Return   Facebook   Zip File

Arabic

1

HỠI CON CỦA TINH THẦN!

Lời Ta khuyên nhủ trước tiên là: Hãy có một tâm hồn tinh khiết, hoà ái và trong sáng, để cho nó thành một lãnh vực vạn cổ, bất diệt và vĩnh cửu.

2

HỠI CON CỦA TINH THẦN!

Dưới mắt Ta, điều đáng yêu quí nhất là Công bằng; đừng xa rời nó nếu ngươi khao khát Ta, đừng hững hờ với nó để cho Ta tin cậy. Nhờ sức nó, ngươi sẽ nhìn thấy với chính mắt mình, chứ không phải bằng mắt kẻ khác; sẽ hiểu biết do chính trí tuệ của mình, chứ không qua trí tuệ của kẻ láng giềng. Hãy suy ngẫm điều đó trong tâm tư ngươi, cho biết bổn phận ngươi phải thế nào. Công bằng quả thực là món quà Ta ban cho ngươi, nó biểu hiện tấm lòng sủng ái của Ta. Hãy đặt nó trước mắt ngươi.

3

HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!

Khi còn ẩn tàng trong bản thể vĩnh cửu và trong tinh hoa vạn cổ hằng tại của Ta, Ta đã biết tình yêu của Ta đối với ngươi; vì vậy Ta đã tạo ra ngươi, đã khắc cẩn vào ngươi hình ảnh của Ta và đã khải lộ cho ngươi vẻ đẹp của Ta.

4

HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!

Ta yêu thích sự tạo sinh ra ngươi, do đó Ta đã tạo ra ngươi. Vậy hãy kính yêu Ta, để Ta nhìn nhận ngươi và ban cho tâm hồn ngươi tinh thần của sự sống.

5

HỠI CON CỦA SINH TỒN!

Hãy yêu Ta, để Ta yêu ngươi. Nếu ngươi không yêu Ta, thì tình yêu của Ta không thể nào đến với ngươi được. Hãy thức ngộ điều đó, hỡi kẻ tôi tớ của Ta.

6

HỠI CON CỦA SINH TỒN!

Thiên đường của ngươi là tình yêu của Ta; cư thất của ngươi ở trên trời, ấy là sự hội ngộ cùng Ta. Hãy vào đó và đừng chần chờ nữa. Đó là điều đã được tiên liệu cho ngươi trong cõi tối thượng và nơi ngự trị cao cả của Ta.

7

HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!

Nếu ngươi yêu Ta, thì hãy lánh xa tự ngã; nếu ngươi muốn làm cho Ta vui thú, thì đừng lo đến sự vui thú của ngươi; có thế thì ngươi mới có thể chết trong Ta và Ta sẽ sống vĩnh viễn trong ngươi.

8

HỠI CON CỦA TINH THẦN!

Ngươi sẽ không khi nào được thanh thản trừ khi biết đoạn tuyệt với bản thân để quay về với Ta. Bởi ngươi có bổn phận đạt đến vinh quang nhân danh Ta, chứ không phải vì chính ngươi; đặt lòng tin nơi Ta, chứ không phải vào ngươi, vì Ta chỉ muốn được yêu mến duy nhất và trên tất cả.

9

HỠI CON CỦA SINH TỒN!

Tình yêu của Ta là thành trì kiên cố của Ta; kẻ nào vào đó sẽ được an toàn; ai lánh xa sẽ chắc chắn lạc đường và bị diệt vọng.

10

HỠI CON CỦA NGÔN NGỮ!

Ngươi là thành trì kiên cố của Ta; vào đó đi, cho được an toàn. Tình yêu của Ta ở trong ngươi, hãy thức ngộ điều đó thì sẽ thấy Ta ở gần kề ngươi.

11

HỠI CON CỦA SINH TỒN!

Ngươi là ngọn đèn của Ta, và ánh sáng của Ta ở trong ngươi. Hãy nhờ nó chiếu sáng cho ngươi và đừng đi tìm ai khác hơn Ta. Bởi vì Ta đã tạo ra ngươi sung mãn và ban cho ngươi vô lượng ân huệ.

12

HỠI CON CỦA SINH TỒN!

Ta đã tạo ra ngươi với bàn tay vạn năng và với ngón tay đầy uy lực của Ta; và Ta đã đặt vào ngươi tinh hoa ánh sáng của Ta. Ngươi hãy hài lòng với điều đó và đừng đòi hỏi gì khác nữa, vì tác phẩm của Ta là hoàn hảo và mệnh lệnh của Ta phải được tuân tùng. Đừng hỏi gì về điều ấy và đừng có bụng hoài nghi.

13

HỠI CON CỦA TINH THẦN!

Ta tạo nên ngươi giàu có, tại sao ngươi lại trở nên suy bại nghèo nàn? Ta tạo nên ngươi cao quí, tại sao ngươi trở thành hèn hạ? Ta đem ngươi ra đời từ tinh hoa tri thức, sao ngươi còn đi tìm ánh sáng hiểu biết nơi người khác ngoài Ta? Ta nặn nên ngươi với chất liệu tình yêu, sao ngươi lại băn khoăn vì kẻ khác? Hãy quay mắt nhìn vào chính ngươi rồi ngươi sẽ thấy Ta đứng trong ngươi, đầy uy quyền, vĩ đại và tự tồn.

14

HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!

Ngươi là nơi ngự trị của Ta và nơi ngự trị của Ta không bị huỷ hoại, vậy tại sao ngươi lại sợ mình bị lâm diệt như thế? Ngươi là ánh sáng của Ta, và ánh sáng của Ta không bao giờ tắt, tại sao ngươi sợ phải tức tuyệt? Ngươi là vinh quang của Ta, và vinh quang của Ta không bao giờ tàn; ngươi là cẩm bào của Ta, và cẩm bào của Ta không bao giờ sờn cũ. Vậy hãy nương náu trong tình kính ái của ngươi đối với Ta, rồi ngươi sẽ gặp Ta trong cõi vinh quang.

15

HỠI CON CỦA NGÔN NGỮ!

Hãy hướng về Ta và từ bỏ mọi sự ngoài Ta; bởi vì uy quyền của Ta là vĩnh cửu và nơi ngự trị của Ta là bất diệt. Nếu ngươi đi tìm ai khác ngoài Ta, thực ra, nếu ngươi đi tìm vũ trụ trọn đời, sự tìm tòi của ngươi cũng là vô bổ.

16

HỠI CON CỦA ÁNH SÁNG!

Hãy quên tất cả đi, trừ ra Ta, và hãy thông cảm với tinh thần của Ta. Đó là chỗ thiết yếu trong lệnh truyền của Ta, vậy ngươi hãy tuân tùng.

17

HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!

Hãy hài lòng với Ta, và đừng đi tìm ai khác để giúp ngươi. Vì không ai khác ngoài Ta đủ sức giúp ngươi.

18

HỠI CON CỦA TINH THẦN!

Đừng đòi hỏi Ta điều gì mà Ta không muốn ngươi có và hãy mãn nguyện với những gì mà Ta đã quyết định cho ngươi, bởi đó là điều lợi ích cho ngươi nếu ngươi hài lòng.

19

HỠI CON CỦA THỊ KIẾN TUYỆT KỲ!

Ta đã tiếp vào trong mình ngươi hơi thở của Thánh linh Ta, để ngươi trở thành người yêu của Ta. Sao ngươi lại bỏ Ta và đi tìm một người yêu khác?

20

HỠI CON CỦA TINH THẦN!

Sự đòi hỏi của Ta đối với ngươi thật là lớn lao và không thể bỏ quên được. Ân huệ Ta ban cho ngươi thật là bao la và không thể che lấp được. Tình yêu của Ta đã chọn lòng ngươi làm nơi ngự trị, nó không thể bị giấu kín được. Ánh sáng của Ta chói lọi nơi ngươi và không thể nào lu mờ được.

21

HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!

Ta đã chọn lựa những quả ngon lành nhất đem treo lên cây vinh quang rực rỡ cho ngươi hưởng, tại sao ngươi từ chối và mãn nguyện với những quả kém ngon lành? Vậy hãy trở về với những gì tốt hơn dành cho ngươi nơi cõi tối thượng.

22

HỠI CON CỦA TINH THẦN!

Ta tạo ra ngươi cao quí, nhưng ngươi đã làm mất phẩm giá của ngươi. Vậy hãy vươn lên đến trình độ mà Ta đã tạo ra ngươi.

23

HỠI CON CỦA ĐẤNG TỐI THƯỢNG!

Ta thúc giục ngươi tiến về cõi vĩnh cửu, nhưng ngươi lại đi tìm sự hủy hoại. Cái gì đã làm cho ngươi xa lánh điều sở thích của Ta và đi tìm điều sở thích của ngươi?

