuks muudan Ma need kõik tagasi.

49

OO PÕRMU LAPSED!

Rääkige rikastele vaeste kesköistest ohetest, et hoolimatus ei viiks neid hukatuseteele ega jätaks neid ilma Jõukuse Puust. Andmine ja heldus on Minu omadused. Hästi läheb sellel, kes kaunistab end Minu voorustega.

50

OO IHA SISIM TUUM!

Loobu igasugusest ahnusest ja taotle rahulolu, sest ahneid on alati ilma jäetud ning rahulolevaid alati armastatud ja kiidetud.

51

OO MU ÜMMARDAJA POEG!

Ära ole vaesena mures ega jõukana enesekindel, sest vaesusele järgneb rikkus ja rikkusele vaesus. Olla vaene kõige poolest peale Jumala on ometi imeline kingitus, ära alahinda selle väärtust, sest lõpuks teeb see sind rikkaks Jumalas ja nii saad sa teada tähendust, mis peitub ütluses “Te olete tõesti kõik vaesed”, ning pühad sõnad “Jumal on kõikeomav” koidavad nagu tõeline hommik hiilgavana armastaja südame silmapiiril, jäädes kaitstuna jõukuse troonile.

52

OO HOOLIMATUSE JA KIRE LAPSED!

Te olete lasknud Minu vaenlasel Mu majja siseneda ja heitnud välja Minu sõbra, sest olete oma südames hellitanud armastust kellegi teise, mitte Minu vastu. Võtke kuulda Sõbra sõna ja pöörduge Tema paradiisi poole. Maised sõbrad, taotledes iseenda heaolu, armastavad üksteist näiliselt, kuna aga tõeline Sõber on armastanud ja armastab teid teie endi pärast. Ta on tõepoolest talunud teid juhendades lugematul hulgal kannatusi. Ärge olge sellisele Sõbrale truudusetud. Ei! Pigem rutake Tema juurde. Selline on tõesõna ja ustavuse päevatäht, mis on koitnud kõigi nimede Issanda sule silmapiiril. Avage oma kõrvad, et kuuleksite Jumala, hädas abistaja, iseoleva sõnumit.

53

OO TEIE, OMA KADUVA RIKKUSEGA UHKUSTAJAD!

Teadke, tõesti, et rikkus on võimas takistus otsija ning tema soovi, armastaja ning armastatu vahel. Rikkad, välja arvatud vaid vähesed, ei jõua kuidagi Tema ligioleku õuele ega sisene rahulolu ja alistumise linna. Hästi läheb seega temal, kelle rikkus ei takista teda jõukana igavesse kuningriiki pääsemast ega jäta teda seepärast ilma hävimatust valdusest. Kõige Suurema Nime juures! Sellise jõuka inimese hiilgus valgustab taeva elanikke nii, nagu päike heidab valgust maakera inimeste peale.

54

OO TEIE, RIKKAD MAA PEAL!

Vaesed teie keskel on Minu usaldus teile. Kaitske Minu usaldust ja ärge taotlege vaid iseenda heaolu.

55

OO KIRE POEG!

Puhasta end rikkuse rüvetusest ning suundu täies rahus vaesuse valda, nii et võiksid eraldumise lättest juua surematu elu veini.

56

OO MU POEG!

Uskmatute seltskond suurendab kurbust, kuna aga jumalakartlikega sõbrustamine puhastab südame roostest. See, kes tahab suhelda Jumalaga, otsigu Tema armastatute seltsi, ja see, kes ihkab kuulda Jumala sõna, võtku kuulda Tema väljavalitute sõnu.

57

OO PÕRMU POEG!

Ettevaatust! Ära kõnni ühes uskmatuga ega otsi tema seltskonda, sest selline sõprus muudab südamesära põrgutuleks.

58

OO MU ÜMMARDAJA POEG!

Kui otsid Püha Vaimu armu, sõbrusta jumalakartlikega, sest nemad on joonud igavese elu karikast, mida hoiab surematu Peekrikandja, ning nemad elustavad ja valgustavad tõelise hommiku sarnaselt surnute südameid.

59

OO HOOLIMATUD!

Ärge arvake, et südamesaladused on peidetud. Ei! Teadke kindlalt, et püha palge ees on need selgete tähtedega graveeritud ja täiesti ilmsed.

60

OO SÕBRAD!

Ma tõesti ütlen, et mida iganes te oma südames varjate, on Meile teada ja selge kui päev, kuid see on varjatud tänu Meie armule ja soosingule ja mitte sellepärast, et teie seda vääriksite.

61

OO INIMESE POEG!

Ühe kastepiisa oma armu mõõtmatust ookeanist valasin Ma maakera rahvaste peale, kuid ometi ei leidunud kedagi selle järele haaramas, sest viimne kui üks oli keeldunud ühtsuse taevalikust veinist ja pöördunud mustuse jäleda saasta poole ning sureliku peekriga rahuldudes lükanud eemale surematu ilu karika. Põlastusväärne on see, millega ta on rahuldunud.

