Return   Facebook   Zip File

Arabic

1

E TE TAMA A TE WAIRUA!

Ko Tāku tohutohu tuatahi ko tēnei: Kia urutapu, kia aroha, kia hahana tō ngākau, kia riro i a koe te mana tawhito, kāore mō te turaki, kāore mō te ngaro.

2

E TE TAMA A TE WAIRUA!

Ko te taonga whakahirahira rawa atu ki tāku titiro ko te Tika; kaua rawa e tahuri kē atu, ki te hiahia koe ki Ahau, ā, kaua rawa e hapaina kia pai ai Tāku kōrero ngātahi me koe. Mā tōna āwhina e kite ai koe me ōu whatu ake, kāore nei mā ngā whatu o tētahi kē atu, e mōhio ai koe me tōu matatau kāore nei mā te matatau o tō hoa. Whakaarotia tēnei ki tōu ngākau tonu; hei whakarite i āu mahi. Tūturu ko te tika Tāku koha ki a koe me te tohu o Tōku aroha noa. Whakamaua atu ki mua i ōu whatu.

3

E TE TAMA A TE TANGATA!

Āraia ana ki Tōku wairua whāioio, ki Tōku hā tuauriuri, i te mōhio Au ki Tōku aroha mōu; nō reira i hanga mai ai koe, i whaongia ai koe ki Tōku āhua ake, kua whakakitea hoki ki a koe Tōku ātaahua.

4

E TE TAMA A TE TANGATA!

Inā Tōku aroha ki tō hanganga, i hangaia ai ko koe. Inā hoki, ki te aroha mai koe ki a Au, ka whakapuakina ai ko tōu ingoa, ka whakakīa ai tōu wairua ki te hā o te ora.

5

E TE TAMA A TE MAURI!

Aroha mai, kia aroha atu Au ki a koe. Ki te kore koe e aroha mai, e kore rawa Tōku nei aroha e tae atu ki a koe. Kia mōhio iho, e te pononga.

6

E TE TAMA A TE MAURI!

Ko tō Wāhi Tau ko Tōku aroha; tō nohoanga rangi, te hono mai ki a Au. Kuhu mai kia horo. Koinei i whakaritea ai mōu i runga, i te rohe whakahirahira o te rangi.

7

E TE TAMA A TE TANGATA!

Ki te aroha mai koe ki a Au, tahuri atu i a koe anō; ā, ki te kimi koe i Tōku hākoakoa, me mutu te whakaaro ki tāu ake; kia mate mai ai koe i roto i a Au, kia ora ai Au i roto i a koe, mō ake tonu atu.

8

E TE TAMA A TE WAIRUA!

Kāore he māriretanga mōu, tua atu o te kauparetanga i a koe anō me te tahuri mai ki a Au; he taunga tonu mā te whakapai i Tōku ingoa, kāore ki tōu; kia whakapono mai koe ki a Au, kaua ki a koe anō, nā ko Tāku hiahia kia arohaina ko Au anake, ki runga ake o ngā mea katoa.

9

E TE TAMA A TE MAURI!

Ko Tōku aroha Tāku pā tūwatawata; ko ia ka kuhu mai ka ora, ka whita, ko ia ka tahuri kē ka kōrara, ka hemo.

10

E TE TAMA A TE PUAKI!

Ko koe Tāku pā tūwatawata; kuhu mai kia noho whita. Kei roto Tōku aroha i a koe, kia mōhio, kia kitea ai Au e noho pātata ana ki a koe.

11

E TE TAMA A TE MAURI!

Ko koe Tāku rama, kei roto Tōku mārama i a koe. Kapohia mai i reira tō māramatanga, kimihia mai tēnei i a Au anake. Nāku koe i hanga kia whai rawa, ā, kua raua nuitia Tāku manako ki runga i a koe.

12

E TE TAMA A TE MAURI!

Nā Ōku ringa mana koe i hanga ai, ā, nā Ōku matimati kaha rawa; ki roto i a koe i tōngia ai te hā o Tōku māramatanga. Me noho hūmārie koe, kaua hei kimi i tētahi mea kē atu, i te mea ko Tāku mahi he papai, ko Tāku kupu he herehere. Kaua e pākikingia, kaua e āwangawangatia.

13

E TE TAMA A TE WAIRUA!

I hangaia koe e Au he whai rawa, he aha tāu e whai nā kia rawakore koe? I hangaia koe e Au he rangatira, he aha tāu e whai nā kia taurekareka koe? Mai i te mauri o te mātauranga i ora ai koe i a Au, he aha tāu e kimi nā i te māramatanga mai i tētahi kē atu i a Au? Mai i te uku o te aroha i hangaia ai koe e Au, he aha tāu e whakaaro nā ki tētahi kē? Āta tirohia ki a koe anō, kia kitea Au e tū ana ki roto i a koe, he māia, he kaha, he oranga tonutanga.

14

E TE TAMA A TE TANGATA!

Ko Tāku rohe koe, ā, e kore rawa Tāku rohe e mate; he aha tāu e wehi nā i tō matenga? Ko koe Tōku māramatanga, ā, e kore rawa Tōku māramatanga e tineia; he aha tāu e wehi nā i te rironga. Ko koe Tōku korōria, ā, e kore rawa Tōku korōria e mimiti; ko koe Tōku kākahu, ā, e kore rawa Tōku kākahu e waitau. Nā, e noho tonu koe ki roto i tō aroha ki a Au, kia kitea ai Au e koe ki roto o te kīngitanga o te korōria.

15

E TE TAMA A TE PUAKI!

Tahuri mai tō kanohi ki Tōku, whakarērea te katoa atu i a Au; ko te take, Nōku te mana mauroa, Nōku te rohe matekore. Ki te kimi koe i tētahi kē atu i a Au, āe rā hoki, ki te kimi koe huri noa te mangōroa mō ake tonu atu, e kore, e kore rawa e kitea.

16

E TE TAMA A TE MĀRAMA!

Whakarere nā te katoa, atu i a Au, ka āta noho ai ki Tōku wairua. Koinei te tino ia o Tāku kupu, nō reira tahuri mai.

17

E TE TAMA A TE TANGATA!

Kia mārire mai koe ki a Au, kaua hoki e kimi kaiāwhina kē. E kore tētahi atu i a Au e tareka te whakangata i a koe.

18

E TE TAMA A TE WAIRUA!

Kaua e tonoa mai ngā mea e kore e tau ki a Au te hiahia mōu, me noho mauritau kē ki ngā mea kua whakaritea mōu e Au, ko ēnei mōu e whai rawa ai koe, hei whakatau kau i a koe.

19

E TE TAMA A TE WHAKAKITE MĪHARO!

Kua whakahāngia koe e Au ki te hā o Tōku wairua, kia noho ipo ai Au. He aha tāu e whakarere nā i a Au, e kimi nā i a ipo kē?

20

E TE TAMA A TE WAIRUA!

He nui nō Tāku kerēme i a koe, e kore rawa e warewaretia. He rahi nō Tāku manako i a koe, e kore e aukatingia. E tau ana Tōku aroha ki roto i a koe, e kore rawa e hunaia. E āta kitea ana Tōku mārama e koe, e kore e āraingia.

21

E TE TAMA A TE TANGATA!

Kua whakamaua atu e Au ki te rākau pīata o te korōria ngā hua papai māu, he aha tāu e tahuri nā ki te tumu i ngā mea kāhore e papai ana? Heoti, hoki mai ki ngā mea pai ake māu i te kīngitanga o runga rawa.

22

E TE TAMA A TE WAIRUA!

I hangaia koe e Au he rangatira, engari kua whakataurekareka koe i a koe anō. Heoti anō, piki ake ki te taumata i hangaia ai koe.

23

E TE TAMA A TE RUNGA RAWA!

Ki te mutungakore Tāku karanga i a koe, engari ko tāu e kimi nā, ko te ao matemate noa. He aha te take i hurihia atu ai koe i tā Tātou tūmanako ki te rapu i tāu ake kē?

24

E TE TAMA A TE TANGATA!

Kaua e takahia ko āu ka taea ai, e kapohia rānei ko ērā e kore e tau ki a koe. Koropiko ki te aroaro o tō Atua, te Ariki o te mana, o te kaha.

25

E TE TAMA A TE WAIRUA!