24

HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!

Đừng vượt quá giới hạn của ngươi, cũng đừng đòi hỏi gì không thích hợp với ngươi. Hãy quỳ lạy trước mặt Thượng Đế của ngươi, Đấng Chúa Tể vĩ đại của quyền uy.

25

HỠI CON CỦA TINH THẦN!

Đừng cao ngạo trước kẻ bần hàn, bởi vì Ta đang dìu dắt họ tiến bước và đang nhìn ngươi trong tình trạng thấp hèn của ngươi và đời đời sẽ quyền rủa ngươi.

26

HỠI CON CỦA SINH TỒN!

Làm sao ngươi có thể quên những lỗi lầm của ngươi mà xăm lo đến lỗi lầm của kẻ khác? Kẻ nào hành động như thế sẽ chịu sự trừng phạt của Ta.

27

HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!

Đừng đôi mách những tội lỗi của người khác ngày nào chính ngươi vẫn còn là kẻ phạm tội. Nếu ngươi không tuân lời giới răn này, thì ngươi sẽ bị nguyền rủa và Ta sẽ chứng cho điều đó.

28

HỠI CON CỦA TINH THẦN!

Hãy biết sự thực này: Kẻ nào khuyên nhủ người đời phải chính trực mà chính mình làm điều bất công độc ác, người đó không phải của Ta, cho dẫu nó mang tên Ta.

29

HỠI CON CỦA SINH TỒN!

Đừng buộc cho ai điều gì mà ngươi không muốn người ta gán buộc cho ngươi, và đừng huênh hoang điều gì mà ngươi không làm. Đó là chiếu mệnh của Ta, ngươi hãy tuân hành.

30

HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!

Đừng ruồng đuổi kẻ tôi tớ của Ta khi y đến nài xin ngươi điều gì, vì mặt y là mặt của Ta; ngươi hãy khiêm tốn khi đứng trước Ta.

31

HỠI CON CỦA SINH TỒN!

Mỗi ngày ngươi hãy tự vấn tâm cho đến khi ngươi bị đòi đến nơi phán quyết; vì cái chết chẳng trống chẳng kèn, sẽ đến đột ngột trước ngươi và ngươi sẽ bị buộc cung xưng hết mọi hành động.

32

HỠI CON CỦA ĐẤNG TỐI THƯỢNG!

Ta đã biến thần chết thành một sứ giả mang tin vui đến cho ngươi, vậy tại sao ngươi buồn rầu? Ta đã khiến ánh sáng rọi áng huy hoàng của nó lên mình ngươi, vậy tại sao ngươi lại che mình tránh ánh sáng?

33

HỠI CON CỦA TINH THẦN!

Ta đón chào ngươi với những tin vui mừng của ánh sáng: ngươi hãy vui sướng đi! Ta truyền cho ngươi đến nơi triều đường thánh thiện, hãy ở đó để vĩnh viễn sống thanh thản.

34

HỠI CON CỦA TINH THẦN!

Thánh linh đã mang đến cho ngươi tin mừng về sự hội ngộ, tại sao ngươi lại còn phiền muộn? Tinh thần quyền uy chấp nhận ngươi trong Đạo của Ta, tại sao ngươi lại né tránh? Ánh sáng của thánh nhan Ngài soi đường cho ngươi, tại sao ngươi lạc đường được?

35

HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!

Đừng buồn bã trừ khi ngươi xa Ta. Đừng hớn hở trừ khi ngươi lại gần và trở về với Ta.

36

HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!

Hãy hớn hở trong sự vui mừng của tâm hồn ngươi, để xứng đáng gặp Ta và phản ảnh vẻ đẹp của Ta.

37

HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!

Đừng tự mình từ bỏ chiếc cẩm bào mỹ lệ của Ta và đừng nhịn phần của ngươi trong dòng nước linh diệu của Ta, bằng không ngươi sẽ khát đời đời.

38

HỠI CON CỦA SINH TỒN!

Hãy hành động theo hiến chương của Ta vì yêu Ta, và đừng chấp nhận những gì ngươi ham muốn nếu ngươi muốn làm cho Ta vui lòng.

39

HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!

Đừng xem thường chiếu mệnh của Ta nếu ngươi yêu vẻ đẹp của Ta, và đừng quên những lời khuyên răn của Ta, nếu ngươi muốn Ta được vui lòng.

40

HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!

Dù cho ngươi bay suốt không gian bao la và vượt qua bầu trời vộ tận, ngươi cũng không bao giờ tìm được yên vui, trừ khi biết tuân tùng chiếu mệnh của Ta và biết khiêm tốn trước mặt Ta.

41

HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!

Hãy làm cho Đạo Ta vẻ vang, để Ta khải thị cho ngươi những huyền nhiệm của sự vĩ đại của Ta và rọi vào ngươi ánh sáng vĩnh cửu.

42

HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!

Hãy khiêm tốn trước Ta, để Ta khoan hồng ngự đến thăm ngươi. Hãy đứng lên phụng sự cho Đạo Ta toàn thắng thì ngay ở quả đất này ngươi sẽ được thắng lợi.

43

HỠI CON CỦA SINH TỒN!

Hãy xưng danh Ta trên trái đất của Ta để Ta nhớ đến ngươi trên trời của Ta. Rồi mắt Ta và mắt ngươi đều sẽ được an ủi.

44

HỠI CON CỦA NGAI VÀNG!

Thính giác của ngươi là thính giác của Ta, hãy dùng nó mà nghe. Thị giác của ngươi là thị giác của Ta, hãy dùng nó mà nhìn. Như vậy ngươi sẽ chứng minh nơi tâm hồn sâu kín của ngươi sự thánh thiện cao quí của Ta, và Ta sẽ chứng minh nơi Ta một địa vị cao quí cho ngươi.

45

HỠI CON CỦA SINH TỒN!

Trên đường đi của Ta, ngươi hãy tìm cái chết của kẻ tử vì đạo, hãy hài lòng vì sự vui thích của Ta và hãy biết ơn về tất cả những gì Ta đã an bài. Có thế ngươi mới được cùng Ta nghỉ ngơi dưới chiếc tàn uy nghi sau tử điện vinh quang.

46

HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!

Hãy cân nhắc và suy ngẫm. Điều mong muốn của ngươi là được chết trên giường hay là lấy máu đào của ngươi mà rưới lên cát bụi, làm một kẻ tử vì đạo trên đường đi của Ta, để biểu hiện chiếu mệnh của Ta và phát huy ánh sáng của Ta nơi thiên đường tối thượng? Hãy phán đoán cho đúng đắn, hỡi kẻ tôi tớ của Ta!

47

HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!

Nguyện bởi vẻ mỹ lệ của Ta! Nhuộm tóc ngươi với máu mình, đó là điều mà Ta coi trọng đại hơn cả sự tạo lập vũ trụ, hơn cả ánh sáng của hai thế giới nhân thiên. Vậy hãy cố gắng thành tựu điều đó, hỡi kẻ tôi tớ của Ta.

48

HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!

Mỗi việc gì cũng có một biểu hiện. Biểu hiện của tình yêu là kiên khổ dưới chiếu mệnh của Ta và nhẫn nại dưới sự thử thách của Ta.

49

HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!

Người yêu thành khẩn ao ước gặp truân chiên, như kẻ phản nghịch mong muốn được tha thứ và kẻ tội lỗi mong được khoan dung.

50

HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!

Nếu họa kiếp không đến với ngươi trên đường đi của Ta, làm sao ngươi theo dõi nổi những kẻ biết thỏa mãn với sự vui thích của Ta? Nếu ngươi không gặp thử thách khi thành khẩn muốn gặp Ta, thì làm sao vì yêu vẻ đẹp của Ta, ngươi có thể được ánh sáng rọi đến?

51

HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!

Tai hoạ do Ta là ân huệ của Ta đó; bề ngoài là lửa và hận thù, nhưng bề trong là thực sự ánh sáng và từ bi. Ngươi hãy nhanh chân nhận lấy, để trở thành ánh sáng vĩnh cửu và tinh thần bất tử. Đó là chiếu mệnh của Ta, hãy tuân giữ.

52

HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!

Chớ vui mừng khi giàu sang, đừng đau buồn nếu ngươi lâm cơ cực, vì sang hèn đều sẽ trôi qua và không còn nữa.

53

HỠI CON CỦA SINH TỒN!

Nếu ngươi gặp cảnh nghèo nàn, chớ lấy làm buồn; bởi thần tài sẽ đến viếng ngươi kịp thời. Chớ sợ rơi vào cơ cực, vì có ngày vinh quang sẽ đến với ngươi.

54

HỠI CON CỦA SINH TỒN!

