Return   Facebook

The Universal House of Justice

Ridván 2009

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

För inte mer än tre år sedan gav vi bahá’í-världen utmaningen att utnyttja den handlingsplan som så klart framträtt under slutet av föregående globala plan. Gensvaret var, precis som vi hade hoppats, omedelbart. Vännerna ägnade sig, överallt, med stor kraft åt att nå målet att skapa intensiva tillväxtprogram i inte mindre än 1 500 kluster världen över och antalet sådana program började snart stiga. Ingen kunde då ana hur Härskarornas Herre, i Sin outgrundliga visdom, ämnade i grunden transformera Sitt samfund under en så kort tidsperiod. Vilket målmedvetet och tryggt samfund det var som firade sina framgångar vid mittpunkten av den aktuella planen vid fyrtioen regionala konferenser världen över!

Vilken utomordentlig kontrast dess sammanhållning och energi utgjorde mot den förbryllan och förvirring som en värld i en krisspiral upplever! Detta var, sannerligen, de lycksaligas samfund, som Beskyddaren pratade om. Detta var ett samfund som insåg den enorma potential det förlänats och var medvetet om den roll det är ämnat att spela i återuppbyggandet av en nedbruten värld. Detta var ett samfund på väg uppåt, utsatt för svårt förtryck i en del av världen, som trots detta reser sig oavskräckt och oförfärat som en enad helhet och förstärker sin förmåga att uträtta Bahá’u’lláhs verk att befria mänskligheten från det allra största förtryckets ok. Och i de nästan åttiotusen deltagarna på konferenserna såg vi, på denna historiska scen, framträdandet av en enskild troende i högsta grad viss om effektiviteten i planens metoder och verktyg och synnerligen skicklig på att hantera dem. Var och en av själarna i detta mäktiga hav utgjorde vittnesmål om trons transformerande kraft. Var och en utgjorde bevis för Bahá’u’lláhs löfte att hjälpa alla som, med avskildhet och uppriktighet, reser sig för att tjäna Honom. Var och en gav en glimt av den ras av varelser, helgade och tappra, rena och rättfärdiga, som är ämnade att utvecklas över generationer under inflytande av Bahá’u’lláhs uppenbarelse. I dem såg vi de första tecknen på fullbordandet av vår förhoppning, från planens början, att trons uppbyggande påverkan skulle erbjudas hundratusentals genom institutprocessen.

Allt tyder på att antalet intensiva tillväxtprogram världen över kommer att ha passerat 1 000-strecket vid slutet av denna riḍván-tid. Vad mer kan vi göra, vid inledningen av denna mest glädjefyllda högtid, än att böja våra huvuden i ödmjukhet inför Gud och frambära Honom tack för den gränslösa generositet Han visar Största Namnets samfund.

 

Windows / Mac