Kaua koe e whakahāwea ki te iwi rawakore, ko Au tōna kaiarataki e titiro atu ana i ō mahi kikino, ka whakapōraru nei i a koe mō ake tonu atu.

26

E TE TAMA A TE MAURI!

Nā te pēhea koe i wareware ai i ō hapa otirā te whaiwhakaaro i ngā hapa a ētahi? Ko ia ka pēnei ka turakina nuitia e Au.

27

E TE TAMA A TE TANGATA!

Kaua e mau ki ngā hapa o ētahi i a koe e noho hapa ana. Ki te takahia e koe tēnei kupu, ka turakina nuitia koe, ā, Nāku tonu tēnei whakaaturanga.

28

E TE TAMA A TE WAIRUA!

Kia mātau mai koe ki tēnei pono: Ko ia ka tohutohu i te tangata kia tika, ā, ko ia ka hē, ehara i a Au, ahakoa e pupuru nei i Tōku ingoa.

29

E TE TAMA A TE MAURI!

Kaua e whakapūmau ki tētahi atu te mea e kore rawa e whakapūmautia ki a koe anō, ā, kaua e kōrero i te mea e kore rawa e mahia mai e koe. Ko Tāku kupu tēnei ki a koe, whāia rawatia mai.

30

E TE TAMA A TE TANGATA!

Kaua e whakahē i tā Tāku pononga e tono nā i a koe, ko tōna kanohi Tōku kanohi; e whakamā ai koe i mua i a Au.

31

E TE TAMA A TE MAURI!

Whakamātauria ai koe i ia rā kei karangahia koe ki te whakawā; notemea ko te mate he mea ohorere noa, e karangahia ai kia whakatāutu koe i ō mahinga katoa.

32

E TE TAMA A TE RANGI!

Nāku i tau ai ko te mate hei karere koakoa ki a koe. He aha tāu e tangi nā? Nāku te mārama i tau ai kia taka tāna mīharo ki runga i a koe. He aha tāu e ārai nā koe i a ia?

33

E TE TAMA A TE WAIRUA!

Me te koakoa o te mārama Au e karanga nā i a koe: kia hari! Ki te papa o te tapu Au e karanga nā i a koe: ka nohoia ai e koe kia tau te rangimārie ki a koe mō ake tonu atu.

34

E TE TAMA A TE WAIRUA!

Ko te wairua o te tapu e tuku nā ki a koe te karere koa o te kotahitanga; he aha tāu e tangi nā? Ko te wairua o te kaha e whakatau nā i a koe ki Tōna kaupapa; he aha tāu e ārai nā i a koe? Ko te mārama o Tōna kanohi e arataki nā i a koe; me pēhea e koe te kōtiti?

35

E TE TAMA A TE TANGATA!

Kaua rawa e pāpōuri engari mō te wehe matara i a Mātou. Kaua rawa e hākoa engari mō te pātata me te hoki mai ki a Mātou.

36

E TE TAMA A TE TANGATA!

Kia koa i te hari o tō ngākau, kia rite ai koe ki te tūtaki i a Au, ki te whakaata hoki i Tōku ātaahua.

37

E TE TAMA A TANGATA!

Kaua e ruke kē i Tōku korowai ātaahua, e tauwehe hoki i tō wāhanga o Tōku puna mīharo, kei mate wai koe mō ake tonu atu.

38

E TE TAMA A TE MAURI!

Hīkoia ko Āku ture nā tō aroha ki a Au, inā, whakarērea hoki ko aua mea e hiahiatia nā e koe mei whāia mai e koe ko Tōku manea.

39

E TE TAMA A TE TANGATA!

Kaua e whakataha atu i Āku tohutohu mē he aroha nōu ki Tōku ātaahua, kaua e warewaretia Āku kupu mei hiahiatia mai e koe Tōku manea pai.

40

E TE TAMA A TE TANGATA!

Whakaterea ai e koe te whānui o te ātea, te nunui o ngā rangi tūhāhā, e kore rawa koe e whakatā, atu i te kūpapa ki tā Mātou kupu, i te koropiko ki tō Mātou Kanohi.

41

E TE TAMA A TE TANGATA!

Whakawhānuihia Tōku kaupapa kia whakaaturia ai e Au te muna o Tōku rahi, kia tīaho iho ki runga ki a koe te mārama o te mutungakore.

42

E TE TAMA A TE TANGATA!

Koropiko mai koe ki a Au, kia toro ohaoha atu Au ki a koe. Maranga ki te toa o Tōku kaupapa, kia whakawhiwhia ai koe ki te wikitōria i a koe i runga i te mata o te whenua.

43

E TE TAMA A TE MAURI!

Kōrerotia Tōku rongo ki Tāku whenua, kia maumaharatia koe ki Tōku rangi, kātahi ka tau ngātahi ai ō tāua whatu.

44

E TE TAMA A TE TORŌNA!

Ko tāu rongonga, Tāku rongonga, whakarongo mai. Ko tāu tirohanga, Tāku tirohanga, tirohia mai, ka whakaaturia ai ki te hōhonutanga o tō whatumanawa ko Tōku piringa tapu nui, ā, ko Tāku ake he whakaatu i tētahi taumata nui rawa mōu.

45

E TE TAMA A TE MAURI!

Me mate ā kaiwhakaatu koe ki Tōku ara, me harikoa koe ki Tāku manea me mihi hoki ki Tāku e oati ai, kia whakatā ai tāua ki raro o te maru o te tino rangatiratanga, ki muri o te tāpenakara o te korōria.

46

E TE TAMA A TE TANGATA!

Whakaaronuitia. Ko tō hiahia rānei kia mate tara-ā-whare, kia maringi rānei tō toto ki te one, he tapu ki Tōku ara, hei whakatinanatanga i Tāku kupu, hei kaiwhakaatu hoki i Tōku māramatanga ki te toi o ngā wāhi tau? He tika tāu nā whakawā E te pononga!

47

E TE TAMA A TE TANGATA!

Nā Tōku ātaahua! Ko te whaitoto o ō māhunga he nui ake ki Tāku titiro i te hanganga o te Mangōroa me te mārama o ngā ao e rua. Whāia kia riro i a koe, E te pononga!

48

E TE TAMA A TE TANGATA!

He tohu mō ngā mea katoa. Ko te tohu o te aroha he kaha i raro i Tāku whakapuakinga, he manawanui i raro i Āku whakawānga.

49

E TE TAMA A TE TANGATA!

Ko tā te tangata aroha pono he kimi poautinitini, pēnei me tā te whakakeke i te murunga hara, me tā te haranui i te aroha mahaki.

50

E TE TAMA A TE TANGATA!

Ki te kore koe e raru i runga i Tōku ara, me pēhea e koe te takahi i te ara o te hunga hūmārie ki Tāku manea? Ki te kore ngā kino e whakararu i a koe tō koroingo ki te tūtaki mai i a Au, me pēhea e taea ai e koe te māramatanga i tō aroha ki Tōku ātaahua?

51

E TE TAMA A TE TANGATA!

Ko Tōku whakamaru Tōku raruraru, mō ā waho he ahi, he utu, mō ā roto he mārama, he aroha mahaki. Kia horo, ka noho ai koe hei māramatanga mutungakore, hei wairua ora tonu. Ko Tāku kupu tēnei ki a koe, whakarongo mai.

52

E TE TAMA A TE TANGATA!

Ki te whai rawa koe, kaua e harikoa, ā, ki te pā mai te whakamā, kaua e pāpōuri, ko ēnei mea e rua ngātahi ka korekore, ā, ngaro noa.

53

E TE TAMA A TE MAURI!

Ki te pā mai te pōhara ki a koe, kaua e pōuri; nāwai rā, ka toro mai te Ariki o te whairawa ki a koe. Kaua e wehi ki te whakamā, te take a tōna wā ka tau te korōria ki runga ki a koe.

54

E TE TAMA A TE MAURI!

Ki te mau tō ngākau ki tēnei kīngitanga mutungakore, ora mauroa, me tēnei oranga tawhito rawa, mō ake roa; whakarērea tēnei rangatiratanga ā kikokiko, mau poto noa.

55

E TE TAMA A TE MAURI!