Nếu ngươi muốn đặt tâm hồn vào cõi trời vĩnh cửu và bất diệt và vào cuộc sống vạn cổ trường tồn, ngươi hãy từ bỏ cái thế giới hữu hạn phù du này.

55

HỠI CON CỦA SINH TỒN!

Đừng bận lòng với cõi đời này, vì Ta thử vàng với lửa và thử tôi tớ Ta với vàng.

56

HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!

Ngươi thì quá ham vàng, còn Ta thì muốn ngươi thoát ly nó. Ngươi tưởng có nó là giàu sang và Ta nhận thức sự giàu sang của ngươi trong sự thanh bần. Thực thế! Một bên là kiến thức của Ta và một bên là vọng tưởng của ngươi. Làm sao quan điểm của Ta dung hoà với quan điểm của ngươi được?

57

HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!

Hãy cấp phát tài sản của Ta cho người nghèo của Ta, thì khi lên trời ngươi mới được chia phần trong các nơi dự trữ huy hoàng vô tận và các kho tàng vinh quang bất hoại. Nhưng thực ra! Đem dâng hiến tâm hồn của ngươi, lại còn vinh dự hơn nhiều, nếu ngươi biết nhìn thấy bằng nhãn lực của Ta.

58

HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!

Miếu điện sinh tồn là ngai vàng của Ta; hãy lau dọn cho thanh khiết để Ta ngự đến mà an vị.

59

HỠI CON CỦA SINH TỒN!

Tâm hồn ngươi là cung điện của Ta; hãy làm cho nó thanh khiết để Ta ngự về. Tinh thần ngươi là nơi Ta khải hiện; hãy tẩy sạch nó cho Ta xuất hiện.

60

HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!

Hãy ôm ấp lấy tâm hồn Ta, cho Ta hiển hiện trên ngươi, xán lạn và huy hoàng.

61

HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!

Hãy lên cõi Trời của Ta, để hưởng cái hân hoan hội ngộ và thưởng thức hương vị vô song của ly rượu vinh quang bất diệt.

62

HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!

Bao ngày dài đã trôi qua trên đời ngươi, khi ngươi mãi bận đuổi theo ảo vọng và tưởng tượng biếng lười của ngươi. Ngươi còn mê man giấc điệp cho đến bao giờ? Hãy tỉnh dậy nào, vì vừng thái dương đã lên cao đến ngọ, và may ra còn rọi vào ngươi ánh sáng diễm lệ.

63

HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!

Ánh sáng đã rọi vào ngươi, từ chân trời diệu viễn của ngọn Linh sơn, và tinh thần linh mẫn đã thổi vào núi Sinai của tâm hồn ngươi. Vậy thì ngươi hãy thoát bỏ tấm màn u ám của những vọng tưởng biếng lười mà bước vào nơi triều ngự của Ta, sửa mình sống cuộc đời vĩnh cửu và xứng đáng hội ngộ cùng Ta. Có thế, thì cái chết sẽ không đến với ngươi, cũng như sự mệt mỏi và sự phiền nhiễu.

64

HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!

Sự vĩnh cửu của Ta là do Ta tạo ra, mà tạo ra cho ngươi. Hãy khoác nó vào như một lễ y quý giá. Sự duy nhất của Ta là tự Ta làm lấy, mà làm cho ngươi; hãy mặc nó vào, để vĩnh viễn biểu dương sự hằng hữu bất tận của Ta.

65

HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!

Sự uy nghi của Ta là món quà Ta ban cho ngươi, và sự vĩ đại của Ta là bằng chứng lòng khoan dung của Ta đối với ngươi. Không ai hiểu được, cũng không ai nói lên được những gì là thích nghi với Ta. Thực ra, Ta đã gìn giữ những điều đó trong kho tàng bí ẩn và giữa những bảo vật của uy quyền Ta, như dấu hiệu tình yêu mến của Ta đối với tôi tớ và lòng bao dung của Ta đối với chúng sinh.

66

HỠI CON CÁI CỦA TINH HOA TÀNG ẨN THIÊNG LIÊNG!

Các ngươi sẽ bị cản trở không cho yêu Ta, và các tâm hồn sẽ bị nhiễu loạn khi nhắc đến Ta. Bởi lẽ trí tuệ không hiểu Ta được và tâm hồn không thể chứa đựng Ta.

67

HỠI CON CỦA VẺ ĐẸP!

Nguyện bởi Thánh linh và bởi ân huệ của Ta! Nguyện bởi lượng khoan dung và bởi vẻ đẹp của Ta! Tất cả những gì Ta đã khải thị cho ngươi với ngôn ngữ quyền uy, hoặc đã viết ra cho ngươi với ngòi bút mãnh lực, đều vừa tầm khả năng và sức hiểu biết của ngươi, chứ không phải tuỳ theo trình độ và giọng nói thanh tao của Ta.

68

HỠI CON CÁI CỦA LOÀI NGƯỜI!

Các ngươi có biết tại sao Ta tạo sinh các ngươi bằng một thứ bụi duy nhất? Là để không ai có thể tự cho mình cao quý hơn kẻ khác. Các ngươi hãy luôn luôn suy ngẫm trong thâm tâm về nguồn gốc của các ngươi. Bởi Ta đã tạo ra các ngươi do một chất liệu duy nhất, các ngươi có bổn phận sống như là một tâm hồn, đi cùng nhịp bước, ăn như nhau, ở cùng chung một dải đất, sao cho dấu hiệu sự duy nhất và tinh hoa sự giải thoát được thể hiện từ trong bản thể sâu kín của các ngươi và qua các hành vi và sự nghiệp của các ngươi. Đó là lời khuyên của Ta, hỡi tập đoàn ánh sáng! Hãy lưu tâm đến lời khuyên đó, để được hái quả thiêng liêng của cây vinh quang kỳ diệu.

69

HỠI CÁC NGƯƠI, CON CÁI CỦA TINH THẦN!

Các ngươi là kho tàng của Ta, vì Ta đã chôn dấu nơi các ngươi những hạt ngọc huyền nhiệm và những chuỗi kim cương tri thức của Ta. Các ngươi hãy giữ gìn những bảo vật đó, đừng cho rơi vào tay của những người lạ đến giữa tôi tớ Ta và của những kẻ vô tín giữa chúng sinh của Ta.

70

HỠI CON CỦA NGƯỜI ĐỨNG VỮNG TRONG CÕI TỰ THÂN NHỜ THỰC THỂ CỦA MÌNH!

Hãy biết rằng Ta đã ban cho ngươi tất cả hương thơm thiêng liêng, mặc khải cho ngươi Thánh ý của Ta, đã hoàn tất nơi ngươi lòng từ huệ của Ta và muốn cho ngươi những gì Ta muốn cho Ta. Vậy ngươi hãy thoả mãn với sự hài lòng của Ta và hãy biết ơn Ta.

71

HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!

Hãy ghi trên khoán sắt của tinh thần ngươi, bằng chữ son ánh sáng, tất thảy những gì Ta đã mặc khải cho ngươi. Nếu ngươi không đủ khả năng làm điều đó, thì ngươi hãy chế son bằng tinh hoa của tâm hồn ngươi. Và nếu việc này ngươi cũng không làm được, thì hãy viết bằng chất son đỏ ối được rưới trên đường đi của Ta. Ta cho son ấy là tuyệt diệu hơn mọi sự, bởi quang sắc của nó rực rỡ đời đời.

Persian

1

HỠI NHỮNG AI CÓ TRÍ TUỆ ĐỂ HIỂU VÀ CÓ TAI ĐỂ NGHE!

Đây là lời tâm tình đầu tiên của Đấng Kính yêu: Hỡi chim hoạ mi siêu linh! Hãy chỉ đậu ở vườn hoa tinh thần. Hỡi sứ giả thông tuệ (Solomon) của tình yêu! Đừng tìm nơi nghỉ ngơi nào khác hơn là tịnh thất (sheba) của người yêu quí. Hỡi chim phượng hoàng bất tử! Hãy chỉ đậu trên đỉnh non trung thành. Nơi đó là nhà của ngươi, nếu ngươi tung cánh tâm hồn bay bổng lên cõi vô tận và tìm đạt đến mục đích của ngươi.

2

HỠI CON CỦA TINH THẦN!

Chim thì tìm về nơi tổ ấm; còn chim hoạ mi thì khao khát hương sắc của hoa hường. Chỉ có những tâm hồn con người, những con chim thoả mãn với cát bụi phù du, là lang thang xa tổ ấm vĩnh cửu của chúng, và tìm về chỗ cát lầm của sự vô tâm mà bỏ mất ánh vinh quang của sự Hiện diện thiêng liêng. Ôi! Thật là lạ lùng và đáng thương hại; bởi chỉ tham một ly rượu nhỏ mọn mà chúng lánh xa những đại dương vĩ đại của Đấng Tối cao và phải xa cách chân trời rực rỡ tuyệt đối.