62

OO PÕRMU POEG!

Ära pööra oma silmi surematu Armastatu võrratult veinilt ja ära ava neid jäledale ja kaduvale saastale. Võta jumaliku Peekrikandja kätest surematu elu karikas, et kogu tarkus kuuluks sulle ning et võiksid kuulatada müstilist häält, mis kutsub nähtamatu riigist. Hüüdke valjult, oo teie, kelle siht on madal! Miks olete keeldunud Minu pühast ja surematust veinist ning pöördunud kaduva vee poole?

63

OO TE MAAILMA RAHVAD!

Teadke, tõesti, et ettenägematu õnnetus jälitab teid ja ränk kättemaks on teid ootamas. Ärge arvake, et see, mida te olete korda saatnud, on Minu silmist pühitud. Minu ilu nimel! Kogu teie kätetöö on Minu sulg graveerinud selgete tähtedega krüsoliidist tahvlitele.

64

OO RÕHUJAD MAA PEAL!

Tõmmake oma käed eemale türanniast, sest Ma olen endale tõotanud, et ei andesta ebaõiglust ühelegi inimesele. See on Minu leping, mille olen muutumatuna sõlminud säilitatud läkituses ja pitseerinud oma pitsatiga.

65

OO MÄSSULISED!

Minu kannatlikkus on teile julgust andnud ja Mu läbemus muutnud teid hooletuks niimoodi, et olete kihutanud ihade keevalise sõjaratsu seljas hädaohtlikele teedele, mis viivad hukatusse. Kas arvate, et Ma olen olnud hoolimatu või olen olnud teadmatuses?

66

OO VÄLJARÄNDAJAD!

Keele olen Ma loonud enda nime nimetamiseks; ärge määrige seda laimamisega. Kui teie üle võtab võimust isekuse tuli, meenutage enda vigu, mitte Minu loodute vigu, sest igaüks teist tunneb iseennast paremini kui teisi.

67

OO PETTEKUJUTUSE LAPSED!

Teadke, tõepoolest, et siis, kui särav hommik koidab igikestva pühaduse silmapiiril, paljastatakse ja avaldatakse maakera rahvastele saatanlikud saladused ja ööhämaruses korda saadetud teod.

68

OO PÕRMUST TÄRKAV UMBROHI!

Miks ei ole sinu porised käed puudutanud esmalt su enda riideid ja miks tahad sa ihadest ja kirgedest määrdunud südamega Minuga suhelda ning Minu pühasse valda astuda? Kaugel, kaugel olete te sellest, mida ihaldate.

69

OO AADAMA LAPSED!

Pühad sõnad ning puhtad ja head teod tõusevad taevase hiilguse kõrgusesse. Püüdke, et teie teod oleksid puhtad isekuse ja silmakirjalikkuse tolmust ning saaksid hiilguse õuel soosingu osaliseks, sest peagi pole inimkonda järelekatsujatele Jumaldatu püha palge ees vastuvõetav miski peale täiusliku vooruse ja ühegi plekita puhaste tegude. See on tarkuse ja jumaliku müsteeriumi päevatäht, mis paistab jumaliku tahte silmapiirilt. Õnnistatud on need, kes end selle suunas pööravad.

70

OO ILMALIKKUSE POEG!

Meeldiv on olemise vald, kui sa vaid sinna jõuad; hiilgav on igavikuriik, peaksid sa tõusma kõrgemale surelikust maailmast; magus on püha ekstaas, kui sa jood müstilisest karikast, mida pakuvad taevase Nooruki käed. Peaksid sa saavutama selle seisuse, vabaneksid sa hävingust ja surmast, vaevast ja patust.

71

OO MU SÕBRAD!

Meenutage seda lepingut, mille te sõlmisite Minuga Zamáni pühas läheduses asuval Parani mäel. Ma võtsin tunnistajateks kõrguse väehulgad ja igavikulinna elanikud, kuid ometi ei leia Ma nüüd ühtegi lepingule ustavat. Teadagi on uhkus ja mässumeelsus selle südameist kustutanud, ja jälgegi pole järele jäänud. Seda teades Ma siiski ootasin ega avalikustanud seda.

72

OO MU TEENER!

Sa oled nagu hästi karastatud mõõk, mis on peidetud tupe pimedusse ja mille väärtus on selle meistrile teadmata. Astu siis isekuse ja iha tupest välja, et su väärtus tehtaks hiilgavaks ja avalikuks kogu maailma ees.

73

OO MU SÕBER!

Sina oled Mu pühaduse taevaste päevatäht; ära lase maailma rüvetusel oma sära varjutada. Heida kõrvale hoolimatuse kate, et saaksid kirkana pilvede tagant välja tulla ning riietada kõik asjad elu rõivaisse.

74

OO EDEVUSE LAPSED!