Kauaka koe e pokea ki tēnei ao, te take, mā te ahi te kōura e mātauria ai, ā, mā te kōura hoki ā Mātou pononga e mātauria ai.

56

E TE TAMA A TE TANGATA!

E wawata nei koe ki te kōura, ko Tāku e wawata nei kia whakawāteatia koe i a ia. E mahara nei koe he whairawa ki tōna whiwhinga, ko Tāku he kite i tō whairawa ki tō tapu mai i reira. Taukuri e! Ko Tāku mōhiotanga tēnei, ko tāu pōhēhē tēnā; me pēhea Tāku e rata ai ki tāu?

57

E TE TAMA A TE TANGATA!

Utaina Āku rawa ki Āku rawakore, ka taea ai e koe i te rangi te tō mai i ngā pātaka mārama mutungakore me ngā taonga o te korōria mauroa. Engari, taukuri e! Te tukuna o tō wairua he mea korōria nui rawa ake, mei kitea ana e koe mā Ōku whatu kē.

58

E TE TAMA A TE TANGATA!

Ko te temepara o te kikokiko Tāku torōna; horoia rawatia i ngā mea katoa, kia whakatauria ai Au ki reira, kia nohoia hoki ai e Ahau.

59

E TE TAMA A TE MAURI!

Ko tō ngākau Tōku kāinga; whakatapua mō Tāku hekenga. Ko tō wairua Tōku wāhi whakakite; horoia mō Tāku whakatinanatanga.

60

E TE TAMA A TE TANGATA!

Toro mai tō ringa ki Tōku uma, kia piki ai Au ki runga rawa i a koe, he hahana, he ātaahua.

61

E TE TAMA A TE TANGATA!

Piki ake ki Tōku rangi, kia whiwhi ai koe i te harakoa o te whakakotahitanga, ā, mai i te kapu o te korōria mutungakore e inumia ai te waina motuhake.

62

E TE TAMA A TE TANGATA!

E hia rā ka pahure nei i a koe i tō whakataka i ō tōminamina me ō pōhēhē noa. Me pēhea te roa o tō tīraha kau i tō moenga? Me tū tō pane i te moe, kua Rā nui, ko te tūmanako ka tīaho iho ōna hihi tau kē ki runga ki a koe, he māramatanga ātaahua tonu.

63

E TE TAMA A TE TANGATA!

Kua tīaho iho ki runga i a koe te mārama mai i te pae o te Maunga tapu, ā, kua purua te hā o te māramatanga ki te Hīnai o tō ngākau. Nō reira, whakarērea e koe ngā ārai o te tōmina noa, tomo mai ki Tōku marae, kia rite ai koe mō te oranga tonutanga, kia tika tō tāua tūtakitanga. Nā, tē pā mai a mate ki a koe, a ngenge, a pōraruraru hoki.

64

E TE TAMA A TE TANGATA!

Nāku Tōku mutungakore i hanga, he mea hanga e Au mōu. Tukuna hei kākahu o tō temepara kikokiko. Nāku Tōku kotahitanga; he mea mahi e Au mōu; kākahuria tō tuakiri ki roto, ka noho ai koe mō ake tonu atu hei whakakitenga o Tōku mauriora mutungakore.

65

E TE TAMA A TE TANGATA!

Ko Tōku rangatiratanga he takoha Nāku ki a koe, ko Tōku whakahirahira te tohu o Tōku aroha mahaki ki a koe. Ko ngā mea e tau ana ki a Au e kore tētahi e mārama, ā, e kore e kōrerotia. Tūturu, kua pupurutia e Au ki Āku pātaka huna, ki ngā waka huia o Tāku tohutohu, hei tohu o Tōku aroha noa ki Āku pononga me Tōku aroha mahaki ki Tāku iwi.

66

E NGĀ TAMARIKI A TE MAURI TAPU, MAURI TĒ KITEA!

Ka whakapōreareatia tō aroha mai ki a Au, ko ngā wairua hoki e pōrarutia i ā rātou kōrerorero Mōku. E kore e taea e te hinengaro te kapo i a Au, te ngākau rānei Au e pupuri.

67

E TE TAMA A TE ĀTAAHUA!

Nā Tōku wairua, nā Tōku aroha mahaki! Nā Tāku atawhai, nā Tōku ātaahua! Katoa o Āku whakakitenga ki a koe mā te arero whaimana, kua tuhia mōu ki te pene o te kaha, he mea ki tāu e taea ai, ki tāu e mātau ai, kāhore kē ki Tōku āhua me te oro o Tōku reo.

68

E NGĀ TAMARIKI A NGĀ TĀNGATA!

Kāore koe e mōhio ana he aha koutou i hangaia ai i te one kotahi? Kia kaua tētahi e whakapiki i a ia. Whakaarotia ai ki ō koutou ngākau i pēhea ai tō koutou hanganga. Nā, he mea hanga koutou e Mātou mai i te matū kotahi kia kotahi ai te wairua, kia kotahi ai te hīkoi – he wae tahi, kia kotahi ai te kai – he waha tahi, kia kotahi ai te noho – he whenua tahi, inā mai i tō pūmanawa, mā ō mahi katoa e kitea ai ngā tohu o te kotahitanga, me te ia o te wehenga kētanga. Koinei Tāku kupu ki a koe, E te hunga mārama! Whakarongo ki tēnei kupu kia whakawhiwhia ai koe ki ngā hua o te tapu mai i te rākau o te korōria mīharo nei.

69

E KOUTOU NGĀ TAMA A TE WAIRUA!

Ko koutou Tōku whare tahua, inā rā, kei roto i a koe e hunaia mana ana ngā pēra o Tōku wāhi ngaro me ngā taonga o Tōku mātauranga. Āwhititia mai rā i ngā tauhou kei waenganui o Āku pononga me ngā tāngata mahi kino kei waenganui o Tāku iwi.

70

E TE TAMA A TĒRĀ I TŪ KOTAHI KI TE KĪNGITANGA O TŌNA TUAKIRI AKE!

Kia mōhio mai koe, kua tukua atu e Au ki a koe ngā kakara o te tapu, kua whakaaturia katoatia Tāku kupu, kua tutukitia māu Āku rawa, kua wawatatia hoki mōu te mea i wawatatia ai Mōku anō. Kia koa rā koe ki Tāku manea, mihi mai hoki ki a Au.

71

E TE TAMA A TE TANGATA!

Tuhia katoatia ngā mea kua whakakitea ki a koe e Mātou ki te waituhi o te mārama i runga i te papatuhi o tō wairua. Ki te kore tēnei e taea e koe, tukuna ko tō waituhi te pū o tō ngākau. Ki te kore rā anō tēnei e taea e koe, tēnā tuhia ki te waituhi pūwhero i whakarērea ki Tāku huarahi. Koia nei te mea rekareka rawa ki a Au o ngā mea katoa, e ngiha mai ai tōna mārama mō ake tonu atu.

Persian

1

E KOUTOU MĀ HE HINENGARO WHAIWHAKAARO HE TARINGA WHAKARONGO!

Ko ia tēnei te karanga tuatahi a te Kaingākau: E te manu reo āwenewenei, porehu tonu! Kaua e noho ki wāhi kē atu o te māra-rōhi o te wairua. E te karere a te Horomona o te aroha! Kaua e kimi whakamaru ki rahaki kē atu o tō Hīpā o te aroha nui, ā, E te whīniki matenga kore! kaua e noho ki wāhi kē atu o te maunga o te whakapono. Kei reira tō wāhi noho tūturu, mei runga i ngā parirau o tō wairua koe e rewa ai ki te kīngitanga o te mutungakore, te tutukinga o tāu e whai nā koe.

2

E TE TAMA A TE WAIRUA!

Rapu kau ana te manu i tōna kōhanga; te manu reo āwenewenei te ātahu o te rōhi; inā aua manu, engari mō te ngākau tangata, he koanga nōna ki te tutū puehu, kua kotiti noa i te kōhanga mutungakore, ā, i te hurihanga o ngā whatu ki te repo o rongokore, kua wehea te korōria o te atuatanga. Auē! Te wawau, te whakapoururu; mō te kapu moroiti noa, kua tahuri kē i te moana tāpokopoko o te Toi Rangi, kua noho matara i te pae whenua pīata rawa.

3

E TE HOA!