3

HỠI NGƯỜI THÂN HỮU!

Trong vườn tâm hồn của ngươi, hãy chỉ trồng hoa hồng thương yêu, và chớ để sẩy con chim hoạ mi của thiện cảm và ao ước. Hãy bảo trọng tình bạn của người chính trực và tránh kẻ vô tín.

4

HỠI CON CỦA SỰ CÔNG BẰNG!

Người si tình còn biết đi về đâu ngoại trừ về nơi quê hương của người yêu? Và có kẻ tìm kiếm nào có thể thấy an nhàn ngoài điều mà họ ước muốn? Đối với người chân thành, hội ngộ là sống và biệt ly là chết. Lòng họ nôn nao, tâm họ mất an tịnh. Họ dám liều chết trăm ngàn lần để băng mình đến với người yêu.

5

HỠI CON CỦA CÁT BỤI!

Sự thực, Ta bảo cho ngươi hay: kẻ mê muội nhất là kẻ hay bàn phiếm và tìm cách vượt quá huynh đệ mình. Này, hỡi các anh em! Hãy nâng cao phẩm giá mình bằng hành động, đừng bằng lời nói.

6

HỠI CON CỦA CÕI PHÀM!

Hãy biết rằng, sự thực, tâm hồn nào còn vương vấn ganh tị, dù là chút ít, cũng không bao giờ vào được thiên đàng vĩnh cửu của Ta, và sẽ không bao giờ thưởng thức được những hương vị ngọt ngào thiêng liêng toả ra từ cõi thánh thiện của Ta.

7

HỠI CON CỦA TÌNH YÊU!

Ngươi chỉ còn gang tấc là đến đỉnh vinh quang và đến cây tình yêu thiên thượng. Hãy bước thêm một bước để đặt chân lên cõi bất tử và bước vào đỉnh trường tồn. Rồi hãy lắng nghe những điều đã được khải truyền qua ngòi bút vinh quang.

8

HỠI CON CỦA VINH QUANG!

Hãy nhanh chân trên đường đi thiêng liêng và bước vào cõi trời thông cảm với Ta. Hãy tẩy sạch tâm hồn ngươi bằng dầu bóng tinh thần và hãy bước vào triều đường của Đấng Tối cao.

9

HỠI ẢO ẢNH PHÙ DU!

Hãy bước qua khỏi những hạ tầng nghi hoặc mà leo lên đỉnh quang vinh của sự chân xác. Hãy mở con mắt chân lý, để chiêm ngưỡng Vẻ đẹp thiêng liêng và ca tụng: "Lạy Thượng Đế, Ngài là Đấng Hoá công toàn thiện nhất."

10

HỠI CON CỦA DỤC VỌNG!

Hãy lắng nghe điều này: con mắt trần tục không khi nào nhận thức được vẻ đẹp vĩnh cửu, và tâm hồn khô héo chỉ thưởng thức được cỏ úa hoa tàn mà thôi. Bởi lẽ đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.

11

HỠI CON CỦA CÁT BỤI!

Hãy nhắm mắt lại, mới chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của Ta; hãy bịt tai lại, mới nghe được âm thanh dịu dàng của Ta; hãy trút sạch khỏi trí tuệ ngươi tất cả mọi điều đã học, để được san sẻ kiến thức của Ta; hãy chịu thanh bần rồi ngươi sẽ hưởng một phần vô tận trong đại dương tài sản vĩnh cửu của Ta. Nghĩa là chỉ nhắm mắt lại đừng nhìn gì ngoài vẻ đẹp của Ta; bịt tai lại để đừng nghe gì ngoài lời nói của Ta; trút sạch mọi hiểu biết trừ sự hiểu biết về Ta; có thế thì với một nhãn quang sáng suốt, một tâm hồn trong sạch, một thính giác linh mẫn, ngươi có thể bước vào triều đường thánh thiện của Ta.

12

HỠI NGƯỜI CÓ HAI THỊ GIÁC!

Hãy nhắm một mắt và mở con kia. Nhắm một mắt đừng nhìn trần thế, và mở con kia để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Đấng Kính yêu.

13

HỠI CON CÁI CỦA TA!

Ta sợ rằng, nếu không được nghe điệu hoà âm của con thiên điểu, các ngươi sẽ rơi chìm vào bóng tối âm u của địa ngục, và nếu không được thưởng thức vẻ đẹp của hoa hường, các ngươi sẽ trở thành nước và đất.

14

HỠI CÁC THÂN HỮU!

Đừng bỏ cái đẹp vĩnh cửu để chạy theo cái đẹp phù du, và đừng lưu luyến cỏi trần tạm bợ này.

15

HỠI CON CỦA TINH THẦN!

Một ngày kia chim hoạ mi thiêng liêng sẽ không còn giải thích những huyền nhiệm sâu kín nữa, và tất cả các ngươi sẽ không còn được nghe khúc thiên nhạc và tiếng gọi của Đấng Tối cao.

16

HỠI TINH HOA CỦA SỰ VÔ TÂM!

Muôn ngàn ngôn ngữ siêu linh được phát biểu qua một lời nói và muôn ngàn huyền nhiệm bí ẩn được phát hiện trong một âm điệu du dương. Nhưng than ôi, chẳng có tai nào muốn nghe, chẳng có tâm hồn nào muốn hiểu.

17

HỠI CÁC ĐỒNG CHÍ!

Các cửa vào cõi vô cùng đều mở ngỏ và cư thất của người yêu được trang hoàng với máu của người thân yêu. Nhưng tất cả đều đứng ngoài thành thị thiêng liêng này, ngoại trừ một số ít, và ngay trong số này, rất ít đã có một con tim thanh khiết và một tâm hồn thánh thiện.

18

HỠI THIÊN THẦN NƠI THIÊN ĐƯỜNG CAO CẢ!

Hãy tuyên bố cho đoàn con vững lòng tin biết rằng: trong những cõi thánh thiện, bên cạnh thiên đường, một thượng uyển mới đã xuất hiện; bản dân của cõi trời tối thượng và thiên thần bất tử nơi thiên đường cao cả cùng dạo quanh trong đó. Vậy, các ngươi hãy cố gắng để đạt tới địa vị đó, và khám phá những huyền nhiệm của tình yêu trên các cành hoa gió lộng và những bí ẩn của sự khôn ngoan thiêng liêng và hoàn thiện trong các quả bất hoại. Rực rỡ thay ánh mắt của những kẻ đã bước vào nghỉ ngơi nơi đó!

19

HỠI CÁC THÂN HỮU CỦA TA!

Các bạn đã quên chăng buổi bình minh chân thực và rực rỡ ấy, khi trong cảnh trí thiêng liêng đó, các bạn tề tựu trước mặt Ta, dưới bóng tàn cây sinh tồn trong thiên đường vinh quang? Các bạn đã sửng sốt khi nghe Ta nói lên ba tiếng tối thiêng liêng: Hỡi các bạn! Đừng chuộng ý chí của bạn hơn Ý chí của Ta; đừng ham muốn điều gì mà Ta không muốn các bạn có; và chớ đến gần Ta với tâm hồn khô héo, ô uế vì thèm khát và tham vọng trần tục. Nếu các bạn biết thanh lọc tâm hồn, thì giờ đây các bạn đã nhớ lại nơi đó và cảnh trí xung quanh, và chân lý lời nói của Ta đã được các bạn thức ngộ rõ ràng.

20

HỠI CÁC NGƯỜI NẰM TỢ CHẾT TRÊN GỐI NỆM VÔ TÂM!

Bao thế kỷ đã trôi qua, và cuộc đời quí báu của các ngươi đã gần chấm dứt; mà không một luồng hơi tinh khiết nào từ các ngươi bay đến nơi triều đường thánh thiện của Ta. Các ngươi đắm chìm trong biển vọng tín, mà miệng vẫn chủ trương một tín ngưỡng chân chính duy nhất. Các ngươi đã mến yêu người mà Ta tởm ghét, và kẻ thù của Ta thì các ngươi kết bạn bè. Đã vậy các ngươi còn huênh hoang tự tại, mà không ý thức rằng quả đất của Ta đã chán ngấy các ngươi và mọi vật trên đó đều lánh mặt các ngươi. Thực sự, nếu các ngươi mở mắt mà nhìn, các ngươi đã lựa chọn muôn ngàn đau khổ thay vì sự vui sướng đó và thà chọn cái chết hơn là sống cuộc đời như thế.

21

HỠI HÌNH THỨC BIẾN ĐỘNG CỦA CÁT BỤI!

