Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2016

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

Տոների Արքայի գալուստով ավարտվում է հաջորդ համաշխարհային Նախագծին նախապատրաստման շրջանը. մենք այժմ կոչ ենք անում Աստծո ընկերներին նոր հնգամյա պարտականության կատարմանը քաջության, վճռականության և ռեսուրսների առումով:

Բահաուլլային նվիրված հավատացյալների զորքը պատրաստ է: Նախորդ ամիսներին կայացած ինստիտուցիոնալ հանդիպումներից լուրեր էին հասնում այդ հզոր ձեռնարկումը սկսելու ձգտման մասին: Անհետաձգելի առաջադրանքները, որոնք պարունակվում են Խորհրդատուների Վեհաժողովի համար գրված ուղերձում, արդեն վերափոխվում են գործողության վճռական պլանների: Հերոսական ջանքերի տասնամյակը ձևավորել է համայնքը և օգնել նրան ձեռք բերել հմտություն փորձի հիման վրա՝ աջակցել աճին՝ կոփելով նրան ընթացիկ պահի համար: Հատկապես վերջին երկու տասնամյակները նշանակալիորեն արագացրեցին այդ երկար սպասված փորձառության աճը:

Այդ ժամանակահատվածում գործողությունների զարգացող համակարգի ներդրումն օգնեց ընկերներին հետևողականորեն աճեցնել և մշակել կենսական ընդունակությունները՝ սկզբում խթանելով ծառայությունների պարզ տեսակները, որը բերել է առավել մշակված գործողության մոդելների և դա իր հերթին պահանջել է առավել բարդ ընդունակությունների զարգացում: Այսպիսով մարդկային ռեսուրսների պարբերաբար զարգացման գործընթացը և համայնքի կառուցումը սկսվել է հազարավոր կլաստերներում և դրանցից շատերում այն շատ է առաջ գնացել: Հիմնական ուշադրությունն ուղղված չէր առանձին հավատացյալին կամ համայնքին կամ Հավատի ինստիտուտներին. նոր Համաշխարհային կարգի բոլոր երեք անբաժանելի մասնակիցները խրախուսվում են հոգևոր ուժերով, որոնք ազատ են արձակվել Աստվածային Նախագծի ծավալման շնորհիվ: Նրա առաջընթացի նշանները դառնում են առավել ակնհայտ այն վստահության մեջ, որը ձեռք են բերել անհամար թվով հավատացյալները, ովքեր կիսվել են Բահաուլլայի կյանքի հետ կապված պատմություններով և քննարկել են Նրա Հայտնության և անհամեմատելի Կտակի հետևանքները. հոգիների աճող շարքերի մեջ, որոնք հրավիրվել են մասնակցել Նրա Գործում և իրենց ներդրումն են կատարում Նրա միավորող տեսունակության մեջ, բահայիների և նրանց ընկերների համայնքի ամենահիմնարար մակարդակում գործընթացի իրենց փորձը արտահայտչորեն նկարագրելու ունակության մեջ, որը կարող է վերափոխել բնավորությունը և ձևավորել սոցիալական գոյությունը, երկրի տեղացի բնակիչների նշանակալիորեն մեծ քանակության մեջ, ովքեր հանդիսանալով ինստիտուտի և բահայիների գործակալությունների անդամներ, այժմ ուղղորդում են իրենց համայնքների գործերը, ֆոն0դերում վստահելի, առատաձեռն և զոհաբերիչ նվիրատվություններում, որն այնքան անհրաժեշտ է Հավատի առաջխաղացման համար, համայնքի կառուցման գործընթացին խթանելում անհատական նախաձեռնության և կոլեկտիվ գործողության աննախադեպ ծաղկման մեջ, այդքան մեծ քանակությամբ ինքնազոհ անձանց խանդավառության մեջ, ովքեր գտնվում են իրենց երիտասարդության գագաթնակետում, ովքեր աներևակայելի եռանդ են ներմուծում այդ աշխատանքի մեջ, հատկապես, ավելի երիտասարդ սերնդին հոգևոր կրթության տրամադրման միջոցով, խոնարհման պարբերական հանդիպումների միջոցով համայնքի աղոթքի ոգու ամրապնդման մեջ, բահայիների վարչակարգի բոլոր մակարդակներում ունակությունների բարձրացման մեջ, Հավատի ինստիտուտների, գործակալությունների և հավատացյալների գործընթացների տերմիններով մտածելու պատրաստակամության մեջ, իրենց իրականությունը կարդալու և այն վայրերում, որտեղ նրանք ապրում են ռեսուրսները գնահատելու և դրա հիման վրա պլաններ կազմելու ունակության մեջ, սովորելու, խորհրդակցելու, գործելու և մտորելու այժմ լավ ծանոթ դինամիկայի մեջ, որը զարգացնում է սովորելու ինտուիտիվ վիճակ, նրա ընդլայնվող գիտակցության մեջ, թե ինչ է նշանակում կիրառել Ուսմունքի սկզբունքները սոցիալական գործողություններում, բազմապատկվող հնարավորություններում, որոնք գտնում են և օգտագործում, որ առաջարկեն բահայիների տեսանկյունը հասարակությունում գերակայող քննարկումներում, համաշխարհային համայնքի տեղեկացվածության մեջ նրանում, որ իր բոլոր սկսումներով նա մոտեցնում է աստվածային քաղաքակրթության գալուստը, արտահայտելով հասարակությունն արարող ուժը, որը կա Գործի մեջ և ընկերների աճող գիտակցության մեջ, որ իրենց ջանքերը, որոնք ուղղված են նրան, որ խթանեն ներքին վերափոխմանը, ընդլայնեն միասնության շրջանակներըը, այլոց հետ համագործակցեն ծառայության ոլորտում, օգնեն բնակչության խմբերին իրենց վրա վերցնել իրենց հոգևոր, սոցիալական և տնտեսական զարգացման համար պատասխանատվությունը և այս բոլոր ջանքերի միջոցով նպաստել աշխարհի բարելավմանը, արտահայտում են կրոնի ճշմարիտ առաքելությունը:

Չնայած ոչ մի չափորոշիչ չի կարող արտահայտել բահայի համայնքի ամբողջ առաջընթացը, շատ բաների մասին կարելի է դատել աշխարհի կլաստերների քանակով, որտեղ հաստատվել են աճի ծրագրեր, դրանց թիվը գերազանցում է 5000_ը և մենք հաստատում ենք դա երախտագիտությամբ Աբհա Գեղեցկության շնորհած առատությունների համար: Նման լայն հիմքը նրա նախապայմանն է, որ սկսենք մի առաջադրանքի իրագործում, որը դրված է բահայի աշխարհի վրա՝ աճի գործընթացի ամրապնդումը յուրաքանչյուր կլաստերում, որտեղ այն սկսվել է և վեհացնող համայնքային կյանքի մոդելի ընդգրկման շրջանակների հետագա ընդարձակումը: Պահանջվող կայուն ջանքերը լարված կլինեն: Բայց արդյունքը կարող է լինել բացառապես նշանակալից, անգամ դարաշրջանային: Փոքր քայլերը, եթե նրանք պարբերական են և արագ, դառնում են անցած որոշակի ճանապարհ: Կենտրոնանալով այն առաջընթացի վրա, որը պետք է կատարի յուրաքանչյուր կլաստերը նախնական փուլում, օրինակ առաջին վեց փուլի ընթացքում մինչև հարյուրամյա տարեդարձներից առաջինը՝ ընկերները շատ բան կարող են ձեռնարկել, որպեսզի բոլոր 5 տարիների նպատակը դարձնեն ավելի հասանելի: Յուրաքանչյուր փուլ շնորհված է առաջընթացի խոշոր քայլ կատարելու ակնթարթային հնարավորություններով՝ անգին հնարավորություններով, որոնք չեն կրկնվում:

Ընդհանուր առմամբ հասարակությունում, ավաղ, հոգու մշտապես ուժեղացող հիվանդության նշանները բազմապատկվում են և սրվում: Որքան ապշեցուցիչ է, որ այն ժամանակ, երբ աշխարհի ժողովուրդներն իրական դեղի կարիք ունեն և տենդորեն շտապում են դիմել մի սին հույսից մյուսին, դուք միասին կատարելագործում եք այն գործիքը, որը կապում է մարդու սիրտը հավերժ Աստծո Խոսքի հետ: Որքան ապշեցուցիչ է, որ կարծրացած կարծիքների և հակասող շահերի ժխորի մեջ, որն ամենուր ավելի մոլեգին է դառնում, դուք կենտրոնացած եք նրա վրա, որ ներգրավեք մարդկանց համայնքի համատեղ կառուցման մեջ, ինչը ծառայում է որպես միասնության հանգրվան: Անենևին ձեզ չտանելով հուսահատության, թող նախապաշարմունքները և թշնամության արտահայտումներն աշխարհում հիշեցնեն այն մասին, որքան անհետաձգելիորեն ձեր շրջապատի մարդիկ կարիք ունեն բուժիչ բալասանի, որը միայն դուք կարող եք նրանց առաջարկել: Սա Հնգամյա Պլանների հաջորդական շարքում եզրափակիչն է: Նրա ավարտից հետո կսկսվի Աստվածային Նախագծի նոր փուլ, որը կուղղորդի Բահաուլլայի համայնքին դեպի բահայի դարաշրջանի երրորդ հարյուրամյակ: Թող յուրաքանչյուր երկրում Աստծո ընկերները գիտակցեն այն, թե ինչ են նախատեսում մեզ համար այս գալիք մի քանի տարին, որոնք կդառնան գալիք առավել հզոր առաջադրանքներին լարված նախապատրաստվում: Ընթացիկ Նախագծի լայանամասշտաբությունը հնարավորություն է տալիս յուրաքանչյուրին օգնել այդ աշխատանքում, որքան էլ համեստ լինի այդ ներդրումը: Մենք խնդրում ենք ձեզ՝ մեր սիրեցյալ զինակիցներին, ովքեր հմայված են Նրանով, Ով աշխարհների Սիրեցյալն է, ջանքեր չխնայել այն ամենի կիրառման մեջ, ինչը դուք արդեն սովորել եք և ձեր ունեցած բոլոր Աստվածատուր հմտությունների և ունակությունների օգտագործման մեջ հանուն Աստվածային Նախագծի առաջխաղացմանը դեպի իր հաջորդ՝ բավականին կարևոր փուլ: Երկնային օգնության համար ձեր եռանդագին աղերսներին ի օգնություն մենք ավելացնում ենք մերը, որոնք արտասանվում են Սուրբ Շիրիմներում նրանց անունից, ովքեր աշխատում են հանուն այս համընդգրկող Գործի:

 

Windows / Mac