I te māra o tō ngākau, kaua e whakatō mea kē atu i te rōhi o te aroha, mai i te manu reo āwenewene o mahara atawhai, o hanga aroha, kia kaua tō purunga e wetekina. Āta manaakitia te noho tata ki te hunga pono, ā, kauparehia te noho tata ki te hunga mahi kino.

4

E TE TAMA A TE TIKA!

Ko hea tā te tau e haere ai, atu i te whenua o tana ipo? Ā, ko te aha tā te kairapu whakatā ai tua atu o te kōingo o tana ngākau? Ki te tau tūturu he oranga te huinga anō, he matenga te tauwehe. Kāhore he hūmārire o tōna uma, kāhore he rangimārie ō tōna ngākau. Pau katoa ai ōna hau, ōna kaha, mate kau, hemo noa kia pātata a ia ki te kāinga o tōna tau.

5

E TE TAMA A TE PUEHU!

Tūturu ko Tāku ki a koe: O ngā tāngata katoa ko te tino whakahoehoe, ko ia rā ko te tautohe noa, te whakapiki i a ia i runga i tana karangarua. Kīia atu, E hoa mā! Mā te mahi, kaua mā te kupu noa koe e whakareia ai.

6

E TE TAMA A TE ONEONE!

Kia mōhio, tūturu, e kore rawa Tāku kīngitanga mutungakore e riro i te ngākau pupuru i te toenga iti noa o te hae, e rongo rānei i te pārekareka o te tapu e hā nei i Tāku kīngitanga o te tapu.

7

E TE TAMA A TE AROHA!

Kotahi ūpane kau tō tawhiti mai i te runga rawa, mai i te rākau o te aroha kei te rangi. Kia kotahi ūpane anō kia urua ai e koe te kīngitanga matengakore, kia tomokia ai te whare o ake tonu atu. Whakarongo atu ki tērā kua whakaaturia e te pene o te korōria.

8

E TE TAMA A TE KORŌRIA!

Kia horo ki te huarahi o te tapu, kia tomokia mai te rangi o te kotahitanga ki a Au. Horoia tō ngākau ki te haupīata o te wairua, kia horo mai ki te papa o te Toi o ngā Rangi.

9

E TE ATAATA RANGITAHI!

Pikia ngā ūpane taketake noa o te āwangawanga, kia rewa ake ki ngā taumata teitei o te mōhio tūturu. Whakaarangia te whatu o te tika, kia kitea ai e koe te Ātaahua āraikore ka kīia atu ai: He tapu te Ariki, te mana nui o ngā kaihanga katoa!

10

E TE TAMA A TE TŌMINA!

Taringa e whakarongo mai: E kore rawa te mata kikokiko e kite i te Ātaahua mutungakore, e kore te ngākau mate e koa atu i te pua whawhati. E kimi nei a rite ki a rite, ka koa a tango i te noho tata o ngā hoa rite.

11

E TE TAMA A TE PUEHU!

Kia kāpō ō whatu, ka kitea ai e koe Tōku ātaahua; kia turi ō taringa, ka rangona ai e koe te reka o Tōku reo; kia tukua ō whakaakoranga, ka whāngaia ai koe ki Tōku mātauranga; kia tapu koe i te rawa, ka whakawhiwhia ai koe ki te wāhanga mauroa mai i te moana o Tāku tōnuitanga mutungakore. Kia kāpō ō whatu, arā, ki te katoa atu o Tōku ātaahua; kia turi ō taringa ki te katoa, atu o Tāku kupu; kia tukua ō whakaakoranga katoa, atu i te mōhiotanga mai ki a Au; ā, mā te mārama o te kite, mā te ngākau mā, mā te taringa pakari e whakaekea ai e koe te papa o Tōku tapu.

12

E TE TANGATA KITENGA RUA!

Whakamoea tētahi whatu kia whakaarangia tētahi. Whakamoea tētahi ki te ao me ōna hua katoa, whakaarangia tētahi ki te ātaahua tapu o te Tau.

13

E ĀKU TAMARIKI!

Ko Tōku wehi kei hinga koutou, he mea tauwehe i te oro o te kukupa o te rangi, kua taka ki ngā ataata o te takatahanga tonu, ā, nā te kore o te mātaki mai i te ātaahua o te rōhi, kua hoki ki te wai me te uku noa iho.

14

E HOA MĀ!

Kaua e whakarēre nā te ātaahua mutungakore mō te ātaahua e mate, kaua hoki e whakarite i ō mahara atawhai ki tēnei ao matemate, ao puehu noa.

15

E TE TAMA A TE WAIRUA!

E haere mai ana te wā, ka mutu te whakaaturanga a te manu tīoriori o te tapu i ngā muna o roto ka tauwehetia ai koutou i te oro o te rangi me te reo mai i runga rawa.

16

E TE HĀ O TE WHAKAHAPANGA!

He manotini ngā arero wairua e rangona ai te whaikōrero kotahi, he manotini anō ngā muna ngaro e kitea ai mai i te oro kotahi; engari, auē, kāhore kau he taringa hei whakarongo, kāhore hoki he ngākau hei whai mātauranga.

17

E NGĀ HOA PIRIPONO!

Ko ngā kēti e tuwhera ana ki te Wāhi Ngaro he whānui, ā, ko te nohoanga o te mea aroha kua kākahuria ki te toto o ngā hoa aroha, heoi he toenga torutoru kau kei waho mai o tēnei kāinga i te rangi, ā, kua kitea te korekore o taua toenga, he ngākau parakore tōna, he wairua tapu hoki.

18

E KOUTOU E NOHO NEI I TE TOI O NGĀ WĀHI TAU!

Whakaaturia ki ngā tamariki a te mōhio tūturu kei roto i ngā kīngitanga tapu, e pātata ana ki te wāhi tau o te rangi, he māra hou kua ara, e karapotia nei e te hunga wairua mā o te kīngitanga o runga rawa me te hunga matengakore o te toi o ngā wāhi tau. Whāia kahatia, kia ekea e koe taua taumata nā, kia wetekina e koe ngā muna o te aroha mai i ōna putiputi-hau, kia akona mai ōna hua mutungakore te kōhumu o te whakaaronui atua, matatau hoki. Whakamāmātia ana ngā whatu o te hunga e kuhu mai ana, e noho mai ana ki reira!

19

E ŌKU HOA!

Kua wareware i a koutou taua ata tika, taua ata hahana, te wā i huihuia mai ai koutou ki Tōku aroaro i aua rohenga tapu, mana hoki, ki raro o te maru o te rākau o te ora, i tō nei ki te wāhi tau mīharo rawa? Rotua ana, i whakarongo tonu mai koutou ki Tāku whakapuakinga i ēnei kupu tapu rawa e toru: E hoa mā! Kaua hei whai kē ki tā koutou e hiahia ai engari mō Tāku, kaua hei tōmina ki tērā kāore i tōminatia e Au mō koutou, kaua hoki e whakatata mai me te ngākau ngoikore, me te paru nā i ngā tōmina, me ngā warawara o te ao tangata. Kia whakatapua e koutou ō koutou wairua, ka taki maumahara i tēnei hāora tonu ki taua wāhi me aua rohenga, kātahi ko te pono o Tāku puakitanga ka mārama ai ki a koutou katoa.

Kei te tuawaru o ngā rārangi tapu rawa, kei te tuarima o ngā Pukapuka o te Wāhi Tau, ko Tāna kupu:

20

E KOUTOU E TĪRAHA NĀ ME HE TŪPĀPAKU KI TE MOENGA O TE ARONGAKORE!

Kua hipa ngā wā roa, kua tata te mutunga o ō koutou oranga utu nui, engari kīhai tētahi hā parakore i tae noa mai ki tō Mātou papa tapu mai i a koe. Ahakoa totohu ana i te moana o whakapono kē, engari ko ō ngutu e whāki ana i te whakapono kotahi o te Atua. Ko ia e kino ai Au kua arohatia e koe, ko Tāku hoariri he hoa nōu. He aha koa rā, e takahi nei koe i Tōku papa he kiriora, he whakahīhī, he rongokore mai kua hōhā Tāku whenua ki a koe ko ngā mea katoa o roto e pare ana i a koe. Ki te whakaara noa koe i ō whatu, tūturu, he pai ake ki a koe ngā tini pōuri ki tēnei tūmomo kōanga, ka āta mōhiotia hoki he pai ake te mate i tēnei tūmomo oranga.