Ta muốn cùng ngươi thông cảm, nhưng ngươi không đặt tin tưởng vào Ta. Lưỡi gươm phản loạn của ngươi đã đốn ngã cây hy vọng của ngươi. Lúc nào Ta cũng gần ngươi, mà ngươi thì luôn luôn xa Ta. Ta chọn cho ngươi áng vinh quang bất diệt, nhưng ngươi đã chọn cho mình sự nhục nhã vô biên. Nhưng còn kịp đấy, ngươi hãy quay lại và đừng bỏ mất cơ hội.

22

HỠI CON CỦA DỤC VỌNG!

Người trí giả và kẻ khôn ngoan đã cố gắng trong bao năm, nhưng vô ích, để tới trước Đấng Toàn vinh; suốt đời họ đã tìm Ngài, nhưng chẳng bao giờ được chiêm ngưỡng thánh nhan diễm lệ của Ngài. Còn ngươi, chẳng chút nhọc nhằn, ngươi đã đạt tới đích, và chẳng phải tìm tòi, ngươi đã gặp đối tượng của sự ước vọng của ngươi. Tuy nhiên, màn tự than vẫn còn che kín ngươi, khiến mắt ngươi không chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của Đấng Kính yêu, và tay ngươi không chạm đến tà áo của Ngài được. Có mắt thì ngươi hãy nhìn và ngạc nhiên.

23

HỠI DÂN CƯ CỦA THÀNH THỊ YÊU ĐƯƠNG!

Những trận cuồng phong ác độc đã thổi dồn dập vào ngọn đèn bất diệt, và vẻ đẹp của chàng Thanh niên thiêng liêng bị che khuất sau tấm màn cát bụi âm u. Đấng Quân vương tối thượng của tình yêu bị uy hiếp bởi quần chúng bạo ngược và chim Bồ câu thiêng liêng ngã gục dưới móng vuốt của loài cú. Quần tiên nơi thánh thất vinh quang và Hội đồng tối thượng đều xót xa ta than, trong khi các ngươi nhởn nhơ trong cõi vô tâm và tưởng mình là bạn chân chính. Vô ích thay là ảo tưởng của các ngươi!

24

HỠI BỌN NGƯỜI NGU MÀ TỰ PHỤ LÀ KHÔN!

Tại sao các ngươi ngụy trang làm kẻ chăn chiên, khi thực sự các ngươi đã trở thành lang sói sát hại đàn cừu của Ta? Các ngươi tựa hồ ngôi sao mai, mọc trước buổi bình minh; nó trông sáng chói nhưng đánh lạc hướng những đoàn bộ hành trong thành thị của Ta và dẫn họ vào đường diệt vong.

25

HỠI BỌN NGƯỜI CÓ VẺ HIỀN LƯƠNG NHƯNG BẢN CHẤT ĐÊ HÈN!

Các ngươi tợ như nước trong mà đắng, thoạt nhìn thấy trong suốt như pha lê, nhưng khi qua tay Đấng Kiểm phẩm thiêng liêng, thì chẳng một giọt nào được chấp nhận. Thực vậy, ánh sáng mặt trời rọi trên cát bụi và trên tấm gương thì như nhau, nhưng sự phản chiếu thì khác nhau một trời một vực, như ngôi sao khác với quả đất; phải, sự cách biệt thật là vô lượng!

26

HỠI NGƯỜI BẠN GIẢ DỐI!

Hãy suy nghĩ một chút. Có bao giờ ngươi nghe nói bạn và thù cùng ở chung trong một tâm hồn? Vậy thì hãy đuổi kẻ lạ mặt đi, để cho Người Bạn được trở về nhà.

27

HỠI CON CỦA CÁT BỤI!

Ta đã tạo cho ngươi tất cả những gì ở trên trời và dưới đất, trừ ra tâm hồn con người, mà Ta dành làm thánh thất cho vẻ đẹp và sự vinh quang của Ta; nhưng ngươi đã đem nơi trú ngụ của Ta cho người khác. Và mỗi khi sự biểu hiện của Thánh linh Ta tìm về tịnh xá của Ngài, và gặp nơi đó một kẻ khác , lạ mặt, Ngài đã phải vội vàng tìm đến thánh thất của Đấng Kính yêu. Dù vậy, Ta vẫn giấu giếm điều bí ẩn của ngươi và không muốn ngươi phải hổ thẹn.

28

HỠI BẢN CHẤT CỦA DỤC VỌNG!

Nhiều buổi bình minh, Ta đã từ cõi vô biên xuống nơi trú ngụ của ngươi và thấy ngươi trên giường thoải mái đang đon đả với những người khác Ta. Thấy thế, Ta liền như ánh chớp tâm linh, trở về cõi trời vinh quang và không tiết lộ điều đó với Quần hội thiêng liêng.

29

HỠI CON CỦA ĐỘ LƯỢNG!

Từ chất liệu vô dụng của hư không, với cát bụi do Ta tấu tập, Ta đã làm cho ngươi hiện hình, và để đào luyện ngươi Ta đã tạo nên mỗi nguyên tử hiện hữu và tinh hoa của mọi tạo vật. Cho nên trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã dành sẵn cho ngươi hai dòng sữa tinh bạch, đôi mắt để chăm nom ngươi, và những con tim để yêu mến ngươi. Ta nuôi dưỡng ngươi bằng từ ái, che chở ngươi dưới ân quang của Ta, và gìn giữ ngươi bằng tinh hoa lòng khoan dung đại độ của Ta. Làm vậy, Ta chỉ nhằm mục đích sao cho ngươi đạt đến thiên đường vĩnh cửu và trở nên xứng đáng với ân huệ vô hình của Ta. Nhưng ngươi vẫn cứ vô tâm, và khi trưởng thành, ngươi vẫn hững hờ với ân huệ của Ta, và bận tâm với những vọng tưởng biếng lười; cho đến nỗi ngươi đã quên tất cả, và rời xa ngưỡng cửa của Người Bạn để đến ở dưới mái nhà của kẻ thù Ta.

30

HỠI NÔ LỆ CỦA TRẦN GIAN!

Nhiều buổi bình minh, luồng ân phong của Ta đã thổi đến ngươi và thấy ngươi đang ngủ mê trên giường vô tâm; gió đã than thở vì trạng huống của ngươi và đã quay trở về.

31

HỠI CON CỦA TRÁI ĐẤT!

Nếu ngươi muốn được Ta, thì đừng tìm ai khác Ta; nếu ngươi muốn ngắm vẻ đẹp của Ta, hãy nhắm mắt đừng nhìn trần thế này. Vì Ý chí của Ta và ý chí của ai khác ngoài Ta, như lửa và nước, không thể ở chung trong một tâm hồn.

32

HỠI NGƯỜI BẠN CHƯA QUEN!

Bàn tay uy lực của Ta đốt sáng ngọn lửa tâm hồn của ngươi; đừng thổi tắt nó với những cơn gió chướng của vị kỷ và đam mê. Người lương y chữa lành mọi bệnh tật cho ngươi, là sự tưởng nhớ đến Ta; đừng quên điều đó. Hãy coi tình yêu của Ta như một kho tàng quí báu và bảo trọng nó như tròng mắt và mạng sống của ngươi.

33

HỠI NGƯỜI EM CỦA TA!

Hãy lắng nghe những lời dịu ngọt và êm đềm thốt ra từ linh khẩu của Ta, và hãy uống nơi môi ngọt ngào của Ta dòng nước thánh thiện huyền nhiệm. Hãy gieo những hạt giống thông tuệ thiêng liêng của Ta vào đất tinh khiết của tâm hồn ngươi, và tưới chúng bằng nước tín thực, để hoa thơm tri thức và thông tuệ của Ta được mọc lên mơn mởn tươi xanh trong thánh khu của tâm hồn ngươi.

34

HỠI DÂN CƯ CỦA THIÊN ĐƯỜNG TA!

Bàn tay nhân ái của Ta đã trồng cây thân ái bằng hữu của các ngươi trong ngự uyển thiêng liêng của thiên đường và tưới nó bằng huệ vũ của Ta; bây giờ cây đã đơm quả, hãy cố gắng bảo vệ nó và đừng để cho lửa dục vọng và đam mê làm cho nó héo khô.

35

HỠI CÁC THÂN HỮU CỦA TA!

Hãy tắt ngọn đèn lầm lỗi đi, và thắp lên trong tâm hồn các ngươi cây đuốc dẫn đường thiêng liêng bất diệt. Vì chẳng bao lâu nữa, trước sự hiện diện của Đấng Chí tôn, những vị kiểm phẩm của nhân loại sẽ không chấp nhận gì ngoài đức hạnh thanh cao và hành vi tinh thuần thánh thiện.

36

HỠI CON CỦA CÁT BỤI!

