Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2020

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

1. Életünk tényeinek két formálódó sorozata indított bennünket arra, hogy az alábbi szavakkal forduljunk hozzátok. Az első annak növekvő tudatossága a világ minden részén, hogy milyen fenyegető és döbbenetes veszélyeket hordoz magában a koronavírus járvány. A helyzet a katasztrófa elkerülésére tett merész és határozott kollektív erőfeszítések ellenére már sok országban súlyos, tragédiák ráznak meg családokat és egyéneket, és egész társadalmak zuhannak válságba. Szenvedés és szomorúság hullámai söpörnek végig hely után, és fognak meggyengíteni különféle nemzeteket különféle időszakokban, különféle módon.

2. A második ténysorozat, amely napról napra egyre nyilvánvalóbb, az a bahá’í világ által mutatott rugalmas ellenállás és nem csökkenő életerő egy olyan kihívás idején, amire a most élők emlékezetében nem volt még példa. Az általatok adott válasz kiemelkedő volt. Mikor egy hónappal ezelőtt, Naw Rúz idején írtunk nektek, azon közösségek emberi minőségeit akartuk hangsúlyozni, melyek szokásos tevékenysége durván félbeszakadt. Az azóta eltelt hetekben bekövetkezett események, mikor sok barátnak kellett elfogadnia egyre keményebb korlátozásokat, csupán tovább mélyítette bennünk a csodálat érzését. A világ más részeiben gyűjtött tapasztalatokból tanulva egyes közösségek biztonságos és kreatív módokat találnak arra, hogy a helyi közösségek figyelmét felhívják a közegészségügyi kívánalmakra. Külön figyelmet fordítanak a vírus által leginkább veszélyeztetettekre és a terjedéséből fakadó gazdasági nehézségekre; a Bahá’í World News Service (Bahá’í globális hírszolgálat) oldalain bemutatott kezdeményezések e tekintetben csupán maroknyi merítés az elindult számtalanból. Ezeket kiegészítik az arra irányuló erőfeszítések, hogy megvizsgálják, elősegítsék és fejlesszék a most leginkább szükséges szellemi képességeket. Sok ilyen szükségszerűen a családokban vagy magányban zajlik, de ahol a körülmények megengedik vagy a kommunikációs eszközök lehetővé teszik, a hasonló körülményeken osztozó lelkek között tudatosan példa nélküli szolidaritás-érzést alakítanak ki. A kollektív fejlődés szempontjából oly fontos közösségi élet dinamikája nem törik meg.

3. Lélekemelő volt látni, hogy az Országos Szellemi Tanácsok – a Fény Hadseregének nem csüggedő tábornokai – milyen ügyesen és mekkora szakértelemmel vezetik a közösségeiket és formálják azok válaszát a válságra. Őket erőteljesen támogatják a Tanácsosok és azok segédjei, akik mint mindig, most is hősiesen emelik fel a szerető szolgálat lobogóját. Míg folyamatosan kapták az információt országaik gyorsan változó körülményeiről, a Tanácsok megtették a szükséges intézkedéseket a Hit ügyeinek intézésére, elsősorban – ahol ez lehetséges volt –, a választások megtartásával kapcsolatban. Az intézmények és az ügynökségek rendszeres kommunikáción keresztül bölcs tanácsokat, megnyugtató bizonyosságot és állandó bátorítást ajánlottak a közösségnek. Emellett sok esetben elkezdték meghatározni azokat a konstruktív témákat, amelyek a társadalmukban elkezdődött együtt-gondolkodásból erednek. Már megvalósulóban is van a várakozás, amit Naw-Rúz üzenetünkben is kifejeztünk, nevezetesen, hogy az emberiség kitartásának ezen próbája mélyebb meglátásokat kölcsönöz majd neki. Vezetők, prominens gondolkodók és véleményformálók kezdtek el végiggondolni alapvető koncepciókat és merész célkitűzéseket – ez az utóbbi időben nagyrészt hiányzott a társadalmi eszmecseréből. Egyelőre csupán kezdeti felvillanásokat láthatunk, de bennük rejlik a lehetőség, hogy elérkezhet a kollektív tudatosság pillanata.

4. A jó érzést, ami abból fakad, hogy látjuk, a bahá’í világ milyen rugalmasan találja fel magát a cselekvésben, vissza kell fogja a szomorúságunk, mikor ennek az egyetemes járványnak az emberiségre ható következményeit szemléljük. És tudatában vagyunk annak is, hogy sajnos a hívők és azok, akikkel kapcsolatban állnak, osztoznak a szenvedésben. A barátoktól és rokonoktól való fizikai távolság, amit a köz biztonsága igényel és oly sokan betartanak most, egyesek számára állandó választóvonallá fog válni. Minden egyes hajnalon csak az látszik bizonyosnak, hogy még több fájdalmat kell kibírjunk, mielőtt a Nap lemegy. Az örökkévaló birodalmakban való újbóli találkozás ígérete adjon enyhülést azoknak, akik elvesztik a szeretteiket. Imádkozunk, hogy szívük nyerjen enyhülést, és Isten kegyelme ölelje körül azokat, akiknek az oktatása, a megélhetése, az otthona, vagy akár a létfenntartásuk legszükségesebb eszközei is megkérdőjeleződnek. Értetek, azokért, akiket szívből szerettek, és összes honfitársaitokért is esedezünk Bahá’u’lláh-hoz, és áldásait és kegyét kérjük mindnyájatokra.

5. Bármilyen hosszú és göröngyös is legyen az út, amit végig kell járjunk, a legteljesebben bízunk kitartásotokban és elszántságotokban, hogy végig fogtok menni rajta. Ti a remény, a hit és a nagylelkűség tárházaiból merítetek, a többiek igényeit a sajátjaitok elé helyezitek, lelki táplálékot nyújtotok az ettől megfosztottaknak, inni adtok a válaszokra egyre inkább szomjúhozóknak, és azok számára, akik a világ jobbításán szeretnének dolgozni, felajánljátok ehhez az eszközöket. Az Áldott Tökéletesség odaadó követőitől miként is kívánhatnánk kevesebbet?

 

Windows / Mac