21

E TE ĀHUA O TE PUEHU NUKUNUKU!

E hiahia ana Au ki te kōrero ki a koe, engari kāore koe e whakapono mai ki a Au. Kua turakingia e te hoari o tō tautohe te rākau o tō awhero. I ngā wā katoa e pātata ana Au ki a koe, engari he tawhiti rawa koe i a Au. He korōria mutungakore Tāku i whiriwhiri ai mōu, engari ko te whakamā rohengakore tāu i whiria ai mōu. He wā arotau anō, hoki mai, kei ngaro.

22

E TE TAMA A TE TŌMINA!

He maha anō ngā tau rapu o te hunga whaiwhakaaro kua kore e taea te aroaro o te Mīharo-Rawa; ora noa, mate noa, i te kimi i a Ia, kua kore e kitea te ātaahua o Tōna kanohi. Koe, he ahakoa wera iti, ekea noatia tō hiahia, ā, he ahakoa te kore o te kimi, kitea noatia ana ko tāu i hiahia ai. Nā, he ahakoa rā tāu noho pūmau ki tōu ārai mahuki tonu, kīhai i kitea e ō whatu te ātaahua o te Tau, kīhai hoki tō ringa i pā mai ki te remu o Tōna kākahu. Koutou e whai whatu ana, titiro mai, mīharo mai.

23

E TE IWI NOHO KI TE TĀONENUI O TE AROHA!

Kua pupuhihia te kānara matengakore ki ngā āwhā whakamate, ā, kua rehua te ātaahua o te Taitama o te rangi ki te pōuri o te puehu. Kua whara te ariki o ngā kīngi o te aroha e te hunga o te tāmitanga, kua mauheretia hoki te kukupa tapu ki ngā matihao o te ruru. Ko te iwi noho i te whare o te korōria me ngā kerupima o te rangi e auē ana, e tangi hotuhotu ana, i a koe e whakatā nā ki te kīngitanga o te whakahapanga, e whakahīhī nā i a koutou, anō me he hoa tūturu. Te hīhī hoki o ā koutou pōhēhē!

24

E KOUTOU HE KŪARE, HE AHA KOA TE KARANGATANGA HE WHAKAARONUI!

He aha tā koutou mau nā i ngā kākahu o te hēpara, ahakoa rā he pokiha kē ā roto, e hiakai nei i Tāku kāhui? Me he whetū koutou, nō mua o te atatū te whitinga mai, he ahakoa te āhua mārama, te āhua pīata, e hē nei te ārahi i te hunga haere o Tāku tāonenui kia kotiti ki runga i ngā huarahi o te tūrakitanga.

25

E KOUTOU HE ĀHUA PAI O WAHO, ENGARI HE KINO A ROTO!

He rite koe ki te wai mārama, engari he wai kawa, te āhua o waho he māori rawa atu, engari mai i te whakamātautanga o te Kaiwhakawā tapu, kāore he kōpata e whakaaea. Inā, ka whitikina tahitia te ataata me te puehu e ngā hihi o te rā, engari he rerekē rawa atu te whakaata mai, anō nei te whetū me te whenua: e kore, e kore rawa e taea te tātai i te rerenga kētanga!

26

E TE HOA NGUTUNGUTU KAU!

Whakaarotia ake. Kua rongo kē koe me noho tahi te hoa me te hoariri i te ngākau kotahi? Whiua reretia te tauhou, kia uru mai te Hoa ki Tōna kāinga.

27

E TE TAMA A TE PUEHU!

Nāku te katoa o te rangi me te whenua i whakarite mōu, atu i te ngākau tangata, nāna, nāku tērā i rāhui hei nohoanga mō Tōku ātaahua me Tōku korōria; engari kua tukuna e koe Tōku kāinga ki tētahi atu i a Au; ā, ka kimi ana te whakakitenga o Tōku tapu i Tōna kāinga ake he tauhou kē i reira, nā, ka manene, ka tere kē ki te punanga o te Tau. He aha koa rā kua hunaia e Au tō muna, kua kore e hiahia ki tō whakamā.

28

E TE HĀ O TE TŌMINA!

He maha nō ngā ata hāpara ka huri atu Au i ngā kīngitanga o te Wāhi Ngaro ki tōu kāinga, ka kitea ai koe i te moenga tīraha kau e whakaoreorehia ana ki ētahi atu i a Au. Nō reira, me he hikonga o te wairua, ka hoki mai ai Au ki te kīngitanga o te rangi korōria, kāore nei mō te whāki ki ngā tini o te tapu ki Ōku piringa o runga rawa.

29

E TE TAMA A TE WHAI RAWA!

Mai i te koraha o te kore noa, Nāku koe i hanga mai i te uku o Tāku tohu, Nāku anō i whakarite hei whakatipuranga mōu ngā kongakonga katoa o te ao me te mauri o ngā mea katoa i hangaia. Nō reira, nō mua noa atu i tō putanga mai i te kōpū o tō whaea, Nāku i whakarite kia rua ngā puna miraka hahana, ngā whatu hei titiro manaaki i a koe, he ngākau hoki hei tuku aroha ki a koe. Nā Tōku aroha noa i raro i te ataata o Tōku aroha mahaki koe i poipoia ai, koe i manaakitia ai hoki ki te hā o Tōku atawhai, manako hoki. Ko Tāku i tēnei, kia taea e koe Tōku rohe matengakore, kia whaimana hoki koe ki Āku takoha tē kitea. Engari ka noho tonu koe i te kore whakarongo mai, ā, nō te pakeke pakari, ka whakahapaina Āku rawa katoa kātahi ka rarua koe ki āu ake pōhēhē noa iho, nā reira koe i taki wareware katoa ai, ā, nō tō tahuritanga atu i ngā kūwaha o te Hoa, ka noho ai koe ki ngā papa o Tāku hoariri.

30

E TE TŪMAU O TE AO!

He maha kē nō ngā ata hāpara i purea ai koe ki te matangi o Tōku aroha noa, kātahi koe ka kitea ki runga o te moenga o arongakore e parangia ana e te moe. Nō te tangihanga ki tō raruraru ka hoki ai taua aroha ki tōna pūtaketanga.

31

E TE TAMA A TE WHENUA!

Ki te pīrangi mai koe ki a Au, kaua e kimi i tētahi atu; ki te pīrangi titiro koe ki Tōku ātaahua, whakamoea ō whatu ki te ao me ngā mea katoa o roto; ko Tāku hiahia me te hiahia o tētahi atu i a Au, he ahi rānei, he wai rānei, e kore e noho ngātahi ki te ngākau kotahi.

32

E TE HOA TAUHOU!

Kua ngiha te kānara o tō ngākau e te ringa o Tōku kaha, kaua e tineia ki ngā hau kōaro o te mahuki me te aurere. Ko te maumahara i Au te kaiwhakaora o ō mate katoa, kaua e warewaretia. Tiakina Tōku aroha hei taonga mōu, manaakitia, anō ko tō kitenga, ko tō oranga.

33

E TAKU TEINA!

Whakarongo ki te āhumehume o Tōku arero mīere, inumia te kōawa o te wairua tapu mai Ōku ngutu reka rawa. Whakatōhia ngā kākano o Tōku whakaaronui tapu ki te one māori o tō ngākau, whakahāwaingia ki te wai mōhio tūturu, kia puāwai mai i ngā puapua o Tōku matatau, whakaaronui hoki, he mata, he kākāriki, ki roto i te marae tapu o tō ngākau.

34

E TE HUNGA NOHO KI TŌKU WĀHI TAU!

Nāku te mahuri rākau o tō aroha me tō whakahoahoa i whakatō ki roto i te māra tapu o te wāhi tau mā ngā ringa o te aroha noa ā, kua whakawaiwaitia ki te ua kōpatapata pai o Tōku manako; nā, kua tae mai te hāora o tōna puāwaitanga, whāia kia manaakitia, kia kore ai e pau ki te ahi o te tōmina me te aurere.

35

E ŌKU HOA!