Kaduva ülemvõimu pärast olete hüljanud Minu hävimatu valduse, ehtinud end maailma kireva rüüga ja teinud sellest uhkuseasja. Minu ilu nimel! Kõik kogun ma ühevärvilise põrmukatte alla ja pühin ära kõik erinevad värvid, välja arvatud need, kes on valinud Minu värvi, milleks on enda puhastamine igast värvist.

75

OO HOOLIMATUSE LAPSED!

Ärge kiinduge maisesse ülemvõimu ega rõõmustage selle üle. Te olete nagu hooletud linnud, kes sädistavad oksal täie enesekindlusega, kuni äkki heidab linnupüüdja Surm nad maha ning lauluviis, kuju ja värvid on läinud, jätmata endast jälgegi. Seepärast vaadake ette, oo ihade orjad!

76

OO MINU ÜMMARDAJA POEG!

Juhatust on antud alati sõnadega ja nüüd antakse seda tegudega. Igaüks peab tegema puhtaid ja pühasid tegusid, sest sõnad kuuluvad ühtemoodi kõigile, kuid puhtad ja pühad teod vaid Meie armastatuile. Püüdke seega kogu südamest ja hingest paista silma oma tegudega. Selline on Meie nõuanne teile selles pühas ja hiilgavas läkituses.

77

OO ÕIGLUSE POEG!

Surematu Olemuse ilu suundus öötundidel ustavuse smaragdrohelistest kõrgustest Sadratu’l-Muntahá poole ja nuttis selliseid pisaraid, et taevased väehulgad ja ülalasuvate valdade asukad haletsesid Ta kaeblemist. Seepeale küsiti: “Mispärast see halamine ja nutt?” Tema kostis: “Käsu kohaselt ootasin Ma pikisilmi truuduse künkal, kuid ometi ei õhkunud nendest, kes maa peal elavad, ustavuse lõhna. Olles kutsutud tagasi, ma vaatasin ja, ennäe! ühed pühaduse tuvid kannatasid valusasti kohtumõistmist maakera koerte küüsis. Seda nähes kiirustas taevaneitsi loorideta ja särades oma müstilisest elukohast ja küsis nende nimesid ning talle öeldi kõik peale ühe. Ja kui tungivalt paluti, lausuti selle esimene täht, mille peale taevaste kodade asukad ruttasid välja oma hiilguse asupaigast. Ja kui avaldati teine täht, langes viimne kui üks neist maha. Sel hetkel kuuldi sisimast pühamust häält: “Siiani ja mitte kaugemale.” Me tõesti tunnistame seda, mida nad on teinud ja praegugi teevad.

78

OO MINU ÜMMARDAJA POEG!

Joo armulise keelelt jumaliku müsteeriumi voolavat vett ning vaata jumaliku väljenduse lättest tarkuse päevatähe katmata sära. Istuta Minu jumaliku tarkuse seemned südame puhtasse mulda ja kasta neid kindlameelsuse vetega, et teadmise ja tarkuse hüatsindid tärkaksid värskete ja haljastena südame pühas linnas.

79

OO IHA POEG!

Kui kaua kavatsed sa lennelda iha valdades? Tiivad olen Ma kinkinud sulle selleks, et saaksid lennata müstilise pühaduse valdadesse, mitte saatanliku pettekujutuse riikidesse. Kammi olen samuti andnud sulle selleks, et sätiksid soengusse Mu süsimustad lokid, mitte ei kisuks veriseks Mu kõri.

80

OO MU TEENRID!

Teie olete Minu aia puud. Te peate kandma häid ja imelisi vilju, nii et teie ise ja ka teised neist kasu saaksid. Seega on kõigil kohustuslik tegeleda käsitöö ja elukutsega, sest selles peitub jõukuse saladus, oo arusaavad inimesed! Sest tulemused sõltuvad vahenditest ja Jumala arm on teile kõigeks piisav. Puud, mis ei kanna vilja, on saanud ja saavad ka tulevikus alati tuleroaks.

81

OO MU TEENER!

Inimestest alatuimad on need, kes ei kanna maa peal vilja. Sellised inimesed loetakse tõepoolest surnute hulka. Ei! Surnudki on Jumala silmis paremad kui need tegevusetud ja väärtusetud hinged.

82

OO MU TEENER!

Inimestest parimad on need, kes teenivad oma kutsumusega elatist ja kasutavad seda iseenda ning oma sugulaste heaks armastusest Jumala, kõikide maailmade Issanda vastu.

Müstiline ja imeline Mõrsja, kes seni oli peidus sõnade katte all, on nüüd Jumala armust ja Tema jumalikust soosingust avaldatud nagu särav valgus, mis paistab Armastatu ilust. Ma tunnistan, oo sõbrad!, et soosing on täiuslik, arutlus täide viidud, tõestus on ilmselge ja tõendid kehtestatud. Saagem nüüd näha, mida teie pingutused eraldumise rajal ilmutavad. Nii on jumalik soosing antud täielikult teile ja neile, kes on taevas ja maa peal. Kiidetud olgu Jumal, kõikide maailmade Issand!

Bahá'u'lláh

Windows / Mac