Khôn ngoan là những kẻ nói khi có người nghe, như kẻ bồi tửu chỉ nâng ly khi gặp người đòi uống, và như người yêu chỉ thổ lộ tâm tình khi ngắm vẻ kiều diễm của ý trung nhân. Vậy cho nên ngươi hãy gieo hạt giống thông tuệ và tri thức vào đất tinh khiết của tâm hồn và chôn dấu cho đến ngày hoa thơm của sự thông tuệ thiêng liêng nảy nở lên từ tâm hồn, chứ không phải từ bùn lầy uế tạp.

Nơi hàng thứ nhất của Bản Thiên mệnh, có đoạn thi ca sau đây, được dấu kín trong Tịnh đài nơi Thánh đường của Thượng Đế.

37

HỠI NGƯỜI TÔI TỚ CỦA TA!

Đừng vì những vật phù du mà bỏ thiên đường vĩnh cửu, và đừng xa lánh lãnh vực thiêng liêng để theo dục vọng phàm trần. Đó là dòng song bất diệt chảy tuôn từ mạch của ngọn bút từ bi; tốt phước cho những ai uống nước ấy.

38

HỠI CON CỦA TINH THẦN!

Hãy phá lồng son nơi hạ giới mà bay vút lên vòm trời thiêng liêng, như chim phượng của tình yêu. Hãy xa lìa tự ngã, và đầy lòng từ bi, đến nghỉ ngơi trong cõi trời thánh thiện.

39

HỠI CON CỦA CÁT BỤI!

Đừng thỏa mãn vì được một ngày thảnh thơi ngắn ngủi và đừng từ chối sự an nhàn vĩnh cửu. Đừng đánh đổi cái vườn hoa vui sướng bất tận để lấy đống cát bụi của thế giới hữu hoại. Hãy thoát ra khỏi lao xá của ngươi và vượt lên cánh đồng huy hoàng nơi thượng giới, và từ chiếc lồng của cuộc sống phù du, hãy tung cánh bay lên thiên đường của miền vô tận.

40

HỠI NGƯỜI TÔI TỚ CỦA TA!

Hãy thoát khỏi những ràng buộc của thế gian và thả tâm hồn ngươi khỏi nhà giam tự ngã. Hãy nắm lấy cơ hội, kẻo nó sẽ không bao giờ trở lại với ngươi.

41

HỠI CON CỦA NỮ TỲ TA!

Nếu ngươi đã chiêm ngưỡng cõi bất diệt, ngươi sẽ cố sức từ bỏ trần thế phù du này. Nhưng che giấu thế giới kia và phơi bày thế giới này, là cả một huyền nhiệm mà chỉ những tâm hồn trong sạch mới có thể thức ngộ.

42

HỠI NGƯỜI TÔI TỚ CỦA TA!

Hãy lọc tâm hồn ngươi cho sạch mọi tà niệm, và khi đã diệt được mầm ganh ghét, hãy bước vào nơi triều đường thánh thiện.

43

HỠI CÁC THÂN HỮU CỦA TA!

Các ngươi hãy dõi theo đường lối hài lòng của Người Bạn, và hãy biết rằng sự hài lòng của Ngài nằm trong sự thích thú của tạo vật. Nghĩa là không ai được vô nhà bạn mình nếu không được bạn vui lòng, hoặc sử dụng tài sản của bạn, hoặc làm theo ý mình mà không chiều ý bạn, hoặc cho mình là hơn bạn bất cứ trên phương diện nào. Hãy suy ngẫm điều đó, hỡi những người có lương tri!

44

HỠI NGƯỜI BẠN CỦA NGAI VÀNG TA!

Đừng nghe lời ác, đừng nhìn việc ác, đừng hèn hạ, đừng than khóc. Chớ thốt ra lời ác, để khỏi nghe kẻ khác dùng lời ác độc nói với ngươi, chớ phóng đại lỗi lầm của người khác để cho lỗi lầm của ngươi khỏi bị người phóng đại. Đừng trù ai bị tủi nhục, để cho sự tủi hổ của ngươi khỏi bị phơi bày. Rồi với một tâm tư trong sạch, một linh hồn thanh thản, nhưng tư tưởng cao thượng, và một bản chất thánh thiện, ngươi hãy sống siêu thoát trong chuỗi ngày của cuộc đời ngươi, nó còn ngắn ngủi hơn là một giây lát phù du, và ngươi sẽ sung sướng từ bỏ cái hình hài phàm tục để trở về cõi thiên đường huyền nhiệm và an nghỉ vĩnh viễn trong cõi miên trường.

45

KHỐN THAY! KHỐN THAY! HỠI NHỮNG AI ĐAM MÊ TRẦN DỤC!

Như ánh chớp, các ngươi đã vụt thoáng qua Đấng Kính yêu và đã nuôi tâm hồn với những ảo vọng quỉ mị. Các ngươi phủ phục trước không tưởng của mình mà các ngươi gọi là chân lý. Các ngươi chú mục nhìn gai mà tưởng đó là hoa đẹp. Các ngươi không hít một không khí trong sạch và không một ngọn gió giải thoát nào thổi dậy từ cánh đồng tâm hồn các ngươi. Các ngươi đã tung theo gió những lời khuyên răn ưu ái của Đấng Kính yêu và đã xóa sạch chúng trong tâm khảm các ngươi. Như những con thú dữ, các ngươi quay cuồng giữa những đồng cỏ của dục vọng và đam mê.

46

HỠI CÁC ANH EM TRÊN ĐỒ LỘ!

Tại sao các ngươi xao lãng kỷ niệm của Đấng Kính yêu và xa lánh sự hiện diện thánh thiện của Ngài? Tinh hoa diễm lệ ngự trị trên ngai vàng vinh quang, dưới mái tử điện siêu tuyệt, vậy mà các ngươi cứ mãi nhởn nhơ tranh biện. Mùi hương thánh thiện đang tỏa lên thơm ngát và ngọn gió từ ái đang thổi lên, nhưng các ngươi đã bị đau thương trầm trọng và không còn thụ hưởng được nữa. Khốn thay cho các ngươi và cho những ai đi cùng đường và theo dõi bước chân của các ngươi!

47

HỠI CON CÁI CỦA THAM VỌNG!

Hãy cởi bỏ cái lối kiêu sa và dẹp hết các nghi thức cao ngạo.

Hàng thứ ba, trong những giới răn thiêng liêng nhất được giáng bút trong Bản Thiên mệnh Hồng ngọc, bởi Đấng Vô hình, có mặc khải thi ca sau đây:

48

HỠI ANH EM!

Các ngươi hãy nhường nhịn lẫn nhau và đừng nặng tình với thế giới trần tục. Đừng tự kiêu trong danh dự, và đừng xấu hổ trong cơn thất thế. Này! Ta đã tạo sinh tất cả từ cát bụi và Ta sẽ lại trả tất cả về cát bụi.

49

HỠI CON CÁI CỦA CÁT BỤI!

Hãy nói lại cho bọn giàu sang biết tiếng than khóc giữa đêm trường của những người nghèo khó, kẻo nữa sự vô tình của họ sẽ dắt họ vào đường tiêu diệt, và họ sẽ bị cất phần trên Cây Hạnh phúc. Nhơn từ và đại lượng là bản sắc của Ta; tốt phước cho ai biết sửa mình theo phẩm hạnh của Ta.

50

HỠI TINH HOA CỦA ĐAM MÊ!

Đừng nuôi tham vọng và hãy tri túc; vì người tham hám bao giờ cũng thiếu thốn và kẻ tri túc bao giờ cũng được mến yêu và khen ngợi.

51

HỠI CON CỦA NGƯỜI TỲ NỮ TA!

Đừng băn khoăn trong cảnh nghèo khổ, cũng đừng tự phụ trong khi được giàu sang; vì nghèo đó rồi giàu đó, và giàu qua thì nghèo lại đến theo. Ân huệ kỳ diệu nhất là sự thiếu thốn ngoại trừ Thượng Đế; đừng xem thường điều đó, bởi chung cuộc nó sẽ làm cho ngươi trở nên giàu sang trong Thượng Đế, và rồi ngươi sẽ thức ngộ trong lời phán: “Thực sự các ngươi là những kẻ nghèo”, và câu nói thiêng liêng: “Thượng Đế là Đấng tuyệt đối giàu sang” sẽ hiển hiện huy hoàng, như ánh bình minh chân thực, nơi chân trời tâm hồn người tình lang, và ngự trị an toàn trên ngai vàng của sự phú quí.

52

HỠI CON CÁI CỦA XAO LÃNG VÀ ĐAM MÊ!