Tineia e koutou te rama o te hē, tahuna ki ō koutou ngākau te rama wetokore o te ārahinga tapu. Notemea kāore e roa, ka kore e whakaaea e ngā kaiwhakawā o te tangata, ki mua i te aroaro tapu o te Tānganui o te manawa, he mea kotahi tonu tua atu o te horomata kāore ōna para, me ngā mahi o te tapu kāore ōna paru.

36

E TE TAMA A TE PUEHU!

He whakaaronui te hunga kāore e kōrero kia whakawhiwhia rā anōtia te taringa whakarongo, anō ko te kaihari kapu kāore e tuku i tāna kapu kia kitea rā anōtia te kairapu, anō ko te ipo kāore e tangi i te hōhonu o tōna whatumanawa kia kitea rā anōtia te ātaahua o tōna tau. Nō reira, whakatōhia ngā kākano o te whakaaronui me te mātauranga ki te one mā o te ngākau, ka noho huna tonu, kia pūrere mai ngā puapua o te mātauranga tapu i te ngākau, kaua i te repo me te uku.

I te rārangi tuatahi o te Pukapuka kua tuhia, kua kōrerohia, ā, kei roto i te piringa o te tāpenakara o te Atua e hunaia ana:

37

E TĀKU PONONGA!

Kaua e rukea te rohe matengakore mō te mea e mate, kaua hoki e whiua atu te mana motuhake o runga rawa mō te tōmina o tēnei ao. Koinei te wai ora matengakore e rere ana mai i te puna o te pene o te hunga atawhai; he oranga ki a rātou ka inu!

38

E TE TAMA A TE WAIRUA!

Rukea atu tō whare herehere, anō te whīniki o te aroha e rere nā ki te kikorangi o te tapu. Whakarērea tōu whaiaro ake, ā, kīkī ana i te wairua aroha mahaki, e noho mai ki te kīngitanga o te tapunga o te rangi.

39

E TE URI O TE PUEHU!

Kaua e tatū ki te okioki i te tōhipatanga o tētahi rā, kaua koe e whakawehe i a koe anō i te rangimārie mutungakore. Kaua e hokona te māra koakoa mutungakore mō te puke-puehu o te ao kikokiko. Pikia mai tō hereherenga ki ngā mānia korōria o runga, ka rere ai i tō herehere kikokiko ki te wāhi tau o te Wāhi Ngaro.

40

E TĀKU PONONGA!

Whakawāteatia koe mai i ngā tīni o tēnei ao, tukuna tō wairua mai i te hereherenga o tōu kaiponu ake. Kapohia tō tūpono, e kore rā e hoki mai anō ki a koe.

41

E TE TAMA A TĀKU HĀWINI!

Kitea ana e koe te mana motuhake matengakore ka whāia ai e koe te puta i tēnei ao matemate. Engari te hunanga o tētahi i a koe me te whakaatu i tētahi he mea ngaro e kore e taea e tētahi o waho o te hunga ngākau mā te mārama mai.

42

E TĀKU PONONGA!

Panaia atu i tō ngākau te whakangākau, ā, harakore ana i te hae, ka whakaekea ai te aroaro tapu o te wairua.

43

E ŌKU HOA!

Takahia te huarahi harikoa pai o te Hoa, me mōhio mai hoki ko Tōna harikoa kei roto i te hari o Āna mea ora. Arā: kaua tētahi e kuhu ki te whare o tōna hoa ki te kore tōna hoa e pai, kaua hoki e pā atu ki ana taonga, e pai ake rānei tōna hiahia ki tō tōna hoa, kia kaua rawa rānei e kimi huanga o runga i a ia. Kia āta whakaarotia tēnei, e koutou e matakite ana!

44

E TE HOA O TŌKU TORŌNA!

Kia kaua te kino e rangona, e kitea rānei, kaua e whakahakahaka i a koe, kaua e auē, e tangi rānei. Kaua te kino e kōrerotia, kia kore ai e rangona te kōrerotanga ki a koe, kaua hoki e whakanui i ngā hapa a ētahi kia kaua āu hapa whāia nuitia; kaua rā e hiahia kia whakahakatia tētahi, kia kore ai tāu ake whakahakatanga e whakaputaina. E ora koe i ngā rā o tōu ao, he wā tere puta noa, me he hinengaro parukore, he ngākau harakore, he whakaaro mā, ā, ko tō āhua kua whakatapua, he herekore me te hākoakoa, ka taea ai e koe te tuku i tēnei anga kikokiko ka whakatika ai ki te wāhi tau porehu ka nohoia ai te kīngitanga mutungakore mō ake tonu atu.

45

AUĒ! AUĒī! E NGĀ IPO O NGĀ PŌHANE O TE AO!

Anō te tere o te uira kua aukatia e koutou te Kaingākau, kua mau ō koutou ngākau ki ngā pohewa a hātana. Tuohu ana koutou ki ō koutou pōhēhē koretake noa, ka kīia ai he tika. Ka tahuri ō koutou whatu ki te tātarāmoa, ka kīia ai he putiputi. Kāhore anō koe kia hā ki te hā māori, kāhore rā anō kia pūhia te matangi o te wehenga kētanga i ngā mānia o ō koutou ngākau. Kua whiua e koutou ngā kupu aroha o te Kaingākau ki ngā hau, ā, kua turakina katoatia mai i te papa o ō koutou ngākau, ā, anō ko ngā kīrehe o te pārae, ka oreore koutou, ka whakauru mauritau ki ngā māra o te tōmina me te aurere.

46

E NGĀ KARANGAMAHA I TE ARA!

He aha tā koutou e whakarere nā i te whakapuaki i te Mea Aroha, me te noho tauwehe hoki i Tōna aroaro tapu? Kei roto te mauri o te ātaahua i te whare motuhake, kua nohoia ki te torōna korōria, i a koutou e whakapau wā noa nā ki ngā tautohetohe kau. Ko te reka o ngā ngao o tapu e hā ana, ko te hau o rawa e pupuhi ana, engari kua nui tōna whakatoimahatanga me tōna murunga ake i a koutou. Auē mō koutou me te hunga e takahi nei i ō koutou ara, e whai nei hoki i ō koutou tapuwae!

47

E NGĀ TAMARIKI A TE TŌMINA!

Waihotia te kākahu o pane nui, ā, wetekina i a koutou te korowai o whakahīhī.

I roto i te tuatoru o ngā rārangi tapu rawa kua tuhia, kua mau hoki ki roto i te Pukapuka Whēwhero e te pene o tē kitea e whakakitea ana:

48

E NGĀ TUĀKANA ME NGĀ TĒINA!

Kia ngākau māhaki tētahi ki tētahi, kaua rā e pohane ki ngā taonga o raro kē. Kaua e whakahīhī ki tō koutou ake korōria, ā, kaua e whakamā ki te whakahakahaka. Nā Tōku ātaahua! Nāku ngā mea katoa i hanga mai i te puehu, Māku hoki e whakahoki anō ki te puehu.

49

E NGĀ TAMARIKI A TE PUEHU!

Kīia atu ki te iwi whairawa te hotu noa a te pōhara i waenganui pō, kei arahina rātou e arongakore ki te ara urupatu, ka kore hoki rātou e whakawhiwhi ki te Rākau o te Tōnuitanga. Ko te tuku me te ngākaunui he āhuatanga Nōku; he oranga ngākau tō tēnā e kākahu ana i a ia anō ki Ōku horomata papai.

50

E TE TAUIRA PAI RAWA O TE AURERE!

Waihotia ngā kaiponu, kimihia te harikoa; notemea ko te hunga kaiponu kāore kau e whakawhiwhia, ko te hunga harikoa e arohaina ana, e whakanuia ana.

51

E TE TAMA A TĀKU KŌTIRO HĀWINI!

Kaua hei raru ki te pōharatanga, e hihira rānei ki te whāinga rawa, e arua ana te pōhara e te whairawa, te whairawa hoki e te pōhara. Engari, ki te pōhara i te katoa tua atu o te Atua he taonga nui whakahirahira, kaua e whakaititia tōna uara, i te mutunga ka whairawa koe i roto i te Atua, ka mōhiotia ai e koutou te tikanga o te puakitanga, “Tūturu, ko te pōhara ko koutou,” me ngā kupu tapu, “Nāna, nā te Atua te katoa,” i te kōhaetanga tūturu mai o te awatea, he mīharo rawa atu ki te pae o te ngākau o te tau, ā, ka nohoia whita ai te torōna o te tōnuitanga.

