Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2015

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Մոտենում է Ռիզվանի փառահեղ ժամանակաշրջանը և բարձունքից, որին հասել է Մեծագույն Անվան համայնքը, հորիզոնում նկատելի են վառ հեռանկարները: Հսկայական տարածություն է հաղթահարված, հայտնվել են աճի նոր ծրագրեր և չնայած առաջիկա 12 ամսում դեռ հարյուրավոր ծրագրեր էլ պետք է գործարկվեն, գործունեության անհրաժեշտ մոդելը շարժման մեջ դնելու ջանքերն արդեն սկսել են գործարկվել գրեթե յուրաքանչյուր կլաստերում, որոնք անհրաժեշտ են այս Հնգամյա պլանով հաստատված 5000-ին հասնելու համար: Գոյություն ունեցող ծրագրերն ուժ են հավաքում, նրանցից շատերն առավել պարզորեն են ցուցադրում, թե ինչ է նշանակում Աստծո Գործի համար ավելի խորը ներթափանցել ամբողջ կլաստերի, հարևանության կամ գյուղի սոցիալական լանդշաֆտի մեջ: Ուղիներով, որոնք տանում են դեպի կայուն և լայնածավալ ընդլայնում և ամրապնդում, գնում են ավելի ամուր քայլերով, այն դեպքում, երբ տեմպը հաճախ սահմանում է խիզախ երիտասարդությունը: Առավել ակնհայտ են դառնում միջոցները, որոնցով Հավատի հասարակություն արարող ուժերը կարող են ազատագրվել տարբեր հանգամանքներում և աստիճանաբար դառնում են նկատելի այն առանձնահատուկ հատկանիշները, որոնք պետք է նշանավորեն աճի գործընթացի հետագա ընդլայնումը կլաստերում:

Այս աշխատանքը կատարելու կամ աջակցելու կոչն ուղղված է Բահաուլլայի յուրաքանչյուր հետևորդին և այն պատասխան արձագանք կգտնի յուրաքանչյուր սրտում, որը ցավում է աշխարհի ողորմելի վիճակի համար, ցավալի հանգամանքները, որոնցից այդքան շատ մարդիկ չեն կարողանում ելք գտնել: Քանզի վերջ ի վերջո հենց պարբերական, վճռական և ինքնազոհ գործողությունները, որոնք ձեռնարկվում են Պլանի շրջանակների լայն շրջանակում, ամենակառուցողական արձագանքն են յուրաքանչյուր մտահոգված հավատացյալի համար ուղղությունը կորցրած հասարակության բազմապատկվող ախտերի դեմ: Վերջին տարում առավել ակնհայտ դարձավ, որ տարբեր երկրներում տարբեր կերպով է նվազում և անհայտանում իդեալների վերաբերյալ հասարակական համաձայնությունը, որն ավանդորեն միավորել և կապել է ժողովրդին իրար: Այն այլևս չի կարող առաջարկել վստահելի պաշտպանություն շահադիտական, անհանդուրժող և թունավոր իդեալոգիայի դեմ, որը սնուցվում է դժգոհությունից և վրդովմունքից: Հակասություններից քայքայված աշխարհն ամեն օր պակաս ինքնավստահ է թվում, այդ պատճառով այդ կործանարար ուսմունքների կողմնակիցները դառնում են ավելի համարձակ և սանձարձակ: Մենք հիշում ենք Գերագույն Գրչի միանշանակ վճռի մասին. Նրանք շտապում են դեպի Դժոխային Կրակը և շփոթում են այն լույսի հետ: Ազգերի լավ մտադրություններով առաջնորդներին և բարի կամքով մարդկանց մնում է միայն ամբողջ ուժերով ջանալ նորոգել հասարակության ակնհայտ ճեղքերը, բայց նրանք անզոր են կանխել դրանց տարածումը: Այս ամենի հետևանքը կարելի է տեսնել ոչ միայն բացահայտ կոնֆլիկտի կամ համակարգի փլուզման մեջ: Անվստահության մեջ, որը հրահրում է հարևաններին իրար դեմ և խզում է ընտանեկան կապերը, սոցիալական դիսկուրս համարվող շատ բաների հակամարտության մեջ, առօրեականության մեջ, որով օգտագործվում է մարդկային ցածր դրդապատճառներին կոչը, որպեսզի իշխանություն ձեռք բերեն և հարստություն կուտակեն - այս ամենի մեջ են այն անկասկածելի նշանները, որ բարոյական ուժը, որը հանդիսանում է հասարակության հիմքը վտանգավոր կերպով քայքայված է:

Ամեն դեպքում այն գիտակցությունը, որ դեզինտեգրացիայի մեջտեղում սկսում է ձևավորվել կոլեկտիվ կյանքի նոր տեսակ, որը գործնական արտահայտում է տալիս այն ամեն երկնայինին, ինչ կա մարդկային էակներում, իր մեջ սփոփանք է պարունակում: Մենք դիտարկում ենք, թե ինչպես, հատկապես, այն վայրերում, որտեղ պահպանվում է Հավատի ուսուցման և համայնքի կառուցման ինտենսիվ գործունեությունը, ընկերներին հաջողվեց պաշտպանվել նյութապաշտության ուժերից, որոնք սպառնում են վատնել նրանց թանկագին էներգիան: Բացի դրանից, կատարելով այլ գործեր, որոնք նրանցից ժամանակ են պահանջում, նրանք երբեք իրենց տեսադաշտից բաց չեն թողնում իրենց առջև կանգնած սուրբ և անհետաձգելի գործերը: Հավատի կարիքների և մարդկության լավագույն շահերի նկատմամբ այդպիսի ուշադրություն պահանջվում է յուրաքանչյուր համայնքում: Այնտեղ, որտեղ աճի ծրագիր է հաստատվել նախկինում չբացված կլաստերում, մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են գործունեության առաջին արտահայտումներն ի հայտ գալիս Բահաուլլայի հանդեպ սիրո շնորհիվ, որը պահպանվում է հավատարիմ հավատացյալի սրտում: Չնայած բարդության տարբեր մակարդակներին, որոնց ժամանակի ընթացքում անհրաժեշտ է հարմարվել համայնքի չափերի աճին զուգընթաց, ամբողջ գործունեությունը սկսվում է սիրո այդ պարզ թելից: Դա կենսական կարևորության մանրաթել է, նրանից գործվում է համբերատար և կենտրոնացած ջանքերի նախշը, որն ուղղված է նրան, որպեսզի փուլ առ փուլ ծանոթացնի երեխաներին, երիտասարդներին և մեծահասակներին հոգևոր գաղափարների հետ, աճեցնի խոնարհման նկատմամբ ձգտում աղոթելու և Աստծուն դիմելու հանդիպումների միջոցով, դրդի խոսակցությունների, որոնք լուսավորում են ըմբռնումը, ուղղորդի անընդհատ աճող մարդկանց քանակությունը Արարիչ Խոսքի ուսումնասիրմանն ու դրա գործերի վերածմանն ամբողջ կյանքի ընթացքում, մյուսների հետ զարգացնի ծառայելու ունակությունները և ուղեկցի իրար սովորածը կիրառելու մեջ: Թանկագին ընկերներ, Սիրելի Աբհա Գեղեցկություն: Մենք ջերմորեն աղոթում ենք ձեզ համար ամեն անգամ, երբ կանգնում ենք Նրա Սուրբ Շեմի առջև, որպեսզի ձեր սերը Նրա հանդեպ ձեզ ուժ տա ձեր կյանքը նվիրել Նրա Գործին:

Հատուկ հիշատակման են արժանի առատ փայլատակումները, որոնք հայտնվել են այն կլաստերներում և նրանցում տեղակայված ինտենսիվ գործունեության կենտրոններում, որտեղ համայնքային կյանքի դինամիկան ներառել է նշանակալից քանակությամբ մարդկանց: Մենք հաճույքով նշում ենք, թե ինչպես նման վայրերում փոխադարձ օգնության մշակույթը, որը հիմնված է ընկերակցության և հնազանդ ծառայության վրա, հաստատվել է բավականին բնական կերպով, հնարավորություն տալով պարբերաբար ավելի մեծ քանակությամբ հոգիներ բերել համայնքի գործունեության շրջան: Իրոք ավելի մեծ քանակությամբ միջավայրերում բնակչության դեպի Բահաուլլայի տեսունակություն շարժը նոր հասարակության համար թվում է ոչ միայն հետաքրքրաշարժ հեռանկար, այլև ծագող իրականություն:

Մենք ցանկանում ենք ուղղել լրացուցիչ բառեր ձեզանից նրանց, ում շրջապատում դեռ պետք է տեղի ունենա նկատելի առաջընթաց և ով փափագում է փոփոխությունների: Հույս տածեք: Այդպես կլինի ոչ միշտ: Միթե մեր Հավատի պատմությունը լի չի հիասթափեցնող առաջին քայլերի, բայց հիասքանչ արդյունքների մասին պատմություններով: Որքան հաճախ մի քանի հավատացյալների ջանքերը՝ երիտասարդ, թե ծեր, մեկ ընտանիքի, կամ նույնիսկ միայնակ հոգու, ստանալով հաստատում աստվածային աջակցության ուժից բերել են դինամիկ համայնքների աճեցմանը թվում էր թե անբարյացակամ վայրերում: Մի մտածեք, թե ձեր անհատական դեպքը ինչ որ բանով տարբերվում է իր էությամբ: Կլաստերում փոփոխությունները, լինեն դրանք արագընթաց կամ դժվարությամբ ձեռք բերված, սկսվում են ոչ թե կաղապարային մոտեցումից և ոչ էլ պատահական գործունեությունից, դրանք տեղի են ունենում գործողության, մտորման և խորհրդակցության ռիթմում և առաջ են գնում պլանների շնորհիվ, որոնք հայտնվում են փորձի արդյունքում: Բացի այդ Սիրեցյալին ծառայելը, ինչպիսին էլ լինեն նրա անմիջական պտուղները ինքն իրեն ոգու համար անփոփոխ ուրախության աղբյուր է: Մի վշտացեք դիմելով այդ թվում նաև Հավատի Օրորոցում ձեր հոգևոր եղբայրների օրինակին, ինչպես է նրանց կառուցվածքային աշխարհահայացքը, նրանց որպես համայնք աննկունությունը և աստվածային խոսքն առաջ մղելու նրանց աննկունությունը բերում նրանց հասարակությունում փոփոխությունների մտքի և գործի մակարդակում: Աստված ձեզ հետ է, ձեզնից յուրաքանչյուրի հետ: Տասներկու ամսվա ընթացքում, որոնք մնացել են Պլանի ավարտին, թող յուրաքանչյուր համայնք առաջ գնա իր այժմյան վիճակից դեպի ավելի ուժեղ մակարդակ:

Ընդլայնման և ամրապնդման ծայրահեղ կարևոր աշխատանքը դնում է ամուր հիմք սկսումների համար, որոնք բահայի աշխարհը կոչ է անում ձեռնարկել բազմաթիվ այլ ոլորտներում: Բահայիների Համաշխարհային Կենտրոնում ակտիվանում են հազարավոր Թղթագալարների բովանդակության մեթոդաբանությամբ կատալոգում գրանցելու և ինդեքսավորելու ջանքերը, որոնք կազմում են անսահմանորեն թանկագին ժառանգությունը՝ մեր Հավատի Սուրբ Տեքստերը, որոնք պահպանվում են ի շահ ամբողջ մարդկության, այդ ամենը նրա համար է, որ արագացնենք Գրվածքների հատորների հրատարակումը ինչպես բնօրինակի լեզվով, այնպես էլ անգլերեն թարգմանությամբ: Արագ տեմպերով առաջ են գնում ութ Մաշրիկում-Ազկարների հիմնադրման աշխատանքները, սուրբ տաճարների, որոնք կառուցվում են ի փառ Աստծո: Նկատելիորեն աճել է արտաքին կապերի հետ աշխատանքի արդյունավետությունը ազգային մակարդակում և այն դարձել է առավել պարբերական, ինչին նաև նպաստել է փաստաթղթի թողարկումը, որն ուղարկվել է Ազգային Հոգևոր Ժողովներին վեց ամիս առաջ, որը հենվում է նշանակալից փորձի վրա, որը ձեռք է բերվել վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում և առաջարկում է ընդլայնված հիմք այդ սկսումներն ապագայում զարգացնելու համար: Միաժամանակ Ադդիս-Աբեբայում և Ջակարտայում բացվել են Բահայիների Միջազգային Ընկերակցության երկու նոր վարչություններ, որոնք նման են ՄԱԿ-ի նմանատիպ վարչությանը, որոնք տեղակայված են Նյու–Յորքում, Ժնևում և Բրյուսելում, ինչը մեծացնում է Գործի տեսակետը միջազգային մակարդակում առաջարկելու հնարավորությունը Աֆրիկայում և Հարավ արևելյան Ասիայում: Հաճախ խրախուսված աճի պահանջներով, մի շարք Ազգային Ժողովներ աճեցնում են իրենց վարչական ունակությունները, ինչը նկատելի է նրանց՝ ունեցած ռեսուրսները մտածված տնօրինումից, նրանց ջանքերից, որոնք ուղղված են նրան, որ մոտիկից ծանոթանան իրենց համայնքների վիճակի հետ և նրանից, թե որքան նրբանկատորեն են նրանք ապահովում իրենց Ազգային գրասենյակների աշխատանքների մշտական ամրապնդումը, կուտակվող գիտելիքների տպավորիչ պաշարի համակարգման անհրաժեշտությունն այս ոլորտում բերել է Միջազգային Կենտրոնում Վարչական Համակարգերի Զարգացման վարչության բացմանը: Շատ երկրներում ամենատարբեր տեսակի սոցիալական գործողություններում նախաձեռնությունը շարունակում է բազմապատկվել, ինչը թույլ է տալիս նշանակալիորեն հարստացնել փորձն այն մասին, թե ինչպես կարելի է կիրառել իմաստությունը, որը պարփակված է Ուսմունքում, սոցիալական և տնտեսական պայմանների բարելավման համար, որոնք այնքան են հուսադրում այդ ոլորտը, որ մենք Սոցիալտնտեսական զարգացման վարչությունում հիմնադրել ենք Միջազգային Խորհրտատվական Խորհուրդ բաղկացած յոթ անձից՝ դրանով դնելով այդ Վարչության զարգացման հաջորդ փուլը: Խորհրդի երեք անդամները կծառայեն Վարչության համակարգող խմբում և կապրեն Սուրբ Երկրում:

Այսպիսով այս Ռիզվանին, այն ժամանակ, երբ մենք տեսնում ենք, որ շատ բաներ պետք է արվեն, մենք տեսնում ենք շատերին, ովքեր պատրաստ են դա անել: Հազարավոր կլաստերներում, հարևանություններում և գյուղերում հորդում են հավատի և համոզվածության թարմ աղբյուրներ, ոգևորելով նրանց հոգիները, ովքեր ազդված են նրանց կենարար ջրերով: Ինչ որ տեղ այդ հոսքն անսպառ աղբյուր է, այլ վայրերում՝ արդեն գետ: Այժմ ժամանակը չէ, որ ինչ մի հոգի հապաղի ափին, թող բոլորը միանան այդ առաջ շարժվող հզոր ալիքին:

 

Windows / Mac