Các ngươi đã rước địch thủ của Ta vào nhà Ta và đã đuổi bạn Ta, vì các ngươi đã ấp ủ tình yêu với kẻ khác Ta trong lòng các ngươi. Hãy nghe lời Đấng Thân hữu và quay trở về thiên đường của Ngài. Các người thế hữu, ra tuồng thân thiết với nhau, kỳ tình chỉ vì tư lợi; còn Đấng Thân hữu chân chính thì vẫn yêu và còn yêu các ngươi, vì các ngươi mà thôi; thực ra, Ngài đã chịu biết bao thống khổ để dắt dìu các ngươi. Đừng phản bội một người Bạn như thế, mà phải chạy gấp đi tìm Ngài. Đó là lời nói chân thực và trung thành, quang minh như nhật nguyệt, chói ngời nơi chân trời giáng bút của Đấng Chúa tể bất khả danh. Hãy nghiêng tai mà nghe Lời của Thượng Đế, là Đấng Phù Trì, Đấng Tự hữu.

53

HỠI CÁC NGƯỜI CAO NGẠO VỚI SỰ PHÚ QUÍ PHÙ DU!

Các ngươi phải biết rằng, thực sự, giàu sang là một cái hàng rào vững chãi giữa kẻ đi tìm và ước vọng của y, giữa tình quân và ý trung nhân. Chẳng được mấy kẻ phú quí vào đến nơi triều ngự của Ngài, hoặc đến nơi thành thị của sự hài lòng và nhẫn nại. Tốt phước thay cho ai, tuy giàu sang, mà không bị của cải của mình cản trở vào cõi vĩnh cửu và hưởng thụ tài sản bất diệt. Nguyện bởi Danh Tối Đại! Danh vọng quang vinh của người giàu như thế sẽ làm rạng rỡ quần tiên trên thượng giới, chẳng khác nào vừng thái dương chiếu sáng nhân dân trên địa cầu!

54

HỠI NHỮNG KẺ GIÀU SANG TRÊN TRÁI ĐẤT!

Những kẻ nghèo sống giữa các ngươi là thác sản của Ta; hãy gìn giữ lấy, và đừng chỉ lo chu toàn mỗi một sự an vui của các ngươi mà thôi.

55

HỠI CON CỦA ĐAM MÊ!

Hãy gột rửa ngươi cho sạch mọi ô uế của sự giàu sang, và hãy bước vào cõi nghèo khó với một tâm hồn thanh thản, để có thể uống ly rượu trường sinh bất tử nơi nguồn giải thoát.

56

HỠI CON TA!

Kết bạn với kẻ vô tín chỉ làm thêm đau khổ, kết bạn với người chính trực gột rửa hết han rĩ cho tâm hồn. Ai muốn cảm thông với Thượng Đế, thì hãy giao du với những kẻ được Ngài yêu, và ai muốn nghe lời dạy của Thượng Đế, thì hãy lắng nghe lời thuyết giảng từ các Đấng Sứ giả của Ngài.

57

HỠI CON CỦA CÁT BỤI!

Hãy đề phòng! Đừng đi với kẻ vô tín, đừng bao giờ kết than với họ, bởi vì giao du với họ là biến ánh hào quang trong tâm hồn thành lửa dữ của địa ngục.

58

HỠI CON CỦA NGƯỜI TỲ NỮ TA!

Nếu ngươi muốn được hưởng ân huệ của Đấng Thánh Linh, thì hãy làm bạn với người chính trực, bởi họ đã được tự tay Người Bồi tửu bất tử ban cho rượu trường sinh vĩnh cửu, và khác nào ánh bình minh bất nhiễm, họ đánh thức và làm sáng ngời tâm hồn kẻ chết.

59

HỠI NHỮNG KẺ VÔ TÂM!

Đừng tưởng rằng những bí ẩn của tâm hồn đều được giữ kín đáo; trái lại, phải biết rằng chúng đều được khác bằng đại tự và công khai phơi bày trước sự Hiện diện thiêng liêng.

60

HỠI CÁC THÂN HỮU!

Ta nói thực, bất cứ điều gì các ngươi phong kín trong tâm hồn, đều hiển lộ công khai đối với Ta, và rõ rệt như ban ngày; và nếu Ta không tiết lộ, đó là do ân huệ và đại lượng của Ta, chứ chẳng phải các ngươi xứng đáng được vậy đâu.

61

HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!

Ta đã rưới một giọt móc của bể cả từ ái vô tận của Ta lên nhân dân thế giới, nhưng chẳng thấy ai đón nhận, bởi vì ai ai cũng lánh xa chén Tiên tửu thiêng liêng để tìm một thứ rượu cặn uế tạp, và hài lòng với cái chung phàm thô lậu, đã từ bỏ chiếc ngọc trản chứa đựng vẻ đẹp bất diệt. Tệ hại thay những gì làm cho họ thỏa mãn.

62

HỠI CON CỦA CÁT BỤI!

Đừng nhìn ngơ ngác trước chén ngự tửu vô song của Đấng Kính Yêu bất diệt, và đừng chú mục vào thứ rượu cặn uế tạp của phàm trần. Hãy nhận lấy nơi tay Người Bồi tửu thiêng liêng chén sinh tồn vĩnh cửu, rồi ngươi sẽ trở nên thông tuệ tuyệt vời và có thể nghe thấu tiếng gọi siêu linh từ cõi thực tại vô hình vọng đến. Hãy khóc lớn đi, hỡi những người ít cao vọng! Tại sao các ngươi từ chối chén rượu thiêng liêng bất tử của Ta để chọn một thứ trọc thủy vô vị?

63

HỠI CÁC DÂN TỘC TRÊN THẾ GIỚI!

Hãy biết rõ rằng một tai họa bất ngờ đang theo dõi các ngươi và một hình phạt nặng nề đang chờ đợi các ngươi. Đừng tưởng rằng những hành vi tội lỗi của các ngươi đã phạm, đều được xóa sạch trước mắt Ta. Này! Tất cả hành động của các ngươi, ngòi bút của Ta đã ghi khắc minh bạch bằng đại tự trên các Ngọc bản.

64

HỠI NHỮNG KẺ ÁP BỨC TRÊN QUẢ ĐẤT!

Hãy ngừng tay áp bức, bởi Ta nhất quyết không tha thứ một sự bất công nào của con người. Đó là chiếu mệnh mà Ta đã ban hành trên Ngọc bản bất diệt và được kiểm chứng bằng quả ấn vinh quang của Ta.

65

HỠI NHỮNG KẺ PHẢN LOẠN!

Lòng bao dung của Ta đã làm cho các ngươi phấn khởi, và sự nhẫn nại vô biên của Ta khiến các ngươi trở nên vô tâm, đến nỗi các ngươi dám cưỡi con cuồng mã đam mê phóng đại vào những con đường nguy hiểm dẫn đến diệt vong. Các ngươi tưởng rằng Ta vô tâm, hay không biết rõ sao chứ?

66

HỠI CÁC NGƯỜI DI CƯ!

Lưỡi được tạo ra để xưng danh Ta, đừng làm ô uế nó bằng những lời vu khống. Nếu ngọn lửa tự thân khống chế ngươi, thì hãy nhớ đến những lỗi lầm của mình và đừng nghĩ đến những lầm lỗi của chúng sinh Ta, vì mỗi người tự biết mình hơn là biết kẻ khác.

67

HỠI CON CÁI CỦA ẢO TƯỞNG!

Hãy biết rằng khi bình minh huy hoàng chói rạng trên chân trời của sự thánh thiện vĩnh cửu, tất cả những âm mưu ác độc và mọi hành vi trong bóng tối đều sẽ phơi bày trần truồng và rõ rệt trước các dân tộc trên thế giới.

68

HỠI CỎ DẠI MỌC LÊN TỪ CÁT BỤI!

Tại sao những bàn tay ô uế của ngươi lại không sờ vào áo của ngươi trước và tại sao, với một tâm hồn hoen ố bởi dục vọng và đam mê, ngươi lại tìm đến gần Ta và vào nơi cõi thiêng liêng của Ta? Xa, các ngươi còn xa lắc những gì các ngươi khát vọng!

69

HỠI CON CÁI CỦA ADAM!

Những lời hiển thiện thuần tính và những hành vi lương hảo đều vượt lên cõi trời vinh quang. Hãy cố gắng gột rửa hành vi của các ngươi cho sạch lớp bụi ích kỷ và dối trá, rồi đến tìm ân huệ nơi chốn triều ngự vinh quang. Bởi lẽ, chẳng bao lâu nữa, trước sự hiện diện thiêng liêng của Đấng Chí tôn, các vị kiểm phẩm của nhân loại chỉ chấp nhận phẩm hạnh tuyệt đối thanh cao và hành vi tinh thuần thánh thiện. Đó là sự khôn ngoan và sự huyền nhiệm thiêng liêng, chói lọi như một vừng thái dương trên chân trời của Ý chí Thượng Đế. Tốt phước cho ai biết hướng về đó.

70

HỠI CON CÁI CỦA KHOÁI LẠC!