52

E NGĀ TAMARIKI A WHAKAHAPA RĀUA KO AURERE!

Kua tukua e koe Tāku hoariri kia uru mai ki Tōku whare, ka panaia ai Tōku hoa, notemea kua whakamaua ki ō koutou ngākau te aroha ki tētahi kē atu i a Au. Whakarongo ki ngā kupu a te Hoa, tahuri mai ki Tōna wāhi tau. Ko ngā hoa o te ao, e kimi ana i ō rātou painga ake, te āhua nei he aroha nō tētahi ki tētahi, engari ko te Hoa tūturu kua aroha, e aroha tonu nei ki a koutou mō koutou ake anō; tūturu kua whakamamaetia Ia ki ō koutou takahanga e hia kē nei. Kaua e huri kē atu i tēnei tūmomo Hoa, engari me tere kē ki a Ia. He pēnei te rā nui o te kupu o te tika me te piripono, e ara ake nei i te pae o te pene o te Ariki ingoa katoa. Taringa e whakarongo kia aro mai ki te kupu a te Atua, te Kaiāwhina i te wharanga, te Pararau-kore.

53

E KOUTOU E HĪHĪ ANA KI NGĀ RAWA TĀNGATA!

Me mōhio tūturu mai koutou he ārai nui tonu te whairawa i waenga i te kairapu me āna tōmina, te ipo me tōna tau. Ka kore rawa e taea e te hunga whairawa, engari mō ētahi, te marae o Tōna aroaro, e tomo rānei i te marae o te harikoa me te manako. He oranga ngākau nōna, e whairawa ana, kāore nei e aukatia ana ki āna rawa te kīngitanga mutungakore, kāore hoki e haukotia ana e rātou te rohe matengakore. Mā te Ingoa Nui Rawa! Ka tīramaramatia te iwi noho rangi e te hirahira o taua tangata whairawa, anō nei ko te rā e whakamārama nei i ngā iwi noho whenua!

54

E KOUTOU NGĀ IWI WHAIRAWA NOHO I TE WHENUA!

Ko ngā iwi pōhara kei waenga i a koutou Nāku; manaakitia Āku, kaua e aro kau ki tō koutou whakaahuru ake.

55

E TE TAMA A TE AURERE!

Horoia koe i te parunga o ōu rawa, ka ahu ai i te mārire pai rawa ki te kīngitanga o te pōhara; mai i te puna o wehe kē koe e inu ai i te waina matengakore.

56

E TĀKU TAMA!

He whakarahi pāpōuri te noho ngātahi me te hunga mahi kino, engari he horoi i ngā waikura o te ngākau te noho ngātahi me te hunga mahi tika. Ko ia e whai rā ki te kōrero tahi me te Atua, me haere ia ki te whakahoa i Ōna kaingākau; ā, ko ia e hiahia rā ki te rongo i ngā kupu a te Atua, me whakarongo ia ki ngā kupu a ngā iwi Nāna i whiriwhiria ai.

57

E TE TAMA A TE PUEHU!

Kia tūpato! Kaua e hīkoi ngātahi me te tangata kino, kaua hoki e whakahoahoa tahitia, notemea ko te whakahoahoa pērā he takahuri i te ngiha o te ngākau hei muranga o te ahi orotā.

58

E TE TAMA A TĀKU KŌTIRO HĀWINI!

Mē ko tāu nā he kimi i te aroha noa o te Wairua Tapu, whāia te whakahoahoa ki te tangata mahi tika, notemea kua inumia e ia te kapu o te oranga tonutanga i ngā ringa o te Kaipupuru matengakore, ā, i te kōhaenga o te awatea e tere, e mārama ai ngā ngākau o te hunga mate.

59

E KOUTOU TĒ ARO MAI!

Kaua e whakapono e hunaia ana ngā muna o te ngākau, kaua, engari me mōhio koutou tūturu kua whakairotia māramatia, ana, e āta whakakitea ana i te Aroaro tapu.

60

E HOA MĀ!

He tino pono Tāku nei kī, ngā hunatanga ki ō koutou ngākau he mea puare, he mea kite e Mātou anō ko te rā; heoti ko te hunatanga he mea tohu e tō Mātou aroha noa, ngākaunui hoki, kāore nei e tō koutou whaiwāhi.

61

E TE TAMA A TE TANGATA!

He kōpata kau o te moana mutungakore o Tōku aroha kua tukuna ki ngā iwi o te ao, engari tē tahuri kē mai a tētahi, inā rā, ko te katoa kua tahuri atu i te waina tapu o te kotahitanga, ki te paranga piro ō hara, ā, e harikoa ana ki te kapu kikokiko, kua makaia atu te kapu tapu o te ātaahua matengakore. He kikino tāna e harikoa kau ai.

62

E TE TAMA A TE PUEHU!

Kia kaua e tahuri kē ō whatu i te waina whakaharahara o te Kaingākau matengakore, kaua hoki e whakaarangia ki ngā para piro, kikokiko hoki. Tīkina i te ringa o te Kaipupuru i te kapu tapu o te oranga tonutanga, kia riro ai i a koe te whakaaronui, kia rongo hoki ai koe i ngā reo porehu e karanga mai ana i te kīngitanga tē kitea. Tangihia, koutou o te wawata hakirara! He aha tāu e huri atu nā i Tāku waina tapu, matengakore hoki ki te wai tere puta noa?

63

E KOUTOU NGĀ IWI O TE AO!

Kia mōhio mai, tūturu, tūpono mai ana he aituā tē kitea, ā, he utu kino rawa atu e whanga ana ki a koutou. Kaua e pōhēhē kua ūkuia ō mahi i Tāku tirohanga. Mā Tōku ātaahua! Ko ō mahi katoa kua whakairotia māramatia e Tāku pene ki runga ki ngā pukapuka kōataata.

64

E NGĀ KAITŪKINO I TE WHENUA!

Tangohia ō koutou ringa i te aupēhi, notemea ko Tāku oati ka kore Au e aroha ki ngā tūkino a te tangata. Ko Tāku kawenata tēnei Nāku i whakapuaki mō ake tonu atu ki te pukapuka i tohua, ā, kua hīritia ki Tāku hīri.

65

E NGĀ MEA WHAKAKEKE!

Nā Tōku aroha koe i māia ai, nā Tōku hūmārire koe i whakahoehoe ai, ka whakaterea ai e koe te tāriana kakama o aurere ki ngā ara mōrearea e ahu atu ana ki te turakitanga. He pōhēhē pea nāu he arongakore Tāku, kāore rānei Au i mātau?

66

E NGĀ MANENE!

Ko te arero Nāku i whakarite hei kōrero Mōku, kaua e whakahāweatia ki te whakaiti. Pāruretia ana tētahi ki te ahi o tōna ake whakahīhī, kia mahara ia ki āna ake hara, kaua ki ngā hara o tētahi atu o Āku mea ora, inā rā he kaha atu te mōhiotanga o tētahi o koutou ki a ia anō i tāna mōhio ki tētahi.

67

E NGĀ TAMARIKI A TE PŌHĒHĒ!

Kia mōhio, tūturu, i a te kōhaenga mai o te atatū ki runga i te pae o te tapu mutungakore, ka āta whakakitea atu ki ngā iwi o te ao ngā muna hātana me ngā mahi i mahia i te kaurehu o te pō.

68

E TE TARU PUTA MAI I TE PUEHU!

He aha te take kāore anō ō ringa paru kia pā ki tō kākahu ake tuatahi, he aha hoki tāu e kimi nā i te ara kōrero mai ki a Au, me te kuhu hoki ki roto o Tōku kīngitanga tapu, me tō ngākau paru i te tōmina me te aurere? Matara, matara rawa ana koe ko tāu e hiahia nā.

69

E NGĀ TAMARIKI A ARAMA!

He kupu tapu, he mahi māori, mahi pai, hoki ka piki ki te rangi korōria. Whāia kia horoia ā koutou mahi i te puehu o te mahuki me te ngutu kau ka urutau ai koutou ki te marae o te korōria; notemea kāore e roa, ka kore e whakaaea e ngā kaiwhakawā o te tangata, ki mua i te aroaro tapu o te Tānganui o te manawa, he mea kotahi tonu tua atu o te horomata kāore ōna rongo kino, me ngā mahi o te tapu kāore ōna paru. Koinei te rā nui o te whakaaronui me te muna tapu kua tīaho mai i runga i te pae o te hiahia atua. Ka koa rātou e tahuri pēnā nā.

70

E TE TAMA A TE AO WHĀNUI!

He āhuareka te kīngitanga o te mauri, mei whakawhiwhia ki a koe; he korōria te ao mutungakore, inā tōhipa ana koe i te ao kikokiko; reka ana te manawarū tapu, ina inu ana koe i te kapu tapu mai i ngā ringa o te Taitama tapu. Ka ekea ana e koe tēnei taumata, ka whakawāteatia koe i te turakitanga me te mate, i te mahi nui me te hara.

71

E ŌKU HOA!

Kia mahara mai ki te kawenata i whakaaetia e koe ki a Au i runga o Maunga Parana, e noho nei i roto i ngā rohe tapu o Zaman. Ko Tāku he whakaatu i ngā kerupima o runga rawa me ngā iwi noho i te marae o mutungakore, engari ināianei tē kitea ai e Au ko tētahi e piripono ana ki taua kawenata. Kāore e kore nā te hīhī me te tautohe tērā i ūkuia ai i ngā ngākau, inā kāore he mahuetanga iho. He aha koa te mōhio nei, i whangaia e Au, ā, kāore i whākina ake.

72

E TĀKU PONONGA!

He rite koe ki te hoari hanga papai kua hunaia ki te pōuri o tana pūkoro, me tōna ūara kua hunaia i te mōhio o tōna kaihanga. Ā tēnā, puta mai koe i te pūkoro o te mahuki me te tōmina kia āta kitea, kia āta mārama ai tō uaratanga ki te ao katoa.

73

E TŌKU HOA!

Ko koe te rā nui o ngā rangi o Tōku tapu, kaua e tukua mā te paru o te ao tō mīharo e huna. Rukea ki rahaki te ārai o arongakore, kia puta mārama mai ai koe i ngā kapua, ka kākahuria ai e koe ngā mea katoa ki te korowai o te ora.

74

E NGĀ TAMARIKI A TE WHAKAHĪHĪ!

Mō te mana tere puta kau ka whakarērea ai e koe Tōku rohe matengakore, kua ūwhia koutou ki ngā tohu tae maha, harakoa hoki o te ao hei whakahīhītanga mā koutou. Mā Tōku ātaahua! Ka kohikohia e Au ngā mea katoa ki raro i te uwhi puehu, tae kotahi, kātahi ka ūkuia ēnei tūmomo tae katoa tua atu o ngā mea whiriwhiri i Tāku ake, purea mai ana ngā tae katoa.

75

E NGĀ TAMARIKI A TE WHAKAHAPANGA!

Kaua e pōhana ki ngā rangatiratanga kikokiko, kaua e hari ki reira. He rite koutou ki te manu hautāruru kīkī ana i te hīhī nei kei runga i te peka e tīori mai rā; ka tae ohorere mai ana te wā ka whiua e te kaihao manu, e Mate, ki te puehu, ka ngaro ko te reo, te āhua me te tae, kāhore he mahuetanga mai. Nō reira whakarongo mai, E ngā pononga a te tōmina!

76

E TE TAMA A TĀKU KŌTIRO HĀWINI!

Tukuna ana mai rā anō te tohutohu ā-kupu, ināianei e tukuna ana ā-mahi. Mā te katoa e whakaatu i ngā mahi urutau, mahi tapu hoki, ko ngā kupu te taonga a te katoa, arā, ko ngā mahi pēnei nā ō Mātou tau aroha. Nō reira whakapaua te kaha o tō ngākau, tō wairua kia kitea nuitia koe mā ō mahi. Mā te pēnei Mātou koe e tohutohu ai ki tēnei pukapuka tapu, mīharo hoki.

77

E TE TAMA A TE TIKA!

Nō te wā o te pō te ātaahua o te Atua ora tonu i ahu mai ai i te rangi pounamu o piripono ki Sadratu’l-Muntaha, nō te tangiweto kau ka tangi auē ai ngā iwi noho ki ngā kerupima o runga rawa ki Tāna tangi. Kātahi ka pātaia, He aha ēnei tangiweto? Ka whakahokia: I tohua Au kia whanga i runga i te puke o te piripono, engari kīhai i rangona te kakara o te piripono mai i a rātou e noho nei ki te whenua. Ka tohua Au kia hoki mai, ka mau, hā! kua hopukina ētahi kukupa tapu e ngā matihao kurī o te whenua. Nā ka tere mai a Hine-o-rangi i tōna whare tapu, he hahake, he whēriko, kātahi ka pātaitia ngā ingoa, ka whākina mai te katoa ēngari mō tētahi. Nō te whakahautanga, ka puakina ai te reta tuatahi o roto, kātahi ka rere ngā iwi noho mai ngā taiwhanga tapu mai ō rātou wāhi noho o te korōria. Nō te whakapuakitanga o te reta tuarua ka hinga rātou ki raro, katoa nei, ki te puehu. I taua wā ka rangona ai he reo mai te tūāhu o roto rawa: “Ki konei tonu, kaua ki kō atu.” E pono ana tā Mātou whakaatu i tā rātou i mahi mai ai, ā, e mahia tonutia nei.

78

E TE TAMA A TĀKU KŌTIRO HĀWINI!

Inumia mai i te arero o te kaiatawhai ki te kōawa o te porehu tapu, tirohia mai i te ata hāpara o te puakitanga tapu ki te mīharo hahake o te rā nui o te whakaaronui. Whakatōhia ngā kākano o Tōku whakaaronui tapu ki te one urutapu o te ngākau, whakawaingia ki te wai tūturu, kia puāwai ake ngā puapua o te matatau, me te whakaaronui, he mea kākāriki, he mata mai i te marae tapu o te ngākau.

79

E TE TAMA A TE TŌMINA!

Ka pēhea tō roa mō te tiu i runga i ngā kīngitanga o te tōmina? Nāku koe i whiwhi ki te parirau, kia taea ai e koe te rere ki ngā ao o te tapu porehu kaua ko ngā ao hiahia kikino. Ko te heru hoki i tukuna e Au kia herua Ōku makawe kōmangu, kaua ko te poro i Tōku kakī.

80

E ĀKU PONONGA!

Ko koutou ngā rākau o Tāku māra; me tuku mai e koutou ngā hua pai, ngā hua mīharo, kia whiwhi rawa ai koutou mai i reira. Nō reira mā tēnā, mā tēnā e whai i ngā toi me ngā mahi, notemea mai i reira te muna o te whairawa, E ngā tāngata whai māramatanga! Mā te huarahi ngā hua, ko te aroha o te Atua te mea manawa reka rawa atu ki a koutou. Ko ngā rākau huakore a ia nei, ā, ake tonu atu he kai nā te ahi.

81

E TĀKU PONONGA!

He taurekareka ngā tangata huakore. Ko ngā tangata pērā, tūturu tātairia ana ki waenga o te hunga mate, engari he pai ake te hunga mate i aua wairua māngere, koretake hoki ki te tirohanga o te Atua.

82

E TĀKU PONONGA!

Ko ngā tāngata papai rawa ko te hunga whai rawa mā ā rātou mahi, ā, mō te aroha o te Atua, te Ariki o ngā ao katoa ka hokohoko ai ki a rātou ake me ō rātou whanaunga.

Kua whakakitea atu te Hoa Wahine porehu, mīharo hoki, i te hunaia ki raro o te ārai o te puaki, i tēnei wā, nā te aroha noa o te Atua me Tōna atawhai tapu, anō te mārama mīharo mai i te ātaahua o te Kaingākau. Ko Tāku e whakaatu nei, E hoa mā! kua tutuki te atawhai, kua ea te tohe, kua whaitinana te tohu, kua whakatau te taunakitanga. Kia kitea ināianei he aha ngā whakakitenga mai i ō whāinga i te huarahi o wehenga kē. Mā konei ka whakataua katoatia ai te atawhai tapu ki a koe otirā ki a rātou katoa i te rangi, i te whenua. Whakapaingia te Atua, te Ariki o ngā Ao katoa.

Bahá'u'lláh

Windows / Mac