Cõi sống thật là thú vị nếu các ngươi biết vào đó; vùng trời vĩnh cửu thật là vinh quang, nếu các ngươi vượt qua được thế giới phàm tục; sự nhập hóa thánh thiện thật là mê ly, nếu các ngươi uống cạn chén siêu linh được ban từ bàn tay của Người Thanh niên thiêng liêng. Nếu các ngươi đạt tới trạng thái đó, các ngươi sẽ được thoát khỏi vòng diệt vong, khỏi cảnh lao lực và tội lỗi.

71

HỠI CÁC THÂN HỮU CỦA TA!

Hãy nhớ đến bản minh ước mà các ngươi đã ký kết với Ta trên núi Paran, tọa lạc trong khuôn viên huy hoàng của thánh thất Zaman. Ta đã nhờ sự chứng minh của Đại hội Quần tiên trên thượng giới và thiên thần trong cõi bất diệt; nhưng giờ đây, Ta chẳng thấy một ai tôn trọng minh ước ấy. Hẳn là sự kiêu hãnh và sự phản loạn đã xóa nó trong tâm hồn các ngươi và không còn lưu lại một vết tích nào nữa. Nhưng dẫu biết điều đó, Ta vẫn chờ đợi và đã không tiết lộ.

72

HỠI NGƯỜI TÔI TỚ CỦA TA!

Ngươi như một thanh gươm được chế luyện tinh tế và dấu kín trong vỏ bao; giá trị ẩn tàng của nó, đến người thợ đúc chuyên môn cũng không tường tận. Vậy ngươi hãy ra khỏi cái bao vị kỷ và dục vọng để cho giá trị của ngươi được chói lọi và hiển nhiên trước mắt mọi người.

73

HỠI NGƯỜI THÂN HỮU CỦA TA!

Ngươi là vầng thái dương trên vòm trời thánh thiện của Ta, đừng để cho sự ô uế của trần gian che khuất ánh huy hoàng của ngươi. Hãy xé tấm màn vô tri đi, để ngươi thoát khỏi những đám mây mù mà xuất hiện rực rỡ và khoác lên mọi vật lớp áo sinh tồn.

74

HỠI CON CÁI CỦA KHOE KHOANG!

Vì một thế giới phù du, các ngươi đã bỏ cõi bất diệt của Ta và đã tự trang sức với bộ đồng phục màu sắc xinh tươi của trần thế, mà các ngươi lấy làm hãnh diện. Này! Ta sẽ thu tất cả vào dưới lớp cát bụi một màu, và sẽ hủy hết các màu sắc khác biệt đó, trừ ra những kẻ đã biết lựa chọn màu sắc của Ta, là màu sắc đã được tẩy sạch thành vô sắc.

75

HỠI CON CÁI CỦA XAO LÃNG!

Đừng luyến mê của cải phàm tục và đừng tìm thú vui nơi đó. Các ngươi chẳng khác gì con chim vô tư lự, và đầy lòng tin, ca hót trên cành, cho đến khi thình lình tử thần xú ác quăng nó xuống cát bụi: Thế là tiêu tan âm điệu du dương, thể sắc xinh đẹp và không còn dấu tích gì lưu lại nữa. Bởi thế, hãy coi chừng, hỡi những kẻ nô lệ của dục vọng!

76

HỠI CON CỦA NGƯỜI TỲ NỮ TA!

Xưa nay, sự giáo hóa được thực hiện bằng lời nói; từ đây, nó sẽ được thực hiện bằng hành vi. Ai ai cũng phải có những hành vi tinh thuần và thánh thiện, bởi vì lời nói thì ai cũng nói được, nhưng những hành vi như thế là bản sắc của những người Ta yêu mà thôi. Ngươi hãy đem hết tâm hồn và tinh thần mà cố gắng làm cho mình nổi bật lên bằng hành động. Đó là lời khuyên dạy của Ta trong Ngọc bản thiêng liêng và rực rỡ này.

77

HỠI CON CỦA CÔNG BẰNG!

Trong mùa u ám, sắc đẹp của Bản thể bất diệt, từ đỉnh trung thành màu bích ngọc, đã trở về Sadratu’l-Muntaha, và than khóc lâm ly, khiến Hội đồng quần tiên nơi thượng giới và các thiên thần trên thiên thượng đều ngậm ngùi than thở. Lúc đó có tiếng hỏi: Sao mà khóc than? Ngài bèn đáp: Ta vâng mệnh chờ trên đồi trung tín, nhưng không nghe nùi hương trung thành nào từ nhân gian tỏa đến. Rồi Ta vâng mệnh trở về, Ta nhìn, và kìa: Một đàn bồ câu thiêng liêng bị cấu xé dưới nanh vuốt của những con phàm khuyễn. Lúc ấy, Ngọc nữ kiều diễm huy hoàng của thượng giới vội vàng bước ra khỏi nơi cung cấm huyền linh và hỏi tên đàn bồ câu ấy. Mỗi tên đều được xướng lên, trừ ra một. Và khi có lời yêu cầu, thì chữ đầu tiên được nói ra. Tức thì, thần tiên trong thiên cung đều rời khỏi tử điện vinh quang. Khi đọc đến chữ thứ hai, tất cả đều phủ phục trên cát bụi. Bấy giờ, một lệnh được truyền ra từ nơi thánh vi nghiêm mật: “Chứng ấy thôi, và đừng thêm nữa.” Sự thực, Ta chứng minh cho những gì họ đã và đang làm.

78

HỠI CON CỦA NGƯỜI TỲ NỮ TA!

Hãy uống nơi dòng nước huyền nhiệm thiêng liêng chảy ra từ cửa Thần khẩu Đấng Từ bi, và nơi nguồn Thánh ngôn của Thượng Đế, hãy chiêm ngưỡng ánh huy hoàng của vầng Thái dương thông tuệ, xuất hiện khỏi mây mù. Hãy gieo hạt giống khôn ngoan thiêng liêng của Ta vào mãnh đất tinh khiết của tâm hồn và tưới bằng nước tín thực, để cho bông hoa tri thức và thông tuệ được nảy nở xinh tươi nơi thánh khu của cõi lòng.

79

HỠI CON CỦA DỤC VỌNG!

Ngươi còn bay bổng bao lâu trong cõi dục vọng? Ta ban cho ngươi đôi cánh, để ngươi vượt lên cõi thánh thiện huyền nhiệm, chẳng phải để ngươi vân du trong vùng ảo tưởng quỷ mị. Ta cũng ban cho ngươi chiếc lược, là để cho ngươi chải áng tóc huyền của Ta, chẳng phải để dùng cào xé cuống họng Ta.

80

HỠI NGƯỜI TÔI TỚ CỦA TA!

Các ngươi là cây trong thượng uyển của Ta, các ngươi phải sinh quả ngon và kỳ quí, để cho chính các ngươi và mọi người khác cùng chung hưởng. Bởi thế ai ai cũng phải làm việc, vì đó là bí quyết để giàu sang, biết chăng hỡi những kẻ thông minh! Bởi vì kết quả tùy nơi phương tiện và ân huệ của Thượng Đế sẽ đầy đủ cho các ngươi. Cây mà không sinh quả thì xưa nay và ngày sau chỉ dùng chụm lửa mà thôi.

81

HỠI NGƯỜI TÔI TỚ CỦA TA!

Hèn hạ nhất trên trần gian là người không tạo sinh gì hết. Những kẻ như thế phải kể như đã chết rồi; hơn thế nữa, trước mắt Thượng Đế, người chết còn có giá trị hơn là những tâm hồn lười biếng và vô dụng ấy.

82

HỠI NGƯỜI TÔI TỚ CỦA TA!

Những người có giá trị nhất là những người làm việc mà tạo ra sự nghiệp và biết chi tiêu cho bản thân và phóng tài hóa cho người đồng loại mình trong tình yêu Thượng Đế, Đấng Chúa tể muôn loài.

Vị Tân nương tinh thần diễm tuyệt, từng che mặt dưới tấm mạng ngôn ngữ, nay nhờ lòng từ ái và ân quang thiêng liêng của Thượng Đế, đã được cho xuất hiện rực rỡ như ánh hào quang huy hoàng tỏa ra từ vẻ đẹp của Đấng Kính yêu. Hỡi các bạn! Ta chứng cho rằng ân huệ thật là thâm trọng, lý luận thật là chính xác, bằng cứ thật là rõ ràng và chân lý được minh định. Bây giờ các ngươi hãy cho thấy những cố gắng của các ngươi trên đường giải thoát đem lại được gì. Như vậy là ân huệ thiêng liêng đã được ban tứ cho các ngươi và cho tất cả những ai ở trên trời và dưới đất. Tất cả lời ca ngợi xin dâng lên Thượng Đế, Đấng Chúa tể của vũ trụ!

Bahá'u'lláh

Windows / Mac